ໜ້າຫຼັກ > Sex stories > ເອົາກັບນ້າສາວຕອນໄປທ່ຽວພັດທະຢາ

ເອົາກັບນ້າສາວຕອນໄປທ່ຽວພັດທະຢາ

ເດືອນສິງຫາ 16, 2012 ໃຫ້ຄວາມເຫັນ Go to comments

ຕ້ອງຂໍໂທດຫຼາຍໆທີ່ຖິ້ວບັອກໄປລ້ຽງເດັກນ້ອຍແຖວບ້ານດົນນ້ອຍໜຶ່ງແລະ ກໍ່ເປັນຍ້ອນອິນເຕີເນັດສາມຈີແຖວບ້ານບໍາຄ່ອຍດີເລີຍບໍ່ໄດ້ຫຼິ້ນ.

ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນເມຶ່ອສອງປີກ່ອນຕອນທີ່ຄອບຄົວຂ້ອຍພາກັນໄປທ່ຽວພັດທະຢາປະເທດໄທ ພວກເຮົາເຊົ່າຫ້ອງພັກແບບເປັນຄືໆກະຕູບຢູ່ ບ້ານຕູບນ້ອຍນັ້ນມີສອງຫ້ອງນອນ ແລະ ໜຶ່ງຫ້ອງນ້ຳເຊິງທັງສອງຫ້ອງສາມາດເຂົ້າສອດໄປຫາຫ້ອງນ້ຳຫ້ອງດຽວກັນໄດ້. ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນໂຊກດີຫຼືໂຊກຮ້າຍຂອງຂ້ອຍທີ່ຊອກຫາຫ້ອງພັກບໍ່ໄດ້ ເພາະວາງແຜນວ່າຈະພັກຄົນດຽວແລ້ວເອົາສາພັດທະຍາມາຫນວດບັກຫຳນ້ອຍຈັກຄືນ. ເມຶ່ອຂ້ອຍຫາຫ້ອງພັກບໍ່ໄດ້ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍກັບໄປຫາຄອບຄົວຂ້ອຍແລ້ວຖາມວ່າມີໃຜມີຫ້ອງຫວ່າງ ແລ້ວຢາກແຊແດ່ ຜູ້ໃດກໍ່ບອກວ່ານອນຫ້ອງລະສອງຄົນເຕັມໝົດແລ້ວ ລອງໄປສາວສາວອ້ອຍເບິງ ເຫັນວ່າລາວພັກກັບອີກຸ້ງນາງສອງຄົນສອງຫ້ອງນອນ. ເວົ້າສຸດແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ຍ່າງໄປຖາມສາວອ້ອຍ ແລ້ວລາວກໍ່ບອກວ່າພັກນຳກັນໄດ້ ໂດຍທີ່ລາວຈະນອນກັງອີ່ກຸ້ງນາງຫຼານຂ້ອຍທີ່ມັນມານຳສາວອ້ອຍ ແລ້ວໃຫ້ຂ້ອຍນອນພັກອີກຫ້ອງນຶ່ງ.

ສາວອ້ອຍອາຍຸ 25ປີເປັນຄົນຈ່ອຍສູງຫຸ່ນນາງປານກັບນາງແບບລວມທັງນົມໃຫຍ່ພໍໃຊ້ໄດ້ ລາວເປັນຄົນຂາວໄສ ດ້ວຍຄວາມຂ້ອຍເປັນຄົນຫື່ນ ຂ້ອຍກໍ່ເຄີຍຄິດທີ່ຈະສີ້ລາວຈັກເທຶ່ອຄືກັບທີ່ເຄີຍສີ້ຄົນອື່ນໆ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ມີໂອກາດເນື່ອງຈາກລາວເປັນຄົນທີ່ຄ່ຽມ ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍປາກເວົ້າຫຼາຍ.

ຫຼັງຈາກທີ່ສາວອ້ອຍອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍພັກກັບລາວ ຂ້ອຍກໍ່ເອົາເຄື່ອງໄປເກັບ ແລ້ວໄປອາບນ້ຳ ໂດຍທີ່ລາວໄປເລາະກັບຄົນອື່ນໆ, ຫຼັງຈາກຂ້ອຍອາບນ້ຳແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ຕາມອອກໄປ ໂດຍທີ່ໄປເຈີະກັນຢູ່ຮ້ານອາຫານແລ້ວກິນເຂົ້າຊຸມກັນກັບຄອບຄົວ. ໃນລະຫວ່າງທີ່ກິນເຂົ້າ ທາງຄອບຄົວຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ເວົ້າຢອກສາວອ້ອຍວ່າ ອ້ອຍປານໃດສິມີຄົນມາເອົາ ມື້ນີ້ລອງໄປຊອກເອົາຟະຣັງແຖວນີ້ກັບບ້ານນຳເດີ້. ສາວອ້ອຍອາຍຸ 25ປີ ແຕ່ເຄີຍມີແຟນແຕ່ສອງຄົນ, ມີຫຼາຍຄົນມາລົມລາວແຕ່ລາວບໍ່ມັກ. ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າແລ້ວພວກເຮົາກໍ່ແຍກກຸ່ມກັນໄປຍ່າງເລາະແຄມທະເລຕໍ່ ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ໄປກັບສາວອ້ອຍ ກັບອີ່ກຸ້ງນາງ ແລະ ບັກເຕ້ຍ. ຫຼັງຈາກເລາະໄປໄດ້ໄລຍະຫນຶ່ງແລ້ວ ບັກເຕ້ຍມັນໄຫ້ໄປຫາພໍ່ກັບແມ່ມັນ ຂ້ອຍກັບສາວອ້ອຍເລີຍຕ້ອງເອົາສົ່ງ ແລ້ວອີ່ກຸ້ງນາງກໍ່ຕ້ອງໄປຄຸມບັກເຕ້ຍ ເພາະວ່າພໍແມ່ນມັນກິນເຫຼົ້າກັບໝູ່ຄອບຄົວອື່ນ ແລະຂ້ອຍກັບສາວອ້ອຍກໍ່ຍ່າງກັບບ້ານພັກ.

ໃນລະຫວ່າງທີ່ກັບມາບ້ານພັກ ຂ້ອຍໄດ້ແວະຊື້ເຂົາໜົມກິນ ແລ້ວກໍ່ໄດຍ່າງໄປສົ່ງສາວອ້ອຍທີ່ບ້ານພັກ ແລ້ວກັບອອກມາຍ່າງເລາະ, ແລ້ວກໍ່ກັບເຂົ້າໄປບ້ານພັກ. ໃນລະຫວ່າງທີ່ເຂົ້າໄປທີ່ບ້ານພັກ ຂ້ອຍໄດ້ຍ່າງເຂົ້າໄປທີ່ຫ້ອງນອນຂ້ອຍເພຶ່ອກຽມສິນອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ລຸກຂຶ້ນມາວ່າຈະເຂົ້າໄປຍ່ຽວຢູ່ຫ້ອງນ້ຳ ເລີຍລຸກໄປເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງໜັງເຊັກດັງອອກມາຈາກຫ້ອງນອນສາວອ້ອຍ ເພາະປະຕູຫ້ອງນ້ຳຂອງລາວອັດບໍ່ແຈບ (ມັນສອດຫາກັນ). ຂ້ອຍເລີຍຈອບໆຟັງເບິງວ່າລາວເຮັດຫຍັງ ຂ້ອຍຈອບເບິງຢູ່ຊ່ອງປະຕູນ້ອຍໆທີ່ມັນເງີບອອກ ເຫັນສາວອ້ອຍກຳລັງເອົາມືຈັບໂທລະສັບເບິງໜັງເຊັກ ແລະ ອີກມືໜື່ງຫຼິ້ນນົມຈົກຫີໂຕໂອເອງຢູ່. ຂ້ອຍເຫັນແລ້ວໂຄຍຂ້ອຍກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນທັນ ແລະ ຄິດວ່າ ຫາກຂ້ອຍເຂົ້າຕອນນິສິໄດ້ສີ້ລາວບໍ່.

ຂ້ອຍຕັດສິນໃຈເປີດປະຕູເຂົ້າໄປທາງຫ້ອງນ້ຳເຂົ້າໄປທີ່ຫ້ອງນອນລາວ, ສາວອ້ອຍຕົກໃຈ ແລ້ວຖາມຂ້ອຍແບບສຽງອາຍໆວ່າ ເຂົ້າມາໄດ້ແນວໃດ ຂ້ອຍຕອບລາວກັບໄປວ່າ ຂ້ອຍຈອບເບິງເຈົ້າຢຸ່ຫ້ອງນ້ຳດົນແລ້ວ ໃຫ້ຄ່ອຍຊ່ວຍບໍ່ຂ້ອຍກໍ່ແງ້ນຄືກັນ. ສາວອ້ອຍກໍ່ຕອບຂ້ອຍທັນທີວ່າ ຊ່ວຍອິຫຍັງ ເວົ້າເລື່ອງຫຍັງ, ຂ້ອຍຕອບກັບໄປວ່າຂ້ອຍເຫັນໝົດແລ້ວນາ ເຈົ້າເບິງໜັງເຊັກຫັ້ນນາ ໃຫ້ຂ້ອຍຊ່ວຍບໍ່? ເວົ້າສຸດແລ້ວ ລາວກໍ່ເວົ້າວ່າເຈົ້າເປັນບ້າວະ ຂ້ອຍເປັນໜ້າສາວເຈົ້າໃດ. ຂ້ອຍກໍ່ຕອບກັບໄປວ່າ ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກນາ ເຮົາບໍ່ໄດ້ສີ້ກັນຈົນມີລູກ ຖົງຢາງອານາໄມຂ້ອຍກະມີ. ຂ້ອຍທັງເວົ້າ ທັງຍັບເຂົ້າໄປໃກ້ໆລາວຈົນລາວບໍ່ມີບ່ອນໄປແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ແຢ່ມືໄປທີ່ຫີລາວ ປາກົດວ່າຫີຂອງລາວຊຸມໄປດ້ວຍນ້ຳແງ້ນ. ຫຼັງຈາກເອົາມືລູບໆຄຳແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ກົ້ມຫົວລົງໄປເລຍໃຫ້ລາວ ແລ້ວລາວກໍ່ຄາງຂຶ້ນມາວ່າ ໂອ່….. ສຽວໆ ເລຍແຮງຂຶ້ນອີກໆໆ ຂ້ອຍກໍ່ປະຕິບັດຕາຄຳສັ່ງຂອງລາວໂດຍການເລຍຢ່າງເມົາມັນ. ສາວອ້ອຍອົດຄວາມສຽວບໍ່ໄດ້ອອກປາກອອກມາວ່າ ສີ້ຂ້ອຍແດ່ ຂ້ອຍບໍ່ໄຫວແລ້ວ ສີ້ຫີປຽກໆຂອງຂ້ອຍໃຫ້ແດ່, ເວົ້າສຸດແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ລຸກຂຶ້ນມາ ແກ້ເຄື່ອງຂ້ອຍອອກໝົດ ແລ້ວກໍ່ແກ້ເຄື່ອງສາວອ້ອຍອອກ ນົມຂອງລາວທັງຂາວທັງເປັນຕາດູດ ຫີລາວໝອຍກໍ່ບໍ່ດົກ. ພໍແກ້ເຄື່ອງອອກໝົດແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ຈັບສາວອ້ອຍນອນລົງ ແລ້ວກໍ່ລິ້ງໆໂຄຍຂ້ອຍ ກ່ອນທີ່ຈະປ່ອນເຂົ້າໄປ. ຂ້ອຍເອົາໂຄຍໄປຈໍ່ຢູ່ຮູຫີຂອງສາວອ້ອຍ ແລ້ວຖືໃຫ້ລາວສຽວຂຶ້ນໄປອີກ ລາວຊີດປາກ ຊີດ….. ອ່າາາາາາ… ແລ້ວບອກຂ້ອຍວ່າ ຄ່ອຍໆຊຸບເຂົ້າກ່ອນເດີ່ ຫີຂ້ອຍບໍ່ໃຫຍ່ປານນັ້ນ ມັນບໍ່ໄດ້ອອກງານຫຼາຍປີແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຕອບໄປວ່າ ແລ້ວຂ້ອຍຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂຶ້ນສະຫວັນມື້ນີ້ແລະ ສາວອ້ອຍທີ່ຮັກ. ເວົ້າສຸດແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ເອົາໂຄຍຂ້ອຍຄ່ອຍໆແຍ່ເຂົ້າໄປ ຮູ້ສຶກວ່າຄັບໜ້ອຍໜຶ່ງ, ສາວອ້ອຍປ່ອຍວາງໂຕພ້ອມກັບຄ່າງອອກມາວ່າ ອ່າາາາາາາາ ມີຄວາມເດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ເລີມເດົ້າອອກເດົ້າເຂົ້າໄວຂຶ້ນໄວຂຶ້ນ ສາວອ້ອຍຄາງອອກມາ ດັງຂຶ້ນພ້ອມກັບກອດຂ້ອຍແຫນ້ນຂຶ້ນ ຂ້ອຍເດົ້າສາວອ້ອຍຢ່າງເມົາມັນຕາມທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຝັນໄວ້ມາດົນ. ສາວອ້ອຍຄາງອອກມາ ອ່າໆໆໆໆໆໆ ສຽວ ຂ້ອຍສຽວ ເດົ້າແຮງຂຶ້ນອີກ ຄັກຫຼາຍ…. ອາາາາາາາ. ຂ້ອຍສີ້ກັບສາວອ້ອຍທ່າດຽວປະມານເກືອບສິບນາທີແລ້ວ ນ້ຳຂ້ອຍສິອອກແລ້ວ ຂ້ອຍຄ່າງອອກມາວ່າ ອາາາາາາາາາ ນ້ຳສິອອກແລ້ວ ນ້ຳສິອອກແລ້ວ ສາວອ້ອຍຫ້ອງຂຶ້ນມາວ່າຢ່າປ່ອຍໃສ່ຫີຂ້ອຍໃດ ປ່ອຍທາງນ້ອງເດີ້ ອາາາາາາາ ອາາາາາາາ. ເດົ້າຢູ່ບຶດໜຶ່ງ ນ້ຳຂ້ອຍກໍ່ແຕກໃສ່ໜ້າທ້ອງຂອງສາວອ້ອຍ ແລ້ວກໍ່ນອນໝອບລົງໄປທາງຂ້າງລາວ. ສາວອ້ອຍຢື້ເອົາເຈ້ຍມາເຊັດນ້ຳແບ້ນອອກຈາກຫນ້າທ້ອງລາວ ແລ້ວກໍ່ເວົ້າວ່າ ຢ່າບອກໃຜເດີ່ເລື່ອງນິ ຂ້ອຍກໍ່ງຶກຫົວ ແລ້ວເວົ້າວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ບອກໃຜດອກ ຫາກເຈົ້າໃຫ້ຂ້ອຍສີ້ອີກ. ສາວອ້ອຍມິດໄປ ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ເວົ້າຕື່ມອີກວ່າ ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ ຊ່ວຍໆກັນປ້ອງກັນ ເຈົ້າກະຍັງບໍ່ມີແຟນ ຂ້ອຍກໍ່ຍັງບໍ່ມີແຟນ ສີ້ກັນໄດ້ຢູ່ບໍ່ຜິດ.

ສາວອ້ອຍຍິ້ມແບບອາຍໆ ແລ້ວກໍ່ຍ່າງໄປອາບນ້ຳ ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ກັບໄປທີ່ຫ້ອງນອນຂອງຂ້ອຍ. ຫຼັງຈາກມື້ນັ້ນ ຂ້ອຍກັບສາວອ້ອຍສີ້ກັນມື້ລະສອງເທຶ່ອຕອນທີ່ຢູ່ພັດທະຢາ ເວລາຢູ່ໃນລົດກໍ່ເຮັດມິດໆໃສ່ກັນ. ຂ້ອຍກັບສາວອ້ອຍເວົ້າຢອກກັນວ່າ ມັນເປັນຮັນນີມູນ. ຫຼັງຈາກກັບມາລາວແລ້ວ ກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ສີ້ກັນດຸປານໃດ, ແຕ່ເວລາທີ່ສາວອ້ອຍລາວແງ້ນ ລາວມັກຈະມີອັນບັງໜ້າຍົ້ວະໃຫ້ຂ້ອຍໄປທີ່ບ້ານລາວ ເຊິ່ງຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດ.

ຈົນຮອດມື້ນີ້ກໍ່ໄດ້ປີປາຍແລ້ວ ສາວອ້ອຍລາວກໍ່ຍັງບໍ່ມີແຟນ ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ຢ້ານວ່າລາວຄິດຈິງຈັງກັບຂ້ອຍ ເພາະຊ່ວງຫຼັງຂ້ອຍໄປໃສລາວມັກຈະໄປນຳ ແລະມັກຈະຫຶງເວລາຂ້ອຍລົມສາມອື່ນ.

 

ໝວດໝູ່:Sex stories
 1. r98509315
  ເດືອນສິງຫາ 29, 2012 ເວລາ 9:01 am

  ອັບເດດເລື່ອງໃຫມ່ໃຫ້ແນ່ເດີ ເອາອຍາກສີ້ແຕ່ບ່ອຮູ້ໍິເລີ່ມຂັ່ງໃດນະສອນແນ່

  • David ຈຽງ
   ເດືອນສິງຫາ 31, 2014 ເວລາ 6:01 pm

   casanova ສີ້ຫຼາຍໂຄຍຕາຍແລ້ວ ບໍ່ສາມາດ update ເລື່ອງໃໝ່ດອກ.

 2. ເຖົ້າຫື່ນ
  ເດືອນກັນຍາ 7, 2012 ເວລາ 6:08 pm

  ເຈົ້າຂຽນໄດ້ດີຫຼາຍ ອ່ານຮອດຕອນນ້າສາວລິ້ງໂຄຍໃຫ້ເຈົ້າ ນໍ້າຂ້ອຍເສືອກແຕກກ່ອນ ອ່ອນຫຼາຍ!
  ຂອບໃຈຫຼາຍເດີ

  • SicKid™
   ເດືອນພຶດສະພາ 7, 2018 ເວລາ 3:49 pm


   ມື້ນັ້ນ ເພິ່ນພາໄປງານລ້ຽງສະຫລອງ ພີ່ນ້ອງຮັບໃບປະກາດແດງ ແນ່ນອນ ພີ່ນ້ອງ ໝູ່ມິດ
   ທີ່ໃກ້ຊິກຮັກແພງກັນກໍ່ມາເຕັມບ້ານ, ຜູ່ໃຫຍ່ກໍ່່ພາກັນກິນເຫຼົ້າເມົາຢາເຮຮາກັນຢູ່ເດີ່ນບ້ານ
   ຜູ່ເຖົ້າທີ່ທົນກັບຄວາມຮ້ອນຂອງອາກາດບໍ່ໄດ້ ກໍ່ພາກັນຄ້ຽວໝາກຢູ່ໃນເຮືອນ ສ່ວນນຶ່ງກໍ່
   ແມ່ນເດັກນ້ອຍພວກຂ້ອຍ ຫລິ້ນເກມ ໄລ່ຢອກກັນຫລິ້ນ ຖືກຜູ່ໃຫຍ່ຮ້າຍກໍ່ນັ່ງເບິ່ງທີວີ
   ບໍ່ດົນກໍ່ໄລ່ຢອກກັນຫລິ້ນ ຕາມປະສາເດັກນ້ອຍຫັ້ນລະ. ເພິ່ນຈັດໂຕະໃຫ້ພວກຂ້ອຍຢູ່ແຈ
   ຫລັງບ້ານ ໂຕະໄວລຸ້ນກໍ່ຢູ່ຖັດໄປ ເດີນໜ້າບ້ານຈຶ່ງແມ່ນໂຕະຂອງຜູ່ໃຫຍ່ໄມ້ເຕ, ຂ້ອຍມັກ
   ໄປງານແນວນີ້ເພາະມີໂອກາດໄດ້ເບິ່ງຜູ່ສາວອື່ນທີ່ມີທັງພີ່ນ້ອງປ້ອງປາຍຕົນເອງ ແລະມີທັງ
   ລູກຫລານຄົນອື່ນ ມີແຕ່ຄົນງາມໆ ແຕ່ບໍ່ກ້າເຮັດຫຍັງເຂົາດອກ ໄດ້ແຕ່ເບິ່ງຊື່ໆຫັ້ນລະ
   ເຫັນໝູ່ຄູ່ເຂົາກອດຄໍຮ່າຍເບຍກັນຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ແຕ່ຂ້ອຍກັບຄິມກໍ່ໄດ້ແຕ່ນັ່ງຄັວກເຂ່ຍ
   ໜ້າຈໍກົດໄລ ພວກພີ່ນ້ອງມາຮອດຈຶ່ງໄດ້ກິນເບຍລ່ອງຄໍ ຄິມບອກໄຂກິນ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ກ້າ ກິນ
   ແປ໊ບຊີ ເລືອດບໍ່ໄຫລໄວຄືກິນເບຍ ຈອກນ່ອງ ຈອກສອງກໍ່ປົກກະຕິ ຈອກສາມ ຈອກ 4
   ຂຶ້ນໄປຈຶ່ງຂາດສະຕິ ຢາກເວົ້າຫຍັງ ຢາກເຮັດຫຍັງກໍ່ເຮັດໄປໂລດ.
   ພີ່ນ້ອງບັກນຶ່ງດຶງແຂນນ້ອງຄິມໄປເຕັ້ນເມື່ອກິນເບຍໄດ້ທີ່, ນ້ອງສາວຂ້ອຍເຕັ້ນບໍ່ເປັນປານໃດ
   ດອກ ຈັງຫວະໃດກໍ່ແກ່ວງກົ້ນ ແກ່ວງແຂນໄປຕາມຂະບວນ ນົມບໍ່ໃຫຍ່ຄືເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍ
   ຮ່ອນເອິກ ມີແຕ່ຫົວນົມແຫລມໆດັນອອກມາໃສ່ເສື້ອ ຢູ່ເຮືອນ ຄິມບໍ່ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນ ນຸ່ງແຕ່
   ເສື້ອຍືດ ກົ້ມລົງເຮັດນັ້ນນີ້ກໍ່ເຫັນໂລດ ຖ້າສ່ອງຕາມໂຕ່ງເສື້ອເຂົ້າໄປ ຂ້ອຍສ່ອງເລື້ອຍ ກັບ
   ຄົນອື່ນພັດບໍ່ກ້າ ຢ້ານເຂົາຮູ້ຈິດຫື່ນ ກັບນ້ອງສາວຕົນເອງເກີນກ້າ, “ຍ່ຽວເຮ່ຍ…” ຄິມຍື່ນ
   ໜ້າມາຊິ່ມບອກ, ຖືກຜູ່ບ່າວໄວລຸ້ນກອດເຕັ້ນຊະໂລ “ຕາຫ່າຫັ້ນລົ້ວໆ ຮູ້ແນວນີ້ບໍ່ໄປເຕັ້ນ
   ກັບລາວດອກ.” ນ້ອງສາວຈົ່ມທຸກໃຫ້ຟັງຕື່ມ. ຂ້ອຍຈ້ອງຕານ້ອງ ເຄັ້ນເອົາຄວາມຈິງ ຄິມເຕະ
   ຂາເມື່ອຂ້ອຍຮູ້ຄວາມໃນໃຈ. ສາວນ້ອຍໄວນີ້ມີໄຟແຮງສູງ ຖືກເຂົາລູບແອວຊື່ໆກໍ່ຍ່ຽວເຮ່ຍ.
   “ເພິ່ນບໍ່ໄປເຕັ້ນນຳເຂົາຫວາ ຫລືຖ້າເຕັ້ນນຳແຕ່ອ້າຍໂຕ້?” ຖາມແລ້ວກໍ່ຫົວອິກໆ ຖ້າຢູ່ບ້ານ
   ແມ່ນຖືກຈິກກອກໂລດລະ ແຕ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນແນວນີ້ ໄດ້ແຕ່ຝາກໂທດໄວ້. ບັກໂຕ້ແມ່ນໝູ່
   ຮ່ວມດື່ມ ນ້ອງສາວວ່າມັນເປັນກະເທີຍ ຢາກຜ່າສ່ວນຂີ້ເໝັ້ນຂ້ອຍ ແຕ່ຄວາມຈິງ ມັນຢາກ
   ແຍ່ຫອຍລາວຕ່າງຫາກ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ມັນ, “ໂທ…ບັກເວນ ມຶງຊິຖ້າໃຫ້ໃຫຍ່
   ຊ່ຳໃດ? ຫວງກິນເອງບໍ່ວ່າ…!” ບັກໂຕ້ໂວຍວາຍເມື່ອຂ້ອຍເຕືອນມັນ ຢ່າເຮັດຫຍັງໃຫ້ນ້ອງ
   ກູ ມັນຍັງນ້ອຍຢູ່.
   “ຢ່າລ່ວງ…!” ຄິຮ້າຍຂຶ້ນແລະຖັ່ງສອກໃສໜ້າເອິກຂ້ອຍເມື່ອຮູ້ສຶກວ່າມີມືຫຍາບໆລູບໄລ້
   ຢູ່ກັບຂາອ່ອນ, ມຸມພວກຂ້ອຍນັ່ງບັງຕາໄດ້ດີສົມຄວນ ຜ້າປູໂຕະຢ່ອນລົງເລິກ ຂ້ອຍຈຶ່ງກ້າ
   ສອດມືເຂົ້າໄປລູບຫລິ້ນກົກຂານ້ອງສາວ. ຖ້າຢູ່ເຮືອນ ຂ້ອຍຈະຊູຊູເຮັດໃຫ້ໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ຢາກ
   ເຮັດ ບາງເທື່ອກໍ່ເຂົ້າໄປຈົກຫີນ້ອງຫລິ້ນແບບດ້ານໆ, ນ້ອງມັກນອນຫງາຍອ່ານປຶ້ມ Manga
   ທີ່ຢືມຈາກໝູ່ ອ່ານຖືກຕອນສຽວຄັກໆ ຄິມຈະລູບຫລິ້ນຫີຕົນເອງໃຕ້ຜ້າຫົ່ມນ້ອຍທີ່ລາວ
   ຫົ່ມມາແຕ່ນ້ອຍ, ມັນເກົ່າ ມັນຫລ້ອນ ຂາດສ້ອຍແລ້ວລະ ແຕ່ນ້ອງຍັງຕິດມັນຢູ່ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຫົ່ມ
   ນອນ ລາວຈະນອນບໍ່ຫລັບ ເຂົາວ່າຂັວນລາວຢູ່ກັບຜ້າຫົ່ມຜືນນັ້ນ.
   “Van…ເບິ່ງໆ ເບິ່ງອີ່ນາຍນັ້ນ.” ຄິມຄັວກຂາບອກຂ້ອຍແນມໄປທາງແມ່ປ້ານຶ່ງທີ່ປົບຈາກວົງ
   ຜູ່ໃຫຍ່ມາຮ່ວມວົງໄວລຸ້ນ ລາວຄືຊິແງ້ນເຕັ້ນລົ້ວຈຶ່ງມາເຕັ້ນແອ່ນກົ້ນຮ່ອນເອິກກັບພວກເຂົາ.
   ເບິ່ງລາວເຕັ້ນບໍ່ທັນຈົບເພງ ພໍ່ກໍ່ເອົາກະແຈລົດມາໃຫ້ ບອກໃຫ້ພາຄິມເມືອກ່ອນ ເພິ່ນຈະເຂົ້າ
   ວົງບັກຫລັງລາຍ ໃຫ້ພາກັນຊອກຢູ່ຊອກກິນເອງ ເພິ່ນອາດຈະກັບບ້ານຕອນແລງວັນທິດ.
   ຄິມບໍ່ກິນຫລາຍ ຈຶ່ງອາສາຂັບຄືທຸກເທື່ອທີ່ເຫັນຂ້ອຍໜ້າຕາແດງກ່ຳ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງ
   ຕົນແລະຄົນອື່ນ ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງເຮັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງນ້ອງສາວ ບໍ່ຂັບ intoxicate ນັ່ງສະ
   ບາຍ ເບິ່ງທາງນຳລາວເປັນບາງຄັ້ງ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຈ້ອງມອງຢູ່ກັບກົກຂາ ໜ້າເອິກຂາວໆ
   ອົດບໍ່ໄດ້ກໍ່ຍື່ນມືໄປລູບຄຳພໍບໍ່ໃຫ້ໄຟກາມຂອງພວກຕົນດັບມອດ.
   ຂ້ອຍຮູ້ວ່າຄິມມີອາລົມຕັ້ງແຕ່ຖືກອ້າຍບ່າວໃຈກ້າບັກນັ້ນຄັ້ນກົ້ນຕອນເຕັ້ນຊະໂລພຸ້ນນະ
   ແຕ່ລາວບໍ່ບໍ່ເວົ້າແຈ້ງ, ບັກນັ້ນເປັນໝູ່ພີ່ນ້ອງ ເຄີຍເຫັນກັນຫລາຍເທື່ອແລ້ວ ມັນຈຶ່ງກ້າເຮັດ
   ກັບຄິມແບບນັ້ນນະ ຖ້າຫາກໍ່ເຫັນກັນ ມັນກ້າເຮັດກໍ່ກ້າຖືກແກ້ວເບຍຂ້ອຍແຕ່ໃນງານແບບ
   ນີ້ ຂ້ອຍບໍ່ເຮັດດອກ ເຮັດໄປກໍ່ຈະຖືກເຂົາຢຽບຕາຍລ້າໆ ໄປນຳໝູ່ລົ້ວເລງຈຶ່ງເຮັດ. ຕັ້ງຄ່າ
   self-driving ແລ້ວ ຄິມກໍ່ບອກຂ້ອຍເບິ່ງທາງ ເຊັກເບິ່ງເຟດສະບຸກ ອ່ານເທັກເລັກໆນ້ອຍ
   ພໍແກ້ແງ້ນຈຶ່ງບອກຂ້ອຍຍັດ USB ເຂົ້າຟັງເລື່ອງສຽວແມງກ້າອ່ອຍໄຟຖາມຂຶ້ນມາ ຮອດ
   ບ້ານຮອດເຮືອນຈຶ່ງແກ້ເຄື່ອງໃສ່ກັນຈົນເຫືອແຕກໄປທັງ 2 ຝ່າຍ.
   literotica.com/s/her-brother-the-maniac-02

 3. hornyboy
  ເດືອນກັນຍາ 8, 2012 ເວລາ 4:29 pm

  ຂ້ອຍກໍ່ເຄີຍຄິດຢາກສີ້ນ້າສາວ ລັກແນມເບິ່ງກົ້ນເບິ່ງນົມເພິ່ນເລື້ອຍ ແຕ່ບໍ່ກ້າອໍ້ແອ້ກັບເພິ່ນ.

  • DekDeu™
   ເດືອນພຶດສະພາ 9, 2018 ເວລາ 8:09 pm


   ນ້າສາວ Samantha ອາຍຸ 40 ກ່ວາປີ ແລ້ວ ແຕ່ເພິ່ນຍັງຮັກຄວາມງາມ
   ຮັກໃນການສີ້ເຊີງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກັບບ່າວນ້ອຍລຸ້ນລູກ ລຸ້ນຫລານ
   ເພິ່ນບອກວ່າ ຜູ່ບ່າວນ້ອຍມີກຳລັງຊ້າງສານ ສີ້ຄືນນຶ່ງ 10 ເທື່ອກໍ່ໄດ້
   ບໍ່ຄືຜົວເຖົ້າທີ່ນອນອ້າປາກນ້ຳລາຍເຫືອຍຢູ່ບ້ານ ອົມຈົນຄໍເຄັດກໍ່ບໍ່ແຂງ
   ນ້ຳແບ້ນບ່າວນ້ອຍກໍ່ມີລົດຫວານ ກິນແລ້ວມີແຮງໄປບຳບັດຈິດຂອງຄົນ
   ໄຂ້,ເພິ່ນເປັນທ່ານໝໍໂລກຈິດ (Psychologist) ປະຈຳໂຮງໝໍເອກະຊົນ
   ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນກຸງໂຊນ ປະເທດເກົາຫລີໃຕ້.

 4. Aunty4you
  ເດືອນຕຸລາ 14, 2012 ເວລາ 6:29 pm

  ເຣື້ອງແຕ່ງຫຼືເລື້ອງແທ້? ຂ້ອຍຄິດວ່າມີແຕ່ຫຼານຂ້ອຍຊົ່ວ ເຈົ້າກໍ່ຊົ່ວເໝືອນກັນກັບລາວ
  ໂຄຍແຂງຂຶ້ນມາສີ້ບໍ່ເລືອກ. ຂຽນມາໃຫ້ອ່ານອີກແດ່ເດີ, ຂອບໃຈ.

  • 99Thz
   ເດືອນພຶດສະພາ 4, 2018 ເວລາ 4:04 pm

   Raw Confessions = ສາລະພາບບາບດິບໆແດງໆ

   ປະເພນີຮັກຮ່ວມສາຍເລືອດມີມາແຕ່ໂບຮານນະການ ມີມາແຕ່ສະໃໝພະເຈົ້າ 3 ຫຳ
   ພຸ້ນລະ ຖ້າຈະເວົ້າຕາມທີ່ໄດ້ອ່ານນິທານປະລຳປະລະ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນເຊື້ອ
   ກະສັດ ເອື້ອຍເອົານ້ອງ ນ້ອງເອົາເອື້ອຍ ແມ່ເອົາລູກ ລູກເອົາແມ່ ພໍ່ເອົາລູກ ລູກເອົາພໍ່
   ຫລານເອົານ້າ ນ້າເອົາຫລານ ພໍ່ເຖົ້າເອົາຫລານ ຫລານເອົາພໍ່ເຖົ້າ ເຂົາຢາກໃຫ້ເລືອດ
   ເຂົາສົດຊື່ນ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຊື້ອໄພ່ມາປົນ ຈຶ່ງເອົາກັນເອງຕາມການບັນຊາຂອງສະຫວັນ.
   ພໍຕົກມາຮອດຍຸກກິນນ້ຳນົມງົວແທນນົມແມ່, ຈິດໃຈຂອງຄົນກໍ່ຖືກຄວບຄຸມດ້ວຍຈິດວິນ
   ຍານເດຍລະສານ ບໍ່ຈຳແນກໄດ້ຄົນໃກ້ຄົນໄກ ບໍ່ຈຳແນກໄດ້ເອື້ອຍນ້ອງປ້ອງປາຍສາຍ
   ເລືອດຕົນເອງ, ເຄີຍເຫັນເລື້ອຍຢູ່ໜ້າໜັງສືພິມໄທລັດ ເດລິນິວ ແລະອື່ນໆ ອອກຂ່າວຈັບ
   ພໍ່ຫື່ນຂົມຂື່ນລູກສາວຕົນເອງ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຍິນຂ່າວຂົ່ມຂື່ນລູກຊາຍຄືຂ່າວຈາກຕ່າງປະເທດ
   ອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າຄົນເອເຊຍບໍ່ເປັນເກກະເທີຍ ກະເທືອຍເລດສະບຽນ. ອິນເດຍກໍ່
   ມັກສີ້ນ້າອາຕົນເອງເດີ ຕາມທີ່ໄດ້ອ່ານເລື່ອງສຽວຜ່ານເວັບ, ເຂົາມີຕຳລາສີ້ຄັກແນ່ເດີ
   ຄົນຮິນດູ ເບິ່ງຈາກຢູທູບ Kama Sutra ຕຳລາຈີນຕົກໄປເລີຍ.
   ຮ່ອງເຕ້ Liu Ziye (449-465) ເປັນຮ່ອງເຕ້ທີ່ຫລົງຮັກຍິງໃນສາຍເລືອດຂອງຕົນຢ່າງ
   ເງີຍຫົວບໍ່ຂຶ້ນ ຂ້ານ້າເຂີຍເພື່ອເອົານ້າສາວມາເປັນເມຍ ຂ້າອ້າຍເຂີຍເພື່ອເອົານ້ອງສາວ
   ມາເປັນເມຍຄົນທີສອງ ແລະຈະຂ້າຜົວພີ່ນ້ອງຂອງຕົນເພື່ອເອົາເມຍເຂົາມາເປັນເມຍຕົນ.
   ເພື່ອຫລີກລ່ຽງການຂ້າຟັນລັນແທງກັນ, ເສນາອຳນາດຈຶ່ງເຫັນດີໃຫ້ເຊື້ອກະສັດເອົາກັນ
   ເອງໄດ້ ຜູ່ຊາຍທີ່ເຮັດວຽກຮັບໃຊ້ນາງສະໜົມຕ້ອງຖືກຕອນ ແຕ່ມັນກໍ່ຍັງຫລີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້
   ການລັກລອບຫາຄວາມສຸກຈາກຊາຍອື່ນເພາະຮ່ອງເຕ້ບໍ່ມີເວລາເຮັດໃຫ້ ຈຶ່ງໃຫ້ຂັນທີ
   ໄປຫລອມໂຄຍປອມໂດຍໃຊ້ຢົກຢ່າງດີທີ່ສຸດຫລອມ. ເມື່ອຮ່ອງເຕ້ສືບຮູ້ວ່າຂັນທີໃຊ້ລິ້ນ
   ເລຍ ໃຊ້ຂອງປອມແຍ່ ກໍ່ສັ່ງຕັດລິ້ນຂັນທີທຸກຄົນ ເຂົ້າອອກຕ້ອງກວດກາຄັກແນ່ ແຕ່ກໍ່ຍັງ
   ບໍ່ສາມາດຫລີກລ່ຽງບັນຫາຊູ້ຂັ້ນທີໄດ້ເພາະຍັງມີນິ້ວແຍ່ໃຫ້. ຕົກມາຮອດລາຊະວົງຫັ້ນ
   ຈຶ່ງໄດ້ລົ້ມເລີກກົດຕອນໂຄຍ ຕັດລິ້ນ ແລະໃຫ້ສິດນາງສະໜົມເສບສົມໄດ້ກັບທຸກຄົນທີ່
   ນາງຊື່ນຊອບ, ແຕ່ຄວາມຮັກໃນສາຍເລືອດຍັງບໍ່ຈືດຈາງ ຈຶ່ງເກີດມີເລື່ອງ “ຊູສີໄທເຮົາ”
   ໃຫ້ເຮົາໄດ້ເບິ່ງເປັນຕຳນານ.
   ຕອນນັ້ນ, ຂ້ອຍບໍ່ທັນໄດ້ໃຫຍ່ເປັນບ່າວໂຄຍສຽກເທື່ອດອກ ໃກ້ຊິສຽກແລ້ວລະ ເວລາ
   ມັນແຂງຍ່ຽວຈເຫັນຫົວແດງໆພົ້ນອອກມາ ຢາກຮ້າຍແດ່ ລະອາຍແດ່ທີ່ນ້ອງສາວທ້ວງ
   ຈຶ່ງເຊົາອາບນ້ຳນຳເຂົາ ຖ້າອາບກໍ່ນຸ່ງສະຫລິບອາບ ນ້າສາວເຫັນຈຶ່ງບອກໃຫ້ແກ້ອອກ
   ກ່ອນຈຶ່ງອາບເພາະຖ້າຝົນຕົກຟ້າລົງ ເຄື່ອງຊິບໍ່ແຫ້ງ, “ຊິອາຍຫຍັງ ນ້ອງນຸ່ງໂຕເອງ.” ນ້າ
   ສາວບອກແນວນັ້ນ, ຂ້ອຍຢາກຕອບເພິ່ນວ່າ ບໍ່ອາຍນ້ອງສາວ ແຕ່ອາຍນ້າສາວຕ່າງຫາກ
   ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດອ້າປາກຕອບເພິ່ນໄດ້ ຈຶ່ງໄດ້ຝືນໃຈແກ້ສະຫລິບອອກກ່ອນເຂົ້າອາບນ້ຳ
   ນຳນ້ອງສາວໂດຍມີນ້າສາວຢືນຄຸມ ສັ່ງລ້າງບ່ອນນັ້ນ ຖູບ່ອນນີ້. “ແກ້ວ…ຄືຖູນ້ອຍແທ້
   ມັນຊິກ້ຽວບໍ?” ນ້າສາວທ້ວງຂຶ້ນເມື່ອເຫັນຂ້ອຍຖອກນ້ຳລ້າງໂຈ໋ຍໂອດຽວ, “ມ໊ະ…ນ້າ
   ລ້າງໃຫ້…!” ເພິ່ນເວົ້າໃນຂະນະທີ່ຈັບໂຈ໋ຍແລະຖອກນ້ຳລ້າງຂີ້ເກິ້ມອອກໃຫ້ຂ້ອຍ. ໂຈ໋ຍ
   ນ້ອຍນັ້ນເລິ່ມຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນມາເມື່ອຖືກນິ້ວມືອ່ອນໆຮຸກຖູ ປະສົມກັບເຕົ້ານົມຂະນາດ
   ໃຫຍ່ຂອງນ້າສາວທີ່ຫ້ອຍໂຕ່ງເຕ່ງແກ່ວງໄກວໄປມາເວລາເພິ່ນກົ້ມໆເງີຍໆ.
   ຕອນບ່າຍແບບນີ້ ມີແຕ່ນ້າສາວ ຂ້ອຍ ແລະນ້ອງສາວຢູ່ບ້ານ, ນ້ອງສາວອາບແລ້ວກໍ່ອອກ
   ໄປນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ນ້າສາວຈັດໄວ້ໃຫ້ ແລ້ວກໍ່ອອກໄປເບິ່ງກາຕູນທີວີ. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກມືນຍາບທົ່ວ
   ທຸກເສັ້ນຂົນເມື່ອນ້າສາວຈັບໂຈ໋ຍຂ້ອຍປ່ອນເຂົ້າປາກຄືກັບເພິ່ນມັກເຮັດໃຫ້ພໍ່ເວລາແມ່
   ໄປວຽກຕ່າງແຂວງເປັນເວລາຫລາຍວັນ ເພິ່ນໄປເລື້ອຍເພາະຫົວໜ້າບໍ່ມີໃຜເຮັດວຽກໄດ້
   ດີຄືແມ່ ຍ້ອນເພິ່ນບໍ່ມີເວລາບົວລະບັດລູກແລະຜົວ ຈຶ່ງຮັບເອົານ້າສາວລູກພີ່ນ້ອງມາເປັນ
   ແມ່ບ້ານ. ມື້ນັ້ນ, ຂ້ອຍລືມຊຸດໄມ້ບັນທັດ ໂມງຮຽນເລຂາຕ້ອງມີຊຸດໄມ້ບັນທັດແທກເສັ້ນ
   ແທກມູມ ແຕ່ພໍຂຶ້ນເຮືອນມາກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງໄຫ້ຄາງຂອງນ້າສາວດັງອອກມາບາດແຮງບາດ
   ຄ່ອຍ ຈຶ່ງຢ່ອງເຂົ້າໄປເບິ່ງ ເຫັນພໍ່ຊົບໜ້າໃສ່ວ່າງຂານ້າສາວ ເມື່ອຕ້ອງການອາກາດຫາຍ
   ໃຈ ພໍ່ກໍ່ເລື່ອນໜ້າຂຶ້ນໄປດູດເລຍເຕົ້ານົມຂ້າງຊ້າຍປ່າຍຂວາ ນ້າສາວກໍ່ດີ້ນໜ້າສັບສ່າຍ
   ໄປມາເມື່ອແອວພໍ່ເໜັງຕີງຂຶ້ນລົງເປັນຈັງຫວະຊ້າໆໄວໆ ໄວໆຊ້າໆສະຫລັບກັນກັບການ
   ບີບຄັ້ນດູດເລຍເຕົ້ານົມ ບາງເທື່ອກໍ່ເລື່ອນຂຶ້ນໄປຈູບປາກແລກລິ້ນ້າສາວຢ່າງອຸດຕະລຸດ.
   ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍອ້າປາກເວົ້າເລື່ອງນີ້ໃຫ້ແມ່ຟັງ ກຳຊັບນ້ອງສາວບໍ່ໃຫ້ເວົ້າໃຫ້ຜູ່ໃດຟັງທັງນັ້ນ
   ໃຫ້ເກັບເລື່ອງນີ້ເປັນຄວາມລັບສຸດຍອດ ຮອດຍຸກອິນເຕີເນັດນີ້ລະຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າໃຫ້ເຈົ້າຟັງ.
   javpob2hd

 5. Nameless
  ເດືອນພຶດສະພາ 30, 2013 ເວລາ 4:28 pm

  ມິດໄປຫລາຍເດືອນ ສົງໃສຍັງຊອກຫາວິທີຍົວະສີ້ລູກນ້າສາວບໍ່ທັນໄດ້ເທື່ອ.

  • ເດັກຫື່ນ™
   ເດືອນພຶດສະພາ 12, 2018 ເວລາ 10:19 pm

   ໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຍ ຢາກລອງສີ້ຫີສາວສຳລີຫລາຍກ່ວາຊາວຊາດອື່ນ
   ສາວຜົມທອງ ຕາສີຟ້າກໍ່ຢາກ ແຕ່ຢາກລອງສີ້ຫີຄົນຜິວດຳ ຄິດວ່າ
   ຈະແຊບໃນຫົວໂຄຍ, ໄກ່ດຳ ໝູດຳ ໝາດຳ ເຂົາວ່າເປັນຢາ ຫີດຳກໍ່
   ຄົງເປັນຢາຄືກັນ.

   ເຈົ້າວ່າບໍ່?

 6. ຫຸ່ນໄລ່ກາ
  ເດືອນມັງກອນ 3, 2014 ເວລາ 6:13 pm

  ສະບາຍດີປີໃໝ່ເດີເພື່ອນໆມັກຫື່ນທຸກຄົນ. ຂ້ອຍຂໍໂທດຫລາຍໆທີ່ໄດ້ລຶບ Krillen ອອກໂດຍບໍ່ເຈດຕະນາ
  ຖ້າພໍເປັນໄປໄດ້ ກະຣຸນາໄປຈົດທະບຽນໃໝ່ ໃຊ້ອັກສອນລາວ ເຊັ່ນ: ທ້າວສີ ນາງສາ ຫລື Thao See
  Nang Sa ຈຶ່ງຈະຮູ້ງ່າຍວ່າແມ່ນຄົນເຮົາເອງເພາະໃນໄລຍະນີ້ພວກຄົນຣັດເຊັຽມາລົງທະບຽນຫລາຍ.
  ໂຊກດີປີໃໝ່.

  • Loner™
   ເດືອນພຶດສະພາ 15, 2018 ເວລາ 3:09 pm


   ເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຫຼືອດຕາເບິ່ງກົ້ນ ເບິ່ງເປົ້າ crotch ເບິ່ງໜ້າເອິກຂອງເອື້ອຍ
   ຂອງນ້ອງເຈົ້າຈັກເທື່ອຫວາ? ດີຫລາຍເດີເຈົ້າ, ຈົ່ງສືບຕໍ່ຄວາມເປັນອ້າຍ
   ເປັນນ້ອງທີ່ດີ. ຂ້ອຍເລິ່ມສົນໃຈໃນເພດກົງກັນຂ້າມຕັ້ງແຕ່ຢູ່ຫ້ອງປໍ4,
   ຮຽນວິຊາສຸຂະພິບານ ເລື່ອງການຮັກສາອະນາໄມເວລາໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳ ເນັ້ນ
   ໜັກແມ່ນເພດຍິງ ໃຫ້ທຳຄວາມສະອາດຈາກໜ້າໄປຫລັງເພື່ອປ້ອງກັນ
   ເຊື້ອ Eco-lie ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປຕາມຮູປັດສະວະ. ບັກສອງສົນໃຈ ແຕ່ບໍ່ກ້າ
   ຖາມປ້າຄູ ຈຶ່ງຖອງສອກໃຫ້ຂ້ອຍຖາມ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ກ້າດອກ ແຕ່ມັນຊູຊີໃຫ້
   ຖາມ ປ້າຄູແນມມາເຫັນຈຶ່ງເຕືອນໃຫ້ຕັ້ງໃຈຟັງຄຳອະທິບາຍ ຖ້າມີຂໍ້ຂ້ອງ
   ໃຈໃຫ້ຍົກມືຖາມ ບັກສອງກໍ່ຈັບມືຂ້ອຍຍົກຂຶ້ນຖາມ, ປ້າຄູເລີຍຕອບວ່າ
   ຜູ່ຍິງມີ 2 ຮູ ຄື:ຮູປັດສະວະ ແລະ ຮູຄອດ ແຕ່ຈະອະທິບາຍເພິ່ມໃນຫຼັກ
   ສູດປໍ5 ແລະປໍ6 ສຳລັບຊັ້ນຮຽນນີ້ຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ເລື່ອງການອະນາໄມ
   ເທົ່ານັ້ນ. ຈາກມື້ນັ້ນມາ ຂ້ອຍກໍ່ເກີດຄວາມຢາກຮູ້ຫລາຍກ່ວານັ້ນ ແຕ່
   ບໍ່ກ້າຖາມເພື່ອນັກຮຽນຍິງຈຶ່ງເກັບຂໍ້ຂ້ອງໃຈມາຖາມແມ່ ແລະເພິ່ນກໍ່ໄດ້
   ອະທິບາຍໃຫ້ຟັງຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບລະບົບສືບພັນຂອງສັດລ້ຽງລູກ
   ດ້ວຍນ້ຳນົມ ແຕ່ຫ້າມບໍ່ໃຫໄປທົດລອງກັບໃຜເດັດຂາດເພາະຍັງບໍ່ທັນ
   ຮອດຍາມ ຮຽນຈົບ ໄດ້ເຮັດວຽກຫາເງິນ ຮູ້ຮັບຜິດຊອບຕົນເອງກ່ອນ
   ຈຶ່ງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນຕ້ອງການ.
   ຮຽນຮອດປີ3 ກໍ່ເລີຍເປີດທຸລະກິດນ້ອຍໆຢູ່ບ້ານທີ່ພໍ່ແມ່ຊື້ໄວ້ໃຫ້ເຂົາ
   ເຊົ່າ ແຕ່ພໍໝົດສັນຍາເຊົ່າ ເຂົາໄປຊື້ຫ້ອງແຖວ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍເຮັດຫ້ອງການ
   ຢູ່ຊັ້ນລຸ່ມ ຊັ້ນເທິງເປັນຫ້ອງນອນ ແລະເອີ້ນເອື້ອຍມາຊ່ອຍເຮັດບັນຊີ
   ດີກ່ວານັ່ງຖັກຕີນສິ້ນຢູ່ບ້ານ ອ້າຍເຂີຍຄົງເກງໃຈຈຶ່ງໃຫ້ເອື້ອຍຍອຸມາ
   ຊ່ອຍວຽກ. ເອື້ອຍອຸເປັນຍິງຮ່າງນ້ອຍແຕ່ສົມສ່ວນ ຄືມີໜ້າເອິກພໍດີ
   ກັບຕົນໂຕ ແຕ່ສິ່ງທີ່ສະດຸດຕາຄືກະໂພກທີ່ກົມກຶງໄດ້ຮູບ, ເວລາເອື້ອຍ
   ນຸ່ງເສື້ອສີຂາວ ຈະແນມເຫັນເສື້ອຊ້ອນໃນສີດຳ ເອື້ອຍບອກວ່າດຳກັບ
   ຂາວເປັນຂອງຄູ່ກັນ “ຊັ້ນເອື້ອຍກໍ່ນຸ່ງສະຫລິບສີຂາວ ແມ່ນບໍ່ລະ?”
   ຂ້ອຍຖາມທະລຶ້ງເອື້ອຍເພາະລາວນຸ່ງກະໂປ່ງດຳ ແຕ່ຜິດຄາດເມື່ອເຫັນ
   ລາວຮື້ໃຫ້ເບິ່ງ ເປັນສີດຳຄືສີເສື້ອຊ້ອນ. ຂ້ອຍກ້າທະລຶງແຕ່ກັບເອື້ອຍອຸ
   ບໍ່ກ້າທະລຶ້ງກັບເອື້ອຍອ້ອມດອກ ລາວເປັນຄົນຊິລຽດ ແຕ່ເອື້ອຍອຸມັກ
   ຢອກກັບຂ້ອຍແບບເຖິງເນື້ອເຖິງເອັນ ບາງເທື່ອກໍ່ຈຸກຕາຍໄປພຸ້ນລະ
   ເມື່ອຖືກລາວກຳຫຳເປັນການລົງໂທດທີ່ໄດ້ລວນລາມລາວ.
   ໂຕະຂ້ອຍຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບໂຕະເອື້ອຍ ລາວມັກນຸ່ງກະໂປ່ງສັ້ນຮັດຮູບ
   ສີດຳ ບາງເທື່ອກໍ່ສີນ້ຳເງິນ ໂຕະບໍ່ມີບັງຕາ ເວລາເອື້ອຍເຜີ ຂ້ອຍມັກແຍງ
   ກົກຂາຮຽວໆງາມໆທີ່ໂຜ່ອອກມາ ບາງເທື່ອກໍ່ເຫັນຮອດສະຫລິບລາງໆ
   ບໍ່ເຫັນເຕັມເປົ້າດອກຖ້າລາວບໍ່ຢາກໃຫ້ເຫັນ ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີລູກຄ້າ ເອື້ອຍ
   ຈະບໍ່ຄ່ອຍລະວັງເໝືອນຕັ້ງໃຈຢາກໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ເຫັນວ່າ ຂອງເອື້ອຍຍັງ
   ໂໜກໂນນດີຄືຕອນຍັງສາວເພາະອ້າຍເຂີຍບໍ່ມັກຫລິ້ນຫລາຍຄືຕອນ
   ເຂົ້າໃໝ່ປາມັນ ຄົງເປັນເພາະເມື່ອຍຈາກການທຽວການ ຈາກຄວາມເຄັ່ງ
   ຄຽດໃນດ້ານວຽກງານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຢາກມີເຊັກນ້ອຍລົງ ຂ້ອຍກໍ່
   ເລີຍຢອກເອື້ອຍວ່າ ຊັ້ນກ໊ະຫາຜົວນ້ອຍໄວ້ລະບາຍຈັກຄົນສອງຄົນຈຶ່ງ
   ບໍ່ເປືອງນິ້ວ, ເກືອບຫູຂາດເມື່ອທະລຶ້ງເອື້ອຍເລື່ອງນີ້. ຕອນເອື້ອຍຢູ່ມໍ6
   ເຫັນເອື້ອຍຊ່ອຍຕົນເອງດ້ວຍການແຍ່ນິ້ວກາງແລະນາງ ໃຊ້ປາຍນິ້ວໂປ້
   ນ່ຽນໜໍ່ສະຫວັນ ສະຫລັບສອງນິ້ວທີ່ penetrate ໃນຮູ ຈົນນ້ຳຫອຍ
   ລັ່ງອອກມາບໍ່ຂາຍສາຍ, ກຳລັງເບິ່ງຄັກ ກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງລົດພໍ່ແມ່ເຂົ້າມາ
   ເຂດບ້ານ ຟ້າວຫລົບ ໄປເຕະກະປິດ ເອື້ອຍກໍ່ເລີຍຮູ້ວ່າຂ້ອຍລັກສ່ອງ
   ເບິ່ງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງລາວ.
   ເມື່ອຮູ້ວ່າເອື້ອຍອຸມັກຫລິ້ນຂອງຕົນເອງແບບນັ້ນ ຂ້ອຍກໍ່ຢາກເຮັດໃຫ້
   ເອື້ອຍຮູ້ເຫັນຕອນຂ້ອຍລະບາຍຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພດດ້ວຍການຊັກ
   ວ່າວຍອກໂຄຍໃຫ້ເອື້ອຍເຫັນແບບບໍ່ຕັ້ງໃຈ. ຈາກວິນາທີນັ້ນມາ ຂ້ອຍ
   ກັບເອື້ອຍມັກຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ກັນຈົນເຖິງເນື້ອເຖິງເອັນ ຈົນເອື້ອຍເອົາຜົວ
   ຈຶ່ງເຊົາຢອກກັນແບບນັ້ນ ຫາກໍ່ມາເລິ່ມຄືນຕອນເຮັດທຸລະກິດນີ້ລະ
   ເພາະມີໂອກາດໄດ້ຢູ່ນຳກັນຕາມລຳພັງສອງທຸກມື້ ມື້ລະຫລາຍຊົ່ວໂມງ.
   ສິ່ງນຶ່ງມັກນຳໄປສູ່ອີກສິ່ງນຶ່ງສະເໝີ. ເວລາເອື້ອຍຍື້ເອົາເອກະສານ
   ລາວມັກບຽດເຕົ້ານົມໃສ່ບ່າໄຫລ່ ຕົ້ນແຂນ, “ເອົາເບ໊າະ ໃຫ້ເອື້ອຍເຮັດ
   ແຮນຈ໊ອບໃຫ້ເບ໊າະ ມາມະໆໆ ຊິເຮັດໃຫ້?” ເອື້ອຍທຳທ່າຢື້ມືມາຊິແກ້
   ສາຍແອວ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຈັບມືລາວໄວ້ບໍ່ໃຫ້ເຮັດແນວນັ້ນ ຟຶດຟັດກັນ
   ໄປມາ ເອື້ອຍອຸເສຍຫລັກລົງໄປນອນແຜ່ຢູ່ຕຽງ ຂ້ອຍຟ້າວນອນໂຄມ
   ລະດົມຈູບແກ້ມ ຈູບປາກ ເອື້ອຍສ່າຍໜ້າໄປມາພໍເປັນພິທີແລະໃນທີ່
   ສຸດກໍ່ເຜີຍຮິມສົບຮັບ ຈູບປາກແລກລິ້ນກັນຢ່າງເມົາມັນຈົນເສື້ອຜ້າ
   ຫລຸດລົ່ນໄປກອງຢູ່ພື້ນ ໄດ້ຍິນແຕ່ສຽງທ້ອງຕຳກັນຕ໊າບໆປະມານ 10
   ນທີ ຂ້ອຍຈຶ່ງຖອກອອກມາແຕກນອກຕາມທີ່ໄດ້ຮັບປາກກັບເອື້ອຍອຸ.

 7. Anonymous
  ເດືອນເມສາ 13, 2014 ເວລາ 6:25 pm

  ຄິດວ່າຈະເກັບເລື່ອງນີ້ເປັນຄວາມລັບ ແຕ່ທຸກຄັ້ງທີ່ເຂົ້າມາອ່ານເລື່ອງຂອງເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍປ່ຽນໃຈ.
  ຕອນນັ້ນນ້າສາວຖືກສົ່ງມາອົບຮົມວິຊາການເປັນເວລາ 6 ເດືອນ, ຍ້ອນຢາກເກັບເງິນກ້ອນທີ່ທາງ
  ໂຄງການຈ່າຍຄ່າໂຮງແຮມແລະຄ່າກິນໃຫ້ ເພິ່ນຈຶ່ງຂໍມາພັກເຊົາກັບກັບພວກຂ້ອຍ ຕອນນັ້ນຂ້ອຍ
  ເຊົ່າຫ້ອງແຖວຢູ່ກັບແຟນສອງຄົນ ຖ້າຈະໄປຢູ່ກັບຄອບຄົວຂອງອ້າຍກໍ່ຫຍຸ້ຍາກທຽວເພາະບ້ານອ້າຍ
  ຢູ່ໄກຈາກທາງໃຫຍ່ທີ່ມີລົດເມແລ່ນຮັບ-ສົ່ງຜູ່ໂດຍສານເຂົ້າເມືອງ.
  ນ້າສາວທີ່ຂ້ອຍເວົ້າເຖິງນີ້ແມ່ນເມຍຂອງນ້າບ່າວ, ໜ້າຕາບໍ່ງາມຄືອາເລັກຊານດາດອກແຕ່ຫຸ່ນຂ້ອນ
  ຂ້າງດີເພາະຖືກຢາໜູຄຳທີ່ແມ່ເພິ່ນຕົ້ມໃຫ້ກິນຕອນເພິ່ນອອກລູກຫົວສາວ. ທຳອິດກໍ່ວ່າຈະໃຫ້ເພິ່່ນ
  ນອນໃຫ້ຫ້ອງກັບແຟນ ຂ້ອຍຈະອອກມານອນຢູ່ໂຊຟາ ແຕ່ເພິ່ນຢາກນອນໂຊພາເພາະເວລາເບິ່ງໜັງ
  ຈະບໍ່ເປັນການລົບກວນແຟນຂ້ອຍ. ຍ້ອນເຄີຍສົ່ງສຽງດັງຕອນສີ້ກັບແຟນ ເຖິງຈະພະຍາຍາມກັ້ນສຽງ
  ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍ່ກັ້ນບໍ່ໄດ້ ນ້າສາວຈຶ່ງໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງສຽງຄາງຂອງພວກຂ້ອຍ ແລະເກັບເອົາມາຢອກ
  ຂ້ອຍຕອນຢູ່ນກັນຕາມລຳພັງ.
  “ກະຄິດຮອດລະນໍແນວວ່າເຄີຍຢູ່ເຄີຍກິນນຳກັນ” ນ້າສາວຕອບເມື່ອຂ້ອຍຖາມວ່າເພິ່ນຄິດຮອດນ້າບ່າວ
  ຫຼາຍຢູ່ບໍເມື່ອໄດ້ມາໄກເພິ່ນແບບນີ້. ເວລານັ່ງເວົ້າຢືນລົມກັບນ້າສາວ ຂ້ອຍມັກຈະລັກແນມເບິ່ງໜ້າເອິກ
  ຂອງເພິ່ນ, ນົມເພິ່ນບໍ່ໃຫຍ່ເທົ່ານົມແຟນຂ້ອຍແຕ່ເພິ່ນມັກນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນຍົກຊົງ ເບິ່ງຄືຄົນນົມໃຫຍ່ ແລະ
  ນ້າສາວກໍ່ມັກລັກແນມເບິ່ງເປົ້າສົ້ງຂ້ອຍຄືກັນ ກໍ່ວ່າຂ້ອຍຊິລອງຈັບນ້ອຍບາຍໃຫຍ່ຕອນໄປຂັບລົດສົ່ງ
  ເພິ່ນຢູ່ສູນ ແລະເວລາຢູ່ເຮືອນ ຍາມແຟນອອກໄປ Gym ຂ້ອຍກໍ່ມັກດຶງນ້າສາວເຂົ້າມາກອດຈູບລູບຄຳ
  ທຳອິດກໍ່ທຳທ່າຂັດຂືນຕາມປະສາຜູ່ຍິງທົ່ວໄປຫັ້ນລະ ແຕ່ພໍໄດ້ຈົກເຂົ້າໄປລູບຫີລູບແຕດໄດ້ເພິ່ນກໍ່ແອ່ນ
  ຫີໃຫ້ຈົກໃຫ້ແຍ່.
  ” ພໍແລ້ວ…ຈັກນ່ອຍຄົນມາເຫັນນະ…” ນ້າສາວມັກຄາງຫ້າມແບບນີ້ທຸກເທື່ອທີ່ຂ້ອຍໃຊ້ນິ້ວແຍ່ແລະ
  ເລຍຫີໃຫ້ເພິນ. ຫີນ້າສາວມີກິ່ນເລັກນ້ອຍ ກິ່ນແບບຫສີບໍ່ລ້າງ, ບາງເທື່ອຂ້ອຍກໍ່ເກີດຄວາມສົງໃສ
  ວ່ານ້າສາວໃຫ້ໃຜສີ້ຕອນຢູ່ສູນອົບຮົມ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຖາມດອກເພາະຮູ້ດີວ່າຖາມໄປເພິ່ນກໍ່ຈະບໍ່ບອກ
  ບໍ່ຄືຜູ່ຊາຍເຮົາເດີ ໄດ້ສີ້ຜູ່ໃດກໍ່ເອົາມາເວົ້າມາລົມສູ່ໝູ່ຟັງ. ພໍຂ້ອຍໂກ້ຍຂຶ້ນໂຄມ ຈໍ່ປາຍໂຄຍເຂົ້າຮູຫີ
  ນ້າສາວກໍ່ຍູ້ຂະໂມມຂ້ອຍໄວ້ບໍ່ໃຫ້ສີ້, “ຂ້ອຍເປັນເມຍນ້າບ່າວເຈົ້າໃດ ເຮັດແນວນີ້ບໍ່ດີໃດ…” ເຖິງເພິ່ນ
  ເວົ່າະວ່າແນວໃດຂ້ອຍກໍ່ກັ້ນໂຄຍຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ “ເທື່ອດຽວບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ” ຂ້ອຍບອກເພິ່ນແບບນີ້ ແຕ່
  ມັນຈະເທື່ອດຽວໄດ້ແນວໃດເມື່ອເຄີຍສີ້ກັນແລ້ວ ວ່າແຕ່ລັບຕາແຟນ ຂ້ອຍບໍ່ກໍ່ເພິ່ນກໍ່ເລີ້ມ, ສີ້ໃຫ້ນ້າ
  ແລ້ວກໍ່ເຂົ້າໄປສີ້ໃຫ້ແຟນຈົນເກືອບບໍ່ມີນ້ຳແບ້ນອອກພຸ້ນລະ.
  ຫຼັງຈາກຈົບການອົບຮົມແລ້ວເພິ່ນກໍ່ກັບໄປເປັນແມ່ທີ່ດີຂອງລູກ ແລະເປັນເມຍທີ່ດີຂອງນ້າບ່າວຂ້ອຍ
  ເໝືອນເດີມ.

  • Waycon™
   ເດືອນພຶດສະພາ 20, 2018 ເວລາ 3:07 pm


   ເຄີຍກອດ ເຄີຍຈູບເລື້ອຍ ແຕ່ເປັນການກອດຈູບແບບທຳມະດາ ບາວ-ຫລານ
   ບໍ່ເຄີຍລ່ວງເກີນບ່ອນສະຫງວນຂອງລາວດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈດອກ ຢອກກັນ
   ມັນກໍ່ມີການຕ້ອງຊູນໂດຍບັງເອີນ ເຈົ້າຊູນຂ້ອຍ ຂ້ອຍຮະເຈົ້າ ເປັນຂອງທຳມະດາ
   ບໍ່ເຄີຍເກັບມາຄິດຫື່ນກັບຫລາຍຄືຕອນເຫັນລາວຫລິ້ນຂອງຕົນເອງໃນຕອນບ່າຍ
   ວັນນັ້ນດອກ. ຂ້ອຍໄປເອົາກະແຈແປງລົດ ອ້າຍຢືມໄປແປງ Carburetor ແຕ່ບໍ່
   ເອົາມາສົ່ງ ກໍ່ເລີຍນຳໄປເອົາ, ເຂົ້າທາງຂ້າງບ້ານຄືຕອນຂ້ອຍຢູ່ນຳລາວ ເອົາເມຍ
   ແລ້ວຈຶ່ງຍ້າຍອອກມາຢູ່ຕາມລຳພັງຜົວ-ເມຍ ບໍ່ຢາກໃຫ້ມີບັນຫາກັບເອື້ອຍໃພ້
   ເມຍຂ້ອຍບໍ່ມັກນິໃສເອື້ອຍໃພ້ຫລາຍຢ່າງ ຖ້າຢູ່ນຳກັນ ຖ້ວຍຊາມຄົງບິນທຸກມື້.
   ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ອ້າຍຂ້ອຍໄວ້ເຄື່ອງອຸບປະກອນຕ່າງໆຢູ່ turf shed ແຕ່ບໍ່
   ມີກຸນແຈໄຂ lock ກໍ່ເລີຍເຂົ້າໄປເອົາ ສັນດານຂ້ອຍພັດມັກເບັດໄປເຮືອນຄົວ
   ໄຂຕູ້ເຢັນເອົາເບຍມາກິນກ່ອນ ລ່ອງລົງຄໍໄດ້ກຶ໊ກນຶ່ງກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງທີວີດັງອອກມາ
   ຈາກຫ້ອງອີ່ບົວ ຄິດວ່າມັນເບິ່ງໜັງໂປ້ກັບແຟນມັນ ອີ່ນີ້ມັກເອົາຜູ່ບ່າວມານອນ
   ເຮືອນເລື້ອຍ ມັນບໍ່ມັກເອົາໄປສີ້ຢູ່ບ່ອນອື່ນ ສີ້ຢູ່ເຮືອນຕົນເອງປອດໄພຫລາຍ
   ດ້ານ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານເຂົາລັກຖ່າຍໄປລົງເວັບ ແມ້ແຕ່ປວດຂີ້-ຍ່ຽວ ມັນຍັງອົດມາປ່ອຍ
   ອອກຢູ່ເຮືອນ. ຄ່ອຍໆເປີດປະຕູສ່ອງເບິ່ງກໍ່ເຫັນອີ່ບົວນັ່ງຕຶກເບັດຢູ່ເສື່ອນອນ
   ຕາຈ້ອງເບິ່ງໜ້າຈໍທີວີ ບໍ່ໄດ້ແກ້ເຄື່ອງອອກໝົດດອກ ພຽງແຕ່ຮື້ສິ້ນຂຶ້ນລູບຫີ
   ມືເບື້ອງນຶ່ງກໍ່ຈົກເຂົ້າໄປຄັ້ນນົມໃນເສື້ອ ຈາກມູມທີ່ຂ້ອຍສ່ອງເບິ່ງ ເຫັນແຕ່ດ້ານ
   ຂ້າງ, ຄ່ອຍໆອັດປະຕູໄວ້ແລ້ວກໍ່ອອກໄປໄຂຕູບໄວ້ເຄື່ອງ ອີ່ບົວໄດ້ຍິນສຽງຂ້ອຍ
   ໄປປະຕູຕູບ ຄິດວ່າແມ່ນພໍ່ມັນກັບມາເອົາເຄື່ອງມື ຈຶ່ງອອກມາເບິ່ງ,
   “ເຮົາຄິດວ່າແມ່ນພໍ່ເຮົາຊັ້ນດອກ…ອາວມາດົນລະ?” ຂ້ອຍງວກມາທາງສຽງ
   ແລະຕອບມັນໄປວ່າ ມາດົນແລ້ວ ດົນຈົນເຫັນຕຶກເບັດ…
   “ແບບນີ້ຫວາ…?” ອີ່ບົວຖາມແລະລູບຫີນອກສິ້ນໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງ, ຂ້ອຍເລື່ອນ
   ສາຍຕາຂຶ້ນໄປກວດເບິ່ງໜ້າເອິກມັນເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈວ່າມັນນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນຫລື
   ບໍ່ ແຕ່ມັນແກ້ອອກແລ້ວ ຄົງຈົງໃຈຢາກໃຫ້ຜູ່ໃດຜູ່ນຶ່ງເຫັນເວີງຫົວນົມສີນ້ຳຕານ
   ຂອງມັນ. ເມື່ອເຫັນຂ້ອຍສົນໃຈໃນການກະທຳ, ອີ່ບົວກໍ່ກ້າວຂາເຂົ້າມາໃນຕູບ
   ຮື້ສິ້ນຂຶ້ນ ຫລິ້ນຫີໂຫລ້ນໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງທັງສີບລົມເຂົ້າປາກເລິກໆສະແດງອາການ
   ສຽວຄືເຂົາເຮັດໃນໜັງ.
   “ມ໊ະ…ກູຊິເລຍໃຫ້..” ຂ້ອຍບອກ, ຄຸເຂົ່າລົງ ຍົກຂາອີ່ບົວຂຶ້ນພາດບ່າແລະເລິ່ມ
   ເລຍຮ່ອງຫີທີ່ຫອມອ່ອນໆຂອງຫລານ. ຕົນໂຕອີ່ບົວກະຕຸກທຸກຄັ້ງທີ່ລິ້ນຂ້ອຍ
   ເລຍຂຶ້ນໄປຖືກຕໍ່ແຕດຂອງມັນ ເລຍຊິມນ້ຳຫີຫວານທີ່ຊຶມອອກມາແລະບອກ
   ມັນລົດຊາດເມື່ອຖືກມັນຖາມ.
   “Ohhhhh Yeaaaaahhhhhh” ສຽງຄາງລະບາຍຄວາມສຽວດັງອອກມາເປັນ
   ພາສາຕ່າງປະເທດ ປ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍເລຍຕໍ່ສັກພັກ ຂ້ອຍກໍ່ຢືນຂຶ້ນຈົກໂຄຍອອກມາ
   ໃຫ້ຫລານອົມດູດຈົນມັນແຂງເຕັມທີ່ຈຶ່ງສີ້ຫີໄຮ້ຂົນອີ່ບົວທ່າລິງອຸ້ມແຕງ ບໍ່ຮອດ
   10 ນາທີ ກໍ່ຖອດອອກມາແຕກນອກ ແລະບອກໃຫ້ມັນ ໄປຫາກູຢູ່ບ້ານ ພວມ
   ເມຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ Zakarea ຖ້າລາວກັບມາ ຈະບໍ່ມີແຮງສີ້ໃຫ້, ອີ່ບົວກໍ່ງຶກຫົວ
   ຕອບຮັບ ແລະຈູບແກ້ມຂ້ອຍເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກແທນ
   ອ້າຍ, “ອີ່ສັດດດດດດດດດດດ….ສີ້ໄດ້ທັງພໍ່ ທັງອາວ..!” ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ດ່າມັນໃນ
   ໃຈ ແລະກັບເມືອແປງລົດ ຖ້າອີ່ບົວມາຫາ…

 8. Not Important
  ເດືອນພຶດສະພາ 12, 2014 ເວລາ 3:17 pm

  ນ້າສາວເຂົ້າບ້ານພັກກັບຜູ່ບ່າວ ຖ່າຍຮູບໄວ້ເປັນທີ່ລະນຶກ ເລີຍເອົາມາໃຫ້ເບິ່ງ.

  • DoodHee™
   ເດືອນພຶດສະພາ 23, 2018 ເວລາ 5:47 pm


   ພະຍາຍາກ່າຍເລື່ອງ “ພໍ່ນ້າຕົວແສບ” ຈາກເວັບ DoodHee ມາໃຫ້ເຈົ້າອ່ານ
   ເພື່ອເປັນການບັນເທິງແຕ່ກໍ່ບໍ່ເຄີຍກ່າຍຈົບຈັກເທື່ອ ກ່າຍໄດ້ຮອດຕອນເຂົາ
   ເຮັດກັນມັນໆ ນ້ຳກໍ່ແຕກຊຶມອອກ ຕ້ອງໄດ້ໄປທຳຄວາມສະອາດ ກັບມາກໍ່
   ເກີດຄວາມຄ້ານເລີຍມອດຄອມເຂົ້ານອນ. ເຈົ້າກໍ່ເຄີຍເປັນບໍ ແບບວ່າ ສີ້ເຂົາ
   ແລ້ວກໍ່ບໍ່ຢາກສີ້ອີກ 2-3 ມື້ຕໍ່ມາກໍ່ຄິດຢາກອີກ ກັບໄປຫາພັດບໍ່ມີໂອກາດໄດ້
   ສີ້, ເຄີຍເປັນບໍ່?

 9. ແຂ້ໄຮ້ໜອງ
  ເດືອນພຶດສະພາ 25, 2014 ເວລາ 6:36 pm

  “ພໍ່…ເຈົ້າຄືແປກແທ້ລະມື້ນີ້?” ແມ່ເດັກນ້ອຍຖາມໃນຂະນະທີ່ຍູ້ເອິກຂ້ອຍອອກເພື່ອຈະລຸກໄປລ້າງຫີ
  ຂ້ອຍຈະຕອບຄວາມຈິງໄດ້ແນວໃດວ່ານ້ຳຂ້ອຍອອກໄວຍ້ອນຂ້ອຍຄິດໃສ່ວ່າໄດ້ສີ້ກັບລູກສາວຂອງ
  ລາວ. “ກິນເຫຼົ້ານຳລຸງຈັກຈອກ?” ແມ່ເດັກນ້ອຍຖາມຂຶ້ນເມື່ອກັບຈາກຫ້ອງນ້ຳດ້ວຍວ່າຊຸບນ້ຳອຸ່ນໆ
  ມາເຊັດໂຄຍທີ່ອ່ອນອ້າກລາກໃຫ້ຂ້ອຍ. ຂ້ອຍນອນແບໃຫ້ເມັຽອົມໂຄຍຈົນມັນແຂງຂຶ້ນມາປະມານ
  60% ເມັຽກໍ່ຂຶ້ນນັ່ງແລະຫຍົ້ມໃຫ້, ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຈັບນົມຍານໆທີ່ກວາຍໂຕ່ງເຕ່ງໄວ້ໃນຂນະທີ່ລາວ
  ຫຍົ້ມດ້ວຍຄວາມມັນ ຈັບຄັ້ນນົມເມັຽແຕ່ພັດຄິດໄປໃສນົມລູກສາວທີ່ເຫັນລູກກົ້ມເກັບກາກເຂົ້າ
  ກ່ອນຈະເອົາໄປມ່າ ບໍ່ເຫັນເຕັມຕາເພາະລູກສາວນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນສີຟ້າເບີ 32B ທີ່ແມ່ລາວເອົາໃຫ້ສອງ
  ມື້ກ່ອນ ແຕ່ຍ້ອນນົມລູກໃຫຍ່ ສ່ວນນຶ່ງຈຶ່ງລົ້ນອອກມາຈາກເສື້ອໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນແລະກືນນ້ຳລາຍນຳ.
  ເມັຽຢຸດຫຍົ້ມເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງບານບ້ວງທີ່ລູກສາວແລະລູກຊາຍຝຶກຊ້ອມຢູ່ເດີ່ນຫຼັງບ້ານຟົ້ງມາໃສ່
  ປະຕູປ່ອງຢ້ຽມກະລ່າງເຮືອນ. ຫ້ອງນອນຂ້ອຍກັບເມັຽຢູ່ຊັ້ນສອງ ແຕ່ເວລາສີ້ກັນບໍ່ເຄີຍອັດປະຕູ
  ປ່ອງຢ້ຽມດອກ ອາດຈະເປັນຍ້ອນສຽງຄາງພວກຂ້ອຍແມງເກີນໄປລູກຈຶ່ງຕົບບານໃສ່ປ່ອງຢ້ຽມ
  ເພື່ອເປັນການບອກເຕືອນ. ລູກສາວລູກຊາຍຫົວສະອິກສະອ້ອຍຕອນໄລ່ຢອກກັນ, ຂ້ອຍພິກເມັຽ
  ລົງມາ ງັດຂາພັບທັງສອງຂຶ້ນແລ້ວກໍ່ສືບຕໍ່ສີ້ເມັຽຈົນນ້ຳແຕກຈຶ່ງລົງມານັ່ງເບິ່ງຂ່າວເພື່ອລໍຖ້າອາຫານ
  ແລງທີ່ເມັຽແລະລູກສາວຊ່ອຍກັນເຮັດຢູ່ໃນຫ້ອງຄົວ.
  ຜົວເມັຽສ່ວນຫຼາຍສີ້ກັນຍາມເດິກດື່ນທ່ຽງຄຽງ ແຕ່ຂ້ອຍມັກດຶງແຂນເມັຽຂຶ້ນໄປສີ້ຕອນບ່າຍ 4-5
  ໂມງ, ລູກສາວຂ້ອຍເຮັດການບ້ານແລ້ວ ຈະນຸ່ງເຄື່ອງກິລາອອກໄປຊ້ອມບານໂດຍທີ່ຂ້ອຍເປັນຂາ
  ຊູໃຫ້ລາວກຸບ, ເວລາລູກສາວໂດດຂຶ້ນເງືອດແຂນກຸບບານຈະເຮັດໃຫ້ຕີນເສື້ອຍືດຮື້ຂຶ້ນໄປຮອດໃສ້
  ບື ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນໄດ້ອີ່ໂໝະທີ່ໃຫຍ່ແລະສວດໂນນເໝືອນແມ່ຂອງລາວ ແຕ່ໝອຍຄົງບໍ່ມັນດົກ
  ດຳແລະຫຼາຍຄືແມ່ດອກເພາະລູກສາວຂ້ອຍຍັງບໍ່ທັນຈົບມໍ6ເທື່ອ, ຕາມເມັຽເວົ້າໃຫ້ຟັງ ລາວມີ
  ໝອຍຕອນຮຽນຢູ່ມໍ4 ແລະລູກສາວລາວຄົງຈະບໍ່ຫຼົ່ນໄກຕົ້ນຫຼາຍເທົ່າໃດ ຖ້າໄດ້ດີເອັັນເອຂ້ອຍ
  ປານນີ້ລູກສາວຄົງໝອຍເຕັມຂະໂມມແລ້ວ. ລູກຂ້ອຍອາດຈະຮູ້ວ່າຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ສົນໃຈກັບໜ່ວຍບານ
  ທີ່ລາວກຸບລົງມາໃຫ້ຮັບບານຈຶ່ງຕົກລົງດິນໄປຢ່າງຫວຸດຫວິດ, “ຕັ້ງໃຈດູ໋ພໍ່…” ລູກສາວທັງເວົ້າທັງ
  ດຶງຕີນເສື້ອລົງມາປົກເປົ້າສົ້ງຮັດໆຂອງຕົນໄວ້ບໍ່ໃຫ້ພໍ່ຕັນຫາແຮງໄດ້ເຫັນຊົ່ວຄາວ.
  ຂ້ອຍສວຍໂອກາດເຊື່ອງໂຄຍທີ່ແຂງໂດ່ອອກມາໃສ່ສົ້ງກາລະຊົງຕອນແລ່ນໄປເກັບບານທີ່ຟົ້ງໄປແຈ
  ຮົ້ວຫຼັງບ້ານ, ເປັນໝູ່ຊ້ອມບານກັບລູກສາວຈົນລູກຊາຍກັບມາແຕ່ໂຮງຮຽນຈຶ່ງປ່ອຍໃຫ້ສອງເອື້ອຍ
  ນ້ອງຊ້ອມບານຕາມລຳພັງ ສ່ວນຂ້ອຍກໍ່ເຂົ້າໄປຢອກເມັຽຈົນຈົນລາວຢາກຈຶ່ງດຶງແຂນຂຶ້ນໄປສີ້ຢູ່
  ຫ້ອງນອນ.

  • BukLouang™
   ເດືອນພຶດສະພາ 28, 2018 ເວລາ 7:48 pm


   ເບິ່ງຫີງາມໆ ກ່ອນລ້າງໜ້າ

 10. ເດັກຫື່ນ
  ເດືອນພຶດສະພາ 31, 2014 ເວລາ 4:33 pm

  ຂ້ອຍຄົນນຶ່ງທີ່ເຄີຍເອົາກັບນ້າສາວແຕ່ບໍ່ແມ່ນນ້າສາວແທ້ໆຂອງຂ້ອຍດອກ ເພິ່ນເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານ
  ກັບແມ່ຂ້ອຍທີ່ສະໜິດສະໜົມໄກ້ຊິດກັບຄອບຄົວຂ້ອຍຈົນຄົນອື່ນຄິດວ່າເພິ່ນເປັນພີ່ນ້ອງແທ້ໆຂອງ
  ຂ້ອຍ, ເຖິງວ່າດຽວນີ້ນ້າສາວທອງຈະຍ້າຍໄປເຮັດວຽກກັບອົງການສາກົນ ແຕ່ເພິ່ນຍັງທຽວໄປມາຫາ
  ສູ່ກັບຄອບຄົວຂ້ອຍເໝືອນເດີມ ເພິ່ນວ່າແມ່ຂ້ອຍເປັນເພື່ອນດື່ມໄວນ໌ທີ່ຖືກໃຈ ດື່ມໄປລົມໄປໄວນ໌ໝົດ
  ແກ້ວສອງແກ້ວແລ້ວຍັງບໍ່ຮູ້ສຶກເມົາ.
  ທຳອິດເພິ່ນກໍ່ລົມກັນເລື່ອງວຽກຫັ້ນລະ ຕໍ່ມາກໍ່ລົມກັນເລື່ອງຄວາມງາມທີ່ຜູ່ຍິງທົ່ວໄປປາດຖະໜາ,
  ນ້າສາວທອງໃບເປັນຄົນຜິວຄ້ຳ ຕົນໂຕຄ່ອນຂ້າງຕຸ້ຍຈຶ່ງມີບັນຫາໃນການເລືອກເຄື່ອງ ແລະບາງຄັ້ງເພິ່ນ
  ກໍ່ເວົ້າຫຼິ້ນແກມຈິງວ່າເພິ່ນອິດສາແມ່ຂ້ອຍທີ່ເປັນຄົນຜິວຂາວແລະມີຫຸ່ນຄີງບອບບາງນຸ່ງຫຍັງເຂົ້າກໍ່ງາມ
  ແລະຄວາມຈິງກໍ່ເປັນແນວນັ້ນແທ້ ຂ້ອຍເປັນລູກຊາຍທີ່ເພິ່ນເບັ່ງອອກມາດ້ວຍຄວາມທໍລະມານ ບາງຄັ້ງ
  ຍັງອົດຄິດບໍ່ໄດ້ ເວລາເຫັນເພິ່ນໃສ່ເກີບສົ້ນສູງນຸ່ງກະໂປ່ງໄປເຮັດການ ເບິງແລ້ວເຊັກຊີຕາດີ.
  ຕອນສວຍມື້ນັ້ນບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ໃນຫ້ອງການຂອງນ້າສາວເພາະຄົນເມົາເຫຼົ້າຂັບລົດຕຳຫຼັກເສົາໄຟເຮັດໃຫ້
  ສາຍໄຟຂາດ ນ້າສາວຈຶ່ງໃຫ້ໝູ່ເພິ່ນມາສົ່ງຢູ່ບ້ານຂ້ອຍຊາມຊານ້າບ່າວເລີກການມາຮັບເມືອ, ເພິ່ນເລືອກ
  ນັ່ງຢູ່ຫ້ອງຄົວຊ້ຳວຽກທີ່ຍັງຄ້າງຄາ ຖ້າໄປນັ່ງຢູ່ເຊັຽຫຼັງບ້ານກໍ່ຢ້ານລົມພັດເອກະສານໄປທົ່ວທີບ ປິ່ນໜ້າ
  ມາທາງຫ້ອງຮັບແຂກທີ່ຂ້ອຍນັ່ງເບິ່ງ X-game ທີ່ຖ່າຍທອດຜ່ານສະຖານີ ESPN. ເຖິງວ່ານ້າສາວທອງ
  ຈະມີຜິວຄ້ຳອ່າວຕຸ້ຍແຕ່ນົມເພິ່ນໃຫຍ່ເປັນຕາຄັ້ນ, ຂ້ອຍສວຍໂອກາດລັກສ່ອງເບິ່ງຮ່ອງນົມເພິ່ນທຸກເທື່ອ
  ທີ່ຍ່າງໄປເອົານ້ຳເຢັນໃນຕູ້ເຢັນມາກິນ ແລະເພິ່ນກໍ່ຄົງຮູ້ວ່າຂ້ອຍຄິດຫຍັງ ບາງເທື່ອເພິ່ນກໍ່ດຶງເສືອຄຸມນອກ
  ມາປິດ ແຕ່ມັນກໍ່ປິດໄດ້ຊົ່ວຄາວ ເພິ່ນເໜັງຕິງກົ້ມໆເງີຍ ແຖບເສື້ອນອກກໍ່ກໍ່ເຜີຍອອກຄືເກົ່າ ເມືອຍປົກເພິ່ນ
  ກໍ່ເລີຍແກ້ອອກໃຫ້ຍັງແຕ່ເສື້ອແທັງທອບຄໍກວ້າງກັບເສື້ອສ້ອນສີນ້ຳເງິນໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ແຍງເຕັມຕາ.
  ຂ້ອຍຍ້າຍມານັ່ງຕັ່ງເທິ້ງ Lazy-Boy ທີ່ຫົວໜ້າບໍລິສັດກໍ່ສ້າງພູທອງຊື້ມາເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ພໍ່ຕອນເພິ່ນສະ
  ຫຼອງວັນເກີດຄົບຮອບ 56 ປີ ເພື່ອຈະໄດ້ແນມເບິ່ງຂາອ່ອນນ້າສາວທອງຕອນເພິ່ນແຍກຂາອອກຈາກກັນ,
  ບ່າວ 16-17 ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຫັນຫຼາຍ ເຫັນຊ່ຳນັ້ນໂຄຍກໍ່ແຂງຂຶ້ນຈົນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຊັກວ່າວຖິ້ມກ່ອນ
  ຈະກັບອອກມາເບິ່ງເກມຕໍ່.

