ໜ້າຫຼັກ > Sex stories > ສາວຂ້າງບ້ານສຸດທີ່ຮັກ ຮັກບໍ່ມີວັນລືມ

ສາວຂ້າງບ້ານສຸດທີ່ຮັກ ຮັກບໍ່ມີວັນລືມ

ເດືອນກັນຍາ 11, 2011 ໃຫ້ຄວາມເຫັນ Go to comments

ສະໃຫມ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຍ້າຍບ້ານ ຕອນນັ້ນບ້ານຂອຍຢູ່ສີດຳດວນ, ຂ້ອຍຫລົງມັກສາວຂ້າງບ້ານ ທີ່ອາຍຸແກ່ກວ່າຂ້ອຍສອງປີແຕ່ຮຽນຢູ່ປີຫນຶ່ງຄືກັບຂ້ອຍ ລາວທັງນ້າຮັກ ຂາຍສູງ ລະກະຈ່ອຍ ນົມບໍ່ໃຫຍ່ປານໃດ ແຕ່ເຫັນພໍເປັນນູນໆ. ລາວຊື່ວ່າ ຕິກ ຕິກເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມັກປາກເວລາຢູ່ບ້ານຈະເຮັດໂຕເປັນເດັກດີ ແຕ່ເວລາຢູ່ໂຣງຣຽນລາວຈະກະແດະຫນ້ອຍນຶ່ງ. ຕິກກັບຂ້ອຍສະຫນິດກັນຫລາຍ ມີຫຍັງກໍ່ມັກເວົາສູ່ກັນຟັງ ຍິ່ງກວ່າເປັນແຟນກັນພຸ້ນລະ. ເວລາມີຜູ້ຊາຍມາລົມ ລາວຢູ່ບ້ານລາວຢ້ານພໍ່ແມ່ລາວຮ້າຍ ລາວກໍ່ຕົວະວ່າມີແຟນແລ້ວ ແລະ ກໍບອກວ່າຂ້ອຍເປັນແຟນລາວ. ຈົນຂ້ອຍຫລົງຮັກລາວຈົນບໍ່ຮູ້ໂຕ. ວັນເສົາ ວັນທິດ ຂ້ອຍກັບລາວມັກຊວນກັນເຊົ່າຫນັງມາເບິງ ຫລັງຈາກກັບມາແຕ່ໄປເຟົ້າຮ້ານຢູ່ຕະຫລາດ ໃນຕອນເຊົ້າ. ຊ່ວງນັ້ນຂ້ອຍກັບລາວຕິດຫນັງເກົາຫລີຫລາຍ ແລະ ລາວກໍ່ຈະມັກມາປຸກຂ້ອຍໄປເບິງຫນັງ ຫລັງຈາກທີ່ລາວກັບມາແຕ່ຕະຫລາດ ອາບນ້ຳປ່ຽນເຄື່ອງແລ້ວ. ມື້ນັ້ນຢູ່ດີໆ ຕິກກະຖາມຂ້ອຍວ່າ ໂກ້ເຄີຍຈູບແບບນິກັບໃຜບໍ່ (ແບບໃນຫນັງ ພະເອກຈູບນາງເອກ), ຂ້ອຍກໍ່ຕອບວ່າບໍ່ເຄີຍ (ຄວາມຈິງເຄີຍ) ແລ້ວລາວກະເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ບໍ່ເຊຶ່ອ, ບອກດູ ຫັນວ່າມັນເປັນແນວໃດ ເຂົາຄືມັກຈູບກັນແບບນິແທ້. ຂ້ອຍກໍ່ເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ໂກ້ກະຢາກຮູ້ຄືກັນ ແຕ່ຍັງບໍ່ເຄີຍຈັກເທຶ່ອ ຂ້ອຍເວົ້າສຸດກໍ່ປິ້ນຫນ້າໄປຫາລາວທີ່ນອນຢູ່ໄກ້ໆຂ້ອຍ. ຫລັງຈາກນັນຂ້ອຍກະເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ບໍ່ຢາກລອງຫວາ ລາວກໍ່ບໍ່ປາກ ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ຍັບຫນ້າເຂົາໄປ ແລ້ວກໍ່ຈູບໄປທີ່ປາກ, ທຳອິດຕິກກໍ່ຕື່ນ ແລ້ວກໍ່ລັບຕາ. ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ເອົາລີ້ນຂ້ອຍສອດເຂົ້າໄປທີ່ປາກກ່ອນທີ່ຈະໄປເລຍລີ້ນລາວ ແລ້ວຕິກກໍ່ເລຍກັບມາ ຈູບກັນຢູ່ຊົ່ວນຶ່ງ ມືຂ້ອຍກໍ່ໄປໂອບກອດເອົາຕິກ ແລ້ວກະເວົ້າວ່າ ຕິກ ເຂົາຮັກເພີ່ນ ຮັກມາດົນແລ້ວ ເຮົາເປັນແຟນກັນບໍ່. ຕິກກະເວົ້າວ່າ ເຈົ້າ ເຂົາອາຍຸແກ່ກວ່າເພີ່ນໃດ ເພີ່ນຮັບເຂົາໄດ້ສະເບາະ, ຂ້ອຍກໍ່ຕອບໄປວ່າ ມັນບໍ່ສຳຄັນ ທີ່ເຮົາເປັນທຸກມື້ນິມັນເຮັດໃຫ້ເຂົາຮັກເພີ່ນ ລະເຂົາກໍ່ຫຶງເພີ່ນເວລາມີໃຜມາຈີບ. ຫລັງຈາກນັ້ນຕິກກະເວົ້າວ່າ ທີ່ບໍ່ຢາກລົມໃຜກະຍ້ອນເຂົາຫລັກມັກເພິ່ນຄືກັນ, ເວົ້າສຸດຂ້ອຍກໍ່ຈູບໄປທີ່ປາກຂອງລາວ ແລ້ວກໍ່ຫລິ້ນລີ້ນກັນຕໍ່ ຈົນລາວທະນະດີ.

ພໍຈູບຕາມຈູບເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເກີດອາລົມຢາກສີ້ ທີ່ເກັບໄວ້ມາດົນ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຕັດສິນໃຈເອົາມືຍື່ນໄປແກະກະດຸມຫົວໂສ້ງລາວອອກ ແລ້ວລາວກະເຈົ້າມືຂ້ອຍໄວ້ ລະເວົ້າວ່າ ສິເຮັດຫຍັງ ດຽວມີຄົນມາເຫັນ, ຂ້ອຍກໍ່ຕອບໄປວ່າ, ເຂົາຮັກເພີ່ນມາດົນແລ້ວ ເຂົາຢາກໄດ້ເພີ່ນ ເພີ່ນໃຫ້ເຂົາບໍ່ໄດ້ຫວາ, ລາວກໍ່ບໍ່ປາກ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ວ່າລາວຢ້ານມີຄົນມາເຫັນເພາະຕອນນັ້ນຈູບກັນຢູ່ຕຽງຫນ້ອຍກາງເຮືອນ. ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ດຶງລາວລຸກຂຶ້ນມາ ແລ້ວກໍ່ທັງຢືນທັງຈູບ ກ່ອນທີ່ຈະຍ້າຍໄປເທຶ່ອລະຫນ້ອຍຈົນຮອດຫ້ອງນອນຂ້ອຍ ກ່ອນທີ່ຈະວາງລາວລົງໄປເທິງຕຽງ. ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ແກະຫົວໂສ້ງຂອງລາວອອກແລ້ວຮູດຊິບ ແລ້ວກໍ່ໃຊ້ມືຈົກເຂົ້າໄປລູບໆຜ່ານສະລິບຂອງລາວ, ແລ້ວຕິກກະເວົ້າວ່າ ມັນເຈັບບໍ່, ຂ້ອຍກະຕອບວ່າ ບໍ່ເຈັບດອກ ແລ້ວເພີ່ນສິມີຄວາມສຸກ ແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີ. ເວົ້າສຸດແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ດຶງໂສ້ງຂອງລາວລົງ ພ້ອມກັບດຶງສະລິບສີຟ້າແກ່ຂອງລາວອອກ. ຫລັງຈາກນນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ໃຊ້ມືແຍ່ໆ ລູບໆໃຫ້ລາວສຽວ ທັ້ງທີ່ປາກຂ້ອຍຍັງປະກົບກັບປາກຂອງລາວຢູ່. ຫລັງຈາກນັ້ນ ຫີລາວກະເລີ່ມຊຸ່ມຫນ້ອຍຫນຶ່ງແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ແກ້ເສື້ອລາວອອກ ແລ້ວກໍ່ແກ້ເຄື່ອງຂ້ອຍອອກຈົນຫມົດ ແລ້ວລາວກໍ່ຊ່ວຍປົດເສື້ອຊ້ອນອອກ ຂ້ອຍກໍ່ມຸບເຂົ້າໄປດູດນົມລາວທັນທີ ລາວກໍ່ຊີດປາກຂຶ້ນມາ ເວລາຂ້ອຍເລຍຫົວນົມລາວ ຂ້ອຍທັງຂັ້ນທັງເລຍ ທັງປ່ຽນໄປຈົກຫີລາວ. ຈົນລາວໂຕຮ້ອນໄປທັງໂຕ. ຂ້ອຍກໍ່ເລີ່ມອົດບໍ່ໄດ້, ຈັບໂຄຍປ່ອນເຂົ້າໄປ ຫີຂອງລາວຄັບ ແລະ ແຫນ້ນສຸດໆຈົນໂຄຍຂ້ອຍເຂົ້າເກືອບບໍ່ໄດ້ ແລ້ວພໍຂ້ອຍຍັດເຂົ້າໄປໄດ້ຫນ້ອຍນຶ່ງລາວກໍ່ຮ້ອງອອກມາວ່າເຈັບ, ແລະຂ້ອຍກໍ່ປອບລາວວ່າ ອົດເອົາດຽວເຮົາກໍ່ຈະມີຄວາມສຸກນຳກັນແລ້ວ, ຂ້ອຍຈຶງຖອດອອກມາ ແລ້ວຍັດເຂົ້າໄປອີກ ສອງສາມຮອບຈົນທີ່ສຸດເຂົ້າຈົນຈຳ ແລະ ລາວກໍ່ຮ້ອງວ່າເຈັບ ແລ້ວນ້ຳຕາກໍ່ຍ້ອຍອອກມາ, ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ປ່ອຍໃຫ້ໂຄຍຂ້ອຍຄາຫີຂອງລາວໄວ້ບຶດຫນຶ່ງ ແລ້ວກໍ່ເນັງໄປມາໄປຊ່ວງໆ ຈົນຮູ້ສຶກວ່ານ້ຳຫີລາວອອກມາເພີ່ມ ແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຖອຍອອກມາແລ້ວສູບເຂົ້າໄປ ແລ້ວຖອດ ເຮັດແບບນິຢູ່ຫລາຍເທຶ່ອ ແບບຊ້າໆຈົນລາວປ່ຽນຈາກຄຳວ່າເຈັບມາເປັນສຽງຄາງແທນ. ສຽງຂອງລາວອອກມາຈາກລຳຄໍ ແບບແຫບໆ ເວົ້າວ່າໂກ້ເຂົາຮັກເພີ່ນເດີ່ ເພີ່ນຢ່າຖິ້ມເຂົາເດີ່, ຂ້ອຍກໍ່ຕອບໄປວ່າໂດຍ ເຂົາກໍ່ຮັກແຕ່ເພີ່ນນິແລະ ເຊົາເຈັບແລ້ວຫວາ ລາວກໍ່ບອກວ່າ ໃດແດ່ແລ້ວເຮັດແຮງອີກກ່ອນນີ້ກະໄດ້. ເວົ້າສຸດຂ້ອຍກໍ່ເລີຍເດົ້າແຮງ ແລະ ໄວຂຶ້ນໆ ຈົນລາວຄາງອອກ ທັງນ້ຳຕາ ຫີຂອງລາວຄັບແຫນ້ນເຮັດໂຄຍຂ້ອຍໄປຫມົດ ແລະລາວກໍ່ຕີ່ຂາອອກສຸດຂີ, ເວລາຂ້ອຍເດົ້າເຂົ້າອອກ ລາວກໍ່ຄາອອກມາ ອ່າ ອ່າ ອ່າ ແຕ່ມີກໍ່ມີສຽງສະອື້ນປົນອອກມາບາງຄັ້ງ. ຂ້ອຍເດົ້າຢູ່ດົນເຕີບ ຂ້ອຍກໍ່ເລັ່ງໄວຂຶ້ນ ໄວຂຶ້ນຈົນນ້ຳຂ້ອຍສິແຕກ ແລ້ວກໍ່ອອກມາປ່ອຍຢູ່ນອກໂດຍຊີດໃສ່ຫນ້າຫີລາວ. ເພາະຢ້ານລາວມີລູກດຽວສິເປັນປັນຫາ, ເພາະລາວຮຽນເກັງຫລາຍ. ແລະຫລັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງໄປຫາເຈ້ຍມາເຊັດໃຫ້ລາວ ແລະ ບ່ອນນອນຂ້ອຍກໍ່ມີຮອຍເລືອດຈາກຫີຂອງລາວຕິດເລັກນ້ອຍ. ແລ້ວເຮົາກໍ່ນອນພັກກັນຈົນຫລັບໄປສອງສາມຊົ່ວໂມງ, ກ່ອນທີ່ແມ່ລາວຈະໂທມາບອກວ່າ ກຽມໄປປິດຮ້ານເພາະຕອນນັ້ນ 4ໂມງກວ່າໆແລ້ວ, ແຕ່ລາວບອກແມ່ລາວໄປວ່າ ລາວບໍ່ສະບາຍ ບາງທີໄປບໍ່ໄດ້, ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ລາວຕອບແບບໃດ.

ຫລັງຈາກວາງໂທລະສັບຂ້ອຍກໍ່ຖາມລາວວ່າ ຕິກເປັນຫຍັງ ບໍ່ສະບາຍວະ ລາວກະຕອບວ່າ ເຫມືອຍໆຄືສິເປັນໄຂ້ນິແລະ. ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ເອົາມືລູບຈາກຫນ້າທ້ອງລາວລົງໄປຫີ ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມສີ້ກັນອີກຮອບຫນຶ່ງ, ແລ້ວໄປນອນແຊ່ນ້ຳຢູ່ອ່າງໃນຫ້ອງນ້ຳບ້ານຂ້ອຍ. ຈົນຕົກຄຳ ແມ່ລາວກໍ່ໂທມາອີກເທຶ່ອຫນຶ່ງ ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ໄປກັບລາວ ເພຶ່ອໄປຊ່ວຍລາວປິດຮ້ານຊ່ວຍແມ່.

ເມຶ່ອໄປຮອດ, ແມ່ລາວກະຖາມວ່າ ອ່າວໂກ້ມາຫຍັງ, ຂ້ອຍກໍ່ຕອບວ່າ, ຕິກຊວນມາຊ່ວຍເຈົ້າປິດຮ້ານ ຢູ່ຫລ້າໆກະເລີຍມາຊ່ວຍ, ແມ່ຕິກຕອບວ່າ ເບາະ ຄິດວ່າພາກັນໄປຫລິນໃສມາ ເພາະໂທໄປວ່າງຫນຶ່ງວ່າບໍ່ສະບາຍ.

ນັບແຕ່ມື້ນັ້ນມາ, ຂ້ອຍກັບຕິກໍ່ສີ້ກັນເກືອບທຸກມື້ ແລະກໍ່ສະນິດກັນຂຶ້ນຫລາຍກວ່າເກົ່າແລະມີ່ທ່າທາງທີ່ແປກໆຈົນ ພໍ່ແມ່ຂ້ອຍ ເຢ້ຍວ່າ ສິຂໍເອົາເປັນລູກສະໄພ້ເລີຍ. ແຕ່ເຫດການບໍ່ຄາດຝັນກໍ່ມາເກີດ ເພາະ ພໍແມ່ຂ້ອຍໄດ້ຮ້າງກັນ ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຍ້າຍໄປຢູ່ກັບພໍ່ ແລ້ວບ້ານຫລັງນັ້ນກໍ່ໄດ້ຂາຍໃຫ້ຄົນຫວຽດ. ແລະນັ້ນເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນຂ້ອຍກັບຕິກເລີ່ມຜັນປ່ຽນ ເຊິ່ງເຮົາມັກຈະໄດ້ສີ້ກັນອາທິດລະສອງເທຶ່ອ ຫລື ບາງອາທິດກໍ່ເທຶ່ອດຽວ, ແລະຈະມັກສີ້ກັນຫລັງຈາກເລີກຮຽນ ຕອນທີ່ຂ້ອຍມາສົ່ງລາວຢູ່ບ້ານ, ບາງມື້ຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຟ້າກັບໄປເຟົ້າຮ້ານຂາຍອະໄຫລ່ໃຫ້ພໍ່ຂ້ອຍ ແຕ່ມື້ໃດບໍ່ໄດ້ກັບຂ້ອຍກໍ່ຈະເລືອກຢູ່ກັບລາວ ຢູ່ບ້ານຂອງຕິກ. ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ ລາວກໍ່ຕ້ອງມາຖືກບັງຄັບໃຫ້ແຕ່ງງານກັບລູກຄົນລວຍທີ່ຂາຍຄຳຄືກັນ ແລະລາວກັບຜົວລາວກໍ່ໄດ້ຮ້ານຄຳຂອງແມ່ຜົວເປັນມໍລະດົກຈົນຮອດມື້ນີ້. ຂ້ອຍຍັງຮູ້ສຶກເສຍໃຈຫລາຍ ທີ່ເສຍລາວໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນ, ຂ້ອຍຫນ້າຈະບອກໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ຂອງຂ້ອຍໄປຂໍລາວກ່ອນ.

ໝວດໝູ່:Sex stories
 1. Bao Heunkarm
  ເດືອນກັນຍາ 23, 2011 ເວລາ 6:00 pm

  ກະແບ່ງໃຫ້ຄົນອື່ນກິນແດ່ລະເບາະ ເຈົ້າກິນມາຫລາຍຫົວແລ້ວເດ໋.

  • ຢາກລອງ™
   ເດືອນພຶດສະພາ 7, 2018 ເວລາ 8:55 pm


   ເອື້ອຍໃຈດີ ໃຫ້ເຜິ້ງມາເຮັດຮັງຢູ່ງ່າຂາມ.

 2. ປິດລັບ
  ເດືອນກັນຍາ 30, 2011 ເວລາ 5:24 pm

  ອ່ານແລ້ວໂຄຍບໍ່ແຂງຄືໄດ້ອ່ານເລື້ອງເຈົ້າສີ້ເອື້ອຍສີ້ນ້ອງຕົນເອງ.

  • DekHeun™
   ເດືອນພຶດສະພາ 9, 2018 ເວລາ 9:57 pm


   ເບິ່ງນົມກ່ອນໄປລ້າງໜ້າ.

 3. run raa boy
  ເດືອນມີນາ 11, 2012 ເວລາ 7:47 am

  ແລ່ມໂຄດ !!!

  • ຢາກຮູ້
   ເດືອນສິງຫາ 19, 2014 ເວລາ 5:32 am

   ແມ່ນຫຍັງ ແລ່ມໂຄດ?

 4. ສະຫງວນ
  ເດືອນພຶດສະພາ 13, 2014 ເວລາ 7:15 am

  ເຄີຍລັກສ່ອງເບິ່ງສາວຂ້າງບ້ານອາບນ້ຳ ເຫັນແຕ່ນົມໃຫຍ່ໆຍານໆ ບໍ່ເຫັນຫີ.

  • ເດັກລ່ວງ™
   ເດືອນພຶດສະພາ 3, 2018 ເວລາ 11:08 pm

   ເຈົ້າກ້າເສີບວະ ຂ້ອຍບໍ່ກ້າເຮັດແນວນັ້ນດອກ ຢ້ານຖືກຈັບໄດ້.

 5. ກົບແຫ້ງ
  ເດືອນມີນາ 10, 2014 ເວລາ 5:45 pm

  ຕອນໄປເຊົ່າເຮືອນຫ້ອງແຖວຢູ່ຖະໜົນ5 ຂ້ອຍໄດ້ຮູ້ຈັກຮັກແພງກັບຄອບຄົວອ້າຍແອຊຶ່ງເຊົ່າຫ້ອງແຖວ
  ດຽວກັນ ລາວເປັນຄົນພາກເໜືອແຕ່ໄດ້ເມັຽຄົນພາກໃຕ້ ຊື່ເຈັນ ອາຍຸແກ່ກວ່າອ້າຍແອເກືອບ 10 ປີ,
  ອ້າຍແອເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ ແຕ່ກ່ອນເອື້ອຍເຈັນເປັນເມັຽຂອງໝູ່ຮ່ວມງານກັບລາວ ແຕ່ໝໍນັ້ນປ່ອຍໃຫ້ເອື້ອຍ
  ເຈັນນອນແລ້ງເລື້ອຍ ລາວກໍ່ເລີຍລັກຫົດນ້ຳໃຫ້ຈົນເອື້ອຍເຈັນຕິດໃຈແລະຫອບລູກຫອບເຄື່ອງມາຢູ່
  ນຳລາວ, ສ່ວນເອື້ອຍເຈັນພັດວ່າ ອີ່ຕົນອ້າຍແອ ຢ້ານເຂົາຄວັດຮູບຫີໃສ່ໂລງສົບກໍ່ເລີຍໜີຜົວມາຢູ່ນຳ
  ບໍ່ແມ່ນສະອອນນຳໂຄຍສັ້ນໆຂອງອ້າຍແອດອກ.
  ເອື້ອຍເຈັນເປັນຄົນຈ່ອຍ ດຳ ແຕ່ມີຝີມືໃນການປຸງອາຫານ ແລະມີລີລາເດັດສົມກັບເຄີຍຜ່ານຜູ່ຊາຍ
  ຫຼາຍຊາດ. ມື້ນັ້ນອ້າຍແອຖືກສັ່ງດ່ວນໃຫ້ໄປແປງຈັກຢູ່ຕ່າງແຂວງ ແຕ່ຕ້ອງໄປຂຶ້ນຍົນຢູ່ສະໜາມບິນ
  ຕ່າງເມືອງຊຶ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກເມືອງນີ້ປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ ເອື້ອຍເຈັນບໍ່ຮູ້ຂັບລົດທາງດ່ວນຈຶ່ງໄດ້ຂໍຄວາມ
  ຊ່ອຍເຫຼືອຈາກຂ້ອຍໃຫ້ຂັບລົດໄປສົ່ງອ້າຍແອໂດຍມີລາວນັ່ງໄປນຳພໍໄດ້ມີເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ທາງ
  ຄາປູນ. ຍົນຂຶ້ນ 7 ໂມງເຊົ້າ ແຕ່ຕ້ອງອອກບ້ານແຕ່ 3 ໂມງເພາະທາງດ່ວນເສັ້ນນັ້ນລົດອັ່ງຫຼາຍ ແລະ
  ຕ້ອງໄດ້ໄປຮອດເດີ່ນກ່ອນ 1 ຊົ່ວໂມງຢ່າງຊ້າຕາມກົດຊະແຕນບາຍ, ເພື່ອຄວາມແນ່ນອນ ຢ້ານຂ້ອຍ
  ຕື່ນບໍ່ທັນ ເອືອຍເຈນຈຶ່ງປູເສື່ອໃຫ້ຂ້ອຍນອນຢູ່ຫ້ອງຮັບແຂກທັງໆທີ່ຮູ້ດີວ່າຂ້ອຍບໍ່ມັກນອນເຮືອນຄົນ
  ອື່ນເພາະລຶ້ງປະໂຕນອນ. ສຽງໂມງປຸກດັງບໍ່ຮອດ 4 ບາດ ເອື້ອຍເຈນກໍ່ອອກມາຫໍ່ເຂົ້າທີ່ລາວກະກຽມ
  ໄວ້ແຕ່ມື້ຄືນ ແລ້ວກໍ່ມາປຸກຂ້ອຍຕາມທີ່ໄດ້ເວົ້າກັນ, ຂົນເຄື່ອງໃສ່ລົດແລ້ວກໍ່ພາກັນອອກເດີ່ນ.
  ໂຊກດີມື້ນັ້ນລົດບໍ່ອັ່ງຫຼາຍເໝືອນກົມຈາລະຈອນອອກຂ່າວ ປະມານ 5 ໂມງ 40 ປາຍນາທີກໍ່ໄປຮອດ
  ສະໜາມບິນ. ກອດຈູບສັ່ງລາວອ້າຍແອສົມໃຈແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ອ່ວຍພວງມະໄລອອກຈາກເດີ່ນ ມຸ້ງໜ້າ
  ໄປຫາທາງເຂົ້າທາງດ່ວນສາຍເໜືອ ແຕ່ຊຸດນອນບາງໆຂອງເອື້ອຍເຈັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເສັຽສະມາທິ
  ເຂົ້າເລນບໍ່ທັນຈຶ່ງຂີ່ວົນວຽນໄປເຂົ້າທາງດ່ວນສາຍຕາເວນອອກກ່ອນຈຶ່ງຈະເຂົ້າໄປເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ທາງ
  ດ່ວນສາຍເໜືອໄດ້. ລົດເລີ່ມອັ່ງຕັ້ງແຕ່ສົ້ນຂົວສົມໄຊ ແລ່ນໄດ້ບໍ່ຮອດ 10 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ເອື້ອຍ
  ເຈນຄົງອ່ານໃຈຂ້ອຍອອກຈຶ່ງຍົກຂາຂວາຂຶ້ນຢຽບເບາະເຮັດໃຫ້ສົ້ນຊຸດນອນເລື່ອນລົງມາໂຊຂາອ່ອນ
  ໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງເພື່ອໃຫ້ເລືອດແລ່ນລົງມາໂຮມຢູ່ເອັນໄວຂຶ້ນ ແລະເມື່ອຂ້ອຍຕອບຮັບວ່າຢາກແທ້ ລາວ
  ກໍ່ເດ່ມືມາຈົກໂຄຍຂ້ອຍອອກມາອົມ.
  ໃຜບໍ່ທັນເຄີຍຖືກອົມໂຄຍຕອນຂັບລົດໃຫ້ລອງເບິ່ງເດີ ແຕ່ຢ່າຂັບໄວເກີນ 30 ຫຼັກຕໍ່ຊົ່ວໂມງເດີ ມັນຈະ
  ເປັນອັນຕະລາຍ. ພໍມາຮອດເຮືອນ ເອື້ອຍເຈັນກໍ່ອົມໃຫ້ຂ້ອຍອີກເທື່ອນຶ່ງເພື່ອເປັນການສິນນ້ຳໃຈທີ່ຕື່ນ
  ຊົ້າຂັບລົດໄປສົ່ງອ້າຍແອ. ຄິດຄືນມາແລ້ວກໍ່ຄິດຮອດກິ່ນຫີຂອງເອື້ອຍເຈັນ ຄິດວ່າວັນນຶ່ງ ຖ້າມີໂອກາດ
  ໄດ້ເລັຽຫີໃຫ້ລາວອີກ ຂ້ອຍຈະເລັຽໃຫ້ລາວຄັກໆ ຕອນນັ້ນບໍ່ທັນມີປະສົບການເລັຽປານໃດ ເອື້ອຍເຈນ
  ຈຶ່ງບໍ່ເຖິງຈຸດສຸດຍອດ !

  • ເດັກຫື່ນ™
   ເດືອນພຶດສະພາ 13, 2018 ເວລາ 3:01 pm


   ຜູ່ຍິງມັກໂຄຍໃຫຍ່

 6. Goodson
  ເດືອນສິງຫາ 5, 2014 ເວລາ 5:48 pm

  ຂ້ອຍເປັນລູກຊາຍຄົນດຽວຂອງຄອບຄົວ ມັກຮ່ຳຮຽນບໍ່ອີ່ເລເກນັງບໍ່ກິນຫຼົ້າບໍ່ເມົາຢາ
  ມັກຊ່ອຍແມ່ເຮັດວຽກເຮືອນຈົນແມ່ບອກໃຫ້ອອກໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວນຳໝູ່ແດ່ ຢູ່ເຮືອນ
  ຫຼາຍຈະບໍ່ຮູ້ການວິວັດທະນາການທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂລກພາຍນອກ ເພິ່ນບອກວ່າໝົກໝົ້ນ
  ຢູ່ກັບໂລກໄຊເບີຫຼາຍສາຍຕາຈະບໍ່ໄກຄືຄົນອື່ນ. ພໍໄດ້ຍິນແນວນັ້ນ ຂ້ອຍຕົກໃຈວາບ
  ເພາະຄິດວ່່າແມ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍລັກແນມລອດໂຕ່ງເສື້ອຂອງເພິ່ນຕອນເພິ່ນກົ້ມສອນວິທີສອຍ
  ຜັກບົ້ງກຽມຂົ້ວໃສ່ໝູຈ້ຳແຈ່ວກະປິຊຶ່ງເປັນອາຫານທີ່ພ່ໍມັກກິນກັບແກງຈືດຜັກຕຳນຶງ
  ເພື່ອອຳພາງຄວາມຈິງຂ້ອຍຈຶ່ງຖາມກ່ຽວກັບກີ້ສາຍສ້ອຍທີ່ເພິ່ນຫາກໍ່ຊື້ມື້ເຊົ້າຕອນເພິ່ນ
  ພານ້າສາວເຫຼ້ນທີ່ຢູ່ຂ້າງເຮືອນໄປຊື້ຄຳນຳປ້າທອນຢູ່ຕະລາດກົກບົກ.
  ແມ່ຂ້ອຍເປັນຄົນສະໃໝໃໝ່ ມັກນຸ່ງຖືລຽບໆບໍ່ໂປ້ບໍ່ເປືອຍຫຼາຍ ໜ້າຕາກໍ່ແຕ່ງພໍດີ
  ພໍງາມບໍ່ແດງບໍ່ເຂັ້ມຫຼາຍພໍຍົວະພໍ່ເຂົ້າຫ້ອງຍາມເພິ່ນເລີກການມາເຮືອນ, ແມ່ຂ້ອຍ
  ມີຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພດສູງແລະຮູ້ເອົາໃຈພໍ່ຈົນພໍ່ອອກເຮືອນໄປການຊ້າເລື້ອຍ. ເວລາ
  ນວດບ່າໃຫ້ແມ່ ຂ້ອຍມັກຢອກເພິ່ນດ້ວຍການດຶງສາຍເສື້ອ Denim silk bra ບາງ
  ເທື່ອກໍ່ລູບເບົາຕາມສາຍລົງຂ້າງໜ້າແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເຖິງເຕົ້າພຽງແຕ່ລັກແຍງແລະຄິດວ່າວັນ
  ນຶ່ງຈະໄດ້ສຳຜັດກັບເຕົ້າງາມທັງສອງ. ຂ້ອຍຮູ້ວ່າມັນເປັນແນວຄິດບໍ່ດີທີ່ຈະສະແດງ
  ຄວາມຮັກແລະມອບຄວາມສຸກໃຫ້ແມ່ຜູ່ບັງເກີດເກົ້າແນວນັ້ນ.
  ຍ້ອນວ່າມີແຕ່ສາມຄົນພໍ່ແມ່ລູກ, ຫຼັງຈາກທຳຄວາມສະອາດເຮືອນຄົວ ແລະເຂົ້າໄປ
  ທຳຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍຂອງຕົນແລ້ວ ແມ່ຈະນຸ່ງເສື້ອຄຸມປົກຊຸດນອນໄນກາວບາງໆ
  ອອກມານັ່ງຂ້າງພໍ່ເບິ່ງໜັງກັບທາງສະຖານີ TBS ສ່ວນຂ້ອຍຈະນັ່ງຕັ່ງເອນເບິ່ງນຳກັນ
  ກັບເພິ່ນແລະຫຼິ້ນເຟສບຸກໄປນຳ, ໜັງຈົບກໍ່ເຂົ້າຫ້ອງ ນອນດົມສະຫຼິບແມ່ທີ່ເພິ່ນແກ້ອອກ
  ກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງອາບນ້ຳ ແລະຫຼິ້ນຂອງໂຈ໊ຍຕົນເອງຈົນນອນຫຼັບໝົດແລະຕື່ນຂຶ້ນໄປຮຽນ
  ກັບມາເຮືອນເຫັນບ່ອນນອນຈັກງາມຮຽບຮ້ອຍ ແລະຕ້ອງອອກໄປຫອມແກ້ມແມ່ເພື່ອ
  ເປັນການຂອບໃຈເພິ່ນ ແລະເພິ່ນມັກຈະຕອບດ້ວຍຮອຍຍິ້ມຫວານໆວ່າ:
  You are welcome my good son !

  • Cony™
   ເດືອນພຶດສະພາ 21, 2018 ເວລາ 1:36 am


   Front or Back you like ?

 7. Nitto
  ເດືອນສິງຫາ 10, 2014 ເວລາ 4:14 am

  ຂ້ອຍຄົນນຶ່ງທີ່ມັກດົມສະຫຼິບເສື້ອຊ້ອນຂອງເອື້ອຍນ້ອງປ້ອງປາຍຕົນເອງເພື່ອກະຕຸ້ນປະສາດ
  ຕອນຊັກວ່າວ. ເອື້ອຍຂ້ອຍເປັນຄົນສະອາດ ສະຫຼິບເສື້ອຊ້ອນຂອງລາວແຕ່ລະໂຕມີກິ່ນຫອມ
  ອ່ອນໆເພາະລາວໃຊ້ເຈ້ຍຂອງ Summer’s Eve ທຳຄວາມສະອາດທຸກຄັ້ງທີ່ປັດສະວະ ແລະ
  ລາວກໍ່ອາບນ້ຳເຊົ້າແລງ Gel ອາບນ້ຳແລະຢາສະຜົມກໍ່ໃຊ້ຂອງ Herbal Essences ເວລາ
  ອອກມາຈາກຫ້ອງອາບນ້ຳຈະສົ່ງກິ່ນຫອມທົ່ວເຮືອນແລະເຮັດໃຫ້ນ້ອງຊາຍທີ່ມີຕັນຫາແຮງ
  ຄືຂ້ອຍຕ້ອງເຂົ້າໄປຊອກສະຫຼິບແລະເສື້ອຊ້ອນຂອງລາວມາດົມ.
  ນ້ອງສາວຂ້ອຍກິ່ນໂຕບໍ່ຫອມປານໃດ ສະຫຼິບບາງໂຕກໍ່ເໝັນຍ່ຽວແຕ່ມັນກໍ່ກະຕຸ້ນປະສາດ
  ເຮັດໃຫ້ໂຄຍແຂງຄືກັນ, ສ່ວນສະຫຼິບແລະເສື້ອຊ້ອນຂອງແມ່ນັ້ນຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍດົມດອກເພາະ
  ເພິ່ນເປັນຜູ່ມີຄຸນລົ້ນຟ້າເຫຼືອແຜ່ນດິນ ດົມແຕ່ຂອງເອື້ອຍນ້ອງກໍ່ຍັງເປັນບາບພໍແຮງແລ້ວ.

  • ເດັກດີ
   ເດືອນພຶດສະພາ 4, 2018 ເວລາ 9:25 pm

   ຜູ່ຊາຍທີ່ມັກດົມເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຖືຜູ່ຍິງ ເຂົາເອີ້ນ Fetishism.

 8. abc
  ເດືອນສິງຫາ 11, 2014 ເວລາ 7:55 am

  ໜັງຕ່າງປະເທດ ເບິ່ງແລ້ວຢ່າເຮັດຕາມ

  • ເດັກລ່ວງ
   ເດືອນພຶດສະພາ 24, 2018 ເວລາ 5:17 pm


   ພາກັນມາກິນນົມ.

 9. ໝູ່ບັກກ໋ອງ
  ເດືອນກັນຍາ 1, 2014 ເວລາ 4:55 pm

  ຕອນຕິດຢາໃໝ່ໆ ກິນເຂົ້າແລງແລ້ວຂ້ອຍມັກໄປລັກສູບຢາກັບບັກກ໋ອງຢູ່ກ້ອງຕະລ່າງເຮືອນແມ່ຈູ
  ຊຶ່ງເປັນເວລາດຽວກັນກັບເອື້ອຍແຈ່ມລົງມາອາບນ້ຳ. “..ພວກສູແອບສູບຢາແຕ່ນ້ອຍແທ້ ກູຊິບອກ
  ປ້າແຂໃຫ້ຕີສູຕາຍ…!” ເອື້ອຍແຈ່ມມັກຂູ່ແບບນີ້ເລື້ອຍເມື່່ອລົງມາເຫັນພວກຂ້ອຍນັ່ງຢູ່ຊະແນນໄກ້
  ບ່ອນລາວອາບນ້ຳ. ຂ້ອຍຢ້ານຈົນຫຳຫົດເມື່ອໄດ້ຍິນລາວຂູ່ແບບນັ້ນ ແຕ່ບັກກ໋ອງບໍ່ຄິດຢ້ານຫຍັງ
  ເພາະພໍ່ແມ່ມັນບໍ່ຫ້າມເລື່ອງກິນເຫຼົ້າເມົາຢາ ບາງເທື່ອມັນກໍ່ໄປຢືນສູບໃກ້ໆເບິ່ງເອື້ອຍແຈ່ມອາບນ້ຳ
  ຈົນລາວເອົາກະໂອໄລ່ຕີຫົວມັນແລະຮ້ອງດ່າຕ່າງໆນາໆ.
  ເອື້ອຍແຈ່ມນຸ່ງສິ້ນອາບນ້ຳຄືຜູ່ຍິງທົ່ວໆໄປຫັ້ນລະ, ເວລາຊິຮຸກຂີ້ໄຄາມຕົນຕາມໂຕລາວຕ້ອງຄາບ
  ສິ້ນໄວ້ແລ້ວຈຶ່ງປ່ອນມືລົງໄປຮຸກ ຈາກນັ້ນຈຶງຝື່ງງຕີນສິ້ນຂຶ້ນຕັກນ້ຳສາດໃສ່. “ມຶງບອກແມ່ມຶງເດີ
  ບັກກ໋ອງ…” ເອື້ອຍແຈ່ມດ່າບັກກ໋ອງເມື່ອບັກກ໋ອງບອກລາວປະໂຕອາບນ້ຳມັນຈຶ່ງຮຸກງ່າຍລ້າງສະບາຍ
  ຖ້ານຸ່ງສິ້ນອາບແບບນີ້ມັນເກະກະລາງບໍ່ກ້ຽງຕາມທີ່ຄວນ.
  ຂ້ອຍຢາກຈົກໂຄຍອອກມາຊັກວ່າວຕອນເຫັນເອື້ອຍແຈ່ມລ້າງຂອງລາວ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ອາຍທີ່ຈະເຮັດ
  ແບບນັ້ນຈຶ່ງເກັບເອົາສິ່ງທີ່ເຫັນມາຈິນຕະການຕອນນອນຊັກວ່າວໃນຫ້ອງ.

  • ມັກເບິ່ງ™
   ເດືອນພຶດສະພາ 28, 2018 ເວລາ 5:13 pm


   ສາວຂ້າງບ້ານໃຜ ເຈົ້າກໍ່ຄົງຮູ້ດີ.

 10. Bengay
  ເດືອນພະຈິກ 6, 2014 ເວລາ 4:42 am

  ໃຜເຄີຍຕື່ມແຂ່ງຕື່ມຂາແມ່ມານທ້ອງນ້ອຍແບບນີ້ ຂຽນໃຫ້ອ່ານແດ່.

  • DekHeun™
   ເດືອນພຶດສະພາ 30, 2018 ເວລາ 2:57 pm


   ຕອນທີ່ຂ້ອຍຄຶກຄັກຫລາຍເລື່ອງເພດແມ່ນຕອນເປັນບ່າວນ້ອຍ 18-19
   ໄດເອົາຜູ່ສາວມໍຫລາຍຄົນ ແຕ່ຈະບໍ່ເລົ່າໃຫ້ຟັງດອກ ຈະເລົ່າເລື່ອງເອົາ
   ແມ່ຕູ້ຈັນ ຂ້າງບ້ານ, ລາວອາຍຸ 50 ປາຍແລ້ວ ແຕ່ເປັນຄົນອວບຂາວ
   ຜິວພັນນຸ້ມນວນກ່ວາສາວຊ່ຳນ້ອຍອີກຊ້ຳ ແລະ ມັກຈ້ອນສິ້ນຍ່າງ ຈ້ອນ
   ຂຶ້ນສູງຈົນເຫັນຂາຂາວ ເຫັນແລ້ວຕ້ອງກືນນ້ຳລາຍນຳກົ້ນລາວ.
   ຕູ້ຈັນມັກອອກມານອນເກີຍໜ້າບ້ານ ລາວວ່າມັນເຢັນດີ, ເວລາໄດ້ຍິນ
   ຂ້ອຍຜິວປາກມາແຕ່ທ່ຽວ ຕູ້ຈັນຈະຮ້ອງຖາມແນວນັ້ນແນວນີ້ ຈົນຂ້ອຍ
   ເຂົ້າເຮືອນຈຶ່ງມຸດມຸ້ງເຂົ້ານອນຕໍ່.
   ຄືນນັ້ນ, ຂ້ອຍກັບມາແຕ່ທ່ຽວ ບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງຕູ້ຈັນກໍ່ຮູ້ສຶກແປກໃຈແລະ
   ຮ້ອງຖາມລາວ ແຕ່ບໍ່ມີສຽງຕອບ ກໍ່ເລີຍຂຶ້ນໄປເບິ່ງ. ລາວກາງນິລົງ ແນມ
   ເຫັນຕົນໂຕຂາວຈູ່ນພູ່ນກໍ່ເລີຍມຸດມຸ້ງເຂົ້າໄປຫາ ກົ້ມລົງດົມຫີຫອມຕູ້ຈັນ
   ກ່ອນລາກລິ້ນເລຍ ບໍ່ດົນກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າຫີຕູ້ຈັນຊຶມແສະດ້ວຍນ້ຳຫີ ແຕ່ບໍ່ປາ
   ກົດວ່າລາວຈະຕື່ນໂວຍວາຍຂຶ້ນມາແຕ່ຢ່າງໃດ ພຽງແຕ່ສ່າຍກົ້ນໄປມາເມື່ອ
   ຖືກຂ້ອຍແຍ່ນິ້ວສະຫລັບລີລາການເລຍແຕດ. ຍ້ອນຄວາມຢ້ານບໍ່ທັນ
   ການຈຶ່ງຟ້າວສຽບໂຄຍແຂງໆເຂົ້າໄປສີ້ ຈົນນ້ຳເກືອບແຕກຈຶ່ງດຶງອອກມາ
   ແຕກນອກໃສ່ຄະໂມມຕູ້ແລ້ວກໍ່ດຶງສິ້ນມາປົກໃຫ້ລາວຄືເກົ່າ.

 11. chiller
  ເດືອນທັນວາ 23, 2014 ເວລາ 5:37 pm

  ັຍັງຈັກໜ່ວຍຄາຢູ່ໃນຮູ? ໃຜຕອບໄດ້ຊິລ້ຽງເບຍ ຮາໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆ

  • Crypto™
   ເດືອນມີນາ 1, 2018 ເວລາ 3:07 pm


   ໃຜຊິວ່າມີເອື້ອຍລົ້ວເລງຄືມີວິດຂີ້ຕັ້ງຢູ່ໜ້າບ້ານ ກໍ່ຊ່າງຫົວມັນ ເຊີນມັນເວົ້າໄປໂລດ
   ສຳລັບຂ້ອຍແລ້ວ ຮູ້ສຶກໂຊກດີຫລາຍທີ່ໄດ້ເກີດມາເປັນນ້ອງຊາຍຂອງເອື້ອຍລິຕ້າ
   ໃນໂລກ Cyber. ເຂົ້າໄປຫລິ້ນຫ້ອງສົນທະນາໃບລານ ກໍ່ເລີຍມີໂອກາດໄດ້ຮູ້ຈັກ
   ເອື້ອຍລິຕ້າ, ເຂົ້າໄປແຕ່ລະເທື່ອ ຂ້ອຍຈະນັ່ງບໍ່ປາກ ບໍ່ຕີງ ບໍ່ທັກທາຍສະບາຍດີໃຜ
   ເພາະຍັງສຶກສາວິທີໃຊ້ເຄື່ອງມື Chatting ຢູ່ ເຖິງວ່າ ແນນຊີໄດ້ສາທິດໃຫ້ເບິ່ງການ
   ເລືອກຕົວອັກສອນສາກົນມາເປັນຕົວອັກສອນລາວ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີບັນຫາເລື່ອງຊອກ
   ຫາປຸ່ມຕົວອັກສອນ ຕົວຫໍຢູ່ໃສ ສະລະອີຢູ່ໃສ ທຳນອງນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ແຕ່ອ່ານຂໍ້
   ຄວາມທີ່ເຂົາສົນທະນາກັນ.
   ຄືນນັ້ນ, ຂ້ອຍເປັນແຂກຄົນທຳອິດທີ່ເຂົ້າຫ້ອງສົນທະນາຂອງເອື້ອຍລິຕ້າ ກົ້ນຍັງບໍ່
   ທັນໄດ້ຖືກຕັ່ງ ເອື້ອຍລິຕ້າກໍ່ທັກທາຍສະບາຍດີ ແລະ ຕາມມາດ້ວຍຄຳຖາມຫລາຍ
   ຄຳຖາມ ແຕ່ຍ້ອນພິມຊ້າເກີນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເອື້ອຍລິຕ້າເຂົ້າໃຈຜິດ ຄິດວ່າຂ້ອຍເຂົ້າໄປ
   ຊອກຫາເພື່ອນຊາຍ ແລະ ພໍພວກບ່າວສາວລຸ້ນໃຫຍ່ເຂົ້າມາ ເອື້ອຍລິຕ້າກໍ່ຫັນໜ້າ
   ໄປສົນທະນາກັບເຂົາ ປ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍນັ່ງຫລິ້ນຫຳຕົນເອງຈົນນ້ຳແຕກໃສ່ສົ້ງ. ເຂົາກໍ່
   ສົນທະນາກັນແບບທຳມະດາ ແຕ່ຂ້ອຍເປັນຄົນຄິດເລິກ ຈຶ່ງເກີດຈິນຕະນາການ
   ຕ່າງໆນາໆ ເຊັ່ນວ່າ ເຂົາຖາມ “ນ້ອງຕ້ານຸ່ງເສື້ອສີຫຍັງຄືນນີ້?” ເອື້ອຍລິຕ້າກໍ່ຕອບ
   ເຂົາວ່າ ບໍ່ໄດ້ນຸ່ງ ຈັກຊິນຸ່ງຫຍັງເກະກະ ຜົວມັກໃຫ້ປະໂຕນອນນະ ມັນຈຶ່ງງ່າຍ ເຮັດ
   ຫຍັງໄດ້ວ່ອງໄວທັນໃຈ. ຖ້າເປັນເຈົ້າຄົງຄິດວ່າເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ແຕ່ສຳລັບຂ້ອຍ
   ແລ້ວ ວາດພາບເຫັນຕົນໂຕທີ່ຂາວນວນຂອງເອື້ອຍລິຕ້າທັນທີ, ລາວນອນເໝບ
   ແນມເຂົ້າໄປເຫັນທ້າຍເປັນກ້ອນມົນໆຂຶ້ນມາສະດຸດຕາ ຂາກໍ່ຖ່າງອອກຈາກກັນເລັກ
   ນ້ອຍ ແນມເຈາະເຂົ້າໄປຈະເຫັນສອງກີບອວບໆ, “ແມນ…ຢ່າກວນເອື້ອຍແນວນີ້
   ແມ໊ະ…ຊິ໊ດດດດດ..ຢ່າ….” ເອື້ອຍລິຕ້າພະຍາຍາເສື່ອນກົ້ນໜີຈາກໃບໜ້າທີ່ຂ້ອຍ
   ຊຸກຊົນຢູ່ກັບກີບກົ້ນຂອງລາວ ແຕ່ກິ່ນຫອມອ່ອນໆທີ່ເລົ້າລວນໃຈເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍບໍ່
   ສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມຄຳຂໍຂອງເອື້ອຍ. ຜີ່ກ້າມກົ້ນອອກແລ້ວກໍ່ແຍ່ລິ້ນລົງເລຍຮູຂີ້
   ທີ່ຫວານຫອມຂອງເອື້ອຍຢ່າງເມົາມັນ ແລະ ບໍ່ຮູ້ຕົວວ່າອ້າຍເຂີຍຢືນເບິ່ງງຽບໆຢູ່
   ໜ້າຫ້ອງ, “ອະແຮມ….ເຮັດຫັຍງກັນນໍສອງເອື້ອຍນ້ອງນີ້?” ອ້າຍເຂີຍທົນບໍ່ໄຫວ
   ຈຶ່ງທຳລາຍຄວາມງຽບ ພ້ອມທັງກ້າວຂາເຂົ້າມາຢືນຢູ່ຂ້າງຕຽງ ດຶງຜົມເອື້ອຍລິຕ້າ
   ໃຫ້ເງີຍຫົວຂຶ້ນມາໄດ້ລະດັບພໍດີກັບໂຄຍທີ່ແຂງໂດ່ຂອງລາວ.
   ເອື້ອຍລິຕ້າຮູ້ດີວ່າຜົວຕົນຕ້ອງການຫຍັງຈຶ່ງອ້າປາກອົມດູດໂຄຍໃຫ້ຜົວໃນຂະນະ
   ທີ່ຂ້ອຍເລຍຮູຂີ້ໃຫ້ລາວ, “ຕ້າ…ລຸກຂຶ້ນໃຫ້ແມນສີ້ຮູຂີ້ ຂ້ອຍຈະສີ້ປາກ…!” ອ້າຍ
   ເຂີຍອອກຄຳສັ່ງ ແລ້ວກໍ່ຍື່ນໜ້າມາຈູບປາກແລກລີ້ນກັບຂ້ອຍເປັນການທັກທາຍ
   ກັນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຄ່ຳຄືນນັ້ນ.
   ແຕ່ກ່ອນ ຂ້ອຍກັບອ້າຍໂທເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານ, ມື້ນັ້ນ ຂ້ອຍເອົາລົດໄປແປງ
   ເອື້ອຍລິຕ້າຈຶ່ງໄປຮັບ ອ້າຍໂທເຫັນກໍ່ຕິດໃຈ ແລະຂໍເປັນອ້າຍເຂີຍຂ້ອຍທັນທີ
   ຂ້ອຍກໍ່ວ່າ ຢາກໄດ້ກໍ່ລົມເອົາ, ຄິດໃນໃຈວ່າ ໜ້າຄືເຈົ້າຫັ້ນຫວາຊິໄດ້ກິນຕັບເອື້ອຍ
   ຂ້ອຍເພາະອ້າຍໂທເປັນຄົນບໍ່ຫລໍ່ ທ່າທາງຄືກະເທີຍ ເຊີຍໆວາດໃດວາດນຶ່ງຊຶ່ງບໍ່
   ຖືກສະເປັກເອື້ອຍຂ້ອຍເລີຍ. ຈາກມື້ນັ້ນມາ ອ້າຍໂທມັກຈະຖາມນັ້ນຖາມນີ້ກ່ຽວ
   ກັບເອື້ອຍລິຕ້າ ຂ້ອຍກໍ່ຕອບໄປຕາມຮູ້, ຕອນນັ້ນ ເອື້ອຍຕ້າກຳລັງຕິດກັບລູກເຖົ້າ
   ແກ່ຍົງ ເຫັນໜ້າເອື້ອຍພຽງແຕ່ 2-3 ຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະມື້ ກາຍນັ້ນແມ່ນໄປນອນ
   ກອດກ້ຽວຜູ່ບ່າວ ພໍ່ແມ່ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ຫ້າມຫຍັງດອກເພາະເພິ່ນຢາກເປັນດອງກັບ
   ເຖົ້າແກ່ຍົງຈົນຕົວສັ່ນຢູ່ແລ້ວ ເຫັນລູກສາວໄປນອນວັນຊັນຂາຢູ່ບ້ານຜູ່ບ່າວແນວ
   ນັ້ນກໍ່ຍິ່ງສົ່ງເສີມ. ແຕ່ໂລກໜ່ວຍນີ້ມັນນ້ອຍ, ອ້າຍໂທໄປຊ່ອຍງານສົບພີ່ນ້ອງຢູ່
   Santa Alice ກໍ່ເຄີຍໄດ້ໄປຮູ້ຈັກກັບເອື້ອຍລິຕ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນເພາະຜູ່ຕາຍເປັນພີ່ນ້ອງ
   ຂອງໝູ່ເອື້ອຍຕ້າ. ຈາກມື້ນັ້ນມາ ເອື້ອຍຕ້າກໍ່ເລິ່ມສົນໃຈໃນຄວາມມີເສັ້ນສາຍ
   ຂອງອ້າຍໂທຈຶ່ງໃຊ້ຄວາມງາມຂອງຕົນຍົ້ວຍວນກວນໃຈອ້າຍໂທຈົນໄດ້ລາວ
   ເປັນຜົວແລະໄດ້ເຂົ້າເຮັດຢູ່ບໍລິສັດເສີມຄວາມງາມສົມປາດຖະໜາ.

 12. Dek Ban Mor
  ເດືອນມັງກອນ 4, 2015 ເວລາ 5:31 pm

  ມະລິສາເປັນລູກສາວຂອງຄົນຂ້າງເຮືອນທີ່ຂ້ອຍລັກເບິ່ງລັກແຍງທຸກຄັ້ງທີ່ລາວອອກມາບົວຣະບັດ
  ສວນດອກໄມ້ໜ້າບ້ານຊ່ອຍແມ່ຂອງລາວ ເຖິງວ່າໜ້າຕາຂອງລາວຈະຄືສາວນ້ອຍໃນຮູບທີ່ຂ້ອຍ
  ໂພສໄວ້ຂ້າງເທິງກໍ່ຕາມ ແຕ່ເຊື່ອວ່າຖ້າລາວແກ້ສົ້ງ Lee ຂາສັ້ນຂາດສ້ອຍ ແລະຮື້ເສື້ອ jersey ສີ
  ນ້ຳໝາກກ້ຽງຂຶ້ນແລ້ວນອນແບແບບສາວ Mao ຮູບອອກມາຄົງຄ້າຍໆກັນແນ່ນອນ.

  • Tito˜
   ເດືອນມີນາ 5, 2018 ເວລາ 8:45 pm

   ເອື້ອຍຫມວຍລອງໂຄຍໃຫຍ່ບັກແຫລ້ ເຂົ້າໄດ້ແຕ່ປາຍ ໃຈສັ່ນວັບໆ !

 13. McKee
  ເດືອນມັງກອນ 13, 2015 ເວລາ 4:55 pm

  ຖ້າສາວນີ້ຢູ່ຂ້າງເຮືອນເຈົ້າ ເຈົ້າຈະກ້າລົມລາວບໍ່?

  • ລຖງຫື່ນ™
   ເດືອນມີນາ 7, 2018 ເວລາ 1:20 pm


   ເຫັນນ້ອງໃພ້ອາບນ້ຳ ຄິດຫື່ນຂຶ້ນມາທັນທີ, ຈັ່ງແມ່ນນ້ອງຊາຍຂ້ອຍໂຊກດີ ໂຊກດີທີ່ສຸດ
   ທີ່ໄດ້ນ້ອງມິ້ນເປັນເມຍ.

 14. ນັກຝັນ
  ເດືອນມັງກອນ 25, 2015 ເວລາ 5:14 pm

  ມື້ຄືນນີ້ຝັນວ່າໄດ້ຈັບຫີນ້ອງໃພ້ແຕ່ລາວບໍ່ໃຫ້ຈົກເພາະຢ້ານນ້າບ່າວຂອງລາວເຫັນ
  ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຖົກມືກັບມາຄືນ ແນມໄປເຫັນຫຼານສາວນັ່ງຍະຂາຢູ່ຕັ່ງມ້າຫຼັງບ້ານ
  ກໍ່ເລີຍຍ່າງໄປຫາແລະໃຊ້ມືລູບໄລ້ກົກຂາຫູານສາວຫຼິ້ນ ໃຈແທ້ກໍ່ຢາກລູບຂຶ້ນໄປຮອດ
  ງ່າມຂາພຸ້ນລະແຕ່ເຫັນເອື້ອຍກົ້ມເກັບຜັກຫອມມົນຢູ່ສວນຜັກເຫັນແງ່ມຫີສວດເປ້
  ອອກມາກໍ່ເລີຍແດ່ມືໄປແຍ່ຫຼິ້ນຈົນນ້ຳແຕກ ແລະຮູ້ເມື່ອຂຶ້ນມາ ແນມເບິ່ງໂມງທີ່ຕິດ
  ຢູ່ຝາບອກເວລາ 6 ໂມງ 16 ນາທີ ຈຶ່ງຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປຍ່ຽວແລະລ້າງໜ້ານຸ່ງເຄື່ອງເພື່ອ
  ກຽມໄປເຮັດວຽກນຳພໍ່.
  ໃຜແດ່ເຄີຍຝັນວ່າໄດ້ສີ້ໄດ້ເຊີງຄົນໃນຄອບຄົວຕົນເອງ, ເລົ່າສູ່ຟັງແດ່.

  • Cocktail™
   ເດືອນມີນາ 12, 2018 ເວລາ 1:38 pm


   ເອື້ອຍລິຕ້າຈະໄປຖ່າຍແບບ ຖືກເລືອກເປັນ Presenter ຂອງບໍລິສັດລົດລາມໂບກິນີ.

 15. ນັກຝັນ
  ເດືອນກຸມພາ 11, 2015 ເວລາ 5:15 pm

  ບໍ່ໄດ້ຝັນປຽກແບບນີ້ດົນແລ້ວ, ໃນຄວາມຝັນ ຂ້ອຍກັບເອື້ອຍໄປສ້ອນກຸ້ງຢູ່ໜອງລຸງບົນ
  ໃຊ້ມຸ້ງທະຫານດາງນ້ອຍແກ່ຈົນຮອດກາງໜອງ ເອື້ອຍພັດວ່າປວດຂີ້. ຄົນຊິຂີ້ໃສ່ນ້ຳ
  ພັດຢ້ານຕາຍເປັນແຂ້ຄືຜູ່ເຖົ້າເຄີຍບອກ ຄັນຊິຍ່ຽວໃສ່ນ້ຳກໍ່ຢ້ານເປັນປີງ ເອື້ອຍຂ້ອຍ
  ເລີຍຂຶ້ນໄປຂີ້ຢູ່ພຸ່ມໄກ້ໆກົກເດື່ອ ແນມໄປເບິ່ງຫີແດງປ່າຍລ່າຍ.
  ຕື່ນມາ ງົມເບິ່ງສົ້ງປຽກເປືອນຈົນຊອດໃສ່ຜ້າປູບ່ອນ, ເຈົ້າເຄີຍຝັນແປກໆແບບນີ້ບໍ?

  • Doggy™
   ເດືອນມີນາ 12, 2018 ເວລາ 9:25 pm


   ຍຸກເຕັກໂນໂລຊີ ມີໂອກາດໃຫ້ຊາວໂລກໄດ້ເຫັນຄວາມງາມທີ່ຊ້ອນເຊື່ອງໃຕ້ຜ້າ.

 16. HewHoy
  ເດືອນກຸມພາ 25, 2015 ເວລາ 5:29 pm

  ບັກກ໋ອຍເປັນບ້າ ຖ່າຍຮູບນ້າສາວໂຕເອງລົງເຟດໃຫ້ໝູ່ເບິ່ງ, ຂ້ອຍເບິ່ງແລ້ວກໍ່ຕ້ອງຍ້ອງ
  ນົມນ້າສາວມັນໃຫຍ່ເປັນຕາຄັ້ນ.

  • ເດັກລ່ວງº
   ເດືອນພຶດສະພາ 15, 2018 ເວລາ 9:49 pm


   ຖ້າສາວຂ້າງບ້ານ ຕີ່ໃຫ້ແບບນີ້ຄົງຈະບໍ່ປະຕິເສດ.

 17. ບົວລອງ
  ເດືອນມີນາ 2, 2015 ເວລາ 12:01 am

  ຕອນຂ້ອຍເປັນບ່າວ 16-17 ຢາກລອງສີ້ຢາກລອງເດົ້າແຮງຂະໜາດ, ເວລາໄດ້ຍິນໝູ່ໃນຫ້ອງເວົ້າເລື້ອງສີ້
  ໂຄຍບໍ່ແຂງນ້ຳກໍ່ແຕກເຕັມສົ້ງຈົນເປັນກ່ານໃຫ້ໝູ່ໄລ່ຈັບໄລ່ກຸມແກ້ສົ້ງໃຫ້ໝູ່ຜູ່ຍິງໃນຫ້ອງຮຽນດຽວກັນ
  ເບິ່ງໃຫ້ຂາຍໜ້າຂາຍຕາ. ເລື່ອງລະອາຍກໍ່ລະອາຍ ແຕ່ແຮງບໍ່ສູ້ເຂົາ ເຂົາມີຫຼາຍຄົນ ກໍເລີຍເສຍລັບ
  ໂຄຍນ້ອຍຊ່ຳໃດເຂົາກໍ່ຮູ້, ໝູ່ເຈົ້າກໍ່ລົ້ວແບບນີບໍ?

  • Pacsum32
   ເດືອນມີນາ 3, 2018 ເວລາ 11:40 pm


   Nice tits

 18. ລັກແຍງ
  ເດືອນມີນາ 16, 2015 ເວລາ 3:08 pm

  ໝູ່ຫຼານຂ້ອຍຄົນນຶ່ງມີໜ້າຕາແລະຫຸ່ນແບບນີ້ລະ, ລາວມັກຂີ່ລົດຖີບມາຫຼິ້ນນຳຫຼານຂ້ອຍເລື້ອຍ
  ຍາມລາວຮູ້ສຶກເບື່ອຮູ້ສຶກເຊັງ ແລະເວລາລາວມາຫຼິ້ນນຳ ຫຼານຂ້ອຍຈະຕຳໝາກຮຸ່ງໃຫ້ລາວກິນ
  ລາວບອກວ່າມັກຫຼາຍ ປັ້ນເຂົ້າໜຽວຮ້ອນໆຈ້ຳນ້ຳແລະຈີກປີ້ງໄກ່ແກ້ມ ແຊບບອີ່ຫຼີ.

  • Worm
   ເດືອນມີນາ 9, 2018 ເວລາ 2:11 am

   ນົມສາວນ້ອຍມາເລ

 19. buk heun
  ເດືອນມີນາ 28, 2015 ເວລາ 8:19 pm

  ເວລາພໍ່ຢູ່ເຮືອນ ຂ້ອຍບໍ່ກ້າເກເລດອກເພາະຢ້ານຖືກຕີນໃຫຍ່ເພິ່ນ, ຖ້າແມ່ຮູ້ ເພິ່ນກໍ່ເທດສະໜາໃຫ້ຟັງ
  ຈັກກັນສອງກັນກໍ່ແລ້ວໄປ ຫຼືບໍ່ກໍ່ລົງໂທດດ້ວຍການໃຊ້ບີບແຂ່ງນວດຂາໃຫ້ ບໍ່ໄດ້ລົງຕີນລົງມືຄືພໍ່ ຫຼືບໍ່ຊັ້ນ
  ເພິ່ນກໍ່ໃຊ້ໃຫ້ປັດກວາດເດີ່ນໜ້າບ້ານເດີ່ນຫຼັງບ້ານ ໃຫ້ພໍ່ເປັນຜູ່ນວດຄັ້ນເພິ່ນແທນ.
  ຄອບຄົວຂ້ອຍບໍ່ໃຫຍ່ ມີແຕ່ 4 ຄົນຄື ພໍ ແມ່ ເອື້ອຍ ແລະຂ້ອຍ, ແມ່ຂ້ອຍເອົາຜົວແຕ່ນ້ອຍ ເພິ່ນຮຽນປຶກ
  ຈົບປະຖົມກໍ່ອອກມາຂາຍເຄື່ອງຊ່ອຍແມ່ເຖົ້າ ພໍ່ມາເຫັນກໍ່ເກີດຮັກເກີດມັກ ບໍ່ມັກແນວໃດເນາະຊ່າງວ່າ
  ສາວນ້ອຍນົມເຕັມເອິກ ບໍ່ແມ່ນໃຫຍ່ຍ້ອນນວມຄືຜູ່ສາວຍຸກນີ້ເດີ ພັນແມ່ຂ້ອຍເປັນພັນໃຫຍ່ ພັນເນື້ອ
  ພັນໜັງ ຂະນາດອາຍຸ 40 ກ່ວາ ມີລູກໃຫຍ່ເປັນບ່າວເປັນສາວແລ້ວກໍ່ຍັງດູດີ ບໍ່ເຕບເຊບຕາບຊາບຄືໝູ່
  ລຸ້ນດຽວກັບເພິ່ນ ເວລາເພິ່ນນຸ່ງສົ້ງ jean ເສື້ອ tank ຄໍໂຕ U ກ້ວາງໆ ບ່າວນ້ອຍແນມຈົນຕາຄ້າງພຸ້ນລະ.
  ພໍ່ອາຍຸແກ່ກ່ວາແມ່ປະມານ 30 ປີ ແຕ່ເພິນຍັງໄຟແຮງເໝືອນຄົນໜຸ່ມ ແຮງກ່ວາຂ້ອຍອີກຊ້ຳ ແຕ່ຍ້ອນ
  ວ່າຄວາມອົດທົນຂອງເພິ່ນນ້ອຍແມ່ຈຶ່ງຕ້ອງອາໃສຂອງປອມພາໄປຫາຈຸດສຸດຍອດ. ຂ້ອຍຮູ້ເພາະແມ່
  ຂ້ອຍເປັນຄົນເປີດເຜີຍ ເພິ່ນມັກລົມໃຫ້ໝູ່ສະໜິດເພິ່ນຟັງ ຂ້ອຍບັງເອີນໄດ້ຍິນກໍ່ເລີຍຮູ້ເລື່ອງເພິ່ນ.
  ເອື້ອຍຂ້ອຍຮູ້ຈັກລົມບ່າວແຕ່ນ້ອຍ, ຕອນນັ້ນແມ່ເປັນຫົວໜ້າສິນລະປະວັນນະຄີບ້ານ ເພິ່ນມັກເອົາເອື້ອຍ
  ໄປແອບຟ້ອນນຳ ແລະມີບ່າວລຸ້ນນ້ອຍລຸ້ນໃຫຍ່ມັກເອື້ອຍຂ້ອຍຈົນຊິຕິຕີກັນຕາຍຍ້ອນ. ກໍ່ຄືຂ້ອຍໄດ້
  ບອກເຈົ້າໄປແລ້ວຫັ້ນລະວ່າ ເອື້ອຍຂ້ອຍໄດ້ແນວແມ່ ນົມພອງແຕ່ຢູ່ຫ້ອງປໍ5 ເວລາລາວປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງ
  ຂ້ອຍມັກລັກເບິ່ງເລື້ອຍເພາະຕອນນັ້ນຂ້ອຍຍັງນອນຫ້ອງດຽວກັບເອື້ອຍ, ຕອນຄ່ຳກໍ່ນອນນຳພໍ່ແມ່
  ແຕ່ພໍຂ້ອຍຫຼັບສະໜິດເພິ່ນກໍ່ອຸ້ມມານອນນຳເອື້ອຍ ແລະມັກໄຫຼຈັບນົມເອື້ອຍເລື້ອຍຈົນລາວແຍກໃຫ້
  ນອນຄົນລະຕຽງ. ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ດອກວ່າເອື້ອຍຂ້ອຍເສຍທ່າໃຫ້ບ່າວບ້ານໃດ໋ຈຶ່ງໃຈແຕກແລະສີ້ບໍ່ເລືອກ
  ຈົນກາຍເປັນເມຍນ້ອຍເຂົາທັງໆທີ່ຮຽນຍັງບໍ່ຈົບມໍເທື່ອ ແລະເມື່ອເປັນແນວນັ້ນພໍ່ແມ່ຂ້ອຍຈຶ່ງພາຍ້າຍ
  ເຂົ້າມຢູ່ເມືອງໃຫຍ່ເພື່ອຫຼີກຂີ້ປາກຊາວບ້ານ.
  ຂ້ອຍກໍ່ໂຄຍຄຽວແຕ່ນ້ອຍຄືກັນ, ເສຍຍ້ອນເນັດນີ້ລະ ໝູ່ເປີດຮູບໂປ້ຄິບເອັກໃຫ້ເບິ່ງກໍ່ເລີຍໃຈແຕກ
  ແລະພາກັນໄປຈ້າງສີ້ແມ່ຈ້າງໜອງບົວຈົນໂຄຍເກືອບກຸດ. ດຽວນີ້ເຊົາແລ້ວໄປຈ້າງສີ້ຫັ້ນນະເພາະ
  ເອື້ອຍປະຜົວກັບມາຢູ່ນຳ ແລະຊ່ອຍຂ້ອຍໄດ້ທຸກຄັ້ງທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການ.

  • ເດັກລ່ວງ™
   ເດືອນມີນາ 15, 2018 ເວລາ 11:43 pm

   ສາວນັກຮຽນທີ່ໜ້າຮັກ

 20. Kideng
  ເດືອນເມສາ 1, 2015 ເວລາ 5:11 pm

  ລູກສາວຂ້ອຍກະແດະແຕ່ນ້ອຍ, ເວລາແມ່ບໍ່ຢູ່ລາວຈະເຂົ້າໄປຫຼິ້ນເຄື່ອງສຳອາງ
  ແລະເອົາເຄື່ອງມາມານຸ່ງເລື້ອຍ ໃກ້ເວລາແມ່ຈະກັບມາເຮືອນກໍ່ແກ້ອອກແລະ
  ເອົາໄປມ້ຽນໄວ້ຄືເກົ່າ. ເມຍຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ແຕ່ລາວບໍ່ຮ້າຍລູກ ແຖມຍັງສອນວິທີແຕ່ງ
  ໜ້າໃຫ້ລູກອີກດ້ວຍ, ເຄື່ອງນຸ່ງຊຸດໃດ໋ເບິ່ງເຊັກຊີແດ່ໜ້ອຍນຶ່ງກ່່່່່ຊື້ໃຫ້ລູກນຸ່ງຈົນ
  ແມ່ເຖົ້າເວົ້າໃຫ້ ແຕ່ພໍ່ເຖົ້າຖືກໃຈທີ່ເຫັນຫຼານສາວແຕ່ງໂຕຍົ້ວະຕາ ເວລາຫຼານ
  ໄປໃກ້ກໍ່ມັກໃຫ້ຫຼານເປີດກະໂປ່ງໃຫ້ເບິ່ງສະຫຼິບໂຕນ້ອຍໆ ເມື່ອໄດ້ເຫັນຕາມ
  ຫວັງກໍ່ເອົາເງິນໃຫ້ຫຼານໄປຊື້ເຂົ້າໜົມກິນ.
  ພໍລູກສາວໃຫຍ່ຊອນສາວມີກົ້ນກ້ອນມົນ ມີນົມພອງຂຶ້ນມາແດ່ເລັກນ້ອຍກໍ່ເລິ້ມ
  ແຕ່ງໜ້າທາເລັບ ນຸ່ງສັ້ນໆເຂີນໆຈົນໝູ່ຄູ່ລຸ້ນດຽວກັນເອີ້ນລາວ “ອີ່ແມ່ຈ້າງນ້ອຍ”
  ຂ້ອຍໄດ້ຍິນແນວນັ້ນກໍ່ບໍ່ດີໃຈ ຂືນຢູ່ກຸ່ມບ້ານນັ້ນຕໍ່ໄປອາດຈະເກີດໂທສະຈົນຕົບ
  ຕີຜູ່ມັນເວົ້າໃຫ້ລູກສາວຂອງຕົນຈຶ່ງຊວນເມຍເຂົ້າມາຢູ່ໃນເມືອງບ່ອນທີ່ສັງຄົມ
  ຍອມຮັບການນຸ່ງຖືແບບນີ້ ຍາມໃດ໋ພໍ່ເຖົ້າຄຶດຮອດກໍ່ນັ່ງລົດ 4-5 ຊົ່ວໂມງມາຢາມ
  ແລະເພິ່ນຈະພັກເຊົານຳຫຼາຍໆມື້ຈົນແມ່ເຖົ້າຊວນເມືອໂດຍອ້າງວ່າເປັນຫ່ວງວຽກ
  ໂຮງສີ ຢ້ານລູກສາວໜີໄປຫຼິ້ນໄພ້ບໍ່ຊ່ອຍວຽກລູກເຂີຍຕາມທີ່ຮັບປາກໄວ້.
  ໃນເວລາພໍ່ເຖົ້າມາຢາມ ລູກສາວຂ້ອຍມັກຊວນພໍ່ເຖົ້າໄປເລາະສູນກາງການຄ້າ
  ໄປເບິ່ງໜັງແລະເບິ່ງຊົງພໍ່ເຖົ້າມີຄວາມສຸກຫຼາຍທີ່ມີສາວນ້ອຍຍ່າງຄຽງທັງສອງ
  ຂ້າງ ຂ້າງນຶ່ງແມ່ນຫຼານສາວແລະອີກຂ້າງນຶ່ງແມ່ນໝູ່ຫຼານທີ່ເປັນລູກຊອດຝຣັ່ງ
  ຫຸ່ນນາງແບບ. ຈົນລູກສາວໄດ້ຜົວມີລູກນຶ່ງ ລູກຈຶ່ງເວົ້າໃຫ້ຟັງຄວາມລັບຂອງຕົນ
  ກັບພໍ່ເຖົ້າ ແຕ່ຈະຍົກມາເລົ່າໃຫ້ອ່ານໃນໂອກາດໜ້າ.

  • ເດັກຫື່ນ™
   ເດືອນມີນາ 13, 2018 ເວລາ 11:13 pm


   ບໍ່ຖ່າຍໃຫ້ ນ້າສາວຖ່າຍເອງກໍ່ໄດ້ 🙂

 21. ບ້າລອກ
  ເດືອນພຶດສະພາ 10, 2015 ເວລາ 4:39 pm

  ເລື່ອງນີ້ກໍ່ລອກອອກມາແຕ່ເວັບລາມົກຂອງເພື່ອນບ້ານອີກຫັ້ນລະ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຊົ່ວເອງດອກ
  ຢ່າເຂົ້າໃຈຜິດແລະຕີລາຄາແນວຄິດຕ່ຳເດີ. ຂ້ອຍມັກເຂົ້າໄປອ່ານເລື່ອງລາມົກ ເມື່ອອ່ານ
  ເຫັນເລື່ອງຄັກໆແລ້ວກໍ່ຄິດໝູ່ທາງເວັບນີ້ກໍ່ເລີຍເກັບມາລອກໃຫ້ອ່ານ ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງໃສ່
  ຮ້າຍປ້າຍສີບຸກຄົນໃດ ພຽງແຕ່ຢາກໃຫ້ອ່ານເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນເທົ່ານັ້ນ.

  ຕອນນັ້ນຂ້ອຍມີປາກສງກັບເມຍ ກະແມ່ນຂ້ອຍຫັ້ນລະເປັນຄົນຜິດທີ່ເຮັດຫຍັງບໍ່ປຶກສາເມຍ
  ກໍ່ຮູ້ດີວ່າຖ້າປຶກສາເມຍກໍ່ຄົງບໍ່ເຫັນດີໃຫ້ເອົາເງິນກ້ອນໃຫຍ່ໃຫ້ພີ່ນ້ອງຢືມດອກເພາະພີ່ນ້ອງ
  ຂອງຂ້ອຍຄົນນີ້ກໍ່ມັກຫຼິ້ນມັກກິນເຄີຍຕົ້ມຄົນອື່ນມາຫຼາຍແລ້ວແຕ່ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າລາວບໍ່ເຄີຍເຮັດ
  ແບບນັ້ນກັບຂ້ອຍຈຶ່ງຖອນເງິນອອກມາໃຫ້ລາວຢືມ ຖ້າບໍ່ຊ່ອຍກັນຍາມຂັດສົນແບບນີ້ຈະຊ່ອຍ
  ກັນຍາມໃດ, ເມື່ອນາງເມຍຮູ້ວ່າເອົາເງິນເປັນໝື່ນໃຫ້ພີ່ນ້ອງຢືມກໍຮ້າຍເປັນຟືນເປັນໄຟໄລ່ຂ້ອຍ
  ໜີ ແມ່ເຖົ້າເລີຍບອກໄປຢູ່ກັບພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນຊົ່ວຄາວ ເລື່ອງມັນເຢັນຈຶ່ງກັບມາ.
  ພີ່ນ້ອງຂອງແມ່ເຖົ້າອາຍຸໄລ່ເລ່ຍກັບຂ້ອຍແຕ່ເພິ່ນມີສັກເປັນນ້າບາວ ຂ້ອຍຈຶ່ງຕ້ອງເອີ້ນສາວແກ້ວ
  ເມຍສາວນ້ອຍຂອງນ້າບ່າວວ່ານ້າສາວ ລາວໄປແຕ່ງເອົາມາແຕ່ບ້ານເຮົາພຸ້ນລະ ເມຍເກົ່າຂອງ
  ລາວຕິດການພະນັນແລະຕິດໂຄຍຝຣັ່ງ ພີ່ນ້ອງກໍ່ເລີຍບອກໃຫ້ໄປເອົາພີ່ນ້ອງຕົນເອງມາລ້ຽງເປັນ
  ລູກເປັນເມຍ ໄປເຫັນປຶບກໍ່ມັກປັບໂລດລະແນວວ່າສາວແກ້ວເປັນສາວນ້ອຍຜິວຂາວງາມໜ້າ
  ັຮັກໜ້າຟັກຄືສາວເຊຍບານບ້ວງອາເມຣິກັນ ຂ້ອຍເຫັນລາວເທື່ອທຳອິດຍັງກືນນ້ຳລາຍນຳກົ້ນ
  ກົ້ນສາວແກ້ວຕັ້ງງອນງາມອີ່ຫຼີໃດ໋ ເວລານຸ່ງສົ້ງ Lee ຍິ່ງເບິ່ງງາມຕາດີ.
  ສາວແກ້ວບໍ່ມັກປາກເວລາຢູ່ຕໍ່ໜ້າຜົວ ແຕ່ເວລາຢູ່ກັບຂ້ອຍ ລາວລົມດີ ມີເລື່ອງມາເລົ່າຫຼາຍ
  ຈັກລາວເອົາມາແຕ່ໃສ. ຜົວລາວເປັນນັກວິສະວະກອນ ຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄປກວດກາໂຄງການ
  ທຸກມື້ ກ່ວາຈະກັບມາຮອດເຮືອນກໍ່ຄ່ຳ, ຂ້ອຍພັດເຮັດວຽກພາກຄ່ຳ ກັບມາເຮືອນຕອນທ່ຽງຄືນ
  ສາວແກ້ວໄປຮຽນພາສາ ແລະຮຽນ Microsoft Office ພໍໃຫ້ຮູ້ຄວບຄຸມເງິນຄຳກ່ຳແກ້ວທີ່ຜົວ
  ຫາມາໄດ້.
  ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ແມ່ນນັກຫຼິ້ນສາວດອກ ແຕ່ກໍ່ພໍອ່ານໃຈຜູ່ຍິງອອກເວລາໄດ້ເວົ້າໄດ້ລົມແລະໄດ້ສິ້ງຊອມ
  ເບິ່ງການກະທຳ. ເຊົ້າມື້ນັ້ນກໍ່ລຸກມາກິນກາເຟມາລົມກັບນ້າບ່າວ ຖ້າຢູ່ເຮືອນຕົນເອງຂ້ອຍຈະນອນ
  ກອດເມຍຢ່າງມີຄວາມສຸກ ບໍ່ລຸກຈາກຕຽງງ່າຍໆດອກ ແຕ່ມາຢູ່ນຳເພິ່ນຕ້ອງໄດ້ລຸກພ້ອມເພິ່ນ
  ສາວແກ້ວເຂົ້າມາເອົາເອກະສານໃຫ້ນ້າບ່າວ ນົມເບື້ອງນຶ່ງກໍ່ເລີຍມາຊຸນເອົາຕົ້ນແຂນຂອງຂ້ອຍ
  ຂ້ອຍຂໂທດຕາມມາລະຍາດແລະໄດ້ຮັບຮອຍຍິ້ມຕອບແບບມີເລດໄນວ່າຊັ້ນສາເພາະຂ້ອຍເຄີຍ
  ຈັບມືລາວຫູາຍເທື່ອຕອນລາວຍົກຈອກ wine ມາໃຫ້ ຕອນນັ້ນສາວແກ້ວຍັງບໍ່ທັນອາບນ້ຳປ່ຽນເຄື່ອງ
  ຍັງນຸ່ງຊຸດນອນຢູ່ ກະບໍ່ໜາບໍ່ບາງປານໃດ໋ດອກແຕ່ຂ້ອຍມີແວວຕາໄກ່ປ່າຈຶ່ງຮູ້ວ່າສາວແກ້ມບໍ່ໄດ້ນຸ່ງ
  ຫຍັງຮອງພື້ນ. ພໍນ້າບ່າວອອກບ້ານໄປແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ດຶງຮ່າງນ້ອຍໆບາງໆຂອງສາວແກ້ວເຂົ້າມາ
  ກອດຈູບລູບໄລ້ທຸກຈຸດຍຸດທະສາດ, ກ້າເຮັດເພາະຮູ້ຄວາມໃນໃຈຂອງສາວແກ້ວ ເຖິງລາວບໍ່ໄດ້ເວົ້າ
  ແຈ້ງໃຫ້ຟັງແຕ່ກໍ່ຮູ້ວ່ານ້າບ່າວບໍ່ສີ້ໃຫ້ ມັກເຂົ້າແຕ່ສວນຂີ້ເໝັ້ນ. ຄົນຫິວມາດົນ ພໍຖືກໂຈມຕີແນວນັ້ນ
  ກໍ່ອອກມາໂປ້ງໆຄືຜີປອບ “ສີ້ຂ້ອຍໄວໆແດ່ ຂ້ອຍຊິຕາຍແລ້ວ….” ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຮັດຕາມຄຳສັ່ງສາວ
  ແກ້ວດອກ ແຍ່ຫີເລຍແຕດຈົນລາວໃຈຊິຂາດຈຶ່ງເອົາຫົວໂຄຍຖູໃສ່ແຕດຕາມຮ່ອງ ປາກກໍ່ດຸດເມັດ
  ໝາກນົມນ້ອຍຈົນລາວຄາງອອກມາບໍ່ເປັນສັບ.
  “ເຈົ້າ call sick ໄດ້ບໍ່? ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ເຈົ້າຢູ່ນຳຂ້ອຍມື້ນີ້.” ສາວແກ້ວບໍ່ອິ່ມໂຄຍ ຂ້ອຍກໍ່ມັນກັບຫີໃໝ່
  ຢູ່ເຮືອນສີ້ສາວແກ້ວຕາມລາວຂໍຮ້ອງ ມື້ນັ້ນໄດ້ 5 ເທື່ອ 6 ທ່າ ແລະຫຼັງຈາກຂ້ອຍຄືນດີກັບເມຍແລ້ວ
  ຢາກຍາມໃດ໋ສາວແກ້ວກໍ່ text ມາໃຫ້ໄປແວ່ເອົານັ້ນເອົານີ້ມາກິນ, ນ່ຳໃຫ້ຈົນຫີແດງຈຶ່ງອອກໄປການ.

