Home > Sex stories > ລູກນ້າສາວ ມາພັກອາໄສ.

ລູກນ້າສາວ ມາພັກອາໄສ.

ສອງປີກ່ອນ, ມີລູກນ້າສາວມາຂໍອາໄສຢູ່ບ້ານ ມັນຊື່ວ່າ ອີ່ນ່າ. ອີນ່າເຂົ້າມາຮຽນຢູ່ວຽງຈັນປີທຳອິດ ຮຽນເສດຖະສາດ ແມ່ມັນທີ່ເປັນນ້ອງສາວຂອງແມ່ຂ້ອຍ ບໍ່ຢາກໃຫ້ມັນຢູ່ຫໍພັກ ຈຶງໃຫ້ມັນມາອາໄສນຳຢູ່ບ້ານ. ທາງພໍແລະແມ່ຂ້ອຍກໍ່ຕົກລົງຮັບເອົາມາຢູ່ນຳ ເພາະຈະໃຫ້ມັນເປັນຄົນເຮັດວຽກບ້ານ ເຮັດເຂົ້າກິນ ຍາມແມ່ຂ້ອຍບໍ່ຢູ່. ຄວາມຈິງສ່ວນຫລາຍພໍ່ ກັບແມ່ຂ້ອຍບໍ່ມັກຢູ່ບ້ານ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍມີອີນ່າ ເປັນແມ່ບ້ານສັກເຄືອງ ເຮັດກິນ ອິຫຍັງຕ່າງໆ.

ອີ່ນ່າເປັນຄົນຫຸ່ນດີ ຂາວ ນົມບໍ່ໃຫຍ່ປານໃດ, ມັນເປັນຕາຮັກຫລາຍ ມັນອາຍຸອ່ອນກວ່າຂ້ອຍພຽງແຕ່ສອງປີ. ໃນເວລາກາງຄືຕອນມັນອາບນ້ຳແລ້ວ ມັນຈະນຸ່ງຜ້າຫັດເອິກ ຍ່າງຂຶ້ນໄປຫ້ອງນອນມັນ ເຊິ່ງຂ້ອຍເຫັນຫລາຍເທຶ່ອ ກະເຮັດໃຫ້ອົດໃຈບໍ່ໄຫວ ແລ້ວເກີດມີຄວາມຄິດຊົ່ວໆຢາກສີ້ມັນຂຶ້ນມາ. ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍເທຶ່ອ ທີ່ຂ້ອຍມັກຢອກກັບມັນ ບາງເທຶ່ອກໍ່ເຜີໄປຈັບຖືກນົມມັນ ແຕ່ມັນກໍ່ບໍ່ວ່າຫຍັງ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ອີນ່າມັນເປັນຄົນຂ້ອນຄ້າງດຶກໃນ.

ຢູ່ມາອາທິດຫນຶ່ງ ອາທິດນັ້ນພໍແມ່ຂ້ອຍໄປເບິງໂຄງການຕ່າງແຂວງ ຂ້ອຍເລີຍຕ້ອງຢູ່ບ້ານກັບມັນສອງຄົນຫມົດອາທິດ. ຂ້ອຍເລີຍຄິດຂຶ້ນວ່າ ຈະສີ້ອີນ່າໃຫ້ໄດ້ ແລະ ກໍ່ຫາວິທີຕ່າງໆນາໆຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນອາທິດມາ ຈົນຮອດວັນສຸກແລ້ວ ກໍ່ຍັງຄິດບໍ່ອອກ ແລະ ກໍ່ບໍ່ມີໂອກາດ, ຈົນແລງວັນສຸກຂ້ອຍກັບມາແຕ່ໂຮງຮຽນໄວ ເພາະມື້ນັ້ນບໍ່ໄດ້ຮຽນ, ອີນ່າມັນບໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍມາຮອດບ້ານຕອນໃດ ເພາະມັນນອນເບິງຫນັງເຊັກໃນໂນດບຸກ ແລະ ໃສ່ຫູຟັງຢູ່ຄົນດຽວນັງຫ້ອງນັ່ງຫລິນ. ພໍຂ້ອຍໄຂຕູບ້ານເຂົ້າມາຈາກທາງດ້ານຫລັງ ແນມໄປກໍ່ເຫັນເຕັມສອງຕາເລີຍວ່າເປັນຫນັງເຊັກ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຫລີ້ຈອບເບິງມັນ. ຂ້ອຍບໍ່ຢາກເຊຶ່ອວ່າມັນສິມີຫນັງເຊັກຫລາຍປານນັ້ນໃນຄອມມັນ ໂດຍມັນຈະເປີດແລ້ວເລື່ອນໆໄປ ຕອນທີ່ເຂົາສີ້ກັນ ແລ້ວກໍ່ເລືອນໄປ ບຶດດຽວຈົບ ແລ້ວປ່ຽນເລື່ອງໃຫມ່.

ຂ້ອຍຈອບເບິງມັນຢູ່ດົນເຕີບ ເຫັນມັນເອົາມືລູບໆນົມມັນ ບາງເທຶ່ອກໍ່ລູບລົງໄປຫີມັນ, ຂ້ອຍເຫັນກໍ່ອົດບໍ່ໄດ້ ເລີບບອກກັບໂຕເອງວ່າ ເອົາວະ ໂອກາດມາແລ້ວ, ກໍ່ຍ່າງເຂົ້າໄປຫາມັນທັນທີ ດຶງຫູຟັງອອກແລ້ວເວົ້າວ່າ ເຮັດຫຍັງ. ອີນ່າຕົກໃຈ ຫນ້າແດງ ແລ້ວຕອບຂ້ອຍວ່າ ລອງເບິງຊື່ໆ ວ່າກະເຈົ້າເຮັດແບບໃດ, ວ່າມັນເປັນແນວໃດ ບໍ່ເຄີຍເຫັນຈັກເທຶ່ອ. ເວົ້າສຸດຂ້ອຍກໍ່ເວົ້າວ່າຄູ່ວ່າ, ເພີ່ນຢາກລອງລະຫວາ ຈຶງມາເບິງນິ ຄັນແມ່ເຈົ້າຮູ້ສິເຮັດແນວໃດຫັນ, ລາວກະຕອບກັບມາວ່າ ເບິງຊື່ໆ ບໍ່ຢາກລອງ ລະກະບໍ່ລອງດອກ ຢ່າບອກແມ່ເຂົາໃດ. ເວົ້າສຸດຂ້ອຍກະເລີ່ມແຜນການໃຫມ່ໂດຍເວົ້າວ່າ ເບິງກະໄດ້ແຕ່ເບິງຫັ້ນລະເພີ່ນເອີ້ຍ ຢາກຮູ້ ຢາກຮຽນ ມັນກະຕ້ອງລອງເອງ ແຕ່ມັນບໍ່ດີດອກ ເພິ່ນຫາກໍ່ 17ຫນຶ່ງ. ເວົ້າສຸດອີນ່າກໍ່ຍ່າງເຂົ້າໄປຫ້ອງນອນ ແລ້ວຈັບຄອມເຂົາໄປນຳ. ຂ້ອຍກໍ່ຍ່າງນຳເຂົ້າໄປ ເພາະຫ້ອງນອນຂ້ອຍກໍ່ຕິດກັບຫ້ອງນອນມັນ. ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ເຂົ້າຈູໂຈມເປົ້າຫມາຍ ດ້ວຍການແລ່ນເຂົ້າໄປຫ້ອງນອນມັນ ແລ້ວຈັບໂນດບຸກວາງລົງໃສ່ບ່ອນນອນ. ຂ້ອຍເຂົ້າກອດຈາກທາງຫລັງ ຈູບກົກຄໍມັນ ຈົນມັນຖາມວ່າ ເຮັດອິຫຍັງ ເພິ່ນເຮັດອິຫຍັງນະ ປ່ອຍເຂົາແມະ ເຂົາກະນຽມໃດ.

ເວົ້າສູດຂ້ອຍກໍ່ເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ນ່າ ເຂົາລັກມັກເພິ່ນມາດົນແລ້ວເປັນແຟນກັບເຂົາໄດ້ບໍ່, ມັນກໍ່ຕອບກັບມາທັນທີວ່າ ເພີ່ນເປັນບ້າຫຍັງ ເຮົາເປັນພີ່ນ້ອງກັນໃດ, ຂ້ອຍກໍ່ຕອບໄປວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ສົນ ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງບອກໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ກະໄດ້ ຫາກເພິ່ນບໍ່ສະບາຍໃຈ. ຂ້ອຍທັງເວັບ ທັງຈູບ ທັງຄັ້ນໄປນຳ ຈົນໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍກໍ່ຕັດສິນໃຈ ໃຊ້ມືຂອງຂ້ອຍຈົບເຂົ້າໄປຫີຂອງອີນ່າຢ່າງງ່າຍດາຍ ເພາະມັນນູ່ງໂສ້ງແອວຢືດ. ຫລັງຈາກຈົບເຂົາໄປກໍ່ພົບວ່າຫີຂອງມັນ ຊຸມປຽກໄປດ້ວຍນ້ຳງ້ຽນຂອງມັນ. ຂ້ອຍກໍ້ໃຊ້ນິ້ວກາງເຂ່ຍໆຫີມັນ ຈົນມັນຊີດປາກອອກມາ ແລ້ວເວົ້າວ່າ ເພີ່ນປ່ອຍເຂົາແມະ (ຂ້ອຍຫັດມັນແຫນ້ນ). ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ປ່ອຍ ແລ້ວກໍ່ປິນຫນ້າມັນມາ ຈູບປາກກັບມັນ ແລ້ວກໍ່ເອົາລີ້ນຂ້ອຍແຢ່ເຂົ້າໄປເລຍລີ້ນຂອງມັນ ຈົນມັນອອນໄປຫມົດທັ້ງໂຕ ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ເອົາມັນນອນລົງ ແກ້ເຄື່ອງອອກຈົນຫມົດ ແລະ ກໍ່ແກ້ເຄື່ອງຂ້ອຍອອກ ມັນກໍ່ເວົ້າຂຶ້ນມາວ່າ ເພິ່ນ ເຂົາຢ້ານເຈັບ ເຂົາຢ້ານມີລູກນະ. ຂ້ອຍກໍ່ບອກໄປວ່າ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ. ເວົ້າສຸດກໍ່ແກ້ເຄື່ອງຂ້ອຍອອກຫມົດ ແລ້ວກໍ່ນອນໂຄມ ກ່ອນທີ່ຈະຍັດໂຄຍເຂົ້າໄປ. ຫີຂອງອີນ່າບໍ່ໃຫຍ່ປານໃດ ຫມອຍກໍ່ບໍ່ຫລາຍ ຕອນຂ້ອຍສຸບເຂົ້າໄປຮູ້ສຶກວ່າຄັບຫລາຍ ຈົບເຈົບຫົວໂຄຍ, ຂ້ອຍຕ້ອງທັ່ງເຂົ້າ ທັ່ງອອກ ຫລາຍບາດ ກວ່າຈະເຂົ້າໄດ້ ອີນ່າທັງໄຫ້ ທັງຄາງອອກມາ, ຫລັງຈາກທີ່ໂຄຍເຂົ້າຫີດີເຕັມທີ່ແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ເລີ່ມເດົ້າໄວຂຶ້ນໆໄວຂຶ້ນ ອີນ່າກໍ່ຊີດປາກອອກມາດ້ວຍຄວາມສຸກ ທີ່ປະປົນກັບຄວາມເຈັບ. ຈົນໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍອົດບໍ່ໄດ້ ປ່ອຍນ້ຳແຕກໃສ່ຫີອີນ່າ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຢ້ານຫລາຍ ຫລັງຈາກນ້ຳຂ້ອຍແຕກໃສ່ຫີມັນ. ຂ້ອຍເລີຍຕັດສິນໃຈອອກໄປຊື້ຢາຄຸມແບບສຸກເສີນມາໃຫ້ມັນກິນ. ຫລັງຈາກນັ້ນໃນຕອນເດິກ ຂ້ອຍກໍ່ກັບຂ້ອຍໄປໃນຫ້ອງນອນມັນອີກເທຶ່ອຫນຶ່ງ ປາກົດວ່າ ຄີງຫ້ອນ ຄືຄົນເປັນໄຂ້ ຂ້ອຍເລີຍຖາມວ່າ ນ່າ ນ່າເປັນຫຍັງ ມັນກໍ່ຕອບວ່າ ບໍ່ຮູ້ນະເຂົາຄືສິເປັນໄຂ້ນິແລະ. ຂ້ອຍກໍ່ລຸກຂຶ້ນໄປເອົາທິບຟີມາໃຫ້ກິນ. ຂ້ອຍກໍ່ເລີ່ມຢາກສີ້ມັນຮອບທີສອງຂຶ້ນມາ ເພາະມັນນອນແກ້ເຄື່ອງຕັ້ງແຕ່ຄຳ ຫລັງຈາກທີ່ສີ້ກັບຂ້ອຍແລ້ວທຳອິດ. ຂ້ອຍກໍ່ແກ້ເຄື່ອງຂ້ອຍອອກ ແລ້ວລົງໄປນອນນຳມັນ, ກ່ອນທີ່ຈະປິ່ນຫນ້າມັນມາຈູບ ແລ້ວສີ້ມັນອີກຮອບຫນຶ່ງ ແລ້ວພາກັນຫລັບໄປ. ຕື່ນເຊົ້າມາວັນເສົາ ອີນ່າກໍ່ລຶກຂຶ້ນແຕ່ເຊົ້າໆ ເພຶ່ອໄປເຮັດອາຫານເຊົ້າໃຫ້ຂ້ອຍກິນ ຄືທີ່ເຮັດທຸກມື້, ພວກຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ມີການປ້ອນ ກັນ ນັ່ງຕັກກັນກີນເຂົ້າ. ແລະ ກໍ່ໄປມີຄວາມສຸກກັນຈົນຫມົດມື້ໃນຫ້ອງນອນຂ້ອຍ ຈົນເຖິງວັນອາທິດ. ສາມມື້ທີ່ສີ້ກັນ ນັບເທຶ່ອບໍ່ໄດ້. ຈົນວັນຈົນ ພໍ່ແມ່ຂ້ອຍກັບມາບ້ານ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ສີ້ກັນອີກ. ແຕ່ພວກຂ້ອຍກໍ່ຈະລັກສີ້ກັນຍາມແລງໆ ກ່ອນຂ້ອຍຈະອອກໄປຮຽນ ເກືອບທຸກມື້ ເພາະຫລັງຈາກຂ້ອຍເລີກຮຽນຕອນເຊົ້າຂ້ອຍກໍ່ຈະມານອນ ແລ້ວອີນ່າຈະເປັນຄົນມາປຸກຂ້ອຍໄປຮຽນຕອນຄຳ ແລະ ຕອນມາປຸກຂ້ອຍກໍ່ຈະມັກຈັດໄປໃຫ້ເທຶ່ອລະດອກ. ມາຮອດດຽວນີ້ ຂ້ອຍກັບອີນ່າ ກໍ່ຍັງລັກເປັນແຟນກັນ ແລະ ກໍ່ຍັງສີ້ກັນຢູ່ ພວກເຈົ້າວ່າມັນຜິດຫລືບໍ່ ເພາະຕອນນີ້ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າ ຫລົງຮັກ ແລະ ຢາກໄດ້ ອີນ່າມັນເປັນເມຍແທ້ໆແລ້ວ, ຂ້ອຍຄວນຈະເຮັດແນວໃດ.

ໝວດໝູ່:Sex stories
 1. baoheun
  October 1, 2011 at 4:57 pm

  ເລື້ອງນີ້ກະຄັກ.

 2. yakarn
  May 15, 2012 at 4:46 pm

  ຂຽນເລື້ອງໃໝ່ມາໃຫ້ອ່ານອີກແດ່

 3. Yeh
  June 5, 2012 at 5:05 pm

  ຖ້າທັງສອງຄົນເຈົ້າຮັກກັນແທ້ ກໍ່ແຕ່ງງານກັນລະ.

 4. Pek
  June 17, 2012 at 6:08 pm

  ອ່ານແລ້ວເສຍຫົວ ຮາໆໆໆໆໆ

 5. Ge
  June 20, 2012 at 5:39 pm

  Please ຂຽນເລື້ອງໃໝ່ມາໃຫ້ອ່ານແດ່ ແງ້ນແຮງຫລາຍດຽວນນີ້, ຢາກອ່ານເລື້ອງຫື່ນແລະຊັກວ່າວໄປພ້ອມ.

 6. to
  August 19, 2012 at 9:50 am

  ຫັນແລະເລົ່າເລື້ອງໄຫນ່ອີກດູ

 7. vieng
  October 14, 2012 at 1:19 pm

  so good

 8. ລັບສຸດຍອດ
  July 3, 2013 at 4:30 pm

  ໝໍກາຊະໂນ໊ະວ໊າສີ້ບໍ່ເລືອກຄືກັນກັບຂ້ອຍ ວ່າແຕ່ມີຮູຫີໃຫ້ສີ້ແມ່ນສີ້ໂລດ ບໍ່ສົນວ່າຍິງຄົນນັ້ນຈະມີເຊື້ອສາຍ
  ລາຍລ່ອງກັບຕົນໄກ້ໄກຊໍ່າໃດ, ເປັນຍ້ອນໄວ້ລຸ້ນບ້ານເຮົາເກືອກກົ້ວກັບສັງຄົມເພື່ອນບ້ານຫລາຍເບ໊າະຈຶ່ງເຮັດ
  ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແຫກມ່ານປະເພນີແນວນີ້?
  ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າໃຜມີປະສົບການສີ້ພີ່ນ້ອງປ້ອງປາຍຂອງຕົນເອງ ກະຣຸນາສະລະເວລາມາຂຽນໃຫ້
  ອ່ານແດ່ເດີ. ເບິ່ງບານເຕະ U-20 ກ່ອນຈະເຂົ້າມາຈອບເບິ່ງ ເກົາຫລີເຕະກັບໂກລໍາເບຍ.

 9. February 5, 2014 at 7:07 am

  ສະບາຍດີ ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງທັງຫລາຍ, ເລື່ອງທີ່ເອົາມາເລົ່າສູ່ຟັງ ມັນຄັກຫລາຍມ ຮູ້ສຶກວ່າອ່ານແລ້ວຕິດໃຈ, ຂ້ອຍແມ່ນເຜົ່າລາວສູງ ຫາກໍ່ມາມາຄົ້ນພົບເວບໄຊນີ້ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ, ເຜົ່າລາວສູງນີ້ ນັບຖືພີ່ນ້ອງຫລາຍ, ເຖິງຈະຢູ່ປະເທດໃດກໍ່ຕາມ, ຖາມວ່າແມ່ນນາມສະກຸນດຽວແລ້ວ
  ແມ່ນບໍ່ໄດ້ລົມ, ເປັນແຟນເລີຍ, ຖ້າພວກຫມູ່ມີເລື່ອງ ສີ້ພີ່ນ້ອງກໍ່ເອົາເລົ່າໃຫ້ຟັງແດ່…

  ຂອບໃຈ

  • ໄມ້ກະດ້າມ
   November 15, 2016 at 4:05 pm

   ຂາຂາວສາວນ້ອຍ

 10. Anonymous
  April 13, 2014 at 6:39 pm

  ຫຼິ້ນປີໃໝ່ແລ້ວຈະກັບມາຂຽນໃຫ້ອ່ານຫຼິ້ນເດີ vang

 11. Not Important
  May 12, 2014 at 4:21 pm

  ນ້າບ່າວສົ່ງສາວອິກມາຢູ່ນຳຄອບຄົວຂ້ອຍຍ້ອນຢາກແຍກລາວອອກຈາກບ່າວຫວຽດນາມ
  ຂ້າງບ້ານເພາະເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້າຍັງນ້ອຍບໍ່ສົມຄວນຄົບກັນແບບຊູ້ສາວ ອົດບໍ່ໄດ້ແທ້ໆກໍ່ໃຫ້
  ຮຽນຈົບມໍປາຍກ່ອນ ສ່ວນນ້າສາວບໍ່ຢາກໃຫ້ເຂົາພັດພາກຈາກກັນດອກເພາະຄິດເຫັນ
  ຕອນສະໃໝຕົນຍັງເປັນສາວນ້ອຍ 15-16 ເຮືອນ 3 ຊັ້ນ ຍັງກ້າປີນລົງໄປຫາຜູ່ບ່າວ ແຕ່ບໍ່
  ກ້າຂັດໃຈຜົວກໍ່ເລີຍພາສາວກິກມາຝາກກັບພໍ່ແມ່ຂ້ອຍ.
  ເຖິງວ່າໜ້າຕາສາວອິກບໍ່ຂາວບໍ່ງາມຄືນາງງາມອາພອນປີ 2010 ແຕ່ລາວກໍ່ມີສະເນ່ຄືສາວ
  ນ້ອຍທົ່ວໆໄປ, ໜ້າເອິກບໍ່ໃຫຍ່ຄືສາວມະຫາໄລແຕ່ຈັບບາຍລູບຄຳເບິ່ງແລ້ວມັນພໍດີພໍງາມ
  ຫົວນົມກໍ່ຍັງແດງອ່ອນໆ ເວລາຂ້ອຍເອົາຮິມສົບເມັ້ມໃຊ້ປາຍລີ້ນເລັຽ ສາວອິກຈະຄາງໃນ
  ລໍາຄໍເລິກໆເພາະຢ້ານນ້ອງສາວຂ້ອຍທີ່ນອນຮ່ວມຫ້ອງຈະໄດ້ຍິນ ແລະຮູ້ຈັກວ່າພວກຂ້ອຍ
  ລັກຫຼິ້ນກັນ.
  ທຳອິດກໍ່ບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງດອກ ຖືວ່າເປັນພີ່ນ້ອງກັນແຕ່ຄວາມໄກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມກັນຫຼາຍ
  ເກີນໄປຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼົງປິ່ນທ້ອງໃສ່ກັນ. ມື້ນັ້ນກໍ່ພາກັນໄປຫຼິ້ນແຟຊາຍຫາດ, ສາວອິກຢ້ານ
  ຄວາມສູງບໍ່ກ້າຂີ່ຊິງຊ້າແຕ່ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ລາວທົດລອງໂດຍບອກວ່າເວລາເຈົ້າຢ້ານໃຫ້ເຈົ້າ
  ກອດຂ້ອຍແລ້ວຄວາມຢ້ານຈະໝົດໄປເອງ. ຈາກມື້ນັ້ນມາ ເວລາເຫງົາ ເວລາເສົ້າໃຈ ຂ້ອຍ
  ຈະຊວນສາວອິກອອກໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວນອກບ້ານ ໄປເບິ່ງໜັງ ໄປຍ່າງເລາະຢູ່ສູນການຄ້າ
  ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ພາສາວອິກເຂົ້າບ້ານພັກ.
  ໄດ້ສີ້ກັນເທື່ອນຶ່ງແລ້ວກໍ່ມີເທື່ອສອງເທື່ອສາມແລະເທື່ອຕໍ່ໆໄປ, ຢາກລອງທຸກທ່ານແຕ່ໂຄຍສັ້ນ
  ເຮັດໄດ້ຄັກແຕ່ທ່ານອນທຳມະດາ ແລະທຸກຄັ້ງ ສາວອິກໃຫ້ຂ້ອຍໃສ່ຖົງ ຖ້າບໍ່ໃສ່ລາວບໍ່ໃຫ້
  ເດັດຂາດ. ຍ້ອນຂ້ອຍເຮັດບໍ່ມີນ້ຳອົດບໍ່ມີນ້ຳທົນ ສາວອິກຈຶ່ງຕິດບ່າວຫົວແດງທີ່ຮຽນໜັງສື
  ນຳກັນ ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ທໍ່ໄດ້ແລ້ວ.

 12. ສະຫງວນ
  May 13, 2014 at 7:08 am

  ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍສີ້ລູກນ້າສາວ ແຕ່ເຄີຍເຮັດແຄມເຊັກ ເຮັດແທ້ຢ້ານເປັນບາບ.

 13. NoWay
  June 2, 2014 at 4:10 pm

  ຂ້ອຍເອົາອອກບໍ່ທັນຈັກເທື່ອ ຖືກເມັຽຮ້າຍເລື້ອຍ ໂຊກດີທີ່ນ້ຳເຊື້ອຂ້ອຍອ່ອຍເພັຽເມັຽຈຶ່ງບໍ່ມີລູກ
  ທ່ານໝໍກໍ່ແນະນຳໃຫ້ເຊົາກິນເຫຼົ້າເມົາເບັຽແຕ່ກໍ່ເຊົາບໍ່ໄດ້ເພາະເຄີຍກິນມາຫູາຍປີແລ້ວ ເລີ້ມກິນ
  ແຕ່ຕອນເປັນນັກຮຽນມໍ4, ຕອນນັ້ນຂ້ອຍເຂົ້າໜ່ວຍສິນລະປະກຸ່ມບ້ານ ໄດ້ອອກເຄື່ອນໄຫວໃຫ້
  ຄວາມບັນເທິງປະຊາຊົນເລື້ອຍເພື່ອສ້າງລາຍຮັບແກ່ໜ່ວຍສະຫະກອນ ເຂົາເຫຍັ້ນໃຫ້ກິນກໍ່ບໍ່
  ກ້າປະຕິເສດ ແລະຍ້ອນກິນເຫຼົ້າເມົາຢານີ້ລະຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມສະຕິອາລົມຂອງຕົນ
  ໄດ້ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ໄດ້ຂົ່ມຂືນຜູ່ສາວລຸ້ນເອື້ອຍທີ່ເປັນນັກຮ້ອງໃນໜ່ວຍ ແລະຕ້ອງໄດ້ອອກໂຮງ
  ຮຽນມາຮັບຈ້າງເປັນກຳມະກອນລາຍວັນຫາເງິນລ້ຽງເມັຽແລະລູກ.
  ກະຄືວ່າຫັ້ນລະ ແນວວ່າຄົນບໍ່ໄດ້ຮັກກັນ ຝືນໃຈຢູ່ນຳກັນກົ້ນໝໍ້ບໍ່ທັນດຳກໍ່ຕ້ອງແຍກກັນ, ມັນເປັນ
  ຄວາມຜິດຂອງຂ້ອຍທີ່ເຫັນແກ່ຕົວເກີນໄປ ບໍ່ເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈຕົນ ຢາກຂຶ້ນມາກໍ່ແກ້ສົ່ງນ່ຳໂລດ
  ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເກີດອາລົມຫຍັງນຳ ນ້ຳແຕກແລ້ວກໍ່ອອກໄປນັ່ງສູບຢາກິນເບັຽລ້າງໝາກໄຂ່ຫຼັງ
  ເສີຍມັ່ງ ປ່ອຍໃຫ້ເມັຽນອນອາລົມຄ້າງຢູ່ຄົນດຽວ ແລະໃນທີ່ສຸດລາວກໍ່ຕ້ອງຊອກສະແຫວງຫາ
  ຊາຍໃໝ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວມີຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງ.
  ຂ້ອຍມີພອນສະຫວັນໃນການຫຼິ້ນດົນຕີແຕ່ບໍ່ມີພອນສະຫວັນໃນການຫຼອກຜູ່ສາວອື່ນໄປຫຍົ້ມ
  ໄປຟັນຄືໝູ່ ຢູ່ໃນກຸ່ມບ້ານກໍ່ບໍ່ມີສາວບໍລິການແກ້ຂັດ ຕ້ອງໄດ້ຂີ່ລົດ 3-4 ຊົ່ວໂມງເຂົ້າໄປຈ້າງສີ້
  ຢູ່ເມືອງປາກເຊໂດຍມີແອັດລົດໂດຍສານຫັ້ນລະເປັນຜູ່ພາໄປ. ພໍດີຕອນນັ້ນລູກພີ່ນ້ອງຂ້ອຍຄົນ
  ນຶ່ງປະຜົວມາຫາຮັບຈ້າງເກັບກາເຟພໍໄດ້ເງິນຊື້ນົມລ້ຽງລູກ, ເມື່ອຕ່າງຄົນຕ່າງມີຄວາມຕ້ອງການ
  ຄືກັນກໍ່ເລີຍລັກໄປເຮັດກັນຕາມແຄມຮົ້ວແຄມສວນ ຈົນໄທບ້ານຢ້ານຜິດຜີຈຶ່ງໃຫ້ພວກຂ້ອຍມັດ
  ແຂນເປັນຜົວເປັນເມັຽກັນໃຫ້ຖືກຕາມຮີດຈົນມາຮອດທຸກວັນນີ້.

 14. ເກີບແຕະຫ້ຽນ
  July 15, 2014 at 5:15 pm

  Lidia ຕັດສິນຫອບປຶ້ມຕຳລາມາຮຽນຢູ່ໄອໂອວາກໍ່ຍ້ອນຈາກໜີຈາກພາບທີ່ບາດຕາທີ່ອະດີດຄົນຮັກ
  ທີ່ເຄີຍຮັກກັນມາແຕ່ຕອນຮຽນຢູ່ມໍຕົ້ນຄວງແຟນຄົນໃໝ່ໃສ່ຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາ. “ເລື່ອງຮັກ ຂ້ອຍກໍ່ຮັກລາວ
  ແທ້ແຕ່ຂ້ອຍໃຫ້ບໍ່ໄດ້ ຖ້າຮັກກັນແທ້ບໍ່ຄວນຄິດຢາກທຳລາຍກັນ.” ລິເດັຽເວົ້າໃຫ້ຂ້ອຍຟັງຕອນໄປຍ່າງ
  ຫຼິ້ນຢູ່ແຟໄກ້ບ້ານເມື່ອຂ້ອຍຖາມວ່າເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງເລີກກັບແຟນ ແຕ່ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າລິເດັຽຍັງຮັກໝໍ
  ນັ້ນຢູ່ເພາະລາວຍັງມີຮູບໃນກະເປົ໋າພາຍຂອງລາວຢູ່. ເວລາຜ່າຝູງຄົນທີ່ແໜ້ນໜາ ຂ້ອຍຈະເດ່ມືໄປ
  ຈັບໄປຈູງມືນ້ອຍໆອ່ອນໆຂອງລິເດັຽຄືກັນກັບລາວເປັນຄົນຮັກຂອງຂ້ອຍ ແລະລິເດັຽກໍ່ບໍ່ເຄີຍປະຕິເສດ
  ລາວກຳມືຂ້ອຍແໜ້ນຄືກັບວ່າຢ້ານຫຼົງທາງກັນນີ້ລະ. ຕອນນັ້ນຂ້ອຍກໍຖືກເມັຽປະໃໝ່ໆ ເມື່ອເອື້ອຍ
  ບອກໃຫ້ພາລິເດັຽໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວແດ່ ຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງລາພັກການພາລາວໄປໃນຖານະລິເດັຽເປັນແຂກ
  ບໍ່ແມ່ນຫຼານສາວອ້າຍເຂີຍ ແລະບາງຄັ້ງກໍ່ຄິດຢາກລອງພິສູດວ່າສາວນ້ອຍ 18 ປີປາຍບໍ່ໃຫ້ຄົນຮັກ
  ແທ້ບໍ ຫຼືວ່າລິເດັຽເວົ້າແກ້ຕາມປະສາຜູ່ຍິງທ່ົວໄປທີ່ເກັບການເສັຽຄວາມລັບສຸດຍອດ.
  ມື້ນັ້ນ ລິເດັຽງາມແລະໜ້າຮັກອີ່ຫຼີ, ເປັຽຜົມສອງລອນ ປ່ອຍຜົມສ່ວນນຶ່ງຢ່ອນລົງມາປົກຄະມັບ ນຸ່ງ
  ແຈັກເກັດດຳປົກເສື້ອແທງທອບ ນຸ່ງກະໂປ່ງສັ້ນເຄິ່ງຂາປົກ pantyhose ສີເນື້ອ ແລະໃສ່ເກີບຜ້າແວນ
  ສີດຳເຂົ້າກັບເຄື່ອງນຸ່ງໄດ້ດີ. ສະເນ່ອີກອັນນຶ່ງທີ່ຂ້ອຍສັງເກດເຫັນແມ່ນຕອນແສງຕາຂອງລິເດັຽ ເວລາ
  ລາວເວົ້າເຊື່ອງອາຍ ແສງຕາທີ່ລາວຖິ້ໃຫ້ແຕ່ລະເທື່ອສຽບແປບເຖິງຂົ້ວຫົວໃຈຂ້ອຍພຸ້ນລະ ແລະມີ
  ຫູາຍເທື່ອທີ່ລິເດັຽລືມສະິປ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍກອດຕົນໂຕທີ່ຂາວອວບຂອງລາວເຂົາມາແນບເນື້ອ.
  “ອ້າຍຄືເຮັດກັບລິເດັຽແບບນີ້?” ລິເດັຽຖາມຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍກົ້ມລົງຈູບປາກແລກລີ້ນອ່ອນໆສີກຸຫຼາບຂອງ
  ລາວກາງຝູງຊົນ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ຍັງຕັ້ງສະຕິໄດ້ຢູ່ ບໍ່ໄດ້ເລື່ອນມືລົງໄປລູບກົ້ນມົນໆຂອງລາວທັງໆທີ່ຢາກ
  ເຮັດແບບນັ້ນເຕັມທີ. “ລິເດັຽງາມແລະໜ້າຮັກ ອ້າຍອົດໃຈບໍ່ໄດ້.” ຄຳຕອບຂອງຂ້ອຍເຮັດໃຫ້ລີເດັຽ
  ໜ້າແດງດ້ວຍຄວາມອາຍແລະຍອມໃຫ້ຂ້ອຍຍ່າງກອດແອວໄປລານຈອດລົດ ແລະແນ່ນອນຂ້ອຍຈະ
  ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ໄຟຕັນຫາຂອງພວກຂ້ອຍມອດລົງ ກະວ່າຫວິດຕາຄົນກໍ່ດຶງຮ່າງລິເດັຽມາກອດຈູບລູບຄຳຈົນ
  ລິເດັຽຊວນເມືອເຮືອນ ແຕ່ເມື່ອຂ້ອຍຈະພາເມືອໄດ້ແນວໃດເມື່ອມີໂອກາດແບບນີ້.
  ຂ້ອຍຕ້ອງພາຂີ່ລົດອ້ອມໂມແທວຫຼາຍຮອບແລະຕ້ອງໄດ້ຈົກເອົານ້ຳອ້ອຍນ້ຳຕານມາປ້ອນເປັນໂລພຸ້ນໃດ໋
  ລິເດັຽຈຶ່ງຍອມເຂົ້າໂມແທວໂຊລີລາໃສ່ກັນ. ມື້ນັ້ນໄດ້ເຮັດແຕ່ສອງເທື່ອ ຢ້ານອ້າຍເຂີຍເວົ້າໃຫ້ເພາະມັນ
  ໃກ້ຈະຮອດທ່ຽງຄືນແລ້ວຕ້ອງໄດ້ພາກັນກັບເຮືອນກ່ອນ ນອນຄິດເຫັນນົມນ້ອຍໆແລະໂໝະໄຮ້ຂົນຂອງ
  ລິເດັຽແລ້ວ ຢາກລຸກຂຶ້ນໄປຫາທັນທີແຕ່ກໍ່ຕ້ອງອົດໃຈໄວ້ວັນເສົາຕາມທີ່ນັດ. ຫຼິນກັບລິເດັຽບໍ່ຮອດສິບເທື່ອ
  ລາວກໍ່ຕິດຜູ່ບ່າວໃຕ້ຫວັນ ແລະອອກໄປເຊົ່າຫ້ອງແຖວຜູ່ນຳກັນຈົນຈົບປະລິນຍາ ແລະແຕ່ງງານກັນຢ່າງ
  ມີຄວາມສຸກ.

 15. End
  August 9, 2014 at 7:06 pm

  5-6 ປີກ່ອນ ຂ້ອຍຕ້ອງຕື່ນແຕ່ເຊົ້າໆປະມານ 3-4 ໂມງ ເພື່ອມາລັດນ້ອງໝີ, ຕອນນັ້ນນ້າບ່າວ
  ຍັງບໍ່ທັນເອົາອິນເຕີເນັດເຂົ້າ ນ້ອງບີຕ້ອງໄດ້ແວ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢູ່ຮ້ານໃກ້ບ້ານຫຼັງເລີກຮຽນມາ
  ເຖິງວ່າຈະໄດ້ລົມກັນພຽງແຕ່ 20-30 ນາທີ ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນຊ່ວງທີ່ຂ້ອຍມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດ.
  ຕອນນັ້ນ ອິນເຕີເນັດຢູ່ເມືອງສັງທອງກໍ່ຊ້າແສນຊ້າຊາມຊິໄດ້ເບິ່ງເວັບແຄມກັນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ປິດ
  ເປີດໆຫຼາຍເທື່ອ ເມື່ອເຫັນແລ້ວຈຶ່ງຮູ້ວ່ານ້ອງໝີເປັນສາວນ້ອຍທີ່ງາມໜ້າຮັກຫຼາຍໂດຍສະເພາະ
  ຕອນລາວນຸ່ງເຄື່ອງແບບນັກຮຽນເຫັນແລ້ວຊວນໃຫ້ໂຄຍແຂງແລະເກັບເອົາໄປຄິດຕອນຊັກວ່າວ.

  ພໍ່ຂອງນ້ອງໝີມີສັກເປັນນ້ອງຮ່ວມພໍ່ຕ່າງແມ່ກັບແມ່ຂ້ອຍ ບາງຄົນກໍ່ວ່າຕ້ອງເອີ້ນອາວແຕ່ຂ້ອຍ
  ເອີ້ນນ້າບ່າວຕາມທີ່ເພິ່ນບອກ. ຕອນຂ້ອຍຂຶ້ນຍົນໜີຈາກວຽງ ນ້ອງໝີຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮຽນຄານເທື່ອ
  ແຕ່ເວລາມັນຜ່ານໄປໄວຄືສາຍນ້ຳໄຫຼ ພັບຕາດຽວນ້ອງໝີກໍ່ເປັນສາວແລ້ວ ເບິ່ງນອກເສື້ອກໍ່ຮູ້
  ວ່ານ້ອງໝີນົມໃຫຍ່ໄດ້ນ້າສາວ ຜິວກໍ່ຂາວນວນຈົນຢາກໂດດເຂົ້າຈໍໄປສຳຜັດກອດຈູບພຸ້ນລະ
  ແຕ່ເຮັດບໍ່ໄດ້ຕາມຄິດ “ອ້າຍກະຫາເວລາມາຢາມນ້ອງລະ ຖ້າຢາກຢູ່ໃກ້ນ້ອງ 🙂 ” ນ້ອງໝີສົ່ງ
  ຂ້ຄວາມມາບອກດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, “ກະບໍ່ຮູ້ລະເນາະ ຂຶ້ນກັບໂອກາດ” ນ້ອງໝີຕອບມາອີກເມື່ອ
  ຂ້ອຍຖາມວ່າຈະພາອ້າຍໄປຫຼິ້ນຢູ່ໃສ, ຕອນນັ້ນບໍ່ທັນກ້າເວົ້າແຈ້ງໆດອກ ແຕ່ນ້ອງບີຈະເຂົ້າໃຈ
  ແນວໃດກໍ່ບໍ່ຮູ້ ແຕ່ຂ້ອຍໃຊ້ຄຳວ່າໄປຫຼິ້ນແທນຄຳວ່າສີ້ເພາະຖ້າໃຊ້ຄຳລາມົກເກີນໄປນ້ອງບີອາດ
  ຈະບໍ່ເຂົ້າມາລົມນຳ ນ້ອງໝີເວົ້າໃຫ້ຟັງທີຫຼັງວ່າເຂົ້າໃຈຄຳເວົ້າຂອງຂ້ອຍທຸກໆຄຳແຕ່ຕອນນັ້ນ
  ັຍັງບໍ່ທັນຖືກເຂົາແຍ່ເທື່ອຈຶ່ງອາຍຕອບແຈ້ງໆ.

  ເມື່ອລົມກັນທາງອິນເຕີເນັດບໍ່ສົມໃຈ ຂ້ອຍກໍ່ສົ່ງເງິນໃຫ້ນ້ອງໝີຊື້ມືຖືໃຊ້ຕາມຈຳນວນທີ່ລາວ
  ຕ້ອງການພໍໄດ້ໂທລົມກ່ອນນ້ອງເຂົ້ານອນ ແລະກໍ່ສົ່ງເງິນໄປໃຫ້ນ້ອງໃຊ້ທຸກເທື່ອທີ່ລາວຂາດ
  ເງິນ ນ້າບ່າວນ້າສາວໃຫ້ເກີນອາລາວແວນ ເວລາຕ້ອງການເງິນໃຊ້ພິເສດນ້ອງໝີຕ້ອງໄດ້ຂໍມາ
  ແລະຂ້ອຍກໍ່ໃຫ້ໄດ້ທຸກຢ່າງທີ່ລາວຕ້ອງການດ້ວຍຄວາມຫວັງຕັ້ງໃຈຢາກໄດ້ນ້ອງບີເພື່ອແຟນໃນ
  ໂລກຊາຍເບີ ແລະຖ້າເປັນໄປໄດ້ຈະໄປແຕ່ງເອົານ້ອງມາເປັນເມຍຮ່ວມສ້າງຮ່ວມສົມ ແຕ່ດຽວ
  ນີ້ນ້ອງໝີຍັງມີຄວາມສຸກກັບແຟນຍີ່ປຸ່ນຢູ່ຈຶ່ງຕ້ອງຫາກິນຄົນອື່ນກ່ອນ.

  ຄວາມສຳພັນຂອງຂ້ອຍແລະນ້ອງໝີໄດ້ລົງເລິກໄປຕື່ມເມື່ອນ້ອງໝີຖືກໝໍນັ້ນຖິ້ມ, ຕອນນັ້ນແຟນ
  ນ້ອງໝີຖືກສົ່ງໄປຮຽນຫວຽດນາມ ແລະໄດ້ຕິດກັບສາວລາວຢູ່ທີ່ນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນ້ອງໝີຕ້ອງໃຊ້
  ເວລາລົມໂທລະສັບກັບຂ້ອຍທຸກຄືນ ເຮັດໂຟນເຊັກສົມໃຈແລ້ວຈຶ່ງເຂົ້ານອນ. ນ້ອງໝີເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ
  ລາວຖືກອາຈານສອນພາສາອັງກິດຂືນໃຈຕອນຂຶ້ນສາວ14 ແຕ່ລາວເສຍແຕ່ພາຍນອກ ຈົນຮອດ
  ອາຍຸ16 ຈຶ່ງໄດ້ເສຍໃຫ້ແຟນຜູ່ໄປຮຽນຫວຽດນາມ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖ່າຍຮູບໄວ້ຂ້ອຍຈຶ່ງບໍ່ມີໂອກາດໄດ້
  ເຫັນໂຄຍສຽບຫີນ້ອງບີ. ເລີກກັບແຟນຄົນທຳອິດ ນ້ອງໝີກໍ່ເຂົ້າຊອກບ່າວທາງອິນເຕີເນັດລະໄດ້
  ຕິດກັບບ່າວໄທ, ສີ້ກັນແຕ່ລະເທື່ອ ນ້ອງບີຈະຖ່າຍຄລິບມາໃຫ້ເບິ່ງ ແລະຂຽນໃສ່ທ້າຍວ່າ
  Do not save it.

 16. ຂີ້ກະເດືອນ
  October 25, 2014 at 11:22 pm

  ຖ້າເຈົ້າໝູນເຂັມໂມງກັບຄືນຫຼັງໄດ້ ເຈົ້າຈະໝູນຄືນໄປຫາອະດີດຕອນໃດ? ຂ້ອຍຈະຫັນໄປຫາຕອນ
  ອີ່ພອນມາຢູ່ນຳ ຕອນນັ້ນໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ເປີດສົດຕົນເອງມີຫຼາຍແຕ່ບໍ່ກ້າ ຢ້ານຄົນເຫັນ ຢ້ານອີ່ພອນ
  ມີລູກ ຢ້ານສາລະພັດຢ້ານ ກໍ່ເລີຍເຮັດໃຫ້ອີ່ພອນຜິດຫວັງ ແລະຂ້າມຮົ້ວໄປໃຫ້ບ່າວສິນລະປະກຳຍ່ອງ
  ຈົນໄຂ່ວໜ້າ ໂຊກດີທີ່ບ່າວມາເລເຊຍມາລ້າງຖ້ວຍໃຫ້ ອີ່ພອນຈຶ່ງມີອະນາຄົດສົດໃສໄດ້ໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດ
  ຕາມທີ່ໄດ້ໄຝ່ຝັນ.
  ຕາມທີ່ຮູ້ ອີ່ພອນເປັນສາວງາມກ່ວາໝູ່ໃນບ້ານດອນຄະຍູງ ເວລາເຈົ້ານາຍຈາກສູນກາງມາລົງພື້ນຖານ
  ຄະນະບ້ານຈະເລືອກອີ່ພອນໄປຕ້ອນຮັບແຂກ ເວລາມີງານລຳວົງສາມັກຄີກໍ່ແມ່ນອີ່ພອນຫັ້ນລະໄດ້
  ອອກໄປຢືນກາງເຄິ່ງເລື້ອຍຈົນພໍ່ນ້າຂອງມັນເກີດຄວາມຫຶງຫວງ ແລະພະຍາຍາມມຸດມຸ້ງຈົນນ້າສາວ
  ແສງສົ່ງມັນມາຢູ່ນຳຄອບຄົວຂ້ອຍເພື່ອເປັນການຕັດບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຈະຕາມມາ.
  ຄືນນັ້ນ ຝົນຕົກຟ້າລົງແຮງຫຼາຍ ອີ່ພອນຢ້ານຈົນຕົວສັ່ນຈຶ່ງໄດ້ຫອບຜ້າມານອນນຳພວກຂ້ອຍ
  ຕອນຫົວຄ່ຳມັນກໍ່ນອນຂອກ ອີ່ໄກ່ນອນກາງ ແຕ່ພໍເດິກໆມາອີ່ພອນພັດແຫຍ້ມານອນກາງກອດຂ້ອຍ
  ແທນອີ່ໄກ່ ຂ້ອຍໝຸດໝັດກໍ່ເລີຍລົງໄປນອນພື້ນໃຫ້ອີ່ພອນນອນນຳອີ່ໄກ່ສອງຄົນຈົນແຈ້ງ.
  ເສຍດາຍໆທີ່ຕອນນັ້ນຂ້ອຍຍັງນ້ອຍ ຄັນໃຫຍ່ຄືດຽວນີ້ ຢ້ານອີ່ພອນທ້ອງໄຄ່ຢູ່ເດີ, ເຊື່ອບໍ່?

 17. ຕຸກຕິກ
  November 11, 2014 at 4:47 pm

  ເອົາຮູບຜູ່ສາວມາໃຫ້ເບິ່ງຊື່ໆ ບໍ່ມີເລື່ອງມາເລົ່າດອກ.

 18. ນັກຊົກຂ້າມລຸ້ນ
  November 27, 2014 at 5:48 pm

  ມັກນຳບໍ່?

 19. chiller
  December 23, 2014 at 4:55 pm

  ມື້ວານນີ້ໄດ້ຍິນເອື້ອຍນ້ອງລົມກັນເລື່ອງໄປຊອບ, ນ້ອງໃພ້ບອກວ່າສູນການຄ້າອຸດອນມີເຄື່ອງໃຫ້ເລືອກຫຼາຍ
  ກ່ວາໄອເຕັກ ລາຄາກໍ່ຖືກກ່ວາອີກດ້ວຍ. ເມື່ອໄດ້ຍິນນ້ອງໃພ້ບອກວ່າເຂົາຂາຍຊຸດຊັ້ນໃນເວໂກລົດລາຄາ
  35% ກໍ່ເລີຍຊື້ມາສາມຊຸດ ບໍ່ຢາກໄດ້ດອກເສື້ອຊ້ອນທີ່ມີນວມຍູ້ນົມຂຶ້ນເພາະນົມຜິດປົກກະຕິແຕ່ຜົວຢາກ
  ໃຫ້ນຸ່ງເພື່ອວ່າຈະມີຄົນກືນນ້ຳລາຍນຳກົ້ນ. ເອື້ອຍນັ່ງສອຍຜັກບົ້ງຢູ່ຊານໄດ້ຍິນແນວນັ້ນກໍ່ດອດຂຶ້ນມາວວ່າ
  ຂະໜາດເຈົ້າບໍ່ນຸ່ງກໍ່ຍັງມີຄົນແນມເບິ່ງຈົນຕັກຕົ້ມບໍ່ຖືກ, ເວົ້າແລ້ວເຂົາກໍ່ພາກັນຫົວຂຶ້ນຄັບຫ້ອງ.
  ຕອນນ້ອງໃພ້ຫອບເຄື່ອງມາຢູ່ກັບນ້ອງຂ້ອຍໃໝ່ໆ ລາວເປັນຄົນສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ ບໍ່ຄ່ອຍເວົ້າຄຳຫຍາບ
  ແລະບໍ່ມັກຍົກເອົາເລື່ອງໃນຫ້ອງນອນມາເວົ້າຫຼິ້ນເວົ້າຫົວໃນວົງເຫຼົ້າ ຈະເມົາເທົ່າໃດກໍ່ບໍ່ເວົ້າມີແຕ່ຫົວອິໆໆ
  ເທົ່່ານັ້ນ. ຫຼັງຈາກຄອດລູກຄົນທຳອິດໄດ້ປີນຶ່ງປີປາຍ ນິໃສຮຽບຮ້ອຍຂອງນ້ອງໃພ້ກໍ່ຄ່ອຍຈາງຫາຍໄປ ອາດ
  ຈະເປັນຍ້ອນນ້ອງໃພ້ລຶ້ງຈົກນົມອອກມາໃຫ້ລູກກິນຕໍ່ໜ້າສະມາຊິກຄອບຄົວ ບາງມື້ນ້ອງໃພ້ກໍ່ບໍ່ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນ
  ຕອນນັ້ນຫົວນົມລາວບໍ່ທັນດຳປານໃດ ກໍ່ມັນດັນອອກມາໃສ່ເສື້ອຍືດສີຂາວ ຂ້ອຍຈະອົກແນມເບິ່ງໄດ້ແນວໃດ
  ແລະນ້ອງໃພ້ກໍ່ມັກແນມເບິ່ງເປົ້າສົ້ງຂ້ອຍ ເບິ່ງແສງຕາຂອງລາວຄືຊິຢາກເວົ້າໃຫ້ຂ້ອຍວ່າເຫັນທໍ່ນັ້ນກໍ່ແຂງ.
  ຕອນນັ້ນຂ້ອຍຍັງນອນຮ່ວມຫ້ອງກັບພໍ່ແມ່ ຍັງບໍ່ທັນແຍກອອກມານອນຮ່ວມຫ້ອງກັບລຸງຕຸ໋ງເທື່ອເພາະຕອນ
  ນັ້ນລຸງຍັງມີປ້າກ໋າຍນອນຊ້ອນຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໄປຊັກວ່າວໃນຫ້ອງນ້ຳ ແລະກໍ່ດົມສະຫຼິບຂອງນ້ອງໃພ້ທີ່ລາວ
  ລືມໄວ້ໃນຫ້ອງນ້ຳຫຼັງອາບນ້ຳແລ້ວ ຖ້າບໍ່ໂຊກດີອີ່ຫຼີຈະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຫັນສະຫຼິບເສື້ອຊ້ອນຂອງນ້ອງໃພ້ເດີ
  ເພາະລາວບໍ່ຄ່ອຍຫຼົງ ບໍ່ຄືເອື້ອຍຂ້ອຍ ຕ້ອງໄດ້ເອົາເຄື່ອງນຸ່ງເຂົ້າໄປໄວ້ໃນຫ້ອງນອນໃຫ້ລາວເລື້ອຍຢ້ານໝູ່
  ທີ່ມາຫຼິ້ນເກມເຂົ້າໄປເຫັນ.