  • ລຸງຫື່ນ™
   ເດືອນພຶດສະພາ 29, 2018 ເວລາ 8:30 pm


   ເບິ່ງຫີຍາມເຊົ້າ ສົດຊື່ນ ແຈ່ມໃສ.

 11. ເດັກຫື່ນ
  ເດືອນພຶດສະພາ 31, 2014 ເວລາ 5:07 pm

  ອອກມາຈາກຫ້ອງນ້ຳ ກຳລັງຈະນັ່ງລົງຕັ່ງນ້າສາວທອງໃບກໍ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າມາທາງ Nokia ຖາມຂ້ອຍ
  ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ what you did in there? ຂ້ອຍແນມໄປທາງເພິ່ນກ່ອນຈະຕອບເພິ່ນວ່າຂ້ອຍຍ່ຽວ
  ແຕ່ຕອບບໍ່ທັນຈຶ່ງໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມທີສອງຂອງເພິ່ນອີກ: “ຫຼານ bad boy ເດີ !” ແລະແນ່ນອນເມື່ອໄດ້ຍິນ
  ຄຳຂູ່ແນວນັ້ນຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຂໍໂທດເພິ່ນຕາມປະສາເດັກດີ ແລະກໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກໂທດໃຫ້.
  3-4 ປີຕໍ່ມາຂ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ເອົານ້າສາວທອງຕາມຝັນ ຕອນນັ້ນເພິ່ນຢ່າຮ້າງກັບນ້າບ່າວ ເພິ່ນກໍ່ເລີຍໃຫ້ຂ້ອຍ
  ເອົາແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ມີຄວາມສາມາດພັນລະນາໃຫ້ເຈົ້າອ່ານເພາະຢາກນອນແຮງແລ້ວ ຂໍລາໄປນອນກ່ອນ
  ເບິ່ງຄລິບນີ້ແກ້ແງ້ນເດີ !

  • Manu™
   ເດືອນພຶດສະພາ 30, 2018 ເວລາ 11:23 pm


   ຈັ່ງແມ່ນນັ່ງງາມນໍນ້ອງ….

 12. NoWay
  ເດືອນມີນາ 2, 2014 ເວລາ 4:22 pm

  ຂ້ອຍເອົາອອກບໍ່ທັນຈັກເທື່ອ ຖືກເມັຽຮ້າຍເລື້ອຍ ໂຊກດີທີ່ນ້ຳເຊື້ອຂ້ອຍອ່ອຍເພັຽເມັຽຈຶ່ງບໍ່ມີລູກ
  ທ່ານໝໍກໍ່ແນະນຳໃຫ້ເຊົາກິນເຫຼົ້າເມົາເບັຽແຕ່ກໍ່ເຊົາບໍ່ໄດ້ເພາະເຄີຍກິນມາຫູາຍປີແລ້ວ ເລີ້ມກິນ
  ແຕ່ຕອນເປັນນັກຮຽນມໍ4, ຕອນນັ້ນຂ້ອຍເຂົ້າໜ່ວຍສິນລະປະກຸ່ມບ້ານ ໄດ້ອອກເຄື່ອນໄຫວໃຫ້
  ຄວາມບັນເທິງປະຊາຊົນເລື້ອຍເພື່ອສ້າງລາຍຮັບແກ່ໜ່ວຍສະຫະກອນ ເຂົາເຫຍັ້ນໃຫ້ກິນກໍ່ບໍ່
  ກ້າປະຕິເສດ ແລະຍ້ອນກິນເຫຼົ້າເມົາຢານີ້ລະຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມສະຕິອາລົມຂອງຕົນ
  ໄດ້ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ໄດ້ຂົ່ມຂືນຜູ່ສາວລຸ້ນເອື້ອຍທີ່ເປັນນັກຮ້ອງໃນໜ່ວຍ ແລະຕ້ອງໄດ້ອອກໂຮງ
  ຮຽນມາຮັບຈ້າງເປັນກຳມະກອນລາຍວັນຫາເງິນລ້ຽງເມັຽແລະລູກ.
  ກະຄືວ່າຫັ້ນລະ ແນວວ່າຄົນບໍ່ໄດ້ຮັກກັນ ຝືນໃຈຢູ່ນຳກັນກົ້ນໝໍ້ບໍ່ທັນດຳກໍ່ຕ້ອງແຍກກັນ, ມັນເປັນ
  ຄວາມຜິດຂອງຂ້ອຍທີ່ເຫັນແກ່ຕົວເກີນໄປ ບໍ່ເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈຕົນ ຢາກຂຶ້ນມາກໍ່ແກ້ສົ່ງນ່ຳໂລດ
  ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເກີດອາລົມຫຍັງນຳ ນ້ຳແຕກແລ້ວກໍ່ອອກໄປນັ່ງສູບຢາກິນເບັຽລ້າງໝາກໄຂ່ຫຼັງ
  ເສີຍມັ່ງ ປ່ອຍໃຫ້ເມັຽນອນອາລົມຄ້າງຢູ່ຄົນດຽວ ແລະໃນທີ່ສຸດລາວກໍ່ຕ້ອງຊອກສະແຫວງຫາ
  ຊາຍໃໝ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວມີຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງ.
  ຂ້ອຍມີພອນສະຫວັນໃນການຫຼິ້ນດົນຕີແຕ່ບໍ່ມີພອນສະຫວັນໃນການຫຼອກຜູ່ສາວອື່ນໄປຫຍົ້ມ
  ໄປຟັນຄືໝູ່ ຢູ່ໃນກຸ່ມບ້ານກໍ່ບໍ່ມີສາວບໍລິການແກ້ຂັດ ຕ້ອງໄດ້ຂີ່ລົດ 3-4 ຊົ່ວໂມງເຂົ້າໄປຈ້າງສີ້
  ຢູ່ເມືອງປາກເຊໂດຍມີແອັດລົດໂດຍສານຫັ້ນລະເປັນຜູ່ພາໄປ. ພໍດີຕອນນັ້ນລູກພີ່ນ້ອງຂ້ອຍຄົນ
  ນຶ່ງປະຜົວມາຫາຮັບຈ້າງເກັບກາເຟພໍໄດ້ເງິນຊື້ນົມລ້ຽງລູກ, ເມື່ອຕ່າງຄົນຕ່າງມີຄວາມຕ້ອງການ
  ຄືກັນກໍ່ເລີຍລັກໄປເຮັດກັນຕາມແຄມຮົ້ວແຄມສວນ ຈົນໄທບ້ານຢ້ານຜິດຜີຈຶ່ງໃຫ້ພວກຂ້ອຍມັດ
  ແຂນເປັນຜົວເປັນເມັຽກັນໃຫ້ຖືກຕາມຮີດຈົນມາຮອດທຸກວັນນີ້.
  To Be Continue

  • Many™
   ເດືອນມີນາ 3, 2018 ເວລາ 8:32 pm


   ສາວບ້ານເຮົາກໍ່ງາມ ເປັນຕາສີ້ແທ້.

 13. NoWay
  ເດືອນມີນາ 2, 2014 ເວລາ 5:03 pm

  ສາວໝ້ຽງອາຍຸເກືອບ 40 ແລ້ວ ແຕ່ລາວຍັງດູດີ ຢາກສີ້ຫຼາຍແມ່ນຕອນລາວນຸ່ງສົ້ງຢີນຮັດ
  ກົ້ນຜາຍດີ ເບິ່ງແລ້ວກໍ່ອົດເອົາມືລູບເປົ້າສົ້ງຕົນເອງບໍ່ໄດ້, ສາວໝ້ຽງກໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍລັກໃຊ້ສາຍຕາ
  ລວນລາມລາວ ແຕ່ລາວກໍ່ມັກເຮັດຍົ້ວໃສ່ຄືວ່າຢາກລອງໃຈຫຼານຊາຍວ່າຈະກ້າຊົ່ວຂນາດໃດ.
  ຜົວນ້າສາວໝ້ຽວອາຍຸ 50 ປີປາຍແລ້ວເກືອບ 60 ແລ້ວ ສຸຂະພາບກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍດີ ນອນກັບສາວໝ້ຽງ
  ບໍ່ໄດ້ຄືເກົ່າທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າສາວໝ້ຽງຍັງໄຟແຮງແລະຢາກໄດ້ຫຼາຍໆເທື່ອ ແຕ່ລາວກໍ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້
  ພໍນ້ຳອອກແລ້ວໂຄຍກໍ່ຫົດຫ່ຽວເຂົ້າ ສາວໝ້ຽງພະຍາຍາມຈັບໃສ່ແຕ່ມັນກໍ່ບໍ່ເຂົ້າ ຕ້ອງໄດ້ອອກ
  ໄປຊອກຫາໝາກແຕງຈາກຕູ້ເຢັນມາແຍ່ໃຫ້ເຊົາຄ້າງ.
  ອາທິດນັ້ນ ນ້າເຂີຍເດີນທາງໄປສຳຫຼວດໂຄງການຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ອົດຫຼິ້ນອົດທ່ຽວ
  ກາງຄືນເພາະນ້າເຂີຍບໍ່ຢາກໃຫ້ສາວໝ້ຽງຢູ່ເຮືອນກັບລູກສາວພຽງລຳພັງ ຢ້ານຄົນຮ້າຍຊາຍ
  ໂຈນຂຶ້ນເຮືອນຂຶ້ນຊານ. “ຢ່າເບິ່ງຫຼາຍເດີໜັງໂປ້ຫັ້ນ ຈັກນ່ອຍໃຈແຕກ !” ສາວໝ້ຽງໄຂປະຕູປ່ອນ
  ໜ້າເຂົ້າມາບອກເຕືອນເໝືອນທຸກເທື່ອທີ່ຂ້ອຍເປີດຄອມເລາະເບິ່ງຮູບຜູ່ສາວຢູ່ຢູທູບ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍ
  ຕອບສວນອອກໄປວ່າ ແຕກດົນແລ້ວ ແຕກຕັ້ງແຕ່ເບິ່ງໜັງແຕງກົວພຸນນະ ສາວ ! ຄຳຕອບຂອງຂ້ອຍ
  ເຮັດໃຫ້ສາວໝ້ຽງແລ່ນເຂົ້າມາກຸມຢິກກຸມຕີຂ້ອຍເພາະໜັງແຕງກົວທີ່ຂ້ອຍໝາຍເຖິງແມ່ນແມ່ນ
  ຕອນສາວໝ້ຽງສີ້ໝາກແຕງໃນຫ້ອງອາບນ້ຳ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈອີ່ຫຼີ ແຕ່ເພິ່ນຮັດເຊືອກບໍ່ແໜ້ນຈຶ່ງ
  ເຮັດໃຫ້ປະຕູແງ້ມອອກໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນ.
  ເຖິງວ່າຂ້ອຍຈະແຮງກວ່າແຕ່ກໍ່ຕ້ອງເຮັດເປັນຍອມໃຫ້ສາວໝ້ຽງນັ່ງຄາບຢິກຕີຕາມໃຈ ບາງຄັ້ງກໍ່
  ສວນອອກໄປປ້ອງກັນແບບຕັ້ງໃຈໃຫ້ຊູນນົມສາວໝ້ຽງຈົນເສື້ອໝາກກະແລ່ງຫຼຸດອອກໄປອອກ
  ຢູ່ພື້ນເຮືອນ. ນົມສາວໝ້ຽງຍານເປັນຮູບໝາກເພັຽ ຫົວນົມດຳແລະໃຫຍ່, ສົບຕາກັນກ່ອນບຶດ
  ນຶ່ງ ສາວໝ້ຽງກໍ່ດຶງສົ້ງວອມຂ້ອຍອອກຈັບໂຄຍທີ່ກຳລັງແຂງໃສ່ປາກອົມຈົນມັນແຂງເຕັມທີ່ແລ້ວ
  ກໍ່ຂຶ້ນນັ່ງຕໍ. ໂຄຍຂ້ອຍນ້ອຍແຕ່ຍາວ ສາວໝ້ຽງຫຍົ້ມຈົນເໝື່ອຍຈຶ່ງກອງກົ້ນໃຫ້ຂ້ອຍສີ້ຕື່ມຈົນນ້ຳ
  ອອກສົມໃຈຈຶ່ງໃຫ້ຂ້ອຍຖອດອອກມາ ແລະອົມຍອກໃຫ້ຂ້ອຍຈົນນ້ຳແຕກຄາປາກ.
  ຈາກຄືນນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ສາວໝ້ຽງມັກລັກລົງມາສີ້ຂ້ອຍຕອນກາງເດິກ ຈົນຂ້ອຍໄດ້ໄປຮຽນເຊັກໂກ
  ສາວໝ້ຽງຈຶ່ງລັກຫຼິ້ນບ່າວຂ້າງບ້ານຈົນນ້າເຂີຍຂໍປະ, ຖ້າໄດ້ສີ້ລູກສາວຂອງສາວໝ້ຽງຈະຂຽນມາ
  ໃຫ້ອ່ານຕື່ມ.
  ອົດໃຈລໍເດີ

  • Tito˜
   ເດືອນມີນາ 5, 2018 ເວລາ 8:17 pm


   ແມ່ນີ້ຢາກລອງໂຄຍໃຫຍ່ຂອງບັກແຫລ້, ບາດໄດ້ລອງອົມ ຕາເຫຼືອກມາດໆ
   ມັນໃຫຍ່ພິລຶກ ແມ່ເກືອບບໍ່ລອດ !

 14. ສອງໂປ້
  ເດືອນມີນາ 5, 2014 ເວລາ 5:19 pm


  ຖ້າໄດ້ເຫັນໂຕຈິງ ຢ້ານນ້ຳແຕກຍ່າວຢູ່ເດີງາມແບບນີ້.

  • ມັກເບິ່ງ™
   ເດືອນມີນາ 6, 2018 ເວລາ 11:31 pm


   ົໄດ້ແຕ່ເບິ່ງ

 15. Skunk
  ເດືອນມີນາ 6, 2014 ເວລາ 5:18 pm

  ເຂົາເອາສາວມໍໄປສີ້ແລ້ວຖ່າຍຄລິປມາລົງເຟສ.
  [url]https://www.facebook.com/photo.php?v=585766778203136&set=vb.100003094569266&type=2&theater[/url]

  • Worm
   ເດືອນມີນາ 9, 2018 ເວລາ 2:00 am


   ນ້າສາວທ້າຍງາມ

 16. Skunk
  ເດືອນມີນາ 6, 2014 ເວລາ 5:18 pm


  ຄືບໍ່ອອກລິ້ງ.

  • Sunbeam™
   ເດືອນມີນາ 12, 2018 ເວລາ 1:21 am


   ຢາກເລຍນົມນ້າສາວຄົນນີ້

 17. SugarHill
  ເດືອນມີນາ 14, 2014 ເວລາ 5:49 pm

  ພາກັນໄປເບິ່ງບານໝົດບໍຈຶ່ງບໍ່ມີໃຜມາຂຽນຫຍັງໃຫ້ອ່ານ?

  • Doggy™
   ເດືອນມີນາ 12, 2018 ເວລາ 9:42 pm


   ນ້າສາວຂີ້ແງ້ນ ແຍ່ຫີແກ້ແງ້ນຕອນເຫັນບ່າວນ້ອຍຍ່າງກາຍໜ້າບ້ານ.

 18. ກຸ້ງ
  ເດືອນມີນາ 16, 2014 ເວລາ 5:44 pm

  ຄົນສ່ວນຫຼາຍຄິດວ່າມີແຕ່ຜູ່ຊາຍທີ່ມັກເຮັດສາວນ້ອຍລຸ້ນລູກລຸ້ນຫຼານ ຜູ່ຍິງກໍມັກເຮັດບ່າວນ້ອຍຄືກັນເດີ
  ແລະກໍ່ມີຫຼາຍເທົ່າໆກັບຜູ່ຊາຍ ຫຼືອາດຈະຫຼາຍກວ່າກໍ່ເປັນໄດ້ເພາະຜູ່ຍິງມີຂອງດີ ສາມາດຍົ້ວເອົາໄດ້ດັ່ງ
  ໃຈທຸກເວລາທຸກສະຖານທີ່.
  ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບຂ້ອຍຕອນຮຽນຢູ່ປໍ4, ນ້າສາວທັນເລືອກເອົາຂ້ອຍເປັນປະທານຫ້ອງກໍ່ຍ້ອນວ່າຂ້ອຍມີ
  ອາຍຸແກ່ແລະຮ່າງໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ຮ່ວມຫ້ອງ. ຕາມຫຼັກການແລ້ວ ຂ້ອຍຄວນຈະໄດ້ເຂົ້າຮຽນປໍ1ແຕ່ຕອນອາ
  ຍຸ 7 ປີ ແຕ່ຍ້ອນວ່າບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນການເກີດ ພໍ່ພາຍ້າຍບ້ານເລື້ອຍຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮຽນປົກກະຕິຄືໝູ່ ຈົນໄດ້ມາ
  ຢູ່ບ້ານນາແປກັບແມ່ເຖົ້າຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຮຽນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮຽນຫຼາຍຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ເພື່ອໃຫ້ນຳທັນໝູ່ໂດຍມີສາວ
  ທັນຫັ້ນລະເປັນຄຣູສອນນອກເວລາ ທຳຄວາມສະອາດເຮືອນຄົວແລ້ວເພິ່ນກໍ່ແຕ່ງບົດສອນແລະສອນຂ້ອຍ
  ໄປນຳ.
  ຄວາມຈິງແລ້ວ ຂ້ອຍເຄີຍເຫັນໜ້າເອິກ ຂາອ່ອນແລະບ່ອນສະຫງວນຂອງສາວທັນເລື້ອຍຈົນລຶ້ງຕາເພາະ
  ເພິ່ນມັກນຸ່ງເຄື່ອງແບບໂປ້ໆໂຊນັ້ນໂຊນີ້ເໝືອນສາວລຸ້ນທົ່ວໄປ ຈະນຸ່ງຮຽບຮ້ອຍຕອນໄປວັດ ໄປສອນ ຫຼືໄປ
  ສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ສົມຄວນນຸ່ງຮຽບຮ້ອຍເພິ່ນກໍ່ນຸ່ງໃຫ້ເໝາະສົມ ແຕ່ເວລາໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວເພິ່ນກໍ່ນຸ່ງສັ້ນໆ
  ບາງໆຄືໝູ່ສາວຄານທອງຂອງເພິ່ນຫັ້ນລະ.
  ນ້າສາວທັນເປັນຄົນເຕັ້ຽເນື້ອແໜ້ນ ນົມໃຫຍ່ ແລະນັ່ງນອນກໍ່ມັກບໍ່ລະວັງ ຖ້າເພິ່ນຢູ່ບ້ານກັບຂ້ອຍຕາມລຳ
  ພັງ ເວລາພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າຢູ່ຫັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງນັ່ງເອົາຕີນສິ້ນ. ຂຽນມາຮອດນີ້ພັດຢາກນອນ, ມື້ໜ້າຈະຂຽນຕື່ມ
  ເຮັດຈັ່ງໃດປອກຕຸຍເກດກໍ່ເສັຽໃຫ້ເຍັຽຣະມັນຂາດລອຍ 4-0 ທັບໄຂ່ບໍ່ແຕກເລີຍ !

  • ເດັກຫື່ນ™
   ເດືອນມີນາ 13, 2018 ເວລາ 10:59 pm


   ຂຶ້ນຊື່ວ່ານົມ ນົມໃຜກໍ່ເປັນຕາຈັບ ເປັນຕາຄັ້ນ ເປັນຕາດູດທັງນັ້ນລະ.

 19. ໂຄຍສັ້ນ
  ເດືອນກໍລະກົດ 2, 2014 ເວລາ 4:50 pm

  ສົງໃສວ່າ casanova ຄາລ້ຽງລູກທີ່ເກີດຈາກນ້າສາວຂອງລາວ ຈຶ່ງບໍ່ເຫັນລາວເຂົ້າມາຂຽນເລື່ອງຫື່ນ
  ໃຫ້ພວກເຮົາອ່ານ, ນີ້ລະຄືຜົນຂອງການບໍ່ໃສ່ຖົງອະນາໄມຊຶ່ງທາງກົມວາງແຜນຄອບຄົວແຈກຢາຍໃຫ້
  ໃຊ້ລ້າໆ ແຕ່ບາງຄົນພັດວ່າຖົງ#1 ບໍ່ໝັ້ນບໍ່ໜຽວບໍ່feelຄືທຳມະຊາດ ແລະພາກັນເຫີ່ໄປຊື້ຖົງ love ຊຶ່ງ
  ເປັນຜົນຜລິດຊາດອື່ນມາໃຊ້ໂດຍບໍ່ຫ່ວງໃຍພໍໜ້ອຍດຽວຕໍ່ການໄຫຼອອກສະກຸນເງິນກີບ.
  ຂ້ອຍກໍ່ແມ່ນສັດນຶ່ງທີ່ມັກເຮັດແນວບໍ່ດີກັບຜູ່ຍິງໃນຄອບຄົວຕົນເອງແຕ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດພັນລະນາ
  ຂຽນອອກມາໃຫ້ເຈົ້າອ່ານເຫັນທຸກໆລີລາລະທຶກໃຈຄືcasanovaເພາະບໍ່ເກັ່ງວິຊາທິດສະດີ ເສັງຍາມ
  ໃດກໍ່ໄດ້ແຕ່3ກັບ4 ດີແຕ່ເພິ່ນມີນະໂຍບາຍຕື່ມໃຫ້ຜູ່ມີຄຸນສົມບັດອອກແຮງດີຈຶ່ງໄດ້ຄະແນນ5ຄືໝູ່.
  ເລື່ອງທີ່ຂ້ອຍຢາກເວົ້າໃຫ້ຟັງແມ່ນຕອນຂ້ອຍລັກສ່ອງເບິ່ງເອື້ອຍໂພອາບນ້ຳ, ບໍ່ເຫັນຄັກປານໃດດອກ
  ເພາະໄຟຫ້ອງນ້ຳບໍ່ແຈ້ງປານໃດ ປະມານ40Wນີ້ລະ ແລະອີກຢ່າງ ລາວກໍ່ປິ່ນຫຼັງມາທາງຮູທີ່ຂ້ອຍສ່ອງ
  ຈຶ່ງເຫັນແຕ່ກົ້ນຂອງລາວ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ເອື້ອຍໂພມີສັກເປັນນ້າສາວຂອງຂ້ອຍ ແຕ່ຂ້ອຍມັກເອີ້ນເອື້ອຍ
  ເພາະລາວອາຍຸແກ່ກ່ວາຂ້ອຍພຽງແຕ່2-3ປີ, ເອື້ອຍຂອງເອື້ອຍໂພເປັນເມັຽຄົນທີ6ຂອງພໍ່ຂ້ອຍ ຂ້ອຍເປັນ
  ລູກທີ່ໄດ້ກັບເມັຽຄົນທີ2. ເວົ້າມາຮອດນີ້ ພວກເຈົ້າອາດຈະຮ້ວ່າພໍ່ຂ້ອຍເປັນເສືອຜູ່ຍິງທີ່ມັກກິນຂອງໃໝ່
  ໄປເລື້ອຍ ແຕ່ຍ້ອນແມ່ນ້າຄົນທີ6ຮູ້ຮ່ອນຮູ້ອົມແລະມີມົນໃສ່ກະແຈໂຄຍ ພໍ່ຂ້ອຍຈຶ່ງລັກໄປຫຼິ້ນສາວອື່ນ
  ບໍ່ໄດ້ຄືເພິ່ນເຄີຍເຮັດມາ. ເລົ່າໃຫ້ຟັງເທົ່ານີ້ກ່ອນເດີ ໄປນອນກ່ອນ, ບ່າຍ.

  • ເດັກລ່ວງ™
   ເດືອນມີນາ 15, 2018 ເວລາ 11:30 pm


   ເບິ່ງຫີນ້າສາວຕົນເອງນີ້ລະ ຈຶ່ງໄດ້ເບິ່ງດົນ.

 20. ໝາກແປບ
  ເດືອນກໍລະກົດ 10, 2014 ເວລາ 5:51 pm

  Cartoon ທີ່ປຸກຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້ດີ.

  • FENIX5
   ເດືອນມີນາ 16, 2018 ເວລາ 10:05 pm


   ເອື້ອຍໄອ່ເປັນສາວງາມທີສຸດໃນໂລກ ເບິ່ງຮູບລາວຍາມໃດ ໂຄຍແຂງຍາມນັ້ນ.

 21. ເກີບແຕະຫ້ຽນ
  ເດືອນກໍລະກົດ 15, 2014 ເວລາ 4:20 pm

  ໄດ້ເຂົ້າມາອ່ານເວັບນີ້ຈຶ່ງຮູ້ວ່າຕອນນັ້ນນ້າສາວແຕຄິດຫຍັງກັບຂ້ອຍ ຕອນນັ້ນຂ້ອຍຄິດວ່າເປັນເຫດການ
  ບັງເອີນທີ່ສາວແຕແກ້ເຄື່ອງເຮັດປະຕູແງ່ມແງະໄວ້ ພໍຮູ້ວ່າຂ້ອຍແນມເບິ່ງເພິ່ນກໍ່ຍ່າງມາອັດ. ມີເທື່ອນຶ່ງອີກ
  ເພິ່ນກໍ່ເອົານົມມາແປະໃສ່ຫຼັງຂ້ອຍຕອນນັ່ງຊ້ອນທ້າຍລົດຈັກມາແຕ່ນາ, ເຖິງວ່າຕອນນັ້ນໂຄຍບໍ່ທັນສຽກ
  ຄັກແຕ່ມັນກໍ່ແຂງແບບບໍ່ຕັ້ງໃຈເວລາລົດຕົກຂຸມຈົນເຮັດໃຫ້ນົມສາວແຕຊູນຫຼັງເຕັມເຕົ້າ ນຸ້ມອີ່ຫຼີເດີເວລາ
  ນົມເພິ່ນຖູໃສ່ຫຼັງ ແຕ່ກໍ່ແປກທີ່ນ້າສາວແຕບໍ່ຈັບເປົ້າສົ້ງຂ້ອຍຫຼິ້ນ ເພິ່ນພຽງແຕ່ກອດແອວຂ້ອຍແໜ້ນໆ
  ເທົ່ານັ້ນ ເພິ່ນວ່າຢ້ານຕົກລົດ.
  ມັນເປັນອາລົມຊົ່ວວູບຊ່ືໆດອກທີ່ຄິດຢາກລອງຈັບນົມເພິ່ນຕອນເຫັນເພິ່ນນອນຫງາຍອ່ານໜັງນິຍາຍຢູ່
  ນິຕະຍະສານ Vanity, ຖ້າທຽບໃສ່ໝູ່ຂອງເພິ່ນ ນ້າສາວແຕນົມໃຫຍ່ກ່ວາໝູ່ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ມັກນຸ່ງໂປ້ເວລາ
  ອອກເຮືອນໄປງານລ້ຽງ ເວລາຢູ່ເຮືອນຈຶ່ງນຸ່ງເຄື່ອງສະບາຍໆ ຍາມຮ້ອນກໍ່ນຸ່ງເສື້ອແຂນກິ້ນຄໍກວ້າງກັບ
  ສົ້ງຜ້າໃໝຂາສັ້ນ ຂ້ອຍລັກແນມເບິ່ງເລື້ອຍແຕ່ບໍ່ກ້າເຮັດຄືກະຊ້າໂນວາດອກ ຢ້ານບາບກິນໂຄຍ.

  • DekDee™
   ເດືອນພຶດສະພາ 4, 2018 ເວລາ 10:03 pm

   ບາບກິນຫຳແມ່ນເປັນຂີ້ກາກ.

 22. ຜັກສ້ຽນ
  ເດືອນກໍລະກົດ 16, 2014 ເວລາ 6:06 am

  ໜັງຟິລິປິນ. ພໍ່ສີ້ລູກສາວຈົນມີລູກ ຈຶ່ງຫາຜົວໃຫ້ລູກຕົບຕາຊາວບ້ານ ແຕ່ຄວາມລັບບໍ່ມີໃນໂລກ.

  • ເດັກແງ້ນ
   ເດືອນມີນາ 17, 2018 ເວລາ 7:11 pm


   ນ້າສາວແຫລ້ຕີ່ກົ້ນຂີ້ໃຫ້ເບິ່ງ, ຢາກເລຍບໍຫລານ?

 23. ລິເປີ
  ເດືອນກໍລະກົດ 20, 2014 ເວລາ 6:10 pm

  ມື້ວານນີ້ໄປຮ່ວມສະຫຼອງວັນເກີດລູກຊາຍຂອງໝູ່ເຮັດວຽກນຳກັນກໍ່ເລີຍມີໂອກາດໄດ້ພົບກັບໝໍຄິ້ງ
  ຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນໝໍກໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມໂຮງງານດຽວກັນກັບພວກຂ້ອຍ ແຕ່ຫຼັງຈາກໝໍມີບັນຫາໄພສັງຄົມ
  ກັບສາວຜົມແດງທີ່ປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການຝ່າຍຂາຍ ໝໍກໍ່ເລີຍໄປສະໝັກເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານຜລິດເລດ.
  ໝໍຄິ້ງກັບສາວຜົມແດງຫຼືສາວແດງຕິດກັນດົນແລ້ວ, ເວລາພັກຜ່ອນຈະສັງເກດເຫັນໝໍກັບສາວແດງ
  ພາກັນໄປຈຸກຈິກກັນຢູ່ແຈຕຶກເບື້ອງຕາເວັນຕົກ ສາວແດງກໍ່ມີຜົວ ໝໍຄິ້ງກໍ່ມີເມຍ ແຕ່ຕັນຫາພາຊົ່ວ
  ເຂົາທັງສອງຈຶ່ງລັກຫຼິ້ນກັນທຸກຄັ້ງທີ່ມີໂອກາດ.
  ເລື່ອງແດງຂຶ້ນມາໃນຄືນທີ່ໝໍຄິ້ງພາລູກສາວໄປຮ່ວມງານສະຫຼອງບຸນວັນເກີດເຢຊູທີ່ທາງໂຮງງານຈັດ
  ຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ແຕ່ປີນັ້ນທາງໂຮງງານເຊົາເຮືອໃຫຍ່ໄປລອຍສະຫຼອງຢູ່ກາງບຶງ ເຂົາໃຫ້ແຕ່ສອງປີ້
  ເມຍໝໍພັດມີອາການແພ້ຄື້ນ ໝໍກໍ່ເລີຍເອົາລູກສາວໄປແທນ. ຕອນໝໍພາມາແນະນຳ ຂ້ອຍກໍ່ຖືກເມຍ
  ຢິກຈົນແຂນຊ້ຳເພາະລູກສາວໝໍນຸ່ງເຄື່ອງຍົວະຍວນກວນຕາຫຼາຍ ນຸ່ງຊຸດສັ້ນໆພຽງເຄິ່ງຂາໂຊເຕົ້າ
  ຂາວໆຂອງສາວນ້ອຍ 19 ໃຫ້ພວກຜູ່ເຖົ້າແນມນຳກົ້ນຕາບໍ່ພັບແລະກືນນ້ຳລາຍນຳ ມາຮອດເຮືອນເຂົ້າ
  ຫ້ອງນຳບໍ່ທັນຈັບງັດຂາເມຍຂຶ້ນພາດແອວອິງຝາແລ້ວກໍ່ນ່ຳໂດຍຄິດໃສ່ລູກສາວໝໍຄິ້ງຫັ້ນລະ.
  ເມຍຂ້ອຍກໍ່ທ້ວງຕອນໝໍຄິ້ງພາລູກສາວຂຶ້ນໄປເຕັ້ນຊະໂລ, ຕາມທຳມະດາແລ້ວໝໍຄິ້ງເຂົາຄວນຈະເຕັ້ນ
  ໃນທ່າຈັບມືກອດແອວບໍ່ແມ່ນເຕັ້ນໃນທ່າກອດຄໍອອກແອວກັນຈົນກາຍເປັນເຂົ້າໝົມແຕບປາຄືຊູ້ສາວ.
  ສາວແດງເຫັນແນວນັ້ນກໍ່ທົນບໍ່ໄດ້ ເພງຈົບແລ້ວກໍ່ເອີ້ນໝໍຄິ້ງໄປລົມກັນຢູ່ດາດຟ້າ, ລູກສາວສົງໃສຈຶ່ງ
  ນຳຂຶ້ນໄປເຫັນພໍ່ກັບສາວແດງກຳລັງນ່ຳກັນຢູ່ກໍ່ເລີຍເກີດການຕົບຕີດ່າວ່າກັນຈົນຄວາມລັບແຕກ.
  “ມຶງສີ້ແມ່ກູ ມຶງສີ້ກູຍັງບໍ່ພໍໃຈບໍ? ຍັງມາລັກສີ້ອີ່ຫີເໝັນນີ້ອີກບ?” ລູກສາວໝໍຄິ້ງຊີ້ໜ້າຊີ້ຕາດ່າພໍ່ແບບ
  ບໍ່ຈົ່ງບໍ່ຈຽມຫຍັງເລີຍ.
  ມື້ວານນີ້ໝໍຄິ້ງກໍ່ພາລູກຫຼານມັນມານຳ ອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າເລືອດດຽວກັນ ລູກຫຼານຂອງໝໍຄິ້ງຈຶ່ງໃຫຍ່
  ໄວຜິດປົກກະຕິ ຮຽນບໍ່ທັນຈົບປໍ6 ກໍ່ມີທ່າທາງເປັນສາວນ້ອຍແລ້ວ, ໝໍຄິ້ງບອກວ່າມັນໄດ້ມີລູກຫຼານສອງ
  ຄົນແລ້ວແຕ່ບັກນັ້ນມັນຕິດແມ່ເຖົ້າກໍ່ເລີຍເອົາອີ່ນີມານຳ.

  • FS1™
   ເດືອນມີນາ 18, 2018 ເວລາ 4:52 pm


   ໂລກມະນຸດເຮົານີ້ຊ່າງວຸ້ນວາຍສັບສົນຈິງໆ, ຖ້າບໍ່ເປີດທີວີເບິ່ງລາຍການ Jerry Springer
   ກໍ່ຄົງບໍ່ຮູ້ວ່າມີການຮ່ວມຮັກໃນສາຍເລືອດ ພໍ່ກັບລູກສາວ ແມ່ກັບລູກຊາຍ ອ້າຍກັບນ້ອງສາວ
   ເອື້ອຍກັບນ້ອງຊາຍ ພໍ່ເຖົ້າກັບຫລານສາວ ແມ່ເຖົ້າກັບຫລານຊາຍ ລຸງ-ນ້າບ່າວ-ອາວກັບ
   ຫລານສາວ ນ້າສາວ-ປ້າ-ອາກັບຫລານຊາຍ ແລະກໍ່ຍັງມີອີກກໍ່ລະນີສາຍເລືອດເພດດຽວເອົາ
   ກັນ ຊຶ່ງໃນບ້ານເຮົາກໍ່ຄົງມີຫລາຍເພາະເຮົາຖືວ່າຜູ່ຊາຍກັບຜູ່ຊາຍ ຜູ່ຍິງກັບຜູ່ຍິງຢູ່ໃກ້ກັນ ສຳ
   ຜັດກັນໄດ້ສະບາຍ. ຕອນຍັງນ້ອຍ ຂ້ອຍກໍ່ນອນນຳພໍ່ແມ່ ແຕ່ພໍສຽງປາກໂຄ ມີໜວດບົວປົ່ງ
   ໂຄຍເລິ່ມສຽກ ເພິ່ນກໍ່ເຕະອອກຫ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ອອກໄປນອນຮ່ວມຫ້ອງນຳນ້າບ່າວ ແຕ່ເພິ່ນ
   ບໍ່ແມ່ນ Gay ຮູຂີ້ຂ້ອຍຈຶ່ງບໍ່ບານ.

   ແມ່ຂ້ອຍມີນ້ອງ 2 ຄົນ, ນ້າບ່າວຫລ້າເປັນຄົນສູງຂາວ ຍາວ ໃຫຍ່ ເວລາເພິ່ນແກ້ເຄື່ອງ
   ຂ້ອຍມັກລັກແນມເບິ່ງເປົ້າສະຫລິບເພິ່ນ ຂະໜາດບໍ່ທັນແຂງຍັງເຫັນເປັນເລົາຄືດ້າມພ້າ
   ແນມເບິ່ງສົມທຽບກັບໂຄຍຕົນເອງ ຢາກໃຫ້ມັນໃຫຍ່ຍາວຄືໂຄຍນ້າບ່າວ ໃຫຍລຳ ຫົວ
   ແຫຼມຄືຈະລວດ ຊຶ່ງຕ່າງຈາກໂຄຍຂ້ອຍ ນ້ອຍລຳ ຫົວໃຫຍ່ຄືດອກເຫັດລະໂງກ.
   ນ້າສາວເພັດພັດມີຜິວຄ້ຳ ບໍ່ຂາວນວນຄືແມ່ ແຕ່ກໍ່ມີສະເນ່ທຸກກິລິຍາບົດ ຂ້ອຍມັກແຍງ
   ກົ້ນ ເບິ່ງນົມເພິ່ນເລື້ອຍ ນົມນ້າສາວບໍ່ຍານ ຫົວນົມບໍ່ດຳຄືຫົວນົມແມ່, ແມ່ຂ້ອຍບໍ່ຫວງ
   ຄວາມງາມຂອງ ເຖິງວ່າຈະມີຂ້ອຍຢູ່ໃນຫ້ອງ ເພິ່ນກໍ່ແກ້ເຄື່ອງໃຫ້ເຫັນໂລດ ແຕ່ເວລາຈະ
   ແກ້ເສື້ອຊ້ອນອອກ ເພິ່ນຈະປິ່ນຫລັງໃຫ້ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກແວ່ນແຍງ ນົມ
   ສອງເຕົ້າຄ້າຍຄືໜ່ວຍໝາກສະເວີ່(chayote fruit) ມັນກໍ່ບໍ່ຄືແທ້ໆດອກ ແຕ່ມັນມີລັກ
   ສະນັ້ນ ເພິ່ນບໍ່ມັກນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນເວລາຢູ່ບ້ານ ມັນຈຶ່ງກວາຍໂຕ່ງເຕ່ງຕາມຈັງຫວະບາດຍ່າງ
   ແລະແນ່ນອນ ຂ້ອຍຈະເບິ່ງແລະແຍງມັນດ້ວຍຄວາມຫື່ນຕາມປະສາບ່າວນ້ອຍຂຶ້ນໃໝ່
   ຢາກຈັບ ຢາກບາຍ ຢາກລູບ ຢາກດູດ ຢາກຄັ້ນຄືຕອນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍແບເບາະ ແຕ່ມັນ
   ເປັນຄວາມຫື່ນພຽງຊົ່ວວູບ ບໍ່ໄດ້ຄິດຫລາຍຄືກັນກັບຕອນເຫັນຂອງນ້າສາວ.
   ມີຫລາຍເທື່ອທີ່ຂ້ອຍບັງເອີນເຫັນນ້າບ່າວຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ກັບນ້າສາວແບບເຖິງເນື້ອເຖິງເອັນ
   ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຄິດວ່າ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນເພິ່ນເອົາທ້ອງນ້ອຍຕຳກັນຈັກເທື່ອດອກ.

 24. ມຶກຂາວ
  ເດືອນສິງຫາ 15, 2014 ເວລາ 1:26 am

  ຂ້ອຍຮູ້ຈັກກັບນ້າສາວມາຕອນໄປງານສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວທີ່ເຂົາຈັດຢູ່ຮ້ານຊີຟູດນ້ຳເບີ3
  ຕາມທຳມະທາຕ້ອງໄດ້ຈ່ອງປີ້ກ່ອນຈຶ່ງຈະໄດ້ນັ່ງຮ່ວມໂຕະກັບໝູ່ຄູ່ທີ່ສະໜິດສະໜົມກັນ
  ເຂົາຈັດໃຫ້ນັ່ງໂຕນຶ່ງ 10 ຄົນ ແຕ່ຂ້ອຍຄິດວ່າຈະໄປປາຕີຢູ່ເຮືອນໝູ່ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຈ່ອງບັດກ່ອນ,
  ພໍຮອດມື້ມາໝູ່ພັດຍົກເລີກງານ ເມື່ອບໍ່ມີບ່ອນໄປເມົາໄປມ່ວນ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍໄປປາຕີ້ປີໃໝ່
  ໂດຍໄປຊື້ບັດຜ່ານປະຕູຢູ່ງານ ໂຊກດີທີ່ເຂົາຈັດໂຕະເພິ່ມຕື່ມຂ້ອຍກັບໝູ່ຄົນນຶ່ງຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າ
  ໄປນັ່ງກິນເບຍສອດສ່ອງຫາສາວໄກ່ເຫງົາ.
  ກິນເບຍໝົດເຄິ່ງແກ້ວກໍ່ພໍດີມີສາວໄກ່ຫຍາບສາມຄົນມານັ່ງຮ່ວມໂຕະ, ດ້ວຍຄວາມມີໝາ
  ໄລ່ຍາດ ພວກຂ້ອຍຈຶ່ງລຸກຂຶ້ນຍົກມືຖາມສະບາຍດີຕາມປະເພນີເໝືອນຮູ້ຈັກຮັກແພງກັບ
  ສາວແກ່ທັງສາມ. ເຖິງຈະຮູ້ວ່າສາວແກ່ທັງສາມມີອາຍຸລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັບແມ່ແຕ່ຂ້ອຍ
  ກໍ່ໃຫ້ກຽດເອີ້ນເພິ່ນເອື້ອຍ ແລະຍ້ອນຄາລົມທີ່ອ່ອນຫວານຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນ້າສາວມາຈັບໃຈ
  ແລະຍອມຂຶ້ນໄປຟ້ອນໄປເຕັ້ນນຳຂ້ອຍທຸກເທື່ອທີ່ຂ້ອຍນົບເອົາເພິ່ນ. ໃຈແທ້ຂ້ອຍມັກໝູ່ເພິ່ນ
  ແຕ່ນ້າສາວນັ້ນບໍ່ມັກຜູ່ຊາຍອາຍຸລຸ້ນລູກ ຂ້ອຍຈຶ່ງສຸມທຸກຄວາມສາມາດເພື່ອດຶງດູດນ້າສາວ
  ມາ ແລະກໍ່ໄດ້ຜົນ.
  ປະມານອາທິດນຶ່ງອາທິດປາຍ ຂ້ອຍຈຶ່ງລອງໂທໄປຫານ້າສາວມາຕາມເບີທີ່ເພິ່ນໃຫ້, ໂທລົມ
  ກັນສາມສີ່ເທື່ອ ນ້າສາວມາກໍ່ຮັບຄຳເຊີນຂອງຂ້ອຍທີ່ເຊີນເພິ່ນອອກໄປກິນເຂົ້າ ເພິ່ນກໍ່ພາ
  ໝູ່ທີ່ໄປງານນຳກັນຄືນນັ້ນໄປກິນນຳ, “ເຈົ້າກະຊິຮັບໄດ້ຫວະ ຂ້ອຍຄົນຂີ້ລ້າຍແລະຜ່ານການ
  ແຕ່ງງານມາແລ້ວ?” ນ້າສາວມາຖາມກ່ອນຂ້ອຍຈະລົງໄປເປີດປະຕູລົດ ແລະຍ່າງໄປສົ່ງເພິ່ນ
  ເຖິງປະຕູເຂົ້າຄອນໂດ. “ຖ້າເອື້ອຍບໍ່ລັງກຽດ ນ້ອງຈະຂໍເປັນຄົນປົວບາດແຜໃຫ້ເອື້ອຍ.”
  ນ້າສາວມາເປັນແມ່ຮ້າງລູກສອງ ຊື້ຄອນໂດຢູ່ກັບລູກສາວ ລູກຊາຍເອົາເມຍຍີ່ປຸ່ນ ປີນຶ່ງຈະມາ
  ຢາມເທື່ອນຶ່ງ.
  ເຖິງວ່ານ້າສາວມາຈະເຄີຍມີຜົວມີລູກແລ້ວ ແຕ່ປະສົບການທາງເພດຍັງອ່ອນ ຕ້ອງໄດ້ຝຶກແອບ
  ຫຼາຍເດືອນຈຶ່ງຮູ້ຮ່ອນຮູ້ອົມ, “ມັນສົກກະປົກນະ ຢ່າເຮັດແນວນັ້ນ…” ນ້າສາວມາບອກຂ້ອຍ
  ດ້ວຍສຽງແຫບແຫ້ງເມື່ອຂ້ອຍຊົບໜ້າດູດເລຍຕາມກີບທີ່ດຳຄ້ຳຂອງເພິ່ນ, ຂ້ອຍດື້ດູດດື້ເລຍ
  ຕາມງ່າມຂາງ່າມກົ້ນຈົນນ້າສາວຕ້ອງເດັ້ງກົ້ນຂຶ້ນມາສູ້ກັບກັບລີລາການເລຍຂອງຂ້ອຍ.
  “ເອື້ອຍຊິຕາຍແລ້ວວວວວວວວວວວວວວວວ….” ນ້າສາວມາສາລະພາບອອກມາເມື່ອຂ້ອຍ
  ໃຊ້ນິ້ວຊີ້ນິວນາງແຍ່ເຂົ້າແຍ່ອອກຊອກຫາຈີສະປອດຕາມຕຳລາທີ່ໄດ້ຮຽນມາຈາກເພື່ອນຍິງ
  ທີ່ເຄີຍເຮັດເຄີຍສີ້ແຕ່ຕອນເປັນນັກຮຽນມໍ.
  ໂຄຍຂ້ອຍບໍ່ໃຫຍ່ບໍ່ຍາວ, ເວລາເຮັດທ່າໝາເຊີງກັນມັນຈຶ່ງມັກຫຼຸດເພາະກົ້ນນ້າສາວມາໃຫຍ່
  ຄືກົ້ນເຮມາ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ນ້າສາວມາປ່ຽນທ່າມານອນຫງາຍແບບທ່າໄຖນາ ເອົາຂາຂຶ້ນພາດບ່າ
  ດຶງເອົາຮ່າງຄີງທີ່ອວບອັດຂອງນ້າສາວລົງມາໃຫ້ກົ້ນຢູ່ຂອບຕຽງທີ່ຕັ້ງຄ່າໃຫ້ມັນພໍດີກັບລວງສູງ
  ຂອງບັກແອວຂ້ອຍ ເວລາສີກັນແລ້ວຈຶ່ງກົດປຸ່ມໃຫ້ຕ່ຳລົງ.
  10 ປີ ທີ່ໃຊ້ຊີວິດແບບຜົວເມຍກັບນ້າສາວມາ ພວກຂ້ອຍມີຄວາມສຸກຫຼາຍ ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍ
  ທີ່ສະຫວັນລຳອຽງ, ຫຼັງຈາກມ້ຽນຄາບສົ່ງສະການນ້າສາວແລ້ວ ຄວາມເຫງົາຈຶ່ງເຂົ້າມາຄອບ
  ຄອງຊີວິດຂອງຂ້ອຍ. ” ເຖິງເຮົາຈະຢູ່ຕ່າງໂລກ ແຕ່ເຮົາສາມາດມີຄວາມສຸກນຳກັນໄດ້, ມາເຂົ້າ
  ຝັນຂ້ອຍເລື້ອຍໆເດີເອືອຍມາ ….!” ຂ້ອຍເວົ້າແລະວາງພວງດອກກຸຫຼາບສີແດງໄວ້ໃຫ້ນ້າສາວ
  ດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຄວາມອາໄລ.
  “Let’s go home Daddy, the past is the past.” ລູກສາວເວົ້າແລະຈູງມືຂ້ອຍຂຶ້ນລົດກັບບ້ານ.

  • HNC™
   ເດືອນມີນາ 19, 2018 ເວລາ 8:41 pm


   ນ້າສາວຄົນນີ້ຍິ້ມງາມຫລາຍ

 25. ມຶກຂາວ
  ເດືອນສິງຫາ 15, 2014 ເວລາ 1:48 am

  ຂ້ອຍຮູ້ຈັກກັບນ້າສາວມາຕອນໄປງານສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວທີ່ເຂົາຈັດຢູ່ຮ້ານຊີຟູດນ້ຳເບີ3
  ຕາມທຳມະທາຕ້ອງໄດ້ຈ່ອງປີ້ກ່ອນຈຶ່ງຈະໄດ້ນັ່ງຮ່ວມໂຕະກັບໝູ່ຄູ່ທີ່ສະໜິດສະໜົມກັນ
  ເຂົາຈັດໃຫ້ນັ່ງໂຕນຶ່ງ 10 ຄົນ ແຕ່ຂ້ອຍຄິດວ່າຈະໄປປາຕີຢູ່ເຮືອນໝູ່ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຈ່ອງບັດກ່ອນ,
  ພໍຮອດມື້ມາໝູ່ພັດຍົກເລີກງານ ເມື່ອບໍ່ມີບ່ອນໄປເມົາໄປມ່ວນ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍໄປປາຕີ້ປີໃໝ່
  ໂດຍໄປຊື້ບັດຜ່ານປະຕູຢູ່ງານ ໂຊກດີທີ່ເຂົາຈັດໂຕະເພິ່ມຕື່ມຂ້ອຍກັບໝູ່ຄົນນຶ່ງຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າ
  ໄປນັ່ງກິນເບຍສອດສ່ອງຫາສາວໄກ່ເຫງົາ.
  ກິນເບຍໝົດເຄິ່ງແກ້ວກໍ່ພໍດີມີສາວໄກ່ຫຍາບສາມຄົນມານັ່ງຮ່ວມໂຕະ, ດ້ວຍຄວາມມີໝາ
  ໄລ່ຍາດ ພວກຂ້ອຍຈຶ່ງລຸກຂຶ້ນຍົກມືຖາມສະບາຍດີຕາມປະເພນີເໝືອນຮູ້ຈັກຮັກແພງກັບ
  ສາວແກ່ທັງສາມ. ເຖິງຈະຮູ້ວ່າສາວແກ່ທັງສາມມີອາຍຸລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັບແມ່ແຕ່ຂ້ອຍ
  ກໍ່ໃຫ້ກຽດເອີ້ນເພິ່ນເອື້ອຍ ແລະຍ້ອນຄາລົມທີ່ອ່ອນຫວານຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນ້າສາວມາຈັບໃຈ
  ແລະຍອມຂຶ້ນໄປຟ້ອນໄປເຕັ້ນນຳຂ້ອຍທຸກເທື່ອທີ່ຂ້ອຍນົບເອົາເພິ່ນ. ໃຈແທ້ຂ້ອຍມັກໝູ່ເພິ່ນ
  ແຕ່ນ້າສາວນັ້ນບໍ່ມັກຜູ່ຊາຍອາຍຸລຸ້ນລູກ ຂ້ອຍຈຶ່ງສຸມທຸກຄວາມສາມາດເພື່ອດຶງດູດນ້າສາວ
  ມາ ແລະກໍ່ໄດ້ຜົນ.
  ປະມານອາທິດນຶ່ງອາທິດປາຍ ຂ້ອຍຈຶ່ງລອງໂທໄປຫານ້າສາວມາຕາມເບີທີ່ເພິ່ນໃຫ້, ໂທລົມ
  ກັນສາມສີ່ເທື່ອ ນ້າສາວມາກໍ່ຮັບຄຳເຊີນຂອງຂ້ອຍທີ່ເຊີນເພິ່ນອອກໄປກິນເຂົ້າ ເພິ່ນກໍ່ພາ
  ໝູ່ທີ່ໄປງານນຳກັນຄືນນັ້ນໄປກິນນຳ, “ເຈົ້າກະຊິຮັບໄດ້ຫວະ ຂ້ອຍຄົນຂີ້ລ້າຍແລະຜ່ານການ
  ແຕ່ງງານມາແລ້ວ?” ນ້າສາວມາຖາມກ່ອນຂ້ອຍຈະລົງໄປເປີດປະຕູລົດ ແລະຍ່າງໄປສົ່ງເພິ່ນ
  ເຖິງປະຕູເຂົ້າຄອນໂດ. “ຖ້າເອື້ອຍບໍ່ລັງກຽດ ນ້ອງຈະຂໍເປັນຄົນປົວບາດແຜໃຫ້ເອື້ອຍ.”
  ນ້າສາວມາເປັນແມ່ຮ້າງລູກສອງ ຊື້ຄອນໂດຢູ່ກັບລູກສາວ ລູກຊາຍເອົາເມຍຍີ່ປຸ່ນ ປີນຶ່ງຈະມາ
  ຢາມເທື່ອນຶ່ງ.
  ເຖິງວ່ານ້າສາວມາຈະເຄີຍມີຜົວມີລູກແລ້ວ ແຕ່ປະສົບການທາງເພດຍັງອ່ອນ ຕ້ອງໄດ້ຝຶກແອບ
  ຫຼາຍເດືອນຈຶ່ງຮູ້ຮ່ອນຮູ້ອົມ, “ມັນສົກກະປົກນະ ຢ່າເຮັດແນວນັ້ນ…” ນ້າສາວມາບອກຂ້ອຍ
  ດ້ວຍສຽງແຫບແຫ້ງເມື່ອຂ້ອຍຊົບໜ້າດູດເລຍຕາມກີບທີ່ດຳຄ້ຳຂອງເພິ່ນ, ຂ້ອຍດື້ດູດດື້ເລຍ
  ຕາມງ່າມຂາງ່າມກົ້ນຈົນນ້າສາວຕ້ອງເດັ້ງກົ້ນຂຶ້ນມາສູ້ກັບກັບລີລາການເລຍຂອງຂ້ອຍ.
  “ເອື້ອຍຊິຕາຍແລ້ວວວວວວວວວວວວວວວວ….” ນ້າສາວມາສາລະພາບອອກມາເມື່ອຂ້ອຍ
  ໃຊ້ນິ້ວຊີ້ນິວນາງແຍ່ເຂົ້າແຍ່ອອກຊອກຫາຈີສະປອດຕາມຕຳລາທີ່ໄດ້ຮຽນມາຈາກເພື່ອນຍິງ
  ທີ່ເຄີຍເຮັດເຄີຍສີ້ແຕ່ຕອນເປັນນັກຮຽນມໍ.
  ໂຄຍຂ້ອຍບໍ່ໃຫຍ່ບໍ່ຍາວ, ເວລາເຮັດທ່າໝາເຊີງກັນມັນຈຶ່ງມັກຫຼຸດເພາະກົ້ນນ້າສາວມາໃຫຍ່
  ຄືກົ້ນເຮມາ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ນ້າສາວມາປ່ຽນທ່າມານອນຫງາຍແບບທ່າໄຖນາ ເອົາຂາຂຶ້ນພາດບ່າ
  ດຶງເອົາຮ່າງຄີງທີ່ອວບອັດຂອງນ້າສາວລົງມາໃຫ້ກົ້ນຢູ່ຂອບຕຽງທີ່ຕັ້ງຄ່າໃຫ້ມັນພໍດີກັບລວງສູງ
  ຂອງບັກແອວຂ້ອຍ ເວລາສີກັນແລ້ວຈຶ່ງກົດປຸ່ມໃຫ້ຕ່ຳລົງ.
  10 ປີ ທີ່ໃຊ້ຊີວິດແບບຜົວເມຍກັບນ້າສາວມາ ພວກຂ້ອຍມີຄວາມສຸກຫຼາຍ ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍ
  ທີ່ສະຫວັນລຳອຽງ, ຫຼັງຈາກມ້ຽນຄາບສົ່ງສະການນ້າສາວແລ້ວ ຄວາມເຫງົາຈຶ່ງເຂົ້າມາຄອບ
  ຄອງຊີວິດຂອງຂ້ອຍ. ” ເຖິງເຮົາຈະຢູ່ຕ່າງໂລກ ແຕ່ເຮົາສາມາດມີຄວາມສຸກນຳກັນໄດ້, ມາເຂົ້າ
  ຝັນຂ້ອຍເລື້ອຍໆເດີເອືອຍມາ ….!” ຂ້ອຍເວົ້າແລະວາງພວງດອກກຸຫຼາບສີແດງໄວ້ໃຫ້ນ້າສາວ
  ດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຄວາມອາໄລ.
  “ກັບບ້ານເທາະພໍ່…ຄ່ຳແລ້ວ, ລູກຫິວເຂົ້າ.” ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນລົດເມືອນຳລູກສາວມາ ໂອກາດ
  ໜ້າຈະເລົ່າສູ່ຟັງ ຕອນຂ້ອຍກັບລູກນ້າສາວມີເຊັກ.

  • Tortia™
   ເດືອນມີນາ 19, 2018 ເວລາ 11:28 pm


   ເບິ່ງກ່ອນລ້າງໜ້າ ກິນເຂົ້າ ໄປວຽກ.

 26. ແຈັດສະມິນ
  ເດືອນກັນຍາ 22, 2014 ເວລາ 4:39 pm

  ສະບາຍດີ, ຂ້ອຍຊື່ມິນ ຊື່ເຕັມ Jasmine ແຕ່ມັກໃຫ້ເອີ້ນມິນເພາະມັນເກ໋ດີ. ເຂົ້າມາອ່ານເວັບ
  ນີ້ເລື້ອຍ ຢາກລະບາຍຄວາມໃນໃຈສູ່ຟັງແຕ່ກໍ່ສອງຈິດສອງໃຈເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າໃຜເປັນໃຜໃນທີ່ນີ້
  ແຕ່ເມື່ອຄົນອື່ນກ້າເລົ່າຄວາມຊົ່ວຂອງຕົນເອງ ມິນກໍ່ຈະລອງ.
  ມິນແຕ່ງງານແລ້ວ ມີເຊັກກັບຜົວເປັນປະຈຳຈົນ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງໄດ້ຈັບຂອງຜົວຫຼິ້ນກໍ່ມີແຮງ 🙂
  ອາທິດໃດ໋ຜົວເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ກໍ່ໃຊ້ຂອງປອມແຍ່ແທນ ຄິດຢາກຈະລອງຈີບຜູ່ບ່າວທີ່ເຮັດວຽກ
  ນຳກັນໄປເຮັດຕາມບ້ານພັກຢູ່ແຕ່ຢ້ານເຂົາຕິດໃຈໃນເຮືອນຮ່າງແລະລີລາຂອງມິນຈົນເກີດມີ
  ບັນຫາຍາດຊູ້ຍາດແຟນກໍ່ເລີຍປະລະແນວຄິດນີ້ໄວ້ແຄມທາງສາດີກ່ວາ.
  ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ມິນຈະພາຜົວແລະລູກສາວລູກຊາຍໄປຢາມພໍ່ອາທິດລະເທື່ອ ຊວນເພິ່ນ
  ມາຢູ່ນຳຫຼາຍເທື່ອແລ້ວແຕ່ເພິ່ນບໍ່ຍອມມາ ອ້າຍກໍ່ຊວນເພິ່ນລົງໄປຢູ່ຊ່ອງນຳແຕ່ເພິ່ນກໍ່ບໍ່ໄປ
  ເພິ່ນບອກວ່າເພິ່ນຍັງແຂງແຮງຍັງອາໃສຕົວເອງໄດ້ຢູ່ ແລະອີກຢ່າງກໍ່ມີນ້າສາວຂິງຊຶ່ງເປັນນ້ອງ
  ສາວຂອງແມ່ຢູ່ໃກ້ໆ ບໍ່ໃຫ້ພວກລູກເປັນຫ່ວງ. ອາທິດນັ້ນຜົວພາລູກໄປຢາມຄອບຄົວຂອງອ້າຍ
  ລາວຢູ່ຊິດນີ ເຂົາບໍ່ອອກວິຊາໃຫ້ໝົດຄອບຄົວກໍ່ເລີຍຫອບເຄື່ອງມາຢູ່ນຳພໍ່ ແລະກໍ່ບໍ່ລືມຖືຂອງ
  ປອມໄປເຮັດເວລາເຮັດໂຟນເຊັກກັບຜົວ. ສົ່ງຜົວແລະລູກຂຶ້ນຍົນແລ້ວກໍ່ເລີຍໄປແວ່ຕະລາດ
  ໜອງບຶກຊື້ເຄື່ອງຢູ່ຂອງກິນທີ່ພໍ່ຕ້ອງການໄປໃຫ້ເພິ່ນເກືອບເຕັມລົດພຸ້ນລະເພາະວ່າຊື້ຫຼາຍໄດ້
  ລາຄາຖືກ, ໄປຮອດນ້າສາວຂິງກັບພໍ່ກໍ່ລົງມາຊ່ອຍກັນເກັບເຄື່ອງຂຶ້ນໄປໃສ່ຕູ້ເຢັນ ເຫັນນ້າສາວ
  ຂິງສິ້ນປຽກກໍ່ເລີຍທ້ວງແລະນ້າສາວກໍ່ຜື່ງສິ້ນບໍ່ໃຫ້ເຫັນຮອຍເປືອນແລະບອກວ່ານັ່ງນ້ຳຢູ່ຊະ
  ແນນ ແລະມິນເອງກໍ່ບໍ່ໄດ້ໃສ່ໃຈຫຼືຄິດສົງໃສຫຍັງດອກ ຈົນຮອມື້ບັງເອີນເຫັນພໍ່ຢືນເຮັດນ້າສາວ
  ຂິງຢູ່ເຮືອນຄົວຈຶ່ງຮູ້ເຫດຜົນທີ່ແທ້ຈິງວ່າພໍ່ມີຂອງກິນຮອງທ້ອງແລ້ວຈຶ່ງບໍ່ຢາກເອົາເມຍໃໝ່ແລະ
  ບໍ່ຢາກຍ້າຍໄປຢູ່ໃສ. ກໍ່ໜ້າເຫັນໃຈທັງສອງ ຜູ່ນຶ່ງກໍ່ເມຍຕາຍແລະອີກຜູ່ນຶງກໍ່ຜົວມີເມຍນ້ອຍ
  ຂໍປະຮ້າງຫຼາຍເທື່ອນ້າບ່າວກໍ່ບໍ່ຍອມປະ ກໍ່ເລີຍລັກຫຼິ້ນກັນແບບນີ້.
  ຄິດເຫັນຕອນພໍ່ເຮັດກັບນ້າສາວຂິງຂຶ້ນມາຍາມໃດ໋ກໍ່ຕ້ອງຈົກເອົາຂອງປອມມາແຍ່ໃຫ້ເຊົາແງ້ນ
  ແຕ່ມັນບໍ່ເປັນດັ່ງຄິດ ຍິ່ງແຍ່ກໍ່ຍິ່ງແງ້ນ ໂທໄປຫາຜົວກໍ່ບໍ່ລຸກຂຶ້ນຮັບສາຍຫຼືວ່າຄາເຮັດຫຍັງກັບ
  ນ້ອງໃພ້ຢູ່ເບາະຈຶ່ງບໍຮັບສາຍ. ຄິດເຫັນຄຳເວົ້າຂອງນ້າສາວຂິງທີ່ຊິ່ມບອກມື້ນັ້ນແລ້ວກໍ່ຍິ່ງເກີດ
  ມີແນວຄິດ ຂອງປອມ 6×5 ທີ່ຜົວຊື້ໃຫ້ກໍ່ຄິດວ່າໃຫຍ່ສົມຄວນແລ້ວ ແຕ່ເມື່ອນ້າສາວຂິງບອກວ່າ
  ຂອງພໍ່ໃຫຍ່ຍາວກ່ວານີ້ກໍ່ອົດຄິດຊົ່ວບໍ່ໄດ້.
  “ຕື່ນນອນດົນແລ້ວຫວະ? ນ້າສາວເອົາປາມາໃຫ້ ພໍ່ຢາກໃຫ້ເຮັດຫຍັງກິນ?” ມິນງວກໜ້າໄປ
  ຖາມພໍ່ເມື່ອເຫັນເພິ່ນອອກມາຈາກຫ້ອງນອນ, ມິນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນຸ່ງເຄື່ອງຮຽບຮ້ອຍດອກ ຖອດ
  ຂອງປອມອອກແລະຟ້າອອກມາຮັບເອົາປານຳນ້າສາວຂິງ ເລີຍນຸ່ງແຕ່ຊຸດນອນຕົວດຽວ ບໍ່ບາງ
  ເທົ່າໃດດອກພໍເຫັນຮູບຮ່າງເທົ່ານັ້ນລະ ແລະຮູ້ວ່າສຶກວ່າພໍ່ກຳລັງຈ້ອງເບິ່ງນົມມິນຢູ່ກໍ່ເລີຍທຳ
  ທ່າຫາເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ໂດຍປິ່ນຫຼັງໃຫ້ເພິນ ບໍ່ນຶກວ່າພໍ່ຈະຂຶ້ນຈົນສົ້ງຂາກ໊ວຍຕຶງເປັນເລົາໃຫຍ່
  ຍາວຄືນ້າສາວຂິງບອກ. “ໃຫຍ່ຈົນໄດ້ຜົວແລ້ວຍັງລ້າງໜ້າໃຫ້ເສື້ອປຽກອີກນໍ!” ພໍ່ທັງຈົ່ມທັງ
  ສວຍໂອກາດເຊື່ອງຂອງບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍແນມເບິ່ງໄດ້ເຕັມຕາ ຍ່າງເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ ມິນຮ້ອງໃສ່ກໍ່ບໍ່ທັນ
  ເພິ່ນປິດປະຕູກ່ອນ. ພໍ່ຈະຄິດແນວໃດເມື່ອເພິນເຫັນຂອງປອມທີ່ມິນລືມໄວ້ໃນອ່າງອາບນ້ຳ?

 27. ືNoum Barnna
  ເດືອນຕຸລາ 6, 2014 ເວລາ 5:40 pm

  Casanova ໄດ້ລູກຈັກຄົນແລ້ວ? ຖ້າປ້ອນໄອສະຄຣິມນ້າສາວແລ້ວ ຂຽນເລື່ອງໃຫ້ອ່ານແດ່, ຂອບໃຈ.

 28. boliva
  ເດືອນຕຸລາ 22, 2014 ເວລາ 5:22 pm

  ສົງໃສວ່າກາຊະໂນ໊ະວາຖືກນ້າສາວຕັດໂຄຍຖິ້ມໃຫ້ເປັດກິນແລ້ວລະຈຶ່ງມີດແບບນີ້
  ີຫຼາຍຄົນເດີຖືກຕັດໂຄຍຍ້ອນສີ້ບໍ່ເລືອກ, ຢູ່ບ້ານຂ້ອຍກໍ່ມີອີ່ຕານຶ່ງເກືອບຕາຍຍ້ອນ
  ກຸມສີ້ລູກສາວຕົນເອງຈົນມີລູກ ຄືນນັ້ນອີ່ຕານັ້ນຄິດວ່າຊິເຂົ້າໄປຕື່ມແຂ່ງຕື່ມຂາ
  ພໍຂຶ້ນໂຄມຈຶ່ງຮູ້ວ່າເມຍໄປນອນແທນບ່ອນລູກສາວ ດີທີ່ເມຍໃຊ້ກັບໜູເກົ່າ ຄັນບໍ່ຊັ້ນ
  ໂຄຍຂາດຕາຍແທ້ໆລະ !

 29. 124
  ເດືອນພະຈິກ 3, 2014 ເວລາ 12:01 am

  ຖ້າມີນ້າສາວງາມແລະເຊັກຊີແບບນີ້ ຢ້ານຊັກວ່າວທຸກມື້ຢູ່ເດີ ຮາໆໆໆໆໆໆໆໆ.

 30. zig
  ເດືອນພະຈິກ 14, 2014 ເວລາ 5:46 pm

  ຂໍຝາກລິ້ງໜັງໄວ້ແດ່ເດີ, ຂ້ອຍມັກເບິ່ງໜັງເອັກເອເຊຍເພາະມັນເປັນເລື່ອງເປັນລາວແບບທຳມະຊາດ
  ແຕ່ຄົງຈະບໍ່ຖືກໃຈຄົນເລືອດຮ້ອນ. ຂອບໃຈ
  http://asianmoviestube.com/japanese-nostalgic-porn-1-2498049.html

 31. Pokpak
  ເດືອນພະຈິກ 17, 2014 ເວລາ 6:00 am

  ໃຜຢາກອາບນຳລາວແດ່?

 32. dek lamok
  ເດືອນພະຈິກ 24, 2014 ເວລາ 5:51 pm

  ໄດ້ອ່ານເລື່ອງເພິ່ນສີ້ນ້າສາວແລ້ວຮູ້ສຶກອິດສາທີ່ເພິ່ນມີນ້າສາວໃຈດີ ຍະຂາໃຫ້ສີ້ແບບສະບາຍໆ
  ຂ້ອຍບໍ່ມີນ້າສາວຈັກຄົນເລີຍ ມີແຕ່ນ້າບ່າວແລະແຕ່ງງານມີຄອບຄົວແລ້ວ. ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຄິດໂລໆ
  ເລໆກັບນ້າສະໃພ້ດອກ ແຕ່ເຄີຍເຮັດຊົ່ວກັບນ້ອງສາວນ້າສະໃພ້ຊຶ່ງມີອາຍຸໄລ່ເລ່ຍກັນກັບຂ້ອຍ
  ລາວເກີດຫົວປີ ຂ້ອຍເກີດທ້າຍປີ, ຂ້ອຍເອີ້ນລາວສາວແກ້ວ ລາວເອີ້ນຂ້ອຍບ່າວຕິ່ງ.
  ສາວແກ້ວ: ຕິ່ງ…ເພິ່ນຢາກເບິ່ງໜັງເອັກບໍ່? ສາວແກ້ວສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາຖາມຂ້ອຍທາງເຟສບຸກ.
  ບ່າວຕິ່ງ: ເອັກໄທຫຼືເອັກຊາດໃດລະ? ຂ້ອຍສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຖາມຄືນ ຖ້າຈະຕອບວ່າເບິ່ງ່ໄດ້ໃນ
  ເວລານີ້ເພາະນັ່ງຫຼິ້ນມືຖືຢູ່ຫ້ອງຊະລົງ ແລະພໍ່ແມ່ກໍ່ນັ່ງເບິ່ງທີວີຢູ່ ຢ້ານເພິ່ນຮູ້ວ່າພາກັນເບິ່ງໜັງ
  ລາມົກຊຶ່ງເປັນໜັງທີ່ໄວລຸ້ນຄືພວກຂ້ອຍບໍ່ຄວນເບິ່ງ. ສາວແກ້ວບໍ່ຕອບແຕ່ສົ່ງລິ້ງມາໃຫ້ ແຕ່ມັນ
  ບໍ່ມາເພາະທາງເຟສເຂົາຕັນລິ້ງລາມົກ ຖ້າຈະສົ່ງກຕ້ອງຕັດ http:// ອອກກ່ອນສົ່ງ ແລະຜູ່ຮັບຕ້ອງ
  ໄດ້ກອບເອົາແລະໄປເພດອອກຢູ່ຕົວທ່ອງເວັບ.
  ປະມານເຄິ່ງຊົວໂມງ ສາວແກ້ວກໍ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາຖາມຂ້ອຍວ່າມັກໜັງເອັກເລື່ອງນັ້ນຫຼືບໍ່? ຂ້ອຍ
  ງົງ ກໍ່ເລີຍບອກວ່າຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເບິ່ງ ຂ້ອຍເບິ່ງລະຄອນກັບພໍ່ກັບແມ່ ສາວແກ້ວກໍ່ເລີຍຄຽດໃຫ້ຂ້ອຍ
  ບໍ່ຍອມລົມກັບຂ້ອຍຫຼາຍມື້ ບາງເທື່ອຖາມກໍ່ບໍ່ຕອບ ຖ້າຕອບກໍ່ຕອບແບບໜ້າບູດໆ ຈົນນ້າສະໃພ້
  ສົງໃສວ່າພວກຂ້ອຍຜິດກັນເພາະບໍ່ເຫັນພວກຂ້ອຍຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ກັນຄືເຄີຍເຮັດຜ່ານມາ.
  ສາວແກ້ວ: ເຂົາສົ່ງໃຫ້ໝູ່ເຂົາກໍ່ຍັງໄດ້. ສາວແຕ໋ວຊົນຝາຖຽງຄືນເມື່ອຂ້ອຍບອກວ່າຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບ
  ລິ້ງລາມົກນັ້ນ ຈົນຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ລົງພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ລາວເບິ່ງ ສາວແກ້ວຈຶ່ງເຂົ້າໃຈ.
  ສາວແກ້ວ: ເວລາເພິ່ນເບິ່ງ ເພິ່ນເຮັດແນວໃດ? ຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າສາວແກ້ວໝາຍຄວາມວ່າແນວ
  ໃດຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຖາມຄືນ. ຍ້ອນວ່າສາວແກ້ວບໍ່ເຄີຍເຫັນຜູ່ຊາຍຊັກວ່າວ ຂ້ອຍຈຶ່ງບອກໃຫ້ລາວເປີດ
  ເວັບແຄມໃຫ້ເຫັນໜ້າເອິກຂອງລາວ ແລະຂ້ອຍກໍ່ເປີດເວັບແຄມຊັກວ່າວໃຫ້ລາວເບິ່ງຈົນນ້ຳແຕກ
  ເປືອນຄີບອດ ແລະຕັ້ງແຕ່ຄືນນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ເວລາຂ້ອຍແງ້ນຂ້ອຍຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປບອກລາວ
  ເປີດເວັບແຄມເບິ່ງນົມເບິ່ງຫີລາວແລະຊັກວ່າວໃຫ້ລາວເບິ່ງ.

 33. ຫຼົງທາງ
  ເດືອນທັນວາ 15, 2014 ເວລາ 7:17 am


  ນ້າສາວໃຜນໍຄືງາມໜ້າຮັກແທ້ລະ ?

 34. ຄິດຊົ່ວ
  ເດືອນທັນວາ 16, 2014 ເວລາ 5:22 pm

  ທຳອິດກໍ່ຖືກເພິ່ນຫຍິກຈົນມືຂາດເລືອດຍິ້ມພຸ້ນແຕ່ເມື່ອຂ້ອຍເຮັດໜ້າດ້ານໜ້າມຶນບໍ່ສົນກັບຄຳດ່າ
  ນ້າສາວວິກໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍເຮັດຕາມໃຈບອກ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ກາລະເທສະ ຖ້າຢູ່ຕາມລຳພັງສອງຕໍ່ສອງ
  ລັບຕາຄົນໃນເຮືອນ ແລະສັງເກດເຫັນວ່ານ້າສາວວິມີທ່າທີຢາກມ່ວນ ຂ້ອຍຈຶ່ງເຮັດ, ຜູ່ຍິງແຕ່ລະຄົນ
  ມີພຶດຕິກຳຕ່າງກັນເວລາເຂົາຄິດຢາກຂຶ້ນມາ ສຳລັບນ້າສາວວິແມ່ນມັກຢອກແບບວ່າລັກຈົກສ້ວງຫຼື
  ບໍ່ຊັ້ນກໍ່ແກ່ວງນັ້ນແກ່ວງນີ້ມາໃສ່ຍາມຂ້ອຍເຊີ້ເບິ່ງອັນໃດອັນນຶ່ງ.
  ເລິ້ມຕົ້ນແມ່ນຕອນຂີ່ລົດຈັກໄປສົ່ງ-ໄປຮັບເພິ່ນຢູ່ໂຮງໝໍ, ນ້າສາວວິເປັນແພດຢູ່ໂຮງໝໍເອກະຊົນ
  ເວລາເຂົ້າອອກວຽກບໍ່ປົກກະຕິ ບາງເທື່ອກໍ່ໄປແຕ່ເຊົ້າ ຄ່ຳຈຶ່ງເຫັນເຮືອນ, ບາງມື້ກໍ່ໄປແຕ່ແຕ່ຫົວຄ່ຳ
  ເຊົ້າຈຶ່ງເຫັນເຮືອນ. ຍ້ອນຢ້ານບໍ່ປອດໄພໃນການຂັບລົດເພາະເພິ່ນເຮັດວຽກຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ແລະອຶດ
  ນອນຈົນຕາແດງກ່ຳ ແມ່ຈຶ່ງມອບໜ້າທີ່ໃຫ້້ຂ້ອຍເປັນຄົນຮັບ-ສົ່ງນ້າສາວ ດີກ່ວາໄປຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນບໍ່
  ໄດ້ຜົນຕອບແທນຫຍັງ ຮັບໃຊ້ນ້າສາວຕົນເອງດີກ່ວາ, ຕອນນັ້ນຂ້ອຍຕິດສາວຮ້ານຕັດຫຍິບ ແຕ່ລະ
  ມື້ແມ່ນທຽວໄປຮັບໄປສົ່ງຫວັງຈະໄດ້ພາສາວນັ້ນເຂົ້າບ້ານພັກ ແຕ່ຕໍ່ມາສາວນັ້ນກໍ່ຖິ້ມບ່າວຟີໂນເຂົ້າ
  ໄປນັ່ງຮຽງບ່າວວິໂກ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິການນ້າສາວວິຕາມທ່ີແມ່ບອກ.
  ຫຼາຍຄົນຄົງເຄີຍຊ້ອນຜູ່ສາວ ແຕ່ຈະເຄີຍໂຄຍແຂງຄືຂ້ອຍບໍ່ລະ? ເວລາເນື້ອນຸ້ມໆຈາກໜ້າເອິກຂອງ
  ຜູ່ຍິງຕ້ອງຊູນສຽດສີກັບແຜ່ນຫຼັງ ໂຄຍຄຽວຂອງຂ້ອຍມັນຊິແຂງຈົນເຈັບເພາະຂ້ອຍມັກນຸ່ສົ້ງ Quest
  ຮັດໆ ບາງເທື່ອກໍ່ຕ້ອງໄດ້ປ່ອຍມືຈາກເຂົາລົດມາແປງໂຄຍຖ້າເຈັບຫຼາຍ ແລະນ້າສາວວິຄົງຮູ້ວ່າຂ້ອຍ
  ຮູ້ສຶກຫຍັງ ເພິ່ນຈຶ່ງມັກເວົ້າຢອກວ່າເທື່ອໜ້າບອກນ້າສາວເດີ ຊິແປງໃຫ້ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ແຕ່ຫົວບໍ່ຄິດ
  ວ່ານ້າສາວຈະກ້າຢອກແບບນັ້ນ. ຄ່ຳມື້ນັ້ນ ນ້າສາວວິເປັນຄົນຂັບ ຂ້ອຍເປັນຄົນຊ້ອນທ້າຍ, ພໍຈອດ
  ໄຟແດງໜ້າຮ້ານເຄັກພູທອງກໍ່ມີລົດຈັກອີກຄັນນຶ່ງມາຈອດຄຽງ, ຜູ່ຊາຍຊ້ອນທ້າຍ ຜູ່ຍິງເປັນຄົນຂັບ
  ບີບແກໃສ່ພວກຂ້ອຍແລ້ວບັກນັ້ນກໍ່ເອົາມືຄັ້ນນົມຜູ່ຍິງຄົນນັ້ນໃຫ້ເບິ່ງຈົນກ່ວາໄຟຂຽວມາພວກເຂົາ
  ຈຶ່ງລ້ຽວຂວາໄປດອນງິ້ວ. ພໍຂີ່ມາຮອດທາງເຂົ້າບ້ານ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍລອງຫຍັບເຂົ້າໄປຈຳນ້າສາວໃຊ້
  ເປົ້າສົ້ງແຂງໆແທງໃສ່ກົ້ນນ້າສາວແລະເອົາມືກອດແອວແລະເລື່ອນຂຶ້ນໄປລູບນົມເພິ່ນ ເພິ່ນກໍ່ບອກ
  ໃຫ້ເຊົາເຮັດແລ້ວປະມືມາຢິກມືຂ້ອຍຈົນເລືອດຍິ້ມ ໃກ້ຊິຮອດເຮືອນຂ້ອຍຈຶ່ງເຊົາເຮັດ ແລະຮັບເງິນ
  ຈາກເພິ່ນໄຊື້ເບຍມາກິນແກ້ອາຍ.
  ນັບແຕ່ມື້ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ເວລາມີໂອກາດ ຂ້ອຍຈະເຂົ້າໄປກອດລູບລູບຄຳຕາມເນື້ອຕາມໂຕ ແລະຂໍ
  ຮ້ອງໃຫ້ນ້າສາວຍອກໃຫ້ອົມໃຫ້ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ເຮັດເດີ ເພິ່ນວ່າຜິດຮີດ !