  • FENIX5
   ເດືອນມີນາ 16, 2018 ເວລາ 10:30 pm

   ສາວນ້ອຍໜ້າຮັກ

 22. Bah Lok
  ເດືອນມີນາ 3, 2015 ເວລາ 4:07 pm

  ເປີດສົດລູກຊອດ

  ເກັບຕົກເລື່ອງນີ້ຈາກເວັບເພື່ອນບ້ານ ເລົ່າເລື່ອງສຽວ.blogspot.com ລາວວ່າໄດ້ເປີດສົດ
  ສາວນ້ອຍລູກຊອດໄທ-ສະວິດ ອາຍຸ 14 ອ່ານແລ້ວເຮັດໃຫ້ຄິດເຫັນສາວ Saaya Irie
  ຈຶ່ງເອົາຮູບຂອງລາວມາລົງປະກອບ.
  ລາວວ່າສາວນີ້ໄດ້ເບີໂທນຳໝູ່ ແລະໂທມາລົມລາວທຸກຄືນຈົນລຶ້ງເຄີຍກັນແລະໄປມາຫາ
  ສູ່ກັນເປັນເວລາເກືອບນຶ່ງປີ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຫຍັງຫຼາຍໄປກ່ວາກອດຈູບລູບຄຳເພາະຕ່າງຄົນ
  ຕ່າງບໍ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ, ໝໍນັ້ນບອກວ່າອາຍຸ 19 ແຕ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດ ສົງໃສເຄີຍເບິ່ງໜັງເອັກ
  ຈຶ່ງຮູ້ຈັກເຮັດ. ໝໍວ່າ ມື້ນັນສາວໂທມາຫາ ປ້າກໍ່ບໍ່ຢູ່ ໄປສົ່ງລູກຢູ່ວຽງ, ພໍໄປຮອດ ສາວນັ້່ນ
  ກໍ່ຈູງແຂນຂຶ້ນຫ້ອງ ນອນກອດກັນເບິ່ງທີວີ ແລ້ວໝໍນັ້ນກໍ່ເລິ່ມຈູບສົບຈູບປາກຈົນສາວນັ້ນ
  ເກີດມີອາລົມ. ຕາມອ່ານເບິ່ງ ຄົງຈະເປັນກາງຄືນ ໝໍນັ້ນຈຶ່ງເປີດເສື້ອນອນເບິ່ງນົມເຕົ້ານ້ອຍ
  ຫົວນົມນ້ອຍໆສີຊົມພູ, ຜິວຂາວນວນນຽນຫຼາຍ ຈູບດູດນົມ ເລື່ອນມືໄປລູບງ່າມຂາ ຕອນ
  ນີ້ມີນ້ຳອອກຊື້ນສະຫຼິບແລ້ວ ໝໍວ່າ ເປີດສະຫຼິບເບິ່ງເຫັນຂົນບົວຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ ກີບແດງ
  ອ່ອນໆ “ໂອ່ຍຍຍຍຍຍຍຍຍ ອ້າຍຍຍຍຍ ຂ້ອຍສຽວ” ສາວນັ້ນຄາງອອກມາເມື່ອຖືກໝໍ
  ກົ້ມລົງເລຍຕາມກີບກິ່ນຫອມ ເລຍບຶດນຶ່ງຕົນໂຕສາວນ້ອຍຄົນນັ້ນກໍ່ກະຕຸກ ເອົານິ້ວແຍ່
  ເບິ່ງແຕ່ສາວນັ້ນຈັບມືໝໍໄວ້ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ນິວແຍ່ ຢາກໃຫ້ໃຊ້ເອນແຍ່ແທນ ໝໍເລີຍຂຶ້ນໂຄມ
  ແລະຄ່ອຍແຍ່ໄອ້ມັງກອນເຂົ້າໄປ, ຕອນນີ້ອເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເກີດຄວາມສົງໃສ ຖ້າຄົນບໍ່ເຄີຍ
  ສີ້ຫັ້ນນະ ຈະບໍ່ຄ່ອຍໆແຍ່ບໍ່ຄ່ອຍໆແທງເຂົ້າໄປດອກ ຖາມໝູ່ຫຼາຍໆຄົນ ເຂົາກໍ່ວ່າຕອນ
  ຮຽນສີ້ເທື່ອທຳອິດຍັດເຂົ້າໄປແຮງໂລດ ຂ້ອຍກໍ່ແທງແຮງຄືກັນ ແຕ່ໝໍ່ນີ້ວ່າໝໍຄ່ອຍໆແຍ່
  ຄ່ອຍໆແທງ ສະແດງວ່າໝໍເຄີຍແລ້ວ ຊັ້ນນະ. ໝໍເລົ່າຕໍ່ວ່າ ຫອຍສາວນັ້ນຕອດດີ ທັງຕອດ
  ທັງຮ່ອນ, ນີ້ກໍ່ສະແດງວ່າສາວນ້ອຍຄົນນັ້ນບໍ່ທຳມະດາຈຶ່ງຮູ້ຮ່ອນ ເມຍຂ້ອຍຍັງບໍ່ຮູ້ເຮັດ
  ແບບນີ້ ສີ້ແຕ່ລະເທື່ອນອນບໍ່ເໜັງບໍ່ຕີງ ບໍ່ຄວນບໍ່ຄາງຄືນາງເອກໜັງເອັກ ແຕ່ສາວນີ້ອາຍຸ
  ຍັງນ້ອຍແຕ່ຮູ້ຈັກຮ່ອນເປັນຈັງຫວະຕອບຮັບບາດເດົ້າຂອງໝໍກໍ່ສະແດງວ່າມີປະສົບການ
  ມາແລ້ວ, ແມ່ນບໍ່?
  ໝໍວ່າຖອດອອກມາລັ່່ງໃສ່ຄະໂມມຈົນປຽກເປືອນເລະເທະໝົດແລ້ວຈຶ່ງພາກັນເຂົ້າໄປລ້າງ
  ວ່າຈະເຮັດຢູ່ຫ້ອງນ້ຳອີກຍົກນຶ່ງພໍດີມີຄົນໂທເຂົ້າມາກໍ່ເລີຍບໍ່ໄດ້ເຮັດ. ອ່ານແລ້ວກໍ່ຖືກວ່າ
  ໝໍນີ້ເກັ່ງສົມຄວນ ອາຍຸ 19 ປີ ຮູ້ວິທີຍົວະສີ້ສາວນ້ອຍ ໃຜຢາກໄປຮຽນວິຊານຳໝໍ?

  • ເດັກແງ້ນ
   ເດືອນມີນາ 17, 2018 ເວລາ 7:35 pm

   ນ້າສາວຫີດຳ

 23. ບ້າລອກ
  ເດືອນມີນາ 10, 2015 ເວລາ 6:04 pm

  ນ້ອງສາວສຸດທີ່ຮັກ

  ເລື່ອງນີ້ກໍ່ລອກອອກມາຈາກເວັບຕ່າງປະເທດ. ທຳອິດກໍ່ເຂົ້າໄປເບິ່ງຜູ່ສາວແກ້ຜ້າ
  ຢູ່ເວັບ myfreecams.com ເຂົາບອກສາວນັ້ນແກ້ເສື້ອອອກໂຊນົມແດ່ແຕ່ສາວນັ້ນ
  ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເພາະອ້າຍລາວຢູ່ເຮືອນ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍອອກໄປເວັບ TutCams
  ເພາະເວັບນີ້ມີລາຍການໂຊແບບ inzest ໂຊກດີເຂົ້າໄປກໍ່ເຫັນເອື້ອຍກຳລັງຍອກ
  ໂຄຍໃຫ້ນ້ອງຊາຍຢ່າງເມົາມັນ ພວກນັ້ງເບິ່ງກໍ່ຖິ້ມ token ໃຫ້ຄົນລະສອງສາມອັນ
  ຍິ່ງໄດ້ຕອກເກັນ ຜູ່ເປັນເອື້ອຍກໍ່ຍິ່ງຮູດຍິ່ງອົມ ເບິ່ງແລ້ວກໍ່ອົດບໍ່ໄດ້ ຈົກໂຄຍອອກ
  ມາຍອກຕາມຈັງຫວະສາວນັ້ນຍອກໃຫ້ນ້ອງຊາຍຂອງລາວ.
  ກັບຄືນມາເວົ້າເລື່ອງໝໍນັ້ນເລົ່າໃນເວັບ ThaiSeawStory ໝໍນັ້ນເລົ່າວ່າ:
  ຂ້ອຍມີນ້ອງສາວຄົນນຶ່ງ ກຳລັງຊອນສາວ, ບໍ່ບອກເພື່ອນຄົງຮູ້ວ່າສາວນ້ອຍຂຶ້ນໃໝ່
  ໝອຍກຳລັງຊິປົ່ງມັກຫົວສະອິກສະອ້ອຍ ແນວບໍ່ເປັນຕາຫົວກໍ່ຫົວ ຖ້າອີ່ແຈ່ມມາ
  ຫຼິ້ນຳແຮງກະເຕັກ ສອງຄົນນີ້ເຂົ້າກັນດີເພາະເຂົາຮຽນຫ້ອງດຽວກັນ ມັກໄປມາຫາ
  ສູ່ກັນເລື້ອຍ ຖ້າອີ່ແຈ່ມບໍ່ມາຫາ ນ້ອງສາວກໍ່ຂີ່ລົດຖີບໄປຫາ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຢາກໃຫ້ນ້ອງ
  ໄປດອກເພາະບໍ່ເຊື່ອໃຈພໍ່ອີ່ແຈ່ມ ສັງເກດເຫັນຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ ເວລາລາວເຫັນນ້ອງ
  ສາວຂ້ອຍ ລາວຊິເບິ່ງຕາບໍ່ພັບຄືຊິກັດຊິກິນນ້ອງຂ້ອຍນີ້ລະ. ຖ້າທຽບຄວາມຈະເລີນ
  ທາງຮ່າງກາຍ ອີ່ແຈ່ມໃຫຍ່ຊ້າກ່ວານ້ອງສາວຂ້ອຍ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນມັນນຸ່ງສົ້ງຫຼວມໆ
  ທ້າຍມັນຕັ້ງບໍ່ມີ, ນ້ອງສາວຂ້ອຍກົ້ນເຕັມສົ້ງຈົນເຫັນຮອຍສະຫຼິບ ແມ່ຊື້ຈີສະຕິງໃຫ້
  ນ້ອງສອງໂຕແຕ່ນ້ອງບໍ່ມັກນຸ່ງ ລາວວ່າໝຸດໝັດເວລາຍ່າງ ເສັ້ນນ້ອຍໆຖູກັບຮູຂີ້ຮູ້
  ສຶກຍ່າງບໍ່ສະດວກ ຈຶ່ງນຸ່ງແຕ່ສະຫຼິບເຕັມກົ້ນ, ຕອນແມ່ຊື້ເສື້ອຊ້ອນຈາກຮ້ານເອື້ອຍ
  ວອນມາໃຫ້ນຸ່ງ ຂ້ອຍຈັບເບິ່ງເປັນນວມລາຍງາມອ່ອນໆ ຢູ່ຮ້ານອື່ນບໍ່ມີເບີ 32A ຂອງ
  Wacoal ເພິ່ນກໍ່ເລີຍໄປຊື້ຢູ່ຮ້ານເອື້ອຍວອນ.
  ມື້ນັ້ນ ນ້ອງສາວໄດ້ແຜ່ນ DVD ມາໃຫ້ລອງເປີດເພາະຄອມລາວເປີດບໍ່ໄດ້ຕ້ອງໄດ້
  ລົງເຄື່ອງຫຼິ້ນດີວິດີກ່ອນ, ນ້ອງບອກວ່າໝູ່ຜູ່ຊາຍຮຽນຫ້ອງດຽວກັນເອົາມາໃຫ້ຢືມ
  ເບິ່ງ ອີ່ແຈ່ມຢາກເບິ່ງ ນ້ອງບອກແນວນັ້ນແຕ່ຂ້ອຍຄິດວ່ານ້ອງສາວກໍ່ຢາກເບິ່ງຄືກັນ
  ຈຶ່ງເອົາມາເບິ່ງ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍວ່າຖ້າອີ່ແຈ່ມມາກ່ອນຈຶ່ງເບິ່ງນຳກັນ ນ້ອງກໍ່ຕົກລົງແລະ
  ລົງໄປລ້າງຜັກກຽມແຕ່ງກິນແລງຕາມທີ່ແມ່ໂທມາບອກ.
  ມັນເປັນໜັງເລື່ອງລະວ່າງພໍ່ນ້າຢາກກິນລູກສາວໄວລຸ້ນ ຕາມທີ່ອ່ານຕາມພາອັງກິດ
  ທີ່ລອດພື້ນອອກມາ ເພາະສຽງໃນຟິມເປັນພາສາຫຍັງບໍ່ຮູ້ຕ້ອງໄດ້ອ່ານພາສາອັງກິດ
  ໂຕໃດບໍ່ເຂົ້າໃຈກໍ່ຂ້າມໄປ. ໃຜຢາກຮູ້ເນື້ອເລື່ອງກໍ່ລອງໄປເບິ່ງເອງ ເດິກແລ້ວ ຂໍລາ
  ໄປນອນກ່ອນ.
  jojobaa.net/video/bez-doteku-2013-english-subtitles-2219295820/

  • Spurs™
   ເດືອນມີນາ 18, 2018 ເວລາ 10:13 pm

   ສາວນ້ອຍ ນົມງາມ

 24. ດອກເຜິ້ງ
  ເດືອນມີນາ 23, 2015 ເວລາ 5:09 pm

  ຊ່ວງນີ້ເປັນຊ່ວງປິດເທີມ ໂຍບໍໄດ້ກັບບ້ານໄປຢາມແມ່ຕູ້ຈຶ່ງມີໂອກາດຍາດຫຼິ້ນເນັດ
  ກັບນ້ອງຊາຍ ລາວມັກຫຼິ້ນເກມ ໂຍມັກເຂົ້າເບິ່ງເວັບລາມົກ ເຊີບໄປໆກໍ່ເລີຍມາເຫັນ
  ເວັບນີ້ ໃຜນໍໃຈດີເຮັດເວັບລາມົກໃຫ້ພວກໂລກຈິດເຂົ້າມາລະບາຍອາລົມ? ໂຍບອກ
  ກ່ອນນະ ໂຍບໍ່ແມ່ນສາວບໍລິສຸດດອກ ເສຍສາວຕັ້ງແຕ່ຕອນເປັນນັກຮຽນມໍ4ພຸ້ນນະ
  ແຕ່ບໍ່ຢາກເວົ້າໃຫ້ຟັງດອກເພາະຕ້ອງເກັບໄວ້ເປັນຄວາມລັບຈັກນ່ອຍຊິໄດ້ຍິນຮອດ
  ຫູຜົວ ລາວຊິຄຽດໃຫ້ ຖ້າບໍ່ມີລາວ ໂຍຄົງບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າມານັ່ງຮຽນນຳພວກໄຮ
  ໂຊທັງຫຼາຍດອກ ຜົວຢາກໃຫ້ໄດ້ປະລິນຍາແຕ່ຄົງເກີນຄວາມສາມາດຂອງໂຍ ໄດ້
  ອະນຸປະລິນຍາກໍ່ເປັນບຸນຫົວຫຼາຍແລ້ວເພາະໂຍເປັນຄົນຮຽນປຶກ ຈິດໃຈກໍ່ບໍ່ຢູ່ກັບ
  ເນື້ອບໍ່ຢູ່ກັບຕົວ ຍິ່ງໄດ້ມາຮຽນເລກນຳອາຈານເຊນກໍ່ຍິ່ງຄິດຢາກຂຶ້ນຕຽງກັບລາວ
  ຢາກລອງຂອງຄົນຕາເວັນຕົກ ມັນຊິໃຫຍ່ຊິຍາວຄືເຫັນໃນເວັບນີ້ບໍ່ ອິອິອິອິ.
  ນັ້ນເປັນແນວຄິດບ້າໆຂອງໂຍຊື່ດອກ ຖ້າອາຈານເຊນຊວນເຂົ້າບັງກະໂລຄືໃຈນຶກ
  ກໍ່ບໍ່ກ້າດອກ ຢ້ານພໍ່ຜົວຮູ້ຈັກນ່ອຍເພິ່ນຊິລົງໂທດດ້ວຍການແກ່ວງໄຂ່ໃສ່ກົ້ນໂຍຄືມື້
  ນັ້ນອີກ ຫຼາບແລ້ວລະ ເພິ່ນເຮັດມື້ນັ້ນເຈັບປວດໝົດຕົນໂຕ ຄົນອີ່ຫຍັງເຮັດແຮງແທ້
  ເຮັດແຮງວ່າ ແຕ່ກໍ່ສຽວດີໃດ໋ລະເພາະຂອງເພິ່ນຍາວ ທັ່ງເຂົ້າບາດໃດຈຳປາກມົດ
  ລູກບາດນັ້ນ ຖ້າຂອງເພິ່ນໃຫຍ່ອີກນິ້ວສອງຄົງຈະຄັບຮູດີຄືຂອງລູກຊາຍເພິ່ນ 🙂
  ໂຍໝາຍເຖິງອ້າຍຂອງຜົວເດີ ອິອິອິອິ ຂອງຜົວໂຍນັ້ນບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານດອກ ສັ້ນ
  ແລນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ພໍຄັນໆຊື່ໆບໍ່ມີແຮງຄືຂອງລຸກແລະຂອງພໍ່ປູ່ດອກ.

  • Tortia
   ເດືອນມີນາ 19, 2018 ເວລາ 8:22 pm


   Nice view

 25. ບ້າລອກ
  ເດືອນມີນາ 27, 2015 ເວລາ 8:15 pm

  ບໍ່ຕ້ອງບອກເພື່ອນໆຄົງຮູ້ວ່າຂ້ອຍເກັບຕົກເລື່ອງນີ້ຈາກເວັບຕ່າງປະເທດ
  ບໍ່ໄດ້ເກີດກັບຕົນເອງດອກ, ພະຍາຍາມລອກໃຫ້ຄືຂອງແທ້ ແຕ່ມີບັນຫາ
  ການແປສັບ ຈຶ່ງເກີດຄວາມບົກຜ່ອງ ຂໍໂທດຫຼາຍໆ. ໝໍນັ້ນເລົ່າວ່າ:

  ອ່ານມາຫຼາຍເລື່ອງແລ້ວ ໃຜກໍ່ວ່າເອື້ອຍກູງາມແນວນັ້ນ ລູກກູງາມແນວນີ້
  ຈຶ່ງຢາກສີ້ຢາກເຊີງ, ເອີ ບໍ່ປະຕິເສດດອກ ຜູ່ຊາຍທຸກຄົນຢາກສີ້ຄົນງາມ
  ທັງນັ້ນລະ ຖ້າມີໂອກາດກໍ່ຢາກຟາດດາລົມດາລາໜັງໜ້າຕາງາມໆຫຸ່ນ
  ນາງແບບພຸ້ນລະເນາະແຕ່ເອື້ອມບໍ່ເຖິງເຂົາດອກພວກຊຸບເປີໄຮໂຊນັ້ນນະ
  ລູກຫຼານເຮົາກໍ່ຄືກັນ ຖ້າມັນມີໜ້າຕາງາມໆຫຸ່ນດີ ມັນກໍ່ບໍ່ອຶດໂຄຍສີ້ ມັນ
  ຊິມານອນຍະຂາໃຫ້ເຈົ້າສີ້ບໍ່ລະ ເຈົ້າວ່າບໍ່?
  ລູກສາວຂ້ອຍຜູ່ນີ້ຂີ້ລ້າຍ ຕຸ້ຍເອດເປດອາດປາດ ໄປລົມບ່າວໃດເຂົາກໍ່ບໍ່
  ກ້າເອີ້ນຂຶ້ນລົດນຳ ເຂົາຢ້ານໄດ້ປ່ຽນແໜບໃໝ່, ຕອນມັນຮຽນຢູ່ມໍຕົ້ນກໍ່
  ບໍ່ຕຸ້ຍປານໃດ ພໍຂຶ້ນມາຮຽນມໍປາຍກໍ່ກາຍເປັນກະປຸກຕັ່ງສ້າຍ ບາງຄົນ
  ກໍ່ເອີ້ນອີ່ຟຸຍຕັດເຄິ່ງ, ຊື່ມັນອີ່ຟຸຍ ແຕ່ເມື່ອມັນຕຸ້ຍຂຶ້ນມາ ໝູ່ກໍ່ເລີຍຕື່ມຕັດ
  ເຄິ່ງເຂົ້າໄປເປັນຟຸຍຕັດເຄິ່ງ ຊັນນະ.
  ຕອນອີ່ຟຸຍຢູ່ມໍ4 ມີໝໍນຶ່ງມາຈີບ, ຄົນຮູ້ຈັກຄວາມໝໍນີ້ ເວລາມີວຽກມີງານ
  ບໍ່ຕ້ອງບອກ ໝໍນີ້ຮູ້ໜ້າທີ່ ມ້ຽນມັດຂັດສີຮຽບຮ້ອຍ ຂ້ອຍກໍ່ຄິດດີໃຈນຳ
  ລູກທີ່ມີບ່າວມາຮັກມາແພງ ໃນໃຈພໍຢາກແຕ່ງເອົາມັນມາເປັນລູກເຂີຍພຸ້ນ
  ລະ ເຫັນມັນຂີ່ລົດຈັກຮ້າງມາຮັບລູກສາວ ກໍ່ຢ້ານມັນເພກາງທາງ ເລັ່ງປານ
  ໃດກໍ່ແລ່ນບໍ່ອອກເພາະບໍ່ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກອີ່ຟຸຍໄດ້ ກໍ່ເລີຍຈົກເງິນຊື້
  ລົດໃໝ່ແຮງມ້າສູງໃຫ້ມັນຂີ່ພາລູກສາວໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວ ເງິນກໍ່ຍັດໃສ່ມືໃຫ້
  ມັນ #1ກໍ່ຍັດໃຫ້ມັນ ບໍ່ຢາກໃຫ້ອີ່ຟຸຍມີລູກກ່ອນຈົບມໍປາຍ ແຕ່ໝໍນີ້ອ່ອນ
  ເລື່ອງຫຼິ້ນສາວ, ກະຊິອ່ອນຕິເບາະ ລູກສາວຈຶ່ງອາລົມຄ້າງກັບມາໃຊ້ດີໂດ
  ລະບາຍຄວາມໃຄ່ຂອງຕົນ ໂດຍເຂົ້າໄປແຊັດຢູ່ camfrog . Notebook ເພ
  ກໍ່ຊິຮູ້ພຶດຕິກຳຂອງລູກ ຊ່າງແປງບອກວ່າຄອມຕິດພະຍາດຈາກເວັບໂປ້
  ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເວົ້າໃຫ້ແມ່ມັນຟັງແລະກໍ່ບໍ່ໄດ້ດ່າວ່າຫຍັງລູກດອກເພາະເຂົ້າ
  ໃຈໃນຄວາມເຄັ່ງຄຽດຂອງລູກ ພຽງແຕ່ບອກເຕືອນມັນໃຫ້ມີສະຕິລະວັງໂຕ
  ຢ່າເຊື່ອຄົນແປກໜ້າງ່າຍໆ ຢ້ານເຂົາຫຼອກໄປຂ້າເອົາເງິນເອົາຄຳຄືເຄີຍໄດ້
  ເຫັນເປັນຂ່າວທາງທີວີຫັ້ນນະ ຖ້າຖືກຄົນມັກສີ້ມັກເດົ້າແທ້ ເຮັດໃຫ້ລູກສາວ
  ມີຄວາມສຸກໄດ້ເບົາໃຈ ແລະລູກກໍ່ວ່າບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງດອກພໍ່ ເຮົາແຊັດຄາຍອາ
  ລົມຊື່ໆ ແລະເມື່ອຂ້ອຍຖາມເລື່ອງເຊັກກັບໝໍນັ້ນ ລູກສາວກໍ່ບອກວ່າບໍ່ທັນ
  ມີຫຍັງກັນເທື່ອ ລາວກໍ່ຊວນຢູ່ແຕ່ເຮົາບໍ່ຢາກເຂົ້າບ້ານພັກນະ ຢ້ານເຂົາຕິດ
  ກ້ອງຖ່າຍເອົາໄປລົງເນັດ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍວ່າພວກລູກກະພາກັນຫຼິ້ນຢູ່ເຮືອນເຮົາ
  ເອງລະ ຊິໄປສ່ຽງເຊົ່າບ້ານພັກເຮັດຫຍັງ ພໍ່ເອງບໍ່ເຄີຍຫ້າມພວກລູກນະຂໍ
  ພຽງແຕ່ພວກລູກຮູ້ຈັກປ້ອງກັນຕົນເອງ ລູກສາວກໍ່ວ່າ ໂດຍໆເຮົາຊິລອງເບິ່ງ.
  ເວົ້າມາຮອດນີ້ ເພື່ອນນັກອ່ານຄົງຈະສົງໃສວ່າເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈຶ່ງສົ່ງເສີມລູກ
  ເຕົ້າໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ? ຄວາມຈິງແລ້ວ, ເຊັກແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຊີວິດ ຖ້າຜູ່ມັນ
  ບໍ່ຟັງຄວາມ ຫ້າມເທົ່າໃດ໋ມັນກໍ່ບໍ່ຢູ່ຄືເຫັນລູກຫຼານຊາວບ້ານຫຼານຄົນທ້ອງ
  ປ່ອງຂຶ້ນມາຕັ້ງແຕ່ຢູ່ມໍຕົ້ນ, ລັກໄປເຮັດກັນຢູ່ແຈນັ້ນແຈນີ້ຈົນຖືກກອງຫຼອນຈັບ
  ຂາຍໜ້າຂາຍຕາ. ເບິ່ງບານເຕະໂລກກ່ອນຈຶ່ງຈະມາລອກຕໍ່ 🙂

  • DelRio™
   ເດືອນມີນາ 20, 2018 ເວລາ 1:41 am


   ຕອນເປັນຊອນບ່າວ ເຫັນຊ່ຳນີ້ ນ້ຳແຕກເຕັມສົ້ງເລີຍລະ, ເຈົ້າແຕກບໍ່?

 26. ປາຊິວ
  ເດືອນກໍລະກົດ 12, 2015 ເວລາ 4:47 pm

  ສີ້ຜູ່ເຖົ້າເອົາບຸນ

  ຕູ້ລົມເປັນໝູ່ຂອງຕູ້ແມ່ຂ້ອຍນີ້ລະ ເພິ່ນມັກທຽວມາຫຼິ້ນນຳຕູ້ແມ່ເລື້ອຍ ເພິ່ນເປັນໝ້າຍ
  ຜົວຕາຍຫຼາຍປີແລ້ວ, ຍ້ອນບໍ່ເຄີຍເອົາຫຼັງສູ້ຟ້າເອົາໜ້າສູ້ດິນ ເກີດເປັນລູກຜູ່ດີມີເງິນ
  ແລະໄດ້ຜົວຂ້າລາຊະການຊັ້ນຜູ່ໃຫຍ່ ຕູ້ລົມຈຶ່ງຍັງມີເນື້ອໜັງສົດໃສແລະມີພໍ່ຮ້າງພໍ່
  ໝ້າຍລຸ້ນເພິ່ນມາຕິດມາຈີບແຕ່ເພິ່ນບໍ່ສົນເພາະເພິ່ນມີຜົວລຸ້ນລູກຄອຍໃຫ້ຄວາມສຸກ
  ເພິ່ນທຸກຄັ້ງທີ່ເພິ່ນຕ້ອງການ ແລະຜົວນ້ອຍເພິ່ນຄົນນັ້ນກໍ່ຄືຂ້ອຍນັ້ນເອງລະ.
  ຖ້າຈື່ບໍ່ຜິດຄົງຈະແມ່ນຕອນເຮັດບຸນ 100 ວັນໃຫ້ຜົວເພິ່ນແລ້ວປະມານ 2-3 ວັນນີ້ລະ
  ເພິ່ນມາຫຼິ້ນນຳຕູ້ແມ່ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ໄປວຽກມື້ນັ້ນນະ ເຂົາເຮັດ inventory ກໍ່ເຄີຍໄດ້ຢູ່
  ເຮືອນຫຼິ້ນເນັດ ຕອນນັ້ນບໍ່ທັນມີເຟສບຸກດອກ ເຂົ້າໄປເບິ່ງແຂກແກ້ຜ້າຢູ່ເວັບຢາຮູ
  ຍົກນ້ຳໄປຕ້ອນຮັບເພິ່ນເໝື່ອນທີ່ເຄີຍເຮັດມາຍາມເພິ່ນມາຫຼິ້ນຕູ້ແມ່ ຖ້າເອື້ອຍຢູ່ເຮືອນ
  ກໍ່ແມ່ນເອື້ອຍຫັ້ນລະເປັນຜູ່ຕ້ອນຮັບ. ເພິ່ນນັ່ງໂຊຟາຍາວກັບຕູ້ແມ່ ຂ້ອຍນັ່ງໂຊຟາສັ້ນ
  ທີ່ຕັ້ງໄວ້ເບື້ອງບ້າຍມື, ມື້ນັ້ນເພິ່ນກໍ່ນຸ່ງກະໂປ່ງສີຂາວຍາວປົກເຂົ່າຕາມສະໄຕຄົນມີອາ
  ຍຸ ເສື້ອຄໍຄົມໂຊສ້ອຍມຸກ, ສ່ວນຂ້ອຍນຸ່ງສົງກິລາຮັດຮູບໂຊເປົ້າກະປອມກັບເສື້ອເຈີ
  ຊີໂຊກ້າມຕາມປະສາໄວໜຸ່ມທີ່ມັກໂຊຫັ້ນລະ. ພໍຕູ້ແມ່ຖາມເຖິງຄວາມສຳພັນຂອງເພິ່ນ
  ກັບຍາພໍ່ຄຳປານ ຕູ້ລົມກໍ່ເວົ້າຂຶ້ນວ່າ: “ຖ້າເຮົາເອົາຜົວ ເຮົາກໍ່ຢາກໄດ້ບ່າວນ້ອຍ ຄົນ
  ເຖົ້າຄືກັນເທັກແຄກັນບໍ່ໄດ້ໃຈສົມໃຈດອກ.!” ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍສວນຂຶ້ນໄປວ່າ ຄັນຊັ້ນຂ້າ
  ນ້ອຍຊິຕິດຕໍ່ໝູ່ຂ້ານ້ອຍໃຫ້ ໝໍນີ້ສູງຂາວຍາວໃຫຍ່ ຮັບຮອງຕູ້ຖືກໃຈໂລດລະ. ຕູ້ລົມ
  ເຄີຍຍ້ອງຂ້ອຍວ່າຂ້ອຍເປັນຄົນມີສະເນ່ ຍາມເວົ້າ ຍາມຍິ້ມ ຍາມຫົວ, ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ກ້າ
  ຕໍ່ກອນກັບເພິ່ນດອກຕອນນັ້ນ ແຕ່ຫຼັງຈາກເພິ່ນໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງໝ້າຍຊົງເຄື່ອງແລ້ວ
  ຂ້ອຍກໍ່ລ້າຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ກັບເພິ່ນຍາມລັບຕາຕູ້ແມ່ ພໍຈັບກໍ່ຈັບ ພໍບາຍກໍ່ບາຍ ໂດຍສະ
  ເພາະແມ່ນຍາມນັ່ງ Cadilac CTS-V ໄປ Casino ນຳເພິ່ນ ຖ້າເພິ່ນບໍ່ສະເໜີ ຂ້ອຍ
  ກໍ່ບ່ກ້າສະໜອງດອກ. ເມື່ອໄດ້ຍິນຂ້ອຍເວົ້າແນວນັ້ນ ຕູ້ລົມກໍ່ເລີຍເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ຖ້າຕິດ
  ຕໍ່ບໍ່ໄດ້ລະ? ຈະຍອມໃຫ້ຈັບໄກ່ໃນລົກບໍ່ລະ? ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ຫົວໄປນຳພວກເພິ່ນ.
  ບັກນັ້ນຖືກສົ່ງໄປເຮັດວຽກຢູ່ກົວລາ ຂ້ອຍສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປບອກມັນແລ້ວໃຫ້ມັນແອັດ
  ຕູ້ລົມເຂົ້າເຟສມັນແດ່ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ກວດເບ໊າະຫຼືແນວໃດ ຕູ້ລົມຈຶ່ງໂທມາທວງ ແລະ
  ຂ້ອຍກໍ່ຕົກລົງໄປກາຊິໂນນຳເພິ່ນ. ຫ້ອງ VIP ທີ່ທາງໂຮງແຮມຈັດໃຫ້ເພິ່ນເປັນ suit
  ມີຄົບຄືເຮືອນເຮົານີ້ລະ, ເດັກໂຮງແຮມອອກໄປແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ທຳໜ້າທີ່ເປັນຜົວເພິ່ນ
  ກ່ອນຈະພາກັນລົງໄປຫຼິ້ນໄພ. “ຄືຊິຢາກແຮງເນາະ ! ” ເພິ່ນທ້ວງຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍດູດ
  ກິນນ້ຳຫອຍເພິ່ນຢາກແຊບນົວກ່ອນຈະສົ່ງປາຄໍ່ຫົວບານເຂົ້າໄປທັກທາຍສະບາຍດີ
  ລີລາຕູ້ລົມບໍ່ທຳມະດາ ເລື່ອງດູດເລື່ອງອົມອາດຈະເກັ່ງກ່ວາ Kim Anh ອີກບໍ່ຈັກ.
  ອາທິດນຶ່ງຮັນນິມູນຢູ່ປາຈັງກາຈຶ່ງບິນກັບມາໂອກແລນ ແລະຂ້ອຍກໍ່ຕັດສິນໃຈຢູ່ກິນ
  ກັບເພິ່ນຈົນມາຮອດມື້ນີ້.
  ຖ້າເພື່ອນບໍ່ສຽວ ກໍ່ອ່ານເລື່ອງນີ້ຕໍ່ເດີ.

  วันที่ผมได้เอากับป้าผม ก็ผ่านมาหลายปีแล้วครับได้กันแค่ 3ครั้ง ครั้งแรกขับมอไซไปเที่ยวบ้านป้าๆผมอาย38 นมใหญ่ หีใหญ่ ครั้งแรกที่ได้เย็ดป้าก็เพราะไปนั่งเล่นบ้านแกตั้งแต่2ทุ่มก็นั่งกินเบียร์กันส่วนลุงผมไปส่งของต่างจังหวัดผมเลยชวนป้ากินเบียร์ 3ขวดกินไปเรื่อยก็คุยกันไปเรื่อยๆซักพักแกบอกขอตัวอาบน้ำแปบนึงแกก็เดินไปหลังทีวีห้องแกเป็นแบบกั้นไม่มีพนังห้องน้ำอยู่ข้างในแกเดินไปหลังทีวีตรงปลายเตียงแกๆถอดเสื้อคอกะเช่าออกแล้วก็ถอดเสื้อในออกแกไม่ปิดนมเลยผมก็มองดูนมแกควยแข็งเลยแกหันมามองแกถามว่ามองไรผมเลยบอกป่าวครับไม่ได้มองแล้วแกก็เดินเข้าห้องน้ำไปแบบนั้นเลยท่อนบนเปลื่ยท่อนล่างใส่ผ้าถุงแกก็เดินเข้าไปอาบน้ำได้แปบนึงผมเลยบอกแกว่าอาบเร็วๆนะป้าผมปวดฉี่พักนึงแกบอกเข้ามาฉี่เลยป้าเสดแล้วแล้วแกก็ปลดล็อคกรประตูห้องน้ำผมเดินเข้าไปเห็นเตมๆเลยแกไม่ใส่ไรเลยผมควยแข็งดันกางเกงแกเห็นแกเลยถามว่าอยากเย็ดป้าหรอผมเงียบแกบอกฉี่เสดแล้วเดียวออกไปก่อนนะแล้วแกก็มาดูดปากผมที่นึงผมฉี่เสดก็ออกมาแกออกมาจากห้องน้ำแกบอกปิดไฟในห้องน่อยผมเลยปิดแกถอดผ้าถุงออกแล้วแกก็ขึ้นไปนอนบนเตียงหลังโทรทัดแล้วดึงผ้าห่มมาห่มแล้วบอกผมไห้มาหาน่อยแล้วแกก็ถามว่าอยากเย็ดป้าป่าวผมบอกครับอยากเย็ดแกบอกไห้ถอดเสื้อผ้าออกผมถอดอย่างเร็วแล้วขึ้นไปบนเตียงแกบอกควยใหญ่ใช่ได้เลยนะเราผมก็ยิ้มๆไห้แกๆเลยดึงผมเข้าไปดูดปากผมก็เริ่มไซ้นมไซ้ท้องลงมาจนถึงหีป้าผมขนหมอยเยอะพอควรแล้วผมก็เลียไห้แกดูดเม็ดแตดไห้แกๆบอกเอาควยมาไห้ป้าดูดน่อยป้าอยากแกดูดควยได้เสียวมากครับผมบอกพอก่อนครับป้าเดียวแตกก่อนแกบอกเย็ดเมียเถอะเมียเงี่ยนผมเลยจับขาแกถ่างออกแล้วจ่อควยตรงแกค่อยๆแทงเข้าไปแกก็บอกเมียเสียวจังผัวจ๋าเย็ดเมียเร็วๆน่อยเมียไม่ไหวแล้วผมเย็ดแกท่าเบสิคได้3นาทีผมบอกแกน้ำจะแตกแล้วครับแกบอกแตกใส่หีเมียเลยผัวจ๋าผมซอยอีก5-6ที่แล้วก็กดแช่ไว้ปล่อยน้ำควยเข้าหีแกไปจนหมดลำแกบอกเมียมีความสุขจังแล้วผมก็ต่อกับป้าผมอีก3ยกคืนนั้นตื่นมาหมดแรงเลยครับ

 27. ປາເຂັງ
  ເດືອນກໍລະກົດ 16, 2015 ເວລາ 5:10 pm

  ໃຈແທ້ແລ້ວຂ້ອຍມັກເມືອງໝາກແຕ້ ເປັນເມືອງນ້ອຍ ຄ່າຄອງຊີບຕ່ຳ ທຳມະຊາດງາມ
  ຄົນກໍ່ມີນ້ຳໃຈ ແຕ່ເມື່ອເອື້ອຍຮັກມີບັນຫາທາງດ້ານເງິນ ຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈຫິ້ວ
  ກະເປົ໋າເຂົ້າມາຢູ່ນຳລາວເພື່ອຈະໄດ້ຊ່ອຍແບ່ງເບົາປັດເປົ່າຄວາມເຄັ່ງຄຽດໃນຍາມທີ່
  ລາວຕ້ອງການ. ເອື້ອຍຮັກບອກວ່າຜົວຫຼິ້ນສາວແລະສາວຄົນນັ້ນກໍ່ແມ່ນພີ່ນ້ອງຫ່າງໆ
  ຂອງພໍ່ປູ່ ໃຫ້ໂອກາດຫຼາຍເທື່ອແລ້ວແຕ່ຜົວບໍ່ປ່ຽນແປງ ເງິນຄຳຫາໄດ້ເທົ່າໃດກໍ່ເອົາໄປ
  ບຳເລີສາວຄົນນັ້ນ, ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຕັດຄວາມຂຶ້ນວ່າ ເງິນຄຳຫາໄດ້ນະເອື້ອຍແຕ່ໝາກຄໍ
  ໃຫຍ່ຍາວແບບນັ້ນຫາຍາກໃດ໋ ເອື້ອຍກໍ່ວ່າບໍ່ເຫັນຈະຄິດຍາກດອກອັນນັ້ນຫັ້ນນະ
  ອອກໄປນັ່ງກິນທາໂກໜ້າບ້ານບໍ່ບໍ່ຫ້ານາທີກໍ່ໄດ້ລະໝາກອັນນັ້ນຫັ້ນນະ ຢາກໄດ້ຍາວ
  ໃຫຍ່ຊ່ຳໃດກໍ່ເລືອກເອົາ ແລະຂ້ອຍກໍ່ເລີຍແຍ່ອີກວ່າເອື້ອຍເຄີຍໄດ້ຈັກໝາກແລ້ວ?
  ພໍຖາມຖືກໃຈດຳ ເອື້ອຍກໍ່ຫົວແຮໆ ບອກວ່າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລອງເທື່ອດອກ ເວົ້າຊື່ໆ.
  ເຖິງວ່າເອື້ອຍຮັກຈະມີລູກສອງຄົນ ແລະລູກກໍ່ໃຫຍ່ເປັນບ່າວເປັນສາວນົມເຕັມເອິກ
  ລູກຊາຍກໍ່ໃຫຍ່ໂຄຍທໍ່ສາກກະເບືອແລ້ວກໍ່ຕາມແຕ່ເອື້ອຍຮັກກໍ່ຍັງບໍ່ມີເນື້ອໜັງເຕັມຕຶງ
  ຂ້ອຍມັກແຍງທ້າຍຂອງລາວ ຈະນຸ່ງສົ້ງ Lee ຈະນຸ່ງສະແລັກ ຈະນຸ່ງກະໂປ່ງກໍ່ເຜັ່ງຜາຍ
  ຈົນລູກສາວລາວອິດຢາກຢາກໄດ້ທ້າຍແບບແມ່ແຕ່ບໍ່ຍອມໄປຟິດໂຕນຳແມ່ຢູ່ສະຖານ
  ທີ່ຫັດກາຍໃກ້ບ້ານໂດຍອ້າງວ່າຄານັ້ນຄານີ້ ຂ້ອຍກໍ່ວ່າຄາແຕ່ກັບຜູ່ບ່າວທ້າຍກໍ່ແປລົງ
  ແບບນັ້ນລະ, ຫຼານສາວບໍ່ມີຄຳແກ້ກໍ່ໄດ້ແຕ່ລຸກມາຕົບແຂນຂ້ອຍກ່ອນຈະແລ່ນອອກໄປ
  ຂຶ້ນລົດນຳບ່າວແມັກທີ່ບີບແກເອີ້ນຢູ່ໜ້າບ້ານ. ບັກລູກຊາຍຫັ້ນບໍ່ຕ້ອງຖາມຫາ, ມາຢູ່ນິ້
  ເກືອບປີແລ້ວບໍ່ເຫັນມັນນັ່ງຕິດບ້ານຈັກເທື່ອ ຄະຄືວ່າຫັ້ນລະບັກນີ້ເນື້ອຫອມ ເຈົ້າຊູ້ໄດ້
  ພໍ່ ເອື້ອຍຮັກບອກວ່າໂຄຍມັນໃຫຍ່ກ່ວາໂຄຍພໍ່ມັນເຄິ່ງເທົ່າ ເຮັດສາວໃດກໍ່ຕາເຫຼືອກ
  ຕາລານຄາງບໍ່ເປັນສັບ, ເອື້ອຍບອກວ່າບໍ່ເຄີຍເຫັນແຕ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມັນລົມໃຫ້ໝູ່ມັນຟັງ.
  ອ່ານເລື່ອງນີ້ຖ້າເດີ ນາທີໃກ້ຈະໝົດແລ້ວ, ໂທດຫຼາຍໆ.

  ลักหลับคุณแม่ยังสาว
  เรื่องนี้ผมไม่ได้ตั้งใจคับ ผมเป็นครูสอนพิเศษ รับสอนพิเศษที่บ้าน มีบ้านหนึ่งที่ผมสอน ลูกชายคนโตอายุ9ขวบ และอีก2คน5ขวบกับ2ขวบ ลูก3คนแต่คุณแม่ยังสาวยังสวยมาก อายุเพิ่ง30เอง หุ่นยังดี ขาว หน้าตาสวยผมยาว ปกติจะมีกันอยู่5คน พ่อ-แม่-ลูก3 แต่พ่อทำงานคุมเขตต่างจังหวัด จะอยู่บ้านอาทิตย์เว้นอาทิตย์ ผมจะสอนเสาร์-อาทิตย์ ใช้เวลาเกือบครึ่งวันสอนอยู่ในบ้านนี้ ปกติคุณแม่จะแต่งตัวสบายๆอยู่บ้าน บางวันเสื้อกล้ามรัดๆโชว์สายเสื้อใน กางเกงขาสั้น บางวันเสื้อเชิ้ตจะเห็นลอดกระดุมถึงเสื้อใน บางครั้งคุณแม่ก็ทำงานบ้านก้มๆเงยๆจนเห็นหน้าอกขนาดพอดีๆประมาณซัก31-32ผมเห็นแล้วมีอารมณ์ทุกครั้ง ยังแอบอิจฉาคนพ่อเลยที่ได้……กับ

  คุณแม่ยังสาวคนนี้ ยิ่งเวลาที่คุณแม่อาบน้ำจะกระโจมอกและมีผ้าขนหนูคลุมไหล่ลงมาอาบชั้นล่างเพราะมีเครื่องทำน้ำอุ่นผมจะแอบมองเนินอกและเรียวขาแล้วจินตนาการรูปร่างคุณแม่เปลือยเวลาอาบน้ำ จนมาถึงวันที่โชคดีของผม มันเป็นวันเสาร์ซึ่งพ่อไม่อยู่ไปต่างจังหวัด ผมไปถึงนักเรียนผมก็ออกมารับและบอกว่าแม่ไม่สะบายปวดหัวมากผมเข้าบ้านแต่ไม่เจอคุณแม่จึงถามเด็กๆดู เด็กๆบอกว่าคุณแม่เพิ่งขึ้นไปนอน ผมจึงลองขึ้นไปเคาะเรียกดูแต่ไม่มีเสียงตอบผมจึงลองบิดเข้าไปดู ห้องไม่ได้ล็อกเพราะเพื่อให้ลูกเข้ามาหาได้ ผมเห็นคุณแม่นอนหลับห่มผ้านวมอยู่ ผมจึงเรียกอีกครั้ง ก็ไม่มีการตอบสนองใดๆเลย ผมจึงเดินไปข้างเตียงเห็นที่โต๊ะเล็กๆข้างเตียงมียาวางอยู่ ทั้งยาแก้ปวดหัว ยาลดไข้และยานอนหลับ ซึ่งทำให้ผมมีความคิดแล่นเข้าหัวว่าจะลองลักหลับคุณแม่ยังสาวคนนี้ดู ผมจึงกลับลงมาเพื่อสั่งงานเด็กๆให้ทำแบบฝึกหัดไปก่อนแล้วครูจะมาตรวจ ครูมีธุระสำคัญต้องคุยกับคุณแม่ ให้เวลาทำครึ่งช.ม.ลูกคนกลางติดเกมส์เล่นที2-3ช.ม. ลุกคนเล็กหลับ จากนั้นผมก็เดินขึ้นไปที่ห้องคุณแม่ในใจตื่นเต้นมากๆนึกถึงว่าจะได้….กับคุณแม่ พอผมเข้าไปก็ล็อกห้อง เดินไปที่เตียงเช็คดูอีกทีว่าหลับสนิท ทั้งลองเขย่าตัว ลูบขาอ่อน ลูบหน้าอกด้านนอก ลืมบอกไปคุณแม่ใส่เสื่อกล้ามสีขาวมีเสื้อตัวนอกบางๆคลุมอยู่สายเสื้อในสีดำมีเพชรติดอยุ่ กางเกงสามส่วนผมเริ่มลูบแก้มขาวๆ ใช้จมูกกับปาก หอมแก้มไซ้หู ซอกคอลงมาเนินอกขาวๆ ไม่คิดเลยว่าคุณแม่จะหอมขนาดนี้ ผมลองบีบหน้าอกดูและคลึงไปมาคุณแม่ก็ยังนิ่งอยู่ผมจึงเริ่มเปิดหน้าท้องแล้วไซ้ขึ้นมาถึงเสื้อในสีดำมีเพชรที่อกและสายผมทั้งคลึงทั้งไซ้ที่อกอย่างเมามันก่อนจะเปิดเสื้อในดูยอดปทุมถันของคุณแม่ซึ่งผมอยากเห็นมากๆ มันยังมีสีชมพูหน่อยๆแต่ก็เริ่มคล้ำบางแล้วผมไม่รอช้าบีบที่ยอดปทุมและดูดอย่างเมามัน สลับดูดและบีบทั้งสองข้าง คุณแม่เริ่มมีอาการครางเบาๆในลำคอ แต่ก็ยังนอนนิ่งอยู่ ผมสนุกกับหน้าอกประมาณ10นาทีก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นด้านล่างบ้างผมลูบด้านนอกซักพักแล้วเริ่มรูดซิปกางเกงคุณแม่ลงเจอกางเก่งในสีดำเข้าชุดกัน ผมเริ่มลูบคลึงแล้วใช้จมูกปากสูดดมที่เนินผมค่อยดึงกางเกงในตัวน้อยลง สิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นที่สุดคือเนินสามเหรี่ยมที่มีขนไม่มากนักและมีน้ำออกมาติดที่กางเกงในนิดหน่อย ตอนนั้นผมไม่รู้อะไรแล้วปากประกบเนินทันทีทั้งลิ้นทั้งนิ้วกระหน่ำเนินคุณแม่อย่างเมามันทั้งน้ำลายและน้ำคุณแม่เต็มไปหมด ผมใช้ลิ้นได้ซักพักจึงเอาไอ้หนูของผมออกมาซึ่งมันขยายสุดๆแล้ว ผมมองหน้าคุณแม่เห็นคุณแม่อ้าปากอยู่นิดๆจึงพยายามเอาดุ้นของผมเข้าปากแต่คุณแม่ปิดปากและเอียงหน้าหนี ผมเลยเอานิ้ว2นิ้วยัดเข้าปากก่อนพยายามให้อ้าปากกว้างๆแล้วเอาดุ้นยัดตามเข้าไปแล้วผมก็ชักเข้าชักออกมันเป็นภาพที่ตื่นเต้นมากคุณแม่กำลังดูดให้ผมอยู่ซักพักแม่เริ่มสำลักแล้วไอออกมาผมจึงเอาออกแล้วขยับมาอยู่หว่างขาคุณแม่ก้มลงดูดหัวนมและใช้ลิ้นที่เนินทุกซอกจนแฉะ ผมจับดุ้นที่แข็งสุดๆของผมจ่อและถูไปมาที่เนินหอยคุณแม่ แล้วก็ค่อยๆดันหัวเข้าไปก่อนผมยังใส่ไม่มิดเลยก็ต้องสะดุ้งเมื่อเสียงเด็กเคาะประตูและบอกผมว่าทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วผมจึงบอกไปว่าให้ทำต่ออีก2บท ในใจคิดว่าขออึ๊บแม่หนูก่อนกำลังมัน
  เด็กก็กลับลงไปผมก็เริ่มบรรเลงต่อที่ค้างไว้เข้าไปแต่หัวผมตัดสินใจดันเข้าไปรวดเดียวมิดด้าม คุณแม่สะดุ้งและร้องออกมาโอ๊ยเบาๆแต่ก็หลับตาอยู่ผมชักเข้าชักออกได้ซัก4-5ทีคุณแม่ก็สะดุ้งลืมตาขึ้นมาพยายามผลักผมออกแล้วพูดว่า”เฮ้ยทำอะไร”ตอนนั้นผมไม่สนใจแล้วยังกระแทกต่อไปเลื่อยๆมือข้างหนึ่งกดไหล่คุณแม่ไว้ คุณแม่เริ่มโวยวายเสียงดัง”ทำไมทำอย่างงี้….หยุดนะ”พร้อมกับพยายามดันผมออก ผมยังซอยอยู่แต่บอกให้เงียบ อยากให้ลูกมาเห็นตอนนี้หรอ คุณแม่จึงเงียบไป ผมยังซอยต่อไปเลื่อยๆในช่องคุณแม่เริ่มมีน้ำเยอะขึ้น คุณแม่ทำหน้าเหมือนเจ็บแล้วพูดว่า”หยุดเถอะ ฉันมีลูก มีสามีแล้ว อย่าทำอย่างนี้เลย”แล้วก็พยายามดิ้นอีก ผมจึงบอกว่ามีแล้วซิดี เคยแล้วไม่ต้องคิดมากมาสนุกกันสองคนไม่มีใครรู้ ปากผมพูดแต่ข้างล่างผมซอยไม่หยุด คุณแม่เริ่มครางออกมาสลับกับด่าว่าผมต่างๆนาๆ และพยายามดิ้นแรงขึ้นร้องว่า”ปล่อยกู..ฮือ..ฮือ..ปล่อยกู”ต้อนนั้นอารมณ์ทำให้ผมคุมตัวเองไม่อยู่ลืมผิดถูกทุกอย่าง แล้วพูดกับคุณแม่ว่า ถ้าไม่ยอมผมโดยดี เรื่องเรามีอะไรกันรู้ถึงพ่อเด็กๆจะว่าไง พ่อจะรับได้มั้ย เธออึ้งไปนิดนึงแล้วร้องไห้บอกว่า”อย่านะ…อย่าบอกเค้านะ”แล้วก็ร้องไห้น้ำตานองแก้มผมยังซอยอยู่และประกบปากกับเธอ เธอปิดปากพยายามหันหน้าหนี ผมจับปากให้หันมาแล้วบอกว่าจะยอมดีๆมั้ย เธอไม่ตอบได้แต่ร้องไห้ ผมจึงประกอบใช้ล้นและให้เธอใช้ลิ้นด้วย เธอดูเหมือนยอมสงบลงเพราะกลัวเรื่องนี้จะรู้ถึงสามีและทำให้ชีวิตครอบครัวพัง จากนั้นทั้งห้องก็เป็นสังเวียนสวรรค์ทั้งบนเตียง บนโต๊ะทำงาน ในห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอน กำแพงห้อง คุณแม่โดนทุกท่า ไม่ว่าจะอยู่บนขย่มตอ ท่าหมา เธอฝืนใจยอมร้องไห้ไป ครางไป ใช้ปากทำให้ผมจนเสร็จคาปากเธอไม่กล้ากลืนเลยคายออกมา จากนั้นผมก็เอาเธออีก2รอบ รอบแรกเสร็จที่นมคุณแม่ ครั้งที่สองเสร็จข้างใน ผมถามเธอแล้วว่าทำหมันยัง เธอไม่ตอบแต่บอกว่าอย่าปล่อยข้างในเธอไม่อยากให้มันอยู่ในตัวเธอ ผมบอกว่าถ้าไม่บอกจะปล่อยข้างในเธอจึงยอมบอกว่าทำแล้วแต่ผมก็ยังอัดเข้าไปเต็มช่องเธอทุบผมแล้วบอกว่าไอ้คนเลว ผมบอกว่าเลวก็เป็นผัวคุณแม่นะ เธอนอนเปลือยเปล่าร้องไห้อยู่บนเตียง ผมไปล้างน้องและคิดว่าเธอเป็นลูกไก่ใน
  กำมือผมแล้ว ผมออกมาบอกเธอว่าวันนี้ผมจะนอนค้างนี้เธอไม่ยอมแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ คืนนั้นผมเอาคุณแม่คนสวยอีก2รอบซึ่งเธอพยายามไม่ร้องและห้ามผมเสียงดังเพราะกลัวพวกเด็กๆรู้ หลังจากนั้นเธอก็ตกเป็นของเล่นของผม ผมมาที่บ้านผมก็หาโอกาสลวนลามเธอทั้งจับนม จับก้น บางครั้งพ่อนอนอยู่บนห้อง ผมยังจับเธออึ๊บในห้องครัวเลยเธอไม่กล้าร้องได้แต่ยอมให้ผมทำจนเสร็จ มีครั้งนึงผมอยุ่กินข้าวด้วยกันมีพ่อด้วย หลังจากกินเสร็จคนพ่อพาลูกเล่นเกมส์ที่ห้องรับแขก ผมอาสาช่วยคุณแม่ล้างจาน ซึ่งอ่างล้างจานจะอยู่ติดกำแพงค้านในครัวมองมาจากห้องรับแขกจะเห็นผมล้างจานอยู่ครึ่งตัวด้านล่างกำแพงบังผมบอกให้คุณแม่แกล้งทำเป็นออกไปเก็บของด้านหลังบ้านซึ่งออกทางครัวได้ แต่ที่จริงผมให้เธอก้มหลบลงมาใช้ปากดูดให้ผมทีแรกเธอกลัวสามีเห็นแต่ผมบังคับเธอจึงยอมทำทั้งน้ำตา เธอทำซักพักผมแกล้งทำเป็นไปช่วยเธอเก็บของด้านหลังแต่ที่จิงผมพาเธอมาอึ๊บด้านหลังจนเสร็จ จนปัจจุบันนี้สามีเธอยังไม่รู้ว่าเธอมีสามีอีกคน ที่เข้ามานอนกับเธอเวลาสามีไม่อยู่ ระยะหลังมานี้ เธอพยายามจะห่างๆจากผม แต่ผมก็จะนัดออกมาข้างนอก บางทีก็ให้ดูดให้ในรถ ตอนรถแล่นอยู่ มีอยู่ครั้งนึงเคยอึ๊บคุณแม่คนสวย ในรถตอนกลางวัน ที่จอดรถJJ พอดีติดฟิล์มมืด มันมากๆทำกันที่เบาะหลัง ตอนกำลังซอยอยู่ คนพ่อโทรเข้ามาก็ต้องรับสายคุยด้วย ทั้งๆที่ถูกแท่งอยู่ เสียวแต่ไม่กล้าร้อง เดี๋ยวสามีรู้ เมื่อวันหยุดปี่ใหม่ที่ผ่านมา ผมพา(บังคับ)คุณแม่คนสวยไปทะเล ค้าง3คืน ให้เธอหลอกสามีว่าไปกับเพื่อนๆสมัยเรียนมหาลัย ไปทะเลแต่ลงน้ำครั้งเดียว ลงไปล้วงบิกินี ลายดอกไม้ในน้ำสนุกมือตอนแรกก็ว่าจะเสียบในน้ำ แต่คุณแม่ไม่ยอม บอกว่าสกปรก เลยให้แต่บีบกับดูดนม เวลาที่เหลืออึ๊บกันตลอด ใช้ทุกพื้นที่ของห้องพัก และเป็นครั้งแรกที่ผมอัดประตูหลังของเธอ ไปเที่ยวครั้งนั้น ผมกดคุณแม่ไปประมาณ 9 ครั้ง ซึ่งในช่วงนี้ผมเอากับเธอมากกว่าสามีเธออีก ดีที่คุณแม่ทำหมันแล้ว เพราะผมชอบปล่อยข้างใน หลังจากกลับมาบ้าน คุณแม่ขอพักไม่ให้มีอะไรด้วยซักระยะ เพราะสงสารสามี ผมก็ตกลง แต่มีข้อแม้ ว่าให้เธอช่วยผมเรื่องนึง พอดีผมสังเกตเห็นเพื่อนบ้านข้างๆของคุณแม่ หน้าตาน่ารักดี สูงประมาณ155-160 ตัวเล็กแต่นมใหญ่ ผิวขาว ผมชอบเรียวขาเธอทั้งเรียวสวยทั้วขาว อายุ24 เธอชื่อ หน่อย ทำงานธนาคาร หยุดทุกวันอังคาร เพราะเธอชอบมาชวนคุณแม่ไปตีแบตฯในหมู่บ้าน รู้สึกว่าจะมีแฟนแล้ว แต่ยังไม่แต่งงาน แฟนนานๆทีจะมาหา เวลาอยู่บ้านเธอจะใส่สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น ทำให้ผมอยากลิ้มลองสาวBankดูบ้าง เลยบอกให้คุณแม่คนสวยของผมช่วย ตอนแรกก็ไม่ยอม แต่ผมบอกว่าจะให้คุณแม่พักแต่ก็ต้องมีของมาแทน กว่าจะยอมช่วยต้องบังคับ แล้วผมก็เริ่มตามแผน ให้คุณแม่ไปหาเธอที่บ้าน เอาขนมหวานไปฝากผมใส่ยานอนหลับไปแล้ว คุณแม่ชวนคุยไปก็ให้กินขนมไปซักพักก็ขอตัวกลับ ปกติกลางวันเธอจะไม่ล็อกประตูบ้าน ผมรอเวลา10นาทีผมจึงเข้าไป เจอเธอนอนอยู่บนโซฟา ใส่เสื้อกล้ามสีขาว กางเกงขาสั้นสีชมพู เสื้อกล้ามเธอบางจนเห็นเสื้อในสีชมพูขาวลายน่ารัก ก่อนอื่นผมปิดผ้าม่านทั้งหมด แล้วตั้งกล้องที่เตรียมมา จากนั้นก็เริ่มจากลูบไล้เรียวขาขาวๆที่แอบมองมานาน ลุบขึ้นลงไปมาจนถึงเนินที่อูมใช้ได้ ผมขึ้นค่อม แล้วเริ่มไซ้คอ เนินอก มือก็บีบนมไปด้วย ขนาดเต็มมือ ผมทำทุกอย่างเหมือนตอนลักหลับคุณแม่คนสวย นมเธอกลมขาวได้รูป หัวนมชมพุเหมือนยังไม่เคยผ่านปากชายใด ตอนผมดูดหัวนมเธอ เธอครางออกมาได้อารมมาก ผมเอามือล้วงไปในกางเกงเธอโดยยังได้ถอดออก ขนเธอนุ่มมาก ที่หอยเธอมีน้ำออกมาแล้ว ตอนแล้วกะว่าจะถอดเสื้อผ้าเธออกแล้วอึ๊บเลย พอดีมองไปเจอชุดทำงานเธอ ชุดพนักงานธนาคารเห็นแล้วก็อยากลองเอากับสาวBankดู เลยจัดแจงเปลี่ยนชุดทำงานให้เธอใหม่ แล้วเริ่มต้นใหม่ ผมค่อยๆลูบ ค่อยๆไซ้อย่างสนุก ปลดกระดุมที่ละเม็ด แบะเสื้อออกดึงเสื้อในขึ้นดูดนมโดยไม่ถอดเสื้อผ้าเธอออกเลย กระโปรงถลกขึ้นถอดแต่กางเกงในตัวจิ๋วออก เอากล้องมาถ่ายหอยตอนโดนผมใช้ลิ้นทุกซอกทุกมุม ผมเล่นกับตัวเธอจนหนำใจ ก็จับเจ้าหนูที่แข็งเต็มที่ยัดใส่หอยที่ฉ่ำไปด้วยน้ำลายผมแล้วก็น้ำของเธอ ผมกระแทกอย่างเมามัน แบบไม่กลัวเธอตื่น ทำทุกท่าทั้งแหกขา ด้านข้าง ท่าหมา และยังจับเธอไปเอาบนโต๊ะกินข้าวด้วย ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง ผมก็เสร็จ ผมหลั่งใส่หน้าเธอแล้วก็มาเช็ดที่หัวนมเธอ ทุกท่าผมถ่ายไว้หมด แล้วก็จับเธอแต่งตัวเหมือนเดิม ต้องรีดชุดให้เธอใหม่ด้วย วันนั้นผมกลับบ้านเลย แล้วมาหาคุณแม่ในวันรุ่งขึ้น ถามคุณแม่ว่าเจอเธอป่าว คุณแม่บอกว่าเจอแต่ก็ไม่มีอะไรเธอก็ทำหน้าปกติไปทำงาน ผมเอาเทปที่ถ่ายให้คุณแม่ดู คุณแม่ดูแล้วบอกว่าสงสาร แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ผมดูแล้วมีอารมเลยให้คุณแม่ใช้ปากให้ และหลังจากนั้นผมก็รอวันหยุดเธอแล้วเข้าไปคุยด้วย ตอนแรกเธอไม่รู้ก็คุยดีด้วย แต่พอคุยไปก็รู้ว่าเธอรักงานนี้มาก ผมเลยเอาเทปให้เธอดู ตอนแรกก็อึ้งๆ ถามว่าถ่ายได้ไงถ่ายตอนไหน แล้วก็ร้องไห้ ผมบออกว่าไม่ต้องกลัวถ้าทำตัวดีรูปนี้ก็เป็นความลับ ไม่งั้นคนในที่ทำงานรู้หมดแน่ ตอนแรกเธอก็ร้องไห้ขอซื้อเทปนั้นคืน ผมบอกว่าต้องใช้ตัวซื้อ ตอนแรกก็ไม่ยอมแต่เหมือนต้องจำใจ พลีร่างแทนเงิน เวลาเอากับเธอตื่น สุดยอดมาก ลีลาเธอสุดยอด ทั้งใช้ปากใช้ลิ้นผมกับเธอสลับกันขึ้นข้างบน วันนั้นผมนอนค้างกับเธอ เอากันทั้งคืน ให้เอใส่ชุดนักศึกษาบ้าง ชุดทำงานบ้าง สุดท้ายก็แก้ผ้านอนด้วยกันยันเช้า ตอนเช้าเธอขอเทปคืน ผมก็ขอเอาอีกรอบก่อน เอาเสร็จผมก็คืนให้ เพราะดุเหมือนจะไม่ต้องใช้มันแล้ว ผมจะมาเอาเธอตอนไหนก็ได้ เธอติดใจลีลาของผมซะแล้ว ผมจึงเปลี่ยนบ้านมาเอาสาวBankแทน แต่คุณแม่คนสวย ผมก็แอบไปอึ๊บบ้างบางเวลา ผมยังคิดอยู่ว่าอยาก เซ็กหมู่2-1จังเลย หาเวลาอยู่

 28. เย็ดคุณตุ้ม
  ເດືອນກໍລະກົດ 26, 2015 ເວລາ 5:46 pm

  ຈື່ບໍ່ໄດ້ວ່າໃຜເປັນຜູ່ແນະນຳໃຫ້ເຂົ້າໄປສາລະພາບບາຍຢູ່ເວັບໄຊ RawConfession
  ຖ້າບໍ່ແມ່ນອີ່ໂລ້ກໍ່ຄົງຈະແມ່ນອີ່ຕີບ, ຖ້າຂ້ອຍເປັນຄຣິສຕຽນ ຂ້ອຍກໍ່ຄົງຈະໄປສາລະ
  ພາບກັບຄຸນພໍ່ເພາະເພິ່ນຮັບຟັງສາລະພາບບາບທຸກໆແລງວັນສຸກ ເຂົາວ່າບໍ່ແມ່ນກໍ່
  ໄປສາລະພາບບາບໄດ້ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ກ້າໄປດອກເພາະຢ້ານດັງເປັນຂ່າວອື້ສາວທົ່ວເມືອງ
  ກໍ່ເລີຍຕ້ອງໄດ້ເກັບເປັນຄວາມລັບຈົນມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າໄປໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢູ່ຮ້ານເນັດ
  ໝູ່ກໍ່ເລີຍແນະນຳໃຫ້ເຂົ້າໄປສາລະພາບບາບຢູ່ເວັບໄຊຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ເມື່ອເຂົ້າໄປ
  ແລ້ວ ຮູ້ສຶກວ່າເລື່ອງເຂົາເລົ່າມາມີແຕ່ເລື່ອງໂຄດບາບກ່ວາເລື່ອງຂອງຂ້ອຍອີກກໍ່ເລີຍ
  ປ່ຽນໃຈບໍ່ສາລະພາບດອກ ເກັບເອົາມາເລົ່າໃຫ້ເພື່ອນຫື່ນລາວໄດ້ອ່ານຫຼິ້ນຊາມຊາ
  ຮອດໂມງເຂົ້າການດີກ່ວາເໜາະ ?
  ຂ້ອຍຮູ້ຈັກມັກຜູ່ບ່າວຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍ ມັກຜູ່ບ່າວລຸ້ນໃຫຍ່ທີ່ມາເຊົ່າເຮືອນຂອງພໍ່ແມ່ຂ້ອຍ
  ຊາມຊາຮຽນຈົບມໍປາຍ, ເປັນເຮືອນແຝດຊັ້ນດຽວ ເດີ່ນຫຼັງບ້ານຮ່ວມກັນ ຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນ
  ແມ່ນອາວແລະຄອບຄົວເພິ່ນຢູ່ ຫຼັງຈາກເພິ່ນຖືກໂຍກຍ້າຍໄປປະຈຳໜ້າທີ່ຢູ່ນະຄອນ
  ຫຼວງ ແມ່ກໍ່ເລີຍໃຫ້ພວກນັກຮຽນເຊົ່າ. ນຶ່ງໃນ 4 ນັກຮຽນທີ່ມາເຊົ່າ ອ້າຍໂທນີເຈົ້າຊູ້
  ກ່ວາໝູ່ ຫຼິ້ນກິຕາກໍ່ມ່ວນ, ຕອນແລງລາວມັກອອກໄປນັ້ງຫຼິ້ນກີຕາຢູ່ເດີ່ນຫຼັງບ້ານ ມັກ
  ຫຼາຍແມ່ນຕອນລາວຫຼິ້່ນເພງເສກໂລໂຊ ຟັງໄປລັກເບິ່ງຂົນໜ້າເອິກລາວໄປນຳກໍ່ຮູ້ສຶກ
  ວ່າປວດຍ່ຽວແຕ່ໄປຍ່ຽວບໍ່ອອກກໍ່ເລີຍລອງໃຊ້ປາຍນິ້ວເຂ່ຍໜໍ່ໄມ້ນ້ອຍຫຼິ້ນ ຮູ້ສຶກວ່າ
  ຜ່ອນຄາຍໄປຫຼາຍເຕີບ ນ້ຳໃສໆໜຽວໆຊຶມອອກມາແລ້ວກໍ່ຍ່ຽວອອກ. ຂ້ອຍຮູ້ເລື່ອງ
  ແບບນີ້ເພາະມັກຂ້າມທາງໄປຫຼິ້ນເຮືອນແມ່ເຝືອ ແລະໄດ້ພວກຍິນນ້ອງສາວລາວເວົ້າ
  ຢອກກັນກໍ່ເລີຍລອງມາເຮັດເບິ່ງແລະເມື່ອເຂົາບອກວ່າມຶງຢ່າໄປອໍ້ແອ້ກັບບັກໂທນີ
  ຫຼາຍເດີຈັກນ່ອຍຫີຈີກໃດ ຂ້ອຍກໍ່ຍິ່ງເກີດແນວຄິດຢ້ານແດ່ຢາກແດ່ ແຕ່ອ້າຍໂທນີ
  ຄົງບໍ່ຮູ້ໃຈຂ້ອຍຈຶ່ງບໍ່ຫຼອກລໍ້ຂ້ອຍໄປເຮັດຄືເຂົາເວົ້າ.
  ມື້ນັ້ນໄປເລາະຕະຫຼາດຊິນຈຽງ ກໍ່ເລີຍຊື້ເສື້ອຊ້ອນທີ່ມີນວມໜາມານຸ່ງເພື່ອໃຫ້ເບິ່ງ
  ຄືຄົນນົມໃຫຍ່ ແລະນຸ່ງເສື້ອຍືດຮັດໆປົກເທິງ ອອກໄປນັ່ງຟັງອ້າຍໂທນີຫຼິ້ນກີຕາເໝືອນ
  ບາງຕອນແລງທີ່ເຄີຍເຮັດມາ ຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຜົນ. ອ້າຍໂທນີບໍ່ມີສະມາທິຫຼິ້ນກີຕາ ຫຼິ້ນ
  ຕົກຂອດເລື້ອຍ ແລະຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ສຶກສຽວຢູ່ງ່າມຂາຕົນຕ້ອງແລ່ນໄປຫຼິ້ນເຕົ່າຕົນເອງໃນ
  ຫ້ອງນອນ ວາດພາບອ້າຍໂທນີລັກສ່ອງເບິ່ງທາງປ່ອງຢ້ຽມ ສາວໂຈ້ຍລາວຫຼິ້ນໄປນຳ
  ຈົນນ້ຳແຕກໃສ່ຝາເຮືອນ.

  http://25.media.tumblr.com/d8e3da4bc51f7f610185314a7df1609d/tumblr_mkxpg8IgMt1qjbr9eo1_500.jpg>/img>

  ອ່ານເລື່ອງນີ້ຕໍ່ເດີຖ້າຢາກສຽວ.