 20. wpn824
  December 28, 2014 at 5:03 pm

  ໄປຫຼິ້ນເກມກັບບັກຫວັງແຕ່ລະເທື່ອ ຂ້ອຍອົດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະລັກແນມເບິ່ງແມ່ຫວັງ, ນົມເພິ່ນໃຫຍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ
  75Eແລະກົ້ນເພິ່ນກໍ່ເຜ່ງຜາຍດີ ເວລາຍ່າງກໍ່ປ່ຽນເບື້ອງຂຶ້ນເບື້ອງລົງຄືລູກສູບລົດອີ່ແຕ໋ນນີ້ລະ ແລະບາງເທື່ອ
  ເພິ່ນຄົງຈະສົງໃສວ່າພວກຂ້ອຍລັກເບິ່ງ ເພິ່ນຈຶ່ງງວກໜ້າມາລັກສົ່ງຍິ້ມໃຫ້ປັ່ນຫ່ວນຫົວໃຈບ່າວນ້ອຍ 🙂 ແລະ
  ຂ້ອຍກໍ່ເຄີຍເກັບເອົາຫຸ່ນແມ່ຫວັງໄປຝັນຫາເລື້ອຍ, “ມັນບໍ່ຖືກໃດ໋ລູກ….ຢ່າຢອກແມ່ແນວນີ້…ມັນບໍ່ດີ…ຊີດ4”
  ແມ່ຫວັງເວົ້າຂຶ້ນຄ່ອຍໆເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າໄປກອດເພິ່ນຂ້າງຫຼັງຕອນເພິ່ນຢືນລ້າງຖ້ວຍຢູ່ເຮືອນຄົວ ແລະສອດມື
  ທັງສອງເຂົ້າໄປໃຕ້ກ້ອງຂີ້ແຮ້ລູບຄັ້ນເຕົ້ານົມທັງສອງຂ້າງໃນຂະນະທີ່ຈູບດົມຕາມບ່າແລະກ້ານຄໍໃຕ້ຫູຕິ່ງຂອງ
  ເພິ່ນ. ມັນກໍ່ແປກ ໃນຄວາມຝັນຄືຈັ່ງວ່າງ່າຍດາຍເອົາແທ້ໆ ຫຼືວ່າເພິ່ນຄາມືເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ຈັບມືຂ້ອຍອອກຈາກໜ້າ
  ເອິກ ປ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍລູບຄັ້ນຈົນກະດຸມສອງເມັດຫຼູດອອກ ເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ມືຂ້ອຍສອດເຂົ້າໄປໄດ້ຢ່າງ
  ສະດວກສະບາຍ, ບີ້ຫົວນົມໃຫຍ່ໆດຳໆຈົນມັນແຂງຂຶ້ນມາບອກເຕືອນວ່າໄຟຕັນຫາທີ່ດດັບເກືອບມອດໄປ
  ເກືອບ 15 ປີ ໄດ້ເລິ່ມມີແປວຂຶ້ນມາອີກຄັ້ງ. “ຄືມາສໍ້ຖາມຄູ່ກິຄູ່ກີແທ້?” ແມ່ຫວັງເວົ້າຂຶ້ນແລະກົ້ມລົງມາຈູບປາກ
  ຂ້ອຍກ່ອນຈະເລົ່າໃຫ້ຟັງອະດີດທີ່ເພິ່ນຍັງເປັນສາວນ້ອຍ. ເພິ່ນນັ່ງຫຍົ້ມຕໍນ້ອຍຂ້ອຍກຳລັງມັນ ພໍດີບັກຫວັງ
  ມາຮອດເຮືອນ ແມ່ຫວັງກໍ່ຟ້າວລຸກຂຶ້ນ ບອກຂ້ອຍອອກຈາກຫ້ອງນອນກ່ອນລູກຊາຍເພິ່ນຊິຂຶ້ນເຮືອນມາເຫັນ
  “ຫ່າມັນນີ້…ມັນວ່າຈີກຊົບແລ້ວປ່ຽນບໍ່ໄດ້ !” ບັກຫວັງນັ່ງລົງຂ້າງຂ້ອຍດ້ວຍຄວາມຜິດຫວັງເມືອເຈົ້າຂອງຮ້ານ
  ບໍ່ໃຫ້ມັນປ່ຽນເກມຜູ່ໃຫຍ່ທີ່ສັ່ງຊື້ມາຈາກເມືອງແງະດ້ວຍລາຄາແພງ.

 21. ນັກລົ້ວ
  December 29, 2014 at 5:10 pm


  ຕັ້ງຖ່າຍໃຫ້ເຫັນຫຼືບໍ່?

 22. ບ່າວໄນກີ
  January 18, 2015 at 6:08 pm

  ມັກແບບໃດ ເລືອກເອົາໂລດເດີ?

 23. ມັກເບິ່ງ
  January 20, 2015 at 6:32 pm

  ເບິ່ງຮູບນີ້ແລ້ວຄິດຮອດເອື້ອຍລູກນ້າສາວ 🙂

 24. ໄດ້ແຕ່ຊັກວ່າວ
  January 25, 2015 at 5:19 pm

  ຢາກຊັກວ່າວໃສ່ກົ້ນເອື້ອຍນີ້ຂະນາດເລີຍ.

 25. ມັກເບິ່ງ
  February 9, 2015 at 5:29 pm

  ຊາຍໃດມີໂຄຍລັກສະນະນີ້ຄົງໄດ້ສີ້ສາວຝຣັ່ງຄົນນີ້ແນ່ໆເລີຍ !

 26. HewHoy
  February 25, 2015 at 5:04 pm

  ຄິດໄປຄິດມາກໍ່ເສຍດາຍໂອກາດທີ່ຜ່ານໄປ, ຕອນນັ້ນບໍ່ຮູ້ຫຼາຍເລື່ອງຜູ່ຍິງ ຄິດວ່າອີ່ໂອຢູ່ຊື່ໆບໍ່ເປັນ
  ມັນຈຶ່ງມັກແກ່ວງນັ້ນແກ່ວງນີ້ໃສ່ຂ້ອຍເພື່ອໃຫ້ຂ້ອຍໄລ່ຕີກົ້ນມັນ ແລະເວລາຂ້ອຍໄລ່ຕີໄລ່ຈັບ ມັນກໍ່
  ມັກແລ່ນໄປເພິ່ງແມ່ ຫຼືບໍ່ຊັ້ນກໍ່ແລ່ນເຂົ້າໄປຫ້ອງນອນເພື່ອໃຫ້ຂ້ອຍໄລ່ຕາມ ແຕ່ຂ້ອຍພັດກັບມາຫຼິ້ນ
  ຄອມຫຼິ້ນເກມກັບໝູ່ຕໍ່ຈົນອີ່ໂອອາລົມຄ້າງແລະຂີ່ລົດອອກໄປຫຼິ້ນນຳໝູ່ມັນ.
  ຈົນຂຶ້ນມາຮຽນຢູ່ມໍ5 ອີ່ໂອຈຶ່ງໄປຕິດບ່າວໂຮງຮຽນເຄຫາ, ອ້າຍນັ້ນກໍ່ບໍ່ຫຼໍ່ປານໃດດອກ ໜ້າຕາແຫຼມ
  ຄືໝາກສົບໄຖ ໜວດດົກໜາ ແຕ່ລາວເປັນຄົນສູງໃຫຍ່ ກ້າມກຶງ, ຖ້າອີ່ໂອຂຶ້ນນັ່ງຕໍກໍ່ຄົງບໍ່ຖ່າງຫຍັງ
  ກັບຂຽດຕະປາດງອຍຂອນ. “ຈັກມຶງຊິຖາມຫາຫອກມຶ່ງຫຍັງນໍ ກູສີ້ກັນທ່າໃດກໍ່ຜິດຫົວພໍ່ມຶງບໍ?”
  ອີ່ໂອຖັ່ງໃສ່ຂ້ອຍຄືນເມືອຂ້ອຍຖາມມັນເລື່ອງສີ້ເລື່ອງເຊີງທີ່ມັນມັກເຮັດກັບຜົວມັນ.

 27. ຝັນລົ້ວ
  March 11, 2015 at 3:58 pm

  ຊົງຊິມີແຮງໂຄຍຖ້າເອື້ອຍປ້ອງລູກກົກນ້າສາວຍະຂາໃຫ້ສີ້ແບບນີ !

 28. ມັກລອງ
  March 19, 2015 at 3:56 pm

  ໃຜໄດ້ໄປທ່ຽວຍີ່ປຸ່ນ ຊື້ປຶ້ມຮູບນາງແບບສາວນ້ອຍມາຕ້ອນແດ່.

 29. ຝອຍຫູກິດ
  May 5, 2015 at 10:53 pm

  ຕອນເປັນນັກຮຽນອໍ2 ສາວນ້ອຍມໍ3 ຕິດດີຂະໜາດ ແລະຜູ່ທີ່ມັກຂ້ອຍແຮງກໍ່ແມ່ນນ້ອງສາວ
  ຂອງໝູ່ທີ່ຮຽນນຳກັນຫັ້ນລະ ຕອນນັ້ນຂ້ອຍເປັນນັກກິລາເຕະບານ ຫຸ່ນດີ ມີລົດຮອນດາ 50
  ຂີ່ຕູ້ດໆຕ້າດ ບໍ່ໄດ້ຂີ່ລົດຖີບຈີນຄືໝູ່ ຜູ່ສາວນ້ອຍຈຶ່ງຕິດງ່າຍ ວ່າຊັ້ນສາ. ເວລາໄປຫຼິ້ນກັບບັກ
  ສອນ ສາວແສງມັກຊວນໃຫ້ໄປລ້ຽງນ້ຳອ້ອຍໄປກິນນ້ຳຫວານຢູ່ໜ້າໂຮງໜັງສີໃຄ ບັກສອນ
  ຊ້ອນສາວແມ໋ງໝູ່ສາວສອນ ຂ້ອຍຊ້ອນສາວສອນ, ບັກສອນກໍ່ໃຈສະປອດ ບໍ່ຫວງນ້ອງສາວ
  ຄືໝູ່ຄົນອື່ນໆ ” ເອົາໂລດລະສ່ຽວ ຄັນມຶງມີປັນຍາ !” ບັກສອນມັກເວົ້າແບບນີ້ລະເວລາຂ້ອຍ
  ບອກມັນວ່າກູຢາກເປັນນ້ອງສາວມຶງໃດ໋ສ່ຽວ ແລະມັນກໍ່ເຄີຍໃຫ້ໂອກາດໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ລົມກັບ
  ນ້ອງສາວມັນຢູ່ເຮືອນສອງຕໍ່ສອງເພາະມັນຫາທາງພາສາວແມ໋ງໄປນ່ຳແຖວທົ່ງປົ່ງ ແຕ່ຂ້ອຍ
  ບໍ່ກ້າເຮັດຫຍັງຖ້າໂອກາດບໍ່ເໝາະແທ້ໆ.
  ຄືນນັ້ນບໍ່ຮູ້ວ່າສະຫວັນຫຼືນາຮົກເປັນໃຈ ກຳລັງສອນສາວແສງແກ້ສົມຜົນຂັ້ນສອງຢູ່ໂຕະ
  ກິນເຂົ້າ ໄຟຟ້າພັດເສືອກມອດ, ໄດ້ໂອກາດກໍ່ດຶງຮ່າງສາວແສງເຂົ້າມາກອດຈູບລູບຄຳຕາມ
  ຕົນຕາມໂຕຈົນລາວໃຫ້ສະອຶກສະອື້ນຕາມປະສາສາວນ້ອຍ ແຕ່ພໍໄດ້ຍັດຢຽດຄວາມເປັນ
  ຊາຍເຂົ້າໄປເຕັມທີ່ລາວຈຶ່ງຄາງອອກມາເປັນພາສາຝຣັ່ງວ່າ: “ເຊີແຕມເມິ”.

 30. Buk Khee Hit
  May 7, 2015 at 4:19 pm

  ມື້ນັ້ນໄປລົງຕະລາດໜອງແຂ້ກໍ່ເລີຍໄດ້ຮູ້ຈັກກັບແມ່ຕຸຢູ່ຮ້ານຂາຍຜັກ ເພິ່ນຢືນເລືອກໝາກແຕງ
  ຂ້ອຍກໍ່ຢືນເລືອກຂ້າງໆກໍ່ເລີຍຊວນເພິ່ນລົມ “ເອື້ອຍ…ໝາກແຕງຊະນິດນີ້ເຮັດຊຸບໃສ່ໝູຫຼືໃສ່
  ໄກ່ແຊບ?” ແມ່ຕຸແນມເບິ່ງໜ້າຂ້ອຍບຶດນຶ່ງຈຶ່ງຕອບວ່າໃສ່ຫຍັງກ່ແຊບ. ໃນສາຍຕາຂອງຂ້ອຍ
  ເພິ່ນຍັງໜຸ່ມ ຄົງຈະແມ່ນອາຍຸລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັບເອື້ອຍຂ້ອຍ ຂ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ເອີ້ນເພິ່ນເອື້ອຍ
  ແຕ່ບໍ່ນຶກເລີຍວ່າເພິ່ນຈະມີອາຍຸລຸ້ນແມ່ ແລະຍ້ອນຂ້ອຍເອີ້ນເພິ່ນເອື້ອຍຫັ້ນລະເພິ່ນຈຶ່ງຖືກໃຈ
  ແລະຍອມຮັບຂ້ອຍເປັນລູກຮັກ ຖ້າເປັນນ້ອງຮັກກໍ່ຈະບໍ່ເໝາະເພາະຂ້ອຍອາຍຸລຸ້ນລາວຄາວ
  ດຽວກັບລູກຄົນທີສອງຂອງເພິ່ນ ລູກກົກໜີໄປຜູ່ຝຣັ່ງ ຍັງແຕ່ລູກຊາຍແລະລູກສາວຢູ່ນຳເພິ່ນ
  ລໍຖ້າພໍ່ຖືກປົດປ່ອຍຈາກສູນສຳມະນາ.
  ເປັນລູກຮັກລັກເປັນຜົວແພງເພິ່ນປີປາຍ ເພິ່ນຈຶ່ງຮັບຂ້ອຍເຂົ້າໄປຢູ່ຮ່ວມສາຍຄາກັບເພິ່ນ
  ແຕ່ບໍ່ໄດ້ນອນຮ່ວມຕຽງກັບເພິ່ນດອກ ເພິ່ນຈັດຫ້ອງຊັ້ນລຸ່ມໃຫ້ຂ້ອຍຢູ່ ຄືນໃດມີອາລົມຈຶ່ງລົງ
  ມາຫາຂ້ອຍ ລູກສາວລູກຊາຍເພິ່ນກໍ່ຮູ້ແຕ່ເພື່ອຄວາມສຸກຂອງແມ່ ມີໂຄຍແຍ່ດີກ່ວາໃຊ້ໝາກ
  ແຕງແຍ່ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເຮັດຫຍັງອອກໜ້າອອກຕາ ເພາະພີ່ນ້ອງປ້ອງປາຍບໍ່ຍອມຮັບທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າ
  ພໍ່ຈະບໍ່ຖືກປົດປ່ອຍເດັດຂາດ.
  ມື້ທີ່ໄດ້ແມ່ຕຸເປັນເມຍ ແມ່ນມື້ທີ່ເພິ່ນເອົາແກງເຜັດມາສົ່ງ, ຄົນໃນຫໍພັກກັບເມືອຢາມບ້ານ
  ຍັງແຕ່ສາມຄົນ ແຕ່ສອງຄົນອອກໄປທ່ຽວກັບຜູ່ສາວ. ມາຮອດເພ່ນກໍ່ຈົ່ມວ່າເຈັບແອວ ຂ້ອຍ
  ກໍ່ເລີຍອາສາບີບໃຫ້ ບີບໄປບີບມາກໍ່ລ້ວງໃສ່ນົມລ້ວງໃສ່ຫີ, ເພິ່ນກໍ່ຂັດຂືນຕາມປະສາສຸພາບ
  ສະຕີ ແຕ່ເມື່ອຖືກມືເພດກົງກັນຂ້າຍເລົ້າໂລມຖືກຈຸດ ໄຟກາມທີ່ເຜົາໃໝ້ຫົວໃຈຫຼາຍປີກໍ່ລຸກ
  ໂຊນຂຶ້ນຈົນອອກມາບອກໃຫ້ຂ້ຽວສີ້ທົນບໍ່ໄດ້ອອີກແລ້ວ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ສີ້ໃຫ້ເພິ່ນທັນທີດອກ
  ເລຍແຕດໃຊ້ນິ້ວແຍ່ຈົນເພິ່ນໃຈຊິຂາດຈຶ່ງຈົກໂຄຍອອກມາໃຫ້ເພິ່ນອົມ,ເພິ່ນຮຽນຈາກໜັງ
  ເອັກຈຶ່ງມີລີລາອົມໄດ້ເໝືອນນາງເອກ. ໄດ້ສີ້ເທື່ອແລ້ວ ກໍ່ມີເທື່ອສອງເທື່ອສາມຕາມມາ ແລະ
  ໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ກາຍເປັນຜົວລັບຂອງເພິ່ນຈົນມາຮອດທຸກວັນນີ້.

 31. ບ້າລອກ
  June 12, 2015 at 5:57 pm

  http://phimsexporn.com/bo-chong-nang-dau-dit-nhau.html

  ໄດ້ເບິ່ງແລ້ວຫວາເລື່ອງນີ້? ລູກສະໃພ້ຍີ່ປຸ່ນເທັກແຄພໍ່ປູ່ໄດ້ດີຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າຕູ້ທີ່ລັກສ່ອງ
  ເບິ່ງຢູ່ນອກຫ້ອງແມ່ນໃຜ? ຄົນລາວເຮົາບໍ່ໄດ້ເອົາເອົາໃພ້ເຂົ້າເຮືອນ ຈຶ່ງມີແຕ່ເລື່ອງລູກເຂີຍ
  ກັບແມ່ເຖົ້າ, ຂ້ອຍກໍ່ເຄີຍຝັນວ່າໄດ້ເອົາແມ່ເຖົ້າແຕ່ບໍ່ໄດ້ເລົ່າໃຫ້ເມຍຟັງດອກ ຢ້ານລາວເຂົ້າ
  ໃຈຖືກເພາະລາວເຄີຍຈັບໄດ້ເທື່ອນຶ່ງຕອນຂ້ອຍລັກເບິ່ງນົມແມ່ເຖົ້າຕອນເພິ່ນກົ້ມເກັບເຂົ້າໜົມ
  ທີ່ຫຼານສາວເພິ່ນເຮັດເຮ່ຍລົງພື້ນເຮືອນ ພໍມອດໄຟເຂົ້ານອນກໍ່ຂໍນ່ຳເມຍໃຫ້ຫາຍຢາກ.
  ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຂ້ອຍບໍ່ມັກນອນເວັນແຕ່ມື້ນັ້ນເໝື່ອຍຈາກການຊ້ວນດິນມາຖົມກ້ອງລ່າງ
  ໃຫ້ມັນສູງຂຶ້ນຄືບ້ານໝູ່, ເວລາຝົນຕົກ ຊິແຮງຫຼືຄ່ອຍ ຊິເຫິງຫຼືໄວກໍ່ຖ້ວມກ້ອງລ່າງ ຈັກມັນໄຫຼ
  ມາແຕ່ໃສ ແກ່ກ່ອນແຕ່ຫຼັງກໍ່ບໍ່ໄດ້ຖ້ວມດອກ ຕັ້ງແຕ່ເພິ່ນເຮັດທາງໃໝ່ນີ້ລະຈຶ່ງຖ້ວມເລື້ອຍ
  ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳກໍ່ເລິກໄດ້ມາດຕະຖານຢູ່ດອກແຕ່ຄົນບໍ່ຮັກສາຊ່ອຍກັນ ສົງໃສພວກລັກກະຕ່າ
  ຂີ້ເຫຍື່ອຫັ້ນລະຖອກຂີ້ເຫຍື່ອລົງຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ. ພວກນີ້ມັນຂວາງແທ້ໃດ໋ ຝາອັດຮ່ອງລະບາຍ
  ມັນກໍ່ລັກ ກະຕ່າຂີ້ເຫຍື່ອກໍ່ລັກ ກະຖັງປລາສຕິກມັນແຮງມັກ ເອົາຂີ້ເຫຍື່ອໄປຖິ້ມຕ້ອງໄດ້ເຝົ້າ
  ຈັ່ງແມ່ນມັນຊົ່ວ ປານໃດພວກປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຈຶ່ງຈະຈັບມັນມາຕອນຫຳ !
  ຕອນຊ້ວນດິນໃຫ້ພໍ່ເຖົ້າຊະໄປຖົມບ່ອນມັນຕ່ຳກໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ເຖົ້າລັກເບິ່ງລັກແຍງຂ້ອຍຢູ່, ແມ່ເມຍ
  ຂ້ອຍນັ້ນໝົດບຸນແລ້ວ ພໍ່ເຖົ້ານອນບໍ່ຫຼັບກໍ່ເລີຍໄປແຕ່ງເອົາລູກຫຼາຍຢູ່ບ້ານມາເປັນເມຍພໍໄດ້ມີ
  ຜູ່ບີຍເນື້ອຈັບເອັນໃຫ້ຍາມປວດເມື່ອຍ ຈະເອີ້ນໃຊ້ລູກສາວກໍ່ເກງໃຈເຂີຍ ຂ້ອຍກໍ່ບອກເພິ່ນວ່າ
  ບໍ່ຕ້ອງເກງໃຈດອກພໍ່ ລູກສາວພໍ່ມີຄວາມຊຳນານດ້ານບີບເອັນຢູ່ແລ້ວ ຖ້າລາວບີບໃຫ້ພໍ່ຈະເຊົາ
  ປວດທັນທີ, ຂ້ອຍກັບພໍ່ເຖົ້າມັກເວົ້າຢອກກັນຕາມທີ່ເຄີຍຢອກກັນຕອນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປັນເຂີຍເພິ່ນ.
  ເວົ້າເລື່ອງຫຼິ້ນສາວ ພໍ່ເຖົ້າຂ້ອຍກໍ່ເກັ່ງສົມຄວນ ແມ່ເຖົ້າເຝີບໍ່ໄດ້ ຊວນໄປຮ້ານນວດໂລດ. ຊ້ວນ
  ດິນແລ້ວກໍ່ອາບນ້ຳກິນເຂົ້າ, ເມຍພາລູກໄປຮ່ວມສະຫຼອງວັນເກີດຂອງໝູ່ມັນ ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າກໍ່
  ເຂົ້າຫ້ອງ ຂ້ອຍນັ່ງເບິ່ງມວຍຢູ່ຫ້ອງທີວີ ຈັກຫຼັບໄປຍາມໃດ໋ບໍ່ຮູ້ຈຶ່ງຝັນວ່າໄດ້ສີ້ແມ່ເຖົ້າຢູ່ຖຽງນາ
  ພໍຕື່ນຂຶ້ນມາກໍ່ເຫັນແມ່ເຖົ້າກຳລັງນຸ່ງສິ້ນຮັດເອິກຊິເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ, “ກະໂພດດອກເຈົ້າ ມີເມຍມີ
  ລູກແລ້ວກະຍັງຍ່ຽວໃສ່ສົ້ງ !”

 32. ໝາດເຟືອງສົ້ມ
  September 3, 2015 at 12:02 am

  ຄຳເຕືອນ: ເລື່ອງທີຈະກັອບຕໍ່ລົງໄປນີ້ເປັນເລື່ອງແນວຄອບຄົວຊຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນ
  ທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ ແລະກໍ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບຄົນດີມີສິນທຳປະຈຳໃຈທີ່ຮູ້ຈັກຜິດ ຖືກ
  ຊົ່ວ ດີ ແລະເກງກົວຕໍ່ບາບກຳທີ່ຈະນຳສະໜອງໃນພາຍພາກໜ້າ. ກັອບມາໃຫ້ບຸກຄົນທີຍັງ
  ມີຈິດວິນຍານເດຍລະສານສິງໃນຫົວໃຈອ່ານເພື່ອການບັນເທິງເທົ່ານັ້ນ ແລະເມື່ອອ່ານແລ້ວ
  ກໍ່ຢ່າເຮັດຄືເຂົາ ບໍ່ສະນັ້ນເຈົ້າຈະຕົກໝໍ້ນະລົກທັງເປັນເດີ ຊິບອກໃຫ້.

  พี่ใหญ่ ที่แม่ผมเรียก หรือที่ผมเรียก ป้าแดง แกเป็นพี่สาวแท้ๆของแม่ผม อายุ50แล้ว แต่ดูสาวสวยกว่าแม่ผมซึ่งอายุเพียง47 ป้าแดงเคยมีสามี รับราชการแต่ก็เริดร้างกันมาหลายปีดีดัก ป้าแดงครองโสดมานาน ผมตอนนี้ย่างเข้ายี่สิบ เรียนช้าไปสองปี ทำให้ต้องเรียนมหาลัยช้า ตอนนี้ยี่สิบแล้วแต่เพิ่งอยู่ปีหนึ่ง และที่ผมเรียนมหาลัยนี่เองทำให้ผมต้องมาอาศัยอยู่กับป้าแดง ผมมาอยู่กับป้าแดงได้สองเดือนแล้ว.
  ป้าแดงขายบ้านแล้วซื้อคอนโดอยู่ ค่อนข้างหรู สุขสบาย ป้าแดงเป็นคนที่หัวทันสมัย ไม่ใช่คนแก่แบบแก่แล้วแก่เลย อาศัยที่แกเคยทำงานแบ็งค์มาก่อน แต่แกออกมาเปิดร้านขายเสื้อผ้าแบบแบรน์เนม ผมคิดว่าคงด้วยเงินของลุงเวท ผัวแกที่ตายไป จริงๆแล้วผมอยากเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างผมกับป้แท้ๆของผมให้เพื่อนๆ ฟังกันเลย แต่ผมอยากจะเกริ่นให้ฟังเพราะผมเองก็ไม่อยากเชื่อว่ามันจะเป็นจริงแม้ แต่ป้าแดงเองถึงวันนี้แกก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกัน ป้าแดงเป็นคนหน้าตา ไม่ค่อยสวย แต่บุคลิกดีมากๆ รูปร่างบาง ด้วยว่าไม่เคยมีลูก ตอนเช้าแกออกไปดูที่ร้านเสื้อผ้า บ่ายๆกลับมาพักผ่อน ถ้าไม่ติดธุระแกก็จะไปช๊อบปิ้งแก้เซ็ง ตอนผมมาอยู่ใหม่ๆ เรายังไม่คุ้นกันเพราะผมไม่ได้เจอกับแกมานานหลายปี แต่พออยู่ได้สักอาทิตย์ก็สนิทกัน แกบอกว่าหายเหงาไปได้ มากเลย เพื่อนๆแกชอบมานั่งกินเบียร์กันสองสามคน รุ่นอ่อนกว่าแกบ้าง แก่กว่าบ้าง แต่เป็นพวกคนมีเงิน ส่วนใหญ่ จริตจกร้านไม่ธรรมดา พวกเพื่อนป้าแดงชอบแซวว่าแกเลี้ยงเด็กเอาไว้ ป้าแดงก็ทำเป้นล้อเล่นบอกว่าผมเป็นแฟนบ้างอะไรบ้าง จนคืนนั้นป้าแดงกลับมาจากกินเลี้ยง ข้างนอก ผมกำลังจะนอนพอดี ป้าแดงชวนผมกินเบียร์ด้วยกัน ไอ้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไรแต่ก็นั่งกินเป็นเพื่อนแก ผมดูแกสวยกว่าทุกวัน คงเป็นเพราะผมมีอารมณ์อยากด้วย เรานั่งคุยกันไปเรื่อยๆป้าแดงเริ่มเมาพอสมควร ผมใจกล้าถามแกว่าป้าไม่เหงาเหรอที่ไม่มีแฟนใหม่ แกบอกว่า เหงามากด้วย แต่ก็ไม่มีเวลาที่จะไปหา แกเล่าว่ามีคนมาจีบเหมือนกัน แกบอกว่าแกไม่สวยกลัวคนจะไม่รักจริง ผมบอกแกว่าป้าดูดีนะครับ ผมยังว่าป้าดูเหมือนสาวๆ แกก็หัวเราะ บอกว่าอย่างมาชมให้คนแก่ชื่นใจเลย เรานั่งคุยกันไปผมก็แอบดูนมแกไปด้วย แกรูปร่างเพรียว หน้าอกเหมือนเด็กสาว คือไม่ใหญ่มาก แต่ชูขึ้น แม้ว่าซอกแขนแกขะเหี่ยวพอสมควรแล้วก็ตาม แต่แกก็ขาว ใจผมอยากเลียให้ทั่วตัวแกเลย ป้าแดงดื่มเบียที่เหลือแล้วทำท่าจะลุกขึ้น แกเซแท่ดๆ มาทาง แกยังบอกว่าไม่เป็นไร เมื่อผมเข้าไปพยุง แต่แกก็ยอมโดยดี ผมพาแกเข้าห้องนอนของแก แกนอนพาดยาว ผมสำรวจดูไปทั่วตัว อารมณ์ผมก็พลุ่งพล่าน สุดระงับ แต่ก็ยังไม่กล้าที่จะทำอะไร จนกระทั่ง
  “แชมป์ เอาเสื้อนอนให้ป้าที ตรงที่แขวนนั่น”
  “ครับ ป้า” ผมเดินมาหยิบเสื้อคลุมนอนของแก
  “ขอบใจมาก ” ดูท่าแกเมามาก เพราะแกกินมาจากงานหลายเหมือนกัน
  “แชมป์ไปนอนก่อนนะเดี๋ยวป้าเปลี่ยนเสื้อแล้วจะนอนเลย”
  ผม ดูแกแล้วทำท่าจะไม่ไหว ผมเลยเข้าไปช่วย แก “ผมช่วยนะครับป้า” ผมรูดซิบเสื้อข้างหลังแกออก แกบอกว่าแกทำเองได้ แต่ก็ไม่ไหวจนผมเอาเสื้อแกออก สิ่งที่ผมเห้นคือหญิงสาวอายุห้าสิบ ที่ดูแล้วยังผุดผ่องถึงแกจะบอบบาง แต่ก็น่ากิน ผมไม่รู้ว่าแกหลับสิ้นสติไปเมื่อไหร่ แต่ก็น่าจะก่อนที่ผมจะถอดยกทรงแกออก หัวนมสีคล้ำ ชูชัน ผมเรียกแกอีกสองสามครั้ง ไม่มีการตอบสนอง ผมถอดกางเกงในแกออก ขนตรงหัวเหน่าลู่ไปด้านบน ผมก้มลงดม กลิ่นหอมอ่อนๆ โชยเข้าจมูก ผมไม่รอที่จะทำอย่างที่อยาก ผมเลียป้าแดงจากคอลงมาจนถึงเท้า หัวนมสองข้างชุ่มไปด้วยน้ำลายของผม ป้าแดงคงได้แต่ฝันร่วมไป เพราะแกครางในลำคอแผ่วเบา ซอกแขนเรียบเนียรผมเลียทุกซอกทุกมุมป้าแดงดูแลตัวเองดีเหลือเกิน ผมเอามือค่อยๆแยกขาของแกออกจากกัน แคมสองข้างที่ปิดสนิท แต่พอขาถูกแยกออก มันก็แยกออกจากกันทันที ร่องรอยที่เคยผ่านการใช้งานเมื่อหลายปีก่อนยังอยู่ แต่ผมไม่คิดอะไรมากไปกว่าก้มลงเลียให้ชุ่มหัวใจ ป้าแดงคงกำลังฝันดี เพราะเสียงครางเบาเป็นระยะๆ น้ำหล่อลื่นไหลออกมาหลังจากที่ลิ้นของผมไชชอนเข้าไปไม่นานมันสั่นระริกแผ่ว เบา กิ่นฉี่ปนกับกลิ่นสบู่หอมจางๆ ผมชอบเลียแล้วผมเลียทุกส่วนของป้าแดง แม้แต่รูก้น น้ำของป้าแดงเยิ้มออกมาผมเอานิ้วแหย่เข้าไป ป้าแดงสดุ้งเบาๆครางทั้งที่ยังหลับอยู่ ผมตั้งตัวขึ้นเอาควยที่น้ำฉ่ำเยิ้มแทรกเข้าไประหว่างร่องช้าๆ มันไม่ยากอย่างไรสำหรับป้าแดงที่เคยมีผัวมาแล้ว ใจผมอยากให้แกกับผมเอากันทั้งๆที่ยังมีสติมากกว่า เราจะได้ทำทุกอย่างที่อยาก แต่ตอนนี้มีเพียงผมเท่านั้นที่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ ผมค่อยๆโยกเอวเอาควยเข้าออกในร่องเสียวสวาทของป้าแเดง สองแขนยันเอาไวกับที่นอนปากก็ดูดหัวนมที่ชูชันเหมือนเด็กสาว พร้อมกับพรมเลียไปทั่วสลับกับซอกคอ ปาก รักแร้ ร่องนม ควยก็ยังคงเข้าออกอยู่อย่างนั้น ผมมีความสุขมากที่สุด มันดีกว่าเด็กสาวมากมายนัก และนี่เป็นป้าแท้ๆของผมเอง มันทำให้ผมยิ่งทวีความเสียวมากขึ้น ผมเร่งเอวอีกสักพัก ผมดึงควยออกมา ป้าแดงผวาตาม

  ทั้งที่ตายังปิด ผมลุกออกมาคุกเข่าข้างๆตัวแก ผมทำในสิ่งที่ผมอยากทำ แบบที่เคยดูในหนังเอ๊กส์ ผมเอามือสาวอีกนิดน้ำรักสีขาวเมือกขุ่น พุ่งลงบนนมของป้าแดง บางส่วนกระเด็นโดนหน้าของแก ที่ริมฝีปาก ผมเอามือรูดให้เสร้จจนสุดแล้วเอาไปถูกับรักแร้ของแก มันเป้นการเสียวเสร้จที่ผมมีความสุขที่สุดในชีวิตรอายุยี่สิบของผม ป้าแดงยังคงหลับ สบายอยู่ ผมเอาเสื้อของผมเช็ดจนสะอาด เอาเสื้อคลุมค่อยๆใส่ให้แก ชั้นในและส่วนอื่นๆผมใส่ตระกร้าไว้ แกตื่นขึ้นมาคงจะรู้ว่าผมเป็นคนถอดเปลี่ยนให้แก และนั่นแกจะรู้ว่าผมเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ผมไม่คิดว่ามันจะทำให้ทุกอย่างจบ แต่มันน่าจะเป็นสิ่งเริ่มต้นสำหรับป้าแดงกับผมมากกว่า ผมก้มลงเลียที่ร่องสวาทของแกอีกรอบ แล้วผมก็กลับมานอน ก่อนนอนผมช่วยตัวเองอีกรอบ เพราะกลิ่นที่ติดจมูกผมให้ผมนอนไม่หลับ แต่ผมจะไม่ไปกวนแกอีก เอาไว้พรุ่งนี้ ผมจะคอยดูว่าจะเกิดอะไร!

 33. ນັກລົ້ວ
  September 12, 2015 at 4:59 pm

  ຄຳເຕືອນ: ເລື່ອງທີ່ຈະກັອບລົງຂ້າມລຸ່ມເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຍັງມີຈິດວິນຍານເດຍລະສານ
  ສິງໃນຫົວໃຈອ່ານເພື່ອການບັນເທິງ ເປັນເລື່ອງແນວຄອບຄົວຊຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບ
  ຜູ່ເຍົາທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ ແລະກໍ່ຍັງບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນດີ ມີສິນທຳປະຈຳໃຈ
  ຮູ້ສຶກຜິດ ຖືກ ຊົ່ວ ດີ ແລະມີຄວາມເກງກົວຕໍ່ບາບ, ເມື່ອອ່ານແລ້ວກໍ່ຢ່າເຮັດຄືເຂົາເພາະ
  ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເສຍກຽດສັກສີ ຖືກສັງຄົມປະນາມທັງໃນໂລກມະນຸດແລະໃນພົບອື່ນ.

  ຢູ່ບ້ານມີຮອດແຕ່ປໍ6 ຖ້າໄດ້ຂຶ້ນມັດທະຍົມກໍ່ຕ້ອງໄດ້ໄປຮຽນຢູ່ບ້ານຊັນເບີນຊຶ່ງຫ່າງຈາກ
  ບ້ານຂ້ອຍປະມານ 5 ຫຼັກ, ຜູ່ເຂົາມີລົດຈັກ ເຂົາກໍ່ຂີ່ໄປເອງ ຜູ່ບໍ່ມີກໍ່ຂໍຂີ່ໄປນຳລົດໂຮງງານ
  ໜໍ່ໄມ້ທີ່ມາຮັບຄົນງານໃນບ້ານໄປເຮັດວຽກ ເລີກຮຽນກໍ່ຂໍມານຳລົດທະຫານ ບາງມື້ກໍ່ຍ່າງ
  ສະນັ້ນ ນ້າສາວຈຶ່ງໃຫ້ Tiffany ມາຢູ່ນຳຄອບຄົວຂ້ອຍ, ຂ້ອຍມັກເອີ້ນລາວ “ຕີບ” ສ່ວນແລະເອື້ອຍນ້ອງຄົນອື່ນເອີ້ນລາວວ່າ “ນີ” ເພາະລາວໃຫຍ່ເປັນສາວແລ້ວ ເອີ້ນຕິບເອີ້ນ
  ຕີບບໍ່ສຸພາບປານໃດ ແຕ່ຕິບບໍ່ເຄີຍວ່າຫຍັງດອກ ເອີ້ນຫຍັງລາວກໍ່ຂານ ຖ້າຢູ່ນອກບ້ານ
  ຂ້ອຍກໍ່ຮ້ອງລາວເຕັມຊື່ໂລດ. ຕິບໃຊ້ເວລາປັບໂຕເຂົ້າກັບກິ່ນອາຍຄົນໃນເມືອງບໍ່ດົນປານໃດ
  ປະມານ 2-3 ເດືອນ ລາວກໍ່ກາຍເປັນສາວໃນເມືອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນຸ່ງຖື ການປາກເວົ້າ
  ຕະຫຼອດຮອດການແອັກທ່າອື່ນໆ ແລະແນ່ນອນ ໃບໜ້າມົນໄຂ່ຂາວ ແລະຫຸ່ນອວບອັດຂອງ
  ຕິບເຮັດໃຫ້ຜູ່ບ່າວໃນໂຮງຮຽນຕ້ອງກືນນ້ຳລາຍນຳກົ້ນລາວຈົນບໍ່ມີນ້ຳລາຍຊິກືນພຸ້ນລະຖ້າ
  ເວົ້າໂພດນະເນາະ, ຂ້ອຍກໍ່ມັກລັກແຍງແລະເກັບເອົາຄວາມງາມທີ່ຕິດຢູ່ໜ້າເອິກຂອງຕິບໄປ
  ຄິດໄປຝັນຄືກັນໂດຍສະເພາະແມ່ນຕອນລາວນຸ່ງເສື້ອຄໍກ້ວາງຄໍເລິກ ເວລາກົ້ມເຮັດນັ້ນເຮັດ
  ນີ້ຈະສາມາດເຫັນເຕັມຕາ ແຕ່ລາວກໍ່ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນປິດໄວ້ຄືເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍຫັ້ນລະແຕ່ໜ້າ
  ເອິກຂອງຕິບຂາວ ບໍ່ຕ້ອງໄຕ້ໄຟກໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ ວ່າຊັ້ນສາ ສ່ວນເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍມີຜິວສີ
  ນ້ຳຕານບໍ່ດຶງດູດຄວາມຫື່ນຂອງຂ້ອຍພໍເທົ່າໃດ໋ ຢາກແຮງກໍ່ແມ່ນຕິບຫັ້ນລະ ທ້າຍກໍ່ມົນໆ
  ເວລາຍ່າງຈະເຫັນມັນສຽດສີປ່ຽນກັນຂຶ້ນປ່ຽນກັນລົງຕາມຈະຫວັງຖິ້ມບາດຕີນ.
  ຄວາມຝັນໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງໃນຄືນວັນນຶ່ງ, ພໍ່ແລະເອື້ອຍນ້ອງໄປເຮັດບຸນຮ້ອຍວັນນຳ
  ພີ່ນ້ອງຢູ່ເມືອງປາຄອຍມາ ພວກເພິ່ນອອກເດີນທາງແຕ່ເຊົ້າວັນສຸກ ຄົງຈະກັບມາຮອດບ້ານ
  ໃນແລງວັນອາທິດ ຕິບກໍ່ວ່າຈະໄປນຳເພິ່ນຫັ້ນລະເພາະລາວເຮັດນ້ຳເຂົ້າປຸ້ນແຊບແຕ່ພໍ່ຢ້ານ
  ຂ້ອຍໄດ້ກິນເຂົ້າລິງຈຶ່ງໃຫ້ຕິບຢູ່ນຳຂ້ອຍ ຕິບກໍ່ເລີຍຍິ້ມອອກເພາະຖ້າເພິ່ນເອົາໄປກໍ່ຈະໄດ້ພົບ
  ຊາຍທີ່ລາວບໍ່ຢາກພົບ. “ເພິ່ນຢາກກິນຫຍັງມື້ແລງນີ້?” ຕິບຖາມຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ນັ່ງຢອງຫຍໍ້
  ລົງຊອກຫາຜັກມີ່ຊີ່ຊໍໃນຕູ້ເຢັນ ແລະຂ້ອຍກໍ່ຕອບໄປແບບດ້ານໆວ່າຢາກກິນຫອຍ, ຕິບເຂົ້າ
  ໃຈຄວາມໝາຍຂອງຂ້ອຍຈຶ່ງຫຼັບຕາຊັງໃສ່ “ບ້າຫວາ…? ເວົ້າດີໃດ໋ໆ ມີຊິ້ນໝູກັບໄກ່ ເພິ່ນ
  ຊິກິນອັນໃດ?” ແລະໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍກໍ່ບອກຕີບເອົາຊິນໄກ່ອອກມາເຮັດຊຸບໄກ່ໃສ່ໝາກແຕງ
  ກິນກັບແກງຈືດ. ຫ້ອງທີ່ຕິບ ເອື້ອຍແລະນ້ອງສາວນອນເປັນຫ້ອງນອນຂອງແມ່ເຖົ້າ ເຖິງວ່າ
  ເພິ່ນຈະໝົດບຸນໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວແຕ່ຕິບກໍ່ຍັງຢ້ານ ບໍ່ກ້ານອນຄົນດຽວຈຶ່ງເອີ້ນຂ້ອຍໄປນອນ
  ເປັນໝູ່ ຂ້ອຍ text ຖາມເອື້ອຍກ່ອນ ແລະເມື່ອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລ້ວຈຶ່ງຫອບຜ້າໄປນອນນຳ
  ຕິບ “ເພິ່ນນອນດີໆເດີ ເຮົາບໍ່ມັກຄົນລົ້ວໃດ໋ !” ຕິບເຕືອນຂ້ອຍກ່ອນໝົ້ນຕົວເຂົ້ານອນໃຕ້ຜ້າ
  ຫົ່ມຂອງລາວ ແຕ່ໃຜຈະຫ້າມໃຈໄດ້ໃນເມື່ອນໄດ້ມານອນຮ່ວມຕຽງກັບສາວງາມແບບນີ້
  ພີ່ນ້ອງກໍ່ພີ່ນ້ອງເທິະນາ ປິ່ນທ້ອງໃສ່ກັນເທື່ອສອງເທື່ອບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ 🙂

  ผมออกจากบ้านมาเช่าห้องอยู่ เป็นอพาร์ทเมนท์เล็กๆ ในซอย
  พอดีเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงปี ห้องหับยังดูสะอาด ห้องผมอยู่ชั้นสี่คือชั้นบนสุด ห้องริม
  ข้างห้องผมเป็น สาวใหญ่อายุราวๆ 42-45 แกทำงานอยู่บริษัทแห่งนึงในย่านนั้น
  ผมเรียกแกว่าพี่นา แต่คนส่วนใหญ่ก็จะเรียกแกป้าบ้าง น้าบ้าง

  ตอนเช้าผมจะออกไปทำงานก่อน กลับมาก็เจอแกอยู่ที่ห้องแล้ว
  นานๆ เข้า ผมก็ซื้อขนม หรือของกินเล่นมาฝากแกบ้าง
  ผมชอบแอบชำเลืองดูตอนแกนั่งทำกับข้าวที่ด้านนอกของระเบียง
  ผมแอบเห็นแกใส่เสื้อในตัวเดียวบ้าง หรือบางทีก็เสื้อคอกระเช้าไม่ใส่ยกทรง

  พี่นาเป็นคนค่อนข้างหน้าตาดี ผิวพรรณออกจะคล้ำไปบ้าง แต่เวลาก็พาเอาความสาวของแกไปพอสมควร
  พี่นามีลูกชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคน อายุราวๆ ยี่สิบกว่า เพราะเรียนจบทำงานกันหมดแล้ว แต่แยกย้ายไปอยู่ที่อื่น

  พี่นาเป็นคนประจวบฯ กลับบ้านทีนึงก็จะมีของมาฝากผม
  สามีเลิกกันไปหลายปี ผมยังแซวแกเล่นเลยว่า อยู่คนเดียวเหงาแย่เลย แกก็ได้แต่หัวเราะ

  เราสองคนสนิทกันมาก บางทีผมก็มานั่งกินข้าวที่ห้องแก จนเรารู้สึกคุ้นเคยกัน เป็นอย่างดี

  วันนั้นวันเสาร์กลางคืน ไฟดับ น้ำก็ไม่มี
  ห้องผมเจ้าของคนเก่าเขามีถังใบใหญ่อยู่ เลยไม่ค่อยเดือดร้อน
  แต่พี่นาแกไม่มีถัง ผมเลยบอกให้แกมาอาบน้ำที่ห้องผม ถึงจะมืดแต่ก็มีไฟจากเทียน

  พี่นาเดินเข้ามาที่ห้อง นุ่งผ้าถุงเคียนที่หน้าอก ผมแอบมองตามแสงเทียนมองดูสะโพกที่กลมกลึง
  น่าแปลกตรงที่ ถึงแกจะมีลูกและอายุมากแล้ว แต่หน้าท้องและตามแขนขายังดูไม่หย่อนยานแบบคนอื่นๆ

  พี่นาอาบน้ำเสร็จ ก็ออกมานั่งคุยกับผม เราเปิดห้องทิ้งไว้ คุยกันไปตั้งนาน
  แกยอมรับกับผมว่า แกกลัวผี ผมก็เลยชวนแกนอนด้วยกัน จนกว่าไฟจะมา

  ตอนแรก ผมบอกให้แกนอนบนเตียงผมนอนพื้น แต่แกบอกว่าให้ผมนอนข้างบนและแกจะไปนอนพื้นเอง
  แต่สรุปก็นอนบนเตียง

  พี่นาบอกว่า “พี่แก่แล้ว เธอคงไม่ปล้ำพี่หรอกนะ”

  เราสองคนหัวเราะแล้วก็นอน แต่ก็นอนไม่หลับ คงเพราะไม่คุ้นเคย
  เราก็นั่งคุยกัน จนเราเคลิ้มๆ หลับไป แกคงจะหลับแล้ว แต่ผมยังงุ่นง่านอยู่
  เตียงก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนัก พอแกหันพลิกมา เข่าแกก็มาโดนตรงนั้นผมพอดี
  ไอ้นั่นของผมแข็งอยู่ในกางเกง เหมือนแกจะไม่รู้เรื่องอะไร นึกว่าขาผมเป็นหมอนข้าง
  แกก็กอดทับขาลงบนไอ้นั่น ของผมพอดี

  ผมจะขยับก็กลัวแกตื่น นึกอยากจะทำอะไรที่อยากทำก็ไม่กล้า ผมนอนเกร็งไปทั้งตัว
  จนผมทนไม่ไหว เอื้อมมือไปจับขาแกที่พาดผมอยู่ ให้เข้ามาแนบใกล้ๆ

  ผมพลิกตัวหันเข้าหาแก ไอ้นั่นของผมก็ไปชนของแกพอดี ผมถูๆ ไปมา ดูแกงึมงำในลำคอ
  ผมดึงกางเกงออกลงนิดนึง ให้ของผมโผล่ออกมา ผมค่อยๆ รูดผ้าถุงแกขึ้นมาให้สูงจนมันพ้นเอวของผม
  ก็ชนกับเส้นขนหยิกละเอียดของแก

  ผมค่อยๆ ถูๆ ไปมา พี่นาก็ทำท่าเหมือนจะตื่นๆ แต่ก็อืออา อยู่ไม่ขาด ผมคิดว่าแกคงฝันดี
  ของผมก็ยังแข็งอยู่อย่างนั้น จนมันสัมผัสถึงความเปียกชื้นที่ตรงส่วนหัว

  ผมเอามือไปลูบของแกดู ปรากฏว่าน้ำเหนียวๆ เยิ้มออกมา
  ผมค่อยๆ กระเถิบลงไปอีกนิดให้พอดีกับมือผมที่ล้วงสอดเข้าไป
  ผมเอานิ้วแหย่เข้าไปในร่องสวาทของพี่นาช้าๆ ดึงเข้าดึงออก จนนิ้วของผมเต็มไปด้วยน้ำลื่นๆ ของแก

  “คุณสมภพ คุณๆ อย่านะ เดี๋ยวใครมาเห็น อืมๆๆ คุณ อย่า ไม่เอา โอวๆๆ คุณ……..”

  ผมจับแกพลิกตัวมาคร่อมผมเอาไว้ เหมือนแกคงกำลังตกอยู่ในภวังค์หรือเคลิ้มไปก็ไม่ทราบ
  แกพลิกตัวคร่อมผมทันที อย่างช้าๆ ไอ้นั่นของผมก็ค่อยๆ ใส่เข้าไปทีละนิดจนสุดโคน

  “คุณสมภพ อูยยๆๆๆ เดี๋ยวลูกตื่น อา….โอวววว………..คุณสมภพ เดี๋ยวลูกตื่นนะ อาๆๆๆ อย่าๆๆๆ อูยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”

  “ว้าย!………..กมล…….อะไรกันนี่…………”

  พี่นาตื่นขึ้นมา มองหน้าผม ในความมืดจะมีก็แสงเทียนบนโต๊ะเท่านั้น
  แต่เอวของผมยังขยับอยู่อย่างไม่หยุด

  “กมล….ทะๆๆ ทำๆๆๆ อะๆๆ ไร………พี่ๆๆ..กมลๆๆ ไม่นะ อย่าๆๆ………………………..”

  พี่นาทำท่าจะลุกขึ้นแต่ผมรั้งตัวเอาไว้และเริ่มโยกเอวเร็วขึ้น ผมหนีบตัวแกไว้แล้วก็พลิกร่างของแกอยู่ด้านล่างทันที
  พี่นายังทำอะไรไม่ถูก ผมก็กระแทกเข้าๆ ออกๆ ต่อไป

  “พี่นา ผมขอนะครับ อา…..อูย……พี่นา อย่าว่าผมเลย …..อา…………………”

  ผมก้มลงดูดเลียหัวนมทั้งสองข้างสลับกันไปมา พี่นาดูเหมือนจะเคลิ้มและคล้อยตาม
  ผมก้มลงไซร้ซอกคอ เอวก็กระแทกต่อไป ผมกำลังจะออกแล้ว ผมเลยพลิกให้พี่นาอยู่ด้านบน
  ดูเหมือนพี่นาจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไร ไม่มีการพูดโต้ตอบ มีแต่เสียงหายใจหนักๆ ของเราสองคน

  “กมล…อา…อูยๆ……..พี่ๆ จะ …จะ…จะ แล้วๆๆๆๆ กมล………………..พี่เสร็จแล้วๆๆๆ………………………..อา……………..”