 35. chorchae
  ເດືອນທັນວາ 19, 2014 ເວລາ 5:59 pm

  ທຳອິດຄິດວ່າຈະລົງຢູ່ຫ້ອງຍົວະສີ້ເອື້ອຍ ແຕ່ກົດມາຮອດຫ້ອງນີ້ແລ້ວັດຄ້ານກົດກົບຄືນເລີຍຂໍລົງຢູ່ຫ້ອງນີ້
  ຖ້າ casanova ຢາກຍ້າຍໄປຫ້ອງອື່ນກໍ່ຍ້າຍໄດ້ຕາມສະບາຍເດີ, ຂອບໃຈ.
  ຂ້ອຍຂໍນ້ອງຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ ຢາກລົງຮູບນ້ອງໃຫ້ໝູ່ເບິ່ງແຕ່ນ້ອງບອກວ່າອາຍເຂົາຫີບໍ່ງາມ ຂ້ອຍກໍ່ວ່າ
  ຫີນ້ອງງາມຂະນາດນີ້ແລ້ວຍັງວ່າບໍ່ງາມອີກ ຄັນບໍ່ງາມອ້າຍບໍ່ຍົວະສີ້ດອກ, ຄຳເວົ້າຂອງຂ້ອຍເຮັດໃຫ້ນ້ອງ
  ແກ້ມແດງຂຶ້ນທັນທີ ແລະພະຍາຍາມໜີຈາກແສງຕາຂ້ອຍທີ່ໃຊ້ແທນຄຳຖາມວ່າຂໍສີ້ອີກໄດ້ບໍ່? ແຕ່ນ້ອງໄດ້
  ຍິນຄົນໄຂປະຕູຮົ້ວບ້ານຈຶ່ງໄລ່ຂ້ອຍອອກຈາກຫ້ອງ ແລະຂ້ອຍສ່ອງລົງໄປເບິ່ງກໍ່ເຫັນລົດບັກໂລ້ແລ່ນເຂົ້າ
  ເຂດບ້ານ ມັນກັບມາແຕ່ຊ້ອມເພງຢູ່ເຮືອນບັກແຫວນ.
  ຄອບຄົວຂ້ອຍມີ 5 ຄົນຄື ພໍ່ ແມ່ ຂ້ອຍ ນ້ອງເລ້ ແລະບັກໂລ້. ແມ່ຂ້ອຍມີເຊື້ອຈີນ ປູ່່ຍ່າຂອງເພິ່ນໜີມາຢູ່ລາວ
  ຕັ້ງແຕ່ສະໃໝຈຽງໄຄເຊັກ ບໍ່ບອກໝູ່ຄົງຮູ້ວ່າຄົນຈີນຂາວຈົວະຊ່ຳໃດ ຜິວຂ້ອຍເປັນສີໂອລ່ຽງຄືພໍ່ ນ້ອງເລ້
  ແລະບັກໂລ້ພັດຂາວໄດ້ແມ່, ເວົ້າແບບບໍ່ອາຍໂລດລະ ຂ້ອຍຢາກເອົາແມ່ຕັ້ງແຕ່ຕອນເປັນບ່າວຂຶ້ນໃໝ່ພຸ້ນນະ
  ແຕ່ບໍ່ກ້າ ຢ້ານບາບຢ້ານເພິ່ນຮ້າຍຢ້ານສາລະພັດຢ່າງ ແຕ່ເມື່ອມາຄິດທວນຄືນຫຼັງແລ້ວກໍ່ເສຍໃຈ ຖ້າເຮັດ
  ຕາມໃຈບອກ ແມ່ຄົງບໍ່ລັກຫຼິ້ນຊູ້ຊະຊາຍແບບນີ້ ຖ້າເພິ່ນອະນຸຍາດຈະຂຽນເລື່ອງເພິ່ນມາໃຫ້ໝູ່ອ່ານ.
  ນ້ອງເລ້ເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າລາວຖືກອາຈານສອນພາສາອັງກິດລວນລາມຕັ້ງແຕ່ລາວມີໝາກນາວໜ່ວຍ 200
  ແຂວນໜ້າເອິກແຕ່ລາວບໍ່ກ້າບອກຜູ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ກ້າບອກໃຜເພາະຢ້ານອາຈານຄົນນັ້ນຂ້າຖິ້ມຕາມຄຳຂູ່, ພໍຂ້ອຍ
  ສວນຂຶ້ນໄປວ່າ ເພິ່ນເອງກະມັກໃຫ້ເຂົາຈັບບາຍ ແມ່ນຫຼືບໍ່? ຖາມຖືກຈຸດນ້ອງເລ້ກໍ່ຫົວສະອິກສະອ້ອຍຂຶ້ນ
  ແລະຍອມຮັບເພາະຕອນອາຈານຈັບບາຍນັ້ນມັນເຮັດໃຫ້ນ້ອງມີຄວາມຮູ້ສຶກແປກໆແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
  ຂ້ອຍກໍ່ບອກນ້ອງເລ້ວ່າຕອນນັ້ນອ້າຍກໍ່ສົງໃສເພາະເຫັນຄາບນ້ຳຕິດສະຫຼິບເກືອບທຸກໂຕ, ຕອນນັ້ນຍັງບໍ່ທັນ
  ມີຄົນຮັບໃຊ້ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຊ່ອຍນ້ອງເຮັດວຽກເຮືອນເກືອບທຸກຢ່າງເວລາພໍ່ແມ່ໄປປະຊຸມຢູ່ຕ່າງແຂວງ
  ຕອນນັ້ນພໍ່ແມ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຢູ່ເຮືອນດອກ ບຶດກໍ່ໄປຕ່າງແຂວງ ບຶດກໍ່ຕິດຕາມຫົວໜ້າໄປຕ່າງປະເທດ ດົນໆພໍ່
  ແມ່ຈຶ່ງມີໂອກາດໄດ້ຢູ່ກິນຫຼັບນອນນຳກັນເທື່ອນຶ່ງແຕ່ພໍ່ເປັນພະຍາດທາດລົ້ມ ແມ່ນ່ຽນແມ່ອົມໃຫ້ຈົນເມື່ອຍ
  ກ້ານຄໍກໍ່ບໍ່ຂຶ້ນບໍ່ແຂງຈົນແມ່ຕ້ອງໄດ້ອອກມາຊອກໝາກແຕງແຍ່ແກ້ແງ້ນ.
  ນ້ອງເລ້ເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າເສຍໃຫ້ແຟນລາວເປັນຄົນທຳອິດ, ຫຼັງຈາກແຟນໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ຈີນລາວກໍ່ໄດ້ກິກຄົນ
  ຕ່າງປະເທດຊຶ່ງຮູ້ກັນທາງ skype ແລະຄົນທີ3ກໍ່ແມ່ນອ້າຍນີ້ລະ ແກ້ງນອນຍະຂາໃຫ້ອ້າຍລັກຫຼັບອ້າຍ
  ກໍ່ລັກຈັກເທື່ອກໍ່ເລີຍເຂົ້າມາລັກຫຼັບອ້າຍໃຫ້ຫາຍຢາກ, ຖ້າຍັງແຕກໃນຄືມື້ນີ້ຈະບໍ່ໃຫ້ອ້າຍເອົາອີກເດີ !
  ນ້ອງເລ້ເວົ້າຈົບກໍ່ຍູ້ຂ້ອຍອອກຈາກຫ້ອງນອນເພາະມື້ອື່ນຕ້ອງໄດ້ອອກເດີ່ນໄປສົ່ງພໍ່ແຕ່ເຊົ້າ ບ່າຍເດີ 🙂

 36. ນັກລອກ
  ເດືອນທັນວາ 22, 2014 ເວລາ 6:36 pm

  ເລືອງນີ້ລອກມາຈາກເວັບເພື່ອນອ້າຍ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເຈົ້າຈະມີອາລົມຄືຂ້ອຍຫຼືບໍ່ ຂ້ອຍອ່ານແລ້ວໂຄຍແຂງ
  ຈົນຕ້ອງເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຊັກວ່າວອອກແລ້ວຈຶ່ງມາອ່ານຕໍ່ໃຫ້ຈົບ ບໍ່ສາມາດຈົກໂຄຍອອກມາອ່ານຕໍ່ໜ້າ
  ຄອມພິວເຕີຄືເຈົ້າ ຈະຍົກຄອມເຂົ້າໄປອ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງນ້ຳກໍ່ກໍ່ໄດ້ເພາະສາຍບໍ່ເຖິງກໍ່ເລີຍຕ້ອງມິນິມາຍ
  ໜ້າເວັບໄວ້ແລ້ວເຂົ້າໄປຊັກວ່າວ ນ້ຳອອກແລ້ວຈຶ່ງອອກມາຫວັງຈະອ່ານຕໍ່ໃຫ້ຈົບ ແຕ່ພັດເຫັນອີ່ນາງ
  ນັ່ງອ່ານເຟສຂອງມັນຢູ່ກໍ່ເລີຍບໍ່ໄດ້ອ່ານ.
  ເຂ້ົາເລື່ອງເລີຍສາເນາະ. ໝໍັ້ນັ້ນເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ:
  ຫຼັງຈາກຈົບມໍ7ແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ໄປສະໝັກເຂົ້າເປັນທະຫານຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮຽນວິຊາສະເພາະທີ່ຕົນມັກ
  ບໍ່ຢາກສິ້ນເປືອງເງິນພໍ່ແມ່ເພາະເພິ່ນກໍ່ມີພາລະສົ່ງເສີມເອື້ອຍທີ່ໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ອົສຕາລີ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຜິດ
  ຫວັງເພາະບໍ່ຜ່ານການກວດສອບສຸຂະພາບກໍ່ເລີຍໄປເສັງເຂົ້າໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລແຂວງຂ້າງຄຽງ
  ເພື່ອຈະຮຽນເສດຖະສາດຕາມທີ່ພໍ່ແມ່ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຮຽນຕາມກະແສ ຢູ່ແຂວງມີວິທະຍາໄລການ
  ຊ່າງແຕ່ເພິ່ນບໍ່ມັກນຳ. ທຳອິດກໍ່ຢູ່ຫໍຂອງໂຮງຮຽນ ແຕ່ເວລາພໍ່ແມ່ມາຢາມພັດບໍ່ມີບ່ອນພັກ ຕ້ອງໄດ້
  ໄປຂໍພັກນຳພີ່ນ້ອງທາງພໍ່ ແມ່ພັດເປັນຄົນເກງໃຈຄົນກໍ່ເລີຍບອກຂ້ອຍໃຫ້ອອກມາແຊຫ້ອງແຖວໃກ້ໆ
  ແພງກ່ວາຫໍໂຮງຮຽນເລັກນ້ອຍກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງຂໍພຽງແຕ່ມີຄວາມສະດວກ, ສ່ວນພໍ່ຢາກໃຫ້ຢູ່ຫໍໂຮງ
  ຮຽນແຕ່ກໍ່ບໍ່ກ້າຂັດໃຈແມ່ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍໄດ້ອອກຈາກຫໍມາຢູ່ຫ້ອງແຖວທີ່ເພິ່ນຊອກໃຫ້.
  ທຸກໆເຊົ້າວັນເສົາແມ່ຈະຫອບເຄື່ອງຢູ່ຂອງກິນມະລຸງຕຸ່ງໜັ່ງຂຶ້ນລົດເມມາສົ່ງຂ້ອຍ ຕອນເຊົ້າວັນຈັນ
  ຈຶ່ງນັ່ງລົດເມກັບບ້ານ, ຖ້າຂອງກິນຍັງ ເພິ່ນກໍ່ບາເສົາມາ ຖ້າແມ່ບໍ່ຂຸແທ້ໆ ພໍ່ຈະບໍ່ມານຳດອກເພາະເພິ່ນ
  ບໍ່ຢາກຂາດຕີເປຕອງ ແຕ່ຄິດວ່າເພິ່ນບໍ່ຢາກຂາດຕີດອກຫຼາຍກ່ວາ. ສິ່ງທີ່ແມ່ເປັນຫ່ວງຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ
  ຢ້ານຂ້ອຍຕິດສາວ ສ່ວນເຫຼົ້າຢາປາແປ້ງນັ້ນເພິ່ນບໍ່ຫ່ວງເພາະຂ້ອຍບໍ່ແຕະຕ້ອງມາແຕ່ໃດແລ້ວ, ຫ້ອງ
  ຂ້າງກັນມີຜູ່ສາວນັກຮຽນລຸ້ນເອື້ອຍມາເຊົ່າຢູ່ 6 ຄົນ ແຕ່ລະຄົນຫຸ່ນດີ ນຸ່ງເຄື່ອງກໍ່ບາດຕາແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້
  ແຕ່ແຍງສະຫຼິບເຂົາຕາກໄວ້ເທົ່ານັ້ນເພາະເຂົາມັກນັ່ງລົດປ້າຍສີຟ້າໄປຮ້ອງເພງຕາມພັບດັງໆ ລົດຖີບເປີ
  ໂຊເຂົາບໍ່ຢາກນັ່ງຊ້ອນທ້າຍນຳດອກມັນເຈັບກົ້ນງາມຂອງເຂົາ.
  ແມ່ມາຮອດກໍ່ບອກໃຫ້ຂ້ອຍເອົາເຄື່ອງກິນເຂົ້າຕູ້ ສ່ວນເພິ່ນກໍ່ເກັບເຄື່ອງນຸ່ງເຄື່ອງນອນໄປຊັກທັງໆທີ່ຂ້ອຍ
  ບໍ່ຢາກໃຫ້ເພິ່ນເຮັດພໍນ້ອຍເພາະສະຫຼິບບາງໂຕກໍ່ເປືອນດ້ວຍຄາບນ້ຳແບ້ນທີ່ໄຫຼອອກຕອນເຫັນເສື້ອໝູ່
  ນັກຮຽນຍິງທີ່ຮຽນນຳກັນຕີ່ອອກຈົນເຫັນເສື້ອຊ້ອນສີແຈດໆ ບາງຄົນກໍ່ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນສີດຳ ແນມເບິ່ງເຫັນ
  ຮອດລາຍດອກໄມ້ງາມໆຈົນໂຄຍແຂງຂຶ້ນມາຄັບເປົ້າສົ້ງ ແຕ່ແມ່ບອກວ່າເຮັດແລ້ວມີຄວາມສຸກດີກ່ວາ
  ຊິໄປເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນ, ຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈແຕ່ບໍ່ກ້າຖາມເພິ່ນວ່າໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ.
  ມາແຕ່ລະເທື່ອ ແມ່ຕ້ອງເອົານັ້ນເອົານີ້ມາຕ້ອນອ້າຍພອນຂ້າງຫ້ອງ ເພິ່ນວ່າສ້າງຮັກສ້າງແພງກັບຄົນໃກ້
  ໄວ້ຍາມໃກບ້ານ ບາດປະຕູໜີບມືພໍໄດ້ອາໃສໄພເພິ່ງ, ແຕ່ຂ້ອຍສັງເກດເຫັນວ່າແມ່ໜ້າຕາສົດຊື່ນລື່ນເລີງ
  ເປັນພິເສດເວລາເພິ່ນເວົ້າລົມກັບອ້າຍພອນຊຶ່ງແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຖ້ທຽບໃສ່ເວລາເພິ່ນເວົ້າລົມກັບພໍ່ ຫາ
  ແສງຕາຫວານໆຫາຫາງຮອຍຍິ້ມທີ່ມີສະເນ່ເໝືອນຕອນເພິ່ນຍັງເປັນສາວນັ້ນບໍ່ມີເລີຍ. ອ້າຍພອນກໍ່ເຄີຍ
  ເວົ້າກັບຂ້ອຍເທື່ອນຶ່ງວ່າແມ່ບໍ່ຄືຜູ່ຍິງອາຍຸຫຼັກ4 ເຖິງລາວບໍ່ເວົ້າອອກມາຫຼາຍຂ້ອຍກໍ່ພໍເດົາອອກວ່າອ້າຍ
  ພອນຢາກບອກຫຍັງ, ກໍ່ແມ່ນແທ້ ໜ້າເອິກແມ່ຂ້ອຍໃຫຍ່ ເວລານຸ່ງເສື້ອຊ້ອນຍົກຊົງເຂົ້າໄປ ສາວນ້ອຍຊ່ຳ
  ໃດຊ່ຳນຶ່ງອາຍເພິ່ນ, ເວລາແມ່ນັ່ງໃກ້ຂ້ອຍລົມກັບອ້າຍພອນ ເພິ່ນມັກເອົາໜ້າເອິກແປະໆແມະໆກັບກົກ
  ແຂນຂອງຂ້ອຍຈົນຮູ້ຈັກຄວາມນຸ້ມນວນຂອງແຕ່ລະເຕົ້າປະສົມກັບມືອ່ອນໆນຸ້ມໆທີ່ເພິ່ນຈັບກຸມກັບມືຂອງ
  ຂ້ອຍເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີອາລົມທາງເພດຂຶ້ນມາຈົນຕ້ອງຫາທາງເຂົ້າມາຫ້ອງນອນເພື່ອໃຫ້ນາງທັງ5ຊ່ອຍດັບ
  ໄຟຕັນຫາຂອງຕົນ ປ່ອຍໃຫ້ເພິ່ນລົມກັບອ້າຍພອນສອງຕໍ່ສອງຈົນອິ່ມ ເພິ່ນຈຶ່ງເຂົ້າມານອນ.

 37. wpn824
  ເດືອນທັນວາ 28, 2014 ເວລາ 4:18 pm

  ຖ້າມີສອງສາວເລົ້າໂລມໃຫ້ແບບນີ້ ຈະສູ້ສຸດແຮງເລີຍ 🙂

 38. ນັກລົ້ວ
  ເດືອນທັນວາ 29, 2014 ເວລາ 4:29 pm

  ຫີດືມນ້ຳ.

 39. deklamok
  ເດືອນມັງກອນ 3, 2015 ເວລາ 7:16 pm

  ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຍິນເຂົາເລົ່າໃຫ້ຟັງກໍ່ເລີຍເກັບເອົາມາເລົ່າຕໍ່ ຢ່າເອົາຜິດເອົາແມ່ນກັນເດີ
  ຖ້າບໍ່ມັກອ່ານເລື່ອງແບບນີ້ກໍ່ກົດຜ່ານໄປ ຢ່າບັງຄັບຕົນເອງອ່ານເດັດຂາດເພາະມັນ
  ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມົວໝອງມີລາຄີຕາມຕົວ. ນາງນັ້ນເລົ່າວ່າ:
  ແມ່ແນນໝົດບຸນຕັ້ງແຕ່ແນນອາຍຸ 12 – 13 ປີ ເຂົາວ່າປອບອີ່ຕາຫູກິດກິນເພາະແມ່
  ບໍ່ມັກນິໃສລົ້ວໆລ່ວງໆຂອງມັນ ແບບວ່າມັກຈັບນັ້ນບາຍນີ້ຂອງແມ່ເວລາແມ່ເຜີ ແມ່
  ອົດບໍ່ໄດ້ກໍ່ເລີຍດ່າມັນເສຍໆຫາຍໆຈົນມັນຄິດແຄ້ນແລະສົ່ງປອບມາກິນເພິ່ນຈົນຕາຍ.
  ພໍ່ແນນເປັນຕຳຣວດເທດສະບານ ອາຍຸປະມານ 35 ປີ ຮ່າງກາຍສູງໃຫຍ່ ກ້າມເປັນ
  ມັດໆ ເວລານອນກອດພໍ່ ແນນມັກເອົາມືລູບກ້າມທ້ອງເພິ່ນຫຼິ້ນ ມັນຮູ້ສຶກດີເມື່ອໄດ້
  ລູບຂົນທີ່ລາມຂຶ້ນມາຮອດໃສ້ບື ແລະດົມຂີ້ແຮ້ທີ່ມີຂົນດົກດຳ ມັນບໍ່ເໝັນຄືຂີ້ແຮ້ຄົນ
  ອື່ນທີ່ແນນເຄີຍໄດ້ກິ່ນຕອນຂີ່ລົດເມເມືອເຮືອນຍາມພໍ່ຖືກຍາມ ບໍ່ໄດ້ມາຮັບ ແຕ່ດົນໆ
  ເພິ່ນຈຶ່ງຖືກຍາມເທື່ອນຶ່ງ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ພໍ່ຈະສົ່ງແລະຮັບແນນດ້ວຍຕົນເອງເພາະ
  ແມ່ບໍ່ຮູ້ຂັບລົດ.
  ມ້ຽນຄາບສົ່ງສະການ ສົ່ງສ່ວນບຸນກຸສົນໃຫ້ແມ່ແລ້ວ ພີ່ນ້ອງປ້ອງປາຍກໍ່ພາກັນກັບບ້ານ
  ແຕ່ປ້າເຝືອອາສາຢູ່ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນພວກຂ້ອຍ ຢ້ານຂ້ອຍບໍ່ກ້າຢູ່ເຮືອນຄົນດຽວຍາມ
  ພໍ່ເຂົ້າເວນຍາມກາງຄືນ ແຕ່ແນນຄິດວ່າປ້າເຝືອຢາກຢູ່ໃກ້ຊິດກັບພໍ່ຕ່າງຫາກ ບໍ່ແມ່ນ
  ຢູ່ເພື່ອແນນດອກ ເຖິງແນນອາຍຸນ້ອຍແຕ່ແນນກໍ່ເຂົ້າໃຈໃນການກະທຳຂອງເພດຍິງດ້ວຍ
  ກັນ ກັບແນນປ້າເຝືອເວົ້າແບບໝກນາວບໍ່ມີນ້ຳ ແຕ່ກັບປ້າຈະຍິ້ມຫົວຫຼິ້ນແສງຫູແສງຕາ
  ແລະແນນກໍ່ສັງເກດເຫັນເລື້ອຍຕອນພໍ່ແນມເບິ່ງປ້າເຝືອແບບເພິ່ນແນມເບິ່ງສາວຊ່ຳນ້ອຍ
  ຕອນເພິ່ນໄປຮັບແນນຢູ່ໂຮງຮຽນ.
  ແນນບໍ່ເຫັນດອກຕອນປ້າເຝືອມີຫຍັງກັບພໍ່ ແຕ່ແນ່ໃຈວ່າປ້າແນນລັກເຂົ້າໄປນອນນຳພໍ່
  ຕອນກາງເດິກ, ພໍ່ເປັນຜູ່ຊາຍ ເມື່ອຊີ້ນຂຶ້ນຂຽງກໍ່ຕ້ອງສັບຕ້ອງຟັນ ແນນບໍ່ຕິ ແຕ່ຖ້າຈະກິນ
  ແທ້ໆກໍ່ຄວນກິນຫອຍດີໆແດ່ ແຕ່ຄິດອີກແງ່ນຶ່ງກໍ່ດີຄືກັນທີ່ມີປ້າເຝືອຢູ່ໃຫ້ພໍ່ສີ້ແກ້ແງ້ນ
  ຊາມຊາແນນຝຶກຊ້ອມຄວາມກ້າທຳໜ້າທີ່ແທນແມ່.

 40. ເດັກໃນເມືອງ
  ເດືອນກຸມພາ 23, 2015 ເວລາ 5:07 pm

  ຂ້ອຍຮູ້ຈັກຈັບບາຍກອດຈູບມາແຕ່ຕອນຢູ່ມໍ1 ກັບໝູ່ຮຽນຫ້ອງດຽວກັນຫັ້ນລະ
  ເວລາອາຈານບໍ່ຂຶ້ນຫ້ອງສອນກໍ່ພາກັນອອກໄປຫຼິ້ນໄພ້ຢູ່ຫຼັງຫ້ອງວັດສະດຸ ບ່ອນ
  ນັ້ນສອກຫຼີກແລະງຽບ ມັກໄປຫຼິ້ນນຳກັນ 3 ຄົນ ຄືຂ້ອຍ ອີ່ຕຸ ອີ່ພອນ ກ່ອນນັ້ນມັກ
  ເອີ້ນບັກໂຜໄປຫຼິ້ນນຳແຕ່ຫຼັງໆມາມັນໄປຕິດອີ່ງິນກໍ່ເລີຍບໍ່ໄປນຳພວກຂ້ອຍເພາະ
  ອີ່ງິນຂູ່ວ່າຄັນມາຫຼິ້ນຳພວກຂ້ອຍ ມັນຊິບໍ່ໃຫ້ບັກໂຜເຂົ້າໄກ້ ບັກໂຜກໍ່ເລີຍຕີໂຕ
  ອອກຫ່າງຊຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ອີ່ຕຸຜິດຫວັງແລະຫັນໜ້າມາຫາຄວາມສຳລານກັບ
  ຂ້ອຍແທນ.
  ທຳອິກກໍ່ຫຼິ້ນໄພ້ເຂກເຂົ່າ ຫຼິ້ນໄປຫຼິ້ນມາອີພອນກໍ່ຊວນລົງໂທດແບບໃໝ່ ມັນບອກ
  ວ່າຫຼິ້ນກັນແບບມ່ວນໆບໍ່ເຈັບດີກ່ວາ ແບບວ່າໃຜເສຍຕ້ອງຍອມໃຫ້ໝູ່ຈູບປາກ
  ແລະຈັບຂອງຫຼິ້ນ, ເຮືອນອີ່ພອນມີໂທລະພາບເບິ່ງ ມັນເຫັນເຂົາເຮັດກັນໃນລະຄອນ
  ກໍ່ເລີຍຢາກລອງເຮັດເບິ່ງຄືເຂົາ. ອີ່ຕຸຄົນນ້ອຍຈ່ອຍບໍ່ມີນົມ ແຕ່ຂອງມັນສວດໃຫຍ່
  ອີ່ພອນມີນົມ ມີໝອຍແລ້ວ, ເມື່ອຖືກໝູ່ຈັບບາຍເລື້ອຍ ໂຄຍຂ້ອຍກໍ່ຄ່ອຍສຽກອອກ
  ລ້າງຂີ້ເກີ້ມສະບາຍບໍ່ເຈັບຄືແຕ່ກ່ອນ ແລະໝູ່ກໍ່ບໍ່ຂີ້ດຽດທີ່ຈະອົມໃຫ້. ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈັກ
  ເລຍ ຮູ້ແຕ່ແຍ່ນິ້ວ ເຂ່ຍແຕດ ຢາກສຸບໂຄຍເຂົ້າຮູຫີແດງໆແຕ່ໝູ່ບໍ່ໃຫ້ເຮັດເພາະ
  ຢ້ານຜິດຜີກໍ່ເລີຍໄດ້ແຕ່ແນວນັ້ນ.
  ຍັງບໍ່ທັນຈົບມໍຕົ້ນດອກ ອີ່ພອນຕອນຍ້າຍຂຶ້ນເໜືອເພາະພໍ່ມັນຖືກຍ້າຍໄປເຮັດວຽກ
  ຢູ່ພູຊວງ ໄປຮັກສາຄວາມສະຫງົບໃຫ້ພວກນັກລົງທຶນຈີນທີ່ມາຂຸດແຮ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ເມື່ອ
  ຂາດໝູ່ ອີ່ຕຸກໍ່ເຫງົາແລະທຽວມາຫຼິ້ນນຳຂ້ອຍທຸກມື້ຈົນຜູ່ໃຫຍ່ໃຫ້ພວກຂ້ອຍເອົາກັນ
  ກ່ອນຈະມາເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານເຊືອກຝາງຢູ່ໄທ.

 41. Kok
  ເດືອນມີນາ 7, 2015 ເວລາ 5:09 pm

  ດາຣາສາວຊື່ດັງຂອງວຽດນາມເຮັດນົມອອກ

 42. ໂປະແຕກ
  ເດືອນມີນາ 9, 2015 ເວລາ 4:46 pm

  ້ໜ້າຕາດີ ຫີກໍ່ງາມ ບໍ່ໜ້າຍະໃຫ້ເຂົາຖ່າຍຮູບໃຫ້ຄົນທັງໂລກເບິ່ງ, ຖ້ານ້າສາວຂ້ອຍເຮັດແນວນີ້
  ຂ້ອຍຊິສີ້ໃຫ້ເພິ່ນຫີປຽກໝົດມື້ໂລດລະ ຖ້າເພິ່ນບໍ່ຢັນຂ້ອຍລົງຕຽງກ່ອນ.

 43. ຢາກຮູ້
  ເດືອນມີນາ 10, 2015 ເວລາ 4:15 pm

  ຖ້າເປີດປະຕູເຂົ້າໄປເຫັນນ້າສາວກຳລັງຢູ່ໃນສະພາບແບບນີ້ ເຈົ້າຈະຫົ່ມຜ້າໃຫ້ເພິ່ນ
  ຫຼືຈະເຮັດແນວໃດ?

 44. ບັກກຸ້ງ
  ເດືອນມີນາ 16, 2015 ເວລາ 10:53 pm

  ເຫັນຮູບນີ້ແລ້ວຄິດຮອດຕອນຢູ່ນຳນ້າສາວປອງ, ເວລາອີ່ປຸ້ມ ບັກປ້ອມບໍ່ຢູ່ ເພິ່ນມັກເອີ້ນຂ້ອຍ
  ຊ່ອຍລ້າງຖ້ວຍ ລ້າງຜັກ ມັກນັ່ງຍະແບບນີ້ລະ.

 45. ມັກລອງ
  ເດືອນມີນາ 19, 2015 ເວລາ 3:54 pm

  ຢາກລອງລຸ້ນນີ້ ຄືຊິຄັກ.

 46. Nu Noo
  ເດືອນມີນາ 20, 2015 ເວລາ 4:28 pm

  muk bor?

 47. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນມີນາ 24, 2015 ເວລາ 4:45 pm

  ບໍ່ໄດ້ໂຊຫຍັງຫຼາຍຍັງກາຍເປັນຂ່າວອື້ສາວກ້ອງຕລາດ.

 48. Koong
  ເດືອນມີນາ 27, 2015 ເວລາ 5:53 pm

  ຕອນປົດປ່ອຍໃໝ່ໆ, ອຳນາດການປົດຄອງໄດ້ກວາດລ້າງພວກຕິດໄພສັງຄົມໄປສູນດັດສ້າງ
  ດອນທ້າວ-ດອນນາງ ຊຶ່ງມີພວກຫຼິ້ນເບ້ຍເຈ້ຍໄພ້ ຂີ້ລັກມັກຊົກ ຂີ້ເຫຼົ້າເມົາຢາ ແມ່ຈ້າງນາງເລງ
  ພວກຈົ່ງຜົມຍາວນຸ່ງສົ້ງຂາບານ ພວກນຸ່ງກະໂປ່ງສັ້ນເສື້ອປະຫຼັງ ແລະອື່ນໆ. ຕອນນັ້ນຂ້ອຍກຳ
  ລັງຂຶ້ນບ່າວ ໄດ້ຍິນບ່າວລຸ້ນອ້າຍເວົ້າເລື່ອງສີ້ເລື່ອງເຊີງແມ່ນຫູຕັ້ງແລະຫັນໃສ່ປານໝາກຄ່າງ
  ທັງໆທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນຫີແທ້ໆຈັກເທື່ອ ເຫັນແຕ່ຫີອີ່ທອງອີ່ທູນຫັ້ນລະເພາະສອງເອື້ອຍນ້ອງນີ້ມັກ
  ນັ່ງງອຍຂົວຂີ້ໃສ່ຮ່ອງນ້ຳໃຫ້ປູໃຫ້ປາກິນ ສ່ວນເຫຼືອພວກຄົນວຽດນາມກໍ່ຕັກໄປໃສ່ຜັກທີ່ເຂົາ
  ປູກຂາຍ ສ່ວນຫີໝອຍນັ້ນບໍ່ເຄີຍເຫັນເຕັມຕາຈັກເທື່ອ ເວລາເອື້ອຍນ້ອງນັ່ງບໍ່ເອົາຕີນສິ້ນກໍ່ເຫັນ
  ແຕ່ເປົ້າສະຫຼິບ ຢາກລັກສ່ອງເບິ່ງຕາຄຳແນະນຳຂອງອ້າຍບຸນອ້າຍບອນຢູ່ແຕ່ບໍ່ກ້າ ຢ້ານເພິ່ນ
  ຕີຕາຍກໍ່ເລີຍຂໍໄປນຳອ້າຍບອນເພາະລາວຮູ້ບ່ອນເຂົາຫາກິນລັບ.
  ເຮືອນວິນລາສອງຊັ້ນຫຼັງນັ້ນຢູ່ຫຼັງຄ້າຍທະຫານ ຕາມອ້າຍບອນເວົ້າສູ່ຟັງວ່າເປັນເຮືອນຂອງ
  ນາຍພົນທະຫານທີ່ພວກອ້າຍນ້ອງຍຶດເອົາເປັນຂອງລັດ. ໄປຮອດ ອ້າຍບອນກໍ່ເອົາຢາສູບນ້ຳ
  ເບີວັນໃຫ້ພວກໜ່ວຍປ້ອງກັນທີ່ນັ່ງກອດປືນອາກາ47ຢູ່ໜ້າບ້ານຄົນລະຊອງ ເຂົາກໍ່ເປີດປູຕູຮົ້ວ
  ເຫຼັກໃຫ້ ແລະເຂົ້າໄປນັ່ງເວົ້ານັ່ງລົມກັບແມ່ຕູ້ແດງ ຕໍ່ລອງລາຄາໄດ້ຕູ້ນັ້ນກໍ່ພາຂ້ອຍແລະອ້າຍ
  ບອນຂຶ້ນໄປເທິງເຮືອນຊຶ່ງມີຜູ່ສາວ 5 ຄົນ ນັ່ງຖັກກ່ອງໃສ່ເຈ້ຍອະນາໄມຢູ່ຫ້ອງໂຖງ, ອ້າຍບອນ
  ເລືອກຜູ່ຍິງທີ່ລາວມັກເຂົ້າຫ້ອງແລ້ວ ແມ່ຕູ້ແດງກໍ່ບອກເອື້ອຍນຶ່ງຊຶ່ງເປັນຄົນນ້ອຍໆຈ່ອຍພາ
  ຂ້ອຍເຂົ້າຫ້ອງ.
  ບ່າວນ້ອຍບໍ່ເຄີຍເຫັນຫີຜູ່ຍິງຈັກເທື່ອ, ພໍເອື້ອຍນັ້ນແກ້ສິ້ນແກ້ສະຫຼິບອອກ ນ້ຳຂ້ອຍກໍ່ແຕກຍ່າວ
  ຈົນເອື້ອຍນັ້ນຫົວຂັວນ ແລະຂ້ອຍກໍ່ບອກລາວຄວາມຈິງວ່ານີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຂ້ອຍເຫັນຫີ.
  ລາວແກ້ເຄື່ອງອອກໝົດ ຢືນປິ່ນໜ້າປິ່ນຫຼັງໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງເຮືອນຮ່າງທີ່ເປົ່າເປືອຍຂອງລາວ ບໍ່ດົນ
  ໂຄຍຂ້ອຍກໍ່ແຂງຂຶ້ນມາອີກ ລາວນອນຫງາຍຖ່າງຂາອອກກ້ວາງແລະບອກໃຫ້ຂ້ອຍຂຶ້ນໂຄມ
  ຕອນລາວຈັບໂຄຍຂ້ອຍໃສ່ຮູຫີລາວຫັ້ນ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກອຸ່ນຫົວໂຄບວາບ, ອ້າຍບອນບອກວ່າຄັນ
  ຮູຫີຮ້ອນແມ່ຮູຫີໂລກ ໃຫ້ຂ້ຽວຖອດອອກມາໃຫ້ເຂົາອົມໃຫ້ຈຶ່ງບໍ່ຕິດໂລກ ແຕ່ນີ້ມັນສີອຸ່ນໆຈະ
  ຖອດອອກກໍ່ເສຍດາຍກໍ່ເລີຍຄ່ອຍໆຍັດເຂົ້າໄປຕາມທີ່ເອື້ອຍນັ້ນບອກ ແລະເລິ້ມເດົ້າຕາມຈັງ
  ຫວະວົງແຂນທີ່ເອື້ອຍນັ້ນກອດແອວຂ້ອຍ ເດົ້າບໍ່ຮອດ 10 ເທື່ອດອກ ນ້ຳກໍ່ແຕກ ແລະເອື້ອຍ
  ນັ້ນກໍ່ຊຸກເອິກຂ້ອຍອອກ ລຸກໄປລ້າງຫີເຊັດຫີແລ້ວກໍ່ພາຂ້ອຍລົງໄປນັ່ງສູບຢາຖ້າອ້າຍບອນຢູ່
  ຊັ້ນລຸ່ມ. ເທື່ອໜ້າຈະເລົ່າເລື້ອງສີ້ແມ່ຕູ້ແດງໃຫ້ອ່ານ, ໄປນອນກ່ອນ ບ່າຍ2.

 49. khee hia
  ເດືອນມີນາ 29, 2015 ເວລາ 5:50 pm

  ເວລາເປີດເນັດ ພະຍາຍາມບໍ່ໄປແວ່ເວັບລາມົກແຕ່ມັນມັກຈະເດັ້ງຂຶ້ນມາເອງ
  ທັງໆທີ່ກ່ອນປິດຄອມກໍ່ລຶບກຸກກີລຶບອະດີດຜ່ານເວັບອອກໝົດແລ້ວ ແຕ່ມັນ
  ກໍ່ຍັງປອບອັບຂຶ້ນມາ ຖ້າເພິ່ນຢູ່ກໍ່ຕ້ອງຟ້າວປິດ ຢ້ານເພິ່ນເຂົ້າມາເຫັນ ແຕ່ປົກ
  ກະຕິແລ້ວເພິ່ນຈະເຂົ້າມ້ຽນຫ້ອງໃຫ້ຕອນຂ້ອຍບໍ່ຢູ່ເພາະຂ້ອຍບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ມ້ຽນ
  ຫ້ອງໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຄືຫ້ອງຂອງເຕ, ເວລາມີໝູ່ມາຫຼິ້ນນຳກໍ່ຍິ່ງ
  ຮັກມະລຸງຕຸງນັງຫາບ່ອນຊິຍ່າງບໍ່ມີ ເພິ່ນກໍ່ເລີຍເຂົ້າມາທຳຄວາມສະອາດໃຫ້.

  ມື້ນີ້ພໍ່ແມ່ອອກເຮືອນແຕ່ເຊົ້າເພື່ອໄປຮ່ວມງານວາງສີລາລືກສ້າງໂຮງແຮມສຽວສະຫວາດ
  ຈະກັບຕອນຄ່ຳໆ ເຕກໍ່ໄປຍ່າງຫຼິ້ນຢູ່ CentralPlaza ກັບເພື່ອນຊາຍເໝືອນທຸກໆວັນເສົາ
  ແມ່ບ້ານກໍ່ໄປຢາມບ້ານ, ເບື່ອຫຼິ້ນເກມ ກໍ່ເລີຍມາເຂົ້າເນັດຫາເບິ່ງຮູບໂປ້ພໍໄດ້ຊັກວ່າວ
  ຫຼິ້ນຕາມປະສາຄົນໄຮ້ແຟນ. ເຂົ້າເນັດໄດ້ບຶດນຶ່ງ ບັກແສງກໍ່ສົ່ງລິ້ງມາໃຫ້ໂດຍບໍ່ເວົ້າບໍ່ທັກ
  ຫຍັງ, ພໍກົດລິ້ງ ມັນກໍ່ດຶງຂ້ອຍເຂົາໄປຫາເລື່ອງ “ແມ່ມັກແງ້ມປະຕູຫ້ອງນ້ຳ” ຢູ່ເວັບ
  thaixzeed ກໍ່ເລີຍໄດ້ເລື່ອງມາລອກອອກໃຫ້ເຈົ້າອ່ານ. lovedogin ເລົ່າວ່າ:

  ຂ້ອຍເປັນລູກຊາຍຄົນດຽວ ຢູ່ກັບພໍ່ແມ່, ມີອາລົມທາງເພດສູງແລະງ່າຍ
  ເຫັນຮ່ອງນົມ ເຫັນຂາຂາວເອື້ອຍຄູຊື່ໆກໍ່ໂຄຍແຂງຂຶ້ນມາ ຈົນຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ
  ອອກໄປຊັກວ່າວຢູ່ຫ້ອງນ້ຳ. ຫຼັງໆມາກໍ່ເກີດອາລົມທາງເພດກັລແມ່ແລະເອື້ອຍ
  ນ້ອງຕົນເອງທັງໆທີ່ພະຍາຍາກກົດອາລົມໄວ້ບໍ່ໃຫ້ເກີດແນວຄິດບໍ່ດີແນວນີ້
  ແຕ່ມັນກໍ່ບັງຄັບຍາກເພາະແມ່ແລະເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍມັກນຸ່ງສັ້ນໆບາງໆແນມເຫັນ
  ເສື້ອຊ້ອນສີດຳສີຂຽວໂດຍບໍ່ຕ້ອງລັກສ່ອງເບິ່ງຕາມໂຕ່ງເສື້ອຄືເອື້ອຍນ້ອງຄົນອື່ນ.
  ແມ່ເປັນຜູ່ຍິງທີ່ມີອາລົມອ່ອນໄຫວ ຮ້າຍງ່າຍ ຂີ້ຢ້ານແສງຟ້າເຫຼືອມສຽງຟ້າຮ້ອງ
  ເວລາຜົນຕົກຟ້າລົງພໍ່ບໍ່ຢູ່ເພິ່ນມັກເອີ້ນພວກຂ້ອຍໄປນອນເປັນໝູ່ເພິ່ນ ຕອນຫຼັງໆ
  ນີ້ເພິ່ນມັກເວົ້າໃຫ້ຂ້ອຍວ່າໃຫຍ່ເປັນບ່າວແລ້ວບໍ່ໃຫ້ແມ່ກອດນອນຄືເກົ່າລະນໍ
  ຂ້ອຍທຳທ່າປະຕິເສດຊື່ໆດອກຕອນຢູ່ໜ້ານ້ອງສາວເພາະມັນມັກເອົາເລື່ອງຂ້ອຍ
  ໄປເຫ່ໜ້າຢູ່ໂຮງຮຽນແຕ່ໃຈແທ້ແລ້ວຢ້ານແຕ່ເພິ່ນບໍ່ເອີ້ນເຂົ້າໄປນອນເປັນໝູ່.

  ຄົງຈະລອກບໍ່ແລ້ວດອກ ໝູ່ໂທມາເອີ້ນໄປກິນເບຍ ຊິອອກໄປກ່ອນລະ
  ເຂົ້າໄປອ່ານເອົາເອງໃຜມັກເລື່ອງແບບນີ້.
  thaixzeed.blogspot.com/2013/03/1.html

 50. bao waves
  ເດືອນເມສາ 4, 2015 ເວລາ 5:34 pm

  ເຄີຍເບິ່ງໜັງເອັກເທື່ອທຳອິດຢູ່ເຮືອນໝໍແສງ ບັກກິ່ງເອົາມາໃຫ້ເບິ່ງເພາະມັນບໍ່ສາມາດພາໝູ່
  ໄປເບິ່ງຢູ່ເຮືອນມັນໄດ້, ໝູ່ຫຼາຍຄົນກໍ່ຢາກເບິ່ງລວມທັງຄະນະຫ້ອງ ໝໍແສງກໍເລີຍບອກໃຫ້ໄປ
  ເບິ່ງຢູ່ເຮືອນໝໍ ແຕ່ຕ້ອງຖ້າເດິກໆຈຶ່ງສາຍໄດ້. ບັກກິ່ງເອົາມາ 3 ມ້ວນ ໄດ້ເບິ່ງແຕ່ 2, ເປັນໜັງ
  ຝຣັ່ງທັງ 3 ແລະຖ້າຈື່ບໍ່ຜິດໜັງມ້ວນ 2 ນັ້ນຊື່ວ່າ Animal in Me ຊຶ່ງແມ່ນ Taija Rae
  ສະແດງຮ່ວມກັບ Peter North. ເຖິງວ່າຈະເປັນພາສາອັງກິດແຕ່ກໍ່ພໍເດົາໄດ້ວ່າເປັນໜັງເອັກ
  ປະເພດຄອບຄົວ ລະຫວ່າງເອື້ອຍກັບນ້ອງຊາຍຊຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ເຄີຍໄດ້ຍິນເຂົາກະຊິບກັນຕາມ
  ທ້ອງຕະລາດ ບໍ່ເຄີຍເຫັນເປັນຂ່າວຕາມໜ້າໜັງສືພິມດອກເພາະສັງຄົມບ້ານເຮົາບໍ່ຮັບຮູ້ເລື່ອງ
  ແບບນີ້ ເພິ່ນໃຫ້ລາຍງານແຕ່ຂ່າວການອອກແຮງງານເພິ້ມພູນຜະລິດຜົນເທົ່ານັ້ນ.

  ເບິ່ງແລ້ວກໍ່ເກີດມີແນວຄິດຢາກສີ້ກໍ່ເລີຍໄປແວ່ອ້າຍເກດຢູ່ກອງເມືອງ ແຕ່ນາຍຍາມບໍ່ກ້າໄປປຸກ
  ແຕ່ຈະເອົາຜູ່ຍິງນັກໂທດອອກມາໃຫ້ສີ້ຖ້າຂ້ອຍມີເງິນ 200 ບາດ ແຕ່ຊີວິດນັກຮຽນຈະເອົາເງິນ
  ມາຈາກໃສຂະໜາດເງິນຊິຊື້ນ້ຳຊາເຢັນກິນແກ້ຮ້ອນຍາມພັກ 15 ນາທີ ກໍ່ຍັງບໍ່ມີຊື້ແລ້ວນະ.
  ເມື່ອຂໍສີ້ກ່ອນຈ່າຍເງິນທີຫຼັງບໍ່ໄດ້ ຂ້ອຍກັບບັກສອນກໍ່ຖີບລົດມາເຮືອນຊກວ່າວຖິ້ມເພາະຢ້ານ
  ນ້ຳຄ້າງທໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອັກເສບ, ບັກສອນມືໄວລັກສະຫຼິບຂອງນ້ອງສາວບັກແສງຕອນອອກໄປ
  ຍ່ຽວ ຕອນນັ້ນເຮືອນບັກແສງຍັງບໍ່ທັນມີເຕົາອົບເຄື່ອງຊັກຕ້ອງຕາກໝອກຕາກແດດຢູ່ເດີ່ນຫຼັງ
  ບັກສອນໄດ້ໂອກາດກໍ່ເລີຍຖືຕິດໄມ້ຕິດມືມາໂຕນຶ່ງ ເປັນສະຫຼິບນິລົງ ຖັກດອກກຸຫຼາບງາມໆໃສ່
  ເບື້ອງໜ້າແຕ່ສະຫຼິບຊັກແລ້ວກິ່ນບໍ່ຍົ້ວຄືສະຫຼິບທີ່ແກ້ອອກໃໝ່ໆ.
  3-4 ມື້ຕໍ່ມາ, ເລີກຮຽນແລ້ວກໍ່ແວ່ຊື້ລາບຊີ້ນ ຕົ້ມເຄື່ອງໃນແລະເຫຼົ້າກົມນຶ່ງໄປຊຸມກັບອ້າຍເກດ
  ດ້ວຍຄວາມຫວັງຕັ້ງໃຈຈະສີ້ນັກໂທດຍິງທີ່ຖືກຄຸມຂັງໃນຄະດີໄພສັງຄົມແຕ່ອ້າຍເກດໃຫ້ສີ້ໄດ້
  ແຕ່ນັກໂທດຍິງທີ່ຖືກຈັບໃນຄະດີຫາກິນລັບທີ່ພວກທຳມະໂລງເອີ້ນເຂົາວ່ານາງແກ້ຂັດ.
  ນັກໂທດຍິງສອງຄົນທີ່ອ້າຍເກດສັ່ງມາກິນມາແກ້ມນຳຜູ່ນຶ່ງ 17 ປີ ຜູ່ນຶ່ງ 22 ປີ ລາຄາເປັນກັນ
  ເອງໃຫ້ເທົ່າໃດກໍ່ໄດ້ ບັກສອນໃຫ້ 100 ບາດ ໃຫ້ປັນກັນ ມັນເລືອກເອົາຜູ່ອາຍຸ 17 ຂ້ອຍເອົາ
  ຜູ່ 22 ເພາະບັກສອນເປັນຜູ່ຈ່າຍມັນມີສິດເລືອກ ຂ້ອຍເປັນຜູ່ບໍລິການຄອນດອມ Durex ທີ່
  ຂໍນຳເອື້ອຍໄດ້ 2 ອັນ. ຕອນນັ້ນອ້າຍເຂີຍຂ້ອຍເຮັດຢູ່ຜະແນກອະນາໄມໄດ້ຄອນດອມທີ່ເຂົາ
  ຊ່ອຍເຫຼືອມາໃຊ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສັ່ງຊື້ຈາກແມ່ຄ້າທ່າເດື່ອໃຫ້ເປືອງເງິນ. ສີ້ແມ່ຈ້າງຫີຫຼວມແກ້ແງ້ນ
  ແລ້ວກໍ່ຄິດຢາກເປີດສົດໝູ່ລຸ້ນດຽວແຕ່ບໍ່ມີ Wave ໄປຮັບເຂົາໄປຫຼິ້ນອ່າງນ້ຳຊວງກໍ່ເລີຍໄດ້
  ຊອກຫາກິນໄກ່ໃນລົກຊຶ່ງຈະຂຽນມາເລົ່າໃຫ້ອ່ານໃນໂອກາດໜ້າ.

 51. Hoaxingto
  ເດືອນເມສາ 8, 2015 ເວລາ 4:18 pm

  ໄດ້ອ່ານເລື່ອງຄົນອື່ນມາຫຼາຍແລ້ວ ຂໍລອກເລື່ອງໝູ່ມາລົງແດ່ເດີ, ອ່ານແລ້ວໄດ້ອາລົມ
  ກໍ່ເລີຍຢາກໃຫ້ໝູ່ໄດ້ອ່ານຫຼິ້ນຊາມຊາມເມຍເລີກຕະລາດມາເຮືອນ.
  ຄອບຄົວຂ້ອຍມີ 4 ຄົນ ຄືພໍ່ ແມ່ ຂ້ອຍ ແລະນ້າສາວ ເຊົ່າຢູ່ຫ້ອງແຖວໜ້າຕະລາດຕາເດືອງ
  ັ້ຊັ້ນລຸ່ມເປີດຮ້ານວິດີໂອ ຊັ້ນເທິງເປັນຫ້ອງນອນໃຊ້ຜ້າກັ້ງກາງລະຫວ່າງສາມຫ້ອງນອນ
  ຫ້ອງນອນຂ້ອຍຂັ້ນກາງລະຫວ່າງຫ້ອງນອນພໍ່ແມ່ແລະຫ້ອງນອນນ້າສາວ, ຕອນຍັງນ້ອຍ
  ກໍ່ນອນຮ່ວມຕຽງກັບພໍ່ແມ່ນຫັ້ນລະ ແຕ່ພໍໃຫຍ່ຂຶ້ນມາເຂົ້າມໍ1 ເພິ່ນຈຶ່ງແຍກຫ້ອງນອນໃຫ້
  ຂ້ອຍນອນຄົນດຽວ ຕອນນັ້ນນ້າສາວຍັງເຊົ່າຄອນໂດຢູ່ກັບແຟນລາວ ພໍເລີກກັບແຟນແລ້ວ
  ກໍ່ໄປຢູ່ກັບໝູ່ ແມ່ຢ້ານຕິດຢາຄືໝູ່ລາວຈຶ່ງເອີ້ນມາຢູ່ນຳ.
  ໃນສາຍຕາຂອງຄົນອື່ນຫັ້ນ ຂ້ອຍເປັນບ່າວແລ້ວ ເວົ້າແຈ້ງໆເນາະ ໂຄຍສຽກແລ້ວ
  ໝູ່ຮຽນນຳກັນບາງຄົນກໍ່ຍັງບໍ່ທັນສຽກເທື່ອ ແຕ່ຂ້ອຍສຽກແຕ່ນ້ອຍເພາະມັກຫຼິ້ນ
  ໂຄຍຕົນເອງຕອນອາບນ້ຳ ແບບວ່າສຽກອອກມາລ້າງຂີ້ເກີ້ມໃຫ້ມັນສະອາດຫັ້ນນະ
  ສຽກທຸກມື້ ມື້ລະສອງເທື່ອ ມັນກໍ່ເລີຍສຽກເອງ. ພໍ່ແມ່ຂ້ອຍຕິດການພະນັນ ປິດຮ້ານ
  ກິນເຂົ້າມືບໍ່ທັນລ້າງຊ້ຳນະກໍ່ພາກັນຟ້າວຂຶ້ນລົດໄປຫຼິ້ນໃພ້ຈົນເດິກດື່ນທ່ຽງຄືນຈຶ່ງເຫັນເຮືອນ.
  ນ້າສາວເປັນຄົນຂີ້ຢ້ານຜີເພາະມີແມ່ມານຜູກຄໍຕາຍຢູ່ສົ້ນຫ້ອງແຖວ ເວລາອາບນ້ຳຈຶ່ງມັກ
  ເອີ້ນຂ້ອຍໄປນັ່ງເປັນໝູ່ລົມຈຶ່ງໄດ້ເຫັນສ່ວນສະຫງວນຂອງເພິ່ນວັບໆແວບໆແລະເພິ່ນກໍ່ຮູ້
  ວ່າຂ້ອຍໂຄຍແຂງ ບາງເທື່ອເພິ່ນກໍ່ຫົວຂັວນ ບາງເທື່ອເພິ່ນກໍ່ບອກໃຫ້ຍອກອອກຄັນຂຶ້ນ
  ແຮງໂດຍເຮັດມືສະແດງປະກອບ ບາງຄັ້ງກໍ່ເດ່ມືມາຄືຊິມາຈັບໂຄຍຂ້ອຍນີ້ລະ ຂ້ອຍຕ້ອງ
  ໄດ້ຫຼົບຫຼີກດ້ວຍຄວາມອາຍຕາມປະສາບ່າວນ້ອຍ.
  ພໍດີຊ່ວງນຶ່ງ ພໍ່ແມ່ໄປສົ່ງສະການພີ່ນ້ອງຢູ່ Seoul ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍມີໂອກາດໄດ້ສະແດງຄວາມ
  ຫື່ນກັບນ້າສາວໃນຄວາມຝັນ 🙂 .

 52. ມັກອ່ານ
  ເດືອນເມສາ 10, 2015 ເວລາ 5:44 pm

  ຂໍຝາກລິ້ງນີ້ໄວ້ແດ່ເດີ ບໍ່ຮູ້ວ່າມີຄົນຮູ້ເວັບນີ້ແລ້ວຫຼືບໍ່, ມື້ນີ້ອ່ານບໍ່ທັນ ຢ້ານຫຼົງຈຶ່ງມາຂໍຝາກ
  ມີເລື່ອງທີ່ໜ້າອ່ານຫຼາຍເລື່ອງ ແລະຈັດປະເພດຮຽບຮ້ອຍ ບໍ່ຕ້ອງຊອກອ່ານຍາກ
  ຢາກອ່ານເລື່ອງຄົນສີ້ກັບສັດຫັ້ນນະ ໃຜມີປະສົບການນີ້ກໍ່ເລົ່າໃຫ້ຟັງແດ່ຢາກນຳໄປໃຊ້
  ຕອນເຊີງໝູຟ້າດອນ.
  ຂອບໃຈ.
  kuy4gum.in.th/

 53. Foylin2
  ເດືອນເມສາ 12, 2015 ເວລາ 5:41 pm

  ບໍ່ຮູ້ຫ້ອງທີ່ຈະລົງກໍ່ເລີຍລົງໃສ່ຫ້ອງນີ້ ຂໍໂທດເດີທີ່ມາລົ້ວເວັບເຈົ້ານຳ.
  ຕອນຍັງນ້ອຍແມ່ເຖົ້າມັກໃຊ້ຂ້ອຍຫຼົກຜົມຄັນ ຜົມເພິ່ນດຳ ເຫຼື້ອມ ແລະຍາວກາວແອວ
  ອາດຈະເປັນຍ້ອນເພິ່ນຕົ້ມໝາກຂີຫູດໃສ່ນ້ຳມວກສະຜົມ ຜົມເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ຫງອກເໝືອນ
  ໝູ່ທີ່ມີອາຍຸລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັບເພິ່ນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ຜົມງາມເທົ່ານັ້ນ ຕົນໂຕເນື້ອໜັງຂອງ
  ເພິ່ນກໍ່ຍັງເຕັມຕຶງຈົນພວກແມ່ຄ້າຂາຍຜັກຂາຍປາໃນຕະລາດຄິດວ່າເພິ່ນເປັນເອື້ອຍ
  ຂອງແມ່ຂ້ອຍ ແລະແນ່ນອນ ມີພໍ່ຮ້າງພໍ່ໝ້າຍຫຼາຍຄົນມາຈີບແຕ່ເພິ່ນບໍ່ຕັດສິນໃຈເອົາ
  ຜົວໃໝ່ ເພິ່ນວ່າມີລູກມີຫຼານເຕັມເຮືອນບໍ່ເອົາມາຂ້ອງແຂ່ງຂ້ອງຂາດອກ.
  ຫຼົກຜົມຄັນໃຫ້ໝົດແລ້ວ ເພິ່ນກໍ່ບອກໃຫ້ຄັ້ນເອັນບ່າ ຈັບເອັນຫຼັງໃຫ້ ແລະຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ສຶກ
  ແປກໃຈຢູ່ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຫຍັງແຕ່ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຮູ້ສຶກປວດຕົນປວດໂຕ ແລະເພິ່ນ
  ຄົງຈະອ່ານແນວຄິດຂ້ອຍໄດ້ເພິ່ນຈຶ່ງມັກເອົາອາຫານມາອ້າງ ແລະຂ້ອຍກໍ່ຟັງໄປ ນວດ
  ໄປບີຍໄປ ດົນໆກໍ່ຫາກຳໄລເທື່ອນຶ່ງດ້ວຍການລູບຄຳເຕົ້ານົມເພິ່ນ ຕອນຈົກມືເຂົ້າໄປລູບ
  ຄັ້ນໃນເສື້ອນີ້ຕິ ຮູ້ສຶກມີອາລົມຫຼາຍ ຈົນນ້ຳແຕກໃສ່ສົ້ງ. ເຕົ້ານົມເພິ່ນຍານເລັກນ້ອຍ
  ແຕ່ບໍ່ແຫຼວ, ຕອນເພິ່ນໃຊ້ບີບຂາ ຂ້ອຍສັງເກດເນີນຫອຍ ໃຫຍ່ປະມານ 4 ນິ້ວຂ້ອຍ
  ທຳອິດເພິ່ນກໍ່ຮ້າຍວ່າຂ້ອຍລົວຂ້ອຍລ່ວງ ແຕ່ພໍໄດ້ລູບຫຼິ້ນເລື້ອຍເພິ່ນກໍສອນວິທີຫຼິ້ນຫີ
  ໃຫ້ເພິ່ນນອກສະຫຼິບ ເພິ່ນມີແຮງແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ເຊົາ ແລະອອກຈາກຫ້ອງນອນເພິ່ນໄປ
  ຕັກນ້ຳຂຶ້ນຈາກນ້ຳສ້າງມາໄວ້ໃຊ້ໄວ້ກິນ.

 54. ຫຼານຊົ່ວ
  ເດືອນເມສາ 14, 2015 ເວລາ 5:01 pm

  ຂໍບອກກ່ອນວ່າຂ້ອຍໄດ້ຄະແນນບໍ່ເກີນ 5 ສຳລັບວິຊາຮຽນທິດສະດີຫັດແຕ່ງ
  ແຕ່ກໍ່ຢາກເວົ້າສູ່ໝູ່ຟັງເລື່ອງຄວາມຊົ່ວຂອງຕົນ ແລະເຊື່ອວ່າຍັງມີອີກຫຼາຍຄົນ
  ທີ່ເຄີຍເຮັດຊົ່ວ ບໍ່ເຮັດກັບຄົນກໍ່ເຮັດກັບສັດລ້ຽງ ແຕ່ຂ້ອຍມັກເຮັດກັບຄົນເພາະ
  ມັນມີຄວາມຮູ້ສຶກດີກ່ວາ.
  ຫຼາກຈາກມີການປ່ຽນແປງອຳນາດການປົກຄອງ ເຂົາກໍ່ໄດ້ກວາດລ້າງພວກໄພ
  ສັງຄົມໄປດັດສ້າງຢູ່ດອນດັດສ້າງ, ຫາເປັນຢາຍາກພວກແມ່ຈ້າງນາງເລງທີ່
  ຄອຍຖ່າງຂາໃຫ້ພວກຫື່ນໄຖນາເພື່ອແລກກັບເງິນ 4-5 ກີບ ຍັງເຫຼືອແຕ່ອີ່ກືກ
  ໂຮງໄຟຟ້າຄົນດຽວທີ່ເຫຼືອເປັນນາງແກ້ຂັດໃຫ້ພວກແກ່ລໍ້ ພວກສາມລໍ້ ແລະ
  ພວກກອງຫຼອນບ້ານ, ບາງເທື່່ອກໍ່ຄິດຢາກລອງເພາະເບື່ອນາງທັງຫ້າເຕັມ ແຕ່
  ກໍ່ຕ້ອງລະຄວາມຢາກເພາະໃນເວລານັ້ນຢາປົວພະຍາດແມ່ນຫາຍາກທີ່ສຸດ
  ຢາ 5 ແສນ ແລະຢາການາມີຂາຍໃນຕະລາດມືດແຕ່ລາຄາແພງຫຼາຍ ພະນັກ
  ງານກິນເງິນອັດຕາຄືຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຊື້ມາສັກໄດ້ຖ້າເກີດຕິດໂລກຂຶ້ນມາ.
  ນ້າສາວຂ້ອຍມີລູກ 4 ຄົນ, ນ້າບ່າວໄປສຳມະນາຢູ່ອັດຕະປື ລູກຊາຍກົກກໍ່ໂຕນ
  ຂ້າມຂອງ ຍັງແຕ່ລູກຊາຍແລະລູກສາວສອງຄົນກັບຂ້ອຍຢູ່ເຮືອນ. ເພື່ອບໍ່ຢາກ
  ຖືກຕີລາຄາວ່າຍັງມີແນວຄິດຂຸນນາງທາແປ້ງແຕ່ງເລັບລໍຖ້າແບໃຫ້ຜົວເໝືອນ
  ໃນລະບອບເກົ່າ ນ້າສາວຈຶ່ງເຮືອນຈຶ່ງລົງເຮືອນໄປລັດເຄື່ອງຊື້ 5 ຂາຍ 10 ນຳ
  ອະດີດຍາແມ່ ຄ້ອຍຄ່ຳລົງແລງຈຶ່ງເຫັນເຮືອນ ມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ລູກຊາຍເບິງແຍງ
  ນ້ອງທັງສອງ ສ່ວນຂ້ອຍຮັບຜິດຊອບວຽກໜັກທຸກຢ່າງທີ່ນ້ອງໆເຮັດບໍ່ໄດ້.
  ນ້າສາວຂ້ອຍມີເຊື້ອຈີນ ອວບຂາວ ເອິກໃຫຍ່ ກົ້ນໃຫຍ່, ຍ້ອນເພິ່ນງາມເປັນ
  ຕາສີ້ກ່ວາສາວນ້ອຍຄົນອື່ນ ນ້າບ່າວຂ້ອຍຈຶ່ງບໍ່ຖ້າໃຫ້ເພິ່ນຈົບຕຣົວຊຽມ ຄ່າ
  ດອງແພງເທົ່າໃດ໋ກໍ່ທຸ້ມໃສ່ ແລະພໍ່ຂອງນ້າສາວກໍຢາກໄດ້ລູກເຂີຍໂກໂລແນນ
  ເຕັມທີຈຶ່ງຍົກລູກສາວໃຫ້ນ້າບ່າວຂ້ອຍຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 16 ປີ.
  ຂ້ອຍເລິ້ມມີແນວຄິດບໍ່ດີຕອນເລິກການໄປຮັບນ້າສາວແທນລູກຊາຍເພິ່ນ,
  ບັກນັ້ນກັບເຮືອນຄ່ຳເພາະມັນຕ້ອງໄດ້ຢູ່ອອກແຮງງານ ແລະຢູ່ສຳຫຼວດກວດ
  ກາໃນອົງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມ ບໍ່ສາມາດໄປຮັບນ້າສາວໄດ້ ນ້າສາວຈຶ່ງບອກ
  ບອກໃຫ້ຂ້ອຍໄປຮັບ. ພວກໝູ່ລັດເຄື່ອງນຳກັນຄິດວ່າຂ້ອຍເປັນຜົວໃໝ່ຈຶ່ງ
  ເວົ້າຢອກຂ້ອຍແນວນັ້ນແນວນີ້ ນ້າສາວກໍ່ຢິບຕາໃສ່ບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍບອກເຂົາວ່າ
  ເປັນຫຼານເພາະບໍ່ຢາກໃຫ້ຕຳລວດຍາມປ້ອມນຳຈີບ ຂ້ອຍໍ່ເລີຍຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມ
  ຫຼິ້ນເກມເປັນຜົວນ້າສາວຕາມເພິ່ນຕ້ອງການ. ເວລານ້າສາວຊ້ອນທ້າຍລົດນຳ
  ເພິ່ນມັກເອົານົມມາສຽດສີໃສ່ຫຼັງຈົນຢາກພາເພີ່ນແວ່ເຂົ້າພຸ່ມໄມ້ແຄມທາງ
  ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງອົດໃຈໄວ້ໃຫ້ສະພາບການສຸກງອມແທ້ໆກ່ອນເພາະຮູ້ວ່ານ້າສາວ
  ກໍ່ແງ້ນໂຄຍ ເຫັນເພິ່ນຈົກຫຼິ້ນແຕດຕົນເອງເທື່ອນຶ່ງ ແລະຂ້ອຍກໍ່ແກ້ງຊັກວ່າວ
  ໃຫ້ເພິ່ນເຫັນເທື່ອນຶ່ງເພື່ອເປັນການສັນຍານບອກເຕືອນວ່າຂ້ອຍກໍ່ແມ່ນຜູ່ຊາຍ
  ມີຕັນຫາຄືກັນເດີນ້າສາວ ຢ່າເຮັດຫຍັງໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນເດີ.
  ຄືນມື້ນັ້ນລູກເພິ່່ນບໍ່ຢູ່ ເຂົາໄປນອນໂຮງຮຽນເພື່ອກຽມໄປເຕົ້າໂຮມສະຫຼອງ
  ວັນທີ 2, ເພິ່ນນຸ່ງຜ້າໂຈມເອິກກຳລັງຊິເຂົ້າອາບນ້ຳ ຂ້ອຍກໍ່ດຶງແຂນເພິ່ນເຂົ້າ
  ຫ້ອງນອນຂ້ອຍ ເພິ່ນທຳທ່າຂັດຂືນເລັກນ້ອຍແຕ່ພໍຖືກຂ້ອຍລູບເລົ້າຕາມຕົນ
  ຕາມໂຕເພິ່ນຈຶ່ງຍອກຖ່າງຂາໃຫ້ສີ້ ແລະບອກວ່າເທື່ອໜ້າຢ່າເຮັດແບບນີ້ອີກ
  ເດີ ແຕ່ເປັນພຽງຄຳຂູ່ຊື່ໆ. ເວລາມີໂອກາດ ມີອາລົມ ພວກຂ້ອຍຈະລັກສີ້ກັນ
  ເປັນປະຈຳຈົນນ້າບ່າວຖືກປົດປ່ອຍຈາກສູນສຳມະນາ ດົນໆເຫັນວ່າປອດໄພ
  ແທ້ໆເພິ່ນຈຶ່ງລັກລົງມາສີ້ຂ້ອຍເທື່ອນຶ່ງ ນົກເຂົານ້າບ່າວເຈົ້າເຊົາຂັນແລ້ວ !
  ເພິ່ນບອກຂ້ອຍຄວາມລັບ.

 55. muk foy
  ເດືອນເມສາ 24, 2015 ເວລາ 4:30 pm

  ເອົາແມ່ເຖົ້າຕອນໄປທ່ຽວ

  ຕາມທີ່ເວົ້າກັນໄວ້ຫຼາຍເດືອນກ່ອນ ຈະພາກັນໄປທ່ຽວເມືອງນ້ຳ ລູກຊາຍຢາກຫຼິ້ນ speed slides
  ລູກສາວຢາກຫຼິ້ນ neptunes’s fury ກໍ່ເລີຍຈ່ອງບັດຈ່ອງບ່ອນພັກເຊົາໄວ້ ແຕ່ພໍຮອດມື້ມາຫົວໜ້າ
  ພັດໂທມາແຕ່ນິວເຊີແລນໃຫ້ເມຍຂ້ອຍໄປເຮັດວຽກໃຫ້ເພິ່ນດ່ວນ ເມຍກໍ່ເລີຍບອກໃຫ້ແມ່ເຖົ້າໄປ
  ແທນ ແລະເພິ່ນກໍ່ບໍ່ປະຕິເສດເພາະເພິ່ນກໍ່ບໍ່ເຄີຍໄປເມືອງນ້ຳຈັກເທື່ອ.
  ໄປຮອດເມືອງນ້ຳກໍ່ປະມານຄ້ອຍຄ່ຳ, ເຊັກອິນທີ່ພັກແລ້ວ ລູກສາວລູກຊາຍກໍ່ພາກັນແລ່ນໄປຫຼິ້ນ
  ສວນນ້ຳອຸ່ນເຄື່ອງ ຂ້ອຍກັບແມ່ເຖົ້າບໍ່ຊ່າງຊິຫຼິ້ນນຳເຂົາກໍ່ເລີຍພາກັນນັ່ງກິນເບຍຂ້າງສວນຖ້າ.
  ກິນເບຍບໍ່ທັນໝົດເຄິ່ງຈອກກໍມີຕູ້ນຶ່ງມານົບເອົາແມ່ເຖົ້າໄປຟ້ອນ, ພໍຟ້ອນແລ້ວ ຍັງບໍ່ທັນນັ່ງຕັ່ງແມ່
  ເຖົ້າກໍ່ຈົ່ມຂຶ້ນວ່າເຖົ້າອີ່ຫຍັງບໍ່ຮູ້ຄວາມເອົາແທ້ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຖາມເຖິງສາເຫດ ແມ່ເຖົ້າບໍ່ພໍໃຈທີ່ຕູ້
  ນັ້ນເຂົ້າໃຈຜິດຄິດວ່າຂ້ອຍເປັນຜົວເພິ່ນ ຂ້ອຍອົດຫົວບໍ່ໄດ້ທີ່ແມ່ເຖົ້າຖືຊາກັບການເຂົ້າໃຈຜິດຂອງ
  ຕູ້ນັ້ນ ພໍດີເຂົາເສບຈັງຫວະໂຊໂລ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍນົບແມ່ເຖົ້າໄປຟ້ອນ. ມັນແມ່ນເທື່ອທີສອງທີຂ້ອຍ
  ໄດ້ຟ້ອນໂຊໂລກັບແມ່ເຖົ້າ ເທື່ອທີນຶ່ງແມ່ນຕອນວັນແຕ່ງງານ, ຕອນນັ້ນຟ້ອນແບບທຳມະດາ ມືຂວາ
  ຈັບມືຊ້າຍຂ້ອຍ ມືືຊ້າຍວາງໄວ້ບ່າໄຫຼ່ຂ້ອຍ ມືຊ້າຍຂ້ອຍຈັບມືຂວາເພິ່ນ ແລະມືຂວາຈັບບັກແອວ
  ເພິ່ນໄວ້, ແຕ່ເທື່ອນີ້ແມ່ເຖົ້າພັດປ່ຽນແບບ ຄືວາງມືທັງສອງຂ້າງໃສ່ບ່າໄຫຼ່ຂ້ອຍແລະຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງ
  ຈັບແອວທັງສອງຂອງເພິ່ນ ຕາມທີ່ເຄີຍເຫັນບ່າວສາວຟ້ອນໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ. ຈຸດປະສົງແມ່ນ
  ຢາກເຮັດໃສ່ຕູ້ນັ້ນ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍວ່າຄັນຢາກເຮັດໃສ່ແທ້ແມ່ຕ້ອງກອດຄໍລູກແລະລູກກໍ່ຈະກອດແອວ
  ແມ່ ມັນຈຶ່ງແມ່ນເຕັ້ນແບບຜົວເມຍຫຼືຄົນຮັກກັນ ແລະເພິ່ນກໍ່ເຮັດແບບນັ້ນອີ່ຫຼີ.
  ເພັງຊຶ້ງຂອງ Lionel Richie ປະສົມລິດເບຍທີ່ອັດໄປສອງຈອກເຄິ່່ງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍລືມໂຕກອດແອວ
  ແມ່ເຖົ້າເຂົ້າມາຈົນຈຳໂຕແລະເລື່ອນມລົງໄປລູບທ້າຍເພິ່ນຈົນເພິ່ນຫາຍໃຈເກືອບບໍ່ຫອບຫິ້ວຍ້ອນ
  ແລະເກີດມີອາລົມທາງເພດແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງອົດກັ້ນໄວ້ຕອນໂອກາດເໝາະສົມ.
  ຫ້ອງພັກມີສອງຕຽງ ແມ່ເຖົ້າກັບລູກສາວນອນຕຽງນຶ່ງ ຂ້ອຍກັບລູກຊາຍນອນຕຽງນຶ່ງ, ລູກຫູານ
  ຫຼິ້ນນ້ຳເມືອຍນອນປານຕາຍ ຂ້ອຍກັບແມ່ເຖົ້າຈຶ່ງໄດ້ລູກໄປລັກຫຼິ້ນກັນໃນຫ້ອງນ້ຳ ເຮັດທ່າຢືນ
  ທ່າຕີໂປ່ງ ຕອນເລຍແຕດໃຫ້ເພິ່ນຫັ້ນຕິເພິ່ນຂຶ້ນແຮງ ດຶງຜົມຂ້ອຍຈົນເຈັບໜັງຫົວ, ນ້ຳເພິ່ນບໍ່ຫຼາຍ
  ຄືເຂົາສະແດງໃນໜັງ ຈົນໄດ້ຖົ່ມນ້ຳລາຍໃສ່ບໍ່ໃຫ້ອອກຮ້ອນ.
  ກັບມາແຕ່ທ່ຽວເມືອງນ້ຳກໍ່ລັກຫຼິ້ນກັບແມ່ເຖົ້າທຸກຄັ້ງທີ່ມີໂອກາດ ຖ້າບໍ່ມີກໍ່ສີ້ລູກສາວເພິ່ນແທນ !

 56. ຝອຍຫູກິດ
  ເດືອນພຶດສະພາ 5, 2015 ເວລາ 10:03 pm

  ຂ້ອຍໄດ້ອ່ານເຊັກຊະຕໍຣີເລືອງຂອງພະເຈົ້າຫຼຸຍ14 ເຂົາພິມເປັນພາສາໄທ, ຂ້ອຍຈື່ບໍ່ໄດ້ວ່າເກັບໄດ້ຢູ່ໃສ
  ມັນເປັນຫົວນ້ອຍໆລຸ້ນຖົງສົ້ງ ຕອນນັ້ນກຳລັງຮຽນອ່ານພາສາໄທຈຶ່ງມັກເອົາເຂົ້າໄປອ່ານຢູ່ວິດ ບໍ່ກ້າອ່ານ
  ໃນເຮືອນເພາະຕອນນັ້ນຍັງນອນຮ່ວມຫ້ອງກັບເອື້ອຍກັບນ້ອງ ເພິ່ນຍັງບໍ່ທັນຂັ້ນຫ້ອງໃຫ້ນອນຄົນດຽວ
  ຢູ່ເກີຍໜ້າບ້ານ ຈຶ່ງຕ້ອງໄປລັກອ່ານຢູ່ວິດຂີ້.
  ເຂົາຂຽນແຍກເປັນເລື່ອງ ເລື່ອງນຶ່ງກໍ່ຍາວເຕີບອ່ານສອງເທື່ອຈຶ່ງຈົບ ອ່ານແລ້ວກໍ່ສອດໄວ້ຢູ່ຫຼືບສັງກະສີ
  ຄິດວ່າຊິບໍ່ມີໃຜເຫັນຊັ້ນດອກ ແຕ່ຈູ່ໆກໍ່ມີຄົນເອົາໄປອ່ານ ຫຼືບໍ່ຊັ້ນກໍ່ມີຄົນຈີກເອົາໄປເຊັດກົ້ນແທນໄມ້ແກ້ງ.
  ມັກຫຼາຍແມ່ນເລື່ອງໃນຄອບຄົວຂຸນນາງຄົນນຶ່ງ ຖ້າທຽບໃສ່ໜັງເອັກອາເມຣິກັນກໍ່ແມ່ນເລື່ອງ Taboo
  American Style ທີີ່ Kay Parker ສະແດງ ຄິດມາແລ້ວກໍ່ຢາກສະແດງເປັນໝໍ Thomas ຈຶ່ງຈະໄດ້ຕອກ
  ໝູ່ເອື້ອຍ ຕອກເອື້ອຍ ແລະຕອກແມ່ ແຕ່ມັນອາດຈະບໍ່ມີໃນຊີວິດຈິງດອກເພາະຄົນເຮົາເປັນສັດປະເສີດ
  ມີສິນທຳປະຈຳໃຈ ຈະຖືສາສນາຫຍັງກໍ່ມີສິນທຳ ແລະຮູ້ຜິດຖືກຊົ່ວດີ ບໍ່ເຮັດຄືສັດເດຍລະສານທີ່ອາໃສ
  ໃນປ່າຕຶບດົງໜາ.
  ເລື່ອງທີ່2 ແມ່ນເລື່ອງຂອງຄົນແທ້, ອ້າຍນັ້ນເປັນຜົວສ່ຽວເອື້ອຍຂ້ອຍເປັນຜູ່ເລົ່າໃຫ້ຟັງ. ລາວວ່າຕອນນັ້ນ
  ເຕ່ຍລາວສົ່ງໄປຮຽນແປງວິທະຍຸຢູ່ອຸບົນ ຝາກລາວໃຫ້ຢູ່ກັບຄອບຄົວພີ່ນ້ອງ ເພິ່ນມີລູກສາວສອງຄົນ
  ລູກຊາຍຄົນນຶ່ງ ພໍ່ແມ່ຫວງທັງສອງສາວແຕ່ລາວໄດ້ເປັນຜູ່ຕອກກ່ອນ ຕອກເອື້ອຍຕອກນ້ອງ ແລະເກືອບ
  ຊິໄດ້ຕອກແມ່ອີກຄົນນຶ່ງແຕ່ຮຽນຈົບກ່ອນກໍ່ເລີຍໄດ້ກັບມາຢູ່ບ້ານແລະເອົາກັບສ່ຽວເອື້ອຍຂ້ອຍ.
  ລາວເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າລາວບໍ່ມີສະໜົມສະເໜຫຍັງດອກ ມີແຕ່ໂຄຍກັບຫຳຫັ້ນລະ ແລະຍ້ອນຄວາມຫງອຍ
  ເຫງົາ ຫາທາງອອກບໍ່ໄດ້ກໍ່ເລີຍໃຫ້ລາວເຮັດໃຫ້.
  ລາວວ່າເລິ້ມຕົ້ນກໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນໂຮງໜັງ ເຖົ້າແກ່ໄວ້ໃຈຈຶ່ງໃຫ້ພາລູກສາວໄປເບິ່ງໜັງ, ທຳອິດກໍ່ຊູນຫົວເຂົ່າ
  ກັນແບບບໍ່ຕັ້ງໃຈ ຕໍ່ມາກໍ່ໃຊ້ແຂ່ງໃຊ້ຂາສຽດສີກັນ ຕໍ່ມາຈຶ່ງຈັບມືຖືແຂນແລະລ່ວງເຂົ້າໄປຈັບກົ້ນຈັບນົມ
  ຈັບຫີກັນຫຼິ້ນຈົນຮູ້ຈິດຮູ້ໃຈກັນຈຶ່ງລັກສີ້ກັນຍາມເຖົ້າແກ່ບໍ່ຢູ່ເຮືອນ. ຂ້ອຍຟັງລາວເລົ່າໃຫ້ຟັງ ຄັກຫຼາຍ
  ຈົນນ້ຳແຕກໃສ່ສົ້ງ ແຕກຕອນລາວພັນລະນາຕອນສີ້ຜູ່ເປັນນ້ອງສາວ, ລາວບໍ່ໄດ້ເວົ້າແຈ້ງວ່າຮຽນສີ້ຮຽນ
  ເລຍແຕດຈາກໃຜ ພຽງແຕ່ບອກວ່າຫີສາວນ້ອຍ 15-16 ມັນຫອມອ່ອນ ລີ້ນຖືກແຕດຍາມໃດກໍ່ດຶງຜົມ
  ຈົນໜັງຫົວຊິຂາດ ລາວວ່າ.
  ເດັກນ້ອຍຊອນບ່າວໄດ້ຟັງເລືອງແບບນີ້ແລ້ວກໍ່ຄິດຢາກລອງກັບອີ່ບາຊຶ່ງເປັນລູກຄົນຫວຽດຂາຍບັ໋ນຈ່າງ
  ມັນມັກຂ້າມຮ່ອງມາຫຼິ້ນນຳພວກຂ້ອຍເພາະມັນບໍ່ມັກໝູ່ຄົນຫວຽດ ມັນວ່າເຂົາຫຼິ້ນແຮງຫຼິ້ນເຈັບ ພວກ
  ຂ້ອຍພັດຫຼິ້ນເຕັ້ນຢາງ ຫຼິ້ນເຕັ້ນໝາກໄຮ່ນາ ຄັນບໍ່ຫຼິ້ນແນວນັ້ນກໍ່ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ໃກ້ຊິດກັບຜູ່ຍິງ ໝູ່ຊິວ່າ
  ເປັນກະທອກກະເທີຍກໍ່ຊ່າງຫົວເຂົາ. ເວລາເຂົາເອົາໜັງໃໝ່ເຂົ້າສາຍກໍ່ຊວນອີ່ບາໄປເບິ່ງ ແຕ່ພໍ່ແມ່ມັນ
  ໃຫ້ໄປແຕ່ຍາມມື້ເວັນຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ຈັບແຕ່ບາຍມັນຢູ່ໃນໂຮງໜັງຫັ້ນລະ, ຫຼັງມືຂາດໝົດນະ ຖືກອີ່ບາຢິກ
  ແຕ່ຍ້ອນຄວາມຊູຊີຈຶ່ງໄດ້ລູບຫີມັນຫຼິ້ນ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ນິ້ວແຍ່ດອກ ນ້ຳແຕກກ່ອນ ຮາໆໆໆໆໆໆໆໆໆ.

 57. deknoikhoysiek
  ເດືອນພຶດສະພາ 11, 2015 ເວລາ 8:24 pm

  ເຄີຍອ່ານແຕ່ເລື່ອງຄົນອື່ນ ກໍ່ຢາກເລົ່າເລື່ອງຂອງຕົນໃຫ້ໝູ່ໄດ້ອ່ານແດ່, ຕຳນິຕິຊົມມາໂລດເດີ
  ຖ້າອ່ານແລ້ວໂຄຍບໍ່ແຂງ ຍອມຮັບສະເໝີວ່າຄະແນນທິດສະດີຫັດແຕ່ງບໍ່ເກີນ 6 ຈັກເທື່ອ.

  ໝູ່ຄູ່ທີ່ເຄີຍໃຫຍ່ນ້ອຍແລະຮ່ຳຮຽນນຳກັນເຂົາໄດ້ລູກໄດ້ເມຍຍ້ອນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເອງ
  ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ລົມສາວ ໜ້າຕາຮູບຮ່າງກໍ່ບໍ່ຫຼໍ່ ບໍ່ມີໃຜມັກແຕ່ມີຄົນຮັກຫຼາຍເພາະຂ້ອຍເປັນຄົນດຸ
  ເປັນຄົນໝັ່ນຂະຫຍັນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ, ຜູໃຫຍ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຂົາບັກຫີໃສ່ໂລງຈຶ່ງຫາເມຍໃຫ້ຂ້ອຍ
  ແລະຜູ່ຍິງຄົນນັ້ນກໍ່ບໍ່ແມ່ນຄົນອື່ນຄົນໄກມາແຕ່ໃສດອກ ກໍ່ແມ່ນຍາດຕິໂກໂຫຕິກາຂອງຕົນເອງ
  ນີ້ລະ ລາວເປັນແມ່ຮ້າງລູກນຶ່ງ ແລະຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ຕິໄດ້ຮິຫຍັງດອກ ເພິ່ນວ່າເໝາະສົມກັນຂ້ອຍກໍ່
  ເອົາ ເລື່ອງງາມຫຼືຂີ້ລ້າຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ຕິ.
  ແນວວ່າບໍ່ເຄີຍຫຼິ້ນສາວຈັກເທື່ອ, ເຂົ້ານອນນຳກັນຄືນທຳອິດກໍ່ສັ້ນປານເປັນໄຂ້ພຸ້ນລະ ຄືນທີສອງ
  ກໍ່ໄຄແດ່ໜ້ອຍນຶ່ງບໍ່ສັ່ນປານໃດ ແລະຄືນທີສາມກໍ່ຮູ້ສຶກທຳມະດາເໝືອນນອນຄນດຽວ.
  ພໍຮອດືນທີສີ່ ນາງເມຍອົດບໍ່ໄດ້ກໍ່ເລີຍທຳທ່ານອນຄ່ວາງເອົາຂາມາພາດໃສ່ວ່າງຂາແລ້ວກໍ່ຖູຂຶ້ນ
  ຖູລົງເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າຂ້ອຍມີຫຳຫຼືບໍ່, ເມື່ອບໍ່ແນ່ໃຈກໍ່ເອົາມືຈົກເຂົ້າໄປໃນສະຫຼິບ ຂ້ອຍທຳທ່ານອນ
  ຫຼັບບໍ່ຕີງ ປ່ອຍໃຫ້ແຕໂຄຍຕີງ ຢາກຮູ້ວ່ານາງເມຍຊິເຮັດແນວໃດ. ມືນ້ອຍໆອ່ອນໆຂອງນາງເມຍ
  ຮູດຂຶ້ນຮູດລົງບໍ່ພໍບຶດ ເອັນກໍ່ແຂງຂຶ້ນຈົນຊິກຳບໍ່ຫຸ້ມພຸ້ນລະ, ນາງເມຍບໍ່ເວົ້າບໍ່ຈາຫຍັງ ລຸກພວດ
  ພາດຂຶ້ນນັ່ງໂຄມຂ້ອຍແລ້ວກໍ່ຈັບໂຄຍຍັດໃສ່ຮູຫີອຸ່ນໆຂອງລາວ ຄ່ອຍໆນັ່ງລົງໃຫ້ໂຄຍຜົວເຂົ້າໄປ
  ໃນຮູຫີຂອງຕົນເທື່ອລະນິ້ວສອງນິ່ງຈົນຊິມິດດ້າມຈຶ່ງເລິ້ມຫຍົ້ມຕໍເປັນຈັ່ງຫວະຊ້າໆ, ຂ້ອຍພີ່ຕານ້ອຍ
  ເບິງເຫັນນາງເມຍລູບເຕົ້າຕົນເອງຫຼິ້ນໃນຂະນະທີ່ນັ່ງຫຍົ້ມຕໍ ເງີຍໜ້າຂຶ້ນເບິ່ງເພດາເຮືອນ ບາງເທື່ອ
  ກໍ່ສີບລົມເຂົ້າປາກຄືຕອນລາວກິນຕຳໝາກຮຸ່ງເຜັດໆນີ້ລະ. ໂອ໋…ຈັ່ງຊີ້ນໍເວລຫີກິນໂຄຍ ຄືຄັກແທ້ເດ
  ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ຄິດໃນໃຈ ບໍກ້າອະຮຶອະແຮມຫຍັງດອກ ນອນຟັງສຽງຈົວະເຈັຍໆຕອນເມຍຫຍົ້ມໃຫ້
  ແມ່ຮ້າງນ້ອຍຄົນນີ້ຄືມີນ້ຳຫີຫຼາຍແທ້..? ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ຄິດໃນໃຈເພາະຮູ້ວ່ານ້ຳແບ້ນຕົນເອງຍັງບໍ່ທັນ
  ອອກ ມັນຊິອອກຢູ່ແຕ່ກັ້ນໄວ້ບໍ່ໃຫ້ມັນອອກ ຢາກຮູ້ວ່ານາງເມຍຊິເກ່ງຊ່ຳໃດຊິເຮັດໄດ້ຈັກນ້ຳ.
  ກະເກັ່ງຂອງລາວເດີ ທັງຫຍົ້ມທັງຄາງຈົນພໍ່ເຖົ້າທີ່ນອນຂ້າງຫ້ອງຄະໜາດຄໍເຕືອນ, ນາງເມໄດ້ຍິນ
  ສງພໍໄອຄັອກໆ ກໍ່ເຊົາຫຍົ້ມແຕ່ຮ່ອນຄ່ອຍໆຢ້ານສຽງຕຽງນອນດັງອິດໆອາດໆ ເມື່ອເຫື່ອແຮງກັບ
  ຄືນມາແລ້ວກໍ່ເລີ້ມຫຍົ້ມຕໍ່, ຂ້ອຍເກີດຄວາມຮູ້ສຶກອີ່ຕົນນາງເມຍ ຢ້ານລາວໃຈຂາດກໍ່ເລີຍປອຍນ້ຳ
  ແບ້ນອອກໃສ່ຫີລາວຈົນລາວຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາຜ້າຂາວມ້າມາເຊັດນ້ຳເປື້ອນອອກຶ່ງຄ່ອຍລົມໂຕລົງ
  ນອນແລະຂ້ອຍກໍ່ນອນຫຼັບຈົນແຈ້ງຈຶ່ງລຸກໄປໄຖນາຊ່ອຍພໍ່ເຖົ້າ.