  เมื่อประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมาผมได้ย้ายมาทำงานอีกแผนกหนึ่งในบริษัทิเดิม ผมได้เจอกับคุณตุ้ม ซึ่งคุณตุ้มนี่อายุ

  ประมาณ 29ปี เป็นเลขาเจ้านายผมนะครับเป็นชาวต่างชาติ คุณตุ้มแกชอบแต่งตัวแบบสายเดี่ยวเกาะอกนุ่งกระโปรงสั้น

  เวลาที่คุณตุ้มแกนั่งอยู่ที่โต๊ะผมจะชอบเข้าไปคุยกับคุณตุ้มแล้วสายตาของผมก็จะแอบมองไปที่ร่องอกของคุณตุ้มประจำ

  บางครั้งคุณตุ้มแกก็แกล้งทำของหล่นแล้วคุณตุ้มก็ก้มลงเก็บของทำให้ผมได้มองเห็นร่องนมของคุณตุ้มเต็ม ๆ ตาผมทนไม่

  ไหวเลยไปห้องน้ำชักว่าวน้ำแตกไปหนึ่งที ผมกะว่าสักวันหนึ่งผมต้องเอาควยของผมยัดหีคุณตุ้มให้ได้ แล้ววันนั้นก้อมาถึง

  เวลาประมาณบ่ายสองผมและเพื่อนรวมทั้งคุณตุ้มกำลังจะเดินทางกลับ ก็พอดีเจ้านาย เข้ามา แกก็บอกกับคุณตุ้มว่ามีงาน

  ด่วนต้องรีบทำ ให้อยู่ทำงานก่อนส่วนคนอื่นๆ ถ้าไม่มีอะไรให้กลับก่อนได้รวมทั้งผมด้วย ผมก็เลยขอตัวเพื่อที่จะกลับบ้าน

  ขณะที่ผมขับรถออกมาประมาณร่วมครึ่งชั่วโมงผมก็นึกได้ว่า ผมลืมปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ในห้องทำงานผม ผมจึงโทรศัพท์

  เข้าไปใน Office แต่ก็ไม่มีคนรับสายผมคิดว่าคงจะกลับกันหมดแล้ว ผมเลยเลี้ยวรถกลับ เพื่อที่จะไปที่ทำงานอีกครั้ง

  เพราะบริษัทจะปิดต่ออีกสองวัน เมื่อไปถึงผมก็ไขกุญแจเข้าไปเลยเพราะผมคิดว่าไม่มีใครอยู่ แต่ผิดคาดผมได้ยินเสียงคน

  คุยกันเป็นภาษาต่างประเทศ คงเป็นเจ้านายผมคงยังไม่กลับ ผมก็เดินขึ้นเพื่อที่จะไปที่ห้องทำงานของผม แต่ห้องทำงานของ

  ผมต้องเดินผ่านห้องทำงานของเจ้านาย ผมได้ยินเสียงแปลกๆ เหมือนคนกำลังทำอะไรสักอย่าง ด้วยความอยากรู้ผมเลยค่อยๆ

  แง้มประตูข้างในทันทีที่ผมเห็นคุณตุ้มนอนเปลือยกายแผ่หลาอยู่บนโต๊ะทำงาน โดยมีนายฝรั่ง กำลังก้มหน้าก้มตาเลีย อยู่

  ตรงบริเวณหว่างขาของคุณตุ้มอย่างเอาเป็นเอาตาย ผมสังเกตเห็นคุณตุ้มนอนบิดกายไปมา พร้อมส่งเสียงครางตลอดเวลา

  สักครู่ผมก็เห็นนายฝรั่งลุกขึ้นยืนถอดเสื้อผ้าออกหมด ผมเป็นผู้ชายยังตกใจเลย เพราะของนายฝรั่งค่อนข้างใหญ่มาก ผม

  เห็นคุณตุ้มจับควยนายฝรั่งเข้าปากและใช้ลิ้นอย่างคนที่ชำนาญงาน นายฝรั่งก็ร้องไม่ได้ศัพท์เหมือนกัน สักพักผมเห็นนาย

  ฝรั่งเกร็งที่สะโพกคงจะถึงภายในปากของคุณตุ้ม จากนั้นก็เห็นนายฝรั่งดึงควยออกจากปากของคุณตุ้ม และนำมาถูไถที่

  บริเวณเนินหีของคุณตุ้ม แต่ผมเห็นมันอ่อนปวกเปียกเลย สักครู่ผมเห็นคุณตุ้มลุกขึ้นเอากระดาษทิชชูเช็ดบริเวณเนินหีแล้ว

  ก็หยิบเสื้อผ้าขึ้นมาใส่ ผมยอมรับครับว่าผมมีอารมณ์มาก คุณตุ้มทั้งสวยขาวและอึ๋มไปหมดทั้งตัว นมนี้สวยงามมากส่วนที่

  เนินหีนั้นก็มีเส้นหมอยดกดำมากมองดูแล้วสวยงามมากผมนึกวาดภาพถ้าผมได้เอาควยผมยัดในรูหีของคุณตุ้มผมคงเสียวที่

  หัวควยเป็นอย่างมาก แล้วถ้าของนายฝรั่งยังไม่อ่อนหีของคุณตุ้มแกจะรับได้หรือไม่ เพราะมันไม่สมดุลกันเลย ผมกำลังคิด

  อะไรเพลินๆ นายฝรั่งก็เปิดประตูออกมา ผมตกใจมากทำอะไรไม่ถูก คิดว่าซวยแน่วันนี้แกเห็นผมก็ไม่ว่าอะไรยังยิ้มให้อีก

  และถามผมว่ามานานหรือยังผมก็ตอบไปว่ามาถึงเดี๋ยวนี้ แล้วนายฝรั่งก้อเข้าไปในห้องไปคุยกับคุณตุ้มแล้วก้อออกมาบอก

  ให้ผมเข้าไปรอในห้องมีเรื่องจะคุยด้วย ผมก็เคาะประตูและเดินเข้าไปในห้องทำงานนายฝรั่ง เห็นคุณตุ้มนั่งอยู่ตรงโต๊ะทำงาน

  เธอทักทายผมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น สักครู่นายฝรั่งก็เดินเข้ามา บอกว่าเดี๋ยวจะไปงานเลี้ยงต่อ ขออาบน้ำสักครู่ให้นั่งคุย

  กันไปก่อนและแกก็เดินออกไป ผมสังเกตดูเห็นคุณตุ้มมองมาทางผมบ่อยๆ ผมก็เลยถามแกว่าคุณตุ้มมองอะไร แกก็ตอบว่า

  ผมนี่ดูก็น่ารักดีตัวก็ใหญ่ จริงไหมที่เขาบอกว่าคนไทยตัวใหญ่แต่อย่างอื่นเล็ก ผมก็ถามว่าอะไรกันที่คุณตุ้มคิดว่าเล็ก แกก็

  มองไปที่เป้ากางเกงผมและก็ชี้ไปที่เป้า ผมก็บอกว่าไม่จริงอย่างที่คุณตุ้มพูดหรอกพอดีผมกำลังมีอารมณ์อยากเอาอยู่ด้วย

  เพราะว่าเมื่อกี้นี้เพิ่งได้ดูหุ่นคุณตุ้ม (ยังเห็นหีคุณตุ้มติดตาอยู่เลย) คุณตุ้มแกยิ้มและก็เอามือมาจับที่น้องชายผม ผมตกใจ

  มากเลยครับไม่นึกว่าแกจะกล้า และขณะนั้นควยของผมก็กำลัง แข็งตัวอยู่ด้วย ผมอายมากเลย คุณตุ้มกระซิบกับผมว่าแน่

  จริงก็ขอดูหน่อย ผมมันพวกใจถึงอยู่แล้วเป็นไงเป็นกัน ผมก็ จัดการรูดซิป และงัดควยผมออกมา มันเด้งออกมาเลยครับ

  เพราะมันอึดอัดอยู่นานแล้ว ควยผมถึงจะเล็กกว่าควยของนายฝรั่งอยู่บ้าง แต่ความแข็งแกร่งของผมมีมากกว่าเยอะ คุณตุ้ม

  เอามือมาลูบดูและก็ทำเป็นตาโต บอกว่าไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนี่ โดยไม่ทัน จะตั้งตัวคุณตุ้มก็อมท่อนควยผมเข้าไปอยู่ในปาก

  เสียแล้ว ผมเสียวมากเลยคุณตุ้มใช้ลิ้นเลียอย่างชำนิชำนาญมาก ใจหนึ่งก็มัน อีกใจหนึ่งก็กลัวนายฝรั่งจะเข้ามาเห็น ขณะที่

  ผมกำลังสับสนอยู่นั้น ผมเห็นมีมือมือหนึ่งเอื้อมมาปลดกระดุมเสื้อผม ตอนนั้นผมไม่ได้ถอดเสื้อผ้า เพียงแต่รูดซิปกางเกง

  เท่านั้น เมื่อหันไปดูยิ่งตกใจใหญ่เพราะเป็นนายฝรั่งเอง ผมตกใจมาก แต่แกก็เอามือมาปิดที่ปากผมเหมือนกับว่าไม่ต้องพูด

  ขณะนั้นแกเปลือยกายอยู่ ควยแกแข็งมากเลย เมื่อผมเห็นควยแกใกล้ๆ ยิ่งตกใจมากขึ้นอีกเพราะควยแกใหญ่มาก ผมกะ

  ด้วยตาไม่น่าที่จะต่ำกว่า 7-8 นิ้ว ส่วนควยผมประมาณ 6 นิ้ว เมื่อแกถอดเสื้อผมออกแล้ว แกก็เอามือมาลูบที่หัวนมผม ทำ

  ให้ผมเสียวมากขึ้นไปอีก ส่วนคุณตุ้มก็ตั้งน่าตั้งตาดูดควยผม อย่างเอาเป็นเอาตาย สักพักคุณตุ้มก็ยืนขึ้นและเหลือบไปเห็น

  นายฝรั่งยืนเปลือยกายอยู่ข้าง แกก็ยิ้มไม่พูดอะไรแล้วคุณตุ้มแกก็นอนหงายบนโต๊ะทำงานถ่างขาออก ยิ่งทำให้ผมเหงี่

  ยนหนักขึ้นไปอีก นึกในใจเป็นไงเป็นกันวะ ผมก็ก้มหน้าลงไปลิ้มลองรสชาติจากหีของคุณตุ้มอย่างเอร็ดอร่อย คุณตุ้มส่ายหี

  ร่อนอยู่ตลอดเวลาเลยครับ ขณะนั้นผมรู้สึกว่าควยผมกำลังถูกรุกรานอยู่ ผมก้มหน้า ลงไปดู นายฝรั่งเองครับกำลังอมควยผม

  อยู่ แต่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะผมกำลังมันอยู่กับหีของคุณตุ้ม เมื่อผมจะทนไม่ไหวแล้ว ผมก็เลยดึงควยของผมออกจากปากนาย

  ฝรั่ง และมาจ่อที่หีคุณตุ้มที่อ้ารออยู่แล้ว ผมค่อยๆ ดันเข้าไปไม่ยากครับ เพราะน้ำหล่อลื่นมีมาก เมื่อเข้าที่เข้าทางได้แล้วผม

  ก็เริ่มซอยจากช้า ๆ ไปเร็ว สังเกตเห็นคุณตุ้มแกคงจะเสียวมากแกส่ายก้นรับ และร้องครวญครางอยู่ตลอดเวลา จากนั้นคุณ

  ตุ้มก็พลิกกลับ และก็เดินมาโก้งโค้งอยู่ที่โต๊ะโซฟา ผมก็เข้าประชิดหลังแล้วก็เริ่มซอยทันที ผมเห็นนายฝรั่งเดินอ้อมไปข้าง

  หน้า แล้วจับควยยัดเข้าไปที่ปากคุณตุ้ม ยิ่งทำให้ผมมีอารมณ์ มากขึ้นไปอีก ผมซอยอยู่สักพักผมก็ทนไม่ไหว น้ำรักผมพุ่ง

  เข้าไปในหีของคุณตุ้มอย่างเต็มที่ หีของคุณตุ้มก็ตอดรัดควยของผม อย่างดีเหมือนกัน ผมแช่ควยอยู่สักพักผมก็ดึงควยผม

  ออกเพราะมันเริ่มที่จะอ่อนตัว พอผมดึงควยออกนายฝรั่งก็เข้ามายืนอยู่ข้างหลังแทน และดันของแกเข้าแทนที่ผมผมเห็น

  คุณตุ้มหน้าแกเบ้ คงจะเจ็บแต่เดี๋ยวเดียวก็เห็นคุณตุ้มแกส่ายหีเด้งรับท่อนควยของนายฝรั่ง นายฝรั่งเล่นสารพัดท่าคุณตุ้มแก

  ก็รับได้ทุกท่า ผมซึ่งขณะนั้นกำลังเพลียก็เลยมานั่งดูที่โต๊ะแทน สักพักเกิดอารมณ์ขึ้นมาอีก พอเห็นนายฝรั่งชักควยออกมา

  พ่นน้ำรักข้างนอกเต็มแผ่นหลังคุณตุ้ม ผมก็เริ่มเข้าประกบและเริ่มซอยใหม่อีกทันที ซึ่งขณะนั้นคุณตุ้มอยู่ในท่านอนหงาย

  ขาพาดขอบโต๊ะทำงานอยู่ ผมมองดูควยของผมมันครูดเข้าออกกับหีของคุณตุ้มดูแล้วยิ่งเหงี่ยนเข้าไปใหญ่ ผมเย่อกันสาม

  คนจนหมดแรง ดูเวลาก็เกือบ 3 ทุ่มได้จึงแยกย้ายกันไปอาบน้ำส่วนผมก็ไปอาบน้ำกับคุณตุ้มกันสองคน ขณะที่อาบน้ำฝัก

  บัวอยู่ ผมก็ถูสบู่ให้คุณตุ้ม แล้วผมก็เกิดอารมณ์อยากเย็ดหีคุณตุ้มอีกผมก็เลยให้คุณตุ้มยืนอยู่ในท่าก้มเก็บสบู่แล้วผมก็เข้า

  ประกบด้านหลังเอาควยของผมยัดเข้าไปที่หีคุณตุ้มแล้วก็เริ่มต้นซอยเข้าออกช้า ๆ ในที่สุดผมก็ทนไม่ไหวก็เลยน้ำแตกคารูหี

  ของคุณตุ้ม เสร็จแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวแยกย้ายกันกลับบ้าน ซึ่งตอนนี้เมื่อเข้าไปทำงาน ทั้งนายฝรั่งและคุณตุ้มก็ทำเป็นไม่รู้

  ไม่ชี้ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่หลังเลิกงานทั้งนายฝรั่งและคุณตุ้มอยู่กันในห้องส่วนผมก็แกล้งทำงานต่อจนพนักงานคน

  อื่นกลับบ้านกันหมดแล้วเรา 3 คนก็เริ่มบรรเลงเพลงสวาทกันอีก(ผมได้เย็ดหีคุณตุ้มตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา) หลัง ๆ มาผม

  เย็ดคุณตุ้มในห้องครัวแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังอีกว่าเป็นอย่างไร …

 29. ບ້າລອກ
  ເດືອນກໍລະກົດ 28, 2015 ເວລາ 4:37 pm

  ຕອນຢູ່ທາງແບ່ງ ຍາມແລງແດດບັງກົກສາມສາແລ້ວ ຂ້ອຍກັບບັກແສງມັກອອກໄປນັ່ງ
  ຫຼິ້ນກ້ອງກົກຍົມໜ້າບ້ານເພື່ອລັກແຍງສອງເອື້ອຍນ້ອງຂ້າງເຮືອນຕອນເຂົາກັບມາແຕ່
  ຮຽນ, ມັນຊ່າງມີອາລົມອີຫຼີເດີທີ່ໄດ້ເຫັນສອງເອື້ອຍນ້ອງໃນຊຸດນັກຮຽນ. ຜູ່ເອື້ອຍຮຽນ
  ແພດສາດ, ເສື້ອນັກຮຽນແຕ່ລະໂຕຮັດຮິງ ຈົນພວກຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຫາຍໃຈແທນລາວ,
  ມັນຮັດຈົນໃສ່ກະດຸມປິດບັງເຕົ້ານົມທີ່ລົ້ນອອກມາຈາກເສື້ອຊ້ອນ Onono ເບີຫຍັງບໍ່ຮູ້
  ຮູ້ແຕ່ນົມລາວໃຫຍ່ ຖ້າແກ້ເສື້ອອອກຄົງຈະເທົ່າກັບນົມສາວໃນຮູບນີ້ລະ ແຕ່ຄົງບໍ່ມີໂອ
  ກາດໄດ້ເຫັນດອກເພາະສາວນີ້ບິນສູງ ຜູ່ບ່າວທີ່ມາຮັບແຕ່ລະເທື່ອແມ່ນບ່າວ ກຊ ບໍ່ເຫັນ
  ດອກຊິເຫັນລາວຂຶ້ນລົດປ້າຍເຫຼືອງ. ບັກແສງຫຸ່ນໃຫຍ່ເລືອກເອົາຜູ່ເປັນເອື້ອຍ ຄົນໂຄຍ
  ນ້ອຍຄືຂ້ອຍໃຫ້ເອົາຜູ່ນ້ອງຊຶ່ງຍັງເປັນນັກຮຽນມໍປາຍ ຄືຊິແມ່ນມໍ5 ນີ້ລະ ຖ້າເດົາບໍ່ຜິດ
  ເພາະເຄີຍໄດ້ຍິນແມ່ຂອງລາວລົມກັບນ້າບ່າວຂ້ອຍຕອນຍ້າຍມາຢູ່ໃໝ່ ຕອນນັ້ນລາວ
  ຢູ່ມໍ4 ດຽວນີ້ຄືຊິແມ່ນມໍ5, ຕາມສັງເກດຕອນໄປເຮັດອະນາໄມລວມມື້ນັ້ນ ໜ້າເອິກຜູ່
  ນ້ອງຍັງບໍ່ທັນໃຫຍ່ລົ້ນມືຄືເອື້ອຍ ຜິວກໍ່ຄ້ຳໆບໍ່ເຖິງຂັ້ນດຳ ບໍ່ຂາວຄືເອື້ອຍຄືແມ່ລາວ.
  ມື້ນັ້ນ ອ້າຍສົງເອົາແກ້ວມາຂາຍໃຫ້ນ້າສາວແຕ່ນ້າສາວຍົງບໍ່ທັນອອກຈາກບ້ານເອື້ອຍ
  ສູນເທື່ອ ອ້າຍສົ່ງຈຶ່ງຍ່າງໄປຖາມຂ່າວສາວເສີມ(ແມ່ຂອງສາວແພດສາວມໍ)ຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນ
  ອ້າຍສົງຢູ່ເຮືອນຫຼັງນີ້ແລະເປັນໝູ່ຂອງອ້າຍສວນຊຶ່ງໂຕນຂ້າມຂອງໄປກັບພໍ່ລາວຕັ້ງແຕ່
  ເຂົາຍຶດອຳນາດໃໝ່ໆ ແຕ່ສາວເສີມບໍ່ໄປເພາະເປັນຫ່ວງແມ່ທີ່ກຳລັງແກ່ເຖົ້າ ເລິກໄປ
  ກ່ວານັ້ນອ້າຍສົງບໍ່ຮູ້ແຕ່ຄົນໃນຄຸ້ມຊຸບຊິບວ່າສາວເສີມຕິດບ່າວນ້ອຍຈຶ່ງບໍ່ໄປນຳຜົວແລະ
  ຕາມສັງເກດ ດົນໆຈະເຫັນຜູ່ຊາຍຄົນນຶ່ງມາພັກມາເຊົານຳ.
  ນ້າສາວມາຮອດເຮືອນແລ້ວອ້າຍສົງກໍ່ເອົາແກ້ວໃຫ້ນ້າສາວເບິ່ງ, ຕົກລົງລາຄາຊື້-ຂາຍ
  ກັນໄດ້ແລ້ວ ອ້າຍສົງກໍ່ບອກຂ້ອຍໄປຊື້ເບຍມາກິນຖ້າຊາມຊານ້າສາວໄປເອົາເງິນມາໃຫ້.
  ເມື່ອຮູ້ວ່າບັກແສງຍັງບໍ່ທັນມີແຟນ ອ້າຍສົງກໍ່ແນະນຳໃຫ້ຂ້າມຮົ້ວໄປລົມເອົາສາວແພດ
  ຫັ້ນເປັນແຟນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ທຽວໄກ. ຫ້ອງທີ່ຂ້ອຍກັບບັກແສງນອນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເຮືອນໃຫຍ່
  ຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນເປັນຫ້ອງນອນຄົນຂັບລົດໃຫ້ພໍ່ອ້າຍສົງ, ຕອນນັ້ນອ້າຍສົງອ້າຍສວນບຍັງ
  ເປັນບ່າວວອງພວກຂ້ອຍ, ຍ້ອນຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຈຶ່ງພາກັນລັກສ່ອງເບິ່ງສາວໃຊ້
  ເຮືອນອ້າຍສວນອາບນ້ຳຢູ່ຫຼັງຫ້ອງຄົວກິນ, ຫ້ອງຄົວກິນເຮືອນຂ້ອຍຕິດກັບຫ້ອງຄົວ
  ກິນເຮືອນສາວເສີມ ຢູ່ຫຼັງຫ້ອງຄົວກິນສາວເສີມເປັນບ່ອນລ້າງຖ້ວຍລ້າງຜັກແຕ່ສາວ
  ໃຊ້ບໍ່ລຶ້ງອາບນ້ຳຝັກບົວຢູ່ເທິງເຮືອນຈຶ່ງອາບຢູ່ລຸ່ມ ແລະອ້າຍສວນຈະຂ້າມມາຫາອ້າຍ
  ສົງແລະພາກັນລັກເບິ່ງ.
  ອ່ານເລື່ອງນີ້ຕໍ່ເດີ ຖ້າຢາກສຽວ.

  ผมเรียนจบ ป.ตรีจากมหาลัยแห่งหนึ่งแถวลาดพร้าว แต่ด้วยตอนนั้น เศรษฐกิจย่ำแย่ผมจึงตัดสินใจขับแท็กซี่ไปพลางๆระหว่างหางานทำ จนวันนึงช่วงประมาณ1ทุ่มได้ผมไปจอดรอรับผู้โดยสารอยู่หน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวหนอง
  แขม ก็ได้มีรถเบ๊นช์ขับเข้ามาจอดข้างหน้าที่รถผมจอดอยู่ แล้วได้มีผู้หญิงคนนึงลงจากที่นั่งข้างคนขับ เสร็จแล้วรถคันนั้นก็ขับออกไป ผู้หญิงคนนั้นเดินมาขึ้นรถผมแล้วบอกว่าไปบางกะปิ ผมจึงขับรถออกมาโดยที่ไม่มองหน้าเธอเลย

  ระหว่างทางผมได้ยินเธอคุยโทรศัพท์เสียงดังมากสงสัยจะทะเลาะกับแฟน แต่ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะถือเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา จนรถวิ่งมาได้ซักระยะหนึ่งเธอพูดขึ้นมาว่า “พี่… ทำไงดี หนูไม่ท้อง”แต่ผมก็ไม่สนใจและยังขับรถต่อไป จนเธอได้พูดขึ้นมาอีกว่า พี่..ทำไงดีหนูไม่ได้

  ตั้งท้องนะ ผมก็เริ่มคิดว่าผึ้งคุยโทรศัพท์หรือว่าผึ้งพูดกับผมแน่ แต่ผมก็ยังนิ่งๆอยู่จนเธอพูดชัดๆว่า “พี่โชเฟอร์ ทำไงดีหนูไม่ท้อง” ผมได้ยินแล้วตกใจเลยครับผมเลยถามกลับไปว่า
  ทำไมคุณถึงอยากท้องละครับ คุณก็สาวยังสวยอยู่เลยนะครับ เดี๋ยวนะครับ ลืมบอกว่าไปว่าเรื่องเสียวเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง เอาหละต่อกันเลย

  เธอก็ยิ้มแล้วเล่าให้ฟังว่าเธอไปได้เสียกับลูกคนมีเงินเข้า
  แฟนเธอ จึงพาเธอเข้าไปอยู่ด้วยกัน
  ที่บ้านของแฟน แต่แม่ของแฟนเป็นคนจีนเค้าไม่ค่อยชอบเธอ ว่าเธอโหงวเฮ้งไม่ดีจึงไล่ให้เธอออกจากบ้าน

  แฟนของเธอจึงได้ปรึกษากับเธอว่าต้องมีหลานให้แม่ของแฟนก่อน เค้าจะได้ยอมให้เธอเข้ามาอยู่ในบ้าน ซึ่งเธอกับแฟนเธอก็ขยันมีอะไรกันแทบทุกวันแต่ก็ยังไม่ท้องซักที ให้หมอตรวจ หมอก็บอกปรกติดีทั้งคู่ ระหว่างทางกลับเธอเกิดทะเลาะกับแฟนเรื่องที่ไม่ท้องนี่แหละ

  จึงลงมาขึ้นรถของผม ผมสงสัยก็ถามว่า “แล้วคุณจะทำยังไงต่อครับ”เธอบอกว่า”หนูพูดตรงๆนะพี่ พี่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมล่ะ”

  ผมถามกลับ”ช่วยอะไรครับ” “ก็ช่วยให้หนูท้องไง” ผมตกใจมากเลยครับ แล้วถามกลับไปว่ามันจะดีเหรอ เธอก็ตอบกลับว่า “พี่ก็คิดซะว่าช่วยๆหนูละกันหนูจะได้อยู่กับแฟนหนูไง” ผมลังเลอยู่ซักครู่ ไอ้ความอยากก็เข้ามาครอบงำผมซะแล้ว ผมจึงบอกเธอว่า “ตกลงครับ”

  ดูแล้วเธอดีใจมาก เธอก็บอกว่าพี่จอดก่อน เดี๋ยวหนูไปนั่งข้างหน้า จะได้คุยกันถนัดๆ พอเธอขึ้นมานั่งผมจึงได้มองหน้าเธอเต็มๆ เธอน่ารักดีครับ ไม่ถึงกับสวยมากแต่ได้ควงก็ไม่ต้องอายใครเลยละครับ ตาโตๆมีลักยิ้มอีกต่างหาก ผมคิดในใจว่าโชคดีแล้วกู วันนิ้วิ่งไม่ได้เงินก็

  ยอมวะคุยกันไปผมก็มองเธอไป
  ขาวจริงๆครับทั้งขาทั้งใหล่ ยิ่งเธอใส่กระโปรงสั้นด้วยผมแทบจะจอดรถเอาตรงนั้นเลยครับ ผมก็เลยถามชื่อเธอ เธอก็บอกชื่อผึ้งค่ะ ผมแหย่เธอว่าสงสัยเป็นนางพญาผึ้ง เธอหยิกผมอายๆ น่ารักจริงๆ จนมาถึงซอยบ้านผึ้งที่มันมืดมากๆ

  ผึ้งบอกหาที่จอดรถ ผมจึงขับเข้าไปข้างตึกร้างที่ก่อสร้างไม่เสร็จผมจอดรถหลังตึก
  เพราะลับตาดีผมจึงดับเครื่องรถแต่ก็เปิดแอร์ไว้

  ผึ้งก็ยิ้มแบบอายๆผมก็ทนไม่ไหวแล้วเฟ้ยจึงโน้มตัวผึ้งมาดูดปาก ผึ้งก็จูบตอบแลกลิ้นกันดูดดื่ม มือของเธอนี่ซนจริงๆ เผลอแปปเดียวรูดซิบกางเกงผมซะแล้วผมจึงช่วยเธอโดยการถอดกางเกงออก ผึ้งเห็นไอ้หนูของผมถึงกับตาโตเลยคับ

  เธอก้มหน้าลงไปซบกับตักผมที่ตอนนี้ผมยังอยู่ที่นั่งคนขับอยู่เลย ผึ้งเอามือรูดมันขึ้นลง แล้วเงยหน้าขึ้นมามองผมพร้อมกับสายตาอันยั่วยวน ผึ้งเริ่มเอาลิ้นมาสัมผัสกับปลายไอ้หนูของผม ทำเอาผมเสียวซะเด้งดูดลอยเลย เธอคงจะชอบใจเพราะได้ยินผึ้งหัวเราะคิกๆ เสร็จแล้ว

  เธอก็เริ่มดูดควยของผมเข้าไปทีละนิด ลิ้นของเธอทำงานได้ดีจริงๆ ผึ้งเริ่มดูดแรงบ้างเบาบ้างสลับกันไป

  ส่วนตัวผมก็เอามือไปบีบหน้าอกของผึ้ง ส่วนปากก็ครางออกมาอย่างสุดเสียว ผึ้งจัดการดูดมันได้ซักพัก ผมก็กลัวว่าน้ำของผมจะแตกไปซะก่อนเลยบอกให้ผึ้งหยุด ผึ้งเงยหน้าขึ้นผมจึงแกะกระดุมเสื้อเธอออกพร้อมกับยกทรงสีแดง นมผึ้งน่าดูดจริงๆครับ

  ก็ไม่ใหญ่มากนะ แต่ก็จับได้เต็มไม้เต็มมือละ ผมเริ่มซุกหน้าไปที่นมของผึ้ง หัวนมมันชูชันรออยู่แล้ว ผมจึงขบเบาๆ ได้ยินเธอครางซี๊ดเลยครับ ผมได้ใจเลยทั้งขบทั้งเลีย ผึ้งก็ครางและแอ่นอกรับมันอย่างดี ผมเลียไปเรื่อยๆลงมาถึงหน้าท้อง

  ผมเอาลิ้นควานรูสะดือของเธอ เธอยิ่งร้องหนักมือ ผมก็สอดเข้าไปในกระโปรงสั้นของเธอพร้อมกับดึงกางเกงในออก สงสัยผึ้งชอบสีแดงเพราะกางเกงในก็ยังสีแดง ผึ้งก็ช่วยยกก้นขึ้นให้ผมรูดมันออกทางปลายเท้า ผมเอาดันกระโปรางผึ้งขึ้นมาเล็กน้อย(แต่ไม่ถอด)แล้วก็ไล่

  ลิ้นลงไปจะถึงจิ๋มของผึ้ง

  เสียดายที่ขนมันดกไปหน่อย ผมเลยมองไม่ค่อยเห็นข้างในว่ามันจะสีชมพูน่าเลียอยู่หรือเปล่า แต่มาถึงขนาดนี้แล้ว ผมจึงค่อยๆเอาลิ้นเจาะแหวกป่าหญ้ารกทึบของเธอจนเจอปากถ้ำ

  ผมจึงได้ห่อลิ้นแล้วก็ฝังลงไปในรอยแยกที่มีน้ำไหลเยิ้ม จนขนของผึ้งเริ่มลีบลง
  ผึ้งนี่ทั้งครางทั้งเด้งสู้ กดหัวผมไว้ แทบหายใจไม่ออก ผมขบเม็ดละมุดของผึ้ง แล้วก็ควานลงไปในหลืบ ผึ้งครางซี๊ดซักพักเธอร้องเสียแหบๆว่า พี่หนูจะแตกแล้ว ผมจึงเร่งฉกลิ้นรัวๆจนผึ้งกดหัวผมแน่นพร้อมกระตุกอีก4-5ครั้ง

  ผมแน่ใจว่าเธอคงเสร็จแน่ๆ เพราะน้ำมันไหลออกมามากเลย พอผึ้งปล่อยหัวผม ผมจึงข้ามไปทางที่ผึ้งนั่งพร้อมกับปรับเบาให้เอนลง ผมเอาไอ้หนูของผมมาถูที่จิ๋มของผึ้งๆก็เด้งรับจนมันเข้าไปได้หมดอัน ผึ้งหลับตาพริ้ม พร้อมกับส่งเสียงครางเมื่อผมเริ่มขยับ

  จิ๋มเธอมันดูดดีมากๆเลยครับผมซอยอยู่พักใหญ่เธอก็บอกขอหนูทำบ้างนะ

  ผมจึงเป็นฝ่ายลงไปนอนแล้ว เธอก็ขึ้นคร่อมจับไอ้หนูของผมจ่อที่จิ๋มเธอแล้วค่อยๆกดลงมาช้าๆ ผมกกับเธอส่งเสียงครางแข่งกัน เธอนี่ลีลาดีจริงๆเลยครับ ทั้งโยกทั้งครึง มิน่าแฟนเธอถึงต้องการเอาเธอเข้ามาอยู่ในบ้าน เพราะลีลาอย่างนี้นี่เอง ผมเสียวมากจริงๆ บอกได้คำ

  เดียว สุดยอด ผมชวนเธอไปนั่งเบาะหลังแล้วก็ให้ผึ้งโก้งโค้ง

  ผมก็สอดใส่เข้าไปแล้วเริ่มกระแทกเสียงดังป้าบๆๆ ผึ้งคงเสียวมากเพราะน้ำผึ้งออกมาเยอะจริงๆ ผมก็เสียว จนทนแทบไม่ไหวจึงจับผึ้งพลิกมาข้างหน้า แล้วเอาเธอท่าเบสิกนี่แหละ ผมกระแทกไปอีกซัก5นาทีจึงบอกผึ้งว่า ผมจะเสร็จแล้วนะ

  ผึ้งพยักหน้าแล้วบอกแตกในเลยจ้ะพี่จ๋า ผมปล่อยน้ำเข้าไปในตัวผึ้งมากมายจนมันล้นทะลักออกมา ผมแช่ไว้ซักพักจึงค่อยๆดึงมันออกมานั่งลงข้างๆผึ้ง

  เธอหอบเหนื่อยแต่ยิ้มให้ผมแล้วมาหอมแก้มผมทีนึง ก่อนจะลุกไปใส่เสื้อผ้า แล้วให้ผมขับรถไปส่งเธอที่บ้านพอถึงหน้าบ้านเธอ ผึ้งก็ขอเบอร์โทรศัพท์ของผม บอกว่าแค่ครั้งเดียวคงไม่ท้องหรอก ยังไงก็คงต้องรบกวนพี่อีกนะจ๊ะ ผมยิ้มอย่างยินดี ใครจะไม่เอาละครับ ก็ลีลา

  ซะขนาดนั้น มันจริงๆครับ ระหว่างทางผมก็ขับรถกลับ

  ผมออกจากหน้าบ้านเธอได้500เมตรเลยเธอก็ Line เข้ามาครับ แล้วบอกว่าเพื่อนที่บ้านไม่มีใครอยู่เลย ไปค้างบ้านแฟนกันหมดพี่มาหาหนูอีกทีได้ไหม ผมรีบเลี้ยวรถกลับทันที ผึ้งออกมารับหน้าบ้านผม

  ผมจึงรีบเดินเข้าไปในบ้านผึ้งแล้วเริ่มทำลูกกันต่อเลย ผมกับผึ้งเอากันจนเกือบสว่างทั้งในห้องนอน ห้องน้ำ ในครัว แน่นอนว่าแตกในทุกครั้ง พอสายๆผึ้งก็รีบให้ผมกลับ บอกแฟนจะมาหาที่บ้าน ผมจึงรีบออกมาเธอจูบผมทีนึงแล้วบอกว่าแล้วจะโทรไปนะคะ

  ผมออกมาถึงปากซอยของบ้านผึ้งสวนกับแฟนเธอพอดีเลย เพราะผมจะทะเบียนรถได้ ถือว่าผมรอดไปที หลังจากนั้นผึ้งก็โทรหาผมให้ช่วยทำลูกเรื่อยๆ

  ประมาณ 3 เดือนที่ผมกับผึ้งเย็ดกันแบบวันเว้นวันผึ้งก็ตั้งท้องครับ ดูผึ้งดีใจมากแต่ผมนี่สิ คิดว่านี่กูต้องอดเอากับผึ้งแล้วหรือวะเนี่ย แต่ผึ้งก็บอกผมว่าไม่หรอก

  เพราะหนูติดใจของพี่แล้วหล่ะ อีก9เดือนผึ้งคลอดลูกออกมาดูแฟนผึ้งจะดีใจมาก แม่แฟนผึ้งก็ยอมรับเธอเข้าบ้าน ผมก็ดีใจกับผึ้ง ผึ้งยังให้ผมไปดูหน้าลูกเลย อิอิ หน้าเหมือนผมยังกับแกะเลย

 30. ບັກຊົ່ວ
  ເດືອນສິງຫາ 22, 2015 ເວລາ 6:05 pm

  ຄຳເຕືອນ:
  ເລື່ອງທີ່ຈະກັອບປີມາໃຫ້ອ່ານຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນເລື່ອງແນວຄອບຄົວຊຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມ
  ສຳລັບບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ ແລະກໍ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນທີ່ດີ
  ມີສິນທຳປະຈຳໃຈແລະຮູ້ຈັກ ຜິດ ຖືກ ຊົ່ວ ດີ. ກັອບມາໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ມີຈິດວິນ
  ຍານເດຍລະສານອ່ານເພື່ອການບັນເທິງເທົ່ານັ້ນ ແລະອ່ານແລ້ວ ຢ່າເຮັດຕາມ.

  แอบดู..แอบเอา..
  ผมชื่อมุกลูกชายคนเดียวอายุสิบห้าในบ้านที่มีอันจะกินอยู่หมู่บ้านหรูที่มีแต่คนมีฐานะทั้งนั้นพ่อแม่ผมดูว่ามีความสุขกันดีทั้งที่พ่อแก่กว่าแม่ถึงสิบกว่าปีส่วนผมออกจะห่างเหินกับท่านทั้งสองโดยเฉพาะแม่ ท่านม่ค่อยสนใจผมระยะสามสี่ปีมานี่ แม่เอาแต่งานออกสังคม ผมจึงไม่สนิทกับแม่มีแต่พ่อที่สนใจดูแลผม แม่เป็นคนสวยในสายตาของผมและคนทั่วไปไม่บอกก็ไม่รู้ว่าสี่สิบจะคิดว่าสามสิบกว่าเท่านั้น บ้านเรามีคนรับใช้ที่เอามาอยู่ด้วยทั้งครอบครัวอยู่กันมาหกเจ็ดปีแล้ว ตัวสามีครอบครัวนี้พ่อแม่ทางบ้านเขาก็เป็นคนรับใช้ของบ้านแม่เรียกว่าข้าเก่าเต่าเลี้ยง พ่อแม่ผมเป็นคนต่างจังหวัดบ้านเดียวกันทั้งหมด ผมเรียกหัวหน้าครอบครัวนี้ว่าน้าพุทเป็นคนขับรถให้ที่บ้านเขามีลูกสาวคนเดียวชื่อแอ๋วอายุมากกว่าผมคือประมาณสิบหกหรือสิบเจ็ดหน้าตาดีดูสุภาพเรียบร้อยแต่ที่ผมสัมผัสสนิทกับเธอๆดูแก่นแก้วพอควร เธอมาเรียนที่กรุงเทพฯ พ่อแม่ผมส่งเสียให้แม่เธอก็เป็นแม่บ้านเราชื่อน้าแป๋วเราสนิทกันดี บ้านเราใหญ่มีหลายห้องแอ๋วจึงแยกห้องนอนจากพ่อแม่แบบเดียวกับผมๆได้รับการเลี้ยงดูจากน้าแป๋วมาตลอดเรียกว่าทำทุกอย่างให้ผมแทนแม่ และผมกับพี่แอ๋วเราสนิทกันเหมือนพี่น้องเล่นกันมาตั้งแต่เล็ก แม่ไม่ค่อยมีเวลาให้ผมนักมัวยุ่งกับงานและสังคมไฮโซ จนพี่แอ๋วเริ่มเป็นสาวผมเริ่มรู้สึกว่าว่าเธอสวยและเธอเริ่มไม่ค่อยเล่นสนุกกับผมอย่างแต่ก่อน
  เรื่องมันเกิดเมื่อพ่อผมไปต่างประเทศก็เป็นปกติพ่อมีธุรกิจไปประจำบางทีแม่ไปด้วแต่ระยะหลับสองปีมานี่แม่ไม่ค่อยไปด้วยอ้างว่าเบื่อ น้าแป๋วขอกลับบ้านต่างจังหวัดซึ่งแม่จะวานให้เธอกลับไปประจำเอาของไปให้ที่บ้านแม่ ผมไปเล่นที่บ้านเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันกลับก็ดึกมันก็ปกติ แต่ผมบังเอิญเห็นแสงไฟสลัวๆจากห้องน้าพุทคนขับรถที่อยู่หลังบ้านด้วยความอยากรู้อยากเห็นผมเลยแอบย่องไปดูที่หน้าต่างภาพที่ผมได้แอบเห็นทำเอาผมตกใจ ผมเห็นแม่นั่งทับอยู่บนตัวน้าพุทที่นอนหงายแต่อนิจาชุดนอนแม่ถลกเปิดขึ้นถึงเอวทำให้ผมเห็นโคนขาอ่อนสะโพกก้นขาวของแม่วัยสี่สิบที่ไม่มีกางเกงในแถมน้าพุทไม่ใส่เสื้อผ้าด้วย สองแขนแม่คร่องร่างน้าพุทก้นขยับขึ้นๆลงๆสองมือน้าพุทจับหน้าอกแม่ทั้งยังใส่ชุดนอนทั้งบีบคลึงนวดเสียงแม่ครางหัวเราะเบาๆพอได้ยินสำเนียงพอใจพูดคุยกับน้าพุทผมจับความไม่ได้แต่ก้นแม่ไม่หยุดนิ่ง ผมถึงจะเด็กก็รู้ว่าแม่กำลังร่วมเพศเล่นสนุกกับน้าพุทผมเคยดูหนังโป้มาก่อนกับเพื่อนๆไม่นึกว่าจะได้ดูหนังสดแต่นักแสดงกลายเป็นแม่ผมกับคนสนิทผมพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอวัยวะเพศวัยสิบห้าจองผมแข็งตัวอย่างห้ามไม่ได้ผมคิดว่าพ่อกับน้าแป๋วคงไม่รู้เรื่องนี้ ผมทนดูได้พักเดียวก็ต้องรีบขึ้นห้องจัดการกับตัวเองอย่างใจระทึกและสับสนคิดแม่เล่นชู้พ่อไม่รู้เราจะทำไงดีคิดแล้วชั่งเถอะเดียวบ้านแตก แต่ก่อนผมขึ้นห้องผมยกโทรศัพท์มือถือมาแอบถ่านรูปเก็บไว้ไม่รู้รูปจะออกมายังไงคิดว่าไว้ต้องเอามาเปิดคอมฯที่ห้องดู แต่อีกคืนต่อมาพ่อยังไม่กลับน้าแป๋วก็ยังไม่มาผมเฝ้ารอเวลาตกดึกพอเห็นแสงไฟจากห้องน้าพุทผมก็แอบบลงมาดูอีกแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดแม่ลงมาหาน้าพุทอีกแต่สิ่งที่ผิดไปคือ ในมุมมืดของหน้าต่างนอกห้องผมเห็นเงาพี่แอ๋วสาววัยสิบหกยืนก้มๆเงยๆแอบดูอยู่ด้วยเธอไม่เห็นผมในทีแรกแต่เมื่อผมเข้าใกล้เธอเห็นและตกใจแต่ทำสัญญาณมือปิดปากให้ผมเงียบเราไม่ส่งเสียงหรือพูดกันแต่แบ่งกันแอบดูจากช่องม่านหน้าต่างที่แคบนิดคืนนี้แม่นอนหงายถ่างขายกให้น้าพุทนอนทับขย่มกระแทกก้นกระดกขึ้นลงทั้งสองกอดจูบดูดปากกันอย่างเมามัน พี่แอ๋วจ่องมองตาไม่กระพริบ
  เราแอบดูอยู่สักพักผมลองเอามือจับลูบก้นพี่แอ๋วๆหันปัดมือผมแล้วตีเบาๆกลัวคนในห้องได้ยินผมชักมือออกเธอทำหน้าดุใส่ผมแล้วเดินหนีไปแต่ผมเดินตามไปริมรั้วในความมืดเธอถาม “มุกมาทำไม”ผมว่า “พี่แอบดูแม่ผมกับน้าพุท”เธอเงียบผมถาม “นานหรือยัง”เธอว่า “ปีกว่าแล้วที่แอบเห็น”ผมอึ้งถาม “แล้วน้าแป๋ว”เธอบอก “แม่ไม่รู้เขาจะมาทำกันก็เมื่อแม่และคุณลุงไม่อยู่”(หมายถึงพ่อผม) ผมคิด ถึงว่าสิพ่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดทีไรโดยไม่เอาน้าพุทไปด้วยแม่จะให้น้าแป๋วกลับบ้านนอกไปเยี่ยมบ้านทุกที ผมเลยว่า “พี่แอบดูบ่อยสิ”เธอพูด “อย่าพูดไปนะบ้านจะแตก”ผมบอกแบบตรงๆอย่างไม่อาย “ผมรู้ แต่พี่แอบดูแล้วไม่สยิวอยากบ้างหรือไง”เธอนิ่งอายในความมืดแล้วบอก “แล้วจะให้ทำไง” ผมเลยว่า “เรามาลองเอากันไม”เธอร้องว่า “บ้านะมุก”ผมบอก “ไม่บ้าแม่ยังเอาได้เลย”เราเงียบกันไปพักเหมือนเธอขบคิดแล้วเธอพูด “มุกกล้าเหรอ มุกทำเป็นเหรอ”ผมบอก “เคยดูหนังแล้วก็เห็นของจริงนี่แหละผมไม่เคย” ฝนกำลังจะตกเสียงฟ้าร้องแล้วอยู่ๆเธอก็คว้ามือผมดึงจุงเดินไปที่ห้องเธอไฟในห้องดวงเล็กสลัวเธอปิดหน้าต่างแล้วหันมองผมอย่างลังเลและสับสนสองมือกำแน่นแนบข้างตัวเธอๆอึดใจพูด “มุกอย่าบอกใครนะว่าเราจะทำอะไรกัน”ผมถาม “แล้วพี่จะให้ผมทำไรหละ”เธอเม้มปากแน่นถอนหายใจพูดว่า “มุกอยากทำอะไรหละ เห็นพ่อพี่ทำกะอาพรแล้ว(แม่ผมชื่อศิริพร)ไม่อยากทำบ้างเหรอ”ผมคิดว่าเธอกำลังว้าวุ่นจิตใจระส่ำระสายกระสันในอารมณ์จากที่ได้เห็นแม่ผมกับพ่อเธอเอากัน เธอคงแอบดูบ่อยใจจึงเปลี่ยวอยากลองอย่างเลี้ยงไม่ได้ ผมคิดว่าควรจะฉวยโอกาสนี้ถึงเธอและผมจะไม่เคยมาก่อนก็น่าลอง ผมจึงพยักหน้ารับบอกเธอ “อยากสิถ้าพี่แอ๋วจะให้ผมลองทำดู”เธอพยักหน้าบอก “แก้ผ้าสิ”ผมเขินๆแต่ก็ถอกเสิ้อกางเกงออกแต่เอามือกุมจู๋ไว้ เธอก็ทำใจกล้าทั้งที่อายสุดๆถอดกางเกงนอนกางเกงในออกทั้งเสื้อนอนอย่างง่ายๆไม่มีลีลาอะไร เธอเอามือปิดหว่างขาและกอดอก ในแสงไฟสลัวผมตะลึงตาโตในเรือนร่างเธอที่ขาวนวลดูนมโตกว่าที่คิดเรียกว่าซ่อนรูปเราสองคนต่างเขินอายซึ่งกันและกัน เธอทำท่ากระมิดกระเมี้ยนก้าวขาขึ้นนอนหงายบนเตียงผมลงนอนนั่งข้างมองดูเธออย่างใจระทึกเธอถาม “มองอะไร”ผมบอก “ไม่เคยเห็นผู้หญิงแก้ผ้ามาก่อนพี่สวยจังเลย”เธอทำใจกล้ายิ้มพูดสั่นนิดๆ “พี่ก็ไม่เคยเห็นผู้ชายแก้ผ้ามาก่อนขอดูหน่อยสิ”มือผมที่กุมปิดจู๋ก็เปิดออกเธอผงกหัวมองจู๋ที่ไม่ใหญ่โตของผมแต่ยาวแข็งโด่เป็นจรวจ เธอยิ้มๆอย่างหวาดๆ ผมอายๆบอกเธอ “ผมให้พี่ดูที่ฉี่ของผมแล้วผมขอดูของพี่บ้างสิ” เธอมองๆผมแล้วเมินหน้าหลบอีกแต่กางแขนทั้งสองออกทำให้ผมได้เห็นเต้านมโตของสาวสิบหกที่ขาวเต่งตึงหัวนมสีชมพูปานรอบเล็กทั้งสองเต้า ต่ำลงมาหน้าท้องเรียบผิวขาวเนียนจนถึงใต้ท้องน้อยที่โหนกนูนมีขนหมอยยาวดกดำปกคลุมร่องอวัยวะเพศเธอที่แนบสนิทกันแน่น ผิดกับของผมที่แทบไม่มีขนหมอยเลยแต่หนังหัวถอกเปิดแล้ว ผมเอามือที่สั่นๆของผมจับขยุ่มขนหมอยที่ดกยาวของเธอแล้ววางฝ่ามือลงกดลูบคลึงโหนกอวัยวะเพศเธอมันนุ่มสากมือ ผมเอามืออีกข้างจับเต้านมเธอบีบคลึงเบาๆอย่างเกรงใจทั้งเต้าและหัวนมมันตึงเป็นไต เธอเม้มปากหลับตาปล่อยให้ผมทำตามอำเภอใจ ผมเอานิ้วเซาะแยงลงร่องผ่าระหว่างขาใต้สุดเนินสงวนของเธอๆสะดุ้งนิดผมรู้สึกแฉะลื่นผมเลยถามเธอ “พี่ปวดฉี้เหรอ”เธอสั่นหน้าบอก “ขอพี่จับจู๋มุกบ้างสิ”ผมยิ้มๆกระเถิบตัวแอ่นจู๋ให้เธอๆจับมันบีบๆแล้วถอกรุด มือผมบีบเต้านมเธออย่างไม่เกรงใจอีกมือนิ้วแยงลึงลงร่องเพศจนถูกช่องสังวาสเธอๆสะดุ้งจับมือผมเพราะผมเอานิ้วสอดแยงเข้าไปผมถามเธอ “พี่เจ็บเหรอ”เธอทำหน้าเหยเกไม่ตอบแต่คลายมือที่จับมือผมๆเลยบอก “พี่ผมขอดูหีพี่หน่อยนะ”เธอไม่ตอบแต่กางขาออก ผมใช้สองมือปัดขนหมอยที่ลกรุงรังแล้วแบะแหกพูกีบหีเปิดอ้าออกจนเห็นเนื้อในแดงชมพูสดมีกีบติ่งเหมือนเม็ดละมุดอยู่เกือบบนสุดเนินร่องผ่าแต่ลึกลงไประหว่างขามีช่องรูสังวาสเปิดอ้าแดงผมรู้นี่คือรูหีที่ผมจะต้องใช้จู๋ทะลวงแทง ผมใจระทึกไม่พูดอะไรพลิกตัวขึ้นนอนคร่อมทับร่างเปลือยเธอๆจ่องมองหน้าผมตาแข็งผมบอก “ผมจะทำอย่างที่น้าพุททำกะแม่ผมนะ”ปากตัวเธอสั่นถาม “มุกเคยไมพี่ไม่เคยนะ”ผมบอก “ผมก็ไม่เคยๆดูแต่ในหนังต้องลองดูนะพี่”เธอพยักหน้า ผมแอ่นเอวเอาจู๋จิ้มแทงเข้าร่องจิ๋มเธอที่แบะอ้าผิดๆถูกๆแต่แล้วจู๋ผมก็ถูกร่องรูหีเธอผมเลยกดกระเด้าเข้าไป เธอสะดุ้งสุดตัวขยับถีบขาหนีเกร็งตัวก้นขมิบ แต่ผมตามกระเด้าเย็ดเราไม่เป็นด้วยกันทั้งคู่แต่จู๋ผมเข้ารูจิ๋มเธอแล้วๆผมเริ่มโยกเย็ดซอยไม่รู้ทำได้ไงธรรมชาติมันบอกให้กระเด้าเธอร้อง อู๊ยๆโอยๆซี๊ดปากคราง รูช่องคลอดเธอเล็กรัดคับแน่นจู๋ผมจนผมเจ็บแต่ผมไม่หยุดเย็นมันทั้งเสียวเงี่ยนมันส์สุดๆต้องยอมทนเจ็บแต่ผมเห็นเธอดิ้นรนคงเพราะเจ็บหีผมจึงกดจู๋เข้าสุดมิดลำดุ้นแล้วแช่นิ่ง ผมถามเธอ “พี่เจ็บเหรอ”เธอครางสะอื้นร้องบอก “เจ็บๆพี่เจ็บหีอึดอัดแน่นไปหมด”ผมบอก “ผมเงี่ยนเสียวครับพี่”เธอร้องบอก “พี่ก็เจ็บเสียวเงี่ยนคันหี”ผมบอก “ผมขอเย็ดต่อนะ”แทนที่เธอจะปฎิเสธเพราะเจ็บจิ๋มเธอกลับพยักหน้ารับให้ผมเย็ดซอยต่อ ผมเลยนอนกอดทาบทับร่างเธอตูดผมกระดกขึ้นลงกระแทกจู๋เข้าออกรูเพศหญิงเธออย่างเมามันโดยพยายามไม่ให้จู๋หลุดจากรูจิ๋มเธอเลยแต่มันก็หลุดออกมาหลายครั้งผมก็จับยัดใส่กลับเข้าไปใหม่แล้วเย็ดซอยต่อ จิ๋มเธอมีคราบเลือดซึมออกมาปนกับคราบเมือกขาวๆข้นเธอครางซี๊ดปากส่ายแอ่นเอวสองขาเหยียดเกร็งถีบไปมาไม่อยู่นิ่ง ผมกอดเธอแน่นหน้าเราซบไหล่กันและกันก้นผมกระดกซอยควยเย็ดหีเธอไม่อยู่นิ่งเช่นกันนานเท่าไรไม่รู้จนเธอตัวเกร็งสะบัดขากระตุกไปทั้งร่าง ผมเงี่ยนเสียวสุดๆน้ำจะแตกแต่นึกขึ้นได้ที่เรียนมาเดี๋ยวเธอจะท้องผมจึงชักจู๋ออกจากรูจิ๋มเธอแล้วพ่นน้ำกามขาวข้นเลอะร่องจิ๋มที่ฉี่เธอและขนหมอย ผมกอดเธอแน่นนิ่งเราหอบหายใจระทวยเหนื่อยยิ่งกว่าวิ่งแข่งร้อยเมตรหลายเท่านัก แล้วผมบอกเธอ “พี่ผมไม่เคยทำไม่รู้ดีหรือไม่ดีแต่ผมเอาน้ำออกข้างนอกพี่คงไม่ท้อง”เธอกลับบอก “พี่เสียวเงี่ยนจริงๆไม่นึกเลยอะไรจะขนาดนี้”ผมเลยบอก “เราเอากันอีกนะ”เธอรีบบอก “ไม่ไหวแล้วพี่เจ็บหีๆระบมไปหมดแล้วไว้วันหลังเถอะนะพี่จะให้เอาอีกแล้วพี่จะหายาคุมมากินด้วย”ผมบอก “ได้ครับพี่”เธอย้ำ “อย่าให้ใครรู้นะเราตายแน่”ผมบอก “ผมจะปิดปากเงียบแต่พี่ต้องให้ผมเอาอีกนะ”เธอยิ้มพยักหน้ารับ ผมนอนกอดลูบไร้ตัวเธอจับหีจับนมเธอก็ไม่ว่าไปๆมาๆควยผมแข็งอีกผมจะปี้เย็ดเธอๆทำท่าจะไม่ยอมขัดขืนนิดหน่อยแต่คงด้วยว่าผมจูบดูดนมลูบไร้ทำให้เธอเงี่ยนเธอเลยจำยอมนอนถ่างขาทนเจ็บหีอีกครั้งให้ผมเย็ดจนเราน้ำแตกแต่ผมไม่ลืมเอาน้ำแตกข้างนอกจากนั้นเธอไล่ให้ผมกลับห้องไม่แล้วมีหวังผมเย็ดเธออีกแน่น ผมก็กลับเช้าขึ้นเราเจอกันปกติ น้าแป๋วแม่เธอกลับมาตอนสายเราไม่แสดงพิรุธให้ใครสงสัยแต่ดูพี่แอ๋วจะเดินขาถ่างขัดๆไปนิดๆ น้าพุทกับแม่ผมก็เล่นบทบ่าวนายกันตามปกติบ่ายน้าพุทก็ไปรับพ่อ…

 31. ໂຕແລນ
  ເດືອນກັນຍາ 4, 2015 ເວລາ 6:00 pm

  ຄຳເຕືອນ: ເລື່ອງທີ່ຈະກັອບປີຕໍ່ລົງໄປນີ້ເປັນເລື່ອງແນວຄອບຄົວຊຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນ
  ທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ ແລະກໍ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນທີ່ດີ ມີສິນທຳປະຈຳໃຈ ຮູ້ຈັກຜິດ
  ຖືກ ຊົ່ວ ດີ ແລະເກງກົວຕໍ່ບາບ. ກັອບມາໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຍັງມີຈິດວິນຍານເດຍລະສານສິງໃນ
  ຫົວໃຈອ່ານເພື່ອການບັນເທິງເທົ່ານັ້ນ ແລະເມື່ອອ່ານແລ້ວກໍ່ຢ່າເຮັດຕາມ ບໍ່ສະນັ້ນເຈົ້າຈະຕົກ
  ໝໍ້ນະລົກ 500 ກັບ ບໍ່ໄດ້ໄປຜຸດໄປເກີດນຳເຂົາເດີ ຊິບອກໄວ້ !

  ຕູ້ Robert ອາຍຸເກືອບ 80 ປີແລ້ວແຕ່ຍັງແຂງແຮງແລະເບິ່ງເໝືອນຄົນໜຸ່ມອາຍຸ 50
  ແຕ່ລະເຊົ້າຈະແລ່ນ jocking ຜ່ານ້ຳໝອກເປັນໄລຍະທາງເກືອບ 5 ຫຼັກ ໄປເຮັດ Tai chi
  ກັບພວກຄົນຈີນຢູ່ສວນສາທາລະນະ ກັບມາບ້ານກໍ່ຝຶກຊ້ອມລອຍນ້ຳເໝືອນດັ່ງທີ່ລາວ
  ເຄີຍເຮັດມາແຕ່ນ້ອຍໆ, ຕູ້ເປັນແຊມນັກລອຍນ້ຳຂອງແຂວງ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍໄປແຂ່ງໂອລິມປິກ
  ດອກ. ເຖິງວ່າຈະມີອາຍຸຫຼາຍແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ຕູ້ໂຣເບິດກໍ່ຍັງຮັກໃນວິຊາສະເພາະຊ່າງ
  ໄມ້ ໄປເຮັດວຽກຊ່ອຍລູກເຂີຍເປັນປະຈຳ, ລູກເຂີຍເຮັດວຽກຮັບເໝົາສ້ອມແປງເຮືອນ
  ໃຫ້ພວກ realtor ພໍໄດ້ເງິນຊື້ນັ້ນຊື້ນີ້ເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ຫຼານໆຍາມເຂົາສະຫຼອງງານວັນ
  ເກີດ ຫຼືຕ້ອງການເງິນໃຊ້ບາງຢ່າງທີ່ພໍ່ແມ່ເຂົາບໍ່ມີເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຊື້ສິ່ງຂອງທີ່
  ມີຄວາມຫຼູຫຼາຣາຄາແພງທີ່ພວກໄວລຸ້ນເຫີ່ເຫີມອວດໂຊກັນ ເຊັ່ນ iPhone6 ຫຼືເຄື່ອງນຸ່ງ
  ຂອງຖືທີ່ມີຍີ່ຫໍ້ຕ່າງປະມານນັ້ນລະ ແລະກໍ່ຍ້ອນຕູ້ໂຣເບິດຮູ້ຈັກເອົາອົກເອົາໃຈລູກຫຼານນີ້
  ລະ Vicki ຈຶ່ງມັກທຽວມາອໍເຊາະຂໍນັ້ນຂໍນີ້ນຳພໍ່ເຖົ້າເລື້ອຍ ແລະຕູ້ໂຣເບິດກໍ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້
  ວິກກີຜິດຫວັງຈັກເທື່ອ ຂໍ 10 ໄດ້ 15 ບາງເທື່ອກໍ່ໄດ້ 20 ພຸ້ນລະ.
  ວິກກີເປັນຫຼານສາວທີ່ລູກຊາຍກາງຂອງຕູ້ໂຣເບິດໄດ້ກັບສາວຜົມທອງຕັ້ງແຕ່ເປັນນັກຮຽນ
  ມໍປາຍແຕ່ຍ້ອນມີກຳແພງກີດກັ້ນ ເຂົາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຢູ່ກິນນຳກັນໄດ້ຕາມປະເພນີ, ລູກສາວ
  ຫົວແກ້ວຫົວແຫວນຂອງຕູ້ໂຣເບິດຈຶ່ງເອົາມາລ້ຽງເປັນລູກອິດສາ ແລະເມື່ອໄດ້ລູກສາວເປັນ
  ຂອງຕົນເອງ ວິກກີກໍ່ກາຍເປັນສ່ວນເກີນຂອງລຸງເຂີຍ ແລະຕ້ອງຫັນໜ້າມາຫາພໍ່ເຖົ້າເພື່ອຈະ
  ໄດ້ຄວາມຮັກຄວາມອົບອຸ່ນແລະສິ່ງຂອງວັດຖຸທີ່ຕົນຕ້ອງການ.
  “ຕູ້ຊ່ອຍຕິຊົມໃຫ້ເຮົາແດ່ດູ໋…ເຮົານຸ່ງຊຸດນີ້ຄືບໍ່?” ວິກກີອອກມາຈາກຫ້ອງລອງເຄື່ອງ ແລະຢືນ
  ປິ່ນຊ້າຍປິ່ນຂວາໃຫ້ຕູ້ໂຣເບິດເບິ່ງ, ຊຸດລາຕີທີ່ວິກກີຈະຊື້ນຸ່ງໄປງານສະໂມສອນເປັນຊຸດສາຍ
  ຄູ່ສີບົວຊ້ຳລ່າມປົກຕີນແຕ່ໜ້າເອິກເປີດກ້ວາງຈົນເຫັນຮ່ອງນົມຂາວທີ່ລົ້ນອອກມາຈາກເສື້ອ
  ຊ້ອນໃນເຕົ້າ 3/4 ທີ່ນັກຮຽນຍິງມໍປາຍກຳລັງນິຍົມນຸ່ງເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງເພດກົງ
  ກັນຂ້າມ.
  “ຫຼານນຸ່ງຊຸດນີ້ງາມເໝືອນນາງຟ້າເລີຍລະ ແຕ່…” ຕູ້ໂຣເບິດເວົ້າບໍ່ທັນສຸດຄວາມ ວິກກີກໍ່ຕັດ
  ຂຶ້ນວ່າ: ” ຊຸດຂອງ Ane ແຮງໂປ້ກ່ວານີ້ ຈັກນ່ອຍລາວຊິອອກມາໃຫ້ຕູ້ເບິ່ງ 🙂 ” ວິກກີທັງເວົ້າ
  ທັງຢິບຕາຂ້າງດຽວໃສ່ພໍ່ເຖົ້າຢ່າງມີຄວາມໝາຍ. Ane ເປັນໝູ່ສະໜິດຂອງວິກກີທີ່ຕູ້ໂຣເບິດ
  ໝາຍຕາຢາກຟັນ ແຕ່ແອນບໍ່ເຄີຍໃຫ້ຕູ້ໂຣເບິດໄດ້ຫຍັງຫຼາຍໄປກ່ວາຈັບເລັກຈົກນ້ອຍຕາມ
  ມູນຄ່າເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຖືທີ່ຕູ້ໂຣເບິດຊື້ໃຫ້, ແລະຖ້າຕູ້ໂຣເບິດໂພະເງິນກ້ອນໃຫຍ່ພໍ ບາງທີແອນ
  ຈະໃຫ້ຫຼາຍກ່ວານັ້ນ.
  “ພາຫຼານໄປຈົນຄ່ຳຈົນມືດ ຂອງກິນແຕ່ງໄວ້ກໍ່ເຢັນໝົດແລ້ວ.” ຕູ້ Marian ເວົ້າຂຶ້ນແບບຕຳນິ
  ທີ່ຜົວຂອງຕົນໃຊ້ເວລາຫາຄວາມສຸກກັບສາວນ້ອຍເຫິງເກີນເວລາໄປທີ່ເວົ້າກັນໄວ້ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງ
  ຝືນຍິ້ມແລະເວົ້າລົມກັບສອງສາວກ່ຽວກັບເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຖືທີ່ເຂົາຫອບມະລຸ່ງຕຸ່ງນັ່ງເຂົ້າມາ
  ເຮືອນເພື່ອໃຫ້ຕູ້ມາຣຽນເບິ່ງ. ຕູ້ມາຣຽນສວຍໂອກາດຕອນສອງສາວນ້ອຍກະກຽມອາຫານ
  ແລງຢູ່ຫ້ອງກິນເຂົ້າ ເຂົ້າໄປຫາຜົວຮັກສຸດສະຫວາດໃນຫ້ອງນອນສົມສູ່ກັບຜົວໃຫ້ຫາຍ
  ຢາກ. “ຕູ້ເດົ້າແຮງໆ ຫີຫຼານຫິວໂຄຍຕູ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ ຊິດດດດດ ສຽວດເດ ສຽວຫຼາຍຕູ້…”
  ຕູ້ໂຣເບິດຍົກຂາເມຍຮັກພາດໃສ່ບ່າແລະເດົ້າສຸດແຮງຈົນໄດ້ຍິນສຽງເນື້ອເອັນປະທະກັນ
  ດັງຕັບຕາບ ສ່ວນສອງສາວນ້ອຍກໍ່ປ່ຽນກັນສ່ອງເບິ່ງຜ່ານຮູກະແຈ ແລະຄິດຖາມໃນໃຈວ່າ
  “ປານໃດ໋ໜໍ ພໍ່ຕູ້ຈະເຮັດກັບເຮົາແບບນີ້?”

  ผมชื่อลุงน้อย อายุก็ปาเข้าไป 76 แล้ว ตอนนี้เช่าห้องแถวติดกับครอบครัวหนึ่ง รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแค่สองคนเป็นพ่อลูกกัน (ห้องเช่า) เด็กสาวอายุ 18 ปีชือ น้องต่ายเห็นพ่อน้องเข้าเรียกแบบนั้น เพิ่งเข้ามาเยี่ยมพ่อ แล้วก็คงมาพักอยู่ด้วย น้องต่ายเรียนอยู่ มหาลัย ลุงเห็นประจำและทุกๆเย็นน้องต่ายกลับจากโรงเรียนมาถึงบ้าน เธอจะปิดประตูหน้าบ้านแล้วนอนเล่นอยู่คนเดียวคงจะนึกว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้น (น้องต่ายเขาคงคิดว่าผมแก่ๆ ขาเดินไม่ไหวอย่างผมจะลามก อิๆ) น้องต่ายเข้านอนไม่เคยระวัง กระโปรงก็ฟิตๆ นอนเล่นทีไร ลุงแอบเสียวกับกางเกงในเซ็กซี่หลากหลายสีเป็นประจำ

  ส่วนพ่อไม่ค่อยอยู่บ้านหรอก หรือทำงานเข้าเวรไม่แน่ใจน่ะ สักพักน้องต่ายเธอก็อาบน้ำ….. ด้วยความเปลี่ยวใจของคนแก่อย่างลุง ที่แอบเห็นกางเกงในบางๆเกือบทุกเย็นสะสมมานาน แต่เรื่องของเรื่องได้นอนดูหนัง x อยู่พอดีอารมย์มันค้าง จังหวะที่เธออาบน้ำอยู่ในห้องน้ำ ลุงจึงแอบเปิดประตูหลังห้องของเธอเข้าไป ผมย่องเบาๆ เธออาบน้ำนานมาก ผมจึงเห็นชุดนักศึกษาของเธอถอดกองไว้หน้าห้องน้ำและมีกางเกงตัวจิ๋วแดงลูกไม้บางๆ ลื่นๆ ซึ่งคงเป็นตัวที่น้องต่ายเตรียมจะใส่นอนแน่ๆ ผมหยิบออกมาคลี่ดู

  อื้อฮือ..ยังมีกลิ่นหอมของหีเด็กเหม็นคลุ้ง ฉุนกึ้ก ไปหมด ทั้งกลิ่นแฟ็บ กลิ่นน้ำหอมอะไรประมาณนั้น ผมคลี่เป้ากางเก งในของเธอออกมาดู อื้อ..มันบางมาก คงใส่แล้วเห็นหมอย เห็นหี นูนๆ ขาวๆ แน่ๆ เซ็กซี่ดีจริง ลุงก็เลยเอากางเกงในตัวเล็กนั้น มาช่วยตัวเอง แล้วก็รีบออกมาจากบ้านเธอทันทีที่เสร็จ ผมวางแผนต่อ พรุ่งนี้เธอกลับจากโรงเรียนถึงบ้าน แล้วแอบปั่นหีอีก เธอโดนผมจับเย็ดแน่

  ได้การ วันรุ่งขึน เธอกลับมาถึงบ้าน ปิดประตูหน้าบ้าน (ผมปีนแอบดู) จะบ้าตาย น้องต่ายน่าตาน่ารักสวยเซ็กซี่มาก แต่เธอกำลังช่วยต้วเองอยู่ โอ้ว อายุผมปานนี้แล้วไม่เคยเห็นเลยและ เธอเข้าห้องน้ำทันที ยังไม่ทันเสร็จดีเลย น้ำเยี่ยวยังหยดแหม่ะๆอยู่เลย เธอนุ่งกางเกงในแล้ว แล้วเดินมาเลิกใต้ที่นอน ผมเห็นเธอหยิบหนังสือโป๊ มีรูปคนเย็ดกันมานอนอ่าน สักพักนึง เธอก็วางหนังสือ พลิกตัวนอนหงายมือข้างหนึ่งเลิกชายกระโปรงขึ้นมาจนเห็นโคกหี ในกางเกงใน คราบหีปนกันคราบเยี่ยวของเธอยังเปียกแฉะเปรอะเป้ากางเกงในอยู่เลย

  แล้วเธอก็กางขาออกสุดๆ แล้วใช้นิ้วสองนิ้ว ปั่นขยี้แคมหี หลับตาพริ้ม ผมทนไม่ไหวเลยรีบลงมาแอบย่องเข้าหลังบ้านเธอแต่เธอไม่รู้ตัวเพราะหลับตาขยี้หีของตัวเองอย่างเมามัน ผมคุกเข่าลงเล้วใช้มือปิดปากเธอ สั่งเธอห้ามร้องโดยเด็ดขาด เธอสะดุ้ง หน้าซีด ผมบอก เธอให้นอนเฉยๆเดี๋ยวจะเย็ดให้เธอเอง รับรองเธอจะหายเงี้ยนแน่ ว่าแล้วก็ขึ้นคร่อมเธอทั้งที่เสื้อ ผ้าเธอยังไม่ได้ถอดผมกอดจูบลูบไล้ร่างกายของเธออย่างเมามันหิวกระหาย ทำทุกอย่างที่ใฝ่ผันอยากทำมานานประกบปากบดริมฝีปาก กับเธอพยายามเอาลิ้นแยงเข้าไปไซร้ซอกคอซ้ายขวาสูดดมความหอมจากร่างเด็กสาวอายุยังไม่เต็ม 16 ปีดีด้วยความกระสันเสียว

  สูดดมหน้าอกที่เพิ่งจะเต่งตูมซ้ายขวา พร้อมกับบีบเคล้นอย่างเมามัน อย่างไม่กลัวเธอเจ็บสุดท้ายผมจับเธออยู่ในท่ายกล้อเอาแท่งลึงค์ของผมถูไถกับเนินนูนนูนของเธอเธอที่ซ่อนอยู่ในกางเกงในตัวจิ๋วของเธอ โอวววว สวรรค์เป็นของผมจริงๆ หลังจากฟอนฟัดร่างของสาวน้อยด้วยความกระหาย จนร่างเธอแทบจะแหลกเหลว คราวนี้ก็ถึงตาเจ้าท่อนลึงค์มหากาฬของผมจะได้ชำแรกแหวกกลีบโยนีน้อย ๆ ของสาวน้อยคนสวยซะที

  ผมค่อยดึงกระโปรงและเสื้อเธอออกไปจากตัว จนร่างเธอเหลือแต่ยกทรงกับกางเกงในตัวจิ๋วที่ปิดเนินน้อยไว้เท่านั้น ผมค่อยๆทรุดเข่าคร่อมขาเธอไว้เอื้อมมือไปปลดขอยกทรงด้านหลังจนมันหลุดผึงออกมา หน้าอกสาวน้อยก็มาลอยเด่นล่อตาผม จากนั้นผมก็ค่อย ๆ จับที่ของกางเกงในพร้อมกับ รูดมันออกไปทางปลายเท้าเท่านั้นโคกหีเด็กสาวรุ่นที่แสนจะเกลี้ยงเกลาไม่มีขนสักเส้นก็โผล่ออกมา

  อื้อฮือ..หีโหมก แถมเหม็นคลุ้ง ได้อารมย์จริงๆ ให้ผมต้องกลืนน้ำลายเอื๊อกลงคอติด ๆ กันหลายครั้ง ถึงตอนนี้ผมทนไม่ไหวแล้วก้มลงไปไซร้สูดดมหน้าอกที่แสนจะงดงาม อย่างเมามันดูดหัวนมซ้ายขวา สลับกับการเคล้นคลึง ตามอำเภอใจจมูกผมไล่เลียงไปตามเรือนร่างเธอจนกระทั่งมาหยุดอยู่ตรงเนินน้อยนวลเนียนที่แสนจะเกลี้ยงเกลา ผมใช้สองมือจับขาเธอ แบะออกและดันขึ้นไปในท่าแหกอ้าเต็มที่หีน้อยๆช่างล่อตาล่อใจผมดีเหลือเกิน ผมใช้จมูกสูดดมตรงกลางระหว่างกลีบเสียหลายฟอด

  ผมเอาปากผมประกบปากรูหีสาวน้อยแล้วเอาลิ้นสอดแทงขอนไชเข้าไปรัวอยู่ข้าง ในผมรู้สึกได้ทันทีเลยว่า ช่องคลอดเด็กสาวมันตอดลิ้นผมเป็นจังหวะ ๆ ดีจริง ๆ หลังจากดูดเลียหีสาวน้อยคนสวยจนชุ่มปอดแล้วก็ถึง เวลาของสวรรค์เสียทีผมจัดแจงตัวเองให้เข้าไปนั่งอยู่หว่างขาสาวน้อยเพื่อนบ้าน จับขาเธอแหกออกแล้วเอาเจ้าหัวควยบานแดงก่ำถูไถไปมา ที่เม็ดสวาทจะเป็นด้วยน้ำลายของผมหรือน้ำหล่อลื่นของเธอไม่ทราบได้ ปรากฎว่าหน้าขาเธอเฉอะแฉะไปด้วยเมือกลื่นเต็มไปหมด

  ผมแทรกตัวเข้าหว่างขาเธอแล้วแหกขาเธอกางสดๆ คุกเข่าลงแล้วเอาหัวควยของผมจ่อที่ปากหีเธอ ผมใช้นิ้วแหวกแคมแหกหีเด็กจนอ้าแดงรูหีมีแต่เมือกใสๆเยิ้ม ลื่นไปหมด รูหีเธอพร้อมที่จะเย็ดแล้ว ผมโน้มตัวลงคล่อมทับตัวเธอไว้ กดหัวถอกของผมลงไปคลุกรูหีของเธอจนหัวลื่นแล้ว จากนั้ผมก็กดัวควยดัง กึ้ด..กึ้ด เธอกระเถิดส่ายตูดหนีแต่ไม่ทันผม หัวควยผมปักเข้าคาปากรูได้สำเร็จแล้ว แล้วหยุด จากนั้นผมก็เปิดเสื้อ เเล้วเลียหัวนมเล็กๆของเธอ ก้มดูดทันที เธอแอ่นตัวเสียวหัวนม ผมจึงกดแท่งควยสวนปรื๊ด….เข้ารูหีเธอ สุดหยักเลย หัวควยชนก้ก.เข้ากับปากมดลูก

  เธอ ผวากอดรัดตัวผมแน่นแทบหายใจไม่ออก ผมเสียวหัวควยจนต้องหยุด ภายในรูหีเด็กตอดรัดเธอเกร็งตัวสุดขีด หายใจติดขัด ดังฟืดฟาดรดต้นคอผม ผมค่อยๆชักเข้าออกกับหีของเธอ จนเธอหายเกร็ง แล้วกระเด้ารูหีของเธอเข้าออกช้าๆ เนิบๆ สักพักเธอเริ่มเกร็งตัว หายใจติดๆ ขัดๆ ระหว่างที่ผมกำลังกระเด้าหีเธอ ภายในรูหีเธอมันเริ่มตอด ดูด ลำควยแรงขึ้น ๆๆ จนผมเสียวหัวถอกแทบทนไม่ไหว เล็บเธอจิกหลังผมจนเจ็บ แขนเธอกอดรัดตัวผม แรงขึ้น..ๆ..ๆ..ๆ หายใจฟื้ดฟ้าด ๆ…ๆ.ๆแขนขาเธอเกร็งสุดขีด จนตัวสะดุ้ง ตัวกระตุก งึก ..ๆๆ..ๆ โอ๊ย.. ภายในเธอตอด รัดแท่งควยผม จนผมเสียวสุดที่จะทนแล้ว ผมจึงกระแทกควยเสียบกึกเข้าที่หีของเธอครั้งสุดท้ายจนสุดกึก…ที่ปากมดลูกเธอ จังหวะนั้นเธอก็สะดุ้ง ตัวกระตุกทันที

  ผมฉีดน้ำเชื้อเข้าใส่ปากมดลูกเธอที่เปิดอ้ารอรับน้ำเชื้อของผมอย่างเต็มที่แบบสุด..ๆแรง สุด ๆๆขีด ปรี๊ด..ปรี๊ด..ปรี๊ด..ปรี๊ด..ด…ด…ด ผมและเธอต่างกอดรัดกันแน่นสุด.ๆ แล้วปักควยของผมคาหีเธอไว้สักพักจนน้ำเชื้อหมดแล้ว ผมดึงควยออกทันที “บุ๊ด ” หีเธอแดงเถือก แคมบวมเปล่ง สักพัก น้ำเชื้อของผมก็ริ่มไหลย้อนอ อกมาจามดลูกเธอ ลงไปหยดแหม่ะ..ๆ..ๆ ที่กระนักเรียนของเธอจนหมด ผมถามเธอว่า เจ็บมั๊ย เธอ ส่ายหัวผมบอกเธอว่าห้ามบอกใคร นะ แล้วผมก็ออกไป จากนั้นมา ผมจะแอบเย็ดกับเธอทุกๆ เย็น หลังจากเธอกลับถึงบ้าน ผมจะเย็ดกับเธอทั้งชุดนักศึกษา แล้วให้เงินแกไปซื้อกางเกงในสวยๆ มาอีกหลายตัว ไว้ใส่โชว์และยั่วคนแก่อย่างผม เป็นไง อิๆ นั่นแหล่ะ มันได้กลิ่นสาบเหงื่อไคลกับกลิ่นสาบหีของเธอ อือ..มันได้อารมย์ดี

 32. Larn Heun
  ເດືອນກັນຍາ 11, 2015 ເວລາ 6:10 pm

  ຂໍໂທດຫຼາຍໆເດີເພື່ອນ ທີ່ເອົາເລື່ອງປະເພດຄອບຄົວມາໂພສລົງໃນຫ້ອງສາວຂ້າງບ້ານ
  ບາງເທື່ອກໍ່ຊອກຫາຍາກເລື່ອງທີ່ຢາກໂພສ ເຂົ້າໄປອ່ານເລື່ອງໃດກໍ່ຄືວ່າຄັກ ຢາກໃຫ້
  ໝູ່ໄດ້ອ່ານນຳຊັ້ນດອກ. ບອກຕາມຈິງນະ, ເລື່ອງທີ່ຂ້ອຍຈະກັອບລົງຂ້າງລຸ່ມນີ້ບໍ່ເໝາະ
  ສຳລັບຜູ່ເຍົາທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ ແລະກໍ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບຄົນດີ ມີສິນທຳປະຈຳໃຈ
  ຮູ້ຈັກຜິດ ຖືກ ຊົ່ວ ດີ ແລະມີຄວາມເກງກົວຕໍ່ບາບກຳທີ່ຈະນຳສະໜອງໃນພາຍພາກໜ້າ.
  ກັອບມາໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຍັງມີຈິດວິນຍານເດຍລະສານສິງໃນຫົວໃຈອ່ານເພື່ອຄວາມບັນເທິງ
  ເທົ່ານັ້ນ ແລະເມື່ອອ່ານແລ້ວກໍ່ຢ່າເຮັດຄືເຂົາເພາະສັງຄົມບ້ານເຮົາບໍ່ຍອມຮັບເລື່ອງແບບ
  ນີ້, ສັງຄົມບ້ານອື່ນກໍ່ຮັບບໍ່ໄດ້ຄືກັນແຕ່ເຂົາກໍ່ບໍ່ນຳເອົາມາປະຈານກັນຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ
  ໃຫ້ອັບອາຍຂາຍໜ້າ ຖ້າໃຜຢາກຕົກໝໍ້ນະລົກກໍ່ເຮັດໄປໂລດ ເຂົາບໍ່ແຄ ວ່າຊັ້ນສາ.