  3

  พี่นานอนทาบตัวผมอย่างคนหมดแรง
  ผมก็สุดที่จะอดทนต่อไปอีก ดึงออกมารูดอีกสองสามทีก็เสร็จเรียบร้อย

  หลังจากเสร็จสม พี่นาใส่เสื้อผ้ากลับห้อง จนตีสามไฟมา ผมก็หลับไป…

  สิบโมงเช้า ผมอาบน้ำ ในใจคิดถึงแต่เรื่องเมื่อคืน
  พออาบน้ำเสร็จก็ออกไปเคาะห้องพี่นา เคาะอยู่สักพักแกก็เปิดประตูออกมา

  “กมล…. มีอะไรหรือเปล่า”
  “พี่นา ผม…ผมขอเข้าไปนะครับ”

  ผมนั่งลงบนเตียงของแก พี่นานุ่งกระโจมอก แล้วไปนั่งหวีผมที่โต๊ะ
  “พี่ ผมขอโทษนะครับ คือ…เมื่อคืน”

  พี่นาไม่ได้หันมามอง แต่พูดว่า

  “เรื่องมันยังไงกันกมล ทำไมพี่กับกมลถึง…….”
  “พี่ครับ” ผมเดินเข้าไปใกล้ๆ แก
  “ผมขอโทษครับพี่ ผมไม่ได้ตั้งใจ เมื่อคืนพี่นาละเมอเรียกสมภพๆ แล้วก็..แล้วก็…..”
  “เอาล่ะ พี่รู้แล้วหละ พี่คงฝันไป ถ้าพี่อยู่ห้องคงไม่มีเรื่อง พี่ๆๆ…………”

  เราสองคนเงียบกันไปนาน ผมเข้าไปด้านหลังแล้วกอดพี่นาเบาๆ

  “พี่ครับ ผมรับผิดชอบพี่ได้นะครับ ผมทำแล้วกล้ารับ ผมก็มีความสุขกับพี่จริงๆ นะครับ พี่นามีความสุขกับผมหรือเปล่า”
  “พี่ๆ..เอ่อ …กมล พี่ตอบไม่ถูกนะ พี่นึกไม่ถึงเลย ช่างมันแถอะ ไม่เป็นไรหรอกกมล อืม..พี่อาบน้ำก่อนนะ”

  พี่นาเดินเข้าห้องน้ำ เสียงน้ำเปิดดังซู่ๆๆ ผมนั่งรอจนแกอาบเสร็จ

  “อ้าว กมล ไม่ออกไปไหนเหรอ”
  “ไม่หรอกครับ แล้วพี่ล่ะ”
  “ไม่ละ วันนี้วันหยุดพี่อยากอยู่บ้าน”

  ผมแอบมองร่างพี่นา แกเดินไปที่ตู้เสื้อผ้า

  “กมล พี่ จะเปลี่ยนเสื้อผ้า นะ”

  ดูเหมือนพี่นาพูดเหมือนจะให้ผมออกไปนอกห้อง
  แต่ผมทำตรงกันข้ามคือเดินเข้าไปหาแก กอดแกเอาไว้ ปากก็เริ่มซุกไซร้ซอกคอ

  “กมล… อย่า…. พอแล้ว พี่ๆๆ ไม่อยาก……. ไม่เอา…………”

  สองมือผมขยำที่หน้าอกของแกเบาๆ ลูบล้วงไปมาล่างสลับบน
  พี่นาพยายามปิดป้อง แต่ดูเหมือนแกจะห้ามมือและปากผมไม่ได้
  ผมไม่ฟังคำทัดทานใดๆ จากปากของแก

  ร่างของพี่นาตอนนี้อยู่บนเตียงเรียบร้อย
  ผมจับสองแขนของแกรวบขึ้นด้านบน เอาปากคาบผ้านุ่งออก
  พี่นาพยายามดิ้น แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไร เต้านมทั้งสองข้างโผล่ออกมาสั่นไหวไปมา
  พี่นาไม่กล้าร้องดังคงเพราะแกอาย ยิ่งทำให้ผมชะล่าใจ ปากก็ดูดเลียหัวนมสลับกัน

  ถึงมันจะคล้อยไปบ้างตามกาลเวลา พี่นาดูเหมือนจะเริ่มสงบลงบ้างแล้ว
  และดูจะเปลี่ยนเป็นอาการอย่างอื่นเมื่อผมเลียแกไปทั่ว
  จนเมื่อผมปล่อยมือแกแล้วก็ซุกไซร้ไปเรื่อยๆ จนถึงร่องสวาทของแก

  พี่นายอมให้ผมทำแต่โดยดี สิบโมงกว่าๆ แสงแดดลอดเข้ามาในห้อง
  ทำให้ผมมองเห็นร่องสวาทของแกชัดเจน ยิ่งลิ้นของผมสัมผัสกลีบเนื้อมากเท่าไหร่
  พี่นาดูจะยิ่งมีอารมณ์มากขึ้น ผมดูดเลียกินน้ำที่ออกมาอย่างมากมาย
  พี่นาครางเสียงกระเส่า เหมือนเมื่อคืน

  “กมลๆๆๆ อูยๆๆๆ……. อย่าทรมานพี่เลย….อา…พี่ๆๆๆ อาาาาา า……..กมลจ๋า พี่ๆๆๆ ใจจะขาดแล้วววววววววววว……………………
  กมล…………พี่ๆๆ พี่ๆๆๆ….จะๆๆ แล้ว กมลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล………………………………………………………..”

  พี่นา ยกเอวลอยขึ้นจากเตียงตามแรงดูดตรงปุ่มสวาทของผม มือสองข้างขยี้หัวผมจน กระเซิง
  พี่นานอนหมดแรง ดึงผ้ามาปิด เมื่อผมคุกเข่ามองแกที่ปลายเท้า

  “กมลแกล้งพี่นี่นา อูย..ดูซิ ขาสั่นหมดเลย”

  ผมลงไปนอนข้างๆ แก เอามือแกจับของผมบ้าง

  เหมือนกับไม่ต้องพูดอะไรกันมาก พี่นาเลื่อนตัวมาทางผม
  มือขวาประคองท่อนสวาทของผมเอาไว้ ปากของแก็ทำหน้าที่ตามที่แกปรารถนา
  พี่นาดูดอมของผมอย่างที่ผมนึกไปไม่ถึง ยิ่งกว่าสาวหมอนวดเสียอีก พี่นาดูดอมจนมิดคอหอย
  ร่างผมเสียวสะท้าน

  “พี่นา ผมๆ จะออกแล้วนะครับ …พี่….นา……………….ผมๆ….จะๆๆๆๆ……….พี่ พอเถอะครับ อูยยยยยยยยยยย………………….
  พี่ๆๆๆๆ ……………………….พ….อ………พอๆๆ……….พี่ๆๆๆๆๆๆ………………. ผม…..ออก แล้วววววววววว………………..”

  ผมสุดทนกับการดูดของสาวใหญ่วัยสี่สิบกว่าลูกสอง
  ผมมองภาพท่อนสวาทของผมมีน้ำไหลออกมาช้าๆ ผสมกับน้ำลายของพี่นา มันยังไหลออกมาอยู่ เป็นก้อนๆ
  ผมนึกว่าจะเสร็จแล้ว แต่พี่นาก้มลงดูดน้ำที่ไหลออกมาเข้าปาก และเลียที่เลอะอยู่ตาม โคนจนเกลี้ยง
  แถมยังดูดจนผมก้นลอยจากพื้น จนมันแห้งสะอาด

  โอวววว……… พี่นา ผมพูดไม่ออกเลย..

 34. JubLia
  September 23, 2015 at 4:43 pm

  ຄຳເຕືອນ: ເລື່ອງທີຈະກັອບຕໍ່ລົງໄປນີ້ເປັນເລື່ອງແນວຄອບຄົວຊຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນ
  ທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ ແລະກໍ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບຄົນດີມີສິນທຳປະຈຳໃຈທີ່ຮູ້ຈັກຜິດ ຖືກ
  ຊົ່ວ ດີ ແລະເກງກົວຕໍ່ບາບກຳທີ່ຈະນຳສະໜອງໃນພາຍພາກໜ້າ. ກັອບມາໃຫ້ບຸກຄົນທີຍັງ
  ມີຈິດວິນຍານເດຍລະສານສິງໃນຫົວໃຈອ່ານເພື່ອການບັນເທິງເທົ່ານັ້ນ ແລະເມື່ອອ່ານແລ້ວ
  ກໍ່ຢ່າເຮັດຄືເຂົາ ບໍ່ສະນັ້ນເຈົ້າຈະຕົກໝໍ້ນະລົກທັງເປັນເດີ ຊິບອກໃຫ້.

  ການຫຼິ້ນຊູ້ຊູເມຍເຂົາເປັນການກະທຳທີ່ຜິດສິນຂໍ້ມິດສາຈານ ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນການກະທຳ
  ທີ່ຕື່ນເຕັ້ນ ທ້າທ້າຍທັງຜູ່ຊາຍແລະຜູ່ຍິງ. ຄັ້ງທຳອິດທີ່ພີ່ນ້ອງພາເມຍທີ່ໄປແຕ່ງມາຈາກລາວ
  ມາແນະນຳໃຫ້ພວກຂ້ອຍຮູ້ຈັກ ຂ້ອຍເກີດມີແນວຄິດຊົ່ວທັນທີ, ຂ້ອຍມັກທ້າຍລ່າມໆຂອງ
  ສາວເປ້ ມັກຫຼາຍແມ່ນຕອນລາວນຸ່ງສົ້ງ Lee ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍລາວມັກນຸ່ງກະໂປ່ງບານຍາວ
  ມາຮອດເຂົ່າ ຕອນໄປງານດອງຈຶ່ງນຸ່ງຊຸດໂຊເອິກ ຕອນນັ້ນຍິ່ງເປັນຕາສີ້ຫຼາຍ ແລະແນ່ນອນ
  ຂ້ອຍອົດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະບອກສາວເປ້ຄວາມຈິງວ່າລາວເປັນຍິງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມງາມແລະ
  ໜ້າຮັກຫຼາຍ ແລະອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າພີ່ນ້ອງຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຍ້ອງຍໍຊື່ນຊົມໃນຄວາມງາມຂອງ
  ເມຍ ນັບແຕ່ຄືນນັ້ນມາສາວເປ້ຈຶ່ງອ້າແຂນກອດຮັດຂ້ອຍເພື່ອເປັນການທັກທາຍສະບາຍດີ
  ຍາມພົບພໍ້ກັນ. ເວລາມີງານຊຸມແຊວສັງສັນສະຫຼອງວັນເກີດໃຫ້ລູກຫຼານ ກິນເຂົ້າກິນນ້ຳ
  ອິ່ມໜຳສຳລານແລ້ວພວກຜູ່ຊາຍຈະຕັ້ງວົງໄພ້ຕັກເຕ ສ່ວນຜູ່ຍິງກໍ່ມັກຕັ້ງວົງໄພ້ແຕ້ມແດງ
  ແລະຕາມທີ່ເຂົາເວົ້າກັນ ສາວເປ້ເປັນຍິງທີ່ບໍ່ຮຽບຮ້ອຍປານໃດ ນຸ່ງສະຫຼິບສີຫຍັງເຂົາກໍ່ເຫັນ
  ເກືອບໝົດ ບໍ່ເຫັນແຕ່ຂ້ອຍນີ້ລະເພາະມົວແຕ່ຮ່າຍເບຍຮິ່ນຢາຢູ່ຂ້າງນອກເບິ່ງເຂົາຕີໄພຕັກ
  ເຕ ກິນເບຍ 3-4 ປ໋ອງຈຶ່ງເຂົ້າໄປຍ່ຽວເທື່ອນຶ່ງຈຶ່ງບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຫັນຂອງດີ ແຕ່ເຊື່ອວ່າສາວ
  ເປ້ຫີໃຫຍ່ຂວ້ຳໝໍ້ເວລາຍ່າງຕີນຈຶ່ງຈ່າງອອກແນວນັ້ນ.
  ພີ່ນ້ອງພວກຂ້ອຍມັກຊື້ເຮືອນຢູ່ໃກ້ກັນ ແບບວ່າຂີ່ລົດຖີບຫຼືຍ່າງໄປຫາກັນໄດ້ ປະມານນີ້ລະ
  ເພື່ອວ່າມີວຽກມີງານຫຍັງຈຶ່ງໄປມາຫາກັນງ່າຍ. ຍາມເບື່ອຢູ່ເຮືອນ ຜົວສາວເປ້ຈຶ່ງມັກຍ່າງ
  ໄປຫຼິ້ນເຮືອນນ້າໃພ້ ສາວເປ້ພັດເກີດຄວາມຫຶງຫວງຜົວໃສ່ຫຼານສາວນ້າໃພ້ຈຶ່ງນຳໄປດ່າວ່າ
  ສາວຮົວຈົນພໍ່ປູ່ໄປເກ້ຍກ່ອມເອົາຈຶ່ງເຊົາ ເຂົາບໍ່ປາກນຳກັນດົນເຕີບ ເກືອບເປັນປີພຸ້ນຕິເບາະ
  ຈຶ່ງເວົ້ານຳກັນແຕ່ກໍ່ບໍ່ສະໜິດກັນເໝືອນໃນເມື່ອກ່ອນດອກເພາະຜູ່ຍິງເຂົາເຈັບເລິກ ເຈັບດົນ
  ແລະມີໃຈຫຼາຍກ່ວາ ບໍ່ຄືຜູ່ຊາຍ ຕີກັນຈົນນອນກິນນ້ຳເຂົ້າ ຈັບມືຂໍໂທດກັນແລ້ວກໍ່ກິນເບຍ
  ນຳກັນໄດ້ສະບາຍ.
  ຄວາມຝັນຂອງຂ້ອຍໄດ້ກາຍມາເປັນຄວາມຈິງໃນເຊົ້າວັນອາທິດ, ສາວເປ້ມາເປັນເກມທີ່ລູກ
  ຊາຍນ້ອຍລືມເອົາເມືອຕອນມາຫຼິ້ນກັບຫຼານຂ້ອຍສອງມື້ກ່ອນ. ຂ້ອຍນຸ່ງສົ້ງກິລາຍົກນ້ຳໜັກ
  ຢູ່ຫຼັງ ໄດ້ຍິນສຽງລົດບັກນະແລ່ນເຂົ້າມາຈອດຢູ່ໜ້າບ້ານແຕ່ແປກໃຈທີ່ມັນບໍ່ເຂົ້າທາງປະຕູ
  ຂ້າງເຮືອນເໝືອນທຸກເທື່ອທີ່ມັນມາຫາຂ້ອຍ ຈຶ່ງຍ່າງເຂົ້າໄປເປີດປະຕູໜ້າບ້ານໃຫ້ຈຶ່ງເຫັນ
  ສາວເປ້ຢືນຍິ້ມແປ້ນຢູ່ໜ້າບ້ານ ກວາດສາຍຕາເບິ່ງຫຸ່ນຂ້ອຍແບບຕື່ນເຕັ້ນເພາະນີ້ແມ່ນເທື່ອ
  ທຳອິດທີ່ເຫັນຂ້ອຍປະໂຕໂຊກ້າມ. “ຫຼິ້ນໂຕປານນັ້ນພຸ້ນຫວາ?” ສາວເປ້ເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍ
  ບອກວ່າຈັກນ່ອຍເຄື່ອງນຸ່ງງາມໆຂອງເຈົ້າຊິເໝັນເຫື່ອຂ້ອຍ ຕອນລາວອ້າແຂນຊິກອດທັກທາຍ
  ເໝືອນລາວເຄີຍເຮັດທຸກເທື່ອທີ່ພົບຂ້ອຍ, ເມື່ອສາວເປ້ຕອບວ່າເຄື່ອງເໝັນຊັກໄດ້ ຂ້ອຍຈຶ່ງອ້າ
  ແຂນກອດລາວ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຍອມປ່ອຍ ເລື່ອນມືລົງໄປລູບໄລ້ທ້າຍລ່າມໆໃນຂະນະທີ່ຈູບສົບຈູບ
  ປາກກັບລາວ. ສາວເປ້ທຳທ່າຂັດຂືນເລັກນ້ອຍຕາມປະສາຜູ່ຍິງທົ່ວໄປ ຄັນຊິໃຫ້ໂລດກໍ່ຢ້ານ
  ຂ້ອຍຕີລາຄາວ່າງ່າຍເກີນໄປ, ເຖິງວ່າສາວເປ້ຈະມີລູກສາມແລ້ວ ແຕ່ຂອງລາວຍັງຟິດດີຢູ່ແຕ່
  ນົມຍານແຫຼວຫຼາຍເພາະປ້ອນລູກປ້ອນຜົວຫຼາຍ. ໃສ່ຖ່າຢືນ ແຈທາງເຂົ້າຫ້ອງອ້າຍເຂີຍໂລດ
  ລະ ຖ້າຈະແກ່ເຂົ້າຫ້ອງນອນຂ້ອຍກໍ່ຢ້ານບໍ່ທັນການ ເຮັດແລ້ວດົນເຕີບເພິ່ນຈຶ່ງມາແຕ່ຕະຫຼາດ.
  ຈາກມື້ນັ້ນມາ, ສາວເປ້ຈະພາລູກຊາຍມາຫຼິ້ນນຳຫຼານຂ້ອຍເລື້ອຍ ສ່ວນລາວເອງກໍ່ເຂົ້າມາຫຼິ້ນ
  ໂຄຍຂ້ອຍໃນຫ້ອງສົມໃຈແລ້ວຈຶ່ງພາລູກຊາຍກັບບ້ານ.

  มา เล่าประสบการณ์ให้อ่านแก้เงี่ยนกันหน่อย ใครเคยเห็นแฟนคนอื่นแล้วรู้สึกอยากกระแทกดุ้นเอ็นใส่หอยแฟนของเขากันมั้ง ความตื่นเต้นที่ลุ้นทะลัก หัวใจเต้นแรงต้องทำอะไรแบบแอบซ้อนๆ ไม่ใช่แค่ผู้ชายหลอกนะที่ชอบนะ ความท้าท้ายแบบนี้ ผมว่าก็คงมีผู้หญิงหลายท่านที่ชอบ ผมว่ามันก็คงให้ความรู้สึกไม่ต่างจากได้ฟันสาวแรกรุ่นหรอกครับ งั้นมาเริ่มกันเลย ผมชื่อบอล ยังไม่มีหีเป็นของตัวเอง ผมอายุ 29 ทำงานที่บริษัทเอกชนเล็กๆแห่งหนึ่งในชลบุรี ที่ทำงานจะมีสาวคนหนึ่งที่แอบเอามาฝันว่าได้เย็ดน้ำแตกอยู่หลายครั้ง เธอชื่อเป้ อายุ 24 ปี เป็นคนขาว หน้าตาสะสวย น่ารัก แถมนมใหญ่อีกต่างหาก และเวลาเป้พูดด้วยผมรู้ได้โดยสัญชาตญาณของความเป็นเสือผู้หญิงเลยว่าเป้เป็น คนเจ้าชู้แน่นอน เพราะชอบเล่นหูเล่นตาเวลาพูดด้วย แต่น่าเสียดายที่เธอมีผัวแล้ว ผมมักจะไปติดต่องานกับเป้อยู่บ่อยๆ เพราะแกทำงานฝ่ายธุรการ ผมทำงานประสานงาน จะคุยกันบ่อยมากๆ แถมมักพูดเรื่องสองแง่สองง่ามกับเธอตลอดและจะแอบมองนมเป้อยู่เสมอเพราะเธอ ชอบใส่เสื้อคอเว้าลึกๆมาทำงาน เวลาก้มหรือทำไรไม่ค่อยจะระวัง จะได้เห็นของดีตลอด
  จนมาถึงวันที่ความฝันผมเกือบเป็นจริงครับ วันนั้นมันเป็นวันอาทิตย์ ผมลืมมือถือที่ทำงานเลยต้องมาเอา พอดีตรงกับวันที่เป้แกต้องมาทำโอทีพอดี วันนั้นฝนตกหนักมาก ผมเห็นห้องธุรการเปิดไฟอยู่ เลยเปิดเข้าไปดู เห็นแกกำลังเอาผ้าขนหนูเล็กๆ เช็ดผมอยู่ที่โต๊ะ ผมก็เลยถามแกว่า “วันนี้นายยะ(ผัวของเป้)ไม่มาส่งเหรอครับ” แกก็บอกว่า “พี่ยะแกไปส่งสินค้าต่างจังหวัดหลายวัน เป้เลยต้องนั่งรถมอไซค์รับจ้างมา ดูสิ เปียกหมดเลย” ผมก็ถามอีก “วันนี้มีคนมาทำโอกี่คนเนี่ย” “มีเป้คนเดียวเนี่ยแหล่ะ แล้วพี่บอลมาทำไมเนี่ยโอก็ไม่ได้” “ก็มาเอามือถือลืมไว้ครับ” ผมเดินเข้ามาที่โต๊ะแกแล้วก็แกล้งถามเรื่องงานถามโน่น ถามนี่ ตาก็แอบมองร่องนมไปด้วย เป้าตุงเลยบอกได้เลยว่าเงี่ยนมากตอนนั้น แกก็หันหลังกลับไปพิมพ์คอมที่โต๊ะด้านหลังได้สักพัก แกก็วานให้ดูคอมให้ครับ แกเปิดงานไม่ได้ (ผมมีความรู้ด้านคอมบ้างครับ) ผมก็เดินไปดูให้ในลักษณะค่อมแกจากด้านหลังมือหนึ่งก็จับตัวซีพียู ที่วางอยู่บนโต๊ะ อีกมือจับเม้าท์ขยับไปมา ตอนนั้นยอมรับว่าผมมีอารมณ์มากอย่างบอกไม่ถูกเลยครับ เป้างี้ตุงมากๆ หน้าผมร้อนนิดๆแล้ว ผมค่อยๆเอาเป้าที่ตุงๆแตะที่หลังเป้แบบว่าไม่ตั้งใจ แกสะดุ้งนิดหนึ่งแต่แกก็ไม่ว่าไร ผมก็ทำเป็นพูดไปเรื่อย มือก็ขยับเมาท์ไปมา สักพักเห็นแกไม่ว่าไรผมก็ขยับเข้าที่ละนิดจนชิดแนบแผ่นหลังแก แกตัวแข็งเลยครับ กลัวก็กลัวว่าแกจะโวยวาย ผมเลยถามแกว่า “นายยะไปทำงานกี่วันแล้วเนี่ย” “อาทิตย์ได้แล้วนะ” แกตอบแบบปกติ “อย่างนี้ก็เหงาเลยสิ ไม่ได้ทำการบ้าน” ผมหัวเราะเบาๆกลบเกลื่อน “บ้า..” แล้วแกก็เงียบไป ผมได้ทีก็ขยับเอวชิดเข้าไปอีกแล้วขยับขึ้นลงเบาๆ และก้มลงจนไปถึงคอเป้ผมดมที่ผมเธอ แต่เธอไม่ว่าไรเลยครับ ผมเอามือจับที่ไหล่แกทั้งสองข้างเบาๆ แล้วก็ค่อยเลื่อนลงเรื่อยๆๆ จนถึงนมแก สุดยอดครับนิ่มมือมาก ผมบีบเค้นอยู่สักพักแกก็ยังให้ผมจับและเคล้นอยู่อย่างนั้นครับ ผมเลยไซร้ที่ซอกคอของเป้ เธอเอียงคอให้แต่ยังทำท่าพิมพ์คอมอยู่ ผมเลยงัดเอามังกรผมออกมา และจับมือเป้มากำมังกรผมไว้แกก็จับแบบคนรู้งาน ปากแกกำลังจะอมหัวมังกรผม โทรศัพท์แกดังขึ้นพอดีครับ “พี่ยะ!” แกตกใจเพราะแกจำเสียงเรียกเข้าได้ว่าเป็นของผัวแก แกรีบคว้าเอาโทรศัพท์มารับและเดินไปข้างนอก ผมงี้เสียดายกำลังเสียวเลยครับ ผมกะว่าถ้ามาจะเย็ดให้ได้เลย แต่พอดีผู้จัดการบริษัทดันมาซะนี่ ผมยิ่งหมดอารมณ์เลย ผู้จัดการจึงชวนว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดแกจะเลี้ยงสมาชิกบริษัททุกคน ถ้ารวมทั้งผู้ชายแล้วผู้หญิง ก็หน้าเกือบ 30 คนได้ ผมเลยบอกว่าครับตกลง และผู้จัดการก็พาผมไปทานข้าวเพราะว่าแกยังไม่ทานด็ไม่ได้เจอเป้ก่อนเลย พอมาอีกวันเป้คุยกับผมปกติครับโดยไม่พูดถึงเรื่องเมื่อวานเลย ผู้จัดการจึงชวนทุกคนในบริษัทไปหมด แต่ไปจริงๆ ก็ 16 คนรวมผู้จัดการด้วย เป็นผู้หญิงซะ12 คน ผู้ชาย 4 คน หนึ่งในนั้นน้องเป้ก็ไปด้วย ผู้จัดการโทรจองโต๊ะที่ผับให้แล้ว พอถึงเวลาผมก็เอารถส่วนตัวไป ส่วนเป้มากับเพื่อนของเธอ ทุกคนแต่งตัวกันแบบเต็มที่แบบไม่ยอมน้อยหน้ากันเลย ส่วนผมนะเห็นพวกพนักงานหญิงแต่งชุดแล้วเสียวสุดๆๆ ใส่กระโปร่งสั้น ขาขาวเรียว สวย น่าเอาลิ้นลงไปเลียที่ขาของพวกสาวๆจริงๆ เป้ ใส่กระโปร่งบานๆยาวเกือบถึงหัวเข่า เสื้อสีขาวรัดรูปผมเกรงว่าน้องเป้จะไม่ได้นั่งใกล้ผม ผมเลยเป็นคนเลื่อนเก้าอี้ให้เป้เอง พอนั่งลงผมก็ถามเป้ว่า นายยะไม่หวงหรอถึงให้มาคนเดียวน่ะ เธอก็บอกว่า พรุ่งนี้เย็นถึงจะกลับเพราะจะรับสินค้าจากท่าเรือมาด้วย ผมก็ยิ่งได้ใจซิครับ ผมบริการน้องเป้ราวกับว่าผมเป็นเจ้าของเธอซะอย่างงั้น เราก็มีหน้าที่กินกันอย่างเดียว พอซักประมาณ 5 ทุ่มได้ ทุกคนก็เริ่มเมา ยืนเต้นกันสนุกสนาน วันนั้นคนเยอะมากขนาดที่เดินยังไม่มีเลย ผมก็ยืนเต้นด้วยความสนุกพอมีดีกรี ผมก็ยิ่งมีอารมณ์ เลยทำให้ความคิดเหี้ยๆของผมมันออกมา คิดไปเลยว่าเสี่ยงก็เสี่ยงว่ะ อย่างไงเต็มที่ก็แกล้งเมาไปเลย ผมก็เลยยืนเต้นแบบไม่ยกมือขึ้น มือผมก็โดนโคนขา เป้บ้างโดนก้นบ้าง เป้ก็ยังเต้นแบบไม่สนใจอะไร แต่ผมกลับรู้สึกว่า เป้กลับมายืนเต้นใกล้ๆผมมากกว่าเดิม แล้วก็ยืนเต้นแบบช้าลงเหมือนจงใจให้ผมได้ทำอะไรมากกว่านั้น ผู้จัดการและพนักงานทุกคนก็แต้นอยู่กันอย่างสนุกสนาน
  ทั้งเมา ส่วนผมก็เมาได้ที่เหมือนกัน ในเมื่อความเมาเข้าครอบนำ ความเงี่ยนชักจูง ผมก็เลยเอามือลูบที่ต้นขา เป้ซะเลย เป้ก็ไม่โวยวายอะไร ผมนะเต้นไปด้วยมองซ้ายมองขวาไปด้วย มือก็ลูบที่ต้นขา เป้ ขาเป้ เนียนจริงๆคราวนี้ผมเปลี่ยนเป็นเอามือจับที่ก้นแล้วล้วงเข้าในกระโปร่งแล้ว จบที่ขาอ่อนด้านในหว่างขา ต้องยอมรับจริงๆตอนนั้นหูผมอือ ใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยก็ว่าได้ ผมเอามือดันขึ้นสูงเพื่อให้นิ้วโป้งได้สัมผัสกับหอยของเป้ พอนิ้วโป้งได้สัมผัสน้องหอยแล้วผมก็เริ่มบด ช้าๆ ตาก็ยังคงมองความเป็นไปรอบๆตัว แต่ผมว่าตอนนี้คงไม่มีใครสนผมหลอกเพราะทุกคนมันเต็มที่ แล้วก็เบียดเสียดกันสุดๆ ผมบอกจริงๆว่าตอนนี้ดุ้นสากของผมนะแข็งเป็นหินแล้ว คราวนี้ผมก็เริ่มเอานิ้วชี้ แหวกกางเกงใน เป้ทำท่าจะบิดตัวหนี้ ผมก็เลยหยุด แล้วก็กลับมาลูบขาเหมือนเดิม แล้วก็ค่อยๆเอานิ้วไชเข้าที่กางเกงในให้ได้ เป้ก็ยืนเฉยจนนิ้วผมเหมือนโดนอะไรแฉะๆ เป้ คงเงี่ยนเหมือนกัน ผมก็เลยวางแผนจะซอย เป้ ให้ได้ตอนนี้เลย เพราะถ้าใกล้เวลากลับบ้านก็มีเปอร์เซ็นสูงที่จะอด แล้วก็คิดได้ ผมก็เลยทำเป็นคุยกับ เป้ ผมก็แอบกระซิบบอกให้

  3

  เป้เดินไปห้องน้ำ ซักพักเป้ก็เดินไปบอกเพื่อนๆเธอว่าจะไปห้องน้ำ พอเป้เดินไปผมก็ทำเป็นเดินไปเข้าห้องน้ำบ้าง คนเบียดกันมาก กว่าจะตามเป้ทัน ก็เกือบถึงหน้าห้องน้ำแล้ว พอถึงตัวเป้ ผมก็บอกให้เป้ เดินตามผมออกไปข้างนอกร้าน ผนนะทำเป็นคุยโทรศัพ เป้ก็แกล้งคุยโทรศัพเหมือนกัน พอถึงหน้าร้านผมก็เดินหาทำเล มุมที่ไม่มีคน เดินไปดูที่จอดรถ มันก็มีแต่รถจอดเต็มไปหมด พอดีรถผมจอดอยู่มุมมืดๆ และรถผมเป็นรถกระบะแต่ใส่หลังคาแครี่บอยมีเบาะนุ่มสบาย ผมก็เลยเดินไปหา เป้ แล้วก็พยักหน้าให้เป้ ผมก็เดินมาเปิดท้ายรถไว้และสตาร์ทเครื่องยนต์และเปิดแอร์ตัวหลังแครี่บอย และล๊อกประตูด้านหน้าไว้ เป้ก็เดินมา ผมก็หลบเข้าที่มุมมืด เป้ก็เดินมาหยุดที่มุมมืด ผมมองไปที่หน้าร้านไม่มีคนมองมาทางเราเลย ผมเลยจับมือเป้เข้ามาที่หลังรถ พอเข้าไปแล้วผมก็ปิดท้ายรถ ผมก็กอดเป้นั่งลงแล้วหนอนหงายเอาหน้ามาทางผม ตอนนั้นผมไม่พูดพล่ามอะไร รีบถอดกางเกงตัวเองเข้าไปทาบตัวเป้ปากประกบปากลิ้นพันกันอุตลุดเลย มือผมทั้งบีบนม ถลกกระโปรงเป้ขึ้นเขี่ยแตด เป้คราง ฮื่อ ๆ ๆ หายใจฟืดฟาดๆ เวลาเขี่ยแตดเป้ ยกก้นลอยโด่งสู้มือ เราดูดลิ้นกันเหมือนตายอดตายอยากจริงๆครับตอนนั้น บางทีเป้ก็ขึ้นมาอยู่ข้างบน ผมถอดเสื้อผ้าเป้ออกจนหมด ผมกับเป้สลับกันอยู่ข้างบนจนเสื้อกันฝนที่ปูไว้มันไปอยู่ที่ปลายตีน ตอนนั้นไม่สนใจคนรอบข้างเลยครับ ผมดูดลิ้นเป้จนหนำใจแล้ว ก็เลื่อนมาดูดนมบ้าง ควยผมก็เอาสีๆกับแตดเป้ไป ไฟจากด้านนอกส่งเข้ามาก็ทำให้เห็นใบหน้าสะสวยของเป้ เป้หลับตาปี๋เลย ปากก็ร้อง ซู๊ดดด อ่ะ อ่ะ อ่ะ บางทีก็บอกว่า ผัวจ๋า เมียเสียวววนะ ซีดดด ผมทำไปเรื่อยๆจนเป้บอกว่า เย็ดเป้เหอะ เร็วๆ เป้ไม่ไหวแล้ว ผมบอกเป้ว่า ขอผมกินน้ำหีเป้ก่อนได้มั๊ย เป้บอกว่า จะทำอะไรก็รีบๆทำ ผมเลื่อนหน้าลงมาที่หว่างขา ตวัดลิ้นเลียแตดเป้ก่อน แล้วดุนลิ้นเข้าไปในรูหี สลับกัน บางทีก็ลากลิ้นแรงจากรูตูดจนถึงแตด เป้กระดกก้นลอยขึ้นมาเลย ปากแกก็ร้อง ซูดดดด ดด ทำไม่ถึง 5 นาทีหรอก แล้วเป้จับหัวผมไว้แล้วดึงออกจากหว่างขา บอกว่า เป้ไม่ไหวแล้ว เย็ดเป้เถอะ เร็วๆ ๆ ๆ แกดึงหัวผมขึ้นไปข้างบน ขาก็ตะกุยลงมาเกี่ยวเอวผมไว้ เป้เสือกตัวลงมาให้หีแกอยู่ใกล้กับเอวผม ผมจึงจับควยยัดเข้าไป มันเข้าไปง่ายมากเลย เพราะน้ำเป้มันเปียกเต็มง่ามขา ผมโยกเอวเข้าๆออกแป๊บนึง ก็จับขาขวาเป้ไพล่ไปทางซ้าย เป้เลยอยู่กึ่งๆนอนตะแคงซ้าย โห ท่านี้มันเข้าไปลึกดีนะหอยตัวนี้ก็น้ำเยอะเหลือเกิน ดุ้นสากค่อยๆเข้าเป้ก็เอามือมาเกี่ยวคอผมไว้ ผมก็ดันบั่นเอวให้ดุ้นสากของผมมันเข้าไปให้ได้ลึกที่สุด ต้องบอกว่า อารมณ์ตอนนั้นมันสุดยอดจริงคุ้นสากเข้าจนมิดลำ ผมค่อยๆดึงออก แล้วเสียบเข้าไปใหม่ หอย เป้ฟิตดีผมเลยเล่น สโตกยาวแล้วก็เร็ว ผมกระซิบข้างหู เป้ว่า หีฟิตดีจัง น้ำหีก็แยอะอยากเย็ด หีเป้มาตั้งนานแล้วเป้หายใจแบบขาดๆหายๆแล้วแกร่งตัวทุบที่หลังผมไปหลายที่ ตัว เป้ เกร็งตัวแล้วก็กระตุกๆผมก็ซอยแบบสุดชีวิตเสียงควยแหวกเข้าไปในหีที่มีน้ำ เงียนทะลักเสียงกระแทก ดัง ปับ ปั๊บ ปั๊บๆ เวลาผมเสียบเอวเข้าไป เป้หน้าสะบัดไปสะบัดมา คราง อ๊า อ๊า อ๊า ผมสอยไม่ถึง 20 ที เป้ก็กระตุกยึกๆๆ กัดฟันกรอดๆ รู้แล้วล่ะว่าเป้เสร็จแล้ว ผมเลยจับเป้ให้นอนคว่ำหน้าจับก้นใหญ่ๆของแกยกลอยขึ้นมาหน่อยหนี่งแล้วเสียบ ควยเข้าไป เป้ร้อง อุ๊ย บอกว่า ชนมดลูกเลย ผมรู้ว่าอย่างนี้รู้สึกเสียวควยมาก
  ผมซอยท่านี้ถี่ยิบจนน้ำใกล้แตก แล้วเปลี่ยนมาเป็นท่านอนแบบเบสิก บอกเป้ว่า เป้ผมจะแตกแล้วเป้เป็นไงบ้าง เป้บอกว่า รอเมียด้วยนะ แตกพร้อมกันนะผัวจ๋า อูยยยย ผมซอยรัวยึกๆๆๆ เป้งี้เห็นตัวเกร็ง กัดฟัด ไม่หายใจเลย น้ำผมออกมาเยอะมากเลย เป้ไม่ต้องพูดถึง นอนหายใจฟืดๆๆหน้าซบเบาะนุ่มๆเลย เรานอนกอดกันซักพักแล้วก็รีบแต่งตัว ผมก็หันไปมองที่ร้านยังไม่มีคนเหมือนเดิมผมก็วิ่งออกมาก่อน เป้ก็เดินออกตามมา ผมให้เป้เดินกลับไปที่ร้านก่อน รอเกือบ 10นาทีผมก็เดินเข้าร้านไปหาพวกเพื่อนที่โต๊ะยังเห็นเพื่อนๆเต้นกันอย่างสนุก สนาน ผมยืนเต้นแล้วผู้จัดการผมก็เดินมาถามว่าไปไหนมา ผมเลยบอกว่าไปซื้อบุหรี่ข้างนอกมาข้างในมันแพง ผมก็นั่งที่เดิมเป้ก็ที่เดิมแต่เราก็ทำเป็นไม่สนใจกัน จนถึงเวลากลับ เป้ก็กลับบ้านพร้อมเพื่อนเธอ ผมก็กลับบ้านผม โดยก่อนกลับผมก็บอกเป้ว่า หวังว่าเราคงได้สนุกกันนอีกนะ เธอก็ยกมือขึ้น ทำสัญลักษณ์ว่า โอเค ให้ผม เลยกลับบ้านไป หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา ถ้าผัวเป้ต้องไปส่งสินค้าต่างจังหวัดผมจะชวนเป้ไปเที่ยวกลางคืนทุกครั้งแต่ เป็นต่างจังหวัด ผมชอบพาเป้ไปร้องคาราโอเกะโดยเลือกห้องที่เป็นส่วนตัว ไม่นั่งร้องแบบที่สลับไมค์กันร้องตามโต๊ะ พอตี 2 ร้านปิดก็ไปเปิดห้องตามอพาร์ตเมนท์ที่เช่าแบบรายวันเย็ดกันจนสว่าง มันเอาได้เต็มที่ดีครับ เวลาเป้ครางก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาได้ยิน ผมไม่พาเป้ไปเย็ดที่ห้องผมแน่นอน เป้กับผมลักลอบเอากันอยู่บ่อยครั้งหรือเวลาที่บริษัทมีงานเลี้ยงผมต้องพาเป้ ไปต่อที่ม่านรูดมั่ง หรือเปลี่ยนบรรยากาศเที่ท้ายรถผมมั่ง ผมทำงานที่นั่นก็หลายปี ก็ย้ายมาทำงานมาที่ต่างจังหวัดก็ใกล้ๆ กันแหล่ะครับ นั่งรถประมาณชั่วโมงเดียวก็ถึง นัดกับเจอกับเป้ที่ตัวจังหวัดที่ผมทำงาน ส่วนผมพอไปถึงก็เปิดห้องรอเป้เลยครับ แต่ต้องเปลี่ยนเวลาจากที่เจอกันกลางคืน ก็เปลี่ยนมาเป็นกลางวันบ้าง เพราะถ้าวันใหนเลิกงานก่อนเที่ยง เพราะจะต้องไปติดต่องานเป้จะมาหาผมทุกครั้ง วันไหนไม่ได้ทำงานตอนเช้าเป้ก็จะรีบมาแต่เช้า และเที่ยงๆก็ไปทำงาน ทุกวันนี้ก็ยังเทียวไปเทียวมาอยู่ ตอนนี้เวลาเอากันเป้จะครางเรียกผมว่า ผัว ทุกครั้งเลยครับ เพราะมันได้อารมณ์ดี เพราะเวลาอยู่โรงแรม เราเอากัน2 -3 ครั้งเป็นอย่างน้อย จนทุกวันนี้ ผมติดใจในรสหี น้องเป้จริงๆ จนไม่อยากมีเมียเลย เพราะน้องเป้ก็เหมือนเมียผมอยู่แล้วนิครับ อยากได้ที่ใหน หรือเมื่อใหร่ก็ได้ หลบๆ ซ่อนๆ เอาของเขาอย่านี้ มันดีจริงๆครับ

 35. ๋JubLia
  October 10, 2015 at 7:28 pm

  ເອື້ອຍ Anne ເປັນຄົນງາມ ຜິວຂາວ ກົ້ນຜາຍ ນົມໃຫຍ່ ນຸ່ງຫຍັງກໍ່ເປັນຕາເບິ່ງ
  ເປັນຕາແຍງ, ຂ້ອຍມັກຕອນລາວນຸ່ງສົ້ງຢີນລີ ກົກຂາສ້ວຍຄືເຫຼົາເອົາ ທ້າຍກໍ່ໜ້າ
  ຈັບໜ້າລູບ ຍາມກົ້ມເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ກໍ່ໂຊເຕົ້ານົມຂາວຈູ່ນພູ່ນ ຂາວຈົນເກືອບເຫັນ
  ເສັ້ນເລືອດ ຖ້າບໍ່ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນບັງໄວ້ຄົງເຫັນຫົວນົມສີນ້ຳຕານຢູ່ປາຍເຕົ້າແຕ່ລາວ
  ບໍ່ເຄີຍປະເສື້ອຊ້ອນດອກຖ້າເປັນມື້ເວັນເພາະຢ້ານນັບເງິນບໍ່ທັນ ຂະໜາດນຸ່ງຮອງ
  ເສື້ອແທັງທັອບໄວ້ຊ່ຳນີ້ກໍ່ຍັງໃຫ້ໃຫ້ລູກຄ້າຊາຍຈ່າຍເງິນເກີນລາຄາຈົນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້
  ລູກຊາຍແລ່ນໄປສົ່ງຄືນໃຫ້ເຂົາ.
  ຖ້າຈະໄລ່ໄລກົ້ນໃສ່ກັນແມ່ນບໍ່ຖືກກັນດອກ ແຕ່ເອື້ອຍແອນເປັນຄົນບ້ານດຽວກັນ
  ເມື່ອໜີຈາກບ້ານຈາກເມືອງມາແບບນີ້ກໍ່ຮັກແພງກັນຄືເປັນພີ່ນ້ອງກັນ, ຕອນຜົວ
  ລາວຍັງມີຊີວິດຢູ່ ລາວມັກເອີ້ນຂ້ອຍໄປແກ້ມເປັນໝູ່ລາວຖ້າຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ໄປໃສ ຖ້າ
  ມີບ່ອນໄປລາວກໍ່ນັ່ງແກ້ມແຍງເມຍແຍງລູກຕາມປະສາພໍ່ລູກພໍ່ເມຍ ລາວກໍ່ມັກເວົ້າ
  ຢອກ Peggy ໃສ່ຂ້ອຍແຕ່ອີ່ແປັກມັກຕອບພໍ່ມັນວ່າ ບໍ່ເອົາດອກບໍ່ມັກຄົນຂີ້ເຫຼົ້າ
  ເຊົາກິນເຫຼົ້າກ່ອນຈຶ່ງມາຈີບຂ້ອຍ. ຫຼັງຈາກຜົວຕາຍກໍ່ມີອ້າຍນຶ່ງມາຈີບເອື້ອຍຈັນແຕ່
  ບັກ Tony ບໍ່ມັກນິໃສອ້າຍນັ້ນ ຫຼືຈະເບິ່ງອີກແງ່ນຶ່ງກໍ່ແມ່ນຫວງແມ່ຫັ້ນລະຈຶ່ງບໍ່ເປີດ
  ໂອກາດໃຫ້ແມ່ມັນໄປໃສມາໃສກັບອ້າຍນັ້ນຕາມລຳພັງສອງຕໍ່ສອງ ອ້າຍນັ້ນໝົດ
  ຄວາມອົດທົນກໍ່ເລີຍເປີດອາດຫຼາດ. “ຢາກນອນນຳແມ່ກູລ້າໆ ຕີນກູນີ້ !” ບັກໂທນີ
  ເວົ້າຂຶ້ນທັງໆທີ່ມັນກິນເບຍບໍ່ທັນໝົດຈອກທີນຶ່ງເທື່ອ, ຖ້າຈະເວົ້າໄປແລ້ວ ອ້າຍນັ້ນກໍ່
  ຂີ້ໜຽວໂພດ ມາຫາຈີບເອື້ອຍຈັນແຕ່ລະເທື່ອ ບໍ່ເຄີຍຊື້ເຄື່ອງດື່ມຂອງເມົາມາຕ້ອນ
  ບັກໂທນີຈັກເທື່ອ ກໍ່ຮູ້ວ່າກິນເຫຼົ້າເມົາຢາມັນບໍ່ດີ ມັນຜິດສິນ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງເອົາໃຈລູກເຕົ້າ
  ເຂົາກ່ອນລະ ຄືເຂົ້າເວົ້າກັນຫັ້ນນະ Love me love my dog ເນາະ ໄດ້ເປັນພໍ່
  ເຂົາແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍບອກຄ່ອຍເຕືອນເອົາ. “ກູກໍ່ບໍ່ໄດ້ຄິດຢາກຜົວດອກ ບັກໜ້າໜອນ
  ລູກກູກໍ່ໃຫຍ່ແລ້ວ ຊິເອົາມາຂ້ອງຮູຂີ້ກູຫຍັງເດ໋ !” ເອື້ອຍແອນອັດຂ້ອຍເມື່ອຂ້ອຍ
  ເວົ້າຢອກລາວໃສ່ອ້າຍນັ້ນ. ຂ້ອຍຢາກກັອບລົງຕໍ່ແຕ່ນາທີຈະໃກ້ຈະໝົດແລ້ວ ເຈົ້າ
  ເອຂົ້າໄປອ່ານຕໍ່ຢູ່ລິ້ງນີ້ເດີ
  sexstorythai.org/index.php?topic=15642.0

 36. Humana
  October 23, 2015 at 5:47 pm


  ຜູ່ສາວໃນບ້ານກໍ່ມີຫຼາຍຄົນທີ່ງາມເປັນຕາຟັກ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ໃກ້ຊິດ
  ກັບເຂົາຫຼາຍພໍທີ່ຈະໄດ້ຕ້ອງໄດ້ຊູນໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ໄວລຸ້ນຕ້ອງການຢາກເຮັດ
  ຢາກລອງ ຕອນໄປອອກແຮງງານລວມກໍ່ເວົ້າລົມກັບເຂົາແບບທຳມະດາ ບໍ່ກ້າ
  ລົມແບບລັກສະນະຊູ້ສາວດອກຢ້ານຖືກຕຳນິສ່ອງແສງວ່າມີແນວຄິດໄພສັງຄົມ
  ກໍ່ເລີຍໄດ້ແຕ່ແຍງຄວາມງາມນອກຜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້່ນເວລາມີໂອກາດ.
  ຊີວິດບັນເທິງຂອງຊາວໜຸ່ມໃນບ້ານແມ່ນການຝຶກຊ້ອມສິນລະປະວັນນະຄະດີ
  ຟ້ອນລຳວົງສາມັກຄີສະຫຼອງຜົນງານທີ່ສະຫຼຸບໃນແຕ່ລະເດືອນ ແລະເບິ່ງຮູບ
  ເງົາທີ່ເປັນເອົາມາສາຍໃນເບິ່ງທຸກໆ 6 ເດືອນ. ຂ້ອຍ ແລະນ້ອງສາວສອງຄົນ
  ກໍ່ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງເຂົ້າໃນໜ່ວຍວັນນະຄະດີຂອງຈຸ ຖ້າມີງານສະຫຼອງວັນສຳຄັນ
  ຈຶ່ງໄດ້ໄປຝຶກຊ້ອມນຳເພິ່ນ ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ເພິ່ນມີງານສະຫຼອງເລື້ອຍເພາະຈະມີ
  ໂອກາດໄດ້ແຍງສາວສິນລະປະເມືອງ ສາວໃນເມືອງງາມກ່ວາສາວໃນບ້ານ
  ການນຸ່ງຖືກໍ່ທັນສະໃໝເຫັນຮູບຊົງເຮືອນຮ່າງເໝືອນນາງແບບໃນປຶ້ມ 911
  ທີ່ເຂົາຂຸດຂຸມຝັງເຊື່ອງໄວ້ຂ້າງຄອກໝູ ພໍ່ບອກໃຫ້ຈູດຖິ້ມແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຈູດ ເອົາໄວ້
  ລັກຝຶກແອບອ່ານກັບນ້ອງສາວຍາມພໍ່ແມ່ໄປລົງພື້ນຖານຢູ່ຂົນຂວາຍຊາວໜຸ່ມ
  ໃນເຂດສັດຕູເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຂົ້າມາຮ່ວມຂະບວນການ.
  ຄືນນັ້ນ ເລີກລວມສະຫຼຸບຜົນງານປະຈຳອາທິດແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ຍ່າງໄປຮັບນ້ອງສາວ
  ຢູ່ອາຄານເລກ5, ອາທິດນຶ່ງເພິ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ອອກມາຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວເທື່ອ
  ນຶ່ງ ແລງວັນອາທິດຈຶ່ງກັບເຂົ້າຫໍພັກ. “ໄດ້ຍິນນ້ອງສອງເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າອ້າຍພົບ
  ເຫັນປື້ມລູກມືຈັກກະພັດ, ແມ່ນແທ້ບໍ?” ຂ້ອຍຍັງບໍ່ທັນຕອບ ນ້ອງສອງກໍ່ບອກວ່າ
  “ເອົາມາໃຫ້ນ້ອງເດີ ນ້ອງຈະທຳລາຍມັນ, ຖ້າການຈັດຕັ້ງຮູ້ ຄອບຄົວເຮົາຈະອ່ອນ
  ແນວຄິດການເມືອງ.” ຂ້ອຍໄດ້ຍິນແນວນັ້ນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາປຶ້ມລາມົກຫົວນັ້ນໃຫ້
  ນ້ອງສອງໄປທຳລາຍແຕ່ພໍລາວເປີດເຫັນໜ້າກາງທີ່ເປັນຮູບຖ່າຍໂຄຍຄາຫີໃຫຍ່
  ເບີ້ເລີ້ ນ້ອງສອງກໍ່ປ່ຽນຖ່າມານັ່ງຂາໄຂວ່ຫ້າງເໝືອນກັບວ່ານ້ອງມີຄວາມຮູ້ສຶກ
  ແປກໆໃນວ່າງຂາຈຶ່ງຕ້ອງນັ່ງໄຂ່ວຂາໜີບໄວ້ບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຊຶມອອກມາໄດ້ງ່າຍ, ເປີດ
  ໜ້າຕໍ່ໄປກໍ່ເຫັນຮູບຜູ່ຍິງເລຍຫີເລຍແຕດໃຫ້ກັນ ນ້ອງສອງອ່ານຄຳຄາງຂອງສອງ
  ສາວແລ້ວກໍ່ພັບປຶ້ມໄວ້ ຫຼັບຕາ ຫາຍໃຈເຂົ້າປອດເລິກໆແລ້ວກໍ່ຢືນປຶ້ມຫົວນັ້ນມາ
  ໃຫ້ຂ້ອຍພ້ອມທັງເວົ້າວ່າ “ອ້າຍໄປທຳລາຍດ້ວຍຕົນເອງສາ.” ຂ້ອຍຟ້າວຮັບໄວ້
  ເອົາເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງນອນເໝືອນເດີມກ່ອນຈະອອກມານັ່ງສູບຢາລົບກັບນ້ອງຊາມ
  ຊາເພິ່ນຕີກະລໍເຕືອນໃຫ້ເຂົ້ານອນ.
  ເຮືອນຂ້ອຍໃຊ້ຝາໄມ້ເຮ້ຍກັ້ນໄວ້ລະຫວ່າງຫ້ອງນອນຂອງພໍ່ແລະນ້ອງ ຂ້ອຍນອນ
  ກັບພໍ່ ນ້ອງສອງນອນກັບນ້ອງນຶ່ງ ໃຊ້ຜ້າຕັງເປັນປຕູຫ້ອງນ້ອງສາວເພື່ອບັງຕາບໍ່ໃຫ້
  ຄົນອື່ນແນມເຂົ້າມາເຫັນຕອນເຂົາປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງ ແຕ່ຂ້ອຍເຫັນເລື້ອຍ ເຫັນແຜ່ນ
  ຫຼັງຂາວໆຂອງນ້ອງນຶ່ງຕອນລາວໃຊ້ປາກຄາບສິ້ນນຸ່ງສະຫຼິບຫຼືແກ້ເສື້ອຊ້ອນ ນ້ອງ
  ສອງເປັນຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວ ລາວຈະແກ້ເສື້ອນອກຫ້ອຍຕັນຮູໄວ້ກ່ອນປ່ຽນເຄື່ອງ
  ຖ້າຮູ້ວ່າຂ້ອຍຢູ່ໃນຫ້ອງ ແລະເວົ້່າແຈ້ງໆ ຂ້ອຍຊັກວ່າວເລື້ອຍເມື່ອຄິດເຫັນແຜ່ນ
  ຫຼັງຂາວໆຂອງນ້ອງນຶ່ງແລະຂີ້ແຮ້ຂອງລາວ.
  ຖ້າເລື່ອງທີ່ຂ້ອຍເລົ່າມາຂ້າງເທິງບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສຽວໄດ້ກໍ່ເຂົ້າໄປອ່ານຕື່ມ
  ຢູ່ເວັບລາມົກເພື່ອນບ້ານ wowwowsexy.blogspot.com/2015/10/986.html
  ຂ້ອຍອ່ານນ້ຳແຕກແລ້ວເລີຍເມື່ອຍກັອບມາໃຫ້ອ່ານ, ຢ່າວ່າກັນເດີ 🙂

 37. เอแอสอี
  November 1, 2015 at 6:06 pm

  ຄຳເຕືອນ: ເລື່ອງທີ່ຈະກັອບປີລົງຂ້າງລຸ່ມນີ້ເປັນເລື່ອງແນວຄອບຄົວຊຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມ
  ສຳລັບບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ ແລະກໍ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນດີ ມີສິນທຳ
  ປະຈຳໃຈ ຮູ້ຈັກຜິດ ຖືກ ຊົ່ວ ດີ ແລະມີຄວາມເກງກົວຕໍ່ບາບກຳທີ່ຈະນຳສະໜອງ
  ໃນພາຍພາກໜ້າ, ກັອບປີມາໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຍັງມີວິນຍານເດຍລະສານສິງໃນຈິດໃຈ
  ອ່ານເພື່ອການບັນເທິງເທົ່ານັ້ນ ອ່ານແລ້ວກໍ່ຢ່າເຮັດຄືເຂົາເດີເພາະສັງຄົມບ້ານເຮົາ
  ຮັບບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດເລື່ອງແນວນີ້, ເຂົ້າໃຈຕາມນີ້ເນ໊າະ !