 58. Pong Pap
  ເດືອນພຶດສະພາ 15, 2015 ເວລາ 6:15 pm

  ເວລາໝູ່ຄູ່ພີ່ນ້ອງຫຼືຄົນຮູ້ກັນທີ່ບໍ່ເຫັນກັນເປັນເວລາດົນນານຖາມເຖິງສະຖານະຄອບຄົວ
  ແລະຖາມເຫດຜົນທີ່ຍັງຄອງໂສດ ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ບອກເຂົາວ່າສາຍມິ່ງສາຍແນນຍັງບໍ່ທັນ
  ມາຮອດ ຖ້າບໍ່ແມ່ນໝູ່ທີ່ເຄີຍລົ້ວເຄີຍເລງນຳກັນກໍ່ຈະບໍ່ຮູ້ດອກວ່າຂ້ອຍມີສັນດານຊົ່ວ
  ແນວໃດ ແລະເຂົາກໍ່ເຫັນດີນຳທີ່ຢູ່ຄອງໂສດບໍ່ເອົາເມຍໃຫ້ມີດີແອນເອຊົ່ວອອກສືບພັນ.
  ຕອນຍັງນ້ອຍ ຂ້ອຍຢາກຮູ້ວ່າຫີຜູ່ໃຫຍ່ເປັນຮູບສາມລ່ຽມຄືໝູ່ແຕ້ມໃຫ້ເບິ່ງຫຼືບໍ່ ເຫັນ
  ຜູ່ຍິງນຸ່ງສົ້ງຮັດໆຈົນເຫັນເປັນແງ່ມເບິ່ງແລ້ວບໍ່ຄືຮູບສາມລ່ຽມ ຄືຕີນໝູຕີນງົວຫຼາຍກ່ວາ
  ຕອນນັ້ນບໍ່ເຄີຍເຫັນຮູບຕີນອູດຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ປຽບທຽບ.
  ຕອນນັ້ນຮູ້ສຶກອາຍ ບໍ່ຢາກອາບນ້ຳກັບນ້ອງສາວເພາະເຄີຍຖືກມັນທ້ວງຕອນໂຄຍແຂງ
  ແລະເກັບເອົາໄປເຮ່ໜ້າໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງຄົນອື່ນໆຮູ້ນຳ ບໍ່ຮູ້ຄືກັນວ່າມັນແຂງຍ່ຽວຫຼືແຂງ
  ດ້ວຍເຫດຜົນຫຍັງ ຮຸກຂີ້ໄຄຫຼັງໃຫ້ແມ່ເຖົ້າຢູ່ມັນກໍ່ແຂງຂຶ້ນມາ ບໍ່ໄດ້ຄິດບໍ່ດີຫຍັງດອກ
  ຮັບຮອງໄດ້ແຕ່ເດັກນ້ອຍກຳລັງຈະຊອນບ່າວຮໍໂມນປ່ຽນແປງ ແລ່ນຍາດບານນຳໝູ່ກໍ່
  ຍັງງຂຶ້ນມາໄດ້ເຄີຍເປັນບໍ່ລະເຈົ້າ? ບາງເທື່ອເຫັນຜູ່ຍິງຕາກສິ້ນໄວ້ແຄມຮົ້ວເບິ່ງແລ້ວກໍ່
  ຍັງແຂງ, ຂ້ອຍເປັນເລື້ອຍເດີຕອນນັ້ນນະ ຖ້າເປັນກະເທີຍຫຼືຕັນຫາບໍ່ແຮງກໍ່ບໍ່ເປັນລະນໍ
  ເລືອດລົມຂ້ອຍແລ່ນດີ ໂຄຍຈຶ່ງແຂງເລື້ອຍ ຮາໆໆໆໆໆ.
  ນອກຈາກເອື້ອຍນ້ອງເກີດຮ່ວມທ້ອງແມ່ດຽວແລ້ວກໍ່ຍັງມີລູກນ້າສາວຢູ່ນຳ ບັກໂຊ້ອາຍຸ
  ລື່ນຂ້ອຍ 3-4 ເດືອນ ອີ່ຈຸກເປັນນ້ອງບັກໂຊ້ປະມານ 2 ປີ. ນ້າສາວໃຫ້ມາຢູ່ນຳພວກຂ້ອຍ
  ຍ້ອນວ່າລາວຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍໄປນຳຜົວໃໝ່ໄປປະຈຳການຢູ່ຕ່າງແຂວງເລື້ອຍ ຢາກໃຫ້ລູກ
  ໄດ້ຮຽນເປັນບ່ອນເປັນທີ່ຈຶ່ງໃຫ້ພວກມັນມາຢູ່ກັບພວກຂ້ອຍ ແລະແມ່ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ລ້ຽງດູ
  ພວກມັນເປັນຢ່າງດີ ເອົາອົກເອົາໃຈດີກ່ວາຕາມໃຈພວກຂ້ອຍອີກເພາະວ່າອີ່ຈຸກບໍ່ມັກ
  ປາກບໍ່ມັກຖຽງ ໃຊ້ໃຫ້ເຮັດຫຍັງກໍ່ເຮັດບໍ່ເຄີຍຫຼົບຫຼີກໜ້າທີ່ໄປແລ່ນຫຼິ້ນກັບໝູ່ຄືພວກ
  ຂ້ອຍ, ຄວາມຈິງແລ້ວ ແມ່ຂ້ອຍມັກໃຊ້ມັນເຂົ້າຄົວເຮັດກິນຊ່ອຍເພິ່ນພາະເຂົ້າປາອາຫານ
  ເປັນປັດໃຈນຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນຈຳນວນປັດໃຈທັງ4 ຖ້າກິນອາຫານບໍ່ມີທາດບຳລຸງລ້ຽງ ສຸຂະພາບ
  ກໍ່ຈະຊຸດໂຊມບໍ່ມີແຮງຫາເງິນມາຸກເຮືອນຫູັງໃຫຍ່ໃຫ້ລູກເຕົ້າຢູ່ ບໍ່ມີເງິນຊື້ເຄື່ອງນຸ່ງງາມໆ
  ມາໃຫ້ລກເຕົ້ານຸ່ງໄປບຸນສິນກິນທານ ແລະຈໍບໍ່ມີແຮງຫາເງິນຈ່າຍຄ່າປິ່ນປົວພະຍາດຍາມ
  ເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ.
  ຂຶ້ນມາຮຽນມໍ1 ກໍ່ໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ຮູ້ຈັກບັກເວດ ບັກວົງ, ສອງອ້າຍນ້ອງນີ້ມີຜູ່ສາວແຫ່ນຳ
  ກົ້ນຫຼາຍ ຢາກໄດ້ສະເນ່ນຳມັນຊັ້ນນະກໍ່ວ່າຊິໄປຕິດແລະຍອມເປັນລູກນ້ອງພວກມັນ ບໍ່ຮູ້
  ສາວ່າຜູ່ຍິງແຫ່ນຳມັນຍ້ອນມັນມີເງິນຊື້ນ້ຳໃຫ້ເຂົາກິນຍາມເລີກຫຼິ້ນ ມີລົດປິກອັບພາເຂົາໄປ
  ເລາະຫຼິ້ນຍາມປີໃໝ່ ມີລົດຊີ700 ຊ້ອນທ້າຍເຂົາໄປກິນໄອຕິມຢູ່ຮ້ານສະຫວິດໂຮມ ບໍ່ແມ່ນ
  ຍ້ອນພວກມັນມີສະໜົມສະເນ່ຫຍັງດອກ.
  ບັກເວດເອົາກັບຢາມ່ອງກາລິງອອກມາໃຫ້ເບິ່ງ ມັນບອກວ່ານວດໃນກັບນັ້ນຖືກປຸກເສກຈາກ
  ນ້ຳມັນຜີພາຍ ຖ້າຢາກໄດ້ຕ້ອງຕັ້ງຄາຍຄັກແນ່ ແລະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃນຄືນວັນອັງຄານສິນດັບ.
  ປີນຶ່ງຈະມີຈັກຄືນທີ່ວັນສິນດັບ 15 ຄ່ຳຈະຖືກມື້ວັນຄານ, ບັກວົງເຫັນໃຈກໍ່ເລີຍຕ້ວຍເອົາສະເນ່
  ຂອງມັນໃຫ້ໄປທົດລອງໃຊ້ກັບສາວຈີນຊຶ່ງເປັນຜູ່ງາມກ່ວາໝູ່ໃນຫ້ອງ ແຕ່ວິທີໃຊ້ຈັ່ງແມ່ນມັນ
  ຍາກຄືຕ້ອງໄດ້ທາໃສ່ຮິມສົບເບື້ອງເທິງ ບໍ່ໃຫ້ເວົ້າບໍ່ໃຫ້ຍິ້ມໃສ່ໃຜ ຕ້ອງເວົ້າຕ້ອງຍິ້ມໃສ່ຜູ່ທີ່ເຮົາ
  ມັກເທົ່ານັ້ນ.
  ເຊົ້າມື້ນັ້ນກໍ່ໄປນັ່ງຖ້າສາວຈີນຢູ່ທາງຮ່ອມບ້ານລາວ, ເຫັນສາວຈີນລົງເຮືອນມາແລ້ວກໍ່ທາສະເນ່
  ຄິດວ່າຊິເວົ້າຊິຍິມໃສ່ສາວຈີນແຕ່ບັງເອີນເສືອກອີ່ຈຸກແລ່ນມາເອີ້ນໄປກິນເຂົ້າເຊົ້າ ກໍ່ເລີຍຫຼົງ
  ຂານຕອບມັນໄປແບບງ່າຍໆ. ເລື່ອງລາວຈະເປັນຢ່າງໃດ ຂໍໃຫ້ຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປ 🙂

 59. ບ້າລອກ
  ເດືອນພຶດສະພາ 17, 2015 ເວລາ 6:03 pm

  เย็ดกับเจ้าขาว

  ເລື່ອງນີ້ລອກມາຈາກເວັບ nooseawhee, ສາວນີ້ບອກວ່າຊື່ດາ ອາຍຸ 27 ປີ
  ເລີກຄົບກັບແຟນຫຼາຍປີເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແງ້ນຂຶ້ນມາ ແລະຕ້ອງໃຊ້ໝາກແຕງ
  ຍັດຮູຫີແກ້ແງ້ນເປັນປະຈຳ. ມື້ນຶ່ງໝູ່ສົ່ງຮູບໝາສີ້ຄົນມາໃຫ້ເບິ່ງກໍ່ເລີຍເກີດແນວ
  ຄິດປະຫຼາດຢາກໃຫ້ໝາສີ້ ແຕ່ຢ້ານຄາປ້ອງ ຢ້ານຕິດເຊື້ອເມື່ອໄດ້ຍິນໝູ່ບອກວ່າ
  ຖ້າຮັກສາຄວາມສະອາດໄດ້ກໍ່ຈະປອດໄພເພາະໝູ່ເຄີຍເຮັດມາແລ້ວ.
  ເຂົ້າໄປອ່ານເອງສາ ຢ້ານລອກບໍ່ຖືກ, ຂໍໂທດຫຼາຍໆ.

 60. Bah Fun
  ເດືອນພຶດສະພາ 21, 2015 ເວລາ 4:14 pm

  ແມ່ເຖົ້າຂ້ອຍຜ່ານການແຕ່ງງານຫຼາຍຄັ້ງ, ນ້າເພັງເປັນລູກທີ່ແມ່ເຖົ້າໄດ້ກັບຜົວຄົນ 5
  ອາຍຸຫຼຸດຂ້ອຍປະມານ 3 ປີ. ຖ້າຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະມາຊິກຄອບຄົວຕົນເອງ ຂ້ອຍເອີ້ນລາວ
  ສາວເພັງ ລາວເອີ້ນຂ້ອຍໂຈ ແຕ່ເວລາຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນຂ້ອຍຮ້ອງລາວເພັງແລະລາວ
  ກໍ່ເອີ້ນຂ້ອຍໂຈແລະມັກສະຫວິດສະຫວາດກັນຈົນຄົນອື່ນເຂົາຄິດວ່າພວກຂ້ອຍເປັນ
  ຊູ້ເປັນແຟນກັນ, ແມ່ເຖົ້າເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າຕອນຍັງນ້ອຍຂ້ອຍເຄີຍເວົ້າວ່າຈະເອົາສາວ
  ເພັງເປັນເມຍຖ້າພວກຂ້ອຍໃຫຍ່ຂຶ້ນ. “ສູເອົາກັນໄດ້ແຕ່ຢ່າໃຫ້ມີລູກ.” ພໍ່ເຖົ້າຂ້ອຍ
  ເວົ້າແບບນີ້ລະ, ນ້າສາວເພັງລັກຍິ້ມເມື່ອຮູ້ວ່າພໍ່ລາວບໍ່ຫວງບໍ່ຫ້າມ ຕອນສາວເພັງຍິ້ມ
  ລາວມີສະເນ່ຫຼາຍເດີສຳລັບຂ້ອຍ ແກ້ມບ່ອງແລະແຂ້ວໝາກແງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຕ້ອງ
  ໂອບກອດຮ່າງຄີງນ້ອຍໆບາງໆຂອງນ້າສາວເຂົ້າມາຈູບແກ້ມຂາວໆຂອງລາວແລະ
  ເວລາກອດ ຂ້ອຍກໍ່ມັກວາງມທືໃສ່ຕີນນົມພໍດີ, “ເພິ່ນຢ່າລ່ວງເດີ!” ສາວເພັງມັກເວົ້າ
  ແບບນີ້ລະເວລາຂ້ອຍເລື່ອນມືຂຶ້ນໄປຕ້ອງຊຸນເຕົ້ານົມນ້ອຍໆຂອງລາວ ແລະຂ້ອຍກໍ່
  ບໍ່ເຄີຍລ່ວງດອກຖ້ານ້າວສາວບໍ່ອະນຸຍາດ ຖ້າຂືນເຮັດໄປກໍ່ຈະຂາດຄວາມໄວ້ເນື້ອ
  ເຊື່ອໃຈກັນ ເຖິງຈະຮູ້ວ່າລາວຕ້ອງການຂ້ອຍແລະຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງການລາວແຕ່ຈະບໍ່ໃຫ້
  ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍການຝືນໃຈ ຕ້ອງໄດ້ດ້ວຍຄວາມຮັກເຂົາຈຶ່ງຈະເອີ້ນວ່າແມັກ
  ເລີຍທູແອນ ແມ່ນບໍ່ລະ?.

  ຂ້ອຍບໍ່ເຮັດຄືໝູ່ ແບບວ່າລັກສ່ອງເບິ່ງຍາມສາວເພັງອາບນ້ຳຫຼືປ່ຽນເຄື່ອງ ຂ້ອຍບໍ່ເຮັດ
  ແນວນັ້ນ, ຂ້ອຍອອກຈາກຫ້ອງໂລດຖ້າລາວຈະປ່ຽນເຄື່ອງຍາມເລີກຮຽນມາ ແຕ່ລາວ
  ບໍ່ຖື ມັກແກ້ເຄື່ອງຕໍ່ໜ້າຂ້ອຍແຕ່ບໍ່ແມ່ນຊິແກ້ອອກໝົດດອກ, ລາວປິ່ນຫຼັງໃຫ້ຕອນປົດ
  ດຸມ ແກ້ສິ້ນມາຄາບໄວ້ແລ້ວຈຶ່ງແກ້ເສື້ອອອກ ເຫັນແຕ່ສາຍເຊື້ອຊ້ອນເທົ່ານັ້ນລະ ບໍ່ໄດ້
  ໃຫ້ເຫັນຫຍັງຫຼາຍດອກ. ຂາອ່ອນຂາຂາວນັ້ນເຫັນຈົນລຶ້ງຕາແລ້ວລະເພາະສາວເພັງມັກ
  ນຸ່ງສົ້ງໃໝຂາສັ້ນກັບເສື້ອເຈີຊີ ເວລາຊິອອກເຮືອນຫຼືມີແຂກຄົນມາລາວຈຶ່ງເຂົ້າໄປນຸ່ງສິ້ນ
  ນຸ່ງເສື້ອຍືດຄຸມໄວ້ອີກຊັ້ນນຶ່ງ.
  ເລື່ອງລັກຫຼັບລັກລວນລາມຍາມເມົາຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດ, ມັນບໍ່ມີລົດຊາດອີ່ຫຍັງນະ
  ຊັກວ່າວອອກດີກ່ວາ ອີ່ຫຼີໃດ! ຖ້າຊິເຮັດແບບນັ້ນຫັ້ນນະ ໄດ້ເຮັດແຕ່ດົນແລ້ວ ໄດ້ເຮັດແຕ່
  ຕອນຂ້ອຍຮຽນຢູ່ປີ1 ພຸ້ນນະ, ຕື່ນມາຍ່ຽວຕອນຂ້ອຍແຈ້ງເຫັນລາວນອນທ່າບໍ່ງາມກໍ່ຈັບ
  ຜ້າຫົ່ມໃຫ້ລາວ ຢ້ານລາວເປັນຫວັດເປັນໄອ. ສອງສາມມື້ຕໍ່ມາ ສາວເພັງກໍ່ອ້າບອກຂອບ
  ໃຈທີ່ຂ້ອຍຫົ່ມຜ້າໃຫ້ ຂ້ອຍກອດແອວດຶງຮ່າງຄີງບາງໆລາວເຂົ້າມາກຳລັງຈະກົ້ມຈູບປາກ
  ພໍດີສຽງໂມງປຸກດັງຂຶ້ນກ່ອນ !

 61. Bah Lorg
  ເດືອນມີນາ 7, 2015 ເວລາ 4:52 pm

  ສຸດສະຫວາດແມ່ເມຍ

  ເກັບຕົກເລື່ອງນີ້ມາຈາກເວັບເພື່ອນບ້ານ, ອ່ານແລ້ວກໍ່ເຮັດໃຫ້ຝັນຢາກມີແມ່ເຖົ້າໃຈດີ
  ມັກສີ້ມັກເດົ້າແບບນີ້ ຄົງຈະມີຄວາມສຸກດີ 🙂

  ແຕ່ກ່ອນກໍ່ຢູ່ນຳຄອບຄົວພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ແຕ່ພໍເພິ່ນໄດ້ເຂີຍນ້ອຍມາຕື່ມອີກຄົນນຶ່ງກໍ່ເລີຍ
  ຂໍອອກມາຢູ່ຕາມລຳພັງຜົວເມຍແລະລູກ ພໍໃຫ້ເມຍມີຄວາມສະດວກຂຶ້ນ ຢູ່ນຳພໍ່ເຖົ້າ
  ແມ່ເຖົ້ານັ້ນເປືອງເວລາເກືອບ 20 ນາທີ ເພາະໂຮງຮຽນລູກໄປທາງໃຕ້ ຫ້ອງການເມຍ
  ພັດໄປທາງເໜືອ ມາຢູ່ເຮືອນຫຼັງນີ້ ໂຮງຮຽນລູກກັບຫ້ອງການເມຍຢູ່ທິດດຽວກັນ
  ສ່ວນຂ້ອຍພັດທຽວວຽກໄກຕື່ມແຕ່ກໍ່ບໍ່ບັນຫາຂໍພຽງແຕ່ໃຫ້ເມຍແລະລູກສະດວກກໍ່ພໍ.
  ຕອນມາຢູ່ໃໝ່ ເຮືອນຫຼັງນີ້ມີແຕ່ 3 ຫ້ອງນອນ ຫ້ອງນ້ຳເຄິ່ງ, ຢູ່ໄດ້ປີປາຍກໍ່ເລີຍໄປຂໍກູ້
  ເງິນຈາກທະນາຄານມາ remodel ເຮັດເປັນ 4 ຫ້ອງນອນ 2 ຫ້ອງນ້ຳເຄິ່ງ ພໍໃຫ້ແມ່ເຖົ້າ
  ໄດ້ມີຫ້ອງນອນເວລາເພິ່ນຄຽດໃຫ້ພໍ່ເຖົ້າ ຫຼານສາວເພິ່ນຢາກມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
  ກໍ່ວ່າຈະເຮັດຫ້ອງໃຫ້ເພິ່ານ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຂກໄປໄທມາແຕ່ໃສດອກ.
  ຄວາມຈິງແລ້ວ ພໍ່ເຖົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດດອກພຽງແຕ່ເພິ່ນມັກທຸ້ມແຮງໃຫ້ສັງຄົມຫຼາຍ
  ເກີນໄປຈົນບໍ່ມີເວລາໃຫ້ແມ່ເຖົ້າ ປ່ອຍໃຫ້ເພິ່ນນອນແລ້ງເລື້ອຍເພິ່ນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາ
  ທາງອອກແຕ່ເພິ່ນບໍ່ສາມາດໄປນັ່ງໂຊຂາຂາວຢູ່ຕາມພັບຕາມບາຄືສາວນ້ອຍຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້
  ຫັນໜ້າມາຫາລູກເຂີຍຂວາງຄືຂ້ອຍ. 🙂 ວ່າຊັ້ນສາວ. ຕອນຢູ່ນຳເພິ່ນກໍ່ເກືອບໄດ້ເຮັດ
  ກຳລັງໂກ້ຍຂຶ້ນໂຄມ ລູກສາວພັດຕື່ນຂຶ້ນມາກໍ່ເລີຍຕ້ອງຫຼົບລົງຂ້າງຕຽງບໍ່ໃຫ້ລູກສາວ
  ເຫັນໜ້າ, ເລິ່ມຕອນໃດ ແນວໃດກໍ່ບໍ່ຈື່ຄັກ ຖ້າຈຳບໍ່ຜິດຄົງແມ່ນຕອນຂັບລົດຂົນເຄື່ອງ
  ເຮືອນໄປ Texas ໃຫ້ລູກຊາຍເພິ່ນ, ທຳອິດເພິ່ນກໍ່ນັ່ງລົດບິມເມີນຳລູກຊາຍເພິ່ນຫັ້ນລະ
  ພໍໄປຮອດ Pheonix ເພິ່ນກໍ່ມານັ່ງ UHAUL ກັບຂ້ອຍ ປ່ອຍໃຫ້ລູກໃພ້ເທັກແຄລູກຊາຍ
  ເພິ່ນມາເທັກແຄລູກເຂີຍຍາມຢາກນ້ຳຍາມຢາກຫຍ້ຳໝາກນາວ. ເວລາຂັບລົດທາງໄກ
  ຂ້ອຍບໍ່ມັກກິນ M150 ຄືຄົນອື່ນ ມັກຫຍ້ຳຂອງສົ້ມມັກດົມມຂອງເໝັນ, ຂ້ອຍຄາບເອົາ
  ໝາກນາວນຳເພິ່ນບໍ່ເລິກ ມັນກໍ່ເລີຍຕົກລົງໃສ່ວ່າງຂາກໍ່ວ່າຊິໄດ້ເລິ້ມ. ເພິ່ນວ່າ ຄັນມາ
  ກັບເມຍຄືຊິໃຊ້ເມຍນວດບ່ອນນັ້ນໃຫ້ນໍ ? ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍວ່າ ຖ້າແມ່ຈະກະລຸນານວດໃຫ້
  ລູກຈະບໍ່ລືມພະຄຸນ 🙂 ຈາກການໄດ້ເວົ້າໄດ້ຢອກກັນໃນຂະນະເດີນທາງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍ
  ໄດ້ຮູ້ແລະສະໜິດກັບແມ່ເຖົ້າຫຼາຍຂຶ້ນຈົນເຖິງຂັ້ນແຕະເນື້ອຕ້ອງຕົວກັນ ແລະເມື່ອໂອກາດ
  ອຳນວຍກໍ່ລ່ວງເຂົ້າໄປບ່ອນເພິ່ນສະຫງວນໃຊ້ນິ້ວໃຊ້ລີ້ນເລຍໃຫ້, ເພິ່ນຕິດໃຈທຽວມາສົ່ງ
  ສົ້ມສົ່ງຫວານຈຶ່ງສ້າງໂອກາດແລະໄດ້ຍັດເອັນແຂງເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍເພິ່ນສົມໃຈ.

 62. MILF
  ເດືອນກໍລະກົດ 26, 2015 ເວລາ 12:33 am

  ໃຈແທ້ກໍ່ຢາກຮຽນຈົນຈົບມໍ7ຄືໝູ່ຫັ້ນລະເໜາະ ແຕ່ຮຽນບໍ່ໄດ້ ຄອບຄົວກໍ່ຂາດເຂີນ
  ເງິນຄຳ, ແມ່ກໍ່ເລີຍບອກໃຫ້ອອກມາຂາຍເສື້ອຜ້າຊ່ອຍເພິ່ນ ສົ່ງເສີມໃຫ້ແຕ່ອ້າຍຮຽນ
  ຖ້າເພິ່ນຈົບນິຕິສາດແລະໄດ້ເຮັດວຽກຕຳແໜ່ງດີກໍ່ຈະໄດ້ເພິ່ງພາອາໃສເພິ່ນ ໂຕເປັນ
  ຜູ່ຍ່າຜູ່ຍິງບໍ່ຕ້ອງຮຽນສູງກໍ່ໄດ້ຢູ່ດອກຜົວຫັ້ນ ຮຽນສູງຫຼາຍບໍ່ມີໃຜກ້າມາລົມ. ເບິ່ງໄປ
  ແລ້ວກໍ່ຄືແມ່ນຄວາມແມ່, ລູກພີ່ນ້ອງຂ້ອຍຜູ່ນຶ່ງ ຮຽນຈົບດອກເຕີຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ
  ມາກໍ່ກາຍເປັນສາວຄານທອງ ບໍ່ມີໃຜກ້າ z ກ້າລົມນຳ ພໍ່ຮ້າງພໍ່ໝ້າຍກໍ່ບໍ່ກ້າມາມ່າຍ
  ຂ້ອຍອອກມານັ່ງຂາຍເສື້ອຜ້າບໍ່ຮອດສອງເດືອນກໍ່ມີບ່າວປ້າຍຟ້າມາຈີບ ອີ່ມແມ່ຢ້ານ
  ບໍ່ໄດ້ລູກເຂີຍຫົວໜ້າກົມກໍ່ຊຸກກົ້ນຂ້ອຍໃສ່ຈົນທ້ອງປ່ອງຂຶ້ນມາ, ເຂົ້າພາຂັວນປ້ອນໄຂ່
  ໜ່ວຍແລ້ວຈຶ່ງຮູ້ວ່າຕົນເປັນເມຍນ້ອຍເຂົາ ດີແຕ່ເມຍຫຼວງໃຈກ້ວາງ ນິໃສດີ ພາພໍ່ແມ່
  ມາຜູກແຂນເອົາເປັນນ້ອງເປັນນຸ່ງ ແລະລົງທຶນໃຫ້ໄປຂາຍເຄື່ອງນຸ່ງມີຍີ່ຫໍ້ຢູ່ໃນ Mall
  ປຸກເຮືອນວິນລາໃຫ້ຢູ່ ຊື້ລົດເບັນໃຫ້ຂີ່ຢ່າງສະຫວາດສະເຫວີຍ.
  ຍ້ອນບໍ່ເຄີຍເຮັດທຸລະກິດໃຫຍ່, ເມຍຫຼວງຈຶ່ງໃຫ້ພໍ່ຂອງລາວມາດູແລຊ່ອຍ ຂ້ອຍມັກ
  ເອີ້ນເພິ່ນພໍ່ແຈັກຕາມຊື່ຂອງລູກຊາຍຫຼ້າເພິ່ນ. ຜົວຂ້ອຍທຽວໄປເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງ
  ເລື້ອຍ ສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງມີແຕ່ຂ້ອຍຢູ່ເຮືອນກັບພໍ່ແຈັກຕາມລຳພັງ ແລະຍ້ອນຄວາມໃກ້
  ຊິດສະໜິດສະໜົມແລະເຫັນໃຈຊຶ່ງກັນແລະກັນ ຂ້ອຍຈຶ່ງມັກຫອບຜ້າໄປນອນກອດ
  ພໍ່ແຈັກແລະເພິ່ນກໍ່ບໍ່ເຄີຍປະຕິເສດຫຼືເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຜິດຫວັງແຕ່ປະການໃດ.
  ຂ້ອຍແນ່ໃຈວ່າ Adam ເປັນລູກພໍ່ແຈັກເພາະຮູບຮ່າງລັກສະນະທ່າທາງແລະນິໃສໃຈ
  ຄໍຄ້າຍຄືພໍ່ແຈັກ ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບຫຼໍ່ອອກມາຈາກເບົ້າດຽວກັນ. ອາດາມໃຫຍ່ເປັນບ່າວ
  ຂຶ້ນມາເທົ່າໃດ໋ກໍ່ຍິ່ງມີທ່າທາງເຈົ້າຊູ້ ປ່ຽນແຟນເໝືອນປ່ຽນສະຫຼິບ ແລະບາງຄັ້ງຂ້ອຍ
  ກໍ່ຮູ້ສຶກບໍ່ໝັ້ນໃຈເມື່ອເຂົາສະແດງຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່ຂ້ອຍແບບຊາວຕາເວັນຕົກ ແບບວ່າ
  ກອດແລະຈູບຮິມສົບຫັ້ນນະ. ມີເທື່ອນຶ່ງຂ້ອຍຂາດສະຕິ ປ່ອຍໃຫ້ລູກຊາຍຈູບປາກລູບ
  ຄຳບັ້ນທ້າຍຄືກັບເຂົາມັກເຮັດກັບຜູ່ສາວຂອງເຂົາ ໂຊກດີທີ່ແຟນເຂົາໂທເຂົ້າມືຖືກ່ອນ
  ເຂົາຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຫຍັງຕາມທີ່ຕ້ອງການ.
  ໄປອ່ານຕໍ່ຢູ່ບ່ອນນີ້ເດີ ເມື່ອຍເປີດວັດຈະນະນຸກົມແລ້ວ.
  rawconfessions.com/confession/show/my-young-son-courted-me-until-i-let-him-seduce-me

 63. ແຕງໂມ
  ເດືອນສິງຫາ 12, 2015 ເວລາ 6:03 pm

  ຂ້ອຍຈື່ບໍ່ໄດ້ວ່າກົດບ່ອນໃດ໋ຈຶ່ງໄປຮອດ vgat.net/truyen-sex/tinh-duc-gia-dinh/
  ເຄົ້າເດີມເປັນພາສາຫວຽດນາມ ແຕ່ເມື່ອກົດເຂົ້າໄປອ່ານມັນພັດກາຍເປັນພາສາ
  ອັງກິດ ແຕ່ລຸງ Google ແປຕາມໂຕເກີນໄປຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຍາກ, ເປີດວັດຈະນະ
  ນຸກົມຈົນໂປ້ມືໂພງກໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຄວາມໝາຍ ຈຶ່ງຕ້ອງເດົາໆແລະຂ້າມໄປຄຳໃດ໋ຍາກ.

  ผมกับแฟนได้เสียกันมานานแล้ว แต่ยังไม่ได้แต่งงานเป็นเรื่องเป็นราว แฟนผมเป็นคนสวย ผิวขาว อวบ หน้าอกกำลังพอดีมือทีเดียว ซึ่งที่ผ่านๆมา เวลามีเซ็กส์ด้วยกัน ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ผมเป็นคนชอบอ่านและดูหนังโป๊ ประเภทที่มีการรุม หรือเซ็กส์หมู่เป็นอย่างมาก และยังชอบให้แฟนอ่านและดูด้วยกัน และหลังๆมานี้ ผมเปิดหนังประเภทนี้ ให้แฟนดูพร้อมทำกิจกรรมไปด้วย ผมสังเกตุว่าแฟนก็มีอารมณ์มาก บางครั้งขณะทำผมลองพูดชวนแฟน ว่าอยากลองไหม เธอดูจะมีอารมณ์เพิ่มขึ้นมาอีก ผมจึงคิดว่า ต้องทำให้สำเร็จให้ได้ แต่ก็กลัวแฟนจะไม่ยอม และกลัวว่าแฟนจะรับไม่ไหว จนวันหนึ่ง ผมกับแฟนได้ไปเที่ยวทะเลและพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง พอดีวันนั้นเป็นวันหยุด โรงแรมต่างๆห้องเต็มหมด ผมหาจนพบโรงแรมแห่งหนึ่ง พนักงานบอกว่าเต็ม แต่เหลือ 1 ห้องที่ชั้น 8 ว่าง แต่จะมีห้องเดียว เนื่องจากชั้นนี้กำลังปรับปรุงทั้งชั้น และยังไม่เสร็จหมด เสร็จเพียงห้องเดียว และจะมีคนงานก่อสร้างพักอยู่ด้วย ประมาณ 2 – 3 คน ผมกับแฟนไม่ได้คิดอะไรมาก และขี้เกียจหาอีก ทั้งถือว่าได้ห้องใหม่ด้วยจึงเข้าพัก เมื่อขึ้นไปพบว่ามีคนงานกำลังทำงานกันอยู่เป็นชายล้วน 3 คน ทุกคนมองแฟนผมตาเป็นมันเลย ผมจึงความคิดเรื่องเซ็กส์หมู่เข้ามาในสมองทันที โดยช่วงตอนที่แฟนผมเข้าห้องน้ำ ผมมาเจรจากับคนงานซึ่งกำลังกินข้าวกันอยู่ พวกเขาแทบจะไม่เชื่อหูตัวเอง แต่ผมได้กำชับกับเขาว่าห้ามรุนแรง หรือตบตีจึงเป็นอันขาด เมื่อถึงตอนค่ำ แฟนผมเข้าไปอาบน้ำ ผมจึงแกล้งบอกว่าจะไปซื้อขนมข้างล่างให้รอเปิดประตูด้วย ผมทำเป็นแกล้งเปิดปิดประตู และผมก็โทรไปบอกคนงานตามที่ได้นัดไว้ ตัวผมก็ไปแอบที่ระเบียง พร้อมกล้องถ่ายวิดีโอ คนงานที่นัดไว้มาเคาะประตู แฟนผมนึกว่าผมมาแล้วจึงออกจากห้องน้ำมาเปิดประตูให้ โดยใส่เพียงผ้าขนหนูเท่านั้น แต่เธอก็ต้องตกใจ เพราะเป็นคนงานที่เธอเห็นเมื่อกลางวัน เธอพูดว่า” เข้ามาทำไม” คนงานมันบอกว่า”จะมาเย็ดมึงนะ สิทั้งขาวทั้งอวบ ผัวมึงพึ่งลงไปยังไม่มาหรอก พวกกู 3 คนขอเป็นผัวมึงด้วยละกัน” และคนงานทั้ง 3 คนก็รุมเข้ามาจับแฟนคนละไม้คนละมือ ผ้าเช็ดตัวหลุดออกอย่างง่ายดาย ผมยกกล้องขึ้นมาถ่ายทันที แฟนผมร้องลั่นให้ช่วยด้วยแต่ไม่เป็นผล เพราะทั้งชั้นมีห้องเดียว พวกมันคนหนึ่งเอาผ้ามาปิดปากไว้ ส่วนอีกคนเห็นรูปร่างและนมพูดออกมาว่า “แม่งขาวน่าเย็ดจริงๆเป็นบุญหำกูแท้ๆ”และมันก็ค่อยๆ เอาปากดูดหัวนมแฟนผม อีกคนแทรกตัวเข้ามา ระหว่างขา แฟนผมไม่มีทางหลบเลี่ยงได้เลยมันพูดว่า”หีแดงดีว่ะน่าเลียจริงๆ”และมันก็ก้มลงเอาลิ้นเลียลงที่หีแฟนผมอย่างเอาเป็นเอาตาย คนที่เหลืออีกคนจับแขนไว้ไม่ให้แฟนขัดขืน แต่ก็ก้มลงมาดูดนมที่เหลืออีกข้าง แฟนของผมจากที่ต่อสู้เริ่มอ่อนแรง และเริ่มค่อยๆยอมรับในการกระทำของคนงานทั้ง 3 คน คนที่เลียหีอยู่พูดว่า “มึงเงี่ยนเหมือนกันละสิน้ำหีแฉะเชียวไม่ต้องอายหรอก มึงมาสนุกกันดีกว่า” แล้วมันก็เอาผ้าที่อุดปากออก ผมแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลย เมื่อได้ยินแฟนผมพูดว่า “จะเย็ดก็รีบหน่อยพี่เดี๋ยวแฟนหนูมา” คนงานที่จับมือจึงปล่อย แล้วมันงัดควยของมันออกมา ของมันใหญ่ยาวมาก ประมาณ 8 นิ้วได้ มันบอกว่า” อมให้กูทีไม่ไหวแล้ว” แฟนผมคว้าควยของมันมาดูดอย่างไม่รังเกียจมันถึงกับหน้าบูดเบี้ยวเลย และผมยังได้ยินแฟนครางออกมารอดควยที่เต็มปากด้วย เนื่องจากไอ้คนข้างล่างเลียหีอยู่เมื่อมันเห็นว่าแฟนผมพร้อมมันก็เอาควยออกมาบ้าง โอวผมแทบจะเข้าไปห้ามเลย มันทั้งยาวและใหญ่ 9 นิ้วกว่า แต่แฟนผมพูดออกมาทำให้ผมแทบช็อกอีกครั้งว่า “ชักช้าอยู่นั่นแหละ” แฟนผมให้ไอ้ควย 9 นิ้วนอนหงาย และแฟนผมก็ค่อยๆกดหีลงไปในควยม้าของมัน แฟนผมกัดปากแน่น แต่เนื่องจากน้ำที่เต็มรู จึงเข้าไปจนหมด แฟนผมร้องเมื่อเริ่มมีการกระแทกและร้องดังมาก” โอย ..มันหีจริงๆ เลยพี่จ๋า ไม่เคยมันอย่างนี้เลย ” แฟนผมพูดและร้องอย่างไม่อายเลยระหว่างนั้นผมก็ทนไม่ไหวจนต้องชักว่าวไปด้วย ไอ้คนงานควย 8 นิ้วเอาควยแทงเข้าปากแฟนผม เพื่อหยุดเสียงร้องแต่ไม่วายที่จะรอดออกมาได้ มันจับผมของแฟนผม พร้อมกดหัวให้อมลึกๆ ไอ้ควย 9 นิ้วก็ร้องออกมา “หีมึงทั้งฟิตทั้งตอดจริงๆแรงๆอีก” ผมสังเกตว่าไอ้คนที่ ดุดนมมันหายไปไหน และผมก็หายสงสัย มันไปเอาครีมทาผิวในกระเป๋าออกมาทาที่ควยและรูตูดของแฟนผม ซึ่งผมยังไม่เคยเปิดซิงเลย แต่ยังดีที่ของมันพอๆ กับผม มันประกบทางด้านหลังจับแก้มก้นแหกออก แล้วมันค่อยๆกดควยของมันลงไปอย่างชำนาญ แฟนผมกำลังเงี่ยนหลับหูหลับตาเอาควย 9 นิ้ว และอมควย 8 นิ้ว จนไม่ทันสังเกตควยที่ 3 จนเมื่อควยที่ 3 เข้ารูสุดท้าย แฟนผมถึงขั้นต้องคายควยที่ปากออกและร้องออกมา ไอ้ 9 นิ้วรัดแฟนผมไว้แน่น กลัวหลุด มันกระแทกต่อจนแฟนลืมเจ็บ และเริ่มมันกับควย ที่ 3 ผมค่อยๆเข้าไปในห้องใกล้กับเตียงที่เอากันพร้อมถ่ายวิดีโอในทุกๆ มุม แต่แฟนไม่เห็นผม จนกระทั่งไอ้ควย 8 นิ้วร้องออกมาเสียงดัง ชักควยออกมา น้ำแตกใส่หน้าแฟนผม น้ำมันออกมามากจริงๆ และเมื่อปากว่าง แฟนผมจึงร้องครางเสียงดังอีกครั้ง ” โอว..ซี๊ด.. แรง อีกๆ.. มันจริงๆ” และไอ้คนที่ 3 ก็ทนไม่ไหว น้ำแตกออกมาเต็มหลังของแฟนผม “โอย .. แม่งมันควยจริงๆ เดี๋ยวกูขอรูหน้าอีกนะ ” แฟนผมบอกว่า ” จะเอากี่ทีก็เอาเลย . . มันจริงๆอยากโดนเย็ดหลายๆอันมานานแล้ว” ผมทนไม่ไหวแล้วจึงเอาควยผมเข้าที่ตูดแฟนบ้าง ซึ่งเมื่อเข้าไปจึงรู้ว่ามันคับและรัดแน่นดีมาก ผมซอยเข้าออกเป็นการใหญ่ แฟนบอกว่า “ไหนจะเอาหน้าทำไมซ้ำที่เดิมหละ” แล้วเธอก็เห็นผม แต่เธอก็ไม่สะทกสะท้าน ยิ่งเด้งตูดรับมากกว่าเดิมอีก ไอ้ควย 9 นิ้วเริ่มร้องบ้าง “โอย…กูไม่ไหวแล้ว อ้า..ซี๊ด “มันกระแทกและกดแน่น แฟนผมก็จูบปากแลกลิ้นกับไอ้ 9 นิ้วเป็นการใหญ่ผมก็ถึงสวรรค์เช่นกัน ผมชักควยออกและแฟนก็เอาควย 9 นิ้วออกเช่นกัน ผมถามว่ามันไหม เธอบอกว่า”มันมากๆเสร็จไปร่วมสิบที” แล้วก็ไม่คุยต่อ แต่หันไปดูดควย 9 นิ้ว พอดีกับไอ้ 8 นิ้วกับไอ้คนที่ 3 ตั้งตระหง่านอีก มันก็เริ่มกันอีก มันทั้ง 3 และผม เย็ดกันครบทุกรู แฟนผมเสร็จร่วม 30 ที เอากันตั้งแต่สามทุ่ม กว่าจะเสร็จก็ ตี 2 ตี 3 เราทั้ง 5 ถึงนอนหลับ ผมตื่นมาตอนหกโมง ก็ยังเห็นแฟนกำลังขย่มไอ้ควย 9 นิ้วอีก อย่างเอาเป็นเอาตาย โดยมีไอ้ 8 นิ้วดับเสียงร้องเธออยู่ โดยเอาควยยัดปากเธอ และแล้ว ผมก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอีกครั้งหนึ่ง

 64. ບ້າກັອບ
  ເດືອນສິງຫາ 25, 2015 ເວລາ 5:46 pm

  ທາງເລືອກໃໝ່ສຳລັບຜູ່ຄ້ານອ່ານ ຟັງເອົາກໍ່ໄດ້ສຽວເດີດຽວນີ້.

 65. ຫຼານຊົ່ວ
  ເດືອນຕຸລາ 17, 2015 ເວລາ 6:42 pm


  ເວລາເຫັນຜູ່ຍິງນຸ່ງສົ້ງຍືດຮັດໆຄືສົ້ງທີ່ເຂົານຸ່ງໄປເຮັດ Yoga ໄປເຮັດ Fitness ຕາມສວນ
  ຕາມ Gym ຂ້ອຍພະຍາຍາຄວບຄຸມສະຕິອາລົມຂອງຕົນບໍ່ໃຫ້ເລັງສາຍຕາໄປໃສ່ເປົ້າສົ້ງ
  ຂອງເຂົາແບບເສຍມາລະຍາດ ແຕ່ມັນໄປເອງແບບອັດຕະໂນມັດນະ, ບາງຄົນກໍ່ຫຼັບຕາຊັງ
  ໃສ່ເມື່ອຮູ້ວ່າເຮົາລັກເບິ່ງ ບາງຄົນກໍ່ດຶງສົ້ນເສື້ອມາປົກໄວ້ແຕ່ມັນຈະປົກໄດ້ແນວໃດເພາະ
  ເສື້ອກໍ່ສັ້ນໆໂຊໃສ້ບືໂຈ່ໂກ້ຢູ່ ບາງຄົນກໍ່ຍິ້ມດ້ວຍຄວາມຍິນດີທີ່ມີຄົນລັກແຍງຄວາມສວຍ
  ງາມຂອງຕົນ, ບາງເທື່ອຂ້ອຍກໍ່ເປັນຝ່າຍອາຍເຂົ້າເຈົ້າ ເພາະໂຄຍຂ້ອຍແຂງໄວ ແລະນ້ຳ
  ຊຶມໄວ ແລະຍ້ອນຄວາມບໍ່ທົນທານປະສົມມັກເບິ່ງມັກແຍງຍິງອື່ນນີ້ລະເມຍຈຶ່ງໜີໄປກັບຊາຍ
  ອື່ນ ພໍດີຖືກຕອນນ້າບ່າວນ້າສາວຕ້ອງການຄົນຊ່ອຍເຮັດສວນສາລີ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຂຶ້ນມາຢູ່ນຳ
  ເພິ່ນຊາມຊາເພິ່ນຫາໄດ້ຄົນຊ່ອຍທີ່ມີຄວາມຮູ້ມີປະສົບງານດ້ານກະເສດ ແຕ່ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າ
  ເພິ່ນເວົ້າອອຍຂ້ອຍຊື່ໆດອກ ຖ້າເພິ່ນຢາກໄດ້ນັກວິຊາການມາຊ່ອຍແທ້ໆມັນຊິອຶດຊິຢາກ
  ຫຍັງ ນັກຮຽນຈົບຈາກກະເສດນາບົງປີລະຫຼາຍພັນຄົນ ຖ້າຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ເຂົາຕາມ
  ກົດໝາຍແຮງງານບົ່ງໄວ້ແລະບໍ່ໃຊ້ເຂົາເກີນໜ້າທີ່ກໍ່ຄົງມີຄົນມາເຮັດໃຫ້ເພິ່ນແລ້ວລະ ແຕ່
  ເພິ່ນໃຫ້ເງິນເດືອນເຂົານ້ອຍໃຊ້ຫຼາຍ ເຂົາຈຶ່ງອອກ ຂ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ມານັ່ງຈັບພວງມະໄລຂົນສາ
  ລີໃຫ້ເພິ່ນ ແລະມີເລື່ອງມາເລົ່າສູ່ເຈົ້າຟັງ.
  ເຖິງວ່າເພິ່ນຈະໃຫ້ຂ້ອຍນອນຢູ່ເຮືອນຫຼັງໃຫຍ່ນຳເພິ່ນແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ສຶກສະດວກສະບາຍ
  ຄືກັບນອນຢູ່ເຮືອນຫຼັງນ້ອຍກັບພວກຄົນງານ ມັນຮູ້ສຶກເປັນກັນເອງຫຼາຍກ່ວາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ
  ການກິນ ການນອນ ແລະການກະທຳທຸກຢ່າງ ຂ້ອຍມັກແບບລູກທຸ່ງ ບໍ່ຕ້ອງມີພິທີລີຕອງຫຍັງ
  ອາກາດຮ້ອນກໍ່ແກ້ສົ້ງແກ້ເສື້ອນອນໂລດບໍ່ຕ້ອງນຸ່ງປາຈາມອກປາຈາມາເໝືອນລູກເໝືອນຜົວ
  ເພິ່ນດອກ ມັນນອນບໍ່ຫຼັບອີ່ຫຼີ ຂະໜາດນຸ່ງແຕ່ສະຫຼິບນອນກໍ່ຍັງໝຸດໝັດແລ້ວ ແຕ່ເມື່ອມາຢູ່
  ຮ່ວມຄົນອື່ນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ນຸ່ງເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າບັກນ້ອຍທີ່ນອນຮ່ວມຫ້ອງມັນເປັນຊາຍແທ້ຫຼືທອມ ບໍ່
  ຢ້ານມັນອົມດອກ ຢ້ານມັກອັດສວນຂີ້ໝິ້ນເທົ່ານັ້ນ ຮາໆໆໆ.
  ນ້າສາວຂ້ອຍເປັນຄົນພັນເນື້ອ ຂາວຄືຢວກ, ປູ່ເພິ່ນເປັນຄົນຈີນ ໜີມາຢູ່ລາວຕັ້ງແຕ່ສະໃໝ
  ຈຽງໄຄເຊັກ ແລະລູກສາວເພິ່ນກໍ່ໄດ້ພັນແມ່ ຮຽນຢູ່ຫ້ອງປໍ5 ກໍ່ໄດ້ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນຫໍ່ນົມແລ້ວ
  ເວລາລາວຄຽດໃຫ້ອ້າຍ ລາວມັກມານັ່ງເບິ່ງທີວີກັບພວກຂ້ອຍ ແລະບາງເທື່ອລາວກໍ່ນັ່ງນອນ
  ບໍ່ຮຽບຮ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນເລື້ອຍເປົ້າສະຫຼິບສີນັ້ນສີນີ້ ມັນອວບມັນໂນນແຕ່ນ້ອຍແບບນີ້
  ອີກ 5-6 ປີ ສອງຝາມືງຸ້ມໄວ້ຄົງຈະບໍ່ຫຸ້ມແທ້ໆລະ ! ໂຄຍສັນດານຊົ່ວບໍ່ຈຳແນກຫີເດັກຫີ
  ບໍ່ຍົກເວັ້ນຫີຜູ່ໃຫຍ່ເດີ ວາແຕ່ເຫັນປຶບມັນແຂງຂຶ້ນມາໂລດໃດ໋ ຫ່າມັນນີ້ ຕ້ອງໄດ້ປິ່ນໜ້າເຂົ້າ
  ຝາແປງໃຫ້ມັນໂດ່ເດ່ລວງດຽວກັບດຸມສົ້ງ Levi’s 501 ສົ້ງໂຕຂ້ອຍນຸ່ງເຮັດວຽກມັນປຸ້ງດີ
  ແທ້ໃດ໋ ຂະໜາດບໍ່ທັນແຂງຍັງປຸ້ງຄືໃສ່ກະຈັບໄວ້ນີ້ລະ, ເຄີຍລອງແທກຫຼິ້ນ ແຂງຂຶ້ນມາຄັກໆ
  ເກືອບຊິໄດ້ 7 ໂປ້ພຸ້ນໃດ໋ ລວງອ້ອມຮອບ 6 ໂປ້ປາຍໜ້ອຍນຶ່ງ ເສຍແຕ່ມັນບໍ່ທົນ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້
  ເມຍອົມໃຫ້ນ້ຳແຕກກ່ອນຈຶ່ງສີ້ເທື່ອສອງຈຶ່ງໄດ້ໃຈລາວ ຄັນບໍ່ຊັ້ນແມ່ນຫຼົ້ມປາກອ່າວ, ພະຍາ
  ຍາມບໍ່ຄິດຫາຮູບຫີທີ່ເບິ່ງໃນຕາມເວັບລາມົກແຕ່ມັນອົດບໍ່ໄດ້ເພາະຫີເມຍກໍ່ນ້ອຍໆລີບໆ
  ໝອຍກໍ່ດົກ ບໍ່ໃຫ້ໄປ wax ອອກກໍ່ເສຍດາຍເງິນ ລາວແຖອອກເທື່ອນຶ່ງແຕ່ມັນຄັນຕອນມັນ
  ປົ່ງ ລາວກໍ່ເລີຍປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນແບບທຳມະຊາດ ຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາເກັບໝອຍອອກ
  ອອກຈາກປາກອອກຈາກທາງຕອນເລຍແຕດໃຫ້ລາວ.
  ພໍນ້ອງແມ໋ມຂຶ້ນໄປຮຽນມໍ3 ກໍ່ເລິ້ມມີອ້າຍບ່າວມາຈີບມາລົມ ກໍ່ໝູ່ຮຽນນຳລາວຫັ້ນລະ
  ອ້າຍລາວກໍ່ໃຈສະປອດເອົາແທ້ໃດ ເວລາມີບ່າວມາຈີບ ລາວຊິພາຍກິຕາຂຶ້ນລົດໄປຫາຊ້ອມ
  ເພງເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ່ບ່າວກັບນ້ອງສາວໄດ້ເຮັດຫຍັງກັນຕາມລຳພັງທັງໆທີ່ນ້າບ່າວກຳຊັບ
  ໄວ້ບໍ່ໃຫ້ໄປເດິກມາດື່ນຍາມເພິ່ນໄປປະຊຸມຢູ່ຕ່າງປະເທດ ນ້າສາວກໍ່ຕ້ອງອອກງານສັງຄົມ
  ຕາມຄຳເຊີນຂອງເພື່ອນຮ່ວມທຸລະກິດ 9 ໂມງ 10 ໂມງ ຈຶ່ງມາຮອດເຮືອນພ້ອມກັບກິ່ນເຫຼົ້າ
  ກິ່ນນ້ຳຫອມທີ່ເພິ່ນໃສ່ຕອນອອກບ້ານເຫີບໄປໃສໝົດກໍ່ບໍ່ຮູ້.
  “ຮູ້ສຶກວິນຫົວ ຂຶ້ນມາຂູດລົມໃຫ້ແດ່ !” ນ້າສາວສົ່ງຂໍ່້ຄວາມມາສັ່ງ, ນ້ອງແມ໋ມ ລູກມ໋ອກບໍ່
  ຮູ້ຂູດ ລົມຈຶ່ງບໍ່ອອກ ນ້າສາວເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອເຫັນໜ້າຂ້ອຍໂພ້ໂວ້ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງໂຖງ. ເພິ່ນນັ່ງ
  ຕີຕະໝາດປິ່ນໜ້າໄປທາງທີວີ LG ຈໍຍັກທີ່ຕັ້ງໄວ້ຂ້າງຝາເບື້ອງປະຕູອອກໄປຫ້ອງນອນພວກ
  ເພິ່ນເມື່ອວ່າຈະເຫັນໄດ້ໄວເວລານ້ອງແມ໋ມບັກມ໋ອກອອກມາຈາກຫ້ອງນອນເຂົາເຈົ້າ ສ່ວນ
  ນ້າບ່າວໄປເຮັດວຽກຢູ່ Bandar ອາທິດໜ້າຈຶ່ງຈະກັບ. ເພິ່ນເປີດເສື້ອຂຶ້ນໃຫ້ຂ້ອຍທາຢາ
  ມ່ອງກາຫົວເສືອຕາມຄອງສັນຫຼັງທີ່ຂາວນວນຂອງເພິ່ນ ແລ້ວຂູດລົງຄ່ອຍໆ 3-4 ບາດເພື່ອ
  ຢາມລົມ ຖ້າມັນແດງຂຶ້ນມາກໍ່ສະແດງວ່າລົມຈັບເພິ່ນແທ້ແຕ່ບໍ່ມີແວວວ່າມັນຈະແດງແຕ່ຂ້ອຍ
  ກໍ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ຂູດຊາມຊາຍນ້ອງແມ໋ມເຂົ້າໄປລົມ LINE ກັບແຟນລາວ. ຂູດໄປ ລົມໄປ ເບິ່ງລະ
  ຄອນໄວລຸ້ນເກົາຫຼີໄປນຳ ລັກແນມເບິ່ງເຕົ້ານົມນ້ອງແມ໋ມໄປນຳ ລູບຄຳລຳໂຕນ້າສາວໄປພ້ອມ
  ມັນເປັນຄວາມສຸກທີ່ຫາໄດ້ຍາກອີ່ຫຼີ, ເວລາຢູ່ເຮືອນນ້ອງແມ໋ມັກຈະນຸ່ງແຕ່ສາຍຄູ່ບາງໆ ບໍ່
  ມີເສື້ອຊ້ອນຮອງພື້ນດອກ ລາວບອກວ່າຢາກໃຫ້ຄົນເຖົ້າເຫັນເປັນບຸນຕາ ເວລາມີຄົນແນມ
  ເບິ່ງລາວຮູ້ສຶກສຽວວ່າງຂາ ເວລາຕົກເບັດຈຶ່ງມີຄວາມຮູ້ສຶກດີ ນ້ອງແມ໋ມເວົ້າໃຫ້ຂ້ອຍຟັງໃນ
  ເວລາ 5-6 ປີ ຕໍ່ມາຕອນໄດ້ເຮັດລາຍເຊັກກັບລາວ ຕອນຢູ່ເຮືອນລາວບໍ່ໄດ້ຫຍັງ ຂໍລາວຫຼາຍ
  ເທື່ອແຕ່ລາວບໍ່ໃຫ້ ລາວວ່າຫຼິ້ນຜົວແມ່ເປັນບາບ ໂຊໃຫ້ເບິ່ງທາງລາຍແບບນີ້ດີກ່ວາ.
  “ຢ່າອໍ້ແອ້…ນ້າສາວໃດ໋ນີ້ ບໍ່ແມ່ນຜູ່ສາວໃນສວນເດີ !” ນ້າສາວເວົ້າແລະຈັບມືຂ້ອຍອອກຈາກ
  ເຕົ້ານົມຂອງເພິ່ນເມື່ອນ້ອງແມ໋ມເຂົ້າຫ້ອງຫຼິ້ນລາຍກັບແຟນລາວ. ຂູດບໍ່ຖະໜັດ ຂ້ອຍຈຶ່ງປົດ
  ເຂາະເສື້ອຊ້ອນສີດຳເພິ່ນອອກ ທາຢາມ່ອງຕາມສັນຫຼັງແລ້ວກໍ່ເລື່ອນມືໄປລູບຄັ້ນເຕົ້ານົມຂະ
  ໜາດໃຫຍ່ຂອງເພິ່ນຫຼິ້ນອ່ອຍໄຟ ແລະຮູ້ສຶກວ່າຫົວນົມໃຫຍ່ໆຂອງເພິ່ນແຂງພອງຂຶ້ນມາໂຕ້
  ຕອບໄວຫຼາຍ ລູບບໍ່ຮອດ 5 ຮອບ ເພິ່ນກໍ່ມີອາລົມຂຶ້ນມາແລ້ວ ແຕ່ເພິ່ນຕອງຫຼິ້ນໂຕກ່ອນ ຖ້າ
  ຈະໃຫ້ແບບງ່າຍໆກໍ່ເສຍສັກສີ ແຕ່ພໍຂ້ອຍເລື່ອນມືເຂົ້າໄປຕາມຂອບສະຫຼິ້ນເຂ່ຍແຕດໃຫ້ເພິ່ນ
  ຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ສຶກວ່ານ້ຳເພິ່ນຊຶມອອກມາແລ້ວ, ຂ້ອຍແຍ່ນິ້ວເຂົ້າ-ອອກຮູຫີນ້າສາວດົນສົມຄວນ
  ຈົນເພິ່ນບອກ “ພໍແລ້ວຫຼານ…” ຂ້ອຍຈຶ່ງຊຸກບ່າເພິ່ນລົງນອນຫງາຍກັບໂຊຟາ ແຫກຂາອອກ
  ເລຍຊິມນ້ຳລໍ່ລື່ນເພິ່ນຕາມຫຼືບກ່ອນຈະເລຍແຕດໃຫ້ເພິ່ນຂຶ້ນໃຈຈົນບອກໃຫ້ຂ້ອຍຂ້ຽວເຮັດ
  ຄັນຊິເຮັດຈັກນ່ອຍນ້ອງແມ໋ມອອກມາເຫັນ !
  ຕອນໄຟກາມເຜົາໃໝ້ຫົວໃຈຫັ້ນ ບໍ່ຮູ້ຈັກຜິດ ຖືກ ຊົ່ວ ດີ ແລະບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກເກງກົວຕໍ່ບາບກຳທີ່
  ຈະນຳສະໜອງໃນພາຍພາຍໜ້າດອກ, ຄິດແຕ່ຢາກສີ້ໃຫ້ເຮົາຫາຍຢາກ ຢາກສີ້ໃຫ້ເພິ່ນເຊົາ
  ແງ້ນ ຖ້າບໍ່ສີ້ໃຫ້ເພິ່ນກໍ່ໄປຫງາຍທ້ອງໃຫ້ຄົນອື່ນສີ້ ເຮົາເປັນຫຼານເພິ່ນຈະປ່ອຍໃຫ້ເພິ່ນເຮັດແນວ
  ນັ້ນໄດ້ແນວໃດ? ສີ້ນ້ຳແຕກແລ້ວຈຶ່ງຮູ້ສຶກຢ້ານກົກງິ້ວໜາມ ຢ້ານກາສົບເຫຼັກສົບທອງ, ເວລາ
  ເພິ່ນເອີ້ນຂູດລົມຍາມໃດກໍ່ຢາກເຊໂນ ແຕ່ມັນເຊບໍ່ອອກ !
  ຖ້າເຈົ້າຍັງບໍ່ສຽວ ນ້ຳຍັງບໍ່ແຕກກໍ່ໄປອ່ານຕໍ່ຢູ່ເວັບ literotica.com ເດີ ອ່ານເລື່ອງໜຸ່ມ 18
  ຝັນສີ້ນ້າສາວຂອງລາວ 18 year old boy Jason fancies his Auntie Ch. 01 ຂ້ອຍ
  ເໝື່ອຍເປັນວັດຈະນຸນຸກົມແລ້ວ, ຂໍໂທດຫຼາຍໆ.

 66. ໝູຕອນ
  ເດືອນຕຸລາ 22, 2015 ເວລາ 5:18 pm

  ທຳອິດເພິ່ນວ່າຈະໃຫ້ພວກຂ້ອຍຢູ່ກັບຄອບຄົວນ້າສາວແຕ່ຢ້ານນ້າເຂີຍຂົ່ມເຫັງ
  ເພາະລາວມັກຕົບຕີນ້າສາວເລື້ອຍ ເພິ່ນກໍ່ເລີຍໃຫ້ພວກຂ້ອຍມາຢູ່ນຳຄອບຄົວ
  ຂອງລຸງຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນອ້າຍພໍ່ແທ້ໆດອກ ອ້າຍລູກຕ່າງແມ່ ຂ້ອຍເອງກໍ່ບໍ່ຮູ້ພື້ນເພເພິ່ນ
  ດີປານໃດດອກ ເພິ່ນບອກວ່າເປັນລຸງ ພວກຂ້ອຍກໍ່ເອີ້ນເພິ່ນຍາລຸງຍາປ້າ ແລະ
  ເອີ້ນລູກສາວເພິ່ນຍາເອື້ອຍ ຕາມເບິ່ງ ຄອບຄົວເພິ່ນມີຖານະດີຫຼາຍກ່ວາໝູ່ໃນ
  ບ້ານນັ້ນ ເວລາເຂົາຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ ພໍ່ບ້ານຈະມາ
  ລົມກັບຍາລຸງເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອຈາກເພິ່ນ ແລະກໍ່ສົມຫວັງທຸກເທື່ອ.
  ຍາປ້າສຸຂະພາບບໍ່ແຂແຮງ 3 ມື້ດີ 4 ມື້ໄຂ້ ຮ່າງກາຍຈ່ອຍຜອມຫຼາຍ ເພິ່ນປ່ວຍ
  ມາຫຼາຍປີແລ້ວ ນາງແພດມາເຂົ້ານ້ຳທະເລໃຫ້ອາທິດລະເທື່ອຈຶ່ງພໍຢູ່ສືບເດືອນ
  ສືບປີ. ຕອນຍາລຸງບໍ່ເມົາ ເພິ່ນເປັນຄົນເຄັ່ງຂຶມໜ້າເກງຂາມ ແຕ່ເວລາເຫຼົ້າເຂົ້າ
  ປາກເພິ່ນຈະປ່ຽນເປັນຄົນລະຄົນ ມັກຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ກັບຍາເອື້ອຍແບບເຖິງເນື້ອເຖິງ
  ໂຕ ແລະຢອກແບບຊູຊີຈົນຍາເອື້ອຍໄຫ້ຊຶກໆພຸ້ນລະ ແຕ່ບໍ່ເຫັນດອກວ່າເພິ່ນຢອກ
  ລູກສາວເພິ່ນແນວໃດເພາະເພິ່ນອັດປະຕູໄວ້.
  ຍາເອື້ອຍຮຽນຈົບມໍ7 ເພິ່ນກໍ່ໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ປະເທດ France ແລະມອບພາລະ
  ນ້າທີ່ນວດແຂ່ງບີບຂາຍາລຸງໃຫ້ເອື້ອຍຂ້ອຍເປັນຜູ່ເຮັດແທນ. “ເພິ່ນຢາກຮູ້ໄປເຮັດ
  ຫຍັງ?” ເອື້ອຍຂ້ອຍຖາມຄືນເມື່ອຂ້ອຍຖາມລາວເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງເຂົ້າໄປບີບນວດ
  ໃຫ້ຍາລຸງໃນຫ້ອງນອນ. ຕອນມາຢູ່ໃໝ່ໆ ເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ຈ່ອຍໆແຫຼ້ໆ ແຕ່ພໍ່ໄດ້ມາ
  ຢູ່ນຳຄອບຄົວຍາລຸງ ໄດ້ຢູ່ດີກິນແຊບ ນຸ່ງງາມ ເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ຄ່ອຍໆຂາວອວບອັດ
  ຂຶ້ນມາຈົນກາຍເປັນຫຼານສາວຄົນໂປດຂອງຍາລຸງ ໄປໃສມາໃສກໍ່ເອົາເອື້ອຍຂ້ອຍ
  ຫ້ອຍກົ້ນໄປນຳເປັນຄູ່ກັບຍາເອື້ອຍ ສ່ວນຂ້ອຍກໍ່ຢູ່ເຮືອນເທັກແຄຍາປ້າ ດົນໆຈຶ່ງ
  ໄດ້ໄປນຳເພິ່ນເທື່ອນຶ່ງ ແລະກໍ່ຮູ້ສຶກດີໃຈນຳເອື້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອັນດູຈາກຍາລຸງ
  ແລະເຊື່ອວ່າເອື້ອຍຄົງໄດ້ດູເອັນຂອງຍາລຸງຫຼາຍເທື່ອແລ້ວຈຶ່ງເຫັນເອື້ອຍກິນຢາຄຸມ
  ກຳເນີດທຸກໆເຊົ້າ. ຫຼັງຈາກຍາປ້າໝົດບຸນແລ້ວ ເອື້ອຍຂ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໄປເຮັດໜ້າ
  ທີ່ພັນລະຍາຄົນໃໝ່ໃຫ້ຍາລຸງຢ່າງເປີດເຜີຍ ໄດ້ລູກຊາຍຄົນນຶ່ງ ແລະປິດໂຮງງານ
  ເພາະບໍ່ຢາກໃຫ້ໄດ້ເຊື້ອເຈົ້າຊູ້ຂອງຍາລຸງ !
  ເຂົ້າໄປອ່ານສະບັບເດີມໄດ້ຈາກເວັບ seedstory469.blogspot.com ແລ້ວ
  ພິມ /2012/04/seedstory469_1581.html ແລ້ວເຈົ້າຈະສຽວນ້ຳແຕກ.

 67. ເດັກເກເລ
  ເດືອນພະຈິກ 14, 2015 ເວລາ 12:53 am

  ແຕ່ກ່ອນນ້າສາວລຽບກໍ່ນອນຫ້ອງໃຫຍ່ກັບເອື້ອຍ ແຕ່ຫຼັງຈາກເອື້ອຍຂ້ອຍຍ້າຍອອກ
  ໄປຢູ່ກັບເພື່ອນຊາຍຂອງລາວ ນ້າສາວລຽບກໍ່ປ່ຽນຫ້ອງນອນກັບພໍ່ແມ່ຂ້ອຍຊຶ່ງຢູ່ຟາກ
  ກົງກັນຂ້າມກັບຫ້ອງນອນຂອງຂ້ອຍ ຖ້ານ້າສາວລຽບເປີດປະຕູໄວ້ ຂ້ອຍນັ່ງຫຼິ້ນຄອມ
  ຢູ່ນີ້ຈະແນມເຫັນໂຕະແຕ່ງໜ້າແລະສ່ວນນຶ່ງຂອງຕຽງນອນເພິ່ນ ຖ້າຂ້ອຍຍ່າງອອກມາ
  ຈາກຫ້ອງນ້ຳກໍ່ຈະແນມເຫັນຕູ້ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງ.
  ອາດຈະເປັນຍ້ອນເຄີຍອາບນ້ຳປ້ອນເຂົ້າໃຫ້ຂ້ອຍຕອນຍັງນ້ອຍ ນ້າສາວລຽບຈຶ່ງບໍ່ອັດ
  ຕູໃສ່ລ໋ອກຍາມເປັນແກ້ເຄື່ອງ ພຽງແຕ່ງັບໄວ້ຊື່ໆ ແຕ່ບາງເທື່ອຖືກລົມພັດປະຕູຈະແງ້ມ
  ອອກໜ້ອຍນຶ່ງພໍເຫັນພໍຮູ້ວ່າຄົນໃນຫ້ອງເຮັດຫຍັງ ເວລາໝູ່ຂ້ອຍມາຫຼິ້ນນຳ ເພິ່ນຈຶ່ງ
  ລ໋ອກຕູໄວ້. ນ້າສາວລຽບບໍ່ເຄີຍແຕ່ງງານ ແຕ່ເຄີຍມີແຟນ ແລະຫຼັງຈາກເລີກກັນແລ້ວ
  ນ້າສາວລຽບກໍ່ບໍ່ຄົບກັບຊາຍໃດເປັນລ້ຳເປັນສັນ ຈົນໝູ່ເພິ່ນເປັນຫ່ວງ ຢ້ານເພິ່ນຍ່ຽວ
  ຝືດ ເພິ່ນກໍ່ຕອບເຂົາແບບຫຼິ້ນແກມຈິງວ່າຖ້າມັນຝືດແທ້ກໍ່ໃຊ້ຂອງປອມຮາເບີແຍ່ ຊິ
  ຍາກຫຍັງລະ.
  ຄືນນັ້ນ ພໍ່ແມ່ກັບໝູ່ເພິ່ນອັດເຫຼົ້າຢາປາແປ້ງເຂົ້າເຕັມອິ່ມແລ້ວກໍ່ພາກັນຂຶ້ນ Pilot ໄປ
  Pechanga ເພື່ອສ່ຽງດວງເໝືອນທີ່ເຄີຍເຮັດເປັນປະເພນີມາຫຼາຍປີ, ນ້າສາວລຽບ
  ບໍ່ມັກໄປກາຊິໂນຈຶ່ງຊວນຂ້ອຍໄປເຊົ່າໜັງຢູ່ RedBox ມາເບິ່ງ ເພິ່ນເລືອກໜັງຕະລົກ
  ຂ້ອຍເລືອກເອົາໜັງສະຫຍອງຂັວນທີ່ໝູ່ເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າມີສາກໂປ້ເປືອຍຫຼາຍ ຖ້າພໍ່ແມ່
  ຢູ່ເຮືອນ ຂ້ອຍບໍ່ກ້າເບິ່ງດອກໜັງປະເພດນີ້ເພາະເຄີຍຖືກເພິ່ນຮ້າຍເທື່ອນຶ່ງແລ້ວ ແຕ່
  ເມື່ອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກນ້າສາວຂ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ເບິ່ງ.
  ນ້າສາວລຽບເລືອກນອນໂຊຟາຍາວ ຂ້ອຍນັ່ງໂຊຟາສັ້ນ ເບິ່ງໜັງຕະລົກແລ້ວ ກໍ່ຕໍ່ດ້ວຍ
  ໜັງສະຫຍອງຂັວນ. ພໍຮອດສາກບົດຮັກລະຫວ່າງ werewolf ທີ່ປ່ຽນຮ່າງມາເປັນຄົນ
  ຂ້ອຍສັງເກດເຫັນນ້າສາວລຽບຢຽດຕີນຂົດຂາ ຢຽດຂາຂົດຕີນຢູ່ເລື້ອຍເໝືອນເພິ່ນມີ
  ອາລົມໄປຕາມສາກເຂົາເຮັດກັນ ແລະໃນທີ່ສຸດເພິ່ນກໍ່ຫອບຜ້າຫົ່ມເຂົ້າຫ້ອງນອນປ່ອຍ
  ໃຫ້ຂ້ອຍນອນຊັກວ່າວເບິ່ງຄົນດຽວ.
  ຖ້າຍັງບໍ່ສຽວໃນເລື່ອງທີ່ຂ້ອຍເລົ່າ ກໍ່ເຂົ້າໄປອ່ານຕໍ່ເລື່ອງສຽວຢູ່ເວັບລິ້ງນີ້ເດີ:
  thaiseawstory.com/category/ ຕໍ່ດ້ວຍຄຳວ່າ เย็ดกับน้า/ ແລ້ວເຈົ້າຈະສຽວ !

 68. ໝາກບົກ
  ເດືອນພະຈິກ 29, 2015 ເວລາ 6:14 pm

  ໃສ່ຮ່ວງໃຫ້ເມັຍ, ລາວບອກແນວນັ້ນ !

 69. ເຕາະແຕ໊ະ
  ເດືອນທັນວາ 17, 2015 ເວລາ 3:35 pm

  ມັກບໍ່?

 70. T-back
  ເດືອນມັງກອນ 2, 2016 ເວລາ 7:09 pm

  ເລື່ອງເກີດຂຶ້ນດົນແລ້ວ ເກີດຂຶ້ນແຕ່ຕອນຂ້ອຍຮຽນຢູ່ມໍຕົ້ນ ກຳລັງຊິຂຶ້ນມໍປາຍນີ້ລະ,
  ບໍ່ບອກເຈົ້າຄົງຮູ້ວ່າໄວນີ້ມີຄວາມຢາກຮູ້ ຢາກເຫັນ ຢາກລອງເລື່ອງເພດຫຼາຍຊ່ຳໃດ໋
  ຂະໜາດໝູ່ຜູ່ຍິງທີ່ຮຽນຫ້ອງດຽວກໍ່ຍັງຢາກ ເອົາຮູບໂປ້ໃຫ້ເບິ່ງ ຈະດ່າວ່າເຮົາລາ
  ມົກແນວນັ້ນແນວນີ້ ພາດຢູ່ແຕ່ກັບກຸ່ມຜູ່ຍິງດ້ວຍກັນ ຍາກກັນເບິ່ງຈົນຊິຕີກັນຕາຍ
  ແມ່ນບໍ່ລະ?
  ຄອບຄົວຂ້ອຍມີພຽງ 5 ຄົນ: ພໍ່ ແມ່ ຂ້ອຍ Jessica(ນ້ອງສາວ) ແລະນ້າສາວ Sylvia,
  ແຕ່ກ່ອນສາວຊິນແຊຫ້ອງແຖວຢູ່ກັບນ້າວບ່າວ Marc ແຕ່ຫຼັງຈາກແຟນນ້າບ່າວມາກ
  ຫອບຜ້າມາຢູ່ນຳ ນ້າສາວຊິນກໍ່ຍ້າຍມາຢູ່ກັບຄອບຄົວຂ້ອຍເພາະບໍ່ເຂົ້ານິໃສແຟນນ້າບ່າວ
  ໄດ້ຍິນເພິສາວຊິນເວົ້າໃຫ້ແມ່ຟັງວ່າສາວນັ້ນຫຶງຫວງບ່າວມາກເກີນໄປ ອ້າຍນ້ອງເຂົາຊິ
  ເຮັດຫຍັງກັນກໍ່ຜິດເພິ່ນ, ນ້າບ່າວ ນ້າສາວມັກຢອກກັນຄືເດັກນ້ອຍ ສາວນັ້ນອາດຈະເກີດ
  ຄວາມຫຶງຫວງ ສາວຊິນຈຶ່ງຍ້າຍເຂົ້າມາແຫຍ້ຫ້ອງນອນຂອງແຈດ ພໍ່ແມ່ກໍ່ເລີຍໃຫ້ແຈດ
  ກັບສາວຊິນຍ້າຍມາຢູ່ຫ້ອງນອນເພິ່ນເພາະມັນໃຫຍ່ກ່ວາທຸກຫ້ອງ ລຸຫ້ອງນອນຂ້ອຍໃສ່
  ຫ້ອງນອນແຈດກໍ່ຍັງນ້ອຍກ່ວາຫ້ອງນອນພໍ່ແມ່ ເຂົາອອກແບບຫ້ອງນອນຫົວໜ້າຄອບຄົວ
  ເໝືອນກັບ suite ຂອງໂຮມແຮມ ຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງແຈດແລະສາວຊິນຈຶ່ງໝົດໄປ.
  ເມື່ອຍແປແລ້ວ ເຂົ້າໄປອ່ານເລື່ອງນີ້ຖ້າເດີ ນອນເອົາແຮງກ່ອນຈຶ່ງຈະມາແປຕື່ມ 🙂 dekporn.com/index.php?topic=6178.0

 71. ບ້າລອກ
  ເດືອນມັງກອນ 17, 2016 ເວລາ 7:53 pm

  ເດັກນ້ອຍຍຸກສະຫັດສະວັດຮຽນຮູ້ສິ່ງບໍ່ດີຈາກຫລາຍແຫຼ່ງ, ຈາກພາບພະຍົນ ຈາກທີວີ
  ຈາກອິນເຕີເນັດ ແລະອື່ນໆ. ທຸກມື້ທີ່ພວກນ້ອງເລີກຮຽນ ຍ່າງກັບບ້ານ ມັກແວ່ຊື້ນ້ຳຊື້ເຂົ້າ
  ໜົມກິນຢູ່ຮ້ານ Circle K, ຢູ່ຂ້າງຕູ້ນ້ຳຫວານມີແຜງວາງຂາຍນິຕະຍະສານຜູ່ໃຫຍ່ ຄົນ
  ສ່ວນຫລາຍຈະເປີດເບິ່ງກ່ອນຊື້ ແອນພະຍາຍາບໍ່ເຫຼືອບເບິ່ງນຳໝູ່ແຕ່ກໍ່ອົດບໍ່ໄດ້ເວລາຢືນ
  ຖ້າຊື້ນ້ຳຫວານ ໝູ່ຜູ່ຊາຍຜູ່ຂີ້ດື້ແກມລ່ວງ ເຫັນຂອງຝຣັ່ງຍາວໃຫຍ່ກໍ່ມັກເອົາມາໃຫ້ເບິ່ງ
  ເບິ່ງແລ້ວກໍ່ຂົນຄິງລຸກ ມັນຊ່າງໃຫຍ່ຍາວເໝືອນຂອງມ້າອີ່ຫລີໃດ໋ ສາວ Hay ເກັ່ງອີ່ຫລີ
  ທີ່ສາມາດຮັບຂອງຍາວໃຫຍ່ແບບນີ້ໄດ້ ຖ້າແອນຖືກຄົງສີກແທ້ໆລະ.
  ໄດ້ເບິ່ງຍ້ອນໝູ່ເອົາມາສາຍໃຫ້ເບິ່ງ, ສາວ Baylee ສາວ Haylee ເປັນເອື້ອຍນ້ອງ
  ຝາແຝດທີ່ໄປດັງຢູ່ Hollywood ໃຜບໍ່ທັນໄດ້ເບິ່ງໜັງເອັກລາວກໍ່ໄປຫາຊອກເບິ່ງເດີ
  ຮັບຮອງຕິດໃຈໂລດລະໃຜມັກຜູ່ຍິງນົມໃຫຍ່ຫອຍໃຫຍ່ 🙂 . ຖ້ານ້ອງຊາຍຢູ່ເຮືອນ ກໍ່ຄົງ
  ຈະບໍ່ໄດ້ເບິ່ງດອກ ແຕ່ມື້ນັ້ນບັກແອັດໄປຊິດເບັດກັບໝູ່ມັນຢູ່ໜອງຕາເຄົ້າ ຢູ່ເຮືອນຄົນດຽວ
  ຮູ້ສຶກເຊັງກໍ່ເລີຍໂທເອີ້ນໝູ່ມາຫລິ້ນແລະເປິີດໜັງເອັກເບິ່ງ ເບິ່ງແລ້ວກໍ່ຄິດຢາກເຮັດພາກ
  ປະຕິບັດຕົວຈິງແຕ່ບໍ່ມີແຟນຄືໝູ່ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ນິ້ວເຂ່ຍເອງ ໃຊ້ໝາກແຕງແຍ່ເອງ ຢາກໄປ
  ລອງກັບຜູ່ຊາຍຂາຍຕົວແຕ່ບໍ່ກ້າ ຢ້ານຕິດເອດ.
  thaixzeed.com ຕໍ່ດ້ວຍ /พ่อสุดหื่น-แอบลักหลับ-เย/

 72. ບ້າຫີ
  ເດືອນມັງກອນ 31, 2016 ເວລາ 7:08 pm

  ໂຄຍໃຜວ່າງ ຊ່ອຍສາວນີ້ແດ່ !

 73. ແງ້ນຫີ
  ເດືອນກຸມພາ 14, 2016 ເວລາ 5:43 pm

  V-day ປີນີ້ ມີຄວາມສຸກທຸກຄົນບໍ່ລະ? ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ໄປເລາະສີ້ຄືພວກເຈົ້າດອກ
  ເພາະຕ້ອງໄດ້ອອກໄປຖາງຫຍ້າໄຮ່ກັບອີ່ແມວແລະແຟນຂອງມັນ, ພໍ່ແມ່ຊິໄປ
  ສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ລູກຄ້າຢູ່ເມືອງ Heacock ຈະກັບມາກໍ່ຄົງຄ່ຳມືດພຸ້ນລະ ຖ້າເພິ່ນ
  ບໍ່ແວ່ບ້ານສ່ຽວ ຖ້າແວ່ກໍ່ຄົງແມ່ນຕອນເຊົ້າວັນຈັນພຸ້ນລະຈຶ່ງຊິເຫັນບ້ານເພາະ
  ສ່ຽວເພິ່ນມັກເກືອເຫຼົ້າກັນຈົນເມົາອີ່ລາກອີ່ເລືອຈຶ່ງພໍໃຈ.
  ອີແມວແມ່ນເອື້ອຍຂ້ອຍເອງນີ້ລະ ເອື້ອຍ 3 ປີ ແຕ່ຂ້ອຍຮຽນນຳຊາວບ້ານຈຶ່ງບໍ່
  ຄ່ອຍໄດ້ເອີ້ນມັນເອື້ອຍແມວເໝືອນຄອບຄົວໄຮໂຊ ແລະມັນກໍ່ບໍ່ມັກເອີ້ນຂ້ອຍ
  ນ້ອງໝາຄືຜູ່ດີຕີນຈຸ້ມເອີ້ນກັນ, ຖ້າຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນຈຶ່ງເອີ້ນຊື່ ຕັດອີ່ຕັດບັກອອກ
  ແຕ່ຖ້າຢູ່ກັນຕາມລຳພັງຄອບຄົວຈະເອີ້ນກັນສະບາຍໆກູໆມຶງໆຕາມທີ່ປູ່ຍ່າຕາ
  ທວດພາເອີ້ນ ມັນຮູ້ສຶກສະໜິດສະໜົມກັນຫລາຍກ່ວາໃຊ້ສັບສຸພາບໆນຳກັນ.
  ແຕ່ກ່ອນ ອີ່ແມວກໍ່ນຸ່ງຖືແບບທຳມະດາ ແຕ່ຫລັງຈາກຖືກບັກຊຽງສຽບຫລາຍ
  ເທື່ອແລ້ວມັນກໍ່ເລິ່ມນຸ່ງເຄື່ອງໂປ້ຂຶ້ນ ເສື້ອບາງໂຕຄໍກ້ວາງຈົນຫລົມຫົວຄວາຍ
  ນ້ອຍ ສົ້ງບາງໂຕກໍ່ສັ້ນແສນສັ້ນຮັດແສນຮັດຈົນເຫັນແງ່ມກົ້ນແງ່ມຫີ, ມັນນຸ່ງ
  ຍົ້ວບ່າວນ້ຳປະປາທີ່ເຊົ່າເຮືອນຂ້າງບ້ານປ້າຕາຫິບເພື່ອຈະໄດ້ຄວງເຂົາໃສ່ບັກ
  ຊຽງແຕ່ຜູ່ບ່າວພວກນັ້ນບໍ່ແມ່ນພະດິນຈີ່ຊີເມັນ ຜູ່ນຶ່ງໄດ້ສີ້ແລ້ວກໍ່ແບ່ງປັນກັນສີ້
  ຈົນໄດ້ບີບນ້ຳອອກພຸ້ນລະແຕ່ເຂົາເປັນລູກຫລານຜູ່ມີສິດຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເອົາເຂົາ
  ຂຶ້ນຄອດຂຶ້ນສານໄດ້.
  ຂ້ອຍເລິ່ມຄິດຢາກລອງສີ້ແຮງແມ່ນຕອນຢູ່ມໍ5, ໝູ່ຮ່ວມຫ້ອງຮຽນເອົາປຶ້ມໂປ້
  ມາໃຫ້ເບິງ ຫີສາວຕາເວັນຕົກໃຫຍ່ແລະງາມຕາດີ ໝອຍກໍ່ແຖກໍ່ຕັດໃຫ້ງາມ
  ບໍ່ດຳຫຍຸ້ງເຫຍີງມະຍຸມະຍະຄືຫີອີ່ນາຍຕາຫິບ ເບິ່ງແລ້ວກໍ່ຊັກວ່າເສັງກັນ ນ້ຳ
  ໃຜຕົກໃກ້ຕ້ອງໄດ້ລ້ຽງນ້ຳອ້ອຍຜູ່ຕົກໄກ. ບ່າວລຸ້ນນັ້ນກຳລັງຍັງດີ ນ້ຳແຕກນຶ່ງ
  ແມັດຢ່າງໃກ້ນະ ຂ້ອຍເສຍໃຫ້ໝູ່ເລື້ອຍເພາະຊັກວ່າວຫລາຍ ຄິດໃສ່ສາວ
  ຝາລັ່ງແດ່ ຄິດຫາໝູ່ຜູ່ຍິງໃນຫ້ອງແດ່ ບາງເທື່ອແລ່ນໄປໄຮ່ໂຄຍກໍ່ຍັງແຂງຂຶ້ນ
  ມານະ ຕ້ອງໄດ້ແວ່ເຂົ້າພຸ່ມໄມ້ຂ້າງທາງຊັກວ່າວອອກກ່ອນ.
  “ມຶງຢ່າຮຽນລົ້ວໃດ໋ ຖືກຕີນກູໃດ໋ !” ອີແມວຮ້າຍຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍບອກມັນຊັກວ່າວ
  ໃຫ້ຖ້າຢາກໃຫ້ຂ້ອຍຂຶ້ນເອົາໝາກຂາມອ່ອນມາໃຫ້ມັນກິນສົ້ມ, ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າ
  ມັນບໍ່ມີລູກເພາະເຫັນມັນຈູດໂກເຕັກທຸກໆເດືອນ.
  freesex911.com/?p=90

 74. ວິວໂຊນິກ
  ເດືອນກຸມພາ 16, 2016 ເວລາ 5:25 pm

  ປ່ຽນແນວຄິດ ຊີວິດປ່ຽນແປງ

 75. ລິງລົມ
  ເດືອນກຸມພາ 25, 2016 ເວລາ 12:38 am

  ເຫັນແລ້ວຢາກເຮັດຕາມ.