  ຕອນນັ້ນຂ້ອຍຕິດເບັດແກ່ວງ, ເຫັນໝູ່ໄປຕຶກໄດ້ປາຫຼາຍໆກໍ່ສະອອນ ຊົງເປັນຕາມ່ວນ
  ແລະມັນກໍ່ມ່ວນອີ່ຫຼີເວລາປາກິນເບັດ ຖ້າປາບໍ່ກິນກໍ່ຂໍປັນນຳໝູ່ຈັກໂຕສອງໂຕພໍໄດ້ມາ
  ອ້າງແມ່ເຖົ້າໃຫ້ເພິ່ນຍ້ອງວ່າຮູ້ຫາຢູ່ຫາກິນ ບໍ່ແມ່ນຈະນອນຢູ່ເຮືອນໃຊ້ນ້ອງບີບສາວ
  ບີບສິວໃຫ້ ຮອດຍາມກິນແລ້ວກໍ່ລຸກໂກ້ຍໃສ່ພາເຂົ້າ ກິນແລ້ວມືບໍ່ທັນລ້າງກໍ່ແລ່ນລົງໄປ
  ຫຼິ້ນນຳໝູ່ເດັກນ້ອຍ ຫຼິ້ນຕີແປ໊ະ ຫຼິ້ນຈິກຕົວ ຫຼິ້ນໝາກໄລ່ນຳພວກຜູ່ຍິງ ພໍໄດ້ຈັບນ້ອຍ
  ຈັບໃຫຍ່ ແລະພວກຜູ່ຍິງໃນຄຸ້ມບ້ານນັ້ນກໍ່ຄືວ່າມັກຊວນພວກຂ້ອຍຫຼິ້ນແທ້ໃດ ເຂົາຄົງ
  ຈະມັກຕອນຖືກພວກຜູ່ຊາຍກຸມຈັບກຸມບາຍ ຄົນບໍ່ເຫັນກໍ່ຮ້ອງວາກໃຫ້ເຂົາແນມມາ
  ເບິ່ງຕອນຖືກຜູ່ຊາຍຈົກຂອງຕົນ.
  ມື້ນັ້ນອາກາດຮ້ອນເອົ້າຫຼາຍ ຂ້ອຍຕັກນ້ຳສ້າງເຕັມອຸເຕັມແອ່ງ ຜ່າຟືນຜ່າຫຼົວໄວ້ໃຫ້
  ແມ່ເຖົ້າແລ້ວກໍ່ຈັບເບັດລົງຖ່າ, ນ້ອງສາວຄິດຊຸ່ມ ແລ່ນນຳກົ້ນຂໍໄປເບິ່ງຂ້ອຍແກ່ວງເບັດ
  ບອກວ່າອີ່ຕາໜວດມາຫາແມ່ເຖົ້າ ບໍ່ຢາກຢູ່ດ່າຄົນມືໄວ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍເອົານ້ອງໄປນຳ
  ແລະກ່ອນລົງຖ່າກໍ່ບໍ່ລືມແວ່ຊື້ຢາອາແດງ ນ້ຳແປັບຊີ ແລະຂອງກິນຫຼິ້ນເພາະຄ້ານຂຶ້ນ
  ມາ ສ່ວນນ້ອງສາວກໍ່ຊື້ນ້ຳເມົາເທນດິວ ແລະຮານາມິ 3 ຫໍ່ ແລະກໍ່ແມ່ນຂ້ອຍຫັ້ນລະ
  ເປັນຜູ່ຈ່າຍໃຫ້ຫາຍໜີ້ຄ່າບີບສິວໃຫ້. ຊ່ອຍນ້ອງສາວກາງເຕັນແລ້ວ ກໍ່ໄປແກ່ວງເບັດ
  ໄວ້ໂດຍໃຫ້ນ້ອງສາວເປັນຜູ່ເຝົ້າຫຼັງນຶ່ງ ຂ້ອຍເຝົ້າສອງແຕ່ປາພັດເສືອກໄປແຫບແຕ່
  ເບັດນ້ອງສາວແຕ່ລາວບໍ່ຮູ້ທົກຈຶ່ງບໍ່ຕິດຈັກໂຕຈົນຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ໄປຊ່ອຍລາວຈຶ່ງໄດ້ປາ
  4 ໂຕມາອ້າງແມ່ເຖົ້າ.
  ຕອນນັ່ງເຝົ້າເບັດຢູ່ນັ້ນ ຂ້ອຍເກີດມີແນວຄິດບໍ່ດີຫຼາຍຢ່າງ, ຄິດໂລໆເລໆໄປຫາແມ່
  ເຖົ້າກັບອີ່ຕາໜວດທີ່ຢາກມາເປັນພໍ່ເຖົ້າຂ້ອຍໃນອະນາຄົດ. ອີ່ຕາໜວດເປັນພໍ່ໝ້າຍ
  ເຂົາວ່າລາວເປັນຄົນຂວາງເມຍ ເອົາຜູ່ໃດກໍ່ຕາຍ ແຕ່ຄົນບ້ານເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າມະເຮັງໃນ
  ຊ່ອງຄອດແລະມະເຮັງໃນເຕົ້ານົມເປັນສາເຫດນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ່ມີອາຍຸສັ້ນ, ອາດຈະ
  ເປັນຍ້ອນຄວາມອາຍ ຫຼືອາດຈະຂາດການອົບຮົມຈາກອ້າຍເອື້ອຍແພດປະຈຳສຸກສາ
  ລາບ້ານເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ວິທີປ້ອງກັນພະຍາດຕິດແປດຕ່າງໆທີ່ເກີດຈາກການຮ່ວມເພດ.
  ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈດອກສອດຮູ້ສອດເຫັນເລື່ອງຜູ່ໃຫຍ່ດອກມື້ນັ້ນນະ ເພິ່ນກໍ່ຄິດວ່າຂ້ອຍ
  ໄປຮຽນແຕ່ມື້ນັ້ນເອື້ອຍຄູເຂົ້າຮຽນການເມືອງ ຂ້ອຍກັບນ້ອງສາວກໍ່ມາເຮືອນຈຶ່ງໄດ້
  ເຫັນໜັງສົດທີ່ແມ່ເຖົ້າສະແດງກັບອີ່ຕາໜວດ ຢ້ານແມ່ເຖົ້າເສຍທ່າຈຶ່ງອະຮືອະແຮມ
  ຂຶ້ນກ່ອນເພິ່ນກໍ່ເລີຍແຍກອອກຈາກກັນ.
  ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເປັນຫ່ວງແມ່ນຢ້ານແມ່ເຖົ້າໃຫ້ອີ່ຕາໜວດນອນນຳໂດຍບໍ່ໃສ່ຖົງອະນາໄມ
  ປ້ອງກັນເພາະອີ່ຕານີ້ມັກຫຼິ້ນສາວແມ່ຈ້າງ ຢ້ານລາວເອົາພະຍາດ HIV/AIDS ມາຕິດ
  ແມ່ເຖົ້າຂ້ອຍຫັ້ນນະ, ຄິດຊ່ອຍແດ່ວ່າຊິເວົ້າກັບເພິ່ນແນວໃດ໋ດີ ?

  ชีวิตนักศึกษา
  ผมเรียนอยู่ในคณะวิศวะแห่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งในภาคเหนือครับ พวกเราที่มาเรียนก็มีทั้งคนในพื้นที่และคนต่างพื้นที่ กลุ่มผมเป็นเด็กต่างจังหวัดกันหมดเลย พอปิดเทอมทีก็ไม่พ้นนัดไปเที่ยวบ้านเพื่อนคนใดคนหนึ่งแล้วแต่จะตกลงกัน ปีแรกตอนสอบปิดภาคเทอมสองเราก็เริ่มจะสนิทกันใหม่ๆ ก็นัดกันไปบ้านเอก เพื่อนคนหนึ่งที่ลำพูนสักสามวัน แล้วค่อยแยกย้ายกันกลับบ้าน บ้านเพื่อนคนนี้อยู่ในสวนครับ แต่ไม่ใช่ชาวสวนจนๆนะครับ เราไปกันเฉพาะกลุ่มเราเอง 8 คน มีเอกเจ้าของบ้าน ผม หนุ่ม พล และเก๋ ส่วนสาวๆก็มี ตาล นก ปุ้ม จริงๆเพื่อนผู้หญิงในกลุ่มเรามีตาลคนเดียว ส่วนปุ้มกะนกอยู่คนละคณะกะเราเป็นเพื่อนตาลอีกที แต่สองคนเนี่ย ระดับดาวคณะนะครับ เราเลยอาศัยตาลไปชวนมาด้วย

  พอไปถึงพ่อแม่เอกเขาก็ต้อนรับขับสู้ดีมาก เขาให้เราไปพักกันที่บ้านพักในสวนเลย โดยบ้านพักมีสองชั้นพอดีก็เลยแยกพักหนุ่มๆกับสาวๆคนละชั้น ผู้ชายอยู่ชั้นล่างเป็นยาม ส่วนสาวๆอยู่ชั้นบน แต่ห้องน้ำแยกออกจากบ้านไปนิดหนึ่ง แต่มีทางเดินเป็นศิลาแลงเรียงเป็นทางเดินผ่านสวนดอกไม้ ฝาห้องน้ำเป็นฝาไม้ไผ่แบบขัดแตะล้อมเอาไว้โดยไม่มีหลังคาในส่วนอาบน้ำ มีแต่เฉพาะทำเป็นเพิงตรงโถนั่ง แถมมีสวนในห้องน้ำอีกต่างหากแต่ห้องน้ำกว้างมากเลย ประมาณห้องนอนผมที่กรุงเทพเห็นจะได้ พวกสาวๆเห็นก็กรี๊ดกร๊าดกันใหญ่

  พอเราเข้าห้อง เอกเจ้าของพื้นที่ก็บอกว่ามึงรู้ไหมทำไมกูชวนมาเที่ยวบ้าน กลับมาคราวก่อนกูมาเตรียมพื้นที่ไว้แล้ว ไอ้ห้องน้ำที่เราพักกันอยู่ มันมีที่แอบดูอยู่ด้านหลัง ตรงที่จัดสวนไว้ กูเอาไม่ไผ่ที่ล้อมออกหมดเลยแล้วเอาหินมาเรียงเอาไว้แทน แต่ทำช่องเอาไว้เพียบ พอค่ำๆก็แค่เอาหินตรงที่ตรงกับลานอาบน้ำออก ลุ้นแทบตายกลัวปุ้มกะนกจะไม่มาต้องหลอกน้องตาลไปอ้อน ผมตกใจไม่นึกว่าความคิดเพื่อนจะล้ำลึกในเรื่องลามกขนาดนี้ แต่ก็ตื่นเต้นมากๆ ปากก็คัดค้านแต่เพื่อนคนอื่นชอบใจลงมติว่าจะไปดูเรื่องอะไรผมจะยอมเสียเปรียบ ปุ้มกะนกสวยหยอกเสียเมื่อไหร่ คนมารุมจีบกันเพียบ แต่ผมก็บอกว่าตาลหน่ะกูไม่ดูนะเพราะสนิทกันมากเดี๋ยวจะเสียเพื่อน พวกมึงดูลงเหรอ เพื่อนคนอื่นเลยบอกดูไม่ลงก็ช่างมึง…. กูดูลง

  คืนแรกพวกผมก็ตกลงกันว่าจะยังไม่ไปดูกัน ปล่อยให้พวกสาวๆคุ้นเคยกะห้องน้ำก่อน เพราะวันแรกพวกเธอคงระแวงๆ ก็ห้องน้ำมันโป๊พิกล วันที่สองเราออกไปเที่ยวกันและถ่วงเวลาจนเย็นถึงกลับ แต่ตลอดวันนั้นพวกผมเที่ยวไม่สนุกเลย เพราะเกร็งกันทุกคน นั่งรถใจเต้นน้องชายแข็งจนปวด พอถึงบ้านก็บอกสาวๆไม่ต้องรีบ ให้อาบน้ำก่อนเลย พวกหนุ่มๆจะไปเดินเที่ยวในสวนซะหน่อย สักสามทุ่มค่อยกินข้าวแล้วกัน

  พอพวกหล่อนขึ้นห้องพวกผมก็ปิดห้องตัวเองข้างล่างแล้วก็ ไปแอบข้างหลังห้องน้ำ ดึงหินที่วางเอาไว้เฉยๆออก เห็นช่องขนาดประมาณจานรองแก้วกาแฟได้ เรียกว่าไม่ต้องเพ่งแบบแอบดูอย่างเคยเลย เพราะรูขนาดนี้มันเหมือนเรานั่งดูเขาแก้ผ้าอาบน้ำดีๆเลย ส่วนในห้องน้ำไม่ต้องพูดไม่มีทางเห็นพวกเราแน่นอน เพราะในห้องน้ำมีไฟเฉพาะตรงส่วนอาบน้ำ แถมตรงที่เราแอบดูอยู่หลังกองหินทั้งมืด และมีต้นไม้มาบังกองหินอีกชั้น พวกเราสามารถดูได้อย่างสบายใจเลย

  คนที่เข้ามาเป็นดารารับเชิญคนแรกคือปุ้ม อาหมวยเมืองชล ดาวคณะอักษร เธอใส่กางเกงเลลงมากับเสื้อยืดสีขาว พอปิดประตูปุ้มก็มองไปรอบๆแล้วยิ้ม ดูเธอพอใจกับเวที ไม่ใช่สิ ห้องน้ำมาก เธอเริ่มจากการปลดปมกางเกงเลแล้วรูดมันออกทางปลายเท้า พวกเรากลืนน้ำลายแทบจะพร้อมกัน จากนั้นก็ตามด้วยกางเกงในตัวจิ๋วสีฟ้าอ่อน และมีการพิสูจน์กลิ่นเล็กน้อย พึ่งรู้ว่าผู้หญิงชอบดมกางเกงในตัวเอง

  แต่พวกผมก็ยังไม่เห็นอะไรนอกจากขาขาวๆเพราะชายเสื้อมันมาบังหมด จนกระทั่งเสื้อยืดและยกทรงก็ถูกกำจัดออกไปติดๆกัน ตอนนี้ดาวคณะอักษรยืนห่างจากผมแค่ 3 เมตร ทั้งเนื้อทั้งตัวเธอไม่มีเสื้อผ้าสักชิ้น ให้ตายเถอะคนอะไรจะขาวอย่างนี้ เธอเดินไปอาบน้ำจากฝักบัว หันก้นมาทางพวกผม ก้นเธอกลมเนียนน่าจูบเป็นบ้า เธอถูตัวสักพัก จากนั้นเธอก็หันหน้ามาทางพวกผมเพื่อสระผม ตอนที่เธอก้มลงสระผมเต้านมเธอก็ทิ่มลงมาเป็นสามเหลี่ยมสองลูก พอเธอสะบัดผมไปข้างหลังนมขาวๆก็กระเพื่อม

  ผมอยากจะบ้า ผมเหลือบไปดูข้างล่างเธอก็มีขนพอควร เรียกว่าไม่น้อยทีเดียว แต่มันลู่ไปกับน้ำหมด ไอ้เอกตัวแสบมันมีกล้องวีดีโอมาบันทึกภาพเสร็จสรรพภาพเธอฟอกนมฟอกจิ๋ม จนปะแป้งแต่งตัวล้วนถูกบันทึกไว้ในกล้องตัวเก่งของมัน ไม่นึกว่ามันจะเตรียมพร้อมขนาดนี้ พอปุ้มออกไปคนต่อไปที่เข้ามาก็คือ “นก” สงสัยจะตกลงกันเข้าตามลำดับความสวย

  นกนี่ออกจะเป็นสาวเปรี้ยวตามประสาเด็กกรุง ตัวเล็กๆใส่เหล็กดัดฟัน ยิ้มทีทำหนุ่มๆใจแทบละลาย เธอเข้าประกวดในชุดกางเกงขาสั้นสีฟ้า และเสื้อยืดสีขาวเช่นเดียวกัน พอเสื้อผ้าเธอหลุดออกจากตัวหมดเธอก็ทำพวกผมตะลึงไม่แพ้ปุ้ม แม้นมเธอจะเล็กเป็นกระเปาะแต่ก็น่ารักไปอีกแบบ หัวนมเธอเป็นสีน้ำตาลอ่อน ส่วนโคกเธอแทบไม่มีขนเลย สงสัยจะอยู่โซนร้อนเลยขนน้อย ลีลาการขัดสีฉวีวรรณของเธอก็ไม่แพ้ปุ้มเพื่อนเธอ นกขัดฟอกทุกซอกทุกมุมจนผมกลัวผิวเธอจะถลอก เสียอย่างเดียวทั้งปุ้มกะนกหันแต่ก้นเข้าหากล้อง หันหน้ามาให้ดูเป็นครั้งคราว แต่แค่นี้ก็คุ้มแล้วครับ

  พวกผมดูเธอทำกิจกรรมในห้องน้ำจนเสร็จ จนถึงรายสุดท้าย ตาล หรือน้องตาลของเพื่อนๆเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ หน้าตาน่ารัก มีเขี้ยวแถมมีลักยิ้มด้วย เธอเป็นเด็กเทียบอายุน้อยสุดแล้วก็เรียนเก่งสุดในคณะ แถมนิสัยดีเสียด้วย เธอเป็นน้องเล็กและเป็นแม่พระของกลุ่มเราทีเดียว เพราะงานทุกชิ้นที่ทำส่งล้วนมีที่มาจากเธอ รายนี้ผมปวารณาตัวแล้วว่าจะไม่ดู เพราะเธอกับผมสนิทกันมากจนรู้สึกเหมือนเธอเป็นน้องสาว เธอเดินเข้ามาในห้องน้ำด้วยกางเกงขาสั้นสีขาว เสื้อยืดสีน้ำตาล ตอนนี้เธอไม่ได้ใส่แว่นมาด้วย เพิ่งรู้ว่าเพื่อนซี้ผมเวลาไม่ใส่แว่นก็หน้าตาน่ารักไม่เบา

  พอผมเห็นเธอเดินเข้ามาก็ต้องนั่งหันหลังตลอด เดินออกไปก็ไม่ได้กลัวมีเสียงเหยียบใบไม้ ใจหนึ่งก็อยากดูอีกใจหนึ่งก็กลัวเสียคำพูด แต่จะห้ามคนอื่นก็ไม่ได้เพราะที่ผมดูไปสองคนแรกก็เพื่อนเหมือนกัน จนแอบดูเสร็จเพื่อนๆก็มาพูดกันว่าใครเด็ดสุดผมลงความเห็นว่าปุ้ม ทุกคนโห่ค้าน และบอกว่าที่มึงอดดูหน่ะเด็ดสุดแล้ว เห็นน้องตาลเพื่อนเราตัวเล็กๆอย่างนี้เถอะนมโคตรโตเลย พอถอดยกทรงเท่านั้นแหละนมแทบทะลัก ผมบอกไม่เชื่อเพราะเคยเห็นแต่เธอใส่เสื้อช็อป ไอ้เอกหัวเราะ ตอนหลังเดินกะตาลผมต้องพยายามแหล่นมเธอตลอดเพื่อสังเกตแล้วก็จริงอย่างที่ว่า

  พอเปิดเทอมใหม่ถ้าไม่มีอะไรทำเราก็จะไปขลุกอยู่ที่ห้องเอก เพื่อดูวีดีโอที่อัด แต่เราก็ตกลงกันว่าจะไม่ให้ใครรู้ เพราะสงสารตาลเพื่อนเรา สุดท้ายผ่านไปอีกหนึ่งเทอม ด้วยความสนิทสนมทำให้ผมกลายมาเป็นแฟนกะตาล ออกจะรู้สึกแปลกๆ กับปนอายๆเพื่อนในกลุ่มอยู่บ้าง เพราะเพื่อนทั้งกลุ่มมันเคยเห็นแฟนผมแก้ผ้าหมดเลย แถมภาพในวีดีโอที่เห็นตาลพลาดแบบสุดๆ เพราะเธอหันหน้ามาสู้กล้องตลอด ทั้งตอนล้างตอนล้วง ที่แย่กว่านั้นตอนก่อนอาบน้ำเธอดันปวดฉี่ แล้วไอ้โถเจ้ากรรมในห้องน้ำมันเป็นโถนั่งยองๆยกพื้นลอยเด่นขึ้นไปฟุตหนึ่ง ลองนึกภาพสิครับ แฟนผมต้องแก้ผ้านั่งยองๆ แยกขาหันหน้ามาฉี่ทางพวกเพื่อนผม ที่กำลังแอบดูอยู่ห่างมาแค่ 2 เมตรเห็นจะได้

  เหมือนกับเธอมานั่งฉี่ให้พวกมันดูยังไงยังงั้น ส่วนภาพในกล้องวีดีโอที่ถ่ายออกมา ให้ตายเถอะครับ มีหน้าเธอติดแค่ตอนเธอถอดเสื้อผ้า แล้วเดินมานั่งเท่านั้น พอนั่งยองๆมันเล่นซูมภาพเข้าไปตรงจิ๋มเธอแบบเต็มๆ เห็นแคมเธอแบะอ้าชัดๆเลย แถมบันทึกกิจกรรมการฉี่ของตาลทุกกระบวนการ แล้วมันจะเหลืออะไรที่ไอ้พวกนี้ไม่เคยเห็นของแฟนผมล่ะครับ ผมเองเสียอีกเป็นแฟนเธอ แต่ไม่เคยเห็นของจริงเลย รู้แต่ว่าพวกเอกกะหนุ่มที่อยู่หอเดียวกันมันยังดูวีดีโอที่อัดมาแทบทุกวัน แต่ผมก็พยายามไม่คิดอะไร เพราะไหนๆพวกนี้มันก็เคยเห็นไปแล้ว และก็ไม่ใช่ความผิดอะไรของตาล

  ถ้าผมจะไม่รักเธอเพราะมีคนเคยเห็นของเธอไปหมดแล้ว โดยเธอก็ไม่ได้เต็มใจผมก็คงบ้าเต็มที แต่ไอ้พวกนี้มันชอบมองตาลแล้วก็ยิ้มแปลกๆ ผมก็มีหวงบ้างแหละครับ เพราะผมรู้ว่ามันคิดอะไรอยู่ น่าเจ็บใจที่ตาลเองยังชอบชมไอ้พวกนี้ว่าเป็นห่วงเธอ เห็นตาลนั่งโป๊ก็จะเตือนไม่ได้มาจ้องดู ผมคิดในใจ…โถ หนูตาลจ๋า ก็อะไรๆของหนูมันก็เห็นหมดไส้หมดพุงแล้ว ใหญ่แค่ไหน ขนกี่เส้น มันก็นับอยู่ทุกวันและคงดูจากวีดีโออยู่ทุกวัน จะให้มันอยากดูอะไรอีกล่ะ ช่วงหลังๆใครๆก็มองตาลแล้วยิ้มกริ่มแม้แต่รุ่นน้องปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่

  เพราะตาลกลายเป็นขวัญใจของรุ่นน้องหนุ่มๆ ที่ชอบมารุมล้อมเธออย่างน่าแปลกใจ ทั้งๆที่มีรุ่นพี่ผู้หญิงคนอื่นน่ารักกว่า พอเด็กพวกนี้มองหน้าผมมันก็จะยิ้มๆเหมือนเยาะเย้ย จนผมทนไม่ไหวไปหาเอกแล้วถาม เอกเลยสารภาพเจื่อนๆบอกพอดีมีรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่คนหนึ่งอยู่หอเดียวกับเอก และน้องมันเคยเข้ามาหาตอนดูวีดีโอกันอยู่พอดี ตอนหลังมันเลยพาเพื่อนคนอื่นมาดูด้วย จะไม่ให้ดูก็ไม่รู้จะว่าอย่างไง เลยต้องมีรายการฉายวีดีโอพี่ตาลทุกอาทิตย์ เดี๋ยวนี้น้องๆก็เลยชอบมาป้วนเปี้ยนรอบๆพี่ตาล คงแค่อยากเห็นตัวจริงอ่ะ

  ผมโมโหมาก บอกว่าขอม้วนวีดีโอเถอะ เอกก็ทำหน้าเจื่อนๆบอกไม่อยู่แล้วมีคนยืมไป ผมโวยลั่นใครยืม มึงจะบ้ารึไง เอกบอกไม่ต้องโวยหรอก ก็พอดีพี่ข้างห้องเขามาดูหนังโป๊แล้วเขาเห็นก็เลยยืมม้วนไป ตอนนี้สงสัยก๊อปดูกันทั้งมอ (มหาวิทยาลัย) แล้ว ผมแทบเป็นลม สรุปว่าคนเห็นวีดีโอที่มีภาพแฟนกูแก้ผ้ากันทั้งมหาลัย เอกเลยปลอบว่า “ไม่เป็นไรหรอกเขาอยากดูแค่ปุ้มกะนกแหละ ตาลหน่ะเป็นของแถม เพียงแต่….” “เพียงแต่อะไรไอ้เอก” ผมถาม “เพียงแต่ของแถมหน่ะ มันเด็ดสุดในม้วนสิ” ผมแทบกระโดดแตะเพื่อน กลัวอย่างเดียวคือกลัวตาลรู้ เธอคงช๊อคแน่ๆ แต่มันก็ผ่านมาได้ ทุกวันนี้ไอ้เพื่อนกลุ่มนี้ยังแอบแซวผมแบบไม่ให้ตาลได้ยินตลอดว่า เป็นไงวะ ของน้องตาลใหญ่ขึ้นบ้างยัง น่าแค้นไหมครับ

 33. Mellisa
  ເດືອນກັນຍາ 24, 2015 ເວລາ 6:19 pm


  Melissa ຫຼືເອີ້ນສາເສີຍໆກໍ່ໄດ້ນະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອ່ານອອກໝົດຊື່ດອກ 🙂 , ອາຍຸ 18 ປີ
  ຢູ່ກັບພໍ່ສອງຄົນ ແມ່ໜີໄປນຳຜູ່ບ່າວເຄຫາຕັ້ງແຕ່ສາຮຽນຢູ່ມໍ4ພຸ້ນລະ, ກ່ອນນັ້ນກໍ່ເຄີຍໄດ້
  ຍິນເພິ່ນຜິດກັນເລື່ອງຊູ້ໆແຟນໆ ແມ່ກໍ່ວ່າພໍ່ຫຼິ້ນສາວ ພໍ່ກໍ່ວ່າແມ່ມີກິກ ແຕ່ເພິ່ນກໍ່ຍັງອ່ອມ
  ຊອມກັນໄດ້ເພາະເພິ່ນກໍ່ຍັງຕ້ອງການຊຶ່ງກັນແລະກັນຍາມຢາກຂຶ້ນມາວ່າຊັ້ນສາ ຊາມກິກ
  ຊິບິນມາຫາໄດ້ກໍ່ໃຫ້ພໍ່ແກ້ໄຂໃຫ້ກ່ອນ ສ່ວນພໍ່ກໍ່ມີບັນຫາເໝືອນກັນຊາມຊິຍົວະສາວນ້ອຍ
  ຂຶ້ນລົດໄປນຳໄດ້ແຕ່ລະເທື່ອກໍ່ຕ້ອງໄດ້ນັ່ງເຝົ້າຫຼາຍມື້ໃຊ້ເງິນຫຼາຍໝື່ນເຂົາຈຶ່ງງະໃຫ້ ຫິວ
  ຂຶ້ນມາກໍ່ຍະຂາແມ່ກ່ອນ, ບາດມາເຈິະໜຸ່ມຫຼໍ່ ບໍ່ລວຍກໍ່ຢ່າ ແມ່ກໍ່ອອກປາກຂໍຢ່າຂາດກັນ
  ແຕ່ພໍ່ຢາກຂາດເພາະຢ້ານເຂົາຫຼອກແຍ່ຫຼອກໃຊ້ເງິນຊື່ໆຈຶ່ງໃຫ້ແມ່ໄປຢູ່ໄປກິນກັບເຂົາຊື່ໆ
  ເບື່ອກັນແລ້ວກໍ່ກັບມາຫາສາກກະເບື່ອເກົ່າ ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ.
  ສາເອງຕອນນັ້ນກໍ່ຕິດຫຼິ້ນ ຕິດປາຕີ ຈຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍມີເວລານັ່ງຄິດເລື່ອງເພິ່ນ ຄິດໄປກໍ່ໄລ້ບອຍ
  ຊ່ອຍຫຍັງເພິ່ນບໍ່ໄດ້ ໄດ້ແຕ່ປອບໃຈຕົນເອງວ່າເພິ່ນສ້າງບຸນນຳກັນມາເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງມີອັນເປັນ
  ໄປ ເມື່ອເພິ່ນຢູ່ນຳກັນບໍ່ໄດ້ເພິ່ນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ແຍກກັນ, ສາກັບແຟນກໍ່ມີບັນຫາຄືກັນ ເມື່ອເຂົາ
  ມີໃໝ່ໄດ້ ສາກໍ່ມີໄດ້ ຈະໄປແຄຫຍັງ. “ພາມາແນະນຳໃຫ້ພໍ່ຮູ້ນຳແດ່ຕິລະຖ້າສາມີແຟນ
  ໃໝ່.” ພໍ່ເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອໄດ້ຍິນສາບອກວ່າສາເລີກກັບຊາຍຄົນນັ້ນແລ້ວ ດຽວນີ້ກຳລັງເວິກ
  ເອົາກັບຄົນໃໝ່. “ໃຫ້ສາແນ່ໃຈກ່ອນວ່າເຂົາຈະຮັກສາແທ້ບໍ ຈຶ່ງຈະພາມາແນະນຳໃຫ້
  ພໍ່ຮູ້.” ສາບອກພໍ່ຕາມຄິດ. “ສາເປັນສາວງາມ ໜ້າຮັກ ພໍ່ແນ່ໃຈວ່າເຂົາຕ້ອງຮັກຕ້ອງແພງ
  ສາແນ່ໆ.” ພໍ່ຍ້ອງຍໍຊື່ນຊົມສາແບບນີ້ຕະຫຼອດ, ກ່ອນຈະອອກໄປປາຕີ້ ສາມັກເຂົ້າໄປປິ່ນ
  ຊ້າຍປ່າຍຂວາໃຫ້ພໍ່ແຍງກ່ອນເພື່ອວ່າເຄື່ອງນຸ່ງມັນຈະສັ້ນຈະບາງຈະໂຊເກີນໄປ ແຕ່ພໍ່ຈະ
  ຍ້ອງວ່າສາງາມເຊັກຊີດີແລະແນ່ນອນສາຈະບໍ່ລືມຂອບໃຈພໍ່ດ້ວຍການໂດດກອດຄໍແລະ
  ຮູບຮິມສົບໜາໆດຳໆຂອງເພິ່ນແທນຄຳຂອບໃຈ. “ພໍ່ຮັກສາເດີ…ຫຼິ້ນມ່ວນໆເດີ.” ພໍ່ຈະ
  ບອກແບບນີ້ທຸກຄັ້ງກ່ອນສາຈະແລ່ນເຂົ້າລົດໄປນຳໝູ່ທີ່ມາຈອດຮັບ.
  “ອີ່ຫ່າ…ພໍ່ມຶງຄືວ່າດີແທ້ !” ໝູ່ອີ່ໜຶ່ງເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອມັນຮູ້ວ່າຊຸດລາຕີທີ່ສານຸ່ງຍີ່ຫໍ້ Fitch
  ຄືນນັ້ນສານຸ່ງ Floral Coutout Dress ຮອງພື້ນດ້ວຍ Victoria’s Secret ສີເນື້ອ
  ທຳອິດນຸ່ງສີບົວແຈດແຕ່ມັນບໍ່ເຂົ້າກັບສາຍຄູ່ກໍ່ເລີຍນຸ່ງສີເນື້ອແທນ. ແຕ່ໃດມາ ພໍ່ບໍ່ເຄີຍ
  ຖີ່ກັບສາ ຢາກໄດ້ຫຍັງເພິ່ນກໍ່ຊື້ໃຫ້ຫາໃຫ້ ຖ້າໄປຂໍແມ່ບໍ່ໄດ້ຈັກເທື່ອດອກສິ່ງທີ່ສາມັກແລະ
  ຢາກໄດ້ ເພິ່ນຢາກໃຫ້ຊື້ຢູ່ຮ້ານຊິນຈຽງ ບໍ່ຢາກໃຫ້ຂາມຟາກໄປຊື້ຢູ່ພຸ້ນ ແຕ່ຫຼັງຈາກແມ່
  ໄປຢູ່ກັບຜົວນ້ອຍແລ້ວ ສາກໍ່ມີອິດສະຫຼະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ຢາກນຸ່ງຫຍັງກໍ່ໄດ້ນຸ່ງ ຢາກນັ່ງຍະ
  ນອນຕີ່ແບບໃດ໋ກໍ່ໄດ້ ພໍ່ເມື່ອຍເບິ່ງເພິ່ນກໍ່ເຂົ້າຫ້ອງນອນ ບໍ່ໄດ້ເວົ້ານັ້ນເວົ້ານີ້ໃຫ້ສາເສຍຫາຍ
  ຈັກເທື່ອ. “ມັນລູກສາວດຽວ ເອື້ອຍນ້ອງມຶງເປັນໂຫຼ ມຶງກະຄຶດແດ່!” ໝູ່ອີ່ໜຶ່ງຕອບແທນ
  ຂຶ້ນ, ໝູ່ສາມີແຕ່ອີ່ເກັ່ງໆເດີ ບໍເກັ່ງແຕ່ສານີ້ລະ ອິອິອິ.
  ປະມານ 2-3 ອາທິດຕໍ່ມາ ສາກໍ່ພາ Brian ມາແນະນຳໃຫ້ພໍ່ຮູ້ຈັກ ແລະປາກົດວ່າເພິ່ນ
  ມັກນິໃສແລະຮູ້ໃຈ Brian ດີ ພໍສາພາລາວມາຫຼິ້ນບ້ານ ພໍ່ຈະຂໍໂຕຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ປ່ອຍ
  ໃຫ້ສາກັບ Brian ມີຄວາມສຸກກັນຕາມລຳພັງ ແຕ່ Brian ເປັນສຸພາບບຸລຸດຫຼາຍ ຂໍເອົາ
  ແຕ່ພາຍນອກ ເຊບໄຂ່ແດງໄວ້ຕອນແຕ່ງງານ ສາຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ dildo ທີ່ຊື້ຈາກຮ້ານຂາຍ
  ເຄື່ອງຫຼິ້ນຜູ່ໃຫຍ່ຕອນໄປອຸດອນ 3-4 ເດືອນກ່ອນ.
  ຈົບຕອນທີ1

 34. Mellisa
  ເດືອນກັນຍາ 25, 2015 ເວລາ 5:44 pm

  ຫວນຄືນໄປຫາຕອນສາກັບ Andrew ຍັງເປັນແຟນກັນ ເຂົາຢາກເອົາໜູຂະໜາດ
  ແຕ່ສາບໍ່ໃຫ້ເຂົາເພາະຢ້ານເຂົາບໍ່ຈິງໃຈກັບສານະ ກໍ່ນ້ອງສາວເຂົາເປັນຜູ່ເວົ້າໃຫ້ຟັງ
  ວ່າອ້າຍເຂົາມີແຟນແລ້ວ ເປັນສາວຂ້າງບ້ານກັນຊະດ້ວຍ ແລະ Andrew ກໍ່ເຄີຍໄປ
  ນອນຄ້າງເຮືອນສາວນັ້ນເລື້ອຍ ແຕ່ເມື່ອຖາມ Andrerw ກໍ່ບອກວ່າເປັນໝູ່ກັນ ບໍ່ມີ
  ຫຍັງກັນ ແຕ່ສາບໍ່ເຊື່ອເຂົາ ເຂົາກໍ່ຫາວ່າສາບໍ່ຮັກເຂົາຈິງຈິ່ງບໍ່ໃຫ້ເຂົາເອົາ, ມັນຈຳ
  ເປັນຫວາທີ່ຄົນຮັກກັນຕ້ອງເອົາກັນ? ໝູ່ສາຫຼາຍອີ່ກໍ່ວ່າບໍ່ຈຳເປັນ ແຕ່ຖ້າຢາກສຽວ
  ກໍ່ຄວນລອງ ແລະພວກເຮົາກໍ່ພາກັນໄປຊື້ dildo ມາລອງ ຜູ່ໃດມັກຂະນາດໃດກໍ່
  ເລືອກເອົາຕາມໃຈ ສາເລືອກເອົາຂະນາດກາງ 5×6 ມາຮູ້ທີຫຼັງວ່າມັນນ້ອຍກ່ວາຂອງ
  ພໍ່ໜ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນ ສາເຫັນໂດຍບັງເອີນນະ ແລະເຊື່ອວ່າພໍ່ກໍ່ຄົງບໍ່ຕັ້ງໃຈໃຫ້ສາຮູ້
  ເຫັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເພິ່ນດອກແຕ່ສາວແອບໄປຮູ້ແບບບັງເອີນ ໄປນຳເອົາ
  ຂອງທີ່ໝູ່ຮຽນຮ່ວມຫ້ອງຢືມໄປ, ຂອງນັ້ນບໍ່ແມ່ນ dildo ດອກ ໝາຍເຖິງອຸບປະກອນ
  ການຮຽນຕ່າງຫາກລະ ເຂົາຢືມໄປໃຊ້ໃນຫ້ອງ lab ແລ້ວລືມເອົາມາສົ່ງກໍ່ເລີຍຕ້ອງ
  ໄດ້ນຳຖາມເຖິງບ້ານ ແລະບັງເອີນ ພໍ່ໄປຫາສາວນ້ອຍຫຼັງບ້ານເຮືອນໝູ່ຄົນນັ້ນ ເຂົາ
  ກໍ່ເລີຍພາລັກສ່ອງເບິ່ງ ຈຶ່ງຮູ້ນະ. ກໍ່ເຄີຍເປັນເພິ່ນເປືອຍເລື້ອຍຢູ່ດອກ ຕອນສາເຂົ້າໄປ
  ເອົາກະແຈລົດຖົງສົ້ງເພິ່ນເພາະເພິ່ນຫຼົງເອົາຖິ້ມໄວ້ໃນກະຕ່າກະແຈທີ່ຕັ້ງໄວ້ໂຕະນ້ອຍ
  ໃກ້ປະຕູເຂົ້າເຮືອນ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໄປເອົາ ເຫັນແຕ່ຕອນເພິ່ນນຸ່ງແຕ່ສະຫຼິບນອນ ບໍ່ກ້າ
  ແນມເບິ່ງເຫິງດອກ ແນມເບິ່ງພວດພາດໄປ ແຕ່ເຫັນມື້ນັ້ນເຫັນຄັກອີ່ຫຼີ ແລະເຫັນແລ້ວ
  ບໍ່ຄິດມັນກໍ່ຜຸດຂຶ້ນໃນສະໝອງເວລາເຫັນເພິ່ນນຸ່ງຜ້າຂົນໜູຍ່າງເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ.
  ມື້ນັ້ນ ພໍ່ເຂົ້າຄົວເຮັດຊີ້ນໂຄ່ນໃຫ້ Brian ກິນ, ເພິ່ນໄດ້ສູດນີ້ມາແຕ່ London ຖ່າຍ
  ທອດໃຫ້ສາແຕ່ສາຢາກໃຫ້ Brian ໄດ້ຊິມຝີມືພໍ່ ແລະເພິ່ນກໍ່ຍິນດີເຂົ້າຄົວແຕ່ງໃຫ້
  ກິນ. ” Your Dad is really cool.” Brian ຍ້ອງພໍ່ໃນຂະນະທີ່ຢືນງົມຫອຍສາ
  ຫຼິ້ນຢູ່ເດີ່ນຫຍ້າຫຼັງບ້ານ, ສາຮູ້ລົດນິຍົມຂອງ Brian ຈຶ່ງນຸ່ງກະໂປ່ງຂາວສັ້ນເຄິ່ງກົກ
  ເສື້ອ tank ສີບົວອ່ອນເໝືອນສະຫຼິບແລະເສື້ອຊ້ອນໃນແບບຫຸ້ມເຕົ້າພຽງ 3/4 ບໍ່ມັກ
  ນຸ່ງ full cup ຄືແມ່ ທຳອິດກໍ່ອາຍໆເພາະນົມລົ້ນອອກມາໃຫ້ເຂົາເຫັນແຕ່ເມື່ອເຫັນ
  ໝູ່ບໍ່ອາຍກໍ່ເລີຍເຊົາອາຍ. ຕອນສາກົ້ມເອົາຜັກໃນຕູ້ເຢັນ ປິ່ນກົ້ນໄປທາງພໍ່ ສາສຽວ
  ວູບເລີຍເມື່ອໄດ້ສະຕິ ເພິ່ນຄົງລັກເບິ່ງຈຶ່ງຕອບສາແບບເກິະໆກະໆຈຶ່ງບອກສາໄປນັ່ງລົມ
  ກັບ Brian ເພິ່ນຈະຈັດການເອງ ແລະ Brian ກໍ່ເລີຍຊວນອອກໄປຢືນກິນ wine ຢູ່
  ຫຼັງບ້ານເພື່ອຈະມີໂອກາດໄດ້ກອດຈູບລູບຄຳຕົນໂຕຂອງສາ. ກິນເຂົ້າເຂົ້າ Brian ກໍ່
  ເຂົ້າມາຊ່ອຍທຳຄວາມສະອາດຫ້ອງຄົວຊ່ອຍສາ ພໍ່ກໍ່ນັ່ງເບິ່ງຂ່າວ Al Jazeera ຢູ່ຫ້ອງ
  ບັນເທິງ,ລິດເຫຼົ້າໄວນ໌ເຮັດໃຫ້ສາເກີດມີອາລົມຢ່າງແຮງແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ສາກິນ
  ໂຕພໍ່ມັກກິນກໍ່ຍັງທຳມະດາ ແຕ່ພໍກິນໄວນ໌ທີ່ Brian ຊື້ມາຕ້ອນ ມີອາລົມຜິດປົກກະຕິ
  ພະຍາຍາມຍົ້ວຍວນ Brian ໃຫ້ເອົາສາໃນຫ້ອງຄົວແຕ່ Brian ຢ້ານພໍ່ມາເຫັນ ສາຈຶ່ງ
  ພາເຂົາຂຶ້ນຫ້ອງແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຜິດຫວັງເພາະຂອງເຂົາບໍ່ຂຶ້ນ ອົມຈົນປວດກ້ານຄໍກໍ່ບໍ່ຂຶ້ນສາ
  ກໍ່ເລີຍໃຫ້ເຂົ້າໃຊ້ dildo ແທນ.
  ຄົງຈະບໍ່ຈົບອີກລະເພື່ອນເອີຍ, ເບິ່ງຄລິບນີ້ຖ້າເດີ ມື້ໜ້າຈະມາເລົ່າຕໍ່. ເຂົ້ໄປເວບນີ້ກ່ອນ
  18jeed.com ແລະກັອບເອົານີ້ໄປຕໍ່ໃສ່ พ่อใจหมา-แอบลักหลับ-เย็ดรูหี-ลูกสาว-แบบไม่เซ็นเซอร์/
  ກໍ່ຈະເບິ່ງໄດ້, ແອດມິນບໍ່ໃຫ້ເອົາລິ້ງລົງຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ເຮັດແນວນີ້. 🙂

 35. ໂຄຍງໍ
  ເດືອນຕຸລາ 24, 2015 ເວລາ 6:19 pm


  ຕອນນັ້ນລູກຊາຍຂີ່ລົດລົ້ມມືເບື້ອງນຶ່ງຄົ່ນຕ້ອງໄດ້ໄປໂຮງໝໍໃສ່ເປືອກ, ຄົ່ນເບື້ອງແຮງ
  ລູກຊາຍແຮງຊ້າຍ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຊ່ອຍເກືອບທຸກຢ່າງ. ຕອນຢູ່ໂຮງໝໍກໍ່ມີນາງແພດເປັນ
  ຜູ່ຊ່ອຍ ພໍຄົບກຳນົດສອງອາທິດທີ່ປະກັນໄພຈ່າຍໃຫ້ແລ້ວ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ກັບມາເຮືອນ
  ບົວລະເອງ ໂຊກດີທີ່ໜູມີອາເສ່ຍອຸບປະຖຳ ບໍ່ໄດ້ໄປເຮັດການຈຶ່ງມີເວລາເບິ່ງແຍງລູກ
  ຊາຍດ້ວຍຕົນເອງ.
  ຍ້ອນວ່າລູກຊາຍກຳລັງຊອນບ່າວ ຈຶ່ງບໍ່ຢາກໃຫ້ໜູຊ່ອຍເວລາເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ ໜູກໍ່ເລີຍ
  ເວົ້າຢອກວ່າ ບາດຕອນຢູ່ໂຮງໝໍຄືບໍ່ອາຍນາງແພດ? ບາດຊິອາຍພັດມາອາຍແມ່ຕົນ
  ເອງ? ລູກຊາຍໜ້າແດງແລະຍິ້ມແບບອາຍໆເມື່ອໜູຊ່ອຍແກ້ສົ້ງປາຈາມາຂອງເຂົາ
  ອອກກ່ອນເຂົາຈະລົງນັ່ງຊັກໂຄກປ່ອຍທຸກຍາມເຊົ້າ. ລູກຊາຍແຂງຍ່ຽວ ຕ້ອງໄດ້ຂົ່ມ
  ຂອງແຂງໆຂອງລູກໃຫ້ສັກລົງ ບໍ່ໃຫ້ຍ່ຽວໂດ່ອອກຈາກໂຖ, ໜູຍັງຢູ່ໃນຊຸດນອນແຕ່
  ຊາຍເສື້ອຄຸມມັນຕີ່ອອກເຮັດໃຫ້ລູກໄດ້ເຫັນຄວາມຂາວນວນຂອງເຕົ້າທັງສອງທີ່ເຂົາ
  ເຄີຍດູດເຄີຍຄັ້ນເມື່ອ 17 ປີກ່ອນ.
  ລ້າງກົ້ນອາບນ້ຳນຸ່ງເຄື່ອງໃຫ້ລູກແລ້ວກໍ່ເຂົ້າຄົວແຕ່ງອາຫານເຊົ້າເໝືອນທຸກມື້ ແຕ່ມື້ນັ້ນ
  ຄຳເວົ້າຂອງຜູ່ຍິງຄົນນຶ່ງທີ່ນັ່ງຖ້າເອົາຢາເວົ້າກັບໝູ່ລາວວ່າ ເດັກຄົນນີ້ໜ້າຕາດີ ຫຸ່ນກໍ່
  ດີ ຖ້າໄດ້ມາເປັນລູກ…ເວົ້າບໍ່ທັນຈົບໝູ່ລາວກໍ່ເວົ້າສອດຂຶ້ນວ່າ ຢາກໄດ້ມາເປັນຜົວກໍ່ເວົ້າ
  ແຈ້ງໆອອກມາໂລດອີ່ຫ່າ. ໜູຢາກຮ້າຍສຸດຂີດລະເວລານັ້ນ ແຕ່ຕ້ອງບັງຄັບສະຕິໄວ້
  ດ້ວຍການລຸກໜີໄປນັ່ງຢູ່ແຈນຶ່ງບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຍິນການສົນທະນາລາມົກຂອງຍິງສອງຄົນນັ້ນ,
  ອາລົມທີ່ຄ້າງເມື່ອຄືນກ່ອນເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກສຽວວ່າງຂາຂຶ້ນມາ ອາວຸດຂອງລູກຊາຍບໍ່ໃຫຍ່
  ເທົ່າຂອງພໍ່ເຂົາແຕ່ມີຂະນາດຍາວກ່ວາ ຂອງຜົວປະມານ 5 ໂປ້ ຂອງລູກຊາຍຄົງຈະປະ
  ມານ 7 ໂປ້ປາຍ ລຳນ້ອຍເທົ່າຄໍເບຍລາວ ຫົວໃຫຍ່ເບິ່ເລິ້ມເໝືອນດອກເຫັດ. ແນມເບິ່ງ
  ເງົາສະທ້ອນຈາກແວ່ນຕູ້ໄວ້ຖ້ວຍ ເຫັນລູກຊາຍນ່ຽນເປົ້າສົ້ງລາວເໝືອນກັບວ່າອິ່ນອອຍ
  ຂອງເຂົາໃຫ້ອ່ອນຕົວ, ຢາກຮ້າຍປະສົມອາຍທີ່ລູກຊາຍນັ່ງແຍງເບິ່ງບັ້ນທ້າຍແລະໃຊ້ມື
  ຂວາຫຼິ້ນຂອງຕົນເອງແຕ່ຈະຮ້າຍເຂົາກໍ່ບໍ່ຖືກນະ ເຮົາກໍ່ນຸ່ງເຄື່ອງບໍ່ຮຽບຮ້ອຍ ເຂົາກໍ່ເປັນ
  ບ່າວ ແລະເດັກນ້ອຍສະໃໝນີ້ລ້ຳໜ້າຜູ່ໃຫຍ່ເລື່ອງເຊັກເພາະເຂົາມີໂອກາດໄດ້ຮຽນເລື່ອງ
  ແນວນີ້ຈາກຮູບເງົາ ຈາກອິນເຕີເນັດແລະຈາກປຶ້ມນິຕະຍະສານລາມົກຕ່າງໆທີ່ວາງຂາຍ
  ກາດເກື່ອນທົ່ວທຸກມຸມເມືອງ.
  “ໄປຍ່າງສະຫຍາມຊະແກເບ໊າລູກ?” ຖາມແກ້ເຂີນເມື່ອຮູ້ວ່າລູກຊາຍລັກແນມເບິ່ງຂາຂາວ
  ທີ່ຫຼຸດອອກມາຈາກສົ້ງຂາສັ້ນ, ຕອນຢືນກໍ່ຍາວເກືອບເຄິ່ງກົກຂາແຕ່ເວລານັ່ງຂັບລົດມັນ
  ເລື່ອນລົງມາຈຳງ່າມ ສວາຍໂອກາດຕອນລົດຈອດໄຟແດງເດ່ມືໄປຈັບມືເບື້ອງຂວາຂອງລູກ
  ຊາຍທີ່ວົກວົນຢູ່ກັບເປົ້າສົ້ງຂອງເຂົາແລະເຂົາກໍ່ບີບມືຕອບໝູຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາ. ບອກ
  Cortana ໂທໄປບອກຜົວມາກິນເຂົ້າສວຍຢູ່ເຮືອນ ແຕ່ກໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບວ່າມີນັດກັບລູກ
  ຄ້າເໝືອນທຸກຄັ້ງຫັ້ນລະ. ເອົາເຜືອກອອກແລ້ວແຕ່ເໜັງຕີງບໍ່ທັນໄດ້ປົກກະຕິ ວຽກສ່ວນຕົວ
  ບາງຢ່າງກໍ່ຍັງຢາກຊ່ອຍລູກຢູ່ແຕ່ລູກບໍ່ໃຫ້ຊ່ອຍເໝືອນຕອນໃສ່ເປືອກ ກໍ່ເລີຍຕ້ອງເກັບ
  ຄວາມຮູ້ສຶກໄວ້ມາລົງກັບຜົວເຖົ້າ 🙂
  ເຂົ້າໄປອ່ານເລື່ອງແທ້ຢູ່ເວັບນີ້ເດີ ຂ້ອຍກັອບປີມາໄດ້ເທົ່ານີ້ລະ ນ້ຳແຕກແລ້ວ ໄປລ້າງກ່ອນ !
  incest-thai.blogspot.com/2014/08/blog-post_77.html

 36. ເປັດນ້ຳ
  ເດືອນພະຈິກ 2, 2015 ເວລາ 12:01 am

  ຂ້ອຍບໍ່ມີປະສົບການ ຈຶ່ງຂໍ copy ເອົາເລື່ອງເພື່ອນບ້ານມາໃຫ້ອ່ານ, ບໍ່ວ່າກັນຕິເນ໊າະ?

  ครั้งแรกของผมตอนนั้นยังเล็กเลยครับประมาณ 13-14 ขวบยังไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้หรอกครับ แต่เรื่องอย่างนี้ครั้งแรกใครๆก็ประทับใจทั้งนั้นถึงจะผ่านมาเกือบ20ปีผมก็ไม่เคยลืมเลยครับ แถวบ้านผมเด็กผู้หญิงเยอะพ่อแม่ผมเขาไม่ชอบให้ผมไปเล่นกับพวกเธอเพราะกลัวผมเป็นตุ๊ด ปิดเทรอมใหญ่ ด้วยความซนผมก็ชอบแอบหนีไปเล่นกับเขา แถวบ้านทำไรไถนาผู้ใหญ่เขาไปไร่ไปสวนกันหมด อยู่บ้านคนเดียวมันเหงาจะตาย มีพี่สาวข้างบ้านคนนึงชื่อพี่ออย พี่ออยอายุตอนนั้นประมาณ16-17กำลังเป็นสาวอวบขาวเพราะมีเชื้อจีนนมกำลังขึ้นนูนออกนอกเสื้อเลยและมีความต้องการทางเพศสูงมาก บ้านเธอจะติดกับบ้านผมเลย และหน้าบ้านเธอจะเป็นบ้านของน้าชายเธอเป็นกระต๊อบแต่น้าชายเธอไม่ค่อยอยู่บ้านชอบออกไปเที่ยวหลายวันค่อยกลับ ห้องน้ำบ้านเธอจะแยกจากตัวบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านผม บางทีเล่นๆกันเธอชอบเอานมมาถูหลังผมมันนิ่มๆดีด้วยยังเด็กเลยไม่รู้สึกอะไรและกลัวเธอไม่ให้เล่นด้วยก็ไม่ว่าอะไรเธอ พักหลังมาถูๆบดๆบี้ๆพร้อมมีเสียงอื้ออ้าตามมาด้วย บางวันมีจูงมือผมไปห้องน้ำบ้านเธอแล้วถอดกางเกงตัวเองแล้วแล้วล้วงจิ๋มตัวเองพร้อมทำเสียงอื้ออ้า(คงเสียวมากเงี่ยนมาก)ให้ผมดูด้วย ยิ่งนับวันยิ่งมากขึ้น บางวันพาผมไปดูเธอล้วงจิ๋มในห้องน้ำ แถมกำมือผมมาลูบจิ๋มเธอด้วยเอาไปครึงที่นมด้วย ตอนนั้นผมไม่ประสาอะไรรู้แต่มันนิ่มน่าจับและไม่กล้าว่าอะไรเธอ จนเธอเกล็งและกระตุกมือข้างนึงกำมือผมบีบนมเธอเองมืออีกข้างกดมือผมไว้ที่จิ๋มร้องอื้อๆอ้าๆเธอคงเสร็จไปแล้ว มีน้ำลื่นๆใส่ออกมาจากจิ๋มเธอ ตอนนีผมเริ่มมีความรู้สึกแล้วเจี้ยวผมมันแข็งตุงไปหมด เธอล้างของตัวเองแล้วล้างมือให้ผม แล้วถามผมว่าชอบไหม ผมบอกว่าชอบ เธอบอกว่าถ้าชอบอย่าบอกใครนะวันหลังจะพามาทำอีก ครั้งต่อมาเธอพามาทำอีก ให้ผมช่วยล้วงจิ๋มบีบนมให้เธอจนเสร็จ แล้วทีนี้เธอถอดกางเกงผมออก เจี้ยวผมที่แข็งก็โด่ออกมา เจี๋ยวเด็กครับขนาดไม่ใหญ่มาก เธอก็อมให้ผมแล้วใช้ปากรูดเข้าๆออกครั้งแรกก็โดนใช้ปากแล้วเสียวสุดๆ แต่ความรู้สึกตอนนั้นเหมือนฉี่จะแตก เลยบอกพี่เขาเอาปากออกเถอะฉี่ผมจะแตก เธอไม่ฟังดูดๆเลียๆชักเข้าชักออกที่เจี้ยวผมมือก็บีบนมตัวเองข้างล้วงจิ๋มตัวเองอีกข้าง ผมเสียวมากจนกระตุกปล่อยใส่ปากเธอ เธอดูดเข้าคาไว้ปล่อยให้เจี้ยวผมกระตุกในปากเธอตุบๆ จนมันหยุดกระตุกแล้วเหี่ยวลง เธอก็อ้าปากให้ผมดู มันเป็นน้ำใส่(สงสัยยังเป็นเด็กมันยังไม่มีอะสุจิ) เธอคายมาดูบอกแปลกดีของแฟนเธอเป็นสีขาวขุ่นแล้วเธอก็ยิ้มชอบใจ แล้วบอกวันหลังมาทำอีกนะสนุกดีเสียวดี ผมถามเธอว่าทำไมทำเก่งจังไปรู้มาจากไหน เธอบอกแฟนเธอชอบทำให้เวลาเจอกันแล้วเธอก็ติดใจ บางทีแฟนเธอก็เอาหนังโป้มาให้ดูเอาหนังสือโป้มาให้อ่านมันเสียวนมเสียวตูดเสียวร่องไปหมด แต่นานๆเธอเจอกันทีนานๆทำที แต่กับผมเธอเจอทุกวันทำได้ทุกวัน แต่ผมยังเด็กเลยไม่ค่อยเก่งเหมือนแฟนเธอต้องสอนอีกเยอะเธอพูดแล้วยิ้ม พักหลังมาผมดูนมเธใหญ่ขึ้นตูดใหญขึ้น สงสัยกินน้ำผมทุกวัน เวลาเจอนมใหญ่ๆตูดใหญ่ๆแล้วเวลาเล่นกันเสียวกว่าเดิมมาก ได้ทั้งบีบทั้งเค้นมันจริงๆ ครึงนมใหญ่ๆตูดใหญ่ ล้วงหอย น้ำหอยเธอเยิ้มๆแฉะๆมันดีจริงๆ (เสียดายยังเด็กยังไม่รู้ท่าอะไรมากถ้าได้ท่า69นี่คงสุดยอด)นมเธอใหญ่ขึ้นเธอมีท่าใหม่ด้วยโดยเอานมมาหนีบที่ควยผมไว้แล้วถูขึ้นๆลง นมนิ่มๆมาถูที่ควยเสียวสุดยอดมาก(จนผมติดใจท่านี้ทุกวันนี้ยังให้แฟนทำท่านี้ให้อยู่เลย)ควยที่โผล่มาจากนมเธอก็จะอมให้เลียให้ ผมก็จะเอิ้อมมือไปครึงตูดเธอล้วงจิ๋มให้เธอ จนเธอกับผมครางแรงขึ้นๆใกล้จึงกันแล้ว แล้วน้ำหอยเธอก็แตกออกเลอะมือผมไปหมดครั้งนี้เยอะกว่าทุกครั้ง ผมก็เสียวมากเอามือทั้งสองข้างจับนมเธอมาหนีบควยครึงเองเลย ถูเข้าถูออกแรงเข้าๆผมก็น้ำแตกใส่เต็มหน้าเต็มนมเธอเลยเลอะไปหมด แล้วเธอก็อมควยผมไว้แล้วดูดน้ำที่เหลือให้หมดจนควยผมหายกระตุกเหมือนเคย แล้วเธอก็เอามือผมไปครึงนมใหญ่ๆของเธอที่เลอะน้ำผมมันนิ่มๆลื่นๆเสียวดีจัง เธอเห็นตัวเองเลอะน้ำผมไปหมดเลยถอดเสื้อผ้าออกหมดแล้วอาบน้ำเลย เป็นครั้งแรกที่เห็นผู้หญิงแก้ผ้าหมดแล้วอาบน้ำต่อหน้าเรา ยิ่งเป็นพี่ออยแล้วทั้งขาวทั้งอวบนมใหญ่ตูดใหญ่เร้าใจดีจริงๆ วันนี้เพลียมากหิวน้ำมากเราเอากันถึงพริกขึงขิงสงสันเสียน้ำเยอะ ก่อนกลับบ้านพี่ออยซื้อน้ำอัดลมเลี้ยง เอากันเพลียๆแล้วมากินน้ำหวานๆมันรู้สึกคึกคักรู้สึกดีมากครับ กลับบ้านมาวันนั้นนอนนึกถึงที่พี่ออยเอานมถูควยให้นึกถึงภาพพี่ออยแก้ผ้าหมดอาบน้ำอยู่ตรงหน้า ควยผมก็แข็งอีกทำยังก็ไม่ลงเลยต้องว่าวช่วยตัวเองไปอีกรอบ
  อีก2-3วันผ่านมา ก็มาถึงวันสุดประทับใจครับ พี่ออยมาพร้อมกับอะไรบางอย่างยัดใต้เสื้อมา ผมเห็นนมใหญ่ๆของเธอตูดใหญ่ๆของเธอควยผมก็โด่ทันที เธอพาผมไปห้องน้ำบ้านเธอที่หาความสุขของเราที่เดิม แล้วก็ล้วงของที่อยู่ในเสื้อเธอออกมา มันเป็นหนังสือการ์ตูนโป้ เธอบอกเธอจิ๊กของแฟนมาให้ผมอ่าน ผมเปิดอ่านไปก็แข็งหัวเยิ้มไป เป็นหนังสือการ์ตูนโป้สมัยก่อนน่ะครับเล่มละ5บาทนักเขียนเขาวาดเอง แต่วาดได้เหมือนมากเนื้อเรื่องดีมาก สงสัยพี่ออยจงจัยเลือกเรื่องที่ตรงกับเหตการของเรา เป็นเรื่องเด็กหนุ่มถูกพี่สาวข้างบ้านชวนไปทำอะไรกัน แต่เนื้อเรื่องมันเล่าร้อนมาก มีทั้งดูดปากลงลิ้นดูดนมดูดหอย เอากันท่านั้นท่านี้อ่านแล้วเสียวไปหมด อ่านไปพี่ออยก็ถกเสื้อขึ้นเอานมใหญ่ๆมาถูหลังถูขาถูแขนผมขนลุกไปหมด แล้วพี่ออยก็ถลกกางเกงตัวเองลงถลกเสื้อผมขึ้นแล้วส่ายตูดมาถูหลังถูขาถูแขนผมขนลุกหนักกว่าเดิมอีก เพราะถูกขนบางบวกกับแตดนุมที่มีน้ำเงี่ยนลื่นถูไปถูมาอยู่ ควยผมโด่เข็งมากพร้อมมีน้ำเงี่ยนลื่นๆไหลออกมาเต็มหัวไปหมด พอผมอ่านจบพี่ออยถามว่าอยากทำแบบหนังสือไหม ด้วยยังไร้เดียงสาผมถามทำอะไรเราก็ทำกันอยู่ทุกวันไม่ใช่เหรอ พี่ออยบอกเอาควยมาแทงหอยไงไม่อยากเหรอ ผมพยักหน้าแต่ผมบอกผมไม่กล้ากลัว(ก็ครั้งแรกนี่ยังเด็กมากด้วย ) ผมถามพี่ออยว่าทำไมไม่ทำกับแฟนที่ละผมกลัวหรือชวนน้าชายที่ทำก็ได้ผู้ใหญ่เขาคงชอบ ที่ออยบอกว่า ลองทำกับแฟนแล้วแต่ของเขาใหญ่มากเข้าไปได้แค่หัวก็ไปต่อไม่ได้เจ็บมาก ของน้าชายก็เคยแอบดูของเขามันใหญ่มากกลัวเจ็บกลัวผู้ใหญ่ว่าด้วย เธอเลยขอร้องผมเพราะทำกันอยู่ทุกวันดูขนาด(เล็กๆของเด็ก )แล้วน่าจะเข้าได้ เธอไม่ขอร้องเปล่าถลดกางเกงผมลงดูดควยผมให้ “นะๆแทงหอยให้หน่อย” เอานมใหญ่ๆของเธอมาถูควยให้ผม เธอรู้ว่าท่าโปรดผม “นะๆแทงหอยให้หน่อย อยากมากเลย”
  ผมเสียวทนไม่ไหวจึงยอมเธอ เธอดีใจมากเอานมมาถูให้ผมทั่วตัว ที่เสียวมากตอนหัวนมเธอโดนหัวนมผม ตอนเธอเอานมมาถูควยถูก้นให้ เอานมเอาหัวนมมาถูหลังก็เสียวครับ แล้วเธอก็กดหน้าผมกับนมเธอผมเอาหน้าซุกไซ้นมใหญ่ของเธอดูดหัวนมเธอบดบี้อยู่อย่างนั้นด้วยวิชาที่เธอสอนผมมันทั้งนุมนิ่มทั้งหอมทั้งเสียวทั้งมัน เสียงเธอครางออกจากคอดัง”อือๆเสียวจังมันจังเงี่ยนจัง”ตลอดเลย แล้วเธอก็กดหัวผมลงจนไปถึงหอยเธอ หอยเธออวบอูมตามรูปร่างมีขนนิดๆ ผมรู้งานทันทีเอามือแหวกแคมหอยเธอออกแลบลิ้นห่อลิ้นแข็งๆแล้วกรีดที่ร่องเธอขึ้นลงไปมา เขี่ยอยู่ที่แตดเธอ แตดเธอปลิ้นไปมาตามการตวัดของลิ้น ตอนนี้เธอร้อง”อืออาๆโอ้วๆ เสียวหีจัง อร่อยหีจัง”หนักเลย ผมกินหอยอย่างเอร็ดอร่อย มันสาปๆคาวๆลื่นๆหอมๆปนกันไปอร่อยมาก ผมจึงห่อลิ้นให้แข็งๆแล้วแทงเข้าๆออกที่รูหีของเธอเข้าออกๆสักพักมันตอดลิ้นผมดีมากเลย ตอนนี้เธอร้อง”อืออาๆโอ้วๆ เสียวหีจัง อร่อยหีจัง”หนักขึ้นอีก เธอร้อง”ทนไม่ไหวแล้วๆแทงหีพี่เถอะ เงี่ยนมาแล้ว อยากโดนควยแทงแล้ว” เธอถลกกางเกงตัวเองออกแล้วยืนพิงผนังห้องน้ำยืนถ่างขาให้ผม ผมเอาควยผมไปจ่อใกล้ๆตอนควยไปแตะโดนหีครั้งแรกมันเสียวมากเหมือนมีพลังอะไรสักอย่างช๊อดมาที่ควยน้ำเกือบแตก พอดีมีมือที่ออยมาจับควยไว้จึงตื่นจากพวัง พี่ออยนี่เก่งมากจริงๆแล้วเธอก็รูดควยผมให้เอาควยไปถูที่ร่องของเธอจนพวกเราซีดปากพร้อมกันและน้ำเงี่ยนพวกเราไหลลื่นเต็มไปหมด แล้วเธอก็รั้งเอวผมกดเข้าหีเธอทันที มันดังพลวด เธอก็บ่นพึมเพาร้อง”อืออาๆโอ้วๆ เสียวหีจัง อร่อยหีจัง ทั้งเสียวทั้งมัน” แล้วเธอก็โยกเอวใส่ควยผม และดึงเอวผมเข้าๆออกๆเป็นจังหวะ ควยผมมุดไปในหีครั้งแรกมันเสียวมากทั้งลื่นทั้งนุ่ม ยิ่งตอนโนนโคกหีชนกับหัวเหน่าเสียวมาจนน้ำจะแตก ผมบอกเธอ “พี่เบาๆน้ำผมจะแตกแล้ว เสียวควยมากเลย” เธอจึงจิกก้นผมไว้กดให้ควยผมแช่ไว้ในหีเธอคาไว้อย่างนั้นสักพัก เธอถามผมว่า”ดีขึ้นยัง” ผมตอบว่า”ดีขึ้นแล้วครับ” “ดีขึ้นแล้วพี่โยกต่อนะ” เธอทั้งโยกทั้งสายใส่ผมอยากเมามัน สักพักเธอบอกท่านี้ไม่ถนัดเลยเข้าไม่ลึกเลย เธอจึงถอดควยผมออก ผมดูที่ควยผมแดงก่ำแข็งใหญ่น่ากลัวมาก ดูที่หีเธอแดงแจ๋บานออกน้ำเงี่ยนไหลเยิ้มจนไหลเลอะหว่างขาเธอไปหมด เธอเปลี่ยนท่าเป็นหันหลังให้ผมแล้วก้มตัวลง (พึ่งมารู้ตอนเป็นหนุ่มๆว่าที่โก่งโค้งหรือกวางเหลียวหลัง) แล้วให้ผมแทงหีเธอจากด้านหลัง ก่อนแทงผมเลยก้มไปเลียหีเธอเอาลิ้นแยงเข้าแยงออกแล้วขยำตูดเธอเล่น เอามือเอื้อมไปขยำนมเล่น จนเธอสายตูดไปมาเป็นจังหวะตามที่ผมตวัดลิ้น จนเธอบอกเธอทนไม่ไหวแทงหีเธอเถอะเงี่ยนจะตายหีจะละเบิดอยู่แล้ว ผมเลยเอาควยผมไปจ่อที่รูหีเธอที่มีทั้งน้ำลายน้ำเงี่ยนเธอเลอะไปหมด แทงพรวดเดียวมิดด้ามควยเล็กๆเลย ท่าข้างหลังนี่มันมากกกกกกกกกกกก ควยแทงหีเข้าๆออก ท้องน้อยกระทบตูดนิ่มๆดังผับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เธอก็สายตูดซ้ายทีขวาทีตามแรงกระแทก มือผมจากที่จับที่เอวรั้งตูดเธอมากระแทก ก็ก้มตัวไปเอื้อมไปบีบนมเธอ จากที่เธอร้อง อ้าๆๆๆเป็นจังหวะตามการกระแทก ก็ร้องโอ้วววววววอ้าๆๆๆๆๆๆๆซีดๆๆๆๆๆๆเสียวเงี่ยนๆๆๆๆๆๆๆมากกว่าเดิมอีก ผมกระแทกเธอไปบีบนมเธอไป ดูนมเธอกระเพื่อมตามจังหวะกระแทก เกิดอยาดูดนมเธอขึ้นมา เลยเอื้อมตัวไปใกล้นมเธอ เอามือบีบนมเธอมาเข้าปาก ดูดนมเธอไปเลียหัวนมเธอไป กระแทกหีเธอไป เธอร้องหนักมากจนเธอบอกจะเสร็จแล้วๆ ผมก็จะเสร็จแล้วเหมือนกัน จึงเร่งซอยเร็วขึ้นดังผับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เธอก็บอกเธอเสร็จแล้วกรีดเบาๆออกมาจากคอ(ไม่กล้าร้องดังกลัวคนได้ยิน) น้ำเธอฉีดออกมาอุ่นๆในหี หีตอดตุบๆๆเป็นจังหวะผมเสียวควยมากเลยซอยที่หีเธอหนักขึ้นท้องน้อยกระบทตูดใหญ่ๆมือบีบนมใหญ่เค้นหนักขึ้นๆๆ ผมเลยเอามือข้านึงมาจับตูดใหญ่ๆของเธอแหกออกแล้วเค้นตูดไปด้วย กระแทกเข้าไปมันเข้าไปได้ลึกอีกหน่อย รู้สึกว่าควยผมแทงโดนอะไรสักอย่างดังกึกๆมันนุ่มๆเสียวๆที่ปลายควย(พึ่งรู้ที่หลังว่าเป็นมดลูก) แทงท่านี้อีกสัก2-3นาทีพี่ออยก็บอกว่าโอ้ยๆๆๆเสียวๆๆๆเงี่ยนๆๆๆจะออกอีกแล้วๆๆ แล้วหอยเธอก็ตอดตุบๆๆๆอีก แต่คราวนี้ไม่มีน้ำสงสัยผลิตไม่ทัน ผมเสียวทนไม่ไหวเลยร้องออกมา”เสียวควยมากอร่อยควยจังน้ำจะแตกแล้ว จะให้ผมชักออกไหมเดี๋ยวพี่ท้อง”(เป็นเด็กเป็นเล็กรู้เรื่องท้องด้วย ) พี่ออยบอก”ไม่ต้องเอาออกน้ำเธอยังไม่มีตัวพี่ไม่ท้องหรอก” ผมเลยแตกใส่ข้างในหีพี่ออยเลย เสียวมากเสียวสุดๆแตกในหีเนี่ยสวรรจริงๆ ผมแช่ควยไว้ให้มันตอดตุบๆๆๆๆแข่งกับหีพี่ออยพอมันหยุดกระตุกหยุดตอดเราเลยดึงออกจากกัน(ตอนนั้นกลัวมากถูกผู้ใหญ่หลอกว่าถ้ามีอะไรกันระวังจะดึงเจี้ยวออกจากจิ๋มไม่ได้) ผมก็ค่อยๆดึงควยออกจากหีพี่ออย หีพี่ออยมันดูดแน่นดีมากเวลาดึงออกก็เสียวไปพอจะดึงออกหมดผมก็กัดฟันหลับตาแล้วดึงออก ก็มีเสียงดังป๊อกเบาๆ แล้วน้ำผมกับของพี่ออยใสๆก็ไหลออกมาเลอะพื้นห้องน้ำเต็มไปหมด ที่ออยก้มมาที่ควยผมแล้วพูดว่า”ในที่สุดก็สำเร็จ ทั้งเสียวทั้งมันเนอะ” แล้วเธอก็อมควยื้โด่ไม่ยอมลงแล้วดูดน้ำที่ติดที่ควยให้ผมพี่ออยอมไปผมก็ครึงนมพี่ออยไปมีความสุขจริงๆ เสร็จแล้วเราเลยถอดผ้าอาบน้ำด้วยกัน อาบไปอาบมาสบู่มันลื่นดี พี่ออยก็เอานมใหญ่ๆของเธอมาถูหน้าถูหลัง เวลานมโดนน้ำเย็นๆจะเข็งเป็นไตเลย พอถูถึงควยผมมันก็เสียวขึ้นมาอีก ก็เอากันตอนอาบน้ำอีกรอบ น้ำเย็นๆสบู่ลื่น น้ำใหญ่ๆแข็งๆก็เสียวไปอีกแบบครับ พี่ออยและผมชอบท่าข้างหลังมากเพราะถนัดเข้าลึกดี ตอนอาบน้ำพี่ออยเอาขาพาดขอบโอ่งให้ผมแทงหีมันอ้ากว้างแทงเข้าลึกๆก็แตกข้างในกันอีกรอบ เสร็จแล้วเราก็มาใส่เสื้อผ้าจะออะจากห้องน้ำกันก็ได้ยินเสียงพวกผู้ใหญ่กำลังกลับมาจากทำไร่ไถนาพอดี ครั้งนี้เพลียสุดๆออกตั้ง2ครั้งติดกัน พี่ออยเลยไปซื้อน้ำอัดลมกระบ๋องหวานๆมาเติมกำลังให้ค่อยยังชั่วหน่อย ต่อมาเราก็มาแทงหอยกันทุกวันโดยเปลี่ยนจากห้องน้ำบ้านพี่ออยมาเป็นบ้านน้าชายพี่ออยแทนเพราะที่ทางสะดวกมีที่นอนด้วยแถมนานๆน้าเขาจะกลับมา อีกท่าที่พี่ออยชอบคือท่าแทงข้างหน้าแต่พี่ออยจะลั้งขามาให้สูงหรือหาหมอนมารองก้นให้หีสูงขึ้นแล้วลงลิ้นแล้วแทงเสียวพอๆกับแทงข้างหลังถึงมดลูกดี เราลองท่านั้นท่านี้กันจนกิจประจำวัน วันไหนไม่ได้เอากันผมก็จะนึกถึงตอนเอากับพี่เขาแล้วเอามาว่าวช่วยตัวเอง ต่อมาหลังๆของพี่ออยหลวมๆไม่แน่นเหมือนเก่า เธอบอกว่าเธอลองให้แฟนทำให้แล้วแทงเข้าแล้ว แต่ตอนแทงเจ็บมากพี่นึกถึงควยเธอตลอดถึงเล็กแต่พี่มีความสุขมาก แต่พี่รักเขาเลยยอมเจ็บให้เขา ถ้าไม่ได้ของเธอนำร่องของพี่แหกแน่ๆ ++พึ่งรู้ว่าจิตใจผู้หญิงละเอียดอ่อนมาก ถ้าเธอรักไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เธอไม่เกี่ยวงเลยและขนาดใหญ่ก็ไม่ได้ทำให้เธอมีความสุขพวกผู้ชายคิดไปเองทั้งนั้น++(เน้นตรงนี้หน่อย ผู้หญิงเขามีอะไรกับเราไม่ได้แปลว่าเขารักเรา หรือเขาไม่ยอมให้เราทำอะไรก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้รักเรานะครับ และขนาดเล็กใหญ่ของผู้ชายก็ไม่ได้มีผลทางจิตใจหรือทำให้ผู้หญิงชอบมากน้อยเลยนะครับ ผู้ชายเราคิดมากไปเองคิดว่าเล็กแล้วแฟนไม่รักไม่ชอบ เห็นในทีวีไปฉีดเพิ่มขนาดแล้วเน่าต้องตัดทิ้งมีเยอะแยะนะครับแย่กว่าเก่าอีก สังเกตคนเลิกกันส่วนใหญ่เพราะเข้ากับที่บ้านเขาไม่ได้ ไม่มีเงินมีทองจะเลี้ยงเขา ระยะมันไกลกัน ความคิดเราเข้ากันไม่ได้ ไม่มีใครหรอกเราขอเลิกกับเธอเพราะเจี้ยวเล็ก เรารักคนนั้นมากกว่าเพราะเจี้ยวมันใหญ่กว่า ++อย่าไปทำเลยพวกเพิ่มขนาดเลยนะครับมันอันตราย++) ต่อมาแฟนเธอย้ายกลับไปขอนแก่น แฟนเธอเป็นคนขอนแก่น เธอเลยหนีออกจากบ้านไปขอนแก่นกับแฟนเธอ โตมาผมก็ผมเรียนและทำงานที่กรุงเทพฯ ผมเคยเล่าเรื่องประสบการณ์ของผมให้แฟนฟังตอนเอากันมันเสียวดี ผมเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังด้วย พอกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เห็นพี่ออยกับแฟนเธอกลับมาอยู่ที่บ้านเธอแล้วมีลูกสาวด้วย1คน ตอนนี้เธอดูแก่และโทรมมาก(สงสัยมีความต้องการมากใช้จนโทรม) ผมก็แกล้งทำเป็นเฉิยไม่ได้ทักอะไร แฟนผมบอกเธอสังเกตดูพี่ออยเธอแอบมองผมด้วยหละ ผมเลยบอกแฟนผมว่า สงสัยเธอเสียดายเจี้ยวเล็กๆของผมมั้ง !

 37. ໝາກກະຖິນ
  ເດືອນພະຈິກ 16, 2015 ເວລາ 6:59 pm

  ຄຳເຕືອນ: ເລື່ອງທີ່ຈະ copy ຕໍ່ລົງໄປນີ້ ເປັນເລື່ອງແນວຄອບຄົວຊຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບ
  ບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ ແລະກໍ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບຄົນດີມີສິນທຳປະຈຳໃຈ ຮູ້ຈັກ
  ຜິດຖືກ ຊົ່ວ ດີ ແລະມີຄວາມເກງກົວຕໍ່ບາບກຳທີ່ຈະນຳສະໜອງໃນພາບພາກໜ້າ,
  copy ມາໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຍັງມີຈິດວິນຍານເດຍລະສານສິງໃນຫົວໃຈອ່ານເພື່ອການບັນເທິງ
  ເທົ່ານັ້ນ ແລະເມື່ອອ່ານແລ້ວກໍ່ຢ່າເຮັດຕາມເພາະສັງຄົມບ້ານເຮົາຮັບບໍ່ໄດ້ເລື່ອງແບບນີ້ນະ.