  ໃຈຂ້ອຍຢາກໃຫ້ນ້ອງນັດພັກເຊົາຢູ່ກັບພີ່ນ້ອງທາງຂ້ອຍ ແຕ່ເມຍຢາກໃຫ້ແຊຫ້ອງ
  ແຖວຢູ່ກັບລູກເອື້ອຍລາວ ເຂົາຢູ່ສອງອ້າຍນ້ອງ ຫ້ອງແຖວນັ້ນກໍ່ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນ
  ຄົນ ອີກຢ່າງນ້ອງນັດກັບຫຼານເທືອງແລະບັກໜ່ອງກໍ່ຖືກນິໃສໃຈຄໍກັນດີ ແນ່ນອນ
  ນ້ອງນັດຕ້ອງຢາກຢູ່ກັບອ້າຍເອື້ອຍເຂົາເພາະນ້ອງນັດກໍ່ມີທ່າທີມັກບັກນ່ອງ ໄດ້ຍິນ
  ນ້ອງລົມໂທລະສັບກັບມັນແບບສະຫວິດສະຫວາດເລື້ອຍ ຖ້າຈະເວົ້າຫຍັງອອກມາ
  ຫຼາຍກໍ່ຢ້ານເມຍຮູ້ແນວຄິດບໍ່ດີຂອງຕົນກໍ່ເລີຍຕ້ອງເຮັດຕາມເມຍສັ່ງ.
  ຫ້ອງແຖວ Oceanside ກ້ວາງຂວາງ ສະອາດງາມຕາ ແລະຢູ່ໃກ້ໂຮງຮຽນ ບໍ່ຈຳ
  ເປັນຕ້ອງນັ່ງລົດໄປແຕ່ບັກນ່ອງອາສາຮັບສົ່ງນ້ອງນັດ ແລະນ້ອງນັດກໍ່ຍິ້ມແປ້ນເມື່ອ
  ໄດ້ຍິນແນວນັ້ນ ແຕ່ຂ້ອຍຕິລະ ໃຈຫາຍວາບເມື່ອວາດພາບເຫັນຕອນບັກນ່ອງລູບ
  ຂາຂາວນ້ອງນັດຕອນຂັບລົດໄປສົ່ງນ້ອງ ໂຊກດີທີ່ໄຟຂຽວມາກ່ອນ ບັກນ່ອງຈຶ່ງບໍ່ທັນ
  ໄດ້ຈົກເຂົ້າໄປງົມນາໂນນນ້ອງນັດ.
  ຜູ່ປົກຄອງຫຼາຍຄົນອາດຈະປະຕິເສດວ່າບໍ່ເຄີຍເຫັນ ບໍ່ເຄີຍສັງເກດຄວາມເປັນສ່ວນ
  ຕົວຂອງລູກຫຼານຂອງຕົນ ແຕ່ຂ້ອຍສັງເກດຕັ້ງແຕ່ມື້ນ້ອງນັດມຸດອອກຈາກທ້ອງແມ່
  ລາວ ແລະໄດ້ເບິ່ງແຍງຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງນ້ອງທຸກເຊົ້າທຸກແລງຈົນຮອດມື້ນ້ອງ
  ເປັນສາວເອົາຜົວມີລູກແລ້ວກໍ່ຍັງແຍງຢູ່ ບໍ່ມີເບື່ອໜ່າຍ. ຕອນນ້ອງນັດຮຽນຢູ່ຫ້ອງປໍ4
  ຊິຂຶ້ນປໍ5 ຊຶ່ງເປັນຊ່ວງທີ່ຮ່າງກາຍຂອງນ້ອງປ່ຽນຈາກໄວເດັກມາເປັນໄວຊອນສາວ,
  ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ບອກເມຍພານ້ອງໄປເລືອກຊື້ເສື້ອຊ້ອນມານຸ່ງປົກນົມທີ່ພອງຂຶ້ນມາເປັນ
  ຮູບເປັນຮ່າງ ແຕ່ເມຍພັດຫຍຸ້ງນຳວຽກ workalholic ກໍ່ວ່າໄດ້ ຍາມວັນລັດຖະການ
  ກໍ່ເຮັດວຽກໃຫ້ລັດ ທ້າຍສັບປະດາກໍ່ໄປຢືນຍິ້ມໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ມາເລາະຊື້ Hyundai
  ໄປຂີ່ ຄ່ຳມືດຈືດຕາຈຶ່ງມາເຫັນເຮືອນ ຂ້ອຍຈຶ່ງຕ້ອງວາງ remote ພານ້ອງນັັດໄປເລາະ
  ຊື້ເຄື່ອງນຸ່ງໂດຍໃຫ້ພະນັກງານໃນຮ້ານຊ່ອຍວັດແທກຂະນາດທີ່ເໝາະສົມກັບນ້ອງ.
  ເຄື່ອງຊ້ອນໃນທີ່ນ້ອງນັດຊື້ແຕ່ລະໂຕມີສີສັນແລະລາຍດອກໄມ້ສວຍງາມສົມກັບລາຄາ
  “ນ້ອງໂຊກດີທີ່ມີພໍ່ໃຈສະປອດ…” ສາວແຄັດເຊຍເວົ້າກັບນ້ອງນັດຕອນຊະແຄນລາຄາ
  ເຄື່ອງ ແລະລັກສົ່ງສາຍຕາຫວານມາໃຫ້ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ກ້າຕໍ່ກອນຫຍັງຫຼາຍຢ້ານນ້ອງນັດ
  ຄຽດໃຫ້, ຊື້ເຄື່ອງແລ້ວກໍ່ພານ້ອງໄປກິນໄອຕິມ ແລະເບິ່ງຮູບເງົາເລື່ອງ Finding Nemo
  ແລ້ວກໍ່ພາກັບບ້ານ. ພໍນ້ອງນັດກ້າວຂາຂຶ້ນມາຮຽນມໍ ເຮືອນຮ່າງຂອງນ້ອງກໍ່ປ່ຽນແປງ
  ໄປເກືອບວ່າເປັນສາວເຕັມໂຕພຸ້ນລະ ແລະມີອ້າຍບ່າວລຸ້ນອ້າຍຫຼາຍຄົນຈີບ ແຕ່ນ້ອງມັກ
  ລູກຊາຍເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຂົ້າໜົມຫວານໂດນັດ, ຂຶ້ນໄປຮຽນມໍປາຍຈຶ່ງຕິດກັບບ່າວ
  ວິທະຍາໄລ ແລະເມື່ອຂຶ້ນມາຮຽນວິທະຍາໄລກໍ່ຕິດກັບບ່າວມະຫາວິທະຍາໄລຄືບັກໜ່ອງ
  ນັ້ນເອງ ຖ້າຈົບມະຫາວິທະຍາໄລແລ້ວ ຈະຕິດໃຜນັ້ນກໍ່ຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປ.
  zeedclub2you.blogspot.com/2014/04/blog-post_6667.html

 38. ໝາກຫາງຍຸງ
  November 14, 2015 at 8:22 pm

  ຄຳເຕືອນ: ເລື່ອງທີ່ຈະ Copy ຕໍ່ລົງໄປນີ້ ເປັນເລື່ອງແນວຄອບຄົວທີ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນ
  ທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ, ບໍ່ເໝາະສົມກັບບຸກຄົນດີ ມີສິນທຳປະຈຳໃຈ ຮູ້ຈັກຜິດ ຖືກ ຊົ່ວ ດີ
  ແລະມີຄວາມເກງກົວຕໍ່ບາບ. Copy ມາໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຍັງມີຈິດວິນຍານເດຍລະສານສິງໃນຈິດ
  ໃຈອ່ານເພື່ອຄວາມບັນເທິງເທົ່ານັ້ນ ແລະເມື່ອອ່ານແລ້ວກໍ່ຢ່າເຮັດຕາມເພາະສັງຄົມບ້ານເຮົາ
  ຮັບບໍ່ໄດ້ເລື່ອງແນວນີ້, ຕົກລົງເນ໊າະ !

  ຕອນຍັງນ້ອຍ ນ້ອງ Sophia ມີສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງ 3 ມື້ດີ 4 ມື້ໄຂ້, ຜູ່ເຖົ້າຜູ່ແກ່ເລີຍບອກ
  ແມ່ຂ້ອຍໄປຜູ່ແຂນເອົາມາເປັນລູກລ້ຽງຊາກັບຂ້ອຍ, ເຖິງຈະຮູ້ວ່ານ້ອງໂຊຟີເປັນພີ່ນ້ອງໃກ້ໆ
  ກັນ ເປັນລູກນ້າສາວ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ມັກບໍ່ຮັກເພາະລາວມັກມາຍາດເຂົ້າໜົມຂ້ອຍກິນ ແລະພໍ່
  ແມ່ກໍ່ເອົາອົກເອົາໃຈນ້ອງຫຼາຍກ່ວາ ຂ້ອຍຈຶ່ງມັກຂົ່ມເຫັງນ້ອງຍາມລັບຕາພໍ່ແມ່ ແຕ່ນ້ອງກໍ່ບໍ່
  ເຄີຍອ້າປາກຟ້ອງວ່າຂ້ອຍຕົບຂ້ອຍຕີດອກ ຕົວະຊ່ອຍຊ້ຳ. ອາດຈະເປັນຍ້ອນສະຖານທີ່ໆປອດ
  ໄພກ່ວາ ຢູ່ກິນຖືກຫຼັກອະນາໄມກ່ວາ, ຢູ່ແຖວບ້ານນ້າສາວເຂົາເຮັດຟາມພາລາ ພິດຢາຂ້າຫຍ້າ
  ຂ້າແມງທີ່ໄຫຼຊຶມລົງສູ່ແມ່ນ້ຳກະລຳປາງເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວະນາໆພັນໃນຂົງເຂດນັ້ນ
  ຊຶ່ງລວມທັງນ້ອງໂຊຟີທີ່ມັກລົງໄປລອຍຫຼິ້ນໃນແມ່ນ້ຳສາຍນັ້ນ ແຕ່ເມື່ອນ້ອງໄດ້ມາຢູ່ນຳຄອບຄົວ
  ຂ້ອຍ 2-3 ປີ ແລະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຕາມຫຼັກການແພດ ນ້ອງໂຊຟີຈະມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ ຂາວ
  ງາມຂຶ້ນຈົນຂ້ອຍເກີດຄວາມຮັກ ມີຫຍັງແຊບໆກໍ່ຈົ່ງກໍ່ແບ່ງໃຫ້ນ້ອງກິນ ເຫັນເຄື່ອງນຸ່ງງາມໆກໍ່
  ຊື້ມາຕ້ອນນ້ອງ ໄປໃສມາໃສກໍ່ຄິດຮອດນ້ອງ ຄິດຫ່ວງນ້ອງ ຕ້ອງຟ້າວກັບມາບ້ານເຮືອນເພື່ອຈະ
  ໄດ້ຢູ່ໃກ້ຊິດກັບນ້ອງ.
  ຕອນນັ້ນຂ້ອຍຮຽນຢູ່ມໍ4 ນ້ອງໂຊຟີຮຽນຢູ່ຫ້ອງປໍ5, ພໍ່ແມ່ເຫັນໜ້າເອິກນ້ອງໂຊຟາພອງຂຶ້ນມາ
  ເທົ່າຝາເຂົ້າໜົມຄົກແລ້ວ ເພິ່ນກໍ່ແຍກນ້ອງໄປນອນຫ້ອງແມ່ເຖົ້າ ແລະບອກສອນນ້ອງກິລິຍາມາ
  ລະຍາດຕ່າງໆຂອງລູກຜູ່ຍິງ ແລະນ້ອງໂຊຟີກໍ່ເຮັດໄດ້ດີຕະຫຼອດມາ ຈົນກະທັ່ງວັນນຶ່ງ. ວັນນັ້ນ
  ພໍ່ແມ່ ແລະແມ່ເຖົ້າເດີນທາງໄປເຮັດບຸນກັບພີ່ນ້ອງຕ່າງແຂວງ ທຳອິດເພິ່ນກໍ່ວ່າຈະເອົາພວກຂ້ອຍ
  ໄປນຳຫັ້ນລະ ແຕ່ພໍໃກ້ຊິຮອດມື້ໄປແທ້ໆ ເພິ່ນກໍ່ປ່ຽນໃຈ ໃຫ້ຂ້ອຍຢູ່ເຝົ້າເຮືອນ ຢ້ານຄົນບໍ່ດີງັດ
  ແງະລັກເອົາສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຫາໄດ້ມາດ້ວຍຄວາມຍາກລະບາກ ກ່ອນຈະມີເງິນຊື້ທີວີຈໍແບນ
  ມາເບິ່ງ ກ່ອນຈະຊື້ເຄື່ອງສາຍແຜ່ນມາສາຍກໍ່ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງຜ່ອນຫຼາຍເດືອນຫຼາຍປີ, ເມື່ອຮູ້ວ່າຂ້ອຍ
  ເຝົ້າບ້ານ ນ້ອງໂຊຟີກໍ່ຂໍຢູ່ເຝົ້າບ້ານນຳຂ້ອຍ ຢູ່ໜຶ້ງເຂົ້າແຕ່ງກິນໃຫ້ຂ້ອຍ ຢ້ານຂ້ອຍກິນເຂົ້າບໍ່ສຸກ
  ຊິຍື່ງທ້ອງຄືເທື່ອກ່ອນ ພໍ່ແມ່ຈຶ່ງໄປແຕ່ເພິ່ນ ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກຂ້ອຍຢູ່ກັນຕາມລຳພັງອ້າຍນ້ອງ.
  ກິນເຂົ້າສວຍແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ຊ່ອຍນ້ອງທຳຄວາມສະອາດຫ້ອງຄົວກິນ ກ່ອນຈະອາບນ້ຳນຸ່ງເຄື່ອງໄປ
  ເບິ່ງຮູບເງົາຮອບບ່າຍ, ນ້ອງໂຊຟີມັກເບິ່ງຮູບເງົາທີ່ເນົາວະລັດ ຍຸດຕະນັນ ສະແດງກັບນາດ ພູວະໄນ
  ຮອບຄ່ຳຄົນຫຼາຍ ແລະບໍ່ຢາກປະເຮືອນ ຈຶ່ງພາກັນໄປເບິ່ງຮອບບ່າຍ. ມື້ນັ້ນນ້ອງໂຊຟີອາບນ້ຳແຕ່ງ
  ໂຕເຫິງຜິດປົກກະຕິ ຂ້ອຍຫຼິ້ນເກມໝາກສ່ຽນຈົນແລ້ວເກມນຶ່ງນ້ອງກໍ່ຍັງບໍ່ທັນອອກມາຈາກຫ້ອງ
  ຈົນຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນເຄາະປະຕູເອີ້ນ, ພໍນ້ອງອອກມາຂ້ອຍຕ້ອງຕົກຕະລຶງ ທີ່ເຫັນນ້ອງນຸ່ງເຄື່ອງແຕ່ງ
  ໜ້າເໝືອນນາງຟ້ານ້ອຍໃນເວັບ Gravure Idol ຍີ່ປຸ່ນ, “…ຫຶ…ເພິ່ນເປັນຫຍັງຈຶ່ງແນມເບິ່ງເຂົາ
  ເອົາແທ້?” ນ້ອງໂຊຟີເຊື່ອງຍິ້ມແລະຖາມຂຶ້ນເມື່ອເຫັນຂ້ອຍແນມເບິ່ງນ້ອງແຕ່ຕີນສຸດຫົວ ແຕ່ຫົວ
  ສຸດຕີນ, “ເພິ່ນງາມ ແລະໜ້າຮັກຫຼາຍ 🙂 ” ຂ້ອຍຕອບນ້ອງດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ ແລະແວວຕາອ່ານກິນ.
  ຄົງຈະ Copy ບໍ່ຈົບເໝືອນທຸກຄັ້ງອີກຫັ້ນລະ ຖ້າເຈົ້າຢາກຕິດຕາມເຫດການ ກະລຸນາເຂົ້າໄປເວັບ
  thaiseawstory.com ແລ້ວ paste ຄຳນີ້ຕໍ່ໃສ່ທ້າຍ เย็ดน้องสาว-2/#more-1836
  ຢ່າລືມປິດປະຕູລົງກອນກ່ອນອ່ານເດີ ຈັກນ່ອຍຄົນໃນເຮືອນເຈົ້າຮູ້ວ່າອ່ານເລື່ອງລາມົກແບບນີ້ !

 39. ໝາກບົກ
  November 30, 2015 at 6:18 pm

  ลูกสาวยั่ว

  ผมอายุ42ปี แต่งงานแล้วกับภรรยาอายุ40ปี มีลูกสาว2คน คนโตชื่อนุ้ยอายุ 19ปี อีกคนชื่อแนน อายุ17ปี ทั้ง2คนก็ได้เชื้อแม่มาครับ หน้าตาน่ารัก ขาวหมวยตามแบบแม่ของแกแต่ยังไม่มีแฟนครับเพราะแฟนผมค่อนข้างจะหวงลูกสาว เรื่องที่จะเล่าก็พึ่งเกิดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานั้นเอง คือมาช่วงหลังๆผมกับภรรยาจะมีอะไรกันน้อยลงเพราะว่างานของแฟนผมเยอะขึ้น ผมก็เหงาๆเรื่องsex ไปเหมือนกัน

  แล้วมาช่วงนี่ลูกสาวคนโตของผมก็ขึ้นมหาลัยปี2 อ้อผมลืมบอกไปว่าแกเรียนในมหาลัยเอกชนมีชื่อแห่งนึง ตอนอยู่ปี1แกก็แต่งตัวเรียบร้อยมิดชิดดีหรอกครับ เวลาบางทีผมขับรถไปส่งแกที่มหาลัยเห็นกลุ่มเพื่อนๆแกแต่งชุดนักศึกษาแบบรัดๆ กันทั้งนั้น ผมยังนึกชื่นชมลูกสาวอยู่ในใจว่าไม่แร่ดไปตามพวกเพื่อนๆ แต่จริงๆ

  ผมก็ชอบสาวๆในชุดนักศึกษาแบบรัดๆนะครับ เห็นแล้วควยแข็งทุกที และก็ฝันมานานนนว่าอยากจะเย็ดกับสาวในเครื่องแบบนักศึกษาซักที ช่วงนี้ลูกสาวคนโตของผมขึ้นปี2 ผมก็สังเกตเห็นการแต่งตัวที่เปลี่ยนไป แกเริ่มใส่เสื้อนักศึกษาตัวเล็กๆ แล้วกระโปรงก็สั้นๆ โดยเฉพาะกระโปรงนี่สั้นลงไปทุกๆวัน ตอนแรกๆผมก็ไม่ชอบกะจะว่าซักหน่อย แต่ก็ไปแอบได้ยินแกคุยโทรศัพท์กับเพื่อนว่า แต่งตัวอย่างนี้เพราะอยากให้เข้ากับกลุ่มเพื่อนได้ ผมก็นึกสงสารแกก็เลยไม่ได้ว่าอะไรแก ก็ปล่อยๆแกไปกะไว้ว่าจะค่อยๆสอน แล้วมีช่วงนึง

  รถของลูกสาวผมเสียต้องเข้าอู่ผมเลยต้องรับหน้าที่ไปรับ-ส่งแกที่มหาลัยบ้าง บางวัน ก็นั่งกันไป2คนละครับ แกนั่งข้างๆผมที่เบาะหน้า ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมได้เห็นสังเกตเห็นรูปร่างของลูกสาวมากขึ้น ผิวขาวที่ได้มาจากแม่ และก็ผมดำเป็นมันยาวสลวยถึงกลางหลัง ลูกสาวผมเป็นคนขาสวยครับเพราะขายาว แกสูง 165ซม. หน้าอกก็ขนาดประมาณ 33 ดูใหญ่ครับ เพราะแกใส่ชุดนักศึกษาตัวเล็กมาก และแกก็ตัวผอมด้วย สะโพกก็งอนได้รูปเข้ากับกระโปรงนักศึกษาสีดำดี ช่วงหลังๆที่ขับรถไปรับ-ส่งแกนี่

  ผมดูเวลาแก ลุกนั่งทีไรเห็นสัดส่วนแกแล้วใจมันหวิวๆชอบกล เวลาแกนั่งข้างๆแกจะเอากระเป๋าหิ้วแบบของผู้หญิงกับพวกหนังสือเรียนมาว่าง ไว้ที่หน้าขา เพราะกระโปรงแกสั้นครับถ้าไม่ปิดคงจะเห็นไหนถึงไหนไปเลย แต่ผมก็ยังเห็นด้านข้างของขาอ่อนแก เป็นสีขาวอมชมพูดูสวยมาก แล้วก็ยังรูระหว่างกระดุมชุดนักศึกษาอีก ผมมองไปบางทีเห็นนมของแกเลย พอผมมองๆดูไปก็เริ่มจะมีอารมณ์กับลูกสาวคนสวยของตัวเองบ้างแล้ว แต่ก็ไม่ได้คิดถึงขนาดจะมีอะไรกันเพราะยังไงแกก็เป็นลูกครับ เวลารถติดผมก็จะแอบมองแกเป็นการผ่อนคลายก่อนไปทำงานไปในตัว พอผมแอบดูลูกสาวเข้าบางทีแกก็หันมาสบตากันผมต้องรีบเบนหน้าหนีแทบไม่ทัน ช่วงๆหลังมองบ่อยๆเข้าเหมือนลูกสาวแกจะคิดยังไงก็ไม่รู้คราวนี้แกไม่เอาอะไร วางไว้บนหน้าขาเลย

  ผมก็ได้ใจมองขาอ่อนจนน้ำแทบแตกคารถเลย บางทีตอนผมขับรถอยู่ก็เหมือนว่าแกมองมาทางเป้ากางเกงที่กำลังตุงของผมอยู่ เหมือนกัน ยิ่งช่วงนั้นผมไม่ได้เย็ดกับเมียเท่าไหร่เลยอารมณ์ก็มากชึ้นเรื่อยจนในใจนึก อยากเย็ดลูกสาวคนสวยของตัวเอง ซักที ทีนี้เช้าวันนึงครับผมก็ไปส่งแกตามปกติ ก็ผมไปส่งแกที่มหาลัยมาประมาณ 2อาทิตย์แล้วตั้งแต่รถแกเสีย วันนี้ดูแกแปลกๆครับกระโปรงดูสั้นกว่าเดิมอีก!! พอแกขึ้นรถมาก็เห็นแกนอนหลับเลย (ปกติวันก่อนๆแกไม่เคยหลับบนรถเลย) พอขับรถไปผมก็มองดูเป็นระยะๆตามปกติ แต่วันนี้ดูจะมองได้เต็มมีที่เพราะแกหลับ สังเกตเห็นกระโปรงแกดูเหมือน จะร่นๆขึ้นมา จนคราวนี้ผมเห็นกางเกงในของแกเลยครับ!!!

  เป็นกางเกงในสีขาวๆ แต่จะเห็นขนหม่อยของแกจางๆ ผมก็ลองเรียกชื่อแกเบาๆดูแกก็ไม่ตื่นครับ คราวนี้ผมหน้ามืดละครับ ตอนรถติดก็ลองเอานิ้วไปเขี่ยๆเพราะเห็นแกหลับอยู่ ลูบไปเรื่อยๆจนควยผมแข็งแถบระเบิดผมก็รู้สึกมีน้ำไหลมากจากหีของลูกสาวสุด เซ็กซี่ของผมเหมือนกัน แล้วผมได้ใจก็ลองเอามือเปลี่ยนไปจับนมดูรู้สึกหัวนมแกจะแข็งแล้ว ตอนนั้นผมคิดอยากจะเย็ดแกให้ได้ไม่สนแล้วว่าจะเป็นลูกหรืออะไร ก็โทรไปบอกที่ทำงานว่าวันนี้ขอลาหยุด แล้วก็เลยขับรถตรงไปเข้าโรงแรมม่านรูดเลย พอรถเข้าไปจอดข้างในปุ๊บผมก็จ่ายตังค์ให้บ๋อยบอกว่าไม่ต้องทอนเพราะผมไม่ อยากให้มากวน แล้วผมก็รุกลูกสาวต่อโดยการขยำนมของลูกสาว แล้วอีกมือก็ลวงหีแกเลย ลูกสาวผมตกใจตื่นแล้วพูดว่า

  ” ว้าย พ่อจะทำอะไรนุ้ยนะ”

  ผมก็ไม่สนใจจูบปากลูกสาวเลย แล้วก็ควักล้วงทั้งนมทั้งหีแกไปด้วย พอโดนเข้าแกก็เริ่มตัวอ่อนแล้วก็จูบแลกลิ้นกับผมอย่างเมามันส์มาก สักพักผมก็ถอนปากออกแล้วก็ชวนแก”นุ้ยลงไปเข้าห้องกันเถอะ” ตอนนี้ลูกสาวผมตาเยิ้มไปหมดแล้ว แกพยักหน้าแล้วก็เดินจูงมือกับผมเข้าไปในห้องของโรงแรมม่านรูด พอเข้าไปถึงปิดประตูปุ๊บแกเข้ามาจูบปากผมต่อเลย ผมก็ตกใจอยู่เหมือนกันไม่นึกว่าลูกตัวเองจะเงี่ยนควยพ่อขนาดนี้ เราเดินนัวเนียกันไปจนถึงที่เตียง ลูกสาวผมก็ทำถ้าจะถอดชุดนักศึกษาออก

  ผมก็รีบบอกว่า”ไม่ต้องถอดหรอกลูก”

  (เพราะผมอยากเอากับสาวในชุดนักศึกษามานานแล้ว) แต่ผมก็ถอดเสื้อผ้าออกจนหมด จนควยขนาด 7นิ้วของผมชี้ตรงไปยังใบหน้าสุดสวยของลูกสาวสุดที่รัก แกมองควยผมตาไม่กระพริบ แล้วผมก็เข้าไปกอดจูบลูกสาวอย่างเมามันส์ หลังจากแลกลิ้นกับลูกสาวจนพอใจแล้วผมก็จัดการถลกกระโปรงของแกขึ้นมา(จริงๆก็ สั้นจนไม่ต้องถลกอยูแล้ว) แล้วก็ถอดกางเกงในของลูกออก เห็นหีของเธอสีชมพูอ่อนๆสวยมากมีขนขึ้นสวยได้รูปเหมือนขนม่อยของตัวผมเลย แล้วผมก็ละเลงลิ้นใส่หีหอมๆของเธอทันที ลูกสาวผมก็ร้องใหญ่บอกว่า” เสียวๆ โอ้ยหนูเสียวจังเลยค่ะพ่อ” พอลงลิ้นจนได้ที่ ผมเงี่ยนเต็มที่แล้วก็จัดการ ก็เลยจับขาเธอถ่างออกมาแล้วก็ผมก็เอาควยไปจ่อที่หีเธอเลยเพราะกลัวน้ำจะแตก ก่อน

  (ตอนนั้นผมเสียวมากๆยังกับตอนเย็ดกับผู้หญิงครั้งแรกเลย )
  ลูกสาวผมก็ตกใจพร้อมกับพูดว่า

  ”อย่านะค่ะพ่อ จะเข้าได้เหรอค่ะ พ่อมันใหญ่ขนาดนั้น” ผมก็บอกว่า”
  ควยอันนี้มันทำให้ลูกเกิดมาทีนึงแล้ว คราวนี้ลูกก็ต้องตอบแทนให้มันได้เย็ดหีฟิตๆของลูกบ้าง”

  แล้วผมก็จับยัดเข้าไป เข้าไปได้ยากมาก ทั้งที่นำหล่อลื่นก็เยอะ เข้าไปได้หน่อยนึงผมรู้สึกคับควยมาก ลูกสาวก็ร้องเจ็บๆ ผมต้องดูดปากเธอแล้วก็จับยัดเข้าไปอีกทีจนเข้าไปได้ทั้งลำ หน้าตาลูกสาวคนสวยของผมดูเจ็บปวดมาก และยิ่งเห็นหน้าอย่างงี้ผมยิ่งเงี่ยนขึ้นไปอีก ผมก็เริ่มซอยเข้าชอยออก ลูกสาวก็บอกว่า” โอ้ยๆ พ่อนุ้ยเจ็บค่ะ” “โอ้ย เสียวจังเลย” ผมเริ่มซอยเร็วขึ้นเรื่อยๆ จนลูกสาวเจ็บจนร้องไห้ออกมา ผมก็ซอยไปจนรู้สึกหีลูกสาวรัดตุบ แกคงจะเสร็จแล้ว ดูแกหมดแรงนอนอ้าซ่าอย่างเดียวเลย ผมก็ซอยเน้นๆอีก2-3ที จนแตกคาข้างในของลูกสาวผมเลย สังเกตเห็นหีแกมีเลือดไหลออกมาด้วย ผมก็กระซิบบอกลูกว่า

  ” พ่อมีความสุขมากที่ได้เอานุ้ยนะ” แกก็ยังร้องไห้อยู่ผมก็ต้องปลอบแกอยุ่ซักพัก แล้วเราก็คุยกันผมถามว่าแกรู้สึกตัวตั้งแต่ตอนไหน?

  แกก็บอกว่าจริงๆแกไม่ได้หลับตั้งแต่ออกจากบ้านแล้ว แกอยากจะยั่วผมเพราะแกเห็นผมแอบมองแกมาหลายวันแล้ว แกแค่อยากลองยั่วเล่นๆให้พ่อดูเพราะแกรู้สึกมีอารมณ์ดีเวลาผมมองแต่ไม่นึก เลยว่าผมจะกล้าเย็ดแกได้ แล้วผมก็ขอโทษแกแล้วก็ถามว่า”แต่ลูกก็ชอบใช่ไหมละ?” แกก็บอกว่าชอบแต่มันเจ็บมากไปแกไม่อยากทำอีกแล้ว ซักพักพอควยผมก็แข็งอีกรอบ

  (มันฟื้นเร็วกว่าปกติ คงเป็นเพราะได้เย็ดสาวในชุดนักศึกษาที่ฝันถึงมานานอีกต่างหาก)

  ผมก็ให้แกช่วยถอกควยให้ แล้วผมก็บี้นมแกไปด้วย วันนั้นเราอยู่ในม่านรูดกันอีกประมาณชั่วโมงนึงแต่ผมไม่ได้เย็ดแกเพราะดูแก ยังระบมจากการโดนควยพ่อตัวเองเปิดซิงอยู่ ผมก็สอนให้แกใช้ปากให้แล้วผมก็นัวเนียกับข้างนอกของลูกสาวไป แต่ไม่ได้เย็ดหีของแกจนผมน้ำแตกไปอีก2รอบ ลูกสาวเสร็จไปกี่ครั้งไม่รู้ แล้วผมก็เลยขับรถกลับบ้าน พอถึงบ้านลูกสาวรีบวิ่งเข้าห้องนอนเลย มาอีก2-3วันหลังผมก็ได้ฟันลูกอีกครั้งในห้องนอนของแกเอง คราวนี้แกไม่เจ็บแล้วเราเอากันไปหลายยกมาก แกก็บอกว่าแกมีความสุขมากที่ได้เสียครั้งแรกให้ผม ผมก็บอกไว้ว่าถ้าลูกต้องการก็ให้มาหาพ่อไม่ต้องไปมั่วกับผู้ชายที่อื่นมัน ไม่ปลอดภัย…ครับแล้วถึงตอนนี้2เดือนแล้วที่ผมได้ฟันลูกสาวสุดสวยของตัวเอง

  ก็ยังได้เย็ดกันอยู่เรื่อยๆถึงรถเธอจะซ่อมเสร็จแล้ว บางทีเราจะนัดกันไปเย็ดที่ม่านรูดนอกบ้าน ผมได้เอาสาวในชุดนักศึกษาจนสมใจอยากตามที่ฝันไว้เลย แต่ไม่คิดว่าจะได้เป็นลูกสาวของตัวเอง บางทีในบ้านตอนคนอื่นเผลอบนก็เย็ดกับเธอทั้งชุดนะแหละแค่ถลกกระโปรงออกก็ เย็ดได้แล้ว ยังกับมาม่าสำเร็จรูปเลย จนตอนนี้ผมติดใจลูกสาวจนไม่ค่อยทำการบ้านกับเมียจนเมียบ่นเลย ตอนหลังเพราะลูกสาวคนโตสุดสวยน้องนุ้ยนี่แหละครับแกช่วยให้ผมได้ลองเย็ดกับ น้องแนนลูกสาวคนเล็กอายุ 17ปี น้องแนนนี้หุ่นดีกว่าแม่กับพี่สาวอีกตัวก็สูงเกือบ170ซม.
  หนุ่มๆมาจีบกันเต็ม ผมเคยเย็ดกับน้องแนนครั้งแรกทั้งชุดม.ปลายเลย ไว้วันหลังจะเขียนมาเล่าเรื่องตอนเย็ดลูกสาวคนเล็กครับ ตอนนี้ต้องไปเย็ดทั้ง2ลูกสาวสุดสวยและสุดเซ็กซ์กันละ ทั้งมหาลัยทั้งม.ปลาย เงี่ยนกันทั้งคู่เลยตอนนี้ติดใจผมจนไม่อยากมีแฟนกันแล้ว

 40. BoyPlay
  December 18, 2015 at 5:07 pm

  ແຕ່ກ່ອນຈຸກບໍ່ນິຍົມນຸ່ງສັ້ນນຸ່ງຮັດໂຊສັດສ່ວນແບບນີ້ດອກ ອາດຈະເປັນຍ້ອນຢາກເຂົ້າໝູ່
  ຢາກນຳຍຸກ ຢາກດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກເພດກົງກັນຂ້າມຕາມປະສາສາວລຸ້ນທົ່ວໆໄປ
  ເວລາໄປງານສັງສັນ ຈຸກຈຶ່ງແຕ່ງໂຕແບບວາບໆຫວິວໆ ບາງເທື່ອກໍ່ອົດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະລັກເບິ່ງ
  ລັກແຍງຈຸກເໝືອນລັກແຍງສາວລຸ້ນໃນຫ້ອງການຈົນເມຍຕ້ອງຢິກແຂນເຕືອນສະຕິ ຢ້ານ
  ຄິດຕະເລີດເປີດເປິ່ງແບບບໍ່ດີບໍ່ງາມກັບລູກຫຼານເມຍ “ເຈົ້າມີຫຍັງໃນໃຈບອກມາໂລດນະ
  ຂ້ອຍຮັບໄດ້.. 🙂 ” ເມຍຖາມຂຶ້ນຫຼັງຈາກຍ່ອງກັນຈົນເຫື່ອເຕັມໂຕ ນ້ຳລົ້ນຖ້ຳ, ຫຼາຍເດືອນ
  ແລ້ວເກືອບປີແລ້ວທີ່ບໍ່ໄດ້ຍ່ອງເມຍຄັກໆແບບນີ້ຍ້ອນລາວເຄັ່ງຄຽດກັບວຽກງານຫຼາຍເກີນ
  ໄປ ລູບເລຍໃຫ້ຈົນເມື່ອຍລິ້ນກໍ່ບໍ່ມີອາລົມ ແຕ່ຄືນນີ້ ພວກຂ້ອຍມີອາລົມແຮງສຸດໃນຮອບປີ
  ຈຶ່ງຍ່ອງກັນຈົນຕຽງຊິຫັກ ເມື່ອເມຍບໍ່ເຊື່ອວ່າເປັນຍ້ອນແກງເຫັດເຜິ້ງໃສ່ປາແຊວມອນກໍ່
  ຕ້ອງສາລະພາບຄວາມຈິງ ລາວເອື້ອມມືມາກອດ ແລະບີບມືຂ້ອຍເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມ
  ເຫັນໃຈ ຕື່ນເຊົ້າມາກໍ່ກຽມຕົວໄປວຽກໃຜລາວ ຮອດຊົ່ວໂມງພັກຜ່ອນຈຶ່ງເປີດກ່ອງຂໍ້ຄວາມ
  ເຫັນຈຸກສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາຖາມວ່າ “R u going 2 thinking about me again 2 night? ”
  ຂ້ອຍຕອບໄປທັນທີວ່າ “ແນ່ນອນ… 🙂 ”
  thaiseawstory.com/ลูกสาวสองคนเงี่ยนกันทั/

 41. T-back
  January 3, 2016 at 5:58 pm

  ເຫັນໜ້າຕາຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືລູກນ້າສາວກໍ່ເລີຍເອົາມາໃຫ້ເບິ່ງນຳ ບາງທີເຈົ້າອາດຈະໂຄຍແຂງ.

 42. ຕິດທວິດເຕີ
  January 18, 2016 at 5:38 pm

  ແມ່ແກ້ວອາດຈະບໍ່ເປັນຍິງທີ່ຊາຍອື່ນສົນໃຈ ແຕ່ສຳລັບຂ້ອຍແລ້ວ ແມ່ແກ້ວມີສະເນ່ຫລາຍ
  ເວລາຂ້ອຍເຫັນເພິ່ນ ຂ້ອຍມັກລັກແນມເບິ່ງໜ້າເອິກແລະບັ້ນທ້າຍຂອງເພິ່ນທຸກຄັ້ງທີ່ມີໂອ
  ກາດ,ນົມເພິ່ນໃຫຍ່ເຕັມກຳ ເສື້ອຊ້ອນບາງໂຕນ້ອຍເກີນໄປ ຫຸ້ມໄດ້ແຕ່ບາງສ່ວນ ສ່ວນນຶ່ງ
  ລົ້ນອອກມາແຫຍ້ກັນເປັນຮ່ອງ ຢາກລອງສີ້ນົມເພິ່ນຄືເຂົາເຮັດກັບສາວ Pamela ບາງຄົນ
  ກໍ່ວ່າສາວນີ້ບໍ່ໄດ້ສະແດງໜັງເອັກ ຂ້ອຍເອງກໍ່ບໍ່ແນ່ໃຈ ແຕ່ເຄີຍເບິ່ງ Bay Watch ແລະ
  ບອກແຈ້ງໂລດວ່າເຫັນລາວແລ້ວໂຄຍແຂງ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໝອນນ້ອຍມາເຕັງໄວ້ບໍ່ໃຫ້ເພິ່ນຮູ້
  ວ່າຂ້ອຍແງ້ນເວລາເຫັນພາບໂປ້ໃນທີວີ. ຂ້ອຍບໍ່ເຫັນແມ່ແກ້ວນຸ່ງສົ້ງຮັດຈັກເທື່ອດອກ ນຸ່ງ
  ແຕ່ສົ້ງຂາ 3 ສ່ວນຫລົມເວລາໄປອອກແຮງງານລວມ, “ຖ້າກາຍໄປແຖວນັ້ນ ກໍ່ແວ່ກິນນ້ຳ
  ກິນໄນລະ ຊິເປັນຫຍັງ 🙂 .” ແມ່ແກ້ວເວົ້າເປີດທາງໃຫ້ເມືອຂ້ອຍເວົ້າຢອກເພິ່ນວ່າຈະໄປ
  ສະຫລອງໃບປະກາດແດງຢູ່ເຮືອນເພິ່ນເພາະຢູ່ຫ້ອງການເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ດື່ມເບຍຈຶ່ງຢາດໄປດື່ມ
  ຢູ່ເຮືອນແມ່ແກ້ວ ເພື່ອນຮ່ວມງານນັກດື່ມກໍ່ວ່າເຫັນດີນຳ.
  ມື້ນັ້ນ ແມ່ແກ້ວລືມປິດໄຟຕາ ແບັດໝົດ ຂ້ອຍມີສາຍຈ້ຳຕິດກົ້ນລົດກໍ່ເລີຍລົງໄປຈ້ຳໃຫ້ເພິ່ນ
  ຊາມຊາໄຟສາກເພິ່ນເລີຍຊວນລົມເລື່ອງຫ້ອງແຖວທີ່ຂ້ອຍຈະໄປເຊົ່າ, ເມື່ອເພິ່ນຮູ້ວ່າຂ້ອຍ
  ຍັງຫາບ່ອນຢູ່ບໍ່ໄດ້ ເພິ່ນກໍ່ເລີຍຖ້າບໍ່ຕິບໍ່ຮິວ່າເຮືອນເພິ່ນນ້ອຍ ໄປຢູ່ນຳເພິ່ນຊົ່ວຄາວກໍ່ໄດ້.
  ເມື່ອເພິ່ນເປີດໄຟຂຽວໃຫ້ແນວນີ້ ປະຕິເສດກໍ່ຄວາຍຫລາຍເຕີບ, ແມ່ນບໍ່ລະ? ເພິ່ນຢູ່ກັບ
  ຄອບຄົວລູກຊາຍ, ລູກຊາຍເພິ່ນອາຍຸແກ່ກ່ວາຂ້ອຍ 3-4 ປີ ນິໃສດີທັງຜົວທັງເມຍແຕ່ຂ້ອຍ
  ບໍ່ມີແນວຄິດຊົ່ວກັບລູກໃພ້ຂອງແມ່ແກ້ວດອກ ອາດຈະເປັນຍ້ອນຊາດກ່ອນຂ້ອຍເຄີຍສ້າງ
  ເຄີຍສົມກັບແມ່ແກ້ວຈຶ່ງຄິດຢາກແຕ່ເພິ່ນແລະເພິ່ນກໍ່ຄິດຢາກໄດ້ຂ້ອຍເປັນຜົວເຊັ່ນກັນຈຶ່ງລັກ
  ເບິ່ງລັກແຍງກັນແລະສ້າງໂອກາດໃຫ້ກັນແລະກັນ.
  ເທື່ອທຳອິດກໍ່ເຮັດຟ້າວເຮັດຟັ່ງ ຢ້ານຫລານຊາຍອອກມາເຫັນ, ເທື່ອສອງເທື່ອສາມແລະ
  ເທື່ອຕໍ່ມາຈຶ່ງໄດ້ເຮັດຄັກສະສົມໃຈ. ຫ້ອງນອນຂ້ອຍຕິດກັບຫ້ອງຈອດລົດຊຶ່ງເມື່ອກ່ອນຜົວ
  ເພິ່ນເຮັດເປັນຫ້ອງເຮັດວຽກເພິ່ມ ເພິ່ນເຮັດ income tax ແລະເມື່ອຜົວເພິ່ນໜີໄປຢູ່ກັບ
  ເມຍນ້ອຍແລ້ວ ຫ້ອງນັ້ນກໍ່ຈັດເປັນຫ້ອງໄວ້ເຄື່ອງ partyware ລູກໃພ້ເພິ່ນຮັບຈ້າງຈັດງານ
  ປາຕີ້ແລະເມື່ອຂ້ອຍຍ້າຍເຂົ້າໄປຢູ່ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຈັດເຄື່ອງໃຫ້ເປັນລະບຽບເພື່ອສ້າງເນື້ອທີ່ໃຫ້
  ຂ້ອຍໄດ້ຕັ້ງຕຽງ ຕັ້ງໂຕະແລະຕູ້ເຄື່ອງ. ມື້ນັ້ນແມ່ແກ້ວເຂົ້າມາຊອກເຈ້ຍຫໍ່ຂອງຂັວນ, ເຫັນ
  ຂ້ອຍກຳລັງຕິດຕັ້ງ CS5 ຢູ່ກໍ່ເລີຍມາຢືນເບິ່ງຢູ່ຂ້າງໆ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍກອດແອວເພິ່ນເຂົ້າມາ
  ແລະເພິ່ນເພິ່ນກໍ່ທຳທ່າຂັດຂືນເລັກໆນ້ອຍໆແຕ່ຂ້ອຍຮູ້ໃຈຈຶ່ງບໍ່ຍອມປ່ອຍ ກອດຈູບລູບຄຳ
  ຈົນຕົນໂຕເພິ່ນອ່ອນຄືຝັກໜຶ້ງຈຶ່ງຫງາຍເພິ່ນລົງຕຽງຈູບດົມຕາມວ່າງຂາກ່ອນເລື່ອນຂຶ້ນໄປ
  ຫາເຕົ້າຕູມປ່ອຍໃຫ້ເພິ່ນຈັບໃສ່ໃຫ້ເຂົ້າຮູຄັກໆຈຶ່ງເລິ້ມບັນເລງເພງແງ້ນຈົນຈົບເພງ. ງານດອງ
  ນ້ອຍໆ ມີແຕ່ 3 ເຖົ້າ 4 ແກ່ມາມັດແຂນອ່ວຍພອນໃຫ້, ເບິ່ງຄລິບນີ້ຖ້າເດີ ໄປບັນເລງເພງ
  ແງ້ນໃຫ້ເພິ່ນຟັງກ່ອນຈັກວັກສອງວັກ, lolz.
  18jeed.com ຕໍ່ດ້ວຍ /ลูกชายแอบดูแม่สำเร็จความใคร่-แล้วเงี่ยนควย-เลยขอเย็ดแม่/

 43. ຊີທີອີ
  January 31, 2016 at 11:28 pm

  http://i1.ytimg.com/vi/gEXt3cvNHoY/hqdefault.jpg>/img>

  ມື້ນີ້ລ້າງໂຄຍປ່ຽນສະຫລິບ 2 ເທື່ອແລ້ວຍ້ອນນ້ຳແຕກໃສ່ສົ້ງຕອນເບິ່ງ TABOO 3
  ສາກ Jimmy ລັກສ່ອງເບິ່ງ Babara ປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງກໍ່ແຕກເທື່ອນຶ່ງ ແຕກເທື່ອສອງ
  ແມ່ນຕອນ Babara ເຂົ້າໄປລັກຫລັບ Jimmy ພໍດີແມ່ກັບມາແຕ່ຕະລາດກໍ່ເລີຍປິດ
  ໄວ້ເພາະຕ້ອງໄດ້ລົງໄປເອົາເຄື່ອງຊ່ອຍເພິ່ນ. ມື້ນີ້ແມ່ນຸ່ງສົ້ງ Lee ລັກແນມເບິ່ງຕອນ
  ເພິ່ນຍ່າງຂຶ້ນຂັ້ນໃດເຮັດໃຫ້ໂຄຍແຂງຂຶ້ນມາອີກ, ເພິ່ນອາດຈະບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງດອກ
  ເພິ່ນເອົາຖົງອາຫານອອກຈາກລົດແລ້ວກໍ່ຍ່າງຂຶ້ນຂັ້ນໃດໂດຍໃຫ້ຂ້ອຍແບກກະສອບ
  ເຂົ້າຂຶ້ນຕາມຫລັງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນວິວຢ່າງຈະຈ້າ, ໂຄຍແຂງຍ້ອນຄິດເຫັນ
  ຕອນ Tony ແນມເບິ່ງທ້າຍຍາແມ່ Joyce ຕອນຍ່າງອອກມາຈາກຮ້ານ Big5 ເດີ
  ບໍ່ແມ່ນແຂງຍ້ອນແນມເບິ່ງກົ້ນແມ່ຕົນເອງໃດ ຢ່າເຂົ້າໃຈຜິດ !

 44. ທັກເບິ່ງ
  February 14, 2016 at 11:47 pm

  ຊອກຮູຊ່ອຍແດ່ 🙂

 45. ວິວໂຊນິກ
  February 16, 2016 at 5:40 pm

  ປ່ຽນແນວຄິດ ຊີວິດປ່ຽນແປງ

 46. ລອງລົ້ວ
  February 25, 2016 at 6:23 pm

  ໃຜເຄີຍເບິ່ງໜັງເລື່ອງ Geminis ? ໜັງເກົ່າໄດ້ 10 ກ່ວາປີແລ້ວລະ, ຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາ
  ສະເປນດອກແຕ່ເດົາເອົາຊື່ໆ ຄົງເປັນເລື່ອງຮັກໆໄຄ່ລະຫວ່າງອ້າຍກັບນ້ອງສາວ ຫຼືເອື້ອຍ
  ກັບນ້ອງຊາຍປະມານນີ້ລະ ເບິ່ງແລ້ວໄດ້ອາລົມສົມຄວນ.