 76. ຊຽງຫິວ
  ເດືອນມີນາ 4, 2016 ເວລາ 7:48 pm

  “ມື້ຄືນນີ້ມີຫຍັງກັນພວກເຈົ້າ?” ແມ່ເຖົ້າອາຍຸ 48 ປີ ຖາມລູກເຂີຍໃນຕອນເຊົ້າໃນຂະນະ
  ທີ່ປັ້ນເຂົ້າເຊົ້າກັບລູກເຂີຍ, ຜົວແລະລູກສາວອອກບ້ານໄປເປີດຮ້ານແຕ່ເຊົ້າ ລູກເຂີຍກໍ່
  ກຽມຕົວໄປສົ່ງລູກສາວ ສ່ວນແມ່ເຖົ້າຢູ່ເຮືອນເປັນແມ່ເຮືອນເໝືອນແມ່ເຖົ້າຄົນອື່ນໆທີ່ຢູ່
  ບ້ານເຮັດວຽກເຮືອນການຊານໃຫ້ລູກໃຫ້ຫລານ.
  “ບໍ່ມີຫຍັງດອກແມ່.” ລູກເຂີຍຕອບຕົວະແມ່ເຖົ້າ, ແມ່ເຖົ້າກໍ່ບໍ່ຍອມແພ້ງ່າຍໆ ທັງຄ້ຽວເຂົ້າ
  ທັງຕໍ່ກອນກັບລູກເຂີຍ, “ບໍ່ມີຫຍັງຈັ່ງໃດ໋ ອີ່ຕິ໋ມຫອບຜ້າມານອນຫ້ອງແມ່ກາງເດິກກາງດື່ນ
  ແບບນັ້ນນະ?”. ລູກເຂີຍບອກແມ່ເຖົ້າວ່າກໍ່ເປັນເລື່ອງຜົວໜຸ່ມເມຍສາວຫັ້ນລະແມ່, ອົດອາ
  ລົມບໍ່ໄດ້ກໍ່ເລີຍຂືນໃຈລາວ ແຕ່ສາວຕິ໋ມບໍ່ໃຫ້ກໍ່ເລີຍເກີດມີປາກສຽງກັນ. “ມັນເປັນປະຈຳ
  ເດືອນ ອົດເອົາຈັກມື້ສອງມື້ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຫວາ?” ແມ່ເຖົ້າຕໍ່ວ່າລູກເຂີຍໄປຕາມທີ່ລູກສາວບອກ.
  “ເຮົາອົດມາເກືອບ 2 ອາທິດແລ້ວນະແມ່ ອີື່ຕິ໋ມບ້ຽນເຮົາເຊົ້າແລງ, ມື້ໄມ້ໃຊ້ປາກກໍ່ໄດ້ນີ້ນະ.”
  ລູກເຂີຍກໍ່ບໍ່ຍອມລົງໃຫ້ແມ່ເຖົ້າ ເວົ້າສຸດຄວາມກໍ່ລຸກໄປກິນນ້ຳລ້າງມືແລະລົງເຮືອນໄປການ
  ປ່ອຍໃຫ້ແມ່ເຖົ້າມ້ຽນມັດພາເຂົ້າເໝືອນທຸກໆມື້ ໃນໃຈກໍ່ຄິດເຫັນໃຈລູກເຂີຍທີ່ມີຄວາມ
  ອົດທົນຢູ່ກັບລູກສາວຂອງຕົນມາເກືອບ 10 ປີ ທັງໆທີ່ລູກສາວຂອງຕົນບໍ່ໄດ້ມັກຮັກລູກເຂີຍ
  ພໍນ້ອຍແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຝືນໃຈເຂົ້າພາຂັວນປ້ອນໄຂ່ໜ່ວຍເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລູກໃນທ້ອງ 3 ເດືອນຖືກເຮ່
  ໜ້າວ່າລູກບໍ່ມີພໍ່.
  3 ຄົນ ພໍ່ແມ່ລູກຮັກສາຄວາມລັບໄວ້ບໍ່ໄດ້ດົນເມື່ອລູກທີ່ອີ່ຕິ໋ມເບັ່ງອອກມາມີບັນຫາສຸຂະພາບ
  ມັກຊັກແບບບ້າໝູ(epilepsy), ບາດແຜຍາກຫ່ຽວແລະຈຳແນກສຽງບໍ່ໄດ້ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່
  ຕັດສິນໃຈເວົ້າຄວາມຈິງໃຫ້ລູກເຂີຍຟັງ ແຕ່ລູກເຂີຍບໍ່ແຄອະດີດ ແຄແຕ່ປັດຈະບັນແລະອະ
  ນາຄົດ. ອ່ານເລື່ອງນີ້ຖ້າເດີ ໄປສາກແບັດກ່ອນ, 🙂
  thaiseawstory.com/ ຕໍ່ດ້ວຍ แม่ยายสุดเสียว/#more-2505

 77. ຊຽງຫິວ
  ເດືອນມີນາ 13, 2016 ເວລາ 7:20 pm

  ຍ້ອງຍໍທີ່ເຈົ້າເຮັດໄດ້ ຂ້ອຍຫ້າມໃຈຕົນເອງບໍ່ໄດ້ດອກ ມັນເປັນສັນດານມາແຕ່ໃດເລື່ອງແນມ
  ເບິ່ງເອື້ອຍນ້ອງປ້ອງປາຍຕົນເອງຍາມມີໂອກາດ ຖ້າບໍ່ມີກໍ່ຊອກກໍ່ສ້າງເອົາຄືມື້ນັ້ນ, ບໍ່ຮູ້ວ່າຜີ
  ນະລົກໂຕໃດເຂົ້າມາສິງຈຶ່ງໃຈກ້າແບບນັ້ນ. ພໍ່ໄປຍາມ ເພິ່ນຖືກຍາມທຸກໆ 15 ວັນ ແມ່ກ່ອມ
  ພານ້ອງເຂົ້ານອນ ເພິ່ນງັບປະຕູໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສຽງທີວີເລັດລອດເຂົ້າໄປຫລາຍ, ເອື້ອຍກົກໄປ
  ທ່ຽວພັບກັບໝູ່ ກັບຜູ່ບ່າວຫັ້ນລະແຕ່ລາວປະຕິເສດວ່າບໍ່ແມ່ນແຟນ ເປັນໝູ່ກັນ ໝູ່ກັນແນວ
  ໃດຫວາຄືກອດຈູບລູບຄຳກັນແບບຄືເຂົາເຮັດໃນໜັງ ຕອນເອື້ອຍຫງາຍທ້ອງໃຫ້ໝໍນັ້ນຂຶ້ນ
  ໂຄມຫັ້ນບໍ່ເຄີຍເຫັນຈັກເທື່ອດອກ ເຄີຍເຫັນແຕ່ຕອນເຂົາກອດຈູບຈົກແຍ່ກັນ ນ້ອງກິເອີ້ນໄປ
  ເບິ່ງເພາະເຂົາມັກດຶງກັນມາເຮັດຫຍັງກັນຢູ່ແຈຮົ້ວເບື້ອງຫ້ອງນອນນ້ອງກິ ບ່ອນນັ້ນບັງຕາ
  ຄົນທຽວທາງແລະມືດແດ່ ຖ້າບໍ່ແນວຫລັງກໍ່ບໍ່ເຫັນ ມັນເປັນທາງວັນເວ.
  ອ້າຍຜຸຍມີລີລາບໍ່ທຳມະດາ ຈູບປາກເອື້ອຍກົກ ມືກໍ່ຈົກເຂົ້າໃນສະເກິດລູບຫອຍສ່ວນມືອີກ
  ເບື້ອງນຶ່ງກໍ່ລູບຄັ້ນເຕົ້ານົມຂອງເອື້ອຍ ບາງເທື່ອເອື້ອຍກໍ່ແຫງນໜ້າຂຶ້ນຟ້າສູດລົມເຂົ້າປອດໃຫ້
  ອ້າຍຜຸຍໄດ້ຈູບໄດ້ຫອມຕາມລຳຄໍຕາມຕີນຫູ ເລື່ອນລົງມາຈູບຫອມໜ້າເອິກແລະເບິ່ງຄືເອື້ອຍ
  ຮູ້ໂຕວ່າແຟນລາວດຶງສະຫລິບລົງ ຈຶ່ງຈັບມືອ້າຍຜຸຍໄວ້ບໍ່ໃຫ້ແກ້ບໍ່ໃຫ້ເຮັດ ອຶດໃຈກໍ່ແຍກອອກ
  ຈາກກັນແລະພາກັນຍ່າງກັບຫລັງແລະລ້ຽວຊ້າຍມາຫາປະຕູເຂົ້າບ້ານ. ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ແປງເປົ້າ
  ສົ້ງບໍ່ໃຫ້ມັນປຸ້ງໂດຍແປງຈູ໋ແຂງໆຂຶ້ນມາໄວ້ຕາມແລວຊິບສົ້ງໃນຂະນະທີ່ສົບຕາກັບນ້ອງກິທີ່ນັ່ງ
  ຂອບຕຽງກອດໝອນແນບເອິກ, ເອື້ອຍກົກກັບອ້າຍຜຸຍຊ່ອຍກັນຈັດຖ້ວຍນ້ຳຫວານຢູ່ຫ້ອງຄົວ
  ທຸກເທື່ອທີ່ອ້າຍຜຸຍມາຫລິ້ນນຳ ເອື້ອຍຊິຊວນລາວອອກໄປຊື້ນ້ຳຫວານຮ້ານເອື້ອຍຕຸ່ນເພື່ອສ້າງ
  ໂອກາດໃຫ້ອ້າຍຜຸຍໄດ້ເວົ້າຄວາມໃນໃຈ ໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ລາວຕ້ອງການແລະແນ່ນອນ ເວລາ
  ຢູ່ນອກບ້ານເຂົາຊິຈັບມືກັນຍ່າງ ກອດແອວກັນຍ່າງຕາມປະສາບ່າວສາວເໝືອນຄົນຮັກຄູ່ອື່ນໆ
  ເຮັດກັນຫັ້ນລະ ແຕ່ເອື້ອຍກົກບໍ່ໃຫ້ຈູບປາກໃນທີ່ສາທາລະນະ ໃຫ້ຈູບແຕ່ແກ້ມ ລັບຕາຄົນຈຶ່ງ
  ໃຫ້ ສະນັ້ນເວລາເຂົາກັບມາແຕ່ຊື້ນ້ຳຫວານ ເຂົາຊິພາກັນແວ່ແຈຮົ້ວເບື້ອງຫົວຫ້ອງນອນນ້ອງກິ
  ກ່ອນຈະຫິ້ວຖົງນ້ຳຫວານເຂົ້າມາບ້ານ.
  ນ້ອງກິຄິດວ່າເອື້ອຍກົກຢ້ານມີລູກຈຶ່ງບໍ່ໃຫ້ອ້າຍຜຸຍນອນນຳ ຂ້ອຍວ່າເອື້ອຍກົກເປັນນັກຮຽນ
  ແພດສາດ ຮູ້ວິທີປ້ອງກັນໂຕ ຖ້າອ້າຍຜຸຍເປັນຄູ່ໝັ້ນ ລາວຄົງໄດ້ ເອື້ອຍກົກໃຫ້ອ້າຍຜຸຍໄດ້ແຕ່
  Oral Sex ກໍ່ຍ້ອນອ້າຍຜຸຍບໍ່ແມ່ນສາຍມິ່ງສາຍແນນກັນມາແຕ່ຊາດປາງກ່ອນ. ມືນັ້ນເຫັນຜູ່
  ເຖົ້າກາງຜ້າຢູ່ກ້ອງກົກຝາງແຄມທາງມາແຕ່ໜອງກະເລັນ ເອື້ອຍກົກເລີຍແວ່ເບິ່ງດູສ່ອງດວງ
  ຢາກຮູ້ວ່າຊິເສັງເຂົ້າແພດໄດ້ບໍ່ ຈາກນັ້ນກໍ່ຖາມເລື່ອງຄູ່ຄອງເໝືອນສາວໆທົ່ວໄປ, ຜູ່ເຖົ້າຄົນນັ້ນ
  ບວກລົບຄູນຫານວັນເດືອນປີເກີດແລ້ວກໍ່ໃຫ້ເອື້ອຍກົກແບມືທັງສອງຂ້າງໃຫ້ເບິ່ງກ່ອນຈະບອກ
  ເອື້ອຍກົກວ່າຄູ່ຜົວຂອງລາວມີຫລາຍຄົນຖ້າເອົາບໍ່ຖືກ ຖ້າເອົາຖືກຈະມີແຕ່ສອງແລະບອກອີກວ່າ
  ເກນຜົວແທ້ໆນັ້ນແມ່ນເຫັນກັນແລ້ວ ແມ່ນຄົນໃກ້ໆໂຕ ມີສາຍສຳພັນໃກ້ຊິດກັນຫລາຍ ຊາດ
  ກ່ອນເອື້ອຍກົກເປັນຜົວ ຊາຍຄົນນັ້ນເປັນເມຍ ຮັກກັນຫລາຍຈຶ່ງວິ່ງວອນສິ່ງສັກສິດໃຫ້ເພິ່ນຊ່ອຍ
  ໃຫ້ໄດ້ຢູ່ກິນນຳກັນທຸກໆຊາດ ບາງຊາດຜູ່ນຶ່ງເກີດເປັນຄົນ ອີກຜູ່ນຶ່ງເກີດເປັນສັດເດຍລະສານ
  ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເປັນຄູ່ຄອງກັນສົມປາດຖະໜາ ຊາດນີ້ສົມປາດຖະໜາແຕ່ມີມານມາຜ່ານກ່ອນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້
  ເປັນເມຍກົກຂອງຊາຍຄົນນັ້ນ. ເອື້ອຍກົກເວົ້າໃຫ້ໝູ່ລາວຟັງ ເຂົາກໍ່ຄິດວ່າຢ້ານລາວຈະໄດ້ເປັນ
  ເມຍນ້ອຍອາຈານສອນວິຊາລະບົບລະລາຍອາຫານເພາະເຫັນເອື້ອຍກົກມັກເຂົ້າໄປຖາມບົດ
  ຮຽນນຳອາຈານຄົນນັ້ນເລື້ອຍ ເອື້ອຍກົກກໍ່ໄລ່ຕີກົ້ນໝູ່ເມື່ອຮູ້ວ່າໝູ່ເບິ່ງຕົນໃນຂົ້ວລົບ.
  ຕອນນັ້ນຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ດອກວ່າເອື້ອຍກົກຍົ້ວຍວນພໍ່ ຈົນໄດ້ເຂົ້າມາອ່ານເລື່ອງຜູ່ຍິງຊື່ พลอย ທີ່ເລົ່າ
  ເລື່ອງສຽວຂອງຕົນໃຫ້ຊາວໂລກຟັງໃນເຟດບຸກຈຶ່ງຫວນຄືນຫລັງວິເຄາະພຶຕິກຳຂອງເອື້ອຍກົກ
  ຈຶ່ຶງຮູ້ວ່າເອື້ອຍມີແນວຄິດເໝືອນຜູ່ຍິງຊື່ พลอย ບໍ່ມີຜິດເລີຍແຕ່ຄົງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ເອື້ອຍກົກຈະ
  ເສຍເວລານັ່ງໜ້າຄອມເລົ່າເລື່ອງລາມົກແບບນັ້ນເພາະລາວມີຄົນໄຂ້ລົ້ນມືຈົນເກືອບບໍ່ມີເວລາ
  ເທັກແຄພໍ່ຜົວຕາມທີ່ແມ່ສັ່ງໄວ້. ເອື້ອຍກົກມັກອອກໄປນັ່ງຕັ່ງໄມ້ກ້ອງກົກມ່ວງອ່ານປຶ້ມນິຍາຍທີ່
  ເຊົ່າມາຈາກຮ້ານນົກແກ້ວ ຕອນນັ້ນປຶ້ມລາມົກບໍ່ທັນມີຂາຍຕາມແຜງໜັງສືແຄມທາງຄືດຽວນີ້
  ດອກ ໄດ້ແຕ່ອ່ານຕອບບັນຫາເຊັກຈາກນິຕະຍະສານ ขวัญเรือน ເທົ່ານັ້ນພໍໄດ້ຮູ້ເລື່ອງຜູ່ຍິງ
  ເລັກໆນ້ອຍໆ, ຕັ່ງໄມ້ໜ່ວຍນັ້ນມີບ່ອນວາງແຂນແຕ່ເອື້ອຍກົກມັກເອົາຂາເບື້ອງນຶ່ງຂຶ້ນໄປກ່າຍ
  ເພື່ອວ່າພໍ່ແນມມາຈະເຫັນເຄື່ອງໃນຂອງລາວ “ນັ່ງງາມໆແດ່ລູກ…ຂຶ້ນໄປຊ່ອຍແມ່ເຮັດກິນ
  ແລ້ວຈຶ່ງອ່ານໜັງສື.” ພໍ່ບອກເອື້ອຍກົກແບບນີ້ລະເວລາເພິ່ນແນມມາເຫັນ, ຂ້ອຍນັ່ງນັບຢາງກະ
  ຊູແນມໄປບໍ່ທັນເຫັນຫອຍເອື້ອຍ ລາວເອົາຂາລົງແລ້ວກໍ່ຍ່າງກົ້ນແງນຂຶ້ນໄປເຮັດກິນຊ່ອຍແມ່
  ຕາມທີ່ພໍ່ບອກ. ອ່ານເລື່ອງນີ້ຕໍ່ເດີ ເມື່ອຍກ໊ອບປີແລ້ວ ຊິເພດມາໃຫ້ອ່ານເລີຍສາ, ບ່າຍ2.

  เรื่องของหนูมีอยู่ว่า ตอนนั้นหนูอายุ14ปีหนูมาทำงานที่ชลบุรี พักอยู่ห้องเช่าที่เนินโมก หนูขับมอไซค์คว่ำได้รับบาดเจ็บที่มือทั้งของข้าง หนูได้บอกให้เพื่อนโทรบอกพ่อของหนูที่ทำงานอยู่ กทม.มาช่วยดูแลหนูหน่อย ตอนนั้นหนูเช่าห้องพักอยู่กับญาติๆที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเขามีผัวแล้วล่ะ ค่ะ ตอนเย็นวันนั้นพ่อหนูก็มาอยู่ดูแลหนู วันแรกๆก็ไม่มีอะไรค่ะหนูนอนกอดพ่อทั้งคืนทั้งที่มือเจ็บ เวลาอาบน้ำพ่อจะเป็นคนอาบน้ำให้หนูค่ะ พ่อล้างล้วงทุกอย่างของหนูเลยค่ะ หนูโดนมือพ่อล้างหีถู นมนานๆทำเอาหนูเสียวไปเหมือนกัน พอเวลาเข้านอนหนูก็นอนมุ้งเดียวกับพ่อ นอนกันคนละมุมกับญาติลูกป้าที่อยู่กับผัว หนูฟังเสียงเขาเอากันทุกคืน เวลาเขากระเด้ากันแรงๆมันเร้าอารมณ์ของหนูสุดๆเสียงดัง ผับๆๆๆๆ คืนนี้ก็เช่นกัน เสียงลูกสาวป้ากับผัวเอากันอีกแล้ว พ่อของหนูก็นอนกระสับกระส่ายเหมือนกัน ตอนนั้นเป็นหน้าหนาวเดือนธันวาคมพอดี หนูเลยขยับไปนอนคะแคงกอดพ่อไว้หนูทั้งๆที่มือของหนูยังเจ็บๆอยู่ แต่เสียงลูกสาวป้าเอากันกับผัวนี้ซิ มำให้หนูมีอารมณ์เงี่ยนจัดๆเลย หนูเอามือไปกุมเบาๆตรงเป้ากางเกงขาสั้นของพ่อ ควยของพ่อหนู ตอนนั้นก็แข็งปั๋งอยู่แล้ว พ่อคงมีอารมณ์เงี่ยนเหมือนหนูแน่เลย หนูเอามือลูบไล้เบาๆแล้วล้วงเข้าไปจับท่อนเอ็นของพ่อรูดเบาๆ พ่อของหนูอายุ35ปีเองค่ะ หนู14ปีเคยโดนแฟนเย็ดแค่ครั้งเดียว พ่อคงทนมือของหนูไม่ไหว พ่อพลิกตัวมากอดหนูแล้วถลกเสื้อชั้นในของหนูออกแล้วพ่อก็ดูดเลียเต้านมของ หนูอย่างมีอารมณ์มาก หนูเสียวสยิวเลยค่ะ สักครู่ต่อมาพ่อก็เอามือรูดกางเกงในของหนูออกไป พ่อลูบไล้จนน้ำเงี่ยนของหนูเองไหลออกมาจนแฉะง่ามขา แล้วพ่อของหนูก็เข้าซุกหน้าตรงเนินหี พ่อทั้งดูดทั้งเลียเนินนูนของหนู พ่อแยงลิ้นเข้าไปในร่องรูเลยค่ะ หนูอยากส่งเสียงร้องดังแต่ไม่กล้า กลัวลูกป้ารู้ว่าพ่อกับหนูกำลังมีไรกัน พ่อเลียของหนูจนพอใจแล้วพ่อก็เลื่อนตัวขึ้นทับหว่างขาของหนูจ่อท่อนเอ็นขนาด 6นิ้วตรง ร่องรูหีของหนูแล้วดันหัวบานยุบๆๆสามสี่ครั้งหัวบานแดงของพ่อก็มุดเข้าไปใน ร่องรูของหนูจนได้ เพราะน้ำเมือกเงี่ยนของหนูเอ่อไหลออกมาชโลมท่อนเอ็นของพ่ออย่างมาก หนูมีความสุขมากๆเลยค่ะลืมคำว่าพ่อไปเลยล่ะ พ่อดันท่อนเอ็นเข้าในของหนูจนสุด แล้วเริ่มซอยกระทุ้งๆจากช้าๆเป็นเร็วขึ้นๆสลับกันไป หนูต้องถ่างขาแอ่นเนินให้พ่อกระทุ้งท่อนเอ็นใส่อย่างถนัดๆ พ่อกระเด้าแต่ละทีหนูเสียวถึงมดลูกเลย.
  ค่ะผับๆๆๆๆถ้าไม่ใช่ญาติที่อยู่ด้วย หนูคงร้องครางลั่นห้องแล้วค่ะ พ่อชักท่อนเอ็นเข้าแต่ละทีถึงใจหนูเหลือเกินค่ะ พ่อกระเด้าควยใสกับหีของอยู่นานเกือบ15นาที พ่อของหนูกัดฟันกร็อดๆเลยซิ๊ดปากเบา แล้วสาวท่อนเอ็นใส่ของหนูอีกสามสี่ครั้ง พ่อก็กดท่อนเอ็นเข้ากับหว่างขาของหนูจนแน่นตึ๊บร้องอู้ววเบาๆ พร้อมกันนั้น น้ำเงี่ยนของพ่อหนูก็แตกพุ่งทะลักอย่างรุนแรงเข้าใส่ร่องรูของหนูปรี๊ดดๆๆๆๆ พอน้ำควยของพ่อออกหมด พ่อก็ฟุบตัวบนหนูเลยค่ะ หนูเสียวสุดสุดเช่นกันค่ะขมิบรูรับน้ำของพ่ออย่างซาบซ่านจิงๆ พอพ่อหายเสียวแล้ว ก็พลิกตัวลงนอนข้างกายหนู พักอยู่เกือบชั่วโมงพ่อก็เริ่มเอากันกับหนูอีก คืนนั้นหนูกับพ่อเอากันสามครั้งค่ะ ตอนเช้าหนูกับพ่อยังนอนหลับและเปลือยเปล่ากอดก่ายกันอยู่เลยค่ะ ผ้าห่มหล่นไปอยู่ปลายเตียง ลูกป้ากับผัว ลุกอาบน้ำกันตอนไหนก็ไม่รู้ รู้แต่ว่าเขาแต่งตัวจะออกไปทำงานแล้ว เขาก็คงรู้ว่าหนูกับพ่อเอากันแน่เลย ตอนกลางวันไม่มีใครอยู่ห้องหนูกับพ่อก็เอากันอีก2ครั้ง พ่อหนูหมดแรงเลยค่ะ พ่อมาอยู่รักษาตัวหนูพาไปหาหมอที่อนามัยทุกเช้าเพื่อล้างแผล เวลาอาบน้ำพ่อจะล้างให้หนูเสร็จแล้วก็เลียเนินหว่างขาให้หนูทุกครั้งเลย หนูมีความสุขมากค่ะ ใครจะว่าหรือคิดอย่างไรก็ช่างหนูไม่สนใจ พ่ออยู่ดูแลหนูอาทิตย์กว่าๆแผลที่มือมือหนูก็ดีขึ้นมาก ทำอะไรได้เอง พ่อก็กลับ กทม.คืนพ่อจะกลับ พ่อเอากันกับหนูอีก2ที ตอนสายๆพ่อกลับไปกทม. ตอนกลางคืนหนูนอนคิดถึงมากๆทุกวันอาทิตย์หนูจะเข้า กทม.มานอนค้างกับพ่อที่บ้านพัก บางทีหนูก็บอกให้พ่อมานอนค้างกับหนูที่ห้อง เพื่อนข้างห้องและลูกสาวของป้าก็รู้ว่าหนูกับพ่อเอากันทุกคืน แต่หนูไม่สนใจใครทั้งนั้น คืนวันศุกร์ต่อมาหนูเข้า กทม.มานอนค้างคืนกับพ่อที่บ้านพักพนักงานซอยสวนพลู1 ตอนกลางคืน2-3ทุ่ม แม่ของหนูแต่งตัวสวยออกไปข้างนอกกับเพื่อน หนูกับพ่อนอนดูทีวีกันอยู่ในห้อง2คน หลังจากนั้นประมาณเ5ทุ่ม พ่อก็ดับไฟนอน และนอนกอดกันกับหนูอยู่ เสียงโทรศัพย์มือถือของพ่อก็ดังขึ้น พ่อกดรับสายและเปิดเสียงลำโพงนอกเครื่องให้หนูฟังเสียงด้วยใกล้ๆ หนูได้ยินแต่เสียงแอร์และเสียงคนคุยกัน หนูถามพ่อว่าเสียงอะไร พ่อบอกว่าเสียงแม่กำลังจะเอากันกับคนอื่น อยู่ในโรงแรมม่านรูดสาทร11 พ่อพูดจบก็ดูดเลียเต้านมของหนูไปด้วยสลับกันทั้ง2ข้าง ต่อมาพ่อก็ก้มลงดูดเลียร่องรูของหนูที่กำลังชุ่มแฉะไปด้วยน้ำเมือกเงี่ยนที่ เอ่อไหลออกมา ต่อมาหนูก็ได้ยิน
  เสียงผู้ชายและผู้หญิงร้องครางกระเสร่าและเสียงกระเด้าจน เตียงดังลั่นห้อง พ่อของหนูก็ลุกขึ้นมาทับหว่างขาของหนู จ่อท่อนเอ็นตรงปากรู แล้วดันดันเบาๆ4-5ครั้งท่อนเอ็นของพ่อก็มุดดันเข้ามาในร่องรูของหนูจนสุดโคน พ่อของหนูก็เริ่มกระเด้าท่อนเอ็นแรงและเร็วขึ้นๆผับๆๆๆๆเสียงแม่ของหนูกำลัง เอากันกับคนอื่นอยู่ในโรงแรมก้ยังส่งเสียงดังตลอดเวลา จนพักใหญ่ก็ได้ยินเสียงร้องอู้ววซี๊ดๆๆดังๆหลายครั้ง เสียงครางก็เงียบลง ได้ยินแต่เสียงแอร์ดังอยู่เท่านั้น พ่อของหนูก็เร่งกระเด้าท่อนเอ็นใส่กับร่องรูของหนูแรงขึ้นๆจนครู่หนึ่งพ่อ ของหนูก็ร้องอู้ววกดท่อนท่อนเอ็นแน่นตึ๊บกับหว่างของหนู น้ำเงี่ยนร้อนๆของพ่อก็แตกทะลักเข้าในร่องรูของอย่างแรงจนรู้สึกได้ ปรี๊ดๆๆๆๆพ่อนอนทับบนตัวของหนูอย่างสุขสมและหมดแรง ประมานเที่ยงคืนกว่าๆแม่ของหนูก็กลับมาที่ห้อง แม่เปิดประตูห้องเข้ามา เห็นพ่อนอนกอดหนูอยู่บนที่นอน แม่ถามพ่อว่า ทำอะไรลูกหรือเปล่า พ่อบอกว่านอนกอดลูกสาวเฉยๆไม่ได้ทำอะไร หลังจากนั้นแม่ก็ดับไฟนอน สักพักหนึ่งเสียงแม่ของหนูครางเบาๆในลำคอ พ่อกับแม่ของหนูนอนริมหน้าต่างที่สว่างค่อนข้างมาก หนูพอจะมองเห็นเมื่อสายตาชินกับแสงในห้อง พ่อของหนูกำลังดูดเลียที่เนิหว่างขาของแม่อย่างอร่อยลิ้น แม่ของหนูก็อ้าขาออกให้พ่อเลียให้อย่างสุดเสียว ตอนที่พ่อกระเด้าท่อนเอ็นใส่ร่องรูของแม่ เสียงพ่อของกระซิบถามแม่ว่าดีมั้ยคืนนี้ โดนเอาไปกี่ที แม่บอกพ่อโดนคนชื่อหนุ่ม นักร้องผับเดือนเพ็ญ เอาไป2ที น้ำเต็มรูหีเลย เสียงพ่อหนูพูดว่า มิน่าล่ะรูหีทั้งลื่นทั้งหลวมจิงๆ พ่อของหนูกระเด้าไปด้วยและครางซี๊ดตลอดเวลา จนครู่หนึ่งพ่อก็กระเด้าท่อนเอ็นใส่ร่องรูของแม่อย่างเต็มที่ผับๆๆๆๆแล้ว ร้องอู้ววกดท่อนเอ็นแน่นกับหว่างขาของแม่ไว้แน่น หลังจากนั้นครู่หนึ่ง พ่อก็พลิกตัวลงนอนข้างๆแม่อย่างหมดแรง หนูนอนหลับไปด้วยความเงี่ยนที่เอ่อล้นออกมาแฉะร่องรู พักใหญ่ๆ มารู้สึกตัวอีกครั้ง ตอนที่พ่อของหนูมานอนกอดและลูบคลำเนินหว่างขาของหนูอีก หนูอ้าขาให้พ่อลูบไล้ตรงเนินนูนอย่างเต็มใจ พ่อซบหน้าลงเลียร่องรูให้หนูอีกครั้ง ครู่หนึ่งพ่อก็เอาท่อนเอ็นมุดเข้าในร่องรูของหนูอีกครั้ง พ่อเริ่มกระเด้าท่อนเอ็นแรงขึ้นๆเป็นลำดับๆผับๆๆๆ จนพ่อปล่อยน้ำเมือกเสียวเข้าใส่ในร่องรูของหนูเป็นครั้งที่2 พ่อจึงค่อยๆคลานนอนกับแม่ ที่นอนหลับไหลเพราะโดนไป3ครั้งแล้วคืนนี้ ..คืนวันเสาร์ แม่ของหนูแต่งตัวไปข้างนอกอีก พอดึกๆแม่ก็โทรศัพย์มาให้พ่อฟังเสียงเวลาที่เอากันกับคนอื่น พ่อก็เอากันกับหนูไปด้วย พ่อบอกตื่นเต้นสุดที่แม่เอากันกับคนอื่นในโรงแรมม่านรูด ส่วนพ่อเอากันกับลูกสาวตัวเองอยู่ที่ห้อง พ่อกระเด้าท่อนเอ็นใส่ร่องรูของหนูไม่รู้เบื่อเหนื่อยเสียงดังผับๆๆๆๆจนพ่อ ของหนูน้ำเงี่ยนแตกทะลักออกใส่รูของหนูอย่างมากมาย พอเที่ยงคืนกว่าๆแม่ก็กลับมาที่ห้องพัก แล้วก็ดับไฟเอากันกับพ่อต่อทันที เสียงพ่อถามแม่ว่าคืนนี้ไปเอากับใคร แม่บอกพ่อว่าไปกับคนชื่อสุวิทย์ ทำงานรับเหมาก่อสร้าง ไปเจอกันในผับ ขากลับเขาขอมาส่งที่บ้าน แม่เลยไปกับเขาที่โรงแรม ให้เขาเอา2ที แม่บอกควยเขาใหญ่มากฝังมุก2เม็ดด้วย พ่อถามแม่ว่าแล้วเสียวรูหีมั้ยล่ะ แม่บอกว่าเสียวซิทั้งใหญ่และยาวแบบนั้นแล้วยังฝังมุกอีกต่างหาก เสียงพ่อเร่งกระเด้าท่อนเอ็นใส่รูของแม่ดังผับๆๆๆๆๆแล้วพ่อก็ร้องอู้ววแม่ ของหนูก็ครางซี๊ดดไม่หยุดปากเหมือนกัน ตอนดึกๆพ่อก็มาเอากันกับหนูอีก ครั้งนี้ พ่อกระเด้าควยใส่หีของหนูรุนแรงมาก จนแม่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมา แต่แม่ก็รอให้หนูกับพ่อเอากันจนเสร็จก่อน หลังจากพ่อกลับไปที่นอน แม่ก็ดึงแขนของพ่อออกไปคุยกันนอกห้อง แม่บอกให้พ่อพาหนูกลับชลบุรีในตอนเช้า ไม่งั้นเขาจะประจานให้คนอื่นรู้ว่าพ่อกับลูกมีไรกัน แม่หนูเขาสงสัยอยู่เหมือนกัน ว่ามาหาพ่อทำไมพกยาคุมมาด้วย เขาแอบดูกระเป๋าเสื้อผ้าหนู ตอนเช้าพ่อก็ขับรถมาส่งหนูที่ชลบุรี พอมาถึงห้องพัก หนูกับพ่อก็เย็ดกันอย่างรุนแรง หนูกับพ่อต่างก็กระแทกกระเด้าใส่กัน อย่างหนักหน่วงและรุน แรงผับๆๆๆๆ จนพ่อกับหนูขึ้นสวรรค์ไปด้วย วันนั้นพ่อเอากันกับหนูทั้งวันจนถึง4โมงเย็นพ่อก็กลับกทม. หลังจากนั้นอีกไม่นานจากนั้นหนูก็มีผัวค่ะ อยู่ที่หนองไผ่แก้ว หนูย้ายมาเช่าหอพักใกล้ๆที่ทำงานบริษัท IMC พ่อของหนูก็ยังแอบหนีแม่มาเอากับหนูอยู่เช่นเดิมค่ะ มีครั้งหนึ่งพ่อบอกว่า พ่ออยากเย็ดกับหนูตอนมีน้ำเงี่ยนของแฟนหนูเอ่อล้นเต็มร่องรูของหนู พ่อบอกว่าจะมาหาหนูแต่เช้า ให้หนูเอาผัวตอนเช้าก่อนผัวหนูไปทำงาน เช้าวันนั้นหนูก็ชวนผัวเอากันตอนเช้าอย่างที่พ่อต้องการ พอผัวหนูเอาเสร็จ ผัวหนูก็แต่งตัวไปทำงาน หนูยังนอนอยู่บนที่นอนค่ะ หนูก็โทรบอกพ่อ ว่าผัวหนูออกไปทำงานแล้ว สักครู่พ่อของหนูก็เปิดประตูเข้าห้องพักของหนู พ่อเปิดผ้าห่มขึ้นจับขาหนูอ้าถ่างออกเพื่อดูน้ำเมือกเงี่ยนของพ่อหนูที่ ปล่อยใส่ไว้ในรูเมื่อครู่นี้อย่างสนใจมาก พ่อก้มดูอย่างตื่นเต้นพอหนูแยกขาออก น้ำเงี่ยนของผัวหนูก็ไหลย้อยออกมาเป็นทางขาวข้านเลย พ่อหนูก้มลงเลียน้ำเสียวของผัวหนูที่ไหลออกมาจากร่องรูของหนูทันที หนูหลับตาอ้าขาให้พ่อเลียร่องรูอย่างสมใจของพ่อเลยค่ะ หลังจากพ่อเลียหีของหนูจนพอใจแล้ว พ่อก็เอาท่อนเอ็นถูไถร่องรูเบาๆแล้วดันมุดเข้าไปในร่องรูของหนูช้าๆ พ่อบอกเสียวมากที่ได้เย็ดหนูต่อจากผัวแบบนี้ พ่อเริ่มกระเด้าท่อนเอ็นใส่กับร่องรูของหนูอย่างหนักหน่วงเสียงดังผับๆๆๆๆๆ จนพักใหญ่พ่อของหนูก็ร้องอู้ววซี๊ดปากเบาๆ น้ำเงี่ยนร้อนๆของพ่อหนูก็แตกพุ่งปรี๊ดๆๆๆๆเข้าไปผสมกับน้ำเงี่ยนของผัวหนู ที่อยู่ในร่องรูก่อนนี้อย่างมากมายจิงๆ หนูเสียวซ่านสุดๆเป็นครั้งแรกที่หนูโดนผัวและพ่อตัวเองเย็ดต่อกัน2คนแบบนี้ จนพ่อหมดแรงนอนกอดกับหนู ทั้งๆที่ท่อนเอ็นของพ่อยังแข็งคารูหีของหนู หลังจากหายเหนื่อยแล้ว พ่อก็เอากันกับหนูอีก วันนั้นพ่อเอากันกับหนู3ครั้ง แบบไม่ให้หนูลุกล้างหีเลย พ่อหนูบอกชอบแบบนี้มาก วันหลังพ่อขอแบบนี้อีกนะ หนูถามพ่อว่ารูของหนูทั้งลื่นทั้งหลวมเพราะน้ำเมือกแบบนี้ทำไมพ่อถึงชอบ พ่อหนูบอกแต่ว่าชอบเย็ดต่อคนอื่นแบบนี้มาก หนูเลยแกล้งพูดเล่นๆว่า แสดงว่าพ่อให้คนอื่นมาเอากับแม่ก่อนแน่เลยใช่มั้ย พ่อหนูก็ยิ้มๆ พอบ่าย3-4โมงเย็น พ่อหนูก็กลับเข้ากรุงเทพฯ ตอนกลางคืนผัวก็เอากันกับหนูอีก2ที จนผัวหนูสงสัยว่าทำไมคืนนี้รูของหนูหลวมจัง เหมือนโดนใครเย็ดมาทั้งวัน หนูเลยแกล้งงอนใส่และพูดว่า อยากให้คนอื่นเอาเมียตัวเองมั้ยล่ะ ผัวหนูก็ขอโทษ หลังจากนั้นพ่อได้มาเอากันกับหนูต่อจากผัวของหนูอีกหลายครั้งในตอนเช้าๆจน หนูท้อง หนูเองก็ยังไม่รู้ว่าท้องกับใคร..

 78. ເດັກຫື່ນ
  ເດືອນມີນາ 21, 2016 ເວລາ 11:38 pm

  ໄດ້ເບິ່ງຊື່ໆກໍ່ມີແຮງ 🙂

 79. Sinclair
  ເດືອນເມສາ 6, 2016 ເວລາ 4:15 pm

  ເລື່ອງມັນເກີດຂຶ້ນຕອນໄປທ່ຽວລະຍອງ, ກິນອາຫານທະເລແຊບໆແລ້ວກໍ່ພາກັນລົງເຮືອ
  ນັ່ງຊົມວິວ ພໍກັບມາຮອດຝັ່ງ ນາງເມຍພັດເກີດອາການເມົາບົກ ເມົານ້ຳ ເມົາ wine ຈົນ
  ຊິຍ່າງບໍ່ຮອດຫ້ອງພັກຈົນຕ້ອງໄດ້ເຟືອລາວມາຫາຕຽງ ໝູ່ໄປນຳກັນກໍ່ແຊວວ່າຫາລາຍ
  ຢາກເຮັດກັນແຕ່ຂ້ອຍຮູ້ວ່ານາງເມຍເມົາແທ້ເພາະອົດເຫຼົ້າໄວເກືອບ 3 ຈອກ. ຂ້ອຍນັ່ງເບິ່ງ
  ທີວີ ປ່ຽນຄື້ນໄປມາລູກສອນເພື່ອເລືອກຊ່ອງໜັງເອັກເບິ່ງແກ້ເຊັງ, ເບິ່ງໄປເບິ່ງມາ ໂຄຍກໍ່
  ແຂງ ເມຍກໍ່ນອນຫຼັບປານຕາຍ ຂາຂວາຢຽດສື່ ຂົດເຂົ່າຊ້າຍຂຶ້ນມາເກືອບຮອກບັກແອວ
  ໂຊຂາອ່ອນໃຫ້ເບິ່ງແບບສະບາຍໆຕາ, ເປີດຂາສົ້ງຂຶ້ນກໍ່ເຫັນແຂບສະຫຼິບສີຟ້າ ຄ່ອຍໆ
  ສອດນິ້ວເຂົ້າໄປລູບນອກສະຫຼິບ ນາງເມຍກໍ່ບໍ່ມີທ່າທີຈະຕື່ນ ສອດນິ້ວເຂົ້າໄປຕາມຂອບສະ
  ຫຼິບ ຊອກພົບເມັດແຕກແລ້ວກໍ່ເຂ່ຍຫລິ້ນຕາມເຂົາເຮັດກັນໃນຈໍທີວີ.
  ສັງເກດເບິ່ງສີໜ້ານາງເມຍກໍ່ທຳມະດາ ບໍ່ສະແດງອາການສຽວຄືຕອນລາວມີສະຕິ ຈຶ່ງປົດ
  ເຂາະສົ້ງດຶງລົງພ້ອມສະຫຼິບ, ກົ້ມດົມຫີຫອມອ່ອນໆກ່ອນຈະໃຊ້ລິ້ນເລບຕາມຮ່ອງຫາແຕດ
  ແຍ່ນິ້ວເຂົ້າໄປສະຫຼັບຈັງຫວະເລຍແຕດ ບໍ່ດົນກໍ່ຮູ້ສຶກວ່ານ້ຳນາງເມຍຊຶມອອກມາຈົນສາ
  ມາດຍັດນິ້ວຊີ້ເຂົ້າໄປຊ່ອຍນິ້ວກາງອີກແຮງນຶ່ງ. ຈຸດສຸດຍອດຫຼື G-spot ຂອງເມຍຂ້ອຍຫາ
  ບໍ່ຍາກດອກ ມັນບໍ່ຢູ່ເລິກເໝືອນເມຍຄົນອື່ນ, ແກ້ສົ້ງສະຫຼິບອອກເພື່ອໃຫ້ໂຄຍແຂງຕົວໄດ້
  ເຕັມທີ່ ກັ້ນໃຈຄ່ອຍໆຍັດເຂົ້າຮູຫີເມຍ ຢ້ານລາວຕື່ນຂຶ້ນມາຈົນຫົວໃຈເຕັ້ນຕຸ໊ບໆ ໂຊກດີທີ່
  ນ້ຳເມົາເປັນໃຈ ເມຍຈຶ່ງນອນກົນໄຮ້ສະຕິຈົນຂ້ອຍສີ້ແລ້ວເກືອບຊົ່ວໂມງຈຶ່ງລຸກງົວເງຍຂຶ້ນມາ
  ຖາມຂ້ອຍວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງແກ້ເຄື່ອງຂ້ອຍອອກ? ຂ້ອຍກໍ່ຕອບວ່າ ຢາກເຫັນຄວາມງາມຕອນ
  ເຈົ້ານອນຫຼັບ 🙂 ລາວຍິ້ມແບບອາຍໆຄືຕອນເອົາກັນໃໝ່ໆເມື່ອຂ້ອຍຍ້ອງຍໍຊື່ນຊົມຄວາມ
  ງາມໄຮ້ສະຕິຂອງລາວກ່ອນຈະລຸກຂຶ້ນໄປອາບນ້ຳລ້າງສ່ວຍໃຫ້ສະອາດກຽມເຂົ້າບັນຮົບ
  ຮອບເດິກ 🙂
  storyjung.com/index.php/topic,1474.0.html?PHPSESSID=c0b316e22daa59cf9abc03707e6245bf

 80. Sinclair
  ເດືອນເມສາ 17, 2016 ເວລາ 9:56 pm

  ຊື່ສຽງລຽງນາມບໍ່ສຳຄັນປານໃດດອກ ຢ່າຢາກຮູ້ໄປເລີຍ, ຢູ່ບ້ານມີແຕ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ
  ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມາຮຽນມັດທະຍົມຢູ່ໃນເມືອງ, ຜູ່ໃດບໍ່ມີພີ່ນ້ອງກໍ່ເຂົ້າຢູ່ຫໍພັກ ຂ້ອຍຢູ່ນຳ
  ເອື້ອຍລູກປ້າ ລຸງຊື້ໄວ້ໃຫ້ລູກສາວເພິ່ນຢູ່ຕອນຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ ປ້າລຸງມີຖານະດີ
  ບໍ່ຢາກໃຫ້ລູກສາວທັງສອງລຳບາກ ຊື້ BMW ໃຫ້ເອື້ອຍແອ໋ວຂີ່ ສ່ວນເອື້ອຍອ໋ອຍຂີ່ Audi.
  ເອື້ອຍທັງສອງຂາວງາມເທົ່າໆກັນ ຫຸ່ນສູງໃຫຍ່ ເອື້ອຍແອ໋ວອວບກ່ວາ ເອື້ອຍອ໋ອຍຫຸ່ນ
  ຊະເລັນເດີ ມັກນຸ່ງຊະເກິດສັ້ນໄປຮຽນແລະມັກນຸ່ງສັ້ນນຸ່ງບາງອອກທ່ຽວກາງຄືນ ສະເກິດ
  ບາງໂຕສັ້ນໆຮັດໆ ນັ່ງບໍ່ລະວັງດອກເຫັນເລື້ອຍສະຫຼິບສີສິ້ວສີແດງຫັ້ນນະ ລາວຄົງເຫັນ
  ຂ້ອຍເປັນເດັກນ້ອຍຈຶ່ງທຳຕົວສະບາຍໆແນວນັ້ນ.
  ບ້ານສອງຊັ້ນ ເພິ່ນໃຫ້ຂ້ອຍຢູ່ຊັ້ນລຸ່ມ ສອງເອື້ອຍນ້ອງເພິ່ນຢູ່ຊັ້ນເທິງແຕ່ຫ້ອງນ້ຳຊັ້ນເທິງ
  ນ້ຳອອກຄ່ອຍບໍ່ແຮງຄືນຫ້ອງນ້ຳລຸ່ມ, ຕອນເຊົ້າຕ່າງຄົນກໍ່ຕ່າງຟ້າວເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳນຸ່ງເຄື່ອງ
  ອອກບ້ານໄປຮຽນ ບາງມື້ດເອື້ອຍແອ໋ວກໍ່ລົງມາອາບລຸ່ມຖ້າເອື້ອຍອ໋ອຍເຂົ້າກ່ອນ ບາງມື້
  ເອື້ອຍອ໋ອຍກໍ່ລົງມາອາບລຸ່ມຖ້າເອື້ອຍແອ໋ວເຂົ້າກ່ອນ ຂ້ອຍເຂົ້າສຸດທ້າຍ. ເສື້ອຜ້າແກ້
  ອອກໄວ້ຄົນລະກະຕ່າ 9-10 ແມ່ບ້ານຈຶ່ງເອົາໄປຊັກ ພັກວັນເສົາແລະອາທິດ.
  ເຊົ້າວັນເສົານັ້ນ ເອື້ອຍທັງສອງໄປຍ່າງຫລິນສວນສາທາລະນະຂອງກຸ່ມບ້ານ, ຂ້ອຍເອົາ
  ເຄື່ອງໄປໃສ່ກະຕ່າ ເຫັນສະຫຼິບຜ້າເອື້ອຍແອ໋ວໃນກະຕ່າກໍ່ເລີຍຈັບຂຶ້ນມາເບິ່ງຄາບເປື້ອນ
  ຂາວໆຍາວເກືອບສອງຂໍ້ມື ກິ່ນແປກໆ ຊິເໝັນກໍ່ບໍ່ເໝັນ ຊິຫອມກໍ່ບໍ່ຫອມ ກິ່ນນັ້ນເຍົ້າ
  ອາລົມດີ ຍິ່ງສູດດົມເຂົ້າປອດເລິກໆກໍ່ຍິ່ງມີອາລົມໂຄຍແຂງຄັບສົ້ງ ຄົ້ນເອົາສະຫຼິບນິລົງ
  ເອື້ອຍອ໋ອຍໃສດົມ ກິ່ນບໍ່ເຍົ້າອາລົມຄືສະຫຼິບເອື້ອຍແອ໋ວເດີ, ຈາກມື້ນັ້ນມາ ຂ້ອຍມັກ
  ເອົາສະຫຼິບເອື້ອຍແອ໋ວມາດົມຕອນຊັກວ່າແຕ່ບໍ່ໄດ້ແຕກໃສ່ສະຫຼິບລາວດອກ.
  ຄວາມລັບບໍ່ມີໃນໂລກ ຜີຂາຍໜ້າຖືກເອື້ອຍແອ໋ວຈັບໄດ້ຄົງເປັນເພາະແມ່ບ້ານເຫັນຜິດ
  ປົກກະຕິຈຶ່ງເວົ້າກັບເອື້ອຍ ຕາມປົກກະຕິເພິ່ນແກ້ສະຫຼິບກັບສົ້ງນຸ່ງນອນອອກພ້ອມກັນ
  ມັນຊິກໍ້ຕິດກັນຢູ່, ເຫັນເພິ່ນດັບໄຟຫ້ອງນອນແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ຢ່ອງອອກໄປຫ້ອງຊັກເຄື່ອງ
  ຊອກຫາສະຫຼິບມາດົມໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າເອື້ອຍແອ໋ວຈອບລົງມາເບິ່ງ 🙂 ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າເອື້່ອຍລົງ
  ໂທດຂ້ອຍແນວໃດກໍ່ເຂົ້າໄປອ່ານຕໍ່ໄດ້ທີ່ pidsawad.com/4/

 81. Antman23
  ເດືອນເມສາ 29, 2016 ເວລາ 6:03 pm

  ນ້ຳຫລານ

  ເລື່ອງຂອງເຮົາເກີດຂຶ້ນຫລາຍປີແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ເຮົາອາຍຸ 18, ຫລາຍຄົນຄົງຄິດວ່າ
  ເຮົາເຖົ້າເກີນໄປທີ່ຈະມົກມົວກັບເລື່ອງແບບນີ້ ເຮົາວ່າເຮົາເດັກເກີນໄປເພາະຍັງ
  ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຫາເງິນໃຊ້ຈ່າຍເອງ ຍັງແບມືຂໍເງິນນ້ຳລຸງນ້ຳປ້າໃຊ້ຢູ່ນະ ເພິ່ນບໍ່ມີລູກ
  ຈຶ່ງເອົາເຮົາມາລ້ຽງເພື່ອແບ່ງເບົາພາລະຂອງພໍ່ແມ່ ເພິ່ນມີລູກຫລາຍຄົນ ອາດຈະ
  ເປັນຍ້ອນເຮົາຮູ້ຄວາມແລະໜ້າຮັກ ລຸງປ້າຈຶ່ງເລືອກເອົາເຮົາມາລ້ຽງດ້ວຍຄວາມ
  ຮັກແລະເອັນດູ ແຕ່ພໍເຮົາໃຫຍ່ເປັນສາວນ້ອຍ ເພິ່ນກໍ່ຄົງຢາກໃຫ້ເຮົາດູເອັນຈຶ່ງ
  ເຮັດຫຍັງບໍ່ລະວັງ.
  ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ເວລາຄຣູອາຈານແລະພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນມີການສຶກ
  ສາອົບແນວຄິດການເມືອງຫຼືມີການປະຊຸມມິດຕິງ ເຮົາມັກຈະໄປແຮັງເອົ໊າກັບໝູ່
  ຢູ່ຮ້ານ Starbucks ໃກ້ໆໂຮງຮຽນຈົນຮອດ 4 ໂມງ ຈຶ່ງແຍກກັນກັບບ້ານໃຜມັນ.
  ກຸ່ມເຮົາມີ 5 ຄົນ ຊາຍ 2 ຍິງ 3, ສາວ A ເປັນແຟນທ້າວ B ສ່ວນເຮົາແລະອີກສອງ
  ຄົນເປັນພຽງໝູ່ກັນ ທ້າວ C ອາດຈະມັກສາວ D ແຕ່ສາວດີມັກຜູ່ບ່າວລຸ້ນອ້າຍທີ່
  ເປັນດາວຟຸດບອນຂອງໂຮງຮຽນຈຶ່ງບໍ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ທ້າວຊີໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ລາວ
  ຕ້ອງການເຮັດເໝືອນຄູ່ສາວເອທ້າວບີ, ກອດຈູບລູບຄຳກັນເປັນເລື່ອງທຳມະດາສຳ
  ລັບເຂົາ ເວລາຊິມີຫຍັງກັນແທ້ໆເຂົາຈະນັດກັນໄປເຮັດຕາມສະຖານທີ່ລັບໆ.
  “ເວົ້າແທ້ເດີ ໂຕເຄີຍເຫັນຂອງຜູ່ຊາຍບໍ່?” ສາວດີຖາມເຮົາຢູ່ຫ້ອງສຸຂາຍິງ ເຮົາແກ່ວງ
  ຫົວ ບໍ່ກ້າບອກຄວາມຈິງ ຢ້ານໝູ່ຊັກຖາມຕໍ່, “ເຮົາກໍ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນຂອງຄົນອື່ນ” ສາວ
  ດີເວົ້າຂຶ້ນຄືກັບວ່າອ່ານໃຈເຮົາອອກ, “ໂຕໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?” ເຮົາແກ້ງບໍ່ເຂົ້າ
  ໃຈຄວາມໝາຍຂອງລາວ ຄິດວ່າລາວເຄີຍເຫັນຂອງອ້າຍບ່າວມໍ6, ພວກເຮົາຢູ່ມໍ4.
  “ເພິ່ນບໍ່ມັກນຸ່ງເຄື່ອງນອນ, ກໍ່ຊິເຫັນ.” ສາວດີຊະງັກຄຳເວົ້າໄວ້, ແຕ່ງໜ້າທາຄິ້ວຊາມ
  ຊາຜູ່ຍິງໄວກາງຄົນອອກຈາກຫ້ອງນ້ຳກ່ອນຈຶ່ງເວົ້າໃຫ້ເຮົາຟັງພໍສັງເຂບ.
  ລຸງເຮົາກໍ່ມັກນຸ່ງແຕ່ສະຫລິບນອນຄືກັບພໍ່ແລະອ້າຍນ້ອງຂອງສາວດີ, ເຮົາກໍ່ອົດບໍ່ໄດ້
  ທີ່ຈະເຫຼືອບຕາໄປເບິ່ງ ທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າເພິ່ນມັກໄປຍ່ຽວຢູ່ຂ້າງກົກສີດາຫລັງວິດ ເພິ່ນຈະ
  ເຂົ້າວິດແຕ່ຍາມເພິ່ນປວດຖ່າຍໜັກ ເວລາປວດເບົາ ຈະເດ່ໃສ່ແຈນັ້ນເດ່ໃສ່ແຈນີ້
  ຕອນມັນຫົດກໍ່ປະມານຄໍແກ້ວ Smirnoff ແຕ່ເວລາມັນແຂງໂຕ ຂະນາດອາດຈະເທົ່າ
  ດ້າມສາກກະເບືອ ກຳມືເອົາປາຍນິ້ວໂປ້ຈຸໃສ່ປາຍນິ້ວຊີ້ຄົງພໍດີ. “ລອງເບິ່ງແມ໊ະເຮີຍ
  ສຽວດີໃດ໋!” ສາວດີຍື່ນໝາກແຕງນ້ອຍມາໃຫ້ເຮົາຖູງ່າມຂາຫລິ້ນ, ຮູ້ສຶກກະດຽມ
  ແຕ່ພໍຖູໄຖໄປມາເບົາໆຕາມສາວດີແນະນຳຈຶ່ງຮູ້ວ່າມັນສຽວແທ້ແລະເມື່ອອາລົມຮ້ອນ
  ຂຶ້ນເຮົາກັບສາວດີກໍ່ແກ້ເຄື່ອງໃຫ້ຄວາມສຸກຊຶ່ງກັນແລະກັນ.
  ຂຶ້ນມໍ6 ສາວດີຍ້າຍໄປຮຽນຢູ່ Zeyan ບ່າວຊີກໍ່ຈີບເຮົາຕໍ່, ດ້ວຍຄວາມຢາກຮູ້ໃນສິ່ງ
  ທີ່ລຸງປ້າຫ້າມ ລອງເຮັດ oral sex ນອກຜ້າ ແຕ່ບ່າວຊີບໍ່ສຸພາບກັບເຮົາ ແບບວ່າຢາກ
  ຝືນໃຈເຮົາ ເຮົາກໍ່ເລີຍເຊົາຫລິ້ນກັບລາວແລະອາໃສນິ້ວຕົນເອງລະບາຍຄວາມຢາກ.
  “ແພມ…” ລຸງມັກເອີ້ນແຕ່ຄຳທຳອິດຂອງຊື່ເຮົາ ບໍ່ມັກເອີ້ນເຕັມຊື່ Pamela ຄືອາຈານ
  ຂອງໂຮງຮຽນເອີ້ນຊື່ປະຈຳວັນ, “ປ້າໂຕໄປດົນແລ້ວຫວາ?” ລຸງເຄາະປະຕູຫ້ອງຖາມ
  ປ້າໄປ Sparks ກັບໝູ່ເພິ່ນ ແລ້ວງານບຸນຈຶ່ງຈະກັບມາແລະວຽກບ້ານການເຮືອນໃຫ້
  ເຮົາເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບ, “ຖ້າໂຕແລ້ວວຽກ ເອົາຜັກຫອມກັບສະຫລັດອອກມາລ້າງໃຫ້
  ແດ່ ຊິແກ້ມງົວເຜົາກັບລຸງ Frank “. ຖ້າປ້າຢູ່ ເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃກ້ວົງເບຍດອກແຕ່
  ເມື່ອແມວບໍ່ຢູ່ ໜູກໍ່ເຕັ້ນດ໋ອງໆ ເຮົາເອງກໍ່ຄິດຢາກຈຶງໂທເອີ້ນໝູ່ມາຮ່ວມອີກສອງຄົນ,
  ລືມບອກ ໝູ່ໃໝ່ສອງຄົນນີ້ເປັນນັກດື່ມແລະມັກດື່ມຮ່ວມວົງກັບບ່າວແກ່ ເວລາຄຣູອາ
  ຈານມີງານສະຫລອງ ສອງຄົນນີ້ມັກມີໜ້າ, ເຮົາຂຶ້ນລົດກັບລຸງແຟັຣ໌ງໄປຮັບເຂົາເຈົ້າ
  ປ່ອຍໃຫ້ລຸງກັບປ້າ Rosa ມີໂອກາດໄດ້ຢູ່ນຳກັນຕາມລຳພັງສອງຕໍ່ສອງ, ປ້າໂຣຊາເປັນ
  ແຟນຂອງລຸງແຟັຣ໌ງແຕ່ເພິ່ນມັກມີຫຍັງກັບລຸງ. ເຫດການຕໍ່ໄປແມ່ນຄ້າຍໆກັບເລື່ອງ
  ຂອງຜູ່ນີ້ລະ 🙂
  indiansexstories.net/incest/kerala-aunt-fucked-hard/

 82. ກະເຊາະທອງ
  ເດືອນພຶດສະພາ 10, 2016 ເວລາ 5:04 pm

  ຢ່າຄິດວ່າຂ້ອຍເປັນກະເທີຍເດີ, ຢາກໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງຫື່ນໄດ້ເຫັນໂຄຍໃຫຍ່ຈຶ່ງເອົາ
  ມາໂພສໃຫ້ເບິ່ງ ຖ້າໂຄຍຂ້ອຍໃຫຍ່ຍາວໄດ້ຂະນາດນີ້ ນ້າສາວເບັນຄົງມີຄວາມສຸກ.
  ຊື່ແທ້ເພິ່ນບໍ່ແມ່ນເບັນດອກ ແຕ່ເພິ່ນຝັນຢາກຂີ່ເບັນ ບີເອັມກໍ່ບໍ່ມັກ ມັກແຕ່ລົດຍີ່ຫໍ້ນີ້
  ເພິ່ນວ່າມັນຂີ່ນຸ້ມ ປອດໄພ ໄຮເຕັກ ກໍ່ວ່າຊິຝັນຢາກເປັນເຈົ້າຂອງ ຢາກຂັບຂີ່ເອງ ຂີ່
  ຂອງເພິ່ນຮູ້ສຶກເຂີນໆເມື່ອເຂົາຖາມນັ້ນຖາມນີ້.
  ສາວເບັນເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງໃນວົງການ Wallstreet ຕຳແໜ່ງເລຂາ
  ແຕ່ຖືກໃຊ້ເຮັດເກືອບທຸກຢ່າງ ນັບແຕ່ຊື້ໂກເຕັກຂຶ້ນໄປຮອດບັນທຶກຂໍ້ຄວາມໃນກອງ
  ປະຊຸມ, ປະທານບໍລິສັດເປັນແມ່ໝ້າຍ ຮ້າຍເກັ່ງ ພະນັກງານຄົນອື່ນກໍ່ບໍ່ຖືກຮ້າຍຫຼາຍ
  ດອກແຕ່ສາວເບັນລວຍຮ້າຍເພາຖືກເຈົ້ານາຍໃຊ້ຫຼາຍແຕ່ຍ້ອນເງິນເດືອນຫລາຍຈຶ່ງ
  ຕ້ອງອົດທົນ ອີກຢ່າງກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໜັງຟັງເພື່ອນຮ່ວມງານປາກປະແດກ ນິນທາຄົນນັ້ນ
  ຄົນນີ້, “ເພິ່ນຫລົງມັກຄົນຂັບລົດ ຢາກໃກ້ຊິດກັບລາວກໍ່ວ່າແດ່ ອິອິອິອິ” ໝູ່ສາວເບັນ
  ຄົນນຶ່ງແຍ່ຂຶ້ນ, ກິນ wine ສອງຈອກເທົ່ານັ້ນແຕ່ໜ້າແດງແກ້ມແດງຂຶ້ນທັນທີເມື່ອໝູ່
  ແທງຖືກໃຈດຳ. ຫ້ອງນອນຂ້ອຍຕິດຫ້ອງຮັບແຂກ ເວລາເຂົາເວົ້າຢອກເວົ້າຫົວກັນຍາມ
  ສັງສັນຈຶ່ງໄດ້ຍິນບາງສ່ວນ, ສາວເບັນເຄີຍມີແຟນແລ້ວ ຮັກກັນມາແຕ່ຕອນຢູ່ມໍແຕ່ພໍຂຶ້ນ
  ມາຮຽນວິທະຍາໄລກໍ່ຕ້ອງເລີກກັນ ຈາກນັ້ນສາວເບັນກໍ່ບໍ່ອ້າແຂນກອດຊາຍໃດອີກເລີຍ
  “ດີແລ້ວລະອີ່ເບນ…ຢູ່ເປັນໂສດຫັ້ນນະ ຢາກນອນຕີ່ນອນຍະຈົນຕາເວັນທັ່ງກົ້ນກໍ່ເຮັດໄດ້”
  ໝູ່ສາວເບັນຄົນນຶ່ງເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອເຂົາເວົ້າກັນມາຮອດເລື່ອງຊູ້ເລື່ອງແຟນ, “ມັນບໍ່ຍ່ຽວຝືດ
  ດອກ ຖືກລຸງເຊື້ອມແຍ່ໃຫ້ທຸກມື້” ໝູ່ຜູ່ນຶ່ງສອດຂຶ້ນເມື່ອໄດ້ຍິນໝູ່ຂອງຕົນແນະນຳສາວ
  ເບັນວ່າ ຖ້າບໍ່ເອົາຜົວ ຈະຍ່ຽວຝືດ.
  ລຸງເຊື້ອມເປັນຄົນຂັບລົດທີ່ມາຮັບ-ສົ່ງ ແລະພາສາວເບັນໄປເຮັດວຽກຂ້າງນອກ, ມີເມຍ
  ມີລູກເປັນສາວແລ້ວ ແຕ່ຈະນອກໃຈເມຍເຮັດຫຍັງກັບສາວເບັນຄືເຂົາເວົ້າຢອກກັນຫຼືບໍ່
  ກໍ່ບໍ່ຮູ້ ເພາະຂອງແນວນີ້ມັນບໍ່ດັງກ້ອງເມືອງຄືສຽງຟ້າຮ້ອງ ແວ່ເຂົ້າຂ້າງທາງສີ້ກັນບໍ່ຮອດ
  10 ນາທີກໍ່ແລ້ວ, ແມ່ນບໍ່ລະຫຼືວ່າເຈົ້າໃຊ້ເວລາເຫິງກ່ວານັ້ນ? ແຕ່ກ່ອນສາວເບັນກໍ່ຢູ່ກັບ
  ໝູ່ ສາວນັ້ນຍ້າຍໄປຢູ່ບາຕາອານ ສາວເບັນຈຶ່ງເອີ້ນຂ້ອຍມາຢູ່ນຳ ພໍມີຄົນຢູ່ບ້ານຍາມຕິດ
  ຕາມທ່ານນາງໄປຕ່າງແຂວງຫຼືໄປຕ່າງປະເທດແຕ່ເນື້ອໃນແທ້ໆບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ ຄອນໂດ
  ສາວເບັນມີຄວາມປອດໄພຫລາຍ ຄົນນອກເຂົ້າ-ອອກບໍ່ໄດ້ງ່າຍ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານໜ່ວຍປ້ອງ
  ກັນຄວາມສະຫງົບ, ຕອນມາຢູ່ໃໝ່ໆຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ນັ່ງຖ້າສາວເບັນຮອດຄ່ຳເພາະລືມລະ
  ຫັດລັບເຂົ້າບ້ານ ກົດຜິດ 3 ເທື່ອ ມັນສົ່ງສັນຍານໄປຫາໜ່ວຍປ້ອງກັນແລະເຂົາກໍ່ມາກວດ
  ເຖິງຈະເຄີຍເຫັນໜ້າຂ້ອຍເທື່ອນຶ່ງສອງເທື່ອແຕ່ເຂົາກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຖ້າເຈົ້າຂອງບ້ານມາຮັບປະ
  ກັນ ໂທໄປຫາສາວເບັນແລ້ວແຕ່ເພິ່ນຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຕອບສຽງເອີ້ນຂ້ອຍໄດ້.
  ຂ້ອຍບໍ່ລຶ້ງນຸ່ງສົ້ງນອນ ເຄີຍນຸ່ງແຕ່ສະຫລິບນອນ 17-18 ປີ ນຸ່ງປາຈາມານອນບໍ່ຫລັບ ແອບ
  ເປັນອາທິດກໍ່ບໍ່ລຶ້ງ ສາວເບັນກໍ່ເລີຍເໝື່ອຍທ້ວງ, ເພິ່ນເຂົ້າມາເອົາເອກະສານທຸກໆເຊົ້າຈຶ່ງໄດ້
  ເຫັນສິ່ງທີ່ຢາກເຫັນທີ່ເພິ່ນເຄີຍເຫັນແຕ່ເມື່ອຕອນ 10 ປີກ່ອນ ຂ້ອຍອາບນ້ຳເອງແຕ່ຕອນເຂົ້າ
  ຮຽນປໍ1 ກ່ອນນັ້ນກໍ່ແກ້ສົ້ງອາບນ້ຳປ້ອງລໍ່ຄືຄົນອື່ນຫັ້ນລະ ແຕ່ພໍຖືກໝູ່ທ້ວງໂຄຍສາກກະເບືອ
  ຈຶ່ງເຊົາແກ້ສົ້ງແລ່ນອາບນ້ຳຝົນ, ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ມັນໃຫຍ່ສະເໝີກັນແຕ່ມັນພັດໃຫຍ່ແຕ່ປາຍ
  ລຳພັດນ້ອຍໆ ບໍ່ສົມສ່ວນ ອາດຈະເປັນຍ້ອນທຳທານດ້ວຍໃຈຂຸ່ນໝອງ ອົງຄະຊາດຈຶ່ງບໍ່ໃຫຍ່
  ຍາວຄືຂອງເຈົ້າ. “ຂະນາດບໍ່ສຳຄັນດອກ ເຕັກນິກດີແບບນີ້ກໍ່ພໍໃຈແລ້ວ.” ແຟນຂ້ອຍປອບໃຈ
  ໝູ່ແນະນຳໃຫ້ຊື້ pump ມາໃຊ້ຖ້າຢາກໃຫ້ຍາວ ເວລາແຟນນັ່ງຕໍຈຶ່ງບໍ່ຫລຸດເລື້ອຍ, ທ້າຍແຟນ
  ບໍ່ໃຫຍ່ຄືທ້າຍ Kim Kardashian ດອກແຕ່ມັນມັກຫລຸດ ສີ້ທ່ານນອນຫງາຍທຳມະດາບໍ່ມີບັນ
  ຫາເພາະສອດແຂນເຂົ້າໃສ່ຂາພັບດັນຂຶ້ນ ຫີກໍ່ສວດຈູ່ນພູ່ນ ເດົ້າບໍ່ຮອດ 20 ບາດດອກ ນ້ຳກໍ່
  ແຕກຈົວະອອກໂລດລະ.
  “ຂ້ອຍເຮັດສະຫລັດຜັກສັງມາຕ້ອນສາວເບັນ, ຢູ່ໃນຕູ້ເຢັນ.. 🙂 ” ແຟນຂ້ອຍເວົ້າຂຶ້ນແກ້ອາຍ
  ເມື່ອໄຂປະຕູອອກໄປເຫັນສາວເບັນກຳລັງຖອກໄວນ໌ໃສ່ຈອກ, ລ໊ອກປະຕູຫ້ອງບໍ່ເຂົ້າຈຳ ຖ້າໄຂ
  ປະຕູບ້ານ ລົມພັດມັນຈະໄຂແງ້ມອອກໂລດ ສາວເບັນເຫັນຂ້ອຍສະແດງບົດຮັກກັບແຟນຕັ້ງ
  ແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ ຂ້ອຍເບິ່ງຈາກແວ່ນເຫັນເພິ່ນຈົກລູບງ່າມຂາໄປຕາມຈັງຫວະຂ້ອຍເດົ້າກ່ອນຈະ
  ຫລົບເຂົ້າຫ້ອງ ເມື່ອສຽງຮ້ອງສຽງຄາງຂອງແຟນຂ້ອຍມິດໄປຈຶ່ງອອກມາຖອກໄວນ໌ກິນຕື່ມໃຫ້
  ຫາຍຢາກແຕ່ເມື່ອລິດອານກໍຮໍຂຶ້ນຊຶມເຂົ້າໄປທຸກເສັ້ນເລືອດຝອຍກໍ່ຕ້ອງເຮັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງ
  ພະຍາຣາຄະ.
  ແຟນຂ້ອຍຖືກສີ້ມີແຮງແລ້ວກໍ່ກັບບ້ານກ່ອນຕາເວັນຈະຕົກດິນ, “ເຮິະ…! ໂຮມເວີກບ້າບໍ່ຫຍັງ
  ຮ້ອງຄາງຈົນບ້ານຊິແຕກ.” ສາວເບັນເວົ້າຂຶ້ນດ້ວຍສີໜ້າແດງກ່ຳດ້ວຍນ້ຳເມົາ, ທຳທ່າຫຍັບ
  ອອກເມື່ອຂ້ອຍຖິ້ມກົ້ນລົງນັ່ງໂຊຟາ ຖອກ Grey Goose ກິນໄລ່ເລືອດ ບໍ່ມັກກິນ Barolo. ສາວ
  ເບັນແປງແຖບເສື້ອຄຸມເມື່ອຮູ້ສຶກວ່າສາຍຕາຂ້ອຍສັກໃສ່ເຕົ້ານົມສີໂອລ່ຽງທີ່ລົ້ນອອກຈາກເສື້ອ
  Noo Noos ແລະຂາອ່ອນທີ່ລື່ນອອກມາຈາກສົ້ງຜ້າໃໝຂາສັ້ນ. “ຂໍໂທດ…ເຮົາບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ.”
  ເມື່ອຫລີກບໍ່ຜິດຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຍອມຮັບແລະຊວນສາວເບັນຍົກຈອກກ່ອນຈະເດ່ໜ້າໄປຈູບແກ້ມ
  ແທນຄຳຂອບໃຈທີ່ເພິ່ນຍົກໂທດໃຫ້ແຕ່ບັງເອີນເພິ່ນຫັນໜ້າມາ ຈຶ່ງກາຍເປັນຈູບຮິມສົບ ສາຍ
  ຕາເຈິະກັນສາມສີ່ວິນາທີ ຮິມສົບຫລານກໍ່ແປະໃສ່ຮິມສົບນ້າສາວອີກຄັ້ງ, ສົບຕໍ່ສົບ ລິ້ນຕໍ່ລິ້ນ
  ເພງຮັກຫລານຊາຍກໍ່ໄດ້ບັນເລງຂຶ້ນໃຫ້ພວກດາລາໃນຈໍທີວີໄດ້ເຫັນເປັນຂັວນຕາ.
  sexthai.xxx/ ແລະຢ່າລືມຕໍ່ທ້າຍດ້ວຍ 2014/07/08/เรื่องเสียว-ผม-น้า/

 83. ອ໊ອດແອ໊ດ
  ເດືອນພຶດສະພາ 16, 2016 ເວລາ 4:42 pm

  ຄວາມສະໜິດສະໜົມ ຄວາມໃກ້ຊິດ ຄວາມເຫັນໃຈ ຕະລອດຮອດບັນຍາກາດ
  ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາຂາດສະຕິເຮັດໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ຜິດຕໍ່ຮີດຮອງປະເພນີແລະກົດເກນຂອງ
  ສັດປະເສີດ. ຂ້ອຍກ້າເວົ້າແນວນີ້ເພາະມັນເກີດຂຶ້ນກັບຂ້ອຍແລະຫລານສາວ, ຟັງ
  ແລ້ວມັນອາດຈະສະແຫລງສິນທຳ ຈະລິຍະທຳໄປແດ່ໜ້ອຍນຶ່ງແຕ່ຂໍໃຫ້ນຶກເຖິງ
  ຄວາມຈິງຂອງຄົນທີ່ຍັງມີກິເລດ ຕັນຫາ ຍັງຫລົງຕໍ່ຮູບ ລົດ ກິ່ນ ສຽງ ສຳຜັດ ຄົງໜີ
  ໜີບໍ່ພົ້ນແນ່ນອນຖ້າກຳນັ້ນມາເຖິງ.
  ຫລານສາວຄົນນີ້ອາຍຸອ່ອນກ່ວາຂ້ອຍ 5-6 ປີ, ແມ່ມີຜົວຫລາຍຄົນ ຂ້ອຍເປັນລູກຜົວ
  ຫລ້າ ອາຍຸຈຶ່ງບໍ່ລື່ນຫລານຫລາຍ ພວກຂ້ອຍບໍ່ມັກເອີ້ນກັນນ້າຫລານ ລາວເອີ້ນຂ້ອຍ
  ອ້າຍໂຕ ຂ້ອຍເອີ້ນລາວແຈ່ມ. ເຫັນແຈ່ມເທື່ອທຳອິດຢູ່ສະຖານີລົດໂດຍສານ ເງິນບໍ່ພໍ
  ຄ່າປີເຮືອບິນຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ນັ່ງ Greyhound ມາເກືອບເຄິ່ງມື້, ມື້ນັ້ນແຈ່ມໃສ່ເກີບ Puma
  ສີຂາວ ສົ້ງຂາສັ້ນສີຂາວແລະເສື້ອ Tank-top ສີກຸຫລາບອ່ອນ ພາຍກະເປົ໋ານ້ອຍໆສີ
  ຂາວ ເປຍຜົມສອງລອນ ແຕ່ງໜ້າອ່ອນໆເໝືອນສາວນ້ອຍທົ່ວໄປ ແນມເບິ່ງປຶ໊ບກໍ່ຄຶດ
  ປັ໊ບໂລດ “ບ໊ະ…ສາວນີ້ເປັນຕາຟັນແທ້!” ແຕ່ພໍເອື້ອຍແນະນຳໃຫ້ຮູ້ວ່າໃຜເປັນໃຜກໍ່ຮູ້ສຶກ
  ຄິດເສຍດາຍຂຶ້ນມາທັນທີ ເວລາເວົ້າລົມແລະສົບແສງຕາກັບແຈ່ມ ມັນເກີດມີຄວາມຮູ້
  ສຶກພິເສດກ່ວາກັບຫລານສາວຄົນອື່ນໆ ຫລືອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າຕອນນັ້ນຈິບຍັງນ້ອຍ
  ໜ້າເອິກຍັງແບນຮາບຈຶ່ງຍັງບໍ່ຄິດຫຍັງກັບລາວເທື່ອ.
  ຈື່ໄດ້ວ່າຕອນເອື້ອຍຖືພາແຈ່ມປະມານ 2-3 ເດືອນ ກຳລັງກຽມຂັນໝາກອ້າຍລ້ອມມາ
  ສູ່ຂໍ ກໍ່ໄດ້ຍິນຂ່າວພໍ່ປູ່ລົ້ມປ່ວຍ ເອື້ອຍຕ້ອງຂຶ້ນ Beetle ໄປກັບອ້າຍລ້ອມເພື່ອໄປດູແລພໍ່
  ປູ່ແລະຕັດສິນໃຈຢູ່ທີ່ນັ້ນຈົນໄດ້ລູກ 3 ງານດອງຈຶ່ງບໍ່ເກີດ ເຮັດໃຫ້ບັນດານັກຫຍ້ຳນັກດື່ມ
  ຜິດຫວັງໄປຕາມໆກັນ. ” You’re kidding me, ອ້າຍໂຕບໍ່ເຄີຍທວຍເລກແບບນີ້ຫວາ?”
  ສາວແຈ່ມຖາມຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຄຳຕອບເລກໂຈດກ່ຽວກັບຈຳນວນໂຕງົວໄກ່. ຂ້ອຍຈົບ
  ກຳລັງຊິຂຶ້ນໄປເສັງເຂົ້າຟ້າງຸ່ມ ພໍດີມີການປະຕິຮູບການຫລັກສູດການສຶກສາ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍ
  ອອກໂຮງຮຽນມາຮຽນແປງລົດກັບພໍ່ໝູ່ແລະເລິ່ມຫລິ້ນກິນທ່ຽວເຕ່ເສບກາມຈົນເກືອບ
  ເສຍຄົນ ພໍດີເອື້ອຍເອີ້ນມາເຮັດວຽກໃຫ້ໂຮງງງານເຮັດຫູປອມ ພໍມີເງິນຊື້ລົດຂີ່ຕູດຕາດ
  ນຳໝູ່. ຫ້ອງແຖວທີ່ເອື້ອຍອ້າຍເຂີຍເຊົ່າຢູ່ເປັນຫ້ອງແຖວສອງຊົ້ນ ສອງຫ້ອງນອນຊັ້ນເທິງ
  ຊັ້ນລຸ່ມແມ່ນຫ້ອງຄົວ ຫ້ອງກິນເຂົ້າແລະຫ້ອງຮັບແຂກ ຂ້ອຍນອນໂຊຟາເບດ ແລະສາວ
  ແຈ່ມມັກຫອບປຶ້ມລົງມາຮຽນຢູ່ລຸ່ມ ເບິ່ງລະຄອນນຳ ຮຽນນຳ. ຂ້ອຍນອນຢຽດກັບໂຊຟາ
  ສາວແຈ່ມນັ່ງພື້ນປິ່ນຫລັງມາທາງຂ້ອຍ ແຂນທີ່ພາດໂຕະແກ້ວຂຽນໂຮມເວີກເຮັດໃຫ້ແຂນ
  ເສື້ອໂຕ່ງກ້ວາງຈົນເຫັນເຕົ້າເສື້ອຊ້ອນຄັບບີ ອົດບໍ່ໄດ້ກໍ່ເອົາຂົນໄກ່ແຍ່ຂີ້ແຮ້ຂາວໆສາວແຈ່ມ
  ຈົນລາວຕ້ອງລຸກຂຶ້ນມາຢອກຫລິ້ນຂ້ອຍຄືນຈົນເຖິງເນື້ອຕ້ອງຕົວ. ເມື່ອມີການລຶ້ງມືຈັບເລັກ
  ບາຍນ້ອຍ ຂ້ອຍກໍ່ເລິ້ມແນ່ໃຈວ່າສາວແຈ່ມມີໃຈໃຫ້ຂ້ອຍຈຶ່ງປ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ກອດຈູບລູບ
  ຄຳແບບນັ້ນ, ກອດຈູບຢູ່ແຈຫ້ອງຄົວໂລດລະ ຖ້າເອື້ອຍອ້າຍເຂີຍຫຼືສາວຈິບລົງມາກໍ່ແຍກ
  ຈາກກັນໄດ້ທັນແຕ່ເຂົາບໍ່ລົງມາດອກເພາະສາວແຈ່ມມັກລົງມາເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຕອນໄກ່ຂັນກົກ
  ຫ້ອງນ້ຳຊັ້ນເທິງຢູ່ໃນຫ້ອງເອື້ອຍ ລາວບໍ່ຢາກເຂົ້າໄປລົບກວນເພາະເຄີຍເຂົ້າໄປເຫັນຕອນ
  ພໍ່ແມ່ເຮັດກັນເທື່ອນຶ່ງ ເພິ່ນເລີຍບອກໃຫ້ພາກັນຍ່ຽວໃສ່ຍ້ຽງກ່ອນ ຕື່ນເຊົ້າຈຶ່ງເອົາໄປຖອກ
  ລົງວິດ ສາວແຈ່ມກໍ່ເລີຍລົງມາຍ່ຽວຢູ່ວິດລຸ່ມແລະຂ້ອຍກໍ່ສວຍໂອກາດນັ້ນລະພາສາວແຈ່ມ
  ຂຶ້ນສະຫວັນ.
  “ສອງອ້າຍນ້ອງສູພາກັນຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກທ້ອນເງິນໃຫ້ໄດ້ຊື້ດິນປູກບ້ານຄືເຂົາເດີ, ຢ່າເຮັດ
  ໃຫ້ແມ່ຜິດຫວັງໃດ໋ !” ເອື້ອຍສັ່ງໄວ້ກ່ອນຂ້ອຍກັບສາວແຈ່ມຈະຂຶ້ນລົດກຽງໄກເຂົ້າກຸງໜີຂີ້
  ປາກຊາວບ້ານທີ່ອິດສາຄວາມສຸກຂອງຄົນອື່ນ.
  anysex.com/90363/

 84. NoName
  ເດືອນພຶດສະພາ 23, 2016 ເວລາ 12:05 am

  ເຮົາເປັນແມ່ບ້ານ ອາຍຸ 39 ປີ ໜ້າຕາພໍໃຊ້ໄດ້ ຫຸ່ນອວບຂາວ ເອິກໃຫຍ່ ທ້າຍໃຫຍ່ບໍ່ບອກເຈົ້າຄົງວາດພາບໄດ້
  ຄວາມໃຫຍ່ຂອງເຕົ່າຫລັງຂົນ ສາມີອາຍຸ 50 ປາຍ ມັກເມົາເປັນຊີວິດຈິດໃຈ, ຕອນເອົາກັນໃໝ່ ເຂົາກໍ່ເຮັດໄດ້
  ເກືອບທຸກຄືນຈົນເຮົາເກືອບຊະມັກຄວາມສຸກສຽວຕາຍພຸ້ນລະ ແຕ່ພໍໄດ້ລູກຄົນທີ3 ຄວາມຫື່ນຂອງເຂົາກໍ່ຫລຸດ
  ນ້ອຍຖອຍລົງຍ້ອນເຫຼົ້າຢາປາແປ້ງ ແຂງບໍ່ຮອດອຶດໃຈກໍ່ອ່ອນຍວບລົງປານຜັກໜຶ້ງ ອົມໃຫ້ຈົນເມື່ອຍກ້ານຄໍ
  ກໍ່ບໍ່ຂຶ້ນ ຕ້ອງໄດ້ອອກໄປຊອກໝາກແຕງໃນຕູ້ເຢັນມາແຍ່ແກ້ແງ້ນໃຫ້ແລ້ວມື້ແລ້ວຄືນໄປສາ.
  ໝູ່ສະໜິດທີ່ເປັນແມ່ໝ້າຍພາໄປຈັບໄກ່ຢູ່ຮ້ານຕີພູ້ນົກແກ້ວຊຶ່ງມີແຕ່ບ່າວນ້ອຍລຸ້ນລູກລຸ້ນຫລານ ໜ້າຕາຫລໍ່
  ເຫຼົາເອົາການ ກ້າມເປັນມັດໆ, “ເທັກແຄແມ່ເຖິງທີ່ນະ” ໝູ່ເຮົາກຳຊັບໜຸ່ມຮູບຫລໍ່ຄົນນຶ່ງ, “ໂດຍໆ” ໜຸ່ມຄົນ
  ນັ້ນຮັບປາກກ່ອນຈະຈູງມືເຮົາຂຶ້ນຫ້ອງ. “ແມ່ມັກແນວໃດ໋?” ເຂົາຖາມຂຶ້ນເມື່ອເຂົ້າຫ້ອງອັດປະຕູຮຽບຮ້ອຍ.
  ເຮົາໃຈສັ່ນຕອບແບບເກິະໆກະໆເມື່ອຖືກບ່າວລຸ້ນລູກກອດຈູບລູບຄຳຕາມຕົນຕາມໂຕ. ລິດເຫຼົ້າບັກຂາຈ່າງ ປະ
  ສົມເບຍສິງສອງຈອກໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາລືມສິນຂໍ້3, “ພໍແລ້ວລູກ…ຢ່າເຮັດແບບນີ້ກັບແມ່ເລີຍ!” ເຮົາຊຸກເອິກ
  ເຂົາອອກກ່ອນເຂົາຈະສອດສຽບທ່ອນເອັນທີ່ແຂງໂດ່ຂອງເຂົາເຂົ້າໄປໃນຮູທີ່ຫວງຫ້າມ ຟ້າວນຸ່ງເຄື່ອງຈ່າຍເງິນ
  ຕາມຈຳນວນທີ່ເຂົາຕ້ອງການແລ້ວຟ້າວລົງມາຊັ້ນລຸ່ມຖ້າໝູ່ສຳເລັດທຸລະກິດ. “ຂີ້ລ້າຍແທ້!” ໝູ່ເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອ
  ໄດ້ຍິນເຮົາບອກເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ. “ຊີວິດນີ້ເປັນຂອງເຮົາ ບາບກຳບໍ່ໄດ້ຂີ່ຊ້າງມາ ຢ່າຖືເຄັ່ງຄັດຫລາຍສິນຫັ້ນ
  ນະ.” ໝູ່ເວົ້າຄືກັບວ່ານະລົກບໍ່ມີຈິງ.
  “ໄປທ່ຽວມ່ວນເບ໊າະແມ່?” ລູກຊາຍຖາມຂຶ້ນເມື່ອເຫັນເຮົາໄຂປະຕູເຂົ້າບ້ານ, ເຮົາກໍ່ຕອບວ່າມ່ວນແນວນັ້ນ
  ແນວນີ້ຟ້າເຂົ້າຫ້ອງອາບນ້ຳຢ້ານລູກໄດ້ກິ່ນເຫຼົ້າກິ່ນຢາ. ຈົບເທົ່ານີ້ລະ ຂຽນຕໍ່ໄປຢ້ານບາບກິນຫົວ ໄປອ່ານ
  ເອົາເອງສາເນ໊າະ, ບ່າຍເດີ ! 🙂
  youlove2me.blogspot.com/2014/04/blog-post_3591.html

 85. ລຸງເສັ້ງກີ່
  ເດືອນພຶດສະພາ 31, 2016 ເວລາ 4:43 pm

  ຄຣູບາອາຈານບອກສອນໃຫ້ຝຶດຈິດໃຫ້ແຈ່ມໃສ ນອນຫລັບໄປຈຶ່ງຈະຝັນເຫັນແຕ່ສິ່ງດີໆ
  ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ຕາມຄຳສອນຂອງເພິ່ນ, ຈະປະຕິບັດໄດ້ແນວໃດລະ ຕື່ນເຊົ້າມາກໍ່
  ຕ້ອງໄດ້ເປີດມືຖືອ່ານຂໍ້ຄວາມໝູ່ສົງມາຜ່ານ LINE ຈາກນັ້ນກໍໄປເບິ່ງຮູບຜູ່ສາວຢູ່ IGLAO
  Facebook ແລະ Twitter ຜູ່ສາວບ້ານເຮົາບໍ່ເອົາຮູບເຊັກຊີໆມາລົງໃຫ້ເບິ່ງດອກ ເຊັກຊີ
  ສຸດແມ່ນນຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນກັບເສື້ອຄໍກ້ວາງ ບໍ່ກ້ານຸ່ງນ້ອຍນັ່ງຍະຄືຜູ່ສາວໄທ ສາວຍີ່ປຸ່ນແລະຜູ່
  ສາວຕາສີຟ້າ ຢູ່ twitter ເຂົາລົງຮູບຈ້າໆໂລດ. ຍ້ອນເຫັນຮູບເປື້ອນເປິະແບບນີ້ລະ ຫລັບຕາ
  ນອນຄືນໃດຈຶ່ງຝັນໄດ້ເຮັດແນວບໍ່ດີບໍ່ງາມກັບພີ່ນ້ອງປ້ອງປາຍຕົນເອງ, ໃນຄວາມຝັນຄືວ່າ
  ເຂົ້າໃຈກັນດີແທ້ໃດ໋ ຄັວກຊື່ໆກໍ່ຫງາຍໃຫ້ ບາດໃນຕົວຈິງ ຈັບຊາຍເສື້ອຊື່ໆກໍ່ຖືກຕົບຈົນເປັນ
  ຮອຍຝາມືຕິດໜ້າໄປຈົນວັນຕາຍ.
  ສາວນາງເປັນລູກພີ່ນ້ອງ, ລາວເອິ້ນແມ່ຂ້ອຍນ້າສາວ ຂ້ອຍເອິ້ນພໍ່ລາວນ້າບ່າວ ແລະແນ່ນອນ
  ຂ້ອຍກໍ່ມີສັກເປັນອ້າຍ ສາວນາງກໍ່ມີສັກເປັນນ້ອງ ອາຍຸອ່ອນກ່ວາຂ້ອຍປະມານ 7-8 ປີນີ້ລະ
  ບໍ່ລື່ນກັນຫລາຍດອກ. ນ້ອງສາວຫລ້າຂ້ອຍຢອກໃສ່ອ້າຍຜູ່ຕິດກັບລາວເພາະເຂົາອາຍຸໄລ່ເລ່ຍ
  ກັນເດືອນສອງເດືອນແຕ່ນ້ອງຊາຍຂ້ອຍພັດຕິວ່າສາວນາງຍ່າງບໍ່ງາມ ຕີນຈ່າງຈາກກັນໂພດ
  ຂ້ອຍວ່າຂອງລາວໃຫຍ່ ຈຶ່ງຍ່າງບໍ່ໄດ້ແບບນາງແບບ Victoria’s Secret ໜ້າຕາກໍ່ຫັກວ້ຳແນວ
  ນັ້ນແນວນີ້ ບໍ່ອຶດແຕ່ແນວຊິຕິ ໄປຍ້ອງຍໍສາວບ້ານໂທມບ່ອນຊິທຽວກິນຍາກ, ເວລາສາວນາງ
  ມາຫລິ້ນບ້ານ ນ້ອງຊາຍມັກຫາທາງຫລີດລ່ຽງ ລົດບໍ່ເປື້ອນກໍ່ໄປລ້າງລົດ ຫລືບໍ່ກໍ່ພາຍກີຕ້າໄປ
  ຊ້ອມນຳພວກບັກລິດ ປ່ອຍໃຫ້ນ້ອງສາວເປັນຜູ່ຮັບຕ້ອນແທນ.
  “ຊິໄປທ່ຽວໃສນາງ ຄືແຕ່ງໂຕງາມແທ້?” ຂ້ອຍທັກທ້ວງຂຶ້ນເມື່ອເຫັນສາວນາງນັ່ງລົມ
  ກັບນ້ອງສາວຢູ່ແພັດຕິໂອ, “ຂອບໃຈ, ຢາກໄປຢູ່ແຕ່ບໍ່ມີໃຜພາໄປ 🙂 ” ສາວນາງຍິ້ມກ່ອນ
  ຕອບແລະເລິ້ມສົນທະນາກັນຕາມປະສາອ້າຍໆນ້ອງໆ ບາງເທື່ອກໍຫລົງປ່ອຍຄາລົມອອກ
  ມາທາງອ້ອມຈົນສາວນາງອຶ້ງໄປພຸ້ນລະ. ນ້າບ່າວຫວງສາວນາງຄືກັບຈົງອາງຫວງໄຂ່
  ໄດ້ໄປມາແຕ່ບ້ານພີ່ນ້ອງປ້ອງປາຍຕົນເອງນີ້ລະ ຜູ່ບ່າວຍ່າງກາຍໜ້າບ້ານຊື່ໆຍັງຖືກພໍ່
  ຮ້າຍໃຫ້ ຮຽນຈົບໄດ້ເຮັດວຽກເຮັດການມານີ້ລະຈຶ່ງປ່ອຍຍານແດ່ແຕ່ກໍ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນປ່ອຍ
  ໄປກັບຜູ່ບ່າວຕາມລຳພັງ ສາວນາງຈຶ່ງເອົາໜ້າແມ່ຂ້ອຍນີ້ລະໄປອ້າງ ນ້າບ່າວຈຶ່ງປ່ອຍໃຫ້
  ອອກບ້ານໄປເປັນໝູ່ນ້ອງສາວເວລາລາວໄປທ່ຽວກັບແຟນລາວ.
  “ນອນຫລັບດີບໍ່ຄືນນີ້?” ຂ້ອຍຖາມຂຶ້ນເມື່ອເຫັນສາວນາງອອກມາຈາກຫ້ອງນອນນ້ອງ
  ສາວເພື່ອແຕ່ງເຂົ້າເຊົ້າຊ່ອຍແມ່ຂ້ອຍ. ກິ່ນຢາສະຜົມ Herbal Essence ທີ່ສາວນາງສະ
  ຕອນເຊົ້າ ປະສົມກັບກິ່ນໂລຊັ້ນ Orchid ປິວມາເຂົ້າດັງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເກີດມີອາລົມຂຶ້ນມາ
  ຈົນຕ້ອງສ້າງໂອກາດເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າໄປດົມໃກ້, “ລະອາຍນ້າສາວແດ່!” ສາວນາງຢິກແຂນ
  ຄ່ອຍໆເມື່ອຂ້ອຍຍື່ນໜ້າໄປຂໍຫອມແກ້ມ ຈັບມືທີ່ຂ້ອຍວາງໄວ້ຢູ່ແອວບໍ່ໃຫ້ເລື່ອນໄປຂ້າງ
  ໜ້າເໝືອນເທື່ອກ່ອນ, “ໃສວ່າຊິອອກມາຫາ?” ຂ້ອຍຊິ່ມທວງສັນຍາເພື່ອນອນຖ້າສາວນາງ
  ໝົດຄືນກໍ່ບໍ່ເຫັນລາວອອກມາຈາກຫ້ອງນອນນ້ອງສາວ ຖ້າຈະເຂົ້າໄປຫາກໍ່ຢ້ານຖືກສອກ
  ນ້ອງສາວ, ຂ້ອຍກັບນ້ອງຊາຍປູເສື່ອນອນຢູ່ຫ້ອງຊະລົງ ຖ້າລາວອອກມາກໍ່ຄົງເລືອກລົມນ້ອງ
  ຊາຍພຸ້ນລະ ສ່ວນຂ້ອຍຄົງໄດ້ແຕ່ລັກເບິ່ງ 🙂
  ທຸກເທື່ອທີ່ຂ້ອຍພະຍາຍາມປຸກອາລົມສາວນາງດ້ວຍການກອດຈູບລຳບ່ອນສະຫງວນ
  ລາວຈະມີນ້ຳຕາຜ່າໜ່ວຍຂໍຮ້ອງໃຫ້ຂ້ອຍປ່ອຍລາວ, “ເຊົານະອ້າຍ…ເຮົາບໍ່ມັກຢອກແນວນີ້”
  ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ໃຈແຂງສືບຕໍ່ຈົກເຂົ້າໄປໃຕ້ເສື້ອໃຕ້ສິ້ນ ຍິງໜ້າຜາກສວດຂອງໃຫຍ່ແທ້ເນີ້.
  ຂ້ອຍຢືນກອດທາງຂ້າງຫລັງ ຈູບຫອມໃຕ້ກົກຫູ ຊອກຄໍ ບ່າໄຫຼ່ ສ່ວນມືຊ້າຍກໍ່ລູບຄັ້ນເຕົ້າ
  ທີ່ມີຂະໜາດເໝາະມື ຮູ້ທີຫລັງຕອນສັ່ງຊື້ເຄື່ອງໃນຈາກວິກຕໍ ສາວນາງນຸ່ງເບີ 34B ຫົວນົມ
  ສີນ້ຳຕານພອງແຂງຂຶ້ນມາສູ້ກັບອົງມືຊ້າຍເມື່ອນິ້ວກາງຂວາແຍ່ເຂົ້າ-ອອກຮູຫອຍທີ່ປຽກຊື້ນ
  ຂອງລາວ. “ພໍແລ້ວອ້າຍ…ຊິດດດດດ ຊິດດດດ” ສາວນາງຄາງໃນລຳຄໍເມື່ອປາຍລິ້ນຊາໆ
  ຕວັດໄປຕັວດມາກັບໜໍ່ສະຫວັນຂອງລາວ, ສາວນາງໃຊ້ມືອ່ອນໆຊັກວ່າວໃຫ້ຂ້ອຍຕາມຄຳ
  ຂໍຮ້ອງແລະຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ລືມຂອບໃຈລາວທີ່ຊ່ອຍຂ້ອຍໄດ້ສົມໃຈ, “You’re welcome :)” ສາວ
  ນາງຕອບຍິ້ມອາຍໆກ່ອນຈະຈັບເຄື່ອງທີ່ກອງຢູ່ພື້ນຫ້ອງຂຶ້ນມານຸ່ງປົກປິດຮ່າງຄິງທີ່ງາມແລະ
  ໜ້າຮັກຂອງລາວແລະຂ້ອຍຕ້ອງຕື່ນຈາກຝັນເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງຈັກສີເຂົ້າດັງຂຶ້ນ.
  18jeed.com ແລະຕໍ່ດ້ວຍ /พี่ชายเห็นน้องสาวนอนแหกขา-เล่นเกมในคอมฯ-ยั่วกันแบบนี้-ต้องจับเสียบ-แล้วกระแทกให้น้ำแตก/ ຖ້າຢາກເບິ່ງຄລິບສຽວໆ 🙂

 86. ເດັກໂລກຈິດ
  ເດືອນມີນາ 7, 2016 ເວລາ 5:18 pm

  ແຍງຫີງາມໆນຳກັນເດີ 🙂

 87. Q23
  ເດືອນມີນາ 11, 2016 ເວລາ 12:22 am

  ຫ້າມຊັກວ່າວ !