  Jodyie ມີຫ້ອງນອນສ່ວນຕົວ ແຕ່ບາງຄືນລາວຈະຫອບຜ້າຫອບໝອນມາຂໍນອນນຳ
  ບາງເທື່ອກໍ່ບອກວ່ານອນຫຼັບ ຢ້ານຜີແນວນັ້ນແນວນີ້ ກໍ່ເລີຍໃຫ້ລາວນອນກອດພໍ່ລາວ
  ຕາມທີ່ລາວຕ້ອງການ, ບາງເທື່ອລາວກໍ່ໃຫ້ພໍ່ລາວນອນກາງເພື່ອວ່າໃຜຢາກກອດກໍ່ໄດ້
  ບາງເທື່ອລາວກໍ່ນອນກາງ ຂໍກອດພໍ່ຄົນດຽວ ບໍ່ໃຫ້ແມ່ກອດພວກຂ້ອຍກໍ່ຕາມໃຈລາວ.
  ພໍໂຈດີໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ດົນໆລາວຈຶ່ງຂໍນອນນຳເທື່ອນຶ່ງ ຈົນລາວເລິ້ມຊອນສາວ ກົ້ນ
  ມົນອ້ອງຕ້ອງຂຶ້ນມາ ນົມພອງຂຶ້ນມາເທົ່າໜ່ວຍໝາກນາວ ພວກຂ້ອຍກໍ່ພະຍາຍາມໃຫ້
  ລາວເຊົາມານອນນຳພໍ່ນຳແມ່ ແຕ່ບາງເທື່ອກໍ່ອີ່ຕົນລູກເມື່ອເຫັນລູກຮ້ອງໄຫ້ຕາຕູບຕາໂປ
  ຫາວ່າພໍ່ແມ່ບໍ່ຮັກແນວນັ້ນແນວນີ້ກໍ່ເລີຍບໍ່ຂັດໃຈ ໃຫ້ລາວໄດ້ເຂົ້າມານອນນຳໄດ້ຕາມ
  ໃຈຊອບ.
  ມື້ນຶ່ງ ຂ້ອຍທຳຄວາມສະອາດຫ້ອງເຮັດວຽກຂອງຜົວ, ພໍປົດຮູບທີ່ແຂວນຢູ່ຝາທີ່ຕິດກັບ
  ຫ້ອງອາບນ້ຳຂອງໂຈດີກໍ່ເຫັນປ່ອງ ລອງສ່ອງເບິ່ງກໍ່ບໍ່ເຫັນຫຍັງແຕ່ພໍໄປເປີດສະວິດໄຟ
  ທີ່ມັນເປີດໄຟແລະໃບພັດດູດກິ່ນດູດອາຍນ້ຳຮ້ອນ ກໍ່ສາມາດສ່ອງເຫັນເກືອບໝົດທຸກຢ່າງ
  ໃນຫ້ອງນ້ຳສ່ວນຕົວຂອງລູກ, ຖ້າຜົວຢູ່ຄົງເກີດເລື່ອງ ແຕ່ພໍຕັ້ງສະຕິໄດ້ຈຶ່ງແຂວນຮູບໄວ້
  ຄືເກົ່າ ແລະເລີ່ມສັງເກດພຶຕິກຳຂອງຜົວ. ໂຈດີອາບນ້ຳວັນລະສອງເທື່ອ ຕອນເຊົ້າກ່ອນ
  ອອກບ້ານໄປຮຽນເທື່ອນຶ່ງ ກ່ອນເຂົ້ານອນເທື່ອນຶ່ງ, ກິນເຂົ້າແລງແລ້ວ ຜົວກໍ່ເບິ່ງທີວີ ເບິ່ງ
  ຂ່າວພາກຄ່ຳ ຂ້ອຍທຳຄວາມສະອາດຫ້ອງແຕ່ງກິນຊ່ອຍໂຈດີແລ້ວກໍ່ໄປນັ່ງເບິ່ງຂ່າວນຳ
  ຜົວ ແລະເບິ່ງລະຄອນປະຈຳວັນນຳກັນ, ໂຈດີນັ່ງເບິ່ງນຳໜ້ອຍນຶ່ງກໍ່ຂໍໂຕເຂົ້າຫ້ອງນອນ.
  ພໍມີຂໍ້ຄວາມເຂົາມາທາງມືຖື, ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍໄດ້ສອດຮູ້ສອດເຫັນເລື່ອງວຽກຂອງຜົວດອກ
  ເມື່ອຜົວບອກວ່າຫົວໜ້າສົ່ງວຽກມາໃຫ້ກໍ່ເຊື່ອ, ຜົວກໍ່ເຂົ້າຫ້ອງເຮັດວຽກເໝືອນລາວເຮັດ
  ທຸກໆຄືນຫັ້ນລະ. ພໍຮອດຕອນໂຄສະນາສິນຄ້າກໍ່ທຳທ່າຍ່າງໄປຖາມຜົວເພື່ອວ່າລາຕ້ອງ
  ການດື່ມກາເຟຕື່ມ ລາວປົດ headset ອອກ ແລະບອກໃຫ້ເຮັດກາເຟຈາງໆໃຫ້ ເຮັດກາ
  ເຟໃຫ້ລາວແລ້ວກໍ່ມານັ່ງເບິ່ງລະຄອນ ແລະຕຳນິຕົນເອງທີ່ຄິດລະແວງຜົວຫຼາຍເກີນໄປ.
  ໂຈດີອາຍຸ 16 ປີກໍ່ໃຫຍ່ເປັນສາວນົມເຕັມເອິກ ທ້າຍເຕັມກົ້ນ ແຕ່ກໍຍັງມີອາການຢ້ານຜີຄື
  ຕອນຍັງນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄືນວັນສຸກ ທີ13 ຊຶ່ງເປັນຄືນທີ່ຊາວຕາວັນຕົກເຊື່ອວ່າ
  ເປັນຄືນຜີອອກອາລະວາດ, ຜົວນອນຂອກ ໂຈດີນອນກາງ ນອນຕະແຄງຂວາມາກອດຂ້ອຍ
  ແຕ່ຄືນນີ້ລູກມີອາການແປກໆ ລູບໄລ້ໜ້າເອິກນອກເສື້ອແລະຊິ່ມບອກຂ້ອຍວ່າຢາກມີຄວາມ
  ສຸກກັບແມ່ ແລະຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດລູກໄດ້ເພາະຕອນເປັນສາວນ້ອຍອາຍຸຊ່ຳນີ້ກໍ່ເຄີຍ
  ເຮັດແບບນີ້ກັບປ້າຕໍ່ມາຈຶ່ງໄດ້ລອງຂອງລຸງ ບໍ່ນຶກວ່າໂຈດີຈະໄດ້ແນວແມ່ ແຕ່ສິ່ງທີ່ໜ້າຢ້ານທີ່
  ສຸດຄືຢ້ານໂຈດີມີແນວຄິດກັບພໍ່ຂອງລາວ ຖ້າເປັນຄຳສັ່ງຂອງນະລົກກໍ່ຄົງຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້.
  ຖ້າຍັງບໍ່ທັນສຽວ ກໍ່ໄປອ່ານຕໍ່ຢູ່ເວັບ thaiseawstory.com ແຕ່ຢ່າລືມພິມ /ເອື້ອຍໃຈດີ/
  ເປັນພາສາໄທໃສ່ຕໍ່ລະ ເພາະເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ເອົາລິ້ງເຕັມໆລົງ, ຝັນດີເດີ !

 38. ໂອທີດີ
  ເດືອນທັນວາ 1, 2015 ເວລາ 6:18 pm

  ຄຳເຕືອນ: ເລື່ອງທີ່ຈະ copy ຕໍ່ລົງໄປນີ້ ເປັນເລື່ອງແນວຄອບຄົວຊຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບ
  ບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ ແລະກໍ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບຄົນດີມີສິນທຳປະຈຳໃຈ ຮູ້ຈັກ
  ຜິດຖືກ ຊົ່ວ ດີ ແລະມີຄວາມເກງກົວຕໍ່ບາບກຳທີ່ຈະນຳສະໜອງໃນພາຍພາກໜ້າ,
  copy ມາໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຍັງມີຈິດວິນຍານເດຍລະສານສິງໃນຫົວໃຈອ່ານເພື່ອການບັນເທິງ
  ເທົ່ານັ້ນ ແລະເມື່ອອ່ານແລ້ວກໍ່ຢ່າເຮັດຕາມເພາະສັງຄົມບ້ານເຮົາຮັບບໍ່ໄດ້ເລື່ອງແບບນີ້ນະ!

  ມື້ນັ້ນຕົກໃຈເກືອບບໍ່ມີໃຈຊິຕົກເມື່ອໄດ້ຍິນບັກລ້ອມເອີ້ນໝູ່ເບິ່ງ clip ວິດິໂອຂອງ
  ສາວນ້ອຍຍີ່ປຸ່ນ Honoka Ayukawa ວ່າເປັນຄິບວິດິໂອນ້ອງສາວຂ້ອຍຖ່າຍໂປ້
  ກ່ອນຈະສາຍ ມັນກໍ່ບອກໝູ່ໃຫ້ຮັບປາກວ່າຈະບໍ່ຈົກໂຄຍອອກມາຊັກວ່າວ ແລະ
  ເບິ່ງແລ້ວຫ້າມນຳເອົາໄປວິພາກວິຈານເດັດຂາດ, ຂ້ອຍແນ່ໃຈກາຍຮ້ອຍວ່ານ້ອງ
  ສາວຂ້ອຍບໍ່ມີທາງເຮັດແນວນັ້ນ ເຂົາຈະຈ້າງເປັນໂກດ ລາວກໍ່ຈະບໍ່ເຮັດ ແຕ່ເພື່ອ
  ຢາກພິສູດຄວາມຈິງຈຶ່ງບອກໃຫ້ບັກລ້ອມເປີດໃຫ້ເບິ່ງ.
  ນາງແບບຍີ່ປຸ່ນຄົນນີ້ໜ້າຕາຄ້າຍຄືນ້ອງສາວຂ້ອຍແທ້ ແຕ່ຖ້າເບິ່ງຄັກໆກໍ່ບໍ່ຄືປານ
  ໃດດອກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໜ້າເອິກ ແລະສະໂພກ, ເວົ້າແນວນີ້ ເຈົ້າອາດຈະວ່າ
  ຂ້ອຍເປັນໂລກຈິດທີ່ເບິ່ງທ້າຍເບິ່ງເອິກນ້ອງສາວຕົນເອງ. ຂ້ອຍບໍ່ປະຕິເສດເດີ ເຄີຍ
  ຈ້ອງເບິ່ງແທ້ ເວລານ້ອງນຸ່ງເຄື່ອງບໍ່ຮຽບຮ້ອຍ ແບບວ່າບໍ່ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນຮອງພື້ນ ແມ່
  ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ມັກນຸ່ງ ເພິ່ນວ່າໝຸດໝັດ ນ້ອງສາວພັດວ່ານຸ່ງເສື້ອຊ້ອນຕະລອດເວລາຈະ
  ເຮັດໃຫ້ເຕົ້ານົມບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ເວລາກາງເວັນ ລາວນຸ່ງແທ້ເພາະຢ້ານຄົນອື່ນເຫັນ
  ແຕ່ເວລາກາງຄືນ ອາບນ້ຳແລ້ວ ລາວຈະນຸ່ງແຕ່ຊຸດນອນ ຫົວນົມລາວໃຫຍ່ຄືແມ່
  ຈຶ່ງຮູ້ເຫັນໄດ້ງ່າຍວ່າລາວບໍ່ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນ ເວລາເປັນປະຈຳຈຶ່ງນຸ່ງສະຫຼິບ ລາວບໍ່ມັກ
  ໃຊ້ໂກເຕັກແນວເປັນຫຼອດ Always Ultra Pads ມັນບາງໆແຕ່ຊຶມຊັບໄດ້ດີ ບາງ
  ຄົນອາດຈະມັກຍີ່ຫໍ້ອື່ນ ແຕ່ນ້ອງຂ້ອຍບໍ່ມັກ ລາວວ່າມັນເຮັດໃຫ້ເປົ້າສົ້ງປຸ້ງຂຶ້ນເປັນ
  ໂນນຫຼາຍ ຂະໜາດໃຊ້ແຖບບາງຍັງໂນນຂຶ້ນຈົນຕ້ອງໄດ້ນຸ່ງເສື້ອຍາວໆປົກບັງຕາ
  ພວກຫື່ນ, “ເພິ່ນກ໊ະແມ່ນນຶ່ງໃນຈຳນວນນັ້ນຫັ້ນລະ…ອ້າຍຄຳຄື 🙂 ” ນ້ອງສາວຂ້ອຍ
  ຕອບເມື່ອຂ້ອຍສອດໄປຖາມຕອນນ້ອງລົມກັບສາວໄອ່.
  ເບິ່ງຈົບແລ້ວ ບັກລ້ອມກໍ່ເດ່ມືໄປຈັບເປົ້າຜູ່ນັ້ນຜູ່ນີ້ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າໃຜແດ່ນ້ຳແຕກ
  ແລະແນ່ນອນ ຂ້ອຍຄົນນຶ່ງທີ່ຖືກໝູ່ເຮ່ໜ້າວ່າອ່ອນ ເບິ່ງເທົ່ານີ້ກໍ່ນ້ຳແຕກ ແຕ່ພວກມັນ
  ບໍ່ມີທາງຮູ້ດອກວ່ານ້ຳຂ້ອຍແຕກຍ້ອນຄິດຫຍັງ. ສາວໄອ່ເປັນໝູ່ສະໜິດຂອງນ້ອງເຈນ
  ຕັ້ງແຕ່ເຂົາເຈົ້າຮຽນຢູ່ປະຖົມ, ເຖິງວ່າຈະແຍກຫ້ອງຮຽນຕອນຂຶ້ນມາຮຽນມໍກໍ່ຍັງໄປ
  ມາຫາສູ່ກັນເປັນປົກກະຕິ ແລະເວລາຜູ່ຍິງຈຸ້ມຫົວເຂົ້າຫາກັນ ເຂົາຈະລົມເລື່ອງອື່ນ
  ກ່ອນແຕ່ສຸດທ້າຍກໍ່ລົມເລື່ອງຜູ່ບ່າວ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ລັກຟັງດອກແຕ່ກໍ່ໄດ້ຍິນຈຶ່ງຮູ້ເລື່ອງຂອງ
  ເຂົາເຈົ້າແຕ່ບໍ່ສາມາດຂຽນມາເລົ່າໄດ້ເພາະຕ້ອງເຂົ້ານອນ ມື້ອື່ນຕ້ອງໄດ້ໄປສະຫຼອງ
  ວັນຊາດນຳເພິ່ນແຕ່ເຊົ້າ ອ່ານເລື່ອງນີ້ໄປກ່ອນສາເດີ !
  kingofdaethlink.blogspot.com/2013/08/blog-post_2421.html

 39. ເບຕົງ
  ເດືອນທັນວາ 19, 2015 ເວລາ 7:03 pm

  ຫຼັງຈາກເຮັດບຸນແຜ່ກຸສົນໃຫ້ເມຍແລ້ວ ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ແລະຍາດພີ່ນ້ອງກໍ່ພາກັນກັບບ້ານ
  ຍັງແຕ່ 3 ຄົນພໍ່ລູກພວກຂ້ອຍຢູ່ກັນຕາມລຳພັງ, ລູກສາວນ້ອຍກໍ່ເລີຍເອົາໝາມາລ້ຽງ
  ລາວຢາກໄດ້ມາດົນແລ້ວ ແຕ່ແມ່ແພ້ສັດກໍ່ເລີຍບໍ່ໃຫ້ລາວເອົາມາລ້ຽງ. ເປັນໝາພັນທີຄັບ
  ຮູ້ຄວາມຫຼາຍຈົນເປັນທີ່ຮັກຂອງພວກຂ້ອຍ ແຕ່ບໍ່ມັກອາບນ້ຳ, ຕ້ອງໄດ້ຍົວະໄດ້ອອຍເປັນ
  ເວລາເກືອບຊົ່ວໂມງຈຶ່ງຍອມໄປອາບ ແລະເວລານ້ຳຖືກໂຕ ມັນຈະເລຍຕາມໜ້າແຂ່ງ ແລະ
  ຖ້າຮຸກຖູບໍລິເວນຫາງຂອດ ມັນກໍ່ຍິ່ງເລຍໜັກຂຶ້ນ ຈຶ່ງເປັນທີ່ຖືກໃຈຂອງລູກສາວທັງສອງ.
  ຕອນນັ້ນ ລູກສາວນ້ອຍໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ພູນົກຫົວຂັວນ ລູກສາວໃຫຍ່ຈຶ່ງເອົາບັກໂຈໂບ
  ໄປນອນນຳ ຫ້ອງນອນຂອງລາວບໍ່ມີປ່ອງໃຫ້ບັກໂຈໂບເຂົ້າອອກ ລາວຈຶ່ງຕ້ອງແງ້ມປະຕູໄວ້
  ແລະບັກໂຈໂບຄົງລືມອັດໄວ້ຫຼັງມັນກັບມາແຕ່ຍ່ຽວ ຂ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ລ່ວງຮູ້ຄວາມລັບຂອງລູກສາວ
  ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເວົົ້າຫຍັງໃຫ້ລາວດອກເພາະມັນເປັນຄວາມມັກຂອງລາວ ຢ້ານແຕ່ປ້ອງມັນຄາ
  ລູກສາວກໍ່ບອກວ່າໃຫ້ມັນເລຍເທົ່ານັ້ນຊາມຊາມີລິ້ນຄົນເລຍໃຫ້.
  uxblock.com/index.php?PHPSESSID=p6ur32ruehklmgbsnv19df7ot4&topic=271543.0

 40. HomeAlone
  ເດືອນມັງກອນ 4, 2016 ເວລາ 7:23 pm

  ຫຼັງຈາກເກີດວິກິດການດ້ານເສດຖະກິດ ບໍລິສັດກໍ່ເອົາພະນັກງານອອກຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ
  ໃນນັ້ນກໍ່ມີພໍ່ຂ້ອຍຄົນນຶ່ງທີ່ຖືກອອກມານັ່ງຮັບເງິນວ່າງງານຢູ່ເຮືອນ ໂຊກດີທີ່ແມ່ຍັງມີ
  ວຽກເຮັດ ເພິ່ນເຮັດວຽກໃຫ້ທະນາຄານ ເງິນເດືອນບໍ່ຫຼາຍແຕ່ກໍ່ພໍໃຊ້ຈ່າຍຄ່າໃບສັ່ງ
  ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ບິນເຂົ້າມາຕູ້ໄປສະນີໃນແຕ່ລະເດືອນ ແຕ່ຖ້າພໍ່ຢາກດຳລົງຊີວິດແບບຫລູ
  ຫລາເໝືອນແຕ່ກ່ອນກໍ່ຕ້ອງອອກບ້ານໄປຫາເຮັດວຽກທີ່ເຂົາຈ່າຍເງິນສົດ ແລະກໍ່ໄປ
  ເຮັດວຽກນຳພໍ່ເຖົ້າຫັ້ນລະເພາະເພິ່ນມີໂຮງງານເຟີນິເຈີ ພໍ່ເປັນຄົນຂະຫຍັນ ແລະບໍ່ຮິ
  ວຽກ ຖືກໃຈພໍ່ເຖົ້າແຕ່ບໍ່ຖືກຕາແມ່ເຖົ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລື່ອງຜູ່ແສ້ຜູ່ສາວຫັ້ນລະ
  ເວລາເພິ່ນຊຸມເຫຼົ້າກັນ ເພິ່ນມັກລົມກັນເລື່ອງຜູ່ສາວ ຮ້ານອົບນວດແຫ່ງໃດມີສາວໃຕ້
  ຮ້ານໃດມີສາວເໜືອ ພໍ່ເຖົ້າຮູ້ໝົດ ແລະເພິ່ນມັກອ້າງວ່າພາເຂີຍໄປເປີດຫູເປີດຕາ ມາ
  ເຮືອນພໍ່ກໍ່ແກ້ໂຕວ່າພາພໍ່ເຖົ້າໄປຢືດເສັ້ນຢືດເອັນ ແມ່ກໍ່ຄົງເຊື່ອເພາະແຕ່ລະຄືນພໍ່ຈະ
  ກວນແມ່ ຂ້ອຍເຫັນເລື້ອຍຕອນເພິ່ນຈັບກົ້ນແມ່ແຕ່ແມ່ຕ້ອງປັດມືເພິ່ນອອກເພາະຢ້ານ
  ກະໂປ່ງຍໍ່ເປື້ອນ ເລີກການມາເຮືອນແລ້ວຢາກເຮັດຫຍັງກໍ່ເຮັດ ເພິ່ນວ່າ ແຕ່ພໍ່ບໍ່ເຄີຍ
  ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນມີຄວາມສຸກດອກ ກະແທກເອົາ ກະແທກເອົາ ນ້ຳແຕກແລ້ວກໍ່ນອນແຜ່
  ແອກແລກຈົນແມ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ນິ້ວຊ່ອຍຕົນເອງກ່ອນດຶງຜ້າຫົ່ມຂຶ້ນມາຫົ່ມນອນ.
  ອາດຈະເປັນຍ້ອນຄວາມຄຽດດ້ານການເງິນບວກກັບການກິນດື່ມເຫຼົ້າຢາປາແປ້ງຖີ່ໂພດ
  ແຕ່ກ່ອນເພິ່ນຈະກິນມື້ລະຈອກສອງຈອກກ່ອນກິນເຂົ້າແລງ ແຕ່ເມື່ອໄດ້ເຂົ້າວົງກັບພໍ່ເຖົ້າ
  ແລະໝູ່ຂອງເພິ່ນ ພໍ່ກໍ່ເຮັດຫຍັງໃຫ້ແມ່ບໍ່ໄດ້ເໝືອນແຕ່ກ່ອນ ບາງຄືນແມ່ກໍ່ຈົ່ມວ່າເໝັນ
  ກິ່ນເຫຼົ້າຕ້ອງໄດ້ຫອບຜ້າອອກມານອນໂຊຟາເບດ ບາງຄືນເພິ່ນກໍ່ໃຫ້ພໍ່ນອນນອກຄືກັບ
  ແມ່ເຖົ້າເຄີຍເຮັດກັບພໍ່ເຖົ້າ.
  ພໍຮອດຍາມພັກ 2 ອາທິດກ່ອນລະດູບານໃໝ່ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ໄປຮຽນ ແລະແມ່ຄົງລືມ ຄິດ
  ວ່າເພິ່ນຢູ່ເຮືອນຄົນດຽວ ຈຶ່ງແງ້ມປະຕູຫ້ອງນອນໄວ້ ແນມຈາກຫ້ອງນອນຂ້ອຍໄປຕາມ
  ຫຼືບຈຶ່ງເຫັນເພິ່ນປະແປ້ງແຕ່ງໂຕທຸກກິລິຍາບົດ. ນີ້ໆໆໆໆ…ແອບລ່ວງຄືພໍ່ເບ໊າະ? ແມ່
  ດຶງຫູຂ້ອຍຄ່ອຍໆເພື່ອເປັນການລົງໂທດເມື່ອເພິ່ນຈັບໄດ້ວ່າຂ້ອຍລັກເບິ່ງເພິ່ນຕອນຂ້ອຍ
  ລຸກຂຶ້ນມາຫາກິນເຂົ້າເຊົ້າ ເພິ່ນນັ່ງຢອງຫຍໍ້ລົງຮັດສາຍເກີບສົ້ນ ເຮັດສົ້ນກະໂປ່ງຕົກລົງ
  ໄປກອງຢູ່ພື້ນ ເຖິງຈະໃສ່ pantyhose ສີຂີ້ເຖົ່າທີ່ເຂົ້າກັບສີເຄື່ອງແບບແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ຍັງ
  ເຫັນແຈ້ງວ່າເພິ່ນນຸ່ງຈີສະຕິງສີດຳຮອງພື້ນ ເວລາເພິ່ນເປັນປະຈຳເດືອນ ເພິ່ນຈຶ່ງນຸ່ງສະ
  ຫຼິບຫຸ້ມກົ້ນ ປົກກະຕິເພິ່ນມັກນຸ່ງ cheeky ມັນເບິ່ງເຊັກຊີກ່ວາ.
  ເພດຍິງເປັນເພດທີ່ຮັກນວນສະຫງວນຕົວ ຖ້າເຂົາບໍ່ຢາກໃຫ້ເຫັນ ຈ້າງອີກກໍ່ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງ.
  ຕອນຮຽນມໍຕົ້ນ ຂ້ອຍເຄີຍມີບັນຫາໄພສັງຄົມກັບອາຈານ ເພິ່ນມີຜົວແລ້ວ ແລະອາຍຸອ່ອນ
  ກ່ວາແມ່ຂອ້ຍປະມາ 4-5 ປີນີ້ລະ, ເພິ່ນມັກເປີດຊິ້ງບ່າວນ້ອຍລຸ້ນລູກ ແຕ່ຂ້ອຍຫຼິ້ນບໍ່ເປັນ
  ຖືກ ປກສ ບ້ານຈັບໄດ້ ແລະຕ້ອງຍ້າຍໂຮງຮຽນເພາະແມ່ຢ້ານຂ້ອຍກັບໄປຫາອາຈານ
  ຄົນນັ້ນ. ຄິດມາແລ້ວກໍ່ເສຍດາຍຫົວນ້ຳ, ຍ້ອນຄວາມຢາກລອງສຸບຫອຍຂົນດຳຫັ້ນລະ
  ຈຶ່ງຍອມຂຶ້ນລົດໄປກັບອາຈານທັງໆທີ່ໝູ່ລຸ້ນອ້າຍບອກເຕືອນໃຫ້ລະວັງ ແລະກໍ່ຍ້ອນອາຈານ
  ສິດສອນຫັ້ນລະ ບໍ່ລືມບຸນຄຸນເພິ່ນດອກ ຂ້ອຍຈຶ່ງຮູ້ຈັກວິທີເຮັດໃຫ້ສາວໆຕິດໃຈ.
  ອໍເຊາະແມ່ແບບນີ້ ຢາກໄດ້ຫຍັງນໍ? ແມ່ເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າໄປນວດບ່າໄຫລ່ໃຫ້ເພິ່ນເພື່ອ
  ໃຫ້ຫາຍເມື່ອຍຈາກການເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະມື້, ນວດລົງມາຕາມ
  ກົກແຂນ ປາຍນິ້ວຊຸນເຕົ້າເພິ່ນເປັນບາງຄັ້ງເພື່ອເປັນການຢັ່ງຄວາມຮູ້ສຶກ ເພິ່ນຈັບມືຂ້ອຍໄວ້
  ເມື່ອຂ້ອຍລູບຈາກບ່າໄຫລ່ລົງໄປຫາເຕົ້າຂາວໆທີ່ດັນອອກມາໃສ່ເສື້ອ bowknot blouse
  ສີເນື້ອ ບຶດນຶ່ງເພິ່ນກໍ່ປ່ອຍມືອອກໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຈົກເຂົ້າໄປບີບນວດເຕົ້າຈົນເຄື່ອງນຸ່ງຂອງແມ່ແລະ
  ລູກຫລຸດລົ່ນລົງໄປກອງຢູ່ພື້ນຫ້ອງ, ກົ້ມລົງຫອມກິ່ນເຕົ່ານອກແພນຕິໂຮໄປມາ ໂມງປຸກຫົວ
  ຕຽງພັດດັງຂຶ້ນຢ່າງແຮງ ຂ້ອຍຕ້ອງລຸກງົວເງຍຂຶ້ນມາປິດ ແລະອອກໄປລ້າງໜ້າກ່ອນຈະລົງໄປ
  ຮ່ວມກິນເຂົ້າເຊົ້າແລ້ວກໍ່ຂຶ້ນລົດນຳແມ່ໄປຮຽນ ເລີກຮຽນມາ ຄິດວ່າຈະເອົາເຄື່ອງໄປຊັກລົບ
  ຮອຍປຽກເປື້ອນທີ່ນ້ຳແຕກໃສ່ປາຈາມາເມື່ອຄືນນີ້ ແຕ່ແມ່ເອົາໄປຊັກໃຫ້ກ່ອນແລ້ວ ຂ້ອຍຈູບ
  ແກ້ມເພິ່ນແທນຄຳຂອບໃຈ ເພິ່ນກໍ່ວ່າ you’re welcome honey 🙂

 41. ໝາກຈອງ
  ເດືອນມັງກອນ 19, 2016 ເວລາ 6:31 pm

  ຕູ້ຂ້າງເຮືອນເປັນຄົນໃຈດີ ມີຖານະ, ເມຍເພິ່ນຕາຍຫຼາຍປີແລ້ວ ຕາຍແຕ່ຕອນ Malisa
  ຮຽນຢູ່ປໍ3-ປໍ4 ພຸ້ນນະ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ເອົາເມຍໃໝ່ ອາດຈະເປັນຍ້ອນເພິ່ນມີຄົນໃຊ້ສາວເທັກ
  ແຄທຸກຢ່າງ ຄົນອື່ນບໍ່ຮູ້ດອກວ່າເອື້ອຍນຽນເປັນຄົນໃຊ້ເພາະເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຖືຂອງລາວມີ
  ຍີ່ຫໍ້ ຂີ່ Cadilac CT6 ໄປຮຽນ ສ່ວນຕູ້ Ricky ກໍ່ຂີ່ SL Roadster ໄປຢືດກ້າມຢູ່
  gym ໃກ້ບ້ານຫລັງຈາກກັບມາແຕ່ບໍລິສັດ, ມະລິບໍ່ຮູ້ດອກວ່າຕູ້ລິກເຮັດທຸລະກິດຫຍັງ
  ຮູ້ແຕ່ວ່າເພິ່ນມີເງິນ ເວລາຄົນໃນຄຸ້ມບ້ານຜູ່ທີ່ທຸກຍາກຂາດເຂີນເກີດມີການເຈັບການຕາຍ
  ຫລືມີການແຜ່ເງິນປັດໃຈເຮັດທາງ ເຮັດໂຮງຮຽນ ເຮັດສຸກສາລາ ຕູ້ລິກຈະຈົກເງິນເປັນຕັບ
  ໃຫ້ໂລດຈົນເພິ່ນບໍ່ມີບ່ອນແຂວນໃບປະກາດແດງ.
  ມະລິມັກໄປລົມຫລິ້ນເບິ່ງເອື້ອຍນຽນບົວລະບັດສວນດອກໄມ້ໜ້າບ້ານຈຶ່ງມີໂອກາດໄດ້ຮູ້
  ໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຫັນ, ສວນກຸຫລາບຢູ່ໃກ້ປ່ອງຢ້ຽມຫ້ອງອ່ານໜັງສື ຄົນຢູ່ໃນຫ້ອງແນມອອກ
  ມາຈະເຫັນຂ້າງນອກໄດ້ຊັດແຈ້ງແຕ່ຄົນຂ້າງນອກແນມເຂົ້າໄປບໍ່ເຫັນຄົນໃນຫ້ອງ ປ່ອງຢ້ຽມ
  ຫ້ອງອື່ນກໍເປັນແບບດຽວກັນ ບໍ່ແມ່ນແວ່ນມືດ ແວ່ນໃສແຕ່ເປັນແວ່ນພິເສດທີ່ສາມາດປ່ຽນ
  ຄວາມແຈ້ງໃສດ້ວຍຣີໂມດຄອນໂທຣດ. ມື້ນັ້ນມະລິກໍ່ນຸ່ງກະໂປ່ງສັ້ນກັບເສື້ອແຂນກິດຄໍກ້ວາງ
  ໄປເຮືອນໝູ່ມາ ເຫັນເອື້ອຍນຽນກຳລັງຍົງດິນສວນດອກໄມ້ຢູ່ກໍ່ເລີຍໄປທັກທາຍສະບາຍດີທີ່
  ບໍ່ເຫັນລາວຫລາຍມື້ແລ້ວ ລາວວ່າຫາກໍ່ມາແຕ່ທັດສະນະສຶກສາຢູ່ຕ່າງແຂວງ, ມະລິບໍ່ໄດ້ເຂົ້າ
  ກະທໍຍໍຕົນເອງເດີ ມື້ນັ້ນຫລາຍຄົນຍ້ອງວ່າມະລິງາມແລະໜ້າຮັກຫລາຍ ກະໂປ່ງບານປາຍ
  ສີຂາວ ເສື້ອສີຊົມພູອ່ອນໆປົກເສື້ອຊ້ອນເຕົ້ານ້ອຍສີຂາວ ແນ່ນອນສະຫລິບກໍ່ສີຂາວເຂົ້າກັບສີ
  ກະໂປ່ງລະເນ໊າະ ເກີບຜ້າແລະຖົງຕີນກໍ່ສີຂາວບໍລິສຸດ. ຕູ້ຣິກກີເຫັນແລ້ວຢາກຕິເບາະຈຶ່ງເທັກ
  ມາເອີ້ນເອື້ອຍນຽນເຂົ້າໄປຫາ, ມະລິບໍ່ຢາກຖ້າດົນຫລາຍຈຶ່ງຖອດແຫວນເພັດທີ່ເອື້ອຍນຽນ
  ໃຫ້ລອງໃສ່ເຂົ້າໄປສົ່ງ ບໍ່ນຶກເລີຍວ່າຈະເຫັນໜັງສົດ 🙂
  seawhothit.blogspot.com/2015/10/blog-post_57.html

 42. ບ້າຫີ
  ເດືອນກຸມພາ 1, 2016 ເວລາ 6:04 pm

  ເກືອບລືມເລື່ອງນີ້ໄປແລ້ວລະ ຖ້າພວກເອື້ອຍບໍ່ຈົກເອົາຄວາມເກົ່າມາລົມສູ່ກັນຟັງ
  ຂ້ອຍຄົງຈະລືມເອື້ອຍຮົ່ມແລະເອື້ອຍຮຽງໄປເລີຍ. ເອື້ອຍຮົ່ມ ເອື້ອຍຮຽງເປັນລູກ
  ຂອງເອື້ອຍພໍ່ເຖົ້າຮ້າງ ແຕ່ລະເດືອນສອງເອື້ອຍນ້ອງຈະເຂົ້າມາຊື້ເຄື່ອງໄປຂາຍ
  ແລະຈະມາພັກເຊົາຢູ່ກັບຄອບຄົວຂ້ອຍ ກໍ່ມີພີ່ນ້ອງຄົນອື່ນຢູ່ດອກແຕ່ເຂົາບໍ່ມັກໄປ
  ພັກເຊົານຳ ອາດຈະເປັນຍ້ອນເຂົາຖືກນິໃສກັບເອື້ອຍຂ້ອຍ ເຂົາຈຶ່ງມາພັກເຊົານຳ
  ທຸກຄັ້ງທີ່ເຂົ້າມາຊື້ເຄື່ອງຂາຍ.
  ເວົ້າເລື່ອງຂາວ ເອື້ອຍຮົ່ມຂາວກ່ວາເອື້ອຍຮຽງ ແຕ່ຖ້າເວົ້າເລື່ອງນົມ ນົມເອື້ອຍຮຽງ
  ໃຫຍ່ກ່ວາ ແລະເວລາຍ່າງ ສອງເຕົ້າຊິເຟືອນຂຶ້ນລົງຕາມຈັງຫວະກ້າວບາດຕີນ,
  ເວົ້າຕາມຄວາມເຊື່ອຖືຂອງຜູ່ບ່າວລ່ວງໃນຄຸ້ມບ້ານ ເຂົາວ່າເອື້ອຍຮຽງຖືກເຂົາຄັ້ນ
  ນົມຫລາຍ ນົມລາວຈຶ່ງເຟືອນແບບນັ້ນ ແຕ່ພໍຂ້ອຍມາຄິດຫວນຄືນຫລັງແລ້ວຈຶ່ງຮູ້
  ວ່າເປັນຍ້ອນນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນບໍ່ມີນວມທີ່ຄົນຕ່າງປະເທດເອີ້ນວ່າ Padded Bras ເສື້ອ
  ຊ້ອນທີ່ຂາຍຢູ່ບ້ານເຮົາສ່ວນຫລາຍເປັນເສື້ອຊ້ອນທຳມະດາ ເຕົ້າໃຫຍ່ສຸດກໍ່ຄົງຈະ
  ແມ່ນ C cup ແຕ່ນົມເອື້ອຍຮຽງໃຫຍ່ເທົ່າໜ່ວຍໝາກສົ້ມໂອພຸ້ນໃດ໋ ຕ້ອງແມ່ນເຕົ້າ
  D cup ພຸ້ນລະຈຶ່ງຈະຟິດກັບຂະໜາດຂອງລາວ.
  ໃນສາຍຕາຂອງເອື້ອຍ ຂ້ອຍເປັນເດັກນ້ອຍໄຮ້ດຽງສາ ໃຜຈະຄິດວ່າເດັກນ້ອຍປໍ3
  ປໍ4 ໂຄຍບໍ່ທັນສຽກຈະຮູ້ເລື່ອງໃນມຸ້ງແບບນັ້ນ, ເວົ້າແຈ້ງໆແບບບໍ່ອາຍໂລດລະ ເວລາ
  ຖືກເອື້ອຍຮົ່ມເອື້ອຍຮຽງໂອບກອດແລະໄດ້ຮັບຄວາມນຸ້ມນວນຈາກເຕົ້ານົມຂອງລາວ
  ບັກໂຈ໊ຍນ້ອຍຂ້ອຍຈະລຸກພໍ້ວໍ້ພໍ້ແວ້ຂຶ້ນມາຍ່ຽວນ້ອຍໂລດລະ ແລະຢາກໃຫ້ລາວກອດ
  ແບບນັ້ນດົນໆ. ມີເທື່ອນຶ່ງ ເອື້ອຍຮົ່ມໃສ່ກອນບໍ່ເລິກ ລົມພັດປະຕູແງ້ມອອກ ແນມໄປ
  ພໍດີເຫັນຕອນເອື້ອຍຮຽງກຳລັງຈະນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນ, ຜິວເນື້ອສີນ້ຳຕານອ່ອນ ເຕົ້າໃຫຍ່
  ຍານເໝືອນໝາກ pears ແນມມາເຫັນຂ້ອຍຖືເຕົ້ານ້ຳຢືນເບິ່ງຢູ່ ເອື້ອຍຮຽງກໍ່ສົ່ງຍິ້ມ
  ມາໃຫ້ ໄຂປະຕູອອກມາຮັບເອົາເຢືອກນ້ຳຈາກຂ້ອຍ ແລະບໍ່ລືມເຫຼືອບຕາເບິ່ງເປົ້າສົ້ງ
  ເພື່ອສຳຫຼວດເບິ່ງຄວາມແຂງຄວາມໃຫຍ່ທີ່ກຳລັງພອງ ຍິ້ມແບບມີເລດໄນກ່ອນອັດປະ
  ຕູຫ້ອງໃຫ້ຂ້ອຍຢືນງົງຢູ່ຂ້າງນອກຄົນດຽວ.
  “ມຶງຄິດບ້າໄປເອງ…ເວົ້າບໍ່ທັນສິ້ນກິ່ນນ້ຳນົມ ໃຜຊິມາມັກມຶງ?” ບັກຍົມຕີນໃຫຍ່, ໝູ່ສະ
  ໜິດຂ້ອຍເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍເລົ່າເຫດການໃຫ້ມັນຟັງຕອນນັ່ງເບິ່ງເຂົາຊ້ອມບານ. ສອງ
  ເອື້ອຍນ້ອງກັບໄປແລ້ວແຕ່ກິ່ນອາຍຂອງສອງສາວຍັງຕິດຢູ່ກັບເຄື່ອງນອນຈົນຕ້ອງໄດ້ສົມ
  ມຸດໝອນຂ້າງເປັນເອື້ອຍຮຽງ, ນ້ຳແຕກໃສ່ສົ້ງແຕ່ບໍ່ຊອດໃສ່ໝອນຂ້າງ ໄດ້ຍິນສຽງລົດ
  ຈັກຂອງເອື້ອຍດັງເຂົ້າມາໃນເຂດບ້ານຕ້ອງຟ້າວລຸກແປງບ່ອນໃຫ້ເໝືອນສະພາບເດີມ
  ແລະຟ້າວອອກຈາກຫ້ອງນອນກ່ອນເອື້ອຍຈະເຫັນ ລາວຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າໄປລົ້ວຫ້ອງ
  ລາວເດັດຂາດແຕ່ຂ້ອຍຈະຊອກທຸກໂອກາດເຂົ້າໄປເຮັດໝອນຂ້າງຂອງລາວຈົນໃຫຍ່ເປັນ
  ບ່າວມໍປາຍມີແຟນມີຄູ່ຊ້ອມຈຶ່ງໄດ້ເຊົາເຮັດແນວນັ້ນ.
  laoroungseaw.blogspot.com/2016/02/6.html?zx=23c4b494e2b19d9

 43. ແງ້ນຫີ
  ເດືອນກຸມພາ 15, 2016 ເວລາ 5:50 pm


  ລຸງໄລແອນ

  ເຮົາເປັນຄູສອນສອນວິຊາວິທະຍາສາດຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງນຶ່ງ
  ໃນເຂດຊານເມືອງ Clearing, ເຮົາເປັນຄົນຮ່າງນ້ອຍ ທີ່ຈິງນົມກໍ່ບໍ່ໃຫຍ່ເທົ່າ
  ໃດດອກ ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນເຕົ້າ B ແຕ່ເວລານຸ່ງເສື້ອຮັດໆແດ່ ເບິ່ງຄືຄົນນົມໃຫຍ່
  ທ້າຍກໍ່ພໍມີຖ້ານຸ່ງສົ້ງຮັດຮູບ ແຕ່ໂຮງຮຽນມີກົດເຄັ່ງ ການນຸ່ງຖືຕ້ອງຮຽບຮ້ອຍ
  ເຮົາມັກນຸ່ງກະໂປ່ງຍາວກາຍເຂົ່າກັບເສື້ອຄໍເຊີດແລະແຈັກເກັດ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ນຸ່ງ
  ເສື້ອຄໍມົນເປີດອົກຄືຄົນອື່ນດອກເພາະບໍ່ຢາກເຂົ້າຫ້ອງການຜູ່ອຳນວຍການ.
  ລຸງ Ryan ເປັນພະນັກງານຮັກສາແລະສ້ອມແປງວັດສະດຸທີ່ມັກທັກທາຍສະ
  ບາຍດີກັບເຮົາທຸກຄັ້ງທີ່ເຫັນເຮົາແລະມັກເກັບໝາກຂາມ ໝາກເຟືອງ ແລະ
  ຜັກມີ່ຕ່າງໆມາໃຫ້ເລື້ອຍ ຈົນໝູ່ທີ່ສອນຊັ້ນດຽວກັນຢອກໃສ່ແນວນັ້ນແນວນີ້
  ແຕ່ຄົງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເພາະເຮົາບໍ່ມັກຄົນກິນເຫຼົ້າ ສູບຢາ ລຸງ Ryan ກໍ່ວ່າລາວ
  ກິນເຫຼົ້າສູບຢາແຕ່ເວລາສັງສັນກັບໝູ່ເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ສູບບໍ່ໄດ້ກິນເປັນປະຈຳ.
  ແລງມື້ນັ້ນ ຈັກສາຍຊະໄລບໍ່ອອກແສງຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ໂທບອກລຸງ Ryan ມາແປງ
  ໃຫ້ຫລັງເລີກໂມງສອນຕອນແລງ. ເຮົານັ່ງກວດບົດຝຶກຫັດຢູ່ໂຕະນັກຮຽນ
  ລຸງຕ້ອງໄດ້ນັ່ງກົ້ມແປງສາຍໄຟ ເຮົາກໍ່ບໍ່ໄດ້ລະວັງນັ່ງໂຊຂາອ່ອນໃຫ້ລຸງເບິ່ງຈົນ
  ຂອງລາວແຂງຂຶ້ນມາເຕັມເປົ້າສົ້ງ, ລາວກໍ່ອາຍເຮົາ ເຮົາກໍ່ອາຍລາວຈົນໜ້າ
  ແດງເມື່ອຮູ້ສຶກຕົວວ່ານັ່ງອ້າຫວໍໃຫ້ລຸງເບິ່ງ ຟ້າວໜີໜ້າລຸງຈົນລືມເອົາໂຟນ ລຸງ
  ແລ່ນມາສົ່ງຢູ່ລານຈອດລົດ ເຮົາຂອບໃຈລາວແລ້ວກໍ່ຂັບລົດກັບບ້ານ. ປະມານ
  9 ໂມງປາຍ ກຳລັງຊິເຂົ້າອາບນ້ຳ ລຸງກໍ່ໂທມາລົມນຳບອກຄວາມໃນໃຈຈົນເຮົາ
  ໃຈອ່ອນເຮັດໂຟນເຊັກແກ້ແງ້ນກັບລຸງ, 2-3 ອາທິດຕໍ່ມາຈຶ່ງບອກລຸງມາຫາຢູ່
  ຄອນໂດ ມີເຊັກນຳກັນແລະແຕ່ງງານກັນໃນປີຕໍ່ມາ. ຂອງລຸງບໍ່ໃຫຍ່ ແຕ່ຍາວ
  ຄຸງປາກມົດລູກ ນ້ຳທົນດີ ມັກສຸດແມ່ນຕອນລຸງໃຊ້ລິ້ນເລຍໃຈ ເຖິງໃຈທີ່ສຸດເລີຍ 🙂

 44. ວິວໂຊນິກ
  ເດືອນກຸມພາ 16, 2016 ເວລາ 5:41 pm

  ປ່ຽນແນວຄິດ ຊີວິດປ່ຽນແປງ

 45. ລອງລົ້ວ
  ເດືອນກຸມພາ 25, 2016 ເວລາ 6:47 pm

  ນີ້ກໍ່ແມ່ນພາບພະຍົນເລື່ອງນຶ່ງທີ່ເວົ້າເຖິງລູກສາວຢາກແຫກປະເພນີກັບພໍ່. ຈູບປາກພໍ່ເພື່ອ
  ຈະບອກພໍ່ວ່າປະຕູລຸ່ມຂອງລູກເປີດຮັບຂອງພໍ່ແລ້ວ ແຕ່ພໍ່ຈະເອົາຫຼືບໍ່ກໍ່ຕາມໃຈ !

 46. ຊຽງຫິວ
  ເດືອນມີນາ 5, 2016 ເວລາ 5:27 pm

  ຍອມຮັບວ່າຈິດໃຈສົກກະປົກແລະຕົກເປັນທາດກາມແທ້ ພະຍາຍາມຫາທາງອອກອື່ນ
  ເໝືອນໝູ່ຄູ່ບອກແຕ່ແນວຄິດຍັງວົນວຽນຢູ່ກັບເລື່ອງລາມົກຈົນຕ້ອງໄດ້ລຸກຂຶ້ນມາເປີດ
  ຄອມເບິ່ງຮູບໂປ້ໜັງເອັກອ່ານເລື່ອງສຽວກ່ອນຈຶ່ງນອນຫລັບ.
  ຄວາມຈິງແລ້ວ Jichi ເປັນເດັກຮູ້ຄວາມແລະຕັ້ງໃຈຮຽນ ໄດ້ໃບປະກາດແດງມາອ້າງ
  ທຸກໆປີ. ຄືນມື້ນັ້ນ ແມ່ Jichi ໂທມາບອກວ່າ Jichi ເສບຢາ ປກສ ໂຮງຮຽນກວດເຫັນ
  ໃນກະເປົ໋າພາຍ, ຂ້ອຍງົງປານໄກ່ຕາແຕກ ມັນເປັນໄປໄດ້ແນວໃດເພາະ Jichi ເປັນສາວ
  ລ່າເລີງແຈ່ມໃສ ບໍ່ມີວີ່ແວວຄົນເສບຢາພໍນ້ອຍ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໝັ້ນໃຈ 100% ເພາະເຄີຍເຫັນ
  ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນປີນຮົ້ວມາສູບຢາຢູ່ຫລັງຮ້ານທຸກມື້. ເມື່ອແມ່ Jichi ຕັດສິນໃຈໃຫ້
  Jichi ມາຢູ່ນຳພວກຂ້ອຍ Jichi ກໍ່ຕ້ອງເກັບເຄື່ອງນຸ່ງຂອງໃຊ້ເຂົ້າກ່ອງ ຍ້າຍມາຢູ່ນຳ
  ຂ້ອຍຕາມຈຸດປະສົງຂອງຜູ່ເປັນແມ່.
  ຂ້ອຍເຊື່ອໃນຄວາມບໍລິສຸດຂອງລູກແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ໃຜເອົາຢາມາຍັດໃສ່ກະເປົ໋າ
  ໝູ່ຂອງ Jichi ກໍ່ບໍ່ມີໃຜເສບຢາ ແລະ Jichi ກໍ່ບໍ່ເຄີຍປະຫ່າງກະເປົ໋າພາຍ ຍົກເວັ້ນເວລາ
  ຢູ່ບ້ານເທົ່ານັ້ນ. ຜູ່ທີ່ຂ້ອຍສົງໃສທີ່ສຸດກໍ່ແມ່ນແຟນໃໝ່ຂອງແມ່ Jichi ທີ່ຢາກເຂ່ຍ Jichi
  ອອກເຮືອນເພື່ອມັນຈະໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ມາສົມສູ່ກັບແມ່ Jichi ໄດ້ສະບາຍໆ ແລະກໍ່ເປັນ
  ຕາມທີ່ຄິດໄວ້ ພໍ Jichi ມາຢູ່ນຳຂ້ອຍອາທິດປາຍກໍ່ໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າແມ່ Jichi ເອົາບ່າວຂີ້ຊາ
  ມານອນກອດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
  kodporno.com/story/69395

 47. ກ໋ອບແກ໋ບ
  ເດືອນມີນາ 15, 2016 ເວລາ 12:09 am

  ໜ້າຮັກຫລາຍສາວນີ້ 🙂

 48. ຖັກແຖ່
  ເດືອນມີນາ 23, 2016 ເວລາ 5:21 pm

  ຄຶດບໍ່ອອກວ່າຈະກ໊ອບເລື່ອງແນວໃດມາໃຫ້ເຈົ້າອ່ານ ເລື່ອງທີ່ຂ້ອຍມັກກໍ່ໄດ້ກ໊ອບມາຫລາຍ
  ເລື່ອງແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເຈົ້າມັກແນວ fetish ຫລືແນວໃດ? ຢູ່ເວັບ literotica ມີຫລາກຫລາຍ
  ແນວ ບາງຄົນກໍ່ໃຊ້ສັບເລິກຍາກແປໂດຍສະເພາະແມ່ນເລື່ອງທີ່ຄົນອິນເດຍແຕ່ງ, ຢາກກ໊ອບ
  ເລື່ອງຂອງ pinoy-pinay ແຕ່ເຂົາຂຽນເປັນພາສາ Tagalog ເອົາໄປໃຫ້ຕູ້ກຸກເກິນແປກໍ່ບໍ່
  ໄດ້ຄວາມໝາຍ ສຸດທ້າຍກໍ່ຕ້ອງໄດ້ກັບໄປຫາເວັບໂຄດໂປ້ຂອງເພື່ອນບ້ານເຮົາເພື່ອຄວາມ
  ງ່າຍໃນການກ໊ອບຫລືລອກມາເປັນພາສາບ້ານເຮົາ, ຂອບໃຈທີ່ໃຫ້ຄຳຕຳນິຕິຊົມ ຈະພະຍາ
  ຍາມສະກົດໃຫ້ມັນຖືກຕາມຫລັກໄວຍາກອນຂອງລຸງພູມີ ຖ້າຜິດພາດກໍ່ຂໍອະໄພນຳເດີ.
  ຄອບຄົວຂ້ອຍເປັນຄອບຄົວໃຫຍ່ ໂຊກດີທີ່ຂ້ອຍເປັນຜູ່ຊາຍຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ລົງຕະລາດເຂົ້າຄົວແຕ່ງ
  ກິນ ຊັກເຄື່ອງເອົານ້ອງແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຕັກນ້ຳ ຜ່າຟືນ ຍົກເຄື່ອງໜັກ ມັກຫລາຍແມ່ນຂີ່ລົດຮັບ
  ໃຊ້່ໄປຊື້ນັ້ນຊື້ນີ້ທີ່ເພິ່ນຕ້ອງການ ຖ້າເພິ່ນບໍ່ໃຊ້ກໍ່ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຈັບ Suzuki ອີ່ຮ້າງຂອງພໍ່
  ເພິ່ນແພງຮ້າຍກ່ວາເມຍ model ຫຍັງກໍ່ຮູ້ດອກແຕ່ເຊື່ອວ່າຄວາມແຮງຄົງແມ່ນ 118cc
  ເພິ່ນໃຊ້ໄປຊື້ຢູ່ໃກ້ໆກໍ່ໃຊ້ເວລາເກືອບຊົ່ວໂມງ ຂີ່ໄປອ້າງໝູ່ ຂີ່ໄປມ່າຍຜູ່ສາວ ກໍ່ວ່າຊິດົນນະ
  ໄດ້ງົມຂາອ່ອນອີ່ບາງກໍ່ຍ້ອນລົດຄັນນີ້ລະແຕ່ມາເວົ້າໃຫ້ໝູ່ຟັງວ່າໄດ້ເຮັດມັນກໍ່ວ່າຊິຖືກໃໝ
  ຖ້າໄດ້ສີ້ຫີແທ້ໆຄົງແລ້ວໄປ ແຕ່ສີ້ປາກຖືກໃໝຫົວໝູແລະເຫຼົ້າໄຫໃດໄທບ້ານຂ້ອຍນະ ໃໝ
  ມາກິນນຳກັນຫັ້ນລະເພາະພໍ່ອີ່ບາງຖືກກັນດີກັບພໍ່ຂ້ອຍຈຶ່ງພາກັນສ້າງສະຖານະການຂຶ້ນມາ
  ເພື່ອຈະໄດ້ຊຸມແຊວກັນ.
  literotica.com/s/panty-bandit

 49. ໃຈແປ້ວ
  ເດືອນເມສາ 7, 2016 ເວລາ 5:21 pm

  ເລີກເບິ່ງ ເລີກຕິດຕາມບໍ່ໄດ້ແທ້ໆເລື່ອງຫີເລື່ອງແຕດນີ້ນະ ໃຜຊິດ່າວ່າໜ້າຫີໜ້າແຕດ
  ກໍ່ບໍ່ຄຽດບໍ່ຊັງດອກເພາະແມ່ນຄວາມຈິງ, ຖ້າດ່າແນວອື່ນ ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາກ່ອນໃດ
  ວ່າເຂົາດ່າຖືກຫຼືບໍ່ ຜ່ານມາກໍ່ບໍ່ເຄີຍຖືກໃຜດ່າໜ້າແຕກເພາະອອກຄອມແລ້ວກໍ່ເປັນ
  ຄົນຮູ້ຜູ່ດີ ເວົ້າຈາສຸພາບຮຽບຮ້ອຍທັງກິລິຍາມາລະຍາດ ຂະໜາດຊິຍ່າງກາຍຜູ່ຍິງຍັງ
  ໄດ້ກ່າວຂໍຫຼີກທາງ ຢ້ານໄດ້ຕ້ອງໄດ້ຊູນຕົນໂຕເຂົາ ແຕ່ກັບເອື້ອຍກັບນ້ອງຕົນເອງນັ້ນ
  ສຸດລົ້ວສຸດລ່ວງເດີ ຄິດຮັກເຂົາຂຶ້ນມາຍາມໃດກໍ່ເຂົ້າໄປກອດຈູບລູບຄຳໂລດ ຖືກຕອນ
  ເຂົາມີອາລົມຫງຸດຫງິດ ເຂົາກໍ່ຮ້າຍກໍ່ຕີຈົນຫົວໄຄ່ຫົວໂນພຸ້ນລະແຕ່ບໍ່ເຄີຍຕີຈົນເລືອດ
  ຕົກຢາງອອກດອກເພາະຖ້າບໍ່ຖືກຂ້ອຍກອດ ເຂົາກໍ່ຈະບໍ່ຮູ້ລົດຊາດຂອງໄຟຊອດກັນ.
  ຈື່ໄດ້ຕອນມີຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພດຄັ້ງທຳອິດ, ຕອນນັ້ນຮຽນຢູ່ປໍ5 ອາຍຸປະມານ 15 ປີ
  ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນການເກີດຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນຕອນອາຍຸ 6 ປີ ຖ້າຢູ່ບ້ານບ່ອນຝັງໃສ້ແຫ່
  ບ່ອນແຫຼ່ໃສ້ບື ເພິ່ນກໍ່ຄົງມີນະໂຍບາຍພິເສດໃຫ້ເຂົ້າຮຽນກ່ອນຈຶ່ງເອົາໃບຢັ້ງຢືນການ
  ໄປໃຫ້ທີຫຼັງເພາະເຖົ້າແກ່ພິຍານກໍ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ທັງ 3 ຄົນ ແຕ່ພໍ່ຂ້ອຍຖືກສົ່ງໄປປະຕິບັດ
  ໜ້າທີ່ຢູ່ຕ່າງບ້ານຕ່າງເມືອງເລື້ອຍ ເຂົາຈຶ່ງຕ້ອງເຮັດຕາມຫຼັກ. ເມື່ອພົບບັນຫາແນວນັ້ນ
  ພໍ່ແມ່ຈຶ່ງຝາກຂ້ອຍໄວ້ກັບຄອບຄົວປ້າເພາະເພິ່ນຢູ່ເປັນຫຼັກເປັນຖານ ອາຍຸ 7 ປີຈຶ່ງໄດ້
  ເຂົ້າຮຽນປໍ1 ຮຽນບໍ່ທັນໝູ່ຈຶ່ງຕົກປໍ3 ສອງປີ ກໍ່ວ່າອາຍຸ 15 ປີຈຶ່ງຍັງຮຽນຢູ່ປໍ5 ໝູ່ເກີດ
  ປີດຽວກັນຂຶ້ນໄປຮຽນມໍໝົດແລ້ວ ສ່ວນຂ້ອຍຍັງເປັນໝູ່ຫຼິ້ນໝາກຄ່າງກັບເດັກນ້ອຍຢູ່.
  ມື້ນັ້ນເອື້ອຍຄູບອກໃຫ້ເອົາປຶ້ມບົດຝຶກຫັດພຶຊະຄະນິດທີ່ກອງຢູ່ໂຕະໄປເຂົ້າລົດໃຫ້ເພິ່ນ
  ເອົາເມືອກວດຢູ່ບ້ານ, ຂ້ອຍຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຄະນະຫ້ອງ ເລີກຮຽນແຕ່ລະແລງຕ້ອງໄດ້
  ຢູ່ກວດກາຄວາມຮຽບຮ້ອຍຕ່າງໆ ສ່ວນສະມາຊິກກັບບ້ານໝົດແລ້ວ. ປຶ້ມບົດຝຶກຫັດ
  ມີປະມານ 30 ປາຍຫົວນີ້ລະ ຖ້ານັກຮຽນມາເຕັມກໍ່ຕ້ອງ 40 ຫົວ ແຕ່ໝູ່ນັກຮຽນຫ້ອງ
  ຂ້ອຍມາບໍ່ເຕັມຈັກເທື່ອດອກ ບາງຄົນກໍ່ເຈັບໄຂ້ ບາງຄົນກໍ່ຄາຊ່ອຍວຽກພໍ່ແມ່ ບາງຄົນກໍ່
  ຂີ້ຄ້ານ ຂ້ອຍມັກຂາດມື້ຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ ອາທິດນຶ່ງຮຽນ 3 ຊົ່ວໂມງ ຮຽນບໍ່ໄດ້
  ກໍ່ວ່າຊິຂາດ ອາຍໝູ່ເວລາອອກໄປເວົ້າ Language ເອື້ອຍຄູມັກໃຫ້ຂ້ອຍເປັນ Mr. Roul
  ນາງອ້ອຍຫວານ ເປັນ Mrs. Lucie ມີບັນຫາອອກສຽງຈຶ່ງຖືກໝູ່ຜູ່ຍິງລູບໜ້າ, ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້
  ວ່າເອື້ອຍຄູເອົາກົດໃຜມາລົງໂທດນັກຮຽນຊາຍ ຖ້ານັກຮຽນຍິງອອກສຽງບໍ່ຖືກກໍ່ໃຫ້ນັກ
  ຮຽນຊາຍຜູ່ອອກສຽງຖືກຕ້ອງລູບໜ້າ ເອື້ອຍຄູຂ້ອຍບໍ່ໃຊ້ບັນທັດຕີຄືເອື້ອຍ-ອ້າຍຄູຫ້ອງ
  ອື່ນດອກ. ເອື້ອຍຄູບອກຂ້ອຍຫອບໄປເທື່ອລະນ້ອຍ ແຕ່ຂ້ອຍຢາກແລ້ວໄວຈຶ່ງຫອບໄປເທື່ອ
  10 ປາຍຫົວຈຶ່ເຮັດໃຫ້ປຶ້ມເລື່ອນຕົກລົງພື້ນ ພໍກົ້ມລົງເກັບ ຕາພັດເສືອກແນມໄປເຫັນຂາ
  ຂາວເອື້ອຍຄູ ໂຈ໊ຍນ້ອຍຈຶ່ງແຂງຕຶງຂຶ້ນມາທັນທີ ເມືອຮອດບ້ານຈຶ່ງຮູ້ວ່າມັນປ່ອຍຫົວນ້ຳໃສ່
  ສະຫຼິບແລ້ວ ເອື້ອຍເກັບໄປຊັກເຫັນຄາບເປື້ອນຕິດສະຫຼິບຈຶງບອກໃຫ້ຂ້ອຍອອກມາປູເສື່ອ
  ຕອນຢູ່ຫ້ອງຊະລົງ ຢ້ານຂ້ອຍລັກຮູ້ລັກເຫັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງລາວຕອນລາວນອນ
  ຫຼັບນອນຝັນ.

 50. ໝາກຕ໋ອຍ
  ເດືອນເມສາ 19, 2016 ເວລາ 7:34 pm

  Suzy ເປັນເດັກສະຫລາດ ຮຽນເກັ່ງ ຄຸນສົມບັດດີແລະເປັນທີ່ຮັກ
  ຂອງບັນດາອ້າຍ-ເອື້ອຍຄູໃນໂຮງຮຽນ, ຕັ້ງແຕ່ເຂົ້າຮຽນປໍ1 ຮອດ
  ປໍ4 Suzy ບໍ່ເຄີຍຕົກທີ4 ຈັກເທື່ອ ໄດ້ທີ1 ທີ2 ທີ3 ຕະລອດ ແຕ່ພໍຂຶ້ນ
  ມາຮຽນປໍ5 ການຮຽນຂອງ Suzy ກໍ່ເລິ່ມມີບັນ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນບົດ
  ຮຽນຍາກຂຶ້ນແຕ່ຍ້ອນລາວບໍ່ມີສະມາທິໃນການຮ່ຳຮຽນ ເປີດປຶ້ມ
  ຕຳລາອ່ານບໍ່ທັນໝົດໜ້າ ພາບນັ້ນກໍ່ຄ່ອຍໆປາກົດຂຶ້ນໃນສະໝອງ
  ມັນເປັນພາບທີ່ Suzy ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນແລະບໍ່ນຶກວ່າຈະໄດ້ເຫັນ.
  ມື້ນັ້ນ ເອື້ອຍຄູບອກໃຫ້ໄປຂໍສໍຂາວນຳລຸງ Frank ຢູ່ຫ້ອງວັດສະດຸ
  ແຕ່ພໍໄປຮອດກໍ່ປາກົດວ່າບໍ່ເຫັນລຸງ Frank ນັ່ງຢູ່ໂຕະເໝືອນທຸກເທື່ອ
  ກຳລັງຈະເອີ້ນຫາກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງຜູ່ຍິງຮ້ອງຄາງ ບາງເທື່ອກໍ່ yes ບາງ
  ເທື່ອກໍ່ no ບາງເທື່ອກໍ່ແຢັດໆໂນໆ ຟັງບໍ່ໄດ້ສັບ ຈຶ່ງຄ່ອຍຍ່າງຢອງໆ
  ໄປຫາທີ່ມາຂອງສຽງ. ພໍໄປໃຫ້ຊິຮອດຫລັງສາງບ່ອນໄວ້ພັບນິທານ
  ກໍ່ເປັນລຸງ Frank ກຳລັງຢືນເດົ້າໃຜຜູ່ນຶ່ງທີ່ນອນຫງາຍຢູ່ໂຕະນັກຮຽນ
  ເກົ່າໆທີ່ລຸງ Frank ເອົາມາໄວ້ກອງປຶ້ມເກົ່າທີ່ຂາດທີ່ຂາດກິດ.
  ເຖິງວ່າ Suzy ຈະຍັງເປັນເດັກປະຖົມແຕ່ຮ່າງກາຍຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ
  ກ່ວາໝູ່ທີ່ມີອາຍຸລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັນຈົນເຮັດໃຫ້ອ້າຍບ່າວຫລາຍ
  ຄົນຫລົງກັບ Susan ຜູ່ເປັນເອື້ອຍທີ່ຮຽນຢູ່ມໍປາຍ. ເມື່ອເຫັນລຸງFrank
  ດຶງສົ້ງຂຶ້ນນຸ່ງ Suzy ກໍ່ຮູ້ທັນທີວ່າເຂົາເຮັດກັນແລ້ວລະ ຕ້ອງຟ້າວແລ່ນ
  ອອກໄປຂ້າງນອກແລະທຳທ່າຍ່າງເຂົ້າໄປໃໝ່ເມື່່ອໄດ້ຍິນລຸງເຝົ້າສາງ
  ຮ້ອງບອກເອື້ອຍຄູ Lina ທີ່ຕັ້ງຂອງປຶ້ມປະຫວັດສາດທີ່ລາວຕ້ອງການ.
  ທັງສອງເຮັດຄືບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ເອື້ອຍຄູ Lina ໄດ້ປຶ້ມທີ່ຕົນຕ້ອງການ
  ແລ້ວກໍ່ຍ່າງແກ່ວງກົ້ນກັບໄປຫ້ອງສອນ, Suzy ຮູ້ສຶກຂົນລຸກວາບເມື່ອຈັບ
  ໄດ້ສາຍຕາລຸງ Frank ສັກລົງໃສ່ໜ້າເອິກຂາວໆທີ່ຖືກເປີດອອກຕອນຫລົງ
  ຕົວລູບຄຳເຕົ້າຕອນເຫັນລຸງ Frank ເຮັດເອື້ອຍຄູ ກະດຸມເບື້ອງເທິງຫລຸດ
  ອອກສອງດຸມຢ່າງບໍ່ຮູ້ສຶກ, “ເຖົ້າຫ່ານີ້ ເອົາແຮງມາແຕ່ໃສຫວາ ເຮັດຫາກໍ່
  ແລ້ວ ຍັງແຂງຂຶ້ນມາອີກ?” Suzy ຄິດດ່າໃນໃຈເມື່ອເຫຼືອບຕາເຫັນການ
  ເໜັງຕີງໃນເປົ້າສົ້ງສີກາກີຂອງລຸງ Frank.
  “ອີ່ຕາອັນນີ້ຕັ້ງຂີ້ຖີ່ຄະແນນ ເຂົາໂຊກດີທີ່ບໍ່ໄດ້ຮຽນນຳມັນ.” Susan ປອບໃຈ
  ນ້ອງສາວເມື່ອ Suzy ຍື່ນໃບຄະແນນພາກຮຽນ1 ໃຫ້ເບິ່ງ, ຢາກບອກນ້ອງ
  ສາວຄວາມຊົ່ວຂອງອ້າຍຄູ Henry ແຕ່ຄິດບໍ່ອອກວ່າຈະເລິ້ມຕົ້ນແນວໃດເພາະ
  ບໍ່ມີຫລັກຖານຫັຍງພຽງແຕ່ໄດ້ຍິນໝູ່ໃນໜ່ວຍວັນນະຄະດີເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າເຂົາ
  ຕ້ອງຍອມໃຫ້ອ້າຍຄູຊົ່ວລວນລາມບ່ອນສະຫງວນ ມັນຈຶ່ງຕື່ມຄະແນນໃຫ້ ບາງ
  ຄົນຜູ່ງາມໆແຕ່ກໍ່ຖືກມັນຝືນໃຈເອົາເປັນເມຍແຕ່ຍ້ອນມັນເປັນລູກຫລານຜູ່ໃຫຍ່
  ໄມ້ສູງແລະມີເງິນອັດປາກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຄວາມຊົ່ວຂອງມັນຈຶ່ງບໍ່ຖືກລົງໂທດ.
  “ຫລືວ່າເພິ່ນ….ມັກຜູ່ບ່າວແລ້ວ?” ຊູຊານຖາມນ້ອງສາວດ້ວຍຄວາມສົງໃສເມື່ອ
  ຄິດສະດຸດຄຳຖາມຂອງຊູຊີທີ່ຖາມວິທີແກ້ລະບົບສົມຜົນເພື່ອຊອກຫາຈຳນວນ
  ໂຕໄກ່ແລະໂຕໝູແຕ່ຍ້ອນບໍ່ເກັ່ງພຶຊະຄະນິດຈຶ່ງບອກນ້ອງໄປຖາມ Alex ບ່າວລຸ້ນ
  ນ້ອງທີ່ຢູ່ໃກ້ໆບ້ານຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າວ່າລາວຫົວໝັດ. ສາວນ້ອຍໄວ 14 ໜ້າແດງ
  ຂຶ້ນທັນທີເມື່ອຖືກເອື້ອຍຖາມແນວນັ້ນ ຄິດວ່າເອື້ອຍຮູ້ຄວາມລັບຂອງຕົນກັບໝູ່ຂອງ
  Alex ຈຶ່ງຟ້າວປະຕິເສດທັນທີ, “ບໍ່..ບໍ່..ບໍ່…ເຂົາບໍ່ມີຫຍັງກັນ …ແທ້ໃດ໋!”
  ສອງເອື້ອຍນ້ອງຕ້ອງຢຸດບົດສົນທະນາໄວ້ທັນທີເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງ Mustang ຂອງຜູ່
  ເປັນພໍ່ດັງຄຳລາມເຂົ້າມາໃນເຂດຮົ້ວບ້ານ ແລະຊູຊານກໍ່ຟ້າວສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານກາ
  ເລັກຊີ4ອຳລາ Cindy ທີ່ເປັນທັງພີ່ນ້ອງແລະໝູ່ສະໜິດກັນ. ນີ້ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງບົດ
  ທີ່ສອງສາວນ້ອຍໄວໃສລົມກັນຕອນຍ່າງກັບບ້ານ:

  “Suzy. did you?” Cindy had to find out. They were walking
  home on the road, having missed the bus, and not wanting to wait
  for the “Last-Call” bus that took the sports and gymnastics teams
  home.
  “Do anything with Mr. Stockdale? . . . NAW! Just kissed him
  a little. But you know what?”
  “What?” Cindy was all ears.
  “I almost wanted to.” It was almost a whisper. “I don’t
  know what I’d have done if he’d tried anything. After all, There
  I was with my bare pussy almost in his face. I wouldn’t have
  blamed him if he tried.”
  “Tried to fuck you, you mean.” The two girls had known each
  other for so long that they had almost no secrets from each
  other.
  “Uh Huh. How about you. I saw you shoving your bare snatch
  in his face. Brothers indeed!” she snickered.
  Cindy snickered also. “I probably would have fucked him, if
  you hadn’t gotten him so scared. But about my brothers. Shows
  how much you know,” she replied. “Remember what I showed you the
  other day? Well where do you think I learned how?”
  “Who? Not Billy!?” came the breathless question.
  “Yep. My Horny big brother. Came into my room one night
  last year, and taught me how to take care of a boy without
  getting knocked-up. Charlene had just dropped him; and he
  figured I wouldn’t mind helping him out,” she continued, “and I
  didn’t. He then helped me out.”
  “You don’t mean?” the little girl couldn’t help asking.
  “Yeah, He ate me out. You ought to have your big brother
  help you out.”
  “Oh I couldn’t. Not with my own brother.” Suzy was sure.
  “Why not. I know the thought of making it with your father
  doesn’t bother you, so what’s so different about your brother?”
  “What do you know about my Father?” Suzy was now on the
  defensive.
  “I’ve seen the way you look at him. Practically cream your
  jeans anytime he smiles at you. Not that I object. I’d kinda
  like to have him get in my pants myself. He is sooo handsome.”
  Suzy had to agree but: “You keep your horny paws off my
  Father. He’s mine!” she said with finality.
  “Ok OK! He’s yours. Now what was that super bet you had
  with your father? A car? . . . You’re too young. I know what
  I’d bet my Father if he’d let me.” Her voice stopped and she
  speculatively looked over at her cousin. Naw! It couldn’t be.
  “Anything I want.” Suzy’s voice was a whisper.
  “Anything?” The older girl’s incredulity showed.
  “He said if he could do it, or get it without hurting
  somebody else, then I could have it.”
  “Wow! No wonder you’ve been busting a gut for the past
  year. What was the deal exactly?”
  “Straight ‘A’s for 1 year. No ‘B’s or even ‘A’-minus. It
  had to be ‘A’ or ‘A’-plus. On every report card, in every class,
  on every test. He said if I did that, He’d let me have anything
  I wanted. Anything.” Her voice trailed off for a minute, then
  resumed, “The only thing was: I couldn’t tell a soul. Not even
  you. I couldn’t tell anybody, until I either won or lost. He
  said I had to do it on my own. The only one who knew was Mother.
  Sorry Cindy, but this is absolutely the first time I could tell
  you.”
  “Wow. Anything. That covers a lot. I know what I’d want
  if my Daddy offered me a deal like that.” She wiggled her hips
  suggestively. “You wouldn’t be planning something like that
  would you?” The thought amused the older girl for a minute, then
  suddenly she looked harder at her now silent cousin and best
  friend.
  The two girls had reached their parting place, where the
  paths to their 2 houses split. Suzy was already several steps
  down the other path when Cindy asked louder, “Would you?”
  For minute it looked as though Cindy would never get an
  answer as Suzy walked farther and farther away. Then a ghost of
  a whisper came back to the older girl. It was very faint, but it
  sounded like: “It’s a start.”
  ສຳລັບ Chapter 2 ໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າໄປອ່ານເອງຈຶ່ງຈະມີລົມສຽວ ຢູ່ເວັບເກົ່າຫັ້ນລະ
  asstr.org ແລະຕໍ່ທ້າຍດ້ວຍ /files/Authors/Frank_McCoy/father.zip
  ເຂົາບໍ່ໃຫ້ເອົາລິ້ງສົມບູນມາລົງນະ ຫ່າມັນນີ້ !

 51. Antman23
  ເດືອນພຶດສະພາ 1, 2016 ເວລາ 5:43 pm

  อ่านเรื่องของคนอื่นมาก็เยอะ เขาเล่าเรื่องตัวเองบ้าง บอกไว้ก่อนว่าผมไม่หล่อ ผิวดำแดง ชอบเล่นกีฬา เหล้าดื่มบางครั้ง ส่วนบุหรีไม่สูบ เรื่องเกิดตอนสมัยเรียน ป.ตรีต่อเนื่อง (ภาคค่ำ) ผมได้รู้จักกับผู้หญิงคนนึง ขอเรียกเธอว่าติ๊กก็แล้วกัน เธอและพี่สาวย้ายมาอยู่หน้าปากทางเข้าบ้านผม ซึ่งเป็นตึกแถว พี่สาวก็มีครอบครัวแล้ว มีลูก 2 คนทำธุรกิจส่วนตัวพวกจิวเวลรี่ ผมก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านทุกวัน แรก ๆ ก็ไม่ได้สนใจเธอเพราะชอบน้องอีกคนที่ทำงานกับเธอมากกว่าเพราะผิวขาว ตาหยี แต่มีแฟนแล้วเลยมาจีบติ๊กแทน ส่วนติ๊กหน้าตาออกไทย ๆ ตาโต ลูกคนสุดท้อง เป็นสาวเรียบร้อย ทำงานบ้านงานเรือนเก่ง ผิวไม่ขาวมาก และมีน้องผู้หญิงที่ทำงานด้วยกันอีก 2 คน พอกลับมาถึงบ้านทานข้าวเย็นเสร็จผมก็จะแกล้งเดินผ่านหน้าบ้านเกือบทุกวัน เพราะพวกเธอมักจะออกมาตีแบตฯหน้าบ้านซึ่งติ๊กและน้อง ๆ ที่ทำงานด้วยกันก็ยิ้มให้ทุกครั้ง หลายครั้งก็ชวนผมเล่นด้วย ผมก็เล่นเพราะเล่นกีฬาได้หลายประเภทอยู่แล้ว แกล้งบอกว่าเล่นไม่เก่งนะ แต่ไม่มีใครเล่นชนะผมเลย 55 จนเริ่มสนิทกันมากขึ้นมาเล่นที่บ้านเธอแทบทุกวันและทุกคนก็เชียร์ผมกับติ๊ก จนผมบอกว่าผมชอบเธอจึงคบกัน บางทีก็นั่งดูทีวีจน 4-5 ทุ่มในคืนวันเสาร์ก็มี และมีโอกาสได้ล่วงเกินเธอบ่อยครั้งขึ้น ตามประสาผู้ชาย แล้ววันนึงโอกาสใหญ่ก็เป็นของผม เป็นวันอาทิตย์ซึ่งทุกคนไม่ได้ทำงาน ก็ไปหาเธอตามปกติ พอผมไปถึงเธอนั่งดูทีวีอยู่ ผมก็เข้าไปนั่งดูด้วยแล้วถามว่าคนอื่นไปไหนหมด เธอก็บอกว่าคนอื่นไปข้างนอก ผมก็ถามว่าทำไมไม่ไปกับเขา เธอบอกทุกคนว่าจะอยู่ทำความสะอาดบ้าน (ไม่รู้รอผมมาหาหรือเปล่า)เราเลยนั่งดูทีวีกัน 2 คน วันนี้เธอใส่ขาสั้นมาก ขาขาว อวบเรียวมาก ความคิคทะลึ่งเข้ามาในหัวผมทันที ดูทีวีได้สักพักเลยขอนอนตักเธอ เธอไม่ตอบหน้าแดงนิด ๆ แต่ผมก็นอนลงไปเลย สักพักก็แกล้งทำปูไต่ เธอจักกะจี้เอามือมาปัดมือผมออก ผมจับมือเธอเอาไว้ เธอก็ได้แต่ทำหน้าอาย ผมเริ่มได้ใจมือไม้เริ่มเป็นปลาหมึก มือนึงกุมมือเธอไว้ อีกมือเลื่อนไปด้านหลังเธอปลดตะขอชุดชั้นในเธอออก เธอร้องว้าย แต่มือผมยังไปทั่ว เธอทั้งอาย ทั้งเขินพยายามจะหนี ผมไม่ยอมปล่อยรีบดึงเธอลงมาประกบปากเธอทันที เธอพยายามส่ายหน้าหนี้ แต่ผมจับไว้แน่น ริมฝีปากประกบปากเธอเสียวริมฝีปากมาก แล้วผมก็ดุนลิ้นเข้าปากเธอ เธอหายใจแรงขึ้น เธอผลักผมออกบอกว่าเดี๋ยวคนมาเห็น แล้วรีบวิ่งไปหลังบ้าน (บ้านเป็น 3ล็อค) พร้อมกับบอกกวาดบ้านก่อนนะแบบเขิน ๆ ผมรีบเดินไปปิดประตูหน้าบ้าน แต่ไม่ได้ล็อคเพราะกลัวคนอื่นมาแล้วเข้าไม่ได้แล้วจะสงสัยว่าเราทำอะไรกัน และตามเธอเข้าไปข้างใน เธอขึ้นไปเปลี่ยนกางเกงเป็นกางเกงชาวเลลงมา ผมเดินมารอเธอที่ตรงบันได กลัวเธอจะไม่ลงมา พอเธอลงมาก็จับมือเธอแล้วดึงเธอเข้ามาหา เธอพยายามฝืนแต่ผมไม่ยอมปล่อยรีบประกบปากเธออีกครั้ง จนเธอเคลิ้ม เธอหายใจแรงขึ้น ผมจับเธอนั่งตรงบันได ปากยังประกบกับเธออยู่ มือก็ถลกเสื้อเธอขึ้นให้เห็นนมและจับนมเธอคลึงไปเรื่อย ๆ นมเธอสวยมาก ฐานใหญ่ กลมกลึงหัวนมป้านๆ ผมกลัวคนจะมาเห็นเลยรีบถอดกางเกงเธอออก เธอขัดขืนเล็กน้อยแต่ตอนนั้นทำอะไรไม่ได้แล้ว เพราะปากผมไม่ยอมปล่อยจากปากเธอ เมื่อถอดกางเกงได้ ผมรูดซิบกางเกงออกให้โผล่ออกมาเฉพาะน้องชาย ผมจับน้องชายผมยัดเข้ารูเธอทันที พร้อมอุ้มเธอขึ้น ผมเย็ดเธอทั้งที่อุ้มแบบนั้นเลย เหงื่อผมนี่ออกทุกอณูเต็มตัวไปหมด ไม่รู้มาจากไหน เล่นกีฬายังไม่เยอะเท่านี้ เย้ดท่านี้สักพักเริ่้มเหนื่อยก็วางเธอลง จับเธอโก้งโค้ง เอาหน้าเข้าหาบันไดแล้วรีบซอย จนในที่สุดผมก็แตกใส่ข้างในเธอ แล้วรีบผละออกจากกัน ผมรูดซิบเก็บน้องชาย และหอมแก้มเธอ เธอรีบเข้าห้องน้ำไปล้าง แล้วรีบขึ้นไปเปลี่ยนกางเกง ผมก็ไปนั่งดูทีวีต่อ สักพักเธอถึงลงมารีบกวาดบ้านใหญ่ พอนึกถึงเหตุการณ์เมื่อกี้น้องผม ก็ตื่นขึ้นมาอีกผมก้มมองกางเกงตัวเอง ผมตกใจเลย โอ้ว แม่เจ้ามีแต่เลือดเปื้อนกางกางแดงไปหมด แต่ใจนึงยิ้มกระหยิ่มในใจ เฮ้ยกูได้เปิดซิงนี่หว่า..เลยรีบวิ่งเข้าบ้านไปเปลี่ยนกางเกงทันที แล้วออกมาหาเธอใหม่เพราะกลัวพี่และน้อง ๆ ที่บ้านเธอจะมาเห็น หลังจากนั้นเราก็ได้เสียกันอีกถ้ามีโอกาส บางทีก็แอบไปเย็ดกันตรงบันได้ชั้น 2 บ้าง บนดาดฟ้าบ้าง ตามแต่ว่าเราจะได้อยู่กัน 2 คน
  ตื่นเต้นดีจริง ๆ

  ກ໊ອບປີເອົາລົງໃຫ້ເພື່ອນໆບ້ານອ່ານຫລິ້ນຍາມຫົວໜ້າອອກໄປຕີບຸ່ນ 🙂

 52. ກະເຊາະທອງ
  ເດືອນພຶດສະພາ 11, 2016 ເວລາ 5:06 pm

  ງາມໜ້າຮັກຫລາຍ.