 47. ລອງລົ້ວ
  March 4, 2016 at 11:31 pm

  Sister Dearest

  ເບິ່ງແລ້ວ ນ້ຳບໍ່ແຕກ 🙂

  http://www.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph56028af46f04e

 48. BSMan
  March 14, 2016 at 5:30 pm

  ສາວນັ້ນບອກວ່າຊື່ຟ້າ ອາຍຸ 20 ປີ ຢູ່ກັບພໍ່ແມ່ແລະນ້ອງຊາຍ. ພໍ່ກັບແມ່ເຮັດວຽກ
  ລັດຖະກອນ ແມ່ຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງເລື້ອຍໆ ບາງເທື່ອກໍ່ໄປອາທິດນຶ່ງ
  ບາງຄັ້ງກໍ່ໄປດົນກ່ວານັ້ນ ຟ້າຈຶ່ງຕ້ອງທຳໜ້າທີ່ແທນແມ່ເລື່ອງການກິນຢູ່ແລະດູແລ
  ເຮືອນການຊານ ເລື່ອງຫລິ້ນເລື່ອງທ່ຽວ ຟ້າບໍ່ມັກປານໃດ໋ດອກ ຖ້າໝູ່ບໍ່ມາອວນ
  ເອົາກໍ່ຢູ່ບ້ານອ່ານໜັງສື ຫລິ້ນເນັດ ເບິ່ງໜັງ ແລະນອນພັກຜ່ອນເອົາແຮງໄປເຮັດ
  ວຽກ, ຟ້າເຮັດວຽກເປັນແຄັດເຊຍຢູ່ Golden Mall ບໍ່ມີແຟນດອກ ເຂົາຜ່ານມາ
  ແລ້ວກໍ່ຜ່ານໄປ ບາງເທື່ອກໍ່ເຂົ້າມາຈີບເທື່ອສອງເທື່ອສາມ ຄ້ວານຳຈົນບໍ່ທັນ ບາດ
  ບໍ່ມີກໍ່ບໍ່ມີໃຜມາຈີບຕ້ອງໄດ້ຢືນໄລ່ແມງວັນຈົນມືເປັນໄຟ.
  ພໍ່ຂອງຟ້າອາຍຸຍັງບໍ່ຮອດ 40 ປາຍ ເພິ່ນເອົາກັບແມ່ແຕ່ນ້ອຍ ແມ່ທ້ອງໄຄ່ຟ້າກໍ່ເລີຍ
  ຕ້ອງອອກໂຮງຮຽນມາສ້າງຄອບຄົວ, ຄອດນ້ອງຊາຍແລ້ວແມ່ກໍ່ປິດໂຮງງານແຕ່ກໍ່
  ບໍ່ໄດ້ລ້າຖອຍດອກເລື່ອງໃນມຸ້ງຫັ້ນນະ ພໍ່ກວນຫລາຍກໍ່ຕ້ອງປະມືໃຫ້ຟ້າເປັນຜູ່ຕຳ
  ແຈ່ວແທນ ຖ້າເຫຼົ້າບໍ່ເຂົ້າປາກເພິ່ນຈະບໍ່ບອກຮັກແມ່ດອກ ມື້ໃດ໋ເຂົ້າວົງກັບໝູ່ ເອັນ
  ຈຶ່ງຕຶງແລະເອິ້ນແມ່ເຂົ້າໄປຈັດການກ່ອນອາບນ້ຳກິນເຂົ້າແລງ ແຕ່ແມ່ມັກເວົ້າແກ້
  ໜ້າໝູ່ພໍ່ວ່າໝົດນ້ຳຢາແລ້ວ ເອິ້ນເຂົ້າໄປເອົານັ້ນເອົານີ້ໃຫ້ຊື່ໆ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເດີ
  ແຕ່ໝູ່ພໍ່ບໍ່ເຊື່ອເພິ່ນດອກເພາະພໍ່ບໍ່ອຳ ບອກໝູ່ໂລດວ່າໄດ້ດອກນຶ່ງສອງດອກຖ້າເຂົ້າ
  ໄປເຫິງແລະຟ້າກໍ່ເຊື່ອວ່າເພິ່ນໄດ້ແທ້ແມ່ຈຶ່ງຍິ້ມມີເລດໄນແບບນີ້.
  ພໍ່ແມ່ຄົນອື່ນມັກເຮັດຫຍັງກັນຕອນໃດ ຟ້າບໍ່ຮູ້ແຕ່ພໍ່ແມ່ຂອງຟ້າມັກເຮັດກັນຍາມ
  ແລງຄ້ອຍຄ່ຳແລະເພິ່ນເຄີຍເຮັດແບບນີ້ມາແຕ່ໃດ໋ ຈື່ໄດ້ວ່າຕອນຍັງນ້ອຍ ຟ້າເຄີຍ
  ເຂົ້າໄປປ້ອງກັນແມ່ບໍ່ໃຫ້ພໍ່ເຂົ້າເຖິງເນື້ອເຖິງຕົວເພິ່ນໄດ້ ຄິດວ່າພໍ່ຂົ່ມເຫັງແມ່ ໃຫຍ່
  ຊອນສາວຂຶ້ນມາຈຶ່ງຮູ້ວ່ານັ້ນແມ່ນການໂລມເລົ້າທາງເພດເພື່ອໃຫ້ເພດກົງກັນຂ້າມ
  ມີອາລົມກ່ອນຮ່ວມເພດກັນ ຈຶ່ງປ່ອຍໃຫ້ເພິ່ນບອກຮັກກັນຕາມໃຈບອກ. ລືມບອກ
  ໄປ ພໍ່ແມ່ເຄີຍເປັນນັກຮຽນນອກ ຈົບ troisième ກໍ່ຖືກສົ່ງໄປຮຽນຢູ່ Paris ໄປພໍ້
  ກັນຢູ່ທີ່ນັ້ນກໍ່ເລີຍເກີດມັກຮັກແລະຫລິ້ນກັນຈົນທ້ອງໄຄ່ກໍ່ເລີຍຖືກສົ່ງກັບ ສະນັ້ນ
  ເພິ່ນຈຶ່ງມັກເຮັດແບບຄົນຕາເວັນຕົກ ກອດຈູບກັນຕໍ່ໜ້າຄົນໃນຄອບຄົວ ຢູ່ນອກ
  ບ້ານເພິ່ນກໍ່ບໍ່ເຮັດດອກແບບ French kiss ຫັ້ນນະ ກັບຟ້າເພິ່ນກໍ່ກອດຮັດແບບທຳ
  ມະດາເວລາເພິ່ນຈະໄປຫລືກັບມາແຕ່ການ.
  ມື້ນັ້ນ ພໍ່ຢືມ VAIO ຂອງຟ້າໄປສັ່ງຊື້ເຕົານ້ຳຮ້ອນມາໃຊ້ແທນເຕົ້າ Sharp WH-T35M
  ຈາກຮ້ານ Siam Global House ໃຊ້ແລ້ວເພິ່ນກໍ່ເອົາມາສົ່ງໃຫ້ແຕ່ຟ້າບໍ່ໄດ້ໃຊ້ດອກ
  ມື້ນັ້ນເພາະນ້ອງຊາຍສັ່ງຈອງໜັງມາເບິ່ງ 22 ໂມງປາຍຈຶ່ງຈົບແລະເຂົ້ານອນ. ມື້ຕໍ່ມາ
  ຈຶ່ງເປີດເຂົ້າເຟສແຕ່ພໍ່ລືມລ໊ອກເອົ້າຈຶ່ງຮູ້ວ່າເພິ່ນຕິດຕາມເພສ Sexy Club TH ແລະ
  Liked page ຂອງ เรื่องเสียว ຟ້າຂົນລຸກທົ່ວຕົນທົ່ວໂຕເມື່ອເລື່ອນລົງມາເຫັນຮູບສາວ
  ນ້ອຍນັ່ງຕີ່ນັ່ງຍະປະກອບເລື່ອງສຽວ เอากับลูกสาว ທີ່ພໍ່ເປີດຄ້າງໄວ້. ຮູ້ສຶກສັບສົນທີ່
  ສຸດໃນເວລານັ້ນ ບໍ່ນຶກຝັນວ່າຜູ່ທີ່ຟ້າຮັກ ເຄົາລົບແລະບູຊາຈະເກືອກກົ້ວກັບເລື່ອງແບບ
  ນີ້, ເຄີຍຈັບໄດ້ເທື່ອນຶ່ງຕອນຟ້າເປັນສາວ 15 – 16 ຟ້າຄິດວ່າຢູ່ບ້ານຄົນດຽວເລີຍແງ້ມ
  ປະຕູໄວ້ບໍ່ໄດ້ລ໊ອກ ນອນເຊືອບໄປແລະຮູ້ສຶກວ່າມີຄົນຢືນເບິ່ງ ມືນຕາຂຶ້ນມາເຫັນພໍ່ຢືນ
  ຢູ່ປາກປະຕູສ່ອງເບິ່ງຟ້ານອນແລະອີກເທື່ອນຶ່ງແມ່ນຫລິ້ນບານສົ່ງ ເພິ່ນເຂົ້າມາຍາດບານ
  ຂ້າງຫລັງແລະມືຂອງເພິ່ນບັງເອີນມາຈັບຖືກເຕົ້ານົມຟ້າພໍດີແລະຈາກມື້ນັ້ນມາລະຟ້າກໍ່
  ຮູ້ສຶກວ່າພໍ່ມັກລັກແນມເບິ່ງຟ້າ ງວກໜ້າໄປກໍ່ຍິ້ມໃຫ້ເພິ່ນແກ້ອາຍທີ່ຕົນນຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນຮັດ
  ເກີນ ເສື້ອຍືດກໍ່ຄໍກ້ວາງ ກົ້ມລົງເຫັນເຕົ້າຈົນເກືອບໝົດ ຖ້າບໍ່ນຸ່ງ Sabina ຮອງພື້ນ ພໍ່ຄົງ
  ເຫັນໝົດແທ້ໆ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ເຄີຍລ່ວງເກີນຫັຍງຟ້າດອກ ເພິ່ນເບິ່ງຊື່ໆ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຄືໃນເລື່ອງ
  ລຸ່ມນີ້ດອກ ຄົງເປັນເພາະພະຍາກາມຍັງບໍ່ທັນສັ່ງ, ເຈົ້າວ່າບໍ່?.
  thaixpic.net/index.php?topic=11868.0;wap2

 49. ຖັກແຖ່
  March 22, 2016 at 4:32 pm

  ສາວ Camfrog ເດີ ບໍ່ແມ່ນລູກນ້າສາວຂ້ອຍດອກ ຢ່າເຂົ້າໃຈຜິດ.

  • nik
   January 16, 2017 at 4:00 am

   ເຈົ້າຮຼ້ຈັກສາວຄົນນີ້ບໍ່ ມີ id camfrog ກັບມີ facebook ສາວຄົນນີ້ບໍ່

 50. Sinclair
  April 6, 2016 at 5:06 pm

  ບໍ່ຄຽດບໍ່ຂົມດອກເພາະຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນນັກແຕ່ງ ບໍ່ແມ່ນນັກຂຽນ ຂະໜາດໄປກ່າຍເລື່ອງ
  ເຂົາຂຽນແຕ່ງແລ້ວກໍ່ຍັງກ່າຍບໍ່ລະອຽດ ປະໂຫຍກໃດບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍມັນກໍ່ຜ່ານ
  ໄປ ຂະໜາດພາສາຕົນເອງກໍ່ຍັງເຂົ້າໃຈຍາກ ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນປາກເວົ້າບໍ່ຄືກັນ, ຂ້ອຍໃຊ້
  “ເຂົາ” ແທນບຸລຸດທີ3 ບໍ່ເຄີຍໃຊ້ “ເສົາ” ຈັກເທື່ອ, ເວລາໄປຊື້ເກີບ ກໍ່ເຄີຍແຕ່ “ຕໍ່” ບໍ່ເຄີຍ
  “ອົມ” ຈັກເທື່ອ, ເຈົ້າເຄີຍບໍ?
  ກໍ່ຄືຂ້ອຍເວົ້າໃຫ້ຟັງແຕ່ຕົ້ນຫັ້ນລະ ຂ້ອຍບໍ່ມີປະສົບການເລື່ອງສີ້ເລື່ອງເຊີງ ພຽງແຕ່ມີໃຈ
  ຫື່ນ ມັກອ່ານເລື່ອງລາມົກ ມັກເບິ່ງໜັງ x ຖ້າມີຜູ່ຍິງເປີດສິ້ນໃຫ້ເບິ່ງຫີ ຂ້ອຍຄົງເປັນໄຂ້
  ແທ້ໆ ຂະໜາດເຫັນຂາອ່ອນເອື້ອຍຕົນເອງຕອນລາວຈ້ອນສິ້ນລຸຍນ້ຳແກ່ງກໍ່ຍັງໄຂ້ຫວັດ
  3 ມື້ 2 ຄືນ ຈົນພໍ່ແມ່ໂທເອີ້ນເອື້ອຍແພດກົມເພິ່ນມາສັກຢາໃຫ້ຈຶ່ງໄດ້ລຸກມະງ່ອງມະແງ່ງ
  ຂຶ້ນມານັ່ງອ່ານເລື່ອງລາມົກຂອງເຈົ້າ.
  storyjung.com/index.php/topic,75.0.html

 51. ເດັກລົ້ວ
  April 18, 2016 at 5:52 pm

  ເວລານ້ອງສາວນຸ່ງສົ້ນຮັດຮູບຂາສັ້ນ ເສື້ອສາຍຄູ່ ຂ້ອຍຈະສວຍທຸກໂອກາດ
  ລັກແຍງຄວາມງາມຂອງນ້ອງສາວຕົນເອງ ລາວຊ່າງໜ້າຮັກຫລາຍ ຜິວຂາວ
  ຜົມດຳຍາວຮອດເຄິ່ງກາງຫລັງ ແກ້ມເປັນສີກຸຫລາບອ່ອນ ຮິມສົບນ້ອຍໆສີ
  ແດງທຳມະຊາດ ຕາກົມໃຫຍ່ ເວລາມີຜູ່ແທນສູນກາງມາ ມີແຂກຕ່າງປະເທດ
  ມາຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ ນ້ອງສາວຖືກເລືອກເລື້ອຍໄປຮັບແຂກຖືຖາດພວງດອກ
  ໄມ້່ພວງມະໄລແລະແນ່ນອນກໍ່ຕ້ອງມີບ່າວໃຫຍ່ຫລາຍຄົນຫາທາງເຂົ້າມາຈີບ
  ຢາກພານ້ອງສາວໄປຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳ, ນ້ອງຮູ້ເດີວ່າຂ້ອຍລັກແຍງລາວ
  ແລະສົ່ງຍິ້ມໃຫ້ແບບອາຍໆຄືກັບລາວສົ່ງໃຫ້ຜູ່ບ່າວໃນໂຮງຮຽນຫັ້ນລະ ແລ້ວ
  ກໍ່ເຂົ້າຫ້ອງແຍງຄີງຕົນເອງຢູ່ໃນແວ່ນຕູ້ໃສ່ເສື້ອຜ້າ ບຶດນຶ່ງກໍ່ອອກມາດ້ວຍເສື້ອ
  ຜ້າຊຸດໃໝ່ ບາງມື້ປ່ຽນ 6-7 ຊຸດກໍ່ມີ ເວລານ້ອງຖາມຄຳເຫັນ ຂ້ອຍຈະຕອບ
  ທຸກຄັ້ງວ່ານ້ອງງາມໜ້າຮັກ ງາມມີສເນ່ ບໍ່ເຄີຍຕຳນິວ່ານ້ອງນຸ່ງເຄື່ອງໂປ້ເກີນໄປ
  ຄືພໍ່ແມ່ມັກທ້ວງ ສະນັ້ນນ້ອງສາວຈຶ່ງມັກໃຫ້ຂ້ອຍພາໄປນັ້ນໄປນີ້ ນ້ອງບໍ່ມີໃບອະ
  ນຸຍາດໃຫ້ຂັບຂີ່ ເສັງພາກທິດສະດີບໍ່ຜ່ານ. “What…?” ນ້ອງມັກຖາມຍິ້ມໆອາຍ
  ອາຍແບບນີ້ລະເມື່ອຈັບໄດ້ວ່າຂ້ອຍລັກແນມເບິ່ງຂາຂາວຂອງລາວຕອນນັ່ງລົດ
  ໄປນຳກັນ, ລາວທຳທ່າຈະຕີຂ້ອຍດ້ວຍກະເປົ໋າພາຍນ້ອຍໆສຳລັບໃສ່ເຄື່ອງສຳ
  ອາງເມື່ອເຫັນຂ້ອຍຍິ້ມແບບມີເລດໄນໃນຂະນະທີ່ສັກສາຍຕາລົງໄປເບິ່ງຮ່ອງນົມ
  ຂາວໆຂອງລາວ, ” you’re so pretty..” ຂ້ອຍບອກນ້ອງໄດ້ແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ກ້າວ່າ
  ລາວໜ້າຟັກໜ້າຟັນຄືໝູ່ດອກແລະຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຄີຍຄຽດໃຫ້ໝູ່ທີ່ຄິດຢາກສີ້ນ້ອງ
  ສາວ ຂະໜາດຂ້ອຍເປັນອ້າຍທຳຫົວທຳຂາກັນອອກມາແທ້ກໍ່ຍັງຄິດຫລາຍໆຄັ້ງ
  ເວລາຢູ່ບ້ານກັບນ້ອງຕາມລຳພັງ ໄດ້ແຕ່ກອດຈູບລູບໄລ້ບ່ອນທີ່ລາວບໍ່ສະຫງວນ
  ບໍ່ກ້າສຳຜັດໜ້າເອິກ ອີ່ໂໝະນ້ອຍຂອງລາວດອກ ມີເທື່ອນຶ່ງຕອນຢືນເບິ່ງຄອນ
  ເສີດ ລາວໃຫ້ຂ້ອຍຢືນກອດແອວທາງດ້ານຫລັງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກລົ້ວພວກ
  ຂີ້ເມົາຈັບກົ້ນ, ນ້ອງຈັບລູບແຂນຂ້ອຍໄປມາແບບມີອາລົມຕອນຂ້ອຍແນບເນື້ອເປົ້າ
  ສົ້ງໃສ່ກົ້ນນຸ່ມໆຂອງລາວ ຮ່ອນກົ້ນໃສ່ເປັນບາງເທື່ອແຕ່ບໍ່ຍອມໃຫ້ຂ້ອຍຈົກເຂົ້າໄປ
  ໃນຫົວສົ້ງ ຂ້ອຍລູບກົກຂາຂຶ້ນມາຮອດແຕ່ງ່າມ ຖ້າລາວບໍ່ຈັບມືໄວ້ຂ້ອຍຄົງຈະໄດ້
  ລູບເຄໂມໂຕຂອງນ້ອງແທ້ໆລະ ຄົນຢືນບຽດແຫຍ້ກັນບໍ່ມີໃຜສົນໃຈໃຜດອກເພາະ
  ບ່າວສາວບາງຄູ່ກໍ່ສວຍໂອກາດນີ້ຈັບບາຍຈົກແຍ່ຊູ້ແຟນຂອງເຂົາຄືກັນ ຈະມີອ້າຍ
  ຊົ່ວໆຈັກຄົນທີ່ເຮັດກັບນ້ອງສາວຕົນເອງແບບນັ້ນໃນສະຖານທີ່ນັ້ນ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ດອກ !
  ຈາກວິນາທີນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ນ້ອງພະຍາຍາມຕີໂຕຫ່າງບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດໄດ້
  ໃກ້ຊິດຕິດເນື້ອເໝືອນເມື່ອກ່ອນຈົນຂ້ອຍຄິດວ່າລາວຄຽດໃຫ້ ຄິດຢ້ານນ້ອງບອກ
  ແມ່ກໍ່ປານນັ້ນ ເວລາແມ່ເອີ້ນໄປຫາໃນຫ້ອງນອນ ຫົວໃຈຕົກລົງປາຍຕີນວູບໂລດ
  ແຕ່ກໍ່ມີຄຳແກ້ໂຕຢູ່ດອກ ໂລ່ງໃຈທີ່ເພິ່ນເອີ້ນໃຊ້ແນວອື່ນ.
  “ຕິດສາວນ້ອຍບ້ານໃດຕອນນີ້ຈຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍຢູ່ບ້ານໃຫ້ແມ່ກອດ?” ຂ້ອຍປົດຮູບພໍ່ເຖົ້າ
  ແມ່ເຖົ້າລົງມາໃຫ້ເພິ່ນທຳຄວາມສະອາດ ສວຍໂອກາດແຍງຫຸ່ນເພິ່ນຕອນເພິ່ນນັ່ງ
  ຢອງຫຍໍ້ລົງເຊັດຂີ້ຝຸ່ນຕາບຂອບແລະແວ່ນ, ເພິ່ນຮັກສາຫ້ອງນອນພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າໄວ້
  ເໝືອນຕອນທີ່ເພິ່ນຍັງມີຊີວິດ ດົນໆເພິ່ນຈະເຂົ້າມາທຳຄວາມສະອາດເທື່ອນຶ່ງເວລາ
  ເພິ່ນຄິດຮອດຄິດເຫັນອະດີດ. ຕາມທີ່ສັງເກດ ຜູ່ຍິງອາຍຸລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັບແມ່
  ໜ້ອຍຄົນທີ່ຈະຮັກສາຄວາມງາມໄດ້ດີຄືແມ່, ຜິວຂາວສາວໝວຍ ເຕົ້າໃຫຍ່ຍານເລັກ
  ນ້ອຍ ຖ້າບໍ່ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນໃນ Glamorise ຄົງຍານລົງຕື່ມ ບາງມື້ເພິ່ນກໍ່ບໍ່ທັນນຸ່ງ ນຸ່ງແຕ່
  ຊຸດນອນແລະເສື້ອຄຸມອອກມາເຮັດກາເຟ ປິ້ງເຂົ້າໜົມປັງໃຫ້ພໍ່ກິນກ່ອນໄປການ
  ແລະກຽມອາຫານເຊົ້າໃຫ້ຂ້ອຍກັບນ້ອງສາວ, ເພິ່ນຮູ້ວ່າຂ້ອຍແນມເບິ່ງເຕົ້ານົມຕອນ
  ເພິ່ນກົ້ມລົງຫຍິ້ນນ້ຳໝາກກ້ຽງໃຫ້ຂ້ອຍເພິ່ນຈຶ່ງດຶງສົ້ນເສື້ອຄຸມມາປົກໄວ້ຕາມປະສາ
  ຜູ່ຍິງ “Bye Mom…” ຂ້ອຍຍື່ນໜ້າໄປຈູບແກ້ມສັ່ງລາແຕ່ບັງເອີນເພິ່ນງວກໜ້າມາຈຶ່ງ
  ເຮັດໃຫ້ພາດແກ້ມກາຍເປັນການຈູບຮິມສົບສັ່ງລາ ໜ້າເພິ່ນແດງຂຶ້ນທັນທີ ຂ້ອຍຕ້ອງ
  ຟ້າວແລ່ນອອກເຮືອນກ່ອນເພິ່ນຈະເວົ້າຫຍັງອອກມາ “ບ່າຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍ…”
  ເພິ່ນຮ້ອງສັ່ງຕາມຫລັງ.
  “Hey…! walkman ເຂົາຫຍ້ຳ…ແປງໃຫ້ເຂົ້າດຸ !” ສຽງນ້ອຍໆຂອງນ້ອງສາວດັງຂຶ້ນ
  ຂ້າງເບື້ອງຊ້າຍໃນຂະນະທີ່ວາງວອກແມນລົງໂຕະຄອມ. “ເພິ່ນເບິ່ງຫຍັງຫັ້ນ?” ນ້ອງ
  ສາວຄົງໄດ້ຍິນສຽງເພງ She’s on fire ຈາກໜັງ Taboo2 ທີ່ດັງອອກໄປນອກຫ້ອງ
  ນອນ. ຖ້າພໍ່ແມ່ຢູ່ບ້ານ ຂ້ອຍບໍ່ກ້າເປີດສຽງແຮງດອກ ແຕ່ມື້ນັ້ນຂ້ອຍຢູ່ບ້ານກັບນ້ອງ
  ສາວ ພໍ່ແມ່ໄປຮ່ວມງານເປີດສະຖານີທົດລອງພັນເຂົ້າໃໝ່ຢູ່ Lyon ແລງວັນອາທິດຈຶ່ງ
  ຈະກັບມາ. “ໜັງໂປ້” ຂ້ອຍຕອບແບບບໍ່ອາຍເພາະຮູ້ວ່ານ້ອງຢາກເບິ່ງ ລາວຈຶ່ງຍ່າງອອກ
  ຍ່າງເຂົ້າຫ້ອງນອນຂອງລາວ ຍ່າງກາຍຫ້ອງຂ້ອຍຫລາຍຫລົບ. “ເພິ່ນຄືບໍ່ເບິ່ງຕໍ່ລະ
  ປິດໄວ້ເຮັດຫຍັງ? ເບິ່ງນຳແປງນຳກໍ່ໄດ້ນີ້ນະ.” ນ້ອງນັ່ງຕຽງນອນເບິ່ງຂ້ອຍດຶງສາຍເທັບ
  ອອກມາທີລະນ້ອຍທີ່ມັນກໍ້ເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຫລິ້ນ ບໍ່ຮູ້ວ່ານ້ອງສາວມາຢືນຢູ່ຫລັງເມື່ອໃດ
  ຫລັງມືຈຶ່ງໄປຊູນເຕົ້ານົມຂອງລາວ, ນ້ອງສາວຈັບມືຂອ້ຍໄວ້ ກ່ອນຈະຖູຫລັງມືຂ້ອຍໃສ່
  ເຕົ້ານົມນຸ້ມໆຂອງລາວ, ຂ້ອຍດຶງຮ່າງຂອງນ້ອງເຂົ້າມາກອດຈູບປາກແລກປິ້ນ ບີບຄັ້ນ
  ນົມຊ້າຍປ່າຍຂວາ ສ່ວນມືອີກເບື້ອງນຶ່ງກໍ່ຊອກຫາຊ່ອງທາງຈົກເຂົ້າໄປຕາມຫລືບສົ້ງຂາ
  ສັ້ນຜ້າໃໝ ລູບຈົກແຍ່ຫອຍນ້ອງຈົນນ້ຳແສະ ” ພໍແລ້ວຕິ…ພໍແລ້ວຕິ..” ນ້ອງຫ້າມດ້ວຍ
  ສຽງແຫບແຫ້ງແຕ່ຍັງຄົງຈູບປາກແລກລິ້ນກັບຂ້ອຍ ມືນຶ່ງກໍ່ດຶງສົ້ງສະຫລິບອອກເທື່ອລະ
  ຂາກ່ອນຂ້ອຍຈະເລື່ອນໜ້າລົງມາຈູບເລຍຊອກຄໍ ໜ້າເອິກ ໜ້າທ້ອງ ຄະໂມມທີ່ມີຂົນ
  ອ່ອນໆປົກຄຸມຢູ່ຢ່າງຈົບງາມ.
  ນ້ອງຫລັບຕາທັງສອງລົງດ້ວຍຄວາມອາຍເມື່ອຂ້ອຍແຍກຂາທັງສອງອອກແຍງກີບ
  ສີກຸຫລາຍກ່ອນຈະແຍ່ລິ້ນເຂົ້າໄປສຳຜັດໜໍ່ສະຫວັນຂອງລາວ. “ພໍເຖີດດດດດ ເຮົາທົນ
  ບໍ່ໄຫວແລ້ວ” ນ້ອງໜີບຂາທັງສອງເຂົ້າ ແຕ່ຕ້ອງຍະອອກມາແຮງຍູ້ຂອງຂ້ອຍໃສ່ຂາພັບທັງ
  ສອງ. ຈັບມືນ້ອຍໆອ່ອນຂອງນ້ອງມາກໍາທ່ອນເອັນແຂງໃຫ້ຮູ້ຂະນາດກ່ອນຈະຖູຫົວໃສ່ໜໍ່
  ນ້ອງຂຶ້ນລົງຫລາຍໆເທື່ອ. ນ້ອງຖືກແຟນເປີດຊິງແລະພາເຂົ້າໄປເຮັດຢູ່ບ້ານພັກຫລາຍເທື່ອ
  ແລ້ວ ບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາເລີກກັນຍ້ອນຫຍັງແທ້ ນ້ອງບອກວ່າໝໍນັ້ນນອກໃຈ ໝໍນັ້ນກໍ່ວ່ານ້ອງສາວ
  ຂ້ອຍມີໃໝ່ “ໃສ່ຖົງກ່ອນ..” ນ້ອງຍູ້ຄະໂມມໄວ້ບໍ່ໃຫ້ຜ່ານເຂົ້າໄປໃນຮ່າງຂອງລາວໂດຍປາ
  ສະຈາກ Trojans !
  asstr.org/files/Collections/libertine/Aphrodesia/mom_and_sis_in_chains_1991.txt

 52. Antman23
  April 30, 2016 at 8:53 pm

  ເບິ່ງຮູບຖ້າຈະຳໄປຊອກຫາເລື່ອງມາກ໊ອບປີໃຫ້ອ່ານ

 53. ICUP
  May 10, 2016 at 8:18 pm

  ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 13 ປີ ຖືກພໍ່ຂົ່ມຂືນແລະຖືກຄະນະລ້ານລົງໂທດດ້ວຍການຂ້ຽນຕີ 10 ເທື່ອ
  ຍ້ອນລາວບໍ່ເວົ້າຄວາມຈິງໃຫ້ຜູ່ໃດ໋ຟັງ, ສ່ວນຜູ່ເປັນພໍ່ກໍ່ລອຍນວນ ບໍ່ຖືກໂທດຫຍັງເລີຍ.
  ໂຊກດີທີ່ມີນັກດົນຕຣີໃຈບຸນຂໍແຕ່ງງານກັບນາງເພື່ອລຶບລ້າງຮອຍດ່າງ, ຂໍໃຫ້ມີຄວາມສຸກ
  ຢູ່ກິນນຳກັນມີລູກເຕັມບ້ານ ຫລານເຕັມເມືອງເດີ. ອາຍຸ 45 ປີ ໄດ້ເມຍເດັກນ້ອຍ 13 ປີ !
  chicagotribune.com/news/nationworld/ct-india-rape-20160509-story.html

 54. ຊີວີແອດ
  May 16, 2016 at 8:52 pm

  ບອກກ່ອນນະວ່າເລື່ອງນີ້ບໍ່ໄດ້ເກີດກັບເຮົາເອງດອກ ໄປອ່ານຢູ່ເຟສບຸກ ประสบการเสียว
  ກໍ່ເລີຍລອງກື້ອບມາໃຫ້ໝູ່ອ່ານ ຜິດພາດປະການໃດ ຂໍອະໄພດ້ວຍນະ.
  ເລື່ອງເກີດຂຶ້ນຕອນຢູ່ມໍຕົ້ນ, ຂ້ອຍກັບຊົມເຄີຍຮຽນນຳກັນຕອນຢູ່ປະຖົມແຕ່ບໍ່ສະໜິດກັນ
  ປານໃດ໋ດອກ ແຕ່ພໍຂຶ້ນມາຮຽນມໍກໍ່ເລິ່ມສະໜິດກັນເພາະໝູ່ໄທບ້ານດຽວກັນຖືກສົ່ງໄປສັບ
  ຊ້ອນຢູ່ໂຮງຮຽນອື່ນ ຖືກສັບຊ້ອນມາໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ຈຳນວນນຶ່ງແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍຖືກນິໃສເຂົາ
  ຈຶ່ງຕີສະໜິດກັບຊົມເພາະຊົມເປັນຄົນນິໃສດີ ເວົ້າກົງໄປກົງມາແລະບໍ່ມັກກິນປຽບຄົນອື່ນ
  ຖ້າຂ້ອຍເອົາໝາກຂາມໄປກິນ ຊົມກໍ່ແຕ່ງແຈ່ວ ຖ້າຂ້ອຍລ້ຽງໝີ່ຂົ້ວ ຊົມກໍ່ລ້ຽງນ້ຳຫວານ
  ສອງຄົນພວກຂ້ອຍຈຶ່ງເຂົ້າກັນດີ.
  ມື້ນັ້ນໄປຫລິ້ນບ້ານຊົມ, ນັ່ງລົມກັນຢູ່ດີໆກໍ່ເກີດຄັນຄະໂມມຂຶ້ນມາ ຈະເກົາກໍ່ອາຍຊົມແລະອ້າຍ
  ນ້ອງຂອງລາວ ຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ນັ່ງບິດນັ່ງບ້ຽວ ຊົມສັງເກດເຫັນຜິດປົກກະຕິຈຶ່ງຖາມວ່າເພິ່ນເປັນ
  ຫຍັງ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຊິ່ມບອກຊົມວ່າຄັນໂໝະ ຊົມບອກວ່າຄັນໝອຍຊິປົ່ງ ຂ້ອຍກໍ່ວ່າປົ່ງແລ້ວ
  ຊົມກໍ່ເລີຍສົງໃສວ່າຂ້ອຍມີເຫົາຈຶ່ງຈູງມືເຂົ້າຫ້ອງເພື່ອສຳຫລວດເບິ່ງແຕ່ບໍ່ເຫັນຫຍັງ. ຂ້ອຍຮູ້
  ສຶກອາຍຫລາຍຕອນຊົມດຶງສົ້ງສະຫລິບເບິ່ງ, ເມື່ອກວດເບິ່ງບໍ່ເຫັນຫຍັງ ຊົມຈຶ່ງຊວນຫລິ້ນຂອງ
  ໂດຍໃຊ້ນິ້ວເຂ່ຍໜໍ່ສະຫວັນໃຫ້ກັນ ຈາກນັ້ນກໍ່ໃຊ້ລິ້ນເລຍໃຫ້ກັນຈົນຂຶ້ນສະຫວັນທັງສອງຈຶ່ງຂໍ
  ຕົວກັບບ້ານ. ຂ້ອຍກັບຊົມຮັກກັນຈົນຈົບມໍຕົ້ນ ຂຶ້ນມໍປາຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮຽນນຳກັນເພາະຊົມຕ້ອງ
  ຍ້າຍໄປຢູ່ເມືອງເຢ້ ຕ່າງຄົນຕ່າງມີຄົນຮັກໃໝ່ກໍ່ເລີຍຫ່າງເຫີນກັນໄປ.

 55. ຄວາຍຕູ້
  May 23, 2016 at 5:19 pm

  ວາດສະໜານ້ອຍ ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຫັນຫີແທ້ຈັກເທື່ອ 😦 ຈະປີນກົກຍົມຂຶ້ນສ່ອງເບິ່ງສາວຂ້າງບ້ານ
  ອາບນ້ຳກໍ່ຢ້ານຖືກຈັບໄດ້ແລະນຳໄປແຫ່ປະຈານໃຫ້ຄົນໃນກຸ່ມບ້ານຮູ້ວ່າເປັນ peeping tom ຄື
  ລູກອີ່ນາຍປາກແບ້ ຖ້າບໍ່ມີອິນເຕີເນັດກໍ່ຄົງບໍ່ຮູ້ວ່າຫີແຕ່ຊາດງາມແລະໜ້າຮັກຕ່າງກັນແນວໃດ
  ໃຜຈະວ່າໜ້າຫີ ໜ້າແຕດ ໜ້າກົ້ນ ໜ້ານົມຫຼືໜ້າຫຍັງກໍ່ຕາມເດີ ຖ້າມື້ໃດບໍ່ເຫັນຫີ ມື້ນັ້ນອາລົມ
  ຫງຸດຫງິດ ເຮັດວຽກກໍ່ບໍ່ຄ່ອງ ກິນເຂົ້າກໍ່ບໍ່ແຊບ, “ຈັ່ງແມ່ນຕິດພິລຶກພິລ້ຳນໍ ອັນເຟດຊະບຸກຫັ້ນ!”
  ເອື້ອຍໃພ້ທ້ວງຂຶ້ນເມື່ອເຫັນຂ້ອຍຢືນລູບ ZTE ກ່ອນອຸ່ນຈັກລົດ ກໍ່ອົດບໍ່ໄດ້ເມື່ອເຫັນໄຟຂຽວຮຸ່ງ
  ຂຶ້ນແມັບໆສັນຍານບອກວ່າມີຂໍ້ຄວາມເຂົ້າມາທາງ facebook ກໍ່ຢາກຮູ້ວ່າໃຜສົ່ງມາ.
  ມື້ນີ້ກໍ່ເໝືອນມື້ຜ່ານມາ, ໝໍ @wdm8402m ສົ່ງເລື່ອງມາໃຫ້ທາງ LINE ກໍ່ເປັນເລື່ອງແນວຄອບ
  ຄົວອີກຫັ້ນລະ ຈື່ບໍ່ໄດ້ວ່າພົບໝໍນີ້ຢູ່ຫ້ອງສົນທະນາໃດ ຄົງຈະແມ່ນ camfrog 10 ປີກ່ອນມັກເຂົ້າ
  ໄປນັ່ງເບິ່ງສາວນ້ອຍໂຊແຄມ ບາງຄົນກໍ່ນ້ອຍອີ່ຫລີໃດ ນົມເທົ່າຝາເຂົ້າໜົມຄົກກໍ່ມີນະ ຄືວ່າຫັ້ນລະ
  ຄົນບ້ານເຮົານ້ອຍແກ່ ເຫັນນ້ອຍໆແບບນັ້ນ ເບິ່ງບັດປະຊາຊົນບໍຫລຸດ 18 ບໍ່ຄືຄົນຕາເວັນຕົກ ໂຕ
  ໃຫຍ່ຊ່ຳຊ້າງ ອາຍຸຫາກໍ່ 13 ແຕ່ຫ້ອງສົນທະນາຂອງຊາວເອີຫລົບມີກົດຫລາຍໂພດ ທັກທ້ວງລົ້ວ
  ກໍ່ຖືກເດັ້ງອອກມາໂລດ.
  ເລື່ອງທີ່ໝໍນັ້ນສົ່ງມາໃສ່ຫົວເລື່ອງວ່າ Super 8 ຜູ່ແຕ່ງເລົ່າວ່າ: ຂ້ອຍລັກເບິ່ງເລື້ອຍຕອນແມ່ອາບນ້ຳ
  ເກີດແນວຄິດຊົ່ວນີ້ຈາກບັກ Jade ໝູ່ຫລິ້ນບານນຳກັນນີ້ລະ ມັນມັກທ້ວງວ່າແມ່ຫຸ່ນແມ່ຂ້ອຍຄືຫຸ່ນ
  ອວບອັດເປັນຕາຟັດຕາຟັນແນວນັ້ນແນວນີ້ ໄດ້ຍິນມັນເວົ້າລົ້ວໆແບບນີ້ແລ້ວໂຄຍແຂງຈຶ່ງຊອກຫາວິ
  ທີລັກເບິ່ງເພິ່ນອາບນ້ຳແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈົກເງິນຊື້ກ້ອງນ້ອຍໆໄຮ້ສາຍຕິດຕັ້ງໃສ່ປ່ອງດູດກິ່ນດູດອາຍ
  ເວລາເປີດສະວິດໄຟ ຈັກດູດກິ່ນແລະກ້ອງຈະເປີດຂຶ້ນມາ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນຈໍຄອມພິວເຕີ.
  ພໍ່ຂ້ອຍໜີໄປຢູ່ນຳເມຍນ້ອຍຫລາຍປີແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ຂ້ອຍຂຶ້ນຫ້ອງ10 ເດືອນນຶ່ງຈະເອົາເງິນຄ່າລ້ຽງດູ
  ມາໃຫ້ແມ່ ມອບໃຫ້ນ້ອງສາວເປັນຜູ່ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ເພິ່ນຢ້ານແມ່ເອົາໄປລ້ຽງຜູ່ບ່າວ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່
  ເຮັດແນວນັ້ນດອກເພາະເພິ່ນມີລາຍຮັບສູງຢູ່ແລ້ວ ບັງຄັບໃຫ້ພໍ່ຈ່າຍຄ່າລ້ຽງດູກໍ່ເພາະບໍ່ໃຫ້ເງິນຈຳ
  ນວນນັ້ນຕົກໄປຢູ່ໃນມືເມຍນ້ອຍ. ໝູ່ໃນກຸ່ມພວກຂ້ອຍມັກເອົາເລື່ອງແມ່ເລື່ອງເອື້ອຍເລື່ອງນ້ອງມາ
  ເວົ້າໃສ່ກັນ, ຜິດກັນດ່າກັນ ສີ້ແມ່ມຶງ ບັກໃດບໍ່ມີແມ່ກໍ່ດ່າສີ້ເອື້ອຍສີ້ນ້ອງມຶງ ລຶ້ງດ່າຕອບໂຕ້ກັນແລ້ວ
  ກໍ່ເລີຍຖືເປັນເລື່ອງທຳມະດາ. “ມຶງບໍ່ຈື່ຫວາ ອາຈານສອນໃຫ້ເທັກແຄຄົນໃນຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ
  ກ່ອນຈຶ່ງຊ່ອຍສັງຄົມ” ບັກເຈ໊ດຕອບແບບໂກ້ໆເມື່ອຂ້ອຍຖາມວ່າມຶງບໍ່ຢ້ານບາບຕົກນະລົກຫວາທີ່ເຂົ້າ
  ຮູເກົ່າ. ຟັງແລ້ວບັດເຈ໊ດກໍ່ມີເຫດຜົນ, ເຫັນເປັນຂ່າວໜ້ານຶ່ງເລື້ອຍໆ ເຂົາເອົາຜູ່ຍິງໄປຂ້າໝົກປ່າ
  ຍ້ອນໄປຕຳໝາກນັດກັບຊາຍແປກໜ້າທີ່ຮູ້ກັນທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແຕ່ແມ່ຂ້ອຍມັກບໍ່ຫລິ້ນເຟສ
  ແຕ່ຄິດວ່າເພິ່ນຄົງເຫງົາເບື່ອນອນແລ້ງ ເພິ່ນຈຶ່ງລູບລ້າງວ່າງຂາດົນກ່ວາທຳຄວາມສະອາດພາກສ່ວນ
  ອື່ນ ມືນຶ່ງເພິ່ນກໍ່ລູບໄລ້ໜ້າເອິກ ແຫງນໜ້າຂຶ້ນເບິ່ງເພດານ ຢ້ານເພິ່ນແນມມາເບິ່ງເຄື່ອງດູດກິ່ນຊິ
  ຕາຍ ແຕ່ຖ້າເພິ່ນສົງໃສກໍ່ມີທາງແກ້ຢູ່ດອກ ຢ້ານແຕ່ນ້ອງສາວຫັ້ນລະຮູ້ເພາະມັນມັກເຂົ້າມາໃຊ້ VAIO
  ຂອງຂ້ອຍເລື້ອຍເວລາມແຟນມັນເອົາ McBook ຂອງມັນໄປໃຊ້. ບາງເທື່ອຂ້ອຍກໍ່ຄິດວ່າແມ່ມັກແຟນ
  ນ້ອງສາວ ເວລາບັກນັ້ນມາບ້ານ ເພິ່ນມັກຈະແຕ່ງນັ້ນແຕ່ງນີ້ສູ່ມັນກິນແລະເວລາເວົ້າລົມກັນມັນກໍ່ຍິ້ມ
  ແຍ້ມແຈ່ມຜິດປົກກະຕິ, “ເຂົາຊິເປັນລູກເຂີຍໃນອະນາຄົດ ເພິ່ນກໍ່ຕ້ອງເວົ້າດີນຳເຂົາຊັ້ນຕົວະ ມຶງເອົາ
  ເມຍມຶງກໍ່ຈະໄປເທັກແຄແມ່ເຖົ້າມຶງ” ໝູ່ໃນກຸ່ມບັກນຶ່ງເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອໄດ້ຍິນຂ້ອຍຈົ່ມນ້ອຍໃຈ.
  ໂອກາດທອງມາເຖິງ, ເພິ່ນໄດ້ຮັບບັດເຊີນຈາກໝູ່ເກົ່າທີ່ເຄີຍເຮັດການນຳກັນ ລູກຊາຍເຂົາແຕ່ງງານ
  ເພິ່ນເລີຍຊວນຂ້ອຍໄປນຳ ບໍ່ຢາກໄປຄົນດຽວມັນເຂີນໆຈັ່ງໃດ໋ບຸ ຄວງລູກຊາຍຕົນເອງນີ້ລະໄປຈຶ່ງບໍ່
  ຫລຸບທຶນຄ່າຊອງ ນ້ອງສາວເຝົ້າບ້ານ ຖ້າໄປນຳກໍ່ບໍ່ມີໂອກາດເອົາແຟນມານອນຟັກຢູ່ບ້ານໃຫ້ສົມໃຈ
  ໄປຟັກຢູ່ບ່ອນອື່ນບໍ່ຄັກຄືຟັກຢູ່ waterbed ລາຄາເກືອບ 3 ໝື່ນບາດທີ່ພໍ່ຊື້ໃຫ້ມັນ. ກ່ອນຈະເດີນທາງ
  ໄກກໍ່ຕ້ອງເອົາລົດໄປທູນອັບ ກວດເບິ່ງເບກ ໃສ່ຕີນໃໝ່ ປະມານ 15 ໂມງແລງຈຶ່ງແລ້ວ 17 ໂມງຈຶ່ງໄດ້
  ອອກໄປ ເກືອບທ່ຽງຄືນຈຶ່ງຮອດເຮືອນດອງ ແຕ່ພີ່ນ້ອງເຂົາມາພັກຫຼາຍ ເພິ່ນຈຶ່ງບອກໄປຫາເຊົ່າບັງ
  ກະໂລຢູ່ແຕ່ແຖວນັ້ນພັດມີແຕ່ໂມແຕວ Super8 ບ່ອນດຽວ ຫ້ອງຕຽງຄູ່ກໍ່ຖືກຈ່ອງໝົດແລ້ວ ເມື່ອບໍ່ມີ
  ທາງເລືອກກໍ່ຕ້ອງຍອມຮັບເຂົ້າພັກຫ້ອງຕຽງດ່ຽວ.
  ເພິ່ນອາບນ້ຳແລ້ວກໍ່ໄລ່ຂ້ອຍໄປອາບ, ໄດ້ຍິນສຽງເພິ່ນຈົ່ມຕຳນິເຄເບິ້ນທີວີວ່າມີແຕ່ໜັງລາມົກ ລີໂມດ
  ຄອນໂທນກົດເມນູບໍ່ຕິດຈຶ່ງຄ້າງຢູ່ກັບຊ່ອງໜັງເອັກ. ເພິ່ນປິດໄວ້ແລ້ວກໍ່ນອນຕະແຄງຢູ່ສົ້ນສຸດຂອງຕຽງ
  ຂ້ອຍອາບນ້ຳແລ້ວກໍ່ນອນເທິ້ງເປີດໜັງເອັກເບິ່ງ ສຽງເຂົາຮ້ອງຄາງຢູ່ຈໍທີວີເຮັດໃຫ້ທາດນ້ຳມັນໃນຮ່າງ
  ກາຍຂອງແມ່ໄຫລມາໃສ່ທາດໄຟໃນຮ່າງກາຍຂອງຂ້ອຍແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ໃໝ້ກັນໂດຍບໍ່ອາຍຕໍ່ສາຍຕາ
  ຂອງຜີສາງອ້ອມຂ້າງແລະລືມໄປເລີຍໄຟໃນນະລົກທີ່ຈະເຜົາໃໝ້ໃນພາຍພາກໜ້າ.
  ເລື່ອງນີ້ລອກມາຈາກເວັບ yed18t ດອດຄອມ ເຂົາເອົາມາລົງໃນເດືອນ 4 ປີ 2015 ເລື່ອງທີ 29 ເຊີນ
  ຕິດຕາມອ່ານຈາກບ່ອນນັ້ນຖ້າຢາກສຽວຄັກໆ, ຂ້ອຍມີຄວາມສາມາດກ໊ອບປີໄດ້ແຕ່ເທົ່ານີ້ ຂໍໂທດດ້ວຍນະ !

 56. ລຸງເສັ້ງກີ່
  May 31, 2016 at 5:40 pm

  ອອນຊອນຄວາມງາມແລະໜ້າຮັກຂອງລາວ 🙂

 57. ລາຜູ້
  June 8, 2016 at 4:42 pm

  Casanova ຍົວະສີ້ນ້ອງສາວຂ້ອຍສົມໃຈແລ້ວກໍ່ຫາຍຕົວເຂົ້າກີບເມກ
  ບໍ່ມີວີ່ແວວຈະອອກມາໃຫ້ເຫັນຮອຍຕີນເລີຍ, ຂ້ອຍໄປຕາມຫາຢູ່ດົງມຶກ
  ດອນກອຍກໍ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້ຂ່າວ ສົງໃສຖືກນ້າສາວລາວກັກຂັງໄວ້ສີ້ເອງເນ໊າະ
  ແບ່ງໃຫ້ຄົນອື່ນສີ້ນຳແດ່ນ້າສາວ ມັນບໍ່ກຸດບໍ່ຫ້ຽນດອກ ຖ້າລາວເຊົາສູບ
  ຢາເພາະບໍ່ມີທາດນິໂກຕິນອຸດຕັນເສັ້ນເລືອດຝອຍທີ່ຕໍ່ເຂົ້າໄປລໍ່ລ້ຽງໂຄຍ
  ຖ້າລາວຍັງສືບຕໍ່ສູບຢາ ອາດຈະມີໂອກາດ ບໍ່ຈຳແນກຢາສູບອາແດງ ຢາ
  ສູບເບັນຊັນ Dunhill ຫຼືອື່ນໆ ເດີນ້າສາວເດີ, ປ່ອຍລາວອອກມາແຕ່ງເລື່ອງ
  ໃຫ້ພວກຂ້ອຍອ່ານແດ່ 🙂
  ເອົາລະ ຊາມຊາກາຊະໂນ໊ະວ໊ະແຕ່ງເລື່ອງໃຫ້ອ່ານ ຂ້ອຍຂໍກ໊ອບປີເລື່ອງຈາກ
  ເວັບໄຊພິດສະຫວາດດອດຄອມ ເລື່ອງທີ 306 ມາໃຫ້ອ່ານຂ້າເວລາ ຊາມຊາ
  ຮອດໂມງເຂົ້າປະຊຸມ ໝໍນັ້ນເລົ່າວ່າ: ຂ້ອຍຢູ່ບ້ານກັບເມຍແລະຫຼານສາວອາຍຸ
  ປະມານ 18 ປີ ຊື່ສຳລີ ໜ້າຕາພໍໃຊ້ໄດ້ ສູງປະມານ 157 ໜ້າເອິກບໍ່ໃຫຍ່ເທົ່າ
  ເຕົ້າ 34C ຂອງເມຍຂ້ອຍຊ້ຳດອກ ແຕ່ທ້າຍສຳລີງາມຕາດີ ນຸ່ງສົ້ງ ນຸ່ງກະເກິດ
  ໃສ່ເກີບສົ້ນສູງເຂົ້າໄປ ຂ້ອຍຈ້ອງມອງຈົນລືມໂຕ ຖ້າເມຍບໍ່ຢິກແຂນກ່ອນຄົງ
  ບໍ່ເຊົາເບິ່ງ ສຳລີກໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍລັກແຍງລາວດ້ວຍສາຍຕາຫື່ນແຕ່ລາວມີຄວາມ
  ສຸກສຽວທີ່ມີຄົນລັກເບິ່ງແບບນີ້, ຕອນຢູ່ບ້ານ ຢາກນຸ່ງໂຊຈົນໃຈຊິຂາດແຕ່
  ຢ້ານຄົນໃນກຸ່ມບ້ານເກັບໄປນິນທາຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ນຸ່ງໃນບ້ານໃນເຮືອນໃຫ້ອ້າຍໃຫ້
  ນ້ອງເບິ່ງເປັນອາຫານຕາ ຖ້າພໍ່ແມ່ຢູ່ບ້ານກໍ່ບໍ່ກ້ານຸ່ງດອກເພາະເພິ່ນຮ້າຍດ່າ
  ຫົວຫລ້ອນຫົວແຫຼກ, “ຄັນມຶງຄຽວຫຼາຍກ໊ະໄປເປັນແມ່ຈ້າງນຳເອື້ອຍມຶງພຸ້ນ
  ຢ່າຢູ່ໃຫ້ກູເຫັນໜ້າ.” ແມ່ສຳລີດ່າກ້ອງບ້ານຈົນເຮັດໃຫ້ສໍາລີອາຍໝູ່ທີ່ຢືນຖ້າ
  ຢູ່ໜ້າບ້ານເພື່ອພາກັນໄປທ່ຽວງານບຸນຕະຫລາດນັດ ເພິ່ນໃຫ້ນຸ່ງສິ້ນແລະເສື້ອ
  ຫຸ້ມເອິກ. “ເພິ່ນເມົາຫຼົ້າກໍ່ຊິຖືກຕີ.” ສີໜ້າຂອງສຳລີປົກກະຕິເໝືອນກັບວ່າເປັນ
  ເລື່ອງທຳມະດາທີ່ຖືກພໍ່ແມ່ຕີຈົນຫລັງລາຍ, “ນ້າບ່າວຊິລົງໂທດເຮົາກ໊ະຂ້ຽວລົງ
  ຈັກນ່ອຍນ້າສາວມາ ເຮົາບໍ່ໃຫ້ລົງເດີ.” ສຳລີປິ່ນຫລັງແອ່ນກົ້ນໃຫ້ຂ້ອຍລົງໂທດ
  ຍ້ອນພາຜູ່ບ່າວມາຫລິ້ນມາກິນຢູ່ບ້ານຕອນຂ້ອຍກັບເມຍໄປງານດອງພີ່ນ້ອງ
  ຂ້ອຍນັ່ງຄູ້ເຂົ່າເອົາໜ້າຖູກົ້ນ ສູດດົມກິ່ນສຳລີກ່ອນຈະລາກລິ້ນແລ້ວໃຊ້ເອັນ
  ແຂ່ງໂດ່ແທງເຂົ້າໄປເພື່ອເປັນການລົງໂທດຫລານເມຍ.
  pidsawad.com/306/

 58. ນັກກ໊ອບ
  June 11, 2016 at 4:32 pm

  ເມຍນ້ອງຊາຍ

  ຈຸ້ມເຈື້ອຂ້ອຍມັກເອົາກັນເອງ ຖ້າຊິໄລ່ເຊື້ອໄລ່ແນວໃຫ້ຟັງມັນກໍ່ຍາວ
  ສາວແອ໋ວເປັນຫຼານພໍ່ເຖົ້າ ພວກຂ້ອຍເປັນຫຼານແມ່ເຖົ້າ ຖ້າເອົາ DNA
  ຫລືເອົາເລືອດໄປກວດກໍ່ຄົງບໍ່ໃກ້ກັນປານໃດ໋ດອກ ຜູ່ໃຫຍ່ຈຶ່ງຍົວະໃຫ້
  ເຂົາເອົາກັນໂດຍໃຫ້ສາວແອ໋ວເລືອກແລະແນ່ນອນລາວກໍ່ຕ້ອງເລືອກ
  ນ້ອງຊາຍເພາະຂ້ອຍຂາດຄຸນສົມບັດຫລາຍຢ່າງໃນການເປັນຜົວ ຄົນ
  ຂີ້ເຫຼົ້າເມົາຢາ ຫຼິ້ນແສ້ພານສາວ ໃຜລະຢາກສ້າງຄອບຄົວນຳເນ໊າະ
  ເພາະຜິດສິນຂໍ້ສຸລາເມແລ້ວມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ສິນຂໍ້ອື່ນໆເພພັງໄປຕາມໆ
  ກັນ ສ່ວນນ້ອງຊາຍເປັນຄົນດີ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ
  ມີນ້ຳໃຈກ້ວາງຂວາງກັບພີ່ນ້ອງໝູ່ຄູ່ ເວລາມີຊຸມແຊວສັງສັນຈຶ່ງຍົກຈອກ
  ດື່ມເພື່ອມາລະຍາດ ສະນັ້ນສາວແອ໋ວຈຶ່ງຕັດສິນໃຈລົງນັ່ງຂ້າງໃຫ້ເຖົ້າແກ່
  ພີ່ນ້ອງມັດແຂນເປັນເມຍຂອງນ້ອງຊາຍຕາມປະເພນີ.
  ໃນສາຍຕາຄົນອື່ນ ສາວແອ໋ວເປັນຄົນຂີລ້າຍ ດຳ ເຕ້ຍ ແຕ່ຂ້ອຍມັກທ້າຍ
  ມັກໜ້າເອິກ ນ້ອງຊາຍຍົກໂປ້ເປັນສັນຍານໃຫ້ຮູ້ວ່າຄັກຫຼາຍເມື່ອຖືກໝູ່
  ຫລິ້ນກິນນຳກັນຖາມເຖິງເລື່ອງເຂົ້າໃໝ່ປາມັນແລະຄວາມຈິງກໍ່ເປັນແນວ
  ນັ້ນແທ້ ຂອງສາວແອ໋ວຟິດແລະຕອດດີ, “ພໍແລ້ວຕິດອ້າຍ ຈົ່ງໃຫ້ນ້ອງຊາຍ
  ເຈົ້າກິນແດ່…” ສາວແອ໋ວຈັບມືຂ້ອຍອອກແລະເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳໄປລ້າງຫອຍ
  ຖ້າຜົວກ່ອນຈຶ່ງໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າໄປລ້າງ ຢ້ານຂ້ອຍຄຸມສີ້ໃນຫ້ອງນ້ຳອີກຖ້າໃຫ້
  ຂ້ອຍເຂົ້າໄປລ້າງພ້ອມກັນ.
  ກໍ່ຄືຂ້ອຍບອກເຈົ້າຫັ້ນລະ, ນ້ອງຊາຍຂ້ອຍໃຈສະປອດ ເວົ້າກັນແຕ່ຕອນ
  ນ້າສາວພາສາວແອ໋ວຍັງເປັນສາວມໍພຸ້ນນະ ຖ້າໃຜໄດ້ກ່ອນໃຫ້ແບ່ງກັນກິນ
  ບໍ່ສະເພາະແຕ່ສາວແອ໋ວດອກ ສາວອື່ນກໍ່ຄືກັນແຕ່ບໍ່ເຄີຍສະວິ້ງ ສາວແອ໋ວ
  ເປັນນ້ອງໃພ້ທີ່ມີໃຈປະເສີດ ຮັກຜົວແລະພີ່ນ້ອງທາງຜົວ ຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງໄດ້ລັກສີ້
  ກັນຄືຄົນອື່ນ. ເມືອງຊິຕ້າເປັນເມືອງກະສິກຳ ນ້ອງຊາຍບໍ່ມີປະສົບການລ້ຽງ
  ສັດຈຶ່ງພາສາວແອ໋ວມາຢູ່ເມືອງອຸດສະຫະກຳ ເຊົ່າຫ້ອງແຖວ 2 ຫ້ອງນອນ
  ແລະເອີ້ນຂ້ອຍໄປຢູ່ນຳ, ຂ້ອຍເຮັດວຽກພາກຄ່ຳ ນ້ອງຊາຍເຮັດພາກເຊົ້າ
  ສາວແອ໋ວເປັນແມ່ເຮືອນ. ກ໊ອກໆໆ…ຂ້ອຍເຄາະປະຕູ ເມື່ອໄດ້ສຽງນ້ອງຊາຍ
  ຂານຮັບກໍ່ໄຂເຂົ້າໄປຮ່ວມເສບກາມນຳກັນຈົນອິ່ມຈຶ່ງພາກັນຫລັບນອນ.
  storyseaw.com/index.php?topic=5100.0

 59. HDMI
  June 19, 2016 at 8:05 pm
 60. Meeny
  June 19, 2016 at 9:34 pm

  ອາກາດຮ້ອນເອົ້າແບບນີ້ ໝູ່ພາກັນລົງໄປຫລິ້ນຫາດຊາຍແຄມທະເລ, ຂ້ອຍກໍ່ຢາກໄປ
  ແຕ່ຄ້ານຍ່າງ ຫາຍາກບ່ອນຈອດລົດ ບ່ອນຈອດເສຍເງິນຄັນລະ 10000₭ ກໍ່ພໍມີຢູ່
  ໝູ່ພັດຢາກຈອດບ່ອນບໍ່ເສຍເງິນ, ຍ່າງກອດຜູ່ສາວຄືເຂົາກໍ່ພໍຍ່າງຢູ່ດອກ ແຕ່ຍ່າງກັບ
  ບັກເຖິງແນມເບິ່ງກົ້ນແຟນເຂົານີ້ຕິມັນໂຄຍແຂງລ້າ.