 88. ເຫຍສົວ
  ເດືອນມີນາ 19, 2016 ເວລາ 6:42 pm

  ຝ້າຍເປັນນຶ່ງໃນຫລານສາວທີ່ຂ້ອຍຮັກໄຄ່ເປັນພິເສດ ເວລາພົບພໍ້ກັນຝ້າຍຈະອ້າແຂນ
  ກອດຮັດຂ້ອຍເພື່ອເປັນການທັກທາຍສະບາຍດີຫລັງປະນົມມືນົບ ຫລານສາວຄົນອື່ນ
  ຈະປະນົມມືນົບເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມັກໃຊ້ປະເພນີຝະລັ່ງກັບຂ້ອຍດອກ ເຂົາອາດຈະຮູ້ວ່າຂ້ອຍ
  ໄຟກາມແຮງແລະມີແນວຄິດບໍ່ດີກັບເຂົາຕິເບາະຈຶ່ງຕ້ອງໃຫ້ຂ້ອຍອ້າແຂນຂໍກອດກ່ອນ
  ຈຶ່ງເຂົ້າມາກອດ ຝ້າຍຈະປະນົມມືນົບແຕ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນແຕ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະມາຊິກຄອບຄົວ
  ພີ່ນ້ອງຂອງຕົນຝ້າຍຈະເຂົ້າມາກອດຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຫອມແກ້ມຢ່າງຊື່ນໃຈ.
  “ມືຫັ້ນນະ…ຢູ່ດີບໍ່ເປັນ!” ຝ້າຍຈັບມືຂ້ອຍອອກຈາກຂາອ່ອນແລະບອກໃຫ້ຂ້ອຍຕັ້ງໃຈ
  ຂັບລົດເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົນແລະຄົນອື່ນ, ຂີ່ຄົນດຽວໄຟແດງຄືດົນເອົາແທ້ເອົາ
  ວ່າ ເວລາໄປກັບຝ້າຍຮູ້ສຶກວ່າໄລຍະທາງມັນສັ້ນຫຼາຍບຶດດຽວກໍ່ຮອດ. “ສັນຍານະວ່າ
  ຊິບໍ່ເມົາເກີນໄປ?” ຝ້າຍສົບສາຍຕາຖາມຂຶ້ນເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈ ຂ້ອຍບໍ່ຕອບແຕ່ຍື່ນໜ້າ
  ໄປຈູບຮິມສົບນ້ອຍໆແທນກ່ອນຈະຍິ້ມແລະງຶກຫົວຮັບແທນຄຳຕອບ.
  ເອື້ອຍແຍກທາງຈາກອ້າຍເຂີຍຕັ້ງແຕ່ຝ້າຍຢູ່ຫ້ອງ 7, ອາດຈະເປັນຍ້ອນຝ້າຍເປັນເດັກ
  ດີ ໜ້າຮັກແລະເຂົ້າໃຈບັນຫາຊີວິດ ເອື້ອຍຈຶ່ງຫັນໄປເອົາອົກເອົາໃຈລູກຊາຍຫຼາຍກ່ວາ
  ເມື່ອຝ້າຍຫັນໜ້າມາຫາ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້, ທຸກຄັ້ງທີ່ມີການແຂ່ງຂັນກິລາ
  ບານສົ່ງລະຫວ່າງທິມຊັ້ນ ຂ້ອຍຈະຕ້ອງມີໜ້າໄປໃຫ້ກຳລັງໃຈຫລານທັງໆທີ່ຫລານເປັນ
  ພຽງຕົວສຳຮອງ ເຂົ້າປ່ຽນເຂົາເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວເທົ່ານັ້ນ. ຄົນອື່ນອາດຈະມັກກິລາ
  ປະເພດອື່ນ ແຕ່ສຳລັບຂ້ອຍແລ້ວມັກຫລາຍ ມັກຫຸ່ນນັກກິລາບານສົ່ງຍິງ, “ອ໋ອຍ…ຄິດວ່າ
  ບ່າວມັກເຮົາຫລິ້ນ ທີ່ແທ້ກໍ່ໄປນັ່ງເບິ່ງຂາຂາວສາວອື່ນ” ຝ້າຍເວົ້າຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມນ້ອຍໃຈ
  ຈົນຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ໂອບຮ່າງຄີງທີ່ບອບບາງຂອງຫລານເຂົ້າມາປອບໃຈແລະຊອກຫາແມ່ນ້ຳ
  ທັງ6ມາແກ້ໂຕ, “Really?” ຝ້າຍຮ້ອງຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນເມື່ອຂ້ອຍບອກຄວາມຈິງວ່າ
  ສາວອື່ນຫຸ່ນດີກໍ່ຈິງແຕ່ບ່າວມັກຫຸ່ນຝ້າຍນະ, ຫຸ່ນນັກກິລາຄົນອື່ນສູງ ຂາວ ໃຫຍ່ກ່ວາກໍ່
  ຈິງແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ມີໂອກາດຈະຊື່ນຊົມສິ່ງທີ່ສວຍງາມຂອງເຂົາທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນໄວ້ໃຕ້ເສື້ອຜ້າຈຶງ
  ບໍ່ຄ້ວາເກີນເອື້ອມ.
  ຂ້ອຍບໍ່ພຽງແຕ່ເອົາອົກເອົາໃຈຝ້າຍເທົ່ານັ້ນດອກ ເວລາຝ້າຍກະທຳຜິດຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງບອກ
  ເຕືອນ ອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ຈຳແນກຄວາມຖືກແລະຄວາມຜິດ, ເວລາຝ້າຍເຮັດໄດ້ດີກໍ່ຍ້ອງຍໍ
  ໃຫ້ຂອງຂັວນຍ້ອມໃຈ ຝ້າຍບໍ່ມັກໃຫ້ຂ້ອຍຊື້ຂອງແພງໆໃຫ້ເປັນລາງວັນ ພາໄປກິນເຂົ້າ
  ເບິ່ງໜັງ ພາໄປທ່ຽວ, “ໝູ່ຝ້າຍບໍ່ມີໃຜຢາກໄປນຳເບ໊າະ?” ຂ້ອຍຖາມເພື່ອວ່າຝ້າຍຢາກ
  ພາເພື່ອນຊາຍຂອງລາວໄປຄວງຢູ່ເມືອງໂຊກຊີຕີແຕ່ຝ້າຍຮູ້ວ່ານ້ອງຊາຍຕ້ອງອິດສາຖ້າ
  ເອົາ Jeff ໄປທ່ຽວນຳຈຶ່ງແກ່ວງຫົວປະຕິເສດ. ສິ່ງນຶ່ງທີ່ສຳຄັນແລະບໍ່ເຄີຍລືມຄືການບອກ
  ຄວາມໃນໃຈໃຫ້ຝ້າຍຮູ້ວ່າລາວຄືດວງໃຈຂອງຂ້ອຍ, ທຳອິດກໍ່ບອກເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ
  ແຕ່ຕໍ່ໆມາຝ້າຍກໍ່ບອກຄືນເປັນພາສາບ້ານເຮົາ,”ຝ້າຍກໍ່ຮັກນ້າເໝືອນກັນ ຈຸບຈຸ໊ບ 🙂 ”
  ຂ້ອຍເປັນຄົນໃຈເຢັນແລະມັກວາງແຜນໄວ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ, ຖ້າເວົ້າເລື່ອງທ່ຽວ ເອື້ອຍໄປ
  ຍາກຄືດຶງຂາເຕົ່າ ເມື່ອຍນັ່ງລົດ 5-6 ຊົ່ວໂມງ ເບື່ອເຂົ້າແຖວຍາວຢຽດ ບໍ່ອຶດແຕ່ແນວອ້າງ
  ເພື່ອຈະໄດ້ໃຊ້ເວລາກັບຄົນຮັກໃໝ່ແລະເມື່ອແມ່ບໍ່ໄປນຳ ນ້ອງຊາຍຂອງຝ້າຍກໍ່ຍົກເລີກ
  “ຖ້າຍົກເລີກ ເມື່ອໃດຝ້າຍຈະໄດ້ໄປລະ?” ຝ້າຍຮູ້ວ່າເຂົ້າວິທະຍາໄລແລ້ວຈະມີບົດຮຽນ
  ຫລາຍ ຢ້ານບໍ່ມີໂອກາດໄປທ່ຽວຈຶ່ງຂໍອະນາຍແມ່ໄປທ່ຽວນຳຂ້ອຍຕາມລຳພັງບ່າວ-ຫຼານ
  “ຮັບປາກນະວ່າຫຼານໃຫ້ຈຶ່ງເອົາ!” ເອື້ອຍບອກກ່ອນຂ້ອຍຈະເລັ່ງ Supra ຂຶ້ນທາງດ່ວນ
  ພາຝ້າຍໄປຂຶ້ນສະຫວັນຊັ້ນ2.
  reungseaw.blogspot.com/2011/11/

 89. ນ້ອຍບໍ່ໃຫຍ່
  ເດືອນມີນາ 19, 2016 ເວລາ 9:25 pm

  ຊື່ສຽງຮຽງນາມບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ກໍ່ໄດ້ຕິເບ໊າະ, ຂໍບອກແຕ່ນາມແຝງກໍ່ແລ້ວກັນ. ຊື່ນ້ອຍ ຂໍໂທດເດີ
  ຖ້າຊື່ທີ່ສົມມຸດຂຶ້ນມາຄ້າຍໆຊື່ເຈົ້າ, ໜ້າຕາບໍ່ງາມເໝືອນນາງງາມຈັກກະວານດອກແຕ່ຫຸ່ນພໍໃຊ້ໄດ້
  ແບບວ່ານົມເປັນນົມ ຕູດເປັນຕູດ ບໍ່ເຄີຍແຕ່ງງານ ມັກຕົກເບັດອາທິລະຄັ້ງ ບາງອາທິດກໍ່ສອງ
  ມັນຜ່ອນຄາຍອາການຄຽດໄດ້ດີນະ ຄຽດກັບງານແດ່ ຄຽດກັບຄອບຄົວ ຄຽດກັບການດຳລົງຊີວິດ
  ກໍ່ປານນັ້ນ ບໍ່ອຶດແຕ່ແນວຊິຄຽດກໍ່ເລີຍຕົກເບັດຄາຍຄຽດສາດີກ່ວາ.
  ແລງມື້ນັ້ນ ເລີກງານແລ້ວກໍ່ແວ່ໄປນັ່ງກິນລາຊາຍາຢູ່ຳຟຸດຄອດແຖວຕະລາດແລງກົກບົກ, ກົ້ມໜ້າ
  ກົ້ມຕາກິນຈົນໃກ້ຊິອິ່ມຈຶ່ງຮູ້ສຶກຕົວວ່າມີຄົນແນມເບິ່ງ ເຂົາຄົງຈະແນມເບິ່ງເຕົ້ານົມຫຼືບໍ່ກໍ່ແນມເບິ່ງ
  ຫວໍເພາມື້ນັ້ນນ້ອຍນຸ່ງສະເກິດສັ້ນພຽງຫົວເຂົ່າ ນັ່ງຖ່າງຂາໜ້ອຍນຶ່ງຄົງບໍ່ເຫັນຫຍັງດອກ ເສື້ອເຊີດ
  ເປີດດຸມເທິງ ເຂົາຄົງເຫັນຮ່ອງນົມໝົດແລ້ວ ເຂົາຍິ້ມໃຫ້ກ່ອນຈະຍົກຈອກໂຄລາຊວນດື່ມແລະນ້ອຍ
  ກໍ່ຍົກຈອກຊາຫວານເຢັນດື່ມກັບເຂົາ. ໜ້າຕາເຂົາຫລໍ່ແຕ່ຫຸ່ນເຕ້ຍດຳ ລົມເກັ່ງຈົນນ້ອຍລືມຕົວໄປ
  ຫລິ້ນແຟດຈົນຄ່ຳ, ກັບມາບ້ານຍັງບໍ່ລືມລົດຊາດລິ້ນຊາໆທີ່ເລຍໜໍ່ສະຫວັນ ມັກລີລານິ້ວທີ່ເຂົາແຍ່
  ວັນໜ້າ ຖ້າໄປໃຫ້ເຂົາແຍ່ອີກຄົງຈະຄາຍຄຽດໄປອີກຫລາຍອາທິດ 🙂

 90. Hisense
  ເດືອນມີນາ 20, 2016 ເວລາ 11:34 pm

  How you like it?

 91. HeunGuy
  ເດືອນມີນາ 21, 2016 ເວລາ 3:01 am

  ຂຶ້ນຊື່ວ່າຫີ ຈະເປັນຫີຊະນິດໃຈກໍ່ງາມ.

 92. LoveAkira
  ເດືອນມີນາ 21, 2016 ເວລາ 3:27 pm

  ຂຶ້ນຊື່ວ່ານົມ ຈະເຕັ່ງຕຶງຫຼືຫ່ຽວຍາວກໍ່ຄິດຢາກຈັບຢາກຄັ້ນ 🙂

 93. BadSon
  ເດືອນມີນາ 22, 2016 ເວລາ 2:39 am

  ເບິ່ງເພື່ອໃຫ້ມີແຮງເຮັດວຽກ

 94. Hisense
  ເດືອນມີນາ 24, 2016 ເວລາ 5:18 am

  How do you like her?

 95. ບ້າເບິ່ງ
  ເດືອນມີນາ 25, 2016 ເວລາ 8:08 pm

  ໜູຢາກຮຽນວິສະວະກອນໄຟຟ້າ ຢູ່ແຂວງໜູຢູ່ມີແຕ່ວິທະຍາໄລກະເສດ ພໍ່ແມ່ຈຶ່ງຝາກໃຫ້ຢູ່ກັບ
  ຄອບຄົວເອື້ອຍດາຊຶ່ງເປັນພີ່ນ້ອງທາງແມ່, ຄັ້ງແລກທີ່ໄດ້ສົບຕາກັບຜົວເອື້ອຍດາກໍ່ຮູ້ສຶກຫວິວ
  ຂຶ້ນມາທັນທີທີ່ຖືກສາຍຕາໄກ່ປ່າສຳຫລວດເຮືອນຮ່າງທຸກກະບຽດນິ້ວ ຄົນອີ່ຫຍັງຄືຫື່ນກະດໍ້ແທ້
  ໄດ້ແຕ່ຄິດໃນໃຈທີ່ຮູ້ສຶກວ່າຜົວເອື້ອຍດາລັກເບິ່ງກົ້ນເບິ່ງເອົາໜູ. ຍອມຮັບວ່າຜົວເອື້ອຍດາເປັນ
  ນັກເລງຜູ່ສາວແທ້ໆ ເມຍຢູ່ເຮືອນແທ້ໆຍັງກ້າແຕະອັ່ງໜູແລະໜູບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວເລີຍວ່າລັກມັກຜົວ
  ເອື້ອຍດາຕັ້ງແຕ່ເມື່ອໃດ໋ ພໍຕັ້ງສະຕິໄດ້ ຂອງຜົວເອື້ອຍດາກໍ່ເຂົ້າໄປກາຍເຄິ່ງແລ້ວ ອິອິອິອິ.
  pornsud.com ຕໍ່ດ້ວຍ /5046-เรื่องเสียว-หนูอยากลองข.htm

 96. CarMex
  ເດືອນມີນາ 30, 2016 ເວລາ 1:19 pm

  ລະດັບຄວາມຫື່ນຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນດອກ, ຜູ່ທີ່ມີຄວາມຫື່ນນ້ອຍຕ້ອງໄດ້ເຫັນຈ້າໆ
  ໄດ້ຈັບໄດ້ບາຍຈຶ່ງຂຶ້ນ ຜູ່ທີ່ມີອາລົມເຊັກຈັດຄືຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງເຫັນປະເຈີດປະຈ້າ ບໍ່ຕ້ອງໄດ້
  ກອດຈູບລູບຄຳດອກ ເຫັນແຕ່ສິ້ນຕາກໄວ້ແຄມຮົ້ວຊື່ໆ ໂຄຍກໍ່ແຂງຂຶ້ນມາຄັບເປົ້າສົ້ງແຕ່
  ຢ່າໃຫ້ໄດ້ຊູນຄີງເຂົາເດີ ນ້ຳແຕກແທ້ໆໃດ໋ ຊິວ່າບໍ່ບອກ. ເປັນແບບນີ້ມາແຕ່ໃດ໋ໆ ໝູ່ບອກ
  ວ່າສາຍຍຸ້ມຂາດນ້ຳຈຶ່ງອອກໄວ ຕ້ອງໄດ້ຝຶກແອບແບບນັ້ນແບບນີ້ ຫຼືບໍ່ຊັ້ນກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຢາ
  Pro-long ກາຫົວມ້າສີດໃສ່ຫົວມັນກ່ອນປະມານ 30 ນາທີ, ລອງເຮັດແລ້ວກໍ່ໄດ້ຜົນຢູ່
  ແຕ່ບໍ່ດົນເປັນຊົ່ວໂມງຄືໝູ່ ຢ່າງດົນກໍ່ໄດ້ 5 ນາທີ ພໍ່ບໍ່ໃຫ້ແມ່ຈ້າງເຮ່ໜ້າວ່າຫລົ້ມປາກອ່າວ.
  “ເມຍອ້າຍມັກນານອອກຫວາ?” ສາວ Patty ຖາມໃນຂະນະທີ່ຂຶ້ນນັ່ງຫຍົ້ມຕໍໃຫ້ຂ້ອຍ
  ເປັນເທື່ອທີສອງ, ເທື່ອນີ້ນານອອກ ຂ້ອຍເດົ້າຈົນເມື່ອຍ ສາວແພັດຕີກໍ່ເມື່ອຍກໍ່ຍັງບໍ່ອອກ.
  ເມຍໝໍຊື້ Nam Duong ມາຕ້ອນຕອນເມືອຢາກບ້ານ, ເປັນຢາກເພິ່ມພະລັງຂອງຫວຽດ
  thất bảo đơn ຊື້ມາຫລາຍກ່ອງມາຢາຍໝູ່ຄົນລະແຜງສອງແຜງ. “ໂຕບໍ່ຂຶ້ນຫວາ ເມຍ
  ຈຶ່ງຊື້ຢານີ້ມາໃຫ້ກິນ?” ໝູ່ຄົນນຶ່ງສວຍໂອກາດຖາມເມື່ອເມຍໝໍເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຄົວ, ໝໍ
  ອາດຈະຕອບຄວາມຈິງ ຖ້າທິດໃດ໋ມີລາຍຈ່າຍຫລາຍຂອງບໍ່ຂຶ້ນ ໄດ້ອາທິດລະເທື່ອ ບາງອາ
  ທິດກໍ່ບໍ່ໄດ້ຊ້ຳຈົນເມຍບໍ່ກຽມອາຫານໃຫ້ໄປກິນການ. ເມຍໝໍອ່າວຕຸ້ຍແດ່ ເຕ້ຍແຕ່ຂາວ
  ໝວຍ, ລູກ 3 ແລ້ວ 4 ຄາທ້ອງ, ເວົ້າຢອກໝໍ ຂໍເປັນຄົນຊ່ອຍບັນເທົາຄວາມຢາກຂອງເມຍ
  ໝໍ ເກືອບໝໍຢັນລົງຕັ່ງ ຮາໆໆໆໆໆ.

 97. LoLay
  ເດືອນກໍລະກົດ 3, 2016 ເວລາ 12:28 pm

  ເວລານັ່ງລົດໄປນຳນ້າສາວ ຢ່າຄິດວາດພາບແບບນີ້ເດີ.

 98. RTK
  ເດືອນກໍລະກົດ 5, 2016 ເວລາ 9:21 pm

  ຖ້າໂຄຍໃຫຍ່ ຍາວ ຂະນາດນີ້ຄົງປັ້ນຫຳຕາກ.

 99. HotBoy23
  ເດືອນກໍລະກົດ 8, 2016 ເວລາ 8:24 pm

  I must do something wrong, so you can’t see what I posted.

 100. ໂຈLube
  ເດືອນກໍລະກົດ 24, 2016 ເວລາ 2:50 pm

  ວັນຢຸດສຸດສັບປະດານີ້ ຂ້ອຍກັບໝູ່ພາກັນໄປແຄມປິງຢູ່ພູບິກເບຍ ຄິດວ່າຈະໄປ 2-3 ຄືນ
  ແຕ່ມີບັນຫາເລື່ອງລົດເພາະພໍ່ບັກສົນເອົາ F150 ໄປຮັບຈ້າງແກ່ປຸ໋ຍກັບມາບໍ່ທັນກໍ່ເລີຍຕ້ອງ
  ແນມມາເບິ່ງ Vigo ຂອງພໍ່ແຕ່ກໍ່ບໍ່ແນໃຈດອກວ່າຊິໄດ້ເພາະເປັນຫວງລົດເພິ່ນຫລາຍກ່ວາ
  ຫວງເມຍນ້ອຍ ແຕ່ໝູ່ກໍ່ຊຸກຫລັງໃຫ້ລອງຈຶ່ງຮວບຮວມຄວາມກ້າເຂົ້າໄປນວດໄຫລ່ໃຫ້ນ້າ
  ສຽມເພື່ອເປັນການອໍເຊາະເໝືອນທຸກເທື່ອທີ່ຕ້ອງການເງິນໃຊ້,
  “ຄືຊິຫິວຢາແຮງນໍຈຶ່ງລ່ອມຊ່ອມມາຫາ!” ນ້າສຽມທ້ວງຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍວາງມືລົງບ່າໄຫລ່
  ນວດນຸ້ມໃຫ້ເພິ່ນ, ນ້າສຽມເປັນແມ່ຮ້າງທີ່ຂະຫຍັນໃນວຽກງານ ເຮັດການ 8 ຊົ່ວໂມງ ກັບ
  ມາຮອດບ້ານກໍ່ຫັນໜ້າເຂົ້າຫາວຽກເຮືອນ ບໍ່ຄ່ອຍນັ່ງໂຊຟານຸ້ມໆເບິ່ງ MTV ຈາກໜ້າຈໍ
  Samsung 65″ ດອກ ແລະຍ້ອນຄວາມຂະຫຍັນຫ້າວຫັນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງສາວສຽມ
  ນີ້ລະພໍ່ຈຶ່ງໄດ້ຂີ່ວິໂກ້ໄປນັ່ງກິນເບຍກອດສາວລຸ້ນລູກຕາມລິສອດຕ່າງໆ. ຂໍອະນຸຍາດຈາກພໍ່
  ເພິ່ນກໍ່ຊີ້ມາໃສ່ແມ່ ຖາມແມ່ກໍ່ຊີ້ມາໃສ່ສາວສຽມເປັນຜູ່ຕັດສິນເໝືອນທຸກໆເທື່ອຖ້າເປັນບັນ
  ຫາໃຫຍ່ແລະເມື່ອໄດ້ຍິນຄຳສະເໜີຂອງຂ້ອຍ ສາວສຽມກໍ່ຕາໂລ້ຂຶ້ນມາທັນທີ ຂະໜາດ
  ຮອນດາຊິວິກຄັນນ້ອຍໆກໍ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຈົນຕ້ອງໄດ້ເອີ້ນພວກໂທວິງມາ
  ແກ່ຂຶ້ນຈາກຕະຄອງ ຍັງອວດ 3 ຫາວຊິເອົາແອັຟ150 ໄປຂຶ້ນພູອີກແຕ່ທົນຕໍ່ການອອດອ້ອນ
  ຂອງຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຈຶ່ງແກະມືຂ້ອຍອອກຈາເຕົ້າຊີແລະໂນນຄຳ ຮັບປາກຈະພາໄປເອງ.
  ເຫດການຈະເປັນຢ່າງໃດ ຂໍໃຫ້ຕິດຕາມຈາກເວັບ sextrader99.com/?p=443 ເຂົາພັນລະ
  ນາໄດ້ດີຫລາຍ ຊາດກ່ອນນັກປະພັນຄົນນີ້ຄົງທານມີດແຖຜົມໃຫ້ວັດຫລາຍດວງ ຊາດນີ້ຈຶ່ງ
  ມີປັນຍາຖ້ວມລົ້ນແຕ່ງເລື່ອງລາມົກໃຫ້ຄົນທົ່ວໂລກອ່ານຈົນນ້ຳແຕກໃສ່ສະຫລິບ.

 101. DX-298
  ເດືອນກໍລະກົດ 25, 2016 ເວລາ 2:35 am

  ເຂົາວ່າແມ່ນຮູບສາວ Lia Marie Johnson ຖ້າແມ່ນແທ້ກໍ່ຖືວ່າເປັນບຸນຕາ
  ທີ່ໄດ້ເຫັນນົມນັກຮ້ອງ-ນັກສະແດງໄວລຸ້ນຊື່ດັງ.

 102. ເຫຍສົວ
  ເດືອນກໍລະກົດ 27, 2016 ເວລາ 3:44 am

  FORBIDDEN RELATIONS ແມ່ນໜັງຮົງກາຣີທີ່ເວົ້າເຖິງຄວາມສຳພັນເອື້ອຍກັບນ້ອງຊາຍ
  ຮ່ວມແມ່ຕ່າງພໍ່, ຫາຊອກເບິ່ງເດີ ຜູ່ໃດ໋ມັກໜັງ Rate R

 103. Sitane
  ເດືອນກໍລະກົດ 28, 2016 ເວລາ 1:58 pm

  ບໍ່ຮູ້ເລິ່ມຕົ້ນບ່ອນໃດເພາະຂ້ອຍກັບສາວແອເປັນທັງຫລານ-ນ້າສາວແລະເປັນໝູ່ຫລິ້ນ
  ນຳກັນແຕ່ນ້ອຍ. ພໍ່ເຖົ້າມັກຫລິ້ນສາວນ້ອຍ ໄປບຸນບ້ານໃດກໍ່ໄຂ່ໃສ່ບ້ານນັ້ນ, ແມ່ເຖົ້າ
  ກໍ່ໄປນຳແຕ່ພໍ່ເຖົ້າກໍ່ສາມາດສະເດາະກະແຈອອກໄປຫາຫລິ້ນສາວໄດ້, ເຂົາວ່າເພິ່ນມີ
  ຄາຖາລິນທອງ ລົມພັດໄຜ່ ວ່າແຕ່ໂອລະນໍຂຶ້ນແມ່ນຖືກໃຈສາວນ້ອຍໂລດ. ຍ້ອນວ່ານ້າ
  ສາວແອ 3 ມື້ດີ 4 ມື້ໄຂ້ ແມ່ເຖົ້ານ້ອຍຈຶ່ງມອບນ້າສາວແອໃຫ້ແມ່ເຖົ້າໃຫຍ່ເອົາມາລ້ຽງ
  ແລະກໍ່ແມ່ນແມ່ຂ້ອຍຫັ້ນລະເປັນຄົນລ້ຽງ ຊາມຊິເວົ້າແລ້ວ ແມ່ເຖົ້າຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງ
  ຂຶ້ນເໜືອລົງໃຕ້ໄປກັບພໍ່ເຖົ້າ ຈະເອົາສາວແອໄປນຳກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສຍການຮຽນ ຂ້ອຍ
  ຈຶ່ງມີໂອກາດໄດ້ເສບສົມກັບສາວແອຕາມເວນກຳທີ່ສ້າງມາແຕ່ຊາດກ່ອນ.
  ສາວແອເວົ້າສູ່ຟັງວ່າຕອນຍັງນ້ອຍ ຂ້ອຍມັກຈັບນົມລາວຫລິ້ນເວລາລາວອຸ້ມເກ່ຍຂ້ອຍ
  ໜັກກະດຽມບາງຄັ້ງ ບາງຄັ້ງກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມຮູ້ສຶກແປກໆເວລາຂ້ອຍບີ້ຫົວນົມນ້ອຍ
  ແບບປວດຍ່ຽວແຕ່ຍ່ຽວບໍ່ອອກ ມີແຕ່ນ້ຳໃສໆຂາວໆຊຶມອອກມາປຽກສະຫລິບ ຄິດວ່າ
  ເປັນລົງຂາວແຕ່ແມ່ບອກວ່າແມ່ນນ້ຳສຽວ ກໍ່ງົງເພາະບໍ່ຮູ້ວ່ານ້ຳສຽວແມ່ນຫຍັງ. ສາວ
  ແອບອກວ່າ ຕອນຍັງນ້ອຍຂ້ອຍເປັນຕາກັດເປັນຕາຕີຫລາຍ ສາວໃດເຫັນກໍ່ຂໍຫອມຂໍ
  ອຸ້ມໄປຄັ້ນໄປນ່ຽນ ບໍ່ເປັນຕາຊັງຄືດຽວນີ້ດອກ ຍາມຢູ່ຍາມນອນກໍ່ຄັວກເຂ່ຍຈົນຕ້ອງໄດ້
  ລຸກຂຶ້ນມາເຮັດໃຫ້ນ້ຳອອກຈຶ່ງນອນຫລັບ.
  ຂ້ອຍເລິ້ມຫຶງຫວງສາວແອຕອນລາວເປັນສາວ 14-15, ເວລາເຫັນລາວຂຶ້ນຊ້ອນທ້າຍລົດ
  ໄປທ່ຽວກັບຜູ່ບ່າວ ຈະຄິດໄປໂລໆເລໆ ຢ້ານເປັນຄືໝູ່ເວົ້າໃຫ້ວ່າເຂົາເອົາສາວແອໄປສີ້
  ບັກນຶ່ງຖືຂ້ອຍຢຽບເກືອບຕາຍຍ້ອນມັນປາກບໍ່ດີ ຫາວ່າສາວແອຫີເໝັນແນວນັ້ນແນວນີ້
  ທັງໆທີ່ມັນບໍ່ເຄີຍເຫັນຫີລາວຈັກເທື່ອ ໄດ້ຍິນຜູ່ບ່າວລຸ້ນອ້າຍເວົ້າກໍ່ເວົ້າໄປນຳເຂົາກໍ່ເລີຍຖືກ
  ຂ້ອຍສັ່ງສອນຈົນບໍ່ກ້າແນມໜ້າຂ້ອຍຫັ້ນລະເວລາເຫັນກັນຢູ່ເດີ່ນໂຮງຮຽນ ໃຫຍ່ຂ້ອຍ
  ກໍ່ບໍ່ຢ້ານ ຕີເຊິ່ງໜ້າບໍ່ໄດ້ກໍ່ໃຊ້ລູກຫລອນ. ພໍໃຫຍ່ຂຶ້ນມາເປັນບ່າວນ້ອຍ 13-14 ກໍ່ເລິ່ມຕິດ
  ສາວລຸ້ນດຽວກັນຈົນລືມສາວແອ, “ຄິດວ່າຖືກຜູ່ສາວຈັບມັດສອກໄວ້ແລ້ວຊັ້ນດອກ !”
  ສາວແອເວົ້າຂຶ້ນຕອນລຸກງົວເງຍຂຶ້ນມາໄປປະຕູໜ້າບ້ານໃຫ້ຂ້ອຍຕອນໄກ່ຂັນກົກແລະ
  ດຶງຄໍເສື້ອຂ້ອຍເຂົ້າໄປດົມເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈວ່າຂ້ອຍໄປກິນເຫຼົ້າເມົາມາແຕ່ຂ້ອຍພັດຄິດ
  ວ່າສາວແອຕ້ອງການຢາກມີເຊັກຄືໂຕກົງໃນຮູບນາງທາດຈຶ່ງລະດົມກອດຈູບປາກສາວແອ
  ຢ່າງເມົາມັນກ່ອນຈະໄດ້ສະຕິກໍ່ສາຍເກີນໄປ. ເມື່ອໄດ້ເສຍກັນເທື່ອນຶ່ງ ມັນກໍ່ມີເທື່ອສອງ
  ສາມ ສີ່ ຫ້າຕາມມາຈົນນັບບໍ່ໄດ້, “ຢ້ານລູກອອກມາບໍ່ສົມບູນ ໃສ່ຮ່ວງໄວ້ດີກ່ວາ!” ແມ່ເຖົ້າ
  ນ້ອຍແນະນຳທາງອອກໃຫ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຊາວບ້ານຮູ້ວ່ານ້າສາວ 27 ເອົາກັບຫລານ 19.
  2kyky.net

 104. ຢາກຮູ້
  ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2016 ເວລາ 3:54 am

 105. ນັກກ່າຍ
  ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2016 ເວລາ 2:10 pm

  ຂອບໃຈ penyuka oma2/STW ທີ່ເອົາຮູບນີ້ລົງ Twitter ໃຫ້ໄດ້ເບິ່ງ
  ແລະຍອມຮັບວ່າອົດບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຊັກວ່າວເອົານ້ຳແງ້ນອອກ
  ທິດນີ້ 2 ເທື່ອແລ້ວ, ເມຍບອກວ່າຢ່າເຂົ້າເບິ່ງຫລາຍຮູບໂປຫັ້ນນະຈັກ
  ນ່ອຍສະໝອງແຕກ ພໍອົດກໍ່ອົດເອົາແດ່ແຕ່ຈະອົດໄດ້ແນວໃດເວລາ
  ແນມເຫັນແມ່ເມຍຢືນຫົດນ້ຳດອກໄມ້ໜ້າບ້ານ ປິ່ນກົ້ນມາທາງປ່ອງຢ້ຽມ
  ຫ້ອງນອນຂ້ອຍ ສົ້ງຂາສັ້ນໂຂຂາສີນ້ຳຕານໃຫ້ເຫັນແບບນີ້ ບໍ່ຄິດໂຄຍ
  ກໍ່ແຂງ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ບອກເມຍວ່າຄິດຮອດລາວຈຶ່ງເບິ່ງ ເມຍກໍ່ວ່າອີກສອງ
  ທິດກໍ່ຈະສຳເລັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ອົດເອົາເດີຜົວເດີ.

 106. Tresiba
  ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2016 ເວລາ 7:14 pm

  ສາມີອອກໄປວຽກແຕ່ເຊົ້າ ປະໃຫ້ຂ້ອຍຢູ່ບ້ານກັບລູກຊາຍລາວ.

 107. YoungCoconut
  ເດືອນກໍລະກົດ 31, 2016 ເວລາ 1:07 am

 108. ThaoHeun
  ເດືອນກໍລະກົດ 31, 2016 ເວລາ 10:47 pm

  See through swimming suit

 109. JoeDirt
  ເດືອນສິງຫາ 4, 2016 ເວລາ 1:02 pm

  ບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງແຕ່ພັດເສືອກຝັນວ່າໄດ້ຫລິ້ນຫີເອື້ອຍໃພ້ຈົນນ້ຳເຍິ້ມ.

 110. Peacock
  ເດືອນສິງຫາ 9, 2016 ເວລາ 3:39 pm

  ເຈົ້າໄດ້ອ່ານແລ້ວບໍເລື່ອງ ยั่วให้พ่ออยาก ທີ່ຜູ່ຊື່ Joy ເລົ່າຢູ່ເວັບ bahee.club?

 111. Wonderful
  ເດືອນສິງຫາ 14, 2016 ເວລາ 1:32 pm

  ໃຫຍ່ແລ້ວກໍ່ຍັງກິນນົມແມ່.

 112. Wonderful
  ເດືອນສິງຫາ 18, 2016 ເວລາ 2:29 pm

  Nice pussy

 113. ເດັກອ່ອນ
  ເດືອນສິງຫາ 21, 2016 ເວລາ 2:22 pm

  ດີຫລາຍໆ ທີ່ເຈົ້າບໍ່ມັກເບິ່ງຂອງເອື້ອຍນ້ອງຕົນເອງ, ສຳລັບຂ້ອຍແລ້ວ ບໍ່ປະຕິເສດ
  ເວລາເຂົານັ່ງນອນຫຼືນຸ່ງຖືບໍ່ຮຽບຮ້ອຍຈະຈ້ອງມອງເບິ່ງໂລດ ດົນໆຈະມີໂອກາດໄດ້
  ເຫັນເທື່ອນຶ່ງ ຖ້າບໍ່ອີຫລີອີ່ຫລໍກໍ່ບໍ່ມີໂອກາດດີແບບນີ້ດອກ ຖ້າລູກຫລານຢູ່ບ້ານ ເຂົາ
  ກໍ່ຈະຮຽບຮ້ອຍ ແຕ່ມື້ລັດຖະການ ລູກຫລານໄປຮຽນ 4 ໂມງແລງຈຶ່ງເລີກກັບມາ.
  ສົງໃສເຂົາຮູ້ວ່າຂ້ອຍມັກເບິ່ງຮູບໂປ້ໃນເນັດ ເຂົາຈຶ່ງຢາກໃຫ້ເຫັນຂອງເຂົາ, ວ່າບໍ່?

 114. deksoua
  ເດືອນສິງຫາ 22, 2016 ເວລາ 9:12 pm

  ຍອມຮັບວ່າເປັນບ້າແທ້ບ້າວ່າ ເປີດຄອມຂຶ້ນມາຍາມໃດກໍ່ໄປຊອກກ່າຍ
  ເລື່ອງລາມົກຈາກເວັບນັ້ນເວັບນີ້ມາໃຫ້ໝູ່ອ່ານ, ຖ້າກ່າຍເລື່ອງດີໆມີ
  ປະໂຫຍດກ່ວານີ້ ອາດຈະໄດ້ຮັບໃບປະກາດແດງນຳໝູ່ ແຕ່ກ່າຍເລື່ອງ
  ລາມົກແບບນີ້ຄົງບໍ່ມີໃຜຍ້ອງ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ ຖືວ່າເປັນການ
  ຝຶກຊ້ອມພາສາອັງກິດໄປໃນຕົວກໍ່ແລ້ວກັນ.
  ຜູ່ຍິງຄົນນັ້ນເລົ່າວ່າ:
  ຫລັງຈາກເລີກກັບແຟນ ຂ້ອຍກໍ່ກັບມາຢູ່ບ້ານກັບພໍ່ແມ່ ບໍ່ສາມາດ
  ຈ່າຍຄ່າຄອນໂດຫລູຫລານັ້ນໄດ້ຕາມລຳພັງ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫລາຍເກີນໄປ
  ສຳລັບແຄດເຊຍຄືຂ້ອຍ, ພໍ່ແມ່ດີໃຈຫລາຍທີ່ຂ້ອຍກັບມາຢູ່ນຳເພິ່ນ
  ເພາະອ້າຍເປັນທະຫານ ໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ຕ່າງແດນ ດົນໆຈຶ່ງໄດ້ກັບ
  ມາຢ້ຽມຢາມເທື່ອນຶ່ງ ສ່ວນນ້ອງສາວກໍ່ໄປຢູ່ກັບຄອບຄົວສາມີ ມາຢາມ
  ປະລະເທື່ອ ຕອນບຸນສະຫອງວັນເກີດເຢຊູ ແລະຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ສຶກມີຄວາມ
  ອົບອຸ່ນຄືກັນທີ່ໄດ້ກັບມາຢູ່ກັບພໍ່ແມ່ ຢ່າງນ້ອຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າເຊົ່າແລະ
  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ບາງເດືອນກໍ່ຍັງໄດ້ແບມືຂໍຢືມເພິ່ນໃຊ້ ເຖິງເພິ່ນຈະບໍ່
  ໃຫ້ແທນຄືນແຕ່ກໍ່ເອົາໃຫ້ເພິ່ນ “ຖືວ່າແມ່ເກັບໄວ້ໃຫ້ລູກນະ ຖ້າລູກຕ້ອງ
  ການຍາມໃດ໋ກໍ່ມາເອົານຳແມ່ໄດ້.” ແມ່ມັກເວົ້າແບບນີ້ສະເໝີເມື່ອຂ້ອຍ
  ຂະຍັ້ນຄະຍໍ້ສົ່ງຄືນເງິນຢືມເພິ່ນ.
  ຄວາມຈິງແລ້ວ ເພິ່ນກໍ່ບໍ່ຫ້າມເລື່ອງຫລິ້ນເລື່ອງທ່ຽວ ແຕ່ຂ້ອຍຈະໄປ
  ແຕ່ຍາມໝູ່ມາຊວນ ຖ້າເຂົາບໍ່ມາຮັບກໍ່ຢູ່ບ້ານເບິ່ງທີວີນຳເພິ່ນ ຮອດ
  10 ໂມງ ໝົດລາຍການທີ່ໜ້າສົນໃຈກໍ່ເຂົ້ານອນເອົາແຮງໄປເຮັດວຽກ
  ແຕ່ເຊົ້າ ເລີກວຽກແລ້ວກໍ່ກັບບ້ານແຕ່ງກິນຊ່ອຍແມ່ ກິນເຂົ້າ ທຳຄວາມ
  ສະອາດຫ້ອງຄົວກິນແລ້ວກໍ່ເຂົ້າອາບນ້ຳ ອອກມາເບິ່ງທີວີນຳເພິ່ນ ຖ້າ
  ບໍ່ມີລາຍການທີ່ໜ້າສົນໃຈກໍ່ເຂົ້າຫ້ອງຫລິ້ນເນັດ ອ່ານປຶ້ມຊາມງ້ວງນອນ.
  ຄືນນັ້ນ, ແມ່ໄປຫລິນໄພ້ນົກກະຈອກງັນເຮືອນດີພີ່ນ້ອງຂອງໝູ່ເພິ່ນ
  ຍັງແຕ່ພໍ່ຢູ່ບ້ານ ເພິ່ນຄ້ານໄປນັ່ງເຝົ້າດົມຄັວນຢາ. ຂ້ອຍກັບມາແຕ່ພັບ
  ສະຫລອງວັນເກີດໝູ່ ຮອດບ້ານປະມານ 11 ໂມງດ້ວຍອາການມືນເມົາ
  ເລັກນ້ອຍແຕ່ບືນໄປອາບນ້ຳຊຳລະຮ່າງກາຍແລ້ວກໍ່ເຂົ້ານອນ.
  ຄົງຈະເປັນຍ້ອນລິດນ້ຳເມົາ Grey Goose ປະສົມນ້ຳຫວານແລະເຫຼົ້າ
  ອື່ນໆສອງສາມຍີ່ຫໍ້ ພໍລົ້ມຕົວລົງນອນກໍ່ຫລັບປານຕາຍ. ພໍຕື່ນຂຶ້ນມາ
  ຕອນ 9 ໂມງເຊົ້າ ກໍ່ຮູ້ສຶກແປກໃຈທີ່ເຫັນຕົນນອນໃນສະພາບເປົ່າເປືອຍ
  ຜ້າປູບ່ອນມີຄາບນ້ຳແບ້ນເປັນວົງໃຫຍ່ວົງນຶ່ງ ວົງນ້ອຍສອງວົງ ສະຫຼິບ
  ແລະຊຸດນອນກອງອໍເຍາະຢູ່ພື້ນຫ້ອງ.

 115. ເດັກລົ້ວ
  ເດືອນສິງຫາ 25, 2016 ເວລາ 2:31 pm

  ຂຶ້ນຊື່ວ່າຫອຍ ມັກໝົດຫັ້ນລະ ຈະເປັນຫອຍນ້ອຍ ຫອຍໃຫຍ່ ຫອຍຂວ້ຳ ຫອຍຫງາຍ
  ຫອຍໂຫລ້ນ ຫອຍດົກ ບໍ່ເຄີຍຕິ ຂໍພຽງແຕ່ມີໂອກາດ ໂຄຍບໍ່ແຂງກໍ່ໃຊ້ນິ້ວແຍ່ແທນ.

 116. ເຫຍສົວ
  ເດືອນສິງຫາ 26, 2016 ເວລາ 3:46 pm

  ກັບມາແຕ່ຊ້ອມເພງ ບັກໂຂງເລີຍເຫັນກະເປົ໋າພາຍຫລັງຢູ່ແຄມຮ່ອງນ້ຳ
  ແຕ່ມັນຢ້ານເກີບເປື້ອນຈຶ່ງບອກຂ້ອຍລົງໄປເກັບຂຶ້ນມາເບິ່ງ, ກະເປົ໋າພາຍ
  ໜ່ວຍນັ້ນຄົງແມ່ນຂອງນັກຮຽນຈຶ່ງມີປຶ້ມຂຽນ ປຶ້ມຕາລາແຕ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດ
  ໃຫ້ພວກຂ້ອຍສົນໃຈເທົ່າປຶ້ມໂປ້ຕ່າງປະເທດທີ່ພິມເປັນຕົວອັກສອນວ່າ
  INCEZT ໜ້າປົກເປັນຮູບຜູ່ຍິງໄວກາງຄົນອົມໂຄຍບ່າວນ້ອຍ, ເຫັນແຕ່
  ເທົ່ານັ້ນກໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກຂ້ອຍຂົນລຸກຂົນພອງ ໂຄຍແຂງຂຶ້ນມາຄືກັບຕອນ
  ປວດຍ່ຽວຍາມເຊົ້າ ກັບມາຮອດບ້ານ ເຂົ້າຫ້ອງແກ້ສົ້ງສະຫລິບເບິ່ງເຫັນ
  ຄາບເປື້ອນໜຽວໆເປັນວົງໃຫຍ່ເຕີບຕິດຢູ່ສະຫລິບ ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຖາມໃຜກໍ່
  ຮູ້ວ່າມັນແມ່ນນ້ຳແບ້ນ.
  ອາບນ້ຳ ກິນເຂົ້າແລງແລ້ວກໍ່ຟ້າວແລ່ນລົງເຮືອນໄປຫາບັກໂຂງຫວັງຈະ
  ໄດ້ເບິ່ງຮູບໂປ້ເຫຼົ່ານັ້ນ ແຕ່ບັກໂຂງຍັງແປງລົດຊ່ອຍພໍ່ມັນບໍ່ແລ້ວຈຶ່ງຕ້ອງ
  ໄດ້ກັບບ້ານກ່ອນ. ຄືນນັ້ນ ນອນຫລັບຍາກທີ່ສຸດ ຄິດເຫັນແຕ່ຮູບຫີ ຈົກມື
  ເຂົາໄປລູບໄລ້ໂຄຍນ້ອຍທີ່ແຂງໂດ່ບໍ່ພໍນາທີກໍ່ຮູ້ສຶກມຶນຍາບແລະປ່ອຍນ້ຳ
  ແບ້ນອອກມາປຽກເປື້ອນສະຫລິບແລະຕ້ອງໄດ້ແກ້ອອກໄວ້ຊັກໃນມື້ຕໍ່ມາ.
  ຕອນນັ້ນ ຍັງແມ່ນເອື້ອຍແລະນ້ອງສາວເປັນຄົນຊັກໃຫ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເສຍ
  ລັບ, “ເພິ່ນຝັນປຽກຫຼືຫລິ້ນຂອງໂຕເອງ?” ເອື້ອຍຂ້ອຍຖາມຂຶ້ນ ແຕ່ຂ້ອຍ
  ບໍ່ເຂົ້າໃຈຄຳວ່າຝັນປຽກ ເອື້ອຍຈຶ່ງອະທິບາຍໃຫ້ຟັງວ່າ ຄົນຂຶ້ນບ່າວ ໂຮ
  ໂມນສູງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນ້ຳລັ່ງອອກມາຕອນທຸກພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍພັກ
  ຜ່ອນ. ເມື່ອຂ້ອຍຖາມຄຳແປຕົວອັກສອນຕ່າງປະເທດ ເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ງົງໆ
  ເພາະມັນບໍ່ມີໃນພາສາອັງກິດ 3-4 ມື້ຕໍ່ມາ ລາວຈຶ່ງຖາມວ່າໄດ້ຄຳສັບນີ້
  ມາຈາກໃສ ເມື່ອຮູ້ຄວາມຈິງເອື້ອຍກໍ່ບອກບໍ່ໃຫ້ເອົາປຶ້ມລາມົກຫົວນັ້ນ
  ໄປທາຳລາຍຖິ້ມເພາະມັນບໍ່ເໝາະສົມກັບເດັກນ້ອຍຄືພວກຂ້ອຍ ແຕ່ຊ້າ
  ເກີນໄປ ອ້າຍບັກໂຂງຍຶດປຶ້ມຫົວນັ້ນໄປແລ້ວ.

  sexthai.xxx ຕໍ່ດ້ວຍ /2014/04/12/เรื่องเสียว-เย็ดแม่-จนแม/

 117. Maxell
  ເດືອນສິງຫາ 29, 2016 ເວລາ 3:59 pm


  ຜົວເຂີຍ
  ໃຜໆກໍ່ມັກສາວເອາະໆແບບວ່າທາໄວໂຊລິນໃສ່ພຸ້ນລະແຕ່ມັນຫາຍາກຊິໄດ້ຂອງ
  ສົດໆແບບທຳມະຊາດ ສ່ວນຫລາຍຖືກແຕ່ຂອງສົດໃສ່ຟອກໂມລິນຫັ້ນລະ ຕ້ອງ
  ໄດ້ລ້ຽງເອົາເອງຄືຕູ້ຟອງເຮັດຫັ້ນຈຶ່ງຈະໄດ້ປູຜ້າຂາວ.
  ຄວາມຈິງແລ້ວ ຕູ້ຟອງກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຖົ້າຫລັງຂົດຫລັງໂກ່ງສັກໄມ້ເທົ້າງ໊ອກໆດອກແຕ່ເຂົາ
  ເອີ້ນຕາມລູກຫລານເອື້ອຍຍົນທີ່ເອີ້ນເອື້ອຍຍົນວ່າຕູ້ຍົນ ແຕ່ພໍອ້າຍຟອງມາເອົາຕູ້ຍົນ
  ເຂົາກໍ່ຕ້ອງເອີ້ນອ້າຍຟອງວ່າຕູ້ຟອງຕາມສັກຂອງລາວ, ແມ່ນບໍ່ລະ?
  ອ້າຍຟອງເປັນໝູ່ຮ່ວມງານກັບຜົວເກົ່າເອື້ອຍຍົນມາຫລາຍຟ້າຫລ້າປີແລ້ວລະ,
  ເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ສະໜິດກັນແທ້ໆໃດ໋ ຈົນວ່າໄດ້ທຽວເຂົ້າບ້ານເອື້ອຍຍົນ
  ຄືກັບບ້ານຂອງລາວເອງ ອີ່ຍອມກໍ່ຕິດລາວດີໆ ຕິດລາວຫລາຍກ່ວາຕິດພໍ່ມັນອີກນະ.
  ຈະມີມູນຄວາມຈິງແນວໃດກໍ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້, ເຂົາວ່າຜົວເອື້ອຍຍົນມີເຮໄວ້ໃນຄວາມຄອບ
  ຄອງຫລາຍກິໂລ ຈະເສບ ຈະຄ້າກໍ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້ ຈະເປັນແຜນການຂອງດີອີເອທີ່ຢາກ
  ໃຫ້ລາວເຂົ້າໄປເປັນນັກສືບໃນຄຸກຫຼືແນວໃດກໍ່ບໍ່ຮູ້ດອກ ຫຼາຍຄົນຫຼາຍເດົາ. ເມື່ອ
  ຂາດຄວາມອົບອຸ່ນຈາກຜົວ, ເອື້ອຍຍົນຈຶ່ງຕ້ອງອາໃສອ້າຍຟອງເປັນຜູ່ປອບໃຈ ບໍ່
  ຮູ້ເຂົາເລິ້ມກັນຕອນໃດ ຂ້ອຍເອງກໍ່ບໍ່ມີຍານພິເສດພໍຊິໄດ້ສອດສ່ອງເບິ່ງເຫດການ
  ແຕ່ຮູ້ແນ່ໆແມ່ນອ້າຍຟອງມາຢູ່ກິນນຳເອື້ອຍຍົນແບບຜົວແບບເມຍນີ້ລະ ອີ່ຍອມກໍ່
  ຮ້ອງລາວ ນ້າຟອງຄືເກົ່າບໍ່ໄດ້ເອີ້ນພໍ່ດອກ, ຕອນອ້າຍຟອງຫອບເຄື່ອງເຂົ້າໄປຢູ່ບ້ານ
  ເອື້ອຍຍົນ ອີ່ຍອມກໍ່ໃຫຍ່ແດ່ແລ້ວ ເຖິງຈະບໍ່ທັນຈົບປະຖົມແຕ່ມັນກໍ່ມີນົມຂຶ້ນມາເປັນ
  ຮູບເປັນຮ່າງແລ້ວ, ເມື່ອຂຶ້ນມາຮຽນມໍຕົ້ນກໍ່ຍິ່ງເຫັນໄດ້ຊັດ ນົມເປັນນົມ ກົ້ນເປັນກົ້ນ
  ແລະຕາມທີ່ພວກຂ້ອຍສັງເກດ ຍິ່ງເຕີບໃຫຍ່ກໍ່ຍິ່ງສະໜິດກັບອ້າຍຟອງ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າແມ່
  ກໍ່ແລ່ນໄລ່ຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ກອດກ້ຽວພໍ່ນ້າແບບບໍ່ອາຍ ຖ້າເອົາໄປສະແດງເປັນໜັງໂລລິຕ້າ
  ກໍ່ຄົງມີຄົນເຂົ້າເບິ່ງຫລາຍຄືໜັງຂອງ Adrian Lyne ກຳກັບການສະແດງ.
  ດຽວນີ້ອີ່ຍອມຖືພາຄົນທີ2 ແລ້ວ, ອຳນາດການປົກຄອງກໍ່ເຫັນດີໃຫ້ໃຊ້ນາມສະກຸນ
  ຕູ້ຟອງ ຖ້າອີ່ຍອມບໍ່ຮູ້ວ່າໃຜເປັນພໍ່ເດັກນ້ອຍ ແລະເຊື່ອວ່າພໍ່ເອື້ອຍຍົນຄົງບໍ່ຍອມໃຫ້
  ໄປກວດດີເອັນເອດອກ ໃຜເປັນພໍ່ກໍ່ຢ່າເພາະຫລານຂອງລາວຍັງມີຜົມດຳ ຕາສີນ້ຳຕານ
  ຜິວເຫຼືອງເໝືອນລູກບ້ານຫລານເມືອງ, ຈະເປັນລູກຂອງບຸລຸດໄປສະນີ ຫຼືຈະເປັນລູກ
  ຂອງພະນັກງານອີດີແອວ ເພິ່ນກໍ່ຈະໃຫ້ຄວາມຮັກແລະຖະນຸຖະໜອມເຫຼັນທັງສອງ
  ເປັນຢ່າງດີ !
  ຊອກຫາເບິ່ງໜັງ โลลิต้า ໄດ້ຕາມເວັບຕ່າງໆ, ເວີເຊິນຂອງ Vlamir Nabakov ກໍ່ມີ
  ໃຫ້ເບິ່ງຜ່ານຢູທູບ, ພາກໄທກໍ່ມີ ຖ້າບໍ່ມັກສຽງໃນຟິມ.

 118. Maxell
  ເດືອນສິງຫາ 31, 2016 ເວລາ 4:03 pm

  ເດືອນນີ້ ພໍ່ຕ້ອງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງ, ເດັກເພິ່ນເກັບກຳຂໍ້ມູນບໍ່ລະອຽດ
  ເພິ່ນຕ້ອງໄດ້ລົງພື້ນຖານກຳກັບດ້ວຍຕົນເອງ ຢ່າງໄວກໍ່ອາທິດນຶ່ງ ຢ່າງຊ້າກໍ່ເດືອນ.
  ທຸກຄົນດີໃຈທີ່ຮູ້ຂ່າວນີ້, ແມ່ຈະບໍ່ໄດ້ເຈັບໂຕ ພວກຂ້ອຍຈະບໍ່ຖືກໃຊ້ວຽກ ບໍ່ຖືກດ່າ
  ຢາກໄປເດິກມາມືດກໍ່ເຮັດໄດ້ຕາມໃຈ ນົບໃຫ້ວຽກເພິ່ນສຳເລັດຊ້າ 3-4 ເດືອນຍິ່ງ
  ດີ. ພໍ່ຂ້ອຍເປັນຄົນໃຈຮ້າຍ ຖ້າບໍ່ໄດ້ໃຈ ທັນຝາມືກໍ່ຖືກຝາມື ທັນຕີນກໍ່ຖືກຕີນ, ເຖິງ
  ຈະໃຫຍ່ເປັນບ່າວຮອຍຕີນຊ່ຳກັນກັບເພິ່ນກໍ່ບໍ່ກ້າສູ້ຄືນ ພຽງແຕ່ປົກປ້ອງຕົນເອງ
  ບາງເທື່ອກໍ່ຢາກພັງປະຕູເຂົ້າໄປຊ່ອຍແມ່ຊ່ອຍເອື້ອຍເວລາເພິ່ນຖືກລົງໂທດແຕ່ກໍ່
  ຢ້ານຖືກເປອາໂກນຈ້ຳຄະມັບຄືເທື່ອກ່ອນຈຶ່ງປ່ອຍໃຫ້ທຸກຢ່າງເປັນໄປຕາມກຳ, ບາງ
  ທີຊາດກ່ອນພວກຂ້ອຍອາດຈະຂົ່ມເຫັງທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍເພິ່ນ ຊາດນີ້ກຳດຳນັ້ນ
  ຈຶ່ງຕາມສະໜອງ. ຄະນະປົກຄອງບ້ານກໍ່ບໍ່ກ້າຍື່ນມືເຂົ້າມາຫຍຸ້ງກ່ຽວດອກ ເຂົາ
  ຢ້ານຫຍັງກໍ່ບໍ່ຮູ້ລະ ສົງໃສຢ້ານຄວາມດີຂອງເພິ່ນ, ຄົນເຮົາມີທັງຄວາມດີແລະຊົ່ວ
  ເພິ່ນມັກໃຊ້ສິດໃຊ້ອຳນາດກໍ່ຈິງ ແຕ່ເພິ່ນກໍ່ມີນ້ຳໃຈ ມັກຊ່ອຍຊຸມຊົນຄົນຍາກຈົນ.
  ຈື່ໄດ້ວ່າຄົງຈະຢູ່ປໍ5 ບໍ່ຊັ້ນກໍ່ແມ່ນປໍ6, ຕອນນັ້ນຜູ່ຊາຍກຳລັງນິຍົມຈົ່ງຜົມຍາວ ສົ້ງ
  ຂາບານ, ຜູ່ຍິງກໍ່ນິຍົມນຸ່ງກະໂປ່ງ ນຸ່ງສະເກິດ ໃສ່ເກີບສົ້ນສູງ. ເພິ່ນບອກໄປຕັດຜົມ
  2 ເທື່ອແລ້ວ ແຕ່ຂ້ອຍເລື່ອນໄປມື້ນັ້ນມື້ນີ້ ຢາກຈົ່ງໄວ້ຄືໝູ່ ຖ້າບໍ່ເຮັດຄືໝູ່ກໍ່ຢ້ານເຂົາ
  ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າກຸ່ມ, ຈັກເຫຼົ້າແມ່ໂຂງຫຼືຟານທອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເລືອດເພິ່ນຂຶ້ນໜ້າ ເອີ້ນເຂົ້າ
  ໄປຫາແລ້ວກໍ່ຕີນອັດເຂົ້າຝາ ແນມໄປເຫັນເອື້ອຍກຳລັງເຂົ້າມາບ້ານ ກໍ່ເອີ້ນເຂົ້າມາ
  ອີກ ສັ່ງໃຫ້ແກ້ກະໂປ່ງອອກ ບອກແມ່ເອົາມີດຕັດມາຕັດຖິ້ມ ກ່ອນຈະຈັບໄມ້ແສ້
  ຫວາຍມາຂ້ຽນກົ້ນຄົນລະ 5 ບາດ ແມ່ຂ້ອຍກໍ່ພອຍໄດ້ຮັບໂທດໄປນຳອີກ ໃນຄະດີ
  ບໍ່ບອກສອນລູກເຕົ້າ. ໃນເວລານັ້ນ ບໍ່ມີອາລົມທາງເພດຫຍັງດອກ ຢ້ານຖືກເພິ່ນຕີ
  ໜັກກ່ວານັ້ນ ຢ້ານຖືກເພິ່ນຈັບມັດຂັງໃນຫ້ອງກໍ່ປານນັ້ນ, ແມ່ຖືກເລື້ອຍ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້
  ວ່າເພິ່ນເຮັດຫຍັງຜິດ ວຽກເຮືອນການຊານກໍ່ຮຽບຮ້ອຍທຸກຢ່າງ ເວລາມີແຂກມາ
  ຢ້ຽມຢາມແຕ່ກໍ່ຕ້ອນຮັບລິນເຫຼົ້າໃຫ້ດື່ມ ປຸງແຕ່ງອາຫານແຊບໆໃຫ້ແກ້ມ ແຕ່ກໍ່ຍັງ
  ຖືກພໍ່ຖືກລົງໂທຈົນໄດ້ ເຄີຍໄປຈອບຟັງຢູ່ໜ້າປະຕູ ໄດ້ຍິນແຕ່ສຽງເພິ່ນໃຫ້ສະອຶກໆ
  ຄືໃນໜັງເອັກຍີ່ປຸ່ນ ຄິດວ່າເພິ່ນໄຫ້ດ້ວຍຄວາມຈັບປວດ ດົນມາພີ້ຈຶ່ງຮູ້ວ່າເພິ່ນເປັນ
  ຊາດິດ (Sadism).
  ຂ້ອຍກັບແມ່ນັ່ງລົດ Jeep ທະຫານໄປສົ່ງເພິ່ນຢູ່ທ່າເຮືອ, ຊາມເຮືອຊິອອກຈາກທ່າ
  ກໍ່ກິນເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ ຕ່າງຄົນຕ່າງກໍ່ຫິວເຂົ້າ ແມ່ຈຶ່ງບອກລຸງຈອມແວ່ກິນເຝີກິນ
  ເຝີຢູ່ຮ້ານດວງໃຈ ກິນແລ້ວກໍ່ຊື້ທູໂກໄປໃຫ້ນ້າສາວນວນ ແລະເອື້ອຍນ້ອງທຸກຄົນ
  ທີ່ເຂົາມັກ ນ້າສາວນວນມັກໝີ່ກອບທະເລ ເອື້ອຍມັກຜັດສະອິ໋ວ ນ້ອງສາວມັກເຝີ
  ຮວມມິດຄືຂ້ອຍ, ເປັນອັນວ່າບໍ່ຕ້ອງແຕ່ງເຂົ້າສວຍ ກິນແລ້ວໃຜຢາກໄປໃສກໍ່ໄປ ຂ້ອຍ
  ກັບນ້ອງສາວພາກັນໄປເບິ່ງໜັງ. ນ້ອງບໍ່ມັກໜັງກັງຟູ ກໍ່ເລີຍຂ້າມທາງມາເບິ່ງຢູ່ອີກ
  ໂຮງນຶ່ງຊຶ່ງສາຍໜັງໄທ ເລື່ອງທາດສະຫວາດ, ເຂົາບໍ່ຖ່າຍໃຫ້ເຫັນແຈ້ງຄືໜັງເລດxx
  ດອກ ເປັນໜັງເລດອາ ເຫັນແຕ່ທ່ອນຫລັງທີ່ເປົ່າເປືອຍຂອງນາງເອກກໍ່ແຂງນ້ຳແຕກ
  ແລ້ວນະ, ນ້ອງສາວນັ່ງຕົວແຂງເບິ່ງຄືລາວຖືກຜີຫລອກ. ເລີກໜັງກໍ່ຍັງເວັນຢູ່ ຢາກ
  ເບິ່ງໜັງຊິນຕຶງ ນ້ອງກໍ່ບໍ່ຍອມເບິ່ງນຳຈຶ່ງຕ້ອງເບິ້ນລົດເມືອສົ່ງລາວ ແລະບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນ
  ເລີຍວ່າຈະໄດ້ເບິ່ງໜັງສົດທີ່ສະແດງດ້ວຍລຸງຈອມ ນ້າສາວນວນ ແລະແມ່.
  sexstorythai.org/index.php?topic=5559.0;wap2

 119. BTS
  ເດືອນກັນຍາ 3, 2016 ເວລາ 5:04 pm

  ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈດອກ ແຕ່ຫລັງຈາກເກີດຂຶ້ນເທື່ອນຶ່ງແລ້ວ
  ເທື່ອສອງ ເທື່ອສາມ ເທື່ອສີ່ແລະເທື່ອຕໍ່ໆມາກໍເກີດຂຶ້ນດ້ວຍຕ້ອງການຂອງ
  ທັງສອງຝ່າຍ.
  ເຂີຍອ້າຍອາຍຸລື່ນຂ້ອຍເກືອບ 15 ປີ, ກ່ອນລາວຊິໄດ້ປ້າທອງເປັນເມຍ ບຸກ
  ນ້ຳຕະລຸຍຕົມແທ້ໆເດີ ແມ່ເຖົ້າຈຶ່ງເຫັນໃຈແລະຊ່ອຍທຸກຮູບແບບເພື່ອໃຫ້
  ລາວສົມຫວັງ. ປ້າທອງກໍ່ເຄີຍເວົ້າຫລິ້ນແກມຈິງເລື້ອຍວ່າ ລາວບໍ່ມີໃຈໃຫ້
  ຜົວ ຍອມໃຫ້ເອົາໃນສະຖານະເມຍເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຫຍັງດອກ
  ແລະຂ້ອຍກໍ່ເຊື່ອວ່າເປັນແນວນັ້ນແທ້ເພາະເຂີຍອ້າຍກໍ່ເຄີຍເຜີເວົ້າອອກມາ
  ຈຸດອ່ອນໃນມຸ້ງໃຫ້ໝູ່ທີ່ເຄີຍບວດຮຽນຂຽນອ່ານນຳກັນຟັງ.
  ບ້ານຂ້ອຍຢູ່ໄກຈາກບ້ານປ້າປະມານ 2-3 ກິໂລ, ເວລາເຂີຍອ້າຍເອີ້ນໄປ
  ແກ້ມກໍ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ແວ່ບ້ານລາວ ນາງເມຍເລີກການຈຶ່ງແວ່ຮັບ
  ລາວບໍ່ຢາກໃຫ້ຂັບລົດຍາມເມົາ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ເຊື່ອໝັ້ນວ່າກັບເອງໄດ້ ຖ້າກິນ
  ເບຍປະສົມເຫຼົ້າຈຶ່ງຂຶ້ນລົດກັບນຳນາງເມຍ ແຕ່ເຂີຍອ້າຍບໍ່ຄະຍັ້ນຄະຍໍ້ໃຫ້
  ຂ້ອຍກິນເຫຼົ້ານຳລາວດອກ ຂໍພຽງແຕ່ນັ່ງກິນນັ່ງແກ້ມເປັນໝູ່ລາວ ບໍ່ຢາກ
  ໃຫ້ເພິ່ນຄິດວ່າລາວກິນເຫຼົ້າແກ້ກຸ້ມ ຖ້າມີຂ້ອຍມີໝູ່ນັ່ງກິນນຳມັນກໍ່ບໍ່ໜ້າ
  ລັງກຽດ ວ່າຊັ້ນສາ.
  ບາງເທື່ອກໍ່ຮູ້ສຶກເຂີນໆວາດໃດວາດນຶ່ງທີ່ປ້າທອງເວົ້າລົມນຳແບບມີຄາລົມ
  ເລິກໆ, ເອື້ອຍນ້ອງເຂົາເຈົ້າລົມກັນຫຍັງກໍ່ບໍ່ຮູ້ ຜູ່ຍິງເຂົາກໍ່ບໍ່ຕ່າງຫຍັງຈາກ
  ຜູ່ຊາຍ ຈຸ້ມຫົວເຂົ້າກັນເວົ້າເລື່ອງເຄື່ອງເພດຂອງເອ້ແລະເລື່ອງຕ່າງໆແລ້ວ
  ກໍ່ມັກລົງເອີ່ຍເລື່ອງຜູ່ຊາຍ ນາງເມຍເປັນຄົນເປີດເຜີດ ຖືວ່າເລື່ອງໃນມຸ້ງເປັນ
  ເລື່ອງທຳມະດາແຕ່ລາວບໍ່ເວົ້າເພິະເວົ້າເປື້ອນ ລັກສະນະການສົນທະນາ
  ເປັນແບບວິຊາການ ຖ້າບໍ່ຜິດຖຽງກັນຮຸນແຮງ ລາວຈະບໍ່ໃຊ້ເດັດຂາດພາ
  ສາຕະຫລາດ ຖ້າໃຊ້ກັບລາວກ່ອນລະແມ່ນເຈັບໂຕ ລາວຍ່ອງຈົນເອັນຊິ
  ຫັກພຸ້ນລະ ສາວນີ້ບໍ່ທຳມະດາເລື່ອງແບບນີ້.
  ຫ້ອງນ້ຳບ້ານປ້າມີ 3 ຫ້ອງ, ຫ້ອງນຶ່ງຢູ່ໃນຫ້ອງຂອງປ້າທອງ ອີກສອງຫ້ອງ
  ຢູ່ຊັ້ນລຸ່ມ ຢູ່ຟາກຫ້ອງຫລານສາວຫລານຊາຍຫ້ອງນຶ່ງ ຢູ່ຟາກຫ້ອງນອນ
  ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າຫ້ອງນຶ່ງ ພໍ່ເຖົ້າໝົດບຸນແລ້ວ ຍັງແຕ່ແມ່ເຖົ້າ. ກິນເບຍ 3-4
  ແກ້ວແລ້ວກໍ່ຢາກເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ ແຕ່ມີຄົນໃຊ້ທັງສອງຫ້ອງລຸ່ມ ປ້າຈຶ່ງບອກ
  ໃຫ້ໄປໃຊ້ຫ້ອງຂອງລາວ, ຫ້ອງນ້ຳສ່ວນຕົວບໍ່ປະຕູ ກຳລັງຊິຈົກອອກຍ່ຽວ
  ກໍ່ຕ້ອງສະດຸ້ງເຮືອກເມື່ອມີມືອ່ອນມາຈັບອອກໃຫ້ ຄວາມປວດຍ່ຽວຫາຍ
  ໄປໃນທັນທີ. ດົນເຕີບຈຶ່ງໄດ້ລົງມາຍ່ຽວຢູ່ຫ້ອງຫລານ ໂຊກດີບໍ່ມີໃຜເຫັນ
  ຕອນລົງມາ, “ເຈົ້າຕໍ່ສາຍຜິດ ພາບຈຶ່ງບໍ່ອອກ, ເຂີຍໃຊ້ເວລາດົນເຕີບຈຶງ
  ແປງໃຫ້ແລ້ວ.” ປ້າທອງບອກ ເຂີຍອ້າຍຈົກເບຍເຢັນໆມາໄຂໃຫ້ກິນແທນ
  ເບຍແກ້ວເກົ່າທີ່ກາຍເປັນເບຍຮ້ອນໄປແລ້ວ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ.
  reungseaw.blogspot.com/2016/08/entrance.html#more

 120. TBS2
  ເດືອນກັນຍາ 6, 2016 ເວລາ 4:23 pm

  ອ່ານເລື່ອງ เย็ดกันทั้งตระกูล ຈາກເວັບໄຊ 2kyky ດອກເນັດ ຍັງບໍ່ທັນຈົບຕອນ1
  ຊ້ຳນະ ນ້ຳແຕກກ່ອນ ຮາໆໆໆໆໆໆໆ ເລື່ອງນີ້ມີທັງໝົດ 5 ຕອນ ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ຈົບ
  ເພາະລູກຫລານບໍ່ທັນໃຫຍ່. ເຄີຍເຫັນເຂົາເຊີນຕູ້ນຶ່ງມາສຳພາດຜ່ານສະຖານີ
  ໂທລະພາບ, ລາວເປັນຊົນເຜົ່ານຶ່ງໃນແຖວເຂດອາມາຊອນ ເອົາໝົດຄອບຄົວເລີຍ
  ນະ, ອ້າຍລາວຖືກງູກັດຕາຍ ເອື້ອຍໃພ້ເປັນໝ້າຍ ລ້ຽງລູກ 6 ຄົນ, ຍິງ 4 ຊາຍ2.
  ຮີດເຂົາ ຖ້າຜົວຫຼືເມຍຕາຍຕ້ອງເອົາກັບອ້າຍນ້ອງຜົວຫຼືເອື້ອຍນ້ອງເມຍ. ລາວເອົາ
  ເອື້ອຍໃພ້ເປັນເມຍໄດ້ປະມານປີປາຍ ບໍ່ມີລູກ ຜູ່ເຖົ້າໃນບ້ານກໍ່ເລີຍໃຫ້ເອົາລູກສາວ
  ກົກຊຶ່ງມີສັກເປັນຫລານສາວ ແຕ່ຕ້ອງເສຍງົວ 5 ໂຕ, ຕູ້ນີ້ມີເງິນ 10 ໂຕລາວກໍ່ຍັງ
  ໄຫວເພາະຫລານສາວເປັນສາວເອາະໆ ເຜົານີ້ເອົາກັນແຕ່ນ້ອຍ ເລືອດຫີອອກແມ່ນ
  ສີ້ໄດ້ ເຂີຍກໍ່ແມ່ນໂຕ ພໍ່ເຖົ້າກໍ່ແມ່ນໂຕ ຈັ່ງແມ່ນຊາດຄັກ ! ຫລານສາວ 4 ຄົນ ລາວ
  ເອົາໝົດ ຖ້າຈະເອີ້ນ Incestuous Polygamy ກໍ່ຄົງຈະຖືກ.
  ຢູ່ລັດ Utah ປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ກໍ່ເຄີຍມີການຈັບກຸມກັນຂຶ້ນຄອດຂຶ້ນສານ
  ໂດຍການຟ້ອງຮ້ອງຂອງລູກສາວໃຈກ້າ ອາຍຸ 16 ປີທີ່ບໍ່ຍອມເປັນເມຍຂອງພໍ່ນ້າອີກ
  ຕໍ່ນຶ່ງ. ແຕ່ລະລັດມີກົດໝາຍຄອບຄົວຕ່າງກັນ, ບາງລັດ ຜູ່ໃຫຍ່ສີ້ໄດ້ເດັກນ້ອຍອາຍຸ
  16 ປີ ຂຶ້ນໄປ ຖ້າເຂົາພໍໃຈໃຫ້ສີ້. ພວກທີ່ມີເມຍຫລາຍຄົນຈົນຕັ້ງເປັນຕະກູນ clan
  ໄດ້ ເປັນຄົນຮັ່ງມີ ມີເມຍຫລາຍເທົ່າໃດກໍ່ຮັ່ງມີຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ຕົວຢ່າງ ຕະກູນຄິງສະຕອນ
  The Kingston ເປັນຕະກູນເສດຖີຫລາຍຮ້ອຍລ້ານ$ ຄົນໃນຕະກູນມີເກືອບ 1000 ຄົນ
  ຫົວໜ້າຕະກູນມີອາຍຸພຽງແຕ່ 33 ປີ ມີເມຍ 15 ຄົນແລ້ວ ແຕ່ຍັງຢາກສີ້ຫລານສາວ
  ອາຍຸ 16 ປີ ໄດ້ສີ້ແຕ່ 4 ເທື່ອ ນາງນີ້ທົນຝືນໃຈບໍ່ໄດ້ຈຶ່ງລັກອອກໄປຂໍຄວາມຍຸຕິທຳຈາກ
  ກົດໝາຍ ແລະໃນທີ່ສຸດລາວກໍ່ມີອິດສະລະພາບ ບໍ່ຕ້ອງຢູ່ໃນຮົ້ວຕະກູນ ອອກທ່ອງໂລກ
  ທີ່ກ້ວາງໃຫຍ່ໄພສານໄດ້ເໝືອນຄົນອື່ນໆ.
  ບຸກຄົນນັ້ນເລົ່າວ່າ:
  ຄອບຄົວຂ້ອຍຢູ່ລຳປາງ, ສະຖານະຮັ່ງມີຕິດອັນດັບໃນເມືອງນີ້. ຄອບຄົວຂ້ອຍເປັນ
  ຄອບຄົວໃຫຍ່ ຜູ່ຊາຍສ່ວນຍ່າອີກ 3 ຄົນກໍ່ຕາຍໄປແລ້ວ. ພໍ່ຂ້ອຍອາຍຸ 64, ທີເມຍ 4
  ຄົນ ແມ່ໃຫຍ່ 60 ແມ່ບຸນ 40 ແມ່ປາງ 35 ແມ່ນ້ອຍອາຍຸ 28 ປີ. ພໍ່ຂ້ອຍມີອ້າຍນ້ອງ
  ທັງໝົດ 8 ຄົນ ຕາຍ 3 ຍັງ 4 ຄື ພໍ່ ອາວ 3 ຄົນ ແລະອາ 33 ປີ ແຕ່ງງານ ມີລູກແລ້ວ
  ຢູ່ນຳກັນຢູ່ບ້ານນີ້ລະ ຮວມທັງໝົດ 40 ຄົນ ບໍ່ນັບຄົນໃຊ້ອີກ 10 ຄົນ.
  ພໍ່ແມ່ຂ້ອຍມີລູກນຳກັນ 7 ຄົນ, ໄດ້ນຳແມ່ໃຫຍ່ 2 ໄດ້ນຳແມ່ບຸນນຶ່ງ ໄດ້ກັບແມ່ປາງ 2
  ຄືຂ້ອຍແລະນ້ອງສາວ ແລະໄດ້ກັບແມ່ນ້ອຍ 2 ຄືກັນ. ຮູ້ຈັກສີ້ເຊີງຍ້ອນມັກລັກເບິ່ງພໍ່ແມ່
  ສີ້ກັນ ພໍໃຫຍ່ຊອນບ່າວຂຶ້ນມາກໍ່ລອງສີ້ສາວໃຊ້ນຳພວກອ້າຍ ຕໍ່ມາກໍ່ສີ້ເຊີງເອື້ອຍນ້ອງ
  ຕົນເອງຈົນບີໂຄຍແຕກເລີຍສີ້ຮະສີ້ຮາມຈົນໄດ້ເຂົ້າຮູເກົ່າ.
  ສະຫລຸບຫຍໍ້ໆໃຫ້ຟັງ ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າເຂົາເຮັດກັນແນວໃດກໍ່ເຂົ້າໄປອ່ານດ້ວຍຕົນເອງ.