 53. ອ໊ອດແອ໊ດ
  ເດືອນພຶດສະພາ 17, 2016 ເວລາ 4:55 pm

  “ບັກເທບ ມຶງເຊື່ອລຸງຫລືບໍ່ວ່າລຸງໄດ້ສີ້ຫີທຸກລັກສະນະໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ໂດຍບໍ່ຊ້ຳຫີ
  ຕະລອດ 5 ວັນ ຕັ້ງແຕ່ຫີຄູອາຈານຮອດຫີນັກຮຽນ? ຮະຮາໆໆໆ” ລຸງຄຳຖາມຂຶ້ນ
  ຫລັງຈາກອັດຄັວນຊາເຂົ້າໄປເລິກໆໃນປອດແລ້ວກໍ່ບ້ອງມາໃຫ້ຂ້ອຍເອົາຕໍ່. ຂ້ອຍແກ່ວງ
  ຫົວເບະສົບ ບໍ່ເຊື່ອໃນຄຳໂມ້ຂອງລຸງຄຳ. ອັດເຂົ້າ 3 ປິດແລ້ວກໍ່ນອນຟັງລຸງຄຳເລົ່າຕອນ
  ສີ້ຄູນີ້ສີ້ສິດນັ້ນໃຫ້ຟັງ, “ຖ້າກູບອກມຶງວ່າກູໄດ້ສີ້ເອື້ອຍມຶງ ມຶງຈະເຊື່ອຫຼືບໍ່ບັກເທບ?” ຖ້າ
  ເມົາເຫຼົ້າ ລຸງຄຳຄົງຖືກຂ້ອຍອັດເຂົ້າແຈແລ້ວ ນອນກິນນ້ຳເຂົ້າ 7 ມື້ 8 ຄືນພຸ້ນລະ ແຕ່ເມົາ
  ຊາໃຈເຢັນ, “ຫີເອື້ອຍມຶງຫອມແລະຕອດດີເດີ” ລຸງຄຳເວົ້ານຳ ຊອຍຊາໄປນຳແຕ່ຂ້ອຍບໍ່
  ຢ້ານດອກຊ່ຳມີດຫັ້ນນະ ຢູໂດຂັ້ນ3 ຄົງບໍ່ນອນຟຸບເລືອດໃຫ້ລຸງຄຳຂີ້ຊາດອກແຕ່ກໍ່ຢາກ
  ຮູ້ຢາກຟັງເພາະຈື່ໄດ້ວ່າມີເທື່ອນຶ່ງພໍ່ແມ່ຮ້າຍໃຫ້ເອື້ອຍການດາທີ່ມານອນຄ້າງຄືນຢູ່ເຮືອນ
  ລຸງຄຳໂດຍໍ່ຂໍອະນຸຍາດ ແຕ່ເມື່່ອປ້າວອນແກ້ຕົວແທນ ພໍ່ແມ່ຈຶ່ງເຊົາຮ້າຍໃຫ້.
  “ດຽວນີ້ກູເຊົາຂ້ອງກ່ຽວກັບລູກກັບຫລານແລ້ວລະ ຫີນັກຮຽນແຖວນີ້ມີບໍ່ອຶດ.” ລຸງຄຳເວົ້າ
  ຂຶ້ນເມື່ອອ່ານໄດ້ສີໜ້າບໍ່ພໍໃຈຂອງຂ້ອຍ, ຊາຂຽງສອງຖືກຈ້ຳ 3 ປິດກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງລົດລ້ຽວ
  ເຂົ້າມາໃນບ້ານ, ລຸກສ່ອງເບິ່ງແມ່ນລົດຄູແບັດຕີ. “ບາຍດີລຸງ ບາຍດີເທບ” ຄູແບັດຕີທັກທາຍ
  ຂຶ້ນເມື່ອເຂົ້າບ້ານມາເຫັນຂ້ອຍນັ່ງເທີ້ງຢູ່ໂຊຟາເບິ່ງ Girlfriend Experiences ຜ່ານ HBO
  “ເອົາຈັກປິດສອງປິດກ່ອນຈັ່ງໄປ” ລຸງຄຳອອກປາກຊວນຄູແບັດຕີ ແຕ່ຖືກປະຕິເສດເພາະ
  ອັດ Cognac ມາແລ້ວ 3 ຈອກ ກັບຮອດບ້ານແລ້ວຈຶ່ງຈະອັດ รึพี้ ທີ່ລຸງຄຳຍື່ນໃຫ້ເມື່ອກີ້ນີ້.
  “ຢ່າບອກເດີລຸງວ່າເຈົ້າໄດ້ເຮັດຄູແບັດຕີ” ຂ້ອຍເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອລົດຄູແບັດຕີອອກນອກເຂດບ້ານ
  ໄປແລ້ວ, “ຮຽບຮ້ອຍ” ລຸງຄຳຕອບແລ້ວກໍ່ແຫງນໜ້າຂຶ້ນຟ້າປ່ອຍຄັວນລອຍອອກໄປຢ່າງມີ
  ຄວາມສຸກຂອງຄົນຂີ້ຊາ.
  ມັນຄົງບໍ່ແປກຫຍັງຖ້າຄູອາຈານແລະນັກຮຽນຈະຫງາຍຫີໃຫ້ລຸງຄຳເພື່ອແລກກັບຢາອີ້
  ຢາໄອ ຢາບ້າທີ່ເຂົາຕ້ອງການ ແຕ່ເອື້ອຍການດາຄົງບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນເພາະຕອນນັ້ນລຸງຄຳຍັງ
  ບໍ່ທັນເປັນ dealer ແລະເອື້ອຍການດາກໍ່ຍັງບໍ່ທັນຫັນໜ້າເຂົ້າຫາຢາເສບຕິດເທື່ອ ລາວຕິດ
  estacy ເມື່ອຕອນລາວຂຶ້ນປີ1 ນີ້ລະ ບໍ່ວ່າຕິລຸງຄຳຊິຍົວະສີ້ຫລານສາວຕົນເອງ? ຊ່ວາງເມົາ
  ຊາແລ້ວເຮັດໃຫ້ຄຳເວົ້າຂອງລຸງຄຳຜຸດຂຶ້ນມາກ້ອງຫູ, “ຕາເທບ..ຢ່າລືມເອົາກັບໃສ່ໝີ່ກະທິ
  ມາເດີ !” ແມ່ສັ່ງຄວາມກ່ອນຈະໄຂປະຕູໜ້າອອກໄປຂຶ້ນລົດທີ່ເອື້ອຍການດາອຸ່ນເຄື່ອງລໍຖ້າ
  ຢູ່. ຕອນເປັນເດັກນ້ອຍ 9 ປີ 10 ຂ້ອຍຫຶງຫວງແມ່ທີ່ສຸດລະເມື່ອເຫັນເພິ່ນໃກ້ຊິດສະໜິດ
  ກັບລຸງຄຳ ເວົ້ານົວຫົວມ່ວນ ຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສເວລາເຫັນລຸງຄຳເຂົ້າບ້ານມາ ແຕ່ເວລາະເວົ້າ
  ກັບພໍ່ພັດຕ່າງ ແຕ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນແບບສຽມຂຸດຂີ້ດອກ, “ແມ່ເຈັບແອວເລີຍເອີ້ນລຸງຄຳມາເອົາເອັນ
  ໃຫ້” ແມ່ບອກໃນຄະນະທີ່ລຸກຂຶ້ນແປງສິ້ນແປງເສື້ອອອກມາຈາກຫ້ອງຄົວກິນ ລຸງຄຳຈັບເສື້ອ
  ທີ່ພາດຢູ່ຕັ່ງນຸ່ງແລ້ວກໍ່ອອກບ້ານໄປແລະບອກຂ້ອຍແວ່ເອົາຢາທານຳເພິ່ນຕອນເລີກຊ້ອມບານ.
  “ມຶງເຊື່ອອີ່ຕາຄຳຂີ້ຊາ ບໍ່ມີບ່ວງຊົດແກງເດີ.” ບັກເນດເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍເວົ້າໃຫ້ມັນຟັງເລື່ອງ
  ລຸງຄຳ ແຕ່ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງເຊື່ອເມື່ອເຫັນດີວິດີທີ່ລຸງຄຳຖ່າຍໄວ້ຕອນສີ້ຄູຜ່ອງຊຶ່ງເປັນຄູທີ່ເຖິງ
  ຖອງກ່ວາໝູ່ໃນຈຳນວນຄູອາຈານ ຈົນຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຈົກໂຄຍອອກມາຊັກວ່າວຕອນເບິ່ງຄລິບ
  ນັ້ນ. “ມຶງຕ້ອງເກັບເປັນຄວາມລັບນະ, ກູຊິຈ່າຍໃຫ້ກ່ອນ ມຶງມີເງິນຍາມໃດຈຶ່ງຄືນໃຫ້ກູ”
  ລຸງຄຳເວົ້າກ່ອນຈະດຶງເກຍເຂົ້າໂຕ D ພາໄປຮ້ານ Koolsville ເພື່ອຝັງບີຄືໂຄຍລຸງຄຳ.
  ເຂົ້າໄປ facebook ແລ້ວຈຶ່ງຕໍ່ດ້ວຍເບີນີ້: /notes/130195370459416/ ຖ້າຢາກອ່ານເລື່ອງ
  ດັ້ງເດີມ ຖ້າ paste ລົງໝົດມັນຈະບໍ່ອອກ.

 54. ບັກລົ້ວ
  ເດືອນພຶດສະພາ 24, 2016 ເວລາ 12:15 am

  ເຄີຍບໍ່ເຈົ້າທີ່ວ່ານັ່ງອ່ານເລື່ອງສຽວຂອງເຂົາແລ້ວຢາກລອງເຮັດຄືເຂົາ? ຂ້ອຍວ່າຫລາຍຄົນຄົງຄິດຢາກລອງ
  ຫລືວ່າມີແຕ່ຂ້ອຍທີ່ມີແນວຄິດຊົ່ວໆແບບນີ້. ຂ້ອຍເວົ້າແຈ້ງໆ ເວລາເຫັນປ້າປຸ້ຍກົ້ມລົງນັບຜັກ ຂ້ອຍຢາກ
  ຍ່າງໄປຮື້ສິ້ນ ຄ່ອຍໆຍັດໂຄຍເຂົ້າໄປແລ້ວກໍ່ເດົ້າແຮງໆຈົນນົມເຕົ້າໃຫຍ່ໆຂອງລາວເຟືອນໂຍດເຍດໆໄປຕາມ
  ຈັງຫວະແຮງເດົ້າ ຄືຊິມີແຮງຫົວໂຄຍຍ່າວເນ໊າະ. ປ້າປຸ້ຍເປັນເອື້ອຍເມຍ ອາຍຸອ່ອນກ່ວາຂ້ອຍປະມານ 2-3
  ເດືອນ ນົມໃຫຍ່ປະມານຄັບຊີ ກົ້ນງອນໆ ມັກເວົ້າຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ແບບກັນເອງ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າຫຼືຕໍ່ໜ້າ
  ຍາດພີ່ນ້ອງໝູ່ຄູ່ກໍ່ນັບຖືໃຫ້ກຽດເພິ່ນ ບໍ່ເຄີຍສະແດງອາການຫື່ນອອກມາໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນຈັກເທື່ອດອກ ແຕ່
  ເວລາລັບຕາເຂົາເຈົ້າ ພໍຈັບກໍ່ຈັບ ພໍຊູນກໍ່ຊູນຕາຈັງຫວະແລະໂອກາດ, ກ້າເຮັດແນວນັ້ນເພາະຮູ້ດີວ່າປ້າປຸ້ຍ
  ກໍ່ມີໃຈໃຫ້ທ້າຍ ຢາກລອງຄວາມກ້າການຂອງນ້ອງເຂີຍ ເວົ້າໃຫ້ສຸດໂລດລະ ເລື່ອງແນວນີ້ ຖ້າຜູ່ນິງບໍ່ເປີດໄຟ
  ຂຽວໃຫ້ ຊິເປັນລາຊາເສືອຜູ່ຍິງ ກໍ່ບໍ່ມີໂອກາດດອກ ຂ້ອຍບໍ່ເຮັດຄືຄົນອື່ນໃດ໋ເນີ ອາໃສຄວາມເມົາເຂົ້າໄປຂົ່ມ
  ຂືນຝືນໃຈເອົາ, ມັນບໍ່ແມ່ນແນວ.
  “ຂ້ອຍເປັນປ້າເຈົ້າໃດ໋ ຢ່າເຮັດແນວນີ້ໃດ໋ ມັນບໍ່ດີ” ປ້າປຸ້ຍພະຍາຍາມຍູ້ຫົວຂ້ອຍອອກຈາກວ່າງຂາ ແຕ່ພໍຂ້ອຍ
  ເລື່ອນໜ້າຈູບດົມຂຶ້ນມາຫາເຕົ້ານົມ ຈູບຊ້າຍບ່າຍຂວາ ຂາເບື້ອງນຶ່ງກໍ່ອ່ອນແຮງໄປຕາມແຮງຍູ້ ຈັບໂຄຍນ້ອງ
  ເຂີຍໄປຈໍ່ໃຫ້ຖືກຮູເມືອກແລ້ວກໍ່ຈັບແອວສັນຍານໃຫ້ເລິ້ມເດົ້າຈົນນ້ຳໃກ້ຊິແຕກຈຶ່ງຖອດອອກມາໃຫ້ປ້າຊັກໃຫ້
  ແຕກໃສ່ຄະໂມມ. “ເພິ່ນຢູ່ບ້ານແນວໃດ໋ຫວາ ຖ້ວຍຊາມກໍ່ບໍ່ລ້າງ!” ເມຍເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອເຂົ້າບ້ານມາເຫັນຖ້ວຍຊາມ
  ເຕັມຊິງ. ມື້ໜ້າຈະເລົ່າຕອນສະວິງກິ້ງເມຍແລະປ້າປຸ້ຍ, ມື້ນີິ້ເລົ່າບໍ່ທັນລະ ຕ້ອງໄປການກ່ອນ 🙂
  taradxxx.com/index.php?topic=6641.0

 55. 528i
  ເດືອນມີນາ 1, 2016 ເວລາ 4:32 pm

  ຕອນເປັນບ່າວນ້ອຍອາຍຊິຕາຍເມື່ອມີຄົນມາພົບເຫັນຕອນອາບນ້ຳເປືອຍໂຕ
  ໂຄຍເລິ້ມສຽກ ໝອຍເລິ້ມປົ່ງ ກໍ່ອາຍລະເນ໊າະ ແຕ່ພໍຖືກນາງແພດສັ່ງໃຫ້ແກ້
  ເຄື່ອງ Show On ເພື່ອກວດເບິ່ງພະຍາດຜິວໜັງກ່ອນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະ
  ກາວ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໃຫ້ເຂົາເບິ່ງ, ແກ້ໂຊອອນທຸກຄົນ ໝູ່ຜູ່ຍິງນົມກຳລັງຕູມກໍ່
  ຕ້ອງໄດ້ແກ້ ແກ້ໄວ້ແຕ່ຢູ່ນອກຫ້ອງ ຜູ່ຊາຍກໍ່ນຸ່ງຜ້າຂາວມ້າ ຜູ່ຍິງກໍ່ນຸ່ງສິ້ນຮັດ
  ເອິກ ເຂົ້າໄປກໍ່ແກ້ອອກ ປິ່ນໜ້າ ປິ່ນຫລັງໃຫ້ທ່ານໝໍເບິ່ງແລ້ວກໍ່ອອກມາ ຖ້າ
  ໃຜມີຕຸ່ມ ມີຜື່ນ ມີປານ ສົງໃສເປັນ Psoriasis ຈຶ່ງໄດ້ໂຊເຫິງແດ່ ຂ້ອຍມີແຕ່
  ຮອຍຕາບທີ່ເກີດຈາກບາດແຜຕອນຕີກັບໝູ່ຈຶ່ງບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ.
  ຫ້ອງອາບນ້ຳຢູ່ສູນສະກາວເປັນຫ້ອງລວມ ຊາຍຫ້ອງ ຍິງຫ້ອງ, ເວລາໄດ້ຍິນ
  ສຽງກະແລ່ງດັງຂຶ້ນຕ້ອງໄດ້ຟ້າວແກ້ເຄື່ອງລົງອາບ ເພິ່ນໃຫ້ 10 ນາທີເທົ່ານັ້ນ
  ຈະອາບເຕື້ອຍໆຄືຢູ່ເຮືອນຕົນເອງ ອາບບໍ່ແລ້ວແທ້ເນີ ຕ້ອງຂ້ຽວຮຸກຂ້ຽວລ້າງ.
  ທຳອິດ ຄິດວ່າຕົນໂຄຍໃຫຍ່ແຕ່ພໍໄປເຫັນຂອງໝູ່ຢູ່ສູນກໍ່ເກີດແນວຄິດນ້ອຍ
  ໃຈ ບາງບັກອ່ອນແຕະແຊະຢູ່ກໍ່ຍັງໃຫຍ່ກ່ວາຄໍແກ້ວເບຍລາວແລ້ວ ຊ່ເທົ່າສາກ
  ຕຳຄຳໝາກຕູ້ແຝງພຸ້ນກະບໍ່ຈັກເດ, ເຂົາບອກໃຫ້ເອົາມົດຕະນ່ອຍກັດຖ້າຢາກ
  ໃຫ້ມັນໃຫຍ່ຄືຂອງເຂົາ ບາງບັກກໍ່ບອກໃຫ້ເຜິ້ງຕອດ ລອງເຮັດ Jelquing ຄື
  ເຂົາບອກກໍ່ຄືໃຫຍ່ຂຶ້ນແດ່ແຕ່ບໍ່ກ້າກິນຢາຕາມຄຳແນະນຳ ພຽງແຕ່ໃຊ້ຜ້າຈຸບ
  ນ້ຳອຸ່ນຮົມໃຫ້ເລືອດໄຫຼສະດວກແລະອອກກຳລັງເອັນດ້ວຍການດຶງເອັນອອກ
  ໄປຂ້າງໜ້າປະມານ 5 ວິນາທີ ແລ້ວກໍ່ດຶງອອກມາທາງຂ້າງ ທາງເທິງ ທາງລຸ່ມ
  ປ້ຳສູນອາກາດແພງໂພດ ບໍ່ສາມາດຊື້ມາໃຊ້ໄດ້. ຢູ່ສູນສະກາວ 3 ເດືອນ ຈຶ່ງຖືກ
  ສົ່ງໄປ Boot Camp ຝຶກແອບຈົນສຳເລັດຫລັກສູດຈຶ່ງໄດ້ອອກມາຢູ່ບ້ານກັບ
  ຄອບຄົວ. ຢູ່ບ້ານຂ້ອຍມັກນຸ່ງສົ້ງບ໊ອກເຊີ ເສື້ອກ້າມຄືພໍ່ມັກນຸ່ງ ມັນເປັນເລື່ອງທຳ
  ມະດາສຳລັບແມ່ແລະເອື້ອຍ ແຕ່ມັນຄົງບໍ່ທຳມະດາສຳລັບສາວໃຊ້ຄົນໃໝ່ທີ່ແມ່
  ໄປເອົາມາແຕ່ບ້ານປີ, ຜູ່ບ່າວບ້ານປີມີແຕ່ຄົນດຳໆນ້ອຍໆຈ່ອຍໆຂີ້ໝາກເຫຼືອງ
  ບໍ່ພິດສະຫວາດຄືຂ້ອຍ ສາວໃຊ້ຈຶ່ງລັກແຍງທຸກໆໂອກາດ, “ແງ໊ະຈັບເບິ່ງແມ໊ະ”
  ຂ້ອຍຈັບມືນ້ອຍໆຂອງສາວໃຊ້ມາລູບຄຳກ້າມທ້ອງ ຈ້ອງຕາບຶດນຶ່ງກໍ່ດຶງຮ່າງສາວ
  ໃຊ້ເຂົ້າມາກອດແນບເອິກກ່ອນຈະຈູບແກ້ມຈູບຄາງໃຫ້ລາວລຶ້ງເຄີຍກັບຕົນໂຕ
  ກິ່ນອາຍຄີງຂອງຜູ່ບ່າວ. “ມີສຳມາຄະລະວາດແດ່ ອໍ້ແອ້ຫຼາຍຈັກນ່ອຍເຂົາຊິບໍ່
  ເກງຂາມ!” ເອື້ອຍເວົ້າຂຶ້ນຕອນຂັບລົດໄປສົ່ງຂ້ອຍເຂົ້າຮຽນ ເພິ່ນເຫັນຂ້ອຍກອດ
  ກ້ຽວກັບສາວໃຊ້ ແຕ່ຂ້ອຍຄິດວ່າເອື້ອຍເຫັນຫລາຍກ່ວານັ້ນ, “ຖ້າບໍ່ລະບາຍກັບ
  ແງ໊ະ ກໍ່ບໍ່ມີທາງອອກ.” ຂ້ອຍສາລະພາບຄວາມຈິງກັບເອື້ອຍແລະໂຊກດີທີ່ເອື້ອຍ
  ເຂົ້າໃຈໃນຄວາມແງ້ນຈຶ່ງບອກໃຫ້ຂ້ອຍໃສ່ຖົງອະນາໄມຫຼືບໍ່ຊັ້ນກໍ່ແຕກນອກ.
  ແງ໊ະເປັນສະຫຼາດ ຮຽນໄວ ເປີດໜັງເອັກໃຫ້ສາທິດເທື່ອດຽວກໍ່ຮູ້ດູດຮູ້ອົມ ແຕ່ບໍ່
  ໃຫ້ສະອຶກສະອື້ນຄືເຂົາສະແດງເອົາດອກ ພຽງແຕ່ຄາງໃນລຳຄໍຄ່ອຍໆ ຢ້ານເພິ່ນ
  ໄດ້ຍິນເພາະຫ້ອງນອນຂ້ອຍໃຫ້ກັບຫ້ອງນອນເອື້ອຍ ຫ້ອງນອນພໍ່ແມ່ຢູ່ຊັ້ນເທິງ
  ເພິ່ນບໍ່ລົງມາຊັ້ນລຸ່ມຈັກເທື່ອຍາມກາງຄືນແບບນີ້.
  “ຂອບໃຈ” ຂ້ອຍຮັບເອົາກ່ອງຖົງອະນາໄມຈາກເອື້ອຍ ສົບຕາກັບລາວບຶດນຶ່ງຈຶ່ງກອດ
  ແອວເອື້ອຍເຂົ້າມາ ຊົບໜ້າລົງດົມກິ່ນຫອມຂອງຊວງເອິກ ໃຊ້ມືແກະກະດຸມຫລັງ
  ອອກເທື່ອລະເມັດ ບໍ່ພໍສອງວິນາທີກໍ່ເຫັນຮ່າງຄີງທີ່ເປົ່າເປືອຍຂອງເອື້ອຍ. ເພື່ອບໍ່ເປັນ
  ການກິນປຽບເອື້ອຍ ຂ້ອຍຈຶ່ງຖອດເສື້ອກ້າມ ດຶງບ໊ອກເຊີອອກໃຫ້ເອື້ອຍໄດ້ຊື່ນຊົມ
  ທ່ອນເອັນທີ່ຍາວໃຫຍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຈົນພໍໃຈຈຶ່ງໃຫ້ເອື້ອຍຂຶ້ນນັ່ງຄາບຫຍົ້ມຕໍກ່ອນ
  ພໍ່ແມ່ແລະແງ໊ະຈະກັບມາແຕ່ຕະຫລາດໝໍຊິດ.
  thaiswg.com ຕໍ່ດ້ວຍ /ครั้งแรกของนิดา1-332962-1-12.html

 56. ລາຜູ້
  ເດືອນມີນາ 8, 2016 ເວລາ 8:22 pm

  ເມຍເອົານົມໃຫ້ລູກກິນ ລູກອິ່ມແລ້ວຜົວກິນຕໍ່.

 57. ນັກກ໊ອບ
  ເດືອນມີນາ 11, 2016 ເວລາ 5:14 pm

  ສາວຂ້າງບ້ານເຈົ້າບໍນີ້?

 58. HDMI
  ເດືອນມີນາ 19, 2016 ເວລາ 8:10 pm

  ເພິ່ນວ່າໝາດຳປອດກິນແລ້ວມີແຮງ, ສີ້ຫີສາວດຳອາຍຸຍື່ນໝື່ນໆປີ.

 59. Meenoy
  ເດືອນມີນາ 19, 2016 ເວລາ 9:37 pm

  ึຄົນງາມ ເບິ່ງດ້ານຂ້າງກໍ່ງາມ 🙂

 60. HeunGuy
  ເດືອນມີນາ 21, 2016 ເວລາ 2:39 am

  She’s not my gf

 61. ເດັກຫື່ນ
  ເດືອນມີນາ 21, 2016 ເວລາ 3:47 am

  ໃຜຢາກດວນປືນນ້ຳ?

 62. LoveAkira
  ເດືອນມີນາ 21, 2016 ເວລາ 3:50 pm

  Want to be touched?

 63. BadSon
  ເດືອນມີນາ 22, 2016 ເວລາ 2:51 am

  ການຊັກວ່າວເປັນເລື່ອງທຳມະດາສຳລັບບ່າວນ້ອຍຄືລູກ, ໃຫ້ແມ່ຊ່ອຍດີບໍ່?

 64. ProSec
  ເດືອນມີນາ 24, 2016 ເວລາ 1:46 pm

  ເຊົ້າວານນີ້ ນ້ອງໃພ້ເຮັດສະຫລິບເຮ່ຍຕອນຍົກກະຕ່າເຄື່ອງອອກໄປຫ້ອງຊັກເຄື່ອງ
  ຂ້ອຍອອກໄປຖິ້ມຂີ້ເຫຍື່ອ ເຫັນມັນເຮ່ຍລົງບອນຈອດເກີບ ຄິດວ່າແມ່ນເສື້ອຫລານ
  ສາວກໍ່ເລີຍຖາມເອື້ອຍທີ່ນັ່ງລ້າງຜັກຢູ່ກ້ອງກົກພິລາ ເອື້ອຍບອກວ່າແມ່ນຂອງລິຕາ
  ກໍ່ເລີຍຈັບຂຶ້ນມາເບິ່ງ, “ໂອ…ພະເຈົ້າ !” ຂ້ອຍອຸທານໃນໃຈ. ມັນເປັນສະຫລິບຜ້າຂອງ
  Izod ສີກຸຫລາບອ່ອນໆ ກິ່ນບໍ່ເໝັນ ຄົງຈະຕອນເຊົ້ານີ້ເອງ, ໄດ້ຍິນລິຕາເວົ້າກັບໝູ່
  ລາວວ່າ ລາວນຸ່ງສະຫລິບເປືອງ ເປືອນໜ້ອຍນຶ່ງລາວປ່ຽນນຸ່ງໂຕໃໝ່ໂລດ ນຸ່ງ 2-3
  ຊົ່ວໂມງກໍ່ປ່ຽນ ຖ້ານຸ່ງດົນຫລາຍຢ້ານມີກິ່ນ ຄົນຊິບໍ່ລັກດົມ ອິອິອິອິ.

 65. DMZ
  ເດືອນມີນາ 26, 2016 ເວລາ 2:08 am

  Can I sniff?

 66. CarMex
  ເດືອນມີນາ 30, 2016 ເວລາ 2:26 pm

  ໃຜຕິດຕໍ່ Casanova ໄດ້ກໍ່ບອກລາວມາສ້າງຫ້ອງມົ້ວໃຫ້ແດ່ຫ້ອງນຶ່ງຖ້າສ້າງບໍ່ໄດ້ສອງ
  ຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງຍາດກັນມົ້ວ ຮາໆໆໆ, ຂອບໃຈ.

 67. LoLay
  ເດືອນກໍລະກົດ 3, 2016 ເວລາ 6:43 pm

  ອາດຈະເປັນເວນກຳທີ່ທຳໄວ້ແຕ່ຊາດປາງກ່ອນໆ ມັນຈຶ່ງນຳມາສະໜອງຂ້ອຍໃນຊາດນີ້.
  ເລີ້ມແຕ່ຮູ້ຈັກມັກຜູ່ສາວ ພວກຂ້ອຍມັກໄປຫາຫລິ້ນສາວນຳກັນ ຫລິ້ນແບບເປັນທິມ 3 ຄົນ
  ຖ້າຜູ່ສາວມັກນຶ່ງໃນ 3 ກໍ່ປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ ໄດ້ແລ້ວຈຶ່ງມາປັນກັນກິນ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍເຂົ້າພາບ
  3 ຈັກເທື່ອດອກ ຜູ່ຍິງສະໃໝນັ້ນບໍ່ຮູ້ສະວິງກິ້ງ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດແບບລັກຢູ່ລັກກິນ, “ເປັນໄປບໍ່
  ຕິເບ໊າະ ຂ້ອຍເຄີຍເປັນແຟນນ້ອງເຈົ້າແລ້ວ ຊິເປັນແຟນເຈົ້າອີກ, ເປັນໝູ່ກັນດີກ່ວາເນ໊າະ?”
  ສາວແມ້ວປະຕິເສດເມື່ອຂ້ອຍຂໍອາສາເປັນຄົນປົວຮອຍຊ້ຳໃຫ້, ນ້ອງຊາຍໄດ້ເຮັດຖຽງແຕ່
  4 ເທື່ອກໍ່ປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ສ່ຽວລາວເຂົ້າຕໍ່ ດ້ວຍການໄປຄວງສາວໃໝ່ໃຫ້ສາວແມ້ວເຫັນ
  ຄິດວ່າລາວຊິເຊົາມັກ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມລາວພັດທຽວມາຫາຮອດບ້ານ ມາທຳໜ້າທີ່ແມ່ບ້ານ
  ແມ່ເຮືອນຈົນຂ້ອຍສົງສານແລະເກີດຄວາມຮັກ ຢາກໄດ້ລາວມາເປັນນ້ອງສະໃພ້ຖາວອນ
  ເຮືອນ 3 ນ້ຳ 4 ລາວເກືອບໄດ້ໝົດ ຖ້າມີຄົນຄ້ຽວໝາກກໍ່ຄົງຈະຄົບ.
  ຊິໄດ້ອອກໄປເບິ່ງຝຣັ່ງຍ່ອງໄອຊະແລນກ່ອນເດີ ໄປຊ້າຢ້ານໄດ້ຢືນ 🙂
  yeddyyou.blogspot.com/2014/09/blog-post_57.html

 68. Peacock
  ເດືອນກໍລະກົດ 6, 2016 ເວລາ 1:33 pm

  ອາດຈະແມ່ນຄວາມເຈົ້າ ຄົນທີ່ມີແນວຄິດບໍ່ດີຍ່ອມເບິ່ງຄົນອື່ນໃນແງ່ລົບສະເໝີ.
  ຕອນຢູ່ມໍຕົ້ນ ຂ້ອຍເປັນເດັກດີ ຕີໂຕຫ່າງຈາກສຸລານາລີ ແຕ່ພໍຂຶ້ນມໍປາຍ ເຂົ້າຢູ່ຫໍ
  ກໍ່ພົບພໍ້ກັບໝູ່ທີ່ມາຈາກທົ່ວສາລະທິດ, ກໍ່ແມ່ນຄວາມເຈົ້າອີກຫັ້ນລະ ຄົນບໍ່ດີຍ່ອມ
  ຄົບຄົນບໍ່ດີແລະພາກັນສ້າງຄວາມບໍ່ດີ. ຊີວິດນັກຮຽນຫໍກໍ່ຕ້ອງມີກົດ ຍາມກິນ
  ຍາມນອນກໍ່ເປັນເວລາ ໄປມາລາຄອບ, ແຕ່ໄວຫື່ນຄືພວກຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຫລັບຕາ
  ນອນໄດ້ຖ້າບໍ່ໄດ້ແຕະອັ່ງຜູ່ຍິງ ຈຶ່ງລັກລອດຮົ້ວໄປຫໍພັກນັກຮຽນຍິງ ໄດ້ລົມກັບເຂົາ
  ຄຳສອງຄຳກໍ່ດີໃຈນະ. “ເຈົ້າຊິເອົາໄປເຮັດຫຍັງ?” ສາວໂຕ່ໂຕ້ຖາມເມື່ອບັກໄໝຂໍ
  ສະຫລິບເປັນທີ່ລະລຶກກ່ອນຈະລອດຮົ້ວກັບຫໍ ແຕ່ສາວໂຕ່ໂຕ້ບໍ່ໃຫ້ເພາະລາວຮູ້ວ່າ
  ບັກໄໝຊິເອົາໄປເປັນຫລັກຖານເພື່ອສ້າງຜົນງານ ຖ້າບໍ່ເຫັນສະຫລິບ ເຂົາບໍ່ເຊື່ອ
  ວ່າໄດ້ເຮັດ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວບັກໄໝບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງດອກ ພຽງແຕ່ນັ່ງກອດຈູບລູບຄຳ
  ກັນຊື່ໆ ຫີເຂົາບໍ່ຢູ່ໜ້າແຂ່ງ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ສີ້ງ່າຍໆ.
  ທ້າຍອາທິດ ເຂົາປ່ອຍໃຫ້ອອກມາຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ, ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຂໍຫ້ອຍລົດທະ
  ຫານອອກມາແຕ່ແລງວັນສຸກ ກັບຕອນແລງວັນອາທິດ. “ເພິ່ນຖ້າບຶດນຶ່ງເດີ ເຂົາເອົາ
  ຕັບຕອງໄປຫາພໍ່ກ່ອນ.” ຂ້ອຍຍ່າງໄປເປັນໝູ່ອີ່ເຕ້ ຊື້ເຈ້ຍພັນຢາກາໄກ່ໃຫ້ພໍ່ມັນ ບາງ
  ເທື່ອລຸງຊ້ອຍກໍ່ສູບຢາມີລິອາ ເວລາຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນລາວຈະພັນຢາເວີສູບເພື່ອເປັນ
  ການປະຢັດ. ຕອນນັ້ນບໍ່ມີໂນເກຍໃຫ້ເຂ່ຍຫລິ້ນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຈົກຖົງນ່ຽນໂຄຍຕົນເອງ
  ຫລິ້ນໃຫ້ມັນສືບຕໍ່ແຂງຖ້າອີ່ເຕ້ລົງມາຫລິ້ນຕໍ່ແຕ່ມັນຄາບີບເອັນໃຫ້ພໍ່ມັນຂ້ອຍຈຶ່ງສຳ
  ເລັດດ້ວຍຕົນເອງ 🙂
  reungseaw.blogspot.com/2014/04/blog-post_9998.html?zx=c8b83131d2ad62a8

 69. MuckCT
  ເດືອນກໍລະກົດ 8, 2016 ເວລາ 10:44 pm

  what you see?

 70. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 9, 2016 ເວລາ 12:38 am

  ນົມແຊ່ນ້ຳ

 71. BahSex
  ເດືອນກໍລະກົດ 9, 2016 ເວລາ 2:09 am

  So beautiful

 72. ເດັກສຸພາບ
  ເດືອນກໍລະກົດ 9, 2016 ເວລາ 6:40 am

  ໃຈຂ້ອຍເຕັ້ນແຮງຢ່າງບໍ່ເຄີຍເປັນແບບນີ້ມາກ່ອນໃນຊີວິດ ໃຈມັນເຕັ້ນແຮງຄືມັນຊິທະລຸ
  ອອກມາຈາກໜ້າເອິກນີ້ລະເມື່ອສອດມືເຂົ້າໄປໃນກະໂປ່ງຍາວສີດໍາ, ມືຂ້ອຍຈົກເຂົ້າໄປຈັບ
  ສຳຜັດກັບຜິວຂາອ່ອນຂອງຜູ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ເນື້ອຜິວຂາອ່ອນນຸ່ມນຽນ ມືຂ້ອຍລູບໄລ້ຜິວເບົາໆ
  ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຫາຍໃຈເກືອບບໍ່ເປັນຈັງຫວະ ສຽງຫາຍໃຈຂ້ອຍດັງແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆຕອນ
  ທີ່ມືເຄື່ອນເຂົ້າໄປໃຫ້ບໍລິເວນວ່າງຂາທັງສອງຂ້າງທີ່ຢູ່ໃຕ້ກະໂປ່ງຂອງນາງ.
  “ຂໍຈັບໄດ້ບໍ່?” ຂ້ອຍຖາມຄ່ອຍໆ, ນາງງຶກຫົວອະນຸຍາດ. ເນື້ອລັກສະນະເປັນໂນນນຸ້ມໆທີ່ຢູ່ໃຕ້
  ແພນິລົງຂອງຜູ່ຍິງຄົນນີ້ມັນປຸກກະຕຸ້ນຮໍໂມນເພດຊາຍຂອງຂ້ອຍໃຫ້ສີດພຸ່ງອອກມາທົ່ວຕົນ
  ຕົວ, ມືຂ້ອຍລູບບ່ອນສ່ວນສະຫງວນຊ່ອນເຊື່ອງຂອງນາງ ນິ້ວມືຮູ້ສຶກເຖິງຮ່ອງທາງກາງທີ່
  ລາກຜ່ານສະຫລິບ ຂ້ອຍຄ່ອຍໆດຶງກະໂປ່ງໃຫ້ເປີດຂຶ້ນຈົນເຫັນຜ້າສາມລ່ຽມສີຊົມພູອ່ອນໆ
  ມີເສັ້ນຜົມສີດຳໂຄ້ງມ້ວນພົ້ນອອກມາຈາກແຂບສະຫລິບສາມສີ່ເສັ້ນ ມັນເປັນຂົນໃໝທີ່ຂຶ້ນ
  ຢູ່ແຖວອະໄວຍະວະເພດຂອງເພດກົງກັນຂ້າມທີ່ຖືກປົກປິດຢູ່ໃນສະຫລິບຢ່າງມິດຊິດ.
  “ຈັບແລ້ວຮູ້ສຶກແນວໃດ?” ຜູ່ຍິງຄົນນັ້ນຖາມຂຶ້ນ.
  “ກໍ..ຮູ້ສຶກແປກໆ ນຸ່ມມືດີນີ້.” ຂອ້ຍຕອບ
  “ແລ້ວຂອງລະ ຮູ້ສຶກແນວໃດ?” ຜູ່ຍິງຄົນນັ້ນຖາມຕໍ່.
  “ແຂງຕຶງເລີຍລະ” ຂ້ອຍຕອບພ້ອມທັງລູບຄຳເປົ້າສົ້ງໄປພ້ອມ.
  “ຢາກເຮັດແມ່ນບໍ່ລະ?” ຜູ່ຍິງຄົນນັ້ນຖາມຂຶ້ນອີກ. ຂ້ອຍງຶກຫົວຕອບຮັບຕາມຄວາມຈິງ
  ໂຄຍຂ້ອຍແຂງຕຶງຢູ່ໃຕ້ສົ້ງປາຈາມາຈົນດັນເປົ້າສະຫລິບອອກມາ, ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເຫັນຂອງ
  ຜູ່ຍິງຈັກເທື່ອ ເຄີຍເຫັນໃນໃນຮູບໂປ້ທີ່ໝູ່ໃນໂຮງຮຽນລັກເຂົາຂອງພໍ່ເຂົາມາຢາຍກັນເບິ່ງ
  ແຕ່ພໍໄດ້ເຫັນແລະຈັບຂອງຈິງແບບນີ້ ມັນມີອາລົມມີຄວາມຮູ້ສຶກແຕກຕ່າງກັນຫລາຍ.
  “ຢາກເຮັດກໍ່ເຮັດໃຫ້ສົມຢາກແມ໊ະລະ!” ຍິງຄົນນັ້ນອອກຄຳສັ່ງແລ້ວກໍ່ນອນຫລາຍຖ່າງຂາ
  ທັງສອງອອກຈາກກັນ. ຕໍໄປກ໊ອບບໍ່ໄດ້ ເຂົ້າໄປອ່ານເອງ 🙂
  banmung.com/index.php/topic,80.0.html

 73. ZTE
  ເດືອນກໍລະກົດ 10, 2016 ເວລາ 4:09 am

  ບໍ່ຢ້ານຕົກໝໍ້ນະລົກບໍ?

 74. DJI
  ເດືອນກໍລະກົດ 11, 2016 ເວລາ 10:46 pm

  ຖ້າເອື້ອຍເຈົ້າຖ່າຍຮູບແບບນີ້ລົງ twitter ເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ?

 75. Losex
  ເດືອນກໍລະກົດ 13, 2016 ເວລາ 12:41 am

  ึຄຸນນາຍສາຍລັບ

 76. U&Me
  ເດືອນກໍລະກົດ 13, 2016 ເວລາ 1:55 am

  ຕອນຢູ່ຕະຫລາດສີໃຄ ຫລົງຮັກລູກສາວກວນບ້ານ ເຫັນລາວຍ່າງກາຍໜ້າບ້ານຍາມໃດ
  ຫົວໃຈເຕັ້ນຕູມໆ 🙂

 77. U&Me
  ເດືອນກໍລະກົດ 14, 2016 ເວລາ 2:27 am

  ສາວມັກໂຊ

 78. ZTE
  ເດືອນກໍລະກົດ 16, 2016 ເວລາ 12:51 am

  ນັ່ງເປີດຫວໍ

 79. ITL-12
  ເດືອນກໍລະກົດ 16, 2016 ເວລາ 1:20 am

  ໝອຍພໍດີງາມ

 80. ມັກຊູ
  ເດືອນກໍລະກົດ 16, 2016 ເວລາ 3:53 am

  ໜ້າຮັກເໝືອນກັນ

 81. LowLife
  ເດືອນກໍລະກົດ 16, 2016 ເວລາ 4:38 am

  ອາຫານຕາຍາມເຊົ້າຕູ່

 82. DXI
  ເດືອນກໍລະກົດ 17, 2016 ເວລາ 2:00 am

  ເບິ່ງຫີແກ້ມເຫຼົ້າ

 83. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 17, 2016 ເວລາ 4:48 pm

  ຢາກຮູ້ຈັກຜູ່ຍິງທີ່ມັກຕົກເບັດເວລາອາບນ້ຳ, ຊ່ອຍຕິດຕໍ່ໃຫ້ແດ່ 🙂

 84. ນົກນີ້ໝິ້ນ
  ເດືອນກໍລະກົດ 18, 2016 ເວລາ 1:08 am

 85. Salted
  ເດືອນກໍລະກົດ 18, 2016 ເວລາ 1:00 pm

  ກຳລັງເບິ່ງໜັງເອັກມັນໆ ຫລານສາວພັດມາກົດກະດິ່ງ ເອົາແກງເຜັດມາສົ່ງ
  ມິ້ວລຳໂພງໄວ້ ໄປເປີດປະຕູໃຫ້ ບໍ່ຄິດວ່າລາວຊິຂໍໃຫ້ຄອມຊອກຄົ້ນຫາຮ້ານ
  ຂາຍຖົງປຽກ, “ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ ເຮົາກໍ່ເບິ່ງຄືກັນ.” ຫລານສາວຕອບໜ້າຕາ
  ເສີຍໆ ຖິ້ມກົ້ນລົງຕັ່ງເບິ່ງຝຣັ່ງໂຄຍໃຫຍ່ຖັ່ງຫີສາວຢູມິກ່ອນຈະເຂົ້າກຸກເກິນ
  ຊອກຄົ້ນຫາຖົງປຽກ.

 86. JoeDirt
  ເດືອນກໍລະກົດ 19, 2016 ເວລາ 12:35 pm

  So lovely

 87. JoeDirt
  ເດືອນກໍລະກົດ 20, 2016 ເວລາ 1:45 pm

  Is she your girl friend?

 88. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2016 ເວລາ 12:44 pm

  Want to see?

 89. JLuft
  ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2016 ເວລາ 1:46 pm

  ຫາຍໃຈບໍ່ອອກ…ອີ່ເອື້ອຍ

 90. JoeDirty
  ເດືອນກໍລະກົດ 22, 2016 ເວລາ 9:25 pm

  ຮາໆໆ ຮັກບໍ່ມີວັນລືມ ! ຜູ່ຊາຍສ່ວນຫລາຍສີ້ເທື່ອນຶ່ງສອງເທືອງແລ້ວ
  ເທື່ອສາມໂຄຍຍາກແຂງ, ເຈົ້າວ່າບໍ່?

 91. ຜັກຄາວຄຳ
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 2:03 am

  ສັດໂລກຍ່ອມເປັນໄປຕາມກັມ !

 92. SoftDick
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 2:52 am

  ບໍ່ເຄີຍເຫັນໜ້າຕາສາວຂ້າງບ້ານຈັກເທື່ອເພາະລາວຂີ່ລົດແວ່ນມືດໂພດ 🙂

 93. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 2:55 pm

  Who spit on hers?

 94. JLuft
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 3:40 pm

  ເບິ່ງສາວນ້ອຍຫລາຍແລ້ວ ປ່ຽນບັນຍາກາດມາເບິ່ງສາວລຸ້ນແມ່ກັນເນ໊າະ ຖ້າໄດ້ເຂົ້າ
  ຕຳບະເລີຈຶ່ງຈະຊອກຮູບສາວນ້ອຍມາໃຫ້ເບິ່ງ ຕອນນີ້ເບິ່ງຮູບສາວໃຫຍ່ໄປກ່ອນເດີ.
  kodporno.com/story/813

 95. MOA
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 5:57 pm

 96. Dek23
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 6:35 pm

 97. Dek23
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 7:37 pm

  เหตุที่ นักศึกษามหาวิทลัย (เพศหญิง) จำนวนหนึ่ง นิยม มีเพศสัมพันธ์ กับพ่อของตัวเอง ก็เพราะว่า ตัวลูกสาว ที่กำลัง เรียนอยู่ ระดับปริญาตรี ซึ่งอายุปกติจะอยู่ที่ 18 ปี ถึง 25 ปี โดยประมาณ หลายๆคน ซึ่งยังไม่มีแฟน คิดว่า การมีเพศสัมพันธ์ กับพ่อนั้น ปลอดภัยจาก โรคติดต่อ ส่วนคนเป็นแม่นั้น บางราย ทีแรกก็ ต่อว่า ลูกสาว หรือมี ท่าที เหมือนกับ จะไม่ยอม ให้ลูกสาว มีเพศสัมพันธ์กับพ่อ แต่ต่อมา ก็อนุญาต เพราะ รู้ว่า ลูกสาว ที่กำลังเรียนอยู่ ในระดับ หมาวิทยาลัย นั้นยังอยู่ในวัยเจริญพันธ์ ซึ่งเป็นวัยที่มีความต้องการทางเพศ และเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติของคนวัยนี้ โดยตัวแม่เองก็คิดว่า หากให้ลูกมีเพศสัมพันธ์กับพ่อ อย่างไร ก็ปลอดภัยกว่า ไปมีอะไร กับเพื่อนผูชายที่มหาวิทยาลัย ซึ่งแม่ไมรู้ว่าจะปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่ และหากลูกสาวมีเพศสัมพันธ์ กับพ่อ เป็นประจำเพียงคนเดียว แม่ก็จะไม่ต้อง กังวลว่าลูกสาว จะไปติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากคนอื่น สรุปคือ แม่คิดว่า แบบนี้ ปลอดภัย สำหรับ ลูกสาว ที่กำลังเรียนอยู่ใน ระดับมหาวิทยาลัย และแม่จะได้ไม่ต้องกังวล เรื่อง โรคติดต่อ ของลูกสาว

 98. DX-298
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 9:25 pm

  Nice smile

 99. DX-298
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 9:44 pm

 100. ເດັກບ້າ
  ເດືອນກໍລະກົດ 24, 2016 ເວລາ 7:57 pm

  ເອື້ອຍແຕ໋ວມັກເວົ້າຢອກຂ້ອຍໃສ່ສາວອ້ອມເວລາພົບພໍ້ກັນໃນງານສັງສັນຕ່າງໆ
  ທີ່ເພື່ອນຮ່ວມງານຈັດຂຶ້ນ, ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເວົ້າລົມກັນປານໃດ໋ດອກ
  ພຽງແຕ່ທັກທາຍສະບາຍດີແລະແຊັດກັນເລັກໆນ້ອຍຕອນໄປຮັບເອົາເຄື່ອງຢູ່ຜະ
  ແນກຂອງລາວ ມີໂອກາດໄດ້ລົມກັນຫລາຍຕອນໄປຮ່ວມງານສັງສັນນີ້ລະ ມີເລື້ອຍ
  ດອກງານສັງສັນທີ່ເພື່ອນຮ່ວມງານຈັດຂຶ້ນ ຖ້າບໍ່ມີງານໃກ້ຊິດກໍ່ໄດ້ໄປຮ່ວມແຕ່ຖ້າ
  ເອື້ອຍແຕ໋ວ່າສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາຊວນ ບໍ່ເຄີຍປະຕິເສດຈັກເທື່ອ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຢາກເປັນ
  ນ້ອງເຂີຍລາວດອກ ຢາກເປັນຜົວເອື້ອຍແຕ໋ວຕ່າງຫາກລະຈຶ່ງໄປ.
  ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ພັນລະນາຮູບຮ່າງທີ່ມີສະເນ່ຍົວະຍວນຂອງເອື້ອຍແຕ໋ວໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ວາດພາບ
  ດອກແລະບໍ່ມີຮູບລາວໃຫ້ເບິ່ງ ແຕ່ໃນສາຍຕາຂອງຂ້ອຍແລ້ວ ເອື້ອຍແຕ໋ວໜ້າງາມ
  ຫຸ່ນດີເທົ່ານາງງາມເບຍລາວພຸ້ນລະຖ້າລາວນຸ່ງຊຸດບິກິນີ ແຕ່ລາວບໍ່ນຸ່ງດອກສອງຕ່ອນ
  ນ້ອຍໆຫັ້ນນະແກ້ອອກໃຫ້ເບິ່ງຈະຈ້າໂລດຈຶ່ງຮູ້ເຫັນທຸກແປ້ວທຸກໄຝ. ໝູ່ໃນໂຮງງານ
  ນ້ອຍຄົນຊິຮູ້ວ່າເອື້ອຍແຕ໋ວຜ່ານການແຕ່ງງານມາແລ້ວເພາະຮ່ອງຮອຍການຜ່ານ
  ຊາຍບໍ່ມີພໍນ້ອຍ ໜ້າເອິກເຕັມຕັ້ງ ໜ້າຕາກໍ່ສົດໃສລ່າເລີງເປັ່ງປັ່ງກ່ວາສາວອ້ອມອີກ
  ນະ ແຕ່ເມື່ອເອື້ອຍແຕ໋ວເອີ້ນນ້ອງເຂີຍ ຂ້ອຍກໍ່ເອີ້ນລາວປ້າຕາມກົດ. ຂ້ອຍບໍ່ເກັ່ງ
  ເລື່ອງຫລິ້ນສາວແຕ່ກໍ່ພໍຮູ້ຜູ່ໃດ໋ໃຫ້ທ້າຍຜູ່ໃດ໋ບໍ່ໃຫ້ ໃຈແທ້ກໍ່ຢາກເຮັດຂອງສົດສາວອ້ອມ
  ພຸ້ນລະແຕ່ລາວຫລິ້ນໂຕ ຈັບນິດບາຍນ້ອຍກໍ່ປັດປ້ອງ ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າເຖິງເນື້ອເຖິງ
  ໂຕແບບເອື້ອຍແຕ໋ວ, “ມືຫັ້ນນະຄືຈັງໄຮແທ້ລະ!” ເອື້ອຍແຕ໋ວຊິ່ມໃສ່ຫູເມື່ອຂ້ອຍເລື່ອນ
  ມືລົງໄມ້ລູບບັ້ນທ່້າຍຕອນຂຶ້ນໄປເຕັ້ນຊະໂລຕອນເຂົາຫລິ້ນເພງ Everything I Do.
  ເລີກງານສັງສັນ ເອື້ອຍແຕ໋ວກໍ່ຊວນໄປເບິ່ງໜັງ Gone in 60 Seconds ມັນມີສາກນຶ່ງ
  ທີ່ Nicolas Cage ເຮັດສາວນັ້ນຢູ່ລົດຕອນໄປຈອບລັກລົດ, ສາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍແລະ
  ເອື້ອຍແຕ໋ວເກີດມີອາລົມຈົນຊວນກັນມາເຮັດຄືເຂົາຢູ່ອາພາດເມັ້ນ ແລະເມື່ອໄດ້ເສຍກັນ
  ເທື່ອນຶ່ງແລ້ວ ມັນກໍ່ມີເທື່ອສອງເທື່ອສາມແລະເທື່ອຕໍ່ໆໄປຈົນຂ້ອຍແລະເອື້ອຍແຕ໋ວຕັດ
  ສິນໃຈສ້າງຄອບຄົວນຳກັນຈົນເທົ່າທຸກວັນນີ້.
  kodporno.com/story/21007

 101. ໂຈLube
  ເດືອນກໍລະກົດ 25, 2016 ເວລາ 10:11 pm

  ເບິ່ງຖ້າ ສາກແບັດແລ້ວຈະມາຝອຍນຳ.

 102. ເຫຍສົວ
  ເດືອນກໍລະກົດ 27, 2016 ເວລາ 12:54 pm

  ຂອບໃຈ Iklan Baris ທີ່ໂພສຮູບນີ້ຢູ່ Twitter ໃຫ້ເບິ່ງເປັນບຸນຕາ

 103. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 28, 2016 ເວລາ 10:16 pm

  She is not my neighbor just found her pic on twitter.

 104. ຢາກຮູ້
  ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2016 ເວລາ 4:02 am

  Salenam Gomez

 105. ປາດຸກນ້ອຍ
  ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2016 ເວລາ 5:28 pm

  ມັກບ່ຮູນີ້?

 106. Tresiba
  ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2016 ເວລາ 7:32 pm

  omgfamilyaffair:
  his father had left almost two years ago…i lost my desire,my hope…my man to a younger woman….was i that old?…not sexually appealling to men anymore?…i was so low, i thought i would never get back up….then one day, i found a young man, a handsome young man…who offered me a way out of my despair…it was so outlandish, so wrong, oh so wrong…but the more i thought it over, the more it started to make sense to me…why not?…what did i have to lose?….so after alot of soul searching i decided to take him up on it!…oh! my! god!!…who ever would of thought that my son, of all men…could make me feel like this again….damn he’s a good boy!…and far and a away a much better lover than his father ever was!!!!

  ຖ້າເຂົ້າໃຈບໍ່ຜິດ ຄົງຈະແມ່ນວ່າ:
  ຂ້ອຍເຖົ້າ ໝົດຄວາມງາມ ໝົດຄວາມພິດສະຫວາດແລ້ວຫວາ ເຈົ້າຈຶ່ງຖິ້ມຂ້ອຍ
  ໄປໃຫ້ຄວາມສຸກສາວນ້ອຍລຸ້ນລູກ? ແລະເມື່ອລູກຊາຍເຈົ້າອາສາໃຫ້ຄວາມສຸກ
  ແກ່ຂ້ອຍ ຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງສະໜອງ, ຂ້ອຍຮູ້ວ່າມັນຜິດຕໍ່ຮີດຄອງປະເພນີ ຜິດຕໍ່ສັງ
  ຄົມມະນຸດ ແຕ່ລູກຊາຍເຈົ້າເກ່ງກ່ວາເຈົ້າຫລາຍ 10 ເທົ່າ !

 107. YoungCoconut
  ເດືອນກໍລະກົດ 31, 2016 ເວລາ 12:55 am

 108. HeunSoud
  ເດືອນສິງຫາ 1, 2016 ເວລາ 10:33 pm

  Thanks terungmudadula for posting this pic on tumblr

 109. Handcock
  ເດືອນສິງຫາ 4, 2016 ເວລາ 9:48 pm

 110. Peacock
  ເດືອນສິງຫາ 9, 2016 ເວລາ 5:01 pm

  ຢາກຈູບບໍ່?

 111. Peacock
  ເດືອນສິງຫາ 14, 2016 ເວລາ 1:42 pm

  wish to have horney neighbor , lolz.

 112. Shabu
  ເດືອນສິງຫາ 18, 2016 ເວລາ 3:30 pm

  http://consciouslyenlightened.com/wp-content/uploads/2015/09/sexy-filipina.jpe

  ບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການກັບສາວຂ້າງບ້ານດອກ ໄດ້ແຕ່ລັກແຍງແລະເກັບຄວາມງາມ
  ຂອງລາວມາຈິນຕະນາການຕອນຊັກວ່າວເທົ່ານັ້ນ ຊາຍເສື້ອຫຼືເລັບມືກໍ່ບໍ່ເຄີຍຈັບ
  ທັງໆທີ່ມີໂອກາດໄດ້ໄປບຸນ ໄປເບິ່ງຮູບເງົານຳກັນເລື້ອຍ, ໄປນຳກັນຫລາຍຄົນ ບໍ່ເຄີຍ
  ໄປນຳກັນສອງຕໍ່ສອງດອກ.

 113. Peacock
  ເດືອນສິງຫາ 21, 2016 ເວລາ 4:22 pm

  ເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກແນວໃດກໍ່ຊ່າງ ແຕ່ຂ້ອຍນ້ຳແຕກເຕັມສົ້ງໃນຂະນະທີ່ອ່ານເລື່ອງນີ້
  ລາວພັນລະນາໄດ້ດີຫລາຍ ວາດພາບເຫັນທຸກລີລາ.

  forum.grasscity.com/threads/sex-story-my-maid-the-fuck-buddy.777574/

 114. ນັກກ່າຍ
  ເດືອນສິງຫາ 23, 2016 ເວລາ 8:38 pm

  ຄິດທວນຄືນເຫດການແລ້ວ ມັນຄືຄວາມຝັນນີ້ລະ ອາຍຸປູນນີ້ແລ້ວຈະມີສາວນ້ອຍ
  ລຸ້ນລູກລຸ້ນຫລານມາຕິດພັນແບບນີ້. ສາວແກ້ວເປັນໝູ່ຂອງໝູ່ຫລານ ຮູ້ຈັກກັບ
  ລາວຕອນສະຫລອງວັນເກີດອ້າຍເຂີຍ, ເຂົາຊິພາກັນໄປງານປາຕີ້ໝູ່ເຂົາຢູ່ໂພນພະເນົາ
  ແຕ່ມັນຍັງເວັນຢູ່ກໍ່ເລີຍພາກັນມາແວ່ອຸ່ນເຄື່ອງຢູ່ເຮືອນອ້າຍເຂີຍກ່ອນ. ຄວາມຈິງ
  ແລ້ວ, ຂ້ອຍບໍ່ມັກປານໃດ໋ດອກປະເພດເຫຼົ້າທີ່ເຂົານິຍົມກິນກັນ ຊິເປັນແຣມມີມາຕັງ
  ບັກສີຟ້າຂາຈ່າງນັ້ນນະ, “ຢ້ານເມຍຫວາ ກິນເຫຼົ້າກັບຜູ່ສາວຫັ້ນນະ?” ສາວແກ້ວຖາມ
  ຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຍື່ນຈອກເຫຼົ້າແກ້ມປຸ້ງມາໃຫ້, ” ນ້າບ່າວເຮົາຍັງໂສດໃດ໋ເຮີຍ !” ຫຼານສາວ
  ເວົ້າຂຶ້ນ, “ຍັງໂສດຫັ້ນລະແຮງກິນດີ ກິນແລ້ວຊິໄດ້ເມຍນຳເຂົາ.” ສາວແກ້ວເວົ້າຂຶ້ນ
  ແລະຂ້ອຍຕ້ອງຮັບເອົາຈອກເຫຼົ້ານຳລາວເມື່ອອ້າຍເຂີຍແລະໝູ່ຮ່ວມວົງເວົ້າແນວນັ້ນ
  ແນວນີ້ ຕາມປະສາຄາລົມຄົນເມົາ. “ປັດໂທ ! ຫັ້ນຫວາ ກິນເຫຼົ້າບໍ່ໄດ້ ໄດ້ຈັບມືຜູ່ສາວ
  ເຫຼົ້າຢົດນຶ່ງກໍ່ບໍ່ຄ້າງຈອກ.” ສາວແກ້ວເວົ້າສຸດ ທຸກຄົນທີ່ຮ່ວມວົງກໍ່ພາກັນຫົວຂຶ້ນດ້ວຍ
  ບັນຍາກາດເຮຮາມ່ວນຊື່ນ.
  ປະມານເດືອນນຶ່ງເດືອນປາຍຕໍ່ມາ, ຂ້ອຍມີໂອກາດໄດ້ພົບສາວແກ້ວໂດຍບັງເອີນ
  ຢູ່ຮ້ານໂຮມດີໂປ ລາວໄປຊື້ຜ້າກັ້ງຫ້ອງນ້ຳກັບພໍ່ ຂ້ອຍຄິດວ່າແມ່ຜົວຂອງລາວຊັ້ນ
  ດອກແຕ່ເມື່ອລາວແນະນຳແນວນັ້ນກໍ່ຮູ້ສຶກໂລ່ງໃຈແລະຢືນໂອ້ລົມກັນຊາມຊາເຂົາ
  ຄິດໄລ່ເງິນຄ່າສິນຄ້າ. “ໂທຫາແທ້ເດີ!” ສາວແກ້ວບອກເມື່ອຂຽນເບີໂທໃສ່ຝາມືຂ້ອຍ
  ກ່ອນຈະຍ່າງໄປຂຶ້ນລົດກັບພໍ່. ພໍ່ລາວອາຍຸລື່ນຂ້ອຍພຽງແຕ່ 5-6 ປີ ແຕ່ແມ່ລາວອາ
  ຍຸອ່ອນກ່ວາພໍ່ລາວຫລາຍ ແກ່ກ່ວາສາວແກ້ວ 7-8 ປີນຶ່ງນະ, “ພໍ່ຂ້ອຍມັກສາວນ້ອຍ
  ເຈົ້າບໍ່ມັກຫວາ?” ເມື່ອຖືກໂຍນຄຳຖາມເຂົ້າແນວນີ້ ກໍ່ຍາກຕອບລະເນາະ, “ຢ່າປະຕິ
  ເສດເດີວ່າບໍ່ເຄີຍລັກແນມເບິ່ງເຂົານະ.” ສາວແກ້ວຈີ້ຖືກຈຸດຈົນຂ້ອຍອຶ້ງໄປດົນເຕີບ
  ຈຶ່ງສາລະພາບຄວາມຈິງກັບລາວ.
  ຕອນມື້ຄືນ, ສາວແກ້ວມີສະເນ່ຍົວະຍວນກວນໃຈຫລາຍ. “ຜູ່ບ່າວນ້ອຍບໍ່ມີເງິນຊື້
  ຄວາມສຸກຂອງເຂົາ ເອົາໄວ້ຄວງຕອນໄປຍ່າງຫ້າງ.” ສາວແກ້ວຕອບຕາມຄວາມຮູ້
  ສຶກຂອງລາວເມື່ອຂ້ອຍຖາມລາວເຫດຜົນທີ່ມາຕິດພັນບ່າວເຖົ້າຄືຂ້ອຍ. ຄຳຕອບ
  ຂອງສາວແກ້ວບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍນ້ອຍເນື້ອຕ່ຳໃຈທີ່ໃຫ້ຂ້ອຍຫລັບນອນນຳຍ້ອນ
  ເງິນແລະວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ລາວຕ້ອງການ ແຕ່ຂ້ອຍສົນໃຈໃນຄຳຕອບທີ່ລາວບອກ
  ວ່າລີລາບົນຕຽງຂອງຂ້ອຍດ້ອຍກ່ວາບ່າວເຖົ້າທີ່ລາວເຄີຍຜ່ານ. ແຕ່ງໜ້າທາສົບ
  ນັບເງິນຄົບຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການແລ້ວກໍ່ຈັບກະແຈລົດ MR2 ອອກຫ້ອງໄປຢ່າງບໍ່
  ອາໄລໃຍດີ “Night night” ຂ້ອຍກ່າວຄຳອ່ຳລານຳກົ້ນສາວແກ້ວ.
  ນັດພົບກັບສາວແກ້ວແບບລັບໆຫລາຍປີ ມີແຕ່ຫລານສາວຮູ້ ແຕ່ລາວບໍ່ເຄີຍຫຼົງ
  ປາກເວົ້າອອກມາໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍຮູ້, ແຕ່ຄວາມລັບບໍ່ມີໃນໂລກ!. ເຈົ້າເຊື່ອບໍ່ລະ?
  reungseaw.blogspot.com/2012/02/3_14.html?zx=26615506f20662aa

 115. ເດັກລົ້ວ
  ເດືອນສິງຫາ 25, 2016 ເວລາ 6:49 pm

  Taboo The Mothers Edition ຈາກເວັບ Pornhub ດອດຄອມ
  ເອົາສ່ວນນີ້ /view_video.php?viewkey=ph5776709e4d730 ຕື່ມໃສ່ເດີ
  ຖ້າຢາກເບິ່ງໃຫ້ນ້ຳແຕກ.

 116. Maxell
  ເດືອນສິງຫາ 27, 2016 ເວລາ 2:50 pm

  ືທວນຄືນຄວາມຫລັງຍາມໃດ ຢາກຕັດໂຄຍຖິ້ມໃຫ້ເປັດກິນຍາມນັ້ນ ຈັ່ງແມ່ນມັນຊົ່ວ
  ຍາມມີຫີໃຫ້ສີ້ພັດບໍ່ແຂງ ລຸກໄປຂີ້ຕອນເຊົ້າຄືແຂງດີແທ້, ເຈົ້າກໍ່ເຄີຍເປັນຄືຂ້ອຍບໍ່?

 117. Maxell
  ເດືອນສິງຫາ 30, 2016 ເວລາ 2:06 pm

  ຖ້າໄດ້ເພິ່ນ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນຜິດຫວັງ 🙂

 118. Maxell
  ເດືອນສິງຫາ 31, 2016 ເວລາ 5:04 pm

  ຂໍມົ້ວອີກແດ່ເດີ, ຄ້ານໄປຫາຫ້ອງເອື້ອຍ-ນ້ອງປິ່ນທ້ອງໃສ່ກັນ ຈຶ່ງຂໍລົ້ວຢູ່ຫ້ອງນີ້.

  ສາວ Kelly ເປັນສາວລົ້ວສຸດລະໃນໂຮງຮຽນບູດອບ ຍ່າງກາຍໜ້າຜູ່ຊາຍ
  ຍາມໃດກໍ່ຖືກເຂົາຈາສີ້ຈາເດົ້າ ແຕ່ຊ່ຳໃດຊ່ຳນຶ່ງບໍ່ເຫັນໜ້າແຂ່ງລາວດອກ
  ຂະໜາດຂ້ອຍຢູ່ບ້ານຫລັງດຽວ ກໍ່ຍັງບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຫັນຖ້າບໍ່ລັກສ່ອງເບິ່ງ.
  ບ້ານຂ້ອຍເປັນບ້ານແຝດ ສອງຄອບຄົວຂ້ອຍຮັກແພງກັນມາຫລາຍເສັ່ນຄົນ
  ຈົນກາຍເປັນຍາດກັນໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕ ເຂົ້າເມັດຫັກ ຜັກເສັ້ນແບ່ງ ວ່າຊົ້ນສາ.
  ເອື້ອຍນ້ອງພວກເຈົ້າຈະເປັນຄືກັນເບາະ ແບບວ່າມີຫຍັງບໍ່ດີບໍ່ງາມໃນໂຮງ
  ຮຽນກໍ່ປິດບັງຊ່ອຍກັນ ບໍ່ເກັບມາເວົ້າໃຫ້ພໍ່ແມ່ຮູ້ນຳ, ຍ້ອນພວກຂ້ອຍເກັບ
  ລັບຊ່ອຍກັນນີ້ລະ ພວກຂ້ອຍຈຶ່ງເຂົ້າກັນໄດ້ດີ ໄວ້ໃຈຊຶ່ງກັນແລະກັນຈົນເຖິງ
  ຂັ້ນນອນຫົ່ມຜ້າຜືນດຽວກັນ.
  ຕອນຍັງນ້ອຍກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງກັນ ແຕ່ພໍໃຫຍ່ຂຶ້ນມາກໍ່ຢາກເຮັດກັນແຕ່ສາວແຄວລີ
  ບໍ່ຍອມໃຫ້ໄດ້ຫລາຍໄປກ່ວາກອດຈູບຈັບບາຍ ລິ້ນແຍ່ ນິ້ວແຍ່ສຳມະປິແຕ່ບໍ່
  ຍອມໃຫ້ສຽບ, ເຈົ້າເຊື່ອບໍ່?
  literotica.com/s/carries-story-ch-01

 119. Lite
  ເດືອນກັນຍາ 3, 2016 ເວລາ 10:17 pm

  ຜິດພາດທາງເຕັກນິກ ຮູບຈຶ່ງບໍ່ອອກ, ຂໍລອງໃໝ່.

 120. TBS2
  ເດືອນກັນຍາ 6, 2016 ເວລາ 5:33 pm

  ສັນກັບໜຸ່ມກັບມາຮອດບ້ານແລ້ວ ເຮົາກໍ່ແກ້ງລືມເລື່ອງທີ່ເວົ້າໃນລົດ ແຕ່ເລິກໃນໃຈສັນຮູ້
  ຢູ່ເຕັມເອິກວ່າລູກຊາຍຂ້ອຍຢາກມີຫຍັງກັບສັນ ອາດຈະເປັນຍ້ອນອິດທິພົນຈາກເວັບລາ
  ມົກທີ່ເຂົາເຄີຍອ່ານ ແຕ່ສັນຍັງສອງຈິດສອງໃຈ ຖ້າເຮົາຈະມີຫຍັງກັນມັນກໍ່ບໍ່ຍາກຫຍັງ
  ດອກແຕ່ມັນຕະຂິດຕະຂວງໃຈບ່ອນວ່າແມ່-ລູກຈະເສບກາມກັນແບບສັດເດຍລະສານໄດ້
  ແນວໃດ ມັນຜິດກົດສັງຄົມມະນຸດທີ່ຖືວ່າເປັນສັດປະເສີດກ່ວາສັດອື່ນໆ. ສັນບໍ່ເຄີຍຫ້າມ
  ບໍ່ໃຫ້ເຂົາມີເຊັກກ່ອນຮຽນຈົບແຕ່ໃຫ້ຫລິ້ນແບບຮັບຜິດຊອບແລະປອດໄພ, ເຂົາກໍ່ວ່າ
  ເຂົາໃສ່ຖົງອະນາໄມທຸກຄັ້ງທີ່ນອນກັບເພື່ອນສາວແລະຈະໃສ່ຖ້າສັນອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາມີ
  ເຊັກກັບເຂົາ. ເຂົ້າໄປ 2kyky ດອດເນັດ ແລ້ວຕໍ່ດ້ວຍ /ดิฉันอยากเย็ดกับลูก/

 121. Niptuck
  ເດືອນກັນຍາ 11, 2016 ເວລາ 3:19 pm

  Mai Araki’s Mayoi Hachikuji cosplay

  Cosplay ແມ່ນການແຕ່ງໂຕແບບຕົວລະຄອນໃນຮູບເງົາ ວິດີໂອເກມ
  ປຶ້ມກາຕູນ. ເຖິງວ່ານາງແບບຄົນນີ້ຈະມີອາຍຸກາຍ 18 ປີແລ້ວ ແຕ່ຝີ
  ມືການເສີມແຕ່ງຍອດຢ້ຽມຫລາຍ ເບິ່ງແລ້ວຄືສາວນ້ອຍເອາະໆ !
  ໄດ້ມາຈາກ Twitter ໜ້າ Japanese AV Idols. ມັກບໍ່?

 122. ຢາກລອງ
  ເດືອນກັນຍາ 14, 2016 ເວລາ 4:52 pm

  ນ້ອງສາວໃຜມັກນັ່ງຫລັບໃນລົດແບບນີ້?

 123. ກຂຄ
  ເດືອນກັນຍາ 18, 2016 ເວລາ 8:59 pm

  ຕັ້ງແຕ່ຊອນບ່າວຈົນເຖົ້າເຄິ່ງຄົນ ກໍ່ຍັງມັກເລື່ອງແນວຄອບຄົວ ອ່ານຍາມ
  ໃດນ້ຳຊຶມຍາມນັ້ນ, ແຕ່ໝົກໝົ້ນກັບເລື່ອງແບບນີ້ຫລາຍບໍ່ໄດ້ ຢ້ານເມຍ
  ແລລູກຮູ້ ຈັກນ່ອຍເຂົາຊິບອກໄປພົບຈິດຕະແພດບ້ານອຸດົມຈິດ ອ່ານແລ້ວ
  ກໍ່ຕ້ອງລຶບຖິ້ມ history ແລະລຶບ cookie ທັງໆທີ່ເມຍບໍ່ໃຊ້ຄອມ ມີວຽກຈຶ່ງ
  ໃຊ້ຂ້ອຍຫຼືບໍ່ກໍ່ແມ່ນລູກສາວຈັດການໃຫ້ ຢ້ານລູກຫັ້ນລະມາຮູ້ເຫັນວ່າ ບາງ
  ເວັບລາມົກມີມໍແວ ມີແອດແວ ປ໊ອບອັບຂຶ້ນມາຂາຍໜ້າ ຕາຍຄັກໆ ກ່ອນ
  ຈະປິດຄອມຕ້ອງໄດ້ທຳຄວາມສະອາດທຸກຢ່າງ ກັນດີກ່ວາແກ້.
  ຄວາມຜິດພາດເກີດຂຶ້ນຈົນໄດ້, ມື້ນັ້ນ ກຳລັງເບິ່ງຄລິປເອັກແມ່-ລູກເຮັດກັນ
  ຄົນຂ້າງບ້ານກໍ່ມາເຄາະປະຕູຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອຈ້ຳໝໍ້ໄຟລົດໃຫ້ ແຕ່ມັນບໍ່
  ສາກກໍ່ເລີຍພາລາວໄປຊື້ໝໍ້ໄຟໃໝ່ ໃຊ້ເວລາເກືອບ 2 ຊົ່ວໂມງ ຈຶ່ງໄດ້ໝໍ້ໄຟ
  ໃໝ່ມາໃສ່ ຮ້ານໃກ້ບ້ານບໍ່ມີຍີ່ຫໍ້ທີ່ລາວຢາກໄດ້ຈຶ່ງຕ້ອງໄປຊື້ຢູ່ຮ້ານໂອໂຕໂຊນ
  ໃນເມືອງ ກໍ່ມັນຊິໃຊ້ເວລາຫລາຍຊົ່ວ. 3-4 ມື້ຕໍ່ມາ ກໍ່ສັງເກດເຫັນອາການ
  ລູກສາວງຽບຂຶມຜິດປົກກະຕິ ເຄີຍເວົ້າເຄີຍລົມ ເຄີຍກອດຈູບແກ້ມກ່ອນ
  ແລະຫລັງກັບມາແຕ່ຮຽນ ກໍ່ບໍ່ເຮັດຄືເກົ່າ ຄິດວ່າລູກຄຽດທີ່ມື້ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໄປຮັບ
  ລາວຈົນລາວໄດ້ຂໍມານຳໝູ່ຈຶ່ງຊວນລູກໄປເລາະຊື້ເຄື່ອງຢູ່ເງ້ສະແຄເພື່ອໄຖ່
  ຄວາມຜິດ. ດີໃຈຂຶ້ນມາເມື່ອເຫັນລູກຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມເໝືອນເມື່ອກ່ອນ, ໄດ້
  ມືຖືໃໝ່ລາຄາເກືອບ 8 ລ້ານ ເຄື່ອງນຸ່ງ ເຄື່ອງໃຊ້ອີກຫລາຍຢ່າງ ຮວມແລ້ວ
  ກໍ່ເກືອບ 15 ລ້ານ ແຕ່ມັນກໍ່ຄຸ້ມຄ່າທີ່ໄດ້ຄວາມໃກ້ຊິດຂອງລູກກັບມາ.
  ” Are you sure you don’t know what you did wrong?” ລູກສາວຈ້ອງຕາ
  ຖາມເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈ ແລະເມື່ອຂ້ອຍບອກວ່າບໍ່ຮູ້ແທ້ ລູກຈຶ່ງບອກວ່າຄຽດ
  ທີ່ຂ້ອຍເບິ່ງຄລິບເປື້ອນຄລິບນັ້ນ, ຂ້ອຍອຶ້ງໄປເລີຍເມື່ອຖືກລູກສາວເທດສະນາ
  ໃຫ້ຟັງຫຼາຍກັນ. ຂ້ອຍຍອມຮັບຜິດ ຂໍໂທດລູກສາວແລະໄປບຳບັດຈິດ ອາທິດ
  ລະເທື່ອ ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ປິ່ນປົວ sex addictions ແລະບໍ່ເຂົ້າໃກ້ເວັບລາ
  ມົກເຫຼົ່ານັ້ນອີກເລີຍ.
  maohee.com/index.php/topic,669.0.html

 124. ສຸດຊົ່ວ
  ເດືອນກັນຍາ 21, 2016 ເວລາ 9:39 pm

  ຄອບຄົວຂ້ອຍມີ 6 ຄົນ ຄື: ພໍ ແມ່ ເອື້ອຍ ຂ້ອຍ ນ້ອງສາວແລະນ້ອງຊາຍ.
  ຕອນຍັງນ້ອຍ ພໍ່ແມ່ກໍ່ເອົາຕິດກົ້ນໄປນຳທຸກງານຊຸມແຊວສັງສັນ, ເອື້ອຍ
  ອາຍຸຮອດ 16 ປີ ເພິ່ນຈຶ່ງປ່ອຍໃຫ້ພວກຂ້ອຍຢູ່ເຮືອນກັບເອື້ອຍ ຖ້າມີງານ
  ສະຫລອງວັນເກີດລູກພີ່ນ້ອງເພື່ອນມິດທີ່ມີອາຍຸລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັນກັບ
  ພວກຂ້ອຍຈຶ່ງເອົາພວກຂ້ອຍໄປນຳ ຖ້າໄປງານສັງຄົມຈຶ່ງໃຫ້ພວກຂ້ອຍຢູ່
  ກັບເອື້ອຍ.
  ຕອນນັ້ນເອື້ອຍຂ້ອຍຮູ້ຈັກມັກຜູ່ບ່າວແລ້ວ ກ່ອນຈະອອກບ້ານໄປຮຽນໄດ້
  ກໍ່ໃຊ້ເວລາທາໜ້າແຕ່ງໂຕເປັນຊົ່ວໂມງ, ຍາມພໍ່ແມ່ບໍ່ຢູ່ບ້ານ ກໍ່ໂທລົມບ່າວ
  ຫລິ້ນແຊ໊ດເອໂອແອນຕິ໋ງຕ໋ອງງ ນ້ອງສາວເປັນຄົນຢ້ານຜີແຕ່ພັດມັກອາບ
  ນ້ຳກາງຄືນ ເອີ້ນເອື້ອຍລົງໄປເປັນໝູ່ ເອື້ອຍກໍ່ໜິ້ງມາໃສ່ຂ້ອຍ. “ເອີ…ຫາບໍ່
  ໄດ້ກໍ່ແຕ່ງເຂົ້າກິນເອງເດີ ຢ່າມາຫາເຂົາແຕ່ງໃຫ້ລະ !” ເມື່ອຖືກລູກຂູ່ ຂ້ອຍ
  ກໍ່ຕ້ອງລົງໄປເປັນຍາມໃຫ້ນ້ອງເໝືອນທຸກເທື່ອ.
  ເຫດການຈະເປັນແນວໃດ ຂໍເຊີນເພື່ອນຫື່ນຕິດຕາມໄດ້ຈາກເວັບໄຊລຸ່ມນີ້:
  maohee.com/index.php/topic,760.0.html

 125. ແມງຊະກາມ
  ເດືອນກັນຍາ 25, 2016 ເວລາ 5:03 pm

  Bedroom Day Dreams ຕາມທີ່ເຂົ້າໃຈແມ່ນຝັນກາງວັນໃນຫ້ອງນອນ.
  ໄປ tumblr ກໍ່ເລີຍແວ່ຫ້ອງ cool-incestlover ບໍ່ໄດ້ແວ່ເກືອບ 2 ເດືອນແລ້ວ
  ພະຍາຍາຫລີກຫ່າງຫ້ອງແນວຄອບຄົວ ໄປເລາະເບິ່ງເຊັກແນວອື່ນກໍ່ບໍໄດ້
  ອາລົມຄືເລື່ອງແນວນີ້, ເຈົ້າກໍ່ເປັນຄືກັນບໍ?