 61. Hisense
  June 20, 2016 at 11:36 pm

  ເບິ່ງຮູບຖ້າ ໄປຫົດຜັກກ່ອນ ຮາໆໆໆໆໆໆໆ

 62. HeunGuy
  June 21, 2016 at 3:23 am

  ຫົວນົມເປັນຈຸດສຽວທີ່ສຳຄັນຈຸດນຶ່ງ, ຖ້າໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈງ ຈະທົດລອງ.

 63. LoveAkira
  June 21, 2016 at 3:29 pm

  ຕອນເປັນບ່າວ 14-15 ເຫັນຊ່ຳນີ້ກໍ່ຫື່ນຈົນນ້ຳແຕກໃສ່ສົ້ງ, ເຈົ້າເຄີຍເປັນແນວນັ້ນບໍ່?

 64. BadSon
  June 22, 2016 at 2:41 am

  ຄິດຮອດລູກນ້າສາວເມື່ອເຫັນນົມນີ້

 65. Hisense
  June 24, 2016 at 5:21 am

  Hee ngarm 2

 66. ບ້າເບິ່ງ
  June 25, 2016 at 10:42 pm

  ເປັນຫຍັງຫວາ ບາງເທື່ອກໍ່ໂພດໄດ້ ບາງເທື່ອກໍ່ບໍ່ໄດ້.

 67. CarMex
  June 30, 2016 at 1:27 pm

  “ພໍໃຈແລ້ວຫວານ້ອງຊາຍທີ່ເຫັນເອື້ອຍພື່ງຜ້າແບບນີ້? ເອື້ອຍເຂົ້າຫ້ອງໄດ້ລະຕິເນ໊າະ?”

 68. LoLay
  July 3, 2016 at 12:30 pm

  ຢາກເຫັນຕອນແກ້ອອກໝົດທຸກຊິ້ນ 🙂

 69. RTK
  July 5, 2016 at 10:12 pm

  ຕອນລູກຊາຍຮຽນຢູ່ມໍ7 ເຂົາໄປຮຽນເພິ່ມວິຊາເລກແລະພາສາຕ່າງປະເທດ, ກັບມາກໍ່ເມື່ອຍ
  ຖິ້ມຖົງປຶ້ມຕຳລາໄວ້ຫ້ອງນັ່ງຫລິ້ນແລ້ວກໍ່ຂຶ້ນໄປນອນ ບອກວ່າອີກຊົ່ວໄມງສອງຊົ່ວໂມງຈະລົງ
  ມາກິນເຂົ້າ ໃຫ້ແມ່ກັບພໍ່ກິນກ່ອນໂລດ. ແຕ່ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງ ຢາກກິນເຂົ້າພ້ອມກັນພໍ່
  ແມ່ລູກ ວັນຈຶ່ງໄດ້ຂຶ້ນໄປປຸກລູກໃຫ້ລຸກອາບນ້ຳ ລົງມາກິນພ້ອມກັນ ກິນແລ້ວຈຶ່ງຮຽນແລະເຂົ້າ
  ນອນ, ທີ່ຈິງແລ້ວ ວອນບໍ່ຂ້ຽວເຂັນລູກໃຫ້ກົ້ມໜ້າກົ້ມຕາຮຽນເພື່ອຈະໄດ້ມາອ້າງໃບປະກາດ
  ແດງເໝືອນລູກຫລານຊາວບ້ານດອກ ແຕ່ພໍ່ເຂົາຢາກໃຫ້ເຂົາກາຍເປັນນັກວິສະວະກອນຈຶ່ງ
  ຂ້ຽວເຂັນໃຫ້ລູກກົ້ມໜ້າກົ້ມຕາກັບປຶ້ມຕຳລາເຫຼົ່ານັ້ນຈົນລູກບໍ່ມີເວລາໄປຊອກຫາຄວາມເພີດ
  ເພີນເໝືອນເດັກໜຸ່ມຄົນອື່ນໆ. ເຂົ້າໄປອ່ານຕາມລິ້ງລຸ່ມນີ້ເດີ ຊິເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳກຽມໄປລົ້ວກ່ອນ
  kodporno.com/story/2003 🙂

 70. Nameless
  July 8, 2016 at 10:08 pm

  “ລູກບໍ່ບໍ່ຈ່າວຂາຍຫຍັງໃຫ້ແມ່ດອກ. ແມ່ຮູ້ວ່າລູກຢາກມີເຊັກກັບແມ່, ບໍ່ມີບັນຫາດອກ
  ພວກເຮົາເປັນຜູ່ໃຫຍ່ແລ້ວ ພວກເຮົາມີສິດເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ !”

 71. Wonderful
  July 9, 2016 at 12:37 am

  ເຂົາວ່າລາວເປັນເມຍເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມ

 72. BahSex
  July 9, 2016 at 2:07 am

  ຖ່າຍໄດ້ແຈ້ງຫລາຍ

 73. ເດັກສຸພາບ
  July 9, 2016 at 4:47 am

  ຖືກຝຣັ່ງອັດຈົນດາກບານ
  banmung.com/index.php/topic,36.0.html

 74. ING
  July 9, 2016 at 9:43 pm

  ສົມມຸດວ່າ ເຈົ້າເຫັນແມ່ເຖົ້ານອນຫລິ້ນຫີຕົນເອງແບບນີ້ເຈົ້າຈະຊ່ອຍເພິ່ນແນວໃດ?

 75. DJI
  July 11, 2016 at 10:02 pm

  ຫລິນອາຍຸ 30 ເຊົ່າຫ້ອງແຖວຢູ່ກັບນ້ອງສາວອາຍຸ 27, ເຂົາເປັນຊ່າງຖ່າຍຮູບ ບາງເທື່ອ
  ກໍ່ຖືກສົ່ງໄປຖ່າຍຮູບຢູ່ຕ່າງແຂວງ ພໍ່ແມ່ເຄີຍຂໍຮ້ອງໃຫ້ເລີກອາຊີບນີ້ເພາະບໍ່ຢາກໃຫ້ນ້ອງ
  ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ່ຊາຍ ແຕ່ນ້ອງກໍ່ຮັກວຽກນີ້ເພາະໄດ້ສຳຜັດກັບທຳມະຊາດງາມໆ
  ບໍ່ຕ້ອງນັ່ງໃນຫ້ອງແອແຍງຝາຫ້ອງ 4 ດ້ານເໝືອນຫລິນ, ຕອນແລກນ້ອງກໍ່ວ່າຈະເຊົ່າຫ້ອງ
  ຢູ່ຄົນດຽວເພາະຢ້ານເປັນການລົບກວນຫລິນທີ່ພາໝູ່ຜູ່ຊາຍມາຫລິ້ນກິນຊຸມແຊວຢູ່ບ້ານ
  ພໍ່ແມ່ບໍ່ຮູ້ເລື່ອງນີ້ດອກ ຖ້າຮູ້ຄົງດ່າຫລິນຫົວແຫລກເລີຍລະທີ່ປ່ອຍໃຫ້ນ້ອງເຮັດບໍ່ດີບໍ່ງາມ
  ແນວນີ້. ກໍ່ເຂົາເປັນຜູ່ໃຫຍ່ແລ້ວນີ້ນະ ຮູ້ຈັກແນວໃດຄວນ ແນວໃດບໍ່ຄວນ, ແມ່ນບໍ່ເຈົ້າວ່າ?
  yedke.wordpress.com/2009/03/26/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7/

 76. Losex
  July 13, 2016 at 12:37 am

  ຜູ່ຊາຍສ່ວນຫລາຍປາດຖະໜາຢາກເປັນເຈົ້າຂອງຍິງສາວງາມໆ ກົ້ນໃຫຍ່ໆ ນົມໃຫຍ່ ຫີໃຫຍ່
  ທັງໆທີ່ຕົນໂຄຍນ້ອຍເທົ່າໝາກແຄ້ງ.

 77. U&Me
  July 13, 2016 at 1:51 am

  ນາງຟ້າເດີນດິນ

 78. U&Me
  July 14, 2016 at 2:17 am

  ຄົນເຮົາເກີດມາເພື່ອກິນ ເພື່ອຂີ້ ເພື່ອສີ້ ເພື່ອເດົ້າ ເທົ່ານັ້ນບໍ?

 79. ITL-12
  July 16, 2016 at 1:15 am

  ໜ້າຮັກຫລາຍ

 80. ITL-12
  July 16, 2016 at 1:18 am

  ງາມຫລາຍ

 81. ມັກຊູ
  July 16, 2016 at 3:52 am

  ເຊຍຊ່ອຍສຸດໃຈ

 82. LowLife
  July 16, 2016 at 4:52 am

  Spread 4 who?

 83. JLuft
  July 16, 2016 at 7:43 pm

  Jeff ເປັນບ່າວນ້ອຍທີ່ສາວນ້ອຍຫລາຍຄົນສົນໃຈຢາກຄວງໄປງານປາຕີ້ ໄປຫລິ້ນຕາດ
  ໄປຊ໊ອບປິ້ງ ບາງຄົນກໍ່ຄິດຢາກດຶງແຂນລາວເຂົ້າຫ້ອງ ອົມຮູດຂອງໃຫຍ່ຍາວຂອງລາວ
  ກ່ອນຂຶ້ນນັ່ງຫຍົ້ມ ແຕ່ແຈັບບໍ່ຄ່ອຍສົນໃຈສາວນ້ອຍລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັນ ລາວມັກສາວ
  ແກ່ລຸ້ນເອື້ອຍ ລຸ້ນນ້າສາວ ລຸ້ນແມ່ ລຸ້ນປ້າ ບາງຄັ້ງກໍ່ຄິດຢາກລອງຮອດລຸ້ນແມ່ເຖົ້າ ແຕ່
  ລາວຂີ້ອາຍ ບໍ່ຊ່າງລົມ ໄດ້ແຕ່ເກັບຄວາມຮູ້ສຶກໄວ້ໄປລະບາຍຢູ່ຫ້ອງນອນ ຫ້ອງນ້ຳ
  “ປ້ານ້ອຍ…ປ້ານ້ອຍ…ອົມໃຫ້ເລິກໆແດ່…ໂອ໊ ແຢ…” ແຈັບສາວໂຄຍຄວນຄາງຫາປ້າເຂົາ
  ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ຍັງບໍ່ທັນອອກບ້ານໄປງານສັງສັນເໝືອນທີ່ໄດ້ບອກແຈັບຕອນ 2-3 ຊົ່ວໂມງ
  ກ່ອນ. Susan ແນບຫູໃສ່ປະຕູຫ້ອງນອນລູກຊາຍ ບຶດນຶ່ງກໍ່ເຂົ້າໃຈທັນທີວ່າແຈັບເຮັດຫຍັງ
  ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊູຊານບໍ່ເຂົ້າໃຈຄືການຈິນຕະນາການຂອງລູກຊາຍທີ່ຄິດຢາກມີເຊັກກັບ
  ປ້າຕົນເອງ, ຄ່ອຍໆກ້າວບ້ານຕີນອອກຈາກບ້ານໄປຢືນຖ້າໝູ່ຢູ່ແຄມທາງແຕ່ຈິດໃຈຍັງຢູ່ໃນ
  ຫ້ອງນອນຂອງແຈັບ. “ອີ່ນາຍອັນນີ້..ກິນບໍ່ຖ້າໝູ່ !” ສະມາຊິກແມ່ໝ້າຍຄົນນຶ່ງທ້ວງຂຶ້ນເມື່ອ
  ເຫັນຊູຊາຍົກຈອກເຫຼົ້າ wine ຊ້ຳນ້ຳເມົາທີ່ຍັງຂ້ອນຈອກ.
  “ແຈັບ…ບໍ່ໄດ້ໄປຮັບເອື້ອຍຫວາຊັ້ນ?” ຊູຊານຖາມຂຶ້ນເມື່ອເຫັນລູກຊາຍອຸ້ມບານລົງເຮືອນ
  ໄປຊ້ອມກັບໝູ່ຢູ່ເດີ່ນໂຮງຮຽນແທນທີ່ຈະຕິດຈັກລົດໄປຮັບ Hannah ເໝືອນທຸກວັນກ່ອນຈະ
  ລົງເດີ່ນບານເຕະ. “ແຟນລາວຊິມາສົ່ງເອງ” ແຈັບຮ້ອງຕອບໂດຍບໍ່ໄດ້ຫລຽວຫລັງເບິ່ງຜູ່ເປັນ
  ແມ່ທີ່ນັ່ງຖ່າງຂາໃຫ້ສົ້ນກະໂປ່ງລື່ນຂຶ້ນກາຍຫົວເຂົ່າມາເລັກນ້ອຍເພື່ອທົດສອບຄວາມສົນໃຈ
  ຂອງຜູ່ເປັນລູກຊາຍໜ້າຕາຫລໍ່ເຫຼົາ ຫຸ່ນນັກກິລາບານເຕະກຸ່ມບ້ານ.
  ຄົງກ່າຍບໍ່ແລ້ວອີກຕາມເຄີຍ ຢ່າວ່າຊັ້ນຊີ້ກັນເດີ ນີ້ລິ້ງ: literotica.com/s/jeffs-story-ch-01
  ຖ້າຕີບຸ່ນແລ້ວຈຶ່ງໄປອ່ານກໍ່ໄດ້, ຂໍລາໄປນອນກ່ອນ.

 84. Wonderful
  July 17, 2016 at 4:47 pm

  ຖ້າລູກນ້າສາວມາພັກອາໃສນຳ ກະລຸນາຢ່າຖ່າຍຮູບລາວເດີ 🙂

 85. ນົກນີ້ໝິ້ນ
  July 18, 2016 at 1:07 am

  Nice body

 86. Salted
  July 18, 2016 at 12:52 pm

  ຜູ່ມັກສາວນ້ອຍຄົງຜິດຫວັງທີ່ເຫັນຮູບຜູ່ສາວລຸ້ນໃຫຍ່, ໃຈແທ້ຂ້ອຍກໍ່ມັກສາວນ້ອຍ
  ແຕ່ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ກິນຕັບກິນໄຕເຂົາດອກ ໄດ້ຍິນເຂົາເອີ້ນພໍ່ລຸງແລ້ວ ໃຈອ່ອນໂຄຍຫົດ
  ເຂົ້າທັນທີ ຂືນເຂົ້າໄປຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ ຄົງຖືກເຂົາຖອນຫງອກແທ້ໆ ຕ່າງກັບສາວລຸ້ນໃຫຍ່
  ເຫັນເຮົາຍ່າງມາຮ່ອມບ້ານ ເອີ້ນເຮົາສຽງຫວານໆ “ອ້າຍໆ…ຊື້ປິ້ງໄກ່ຊ່ອຍນ້ອງແດ່…”
  ແຖມຍັງສົ່ງຮອຍຍິ້ມທີ່ມີສະເນ່ມາໃຫ້ອີກ ບໍ່ຢາກກໍ່ຈົກເງິນຊື້ຊ່ອຍເພື່ອຈະໄດ້ພາກັນ
  ກັບບ້ານໄວໆ.

 87. JoeDirt
  July 19, 2016 at 12:33 pm

  Sao Malaysian

 88. VSOP
  July 20, 2016 at 1:12 pm

  ມາຕີພູ້ກັບນ້ອງບໍອ້າຍ?

 89. ຮວກດົງ
  July 21, 2016 at 12:41 pm

  ນ້າສາວຍິ້ມໃຫ້ເດີ 🙂

 90. JLuft
  July 21, 2016 at 1:43 pm

  ຫອມທຸກໂຕ ຮັບຮອງ 🙂

 91. JoeDirty
  July 22, 2016 at 9:12 pm

  ຖ້າລູກນ້າສາວເຈົ້າເປີດກົ້ນໃຫ້ເບິ່ງແບບນີ້ ເຈົ້າຈະມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ລາວແນວໃດ?
  ຂ້ອຍຈະຂໍດົມກ່ອນເລຍ 🙂

 92. ຜັກຄາວຄຳ
  July 23, 2016 at 2:02 am

  ສັດໂລກມີກັມເປັນເຜົ່າພັນ

 93. SoftDick
  July 23, 2016 at 2:43 am

  Size does not matter = ຂະນາດບໍ່ສຳຄັນ

 94. Wonderful
  July 23, 2016 at 2:54 pm

  Nice BJ

 95. JLuft
  July 23, 2016 at 3:31 pm

  Sexy Grandma

 96. MOA
  July 23, 2016 at 5:56 pm

 97. BadBoy
  July 23, 2016 at 6:32 pm

  Nice lady

 98. Dek23
  July 23, 2016 at 7:16 pm

 99. DX-298
  July 23, 2016 at 9:08 pm

 100. DX-298
  July 23, 2016 at 9:43 pm

 101. ໂຈLube
  July 24, 2016 at 4:23 pm

  ຖ້າເດົາບໍ່ຜິດ Admin ເວັບ sextrade99 ຄົງກ່າຍເລື່ອງນີ້ມາຈາກເວັບລາມົກຝຣັ່ງ
  ພໍ່ຂອງຕົວລະຄອນຈຶ່ງມີຊື່ແບບຝຣັ່ງ ຄົນບ້ານເຮົາຫາຍາກຜູ່ຊາຍຊື່ Jade ເພາະ
  ຢ້ານຄົງອອກສຽງພ້ຽນເປັນ “ເຈດ” ຈຶ່ງເປັນສັບທີ່ຕັດອອກມາຈາກ “ເຈດໂລດ” ຊຶ່ງ
  ແປວ່າຕາຍໃນພາສາລາວ. Jade ເປັນຜົວຂອງ Molly ເປັນພໍ່ຂອງ Eka ແລະJane,
  ຄົນຝຣັ່ງຖືວ່າເປັນຄອບຄົວທີ່ສົມບູນຖ້າມີລູກ 2 ຄົນ ຍິງນຶ່ງ ຊາຍນຶ່ງ ແລະເຮືອນເຂົາ
  ຈະມີແຕ່ 3 ຫ້ອງນອນ 2 ຫ້ອງນ້ຳ, ຫ້ອງຫົວໜ້າຄອບຄົວມີຫ້ອງນ້ຳສ່ວນຕົວແລະ
  ອີກ 2 ຫ້ອງນອນແມ່ນສຳລັບລູກໆ ຖ້າມີແຂກຄົນມາຢາມ ເຂົາຈະໄປພັກເຊົາຢູ່ໂຮງ
  ແຮມ ບໍ່ມັກມາກິນເຂົ້າເຊົາເຮືອນຊຸມເຫຼົ້າເຮຮາກັນໝົດຄືນເໝືອນຄົນລາວເຮົາດອກ.
  Jade ຄົງຈະເອົາ Molly ແຕ່ນ້ອຍ ອາຍຸບໍ່ທັນຮອດ 40 Eka ກໍ່ມາອາຍຸ 21 ແລະ Jane
  ກໍ່ກາຍເປັນສາວນ້ອຍ 18 ປີແລ້ວ. ຄົນລາວເຮົາ ຖ້າລູກໃຫຍ່ເປັນສາວເປັນບ່າວແລ້ວ
  ພໍ່ແມ່ຈະບໍ່ຈູບຊົມດົມຄະມ່ອມເໝືອນຕອນເຂົາຍັງນ້ອຍ ແຕ່ຄົນຕາເວັນຕົກພັດຕ່າງ
  ຍິ່ງໃຫຍ່ກໍ່ຍິ່ງກອດຍິ່ງຊົມດຸ, “ບ່າຍຮັນນີ…” Molly ກອດຈູບປາກສາມີແລ້ວກໍ່ຫັນມາ
  ກອດແລະຈູບສົບ Eka ແລະ Jane ກ່ອນກ້າວຂາອອກບ້ານໄປນັ່ງກວດກາເອກະສານ
  ສຳປະທານທີ່ລູກນ້ອງເອົາມາສະເໜີມື້ລະຫລາຍໆສະບັບ, Jade ອອກບ້ານຕັ້ງແຕ່ຕອນ
  ຄູບາມາບິນບາດຈຶ່ງບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ກອດຈູບສັ່ງລາລູກສາວແລະລູກຊາຍ ກັບມາຈາກປີນ
  ຕຶກສັ່ງກຳມະກອນປູແຜ່ນເກັບພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນພຸ້ນລະຈຶ່ງມີໂອກາດໄດ້ກອດ
  ຫຸ່ນນ້ອຍໆບາງໆຂອງ Jane ຕອນ Jane ຍົກເບຍເຢັນໆມາຕ້ອນຮັບພໍ່ດ້ວຍຄວາມອ່ອນ
  ຫວານ ຕາເວັນຕົກດິນພຸ້ນລະຈຶ່ງເຫັນໜ້າ Eka ກັບມາແຕ່ຊ້ອມບານສ້ວຍ.
  “ຫວານໃຈ…ມື້ນີ້ໄດ້ A ຈັກໂຕມາຕ້ອນພໍ່?” ເຈດລູບແອວກິ່ວໆຂອງເຈນເບົາໆ ບາງເທື່ອ
  ກໍ່ລູບຕ່ຳລົງມາຈົນຈຳບັກແອວ ບາງເທື່ອກໍ່ລູບສູງຂຶ້ນໄປຈົນຮອດກ້ອງຂີ້ແຮ້ເໝືອນຢາກທົດ
  ສອບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກສາວທີ່ນັ່ງທັບທ່ອນເອັນທີ່ກຳລັງຄ່ອຍໆໄຄ່ພອງຕາມຈັງຫວະ
  ການສຽດສີຂອງກົ້ນນຸ້ມໆຂອງສາວນ້ອຍໄວໃສ. “ພໍ່ກະດາຍ ເຮົາເຊົາໃຊ້ເອແລ້ວ ພໍ່ສັງເກດ
  ແຕ່ຄົນອື່ນ ບໍ່ເຄີຍສັງເກດລູກສາວຕົນເອງເລີຍ 😦 ” ເຈນເວົ້າຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມນ້ອຍໃຈຕາມ
  ປະສາມາຍາຍິງທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າພໍ່ໝາຍເຖິງຄະແນນການຮ່ຳຮຽນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງຂະນາດເຕົ້າ
  ເສື້ອຊ້ອນ Wacoal ສີແຈດຈ້າທີ່ເຈນນຸ່ງຮອງເສື້ອຍືດບາງໆສີຂາວທີ່ຕົນເລືອກສັນນຸ່ງຍົ້ວ
  ຍວນສາຍຕາຂອງຜູ່ເປັນພໍ່.
  ເຖິງວ່າເຈນຈະຂຶ້ນມາຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລປີທີ1 ໄດ້ເຄິ່ງພາກຮຽນ ແຕ່ລາວມີປະສົບການ
  ເລື່ອງເຊັກມາແຕ່ຕອນຢູ່ຫ້ອງທີ10 ຈົນຖືກໝູ່ໃຫ້ຄອງແຊມເລື່ອງ BJ, ອ້າຍບ່າວຫລາຍຄົນ
  ຖືກເຈນດູດອົມຈົນໜ່ວຍອັນທະຜລິດຊີເມັນບໍ່ທັນ ແຕ່ເຈນບໍ່ເຄີຍອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ່ໃດແທງໂຄຍ
  ເຂົ້າໄປໃນໂຕຂອງລາວ, “Sh.i.t ໂຕບໍ່ເຄີຍເຫັນໂຄຍພໍ່ໂຕຫວາ?” ໝູ່ສະໜິດຂອງເຈນຖາມ
  ຂຶ້ນເມື່ອເຈນບອກວ່າລາວໄດ້ກາດເອທີເອັມທອງຄຳມາຈາກການນັ່ງຕັກປ້ອນເບຍໃຫ້ພໍ່ ຖ້າພໍ່
  ບໍ່ໃຫ້ກາດໄປໃຊ້ສະຫຍາມຊະແຄກໍ່ຈະດຳເນີນ Plan B ແຕ່ຖ້າໃຜຢາກຮູ້ວ່າ Plan B ຂອງ
  ເຈນເປັນແນວໃດກໍ່ເຂົ້າໄປອ່ານໄດ້ຢູ່ໜ້າ 440 ເດີ 🙂

 102. ໂຈLube
  July 25, 2016 at 1:56 pm

  Are you dreaming to this beautiful girl?

  ໃຊ້ໂຟໂຕຊ໊ອບຕົບແຕ່ງໄດ້ດີຫລາຍ ຖ້າໃຜມີຮູບນ້ອງ Natacha ທີ່ຖ່າຍ
  ແບບທຳມະຊາດ ຂໍເບິ່ງນຳແດ່, ຂອບໃຈລ່ວງໜ້າເດີ.
  ເມື່ອ 3 ປີກ່ອນ ຂ້ອຍມີໂອກາດໄດ້ໄປຢາມຄອບຄົວເອື້ອຍຢູ່ຈໍເຈຍ, ເພິ່ນ
  ຍ້າຍໄປຢູ່ພຸ້ນຕັ້ງແຕ່ງເອົາກັບອ້າຍຊິວພຸ້ນລະ ຢູ່ເຮືອນພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າພໍໃຫ້
  ຖືກຮີດຖືກຄອງແລ້ວກໍ່ພາກັນໄປຢູ່ພຸ້ນ ທຽວມາຮ່ວມສະຫລອງບຸນໄກ່ງວງ
  ສະຫລອງວັນເກີດເຢຊູເກືອບທຸກປີຍົກເວັ້ນປີໃດທີ່ຖືກເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼື
  ໃກ້ຊິດເຊື້ອເຊີນ. ປີນັ້ນຕົກງານ ເອື້ອຍກໍ່ເລີຍຊວນໄປຫາຊອກວຽກຢູ່ແຖວ
  ບ້ານຂອງລາວ ທີ່ຈິງແລ້ວ ເອີື້ອຍຢາກໃຫ້ໄປຊອກຫາເນື້ອຄູ່ຫລາຍກ່ວາ
  ຖ້າບໍ່ຕິແມ່ຮ້າງນາງໝ້າຍ, “ເວົ້າຄືບໍ່ຮູ້ໃຈກັນນີ້ລະເອື້ອຍ…” ຂ້ອຍສວນໄປ
  ເມື່ອເອື້ອຍເວົ້າເຖິງສາວຮອບສອງທັງໆທີ່ຮູ້ດີວ່າຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຕິ ຮອບ3 ຮອບ
  4 ກໍ່ຍັງເອົາໄດ້ ໃກ້ໄກກໍ່ບໍ່ສຳຄັນອີກຫັ້ນລະ, “ໝູ່ເອື້ອຍນີ້ລະຜູ່ຊິຕິດຕໍ່ໃຫ້
  ຫັ້ນນະ ທັງເປັນໝູ່ທັງເປັນພີ່ນ້ອງ” ເອື້ອຍສົ່ງສຽງໃສແຈ໋ວມາບອກທາງ
  ມືຖື ຂ້ອຍຕ້ອງລູບເປົ້າສົ້ງເມື່ອໄດ້ຍິນເອື້ອຍບອກວ່າຈະປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ຈຸ
  ຈິກັນຕາມໃຈມັກໂລດ ສ່ວນລາວຈະທຳຄວາມສະອາດຢູ່ອີກຊັ້ນນຶ່ງ ບໍ່ເປັນ
  ກຂຄ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງກ້າງຂວາງຄໍນັ້ນເອງ.
  ເອື້ອຍຂ້ອຍຮັບເໝົາທຳຄວາມສະອາດໃຫ້ພວກລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ເຂົາ
  ເໝົາບໍລິສັດໃຫຍ່ ແຕ່ບໍລິສັດນັ້ນມາຈ້າງພວກເອື້ອຍຂ້ອຍອີກຕໍ່ນຶ່ງ ຫຼືເວົ້າ
  ງ່າຍໆວ່າເປັນ subcontractor, ແຕ່ກ່ອນເຮັດກັບອ້າຍຊິວ ເມື່ອກິດຈະການ
  ດີຂຶ້ນກໍ່ຊອກຫາໝູ່ມາເຮັດຊ່ອຍ ສ່ວນອ້າຍຊິວນອນກອດລູກຢູ່ບ້ານເອົາ
  ແຮງໄປເຮັດວຽກໃຫ້ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ ຖ້າຂ້ອຍໄປຢູ່ນຳກໍ່ຈະເຂົ້າເຮັດ
  ວຽກໃຫ້ໂຮງງານນັ້ນຫັ້ນລະ ສ່ວນວຽກທຳຄວາມສະອາດຈະເຮັດເປັນວຽກ
  ສຳຮອງພໍໄດ້ໃກ້ຊິດກັບເອື້ອຍແລະໝູ່ຂອງລາວ.
  ແນວຄິດຊົ່ວຜຸດຂຶ້ນມາເປັນຄັ້ງຄາວຍາມສະດຸດຄຳເວົ້າໃດນຶ່ງຂອງໃຜຜູ່ນຶ່ງ
  ເຈົ້າເຄີຍເປັນບໍ່? ຈິດຂອງຄົນເຮົາມີສອງລະດັບ ຍາມເຜີຕົວ ຈິດໃຕ້ສຳນຶກມັນ
  ຈະຫລອຍອອກມາຫລອກຫລອນເຮົາ ຖ້າບໍ່ມີສະຕິ ຫລົງໄປເຮັດນຳມັນ ເສັດ
  ໝາໂລດລະ. ຄິດວ່າຈະກ່າຍເລື່ອງເອົາກັບຫລານສາວອ້າຍເຂີຍທີ່ເຂົາເລົ່າ
  ຢູ່ເວັບ reungseaw.blogspot.com/2009_08_01_archive.html ແບັດ
  ເໜົ່າພັດແດງຍິບໆຂຶ້ນມາ ຮ່າຈືນມັນ !

 103. ເຫຍສົວ
  July 27, 2016 at 12:50 pm

  “ໃຫຍ່ບໍ່ເປັນແທ້ເຈົ້ານີ້ນະ…ຈົ່ງໃຫ້ນ້ອງກິນແດ່ເດີລູກ !”

 104. Wonderful
  July 28, 2016 at 10:14 pm

 105. ຢາກຮູ້
  July 29, 2016 at 3:57 am

 106. FishOil
  July 30, 2016 at 2:19 pm

  ເຫັນຮູບສາວນີ້ຢູ່ບລ໊ອກຂອງ idola-z ຈາກຕຳເບີເລີ (Tumblr) ກໍ່ເລີຍເອົາມາລົງໃຫ້
  ໝູ່ເບິ່ງຄວາມງາມແລະໜ້າຮັກຂອງລາວ, ແວວຕາມີສະເນ່ເໝືອນລູກນ້າສາວຂ້ອຍ
  ຕ່າງແຕ່ຫຸ່ນບໍ່ບອບບາງເພາະມັນກິນຈຸ ໄອສະຄຣິມຈອກຈຳໂບກໍ່ກິນໝົດ ເນື້ອໜັງຈອງ
  ເບ່ງອອກໆຈົນເສື້ອຜ້າຄັບໝົດທຸກໂຕ.

 107. Tresiba
  July 30, 2016 at 7:19 pm

  ໂທເອີ້ນສາວໄຊໄລມາຫາພັດຖືກແມ່ຕົນເອງ !

 108. YoungCoconut
  July 31, 2016 at 12:59 am

 109. ThaoHeun
  July 31, 2016 at 10:52 pm

  ໃຜເຄີຍຖືກຕີນຍອກໂຄຍແບບນີ້?

 110. Handcock
  August 4, 2016 at 1:48 pm

 111. Peacock
  August 9, 2016 at 4:07 pm

  ໄດ້ອ່ານຫລາຍໆເລື່ອງທີ່ເຂົາຂຽນລົງໃນເວັບລາມົກໄທແລະເວັບລາມົກສາກົນ
  ສັງເກດເປັນວ່ານັກແຕ່ງສ່ວນຫລາຍຈະອວດອ້າງວ່າເອື້ອຍນ້ອງຂອງເຂົາງາມ
  ຢາດຍ້ອຍເໝືອນນາງຟ້າຈຶ່ງເກີດແນວຄິດຊົ່ວຢາກສີ້ຢາກເຊີງແນວນັ້ນແນວນີ້.
  ຖ້າເຂົາງາມອີ່ຫລີ ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ສີ້ເຂົາດອກ, ເຈົ້າວ່າບໍ່?

 112. Wonderful
  August 14, 2016 at 1:35 pm

  ຫີພ້ອມແລ້ວ ໂຄຍພ້ອມຫລືຍັງ? ໝາຍເຖິງໂຄຍໃຫຍ່ເດີ ໂຄຍນ້ອຍໄປໄກໆ.

 113. ລອງຫື່ນ
  August 18, 2016 at 3:08 pm

  ເຊີນມາຮ່ວມວົງກັບນ້ອງສາວ ຖ້າໃຜຢາກເປັນເຂີຍ.

 114. Peacock
  August 21, 2016 at 4:04 pm

  ຜູ່ຊາຍສ່ວນຫລາຍບໍ່ຄ່ອຍສົນໃຈອະດີດຂອງຍິງໂສເພນີທີ່ຕົນສີ້ດອກ ສີ້ແລ້ວກໍ່ແລ້ວໄປ
  ເຂົາຈະເປັນໃຜ ມາຈາກໃສ ສາເຫດໃດຈຶ່ງຂາຍມູນແມ່ກິນແບບນີ້ ບໍ່ສົນ. ແຕ່ຂ້ອຍພັດ
  ຕ່າງ, ເວລາໄປຮ້ານອາບອົບນວດ ຂ້ອຍຈະບໍ່ຟ້າວເຂົ້າຫ້ອງກັບສາວງາມໆປະຈຳຮ້ານ
  ໃຜຢາກເອົາລາວເຂົ້າໄປສີ້ ກໍ່ເຊີນ ຈົນບາງເທື່ອຖືກບັກຄຸມບ່ອນໄລ່ອອກຮ້ານ, “ອີ່ແກ້ວ
  ຍັງເຮັດວຽກບໍ່ແລ້ວ ເອົາຄົນອື່ນສາ!” ປ້າພິມຍ່າງອອກມາບອກເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງຂ້ອຍເວົ້າ
  ກັບບັກນັ້ນ ຖ້າເປັນທີບັກຢ໊ວກເຝົ້າຮ້ານ ມັນຊິບໍ່ເວົ້າບໍ່ວ່າຫຍັງເພາະຮູ້ໃຈຂ້ອຍວ່າມັກຄົນ
  ແນວໃດ. ພວກຜູ່ສາວຮັບແຂກຂາວງາມທຸກຄົນ ເກືອບວ່າໜ້າດາລາ ຫຸ່ນໂມແດວພຸ້ນລະ
  ແຕ່ສາວແກ້ວພັດເປັນຄົນຫຸ່ນເຕ້ຍ ດຳ ໜ້າຕາກໍ່ຂີ້ຮ້າຍສຳລັບພວກຜູ່ຊາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ແຕ່ສຳ
  ລັບຂ້ອຍແລ້ວ ສາວແກ້ວເປັນຍິງງາມ ໜ້າຮັກ ມີສະເນ່ຫຼາຍ, “ຂ້ອຍຊິຖ້າລາວ.” ຂ້ອຍເບິ່ງ
  ໂມງກ່ອນຈະຕອບປ້າພິມ, “ຕາມໃຈ” ປ້າພິມເວົ້າຂຶ້ນດ້ວຍນ້ຳສຽງທີ່ບໍ່ພໍໃຈ. ໃກ້ຊິຮອດໂມງ
  ປິດຮ້ານແລ້ວ ສາວແກ້ວຈຶ່ງອອກມາບອກຂ້ອຍວ່າລາວບໍ່ເຮັດວຽກ, ຂ້ອຍຮູ້ວ່າລາວໄດ້ຮັບ
  ຄວາມອິດເມື່ອຍຈາກການທຳຄວາມສະອາດແລະໄດ້ຮັບການບັງຄັບຈາກປ້າພິມ, ເອົາສາວ
  ອື່ນຕ້ອງຈ່າຍ 3 ລ້ານ₭ ເອົາສາວແກ້ວຈ່າຍແຕ່ 2 ບໍ່ໄດ້ເງິນຫລາຍ ຟ້າພິມຈຶ່ງພະຍາຍາມ
  ຫາທາງໃຫ້ຂ້ອຍເອົາສາວອື່ນ. ຂ້ອຍຈົກໃຫ້ປ້າພິມ 5 ລ້ານ₭ ເພື່ອຊື້ຕົວສາວແກ້ວໄປກິນເຂົ້າ
  ຢູ່ຕະຫລາດຫົວຂົວ, ລາວບໍ່ມັກຕະຫລາດມືດແຫ່ງອື່ນທີ່ມີຄົນແອອັດ ຕະຫລາດຫົວຂົວອາ
  ຫານຖືກປາກ ຄົນກໍ່ບໍ່ຫລາຍ ລາວຈຶ່ງມັກໃຫ້ຂ້ອຍພາມາກິນຢູ່ແຫ່ງນີ້.
  ເວົ້າມາຮອດນີ້ ເຈົ້າອາດຈະຄິດວ່າຂ້ອຍເປັນບ້າທີ່ຄິດຢາກມີສາຍພົວພັນເລິກເຊິ່ງກັບ
  ສາວອາບອົບນວດ ຄົນອື່ນເຂົາເຮັດແລ້ວກໍ່ແລ້ວໄປ ເຫັນໜ້າກັນຢູ່ແຫ່ງອື່ນກໍ່ບໍ່ທັກທາຍສະ
  ບາຍດີກັນເພື່ອຮັກສາກຽດສັກສີຂອງຕົນ ບໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ເບື້ອງຫລັງຂອງຕົນຊຶ່ງຕ່າງ
  ກັບຂ້ອຍ, “ໄປນຳບໍ່ໄດ້ບໍ?” ສາວຊາມິຖາມແບບຫລິ້ນແກມຈິງ, ສາວແກ້ວຕອບແທນຂ້ອຍ
  ວ່າໄດ້ ໄປກິນນຳກັນຫລາຍໆຄົນຈຶ່ງແຊບ ແຕ່ສາວຊາມິຄົງອ່ານໃຈຂ້ອຍອອກຈຶ່ງບອກໃຫ້
  ຖືທູໂກມາໃຫ້ ບໍ່ຢາກໄປເປັນ ກຂຄ.
  ກິນເຂົ້າແລ້ວ ກໍ່ພາສາວແກ້ວໄປນັ່ງຊົມດາວຢູ່ແຄມນ້ຳໂປເລ ຫວັງຈະເຮັດລາວຢູ່ຫັ້ນ
  ແຕ່ລາວຕິດໄຟແດງເລີຍໃຊ້ປາກເຮັດແທນ, ເຈົ້າອາດຈະຄິດວ່າບໍ່ຄຸ້ມຄ່າ ແຕ່ຂ້ອຍວ່າ
  ມັນຄຸ້ມຄ່າເກີນໄປທີ່ໄດ້ໂຣແມນຕິກກັບຜູ່ຍິງທີ່ມີໜ້າຕາ ຜິວພັນ ຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືກັບນ້ອງ
  ສາວຂອງຕົນ !

 115. ອຸ້ຍລຸ້ຍ
  August 23, 2016 at 4:42 pm

  ເພິ່ນບໍ່ແມ່ນນ້ອງແທ້ໆຂອງແມ່ຂ້ອຍດອກ ແມ່ເພິ່ນເອີ້ນນ້ອງສາວພໍ່ເຖົ້າຂ້ອຍເອື້ອຍ
  ເພິ່ນເອີ້ນແມ່ຂ້ອຍເອື້ອຍ ຂ້ອຍຈຶ່ງເອີ້ນເພິ່ນນ້າສາວແລະເອີ້ນລູກສາວເພິ່ນນ້ອງ,
  ນ້ອງຄົນນີ້ບໍ່ງາມດອກ ອ່າວດຳ ຕຸ້ຍ ເຕ້ຍແຕ່ຕົດບໍ່ເໝັນ ອາດຈະເປັນຍ້ອນຢາກເຮັດ
  ຂອງນ້ອງແຮງຈຶ່ງບໍ່ຕິແມ້ແຕ່ຂີ້ຕິດກົ້ນກໍ່ຍັງດົມໄດ້.
  ສັນດານຂ້ອຍແມ່ນມັກເບິ່ງກົ້ນ ເບິ່ງນົມຜູ່ຍິງ ຖ້າໂອກາດອຳນວຍກໍ່ເຫຼືອບເບິ່ງເປົ້າ
  ບໍ່ມີຫຍັງຊື້ກໍ່ໄປຍ່າງເລາະຫລິ້ນ ຮ້ານວອນມາດຢູ່ໃກ້ບ້ານ ແຕ່ກ່ອນແມ່ນເດີ່ນບານ
  ທີ່ພວກຂ້ອຍໄປເຕະຫລິ້ນທຸກໆຄ້ອຍແລງ ບໍ່ໄປແຕ່ມື້ທີ່ມີຝົນຕົກຟ້າລົງ ເມື່ອນັກລົງ
  ທຶນຕ່າງປະເທດມາຂໍຊື້ ຕາເຖ່ງຈຶ່ງຂາຍໃຫ້ເຂົາ “ກຳຂີ້ດີກ່ວາກຳຕົດ” ລາວເວົ້າແບບ
  ນີ້ລະ, ກໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນແທ້ ຫລາຍຄົນບໍ່ຍອມຂາຍໃຫ້ນັກລົງທຶນ ຄິດຢາກໄດ້ລາຄາ
  ດີກ່ວານັ້ນ ແຕ່ສຸດທ້າຍລັດມາຖາມຊື້ ຢາກບໍ່ຢາກກໍ່ຕ້ອງຂາຍ 5 ປີກໍ່ບໍ່ເຫັນເງິນຄ່າ
  ຊົດເຊີຍ ຕາເຖ່ງຄິດຖືກຈຶ່ງຂາຍດິນຕອນນັ້ນໃຫ້ເຂົາ ຄົນໃນບ້ານຫລາຍຄົນກໍ່ໄດ້
  ເຂົ້າເຮັດວຽກໃຫ້ຕະລາດແຫ່ງນີ້ເພາະມັນເປັນຕະລາດໃຫຍ່ ຂາຍທຸກຢ່າງນັບແຕ່
  ເຂັມຂຶ້ນໄປຮອດລົດຈັກ.
  ຄວາມຫື່ນຂອງຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຈຳແນກຄົນໃກ້ຄົນໄກ ໃຜຜ່ານຕາກໍ່ແນມເບິ່ງ, “ຈັກເພິ່ນ
  ແນມເບິ່ງຫຍັງ ບໍ່ເຄີຍເຫັນຊັ້ນເບາະ?” ນ້ອງຖາມຂຶ້ນເມື່ອຈັບໄດ້ຂ້ອຍລັກເບິ່ງໜ້າ
  ເອິກລາວ, ຂ້ອຍກໍ່ຕອບແບບກົງໆວ່າ 3-4 ວັນກ່ອນ ເອິກເພິ່ນຄືບໍ່ໂນນແບບນີ້, ນ້ອງ
  ແກ່ວງໝາກຖົ່ວດິນມາໃສ່ເປັນການລົງໂທດແລະເຊື່ອງຍິ້ມອາຍໆຕາມປະສາສາວ
  ນ້ອຍຂຶ້ນໃໝ່, ເອື້ອຍຂ້ອຍຊິ່ມໃສ່ຫູວ່າ “ຊື້ເສື້ອຊ້ອນໃໝ່”. ຄືຊິແມ່ນແມ່ຂ້ອຍບອກ
  ໃຫ້ເອື້ອຍພານ້ອງໄປຊື້ເສື້ອຊ້ອນມານຸ່ງປົກໝາກນາວຕັດເຄິງໜ່ວຍນັ້ນ, ຕອນໄປ
  ຮຽນ ສັງເກດບໍ່ເຫັນຫຍັງດອກເາະເສື້ອນັກຮຽນໂຕໃຫຍ່ຫລົມໆ ແຕ່ເວລາຢູ່ບ້ານ
  ນ້ອງມັກນຸ່ງແຕ່ເສື້ອຍືດ ຖ້າອາກາດຮ້ອນເອົ້າແດ່ກໍ່ນຸ່ງເສື້ອແຂນກິດຄໍກ້ວາງ ແລະ
  ຂ້ອຍກໍ່ມັກແຫຍ່ຫລິ້ນຂີ້ແຮ້ຂາວໆຂອງນ້ອງເວລານ້ອງເຜີ ແຍ່ແລ້ວກໍ່ເອົາມາດົມ
  ແລະເຮ່ໜ້ານ້ອງເພື່ອໃຫ້ລາວໄລ່ເຂົ້າໄປຕີເຖິງຫ້ອງນອນ ຖ້າແລ່ນເຂົ້າຫ້ອງພໍ່ແມ່
  ນ້ອງບໍ່ໄລ່ຕາມເພາະຮູ້ແຜນຊົ່ວຂອງຂ້ອຍ ຕ້ອງໄດ້ແລ່ນເຂົ້າຫ້ອງເອື້ອຍ ອາໃສເອື້ອຍ
  ຊ່ອຍຖ້າຂ້ອຍເກີດແນວຄິດເປີເວີດຂຶ້ນມາ.
  ເມື່ອໄດ້ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນເຂົ້າໄປແລ້ວ ໜ້າເອິກກໍ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ນຸ່ງເສື້ອນັກຮຽນກໍ່ເຫັນເປັນ
  ເຄີບນົມ ໝູ່ຜູ່ຍັງບໍ່ທັນມີນົມກໍ່ໄລ່ຕີກົ້ນຈັບນົມໃຫ້ໝູ່ຜູ່ຊາຍເບິ່ງ, “ຈູດຫຍັງກະຢ່າ”
  ນ້ອງຕອບແບບອາລົມບໍ່ດີເມື່ອຂ້ອຍນັ່ງລົງໃກ້ໆເບິ່ງລາວຈູດ Kotex. ຂ້ອຍແນມກັບ
  ຫລັງ ຢ້ານມີຄົນອອກມາຫລັງບ້ານກ່ອນຈະຫຍັບເຂົ້າໄປຊິດຮ່າງຄີງຂອງນ້ອງເພື່ອ
  ແຕະອັ່ງແລະແນມເບິ່ງນົມທີ່ເຫຼືອອອກມາຈາກອອງເສື້ອຊ້ອນໂຕນ້ອຍ, “ບັກແກ້ວຊິ
  ລ້ຽງໜັງ, ໄປບໍ່?” ຂ້ອຍຊິ່ມໃສ່ຫູ ສວຍໂອກາດດົມກິ່ນສາວນ້ອຍ.
  ການປ່ຽນແປງຈາກໄວເດັກສູ່ໄວບ່າວ ໄວສາວ ເຮັດໃຫ້ມີກິ່ນໂຕ ບໍ່ຫອມຄືເດັກນ້ອຍ
  ໂດຍສະເພາະແມ່ນກິ່ນຂີ້ເຕົ່າ, ຈະຖູຫີນສົ້ມໝົດມື້ລະກ້ອນກໍ່ຍັງເໝັນ ແຕ່ກິ່ນນັ້ນ
  ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີອາລົມຂຶ້ນມາທັນທີຈົນເຈັບໂຄຍ ຖ້ານຸ່ງສົ້ງຮັດ ແຕ່ປົກກະຕິແລ້ວ
  ເວລາຢູ່ບ້ານຂ້ອຍມັກນຸ່ງສົ້ງກາລະຊົງ ແພງສົ້ງມີຫູໄວ້ນຸ່ງອອກບ້ານ ເສື້ອກໍ່ບໍ່ມັກນຸ່ງ
  ດອກ ອາບນ້ຳແລ້ວຈຶ່ງນຸ່ງ ແມ່ຂ້ອຍຂີ້ດຽດຂົນຂີ້ແຮ້ ເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍບໍ່ວ່າຫຍັງ.
  ບັກແກ້ວເປັນໝູ່ຮຽນນຳກັນກັບຂ້ອຍແຕ່ຢາກເລື່ອນຊັ້ນຂຶ້ນມາເປັນນ້ອງເຂີຍຈຶ່ງ
  ມັກຊວນນ້ອງຂ້ອຍໄປເບິ່ງໜັງ ໄປເລາະຊື້ເຄື່ອງແຕ່ນ້າສາວບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ນ້ອງໄປກັບ
  ມັນຕາມລຳພັງດອກ ມັນຈຶ່ງມາຊວນຂ້ອຍແລະໃຫ້ຂ້ອຍຊວນນ້ອງໄປນຳແຕ່ນ້ອງ
  ຂ້ອຍພັດຊັງມັນຄືຕາຊິແຕກ ໄດ້ຍິນສຽງລົດກົ້ນເອ່ນດັງມາແຕ່ທາງເຂົ້າບ້ານ ນ້ອງ
  ຂ້ອຍກໍ່ຟ້າແລ່ນເຂົ້າຫ້ອງໂລດ ນຸ່ງເຄື່ອງຮຽບຮ້ອຍຈຶ່ງອອກມາເອົາຍົກນ້ຳຕ້ອນຮັບ
  ແລະລົມກັບມັນບໍ່ເປັນພິທີຈຶ່ງຂໍໂຕເຂົ້າຫ້ອງຮຽນໜັງສື.
  “ເຂົາຖາມໝວຍນ້ອຍກ່ອນ.” ນ້ອງສາວຕອບແລະລຸກຂຶ້ນຍ່າງເຂົ້າບ້ານເມື່ອຈູດ
  ໂກເຕັກແລ້ວ ຂ້ອຍສວຍໂອກາດຕອນນ້ອງສາວຫັນຫລັງໃສ່ ແປງໂຄຍທີ່ແຂງໂດ່
  ພົ່ນນ້ຳພິດໃສ່ສົ້ງເພື່ອໃຫ້ມັນແຂງຂຶ້ນມາທາງຕັ້ງ ຢ້ານເອື້ອຍນ້ອງຄົນອື່ນຈັບພິລຸດ
  ໄດ້ ແຕ່ໂຊກບໍ່ເຂົ້າຂ້າງ ນ້ອງສາວງວາກຄືຫລັງເຫັນການກະທຳຂອງຂ້ອຍ ນ້ອງແລບ
  ລິ້ນແຫຼມໆແດງໆໃສ່ແລ້ວກໍ່ຟ້າວແລ່ນຢ໊ອກໆເຂົ້າໄປໃນບ້ານ ເກັບຕົວຢູ່ໃນຫ້ອງຈົນ
  ພໍ່ແມ່ກັບມາຮອດບ້ານຈຶ່ງອອກມາຊ່ອຍເອື້ອຍແຕ່ງກິນແລງເໝືອນທຸກໆແລງທີ່ເຄີຍ
  ເຮັດມາແຕ່ນ້ອຍຈົນເປັນສາວ.
  ຄັດຈາກເວັບໄຊ inceststories.club/thread-47.html

 116. ເດັກລົ້ວ
  August 25, 2016 at 6:45 pm

  ເກືອບປີ ທີ່ Pamela ຕີໂຕອອກຫ່າງ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມກັບ
  ຂ້ອຍເໝືອນເມື່ອກ່ອນ, ຍ້ອນຄວາມໂງ່ເງົ່າເຕົ່າຕຸ່ນ ແຫວກຫຍ້າໃຫ້ງູຕື່ນ.
  ເລິ່ມແຕ່ແປ້ມມີກົ້ນມົນໆຂຶ້ນມາເຕັມສົ້ງ Old Navy ແລະນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນ 32B
  ຂ້ອຍຈະສວຍທຸກໂອກາດທີ່ມີ ລັກແຍງການປ່ຽນປ່ຽນຮ່າງກາຍຂອງແປ້ມແລະ
  ແປ້ມກໍ່ຮູ້ຕົວว่าຂ້ອຍລັກເບິ່ງ ບາງຄັ້ງລາວກໍ່ລັກຍິ້ມແບບອາຍໆເໝືອນລາວເຄີຍ
  ມັກເຮັດກັບພວກຜູ່ບ່າວໃນໂຮງຮຽນທີ່ຍ້ອງຍໍຊື່ນຊົມໃນຄວາມງາມຂອງລາວ
  ບາງມື້ ແປ້ມຈະເຂົ້າຫ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງ ມື້ລະ 3-4 ເທື່ອ ຖ້າມື້ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໄປຮຽນ
  ແປ້ມຈະລົມໂທລະສັບກັບໝູ່ ເໝືອຍລົມໃນຫ້ອງກໍ່ອອກມານອນລົມຢູ່ຫ້ອງທີວີ
  ເໝືອນຢາກໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຍິນວ່າລາວລົມກັນເລື່ອງຫຍັງ, ກໍ່ເລື່ອງຜູ່ບ່າວຫັ້ນລະ.
  ຕອນນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນມີໂທລະສັບໄຮ້ສາຍ ແປ້ມຈຶ່ງມັກຍື່ນໂທລະສັບມາໃຫ້ຂ້ອຍ
  ລົມກັບໝູ່ລາວຊາມຊາລາວອາບນ້ຳແລ້ວ.
  Nina ເປັນໝູ່ສະໜິດຂອງແປ້ມ ຕິດກັນມາແຕ່ຫ້ອງປໍ6, ເປັນຄົນຂາວ ຈ່ອຍ ບາງ
  ຮຽນເກືອບຈົບມໍປາຍແລ້ວ ໜ້າເອິກຍັງບໍ່ໃຫຍ່ກ່ວາຝາເຂົ້າໜົມຄົກພໍເທົ່າໃດ
  ແຕ່ງ່າມຂາ ໃຫຍ່ແລະສວດໂນນກ່ວາແປ້ມ ເບິ່ງຍາມໃດໂຄຍແຂງຍາມນັ້ນ ຈົນ
  ລືມຕົວລູບເປົ້າສົ້ງຕົນເອງ ຈິນຕະນາການວ່າຖືກນິນາຫຍົ້ມຕໍ. ຕາມປົກກະຕິ ນິນາ
  ຈະມາຄົ້ນຄ້ວາບົດຮຽນນຳແປ້ມທຸກໆແລງ ພໍ່ແມ່ລາວເລີກການແລ້ວຈຶ່ງແວ່ມາຮັບ
  ກັບບ້ານ, ແຕ່ມີຊ່ວງນຶ່ງບໍ່ເຫັນນິນາມາຫາແປ້ມ ກໍ່ເລີຍຖາມຫາ, “ຄົນແນວນັ້ນບໍ່
  ຢາກຄົບອີກລະ ຫາມັກແຕ່ອ້າຍໝູ່.” ແປ້ມເຮັດໜ້າບູດບຶ້ງຕອບຂ້ອຍ. ຫລົງຕົວ
  ເອງຄິດວ່າແປ້ມຫວງຂ້ອຍຊັ້ນດອກ ກໍ່ເລີຍນັ່ງລົງຂ້າງໆ ໂອບກອດບ່າໄຫລ່ນ້ອງ
  ເຂົ້າມາປອບໃຈ ກໍ່ເລີຍຖືກຝາມືນ້ອງຈົນແດງເປັນຮອຍມື ແລະຈາກວິນາທີນັ້ນມາ
  ແປ້ມກໍ່ຕີໂຕອອກຫ່າງ ເວລາຢູ່ບ້ານນຳຂ້ອຍສອງຕໍ່ສອງກໍ່ເກັບຕົວຢູ່ແຕ່ໃນຫ້ອງ
  ນອນ ບໍ່ຄ່ອຍອອກມາປ້ວນປ້ຽນໃຫ້ຂ້ອຍແຍງຄວາມງາມຂອງລາວອີກເລີຍ.