 121. ບ້າກ່າຍ
  ເດືອນກັນຍາ 10, 2016 ເວລາ 9:48 pm

  ເຈົ້າເຄີຍເປັນບໍ່ ແບບວ່າວາງແຜນໄວ້ຄັກແນ່ແຕ່ແລ້ວມັນກໍ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນ?
  ຕອນນັ້ນ ເພິ່ນປ່ຽນອຳນາດການປົກຄອງໃໝ່ ມີການຈັດຕັ້ງເວນຍາມໃນແຕ່ລະບ້ານ
  ຕອນກາງເວັນແມ່ນຜູ່ເຖົ້າ ຕອນກາງຄືນແມ່ນຊາວໜຸ່ມເປັນຜູ່ປ້ອງກັນເວນຍາມ
  ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ໂດຍມີການຜັດປ່ຽນຮອບວຽນກັນແຕ່ລະຄອບຄົວ.
  ຕອນນັ້ນ ຂ້ອຍກໍ່ເປັນບ່າວ 18-19 ປີ ຮຽນຢູ່ມໍ3, ຂ້ອຍເຂົ້າຮຽນປໍ1 ຕອນອາຍຸ 7 ປີ
  ແຕ່ສະໝອງປຶກ ຮຽນບໍ່ເກັ່ງຄືໝູ່ ຕົກຫ້ອງເກືອບທຸກປີ ຖ້າອ້າຍນ້ອງບໍ່ເຂົ້າມາຍຶດ
  ອຳນາດກໍ່ຄົງເຖົ້າຄາຫ້ອງປໍ6 ບໍ່ມີໂອກາດຍ່າງເຂົ້າເຂດໂຮງຮຽນລີເຊນຳເຂົາດອກ
  ຍຸກອ້າຍນ້ອງເຂົ້າມາ ເຂົາຍຸບປະຖົມ6 ໃຫ້ມີຮອດແຕ່ປໍ5 ນັກຮຽນຫ້ອງປໍ5ເກົ່າຂຶ້ນ
  ໄປຮຽນມໍ1 ຄືກັນກັບພວກນັກຮຽນປໍ6 ຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນຊັ້ນມັດທະຍົມມີ 3 ຊັ້ນຄືຊັ້ນ
  ມໍ1 ມໍ2 ແລະມໍ3 ຈົບມໍ3 ກໍ່ຂຶ້ນໄປຮຽນຕໍ່ອຸດົມສຶກສາຊຶ່ງມີອໍ1 ອໍ2 ແລະອໍ3 ຈົບອໍ3
  ກໍ່ຖືກສັບຊ້ອນໄປຮຽນວິຊາສະເພາະ ໄປຮຽນຕ່າງປະເທດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະຄົນ
  ຊຶ່ງຕອນນັ້ນຖືເອົາຄຸນສົມບັດເປັນມາດຖານ ວິຊາສະເພາະບໍ່ສຳຄັນ ມີແນວຄິດການ
  ເມືອງດີ ອອກແຮງງານດີ ມີເຊື້ອສາຍປະຕິວັດແມ່ນມີເງື່ອນໄຂໄປຮຽນຕໍ່ໂຊວຽດ ຫຼື
  ປະເທດສັງຄົມນິຍົມໃນຢູໂຣບຕາເວັນອອກ.
  ຕອນນັ້ນ ພໍ່ຂ້ອຍມີສຸຂະພາບຊຸດໂຊມຫລາຍ, ເພິ່ນເປັນພະຍາດເບົາຫວານມາຫລາຍ
  ປີແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ກິນຢາ ສັກຢາທຸກໆອາທິດເພື່ອລົດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ ແຕ່ຫລັງ
  ຈາກມີການປ່ຽນແປງອຳນາດການປົກຄອງ ຊາຍແດນລາວ-ໄທ ຖືກປິດ ກໍ່ບໍ່ມີຢາປົວ
  ພະຍາດໃຫ້ກິນໃຫ້ສັກ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ໄປຍາມເປັນກອງຫລອນແທນເພິ່ນ 3-4 ຄືນຕໍ່ມາ
  ກໍ່ຖືກຜຽນຂ້ອຍອີກ ຊາວໜຸ່ມເພດຍິງຖືກຍົກເວັ້ນເພາະຕ້ອງໄດ້ໄປຝຶກຊ້ອມສິນລະປະ
  ວັນນະຄະດີຕ້ອນຮັບຜູ່ແທນສູນກາງແລະງານວັນຊາດ ວັນກຳມະກອນ ວັນຍຶດອຳນາດ
  ແລະວັນຕ່າງໆ.
  ຄືນນັ້ນ ຂ້ອຍຖືກຍາມແຕ່ຕອນທ່ຽງຄືນຫາແຈ້ງ ຊຶ່ງມີອ້າຍສາຄອນເປັນຫົວໜ້າ.
  ຕາມທີ່ຮູ້ ອ້າຍຄອນເປັນຈິໂກະໃຫຍ່ໃນລະບອບເກົ່າ ແຕ່ເພື່ອເປັນການຫລີກລ່ຽງ
  ຈາກການຖືກສົ່ງໄປດັດສ້າງຢູ່ດອນທ່້າວ ລາວຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຫັນປ່ຽນແນວຄິດ ສ້າງຜົນ
  ງານທຸກຮູບແບບ ຄຽດຊັງໃຜກໍ່ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີເຂົາ ໂດຍບໍ່ຄິດຄຳນຶງເຖິງສິນຂໍ4
  ທີ່ຊາວພຸດຖືມາເປັນເວລາຊ້ານານ.
  ສາກແບັດແລ້ວຈະມາເລົ່າຕໍ່, ໄປອ່ານເລື່ອງສຽວຢູ່ເວັບ kodporno ກ່ອນໄດ້ບໍ່?

 122. จิ๋มเปียก
  ເດືອນກັນຍາ 14, 2016 ເວລາ 3:48 pm

  ຄົນອື່ນເຫັນເຮົາເປັນສາວແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກຊ່າງແປງລົດຢູ່ໃກ້ຮ່ອມ
  ເຂົ້າບ້ານ ທຸກຄັ້ງທີ່ຍ່າງກາຍໜ້າຮ້ານ ເຂົາຈະຜິວຫວ໊ອດໆໃສ່ ບາງຄົນກໍ່ຮູ້ງຖາມ
  ວ່າ “ສາວໆ…ອ້າຍຂໍເມືອນຳໄດ້ບໍ່?” ບາງຄົນກໍ່ຊວນໄປກິນເບຍຢູ່ຕາດນັ້ນຕາດນີ້
  ແຕ່ແມ່ຍັງເຫັນເຮົາເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໄປຄ່ຳມາມືດ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໄປ
  ກັບຜູ່ຊາຍຕາມລຳພັງສອງຕໍ່ສອງຕ້້ອງເອົານ້ອງເອ໋ໄປນຳແຕ່ໝູ່ພັດບໍ່ຢາກຊ້ອນ3
  ເຂົາບໍ່ມີໝວກກັນກະທົບ ຢ້ານຕຳລວດຢຸດແລະຖືກປັບໃໝ ເຮົາກໍ່ເລີຍບໍ່ຄ່ອຍໄດ້
  ໄປໃສ ຈົນຂຶ້ນມາຮຽນມໍຕົ້ນ ສະໜິດກັບໝູ່ຄົນນຶ່ງຊື່ປ້ອງ ເປັນລູກຄົນມີຖານະດີ
  ມີລົດຂີ່ ທິເງິນໃຊ້ ເຮົາເກັ່ງເລກ ຊ່ອຍປ້ອງເຮັດໂຮມເວີກທຸກເທື່ອທີ່ລາວຂໍຄວາມ
  ຊ່ອຍເຫຼືອ ປ້ອງຈຶ່ງສະໜິດກັບເຮົາ ມາຮັບເຮົາໄປຫລິ້ນໄປທ່ຽວເລື້ອຍຍາມວັນ
  ພັກ ແມ່ເຮົາກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍຫ້າມ ອາດຈະເປັນຍ້ອນຢ້ານບາລະມີຂອງພໍ່ປ້ອງ ເພິ່ນເປັນ
  ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊັ້ນຜູ່ໃຫຍ່ໃນເມືອງນັ້ນ ເມື່ອມີອຳນາດ ມີເງິນ ຄົນກໍ່ຢຳເກງ ນັບຖື ປ້ອງ
  ຂໍເພິ່ນໃຫ້ເຮົາໄປນອນບ້ານລາວ ແມ່ກໍ່ບໍ່ເຄີຍຂັດຂ້ອງ ໃຫ້ເຮົາໄປນອນຄ້າງຄືນ
  ນຳປ້ອງຕອນຄືນວັນສຸກ ແລງວັນອາທິດ ປ້ອງຈຶ່ງມາສົ່ງເຮົາ.
  ແມ່ປ້ອງກໍ່ດີໆ ເຫັນເຄື່ອງນຸ່ງງາມໆກໍ່ຊື້ໃຫ້ເຮົານຸ່ງເປັນຄູ່ກັບປ້ອງ ແຕ່ເຮົາໂຕໃຫຍ່
  ກ່ວາປ້ອງຈຶ່ງຊອກຊື້ໄດ້ງ່າຍ ປ້ອງໂຕນ້ອຍກໍ່ຈິງແຕ່ໃບໜ້າລາວຂາວງາມແລະຮູ້ຈັກ
  ແຕ່ງໂຕ, “ນົມເລັກທຳໃຈ ນົມໃຫຍ່ທຳພັນ” ປ້ອງມັກເວົ້າຄຳນີ້ເວລາວຈຸ້ມຫົວເຂົ້າ
  ໝູ່. ຄືນນັ້ນ ມີແຕ່ຄົນໃຊ້ຢູ່ບ້ານ, ປ້ອງຈຶ່ງເອົາກາແຊ໊ດວິດີໂອທີ່ໝູ່ຜູ່ຊາຍຊື້ມາຈາກ
  ໜອງຄາຍມາສາຍໃຫ້ເບິ່ງຈົນຈິ໋ມປຽກ. ນັບແຕ່ມື້ທີ່ປ້ອງສອນຫລິ້ນຂອງ ເຮົາກໍ່
  ຕິດໃຈໃນລີລາແຍ່ເລຍ, ຢາກລອງທ່ອນເອັນ ມັນຄົງຈະຄັກກ່ວາໝາກແຕງ ອິອິອິ.
  ກ່າຍເລື່ອງນີ້ຈາກເວັບໄຊຝຣັ່ງ ຂໍໂທດຖ້າກ່າຍຜິດ.

 123. Wonderful
  ເດືອນກັນຍາ 18, 2016 ເວລາ 3:12 pm

  What she’s doing?

 124. GreenFrog
  ເດືອນກັນຍາ 21, 2016 ເວລາ 4:09 pm

  ມັກເບິ່ງຫີ ມັກເບິ່ງເຂົາສີ້ກັນຈຶ່ງຈົກເງິນຄ່າເຂົ້າໜົມຈ້າງຫລິ້ນເນັດຢູ່ຮ້ານເນັດໜ້າ
  ບ້ານ ຮ້ານອື່ນເນັດໄວໄດ້ໃຈແຕ່ເຂົາບໍ່ເຮັດເປັນຫ້ອງສ່ວນຕົວ ຄົນຍ່າງກາຍຫລັງ
  ກໍ່ຮູ້ເຫັນໝົດເຮົາເບິ່ງຫຍັງຫລິ້ນຫຍັງ, ຮ້ານໜ້າບ້ານມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຫຼາຍ
  ເຂົາເຮັດເປັນຫ້ອງ ໃຊ້ຜ້າກັ້ງໄວ້ ເຄື່ອງປັບອາກາດເຢັນຊ່ຳ ສົມລາຄາຊົ່ວໂມງນຶ່ງ
  20 ພັນເປໂຊ. ຄົນອື່ນເຂົາກໍ່ມັກເບິ່ງຄືກັນ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາເບິ່ງແນວໃດ ສຳລັບຂ້ອຍ
  ເປີດບຣາວເຊີຂຶ້ນມາແມ່ນກຸກເກິນຫາ เรื่องเสียว แนวครอบครัว ໂລດລະ,
  ອ່ານເລື່ອງແນວອື່ນນ້ຳບໍ່ຊຶມ ເວລາອ່ານເລື່ອງຄວາມຮັກຄວາມໄຄ່ໃນຄອບຄົວ
  ໂຄຍບໍ່ແຂງນ້ຳກໍ່ຊຶມ.
  ມື້ນີ້ກໍ່ເຂົ້າໄປເບິ່ງ ໄປອ່ານຫລາຍເວັບແຕ່ເຫັນເລື່ອງນຶ່ງຢູ່ເວັບໂຄດພອນໂນດອດ
  ຄອມ ຍິງຄົນນຶ່ງຂຽນເລື່ອງແອບເອົາກັບຫລານແຟນ ອ່ານແລ້ວກໍ່ຂອງຂຶ້ນ ຢາກ
  ເປັນຫລານຂອງຍິງຄົນນັ້ນທັນທີ, ນ້າໃພ້ຂ້ອຍເຊັກບໍ່ຈັດ ຂ້ອຍເຄີຍລອງເທື່ອນຶ່ງ
  ຕອນຢູ່ບ້ານກັບນ້າໃພ້ ນ້າບ່າວໄປເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງ ລູກສາວແລະລູກຊາຍ
  ບໍ່ຄ່ອຍຢູ່ຕິດບ້ານດອກ ຖິ້ມປຶ້ມຖິ້ມສໍ ປ່ຽນເຄື່ອງນັກຮຽນອອກແລ້ວກໍ່ຟ້າແລ່ນລົງ
  ເຮືອນໄປຊອກຫາຫລິ້ນແຕ່ງພາເຂົ້າແລງແລ້ວຈຶ່ງໄປເລາະເອີ້ນເຂົາມາອາບນ້ຳກິນ
  ເຂົ້າ ຖືກຕອນເຂົາຫລິ້ນຄັກໆ ແກ່ຫູຍັງບໍ່ຢາກມາກິນຊ້ຳນະ.
  ຍ້ອນວ່າ ແຖວຄຸ້ມບ້ານນັ້ນມີເດັກຂີ້ຢາຫລາຍ ນ້າບ່າວຈຶ່ງເອີ້ນມາຢູ່ນຳ, ເລື່ອງໄມ້
  ມວຍກໍ່ພໍຮູ້ເລັກນ້ອຍ ພໍໄດ້ປ້ອງກັນຕົວ ແລະອີກຢ່າງຂ້ອຍກໍ່ມັກໄປນັ່ງຫລິ້ນຢູ່ຫ້ອງ
  ການ ປກສ ບ້ານເດັກເຖົ້າຂີ້ຢາຈຶ່ງຢຳເກງ. ຢູ່ນຳເພິ່ນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ເພິ່ນ
  ເອີ້ນໃຊ້ ໜ້າທີ່ປະຈຳແມ່ນຕັດຫຍ້າເດີ່ນໜ້າບ້ານ ຫລັງບ້ານ ເອົາຂີ້ເຫຍື່ອອອກ
  ປ່ອນນ້ຳ ເຂົາມາສົ່ງອາທິດລະເຕົ້າແຕ່ບໍ່ພໍໃຊ້ ຕ້ອງໄດ້ໄປຊື້ມາຕື່ມອາທິດລະ 5 ເຕົ້າ.
  ມື້ນັ້ນ ເຄື່ງບໍ່ແຫ້ງ ຝົນຕົກລິນ 3 ມື້ລຽນ ຈຶ່ງນຸ່ງແຕ່ສົ້ງກິລາຂາບານ ນອນເຢັນຢູ່ຫຼັງ
  ບ້ານກ່ອນຈະຕັກນ້ຳສ້າງເຂົ້າໄປໃສ່ອຸ່ມເຮືອນຄົວໃຫ້ເພິ່ນໃຊ້, ບໍ່ຮູ້ເຊືອບຫລັບຍາມ
  ໃດຈຶ່ງຝັນວ່ານາງເອັກໜັງເອັກຍີ່ປຸ່ນຫລິ້ນໂຄຍຈົນນ້ຳແຕກ. “ໂດຍ…ຂອບໃຈນ້າ”
  ຂ້ອຍຂອບໃຈນ້າໃພ້ທີ່ເພິ່ນອົບເຄື່ອງໃຫ້ ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນເພິ່ນໃຫ້ຕາກແດດເອົາເພື່ອ
  ເປັນການປະຢັດແກ໊ຊ໌.
  kodporno.com/story/2055

 125. DekDee2
  ເດືອນກັນຍາ 24, 2016 ເວລາ 10:06 pm


  ໄດ້ມາຈາກເວັບ forum.sodazaa.com

 126. ຫລົງກາມ
  ເດືອນກັນຍາ 28, 2016 ເວລາ 3:54 pm

  Malanie ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້ານອນຫົວຄ່ຳເພື່ອຈະໄດ້ລຸກແຕ່ເຊົ້າມືດ ອາບນ້ຳ ແຕ່ງໂຕ
  ແລະອອກບ້ານປະມານ 6 ໂມງເຊົ້າ ຖ້າອອກຊ້າກ່ວານັ້ນກໍ່ຈະປະສົບບັນຫາລົດ
  ຕິດ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ເວລາພຽງ 45 ນາທີ ແຕ່ຕ້ອງນັ່ງຢູ່ທາງດ່ວນເປັນເວລາຊົ່ວໂມງ
  ນຶ່ງຊົ່ວໂມງປາຍ ນາງຈຶ່ງຕ້ອງພະຍາຍາມອອກບ້ານແຕ່ເຊົ້າ ຢ່າງຊ້າກໍ່ປະມານ
  15 ນາທີ. ມາລານີເປັນພະນັກງານຍິງທີ່ມີອາຍຸແກ່ກ່ວາໝູ່ ມີປະສົບການຫຼາຍ
  ກ່ວາຄົນອື່ນ ປະທານບໍລິສັດໜຸ່ມຄົນໃໝ່ຈຶ່ງເລື່ອນຕຳແນ່ງນາງມາເປັນຫົວໜ້າ
  ເລຂາສາວອີກສອງຄົນ, ປະທານບໍລິສັດໜຸ່ມຄົນນີ້ມີນິໃສແປກກ່ວາຜູ່ເປັນພໍ່ ຖ້າ
  ເລຂາເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ໃຈ ຈະເອີ້ນເຂົ້າໄປລົງໂທດດ້ວຍການຕີກົ້ນຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມາ
  ລານີຄິດເຫັນອະດີດຕອນຍັງນ້ອຍ ນາງຖືກພໍ່ລົງໂທດແບບນີ້ເກືອບທຸກມືເພາະນາງ
  ເປັນເດັກເກເລ ມັກຕີມັກຕ່ອຍກັບໝູ່ຮ່ວມຄຸ້ມບ້ານແລະໝູ່ຮ່ວມຮຽນຈົນເກືອບ
  ບໍ່ມີໃຜກ້າຫລິ້ນນຳລາວພຸ້ນລະ.
  ແທນທີ່ຈະເຂັດຫລາບ ແຕ່ນາງມາລານີພັດເກເລຂຶ້ນຕື່ມ, ຝາມືຂອງພໍ່ທີ່ຕີກົ້ນນາງ
  ແຕ່ລະເທື່ອເຮັດໃຫ້ນາງມີຄວາມຮູ້ສຶກແປກໆ ແປກກ່ວາຕອນນາງລູບໄລ້ຫລິ້ນ
  ຫອຍຕົນເວລາອາບນ້ຳ. ມາລານີຈື່ໄດ້ວ່າ ມື້ນັ້ນ ນາງໄລ່ຢອກຫລ້ນກັບນ້ອງຊາຍ
  ແລະນ້ອງສາວ ແຕ່ຍ້ອນຄວາມຈັງໄຮຂອງນ້ອງຊາຍທີ່ສວຍໂອກາດຈົກຫີເອື້ອຍ
  ມາລານີຈຶ່ງແກ່ວງຫີນແຮ່ໃສ່ນ້ອງ ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈເຮັດນ້ອງເຈັບຈົນເລືອດຕົກຢາງອອກ
  ດອກແຕ່ມັນເປັນການບັງເອີນ ຫີນກ້ອນນັ້ນພໍດີຖືກຫົວນ້ອງຈົນໂນເກືອບເທົ່າໜ່ວຍ
  ໄຂ່ໄກ່ຫົວສາວ ນາງຈຶ່ງຖືກພໍ່ຖອດສາຍແອວໜັງອອກມາຂ້ຽນກົ້ນນາງຈົນເລືອດ
  ແຍ້ມ ແຕ່ນັ້ນມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາງເຈັບປວດແຕ່ຢ່າງໃດ໋ ກົງກັນຂ້າມນາງພັດເກີດ
  ມີອາລົມທາງເພດຂຶ້ນມາຢ່າງຮຸນແຮງ ແຕ່ຍ້ອນຖືກພໍ່ປະຕິເສດ ນາງຈຶ່ງຫອບຜ້າໄປ
  ຫາເພືອນຊາຍທີ່ຢູ່ໃກ້ໆໃຫ້ສີ້ໃຫ້ຫາຍແງ້ນ.
  ກ່າຍມາໄດ້ເທົ່ານີ້ລະ ຈາກເວັບໄຊ literotica ຢ່າວ່າກັນເດີ.

 127. ຫິວຫອຍ
  ເດືອນຕຸລາ 5, 2016 ເວລາ 10:16 pm

  ຜູ່ຊາຍໄຮ້ຄວາມໝາຍ 😦

 128. ເດັກຫື່ນ
  ເດືອນຕຸລາ 11, 2016 ເວລາ 2:24 pm

  ສົນໃຈນ້າສາວຂ້ອຍບໍ່? 🙂

 129. ເມົາຫີ
  ເດືອນຕຸລາ 11, 2016 ເວລາ 9:19 pm

  ເຂົາວ່ານີິ້ແມ່ນຫີແມ່ລູກອ່ອນ

 130. MXD23
  ເດືອນຕຸລາ 15, 2016 ເວລາ 3:16 pm

  ນີ້ຄົງຈະແມ່ນຫີແມ່ລູກແກ່.

 131. A&E12
  ເດືອນຕຸລາ 17, 2016 ເວລາ 3:37 pm

  ນຶ່ງຊາຍ ສອງຍິງ.

 132. HPS2031
  ເດືອນຕຸລາ 20, 2016 ເວລາ 4:42 pm

  ໄດ້ເລົ່າໃຫ້ເຈົ້າອ່ານແລ້ວບໍເລື່ອງນີ້? ຈື່ບໍ່ໄດ້ ບາງທີອາດຈະໄດ້ເລົ່າຢູ່ຫ້ອງອື່ນ
  ມັກເຂົ້າໄປຫລິ້ນຫລາຍຫ້ອງ ບາງມື້ @ ບໍ່ມາເປີດຫ້ອງກໍ່ຕ້ອງເລາະຫລິ້ນຫ້ອງ
  ໃກ້ຄຽງທີ່ມີສາວໆເປີດແຄມໃຫ້ເບິ່ງຫີເບິ່ງນົມ ຖ້າບໍ່ມີແທ້ໆ ຍິງເຖົ້າກໍ່ເບິ່ງ. ເປັນ
  ໜຸ່ມໂສດ ຫາຫີສີ້ບໍ່ໝານຄືໝູ່ ກໍ່ຕ້ອງຫາອາຫານຕາຕາມຫ້ອງ Z ແຄມຟອກ
  ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລົງທຶນຊື້ 100 ຈໍ ດອກ ຈໍດຽວກໍ່ຍັງເບິ່ງຈົນຕາຊິປີ້ນແລ້ວ.
  “ເພິ່ນເຮັດຫຍັງຫັ້ນ?” ນ້ອງສາວສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາຖາມຜ່ານ MSN Messenger
  ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ນ້ອງສາວເຂົ້ານອນຫົວຄ່ຳ ເບິ່ງລະຄອນປະຈຳວັນແລ້ວກໍ່ປິດ
  ທີວີເຂົ້າຫ້ອງໃຜລາວ, ນ້ອງສາວ ນ້ອງຊາຍແລະຂ້ອຍ ເປີດໂນ໊ດບຸກຕໍ່ເຂົ້າອິນເຕີ
  ເນັດຊອກຫາຄວາມບັນເທິງທີ່ຕົນຊື່ນຊອບ ສ່ວນພໍ່ແມ່ຄົງຈະນອນ ບໍ່ໄດ້ເຮັດກັນ
  ດອກເພາະພໍ່ເປັນພະຍາດທາດລົ້ມມາຫລາຍປີແລ້ວເນື່ອງຈາກເປັນພະຍາດອື່ນ
  ແຊກຊ້ອນ. ຂ້ອຍກໍ່ຕອບນ້ອງໄປຕາມຄວາມຈິງ, ນ້ອງບໍ່ມັກເຂົ້າແຄມຟອກເພາະ
  ໂນ໊ດບຸກລາວມັກຄ້າງເວລາເປີດຄູ່ກັບ Paltalk ລາວມັກບັກ Diamond_Blue34
  ກໍ່ວ່າຊິຕິດພີທີຈົນຂາດໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ຮູ້ດອກເພາະ
  ຢ້ານມັນທາວມາຫາຂ້ອຍທີ່ແນະນຳໃຫ້ນ້ອງເຂົ້າໄປຊອກລົມບ່າວໄຊເບີ ກໍ່ບ້ານ
  ຂ້ອຍຢູ່ນອກເມືອງ ບໍ່ມີສະຖານທີ່ບັນເທິງຫລາຍຄືໃນຕົວເມືອງ ມີຮ້ານເບຍປ້າບູ່
  ຮ້ານດຽວທີ່ເປີດໃຫ້ພວກຂີ້ເຫລົ້າໄປນັ່ງຮ້ອງເພງນ້ຳລາຍຟູ່ໃສ່ໄມ ເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ທ່ຽວ
  ກາງຄືນ ຮອດ 21-22 ໂມງແລ້ວ ແຖວນີ້ຈຶ່ງມິດປານປ່າຊ້າ ສະນັ້ນ ຄ່ຳມືດມາຈຶ່ງ
  ນັ່ງໜ້າທີວີ ເຂ່ຍມືຖືຫລິ້ນເຟສ ດົນໆຈຶ່ງເງີຍໜ້າເບິ່ງຈໍນຳເພິ່ນພໍເປັນພິທີ.
  ” ອ້າຍໄດມອນສົ່ງຫຍັງມາໃຫ້ບຸ໋ ຄອມເຮົາຄ້າງໄປເລີຍ 😦 ” ນ້ອງສາວສົ່ງຂໍ້ຄວາມ
  ມາບອກຫລັງສະງັກການແຊັດເກືອບຊົ່ວໂມງ, ນ້ອງອາດຈະບອກຈິງ ແຕ່ຂ້ອຍຄິດ
  ວ່ານ້ອງສາວເຮັດແຄມເຊັກເພາະເຫັນເຄື່ອງໝາຍ Away from PC ຕໍ່ຈາກຢຸດ
  ເຊີເນມນ້ອງສາວ ບັກໄດມອນສົ່ງວິດີໂອແຊັດເຊິນມາໃຫ້ ຖ້າກົດກຸ່ມເອັກເຊັບມັນຈະ
  ປ່ຽນຈາກຈໍໃຫຍ່ເປັນເປັນຈໍແຊັດນ້ອຍຫລັງບ້ານ, ຄອມນ້ອງສາວ RAM ນ້ອຍ
  ຖ້າເປີດຫລາຍ programs ມັນຈະຄ້າງໄປຊົ່ວຂະນະ. ເຖິງວ່າໄຟໜ້າຈໍຄອມບໍ່ແຈ້ງ
  ຄືດອກໄຟ 60W ຂອງ GE ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຫົວນົມໃຫຍ່ໆຂອງນ້ອງຖັ່ງ
  ອອກມາໃສ່ເສື້ອນອນມາເລ, ຖ້າຢູ່ໃນພາວະປົກກະຕິ ຫົວນົມນ້ອງຈະບໍ່ພອງໃຫຍ່
  ແບບນີ້, ນ້ອງສາວຂ້ອຍບໍ່ມັກນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນ ນຸ່ງແຕ່ເສື້ອສາຍຄູ່ແລບໆ ຖ້າແມ່ຢູ່ບ້ານ
  ນ້ອງຈຶ່ງນຸ່ງເສື້ອຍືດທັບເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກຂ້ອຍເຫັນໜ້າເອິກຂອງລາວແບບຈ່າຈ້າ ບໍ່ຮູ້
  ແນວຄິດຂອງພໍ່ແລະນ້ອງຊາຍ ແຕ່ສຳລັບຂ້ອຍແລ້ວ ບອກແຈ້ງໂລດລະວ່າຢາກຊົບ
  ໜ້າລົງໃສ່ໜ້າເອິກຂອງນ້ອງກ່ອນຈູບດົມກິ່ນຫອມຂອງໂລຊັນແລະຖ້ານ້ອງອະນຸຍາດ
  ກໍ່ຈະສອດມືເຂົ້າໃຕ້ເສື້ອບີບຄັ້ນນົມນ້ອງໃຫ້ສົມໃຈໃນຂະນະທີ່ມືອີກເບື້ອງນຶ່ງຈັບຈົກ
  ລູບເຕົ່າຂົນດົກຂອງນ້ອງ, “ເຂົານຸ່ງຕອນຕິດໄຟແດງ” ນ້ອງເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍບອກໃຫ້
  ນ້ອງນຸ່ງສະຫລິບປົກປິດໄວ້ແດ່ ຢ່າໃຫ້ເຫັນແພ້ແວ້ແບບນີ້ຫລາຍ. ຊິມນ້ຳຫີນ້ອງແຕ່
  ລະເທື່ອ ລົດບໍ່ຄືກັນ ບາງເທື່ອກໍ່ຮຶນ ບາງເທື່ອກໍ່ສົ້ມ ບາງເທື່ອກໍ່ຈືດ ຂຶ້ນກັບເຄື່ອງດື່ມທີ່
  ນ້ອງດື່ມ 2-3 ຊົ່ວໂມງກ່ອນ. “ເຂົາກະດຽມ..” ນ້ອງຍູ້ຫົວຂ້ອຍອອກບໍ່ໃຫ້ເລຍໜໍ່ຄຳ
  ຂອງລາວ ໃຊ້ນິ້ວແຍ່ໄດ້ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ສອດໃສ່, ຝີປາກບີເຈຂອງນ້ອງເທບຫລາຍ ໃກ້ນ້ຳ
  ຊິແຕກນ້ອງຈຶ່ງໃຊ້ມືຍອກຕື່ມ ບໍ່ໃຫ້ນ້ຳແຕກໃສ່ປາກຄືໃນໜັງເອັກ ມັນຄາວ ລາວບໍ່ມັກ.
  “ສູຢ່າພາກັນເດິກຫລາຍ ແມ່ນອນບໍ່ຫລັບ.” ແມ່ບອກພວກຂ້ອຍຕອນນັ່ງກິນເຂົ້າເຊົ້າ
  ນ້ອງສາວກຶ້ງຕາໃສ່ຂ້ອຍເມື່ອຈັບໄດ້ສາຍຕາຂ້ອຍສັກໃສ່ບັ້ນທ້າຍຂອງແມ່ຕອນເພິ່ນ
  ຢືນຂົ້ວໄຂ່ດາວມາໃຫ້ກິນກັບເຂົ້າຈີ່ແຜ່ນ.

 133. ເດັກລ່ວງ
  ເດືອນຕຸລາ 24, 2016 ເວລາ 2:53 pm

  ງາມ ໃຫຍ່ຍ້ອນ Photoshop ເບ໊າະຫລືທຳມະຊາດ ເບິ່ງເອົາເອງ.

 134. ເດັກລ່ວງ
  ເດືອນຕຸລາ 25, 2016 ເວລາ 1:35 pm

  ນົມຄັບບີ

 135. ເດັກລ່ວງ
  ເດືອນຕຸລາ 31, 2016 ເວລາ 2:28 pm

  ບາງຄົນບໍ່ຂຶ້ນຖ້າເຫັນຈະແຈ້ງຫລາຍ ເຫັນວັບໆແວມໆແບບນີ້ ຂຶ້ນໃຈກ່ວາ.

 136. KitKat
  ເດືອນພະຈິກ 4, 2016 ເວລາ 4:32 pm

  ບໍ່ເຄີຍລົງພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ພຽງແຕ່ມີແນວຄິດຊົ່ວວູບເທົ່ານັ້ນເວລາເຫັນເພິ່ນ
  ຂາດສະຕິລະວັງຕົວ ນັ່ງໂຊຂາຂາວປ່ອຍຫວໍອອກມາກິນອາກາດສົດ. ເຈົ້າກໍ່ອາດ
  ຈະເຄີຍເຫັນບ່ອນສະຫງວນຂອງແມ່ ປ້າ ນ້າ ອາຂອງເຈົ້າ ບໍ່ເຫັນຫລາຍກໍ່ເຫັນ
  ນ້ອຍ, ຂ້ອຍເຫັນເລື້ອຍ ບາງຄັ້ງກໍ່ມີອາລົມຂຶ້ນມາຈົນຈົກໂຄຍອອກມາຊັກວ່າຖິ້ມ
  ໃຫ້ມັນເຊົາຢາກ ບາງເທື່ອກໍ່ອອກໄປຊອກສີ້ແມ່ຈ້າງໜ້າບ້ານໃຫ້ຫາຍແງ້ນ.

 137. Puffs
  ເດືອນພະຈິກ 6, 2016 ເວລາ 2:49 pm

  Na hak laii

 138. ປ໋ອງແຟບ
  ເດືອນພະຈິກ 8, 2016 ເວລາ 3:40 pm

  ໄຂ່ຫຳຫລຸດອອກມາໃຫ້ເຫັນຈົນໄດ້ ຮາໆໆໆໆ. ເຫັນມີກົ້ນ ມີນົມເຕັມເອິກ ຢ່າຟ້າວ
  ຕີລາຄາວ່າເປັນຜູ່ຍິງ 100% ເດີ ດາກບານແທ້ໃດ…

 139. ແກ້ວເປົ່າ
  ເດືອນພະຈິກ 14, 2016 ເວລາ 5:48 pm

  ເສື້ອຊ້ອນປ້າງາມຫລາຍ 🙂

 140. ໝາກແຕ້
  ເດືອນພະຈິກ 18, 2016 ເວລາ 5:03 pm

  ผมชื่อชัยอายุ 35แฟนผมชื่อหนิง อายุ 29 หนิง เราแต่งงานกัน 5 ปีกว่าแล้วยังไม่มีลูก เปิดร้านขายแอร์ของตัวเองอยู่สมุทรปราการ ร้านเป็นอาคารพาณิชย์ 4ชั้น ชั้นล่างเป็นออฟฟิศ มีลูกน้อง 4คน เป็นช่างติดตั้ง 3 คนแลพนักงานบัญชี พักอยู่ด้วยกันเนื่องเราให้เงินเดือนไม่ได้สูงมากนัก เชียรและกลอย หัวหน้าช่างและพนักงานบัญชีเป็นผัวเมียกัน ช่างอีก2คน เอกและนัย เรากั้นห้องให้ที่ชั้นลอยเป็น 2 ห้องให้ทั้งหมดพัก ทั้งหมดเป็นคนอีสานแต่คนละจังหวัด กินอยู่แบบง่ายๆ ผมและหนิงพักอยู่ชั้น4 พอเลิกงานตอนเย็นพวกช่างก็จะมาขออนุญาติผมตั้งวงกินเหล้ากันบนดาดฟ้าซึ่งมีศาลาสำหรับนั่งเล่นบ้างทีผมก็จะไปนั่งกินด้วยเพื่อคุยเรื่องงานส่วนหนิงแฟนผมก็จะไปนั่งบ้างบางครั้งเป็นเพื่อนผม แต่ก็ไม่บ่อยเพราะเป็นคนค่อนข้างวางตัว กลัวเสียการปกครอง ส่วนใหญ่ก็จะมีผม เชียร กลอย เอก นัย ที่ตั้งวงกันประจำ เราสนิทกันมาก กลอยไม่กินเหล้า แต่จะคอยดูแลเรื่องอาหารให้ กลอยเป็นคนผิวขาว อายุ 25 อ่อนกว่าเชียรเป็น 10 ปี ชอบนุ่งกางเกงขาสั้น เวลานั่งกิน แต่ละคนก็ชอบแอบมองขาอ่อนกลอย แต่ดูเชียรก็ไม่ได้ถือสาอะไร ลับหลังกลอยชอบคุยอวดอีกต่างหากว่าหลงตนเพราะจัดหนักทุกคืนคืนละ3อย่างต่ำ ได้ทุกท่า แถมเชียรยังบอกโม๊กเก่งมาก ผมฟังแล้วก็แข็งเลยครับ ผมบอกว่าโม้หรือป่าว เอกกับนัยรีบบอก พวกผมได้ยินครางทั้งคืน ผมบอกน่าอิจฉา เชียรบอกจะอิจฉาทำไมแฟนเจ้านายทั้งขาวทั้งสวยขนาดนั้น ผมได้แต่ยิ้ม ผมกับหนิงมีเซ็กซ์กันไม่ได้โลดโผนอะไรไม่เคยออรัลเซ็กซ์เลย มีอยู่วันหนึ่งผมเดินลงมาจะลงไปเอาของที่ออฟฟิตตอนเช้ามืดแต่เห็นเอกกับนัยออกมาจากห้องกลอยกับเชียรก็ไม่ได้คิดอะไร ถึงเวลาเรียกเชียรมาสั่งงานเลยแกล้งอำว่าให้สองคนนั้นเข้าไปช่วยอะไรเหรอ เชียรบอกเจ้านายเห็นเหรอครับ ผมเลยแกล้งบอกว่าเห็นหลายครั้งแล้ว เชียรบอกว่าไอ้สองคนนั่นมันอยากดูนักก็เลยให้มันดู สงสารมัน ผมถามว่ากลอยไม่ว่าเหรอ เชียรบอกไม่ว่ายังโม๊กให้สองคนนั้นด้วย ผมหาจังหวะช่วงเอกกับนัยลากลับบ้าน บอกเชียรว่าอยากดูบ้าง และห้ามบอกเอกกับนัยกลัวเสียการปกครอง เชียรรับปาก ผมบอกงั้นคืนนี้แฟนผมหลับแล้วจะลงมาหา พอได้เวลาหนิงหลับแล้วผมย่องลงมาเคาะประตูประมาณตี 1 เชียรเปิดประตูให้ ผมเข้าไปเห็นกลอยนอนอยู่บนเตียง ในชุดนอนบางๆ หันมามองผมแล้วยิ้มให้ เชียรเดินไปที่หัวเตียงก้มลงกระซิบอะไรกับกลอยแล้วเรียกผมให้ขึ้นไปนอนบนเตียงข้างๆกลอย ผมนอนข้างๆกลอย กลอยนอนตะแคงเอาขาก่ายผม เอาขาถูไปมาจนควยผมแข็งเป็นลำ แล้วกลอยก็เอามือล้วงเข้าไปจับและลูบไล้ไปมา สักแล้วก็รูดกางเกงนอนผมออก ก้มลงเอาลิ้นเลียที่ส่วนหัวสักพักแล้วอ้าปากอมเข้าออกอย่างช้าๆ ผมเอามือล้วงเข้าไปจับนมกลอย ส่วนเชียรบอกขอเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกโดยใช้กล้องมือถือถ่าย กลอยดูดได้ไม่ถึง5นาทีผมก็เกร็งกระตุกแตกใส่ปากกลอย กลอยบ้วนทิ้งใส่ทิชชู่ เชียรถามว่าระหว่างกลอยกับคุณหนิงใครโม๊กเก่งกว่ากันครับ ผมบอกว่าหนิงไม่เคยใช้ปากให้ผม อาจมองว่าสกปก เชียรบอกงั้นก็ไม่ถึงที่สุดซิครับ ผมบอกไม่รู้ทำไง เชียรบอกเค้ามีวิธี ผมถามทำยังไง เชียรบอกว่าต้องวางแผนให้คุณหนิงค่อยๆซึมซับทีละนิด พรุ่งนี้ตอนพักเที่ยงเจ้านายหาทางให้คุณหนิงเดินผ่านมาทางห้องครัวที่ผมกับกลอยกินข้าวเดี๋ยวผมโชว์เอง ผมรับปาก แต่ตอนนี้ขอดูโชว์ก่อน กลอยกับเชียรกำลังอยู่ในท่า69 โดยกลอยหันตูดมาทางหัวนอนทำให้ผมเห็นเชียรกำลังใช้ลิ้นซอกซอนไปตามร่องหลืบของกลอยอย่างชำนาญ ใช้ลิ้นรัวที่ติ่งเสียวแล้วฝังจมูกลงไปในร่องก้นบางครั้งก็แลบลิ้นเลียยาวตั้งแต่ติ่งเสียวถึงในง่ามก้นจนกลอยเกร็งกระตุก ผมยอมรับว่าเชียรใช้ลิ้นเก่งมาก ผมเต็มที่ก็ดูดนมให้หนิงเท่านั้น กลอยตอนนี้ก็ครางอู้อี้เพราะอมของเชียรอยู่เต็มปาก สักพักก็เปลี่ยนท่าโดยเชียรให้กลอยหันหน้ามาแล้วนั่งคร่อมบนหน้าของเชียร ผมลงไปดูจากด้านหลังกลอย เห็นลิ้นของเชียรลากเข้าออกไปตามแนวร่องก้นกลอย ตอนนี้ร่องก้นกลอยเยิ้มไปด้วยน้ำลายของเชียรและน้ำของกรอยเองดูแล้วได้อารมณ์มาก เชียรให้กลอยดูดให้แล้วจับกลอยนอนคว่ำก้นโด่งขึ้น เชียรสอดใส่จากด้านหลังแล้วกระแทกแบบเน้นๆกลอยครางกระเส่า ขนาดของเชียรถึอว่าใหญ่มาก แถมเอาทนอีก เกือบครึ่งชั่วโมงได้ถึงเสร็จชักออกมาแตกใส่ปากกลอย เชียรกดหัวกลอยให้อมให้สุดเค้ากระตุกพ่นน้ำเข้าปากกลอยบางส่วนเยิ้มออกมาที่มุมปากกลอย กลอยกลืนจนหมดแล้วดูดทำความสะอาดให้เชียร ผมเห็นแล้วอยากให้หนิงทำให้ผมบ้าง คงต้องฝากความหวังไว้ที่แผนการของเชียร์

  ຄິດວ່າຈະກ່າຍມາໃຫ້ອ່ານ ແຕ່ຄອມບາງຄົນບໍ່ສັບພອດລາວຟອນ ກໍ່ເລີຍກ໊ອບມາໃຫ້ອ່ານເລີຍ.

 141. ແອບລົ້ວ
  ເດືອນພະຈິກ 22, 2016 ເວລາ 5:00 pm

  ເຄີຍເຂົ້າມາລົ້ວ ມື້ໃດ໋ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາ ຮູ້ສຶກຫງຸດຫງິດ ເບິ່ງຫນັງເອັກ 2 ຊົ່ວໂມງປາຍ
  ຍັງບໍ່ຫາຍແງ້ນເຂົ້າມາລົ້ວເວັບນີ້. ໝູ່ຮຽນນຳກັນບອກເຂົ້າໄປເບິ່ງຢູ່ showjav.com
  ຖ້າຢາກເບິ່ງໜັງເອັກປະເພດຄອບຄົວຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຂອງຫວຽດບໍ່ມີ ເຖິງວ່າໃນຊີວິດຈິງ
  ມີຄົນສີ້ອ້າຍ-ເອື້ອຍ-ນ້ອງຕົນເອງກໍ່ຕາມ ແຕ່ເຂົາບໍ່ນຳເອົາມາສະແດງໃຫ້ຊາວໂລກ
  ເບິ່ງ ຢ້ານເສຍພາບພົດ.
  ເຂົ້າໄປກໍ່ເລັງສາຍຕາໃສ່ຫ້ອງ loạn luân ໂລດ ມີຫລາຍເລື່ອງໃຫ້ເລືອກເບິ່ງຕາມ
  ໃຈມັກ ແຕ່ຂ້ອຍເລື້ອກເບິ່ງເລື່ອງ Vợ chán chồng, thì bố địt cho con dâu
  sướng lồn ເບິ່ງຕາມຮູບ ຄືຊິແມ່ນພໍ່ລັກຫລັບລູກສາວ ບໍ່ຊັ້ນກໍ່ແມ່ນລັກຫລັບລູກໃພ້
  ຊຶ່ງເລື່ອງແບບນີ້ເກີດມີຫລາຍໃນຊີວິດຈິງ, ບາງທ້ອງຖິ່ນກໍ່ເອີ້ນລັກຫລອນ ລັກຫລອຍ
  ຕູ້ອ່ອງເລົ່ານິທານ “ຫລອຍເມຍເພື່ອນບ້ານ” ໃຫ້ຟັງ ພວກຂ້ອຍຈຶ່ງເອີ້ນລັກມ່າເຂົ້າເປືອກ
  ນຳລາວ ແຕ່ກ່ອນກໍ່ເອີ້ນລັກຫລັບຄືໄທເອີ້ນຫັ້ນລະ.
  ເລື່ອງທີ່ຂ້ອຍເບິ່ງແມ່ນເລື່ອງພໍ່ປູ່ເປັນຊູ້ລູກໃພ້, ຜົວບໍ່ເຮັດໃຫ້ ເມື່ອຮູ້ວ່າພໍ່ປູ່ລັກເບິ່ງ
  ລັກແຍງຕົນດ້ວຍຄວາມຫື່ນຈຶ່ງແກ້ງນອນຫລັບທົດສອບຄວາມກ້າຫານຂອງພໍ່ປູ່ ຖ້າກ້າ
  ເຂົ້າມາຫາ ກໍ່ກ້າໃຫ້ແລະເມື່ອເຄີຍຊິມລົດຊາດເຊັກຂອງພໍ່ປູ່ແລ້ວກໍ່ຕິດໃຈ ຜົວເຜີຍາມ
  ໃດກໍ່ຫງາຍໃຫ້ພໍ່ປູ່ເຮັດທຸກແບບທຸກທ່າໂດຍບໍ່ຢ້ານກົວຕໍ່ກາສົບເຫຼັກສົບທອງທີ່ລໍຖ້າສັບ
  ຕັດອະໄວຍະເພດຂອງຕົນຍາມຕາຍໄປຕົກນະລົກ.

 142. ເຫັດເຂັມ
  ເດືອນພະຈິກ 24, 2016 ເວລາ 4:55 pm

  ກໍ່ຮູ້ວ່າຫ້ອງນີ້ແມ່ນຫ້ອງສີ້ນ້າສາວແຕ່ຂໍມົ້ວນຳໝູ່ແດ່ ຖ້າຈະຍ່າງໄປຊອກຫາຫ້ອງ
  ສີ້ນ້ອງເມຍກໍ່ຢ້ານລືມເລື່ອງທີ່ຢາກເລົ່າ.
  ສົມມຸດວ່າໝໍວິກເປັນໝູ່ນ້ອງຊາຍແລະສົມມຸດອີກວ່າສາວເຈນເປັນເອື້ອຍສາວຈຸ່ນ,
  ສອງເອື້ອຍນ້ອງນີ້ຕິດກັນຄືປາຕັ່ງໂກະ ອາດຈະເປັນຍ້ອນບໍ່ຢາກໃຫ້ນ້ອງສາວຢູ່ບ້ານ
  ຕາມລຳພັງຫຼືອາດຈະເປັນຍ້ອນຢາກມີໝູ່ຊ່ອຍລົມບ່າວ ໄປງານພາຕີ້ສັງສັນໃດກໍ່ເອົາ
  ເຫັນໜ້າເອື້ອຍກໍ່ຕ້ອງເຫັນໜ້ານ້ອງ ເຫັນໜ້ານ້ອງກໍ່ຕ້ອງເຫັນໜ້າເອື້ອຍ.
  ໝໍວິກກໍ່ຫລໍ່ສົມຄວນ ແຖມຍັງມີຄາລົມຄົມຄາຍຕາມປະສາລາສີຂອງຄົນເກີດວັນພຸດ
  ສາວຈຸ່ນເຫັນປັບກໍມັກປຸບຄືກັນກັບວ່າເຄີຍຮູ້ຈັກຮັກແພງກັບໝໍວິກມາກ່ອນແຕ່ໝໍ
  ວິກພັດຕິວ່າສາວຈຸ່ນຍັງນ້ອຍໂພດ ບໍ່ຢາກເອົາສາວ 16-17 ມາລ້ຽງ ມາບອກສອນເອົາ
  ຄືຫລາຍໆຄົນເຮັດມາ ມັກສາວເຈນ ຄ່າດອງ 20 ບາດກໍ່ຈະໄປຂາຍໜອງຊະໂນມາໃຫ້
  ແລະໃນທີ່ສຸດ ສາວເຈນກໍ່ຕົກລົງເອົາໝໍວິກແຕ່ສັນຍາກັນວ່າຕ້ອງແບ່ງຄວາມຮັກໃຫ້
  ສາວຈຸ່ນ ແລະບໍ່ຮອດປີສອງເອື້ອຍນ້ອງກໍ່ທ້ອງປ່ອງຂຶ້ນມາ.

 143. ເກີບຫ້ຽນ
  ເດືອນພະຈິກ 28, 2016 ເວລາ 4:17 pm

  ໝູ່ໂຊກດີຫລາຍ ມີນ້າສາວໃຈງ່າຍໃຫ້ສີ້ຍາມຕ້ອງການ, ຂ້ອຍມີແຕ່ນ້າສະໃພ້ ຂາວໝວຍ
  ເອິກໃຫຍ່ ກົ້ນໂຕ້ນ ເວລາຍ່າງກົ້ນເພິ່ນຈະປ່ຽນກັນຂຶ້ນ-ລົງເໝືອນລູກສູບລົດຟີໂນແລະຂ້ອຍ
  ມັກເກັບເອົາກົ້ນນ້າໃພ້ມາຈິນຕະນາການຕອນຊັກວ່າວ ມັນໄດ້ອາລົມດີນະ ຍິ່ງໄດ້ດົມສະຫຼິບ
  ເສື້ອຊ້ອນຄັບດີເພິ່ນໄປພ້ອມກໍ່ຍິ່ງມີອາລົມ ນ້ຳສີດໄກເກືອບແມັດພຸ້ນລະ.

 144. OldFrog
  ເດືອນທັນວາ 1, 2016 ເວລາ 12:11 am

  ງາມບໍ່ຫີນີ້?

 145. FishOIl
  ເດືອນທັນວາ 3, 2016 ເວລາ 4:26 pm

  ລູກໃຫຍ່ເປັນສາວແລ້ວ ຄວນຮູ້ຈັກຮັກເນື້ອແພງໂຕ ເຮັດຕາມຄຳສອນຂອງແມ່
  ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ພໍ່ຕີກົ້ນ.

 146. VanNoy
  ເດືອນທັນວາ 4, 2016 ເວລາ 9:53 pm

  Emma Watson

 147. ມັກດົມ
  ເດືອນທັນວາ 8, 2016 ເວລາ 5:07 pm

  ເພິ່ນເກັບບໍ່ໝົດ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ກວດເບິ່ງຄັກແນ່ ເຫັນເຕົາວ່າງກໍ່ເອົາເຄື່ອງລົງຊັກໂລດ
  ເມື່ອຕາກແລ້ວ ເອົາມາພັບຈຶ່ງເຫັນສະຫລິບເພິ່ນຕິດຫ້ອຍມານຳ, ເພິ່ນແນມເບິ່ງໜ້າ
  ຂ້ອຍດົນເຕີບຈຶ່ງຮັບສະຫລິບເພິ່ນໄປຄືນແລະແທງຄິ້ວຂ້ອຍຕາມມາລະຍາດ.

 148. ຢົກເຢັນ
  ເດືອນທັນວາ 11, 2016 ເວລາ 5:31 pm

 149. Louang24
  ເດືອນທັນວາ 14, 2016 ເວລາ 6:01 pm

  Nice pic

 150. ໄມ້ເປາະ
  ເດືອນທັນວາ 16, 2016 ເວລາ 4:53 pm

  Rina Nagai ເປັນສາວນ້ອຍທີ່ງາມ ໜ້າຮັກແລະມີສະເນ່

 151. ປີກ້ວຍ
  ເດືອນທັນວາ 18, 2016 ເວລາ 4:17 pm

  ເບິ່ງຮູບທຳມະດາກໍ່ມີອາລົມຖ້າທາດໄຟຂອງເຈົ້າແຮງ.

 152. ໄມ້ເປາະ
  ເດືອນທັນວາ 19, 2016 ເວລາ 4:15 pm

  ສາວປາກິດສະຕານ

 153. ປິ່ງປ່ອງ
  ເດືອນທັນວາ 22, 2016 ເວລາ 5:53 pm

  ເຂົ້າມາເບິ່ງຮູບແລະອ່ານເລື່ອງລາມົກຫລາຍບໍ່ດີເດີ ມັນຈະບັນທຶກໄວ້ໃນສະໝອງ
  ແລະຈະເປີດຂຶ້ນມາໃນເວລາເຮົານອນຫລັບພັກຜ່ອນ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າຝັນ.
  ຄວາມຝັນບໍ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດ, ບາງເທື່ອກໍ່ຝັນວ່າໄດ້ນັ່ງກິນປິ້ງແບ້ກັບທ່ານຜູ່ນຳ
  ທັງໆທີ່ເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນແຕ່ຊື່ ເຄີຍໄດ້ເຫັນແຕ່ຮູບເພິ່ນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ເຄີຍຈັບມືຖືກແຂນ
  ບໍ່ເຄີຍເຫັນຕົວຈິງຂອງເພິ່ນຊ້ຳນະ ຍັງເສືອກໄປຝັນເຫັນເພິ່ນມານັ່ງກິນປິ້ງແບ້ ຍົກ
  ຈອກເບຍລາວນຳ ເປັນຕາງຶດບໍ່ ເຈົ້າວ່າ?
  ຄວາມຝັນຈະຫາຍໄປເມື່ອເຮົາຕື່ນແລະລຸກຈາກບ່ອນນອນ, ຫລາຍໆຄົນມັກນອນ
  ຊົມ ນອນຊຶມຫລືນອນຫຍັງກໍ່ແລ້ວແຕ່ຈະເອີ້ນ ແບບວ່າໃຫ້ຫົວຍັງຕິດໝອນເພື່ອທົບ
  ທວນຄວາມຝັນຂອງຕົນທີ່ໄດ້ຝັນໃນຄືນນັ້ນ. ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນ,
  ຄົນມັກຊື້ເລກກໍ່ຕີເປັນເລກສິງເລກເສືອຫລືເລກຊ້າງຕາມສະຖານະຕຳແໜ່ງຂອງຜູ່
  ນຳຄົນນັ້ນ, ຖ້າຝັນເຫັນປະທານປະເທດກໍ່ຈະຕີເປັນເລກຊ້າງໃຫຍ່ 93 ຖ້າຝັນເຫັນ
  ນາຍົກກໍ່ຈະຕີເປັນເລກສິງ ສຳລັບຜູ່ບໍ່ມັກຊື້ເລກອາດຈະຕີຄວາມໝາຍໄປທາງອື່ນ
  ແບບວ່າ ຈະໄດ້ຖືກເອີ້ນໄປພົບຫົວໜ້າ ປະມານນີ້ລະ.
  ໃນຊີວິດຈິງ, ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເຫັນນ້າສາວຄີງໆຂອງຂ້ອຍດອກ ແມ່ບອກວ່າເພິ່ນຕາຍ
  ຕົກນ້ຳແຕ່ຍັງນ້ອຍ ຮູບຮອຍຫຍັງກໍ່ບໍ່ມີໃປ້ເບິ່ງດອກແຕ່ຄິດວ່າເພິ່ນຈະມີໜ້າຕາຮູບ
  ຮ່າງຄ້າຍຄືແມ່ຂ້ອຍເລັກນ້ອຍເພາະວ່າເພິ່ນເປັນລູກຮ່ວມແມ່ຕ່າງພໍ່ກັບແມ່ຂ້ອຍ.
  ແມ່ເຖົ້າຂ້ອຍໄດ້ຫລາຍຜົວ, ແມ່ຂ້ອຍເປັນລູກທີ່ໄດ້ກັບຜົວກົກ ນ້າສາວເປັນລູກທີ່ໄດ້
  ກັບຜົວຄົນທີສອງ ນ້າບ່າວແມ່ນລູກທີ່ໄດ້ກັບຜົວຄົນທີສາມ ຜົວຄົນທີສີ່ບໍ່ໄດ້ລູກນຳກັນ.
  ກ່ອນຈະອອກບ້ານໄປການ ຂ້ອຍໄດ້ຂ້າມຮົ້ວເອົາໜັງສືໄປສົ່ງນ້າສາວຂ້າງບ້ານ ກັບ
  ບ້ານເດິກ ເຫັນເພິ່ນປິດໄຟນອນແລ້ວກໍ່ເລີຍບໍ່ໄດ້ເອົາໄປສົ່ງ ເພິ່ນຝາກຕູ້ໄປສະນີນຳ
  ກໍ່ວ່າມີໜັງສືເພິ່ນ. ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຄາະປະຕູດອກ ເພິ່ນເຫັນຂ້ອຍກ່ອນຈຶ່ງລຸກຈາກຄີໄຟ
  ມາເປີດຕູຮັບເອົາໜັງສື ເຄີຍເຫັນເລື້ອຍຈົນລຶ້ງຕາແລ້ວລະ ເພິ່ນນຸ່ງສິ້ນຮັດເອິກຫັ້ນນະ
  ບໍ່ເຄີຍຄິດຫື່ນກັບເພິ່ນດອກແຕ່ມັນພັດເສືອກໄປຝັນວ່າໄດ້ເຮັດເພິ່ນ ເຮັດຢູ່ສະຖານີລົດ
  ປະຈຳທາງຊ້ຳນະ, ໃນຝົນນັ້ນ ຜູ່ຄົນທີ່ນັ່ງຢູ່ໃກ້ໆກໍ່ບໍ່ມີຜູ່ໃດສົນໃຈເບິ່ງ ນັ່ງອ່ານໜັງສື
  ພິມຂອງໃຜລາວ ນ້າສາວຮື້ສິ້ນຂຶ້ນແອວແລ້ວກໍ່ໂກ່ງກົ້ນໃຫ້ຂ້ອຍເຮັດ ຈົນນ້ຳຊິແຕກ
  ຈຶ່ງໄດ້ຍິນສຽງແມ່ຮ້ອງດ່າມາແຕ່ເທິງເຮືອນເມື່ອເພິ່ນເຫັນຂ້ອຍເຮັດບໍ່ດີບໍ່ງາມກັບນ້ອງ
  ສາວເພິ່ນ. ຖ້າແມ່ບໍ່ດ່າຂຶ້ນກ່ອນ ນ້ຳຄົງແຕກໃສ່ບ່ອນແທ້ໆ, ແປກບໍ່?

 154. ClearChoice
  ເດືອນທັນວາ 24, 2016 ເວລາ 4:31 pm

  ຕອນຍັງນ້ອຍ ເຫັນຮູບວັບໆແວມໆແບບນີ້ ນ້ຳແຕກເຕັມສົ້ງເລີຍລະ ຮາໆໆໆໆ
  ດຽວນີ້ບໍ່ແຕກ ສົງໃສມັນແຕກຫລາຍແລ້ວ ບໍ່ມີນ້ຳຊິແຕກອີກ.

 155. ຕູດເຕົ່າ
  ເດືອນທັນວາ 26, 2016 ເວລາ 6:18 pm

  ຕອນຍັງນ້ອຍ ຂ້ອຍໄດ້ຕີປາກບັກນຶ່ງແຕ່ມັນຫລົບທັນເລີຍບໍ່ຖືກ, ມັນເວົ້າໃຫ້ນ້າສາວຂ້ອຍ
  ວ່າກົ້ນແງນເປັນຕາສີ້ແນວນັ້ນແນວນີ້ ຂ້ອຍເລີຍຕີກັບມັນ. ພໍໃຫຍ່ຊອນບ່າວຂຶ້ນມາຈຶ່ງຮູ້
  ວ່ານ້າສາວມີສະເນ່ຊວນພິດສະຫວາດແຕ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດຫຍັງເພິ່ນດອກ ໃຊ້ແສງຕາລວນລາມ
  ເທົ່ານັ້ນ ນ້ຳແຕກເຕັມສົ້ງ ເມື່ອຈິນຕະນາການຕອນເພິ່ນແກ້ສິ້ນ.

 156. A&E23
  ເດືອນທັນວາ 28, 2016 ເວລາ 5:27 pm

  ຫີສາລັດເຊຍ

 157. Lancom
  ເດືອນທັນວາ 30, 2016 ເວລາ 5:06 pm

  ມື້ວານນີ້ໄປແວ່ບ້ານພີ່ນ້ອງຊຶ່ງຫາກໍ່ກັບມາແຕ່ຢ້ຽມຢາມບ້ານເປັນເວລາເດືອນປາຍ
  ເພື່ອຢາກຮູ້ຂ່າວຄາວຂອງໝູ່ຄູ່ພີ່ນ້ອງຕາມປະສາຄົນຄິດຮອດບ້ານ, ພໍຖາມຫາໝູ່
  ຂີ້ຢາຄົນນຶ່ງ ຊື່ມັນບັກເງາະ ຕອນຍັງນ້ອຍມັກລັກໝາກເງາະເຂົາກິນຈຶ່ງເອີ້ນມັນແບບ
  ນັ້ນ ຖ້າຄົນອື່ນເອີ້ນຖືກມັນໄລ່ເຕະໂລດ ແຕ່ມັນບໍ່ກ້າເຮັດກັບຂ້ອຍເພາະຢ້ານບໍ່ໄດ້ສູບ
  ຢານຳຂ້ອຍ ຍາມຢູ່ຕໍ່ຫນ້າຄົນອື່ນຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເອີ້ນມັນແນວນັ້ນດອກ ຍາມຢູ່ນຳຫມູ່ກັນ
  ເອງຈຶ່ງເອີ້ນ ໃຫຍ່ແລ້ວກໍ່ເອີ້ນຊື່ແທ້ຫັ້ນລະແຕ່ ບໍ່ໄດ້ເອີ້ນມັນບັກເງາະດອກ.
  ຕອນເປັນນັກຮຽນມໍ, ບັກເງາະເປັນນັກຮຽນທີ່ລ້າຫລັງກ່ວາຫມູ່ ຄະແນນຄຸນສົມບັດ
  ບໍ່ເຄີຍເກີນ5 ໃຈແທ້ເຂົາຢາກໃຫ້ຄະແນນ4 ພຸ້ນລະ ແຕ່ມັນຜິດນະໂຍບາຍ ເຂົາຈຶ່ງຝືນ
  ໃຈໃຫ້ຄະແນນ5, ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຂີ້ຄ້ານອອກແຮງງານເທົ່ານັ້ນດອກ ຂາດໂຮງຮຽນກໍ່
  ເປັນຈອມ ແຕ່ມັນຮຽນໄດ້ວິຊາທຳມະຊາດ ມື້ໃດມີຊົ່ວໂມງຮຽນວິຊາທິດສະດີຫັດແຕ່ງ
  ແມ່ນມັນຂາດໂລດລະ ບໍ່ແມ່ນມັນບໍ່ມັກຮຽນ ມັນບໍ່ມັກຫນ້າອາຈານສອນຊຶ່ງເປັນພີ່ນ້ອງ
  ປ້ອງປາຍມັນເອງຫັ້ນລະ. ຈົບມໍ3 ຂ້ອຍກໍ່ຖືກສັບຊ້ອນມາຮຽນຊ່າງແສງ ບັກເງາະຖືກ
  ສັບຊ້ອນຮຽນຕໍ່ອຸດົມແຕ່ບໍ່ຈົບເພາະໂຄຍຄຽວໃສ່ຄະນະຫ້ອງຈົນສາວນັ້ນອຸ້ມທ້ອງ.
  ກະຄືວ່າຫັ້ນລະ ເດັກນ້ອຍເອັາກັນ ຊິວ່າບໍ່ແມ່ນຄູ່ກຳກັນກໍ່ວ່າໄດ້ ກົ້ນຫມໍ້ບໍ່ທັນດຳກໍ່ເລີກ
  ຮ້າງກັນໄປເອົາເມຍໃຫມ່ ສາວນັ້ນກໍ່ເອົາຜົວໃຫມ່. ພີ່ນ້ອງຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ລະອຽດເລື່ອງ
  ບັກເງາະ ຮູ້ແຕ່ວ່າມັນໄດ້ດີມີສຸກແລ້ວເພາະໄດ້ນ້ອງເມຍເປັນເມຍອີກຄົນ.

 158. ອື່ງຢາງ
  ເດືອນມັງກອນ 1, 2017 ເວລາ 5:06 pm

  ມັກແທ້ແມ່ນສາວນ້ອຍ 18-19 ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີແທ້ໆ ເຖົ້າຊ່ຳນີ້ກໍ່ເອົາເດີ.

 159. ຜູ່ເຖົ້າ
  ເດືອນມັງກອນ 3, 2017 ເວລາ 4:27 pm

  ບໍ່ຄວນເອົາມືປິດໄວ້ເລີຍ 😦

 160. ຊິກແຊັກ
  ເດືອນມັງກອນ 5, 2017 ເວລາ 5:24 pm

  สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อดา อายุ 27ปี เป็นสาวโสด เคยมีแฟนและเสียต้วให้แฟนมาแล้วและได้เลิกลากันไปทำให้ฉันรู้สึกขยาดกับผู้ชายมากเพราะกลัวไม่มีใครรักจริง และนับตั้งแต่นั้นมาฉันรู้สึกตัวเองว่าเป็นคนเซ็กส์จัด มีความต้องการสูง แต่ไม่กล้าเล่นเสียวกับผู้ชายอีก ทุกวันนี้เวลามีความต้องการก็ช่วยตัวเองมาโดยตลอดบางครั้งก็ใช้กล้วยน้ำหว้า บางครั้งก็ใช้มะเขือยาวเป็นตัวช่วย จนมีอยู่วันหนึ่งฉันได้อ่านเรื่องการมีเซ็กส์กับสุนัข ซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นัก แต่ถ้ารู้จักรักษาความสะอาดก็ปลอดภัยและยังไม่ต้องกังวลกับการตั้งท้องอีกด้วย ฉันเองเลี้ยงสุนัขอยู่ตัวหนึ่งเป็นเพศผู้ สีขาว จึงตั้งชื่อให้มันว่า เจ้าขาว เป็นพันธ์ไทย ฉันอาบน้ำให้มันวันเว้นวัน โดยจะอาบน้ำพร้อมกับมันในห้องน้ำซึ่งวันนั้นหลังจากฉันได้อ่านเรื่องการมีเซ็กส์กับสุนัขแล้ว ทำให้ให้ฉันคิดอยากจะลองกับมันโดยฉันได้เตรียมซื้อถุงยางอนามัยมาจากตู้ในห้องน้ำสาธารณะมาสวมใส่ให้เพื่อป้องกันโรควันนั้นเป็นวันหยุดฉันจูงมันไปอาบน้ำกับฉันในตอนเช้า โดยนำครีมหน้าขนมเค็กไปด้วยเอาไปทาตรงร่องเสียวของฉัน พอมันได้กลิ่นมันก็เข้ามาดมและพยายามจะเลียกินฉันเห็นดังนั้นจึงนั่งบนเก้าอี้ตัวเล็กที่ใช้สำหรับซักผ้ามานั่งลงอ้าขาให้มันเลีย รู้สึกลิ้นสากๆ ของเลียตรงร่องเสียวของฉันจนรู้สึกเสียวมาก ฉันต้องบีบเคล้นนมตัวเองเพื่อช่วยกระตุ้นความเสียวให้มากขึ้นน้ำเหงี่ยนของฉันออกมามากมันได้กลิ่นมันยิ่งใช้ลิ้นเลียอยู่เป็นเวลานาน ฉันก็ยิ่งเสียวและเสร็จคาลิ้นเจ้าขาวเสีย 2 ครั้ง ในระหว่างที่มันใช้ลิ้นเลียฉันก็จับควยมันรูดเข้าออกจนหัวมันบานลอกออกมา ฉันจึงดึงมันมาพาดกับอกโดยฉันนอนเหยียดนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กที่ใช้นั่งซักผ้าอ้าขาแล้วนนำควยของมันใส่เข้าไปในร่องเสียวของฉันแล้วกดสะโพกให้มันกระเด้า จนมันรู้สึกมีอารมณ์ร่วม ซักพักมันก็กระเด้าเองกระแทกรัวอย่างเร็วจนฉันต้องเด้งตูดรองรับมันอย่างมีอารมณ์ ซักครู่มันก็กดแล้วปล่อยลูกหมากของมันหลุดเข้าไปในร่องเสียวของฉันจนฉันรู้สึกแน่นปวดท้องน้อยไปหมดพร้อมกันนั้นฉันรู้สึกมันปล่อยน้ำเหงี่ยนของมันออกมากระแทกถุงยางอานามันรู้สึกอุ่นๆ ร้อนๆกระทบกับผนังร่องเสียวของฉันจนฉันต้องกระตุกอยู่เป็นเวลานานพร้อมกับหลั่งน้ำเสร็จพร้อมกับมัน ฉันรู้สึกเพลียมากเพราะเสร็จมันไป 3 ครั้ง คือลิ้นมัน 2 ครั้ง และควยของมันอีก 1 ครั้ง ทุกวันนี้ฉันยังเป็นเมียของเจ้าขาวอีก โดยจะเปลี่ยสถานที่บางครั้งก็ในห้องนอน บางครั้งก็เปิดวีซีดีหนังเอ็กส์พร้อมกับเย็ดกับมันไปด้วย บางครั้งก็เป็นสนามหลังบ้านในเวลากลางวันและพุ่มไม้หน้าบ้านที่มิดชิดในเวลากลางคืน บางทีดิฉันแก้ผ้าออกมาเดินเล่นหน้าบ้านตอนมืด ๆ ก็มี ซึ่งทำให้ฉันมีอารมณ์มาก.
  ບັກຂາວໂຊກດີ ໄດ້ສີ້ຫີຄົນ !

 161. ສົ້ມຕ່ອນ
  ເດືອນມັງກອນ 7, 2017 ເວລາ 4:45 pm

  ຫນ້າຕາງາມ ຮູບຮ່າງໜ້າຮັກເໝືອນລູກສາວພີ່ນ້ອງຂ້ອຍ.

 162. Khonhoo
  ເດືອນມັງກອນ 7, 2017 ເວລາ 10:27 pm

  Sao ngam na hak

 163. ແລນໂບ
  ເດືອນມັງກອນ 7, 2017 ເວລາ 11:00 pm

  ຕອນຊອນບ່າວ ເຫັນຮູບແບບນີ້ ນ້ຳແຕກເຕັມສົ້ງໂລດລະ

 164. Parasol
  ເດືອນມັງກອນ 8, 2017 ເວລາ 5:09 pm

  ເຄີຍເອົາກັບຜູ່ຍິງອາຍຸລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັບນ້າສາວຕອນໄປກ່ຽວຫຍ້າຫລັກມາມຸງ
  ຫໍພັກ, ລາວເປັນເອື້ອຍລ້ຽງຫໍພັກທີ່ອາສາສະໝັກໄປເປັນເອື້ອຍລ້ຽງໃຫ້ຈຸຂ້ອຍກໍ່ວ່າ
  ໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ເຮັດລາວ. ຄົນທີ່ມີໃຈຕໍ່ກັນບໍ່ຕ້ອງເວົ້າກັນຍາກດອກ ສົ່ງສາຍຕາໃຫ້
  ກັນແປບດຽວກໍ່ຮູ້ວ່າຕ້ອງການຫຍັງ, ຖ້າບໍ່ເຮັດໃຫ້ລາວມື້ນັ້ນ ຂ້ອຍຄົງຖືກລາວດ່າ
  ໃນໃຈວ່າໂງ່ຈ້າເຕົ່າຕຸ່ນແທ້ໆລະ ຜູ່ອື່ນອາດຈະຍ້ອງວ່າຂ້ອຍເປັນຄົນດີມີສິນທຳປະຈຳ
  ໃຈທີ່ບໍ່ຍອມລ່ວງເກີນປະເວນີກັບຜູ່ຍິງທີ່ມີຄູ່ຄອງ ແຕ່ຂ້ອຍເຊື່ອຟັງຄຳສັ່ງຂອງກາມ
  ມະເທບໃຫ້ສົງເຄາະຜູ່ຍິງຄົນນັ້ນໃຫ້ລາວສົມໃຈຢາກ ຈຶ່ງຟ້າວຮື້ສິ້ນຂຶ້ນມາຄ້າງໄວ້ຢູ່
  ບັກແອວແລະອັດເຂົ້າທາງດ້ານຫລັງຈົນລາວຕ້ອງຄາງໃນລຳຄໍຕະລອດໄລຍະທີ່ເດົ້າ
  ເຂົ້າສາວລຳເອັນອອກເຄິ່ງດ້າມ ນ່ຳໆປະມານ 6-7 ນາທີ ກໍ່ຖອດອອກມາໃຫ້ລາວດູດ
  ເອົານ້ຳອອກໃຫ້ກ່ອນຈະພາກັນກັບໄປແຕ່ງກິນກ່ອນຈຸໝູ່ຈະກັບມາແຕ່ກ່ຽວຫຍ້າ.

 165. BuckJoe
  ເດືອນມັງກອນ 8, 2017 ເວລາ 10:32 pm

  ຄວາມແງ້ນບໍ່ເຄີຍປານີໃຜ ບໍ່ເລືອກພີ່ນ້ອງປ້ອງປາຍ ບໍ່ເລືອກເວລາແລະສະຖານທີ່.

 166. ເດືອນມັງກອນ 12, 2017 ເວລາ 5:18 pm

  ເບິ່ງຮູບແລ້ວຢາກ…ຕັບ…ຕ໊າບ…

 167. ມັກຝັນ
  ເດືອນມັງກອນ 15, 2017 ເວລາ 4:18 pm


  ແຕ່ລະມື້ທີ່ເຂົ້າເນັດ ພະຍາຍາມຍ່າງເວັ້ນຫ້ອງ “ສາວຫື່ນ” ແຕ່ມັນຄ້າຍຄືວ່າ
  ຖືກສະກົດຈິດຫລື program ເອົາໄວ້ແລ້ວວ່າຕ້ອງກ້າວຂາເຂົ້າຫ້ອງນີ້ກ່ອນ
  ຈຶ່ງຍ່າງເຂົ້າຫ້ອງວຽກ. “ບາຍດີ ອ້າຍບ່າວ” ສາວຫື່ນທັກທາຍເມື່ອເຫັນໜ້າຂ້ອຍ
  ພໍ້ວໍ້ເຂົ້າໄປ, “ຊັກວ່າວແລ້ວຫວາ?” ຂ້ອຍຍັງບໍ່ທັນດຶງຕັ່ງມານັ່ງ ສາວຫື່ນກໍ່ຖາມ
  ຂຶ້ນພ້ອມກັບຍະຂາຂາວທັງສອງອອກເພື່ອໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນເປົ້າສະຫລິບສີໄຂ່ເພື່ອ
  ຮຽກຮ້ອງເລືອດລົມຈາກໝາກຫົວໃຈໃຫ້ໄຫລລົງມາເຕົ້າຢູ່ເອັນ.
  “Hey..! ຫົວໜ້າຕ້ອງການໃບສະຫລຸບກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງປະຊຸມ ມຶງເຮັດແລ້ວລະຫວາ?”
  ອ້າຍແຫ້ມເປັນທັງເພື່ອນຮ່ວມງານແລະເປັນເພື່ອນຮ່ວມເມົາ ປ່ອນໜ້າເຂົ້າມາ
  ຖາມແລະຂ້ອຍຕ້ອງຖອນມືອອກຈາກກົກຂາຂາວສາວຫື່ນແລະຟ້າວກ້າວຂາອອກ
  ໄປກະກຽມເອກະສານໃຫ້ຫົວໜ້າ.

 168. ບັກເຕ້ຍ
  ເດືອນມັງກອນ 16, 2017 ເວລາ 4:11 pm

  ຖ້າຈະນຸ່ງຊີທູແບບນີ້ ບໍ່ນຸ່ງດີກ່ວາ, ເຈົ້າວ່າບໍ່?

 169. ໄມ້ເປາະ
  ເດືອນມັງກອນ 17, 2017 ເວລາ 5:13 pm

  ຄິດບວກ ໄດ້ຮັບຜົນບວກ.

 170. ແກ໊ກໂກ
  ເດືອນມັງກອນ 20, 2017 ເວລາ 3:47 pm

  ບໍ່ຢ້ານມົດແມງຫື່ນໄຕ່ເຂົ້າຖ້ຳເຈົ້າບໍນາງເອີຍ !

 171. BaoSoad
  ເດືອນມັງກອນ 22, 2017 ເວລາ 4:26 pm

  ໝາກພ້າວຫ້າວ ຍິ່ງແກ່ຍິ່ງມັນ

 172. ກຄຂ
  ເດືອນມັງກອນ 23, 2017 ເວລາ 4:43 pm

  ຄົນເຮົາເກີດມາໄດ້ຍ້ອນມີວິນຍານສັດເຂົ້າສິງໃນກ້ອນເລືອດທີ່ເກີດຈາກນ້ຳເຊື້ອພໍ່
  ໄປຟັກໃນໄຂ່ສຸກຂອງແມ່, ວິນຍານແຕ່ລະດວງຖືກຳເກົ່າມານຳເພື່ອຮັບຊີວິດ ບາງ
  ດວງກໍ່ຖືກຳດີ ບາງດວງກໍ່ຖືກຳຊົ່ວຈຶ່ງທຳແຕ່ສິ່ງຊົ່ວໆ.

 173. AAT
  ເດືອນມັງກອນ 25, 2017 ເວລາ 4:12 pm


  She’s hot

 174. TBS34
  ເດືອນມັງກອນ 26, 2017 ເວລາ 10:58 pm

  ຖ້ານ້າສາວຫ່າງໆງາມແບບນີ້ ອາດຈະເອົາແທ້ເນີ ແຕ່ສຳລັບນ້າສາວແທ້ໆ
  ເອົາບໍ່ລົງດອກ ຖ້າສະຕິຍັງດີ, ຖ້າເມົາເຫຼົ້າ ເມົາຢາ ວ່າບໍ່ຊ່າງ.

 175. ໂຕໜູ
  ເດືອນມັງກອນ 28, 2017 ເວລາ 4:17 pm


  ແມ່ນກົດຫລືຄວາມເຊື່ອຖືຂອງເຂົາທີ່ຕ້ອງປິດຫົວນົມແລະຮ່ອງແຊງໄວ້?

 176. Tiko
  ເດືອນມັງກອນ 30, 2017 ເວລາ 4:00 pm

  ເບິ່ງຮູບສາວນີ້ແລ້ວຄິດຮອດອາຫມວຍ ຖ້າຄວບຄຸມສະຕິອາລົມໄດ້ ຄົງບໍ່ຫິວຫີ
  ແບບນີ້, ຕອນນັ້ນຍັງໜຸ່ມ ຄິດວ່າຕົນເປັນຄົນຫາເງິນມາລ້ຽງຄອບຄົວຈຶ່ງພັ້ງເຜີ
  ເວົ້າອອກໄປແບບບໍ່ຄິດ ເມື່ອອາຫມວຍຫອບຜ້າກັບບ້ານແລ້ວຈຶ່ງຮູ້ສຶກ ແຕ່ມັນກໍ່
  ສາຍໄປແລ້ວ ນຳໄປຄຸເຂົ່າຂໍໂທດລາວກໍ່ບໍ່ຍອມຮັບ ສຸດທ້າຍກໍ່ຕ້ອງໄດ້ອາໃສນາງ
  ທັງ5 ແກ້ແງ້ນ.

 177. ໂຄຍສັ້ນ
  ເດືອນມັງກອນ 31, 2017 ເວລາ 10:21 pm


  ເຄີຍຄິດຢາກຊື້ Mass ມານວດໃຫ້ໂຄຍໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຂວດນຶ່ງ 400 ບາດ ແຕ່ຖ້າຊື້ 10 ຂວດ
  ເຂົາຈະຫລຸດລາຄາໃຫ້ຍັງເຫລືອພຽງແຕ່ 2600 ບາດ, ໃຜເຄີຍໃຊ້ແດ່ ໄດ້ຜົນແທ້ບໍ?
  ບໍ່ຢາກກິນຢານະ ຢ້ານເກີດມີບັນຫາຢ່າງອື່ນຕາມມາ. ໝູ່ແນະນຳໃຫ້ບຳລຸງອາຫານທະ
  ເລ, ອອກກຳລັງກາຍໂຄຍໂດຍເອົາຜ້າຈຸ່ມນ້ຳອຸ່ນໆຮົມໄວ້ 10 ວິນາທີ ແລ້ວກໍ່ດຶງໂຄຍອອກ
  ໄປຈັ້ງໄວ້ຂ້າງໜ້າ 10 ວິນາທີ ດ້ານຂ້າງ 10 ວິນາທີ ດ້ານລຸ່ມແລະດ້ານເທິງ ທ່າລະ 10 ວິ
  ນາທີ ແລ້ວຮົມໂຄຍດ້ວຍຜ້າຈຸບນ້ຳອຸ່ນອີກ. ເຮັດແບບນີ້ປະມານ 3 ເດືອນຈະເຫັນຜົນ
  ຖ້າບໍ່ໄດ້ຜົນກໍ່ໄປຊື້ໂຄຍປອມມາໃຫ້ເມຍໃຊ້.

 178. Najee
  ເດືອນກຸມພາ 1, 2017 ເວລາ 4:53 pm

  ຈັ່ງແມ່ນບໍ່ອາຍ !

 179. PSB23
  ເດືອນກຸມພາ 3, 2017 ເວລາ 4:10 pm

  ເພິ່ນວ່າ ຄິດດີກໍ່ຈະມີແຕ່ສິ່ງດີໆເກີດຂຶ້ນກັບຕົນ, ຄິດຊົ່ວກໍ່ຈະມີແຕ່ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍ
  ເກີດຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ ນັ້ນແມ່ນກົດຕາຍຕົວຂອງ Laws Attraction ທີ່ທຸກ
  ຄົນຮູ້ດີຕອນຮຽນຢູ່ມັດທະຍົມ.

 180. OldMan
  ເດືອນກຸມພາ 4, 2017 ເວລາ 5:51 pm

 181. LuckyCK34
  ເດືອນກຸມພາ 5, 2017 ເວລາ 3:46 pm


  ນ້າສາວໃຜນົມໃຫຍ່ ໜ້າບີບ ໜ້າຄັ້ນແທ້?

 182. Thao45
  ເດືອນກຸມພາ 6, 2017 ເວລາ 4:13 pm


  ເຈົ້າເຊື່ອບໍ່ ຖ້າເຈົ້າປ່ຽນນິໃສຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຈົ້າປ່ຽນໄປ? ແຕ່ກ່ອນຂ້ອຍສູບຢາມື້ລະຊອງ
  ຖ້າໄປຊຸມແຊວສັງສັນກັບໝູ່ກໍ່ປະມານສອງຊອງ, ກິ່ນໂຕເໝັນກ່ວາແຮ້ງຄໍທອງຄຳ ຍ່າງເຂົ້າ
  ຫ້ອງການ ພວກຜູ່ຍິງອັດດັງບໍ່ທັນພໍຮ້ອງພໍໄຫ້ ບໍ່ມີໃຜຢາກເຂົ້າໃກ້ ບໍ່ຢາກເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານ
  ດອກ ມີແຕ່ສິງຄັວນຄືກັນຫັ້ນລະອາສານັ່ງລົດໄປນຳ.
  ຄືນນັ້ນ, ນາງເມຍຫື່ນມາແຕ່ໃສບໍ່ຮູ້ ກຸກກວນຂ້ອຍຕັ້ງແຕ່ຫົວຄ່ຳ ແຕ່ໂຄຍບໍ່ແຂງໃຫ້ລາວນັ່ງຕໍ
  ໃຊ້ລິ້ນ ໃຊ້ນິ້ວແຍ່ຈົນໜຽວນິ້ວຕຸ້ຍໆແຕ່ລາວກໍ່ຍັງບໍ່ອິ່ມແຕ່ຈຳຕ້ອງຂົ່ມຕານອນ. ທາດນິໂກຕີນ
  ໃນຢາສູບເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຕີບ ເລືອດແລ່ນລົງລ້ຽງໂຄຍບໍ່ຫລາຍຕາມຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການ
  ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາການ Erectile Dysfunction ຫລືພະຍາດທາດລົ້ມທີ່ຄົນບ້ານເຮົາຮູ້ກັນ
  ດີ, ເມື່ອບໍ່ມີເລືອດຫລໍ່ລ້ຽງ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ໂຄຍນ້ອຍ ສັ້ນແລະບໍ່ແຂງໂຕ. ລອງໝົດແລ້ວ ເຫຼົ້າບອງ
  ຢາທີ່ເຂົາຍົກຍ້ອງໂຄສະນາວ່າຄຸນນະພາບດີເລີດ ກໍ່ແມ່ນນາງເມຍຫັ້ນລະຊື້ມາບຳລຸງໃຫ້ແຕ່
  ມັນບໍ່ເວີກສຳລັບຂ້ອຍຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ລົດຈຳນວນກອກ ງົດຈຳນວນຈອກ ອອກກຳລັງກາຍທຸກໆແລງ
  ເຮັດແອໂຣບິກແລ້ວກໍ່ເຂົ້າອາບນ້ຳພ້ອມນາງເມຍ, ບໍ່ທັນເຫັນຫຍັງລາວເທື່ອນະ ເຫັນແຕ່ສາຍ
  ເສື້ອຊ້ອນຢ່ອນລົງຈາກບ່າ ໂຄຍກໍ່ແຂງຕຶງຂຶ້ນມາໃຫ້ລາວດູດ ອົມ ຫຍົ້ມ ຟັກຈົນສົມໃຈແລະ
  ຫລັງຈາກຂ້ອຍເຊົາເຫຼົ້າເລີກສູບຢາແລ້ວ ນາງເມຍກໍ່ເຊົາໄປເສຍຫຍ້າປ່າກ້ວຍກັບຕູ້ພອນຂ້າງ
  ບ້ານ ກັບເນື້ອປ່ຽນໃຈມາເປັນເມຍທີ່ດີຂອງຜົວ ແມ່ທີ່ປະເສີດຂອງລູກຈົນເທົ່າທຸກວັນນີ້.

 183. Kito
  ເດືອນກຸມພາ 8, 2017 ເວລາ 3:53 pm

  ບໍ່ມີປະສົບການເອົາກັບນ້າສາວດອກ ມີແຕ່ຮູບຫີງາມໆນີ້ລະມາປັນກັນເບິ່ງ.

 184. Tia34
  ເດືອນກຸມພາ 9, 2017 ເວລາ 4:23 pm


  ນ້າສາວເຈົ້າ ນົມງາມຫລາຍ

 185. deknoy
  ເດືອນກຸມພາ 10, 2017 ເວລາ 4:28 am

  ພັກຮຽນແລ້ວ ເຊັງໆວາດໃດວາດນຶ່ງ, ບໍ່ມີເງິນໄປທ່ຽວນຳໝູ່.

 186. ເດັກຫື່ນ
  ເດືອນກຸມພາ 10, 2017 ເວລາ 4:47 pm

  ຫລິ້ນຫີຕົນເອງກໍ່ເປັນນໍສາວນີ້ !

 187. ເດັກລ່ວງ
  ເດືອນກຸມພາ 11, 2017 ເວລາ 6:30 pm

  ນັກເບິ່ງຮູບໂປ້ຫລາຍຄົນຄົງຈະລຶ້ງໜ້າລຶ້ງນົມນາງ SaYaa Irie, ຂ້ອຍຜູ່ນຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດກົດຂ້າມ
  ໄປເບິ່ງຮູບອື່ນຖ້າເຫັນຮູບນາງຊະຍາຂຶ້ນມາຜ່ານສາຍຕາ ເບິ່ງຮູບລາວອິ່ມແລ້ວຈຶ່ງກົດໄປເບິ່ງຮູບ
  ຄົນອື່ນ. ເປັນພະຍາດທີ່ບໍ່ສາມາດປົວໄດ້ນະ ພະຍາດມັກສາວນ້ອຍນີ້ນະ, ເວລາໄປຕະຫລາດ
  ຮ້ານຄ້າ ສວນສະໜຸກ ຫລືສະຖານທີ່ໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າເຫັນສາວນ້ອຍໜ້າຕາດີ ຫຸ່ນດີແດ່ແມ່ນແນມ
  ເບິ່ງໂລດ. ສາວນ້ອຍບາງຄົນກໍ່ບໍ່ມັກໃຫ້ຄົນເຖົ້າມອງ ບາງຄົນກໍ່ຍິ້ມໃຫ້ດ້ວຍຄວາມຍິນດີທີ່ມີຄົນ
  ລັກແນມເບິ່ງຕົນ, ຂ້ອຍຖືກແມ່ອີ່ແຕນຮ້າຍເລື້ອຍທີ່ຫລຸດລາຄາສິນຄ້າໃຫ້ເຂົາໂດຍທີ່ເຂົາບໍ່ທັນ
  ໄດ້ຕໍ່. “ຢ້ານເຂົາບໍ່ຊື້ ຫລືຢ້ານບໍ່ໄດ້ລັກສ່ອງເບິ່ງນົມເຂົາ?” ອີ່ນາງເມຍຖາມຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບິດຫູ
  ຈົນນ້ຳຕາຜ່າໜ່ວຍ.
  ເຖິງວ່າຂ້ອຍຈະຫລົງໄຫລໃນຄວາມງາມຂອງນາງຊະຍາ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຄີຍຫລົງຮ້ອງຫລົງຄາງ
  ຫາຊື່ນາງຕອນເຮັດກັບແມ່ອີ່ແຕນ, ເຈົ້າເຄີຍເປັນບໍ່ ແບບວ່າຫລົງເອີ້ນຊື່ຜູ່ສາວຕອນສີ້ເມຍ?