 126. ຂີ້ຝອຍ
  ເດືອນກັນຍາ 29, 2016 ເວລາ 4:14 pm

  ຊອກເລື່ອງກ່າຍບໍ່ທັນເຫັນ, ແຕ່ຢາກແກ້ຄວາມຝັນໃຫ້ອ່ານກ່ອນ ພວມຈື່ ສວຍ
  ໄປຢ້ານລືມ. ຝັນວ່າໄປເກັບເງິນຄ່ານ້ຳກ້ອນຢູ່ແສນຊຸມ, ຂ້ອຍເຮັດວຽກໃຫ້ອ້າຍ
  ບໍ່ແມ່ນອ້າຍໃນສາຍເລືອດດອກ ຄົນໄທບ້ານດຽວນີ້ ລາວໜີຈາກສຸຂຸມາໄດ້ຫລາຍ
  ປີແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ລາວຂຶ້ນມາຮຽນກະເສດຫລັກສູດ 2 ປີ ບໍ່ທັນມີຫລັກສູດ 4 ປີ ຄືປັດ
  ຈຸບັນ ຖືກສັບຊ້ອນຢູ່ຜະແນກສັດລ້ຽງໜອງແຮ້ວກໍ່ເລີຍພົບເນື້ອຄູ່ຊຶ່ງເປັນສາວສັດ
  ຕະວະແພດ. ເມື່ອການຈັດຕັ້ງສືບຮູ້ວ່າມີອ້າຍກຸ້ງມີການພົວພັນຊູ້ສາວກັບເອື້ອຍໄກ່
  ເຂົາກໍ່ເລີຍປົດປ່ອຍທັງສອງອອກຈາກການເປັນພະນັກງານລັດ, ຕາມກົດ ແມ່ນຕ້ອງ
  ໄດ້ສະເໜີການຈັດຕັ້ງກ່ອນ ຖ້າເພິ່ນອະນຸຍາດຈຶ່ງຮັກກັນໄດ້ ໄປມານຳກັນໄດ້ ເວົ້າ
  ງ່າຍໆຕ້ອງໄດ້ບອກເພິ່ນກ່ອນສີ້ກັນ ສີ້ກ່ອນບອກແມ່ນຜິດກົດ.
  ຫລັງຈາກ ຖືກປົດປ່ອຍແລ້ວ, ເອື້ອຍໄກ່ກໍ່ເລີຍຂາຍສ້ອຍຄໍຄຳທີ່ມີນ້ຳໜັກພຽງບາດ
  ດຽວມາເປັນທຶນຮອນຂາຍກ້ວຍປິ້ງຢູ່ຂ້າງຕະຫລາດສີໃຄໂດຍແມ່ນອ້າຍກຸ້ງຫັ້ນລະ
  ເປັນຜູ່ຊ່ອຍຕາມທີ່ເມຍບອກ. ຍ້ອນເອື້ອຍໄກ່ເປັນຄົນຂາວ ງາມ ໜ້າຕາຍິ້ມແຍ້ມ
  ແຈ່ມໃສ ເວົ້ານົວຫົວມ່ວນ ພໍ່ຕື່ມກໍ່ຕື່ມ ພໍແຖມກໍ່ແຖມ ທຸລະກິດຂາຍກ້ວຍປິ້ງຈຶ່ງຈະ
  ເລີນງອກງາມຈົນໄດ້ຂະຫຍາຍເປັນຮ້ານປິ້ງກ້ວຍໃຫຍ່ ຂາຍນ້ຳຫວານທຸກຊະນິດ
  ແປັບຊີ ມີລິດາ ມາວເທັນດິວ ເຊເວັນອັບ, ນອກຈາກຂາຍກ້ວຍແລະນ້ຳຫວານແລ້ວ
  ກໍ່ຍັງຂາຍນ້ຳກ້ອນ. ຍາມພັກໂຮງຮຽນຫລາຍໆວັນ ຂ້ອຍກໍ່ອອກມາເຮັດວຽກຊ່ອຍ
  ລາວ ໃຊ້ຍົກໃຊ້ຍໍຫຍັງກໍ່ເຮັດໝົດຈົນເປັນທີ່ຮັກແລະໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງສອງຜົວ
  ເມຍນາຍຈ້າງ, ຄົນອື່ນເຂົາກໍ່ເຫັນຂ້ອຍເປັນຄົນກະຫາຍກາມ ລູກຄ້າຜູ່ໃດ໋ເປັນສາວ
  ແກ່ແມ່ຮ້າງ ພໍຈັບກໍ່ຈັບ ພໍບາຍກໍ່ບາຍ ເຂົາຊິດ່າແນວໃດກໍ່ດ້ານໃສ່ ບໍ່ຍອມຖອຍຈົນ
  ໄດ້ສີ້ສົມໃຈເຮົາສົມໃຈພຸ້ນລະຈຶ່ງໄປຍົວະສີ້ຜູ່ອື່ນ.
  ມີເທື່ອນຶ່ງ, ອ້າຍກຸ້ງລັກຈອບເບິ່ງຂ້ອຍຕອນເອົາສາວນະເຂົ້າໄປສີ້ຢູ່ສາງອ້ອຍ. ສາວນະ
  ເປັນສາວຂາຍເຝີຢູ່ຄິວລົດທ່າລາດ, ຫຸ່ນອວບ ຂາວໝວຍ ບ້ານຢູ່ນາຄຳແຕ່ມາຂາຍ
  ເຝີຊ່ອຍເອື້ອຍໃພ້ຢູ່ສີໃຄ. ຍາມຕອນສວຍ ເອື້ອຍໄກ່ບໍ່ແຕ່ງກິນ ສັ່ງເຝີ ສັ່ງລາບ ຊື້ຂອງ
  ກິນສຸກມາກິນ ແຕ່ງກິນແຕ່ງຕອນແລງ, ຝີມືແຕ່ງກິນຂອງເອື້ອຍໄກ່ບໍ່ທຳມະດາ ຕົ້ມກະ
  ເພາະປາເກືອບທຸກທິດ ອ້າຍກຸ້ງມັກ ຂ້ອຍກໍ່ມັກຄືກັນເພາະມັນມີທາດບຳລຸງລ້ຽງຫຼາຍ
  ກິນແລ້ວ ໂຄຍແຂງດີແຕ່ຫາສີ້ຍາກເພາະເພິ່ນບໍ່ຢາກໃຫ້ອອກບ້ານຍາມກາງຄືນ ຢ້ານ
  ເຂົາມາງັດສາງເອົາເຄື່ອງຂາຍ, ສາວນະມັກພານ້ອງຂີ່ລົດຫລິ້ນຍາມຄ່ຳ ຂີ່ລົງໄປຮອດ
  ທາງແບ່ງຈິນາຍໂມ້ແລ້ວກໍ່ກັບ ບາງເທື່ອກໍ່ຂີ່ມາຫລິ້ນນຳເອື້ອຍໄກ່ ທີ່ແທ້ຢາກມາຫລິ້ນ
  ມາລົມນຳຂ້ອຍຫັ້ນລະ ແຕ່ຜູ່ຍິງເຂົາບໍ່ເວົ້າອອກມາແບບກົງໆ, ເອື້ອຍໄກ່ຮູ້ໃຈຈຶ່ງຊູຊ່ອຍ
  ໄດ້ສີ້ເທື່ອທຳອິດແມ່ນຕອນໄປບຸນນາຊາຍ, ຟ້າເປັນໃຈ ມາຮອດເຕົາຖ່ານຝົນຕົກແຍະໆ
  ກໍ່ເລີຍພາແວ່ຟັງເພງຢູ່ສາງຊາມຊາແຈ້ງ. ບໍ່ຄິດດອກວ່າອ້າຍກຸ້ງຊິລັກສ່ອງເບິ່ງ ພໍດີຖືກ
  ຕອນສາວນະນັ່ງຫຍົມຕໍ ກໍ່ເລີຍຈັບເວົ້າຢອກວ່າຂ້ອຍຂີ້ລ້າຍ ໃຫ້ຜູ່ຍິງຂຶ້ນເທິງ, ເອື້ອຍໄກ່
  ຂີນຫູຈຶ່ງອັດໄປວ່າ: “ເວົ້າໃຫ້ແຕ່ຄົນອື່ນຫລາຍ ຫົວກະລາໂຕເອງກະປານໃດ໋ ິອິອິອິອິ!”

  combinatory.net/ ຕໍ່ດ້ວຍ เย็ดกับป้าข้างบ้าน.html

 127. ຫິວຫອຍ
  ເດືອນຕຸລາ 5, 2016 ເວລາ 10:50 pm

  ໄຫລເຕົ້າຫອຍ 🙂

 128. ເດັກຫື່ນ
  ເດືອນຕຸລາ 11, 2016 ເວລາ 2:29 pm

  ຢາກເຫັນສາວຂ້າງບ້ານເປີດແຄມ 🙂

 129. ເມົາຫີ
  ເດືອນຕຸລາ 11, 2016 ເວລາ 9:27 pm

  ງາມຫລາຍ

 130. ໂຈ໊ະເຈ້
  ເດືອນຕຸລາ 16, 2016 ເວລາ 2:47 pm

  ສາວຂ້າງບ້ານຍື້ເອົາດອກໄມ້ ເຫັນຊ່ຳນີ້ກໍ່ເປັນບຸນຕາແລ້ວ 🙂

 131. 23XX
  ເດືອນຕຸລາ 17, 2016 ເວລາ 9:55 pm

  เหตุเกิดจากตัวเอง
  สวัดดีนะทุกท่านที่กำลังอ่านเรื่องของเราอยู่ ก็อยากเล่าเรื่องของเราให้เพื่อนๆ ฟังบ้าง ต้องบอกก่อนว่าเรื่องที่มาเล่านี่ เป็นเรื่องที่เกิดจากตัวของเราเอง ไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นมา ตอนนี้เราเรียนอยู่ usa มาเรียนต่อก็เกือบจะได้ 8 ปีแล้ว พูดได้ว่านอนกับผู้หญิงทั้งไทย ฝรั่ง ลาว เกาหลี แขก จีน อินเดีย เม็กซิกัน คุณมืดผิวดำก็มากทีเดียว แหม..ก็มาอยู่ตั้งหลายปีแล้วนี่ มีหลายคนที่เอาแล้วติดใจทั้งเราและผู้หญิงด้วย แต่อยากจะพูดถึงหญิงเกาหลีก่อน เพราะว่า เธอขาวสุดยอดเลย รวมทั้ง pussy ของเธอทั้งยาวและขนเยอะดีด้วย เป็นเพื่อนที่เรียนที่มหา’ลัยเดียวกัน รู้จักกัน ตั้งแต่เริ่มเรียนกันแล้ว แต่ไม่มีโอกาส จนกระทั่งมีงานเลี้ยงรับคนใหม่ ก็เมาเบียร์กันสุดๆ เลย พอได้ที่เราก็ถือโอกาสชวน สาวเกา (เด็กไทยเรียกชื่อย่อกันตามประเทศ) ไปห้องน้ำก็บอกกันตรงๆ ว่า เราชอบมานานแล้วอยากจะรู้จักให้สนิทสักหน่อย จะได้ไหม หญิงเกาตอบเลยว่าตั้งนานทำไมไม่ชวน เราก็ชอบนายอยู่แล้วเห็นมีสาวมาอยู่ใกล้ คิดว่าไม่สนใจเราเสียอีก ไม่พูดมากล่ะตกลงก็ไปห้องน้ำกัน ก็เป็นห้องน้ำหญิงนั่นแหละ ถ้าเป็นห้องน้ำชายเดี๋ยวโดนคนอื่น rape เอาได้พออยู่ในห้องน้ำไม่ต้อง ดูดปากกันหรอก เราก็ถอดกางเกงหญิงเกาเลย เธอก็ถอดกางเกงเราด้วย พอกางเกงหลุดเท่านั้น oh..my god ขนเต็มหว่างขาเลย ดำและดก อีกทั้ง pussy ของเธอยาวแต่ไม่โหนก ด้วยความที่หน้าท้องเธอไม่มีนั่นแหละ เราก็เล่นกับ pussy เธอเลย ใช้นิ้วปี้กับเม็ดเสียวของเธอแต่ไม่กล้าเลียหรอก ไม่รู้ว่าโดนของใครมาก่อนหรือเปล่า ส่วนหญิงเกาก็เปิดหัว dick ของเรารูดเข้ารูดออก อีกมือของเราก็ล้วงเข้าไปในเสื้อ บีบนมหญิงเกา เหลวนิดหน่อยแต่ก็อวบมือและใหญ่อีกต่างหาก เล่นเสียวกันกับ pussy และ dick ไม่เท่าไหร่ เราก็ดันให้หญิงเกาเกาะฝาส้วมหันหลัง เราดึงกางเกงในหลุดแค่เข่าเท่านั้นงัดเอา dick ของเราจ่อที่ปาก pussy หญิงเกา เท่านั้นแหละดันทีเดียวหมด 6″1/2 เลยหญิงเการ้องอึบ.. คำเดียว เราก็ซอยเอวสั้นยาว สั้นยาว หญิงเการ้อง อิอิ..อิอิ ใหญ่เลยมือเราก็ขยำนมนะ เรียกว่าขยำเลยก็ได้ ก็มันใหญ่เหลือเกิน เราให้หญิงเกายกขาพาดตัวส้วมข้างหนึ่งด้วย เรายืนซอย pussy หญิงเกาไม่ถึง 10 นาที หญิงเกาก็น้ำออก แต่เรายังไม่เสร็จเลยเพราะว่าค่อนข้างเมาด้วย เลยดึง dick ของเราออกจาก pussy แล้วบอกหญิงเกาว่า เราจะเอาใส่ ass นะจะได้ไหม หญิงเกาบอกไม่เคยมาก่อน แต่ก็อยากลองเหมือนกัน เราเลยเอาน้ำลื่นของหญิงเกามาทาที่ ass ของเธอและที่หัว dick ของเรา พอได้ที่เราบอกให้หญิงเกายืนถ่างขาส่วนเราเองก็แบะ ass hole ของหญิงเกา แล้วกด dick ของเราเข้า ass hole ของหญิงเกา ตอนแรกก็แน่นอยู่หญิงเกาก็เจ็บด้วย แต่เราหน้ามืดแล้วเลยกดทีเดียวมิดความยาวของเรา หญิงเกาเหมือนจะร้องไห้ เราเลยหยุดไว้ ใช้มือปี้เม็ดเสียวด้วยพร้อมกัน พักเดียวหญิงเกาเริ่มส่ายก้นทั้งที่มี dick ของเราคา ass เธออยู่ ถึงตอนนี้หญิงเกาบอกให้เรา fuck ass hole ของเธอแรงๆ ได้แล้ว เพราะเธอเริ่มเสียวที่ ass hole เราเลยซอยเอวใหญ่เลย ทั้งเร็วและช้า งัดขึ้นและแทงลง หญิงเการ้องแบบสุดๆ แบบว่าเสียวสุดยอดก็ว่าได้ เราซอยไม่นานประมาณ 10 นาทีได้ น้ำก็ออกเข้าใน ass hole ของหญิงเกา ส่วนหญิงเกาก็น้ำออกเช่นกัน เพราะว่าใช้นิ้วแยง pussy ของหญิงเกาด้วย สุดท้ายเราสองคนก็ได้ fuck กันอีกหลายครั้ง และทุกครั้งต้อง fuck ass ทุกครั้งเช่นกัน ยังไงแล้วเราจะเล่ามาอีกนะ

  ຢ່າດ່າກັນນະທີ່ກ໊ອບລົງຜິດຫ້ອງ.

 132. ເດືອນຕຸລາ 20, 2016 ເວລາ 10:02 pm

  ເບິ່ງແລ້ວຢາກ…

 133. ແອບລົ້ວ
  ເດືອນຕຸລາ 24, 2016 ເວລາ 3:43 pm

  ບຸນໂຄຍນ້ອຍບໍ່ໄດ້ສີ້ສາວຂ້າງບ້ານ ໄດ້ແຕ່ແອບມອງຍາມເຂົາລົງມາບົວລະບັດ
  ສວນດອກໄມ້ໜ້າບ້ານ ຖ້າມື້ໃດເລີກວຽກຄ່ຳກໍ່ບໍ່ເຫັນຊ້ຳດອກ ຕ້ອງໄດ້ຖ້າເບິ່ງ
  ຕອນເຂົາຂຶ້ນລົດປ້າຍຟ້າທີ່ມາຈອດຮັບສອງເອື້ອຍນ້ອງໄປກິນດື່ມຕາມສະຖານ
  ທີ່ບັນເທິງຕ່າງໆ ບໍ່ຮູ້່ດອກວ່າເຂົາໄປພັບ ໄປບາ ໄປລິສອດໃດ ແຕ່ເບິ່ງຈາກການ
  ນຸ່ງຖືຄົງຈະໄປສະຖານທີ່ບັນເທິງໄຮໂຊ ຈຶ່ງຊຸດສາຍດ່ຽວໂຊເອິກ ໂຊຂາຂາວໆ
  ແບບນັ້ນນະ ຂ້ອນແຈ້ງພຸ້ນລະຈຶ່ງໄດ້ຍິນສຽງເຂົາຂຶ້ນເຮືອນມາ, ເຂົາໃສ່ເກີບສົ້ນ
  ສູງຍ່າງເຮືອນພື້ນໄມ້ ເດິກສະຫງັດແບບນີ້ມັນດັງມາຮອດເຮືອນພັກພວກຂ້ອຍ.

 134. ເດັກລ່ວງ
  ເດືອນຕຸລາ 25, 2016 ເວລາ 8:25 pm

  ສາວເອເຊຍກໍ່ງາມໜ້າຮັກ.

 135. ເດັກລ່ວງ
  ເດືອນຕຸລາ 31, 2016 ເວລາ 3:19 pm

  ເສື້ອຊ້ອນໃໝ່

 136. KitKat
  ເດືອນພະຈິກ 4, 2016 ເວລາ 4:50 pm

  ລ້າງດີໆເດີນ້ອງ ບໍ່ຕ້ອງຖູສະບູດອກ ມັນຊິຮຶນ 🙂

 137. Puffs
  ເດືອນພະຈິກ 6, 2016 ເວລາ 4:55 pm

  ຫລາຍຄົນຄົງມີປະສົບການສຽວກັບໝູ່ຮຽນໜັງສືນຳກັນ, ຂ້ອຍກໍ່ຜູ່ນຶ່ງທີ່ເຄີຍມີເຊັກ
  ກັບນັກຮຽນລຸ້ນເອື້ອຍປີ4 ຕອນຢູ່ປີ1 ລາວຮຽນຈົບແລ້ວກໍ່ຫ່າງເຫີນກັນຈົນເຮັດໃຫ້
  ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຄວງຫາໝູ່ນັກຮຽນຊັ້ນດຽວກັນຕອນຢູ່ປີ2 . ຫລິ້ນກັບສາວນີ້ບໍ່ໄດ້ໃຈປານ
  ໃດເພາະລາວອອກເຮືອນຍາກ ຕ້ອງໄດ້ສວຍໂອກາດຍາມມື້ເຂົ້າຮຽນພາລາວເຂົ້າບ້ານ
  ພັກໃກ້ໆໂຮງຮຽນ ບາງເທື່ອກໍ່ໄດ້ແຕ່ກອດລູບລູບຄຳ ພາໄປ 3 ເທື່ອ ໄດ້ແຕ່ເທື່ອດຽວ
  ຈົນໄດ້ປົດເປື້ອງອາລົມທີ່ຄ້າງໄວ້ດ້ວຍການຊັກວ່າວ. ກໍ່ມີຢູ່ນາງແກ້ຂັດແຖວຫໍພັກຫັ້ນນະ
  ແຕ່ບໍ່ໄປໃຊ້ບໍລິການ ຢ້ານຕິດພະຍາດ ໃຊ້ຖົງ#1 ກໍ່ບໍ່ໝັ້ນໃຈເໝືອນ Durex ເຄີຍລອງ
  ໃຊ້ຍີ່ຫໍ້ອື່ນຫລາຍຍີ່ຫໍ້ແຕ່ຕິດໃຈຍີ່ຫໍ້ນີ້ ເອື້ອຍຊື້ມາໃຫ້ອ້າຍເຂີຍໃຊ້ກໍ່ເລີຍຍັດໃສ່ຖົງໃຫ້
  ຂ້ອຍໄວ້ໃຊ້ເທື່ອລະເຄິ່ງໂຫລ, “ຕ໊າຍ…ຄືໃຊ້ເປືອງແທ້ລະ?” ເອື້ອຍທຳທ່າໜ້າຕື່ນເມື່ອ
  ຂ້ອຍແບມືຂໍອີກເຄິ່ງໂຫລ, ລາວຊື້ເປັນກ່ອງ ເຂົາຂາຍໃຫ້ໃນລາຄາຂາຍຍົກ. “ຊິອາຍຫຍັງ
  ລະ? ເອົາເງິນຊື້ ບໍ່ໄດ້ຂໍເຂົາລ້ານະ ອີກຢ່າງມັນກໍ່ເປັນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ຄົນເຮົາຕ້ອງມີເຊັກ
  ກັບຜົວຂອງຕົນ ບໍ່ແມ່ນຫວາ?” ເອື້ອຍແນມເບິ່ງໜ້າຂ້ອຍບຶດນຶ່ງກ່ອນຈະເຫລືອດຕາ
  ລົງເບິ່ງເປົ້າສົ້ງທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວຈາກສາກເຊັກຊີນຂອງ Sharon Stone ຈົນຂ້ອຍ
  ຕ້ອງໄດ້ເອົາໝອນນ້ອຍໂຊຟາມາຮອງຕັກບັງຕາເອື້ອຍ ຢ້ານລາວເຂົ້າໃຈຜິດວ່າຂ້ອຍແຂງ
  ຍ້ອນເຫັນເຕົ້ານົມຂອງລາວຕອນລາວຈົກນົມອອກມາໃຫ້ລູກນ້ອຍກິນ.
  ພັກຮ້ອນຂ້ອຍຈະມາພັກຜ່ອນຢູ່ກັບຄອບຄົວຂອງເອື້ອຍ ເມືອຢູ່ບ້ານນຳພໍ່ແມ່ບໍ່ຮອດທິດ
  ຈັກເທື່ອດອກ ເບື່ອສຽງຈົ່ມແລະສຽງເອີ້ນໃຊ້ຈຸກໆຈິກໆຂອງເອື້ອຍກາງ ນັ່ງຫລິ້ນເຟສບຸກ
  ບໍ່ມີຄວາມສຸກ ອິນເຕີເນັດກໍ່ຊ້າກ່ວາຢູ່ໃນຕົວເມືອງຫລາຍ ໄຟເບີບໍ່ທັນໄປຮອດ, ພັກນຳ
  ເອື້ອຍນ້ອຍສະບາຍໃຈກ່ວາ ຜົວລາວກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຢູ່ບ້ານປານໃດ ໃຊ້ເວລາຢູ່ເດີ່ນກ໊ອບຫຼາຍ
  ກ່ວາຢູ່ບ້ານກັບເມຍແລະລູກ. “ອີ່ນີ້ສະແດງເລື່ອງໃດກໍ່ຮັບແຕ່ບົດລົ້ວ!” ເອື້ອຍຕຳນິດາລາ
  ທີ່ລາວບໍ່ຊື່ນຊອບກ່ອນຖອນນົມອອກຈາກປາກລູກນ້ອຍ ບອກຂ້ອຍໄປເອົາປ້ຳມາດູດນ້ຳ
  ນົມອອກໄວ້ໃສ່ແກ້ວໃຫ້ລູກກິນເວລາບໍ່ຢູ່ບ້ານ. ເອົາລູກເຂົ້ານອນແລ້ວ ເອື້ອຍກໍ່ລົງໄປແຕ່ງ
  ກິນແລງຊ່ອຍເອື້ອຍແຈ່ມຊຶ່ງເປັນແມ່ບ້ານເກົ່າແກ່ທີ່ພໍ່ແມ່ສົ່ງມາຢູ່ນຳຄອບຄົວຂອງເອື້ອຍ,
  ທີ່ຈິງແລ້ວ ເອື້ອຍແຈ່ມອາຍຸແກ່ກ່ວາແມ່ຂ້ອຍຫລາຍປີແຕ່ລາວບໍ່ມັກໃຫ້ເອີ້ນປ້າ ຖ້າເອີ້ນ
  ລາວຈະຄຽດແລະບໍ່ເຮັດວຽກເຮືອນການຊານ ສະນັ້ນພວກຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຍ້ອງໃຊ້ລາວຕາມ
  ທີ່ລາວມັກ. ຄົງກ່າຍບໍ່ແລ້ວອີກລະ ແບັດໃຫ້ຊິໝົດແລ້ວ, ອ່ານເລື່ອງນີ້ສາເດີ 🙂
  doodhee.com/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a9%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9/

 138. ປ໋ອງແຟບ
  ເດືອນພະຈິກ 8, 2016 ເວລາ 4:18 pm

  ໃຜຢາກນັ່ງແຊ່ນ້ຳຮ່ວມສະສາວຂ້າງບ້ານ ຂ້ຽວສະເໜີເດີ 🙂

 139. ໄມ້ກະດ້າມ
  ເດືອນພະຈິກ 15, 2016 ເວລາ 5:14 pm

  ຂໍແຊເລື່ອງຝັນປຽກໃຫ້ອ່ານຈັກເລື່ອງແດ່ເດີ. ນ້ອງຫມິວເປັນສາວນ້ອຍໜ້າຕາໜ້າຮັກ
  ຜິວຄ້ຳໜ້ອຍນຶ່ງ ຄ້າຍໆສີ້ນ້ຳເຜິ້ງຫັ້ນລະ ເປັນພີ່ນ້ອງຫ່າງໆ ມາພັກເຊົານຳຄອບຄົວຂ້ອຍ
  ບ້ານລາວມີແຕ່ປະຖົມ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໄປຮຽນມັດທະຍົມຢູ່ເມືອງ ແມ່ນ້ອງຫມິວບໍ່ຢາກໃຫ້
  ລາວຢູ່ຫໍ ຢ້ານເປັນໂລໆເລໆຄືລູກຫລານຊາວບ້ານຫລາຍຄົນທີ່ອຸ້ມທ້ອງກັບບ້ານໃຫ້ແມ່
  ເຝົ້າກຳ ແມ່ຂ້ອຍກໍ່ວ່າມາຢູ່ນີ້ລະ ເປັນອີ່ຕຸກ, ເປັນໄດ້ແນວໃດ? ຂ້ອຍຄິດໃນໃຈ ອີ່ຕຸກຍັງ
  ເປັນເບ້ຍຢູ່ ນ້ອງຫມິວເປັນສາວນົມເຕັມເອິກແລ້ວ ເປັນໝູ່ຂ້ອຍກໍ່ວ່າແດ່.
  ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ດອກວ່າໜ້າເອິກນ້ອງຫມິວແທກໄດ້ຈັກນິ້ວ ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນເບີຫຍັງ ແຕ່ເບິ່ງມັນ
  ໃຫຍ່ດີ, “ຫຍອງ…ຫຍອງ…ໃຫ້ກູສີ້ສາພີ່ນ້ອງມຶງຫັ້ນ ກູສີ້ແລ້ວມຶງຈຶ່ງສີ້.” ບັກເປັດມັກຈາ
  ສີ້ນ້ອງຫມິວທຸກຄັ້ງທີ່ມັນເຫັນລາວຍ່າງມາຂຶ້ນລົດກັບບ້ານນຳຂ້ອຍ. ເວົ້າໃຫ້ຟັງແຈ້ງໆ
  ໂຄຍແຂງຄັບເປົ້າເລີຍນະເວລານົມນ້ອງຫມິວແນບໃສ່ຫລັງ ບາງເທື່ອລາວກໍ່ຫຍິກແຂນ
  ຈົນເປັນຮອຍເວລາຂ້ອຍເບກລົດໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ. “ບ້າຫວາ? ເຮົາເປັນພີ່ນ້ອງກັນ.” ນ້ອງ
  ເວົ້າແບບນີ້ລະເມື່ອຂ້ອຍບອກວ່ານົມລາວນຸ້ມດີ ມີອາລົມເວລາໄດ້ຕ້ອງຊູນ. ຮຽນໜັງສື
  ນຳກັນໃນຫ້ອງ ບໍ່ໄດ້ແຍງບ່ອນນຶ່ງກໍ່ແຍງບ່ອນນຶ່ງ ບໍ່ໄດ້ຈັບບ່ອນນຶ່ງກໍ່ຈັບອີກບ່ອນນຶ່ງ
  ພໍ່ແມ່ແລະອີ່ຕຸກເບິ່ງລະຄອນຢູ່ນອກ ບໍ່ເຫັນການກະທຳຂອງຂ້ອຍດອກແລະນ້ອງຫມິວ
  ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຟ້ອງເພິ່ນການກະທຳອັນບໍ່ດີຂອງຂ້ອຍ.
  “ອ້າຍເປັດຫັ້ນຫວາມັກຂ້ອຍ?” ນ້ອງຫມິວໜ້າຕື່ນຖາມຄືນເມື່ອຂ້ອຍບອກວ່າບັກເປັດ
  ສົນໃຈຢາກລ້ຽງຮູບເງົາ, “ບໍ່ໄປດອກ…ຈັກນ່ອຍປ້າຮ້າຍຫົວ!” ນ້ອງຫມິວປະຕິເສດ ແຕ່
  ເອົາໜ້າແມ່ຂ້ອຍມາອ້າງທັງໆທີ່ເພິ່ນບໍ່ເຄີຍຫ້າມ. ມີເທື່ອນຶ່ງບັກເປັດຊື້ໃຫ້ 3 ປີ້ ໃຫ້ຂ້ອຍ
  ພານ້ອງຫມິວແລະອີຕຸກໄປເບິ່ງຮູບເງົາທີ່ເຮມາ ມາລິນີ ສະແດງຄູ່ກັບຣາເຊກ ກາປູນ,
  “ຂອບໃຈເດີອ້າຍເປັດທີ່ລ້ຽງ 🙂 ” ນ້ອງຫມິວກ່າວຄຳຂອບໃຈກ່ອນຈະເຕັ້ນຂຶ້ນທ້າຍລົດ
  ກັບບ້ານ. ຂ້ອຍຮູ້ວ່າບັກເປັດບໍ່ໄດ້ຈົກ ບໍ່ໄດ້ຄັ້ນຄືມັນຈາໄວ້ດອກ ໄດ້ແຕ່ຕ້ອງຊູນເລັກໆ
  ນ້ອຍໆເທົ່ານັ້ນລະ, “ປ່ອຍນະ..” ນ້ອງຫມິວໜ້າແດງເມື່ອຂ້ອຍດຶງຮ່າງລາວມາກອດ
  ຖູໂຄຍແຂງໃນເປົ້າສົ້ງໃສ່ກົ້ນລາວຈົນນ້ຳແຕກ ບໍ່ດົນກໍ່ຕື່ນຈາກຝັນ ແກ້ສົ້ງສະຫລິບເປື້ອນ
  ອອກແລ້ວກໍ່ນອນຕໍ່ຈົນແຈ້ງ.

 140. LIKE23
  ເດືອນພະຈິກ 19, 2016 ເວລາ 2:45 pm

  ຢາກເຫັນຕອນລາວນັ່ງຢອງຫຍໍ້ແຕ່ບໍ່ເຫັນ.

 141. ແອບລົ້ວ
  ເດືອນພະຈິກ 22, 2016 ເວລາ 5:45 pm

  ຫີເຖົ້າແຕ່ຍັງງາມ.

 142. ເຫັດເຂັມ
  ເດືອນພະຈິກ 24, 2016 ເວລາ 5:51 pm

  ຝາກລິ້ງໜັງເອັກຍີ່ປຸ່ນແນວຄອບຄົວແດ່ເດີ ແມ່ໄປການແລ້ວຈະເຂົ້າມາເບິ່ງ.
  javhub.net/play/68d48a367/5636e8a505f706d3cd53b588/FAJS-050-My-Husband-Doesn’t-Know-A-Young-Wife-At-Noon

 143. ເກີບຫ້ຽນ
  ເດືອນພະຈິກ 28, 2016 ເວລາ 5:49 pm

  ທຸກຄັ້ງທີ່ນ້ອງຊາຍໂທມາເອີ້ນໄປແກ້ມໄປຊຸມ ຂ້ອຍປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ນ້ຳໃຈຂອງລາວ
  ຝົນຕົກກໍ່ຕ້ອງໄດ້ແຂ່ງ ນ້ຳແກ່ວງກໍ່ຕ້ອງລຸຍ ຖ້າບໍ່ໄດ້ກໍ່ຈະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ແຍງນ້ອງໃພ້.

 144. ຂາຍຕອງ
  ເດືອນທັນວາ 1, 2016 ເວລາ 4:01 pm

  ມື້ນັ້ນກະກຽມເຮັດຊິ້ນຈຸ່ມກິນ, ທໍ່ນ້ຳຫ້ອງປຸງແຕ່ງອາຫານໄຫລຊ້າກໍ່ເລີຍພາກັນ
  ອອກໄປເຮັດຢູ່ຫ້ອງຄົວຫລັງບ້ານ ຊຶ່ງເປັນຫ້ອງປຸງແຕ່ງອາຫານເກົ່າຊຶ່ງມີເຕົາໄຟ
  ຕູ້ເຢັນແລະອ່າງລ້າງຖ້ວຍຄືກັນກັບຫ້ອງຄົວໃນເຮືອນຫັ້ນລະຕ່າງແຕ່ບໍ່ມີເຄື່ອງປັບ
  ອາກາດ. ມື້ນັ້ນອາກາດພັດຮ້ອນປະມານ 95°C ສາວແມ໋ງຈຶ່ງແກ້ເສື້ອນອກອອກ
  ນຸ່ງແຕ່ເສື້ອແທງທ໊ອບ ເວລາກົ້ມລົງຈະເຫັນເຕົ້ານົມຂາວອຸດຫລູດລົ້ນອອກມາຈາກ
  ເສື້ອຊ້ອນ Xinke 3/4 cup ເຫັນແລ້ວຕ້ອງກືນນ້ຳລາຍເອືອກ ຄິດວ່ານ້ອງເມຍໄປ
  ໃສ່ຊິລິກອນຊັ້ນດອກ ທີ່ແທ້ເຂົາໃສ່ໃນອອງເສື້ອເພື່ອໃຫ້ນົມຄັບເອກາຍມາເປັນຄັບ
  ບີ ຈາກເອເປັນຊີກໍ່ມີແຕ່ນ້ອງເມຍວ່າມັນໃສ່ໂພດ ໃຫຍ່ຄືນົມແມ່ຈ້າງ.

 145. ຜັກບົ່ວ
  ເດືອນທັນວາ 4, 2016 ເວລາ 4:12 pm

  ສະຫລອງ 2 ທັນວາ ມ່ວນຫລາຍ, ແຍງທ້າຍສາວຂ້າງບ້ານໝົດຄືນແຕ່ບໍ່ກ້າຂໍຂຶ້ນເຕັ້ນ
  ນຳລາວ ຢ້ານເອື້ອຍຮ້າຍ.

 146. VanNoy
  ເດືອນທັນວາ 4, 2016 ເວລາ 10:07 pm

  ຄົນບ້ານເຮົານິຍົມສີ້ນ້ອງເມຍ, ເຂົາວ່ານ້ອງງົວບໍ່ແຊບເທົ່ານ້ອງເມຍ ຖ້າໄດ້ກິນນ້ອງ
  ເມຍ ເບັດເກາະຫູບໍ່ອອກ.

 147. ໂຄຍນ້ອຍ
  ເດືອນທັນວາ 9, 2016 ເວລາ 3:59 pm

  ເຮັດບຸນຫຍັງແຕ່ຊາດກ່ອນ ນົມຈຶ່ງງາມຢາດຍ້ອຍ ເຫັນແລ້ວຢາກດູດທັນທີ.

 148. ຢົກຟ້າ
  ເດືອນທັນວາ 12, 2016 ເວລາ 5:37 pm

  ໜັງ R ເກົາຫລີ

 149. ເຈຍດັງວີກ
  ເດືອນທັນວາ 14, 2016 ເວລາ 11:29 pm

  ຄົນບ້ານໃກ້ທີ່ຂ້ອຍເຄີຍທັກທາຍສະບາຍດີມີຜົວແລ້ວ ຄອບຄົວຄົນຫວຽດນາມທີ່ຢູ່ຂ້າງ
  ບ້ານອ້າຍສະຕີເວັນມີ 3 ສາວ ແຕ່ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ມອງຍາມເຂົາຍ່າງອອກບ້ານມາຂຶ້ນລົດ
  ປ້າຍຟ້າທີ່ມາຈອດຮັບຢູ່ໜ້າບ້ານ.

 150. CrazyBao
  ເດືອນທັນວາ 17, 2016 ເວລາ 4:42 pm

  ຂ້ອຍບໍ່ເຊື່ອວ່ານັກຮ້ອງ ນັກສະແດງທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງກ້ອງໂລກຄື Selena Gomez
  ຈະແກ້ຜ້າຖ່າຍໂປ້ ແຕ່ໝູ່ນັ່ງຢັນ ນອນຢັນ ຢືນຢັນວ່າບໍ່ແມ່ນຮູບຕົບແຕ່ງຈາກໂຟໂຕຊ໊ອບ.
  ເຫັນຮູບເປືອຍໃນໜ້າປົກອາລະບຳ Revival ແຕ່ບໍ່ເຫັນຫຍັງດອກ ເຊື່ອວ່າລາວເປືອຍ
  ແທ້ແລະເຄີຍເກັບໄປຄິດແຕ່ບໍ່ເຄີຍຝັນເຫັນ ຖ້າຝັນຄົງປຽກແທ້ໆ.

 151. ປີກ້ວຍ
  ເດືອນທັນວາ 18, 2016 ເວລາ 4:26 pm

  ເຮັດບຸນໃຫ້ທານຫຍັງໃນຊາດກ່ອນ ຊາດນີ້ຫີຈຶ່ງງາມແລະມີລາຄາຫລາຍລ້ານ?
  ຂ້ອຍໝາຍເຖິງຄ່າໂຕທີ່ເຂົາຈ້າງຖ່າຍຮູບຫີລົງນິຕະຍະສານເດີ.

 152. Dawn
  ເດືອນທັນວາ 19, 2016 ເວລາ 4:58 pm


  ນົມງາມ

 153. Sandisc
  ເດືອນທັນວາ 23, 2016 ເວລາ 5:50 pm

  ຖ້າສາວຂ້າງບ້ານນັ່ງໃຫ້ເບິ່ງແບບນີ້ ຈະນົບຫີງາມໆເທື່ອນຶ່ງກ່ອນດົມ.

 154. ClearChoice
  ເດືອນທັນວາ 24, 2016 ເວລາ 4:36 pm

  ຊົງຫມອຍງາມດີ

 155. KJD
  ເດືອນທັນວາ 26, 2016 ເວລາ 6:33 pm

  Love big boobs

 156. A&E23
  ເດືອນທັນວາ 28, 2016 ເວລາ 5:35 pm

  ມັກຫີຂວ້ຳຫລືຫີຫງາຍ?

 157. Lancom
  ເດືອນທັນວາ 30, 2016 ເວລາ 5:19 pm

  ມັກບໍ່?

 158. Lancom
  ເດືອນທັນວາ 30, 2016 ເວລາ 5:23 pm

  [video src="https://fat.gfycat.com/DampBraveIguanodon.mp4" /]

 159. ຜູ່ເຖົ້າ
  ເດືອນມັງກອນ 3, 2017 ເວລາ 6:10 pm

  ຈື່ບໍ່ໄດ້ວ່າໃສ່ນາມແຝງ “ຜູ່ເຖົ້າ” ຢູ່ເວັບແຊ໊ດໃດ ຖ້າບໍ່ແມ່ນເວັບແຊ໊ດລາວ99 ກໍ່ແມ່ນເວັບ
  ແຊ໊ດອິນລາວ. ຈຸດປະສົງແມ່ນຢາກຝຶກແອບໃຊ້ ASCII code ຈຶ່ງເຂົ້າໄປເວັບແຊ໊ດນີ້ ບໍ່ໄດ້
  ຕັ້ງໃຈໄປລົມແສ້ສາວດອກ ແຕ່ຜູ່ສາວແຖວນັ້ນອ່ານກິນຄົນເຖົ້າ ຈຶ່ງໃສ່ນາມແຝງນີ້ເຂົ້າໄປ
  ແລະປາກົດວ່າເປັນທີ່ສົນໃຈຂອງສາວນ້ອຍຫລາຍຄົນ ມາແຮງກ່ວາໝູ່ແມ່ນສາວປາແດກ,
  ສາວງາມ ກິ່ນໂຕຫອມຫວນຊວນດົມທຸກຊອກທຸກມູມ ແຕ່ຍ້ອນໄປມາຫາກັນຍາກຈຶ່ງໄດ້
  ພຽງແຕ່ແຍງທາງເວັບແຄມ. 🙂

 160. ຊິກແຊັກ
  ເດືອນມັງກອນ 5, 2017 ເວລາ 6:22 pm

  ນັກສີ້ຫລາຍຄົນອາດຈະເຄີຍດົມສະຫລິບຜູ່ຍິງກ່ອນບັນເລງເພງຮັກດ້ວຍການກອດຈູບ
  ລູບຄຳຕາມຕົນຕາມໂຕເພື່ອປຸກອາລົມຜູ່ຍິງໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງກ່ອນຈະສຽບທ່ອນເອັນ
  ທີ່ແຂງໂດ່ເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຄອດ, ຖ້າເປື້ອນແທ້ໆ ຜູ່ຍິງເຂົາບໍ່ໃຫ້ເຫັນບໍ່ໃຫ້ດົມດອກ.

 161. ສົ້ມຕ່ອນ
  ເດືອນມັງກອນ 7, 2017 ເວລາ 5:06 pm

  Mao Kobayashi ກໍ່ແມ່ນສາວນ້ອຍໜ້າຮັກຄົນນຶ່ງທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ
  ໃນວົງການໄອດອນຍີ່ປຸ່ນ, ມັກຮູບຮ່າງອວບອັດຂອງລາວນະ ເອິກໃຫຍ່
  ນາກໍ່ໂນນ, 25 ປີແລ້ວ ແຕ່ຍັງມີສະເນ່ດຶງດູດຫົວໃຈຂອງຊາຍໜຸ່ມແລະ
  ບັນດາເຖົ້າຫື່ນຢູ່ 🙂

 162. Khonhoo
  ເດືອນມັງກອນ 7, 2017 ເວລາ 10:29 pm

  ສັດໂລກມີກັມເປັນກຳເນີດ ມີກັມເປັນເຜົ່າພັນ

 163. ແລນໂບ
  ເດືອນມັງກອນ 7, 2017 ເວລາ 11:21 pm

  ສາວເມັດອາດ

 164. Parasol
  ເດືອນມັງກອນ 8, 2017 ເວລາ 5:27 pm

  ສາວຫວຽດນາມຂ້າງບ້ານຂ້ອຍເປັນຕາກິນຫລາຍເດີແຕ່ບໍ່ມີປັນຍາຍົວະເຮັດຂອງເຂົາ
  ດອກເພາະມີແຕ່ບ່າວປ້າຍຟ້າມາຮັບໄປຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳ ບ່າວລົດຖີບອີ່ຮ້າງຄື
  ຂ້ອຍຄົງບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຫັນຫອຍງາມຂອງລາວ 🙂

 165. ບັກມືດ
  ເດືອນມັງກອນ 9, 2017 ເວລາ 4:26 pm

  ສາວຂ້າງໃຜນໍ?

 166. ແປັກຊຳ
  ເດືອນມັງກອນ 13, 2017 ເວລາ 4:22 pm

  ເຫັນຜູ່ຍິງນົມໃຫຍ່ໃຈຂຶ້ນໂລດຂ້ອຍນະ ຢາກບີບ ຢາກຄັ້ນ ຢາກດູດຫົວນົມຄັກໆ
  ບີບນົມທັງສອງເຂົ້າໃສ່ກັນແລ້ວສີ້ຮ່ອງນົມຈົນນ້ຳແຕກໂດ່ງໃສ່ປາກຜູ່ຍິງຄົນນັ້ນ.

 167. ມັກຝັນ
  ເດືອນມັງກອນ 15, 2017 ເວລາ 4:46 pm

  Porn Addicted ເປັນພະຍາດທີ່ສາມາດປົວໄດ້ໂດຍຈິດຕະແພດ
  ບາງບໍລິສັດປະກັນສຸຂະພາບກໍ່ຈ່າຍຄ່າປິ່ນປົວໃຫ້ 80% ເຮົາຈ່າຍ
  20% ແຕ່ໃຜລະຢາກຈົກເງິນໃນຖົງ ເອົາເງິນຈຳນວນນັ້ນໄປຊື້ເບຍ
  ດື່ມ ເອົາໄປພະນັນເປຕອງ ເອົາໄປຊື້ເລກທ້າຍ 3 ຕົວ ຊິບໍ່ດີກ່ວາຫວາ?
  ຂ້ອຍອາໃສຮູບໂປ້ ໜັງເອັກເປັນເຄື່ອງມືກະຕຸ້ນອາລົມກໍ່ຍ້ອນບໍ່ມີປັນ
  ຍາຫິ້ວຜູ່ສາວຈາກ pub ຈາກ bar ຈາກ night club ເໝືອນຊາຍໂສດ
  ຄົນອື່ນໆ. ເຂົາຄືມີດີແທ້ ຊື້ເຫຼົ້າ Brandy ໃຫ້ກິນຈອກສອງຈອກກໍ່ໄດ້ຈູງ
  ມືຜູ່ສາວຂຶ້ນຫ້ອງໂລດ ຂ້ອຍນັ່ງກິນ J&B ໝົດເກືອບເຄິ່ງແກ້ວແລ້ວ
  ຍັງບໍ່ມີສາວໃດມາທັກທາຍ ຕ້ອງປ່ຽນໄປກິນເຫຼົ້າຍີ່ຫໍ້ຍອດນິຍົມຫວາ
  ຈຶ່ງຈະໄດ້ຜູ່ສາວມາເສກສົມຕາມຫວັງ?

 168. ບັກເຕ້ຍ
  ເດືອນມັງກອນ 16, 2017 ເວລາ 4:14 pm

  ປິດໄວ້ຫົວນົມຊ້ຳ 🙂

 169. ຢຸກຢິກ
  ເດືອນມັງກອນ 18, 2017 ເວລາ 3:47 pm

  ອາທິດນີ້ບໍ່ຝັນປຽກ ອາດຈະເປັນຍ້ອນຮໍໂມນຜະລິດນ້ຳຫື່ນບໍ່ຫລາຍ ມັນຈຶ່ງບໍ່ລົ້ນ.

 170. ແລມກີ
  ເດືອນມັງກອນ 21, 2017 ເວລາ 4:49 pm

  ຢາກລອງແບບໃນຮູບ.

 171. BaoSoad
  ເດືອນມັງກອນ 22, 2017 ເວລາ 4:29 pm

  ຈັ່ງແມ່ນນັ່ງງາມ

 172. ກຄຂ
  ເດືອນມັງກອນ 23, 2017 ເວລາ 4:51 pm

  ມັກວາດພາບຫາສາວຂ້າງບ້ານ ລາວຄົງແຊ່ອາບນ້ຳໃນອ່າງແບບນີ້

 173. ເກາະແກະ
  ເດືອນມັງກອນ 26, 2017 ເວລາ 4:01 pm

  ຖ້າສາວຂ້າງບ້ານຢືນຖ່າຍຮູບແບບນີ້ ຢ້ານອົດບໍ່ຢູ່ 🙂

 174. AFT34
  ເດືອນມັງກອນ 27, 2017 ເວລາ 4:04 pm


  ທົດສະວັດນີ້ ວົງການບັນເທິງຈີນກ້າວກະໂດດຂັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວົງການ
  ທ້າວແບບ-ນາງແບບ ເລິ່ມນຸ່ງນ້ອຍລົງໆ.

 175. ໂຕໜູ
  ເດືອນມັງກອນ 28, 2017 ເວລາ 6:01 pm

  ເບິ່ງຮູບສາວ Jeannie Mai ແລ້ວຄິດເຫັນໜ້າເອື້ອຍໃໝແລະທຸກຄັ້ງທີ່ຄິດເຫັນ
  ໂຄຍກໍ່ພອງແຂງຂຶ້ນມາໂລດ ແຕ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນຈົກອອກມາຊັກວ່າວໃຫ້ໝູ່ເບິ່ງຜ່ານ
  ເວັບແຄມຄືໝູ່ດອກ ອາຍເຂົານະ ໂຄຍນ້ອຍໆສັ້ນໆ ຈົກອອກມາກໍ່ບໍ່ມີໃຜເຫັນ
  ເກັບໄວ້ໃນເປົ້າສົ້ງດີກ່ວາ, ແມ່ນບໍ່?

 176. Piku34
  ເດືອນມັງກອນ 30, 2017 ເວລາ 5:09 pm


  ຢາກລອງລຸ້ນໃຫຍ່ແບບນີ້ເນາະ ຄືຊິຄັກດີ.

 177. ໂຄຍສັ້ນ
  ເດືອນມັງກອນ 31, 2017 ເວລາ 10:28 pm

  ເອື້ອຍນີ້ກໍ່ງາມ

 178. Najee
  ເດືອນກຸມພາ 1, 2017 ເວລາ 5:04 pm

  ນົມນ້ອຍງາມໆ

 179. PSB23
  ເດືອນກຸມພາ 3, 2017 ເວລາ 5:12 pm

  ສາວຂ້າງບ້ານກະຊ້າໂນະວ້າໂຫລ້ນງາມດີນໍ ຮາໆໆໆ

 180. Talz
  ເດືອນກຸມພາ 4, 2017 ເວລາ 5:58 pm

 181. LuckyCK34
  ເດືອນກຸມພາ 5, 2017 ເວລາ 3:51 pm

  ເຄີຍມີອະດີດກັບສາວໃນກຸ່ມບ້ານ ແຕ່ບໍ່ມີຫຍັງກັນເທື່ອດອກ ລາວຍ້າຍໄປຢູ່ວຽງກ່ອນ.

 182. SorKhao
  ເດືອນກຸມພາ 7, 2017 ເວລາ 4:02 pm

  ຄົນເຮົາເກີດມາເພື່ອຫຍັງ? ຕື່ນນອນຂຶ້ນມາກໍ່ໄປວຽກຊອກຫາກິນ ຫລິ້ນ ທ່ຽວ ເສບກາມ
  ເທົ່ານັ້ນຫວາ?

 183. Kito
  ເດືອນກຸມພາ 8, 2017 ເວລາ 4:03 pm

  ຖ້າໄດ້ພົບນາໂນນແບບນີ້ ຈະດົມຄັກໆໂລດລະ.

 184. ThaoHeun
  ເດືອນກຸມພາ 9, 2017 ເວລາ 5:33 pm


  ຢາກລອງຫີສາວນີ້ຂະໜາດເລີຍ

 185. deknoy
  ເດືອນກຸມພາ 10, 2017 ເວລາ 4:40 am

 186. ເດັກຫື່ນ
  ເດືອນກຸມພາ 10, 2017 ເວລາ 5:53 pm

  ເລິ່ມຫື່ນຕອນຢູ່ມໍ2, ຍ້ອນມີແນວຄິດຊົ່ວຈຶ່ງສະໜິດກັບໝູ່ຊົ່ວຕາມກົດຂອງ
  Laws of Attraction. ເຮືອນບັກໝັ້ນຢູ່ແຄມທາງລັດທຽວໄປຮຽນ ທາງໃຫຍ່
  ໂຄ້ງໄກ ຂ້ອຍກັບນ້ອງສາວແລະໝູ່ໃນກຸ່ມບ້ານຈຶ່ງມັກທຽວທາງນີ້ ລັດເຂົ້າທາງ
  ຫລັງໂຮງຮຽນໂລດ ປະຢັດເວລາເກືອບ 15 ນາທີນ ຕອນັ້ເນຄືຈັ່ງວ່ານອນແຊບ
  ເອົາແທ້ເອົາວ່າ ນ້ອງສາວດຶງຂາກອດແຄ່ງກໍ່ບໍຢາກລຸກ ຈົນອີ່ພໍ່ຂົ້າມາຈາທຳ
  ລົງຕຽງຈຶ່ງລຸກຂຶ້ນມະໂງ່ງມະເງ່ງໄປລ້າງໜ້າ ຖູແຂ້ວ ກິນເຂົ້າ ນຸ່ງເຄື່ອງໄປຮຽນ.
  ບັກໝັ້ນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮຽນ, ລູກຊາຍດຽວ ຄອບຄົວມີຖານະ ພໍ່ແມ່ຕາມໃຈຈຶ່ງອີ່ເລ
  ເກນັງ ຕອນເຊົ້າໄປຮຽນເທັກກວນໂດ ຕອນແລງໄປຮຽນກາຣາເຕ້ ໄວລຸ້ນແຖວ
  ນັ້ນຖືກມັກນ໊ອກເອົ້າທຸກຄົນ ລຸ້ນໃຫຍ່ກໍ່ກ່າຍເກີນຕີ ໃຈກ້າແທ້ໃດ.
  ໄປເບິ່ງໜັງກາງແປນຢູ່ວັດ, ນັກເລງໂພນແກ້ວສວຍໂອກາດຈັບກົ້ນນ້ອງສາວຕອນ
  ແຫຍ້ໄປບ່ອນນັ່ງຢູ່ເບື້ອງໜ້າແລະເກີດມີປາກສຽງກັບຂ້ອຍ ຖ້າຕີກໍ່ບໍ່ສູ້ພວກມັນ
  ດອກແຕ່ກໍ່ຕ້ອງເຮັດໃຈກ້າເພື່ອປົກປ້ອງນ້ອງສາວຂອງຕົນ ພໍດີບັກໝັ້ນເຫັນ ຈຶ່ງ
  ເຂົ້າມາຊ່ອຍແລະນັກເລງພວກນັ້ນກໍ່ຕ້ອງລ່າຖອຍເພາະຮູ້ດີບັກໝັ້ນສັນແຂງໜັກ
  ເຕະພາດຄໍລົງນອນກິນນ້ຳເຂົ້າຫລາຍຄົນແລ້ວ. ຈາກນັ້ນ ຂ້ອຍຈຶ່ງຕີສະໜິດກັບບັກ
  ໝັ້ນເພື່ອຈະໄດ້ຮຽນມວຍນຳມັນ, ຫົດນ້ຳຜັກແລ້ວແມ່ນມີໜ້າຢູ່ເດີ່ນຫລັງບ້ານມັນ
  ຮຽນອຽກໆອາກໆ ບໍ່ດົນກໍ່ມີກ້າມເອິກ ກ້າມປີກ ກ້າມແຂນ ກ້າມຂາແລະກ້າມທ້ອງ
  6 ກ້ອນນ້ອຍໆຂຶ້ນມາໂຊໝູ່ແລະກາຍເປັນຈອມບູ້ຂອງຫ້ອງ ໝູ່ຜູ່ຍິງຂ້າງຫ້ອງລັກ
  ແນມຈົນຕົກຕັ່ງພຸ້ນລະ ຖ້າຈະເວົ້າໂຍກນະ ຮາໆໆໆໆໆ.
  ຂຶ້ນມາຮຽນມໍ4 ການຮຽນກໍ່ອ່ອນລົງເພາະໂຄຍແຂງຂຶ້ນເລື້ອຍ ຕ້ອງອອກທ່ຽວກາງຄືນ
  ຫາລົມລໍ້ສາວຫວຽດຂາຍຢາໜ້າໂຮງໜັງ, ແຕ່ລະຄືນຈະມີຜູ່ສາວລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັບ
  ສາວເຮືອງ ສາວຮວງອອກມານັ່ງປິ້ງກ້ວຍ ຂາຍຢາຊ່ອຍສອງເອື້ອຍນ້ອງ ຖ້າລົມຖືກໃຈ
  ເຂົາກໍ່ເຕັ້ນຂຶ້ນຊ້ອນທ້າຍກາວາໄປນຳ ບັກໝັ້ນໃຫ້ເອົາລົດມັນໄປລໍ້ ຜູ່ສາວບໍ່ຂີ່ລົດຖີບຈີນ
  ລົດຈັກມີນວມ ນັ່ງໄປໄກກໍ່ບໍ່ເຈັບກົ້ນ ເອົາມາເຮືອນບັກໝັ້ນຫ້ັນລະ ປກສ ບ້ານ ເວົ້າກັນ
  ສະບາຍ ບັກໝັ້ນເປັນອາຈານເຂົ້າກ່ອນ ຂ້ອຍເປັນຄົນລ້າງຖ້ວຍ ຕື່ນເຊົ້າຈຶ່ງໄປສົ່ງເຂົາ .
  ເມື່ອໄດ້ຮຽນສີ້ຈາກຜູ່ສາວຫາເງິນຫລາຍຄົນກໍ່ເກີດມີຄວາມເບື່ອໜ່າຍ ຢາກລອງຂອງດີ
  ຈຶ່ງຕ້ອງທຽວຜ່ານປ່າຊ້າໄປລົມສາວໄລຊຶ່ງເປັນແມ່ຄ້າຂາຍເຂົ້າສານຢູ່ຕະລາດນົກຂຸ້ມ
  ຈະສຳເລັດຫລືບໍ່ ກະລຸນາຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປ 🙂

 187. ເດັກລ່ວງ
  ເດືອນກຸມພາ 11, 2017 ເວລາ 10:11 pm

  ຖ້າລາວຢູ່ຂ້າງບ້ານ ຄົງຈະລັກປິ້ນຮົ້ວໄປຫາລາວແທ້ໆລະ 🙂

 188. NukHeun
  ເດືອນກຸມພາ 12, 2017 ເວລາ 5:34 pm

  ຕອນຢູ່ສີຖານເໜືອ ເຄີຍລັກມັກສອງເອື້ອຍນ້ອງຂ້າງບ້ານ, ຜູ່ເອື້ອຍຂາວ ງາມຄືແມ່
  ຊຶ່ງເປັນໄທເມືອງຫລວງ ຜູ່ນ້ອງດຳຂຳແຕ່ທ້າຍງາມ ມົນເຕັມສົ້ງ ເຕັມສິ້ນ ເວລາເຂົາ
  ເອີ້ນໃຊ້ຍົກນັ້ນຍໍນີ້ ໄປບໍ່ທັນພໍຮ້ອງພໍໄຫ້ ຢ້ານເຂົາປ່ຽນໃຈໄປເອີ້ນຄົນອື່ນມາຊ່ອຍ
  ພໍ່ເຂົາຖືກສົ່ງໄປສຳມະນາວຽງໄຊ ມີແຕ່ 3 ແມ່-ລູກຢູ່ບ້ານ ແຕ່ເຂົາຮັກແພງໜິດໜົມ
  ກັບຄອບຄົວລຸງຂ້ອຍ ຈຶ່ງໄດ້ເບິ່ງແຍງກັນຍາມເຈັບເປັນເອັນອຸ່ນ ບໍ່ກ້າເຮັດຫຍັງໂລ
  ເລ ພຽງແຕ່ເວົ້າຢອກແນວນັ້ນແນວນີ້ຕາມປະສາບ່າວ-ສາວ ທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າບໍ່ມີປັນຍາ
  ຈີບເບິ່ງໜ້າແຂ່ງເຂົາດອກ.

 189. DekHeun
  ເດືອນກຸມພາ 14, 2017 ເວລາ 4:49 am

  ຍະຖ້າ

 190. ThaoNork
  ເດືອນກຸມພາ 16, 2017 ເວລາ 6:21 pm

  ຢາກບຳບັດໂຄຍໃຫ້ຟືນຄືນສະພາບທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຄືຕອນເປັນໜຸ່ມຈຶ່ງມັກເຂົ້າມາເວັບນີ້
  ເວັບອື່ນກໍ່ມີຮູບໂປ້ໜັງເປືອຍໃຫ້ເບິ່ງຫລາຍເປັນຕັນໆ ມີເລື່ອງສຽວໃຫ້ອ່ານຮ້ອຍລ້ານ
  ເລື່ອງແຕ່ຢາກເຫັນຫີລາວຈຶ່ງໄດ້ເຊຊັດເຂົ້າມາເວັບນີ້. ເຄີຍໄປເລາະເບິ່ງ laobabe ກໍ່
  ມີສາວງາມຫລາຍຢູ່ດອກແຕ່ເຂົາບໍ່ແກ້ເຄື່ອງ ກໍ່ຄືວ່າຫັ້ນລະ ເງິນບໍ່ມາ ຜ້າບໍ່ຫລູດ ບໍ່ວ່າ
  ກັນ. ຕອນໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃໝ່ໆ ເຂົ້າໄປແຊດຢູ່ lao99 ເຂົາມີສຽງໃຫ້ແຊດຄືຫ້ອງແຊດ
  ຢາຮູແຕ່ຂ້ອຍພິມແຊດ ຢາກຝຶກຊ້ອມພິມພາສາລາວທີ່ອ້າຍ Henneisy ເອົາໃຫ້ ຕອນ
  ນັ້ນ Windows 95 ບໍ່ຊັບພອດອັກສອນລາວ ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງເອງໂດຍລຶບ Alice_0
  ຂອງໄທອອກແລ້ວເອົາ Alice_0 ຂອງລາວເຂົ້າແທນ ສ່ວນຄົນອື່ນໆໃຊ້ພາສາຄາຣະ
  ໂອເກະແຊັດກັນ ຊາມຊິຕີຄວາມໝາຍອອກກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຄິດຫລາຍນາທີເຕີບເພາະ
  ຫລັກການສະກົດຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນ ບາງຄົນລວດລາຍ ໃຊ້ພາສາຕ່າງປະເທດປົນ
  ພາສາລາວເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຜິດໄປ ເຊັ່ນວ່າ wung see you ແທນທີ່ຈະແປ
  ວ່າ ຫວັງພົບເຈົ້າ ເຂົາພັດແປວ່າ ຫວັງສີ້ເຈົ້າ ປະມານນັ້ນລະ.
  ຄົນໃນໂລກ Cyber ຕ່າງກັບຄົນໃນໂລກແຫ່ງຄວາມຈິງເດີ, ເຈົ້າວ່າບໍ່? ຖ້າຂ້ອຍມີ
  ເວັບແຄມຕອນນັ້ນ ຢ້ານໄດ້ເປີດໂຄຍໃຫ້ Sao Pattana ເບິ່ງຢູ່ເດີ, ບໍ່ແມ່ນສາວພັດທະ
  ນາ ອ່ານອອກສຽງ ສາວປາດຖະໜາ ຍ້ອນຄົນມັກເອີ້ນຊື່ລາວສາວພັດທະນາຫັ້ນລະ
  ລາວຈຶ່ງຂ້າມໜອງຄາຍໄປຊື້ webcam ມາເວົ້າໃຫ້ໄດ້ຍິນສຽງແລະເປີດແຄມໃຫ້ເຫັນ
  ໜ້າຕາທີ່ຂາວງາມຂອງລາວ. ຕອນຊຸມປີ 90 ຄອມພິວເຕີ ເວັບແຄມ ໄມ ແລະເຄື່ອງ
  ໃຊ້ອື່ນໆແພງເທົ່າກັບຄຳພຸ້ນເດີ ຖ້າບໍ່ມີສະຖານະການເງິນດີແທ້ໆ ບໍ່ໄດ້ຫລິ້ນດອກ
  ຂ້ອຍໄດ້ຫລິ້ນຍ້ອນບໍລິສັດຊື້ມາໃຫ້ທົດລອງໃຊ້, ບໍ່ສະເພາະແຕ່ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີດອກ
  ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າອື່ນໆກໍ່ແພງຄືກັນ ລູກຢາກໄດ້ walkman ກໍ່ຍັງບໍ່ມີປັນຍາຊື້ໃຫ້ ນາງເມຍ
  ຍູ້ກົ້ນໃຫ້ໄປເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດພັດທະນາເຂດພູດອຍກັບລຸງໂຈ ພໍໄດ້ເງິນມາຊື້ເຮືອນຢູ່
  ຊື້ລົດຂີ່ ຊື້ຄຳໃສ່ຄໍ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ໄປ ບໍ່ຢາກຖິ້ມອຸດົມການມາຫາອຸດົມກິນ ຍອມຂີ່ລົດຖີບ
  ຮ້າງໄປວຽກ ມື້ໃດ໋ຝົນຕົກຟ້າລົງກໍ່ໃຫ້ລົດຖີບຂີ່ໂຕໂຢຕາມາບ້ານ. ກິນເຂົ້າແລງແລ້ວກໍ່ປະ
  ກອບເຄື່ອງຄອມທົດລອງອິນເຕີເນັດ, ນັ່ງຢອກເມຍຈົນແລ້ວພຸ້ນລະ ຈຶ່ງຕໍ່ເຂົ້າອິນເຕີໄດ້
  ຕອນນັ້ນໃຊ້ AOL Dial up ຊ້າກ່ວາເຕົ່າຄານ ສວຍໂອກາດຕອນລູກເຕົ້ານັ່ງຈ້ອງຈໍເຕເລ
  ຢອກແຍ່ກັບນາງເມຍ ຖ້າກາຍຍາມນີ້ກໍ່ຕ້ອງຖ້າຕອນຂ້ອນແຈ້ງຈຶ່ງໄດ້ເຮັດກັນ ລູກສາວ
  ເຂົ້າມານອນນຳຈຶ່ງເປັນອຸບປະສັກໃນການຮ່ວມຮັກ ຖ້າລູກສາວເຂົ້າມານອນນຳ ລູກຊາຍ
  ກໍ່ຫອບຜ້າຫອບໝອນນຳມາ ບໍ່ກ້ານອນຄົນດຽວ ຈົນຕ້ອງໄດ້ຊື້ຕຽງ 2 ຊັ້ນ ມາໄວ້ໃຫ້ເຂົາ
  ນອນຍາມພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າໄປເລາະໂຈ້ໂປຕາມບຸນບ້ານຕ່າງໆ. ມີເທື່ອນຶ່ງ ກຳລັງເຂົ້າດ້າຍເຂົ້າ
  ເຂັມ ເງີຍໜ້າຂຶ້ນໄປເຫັນລູກສາວນັ່ງເບິ່ງ ຈະຢຸດກໍ່ຢຸດບໍ່ໄດ້ ນາງເມຍຍູ້ແອວໄວ້ກໍ່ບໍ່ຢູ່ ນາງ
  ເມຍບອກລູກບໍ່ໃຫ້ເບິ່ງພໍ່ແມ່ຊ່ວງເຮືອ ມັນຄະລຳ ໃຫຍ່ຂຶ້ນຊິບໍ່ໄດ້ຜົວ ແຕ່ລູກສາວພັດຕອບ
  ແມ່ດ້ວຍຄວາມໄຮ້ດຽງສາວ່າ ໃຫຍ່ຂຶ້ນເຮົາບໍ່ເອົາຜົວ ເຮົາຊິເອົາພໍ່, ແມ່ບອກວ່າ ພໍ່ລູກເອົາ
  ກັນບໍ່ໄດ້ ລູກກໍ່ໄຫ້ຈົນຕາຕູບຕາໂປ ຈົນແມ່ຕ້ອງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ລູກເອົາ ລູກສາວຈຶ່ງເຊົາໄຫ້.
  ມັນກໍ່ແປກ, ຜູ່ບ່າວຢູ່ Lao99 ມີຫລາຍຄົນແຕ່ສາວປາດຖະໜາພັດມາສົນໃຈຂ້ອຍ ຢາກມາ
  ຮູ້ຈັກຮັກແພງກັບນາງເມຍ, ເດີນທາງໄປປະເທດຕາເວັນຕົກຍາກຫລາຍເດີຕອນນັ້ນ ຊິຂ້າມ
  ໜອງຄາຍຍັງໄດ້ຫາຜູ່ໃຫຍ່ຄ້ຳປະກັນ ເຂົາຈຶ່ງອອກໜັງສືເດີນທາງໃຫ້ນະ ບໍ່ໄດ້ໄປງ່າຍຄືຕອນ
  ອົດສະຕາລີມາສ້າງຂົວໃຫ້ໃດ໋ເດີ ເພິ່ນບໍ່ທັນເປີດກ້ວາງ ນຳໃຊ້ຈິນຕະນາການໃໝ່ບໍ່ທັນເລິກ
  “ຊິໃຫ້ບວກໄປຫາຄວາຍ ມັນບໍ່ເປັນຕິ?” ສາວປາດຖະໜາເວົ້າກັບນາງເມຍ, “ຍຸກນີ້ເຂົາບໍ່ຖື
  ດອກ.” ນາງເມຍຕອບຂຶ້ນແຕ່ບໍ່ຍອມເວົ້າເລື່ອງຂອງພວກຂ້ອຍໃຫ້ສາວປາດຖະໜາຮູ້, ພວກ
  ຂ້ອຍໂດດຈ້ອງນຳກັນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າພາຂັວນປ້ອນໄຂ່ໜ່ວຍໃຫ້ກັນກິນຄືຄູ່ຜົວເມຍທົ່ວໆໄປດອກ
  ພໍ່ເຖົ້າຢາກໃຫ້ລູກສາວເພິ່ນຮຽນຈົບຈາກຫວຽດນາມກ່ອນຈຶ່ງສ້າງຄອບຄົວ ຍັງເປັນນັກຮຽນ
  ສາມັນສຶກສາຢູ່ ຊິເຮັດຊິຫາລ້ຽງກັນແນວໃດ? ລົດຊາດເອັນຈ້ຳຊິ້ນຂຶ້ນສະໝອງ ກໍ່ເລີຍຕັດສິນ
  ໃຈໂດດຈ້ອງນຳກັນ, ບຸນຄຸນບັກທອງທູນ ຈຶ່ງໄດ້ຂຶ້ນລົດຂະບວນໜີມາຢູ່ວຽງຈັນ ຄະນະບ້ານ
  ບໍ່ອອກໜັງສືເດີນທາງໃຫ້ນາງເມຍຕາມຄຳສັງຂອງພໍ່ເຖົ້າ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ສ່ຽງຊີວິດມານຳລົດຂະ
  ບວນ ໂຊກດີບໍ່ຖືກເຂົາລັດຍິງ ຈຶ່ງມີໂອກາດໄດ້ມາຂຽນເລື່ອງເກົ່າໆໃຫ້ເຈົ້າອ່ານ.
  ເຄີຍເວົ້າຢອກນາງເມຍ ຢາກເຮັດທີຊຳ (Threesomes) ສາວປາດຖະໜາຢາກເບິ່ງ ໜັງເອັກ
  ບໍ່ທັນມີຫລາຍດອກ ຕ້ອງໄດ້ເສຍເງິນຈຶ່ງໄດ້ເບິ່ງ ແຕ່ມັນເບິ່ງບໍ່ໄດ້ແຈ້ງດອກ ຊາມຊິເຫັນເຂົາ
  ເດົ້າກັນແຕ່ລະເທື່ອຕ້ອງໄດ້ຖ້າຫລາຍ 10 ນາທີ ໃຊ້ Modem 56Kbps ຄອມກໍ່ຊ້າ 250Khz
  CPU ຊິເບິ່ງຫຍັງໄດ້. ຖືກນາງເມຍຕີຈົນຄະໂມມຊ້ຳເມື່ອລາວຮູ້ວ່າຂ້ອຍຊວນເຮັດກັນໃຫ້ສາວ
  ປາດຖະໜາເບິ່ງ, ຖ້າລາວຮູ້ຈັກກິນ Jack Daniel ຄືດຽວນີ້ ສາວປາດຖະໜາຄົງໄດ້ເຫັນຂອງດີ.

 191. Noumheun
  ເດືອນກຸມພາ 17, 2017 ເວລາ 11:26 pm

 192. dekheun
  ເດືອນກຸມພາ 18, 2017 ເວລາ 11:37 pm

  ບໍ່ຄວນບັງບ່ອນງາມ 😦

 193. HellBoy
  ເດືອນກຸມພາ 19, 2017 ເວລາ 11:11 pm


  ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອັນມືດມິດບໍ່ເປັນຕາຢ້ານຄືການມີຊີວິດຢູ່ກັບແນວຄິດທີ່ມືດມົວ.

 194. ບັກລົ້ວ
  ເດືອນກຸມພາ 20, 2017 ເວລາ 4:08 pm


  ຜູ່ໃດຢ້ານຕົກນາຮົກກໍກົດຂ້າມໄປເດີ

 195. Birdy
  ເດືອນກຸມພາ 23, 2017 ເວລາ 4:27 pm

  ຜູ່ທີ່ແຕ້ມແຕ່ງຮູບນາງສາວ Oto Yuuki ເປັນໂລກຈິດໜັກສົມຄວນ ຄົງປົວຍາກ
  ສາວຂຶ້ນໃໝ່ນ້ອຍໆຫລາຍຄົນຖືກມັນເອົາໄປແຕ້ມແຕ່ງ ເປັນຕານ່າຍ ! ຖ້າໃຜຢາກ
  ເບິ່ງຕື່ມ ເຂົ້າໄປ jtfake ດອດ blogspot ດອດ com ເດີ.

 196. ບັກລົ້ວ
  ເດືອນກຸມພາ 26, 2017 ເວລາ 6:49 pm

  ເຖິງວ່າຈະມີ เรื่องเสียว ໃຫ້ອ່ານຢ່າງມາກມາຍກ່າຍກອງແລະໄດ້ອ່ານລ້າໆອີກດ້ວຍ ແຕ່ກໍ່
  ບໍ່ລືມຊື້ປຶ້ມໂປ້ມາເບິ່ງ ມາອ່ານຍາມໄປເຮັດວຽກຢູ່ເຂດທີ່ບໍ່ມີສັນຍານອິນເຕີເນັດ ເບິ່ງຜ່ານ
  ມືຖືບໍ່ຄັກປານໃດ ອີກຢ່າງເສຍຄ່າ Data ກໍ່ແພງ ຈຶ່ງຊື້ປຶ້ມປົກຂາວໄປເບິ່ງ-ອ່ານແກ້ເຫງົາ
  ບໍ່ໄດ້ອ່ານປົກຂາວ ຂີ້ບໍ່ອອກ ມັກຫລາຍແມ່ນປົກຂາວຕ່າງປະເທດ ເຕັກນິກການຖ່າຍດີຫຼາຍ
  ຮູຂົນກໍ່ເຫັນ ນວນນາງ ໄຟສະຫວາດ ເປີດບໍລິສຸດກໍ່ຄັກ ເຖິງຈະບໍ່ເຫັນແຕດ ບໍ່ເຫັນຮູຫີແຕ່
  ກໍ່ມີອາລົມຄືກຄັກຄືກັນ.
  ອ່ານເລື່ອງສະມາຊິກຂຽນເຂົ້າໄປຮ່ວມຄໍລຳຕ່າງໆ ບາງເລື່ອງກໍ່ຄ້າຍໆຄືເລື່ອງຈິງ ເຂົາແຕ່ງໄດ້
  ດີ ອ່ານແລ້ວໂຄຍແຂງ ຢາກຈະແທງໃສ່ກອງຂີ້ໃຫ້ເຊົາແງ້ນແຕ່ຢ້ານຂີ້ກະຕືກດຸດເຂົ້າຮູຍ່ຽວ
  ຈຶ່ງຕ້ອງເກັບຄວາມແງ້ນໄວ້ຊັກວ່າວຕອນອາບນ້ຳ ບໍ່ມັກຊັກໃນບ່ອນ ຄ້ານຊັກຜ້າປູບ່ອນ ຖ້າ
  ແຕກຖືກຜ້າຫົ່ມກໍ່ຍິ່ງຄ້ານຊັກ ຫອບໄປຈ້າງເຂົາຊັກຢູ່ຮ້ານກໍ່ເສຍດາຍເງິນຊື້ເບຍ.