 117. ເຫຍສົວ
  August 26, 2016 at 3:49 pm

  pornhub.com/view_video.php?viewkey=1434622216

  ເບິ່ງແລ້ວກໍ່ຮູ້ສຶກອີ່ຕົນຕູ້ນີ້ທີ່ຖືກຫລານຊາຍໃຊ້ໂຄຍປອມແຍ່ຫີ
  ຢ້າຟ້າຜ່າຫຼືຢ້ານຕົກນະລົກຈຶ່ງບໍ່ໃຊ້ໂຄຍຕົນເອງແຍ່ ?

 118. Nuggets
  August 29, 2016 at 5:19 pm

  Loạn luân ແມ່ນເລື່ອງແນວຄອບຄົວ incest ຂອງຫວຽດນາມ, ຂ້ອຍມັກເຂົ້າ
  ໄປເບິ່ງຢູ່ເວັບ lauxanh ດຽວນີ້ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຂົ້າໄປດອກເພາະມີຫລາຍເວັບຈູມໆ
  ຂຶ້ນຄືດອກເຫັດ, ຫາອ່ານ ຫາເບິ່ງບໍ່ຍາກຄືເມື່ອກ່ອນ. ຄົນຫວຽດບາງຄົນກໍ່ບໍ່
  ຍອມຮັບວ່າມີເລື່ອງແນວນີ້ໃນສັງຄົມເຂົາ ບາງຄົນກໍບໍ່ແນ່ໃຈເພາະຍຸກນີ້ແມ່ນຍຸກ
  ກິນນົມງົວກິນນົມແກະແທນນົມແມ່ ເວນກຳໃຜສ້າງມາແນວໃດ ກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກຳ
  ແນວນັ້ນ, ກຳດຳ ກຳຂາວ ກໍ່ສຸດແລ້ວແຕ່ ມັນຕາມມາສະໜອງບໍ່ໄວກໍ່ຕ້ອງຊ້າ.
  4-5 ປີກ່ອນ ກໍ່ເຄີຍເຫັນເປັນຂ່າວຈາກ thanhniennews ພໍ່ອາຍຸ 55 ປີ ຂົ່ມຂືນ
  ລູກສາວອາຍຸ 25 ຈົນມີລູກ, ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ Phu Yen ເຂດ Dong Xuan
  ຊຶ່ງເປັນເຂດຊົນນະບົດທີ່ສອກຫລີກຫ່າງໄກ ຫາທາງອອກບໍ່ໄດ້ກໍ່ເລີຍກຸມສີ້ລູກສາວ
  ຕົນເອງ. ເມຍລາວຕາຍ ກໍ່ວ່າຫັ້ນນະ, ຖ້າວ່າເມຍລາວມີເອື້ອຍມີນ້ອງສາວ ລາວກໍ່
  ຄົງໄດ້ເອົາເອື້ອຍເມຍ ຫຼືນ້ອງເມຍເປັນເມຍຕໍ່ເພາະຮີດເຂົາເປັນແນວນັ້ນ ເຜົ່ານີ້ນະ.
  ຖ້າຜົວຕາຍ ຜູ່ເປັນເມຍຕ້ອງເອົາກັບອ້າຍຫຼືນ້ອງຊາຍຜົວເປັນຜົວຕໍ່ອີກຄືກັບເຜົານຶ່ງ
  ຢູ່ອິນໂດ ບໍ່ຮູ້ວ່າຊົນເຜົ່າບ້ານເຮົາກໍ່ຖືຮີດນີ້ຄືກັນບໍ່?
  ກໍລະນີນຶ່ງອີກແມ່ນລູກເອົາແມ່, ແມ່ຄີງໆ ແມ່ຜູ່ບັງເກີດເກົ້ານີ້ລະ ບໍ່ແມ່ນແມ່ນ້າ
  ລູກນ້າກັນດອກ. ສອງແມ່ລູກຄູ່ນີ້ກໍ່ຢູ່ບ່ອນຜີບໍ່ທ່ອງຄົນບໍ່ທຽວພຸ້ນລະ, ຜົວຕາຍ
  ກໍ່ເກີດມີອາລົມປ່ຽວ ລູກຊາຍກໍ່ເປັນບ່າວແຮງຊ້າງສານ ຈຶ່ງໄດ້ຫລົງເຂົ້າຮູເກົ່າ
  ຈົນມີລູກນຳກັນ ແຕ່ລ້ຽງບໍ່ໃຫຍ່ ເປັນພະຍາດຕາຍແຕ່ນ້ອຍ.
  ກັບໄປຫາຍີ່ປຸ່ນ, ເຂົາກໍ່ວ່າມີແທ້ເລື່ອງແບບນີ້ ຖ້າບໍ່ມີ ເຂົາຊິອອກກົດໝາຍມາຄຸມບໍ?
  ປະເທດໃດກໍ່ມີ. ກົດໝາຍຄອບຄົວລາວກໍ່ຫ້າມເລື່ອງຮັກໆໄຄ່ໆກັນໃນສາຍເລືອດ
  ແຕ່ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫລາຍແມ່ນອ້າຍເຂີຍກັບນ້ອງເມຍ, ມັນຄືໄຟກັບນ້ຳມັນນີ້ລະ
  ໃກ້ກັນຍາມໃດແມ່ນພຶບໃສ່ກັນໂລດ. ເບິ່ງໜັງ After School Z Two ນຳກັນເດີ
  ນັກສະແດງສາວຄົນນີ້ຄືເປັນຕາຮັກແທ້ລະ, ໜ້າປະຖົມ ນົມມໍປາຍ.

 119. Maxell
  August 31, 2016 at 4:31 pm

  ຊີວິດຈິງແຕກຕ່າງກັບການຖ່າຍທຳລົງໃນດີວິດີເດີ ອັນນັ້ນເຂົາສະແດງເອົາ
  ເວົ້າກັນບໍ່ຮອດ 10 ຄຳກໍ່ແກ້ສະຫລິບກອງກົ້ນໃຫ້ສີ້ໂລດ, ຕອນໄປລົມສາວ
  ປິງກີ(Pinky) ຊາມຊິໄດ້ລາວກໍ່ໝົດນ້ຳມັນຫລາຍລິດ ແປງລົດໝົດຫຼາຍ
  ແສນ ພາໄປລ້ຽງເຂົ້າ ຊື້ເຄື່ອງຊື້ຂອງອິ່ນອອຍກໍ່ໝົດຫລາຍລ້ານ ລາວຈຶ່ງ
  ໃຈອ່ອນມືອ່ອນຍອມໃຫ້ມາຍຂອດສິ້ນ.

  ເອົາໄປເຮັດຢູ່ບ້ານພັກໂພສີສອງເທື່ອ ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດຢູ່ບ້ານ. ສາວປິງກີເປັນລູກ
  ນ້າສາວແປງ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງແມ່, ເຫັນລາວຕອນຜູກແຂນລ້ຽງສົ່ງ
  ອ້າຍລາວໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ເຊັກໂກ ຄົນຊິມັກກັນມັນບໍ່ຍາກ ແນມເບິ່ງກັນ ປະສານ
  ຕາກັນກໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ແຕ່ຜູ່ຍິງຕ້ອງໄວ້ລາຍ ຢາກຊິຕາຍກໍ່ທຳທ່າປົກປ້ອງແນວ
  ນັ້ນແນວນີ້ ເບື່ອແຮງແມ່ນພາໝູ່ໄປເປັນ ກຂຄ ຫັ້ນລະ ໄປເທື່ອໃດກໍ່ 3-4 ຄົນ
  ຈົນແໜບລົດຊື່ ຮາໆໆໆໆໆໆໆ.

 120. Lite
  September 3, 2016 at 10:15 pm

  w.asianpornmovies.com/images/galleries/0962/40237/da7cb6d769439392e0c17145553d9ffc.jpg

  “ຄືນນີ້ຝັນຫຍັງບໍ່..ເຮີຍ?” ຂ້ອຍຖາມນາງເມຍໃນຂະນະທີ່ລາວກຳລັງຈືນໄຂ່ດາວ
  ໃຫ້ລູກສາວ ລູກຊາຍປັ້ນເຊົ້າກ່ອນໄປຮຽນ.
  “ຈັກຝັນຫຍັງບຸ໊ ບໍ່ຈື່.” ນາງເມຍຕອບ “ເປັນຫຍັງ?” ຖາມຂ້ອຍຄືນເມື່ອໄດ້ໃຊ້ເວ
  ລາຄິດທົບທວນຄວາມຝັນແລະແນມເບິ່ງໜ້າຂ້ອຍດ້ວຍຄວາມສົງໃສ. ຂ້ອຍກໍ່
  ຕອບລາວໄປວ່າ ມື້ນີ້ເລກອອກ ຖ້າຝັນດີຈະຊື້ ພໍໄດ້ເງິນມາຈ່າຍຄ່າຫວຍ.
  ເຊົ້າມື້ນີ້ ນາງເມຍມີອາລົມດີພິເສດ ພິເສດກ່ວາທຸກມື້, ແຕ່ງເຂົ້າເຊົ້າ ຮ້ອງເພງ
  ຕ່າຍ ອໍຣະໄທ ໄປນຳ ບາງຕອນກໍ່ຮ່ອນເອິກຮ່ອນແອວຈົນລູກສາວທ້ວງວ່າເວຍ.
  ກິນກາເຟຍັງບໍ່ທັນບົກລົງຮອດເຄິ່ງ ລູກສາວ ລູກຊາຍກໍ່ບອກວ່າຮອດເວລາ
  ອອກບ້ານ. ລູກຊາຍຍັງຮຽນຢູ່ມໍຕົ້ນ ຕ້ອງໄດ້ໄປສົ່ງລາວກ່ອນໄປສົ່ງລູກສາວຢູ່ມໍ
  ປາຍ ໂຮງຮຽນເຂົາຢູ່ໄກກັນປະມານ 3-4 blocks ແຕ່ຢູ່ຄົນລະທິດ ໂຮງຮຽນລູກ
  ສາວຢູ່ທິດດຽວກັບໂຮງການຂ້ອຍຈຶ່ງຕ້ອງໄປສົ່ງລູກຊາຍກ່ອນ, ຖ້ານາງເມຍໄປ
  ນຳ ເຂົາກໍ່ຕ້ອງນັ່ງເບາະຫລັງ ໃຫ້ແມ່ນັ່ງເບາະໜ້າຄຽງພໍ່ ແຕ່ຫລັງຈາກນາງເມຍ
  ໄດ້ເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ມີລົດບໍລິສັດມາຮັບ ລູກສາວຈຶ່ງເລືອກນັ່ງເບາະໜ້າແທນແມ່.
  “ພວກເຈົ້າເຮັດຫຍັງກັນຄືນນີ້, ເບິ່ງທີວີຫວາ ຫຼືເຮັດຫຍັງ?” ລູກສາວຖາມຂຶ້ນໃນ
  ຂະນະທີ່ຄັວກໆເຂ່ຍໆໜ້າຈໍມືຖື ເບິ່ງຮູບ ອ່ານຄຳເມັນຂອງໝູ່ເຟສບຸກ.
  ເຮືອນຂ້ອຍມີ 3 ຫ້ອງນອນ 2 ຫ້ອງນ້ຳ ຫ້ອງນຶ່ງໃນຫ້ອງນອນພວກຂ້ອຍຊຶ່ງເປັນ
  ຫ້ອງຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວ ແຕ່ດຽວນີ້ກາຍເປັນຫ້ອງນອນຂອງລູກສາວເພາະ
  ລາວມີເຄື່ອງຫລາຍ ກ້ວາງຂວາງພໍທີ່ຈະວາງໂຊຟານ້ອຍໃຫ້ໝູ່ຄູ່ເວລາເຂົາມາຫລິ້ນ
  ມານອນນຳ, ຂ້ອຍກັບນາງເມຍຍ້າຍໄປນອນຢູ່ຫ້ອງທີ່ຕິດກັບຫ້ອງລູກຊາຍ ກົງກັນ
  ຂ້າມກັບຫ້ອງນອນລູກສາວຫັ້ນລະ ແຕ່ລູກສາວເປັນຄົນຫູດີ ມີສຽງຫຍັງກ໊ອກໆ
  ແກ໊ກໆກໍ່ໄດ້ຍິນ, “ແມ່ເຈົ້າເບິ່ງໜັງແມ່ນາກຕິເບ໊າະ ພໍ່ນອນແຕ່ຫົວຄ່ຳ” ຖ້າເຈົ້າ
  ເປັນຂ້ອຍ ເຈົ້າກໍ່ຄົງຈະຕອບໃຫ້ມັນໃກ້ຄຽງກັບຄວາມຈິງ.
  ຖ້າໃຜເບິ່ງໜັງແມ່ນາກທີ່ເຂົາເອົາມາສະແດງໃໝ່ ກໍ່ຄົງຮູ້ວ່າມີສາກເລິບຊີນຫລາຍ
  ສາກ, ນາງເມຍຂ້ອຍມັກສົ່ງຈາກໄອແພດເຂົາທີວີຈໍແບນທີ່ຫ້ອຍຢູ່ຝາຫ້ອງ ບາງ
  ຕອນກໍ່ສຽງຄ່ອຍ ບາງເທື່ອກໍ່ສຽງແຮງ, ລາວຕັ້ງຄ່າໃຫ້ມັນຫລິ້ນຕໍ່ໆກັນ. ຂ້ອຍເບິ່ງ
  ການແຂ່ງຂັນບານເຕະແລ້ວກໍ່ເຂົ້າຫ້ອງເບິ່ງໜັງແມ່ນາກນຳນາງເມຍ ຫລັບໄປ
  ຍາມໃດກໍ່ບໍ່ຮູ້ ຕື່ນຂຶ້ນມາປະມານ 3 ໂມງເຊົ້າ ປາຍໜ້ອຍນຶ່ງ ເຫັນທີວີຍັງເປີດຢູ່
  ຈຶ່ງກົດຣິໂມດປິດໄວ້ແລະໄປເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ ຍ່ຽວແລ້ວອອກມາຍັງໄດ້ຍິນສຽງຊີດໆ
  ຊາດໆຢູ່ ງ່ຽງຫູຟັງຄັກໆແມ່ນດັງອອກມາຈາກຫ້ອງນອນລູກສາວ ເຄາະປະຕູ
  4-5 ເທື່ອແຕ່ບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງຂານຕອບ ຈຶ່ງເປີດເຂົ້າໄປເບິ່ງ. ຮູບພາບໃນໜ້າຈໍແລະ
  ທ່ານອນທີ່ບໍ່ຈົບບໍ່ງາມຂອງລູກເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເກີດມີອາລົມ, ປິດທີວີ ຫົ່ມຜ້າໃຫ້
  ລູກແລ້ວກໍ່ກັບເຂົ້າຫ້ອງນອນ ແຕ່ນອນບໍ່ຫລັບຈຶ່ງໄດ້ລັກຫລັບເມຍແກ້ແງ້ນ.
  ເລື່ອງກໍ່ມີເທົ່ານັ້ນລະ ຈະເຊື່ອຫລືບໍ່ກໍ່ສຸດແລ້ວ !

 121. TBS2
  September 6, 2016 at 5:18 pm

  โดนเย็ดแต่ไม่กล้าบอกสามี ຖ້າຈະເວົ້າເປັນພາສາບ້ານເຮົາກໍ່ແມ່ນຖືກເຂົາສີ້
  ແຕ່ບໍ່ກ້າບອກຜົວ ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງລາວຂອງຍິງຄົນນຶ່ງທີ່ຖືກລູກຄ້າກຸມສີ້.
  ຜູ່ຍິງ(ບໍ່ແນ່ ອາດຈະແມ່ນຊາຍ)ຄົນນັ້ນເລົ່າວ່າ ໄປເກັບເງິນຄ່າ ยาคูลท์ , ເຂົາ
  ບອກວ່າເມຍເຂົານອນໂຮງໝໍ ເຂົ້າມານັ່ງຖ້າຢູ່ເຮືອນກ່ອນ ຈະຂຶ້ນໄປເອົາເງິນມາ
  ໃຫ້, ລາວກໍ່ເຂົ້າໄປນັ່ງໂຊຟາຖ້າ ແຕ່ພໍບັກນັ້ນນຸ່ງຜ້າຂົນໜູລົງມາ ມືນຶ່ງກຳເງິນ
  ແທນທີ່ຈະຍື່ນເງິນໃຫ້ລາວ ພັດແກ້ຜ້າອອກໂຊຄວາມແຂງຕຶງຂອງອະໄວຍະວະ
  ເພດໃຫ້ລາວເບິ່ງແລະທຳການຂົ່ມຂຶນລາວ.
  ໜ້າສົງສານ, ຄວນແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ຖ້າບໍ່ກ້າບອກຜົວ !

 122. Niptuck
  September 11, 2016 at 3:07 pm

  You don’t need to peep, she said.

 123. ຢາກລອງ
  September 14, 2016 at 4:44 pm

  ງາມຫລາຍ ຫີນີ້ 🙂

 124. ກຂຄ
  September 18, 2016 at 7:00 pm

  ນາຍອະດິສັກຮູ້ສຶກສຳນຶກບາບທີ່ໄດ້ອະທຳສິ່ງສຸດຊົ່ວຊ້າກັບແມ່ຂອງລາວ.
  ຕອນນັ້ນ ນາຍອະດິສັກຍັງນ້ອຍ ເຖິງວ່າອາຍຸ 18-19 ປີແລ້ວ ແຕ່ກໍ່ຍັງແບ
  ມືຂໍເງິນພໍ່ແມ່ໄປຊື້ເຂົ້າໜົມກິນເວລາໄປຮຽນ ຖ້າເອົາເມຍຫາເງິນໄດ້ດ້ວຍ
  ຕົນເອງ ເຂົາຈຶ່ງເອີ້ນວ່າເປັນຜູ່ໃຫຍ່ ອາຍຸກາຍ 21 ເຂົາຈຶ່ງເອີ້ນວ່າເປັນບ່າວ.
  ນາຍອະດິສັກກໍ່ຄືຊາວໜຸ່ມທົ່ວໆໄປ ບໍ່ມີປະສົບການເລື່ອງເຊັກ, ຮູ້ຈັກມັກຜູ່
  ສາວແລ້ວແຕ່ບໍ່ມີປັນຍາຍົວະເຂົາໄປສີ້ຄືໃນຕຳລາທີ່ໝູ່ສິດສອນໃຫ້ ຖີບລົດ
  ຊ້ອນຜູ່ສາວໄປຫລິ້ນບຸນຈົນເຫື່ອຫຳປຽກແຕ່ບໍ່ກ້າຈັບເລັບມືດຽວ ຢາກຂຶ້ນ
  ມາກໍ່ຈົກໂຄຍອອກມາຊັກບ່າວແກ້ແງ້ນ ຍິ່ງຊັກກໍ່ຍິ່ງຢາກລອງຂອງຈິງ.
  ຢູ່ຄຸ້ມບ້ານນັ້ນມີເຮືອນແມ່ຈ້າງ, ເຂົາເອີ້ນໂຮງສີນ້ອຍ ເອີ່ຍຊື່ນີ້ຂຶ້ນມາ ພວກ
  ກຳມະກອນແບກຫາມ 3 ລໍ້ຮູ້ໝົດລະ. ຕອນມື້ເວັນມີຫລາຍແມ່ຈ້າງເຖົ້າ
  ອາຍຸລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັບນ້າສາວ ບາງຄົນກໍ່ອາຍຸຊ່ຳແມ່, ຄ່າຈ້າງຖືກ ບໍ່ມີ
  ແທ້ໆ 300 ກໍ່ໄດ້ສີ້ ແຕ່ຖ້າເປັນມື້ຄືນ ແມ່ຈ້າງນ້ອຍແຕກຍົ່ວໆປານໝູ່ໄກ່
  ບາງຄົນກໍ່ມາແຕ່ໃຕ້ ບາງຄົນກໍ່ມາແຕ່ເໜືອ ແຕ່ຄ່າຫີແພງ ບາງຫີກໍ່ພັນ
  ປາຍສອງພັນ ຖືກສຸດແມ່ນພັນນຶ່ງ ນາຍອະດິສັກບໍ່ສາມາດຈ້າງສີ້ໄດ້ ເງິນແມ່
  ໃຫ້ຊື້ນ້ຳມັນໃສ່ລົດໄປຮຽນທິດນຶ່ງພໍດີ ຖ້າໄປຈ້າງສີ້ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຍ່າງໄປຮຽນ.
  ມື້ນັ້ນ, ຄູອາຈານບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຫ້ອງສອນເພາະຕ້ອງເຂົ້າປະຊຸມດ່ວນ ອະດິສອນ
  ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈກັບບ້ານ ບໍ່ໄປຫລິ້ນເກມຕາມທີ່ໝູ່ຊັກຊວນ. ພໍລ້ຽວຫົວລົດເຂົ້າ
  ເຂດບ້ານກໍ່ເຫັນລົດຈັກຮອນດາ90 ສີຟ້າ ຂອງລຸງເພົາ ອ້າຍຂອງແມ່ ຈອດຢູ່
  ກ້ອງຕະລ່າງ, ອະດິສອນຄິດວ່າລຸງພາປ້າມາຢາມແມ່ ເພາະໄດ້ຍິນແມ່ຈົ່ມວ່າ
  ຄີງຮ້ອນຄືເປັນໄຂ້. ພໍຍ່າງຂຶ້ນພົ້ນຂັ້ນໄດກໍ່ບໍ່ເຫັນໃຜຢູ່ຫ້ອງຮັບແຂກ ໄປສ່ອງ
  ເບິ່ງເຮືອນຄົວກໍ່ບໍ່ເຫັນ ພໍຍ່າງກາຍຫ້ອງນອນຂອງແມ່ກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງແມ່ຄາງ
  ດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ ບາງຄັ້ງກໍ່ຄາງດ້ວຍຄວາມສຸກຄືກັນກັບສຽງຄາງຂອງ
  ແມ່ຈ້າງທີ່ຕົນເຄີຍໄດ້ຍິນຕອນໄປຈ້າງຈົກຈ້າງບາຍຫີເຂົາ. ຢາກເປີດປະຕູເບິ່ງ
  ຄັກໆວ່າສຽງດັງຕັບໆມັນແມ່ນສຽງຫຍັງແຕ່ບໍ່ກ້າ ຈຶ່ງຄ່ອຍຍ່າງຢອງໆລົງເຮືອນ
  ແລ້ວທຳທ່າເອີ້ນຫາແມ່ແລະລຸງກ່ອນຈະກ້າວບາດຕີນຂຶ້ນຂັ້ນໄດ.
  “ລຸງເອົາຢາມີແຮງມາສັກໃຫ້ແມ່’ ແມ່ອະດິສັກເວົ້າຂຶ້ນແກ້ໂຕ, ລຸງເພົານັ່ງລົມ
  ກັບອະດິສອນໜ້ອຍນຶ່ງກໍ່ຫິ້ວກະເປົ໋າເອກະສານລົງເຮືອນປ່ອຍໃຫ້ສອງແມ່ລູກ
  ຢູ່ກິນກັນຕາມລຳພັງ.
  maohee.com/index.php/topic,725.0.html

 125. GreenFrog
  September 21, 2016 at 5:26 pm

  ພະຍາຍາມລອກເລື່ອງ Taboo II ແຕ່ບໍ່ເຕີຍປະສົບຜົນສຳເລັດ, ມັກໜັງເລື່ອງນີ້
  ຍ້ອນເພງ She’s on Fire ແລະມັກເນື້ອເລື່ອງ ການຖ່າຍທຳກໍ່ດີ ເຫັນແຈ້ງໝົດ
  ທຸກເສັ້ນຂົນ. ໜັງ xxx ຍີ່ປຸ່ນກໍ່ເປັນເລື່ອງເປັນລາວຄັກຄືກັນແຕ່ມັນມີການເຊັນ
  ເຊີໄວ້ບໍ່ໃຫ້ເຫັນຄື หนังโป๊ xxx ຄລິປ พี่สาวที่แสนดี ຍາວປະມານ 15 ນາທີ
  ຖືກນ້ອງຊາຍເດົ້າບາດໃດ໋ກໍ່ຄາງອ໋ອຍໆບາດນັ້ນ.
  ໄປເບິ່ງຢູ່ເວັບ pornsud ດອດຄອມ. ຂ້ອຍກໍ່ເຄີຍເທື່ອນຶ່ງເດີຕອນເປັນບ່າວ 19
  ເອື້ອຍມາປຸກໄປຍູ້ລໍ້ຊ່ອຍ ມັນຄາຂີ້ຕົມ ລາວຊຸກກັບນ້ອງຊາຍບໍ່ຂຶ້ນຈຶ່ງມາເອີ້ນ
  ຂ້ອຍໄປຊ່ອຍ. ຂ້ອຍນອນຮ່ວມຫ້ອງນ້ອງຊາຍ, ຄືນໃດອາກາດຮ້ອນເອົ້າກໍ່ແກ້
  ສົ້ງເສື້ອນອນ ນຸ່ງແຕ່ສະຫລິບແຕ່ເວລາໂຄຍແຂງ ຈັກແຂງຫຍັງລະ ສ່ວນຫຼາຍ
  ກໍ່ແມ່ນແຂງຍ່ຽວຫັ້ນລະ ຕອນເຊົ້າແບບນັ້ນນະ ແຂງສີ້ຕອນຫົວຄ່ຳ ຊັກວ່າວ
  ອອກແລ້ວຕອນລົງອາບນ້ຳ ບາງຄືນຕື່ນມາຍ່ຽວຕອນກາງເດິກ ນອນບໍ່ຫລັບກໍ່
  ຊັກອອກ ບໍ່ເຄີຍເອົາສະຫລິບເສື້ອຊ້ອນຂອງເອື້ອຍນ້ອງມາດົມຄືໝູ່ດອກ ມັນ
  ເໝັນ ກິ່ນໂຕເອື້ອຍນ້ອງແຮງ ລາວບໍ່ຄະລຳອາຫານ ຜັກບົ່ວຜັກທຽມກິນປານ
  ກິນຖົ່ວ ອາບນ້ຳເຊົ້າແລງຍັງມີກິ່ນຢູ່ນະ ກິ່ນສະບູ Dove ຂ້ອຍມັກກິ່ນແຊມພູ
  ຫອມຫວນກວນໂຄຍດີ ດົມຍາມໃດມີອາລົມຍາມນັ້ນ.
  ລາວເຫັນເລື້ອຍດອກ ຂ້ອຍນອນໂຄຍແຂງແຕ່ລາວບໍ່ເຄີຍລ້ວງມືເຂົ້າໄປຈັບ
  ຫລິ້ນຄືໃນໜັງxxx ດອກ, ລຸກຂຶ້ນມາສຸບສົ້ງກາລະຊົງເຂົ້າແລ້ວກໍ່ໄປຊຸກລໍ້ຂຶ້ນ
  ຈາກຂຸມຕົມ, ເອື້ອຍຍົກນິ້ວກາງໃສ່ແທນຄຳຂອບໃຈທີ່ຂ້ອຍສວຍໂອກາດຊຸນ
  ນົມຂອງລາວຕອນຊຸກລໍ້. ເອົາໂຕນີ້ຕໍ່ໃສ່ /2915-หนัง-โป๊-ไทย-พี่สาวที่แส.htm
  ເຂົາບໍ່ໃຫ້ເອົາລົງໝົດລິ້ງ.

 126. ແມງຊະກາມ
  September 25, 2016 at 3:15 pm

  ເຄີຍມີແນວຄິດຊົ່ວກັບລູກນ້າສາວແທ້ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດຊົ່ວກັບເຂົາ, ບໍ່ກ້າ ບໍ່ມີໂອກາດ
  ເໝາະສົມແລະອີກຢ່າງເຂົາກໍຮັກ ໄວ້ວາງໃຈຂ້ອຍເໝືອນອ້າຍທຳຫົວຢັນຂາກັນ
  ອອກມາຈາກຮູດຽວ ບໍ່ໄດ້ຮັກແບບບ່າວ-ສາວ ກໍ່ເລີຍໄດ້ແຕ່ເກັບເອົາຄວາມງາມແລະ
  ເຮືອນຮ່າງເຂົາມາຈິນຕະນາການຕອນຊັກວ່າວ.
  ຮູ້ສຶກຜິດ ຮູ້ສຶກບາບເພາະມັນແມ່ນມະໂນກັມ, ແມ່ນບໍ່?

 127. ໝາກບວບ
  September 28, 2016 at 9:54 pm

  ຢາກລອງໃຫ້ຜູ່ຍິງນັ່ງເຕັງແບບນີ້ລະ 🙂

 128. ຫິວຫອຍ
  October 5, 2016 at 10:46 pm

  ເວລາຜູ່ຍິງຈຸ້ມຫົວເຂົ້າກັນ ກໍ່ເວົ້າເລື່ອງເຊັກ, ແມ່ນບໍ່ລະ?

 129. ເດັກຫື່ນ
  October 11, 2016 at 2:26 pm

  sister-in-law on cam

 130. ເມົາຫີ
  October 11, 2016 at 9:22 pm

  http://40.media.tumblr.com/tumblr_mb87t8w1A81rbg6myo5_500.jpg</img?
  ເຂົາວ່າລາວຫາກໍ່ອອກລູກໃໝ່.
  banmung.com/index.php/topic,8187.0.html?PHPSESSID=821633be6895effc9ddebfb706a7879f

 131. MXD23
  October 15, 2016 at 4:04 pm

  ຄືຊິຫອມດີ 🙂

 132. 23XX
  October 17, 2016 at 9:51 pm

  เรื่องเสียว มอมยานอนหลับ
  สวัสดีครับ ผมเป็นคนโคราชครับ อายุ 24 ปี เป็นหนุ่มโสดหน้าใส แต่ใจรักเรื่องเซ็กส์ ครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับ พ่อผมเป็นเจ้าของกิจการสัมปทาน จึงมีอันจะกินพอสมควร ผมมีน้องสาวอยู่ 1 คน ชื่อ จิ๊บ เธอกำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัย ในโคราช อยู่ ปี 2 ครับ น้องสาวผม ผมยอมรับว่า เธอเป็นคนที่ชอบเที่ยวคนหนึ่ง หมือนกัน เธอก็สวยน่ะครับ สมเป็นลูกสาวคนมีอันจะกิน แต่งตัวเปรี้ยวจัดมาก ไม่ว่ากระโปรง หรือกางเกง สั้นจู๋ แทบทุกตัว บางครั้งผมเห็นน้องใส่กางเกงขาสั้นอยู่บ้านถ้าวันใหน เงี่ยนๆ หรือดูหนัง X มา ผมยังคิดอะไรที่แปลกๆกับน้องผมเลย น้องสาวผมเรื่องอย่างว่าน่ะผมคิดว่าน้องสาวผมมัน คงไม่เหลือแล้วแหละ ตัวผมเรียนจบมา ปีกว่าแล้ว ด้วยฐานะที่ดีพอสมควร ผมจึงยังไม่หางานทำ อยู่บ้านขอเงิน พ่อแม่ใช้ไปวัน ๆ ไปเที่ยว หาสาวๆ เย็ดเล่น ๆ เวลาเงี่ยน กิ๊กผมมีหลายคนครับ บางคนก็มีแฟนแล้วแต่ก็อย่างว่าแหละคนมีตัง อยากได้ไรก็ย่อมได้ แต่ก็เบื่อๆ เพราะแค่พูดว่าอยากเอาแค่นี้ก็มีคนมาเสนอตัวแล้ว เรื่องที่ผมจะเล่าก็มีอยู่ว่า วันนั้นเป็นวันที่พ่อแม่ผมไปงานบวชลูกของลุง ที่ ชัยภูมิ ท่านออกไปตั้งแต่เช้า พอประมาณ 6 โมงเย็นท่านก็โทร.มาบอกผมว่า วันนี้จะนอนค้างที่บ้านลุงเพราะเขาจะเข้าโบสถ์บวชเวลาประมาณ ตี 4 กว่า ผมจึงต้องกินมาม่าซิครับเพราะไม่มีคนทำกับข้าวให้ พอกินเสร็จผมจึงเล่น***มฯ เข้าเน็ต ผมก็ได้อ่านเรื่อง เซ็กส์ สตอร์รี่ ของ RUENG EROTIC ผมได้อ่านเซ็กส์ครอบครัว กับน้องสาว พี่สาว ผมเลยมีความต้องการขึ้นมา คิดไปเรื่อยเปื่อยว่าอยากลองดูบ้าง ในขณะนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาประมาณซัก 2 ทุ่มกว่าเห็นจะได้ ผมเลยลงไปรับข้างล่าง เป็นน้องสาวผมโทรมา ว่าซักหน่อยจะกลับบอกแม่ด้วยเสียงเหมือนยังกะคนเมา ผมเลยบอกว่า พ่อแม่ไม่อยู่ ไปงานบวช ผมถามว่าเมารึเปล่านิ มันบอกว่านิดหน่อย แต่ฟังเสียงไม่หน่อยหรอก น้องผมมันยิ่งได้ใจ งั้น 4 ทุ่มกลับ ผมก็เลยนึกเรื่องที่พิเรน ๆ ออกมาได้ จึงบอกมันว่า พ่อแม่ จะกลับมาถึง 3 ทุ่มครึ่ง ให้รีบกลับถ้าเมามากเดี๋ยวจะหายาหายส่างให้เดี๋ยวแม่มาจะบอกให้ว่า นอนแล้ว น้องสาวผมก็ดีใจ ขอบคุณผมยกใหญ่ ผมคิดในใจ ถ้าเมามามากๆ ล่ะน่าดู จะลองดูซะหน่อยมันจะเป็นไงมั่ง ผมทั้งคิดไป ทั้งสั่นไป ไม่รู้เป็นยังไง ผมเลยเตรียมยาให้น้อง แต่ขอโทษครับเป็นยานอนหลับ ชนิดเม็ดอย่างแรง 2 เม็ด ผมจึงไปดูเวป ต่อ ยิ่งอ่านเรื่องมอมยานอนหลับ ผมยิ่งมีอารมณ์มากขึ้น อยากลองจริง ๆ ขึ้นมา ประมาณซัก 3 ทุ่ม น้องสาวผมกลับมาถึงได้ยินเสียงรถเข้ามา พอเข้าประตูมา พี่น้องครับ ชุดนักศึกษา ที่รัดติ้ว กระโปรงสั้นๆ กลิ่นเหล้าออกมานิดๆ ผมเงี่ยนมากจนสั่น ผมเลยบอกน้อง ให้รีบไปอาบน้ำเดี๋ยวจะเอายาส่างเมาให้ เผื่อแม่มา จะได้บอกว่านอนแล้ว น้องสาวผมก็ว่าง่ายครับไปอาบน้ำ ผมเลยขึ้นไปบนห้องนอนน้อง พอดีออกมาจากห้องน้ำ พี่น้องครับช่วยผมที่ ผ้าขนหนูที่พันตัวน้องสาว ผมอยากไปดึงมันออกมากๆ เลย กลิ่นแชมพู สบู่ เข้าจมูกผม มันยิ่งเพิ่มอารมณ์เงี่ยนให้ผมผมยื่นยาและน้ำดื่ม ให้น้องสาวทั้งสั่นๆ ใจก็คิดว่า อยากลองดูบ้างจะเป็นไงมั่ง พอน้องสาวกินยาเสร็จแล้วผมก็เดินออกไป ประมาณซัก 30 นาที ผมเลยไปที่ห้องน้องสาวอีกครั้ง ปรากฏว่าห้องล็อกครับ หมจึงไปหยิบกุญแจสำรอง ที่ตู้ ชั้นล่าง มาเปิด พอเปิดเข้าไป ผมทั้งใจสั่นๆ ทั้ง เงี่ยน เลยลองเรียกน้องสาวปรากฏว่าไม่ตอบ ผมจึงไปใกล้ๆ เขย่าตัว ไม่ตื่นอีก ผมได้ใจเลยครับ เลยลองจับที่นมน้องสาว ไม่รู้สึกตัวอีก เลยดึงชายเสื้อชุดนอน น้องสาวขึ้นไปถึงหน้าอกโอ้แม่เจ้า เธอไม่ใส่ยกทรง นมก็ใหญ่ ผมรู้สึกร้อนวูบวาบที่หน้าท้อง อยากจะเคล้นดู และเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาทันทีทันใด ผมเลยลองจับที่นมของน้องสาว แต่เธอก็ยังไม่ตื่นเลยครับสงสัยคงเพลียจากฤทธิ์เหล้าและยานอนหลับที่ผมให้ ผมจึงได้มีความคิดที่ดีๆ ขึ้นมาได้ว่า จะลองจับที่หี ของน้องสาวลองดูซิจะตื่นมั๊ย คงจะจับได้ง่ายเพราะ ใส่กางเกงผ้าลื่น ผมจึงไปยืนอยู่ข้างหลังของน้องสาวแล้วเอามือล้วงเข้าไปทางหัวกางเกงของน้อง สาว พี่น้องครับหัวใจผมเต้นแรงมากเพราะตื่นเต้นหีของน้องสาวผม ขนหมอยประปราย ผมได้ใจอีกหลังจากน้องสาวยังไม่ตื่นอีก ผมจึงดึงหัวกางเกงของน้องสาวลงมาไว้ที่งามก้น ผมมองผ่านช่องขาของน้องปู ทางด้านหลังเห็นหีของน้องสาวทางด้านหลัง ยิ่งเพิ่มความเงี่ยนมากขึ้นผมก็เลยลอกคราบตัวเองและน้องสาวจนล่อนจ้อน ผมพลิกให้เธอนอนหงาย นมตั้งเต่งอยู่ตรงหน้าผมผมเลยจับขาน้องสาวแยกออกและแทรกตัวตรงหว่างขาของเธอ และไซร้ที่ซอก***และดูดนม หัวนมของน้องตั้ง กลิ่นแป้งของน้องสาวเตะจมูกผม ยิ่งมีอารมณ์มาก ผมจึงเลื่อนประกบจูบปากเธอและค่อย ๆเลื่อนลงมา ดูดนมเธอ นมยังแข็งอยู่เลย ผมขยำ และเลื่อนลิ้นลงมาที่หน้าท้องและมาถึง ที่หี ของเธอ ผมแยกขาเธอ ออก เห็นกรีบเธออ้า ยังแดงๆ สดๆ อยู่เลย ยิ่งทำให้ผมมีอารมณ์เพิ่มมากขึ้น ผมก้มเลีย ที่หีน้องสาว และยกตูดขึ้นลอย พอซักครู่ ผมก็เลื่อนหน้าขึ้นไปด้านบน ควยผมพร้อมใช้งานด้วยความเงี่ยน จะสอดใส่ หีน้องสาว ผมเลย เอามือเขี่ยที่ติ่งแตดของน้อง สักครู่น้ำหล่อลื่นก็ออกมา ผมเลยเอาควยของผมที่กำลังแข็งอยู่ จ่อที่หี และดันเข้า โอ้ แม่เจ้าโว้ย ฟิตดีจังเลย ด้วยความเงี่ยนผมจึงเร่งเข้า กลัวยาจะหมดฤทธิ์ ผมกระเด้าอยู่ท่าเดียวโดยเอาหมอนมารองที่ก้นของน้องสาว ยิ่งเข้าไปลึก ผมเสียวมาก ผมจึงจับขาน้องสาวผมมาพาดที่ไหล่ และซอย จากช้าไปจนเร็ว ผมเลยหยุดชั่วครู่เพราะกลัวน้ำแตก แล้วจึงเร่งเข้า กระเด้าไม่ถึง 10 ครั้ง ผมก็น้ำแตก ดึงออกมาปล่อยตรงหน้าท้องน้องสาว ผมเลยฟุบตรงอกของสาว และลุกขึ้นเอาทิชชู่เช็ด น้ำของผม ที่หน้าท้องน้องสาว ขณะนั้นก็ประมาณ 5 ทุ่มเห็นจะได้ ผมเลยกะว่าจะนอนพักซักครู่ และจะเอาน้องสาวรอบสอง โดยไม่ใส่เสื้อผ้าให้น้องสาวเลย แต่ผมก็ดันมาหลับ จนได้ มาตื่นอีกที ประมาณ ตี สองกว่า ผมจึงดูที่น้องสาว เธอยังไม่ตื่นอีกครับ ผมก็มีอารมณ์ขึ้นมาอีกจึงเริ่มปฏิบัติกามอีกรอบเลียที่หีของน้องสาว และขึ้นมาจับขาน้องสาวแยกออกและแทรกตัวตรงหว่างขาน้องสาว ผมกระเด้าสุดฤทธิ์เลยครับ โดยไม่คิดแม้แต่น้อยว่าเธอจะตื่น ดูเหมือนว่าเธอจะเริ่มมีเสียงครางขึ้นมา ผมก็ไม่ใหวแล้วเหมือนกัน เอาควยจ่อที่รูหีของเธอและดันเข้าอย่างรวดเร็วเพราะน้ำเงี่ยนของเธอออกมามาก แล้ว ผมค่อมกระเด้าเธอจากช้า เป็นเร็วขึ้น เธอก็ครางเสียงดังขึ้นกว่าเดิม ผมก็มองที่หน้าน้องสาวเธอหน้าเหยเก และลืมตาขึ้นมา ผมตกใจมากครับพอเห็นหน้าผมเธอก็ตกใจทำตาโตมองดูผม ผมเลยหยุดกระเด้า เธอทำท่าอายๆ ไม่มองตาผม มีแต่หลบตา เธอจึงถามผมอย่างเขินๆ ทำไมพี่ทำงี้ล่ะ จิ๊บเป็นน้องพี่นะ ผมเลยถามว่า จะให้พี่ทำยังไงหล่ะก็มันเงี่ยนนิ อยากน่าเอาทำไมล่ะ น้องผมเลยพูดว่าก็แล้วแต่พี่ก็แล้วกัน ถ้าพ่อแม่รู้คงเป็นเรื่องแน่ๆ เลย ผมเลยบอกว่าไม่มีใครเห็นเรา เราจะไปกลัวอะไร ขณะพูดกันควยผมยังอยู่ในหีของน้องสาวผมอยู่เลย ผมเลยพูดขึ้นแล้วจิ๊บมีอารมณ์หรือเปล่าหล่ะ น้องสาวผม ก็บอกว่าก็มันเงี่ยนนิ จะให้ลงง่ายๆ ได้ยังไง ถ้าพี่ไม่บอกให้กลับบ้านมาป่านนี้ได้เย็ดกับกิ๊กไปแล้ว ผมก็กำลังมีอารมณ์อยู่มากเลย จะน้องก็ตามเถอะขอเอาก่อนเถอะ ถ้างั้น จิ๊บว่าจะขึ้นทำให้พี่ ก็เอาเลยจ๊ะ น้องสาวผมเลยเปลี่ยนมาเป็นท่าขี่ม้า ให้ผม และโยกกันผมก็เอามือขยำนมและบี้หัวนมของเธอ ดูเธอจะมีอารมณ์มากครับ เพราะเธอควบเก่งมากเลย ผมทั้งกระเด้าสู้กับเธอ และพูดไปพร้อมๆ กันว่า ถ้ารู้ว่าน้องสาวเอาเก่งขนาดนี้ ก็จะเย็ดตั้งนานแล้ว ไม่ปล่อยให้คนอื่นเย็ดให้เสียของหรอก เธอก็ยิ้มและครางเสียงดังขึ้น ยิ่งเห็นหน้าเธอ ยิ่งทำให้ผมมีอารมณ์ เพราะน้องสาวผมสวยครับ ความคิดผมเลยเปลี่ยนไปเลยเพราะยังไงแล้ว ผู้หญิงกับผู้ชายก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเย็ดกัน ผมเลยพลิกให้น้องผมนอนหงายและกระเด้า เร็วๆ จนน้องผมไม่ใช่ครางอย่างเดียวร้องขึ้นมาด้วย ผมเร็วขึ้น และเสียวมากจึงเอาออกมาปล่อยข้างนอก รดหน้าท้องของเธอ ผมก็หมดแรงไปเหมือนกัน เธอก็หายใจแรง กระเส่า และหายไป เราก็นอนกอดกันอยู่บนที่นอน ผมเลยลองพูดขึ้นอีกว่า จิ๊บให้พี่อีกได้หมั๊ยคืนนี้ น้องสาวผมบอกว่า พอแล้วแค่นี้เจ็บพอแล้ว วันหลังก่อน แสดงว่า น้องสาวผมก็เริ่มติดใจแล้วเราเลยนอนกอดกันอยู่บนที่นอนของน้องสาว พอผมตื่นเช้ามา น้องสาวผมยังไม่ตื่น แม่ก็โทรศัพท์มาอีก บอกว่า คืนนี้ก็ยังจะไม่กลับเพราะจะมีการรวมญาติอีก ต้องอยู่ก่อน ผมยิ่งดีใจ เลยบอกแม่ว่า นานๆ ก็ได้นะแม่ ไม่ต้องรีบกลับ แล้วก็วางหูไป ผมก็เริ่มคิดถึงเรื่องเมื่อคืน ไปเคาะประตูห้องน้องสาวให้เปิดห้องให้ เธอมาเปิดผมเลยเข้าไปสวมกอดเธอให้นอนลง บอกว่า พี่ขอเอาอีกนะจ๊ะ น้องเย็ดมันมากเมื่อคน น้องก็เลยร่วมด้วย เราเอากันทุกท่าเลย จนเราถือเป็นเรื่องปกติ พอพ่อกะแม่ไม่อยู่บ้านทีไรเราก็จะเย็ดกันทุกวันเลย หรือแม้แต่พ่อแม่อยู่ น้องสาวผมก็ทำเป็น มาถามเรื่องเรียน กับผม แต่พอมาน้องจะล๊อกประตูทุกครั้งแล้วก็ลงท้ายที่จะต้องได้เย็ดทุกครั้งไป พ่อกับแม่ผมยังไม่รู้เลย น้องสาวผมเย็ดดีจังเลย.

  ອ່ານແລ້ວ ຄິດວ່າເປັນເລື່ອງຈິງຫລືແຕ່ງ?

 133. Grapes
  October 20, 2016 at 9:39 pm

  animal planet

 134. ເດັກລ່ວງ
  October 24, 2016 at 2:54 pm

  ໃຜຢາກຊ້ອມມວຍກັບລາວ ເຊີນເລີຍ !

 135. ເດັກລ່ວງ
  October 25, 2016 at 3:21 pm


  literotica.com/s/daddies-and-little-girls

  ຊື່ຕົວລະຄອນຄືລາວ ຄືໄທ ແຕ່ເນື້ອເລື່ອງບໍ່ຄື.