 188. NukHeun
  ເດືອນກຸມພາ 12, 2017 ເວລາ 4:54 pm

  ດົນໆເຂົ້າມາເທື່ອນຶ່ງ ຄືວ່າມີແຕ່ຮູບຫີເຕັມອະຍະ? ເວົ້າແນວນີ້ບໍ່ແມ່ນຢາກເບິ່ງຮູບໂຄຍເດີ
  ຖາມເພື່ອເພດຍິງຊື່ໆດອກ ບາງຄົນເກີດມາເກືອບ 40 ປີ ແລ້ວ ບໍ່ເຄີຍເຫັນໂຄຍຜູ່ບ່າວກໍ່ມີ
  ໃດ໋ ບໍ່ເວົ້າໄກດອກ ເວົ້າໃກ້ໆນີ້ລະ ຮາໆໆໆ.

 189. DekHeun
  ເດືອນກຸມພາ 14, 2017 ເວລາ 4:41 am


  ກົ້ນງາມ

 190. ເດັກລ່ວງ
  ເດືອນກຸມພາ 15, 2017 ເວລາ 5:37 pm

  ຄົນສ່ວນຫລາຍບໍ່ຄ່ອຍຈື່ໄດ້ເຫດການທີ່ຕົນເຄີຍປະສົບໃນເວລາມີອາຍຸນ້ອຍກ່ວາ 7 ປີ
  ຈະຈື່ຈຳໄດ້ແຕ່ເຫດການທີ່ຕົນໄດ້ປະສົບພົບພໍ້ຫລັງ 7 ປີ ຂຶ້ນມາ. ຂ້ອຍຈື່ໄດ້ ບໍ່ລືມເຫດ
  ການນີ້, ມື້ນັ້ນ ພວກຂ້ອຍຫລິ້ນໝາກລີ້ ມີກະຕິກາຫລາຍຢ່າງ ເປັນຕົນແມ່ນຫ້າມຂຶ້ນໄປ
  ລີ້ຢູ່ຕົ້ນໄມ້ ລີ້ຢູ່ເທິງເຮືອນ ຈະລີ້ຢູ່ລົກໄກ່ ຄອກໝູ ເລົ້າເຂົ້າ ປ່າຫຍ້າຫລືລີ້ຢູ່ໃນລົດຮ້າງກໍ່
  ໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ອອກໄປລີ້ນອກຂອບເຂດບ້ານຂອງຕົນ ຖ້າໃຜເຮັດຜິດກົດຈະບໍ່ໃຫ້ຫລິ້ນນຳ.
  ຂ້ອຍເຮັດຜິດກົດເລື້ອຍແຕ່ເອື້ອຍບໍ່ເຄີຍໄລ່ອອກຈາກເກມເພາະຂ້ອຍເປັນຜູ່ຊາຍຄົນດຽວ
  ທີ່ມັກຫລິ້ນນຳເຂົາ ບໍ່ມັກໄປຫລິ້ນກັບໝູ່ຜູ່ຊາຍເພາະເຂົາຫລິ້ນເຈັບ ເກມທີ່ເຂົາມັກຫລິ້ນ
  ແມ່ນເກມເລວເສິກໂດຍໃຊ້ປືນໝາກຕາກົບຍິງໃສ່ກັນ ຍິງບັ້ງໂຜະ ເຮັດໝາກກະຖຸນຢາງ
  ກະຊູແລະໃຊ້ກ້ານດອກຫາງຍຸງເປັນລູກຍິງ ບາງບັກຂີ້ຫລັກ ໃຊ້ຢາງກະຊູຫລາຍເສັ້ນ ຍິງ
  ຖືກເປັນຮອບຊ້ຳຄ້າຍຕົວອັກສອນ A ໂລດລະ ຍາມລົງອາບນ້ຳທ່າຕອນຄ້ອຍແລງກໍ່ຫລິ້ນ
  ໝາກມ້າຫລັງແຕກຫລືເກ່ຍຫລັງທຳກັນຫັ້ນນະ ບາງເທື່ອກໍ່ມຸດຈົກດິນດາກແກ່ວງໃສ່ກັນ
  ສະນັ້ນ ຂ້ອຍຈຶ່ງບໍ່ມັກໄປຫລິ້ນນຳເຂົາ ຍອມເປັນໃຫ້ເຂົາເຮ່ໜ້າກະເທີຍສາດີກ່ວາເຈັບໂຕ.
  ຖ້າຂຶ້ນໄປລີ້ຢູ່ເທິງເຮືອນ ຂ້ອຍມັກເຂົ້າໄປລີ້ຢູ່ຫ້ອງນ້າສາວເພາະເອື້ອຍບໍ່ກ້ານຳເຂົ້າໄປຊອກ
  ຢ້ານຜີແມ່ເຖົ້າຫລອກ ເຂົ້າໄປລີ້ຢູ່ຫ້ອງຫ້ອຍເຄື່ອງ ບາງເທື່ອກໍ່ລີ້ຢູ່ກ້ອງຕຽງ ຖ້າເອື້ອຍຍັງຊູ
  ຊີເຄາະປະຕູເອີ້ນຈຶ່ງອອກມາໃຫ້ລາວບິດຫູເພື່ອເປັນການລົງໂທດໃນການຝ່າຝືນກະຕິກາ
  ບາງເທື່ອກໍ່ຍອມເປັນຄົນຮັບໃຊ້ຂຶ້ນໝາກຍົມ ຂຶ້ນໝາກຂາມ ສຸດແລ້ວແຕ່ລາວຈະໃຊ້ ດົນໆ
  ລາວຈະລົງໂທດໃຫ້ຊັກເຄື່ອງໃຫ້ລາວ. ສະຫລິບເອື້ອຍຂ້ອຍບໍ່ເປື້ອນຄືສະຫລິບຄົນອື່ນເພາະ
  ລາວໃຊ້ນ້ຳລ້າງ ບໍ່ໃຊ້ເຈ້ຍປຶ້ມຂຽນເຊັດຢ້ານພິດນ້ຳມຶກກີວີ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ນ້ຳມຶກບໍ່ເປັນ
  ພິດຕໍ່ຜິວໜັງແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະບໍ່ເປັນລິດສະດວງເໝືອນເຂົາເວົ້າ ຄົນເປັນລິດສະດວງສ່ວນ
  ຫລາຍແມ່ນຍ້ອນອາການ constipation ຊຶ່ງຄົນບ້ານເຮົາເອີ້ນວ່າຂີ້ຫົວແຂງ ເບັ່ງແຮງຫລາຍ
  ເຮັດໃຫ້ເລືອດໃນຮູທະວານຂອດເປັນໜໍ່ ນັ່ງແຊ່ນ້ຳອຸ່ນປະມານ 4-5 ເທື່ອກໍ່ບັນເທົາຂຶ້ນ ຖ້າ
  ຢາກເຊົາໄວກໍ່ປອກຜັກທຽມຍັດໃສ່ ຈັກ 2-3 ງີມ ຮາໆໆໆໆໆໆ.
  ມື້ນັ້ນ ຂ້ອຍເຂົ້າໄປລີ້ໃນຕູ້ຫ້ອຍເຄື່ອງຂອງນ້າສາວ, ເອື້ອຍມາເຄາະປະຕູບອກໃຫ້ອອກມາແຕ່
  ບໍ່ຍອມອອກໄປເພາະຢ້ານເອື້ອຍຫັກເງິນຊື້ເຂົ້າໝົມ ພໍດີຖືກແມ່ເອີ້ນໄປຕະລາດນຳ ເອື້ອຍຈຶ່ງ
  ຟ້າວແລ່ນລົງເຮືອນໄປນຳແມ່ ຢາກໄດ້ເສື້ອຊ້ອນໃໝ່ ໂຕເກົ່າຄັບແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນເຕົ້າໃຫຍ່
  ກ່ວາເຕົ້າ AA. ນ້າສາວກັບມາແຕ່ການ ປິດປະຕູຫ້ອງໃສ່ກອນແລ້ວກໍ່ແກ້ສິ້ນເສື້ອອອກກອງໄວ້
  ຕຽງນອນ ຢືນສຳຫລວດຮ່າງຄີງຂອງຕົນຕໍ່ໜ້າແວ່ນດົນສົມຄວນ ກ່ອນຈະນຸ່ງສິ້ນຮັດເອິກລົງໄປ
  ອາບນ້ຳ, ແຕ່ນັ້ນມາ ຂ້ອຍກໍ່ເຊົາກິນໝາກແຕງ !

 191. Noumheun
  ເດືອນກຸມພາ 17, 2017 ເວລາ 11:15 pm

  ິຮູບຈາກ Young Manga

 192. dekheun
  ເດືອນກຸມພາ 18, 2017 ເວລາ 11:12 pm

  ເລືອກຈິນຕະນາການໄດ້ເລີຍເພື່ອນຫື່ນ !

 193. HellBoy
  ເດືອນກຸມພາ 19, 2017 ເວລາ 10:13 pm


  ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອັນມືດມິດບໍ່ກົວຢ້ານເໝືອນມີຊີວິດຢູ່ກັບແນວຄິດທີ່ມືດມົວ.

 194. Mengda34
  ເດືອນກຸມພາ 20, 2017 ເວລາ 3:47 pm

  ໄດ້ຂ່າວວ່າວົງການບັນເທິງໜັງເອັກຍີ່ປຸ່ນຕ້ອງການນັກສະແດງຊາຍເພື່ອໃຫ້ມັນສົມດູນ
  ກັບນັກສະແດງຍິງທີ່ມີຈຳນວນຫລວງຫລາຍ, ໃຜສົນໃຈ ເຊີນຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່
  bashcraftATkotaku ດອດ com ບໍ່ຈຳແນກໂຄຍນ້ອຍ ໂຄຍສັ້ນ ໂຄຍອ່ອນ ໂຄຍແຂງ
  ຂ້ອຍກໍ່ຢາກສະມັກແຕ່ແມ່ອີ່ນາງຢ້ານອັບອາຍຂາຍໜ້າ ລາວວ່າເຂົ້າມີກິນ ຫີກໍ່ມີສີ້ແລ້ວ
  ປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນເດັ່ນດັງໄປກໍ່ແລ້ວກັນ.

 195. Birdy
  ເດືອນກຸມພາ 23, 2017 ເວລາ 3:57 pm


  ນ້າສາວງາມແບບນີ້ ຢ້ານບໍ່ຮອດພັດທະຍາດອກເດີ 🙂

 196. ບັກລົ້ວ
  ເດືອນກຸມພາ 26, 2017 ເວລາ 4:23 pm

  ຖ້ານ້າສາວຂ້ອຍຂາວ ງາມ ຫຸ່ນໃຫຍ່ໄດ້ສະເປັກແບບນີ້ ຢ້ານຈິນຕະນາການຫາເພິ່ນຢູ່ເດີ
  ທ້າວກະຊ້າໂນວ້າກໍ່ຄົງກືນນ້ຳລາຍນຳຄືກັນ.

 197. ບັກລົ້ວ
  ເດືອນກຸມພາ 26, 2017 ເວລາ 9:38 pm

 198. MukSao21
  ເດືອນກຸມພາ 27, 2017 ເວລາ 11:02 pm

 199. dek34
  ເດືອນກຸມພາ 28, 2017 ເວລາ 12:40 am

 200. BahKarm
  ເດືອນກຸມພາ 28, 2017 ເວລາ 4:36 pm

  ເຫັນຫວໍໜ້ອຍດຽວກໍ່ມີບັນຫາ.

 201. ເດັກລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 1, 2017 ເວລາ 5:28 pm

  ອົດບໍ່ເຂົ້າ tumblr, twitter, instagram ແລະ facebook ອາທິດປາຍ
  ເກືອບລົງແດງຕາຍ ຖ້າວຽກບໍ່ແລ້ວ ຄົງລົງແດງຕາຍແທ້ໆ. ດີແລ້ວ ທີ່ເຈົ້າ
  ບໍ່ຕິດແຮງຄືຂ້ອຍ, ສຳລັບຂ້ອຍແລ້ວ ອາໃສໂລກ cyber ເປັນບ່ອນຊອກ
  ຫາຄວາມບັນເທິງ ຖ້າບໍ່ມີສື່ສັງຄົມອອນລາຍກໍ່ຄົງບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຫັນຫີ
  ເວົ້າແທ້ໃດ໋ ເຄີຍຈ້າງເບິ່ງຫີອອີ່ຮົງ ອີ່ຮວງແຕ່ພວກມັນຍົກຝາຕີນໃຫ້ເບິ່ງ
  5000₭ ມັນກໍ່ບໍ່ໃຫ້ເບິ່ງ ພຽງແຕ່ຢ່ອນຫົວສິ້ນລົງໃຫ້ເຫັນສະຫລິບໜ້ອຍ
  ດຽວເທົ່ານັ້ນ ຖ້າມີເງິນ ฿ ຫລືເງິນ $ ຈ້າງ ມັນຄືຊິໃຫ້ເບິ່ງ, ເຈົ້າວ່າບໍ່?
  ນອກຈາກເຂົ້າໄປເບິ່ງຜູ່ສາວຕາມສື່ສັງຄົມອອນລາຍແລ້ວ ກໍ່ຍັງເຂົ້າໄປ
  ເບິ່ງຮູບຫີຕາມເວັບລາມົກຕ່າງໆອີກຈົນອາຈານຂຶ້ນຫ້ອງສອນພຸ້ນລະຈຶ່ງ
  ປິດໜ້າຈໍຫັນໄປເບິ່ງກະດານ. ເຄີຍໄປລັກເບິ່ງໝູ່ໃນຫ້ອງພາແຟນມັນໄປ
  ກອດໄປຈົກກັນຢູ່ຫລັງສາງພັດສະດຸ ແຕ່ບໍ່ເຫັນຄັກເພາະຢູ່ໄກແລະບັງພຸ່ມ
  ຖ້າເຂົ້າໄກ້ຫລາຍກໍ່ຢ້ານຜູ່ຍິງຕື່ນຕົວ ກໍ່ເລີຍເກັບກົດມາໄວ້ເບິ່ງຢູ່ເນັດ.

 202. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນມີນາ 4, 2017 ເວລາ 12:59 am

  ເສັ້ນເລືອດໃຫຍ່ ໂຄຍກໍ່ໃຫຍ່

 203. ຕໍເຕ້ຍ
  ເດືອນມີນາ 5, 2017 ເວລາ 8:39 pm

 204. DH19
  ເດືອນມີນາ 7, 2017 ເວລາ 5:25 pm

  ມື້ວານນີ້ ນ້ອງໃພ້ນຸ່ງເສື້ອໝາກກະແລ່ງກົ້ມປ້ອນເຂົ້າລູກຕໍ່ໜ້າ, ຄວາມຂາວຂອງເຕົ້ານົມ
  ທີ່ເຕັມຕຶງສ່ວນນຶ່ງທີ່ລົ້ນອອກມາຈາກອອງເສື້ອຊ້ອນສີຂຽວອ່ອນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດ
  ອົດໄດ້ຈຶ່ງເຫຼືອບໄປເບິ່ງແລະເກີດມີແນວຄິດບໍ່ດີຂຶ້ນມາແປ໋ບນຶ່ງ ຖ້າໄດ້ບີບຄັ້ນເຕົ້ານົມຄູ່
  ນີ້ ຈະດູດເລຍຫົວນົມສີນ້ຳຕານໃຫ້ມັນໄຄ່ພອງຂຶ້ນມຄັບປາກໂລດລະ ແຕ່ກໍ່ໄດ້ແຕ່ຄິດ
  ໃຫ້ມັນເປັນມະໂນກຳເທົ່ານັ້ນ ຖ້າລ່ວງເກີນດ້ວຍກາຍຄົງຕົກນະຮົກທັງເປັນ !

 205. ບ່າວຫື່ນ
  ເດືອນມີນາ 9, 2017 ເວລາ 3:11 pm

  ເຂົາສາທິດການອົມໂຄຍ. ວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຕາຈ້ອງຕາ, ສົບເບື້ອງເທິງປົກແຂ້ວເບື້ອງເທິງ
  ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນຖືກໂຄຍເຂົາ ແລະຕ້ອງແລບລິ້ນອອກ.

 206. ໜຸ່ມຫື່ນ
  ເດືອນມີນາ 12, 2017 ເວລາ 3:17 pm

  ໜ້າເອິກງາມຕາດີ.

 207. ແອບລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 15, 2017 ເວລາ 2:20 pm

  ຫອຍໂຫລ້ນ

 208. DekHeun
  ເດືອນມີນາ 17, 2017 ເວລາ 2:50 pm

  ຜູ່ຍິງອາຍຸ ໒໔-໒໕ ປີ ຫີກຳລັງມັນ ຜູ່ເຖົ້າຜູ່ແກ່ເພິ່ນວ່າ ໑໐ ປີ ອາບນ້ຳບໍ່ຫນາວ
  ໒໐ ປີ ຫລິ້ນສາວບໍ່ເບື່ອ, ຄິດວ່າ ທ້າວກະຊ້າຄົງມີອາຍຸບໍ່ເກີນ ໒໐ ແມ່ນບໍ່?
  ໝູ່ຂ້ອຍບັກນຶ່ງກໍ່ມີນ້າສາວໜຸ່ມ ອາຍຸລື່ນມັນພຽງແຕ່ 5-6 ປີ ມັກໄປນັ້ນມານີ້ນຳ
  ກັນ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ກ້າຄິດອະກຸສົນໃສ່ເຂົາດອກ ເຊື່ອວ່າມັນຄືຊິບໍ່ຊົ່ວຄືທ້າວກະຊ້າ !

 209. ແອບລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 19, 2017 ເວລາ 2:34 pm

 210. ເກີບຫ້ຽນ
  ເດືອນມີນາ 20, 2017 ເວລາ 4:07 pm

  ຊື້ສະຫລິບແບບນີ້ເດີມາໃຫ້ເມຍນຸ່ງ

 211. ທົດສະກັນ
  ເດືອນມີນາ 25, 2017 ເວລາ 2:55 pm

  ເຄີຍບອກເຈົ້າແລ້ວແຕ່ຈະບອກອີກ ເພື່ອກັນລືມແລະເພື່ອຜູ່ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເນາະ, ກັນຊົ່ວແທ້
  ທີ່ມີກາມຕັນຫາໃນຫົວໃຈ ເຮັດຍິງໃດກໍ່ຄິດຢາກ ແຕ່ກັນບໍ່ເຄີຍເຮັດຊົ່ວ ບໍ່ເຄີຍຍົວະເຍົ້າເຂົາ
  ໄປສີ້ຢູ່ຂອກແຄແຈຮົ້ວບ້ານນັ້ນບ້ານນີ້ ຖ້າເຂົາບໍ່ຍິນຍອມໃຫ້ສີ້ ກັນບໍ່ຝືນໃຈສີ້ ຖ້າເປັນຄວາມ
  ຕ້ອງການຂອງທັງສອງຝ່າຍຈຶ່ງຮ່ວມຮັກ. ຕ່າງກັນໃດເດີ ຮ່ວມຮັກກັບສີ້, ຖ້າທຽບໃສ່ພາສາ
  ອັງກິດກໍ່ແມ່ນ Making Love ກັບ Fuck ກັນມັກສີ້ຫີໃໝ່ໄປເລື້ອຍ ເຂົ້າໂຮງນວດປ້າຫລິນ
  ເລືອກເອົາແຕ່ໜ້າໃໝ່ ແຕ່ບໍ່ຂີ້ຄຸຍໃສ່ໜ້າເກົ່າດອກ ເຫັນເຂົາກໍ່ທັກທາຍສະບາຍດີເຂົາ ບາງ
  ເທື່ອກໍ່ຊວນເຂົາໄປກິນເຂົ້າ ພໍມີໝູ່ເວົ້າໝູ່ລົມນຳ ບໍ່ລັງກຽດໃນອາຊີບຂອງເຂົາ ຖ້າບໍ່ມີເຂົາ
  ຊາຍຫື່ນກໍ່ຈະບໍ່ມີທາງອອກ ໜ້າມືດຕາລາຍຂຶ້ນມາກໍ່ຈະສີ້ນ້າສາວຕົນເອງຄືທ້າວກາຊະນີ້ລະ

 212. ກິລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 26, 2017 ເວລາ 2:46 pm

  ຖ້າຫື່ນແທ້ ຫື່ນຂັ້ນສູງ ເຫັນບ່າໄຫລ່ຂາວໆແບບນີ້ ໂຄຍກໍ່ແຂງໄດ້ ບໍ່ມີບັນຫາ.

 213. ຫື່ນດີ
  ເດືອນມີນາ 27, 2017 ເວລາ 4:04 pm


  ຖ້າເຈົ້າເປັນແມ່ ຈະຊື້ຊຸດນີ້ໃຫ້ລູກສາວນຸ່ງບໍ່? ເປັນຫຍັງ?

 214. ແອວມອນ
  ເດືອນມີນາ 28, 2017 ເວລາ 10:27 pm

  ກົ້ນງາມຫລາຍນ້າສາວຄົນນີ້

 215. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນມີນາ 31, 2017 ເວລາ 2:36 pm

  ເຫັນເທົ່ານີ້ກໍ່ແຕກໄດ້ນະຖ້າຫື່ນແທ້ 🙂

 216. Teego
  ເດືອນເມສາ 1, 2017 ເວລາ 10:18 pm


  ມືກ້ອງຫລືຜູ່ກຳກັບກໍ່ໂພດ ນົມນ້ອຍໆຍັງບອກໃຫ້ລາວເລຍ ໂອຍນໍ !

 217. 7ໂປ້ປາຍ
  ເດືອນເມສາ 2, 2017 ເວລາ 8:11 pm

  ຖ້າເຫັນຕົວຈິງຄົງນ້ຳແຕກເປື້ອນສົ້ງແທ້ໆລະ ຂະໜາດເຫັນຮູບ
  ກໍ່ຍັງໂຄຍແຂງແລ້ວ ຮາໆໆໆໆ.

 218. ປາຊິວ
  ເດືອນເມສາ 3, 2017 ເວລາ 11:20 pm


  ຕັ້ງນັ່ງໃຫ້ເຫັນ

 219. ອ່ອນນຸ້ມ
  ເດືອນເມສາ 6, 2017 ເວລາ 5:22 pm


  ນ້າສາວຂອງຂ້ອຍງາມຫລາຍ ໝອຍກໍ່ຫລາຍ ຫີກໍ່ໃຫຍ່ແຕ່ບໍ່ມີຮູບເພິ່ນໃຫ້ເຈົ້າເບິ່ງດອກ.

 220. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນເມສາ 8, 2017 ເວລາ 10:55 pm


  ນ້າສາວນັ່ງຖ້າທ້າວກະຊ້າໂນວະ

 221. bukheun
  ເດືອນເມສາ 11, 2017 ເວລາ 4:02 pm

  ສະຫລິບ ເສື້ອຊ້ອນແມ່ກໍ່ເອົາມາໃຫ້ໝູ່ເບິ່ງ, ຈັ່ງແມ່ນໂພດແທ້ເນີ !

 222. ຂີ້ໂມ້
  ເດືອນເມສາ 15, 2017 ເວລາ 4:53 pm

  ຈະເຊື່ອຫລືບໍ່ກໍ່ຕາມໃຈ ບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງໂລເລດອກ ເຂົ້າມາເບິ່ງຮູບໂປ້ ອ່ານເລື່ອງສຽວຢູ່ເວັບນີ້
  ເພື່ອຂ້າເວລາຊື່ໆ ຊາມຊາຫົວໜ້າໃຫຍ່ໂປໂລໜ້າເຂົ້າມາຫ້ອງການ ຫົວໜ້ານ້ອຍເຂົ້າມາຫ້ອງ
  ການຖືກຕ້ອງຕາມເວລາ ຢ່າງຊ້າກໍ່ບໍ່ກາຍ 10 ນາທີ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ເຄັ່ງຄັດ ບໍ່ເອົາວຽກເອົາການ
  ປານໃດ ມອບວຽກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນແລ້ວກໍ່ກົ້ມໜ້າກົ້ມຕາເຮັດວຽກເພິ່ນ ບໍ່ໄດ້ມາຍ່າງເລາະສ່ອງ
  ໜ້າຈໍຂອງລູກນ້ອງ ຖ້າໃຜມີບັນຫາເພິ່ນຈຶ່ງອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳ ເພິ່ນມີແຕ່ບອກໃຫ້ຮັບຜິດ
  ຊອບເອົາເອງໜ້າທີ່ໃຜມັນ ບໍ່ບັງຄັບຈູ້ຈີ້ຄືຫົວໜ້າໃຫຍ່ ເສຍຢ່າງດຽວເພິ່ນບໍ່ຊື່ສັດຕໍ່ເວລາເຂົ້າ
  ການ ຊື່ສັດແຕ່ກັບເດີ່ນຕີກົບ ຕຳນິນາຍ ພາຍຖົງໜີ ກໍ່ວ່າຊິພາກັນຊິບປາກໄວ້.
  ຖ້າເວົ້າເຖິງສະຖານະແມ່ນຍັງບໍ່ທັນພົບຊີ້ນສອງຕ່ອນເທື່ອທັງໆທີ່ອາຍຸກໍ່ແລ່ນກາຍຫລັຳ3 ໄປ
  ຫລາຍເຕີບແລ້ວ ໝູ່ຄູ່ລຸ້ນດຽວກັນຜູ່ສີ້ເກັ່ງເອົາເມຍມີລູກເກືອບເຄິ່ງໂຫລແລ້ວ ຫົວປີທ້າຍປີ
  ອີກດ້ວຍ ບັກຜູ່ກິນເຫຼົ້າເມົາຢາກໍ່ໄດ້ແຕ່ຄົນນຶ່ງ ສອງຄົນ ກະຄືວ່າຫັ້ນລະ ເອົານ້ຳໃຫ້ແຕ່ສາວ
  ເບຍ ເມຍຕົນເອງພັດປ່ອຍໃຫ້ແຫ້ງກະແດ້ງເປັນເດືອນສອງເດືອນ ຖ້າບໍ່ໄດ້ເບີກເງິນ ເມຍບໍ່ໃຫ້
  ໃກ້(ມັນແກ້ໂຕ) ເມຍມັນກໍ່ໄວປາກ ໄດ້ຍິນຜົວເວົ້າແນວນັ້ນກໍ່ດອດຂຶ້ນມາວ່າ ກະແທ້ຫັ້ນລະ
  ເງິນມາ ຜ້າຫລຸດໂລດ ! ເວລາໄປຊຸມແຊວສັງສັນກັບໝູ່ ເສຍປຽບບ່ອນນີ້ລະ ບໍ່ມີປະສົບການ
  ໃນມຸ້ງພໍໄດ້ຕໍ່ກອນກັບເຂົາ ຖ້າຈະໂຕ້ແຍ້ງ ກໍ່ຢ້ານເຂົາຖາມຄືນ ຊິຄາເຂົາ ແນວວ່າແຟນກໍ່ບໍ່ມີ
  ຖ້າຈະບອກຄວາມຈິງກໍ່ຢ້ານເຂົາຮັບບໍ່ໄດ້ ແລະແນ່ນອນຈະຖືກເຂົາໂດດດ່ຽວ ຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ເອົາ
  ນາງທັງ5 ມາອ້າງ ບາງບັກກໍ່ຫາວ່າຂ້ອຍຢູ່ໄດ້ຍ້ອນທຽວໄປຖາງສວນຂີ້ເໝັ້ນສາວພັງງາ ກໍ່ໄປ
  ແທ້ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບສາວປະເພດສອງຄືເຂົາສົງໃສດອກ ໄປຢາມແມ່ຮັກເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ
  ຄວາມຄິດຮອດ ຄິດເຖິງ ຍິ່ງເບິ່ງເພິ່ນທາງເວັບແຄມກໍ່ຍິ່ງຄິດຮອດ ແຕ່ບໍ່ສາມາດໄປຫາເພິ່ນໄດ້
  ທຸກໆທ້າຍອາທິດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເພິ່ນ ໄປເດືອນລະເທື່ອກໍ່ເຂົ່າອ່ອນມາແລ້ວ ເຮັດບໍ່
  ໄດ້ຫລາຍຄືຕອນຮັກແພງກັບເພິ່ນໃໝ່ໆ ໃຈສູ້ແຕ່ໄອ້ນັ້ນບໍ່ສູ້ ເພິ່ນພະຍາຍາມປຸກແຕ່ມັນບໍ່ຕື່ນ
  ສົງໃສເປັນພະຍາດທາດລົ້ມ ເພາະຕອນເປັນບ່າວນ້ອຍ ຊັກວ່າວຫລາຍເກີນໄປ ມື້ລະ 4-5 ເທື່ອ
  ໄກ່ໄຂ່ນຳບໍ່ທັນນະ ໝູ່ອ້າຍບອກໃຫ້ຕີໄຂ່ໃສ່ນ້ຳ Sprite ກິນບາລຸງ ດຽວນີ້ຕີໄຂ່ໃສ່ເປັນໂຫລກໍ່
  ບໍ່ເໜັງຕີງ ແມ່ຮັກບອງຮັງນົກແອ່ນ ບອງຂີ້ເຂັບ ບອງງູເຫົ່າໃຫ້ກິນແຕ່ມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ຜົນນະ ມັນບໍ່ແຂງ
  ແທ້ໆກໍ່ໃຊ້ນິ້ວໃຫ້ເພິ່ນແທນໝາກແຕງນ້ອຍ ເພິ່ນບໍ່ມັກໜ່ວຍໃຫຍ່ ຂະນາດໃສ້ອົ່ວເອື້ອຍພັນພໍດີ
  ງາມ ກໍ່ອາວຸດຂ້ອຍຂະນາດນັ້ນ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເລື້ອຍດອກ ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ໄປຢາມເພິ່ນເຫິງຫລາຍ
  ຈຶ່ງໃຊ້(ເພິ່ນວ່າ).
  ຮູ້ຈັກເພິ່ນຕັ້ງແຕ່ຕອນເຊົ່າຫ້ອງແຖວຢູ່ຄຸ້ມ Heil ຮູ້ຈັກເພິ່ນຢູ່ປ້າຍລົດເມ, ທຳອິດຄິດວ່າເພິ່ນເປັນ
  ຄົນຫວຽດນາມຈຶ່ງທັກທາຍເພິ່ນເປັນພາສາອັງກິດ ຂ້ອຍກໍ່ເປັນນັກຮຽນ ESL ຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ທັກທາຍ
  ກັນຊື່ໆ ໄດ້ຍິນເພິ່ນລົມມືຖືຈຶ່ງຮູ້ວ່າເພິ່ນເປັນຄົນບ້ານດຽວກັນ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ລົມກັນແລະເກີດ
  ຄວາມຮັກແພງພິສະຫວາດກັນມາເລີຍ ໝາກພ້າວຫ້າວຍິ່ງແກ່ຍິ່ງມັນ ໃຜບໍ່ທັນລອງ ຢ່າຟ້າວຕາຍ.

 223. ກະເລັນ
  ເດືອນເມສາ 20, 2017 ເວລາ 3:14 pm

  ວັນເສົາຜ່ານມາ ໄປຜູກແຂນປີໃໝ່ຢູ່ບ້ານພີ່ນ້ອງຂອງໝູ່ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢູ່ອົກຊະນາດ
  ກໍ່ເລີຍໄດ້ເລື່ອງມາເລົ່າສູ່ເຈົ້າຟັງ. ແຂກທີ່ໄປຮ່ວມງານສ່ວນຫລາຍແມ່ນພີ່ນ້ອງປ້ອງປາຍ ໝູ່
  ສະຫາຍເຂົາ ຄົນອື່ນກໍ່ຄົງຈະມີບໍ່ຮອດ 10 ດອກ ໃນນັ້ນກໍ່ມີຂ້ອຍຜູ່ນຶ່ງ ເດົາເອົາຕາມສຽງສຳ
  ນຽງການປາກເວົ້າ, ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປນັ່ງອ້ອມພາຂັວນດອກ ເຈົ້າພາບອອກມາເຊີນ ແຕ່ຢ້ານ
  ລັງເບຍຍ່າງໜີປະຈຶ່ງບໍ່ເຂົ້າໄປ ເປັນງານຜູກແຂນປີໃໝ່ແລະງານມັດແຂນໃຫ້ອ້າຍເຂີຍກັບ
  ນ້ອງເມຍເອົາກັນ. ຕູ້ນີ້ ເມຍຫາກໍ່ຕາຍໄດ້ປີນຶ່ງປີປາຍ ຕູ້ນັ້ນ ຜົວຕາຍຫລາຍປີແລ້ວແຕ່ລາວ
  ບໍ່ຍອມແຕ່ງງານໃໝ່ທັງໆທີ່ມີພໍ່ຮ້າງ ພໍ່ໝ້າຍມາກ້ຽວວຽນຢາກໄດ້ລາວ ແຕ່ລາວບໍ່ເອົາມາຂ້ອງ
  ແຄ່ງຂ້ອງຂາ ຕັ້ງໜ້າຫາເງິນລ້ຽງລູກຈົນໃຫຍ່ໄດ້ຜົວ ໄດ້ເມຍໝົດທຸກຄົນກໍ່ຍັງບໍ່ສົນກັບໃຜ
  ເມື່ອເອື້ອຍເສຍຊີວິດ ກໍ່ເລີຍທຽວມາໜຶ້ງເຂົ້າຫຸງປາໃຫ້ອ້າຍເຂີຍກິນ ທຽວໄປທຽວມາຫລາຍ
  ອ້າຍເຂີຍກໍ່ເລີຍຂໍເອົາ ເຖົ້າແກ່ພີ່ນ້ອງແລະແນວໂຮມບ້ານກໍ່ເຫັນດີ ຈຶ່ງຈັດພິທີມັດແຂນໃຫ້
  ເອົາກັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມປະເພນີໄປເລີຍ. ດີໃຈນຳເດີ !

 224. ກຸ້ງດີດ
  ເດືອນເມສາ 22, 2017 ເວລາ 10:01 pm


  My angel ນາງຟ້າຂອງຂ້ອຍ

 225. ກິຂາວ
  ເດືອນເມສາ 24, 2017 ເວລາ 11:50 pm


  ເບິ່ງພໍມີແຮງເຮັດວຽກ.

 226. ເຖົ້າຫື່ນ
  ເດືອນເມສາ 29, 2017 ເວລາ 8:44 pm


  ໜ້າຕາງາມ ໜ້າຮັກ ຫຸ່ນກໍ່ເຊັກຊີ ຢາກນັ່ງເບິ່ງໃກ້ໆ, ຢາບໍເຈົ້າ?

 227. ອ່ອນນຸ້ມ
  ເດືອນພຶດສະພາ 2, 2017 ເວລາ 1:56 pm

  ึัຄິດຮອດນ້າສາວແພມ

 228. Baopizza
  ເດືອນພຶດສະພາ 6, 2017 ເວລາ 2:32 pm


  ຈື່ໄດ້ດີວ່າມື້ນັ້ນແມ່ໃຊ້ໄປຢືມເຂັມຖັກນຳນ້າສາວ Emma ມາຖັກຊາມຊາເພິ່ນໄປຕະລາດໃນ
  ເມືອງ, ໄປຮອດ ປາກົດວ່າບໍ່ເຫັນນ້າສາວເອັມມາ ເຫັນແຕ່ເຄື່ອງທີ່ເພິ່ນຖັກໃກ້ຊ້ແລ້ວກອງຢູ່
  ໂຕະແກ້ວໜ້າທີວີ ເພິ່ນມັກນັ່ງຖັກເຄື່ອງແລະເບິ່ງທີວີໄປນຳ ຖ້າອາກາດຮ້ອນເອົ້າຫລາຍ ເພິ່ນ
  ຈຶ່ງອອກໄປນັ່ງຖັກຢູ່ຕຽງໄມ້ແຕ້ ກ້ອງກົກກະທັນ. ເອີ້ນຫາເພິ່ນດົນເຕີບກໍ່ບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງຕອບ
  ລົດຮອນດ້າ50 ກໍ່ຢູ່ ຈຶ່ງແລ່ນຂຶ້ນໄປເທິງເຮືອນ ກຳລັງຂຶ້ນໄດ້ 2-3 ຂັ້ນ ແນມຂຶ້ນໄປເຫັນເພິ່ນ
  ຢືນຢູ່ຫົວຂັ້ນໄດ ຫົ່ມຜ້າຂົນໜູຮັດເອິກ ເຫັນຂາຂາວ ຮູ້ສຶກຂົນຄີງລຸກຍາບບາດນຶ່ງ ມາເຮືອນ
  ຮູ້ສຶກວ່າສົ້ງປຽກເປື້ອນນ້ຳໜຽວ, ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ເວລາຢູ່ໃຫ້ຜູ່ຍິງ ຈະຮູ້ສຶກ ejaculate ທັງໆ
  ທີ່ໂຄຍບໍ່ແຂງເຕັມທີ່.
  ເຈົ້າເຄີຍມີອາການແບບນີ້ບໍ່?

 229. ປາກ້າງ
  ເດືອນພຶດສະພາ 9, 2017 ເວລາ 2:46 pm

  ເຫັນເຂົາແຊຢູ່ເຟສບຸກ, ຜູ່ຍິງຫວຽດນາມໃຊ້ທ່ອນມັນດ້າງແຍ່ຫີ
  ຊົງຊິມັນແຮງຈຶ່ງຍັດເຂົ້າໄປເລິກໆ ສຸດທ້າຍຖອດບໍ່ອອກ ຕ້ອງໄດ້
  ເອົາໄປໂຮງໝໍປາດທ່ອນມັນອອກ.

 230. DDLS
  ເດືອນພຶດສະພາ 12, 2017 ເວລາ 4:48 pm

  ໂດນພໍ່ນ້າເປີດສົດ.

  ນີນ່າເປັນລູກຊອດຫລາຍຊີດ, ແມ່ເຖົ້າເປັນລູກຊອດໄທ-ອັງກິດ ແມ່ເປັນລູກຊອດ
  ໄທ-ອັງກິດ-ຈີນ ພໍມາຮອດລຸ້ນນິນ່າກໍ່ເລີຍກາຍເປັນລູກຊອດໄທ-ອັງກິດ-ຈີນ-ວຽດ.
  ຕອນຢູ່ປະຖົມ ນິນ່າກໍ່ໄດ້ເລືອກເປັນເດັກທີ່ໜ້າຮັກທີ່ສຸດ, ພໍຂຶ້ນມາຮຽນມໍກໍ່ໄດ້ຖືກ
  ເລືອກເປັນນາງງາມປະຈຳໂຮງຮຽນ ແຂກບ້ານແຂກເມືອງໃດມາ ເຂົາກໍ່ເອົານິນ່າ
  ໄປຕ້ອນຮັບ ຈົນຂຶ້ນມາຮຽນ ມຊ ກໍ່ຖືກຍົກໃຫ້ເປັນສາວຊ່າດ້ານຄວາມງາມຍົວະ
  ຍວນກວນອາລົມເພດກົງກັນຂ້າມ. ເຄີຍຖືກອາຈານປະຈຳຫ້ອງເອີ້ນຂຶ້ນຫ້ອງການ
  ຕັກເຕືອນ ບໍ່ໃຫ້ນຸ່ງເສື້ອບາງແລະຮັດເກີນໄປ ແຕ່ນິນ່າປະຕິບັດໄດ້ພຽງອາທິດນຶ່ງ
  ອາທິປາຍເທົ່ານັ້ນ, ອາຈານປະຈຳຊັ້ນ ອຳນວຍການໂຮງຮຽນເອີ້ນໄປຕັກເຕືອນກໍ່
  ບໍ່ໄດ້ຜົນ, “ກູມີເຄັດລັບນະໂວ້ຍ…ມຶງຢາກຮູ້ບໍ່ ກູຊິສອນໃຫ້?” ນິນ່າຄຸຍໂມ້ກັບໝູ່
  ເມື່ອຖືກຖາມວ່າຈ້າງເງິນອາຈານຈັກລ້ານຈຶ່ງບໍ່ຖືກລົງໂທດ, “ຜູ່ຊາຍ…ໄດ້…” ນິນ່າ
  ບໍ່ເວົ້າອອກມາແຕ່ໃຊ້ນິ້ວຊີ້ຂ້າງຊ້າຍແຍ່ໃສ່ວົງມົນທີ່ເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍປາຍນິ້ວໂປ້ແລະ
  ປາຍນິ້ວຊີ້ຂ້າງຂວາ. ໝູ່ທຸກຄົນພາກັນອ້າປາກອຸທານດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນເມື່ອນິ
  ນ່າເຜີຍຄວາມລັບນັ້ນອອກມາໃຫ້ຮູ້, “ມຶງສັດປານນັ້ນພຸ້ນຫວາອີ່ນິນ່າ?” ໝູ່ຄົນນຶ່ງ
  ຖາມແລະພາກັນຫົວຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນຄືກັບວ່າເລື່ອງນີ້ເປັນເລື່ອງທຳມະດາ
  ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ອັບອາຍຂາຍໜ້າຫຍັງເລີຍ.
  “ນ໊ອກ..ນ໊ອກ…ນ໊ອກ…ເຮົາຂໍ Durex ແດ່ແມ່?” ນິນ່າເຄາະກ່ອນເປີດປະຕູຂໍ
  ຄອນດອມນຳຜູ່ເປັນແມ່ທີ່ນອນກອດຜົວໜຸ່ມຢ່າງມີຄວາມສຸກເທິງຕຽງຟອງນ້ຳ
  ທີ່ນຸ້ມນວນໃນຫ້ອງທີ່ເຢັນຊ່ຳ. ພໍ່ຜູ່ບັງເກີດເກົ້າຂອງນິນ່າເກີດອຸບັດຕິເຫດຍົນຕົກ
  ຕາຍຕັ້ງແຕ່ນິນ່າອາຍຸ 10 ປີ ແລະຍ້ອນຍັງສາວ ຍັງງາມແລະຍັງຕ້ອງການກາມະ
  ລົມ ແມ່ນິນ່າຈຶ່ງຫິ້ວບ່າວນ້ອຍລຸ້ນລູກ ອາຍຸລື່ນນິນ່າພຽງແຕ່ 8 ປີມານອນຊ້ອນ
  ແລະຍ້ອນພໍ່ນ້າຄົນນີ້ລະ ນິນ່າຈຶ່ງກາຍເປັນສາວຊ່າດ້ານກາມະລົມ.
  reungseaw.blogspot.com/2013/06/blog-post.html

 231. ຕາດີ
  ເດືອນພຶດສະພາ 17, 2017 ເວລາ 9:34 pm


  ໝູ່ຂ້ອຍຫລາຍບັກໂຄຍບໍ່ແຂງເວລາເບິ່ງຮູບນີ້ ເຂົາຢາກເຫັນຫີແຕດຈ໊ະໆຈ໊າໆ
  ຂ້ອຍນ້ຳແຕກນ້ຳຊຶມຕັ້ງແຕ່ເຂົ້າມາເວັບສົກກະປົກນີ້ພຸ້ນນະ ຮາໆໆໆໆ.

 232. ແມງຄາມ
  ເດືອນພຶດສະພາ 21, 2017 ເວລາ 4:07 pm


  2-3 ມື້ແລ້ວບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາຫາລົ້ວ ເນັດຊ້າເກີນ ຮັບຄື້ນສັນຍານບາດໄດ້ ບາດບໍ່ ເຊັງຂະໜາດ
  ຖ້າອາກາດດີກໍ່ຈະຖີບລົດໄປຫລິ້ນຢູ່ບ້ານບັກແຕ້ພຸ້ນລະ ສັນຍານ wi-fi ຂອງມັນແຮງດີ ແຕ່
  ຝົນຕົກແຍະໆແນວນີ້ບໍ່ຢາກກ້າວຂາລົງເຮືອນ ມັນເປື້ອນປຽກຈື້ນ.

 233. ເດັກຫື່ນ
  ເດືອນພຶດສະພາ 24, 2017 ເວລາ 3:13 pm


  ນ້າສາວຄົນນີ້ງາມຫລາຍ.

 234. ນັກຊອກ
  ເດືອນພຶດສະພາ 28, 2017 ເວລາ 4:20 am


  ຫີສາວດອນກອຍ

 235. ແອບລົ້ວ
  ເດືອນພຶດສະພາ 29, 2017 ເວລາ 12:06 am


  ເບິ່ງແລ້ວ ຢ່າປາກ ຢາກຊັກວ່າວກໍ່ເຊີນ.

 236. ຂີ້ກະຕືກ
  ເດືອນພຶດສະພາ 31, 2017 ເວລາ 11:49 pm


  ແຕ່ກ່ອນສາວປຸກກໍ່ເຮັດວຽກພາກເຊົ້າຄືກັນກັບຂ້ອຍ ລາວເປັນຄົນມີການສຶກສາສູງ
  ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດການນຳລັດ ເຂົ້າການ 8 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 4 ໂມງແລງ ສ່ວນຂ້ອຍອອກບ້ານ
  ໄປຂາຍແຮງງານເປັນຊົ່ວໂມງ ແຕ່ 5 ໂມງເຊົ້າ ຮອດ 3 ໂມງປາຍ ຈຶ່ງກັບມາຮອດບ້ານ.
  ຕອນນັ້ນ ຍັງຢູ່ກັບຄອບຄົວຂອງພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າຈຶ່ງມີຄວາມສະດວກຫລາຍຢ່າງ ຄ່າໃຊ້
  ກໍ່ບໍ່ຫລາຍ, ຕອນເຊົ້າ ສາວປຸກໄປສົ່ງລູກເຂົ້າຮຽນ ເລີກຮຽນພໍ່ເຖົ້າໄປຮັບມາບ້ານ ຖ້າ
  ສາວປຸກມີວຽກ ແຕ່ສ່ວນຫລາຍກໍ່ແມ່ນສາວປຸກຫັ້ນລະເປັນຜູ່ຮັບເພາະລາວສາມາດ
  ອອກການໄວກ່ອນໂມງ ຍົກເວັ້ນມື້ທີ່ເຈົ້ານາຍເຂົ້າປະຊຸມຈຶ່ງໃຫ້ພໍ່ເຖົ້າໄປຮັບແທນ.
  ເລິ່ມມີບັນຫາຕອນນ້ອງເມຍເອົາຜົວເຂົ້າມາຢູ່ບ້ານ, ເຂີຍນ້ອງເປັນຄົນມັກຊຸມແຊວສັງ
  ສັນ ເອີ້ນໝູ່ມາຊຸມເບຍເຊຍບານເກືອບທຸກມື້ ນ້ອງເມຍພັດເປັນຄົນຂີ້ຄ້ານ ຮູ້ແຕ່ກິນ
  ຮູ້ແຕ່ຕ້ອນຮັບແຂກ ເມົາໄດ້ທີ່ກໍ່ພາກັນຂຶ້ນລົດໄປຫາຄວາມສຳລານຢູ່ບ້ານປ້າຈັນຊຶ່ງ
  ແມ່ນກາຊິໂນປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ ຖິ້ມໃຫ້ເອື້ອຍແລະແມ່ເຖົ້າເປັນຜູ່ທຳຄວາມສະອາດແທນ
  ທັງໆທີ່ພວກຂີ້ເຫຼົ້າ ຂີ້ຢາເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນແຂກຂອງເຂີຍນ້ອງ.
  ນັ້ນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຕ້ອງຕັດສິນໃຈອອກມາເຊົ່າຫ້ອງແຖວຢູ່ຕາມລຳພັງຜົວ
  ເມຍແລະລູກໆດອກ. ສາວປຸກເປັນຄົນງາມ ຫຸ່ນດີ ມີທຸກຢ່າງທີ່ຜູ່ຊາຍຕ້ອງການ.
  ຂ້ອຍທົນບໍ່ໄດ້ທີ່ເຫັນເມຍຮັກກາຍເປັນມືອ່ອນ ລິນເຫຼົ້າຕໍ່ຢາໃຫ້ພວກຂີ້ເຫຼົ້າ ບາງບັກ
  ມືໄວກໍ່ຈັບນ້ອຍບາຍໃຫຍ່ແລະໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍກໍ່ຕັດສິນໃຈຄອບລາພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າມາ
  ເຊົ່າຫ້ອງແຖວຢູ່ຕາມລຳພັງຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ.
  ບັນດານັກຫື່ນທັງຫລາຍ ! ດ່ານຳກົ້ນຂ້ອຍໂລດເດີ ບໍ່ຄຽດດອກ, ຂ້ອຍໄຮ້ຄວາມສາ
  ມາດໃນການລອກກ່າຍ ຈຶ່ງໂຈະໄວ້ເທົ່ານີ້ ຖ້າຢາກສຽວກໍ່ເຂົ້າໄປເວັບເມົາຫີເດີ ຈະ
  ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຊອກຫາເປັນພາສາໄທກໍ່ໄດ້ ຈະໃຊ້ພາສາອັງກິດກໍ່ດີ maohee ດອດ
  ຄອມ, ໄປວຽກກ່ອນ ບ່າຍ ບ່າຍ.

 237. ຂຽດລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 3, 2017 ເວລາ 9:25 pm


  ສະຫລິນ້າສາວ

 238. Kikhao
  ເດືອນມີນາ 5, 2017 ເວລາ 1:59 am

 239. ນັກລົ້ວ
  ເດືອນມີນາ 7, 2017 ເວລາ 5:23 pm


  ເປັນຕາແຊບ ຂໍຊິມແດ່ 🙂

 240. ປາເຂັງ
  ເດືອນມີນາ 9, 2017 ເວລາ 10:05 pm

  ນ້າສາວຂ້າງບ້ານອົມໃຫ້

 241. ຈີຄິວ
  ເດືອນມີນາ 11, 2017 ເວລາ 1:49 pm


  ບໍ່ໜ້າປິດໄວ້ເລີຍ

 242. ບ້າຫີ
  ເດືອນມີນາ 13, 2017 ເວລາ 2:15 am


  ຢາກໄດ້ຮູບໃຫຍ່ ແຕ່ເຂົາບໍ່ໃຫ້

 243. bukheun
  ເດືອນມີນາ 13, 2017 ເວລາ 10:05 pm


  ເບິ່ງຫີກ່ອນໄປວຽກ 🙂

 244. ບ້າເບິ່ງ
  ເດືອນມີນາ 15, 2017 ເວລາ 3:03 am

  ຂາຍໝູຈັກໂຕຈຶ່ງຈະໄດ້ໄປນອນເບິ່ງໃກ້ໆ?

 245. EMTEC
  ເດືອນມີນາ 15, 2017 ເວລາ 4:09 pm


  ນ້າສະໃພ້ເຂົ້າຄົວກະກຽມເຄື່ອງປຸງອາຫານແລງ, ແນມອອກໄປເຫັນແນວນີ້
  ອົດຊັກວ່າວບໍ່ໄດ້ນະ.

 246. FXMan
  ເດືອນມີນາ 15, 2017 ເວລາ 11:32 pm


  ເບິ່ງຫີນີ້ແລ້ວ ກໍ່ຈະເຂົ້າອາບນ້ຳໄປໄຮ່.

 247. ເຮ່ຍຮຸຍ
  ເດືອນມີນາ 16, 2017 ເວລາ 11:38 pm


  ຕອນຮຽນຢູ່ຊັ້ນປະຖົມ ຂ້ອຍເຄີຍເຫັນແຕ່ມັນຊ້ອນອີໄກ່ໄປກິນເຂົ້າປຽກຟາກຮ່ອງ
  ໄດ້ຍິນແຕ່ໝູ່ເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າບັກນີ້ເປັນມວຍເທັກຄັວນໂດ ຢ່າໄປແຫຍມກັບມັນເດີ
  ຖ້າບໍ່ຢາກເຈັບໂຕ! ໝູ່ບອກເຕືອນໝູ່ໃນກຸ່ມ ບໍ່ໄດ້ສະເພາະເຈາະຈົງໃສ່ຂ້ອຍດອກ
  ເພາະຂ້ອຍເປັນເດັກດີ ບໍ່ມັກກວນຄົນອື່ນຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ມັກໃຫ້ຄົນອື່ນມາກວນ.
  ພໍໄດ້ຂຶ້ນມາຮຽນມໍ ກໍ່ໄດ້ຮຽນຫ້ອງດຽວກັບບັກເປັດ ແຕ່ຢູ່ຄົນລະໜ່ວຍ, ແຕ່ລະ
  ຫ້ອງຈະຈັດເປັນ 5 ໜ່ວຍ ໜ່ວຍລະ 10 ຄົນ ຂ້ອຍຢູ່ໜ່ວຍ3 ບັກເປັດຢູ່ໜ່ວຍ5.
  ບັກເປັດມັກຂາດໂຮງຮຽນ ກໍ່ວ່າຈະມາຕິດພັນກັບຂ້ອຍເພື່ອຈະໄດ້ຢືມປຶ້ມໄປກ່າຍ
  ບົດຮຽນ, ຕອນນັ້ນ ບໍ່ມີປຶ້ມຕຳລາຮຽນສຳລັບນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ ຕ້ອງໄດ້ຈົດກ່າຍ
  ເອົາຕາມອາຈານຂຽນລົງໃນກະດານດຳ. ຂ້ອຍຊັງຫລາຍແມ່ນມັນບໍ່ມັກມາສົ່ງ
  ຕ້ອງໄດ້ນຳໄປຖາມເອົາ ຊາມຄົນໃນບ້ານມັນຊິມາເປີດປະຕູໜ້າບ້ານ ສູບຢາກໍ່ໝົດ
  ກອກນຶ່ງພຸ້ນລະ ຖ້າຂ້ອຍເປັນຄົນສູບຢາ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ສູບຢາ ບໍ່ກິນເບຍຄືໝູ່ ໃຜຊິ
  ວ່າເປັນກະເທີຍ ຫລືເປັນຫຍັງກໍ່ບໍ່ຍັດເຂົ້າປາກຂອງແນວນີ້ ກໍ່ວ່າພໍ່ແມ່ບັກເປັດ
  ຊິໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າໄປຫລິ້ນນຳລູກເພິ່ນ.
  ເທື່ອທຳອິດທີ່ໄດ້ກ້າວຂາເຂົ້າເຂດບ້ານບັກເປັດ ສັ່ນ ຢ້ານວາດໃດວາດນຶ່ງເພາະ
  ຂອບເຂດເດີ່ນບ້ານກ້ວາງໃຫຍ່ ຂີ່ລົດຖີບຈາກປະຕູໜ້າບ້ານເຂົ້າໄປຫາບ້ານກໍ່
  ຕ້ອງຖີບຫລາຍຮອບເຕີບ ປະມານ 10 ກ່ວາຫລັກເສົາໄຟຟ້າພຸ້ນລະ ຖ້ານັບບໍ່
  ຜິດ. ເມື່ອເຂົ້າໄປໃນຕົວຄະລຶກຫາດກໍ່ຍິ່ງໜ້າຢ້ານ ມັນເຢືອກເຢັນວາດໃດວາດ
  ນຶ່ງ ແນມເບິ່ງຫົວສິງ ຫົວເສືອ ຫົວກວາງ ຫົວເຍືອງແລະຫົວສັດປ່າທີ່ຕອກຕິດ
  ຢູ່ຕາມຝາຜະນັງ ຄືກັບວ່າມັນຊິໂດດລົງມາກັດກິນຂອ້ຍນີ້ລະ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງໃຈ
  ແຂງຍ່າງຕາມກົ້ນພໍ່ບ້ານຂຶ້ນໄປຊັ້ນ3 ມຸ້ງໜ້າໄປຫາຫ້ອງບັກເປັດທີ່ຢູ່ທາງທິດ
  ຕາເວັນຕົກຂອງຄະລຶກຫາດ.
  ພໍ່ບ້ານຮ່າງໃຫຍ່ຢຸດຢູ່ໜ້າຫ້ອງແລະເຮັດມືເຊື້ອເຊີນຂ້ອຍເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງ, ບັກເປັດ
  ນັ່ງຫລິ້ນປຽນໂນຢູ່ກາງຫ້ອງຈົນໝົດເພງຈຶ່ງງວກໜ້າມາທາງຂ້ອຍ. ຍ້ອນຄວາມຢ້ານ
  ຕື່ນຕົກໃຈທີ່ເຫັນໜ້າບັກເປັດເປັນໜ້າຜີຊອມບີ ຂ້ອຍເລີຍສະເດີດຂຶ້ນມາຈາກຝັນ !

 248. FXMan
  ເດືອນມີນາ 17, 2017 ເວລາ 4:48 pm


  ຊີວິດເຈົ້າຕິດພັນກັບໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີຫລາຍປານໃດ? ສຳລັບຂ້ອຍ ມືນຕາຂຶ້ນມາແມ່ນຕ້ອງ
  ເຫັນໜ້າຈໍໄອໂມບາຍໂລດ, ຍາມນອນຂ້ອຍຕັ້ງຄ່າສຽງເຕືອນລົງ 0 ຕື່ນເຊົ້າມາຈຶ່ງກວດເບິ່ງ
  ຖ້າມີຂໍ້ຄວາມເຂົ້າມາ ໜ້າຈໍຈະມີໄຟຂຽວມິບໆ ເປີດເບິ່ງວ່າແມ່ນຂໍ້ຄວາມໃຜ ສົ່ງມາຫຍັງແລ້ວ
  ຈຶ່ງລຸກໄປຢືດເສັ້ນຫົດເອັນ ມັນແຂງຍ່ຽວຕ້ອງໄດ້ໄປຍ່ຽວອອກກ່ອນຈຶ່ງອອກໄປຫາຊົງກະເຟ
  ເຂົ້າໄປປຸກໜ້າຈໍ ອາທິດນຶ່ງຈຶງປິດຄອມໄວ້ເທື່ອນຶ່ງ ໃຫ້ມັນພັກຜ່ອນ 3-4 ຊົ່ວໂມງ ປົກກະຕິ
  ຈະປະໃຫ້ມັນແລ່ນຕະລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ພຽງແຕ່ຕັ້ງຄ່າໃຫ້ມັນແລ່ນຮູບດາລານາງແບບບິກີ
  ນີຜ່ານໜ້າຈໍ ຖ້າບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ 1 ຊົ່ວໂມງ ແລະຖ້າຍັງບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວອີກ 2 ຊມ
  ຈຶ່ງໃຫ້ມັນປິດໜ້າຈໍໄວ້ເພື່ອປະຢັດພະລັງງານ ເອົາເງິນປະຢັດໄດ້ຄ່າໄຟມາຊື້ເບຍກິນ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້
  ປິດໜ່ວຍຄອມ ມັນເປີດຊ້ານະຖ້າໃຫ້ມັນປິດ ປະມານ 2-3 ນາທີ ພຸ້ນນະ ຊາມມັນຊິດກວດ
  ຫາ drivers ແລະດຶງຂຶ້ນມາທຸກຄ່າທີ່ຕັ້ງໄວ້ ປະໃຫ້ມັນນອນພັກຜ່ອນພ້ອມກັນກັບເຮົາ ເຮັດ
  ກາເຟແລ້ວຈຶ່ງມາປຸກໃຫ້ມັນຕື່ນ ກິນໄຟບໍ່ຫຼາຍປານໃດດອກ ວຽກທີ່ເຮັດຄ້າງໄວ້ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເສຍ
  ຫາຍໄປໃສ ຖ້າບໍ່ໄດ້ສຽບໄຟ ມັນຈຶ່ງປິດໄວ້ຖ້າບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວເໜັງຕີງເປັນເວລາ 2 ຊມ
  ຖ້າຕັ້ງຄ່າໃຫ້ມັນມອດຕອນຖ່ານໃກ້ຊິໝົດ ອາຍຸຖ່ານຊິສັ້ນລົງ.
  ຖ້າສົມທຽບໃສ່ເມື່ອກ່ອນແມ່ນເຮັດວຽກຫລາຍກ່ວາຍຸກເຕັກໂນໂລຊີຕ່ຳ, ແຕ່ກ່ອນໄປເຮັດ
  ວຽກແຕ່ 6-7 ຊມ ແລ້ວກໍ່ອອກໄປຫາຫລິ້ນກິລາ ເຮັດວຽກເຮືອນເລັກໆນ້ອຍ ແລ້ວຈຶ່ງເຂົ້າ
  ຄົວແຕ່ງກິນ ກິນເຂົ້າແລ້ວກໍ່ເບິ່ງທີວີ ເຂົ້ານອນ ຕື່ນເຊົ້າກຽມໄປການ ຮອດ 11 ໂມງປາຍກໍ
  ອອກໄປຫາກິນເຂົ້າສວຍ ນອນພັກຜ່ອນໜ້ອຍນຶ່ງກໍ່ເຂົ້າວຽກ ທີ່ຈິງແລ້ວບໍ່ໄດ້ເຂົ້າວຽກດອກ
  ໄປນັ່ງລົມກັນຊາມຊາຫົວໜ້າກ້າວຂາເຂົ້າມາຫ້ອງການ ບາງມື້ 3 ໂມງກໍ່ບໍ່ເຫັນເງົາເພິ່ນ ສາວ
  Amanda ຕິດຕໍ່ຫານາຍແລ້ວກໍ່ບອກໃຫ້ກັບບ້ານໃຜມັນ ຂ້ອຍມັກເວົ້າຢອກຂໍກັບບ້ານນຳ
  ລາວ “ບໍ່ໄດ້ວ່າ ອິອິອິ” ລາວມັກຕອບແບບນີ້ລະ. ໃນຫ້ອງການກໍ່ມີແຕ່ຂ້ອຍກັບສາວອາຍັງ
  ເປັນໂສດ ສ່ວນຄົນອື່ນໆແມ່ນສ້າງຄອບຄົວໝົດແລ້ວ, ບາງຄົນກໍ່ເອີ້ນດາ ແຕ່ຂ້ອຍເອີ້ນອາ
  ຫົວໜ້າຈຶ່ງເອີ້ນໝົດຊື່. ສາວອາແມນດາໜ້າຮັກສົມຊື່, ຄີງບາງຮ່າງນ້ອຍ ຜິວກໍ່ຂາວນວນຄື
  ນຸ່ນ ຖ້າບໍ່ງາມໜ້າຮັກແລະເກັ່ງວິຊາສະເພາະ ຫົວໜ້າຄົງບໍ່ຮັບມາເປັນເລຂາ, ແມ່ນບໍ່ເຈົ້າວ່າ?
  ຈັດການວຽກທີ່ຄ້າງຄາແລ້ວກໍ່ເຂົ້າອ່ານອີແມວ, ນ້ອງສາວຢູ່ການາດາມັກສົ່ງຕໍ່ອີແມວຂອງ
  ໝູ່ລາວມາໃຫ້ເບິ່ງ ເຂົາເຫັນຮູບແປກໆ ຮູບສະຫຍອງຂັວນ ຮູບງາມໆ ກໍ່ຝາກມາໃຫ້ນ້ອງເບິ່ງ
  ແລະນ້ອງສາວກໍ່ສົ່ງຕໍ່ຕາມບັນຊີລາຍຊື່ເພື່ອນໃນຕູ້ໄປສະນີອີແມວຂອງລາວ ຊຶ່ງໃນນັ້ນກໍ່ມີຊື່
  ຂອງຂ້ອຍຕິດຢູ່ນຳ. ແຕ່ກ່ອນໆນັ້ນແມ່ນຕິດຕໍ່ກັນທາງຈົດໝາຍ ໃຊ້ເວລາປະມານ 2 ອາທິດ
  ຈຶ່ງຮອດ ຖ້າຊ້າກໍ່ 3-4 ມື້, ບາງເທື່ອເອື້ອຍແນນກໍ່ບໍ່ໄດ້ແວ່ຫ້ອງການໄປສະນີກວດເບິ່ງຕູ້ ປນ
  ພວກຂ້ອຍບໍ່ມີຕູ້ ປນ ຈຶ່ງຂໍໃຊ້ຕູ້ຂອງເອື້ອຍແນນ ຊຶ່ງເປັນເພື່ອນບ້ານທີ່ດີມາແຕ່ລຸ້ນພໍ່ແມ່ພຸ້ນ
  ລະ ຜົວລາວກໍ່ຖືກຈັບໄປສຳມະນາ ຢູ່ກັບລູກສາວ 2 ຄົນ ຜູ່ໃຫຍ່ຂາວງາມຄືເອື້ອຍແນນ ແຕ່
  ຂ້ອຍບໍ່ກ້າເວົ້າຢອກຫຍັງກັບລາວດອກ ຖານະຕ່າງກັນ ອາຍຢອກເພິ່ນ ໄດ້ແຕ່ແຍງກໍ່ມີຄວາມ
  ສຸກ ສ່ວນຜູ່ນ້ອງດຳຂຳ ໜ້າຕາຄ້າຍຄືພໍ່ ຂຶ້ນຮຽນອໍ1 ຈຶ່ງຂາວຂຶ້ນມາແຕ່ໜ້າເອິກແລະທ້າຍບໍ່ໄດ້
  ແມ່ ແປແລ້ບແຊັບໄປ.
  “ສບດ ນ້ອງເປາະ 🙂 ” ຂ້ອຍຟ້າວທັກນ້ອງສາວທັນທີທີ່ເຫັນຊື່ລາວຜຸດຂຶ້ນມາຢູ່ແຈຈໍ. ຫລາຍ
  ຄົນຕັ້ງຄ່າໃຫ້ MSN Messenger ເປີດພ້ອມຄອມພິວເຕີ, ຂ້ອຍຕັ້ງຄ່າໃຫ້ມັນເປີດນຳຫລັງ
  ເພາະຄອມຂ້ອຍຊ້າ ບໍ່ແຮງຄືຄອມຄົນອື່ນ ໃຫ້ມັນເປີດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຈະຶ່ງຕໍ່ເຂົ້າອິນເຕເນັດ
  ກວດແມວຮັບວຽກແລ້ວຈຶ່ງຕໍ່ເຂົ້າ MSN Messenger ເພື່ອຖາມລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕີມ
  ສົ່ງຄຳທັກໄປດົນເຕີບ ນ້ອງສາວຈຶ່ງທັກມາຄືນ.
  “ຄືນອນເດິກແທ້ລະ?” ນ້ອງເປາະມັກຖາມດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງສຸຂະພາບ, ໂມງບ້ານເຮົາໄວ
  ກ່ວາການາດາ 15 ຊົ່ວໂມງ ກາງຄືນຢູ່ນີ້ເປັນຕອນເຊົ້າຢູ່ພຸ້ນ. ຂ້ອຍກໍ່ຕອບນ້ອງໄປຕາມຈິງວ່າ
  ຖ້າເຂົ້ານອນຫົວຄ່ຳກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນໜ້ານ້ອງ, ຕອນນັ້ນ ນ້ອງເປາະບໍ່ທັນມີແຄມ ຈຶ່ງເຫັນແຕ່
  ຮູບ profile ທີ່ນ້ອງຖ່າຍກັບຜົວແລະລູກ ຖ້າບໍ່ເຫັນນ້ອງເຂົ້າເນັດກໍ່ເປີດເບິ່ງຮູບທີ່ລາວສົ່ງມາ
  ໃຫ້ເບິ່ງເປັນ Album ພຸ້ນລະ ແຕ່ຂ້ອຍເລືອກເອົາແຕ່ຮູບທີ່ລາວນຸ່ງສະເກິດແລະເສື້ອເປີດເອິກ
  ໂຊເນີນນົມມາໃສ່ໂຟນເດີທີ່ຕັ້ງຄ່າເປັນ screensaver.
  ຕອນນ້ອງຂຶ້ນສາວໃໝ່, ຂ້ອຍບໍ່ມັກໄປອີ່ລຳຊຳແຊ hang out ກັບໝູ່ ເລີກຮຽນແລ້ວແມ່ນ
  ຟ້າວໄປຮັບນ້ອງສາວໂລດ. ລົດຖີບຄັນດຽວ ທຽວໂຮງຮຽນນຳກັນ ໄປສົ່ງນ້ອງເຂົ້າໂຮງຮຽນ
  ກ່ອນ ເລີກຮຽນແລ້ວຈຶ່ງໄປຮັບກັບບ້ານ, ລາວກໍ່ນັ່ງບ່ຽງຕາມມາລະຍາດຜູ່ຍິງທົ່ວໆໄປຫັ້ນລະ
  ແຕ່ພໍຮອດທາງຮ່ອມເຂົ້າບ້ານ ລາວມັກຈະປິ່ນໜ້າເບິ່ງທາງ ເບິ່ງຂຸມຊ່ອຍຂ້ອຍ ເວລາຢຽບເບກ
  ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເອິກລາວແນບໃສ່ແຜ່ນຫລັງ ຄວາມນຸ້ມນວນຂອງເຕົ້ານົມສາວນ້ອຍເຮັດໃຫ້ເລືອດ
  ທຸກຢົດໃນຫົວໃຈແລ່ນລົງໄປເຕົ້າຢູ່ທ່ອນເອັນຈົນແຂງຄັບເປົ້າສົ້ງ ຢາກແປງໃຫ້ມັນແຂງຖືກທິດ
  ກໍ່ຢ້ານພານ້ອງລົ້ມຈຶ່ງຕ້ອງອົດເອົາຈົນຮອດບ້ານຈຶ່ງຟ້າວແລ່ນເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຍ່ຽວ ປ່ຽນສົ້ງສະຫຼິບ
  ແລ້ວຮຽບຮ້ອຍຈຶ່ງອອກມາຊ່ອຍນ້ອງແຕ່ງກິນແລງຖ້າພໍ່ແມ່.
  ບາງມື້ ຂ້ອຍຊັກວ່າ 3-4 ເທື່ອພຸ້ນໃດຈຶ່ງເຊົາແງ້ນ, ເວລາຢູ່ບ້ານ ນ້ອງເປາະມັກນຸ່ງແບບສະບາຍໆ
  ເພື່ອຜ່ອນຄາຍຄວາມຮ້ອນເອົ້າຂອງອາກາດ, ສົ້ງຂາສັ້ນສີຂາວກັບເສື້ອກ້າມສີກຸຫລາບຮັດຮູບ
  ລືມໝົດນະຜູ່ສາວໃນໂຮງຮຽນ ພະຍາຍາມຄິດຫາອີ່ນັ້ນອີ່ນີ້ແຕ່ມັນບໍ່ຜຸດຂຶ້ນມາໃຫ້ເຫັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້
  ຄາງເອີ້ນຊື່ນ້ອງເປາະດອກເພາະປາກແລະງດັງຖືກອັດດ້ວຍສະຫລິບຕົວນ້ອຍທີ່ນ້ອງແກ້ຖິ້ມໄວ້
  ໃນກະຕ່າເຄື່ອງ. ກິນເຂົ້າແລງແລ້ວ ນ້ອງກໍ່ຫອບປຶ້ມເຂົ້າມາຮຽນໜັງຢູ່ຢູ່ຫ້ອງຂ້ອຍ ຫ້ອງນອນ
  ລາວນັນສຽງທີວີຂອງຄົນຂ້າງບ້ານ ບໍ່ແມ່ນດັງມາຈາກບ້ານເອື້ອນແນນເດີ ດັງມາຈາກບ້ານປ້າສູນ
  ເຂົາມັກຊຸມແຊວສັງສັນ ເປີດທີວີດັງ ນ້ອງເປາະບໍ່ມີສະມາທິຈຶ່ງຫອບປຶ້ມຕຳລາມານອນເໝບເສື່ອ
  ຮຽນຢູ່ຫ້ອງຂ້ອຍ. ຊຸດນອນບາງໂຕກໍ່ເຂີນປະມານເຄິ່ງກົກຂາ ແຕ່ເວລານ້ອງເໜັງຕີງ ສົ້ນຊຸດນອນ
  ຈະເລື່ອນຂຶ້ນມາຈົນເຫັນສະຫລິບສີເນື້ອ ບາງເທື່ອກໍ່ສີດຳ ນ້ອງປ່ຽນສະຫລິບເລື້ອຍ ມາແຕ່ຮຽນ
  ປ່ຽນແລ້ວເທື່ອນຶ່ງ ອາບນ້ຳແລ້ວກໍ່ນຸ່ງໂຕໃໝ່ ກ່ອນເຂົ້ານອນຈຶ່ງແກ້ອອກສະຫລິບ ເສື້ອຊ້ອນ ນຸ່ງ
  ແຕ່ຊຸດນອນບາງໆ ນັ່ງແຍງໝົດຄືນກໍ່ບໍ່ເບື່ອ.
  literotica

 249. FXMan
  ເດືອນມີນາ 18, 2017 ເວລາ 2:09 pm


  ທ່ານີ້ກໍ່ໜ້າຮັກໄປອີກແບບ

 250. FXMan
  ເດືອນມີນາ 20, 2017 ເວລາ 4:22 pm

  ເຄີຍບອກແລ້ວ ແຕ່ກໍ່ຈະຂໍບອກອີກ ບອກຜູ່ທີ່ເຂົ້າມາໃໝ່ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຫັ້ນນະ ຈັກນ່ອຍຊິຕີ
  ລາຄາປະນາມຂ້ອຍແນວນັ້ນແນວນີ້ໄປເກີນກ່ວາຄວາມຈິງທີ່ມັກເບິ່ງ ມັກອ່ານແລະມັກກ່າຍ
  ເລື່ອງລາມົກປະເພດຄອບຄົວມາລົງຢູ່ເວັບນີ້. ທີ່ຈິງ, ຄົນລາວເກືອບ 90% ເຂົ້າໃຈພາສາໄທ
  ພູດໄດ້ ຂຽນເປັນເພາະເຂົາບໍລິໂພກສື່ໄທ ບໍລິໂພກການບັນເທີງໄທ ໃຊ້ສິນຄ້າໄທ ສີ້ຫີໄທ
  ກໍ່ມີແທ້ຄົນໄທສີ້ຫີສາວລາວ ເຫັນເປັນຂ່າວເລື້ອຍ ເກືອບທຸກມື້ພຸ້ນລະທີ່ເຂົາຂ່າວການຈັບ
  ກຸມຜູ່ຍິງຊາວລາວໄປຄ້າປະເວນີຢູ່ໄທ ເມື່ອຈັບໄດ້ເຂົາກໍ່ແກ້ໂຕວ່າຖືກກຸ່ມຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາດ
  ຕົວະມາຂາຍ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນເດັກສາວຊົນນະບົດທີ່ທຸກຍາກຂາດເຂີນທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອ
  ຜູ່ສາວໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ກໍ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງພວກນີ້ຄືກັນແຕ່ໃນຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
  ສາວແອນ(ຊື່ສົມມຸດ)ເປັນສາວໃຫຍ່ ໄຮໂຊ, ຮັບໃບປະກາດຈາກ UNI ແລ້ວກໍ່ມານັ່ງແຕ້ມ
  ໜ້າ ທາເລັບລໍຖ້າລູກຄ້າ. ແມ່ຂອງເອື້ອຍແອນເປີດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ, ລູກຄ້າສ່ວນຫຼາຍ
  ແມ່ນຊາວນາ ຊາວສວນຈາກຊົນນະບົດທີ່ເຂົ້າມາຊື້ອຸບປະກອນການຜະລິດຕ່າງໆ ສ່ວນຄົນ
  ແຖວນັ້ນແມ່ນມາຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງສອຍທຳມະດາ ແຕ່ພວກທີ່ມາຈາກອີ່ໄລ ນາຄ່າ ສະກ້າ
  ໂພນໂຮງ ແສນຊຸມ ຕານປ່ຽວແລະບ້ານອື່ນໆທາງພາກເໜືອແມ່ນມາຊື້ດ້າຍລັງ ເຊືອກຄວາຍ
  ລູກປືນ ລູກແຫ ໝາກຈົກ ໝາກໄຖ ຄຸແຄງແອ່ງເຂົ້າມ່າແລະເຄື່ອງອຸບປະກອນການຜະລິດ
  ອື່ນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໃນການຜະລິດ.
  ຂາຍດີທີ່ສຸດແມ່ນຍາມໜ້ານາ ຈົນນັບເງິນບໍ່ທັນພຸ້ນລະ, ແມ່ແອນກໍ່ເລີຍເວົ້າກັບລູກສາວວ່າ
  “ລູກເອີຍ..! ຫາການບໍ່ໄດ້ກໍ່ຢ່ານ້ອຍໃຈ ມູນເຊື້ອເຮົາແມ່ນທຳມາຄ້າຂາຍ ບໍ່ມີມູນເຊື້ອການນຳ
  ຊ່ອຍແມ່ຂາຍເຄື່ອງໄປກ່ອນຊາມຊາເຫັນບ່ອນເຫັນທີ່ເໝາະສົມ ແມ່ຈະຊື້ໃຫ້ລູກເປີດທຸລະ
  ກິດຂອງລູກເອງ.” ແມ່ແອນເວົ້າກັບແອນໃນຄ່າຄືນວັນນຶ່ງ, ທີ່ຈິງແລ້ວ ແອນບໍ່ເຄີຍໄຝ່ຝັນ
  ຢາກເປັນເຈົ້ານາຍການນຳຫຍັງດອກ ເຫັນຊາຍທີ່ຕົນຫລົງຮັກໄປຮຽນຂະແໜງນີ້ກໍ່ເລີຍໄປ
  ຮຽນນຳ ຖ້າໄປຮຽນຂະແໜງອື່ນ ໄກຫູໄກຕາກໍ່ຈະຖືກສາວອື່ນສວາບໄປກິນຄືໃນອະດີດ
  ທີ່ສູນເສຍຄົນຮັກໃນຊັ້ນມໍຕົ້ນ ບໍ່ຢາກເສຍແຟນມໍປາຍໃຫ້ໃຜອີກເພາະແຟນຄົນນີ້ມີລີລາທ່າ
  ເດັດກ່ວາແຟນເກົ່າ ແຕ່ແລ້ວກໍ່ຕ້ອງເຊັດນ້ຳຕາອີກຄັ້ງນຶ່ງເມື່ອຖືກສາວ FIAT 500 ຄາບ
  ເອົາແຟນຂອງຕົນໄປກິນອີກ ຈຶ່ງຄ້ວາບ່າວໃຫຍ່ທີ່ທຽວມາຊື້ເຄື່ອງນຳເປັນປະຈຳ ທຸກໆແລງ
  ເລີກການແລ້ວແມ່ນຕ້ອງມາແວ່ຊື້ DUNHILL ນຳ, ບາງມືກໍ່ປ້ອນອ້ອຍ ບາງວັນກໍ່ປ້ອນນ້ຳ
  ຕານ ທັມແມ່ກໍ່ປ້ອນແມ່ ທັນລູກສາວກໍ່ປ້ອນລູກສາວ ຕາມປະສາເສືອຜູ່ຍິງ.
  ຍ້ອນຄິດວ່າບ່າວໃຫຍ່ຄົນນີ້ຈະຊ່ອຍເອົາຕົນເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ, ແອນຈຶ່ງເອົາໃຈລາວ
  ຊວນໄປກິນເຂົ້າຟັງເພງກໍ່ໄປນຳ ເຂົາຢາກໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເຂົາດ້າມເທື່ອດ້າມທີກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ ຖ້າ
  ບໍ່ໃຫ້ກໍ່ຈະຫ່ຽວແຫ້ງໄປຕາມວັນເວລາ ຈັກນ່ອຍຊິໄດ້ໃຊ້ໝາກແຕງຄືຜູ່ເປັນແມ່. ເຄີຍກິນ
  ເຄີຍຫຍ້ຳກັນຫລາຍເທື່ອກໍ່ເບື່ອເຂົ້າບ້ານພັກ ຈຶ່ງທຽວມາກິນມານອນນຳຢູ່ເຮືອນຊຶ່ງເປັນ
  ເຮືອນຕ໋ຽມ ຊັ້ນລຸ່ມເປັນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ຊັ້ນເທິງໃຊ້ເປັນບ່ອນນອນ ໃຊ້ໄມ້ອັດເປັນຝາກັ້ນ
  ຫ້ອງນອນແມ່ແລະລູກສາວ-ລູກເຂີຍ ນັບເທື່ອໄດ້ພຸ້ນລະສຽງທ້ອງນ້ອຍຕຳກັນໃນແຕ່ລະ
  ຄືນ. ເບິ່ງຕົນໂຕ ລູກເຂີຍກູກໍ່ບໍ່ໃຫຍ່ບໍ່ສູງປານໃດ໋ນະ ແຕ່ລູກສາວກູຄືຄາງເອາະຄາງອ້ອຍ
  ຄືໃຈຊິຂາດແບບນີ້? ແມ່ແອນເຂ່ຍແຕດແຍ່ຫີຂອງຕົນໄປຕາມຈັງຫວະສຽງຄາງຂອງລູກ
  ສາວ ມືນຶ່ງກໍ່ງົມຫາໝາກແຕງທີ່ຕົນເອົາໄວ້ຢູ່ຂ້າງບ່ອນ ແຕ່ປາກົດວ່າໝາກໜ່ວຍນັ້ນຫາຍ
  ໄປແລ້ວ ບໍ່ວ່າໜູຊິກິນໝາກແຕງ! ແມ່ແອນຄິດໃນໃຈ ໃຊ້ນິ້ວແຍ່ຈົນເຖິງຈຸດສຸດຍອດຫລື
  ຈຸດ Climax ຄືພວກໄວລຸ້ນເອີ້ນ ຈຶ່ງນອນພັກຜ່ອນແລະຫລັບຝັນໄປຢ່າງແຊບນົວ.
  5-6 ເດືອນທີ່ປີເຕີ(ຊື່ສົມມຸດ)ເຂົ້າມາຢູ່ໃຕ້ສາຍຄາໃນນາມລູກເຂີຍທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ
  ພຽງແຕ່ມີການແຈ້ງຄອບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແລະຜູກຄໍ່ຕໍ່ແຂນເອົາກັນແບບ
  3 ເຖົ້າ 4 ແກ່, ສີໜ້າຂອງແມ່ລູກກໍ່ສົດໃສດູດີຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ໄດ້ເຂົ້ານ້ຳເຂົ້າໜ່ວຍເປັນປົກ
  ກະຕິເກືອບທຸກຄືນ ລູກຄ້າກໍ່ມີຫລາຍຂຶ້ນ ອາດຈະເປັນຍ້ອນແມ່ແອນປ່ຽນລົດນິຍົມ
  ການນຸ່ງຖື ແກ້ສິ້ນອອກນຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນ ບໍ່ຊັ້ນກໍ່ແມ່ນກະໂປ່ງ ເສື້ອຄໍຢູ ຄໍວີໂຊແມ່ສາຍສ້ອຍ
  ທີ່ຫ້ອຍໂຕ່ງເລ່ງສາຍຄໍຄຳໜັກ 3 ບາດ ປະຫລັກແຂນ ແຫວນເພັດ ບາງຄົນກໍ່ຫລົງ ຄິດ
  ວ່າແມ່ແອນເປັນແອນ. ມື້ນຶ່ງ ປີເຕີກໍ່ໄດ້ນຳຂ່າວດີມາບອກສອງແມ່ລູກວ່າເພິ່ນຮັບແອນ
  ເຂົ້າເຮັດການແຕ່ຕ້ອງໄປຝຶກແອບງານຢູ່ຕ່າງປະເທດເປັນເວລາ 3 ເດືອນ, ແອນດີໃຈຈົນ
  ໂດດກອດຜົວຮັກທີ່ເຮັດໄດ້ຕາມຄຳສັນຍາ ບາສີຜູກແຂນກັນຢ່າງຄັກແນ່ກ່ອນຂຶ້ນເຮືອ
  ບິນໄປສິງຄະໂປ ແຕ່ພໍໄປຕໍ່ຍົນຢູ່ສຸວັນນະພູມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະໜາມກໍ່ບອກວ່າເອກະສານ
  ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ປີເຕີຮູ້ແນວນັ້ນກໍ່ໂທຫາໝູ່ຢູ່ກຸງເທບໃຫ້ຊ່ອຍແອນເທົ່າທີ່ຈະຊ່ອຍໄດ້.
  ເມື່ອຮູ້ວ່າຕົນຖືກຫລອກມາຂາຍໂຕໃນສັງຄົມຊັ້ນສູງ ແອນກໍ່ຕ້ອງຫລິ້ນລະຄອນໄປຕາມ
  ປີເຕີບອກ ຢ້ານແມ່ເສຍໃຈ ຢ້ານເສຍກຽດສັກສີ, ສ່ວນແມ່ແອນຢູ່ກັບປີເຕີກໍ່ບໍ່ຕ່າງຫຍັງ
  ກັບໄຟໃກ້ນ້ຳມັນ ກາງເວັນເປັນເຂີຍ ຕົກກາງຄືນມາກໍ່ກາຍເປັນຜົວຢ່າງບໍ່ຢ້ານກົວຕໍ່ສາຍ
  ຕາຈ່າຍົມພິບານພໍນ້ອຍ !

 251. FXMan
  ເດືອນມີນາ 22, 2017 ເວລາ 2:53 pm

 252. ກະຮອກ
  ເດືອນມີນາ 23, 2017 ເວລາ 3:44 pm


  ຜູ່ຊາຍມີຄວາມພູມໃຈຫລາຍຖ້າມີຮູບຮ່າງລ້າສັນ ມີໂຄຍໃຫຍ່. ບາງຄົນຮູບຮ່າງ
  ໃຫຍ່ ໃບໜ້າຫລໍ່ເຫຼົາ ພໍແກ້ສົ້ງອອກຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ກ້ອງຂະຫຍາຍເບິ່ງຈຶ່ງເຫັນໂຄຍ
  ເທົ່ານິ້ວກ້ອຍ ແຟນກໍ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ສີ້ລະເນາະ ລຳຄານລ້າ ເຂົາວ່າ.
  ວິທີແກ້ກໍ່ງ່າຍໆເດີຖ້າຢາກມີໂຄຍໃຫຍ່ໃນຊາດໜ້າ, ເວລາເຮັດບຸນໃຫ້ທານ ຕ້ອງ
  ເຮັດດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ເຮັດດ້ວຍແຮງສັດທາ ຢ່າເຮັດເອົາໜ້າຕາຊື່ສຽງ.
  ຖ້າຢາກໃຫ້ມັນໃຫຍ່ໄວໃນຊາດນີ້ກໍ່ຕ້ອງອອກກຳລັງກາຍເປັນປົກກະຕິ ກິນອາຫານ
  ທີ່ມີ