 197. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນກຸມພາ 27, 2017 ເວລາ 6:18 pm


  Ayu Makihara ອາຍຸກາຍ 18 ແລ້ວ ແຕ່ເຂົາແຕ່ງໃຫ້ເປັນເດັກສາວ.

 198. MukSao21
  ເດືອນກຸມພາ 27, 2017 ເວລາ 11:12 pm

 199. KALI
  ເດືອນກຸມພາ 28, 2017 ເວລາ 4:06 am

  All are fake stoies

 200. MukBeung
  ເດືອນກຸມພາ 28, 2017 ເວລາ 5:26 pm

  ເດັກສາວຫວຽດນາມອາຍຸພຽງແຕ່ 12 ປີ ມີຄວາມງາມ ມີສະເນ່ ແລະມີພອນສະຫວັນ
  ໃນການຍ່າງແບບ.

 201. ລ໊ອກແລ໊ກ
  ເດືອນມີນາ 1, 2017 ເວລາ 5:48 pm

  ເຫັນເທົ່ານີ້ກໍ່ນ້ຳແຕກໄດ້.

 202. ເດັກສຸພາບ
  ເດືອນມີນາ 4, 2017 ເວລາ 8:59 pm

 203. ນ້ອຍລົ້ວ
  ເດືອນມີນາ 6, 2017 ເວລາ 8:44 pm


  ໃຜວ່າອີ່ເງ໊ກຍັງນ້ອຍ ສີ້ບໍ່ເຂົ້າ ຂ້ອຍວ່າຊາຍຄົນນັ້ນໂຄຍໃຫຍ່ເກີນໄປ ເທົ່າໂຄຍຊ້າງ
  ພຸ້ນບໍ່ຈັກເດ, ອ້າຍພອນ ຕີຄຳ ໂຄຍໃຫຍ່ເທົ່າແຂນເດັກນ້ອຍຍັງສີ້ຈົນຫລຸບປິ້ງ.
  ຂ້ອຍບໍ່ເຫັນດອກຕອນອ້າຍພອນສີ້ອີ່ເງ໊ກ ໄປຖ້າຈອບເບິ່ງຈົນຮອດທ່ຽງຄືນກໍ່ຍັງ
  ບໍ່ເຫັນລົດອ້າຍພອນແລ່ນເຂົ້າມາໃນເຂດສວນບັກເລີງແຕ່ກໍ່ເຊື່ອວ່າອີ່ເງ໊ກຕິດໂຄຍ
  ອ້າຍພອນ ຖ້າບໍ່ຊັ້ນມັນຄົງບໍ່ລັກອອກມາຫາລາວທຸກຄືນດອກ.
  “ຈະໃຫ້ມັງຮຽງໄປຈັ່ງໄລ? ເຂົ້າບ່ອນນີ້ກໍ່ແສງ ບ່ອນຫັ້ນກໍ່ສອງແສງ ໃຫ້ມັງຂາຍ
  ກ໊ວຍຕ້ຽວຊ່ອຍແມ່ມັງດີກ່ວາ…ລືກໍ່ຮູ້ນີ້ນະ !” ເຖົ້າແກ່ເຮັງຕອບພີ່ນ້ອງຂອງລາວ
  ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ ເບິ່ງລາດເລົາເພື່ອຈະມາເປີດທຸລະກິດໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ
  ນີ້ຊຶ່ງເປັນເຂດເສດຖະກິດກຳລັງບູມ ເຮັດຫຍັງກໍ່ຮຸ່ງເຮືອງຖ້າໃຈໃຫຍ່ໃສ່ຊອງເຮັດ
  ທຸລະກິດໜ້າບ້ານຫລັງບ້ານ.
  ອ້າຍພອນເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າ ລາວບໍ່ມີສະເໜຫຍັງດອກ, “ນີ້ໆໆ…ສະເໜນະ.” ອ້າຍ
  ພອນອ້າປາກຂຶ້ນ ແລບລິ້ນອອກມາໂຊ, “10 ໂຄຍສີ້ກໍ່ບໍ່ທໍ່ລິ້ນເລຍ.” ເວົ້າແລ້ວກໍ່
  ກົ້ມໜ້າສັັ່ນຂາຕີສາຍສ້ອຍໃຫ້ແລ້ວທັນເວລານັດ. ນອກຈາກບອກວິທີສີ້ເດົ້າແລະ
  ລີລາຕ່າງໆແລ້ວ ອ້າຍພອນຍັງບອກເຄັດລັບ “ໃຈບໍ່ກ້າ ບໍ່ໄດ້ຂີ່ຊ້າງງາ” ບໍ່ມີສາວໃດ
  ນອນຫງາຍ ຖ່າງຂາໃຫ້ສີ້ແບບງ່າຍໆ, ຍ້ອນຝືນໃຈຜິດຄົນນີ້ລະ ອ້າຍພອນຈຶ່ງຕ້ອງ
  ຫອບເຄື່ອງມືຕີຄຳໜີຈາກຕະລາດນັ້ນມາຕີຄຳຢູ່ຕະລາດນີ້. ທຸກຄັ້ງທີ່ອີ່ເງ໊ກມາສົ່ງ
  ເຝີ ມາເກັບຖ້ວຍເຝີ ອ້າຍພອນຈະເວົ້າຢອກແນວນັ້ນແນວນີ້ ຈັບບ່ອນນັ້ນ ແຍ່
  ບ່ອນນີ້ແບບໜູຢອກແມວ, ແລງມື້ນັ້ນ ອີ່ເງ໊ກມາເຝົ້າເອົາປະຫລັກແຂນ ອ້າຍພອນ
  ກໍ່ເລີຍດຶງເຂົ້າຫ້ອງຍ່ອງຈົນເລືອດແຕກແລະນັບແຕ່ມື້ນັ້ນມາ ອີ່ເງ໊ກຈະລັກປີນປ່ອງ
  ຢ້ຽມອອກມາຫາຄວາມສຸກກັບອ້າຍພອນຈົນພໍໃຈຈຶ່ງກັບເຂົ້າໄປນອນ.
  ຍ້ອນຄວາມປະໝາດ ຂາດສະຕິ, ອີ່ເງ໊ກຈຶ່ງທ້ອງໄຄ່ແລະໄດ້ອ້າຍພອນເປັນຜົວ
  ກາຍມາເປັນເຖົ້າແກ່ຮ້ານຄຳຈົນເທົ່າທຸກວັນນີ້.

 204. ນັກເລາະ
  ເດືອນມີນາ 7, 2017 ເວລາ 9:57 pm

  ສາວຫມວຍ ຫນ້າປະຖົມ ນົມມະຫາວິທະຍາໄລ ໄກ້ຊິຮອດ 19 ປີແລ້ວລະອາດຈະເປັນຍ້ອນ
  ໃຊ້ກ້ອງ ໃຊ້ App ຕົບແຕ່ງ ຮູບຈຶ່ງງາມໜ້າຝັນຫາແທ້ໆ.

 205. Katip
  ເດືອນມີນາ 9, 2017 ເວລາ 4:14 pm

  ເອື້ອຍ Latti ບອກວ່າ: ” ມັກໃຫ້ຜູ່ຊາຍໃຊ້ຮ່າງກາຍຂອງຂ້ອຍເພື່ອຄວາມສຸກຂອງເຂົາ.
  ຂ້ອຍເກີດມາເພື່ອໃຫ້ເຂົາສີ້.”
  ເກັບຕົກຈາກ conquerofofgookwhores ຜ່ານທາງ tumblr

 206. ໜຸ່ມຫື່ນ
  ເດືອນມີນາ 12, 2017 ເວລາ 5:32 pm

 207. ບໍ່ເຄີຍ
  ເດືອນມີນາ 15, 2017 ເວລາ 4:45 pm

  ຫີ…ຫີ… ຫີ
  ຜູ່ໃດ໋ມີຫີສີ້ ພະຍາຍາມຮັກສາໄວ້ໃຫ້ດີເດີ ຢ່າໃຫ້ຫີໜີໄປຫາໂຄຍຄົນອື່ນ, ຫີນີ້ນະ ຖ້າໄດ້ໜີ
  ເທື່ອນຶ່ງ ມັກຈະໜີເລື້ອຍຈົນກ່ວາມັນຈະພົບພໍ້ໂຄຍທີ່ຖືກໃຈຈຶ່ງຈະເຊົາໜີ. ຫີຍຸກນີ້ ຫີມີສິດ
  ເສລີພາບເທົ່າທຽມກັບໂຄຍ, ຜົວອອກບ້ານໄປເຮັດວຽກເຮັດການ ເມຍແວ່ເຂົ້າບ້ານພັກ
  ຫລັງຕະລາດ ກ່ອນຈະຫິ້ວກະຕ່າອາຫານມາປຸງແຕ່ງໃຫ້ຜົວ ໃຫ້ລູກກິນ ກໍ່ມີເດີກໍລະນີນີ້
  ອີກກໍລະນີນຶ່ງ ຜົວໄປຕ່າງແຂວງ ເມຍໄປຕາກຂອງ ອັນນີ້ກໍ່ມີເດີ.

 208. DekHeun
  ເດືອນມີນາ 17, 2017 ເວລາ 2:58 pm

  3 ຕໍ່ 1 ແບບນີ້ ສູ້ໄຫວຢູ່ຫວາ? ຢ້ານເຫັນຕາເວັນແດງພຸ້ນລະໝໍນີ້ !

 209. ແອບລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 19, 2017 ເວລາ 2:44 pm

  ເຄີຍລັກສ່ອງເບິ່ງສາວຂ້າງບ້ານອາບນ້ຳ ແຕ່ບໍ່ທັນເຫັນຫຍັງດອກ ເສຍລັບກ່ອນ
  ບັກທົງຂົ່ມຝາສັງກະສີເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງດັງຄວາກຄວຽກຂຶ້ນມາໃຫ້ລາວໄຫວໂຕ
  ບໍ່ແກ້ສິ້ນອາບຄືຄືນກ່ອນ, ມື້ຕໍ່ມາພໍ່ລາວກໍຊື້ກາວມາຕາບປ່ອງ ກໍ່ເລີຍບໍ່ມີຮູສ່ອງ.

 210. ຕ້ອຍລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 21, 2017 ເວລາ 2:29 pm

  ໂຄຍຍາວຈຶ່ງສີ້ໄດ້ຖະໜັດທ່ານັ່ງນີ້

 211. ມັນດ້າງ
  ເດືອນມີນາ 25, 2017 ເວລາ 3:57 pm

  ສາວຂ້າງບ້ານໃຜ ງາມແລະໜ້າຮັກອີຫລີເນີ 🙂

 212. ກິລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 26, 2017 ເວລາ 3:05 pm


  ເຈົ້າເຄີຍລູບຄຳກົ້ນຜູ່ສາວຕອນເຂົານຸ່ງສິ້ນໃໝບໍ່? ມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ?

 213. ມັກຫື່ນ
  ເດືອນມີນາ 28, 2017 ເວລາ 12:02 am

  ເຂົ້າຫ້ອງການມາເປີັດອີແມວເຫັນຮູບສາວງາມ ອົດບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງແຊໃຫ້ເພື່ອນຫື່ນ
  ເບິ່ງນຳ ເບິ່ງແລ້ວຢ່າປີນຮົ້ວລັກເບິ່ງສາວຂ້າງບ້ານເດີເພື່ອນ ຖືກຈັບໄດ້ ອາຍເຂົາ !

 214. ບັກຊົ່ວ
  ເດືອນມີນາ 29, 2017 ເວລາ 3:31 pm

  2 ຄືນລຽນຕິດທີ່ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້ ສີ້ຄັກຫລາຍຈົນນ້ຳແຕກເປື້ອນບ່ອນນອນແລະບໍ່ຢາກຕື່ນຈາກຝັນ
  ເລີຍ ຢາກນອນຝັນຕໍ່ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຕື່ນເພາະຕາເວັນຂຶ້ນແຍ່ຕາແລ້ວ. ອອກຈາກຫ້ອງ ໄປເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ
  ອອກມາພໍດີເຫັນນ້ອງໃພ້ອອກມາຈາກຫ້ອງນອນ ນຸ່ງສົ້ງປາຈາມາສີ້ບົວກັບເສື້ອຍືດສີຂາວ ບໍ່ບອກ
  ກໍ່ຮູ້ວ່ານ້ອງໃພ້ບໍ່ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນ ຖ້ານຸ່ງໜ້າເອິກຈະໃຫຍ່ກ່ວານັ້ນ ຜູ່ຍິງສະໃໝນີ້ມັກນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນ
  ນວມໜາ ເສື້ອຊ້ອນ soft cup ຂາຍບໍ່ໄດ້ດີດອກ ມີແຕ່ຜູ່ເຖົ້າຊື້ໄປນຸ່ງ ສ່ວນຫລາຍບໍ່ນຸ່ງໃຫ້ເປືອງ
  ເງິນຊ້ຳນະ ຕາມສັງເກດເບິ່ງ.
  ຍາມມື້ເວັນແບບນີ້ຈະມີແຕ່ຂ້ອຍກັບນ້ອງໃພ້ຢູ່ບ້ານ ຍົກເວັ້ນມື້ວັນສຸກ ລູກຊາຍລາວພັກຮຽນ
  ປະມານ 3 ໂມງ ລູກຊາຍນ້ອຍຈຶ່ງກັບມາແຕ່ຮຽນ ນ້ອງຊາຍອອກບ້ານແຕ່ 5 ໂມງ 30 ລາວເຂົ້າ
  ວຽກ 6 ໂມງ ນ້ອງໃພ້ເຮັດວຽກເຮືອນຢູ່ບ້ານ ຮັບ-ສົ່ງລູກຊາຍນ້ອຍໄປຮຽນ ລູກຊາຍໃຫຍ່ໄປເອງ
  ແຕ່ເຂົາເປັນເດັກດີ ບໍ່ສົນບໍ່ກ່ຽວກັບຜູ່ສາວເໝືອນເດັກໄວລຸ້ນຄົນອື່ນ ຫລືອາດຈະມີຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້
  ເພາະບໍ່ເຫັນລາວພາມາຫລິ້ນບ້ານ.
  ນ້ອງຊາຍຂ້ອຍສີ້ເກັ່ງສົມຄວນ ອາທິດນຶ່ງຈະເຫັນນ້ອງໃພ້ຊັກຜ້າປູບ່ອນ ຊົບໝອນ ຜ້າຫົ່ມ
  2-3 ເທື່ອ ປ່ຽນທຸກມື້ຜ້າປູບ່ອນ ຊົບໝອນ ຊົບຜ້າຫົ່ມ ແລ້ວມ້ຽນບ່ອນນອນເປັນລະບຽບ
  ຈົບງາມຕາມວິຊາທີ່ໄດ້ຮຽນຈາກໂຮງຮຽນ LANITH ພາຍໃນຫ້ອງກໍ່ກໍ່ປະດັບປະດາຈົບງາມ
  ເຫັນແລ້ວຢາກເຂົ້າໄປນອນ, “ບ້າຫວາ…ລຸງນີ້ເວົ້າບ້າໆ!” ນ້ອງໃພ້ເວົ້າແລະຫລັບຕາຊັງເມື່ອ
  ຂ້ອຍເວົ້າຢອກວ່າຂໍເຂົ້ານອນຈັກຄືນໄດ້ບໍ່ຍາມຜົວເຈົ້າໄປວຽກຕ່າງແຂວງ? ເລິ່ມກ້າຫລິ້ນ
  ສ້ອຍອໍ້ແອ້ກັບນ້ອງໃພ້ຕອນໄປຮັບນ້ອງຊາຍຢູ່ສະໜາມບິນ, ເຫັນລາວແຕ້ມເລັບງາມກໍ່ເລີຍ
  ຂໍຈັບຂຶ້ນມາເບິ່ງໃກ້ໆ “ຢາກແຕະອັ່ງເຂົາໃດຫ້ັ້ນ..ອິອິອິ” ນ້ອງໃພ້ເວົ້າແກ້ອາຍທີ່ອະນຸຍາດ
  ໃຫ້ລຸງຈັບມືຖືກແຂນ ຈັບໆລູບໆບຶດນຶ່ງ ລາວກໍ່ດຶງມືກັບຄືນໄປຄັວກເຂ່ຍໜ້າຈໍໄອໂມບາຍ
  ຫາກົດໄລໃຫ້ເພື່ອນເຟດຊະບຸກ. “ພວກເຮົາມາຮັບຖືກບ່ອນຢູ່ຫວາ?” ນ້ອງໃພ້ຖາມຂຶ້ນເມື່ອ
  ງວກຊ້າຍແນມຂວາບໍ່ເຫັນໃຜມາຖ້າຮັບຜູ່ໂດຍສານ ມີແຕ່ສອງຄົນພວກຂ້ອຍຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນ.
  ຂ້ອຍໂອບກອດແອວນ້ງໃພ້ເຂົ້າມາແນບກາຍແລະຊິ່ມບອກຄ່ອຍໆ ໃຫ້ລາວຖ່າງຂາອອກຕື່ມ
  ເພື່ອໃຫ້ຂ້ອຍສອດມືເຂົ້າໄປລູບຫີໂຕ້ນໆຂອງລາວໄດ້ໂດຍງ່າຍ. ຖ້າແມ່ນໃນຊີວິດຈິງ ຄົງບໍ່ງ່າຍ
  ແບບນັ້ນດອກ ແຕ່ໃນຄວາມຝັນມັນງ່າຍກ່ວາໃນໜັງເອັກ ນ້ອງໃພ້ຮື້ສິ້ນຂຶ້ນແລ້ວໂກ້ຍຂຶ້ນມາ
  ນັ່ງຄາບຕັກ ຈັບໂຄຍຍັດເຂົ້າຮູຫີແລ້ວກໍ່ເລິ່ມຫຍົ້ມຄ່ອຍແລະແຮງຂຶ້ນຕາມລຳດັບ.

 215. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນມີນາ 31, 2017 ເວລາ 3:05 pm

  ຕ້ອງໄດ້ແທັກຄັວນໂດສາຍດຳເດີຈຶ່ງສີ້ສາວນີ້ໄດ້

 216. Teego
  ເດືອນເມສາ 1, 2017 ເວລາ 11:18 pm

 217. ລ່ວງລົ້ວ
  ເດືອນເມສາ 2, 2017 ເວລາ 11:17 pm

 218. ປາຊິວ
  ເດືອນເມສາ 3, 2017 ເວລາ 11:33 pm

  ຖ້າຈະທ້ວງກໍ່ຢ້ານບໍ່ໄດ້ເບິ່ງ.

 219. ເຕົ່າຕຸ່ນ
  ເດືອນເມສາ 7, 2017 ເວລາ 2:25 pm


  ບໍ່ແມ່ນສາວຂ້າງບ້ານດອກຜູ່ນີ້ນະ ສາວໃນບ້ານຂ້ອຍນີ້ລະ ສົນບໍ່?

 220. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນເມສາ 8, 2017 ເວລາ 11:17 pm

 221. bukheun
  ເດືອນເມສາ 11, 2017 ເວລາ 4:34 pm

  ຖ້າຫື່ນແທ້ ເຫັນແຄ່ນີ້ກໍ່ແຂງໄດ້ນະ

 222. Ibaka
  ເດືອນເມສາ 15, 2017 ເວລາ 10:33 pm

  ເອື້ອຍນີ້ງາມຈັບໃຈ ເບິ່ງບໍ່ທັນຈົບດອກ ນ້ຳແຕກ່ອນ 🙂
  http://javhihi.com/movie/mind-blowing-amateur-asian-sex-with-reira-aisaki.3287.html

 223. bukheun
  ເດືອນເມສາ 21, 2017 ເວລາ 3:48 pm


  will be there with you soon, lolz.

 224. ກຸ້ງດີດ
  ເດືອນເມສາ 22, 2017 ເວລາ 10:31 pm

  ຕ້ອງເຮັດວຽກໄດ້ເງິນເດືອນຈັກລ້ານຈຶ່ງຈະໄດ້ແຟນງາມແບບນີ້?

 225. KhonLowlay
  ເດືອນເມສາ 25, 2017 ເວລາ 3:42 pm

  Jae ເປັນນັກຮຽນບໍລິຫານທຸລະກິດ ປີທີ3 ໄດ້ເລົ່າເລື່ອງຂອງຕົນໃຫ້ໝູ່ຟັງວ່າ
  ຕອນຮຽນປີທີ1 ລາວໄດ້ໄປຫາໝູ່ຢູ່ Ceritos ກໍ່ເລີຍມີໂອກາດໄດ້ຮູ້ຈັກກັບ
  Nui ເປັນ Cheerleader ຂອງ UCLA, ບໍ່ຕ້ອງບອກ ເຈົ້າຄົງຮູ້ ຜູ່ຍິງທີ່ໄດ້ເປັນ
  ເຊຍລິດເດີມີຫຸ່ນເຊັກຊີຂະນາດໃດ ໜ້າຕາໃຊ້ໄດ້ທຸກຄົນ ຜິວບໍ່ສຳຄັນແຕ່ນຸ້ມ
  ນວນທຸກຄົນເພາະບໍາບັດຜິວບໍ່ເສຍເງິນ ຜະແນກສັນຍະກຳເຮັດໃຫ້ຟຣີ.
  ນຸ້ຍອາຍຸ 22 ແຈ້ 19 ແຕ່ເຂົ້າກັນໄດ້ດີ ຕົກຫລຸມກາມຕັ້ງແຕ່ມື້ເຫັນກັນທຳອິດ
  ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງກັນ ເດດກັນ 2 ເທື່ອ ໄດ້ແຕ່ກອດຈູບ ເທື່ອ 3 ຈຶ່ງໄດ້ກິນ.
  doodhee.com/ครั้งแรกของนุ้ย/

 226. ສໍກິດ
  ເດືອນເມສາ 29, 2017 ເວລາ 9:17 pm

 227. ອ່ອນນຸ້ມ
  ເດືອນພຶດສະພາ 2, 2017 ເວລາ 2:19 pm

  ຍິງເຈົ້າສະເນ່ ຍັງແຕ່ຮູເທິງບໍ່ຖືກອັດ

 228. Baopizza
  ເດືອນພຶດສະພາ 6, 2017 ເວລາ 2:53 pm

 229. bukloua
  ເດືອນພຶດສະພາ 9, 2017 ເວລາ 11:05 pm


  Nice figure

 230. bukluoang
  ເດືອນພຶດສະພາ 12, 2017 ເວລາ 11:16 pm

  ເນີນນົມງາມ

 231. ຕາດີ
  ເດືອນພຶດສະພາ 17, 2017 ເວລາ 9:51 pm

  ສາວຂ້າງບ້ານເຈົ້າງາມນໍ

 232. ເທບຫື່ນ
  ເດືອນພຶດສະພາ 21, 2017 ເວລາ 11:05 pm

 233. ເດັກຫື່ນ
  ເດືອນພຶດສະພາ 24, 2017 ເວລາ 5:00 pm

  ສາວຫລັງບ້ານ

 234. ນັກຊອກ
  ເດືອນພຶດສະພາ 28, 2017 ເວລາ 4:29 am

  ຫີສາວດອນກອຍ ຫອມດີ ສີ້ເກັ່ງ

 235. ແອບລົ້ວ
  ເດືອນພຶດສະພາ 29, 2017 ເວລາ 12:18 am

 236. ເຜິ້ງນ້ອຍ
  ເດືອນມີນາ 1, 2017 ເວລາ 8:32 pm


  ເວົ້າເລື່ອງສາວບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງກໍ່ເຄີຍມີປະສົບການແທ້ແຕ່ມັນເກີດຂຶ້ນດົນແລ້ວ
  ຈື່ແດ່ບໍ່ຈື່ແດ່ເພາະມັນດົນໂພດ ເກືອບ 4 ທົດສະວັດ ແລ້ວນະ ຕອນນັ້ນຕ່າງຄົນຕ່າງ
  ກໍ່ຍັງນ້ອຍ ບໍ່ທັນຮູ້ຂີ້ໝາຕາເພ້ຍຫຍັງດອກ ຜູ່ໃຫຍ່ບອກໃຫ້ຄືບນຶ່ງຈາກໃສ້ບືກໍ່ແທກ
  ຕາມບອກ ບໍ່ທັນສຸບເຂົ້າ ນ້ຳກໍ່ແຕກໃສ່ງ່າມຂາລາວ ຢ້ານຈົນສັ້ນປານໝາເຜົາ ລາວ
  ກໍ່ຂູ່ວ່າ ຖ້າຂ້ອຍມີລູກເຈົ້າຮັບຜິດຊອບຊອບ ຂ້ອຍກໍ່ຕອບຮັບໄປຊັ້ນລະ ຄິດວ່າຖ້າ
  ລາວມີລູກແທ້ກໍ່ຈະໄປຊິດເບັດ ຂາຍປາຫັ້ນລະລ້ຽງລາວແລະລູກ ເວລາຜ່ານໄປ 4
  ເດືອນ ບໍ່ມີປາກົດການຫຍັງກໍ່ລອງເຮັດອີກ ເຮັດທ່ານອນເໝບ ຈັກເຂົ້າຮູຂີ້ຫລືບໍ່
  ນ້ຳແຕກໃສ່ກົ້ນລາວກ່ອນ. ຈາກມື້ນັ້ນມາ ລາວກໍ່ບໍ່ຍອມລົງທ່າໄປຊິດເບັດນຳອີກ
  ຖາມວ່າເປັນຫຍັງ ລາວກໍ່ບໍ່ຕອບ, 5-6 ປີຫລັງມາພີ້ ລາວຈຶ່ງບອກວ່າ ຂ້ອຍເຮັດບໍ່
  ເປັນ ຄົນອື່ນເຮັດໃຫ້ຄັກກ່ວາ !

 237. ສໍດຳ
  ເດືອນມີນາ 4, 2017 ເວລາ 5:20 pm

  ເຄີຍມີແນວຄິດບໍ່ດີກັບເອື້ອຍຂ້າງບ້ານຕອນເຫັນນັ່ງຢອງຫຍໍ້ແປງເຊັດຂີ້ມູກໃຫ້ລູກລາວ
  ແລະຄົງເປັນຍ້ອນຄວາມຟ້າວ ຢ້ານຂີ້ມູກຍ້ອຍໄຫລໃສ່ປາກລູກເບ໊າະຫລືແນວໃດຈຶ່ງບໍ່
  ເອົາສົ້ນກະໂປ່ງ ເຫັນເປົ້າສະຫລິບລາຍລ່ອງຂາວ-ຟ້າເຕັມຕາເລີຍ, ຖ້າມີໂອກາດໄດ້ແທກ
  ຄົງເທົ່າຝາມື ບໍ່ແມ່ນນ້ອຍເອາະເຈາະຄືສາວ Lynn ນີ້ເດີ ຂະນາດນົມຄົງໃຫຍ່ເທົ່າກັນ
  ຖ້າບໍ່ເທົ່າກໍ່ນ້ອຍກ່ວາສາວລິນໜ້ອຍນຶ່ງເທົ່ານັນລະ ບໍ່ຫລຸດຫລາຍດອກ.
  ໄດ້ແຕ່ຄິດຊື່ໆຫັ້ນລະ ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຮັດຫຍັງກັບລາວດອກ ໄດ້ເຫັນເປົ້າສະຫລິບຂອງ
  ລາວມື້ນັ້ນກໍ່ຖືເປັນບຸນຕາຫລາຍແລ້ວ ຊາດນີ້ຄົງມີເທື່ອດຽວເທົ່ານັ້ນລະ ຂະໜາດຄົນໃນ
  ບ້ານຕົນເອງແທ້ໆກໍ່ຍັງຫາໂອກາດຍາກຊິໄດ້ເຫັນຂອງເຂົາ, ເຈົ້າວ່າບໍ່? ຜູ່ຍິງເປັນເພດທີ່
  ຮັກນວນສະຫງວນຕົວ ບາງຊາດ ບາງສາດສະໜາສະຫງວນຮອດໜ້າແຄ່ງພຸ້ນນະ. ເຄີຍ
  ຖາມໝູ່ທີ່ຮຽນນຳກັນທີ່ມາແຕ່ປະເທດທີ່ມີນ້ຳມັນຫລາຍໆພຸ້ນລະ ມັນວ່າ ແຕ່ງງານກັນ
  ຮຽບຮ້ອຍພຸ້ນລະຈຶ່ງຮູ້ວ່າມີແປ້ວມີໄຝຢູ່ໃສແດ່ ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຮູ້ໄດ້ເຫັນທຸກຊອກທຸກມຸມ
  ຄືຄົນຊາດອື່ນ ບໍ່ມີໂອກາດລອງກ່ອນແຕ່ງຄືບ້ານເຮົາດອກ.
  ເມື່ອຖາມເຖິງຄວາມຮັກຄວາມໄຄ່ລະຫວ່າງພີ່ນ້ອງປ້ອງປາຍ ລາວກໍ່ຮັບວ່າມີແທ້ເລື່ອງ
  ແນວນີ້ແຕ່ຄົນສ່ວນຫລາຍປິດລັບ ບໍ່ມີຄວາມກ້າຫານພໍທີ່ຈະນຳເປີດເສື້ອໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນ
  ຂີ້ກາກຂີ້ເກື້ອນທີ່ຕິດຕາມແຜ່ນຫລັງຂອງຕົນ, ໄຟບໍ່ໃຕເຮືອນໃຜບໍ່ຮຸ່ງ. ພວກຂ້ອຍບໍ່ມີເວ
  ລາລົມກັນດົນເພາະຕ້ອງໄດ້ຟ້າວໄປເຂົ້າຫ້ອງຮຽນກ່ອນສາດສະດາຈານຢ່າງນ້ອຍກໍ່ 2-3
  ນາທີ ກະກຽມປຶ້ມຕຳລາແລະອຸບປະກອນການຮຽນໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ, ຂ້ອຍບໍ່ມັກງົມນັ້ນ
  ເຮັດນີ້ເວລາຢູ່ຕໍ່ໜ້າອາຈານສອນແຕ່ມັນກໍ່ຫລີກບໍ່ໄດ້ເມື່ອຄິດເຫັນຄຳເວົ້າຂອງໝູ່ຄົນຢິບ
  ທີ່ເວົ້າໃຫ້ຟັງຕຳນານຮ່ວມຮັກໃນສາຍເລືອດຂອງພວກເທບພະເຈົ້າ ເຊັ່ນ ເທບພະເຈົ້າ
  Oedipus ກັບພະມານດາ ແລະໃນຄຳພີກໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສຳພັນທາງເພດລະຫວ່າງ
  Lot ກັບ Salome. ສຳລັບບ້ານເຮົາແລ້ວບໍ່ປາກົດມີນິທານປະລຳປະລະທີ່ເວົ້າເຖິງເລື່ອງ
  ນີ້ ມີແຕ່ນິທານຊວນຫົວເລື່ອງ “ອ້າຍເຂີຍຝາກຍ່ຽວ” ໃນພົງສາວະດານກໍ່ມີແຕ່ພີ່ນ້ອງເອົາ
  ກັນ ບໍ່ເຈົ້າຊີວິດອົງໃດເປັນລູກທໍລະພີຄື Oedipus Rex ຂ້າພໍ່ຜູ່ບັງເກີດເກົ້າເພື່ອຫວັງໄດ້
  ແມ່ຕົນເອງມາເປັນຄູ່ຮ່ວມນອນ ແລະກໍ່ບໍ່ມີເຈົ້າຊີວິດອົງໃດແຕ່ງງານກັບລູກສາວຕົນເອງ.
  ຕອນຢູ່ແຖວບ້ານ 9 ຫ້ອງ, ເຄີຍໄດ້ຍິນເລື້ອຍເລື່ອງຜິດລູກຜິດເມຍຄົນອື່ນ. ບາງກໍລະນີ
  ເກີດຂຶ້ນເກືອບ 10 ປີ ຈຶ່ງປະເຕີປະຕາກັນຂຶ້ນມາ, ກໍ່ຄືວ່າຫັ້ນລະ ຜ່ານມາກຸສົນລະກຳຍັງ
  ຫລາຍ ຜີຈຶ່ງບໍ່ຂາຍໜ້າ. ຫ້ອງແຖວ 9 ຫ້ອງ ເປັນຫ້ອງແຖວ 2 ຊັ້ນ, ຜູ່ຄົນທີ່ມາເຊົ່າຢູ່ນີ້
  ຈະໃຊ້ຫ້ອງລຸ່ມເປີດທຸລະກິດ ຂາຍເຂົ້າ ຂາຍນ້ຳ ຂາຍເຄື່ອງສະດວກຕ່າງໆ ສຸກແລ້ວແຕ່
  ຄວາມສາມາດ ຄວາມຊຳນານຂອງໃຜລາວ, ຊັ້ນເທິງແມ່ນໃຊ້ເປັນຫ້ອງນອນ ບາງຄອບຄົວ
  ກໍ່ຊື້ໄມ້ອັດມາຂັ້ນລະຫວ່າງຫ້ອງຫົວໜ້າຄອບຄົວແລະຫ້ອງນອນຂອງລູກເຕົ້າ ບາງຄອບ
  ຄົວກໍ່ໃຊ້ຜ້າກັ້ງໄວ້ ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະຢູ່ໄດ້ດົນ ເພາະຖ້າທຸລະກິດບໍ່ກ້າວໜ້າກໍ່ບໍ່ສາມາດເຊົ່າຢູ່
  ຕໍ່ໄປໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ຫາທາງໄປຫາກິນແຖວອື່ນ.
  ຕູ້ຫລ້າເປີດຮ້ານຂາຍນ້ຳກ້ອນ, ເຂົາເອົານ້ຳກ້ອນແທ່ງມາສົ່ງໃຫ້ແລ້ວ ລາວກໍ່ບົດໄປສົ່ງຕາມ
  ຮ້ານກິນ-ດື່ມ ທັງໃກ້ແລະໄກທີ່ເປັນຂາປະຈຳ ຜູ່ໃດຕ້ອງການຢາກຊື້ເປັນເຢືອກເປັນຕຸກ
  ລາວກໍ່ຂາຍໃຫ້ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນເມຍແລະລູກສາວຫັ້ນລະເປັນຜູ່ຂາຍ. ຂ້າມໄປ 3 ຫ້ອງ
  ກໍ່ແມ່ນຫ້ອງເອື້ອຍແຕ໋ວ, ເປີດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງສະດວກ ນັບແຕ່ເຂັມຫຍິບຜ້າຂຶ້ນໄປຫາສິ້ນ
  ເສື້ອອາພອນ ມັກມາຊື້ນ້ຳກ້ອນນຳຕູ້ຫລ້າເປັນປະຈຳ ຜົວລາວມັກກິນເບຍໃສ່ນ້ຳກ້ອນ ບໍ່
  ມັກກິນເບຍແຊ່ເຢັນຄືຄົນອື່ນ. ເອື້ອຍແຕ໋ວມີໜ້າຕາສວຍງາມ ຫຸ່ນອວບ ຂາວ ການເວົ້າ
  ການຈາກໍ່ມ່ວນຫູສົມເປັນແມ່ຄ້າ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງສະດວກຮ້ານນຶ່ງທີ່ຢູ່ສົ້ນສຸດຂອງຫ້ອງ
  ແຖວກໍ່ປິດໄປເພາະຄົນສ່ວນຫລາຍກາຍມາຊື້ນ້ຳເອື້ອຍແຕ໋ວ ພໍຕື່ມກໍ່ຕື່ມ ພໍໃຫ້ກໍ່ໃຫ້ໄປນຳ
  ອາໃສກິນໄລຍະຍາວ ວ່າຊັ້ນສາ. ເອື້ອຍແຕ໋ວເອົາຜົວແຕ່ນ້ອຍ ແຕ່ບໍ່ມີລູກ ເຂົາວ່າຜົວລາວ
  ເປັນໝັນ ບໍ່ມີນ້ຳຢາ ບາງຄົນກໍ່ວ່າລາວມີຂອງຮັກສາດີ ວິນຍານສັດຈຶ່ງມາເຂົ້າທ້ອງບໍ່ໄດ້
  ໃຜຄິດແນວໃດກໍ່ວ່າໄປແນວນັ້ນ ຕາມປະສາຄົນບ້ານເຮົາຫັ້ນລະ ແຕ່ນັກວິຊາການແພດ
  ອາດຈະຮູ້ສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງຖ້າເຂົາໄປກວດເລືອດ ກວດນ້ຳເຊື້ອຄັກແນ່.
  ບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າຕູ້ຫລ້າເວົ້າຖືກໃຈແນວໃດ ເອື້ອຍແຕ໋ວຈຶ່ງໃຈອ່ອນ ໄຂປະຕູປ່ອງຢ້ຽມໃຫ້ຕູ້ຫລ້າ
  ຂຶ້ນໄປເສບສົມໃນຍາມວິການ, ລູກເມຍຕູ້ຫລ້າກໍ່ບໍ່ເຄີຍສົງໃສ ເມື່ອຜົວບອກວ່າຂີ້ໃສ່ວິດ
  ຂີ້ບໍ່ອອກ ຕ້ອງໄປຂີ້ຢູ່ປ່າຫລັງບ້ານ ບາງເທື່ອກໍ່ໄປຫົວຄ່ຳ ບາງເທື່ອກໍ່ໄປຕອນເດິກ ບາງເທື່ອ
  ກໍ່ໄປຕອນຂ້ອນຄືນ ແລ້ວແຕ່ມັນປວດຕອນໃດກໍ່ໄປຕອນນັ້ນ. ທາງຝ່າຍຜົວເອື້ອຍແຕ໋ວກໍ່
  ບໍ່ເຄີຍສົງໃສໃນຕົວຂອງຜູ່ເປັນເມຍ ກະຄືວ່າຫັ້ນລະ ເປີດເບຍກິນແຕ່ເວັນຮອດຄ່ຳ ມື້ລະ
  ຫລາຍແກ້ວ ພໍລົ້ມຫົວນອນກໍ່ຫລັບປານຕາຍ ຕູ້ຫລ້າຊິຍົກແຄ່ງເລຍຂາເມຍຕົນທ່າໃດກໍ່ບໍ່
  ຮູ້ ຈົນກະທັ້ງຄືນວັນທີ່ລິດຢາເພິ່ມພະລັງທີ່ຕູ້ຫລ້າກິນເຂົ້າໄປກາຍເປັນພິດ ຕາຍຄາເອິກ
  ເອື້ອຍແຕ໋ວ ຄົນມຖວນັ້ນຈຶ່ງຮູ້ເລື່ອງ. ຈາກນັ້ນມາທັງສອງຄອບຄົວກໍ່ຍ້າຍໜີຈາກຫ້ອງແຖວ
  ໄປທຳມາຫາກິນຢູ່ແຂວງອື່ນ, ລະວັງໄວ້ຜູ່ໃດມັກຫລິ້ນຊູ ຊູເມຍເພິ່ນ ມື້ໃດຜົນບຸນທີ່ສ້າງມາ
  ໝົດລົງ ມື້ນັ້ນກຳຈະຕອບສະໜອງ !

 238. Kikhao
  ເດືອນມີນາ 5, 2017 ເວລາ 2:08 am

 239. ເດັກລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 7, 2017 ເວລາ 9:52 pm

  ຖ້າກ້າຂຶ້ນຕົ້ນງິ້ວ ລັກສ່ອງເບິ່ງສາວຂ້າງບ້ານ ຄົງຈະເຫັນແບບນີ້ລະ 🙂

 240. ບ້າຫີ
  ເດືອນມີນາ 9, 2017 ເວລາ 11:24 pm


  ເອື້ອຍລານເປັນໝູ່ຄ້າຂາຍກັບນ້າສາວຂ້ອຍທີ່ມັກເວົ້າເອີ້ນຢອກຂ້ອຍວ່ານ້ອງເຂີຍ
  ບາງເທື່ອຂ້ອຍກໍ່ເອີ້ນຢອກລາວຄືນວ່າປ້າທັງໆທີ່ຮູ້ວ່ານ້ອງສາວຂອງລາວບໍ່ມັກໜັງ
  ໜ້າຂ້ອຍ ອາດຈະເປັນຍ້ອນຂ້ອຍໜ້າຕາບໍ່ຫລໍ່ ພໍ່ແມ່ບໍ່ລວຍຄືຄົນອື່ນ ຖ້າເພິ່ນລວຍ
  ກໍ່ຄົງເຊົ່າຫ້ອງແຖວໃຫ້ຂ້ອຍຢູ່ຕາມລຳພັງ ຊື້ລົດເວັບໃຫ້ຂ້ອຍຂີ່ ມີເງິນໃຫ້ຂ້ອຍໃຊ້
  ບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ມາອາໃສນອນຊົ້ນສາຍຄາຂອງຄອບຄົວນ້າບ່າວແບບນີ້ດອກ ແຕ່ເອື້ອຍ
  ລານສ່ອງຊອດແນວຄິດຈິດໃຈຂອງຂ້ອຍຈະຈີບຂ້ອຍແບບແຈ້ງໆກໍ່ຢ້ານນ້າສາວ
  ແນມເຫັນໃສ້ພຸງຈຶ່ງຢອກເຍີ້ຍຂ້ອຍໃສ່ນ້ອງສາວຂອງລາວທີ່ມີອາຍຸໄລ່ເລ່ຍກັນກັບ
  ຂ້ອຍແຕ່ໃຈແທ້ແລ້ວແມ່ນຢາກໄດ້ຂ້ອຍເປັນຜົວ ເວົ້າແຈ້ງໆສາເນາະ.
  ໃນສາຍຕາຜູ່ຊາຍຄົນອື່ນ ເອື້ອຍລານເປັນຜູ່ຍິງຂີ້ລ້າຍ ແຕ່ໃນສາຍຕາຂອງຂ້ອຍແລ້ວ
  ລາວເປັນຜູ່ຍິງທີ່ມີສະເນ່ເລິກໆ ເຖິງຈະມີຜິວດຳຄ້ຳແຕ່ຫຸ່ນອວບພີ ມີນົມໃຫ້ຄັ້ນ ມີ
  ຮູຫີໃຫ້ສີ້ ມີໂອກາດກໍ່ຢາກຂໍລອງຈັກຍົກສອງຍົກຕາມປະສາເສືອຫິວ ແຕ່ຄິດວ່າຄົງ
  ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ລອງດອກ ຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ມອງແລະເກັບເອົາສິ່ງທີ່ເຫັນນອກຜ້າມາຈິນຕະ
  ນາການຕອນຊັກວ່າວເທົ່ານັ້ນລະ.

 241. ຈີຄິວ
  ເດືອນມີນາ 11, 2017 ເວລາ 4:34 pm

  ເຄີຍບອກແລ້ວ ກໍ່ຈະບອກອີກ ເພື່ອຜູ່ເຂົ້າມານຳຫລັງຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນບັກສັດ
  ທີ່ຫິວໂຫຍມາແຕ່ນະລົກຂຸມໃດ ແຕ່ມັກກ່າຍເລື່ອງຂອງຈະພວກສັດທັງຫລາຍທີ່ຂຽນ
  ເລົ່າເລື່ອງຊົ່ວໆຂອງຕົນໃຫ້ຄົນທັງໂລກອ່ານ, ກໍ່ມັນສຽວດີນີ້ນະ ຂ້ອຍຈຶ່ງເຂົ້າໄປອ່ານ
  ໃຜໆກໍ່ອ່ານທັງນັ້ນລະເມື່ອມີສັດຂຽນໃຫ້ອ່ານ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມັກກໍ່ກົດໄປຫ້ອງອື່ນ ຫລືກົດ
  ກາຍໄປອ່ານເລື່ອງອື່ນທີ່ເຈົ້າມັກ ຈະຝືນໃຈອ່ານເລື່ອງແບບນີ້ເຮັດຫຍັງ ເສຍເວລາຊື່ໆ
  ເອົາເວລາທີ່ເຈົ້າມີໄປເຮັດໂຮມເວີກ ໄປເຮັດວຽກຊ່ອຍພໍ່ແມ່ເຈົ້າຈະດີກ່ວາ ອ່ານໄປກໍ່
  ຈະເປັນຮອຍລາຄີຕິດສະໝອງ ດີບໍ່ດີຈະຄິດເຮັດຊົ່ວກັບເອື້ອຍກັບນ້ອງຕົນເອງແບບ
  ບັກສັດໂຕນີ້ ເອີ່…ສັງຄົມລັງກຽດນະພວກຮັກໆໄຄ່ໆເອື້ອຍນ້ອງຂອງຕົນແບບນີ້ນະ
  ມັນຜິດກົດສັງຄົມມະນຸດນະໂວ້ຍ ຊິບອກໃຫ້ເອົາບຸນ. ເອົາລະ ເພື່ອເປັນການບໍ່ເສຍເວ
  ລາ ຂໍກ່າຍມາໃຫ້ຜູ່ເຂົາຢາກອ່ານໄດ້ອ່ານສະ ເຂົາຖ້າດົນແລ້ວ.
  ບັກສັດນັ້ນເລົ່າວ່າ:
  ຢູ່ຕາແສງ Woodland ບໍ່ມີມໍປາຍ, ໄດ້ຍິນເພິ່ນເວົ້າກັນວ່າສະເໜີຂຶ້ນໄປແລ້ວ ຢາກສ້າງ
  ໂຮງຮຽນໃສ່ດິນຍາພໍ່ຕ໊ອດ ພໍໃຫ້ລູກຫລານໄດ້ຮຽນ ບໍ່ຕ້ອງໄປຮຽນຢູ່ຕາແສງອື່ນ ແຕ່ເພິ່ນ
  ຍັງຂາດງົບສົມທົບທຶນຊາວບ້ານ ເພາະຖ້າສ້າງຂຶ້ນເພິ່ນຕ້ອງໄດ້ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້
  ຈ່າຍຕ່າງໆ ລູກຫລານໃຜຈົບມໍຕົ້ນກໍ່ຕ້ອງໄປຮຽນຢູ່ຕາແສງ Serra High ທີ່ຢູ່ໄກຈາກ
  ຕາແສງຂ້ອຍພຽງແຕ່ 4-5 ກິໂລແມັດ ເມື່ອຮວບຮວມຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທັງໝົດແລ້ວ ເພິ່ນກໍ່
  ເລີຍຕັດສິນໃຈໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າມາຮຽນຢູ່ໃນເມືອງຕາມການແນະນຳຂອງນ້າບ່າວ.
  ແມ່ຂ້ອຍເຊື່ອຟັງນ້າບ່າວຄົນນີ້ຫລາຍ ເພິ່ນອ້າຟາກເວົ້າຫຍັງກໍ່ແມ່ນເປັນເດືອນເປັນດາວ
  ໂລດ ເວລາເພິ່ນມາຢາມແຕ່ລະກໍ່ເທັກແຄເພິ່ນຄືຄິງ, ກະຄືວ່າຫັ້ນລະ ເພິ່ນມີຖານະໜ້າທີ່
  ຕຳແໜ່ງສູງ ນ້າບ່າວຄົນອື່ນເຮັດໄຮ່ໃສ່ນາຫາກິນຕາມປະສາຄົນບ້ານນອກ ບໍ່ມີຄວາມຫຼັກ
  ຄວາມຮູ້ສູງຄືນ້າບ່າວຫລ້າ ເພິ່ນໄດ້ມາຢືນຢູ່ຈຸດນີ້ກໍ່ຍ້ອນນ້ຳເຫື່ອນ້ຳແຮງຂອງເອື້ອຍນ້ອງ
  ຫັ້ນລະ ຖ້າຈະເວົ້າແຈ້ງໆສູ່ກັນຟັງນະ.
  ຢູ່ຂ້າງບ້ານນ້າບ່າວ ມີຄອບນຶ່ງນຶ່ງມີລູກສາວ 3 ຄົນ ງາມທັງ 3 ຄົນ, ຄົນນຶ່ງສະໜິດກັບລູກ
  ຊາຍນ້າບ່າວ ທຽວມາຫລິ້ນມາລົມກັນເກືອບທຸກແລງ ເຂົາຮຽນຫ້ອງດຽວກັນ ບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາ
  ລົມກັນເລື່ອງຫຍັງດອກ ສົນໃຈໃນເຮືອນຮ່າງອວບຂາວຂອງນ້ອງປຸ໋ຍຫລາຍກ່ວາ ນຸ່ງສົ້ງຂາ
  ສັ້ນກັບເສື້ອແທ໊ງທ໊ອບ ແນມເບິ່ງເທິງກໍ່ຂາວ ເບິ່ງລຸ່ມກໍ່ຂາວ ຊະຕາຍຄົນໃນເມືອງມັກນຸ່ງ
  ນ້ອຍຫົ່ມຮັດອວດໂຊໃຫ້ເພດກົງກັນຂ້າມກືນນ້ຳລາຍນຳ ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນເດັກບ້ານ
  ນອກຄືຂ້ອຍ ວ່າຊັ້ນສາ.
  ຂ້ອຍຖືກຈັດເຂົ້າຮຽນຫ້ອງ ມໍ4/3 ບໍ່ບອກເຈົ້າຄົງຮູ້ວ່າ ຫ້ອງນີ້ແມ່ນສຳລັບນັກຮຽນຂີ້ລ້າຍ
  ເກືອບທ້າຍແຖວ ເຖິງຈະຫລຸດຫ້ອງ /1 ຫ້ອງ /2 ແຕ່ກໍ່ຍັງມີດີກ່ວາຫ້ອງທັບ4 ໜ້ອຍນຶ່ງ.
  ນັກຮຽນໃນຫ້ອງມີ 45 ຄົນ ຍິງ 10 ໃນນັ້ນສາວເອຂາວ ງາມ ກ່ວາໝູ່ ເປັນທີ່ໝາຍປອງຂອງ
  ນັກຮຽນຊາຍຊົ້ນດຽວກັນແຕ່ລາວມັກບ່າວມໍ7 ເພາະວ່າເຂົາຮູ້ຫຍັງຫລາຍກ່ວາບ່າວມໍ4
  ຮຽນຫ້ອງດຽວກັນ ເຫັນຂີ້ພື້ນກັນທຸກມື້ ຮັກບໍ່ລົງ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ ໄດ້ຫລິ້ນ ໄດ້ທ່ຽວ
  ນຳເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວກໍ່ມີຄວາມສຸກແລ້ວ.
  ມື້ນັ້ນ ນ້ອງປຸ໋ຍມາເອົາ flash stick ແຕ່ນ້ອງຊາຍໄປຮັບເອື້ອຍລາວຢູ່ຫ້ອງສະໝຸດ ຂ້ອຍກໍ່
  ເລີຍບອກຂຶ້ນໄປເອົາໂລດ ເພາະລາວເຄີຍທຽວເຂົ້າ-ອອກ ຫ້ອງນອນນ້ອງຊາຍນັບເທື່ອບໍ່ໄດ້
  ມາກັນຍາມໃດກໍ່ເຂົ້າຫ້ອງ ນອນຫລິ້ນນອນລົມກັນຈົນລືມເອົາສົ້ນກະໂປ່ງ, ນ້ອງຊາຍອາດ
  ຈະບໍ່ຄິດຫຍັງ ຫລືຈະຄິດຄືຂ້ອຍຄິດກໍ່ເປັນໄດ້. ນ້ອງປຸ໋ຍຂຶ້ນໄປດົນເຕີບ ຈຶ່ງລົງມາບອກວ່າ
  ຊອກຫາບໍ່ເຫັນ ໂທໄປຫາເຕ້ກໍ່ບໍ່ຕອບຮັບກໍ່ເລີຍລົງມານັ່ງເບິ່ງທີວີຖ້າຮັບເທັກ ລົມຫລິ້ນກັບ
  ຂ້ອຍບຶດນຶ່ງເຕ້ກໍ່ມາຮອດບ້ານ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍໝົດໂອກາດໄດ້ແຍງເນີນນົມຂາວໃຫຍ່ຂອງນ້ອງ
  ປຸ໋ຍ ໄດ້ແຕ່ເກັບເອົາຄວາມງາມຂອງນ້ອງໄປຈິນຕະນາການຕອນຊັກວ່າວ.

 242. TOD
  ເດືອນມີນາ 13, 2017 ເວລາ 2:41 am


  ເບິ່ງແລ້ວ ຕ້ອງເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ

 243. bukheun
  ເດືອນມີນາ 13, 2017 ເວລາ 10:41 pm


  ຄິດເອົາ ໃຜຢາກເຮັດຫຍັງໃຫ້ສາວນີ້.

 244. ບ້າເບິ່ງ
  ເດືອນມີນາ 15, 2017 ເວລາ 3:06 am

  ລາວວ່າ: ຖ້າແນ່ຈິງ ມາສີ້ນ້ອງໂລດນະ 🙂

 245. EMTEC
  ເດືອນມີນາ 15, 2017 ເວລາ 5:26 pm

  ຫລານສາວໃນບ້ານນີ້ລະ ບໍ່ມີປັນຍາໄປຖ່າຍຮູບລູກຫລານຄົນອື່ນມາລົງໃຫ້ເຈົ້າເບິ່ງດອກ.

 246. FXMan
  ເດືອນມີນາ 16, 2017 ເວລາ 3:56 pm

  ສຶກສານຳກັນເດີ, ຂ້ອຍຮູ້ແຕ່ແຕດ ຮູຂີ້ ຮູສີ້ ຮູຍ່ຽວ ຮິມນອກ ຮິມໃນ
  ຖ້າເດົາບໍ່ຜິດ Prepuce ຄົງຈະແມ່ນໜັງຫໍ່ແຕດ ຖ້າທຽບໃສ່ Foreskin
  ໜັງຫຸ້ມໂຄຍຜູ່ຊາຍ, Mons Pubis ແມ່ນຄະໂມມ (ບາງຄົນກໍ່ສະກົດ
  ຂະໂມມ ຊຶ່ງເປັນການສະກົດຕາມສຽງ).
  ຫີສະອາດກ່ວາປາກຫລາຍເທົ່າຖ້າຮັກສາທຳຄວາມສະອາດໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງ
  ລ້າງສະບູກໍ່ບໍ່ມີກິ່ນ ແຕ່ຂ້ອຍມັກໃຫ້ມີກິ່ນເລັກນ້ອຍ ກິ່ນຍ່ຽວ ກິ່ນນ້ຳ
  ແຕ່ຢ່າປະຂີ້ຫີໄວ້ໃຫ້ເລຍ. ຜູ່ຍິງເຂົາຮູ້ເອງດອກ ຖ້າເຂົາບໍ່ທັນໄດ້ລ້າງ
  ເຂົາບໍ່ໃຫ້ເຮົາເລຍດອກ ເຂົາຢ້ານເຮົາເບື່ອເຂົາ ຖືກຜູ່ບໍ່ຮັກສາ ເໝັນແທ້
  ເປີດສິ້ນຂຶ້ນແມ່ນເໝັນທຶ່ງໃສ່ດັງໂລດນະ, ຖ້າມີອາການແບບນີ້ໃຫ້ພາໄປ
  ປຶກສາທ່ານໝໍ ຢ້ານເປັນພະຍາດແນວອື່ນ ມະເຮັງໃນມົດລູກອັນຕະລາຍ
  ເຖິງແກ່ຊີວິດ ຖ້າກວດພົບແຕ່ຫົວຄ່ຳຈະມີໂອກາດຫາຍໄດ້ເພາະຍຸກສະ
  ໃໝນີ້ມີຢາວິເສດ ຫລື Miracle Drugs ສາມາດຊ່ອຍຊີວິດຫລາຍລ້ານ
  ຄົນ ຮວມທັງມະເຮັງໃນເຕົ້ານົມ.

  ຜູ່ຍິງບາງຄົນຍັງມີແນວຄິດງົມງາຍ ບໍ່ຢາກໃຫ້ຜົວກິນຫີກິນແຕດ ເມຍຂ້ອຍ
  ຖ້າບໍ່ກິນຫີກ່ອນຂຶ້ນໂຄມຖືກຕົບໂລດລະ ຕ້ອງໄດ້ເລຍແຕດແຍ່ຫີໃຫ້ເພິ່ນນ້ຳ
  ຊຶມກ່ອນຈຶ່ງຂຶ້ນໂຄມໄດ້. ຜົວເກົ່າໂຄຍໃຫຍ່ລ້າແຕ່ສີ້ບໍ່ເປັນ ກໍ່ຊິປະກັນຫັ້ນນະ
  ຢ້ານຜິດຂອງຂັງຫລືແນວໃດບໍ່ຮູ້ ເອົາກັນເກືອບ 10 ປີ ບໍ່ເຄີຍຈົກຫີ ເລຍແຕດ
  ໃຫ້ຊື່ນໃຈເລີຍ ພໍມາເຈິະຂ້ອຍ ໂຄຍນ້ອຍກໍ່ຈິງແຕ່ນິ້ວກາງຂ້ອຍທຳງານວ່ອງ
  ໄວ ມີປະສິດທິພາບ ລິ້ນກໍ່ຊາ ເລຍບາດໃດໃຈຂາດເປັນເທື່ອເປັນເທື່ອ. ຜົວເມຍ
  ພວກຂ້ອຍສີ້ກັນບໍ່ເປັນຍາມດອກ ຢາກຍາມໃດກໍ່ພາກັນເຂົ້າຫ້ອງຍາມນັ້ນ
  ບາງເທື່ອກໍ່ຄິດພິເລນໆ ຢາກສີ້ເມຍຢູ່ເດີ່ນຫລັງບ້ານໃຫ້ສາວຂ້າງບ້ານເບິ່ງແຕ່
  ນາງເມຍບໍ່ເອົານຳ, “ຜີບ້າຫວາ ຊິສີ້ກັນໃຫ້ຄົນອື່ນເບິ່ງ!” ລາວວ່າຈັ່ງຊີ້ລະ.

 247. bukheun
  ເດືອນມີນາ 17, 2017 ເວລາ 2:57 am


  ເມຍທີ່ດີຕ້ອງກຽມບ່ອນນອນຖ້າຜົວ

 248. ໝາກບ້າ
  ເດືອນມີນາ 17, 2017 ເວລາ 8:49 pm


  ເບິ່ງຮູບກໍ່ມີຄວາມສຸກ

 249. FXMan
  ເດືອນມີນາ 18, 2017 ເວລາ 7:46 pm

  ຖ້າສາວນ້ອຍໜ້າຮັກຄົນນີ້ຢູ່ຂ້າງບ້ານ ຢ້ານໄດ້ປີນກຳແພງໄປຫາແທ້ເນີ 🙂

 250. ຫູເຕີ່ງ
  ເດືອນມີນາ 20, 2017 ເວລາ 8:42 pm


  ເລື່ອງນີ້ກໍ່ລອກກ່າຍຈາກເວັບເພື່ອນບ້ານຫັ້ນລະ ບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບຂ້ອຍເອງດອກ
  ບອກໃຫ້ຮູ້ແຈ້ງໂລດ ບໍ່ອາຍດອກ, ຕອນຮຽນຢູ່ມໍ ໂຕນຫ້ອງເລື້ອຍເມື່ອຮອດໂມງ
  ຮຽນວິຊາທິດສະດີຫັດແຕ່ງ ຮຽນວິຊາວັນນະຄະດີ ອາຈານສອນແມ່ນຜູ່ຊາຍ
  ເຖົ້າພໍອອກໄປບຳນານແລ້ວລະ ແຕ່ເພິ່ນມີຄຸນວິທິ ມີຄວາມສາມາດສູງ ເຂົາຈຶ່ງຂໍ
  ຮ້ອງໃຫ້ເພິ່ນມາສອນຊາມຊາໄດ້ບັນດິດໃໝ່ມາສອນແທນ ລູກສິດເພິ່ນໄດ້ດີທຸກ
  ຄົນ ມີແຕ່ຈຸຂ້ອຍນີ້ລະ ຈົບມາເຕະກະປ໋ອງແຄມທາງ. ຈຸຂ້ອຍມັກຮຽນວິຊາພູມສາດ
  ບໍ່ເຄີຍຂາດຈັກເທື່ອຊົ່ວໂມງນີ້ເພາະອາຈານສອນວິຊານີ້ເປັນສາວໂສດ ໜ້າງາມ
  ຫຸ່ນດີ ຍາມເພິ່ນປິ່ນໜ້າເຂົ້າກະດານ ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງດອກບົດຮຽນທີ່ເພິ່ນຈົດກ່າຍໃສ່ກະ
  ດານຂຽວ ຕາ 5 ຄູ່ແມ່ນຈ້ອງມອງໃສ່ທ້າຍລ່າມຂອງເພິ່ນຈົນກ່າຍບົດຮຽນບໍ່ທັນໝູ່.
  ຊົ່ວໂມງຮຽນວິຊາທິດສະດີຫັດແຕ່ງແມ່ນ 2 – 4 ໂມງ ວັນຈັນກັບວັນພະຫັດ, ນັດກັນ
  ໄປເບິ່ງໜັງເມື່ອຮອດຊົ່ວໂມງນັ້ນມາ ອາຈານມາຊ້າ 15 ນາທີ ໜີໄປໝົດເກືອບເຄິ່ງ
  ຫ້ອງ ຍັງນັ່ງຖ້າຮຽນນຳເພິ່ນແມ່ນພວກຢູ່ບ້ານໄກແລະນັກຮຽນດີເດັ່ນ ພວກເສລີບີ
  ຮົ່ວຄືພວກຂ້ອຍແມ່ນໄປເບິ່ງໜັງ ໄປນັ່ງກິນເບຍແຄມຂອງ ໄປເຮັດກັນຢູ່ຕາດຊອນ
  ພຸ້ນລະ ມື້ໜ້າມາຈຶ່ງຫາຈົດຫາກ່າຍນຳໝູ່ ຄະນະຫ້ອງຂ້ອຍໃຈດີ ມີສຳເນົາໃຫ້ໃຜ
  ຂາດ ບໍ່ຕ້ອງເປືອງນ້ຳມຶກ.
  ໂຮງໜັງໃກ້ໂຮງຮຽນສາຍ 3 ພາກ: ພາກເຊົ້າ 9 ໂມງ, ພາກແລງ 2 ໂມງ ແລະພາກ
  ຄ່ຳ 8 ໂມງ. ໜັງມ່ວນຫລືບໍ່ກໍ່ບໍ່ສົນ ພາກັນເຂົ້າໄປຈົກຫີຄັ້ນນົມກັນຫລິ້ນນີ້ລະ ໃຜມີ
  ແຟນນະ ຜູ່ໃດບໍ່ມີກໍ່ຈົກໝູ່ຕົນເອງ ບາງອີ່ກໍ່ໃຫ້ຈົກໃຫ້ແຍ່ ບາງອີ່ກໍ່ຫຶງເນື້ອຫວງຕົວ
  ຕ້ອງຊູນໜ້ອຍນຶ່ງກໍ່ດ່າພໍ່ດ່າແມ່ເຮົາ ຄືກັບວ່າຂອງເພິ່ນແຂບຄຳນີ້ລະ. ມື້ນັ້ນ ສາວດາ
  ຄຽດໃຫ້ຈຸສາວວຽງ ບໍ່ຍອມຂຶ້ນ Genesis ໄປນຳເຂົາກໍ່ເລີຍມາຊວນຂ້ອຍໄປເບິ່ງ
  Gone in 60 Seconds “ຊິຈ່າຍໃຫ້ດອກ” ສາວດາຢ້ານຂ້ອຍບໍ່ໄປນຳຈຶ່ງເວົ້າຂຶ້ນ
  ກ່ອນ. ລົດຜູ່ສາວຈັ່ງແມ່ນມັນຫອມ ສະອາດຕ່າງລົດຜູ່ບ່າວເດີ, “ບໍ່..ຂອບໃຈ” ຂ້ອຍ
  ປະຕິເສດ Newport ທີ່ສາວດາຍື່ນໃຫ້, “ຢ້ານເປັນກະເທີຍຫວາ” ສາວດາຖາມ
  ຂ້ອຍກໍ່ບອກກົງໆວ່າຂ້ອຍສູບແຕ່ຍາມກິນເບຍ. ໂຄຍແຂງຍາບບາດນຶ່ງເມື່ອເຫັນສາວ
  ດາເອົາຂາຊ້າຍຂຶ້ນຢຽບເບາະ, “ບໍ່ເຄີຍເຫັນຂາຂາວ ກະດຽວວ່າເຫັນເລື້ອຍໆ?”
  ສາວດາສວຍໂອກາດຕອນຈອດໄຟແດງແກ້ສິ້ນເສື້ອນັກຮຽນອອກ ໂຍນໄປໄວ້ເບາະ
  ຫລັງ ຍັງແຕ່ເສື້ອແຂນກິດຄໍຢູ ກ້ວາງຈົນເຫັນເນີນນົມຂາວໆ ແລະເສື້ອຊ້ອນສີພິງ
  ສົ້ງຮັດຮູບສີດຳ. “ສົມມຸດວ່າຂ້ອຍເປັນແຟນເຈົ້າເດີມື້ນີ້!” ສາວດາເວົ້າພ້ອມທັງໂອບ
  ກອດແອວຂ້ອຍແລຂ້ອຍກໍ່ໂອບກອດບ່າໄຫລ່ຄືຄົນຮັກກັນເຂົາເຮັດກັນຫັ້ນລະ ໃຈ
  ບໍ່ເຕັ້ນບໍ່ໂຫຍ້ນຫຍັງດອກ ເຄີຍກອດເຟືອເລື້ອຍຢູ່ດອກກັບຜູ່ຍິງຫັ້ນນະ ແຕ່ເປັນຄັ້ງ
  ທຳອິດກັບສາວດາ. ກອດຄົນອວບມີອາລົມຫລາຍເດີ ຕ້ອງຊຸນບ່ອນໃດກໍ່ນຸ້ມນວນ
  ບໍ່ຄືຈອດຄົນຈ່ອຍ ຈັບບ່ອນໃດກໍ່ມີແຕ່ກະດູກ. ມື້ນັ້ນບໍ່ມີຄົນເບິ່ງຫລາຍດອກ ເພາະ
  ເຂົາສາຍໄດ້ອາທິດນຶ່ງແລ້ວ ແຕ່ເຂົ້າໄປນັ່ງກອດນັ່ງຄັ້ນກັນຊື່ໆນະ, ຂຶ້ນແຮງແມ່ນຕອນ
  ພະເອກເຮັດນາງເອກຢູ່ຫົວລົດ ແຕ່ໂຄຍຂ້ອຍສັ້ນ ສາວດາຫຍົ້ມບໍ່ຖະໜັດຈຶ່ງປ່ຽນ
  ທ່າໃຫ້ຂ້ອຍເລຍຫີເລຍແຕດໃຫ້ຈົນນ້ຳຊຶມອອກ ແລະຈຶ່ງລຸກມາອົມໃຫ້ຂ້ອຍນ້ຳແຕກ.
  ຖ້າແອັດມິນມີເວລາ ຍ້າຍໄປຫ້ອງສີ້ໝູ່ແກ້ແງ້ນໃຫ້ແດ່ເດີ, ຂອບໃຈ.

 251. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນມີນາ 22, 2017 ເວລາ 5:23 pm


  ຂາວ ງາມ ໝອຍຫລາຍ ກົ້ນງອນ ຮ່ອນເກັ່ງ

 252. ກະຮອກ
  ເດືອນມີນາ 23, 2017 ເວລາ 4:18 pm

  ເອື້ອຍໄອ່ເປັນດາລາເອວີທີ່ຂ້ອຍຊື່ນຊອບຫລາຍ

 253. ຕຸກຕິກ
  ເດືອນມີນາ 27, 2017 ເວລາ 2:20 pm


  ພໍດີງາມ

 254. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນມີນາ 28, 2017 ເວລາ 10:26 pm


  ສາວຂ້າງບ້ານໃຜບໍ່ຮູ້ເດີ ເຫັນຫີໃຫຍ່ ງາມ ກໍ່ເອົາມາແຊໃຫ້ເບິ່ງ

 255. bukted
  ເດືອນມີນາ 29, 2017 ເວລາ 8:16 pm

  Momoka Utsumi

 256. bukheun
  ເດືອນມີນາ 30, 2017 ເວລາ 9:17 pm

  The Womb ເປັນຮູບເງົາປະເພດແມ່-ລູກ ສຳລັບຄົນໃຈເຢັນ

 257. ບຸນລ່ວງ
  ເດືອນກໍລະກົດ 1, 2017 ເວລາ 7:16 pm

  ສາວນ້ອຍຮອບສອງ Young Divorced Girl

  ຍັງໂຫລດຢູ່ເດີ ເບິ່ງແລ້ວຈະກັບມາເລົ່າສູ່ຟັງ.

 258. ນັກຝັນ
  ເດືອນກໍລະກົດ 2, 2017 ເວລາ 7:38 pm

  ຂ້າງບ້ານຂ້ອຍມີແຕ່ບັກເຖິກ, ບັກໃດ໋ກໍ່ມີໜວດເຄົາດົກດຳ
  ຖ້າມີຜູ່ສາວນົມໃຫຍ່ແບບນີ້ ຈະປີນຮົ້ວເບິ່ງທຸກຄືນໂລດລະ.

  ເທື່ອທຳອິດທີ່ເຫັນຄົນເຮັດກັນ ຮູ້ສຶກຕົວສັ່ນ ຂາສັ່ນ ຂົນຄິງລຸກໄປໝົດຕົນໂຕ
  ບໍ່ຮູ້ວ່າຍ່ຽວຂາວໃສ່ສະຫລິບຕອນໃດ, ຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນຫາຍໄປ ຄວາມຢ້ານແລ່ນ
  ເຂົ້າມາແທນທີ່ ຖ້າເພິ່ນຮູ້ວ່າຂ້ອຍລັກເບິ່ງ ຂ້ອຍຄົງຖືກຕີຖືກດ່າແທ້ໆແຕ່ໂຊກ
  ເຂົ້າຂ້າງເພິ່ນບໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍຢູ່ໃນຫ້ອງ ເຮັດກັນແລ້ວກໍ່ພາກັນອອກບ້ານໄປ. ນັບ
  ແຕ່ມື້ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ອ້າຍຄູຕິດປະຊຸມ ຕິດຮຽນການເມືອງເລື້ອຍ
  ຈຶ່ງຈະໄດ້ກັບບ້ານເບິ່ງລຸງເອົາຜູ່ສາວມາເຮັດກັນໃຫ້ເບິ່ງ, ມັນຕື່ນເຕັ້ນກ່ວາເບິງ
  clip ໂປ້ຈາກເວັບ xhamster ຫລາຍເທົ່າ ມັນມີຄວາມຮູ້ສຶກຫລາຍອັນປົນເປກັນ
  ທັງຢ້ານ ທັງກົວ ທັງຢາກເບິ່ງ ທັງສຽວວ່າງຂາ ຍິ່ງລູບກໍ່ຍິ່ງສຽວ ລອງໆໃຊ້ນິ້ວແຍ່
  ເຂົ້າໄປ ຮູ້ສຶກເຈັບ ໝູ່ບອກວ່າຖ້າຖືກຂອງແທ້ຈະເຈັບກ່ວານີ້. ໝູ່ສະໜິດຄົນນຶ່ງ
  ເຄີຍຜ່ານມາແລ້ວກັບອ້າຍຂອງມັນເອງ, ທຳອິດກໍ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້ເລື່ອງນີ້ດອກ ມັນຜິດ
  ກັບຄົນຂ້າງບ້ານ ເລື່ອງນີ້ຈຶ່ງຜິ່ວອອກມາ ກໍ່ຄືເຈົ້າຮູ້ຫັ້ນລະ ຄົນເຮົາຍາມຮັກກັນ
  ກໍ່ຈະມີແຕ່ຄຳອ່ອນຄຳຫວານໃສ່ກັນ ແຕ່ພໍ່ເກີດຜິດຂ້ອງຕ້ອງໃຈກັນຂຶ້ນມາ ຂີ້ໃນ
  ທ້ອງກໍ່ຈົກອອກມາໂພະໃສ່ກັນຈົນເໝັນຄັບບ້ານ.
  “ອ້າຍກູປອດເອດແລະມັນກໍ່ໃສ່ຖົງ, ມຶງກ້າສ່ຽງຫວາໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດ ຈັກເຂົາໄປສີ້
  ຫີບູດຫີເໜົ່າຢູ່ໃສມາກ່ອນ, ກູເລືອກເອົາຄົນທີ່ກູຮູ້ຈັກດີໆກ່ວາຊິຊໍລີເສຍໃຈພາຍ
  ຫລັງນະໂວ້ຍ !” ອີ່ນັ້ນເວົ້າຖືກ, ມັນວ່າ ສີ້ໃຜກໍ່ຜິດຖ້າຍັງບໍ່ທັນແຕ່ງງານຢ່າງຖືກ
  ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລະຖືກຕ້ອງຕາມປະເພນີ ຊິສີ້ກັບແຟນກໍ່ຜິດ ຖ້າພໍ່ແມ່ຫລື
  ຜູ່ປົກຄອງຂອງເຂົາບໍ່ອະນຸຍາດ. “ບ້າຕິ…ຊິສີ້ແຟນຕົນເອງກໍ່ຕ້ອງໄປຂໍອະນຸຍາດ
  ຈາກພໍ່ແມ່ ຜູ່ປົກຄອງ ພໍດີຖືກຕີນເພິນຫັ້ນ!” ໝູ່ອີ່ນຶ່ງເວົ້າຂຶ້ນຢ່າງແຮງ ຈົນພວກ
  ນັ່ງເບິ່ງບານແຖວນັ້ນແນມໜ້າມາທາງຈຸຂ້ອຍພ້ອມໆກັນ.
  ຂ້ອຍເລືອກຫລິ້ນກັບຈຸນີ້ຍ້ອນມີຄວາມປອດໄພຈາກຈຸອື່ນທີ່ມັກຂົ່ມເຫັງຜູ່ທີ່ມີກຳ
  ລັງນ້ອຍກ່ວາ, ຈຸຂ້ອຍລົ້ວເລື່ອງສີ້ແຕ່ບໍ່ມີໃຜໃຊ້ຢາເສບຕິດແລະເຄື່ອງມືນເມົາທີ່
  ຈະເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນໄພຂອງສັງຄົມ ປຸ້ນຈີ້ ຂີ້ລັກ ບາງກໍລະນີກໍ່ຂ້າເອົາຊັບສິນຂອງ
  ອື່ນມາເປັນຂອງຕົນຊຶ່ງເປັນການກະທຳທີ່ຜິດສິນຢ່າງຮ້າຍແຮງກ່ວາການຜິດສິນ
  ຂໍ້3 ພຽງຂໍ້ດຽວ, ແມ່ນບໍ່?
  ມື້ນັ້ນ ບໍ່ຮູ້ວ່າມີຫຍັງບ່ອງປາກຈຶ່ງຖາມລຸງກ່ຽວກັບຜູ່ຍິງທີ່ລຸງພາມາຫລິ້ນບ້ານ
  ລຸງກໍ່ວ່າເປັນໝູ່ກັນຊື່ໆບໍ່ມີຫຍັງກັນດອກ, ມີກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ ປ້າກໍ່ເສຍໄດ້
  ຫລາຍປີແລ້ວ ລຸງຍັງໜຸ່ມແລະແຂງແຮງ. ພາບລຸງອູ້ມແຕງປາກົດຂຶ້ນມາເມື່ອ
  ລຸງດຶງຮ່າງຂ້ອຍເຂົາໄປໂອບກອດ ລຸງກຳລັງຈະກົ້ມລົງຈູບປາກ ກໍ່ພໍດີສຽງໂມງປຸກ
  ຫົວຕຽງດັງຂຶ້ນກ່ອນ, ທີ່ແທ້ ຂ້ອຍຝັນເຊັກນີ້ນະ !
  literotica

 259. ມັກກ່າຍ
  ເດືອນກໍລະກົດ 9, 2017 ເວລາ 5:18 pm


  ຕາມທີ່ສັງເກດ ເວລາແມ່ຢູ່ບ້ານ ເອື້ອຍແນນຈະນຸ່ງຖືກຮຽບຮ້ອຍ ແຕ່ພໍແມ່ອອກ
  ຫວິດເຂດບ້ານ ເອື້ອຍຈະເຂົ້າຫ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງແບບສະບາຍໆຊະຕາຍສາວລຸ້ນ
  Tank ກັບສົ້ງໃໝຂາສັ້ນ ບາງເທື່ອກໍ່ບໍ່ນຸ່ງສະຫລິບ, “ຢ່າແອບລ່ວງເດີ!” ເອື້ອຍຮ້າຍ
  ຂຶ້ນເມື່ອຈັບໄດ້ວ່າຂ້ອຍລັກແນມລອດຂາສົ້ງເບິ່ງອອກເຕົ່າທີ່ສວດໂນນ ມີຂົນບົວ
  ຂຶ້ນແລ້ວລະ ແຕ່ນົມຍັງບໍ່ໃຫຍ່ ເທົ່າຝາເຂົ້າໜົມຄົກນີ້ລະ ເວລານອນຫງາຍ ຫົວ
  ົນົມນ້ອຍໆແດງອ່ອນ ຂ້ອນຂ້າງສີກຸຫລາຍ. ເອື້ອຍແນນນອນຢຽດຂາລົງແນບໂຊ
  ຟາເມື່ອພໍ່ລົງເຮືອນໄປກົບໄມ້ໃຫ້ແລ້ວກ່ອນຕາເວັນຕົກດິນ, ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າພໍ່ເຫັນ
  ຄືກັນກັບຂ້ອຍເຫັນ ແຕ່ເພິ່ນຈະຄິດຫຍັງກັບເອື້ອຍແນນກໍ່ບໍ່ຮູ້ ແຕ່ສຳລັບຂ້ອຍແລ້ວ
  ຄິດຊົ່ວກັບເອື້ອຍຕະລອດ ຢາກໃຫ້ເອື້ອຍແນນນັ່ງຄາບໜ້າຕັກຄືລາວມັກເຮັດກັບ
  ພໍ່ ເວລາເອື້ອຍອໍເຊາະເຈາະແຈະຢາກໄດ້ເງິນໄປທ່ຽວພັບ ຫລືຢາກຊື້ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງ
  ຖືລາຄາແພງໆ ຂໍນຳແມ່ຍາກໄດ້ ຖ້າເຮັດແບບນີ້ກັບພໍ່ ໄດ້ທັງກ໊າດເອທີເອັມໄປຮູດ.
  “ຢ່າສໍ້ຢ່າຖາມຫລາຍ ເອົາມາຄັນບໍ່ຢາກໄດ້!” ເອື້ອຍຮ້າຍແລະເດ່ມືມາຍາດເອົາເງິນໃນ
  ມືຂ້ອຍ ແຕ່ຊ້າໄປວິນາທີດຽວ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເງິນຄືນ, ກໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນເອື້ອຍແນນເວົ້າກັບໝູ່
  ວ່າລາວຕ້ອງໄດ້ເສຍເຫື່ອໄປຫລາຍຢົດກ່ອນຈະໄດ້ເງິນນຳພໍ່ມາຊື້ເບຍໃຫ້ເຂົາແດກ
  ບີບເອັນ ອົມເອັນປະມານນັ້ນລະ ອິອິອິອິ, ເອື້ອຍແນນເວົ້າແລ້ວເຂົາກໍ່ພາກັນຫົວຂຶ້ນ
  ຄືວ່າມັນເປັນເລື່ອງທຳມະດາ.
  rawconfessions ດອດ com

 260. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນກໍລະກົດ 10, 2017 ເວລາ 11:21 pm

  ຢາກໃຫ້ເບິ່ງ

 261. ມັກເບິ່ງ