 136. ເດັກລ່ວງ
  October 31, 2016 at 3:17 pm

  “ວັນໃດຂາດສັນແລ້ວເທີຈະຣູ້ສຶກ…” ເປັນເນື້ອເພງທີ່ມີຄວາມໝາຍຫລາຍ ທານິນຮ້ອງ
  ຫລືນັກຮ້ອງຄົນໃດເປັນຜູ່ຮ້ອງກໍ່ບໍ່ຮູ້ແນ່ ແຕ່ຂ້ອຍມັກຫລາຍເພງນີ້ເພາະມັນຖືກັບຊີວິດຂ້ອຍ.

 137. KitKat
  November 4, 2016 at 4:42 pm

  ລີລາການເລຍເທບຫລາຍ ລູກສາວຂອງນ້າສາວໝໍນີ້ຈຶ່ງມີອາການແບບນີ້ !

 138. Puffs
  November 6, 2016 at 2:55 pm

 139. ປ໋ອງແຟບ
  November 8, 2016 at 3:51 pm

  ຜູ່ສາວບ້ານເຮົາຄົງບໍ່ມັກໃຫ້ໃສ່ປອກຄໍແບບນີ້ດອກ.

 140. LIKE23
  November 19, 2016 at 2:42 pm

  ຂໍຝາກລິ້ງໜັງໃຫ້ຜູ່ທີ່ມັກປະເພດພໍ່-ລູກ.
  18jeed.com ແລະຕໍ່ດ້ວຍ /ลูกสาวร่านหีหนักมาก-เลยขอเย็ดกับพ่อตัวเอง/

 141. ແອບລົ້ວ
  November 22, 2016 at 5:35 pm

 142. ເຫັດເຂັມ
  November 24, 2016 at 5:01 pm

  ລູກສາວຫອບຜ້າກັບມາຢູ່ນຳ ມີຄວາມສຸກຫລາຍ.

 143. ເກີບຫ້ຽນ
  November 28, 2016 at 5:13 pm

  ໂຕເຫ້ຍເສກສົມໄດ້ແຕ່ກັບໂຕເຫ້ຍ ຈະເສກສົມບໍ່ໄດ້ກັບໂຕຫມີແພນດາ !

 144. ຂາຍຕອງ
  December 1, 2016 at 3:26 pm

  Interracial ແມ່ນການສີ້ກັນລະຫວ່າງບຸກຄົນທີ່ມີເຊື້ອຊາດຜິວພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
  ຕົວຢ່າງ: ຄົນຜິວຂາວສີ້ຄົນຜິວດຳ, ຄົນຜິວຂາວສີ້ຄົນຜິວເຫຼືອງ, ຄົນຜິວເຫຼືອງສີ້
  ຄົນຜິວສີນ້ຳຕານ, ບ່າວປາກເຊສີ້ສາວຊຳເໜືອບໍ່ແມ່ນ interracial ເດີ !

 145. FishOIl
  December 3, 2016 at 4:40 pm

  ຫີນ້ອຍງາມໆ ເຫັນແລ້ວຄິດຮອດນ້ອງສາວລູກນ້າສາວທີ່ມາທ່ຽວຕອນພັກຮ້ອນ 10 ປີກ່ອນ.

  ລາວເອົາຜົວໄດ້ລູກສອງແລ້ວດຽວນີ້ ແຕ່ຍັງງາມແລະໜ້າຮັກເໝືອນຕອນຍັງສາວ
  ແຊ໊ດກັນເປັນບາງຄັ້ງທາງ facebook ແຊ໊ດກັນແບບທຳມະດາ ແບບວ່າທັກທາຍສະບາຍດີ
  ກັນຊື່ໆ ບໍ່ໄດ້ກ້ຽວພາລາສີລາວດອກ ຢ້ານເປັນມະໂນກຳ ເຄີຍເຮັດກາຍຍະກຳກັບລາວ
  ຕອນນັ້ນຍັງຄິດສຽວໆ ຢ້ານກຳນຳສະໜອງຕອນຕາຍ, ກໍ່ແມ່ນຢູ່ວ່າລາວບໍ່ທັນຖືກໝັ້ນ
  ໝາຍໄວ້ ແຕ່ລາວກໍ່ຍັງຢູ່ໃນຄວາມປົກຄອງຂອງນ້າບ່າວນ້າສາວ ເພິ່ນໄວ້ວາງໃຈຈຶ່ງໃຫ້
  ລາວແລະນ້ອງຊາຍມາຫລິ້ນມາທ່ຽວ ແຕ່ຂ້ອຍພັດທໍລະຍົດຕໍ່ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ພານ້ອງ
  ເຂົ້າໂມແຕວແບບໜ້າດ້ານໆ.

 146. VanNoy
  December 4, 2016 at 9:55 pm

  ນຸ່ງສັ້ນແຕ່ບໍ່ລະວັງ

 147. ODM
  December 8, 2016 at 5:43 pm

  ໂຄຍຂ້ອຍສຽກແຕ່ນ້ອຍ, ເອື້ອຍແພດພະດຸງຄັນຕັດໜັງໂຄຍອອກຕອນແມ່ຄອດ
  ຂ້ອຍໃໝ່ໆ ເພື່ອງ່າຍໃນການທຳຄວາມສະອາດ. ເວລາແກ້ສົ້ງອາບນ້ຳປ່ອງລໍ່ ໝູ່
  ຈະເຮ່ໜ້າວ່າບັກໂຄຍສຽກ ເພາະເຂົາຖືກໝໍຕຳແຍເອົາອອກແລະບໍ່ໄດ້ຕັດໜັງ,
  ບາງຄົນກໍ່ມີບັນຫາເວລາແຂງຍ່ຽວ ໜັງບໍ່ແຍ້ມອອກ ຕ້ອງໄດ້ຫອບກັນໄປໂຮງໝໍ
  ຕັດອອກ, ບາງບັກກໍ່ເປັນອັກເສບເພາະບໍ່ສາມາດສຽກອອກມາລ້າງຂີ້ເກີ້ມ ຫລື
  ສັບເຕັກນິກເອີ້ນວ່າ smegma.
  ຫລາຍຄົນເຂົ້າໃຈວ່າ ໂຄຍສ່ຽນ(Cercumsized Penis)ເຮັດໃຫ້ຜູ່ສາວຕິດໃຈ
  ແຕ່ຜູ່ຍິງທີ່ຂ້ອຍເຄີຍຜ່ານບອກວ່າມັກໂຄຍບໍ່ສ່ຽນ(Uncercumsized Penis)
  ມັນຮູ້ສຶກສຽວກ່ວາ ແຕ່ຂີ້ດຽດເວລາອົມ.

 148. ໂຄຍສັ້ນ
  December 12, 2016 at 5:06 pm

  ຍິງລາວອົມໂຄຍຈົນເມືອຍແຕ່ນ້ຳບັກນັ້ນບໍ່ອອກ, ໜ້າເຫັນໃຈ.
  justporno.tv/1/12948074/amateur_laotian_swingers_from_craigslist

 149. ເຈຍດັງວີກ
  December 14, 2016 at 10:59 pm

  ນົມອອກ

 150. ໄມ້ເປາະ
  December 16, 2016 at 6:03 pm

  Lee Chae Eun

  ມືຖືຂອງເຈົ້າເຄີຍຂາຍໜ້າເຈົ້າບໍ່? ມືຖືຂ້ອຍຂາຍໜ້າຂ້ອຍເລື້ອຍເພາະເປິດແອບເບິ່ງຜູ່ສາວ
  ອິນຊະເຕກຣາມໄວ້ ຈົກອອກມາໂທຫາຫົວໜ້າ ຮູບຜູ່ສາວພັດແຜ່ງແວ່ງຂຶ້ນມາເສຍລັບ.
  “ອ້າຍນີ້ມັກເບິ່ງຮູບແບບນີ້ຫວາ?” ນ້ອງໃພ້ບໍ່ເຄີຍເອີ້ນຂ້ອຍລຸງ ມັກເອີ້ນ “ອ້າຍນີ້” ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
  ຜູ່ໃຫຍ່ຈຶ່ງເອົາ “ນີ້” ອອກ ເອົາຊື່ແທ້ຂ້ອຍໃສ່ແທນ. “ກໍ່ເບິ່ງໄປຊັ້ນລະ ແນວບໍ່ມີໃຜໃຫ້ເບິ່ງເດ!”
  ຂ້ອຍຕອບໄປຕາມຄວາມຈິງ.
  ເມື່ອ 7 ປີກ່ອນ ເຄີຍນອນກອດແຟນຄົນແມັກຊິກັນ ຈຶ່ງບໍ່ເສຍເງິນຈ້າງສາວ Broadway
  ຄຸ້ມອື່ນກໍ່ມີສາວຫາເງິນແຕ່ບໍ່ກ້າເອົາ ຢ້ານຖືກຊິນເວີ ລຶ້ງກັບໝໍແຂກຮ້ານສະດວກຊື້ ສາວໃດ
  ຫາເງິນ ສາວໃດຊິນເວີ ມັນຮູ້ດີ ເຂົ້າໄປຊື້ຊິກແຊກນຳມັນ ມັນກໍ່ຖາມຈ່າວຜູ່ສາວໃຫ້ໂລດລະ
  ຂ້ອຍບໍ່ສົນດອກໜ້າຕາຮູບຮ່າງຫັ້ນນະ ຂໍພຽງແຕ່ມີຮູຫີໃຫ້ສີ້ແມ່ນເອົາໂລດ.
  “ຢາກເບິ່ງກໍ່ຊອກເອົາລະ ຜູ່ສາວເຕັມບ້ານ.” ນ້ອງໃພ້ແນະນຳ, ທຳທ່າດຶງເສື້ອລົງໄປປົກໂນນ
  ສາມລ່ຽມທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າເສື້ອຍືດຜືນນັ້ນມັນສັ້ນ ປົກຮອດແຕ່ຮູໄສ້ບື. ໃຈຜູ່ຍິງຍາກຢັ່ງເຖິງແທ້
  ຢາກໂຊ ແຕ່ເມືອເຂົາແນມເບິ່ງຊ້ຳພັດອາຍ.

 151. ປີກ້ວຍ
  December 18, 2016 at 4:22 pm

  Selena Gomez ຖ່າຍຕອນເປັນສາວນ້ອຍ.

 152. ໄມ້ເປາະ
  December 19, 2016 at 4:45 pm

  ກະຕ່າເຄື່ອງໃນນ້ອງສາວ

  ເວລາມີພີ່ນ້ອງຜູ່ສາວມາພັກເຊົານຳ ເອື້ອຍຕ້ອງເຕະຂ້ອຍອອກມານອນໜາວນອກຫ້ອງ
  ແລະກຳຊັບບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປລົ້ວຫ້ອງເດັດຂາດເພາະລາວຮູ້ພຶດຕິກຳຂອງຂ້ອຍດີນີ້ລະ.

 153. Sandisc
  December 23, 2016 at 4:53 pm

  ຝັນຕອນໃກ້ຊິແຈ້ງນີ້ລະ, ເວົ້າກັບຈຸບັກແໜ້ງວ່າຊິໄປເບິ່ງແຂ່ງບານສ້ວຍ ທິມໂຮງຮຽນມັນ
  ແຂ່ງກັບທິມໂຮງຮຽນອີ່ວາກ ທີ່ຈິງອີ່ວາກກໍ່ເປັນຄົນງາມຢູ່ດອກອີ່ນີ້ ແຕ່ມັນເວົ້າດັງ ນັ່ງໃກ້ໆ
  ກັນມັນກໍ່ເວົ້າບັກດັງໆ ຄົນໄທບ້ານມັນເປັນຄືກັນໝົດ ກໍ່ເລີຍເອີ້ນມັນອີ່ວາກ. ສະຖານທີ່ແຂ່ງ
  ຂັນຫ່າງໄກຈາກບ້ານບັກແໜ້ງປະມານ 23 ກິໂລແມັດ ມັນມີລົດຮຸນໄດ ຂີ່ໄດ້ 5 ຄົນ ໜ້າ2
  ຫລັງ3 ມັນໃຫ້ໄປຂຶ້ນລົດຢູ່ບ້ານມັນ ຍົກເວົ້ນບັກກຸເພາະມັນຢູ່ແລວດຽວກັບເສັ້ນທາງໄປສະ
  ໜາມ ຂ້ອຍຈຶ່ງຕ້ອງລຸກແຕ່ເຊົ້າເພື່ອໃຫ້ໄປຮອດບ້ານບັກແໜ້ງປະມານ 6:45 ໂມງ ໃຜໄປຊ້າ
  ຮັບຜິດຊອບເອົາເອງ, ບັກແໝ້ງເປັນຄົນຊື່ກົງຕໍ່ເວລາ ບໍ່ມັກໂມງຍືດ ຫົດຫລາຍກໍ່ບໍ່ມັກ ແຕ່
  ພັດເສຍຢ່າງອື່ນ ເປັນຄົນມັກໄດ້ ຖ້າບໍ່ມັກໄດ້ມັນກໍ່ຄົງບໍ່ມີລົດຮຸນໄດລາຄາຫລາຍມື່ນຂີ່ອວດ
  ໝູ່ດອກ ແຕ່ບໍ່ຂໍຍົກມາເວົ້າວິທີຫາເງິນກ້ອນນັ້ນ ຖືກກົດໝາຍແຕ່ຜິດສິນທີ່ຊາວພຸດຖື.
  ຮູ້ເມື່ອຕອນ 4 ໂມງປາຍ 5 ໂມງຍັງນີ້ລະ, ຈະລຸກໄປເຂົ້າລ້າງໜ້າ ຖູແຂ້ວກໍ່ຢ້ານສຽງລົບກວນ
  ເພິ່ນນອນ ເພາະວັນເສົາ ວັນອາທິດເພິ່ນລຸກສວຍ ໃບພັດເຄື່ອງດູດອາຍນ້ຳດູດກິ່ນດັງແຮງ
  ຈຶ່ງນອນຕໍ່ຈັກງີບສອງງີບ ຕັ້ງໂມງໃສ່ 6:30 ໂມງ ເບິ້ນລົດຈາກບ້ານຂ້ອຍໄປຫາບ້ານບັກແໜ້ງ
  ກໍ່ປະມານ 5-6 ນາທີ ບໍ່ຮອດຊ້ຳຕິເບາະ ຖ້າຂີ່ 50 Km/h ແຕ່ບໍ່ກ້າຂີ່ໄວປານນັ້ນດອກ ຢ້ານຄົນ
  ແຖວນັ້ນປ້ອຍ ທາງຕັດໃໝ່ ຝຸ່ນຫລາຍ ຕ້ອງຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາ. ພໍລົ້ມຫົວລົງໃສ່ໝອນກໍ່ຫລັບ
  ປິ້ງໄປ, ໃນຄວາມຝັນຄືວ່າຢູ່ໃນຊ໊ອບປິງມໍແຫ່ງໃດແຫ່ງນຶ່ງ ບໍ່ແມ່ນໄອເຕັກ ບໍ່ແມ່ນຊິນຈຽງ
  ດອກ ຈັກແມ່ນສູນກາງການຄ້າໃດບຸຈຶ່ງມີຜູ່ສາວນຸ່ງແຕ່ສະຫລິບກັບເສື້ອຊ້ອນຍ່າງສ່ວານສົນ
  ກັນໄປມາຈົນລາຍຕາ ແລະໃນທັນໃດກໍ່ມີຜູ່ສາວຄົນນຶ່ດຶງແຂນໄປຮ້ານ Old Navy ແລະໃຫ້
  ຂ້ອຍຈ່າຍເງິນຄ່າສົ້ງເສື້ອທີ່ສາວ Barbara Palvin ຊື້ໄປຫລາຍ 3 ໂຕ, ຂ້ອຍກໍ່ປະຕິເສດເພາະ
  ບໍ່ຮູ້ກັບສາວນີ້ ເຄີຍເຫັນແຕ່ລາວຍ່າງໂຊໃນງານສະແດງເສື້ອຊ້ອນໃນ Victoria’s Secret
  ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ສາວເຈົ້າຂອງຮ້ານບໍ່ຍອມຈຶ່ງໄທເອີ້ນພວກ ປກສ ມາຈັບຂ້ອຍໄປກອງເມືອງ.
  ຕົກໃຈແຮງກໍ່ເລີຍສະເດີດຕື່ນຂຶ້ນມາໃນເວລາ 6:20 ໂມງ, ແກ້ຄວາມຝັນໃຫ້ຈຸບັກແໜ້ງຟັງ
  ຕອນນັ່ງລົດໄປສະໜາມກິລາ ມັນເລີຍຕີເປັນເລກ 311 315 ນົມຕີເປັນ 1 ຫີຕີເປັນ 5.

 154. ClearChoice
  December 24, 2016 at 4:34 pm

  ມັກນົມລາວ ຈຶ່ງເອົາມາລົງໃຫ້ເບິ່ງແລະຫື່ນນຳກັນ

 155. ຕູດເຕົ່າ
  December 26, 2016 at 6:21 pm

  ຖ້າເຈົ້າສືບຮູ້ວ່າເອື້ອຍນ້ອງຂອງເຈົ້າຖ່າຍຮູບນົມ ຮູບຫີລົງອິນເຕີເນັດໃຫ້ເຂົາເບິ່ງ
  ເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ?

 156. A&E23
  December 28, 2016 at 5:33 pm

  ສາວນ້ອຍ 19 ປີ ຫີໝອຍແລ້ວລະ.

 157. Lancom
  December 30, 2016 at 5:07 pm

  ຫມອຍສີທອງ

 158. ອື່ງຢາງ
  January 1, 2017 at 5:10 pm

  ບໍ່ໜ້າໃຫ້ເຂົາສີ້ປາກເລີຍ ເອື້ອຍນີ້ !

 159. ຜູ່ເຖົ້າ
  January 3, 2017 at 5:47 pm

  ຕາມສັງເກດເບິ່ງພວກເຮັດການນຳກັນ ຍັງບໍ່ທັນຮອດໂມງເລີກກໍ່ພາກັນເກັບມ້ຽນເອກະສານ
  ຮີບຮ້ອນອອກໄປລານຈອດລົດທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າຖ້າບໍ່ຮອດ 16 ໂມງ ເຂົາຈະບໍ່ເປີດທາງໃຫ້ອອກ
  ພະນັກງານເພດຍິງຟ້າວໄປລົງຕະລາດຊື້ເຄື່ອງຢູ່ຂອງກິນ ເພດຊາຍຟ້າວໄປຕີເປຕອງ ຟ້າວໄປ
  ເຂົ້າວົງຕາມຮ້ານກິນດື່ມເພື່ອສະຫລອງເງິນຫວຍຊຶ່ງມີຂຶ້ນເດືອນລະເທື່ອ ໄປສະຫລອງວັນ
  ເກີດ ໄປສະຫລອງໂຄງການສຳປະທານ ບໍ່ອຶດແຕ່ງານສະຫລອງ ເດິກດື່ນທ່ຽງຄືນຈຶ່ງຂີ່ລົດ
  ໂຊເຊກັບບ້ານຫາເມຍຫາລູກ ບາງເທື່ອຂ້ອຍກໍ່ປະຕິເສດເຂົາບໍ່ໄດ້ເມື່ອເຂົາກະຈີ້ກະຈໍ້ແຕ່ບໍ່ຢູ່
  ກິນຈົນເມົາແປເມົາແປ໊ດສ່ຽງຊີວິດຂັບລົດເມືອບ້ານຄືເຂົາ ມີລາຍນຶ່ງແລ່ນລົດລົງຄອງລະບາຍ
  ນ້ຳ ໂຊກດີລາວບໍ່ຕາຍແລະບໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຊີວິດແລະຊັບສິນຂອງຄົນອື່ນ, ຂ້ອຍ
  ຢ້ານເມຍຮ້າຍຄືໝູ່ວ່າຫັ້ນລະ ອີ່ນາຍອັນນີ້ບໍ່ຄືຄົນອື່ນ ລາວປ່ອຍໃຫ້ເມົາຕາຍແທ້ໆໃດ໋ ຮູ້ຢູ່
  ວ່າເຫຼົ້າຢາປາແປ້ງມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ກິນໃຫ້ຕາຍໄປເລີຍ ພໍຊິໄດ້ຜົວໃໝ່ ລາວວ່າແນວນັ້ນ
  ຖ້າລູກສາວບໍ່ເທັກແຄຄົງຕາຍແທ້ໆລະ ຕອນໄປສະຫລອງຄວາມສຳເລັດໃນໂຄງການໃຫຍ່
  ໂຄງການນຶ່ງຊຶ່ງຫົວໜ້າດຶງແຂນຂຶ້ນລົດ ຖ້າບໍ່ໄປກໍ່ຢ້ານບໍ່ໄດ້ລູບແຂ່ງເລຍຂາເພິ່ນ ວ່າຊັ້ນສາ.

  ຕອນເປັນໜຸ່ມກໍ່ຄືກັນເດີ ບໍ່ມັກໄປພັບໄປບາ ບໍ່ມັກໄປອີ່ລຳຊຳເຊຢູ່ບ້ານຄົນອື່ນຈົກເດິກດື່ນ
  ທ່ຽງຄືນ ຍົກເວັ້ນບ້ານສາວລິນດາ, ຢາກໄດ້ລາວກໍ່ຕ້ອງເຝົ້າລາວລະເນາະ ເຮັດໝົດຫັ້ນ
  ລະ ພໍ່ແມ່ໃຊ້ໃຫ້ເຮັດຫຍັງກໍ່ເຮັດ ເພິ່ນຈຶ່ງເຫັນໃຈແລະມອບສາວລິນດາໃຫ້ເປັນພັນລະຍາ
  ສຸດທີ່ຮັກ. ຕອນນັ້ນ ສາວລິນຍັງບໍ່ທັນລືມໄດ້ບົດຮັກຂອງອ້າຍບ່າວແສນຊຸມ ໄປຫລິ້ນນຳເທື່ອ
  ໃດກໍ່ໃຫ້ແຕ່ສາວເຕີ່ຍອອກມາຮັບລົມແທນຈົນເກືອບໄດ້ລາວເປັນເມຍ ຖ້າແມ່ຕູ້ບໍ່ເອີ້ນໃຊ້
  ຄົງໄດ້ສາວເຕີ່ຍເປັນເມຍແທ້ໆ ກຳລັງຈະລົງເຮືອນໄປເກັບໝາກນາວຢູ່ສວນຫລັງບ້ານມາ
  ໃສ່ຕຳສົ້ມ ແມ່ຕູ້ເອີ້ນໃຊ້ກ່ອນກໍ່ເລີຍເສຍແຜນ.

 160. ຊິກແຊັກ
  January 5, 2017 at 5:43 pm


  ມັກບໍ່?

 161. ສົ້ມຕ່ອນ
  January 7, 2017 at 4:57 pm

  ນາງນາຊູກິ ໂອກາໂມະໂຕ໊ະ (Natsuki Okamoto) ເປັນສາວໃຫຍ່ແລ້ວ
  ອີກ 5-6 ເດືອນ ກໍ່ຈະຮອດ 30 ປີ ແຕ່ລາວຍັງມີສະເນ່ເໝືອນຕອນ
  ເປັນສາວ 15-16 ເບິ່ງຮູບລາວຍາມໃດໃຈເຕັ້ນບໍ່ປົກກະຕິໂລດ 🙂

 162. Khonhoo
  January 7, 2017 at 10:28 pm

  ສັດໂລກມີກັມເປັນກຳເນີດ ມີກັມເປັນເຜົ່າພັນ

 163. ແລນໂບ
  January 7, 2017 at 11:10 pm

  ນາງເອກງິ້ວ

 164. Parasol
  January 8, 2017 at 5:23 pm

  ກັບນ້ອງສາວລູກນ້າສາວບໍ່ປານໃດດອກ ເປັນພຽງແນວຄິດຊົ່ວວູບເທົ່ານັ້ນເວລາ
  ຕ້ອງຊູນເນື້ອໜັງກັນແຕ່ຕ້ອງລະຖິ້ມແນວຄິດນັ້ນເມື່ອຄິດເຫັນໜ້າແມ່ແລະນ້າ
  ສາວ ຖ້າເພິ່ນຮູ້ວ່າເຮັດຊົ່ວກັບນ້ອງ ເພິ່ນຄົງບໍ່ອະໄພໃຫ້.

 165. ບັກມືດ
  January 9, 2017 at 4:15 pm

  Marina Nagasawa ອາຍຸ 22 ປີ, ບໍລິການກອດກ່ອມນອນ ຫລື Snuggle Services.

  ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຜູ່ໃດມີບັນຫານອນບໍ່ຫລັບ ຕ້ອງການມີຄົນກອດຈູບລູບຄຳກໍ່ໂທຫາ
  ສາວໆມາກອດກ່ອມນອນ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ມີເຊັກ, ອົດໄດ້ບໍ່ເຈົ້າຖ້າໄດ້ນອນຮ່ວມຕຽງກັບ
  ສາວນ້ອຍຫນ້າຮັກແບບນີ້?

 166. ແປັກຊຳ
  January 13, 2017 at 4:12 pm

  ຕູ້ນີ້ມີກຳໄລຊີວິດຫລາຍ, ຮູບເງົາແຕ່ລະເລື່ອງທີ່ລາວສະແດງ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນສະແດງ
  ເປັນພໍ່ ເປັນລຸງ ເປັນພໍ່ຕູ້ ດາລາຍິງທີ່ສະແດງກັບລາວແມ່ນມີອາຍຸລຸ້ນລູກ ລຸ້ນຫລານ ບໍ່ປາ
  ກົດເຫັນລາວສະແດງກັບຜູ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັບລາວ. ເຈົ້າເຄີຍເຫັນບໍ່?

 167. ມັກຝັນ
  January 15, 2017 at 4:25 pm

  ສາວລູກນ້ຳເປັນສາວນ້ອຍທີ່ງາມແລະຫນ້າຮັກຫລາຍ.

 168. ໄມ້ເປາະ
  January 17, 2017 at 5:18 pm

  ເກີດເປັນລູກຜູ່ຍິງຍາກກ່ວາຜູ່ຊາຍ, ໄປຢູ່ນຳເພິ່ນຕ້ອງໄດ້ນອນເດິກຕື່ນເຊົ້າ
  ເຮັດວຽກເຮືອນການຊານຮຽບຮ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ອາບນ້ຳນຸ່ງເຄື່ອງໄປຮຽນ ເຜີໆ
  ຍັງຖືກລູກຊາຍເຈົ້າຂອງບ້ານເຮັດຂອງອີກ ໜ້າເຫັນໃຈທີ່ສຸດເລີຍ !

 169. ແລມກີ
  January 21, 2017 at 4:29 pm

  ເບິ່ງຮູບໂປ້ ໜັງເປືອຍຫລາຍ ໂຄຍຕາຍ ບໍ່ຂຶ້ນຫລາຍມື້ແລ້ວ.

 170. BaoSoad
  January 22, 2017 at 4:28 pm

  ປະຢັດຄ່າບ້ານພັກ

 171. ກຄຂ
  January 23, 2017 at 4:49 pm

  ເຫັນຜູ່ສາວງາມໆແລ້ວຄິດຢາກ

 172. ເກາະແກະ
  January 26, 2017 at 3:56 pm

  ໃຜເຄີຍລອງເຮັດແບບນີ້?

 173. TBS34
  January 26, 2017 at 11:36 pm


  ຂໍຝັນຫາໄດ້ບໍ່?

 174. ໂຕໜູ
  January 28, 2017 at 5:30 pm

  ກັນບໍ່ແມ່ນຄົນຊົ່ວ ຢ່າຟ້າວຕີລາຄາກັນຕ່ຳປານນັ້ນນະ ກັນພຽງແຕ່ຮັກໃນການອ່ານ
  ຂີດຂຽນ ຈົດກ່າຍ ເຂົ້າໄປອ່ານເລື່ອງສະທ້ອນອາລົມຢູ່ເວັບພິດສະຫວາດດອດຄອມ
  ສຽວຊ່ານຈົນນ້ຳຊຶມອອກມາໃສ່ສົ້ງກໍ່ເລີຍກ໊ອບມາໃຫ້ເພື່ອນໆອ່ານ ບໍ່ເຄີຍເຮັດຊົ່ວ
  ດ້ວຍຕົນເອງດອກ ຢ່າໃຫ້ກັນສາບົນສາບານເທາະ ບໍ່ເຊື່ອກໍ່ແລ້ວໄປ ກັນຈື່ບໍ່ໄດ້ການກະ
  ທຳໃນຊາດກ່ອນໆ ການກະທຳໃນຊາດນີ້ກໍ່ຈື່ບໍ່ໄດ້ໝົດ ສິ່ງທີ່ກະທຳແຕ່ມື້ເກີດຫາຕອນ
  ອາຍຸ 7-8 ປີ ກໍ່ລືມໝົດແລ້ວລະ, ຄວາມຊົ່ວທີ່ເຮັດຕອນຢູ່ປໍ2 ຈົນມາຮອດມື້ນີ້ກໍ່ບໍ່ໄດ້
  ຈົດຈຳ ຈື່ພໍພາງໆຊື່ໆນະ ແຕ່ກໍ່ຍອມຮັບວ່າບໍ່ເຄີຍສ້າງຄວາມດີແກ່ຕົນ ແກ່ຄອບຄົວ
  ແລະແກ່ສັງຄົມເລີຍແມ້ແຕ່ເມັດງາດຽວ.
  ບໍ່ເຄີຍນຶກບໍ່ເຄີຍຝັນດອກວ່າຈະໄດ້ພົບໝໍລຽບ, ໜີຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນມາຢູ່ຕ່າງ
  ແດນເປັນເວລາເກືອບ 4 ທົດສະວັດແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ເຂົາເຮັດໂຄງການປູກຢາງພາລາ ໄປ
  ຢູ່ໝູ່ບ້ານທີ່ເພິ່ນຈັດສັນໃຫ້ປີປາຍ ເງິນກໍ່ໝົດ ລົດກໍ່ຈຳ ຄຳກໍ່ຂາຍກິນໝົດແລ້ວ ກໍ່ເລີຍ
  ອຸ້ມລູກຜູກໝາມາຫາກິນຢູ່ເມືອງນີ້ ບໍ່ນຶກວ່າໂລກນີ້ຊິນ້ອຍຊິກົມຄືເຂົາວ່າ ໝໍລຽບມາປະ
  ຊຸມຢູ່ Las Vegas ແລະມາຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານຢູ່ບ້ານຂອງເພື່ອນບ້ານ ເຂົາເຈົ້າເຮັດ
  ວຽກຮ່ວມບໍລິສັດ ເຫັນວ່າເປັນຄົນບ້ານດຽວ ເມືອງດຽວ ເວົ້າພາສາດຽວກໍ່ເລີຍເຊີນມາ
  ກິນເຂົ້າຢູ່ບ້ານແລະເອີ້ນຂ້ອຍໄປຮ່ວມ ກໍ່ວ່າຊິໄດ້ພົບພໍ້ກັນຢ່າງບໍ່ຄາດຝັນ.
  ໝໍລຽບເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຊົງຈຳດີ ຈື່ໄດ້ໝົດທຸກໆການເຄື່ອນໄຫວເມື່ອຕອນເປັນນັກ
  ຮຽນມໍ, ເມື່ອໝໍພັນລະນາຮູບຮ່າງ ໜ້າຕາຂອງສາວ Vienna ຄວາມຊົງຈຳຂອງຂ້ອຍກໍ່
  ຄ່ອຍໆຜຸດຂຶ້ນມາຈາກ hippocampus ເທື່ອລະເລັກເທື່ອລະນ້ອຍ. ໝໍລຽບເປັນລູກອ້າຍ
  ສາວວຽນນາເປັນລູກພີ່ນ້ອງຫ່າງໆ ມີສັກເປັນນ້ອງສາວໝໍລຽບ ຈົບມໍຕົ້ນແລ້ວກໍ່ຄອບ
  ພໍ່ແມ່ມາຮຽນຫຍິບເຄື່ອງແລະມາພັກຢູ່ບ້ານໝໍລຽບ, ພວກຂ້ອຍເປັນບ່າວນ້ອຍແຕ່ມັກ
  ສາວລຸ້ນເອື້ອຍ ເລີກຮຽນແຕ່ລະແລງແມ່ນຕ້ອງແວ່ເຮືອນໝໍລຽບເພື່ອແຍງຄວາມງາມ
  ແລະໜ້າຮັກຂອງສາວວຽນນາ ແຍງອິ່ມແລ້ວຈຶ່ງຍ່າງແຊະໆກັບບ້ານ ອາບນ້ຳແລະແຈກ
  ແວກຍອກເຍໃນຂະນະທີ່ຈິນຕະນາຫາສາວວຽນນາ.

 175. Tiko
  January 30, 2017 at 4:05 pm

  ເຫຼືອເຊື່ອ ນອນປານຕາຍ ເຂົາແກ້ເຄື່ອງເຮັດຈົນຫີປຽກກໍ່ບໍ່ຮູ້ເມື່ອຄີງ.

 176. ໂຄຍສັ້ນ
  January 31, 2017 at 10:26 pm

  ໜ້າຮັກຫລາຍ

 177. Najee
  February 1, 2017 at 4:59 pm

  ສະຫລອງວັນເກີດ ເຈົ້າຂອງວັນເກີດເປັນສາວໂສດ ໝູ່ຈ້າງພໍ່ຈ້າງມາສີ້ໃຫ້,
  ພໍ່ຈ້າງບ້ານເຂົາມີໃບອະນຸຍາດ ຖ້າກວດພົບພະຍາດເຂົາຈະຖອນໃບອະນຸ
  ຍາດທັນທີ ສີ້ຕ້ອງໃສ່ຖົງອະນາໄມ !

 178. PSB23
  February 3, 2017 at 5:10 pm

  ຢາກຮຽນແປງລົດຈຶ່ງມັກປີນຮົ້ວຫລັງບ້ານໄປນັ່ງຫລິ້ນຢູ່ຮ້ານແປງລົດອ້າຍດຶກ ເບິ່ງເຂົາ
  ຫລິ້ນໝາກດາມ ເບິ່ງວິທີເຂົາແປງລົດໄປນຳ ອ້າຍດຶກຮູ້ວ່າຂ້ອຍສົນໃຈວິຊານີ້ຈຶ່ງມັກໃຊ້
  ຂ້ອຍຈອດຢາງບໍ່ດີຊຶ່ງເປັນບົດຮຽນງ່າຍໆກ່ອນຈະກ້າວໄປຮຽນບົດຕໍ່ໄປ. ຊ່າງແປງລົດ
  ປະຈຳຮ້ານກໍ່ມີ 2 ຄົນ ຖ້າວຽກບໍ່ຫລາຍ ອ້າຍດຶກກໍ່ຈະໃຫ້ແຕ່ອ້າຍເໝັ້ນແລະອ້າຍກິເຮັດ
  ຖ້າເປັນວຽກຍາກໆ ລາວຈຶ່ງລົງມືເຮັດເອງ.
  ອ້າຍເໝັ້ນມີເມຍແລ້ວແຕ່ມັກຫລິ້ນສາວ ລູກຄ້າສາວງາມໆ ຫຸ່ນດີແດ່ແມ່ນຄິດຢາກເຮັດ
  ເຂົາໂລດ ລາວບໍ່ກ້າເວົ້າເລື່ອງນີ້ກັບອ້າຍກິ ຫລືກັບອ້າຍດຶກດອກ ຢ້ານຖືກຕີນເຂົາ ກ້າແຕ່
  ກັບຂ້ອຍນີ້ລະເພາະຮູ້ວ່າຂ້ອຍກໍ່ສົນໃຈເລື່ອງນີ້, ບ່າວນ້ອຍ 16-17 ໃຜບໍ່ສົນໃຈເລື່ອງເຊັກ
  ກໍ່ແມ່ນກະເທີຍລະນໍ. ເຈົ້າກໍ່ເປັນຄືຂ້ອຍບໍ?

 179. OldMan
  February 4, 2017 at 5:53 pm


  ໂປ້ແບບມີສິນລະປະ

 180. LuckyCK34
  February 5, 2017 at 3:49 pm

  ລູກນ້າສາວໃຜນໍ ນົມໃຫຍ່ ງາມແບບນີ້?

 181. Thao45
  February 6, 2017 at 5:26 pm


  ເຈົ້າເຊື່ອບໍ່ ຖ້າເຈົ້າປ່ຽນນິໃສ ຊີວິດເຈົ້າຈະປ່ຽນໄປຈາກໜ້າມືເປັນຫລັງມືເລີຍລະ?
  ແຕ່ກ່ອນຂ້ອຍເຂົ້າຫ້ອງການ ເປີດຄອມປຶບແມ່ນແລ່ນໃສ່ເວັບພິດສະຫວາດດອດຄອມໂລດ
  ເບິ່ງຮູບໂປ້ ອ່ານເລື່ອງສຽວ ເບິ່ງໜັງເອັກຈົນອິ່ມຕາຈຶ່ງເຂົ້າໄປຮັບເອົາວຽກຈາກຫົວໜ້າມາ
  ເຮັດ, ບໍ່ທັນໄດ້ຍິນສຽງຈົວນ້ອຍຕີກອງເພນຊ້ຳນະ ກໍ່ວາງວຽກແລ່ນອອກໄປຊອກຫາກິນເຂົ້າ
  ນອນເວັນຈົນອິ່ມຈຶ່ງຍ່າງຕໍ່ຕີນເຂົ້າມາຫ້ອງການ ຊ້ຳວຽກເລັກໆນ້ອຍໆ ຮອດ 3 ໂມງ ກໍ່ອອກ
  ໄປຕີ Petong ຈົນເຫັນດາວຈຶ່ງເບິ້ນລົດກັບບ້ານ ກິນເຂົ້າ ນັ່ງເບິ່ງທີວີຈົນຈົບລາຍການແລ້ວຈຶ່ງ
  ອາບນ້ຳ ເຂົ້ານອນ.
  ມີເສັ້ນໃຫຍ່ ເພື່ອນຮ່ວມງານຈຶ່ງບໍ່ກ້າອ້າປາກຕຳນິຈຸດອ່ອນທີ່ຂ້ອຍມີມາຫລາຍປີ, ຫລັງຈາກ
  ຫົວໜ້າຖືກຍ້າຍໄປຮັບຕຳແໜ່ງຢູ່ແຂວງພິລາ ກໍ່ບໍ່ມີລາຍຊື່ຂຶ້ນໄປຮັບໃບປະກາດແດງທີ່ເຄີຍ
  ໄດ້ຮັບທຸກໆເດືອນ ໄດ້ຮັບແຕ່ໃບຕຳນິມາຕິດຝາຫ້ອງ ບໍ່ກ້າຕິດຝາເຮືອນອ້າງໝູ່ຄູ່ພີ່ນ້ອງດອກ.
  ຫົວໜ້າຄົນໃໝ່ ເປັນຄົນກ້າວໜ້າ ເຖິງຖອງ, 7 ໂມງ 45 ເຫັນເພິ່ນຮອດປະຕູເຂົ້າຫ້ອງການ
  ແລ້ວ 8 ໂມງມີໜ້າຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມ ແຈກວຽກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ ບໍ່ສົນກັບເດີ່ນ Golf ຄືຫົວໜ້າຜູ່
  ກ່ອນ. ຫງຸດຫງິດແທ້ເນີ 3-4 ວັນທຳອິດທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເວັບລາມົກເບິງຫີສາວຍີ່ປຸ່ນ, ໄອທີກັ້ນເຟສ
  ກັ້ນເວັບບັນເທິງອື່ນໆໄວ້ຕາມຫົວໜ້າສັ່ງ ປ່ອຍໃຫ້ເຂົ້າແຕ່ເວັບຂອງລັດຖະບານແລະໜ່ວຍ
  ງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຕ້ອງການຂໍ້ມູນຈາກເວັບຕ່າງປະເທດຕ້ອງໄດ້ໄປຂໍອະນຸຍາດຈາກ
  ໄອທີກ່ອນ. 2-3 ອາທິຕໍ່ມາຈຶ່ງຄ່ອຍໆລຶ້ງ ສານເສບຕິດສົ່ງເຂົ້າສະໝອງນ້ອຍລົງ ວຽກງານກໍ່
  ແລ່ນຈົນໄດ້ຮັບຄຳຍ້ອງຍໍຈາກຂັ້ນເທິງໃຫ້ເປັນຜະແນກແບບຢ່າງ ຍ່າງເຂົ້າກະຊວງໃດ ສາວ
  ປະຊາສຳພັນກໍ່ສົ່ງຍິ້ມໃຫ້ຈົນເຕັມເປົ້າສົ້ງ.

 182. Kito
  February 8, 2017 at 3:59 pm

  2-3 ຄືນກ່ອນ ຝັນວ່າໄດ້ເຫັນນົມພີ່ນ້ອງ ລາວກົ້ມລົງເລືອກໜໍ່ໄມ້ ຂ້ອຍແນມລອດໂຕ່ງເສື້ອ
  ເຂົ້າໄປເຫັນ 1/3 ຂອງນົມທີ່ລົ້ນອອກຈາກອອງເສື້ອຊ້ອນ ບໍ່ໄດ້ເຫັນຫຍັງຫລາຍດອກ.

 183. Tia34
  February 9, 2017 at 5:14 pm

  ເວລາໝູ່ຄູ່ຫລືພີ່ນ້ອງທີ່ພັດພາກຈາກກັນເປັນເວລາດົນນານມາພົບພໍ້ກັນອີກເທື່ອນຶ່ງ
  ມັກຈະຮື້ຟື້ນທົບທວນເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອະດີດກ່ອນຈະເວົ້າເຖິງປັດຈຸບັນ
  ແລະອະນາຄົດ.
  ສອງປີກ່ອນ, ສາວແມ້ນພາຄອບຄົວມາຢາມຄອບຄົວເອື້ອຍຂ້ອຍແລະຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ຂັບ
  ລົດໃນໄລຍະທາງເກືອບ 200 ກິໂລແມັດ ໄປຢື້ຢາມຖາມຂ່າວຕາມທີ່ໄດ້ຮັບປາກກັບ
  ລາວທາງໂທລະສັບ. ໄປຮອດກໍ່ຕ້ອງຕົກຕະລຶງເພາະສາວແມ້ນມີຮູບຮ່າງປ່ຽນແປງໄປ
  ຫລາຍ 30 ປີກ່ອນ ກອດກາຍ ດຽວນີ້ກອດບໍ່ຫຸ້ມ ແຕ່ເວລາເວົ້າ ເວລາຍິ້ມຍັງມີສະເນ່
  ຄືເກົ່າ ສ່ວນຂ້ອຍກໍ່ປ່ຽນຫລາຍຄືກັນ ຈາກເດັກຂີ້ອາຍກາຍເປັນເຖົ້າລ່ວງ ສອດຮູ້ສອດ
  ເຫັນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ. “ຜົວຂ້ອຍເຮັດຫຍັງບໍ່ເປັນດອກ…” ສາວແມ້ນເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍ
  ຂໍປ່ຽນລາວຊອຍຊີ້ນເພື່ອກະກຽມເຮັດກ້ອຍຊຸມກັນກິນ, ລາວກໍ່ຊອຍໄປຕາມທີ່ລາວ
  ມັກແຕ່ຂ້ອຍມັກຕ່ອນນ້ອຍໆບາງໆກ່ວານັ້ນ ເວລາໝັກເພ້ຍມັນຈຶ່ງຫັນດີ. ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍ
  ເວົ້າສອຍໄປວ່າ ຖ້າເຮັດບໍ່ເປັນຄົງບໍ່ໄດ້ລູກ 3 ຕິເບ໊າະ? ສາວແມ້ນແລະຜົວລາວພາກັນ
  ຫົວອິກໆໆ ຮາໆໆໆ ບໍ່ນຶກວ່າຂ້ອຍຈະກ້ຽວໄປຫາເລື່ອງໃນມຸ້ງ ຈາກນັ້ນຄວາມເປັນກັນ
  ເອງກໍ່ກັບຄືນມາຢ່າງໄວວາ ຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ກັນແບບປາກເວົ້າມືເຖິງເໝືອນຕອນຍັງເປັນນັກ
  ຮຽນມໍ ຕໍ່ໜ້າຜົວລາວກໍ່ບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນດອກ ແຕ່ເວລາລັບຕາຜູ່ຄົນກໍ່ຈັບເລັກເຕາະນ້ອຍ
  ຈົນສາວແມ້ນຊິ່ມໃສ່ຫູວ່າຢາກລອງເຕັກນິກຫລິ້ນລິ້ນ ຜົວລາວບໍ່ເຄີຍເລຍໃຫ້ຈັກເທື່ອ 🙂

 184. deknoy
  February 10, 2017 at 4:36 am

  ນົມໃຫຍ່ດີນໍ

 185. ເດັກຫື່ນ
  February 10, 2017 at 4:52 pm

  ຮູບນີ້ກໍ່ພາໃຫ້ສຽວໄດ້ສຳລັບຜູ່ອາລົມທາງເພດຮຸນແຮງ, ເຈົ້າວ່າບໍ່?

 186. ເດັກລ່ວງ
  February 11, 2017 at 8:50 pm


  ຖ້າມີນ້ອງສາວງາມເຣືອນນາງຊະຍາ ຢ້ານໄດ້ຫລົງແຫກປະເພນີຢູ່ເດີ !

 187. NukHeun
  February 12, 2017 at 5:17 pm

  ເວລາເຫັນພີ່ນ້ອງນຸ່ງເຄື່ອງງາມໆ ເຊັກຊີໆແບບນີ້ອອກບ້ານໄປຂຶ້ນລົດກັບຜູ່ບ່າວ
  ເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ? ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຫຶງຫວງ ຖ້າເຮັດໄດ້ ຢາກດຶງແຂນນ້ອງ
  ອອກຈາກລົດ ບໍ່ຢາກໃຫ້ໄປນຳບັກນັ້ນເລີຍ ຢ້ານມັນເອົາໄປສີ້ຢູ່ບ້ານພັກຄືຕົນເຄີຍ
  ເຮັດກັບລູກຫລານຊາວບ້ານ.

 188. DekHeun
  February 14, 2017 at 4:45 am


  ຂີ້ແຮ້ງາມ

 189. ເດັກລ່ວງ
  February 15, 2017 at 7:03 pm

  ຈະເຊື່ອຫລືບໍ່ກໍ່ຕາມເດີ ກັນມັກອ່ານ ມັກກ່າຍ ມັກລອກເລື່ອງຄົນອື່ນມາໃຫ້ໝູ່ອ່ານ
  ບໍ່ເຄີຍປະສົບການດ້ວຍຕົນເອງດອກ ຢ່າເຂົ້າໃຈຜິດແລະຕີລາຄາກັນຄຸນສົມບັດຕ່ຳ
  ກັນມັກເຂົ້າໄປອ່ານຢູ່ເວັບລາມົກອິນເຕີ ມື້ໃດຄ້ານເປີດວັດຈະນະນຸກົມຫາຄຳແປກໍ່
  ເຂົ້າໄປອ່ານຢູ່ເວັບລາມົກໄທ ໂດຍການພິມ เรื่องเสียว ເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຈັກຊອກຄົ້ນ
  Google, Bing, Yahoo ບໍ່ມັກໃຊ້ DuckDuckGo ເພາະມັນຊ້າແລະໃຫ້ຜົນອອກ
  ບໍ່ຫລາຍຄືເຄື່ອງຈັກຊອກຄົ້ນກຸກເກິນ.
  ກໍ່ຮູ້ຢູ່ວ່າເລື່ອງສຽວສ່ວນຫລາຍແມ່ນເລື່ອງແຕ່ງຂຶ້ນຈາກຄົນໂລກຈິດ, ຜູ່ອ່ານກໍ່ຄົງ
  ມີບັນຫາສຸຂະພາບຈິດຄືກັນຈຶ່ງເຂົ້າໄປອ່ານ ຂ້ອຍກໍ່ແມ່ນຄົນໂລກຈິດຄືກັນກັບເຂົາ
  ຈຶ່ງມັກອ່ານເລື່ອງປະເພດຄອບຄົວທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຜິດຕໍ່ປະເພນີ ຜິດຕໍ່
  ກົດເກນຂອງສັງຄົມມະນຸດກໍ່ຍັງເຂົ້າໄປອ່ານ ຖ້າເອົາເວລາອ່ານເລື່ອງສຽວໄປອ່ານ
  ປຶ້ມຕຳລາຮຽນ ຄົງຈະໄດ້ໃບປະກາດແດງນັກຮຽນດີເດັ່ນມາແຂວນຝາເຮືອນໃຫ້ໄທ
  ບ້ານຍ້ອງຍໍຈົນລົດໂລແລ່ນເຂົ້າຮູດັງໄດ້ ຮາໆໆໆໆ.

  ມີແຕ່ສະມາຊິກຄອບຄົວແລະພີ່ນ້ອງໃກ້ຊິດກັນເທົ່ານ້ັນທີ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍກັບແມ່ເດັກນ້ອຍ
  ແຍກຫ້ອງກັນນອນແຕ່ຍັງກິນເຂົ້າຮ່ວມພາ ໄປມານຳກັນເໝືອນຄູ່ຜົວເມຍ ສະຫວິດ
  ສະຫວາດກັນຕໍ່ໜ້າຍາດຜູ່ໃຫຍ່ໃຫ້ເພິ່ນຕາຍໃຈ, ການສະແດງຂອງພວກຂ້ອຍແມ່ນ
  ແນບນຽນເໝືອນນັກສະແດງຮູບເງົາສູນກາງເພາະເຄີຍຜ່ານການຮຽນເປັນນັກສະແດງ
  101 ແລະກາຍເປັນຄົນຮັກກັນກໍ່ຍ້ອນໄປຮຽນສະແດງຮູບເງົານີ້ລະ ແຕ່ພໍຢູ່ກິນນຳກັນ
  ຫລາຍປີ ລູກເຕົ້າໃຫຍ່ເປັນບ່າວເປັນສາວແລ້ວກໍ່ເກີດເບື່ອຂີ້ພື້ນກັນຂຶ້ນມາຈົນຕ້ອງໄດ້
  ແຍກກັນນອນ ຖ້າຈະຂຶ້ນສານຟ້ອງຮ້ອງຮ້າງກັນຕາມກົດໝາຍກໍ່ຈະເປັນຜົນກະທົບຕໍ່
  ທຸລະກິດຂອງທັງສອງຝ່າຍ ນາງເມຍຢາກຂຶ້ນໂຮງແຮມກັບບ່າວໃດກໍ່ຕາມໃຈລາວ ຂ້ອຍ
  ຈະໄປຈ້າງສີ້ສາວຮ້ານອົບນວດໃດ ລາວກໍ່ບໍ່ວ່າ ມື້ໃດໃຈດີ ລາວກໍ່ຍັດເງິນໃສ່ຖົງໃຫ້ໄປ
  ໃຊ້ຈ່າຍສະບາຍໆ ຄືນໃດລາວອີ່ຕົນສົງສານ ລາວກໍ່ໄຂເຂົ້າມານັ່ງຕໍໃຫ້ ຮ້ານນວດປິດເວ
  ລາ 21 ໂມງ ເວລາເອັນແຂງກາງເດິກແບບນີ້ກໍ່ຕ້ອງເອີ້ນຫາຫີເກົ່າ.
  “ຂອບໃຈນະແມ່…” ຂ້ອຍຂອບໃຈນາງເມຍ ຫວັງຈະຫອມແກ້ມລາວເພື່ອເປັນການຂອບ
  ໃຈເປັນທາງການແຕ່ຖືກລາວຍູ້ໜ້າໄວ້ບໍ່ໃຫ້ຈູບບໍ່ໃຫ້ຫອມ, ຂ້ອຍນອນຕະແຄງເບິ່ງນາງ
  ເມຍເຊັດຫີກ່ອນຈະໂກ້ຍລົງຕຽງ. “ສົມພໍບໍ່ມີໃຜຕິດ ຫລົ້ມປາກອ່າວຕະລອດ.” ນາງເມຍ
  ເວົ້າຂຶ້ນແລ້ວກໍ່ຫາຍຕົວໄປໃນຄວາມມືດ.

 190. Noumheun
  February 17, 2017 at 11:19 pm

  Saaya Irie ແມ່ນສາວນ້ອຍໜ້າຮັກທີ່ຫລັບຕາຝັນເຫັນທຸກຄືນ

 191. dekheun
  February 18, 2017 at 11:16 pm

  ເສົ້າໆແບບໃດແບບນຶ່ງເນາະ ສົງໃສຄິດຮອດຜູ່ບ່າວ.

 192. HellBoy
  February 19, 2017 at 10:47 pm


  ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອັນມືດມິດບໍ່ເປັນຕາຢ້ານຄືການມີຊີວິດຢູ່ກັບແນວຄິດທີ່ມືດມົວ.

 193. ບັກລົ້ວ
  February 20, 2017 at 4:00 pm


  Yukina Momoyama ໜ້າຕາຄືພີ່ນ້ອງຂ້ອຍ.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: