ໜ້າຫຼັກ > Sex stories > ສີ້ຫມູ່ແກ້ແງ້ນ ສີ້ໄປສີ້ມາກໍ່ເບຶ່ອ ຍ້ອນມັນງ່າຍ

ສີ້ຫມູ່ແກ້ແງ້ນ ສີ້ໄປສີ້ມາກໍ່ເບຶ່ອ ຍ້ອນມັນງ່າຍ

ໃນແກ້ງຂອງຂ້ອຍສະໄຫມຮຽນ ມ ຫົກ ແມ່ນມີຫມູ່ຜູ້ຍິງກຸ່ມນຶ່ງຫນ້າຕາກໍ່ພໍໃຊ້ໄດ້, ແຕ່ຄວາມເລງກໍ່ສົມຄວນ, ມື້ຫນຶ່ງແກ້ງນີ້ມາກິນເຫລົ້າບ້ານຂ້ອຍ ກັບຫມູ່ອີກຫລາຍໆຄົນ ພໍດີຍິງສາມ ຊາຍສາມ ກໍ່ເລີຍນັ່ງກັນເປັນຄູ່. ບາດຕົກຄຳມາກໍ່ພາກັນອອກໄປກິນຕໍ່ຢູ່ຮ້ານເບຍ ຈົນຮອດ 11ໂມງກາງຄືນກໍ່ເລີມພາກັນເມົາຫມົດລະ ພໍກັນກອດກັນຈັບກັນຫລິ້ນ ຄືໆທີ່ເຄີຍຢອກກັນ. ຈົນຫມູ່ຂ້ອຍບັກຫຳສວນກັບ, ເພາະມັນຢາກໄປບ້ານພັກກັບອີກໄກ່ທີ່ຈັບຄູ່ກັບມັນ ຕ່າງຄົນກໍ່ຕ່າງຕົວະກັນ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ກັບບ້ານກັນເປັນຄູ່ໆ. ຂ້ອຍເອງກໍ່ໄດ້ຊວນຄູ່ຂອງຂ້ອຍເວົ້າແບບງ່າຍໆເລີຍວ່າ: ຊີ່ ເຮົາໄປແວ່ບ້ານພັກເນາະ… ຢາກລອງຂອງຊີ່ເບິງ. ອີ່ຊີ່ກໍ່ບໍ່ປາກ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍພາລ້ຽວເຂົ້າບ້ານພັກປະຈຳທີ່ຂ້ອຍມັກໄປ. ບັງເອີນໄປຮອດບ່ອນຈອດລົດທີຫນຶ່ງກໍ່ເຫັນລົດຂອງບັກຫຳຫມູ່ຂ້ອຍຈອດຢູ່ ຂ້ອຍກໍ່ປ່ຽນໄປຈອດບ່ອນຈອດລົດທາງຫລັງ ກໍ່ໄປເຈີບ່ອນຈອດລົດລອງບັກແບັກຈອດຢູ່ຄືກັນ ສະຫລຸບຄືນນັ້ນແມ່ນຫົກຄົນພວກຂ້ອຍເຂົ້າບ້ານພັກດຽວກັນ.

ຫລັງຈາກຈອດລົດແລ້ວ ຂ້ອຍກັບອີຊີ່ກໍ່ພາກັນຢ່າງໄປເປີດຫ້ອງ. ພໍເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງ ອີຊີ່ມັນກະຢ່າງເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງນ້ຳ ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງເປີດນ້ຳຊີດໃສ່ຫຍັງຈັກຢ່າງ(ລ້າງຫີ) ພ້ອກໍ່ນອນແກ້ເສຶ້ອຖ້າອີຊີ່ອອກມາ. ຈົນມັນອອກມາແລ້ວ ມັນກໍ່ມານອນກອດຂ້ອຍແລ້ວກໍ່ຊື່ມໃສ່ຫູຂ້ອຍວ່າ, ມັກແບບໃດ ດຽວສິຈັດໃຫ້ຜົວແບບສຸດຍອດເລີຍ (ຢູ່ໂຮງຮຽນຂ້ອຍມັກຢອກມັນວ່າເມຍໆ), ຂ້ອຍກະບອກໄປວ່າ ບໍ່ແຈ້ງບໍ່ກັບ. ຫລັງຈາກນັ້ນມັນກໍ່ເລີ່ມສະແດງລີລາອອກມາ ໂດຍລູບຫນ້າທ້ອງຂ້ອຍລົງໄປຈົນຮອດຫົວໂສ້ງແລ້ວກໍ່ປົດຫົວໂສ້ງຂ້ອຍ ແລ້ວກໍ່ຈົກໄປຫລິ້ນໂຄຂ້ອຍ ລະກະເວົ້າວ່າ ຂອງຜົວໃຫຍ່ດີເນາະ ຄືສິຄັບຫີເມຍດີ, ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ປາກ ປ່ອຍໃຫ້ມັນຫລິ້ນໄປ ແລ້ວກໍ່ບອກວ່າແກ້ເຄື່ອງອອກລະແມະຖ້າຫຍັງຢູ່. ຫລັງຈາກນັ້ນມັນກໍ່ແກ້ເຄື່ອງມັນອອກຫມົດ ບໍ່ຈົງຫຍັງເລີຍ ແລ້ວມັນກໍ່ແກ້ໂສ້ງໃຫ້ຂ້ອຍ ແລ້ວກໍ່ດຶງສະລິບອອກ. ຫລັງຈາກນນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ບອກມັນວ່າ ຂຶ້ນເດົ້າໃຫ້ກູດຸຊີ່, ແລ້ວອີຊີ່ກະຂຶ້ນໄປຕີຫີອອກ ແລ້ວກໍ່ຍັດໂຄຍຂ້ອຍໃສ່ຫີມັນ ແລ້ວກໍ່ນັ່ງລົງຄ່ອຍໆ ດ້ວຍລີລາອັນຮ້ອນແຮງ, ມັນຄ່ອຍໆເດົ້າຂຶ້ນເດົ້າລົງ ແລ້ວກໍ່ຄ່າງ ສະຕາຍແບບຫນັງເຊັກເລີຍ, ຂ້ອຍກໍ່ເລີ່ມມີອາລົມຂຶ້ນມາຫລາຍຂຶ້ນ ແລ້ວກໍ່ປີ້ນມັນນອນລົງ ແລ້ວກໍ່ເດົ້າເອງຢ່າງແຮງເປັນບາດໆ ມັນກໍ່ຄາງອອກມາແບບມີອາລົມຢ່າງແຮງເປັນບາດໆ ແລ້ວຫີມັນກະຕອດເອົາໂຄຍຂ້ອຍ ບາງເທຶ່ອກໍ່ແອນຫີຮັບໂຄຍຂ້ອຍເປັນບາດ ສຽງດັງຕັບ ຕັບ. ມັນບອກວ່າອ່າາ ມີຄວາມສຸກເດ ອ່າາາ. ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ດຶງມັນລຸກຂຶ້ນມາສີ້ທ່າໄຖນາ ມັນກໍ່ກອງກົ້ນຍົກຫີຂຶ້ນມາໃຫ້ຂ້ອຍ ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ຍັດໂຄຍເຂົ້າໄປ ແລ້ວແລ້ວກໍ່ເດົ້າກັນຢ່າງມັນຫີມັນເປັນບໍ່ຄັບໂຄຍຂ້ອຍ ແຕ່ງມັນກໍ່ບໍ່ລົມ ເພາະຮູ້ສຶກວ່າມັນພໍດີກັບໂຄຍຂ້ອຍຫລາຍ.  ຫລັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນນ້ຳຂ້ອຍສິອອກແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ເລັ່ງເດົ້າໄວຂຶ້ນໄວຂຶ້ນ ຄືຈະແມ່ນມັນຮູ້ໂຕ ມັນກໍ່ຮ້ອງໃສ່ວ່າ ຜົວເດົ້າແຮງອີກ ແຮງອີກ ອ່າາາາາ ປ່ອຍນ້ຳເຂົ້າຫີເມຍໂລດ ພໍມັນເວົ້າສຸດນ້ຳຂ້ອຍກໍ່ແຕກໃສ່ຫີມັນ. ແລ້ວມັນກໍ່ດຶງເຈ້ຍມາເຊັດໆຫີມັນ ແລ້ວກໍ່ເຊັດໂຄຍໃຫ້ຂ້ອຍ.

ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ນອນພັກປະມານ 15ນາທີ ຖູກັນໄປຖືກັນມາ ປາກຂ້ອຍກໍ່ເລຍຫົວນົມມັນສ່ຳຫລອດດູດນ້ຳໂອລ່ຽງ ຫລິ້ນຈົນນ້ຳຫີມັນອອກອີກ ແລ້ວມັນກໍ່ມີອາລົມຂຶ້ນມາອີກ ມັນກະບອກຂ້ອຍວ່າ ຜົວເຮັດໃຫ້ເມຍແດ່ ເມຍບໍ່ໄຫວແລ້ວ ຊ່ວຍເມຍແດ່. ຂ້ອຍກໍ່ບອກມັນວ່າມຶງກະຢາກມຶງກະເດົ້າເອງ ເອົາເຮັດເອົາເອງ ເວົ້າແລ້ວກະປິ່ນໂຄຍໃສ່ມັນ. ມັນກໍ່ຂຶ້ນເທິງແລ້ວກໍ່ຈັບໂຄຍຂ້ອຍຍັດເຂົ້າຫີມັນອີກຮອບຫນຶ່ງ ແລ້ວກໍ່ເດົ້າ ແລ້ວກໍ່ຮ່ອນແອວໄປນຳ ປານດາລາຫນັງເຊັກທີ່ຂ້ອຍມັກເບິງ ມັນເຮັດທຸກຢ່າງແບບດຽວກັບຫນັງເຊັກເລີຍກະວ່າໄດ້. ຈົນຫລັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ນ້ຳແຕກເປັນຮອບທີສອງ, ແລ້ວກໍ່ລັບຍາວໄປຫລາຍຊົວໂມງ ກ່ອນຈະລຸກມານ່ຳກັນອີກສອງນ້ຳ ແລ້ວກໍ່ພາກັນກັບບ້ານ.

ຫລັງຈາກມື້ນັ້ນ ຍາມໃດທີ່ຂ້ອຍຢາກສີ້ຂ້ອຍມັກຈະໂທຫາມັນອອກມາຫາຂ້ອຍ ແລ້ວກໍ່ໄປສີ້ກັນຕັ້ງແຕ່ເຈັດແປດໂມງແລງ ຈົນຮອດຫນຶ່ງໂມງ ສອງໂມງກາງຄືນ. ແລ້ວກໍ່ກັບບ້ານ ເຮັດຄືວ່າອອກໄປກິນເບຍມາ ທີ່ແທ້ໄປກິນແບ້ນ. ບາງເທຶ່ອຍາມນັ້ງຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ກໍ່ຍັງຢາກສີ້ກັນ ຂ້ອຍກໍ່ຊວນມັນອອກໄປຫ້ອງນ້ຳ ແລ້ວກໍ່ເຮັດໄປຄົນລະເທຶ່ອ ແລ້ວກໍ່ສີ້ກັນຢູ່ໃນຫ້ອງນ້ຳໂຮງຮຽນ ເຖິງສິເຫມັນແດ່ຫນ້ອຍນຶ່ງຂ້ອຍກະອົດໄດ້ຍ້ອນຢາກສີ້ແຮງ. ແລະກໍ່ເປັນແບບນັ້ນມາປະມານສາມເດືອນນ້ຳຫນັກຂ້ອຍກໍ່ລົງປະມານສີ່ກິໂລ ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ເບຶ່ອມັນເລີ່ມຕີຫ່າງອອກຈາກມັນ, ຈົນມັນຖືກໄລ່ອອກໂຮງຮຽນ ແລ້ວໄປເຮັດວຽກຮ້ານອາຫານກັບພີ່ນ້ອງມັນ (ເປັນກະລີ່) ແລ້ວຂ້ອຍກະບໍ່ໄດ້ເຫັນມັນອີກເລີຍ.

ໝວດໝູ່:Sex stories
 1. ຄິດບໍ່ທັນອອກ
  ເດືອນເມສາ 24, 2011 ເວລາ 6:14 pm

  ໄດ້ຍິນເຈົ້າເວົ້າເລື້ອງສີ້ກັນຢູ່ວິດຂີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຄິດເຫັນອະດີດຕອນສະໃໜ
  ເປັນບ່າວ 17-18ປີ. ມື້ນັ້ນອີ່ແມ່ເຮັດລາຍເທົາກິນ ໃຜກະກິນເຕັມທ້ອງໃຜມັນ
  ແຕ່ບໍ່ຮູ້ເອື້ອຍກູດກິນຫຍັງຕື່ມຈຶ່ງເກີດອາການເຈັບທ້ອງ ຕອນຫົວຄໍ່າກະໄປຂີ້
  ແລ້ວສອງເທື່ອ ພໍຮອດຕອນໄກ່ຂັນກົກພັດປວດຂີ້ຂຶ້ນມາອີກ, ປຸກອີ່ໄກ່ໄປສົ່ງ
  ມັນກະບໍ່ຫື້ບໍ່ອື່ ລາວກະເລີຍເຂົ້າມາປຸກຂ້ອຍໃຫ້ໄປສົ່ງ. ວິດຢູ່ແຈຮົ້ວຫລັງ
  ບ້ານ ໄກຈາກເຮືອນຫລາຍເຕີບ ຫລັງວິດກະມີກົກຂະຍອມ ເອື້ອຍກູດຢ້ານ
  ຂ້ອຍລັກເຂົ້າເຮືອນປະກະເລີຍດຶງແຂນຂ້ອຍເຂົ້າໄປເຝົ້າຢູ່ໃນວິດ. ຮື້ສິ້ນ
  ຂຶ້ນແກ້ສະຫລິບນໍາເກືອບບໍ່ທັນ ຂີ້ກະໄຫລຈວກອອກໂລດ, ທໍາອິດຂອ້ຍກະ
  ຢືນປິ່ນຫລັງໃສ່ຕາມເອື້ອຍບອກ ແຕ່ເໜັນຂີ້ແຮງກະເລີຍງັວກໄປເບິ່ງແລະ
  ກະຖາມວ່າໄກ້ຊິສຸດແລ້ວບໍ? ລາວກະວ່າໄກ້ແລ້ວ, ທີ່ຈິງຂ້ອຍກະບໍ່ເຫັນຫຍັງ
  ດອກເຫັນແຕ່ກົ້ນຂາວໆ ແຕ່ຄວາມເປັນໝຸ່ມເຮັດໃຫ້ໂຄຍແຂງດັນໃສ່ສະຫລິບ
  ຈົນເອື້ອຍກູດບໍ່ກ້າແນມເບິ່ງ. ເຊັດກົ້ນຮຽບຮ້ອຍກໍາລັງວ່າຊິນຸ່ງສະຫລິບ ຂ້ອຍ
  ກໍ່ເລີຍດຶງມືລາວມາຈັບໂຄຍ ຄິດວ່າຊິໃຫ້ລາວຊັກວ່າວໃຫ້. ເອື້ອຍກູດລູບຢູ່
  ນອກສະຫລິບບຶດນຶ່ງ ແລ້ວກະດຶງໂຄຍຂ້ອຍອອກມາແລ້ວກະເວົ້າຂຶ້ນຄ່ອຍໆ
  ວ່າໃຫ້ສີ້ເທື່ອດຽວເດີ ຂ້ອຍງຶກຫົວຕອບແລ້ວລາວກະໄປຢືນອີງຝາ, ຂ້ອຍຍົກ
  ຂາຊ້າຍລາວຂຶ້ນ ໃຊ້ຂາອີກເບື້ອງນຶງດັນໄວ້ໃນຂະນະທີ່ເອື້ອຍກູດຈັບໂຄຍຂ້ອຍ
  ຍັດໃສ່ຫີລາວ. ເອື້ອຍກູດກອດຄໍຂ້ອຍໄວ້ ຂ້ອຍເອົາແຂນຊ້ວນຂາລາວໄວ້ແທນ
  ຂາທີ່ຂ້ອຍດັນໄວ້ແລ້ວກະເດົ້າເປັນຈັງຫວະຊ້າໆໄວໆ ຈົນໄດ້ຍິນສຽງຈົວະເຈະ
  ຈົວະເຈ໊ະຈາກນໍ້າຫີ, ນໍ້າໄກ້ຊິອອກ ຂ້ອຍກະຖອດໂຄຍອອກມາໃຫ້ເອື້ອຍກູດຊັກ
  ໃຫ້. ລ້າງຂີ້ ລ້າງຫີ ລ້າງໂຄຍແລ້ວກະພາກັນອອກຈາກວິດ ແລະເຂົ້ານອນຕໍ່
  ຈົນແຈ້ງ. ຕື່ນເຊົ້າມາກະເຮັດທໍາມະດາແບບວ່າບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ, ມື້ໃດ໋ຢູ່ບ້ານ
  ຕາມລໍາພັງສອງຄົນ ມີຄວາມຢາກນໍາກັນກະລັກສີ້ກັນ ສີ້ແຕ່ລະເທື່ອກະໃສ່ນໍ້າ
  ເບີວັນປ້ອງກັນໄວ້.

  • ເຖົ້າດີ
   ເດືອນເມສາ 24, 2018 ເວລາ 4:58 pm

   ໃສ່ 2 ຖົງເດີ ຈຶ່ງປອດໄພດີ.

 2. NyQuil
  ເດືອນມີນາ 10, 2011 ເວລາ 10:14 pm

  ໜໍນີ້ໂຊກດີແທ້ມີໜູ່ໃຫ້ສີ້ແກ້ແງ້ນ ຂ້ອຍບໍ່ມີໜູ່ໃຈດີແບບນັ້ນດອກ, ແງ້ນຂຶ້ນມາກໍ່ໄດ້ຫາເລາະຈັບໄກ່ຢູ່ໝ້າໂຮງໝັງ ແຕ່ໄກ່ສ່ວນ
  ຫລາຍພັດມັກໄປນໍາບ່າວສະເກມເບີນ ບ່າວຮອນດາ50ຄືຂ້ອຍເຂົາພັດບໍ່ສົນ ສຸດທ້າຍກະບໍ່ມົ້ມອີ່ນາງນາງຫ້າ.

  • ບັກລ່ວງ™
   ເດືອນພຶດສະພາ 13, 2018 ເວລາ 4:26 pm


   ເອື້ອຍ Lita ງາມ ແລະ ເຊັກຊີຂຶ້ນທຸກມື້ ເບິ່ງຮູບລາວຍາມໃດ ໂຄຍແຂງຍາມນັ້ນ
   ໂທດເດີເອື້ອຍທີ່ຄິດຊົ່ວກັບເອື້ອຍ ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນທາງອອກດຽວທີ່ຂ້ອຍເຮັດໄດ້
   ບໍ່ວ່າແຕ່ກັບເອື້ອຍດອກ ກັບຄົນອື່ນກໍ່ຄືກັນນະເອື້ອຍ !

 3. ton
  ເດືອນສິງຫາ 1, 2011 ເວລາ 3:48 pm

  thx Q

  • Tortia™
   ເດືອນພຶດສະພາ 16, 2018 ເວລາ 3:05 pm


   ຕອນຊອນບ່າວ ຂ້ອຍມັກໄປນັ່ງຫລິ້ນຢູ່ຊະແນນໜ້າບ້ານລຸງແຊກ
   ຖ້າເບິ່ງລູກສາວລຸງອາບນ້ຳ ຈະວ່າຖ້າເບິ່ງແທ້ໆກໍ່ຄົງບໍ່ຖືກຄັກ
   ເພາະເອື້ອຍເລັນບໍ່ແຮງພໍທີ່ຈະອິ້ວນ້ຳຂຶ້ນຈາກນ້ຳສ້າງ ປ້າທົງຈຶ່ງ
   ບອກຂ້ອຍໄປອິ້ວນ້ຳໃຫ້ເອື້ອຍ. ແຕ່ກ່ອນ ເອື້ອຍເລັນມີສຸຂະພາບ
   ແຂງແຮງແລະເປັນຄົນງາມ ເຖິງຈະບໍ່ຖືກເລືອກເຂົ້າໄປແຂ່ງຂັນ
   ນາງງາມເບຍລາວ ແຕ່ລາວກໍ່ເປັນຄົນງາມໃນສາຍຕາຂອງບ່າວ
   ນ້ອຍຄືຂ້ອຍ, ເຂົາວ່າ ຜູ່ບ້ານສາລະວັນມາມັກ ມາຈີບ ແຕ່ເອື້ຍ
   ເລັນບໍ່ມັກ ເຂົາເລີຍໃສ່ຫວ້ານຈົນເອື້ອຍເລັນລົ້ມປ່ວຍລົງ ເຖິງຈະ
   ຖືກໝໍມົນຖອດຂອງອອກແລ້ວແຕ່ເອື້ອຍຍັງບໍ່ແຂງແຮງຄືເກົ່າ ຕັກ
   ນ້ຳ ຕຳເຂົ້າ ເອົາຟືນບໍ່ໄດ້ຄືເກົ່າ ວຽກເຮືອນທັງໝົດຈຶ່ງຕົກມາເປັນ
   ພາລະຂອງອີ່ລົ້ນ ຜູ່ເປັນນ້ອງສາວ ແລະຍ້ອນຢາກໄດ້ອີ່ລົ້ນນີ້ລະ
   ຈຶ່ງໄປຮັບໃຊ້ເອື້ອຍເລັນຕາມທີ່ປ້າບອກ.
   ເລື່ອຍຟືນໄວ້ຕາກແດດແລ້ວກໍ່ໄປອິ້ວນ້ຳຂຶ້ນມາໃສ່ອຸແອ່ງໄວ້ໃຫ້
   ປ້າທົງ ເອື້ອຍເລັນ ແລະອີ່ລົ້ນໃຊ້ອາບ, ປ້າທົງລົງມາອາບກ່ອນ
   ເອື້ອຍເລັນ ອີ່ລົ້ນແຕ່ງກິນແລງແລ້ວຈຶ່ງລົງມາອາບ ເຂົາມັກອາບ
   ຕອນຕາເວັນໃກ້ອັດສະດົງ ລົມຫລິ້ນກັນຖ້າ ພໍມືດສະລົວ ສອງ
   ເອື້ອຍນ້ອງຈຶ່ງແກ້ເຄື່ອງ ນຸ່ງແຕ່ສິ້ນຮັດເອິກໄປອາບ ໂດຍມີຂ້ອຍ
   ນັ່ງລົມຢູ່ຫ່າງໆ ບໍ່ກ້າແນມເບິງແບບໂກ້ໆດອກ ລັກເບິ່ງຫັ້ນລະ
   ແຕ່ເຂົາຮູ້ວ່າຂ້ອຍລັກເບິ່ງ ມີອາລົມສຽວດີນະເວລາເຫັນສິ້ນປຽກ
   ນ້ຳ ນົມອີ່ລົ້ນໃຫຍ່ເທົ່າໜ່ວຍໝາກນາວຂຽວ ເສຍດາຍຜິວມັນ
   ບໍ່ຂາວຄືຜິວເອື້ອຍເລັນ ແຕ່ກົ້ນມັນມົນດີດຄືໝາກບານ ເກືອບຕາ
   ຄ້າງພຸ້ນລະເວລາເຂົາຈົກມືເຂົ້າໄປຮຸກຖູຕາມຕົນໂຕ ເວົ້າຢອກ
   ອີ່ລົ້ນໃຫ້ມັນລອງໆເຮັດສິ້ນຄີ່ລອງເບິ່ງ ມັນກໍ່ວ່າຊິລອງຫຍັງລະ
   ຖ້າຢາກເບິ່ງກໍ່ຄຸເຂົ່າຂໍຮ້ອງ ຊິແກ້ໃຫ້ເບິ່ງ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຮັດດອກ
   ລະອາຍເອື້ອຍເລັນ ບໍ່ຢາກເສຍປຽບ ເຮັດວຽກໜັກທຸກຢ່າງໃຫ້
   ໝົດແລ້ວຍັງບໍ່ເຫັນໃຈກັນ ກໍ່ໃຈດຳໂພດ, ຂ້ອຍວ່າ.

 4. ເດືອນມີນາ 13, 2014 ເວລາ 4:41 pm

  I like the valuable information you provide in your
  articles. I’ll bookmark your weblog and check again here regularly.
  I’m quite sure I will learn a lot of new stuff right here!
  Good luck for the next!

  • ຊິກແຊັກ
   ເດືອນມັງກອນ 5, 2017 ເວລາ 6:31 pm

   ບໍ່ເປັນຫຍັງ, ຖ້າມີຢາກປູກຫມອຍລົ່ນກໍ່ແນະນຳແດ່ ຈະຊື້ໃຫ້ແມ່ບັກອຸ໋ງ.

 5. ໄມ້ນ່ຳ
  ເດືອນເມສາ 29, 2014 ເວລາ 4:57 pm

  ຖ້າ casanova ມີນິພຕະຍະສານລາມົກວາງຂາຍໃນທ້ອງຕລາດ
  ຂ້ອຍຈະເປັນລູກຄ້າຄົນທຳອິດຂອງລາວໂລດລະ ລາວຂຽນໄດ້ດີ
  ຫຼາຍ ອ່ານຍາມໃດນ້ຳແຕກຍາມນັ້ນ.

  • ชอบเสียบ™
   ເດືອນພຶດສະພາ 10, 2018 ເວລາ 3:35 pm


   ເຖົ້າແກ່ຂຶ້ນແລ້ວ ມັກນັ່ງທົບທວນອະດີດເກົ່າໆີທເຄີຍເຮັດຜ່ານມາ
   ຊຶ່ງມີທັງດີແລະຊົ່ວ, ຂໍເລົ່າອະດີດຊົ່ວໆໃຫ້ເຈົ້າອ່ານເປັນອຸທາຫອນ
   ເພາະເຈົ້າເປັນຄົນດີ ຮູ້ແລະເຮັດແຕ່ສິ່ງດີໆ ສົມຄວາມເປັນຄົນ ຈົ່ງ
   ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມດີເພື່ອຈະກາຍເປັນມະນຸດໃນອະນາຄົດ.
   ຄອບຄົວຂ້ອຍເປັນຄອບຄົວໃຫຍ່ສົມຄວນ ຄອບຄົວອື່ນມີພຽງແຕ່
   ພໍ່ແມ່ແລະລູກ ແຕ່ຄອບຄົວຂ້ອຍມີພໍ່ເຖົ້າ ແມ່ເຖົ້າ ນ້າບ່າວ ນ້າສາວ
   ຢູ່ນຳອີກ ຮວມທັງໝົດແລ້ວກໍ່ 20 ຄົນ ພໍດີ ຖ້າມີພີ່ນ້ອງຍາດມິດມາ
   ຢາມກໍ່ຕ້ອງແຕ່ງພາເຂົ້າ 2 ພາ ຜູ່ໃຫຍ່ພານຶ່ງ ເດັກນ້ອຍພານຶ່ງ ເຂົາມາ
   ຫລິ້ນບຸນ ມາຊື້ເຄື່ອງໄປຂາຍ ເກືອບບໍ່ຂາດເດືອນທີ່ມີແຂກມາພັກເຊົາ
   ນຳ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນພີ່ນ້ອງທາງແມ່ເຖົ້າ ທາງພໍ່ ທາງພໍ່ເຖົ້ານານປີຈຶ່ງ
   ມາຢາມ. ເວລາມີແຂກມາຢາມ ຂ້ອຍກັບນ້ອງຊາຍຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໄປ
   ນອນແຫຍ້ກັນຢູ່ຫ້ອງເອື້ອຍກັບນ້າສາວ ບໍ່ມັກໄປນອນຫ້ອງພໍ່ແມ່
   ດອກ ເໝັນຍ່ຽວນ້ອງ ນອນຫ້ອງເອື້ອຍມີແກ່ກິ່ນຫອມ ສິ້ນເສື້ອແກ້
   ອອກໄວ້ຊັກຍັງຫອມນະ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈັບມາດົມຊັກວ່າວດອກ ພຽງແຕ່
   ສັງເກດຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສະຫລິບຜູ່ຍິງກັບສະຫລິບຜູ່ຊາຍ
   “ຢາກນຸ່ງເບ໊າະຈຶ່ງເບິ່ງຄັກແທ້?” ນ້າສາວຖາມສຽງຫົວເມື່ອເຫັນຂ້ອຍ
   ສັກແສງຕາລົງເບິ່ງສະຫລິບທີ່ເພິ່ນແກ້ອອກຖິ້ມເຂົ້າກະຕ່າ, ສະຫລິບ
   ນ້າສາວ ສະຫລິບແມ່ໃຫຍ່ກ່ວາຂອງເອື້ອຍ ເພິ່ນບໍ່ມັກນຸ່ງສະຫລິບ
   ນິລົງ. ຂ້ອຍນັ່ງລົງຂອບຕຽງເບິ່ງນ້າສາວທາແປ້ງແຕ່ງໂຕກ່ອນອອກ
   ບ້ານໄປຫາເງິນ, ເພິ່ນເຮັດວຽກໃຫ້ຮ້ານກິນ-ດື່ມ 4-5 ໂມງແລງ ໝູ່
   ຈະມາຮັບ ຂ້ອນຄືນຈຶ່ງມາສົ່ງ. ຂ້ອຍມັກນອນຕຽງດຽວກັບນ້າສາວ
   ເອື້ອຍເໝັນກິ່ນໂຕຂ້ອຍ ອາບນ້ຳຮຸກສະບູຟອງຖ້ວມໂຕກໍ່ຍັງຈົ່ມວ່າ
   ເໝັນ ແຕ່ນ້າສາວພັດມັກກິ່ນບ່າວຂຶ້ນໃໝ່ ຈູບດົມໄດ້ທຸກຊອກທຸກ
   ມູມ ບໍ່ລັງກຽດແມ້ແຕ່ນ້ຳກາມທີ່ລັ່ງອອກຈາກໂຈ໋ຍນ້ອຍ.

 6. ຕໍເຕັ້ຽ
  ເດືອນມີນາ 19, 2014 ເວລາ 4:39 pm

  ຖ້າເບື່ອແທ້ໆກໍ່ສົ່ງມາທາງນີ້ເດີ ຫາຫີຍາກແທ້ໆຢູ່ແຖວນີ້ ຍ່າງແຕ່ບ້ານເໜືອຮອດບ້ານໃຕ້ກໍ່ບໍ່ຫີ
  ຈັກຫີ ຜູ່ໃດມີກໍ່ເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່ກັນແດ່ຍາເອີຍ, ຈະບໍ່ຂໍລືມບຸນຄຸນດອກ !

  • Cony™
   ເດືອນພຶດສະພາ 21, 2018 ເວລາ 1:55 am

   ລີ້ນເທວະດາ

 7. ເດັກເກເລ
  ເດືອນກໍລະກົດ 22, 2014 ເວລາ 6:05 pm

  ອ່ານແລ້ວປວດຍ່ຽວ.

  • ຢາກຮູ້
   ເດືອນສິງຫາ 19, 2014 ເວລາ 5:38 am

   ສະແດງວ່າຍັງບໍ່ທັນເປັນບ່າວ ຮາໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆ ໃຈແຕກເດີຖ້າເຂົ້າມາອ່ານເລື້ອຍ

 8. Khee Moe
  ເດືອນກໍລະກົດ 22, 2014 ເວລາ 8:48 pm

  khee moh 5555555555555

  • Underworld™
   ເດືອນພຶດສະພາ 5, 2018 ເວລາ 6:03 pm


   ຜູ່ຊາຍທຸກຄົນມັກກິນຕັບສາວນ້ອຍເພາະມັນຫວານກ່ວາຕັບຫ່ຽວ, ຫວານອີ່ຫລີໃດ
   ຕັບນ້ອຍໆທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີລິ້ນໃດແຕະຕ້ອງມາກ່ອນ ລິ້ນເຮົາເປັນລິ້ນທຳອິດທີ່ໄດ້ແຕະ
   ເລຍກິນນ້ຳຫວານທີ່ຊຶມອອກມາຈາກຮູຕັບ ຫລີກລ່ຽງແຍ່ນິ້ວເຂົ້າກ່ອນເອັນເພາະຈະ
   ເຮັດໃຫ້ຄູ່ຮັກຂອງເຮົາລຶ້ງ ຄືກັນກັບຜູ່ຊາຍເຮົານີ້ລະ ແຮກໝານດ້ວຍການຊັກວ່າວ
   ກໍ່ຈະຕິດຊັກວ່າວ ສີ້ຮູຫີດີໆຍັງບໍ່ແລ້ວຊັກວ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຖອດອອກມາຊັກວ່າວເອງ
   ອາດຈະເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ່ຍິງມີລູກ ແຕ່ຄົນທຳມະດາສາມັນເຮົາກໍ່ເອົາອອກມາຊັກ
   ວ່າວທັງໆທີ່ເມຍຢາກໄດ້ລູກຈົນໃຈຊິຂາດ ມັນຍາກອອກ ຜູ່ຍິງກໍ່ລຳຄານທີ່ມັນນານ
   ອອກ ເກືອບເຄິ່ງຊົ່ວໂມງແລ້ວຍັງບໍ່ອອກ ຂ້ອຍຄິດວ່າ ຖ້າເຮັດໃຫ້ຜູ່ຍິງສຽວເຖິງຈຸດ
   Orgasm ເຂົາກໍ່ຄົງຈະບໍ່ລຳຄານດອກ ເວົ້າຕາມທີ່ເຄີຍປະສົບການ ຜູ່ຍິງຍາກເຖິງ
   ຈຸດສຸດຍອດ ຖ້າຂອງບໍ່ໃຫຍ່ ບໍ່ຍາວຈຳປາກມົດລູກ ເຂົາຂຶ້ນບໍ່ຮອດດາວວະດິງ.
   ຕອນເປັນບ່າວ ຂ້ອຍກໍ່ເປັນນຶ່ງເລື່ອງຫລິ້ນສາວ ເປັນນຶ່ງໃນກຸ່ມ ຖ້າທຽບໃສ່ກຸ່ມອື່ນ
   ກໍ່ຄົງຕົກຢູ່ທ້າຍແຖວ ກຸ່ມຂ້ອຍມີແຕ່ບັກຂີ້ຮ້າຍ ຖິ້ມເຂົ້າໃຫ້ ໝາກໍ່ຍັງບໍ່ກິນ ດຽວນີ້
   ເຂົາມີເມຍ ມີລູກເຕັມເຮືອນແລ້ວ ບາງບັກກໍ່ກຸມເອົາ ບາງບັກກໍ່ຜູ່ໃຫຍ່ຫາໃຫ້ ບາງ
   ບັກກໍ່ໃຊ້ເງິນຊື້. ກຸ່ມຂ້ອຍມີ 7 ບັກ, ແຕ່ 4 ບັກ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ລົງເຮືອນມາຫລິ້ນນຳພວກ
   ຂ້ອຍເປັນປົກກະຕິດອກ ຕ້ອງເຮັດວຽກຊ່ອຍພໍ່ແມ່ ຖ້າພວກມັນໄປນຳ ຂ້ອຍຄົງບໍ່ມີ
   ໂອກາດເຫັນຂາອ່ອນຜູ່ສາວເພາະພວກມັນໜ້າຕາຫລໍ່ ຫຸ່ນສູງຂາວ ຍາວ ໃຫຍ່ ແຕ່
   3 ບັກ ທີ່ເອົາຂ້ອຍຫ້ອຍກົ້ນລົດໄປນຳ ມີແຕ່ເງິນ ຄາລົມຄົມຄາຍບໍ່ມີດອກ ເວົ້າເລື່ອງ
   ໜ້າຕາກໍ່ຍິ່ງໄກ ບັກນຶ່ງຕາເທົ່າໄຂ່ເປັດ ພວກຂ້ອຍຈຶ່ງເອີ້ນມັນບັກຕາ ຖ້າກຸ່ມອື່ນເອີ້ນ
   ມັກຫວັງເຈັບໂຕ ບັກຕາຮູ້ວິຊາເທັກຄວນໂດ ໄປຫລິ້ນສາວບ້ານອື່ນ ຮູ້ສຶກອຸ່ນໃຈຍ້ອນ
   ມັນຫັ້ນລະ ຕີເຂົາຫົວແຕກແລ້ວກໍ່ຫາບເງິນໄປທຳຂັວນ ບັກນຶ່ງກໍ່ແຂ້ວໃຫຍ່ເທົ່າຈົກ
   ແນມເບິ່ງແຕ່ໄກ ເຫັນແຕ່ແຂ້ວມັນ ກໍ່ເລີຍເອີ້ນມັນບັກແຂ້ວ ບາງເທື່ອກໍ່ເອີ້ນມັນບັກ
   ໃຫຍ່ ກໍ່ມັນໂຄຍໃຫຍ່.
   ເມື່ອການເວລາປ່ຽນໄປ ແກ່ໂຕມາ ຊື່ສຽງຫົວໜ້າກຸ່ມ “ທະລວງຟັນ” ກໍ່ຈືດຫາຍໄປ
   ໄຟຍັງມີ ມີຫລາຍກ່ວາຕອນເປັນບ່າວອີກດ້ວຍນະ ເຫັນຜູ່ສາວນ້ອຍຍ່າງກາຍໜ້າ
   ບໍ່ວ່າແຕ່ຢາກກິນຕັບ ຢາກກິນຮອດຂີ້ເຂົາພຸ້ນລະ ເບິ່ງແຕ່ລະອີ່ແຕ່ງໂຕວັບໆແວມໆ
   ຢາກເບິ່ງຫັຍງກໍ່ເຫັນໝົດ ຢາກຈັບມາອັດໃຫ້ດອກສອງດອກກ່ອນໄປຮຽນ ແຕ່ເງິນ
   ຂ້ອນເຈມບອນ ຊິໄປຈ້າງກິນຕັບສາວນ້ອຍເລື້ອຍໆກໍ່ຄົງຕ້ອງເອົາໃບຕອງມາມຸງຫົວ
   ໄດ້ແຕ່ເບິ່ງ ແລະ ກືນນ້ຳລາຍນ້ຳກົ້ນເຂົາ. ເຂົາທີ່ວ່າເຖິງນີ້ ກໍ່ແມ່ນໝູ່ຫລິ້ນໝູ່ກິນຂອງ
   ລູກສາວຫັ້ນລະ, ຂ້ອຍມີລູກສາວ 2 ຄົນ ຜູ່ໃຫຍ່ຊື່ June ຜູ່ນ້ອຍຊື່ Guitar ຂ້ອຍ
   ເຄີຍເປັນນັກເສບ ຈຶ່ງໃສ່ຊື່ລູກສາວນ້ອຍເປັນຊື່ເຄື່ອງດົນຕີ ຜູ່ໃຫຍ່ແມ່ນແມ່ເຂົາຕັ້ງ
   ໃຫ້. ຈຸ່ນເກີດກ່ອນຕ້າ 3 ປ, ຂາວ ງາມ ເຊັກຊີຄືແມ່ເຂົາ ກ່ອນຊິໄດ້ເອົາສາວ Judy
   ກໍ່ຍ້ອນໄປຊ້ອມສິນລະປະໂຮງຮຽນ, ຍ້ອນບຸນຄຸນບັກຕາຫັ້ນລະ ຖ້າມັນບໍ່ໃຫ້ຢືມລົດ
   ກໍ່ຄົງບໍ່ໄດ້ເອົາສາວຈູດີມາຮອດວັນນີ້ດອກ. ບາງເທື່ອກໍ່ຮູ້ສຶກ Guilty ສີ້ຫີສາວຈູ່ ພັດ
   ຄິດໄປຫາລູກສາວຂອງລາວ, “ເຈົ້າເປັນຫຍັງເກ໊າະ…?” ຈູ່ດີຖາມຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມສົງ
   ໃສເມື່ອຂ້ອຍນ້ຳແຕກໄວເກີນໄປ, ຕາມປົກກະຕິ ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 10 ນາທີ
   ແຕ່ພໍຄິດເຫັນເຮືອນຮ່າງທີ່ເປົ່າເປືອຍຂອງຈຸ່ນ ມັນຈະຫລົ້ມປາກອ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຂໍແກ້
   ໂຕໃໝ່ ເທື່ອ2 ນີ້ ດົນແດ່ ແຕ່ບໍ່ດົນເທົ່າເທື່ອ3. ຢ່າຟ້າວຕີລາຄາໄປກ່ອນ, ບໍ່ແມ່ນຢູ່
   ຊື່ໆກໍ່ຈະຄິດຫື່ນກັບລູກສາວຕົນເອງ ມັນມີຕົ້ນປາຍສາເຫດຂອງມັນ.
   ຫວນຄືນໄປຕອນຈຸ່ນຢູ່ມໍ6, ບໍ່ພັນລະນາ ເຈົ້າກໍ່ຄົງຮູ້ຄວາມສວຍງາມ ສະເນ່ນວນ
   ຂອງສາວນ້ອຍໄວນີ້. ມື້ນັ້ນ ຈຸ່ນລອງຊຸດອາບນ້ຳ, ລາວຖືກເລືອກເປັນເທພີຊັ້ນ ໝູ່
   ກໍ່ເລີຍຊຸກຫລັງອອກມາໃຫ້ພໍ່ແມ່ເບິ່ງຊົມຄວາມງາມຂອງລູກສາວທີ່ລ້ຽງມາຢ່າງຖະ
   ນຸຖະໜອມເປັນເວລາ 17 ປີ ບໍ່ເຫັນເຮືອນຮ່າງທີ່ເປົ່າເປືອຍຂອງລູກເກືອບ 10 ປີ
   ເຂົ້າຮຽນປໍ1 ແລ້ວ ແມ່ລາວກໍ່ໃຫ້ອາບນ້ຳເອງ ໃຫ້ແຕ່ກິຕ້າເຂົ້າອາບນຳ ແຕ່ກໍ່ມີບາງ
   ຄັ້ງ ຈຸ່ນເປືອຍໂຕແລ່ນອາບຫລິ້ນນ້ຳຝົນຫລັງບ້ານກັບກິຕ້າ ເຫັນແລ້ວກໍ່ຄາດຄະເນໄດ້
   ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຂອງ 2 ເອື້ອຍນ້ອງນີ້ຕ້ອງໃຫຍ່ໂນນ ເຕັມຕຶງກ່ວາກ່ວາຂອງແມ່ເຂົາແທ້ໆ
   ແລະພໍ່ເມື່ອໄດ້ເຫັນຈຸ່ນໃນຊຸດອາບນ້ຳ ກໍ່ຕ້ອງຕົກຕະລອງໄປຊົ່ວຂະນະຈົນສາວຈູ່ດີ
   ເຈີບເອົາ. ຈາກມື້ນັ້ນມາ ນ້ອຍຈະລັກສັງເກດເບິ່ງນົມ jelly ຂອງຈຸ່ນທຸກຄັ້ງທີ່ມີໂອກາດ
   ເວລາກ້າວບາດຕີນຍ່າງ ນົມລາວຈະເຟືອນຂຶ້ນໆລົງໆ ທັນເບິ່ງກົ້ນກໍ່ເບິ່ງກົ້ນ ຖ້າເບິ່ງໜ້າ
   ໂຄຍຈະອ່ອນ ກໍ່ໃຈບໍ່ເດຍລະສານພໍ ເຫັນຮອຍຍິ້ມ ແສງຕາໄຮ້ດຽງສາຂອງລູກແລ້ວ
   ກໍ່ຕ້ອງລຸກໄປເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຍອກນ້ຳແງ້ນອອກກ່ອນໜ້າຈະມືດຕາຈະລາຍ.
   ເຖິງວ່າຈຸ່ນຕົກຮອບແຂ່ງຂັນນາງງາມຂອງໂຮງຮຽນ ແຕ່ກໍ່ມີບັນດາອ້າຍບ່າວຫລາຍຄົນ
   ໝາຍຕາ ແຕ່ແລ້ວກໍ່ສູ້ບໍ່ໄດ້ບັນດາເຖົ້າຫື່ນທີ່ມີທັງເງິນແລະອຳນາດ. ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງ
   ທາງດ້ານວຽກງານ ແລະອະນາຄົດອັນແຈ່ມໃສຂອງຈຸ່ນ ຈູ່ດີຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຮັບສິນສອດ
   ຈາກລູກເຂີຍລຸ້ນພໍ່ ຖ້າເປັນຄົນທຳມະດາສາມັນກໍ່ຄົງຫລົງເອີ້ນລູກເຂີຍສ່ຽວຍາມເມົາ
   ຂຶ້ນມາ. ເມື່ອຈຸ່ນເອົາຜົວໄປແລ້ວ ກິ່ນສາວນ້ອຍໄວໄສຂອງກິຕ້າກໍ່ເຂົ້າມາແທນທີ່ ແຕ່
   ຂ້ອຍບໍ່ໂງ່ພໍທີ່ຈະອາໃສນ້ຳເມົາປຸກປ້ຳຍັດສຽບເອົາຄວາມສາວຂອງລູກສາວເໝືອນພໍ່ບ້າ
   ກາມຫລາຍຄົນທີ່ຕຳລວດຈັບໃສ່ກັບມືຖ່າຍຮູບລົງໜ້າໜັງສືພິມ ຈຶ່ງວາງແຜນເລິກໆໄວ້
   ໃນສະໝອງ ຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນ ບໍ່ລໍຖ້າແຕ່ຈັງຫວະ ຕ້ອງສ້າງໂອກາດຕາມກາລະເທ
   ສະ ບໍ່ເຮັດ ບໍ່ສະແດງຄວາມຫື່ນໃຫ້ລູກຮູ້ເຫັນ. ກຸນແຈທີ່ສຳຄັນຄືຄວາມຮັກ ຄວາມເຂົ້າ
   ໃຈ ແລະຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັນ, ພາກ2 ຈະເລົ່າລະອຽດໃນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດກັບ
   ລູກກິຕ້າ, ຄົງບໍ່ດົນຈະແຕ່ງສົມບູນ.
   RawConfessions

 9. ອື່ງຢາງ
  ເດືອນກໍລະກົດ 28, 2014 ເວລາ 6:16 pm

  ມື້ຄືນນີ້ນອນຍາກຫຼັບ ຫຼັບໄປບໍ່ຮອດສອງຊົ່ວໂມງກໍ່ຕື່ນຂຶ້ນມາເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ ກັບໄປນອນພິກຂວ້ຳ
  ພິກຫງາຍຫຼາຍຫຼົບຫຼາຍຕ່າວກໍ່ບໍ່ຫຼັບອາດຈະເປັນຍ້ອນທານ້ຳມັນທີ່ຫຼານສາວເອົາມາໃຫ້ທົດ
  ລອງຫຼືອາດຈະເປັນຍ້ອນກິນອົບອ່ຽນແກ້ມເບຍເບັກຫຼາຍເກີນໄປຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບຍາກ.
  ແນມເບິ່ງບັກລຸນອີ່ລອນທີ່ນອນຢູ່ມຸ້ງນິລົງແຈຫ້ອງ ຈັ່ງແມ່ນພວກມັນນອນແຊບນອນດີ ນ້ອງສາວ
  ນອນເອົາຂາກ່າຍຄໍກໍ່ບໍ່ຕື່ນ ຢ້ານລູກຊາຍຫາຍໃຈບໍ່ອອກຕ້ອງໄດ້ມຸດມຸ້ງໄປປ່ຽນທ່ານອນໃຫ້ເຂົາ
  ແຕ່ບໍ່ດົນກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງເຫຼີສ່ຽງໄຫຼຂອງອີ່ລອນຮ້ອງດ່າບັກຫ່າບັກຫູງຄືຊິແມ່ນມັນຜິດກັບໝູ່ຕອນ
  ຫຼິ້ນເຕັ້ນຢາງຢູ່ເດີ່ນບານພໍ່ແຊກ.
  ແນມເບິ່ງໂມງທີ່ຍິບຍັບອອກມາຈາກເຄື່ອງຫຼິ້ນດີວີດີບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເກືອບຊິຮອດ4ໂມງເຊົ້າແລ້ວ
  ອີກເຄິ່ງຊົວໂມງຄົງໄດ້ລຸກຊ່ອຍປ້າເປີດຮ້ານຕາມສັນຍາເພາະລຸງເມົາມືນຫູມືນຕາບໍ່ຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່
  ຕອນຫົວຄ່ຳພຸ້ນນະ ປ້າກໍ່ບອກບໍ່ໃຫ້ກິນຫຼາຍເພາະຕົນກິນບໍ່ເປັນຄືໝູ່ ເຫັນວ່າເຂົ້າຊື້ເບຍແລະເຫຼົ້າ
  ຕ່າງປະເທດມາໃຫ້ກິນກໍ່ກິນເອົາໆຈົນເສຍວຽກເສຍງານ.
  ນີ້ບໍ່ແມ່ນເທື່ອທຳອິດດອກທີ່ລຸງເມົາຈົນບໍ່ໄດ້ສະຕິ ຕັ້ງແຕ່ຂ້ອຍໄດ້ມາເປັນເຂີຍ ເພິ່ນເມົານັບເທື່ອບໍ່
  ບໍ່ໄດ້, ມີເທື່ອນຶ່ງເພິ່ນຄືຊິເມົາແຮງຈຶ່ງເຂົ້າຫຼົງຫ້ອງ ດີທີ່ເມຍຂ້ອຍບໍ່ທັນນອນຈຶ່ງຖີບອ້າຍລາວອອກ
  ຈາກມຸ້ງຈົນຫງາຍເງີກ.

  • MeoDam™
   ເດືອນພຶດສະພາ 24, 2018 ເວລາ 6:53 pm


   ໂຄຍເຂົາຍາວ ນັ່ງສີ້ ນອນສີ້ ຢືນສີ້ ກໍ່ບໍ່ຫລູດ.

   • MeoDam™
    ເດືອນພຶດສະພາ 24, 2018 ເວລາ 6:54 pm

    ຂໍໂທດລົງຮູບຜິດ.

 10. abby
  ເດືອນສິງຫາ 10, 2014 ເວລາ 4:42 pm

  ເຮືອນຂ້ອຍມີແຕ່ 3 ຄົນ, ພໍ່ມີອາຊີບຂັບຕຸກໆ ແມ່ມີອາຊີບຂາຍຜັກ ສ່ວນຂ້ອຍກໍ່ຮັບຈ້າງ
  ຂົນດິນຂົນຊາຍ ມີເອື້ອຍຄົນນຶ່ງແຕ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ວຽງເປັນສາວບໍລິການ ດົນໆກັບມາຢາມ
  ບ້ານເທື່ອນຶ່ງ. ພໍ່ແມ່ຂ້ອຍກໍ່ຄືກັບຄູ່ຜົວເມຍທົ່ວໄປຫັ້ນລະ ຍາມຮັກກັນກໍ່ສະວິດສະຫວາດ
  ນຳກັນຈົນເຮືອນເຟືອນ, ຍາມຜິດກັນຂຶ້ນມາ ຂີ້ໃນໃສ້ມີຈັກກ້ອນກໍ່ຈົກອອກມາແກ່ວງໃສ່
  ກັນຈົນໝົດ ດີແຕ່ເພິ່ນບໍ່ດ່າກັນໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້ຍິນ ເຂົາຈຶ່ງຄິດວ່າຄອບຄົວຂ້ອຍເປັນຄອບ
  ຄົວປົກກະຕິເໝືອນກັບຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ.
  ຂໍເວົ້າຫຍໍ້ໆໃຫ້ຟັງເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ, ພໍ່ແມ່ຂ້ອຍເປັນພີ່ນ້ອງໃກ້ໆກັນ
  ພໍ່ຂອງແມ່ເປັນອ້າຍແມ່ຂອງພໍ່ ແຕ່ຍ້ອນຕັນຫາຄາໃຈ ພໍ່ຈຶ່ງເຂົ້າໄປກຸມແມ່ຈົນມີລູກ ແລະ
  ເມື່ອເລື່ອງແດງຮອດຫູຜູ່ໃຫຍ່ເພິ່ນກໍ່ສົ່ງພໍ່ແມ່ໜີຈາກບ້ານມາຢູ່ຕ່າງເມືອງ ຕອນນັ້ນແມ່ມີ
  ອາຍຸພຽງແຕ່ 16-17 ປີ ສ່ວນພໍ່ອາຍຸເກືອບ 30 ແລ້ວ. ເອື້ອຍຂ້ອຍບໍ່ທັນປະນົມ ແມ່ກໍ່ທ້ອງ
  ໄຄ່ແລະເກີດຂ້ອຍອອກມາ ຈາກນັ້ນເພິ່ນກໍປິດໂຮງງານຢ້ານເກີດເລືອດຊົ່ວອອກມາອີກ
  ແຕ່ເລື່ອງການລົບເທິງຕຽງ ແມ່ຍັງບໍ່ຍອມຖອຍ ພໍ່ບໍ່ລົບແມ່ກໍ່ເລົ້າຈົນພໍ່ຕ້ອງໄປຈ້າງເຂົາຄວັດ
  ໂຄຍໄມ້ແຕ້ໃຫ້ແມ່ໃຊ້ຍາມແງ້ນ.
  ຂ້ອຍກໍ່ເອົາເມຍແຕ່ນ້ອຍແຕ່ເຂົ້າກັບພໍ່ເຖົ້າບໍ່ໄດ້ ເມຍກໍ່ເຂົ້າກັບແມ່ຍ່າບໍ່ໄດ້ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຕ້ອງ
  ຫັນຫຼັງໃຫ້ກັນ, ຍາມຂ້ອຍແງ້ນຂຶ້ນມາກໍ່ໄປຈ້າງສີ້ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍປະຖົງຢາງຈັກເທື່ອດອກເພາະ
  ເຄີຍຮຽນຮູ້ຄວາມສ່ຽງພະຍາດຕິດແປດຈາກການປະສົມເພດຈາກແພດປະຈຳສຸກສາລາ
  ມາແຕ່ຍັງເປັນບ່າວນ້ອຍພຸ້ນນະ ແຕ່ບໍ່ຍົກມາເລົ່າສູ່ຟັງດອກວ່າເອື້ອຍແພດຄົນນັ້ນແມ່ນໃຜ
  ຈະຂໍເລົ່າແຕ່ເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຄອບຄົວຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນ.
  ທຸກຄັ້ງທີ່ພໍ່ເກີດມີປາກສຽງກັບແມ່ ເພິ່ນຈະໜີໄປຢູ່ບ້ານປ້າຈົນກ່ວາແມ່ຈະໂທງໍ້ຈຶ່ງກັບມາ
  ແລະເວລາພໍ່ກັບມາ ເພິ່ນຈະພາກັນຢູ່ແຕ່ໃນຫ້ອງບໍ່ອອກໄປຫາຢູ່ຫາກິນ ເງິນສະສົມໃກ້ຊິ
  ໝົດຈຶ່ງອອກເຮືອນໄປຫາເງິນ.

  • Alert™
   ເດືອນພຶດສະພາ 30, 2018 ເວລາ 9:30 pm


   ຢາກດົມສະຫລິບເອື້ອຍບໍ່?

 11. Systone
  ເດືອນກັນຍາ 25, 2014 ເວລາ 5:35 pm

  ເຈົ້າເຄີຍຝັນປຽກບໍ່? ຂ້ອຍຝັນເລື້ອຍ ອາທິດນຶ່ງສອງສາມເທື່ອກໍ່ມີ ບາງເທື່ອກໍ່ຝັນສີ້ດາລາ
  ບາງເທື່ອກໍ່ຝັນສີ້ແມ່ຄ້າຖົ່ວລຽນ ບາງເທື່ອກໍ່ຝັນສີ້ອີ່ເຂັມຜີບ້າທັງໆທີ່ບໍ່ເຄີຍຄິດພິດສະຫວາດ
  ກັບມັນຈັກເທື່ອ ກະຈັກຊິຄິດໄດ້ຈັ່ງໃດ໋ເພາະມັນເປັນນ້ອງສາວທີ່ທຳຫົວທຳຂາກັນອອກມາ
  ຈາກຮູຫີແມ່ດຽວໂຄຍຕ່າງ ແບບວ່າເພິ່ນສີ້ກັບພໍ່ຂ້ອຍກ່ອນ ແລ້ວກໍ່ລັກສີ້ບ່າວລຸ້ນນ້ອງຕອນ
  ລົງສວນໝາກກາເຟຈົນທ້ອງປ່ອງໄດ້ອີ່ເຂັມອອກມາ ແຕ່ເພິ່ນຍັງນອນກອດພໍ່ຂ້ອຍຢູ່ ແງ້ນຂຶ້ນ
  ມາຈຶ່ງລັກໄປຫາພໍ່ອີ່ເຂັມ ສີ້ກັນອິ່ມແລ້ວຈຶ່ງຂຶ້ນມາເຮືອນ.
  ແຕ່ກ່ອນຕອນເອົາກັນໃໝ່ ພໍ່ຂ້ອຍກໍ່ສີ້ໄດ້ທຸກຄືນ ຄືນນຶ່ງສີ່ຫ້າເທື່ອພຸ້ນລະ, ເອື້ອຍຂ້ອຍບໍ່ທັນ
  ອອກນົມເພິ່ນກໍ່ເລິ້ມນ່ຳຈົນແມ່ນຈໍ່ຂ້ອຍຂຶ້ນມາອີກ. ເຖິງວ່າຂ້ອຍຈະຍັງນ້ອຍບໍ່ໃຫຍ່ທໍ່ກຳປັ້ນ
  ດອກ ແຕ່ຈື່່ໄດ້ວ່າກຳລັງນອນຫຼັບນອນຝັນຢູ່ດີໆກໍມີປາຄໍ່ຫົວດຳຫຼຸບອອກຫຼຸບເຂົ້າຕາມຮູບັກ
  ຫຼາຍໆເທື່ອ ຖົ່ມນ້ຳລາຍໃຫ້ຂ້ອຍແລ້ວກໍ່ໜີໄປ. ຂ້ອຍໃຫຍ່ຂຶ້ນມາເປັນຕົນເປັນໂຕຈຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍ
  ເຫັນປາຄໍ່ຫົວດຳໂຕນັ້ນເຂົ້າມາຢອກລໍ້ຂ້ອຍອີກ ຈົນຂ້ອຍຕ້ອງໝົ້ນອອກຈາກຮູມາເບິ່ງໂລກ
  ພາຍນອກທີ່ສົດໃສແລະເຕັມໄປດ້ວຍກິເຫຼດຕັນຫາ.
  ພະຍາດເບົາຫວານບັງບຽດພໍ່ແຮງຕອນຂ້ອຍຮຽນຢູ່ຫ້ອງປໍ3, ເພິ່ນອ້ວນພີຄືຄົນສຸຂະພາບດີ
  ແຕ່ນົກເຂົາເພິ່ນບໍ່ຂັນເລື້ອຍຄືແຕ່ກ່ອນ ຂະນາດແມ່ໃຊ້ມືໃຊ້ປາກຫຼິ້ນໃຫ້ມັນກໍ່ຍັງບໍ່ແຂງຂຶ້ນ
  ມາສູ້ຈົນແມ່ໝົດອາລົມລົ້ມຕົວນອນ.
  “ເອື້ອຍນູ່…ຂ້ອຍເອົາປຸ໋ຍມາສົ່ງ.” ບ່າວໂສມຮ້ອງຂຶ້ນມາບອກ ຄິດວ່າແມ່ຈະໃຫ້ເອື້ອຍແໜ້ນ
  ໄປໄຂຫ້ອງເກັບເຄື່ອງທ້າຍສວນໃຫ້ຄືເທື່ອກ່ອນ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຜິດຫວັງເມື່ອແມ່ຂ້ອຍຖືກຸນແຈ
  ລົງເຮືອນຂຶ້ນລົດອີ່ແຕ໋ນໄປກັບຕົນ.
  “ມຶງສັນຍາກ່ອນວ່າຊິບໍ່ເວົ້າໃຫ້ໃຜຟັງ!” ເອື້ອຍແໜ້ນຈ້ອງເບິ່ງຕາຂ້ອຍເພື່ອຊອກຫາຄວາມຈິງ
  ໃຈ ແລະເມື່ອຂ້ອຍເກາະນິ້ວກ້ອຍໃຫ້ສັນຍາ ເອື້ອຍແໜ້ນກໍ່ພາຂ້ອຍຍ່າງລັດສວນຕາເຈີງໄປ
  ຈອບເບິ່ງບ່າວໂສມກັບອີ່ແມ່ເຮັດກັນ ແຕ່ມື້ນັ້ນບ່າວໂສມຟ້າວໄປສົ່ງປຸ໋ຍໃຫ້ຍາແມ່ແກ້ມໂຢດ
  ຂ້ອຍຈຶ່ງພາດບໍ່ໄດ້ເບິ່ງໜັງສົດດັ່ງທີ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈໄວ້ກ່ອນນັ້ນສອງສາມມື້ຕອນໄດ້ຍິນແມ່ໂທສັ່ງຊື້
  ປຸ໋ຍກັບບ່າວໂສມ.
  “ບັກໜຸກ…ມຶງໃຫຍ່ໂຄຍສຽກແລ້ວຍັງນອນກັບພໍ່ແມ່ຢູ່ຊັ້ນເບາະ?” ໝູ່ຂ້ອຍບັກນຶ່ງຖາມຂຶ້ນ
  ເມື່ອໄດ້ຍິນຂ້ອຍຈົ່ມວ່າຄືນນີ້ນອນຫຼັບໆຕື່ນໆເພາະພໍ່ຂ້ອຍນອນກົນໂພດ. ຕາມປົກກະຕິຂ້ອຍ
  ກໍ່ນອນຮ່ວມຫ້ອງກັບເອື້ອຍແໜ້ນຫັ້ນລະ ແຕ່ບາງຄືນກໍ່ໄດ້ນອນຢູ່ຫ້ອງພໍ່ແມ່ເພາະຕ້ອງໄດ້
  ຊ່ອຍແມ່ໂຊມພໍ່ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ ເພິ່ນບໍ່ມັກຍ່ຽວໃສ່ຍ້ຽງປລາສຕິກທີ່ໂຮງໝໍເອົາໃຫ້ໄວ້ຍ່ຽວເພື່ອ
  ນຳເອົາຍ່ຽວໄປກວດເບິ່ງລະດັບທາດນ້ຳຕານ.
  ທ້ອງແມ່ກໍ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນນັບມື້ແຕ່ເພິ່ນກໍ່ບໍ່ຄະລຳ ເວລາບ່າວໂສມມາຊ່ອຍດູແລກົກໝາກເຍົາເພິ່ນ
  ຈະກອງກົ້ນໃຫ້ບ່າວໂສມເຮັດຈົນເພິ່ນອອກອີ່ເຂັມໄດ້ 7-ເດືອນ ບາດແຜແຫ້ງແລ້ວເພິ່ນກໍ່
  ເລິ້ມບັນເລງເພງຮັກກັບບ່າວໂສມເກືອບທຸກໆ.
  “ໜຸກກກກກກກກກກ ຕື່ນແມະລູກ ສວຍແລ້ວຈັກໜ່ອຍໄປຮຽນຊ້າ.” ແມ່ປຸກຂ້ອຍໃຫ້ຕື່ນ
  ຂຶ້ນມາລ້າງໜ້າກິນເຂົ້າໄປຮຽນ. ຂ້ອຍອາຍຈົນຕ້ອງເອົາມືງຸ້ມໄວ້ບໍ່ໃຫ້ແມ່ເຫັນຄວາມແຂງ
  ແກ່ນຂອງໂຈ໋ຍເມື່ອມັນອົດຍ່ຽດຕະລອດຄືນ.

  • ເດັກລ່ວງ™
   ເດືອນມີນາ 1, 2018 ເວລາ 7:05 pm


   ນ້ອງສາວໃຜ? ງາມ ແລະ ໜ້າຮັກ.

 12. ເດັກຫື່ນ2
  ເດືອນພະຈິກ 4, 2014 ເວລາ 4:53 pm


  ແມ່ຫວ້າເປັນໝ້າຍຫຼາຍປີແລ້ວ ເພິ່ນວ່າຜົວເພິ່ນຕາຍຕັ້ງແຕ່ຕອນບັກຕາອີ່ໂຕຍັງຄານຍັງຮຽນຕັ້ງໄຂ່
  ຄິດຢາກໄດ້ຜົວມາລ້ຽງລູກຊ່ອຍແທ້ແຕ່ບໍ່ມີໃຜຈິງໃຈ ໄດ້ສີ້ເທື່ອນຶ່ງສອງເທື່ອກໍ່ຫາຍຕົວເຂົ້າກີບເມກ
  ບໍ່ກັບມາສີ້ໃຫ້ອີກກໍ່ເລີຍຫຼິ້ນໄປເລື້ອຍ ແຕ່ແມ່ຫວ້າບໍ່ໄດ້ເວົ້າໃຫ້ຟັງລະອຽດດອກວ່າຜ່ານມາຈັກໂຄຍ
  ແລະໂຄຍໃຜເປັນໂຄຍທຳອິດທີ່ໄດ້ເປີດສົດເພິ່ນ ແຕ່ເພິ່ນເວົ້າແຈ້ງໆໃຫ້ຟັງວ່າມັກຫຼາຍບ່າວນ້ອຍລຸ້ນ
  ລູກລຸ້ນຫຼານແຕ່ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ໃຊ້ສົ້ນນ່ອງກອດແອວສົມໃຈຈົນຂ້ອຍໄດ້ກາຍມາເປັນໝູ່ຮັກບັກຕາ
  ແມ່ຫວ້າຈຶ່ງແນມເຫັນໂອກາດດີໆເປັນຮູບເປັນຮ່າງຂຶ້ນມາແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ໄດ້ສີ້ບ່າວນ້ອຍສົມໃຈ.
  ຢາກຂຽນໃຫ້ອ່ານລະອຽດແຕ່ຢ້ານຕື່ນບໍ່ທັນໄປຮຽນມື້ອື່ນ ຈຶ່ງຂໍໂຕເຂົ້ານອນກ່ອນ, ບ່າຍ2.

  • Gary23
   ເດືອນມີນາ 4, 2018 ເວລາ 2:27 pm


   ອ່ານເລື່ອງສຽວມາຫລາຍໆເລື່ອງ ແຕ່ລະຄົນມັກແກ້ໂຕວ່າບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈເຮັດຊົ່ວ
   ກັບລູກຫລານຊາວບ້ານ ມັນເປັນເຫດການບັງເອີນແນວນັ້ນແນວນີ້, ແຕ່ເມື່ອເຮັດ
   ຊົ່ວໄປແລ້ວກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳ ຈ່າຍົມພິບານບໍ່ຮັບຄຳແກ້ ຜິດກໍ່ລົງໂທດຕາມຜິດ
   ພວມຍັງມີຊີວິດໃຫ້ສ້າງກຳດີໄວ້ກັນຕົກນາລົກ ເດີເພື່ອນເນີ !

 13. ມັກດົມ
  ເດືອນທັນວາ 2, 2014 ເວລາ 1:01 am

  ເຈົ້າມັກສະຫຼິບໂຕໃດ?

  • ເດັກລ່ວງ™
   ເດືອນພຶດສະພາ 3, 2018 ເວລາ 10:40 pm


   ສະຫລິບເອື້ອຍຕ້າສີດຳ

 14. ບັກໂກ້
  ເດືອນທັນວາ 6, 2014 ເວລາ 7:29 pm

  ບັກກິ່ງເປັນນັກຮຽນ 3 ດີ 4 ເກັ່ງ ແລະໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເປັນຕົວເດັ່ນປະຈຳຫ້ອງ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຄ່ອຍສະໜິດ
  ກັບມັນເໝືອນພີ່ນ້ອງຄົນອື່ນໆດອກເພາະຂ້ອຍເປັນນັກຮຽນທີບໍ່ກ້າວໜ້າ ຂາດຄຸນສົມບັດ ເສລີຮົ່ວ
  ຖ້າບໍ່ຢາກກ່າຍບົດຄົ້ນຄ້ວານຳມັນ ຂ້ອຍຈະບໍ່ຍອມຖີບລົດໄປເຮືອນມັນເດັດຂາດ ແຕ່ມື້ນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຝືນ
  ໃຈຖີບລົດແຂ່ງຝົນກົ້ມໜ້າໄປຫາມັນເພາະຄະແນນຫຼຸດຄາດໝາຍຫຼາຍ ຢ້ານພໍ່ແມ່ຖີບລົງເຮືອນພາະ
  ເພິ່ນເຄີຍດ່າເລື້ອຍວ່າຄັນຄ້ານຮຽນໃຫ້ອອກມາຊ່ອຍຂາຍເຄື່ອງຫາເງິນຊື້ວິໂກຂີ່ແຕ່ຂ້ອຍພັດບໍ່ຢາກອອກ
  ເພາະເປັນນັກຮຽນມ່ວນກ່ວາໄດ້ລົມໄດ້ກອດສາວນັກຮຽນດ້ວຍກັນມັນດີ.
  ຢືນກົດກະດິ່ງດົນເຕີບ ແມ່ກິ່ງຈຶ່ງອອກຈາກຫ້ອງມາເປີດປະຕູໃຫ້ ແກ້ໂຕວ່ານອນເຊືອບໄປບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງ
  ກະດິ່ງ, ຂ້ອຍລັກເບິ່ງຕອນແມ່ກິ່ງແປງເຄື່ອງນຸ່ງພື່ງສິ້ນເຫັນກົ້ນຂາວໆບໍ່ນຸ່ງສະຫຼິບກໍ່ຄິດສົງໃສວ່ານ້າສາວ
  ຜິວ(ແຕ່ກ່ອນເອີ້ນນ້າສາວຜິວແຕ່ຫຼັງຈາກເພິ່ນອອກບັກກິ່ງ ຊາວບ້ານພາເອີ້ນແມ່ກິ່ງກໍເລີຍເອີ້ນນຳ)ລັກ
  ຫຼິ້ນບ່າວຄືຊາວບ້ານກ່າວຂັວນ ອີກໃຈນຶ່ງກໍ່ຄິດວ່າພໍ່ກິ່ງກັບມາແຕ່ສະໜາມເພາະເຫັນເກີບໂຊເພິ່ນປົດ
  ໄວ້ຢູ່ໜ້າປະຕູເຂົ້າເຮືອນ. ເມື່ອຮູ້ຈຸດປະສົງການມາຂອງຂ້ອຍ ແມ່ກິ່ງບອກວ່າບັກກິງກັບອີ່ກ້ອຍໄປຊ່ອຍ
  ເຮືອນບຸນພີ່ນ້ອງຢູ່ບ້ານດົງເຫັດ ແລງວັນທິດຈຶ່ງຈະກັບແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າໄປຫ້ອງນອນບັກກິ່ງ
  ເພື່ອຊອກເອົາສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການ.
  “ເຫັນບໍ່ລະ ?” ແມ່ກິ່ງຖາມຂຶ້ນ, ຂ້ອຍແນມໜ້າໄປທາງທີ່ມາຂອງສຽງເຫັນແມ່ກິ່ງນັ່ງເອົາຕີນນຶ່ງຂຶ້ນຢຽບ
  ແຄມຕຽງ ໃຊ້ໝາກເຄືອໂຄຍມາແຍ່ຮູຫີຕົນເອງຢູ່ກ່ເລີຍເຊົາຊອກຄົ້ນຫາປຶ້ມບົດຄົນຄ້ວາແລະກ້າວຂາ
  ເຂົ້າໄປຫາແມ່ກິ່ງ ຈົກໂຄຍໃຫ້ເພິ່ນອົມຈົນແຂງເພິ່ນຈຶ່ງນອນຫງາຍແຍກຂາອອກກ້ວງໃຫ້ຂ້ອຍສີ້ແກ້ແງ້ນ
  ກ່ອນເພິ່ນຈະຈົກເອົາປຶ້ມທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການເມືອກ່າຍຢູ່ບ້ານ.
  ຍ້ອນຄວາມປຽກຊື້ນຂອງສົ້ງສຫຼິບຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຕື່ນຂຶ້ນມາກາງເດິກເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຍ່ຽວແລະປ່ຽນ
  ສະຫຼິບເຂົ້ານອນກອດໝອນຂ້າງຈົນໄດ້ຍິນສຽງໂມງປຸກດັງຂຶ້ນຈຶ່ງລຸກໄປສ່ວຍໜ້າກິນເຂົ້າໄປຢືນຖ້າ
  ົລົດແມ່ກິ່ງມາຮັບ.
  “ກິ່ນເໝັນນ້ຳແບ້ນ ມຶງບໍ່ໄດ້ປ່ຽນສະຫຼິບຫວາບັກໂກ້?” ແມ່ກິ່ງຖາມຂຶ້ນທັນທີທີ່ຂ້ອຍກ້າວເຂົ້າໄປນັ່ງໃນລົດ
  ບັກກິ່ງທຳທ່າຫຍັບອອກໜ້ອຍນຶ່ງແລະແນມລົງເບິ່ງເປົ້າສົ້ງຂອງຂ້ອຍເມື່ອໄດ້ຍິນແມ່ມັນຖາມຂຶ້ນແນວນັ້ນ.

  • Bibo™
   ເດືອນມີນາ 5, 2018 ເວລາ 9:20 pm


   ເບິ່ງຮູບເຂົາສີ້ກັນຄືຈ່ັງມັນເຖິງໃຈ ບາດໂຕເອງສີ້ພັດຫລວມປານຄວາຍຕົກບວກ.

 15. Nuk Dom Salip
  ເດືອນມັງກອນ 2, 2015 ເວລາ 5:55 pm

  ຕອນຢູ່ມໍ ເອື້ອຍຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຕິດກັບເອື້ອຍສ້ອຍເທົ່າໃດດອກຈົນຜູ່ໃຫຍ່ສົງໃສວ່າສອງຄົນນີ້ຜິດກັນບໍ
  ຫຼືແນວໃດຈຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍໄປມາຫາສູ່ກັນເໝືອນພີ່ນ້ອງຄົນອື່ນ, ແຕ່ພໍຂຶ້ນໄປຮຽນວິທະຍາໄລໄດ້ຢູ່ຫໍດຽວ
  ກັນ ຄວາມສຳພັນຂອງສອງສາວກໍ່ເລິ້ມແໜ້ນຂຶ້ນເປັນລຳດັບຈົນເຖິງຂະໜາດມາຫຼັບມານອນນຳກັນ
  ຍາມພັກອອກມາຢາມບ້ານ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເອື້ອຍສ້ອຍຫັ້ນລະມາຢູ່ມານອນກັບເອື້ອຍຂ້ອຍຄົງຈະ
  ເປັນຍ້ອນວ່າເອື້ອຍສ້ອຍບໍ່ມີຫ້ອງນອນສ່ວນຕົວ ເຮັດຫຍັງບໍ່ສະດວກ ເອື້ອຍຂ້ອຍຈຶ່ງເອີ້ນເອື້ອຍສ້ອຍ
  ມາກິນມານອນນຳລາວ ຈະກັບເມືອເຮືອນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອລາວຕ້ອງການເງິນນຳລຸງນຳປ້າເທົ່ານັ້ນ ຖ້າບໍ່ມີວຽກ
  ຫຍັງກໍ່ບໍ່ເມືອເຮືອນຂອງຕົນ .
  ຂ້ອຍເລິ້ມມີແນວຄິດຊົ່ວກັບເອື້ອຍສ້ອຍຕອນພາໝູ່ມາເອົາຊ້ວນໄປຊ້ວນດິນຢູ່ໂຮງຮຽນ ພໍດີຖືກຕອນ
  ເອື້ອຍກັບເອື້ອຍສ້ອຍກຳລັງຂົນເຄື່ອງໃສ່ລົດຊິກັບຫໍ ໝູ່ຄິດວ່າເອື້ອຍສ້ອຍເປັນໝູ່ເອື້ອຍຂ້ອຍເທົ່ານັ້ນ
  ບໍ່ແມ່ນພີ່ນ້ອງກັນຈຶ່ງເວົ້າກັບຂ້ອຍວ່າເອື້ອຍສ້ອຍທ້າຍງາມເປັນຕານ່ຳຕັບໆ ຈາກວິນາທີນັ້ນມາ ຂ້ອຍກໍ່
  ຄິດຊົ່ວກັບເອື້ອຍສ້ອຍໂດຍການເຂົ້າໄປຊອກເອົາສະຫຼິບຂອງລາວໃນລິ້ນຊັກຕູ້ເສື້ອຜ້າຂອງເອື້ອຍມາ
  ດົມຕອນຊັກວ່າວຈົນແມ່ຈັບໄດ້ຈຶ່ງບອກເອື້ອຍໃສ່ກະແຈຫ້ອງໄວ້ຍາມບໍ່ຢູ່ເຮືອນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າ
  ໄປລົ້ວຫ້ອງ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຫິວມາເລີຍ.

  • ບໍ່ເຄີຍ
   ເດືອນມີນາ 7, 2018 ເວລາ 5:35 pm


   ເຄີຍຈົກຫີຜູ່ສາວຫລິ້ນແບບນີ້ບໍ່?

 16. ລໍລິງ
  ເດືອນມັງກອນ 25, 2015 ເວລາ 5:17 pm

  ເມຍໃຜນໍຄືນອນແບບນີ້?

  • Breo™
   ເດືອນມີນາ 12, 2018 ເວລາ 5:44 pm


   ຕອນນຸ່ງເສື້ອ ໜ້າເອິກໃຫຍ່ກ່ວານີ້ຫລາຍເພາະເສື້ອຊ້ອນທຸກໂຕ
   ແມ່ນເສື້ອຊ້ອນນວມໜາ.

 17. ບ່າວຮອນດາ
  ເດືອນມັງກອນ 30, 2015 ເວລາ 4:47 pm

  ທຸກເທື່ອທີ່ເຫັນອີ່ພັນນັ່ງຊັນເຂົ່າຍະຂາ ຂ້ອຍມັກຈະຈິນຕະນາວ່າຫີມັນຄົງເປັນແບບນີ້
  ຂ້ອຍໄດ້ຍິນມັນເວົ້າກັບໝູ່ມັນວ່າ ມັນບໍ່ເຄີຍສິ້ນເປືອງເງິນຊືມີດແຖແລະແຈເພາະມັນ
  ບໍ່ມີຂົນ, ມັນຈະເປັນໄປໄດ້ຫວາ ຜູ່ຍິງ 17 ປີ ໝອຍຍັງບໍ່ປົ່ງ?
  ຫີສາວນີ້ຕ້ອງແມ່ນຫີແຖແນ່ນອນ, ເຈົ້າຄິດຄືຂ້ອຍບໍ່?

  • Doggy™
   ເດືອນມີນາ 12, 2018 ເວລາ 8:02 pm

   ສາວນ້ອຍຫີງາມ

 18. ຢາກລອງ
  ເດືອນກຸມພາ 3, 2015 ເວລາ 5:33 pm

  ຂ້ອຍມັກເຂົ້າໄປ Z ເຊັກຢູ່ເວັບເພື່ອນບ້ານ ເຄີຍເຂົ້າໄປຫ້ອງແຊັດໃບລານ ຫ້ອງແຊັດພັນລາວ
  ແຕ່ບໍ່ເຫັນໃຜແຊັດເຊັກກໍ່ເລີຍແວ່ໄປຫ້ອງແຊັດເພື່ອນບ້ານໂດຍຊຶ່ງມີຫ້ອງແຊດຫຼາຍກ່ວາພັນ
  ໃຫ້ແຊັດຕາມໃຈມັກ ໃຜມັກແຊັດກັບເກກໍ່ເຂົ້າໄປຫ້ອງເກ ໃຜມັກແຊັດກັບເພດກົງກັນຂ້າມກໍ່
  ເຂົ້າຂ້ອງຊະເຕດ. ມື້ນັ້ນມີໝໍນຶ່ງສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າມາທັກແລະຖາມຂ້ອຍວ່າ ໂຕເຄີຍສີ້ໃຜແດ່?
  ຂ້ອຍກໍ່ຕອບໄປຕາມຄວາມຊື່ວ່າເຄີຍສີ້ໝູ່ຮ່ວມຮຽນຕອນຮຽນຢູ່ມໍ2 ຕອນນີ້ມັກໄປຈ້າງສີ້ເພາະ
  ຫາແຟນບໍ່ທັນໄດ້, ມັນກໍ່ເລີຍບອກວ່າ ກູບໍ່ເຄີຍເສຍເງິນຍ້ອນຫີຈັກເທື່ອເພາະກູມີແມ່ແລະເອື້ອຍ
  ໃຫ້ສີ້ຍາມກູຕ້ອງການ. ເມື່ອໄດ້ຍິນແນວນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ໂລດວ່າບັກນີ້ມັນບ້າ ເສຍຈິດ ຫຼືບໍ່ຊັ້ນກໍ່ເມົາ
  ຢາເສບຕິດຊະນິດໃດຊະນິດນຶ່ງເພາະຄົນເປັນສັດປະເສີດ ຈະເສບສົມກັບຄົນໃນສາຍເລືອດ
  ຂອງຕົນໄດ້ແນວໃດ ມັນຜິດກົດແລະເປັນບາບກຳ ບໍ່ຄວນຄົບກັບຄົດປະເພດນີ້. ນັ່ງຟັງເພງເຂົາ
  ເປີດລໍຖ້າມີຄົນຍົກມືຂຶ້ນມາເອົາໄມໄດ້ສອງສາມເພງກໍ່ມີຍິງຄົນນຶ່ງຍົກມືມາຂໍໄມແລະສົ່ງສຽງ
  ຫວານອອກມາທັກທາຍເພື່ອນແຊັດແລະຖາມຄົນໃນຫ້ອງວ່າໃຜຢາກເປັນພໍ່ຫຼືເປັນອ້າຍຂ້ອຍ?
  ແລະແນ່ນອນ ເມື່ອໄດ້ຍິນແນວນັ້ນ ຂ້ອຍກໍ່ພິມອອກໄປບອກວ່າຂໍອາສາສະໝັກເປັນນ້ອງຊາຍ
  ໄດ້ບໍ່ເພາະຂ້ອຍອາຍຸນ້ອຍ? ຍິງຄົນນັ້ນຮູ້ຈັກອາຍຸຂ້ອຍແລ້ວກໍ່ບອກວ່າເຈົ້າເປັນຜູ່ເຍົາບໍ່ສົມຄວນ
  ແຊັດຢູ່ຫ້ອງນີ້ ເວົ້າຈົບກໍ່ມີຂໍ້ຄວາມຂຶ້ນມາວ່າເຈົ້າຖືກຜູ່ບໍລິຫານຫ້ອງເຕະອອກຫ້ອງ ອີກ 24 ຊົ່ວ
  ໂມງຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າຫ້ອງນີ້ໄດ້.

  • ເດັກຫື່ນ™
   ເດືອນມີນາ 14, 2018 ເວລາ 12:27 am


   ສາວບ້ານໃກ້ ໃຈກ້າ.

 19. Dreamliner
  ເດືອນກຸມພາ 5, 2015 ເວລາ 5:16 pm

  ດອກຊາກູຣະກຳລັງບານ ງາມ ແລະ ຫອມຫວນ.

  • ເດັກລ່ວງ™
   ເດືອນມີນາ 16, 2018 ເວລາ 12:15 am

   ຂຶ້ນຊື່ວ່ານົມ ນົມໃຜກໍ່ງາມເປັນຕາຈັບ ເປັນຕາບາຍ ເປັນຕາຄັ້ນ, ເຈົ້າວ່າບໍ່?

 20. MadDog
  ເດືອນກຸມພາ 7, 2015 ເວລາ 6:02 pm

  ຄືຊິແມ່ນຟິລິປິນ ເບິ່ງແລ້ວມີອາລົມ.

  • FENIX5
   ເດືອນມີນາ 16, 2018 ເວລາ 10:56 pm


   ສາວນ້ອຍໜ້າຮັກ.

 21. Hoaxingto
  ເດືອນເມສາ 8, 2015 ເວລາ 5:10 pm

  ໜ້າຮັກບໍ່?

  • Loner™
   ເດືອນພຶດສະພາ 7, 2018 ເວລາ 10:14 pm

   ໜ້າຮັກຫລາຍເດີ ສາວນ້ອຍຄົນນີ້, ລູກຫລານໃຜນໍ?

 22. buk xoa
  ເດືອນພຶດສະພາ 16, 2015 ເວລາ 5:40 pm

  ເລົ່າບໍ່ເກັ່ງດອກ ຄະແນນວິຊາທິດສະດີຫັດແຕ່ງໄດ້ແຕ່ 5 ໄດ້ແບບນະໂຍບາຍ
  ເພາະອາຈານບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດຄາດໝາຍ.
  ໄດ້ຍິນອີ່ແອນສໍ້ຢາກໄດ້ມືຖືຊຳຊຸງລຸ້ນໃໝ່ທີ່ໃຊ້ 4 ຈີໄດ້ ແຕ່ລາຄາແພງເກີນ
  ເງິນ 6-7 ລ້ານ ຊື້ກິນໄດ້ກຸ້ມເດືອນ, ມືຖືລາຄາ 4-5 ແສນ ບໍ່ທັນສະໃໝໃຊ້ເຂົ້າ
  ເນັດບໍ່ໄດ້ບໍ່ໄວ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍບອກມັນວ່າຖ້າເສັງໄດ້ຂຶ້ນໄປຮຽນມໍປາຍ ບ່າວຈະ
  ຊື້ໃຫ້ ແລະຖ້າຮຽນໄດ້ໃບປະກາດແດງຈະຊື້ລົດໃໝ່ໃຫ້ອີກ, ຂ້ອຍຢາກໃຫ້
  ຫຼານເປັນເດັກດີ ຕັ້ງໃຈຮຽນເພື່ອອະນາຄົດຂອງມັນເອງເພາະຍຸກນີ້ຖ້າບໍ່ມີ
  ໃບປະກາດຕີອ້າງຈະບໍ່ມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າເຮັດການ ຈຶ່ງເປົ້າໝາຍໄວ້ແນວນັ້ນ
  ແລະເມື່ອຫຼານເຮັດໄດ້ຕາມຄາດກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຊື້ໃຫ້ມັນ ແລະມັນກໍ່ເລືອກເອົາຕາມ
  ຊະເປັກທີ່ມັນຕ້ອງການຫັ້ນລະ ລາຄາບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງ ຂໍພຽງແຕ່ຫຼານນຳໃຊ້ໃນ
  ທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ບໍ່ໃຊ້ໃນທາງທີ່ເສື່ອມເສຍກຽດສັກສີຂອງຕົນແລະຄອບຄົວ
  ແລະຫຼານກໍ່ຮັບປາກ ຈຶ່່ງໄດ້ຈົກເງິນເກືອບ 10 ລ້ານອອກມາຊື້ໃຫ້ຫຼານ.
  ມື້ນັ້ນຫົວໜ້າພາໄປລ້ຽງເຂົ້າສວຍຢູ່ຮ້ານກາເຟຕົງແປ ກໍ່ເລີຍເຫັນອີ່ແອນຍ່າງ
  ຄວງຜູ່ບ່າວອອກຈາກຮ້ານດັງເກັນທີ່ຕັ້ງຢູ່ຟາກທາງເບື້ອງນັ້ນ, ເຖິງວ່າອີ່ແອນ
  ຈະໃສ່ວິກສີທອງ ແລະປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ຈື່ບາດຍ່າງຂອງມັນ. ແນວວ່າ
  ຂ້ອຍເຄີຍເຫັນມັນແຕ່ມັນຍັງເປັນເດັກແດງແລະເຄີຍອາບນ້ຳປ້ອນເຂົ້າແທນ
  ແມ່ມັນຈະບໍ່ໄດ້ຫຼານແນວໃດລະ? ແຕ່ເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈຈຶ່ງໃຊ້ມືຖືອີກເຄື່ອງ
  ນຶ່ງທີ່ໃຊ້ສຳລັບໂທຫາສາວໄຊໄລໂທເຂົ້າໄປໃສ່ເບີຂອງມັນແຕ່ບໍ່ເວົ້າຫຍັງ
  ເມື່ອເຫັນມັນກົດຮັບຈຶ່ງແນ່ໃນວ່າແມ່ນອີ່ແອນ.
  ຊ່ວງນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ຫຍຸ້ງວຽກແດ່ ບໍໍ່ໄດ້ແວ່ໄປຫຼິ້ນເຮືອນເອື້ອຍຕາມປົກກະຕິ
  ຈຶ່ງບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ລົມກັບຫຼານປາກຕໍ່ປາກ ພຽງແຕ່ໄດ້ລົມໂທລະສັບຖາມ
  ຜົນການຮ່ຳຮຽນ ບໍ່ຫຍຸ້ງກັບເລື່ອງສ່ວນຕົວຂອງລາວເພາະຫຼານກໍ່ເປັນສາວ
  ຕົມເຕັມເອິກແລ້ວຄົງຢາກຮູ້ຢາກລອງໃນສິ່ງທີ່ຢາກຮູ້ຢາກລອງພຽງແຕ່ບອກ
  ເຕືອນຫຼານບໍ່ໃຫ້ຫຼິ້ນຫຼາຍຈົນປະລະການຮ່ຳຮຽນເພາະການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ
  ເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນພາຫະນະທີ່ຈະພາເຮົາໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນຊຊີວິດແລະຫຼານ
  ກໍ່ຮັບປາກວ່າຈະເຮັດຕາມທີ່ບ່າວແນະນຳ.
  ອີ່ແອນຂຶ້ນມາຮຽນມໍ5 ເສັງພາກຮຽນທີ1 ແລ້ວ, ກຳລັງປະຊຸມຢູ່ ອີ່ແອນກໍ່ສົ່ງ
  ເທັກມາບອກວ່າມີເລື່ອງຢາກປຶກສາ ເລີກປະຊຸມແລ້ວກໍ່ໄປຮັບຫຼານຕາມທີ່ນັດ
  ໝາຍ. ຫົວໃຈຮ້ອນວາບເມື່ອຮູ້ວ່າຫຼານຜິດພາດຈົນຕັ້ງທ້ອງແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຊ່ອຍ
  ຫຼານແກ້ບັນຫາໂດຍພາຫຼານໄປແທ້ງຢູ່ຕ່າງປະເທດແລະໃຫ້ໝໍໃສ່ຮ່ວງຕົ້ນ
  ແຂນໃຫ້ເພາະແຟນອີ່ແອນບໍ່ມັກໃສ່ຖົງ. ພໍດີຕອນນັ້ນເຂົາສັບຊ້ອນນັກຮຽນ
  ຈາກໂຮງຮຽນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກອຸທົກກະໄພ ອີ່ແອນຈຶ່ງຂໍຍ້າຍມາຮຽນ
  ຢູ່ໂຮງຮຽນໃກ້ບ້ານຂ້ອຍ ແລະຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ນຳຂ້ອຍເພື່ອສະດວກທຽວຮຽນ
  ແລະເພື່ອເປັນການປິດບັງຄວາມສຳພັນທາງເພດກັບແຟນບໍ່ໃຫ້ແມ່ມັນຮູ້, ຂ້ອຍ
  ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາມາຫາກັນໄດ້ແຕ່ຍາມທ້າຍອາທິດ ຖ້າເປັນວັນລັດຖະການ
  ໃຫ້ມາຫຼິ້ນນຳກັນບໍ່ເກີນ 10 ໂມງ ຄືນວັນສຸກວັນເສົາຈຶ່ງມານອນຄ້າງຄືນນຳກັນ
  ໄດ້ ແລະເຂົາກະປະຕິບັດໄດ້ດີຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງ.
  ລົດຊາດຂອງເອັນຈ້ຳຊີ້ນມັນແຊບກ່ວາຊີ້ນດາດຮ້ານເອື້ອຍແວວ ກິນເທົ່າໃດ໋
  ກໍ່ແຊບເທົ່ານັ້ນບໍ່ມີມື້ອິ່ມເປັນ. ມື້ນັ້ນເຂົາຄົງຄິດວ່າຂ້ອຍອອກໄປແລ່ນຈອກກິ້ງ
  ເຂົາຈຶ່ງບໍ່ອັດປະຕູໃຫ້ແຈບ ແນມເຂົ້າໄປເຫັນໝົດທຸກລີລາ. ເຮັດກັນແລ້ວບັກ
  ນັນກໍ່ເມືອເຮືອນ, ອີ່ແອນອອກມາຈາກຫ້ອງເຫັນຂ້ອຍນັ່ງອ່ານໜັງສືພິມຢູ່ຫ້ອງ
  ຄົວກໍ່ຖາມວ່າບ່າວມາດົນແລ້ວຫວາ? ຂ້ອຍກໍ່ວ່າບ່າວບໍ່ໄດ້ໄປດ ອີແອນຍິ້ມສີ
  ອາຍໆແລະຂໍໂທດທີ່ເຮັດຫຍັງເປີດເຜີຍໃຫ້ບ່າວເຫັນ ແລະຂ້ອຍກໍ່ບອກວ່າ
  ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ ບ່າວກໍ່ຢາກເບິ່ງຢາກຮູ້ວ່າຫຼານມີລີລາເດັດແນວໃດແດ່ 🙂
  ເວົ້າແລ້ວກໍ່ຢືນຂຶ້ນ ມາຍເຊືອກເສື້ອຄຸມອອກໃຫ້ອີ່ແອນໃຊ້ປາກບັນເທົາຄວາມ
  ແງ້ນໃຫ້, ແຂງໄດ້ທີ່ ອີ່ແອນກໍ່ໂກ່ງກົ້ນໃຫ້ຕອກທ່າຢືນ, ທຳອິດວ່າຊິຕອກກົ້ນ
  ແຕ່ອີ່ແອນຢ້ານຮູຂີ້ຈີກເລີຍໃຫ້ຕອກຮູຫີ ສີ້ແລ້ວຫຼານກໍ່ບອກວ່າຈັກນ່ອຍສີ້ໃຫ້
  ອີກແດ່ເດີ !

  • Eung³
   ເດືອນມີນາ 9, 2018 ເວລາ 7:46 pm


   ກົ້ນສາວນ້ອຍທັງຫອມ ທັງງາມ

 23. ບ້າລອກ
  ເດືອນມີນາ 12, 2015 ເວລາ 4:36 pm

  ບັງເອີນ

  ເປັນເລື່ອງເກັບຕົກຈາກເວັບຕ່າງປະເທດ, ຖ້າເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ lauxanh ກໍ່ເລົ່າຕື່ມແດ່
  ເພາະຂ້ອຍເອົາເຂົ້າແປຈາກ translate.google ມັນອອກມາບໍ່ສະມູດປານໃດ ຄິດວ່າຄົງຈະ
  ມີຜູ່ແຕ່ງເປັນພາສາໄທ. ຂອບໃຈ 🙂

  ผมนาวีอยู่กับปู่-ย่า เรียนหนังสือที่จังหวัดใกล้ กทม.ตั้งแต่เล็ก พ่อแม่อยู่ในกรุงฯทำกิจการส่วนตัว ไปหาผมทุกวันหยุดไม่มีขาดหรือผมมาหาผมจะไม่สนิทกับแม่เท่ากับพ่อ ผมมาเรียนในกรุงอยู่พ่อแม่เมื่ออายุ ๑๓ พอผมอายุ ๑๕ พ่อประสพอุบัติเหตุเข้า ร.พ.ถึงจะไม่หนักแต่ออกมาก็เจ็บออดๆแอดๆมาตลอด แต่พ่อก็ยังทำงานได้ดีออกต่างจังหวัดทีละ ๒-๓วันไปพบลูกค้าเป็นประจำ

  เรื่องมีอยู่ว่าตอนผมอายุจะ ๑๘ ผมมีเพื่อนสนิทชื่อธนูเรากินเที่ยวด้วยกันดูว่าเขามีของใช้ราคาแพงมีเงินเที่ยวไม่ขาดมือมักจะชวนผมไปเที่ยวกินแล้วจ่ายไม่อั้นแต่เขาไม่เห็นเที่ยวผู้หญิงถ้าไปก็จะเป็นฝ่ายรอไม่เที่ยว บ้านเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร ผมถามเขาว่าทำอะไรถึงมีเงินใช้ไม่ขาดมือ ด้วยความสนิทกันมาสามปีเขาบอก “ก็ทำงานสิว่ะ” ผมถามงานอะไร เขาอ้ำอึงพูดว่า “รู้แล้วห้ามบอกใครมันเป็นความลับ”ผมบอกรับปาก เขาบอก “ก็ไอ้ตัวไง”ผมถึงเข้าใจทำไมมันไม่เที่ยวผู้หญิงก็เหตุนี้เอง ผมว่า“รายได้ดีนี่หว่า”ธนูพยักหน้า “แต่ต้องรักษาสุขภาพต้องรับได้ทุกรูปแบบสาวแก่แม่ม่าย” ผมถาม “ทำยังไงทำที่ไหนว่ะอยากทำบ้าง”เขาบอก “มีเอเย่นต์เป็นผู้หญิง จัดหาส่งให้โดยมากจะไปที่โรงแรมประจำรู้ๆกันในกลุ่ม ถ้าสนใจจะแนะนำให้แต่ต้องผ่านการคัดเลือกก่อน ต้องเก็บความลับเป็นยอด”

  ผมอยากได้สตางค์รับปากทำได้ จากนั้นไม่กี่วันเขาพาผมไปพบเอเย่นต์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเป็นหญิงมีอายุท่าทางภูมิฐาน สมมุติชื่อคุณเอ เขาแนะนำผมเราคุยกันเรียกว่าสอบสัมภาษณ์กันอยู่นานพอควรจนพอใจผ่านรับหลักเกรณ์ คุณเอให้ผมขึ้นห้องกับหญิงคนหนึ่งที่มากับเธอ อายุมากว่าหกสิบแล้วไม่สวยเลย โดยคุณเอจะอยู่ดูด้วย ถ้าผมทำได้ดีก็จะมีรายได้ต่อไป ด้วยวัยหนุ่มผมก็ทำได้ผมต้องหลับหูหลับตาทำอย่างดีที่สุดผะอืดผะอมยังไงก็ยิ้มรับ เธอพอใจมากผมผ่านการสอบคัดเลือก ธนูบอกว่าถ้าผ่านป้าคนนี้ได้ลูกค้ารายอื่นก็หมดปัญหา บางทีเราต้องเล่นเซ็กส์หมู่กับกลุ่มผู้หญิงที่กลัดมันเราต้องทำได้ คุณเอกับเขาถึงต้องนั่งดูด้วยถ้าผมไม่เขินอายเท่านั้นก็ผ่าน จากนั้นไม่กี่วันงานแรกที่ผมรับก็เป็นหญิงกลางคนหน้าตาดี ผมทำได้ดีเงินก็ดีผมรับงานอาทิตย์ละ ๒-๓ครั้งแล้วแต่เจอทุกรูปแบบสองเดือนผ่านไปผมกับธนูได้รับแต่จะเป็นงานปาตี้ลับเฉพาะ (มันก็ลับทุกงาน) คุณเอ สั่งให้ผมไปตรวจเลือดทุกอย่างเอาผลมาให้ดู เธอบอกเป็นลูกค้าประจำสี่คนจ่ายดีไม่ชอบให้ใส่ปลอกเราต้องสะอาด แต่งานนี่ต้องใส่หน้ากากเซ็กส์หมู่ส่วนหนุ่มอีกสองคนจะจัดให้ ผมยังไงก็ได้รับทั้งนั้นถึงวันนัดเวลาเกือบสี่ทุ่มเราไปที่ complex ครบวงจรแห่งหนึ่งเราใส่หน้ากากที่คุณเอจัดเตรียมไว้ให้ มันรัดกุมใบหน้าครึ่งบนคือปิดระดับตา เราทั้งสี่ขึ้นไปชั้นบนที่มีห้องขนาดใหญ่ มีเตียงวางตามมุมหลบต่างๆสามเตียง กลางห้องหนึ่งเตียง มีเก้าอี้นวมอย่างดีแบบนั่งคู่สามตัวอยู่รอบเตียงกลาง มีเก้าอี้แบบเดียวกันอีกสีตัวพร้อมโต๊ะวางของอยู่อีกด้าน มีหญิงสี่คนใส่หน้ากากเช่นกันในชุดราตรีสวยราคาแพง คงไปงานหรูที่ไหนมา ทั้งหมดใส่หน้ากากรัดกุมรูปเหมือนของเราต่างสีสรรกันไปแต่เป็นหน้ากากปีกนกไม่เห็นหน้าไม่รู้ว่าใคร มีทั้งผมสั้นผมยาวหุ่นรูปร่างดีทุก คน ไม่อ้วนไม่ผอม อกเล็กอกใหญ่มีทุกขนานด ดูว่าวัยคงราวๆสี่สิบ นั่งดื่มเฮฮากันคงเป็นเพื่อนกัน คุณเอแนะนำส่งตัวพวกเรา เธอทั้งสี่คนร่าเริงดีใจเราก็ต้องทำตัวยิ้มแย้มเช่นนั้น สี่สาวเข้ามาหาเหมือนเลือกตัวผู้ชาย แล้วคุณเอก็บอกทุกคนสะอาดตรวจเลือดสุขภาพแล้วรับรองคุณภาพคะ แล้วเธอออกไป พวกคุณเธอพูดคุยวิจารณ์หัวเราะร่า บางคนถึงกับจับเป้ากางเกงพวกเราเลือกกันสนุกมือเราก็ไม่ว่าลูกค้ามีสิทธิ์เลือกสินค้า เรานั่งดื่มด้วยกันคุยกับสาวๆจะคุยแต่เรื่องลามกคำพูดก็ไม่ต้องเกรงใจหยาบคาบพื้นๆหมดสภาพสาวไฮโซถึงต้องใส่หน้ากาก วิจารณ์เรื่องบนเตียงของผัวๆตัวเองบ้าง พูดเรื่องที่ประสบการณ์ที่ใช้บริการที่ผ่านๆมาเป็นเรื่องสนุกขำขันเราก็เฮฮากันไป

  จนหญิงที่ใส่ชุดสี่เนื้อพูดขึ้นว่า “นี่กูเงี่ยนแล้วหวะจะคุยกันอีกนานมั้ย” หญิงชุดสีฟ้าบอก “ก็เอาสิใครจะบรรเลงก่อนหละ หรือแกจะเอาโชว์ก่อน” ทุกคนหัวเราะ หญิงในชุดดำรูปร่างท้วมนิดๆแต่ไม่อ้วนพูดว่า “ครั้งก่อนๆพวกแกก่อนจนครบแล้วคราวนี่ถึงคิวฉันก่อนบ้างฉันไม่เอาเปลียบ” ทั้งหมดก็เฮ หญิงในชุดสีส้มบอก ให้แกเลือกก่อนจะเอาใคร หญิงชุดดำเธอให้พวกเรายืนขึ้นแล้วเธอจับเป้ากางเกงเราทีละคน พร้อมยิ้มหัวเราะชอบใจพูดวิจารณ์ไปพลางๆ จนที่สุดเธอกลับมาเลือกผม หญิงในส้มบอก “ได้เลยเพื่อนเวทีพร้อมแล้ว” จากนั้นหญิงชุดดำก็จูงผมไปที่เตียงกลางห้อง อีกสามคนเข้าเลือกหนุม ที่เหลือแล้วมานั่งเก้าอี่นวดสามตัวที่อยู่รอบเตียงกลางไฟในห้องหรี่ลง

  หญิงชุดดำขึ้นนอนหงายบนเตียงทำท่าอ่อนตัวร่านสวาท เซ็กส์ซี่เรียกผมด้วยเสียงยั่วกิเลส “ขึ้นมาเลยน้องพี่พร้อมแล้ว” เพื่อนเธอหัวเราะร่าหญิงชุดสีฟ้าบอก “เดี๋ยวเถอะจะไม่ได้พูดแบบนี้ คราวก่อนนะมันครางเสียงดังหงิงๆ จนกูเสียวแทนน้ำแตกก่อนไอ้หนุ่มตั้งนาน” พวกเธอหัวเราะกัน หญิงชุดดำในหน้ากากนอนร่ายยกแขนพูดเสียงอ่อนหวาน “แก้ผ้าสิจ๊ะน้องยืนเฉยทำไมพวกพี่ๆอยากดูของน้อง” แล้วเธอหันมาบอกเพื่อนๆว่า “พวกแกเห็นแล้วห้ามเปลี่ยนใจนะ” หญิงชุดสีเนื้อบอก “ตามสบายเลยเพื่อน” หญิงชุดสีฟ้าว่า “อย่าเลยแกคราวก่อนก็มาขอเปลี่ยนกับฉัน ไหนอย่างได้ของเล็กๆยาวๆแปลกคน” พวกเลยฮากันรั่น

  ผมจัดการถอดผ้าผมออกจนหมด คู่ผมชุดสีดำที่รออยู่บนเตียงร้อง “ว้าว!ไม่ผิดหวังเลยขนาดยังไม่แข็นเต็มที่ยังเท่านี้ใครจะขอเปลี่ยนให้จ่ายค่าห้องค่าตัวแลกก็ไม่เอา” เธอนอนหงายรอบอก “ไม่ต้องเกรงใจพี่นะน้อง” ทุกคนเงียบนั่งดูอย่างสงบผมถอกควยให้แข็งสู้ แล้วไปนั่งข้างๆเธอมือผมลูบสัมผัสตรงระหว่างขา นอกชุดราตรียาวที่ลู่ลาบแนบตัวจนเห็นเป็นเนินโหนกนูนอย่างแผ่วเบา เธอเริ่มเม้มริมผิวปากมือผมเริ่มถูหนักขึ้น จนเธอยันศอกแอ่นตัวขึ้นมากอดคอผมจูบดูดปาก มือเธอข้างขวาลงมาจับควยผมถอกอย่างเมามัน ผมไซร้ลงคางและซอกคอเธอ กฎคือต้องไม่ให้หน้ากากหลุดเธอเงยหน้าครางว่า “อู้ ใหญ่จังแข็งด้วย ถอดของพี่สิ ถอดดีๆนะน้องพี่ต้องใส่กลับบ้านอีก” ในความเงียบหญิงชุดสีส้มพูดเบาๆว่า “กลัวอะไรวะขาดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรผัวแกก็ไม่อยู่” มือผมกดนวดหน้าอกเธอบีบคลึงแล้วโอบไปปลดขอรุดซิบข้างหลังลงเธอช่วยขยับถอด เต้านมเธอขาวโตขนาด ๓๖ ยังตึงเป็นเต้า เธอกลับลงนอนหงายผมค่อยๆรุดชุดราตรีราคาแพงลงพร้อมดึงกางเกงในเธอลงมาด้วย ผิวเนื้อหน้าท้องเธอขาวเนียนไม่เป็นลาย เป็นชั้นรอนนิดหน่อยแต่ไม่อ้วนลงพุงดูพองามตามวัยดีกว่าที่ผมเจอมาแยะเลย โหนกหีเธออวบใหญ่มีขนหมอยที่ดกดำปกคลุมเป็นแพ เอามือปิดคงไม่มิด เธอเปลือยหมดตัวขาวยกเว้นโหนกหีที่ขนมหมอยดำ นมเธอตั้งเป็นเต้าเหมือนเนินเขา

  เธอสั่ง “เลียหีพี่สิดูดหีพี่ด้วย” แล้วเธอถ่างขาให้ผมๆเข้าก้มหน้าคร่อมในระหว่างขาที่ถ่างอ้ารับปากลิ้นจูบเลียจากเข่าด้านในขึ้นจนสุดโคนขาด้านในเธอไปจนถึงหีมือผมลูบคลึงหีและแบะถ่างกลีบหีเธออ้าออก แคมในเธอไม่ปลิ้นหน้าเกียจ ดูเล็กสวยเรียบร้อยหีเธอสวยมาก ลิ้นผมฉกเข้าร่องหีเธอและเลียดูดอย่างบรรจง กลิ่นสาบหีเธอไม่เป็นอุปสักแต่กลับเพิ่งพลังความเงี่ยนให้ผม ปากผมขบดูดเม็ดเสียวเธอเบาๆ ผมห่อลิ้นแหย่แยงเข้ารูหีเธอๆครางส่ายเอ่นเอวร่อนหีด้วยความเสียวเงี่ยน ผมเลียข้างพูกลีบหีร่องง่ามขาร่องหีลงถึงรูตูด ที่เธอแอ่นแดะยกลอยขึ้นมือผมช่วยช้อนยกก้นเธอเรียกว่า ยกซดเลย

  เธอครางร้องเสียงนลั่นห้องในความเงียบอย่างไม่อาย ขณะที่ทุกคนจ่องมองบทสวาทของเธอและผม ครู่หนึงเธอต้องครางบอกเสียงสั่นกระเส่า “น้องๆพอแล้วพี่เสียวเงี่ยนหีเหลือเกินเดี๋ยวฉี่ลาด” ผมจูบไล้ไซร้ขึ้นมาที่ท้องจนถึงเต้านมอย่างบรรจงมมือจับลูบหีเธอไว้ปากจูบดูดไซร้เต้านม แล้วเอามือขึ้นมาบีบบี้คลึงนมที่ยังเต่งตึง ปากดูดหัวนมอีกเต้าสลับไปมาซ้ายขวา เธอคราง ซี๊ดๆ หอบหายใจขัดๆเสียงดังตัวเธอแอ่นส่ายบิดไปมาไม่อยู่กับที่ เธอบอก “เย็ดหีพี่เสียทีพี่เงี่ยน” ผมทำตามสั่งจัยควยเย็ดกระเด้าเข้า รูหีเธอๆร้อง ว้าย โอย ซี๊ดปากครางหอนรั่น “ควยน้องคับรูหีพี่ ว้ายเงี่ยน เสียว เย็ดไปอย่าหยุด ลึงๆยาวๆ ตายแล้ว พี่เงี่ยนเสียวตันในรู้หีใจจะขาด เย็ดแรงๆน้องไม่ต้องเกรงใจหีพี่รับได้”

  ผมทำตามสั่ง “พี่ครับหีพี่ดูดตอดควยผมแน่น พี่อย่าขมิบหีแรงสิครับอย่างนี้เดี๋ยวน้ำผมแตกก่อน” เธอครางบอก “ไม่ไหวๆน้ำแตกก็เอาใหม่ได้เสียวคันหีเงี่ยนอย่างนี้ไม่ไหว” ผมหันไปดูอีกสามคู่กำลังฟัดเล้าโลมกันที่เก้าอี้ ตาก็จ่องมองเราไม่ห่างเสื้อผ้าหญิงชายเริ่งหลุดลุ้ยกับบ้างเต้านมขนาดต่างๆหลุดออกมาให้หนุ่มๆดูดบดบีบกัน หญิงชุดสีฟ้าว่า “คนไม่เคยโดนควยผัวก็อย่างนี้หละน้องน้ำหีแตกเร็วงานหนักหน่อยนะน้องสองรอบ” ผมบอก “ไม่เป็นไรครับพี่สวยอย่างนี้เย็ดมันๆอย่างนี้ให้ผมปี้เย็ดกี่ที่ก็ยินดีครับ” ผมเย็ดกระแทกขย่มเธอจนเตียงสั่นนมกระเพื่อมเธอกรีดเสียงร้องรั่น ว้ายๆ! เกร็งตัวขาสั่นกระตุกสองสามทีแล้วก็นิ่ง เธอบอกเอาน้ำออกในหีพี่ก็ได้นะ ผมขย่มต่ออีกไม่กี่ทีผมก็น้ำแตกเรากอดจูบกันนิ่ง เธอหอยหายใจระทวย หันไปดูเพื่อนๆทุกคนขึ้นเตียงครางเสียงระงม บางคนก็กำลังโดยเย็ดกระเด้าบางคนก็กำลังดูดเลียกันนัวคู่ผมเดินแก้ผ้าโทงๆไปห้องน้ำ ผมก็ไปอีกห้องในนี้มีถึงสามห้องน้ำ ห้องหรูนี้ต้องราคาแพงสุดๆ ผมออกมาคู่ผมนั่งรอที่เตียงพร้องจะบรรเลงรอบสอง เธอบอก “ไหนขอพี่ดูดควยเธอหน่อยเปรี่ยวปากมานาน” ผมยืนแอ่นควยให้เธอเอาใส่ปากดูด จนเธอยืนขึ้นยกขาข้างขวาถ่างพาดบนตียง เธอกอดจูบลูบไล้อกผมแสดงความร่านในอารมณ์เธอบอก “เรายืนเย็ดกันนะไม่ต้องไปสนใจคนอื่น” ผมพยักหน้า “ครับ” เธอจับควยที่แข็งพร้อมของผมพยายามยัดใส่รูหีเธอผมย่อเข่าลงนิดมันก็เข้ารูหีเธอได้ผมเริ่มโยกเอวไปมาเธอสายหน้าสบัดหัวด้วยไฟความใคร่ตัณหาที่ร้อนสุดๆตัวเธอสั่นระริกส่ายกระเด้าหีสู้ควยผม เธอคราง ซี๊ดๆ อุยๆ ไม่ขาดเสียง เธอจับหน้าผมเข้าหาจูบ มันบังเอิญที่มือเธอและหน้าที่สะบัดไปใพร้อมสลับจูบ ทำให้หน้ากากเธอและผมหลุด ผมและเธอตกใจสุดขีดผงะหน้า เธอเอามือปิดปากตัวเองตาโตค้าง เราหยุดเย็ดกระเด้าไม่ใช่เพราะหน้ากากหลุด แต่หน้าที่เห็นชัดคือ แม่ผมเอง!!

  แม่รีบเอามือสั่นๆปากผมสั่นหน้า พูดเพ้อออกมา “ไม่ๆๆนะไม่ใช้” ผมไม่พูดอะไรควยผมยังคาอยู่ในรูหีแม่ๆแทบจะทรุดตัวเข่าอ่อนยืนไม่อยู่ ผมต้องช้องก้นแม่อุ้มขึ้นเป็นลิงอู้มแตง แม่พูดเสียงเพ้อเบาๆว่า “วี นี่ลูกแม่” ผมอึกอักบอก “ใช่ครับ” ผมคิดตัดสินใจแม่ก็แม่เย็ดมัน ผมโขยกตัวแม่ขณะอู้มให้ควยขยับเย็ด แม่จะได้เสียวเงี่ยนไหนๆก็เย็ดกันแล้วมันเป็นหน้าที่ผมต้องทำต่อ แม่คราง โอยๆ กอดคอผมกระซิบเสียงสั่นสะอื้นไห้ “วี อย่าพูดไปนะ อย่าให้เพื่อนแม่รู้นะว่าแม่เย็ดกับลูก แม่อายเขา แม่อายลูก” แม่ก้มหน้ายังครางด้วยความเสียวหีพร้อมสะอื้นไห้หลั่งน้ำตา ผมบอก “แม่อายผม ก็หันหลังให้ผมเย็ดตูดสิครับ ตูดแม่ขาวกลมสวยน่าเย็ดมาก” แม่พยักหน้าผมปล่อยเธอลง เรารีบหยิบหน้ากากมาใส่แล้วแม่หันหลังยืนก้งโค้งมือยันเกาะขอบเตียง ผมจับควยเย็ดหีแม่จากข้างหลัง ผมยืนโยกกระเด้าอยู่พักใหญ่แม่ครางซี๊กๆเกร็งตัวขมิมหีหลั่งน้ำเงี่ยนขาวทะลักออกมา ตามลำควยผมๆยังไม่เสร็จ เย็ดอีกสองสามทีชักควยที่เปียกลื่นด้วยเมือกและน้ำหีแม่ออกมาแล้วเย็ดอัดเข้าไปที่รูตูด แม่ร้อง โอยๆ ว้าย หัวสบัดสั่นครอน ควยผมเข้ารูตูดแม่เกือบมิดลำผมเริ่งชักเข้าออกเย็ดสิบกว่าทีผมก็น้ำแตกใส่ในรูตูดแม่ๆทิ้งตัวนอนคว่ำบนเตียง

  แม่สะอื้นไห้ ผมลูบหลังและก้นแม่ พยายมหอมจูบแก้มแม่ที่เอียงไปอีกทางไม่กล้ามองผมเหมือนเมื่อกี่ ผมกระซิบบอก “ไม่เป็นไรครับแม่เราเย็ดกันไปแล้ว แม่ก็น้ำแตกผมก็ด้วยไหนก็อย่าคิดมากเลยครับ” แม่บอก “แม่อายวี แม่ไม่นึกเลยว่าจะเจอลูกกับแม่ในสภาพอย่างนี้” ผมปอบใจ “ไม่ต้องอายผมครับ แม่สวยออกอย่างนี้ให้ผมเย็ดแม่อีกกี่ทีก็ได้ หรือแม่จะเปลี่ยนเย็ดกับเพื่อนผมก็ได้ผมไม่ว่า แต่อย่าให้มันเห็นหน้านะครับมันจะจำแม่ได้” แม่พยักหน้าไม่พูดอะไร ผมนอนประกบลูบหลังแม่พักเดียวด้วยความหนุ่มแรงดีของผมควายผมแข็งอีก ผมขึ้นขี่หลังแม่เอาควยเย็ดตูดอีกแม่ถ่างขาให้ผมเย็ด ไม่กี่ทีแม่พลิกตัวหันกลับพยักหน้าถ่างขาให้ผมเย็ดหีต่อ ผมตอบสนอง ผมเย็ดไปอย่านิ่มนวลช้าๆไม่เท่าไรเพื่อนแม่เดินแก้ผ้ามายืนข้างเตียง “เฮ้ย ให้ฉันลองควยน้องคนนี้หน่อยได้ไมว่ะ เห็นแกครางร้องรั่นยากลองบ้าง” แม่บอก “เอาสิเพื่อน” แม่ตบก้นผมๆถอนตัวออก

  เพื่อนแม่ขึ้นนอนหงายถ่างขาขนหมอยที่หีแทบไม่มีเลยนมเล็กกว่าแม่รูปร่างผอมผมยาว ผมเข้าประกบเย็ดให้ทันที เธอตาพองโต ร้อง “ว้าว! อะไรกันนี่ โอโหควยแน่นคับหีเลย ว้าย เสียว” เธอเริ่มร้องครางบ้างทั้งซี๊ดปาก ส่ายหีสู้กัน หนุ่มอีกคนเดินมาบอกแม่ “พี่ค้างอยู่หรือป่าวครับ จะให้ผมเย็ดต่อให้ก็ได้นะครับ” แม่พยักหน้าดึงเขาลงมานอนหงาย แม่ขึ้นคร่องอย่างไม่อายจับควยเขายัดใส่รูหี แม่เริ่มขย่มตอ ผมเย็ดเพื่อนแม่ไปจนเธอและผมเสร็จ แม่ขย่มไอ้หนุ่มนั้นจนน้ำแตก อีกสองคู่ก็สลับกันเล่นท่าเย็ดกันที่เตียงอื่น เมื่อทุกคนเสร็จสมอารมณ์หมายก็นั่งแก้ผ้าคุยวิจารณ์กันนิดหน่อยแล้วผลัดกันไปล้างตัวแต่งตัวพร้อมกลับ เราให้หญิงออกไปก่อนแล้วเราถึงถอดหน้ากากออกแยกกันกลับที่บ้านคืนนั้นพ่อไม่อยู่แม่นั่งรอผมกลับ แม่อายผมมากไม่กล้าสบตาผมแต่บอกว่า “เราต้องคุยกันนะวี” ผมนั่งคุยด้วย แม่บอก “พ่อเขาควยใช้การไม่ได้มานานแล้วแม่ต้องแอบหาแบบนี้กับเพื่อนๆ อย่าบอกให้พ่อรู้เรื่องนะแม่ผิดเอง แม่อาย วี แม่ขอโทษ” ผมบอก” ขอโทษอะไรครับแม่ๆไม่ต้องอายครับ อย่าคิดว่าทำอะไรผิดมันเป็นความต้องการของแม่ มีหลายคนที่แอบมาหาความสุขอย่างนี้ผมก็ให้บริการทา สองเดือนแล้วเจอยมาเยอะ พ่อทำอะไรให้แม่ไม่ได้ ผมจะไม่พูดเรื่อนี้ครับ แล้วเพื่อนแม่เป็นใครกันทำมานานหรือยัง”

  แม่สบตาผมขบคิด บอก “เพื่อนแม่คนชุดสีฟ้าก็ น้า…เมียของ…สีเนื้อก็…สีส้ม ก็….เราแอบเล่นกัน ๖-๗ เดือนแล้ว เดือนละครั้งอย่างน้อย เท่าที่มีโอกาส สามีเขาไม่รู้เนะวีอย่าพูดไปนะ พวกเรามีหน้าตาในสังคมมีหน้าที่การงาน ถึงต้องใส่หน้ากากไม่ต้องการให้หนุ่มบริการเห็นจำหน้าได้” ผมคิดก็เพื่อนแม่น้าๆทั้งหลายผมรู้จักหมดสวยทุกคน ถึงจะมีอายุบ้างก็ตาม แต่ผมจำไม่ได้เมื่อพวกเธอทำผมแต่งตัวแถมใส่หน้ากากไม่ให้เห็นหน้าอีก แต่ก็ได้เห็นแก้ผ้ากันหมดวันนี้เองสวยจริงใช้ได้ทุกคน แต่ต้องมานึกย้อนว่าใครเป็นใครและผมปี้กับใครคนสุดท้ายที่ไม่ใช่แม่ นึกแล้วสยิวเสียวในอารมณ์ นี่แม่คงโดนควยไปหลายดุ้นแล้วเล่นกันมาตั้งหลายเดือน ผมพยักหน้ารับปากจะเก็บเงียบไม่พูด เรื่องนี้ให้เป็นพิรุษ แต่ผมบอก “แม่คืนนี้พ่อไม่กลับ ผมติดใจหีแม่จริงๆเย็ดมันสุดๆ ให้ผมนอนกับแม่คืนนี้นะ ผมอยากเย็ดกะแม่อีก” แม่เม้มปากอมยิ้มเหนียมอาย แต่พยักหน้าไม่พูดส่งมือให้ผมก้มหน้าหลบอาย ผมจูมือแม่ขึ้นห้อง ตอนนั้นก็จะตีสองแล้ว ผมจับแม่แก้ผ้าโลมเล้าเคล้าคลึงเล่นบนร่างงามของแม่แล้วเราเย็ดกันอีก สองทีจนเกือบฟ้าสาง เราหลับคาอกคาควยคาหีกันเลย….

  • Alanca™
   ເດືອນມີນາ 18, 2018 ເວລາ 12:00 am

   ມື້ກ່ອນໄປເຫັນລູກສາວອີ່ຕາຜາຍຢູ່ຮ້ານ JC penny ປັດໂທ…! ຈັ່ງແມ່ນຊາດມັນໃຫຍ່ໄວ
   ບໍ່ເຫັນເກືອບປີ ນົມເຕັມເອິກເລີຍ ທ້າຍກໍ່ຜາຍອອກຈົນເຕັມສົ້ງ.

 24. ບ້າລອກ
  ເດືອນມີນາ 24, 2015 ເວລາ 4:06 pm

  ลักหลับน้อง ເປັນເລື່ອງທີ່ເກັບຕົກຈາກເວັບລາມົກຕ່າງປະເທດ ຢ່າວ່າກັນເດີຖ້າບໍ່ສຽວ.

  ຕອນນັ້ນບໍ່ມີບ່ອນຫຼິ້ນບ່ອນທ່ຽວດອກ ການສັນຈອນກໍ່ປິດ 21 ໂມງ ຍົກເວັ້ນມື້ໃດ໋ມີສາຍ
  ຮູບເງົາຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະມາຄົມຈີນຊຶ່ງສາຍທຸກໆຄືນວັນສຸກ ແຕ່ຖ້າກາຍ 22 ໂມງ ຕ້ອງຖືກກອງ
  ຫຼອນສອບຖາມແລະກັກໂຕຖ້າບໍ່ມີເຫດຜົນພຽງພໍ. ແຈງມີນ້ອງຊາຍສອງຄົນ ຫຼໍ່ທັງສອງ
  ແຕ່ນ້ອງຜູ່ຕິດກັບແຈງຫຼໍ່ແລະລົ້ວກ່ວາ ເຫັນລາວຈັບບາຍແຟນລາວເລື້ອຍ ແລະບາງເທື່ອ
  ກໍ່ຄິດນ້ອຍໃຈທີ່ນ້ອງບໍ່ເຮັດກັບເອື້ອຍແບບນີ້ ແຍງເບິ່ງແວ່ນໜ້າຕາຂອງແຈງກໍ່ພໍໃຊ້ໄດ້
  ໜ້າເອິກກໍ່ໃຫຍ່ພໍເໝາະມື ທ້າຍກໍ່ພໍມີຄືໄທບ້ານຊາວເມືອງ ເຄີຍເອົານົມສຽດແຂນນ້ອງ
  ຕອນຍ່າງເຂົ້າເຮືອນຫຼາຍເທື່ອແຕ່ນ້ອງກໍ່ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາຫຍັງຕອບຄືນມາ ແຕ່ກັບຜູ່ສາວ
  ຄົນອື່ນ ນ້ອງພັດຢາກເຮັດເຂົາ.
  ນ້ອງຊາຍຄົນນີ້ນອນຂີ້ເຊົາຫຼາຍ, ຕອນເຊົ້າປຸກໄປຮຽນກໍ່ລຸກຍາກ ຖ້າພໍ່ບໍ່ຮ້າຍກໍ່ຈະບໍ່
  ລຸກ ແຈງມັກໄປປຸກນ້ອງຊາຍໄປສົ່ງຍ່ຽວເລື້ອຍເພາະຢ້ານຜີ ໄຟຟ້າກໍ່ບໍ່ມີ ຖ້າຈະຍ່ຽວ
  ໃສ່ຍ້ຽງກໍ່ຢ້ານມັນເຕັມກ່ອນ ກໍ່ເລີຍໄປປຸກນ້ອງຊາຍຫັ້ນລະລຸກໄປສົ່ງ. ນ້ອງມັກນຸ່ງສະ
  ຫຼິບນອນ ຄືນໃດນ້ອງຝັນປຽກກໍ່ແກ້ສະຫຼິບອອກນອນປະໂຕໃຫ້ເຫັນທ່ອນເອັນຍາວໂຂ້
  ໂຫຼ້ຄືກ້ວຍໄຂ່ແຕ່ເວລາມັນແຂງໃຫຍ່ເຕັມກຳແຈງເລີຍລະ ກໍ່ຍ້ອນນ້ອງຍາກລຸກນີ້ລະ
  ຈຶ່ງໄດ້ຈັບໂຄຍນ້ອງຫວັງໃຫ້ນ້ອງຕື່ນແຕ່ນ້ອງກໍ່ບໍ່ຕື່ນເລີຍສວຍໂອກາດຈັບໂຄຍນ້ອງ
  ຫຼິ້ນຊະເລີຍ ບາງເທື່ອນ້ອງກໍ່ລຸກມະງົວມະເງຍຂຶ້ນມາແລະພາແຈງໄປຍ່ຽວ ເຄີຍທຳ
  ທ່າຕົກໃຈແລະກອດນ້ອງເພື່ອເປັນການຍົ້ວແຕ່ນ້ອງກໍ່ເສີຍບໍ່ເຮັດຫຍັງໃຫ້ ຂໍຈັບຂອງ
  ກໍ່ບໍ່ໃຫ້ຈັບ ຈັ່ງແມ່ນຊາດຫຼິ້ນໂຕ, ແຈງເວົ້າແບບນີ້ລະ ນ້ອງບອກວ່າໄປຈັບຂອງອີ່ຕາ
  ບຶກພຸ້ນຄັນຢາກຈັບ, ຕ໊າຍໆ ອີ່ຕາບຶກຂີ້ເຫຼົ້າຫັ້ນຫວາ ຈ້າງອີກກໍ່ບໍ່ຈັບ ໂຄຍດຳຄືຖ່ານ
  ໄຟນີ້ລະ ໃຜເດ໋ຊິຢາກຈັບ ອິອິອິ.
  ແຈງມັກໄປຫຼິ້ນໄປກິນສົ້ມກັບເອື້ອຍແດງຂ້າງເຮືອນກໍ່ຊິຮູ້ເລື່ອງໃນມຸ້ງແລະຢາກລອງ
  ກັບນ້ອງຊາຍ ກັບຄົນອື່ນກໍ່ບໍ່ຢາກດອກ ຂີ້ດຽດ, ນ້ອງຊາຍເປັນຄົນມັກສະອາດ ອາບ
  ນ້ຳກ່ອນນອນທຸກຄືນ ແຈງເຫັນນ້ອງສຽກອອກມາລ້າງຂີ້ເກິ້ມກໍ່ວ່າຊິຮູ້ວ່ານ້ອງຮັກສາ
  ອະນາໄມໄດ້ດີ ຜູ່ຊາຍໃນຄຸ້ມບ້ານຫຼາຍຄົນນຸ່ງສະຫຼິບອາບນ້ຳ ແຕ່ເຮືອນແຈງມີຫ້ອງ
  ອາບນ້ຳທີ່ແອ້ມດ້ວຍສັງກະສີເກົ່າ ຄົນໃນເຮືອນແກ້ຜ້າອາບນ້ຳທຸກຄົນຈຶ່ງຮູ້ວ່າແຕ່ລະ
  ຄົນຮັກສາອະນາໄມໄດ້ດີ.
  ຄືນນັ້ນນ້ອງລືມປິດປ່ອງຢ້ຽມ ຝົນຕົກຜາເຂົ້າມາປຽກບ່ອນນອນ ກັບມາແຕ່ເບິ່ງຮູບ
  ເງົາເຫັນບ່ອນນອນປຽກຊື້ນຈຶ່ງຂໍມານອນຮ່ວມມຸ້ງກັບແຈງ ແລະແຈງກໍ່ບອກກ່ອນ
  ວ່າຖ້ານອນໃຫ້ນອນດີໆເດີຢ່າລົ້ວໃດ໋ ເຫັນນ້ອງຈົກຫອຍຜູ່ສາວຕອນຢືນເບິ່ງຮູບເງົາ
  ຈຶ່ງບອກໄປຊັ້ນລະ ໃນໃຈກໍ່ຢາກບອກນ້ອງວ່າຖ້າຢາກຈົກຫອຍເອື້ອຍກໍ່ຕາມສະບາຍ
  ໂລດເດີ. ໃຈເຕັ້ນຕຶກຕັກໆ ຖ້ານ້ອງນອນຄືວ່າເຫິງເອົາແທ້ເອົາວ່າ ເກືອບຊິຮອດທ່ຽງ
  ຄືນແຈງຈຶ່ງຍື່ນມືໄປຈັບຂອງນ້ອງຫຼິ້ນແລະບຶດດຽວຂອງນ້ອງກໍ່ພອງໂຕຂຶ້ນມາໃຫ້ແຈງ
  ຂຶ້ນໄປນັ່ງຕໍ.

  • Spurs™
   ເດືອນມີນາ 18, 2018 ເວລາ 10:48 pm

   ຖ້າເຈິະຫີງາມແບບນີ້ ຈະເລຍຈົນລີ້ນຊາພຸ້ນລະ ມັກຫລາຍຫີໂຫລ້ນແບບນີ້.

 25. ປາເຄິງ
  ເດືອນກໍລະກົດ 5, 2015 ເວລາ 8:46 pm

  My little brother and I sat there snuggled up in our bed together… we hadn’t sleepd in that room in almost 13 years. we were both adults now and we had been apart for almost the same amount of time. Jason was a sweet boy he really was… he was so innocent… by now i was married even… but still always had that fond love for my dear little brother. He wrapped his arm around my waist as i pushed against him with my back. I couldnt help but blush at the small token of effection. Dont get me wrong i woundt have minded sleeping on the couch but mom still only had the one bedroom and the loveseat that was so scratchy! Our bed was still there… that same double mattress that was so soft and smelled like my child perfume and his sports shirts.
  “lilly”? he asked softly “yes Jason”? ” I really missed you these past few years… I cant belive your married and I cant even get a girlfriend…” I rolled over and looked at him, his eyes were still that sweet blue green, his hair was still that sweet mouse blond that I loved to pull as a child haha. I lowerd myself so we were lvl in the bed as I asked… ” whats on your mind?” H smiled and kissed my cheek, “nothing.. I just really missed you” I wrapped my arms around him and kissed his forhead bringing him to my chest.
  Lilly! he squirmed as his head nestled between my breasts, but i loved the feeling so much that i just held him there… that was when I felt it… his cock poking my tummy….

  ກັອບເອົາມາຈາກ facebook ຂອງ Victoria’s incest stories
  ລາວຂຽນຫຼາຍເລື່ອງແລະແຕ່ລະເລື່ອງອ່ານແລ້ວມີອາລົມຄຶກ
  ຄັກຢາກເຮັດຄືໃນເລື່ອງແຕ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ດອກເພາະເຂົາບໍ່ມີເລືອດ
  ຊົ່ວຄືຂ້ອຍ ຂະນາດຈັບມືຖືແຂນກັນກໍ່ຍັງຕ້ອງຫ້າມ ມີໂອກາດໄດ້
  ຢູ່ໃກ້ກັນແຕ່ຍາມຖ່າຍຮູບເທົ່ານັ້ນ ເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍບໍ່ຄືເອື້ອຍນ້ອງ
  ຄົນອື່ນທີ່ໃກ້ຊິດສະໜິດກັນແລະກອດຈູບກັນໄດ້ຄືຄົນຕາເວັນຕົກ
  ລູກຫຼານທີ່ເກີດໃຫຍ່ຢູ່ນີ້ເຂົາໃຫ້ກອດໃຫ້ຈູບຢູ່ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລອງຈູບ
  ສົບດອກ ຢ້ານລືມສະຕິເຮັດແບບ French-kiss ເຂົາໃຫ້ຈູບແຕ່
  ແກ້ມ.

  • Tortia
   ເດືອນມີນາ 19, 2018 ເວລາ 6:38 pm

   ຫີງາມ ໜ້າຮັກ

 26. Yellow Stool
  ເດືອນກໍລະກົດ 9, 2015 ເວລາ 4:21 pm

  ລອກອອກມາຈາກໜັງເອັກຍີ່ປຸ່ນເລື່ອງ My Chubby Mother

  ແຕ່ກ່ອນແມ່ຈອກຫຸ່ນນ້ອຍແລະຈ່ອຍ ບໍ່ມີເນື້ອບໍ່ມີໜັງໃຫ້ບີບໃຫ້ຄັ້ນແບບນີ້ດອກ
  ຕອນນັ້ນເພິ່ນຂາດວຽກເຮັດ ພີ່ນ້ອງເລີຍຫາໄປຊ່ອຍຂາຍເຂົ້າໜົມໂດນັດຊາມ
  ຊາລູກສາວພັກຮຽນ, ແມ່ຈອກກໍ່ວ່າເພິ່ນກິນເຂົ້າໜົມມື້ລະກ້ອນກັບກາເຟບໍ່ໄດ້
  ກິນຫຼາຍດອກແຕ່ໂຕເພິ່ນອື່ງລື່ງຂຶ້ນຈົນເຄື່ອງນຸ່ງຄັບໝົດທຸກໂຕ ພໍ່ກໍ່ບອກໃຫ້ແມ່
  ຫຼຸດຜ່ອນເລື່ອງອາຫານການກິນແລະໝັ່ນອອກກຳລັງກາຍແດ່ແຕ່ແມ່ບໍ່ຄ່ອຍມີ
  ເວລາ ເລີກວຽກມາກໍ່ຕ້ອງເຂົ້າຄົວແຕ່ງກິນ ກິນເຂົ້າແລ້ວຊວນພໍ່ໄປຍ່າງໃຫ້ທ້ອງ
  ລົງເພິ່ນກໍ່ບໍ່ໄປ ອ້າງນັ້ນອ້າງນີ້ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວເພິ່ນຢ້ານຂາດບານ ເພິ່ນຕິດປຸດບອນ
  ຕິດບານບ້ວງ ແຕ່ຂ້ອຍຄິດວ່າເພິ່ນຕິດເບິ່ງສາວເຊຍບອນຫຼາຍກ່ວາເພາະສາວ
  ເຊຍບອນມີແຕ່ຜູ່ງາມໆຫຸ່ນເຊັກຊີ, ເມື່ອພໍ່ບໍ່ໃຫ້ເວລາ ແມ່ຈອກກໍ່ຊວນຂ້ອຍໄປ
  ຍ່າງ ແລະຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຄີຍປະຕິເສດ ເພິ່ນຊວນຍາມໃດ໋ກໍ່ວາງປຶ້ມວາງສໍໄປນຳເພິ່ນ
  ໂລດເພາະນອກຈາກຈະໄດ້ສູບຢາອາຂຽວແລ້ວກໍ່ຍັງໄດ້ສຳຜັດກັບເນື້ອໜັງແມ່
  ອີກດ້ວຍ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າພໍ່ກໍ່ສູບກໍ່ຊູນໄດ້ແຕ່ມັນບໍ່ມີຟິນລິງເໝືອນຕອນຢູ່ນອກບ້ານ ຄົນ
  ທຽວທາງອາດຈະຄິດວ່າແມ່ຈອກໄດ້ແຟນໜຸ່ມຫຼືຄິດແນວໃດກໍ່ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈດອກ
  ຖ້າເພິ່ນບໍ່ເດ່ມືມາຈັບ ຂ້ອຍກໍ່ເດ່ໄປຈັບມືເພິ່ນຍ່າງ ມັນໄດ້ອາລົມດີອີ່ຫຼີນະຕອນ
  ນັ້ນ ເພິ່ນຄົງຈະຮູ້ໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂ້ອຍເມື່ອຂ້ອຍບີບມືເພິ່ນຄ່ອຍໆແລະເພິ່ນ
  ກໍ່ບີບຕອບ, ພໍຍ່າງຮອດສົ້ນເຮືອນອີ່ນາຍຕາໂບະ ຂ້ອຍຈະດຶງເພິ່ນເຂົ້າແຈຮົ້ວຂ້າງ
  ກົກພາຍແລະກອດຈູບລູບໄລ້ກົ້ນອ່ອນໆເພິ່ນໃນຂະນະທີ່ຈູບປາກແລກລິ້ນກັບເພິ່ນ.
  “ເປັນຫຍັງກ້າເຮັດກັບແມ່ແບບນີ້?” ແມ່ຈອກຖາມຂຶ້ນ ແລະຂ້ອຍກໍ່ຕອບວ່າເຮົາ
  ຮັກແມ່ ເພິ່ນກໍ່ວ່າແມ່ກໍ່ຮັກລູກແຕ່ເຮົາຈະເຮັດແບບນີ້ບໍ່ຖືກໃດ ຈັກນ່ອຍຄົນອື່ນ
  ເຫັນເຂົາຈະເຂົ້າໃຈຜິດແລະເອົາເລື່ອງຂອງເຮົາໄປປະນາມໃຫ້ເສຍກຽດຊື່ສຽງ
  ໃດ໋ລູກ ! ໝ້ອງນີ້ມັນປ່ຽວ ແລະມືດສະຫຼົວ ບໍ່ມີໃຜສົນໃຈພວກເຮົາດອກ, ຂ້ອຍ
  ພຽງແຕ່ຄິດໃນໃຈແຕ່ບໍ່ໄດ້ອ້າປາກຕອບເພິ່ນດອກເພາະກຳລັງມັນໃນການກອດ
  ຈູບຈຶ່ງສືບຕໍ່ກອດຈູບເພິ່ນຈົນອິ່ມຈຶ່ງຈູກມືເພິ່ນອອກມາຈາກແຈແລະຍ່າງກັບບ້ານ.
  ພໍ່ເບິ່ງບານແລ້ວກໍ່ຂຶ້ນນອນ, ແມ່ບໍ່ມັກອາບນ້ຳຢູ່ຫ້ອງນ້ຳເທິງ ມັນດັງລົມບໍ່ມີນ້ຳ
  ອອກຢ້ານພໍ່ນອນບໍ່ໄດ້ຈຶ່ງລົງມາອາບຢູ່ລຸ່ມ ນ້ຳຫຼາຍແລະເຢັນດີ, ຂ້ອຍເປັນແມ່ນຸ່ງ
  ສິ້ນຮັດເອິກລົງມາ ໂຄຍກໍ່ເລິ້ມພອງກຽມຈະແຂງ ພໍແມ່ຊວນອາບນ້ຳກໍ່ແກ້ເຄື່ອງ
  ນຸ່ງຜ້າຮັດແອວເຂົ້າໄປອາບນ້ຳນຳແມ່. “ແຂງໄວແທ້?” ແມ່ເວົ້າຂຶ້ນກ່ອນຈັບໂຄຍ
  ເຂົ້າປາກອົມໃຫ້ ພໍໃຈແລ້ວເພິ່ນກໍ່ເອົາຕີນຂ້າງນຶ່ງຢຽບແຄມອ່າງໃຫ້ຂ້ອຍຄຸເຂົ່າ
  ເລຍຫອຍອວບໃຫ້ເພິ່ນ ເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ນິ້ວແຍ່ ຢ້ານ້ຳອອກກ່ອນ ໃຫ້ຂ້ອຍໃຊ້ໂຄຍ
  ແຍ່ແທນ. ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຖອດອອກມາແຕກນອກດອກ ແຕກໃສ່ຖ້າເພິ່ນໂລດລະເພາະ
  ເພິ່ນປິດໂຮງງານຜະລິດເບບີແລ້ວ, “ມີຄວາມສຸກແທ້ລະສອງແມ່ລູກນີ້…ເຮົາອາບ
  ນຳໄດ້ບໍ່?” ນ້ອງສາວແກ້ຜ້າຮັດເອິກອອກແລ້ວກໍ່ເຂົ້າມາຈອຍນຳ 🙂

 27. ຮວກໂຄກ
  ເດືອນກໍລະກົດ 19, 2015 ເວລາ 5:02 pm

  ຄອບຄົວຂ້ອຍມີຢູ່ 3 ຄົນ ຄືຂ້ອຍ ຜົວ ແລະລູກຊາຍ. ຂ້ອຍເອົາຜົວແຕ່ຕອນອາຍຸ 16 ປີ
  ຖືກຜົວສີ້ບໍ່ຮອດ 3 ເດືອນດອກກໍ່ມີລູກ, ໝູ່ບາງຄົນຖືກສີ້ເປັນປີສອງປີກໍ່ບໍ່ມີລູກ ເຂົາກໍ່
  ວ່າຜົວເຂົາສີ້ເປັນຢູ່ແຕ່ບໍ່ມີລູກເພາະອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າເຂົາກິນເຫຼົ້າສູບຢາຊຶ່ງມັນ
  ເປັນສາເຫດໃຫ້ນ້ຳເຊື້ອບໍ່ແຂງແຮງ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປປະສົມກັບໄຂ່ໄດ້ຫຼືອາດຈະບໍ່ມີ
  ວິນຍານສັດເຂົ້າສິງເພາະເຫັນຄອຍຄົວຜົວເມຍອີ່ຕາເພົາຂີ້ເມົາ, ຂໍໄທດນະທີ່ເອີ້ນລາວ
  ແບບນັ້ນເພາະລາວຂີ້ເມົາອີ່ຫຼີ ຕື່ນເຊົ້າມາແມ່ນມີໜ້າຢູ່ຮ້ານເຫຼົ້າອີ່ນາຍແດງຫິບໂລດ
  ກິນເຫຼົ້າແທນນ້ຳວ່າຊັ້ນສາ ກອດຢາພັນໃບຕອງກ້ວຍກໍ່ກອກຊ່ຳໂປ້ຕີນ ຂ້ອຍມັກສັງ
  ເກດເບິ່ງໂປ້ຕີນຜູ່ຊາຍ ເຂົາວ່າວ່າໂປ້ຕີນຊ່ຳໃດ໋ໂຄຍຊ່ຳນັ້ນ ແລະຂ້ອຍກໍ່ເຄີຍແທກຂອງ
  ຜົວກໍ່ຄືບໍ່ຫຼຸດບໍ່ຫຼື່ນກັນຫຼາຍປານໃດ, ເຈົ້າເຄີຍແທກຂອງຜົວເຈົ້າບໍ່ລະ? ເມຍອີ່ຕາເພົາ
  ຂີ້ເມົາມີລູກຫົວປີທ້າຍປີ ຈັ່ງແມ່ນລາວສີ້ດຸສີ້ດີແທ້ລະ ຜົວຂ້ອຍກໍ່ສີ້ດີຄືກັນແຕ່ບໍ່ມີລູກ
  ຢາກໄດ້ລູກສາວຈັກຄົນພໍໄດ້ຊ່ອຍແຮງແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີ ເຫັນເຂົາມີລູກສາວລູກຊາຍເຕັມເຮືອນ
  ກໍ່ຄິດສະອອນນຳເອົາ ແຕ່ຜົວຂ້ອຍພັດວ່າມີຄົນດຽວຫັ້ນດີແລ້ວມີຫຼາຍຄົນມັນຊິຍາດ
  ກັນນອນນຳແມ່ຍາດກັນກິນນົມແມ່ ຟັງແລ້ວກໍ່ຄືແມ່ນຄວາມລາວໃດລະເພາະລູກຊາຍ
  ຄົນນີ້ມັກຍາດນົມກິນຈາກພໍ່ ໃຫ້ດູດຄົນລະເຕົ້າກໍ່ຍັງບໍ່ພໍໃຈ ຢາກດູດສອງຂ້າງຄົນດຽວ
  ຍາມນອນກໍ່ຢາກນອນກອດແມ່ຄົນດຽວ ບໍ່ຢາກໃຫ້ພໍ່ກອດນຳ, ຄິດວ່າໃຫຍ່ແລ້ວລາວ
  ຈະເຊົາເຮັດແຕ່ພັດເກ່ງກ່ວາເກົ່າແຕ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນຍາດກັບພໍ່ດອກ ເວລາພໍ່ຢູ່ເຮືອນເຂົາກໍ່
  ໄປຫາຫຼິ້ນສາວນອກບ້ານ ເວລາພໍ່ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງເຂົາຈຶ່ງເຂົ້າມານອນ
  ກອດແມ່ແລະລີລາເຂົາກອດກໍ່ບໍ່ທຳມະດາ ຄືວ່າຫັ້ນລະ ສະໃໝນີ້ມີໜັງລາມົກໃຫ້ເບິງ
  ເກື່ອນຕະຫຼາດ ຢາກເບິ່ງຂອງຝຣັ່ງອັງກິດຂອງຍີ່ປຸ່ນຂອງໄທກໍ່ຊື້ເບິ່ງໄດ້ສະບາຍໆ.
  “ລູກເປັນບ່າວແລ້ວມານອນກອດແມ່ແບບນີ້ບໍ່ອາຍໝູ່ຫວາ?” ຂ້ອຍຖາມລູກແກ້ເຂີນ
  ເມື່ອລູກໝົ້ນເຂົ້າມາຊ້ອນຜ້າຫົ່ມນຳຂ້ອຍ, ເຂົາກອດແອວ ເອົາລຳທີ່ກ້ຳຢຳແນບປຜ່ນຫຼັງ
  ຂ້ອຍ ແລ້ວທ່ອນເອັນກໍ່ຄ່ອຍໆພອງຂຶ້ນພ້ອມກັບຈັງຫວະລູບຄຳເຕົ້ານົມຂອງແມ່, ເຂົາບີ້
  ຫົວນົມຫຼິ້ນຢ່າງມ່ວນມືແລະທ່ອນເອັນແຂງໆກໍ່ສຽດແທງໃສ່ກັບຮ່ອງກົ້ນຈົນຂ້ອຍສຽວ.
  “ອາຍໃຜ ຢູ່ໃນຫ້ອງມີແຕ່ແມ່ກັບລູກ ບໍ່ມີໃຜຮູ້ບໍ່ມີໃຜເຫັນດອກ.” ລູກຊາຍຕອບແບບນີ້
  ລະ. ເຖິງວ່າຈະຖືກຜົວບີບຖືກຜົວຄັ້ນເປັນເວລາ 18 ປີປາຍແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ນົມຂ້ອຍຍັງ
  ຢູ່ໃນສະພາບດີ ບໍ່ຫ່ຽວບໍ່ຍານຄືນົມໝູ່ເພາະຂ້ອຍມັກນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນຍົກຊົົງ ອອກກຳລັງ
  ກາຍເປັນປົກກະຕິຕາມລາຍການຫັດກາຍຂອງທ້າວຣິເຈີດຜົມຫຍອງແລະເລືອກເຟັ້ນ
  ອາຫານການກິນ ແນວໃດທີ່ມັນຈະເຮັດໃຫ້ມີໄຂມັນຕຸ້ຍເອດເປດອາດປາດກໍ່ຫຼີກເວັ້ນ
  ເນັ້ນໜັກໄປໃສ່ຜັກ ໝາກໄມ້ ແລະປາ ຖ້າຜົວບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກບໍ່ມີການດີກໍ່ຄົງຄະລຳບໍ່ໄດ້
  ດອກ ມີຫຍັງກໍ່ຄົງກິນໄປຄືບ້ານຄືເມືອງຫັ້ນລະ, ບາງເທື່ອກໍ່ຄິດຢາກໃຫ້ລາວປ່ຽນໜ້າ
  ທີ່ໃໝ່ເພາະວຽກນີ້ໄດ້ເດີນທາງຕະລອດ ດ໋ຽວໄປປະເທດນັ້ນດ໋ຽວໄປປະເທດນີ້ບໍ່ມີເວລາ
  ຢູ່ເຮືອນນຳເມຍແຕ່ລາວພັດມັກເພາະໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ຢູ່ກັບເລຂາສາວສວຍ ເຖິງວ່າລາວ
  ຈະສາບົນສາບານວ່າບໍ່ມີຫຍັງກັບເຂົາແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຊື່ອດອກ ຄົນມັກສີ້ຄືລາວຫັ້ນຫວາ
  ຊິອົດໄດ້ ເຫັນສາວນ້ອຍຍາມໃດ໋ຕາເປັນມັນໃສ່.
  “ພໍແລ້ວຕິລູກ….” ຂ້ອຍໄດ້ສະຕິຂຶ້ນມາຫຼັງຈາກເຄີບເຄິ້ມໄປກັບການລູບໄລ້ຂອງລູກຊາຍ
  ຊົ່ວຂະນະ, ກໍ່ເຂົາກໍ່ພະຍາຍາມສອດນິ້ວເຂົ້າໄປໃນຮູທີ່ເຂົາໝົ້ນອອກມາເມື່ອ 18 ປີກ່ອນ
  ແຕ່ຄຳຫ້າມຂອງຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຜົນ ລູກໃຊ້ນິ້ວແຍ່ແທງໃຕ້ຫຼືບສະຫຼິບ Spandex ຈົນຂ້ອຍລຳ
  ຄານຕ້ອງແກ້ອອກໃຫ້ລູກໄດ້ລູບໄດ້ແຍ່ຕາມໃຈຂອງເຂົາ. ລູກຊາຍກົ້ມຈູບແລະຂໍຄຳມາ
  ເຕົ່າຫຼັງຂົນທີ່ໃຫ້ກຳເນີດເຂົາກ່ອນຈະແຍ່ລິ້ນຊາໆເຂົ້າໄປເລຍຕາມຫຼືບສະຫວັນທີ່ຫອມ
  ອ່ອນໆ ແລະຫຼິ້ນລິ້ນກັບໜໍ່ຄຳຂອງແມ່ຈົນຂ້ອຍເກືອບໃຈຂາດຕາຍ. ເພື່ອບໍ່ເປັນການເສຍ
  ປຽບ ຂ້ອຍຈຶ່ງບອກລູກໃຫ້ຕັ້ງທ່າ 69 ໃຫ້ເຂົາເລຍຂອງຂ້ອຍແລະຂ້ອຍກໍ່ຈະໄດ້ອົມຂອງ
  ລູກໄປພ້ອມໆກັນຈົນຂຶ້ນເຖິງສະຫວັນ ຂ້ອຍຈຶ່ງຊວນລູກນອນເອົາແຮງເພື່ອຈະໄດ້ຕື່ນແຕ່
  ເຊົ້າໄປຢາມພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າທີ່ຢູ່ເມືອງເຂົາໂດ່ງແລະຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບເພິ່ນນຶ່ງຄືນ ແລງວັນ
  ອາທິຈຶ່ງຈະໄດ້ກັບ.

 28. ນັກລອກ
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2015 ເວລາ 5:52 pm

  ຄິດຫວນຄືນຫຼັງເມື່່ອຕອນເປັນບ່າວວອງ ຄິດຮອດສາວອົບ, ຊື່ແທ້ຂອງລາວບໍ່ຈື່
  ນີ້ແມ່ນຊື່ນ້ອຍຂອງລາວທີ່ໝູ່ສະໜິດກັນມັກເອີ້ນ ຖ້າຄົນອື່ນເອີ້ນລາວຈະຄຽດ
  ງາເມັດນຶ່ງກໍ່ບໍ່ໄດ້ກິນນຳລາວລະ ແຕ່ສຳລັບຂ້ອຍ ລາວພັດບໍ່ຄຽດ ຈະຢອກລໍ້
  ອໍ້ແອ້ດ້ວຍຄຳເວົ້າຫຼືການກະທຳອື່ນໆກໍ່ບໍ່ຄຽດໃຫ້ ເວົ້າແຈ້ງໆ ສາວອົບມັກຂ້ອຍ
  ແລະຂ້ອຍເອງກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍມີດີຫຍັງລາວຈຶ່ງມັກຂ້ອຍທັງໆທີ່ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຫຼໍ່ບໍ່ລວຍ
  ຈະລົງເດີ່ນແຕ່ຕະເທື່ອກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເລາະຢືມເກີບໝູ່ ບໍ່ມີເງິນຊື້ເກີບກະລຳປົງມາໃສ່
  ຄືໝູ່ ເວລາຊ້ອມບານກໍ່ໃຊ້ອີ່ຫຼ້ອນນີ້ລະ ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງເກີບກຳລຳປົງລາຄາ
  3-4 ພັນບາດກໍ່ຍ້ອນສາວອົບນີ້ລະ ຊື້ໃຫ້ໃສ່ນະ ບໍ່ລືມບຸນຄຸນລາວດອກ ທຸກຢ່າງ
  ຫັ້ນລະ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເລື່ອງເກີບຢ່າງດຽວດອກ.
  ສາວອົບຮຽນຫ້ອງດຽວກັບອ້າຍລູກປ້າ ແຕ່ອ້າຍລູກປ້າເມີນຂອງດີຈຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍໃຫ້
  ຄວາມສົນໃຈ ຖ້າແມ່ປ້າບໍ່ບອກກໍ່ບໍ່ເອົານ້ຳມາຕ້ອນຮັບໝູ່ເວລາໝູ່ມາຫຼິ້ນນຳ ສ່ວນ
  ຫຼາຍແມ່ນຂ້ອຍຫັ້ນລະເອົານ້ຳມາສູ່ ຂຶ້ນໝາກຍົມຫວານມາໃຫ້ກິນແລະນັ່ງລົມ
  ເປັນໝູ່ສາວອົບ, ລາວມາແຕ່ແຕ່ລະເທື່ອກໍ່ພານ້ອງສາວລາວມານຳຕາມປະສາ
  ສາວລາວທີ່ຮັກນວນສະຫງວນຕົວ ບໍ່ຢາກໃຫ້ຊາວບ້ານເວົ້າຂັວນວ່າໄປຫາຢູ່ບ່າວ
  ຄົນດຽວແນວນັ້ນແນວນີ້, ນ້ອງສາວອົບກໍ່ງາມໜ້າຮັກຄືກັນ ຕົນໂຕເຕັມກ່ວາເອື້ອຍ
  ແຕ່ລາວບໍ່ສົນໃຈຂ້ອຍ ລາວສົນໃຈລູກເຖົ້າແກ່ໂຮງສີ. ເມື່ອອ້າຍລູກປ້າບໍ່ສົນ ສາວ
  ອົບກໍ່ເລິ້ມຫັນມາທາງຂ້ອຍ, ແຕ່ລະແລງແມ່ນນັ່ງເຝົ້າຂ້ອຍຢູ່ເດີ່ນບານ ອຸບປະຖຳນ້ຳ
  ແລະເຄື່ອງດື່ມຈົນໝູ່ໃນທິມຖາມວ່າຂ້ອຍມີສະໜົມສະເໜຫຍັງສາວອົບຈຶ່ງຕິດແທ້
  ຄັນຊິບອກຄວາມຈິງວ່າຂອງດີເຕັກນິກດີກໍ່ຢ້ານເສື່ອມເສຍກຽດສັກສີຂອງເພດຍິງ
  ຈຶ່ງໄດ້ບອກໝູ່ວ່າເພດຍິງເປັນເພດທີ່ຕ້ອງການຟັງຄຳເວົ້າມ່ວນໆຫວານໆ ແລະ
  ຄວາມເປັນສຸພາບບຸລຸດຂອງເພດຊາຍ ແລະຄວາມຈິງກໍ່ເປັນແນວນັ້ນແທ້, ນັບແຕ່
  ຄົບກັນເປັນໝູ່ ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເວົ້າຫຍັງໃຫ້ສາວອົບເສຍໃຈ ແລະເວລາໄປລົງຕະຫຼາດ
  ຂ້ອຍຈະຖືກະຕ່າຍ່າງນຳກົ້ນລາວ, ຖ້າຍ່າງຄຽງຊິບໍ່ໄດ້ແຍງບັ້ນທ້າຍງາມໆຂອງລາວ
  ໄປບຸນໄປງານຈຶ່ງໄດ້ຈັບມືຖືແຂນລາວເພື່ອສະແດງຄວາມຮັກ ຄວາມຫວງທີ່ມີຕໍ່ລາວ.
  ຍ້ອນຖານະຕ່າງກັນ, ສາວອົບຈຶ່ງຕ້ອງຝືນໃຈແຕ່ງງານກັບລູກຫຼານຜູ່ມີຍົດສູງສັກ
  ແລະດີໃຈທີ່ຮູ້ວ່າລາວມີຄວາມສຸກຮອບດ້ານ.
  ກະລຸນາອ່ານເລື່ອງນີ້ຕໍ່ເດີ ຖ້າຢາກສຽວ.

  พอลล่าสาวน้อยน่ารัก ที่เป็นทั้งนางแบบโฆษณา วี.เจ. นางเอกหนัง เป็นยอดปรารถนาของชายหลายคน ด้วยรอยยิ้มที่ทำให้โลกสดใส และรูปร่างที่ชวนมอง แต่ทำไมจึงมีข่าวว่าระยะหลังเธอชอบเบี้ยวงาน ทั้งๆ ที่ช่วงที่เธอเข้าวงการแรกๆ เธอเป็นคนที่ขยันและนิสัยดีมากๆ ถ้าคุณอยากรู้ เราจะเอาเรื่องของเธอมาเล่าสู่กันฟัง
  พอลล่าเป็นลูกครึ่งพ่อของเธอเป็นฝรั่ง ครอบครัวพอลล่าอยู่ที่ต่างประเทศ นานๆ จะกลับมาเมืองไทยที มีแต่พอลล่าที่มาทำงานอยู่ที่เมืองไทย เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่พอลล่าเพิ่งจะเข้าสู่วงการใหม่ๆ ก็มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มากมายหลายคนตามจีบแต่ก็ไม่สำเร็จซักราย เพราะไม่มีใครที่ตรงกับสเป็กของเธอที่ชอบผู้ชายฝรั่งนั่นเอง
  วันหนึ่งพ่อของพอลล่าบินมาเยี่ยมเธอที่เมืองไทย เธอดีใจมากเนื่องจากไม่ได้พบพ่อมาหลายเดือนเต็มที ด้วยเหตุมาจากงานที่แสนจะรัดตัวของเธอนั่นเอง พอลล่ารีบขับรถไปรับพ่อที่สนามบินด้วยตัวเอง พ่อมาเพียงคนเดียวเนื่องจากแม่ของเธอติดงานจึงไม่สามารถมาได้ พอลล่าขับรถพาพ่อมาที่คอนโดที่เธออยู่ ตอนที่มาถึงก็เริ่มมืดแล้ว
  พอมาถึงพ่อของเธอก็ไปอาบน้ำ ทิ้งให้พอลล่าจัดเสื้อผ้าของพ่อเข้าตู้เสื้อผ้า ระหว่างที่อาบน้ำพ่อก็เหลือบไปเห็นกางเกงในของพอลล่าที่ถอดวางไว้ พ่อค่อยๆ ก้มลงหยิบกางเกงในขึ้นมาดม กลิ่นกายปนกลิ่นโคโลนญ์อ่อนๆ ของพอลล่ายังติดอยู่จนพ่อเกิดอารมณ์ ใช้มือช่วยตัวเองขณะที่ดมกางเกงในของลูกสาวจนสำเร็จความไคร่ น้ำเชื้อของพ่อพุ่งไปเต็มรูปพอลล่าที่แขวนอยู่ในห้องน้ำ พ่อมองรูปพอลล่าที่มีน้ำเชื้อของพ่ออยู่บนใบหน้าอยู่พักนึง ก่อนจะรีบเช็ดออกเพื่อทำลายหลักฐาน แล้วอาบน้ำตามปกติ. เมื่ออาบน้ำเสร็จพ่อก็นุ่งผ้าขนหนูผืนเดียวเดินออกมา แต่ด้วยนรกเป็นใจผ้ามาหลุดตรงหน้าพอลล่าพอดี พอลล่าเงยหน้าตามสัญชาตญาณ เลยเห็นควยของพ่ออยู่ตรงหน้าพอดี พ่อกุลีกุจอหยิบผ้าขึ้นมาสวมตามเดิม แต่พอลล่าก็หน้าแดงไปหมดแล้ว แม้เธอจะเคยเห็นของพ่อมาก่อน แต่นั้นก็หลายปีมาแล้ว พอลล่ารีบก้มหน้าลงพยายามทำตัวเป็นปกติ ลุกเดินเข้าไปอาบน้ำบ้าง
  เมื่อปิดประตูพอลล่าก็ทรุดตัวลงในอ่างอาบน้ำ ภาพควยของพ่อที่ติดตาทำให้สาวน้อยเกิดอารมณ์จนทนไม่ไหว เพราะพอลล่าไม่เคยเห็นควยของผู้ชายใกล้ๆ ขนาดนี้มาก่อน พอลล่าต้องช่วยตัวเองในห้องน้ำจนเสร็จโดยที่ไม่รู้เลยว่า สิ่งที่ตนทำอยู่ในสายตาพ่อที่แอบดูทางช่องลมโดยตลอด รูปร่างที่ได้สัดส่วน ผิวขาวเหมือนหยวกกล้วย หน้าอกที่กลมกลึงได้รูป นิ้วเรียวงามที่บรรจงสอดเข้าออกจากแคมหีสีชมพู ยิ่งทำให้ตันหาเข้าครอบงำผู้เป็นพ่อมากยิ่งขึ้น
  เมื่ออาบน้ำเสร็จ พอลล่าเดินออกมาผู้เป็นพ่อที่ดักรออยู่หน้าประตู ก็รวบตัวแล้วอุ้มสาวน้อยที่มีเพียงผ้าขนหนูพันกายเข้าไปในห้องนอนทันที “ What are you doing dad?” พอลล่าร้องถาม ขณะที่พ่อวางเธอลงบนเตียง “ Your vary cute Paulla.” พ่อตอบพลางซุกไซร้ซอกคอ แล้วปลดผ้าผืนน้อยที่พันกายพอลล่าอยู่ออก พอลล่าพยายามใช้มือปิดบังส่วนที่สุดหวง แต่ก็ไม่มีทางปิดบังเนื้อสาวที่ล้นทะลักออกมาได้เลย หัวนมสีชมพูผงาดชี้หน้าผู้เป็นพ่ออย่าจัง
  “ I know you need fuck. I can help you.” พ่อพูด กอดพอลล่าจนแนบแน่น ซุกหน้าลงดอมดมกลิ่นกายหอมกรุ่นของวัยสาว กลิ่นสบู่ราคาแพงหอมจนติดจมูก ขณะที่มือหยาบๆ ก็ลูบไล้แผ่นหลังเปลือยเปล่าเรียบเนียนของพอลล่า จากนั้นพ่อก็ยื่นมือไปลูบไล้เนินเนื้อนูน พร้อมกับขยี้ฝ่ามือเบาๆ บนใยหมอยสีจางๆ ที่ประดับอยู่สองแคมขาวเหมือนผิวแตงร่มใบ “ I need you. Paulla. Your sexly.”
  “ No, Dad stop it. I am your daughter. You can’t fuck me.” พอลล่าพยายามห้ามพ่อแต่ก็ไม่ได้ผล พอลล่าเหลือเพียงร่างเปล่าเปลือยที่ขาวผ่อง พ่อกดร่างของลูกสาวที่กำลังดิ้นรนให้พ้นจากเงื้อมือเขานอนลง พ่อลูบไล้เขี่ยคลำหีและนวดเค้นบีบคลึงเต้านมไปพร้อมๆ กัน พ่อก้มลงจูบไปตามเรือนร่างอันเปล่าเปลือยแล้วก้มจูบเต้านมของพอลล่า พ่อเลียเลื่อนลงล่างลากลิ้นสากๆ ผ่านหน้าท้องขาวเนียนสู่เนินเนื้อที่อวบนูนล้นต้นขา น้ำฉ่ำแฉะเต็มร่องกลีบบางๆ พอลล่าพยายามถดก้นถอยหนี แต่พ่อก็จี้ตามประกบติดชนิดที่ไม่ยอมให้หยุดพัก
  “อะ…อ้า… Dad stop it. I to be thrilled. Stop!” ด้วยความที่ร่างกายของสาวน้อยไม่เคยต้องมือชายใดมาก่อน เมื่อโดนรุกเร้าอย่างหนักหน่วงร่างกายก็อ่อนระทวย ลืมตัวปล่อยกายไปตามความปรารถนา มือของพอลล่าแกว่งไปเกี่ยวผ้าที่พ่อนุ่งหลุดออกมา แล้วพอลล่าก็ได้เห็นควยอันเขื่องขนาดของมันใหญ่พอๆ กับท่อนแขนพอลล่าเลยทีเดียว ยาวประมาณ 9 นิ้วเห็นจะได้ มันใหญ่กว่าที่พอลล่าเห็นตอนแรกเสียอีก ผงาดหัวสีชมพูชี้มาที่พอลล่า พอลล่าขยับตัวจะถอยแต่พ่อก็จับพอลล่าไว้แล้วพูดว่า
  “ Paulla. Help me. Suck my penis.” พ่อขอให้พอลล่าอมควยของเขา ด้วยความเสียวซ่านในตอนนั้นทำให้พอลล่าทำตามอย่างว่าง่าย “ Oh Good. You are not a girl.” พ่อครางเมื่อปากสวยๆ อมควยเข้าไปจนมิด ควยพ่อคับเต็มปากเข้ามาสุดๆ เกือบชนคอหอย พอลล่าเอาริมฝีปากมาห่อฟันตลอดกันไม่ให้ครูดลำควย แล้วริมฝีปากมันก็ครูดตรงเงี่ยงทุกครั้งด้วยเวลารูดควยออกจากปาก สองคนพ่อลูกตอนนี้อยู่ในท่าหกเก้า ต่างก็ส่งความเสียวซ่านให้กันและกันอย่างไม่มีใครยอมใคร
  เวลาผ่านไปซักพักจนมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น พ่อให้พอลล่าเป็นคนรับ “ Hello. Paulla say. Who are you.” เสียงตอบกลับมาทำพอลล่าแทบบ้า “ฮัลโหล พอลล่าเหรอลูก นี่แม่นะ” พอลล่าต้องฝืนทำเสียงให้เป็นปกติ เพราะพ่อยังไม่ยอมหยุดเลียหีแถมยังเอานิ้วแหย่เข้าไปเสียด้วย ยิ่งพ่อแยงเร็วขึ้นเสียงของพอลล่าก็ยิ่งสั่น พอแม่ถามสาวน้อยก็ตอบว่าเป็นเพราะเธอเพิ่งอาบน้ำเลยหนาวสั่น
  แม่ถามถึงพ่อว่าเป็นอย่างไรบ้าง พอลล่าเกือบจะตอบไปว่า “ก็กำลังจะเย็ดกันอยู่นี่ไงวางซักทีได้ไหม” แต่ก็ห้ามตัวเองไว้ทัน เมื่อคุยกันจนเรียบร้อยพอลล่าก็รีบวางโทรศัพท์ ปรากฎว่าพอลล่าอยู่ในท่านอนหงาย สองขาถูกพ่ออ้าออกไปจนสุด แถมยังจ่อควยถูไปมาอยู่ที่ปากรูหีสะกิดติ่งเสียวของเธอ “ You are ready?” พ่อเงยหน้าขึ้นถามเมื่อเห็นพอลล่าวางโทรศัพท์แล้ว.
  “ Yes, Dad. Come in me now.” พอลล่ากลั้นใจตอบด้วยความเสียวซ่านเพราะพ่อจับควยฟาดหีเธอเบาๆ จนเสียงดัง แจะๆ พ่อประคองแท่งเนื้อใหญ่ยักษ์จ่ออยู่ตรงกลางหว่างขาของพอลล่า แล้วจึงค่อยๆ ดันมันผ่านหีที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำของพอลล่าเข้ามาอย่างช้าๆ ผ่านช่องหีเข้าไปทีละน้อยๆ “อ้า!!… I pain. Dad I pain.” พอลล่าผวาเฮือกเบิกตากว้างอ้าปากค้างร้องเสียงดัง พร้อมกับดันหน้าอกพ่อออกไปให้พ่อรู้ว่าเธอเจ็บมาก แทบจะทันทีที่พ่อกดควยเข้ามาในตัวพอลล่า
  “ Your virgin?” พ่อถาม “ยะ… Yes.” พอลล่าตอบเสียงสั่น “ Good girl. I am first man of you.” พ่อใช้ปากประกบริมฝีปากพอลล่าไว้ ขณะที่บั้นท้ายยังคงทำงานเป็นปกติ ควยแท่งยาวค่อยๆ ถูกกดดันมุดเข้าไปจนกระทั่งจมมิดไปในที่สุด
  พอลล่าตัวเกร็งหน้าบิดเบี้ยว ยกขารั้งขึ้นสูง และแบะออกเต็มที่ เพื่อให้ควยของพ่อมุดเข้าถ้ำได้ ถึงกระนั้นก็ยังตึงไปหมด พ่อค่อยๆ กดควยจนแคมหียู่เข้าไปทั้งสองแคม พอลล่าแอ่นอกให้พ่อดูดหัวนมสีชมพูที่ทำให้เสียวถึงท้องน้อยพลางก็ขมิบหีเต็มกำลัง ก้นใหญ่ๆของพอลล่าเริ่มส่ายไปมา บางทีก็แอ่นร่อนให้พ่อกระแทกหนอกควยบดขยี้ติ่งแตดหนักๆ พอลล่ากอดกระชับพ่อไว้ทั้งแขนและขา ขมิบอย่างแรง
  “อา… Your cunt very harder. Paulla.” พ่อคราง ร่องเสียวของพอลล่าคับแน่นมาก พ่อดันพับขาทั้งสองข้างขึ้นจนก้นพอลล่าลอยไม่ติดพื้น พอลล่าขบกัดฟันแน่น ส่ายเอวร่อนสะโพกไปมา พ่อแยกขาของพอลล่าออกมาพาดบ่าทั้งสองข้าง สองมือขยำอกพอลล่า พ่อทิ่มแทงอัดยัดเยียดซอยเข้าออกไปเรื่อยๆ สองขาของพอลล่ารัดคอพ่อแน่นปากก็ร้องครางไม่หยุดหย่อน แอ่นอกให้พ่อขยำอย่างทุรนทุราย พ่อกระทุ้งควยเข้ามาอย่างแรงอีกหลายครั้ง พอลล่าเองก็ดิ้นพล่าน
  “ What do you feel. It is father fuck. Harlot your promiscuity. Your big breast.” พ่อด่าว่าพอลล่าอย่างหยาบคาย ขณะที่กระแทกสะโพกเข้าใส่พอลล่าอย่างรุนแรง น้ำตาของพอลล่าไหลซึมอาบแก้ม มือทั้งสองข้างของพ่อเคล้าอยู่กับสองเต้าที่กระเพื่อมตามแรงโยกซอย พอลล่าส่ายหน้าสะบัด กัดกรามแน่น เมื่อพ่ออัดกระแทกลำควยจนหัวมนบานพุ่งเข้าชนผนังภายใน ทำให้พอลล่าถึงกับต้องเกร็งหว่างขา บิดร่างไปมาด้วยความเสียว
  “ Oh!! daddy fuck me. Fuck me harder. Come in your daughter cunt.” พอลล่าร้องครวญครางไม่ยอมหยุด พ่อเอาขาของพอลล่าลงจากบ่าพร้อมกับจับแบะถ่างออกจนกว้าง ก่อนจะดึงควยออกอย่างช้าๆ จนพอลล่าเผลอตัวดีดก้นแอ่นหีตาม แล้วพ่อก็แทงสวนกลับเข้ามาอย่างแรงจนมิด แล้วกระดกกดซอยเข้าออกแบบถี่ยิบ พอลล่าถึงกับแอ่นก้นขาวๆ รับด้วยความเสียว
  “ I need fuck you. Come in me. You are a daughter fucker. Please fuck me. Fuck me deep. โอว์…” ลมหายใจของพอลล่าหอบกระเส่า เหงื่อโทรมทั้งร่างเนื่องจากออกแรงเคลื่อนไหวอย่างหนัก พ่อก็หลับหูหลับตาอัดกระทุ้งควยโหมกระหน่ำอย่างเร่งรีบ พ่อกระแทกสุดกำลังจนร่างของพอลล่ากระเพื่อมตาม เสียงกระแทกระหว่างควยของพ่อกับหีของลูกสาวดังสนั่น, พ่อเปลี่ยนท่ามาอุ้มพอลล่าเย็ดในท่าลิงอุ้มแตง เดินออกมานอกห้องนอนไปที่ระเบียง จู่ๆ พ่อก็ถอนควยออก แล้วจับพอลล่าให้โก้งโค้งแอ่นหลังเชิดก้นขึ้น ก้นของพอลล่าแอ่นลอยเด่นอยู่ตรงหน้าของพ่อ เขาลุกขึ้นคุกเข่าจับควยยัดเข้ามาหน่อยนึง ก่อนที่เขาจะกดแยงแทงกระแทกเข้ามาอย่างแรง เสียงดังซวบทีเดียวมิดด้าม ก่อนจะกระแทกซอยอย่างรวดเร็ว
  “อ๊า… I desire big penis of you. Please rape me. I need your penis come in my vagina. Make me is your wife.” พอลล่าครวญครางเสียงหลง ฟุบร่างทิ้งตัวลงกอดราวระเบียงเอาไว้ แต่ยังคงแอ่นก้นเชิดขึ้นรองรับความเสียวที่พ่ออัดดันเข้ามาเป็นระรอกๆ จนเนื้อที่ก้นของพอลล่ากระเพื่อมเป็นลอน ด้วยระยะที่ห่างกันไม่มากเกินไป ถ้ามีคนมองจากตึกฝั่งตรงข้ามจะต้องเห็น และจำได้ว่าผู้หญิงที่เย็ดกับฝรั่งอยู่ตรงระเบียง คือนางแบบโฆษณาสาวที่ชื่อพอลล่าไม่ผิดตัวแน่นอน
  พ่อหมุนตัวพอลล่ากลับมาเป็นท่าลิงอุ้มแตงอีกครั้ง โดยที่ควยไม่หลุดออกจากหีของพอลล่าเลย พ่ออุ้มพอลล่ากลับเข้ามาในห้องนอนแล้ววางพอลล่าลงบนเตียง “ Do you love me? Paulla. Tell me. You are my whore. OK?” พ่อถาม พลางเร่งจังหวะอัดกระแทกให้เร็วและแรงขึ้น จนร่างของพอลล่าโยกคลอนขึ้นลงตามการโยกซอย ทุกครั้งที่พ่ออัดกระแทกพอลล่าก็จะแอ่นโหนกเนินขึ้นรับจนร่างของพอลล่าเริ่มสั่นเทิ้ม บิดตัวเกร็ง สะบัดหน้าอ้าปากค้างครางเสียงกระเส่า
  “ อะ…โอว์…ว…อา… I love you daddy. I am your whore. Let fuck me now.” บางจังหวะเมื่อพอลล่าก้มลงไปมองสิ่งที่พ่อกำลังทำ ก็จะเห็นท่อนควยของพ่อผลุบเข้าผลุบออกหีของเธอ โดยมีน้ำเมือกบางๆ เยิ้มหล่อเลี้ยงอยู่ แคมสีขมพูของพอลล่าก็ปลิ้นเข้าปลิ้นออกตามจังหวะกระแทก พ่อเร่งกระแทกอีกครั้งคราวนี้พ่อกดมิดด้ามเลย พอลล่าต้องเกร็งตัวเฮือก เพราะรู้สึกว่าจังหวะกระแทกช่วงสุดท้ายนี้พ่อกระแทกมิดด้ามทุกครั้ง แล้วก็กระทุ้งถึงมดลูกจนดัง กึกๆ ภายในตัวเธอ
  การเคลื่อนไหวครั้งใหม่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างคล่องตัวขึ้นเพราะน้ำหล่อลื่นของพอลล่าที่มีมากจนเอ่อล้นไหลเยิ้มออกมา กอปรกับช่องสวาทของพอลล่าก็ปรับตัวตามธรรมชาติ จึงรับได้กับขนาดของพ่อพอดี ทำให้ไม่เจ็บเหมือนตอนแรก ทำให้การเย็ดมีรสชาติยิ่งขึ้น “ You beast fuck daughter. To bring about me pregnant like mom. อะ…อา…” พอลล่าร้องด่าว่าพ่ออย่างดุเดือด
  พ่อกระแทกกระทั้นแรงขึ้นเรื่อยๆ จนร่างของพอลล่ากระตุกยึกยัก ขนลุกซู่ไปตลอดทั้งเรือนร่าง นิ้วเท้าและปลายขาของพอลล่าเริ่มยึดเกร็ง พอลล่ากัดฟันเผยอริมฝีปากค้าง ส่ายหน้าสะบัดไปมาเหมือนบ้าคลั่ง “ Semen squirt in your daughter cunt. Because I don’t birthcontrol. Because I need pregnant your baby.” พอลล่าร้องขอในสิ่งที่ขัดกับศีลธรรมอย่างร้ายกาจ แต่ตอนนี้ศีลธรรมไม่มีเหลือในมโนสำนึกของเธออีกต่อไป เธอต้องการแค่บรรลุจุดหมายแห่งกามรมณ์
  “ Speak again Paulla. I need listen again. อา…” พ่อครางอย่าพึงพอใจเมื่อได้ยินพอลล่าพูด
  “ Please squirt in me. Dad. Semen squirt in your daughter cunt. Make your daughter pregnant. Make me pregnant. อ๊า…” พอลล่ากรีดร้องอย่างสุดเสียง พ่อกระแทกอย่างแรงอีกเพียงชั่วครู่ พ่อก็กดควยแนบลึกอยู่ในรูหีของพอลล่า พอลล่าเองก็เกร็งร่างกอดพ่อไว้แน่น ร่างทั้งสองประกบกันอยู่อย่างแนบแน่น ควยของพ่อยังคงคาอยู่ในรูหีลูกสาวแสนสวยมิดทั้งลำ
  พ่อสาวเข้าออกอีก 2-3 ที ก็ดันตัวของพ่อให้โคนควยของพ่อประกบกับรูหีของพอลล่าจนแนบแน่น เหมือนกับอยากให้หีของพอลล่ารับน้ำรักของพ่อจนไม่ให้เหลือเล็ดลอดออกมาเลย พ่อฉีดน้ำรักร้อนราวน้ำเดือดใส่หีพอลล่าจนเอ่อล้นรูของพอลล่า กระจายเปรอะเลอะหว่างขาเป็นหย่อมๆ ตัวเกร็งกระตุกหงึกๆ อยู่พักใหญ่ พอลล่ารู้สึกได้ว่ามีน้ำอุ่นๆ ฉีดพุ่งเข้าไปในตัวของพอลล่าแรงมาก แล้วก็ควยของพ่อบวมพองคับรูของพอลล่าจนแน่นไปหมดตามจังหวะฉีดน้ำรักของพ่อ
  พ่อกดแนบพอลล่าไว้เกือบครึ่งนาทีขณะที่พอลล่าก็ซบกอดอยู่กับอกของพ่อ ท่อนเอ็นยังคงคาอยู่ในรูหี ควยของพ่ออาศัยความยาวถึง 9 นิ้ว จึงยังคาอยู่ในรูหีของพอลล่าได้ พักใหญ่กว่าทั้งสองจะคลายร่างจากการกอดเกี่ยวซึ่งกันและกัน น้ำเชื้อของพ่อไหลผสมกับเลือดสาวของลูกสาวเยิ้มตามควยออกมา “ I hope you pregnant soon. ” พ่อกระซิบที่ข้างหูพอลล่า
  “ Why you fuck me. Dad?” พอลล่าถามเมื่อเวลาผ่านไป “ We are merely fun. It is secret. But at once I need fuck again. Your ok?” พ่อพูด พลางลูบไล้ไปตามเรียวแขนขาวเนียนของพอลล่า “ Ok. I need you fuck me frequently.” พอลล่าตอบอย่างออดอ้อนเพราะสาวน้อยติดใจในรสของกามรมณ์ของผู้เป็นพ่อเสียแล้ว “ Ok. I shall fuck you always to depend upon thailand.” พ่อตอบอย่างอารมณ์ดี พอลล่าโผเข้าไปกอดพ่อ หอมแก้มไปหนึ่งทีแล้วพูดว่า “ My darling please fuck me again. I shall fuck you allnight. Tonight I am your wife.”
  หลังจากนั้นทุกครั้งที่พ่อของพอลล่ามาเยี่ยมเธอที่เมืองไทย เรามักจะได้ข่าวว่าเธอเบี้ยวงานเป็นประจำ ทำไมน่ะเหรอ…ตอนนี้ผมว่า…คุณคงพอเดาได้แล้วมั้งครับ…

 29. ບ້າລອກ
  ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2015 ເວລາ 5:41 pm

  ຕາມທີ່ຄິດໄວ້ກໍ່ວ່າຈະໄປຢູ່ພາກຕາເວັນອອກເພາະທາງບໍລິສັດຂາດຄົນເຮັດວຽກໃຫ້
  ແຕ່ເອື້ອຍລູກນ້າສາວພັດວ່າຊິໄປເອົາຄົນອື່ນຄົນໄກເຮັດຫຍັງ ນ້ອງນຸ່ງເຮົາກໍ່ມີຫຼາຍ
  ຄົນຍັງໂສດຍັງສາວ, ເອື້ອຍໝາຍເຖິງນ້ອງສາວຂອງນ້ອງເຂີຍຂອງລາວ ຄົນນຶ່ງຂາວ
  ຫຸ່ນນ້ອຍໆເປັນຕາຮັກ ແຕ່ເອົາໃຈຕົນເອງເກີນໄປ ແລະອີກຄົນນຶ່ງຜິວຄ້ຳແລະມີລັກສະ
  ນະທ່າທາງແບບທອມບອຍ. ເຊັນໃບຢ່າຮ້າງ ແລະໃບມອບຊັບສິນໃຫ້ເມຍແລ້ວກໍ່ບິນ
  ມາຫາເອື້ອຍຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຊາມຊາບໍລິສັດຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຮ້ອງໄປເຮັດ
  ວຽກ, ພັກຜ່ອນຢູ່ຫັ້ນປະມານ 2 ອາທິດ ໄດ້ໄປໄດ້ມາກັບສາວເຈນ(ນ້ອງສາວຂອງນ້ອງ
  ເຂີຍຂອງເອື້ອຍລູກນ້າສາວ)ຫຼາຍເທື່ອແຕ່ບໍ່ມີໂອກາດເພາະສາວນີ້ມັກເອົານ້ອງສາວ
  ໄປນຳ ຫຼິ້ນໂຕຫຼາຍ ຈັບບາຍໜ້ອຍນຶ່ງກໍ່ວ່າໃຫ້ແນວນັ້ນແນວນີ້, ກະຄືວ່າຫັນລະຜູ່ເຂົາ
  ບໍ່ມັກເຮົາ ຖ້າຖືກຜູ່ມັກຄືນ້ອງໃພ້ຂອງເອື້ອຍ ຈັ່ງແມ່ນມັນງ່າຍ ດັ່ງຈະເລົ່າໃຫ້ຟັງຕໍ່ໄປ.
  ເອື້ອຍກໍ່ມີນ້ອງສາວສອງຄົນ ຜູ່ເອື້ອຍຂາວງາມເປັນຕາຮັກ ສ່ວນຜູ່ນ້ອງກໍ່ມີຜິວດຳຄ້ຳ,
  ທຳອິດບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງດອກເພາະຖືເຂົາເປັນນ້ອງສາວແລະເປັນຍ້ອນບໍ່ຄິດຫຍັງຫັ້ນລະ
  ຈຶ່ງຫຼົງປາກຫຼົງປ່ອຍຄາລົມອອກໄປ ຂ້ອຍເອງກໍ່ບໍ່ຈື່ວ່າໄດ້ເວົ້າຫຍັງອອກໄປດອກເພາະ
  ມັກຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ກັບນ້ອງຕອນຍຶມໆ, ສາວນ້ອຍບໍ່ເຄີຍຖືກຜູ່ຊາຍກອດຈູບຈັກເທື່ອ ເມື່ອ
  ຖືກກໍ່ຫງາຍໃຫ້ໄວປານຫຍັງຫັ້ນຕິ. ຜົວຂອງເອື້ອຍເຫັນຜິດສັງເກດກໍ່ເລີຍຖາມຄວາມ
  ໃຈໃນ, ພີ່ນ້ອງໃກ້ກັນແບບນີ້ ປະຕິເສດໄປກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ່ໃຫຍ່ຜິດໃຈກັນ ກໍ່ເລີຍຕັດສິນ
  ໃຈເຂົ້າພິທີແຕ່ງງານກັບນ້ອງສາວຕົນເອງ. “Shitttt….you’re married your cousin?”
  ຜູ່ຈັດການຖາມຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມປະຫຼາດໃຈ ແລະຮັບປາກຈະສັບຊ້ອນຂ້ອຍເຂົ້າບໍລິສັດ
  ໃນເມືອງທີ່ຂ້ອຍຈະອາໃສຢູ່.
  ເມຍໃກ້ຊິອອກລູກແລ້ວລະຕອນອ້າຍເມຍໄປເອົາເມຍມາແຕ່ລາວ, ສາວ Betty ເຫັນຂ້ອຍ
  ກໍ່ພໍຢາກຖອດອອກແຫວນໝັ້ນຄືນໃຫ້ຄູ່ໝົ້ນຄືນໂລດລະ ແລະຂ້ອຍໄດ້ສົບຕາກັບສາວ
  ແບັດຕີປັບ ໂຄຍກໍ່ແຂງປຶບ ຂ້ອຍພັດມັກສາວນົມໃຫຍ່ ສາວແບັດຕີນົມໃຫຍ່ໄດ້ມາດຕະ
  ຖານ ທ້າຍກໍງອນປານທ້າຍເຮືອຊ່ວງບ້ານດອນເຂາະ ຕອນລາວກົ້ມຄຶງຂອບອ່າງອາບນ້ຳ
  ກອງກົ້ນໃຫ້ຂ້ອຍຕອກຫີສວດຈູນພູ່ນ ລືມໜ້າເມຍໝົດເລີຍນະຕອນນັ້ນ ສີ້ແລ້ວຈຶ່ງຄິດອີ່
  ຕົນອ້າຍເມຍ ແຕ່ກໍ່ສາຍເກີນໄປ ເດັກມັນຍົ້ວເດ ບໍ່ສີ້ໃຫ້ເຂົາກໍ່ຊິວ່າເຮົາໂງ່ ສີ້ໃຫ້ສາດີກ່ວາ
  ໃຫ້ລາວໄດ້ຮູ້ລົດຊາດໂຄຍໃຫຍ່ແດ່ຈັກເທື່ອສອງເທື່ອ.
  ເຊົ້າມື້ນັ້ນ ຂ້ອຍມາຮອດເຮືອນປະມານ 10 ໂມງປາຍ, ຕາມປົກກະຕິກໍ່ປະມານ 12 ໂມງເຄິ່ງ
  ຢ່າງຊ້າກໍ່ 1 ໂມງແລງ ແຕ່ມືນັ້ນໄດ້ລົງເຄື່ອງແຕ່ສອງ Routes ກໍ່ເລີຍແລ້ວໄວ ຈຶ່ງກັບມາຫາ
  ເມຍຫາລູກໄວ. ອ້າຍເມຍພາພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າໄປຫ້ອງການປະຊາສົງເຄາະ, ເມຍກໍ່ນອນກ່ອມ
  ລູກຢູ່ໃນຫ້ອງ ສາວ Betty ອາບນ້ຳແລ້ວກໍ່ນຸ່ງຜ້າຮັດເອິກອອກມາຖາມເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງຂ້ອຍ
  ລົມໂທລະສັບລາຍງານຜູ່ຈັດງານ. ທີ່ຈິງແລ້ວ ເບື້ອງຫ້ອງນອນສາວແບັດກໍ່ມີຫ້ອງນ້ຳສະເພາະ
  ຄອບຄົວລາວ ແຕ່ລາວມັກມາອາບຢູ່ຫ້ອງນ້ຳຂອງປ້າລຸງທີ່ໃກ້ກັບຫ້ອງຄົວກິນ, ຫາໂອກາດດີ
  ແນວນີ້ບໍ່ມີແລ້ວ. ເຮັດຢູ່ແຈເຮືອນຄົວໂລດນະ ເຮັດທ່າຢືນ, ເຮັດແລ້ວກໍ່ເອົາຖົງນ້ຳຮ້ອນເຂົ້າ
  ໄປໃຫ້ເມຍ ດົນເຕີບອ້າຍເມຍກັບພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າກໍ່ມາຮອດເຮືອນ.
  ສີ້ສາວແບັດມື້ນັ້ນຍັງບໍ່ຄັກໃຈປານໃດ, ເທື່ອທີສອງນີ້ຕິຈັ່ງແມ່ນສະໃຈ ແລະຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າ
  ເອົາເຫື່ອແຮງມາຈາກໃສ ສົງໃສແມ່ນໄດ້ແຮງມາຈາກຕົ້ມນ້ອງງົວທີ່ອ້າຍເຂີຍຕົ້ມສູ່ກິນສອງ
  ມື້ກ່ອນ ຍ່ອງເມຍສອງເທື່ອແລ້ວຕອນກາງຄືນຫັ້ນນະ ລຸກເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຕອນເຊົ້າກຽມຊິອອກ
  ໄປວຽກ ອ້າຍເມຍອັດຕູບໍ່ແຈບ ແນມເຂົ້າໄປເຫັນສາວແບັດນອນຕະແຄງປິ່ນກົ້ນມາໃຫ້ເບິ່ງ
  ໂຄຍກໍ່ແຂງໂດ່ງຂຶ້ນ ເຂົ້າໄປສີ້ໃຫ້ສານຶ່ງດອກຈົນໄປວຽກບໍ່ທັນ.
  “See me at Ramada Inn, 3PM” ສາວ Betty ສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາໃສ່ Pager ແລະຂ້ອຍຕ້ອງ
  ໄດ້ບອກເມຍວ່າທາງບໍລິສັດຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອດ່ວນ. ພໍໄປຮອດສາວແບັດກໍ່ດຶງເຂົ້າ
  ໄປກອດຈູບ ຈັບໂຄຍອອກມາອົມທັນທີ, ຈາກນັ້ນກໍ່ບັນເລງທ່າ 69 ຊຶ່ງອ້າຍເມຍບໍ່ເຄີຍເຮັດ
  ແບບນີ້ຈັກເທື່ອແຕ່ເອົາກັນມາເພາະຢ້ານຜິດມົນ. ສາວແບັດຢາກໃຫ້ສີ້ລາວຈົນຮອດ 10 ໂມງ
  ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເພາະຢ້ານເມຍສົງໃສ ສີ້ໃຫ້ໄດ້ແຕ່ 4 ເທື່ອ ແລະແຕ່ລະເທື່ອກໍ່ເຖິງ
  ຈຸດສຸດຍອດ ແຕ່ຍັງບໍ່ສະໃຈສາວແບັດ, ລາວວ່າຢູ່ໄດ້ຍ້ອນຂ້ອຍ ຖ້າບໍ່ມີຂ້ອຍລາວຫອບຜ້າ
  ໄປນຳທ້າວສຳລີແຕ່ດົນແລ້ວ. “ເມືອຫາເມຍຫຼືນ້ອງເມຍກັນແທ້ ?” ສາວແບັດຖາມແລ້ວກໍ່ເຮັດ
  ສົບເບະໆໃສ່….

  หนูอยากลองของ ….กับพี่เขย
  หนูกับป้ามาอาศัยอยู่กับญาติ ชึ่งแต่งงานมีครอบครัวชื่อพี่ดา ป้ามาช่วยพี่ดาค้าขาย ส่วนหนูไปเรียนหนังสือ เหตุการณ์ผ่านไป 2 ปีก็เรียบร้อยดี ไม่มีปัญหา ขึ้นปี3 การค้าขายเติบโตไปได้ดี ขยายสาขาไปต่างจังหวัดบางครั้งป้ากับพี่ดาก็ไมอยู่บ้าน 1คืน 2คืน 3คืนบ้างอยู่บ่อยๆ หนูกับแฟนพี่ดาต้องอยู่บ้านกันตามลำพังบ่อยๆ จึงไกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นทุกวัน โดยหนูไม่รู้ตัวว่าแอบปลี้มพี่เค้าตั้งแต่เมื่อไร รู้แต่ว่าอยู่ไกล้แล้วอบอุ่น บางวันพี่เค้าก็ขับรถไปส่งที่มหาลัย บางวันเลิกงานแล้วพี่เค้าก็แวะไปรับกลับบ้าน ถ้าเป็นวันที่พี่ดากับป้าอยู่บ้าน หนูก็จะบอกว่าบังเอิญเจอพี่เค้าหน้าปากซอย ทุกคนก็ไม่ได้ไส่ใจอะไร มีอยู่ช่วงหนึ่งพี่ดากับป้าไม่อยู่ 3วัน วันแรกพี่เค้าก็ไปรับกลับบ้านแล้วพาไปกินข้าวนอกบ้าน วันนั้นฝนตกตัวเปียกชื้นกันทั้งคู่ กลับมาบ้านก็แยกย้ายไปอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วมานั่งดูทีวีกัน เห็นพี่เค้าจามหลายครั้งเป็นหวัดโดนฝนเล่นงาน บอกว่ายาที่บ้านหมดขี้เกียจออกไปซื้อ ดึกๆหนูก็ขอตัวเข้านอน พอมาถึงห้องตัวเองก็เจอยาแก้หวัดจึงรีบเอาไปให้พี่เค้า แต่พี่เค้าปิดที่วีเข้านอนแล้ว หนูเลยนำยาพร้อมน้ำ 1แก้วไปให้พี่เค้าที่ห้องแต่พอดีที่ห้องพี่เค้ามีหนังสือภาพสวยๆ ก็เลยเปิดดูและนั่งคุยกันไปเรื่อยสักพักพี่เค้าเอื้อมมือมาจับผมหนูและชมว่าผมนุ่มสวย หนูรู้สึกอบอุ่นมากไม่เหมือนกับเพื่อนผู้ชายที่มหาลัยชอบมาแต๊ะอั๋งหนูจะรีบขยับตัวหนีแต่กับพี่เค้าหนูรู้สึกเป็นสุขมาก มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ สักพักพี่เข้าก็มาดึงตัวหนูไปนั่งที่เตียง จูบที่หน้าผากและหอมแก้มทั้งสองข้าง พี่เข้าขอบคุณหนูที่ช่วยดูแลบ้าน และช่วยอยู่เป็นเพื่อน ทำให้พี่เขาไม่เหงา ไม่ต้องเฝ้าบ้านคนเดียว พี่เขาดึงหนูเข้าไปกอดและเริ่มจูบอย่างดูดดื่ม หนูขนลุกใจสั่นไปหมดแต่ก็มีความสุขมาก เหมือนลอยอยู่ในอากาศ เรี่ยวแรงไม่รู้หายไปไหนหมด
  พี่เค้าใช้มือบีบหน้าอกทั้งสองข้างสลับไปมา สอดลิ้นเข้ามาในปากเราดูดปากกันอย่างออกรสออกชาติสักพักพี่เข้าก็เอามือล้วงเข้าไปใต้หว่างขากุมหอยตัวใหญ่ของหนูไว้ ใช้นิ้วค่อยๆแทรกผ่านร่องซึ่งตอนนี้
  ชุ่มฉ่ำไปหมด ต่อมาหนูก็เหลือแต่ตัวล่อนจ้อน พี่เขาดูดหัวนมทั้งสองข้างสลับไปมาหนูตัวเกร็งไปหมดหน้ามืดตาลายทำอะไรไม่ถูก พี่เค้าเลื่อนตัวไปส่วนล่าง จูบที่หน้าท้อง สะดือ เลื่อนลงมาที่ขา ค่อยๆ
  จับขาหนูถ่างออกหนูพยายามยื้อ แต่ไม่มีเรี่ยวแรงจะสู้ รู้แต่ว่ามันเสียวสบายไปทั้งตัว พี่เคาประกบปากลงบนหอยที่เปียกชุ่มของหนู ใช้ลิ้นตวัดเลียเข้าออก ใช้ริมฝีปากขบเม้มที่แคมทั้งสองข้าง สลับไปมา
  หนูเสียวจนต้องส่ายสะโพกหนี พี่เค้าก็ไม่ยอมปล่อย จับสะโพกกดไว้ละเลงลิ้นเร็วขึ้นอีก หนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าลิ้นคนจะสร้างความสูขสมได้มากมายเพียงนี้ ตอนนี้คิดอะไรไม่ออกรู้แต่ว่าต้องตักตวงความสุข ให้ได้มากที่สุด หนูแบะขาอ้าออกยกสะโพกขึ้นสูงให้พี่เค้าเล็มเลียได้เต็มที่ น้ำเมือกใสๆไม่รู้มาจากไหนมากมายก็ไหลย้อยออกมาไม่หยุด พีเค้าก็ดูดกลืนไปบ้างบางส่าน เลอะปากเลอะจมูกพี่เค้าไปหมด จากนั้นพี่เค้าก็ลุกขึ้นถอดชุดนอนของตัวเองออก หนูเห็นท่อนเนื้อพี่เขาทั้งยาวทั้งใหญ่ ใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ไม่นึกเลยว่าของผู้ชายจะใหญ่โตได้ขนาดนี้ พี่เค้าบอกว่าพี่ทำให้หนูแล้วตอนนี้หนูต้องเป็นฝ่ายทำให้พี่บ้าง พี่เค้านั่งที่ขอบเตียงให้หนูนั่งที่พื้น ตรงหว่างขาพี่เขา พี่เค้ารูดหัวให้เปิดออก ที่ส่วนปลายมีรอยหยัก หัวแดง มีน้ำไสๆซึมออกมา พี่เค้าบอกให้ใช้ลิ้นเลียให้ทั่วทั้งลำ ใช้ปากอมไข่ทั้งสองข้างสลับไปมาหนูก็ทำตามที่บอกอย่างว่าง่ายจากนั้นพี่เค้าก็ให้หนูอมและให้ใช้ปากรูดขึ้นลงและดูดไปด้วย พี่เขยเอื้อมมือมาลูบผมหนู บีบนมทั้งสองข้าง ชมว่าหนูทำได้ดี เป็นงานเร็วหนูยิ่งได้ใจ ทั้งอมทั้งดูดจนพี่เค้าซี๊ดปากไม่หยุด พี่เค้าจะก้มลงมาจูบปากหนู สลับกับให้หนูอมควยพี่เค้าเป็นพักๆ ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้น จนพี่เขยบอกไม่ไหวแล้ง จับหนูนอนลงห้อยขาที่ปลายเตียง พี่เค้าจับควยซึ่งตอนนี้แข็งตัวเต็มที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำลายหนูและน้ำเมือกพี่เค้า จับตรงปลายหัวแดงมาถูไถขึ้นลง ที่กลีบเนื้อหนูซึ่งฉ่ำเยิ้มเช่นกัน พี่เค้าก้มลงละเลงปลายลิ้นที่ร่องหีหนูอีกครั้ง ก่อนจะลุกขึ้นจับควยค่อยๆดันผ่านร่องหีหนูที่กำลังอ้ารับอย่ายเต็มที่ มันคับแน่นตึงหว่างขาไปหมด พีเค้าบอกว่ารอสักครู่ก็จะดีไปเอง เมื่อดันเข้าจนสุดโคน พี่เขยก็ก้มลงมาจูบ ดูดหัวนมสลับไปมาทั้งสองข้าง ความคับแน่นก็ค่อยๆผ่อนคลายเหลือแต่ความเสียวสบาย จนไม่รู้จะบรรยยายยังไง พี่เขยค่อยๆขยับเอวเข้าออก และจูบปากเป็นพักๆ หนูนอนหลับตาพริ้มขยับสะโพกไปตามจังหวะ สักพักพี่เคยก็ลุกขึ้นจับขาหนูพาดบ่า พี่เคยยืนขึ้นขยับเอวเข้าออกลึกบ้างตื้นบ้าง สักพักหนูก็เสียวเต็มที่รู้สึกว่ามดลูกตัวเอง ตอดรัดควยของพี่เขยเป็นจังหวะ หนูร้องครางออกมาอย่างลืมตัวน้ำใสๆไหลออกมาสวนทางกับท่อนควยของพี่เขยซึ่งตอนนี้ขยับเข้าออกถี่ยิบ
  หนูได้ยินพี่เขยครางเสียงดังก่อนที่จะดึงท่อนควยออกมาใช้มือรูดขึ้นลง น้ำข้นๆก็พุงออกมาเป็นระลอก เลอะตามหน้าอก หน้าท้องหนูเต็มไปหมด พี่เขยขยับตัวมานั่งคร่อมที่หน้าอกหนู จับท่อนควยไห้หนูดูดอีกครั้ง มีน้ำไหลออกมาอีกนิดหน่อยหนูก็ดูดกลืนลงคอไปรสชาดแปลกดี เรานอนพักเหนื่อยกันโดยพี่เขยเอาควยยัดหีหนูไว้ คุยกันไป จูบกันไปสักพักควยพี่เขยก็เริ่มแข็งตัว คับแนนในหีหนูอีกครั้ง
  คราวนี้พี่เขยสอนท่ากลับหัวกลับท้าย โดยพี่เขยเลียหีหนูไปด้วย หนูก็ได้อมควยของพี่เคยไปพร้อมกัน พี่เขยนอนลง ให้หนูขึ้นขย่มข้างบน สนุกมากได้บังคับจังหวะด้วยตัวเอง เสียวหีเสียวแตดเป็นที่สุด สักพักเราก็เสร็จพร้อมๆกัน พี่เขยน้ำแตกใส่หีหนู น้ำข้นๆใหลชะโลมลำควยของพี่เขยหนูก้มลงดู มันน่าดูมาก จากนั้นเราก็หาโอกาสเย็ดกันบ่อยๆ พี่เคยสอนท่าต่างๆให้หนูมากมาย ทั้งเสียวทั้งสนุกจนหนูลืมไม่ลง…

 30. ແກ້ວນ້ຳປາ
  ເດືອນສິງຫາ 23, 2015 ເວລາ 5:50 pm

  ເລາະທົ່ວແລ້ວເດີແຕ່ບໍ່ເຫັນຫ້ອງສຳລັບພໍ່-ລູກ ຫຼືລູກ-ພໍ່ ຄ້ານເລາະຕໍ່
  ກໍ່ເລີຍລົງໃສ່ຫ້ອງນີ້ ບໍ່ວ່າກັນນະເພື່ອນ ?
  ເລື່ອງນີ້ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນທີ່ອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ ແລະບໍ່ເໝາະ
  ສົມຍີ່ງສຳລັບບຸກຄົນທີ່ດີ ມີສິນທຳປະຈຳໃຈ, ກັອບມາໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຍັງ
  ມີຈິດວິນຍານເດຍລະສານສິ່ງໃນຫົວໃຈອ່ານເພື່ອການບັນເທິງເທົ່ານັ້ນ
  ແລະຂໍຮ້ອງ ອ່ານແລ້ວຢ່າເຮັດຕາມເດັດຂາດຖ້າບໍ່ຢາກຕົກໝໍ້ນາລົກ.

  ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ Ice ຈະກັບມາຮອດບ້ານປະມານ 5 ໂມງປາຍເກືອບ 6
  ແຕ່ບໍ່ເຄີຍກາຍ 6 ໂມງແລງຈັກເທື່ອດອກເພາະອາຈານບໍ່ໃຫ້ຢູ່ຄ່ຳ ຍາມໜາວ
  ຕາເວັນຕົກໄວ ມັນມືດ ບໍ່ປອດໄພແຕ່ກໍ່ບໍ່ຢ້ານປານໃດດອກເພາະມີໝູ່ຍ່າງ
  ນຳກັນຫຼາຍຄົນ ມາແຍກກັນຢູ່ທາງຮ່ອມເຂົ້າບ້ານ ແລະຍ່າງກາຍ 3 ຫຼັງຄາ
  ເຮືອນກໍ່ຮອດເຮືອນແລ້ວ ເຂົ້າຫ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງອອກມາຫຸງເຂົ້າໄວ້ກຽມຊີ້ນ
  ກຽມຜັກອອກມາລ້າງມາຊອຍຖ້າແມ່ຕາມທີ່ເພິ່ນສັ່ງໄວ້ກ່ອນອອກບ້ານໄປ
  ຮຽນແລ້ວຈຶ່ງເຂົ້າອາບນ້ຳ, ແຕ່ກ່ອນມີເອື້ອຍຢູ່ນຳ Ice ໄດ້ເຮັດຊ່ອຍເອື້ອຍ
  ເລັກໆນ້ອຍໆ ແຕ່ຍ້ອນພໍ່ແມ່ຫວງຫຼາຍເອື້ອຍຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຫອບຈ້ອງນຳຜູ່
  ບ່າວ ດົນໆຈຶ່ງມາຢາມເທື່ອນຶ່ງແລະທຸກຄັ້ງທີ່ເອື້ອຍມາຢາມ ລາວຈະເລົ່ານັ້ນ
  ເລົ່າເລື່ອງນີ້ທີ່ມັນຕື່ນເຕັ້ນສູ່ຟັງ ບາງຄັ້ງ Ice ກໍ່ຄິດຢາກມີປະສົບການຄືເອື້ອຍ
  ແຕ່ໃຜລະຈະສົ່ງຫາງຕາມາໃຫ້ເພາະ Ice ຂີ້ລ້າຍ ໜ້າຕາບໍ່ງາມເໝືອນຄົນ
  ອື່ນນີ້ນະ ແຕ່ຖ້າແກ້ເຄື່ອງອອກ Ice ເຊື່ອວ່າໄອມີທຸກຢ່າງທີ່ຜູ່ຊາຍຕ້ອງການ
  ນົມກໍ່ຄັບ D ຫີກໍ່ໝອຍໂໜກໂນນຕ່າງແຕ່ມັນບໍ່ຂາວເໝືອນໄຂ່ປອກແຕ່ເອື້ອຍ
  ບອກວ່າຄົນຝຣັ່ງມັກຫຼາຍຜິວສີ້ນີ້ ເຂົາບໍ່ມັກຂາວ, ບາງຄັ້ງໄອກໍ່ສົງໃສຄືກັນ
  ແຕ່ເອື້ອຍປະຕິເສດວ່າບໍ່ເຄີຍນອນກັບຄົນຝຣັ່ງ ຢາກລອງຢູ່ແຕ່ແຟນບໍ່ໃຫ້
  ໄປກັບຄົນຝຣັ່ງຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ລົດຊາດວ່າມັນເຜັດມັນແນວໃດ.
  ໄອຍອມຮັບວ່າເປັນຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພດແຮງ ໄດ້ຍິນໝູ່ເວົ້າເລື່ອງຫຼິ້ນ
  ບ່າວແນວນັ້ນແນວນີ້ກໍ່ແສະແລ້ວ ໝູ່ກໍ່ບອກວິທີຍົ້ວຜູ່ບ່າວແຕ່ໄອບໍ່ກ້າເຮັດ
  ຕາມດອກມັນເຂີນໆວາດໃດວາດນຶ່ງ ຢ້ານພາດທ່າມາຈະຖືກເຂົາທານຂັວນ
  ເຄີຍລອງກັບຜູ່ຍິງຄືກັນແຕ່ໜັກກະດຽມຫຼາຍກ່ວາມີອາລົມ ໝູ່ວ່າອາດຈະ
  ບໍ່ຖືກຜູ່ມັກຈຶ່ງຮູ້ສຶກແນວນັ້ນແຕ່ໄອຄິດວ່າຮໍໂມນໄອມັກຜູ່ຊາຍເພາະບາງຄັ້ງ
  ເວລານັ່ງຊ້ອຍທ້າຍລົດໄປກັບພໍ່ຈະຮູ້ສຶກແປກໆແບບນັ່ງໃກ້ຜູ່ບ່າວແລະເຄີຍ
  ສວຍໂອກາດຕອນລົດຕົກຂຸມຫຍັບເຂົ້າໄປຈຳໂຕເພິ່ນແລ້ວກໍ່ເອົາເອິກແປະໃສ່
  ຫຼັງເພິ່ນ ເວລາມັນສຽດສີກັບແຜ່ນຫຼັງຂອງເພິ່ນຈະຮູ້ສຶກຄ້າຍກັບວ່າໜໍ່ໄອໄຄ່
  ພອງຂຶ້ນມາໃນຫຼືບສີຊົມພູນີ້ລະແລະເມື່ອຕົກຂຸມຖີ່ເຂົ້າ ໄອຕ້ອງໄດ້ກອດແອວ
  ພໍ່ໄວ້ ຍິ່ງກອດແໜ້ນກໍ່ຍິ່ງຕົກຂຸມດຸ ຢາກໃຫ້ເສັ້ນທາງນີ້ຍາວອອກຕື່ມອີກຈັກ
  ໂລສອງແຕ່ມັນຄືຮອດສວນໄວກ່ວາທຸກເທື່ອ.
  ອາກາດມື້ນັ້ນມັນຊ່າງຮ້ອນເໝືອນຮູ້ໃຈໄອນີ້ລະ, ພໍໃກ້ຈະຮອດຍາມກິນເຂົ້າ
  ໄອກໍ່ລົງໄປອາບນ້ຳຢູ່ຫ້ວຍ ກຳລັງຈະແກ້ເຄື່ອງອອກກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງພໍ່ໝາດຄໍ
  ເຕືອນ ໄອຫັນໜ້າໄປຍິ້ມໃຫ້ພໍ່ແບບອາຍໆແລະເມື່ອພໍ່ຮັບປາກວ່າຈະບໍ່ແນມ
  ເບິ່ງໄອກໍ່ແກ້ເຄື່ອງອອກນຸ່ງແຕ່ສິ້ນຮັດເອິກລົງໄປໃນນ້ຳແລ້ວກໍ່ສັນຍານໃຫ້ພໍ່
  ຮູ້, ໄອລັກເບິ່ງເປົ້າສະຫຼິບຂອງພໍ່ມັນຕຶງໆເປັນລຳຂຶ້ນມາເໝືອນຕອນເພິ່ນຈະ
  ເຂົ້ານອນນຳແມ່ ໄອເຄີຍເຫັນຂອງພໍ່ເທື່ອນຶ່ງ ເຫັນເຕັມຕາເລີຍລະ ມັນໃຫຍ່
  ເກືອບເທົ່າຂອງມ້ານ້ອຍ 🙂
  ຈະໄດ້ເຂົ້ານອນແລ້ວເດີ ອ່ານເລື່ອງແທ້ສາເດີ ມືນຕາບໍ່ຂຶ້ນແລ້ວລະ 🙂

  หนูชื่อ ไอซ์ค่ะ อายุ 16 กําลังเรียนอยู่ ชั้น ม.4 ณ รร. เเห่งนึงใน กทม. เขตสมุทรปราการ เรื่องนี้เกิดขึ้น ปี 2549 ประมาณตุลานี่เอง เรื่องมีอยู่ว่า วันนึงหลังจากหนูกลับมาจาก รร. หนูได้ยินเสียงทีวีเสียงเเปลกๆ ดังออกมาจากห้องของคุณพ่อ พอดีว่าวันนั้นเเกลืมปิดประตู สงสัยคงนึกว่าคงไม่มีใครอยู่บ้าน หนูเลยไปยืน เเอบดู ภาพที่หนูเห็น ชวนหนูตะลึงด้วย พ่อนอนเเก้ผ้าเหลือเเต่กางเกงในเปิดควยมาชักเว่า ลําควยพ่อเเกยาวไม่ตํากว่า 5 นิ้ว หัวดําออกมาเด่นชัด เห็นพ่อเเกนอนถอกควยอย่างสบายใจ ปากเเกก็พลางเรียกชื่อหนู “อีไอซ์ หีเมิง ฟิตน่าดูเลย เเหกหีเมิงให้กูเย็ดซะดีๆ อีหีใหญ่ อีนมโต กุเลี้ยงเมิงมาตั้งเเต่เล็ก เมิงน่าจะตอบเเทนกุบ้าง เเหกหีเมิงซะดีๆ กุจะเย็ดหีเมิงให้เเหกไปเลย อีดอกทอง” หนูเห็นท่านพูดเเบบนั้นก็เสียวไปหมด ไม่นึกเลยว่าพ่อเเกจะเงี่ยนหีเด็กๆ อย่างหนูน่าดูเลย ใจนึกก็อยาก ใจนึกก็กลัว เเต่เเล้ว มันก็เกิดขึ้นจนได้ หนูกําลังจะหลบออกจากมุมประตูที่หนูเเอบยืนดู เเกก็หันมาตะโกนเรียกทันที “นั่น ใครน่ะ” หนูก็เลยสติเเตกเเล้ว ออกมาให้ท่านเห็นเเล้วตอบไปว่า ไอซ์เอง พ่อเลยถามว่า หนูมานานยัง หนูเลยตอบว่า ตะกี้เองพ่อ พ่อก็พูด ขึ้นว่า โกหกไม่ดีนะ พ่อรู้ทันหนู เเล้วเเกก็ยิงคําถามใส่หนูทันที เมื่อกี้ได้ยินที่พ่อพูดไหม หนูตอบพร้อมกับเสี่ยงสั่นๆ ว่า ได้ยินค่ะ พ่อเลยเข้ามารวบกอดหนูไว้เเล้วก็กระซิบข้างหูหนู ไอซ์ พ่อรักหนูมากนะ หนูรู้ไหม หนูตอบไปว่า “ค่ะ หนูรู้ พ่อรักหนู” พ่อเลยบอกกับฉันว่า “หนูก็โตเป็นสาวเเล้วขอพ่อหน่อยนะ พ่อเงี่ยนหีเด็กเหลือเกิน” ส่วนตัวก็อยากลองควยพ่อมากเหมือนกัน เพราะเห็นรูปตามอินเตอร์เน็ตเเล้วหีเเฉะทุกทีเลยอยากโดนของจริงดูบ้าง ก็เลยตอบไปว่าเเค่ครั้งเดียวนะพ่อ พ่อเลยตอบว่า “จ้า ขอพ่อครั้งเดียว” จากนั้นหนูก็ไปที่เตียงนั่งข้างๆ กับพ่อ พ่อเหมือนรู้ทันเกม รีบเปิดหนังโป๊เรื่องเด็ดๆ ทันที หนูก็นั่งดูไปซักพักก็เสียว พ่อเเกสังเกตุเห็นเลยหันมาถามหนูว่า “เสียวหียังลูก” ฉันตอบกลับไปว่า “เสียวค่ะพ่อ ไม่ไหวเเล้วพ่อช่วยหนูที หนูอยากโดนควยพ่อยัดหีหนูใจจะขาดเเล้ว” ด้วยอารมณ์เงี่ยนสุดๆ หนูเผลอพูดออกไปทันทีอย่างไม่อาย ระหว่างหนัง x ที่กําลังฉายอยู่นั้น ก็ถึงฉากที่ผู้หญิงในหนังอมควยพอดี พ่อบอกกับหนูว่าอมให้พ่อที หนูซึ่งกําลังมีอารมณ์ร่านควยสุดๆ คว้า ควยพ่อมาอมให้ ดูดตามเเบบในหนัง กลิ่นมันคราวมากๆ นํ้าเงี่ยนของพ่อซึ่งออกมาจากการชักเว่าเมื่อตะกี้ ยังเเฉะอยู่ หนูจับควยถอกขึ้นถอกลงจนสุดปลายเห็นหัวควยพ่อคลํ้าออกสีม่วงๆ ฉันเลยได้ใจอมไปสุดปลายควยพ่อเลย พ่อคลางออกมา อ้า…เเล้วพูดขึ้นว่า “ลูกรัก พ่อรักลูกมากเหลือเกิน รักมากกว่าเเม่หนูอีก ดีมากๆ จับถอกขึ้น ถอกลงเเบบนั้นเเหละอมให้มิดเลย พ่อเสียว” หนูจับถอกขึ้นลงเร็วๆ เเล้วอมไปสุดเกือบถึงคอหายใจเเทบไม่ออก นําตาไหลเลย จน ท่านบอกว่า “ไอซ์ พ่อจะเสร็จเเล้วลูกรัก พ่อรักหนู…” เเกกดหัวหนูเเบบว่าปากหนูประกบติดควยเเกมิดเลยลงไปถึงคอเเล้วปล่อยนํ้าเงี่ยนเเกลงคอ
  หนูไปเลย พ่อเเกพูดขึ้นว่า “หนูอมเก่งเหลือเกิน เเม่ไม่เคยอมเเบบนี้กับพ่อบ้างเลย หนูเป็นคนเเรกนะที่อมให้พ่อ พ่อไม่รู้เลยตะกี้เล่นซะหนูหายใจไม่ออกเลย หลังจากอมให้พ่อเสร็จไป 1 นํ้า พ่อเเกก็เริ่มเเก้เเค้นหนูบ้างที่ทําเเกนํ้าเเตก พ่อบอกให้หนูถอดชุดนักเรียนออกจนเหลือเเต่ตัวเปล่า เเกเริ่มดูดนมให้หนู หนูคราง “อู้ย…โอ้ย…” พ่อดูดนมเก่งจัง… พ่อได้ยินที่หนูพูดออกไปก็ตะกี้ รีบเอามือขวามาเเหกหีหนูทันที ขณะที่มือซ้ายกําลังคลึงนมอยู่นั้น เเล้วพูดขึ้นว่า “หีลูกสาวพ่อสวยจริงๆ ขอพ่อเย็ดนะวันนี้ เป็นเมียพ่อล่ะกัน พ่อจะเย็ดหนูให้หายอยาก หีเเหกไปเลย” หนูอารมณ์กระเจิงพอได้ยินที่ พ่อพูดเเบบนั้นอ้าขาให้พ่อเต็มที่พ่อเเกเอานิ้วสอดในหีหนู หนูเผลอพูดออกไป”พ่อขา หนู…ไม่ไหวเเล้วเสียวรูหี หรือเกิน อู้ย…โอ้ย…” “เรียกพ่อว่าผัวได้ไหม ต่อไปนี้พ่อเป็นผัวไอซ์เเล้วนะ” “ค่ะ พ่อ” “พ่อเป้นผัวหนู เย็ดหนูคนเดียวนะ เย็ดเมียคนเดียวนะ เอาให้หีเเหกไปเลยค่ะ ผัว” พ่อรีบเอาควยใส่หีหนูเหอะหนูจะเเตกเเล้ว เเล้วพ่อก็เอาควยขนาดประมาณ 5 นิ้วครึ่งยัดหีหนู มันเเน่นคับไปหมด พ่อกดควยอยู่นาน จนเข้าไปสุดมิดดุ้นควยพ่อเลย หนูร้องลั่นเลย “โอ้ย..พ่อ…หนูเจ็บหีจัง” พ่อบอกให้หนูทนๆ หน่อยเดี๋ยวก็สนุกเอง “ค่ะ พ่อ” พอเริ่มซอยเข้าออกช้าๆ เเล้วก็เร็วขึ้นๆ “โอ้ยพ่อ…โอ้ย…โอ้ย..เจ็บๆ…โอ้ย…” พ่อเลยบอกกับหนูว่า “เปลี่ยนจากโอ้ยเป็นผัวจ๋าได้ไหม” ค่ะ พ่อเริ่มซอยควยเข้าออกหีหนูเร็วๆ อีกครั้ง หนูคราง “โอ้ย…โอ้ย…ผัวจ๋าเย็ดหีเมียเด็กเเรงๆ เลย…เอาให้หีเเหกไปเลย…โอ้ย…ได้มันส์หีก็วันนี้เเหล่ะ…เมิงเย็ดหีกูให้เเหกไปเลย…ไอ้สัด…เย็ดลูกตัวเอง…ไอ้เหี้ย…ไอ้ระยํา…ไหนบอกอยากเย็ดกูไงตะกี้เอาเเรงๆ อีก เอาให้หีระบมไปเรียนพรุ่งนี้ไม่ได้เลย” พ่อได้ยินที่หนูพูดออกเเบบนั้นก็เอามั้งทันที “อีดอกทอง…เมิงก็อยากโดนกูเย็ดอยู่เเล้วหนิ…มีที่ไหนมายอมให้พ่อตัวเองเย็ดเเบบนี้…ร่านควยนักหรอเมิง…ได้กูจะเอาให้หีเมิงเเหกไปเลย” “โอ้ย…โอ้ย…เอาอีกพ่อหนูชอบพ่อ พ่อเป็นผัวคนเเรกของหนูนะ” อูย น้ำจะแตกแล้วหีจะเเหกเเล้วพ่อยัดมาให้มิดเลยค่ะ “ไอ้เหี้ยยัดควยเมิงให้มิดหีกูเลย” “ได้,อีสตว์ กูยัดเเน่” พอพ่อต่อปากต่อคํากับหนูเสร็จก็ซอยเร็วขึ้น ตั่บๆ..ตั่บๆ.. “โอ้ย…ผัวขา…พ่อขา…โอ้ย…สนุกหี มันส์หีสุด กูได้พ่อเป็นผัว….เว้ย…” เเล้วพ่อก็พูดขึ้นว่า “ลูกสาวกูเป็นเมียน้อยกูเเล้วเว้ย” “ลูกจ๋า…พ่อจะเเตกเป็นนํ้าที่ 3 ของวันนี้กับลูกพ่อสุดที่รักไม่ใช่สิ เมียน้อยผัวตังหาก” “ค่ะ พ่อ…ผัวขา” พอพูดจบก็ยัดมาควยมิดด้ามเเตกคาหีหนูเลย “ซี๊ด จะ จะ เเตกแล้ว อูย น้ำแตกแล้ว “อ๊า…” หนูเเตกไปพร้อมพ่อ เเล้ววันรุ่งขึ้นก็ไป รร. ไม่ได้เลย เจ็บมากๆ ระบมไปหมดต้องกินยาเเก้อักเสบเลย ช่วยได้บ้าง หลังจากนั้นพอหนูได้กับพ่อ รู้สึกว่าอะไรๆ ก็เปลี่ยนไป…ตั้งเเต่พอเเม่ไม่อยู่เหลือหนูกับพ่อหนูก็จะเย็ดกับพ่อทุกทีเลย เเล้วก็สรรพนามที่เคยใช้เรียกกัน พ่อ ลูก ก็เปลี่ยนเป็น เมีย กับ ผัวเเทน เวลาเเม่ไม่อยู่ เเต่หนูก็ไม่เสียใจนะ เพราะเย็ดกับคนที่เรารักเเละสบายใจที่สุดก็คือพ่อเรานั่นเองนี่ก็ผ่านวันพ่อมาเเล้วด
  ้วย ถือว่าหนูให้หีหนูเป็นของขวัญวันพ่อเเล้วกัน ค่ะ รักพ่อมาก จนถึงตอนนี้หนูก็ยังไม่ท้องเพราะว่ากินยาคุมทุกครั้งหลังเสร็จกิจ อิอิ ขอเเนะนําพี่ๆ ทั้งหลายนะค๊ะ ใครที่เงี่ยนมากๆ ก็ลงกับคนในครอบครัวก็ได้เเต่อย่าให้มันเกินเหตุล่ะค่ะ เเต่ถึงยังไงมันก็ยังเป็น เรื่องที่ผิดในสังคมไทยอยู่ดีสําหรับการมีเพศสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ขอบคุณเว็บนี้ นะค่ะ ขอบคุณมากที่ให้หนูระบาย…เดี๋ยวหนูมีอารมณ์จะเขียนอีกเมื่อไหร่จะส่งมาลงอีกนะค่ะ ตอนหลังหนูลองหลายๆ ท่าเเบบในหนังโป๊สุดยอดไปเลย…
  .

 31. ໝາກເຟືອງສົ້ມ
  ເດືອນກັນຍາ 3, 2015 ເວລາ 5:47 pm

  ກ່ອນອື່ນຕ້ອງຂໍໂທດນຳເຈົ້າຂອງເວັບທີ່ມົ້ວຫ້ອງສົນທະນາ, ຊອກຫາຫ້ອງແນວ
  ແມ່ເຖົ້າ-ຫຼານຊາຍ ບໍ່ເຫັນນະ ຫຼືວ່າບໍ່ເຄີຍມີໃຜເຄີຍເຮັດຊົ່ວກັບແມ່ເຖົ້າຂອງຕົນ
  ຈຶ່ງບໍ່ເຫັນໃຜຂຽນລົງມາແຊ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດຊົ່ວກັບເພິ່ນດອກ
  ເພາະເພິ່ນໝົດບຸນຕັ້ງແຕ່ຂ້ອຍຍັງນ້ອຍໆພຸ້ນນະ ຈາກນັ້ນພໍ່ເຖົ້າກໍ່ເອົາເມຍໃໝ່
  ເອົາເມຍສາວນ້ອຍອີກໃດ໋ ບໍ່ຢາກໄດ້ຜູ່ຍິງອາຍຸແກ່ໃດ໋ ເພິ່ນວ່າຫຍ້ຳຍາກ ສາວ16
  -17 ນີ້ລະເໝາະສົມສຳລັບຄົນບໍ່ມີແຂ້ວແຕ່ແອວຍັງດີ. ເມຍຄົນທີ5 ຂອງເພິ່ນບໍ່ແມ່ນ
  ຄົນອື່ນຄົນໄກ ແມ່ນລູກສາວຂອງສ່ຽວເພິ່ນເອງ, ສ່ຽວກິນສຸກກິນດິບນຳກັນນີ້ໃດ໋
  ບໍ່ແມ່ນສ່ຽວໃສວົງເຫຼົ້າໃດ໋ ເພິ່ນວ່າຄັນກູບໍ່ເອົາມາລ້ຽງເປັນລູກເປັນເມຍ ມັນກໍ່ຈະ
  ເສຍຄົນເພາະອີ່ນີ້ມັນແຮນ ກູເລີຍຕອກມັນສາ ດີກ່ວາຊິປ່ອຍໃຫ້ເຂົາມາຕົວະມາ
  ຍົວະມັນໄປຂາຍໂຕຢູ່ເມືອງໄທເມືອງມອນ ອີ່ຕົນມັນ, ເພິ່ນເວົ້າແຈ້ງໆແບບນີ້ລະກັບ
  ໝູ່ຄູ່ທີ່ສະໜິດກັນ ກັບຄົນອື່ນເພິ່ນກໍ່ເວົ້າແນວອື່ນທີ່ມັນມ່ວນຫູຫັ້ນລະ.
  “ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ໄປຮຽນຫວາ?” ສາວ Yoko ຍົກກະຕ່າເຄື່ອງຊິໄປຊັກ ແຕ່ແນມເຂົ້າມາ
  ເຫັນຂ້ອຍນັ່ງເສີບເວບຢູ່ກໍ່ເລີຍຢຸດຖາມ. ມັນສັບສົນອີ່ຫຼີສຳລັບພວກຂ້ອຍທີ່ຈະເອິ້ນ
  ກັນແມ່ເຖົ້າ ຈະເອິ້ນກັນຫຼານເພາະສາວໂຢອາຍຸລື່ນຂ້ອຍພຽງແຕ່ 7-8 ເດືອນເທົ່າ
  ນັ້ນ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຜູ່ໃຫຍ່ຂ້ອຍຈຶ່ງເອີ້ນແມ່ເຖົ້າ ແລະສາວໂຢກໍ່ເອີ້ນຂ້ອຍຫຼານຕາມສັກ
  ແຕ່ເວລາອອກນອກບ້ານໄປນັ້ນໄປນີ້ນຳກັນກໍ່ຈະເອີ້ນຊື່ກັນເສີຍໆ. ຂ້ອຍບອກໂຢໄປ
  ວ່າມີໂມງຮຽນຕອນແລງ ແລະລຸກອອກໄປຫິ້ວກະຕ່າເຄື່ອງນອນຊ່ອຍໂຢໄປຫ້ອງຊັກ
  ເຄື່ອງເໝືອນທຸກເທື່ອທີ່ເຫັນໂຢຍົກໜັກ ຖ້າບໍ່ເຮັດແນວນີ້ກໍ່ຈະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ໃກ້ຊິດ
  ກັບໂຢ ພໍ່ເຖົ້າຮູ້ແຕ່ເຮັດແລະໄປ petong ບໍ່ມັກຊ່ອຍວຽກໂຢດອກ ຖ້າເພິ່ນຮູ້ຊ່ອຍ
  ຂ້ອຍຄົງບໍ່ໄດ້ມາຢູ່ນຳເພິ່ນດອກ, ແມ່ນບໍ່ລະ?
  ເຖິງວ່າໂຢໂກ໊ະນຸ່ງເສື້ອຄຸມປົກຊຸດນອນຜ້າໄໝບາງໆແຕ່ເວລາກົ້ມເກັບເຄື່ອງເຂົ້າເຕົາ
  ແຖບເສື້ອໄດ້ຜື່ງອອກ ຂ້ອຍຢືນຢູ່ຂ້າງເບື້ອງຊ້າຍ ໂຢໃຊ້ແຂນຂວາ ແນມໄປກໍ່ເຫັນ
  ເຕັມຕາເຕົ້ານົມນ້ອຍໆ ຫົວນົມໃຫຍ່ສີນ້ຳຕານ, ໂຢເງີຍໜ້າຂຶ້ນມາສົບສາຍຕາຂ້ອຍ
  ກ່ອນຈະແປງແຖບເສື້ອແລະບອກຂ້ອຍໄປເບິ່ງໝໍ້ຊຸບທີ່ລາວຄ້າງປະໄວ້ກ່ອນມັນຈະ
  ບົກລົງຫຼາຍກ່ວານັ້ນ. ຂ້ອຍເຄີຍສີ້ແລ້ວສອງເທື່ອ, ສີ້ສາວຫາເງິນທີ່ມາຂາຍເບຍຊ່ອຍ
  ນ້າຖົມ ບໍ່ຄັກດອກເພາະຫີຫຼົມໂພດ ມັນບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບຄວາຍຕົກບວກ ເທື່ອສອງຈຶ່ງ
  ຮູ້ສຶກວ່າຄັກກ່ວາ ອາດຈະເປັນຍ້ອນສາວນັ້ນຫຸ່ນນ້ອຍບາງໆຄືສາວໂຢໂກະ ຕ່າງແຕ່
  ສາວຫາເງິນຄົນນັ້ນນົມໃຫຍ່ກ່ວາຫຼາຍເທົ່າ ແລະຫີກໍ່ໝອຍເຕັມອະຍະຈົນເກືອບຊິ
  ຊອກບໍ່ເຫັນຮູ ເຕົ່າໂຢພັດນ້ອຍແຕ່ໂໜກແລະບໍ່ມີມີຂົນ ແປນເອີດເຕີດຄືຫີເດັກນ້ອຍ
  ແຕ່ອາດຈະເປັນຍ້ອນຖືກພໍ່ເຖົ້າຂ້ອຍສີ້ເຊົ້າສີ້ແລງ ຫຼືບຫີຮິມຫີຈຶ່ງຂ້ອນຂ້າງດຳແຕ່ກໍ່
  ຍັງມີສະເນ່ຢູ່ ນັ່ງແຍງໝົດມື້ກໍ່ບໍ່ເບື່ອ.
  ພໍ່ເຖົ້າຂ້ອຍຮູ້ດີວ່າເພິ່ນໄດ້ໂຢໂກ໊ະແຕ່ຮ່າງກາຍ ສ່ວນຂ້ອຍພັດໄດ້ຫົວໃຈ, ເວລາມີ
  ງານຄອນເສີດ ມີງານປາຕີເພິ່ນຊິບອກໃຫ້ຂ້ອຍພາໂຢໂກ໊ະໄປມ່ວນຊື່ນລື່ນເລີງແລະ
  ໃຫ້ໂຢໂກະນຸ່ງເຄື່ອງຊິ້ງໆແບບສາວສະໄໝ ແລະເວລາກັບມາຮອດບ້ານ ເພິ່ນຊິຍ່ອງ
  ລາວຈົນອ່ອນແອກແລກ ຂ້ອນແຈ້ງ ໂຢໂກະລຸກມາໜຶ້ງເຂົ້າໃສ່ບາດ ກໍ່ຫຼອຍເຂົ້າມາ
  ນັ່ງຕໍໃຫ້ຂ້ອຍກ່ອນຈະບອກຂ້ອຍລຸກໄປລ້າງໜ້າກິນເຂົ້ານຸ່ງເຄື່ອງໄປຮຽນ.

  ทนไม่ไหว

  บ้านผมอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวปิ่นเกล้าเป็นบ้าน 2 หลังติดกัน มีพ่อแม่ พี่สาว 3 คน ผมเป็นคนสุดท้อง
  พี่คนโตทำงานธนาคารอายุ 29 ผิวขาวผอมไว้ผมยาวหุ่นดีมาก
  พี่คนที่สองก็ผิวขาวผอมเหมือนกันไว้ผมปะบ่าก็ทำงานบริษัทของตัวเองแล้ว อายุ 28
  พี่คนที่สามออกจะอวบซะหน่อยผิวขาวแต่ขาวอมชมพูครับ อายุ 26 เรียนป.โทอยู่มหาลัยแถวรังสิตปี 2
  ผมอายุ 24 เรียนมหาลัยเดียวกับพี่คนที่ สาม
  พี่ ทั้งสามคนของผมหุ้นดีมากเพราะครอบครัวผมเป็นคนจีน พี่สาวคนที่สามจะพักอยู่กับพ่อแม่บ้านอีกหลัง ส่วนผมจะอยู่บ้านเดียวกับพี่สาวคนแรก และคนที่สอง ปกติพ่อแม่ผมจะไม่ค่อยกับบ้านเพราะมีทำธุรกิจเกี่ยวกับผลไม้จังหวังทางทาง เหนือโดยมีสาขาอยู่ที่กรุงเทพให้พี่คนที่สองดูแลอยู่ ส่วนพี่คนที่สามจะพัก อยู่หอแถวรังสิตเพราะไกลขี้เกียจกลับบ้านอาทิตย์หนึ่งจะกลับบ้าน 3 วัน
  ผม ก็อยู่หอเดียวกับพี่สาวของที่สามของผม แต่ผมจะไม่ชอบนอนที่หอเพราะไม่ เหมือนนอนที่บ้านมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากกว่าที่หอ จะนอนที่หอเฉพาะวันที่เลิกเรียนประมาณทุ่มสองทุ่มก็จะขับรถกลับมานอนบ้าน วันไหนที่พี่คนที่ 3 กลับมานอนบ้านแล้วพ่อแม่ไม่อยู่ที่สาวคนโตก็จะไปนอนเป็นเพื่อน
  เรื่องของ ผมมันเกิดกับพี่สาวคนแรก กับคนที่ 2 นี้แหละครับ มีอยู่คืนหนึ่งผมกลับมานอนที่บ้านซึ่งเป็นวันเดียวกับพี่สาวคนที่ 3 ก็กลับมานอนบ้านเหมือนกัน ซึ่งวันนี้นเป็นวันที่พี่สาวคนแรกยังไม่กลับบ้านประมาณ 2 ทุ่มแล้ว พี่สาวคนที่สองจึงต้องไปนอนเป็นเพื่อนวันนั้นเป็นวันศุกร์ผมง่วงนอนมากก็นอน เล่นคุยกับสาว ๆ ดูรูป xx จนประมาณ 9 ทุ่มผมก็ได้ยินเสียงรถพี่สาวคนแรกกลับมาบ้านแล้วผมลงมาเปิดประตูให้แล้วก็ คุยกันแปล๊บหนึ่งก็ขอตัวไปนอนง่วงมากแต่ตอนคุยนี่ซิครับพี่สาวผมวันนี้นุ่ง กระโปงสั้นมากสีดำตอนนั่งคุยบนโซฟาพี่ผมนั่งค่อยระวังจนผมเห็นกางเกงในหลาย ครั้งพอดีดูรูป x มาแล้วมาเห็นแบบนี้อีกจึ่งเกิดอารมณ์ครับ พอขึ้นมาข้างบนก็จัดการตัวเองจนหลับไปตื่นมาอีกทีประมาณ เที่ยงคืนได้เพราะนึกขึ้นได้ว่าลืมล้างก็เข้าห้องล้างเสร็จแล้วก็เห็นไฟห้อง พี่สาวยังไม่ปิด ห้องนอนของพี่สาวผมจะอยู่ถัดจากห้องน้ำไปอีกหนึ่งห้องของห้องพี่สาวคนที่สอง ก็เดินพอสมควรเหมือนกันจะลองไปดูสักหน่อยว่ามีสาวผมทำอะไรซึ่งปกติผมก็จะไม่ เคยไปแอบดูหลอกครับแต่วันนี้คิดยังไงไม่รู้ก็ลองไปแอบดูและพอดีพี่ยังปิด ห้องคงนึกว่าผมหลับแล้ว
  ผมก็ไปแง้มประตูดูภาพที่เห็นคือพี่ผมใส่แต่ยกทรง สีดำอยู่ครับไม่ได้ใส่กกน. นั่งเล่นคอมอยู่แล้วมือขวาก็ล้วง ๆ ไปตรงหว่างขาสงสัยจะดูรูปโป้อยู่หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็เห็นแก้วน้ำคงกิน เบียร์อยู่ด้วย ผมก็ดูสักพักหนึ่งก็เกิดอารมณ์มากอะครับตัวร้อนไปหมดเลยคิดอยากจะเปิดประตู ไปปล้ำพี่ให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยแต่ก็ไม่กล้าครับสักพักพี่ก็ลุกจากคอมผมก็ รีบเดินหนีเข้าห้องกลัวพี่รู้ในในก็อยากดูต่อก็เข้าไปจัดก็ตัวเองในห้องอีก ครั้งแล้วก็นอนเล่นสักพักในใจก็อยากไปดูต่อว่าพี่จะทำอะไรไปดูเวลาก็ประมาณ ตี 1 ผ่านไปก็เผลอหลับไปตื่นมาอีกทีก็ตี 3 กว่าเพราะห้องมันร้อนลืมเปิดแอร์ก็ลุกไปเข้าห้องน้ำก็ยังเห็นไฟห้องพี่ยัง เปิดอยู่ห้องก็แง้ม ๆ อยู่ผมก็เดินไปแอบดูต่อดูว่าพี่ทำไรอยู่ทำไมถึงไม่นอนซักที พอแง้มประตูห้องไปดู โฮพี่ผมนอนหลับอยู่ครับแต่ตอนนี้ใส่เสื้อคลุมอาบน้ำอยู่ คงทำเพลียจนลืมปิดไฟ ผมเห็นพี่ผมนอนแล้วก็เกิดอารมณ์อีกอะครับเพราะเสื้อ คลุมอาบน้ำมันถลกขึ้นมาเห็นน่องขาว ๆ ตอนนี้เป็นไงเป็นกันผมก็ค่อย ๆ เปิดประตูแล้วก็เดินไปที่ปลายเตียงแล้วก็ค่อย ๆ ฟอรม์เรียกพี่ผมให้ตื่น ถ้าพี่ผมตื่นผมก็จะได้บอกว่าให้ปิดไฟแล้วก็ปิดประตูนอนด้วย ก่อนเรียกผมดูหน้าอกซึ่งตอนนี้ไม่มียกทรงใส่แล้วกับขาขาว ๆ ของพี่ผมนอนสักพักหนึ่งแล้วจึงเรียกขเย่าตัวด้วยแต่พี่ก็ไม่ตื่นครับคิดว่า คงกินเบียร์ไปมากพอสมควร คราวนี้เป็นโอกาศซิครับผมจึงค่อย ๆ ปลดเชือดที่มัดเสื้อคลุม ออกทั้ง หมด โฮขาวมากครับ และพี่ผมก็ไม่ได้ใส่กกน.ด้วย เห็นขนไม่ค่อยเยอะมากคราวนี้เป็นไงเป็นกันผมก็แก้ผ้าเลยแล้วก็ขึ้นไปบนเตียง แล้วใช้นิ้วค่อย ๆ แตะและก็ใช้นิ้วชี้กรีดรอยแยกของพี่พี่ผมสะดุ้งนิดหนึ่งพร้อมกับถ่างขาออก นิดหนึ่งโฮแคมพี่สาวผมเป็นสีชมพูครับผมก็ทนไม่ไหวแล้วของผมมันแข็งมากแล้ว ผมก็ใช้นิ้วกรีดต่อแล้วก็ค่อย ๆ ดันนิ้วเข้าไปพี่ผมก็ยังไม่ตื่น ทนไม่ไหวแล้วครับผมเอานิ้วออกแล้วก็ขึ้นคล่อมโดยไม่ให้โดนตัวพี่แล้ว ให้ของผมจ่อตรงของพี่แล้วผมก็ค่อย ๆ กดเข้าไปครับลำบางเหมือนกัน กดเข้าไปจนมิดครับเพราะของพี่ผมมีใหญ่และมีน้ำลื่นมากเสร็จแล้วผมก็ค่อย ๆ กระดกก้นรูดเข้ารูดออกข้างในของพี่เห็นพี่ผมนอนกระสับกระสาย ผมก็สอยเข้าออกสักพักพี่ลืมตาตื่นครับแล้วก็พูดว่าหนึ่งทำอะไรพี่นะอย่านะ พูดพร้อมกับที่ผมจับน่องขาสองข้างของพี่ยกขึ้นแล้วก็สอยไม่เลี้ยงครับ พี่สาวผมก็บอกว่าอย่า ๆ หนึ่ง อย่าหนึ่งอย่างเดียวแล้วผมก็โน้มตัวเข้าไปดูดบีบหน้าอกจนพี่สาวผมเปลี่ยนจาก คำว่าอย่าเป็นโอ้ยแทน ผมทำอยู่อย่างนั้นประมาณ 15 นาทีได้จนผมถึงไป 2 ครั้ง ของพี่ก็ตอดไป 2 ครั้ง สักพักแล้วก็นอนลงไปทับพี่แล้วก็นอนกอดพี่ พี่ก็บอกว่าทำไมทำกับพี่เดียวพ่อแม่รู้เข้าทำไงผมก็บอกว่าผมเห็นพี่แล้วทน ไม่ไหวอะครับแต่สัญญาว่าจะไม่ทำงี้อีก

 32. ຈຸກຈິກ
  ເດືອນກັນຍາ 10, 2015 ເວລາ 4:46 pm

  ຄຳເຕືອນ: ເລື່ອງທີ່ຈະກັອບລົງໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຍັງມີວິນຍານເດຍລະສານສິງໃນຫົວໃຈ
  ອ່ານເພື່ອຄວາມບັນເທິງ ບໍ່ເໝາະສົມກັບຜູ່ເຍົາທີ່ີມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ ແລະກໍ່ບໍ່ເໝາະ
  ສົມສຳລັບບຸກຄົນທີ່ດີ ມີສິນທຳປະຈຳໃຈ ຮູ້ຈັກຜິດຖືກຊົ່ວດີ ແລະເກງກົວຕໍ່ບາບກຳ
  ທີ່ຈະນຳສະໜອງໃນພາຍພາກໜ້າ, ອ່ານແລ້ວ ຢ່າເຮັດຄືເຂົາເດີ ສັງຄົມເຮົາບໍ່ຍອມ
  ຮັບເລື່ອງແນວຄອບຄົວ ຖ້າເຂົາຮູ້ວ່າເຈົ້າເຮັດ ເຈົາຈະປະນາມເຈົ້າ ບໍ່ຂາຍເບຍໃຫ້ເຈົ້າ
  ດື່ມ ບໍ່ຂາຍຢາໃຫ້ເຈົ້າເສບໃດ໋ເນີ້ ຊິບອກໃຫ້.

  ອ້າຍໂປ້ຮູ້ຈັກກັບອ້າຍທອນຕັ້ງແຕ່ຕອນໄປຈີບສາວສອງເອື້ອຍນ້ອງກອມມັງດໍແຕ່ບໍ່ໄດ້
  ສະໜິດສະໜົມກັນຄືທຸກມື້ນີ້ດອກ ມາສະໜິດກັນຕອນອ້າຍຮັກຂອງອ້າຍໂປ້ມາຢາມ
  ແລະອ້າຍທອນພັດເປັນພີ່ນ້ອງລູກນ້າສາວຂອງອ້າຍຮັກອ້າຍໂປ້ ກໍ່ວ່າອ້າຍໂປ້ກັບອ້າຍ
  ທອນໄດ້ກາຍເປັນໝູ່ສະໜິດກັນ. ອ້າຍທອນເອົາເມຍແລ້ວ ລາວກໍ່ໄປເອົາເມຍມາແຕ່
  ບ້ານກັນ ອ້າຍໂປ້ໄປເອົາຂ້ອຍຫົວປີ ທ້າຍປີອ້າຍທອນກໍ່ໄປເອົາສາວແມັກ ເອົາປຶບກໍ່ມີ
  ລູກປັບໂລດ ຄືຊິແມ່ນອ້າຍທອນເຮັດເປັນຄືລາວວ່າຫັ້ນລະຈຶ່ງມີລູກໄວແບບນັ້ນ ສ່ວນ
  ຂ້ອຍເອົາກັນໄດ້ປີປາຍຈຶ່ງມີລູກ ຖ້າລຸງບໍ່ມາຢາມກໍ່ຄົງຈະບໍ່ມີລູກອຸ້ມຄືໝູ່ດອກ 🙂 ອິອິ.
  ມື້ນັ້ນເຫັນຄໍສາວແມັກຊ້ຳກໍ່ເລີຍຖາມວ່າເພິ່ນຂູດລົມເບາະຄໍຈຶ່ງຊ້ຳ, ກໍ່ຮູ້ຢູ່ດອກວ່າເຂົາ
  ມີເຊັກມັນໆຄໍຈຶ່ງຊ້ຳ ຖ້າຈະຖາມແບບກົງໆກໍ່ເສຍມາລະຍາດເກີນໄປ ຈຶ່ງໄດ້ຖາມແບບ
  ທາງອ້ອມ ແລະສາວແມັກເປັນຄົນເວົ້າຊື່ເວົ້າກົງໄປກົງມາຈຶ່ງບອກຂ້ອຍວ່າຖືກອ້າຍທອນ
  ຍ່ອງສອງດອກຄືນນີ້, ຂ້ອຍກໍ່ວ່າ ປັດໂທອາຍຸເກືອບຄົງຄົນແລ້ວເອົາໄດ້ຮອດສອງດອກ
  ພຸ້ນຫວາ? ສາວແມັກກໍ່ບອກວ່າ ແຕ່ກ່ອນບໍ່ເປັນແນວນີ້ດອກ ແຕ່ຄ່າມາຫຼິ້ນນຳເພິ່ນນີ້ລະ
  ອ້າຍທອນຈຶ່ງມີອາລົມເກືອບທຸກຄືນ ແລ້ວອ້າຍໂປ້ກັບເພິ່ນເດ໋ລະ ກະເອົາກັນເລື້ອຍຢູ່ຫວາ?
  ເມື່ອສາວແມັກກ້າເປີດເອິກເວົ້າ ຂ້ອຍກໍ່ບອກຄວາມຈິງວ່າອາທິດນຶ່ງເທື່ອນຶ່ງກໍ່ຍັງຍາກ
  ອາດຈະເປັນຍ້ອນ testosterone ຂອງລາວຕ່ຳເພາະລາວບໍ່ມັກກິນ nuts ບໍ່ມັກກິນກະປູ
  ຄືອ້າຍທອນ, ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈວ່າຍ້ອນຂ້ອຍມັກຊື້ກະປູມາເຮັດຂອງແກ້ມໃຫ້ເຂົາກິນ ອ້າຍ
  ທອນຈຶ່ງມີອາລົມເຮັດສາວແມກຈົນຄໍບວບຄໍຊ້ຳ ທີ່ແທ້ອ້າຍທອນກໍ່ເກັບເອົາຫຸ່ນຂອງຂ້ອຍ
  ໄປຄິດແລ້ວຍ່ອງເມຍລາວແທນ ສົມພໍລາວຈຶ່ງເວົ້າຢອກຂ້ອຍວ່າ ໄມ້ໄຊ້ແຟນທຳແທນກໍ່ໄດ້.

  เมียสาวผัวเผลอ
  เรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ ไม่รู้ว่าจะทำให้นุชเสียใจ หรือว่ามีความสุข อันนี้นุชยังสับสนอยู่เลยค่ะ แต่รับรองได้ว่าเกิดขึ้นจริงๆกับตัวนุชเลยก็เกือบเดือนแล้วค่ะ และไม่รู้เหมือนกันว่า จะเกิดกับนุชอีกนานสักแค่ไหน ขอเริ่มเลยดีกว่าค่ะ นุชเป็นชาวต่างจังหวัดนะคะ มาเรียนที่กรุงเทพฯก็เลยต้องเช่าห้องอยู่ เพระาสะดวกดีอยู่หลังวิลัยเลย อีกสาเหตุนึงก็คือ นุชได้ใช้ชีวิตอิสระดี ตอนแรกก็อยู่คนเดียว แต่พอเริ่มสนิทกับแฟน ก็เลยตกลงมาอยู่ด้วยกันค่ะ ก็ประมาณเกือบปีแล้วจะได้ที่เราอยู่ด้วยกัน.
  นุชปัจจุบันเรียนอยู่ปี3ค่ะ แต่แฟนนุชเขาอายุน้อยกว่านุช2ปี เรียนคนล่ะทีกันค่ะ เขาเป็นเด็กเทคโน ก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไรเพราะเรารักกันดี ส่วนใหญ่ที่ห้องของเรา จะเสียงดังกว่าใครเพื่อนเลยค่ะ เพราะแฟนนุชนี่เขาชอบชวนเพื่อนมากินเหล้า เล่นกีตาร์กันเป็นประจำ บางทีก็นอนค้างที่ห้องก็บ่อยค่ะ ทำให้นุชกับเพื่อนๆของเขาก็สนิทกันมากพอดูล่ะ
  อ้อลืมบอกไป แฟนนุชคนนี้นี่ถือว่าหน้าตาค่อนข้างดี อีกอย่างนึงในกลุ่มเพื่อนของเขานี่ ส่วนมากจะเกรงใจเขาค่ะ แล้วเขาชอบทำตัวเป็นกัวโจก และนี่ก็เป็นสาเหตุนึงที่ทำให้นุชคิดว่า เรื่องที่จะเล่าให้ฟังนี้ เขาอาจจะมีส่วนร่วม หรือไม่ นุชยังไม่กล้าที่จะคิดเลยค่ะ ว่าจะทำอย่างไรต่อไปดี
  วันเกิดเหตุวันนั้นเป็นตอนเย็นๆค่ะ นุชอยู่ห้องคนเดียวพึ่งกลับมาจากเรียน ก็เปลี่ยนแต่กางเกงขาสั้นอย่างเดียวเสื้อนักศึกษาไม่ได้เปลี่ยน ก็มาเปิดเน็ตเล่นเลย เล่นไปได้ไม่นานก็มีเสียงเคาะประตู ปรากฎว่าเป็นเพื่อนของแฟนนุชค่ะ มา2คน หิ้วเหล้าโซดามาเลย นุชเลยถามว่า แล้วแฟนพี่ไปไหนล่ะ ไม่ยอมกลับมาด้วยกัน มันก็บอกเดี๋ยวตามมา (ปกติพวกมันก็จะเรียกนุชว่า พี่นุชทุกครั้ง แม้แต่แฟนนุชก็เรียกอย่างนี้) นุชก็เลยนั่งเล่นเน็ตต่อไปแล้วก็คุยกันไป แต่ไม่ได้กินเหล้ากับพวกมันหรอก เพราะมันรู้ว่านุชไม่กิน สักเกือบชั่วโมงแล้ว นุชรู้สึกว่าผิดปกติ ตรงที่แฟนนุชทำไมยังไม่กลับมาสักที พอถามพวกมัน มันอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกพี่ เดี๋ยวก็กลับมาเองแหล่ะ สักพักนึงไอ้ชัย (ลืมบอกไปว่ามีชื่อชัย กับเล็ก) มันก็ถามนุชเฉยเลยว่า
  “พี่นุช ขอดูหนังโป๊หน่อยนะ” ตอนนั้นไม่รู้ว่ามันพูดเล่นหรือพูดจริง แต่นุชตอบกลับไปว่า
  “ไม่ได้นะโว๊ย เค้าไว้ดูกัน 2 คนเท่านั้น” คราวนี้ไอ้เล็ก ที่ปกติเป็นคนไม่พูดมากเท่าไหร่ ก็สวนมากเลย
  “พี่นุชนี่ขาวจังเลยนะ” ตอนนี้นุชรู้สึกว่าอึ้งเลย ไม่รู้มันจะมาไม้ไหนกันนี่ แล้วไอ้ชัยก็เอนตัวมาตรงเก้าอี้ที่นุชนั่ง
  “ขอลูบขาหน่อยนะพี่นุช น๊า”
  ตอนนั้นนุชทำอะไรไม่ถูกเลย รู้สึกช็อคเลย แล้วไอ้เล็กมันก็ลุกขึ้นมา หอมที่คอนุชอย่างแรงก่อนเลย นุชก็พยายามที่จะพูดอะไรบ้าง แต่ทำอะไรไม่เป็นเลย ก็ได้แต่บอกว่า
  “เฮ่ยๆ”
  จะร้องอะไรก็ร้องไม่ออก ไม่กล้าร้องด้วย งงไปหมดเลย ไอ้ชัยก็เริ่มเอามือมาลูบที่ต้นขานุชเลย พอเริ่มตั้งสติได้ก็เลยบอกให้พวกมันหยุดนะ เดี๊ยวจะบอกแฟนนะ เดี๊ยวแฟนจะกลับมาแล้วนะ แต่ยิ่งพูดมันก็ยิ่งเอาใหญ่เลยค่ะ พอไอ้เล็กมับเริ่มไซร้ มือมันก็อ้อมมาบีบนม นุชไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงดี ร้องน่ะไม่กล้าร้องอยู่แล้ว กลัวจะเป็นเรื่องใหญ่ ใจก็กลัวแฟนจะกลับมา อีกใจนึงก็อยากให้กลับมาเร็วๆ ตอนนั้นนุชสับสนไปหมดจริงๆ

  เท่าที่จำได้ ไอ้ชัยตอนนี้มันไม่ได้ลูบขาอย่างเดียวแล้ว หน้ามันยังมา ซุกอยู่ตรงตักของนุชที่ยังนั่งเก้าอี้อยู่ มันบดหน้ามันไปตรงเป้ากางเกงนุชเลยค่ะ นุชไม่ได้พูดอะไรเลย นอกจาก อย่าๆ แต่มันคงไม่ได้ยินกันมั๊ง แล้วความรู้สึกของนุชก็เริ่มเปลี่ยนไป ไอ้เล็กมันเริ่มปลดกระดุมเสื้อ แถมยังเอาลิ้นมาเลียที่หน้านุช
  “พี่นุชผมอยาก(-ปรี้-)พี่มานานแล้ว” นุชหวิวๆมากเลยไม่ได้ขัดขืนอะไรเลยด้วย
  แล้วไอ้ชัยก็ใช้เวลาไม่นาน กับกางเกงขาสั้นของนุช มันดึงออกพร้อมกับกางเกงในเลย นุชยังนั่งอยู่บนเก้าอี้อยู่เลย ส่วนไอ้เล็กที่อยู่ด้านหลัง มันยังเอมมือกุมนมนุช ไว้ทั้ง 2 ข้างเลย แล้วก็พร่ำแต่
  “พี่นุชน่า(-ปรี้-)จังเลย”
  มันไซร้ไม่หยุดเลยจริงๆ นุชได้แต่ก้มหน้า แล้วมองไอ้ชัยมัน มันแหย่ลิ้นสากๆ ของมันเข้าไปในร่องนุชเลยค่ะ นิ้วของมันก็พยายามแยง เข้าไปในก้นนุชด้วย นุชไม่ได้คิดถึงอะไรเลยตอนนั้น ยอมรับว่าเงี่ยนสุดๆเลยค่ะ ไม่เคยเงี่ยนอย่างนี้มาก่อนเลย มันตื่นเต้นและเร้าใจมากค่ะ หูได้ยินแต่เสียงไอ้เล็กมันพร่ำ แล้วก็เสียงกุ๊งกิ๊งๆ ที่มันกำลังถอดเข็มขัด อยู่เท่านั้นเองค่ะ นี่เรากำลังจะโดนผู้ชาย เอาพร้อมกัน 2 คนเลยน่ะเนี่ย

  เชื่อไหมค่ะว่า นุชได้เสร็จไปแล้วรอบนึง ตั้งแต่พวกมันยังไม่ได้เอา ค ของมันออกมาเลย แล้วนุชก็จำรายละเอียดไม่ได้มากเลย รู้แต่ว่ามาอยู่ตรงที่นอน ก้มดูด ค ของไอ้เล็กที่นอนหงาย ค ของไอ้เล็กนี่ใหญ่ดีค่ะ ใหญ่กว่าแฟนนุชหน่อยแต่ดำกว่า ส่วนของไอ้ชัยคงไม่เท่าไหร่ มันกำลังซอยเข้าออกอย่างเมามันเลย นุชมันส์มากจริงๆเลยตอนนั้น แต่ก็มีบางช่วงเหมือนกันนะ ตอนดุด ค ของไอ้เล็กอยู่ ยังคิดว่านี่เรากำลังทำอะไรอยู่ ดูด ค ของเพื่อนแฟนเราอยู่นะ…

  แต่ก็ได้แค่คิดเฉยๆแหละค่ะ เรื่องอะไรจะหยุด ไอ้ชัยเริ่มส่งเสียงแล้วค่ะ พึ่งจะได้ยินเสียงมันนี่ มันครางใหญ่เลย นุชเลยบอกใกล้เสร็จแล้ว ให้เอามาออกข้างนอกนะ พอนุชพูดเสร็จมันออกพอดีเลย ส่วนไอ้เล็กก็บอกว่าพี่ดูดให้ออกในปากเลยนะ
  “เดี๋ยวผมค่อย(-ปรี้-)พี่อีกทีนะ”
  ได้ยินอย่างนี้แสดงว่า มันคงเงี่ยนสุดฤทธิแล้ว นุชเลยแสดงฝีมือ และฝีปากเต็มที่เลย มันกระดกตัวขึ้นมาจัยหัวนุชกดใหญ่เลย น้ำไอ้เล็กมันเยอะมากค่ะ ไม่รู้ว่ามาจากไหน ล้นออกมาจากปากนุชเลยค่ะ มันกระตุก 5 – 6 ทีเห็นจะได้ แล้วมันก็ทิ้งตัวนอนหงายแผ่เลย นุชก็ปล่อยให้ ค ของมันคาปากอยู่ยังนั้นแหละ เหลือบมองไปทางไอ้ชัยที่เดินออกมาจากห้องน้ำ มันตรงดิ่งมาเลยค่ะ เอื้อมมือมันมาจับมือนุชให้ไปจับ ค ของมัน

  แค่สัมผัสแปีบเดียวของมันก็เริ่มชี้ขึ้น นุชก็รูดให้มันไปเบาๆเรื่อยๆ แล้ว ค ของไอ้เล็กที่อยู่ในปาก มันก็เริ่มขยายตัวจนรู้สึกได้เลยค่ะ มันบอก
  “พี่นุชผมยังไม่ได้(-ปรี้-)พี่เลยนะ พี่เก่งจังเลย ขออีกสัก 2 ทีน๊า” เป็นอันว่าทั้งคืน เกินคนละ 2 ทีแน่นอน ส่วนนุชนั้นนับไม่ไหวหรอกค่ะ โดยเฉพาะไอ้เล็กนี่ มันไม่หยุดเลยค่ะ นุชรู้สึกว่ามันจะชอบเล็กมากๆ เลย แต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้สังเกตเหมือนกัน มันบอกว่าแอบชอบมานานแล้ว ส่วนแฟนของนุชนั้น มันกลับบ้านที่ตจว.ตั้งแต่บ่ายแล้ว ฝากให้ไอ้ชัยมันมาบอก แต่กว่าพวกมันจะบอกได้ เล่นเอาหมดแรงไปตามๆกันเลยค่ะ ส่วนเจ้าแฟนนุชตัวดี นุชก็ยังไม่รู้ว่ามีส่วนรู้เห็นหรือไม่ นุชไม่ได้ถามอะไรใครทั้งนั้น ไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วก็เลยปล่อยเลยตามเลย สำหรับไอ้ 2 คนนี้นะ ทุกครั้งที่มีโอกาส หรือแฟนนุชเผลอเมื่อไร เป็นโดนทุกที โดยเฉพาะไอ้เล็กนี่ไม่ต้องห่วง เดินสวนกันหน่อยยังบีบก้นนุชเลย บางครั้งมันก็ให้ใช้มือช่วยให้มัน

 33. Dallat
  ເດືອນກັນຍາ 27, 2015 ເວລາ 5:03 pm

  ຄຳເຕືອນ: ເລື່ອງທີ່ຈະກັອບລົງໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຍັງມີວິນຍານເດຍລະສານສິງໃນຫົວໃຈ
  ອ່ານເພື່ອຄວາມບັນເທິງ ບໍ່ເໝາະສົມກັບຜູ່ເຍົາທີ່ີມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ ແລະກໍ່ບໍ່ເໝາະ
  ສົມສຳລັບບຸກຄົນທີ່ດີ ມີສິນທຳປະຈຳໃຈ ຮູ້ຈັກຜິດຖືກຊົ່ວດີ ແລະເກງກົວຕໍ່ບາບກຳ
  ທີ່ຈະນຳສະໜອງໃນພາຍພາກໜ້າ, ອ່ານແລ້ວ ຢ່າເຮັດຄືເຂົາເດີ ສັງຄົມເຮົາບໍ່ຍອມ
  ຮັບເລື່ອງແນວຄອບຄົວ ຖ້າເຂົາຮູ້ວ່າເຈົ້າເຮັດ ເຈົາຈະປະນາມເຈົ້າ ບໍ່ຂາຍເບຍໃຫ້ເຈົ້າ
  ດື່ມ ບໍ່ຂາຍຢາໃຫ້ເຈົ້າເສບໃດ໋ເນີ້ ຊິບອກໃຫ້.

  ໃຜຈະວ່າຂ້ອຍຊົ່ວກໍ່ຍອມຮັບແຕ່ຄວາມແງ້ນບໍ່ເຄີຍປານີໃຜເລີຍ ຂ້ອຍມີໝູ່ສະໜິດຄົນນຶ່ງ
  ຊຶ່ງຄົນໃນເຮືອນຄິດວ່າພວກຂ້ອຍເປັນຊູ້ເປັນແຟນກັນເພາະເຂົາຄິດວ່າມີແຕ່ເພດດຽວກັນ
  ຈຶ່ງເປັນໝູ່ກັນ ຖ້າໄປມາກັບເພດກົງກັນຂ້າມກັນກໍ່ຖືວ່າເປັນແຟນກັນໂລດແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວບໍ່
  ແມ່ນແນວນັ້ນນະ. ຫອມອ່ອນວິຊາຄະນິດສາດ ສ່ວນວິຊາວັດຖຸ ວິຊາເຄມີກໍ່ອ່ອນແຕ່ພໍ
  ບືນໄປນຳໝູ່ໄດ້, ເວລາມີບັນຫາກໍ່ໂທຖາມ ອະທິບາຍໃຫ້ໜ້ອຍດຽວ ລາວກໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ
  ອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າຂ້ອຍເປັນນັກຟັງທີ່ດີ ບໍ່ມັກຄ້ານ ຫອມເປັນນັກຝອຍ ເວລາເບຍເຂົ້າ
  ປາກຊາເຂົ້າປອດ ຝອຍບໍ່ຢຸດ ເວລາເຫງົາຫອມຈຶ່ງມັກຂີ່ລົດມາຫາຂ້ອຍ ຈອດຢູ່ໜ້າບ້ານ
  ອັດເບຍອັດຊາຈັກປົກສອງປົກແລ້ວກໍ່ເປີດເພງຄ່ອຍໆຝອຍໄປນຳ ສ່ວງເມົາແລ້ວຈຶ່ງກັບ
  ບ້ານ ບ້ານຫອມກໍ່ຢູ່ໃກ້ໆ ລາວຢູ່ບ້ານໃຕ້ ຂ້ອຍຢູ່ບ້ານເໜືອ ຖ້າລາວເມົາຫຼາຍ ຂ້ອຍກໍ່ໄປ
  ສົ່ງແຕ່ລາວບໍ່ເມົາຫຼາຍດອກເພາະກິນເບຍແກ້ວດຽວ ຊາຍັດໃສ້ກອກດຽວແຕ່ກໍ່ຮູ້ຢູ່ວ່າ
  ເຫຼົ້າບວກຢາເສບຕິດມັນອອກມາເປັນສາມແຕ່ກໍ່ສ່ຽງຂັບຕູດໆໄປຄືເຕົ່າຈຶ່ງປອດໄພບໍ່ຕົກ
  ຕະຄອງຄືຄົນອື່ນ.
  ຫອມເປັນຍິງສາວຂາວງາມ ແອວກິ່ວກະໂພກກົມ ເປັນຕາຟັດ ບາງເທື່ອກໍ່ຄິດອິດສາ
  ໝໍນຶກທີ່ສາມາດຈີບຫອມເປັນແຟນໄດ້ ເສຍດາຍທີ່ໝໍບໍ່ແຕະເຄື່ອງດື່ມຂອງເມົາແລະ
  ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫອມເມົາ ເວລາເຫງົາຫຼືກຸ້ມໃຈ ຫອມຈຶ່ງຫັນໜ້າມາຫາຂ້ອຍເອົາຂ້ອຍ
  ເປັນໝູ່ໃນຍາມເຫງົາ ແລະຂ້ອຍຈຶ່ງມີໂອກາດໄດ້ຊື່ນຊົມຄວາມງາມຂອງຫອມນອກຜ້າ.

  ฟันเมียเพื่อนเพราะเงี่ยน
  ใครจะว่าผมเลวก็ยอม แต่ความอยากความเงี่ยน มันไม่ปราณีใคร ผมมีเพื่อนสนิทชื่อยันต์ เราสนิทกันมากตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัย จนเรียนจบต่างคนมีงานทำก็ยังคบกัน วันหนึ่งยันต์พาแฟนมาแนะนำ เธอขาวน่ารักมาก นมเป็นกระเปาะ เอวกิ่ว สะโพกกลมน่าฟัด ผมเห็นแฟนมันแล้วเกิดอารมณ์มากๆ บางครั้งกินเหล้ากันเมามากก็นอนค้างบ้านมัน ได้ยินเสียงมันล่อแฟน เสียงเธอครวญคราง ผมนึกภาพแทบอยากเข้าร่วมเหลือเกิน แล้วโอกาสผมก็มาถึง บริษัทส่งมันไปนอก 2 อาทิตย์ ไอ้ยันต์ก็บอกให้ผมช่วยมาดูแลหน่อยแฟนมันจะได้ไม่เหงา ผมเลยคิดแผนจะฟันเธอให้ได้วันนี้ พอถึงบ้านก็ชวนเธอดื่ม ดื่มกันไปคุยกันมา ราวสัก2ชั่วโมงเธอเริ่มเมา ผมบอกให้เธอนอนพัก เดี๋ยวโทรศัพท์มาจะเรียก เธอเอนตัวกับโชฟา ผมรีบไปล๊อกประตู ดับไฟ คงมีแต่แสงจากโทรทัศน์เท่านั้น ผมเร่งเสียงโทรทัศน์ดังหน่อยเผื่อเธอร้อง ผมเข้าประชิดตัวเธอ ค่อยๆแกะกระดุมเสื้ออย่างแผ่วเบา ค่อยๆเลื่อนมือไปปลดตะขอกระโปรงรูดซิบลงอย่างเบามือ ผมรีบจัดการกับตัวเอง ถอดกางเกงพร้อมรบ ของผมแข็งเด่เตรียมบุก และใช้สองนิ้วบิแคมเธอออก ก้มลงใช้ลิ้นเลียห่อตรงเม็ด เสียงเธอหายใจฟืดฟาดแรงขึ้น ขาเธอเริ่มแบะออก พร้อมจ่อหัวจรวดตรงเป้า สองแขนสอดรับขาเธอไว้ ค่อยๆดันจรวดที่แข็งปังเขาไป แน่นมากครับขนาดมีเมือกหล่อลื่น จรวดของผมค่อยๆมุดถ้ำเธอทีละนิด ผมเริ่มกระเด้าเธอเบาๆ เธอบิดตัวแอ่นรับพร้อมเสียงคราง เธอเริ่มรู้สึกตัวงัวเงียลืมตาขึ้น เรียกชื่อพี่ยันต์เสียงสั่น พอเห็นเป็นผม เธอก็รีบดิ้นรน ผมไม่รอช้ารั้งเธอไว้แน่น แล้วก็เริ่มกระเด้าซอยไม่ยั้ง จากเสียงร้องและมือที่ยันอกผม ก็ค่อยๆอ่อนลงแล้วกอดผมแน่น เธอคงเงี่ยนและมีอารมณ์ร่วมแล้ว ผมปล่อยขาเธอลงข้างหนึ่ง อีกข้างดันขึ้นพาดคอ แล้วอัดเธอต่อในท่ากากะบาด มือที่ว่างก็บี้หัวนม ขยำเต้าเธอ เธอหลับตาสูดปาก ขณะที่ช่วงล่างลูกสูบก็ยังเดินหน้า ชักออกกระเด้าเข้าไม่ให้หยุด มันสุดๆครับ รูเธอกระชับรูดรับจรวด สักพักก็พลิกเธอกลับ จับโก้งโค้งเป็นท่าหมา สองมือจับสะโพกเธอ เข้าเป้าปาบๆ ก้มมองเห็นเธอกัดฟันส่งเสียงคราง แล้วเธอก็เกร็งตัวกำมือ ขมิบรัดจรวดผมแน่น ผมพ่นน้ำพิษออกอย่างมากมายในรูเธอ นอนทับตัวเธอกดแช่สักพัก มีแต่เสียงหอบของเราสองคน พอดันตัวออกเธอหันมามองผม ร้องไห้ต่อว่าผมต่างๆนานา ผมกอดเธอและปลอบ กอดหอมเธอบ้าง สักพักจรวดผมก็พร้อมรบอีกแล้ว ผมประกบปากปิดที่เธอบ่นอุบอิบ พลิกตัวขึ้นคล่อม สอดแขนยกขาเธอข้างหนึ่ง ผมกระเด้าเธอต่อ นมทั้งสองข้างกระเพื่อมไปตามแรงกระแทกของผม สุดยอดจริงๆครับ เธอหลับตาซี๊ดปาก เสียงกริ่งโทรศัพท์ก็ดังขึ้น ผมชะงัก แต่แช่จรวดกดไว้ เธอรับสายด้วยเสียงสั่นเครือ ผมค่อยๆสาวจรวดช้าๆมันตื่นเต้น เธอรับสายผัว ขณะที่โดนเพื่อนผัวชำเราอยู่ ในที่สุดเธอก็บอกคิดถึง เสียงสั่นๆและวางสาย สิ้นเสียงที่วางสาย ผมกระหน่ำไม่ยั้ง เธอคราง แอ่นอก แอ่นหอย คงอร่อยละครับ เย่อเมียเพื่อนมันจริงๆครับ เธอโดนผมเอาอีกหลายครั้งจนเพื่อนผมกลับ ผมสัญญาจะไม่ให้เพื่อนรู้หรือทำอะไรให้สงสัย แต่ขอเอาเมือมีโอกาส เธอก็ยอมครับ

 34. Pacsun
  ເດືອນຕຸລາ 13, 2015 ເວລາ 5:08 pm

  ພະຍາຍາທົບທວນຄວາມຝັນທີ່ຝັນເອົາກັບໝູ່ຮ່ວມຮຽນທີ່ບໍ່ເຫັນກັນເກືອບ 2 ທົດສະວັດ
  ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຜຸດຂຶ້ນມາຈາກໃຕ້ຈິດສຳນຶກໄດ້ແນວໃດທັງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ຄິດຫາລາວເລີຍ ແລະ
  ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເລື່ອງເຊັກດອກເພາະຫຍຸ້ງວຽກຫຼາຍ ຖ້າມື້ໃດວ່າງວຽກຫັ້ນຈຶ່ງຄິດ ອອກມານັ່ງຖ້າ
  ວຽກເຫັນຄົນຍ່າງກາຍທາງກໍ່ພາກັນເກັບມາເວົ້າເກັບເອົາມາວິຈານ, ຜູ່ມີເມຍມີລູກກໍ່ອ່າວ
  ໄຄ ເມືອເຮືອນຍັງໄດ້ຕອກເມຍຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດ ແຕ່ໂສດຄືຂ້ອຍນີ້ຕິມັນຫຼາຍໃຈອຸກ
  ແຟນກໍ່ບໍ່ມີນຳເຂົາ ຊິເຂົ້າຮ້ານອົບນວດເລື້ອຍກໍ່ຈະບໍ່ມີເງິນຄ່າເຊົ່າຫ້ອງແຖວແລະຄ່າໃຊ້
  ຈ່າຍອື່ນໆ ໃຊ້ນາງທັງ5ຫຼາຍ ເຂົາກໍ່ເບື່ອເໜາະກໍ່ເລີຍເກັບກົດໄວ້ຈົນມັນຜຸດຂຶ້ນມາໃນຝັນ.
  ງ່າເປັນລູກສາວຂອງປ້າ ຖ້າເອີ້ນຕາມສັກກໍ່ຕ້ອງເອີ້ນເອື້ອຍງ່າ ແຕ່ລາວອາຍຸອ່ອນກ່ວາຂ້ອຍ
  ຫຼາຍປີ ເກືອບ 7 ປີພຸ້ນລະ ຂ້ອຍຈຶ່ງເອີ້ນຊື່ເສີຍໆ ແລະລາວກໍ່ເອີ້ນຊື່ຂ້ອຍເສີຍໆຄືກັນມັນ
  ເປັນກັນເອງຫຼາຍກ່ວາເອີ້ນນ້ອງແນວນັ້ນເອີ້ນອ້າຍແນວນີ້ຄືໃນລະຄອນຊ່ອງ3.
  2-3 ປີກ່ອນ ງ່າເປັນເດັກນ້ອຍຕົວດຳໆ ຂີ້ມູກຍ້ອຍດັງຢູ່ນະ ແຕ່ມາຮອດປີນີ້ງ່າກາຍເປັນ
  ສາວນ້ອຍໜ້າຮັກເໝືອນໄອດອນ imouto ເຖິງຜິວຈະບໍ່ຂາວນຽນເໝືອນໄຂ່ປອກແຕ່ງ່າ
  ກໍ່ມີກົ້ນມີນົມເກືອບເຕັມເອິກເໝືອນສາວມະຫາໄລຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເກີດມີແນວຄິດບໍ່ດີກັບ
  ພີ່ນ້ອງຕົນເອງຕອນຍ່າງຂຶ້ນຂັ້ນໄດໄປເບິ່ງຮູບເງົາ ງ່າກັບໝູ່ລາວຍ່າງຂຶ້ນກ່ອນ ຂ້ອຍກັບບັກ
  ໂອດ(ອ້າຍຂອງງ່າ)ຍ່າງຂຶ້ນຕາມຫຼັງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມງາມຂອງບັ້ນທ້າຍຂອງສາວນ້ອຍ
  ທັງສອງເຕັມຕາ ມັກຫຼາຍແມ່ນທ້າຍຂອງງ່າ ມື້ນັ້ນລາວນຸ່ງສົ້ງຢີນຂາສັ້ນຮັດຮູບ ແນມຂຶ້ນໄປ
  ມັນຊ່າງງາມຕາເຫຼືອເກີນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດແນວຄິດຊົ່ວ.
  ບັກໂອດຢາກແຕະອັ່ງໝູ່ຂອງ່າຈຶ່ງໃຫ້ຂ້ອຍນັ່ງຂອກຊ້າຍໃກ້ງ່າ ສ່ວນມັນນັ່ງຂອກຂວາໃກ້
  ສາວວັນ, ເຂົາຊວນພວກຂ້ອຍໄປເບິ່ງຮູບເງົານຳກໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຊາຍອື່ນນັ້ງໃກ້ ຢ້ານ
  ເຂົາແຕະອັ່ງ. ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ສົນໃຈກັບຮູບເງົາ “ຄູ່ຮັກເພື່ອນແຄ້ນ” ດອກ ສົນໃຈແຕ່ຂາຂາວສາວ
  ງ່າ ຢາກເດ່ມືໄປລູບໄປຄຳແຕ່ຢ້ານຖືກຕີນບັກໂອດ ຈຶ່ງໃຊ້ແຂນສອກເປັນສື່ແປະຊູນກົກແຂນງ່າ
  ເພື່ອເປັນການຢັ່ງເຊີງ, ເວລາງ່າບ່ຽງໂຕໄປຊິ່ມສາວວັນຫຼືຍື່ນໃນໝາກໂມໄປໃຫ້ບັດໂອດ ເວລາ
  ປ່ຽນຖ່າຈະເຮັດໃຫ້ເຕົ້ານົມຂ້າງຊາຍຂອງງ່າຕຳກັບແຂນສອກຂ້ອຍພໍດີ ອ່ອນຍຸບບຶດນຶ່ງເທົ່າ
  ນັ້ນລະ ຂ້ອຍຖອນສອກກັບເພື່ອບໍ່ໃຫ້ງ່າຮູ້ວ່າມັນເກີດຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ. ເລີກຮູບເງົາກໍ່ພາ
  ກັນແວ່ກິນໝີ່ກິນເຝີກ່ອນຈະກັບບ້ານ ເພາະເດິກໆແບບນີ້ຄົງບໍ່ມີອາຫານເຫຼືອໄວ້ໃຫ້ກິນ ຕ້ອງ
  ກິນໃຫ້ອິ່ມທ້ອງສາກ່ອນຈຶ່ງພາກັນເມືອສົ່ງສາວວັນ, ບັກໂອດນ້ຳແຕກເຕັມສົ້ງເພາະໄດ້ຈັບມືສາວ
  ວັນ ຂ້ອຍກໍ່ຊຶມເປື້ອນຫົວໂຄຍຍ້ອນໄດ້ຊູນນົມງ່າແລະອີງເຂົ່າກັບລາວ ໄດ້ຊ່ຳນັ້ນກໍ່ເຫຼືອກິນແລ້ວ
  ສຳລັບຜູ່ບໍ່ເຄີຍຄືພວກຂ້ອຍ.
  ມື້ໜ້າຖ້າບໍ່ມີບົດຝຶກຫັດຫຼາຍ ຈະກັອບເລື່ອງນີ້ມາໃຫ້ອ່ານ literotica.com/s/daddys-girl-30

 35. ໂຢລິດາ
  ເດືອນຕຸລາ 25, 2015 ເວລາ 6:57 pm


  ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຂ້ອຍກິນເບຍມື້ລະສອງປ໋ອງ ແຕ່ເວລາໄປຊຸມເຂົ້າຊຸມເບຍ
  ນຳນ້ອງຊາຍຊິກິນຫຼາຍກ່ວາສອງ, ກິນໄປ ລົມກັນໄປ ແຍງເມຍເຂົາໄປນຳມັນ
  ມັນມີບັນຍາກາດຊວນດື່ມຕື່ມອີກປ໋ອງສອງປ໋ອງ, ນ້ອງຊາຍມັກກິນເຮັນເນເກັນ
  ຫຼືບໍ່ຊັ້ນກໍ່ Corona ຂ້ອຍພັດມັກກິນ Budlime ເຂົາປະສົມໝາກນາວ ບໍ່ຕ້ອງ
  ໄດ້ປາກໝາກນາວເອືອບເກືອຍັດໃສ່ຄື Corona ສ່ວນຜູ່ຍິງກິນ Cabernet
  Sauvignon ເຂົ້າຢ້ານໜັງທ້ອງຂຶ້ນຈຶ່ງບໍ່ກິນເບຍນຳພວກຂ້ອຍ.
  ຊຸມກັນແຕ່ລະເທື່ອກໍ່ມີຄອບຄົວນ້ອງຊາຍ ຄອບຄົວຂ້ອຍ ແລະຄອບຄົວໝໍປັງ
  ຖ້າສະຫຼອງວັນເກີດຫຼືສະຫຼອງງານອື່ນໆຈຶ່ງເອີ້ນພີ່ນ້ອງແລະໝູ່ຄູ່ມາຮ່ວມ ແຕ່
  ນ້ອງຊາຍບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຊີນໝູ່ມາຫຼາຍດອກເພາະລາວຢູ່ຫ້ອງແຖວຄືກັນກັບຂ້ອຍ
  ແຕ່ຄົນລະຟາກທາງຍ່າງໄປຫາກັນໄດ້ ໃຈແທ້ກໍ່ຢາກແຊເຮືອນຢູ່ນຳກັນພໍໄດ້ປະ
  ຢັດເດືອນລະສອງສາມຮ້ອຍ ແຕ່ເມຍຂ້ອຍຢ້ານຂ້ອຍເຂົາຜິດຫ້ອງຈຶ່ງແຍກກັນ
  ຢູ່ເພື່ອຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງກັນແລະກັນ, ເມຍຂ້ອຍມັກນຸ່ງຖືແບບສະບາຍໆ
  ແລະເວລານັ່ງເວລານອນກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍຮຽບຮ້ອຍ ຢາກຕີ່ຢາກຍະກ້ວາງຊ່ຳໃດ໋ກໍ່ຍະ
  ຖ້າຢູ່ຮ່ວມໝູ່ ລົມຊິບໍ່ລ່ວງ.
  ເມຍຂ້ອຍກໍ່ຍັງມີເນື້ອມີໜັງນຸ່ມນວນຄືຕອນລາວເປັນສາວ ຫຸ່ນໃຫຍ່ຄືຜູ່ຢູ່ໃນຮູບ
  ຂ້າງເທິງຫັ້ນລະ ຫີໃຫຍ່ແລະມີກິ່ນໜ້ອຍນຶ່ງເພາະລາວມັກນຸ່ງສົ້ງ Jean ຮັດໆ
  ໂຊທ້າຍຜາຍໆໃຫ້ຜູ່ຊາຍກືນນ້ຳລາຍນຳ ລາວວ່າຮູ້ສຶກສຽວງ່າມຂາດີເວລາມີຜູ່
  ຊາຍແນມເບິ່ງ ຜູ່ຊາຍຂີ້ລ້າຍກໍ່ບໍ່ສຽວດອກ ຕ້ອງຫຼໍ່ຄືທ້າວ Brad ຜົວນາງ Jolie
  ຈຶ່ງສຽວນ້ຳຈຶ່ງຊຶມ ລາວວ່າຊັ້ນເດ໋, ຕຸ້ຍໆເຕ້ຍໆຄືອີ່ຕາແຂນຂົງ ແນມໝົດມື້ກໍ່ບໍ່
  ຮູ້ສຶກ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍວ່າ ຍ່າງເລາະຊັນຈຽງໝົດມື້ກໍ່ບໍ່ມີທ້າວ Brad ມາແນມເບິ່ງ
  ກົ້ນເຈົ້າດອກ ມີແຕ່ຂ້ອຍນີລະເບິ່ງນະ, ເວົ້າແລ້ວກໍ່ກຸມແກ້ສົ້ງເມຍຊິເຮັດຂອງລາວ
  ພໍດີນ້ອງຊາຍໂທມາເອີ້ນໄປແກ້ມກຸ້ງຍ່າງຖອຍຫຼັງທີ່ເພິ່ນຊື້ມາແຕ່ສວນອາຫານ
  ສາວຈຸ໋ມ ເວົ້່າແທ້ ຂ້ອຍບໍ່ມັກມີຊີ້ນແຕ່ຢູ່ຫາງໜ້ອຍດຽວແຕ່ colesteral ສູງພິ
  ລຶກ ຄັນຊິບໍ່ໄດ້ກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ແຍງນ້ອງໃພ້ ກໍ່ເລີຍວາງອາລົມໄວ້ຢູ່ກັບວ່າງຂາເມຍ ໄປ
  ຮ່ວມວົງກັບເຂົາເຈົ້າ.
  “ເຂົ້າຈັກທິມອ້າຍເກດ ວານນີ້?” ໝໍປັງຖາມຂຶ້ນເມື່ອເຫັນໜ້າຂ້ອຍ ແລະຂ້ອຍກໍ່
  ຕອບໄປຕາມຈິງວ່າບໍ່ເຂົ້າຈັກທິມເລີຍ, ນ້ອງໄພ້ຫຼອດອອກມາຈາກເຮືອນວ່າ ບໍ່ເຂົ້າ
  ຫຼືເຂົາບໍ່ໃຫ້ ບອກຄວາມຈິງມາໂລດນະ?ແລ້ວພວກຂ້ອຍກໍ່ພາກັນຫົວຂຶ້ນ, ນ້ອງໃພ້
  ລົມໂຟນກັບເມຍຂ້ອຍຢູ່ຕອນຂ້ອຍຢອກກັບເມຍ ເຂົາລົມກັນ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຫຼອດ
  ຖາມວ່າ ນ້ອງໃພ້ນຸ່ງເສື້ອສີຫຍັງມື້ນີ້? ຕອນ chat ກັບລາວຕອນລາວຍັງບໍ່ທັນເອົາ
  ກັບນ້ອງຊາຍເມຍ ລາວບອກ ແຕ່ກ່ອນລາວຈະບອກ ລາວຕ້ອງຖາມເຫດຜົນກ່ອນ
  ແລະຂ້ອຍກໍ່ບອກລາວຄວາມຈິງວ່າ ຢາກຮູ້ເພາະຈະໄດ້ວາດພາບຖືກ, ວາດພາບ
  ຫຍັງລະ? ລາວຖາມຄືນມາດ້ວຍຄວາມສົນໃຈ, ກໍ່ວາດພາບວ່າໄດ້ເອົາກັບເພິ່ນຫັ້ນ
  ນະ “ບ້າ…ລາມົກ” ພີ່ນ້ອງກັນກໍ່ຍັງມາຫື່ນໃສ່ກັນ ລາວມັກດ່າແບບນີ້ລະ.
  4-5 ປີກ່ອນ ນ້ອງຊາຍໄປເຮັດບຸນນຳພໍ່ເຖົ້າກໍ່ເລີຍແນະນຳລາວໃຫ້ໄປເບິ່ງສາວຊອຍ
  ຢາ ໄປເຫັນກໍ່ມັກປັ໊ບໂລດຫັ້ນລະເພາະນ້ອງໃພ້ເປັນຄົນສູງ ຂາວ ໜ້າຕາກໍ່ງາມໜ້າ
  ຮັກ ນົມກໍ່ພໍດີເໝາະມື, ຕາມທີ່ລາວບອກຕອນ chat ກັນທາງ hotmail ຫັ້ນ ລາວ
  ວ່ານຸ່ງ size 34B ຊຶ່ງເປັນຂະນາດປົກກະຕິຂອງຜູ່ຍິງລາວ ແຕ່ເມຍຂ້ອຍໄດ້ແນວ
  ແມ່ເຖົ້າ ນົມຈຶ່ງໃຫຍ່ລົ້ນມື ແຕ່ຊາມຊິໄດ້ລາວເປັນເມຍ ບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍເດີ ໜ້າດ້ານ
  ທຽວໄປລົມຈົນຕີນລົດຫ້ຽນຫຼາຍກົງໃດ໋ຈຶ່ງໄດ້ຫັ້ນນະ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຜິດຫວັງເມື່ອໄດ້ແຕ່ງ
  ງານກັບລາວ ໂຄຍນ້ອຍໄດ້ເອົາຫີໃຫຍ່ແມ່ນຄວາມປາດຖະໜາຂອງຜູ່ຊາຍທຸກຄົນ
  ແຕ່ນ້ອງຊາຍໄດ້ຂອງດີກ່ວາ ເຕົ່ານ້ອງໄພ້ສວດໂນນຄືພູນ້ອຍ ໜອຍກໍ່ແຍ່ມແພະບໍ່
  ຕ້ອງໄດ້ເກັບໝອບອອກຕອນເລຍ ເສຍດາຍລາວບໍ່ໃຫ້ສຽບໂຄຍເຂົ້າ ອະນຸຍາດໃຫ້
  ແຕ່ໃຊ້ນິ້ວແຍ່ ລາວຢ້ານໄດ້ປີນກົກງິ້ວໜາມ ຂ້ອຍວ່າໜາມປູ້ຫຼາຍແລ້ວລະເພາະຄົນ
  ປີນຫຼາຍ ແຕ່ລາວວ່າຊ່ຳນີ້ກະພໍແລ້ວ ຄັນໃຫ້ສຽບແທ້ໆ ເຈົ້າຊິຕິດ. ກໍ່ຄົງຈະຕິດຄື
  ລາວວ່າແທ້ໃດ໋ເພາະເຕົ່ານ້ອງໃພ້ຕອດດີຈົນມີແຮງໃນນິ້ວພຸ້ນລະ, ຖອດນິ້ວອອກມາ
  ແລ້ວກໍ່ຊິມນ້ຳລາຍເຕົ່າ ບາງເທື່ອກໍ່ຮຶນ ບາງເທື່ອກໍ່ເຄັມຈາງໆເພາະລາວມັກກິນ
  Zottis (ซอททิส) ແຕ່ເມຍຂ້ອຍບໍ່່ມັກກິນ ລາວຢ້ານທາດນ້ຳຕານ ດົນໆຈຶ່ງຕັກໃສ່
  ປາກເທື່ອນຶ່ງ ບໍ່ກິນປະຈຳຄືນ້ອງໃພ້.
  ເຈົ້າອາດຈະວ່າຂ້ອຍໂງ່ ຂ້ອຍຂີ້ລ້າຍແນວນັ້ນແນວນີ້ ເຂົາຫງາຍໃຫ້ເລຍໃຫ້ແຍ່ປານ
  ນັ້ນຍັງບໍ່ໄດ້ສີ້, ຍອມຮັບວ່າຂີ້ລ້າຍ ຍ້ອນບໍ່ຢາກຝືນໃຈ ຝາກເອົາໄວ້ກິນດົນໆນີ້ລະ
  ຈຶ່ງບໍ່ຝືນໃຈ ລາວໃຫ້ຊ່ຳນັ້ນກໍ່ເປັນບຸນລິ້ນ ບຸນມື ບຸນຕາທີ່ໄດ້ຊື່ນຊົມເຮືອນຮ່າງງາມໆ
  ຂອງລາວໂດຍບໍ່ມີເສື້ອຜ້າອາພອນປົກປິດແມ້ແຕ່ຊິ້ນດຽວ.
  sexstoryclip.blogspot.com/2013/03/blog-post_1890.html?zx=d853e8b37da25cd6

 36. ໝາກກອກ
  ເດືອນພະຈິກ 4, 2015 ເວລາ 6:09 pm

  ເຄີຍໄດ້ຍິນຄູ່ຜົວເມຍຫຼາຍຄູ່ເວົ້າວ່າເຂົາບໍ່ມີຫຍັງກັບຜົວກັບເມຍເຂົາດົນແລ້ວ
  ບາງຄົນກໍ່ວ່າຍັງມີຢູ່ແຕ່ບໍ່ເລື້ອຍຄືຕອນແຕ່ງງານໃໝ່ ໄດ້ລູກໄດ້ເຕົ້າແລ້ວກໍ່ບໍ່ມີ
  ອາລົມອາດຈະເປັນຍ້ອນອິດເໝື່ອຍຈາກວຽກງານ ມີຄວາມຄຽດ ແລະຍ້ອນ
  ຫຼາຍໆສາເຫດ ແຕ່ຂ້ອຍກັບເມຍຍັງເອົາກັນສະໝ່ຳສະເໝີ ຈະອິດເໝື່ອຍເທົ່າ
  ໃດກໍ່ບໍ່ປະຕິເສດຖ້າເມຍຊວນເອົາ ດົນໆລາວຈຶ່ງຊວນ ສ່ວນຫຼາຍກໍ່ແມ່ນຂ້ອຍ
  ຫັ້ນລະເປັນຝ່າຍກຸກກວນລາວກ່ອນ ກໍ່ມັນຢາກນີ້ນະ ຄິດເຫັນສາວນ້ອຍທີ່ເຮັດ
  ວຽກນຳກັນກໍ່ວ່າຊິຢາກ ເຮັດກັບເຂົາບໍ່ໄດ້ກໍ່ມາເຮັດກັບເມຍໃຫ້ຫາຍຢາກ.
  ຂ້ອຍເຮັດວຽກຢູ່ຕະຫຼາດອາຫານລາຄາຖືກ ເປັນຜູ່ຊ່ອຍຜູ່ຈັດການຄົນທີ3
  ຍາມຂາດແຄັດເຊຍກໍ່ເປັນແຄັດເຊຍ ຍາດມຂາດຄົນຫໍ່ເຄື່ອງກໍ່ຫໍ່ເຄື່ອງ ຍາມ
  ຂາດຄົນວາງເຄື່ອງກໍ່ໄປວາງເຄື່ອງ ຍາມຂາດຄົນທຳຄວາມສະອາດກໍ່ທຳຄວາມ
  ສະອາດ ຖ້າເພິ່ນຮັບຄົນງານໃໝ່ກໍ່ຝຶກແອບໃຫ້ເຂົາ, ສ່ວນຫຼາຍເພິ່ນຮັບເອົາແຕ່
  ນັກຮຽນມັດທະຍົມປາຍເຂົ້າເຮັດວຽກໃຫ້ຍາມເຂົາເລີກຮຽນເພື່ອເປັນການຫາ
  ລາຍຮັບດ້ວຍຕົນເອງແລະບໍ່ໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວທີບຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ
  ທ້ອງຖິ່ນ ຖ້າເປັນຍາມພັກແລ້ງຈຶ່ງເອົາເຮັດເຕັມເວລາ. ນັກຮຽນມໍປາຍບາງຄົນມີ
  ນົມເຕັມເອິກ ໝອຍເຕັມງ່າມກົ້ນຄືເຈົ້າເຫັນໃນເວັບລາມົກຫັ້ນລະ ແຕ່ບາງຄົນກໍ່
  ມີພໍດີພໍງາມ, ເຖິງວ່າກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນບໍເອົາຜິດຜູ່ໃຫຍ່ທີ່ມີເຊັກກັບບຸກຄົນທີ່ມີ
  ອາຍຸ 16 17 ປີ ຖ້າເຂົາພໍໃຈໃຫ້ເຮັດ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ກ້ານອກໃຈເມຍດອກຢ້ານ
  ລາວສືບຮູ້ ຈັກນ່ອຍຊິຖືກລາວຕັດຂອງຖິ້ມໃຫ້ເປັນກິນຄືເຫັນເປັນຂ່າວໃນໜັງສື
  ພິມຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ເບິ່ງແຕ່ແຍງຄວາມງາມຂອງເຂົາແລ້ວມາເຮັດເມຍ, ເຈົ້າກໍ່ຢ້ານ
  ເມຍຄືກັນບໍ? ຖ້າຢ້ານ ອ່ານເລື່ອງນີ້ເດີ 🙂
  nifty.org/nifty/bisexual/incest/do-it-to-my-daughter.html

 37. ລູກເມົາ
  ເດືອນພະຈິກ 18, 2015 ເວລາ 6:14 pm

  ຄຳເຕືອນ: ເລື່ອງທີ່ຈະ copy ຕໍ່ລົງໄປນີ້ ເປັນເລື່ອງແນວຄອບຄົວຊຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມ
  ສຳລັບບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ ແລະກໍ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນດີ ມີສິນທຳ
  ປະຈຳໃຈ ຮູ້ຈັກຜິດ ຖືກ ຊົ່ວ ດີ ແລະມີຄວາມເກງກົວຕໍ່ບາບກຳທີ່ຈະນຳສະໜອງ
  ໃນພາຍພາກໜ້າ, copy ມາໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຍັງມີວິນຍານເດຍລະສານສິງໃນຫົວໃຈ
  ອ່ານເພື່ອຄວາມບັນເທິງເທົ່ານັ້ນ ແລະເມື່ອອ່ານແລ້ວກໍ່ຢ່າເຮັດຕາມເດັດຂາດເພາະ
  ສັງຄົມບ້ານເຮົາຮັບບໍ່ໄດ້ເລື່ອງແນວນີ້.

  ສຽງດັງໂຄມຄາມຂອງຄົນລົ້ມດັງຂຶ້ນມາຈາກແຖວຫ້ອງນ້ຳ, ຂ້ອຍນັບນຶ່ງຮອດສິບ
  ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງທີ່ບົ່ງບອກວ່າຄົນນັ້ນລຸກຂຶ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ ຄົງຈະເມົາແຮງກ່ວາເທື່ອ
  ກ່ອນໆ, ຖ້າເຂົາກິນແຕ່ເບຍກໍ່ບໍ່ເມົາແຮງປານໃດ໋ດອກ ແຕ່ນີ້ຄົງອັດ VODKA ເຂົ້າ
  ໄປປະສົມ Calsberg ເພາະລູກອີ່ຕາຄໍຫົດມັກກິນໂວນກາປະສົມຄາວຊະເບີກ.
  ແຕ່ກ່ອນ Johny ຈະໄຂເບຍກິນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຂ້ອຍເຮັດລາບເຮັດກ້ອຍ ຫຼືຊິ້ນດາດ ຊິ້ນ
  ຈຸ່ມຊຶ່ງເປັນອາຫານທີ່ເຂົາມັກກິນ, ຫຼັງຈາກຖືກພໍ່ເຖົ້າເຕະອອກເຮືອນ ບໍ່ໃຫ້ໄປໃກ້
  ໄປຖັດເຂດບ້ານຫາລູກຫາເມຍ ເລີກວຽກມາ ຖ້າບໍ່ແວ່ເຂົ້າວົງນຳລູກອີ່ຕາຄໍຫົດ
  ຈອນນີຈະຫິ້ວ 6 ແພັກຄາວຊະເບີກມານັ່ງກິນແຍງນົກແຍງໜູຢູ່ຫຼັງບ້ານ ຖ້າເບຍ
  ບໍ່ໝົດກໍ່ຄົງບໍ່ຈັບບ່ວງກະແບະຂຶ້ນມາຕັກເຂົ້າກິນກ່ອນນອນ. ຂ້ອຍງຶດຈົນຫົວຊິແຕກ
  ອົດສາວ່າເມຍອີ່ຕາຄໍຫົດງາມຄື Elizabeth Taylor ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ວ່າດອກ ແຕ່ອີ່ນາຍ
  ນີ້ຂີ້ລ້າຍຜີບໍ່ຢາກ ຈອນນີກໍ່ຍັງຫຼັບຫູຫຼັບຕາຍົກຂາມັນຂຶ້ນພາດບ່າໄດ້.
  ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງ ຂ້ອຍຈຶ່ງຄ້ວາເອົາເສື້ອຄຸມມາຫົ່ມແລະອອກຈາກຫ້ອງໄປເບິ່ງ
  ກໍ່ເຫັນຈອນນີນອນແຜ່ພະຄະວາຢູ່ໜ້າຫ້ອງນ້ຳ ຜ້າຂົນໝູຄີ່ອອກໄປກອງໂອ່ໂຍະຢູ່
  ພື້ນໜ້າຫ້ອງ, ຄິດວ່າຈະໄປເອີ້ນຄົນຂ້າງບ້ານມາຊ່ອຍເອົາຈອນນີ້ເຂົ້າຫ້ອງເພາະ
  ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດເອົາຄົນດຽວໄດ້ ຈອນນີໂຕໃຫຍ່ແລະໜັກ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງປ່ຽນໃຈ ເອີ້ນ
  ເຂົາຫຼາຍກໍ່ເກງໃຈເຂົາ. ພໍແກ່ຈອນນີມາຮອດໜ້າຫ້ອງນອນ ກໍ່ສັງເກດເຫັນໂຄຍລູກ
  ທີ່ອ່ອນແຕະແຊະເມື່ອ 3-4 ນາທີກ່ອນ ຄ່ອຍໆພອງໂຕຂຶ້ນມາ, “ຈອນນີ….ຈອນນີ”
  ຂ້ອຍເອີ້ນຊື່ລູກ ແລະຕົບແກ້ມລາວຄ່ອຍໆເພື່ອໃຫ້ລາວຟືນໂຕ ແຕ່ລູກພັດພຶມພຳເອີ້ນ
  ຊື່ເມຍເຂົາ ບອກຮັກແນວນັ້ນແນວນີ້ ແລະດຶງຂ້ອຍລົງໄປກອດຈູບ ພະຍາຍາມຂັດ
  ຂືນ ແລະບອກເຂົາວ່ານີ້ແມ່ນແມ່ ບໍ່ແມ່ນເມຍ ແຕ່ເຂົາບໍ່ຟັງສຽງ ເອື້ອມມືມາລູບຄຳ
  ເຕົ້ານົມນອກເສື້ອຢ່າງເມົາມັນຈົນຂ້ອຍໝົດແຮງປົກປ້ອງສອງເຕົ້າທີ່ເຂົາເຄີຍດູດເຄີຍ
  ຄັ້ນຫຼິ້ນເມື່ອຕອນ 22 ປີກ່ອນ. ຈອນນີຈົກນົມຂ້ອຍອອກມາດູດຢ່າງຫິວກະຫາຍ ມື
  ນຶ່ງກໍ່ບີບຄັ້ນເຕົ້າເບື້ອງນຶ່ງ ເຂົາຫຼິ້ນກັບມັນຢ່າງມັນມືເໝືອນກັບຕອນເຂົາຍັງນ້ອຍ,
  “ຈອນນີ…ແມ່ສຽວນະ…ພໍແລ້ວນະ…” ຂ້ອຍເວົ້າຂຶ້ນດ້ວຍສຽງສັ່ນເຄືອເມື່ອຈອນນີ
  ຈົກມືເຂົ້າໄປລູບເນີນຫີທີ່ກຳລັງປຽກຊື້ນ, ເຂົາເມົາແນວໃດຈຶ່ງຮູ້ແກ້ສະຫຼິບຂອງແມ່?
  ພໍເຂົາແຍ່ນິ້ວເຂົ້າຮູທີ່ເຂົາເຄີຍໝົ້ນອອກມາເມື່ອ 20 ປາຍປີກ່ອນ ຂ້ອຍຕ້ອງຈັບມືເຂົາ
  ໄວ້ບໍ່ໃຫ້ເຂົາຫຼິ້ນຕໍ່ກັບຮູນັ້ນ ມັນສຽວເໝືອນຕອນຍັງສາວ ບໍ່ນຶກວ່າລູກຊາຍຈະເຮັດ
  ໃຫ້ສຽວກ່ອນເລືອດຢາງຈະໝົດ, ຂ້ອຍຕ້ອງປ່ຽນທ່ານອນຫງາຍຕາມລີລາກອດຈູບ
  ລູບເລຍຂອງເຂົາເໝືອນຄົນຖືກສະກົດຈິດ ມາໄດ້ສະຕິຕອນເຂົາກົ້ມໜ້າດົງດົມເລຍ
  ຫອຍກິນແຕດຢ່າງແຊບນົວ ອິ່ມແລ້ວ ຈອນນີກໍ່ຈູບເລຍຂຶ້ນມາຕາມໜ້າທ້ອງຈົນຮອດ
  ໜ້າເອິກ ແລະໃຊ້ຫົວໂຄຍບານດອກເຫັດລະໂງກຖູໄຖຮ່ອງຫີສຽກຖຸຍປາຍແຕດດົນ
  ເຕີບ ຫົວໂຄຍຈຶ່ງຫຼຸບເຂົ້າໄປໃນຮູຫີທີ່ເຂົາລອດອອກມາ ເຂົ້າໄດ້ເກືອບເຄິ່ງ ເຂົາກໍ່ຖອດ
  ອອກມາ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ເໜັບສອງສົ້ນນ່ອງໃສ່ກັບກະໂທຍຂາເຂົາ ແລະຄືຈັ່ງວ່າເຂົາຮູ້
  ໃຈແມ່ນີ້ລະຈຶ່ງແທງເຂົ້າໄປຈົນເກືອບຈຳປາກມົດລູກ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເດົ້າບາດຖີ່ບາດຫ່າງ
  ບາດແຮງບາດຄ່ອຍໄປຕາມສຽງຄາງຂອງຜູ່ເປັນແມ່ຈົນນ້ຳອຸ່ນໆຂອງແຕກໃສ່ຂ້າງໃນ
  ແລ້ວກໍ່ເດົ້າຕໍ່ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳທີ່ຄ້າງໃນທໍ່ອອກຈົນໝົດແລ້ວຈຶ່ງນອນແຜ່ລົງກາງຫ້ອງນອນ.
  “Morning Mom….Thanks for helping me last night.” ຈອນນີເວົ້າຂຶ້ນ
  ເມື່່ອເຂົາອອກມາເຫັນຈອກໂອວັນຕິນ ເຂົ້າຈີ່ສອງແຜ່ນ ຈືນໄຂ່ດາວສອງຟອງ ຕັ້ງຢູ່ໂຕະ
  ອາຫານ, “ເທື່ອໜ້າຢ່າກິນຈົນເມົາແບບນີ້ອີກ ແມ່ປວດໝົດຕົນໂຕ… 🙂 ” ຂ້ອຍບອກ
  ລູກໃນຂະນະທີ່ກົ້ມລົງຕື່ມໂອວັນຕິນໃຫ້ຈອນນີ ແລະຮູ້ສຶກສຽວວາບໜ້າເອິກເມື່ອລູກ
  ສົ່ງແສງຕາຫື່ນເຂົ້າໄປຂອບໃຈສອງເຕົ້າໂຕ່ງເຕ່ງທີ່ເຂົາດູດເຂົາຄັນເມື່ອຄືນຜ່ານມາ.
  ເອົາຄຳນີ້ /ลูกชายขี้เมาของฉัน/#more-2400 ຕໍ່ໃສ່ thaiseawstory.com
  ຖ້າຢາກອ່ານຂອງແທ້ !

 38. ປີໂຢ
  ເດືອນທັນວາ 2, 2015 ເວລາ 6:30 pm


  ບໍ່ເກັ່ງແຕ່ງຈຶ່ງກອບເອົາມາລົງໃຫ້ອ່ານເລີຍ, ບໍ່ວ່າກັນນະ ! 🙂

  ເພື່ອນຫື່ນ

  ผมมีเพื่อนผู้หญิงอยู่คนนึงครับ ชื่อฝ้ายอายุ23 ผิวขาวอวบ หน้าตาพอใช้ได้ครับ นมใหญ่ตูดสวยครับในกลุ่มฝ้ายมักจะชอบเรื่องพูดลามกกับเพื่อนๆเสมอ บางทีก็ชอบมาถามว่าเอากันเป็นยังไงสนุกไหม เอ็มชอบท่าไหน ด้วยความเป็นเพื่อนผมก็ไม่ค่อยอยากคิดอะไร แต่ในใจผมก็อดคิดอยากจะฟันฝ้ายให้รู้แล้วรู้รอดซักที มันจะได้ไม่ต้องมาพูดเรื่องลามกต่อหน้าเพื่อนๆ น่ะ เพราะผมมักจะอายแทนมัน แล้วก็คอยห้ามฝ้ายเสมอๆ บอกว่าเธอเป็นผู้หญิงนะ พูดอย่างนี้ไม่ดีหรอก ฝ้ายมักจะมองตาผมแบบ มีเลศนัยเสมอเวลาผมเตือนมัน แววตาแบบนั้นมันช่างเชื้อเชิญเสียจริง แล้วเรื่องราวก็เกิดขึ้นครับวันนึงเราไปเลี้ยงส่งเพื่อนอีกคนไปเรียนต่อเมืองนอก เป็นเที่ยวบินตอนประมาณ 5 ทุ่ม ขากลับผมก็เลยอาสาไปส่งฝ้าย พอถึงบ้านผมกำลังจะออกรถฝ้ายก็เคาะกระจก บอกผมว่าวันนี้พ่อแม่ฝ้ายไม่อยู่ ไอ้ผมก็คิดมานานแล้วว่ามันก็คงแอบชอบผมอยู่ก็เลยตามน้ำครับจอดรถแล้วเดินเข้าบ้าน เธอพาผมเข้าไปในห้องครับ ไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับเธอหันมาประกบปากกับผม เราแลกลิ้นกันอยู่พักนึง ฝ้ายถอนปากออกจากผม”เอ็มเรายังไม่เคยมีเซ็กซ์”เลย ผมบอกว่าไม่เชื่อเห็นชอบพูดเรื่องนี้บ่อยๆ ฝ้ายบอกที่เธอชอบพูดเพราะ อยากให้เพื่อนยอมรับ เพราะการพูดเรื่องเซ็กซ์ ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอเป็นผู้ใหญ่แล้ว ที่สำคัญเธอบอกว่าเธอเห็นพ่อแม่เธเอากันหลายที แล้วก็แอบช่วยตัวเองอยู่บอ่ยๆ พอพูดจบผมก็ผลักเธอลงไปที่เตียง ดูดปากแลกลิ้นกัน มือนึงก็เอื้อมไปขยำนมครับนมฝ้ายใหญ่ เหมือนกันเธอได้แต่ครางอือๆ ผมเริ่มถอดเสื้อผ้าเธอออก พอถอดท่อนบนถอดยกทรงสีดำนมเธอทะลักออกมา หัวนมสีน้ำตาลอ่อนๆ ผมก็จัดการดูดเลียนมเธอทันที เธอครางซี้ด…. เอ็มจ๋า ๆ ฝ้ายเสียว โออออ อา ผมดูดนมเธออยู่พักใหญ่เธอจัดการตัวเองและเสื้อผ้าของผมออกไปหมดแล้ว”ขอฝ้ายดูด***เอ็มหน่อย”เราเลยทำท่า69กัน ฝ้ายบอกว่าเห็นแม่ทำให้พ่อบ่อยๆ ฝ้ายดูด***ผม ผมเลียหีฝ้ายเสียงฝ้ายครางอือๆ อา อา อา ออกมาดังลั่นห้องอา โอว โอว ผมเลยสอดนิ้วเข้าไปชักเข้าออกๆ ดูดเลีย***ไปด้วยซักพักเธอก็เกร็งกระตุก ตอดนิ้วมือผม ฝ้ายหอบหายใจ อาอา อา ผมไม่รอช้า ถอน*** ออกจากปากฝ้ายผมจับ***ผมยัดหีฝ้ายไปได้แค่หัว ฝ้ายร้องโอ้ย ย เอ็ม เราเจ็บ ตอนนี้ผมไมสนใจแล้ว อัดกระแทก***เข้าไปเต็มที่ จนเธอร้องกรี๊ด หีฝ้ายบีบรัด***ผมเต็มที่ ผมเริ่มโยกเอวเสียงฝ้ายร้องครางโอววว ออกมาดังมาก อ้า อ๊า โอว ๆ ๆ ฝ้ายครางไม่ได้ศัพท์ไปตามจังหวะ กระแทบ ของผม พั่บ ๆ ๆ ๆ โอว อาอา ฝ้ายบอกว่าไม่เจ็บแล้วเอ็ม ***แรงๆ ***แรง ๆ ดูฝ้าย เซ้กซ์จัดมาก ผมเอาฝ้ายนมกระเพื่อมๆขึ้นลง จนเธอต้องเอามือมาจับเอาไว้พั่บๆๆๆ อา โอว เอ็ม เราจะเสร็จแล้ว เอ็มจ๋า โอว ๆ ผัวขา ๆ อา อ๊า ๆ ๆๆ ๆ ๆ …อ๊า…… น้ำอุ่นๆแตกกระแทกหน้าขาของผม สิ้นเสียงร้อง หีเธอบีบรัด ***ผม เกร็งไปหมด ของซิงๆ มันฟิตดีอย่างนี้นี่เอง ผมสาวเอวกระแทกแก4-5ที่ก็ทนไม่ไหวมันเสียว***เหลือเกินปล่อยน้ำรักใส่หีฝ้ายจนเจิ่งนอง เฟุบหน้าลงไปกะหน้าอกฝ้าย เราสองคนไปล้างตัว ผมเห็มีเลือดไหลออกมาจากของฝ้าย เลยนึกในใจเธอคงไม่ได้โกหกกัน ในห้องน้ำ ฝ้ายบอกว่าไม่นึกเลยว่า***กันจริงๆจะมันส์ขนาดนี้ ฝ้ายพาผมเข้าห้องพ่อแม่เธอ โอ้โห หนังโป๊เพียบเลยฝ้ายบอกว่า บางทีเธอก็มาแอบดูแล้วช่วยตัวเองเป็นประจำ ว่าแล้วก็เปิดดูซะเลย ดูได้ซักพักฝ้ายจับ***ผมอม อือๆ ๆ ๆ ๆผมขยำนมเธอ อีกมือก็สอดเข้าไปในหี อาอา ฝ้ายครางออกมา ลุกขึ้นมานั่งคร่อมผม ว่าแล้วเธอก็สวมบทจ๊อกกี้ ขี่ม้าทั้งควบทั้งโยก พั่บๆ ๆ เสียงเนื้เอเรากระแทกกันดังลั่นห้อง โอวๆ อา อา อา โอวๆ ๆ ๆ ฝ้ายโยกเร็วขึ้นทั้งบททั้งคลึง โอ เอ็มจ๋า ฝ้ายเงี่ยน โอว อาอา นมฝ้ายเด้งขึ้นลงพั่บๆ ผมเอามือนึงขยำ อีกมือดันตัวขึ้นมาเอาปากงับ ดูดหัวนม เธอไปพลาง ฝ้ายยิ่งครางหนักขึ้น โอๆๆๆๆๆซอยเอ็วถี่ขึ้น อา อา อา อา อ๊า เธอเสร็จอีกแล้ว เธอบดคลึงสะโพก อา อา ผมไม่รอช้าจับเธอพลิกเป็นท่าหมา กระแทกซอย พลั่กๆๆเธอบอกให้***แรงๆ ผมใส่ไม่ยั้งเลย โอว โอว โอว เอ็มจ๋าๆๆโอวๆๆๆพั่บๆๆผมซอยถี่ยิบ ฝ้ายครางไม่เป็นศัพท์ หีฝ้ายตอดขมิบ อีกรอบน้ำไหลเยิ้มเปือ้นหน้าขาผมไปหมด ส่วนผมยังไม่เสร็จ จับเธอพลิกมาด้านหน้า ช้านขาขึ้น โอวๆ ผัวขา โอว ๆ เสียวจัง โอว ๆ ๆ อา อา อา โอว ผม บดอัดกระแทก จนเธอร้องดังลั่นห้อง อา อา อ๊าๆๆๆๆๆๆ ผัวขาเมียเสร็จอีกแล้วๆๆๆพั่บๆๆของเธอตอดขมิบจนผมเสียวลำ***ไปหมดผมทนไม่ไหวเลย ชักออกมาเธอลุกมาคว้า***ผมเข้าปากทั้งดูดทั้งอมมือก็ชักว่าวให้พั่บๆๆ อา อา ผมครางออกมาบ้าง อือ อือๆๆเสียงเธอครางในลำคอเธอดูดเร็วมากผมจับหัวเธอโยกแรงมาก โอววววววผมฉีดน้ำรักเข้าปากของฝ้ายเธอดูดกินจนหมด ผมเสียว***มาก เธอดูดเลียต่อ อีกพักใหญ่ …คืนนั้นเราเอากันอีก 3 รอบ ผมนี่น้ำหมดตัวเลย หลังจากนั้นผมก็เอากะเธอบ่อยๆ แทบทุกวัน และหลังจากนั้นเธอก็ไม่เคยพูดเรื่องลามกต่อหน้าคนอื่นอีกเลย

 39. ຫຼານປ້າ
  ເດືອນທັນວາ 21, 2015 ເວລາ 4:56 pm

  ຕອນຢູ່ບ້ານກໍ່ເຄີຍລົ້ວເຄີຍລ່ວງກັບໝູ່ຜູ່ຍິງເລື້ອຍຢູ່ ໄດ້ສີ້ແຕ່ອີ່ຫຼອດຜູ່ດຽວຫັ້ນລະ
  ແຕ່ມັນບໍ່ໃຫ້ສີ້ເລື້ອຍດອກ ຖ້າບໍ່ເມົາບໍ່ແມ່ນຍາມບຸນກໍ່ຫາໂອກາດສີ້ຍາກເພາະອ້າຍ
  ແລະພໍ່ມັນຫວງ ຂ້ອຍເກືອບຖືກພໍ່ມັນຢຽບຕາຍເທື່ອນຶ່ງຍ້ອນດຶງອີ່ຫຼອດເຂົ້າພຸ່ມໄມ້
  ໃກ້ສວນອີ່ຕາດົງ ຖ້າຕາດົງບໍ່ມາຮົດເອົາຄົງຕາຍຄາຕີນພໍ່ມັນແທ້ໆ ແຕ່ຈະບໍ່ເລົ່າມາ
  ດອກ ເລື່ອງສີ້ອີ່ຫຼອດຫັ້ນນະ ຈະເລົ່າເລື່ອງຕອນເອົາກັບປ້ານວນໃຫ້ຟັງ.
  ມື້ນັ້ນ ປ້ານວນກວາດພື້ນຢູ່ດີໆກໍ່ເກີດອາການວິ່ງວຽນເຊມາຕຳໂຕະກິນເຂົ້າ ຂ້ອຍ
  ນັ່ງທ່ອງເວັບຢູ່ນັ້ນຕ້ອງໄດ້ລຸກໄປໂຊມເພິ່ນໄວ້າບໍ່ໃຫ້ລົ້ມ ແລະເພິ່ນກໍ່ຈະຄວາມາຄຶງ
  ໂຕະແຕ່ບໍ່ຖືກໂຕະ ມາຖືກເປົ້າສົ້ງຂ້ອຍພໍດີ ແລະມືທີ່ຂ້ອຍຊ້ວນໂຕປ້ານວນໄວ້ກໍ່ຢູ່ແຖວ
  ເໜືອທ້ອງໃຕ້ຕີນນົມ ບໍ່ຮູ້ມັນພິກແພງໄປແນວໃດ ມືຈຶ່ງກຳເຕົ້ານົມປ້າເຕັມມື, ຂ້ອຍ
  ແລະປ້ານວນຢູ່ໃນທ່າຕົກໃຈແບບນັ້ນດົນເຕີບ ພໍຕັ້ງສະຕິໄດ້ປ້ານວນກໍ່ຖົກມືຈາກເປົ້າ
  ສົ້ງຂ້ອຍ ແລະຂ້ອຍກໍ່ປ່ອຍມືອອກຈາກເຕົ້ານົມຂອງເພິ່ນ ສົ່ງຄວາມຮູ້ສຶກຜ່ານສາຍ
  ຕາກັນແລະກັນແລ້ວ ປ້ານວນກໍ່ສືບຕໍ່ກວາດພື້ນ ແລະຂ້ອຍກໍ່ສືບຕໍ່ທ່ອງເວັບບຸກປີ້ລົດ
  ໃຫ້ລຸງກັບເອື້ອຍໄປເມືອງແອວປາໂຊເພື່ອຮ່ວມງານຂຶ້ນບ້ານໃໝ່ພີ່ນ້ອງ ປ້ານວນແລະ
  ຂ້ອຍຢູ່ບ້ານ ຂາຍເຄື່ອງ ບໍ່ຢາກໃຫ້ຂາປະຈຳໄປຊື້ຮ້ານອື່ນ. ປ້ານວນກວາດພື້ນແລ້ວ
  ກໍ່ເຂົ້າຫ້ອງກວດບັນຊີ ແງ້ມປະຕູໄວ້ໜ້ອຍນຶ່ງ, ຂ້ອຍເຄາະ 2 ບາດກ່ອນກ້າວຂາເຂົ້າ
  ໄປຂູດລົມໃຫ້ເພິ່ນ. ຂູດບ່າໄຫຼ່ທັງສອງບໍ່ແດງ ປ້າກໍ່ບອກໃຫ້ຂູດສັນຫຼັງແຕ່ຂູດບໍ່ສະ
  ດວກ ເພິ່ນຈຶ່ງບອກໃຫ້ປົດເຂາະເສື້ອຊ້ອນ ມັນສະດວກໂພດຕອນນີ້ ຮູ້ດີວ່າປ້າບໍ່ໄດ້
  ເປັນລົມ ຖ້າເພິ່ນເປັນລົມຂູດເທື່ອນຶ່ງສອງເທື່ອມັນຈະແດງຂຶ້ນມາທັນທີ ແຕ່ນີ້ບໍ່ມີວີ່ແວວ
  ພໍນ້ອຍ ຂ້ອຍເລື່ອນມືໄປບີບນວດເຕົ້ານົມທັງສອງຂອງປ້ານວນຈົນເພິ່ນຄາງໃນລຳຄໍ
  ຈາກນັ້ນກໍ່ເລື່ອນມືເບື້ອງນຶ່ງລົງມາ ຈົກເຂົ້າໄປຕາມຫຼືບສະຫຼິບເພິື່ອນຫຼິ້ນເມັດແຕກໃຫ້
  ເພິ່ນ ແຍ່ນິ້ວບໍ່ດົນກໍ່ຮູ້ສຶກວ່ານ້ຳປາຊຶມອອກມາ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ເຊົາແຍ່ຫີເມື່ອເພິ່ນບອກ
  ວ່າພໍແລ້ວ.

  thaiseawstory.com/รสสวาทป้าปราง-2/

 40. ລົ້ນສະຫວາດ
  ເດືອນມັງກອນ 6, 2016 ເວລາ 5:45 pm

  ເຄີຍຊວນເມຍອອກເຮືອນໄປເຊົ່າຫ້ອງແຖວຢູ່ພໍໃຫ້ນ້ອງແຕ້ມມີຫ້ອງນອນສ່ວນຕົວ
  ບໍ່ຕ້ອງນອນຮ່ວມຫ້ອງກັບພໍ່ແມ່ແລະນ້ອງຊາຍແບບນີ້ ແຕ່ເມຍກໍ່ຊັກແມ່ນ້ຳທັງ5ມາ
  ອ້າງ ລາວເປັນລູກກະຕັນຍູ ຢາກຢູ່ບົວລະບັດຂັດສີພໍ່ແມ່ທີ່ເຖົ້າແກ່ແລ້ວ ອາໃສນ້ອງ
  ສາວແລະນ້ອງຊາຍກໍ່ພໍຊ່ຳນັ້ນ ເຫັນແຕ່ຫຼິ້ນກິນເປັນໃຫຍ່. ທີ່ຈິງແລ້ວ ກໍ່ມີຜ້າກັ້ງໄວ້
  ລະຫວ່າງຕຽງນອນນ້ອງແຕ້ມແລະຕຽງນອນພວກຂ້ອຍ ແຕ່ມັນກັນໄດ້ເປັນບາງຄັ້ງ
  ເວລານ້ອງແຕ້ມປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງຈະແນມເຫັນເປັນເງົາຄືໜັງປະລັດຕື້, ພະຍາຍາມບັງ
  ຄັບບໍ່ໃຫ້ສອດຮູ້ສອດເຫັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງລູກແຕ່ກໍ່ອົດບໍ່ໄດ້ເມື່ອເຫັນລູກ
  ຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນສາວເກີນໄວ ໝູ່ຮຽນຮ່ວມຊັ້ນກັບນ້ອງແຕ້ມຄົງບໍ່ມີໃຜທັນໄດ້ໃສ່
  ໂກເຕັກຊັບເລືອດແລະນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນຫໍ່ນົມໄວ້ບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນນ້ອງທັງໆທີ່ພໍ່ແມ່ເຂົາ
  ຊື້ປາກະຊັງມາສູ່ກິນຄືກັນກັບພວກຂ້ອຍ.
  “ເລກລະບົບສົມຜົນລາມົກຂອງບັກຫັດມືເງາະ…ຢ່າໄປຄິດໃຫ້ເສຍສະໝອງເລີຍ!”
  ໝູ່ນ້ອງແຕ້ມຄົນນຶ່ງທ້ວງຂຶ້ນເມື່ອອ່ານບົດເລກໂຈດທີ່ນ້ອງແຕ້ມບໍ່ສາມາດແກ້ໄດ້.
  ຕອນຂ້ອຍເປັນນັກຮຽນມໍ3 ໝູ່ມັກໂຈດຖາມຈຳນວນໂຕເປັດແລະໂຕໝູ ແບບວ່າ
  ເປັດກັບໝູຮວມກັນມີເທົ່ານີ້ໂຕ ມີຂາເທົ່ານັ້ນຂາ ຖາມວ່າມີເປັນຈັກໂຕ ມີໝູຈັກໂຕ
  ແຕ່ບັກຫັດພັດເອົາບັນຫາຄົນກັບໝາມາໂຈດ, ພໍໍໄດ້ຍິນໝູ່ບອກວ່າເປັນເລກໂຈດ
  ລາມົກ ນ້ອງແຕ້ມກໍ່ຍິ່ງສົນໃຈຢາກຮູ້ຈົນໝູ່ລາວຊິ່ມໃສ່ຫູອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ເນື້ອໃນ
  ກ່ອນຈະລົງເຮືອນໄປເກັບຜັກຫອມຢູ່ສວນຫຼັງບ້ານຕາມທີ່ແມ່ໃຊ້ມາຂໍ.
  “ອີ່ພໍ່ອີແມ່ຢ່າຢອກແຮງຫລາຍດູ໋…ເຮົານອນບໍ່ໄດ້ນະ !” ນ້ອງແຕ້ມເວົ້າຂຶ້ນໃນຕອນ
  ສວຍວັນນຶ່ງ, ເມຍພະຍາຍາມອົດກັ້ນສຽງຄາງແຕ່ແຮງກະທົບທີ່ຂ້ອຍທັ່ງໃສ່ກົ້ນເຮັດ
  ໃຫ້ສຽງຮ້ອງສຽງຄາງຫລຸດລອດອອກມາໃຫ້ນ້ອງແຕ້ມໄດ້ຍິນ ແລະຂ້ອຍເຊື່ອວ່າ
  ນ້ອງແຕ້ມຄົງເຫັນເງົາຂອງແມ່ລາວໂກ່ງໂຄ້ງປິ່ນປິ່ນໃຫ້ຂ້ອຍເຮັດທ່າຖັ່ງໂປງ, ຂ້ອຍ
  ກ່າວຄຳຂໍໂທດຕໍ່ລູກສາວ ຈັກຕອກແລະອະທິບາຍລາຍສານ1-3ໃຫ້ນ້ອງແລະເບິ່ງ
  ລານສາຍຂອງລາວໄປພ້ອມ. ນ້ອງແຕ້ມເຮັດຕາມ ຍ້າຍຂາໄປຕາມຄວາມຍາວຂອງ
  ສາດ ແລະລືມເອົາຕີນສິ້ນ, 2-3 ມື້ກ່ອນຝົນຕົກລິນ ແດດບໍ່ອອກ ເຄື່ອງນຸ່ງບໍ່ແຫ້ງ
  ນ້ອງແຕ້ມຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ນຸ່ງສະຫຼິບເສື້ອຊ້ອນ ເອົາໄວ້ນຸ່ງຍາມໄປໂຮງຮຽນ. ເຕົ່າຂົນບົວນ້ອງ
  ແຕ້ມໂໜກໃຫຍ່ຄືແມ່ຂອງລາວ ຕ່າງແຕ່ຫຼືບນ້ອງແຕ້ມເປັນສີແດງອ່ອນໆ, ພໍ່ເຖົ້ານັ່ງ
  ສານແຫຢູ່ດ້ານຫຼັງຂ້ອຍຄົງຫຶງຫວງຫຼານສາວຈຶ່ງຮ້ອງບອກນ້ອງແຕ້ມໄປເອົານ້ຳເຢັນ
  ໃນຕູ້ເຢັນມາສູ່ກິນ 3-4 ມື້ຕໍ່ມາ ເມຍກໍ່ໄປຊື້ສະຫລິບແລະເສື້ອຊ້ອນໂຫລນຶ່ງມາໃຫ້
  ນ້ອງແຕ້ມນຸ່ງ ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຖ້າໃຫ້ເຄື່ອງແຫ້ງຄືເມື່ອກ່ອນ.
  xn--72cac7hd0atw5bxbs0ie3i.blogspot.com/2015/06/blog-post_50.html

 41. Tulip
  ເດືອນມັງກອນ 21, 2016 ເວລາ 6:13 pm

  ເມືອງທີ່ຂ້ອຍເກີດແລະໃຫຍ່ຂຶ້ນມານີ້ນະເປັນເມືອງນ້ອຍໆ ປະຊາກອນປະມານ 2 ໝື່ນຄົນ
  ຫລືອາດຈະນ້ອຍກ່ວານັ້ນເພາະຊາວໜຸ່ມໜີໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງເມືອງ ຕ່າງແຂວງ ແລະໄປ
  ເຮັດຢູ່ຕ່າງປະເທດຫລາຍ ດົນໆກັບມາຢາມບ້ານເທື່ອນຶ່ງ ບາງຄົນກໍ່ບໍ່ກັບມາເລີຍ.
  ຂ້ອຍກໍ່ຄຶດຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງ Reno ໝູ່ຊິຊ່ອຍຝາກເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງການພະນັນ
  ແຫ່ງໃໝ່ທີ່ກຳລັງຈະເປີດໃນໄວໆນີ້ແຕ່ບໍ່ມີໃຜຊ່ອຍພໍ່ແມ່ເຮັດນາກໍ່ເລີຍຢູ່ ມີຄົນມາຖາມຊື້
  ດິນນາຫລາຍຄົນແລ້ວແຕ່ເພິ່ນບໍ່ຂາຍເພາະມັນເປັນຊັບສິນທີ່ຕົກທອດມາແຕ່ປຸແຕ່ປູ້ຖ້າບໍ່ຈົນ
  ຕາແຈແທ້ໆກໍ່ບໍ່ຢາກຂາຍໃຫ້ນັກລົງທຶນຄົນຕ່າງປະເທດຄອບຄອງ ຖ້າຈະໃຫ້ຄົນເຊົ່າກໍ່ຜິດ
  ນະໂຍບາຍຂອງອຳນາດການປົກຄອງກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດເອງ ກໍ່ແມ່ນຂ້ອຍກັບແມ່ຫັ້ນລະເປັນ
  ຄົນເຮັດນະ ພໍ່ບໍ່ຈັບຄັນໄຖຈັກເທື່ອດອກ ຈັບແຕ່ເຈ້ຍກັບປາກກາບັນທຶກຂໍ້ມູນຟ້າຝົນໃຫ້ກົມ
  ອຸຕຸນິຍົມຫັ້ນລະ ບໍ່ເຫັນທົ່ງນາຈັກເທື່ອດອກ.
  ເຖິງວ່າແມ່ມີອາຊີບຊາວນາແຕ່ເພິ່ນຍັງດູດີສົດໃສ ບໍ່ຫ່ຽວບໍ່ຍານຕູ໋ບຊູບເຕ໋ບເຊບຄືຊາວນາ
  ຍິງທີ່ມີອາຍຸລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັບເພິ່ນ ຍິງໜຸ່ມບາງຄົນຍັງສູ້ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຊ້ຳນະ, ເວລາເຂົ້າໄປ
  ປະກອບເອກະສານຢູ່ຫ້ອງການສະຫະກອນ ພວກຜູ່ຊາຍຫື່ນແຖວນັ້ນແນມນຳກົ້ນເພິ່ນຈົນ
  ບໍ່ພັບຕາພຸ້ນລະ ເປັນຕາຊັງແຮງແມ່ນເຖົ້າວັນທອງແກ້ມຕາບ ຮູ້ວ່າແມ່ມີຜົວເປັນຕົນເປັນໂຕ
  ຢູ່ຍັງຈີບເພິ່ນແບບໜ້າດ້ານໆ ພໍ່ກໍ່ບໍ່ກ້າຂັດເວລາເຖົ້ານັ້ນມານົບແມ່ໄປຟ້ອນລຳວົງ ຄັນມັນ
  ຟ້ອນສຸພາບຄືເຖົ້າຄົນອື່ນ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ວ່າຫຍັງດອກ ມັນຄົງຈະບໍ່ໄດ້ສີ້ເຫິງແລ້ວຈຶ່ງຟ້ອນແບບ
  ຊັກວ່າວໂດຍບໍ່ອາຍຄົນເບິ່ງຈັກໜ້ອຍ.
  ຫ້ອງນ້ຳເຮືອນຂ້ອຍຢູ່ນອກເຮືອນ ໃຊ້ສັງກະສີເກົ່າແອ້ມບັງຕາຄົນທຽວທາງຊື່ໆດອກ ຖ້າຕັ້ງ
  ສ່ອງເບິ່ງຕາມຫລືບປະຕູກໍ່ເຫັນໝົດຫັ້ນລະເພາະໃຊ້ເຊືອກຄວາຍຄ້ອງໄວ້ຫລົມໆພໍສອດມື
  ເຂົ້າໄປໄຂໄດ້ຖ້າຄົນຢູ່ໃນຄາຂີ້ຄາຍ່ຽວ, ພໍ່ຂ້ອຍເຮັດເລື້ອຍເວລາແມ່ຂີ້ບໍ່ທັນສຸດ ເພິ່ນຖ້າດົນ
  ບໍ່ໄດ້ ຢ້ານມັນອ່ອນກ່ອນແຍ່ ແມ່ເຄີຍແນະນຳເພິ່ນໄປຫາໝໍປົວພະຍາດຫລົ້ມປາກອ່າວ ແຕ່
  ເພິ່ນບໍ່ໄປ ຊື້ແຕ່ຢາແຜງ Nam Duong ຫັ້ນລະມາກິນພໍບໍ່ໃຫ້ແມ່ຈົ່ມ.
  ມື້ນັ້ນ ຢາສະຜົມເຂົ້າຕາ ງົມໄປເອົາກະໂອເງິນຊ້ຳພັດເຮັດຕົກຈົມລົງໄປກົ້ນຟຸຍ ກະບວຍຢາງ
  ທີ່ຫ້ອຍໄວ້ຂ້າງຝາກໍ່ເອົາຂຶ້ນມາໃຊ້ຢູ່ຊານ ຫລົງເອົາລົງໄປໄວ້ຄືນ ຂ້ອຍຈຶ່ງຕ້ອງເຂົ້າໄປຕັກນ້ຳ
  ລ້າງແຊມພູໃຫ້ເພິ່ນ. ຂອງແນວນີ້ມັນບໍ່ເລືອກແມ່ເລືອກລູກ, ໃຈບອກວ່າແມ່ແຕ່ບັກແອນ້ອຍ
  ບໍຍອມຟັງ. ເພິ່ນມືນຕາຂຶ້ນມາເຫັນເປົ້າຜ້າຂາວມ້າຊີ້ໂດ່ງກໍ່ຮ້າຍຂຶ້ນວ່າຂ້ອຍລັກເບິ່ງເພິ່ນ
  ຂ້ອຍກໍ່ບອກເພິ່ນວ່າ ຖ້າບໍ່ເບິ່ງກໍ່ຢ້ານລ້າງບໍຖືກ. ຈາກສ້ຽວວິນາທີນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ເວລາເຂົ້າ
  ໄປຊື້ເຄື່ອງຢູ່ເມືອງໃຫຍ່ ຂ້ອຍຈະແວ່ໄປຮ້ານອົບນວດໃຫ້ເຂົານວດບັກແອນ້ອຍໃຫ້ແກ້ແງ້ນ
  ແລະພາບເປືອຍກາຍຂອງແມ່ມັກຈະຫລອນຂຶ້ນມາໃນສະໝອງຈົນຕ້ອງຂໍໃຫ້ນ້າສາວເຈົ້າຂອງ
  ຮ້ານເຂົ້າມານວດໃຫ້ຫາຍຄິດຊົ່ວ.
  freex69.com/?p=1325

 42. ແງ້ນຫີ
  ເດືອນກຸມພາ 3, 2016 ເວລາ 5:54 pm

  ຢາກແຊເລື່ອງນີ້ yed18t.com/2015/05/blog-post_18.html

 43. ແງ້ນຫີ
  ເດືອນກຸມພາ 15, 2016 ເວລາ 10:25 pm

  ກ້ຽງ ງາມດີ

 44. CVM
  ເດືອນກຸມພາ 18, 2016 ເວລາ 12:51 am

  ຝາກລິ້ງນີ້ໄວ້ແດ່ເດີ kodporno.com/story/1967 ເລີກຮຽນມາຈະເຂົ້າມາອ່ານ.

 45. ລອງລົ້ວ
  ເດືອນກຸມພາ 26, 2016 ເວລາ 6:25 pm

  ເບິ່ງຮູບນີ້ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຄິດເຫັນຕອນໄປຈ້າງສີ້ແມ່ຈ້າງຮ່ອງຄະຍອມ, ຕອນນັ້ນແງ້ນ
  ອີ່ຫລີ ສີ້ແລ້ວຍ່າງອອກມາບໍ່ທັນຫວິດຮ່ອມ ເຫັນຜູ່ສາວງາມໆ ຜິວຂາວໆແດ່ ໂຄຍ
  ກໍ່ແຂງຕຶງຂຶ້ນມາໂລດແຕ່ບໍ່ມີເງິນໄປຈ້າງສີ້ອີກດອກເພາະງົບຈຳກັດ ສີ້ອາທິດລະເທື່ອ
  ເຫຼືອນັ້ນກໍ່ຊັກວ່າວໃຫ້ນ້ຳແງ້ນອອກ ບາງຄືນກໍ່ຊັກ 2 ເທື່ອຈຶ່ງນອນຫລັບ ຄົງເປັນ
  ຍ້ອນກິນ Rise ທຸກມື້ຕອນໄປຮຽນ ຂ້ອຍມັກ Crunchy Cashew Almond
  ໂຄຍຈຶ່ງແຂງດີ, ບາງເທື່ອເຫັນສະຫລິບ ເສື້ອຊ້ອນ ຂອງເອື້ອຍຂອງນ້ອງຕາກຢູ່ຜຽກ
  ກໍ່ຍັງແຂງຂຶ້ນມາແຕ່ບໍ່ໄດ້ເອົາມາດົມມາດູດອກ.
  ຕອນນັ້ນບໍ່ມີຜູ່ສາວມາຫາເງິນ ເຂົາຢ້ານຖືກຈັບເພາະເພິ່ນເຂັ້ມງວດການໄປການມາ
  ກອງຫລອນກໍ່ກວດຂັນເຄັ່ງຄັດກຽມສ້າງຜົນງານຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນວັນຊາດ ມີແຕ່ປ້າ
  ດວງນັ່ງຄ້ຽວໝາກແຊະໆເຝົ້າຮ້ານກໍ່ເລີຍລອງຂໍຈ້າງສີ້ ຜູ່ຍິງອາຍຸ 50 ປາຍປີສີ້ຄັກ
  ຢູ່ເດີ ເຖິງຈະໝົດເລືອດໝົດຢາງແລ້ວແຕ່ຍັງສີ້ໄດ້ສີ້ຄັກ ຫລາຍຄົນຖາມສີ້ແຕ່ປ້າບໍ່
  ໃຫ້ສີ້ເພາະໂຄຍເຂົາໃຫຍ່ ປ້າມັກໂຄຍນ້ອຍໂຄຍຍາວ ໂຄຍໃຫຍ່ເຈັບຮູຫີ, ປ້າບອກ.

 46. ຊຽງຫິວ
  ເດືອນມີນາ 6, 2016 ເວລາ 6:56 pm

  ຍອມຮັບວ່າຊ່ວງນັ້ນແງ້ນສີ້ເລື້ອຍ, ເຫັນລູກຄ້າຍິງໜ້າຕາດີ ນຸ່ງເຄື່ອງໂຊເອິກ ໂຊຫຸ່ນ
  ກໍ່ຄິດຢາກຂຶ້ນມາໂລດ ຖ້ານຸ່ງເສື້ອສັ້ນ ເຂົາຄົງເຫັນເປົ້າສົ້ງຕຶງແທ້ໆລະ ແຕ່ຂ້ອຍພັດມັກ
  ນຸ່ງເສື້ອຍາວລົງມາປົກເປົ້າເພາະກະດຸມສົ້ງ Levi’s 501 ມັກຫລູດເລື້ອຍ ເວລານັ່ງມັນ
  ຕີ່ອອກໂຊສະຫລິບ CK ໃຫ້ເອື້ອຍໃພ້ທ້ວງເລື້ອຍ, ຂ້ອຍເອງກໍ່ມັກລັກເບິ່ງເຕົ້ານົມເອື້ອຍ
  ໃພ້ຄືກັນເວລາລາວກົ້ມລົງເອົາສິນຄ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ນົມລາວຂາວແລະໃຫຍ່ດີ ເຄີຍພະຍາ
  ຍາມລັກສ່ອງເບິ່ງລາວອາບນ້ຳຫລາຍເທື່ອແຕ່ບໍ່ເຫັນຈັກເທື່ອເພາະລາວເອົາຜ້າຂົນໜູ
  ຜື່ງບັງຮູຕາໄມ້ໄວ້ກ່ອນຈຶ່ງແກ້ເຄື່ອງອາບນ້ຳ ມີແຕ່ປ້າຫັ້ນລະບໍ່ແຄວ່າຂ້ອຍຫລືໃຜຊິລັກ
  ເບິ່ງ ເປີດປະຕູໄວ້ໃຫ້ເບິ່ງໂລດ ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ລັກ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ມັກລັກເບິ່ງຄືເກົ່າຫັ້ນລະເພາະ
  ມັນໄດ້ອາລົມດີ.
  ປ້າຂ້ອຍເປັນໝ້າຍແຕ່ຕອນອ້າຍຍັງເປັນບ່າວນ້ອຍ ຂ້ອຍກຳລັງຮຽນຕັ້ງໄຂ່, ຂ້ອຍຖືກໄລ່
  ອອກໂຮງຮຽນເພາະຂາດວິໄນແລະມີໄພສັງຄົມຊູ້ສາວ ປ້າກໍ່ເລີຍເອີ້ນມາຢູ່ນຳເພິ່ນພໍໄດ້
  ຮຽນຈົບ GED ຄືລູກບ້ານຫລານເມືອງ ເພາະກຳແພງນະຄອນນີ້ບໍ່ຈຳແນກນັກຮຽນ
  ແລະມີໂຄງການສົ່ງເສີມສຳເລັດການສຶກສານັກຮຽນມັດທະຍົມ ມາເຂົ້າໂຮງຮຽນແຫ່ງ
  ນີ້ມີແຕ່ພວກລົ້ວພວກເລງ ຖືກໄລ່ອອກໂຮງຮຽນ ໂຕນໂຮງຮຽນ ພວກໂຮງຮຽນໂສຖິ້ມ
  ມາເຂົ້າຮຽນຢູ່ນີ້ໝົດລະເພາະນະໂຍບາຍແຂວງນີ້ຕ້ອງຈົບມໍທຸກຄົນ ສະນັ້ນນັກເລງເຈ້ຍ
  ສໍແຂວງອື່ນຈຶ່ງສົງລູກສົ່ງຫລານມາດັດສັນດານຢູ່ນີ້ ແລະໃນນັ້ນກໍ່ມີຂ້ອຍຜູ່ນຶ່ງ.
  ມັນບໍ່ອຶດດອກູຜ່ສາວຫັ້ນນະ ບາງອີ່ໄດ້ສູບຢານຳກອກສອງກອກກໍ່ຫງາຍຫີໃຫ້ສີ້ໂລດ
  ບໍ່ຕ້ອງມີ Mustang ໄປຮັບອອກໄປກິນນ້ຳປັ່ນ 3 ແຍກກົກຕາກົບດອກ, ເຂົາສີ້ກັນຢູ່ໃນເຂດ
  ໂຮງຮຽນໂລດນະ ດຶງກັນເຂົ້າແຈຫ້ອງນ້ຳຫລັງອາຄານຊ່າງໄມ້ກໍ່ແລ້ວເລື່ອງໂລດ ບໍ່ມີ ປກສ
  ມາລົບກວນດອກ ນັກຮຽນຍິງໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ມີແຕ່ອີ່ຫີເຫຼັກຫີຂາງທັງນັ້ນລະ ແຕ່ຂ້ອຍ
  ບໍ່ກ້າເຮັດຄືເຂົາ ຖ້າເກີດບັນຫາອີກເຂົາຊິສົ່ງໄປສູນດັດສ້າງດົງກະລໍ ຈັກນ່ອຍຊິເຄີກເບິ່ງນົມ
  ເອື້ອຍໃພ້ ແງ້ນຂຶ້ນມາແທ້ໆກໍ່ໄປຈ້າງສີ້ອີ່ນາຍແຂ້ວເຈີງຮ່ອມມັດຈູລາດ ຖືກໆນຶ່ງນະ 5000₭
  ລາວເອົານຳ ຖ້າໃຫ້ອົມ ລາວເອົາຕ່ືມ 2000₭ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ກ້າໃຫ້ລາວອົມດອກ ຢ້ານແຂ້ວ
  ລາວບາດໂຄຍ ສີ້ຮູຫີຫລົມລາວໃຫ້ຫາຍແງ້ນແລ້ວກໍ່ມານັ່ງແຍງນົມເອື້ອຍໃພ້ຕື່ມ ຖ້າໂຄຍ
  ແຂງຂຶ້ນມາອີກກໍ່ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຊັກວ່າວຖິ້ມ ບາງມື້ຊັກຖິ້ມ 3 ເທື່ອພຸ້ນເດີຈຶ່ງເຊົາແງ້ນ.
  ຄືນນັ້ນອ້າຍພາເອື້ອຍໃພ້ໄປເມືອງໜອງແຂ້, ປິດຮ້ານຊ່ອຍປ້າແລ້ວກໍ່ຖີບລົດໄປຮ້ານວິດີໂອ
  ເອົາໜັງເກົ່າໄປສົ່ງ ເອົາໜັງໃໝ່ມາປ້າເບິ່ງຕໍ່ ແລະບໍ່ລືມເຊົ່າໜັງເອັກມາເບິ່ງ ມັກຫລາຍແມ່ນ
  ໜັງເອັກຍີ່ປຸ່ນທີ່ມັນບໍ່ເຊັນເຊີ ແຕ່ມີນັ້ນບໍ່ມີໜັງເອັກໃໝ່ຍີ່ປຸ່ນ ກໍ່ເລີຍເອົາໜັງເອັກໄທມາເບິ່ງ
  ຊື່ເລື່ອງມັນກໍ່ຄັກ “ບ້ານຮ້ອຍຮັກ” ໜ້າປົກກໍ່ມີແຕ່ສາວງາມໆ ນົມໃຫຍ່ໆຈົນລົ້ນເສື້ອ. ກໍ່ຄື
  ຂ້ອຍບອກເຈົ້າຫັ້ນລະ ປ້າບໍ່ມັກໃສ່ລ໋ອກປະຕູຫ້ອງນ້ຳ ໄຂແງ້ມໄວ້ຊື່ໆ ແນມຜ່ານຫລືບເຂົ້າ
  ໄປກໍ່ເຫັນໂລດວ່າເພິ່ນຍົກຂາຂວາຂຶ້ນຢຽບຂອບອ່າງ ສີດນ້ຳຝັກບົວ MOEN ໃສ່ຫີໃສ່ແຕດ,
  ຝັກບົວມີ 5 ຄ່າ ເພິ່ນຕັ້ງໃສ່ຄ່າສີດຮູດຽວ ຂ້ອຍລອງຕັ້ງຄ່ານີ້ສີດໃສ່ງ່ຽງໂຄຍ ສຽວດີໃດເດີ
  ປ້າມີວິທີສີດ ຖ້າສີ້ດໃສ່ກົງໂລດມັນຈະເຈັບຫລາຍກ່ວາສຽວ ຕ້ອງໄດ້ສີດສຽດໆ ຈຶ່ງມີແຮງ
  ເພິ່ນວ່າ, ເພິ່ນບໍ່ມັກໃຊ້ສັບ “ສຽວ” ຄືໝູ່ເຮົາເຈົ້າຂ້ອຍດອກ ຖ້າເພິ່ນຄາງວ່າ ມີແຮງເດ ແມ່ນ
  ເພິ່ນສຽວລະຫັ້ນນະ ຕ້ອງເດົ້າແຮງໆໄວໆຈົນເພິ່ນນ້ຳແຕກຈຶ່ງເດົ້າແບບເຈົ້າມັກ ຂ້ອຍມັກ
  ຖອດອອກມາສີ້ຮູຂີ້ ອາໃສນ້ຳລໍ່ລື່ນຂອງປ້າທີ່ຕິດໂຄຍແທນໄວໂຊລິນ ໂຄຍຂ້ອຍຍາວສີ້ຮູຂີ້
  ກໍ່ເຂົ້າຈຳ ຮູຂີ້ເພິ່ນຮັດພໍດີໂຄຍນ້ອຍຂອງຂ້ອຍ ຮູຫີເພິ່ນເຫລີ່ງເພາະໂຄຍໃຫຍ່ຕູ້ແສນຕີຄຸ
  ສີ້ປາກ ສີ້ຮູຂີ້ເພິ່ນພໍດີມ່ວນ.
  ປ້າຂ້ອຍເປັນນັກເລງຍິງຄົນນຶ່ງ, ຕອນຍັງນ້ອຍເພິ່ນທ່ອງທ່ຽວໄປໂຈ້ໂປນຳພໍ່ເຖົ້າ ນົມບໍ່ທັນ
  ຂຶ້ນຫີບໍ່ທັນໝອຍດອກແຕ່ທາສົບສີກຸຫລາບ ທາແກ້ມແດງປານກົ້ນລິງໂທນລໍ້ເຖົ້າຫື່ນ ເພິ່ນ
  ມີໜ້າທີ່ນັບເງິນແລະລິນເຫຼົ້າຍອມໃຈໃຫ້ພວກນັກແທງ ເຖົ້າໃດຫລັກເງິນ ປ້າລຸດຈ້ອນສິ້ນ
  ໃສ່ໂລດ ບໍ່ໄດ້ຢ້ານໃຜ. ພໍໃຫຍ່ເປັນສາວ ພວກຜູ່ບ່າວໃນບ້ານຖືກເພິ່ນກຸມບີບຫຳຫລາຍຄົນ
  ຢູ່ໃດ໋, ແຕ່ລຸງພັດເປັນຄົນກຸໆມຸໆ ຄ່ອຍປາກຄ່ອຍເວົ້າ ຈົນໄດ້ກຸມເອົາ ປ້າເວົ້າສູ່ຟັງແນວນັ້ນ.
  thaistory18.blogspot.com/2015/03/blog-post_9.html?zx=186803824b2fffbb

 47. ItchWiper
  ເດືອນມີນາ 16, 2016 ເວລາ 12:22 am

  ຢາກຂຽນຄວາມຊົ່ວທີ່ເຄີຍເຮັດຕອນເປັນໜຸ່ມໃຫ້ເຈົ້າອ່ານແຕ່ຢ້ານມັນບໍ່ສຽວ
  ຄືຄົນອື່ນຂຽນເພາະຂ້ອຍບໍ່ເກ່ງວິຊາຫັດແຕ່ງ ຕອນຮຽນພາກທິດສະດີກໍ່ໄດ້ຄະ
  ແນນດີຢູ່ ບໍ່ຫລຸດ 5 ຈັກເທື່ອ ແຕ່ພໍລົງພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ປາກົດວ່າໄດ້ຄະແນນ
  ບໍ່ເກີນ 5 ຈັກເທື່ອ ແຕ່ຍ້ອນເອື້ອຍຄູໃຈດີ ມີການອະນຸໂລມຈຶ່ງຜ່ານວິຊານີ້ ແບບ
  ວ່າເອົາຄະແນນວິຊາອື່ນມາຕື້ໃສ່ກໍ່ເລີຍໄດ້ຄະແນນສະເລ່ຍ 5 ຈຸດປາຍແລະສາ
  ມາດຜ່ານຊັ້ນໄດ້, ຂອບໃຈເອື້ອຍຄູ.
  ຍອມຮັບວ່າຕອນນັ້ນມີອາລົມທາງເພດແຮງຫລາຍ ເຫັນຜູ່ສາວໜ້າຕາດີໆ ນຸ່ງ
  ເຄື່ອງໂປ້ໆໂຊກົ້ນໂຊນົມຍ່າງເລາະຊື້ເຄື່ອງຕາມສູນກາງການຄ້າແມ່ນເກັບເອົາມາ
  ຄິດໃສ່ຕອນຊັກວ່າວໂລດນະ, ຊັກເທື່ອດຽວບໍ່ອິ່ມ ຕ້ອງໄດ້ຊັກສອງເທື່ອແລະບໍ່ຮູ້
  ວ່າມີກຳລັງວັງຊາມາແຕ່ໃສ ອອກມາຈາກຫ້ອງນ້ຳນັ່ງເບິ່ງທີວີ ເຫັນພິທີກອນສາວ
  ນັ່ງຂາໄຄ່ວຫ້າງໂຊຂາຂາວ ໂຄຍກໍ່ແຂງຂຶ້ນມາອີກ ຖ້າຈະເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳອີກກໍ່ຢ້ານ
  ຄົນໃນເຮືອນສົງໃສວ່າເຈັບທ້ອງຫລືຍ່ຽວຢອດ ຈຶ່ງຕ້ອງເກັບອາລົມໄວ້ຊັກຍາມ
  ມີໂອກາດ.
  ສະມາຊິກຄອບຄົວຂ້ອຍມີ 5 ຄົນ, ພໍ່ ແມ່ ເອື້ອຍ ຂ້ອຍແລະນ້ອງສາວ. ແຕ່ກ່ອນ
  ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄ່ອຍອອກງານສັງຄົມປານໃດດອກ ແຕ່ຫລັງຈາກພໍ່ໄດ້ເລື່ອນຕຳແໜ່ງ
  ຂຶ້ນມາເປັນ ຜອ ກໍ່ປາກົດວ່າບັດເຊີນບິນເຂົ້າຕູ້ໄປສະນີເໝືອນແມງເມົ່າເດືອນ9
  ເລີກການມາເຮືອນ ອາບນ້ຳ ນຸ່ງເຄື່ອງນຳບໍ່ທັນກໍ່ຮອດໂມງເຊື້ອເຊີນແລ້ວແລະ
  ຂ້ອຍກັບນ້ອງສາວຕ້ອງຢູ່ບ້ານໂດຍມີເອື້ອຍເປັນຜູ່ບັນຊາການ. ຕອນນັ້ນເອື້ອຍ
  ກໍ່ຕິດບ່າວ ພໍ່ແມ່ອອກບ້ານ ຄັວນລົດບໍ່ທັນເຫີຍກໍ່ມີຜູ່ບ່າວບີບແກເອີ້ນ ຢ້ານເຂົາ
  ບໍ່ຖ້າກໍ່ຕ້ອງຫິ້ວເກີບສົ້ນສູງແລ່ນໄປຂຶ້ນລົດນຳເຂົາ ໃກ້ຈະຮອດເວລາພໍ່ແມ່ເລີກ
  ງານຈຶ່ງເຫັນໜ້າເອື້ອຍເປີດປະຕູເຂົ້າມາບ້ານ, ຖ້າຮູຸ້ວ່າພໍ່ແມ່ໄປງານສັງຄົມທາງ
  ໄກແລະຈະຄ້າງຄືນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເອື້ອຍມັກຈະຫິ້ວຜູ່ບ່າວມານອນນຳໃຫ້ພວກຂ້ອຍ
  ໄດ້ລັກເບິ່ງທຸກລີລາອະລິຍາບົດ.

 48. Zombie21
  ເດືອນມີນາ 25, 2016 ເວລາ 4:59 pm

  ູຄິດໄວ້ວ່າຈະເຊົາເຂົ້າໄປຢ້ຽມເວັບ bahee.club ແຕ່ອົດບໍ່ໄດ້ຫລາຍມື້ ຢ່າງອົດໄດ້
  ກໍ່ປະມານ 4 ມື້ ເຫັນສາວປູນາລົງຮູບຢູ່ຫ້ອງ iglao ຜ່ານ Instagram ແລ້ວຄິດຮອດ
  ນ້ອງສາວທີ່ໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ Vista ໂທລົມລາວແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ຊ່ວາງເລີຍເຂົ້າໄປເວັບບ້າຫີ
  ຊອກຫາເບິ່ງຄິບໂປ້ ອ່ານເລື່ອງສຽວແລະກໍ່ໄດ້ເຫັນຜູ່ຊື່ ปลุกใจเสือป่า ຂຽນເລື່ອງ
  ครั้งแรกกับน้องสาว ກໍ່ເລີຍກ໊ອບມາໃຫ້ເຈົ້າອ່ານຕໍ່, ຄົງບໍ່ວ່າກັນນະ ?

  ຕອນຍັງນ້ອຍ ຂ້ອຍກັບນ້ອງສາວມັກໄປເບິ່ງໜັງ ກໍ່ມັນບໍ່ມີສວນນ້ຳສວນສະໜຸກໃຫ້
  ທ່ຽວຫລິ້ນຄືໃນເມືອງໃຫຍ່ນະ ໃນເມືອງມີໂຮງໜັງແຫ່ງດຽວ ມີໂຮງໝໍລຳເລື່ອງນຶ່ງ
  ແຫ່ງ ມີຮ້ານກິນດື່ມສອງ ມີຮ້ານບັນເທິງ 5 ແຕ່ເຂົາບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ດອກຮ້ານບັນເທິງ
  ເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ຍິນແຕ່ພວກຜູ່ບ່າວລຸ້ນໃຫຍ່ໂສກັນວ່າເຂົາມີ Floor Show ທຸກໆຄືນວັນ
  ສຸກວັນເສົາ ສ່ວນສາວບໍລິການທາງເພດນັ້ນແຕກຍ່າວໆປານໝູ່ໄກ່ຟາມລຸງກົງທອງ.
  ປີ້ໜັງກໍ່ແພງສຳລັບພວກຂ້ອຍ ແມ່ໃຫ້ເງິນຄົນລະ 100₭ ພໍດີຄ່າປີ້ໜັງແຕ່ພັດຢາກ
  ຊື້ໃນໝາກໂມເຂົ້າໄປເກັດ ຢາກຊື້ນ້ຳເຊໂລເຂົ້າໄປກິນຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຊື້ປີ້ນຶ່ງ ຂໍເຂົ້າສອງ
  ຄົນໂດຍໃຫ້ເງິນພິເສດຜູ່ເກັບປີ້ 50₭ ຮອບກາງເວັນຄົນບໍ່ຫລາຍ ຄົນເຕັມໂຮງແຕ່ເວ
  ລາເຂົາເອົາໜັງໃໝ່ເຂົ້າສາຍໃນວັນສຸກ.
  ມື້ນັ້ນແມ່ໄປເຂົ້າວົງໄພ້ແຕ້ມແດງຢູ່ເຮືອນປ້າຕິ່ງລຸງຊອນ ເພິ່ນເອົາເງິນໃຫ້ພວກຂ້ອຍ
  500₭ ຊື້ເຝີຊື້ໝີ່ກິນແລງ ເຝີຖ້ວຍໃຫຍ່ 100₭ ກາເຟນົມເຢັນຈອກ 20₭ ສ່ວນເຫຼືອ
  ກໍ່ຊື້ປີ້ໜັງໄດ້ຄົນລະປີ້ແຕ່ກໍ່ຢາກປະຢັດເງິນໄວ້ໃຊ້ໃນຍາມຂາດເຂີນ ບາງເທື່ອແມ່ໃຈ
  ບໍ່ດີເພິ່ນກໍ່ບໍ່ໃຫ້ເງິນໃຊ້ໃດເດີຖ້າບໍ່ເຮັດວຽກເຮືອນເລັກໆນ້ອຍຊ່ອຍຄົນໃຊ້ ແຕ່ສ່ວນ
  ຫລາຍຂໍເທົ່າໃດກໍ່ໄດ້ເທົ່ານັ້ນ. ຮອບບ່າຍ 1 ໂມງ ເຂົາສາຍໜັງໄທຄວບໜັງຍີ່ປຸ່ນ,
  ໂພສເຕີໜັງຍີ່ປຸ່ນມີຮູບຜູ່ຊາຍຈູບກ້ານຄໍຜູ່ຍິງເປືອຍບ່າໄຫຼ່ ແຫງນໜ້າຂຶ້ນເບິ່ງທ້ອງຟ້າ
  ຊຶ່ງບົ່ງບອກວ່າໜັງເລື່ອງນັ້ນເປັນ Rate R ຄືກັບໜັງໄທທີ່ສໍຣະພົງສະແດງກັບເນົາວະ
  ຣັດ ນ້ອງສາວມັກສອງດາລາຈຶ່ງພາກັນເຂົ້າເບິ່ງ ຂ້ອຍບໍ່ມັກໜັງອິນເດຍ ມັນໂສກໂພດ
  ນ້ອງສາວກໍ່ບໍ່ມັກ. ຂ້ອຍເບິ່ງແບບຕາບໍ່ພັບເລີຍນະຕອນສາກເລິບຊີນ ເຂົາຖ່າຍໃຫ້ເຫັນ
  ວັບໆແວບໆແຕ່ບ່າວຊ່ຳນ້ອຍເຫັນເທົ່ານັ້ນກໍ່ໂຄຍແຂງນ້ຳແຕກແລ້ວ ນ້ອງສາວກໍ່ປວດ
  ຍ່ຽວຈົນຍ່ຽວໃສ່ສິ້ນ 3-4 ມື້ຕໍ່ມາ ປ້າຄົນໃຊ້ຈຶ່ງຖາມສາເຫດແລະກໍ່ໄດ້ບອກເຕືອນຂ້ອຍ
  ບໍ່ໃຫ້ພານ້ອງເບິ່ງໜັງແນວນີ້ອີກເດີເທື່ອໜ້າ ຈັກນ່ອຍຜີກິນຕັບ.
  ຂຶ້ນມາຮຽນມໍ4 ກໍ່ຮູ້ຊັກວ່າວ ນ້ອງສາວຢູ່ມໍ3 ມີແຟນຄວງໄປຫາຄວາມສຸກໃນໂຮງໜັງ
  ເກືອບທຸກມື້ຈົນປ້າຄົນໃຊ້ບອກໃຫ້ນ້ອງສາວຊັກເຄື່ອງເອງເພາະນ້ອງປ່ຽນສະຫຼິບເລື້ອຍ
  ມື້ນຶ່ງ 3-4 ເທື່ອກໍ່ມີ !

 49. ແລນເຕິນ
  ເດືອນເມສາ 9, 2016 ເວລາ 4:41 pm

  ເລື່ອງເກີດຂຶ້ນຕອນຂ້ອຍບອກໝູ່ຫລິ້ນກິນນຳກັນວ່າມັກສາວຂ້າງຫ້ອງທີ່ຍ້າຍມາຈາກ
  ວັງວຽງ, ສາວນັ້ນຂາວງາມ ແກ້ມແດງຄືໝາກຜາງ ເວລາຍ່າງແກ້ມກົ້ນສີກັນຂຶ້ນລົງຕາມ
  ຈັງຫວະວາງຕີນ ໜ້າເອິກກໍ່ພໍດີເໝາະມື ຄັບໃຫຍ່ຫລາຍກໍ່ລົ້ນມື ຄັບບີພໍດີງາມ. ບັກເຕິ່ງ
  ເວົ້າຖືກ ໜ້າຈໍ່ລໍ່ແຈ່ແລ່ຄືຂ້ອຍຄົງມີໂອກາດໄດ້ເຫັນຂາຂາວຕອນເຂົາລົງເດີ່ນຮຽນພີອີ
  ລົດກໍ່ບໍ່ມີ ເງິນກໍ່ບໍ່ມີ ຊິໃຫ້ເຂົາມັກແນວໃດ ອີກຢ່າງບ່າວລຸ້ນອ້າຍກໍ່ລຸມຈີບຈົນລາວບໍ່ມີເວ
  ລາຫາຍໃຈ. ຈາກມື້ນັ້ນມາ ສັງເກດເຫັນວ່າສາວແກ້ວເສົ້າໆຊຶມໆວາດໃດວາດນຶ່ງ ຊວນ
  ຫລິ້ນຫຍັງກໍ່ແກ່ວງຫົວ ຂ້ອຍລົງມາຊັ້ນລຸ່ມໄປນັ່ງຂ້າງສາວແກ້ມແລະບອກລາວວ່າຂ້ອຍ
  ມັກສາວນັ້ນແທ້ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະເຊົາຫລິ້ນນຳເຈົ້າ, ສາວແກ້ວເລີຍວ່າ ເຈົ້າ
  ເປັນຜົວຂ້ອຍແລ້ວຍັງມີໜ້າໄປມັກຍິງອື່ນ ຖ້າເຈົ້າໄດ້ເປັນຜົວສາວນັ້ນ ເຈົ້າກໍ່ຈະລືມຂ້ອຍ
  ຄືເຈົ້າລືມພີ່ນ້ອງເຈົ້າຫັ້ນລະ. ທີ່ຈິງ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ລືມພີ່ນ້ອງຂ້ອຍດອກພຽງແຕ່ບໍ່ໄດ້ໄປມານຳ
  ກັນເໝືອນເມື່ອກ່ອນເພາະລາວຕິດບ່າວອາກຈິເຕັກ, ສາວແກ້ວເລິ່ມດີໃຈຂຶ້ນມາ ດຶງຂ້ອຍ
  ເຂົ້າໄປຈູບປາກ ຮູດຊິບຈົກໂຄຍຂ້ອຍອອກມາອົມຈົນນ້ຳແຕກເຕັມປາກຈຶ່ງພາກັນຂຶ້ນໄປ
  ຄົ້ນຄ້ວານຳໝູ່ຈົນເລີກຈຶ່ງພາກັນໄປເຮັດຢູ່ຫໍພັກກ່ອນລ່ຳລາກັນໄປນອນ.
  unigoss.wordpress.com/2015/02/21/sex-story-sex-with-my-best-friend/

 50. HDMI
  ເດືອນເມສາ 21, 2016 ເວລາ 5:45 pm

  ເວລາເຫັນເຂົາລາຍງານຂ່າວພໍ່ບ້າກາມກຸມສີ້ລູກສາວຕົນເອງ ຂ້ອຍອົດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະດ່າມັນ
  ມັນສຸດຊົ່ວ ສຸດໂງ່ ສຸດຈ້າ ບໍ່ມີປັນຍາຍົວະສີ້ແບບນິ້ມກໍ່ຢ່າຢາກສີ້, ລູກສາວລ້ຽງມາເປັນ
  ເວລາ 15-16 ປີ ບໍ່ຮູ້ຈຸດດີຈຸດອ່ອນກໍ່ຈ້າເກີນໄປ, ແທ້ໃດ !
  ຈັກລະເນ໊າະ ນານາຈິດຕັງ ມັກບໍ່ຄືກັນ. ແຕ່ໃດ໋ມາ ຂ້ອຍບໍ່ມັກຝືນໃຈ ແຟນບອກວ່າ No
  ຂ້ອຍກໍ່ຢຸດໂລດບໍ່ຊູຊີເຮັດຕໍ່, ເຂົາບໍ່ມີອາລົມ ເຮັດໄປກໍ່ມ່ວນຄົນດຽວ ເຂົາບໍ່ມ່ວນນຳ ຂືນ
  ໄປກໍ່ບໍ່ມີລົດຊາດຫຍັງ ຂອງແນວນີ້ມັນຕ້ອງມ່ວນນຳກັນ. ກໍ່ແມ່ນຢູ່ ຜູ່ຍິງບ້ານເຮົາບໍ່ອອກ
  ຊວນເຮັດແຕ່ການກະທຳມັນຟ້ອງເວລາເຂົາມີອາລົມ ເວົ້າແຕ່ສະໃໝພໍ່ເຖົ້ານຸ່ງສົ້ງຫົວຮູດ
  ຍຸກສະຫັດສະວັດ ເຂົາຍ່າງນຳຜູ່ຍິງຕາເວັນຕົກ ບໍ່ເກັບກົດຄືຜູ່ຍິງສະໃໝໂບຮານດອກ
  ບາງເທື່ອເຮົາອາຍຊ້ຳນະເວລາຜູ່ຍິງຊວນເຂົ້າໂມແຕວ, “ຢ້ານເມຍຮ້າຍຫວາ?” ສາວນຶ່ງ
  ໃນບໍລິສັດຖາມເມື່ອຂ້ອຍປະຕິເສດນໍ້າໃຈຂອງລາວທີ່ຊວນໄປລ້ຽງເຫຼົ້າຢູ່ cocktail ໃກ້
  ຫ້ອງການ, ຖ້າໄປກໍ່ຄົງທ່ຽງຄືນຈຶ່ງຈະຮອດບ້ານເພາະສາວນີ້ມັກເມົາມັກສີ້ ຜູ່ບ່າວໃນບໍ
  ລິສັດເສຍໂຕໃຫ້ລາວເກືອບຄົບໜ້າ ຄົງຍັງແຕ່ຂ້ອຍນີ້ລະບໍ່ຍອມໃຈອ່ອນໃຫ້ລາວສີ້.
  “ຂ້ອຍຕ້ອງໄປຮັບລູກ ເອົາໄວ້ມື້ໜ້າເນ໊າະ, ຂໍໂທດນຳຫລາຍໆ 🙂 ” ຂ້ອຍປະຕິເສດລາວ
  ຢ່າງສຸພາບ ຍິ້ມໃຫ້ເມື່ອໄດ້ສັກແສງຕາເບິ່ງໜ້າເອິກຂອງລາວ ເປັນສັນຍານບອກໃຫ້ລາວ
  ຮູ້ວ່າມັກຫລາຍໜ້າເອິກ 36ຊີ ຂອງລາວ. “ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ 🙂 ຊິໄປກັບ Andy ໄປຮັບລູກ
  ສາ.” ສາວນັ້ນເວົ້າຂຶ້ນແບບນ້ອຍໃຈ ແຖມທ້າຍກໍ່ອ້າງວ່າຊິຫິ້ວບ່າວນ້ອຍໄປນຳແຕ່ບັກນັ້ນ
  ບໍ່ໄປນຳເພິ່ນດອກ ໄປກິນແຕ່ Tequila ເທົ່ານັ້ນລະ ມັນບໍ່ເຂົ້າໂມແຕວນຳເພິ່ນດອກ. “ຈັກ
  ປີແລ້ວລູກເຈົ້າ?” ກົ້ມເກັບເອກະສານລົ້ນຈັກທີ່ຕົກລົງພື້ນເພື່ອໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນເຕົ້ານົມສີ
  ໂອ່ລ່ຽງທີ່ລົ້ນຈາກອອງເສື້ອຊ້ອນ ບາງທີຂ້ອຍອາດຈະປ່ຽນໃຈໄປນຳລາວ, ແຕ່ sorry ຂອງ
  ດີກ່ວານີ້ຍັງລໍຖ້າຢູ່. ” Wow ! ໃຫຍ່ປານນີ້ ໄປເອງມາເອງໄດ້ແລ້ວ.” ສາວນັ້ນເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອ
  ຂ້ອຍບອກວ່າລູກສາວອາຍຸ 18 ປີ ເຂົ້າ college ແລ້ວ.
  “Hi Dad, bye Lee” Alicia ຈູບລາວແຟນກ່ອນຈະກ້າວຂາເຂົ້ານັ່ງ Maserati Ghibli
  ອອກພົ້ນເຂດໂຮງຮຽນແລ້ວຈຶ່ງເດ່ໜ້າມາຈູບແກ້ມແລະເລົ່າເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆໃຫ້ຟັງ, ສິ່ງ
  ໃດທີ່ລູກເຮັດບໍ່ຖືກຂ້ອຍຕ້ອງຕຳນິ ສິ່ງໃດ໋ລາວເຮັດໄດ້ດີຂ້ອຍຕ້ອງຍ້ອງຍໍໃຫ້ລາງວັນແລະ
  ບໍ່ລືມບອກລູກໃຫ້ຮູ້ວ່າລາວຄືແກ້ວຕາດວງໃຈຂອງຂ້ອຍ. ສິ່ງນຶ່ງທີ່ຂ້ອຍບໍ່ເຮັດຄືສະແດງອາ
  ການຫຶງຫວງລູກສາວ ບໍ່ໃຫ້ເຂົາອອກບ້ານໄປໃຊ້ເວລາກັບໝູ່ເພື່ອນຂອງເຂົາ ໂດຍສະເພາະ
  ແມ່ນໝູ່ຜູ່ຊາຍ. ຂ້ອຍອະນຸຍາດ Alicia ອອກ date ຕັ້ງແຕ່ລາວຢູ່ມໍຕົ້ນ, ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າອາລີ
  ບໍ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ ຈັບບາຍກອດຈູບເປັນຂອງທຳມະດາ ຖ້າຈະມີເຊັກຕ້ອງແນ່ໃຈ
  ວ່າຕ້ອງມີແບບປອດໄພ, ” Come on Dad…why you want know? ……ອິອິອິອິ” ອາລີ
  ເວົ້າຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມອາຍເມື່ອຂ້ອຍຖາມວ່າໄດ້ເຮັດຫຍັງພິເສດໆແດ່ຕອນໄປເບິ່ງໜັງກັບຜູ່
  ບ່າວ? ອາລີບອກວ່າໝໍນັ້ນຂໍຈູບປາກແຕ່ລາວໃຫ້ໄດ້ແຕ່ຈູບແກ້ມ, “ກະຈົ່ງໃຫ້ແຕ່ຄົນທີ່ເຮົາ
  ຮັກລະເນ໊າະຈູບ…ອິອິອິ” ລູກສາວຕອບແບບອາຍໆເມື່ອຂ້ອຍຖາມວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ໃຫ້?
  “ສອງພໍ່ລູກນີ້ຄືພາກັນຢູ່ມືດແທ້ລະ?” Babara ທ້ວງຂຶ້ນເມື່ອເປີດໄຟຫລັງບ້ານອອກມາເຫັນ
  ຂ້ອຍນັ່ງກອດອາລີຊົມດາວຢູ່ໂອ່ນຊາທີ່ຊື້ມາໃຫ້ລາວຫລິ້ນແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍ, ເຖິງຈະເກົ່າ
  ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຖິ້ມບໍ່ໃຫ້ໃຜ ເວລາອາລີເຫງົາ ລາວມັກອອກມານັ່ງຫລິ້ນແລະຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງອອກມາ
  ນັ່ງເປັນເພື່ອນປອບໃຈ. ມັນມີຄວາມສຸກທີ່ບອກບໍ່ຖືກ ເວລານັ່ງໃຫ້ລູກສາວກອດຖ້າມກາງ
  ແສງດາວ ໃຈຊິຂາດພຸ້ນລະຕອນອາລີບຽດເຕົ້າເຂົ້າມາສຽດສີກັບລະໂຕ, ໄຟກາມລຸກໂຊນ
  ຈາກການສຳຜັດເລັກໆນ້ອຍໆແບບນີ້ລະ ກ້າສະແດງອອກຄວາມຮູ້ສຶກກັບຫົວເຂົ່າຂອງລາວ
  ເທົ່ານັ້ນລະ ບໍ່ກ້າລູບຂຶ້ນມາຫາກົກຂາຂາວໆຂອງລູກດອກ. ອາລີກໍ່ຄົງມີອາລົມເຊັ່ນດຽວ
  ເຫັນໄດ້ຈາກຄາບເປື້ອນໃນສະຫລິບຂອງລາວ, ກິ່ນຫອມອ່ອນ ດົມແລ້ວຕ້ອງແກ່ແຂນບ໊າບ
  ເຂົ້າຫ້ອງ ວາດພາບວ່າໄດ້ເຮັດກັບອາລີ ມີ feeling ຫລາຍເດີ. ອາລີນົມບໍ່ໃຫຍ່ ອາດຈະ
  ເປັນຍ້ອນໄດ້ແນວຂ້ອຍ ແຕ່ຫວ່າງຂາໃຫຍ່ໂນນໄດ້ບ໊າບ, “ຜົວເຮັດຄັກຫລາຍ…ຮັກຜົວເດີ”
  ບ໊າບຈະບອກຂ້ອຍແບບນີ້ທຸກເທື່ອທີ່ຂ້ອຍກອດຈູບລູບໄລ້ທຸກຊອກທຸກແຈເຮັດໃຫ້ລາວນ້ຳຊຶມ
  ກ່ອນຈຶ່ງສຸບອາວຸດທີ່ມີຂະນາດ 5×6 ເຂົ້າໄປເທື່ອລະນິ້ວສອງນິ້ວ.
  ບ໊າບຖືກສົ່ງໄປເຮັດວຽກຕ່າງປະເທດເລື້ອຍເພາະລາວເກັ່ງພາສາຕ່າງປະເທດ ເຈົ້ານາຍໄປ
  ປະຊຸມຢູ່ປະເທດໃດກໍ່ຕຕ້ອງຫິ້ວລາວໄປນຳ ບາງເທື່ອກໍ່ໄປເປັນເດືອນ ອອກປະເທດນີ້ ເຂົ້າ
  ປະເທດນັ້ນ, “ພໍ່ຄິດຮອດແມ່ແມ່ນບໍ່?” ອາລີມັກຖາມແບບນີ້ເວລາຂ້ອຍກອດຮັດແອວກິ່ວໆ
  ຂອງລາວເຂົ້າມາຈົນທ້ອງນ້ອຍແນບກັນ, ເວລາເຕັ້ນຊະໂລ ອາລີມັກໂອບກອດຄໍ ບໍ່ຕ້ອງບອກ
  ຂ້ອຍຕ້ອງວາງມືໄວ້ບັກແອວ ກິ່ນລົມຫາຍໃຈຫອມໆຂອງອາລີເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍລືມສະຕິ ມືເລື່ອນ
  ໄປລູບກົ້ນຂອງລູກແຕ່ຕອນໃດ໋ກໍ່ບໍ່ຮູ້. “ເອົາ wine ອີກຈອກເນ໊າະພໍ່? 🙂 ” ຮອຍຍິ້ມຫວານໆ
  ຂອງອາລີເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍງຶກຫົວຮັບທັງໆທີ່ຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງເມົາແລ້ວ. ຄືນມື້ໄປ prom ຂ້ອຍ
  ເບິ່ງອາລີແບບບໍ່ພັບຕາເລີຍ ບໍ່ຄິດວ່າລູກສາວຂອງຕົນຈະງາມເໝືອນນາງຟ້າ ບໍ່ຢາກໃຫ້ລູກ
  ຂຶ້ນລິໂມຊີນໄປກັບໝໍນັ້ນພໍດີ້ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຝືນໃຈຍິ້ມແລະອ່ວຍພອນໃຫ້ລູກມີຄວາມສຸກ.
  “Thanks Dad…I’ll save the last dance for you, bye” Alicia ເອົາມືນ້ອຍໆອ່ອນໆ
  ຂາວໆແຕະປາກແລະສົ່ງຈູບມາໃຫ້ຂ້ອຍກັບບ໊າບທີ່ຢືນໂບກມືຢູ່ປະຕູໜ້າບ້ານ.
  literotica.com/ Alica ລູກສາວສຸດທີ່ຮັກ

 51. ເດັກດີ
  ເດືອນພຶດສະພາ 2, 2016 ເວລາ 4:37 am

  ກັມຂອງຍິງມີຊູ້

 52. Bamboo
  ເດືອນພຶດສະພາ 12, 2016 ເວລາ 3:53 pm

  10 ປີເທື່ອນຶ່ງກໍ່ຫາຍາກທີ່ນ້ອງສາວຈະລືມເຄື່ອງນຸ່ງຢູ່ຫ້ອງນ້ຳແບບນີ້, ກິ່ນນ້ອງແຮງສົມຄວນ
  ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຖ່າຍຮູບໄວ້ກ່ອນຈະຈັບຂຶ້ນມາດົມສຳຫລວດເບິ່ງຄາບຂາວຮອຍເປື້ອຍທີ່ຕິດຊັບ
  ໃນ ກຳລັງຈົກໂຄຍອອກມາຊັກວ່າວ ກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງນ້ອງສາວລົມໂທລະສັບກັບໝູ່ຢູ່ໜ້າຫ້ອງ
  ຕ້ອງຟ້າວຍ່ຽວແລະອອກມາເພື່ອໃຫ້ນ້ອງໄດ້ເຂົ້າໄປເອົາເຄື່ອງໄປໄວ້ໃນກະຕ່າເຄື່ອງກຽມຊັກ.

  ໝູ່ຫລາຍຄົນບອກວ່າເຂົາບໍ່ຈັບບໍ່ຕ້ອງເຄື່ອງນຸ່ງຜູ່ຍິງໂດຍສະເພາະແມ່ນສິ້ນ ສະຫລິບແລະ
  ເສື້ອຊ້ອນ ຍົກເວົ້ນຂອງແມ່ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຄະລຳເພາະບໍ່ມີເວດມົນກົນຄາຖາຫຍັງ, ເວລາໄປຈ້າງ
  ສີ້ສາວອົບນວດ ຂ້ອຍຈັບບາຍທຸກໆບ່ອນ ບໍ່ຕິວ່າແມ່ນກົ້ນແມ່ນນົມ ຫີແຮງມັກຈັບມັກແຍ່ ຖ້າ
  ບໍ່ຢ້ານຕິດພະຍາດກໍ່ຢາກເລຍຫີກິນແຕດລອງເບິ່ງ ມັນບໍ່ມ່ວນລິ້ນແບບໃດ.

 53. Motel8
  ເດືອນພຶດສະພາ 17, 2016 ເວລາ 8:37 pm

  ເຄີຍເຊົາເກືອກກົ້ວເວັບລາມົກດົນເຕີບ ເກືອບຊິຮອດປີ ຍັງອີກ 9 ເດືອນ 10 ເດືອນກໍ່ຮອດປີ
  ເສຍຫົວກໍ່ວ່າຢາກເຊົາແຕ່ມັນເຊົາຍາກ ເພາະນ້ອງສາວສົ່ງອີແມວມາໃຫ້ເກືອບທຸກມື້ ລາວສົ່ງ
  ລວມແບບ Forward ໝູ່ຢູ່ໃນ list ໄດ້ຮັບໝົດ, ຖ້າບໍ່ເປີດກໍ່ຢາກເຫັນ ໄປຍ່າງ Target ເຫັນແທ້
  ຜູ່ສາວນຸ່ງສັ້ນນຸ່ງບາງແຕ່ບໍ່ເຫັນຫີບໍ່ເຫັນນົມເຂົາຈ້າໆຄືກັບໃນເວັບລາມົກຕ່າງໆທີ່ນ້ອງສາວສົ່ງມາ
  ໃຫ້ ຖ້າຈະໄປເບິ່ງຫີພວກນັກເຕັ້ນຢູ່ຮ້ານ Ritz ກໍ່ເສຍເງິນຢ່າງນ້ອຍ $30 ຄ່າຜ່ານປະຕູ $20 ຄ່າ
  ນ້ຳຈອກນຶ່ງ $5 ແລະຄ່ານ້ຳໃຈໃຫ້ນັກເຕັ້ນອີກຄົນລະ $1 ພວກນັ່ງອ້ອມໂຕະຈຶ່ງໃຫ້ຫລາຍ ຖ້າບໍ່ວາງ
  ໃບ $10 ໄວ້ ເຂົາບໍ່ມາຕີ່ຫີໃຫ້ເບິ່ງໃກ້ໆໃດ໋ເດີ.
  ເລື່ອງທີ່ຂ້ອຍຈະ copy ລົງໃຫ້ອ່ານແມ່ນເລື່ອງເກັບຕົກຈາກເວັບ zecj.com ເຂົາໃສ່ຫົວເລື່ອງວ່າ
  ຫລັບຈົນໄດ້ສຽວຈິງໆ. ໝໍນັ້ນເລົ່າວ່າ: ຜົມຄົນນຶ່ງທີ່ມີປະສົບການລັກຫລັບແລະມັນເປັນເຫດການ
  ທີ່ປະທັບໃຈຫລາຍ, ຕອນນັ້ນ ຂ້ອຍອາຍຸປະມານ 20 ປີ ອາໃສຢູ່ກັບພໍ່ ແມ່ແລະນ້ອງສາວມໍ7 ໜ້າ
  ຕາກໍ່ຈັດວ່າໜ້າຮັກ ແຕ່ຍ້ອນຄວາມເປັນອ້າຍນ້ອງກັນ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍເບິ່ງບໍ່ອອກປານໃດ ໄດ້ຍິນແຕ່
  ໝູ່ຫັ້ນລະຍ້ອງວ່ານ້ອງສາວໂຕງາມໜ້າຮັກຫລາຍ ຢາກຂໍເປັນນ້ອງເຂີຍເດ໋ເນ໊າະ ມັນເວົ້າຍາມໃດ໋ກໍ່
  ເຫັນເກີບເບີ 8 ໂລດລະ ນ້ອງສາວໃຜໆກໍ່ຫວງ ຈະງາມຫຼືຂີ້ລ້າຍກໍ່ຫວງ, ແມ່ນບໍ່ລະ? ເລື່ອງທີ່ຂ້ອຍ
  ຈະເລົ່າບໍ່ແມ່ນລັກຫລັບນ້ອງສາວຕົນເອງດອກ ລັກຫລັບໝູ່ລາວທີ່ມັກມານອນຄ້າງຄືນນຳນ້ອງ
  ເລື້ອຍເວລາກຽມເສັງຫຼືເວລາໄປທ່ຽວເດິກ, ທາງເຂົ້າບ້ານນ້ອງກ້ອມໄກເກືອບຫລັກ ມືດອີກດ້ວຍ ພໍ່
  ແມ່ລາວກໍ່ເລີຍບອກໃຫ້ນອນຄ້າງຄືນຢູ່ບ້ານຂ້ອຍ ພໍ່ລາວເລີກການຈຶ່ງແວ່ມາຮັບເມືອ. ຜິວນ້ອງກ້ອມ
  ຂາວນວນ ມັກຈົ່ງຜົມສັ້ນຄືກັບສາວ Ellen Lee ບາງເທື່ອຄິດວ່າເຂົາເປັນ lesbian ເພາະບໍ່ເຫັນເຂົາ
  ຄວງຜູ່ບ່າວ, “ອ້າຍທູນຫາເວົ້າ!” ນ້ອງສາວເວົ້າຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມອາຍເມື່ອຂ້ອຍເວົ້າຢອກວ່າລາວເປັນ
  ເມຍນ້ອງກ້ອມ, “ນ້ອງສາວອ້າຍບໍ່ມັກເພດດຽວກັນເດີຈ໊ະ!” ເວົ້າແລ້ວກໍ່ຈັບໝອນນ້ອຍໂຊຟາຂຶ້ນມາ
  ປົກຂາຂາວໆທີ່ລື່ນອອກມາຈາກສົ້ງຂາສັ້ນຜ້າໃໝ ເຜີຍໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ເບິ່ງໜ້າເອິກຂາວໆທີ່ລົ້ນອອກມາ
  ຈາກເສື້ອຊ້ອນຄັບບີ ແຕ່ເພື່ອເປັນມາລະຍາດຂ້ອຍຈຶ່ງເລື່ອນສາຍຕາໄປເບິ່ງ “ແຝດລ່ອງຫົນ” ລັກເບິ່ງ
  ຍາມນ້ອງລຸກໄປເອົານ້ຳ ໄປຮັບໂທລະສັບ ຖ້າພໍ່ແມ່ຢູ່ບ້ານຕ້ອງໄດ້ອົດເພາະແມ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍແນມເບິ່ງນ້ອງ
  ແບບໃດ. ຄືນນັ້ນນ້ອງກ້ອມມານອນນຳນ້ອງແມວ ຂ້ອຍຕ້ອງອອກໄປນອນໂຊຟາຕາມເຄີຍ ນ້ອງແມວ
  ມັກພານ້ອງກ້ອມມາໃຊ້ຫ້ອງຂ້ອຍເຮັດໂຮມເວີກເພາະຫ້ອງຂ້ອຍມີທີວີ ວິດີໂອ La-zy-boy ໃຫ້ນອນ
  ເທິ້ງເບິ່ງແບບສະບາຍແລະກ່ອນອັດປະຕູຫ້ອງ ນ້ອງແມວກໍ່ປ່ອນຄໍອອກມາບອກເຕືອນ “ຫ້າມເຂົ້າເດັດ
  ຂາດ” ປະຕູຫ້ອງນອນຂ້ອຍບໍ່ມີລ໊ອກ, ແຕ່ຄຳເຕືອນຂອງນ້ອງເໝືອນຊັກຊວນໃຫ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງຄວາມງາມ
  ຂອງສອງສາວນ້ອຍຕອນເຂົານອນຫລັບນອນຝັນ, ຢາກເຫັນຂອງນ້ອງກ້ອມຫລາຍກ່ວາ ເຄີຍເຫັນເລືອຍ
  ຂອງນ້ອງແມວ ເຫັນວັບໆຕອນລາວນອນອ່ານນິຍາຍ ຂາສົ້ງເລື່ອນລົງມາແນມໄປເຫັນຂາວຈົວະ, “ອ້າຍ
  ທູນລັກເບິ່ງ crotch ເຂົາ !” ນ້ອງສາວຮ້ອງຂຶ້ນເມື່ອຈັບໄດ້ວ່າຂ້ອຍຈ້ອງເບິ່ງ, “Sorry, ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ.”
  ຊາມສອງສາວຊິປິດໄຟນອນກໍ່ເກືອບທ່ຽງຄືນແລ້ວ, ແມ່ເຫັນໄຟຈາກຈໍທີວີມິບໆມັບໆກໍ່ອອກມາປິດທີວີ
  ຫົ່ມຜ້າໃຫ້ຂ້ອຍ ເພິ່ນຄິດວ່າຂ້ອຍນອນຫລັບປະທີວີ ຖ້ານອນໃນຫ້ອງຂ້ອຍຈະນຸ່ງແຕ່ສະຫລິບນອນ ແຕ່
  ເມື່ອອອກມານອນນອກແບບນີ້ຂ້ອຍຕ້ອງນຸ່ງປາຈາມາຕາມຕ້ອງສັ່ງ. ເກືອບ 3 ໂມງເຄິ່ງ ຂ້ອຍຈຶ່ງລຸກເຂົ້າ
  ໄປສຳຫລວດຮ່າງຄິງທີ່ໄຮ້ສະຕິຂອງສອງສາວນ້ອຍ. ນ້ອງແມວນອນຫງາຍ ຂານຶ່ງຢຽດຊື່ ຂາຂວາງໍຂຶ້ນມາ
  ເປັນມູມ 80 ພຸ້ນລະ, ສ່ວນນ້ອງກ້ອມນອນຕະແຄງ ຍາກທີ່ຈະໄດ້ສຳຜັດພາກສ່ວນທີ່ຫວງຫ້າມ ຈຶ່ງຕ້ອງ
  ໄດ້ເອົານ້ອງແມວກ່ອນ. ລູບເຕົ່ານ້ອງແມວເບົາໆ ໃຊ້ປາຍນິ້ວຖູຕາມຮ່ອງໄປມາ ເຂ່ຍໜ່ນ້ອຍໆຂອງນ້ອງ
  ຫລິ້ນ ສ່ວນມືອີກເບື້ອງກໍ່ລູບເຕົ້ານົມ ນ້ອງແມວບໍ່ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນນອນຈັກເທື່ອ ສະຫລິບກໍ່ບໍ່ນຸ່ງ ນຸ່ງແຕ່ສົ້ງ
  ນຸ່ງນອນກັບເສື້ອຍຶດ. ພໍເຫັນນ້ອງກ້ອມປ່ຽນທ່ານອນຫງາຍ ຂ້ອຍກໍ່ປ່ຽນທາເກັດທັນທີ, ນັ່ງສຳຫລວດຮ່າງ
  ຄິງນ້ອງກ້ອມໃນຄວາມແຈ້ງສະລົວຂອງ LED ເຄື່ອງສາຍວິດີໂອທີ່ສົ່ງແສງອອກມາບອກເວລາ ເຕົ່ານ້ອງ
  ກ້ອມບໍ່ອວບໂນນຄືຂອງນ້ອງແມວ ແຕ່ນົມໃຫຍ່ກ່ວາ ຄົງຈະແມ່ນຄັບຊີນີ້ລະ. ນັ່ງລູບເຕົ່ານອກຜ້າບໍ່ດົນ
  ຂ້ອຍກໍ່ແຕກໃສ່ສົ້ງແລະອອກມາຈາກຫ້ອງ, ຕື່ນເຊົ້ານັ່ງກິນເຂົ້າເຊົ້າກັບນ້ອງທັງສອງຕາມປົກກະຕິແລ້ວ
  ກໍ່ໄປຮຽນ ຮອດໂມງ break ຈຶ່ງມາເປີດມືຖືອ່ານຂໍ້ຄວາມນ້ອງແມວສົ່ງມາຫາ,” I know what you did
  last night.” ເລີກຮຽນຕອນເຊົ້າກໍ່ຟ້າໄປຮັບນ້ອງແມວແລະນ້ອງກ້ອມໄປລ້ຽງເຂົ້າປຸ້ນນຳຊິ້ນເພື່ອເປັນ
  ການປິດປາກ.

 54. ບັກແບ້ນ
  ເດືອນພຶດສະພາ 24, 2016 ເວລາ 11:22 pm

  ສາວປະເພດສອງ, ງາມບໍ່?

 55. ເດັກໂລກຈິດ
  ເດືອນມີນາ 3, 2016 ເວລາ 5:19 pm

  ເວົ້າແທ້ເດີ ຂ້ອຍບໍ່ມີປະສົບການສີ້ເຊີງໃຜດອກ ພຽງແຕ່ມັກເບິ່ງ ມັກອ່ານ ແລ້ວຊັກວ່າວ
  ຕາມປະສາຊາຍໄຮ້ຫອຍ, ຜູ່ສາວມີເຕັມບ້ານເຕັມເມືອງແຕ່ບໍ່ມີປັນຍາລົມຍົວະເຂົາໄປ
  ສີ້ ຖ້າເງິນເຫຼືອໃຊ້ຈ່າຍກໍ່ຫລອຍເຂົ້າໄປຮ້ານຝັງເຂັມເກົາຫລີ ສີ້ເທື່ອກໍ່ປະມານນຶ່ງລ້ານ₭
  ຄ່ານ້ຳໃຈກໍ່ປະມານ 2 ແສນ₭, ຫາເງິນບໍ່ເກັ່ງ ຂາດປິຍະວາຈາແລະຂາດຄຸນສົມບັດຫຼາຍ
  ຢ່າງກໍ່ວ່າບໍ່ມີໃຜເອົາເປັນຜົວ ເວົ້າແຈ້ງໆ ຂ້ອຍເປັນຄົນຂີ້ເຫຼົ້າ ຈຶ່ງບໍ່ມີໃຜຮັກ ບໍ່ມີໃຜເອົາ
  ເຂົາບໍ່ມັກຄົນຜິດສິນ 5 ຕິເບ໊າະ ໄປລົມສາວໃດເຂົາກໍ່ເມີນ ບາດບ່າວບ້ານໄກຂີ່ YZF-R3
  ມາຮັບ ພັດເຕັ້ນຂຶ້ນຊ້ອນທ້າຍໄປນຳເຂົາໄວປານຫຍັງ 😦 .
  ເຂົ້າໄປຊອກຫາເລື່ອງຢູ່ເວັບ samirakika.com ກໍ່ເລີຍໄປເຫັນໝໍນຶ່ງເລົ່າເລື່ອງລາວໄດ້
  ສີ້ນ້ອງສາວໝູ່ ອ່ານແລ້ວຍອມຮັບວ່າລາວຂຽນໄດ້ດີ ຈຶ່ງກ໊ອບເອົາລົງໃຫ້ເຈົ້າອ່ານແລະ
  ອ່ານແລ້ວກໍ່ຢ່າເຮັດຕາມເພາະມັນເປັນການປະພຶດຜິດທາງກາມ ເພາະນ້ອງສາວໃຜໆກໍ່
  ຫວງ, ແມ່ນບໍ່ລະ? ເຫັນແຕ່ບັກໂຈ໊ກນີ້ລະທີ່ບໍ່ຫວງນ້ອງສາວ, ຊົມເຊີຍໃຈສະປອດ !
  ຍາມພັກຮ້ອນຫຼື Summer ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ໄປທ່ຽວຕ່າງເມືອງຕ່າງແຂວງດອກ ທ່ຽວຫລິ້ນແຕ່
  ໃນຕົວເມືອງນີ້ລະ, ຕື່ນເຊົ້າຂຶ້ນມາກໍ່ເຮັດວຽກເລັກໆນ້ອຍຕາມພໍ່ແມ່ບອກ ຕັກນ້ຳ ຜ່າຟືນ
  ໄວ້ແລ້ວຈຶ່ງຖີບລົດໄປຫລິ້ນນຳໝູ່ ໄດ້ຍິນສຽງຄູບາຕີກອງເພນຈຶ່ງຖີບລົດມາກິນເຂົ້າ ຖ້າບັກ
  ໂຈ໊ກຂະຍີ້ຂະຍໍ້ຫລາຍກໍ່ກິນເຂົ້າຮ່ວມຄອບຄົວມັນ ບໍ່ໃຫ້ເພິ່ນເສຍຄວາມສັດທາ ວ່າຊັ້ນສາ
  ແຕ່ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ຂ້ອຍຈະປະຕິເສດ ລະອາຍນ້ອງສາວມັນ ຈຶ່ງຫາຂໍ້ອ້າງນັ້ນນີ້ມາອ້າງ
  ສະເໝີ, “ບໍ່ແມ່ນເພິ່ນຊິໄປຕຳໝາກນັດຕິເບ໊າະຈຶ່ງຟ້າວເມືອ :)” ສຽງນ້ອຍໆຫວານຂອງ
  ນ້ອງບັກໂຈ໊ກດັງອອກມາຈາກຫ້ອງຄົວເມື່ອໄດ້ຍິນຂ້ອຍບອກແມ່ບັັກໂຈ໊ກວ່າຕ້ອງຟ້າເມືອ
  ແປງຮາງລິນຊ່ອຍພໍ່ກ່ອນຝົນຊິຕົກລົງມາຕາມຄຳທຳນາຍຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມ. ເຖິງວ່າບໍ່ມີປະ
  ສົບການຫລາຍແຕ່ກໍ່ພໍເຂົ້າໃຈວ່ານ້ອງສາວບັກໂຈ໊ກເປີດທາງໃຫ້ຈີບ ນອກຈາກໝູ່ຮຽນນຳ
  ກັນແລ້ວກໍ່ມີແຕ່ຂ້ອຍທີ່ມີໂອກາດໄດ້ເວົ້າໄດ້ລົມກັບລາວ ພໍ່ບັກໂຈ໊ກຫວງລູກສາວຄືງົງອາງ
  ຫວງໄຂ່ ຊິໄປທ່ຽວຫລິ້ນຕາມອຳເພີໃຈຄືລູກຫລານຊາວບ້ານບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງໄປແບບມີການຈັດ
  ຕັ້ງຄັກແນ່, ນ້ອງສາວບັກໂຈ໊ກກໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍກັບອ້າຍລາວບໍ່ມີແຟນ ບໍ່ຮູ້ລົມສາວ ບໍ່ມີ date
  ກັບໃຜແຕ່ແມ່ບັກໂຈ໊ກບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງລູກສາວຈຶ່ງບອກຂ້ອຍເກັບໝາກສີດາໄປ
  ໃສ່ຕຳໝາກນັດມັນຈຶ່ງແຊບ, ນ້ອງສາວບັກໂຈ໊ກອົດຫົວຈົນຍ່ຽວຊິແຕກ ຕ້ອງໄດ້ຂົດໂຂຕົນ
  ໂຕໄວ້ ແລະຕອນນ້ອງບັກໂຈ໊ກຫົວສະອິກກໍ່ໜ້າຮັກໄປອີກແບບນຶ່ງ.
  ມື້ນັ້ນນັດກັນໄປເບິ່ງຮູບເງົາ Me Before You ບັກໂຈ໊ກຢາກເຫັນນົມສາວ Emilia Clark
  ນ້ອງສາວມັນພັດຢາກເຫັນໜ້າທ້າວແຊມ ກລັບລິນ ຂ້ອຍຈຶ່ງສະເໜີເປັນຄົນລ້ຽງປີ້ໜັງ ບັກ
  ໂຈ໊ກເປັນຄົນຈ່າຍຄ່ານ້ຳມັນແລະຄ່າຈອດລົດ. ໄປຮອດກໍ່ບໍ່ເຫັນໜ້າບັກໂຈ໊ກ ນ້ອງສາວມັນ
  ບອກວ່າໄປເອົາລົດບໍ່ທັນມາ ໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າໄປນັ່ງຫລິ້ນຖ້າ, ນ້ອງສາວບັກໂຈ໊ກງາມໜ້າຮັກອີ່
  ຫລີມື້ນັ້ນນະ ໃຈບໍ່ເຄີຍເຕັ້ນແຮງງແບບນີ້ຈັກເທື່ອນັບແຕ່ຮູ້ຈັກກັບລາວມາ ກິ່ນຫອມໂລຊັ້ນ
  ຜະສົມກິ່ນນ້ຳຫອມອ່ອນໆຂອງ Katy Perry ໂຊຍມາເຂົ້າດັງເມື່ອນ້ອງສາວບັກໂຈ໊ກຄ່ອຍໆ
  ຖິ້ມກົ້ນລົງນັ່ງໃກ້ໆ ປະມານຄືບສອງຄືບນີ້ລະ ບໍ່ຮອດສອກດອກ ກຳລັງຈະແຂງໃຈຈັບມືສາວ
  ນ້ອຍ ບັກໂຈ໊ຍພັດມາຮອດບ້ານກ່ອນ, ຫ່າມັນນີ້ !
  ຢ່າລືມຕໍ່ດ້ວຍ /เรื่องเสียว-เย็ดน้องสาว.html ຖ້າຢາກສຽວ 🙂

 56. ໄສ້ດີ
  ເດືອນມີນາ 9, 2016 ເວລາ 5:11 pm

  ຜູ່ຍິງສະໃໝນີ້ມີວິທີທາງໄດ້ເສີມຄວາມງາມຂອງຕົນດ້ວຍການນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນນວມໜາ
  ຫຼື Padded Bras ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໜ້າເອິກໃຫຍ່ຂຶ້ນກ່ວາເດີມ ເຖິງລາຄາຈະແພງແຕ່ກໍ່
  ປອດໄພກ່ວາກິນຢາເອິກຟູຮູຮັດທີ່ເຂົາມາເລາະຂາຍຕາມບ້ານບ້ານຕາມຊ່ອງ ບາງຄົນ
  ແພ້ຢາເກີດມີອາການແຊກຊ້ອນຈົນຕ້ອງນອນໂຮງພະຍາບານເພື່ອປິ່ນປົວຮັກສາ ຖ້າມີ
  ເງິນແດ່ກໍ່ໃຫ້ສັນຍະກຳຍັດຊິລິກອນເຂົ້າໄປໄວ້ໃນຫລືບໜັງເໝືອນນາງແບບບາງຄົນ
  ແຕ່ປ່ອຍໃຫ້ໃຫຍ່ທຳມະຊາດຫັ້ນລະດີທີ່ສຸດ.
  ເສື້ອຊ້ອນນວມໜາມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ, ບາງຄົນຈົກເງິນເກືອບລ້ານ₭ ຊື້ມານຸ່ງ
  ເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນຫຼືເພດກົງກັນຂ້າມຄິດວ່າຕົນນົມໃຫຍ່ ບາງຄົນກໍ່ຊື້ມານຸ່ງເພື່ອປ້ອງກັນ
  ຫົວນົມໄຄ່ພອງເວລາຖືກອາກາດໜາວແລະບໍ່ໃຫ້ມັນຄອນແຄນເວລາຍ່າງຍ້າຍ.
  ການຮັກສາເສື້ອຊ້ອນນີ້ກໍ່ແຕກຕ່າງກັບເສື້ອຊ້ອນໃນທົ່ວໆໄປ, ຕ້ອງໄດ້ຊັກມືແລະຕາກ
  ລົມ. ຖ້າໃຊ້ເຕົາກໍ່ຕ້ອງຕັ້ງຄ່າໃສ່ Delicate ຫຼື Hand Wash ແລະຊັກດ້ວຍນ້ຳເຢັນ
  ແລ້ວຈຶ່ງເອົາໄປຫ້ອຍຕາກລົມ ແຕ່ນ້ອງໃພ້ຂ້ອຍມັກຕາກໃນເຕົາເພາະລຸງຂ້າງບ້ານມັກ
  ອອກມາສູບຢາຢູ່ຫລັງບ້ານໃກ້ໆຜຽກຕາກເຄື່ອງ ຄັວນຢາປິວມາໃສ່ເຮັດໃຫ້ໝົດກິ່ນ
  ຫອມຂອງ Tide.

 57. ນັກກ໊ອບ
  ເດືອນມີນາ 13, 2016 ເວລາ 4:02 pm

  ຄອບຄົວເຈົ້າກໍ່ເປັນຄືກັນຫວາ ແບບວ່ານັ່ງໃກ້ໆກັນກໍ່ໃຊ້ SMS ສື່ສານກັນ ກົ້ມໜ້າ
  ກົ້ມຕາໃສ່ແຕ່ໜ້າຈໍມືຖື? ຂ້ອຍແລະເອື້ອຍນ້ອງເຮັດເປັນບາງຄັ້ງ, ເຮັດວຽກຕາມທີ່
  ພໍ່ແມ່ຈັດແບ່ງໃຫ້ແລ້ວກໍ່ພາກັນນັ່ງກົ້ມໜ້າຄັວກເຂ່ຍໜ້າຈໍມືຖືໃຜມັນເພື່ອຕິດຕາມ
  ຂ່າວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກຈາກສື່ສັງຄົມຕ່າງ ບາງເທື່ອກໍ່ໃຊ້ text ລົມກັນເລື່ອງລັບ
  ທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ເພິ່ນໄດ້ຍິນໄດ້, “ບັກເຈີງມາຫາມຶງ.” ເອື້ອຍຂ້ອຍສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາບອກ
  ເມື່ອລາວເຫັນໝູ່ຂ້ອຍຈອດລົດຢູ່ຟາກທາງ ມັນໂທຫາແລ້ວແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ບັກນີ້
  ບໍ່ມັກຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້ ບໍ່ມັກໃຊ້ເທັກ.
  ບັກເຈີງເປັນໝູ່ຮຽນນຳກັນແຕ່ຢູ່ຫ້ອງປໍ5 ພໍຂຶ້ນມໍກໍ່ກາຍເປັນໝູ່ຫລິ້ນໝູ່ກິນ ມັນຢ້ານ
  ພໍ່ແມ່ຂ້ອຍຮ້າຍເພາະເພິ່ນເຫັນມັນນັ່ງສູບຢາກິນເບຍຢູ່ຮ້ານຕິກຊິໂລ ກໍ່ເລີຍຫ້າມບໍ່
  ໃຫ້ຂ້ອຍຄົບໝູ່ບໍ່ດີ ຊິເສຍການຮຽນ ບໍ່ມີອະນາຄົດ, ກໍ່ມີຄົນທີ່ບໍ່ກິນເຫຼົ້າເມົາຢາຫັ້ນນະ
  ແຕ່ມັນບໍ່ມ່ວນຕິລະເວລາໄປຫລິ້ນນຳເຂົາຈຶ່ງເຂົ້າກຸ່ມບັກເຈີງອີ່ຈ໊ອດ ມັນໄດ້ມ່ວນຫຼາຍ
  ຢ່າງນະກໍ່ວ່າຊິມັກຫລິ້ນນຳເຂົາ ແຕ່ເລົ່າບໍ່ໝົດດອກເລື່ອງຄວາມມ່ວນ. ບັກເຈີງມາຊວນ
  ໄປຫລິ້ນຫາດຊາຍທະເລ ນ້ອງສາວຮູ້ຍິນກໍ່ຢາກໄປນຳກໍ່ເລີຍຂີນບໍ່ໄດ້, ເຫດການຈະ
  ເປັນແນວໃດ ອ່ານຕໍ່ໄດ້ທີ່:
  flygenics.com/ ຢ່າລືມຕໍ່ດ້ວຍ น้องสาวที่รัก-กลายเป็นเ.html

 58. HDMI
  ເດືອນມີນາ 19, 2016 ເວລາ 8:28 pm

  Big, very big !

 59. Meenoy
  ເດືອນມີນາ 19, 2016 ເວລາ 9:43 pm

  ຮິມສົບນ້ອຍໆແບບນີ້ ກັດຊົງຊິຄັກດີ.

 60. HeunGuy
  ເດືອນມີນາ 21, 2016 ເວລາ 2:42 am

  which hole you like?

 61. ເດັກຫື່ນ
  ເດືອນມີນາ 21, 2016 ເວລາ 3:51 am

  ึຕຸກກະຕາຫຼືຄົນແທ້?

 62. BadSon
  ເດືອນມີນາ 21, 2016 ເວລາ 5:40 pm

  ມັນວ່າ: ” 18 ປີກ່ອນ ກູອອກມາຈາກຮູນີ້ ແຕ່ມື້ນີ້ກູເຂົ້າໄປຄືນ ! “

 63. ProSec
  ເດືອນມີນາ 22, 2016 ເວລາ 1:14 pm

  ຈົກມືຖືອອກມາຖ່າຍບໍ່ທັນຕອນເຫັນນ້ອງໃພ້ນັ່ງຍ່ຽວ, ບໍ່ເຫັນຄັກແບບຮູບນີ້ດອກ
  ລາວປິ່ນໜ້າເຂົ້າປ່າ ປິ່ນກົ້ນອອກນອກ.

 64. ProSec
  ເດືອນມີນາ 24, 2016 ເວລາ 2:00 pm

  ຂ້ອຍເສຍຄວາມບໍລິສຸດໃຫ້ເອື້ອຍຕອນຫລິ້ນເກມ Truth or Dare, ຂ້ອຍກ້າຍັດໂຄຍ
  ເຂົ້າຮູຫີຂ້ອນຂ້າງຫລົມຂອງເອື້ອຍໃນຂະນະທີ່ໝູ່ລາວນັ່ງເບິ່ງ ເດົ້າປະມານ 5 ນາທີ
  ເທົ່ານັ້ນກໍ່ຖອດອອກມາຊັກນ້ຳອອກໃສ່ທ້ອງນ້ອຍ ຄະໂມມຫີຈົນປຽກເປື້ອນສະໃຈ
  ເອື້ອຍຈຶ່ງລຸກຂຶ້ນມາດູດອົມຊິມນ້ຳຄ້າງທໍ່ ແລະກໍ່ພາກັນຫລິ້ນເກມຕໍ່ຈົນພໍ່ແມ່ເລີກການ
  ມາບ້ານຈຶ່ງເຊົາແລະເຂົ້າຄົວຊ່ອຍແມ່ແຕ່ງກິນ.

 65. ProSec
  ເດືອນມີນາ 26, 2016 ເວລາ 7:28 pm

  ຊອກຫາເລື່ອງກືອບບໍ່ທັນໄດ້ເດີ !

 66. FishOil
  ເດືອນມີນາ 30, 2016 ເວລາ 11:27 pm

  ໜ້າຮັກເນາະ ສາວນີ້

 67. LoLay
  ເດືອນກໍລະກົດ 3, 2016 ເວລາ 10:08 pm

  France ເກັ່ງຫລາຍ ເຄິງເວລາທຳອິດ ນຳໄປແລ້ວ 4-0 ຄິດວ່າເຄິ່ງເວລາທີ່ສອງ
  ໄອຊະແລນຄົງຊອກຫາໄດ້ວິທີທັບໄຂ່, ໝູ່ຄົງເຂົ້ານອນຫລາຍຄົນແລ້ວລະເພາະ
  ຝີຕີນຝຣັ່ງຂາດຂັ້ນຫລາຍ.

 68. Valcro
  ເດືອນກໍລະກົດ 6, 2016 ເວລາ 8:31 pm

  ໝູ່ຊັກໃຫ້ 🙂

 69. BhaSex
  ເດືອນກໍລະກົດ 8, 2016 ເວລາ 10:52 pm

  If your sister show you this, what should you do?

 70. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 9, 2016 ເວລາ 12:40 am

  ຫົວນົມແດງ

 71. BahSex
  ເດືອນກໍລະກົດ 9, 2016 ເວລາ 2:13 am

  So beautiful

 72. Jocasta
  ເດືອນກໍລະກົດ 9, 2016 ເວລາ 3:14 pm

  ໄທບ້ານຂ້ອຍຄອບຄົວນຶ່ງ ຈັ່ງແມ່ນບໍ່ຢາກເສຍເຊື້ອເສຍແນວ, ສອງຄອບຄົວ
  ມີສາຍເປັນຍາດກັນແຕ່ກ້ຽວວຽນເອົາກັນຢູ່ໃນສອງຄອບຄົວຫັ້ນລະແບບວ່າ
  ເຮືອຫລົ້ມໃນໜອງເງິນທອງບໍ່ໄປໃສ ປະມານນັ້ນນະ.
  ທຳອິດ ທ້າວກໍມາເອົາກັບສາວຂໍ ຕໍ່ມາບໍ່ດົນປານໃດກໍ່ໄດ້ຮັບບັດເຊີນໄປຮ່ວມ
  ງານວິວາລະຫວ່າງນ້ອງສາວທ້າວກໍແລະອ້າຍສາວຂໍ, “ເຂົາຢາກສີ້ກັນ ຜິດຫົວ
  ມຶງບໍ?” ໝູ່ຂ້ອຍບັກນຶ່ງຖາມຂຶ້ນຢ່າງແຮງເມື່ອໄດ້ຍິນຂ້ອຍຈົກເອົາເລື່ອງຊາວ
  ບ້ານມາໂສ້ເຫຼ້, ຖ້າຈະໂຕ້ຕອບມັນຄືກໍ່ຢ້ານຖືກຕີນມັນ ໝູ່ຂ້ອຍບັກນັ້ນຝາຕີນ
  ໃຫຍ່ກ່ວາໝູ່ໃນກຸ່ມ ຖ້າມັນອ້າປາກເວົ້າ ທຸກຄົນຕ້ອງງຽບຕາມກົດຂອງກຸ່ມທີ່ຕ້ອງ
  ເຊື່ອຟັງຫົວໜ້າກຸ່ມ. “ເຂົາຊິເອີ້ນກັນແນວໃດເໜາະ?” ສະມາຊິກກຸ່ມບັກນຶ່ງ
  ຖາມຂຶ້ນທຳລາຍຄວາມງຽບ, ແຕ່ກໍ່ຍັງມາກັນງຽບຢູ່ນັ້ນລະ ບໍ່ມີໃຜອ້າປາກຕອບ
  ຄຳຖາມນັ້ນດອກ ແນມເບິ່ງຕາກັນມົ້ງໆ ສັງເກດທ່າທາງຂອງຫົວໜ້າທີ່ນັ່ງຮິ່ນ
  ຢາທາດຫລວງກົ້ນກ່ອງ ຈະສູບກາຍບ່ອນໝາຍຫຼືແນວໃດ ປະມານນັ້ນລະ, ຢາ
  ກອກນຶ່ງຫານ3 ສອງບັກບໍ່ສູບ ຢ້ານຕິດເຊື້ອພະຍາດ Meningitis ທີ່ຈະຕິດຕໍ່
  ກັນທາງນ້ຳລາຍ, ບາງເທື່ອບັກຫົວໜ້າກໍ່ແກ້ງພວກຂ້ອຍໂດຍອົມກົ້ນກອກຢາ
  ໃຫ້ນ້ຳລາຍປຽກຊື້ນ ຍື່ນໃຫ້ຜູ່ນັ້ນຜູ່ນີ້ກໍ່ບໍ່ມີໃຜເອົາມາສູບຕໍ່ ມັນເລີຍໄດ້ສູບຄົນ
  ດຽວໝົດກອກ. 2-3 ມື້ກ່ອນກໍ່ໄດ້ຍິນນ້ອງສາວເວົ້າໃຫ້ແມ່ອາຟັງວ່ານ້ອງຊາຍ
  ທ້າວກໍຈະມາອັດສວນຂີ້ເໝັ້ນນ້ອງຊາຍສາວອີກ, ຫຍຸ້ງປານຍຸງໄລ່ເຊີງກັນໃນມຸ້ງ.

 73. Jocasta
  ເດືອນກໍລະກົດ 10, 2016 ເວລາ 5:08 am

  tabooconfessions.com/confessions/showthread_2370.html

  ລິ້ງນີ້ເຂົາສາລະພາບການມີເພດສຳພັນກັບຄົນໃນສາຍເລືອດຕົນເອງ ລອງອ່ານເດີ
  ບາງທີອາດຈະມີກໍລະນີທີ່ຄ້າຍຄືເຈົ້າ.

 74. ເດັກສຸພາບ
  ເດືອນກໍລະກົດ 12, 2016 ເວລາ 12:36 am

  ຄືຊິມ່ວນນິ້ວເນ໊າະ

 75. Losex
  ເດືອນກໍລະກົດ 13, 2016 ເວລາ 1:17 am

  ຮັກໃຕ້ເງົາຈັນ

 76. U&Me
  ເດືອນກໍລະກົດ 13, 2016 ເວລາ 2:04 am

  ບາບໄລ່ເວນທັນເດີເພື່ອນ ສີ້ແຟນໝູ່

 77. DL-x
  ເດືອນກໍລະກົດ 14, 2016 ເວລາ 2:56 pm

  ບໍ່ກ້າເກັບເລື່ອງຄົນອື່ນມາເລົ່າເພາະເຄີຍຖືກເຂົາຢຽບເທື່ອນຶ່ງ ເກືອບໄດ້ນອນກິນນ້ຳເຂົ້າ
  ຖ້າບັກແສງບໍ່ຫ້າມ ລາວຄົງຢຽບຂ້ອຍຕາຍຄາຕີນແທ້ໆ. ຄອບຄົວນຶ່ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮືອນບັກ
  ແສງ ມີ 5 ຄົນອີ່ຄືຕາໂລ້ຍ ອີ່ນາຍປິບ ອີ່ສ້ຽວ ບັກຈ້ຽນແລະອີ່ເຕີ່ງ, ແຕ່ລະແລງ ເວລາອີ່
  ຕາໂລ້ຍເຫັນລົດປິກອັບບັກແສງແລ່ນເຂົ້າເຂດບ້ານ ກະວ່າພວກຂ້ອຍຂົນເຄື່ອງມືລົງລົດ
  ທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງມືກໍ່ສ້າງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ລາວຊິຍ່າງແກ່ເກີບມາຢືນຝອຍນັ້ນ
  ຝອຍນີ້ເພື່ອລໍຖ້າຮ່ວມວົງນຳພວກຂ້ອຍ, ເລີກວຽກແຕ່ລະມື້ ພວກຂ້ອຍຊິແວ່ຊື້ເບຍສົດ
  ຈາກຮ້ານກິນດື່ມໂບ໋ເບ້ທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຫໍພັກນົກກາງແກມາຊຸມໃນຂະນະທີ່ສະຫລຸບວຽກງານ
  ປະຈຳວັນ ພວກຂ້ອຍບໍ່ຖີ່ລາວດອກ ກິນເຕັມມັກໂລດລະແຕ່ຢ່າເອິຍໃສ່ເດີ່ນໃຫ້ໝາບັກ
  ເລ່ວກິນ ແຕ່ຂ້ອຍຖີ່ຢາກສູບ #1 ທີ່ອີ່ຕາໂລ້ຍຖອດອອກມາສູບກອກຕິດກອກຕໍ່ຄືລາວກິນ
  ຖົ່ວ ຢາເວີເຂົາພັນແລ້ວ ລາວກໍ່ບໍ່ສູບ ຢາກສູບຢາກົ້ນກ່ອງ. ໃນຈະນວນໝູ່ເຮັດວຽກນຳ
  ກັນກໍ່ມີແຕ່ຂ້ອຍກັບບັກແສງເປັນໂສດ ແຕ່ບັກແສງບໍ່ມັກອີ່ສ້ຽວ ອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າມັນ
  ບໍ່ຂາວງາມເໝືອນລູກສາວປະທານບໍລິສັດກໍ່ສ້າງທີ່ພວກຂ້ອຍຮັບເໝົາເຮັດວຽກໃຫ້ ມັນ
  ຈຶ່ງບໍ່ຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ ບໍ່ຈັບນ້ອຍບໍ່ບາຍໃຫຍ່ຄືຂ້ອຍມັກເຮັດເວລາລັບຕາອີ່ຕາໂລ້ຍ.
  ບາບກຳນຳທັນໃນແລງວັນນຶ່ງ, ເມື່ອເຫັນອີ່ຕາໂລ້ຍຍ່າງກັບບ້ານຕາມຄຳຮ້ອງສັ່ງຂອງເມຍ
  ຂ້ອຍກໍ່ຟ້າຍຫລອຍເຂົ້າຫລັງບ້ານໄປຫາອີ່ສ້ຽວທີ່ບັກແສງຈ້າງມາປຸງແຕ່ງອາຫານຊ່ອຍ
  ເອື້ອຍມັນໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວວ່າອີ່ຕາໂລ້ຍຢືນສັງເກດການຢູ່ຫລືບປະຕູ ພໍລາວເຫັນຈັບມືຖືແຂນ
  ອີ່ສ້ຽວ ລາວກໍ່ບິນຈຳປິ້ງໃສ່ຈົນຂ້ອຍເຊໄປຕຳແອ່ງນ້ຳ ລາວເຂົ້າມາຊ້ຳອີກແຕ່ແຮງສອກ
  ຮັບແຂ່ງລາວບໍ່ໄດ້ຈຶ່ງເສຍຫລັກລົງໄປນອນຫງາຍປ່າງງ່າງໃຫ້ອີ່ຕາໂລ້ຍກະທືບເອົາ ພໍດີບັກ
  ແສງມາຫ້າມໄວ້ຈຶ່ງມີໂອກາດໄດ້ມາເລົ່າເລື່ອງນີ້ສູ່ເຈົ້າຟັງ ຜົນບາບກຳຈາກສຸລາແລະການ
  ການລ່ວງເກີນທາງເພດລູກເມຍຄົນອື່ນ.
  ມື້ຕໍ່ມາ ບັກແສງຈຶ່ງບອກວ່າອີ່ຕາໂລ້ຍຫວງອີ່ສ້ຽວເໝືອນຈົງອາງຫວງໄຂ່ເພາະລາວບໍ່ຢາກ
  ໃຫ້ໃຜສວມເຂົາ, “ມຶງໂງ່ແບບນີ້ລະຈຶ່ງຖືກອີ່ຕາໂລ້ຍຢຽບຕາຍຫັ້ນນະ!” ພໍ່ເລື່ອມຂີນຫູທີ່
  ຂ້ອຍສໍ້ຖາມລາວຈຶ່ງບອກວ່າອີ່ສ້ຽວເປັນທັງລູກແລະເປັນທັງເມຍຂອງອີ່ຕາໂລ້ຍ ຈາກວິນາທີ
  ນັ້ນມາຂ້ອຍຈຶ່ງສົນໃຈເລື່ອງອິນແຊດ.
  literotica.com

 78. ZTE
  ເດືອນກໍລະກົດ 16, 2016 ເວລາ 12:56 am

  Beautiful

 79. ITL-12
  ເດືອນກໍລະກົດ 16, 2016 ເວລາ 1:22 am

  Sexy lady Japan

 80. ມັກຊູ
  ເດືອນກໍລະກົດ 16, 2016 ເວລາ 3:56 am

  Cup C

 81. LowLife
  ເດືອນກໍລະກົດ 16, 2016 ເວລາ 4:40 am

  ຂໍຝາກເນື້ອຝາກຕົວ

 82. DXI
  ເດືອນກໍລະກົດ 17, 2016 ເວລາ 2:29 am

  ເປັນຕາແຊບອີ່ຫລີ

 83. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 17, 2016 ເວລາ 4:55 pm

  ໂຄຍນ້ອຍຄືຂ້ອຍ ຄົງບໍ່ມີໂອກາດ

 84. ນົກນີ້ໝິ້ນ
  ເດືອນກໍລະກົດ 18, 2016 ເວລາ 1:27 am

 85. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 18, 2016 ເວລາ 1:07 pm

  ໂນນບ້ານແກ້ງ

 86. JoeDirt
  ເດືອນກໍລະກົດ 19, 2016 ເວລາ 1:29 pm

  ຢາກກ່າຍເລື່ອງທີ່ເຂົາສາລະພາບບາບໃນເວັບ RawConfessions ມາໃຫ້ອ່ານ
  ແຕ່ແບັດເຫຼືອນ້ອຍຫລາຍຈຶ່ງເອົາລິ້ງເພື່ອນບ້ານມາໃຫ້ອ່ານແທນ, ຄົງບໍ່ວ່າກັນນໍ.
  kodporno.com/story/763

 87. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 20, 2016 ເວລາ 1:49 pm

  ຖ້າມີແຟນງາມແບບນີ້ ຈະຮັກໝົດໃຈເລີຍ 🙂

 88. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2016 ເວລາ 12:46 pm

  Nice aunty

 89. JLuft
  ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2016 ເວລາ 9:06 pm

  ຂ້ອຍຂໍແຕ່ໝູ່ບໍ່ໃຫ້ຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ເບິ່ງ 🙂

 90. JoeDirty
  ເດືອນກໍລະກົດ 22, 2016 ເວລາ 9:40 pm

  ໝູ່ເຈົ້າເບາະ ?

 91. ຜັກຄາວຄຳ
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 2:11 am

  วิบากกรรมของคนเกิดวันอาทิตย์…และการแก้วิบากกรรม.!!!!
  วิบากกรรมที่ติดตัวอยู่เสมอนั้น มักจะทำบุญคนไม่ค่อยขึ้น ในช่วงวัยเด็กอาจจะเกิดความลำบาก และเมื่อโตขึ้นนั้นก็ยังเจอปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับบริวารอีก จึงทำให้เหตุที่มานั้นเกี่ยวข้องกับการเงินการทองเสียอีกด้วย เป็นคนชอบเชื่อคนง่าย และไว้ใจคน ทั้งยังเป็นคนกตัญญูกับผู้ที่ให้การช่วยเหลือ ในเกณฑ์ดวงท่าน เคยสังเกตไหมว่าจะต้องเจอปัญหากับเรื่องคนอื่นอยู่เสมอ ท่านช่วยใครไปก็ตาม คนนั้นมักจะต้องสร้างปัญหาให้ท่านเสมอ เวลาช่วยแล้วเขาจะมองไม่เห็นความดี ….

  การแก้ไขวิบากกรรม ของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์
  1 พยายามทำบุญอุทิศส่วนกุศล ทุกวันเกิด ให้ผู้ที่เคยล่วงเกินกันมาตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติ
  ให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน
  2. หากมีคนที่ล่วงเกินยังมีชีวิตอยู่ หาเงินไปคืนและขออโหสิกรรมซะเพื่อชีวิตเราจะได้ดีขึ้นต่อไป
  3. ตักบาตร วันโกนอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรให้ได้รับกุศล และเปิดทางให้ชีวิตดีขึ้น
  4. ทำกุศลกับผู้มีพระคุณและช่วยคนไว้ เพื่อยามทุกข์ยากจะได้มีคนมาเหลียวแล และดูแลเราบ้าง
  5. สวดมนต์ทุกวันเกิด และแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน

 92. SoftDick
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 3:02 am

  Nice nipples

 93. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 2:58 pm

  Nice sitting position

 94. Pickle
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 5:21 pm

  want to try this?

 95. MOA
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 6:00 pm

 96. Dek23
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 6:37 pm

 97. DX-298
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 8:11 pm

 98. DX-298
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 9:27 pm

 99. DX-298
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 9:46 pm

 100. Nameless
  ເດືອນກໍລະກົດ 24, 2016 ເວລາ 11:17 pm


  Asuka Kishi

 101. ເດັກອ່ອນ
  ເດືອນກໍລະກົດ 26, 2016 ເວລາ 3:10 am

  ພໍ່ແມ່ເຈົ້າກໍ່ຮູ້ວ່າເຈົ້າເຂົ້າມາເວັບລາມົກນີ້ຢູ່ຫວາ?

 102. ເຫຍສົວ
  ເດືອນກໍລະກົດ 27, 2016 ເວລາ 1:01 pm

  ຈັ່ງແມ່ນນອນງາມແທ້ນໍເອື້ອຍ !

 103. Sitane
  ເດືອນກໍລະກົດ 28, 2016 ເວລາ 11:03 pm

  ຖ້າໝູ່ແຍ່ຫີໂຊເວັບແຄມໃຫ້ເບິ່ງແບບນີ້ ເຈົ້າຈະລ້ຽງເຝີເຂົາຈັກຖ້ວຍ?

 104. Sitane
  ເດືອນກໍລະກົດ 28, 2016 ເວລາ 11:14 pm

  ເຮັດບາຍແມວ !

 105. ແຂ້ນ້ອຍ
  ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2016 ເວລາ 1:02 pm

  ຂອບໃຈ Gairah Mama Muna ທີ່ໂພສຮູບລົງ Twitter ໃຫ້ເບິ່ງ ແລະຍອມຮັບວ່າ
  ຂອງຂຶ້ນທີ່ໄດ້ເຫັນຮູບນີ້.

 106. ປາດຸກນ້ອຍ
  ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2016 ເວລາ 5:41 pm

  ຍາມເຫງົາດື່ມເຫຼົ້າ ຍາມເສົ້າດື່ມເບຍ, ຍາມແງ້ນ….

 107. Tresiba
  ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2016 ເວລາ 8:01 pm

  jackson00 ເລົ່າເລື່ອງຜ່ານ tumblr ລາວເລົ່າວ່າ:

  The Begining…

  My story with my aunt began a long time ago…

  When I was 12 she was 35 years old, she is the youngest of 3 brothers, married with 3 sons, at that time i always visited her and a lot of times i stayed at her house with my cousins ​, so was normal for me watch my aunt with short clothes and her ass started to be my obsession​

  She always said, “you are my favorite nephew”, hugs and kisses from my aunt are a very normal thing between us, always has been very loving with me, her hugs are really longs and after the hugs, i love to keep her close to me so i take her by the hips and we keep talking, my aunt looks really comfortable with my hands around her hips and occasionally I take advantage of the situation with my aunt because she likes to spank me in the ass like if i were still a child so, i spank her too and she only give me a smile and sometimes she say:

  – “oh it hurts me jack!”

  – haha no way aunt, i barely hit you

  – “hehe i´m kidding my little boy”

  this was very normal between us every tim we see us, no matter where we were

  Then like 3 years ago i added my aunt to one of my social network so we started to chat more often and i took that opportunity to slowly making a different contact with my aunt, more personal and private where i could tell her a little bit how much she likes me

  This was my first chat with her:

  Myself: Hi aunt how are you!?

  Aunt: Oh hi my little boy, i am good and you?

  Myself: this is like a miracle aunt! haha this is the first time i saw you online

  Aunt: haha well Jack it´s your uncle´s fault, i´ve been working a lot with all his stuffs, so i´ve been very busy but this is like a “break” so i´m checking my email

  Myself: well i hope you can get more “breaks” from work so we can chat auntie

  Aunt: i hope so! it´s very boring sometimes, oh by the way! we will have a party this next friday, please tell to your mom to come home okay?

  Myself: oh a party! good aunt

  Aunt: yes, a very important party so i want you to be there my little boy

  Myself: why its´s so important auntie?

  Aunt: whaaaaat!? you are a very bad nephew…IT´S MY BIRTHDAY!

  Myself: oops! hahaha i was kidding auntie, don´t worry i will be there for your birthday because you are my favourite and the most beautiful aunt in the world i can´t miss your birthday i will give you a big hug

  Aunt: great! i´ll be waiting for you baby i want you to give me my hug okay? it´s our deal

  Myself: if you want i can give you 5 hugs hehe

  Aunt: 5? okay! so i will count your hugs i want my 5 hahahaha

  Myself: deal!

  Aunt: Well honey i have to go, don´t forget tell to your mom about my party okay? see you next friday

  Myself: Sure aunt, take care, kisses and big hugs for you

  Aunt: mmmmuaaaaaaa honey bye

 108. eT3
  ເດືອນສິງຫາ 2, 2016 ເວລາ 2:56 am

  If my friend show me this, i will only look 🙂

 109. Handcock
  ເດືອນສິງຫາ 5, 2016 ເວລາ 11:51 am

  (_!_) ກົ້ນຜູ່ຍິງລາວສ່ວນຫລາຍກໍ່ປະມານ 35 ໜ້າເອິກ 32, ເຈົ້າວ່າແນວໃດ?

 110. ບ່າວຫື່ນ
  ເດືອນສິງຫາ 11, 2016 ເວລາ 3:27 pm

  ຄວາມແງ້ນບາງເທື່ອກໍ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຄິດຢາກລອງເຮັດຄືເຂົາ ແບບວ່າຈັບນ້ອຍ
  ບາຍໃຫຍ່ຍາມມີໂອກາດ ແຕ່ຍ້ອນໃຈບໍ່ກ້າ ຢ້ານຖືກໝູ່ດ່າແລະເຊົາຄົບຈຶ່ງປ່ອຍ
  ໂອກາດໃຫ້ຜ່ານໄປຢ່າງໜ້າເສຍດາຍ. ບໍ່ມີໃຜເຊື່ອໃນຄວາມບໍລິສຸດຂອງຂ້ອຍ
  ເຂົາຄິດວ່າ ຂ້ອຍກັບສາວປິກມີຫຍັງກັນນັບຄັ້ງບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ໝອຍ
  ເສັ້ນນຶ່ງຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ສຳຜັດ, ທຸກເທື່ອທີ່ສາວປິກມານອນຄ້າງບ້ານ ລາວນອນເທິງ
  ຕຽງ ຂ້ອຍນອນພື້ນ ຄິດຢາກລັບຫລັບແຕ່ກໍ່ຕ້ອງປ່ຽນໃຈເມື່ອແນມເບິ່ງໃບໜ້າ
  ທີ່ໜ້າຮັກຂອງລາວ, “ແນ່ໃຈຫວາວ່າບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເຂົາ? ແມ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ລູກເຮັດ
  ຜິດສິນຂໍ້3 ຖ້າພວກລູກຮັກມັກກັນແທ້ ກໍ່ໃຫ້ແຕ່ງແປງເອົາກັນໃຫ້ມັນຖືກຕາມຮີດ
  ຄອງປະເພນີ.” ແມ່ຖາມຂຶ້ນວັນນັ້ນແລະຂ້ອຍກໍ່ບອກເພິ່ນຄວາມຈິງວ່າພວກຂ້ອຍ
  ເປັນໝູ່ເພື່ອນກັນແທ້ ບໍ່ມີຄວາມສຳພັນກັນທາງເພດແມ້ແຕ່ຂ້າງນອກ ຂ້ອຍດີໃຈ
  ທີ່ແມ່ເຊື່ອວ່າຂ້ອຍເປັນຄົນບໍລິສຸດ.

 111. Peacock
  ເດືອນສິງຫາ 15, 2016 ເວລາ 2:34 pm

  ບໍ່ຢາກໃຫ້ຫລານນ້ອຍເຫັນເປັນແບບຢ່າງຕອນກິນເບຍ ຮິ່ນຢາຈຶ່ງໄປລີ້ສູບລີ້ກິນ
  ຢູ່ແຈຮົ້ວຂ້າງກະຕູບນ້ອຍໄວ້ອຸບປະກອນ, ລີ້ຢູ່ບ່ອນນີ້ ຫລານບໍ່ກ້າເຂົ້າມານຳຊອກ
  ຫາເພາະລາວຢ້ານລິງຂອງເພື່ອນບ້ານທີ່ຜູກໄວ້ກັບກົກຂາມ ເດັກນ້ອຍກັບເຄື່ອງ
  ດື່ມມືນເມົາມັນເຂົ້າກັນງ່າຍຈຶ່ງຕ້ອງລັກກິນລັກຮິ່ນແບບນີ້. ພໍຮອດຍາມຄ້ອຍແລງ
  ຕາເວັນຫວິດຫລັງຄາບ້ານ ເອື້ອຍຈະມາລົງສວນຄົວບົວລະບັດເຄື່ອງປູກຕ່າງໆ
  ທີ່ລາວປູກໄວ້ເກັບໃສ່ແລງໃສ່ງາຍຍາມຂາດເຂີດ ໄປຊື້ຢູ່ຕະລາດກໍ່ຢ້ານມັນບໍ່ປອດ
  ສານພິດເຄມີຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ປູກກິນເອງ. ໃນສາຍຕາຂອງຄົນອື່ນ ເອື້ອຍຂ້ອຍເປັນຄົນ
  ຂີ້ລາຍ ໜ້າບໍ່ຂາວ ເອິກບໍ່ຟູແຕ່ຮູຍັງຮັດ ຮັດດີກ່ວາສາວນ້ອຍທີ່ຂາຍບໍລິການທາງ
  ເພດຕາມຮ້ານນ້ອຍແຄມທາງຫລາຍຄົນອີກດ້ວຍເພາະລາວເຄີຍຜ່ານແຕ່ໂຄຍດຽວ
  ເມື່ອ 8 ປີກ່ອນແລະເປັນໂຄຍນ້ອຍໆອີກດ້ວຍ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຮັກສາສະພາບຄວາມຮັດ
  ຮິງໄວ້ໄດ້ດີເໝືອນເດີມ.
  ກັບເອື້ອຍຄົນນີ້ ຂ້ອຍກ້າຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ເຖິງເນື້ອເຖິງຕົວ ເຄີຍຖືກລາວຕົບໜ້າເທື່ອນຶ່ງ
  ຕອນລັກຈັບຄັ້ນນົມລາວຕອນນອນຫລັບ ແຕ່ເມື່ອໜ້າດ້ານຈັບບາຍຄັ້ງຕໍ່ຄາວຫຼາຍ
  ເທື່ອຫຼາຍທີລາວກໍ່ປ່ອຍຕົວປ່ອຍໃຈໃຫ້ເຮັດຕາມໃຈແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ຍອມແລະລິ້ນ
  ກັນເໝືອນຢາກບອກວ່າປາກລຸ່ມກໍ່ພ້ອມແລ້ວຈຶ່ງຫາໂອກາດມາເຮັດກັນຢູ່ແຈຮົ້ວເພື່ອ
  ໂອກາດອື່ນກໍ່ມີຢູ່ດອກ ແຕ່ຂ້ອຍນານອອກຖ້າໄດ້ອັດເບຍເຂົ້າໄປແກ້ວສອງແກ້ວ ຮື້ສິ້ນ
  ປິ່ນກົ້ນມາໃຫ້ຂ້ອຍແຍ່ແລ້ວກໍ່ເຂົ້າໄປອາບນ້ຳແຕ່ງເຂົ້າແລງສູ່ເອື້ອຍນ້ອງກິນ.

 112. Shabu
  ເດືອນສິງຫາ 18, 2016 ເວລາ 6:30 pm

  ສີ້ນ້ອງສາວແກ້ແງ້ນ

  ສັນດານຂ້ອຍຄົງບໍ່ຕ່າງຈາກຊາຍຄົນອື່ນໆພໍເທົ່າໃດ໋ ແບບວ່າ ມັກລັກແນມເບິ່ງກົ້ນ
  ເບິ່ງນົມຜູ່ຍິງ ຖ້າເຂົານຸ່ງເສື້ອແອວລອຍ ສົ້ງຮັດຮູບສະແປນເດັກກໍ່ແນມເບິ່ງເປົ້າ
  ງ່າມຂາຂອງເຂົາ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນບໍ່ເຮັດກໍ່ຄືລັກເບິ່ງຂອງເອື້ອຍນ້ອງປ້ອງປາຍຕົນ
  ເອງ ອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າເຂົາເປັນຄົນດີ ມີສິນທຳ ຫຼືອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າເອື້ອຍນ້ອງ
  ຂອງເຂົາຂີ້ຮ້າຍ ບໍ່ມີສະເນ່ ເຂົາຈຶ່ງບໍ່ເບິ່ງ.
  reungseaw.blogspot.com/2015/09/blog-post_14.html#more

 113. ແມງປ່ອງ
  ເດືອນສິງຫາ 22, 2016 ເວລາ 1:45 pm

  ພູມໃຈທີ່ມີເອື້ອຍນົມໃຫຍ່ 🙂

 114. ອຸ້ຍລຸ້ຍ
  ເດືອນສິງຫາ 24, 2016 ເວລາ 3:43 pm

  ເອື້ອຍເບັງເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ຖືກນິໃສກັບຂ້ອຍ, ອາດຈະເປັນຍ້ອນມີບັນຫາ
  ສື່ສານກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຄົນອື່ນທີ່ປາກເວົ້າພາສາຕ່າງກັນ ເວລາພັກກິນເຂົ້າ
  ຕອນທ່ຽງ ເອື້ອຍເບັງຈຶ່ງມັກກັວກມືເອີ້ນຂ້ອຍໄປກິນເຂົ້ານຳລາວ ຂ້ອຍກໍ່ມັກກິນ
  ອາຫານທີ່ລາວຖືມາເພື່ອ ມັນແຊບໃນປາກນະ ເຖິງຈະມີລົດເຜັດແດ່ແຕ່ກໍ່ແຊບ
  ກ່ວາແຮມເບີເກີ ຮອດດອກທີ່ຊື້ກິນຈາກລົດຂາຍອາຫານ.
  ຜ່ານມາຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຄີຍຖາມເລື່ອງສ່ວນຕົວຂອງລາວດອກ ຈະໂສດຫຼືແຕ່ງງານ
  ມີລູກຈັກຄົນກໍ່ບໍ່ສຳຄັນສຳລັບຂ້ອຍ ແລະເອື້ອຍເບັງກໍ່ບໍ່ເຄີຍຖາມສະຖານະຂອງ
  ຂ້ອຍ ສ່ວນຫລາຍລົມກັນເລື່ອງວຽກແລະລົມກັນເລື່ອງອື່ນໆເລັກໆນ້ອຍໆກ່ອນ
  ຈະກັບເຂົ້າວຽກ ເວລາເລີກວຽກ ຖ້າເຫັນກັນອີກ ກໍ່ຍົກມືບ່າຍກັນ ມື້ໜ້າເຫັນ
  ກັນກໍ່ຍົກມືທັກທາຍກັນ ພັກກິນເຂົ້າທ່ຽງ 30 ນາທີ ຈຶ່ງມີໂອກາດໄດ້ລົມກັນ.
  ທຸກໆປີ, ໂຮງງານຈະຈັດງານສັງສັນກ່ອນຈະພັກສະຫລອງວັນຂອບໃຈພະເຈົ້າ
  ແລະວັນເກີດເຢຊູ. ຂ້ອຍຕະລຶງເລີຍນະເມື່ອເຫັນເອື້ອຍເບັງໃນຊຸດລາຕີສີຟ້າອ່ອນ
  ຍາວປົກຕີນ ສ້ອຍກີ້ເພັດສັ້ນໆຈຳຄໍ ສະດຸດຕາທີ່ສຸດແມ່ນເຕົ້ານົມຂາວໆທີ່ລົ້ນອອກ
  ມາຈາກເສື້ອຊ້ອນ 3/4 ທີ່ປົກປິດໄວ້ແຕ່ຫົວນົມສີນ້ຳຕານແກ່ ຊົງຜົມກໍ່ຖືກດັດເປັນ
  ຄື້ນເປັນລອນລຽບໆ ເລັບມືກໍ່ຖືກທາດ້ວຍສີ້ຟ້າເຂົ້າກັບສີເກີບສົ້ນສູງ, “ເອື້ອຍງາມ
  ແລະໜ້າຮັກຫລາຍ.” ຂ້ອຍຊິ່ມບອກເອື້ອຍເບັງຈາກໃຈຈິງຕອນອອກໄປເຕັ້ນຊະໂລ
  ແລະລາວກໍ່ຮັບເອົາຄຳຊື່ນຊົມດ້ວຍຮອຍຍິ້ມທີ່ມີສະເນ່, ຄົນທີ່ຢາກສີ້ກັນບໍ່ຕ້ອງລົມ
  ກັນຍາກ ບາງເທື່ອເອື້ອຍເບັງກໍ່ຍິ້ມອາຍໆເມື່ອສົບແສງຕາກັບຂ້ອຍ.
  ຕອນຢາກສີ້ ຄິດບໍ່ພໍ້ສິນຂໍໃດ໋ດອກ, ປິດປະຕູຫ້ອງແລ້ວກໍ່ເລິ່ມບັນເລງວິທະຍາຍຸດ
  ໃສ່ກັນຈົນນ້ຳເຍິ້ມ ແກ້ເຄື່ອງຈົນເກືອບບໍ່ທັນ. ເອື້ອຍໃຫ້ແຕ່ 2 ເທື່ອ, ເທື່ອສອງເຮັດ
  ແບບໃນໜັງເອັກເລີຍ ເອື້ອຍເບັງສຽວຫລາຍຕອນຖືກເລຍຫີບີ້ແຕດແຕ່ບໍ່ຮ້ອງຄວນ
  ຄາງຄືໃນໜັງດອກ ສະອືກໆໃນລຳຄໍເທົ່ານັ້ນນະ. ເຮັດກັນແລ້ວກໍ່ເລີກລາກັນກັບ
  ເຫັນກັນຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກກໍ່ລົມກັນປົກກະຕິຄືຄົນບໍ່ເຄີຍສີ້ກັນນີ້ລະ ແຕ່ຕາບາບມັນ
  ຢູ່ໃນໃຈທີ່ໄດ້ມີຄວາມສຳພັນທາງເພດກັບຜູ່ຍິງທີ່ມີເຈົ້າຂອງ 😦

 115. HBoy
  ເດືອນສິງຫາ 25, 2016 ເວລາ 8:51 pm

  ຢາກນຳເຂົາບໍ ຫຼືວ່າມີແຕ່ຂ້ອຍມັກຄົນສູງອາຍຸ?

 116. Maxell
  ເດືອນສິງຫາ 27, 2016 ເວລາ 4:34 pm

  ໝໍນີ້ເຊີງນ້ອງສາວຕົນເອງເກ່ງຫລາຍ ສີ້ 10 ກ່ວານາທີ ນ້ຳຍັງບໍ່ອອກ.

  ເຂົ້າໄປ th.justporno.sex ກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງກ່າຍເອົາ
  /1/1162801/พี่ชายและน้องสาวของเพศสัมพันธ์ไม่หลงใหล
  ໄປຕໍ່ໃສ່.

 117. Maxell
  ເດືອນສິງຫາ 30, 2016 ເວລາ 2:14 pm

  Nice Big Boobs 🙂

 118. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນສິງຫາ 31, 2016 ເວລາ 7:30 pm

  ເບິ່ງນົມສາວນ້ອຍແລ້ວ ລອງມາເບິ່ງນົມຜູ່ເຖົ້າເນ໊າະ 🙂

 119. BTS
  ເດືອນກັນຍາ 4, 2016 ເວລາ 3:41 pm

  ມັນເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຫັນສາວແມ໋ງນຸ່ງກະໂປ່ງກັບເສື້ອເປີດເອິກ, ລາວອາດຈະນຸ່ງ
  ເລື້ອຍແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຫັນເພາະຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຂ້ອຍຈະໄປບ້ານນ້ອງຊາຍຕອນ
  ຄ້ອຍຄ່ຳແລງ ຍາມລາວເອີ້ນໄປແກ້ມໄປຊຸມ ຕອນເຊົາສາວແມ໋ງຢູ່ເຮືອນຄົນດຽວ
  ມັນບໍ່ງາມຕາຄົນບ້ານໃຫ້ເຮືອນຄຽງ ຖ້າຂ້ອຍໄປບ້ານລາວຍາມນີ້ ຍົກເວັ້ນຍາມ
  ມີວຽກຈຳເປັນຈຶ່ງໄປຕາມຄຳບອກຂອງນ້ອງຊາຍ.
  ເວລາຂ້ອຍໄປແກ້ມ ນ້ອງຊາຍຈະຈັດໃຫ້ຂ້ອຍນັ່ງຂ້າງຝາເບື້ອງຕູ້ເຢັນເພື່ອສະ
  ດວກໃນການໄຂເອົາເບຍ ເຂົາກິນເຫຼົ້າບັກຂາຈ່າງ ຂ້ອຍບໍ່ມັກ ຢ້ານຕິດແລ້ວຊິ
  ບໍ່ມີເງິນຊື້ກິນຄືເຂົາ ກິນເບຍລາວແຊບກ່ວາແລະເປັນການສົ່ງເສີມສິນຄ້າລາວ
  ເງິນຄຳບໍ່ຮົ່ວໄຫລອອກຕ່າງປະເທດ ສ່ວນນ້ອງຊາຍແລະນ້ອງໃພ້ນັ່ງຫົວໂຕະ
  ໝູ່ຄູ່ຈຶ່ງນັ່ງອ້ອມໂຕະ ສ່ວນຫລາຍກໍ່ແມ່ນບ່າວໂຈກັບສາວດິ່ງຫັ້ນລະມາແກ້ມ
  ມາຊຸມນຳ ຖ້າໝໍແຕ໋ວມາຮ່ວມກໍ່ນັ່ງຂ້າງຂ້ອຍເພາະເປັນບ່າວໂສດຮອບສອງຄື
  ກັນ ເຂົາຈຶ່ງຈັດໃຫ້ນັ່ງໃກ້ກັນ ເພື່ອຈະໄດ້ມີໂອກາດແຍງສາວແມ໋ງ ສາວດິ໋ງໃຫ້
  ເຕັມຕາ, ນ້ອງຊາຍກັບບ່າວໂຈບໍ່ຫວງເມຍ ເບິ່ງໃຫ້ອິ່ມ ຊັກວ່າວໃຫ້ພໍໃຈໂລດ
  ມັນປອດໄພກ່ວາໄປເລາະຈ້າງສີ້ແມ່ຈ້າງຮາເບີ.
  ເຊົ້າມື້ນັ້ນ ນ້ອງຊາຍໂທມາເອີ້ນໄປເບິ່ງຄອມໃຫ້, ຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນໄອທີດອກແຕ່ກໍ່
  ພໍຮູ້ເລັກໆນ້ອຍ ກິນກາເຟແລ້ວຈຶ່ງແລ່ນຈ໊ອກກິ້ງໄປ ບ້ານຂ້ອຍກັບບ້ານນ້ອງຊາຍ
  ບໍ່ໄກກັນ ປະມານ 5-6 ຫລັກໄຟຟ້າ. ຕິດຕັ້ງ flash ໃໝ່ແລ້ວກໍ່ນັ່ງເບິ່ງອາການ
  ມັນແລ່ນດີທຸກເວັບ ສາວແມ໋ງອາບນ້ຳແລ້ວກໍ່ອອກມາດ້ວຍຜ້າຂົນໝູຫຸ້ມຫໍ່ຕົນ
  ໂຕທີ່ຂາວນຽນກ່ອນຈະເຂົ້າຫ້ອງໄປນຸ່ງເຄື່ອງອອກມາແຕ່ງເຂົ້າເຊົ້າໃຫ້ຜົວແລະ
  ລຸງກິນ ແຕ່ນ້ອງຊາຍພັດຂໍກິນຫອຍກ່ອນຈຶ່ງໃຫ້ເມຍນຸ່ງສະເກິດກັບເສື້ອເປີດ
  ເອິກມາຍົວະໃຫ້ລຸງຊັກວ່າວ.
  ເຂົ້າໄປ porn99 ດອດເນັດ ແລ້ວຈຶ່ງຕໍ່ດ້ວຍ:
  /online/watch-mov/ev-suOi-nguOn-phim-viEt-2016-tranh-thU-lUc-con-ngU-3

 120. ແຂກຕຸ້ຍ
  ເດືອນກັນຍາ 7, 2016 ເວລາ 2:22 pm

  ຜູ່ຊາຍຫລາຍຄົນມັກກິນຕັບນ້ອງເມຍ, ຂ້ອຍກໍ່ມັກຄືກັນ ແຕ່ເມຍຂ້ອຍພັດເປັນ
  ລູກສາວຫລ້າ ມີແຕ່ນ້ອງຊາຍ ຈຶ່ງບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ກິນຂອງແຊບຄືໝູ່ 🙂 .
  ເອື້ອຍມາຍເກີດກ່ອນເມຍນ້ອຍປີປາຍ ເກືອບຮອດສອງ, ແຕ່ກ່ອນລາວກໍ່ຜູ່ກັບ
  ຜົວ ເຊົ່າຫ້ອງແຖວຢູ່ເອີວາຍ ຜົວລາວບໍ່ເລີກຫລິ້ນໄພ້ ຫລິ້ນສາວ ລາວຈຶ່ງຫອບ
  ຜ້າຍ້າຍມາຢູ່ນຳຄອບຄົວຂ້ອຍ ໂດຍແຊຫ້ອງນອນກັບລູກສາວຂ້ອຍ ເອື້ອຍມາຍ
  ບໍ່ມີລູກ ຈັກຊິມີແນວໃດ 3 ເດືອນຈຶ່ງຖືກຜົວສີ້ເທື່ອນຶ່ງເນາະ ບັກນັ້ນໄປເຝົ້າແຕ່
  ວົງໄພ້ໝົດຄືນຊອດແຈ້ງ ບາດມາຢູ່ນຳຂ້ອຍ ຖືກສີ້ເກືອບທຸກທິດ ສີ້ຫລາຍກໍ່ຢ້ານ
  ບໍ່ມີແຮງສີ້ເມຍ. ໂອ໊ຍ…! ສີ້ກັນບໍ່ດັງຄືຟ້າຮ້ອງ ບໍ່ໄດ້ຮ້ອງຄາງຄືເຂົາສະແດງເອົາ
  ຄາງອືໆອ້າໆໃນລຳຄໍເທົ່ານັ້ນລະ ຈັກລະ ໂຄຍເຈົ້າໃຫຍ່ຄືໂຄຍມ້າ ເຂົາກະຊິຮ້ອງ
  ຕິເບ໊າະ ແຕ່ໂຄຍຂ້ອຍບໍ່ໃຫຍ່ປານນັ້ນ ລວງອ້ອມຮອບໃຫຍ່ກ່ວາຄໍແກ້ວເບຍລາວ
  ໜ້ອຍນຶ່ງ ລວງຍາວກໍ່ປະມານ 6 ໂປ້ປາຍ ເອື້ອຍມາຍກໍ່ວ່າພໍດີພໍງາມ ໃຫຍ່ຫຼາຍ
  ເຈັບຮູຫີ ຊ່ຳນີ້ພໍດີແລ້ວ ຂ້ຽວສີ້ຂ້ຽວເດົ້າ ຢ່າຖາມຫລາຍ, ລາວບອກຂ້ອຍຕອນ
  ສີ້ລາວຢູ່ແຈລານຈອດລົດ ຄົນແຖວນັ້ນເຂົາບໍ່ສົນດອກ ໃຜຢາກສີ້ຢາກເຊີງໃຜກໍ່
  ຕາມສະບາຍ ແຕ່ຢ່າຫລອຍຂຶ້ນໄປສີ້ເມຍເຂົາເທົ່ານັ້ນລະ ຖືກລູກແຝດເຂົາໂລດ.
  kodporno.com/story/690

 121. Niptuck
  ເດືອນກັນຍາ 11, 2016 ເວລາ 9:00 pm

  ຊອກຫາເລື່ອງກ່າຍຢູ່ເດີ ເບິ່ງຮູບນີ້ໄປກ່ອນ.

 122. ຢາກລອງ
  ເດືອນກັນຍາ 14, 2016 ເວລາ 5:00 pm

  Emi Smiley

 123. DeeHom
  ເດືອນກັນຍາ 19, 2016 ເວລາ 3:03 am

  ຕັ້ງໃຈໂຊ

 124. GreenFrog
  ເດືອນກັນຍາ 22, 2016 ເວລາ 3:01 pm

  qwer18.com ເປັນເວັບລາມົກໃໝ່ສຳລັບຂ້ອຍ, ເຫັນເຂົາໂພສຢູ່ເຟສບຸກກໍ່ເລີຍ
  ກົດເຂົ້າໄປແລະກໍ່ເຫັນເລື່ອງສຽວເປັນຕັນເລີຍນະ ມີຫລາຍປະເພດ ແຕ່ຂ້ອຍກົດ
  ເຂົ້າໄປໃນໝວດແນວຄອບຄົວ ອ່ານເລື່ອງ “ເມຍກັບພໍ່” ອ່ານແລ້ວຮູ້ສຶກວ່າຄົນເຮົາ
  ບາງຄົນນັບມື້ນັບປ່ຽນໄປເປັນສັດ. ແຕ່ລະມື້ ມີແຕ່ຫາກິນ ຫລິ້ນທ່ຽວແລະເສບກາມ
  ເສບໄປບໍ່ເລືອກຄົນໃກ້ຄົນໄກ ຕາຍໄປຄົງຈະຖືກຈ່າຍົມພິບານໃຊ້ໂຄຍເຫຼັກໃຫຍ່
  ແທງຫີແທ້ໆລະ ຕູ້ນັ້ນກໍ່ຄົງຖືກກາສົບເຫຼັກຕອດໂຄຍຂາດເປັນຕ່ອນໆ.
  qwer18.com/2016/07/blog-post_8.html

 125. ກະຈ້ອນ
  ເດືອນກັນຍາ 25, 2016 ເວລາ 10:01 pm

  ມັກນຳບໍ່?

 126. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນກັນຍາ 29, 2016 ເວລາ 9:55 pm

  ງາມຫລາຍ 🙂

 127. ເດັກຫື່ນ
  ເດືອນຕຸລາ 6, 2016 ເວລາ 4:51 pm

  ຢ່າຕີລາຄາກັນຕ່ຳເດີ ກັນມັກອ່ານເລື່ອງລາມົກແນວຄອບຄົວ ບໍ່ເຄີຍເຮັດຊົ່ວ
  ຈັກເທື່ອດອກ ຫລີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ການຕ້ອງຊູນກັນແບບບໍ່ຕັ້ງໃຈຫັ້ນນະ, ປະຕູຫ້ອງ
  ໄວ້ເຄື່ອງຂາຍກ້ວາງບໍ່ຮອດແມັດ ເວລາຍ່າງເຂົ້າ-ອອກສວານກັນ ບາງເທື່ອກໍ່
  ໄດ້ຊູນນົມເອື້ອຍ ບາງເທື່ອເປົ້າສົ້ງກໍ່ຖູກົ້ນພໍດີໂລດ ຢາກກອດແອວເອື້ອຍໄວ້ໃຫ້
  ຢູ່ໃນຈັງຫວະນັ້ນເຫູືອເກີນແຕ່ກໍ່ໄດ້ແຕ່ແນມນຳເທົ່ານັ້ນເພາະຕ້ອງຟ້າວເອົາສິນ
  ຄ້າອອກໄປໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ຢືນໜ້າຢູ່ໜ້າຮ້ານ.
  ຕອນເອື້ອຍເປັນສາວນ້ອຍ 16-17 ເອື້ອຍກົກເອື້ອຍກາງກໍ່ບອກເຕືອນເລືອຍໃຫ້
  ເອື້ອຍຮູ້ຢ້ານຜູ່ຊາຍແຕ່ເອື້ອຍຄົນນີ້ກໍ່ບໍ່ຮັກເນື້ອຫວງຕົວຄືເອື້ອຍກົກບອກ ວ່າແຕ່
  ຜູ່ບ່າວຊວນໄປບຸນຊວນໄປເບິ່ງໜັງແມ່ນຕອບຕົກລົງໄປກັບເຂົາໂລດ ກໍ່ມີໝູ່ໄປ
  ນຳແທ້ ແຕ່ຄົນເປັນໃຈກັນມັນບໍ່ໄດ້ຍາກນະ ຈັກລະເນາະ ເຈົ້າສີ້ກັນດັງກ້ອງບ້ານ
  ຄືຟ້າຮ້ອງ ຊາຂ້ອຍເຄີຍ ຄະໂມມຕຳກັນມັນຈຶ່ງດັງຕັບໆ ນ້ຳອອກກໍ່ດັງຈົວະໆ
  ເຈັຍໆເທົ່ານັ້ນນະ ບໍ່ເຄີຍເປັນຍິງໃດຮ້ອງຄາງຄືໃນໜັງເອັກຍີ່ປຸ່ນດອກ.
  ຂ້ອຍມັກສັງເກດ ເວລາເອື້ອຍຍ່າງ ນົມລາວຈະເຟືອນຂຶ້ນລົງຄືກັບລາວບໍ່ໄດ້ນຸ່ງ
  ເສື້ອຊ້ອນນີ້ລະ ສະໃໝນັ້ນເຂົາຍັງບໍ່ນິຍົມເສື້ອຊ້ອນໃນນວມໜາດອກ, ເຫັນແບບ
  ນັ້ນແລ້ວກໍ່ຕີລາຄາວ່າເອື້ອຍຕ້ອງໃຫ້ຜູ່ບ່າວຄັ້ນນົມຕອນເບິ່ງຮູບເງົາ ບ່າວສາວມັກ
  ໄປຈົກຄັ້ນກັນຢູ່ໃນໂຮງຮູບເງົາ ບາງເທື່ອກໍ່ຄິດວ່າເອື້ອຍຄັ້ນເອງ ບໍ່ໄດ້ເຄີຍຄິດເລີຍ
  ວ່າເອື້ອຍຈະໃຫ້ໝູ່ຜູ່ຍິງດ້ວຍກັນຄັ້ນແຍ່ໃຫ້ ຖ້າລາວບໍ່ຜິດກັບໝູ່ສະໜິດຂ້ອຍກໍ່
  ຄົງບໍ່ມີທາງຮູ້. ເວລາຖືກກັນ ຮັກກັນກໍ່ເວົ້ານົວຫົວມ່ວນນຳກັນ ເວລາມີໂທສະ ຂີ້ໃນ
  ໃສ້ກໍ່ຈົກອອກມາແກ່ວງໃສ່ກັນຈົນເໝັນຄັບຫ້ອງ.
  ມັນເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄດ້ເຫັນນົມເອື້ອຍເຕັມຕາ, ມື້ນັ້ນ ຂ້ອຍນັ່ງເທີ້ງອ່ານນິຍາຍຢູ່ຕຽງ
  ນອນຂອງເອື້ອຍກົກ ເອື້ອຍນອນຕຽງຂ້າງຝາເບື້ອງຫ້ອງນອນພໍ່ແມ່ ເອື້ອຍກົກນອນ
  ກັບເອື້ອຍກາງ ເອື້ອຍແກ້ວເຂົ້າມາປ່ຽນເຄື່ອງກ່ອນຈະລົງສວນຫົດນ້ຳຜັກຊ່ອຍພໍ່
  ພວກຂ້ອຍແບ່ງວຽກກັນ ຖ້າເພິ່ນບໍ່ຢູ່ກໍ່ແມ່ນຂ້ອຍເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບຂຸດໜານຜັກ
  ຫົດນ້ຳ ຖ້າເອື້ອຍຄົນໃດບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຄົວແຕ່ງກິນກໍ່ລົງມາຊ່ອຍເພື່ອຈະໄດ້ອາບນ້ຳກິນເຂົ້າ
  ກ່ອນໄຟຟ້າຕົກ ກາງຄືນເຂົາຕ້ອງໄຟໄປໃຕ້ປະດັບບາປະດັບພັບຢູ່ເມືອງໜ້າຍ ຈຶ່ງຕັດ
  ໄຟໃນເມືອງເນ້ ກິນເຂົ້າແຕ່ລະເທື່ອຕ້ອງໄດ້ກຽມທຽນກຽມຕະກຽງໄວ້ໃຊ້ສຸກເສີນ
  ຂ້ອນແຈ້ງພຸ້ນລະໄຟຈຶ່ງວຶບຂຶ້ນມາ. ເອື້ອຍແກ້ວເປັນຄົນຂາວ ນົມໃຫຍ່ເປັນຮູບຊົງເພຍ
  (ໝາກ pear ຊຶ່ງຄ້າຍໆກັບໝາກສເວີ່) ຫົວນົມດຳສີໝາກຫວ້າ, ເອື້ອຍກາງເຝົ້າໜ້າ
  ຮ້ານ ເອື້ອຍກົກແຕ່ງກິນ ຂ້ອຍພັກຜ່ອນຖ້າຊ່ອຍຍົກເຄື່ອງຖ້າລູກຄ້າຕ້ອງການຄວາມ
  ຊ່ອຍເຫຼືອ, ຕົກໃຈວາບເມື່ອເຫັນເອື້ອຍແກ້ວແກ້ສິ້ນອອກແຕ່ລາວນຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນຮອງ
  ພື້ນ ແນມເບິ່ງໜ້າຢັ່ງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂ້ອຍກ່ອນອອກຈາກຫ້ອງມຸ້ງໜ້າໄປສວນ.
  facebook.com/permalink.php?story_fbid=575503605820329&id=543733275664029

 128. ເດັກຫື່ນ
  ເດືອນຕຸລາ 11, 2016 ເວລາ 2:44 pm

  Nice tits

 129. ເມົາຫີ
  ເດືອນຕຸລາ 11, 2016 ເວລາ 9:30 pm

 130. ໂຈ໊ະເຈ້
  ເດືອນຕຸລາ 16, 2016 ເວລາ 2:55 pm

  ຖ້າໝູ່ນອນຫງາຍໃຫ້ແບບນີ້ ຄົງປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ກທ້ 🙂

 131. ໃຈເຊັກ
  ເດືອນຕຸລາ 18, 2016 ເວລາ 2:41 pm

  ຫີຕີບ ເໝາະສຳລັບຜູ່ໂຄຍນ້ອຍ.

 132. ເດັກຫື່ນ
  ເດືອນຕຸລາ 21, 2016 ເວລາ 2:41 pm

  ເພື່ອເປັນການສະແດງຄວາມເປັນສຸພາບບຸລຸດ ຄວນໃຫ້ຜູ່ຍິງຍ່າງຂຶ້ນຂັ້ນໄກຕາມຫລັງ
  ແຕ່ບາງຄົນພັດວ່າ Lady First ຮູບພາບຈຶ່ງອອກມາແບບນີ້.

 133. ແອບລົ້ວ
  ເດືອນຕຸລາ 24, 2016 ເວລາ 3:48 pm

  ຢາກຮຽນນຳ

 134. ເດັກລ່ວງ
  ເດືອນຕຸລາ 26, 2016 ເວລາ 2:30 pm

  ຝັນອີກແລ້ວ, ຝັນວ່າໄດ້ຈົກຫີນ້ອງໃພ້ ກຳລັງສອດນິ້ວເຂົ້າຫລືບສະຫລິບໄປຊອກຫາ
  ຫນໍ່ສະຫວັນ ໂມງປຸກດັງຂຶ້ນກ່ອນກໍ່ເລີຍຕ້ອງລຸກລ້າງໜ້າ ກິນເຂົ້າ ໄປຮຽນ.

 135. ເດັກລ່ວງ
  ເດືອນພະຈິກ 1, 2016 ເວລາ 4:21 pm

  ນ້ອງເກ໋ໝົດສະພາບເມື່ອຖືກຜົວອັດສອງດອກຊ້ອນຄືນນີ້.

 136. ປ໋ອງແຟບ
  ເດືອນພະຈິກ 5, 2016 ເວລາ 4:52 pm

  ໝູ່ຜູ່ຍິງທີ່ຮຽນຫ້ອງດຽວກັນກໍ່ມີຫລາຍຄົນມີໜ້າຕາສວຍງາມ ຫຸ່ນດີ ເປັນຕາສີ້
  ບາງອີ່ກົ້ນເຕັມຕຶງ ເວລາກົ້ມລົງເອົາແຂນສອກຕັ້ງໂຕະ ປິ່ນກົ້ນມາທາງຂ້ອຍ ຢາກ
  ລຸກຂຶ້ນໄປທັ່ງໂປງທັນທີແຕ່ກໍ່ເຮັດຕາມໃຈຢາກບໍ່ໄດ້ດອກເພາະບໍ່ແມ່ນໂຮງຮຽນ
  ເຊັກຄືເຫັນໃນໜັງເອັກຍີ່ປຸ່ນ ຂະໜາດຕ້ອງຊູນຕົນໂຕເຂົາຊື່ໆຍັງຖືກດ່າບັກລົ້ວ
  ບັກລ່ວງ ສາລະພັດດ່າ ເຂົາມັກນັກຮຽນລຸ້ນອ້າຍ ຮຽນຫ້ອງດຽວກັນ ເຫັນຂີ້ພື້ນ
  ກັນ ເຂົາບໍ່ມັກ ແຕ່ຂ້ອຍພັດຕ່າງ ເຫັນໜ້າກັນທຸກມື້ກໍ່ຍິ່ງຢາກສີ້ທຸກມື້.
  “ເຕ້…ເອື້ອຍມຶງນົມໃຫຍ່ແບບນີ້ ມຶງກໍ່ຄິດຢາກຄັ້ນຫລິ້ນຢູ່ຫວາ?” ບັກຕ໋ອງຖາມ
  ຂຶ້ນເມື່ອເຫັນເອື້ອຍຂ້ອຍກັບໝູ່ລາວຍ່າງກາຍໄປຊື້ນ້ຳຫວານທີ່ຄົນຫວຽດນາມ
  ຂາຍຢູ່ແຄມຮົ້ວຫລັງໂຮງຮຽນ. “ນອນຫ້ອງດຽວກັນ ບໍ່ໄດ້ຄັ້ນ ກໍ່ໂງ່ຫລາຍເຕີບ”
  ບັກເພັດສອຍຂຶ້ນ, ໄດ້ຍິນແນວນັ້ນ ກໍ່ຍົກຕີນຂຶ້ນໃສ່ໜ້າມັນຈົນມັນຕ້ອງຫລົບໄປ
  ຢ່າງໄວວາ ບໍ່ຊັ້ນມັນຄົງປາກແຕກແທ້ໆລະ.
  ສາມຄົນພວກຂ້ອຍຖືກຕີລາຄາຄຸນສົມບັດຕ່ຳທີ່ສຸດຈົນບໍ່ມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າສັງກັດໃນ
  ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມຍ້ອນບໍ່ນັບຖືກົດລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນ ຂີ້ຄ້ານອອກແຮງ
  ງານ ຮຽນໄດ້ດີວິຊາທຳມະຊາດ ມັກໂຕນຫ້ອງວິຊາສັງຄົມ ອາຈານເລົ່າບົດຮຽນ
  ໃຫ້ຟັງກໍ່ວ່າຊິເບື່ອ ຖ້າອະທິບາຍຄືອາຈານສອນເລກ ວັດຖຸ ເຄມີ ຊີວະກໍ່ຄົງຈະເປັນ
  ທີ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຢູ່ດອກ ມີແຕ່ວິຊາປະຫວັດສາດວິຊາດຽວທີ່ບໍ່ມັກຂາດເພາະ
  ມັກຫຸ່ນອາຈານສາວ ເວລາເພິ່ນຫັນໜ້າເຂົ້າກະດານຂຽນບົດຮຽນ ພວກຂ້ອຍຕາ
  ບໍ່ພັບ ຈ້ອງມອງທ້າຍລ່າມໆຂອງເພິ່ນຈົນໂຄຍແຂງ, ສະນັ້ນ ຄະນະຫ້ອງຈຶ່ງຕີລາຄາ
  ຕ່ຳຄຸນສົມບັດສາມຄົນພວກຂ້ອຍທີ່ໃຊ້ສາຍຕາລວນລາມອາຈານສອນແລະໝູ່ນັກ
  ຮຽນດ້ວຍກັນ.

 137. ລອງຫື່ນ
  ເດືອນພະຈິກ 7, 2016 ເວລາ 3:50 pm

  ກົ້ນງາມຫລາຍ

 138. A&E12
  ເດືອນພະຈິກ 9, 2016 ເວລາ 4:11 pm

  ງາມຢ່າງມີສິນລະປະ.

 139. ໂຄຍສັ້ນ
  ເດືອນພະຈິກ 16, 2016 ເວລາ 4:12 pm


  ຄົນກາຍເປັນສັດ

 140. LIKE23
  ເດືອນພະຈິກ 19, 2016 ເວລາ 2:49 pm

  wax ແລ້ວກໍ່ງາມໄປອີກແບບ

 141. Vinlau
  ເດືອນພະຈິກ 23, 2016 ເວລາ 5:02 pm

 142. ບົ້ງກື
  ເດືອນພະຈິກ 25, 2016 ເວລາ 5:31 pm

  ເຈົ້າຂອງສະຫລິບຜືນນີ້ຄົງຈະມີອາລົມທາງເພດສູງສົມຄວນ ຈຶ່ງນ້ຳແຕກໃສ່ສະຫລິບ
  ຈົນເປື້ອນໜ້າດົມ, ໂຕນຶ່ງ 30€ ພຸ້ນເດີ ບໍ່ໄດ້ຖືກໃດ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຈົກເງິນຊື້ມາດົມດອກ
  ໃຫ້ຊື່ໆກໍ່ຍັງບໍ່ດົມນະ ສະຫລິບຂອງຄົນໃນຄອບຄົວຕົນເອງ ດົມແທ້ ມັກຫລາຍແມ່ນ
  ສະຫລິບນ້ອງໃພ້ ກິ່ນພໍດີດົມ ບໍ່ຫອມແລະບໍ່ເໝັນເກີນໄປ ອາດຈະເປັນຍ້ອນລາວນຸ່ງ
  ບໍ່ຮອດມື້ ປະມານ 10 ຊົ່ວໂມງ ອາບນ້ຳນຸ່ງເຄື່ອງກ່ອນຈະອອກບ້ານໄປວຽກ ເລີກວຽກ
  ມາບ້ານກໍ່ເຂົ້າອາບນ້ຳ ບໍ່ນຸ່ງສະຫລິບເສື້ອຊ້ອນດອກ ໜ້າເອິກຈຶງແບນຮາບ ຖ້ານຸ່ງເສື້ອ
  ຊ້ອນ ໜ້າເອິກຈະໃຫຍ່ ລາວມັກນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນນວມໜາຂອງ SABINA ຂອງ Wacoal
  ບໍ່ມັກປານໃດ ບໍ່ຕິລາຄາແຕ່ບໍ່ມັກ, ໄດ້ຍິນລາວເວົ້າແນວນັ້ນກັບເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍ.
  ຖ້າຈື່ບໍ່ຜິດ ຕິດດົມສະຫລິບຕອນຢູ່ຫ້ອງປໍ4 ຊິຂຶ້ນປໍ5, ເອື້ອຍສອນວິທີຊັກເຄື່ອງໃຫ້
  ເພາະເຫັນຄາບເປື້ອນຕິດສະຫລິບ 007, ຍີ່ຫໍ້ຫຍັງກໍ່ບໍ່ຈື່ ຈື່ແຕ່ຕົວອັກສອນ 007 ທີ່ຖັກ
  ໃສ່ຫົວສະຫລິບ ເພິ່ນຊື້ມາໃຫ້ 3 ໂຕ ເລີກຮຽນມາອາບນ້ຳກໍ່ຊັກຕາກໄວ້ ຖ້າຖືກຍາມ
  ຝົນ ຍາກແຫ້ງ ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເຕົາຮີດຖ່ານຮີດໃຫ້ແຫ້ງແລະອາດຈະເປັນຍ້ອນ
  ນຸ່ງສະຫລິບບໍ່ແຫ້ງຈຶ່ງເປັນຂີ້ກາກຊຶ່ງຄົນບ້ານເຮົາເອີ້ນວ່າ “ຂີ້ກາກບ່າວ” ພວກໝູ່ລຸ້ນ
  ລາວຄາວດຽວເປັນທຸກຄົນນະ ບໍ່ແມ່ນເປັນແຕ່ຂ້ອຍ ເຊົາຍ້ອນນີ້ຢາເຜິ້ງເບີ28 ແສບຈົນ
  ເປີດພັດລົມໃສ່ພຸ້ນເດີ ບໍ່ທຳມະດາ ແຕ່ຕ້ອງອົດທົນເພາະຢາກໃຫ້ມັນເຊົາ ອາຍໝູ່.
  ແຕ່ກ່ອນກໍ່ແມ່ນເອື້ອຍຊັກເຄື່ອງໃຫ້ ຂ້ອຍເປັນພຽງແຕ່ຜູ່ຊ່ອຍອິ້ວນ້ຳຂຶ້ນຈາກນ້ຳສ້າງ
  ຊ່ອຍປັ້ນເຄື່ອງ ຊ່ອຍຕາກ, ເອື້ອຍເຫັນຄາບນ້ຳແບ້ນຕິດສະຫລິບກໍ່ເລີຍສອນໃຫ້ຊັກເອງ
  ທຳອິດກໍ່ດົມສະຫລິບຕົນເອງກ່ອນ ໄດ້ກິ່ນເໝັນກໍ່ເລີຍຍື່ນໄປໃຫ້ເອື້ອຍດົມ ແບບຢອກໆ
  ບັງເອີນຖືກໜ້າລາວ ລາວໃຈຮ້ອຍກໍ່ເລີຍຈັບສະຫລິບຈາກກະຕ່າເຄື່ອງໄລ່ໃຫ້ຂ້ອຍດົມ
  ເອື້ອຍສອງນ້ອງນຶ່ງ ສູ້ເຂົາບໍ່ໄດ້ກໍ່ເລີຍໄດ້ດົມສະຫລິບລາວ ພໍຮູ້ຈັກຊັກວ່າວກໍ່ເລິ້ມມີແນວ
  ຄິດແປກໆເມື່ອເຫັນສະຫລິບເອື້ອຍຕາກໄວ້ໃນຫ້ອງນ້ຳ ດົມໄປນຳ ຊັກວ່າວໄປນຳ ມີອາ
  ລົມດີກໍ່ເລີຍຕິດດົມມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນນີ້.

 143. SUDHeun
  ເດືອນພະຈິກ 29, 2016 ເວລາ 4:45 pm

  ເຂົາວ່າຜູ່ຍິງມີອາລົມທາງເພດແຮງກ່ວາຜູ່ຊາຍ ແຕ່ບໍຄິດເລື້ອຍຄືຜູ່ຊາຍ ປະມານ 18 ເທື່ອ
  ຕໍ່ມື້ ຜູ່ຊາຍຄິດເລື່ອງເຊັກທຸກໆ 7 ວິນາທີ ຫລື 51 ເທື່ອຕໍ່ມື້, ສຳລັບຂ້ອຍ ຄິດຫລາຍກ່ວານັ້ນ
  ຄິດບໍ່ເລືອກເວລາ ບໍ່ເລືອກສະຖານທີ່ ບໍ່ເລືອກຄົນໃກ້ຄົນໄກແລະອາຍຸ.

 144. Tim32
  ເດືອນທັນວາ 1, 2016 ເວລາ 5:09 pm

  ແຕ່ກ່ອນບໍ່ໄດ້ຄິດຫລາຍດອກເລື່ອງໃຕ້ໃສ້ບື ໝູ່ຍົກຂຶ້ນມາເວົ້າຫລິ້ນເວົ້າມ່ວນກໍ່ເວົ້າ
  ໄປນຳເຂົາພໍບໍ່ໃຫ້ໝູ່ເວົ້າວ່າເຮົາເຊີຍ ຫົວບູຮານແນວນັ້ນແນວນີ້ ຖ້າມີຜູ່ຊາຍຮ່ວມ
  ວົງນຳຈຶ່ງຊິບປາກໄວ້ບໍ່ໃຫ້ມັນຫລຸດອອກມາ ໃຫ້ແຕ່ຜູ່ມີຜົວມີລູກເວົ້າຕໍ່ເຂົາ ເຮົາຟັງ
  ຊື່ໆ, ມາຄິດວົນວຽນກັບເລື່ອງເຊັກຕອນນ້ອງສາວມາແຟນມາຢູ່ ມາກິນ ມານອນນຳ
  ນີ້ລະ 3 ເຖົ້າ 4 ແກ່ກໍ່ໄດ້ຜູກຄໍ່ຕໍ່ແຂນເອົາແລ້ວຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ລາວເຂົ້າມາຢູ່ ຈ່າຍ
  ຄ່າພັກເຊົາໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານແລ້ວນຶ່ງລ້ານ₭ ແບບບໍ່ມີການົດ ຄ້ານທຽວ
  ໄປຈ່າຍແຕ່ລະເດືອນ ເຮັດຖືກຕ້ອງທັງຮີດຄອງແລະກົດໝາຍບ້ານເມືອງຕາມຄຳແນະ
  ນຳຂອງລຸງພູນທຸກຢ່າງ.
  ເມື່ອນ້ອງສາວມີຜູ່ບ່າວນອນກອດ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໄປນອນກອດແມ່ ໃຈແທ້ກໍ່ຢາກ
  ນອນໂຊຟາເບດຢູ່ຫ້ອງຊະລົງຫັ້ນລະ ສະດວກດີແຕ່ເຮັດແບບນັ້ນບໍ່ໄດ້ຄືຕອນມີແຕ່
  ຜູ່ຍິງຢູ່ນຳກັນ ຈຶ່ງຕ້ອງເຂົ້າໄປນອນຮ່ວມຫ້ອງກັບແມ່ທັງໆທີ່ລຳຄານສຽງກົນຍັກຄິນີ
  ເພິ່ນກົນແຮງອີ່ຫລີເດີ ບໍ່ແມ່ນຕັ້ງເວົ້າໃຫ້ເພິ່ນດອກ ພໍ່ກໍ່ຍັງທົນບໍ່ໄດ້ຈຶ່ງຫອບຜ້າໄປຢູ່
  ນຳເມຍນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັບຂ້ອຍ, ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນແມ່ນອນກົນເທົ່ານັ້ນ
  ດອກ ເລືອກເຊັກຫັ້ນລະເປັນບັນຫາຕົ້ນຕໍນະ ແມ່ຂ້ອຍເບື່ອຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ
  ຈຶ່ງບໍ່ໃຫ້ພໍ່ເຮັດ ເພິ່ນຈຶ່ງໄປຊອກຫາສາວນອ້ຍລຸ້ນລູກຮອງຮັບຄວາມຫື່ນຂອງເພິ່ນ.
  ແຟນນ້ອງສາວເປັນຄົນບະລາຊິນທີ່ມາເກີດໃຫຍ່ໃນແຮວເມັດ, ມັນກໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມຢູ່
  ດອກ ຮູ້ຈັກນົບໄຫວ້ຜູ່ເຖົ້າຜູ່ແກ່ ແຕ່ເວລາຢູ່ກັບເຮົາສອງຕໍ່ສອງ ມັນມັກຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້
  ເຖິງເນື້ອເຖິງໂຕແບບວ່າຍົວະຢາກສີ້ເຮົາຫັ້ນລະ ເວົ້າແຈ້ງໆສາເນາະ ແຕ່ເຮົາກໍ່ຕ້ອງ
  ໃຈແຂງໄວ້ ບໍ່ຍອມໃຫ້ມັນໄດ້ເຮັດສົມໃຈ ບາດນອນບໍ່ຫລັບຈຶ່ງຄິດຢາກໃຫ້ມັນແຍ່
  ງົມເບິ່ງງ່າມຂາຂອງຕົນ ຊື້ນໝົດແລ້ວເດ.

 145. ຜັກບົ່ວ
  ເດືອນທັນວາ 4, 2016 ເວລາ 4:19 pm

  ຢາກເລຍ ແຕ່ຢ້ານລີ້ນເກາະຕຸ້ມ ຮາໆໆໆ

 146. Greenhat
  ເດືອນທັນວາ 5, 2016 ເວລາ 4:15 pm

  ເບິ່ງໜັງເອັກ
  vlxx.tv/video/em-gai-toi-rat-de-thuong-va-ngoan-ngoan/658/

 147. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນທັນວາ 9, 2016 ເວລາ 5:16 pm

  ເກີດເປັນຍິງງາມຍ້ອນໃຫ້ທານດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈໃນຊາດປາງກ່ອນ.

 148. ຢົກຟ້າ
  ເດືອນທັນວາ 12, 2016 ເວລາ 6:08 pm

  Flower in Attic

 149. ເຈຍດັງວີກ
  ເດືອນທັນວາ 14, 2016 ເວລາ 11:44 pm

 150. CrazyBao
  ເດືອນທັນວາ 17, 2016 ເວລາ 5:20 pm

  Keota Pornprasert ບໍ່ແມ່ນສາວລາວເນັດໄອດໍຄົນທຳອິດທີ່ຖ່າຍຮູບອວດໂຊໜ້າເອິກ
  ທີ່ເຕັມຕຶງມີສະເນ່ ແຕ່ຍ້ອນຮູບນີ້ຖືກເອົາລົງໃນເວັບ MUAN.LA ຊຶ່ງເປັນເວັບໄຊລູກຂອງ
  ເວັບ SANOOK ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໜຸ່ມ ເຖົ້າ ບ່າວຫື່ນທັງຫລາຍເກັບເອົາຄວາມງາມຂອງນາງ
  ໄປຄິດໄປຝັນຫາ. ໂຊກດີເດີ ແກ້ວຕາ !

 151. PTSD23
  ເດືອນທັນວາ 18, 2016 ເວລາ 5:07 pm

  ລັກເບິ່ງຜູ່ສາວອາບນ້ຳ

 152. Dawn
  ເດືອນທັນວາ 19, 2016 ເວລາ 5:21 pm

  ນົມຄູ່ງາມ

 153. Sandisc
  ເດືອນທັນວາ 23, 2016 ເວລາ 6:08 pm

  ໝູ່ຮຽນຫ້ອງດຽວມີນາງນຶ່ງໜ້າເອິກງາມ ຖ້າແກ້ເສື້ອອອກຄົງງາມແບບນີ້.

 154. ClearChoice
  ເດືອນທັນວາ 24, 2016 ເວລາ 5:31 pm

  ຢາກລອງຢູ່ກິນກັບແມ່ຮ້າງໝ້າຍ ຄືຈະມີຄວາມສຸກດີ 🙂

 155. DekLowLay
  ເດືອນທັນວາ 27, 2016 ເວລາ 3:57 pm

  ຖືກບ່າວນ້ອຍເລຍ ຫລັບຕາເຊືອບເຊື້ອມ

 156. A&E23
  ເດືອນທັນວາ 28, 2016 ເວລາ 5:39 pm

  ໝອຍຫລາຍເກີນຈຶ່ງຕ້ອງແຖອອກເປັນຮູບ 3 ລ່ຽມທອງຄຳ.

 157. Lancom
  ເດືອນທັນວາ 30, 2016 ເວລາ 5:49 pm

  ຊົງແຊບ

 158. ກະເລັນ
  ເດືອນມັງກອນ 1, 2017 ເວລາ 5:49 pm

  ຍິງງາມ ມີສະເນ່ ເລືອກສີ້ ເລືອກອົມ.

 159. ຜູ່ນ້ອຍ
  ເດືອນມັງກອນ 4, 2017 ເວລາ 3:47 pm

  ເບິ່ງແບບມີສິນລະປະ

 160. ເດັກເກເລ
  ເດືອນມັງກອນ 7, 2017 ເວລາ 6:16 pm

  Beautiful

 161. Khonhoo
  ເດືອນມັງກອນ 7, 2017 ເວລາ 10:35 pm

  ຫອຍງາມ ເບິ່ງດ້ານຫລັງກໍ່ງາມ.

 162. ແລນໂບ
  ເດືອນມັງກອນ 7, 2017 ເວລາ 11:27 pm

  ເບິ່ງຕອນນີ້ຄືສາວຄານທອງ

 163. Parasol
  ເດືອນມັງກອນ 8, 2017 ເວລາ 5:32 pm

  ຫີແຖສອງມື້ແລ້ວນີ້ນະ

 164. ບັກມືດ
  ເດືອນມັງກອນ 9, 2017 ເວລາ 4:34 pm


  ເຂົາວ່າແມ່ນຮູບ Kim Kardashian

 165. ແປັກຊຳ
  ເດືອນມັງກອນ 13, 2017 ເວລາ 4:36 pm

  ທ່ານີ້ໄດ້ລອງແລ້ວບໍ?

 166. BuckPawn
  ເດືອນມັງກອນ 15, 2017 ເວລາ 6:24 pm

  ໂຫ້ຼນທຳມະຊາດ

 167. ເດືອນມັງກອນ 16, 2017 ເວລາ 4:37 pm

  ບໍ່ມີໝູ່ຜູ່ຍິງໃຫ້ສີ້ໃຫ້ເຊີງດອກ ຕອນຮຽນມໍຕົ້ນມີ 2 ຄົນ ອີ່ຕຸ້ຍກັບອີ່ຈ່ອຍ
  ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສີ້ເຊີງກັນດອກ ຫລິ້ນນຳກັນຊື່ໆ, ເວົ້າແທ້ ຕອນນັ້ນບໍ່ຫື່ນແຕ່ຮິ່ນ
  ກິນເຂົ້າແລງແລ້ວ ມະລ້ຳມະກ້ອຍລົງເຮືອນໄປຫາຮິ່ນໂລດລະ ຢາມິລີອາ
  ຢາອາແດງ ຢາອາຂຽວ ຮິ່ນບໍ່ເລືອກ ຖ້າຮູ້ວ່າຢາສູບມີສານພິດເຄມີປົນເຈືອ
  ບໍ່ຈັບມັນດອກ ແທ້ໃດ !

 168. ຢຸກຢິກ
  ເດືອນມັງກອນ 18, 2017 ເວລາ 3:55 pm

  ເວລາເຫັນຜູ່ຍິງອອກຫມັດອອກມວຍໃສ່ກັນເພື່ອຍາດຜູ່ຊາຍ
  ຂ້ອຍອົດນ້ອຍໃຈບໍ່ໄດ້ ຂ້ອຍເກີດມາຈົນໃຫຍ່ປານນີ້ຍັງບໍ່ທັນ
  ມີຜູ່ຍິງຜິດກັນ ຕີກັນເພື່ອຍາດເອົາຂ້ອຍໄປເປັນແຟນ, ຜູ່ຊາຍ
  ຄົນນັ້ນຄົງມີຂອງດີ ຜູ່ຍິງຈຶ່ງຍາດກັນ.

 169. ກິດອກ
  ເດືອນມັງກອນ 21, 2017 ເວລາ 5:21 pm

  ຫີງາມສົມຄ່າໂຕຫລາຍລ້ານເຢັນ.

 170. ບ່າວນ້ອຍ
  ເດືອນມັງກອນ 22, 2017 ເວລາ 5:04 pm

  ສາວແກ່ກໍ່ງາມ

 171. ງົກເງກ
  ເດືອນມັງກອນ 24, 2017 ເວລາ 3:49 pm

  ຊິຄັ້ນກໍ່ບໍ່ຄັ້ນ ຊິເຮັດຫຍັງກໍ່ບໍ່ເຮັດ

 172. ເກາະແກະ
  ເດືອນມັງກອນ 26, 2017 ເວລາ 4:09 pm

  ບໍ່ເຄີຍເຫັນໜ້າເອິກເຂົາຈັກເທື່ອດອກ ສາວຂ້າງບ້ານຂ້ອຍຫັ້ນນະ
  ເຫັນແຕ່ທ້າຍລົດ RX7 ແລ່ນອອກຈາກບ້ານ.

 173. AFT34
  ເດືອນມັງກອນ 27, 2017 ເວລາ 4:11 pm

  ສາວນີ້ຄົງຄິດຮອດກະຊ້າໂນວ້າ

 174. ໂຕໜູ
  ເດືອນມັງກອນ 28, 2017 ເວລາ 6:21 pm


  ງາມເນາະ ເປັນຕາຊະອອນ ບໍ່ໄດ້ເຮັດ ດົມຊື່ໆກໍ່ພໍໃຈແລ້ວນະ 🙂

 175. Piku34
  ເດືອນມັງກອນ 30, 2017 ເວລາ 5:21 pm

  ງາມຫລາຍ

 176. ໂຄຍສັ້ນ
  ເດືອນກຸມພາ 1, 2017 ເວລາ 12:15 am

  ງາມຄືຫລານສາວໝູ່ຂ້ອຍ

 177. Najee
  ເດືອນກຸມພາ 1, 2017 ເວລາ 5:47 pm

 178. PSB23
  ເດືອນກຸມພາ 3, 2017 ເວລາ 5:17 pm

  ງາມຫລາຍ ມັກຫລາຍ

 179. Talz
  ເດືອນກຸມພາ 4, 2017 ເວລາ 6:04 pm

  ສົມມຸດວ່າບໍ່ມີອິນເຕີເນັດໃຊ້ ເຈົ້າເຮັດຫຍັງຕອນເດິກດື່ນທ່ຽງຄືນແບບນີ້?

 180. Talz
  ເດືອນກຸມພາ 4, 2017 ເວລາ 6:05 pm

  Sao Avatar ກໍ່ງາມແລະມີສະເນ່ໄປອີກແບບ 🙂

 181. SorKhao
  ເດືອນກຸມພາ 7, 2017 ເວລາ 4:17 pm

  ບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງດອກ, ກິນເຂົ້າແລງແລ້ວກໍ່ໄປເບິ່ງເຂົາຕີໝາກບຸ່ນ ຮອດ 9 ໂມງປາຍ
  ກໍ່ຂຶ້ນມານອນ ເສືອກຝັນວ່າໄດ້ລັກສ່ອງເບິ່ງນົມໝູ່ຕອນລາວກົ້ມເກັບຜັກຫອມບົ່ວ.

 182. Kito
  ເດືອນກຸມພາ 8, 2017 ເວລາ 4:07 pm

 183. ThaoHeun
  ເດືອນກຸມພາ 9, 2017 ເວລາ 5:52 pm

  ສາວເອິກແປ ຫລືເອິກປາແຕບ ກໍ່ໜ້າຮັກເໝືອນກັນ.

 184. dekheun
  ເດືອນກຸມພາ 10, 2017 ເວລາ 5:00 am


  ເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງແລ້ວຫວາ? ຂ້ອຍກໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເບິ່ງ

 185. ເດັກຫື່ນ
  ເດືອນກຸມພາ 10, 2017 ເວລາ 6:23 pm

  ນັກຮຽນຍະໃຫ້ເຫັນແບບນີ້ ເອົາໄປເລີຍຄະແນນ 10

 186. ເດັກລ່ວງ
  ເດືອນກຸມພາ 11, 2017 ເວລາ 10:17 pm

  ກິນແລ້ວຂີ້ອອກ ຕອກແລ້ວລືມຄຸນ

 187. NukHeun
  ເດືອນກຸມພາ 12, 2017 ເວລາ 5:46 pm

  ໝູ່ຜູ່ຍິງທີ່ຫລິ້ນນຳຈຸຂ້ອຍ ບໍ່ມີໃຜລົ້ວພໍທີ່ຈະນອນຫງາຍໃຫ້ສີ້ 😦 ເຂົາຢ້ານຂີ້ກະສິວ
  ຂ້ອຍເຕັ້ນໄປຕິດເຂົາຕິເບາະ ຮາໆໆໆ.

 188. DekHeun
  ເດືອນກຸມພາ 14, 2017 ເວລາ 4:56 am

  ງາມພໍດີ

 189. dekheun
  ເດືອນກຸມພາ 17, 2017 ເວລາ 9:45 pm

  4 ມື້ກ່ອນໄປຊຸມເບຍກັບນ້ອງຊາຍ ຖ້າບໍ່ໄປກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ກິນລາບກະຮອກ ໝູ່ລາວໄປ Fresno
  ໄດ້ກະຮອກຕິດມືມານຳ 2 ໂຕ ກໍ່ເລີຍເອົາມາເຮັດຊຸມກັນຢູ່ເຮືອນນ້ອງຊາຍ ພໍມີຄົນຄົວຄົນເຮັດ
  ຊ່ອຍກັນ ເວົ້າງ່າຍໆ ໝູ່ນ້ອງຊາຍຂ້ອຍແພງເມຍ ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າລາວຕ້ອງຮູ້ຄົວຮູ້ເຮັດ ເຂົາຫລົກ
  ຂົນອອກຮຽບຮ້ອຍແລ້ວນະ ຫລົກຫລືເຜົາຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ລະເນາະ ເຫັນໜັງຂາວຈູ່ນພູ່ນກໍ່ຄິດວ່າ
  ເຂົາຫລົກເອົາ ຖ້າເຜົາໜັງຕ້ອງເຫຼືອງ, ແມ່ນບໍ່ລະ?
  ເວົ້າແທ້, ຖ້ານ້ອງຊາຍໂທມາເອີ້ນ ຂ້ອຍຄົງບໍ່ໄປດອກເພາະມື້ນັ້ນເຊົ່າໜັງມາແຈດລີມາເບິ່ງ
  ແຕ່ນ້ອງໃພ້ໂທມາເອີ້ນໄປຝົນພ້າໃຫ້ ມີດພ້າບໍ່ເຂົ້າເຮັດກິນບໍ່ແຊບ ລາວວ່າ, ຖ້າຈະປະຕິເສດ
  ກໍ່ບໍ່ໂສພາ ເທື່ອໜ້າເຂົາຈະບໍ່ເອີ້ນກິນ ເອີ້ນກິນແລ່ນໃສ່ໂລດເພິ່ນບອກ ກິນຫຍັງກໍ່ຢ່າ ເຂົ້າທ້ອງ
  ຈຶ່ງແມ່ນຂອງຕົນ. ເບິ່ງເລື່ອງ Kiss of Dragon แล้ว ກໍ່ອອກໄປຝົນພ້າ ລ້າງຜັກ ຄົວກະຮອກ
  ຊ່ອຍນ້ອງໃພ້ ປ່ອຍໃຫ້ນ້ອງຊາຍດື່ມສັງສັນກັບໝູ່ຢູ່ຫ້ອງຮັບແຂກ. ມື້ນັ້ນ ນ້ອງໃພ້ນຸ່ງເສື້ອກ້າມ
  ກັບສົ້ງຍືດຮັດຮູບ ເວລາກົ້ມກໍ່ເຫັນເຕົ້າງາມລົ້ນອອກມາຈາກເສື້ອຊ້ອນເບີ 34 ບີ ແລະເວລາ
  ນັ່ງຢອງຫຍໍ້ກໍ່ເຫັນອອງເຕົ່າໃຫຍ່ໂຕງາມ, ມື້ນີ້ອາບນ້ຳຄິດເຫັນເຮືອນຮ່າງນ້ອງໃພ້ກໍ່ເລີຍຊັກວ່າວ
  ເອົານ້ຳແງ້ນອອກໃຫ້ມັນເຊົາຄິດຊົ່ວ.

 190. Katair
  ເດືອນກຸມພາ 18, 2017 ເວລາ 5:42 pm

  ສາວທັງສາມງາມຄົນລະແບບ, ຖ້າເລືອກໄດ້ ຂໍເລືອກ Christie ເພາະບໍ່ເຄີຍເຮັດ
  ສາວຜົມແດງຈັກເທື່ອ ສ່ວນ Ayano ຜູ່ຢູ່ກາງກໍ່ງາມໜ້າຮັກບໍ່ນ້ອຍໄປກ່ວາ Yoshida
  ຜູ່ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍມື(ເຈົ້າ).
  ເວົ້າໄປແລ້ວ ກໍ່ຮູ້ສຶກລະອາຍຕົນເອງທີ່ຫລົງມົວເມົາກັບຮູບສາວ idol ທັງໆທີ່ຮູ້ແກ່ໃຈ
  ວ່າບໍ່ມີໂອກາດຈະໄດ້ຮູ້ຈັກຮັກແພງກັບເຂົາ ໄດ້ແຕ່ຈິນຕະນາການກັບເຂົາເທົ່ານັ້ນແຕ່
  ມັນກໍ່ມີຄວາມສຸກນະເວລາໄດ້ຈິນຕະນາການກັບເຂົານະ, ເຈົ້າກໍ່ເປັນບ້າຄືຂ້ອຍຫວາ?
  ໝູ່ຂ້ອຍບັກນຶ່ງເປັນບ້າກັບສາວພິທີກອນໂທລະພາບ, ຮອດໂມງລາຍການນັ້ນ ວຽກຄາ
  ມືຢູ່ກໍ່ປະໄປເບິ່ງ ຖ້າພາດເບິ່ງມື້ນຶ່ງ ກິນເຂົ້າບໍ່ແຊບ ນອນບໍຫລັບ ມັນວ່າ. ຄົນສ່ວນຫຼາຍ
  ບ້າກັບດາລານັກຮ້ອງ ນັກສະແດງ ນາງແບບ ທ້າວແບບ ຄົງຈະມີນ້ອຍຄົນບ້າກັບນັກ
  ການເມືອງ ເພິ່ນກໍ່ງາມ ມີສະເນ່ຢູ່ໃດລະ ແຕ່ຄວາມຮັບ ຄວາມນັບຖືໃນກຽດສັກສີຂອງ
  ເພິ່ນມາແຮງກ່ວາຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ພາວະນາເທີດທູນບຸນບາລະມີຂອງເພິ່ນໃຫ້ສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໄປ.
  ຈື່ບໍ່ໄດ້ດອກວັນ ເດືອນ ປີ ທີ່ເລິ່ມຄວາມຫື່ນ, ຈື່ໄດ້ແຕ່ຕອນມັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ຮ້ານຕັດຜົມ
  ແຂນສອກທີ່ວາງໄວ້ບ່ອນວາງແຂນຊູນຄະໂມມລຸງຊ່າງຕັດຜົມ ຂົນລຸກຍາບບາດນຶ່ງ
  ຄວາມຮູ້ສຶກມັນຕ່າງກັບຂົນລຸກໃນເວລາຢ້ານກົວຜີສາງນາງໄມ້ ບຶດນຶ່ງກໍ່ຮູ້ສຶກເຢັນວາບ
  ຢູ່ບໍລິເວນເປົ້າສົ້ງ ຄ້າຍໆຄືວ່າຍ່ຽວໃສ່ສົ້ງນີ້ລະ, ຕັດຜົມແລ້ວກໍ່ກົ້ມລົງເບິ່ງ ປຽກເປັນວົງ
  ໃຫຍ່ເຕີບ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜເຫັນດອກເພາະເສື້ອລ່າມລົງມາປົກ.
  2-3 ອາທິດຕໍ່ມາ ຫລືດົນກ່ວານັ້ນກໍ່ບໍ່ຈື່ຄັກ ກໍ່ເກີດມີອາການຝັນປຽກ, ເອື້ອຍຮ້າຍໃຫ້
  ເພາະລາວຄິດວ່າຂ້ອຍຍ່ຽວໃສ່ບ່ອນ ນອນນັ້ນຍັງນອນຕຽງດຽວກັບເອື້ອຍ ຂ້ອຍເປັນ
  ຜູ່ກູ້ມຸ້ງ ເອື້ອຍເປັນຜູ່ພັບຜ້າຫົ່ມ ຮື້ຊົບໝອນ ຜ້າປູບ່ອນໄປຊັກໂດຍມີຂ້ອຍເປັນຜູ່ຊ່ອຍ
  ອິ້ວນ້ຳຂຶ້ນຈາກນ້ຳສ້າງ ຕອນນັ້ນເພິ່ນຍັງບໍ່ທັນມີເງິນຊື້ຈັກສູບນ້ຳມາໃຊ້ ຊຸມປີ 70 ປາຍ
  ຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ນ້ຳປະປາ ແຕ່ເວລາຊັກເຄື່ອງກໍ່ຍັງໃຊ້ນ້ຳສ້າງຄືເກົ່າ ປະຢັດເງິນຄ່ານ້ຳ. ເມື່ອ
  ເອື້ອຍຟ້ອງແມ່ວ່າຂ້ອຍຍ່ຽວໜຽວໃສ່ບ່ອນ ເພິ່ນກໍ່ຊື້ສະຫລິບກາຫົວເສືອມາໃຫ້ນຸ່ງ
  ແລະແຍກຂ້ອຍອອກມານອນນອກຊຶ່ງເປັນຫ້ອງນອນເກົ່າຂອງນ້າບ່າວ ເພິ່ນຖືກສົ່ງໄປ
  ຮຽນຕໍ່ຜູ່ຝະຣັ່ງ ຫ້ອງນັ້ນກໍ່ກາຍເປັນຫ້ອງພັກແຂກ.
  ໜວດຂຶ້ນ ສຽງເວ້ົາໂຄຂຶ້ນແລະມີກິ່ນໂຕແຮງຂຶ້ນ ເອື້ອຍກໍ່ເຊົາໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ ຢ້ານໄຟຟ້າ
  ຊ໊ອດ, ເວົ້າແທ້ໃດ ບໍ່ໄດ້ຄິດບໍ່ດີກັບເອື້ອຍດອກແຕ່ມັນແຂງແບບອັດຕະໂນມັດເມື່ອໄດ້ຊູນ
  ເນື້ອຕ້ອງໂຕຂອງລາວ. ພໍຂຶ້ນມາຮຽນລີເຊ, ກໍ່ເລິ່ມຮຽນຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ບ່າວນ້ອຍຢາກຮູ້ ໝູ່
  ຮຽນນຳກັນພາໄປຈ້າງນົມແມ່ຈ້າງບາອາພອນໂລ ຢາສູບ Slight ຊອງນຶ່ງເຂົາກໍ່ໃຫ້ຈັບ
  ຖ້າຊິເຂົ້າຫ້ອງຕ້ອງເສຍ 500₭ ຫີໃຫຍ່ 500 ຫີນ້ອຍ 2000 ເງິນບ໊ວກເດືອນນຶ່ງ ຮາໆໆ
  ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ດອກເງິນນັ້ນນະເພາະຮຽນໜັງສືບໍ່ເກັ່ງ ລາກທ້າຍເຮືອຊ່ວງທຸກເດືອນ ເຂົາ
  ໃຫ້ແຕ່ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ທີ1 ຫາທີ5. ຈື່ບໍ່ໄດ້ດອກວ່າຕອນນັ້ນໃຊ້ຖົງອະນາໄມຍີ່ຫໍ້ຫຍັງ ມັນ
  ມີກາຫູກະຕ່າຍແບບໂລໂກ playboy ແມ່ຈ້າງເປັນຢູ່ໃສ່ໃຫ້ ບໍ່ຮູ້ເມື່ອດອກຕອນເຂົາໃສ່
  ໃຫ້ ຄິດວ່າເຂົາອົມໃຫ້ ມາຮູ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຊິສຸບເຂົ້າ ເດົ້າບໍ່ຮອດ 10 ເທື່ອ ນ້ຳກໍ່ແຕກ ເຂົາກໍ່
  ຊຸກເອິກອອກ ຟ້າວໄປໃຫ້ຄົນອື່ນຈ້າງ.
  ເມື່ອລົດຊາດເອັນຈ້ຳຊີ້ນຂຶ້ນສະໝອງ ການຮຽນກໍ່ນັບມື້ນັບຕົກ ບໍ່ເຄີຍຫລຸດ 5 ຈຸດກໍ່ຫຼຸດ
  ຈົນຕ້ອງໄດ້ໄປຮຽນເພິ່ມພາກແລງ, ເອື້ອຍຮູ້ສາເຫດແຕ່ລາວບໍ່ເວົ້າໃຫ້ພໍ່ແມ່ຟັງ ມີແຕ່
  ບອກເຕືອນໃຫ້ມີເຊັກແບບປອດໄພແລະເອົາຖົງອະນາໄມໃຫ້ໄວ້ຕິດຖົງເວລາໄປຫລິ້ນໄປ
  ທ່ຽວບາ ເອື້ອຍຂ້ອຍເປັນແພດໂອບີ ມີໝູ່ເຮັດຢູ່ຜະແນກວາງແຜນຄອບຄົວ ຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງຈົກ
  ເງິນຊື້ຖົງຢາງອະນາໄມໃຊ້ຄືຄົນອື່ນ.
  ພວກທີ່ໄປຈ້າງຮຽນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນລູກເຈົ້ານາຍ ລູກເຖົ້າແກ່ ມີແຕ່ຂ້ອຍ ສາວເປ້ງແລະ
  ໝໍໄກ່ເປັນລູກຂ້າລາດຊະການທຳມະດາ ຄ່າຮຽນກໍ່ບໍ່ແພງປານໃດ ຂາຍໝາກສະເວີສອງ
  ເຂ້ງກໍ່ກຸ້ມ. ບໍ່ຮູ້ວ່າເວົ້າຫຍັງຖືກໃຈ ສາວເປ້ງຈຶ່ງມັກຮັກຂ້ອຍ ມີສົ້ມມີຫວານກໍ່ຖືມາໃຫ້ກິນ,
  ນ້ຳຂຶ້ນກໍ່ຮີບຕັກ. ຊວນໄປເບິ່ງໜັງກໍ່ໄປ ຊວນໄປຫລິ້ນສວນກໍ່ໄປນຳ Suzuki 125 ຂອງພໍ່
  ຫັ້ນລະແກ່ໄປຫລິ້ນສວນ ຟ້າວແຮງເລີຍລືມໃສ່ຖົງອະນາໄມທີ່ເອື້ອຍຍັດໃສ່ຖົງໃຫ້ໄປໃຊ້
  ສາວເປ້ງທ້ອງປ່ອງຂຶ້ນມາ ເຖົ້າແກ່ກໍ່ຍໍຂັນໝາກໄປຂໍແລະເຂົ້າຂັວນພາຂັວນປ້ອນໄຂ່ໜ່ວຍ
  ໃຫ້ກັນກິນກ່ອນຈະຕີໄຂ່ສອງໜ່ວຍໃສ່ກົ້ນລາວເພື່ອເປັນການລົງໂທດ.

 191. dekheun
  ເດືອນກຸມພາ 18, 2017 ເວລາ 11:43 pm

  ໃຜຫົດນ້ຳເອື້ອຍຂ້ອຍ?

 192. HellBoy
  ເດືອນກຸມພາ 19, 2017 ເວລາ 11:35 pm


  ອາໃສຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອັນມືດມິດບໍ່ເປັນຕາຢ້ານຄືການມີຊີວິດຢູ່ກັບແນວຄິດທີ່ມືດມົວ.

 193. ລາມົກ
  ເດືອນກຸມພາ 20, 2017 ເວລາ 6:03 pm

 194. dekxuoa
  ເດືອນກຸມພາ 24, 2017 ເວລາ 6:40 pm


  ນົມພອງ

 195. ບັກລົ້ວ
  ເດືອນກຸມພາ 26, 2017 ເວລາ 8:44 pm

 196. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນກຸມພາ 27, 2017 ເວລາ 6:22 pm

 197. MukSao21
  ເດືອນກຸມພາ 27, 2017 ເວລາ 11:17 pm

  ໝູ່ເຈົ້າງາມນໍ

 198. KALI
  ເດືອນກຸມພາ 28, 2017 ເວລາ 4:09 am

  All are dramas

 199. MukBeung
  ເດືອນກຸມພາ 28, 2017 ເວລາ 5:42 pm

  ຖ່າຍຕອນນີ້ຄືສາວ 17-18, ເຈົ້າວ່າບໍ່?

 200. ສໍດຸ້ນ
  ເດືອນມີນາ 1, 2017 ເວລາ 7:35 pm

  ຍອມຮັບ ບໍ່ມີຄວາມກ້າຫານພໍທີ່ຈະເລົ່າຄວາມຊົ່ວຂອງຕົນໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ ແຕ່ກ້າໄປກ່າຍ
  ໄປກ໊ອບປີເອົາເລື່ອງຂອງເຂົາມາເລົ່າຕໍ່.
  ໝູ່ທີ່ຫລິ້ນກິນນຳກັນບອກວ່າບໍ່ຫວງເອື້ອຍ ນ້ອງສາວເຂົາ ໃຜມັກຜູ່ໃດກໍ່ລົມເອົາໂລດ
  ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ກ້າລົມເຂົາແບບຊູ້ສາວດອກ ພຽງແຕ່ທັກທາຍສະບາຍດີເຂົາຍາມພົບພໍ້ກັນ
  ມັນບໍ່ຍຸຕິທຳທີ່ມີແນວຄິດຫຶງຫວງເອື້ອຍນ້ອງສາວຂອງຕົນເມື່ອຈັບໄດ້ວ່າໝູ່ເຮົາລັກແຍງ
  ຄວາມງາມ ຄວາມໜ້າຮັກຂອງນ້ອງ Momo ກໍ່ຮູ້ວ່ານ້ອງໂມໂມຍິ້ມໃຫ້ເຂົາໃນສະຖານະ
  ທີ່ເຂົາເປັນໝູ່ອ້າຍ ຖ້າຈະບອກນ້ອງສາວຄວາມຫື່ນຂອງໝູ່ແຕ່ລະບັກກໍ່ຢ້ານລາວຮູ້ວ່າ
  ຂ້ອຍກໍ່ຫື່ນຄືກັນຈຶ່ງຄົບກັນໄດ້ເປັນໝູ່ກໍ່ເລີຍຕ້ອງຟ້າວຢຽບຄັນເລັ່ງອອກຈາກລານຈອດ.
  ມື້ນີ້ນ້ອງໂມໂມໜ້າຮັກພິເສດ, ນຸ່ງເສື້ອແຂນກຸດຄໍຢູເຜີຍໜ້າເອິກທີ່ຂາວນວນຊວນຝັນ
  ບັງເສື້ອຊ້ອນຊາບີນາສີດຳກັບສົ້ງໃໝລາຍດອກຂາສັ້ນຈຸທັບສະຫລິບນິລົງສີດຳໂຕນ້ອຍໆ.
  ນ້ອງໂມໂມບໍ່ມັກນຸ່ງສະຫລິບສີຕ່າງກັບເສື້ອຊ້ອນ, ບໍ່ແມ່ນໄດ້ຍິນຕອນນ້ອງລົມກັບໝູ່
  ຂອງລາວດອກ ແຕ່ສັງເກດເບິ່ງກໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນແທ້. ນ້ອງໂມໂມເປັນຄົນມີລະບຽບຮຽບ
  ຮ້ອຍ ພັບເຄື່ອງໃນທີ່ຊັກອົບແລ້ວເປັນລະບຽບຈົບງາມໄວ້ໃນຕູ້ລີ້ນຊັກ ສະຫລິບໄວ້ຫ້ອງ
  ນຶ່ງ ເສື້ອຊ້ອນໄວ້ຫ້ອງ ຊອກໄວ້ນຸ່ງງ່າຍໆ, ນ້ອງເອົາເຄື່ອງທີ່ຈະນຸ່ງໄປຮຽນອອກມາກຽມ
  ໄວ້ກ່ອນຈຶ່ງເຂົ້າອາບນ້ຳ ເຄື່ອງທີ່ນຸ່ງແລ້ວກໍ່ພັບໄວ້ຢ່າງດີກ່ອນຈະເອົາໄວ້ໃນກະຕ່າໃຫ້ແມ່
  ບ້ານເອົາໄປຊັກ.

 201. ເດັກສຸພາບ
  ເດືອນມີນາ 4, 2017 ເວລາ 9:58 pm

 202. Kob23
  ເດືອນມີນາ 8, 2017 ເວລາ 4:56 pm


  hotasiangrlz

 203. ເດັກຊິວ2
  ເດືອນມີນາ 9, 2017 ເວລາ 2:52 pm

  ງາມ ໜ້າຮັກ

 204. Katip
  ເດືອນມີນາ 9, 2017 ເວລາ 4:26 pm

  ເກັບຕົກຈາກ tumblr ໜ້າ Asian whores , ເຂົາບອກວ່າ ຢາກສີ້ຜູ່ບ່າວຕາເວັນຈັກເທື່ອ
  ສອງເທື່ອພໍໝາຍຊາຍ ເຈັບກໍ່ຈະອົດເອົາ.

 205. Talo
  ເດືອນມີນາ 13, 2017 ເວລາ 2:20 pm

 206. ຂາມສົ້ມ
  ເດືອນມີນາ 16, 2017 ເວລາ 1:57 pm

  Carina ເປັນນາງແພດໄຕ້ຫວັນ ອາຍຸ 23 ປີ ໄດ້ຖືກຂະໜານນາມວ່າເປັນນາງແພດເຊົກຊີ
  ທີ່ສຸດຂອງໂລກ. ຖ້າໃຜຫລິ້ນ IG ກໍ່ລອງເຂົ້າໄປເບິ່ງຮູບເຊັກຊີໆຂອງລາວໄດ້ເດີ 🙂

 207. ໄຮ້ຫອຍ
  ເດືອນມີນາ 18, 2017 ເວລາ 2:30 pm

  ຈັກເປັນຫຍັງນໍ ຊ່ວງນີ້ມັກຝັນແປກໆ ບາງຄືນກໍ່ຝັນວ່າໄດ້ເຫາະເຫີນເດີນປ່າ
  ທັງໆທີ່ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເຫັນດົງເຫັນປ່າຈັກເທື່ອ, 10 ປາຍປີກ່ອນ ນັ່ງຢູ່ຊານແນມ
  ໄປເບິ່ງພູກວາງ ເຫັນປ່າໄມ້ຂຽວອຸ່ມທຸ່ມ ແຕ່ດຽວນີ້ແປນເອີດເຕີດ ເຂົາຕັດລົງ
  ມາກອງໄວ້ຢູ່ໂຮງເລື່ອຍອົງເງກ ຫລືອາດຈະເປັນຍ້ອນຂ້ອຍຄິດໄວ້ວ່າຢາກໄປ
  ເບິ່ງກວາງ ນອນຫລັບໄປຈຶ່ງຝັນເຫັນ.
  ຄືນມື້ຊືນ ພັດຝັນເຫັນຫີນາງເອກໝໍລຳເລື່ອງ ຈັກວົງໃດລະ ບໍ່ຈື່ ຈື່ແຕ່ວ່າລາວ
  ເປັນນາງເອກ ລົງມາຈາກຮ້ານເປີດຫີໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງ ແລ້ວກໍ່ແລ່ນໄປຂຶ້ນລົດນຳ
  ຜູ່ຊາຍຄົນນຶ່ງ ຄົງບໍ່ແມ່ນແຟນລາວດອກ ບໍ່ແມ່ນພໍ່ກໍ່ແມ່ນລຸງຂອງລາວ. ຫີຫຍັງ
  ຄືໃຫຍ່ພິລຶກແທ້ລະ ແຕ່ບໍ່ມີໝອຍຈັກເສັ້ນ !

 208. ແອບລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 19, 2017 ເວລາ 3:01 pm


  ຖ້າຟັກຟັນຄັກແບບນີ້ ຜູ່ສາວຄົງຕິດໃຈນໍ

 209. ຕ້ອຍລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 21, 2017 ເວລາ 3:03 pm

  ວັດຖຸສິ່ງຂອງກໍ່ຄືກັນ ຖ້າໄດ້ມາແບບງ່າຍໆ ກໍ່ຖິ້ມໄດ້ງ່າຍ, ຖ້າໄດ້ມາດ້ວຍນ້ຳເຫື່ອນ້ຳແຮງ
  ກໍ່ໃຊ້ມັນໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າ ເປ້ເພໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ຈຶ່ງຖິ້ມລົງກະໂລ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ.

 210. ມັນດ້າງ
  ເດືອນມີນາ 25, 2017 ເວລາ 4:04 pm

  ລິນດາບອກວ່າ: “ຖ້າເຫັນໝີໃຫ້ທຳທ່າຕາຍ ຖ້າເຫັນຜູ່ຊາຍໃຫ້ທຳທ່າເມົາ.” ມານຍາຍິງຂັ້ນເທບ !

 211. ກິລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 26, 2017 ເວລາ 3:17 pm

  ເລີກຮຽນມາກໍ່ນອນຫລິ້ນຫີໃຫ້ນ້ຳເຍິ້ມກ່ອນ

 212. ຖົ່ວຂຽວ
  ເດືອນມີນາ 28, 2017 ເວລາ 1:26 am

  Dara_laos

  ມັກເອື້ອຍຕຸກຫລາຍເດີ 🙂

 213. BaoHeun34
  ເດືອນມີນາ 29, 2017 ເວລາ 9:57 pm

  ນອນຖ້າອ້າຍ Casanova In Laos

 214. Folgers
  ເດືອນເມສາ 1, 2017 ເວລາ 3:03 pm

  ອົດບໍ່ໄດ້ດອກ ບໍ່ແນມນ້ອຍກໍ່ແນມຫລາຍຖ້າເຫັນຜູ່ຍິງຫຸ່ນດີ ນຸ່ງນ້ອຍຫົ່ມນ້ອຍ
  ຍ່າງຜ່ານ ເຂົາຍ່າງໄປໄກແລ້ວຍັງແນມນຳກົ້ນຢູ່ນະ, ເຈົ້າເຄີຍເປັນບໍ່?

 215. Tester
  ເດືອນເມສາ 2, 2017 ເວລາ 4:09 am


  muk bor?

 216. ປາກ້າງ
  ເດືອນເມສາ 3, 2017 ເວລາ 2:21 pm

  [video src="https://video.twimg.com/tweet_video/CoJQo-MXEAACZrn.mp4" /]
  ຫລານຊາຍສີ້ແມ່ຍ່າ ເປັນຕາອີ່ຕົນລາວ

 217. ປາເຂັງ
  ເດືອນເມສາ 4, 2017 ເວລາ 2:46 pm

  ງາມຫລາຍເດີເອື້ອຍ

 218. ເຕົ່າ
  ເດືອນເມສາ 7, 2017 ເວລາ 3:44 pm


  Ayami Nakajo ສາວນ້ອຍ ໜ້າຮັກ ແຕ່ບໍ່ຍອມເຫັນແກ່ເງິນ, ຈ້າງຈັກພັນກໍ່ບໍ່ນຸ່ງສອງຕ່ອນນ້ອຍ
  ໃຫ້ຄົນທັງໂລກເຫັນ.

 219. Mantis
  ເດືອນເມສາ 9, 2017 ເວລາ 2:30 pm

  ລູກສາວໃຜນໍ ນົມໃຫຍ່ເທົ່າໝາກກ້ຽວແລ້ວຍັງໃສ່ຜ້າອ້ອມໃຫ້ພໍ່ມ້ຽນຂີ້ມ້ຽນຍ່ຽວແບບນີ້?

 220. BloatBuk
  ເດືອນເມສາ 12, 2017 ເວລາ 2:34 pm

  ເຈົ້າໂຊກດີທີ່ມີໝູ່ມັກສີ້ ໝູ່ຂ້ອຍແຕ່ລະອີ່ມັກແຕ່ເມົາບໍ່ມັກມົ້ວ.

 221. BH23
  ເດືອນເມສາ 17, 2017 ເວລາ 2:20 pm


  Nice star

 222. bukheun
  ເດືອນເມສາ 21, 2017 ເວລາ 4:20 pm


  So lovely

 223. ກຸ້ງດີດ
  ເດືອນເມສາ 22, 2017 ເວລາ 10:52 pm


  ຖ້າມີເມຍຈະນອນຕື່ນສວຍໆ ຕາເວັນເພນຈຶ່ງຈະລຸກ ຮາໆໆໆ.

 224. Turtle
  ເດືອນເມສາ 26, 2017 ເວລາ 2:54 pm

  ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈສອດຮູ້ສອດເຫັນເລື່ອງສ່ວນຕົວຂອງຄົນອື່ນດອກ ແຕ່ສຽງມັນມາເຂົ້າຫູ
  ກໍ່ເລີຍຟັງໄປແລະເກັບມາເລົ່າຕໍ່. ມື້ນັ້ນໄປປ່ອນນ້ຳແທນອ້າຍເຂີຍ ຄິດວ່າເຂົາຈະມາ
  ເປີດຮ້ານຕາມເວລາ ແຕ່ພໍໄປຮອດພັດເຫັນປ້າຍ Closed ແນມເບິ່ງໂມງຂໍ້ມືກໍ່ 9:10
  ຈຶ່ງຖາມຜູ່ຍິງ 2 ຄົນ ທີ່ຢືນລົມກັນຢູ່ໜ້າຮ້ານວ່າ:
  “ຂໍໂທດ..ເຂົາບໍ່ເປີດຮ້ານຫວາມື້ນີ້?” ສັນຊາດຕະຍານຊາຍຫື່ນບໍ່ລືມທີ່ຈະກວາດສາຍ
  ຕາເບິ່ງເຮືອນຮ່າງຂອງຜູ່ຍິງທີ່ປິ່ນຫລັງມາທາງຂ້ອຍກ່ອນເຂົາທັງສອງຈະປິ່ນໜ້າມາ
  ທາງຂ້ອຍແລະຕອບເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ:
  “ບໍ່ຮູ້ເດ໋…ລາວມາເປີດຊ້າຕິເບ໊າະ.” ລາວອາດຈະເຄີຍມາປ່ອນນ້ຳຈຶ່ງເດົາອອກມາໂດຍ
  ບໍ່ຕ້ອງແນມໄປເບິ່ງປ້າຍຂໍ້ມູນທີ່ຕິດຢູ່ປະຕູ. ຂອບໃຈເຂົາເຈົ້າແລ້ວກໍ່ຈົກໄອໂມບາຍ
  ອອກມາເຂ່ຍເບິ່ງຮູບຜູ່ສາວອິນຊະຕາກາມ, ທີ່ຈິງແລ້ວ ຂ້ອຍມີຜູ່ສາວໃຫ້ເບິ່ງຫລາຍ
  ແຕ່ຂ້ອຍມັກເຂົ້າເບິ່ງສາວອິນຊະຕາກາມກ່ອນທວິດເຕີ ເຟສບຸກ ບໍ່ໃກ້ຫລາຍປີແລ້ວ
  ໄຮຟາຍ ແຕ່ກ່ອນກໍ່ເບິ່ງຢູ່ທີ່ນັ້ນລະ ອອກຈາກໄຮຟາຍກໍ່ໄປມູນຕິພາຍ ລືມນາມແຝງ
  ໝໍທີ່ມັກເອົາຮູບເດັກນ້ອຍສີ້ກັນມາລົງ ໝໍເປັນຊ່າງແປງມືຖືຈຶ່ງມີຮູບລາມົກແບບນີ້ມາ
  ໂພສໃຫ້ຄົນທັງໂລກເບິ່ງ ເດັກນ້ອຍມໍຕົ້ນ ມໍປາຍຫັ້ນລະ ບໍ່ແມ່ນເດັກນ້ອຍປະຖົມດອກ
  ຮູບລັກສ່ອງຫລາຍໂພດ.
  ຜູ່ຍິງ 2 ຄົນທີ່ຢືນຖ້າປ່ອນນ້ຳລົມກັນເລື່ອງໝູ່ເຂົາທີ່ເປັນຊູ້ກັບຜົວໝູ່ອີກຄົນນຶ່ງຊຶ່ງເຂົາ
  ຄິດວ່າໝໍນັ້ນເປັນຄົນເຊີ້ໆຊ້າໆ ບໍ່ໜ້າຫລັກໃຈເມຍແບບນີ້, “ກໍ່ຄົນເຊີ້ໆຊ້າໆ ລັກສະນະ
  ທ່າທາງຄືກະເທີຍຫັ້ນລະ ຜູ່ຍິງມັກ” ຂ້ອຍຕອບໃນໃຈ ໜ້າຕາຫື່ນຄືໂຈນ ຜູ່ໃດຊິກ້າຂຶ້ນ
  ລົດໄປນຳ ເຂົາຢ້ານພາລົດເຈືອກເຂົ້າພຸ່ມໄມ້ແຄມທາງ ເຈົ້າວ່າບໍ່? ຢືນຟັງເຂົາລົມກັນບຶດ
  ນຶ່ງ ເຈົ້າຂອງຮ້ານນ້ຳກໍ່ມາເປີດຮ້ານ, “ຂໍໂທດ…ລົດອັ່ງຈຶ່ງມາຊ້າ ວິໂກ້ດົມກົ້ນຕຸກຕຸກຢູ່
  ໜ້າໂຮງຊິເນໄຮພອຍ.”
  plus.google.com/+นิดนิดหน่อย/posts/ZKEvkmUR7oC

 225. Fargo
  ເດືອນເມສາ 30, 2017 ເວລາ 5:37 pm

  ຜ່ານມາ ບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພດກັບປິ່ນແມ້ແຕ່ເມັດງາດຽວ ເຖິງຈະຖືກເນື້ອຊູນໜັງກັນ
  ຫລາຍປານໃດກໍ່ບໍ່ເຄີຍຄິດຢາກລ່ວງເກີນລາວ ພຽງແຕ່ຄິດວ່ານ້ອງຄົງບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈເຮັດແນວນັ້ນ
  ອ້າຍນ້ອງກັນເຫັນນິດໂຊນ້ອຍກໍ່ເປັນຂອງທຳມະດາ ອ້າຍນ້ອງບາງຄົນໂອບກອດຈູບແກ້ມກັນ
  ເໝືອນກັບວ່າເຂົາເປັນຊາວຕາເວັນຕົກເພື່ອອວດໝູ່ວ່າຕົນເປັນຄົນໄຮໂຊ ແຕ່ຂ້ອຍກັບປິ່ນບໍ່ນິ
  ຍົມເຮັດແນວນັ້ນດອກ ກອດກັນແຕ່ຍາມຖ່າຍຮູບ ຖ່າຍແລ້ວກໍ່ເຮັດບໍ່ໄດ້ ຊິດີໃຈ ເສຍໃຈປານ
  ໃດກໍ່ບໍ່ໄດ້ໂອບກອດເພື່ອປອບໃຈກັນດອກ, ມີເທື່ອນຶ່ງ ພວກຂ້ອຍດີໃຈທີ່ໄດ້ຮູ້ຂ່າວວ່າພໍ່ໄດ້
  ເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ເພິ່ນຈຶ່ງໂອບເອົາພວກຂ້ອຍໄປກອດແລະບັງເອີນມືຂ້ອຍໄປຈັບເຕົ້ານົມປິ່ນເຂົ້າ
  ເຕັມເຕົ້າ ຊຶ່ງຕອນນັ້ນນົມປິ່ນຍັງມີຂະນາດນ້ອຍເທົ່າເຂົ້າໜົມເປັ໋າກ້ອນ 50₭ ທີ່ຕາແປ໊ະແຂ້ວຄຳ
  ມາເລາະຂາຍຕອນ 8-9 ໂມງແລງ ໄດ້ສະຕິວ່າຕົນວາງມືຜິດບ່ອນຈຶ່ງເລື່ອນທືລົງມາວາງໄວ້ໃຕ້ຕີນ
  ນົມ ມັນກໍ່ເລີຍເປັນການລູບນົມນ້ອງໄປຢ່າງອະພິປາຍ. ມັນເກີດຂຶ້ນພຽງສ້ຽວວິນາທີ ຕ່າງຄົນ
  ຕ່າງກບໍ່ໄດ້ສົນໃຈເພາະຄວາມດີໃຈມັນຖ້ວມທັບຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນໝົດແລ້ວ ແຕ່ພໍໄດ້ຈັບເທື່ອສອງ
  ກໍ່ຢາກຈັບອີກເປັນເທື່ອທີສາມແລະເທື່ອຕໍ່ໆໄປ.
  ເທື່ອທີ2 ເກີດຂຶ້ນຕອນໄປເຝົ້າໄຂ້ພໍ່ປູ່ ເພິ່ນປ່ວຍດົນແລ້ວ ປ້າຄິດວ່າເພິ່ນຈະໝົດລົມກໍ່ເລີຍໂທມາ
  ບອກພໍ່ພາພວກຂ້ອຍໄປເຝົ້າເບິ່ງເພີ້ນໃນວິນາທີສຸດທ້າຍແຕ່ບຸນເພິ່ນຍັງຈຶ່ງຢູ່ມາໄດ້ຫລາຍປີຈຶ່ງໝົດ.
  ຄືນທຳອິດກໍ່ນອນເຮືອນປ້າ ຜູ່ຍິງ ຜູ່ສາວເຂົ້າໄປນອນໃນຫ້ອງ ຜູ່ຊາຍນອນນອກ, ປິ່ນພົດມີບັນຫາ
  ໃນການໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳ ລາວເຄີຍໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳສ່ວນຕົວ ເຄີຍນອນແບບສະບາຍໆຄົນດຽວເທິງຕຽງນອນ
  ຊາຍຄິງມາເກືອບ 19 ປີ ເມື່ອໄດ້ມານອນຮ່ວມກັນຫລາຍຄົນ ມາໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳຮ່ວມກັນກັບຄົນທີ່ບໍ່
  ມັກຮັກສາຄວາມສະອາດຊ່ອຍກັນ ລາວກໍ່ຮູ້ສຶກອຶດອັກ ບໍ່ສະດວກສະບາຍ ບໍ່ comfortable
  ຄືຢູ່ເຮືອນຕົນເອງ ຈຶ່ງຊວນກັນອອກມາເຊົ່າໂມແຕນຢູ່ໂດຍອ້າງວ່າປິ່ນເປັນໂລກພູມແພ້ຂົນສັດ ປ້າ
  ເຂົ້າໃຈໃນຄວາມຂັດແຍ່ງກັນໃນໝູ່ບັນດາເອື້ອຍນ້ອງເຂົາເຈົ້າ ຈຶ່ງຊອກຫາໂມແຕນໃກ້ໃຫ້ພວກຂ້ອຍ
  ພັກເຊົາ ພໍ່ບໍ່ໜີຈາກຂ້າງປູ່ ມີແຕ່ສອງອ້າຍນ້ອງພວກຂ້ອຍໄປນອນ ເພິ່ນຈ່ອງຫ້ອງຕຽງຄູ່ແຕ່ພໍມອດ
  ໄຟນອນຮອດຕອນເດິກໆ ປິ່ນກໍ່ຫອບຜ້າມານອນກອດເອົາຄວາມອົບອຸ່ນຈາກຮ່າງຄີງຂອງຂ້ອຍ.
  kodporno.com/story/98285

 226. ບັກຕ໋ອນ
  ເດືອນພຶດສະພາ 3, 2017 ເວລາ 3:45 pm


  ມີໝູ່ໜ້າງາມ ຫຸ່ນດີແບບນີ້ ບໍ່ໄດ້ສີ້ ໄດ້ເບິ່ງໄດ້ແຍງຊື່ໆກໍ່ແຕກໄດ້ນະ.

 227. Baopizza
  ເດືອນພຶດສະພາ 6, 2017 ເວລາ 4:12 pm

  ເຄີຍຖືກຜູ່ຊາຍດ້ວຍກັນອົມໂຄຍໃຫ້ບໍ່?

 228. buktee
  ເດືອນພຶດສະພາ 10, 2017 ເວລາ 3:43 pm

 229. ຂີ້ແຂງ
  ເດືອນພຶດສະພາ 13, 2017 ເວລາ 5:07 pm

  ມື້ວານນີ້ເອົາ Pyrex ໄປສົ່ງນ້ອງໃພ້ ນ້ອງສາວໃສ່ກ້ອຍບິ້ນມາໃຫ້ກິນແຕ່ລາວບໍ່ໄດ້
  ກາຍໄປທາງນັ້ນກໍ່ເລີຍບອກຂ້ອຍເອົາໄປສົ່ງໃຫ້ແດ່ ຢ້ານເຂົາຕ້ອງການໃສ່ອາຫານ
  ໄປກິນຢູ່ວຽກ ຕັດຫຍ້າເດີ່ນໜ້າບ້ານ-ຫລັງບ້ານແລ້ວກໍ່ເລີຍອອກໄປຊື້ຢາງຈອດທໍ່
  ນ້ຳຊື່ງຮ້ານນັ້ນຢູ່ຫລັງບ້ານນ້ອງຊາຍກໍ່ເລີຍແວ່ເອົາກະແອບໄປສົ່ງ ຄິດວ່ານ້ອງຊາຍ
  ຫລານສາວ ຫລານຊາຍຢູ່ບ້ານເພາະມັນເປັນມື້ວັນພັກ ແຕ່ພໍໄປຮອດຈຶ່ງຮູ້ວ່ານ້ອງ
  ໃພ້ຢູ່ບ້ານຄົນດຽວ ນຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນສີດຳກັບເສື້ອແຂນກິດ ນັ່ງຫລົກຂົນຂີ້ແຮ້ຢູ່ຊະແນນ
  ຫລັງບ້ານ ຢູ່ໃນເຮືອນມັນຮ້ອນ ຈຶ່ງອອກມານັ່ງຫລົກຢູ່ນອກ.
  ນັ່ງລົມໄປ ຫລົກໄປໂດຍບໍ່ອ່ຽງອາຍຫຍັງດອກ, ເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍກໍ່ເຮັດຄືກັນ ຫລົກ
  ຂົນຄິ້ວ ຂົນດັງ ຂົນຂີ້ແຮ້ ຈະຫລົກຢູ່ບ່ອນເປີດແປນໂລດລະ ຖ້າຫລົກຂົນລຸ່ມຈຶ່ງ
  ຫລົກຢູ່ໃນຫ້ອງນອນ ຫ້ອງນ້ຳ ແລ້ວແຕ່ຄວາມສະດວກ. ຂ້ອຍກໍ່ວ່າຈະຖ່າຍຮູບມາ
  ລົງໃຫ້ເຈົ້າເບິ່ງຢູ່ແຕ່ລາວບໍ່ອະນຸຍາດ “ໃຫ້ດົມລ້າໆ ກໍ່ບຸນຫົວແລ້ວ..” ນ້ອງໃພ້ຕອບ
  ແນວນັ້ນເພື່ອຂ້ອຍຂໍຖ່າຍຂີ້ແຮ້ຂາວ-ດຳຂອງລາວ, “ກໍ່ຮຸກລ້າງທຳມະດາ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຫີນ
  ສົ້ມ ຫີນຫວານຫຍັງດອກ ບາດໄປງານຈຶ່ງທາຊີເກັດໜ້ອຍນຶ່ງກັນເຫື່ອ.” ກິ່ນຂີ້ແຮ້
  ນ້ອງໃພ້ບໍ່ເໝັນດອກ ລາວກິນນ້ອຍຜັກບົ່ວ ຜັກທຽມ ຕຳສົ້ມກໍ່ຍັງບໍ່ໃສ່ ຢ້ານມີກິນ
  ຢ້ານມັນຄາຍເຄື່ອງ ຜູ່ບໍ່ຄະລຳກິນມີກິ່ນແທ້, ສັງເກດບໍ່ເຈົ້າ?

 230. ຕາດີ
  ເດືອນພຶດສະພາ 17, 2017 ເວລາ 10:11 pm


  ໝູ່ຂ້ອຍອີ່ນຶ່ງນົມໃຫຍ່ແບບນີ້ລະ ເບິ່ງນອກເສື້ອນັກຮຽນກໍ່ໃຫຍ່ເບີເລີ້ເລີຍ ໜ້າຈັບ ໜ້າຄັ້້ນ

 231. khonxuoa
  ເດືອນພຶດສະພາ 22, 2017 ເວລາ 2:29 pm


  ດີເນ໊າະ ມີໝູ່ໃຫ້ສີ້ແກ້ແງ້ນ ຂ້ອຍບໍ່ມີໝູ່ໃຫ້ສີ້ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ສີ້ມືຕົນເອງ ໂຄຍມັກແຂງຕອນເຊົ້າ
  ຂີ້-ຍ່ຽວແລ້ວນະ ໄດ້ກິນເຂົ້າແປ້ງ ນ້ຳຫອມຂອງເພິ່ນ ກໍ່ເກີດມີອາລົມຂຶ້ນມາທັງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ຄິດ
  ຫຍັງກັບເພິ່ນ. ກ໊ອບມາຈາກເວັບສາລະພາບບາບ rawconfessions ດອດ com

 232. ຂາດເຊັກ
  ເດືອນພຶດສະພາ 25, 2017 ເວລາ 2:29 pm


  ມືກ້ອງລືມຕີນກະໂປ່ງ

 233. ນັກຊອກ
  ເດືອນພຶດສະພາ 28, 2017 ເວລາ 4:36 am

 234. ບັກຫື່ນ
  ເດືອນພຶດສະພາ 29, 2017 ເວລາ 6:09 pm


  ໄດ້ເບິ່ງ ໄດ້ອ່ານປຶ້ມປົກຂາວ “ເປີດບໍລິສຸດ” ນຳບັກອ້ວນ, ພໍ່ມັນຍຶດໄດ້ຈາກແມ່ຄ້າທ່າເດື່ອ
  ມັນເລີຍເອົາມາສູ່ກັນເບິ່ງ. ຫົວໜ້າແຮງງານຮູ້ສຶກແປກໃຈທີ່ພວກຂ້ອຍຍາດກັນຍົກມືອາ
  ສາສະໝັກໄປຖິ້ມຂີ້ເຫຍື່ອຊຶ່ງເປັນວຽກທີ່ຄົນສ່ວນຫລາຍບໍ່ຢາກເຮັດເພາະເຂົາເໝັນຂີ້ຄົນ
  ປະສົມຂີ້ເຫຍື່ອແຕ່ແຖວນັ້ນມັນລັບຕາຄົນ ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື່ອແລ້ວກໍ່ແວ່ເຂົ້າແຈເປີດຮູບໂປ້ເບິ່ງ
  ກ່ອນຈະຈົກສະຫລາກກັນເອົາເມືອເບິ່ງເມືອອ່ານຢູ່ບ້ານ.
  ເຂົາວ່າຂ້ອຍກັບບັກໄກ່ກິນປຽບໝູ່, ເພາະຖ້າບັກໄກ່ຈົກໄດ້ ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ເບິ່ງນຳ ຂ້ອຍຈົກໄດ້
  ບັກໄກ່ກໍ່ໄດ້ເບິ່ງນຳເພາະຂ້ອຍບໍ່ມີຫ້ອງນອນສ່ວນຕົວຕ້ອງເອົາໄປເບິ່ງຢູ່ບ້ານບັກໄກ່ ກິນເຂົ້າ
  ແລງແງ້ວກໍ່ຫອບປຶ້ມຄັດສໍ ບອກເພິ່ນວ່າໄປຄົ້ນຄົ້ວນຳບັກໄກ່ ມັນເກັ່ງເລກ ທີ່ແທ້ແມ່ນໄປ
  ເບິ່ງໄປອ່ານປຶ້ມປົກຂາວ ເບິ່ງແລ້ວກໍ່ໄລ່ຈັບໂຄຍກັນ ສຳຫລວດວ່າໃຜຊິນ້ຳແຕກ ບັກໄກ່ອາ
  ລົມບໍ່ມີກັບຮູບຜູ່ຍິງປະໂປ້ ໜ້າໃດມີຮູບຜູ່ຊາຍ ມັນຈະເບິ່ງໜ້ານັ້ນຫລາຍນາທີຈົນຂ້ອຍຕ້ອງ
  ບອກໃຫ້ມັນເປີດໄປໜ້າໃໝ່. ຄືນນັ້ນ ພີ່ນ້ອງບັກໄກ່ມາເບິ່ງນຳ ຝົນກໍ່ຕົກຍິບໆ ຂ້ອຍເລີຍ
  ນອນຄ້າງຄືນນຳເຂົາ, ຕື່ນຂຶ້ນມາກາງເດິກຍ້ອນຮູ້ສຶກວ່າມີຄົນກຳລັງດູດອົມໂຄຍ ບໍ່ຕ້ອງບອກ
  ກໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນພີ່ນ້ອງບັກໄກ່ ຈະບອກມັນເຊົາກໍ່ເສຍດາຄວາມສຽວ ຍໍຄໍເບິ່ງຜ່າຄວາມມືດ ເຫັນ
  ບັກໄກ່ກຳລັງບຸກສວນຂີ້ໝິ້ນພີ່ນ້ອງມັນຢ່າງເມົາມັນ ນອນພັກຜ່ອນເລົ້າໂລມກັນບໍ່ຮອດ 20
  ນາທີໂຄຍກໍ່ແຂງໂດ່ຂຶ້ນມາອີກກໍ່ເລີຍໄດ້ສີ້ຮູຂີ້ພີ່ນ້ອງບັກໄກ່ ລາວຕິວ່າໂຄຍຂ້ອຍນ້ອຍຫຼາຍ
  ຄວນຄັ້ນນ້ຳມັນຂີ້ໂກະທຸກມື້ໃຫ້ມັນໃຫຍ່ກ່ວານີ້ຈຶ່ງໄປສີ້ຮູຂີ້ລາວ.

 235. ຕູ້ອ໊ອດ
  ເດືອນມີນາ 1, 2017 ເວລາ 9:49 pm


  ສິ່ງໃດໄດ້ມາງ່າຍໆກໍ່ ຖິ້ມໄປແບບງ່າຍໆ ເປັນຂອງທຳມະດາ.

 236. Kikhao
  ເດືອນມີນາ 4, 2017 ເວລາ 9:03 pm


  ໃຜເປັນໝູ່ຄົງເປືອງເງິນຊື້ມີດແຖແລະ foam ໃສ່

 237. ແກ້ວປຸ້ງ
  ເດືອນມີນາ 5, 2017 ເວລາ 5:08 pm


  ືໜິງກັບແຟນຍັງບໍ່ທັນແຕ່ງງານກັນດອກ ລອງຢູ່ນຳກັນຊື່ໆ ຖ້າມັນເວີກເອົ້າແລະມີເງິນພຸ້ນລະ
  ຈຶ່ງຈະເຮັດພິທີແຕ່ງງານຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພໍ່ແມ່ ໃຈແທ້ກໍ່ບໍ່ຢາກເຮັດດອກ ເຫັນຫຼາຍ
  ຄູ່ແລ້ວ ແຕ່ງງາັນກັນຢ່າງຫລູຫລາສົມໜ້າມີຕາ ດັງກ້ອງທົ່ວເມືອງ ແຕ່ຢູ່ນຳກັນກົ້ນໝໍ້ບໍ່ທັນດຳ
  ຊ້ຳນະ ກໍ່ໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າແຍກທາງກັນເດີນແລ້ວ, ແຟນໜິງກໍ່ບໍ່ຢາກເຮັດຄືກັນ ແຕ່ເຂົາກໍ່ຕາມ
  ໃຈໜິງ, ກໍ່ເຂົາໜ້າຮັກແບບນີ້ລະ ເອົາໃຈໜິງທຸກຢ່າງ ຟັງເຊື່ອໜິງທຸກຢ່າງ ເປັນແບບນີ້ມາແຕ່
  ຕອນເປັນນັກຮຽນມໍພຸ້ນນະ ໜິງຈຶ່ງຮັກເຂົາແລະເລືອກເຂົາເປັນຄູ່ຄິດ ຄູ່ສ້າງ ຄູ່ສົມ.
  ແຕ່ຄົນເຮົາບໍ່ດີພ້ອມທຸກຢ່າງ ດີແນວນຶ່ງກໍ່ເສຍແນວນຶ່ງ ບໍ່ເປີເຟັກເໝືອນພະເອກຮູບເງົາໂປ້
  ເດົ້າແງັບໆ 3-4 ບາດ ເຮືອກໍ່ຫລົ້ມປາກອ່າວແລ້ວ ແຕ່ເຂົາບໍ່ກິນເຫຼົ້າຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ທົດລອງເຫຼົ້າຢາ
  ທີ່ແມ່ບອງໃຫ້ພໍ່ກິນເຊົ້າດື່ມແລງ ລອງໃຫ້ເຂົາທາຢາກາຫົວມ້າທີ່ວາງຂາຍຕາມຮ້ານໜັງສືຜູ່
  ໃຫຍ່ ເຂົາກໍ່ເຮັດໄດ້ບໍ່ຮອດ 10 ນາທີ ຊ້ຳດອກ ແຕ່ເຂົາບໍ່ມັກໃຊ້ມັນ ຢ້ານຂອງຕາຍຄືເຂົາເວົ້າ
  ໃນຫ້ອງແຊ໊ດ camfrog, ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ໜິງກໍ່ບໍ່ບັງຄັບເຂົາ ປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນໄປຕາມ
  ທຳມະຊາດ ດີທີ່ເຂົາມັກມີອາລົມເລື້ອຍ ແຍ່ເລຍໃຫ້ໜິງເກືອບທຸກຄືນພຸ້ນລະ ຍົກເວັ້ນແຕ່
  ມື້ທີ່ໜິງຕິດໄຟແດງ ຈຶງບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຂົ້າໃກ້.
  2-3 ປີກ່ອນ ພີ່ນ້ອງຢູ່ການາດາມາຢາມ, ຕອນຍັງນ້ອຍກໍ່ເປັນໝູ່ຫລິ້ນນຳກັນ ພໍຂຶ້ນມາຮຽນ
  ປໍ4 ຕ່າງຄົນຕ່າງກໍ່ມີໝູ່ໃໝ່ ບໍ່ໄດ້ໄປມາຫາສູ່ກັນຄືແຕ່ກ່ອນ ຫ່າງເຫີນກັນຫລາຍແມ່ນຕອນ
  ຂຶ້ນມໍ ຕອນງານດອງລາວ ໜິງກໍ່ບໍ່ໄດ້ໄປຮ່ວມ ມີແຕ່ພໍ່ແມ່ໄປຮ່ວມ. 2-3 ມື້ທຳອິດກໍ່ຍັງບໍ່
  ເຂົ້າກັນຄັກດອກ ພໍຮອດວັນທີ4 ພາກັນໄປທ່ຽວບາ ນ້ຳເມົາເຂົ້າປາກໄດ້ທີ່ມີຫຍັງກໍ່ເວົ້າກໍ່
  ລົມໃຫ້ກັນຟັງ. ພໍກັບມາຮອດຄອນໂດ ພີ່ນ້ອງກໍ່ເລິ່ມບົດກັບຜົວໃຫ້ໜິງກັບແຟນເບິ່ງຈົນຂຶ້ນ
  ໃຈແລະແກ້ຜ້າໃສ່ ຜົວພີ່ນ້ອງເຮັດເກັ່ງຫລາຍ ໜິງແຕກ 2 ເທື່ອເຕັມໆໃນຄືນນັ້ນ.
  maohee.com/index.php/topic,1273.0.html

 238. ເດັກລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 7, 2017 ເວລາ 10:23 pm

  ຢາກສີ້ກົ້ນເອື້ອຍນີ້ແທ້ເດ 🙂

 239. ບົ້ງກື
  ເດືອນມີນາ 10, 2017 ເວລາ 4:44 pm


  ອົດບໍ່ໄດ້ນະ ເວລາເຫັນຜູ່ສາວຖ່າຍຮູບງາມໆ ນຸ່ງເຄື່ອງເຊັກໆ ລົງອິນຊະຕາກາມ
  ຕ້ອງເອົາມາໃຫ້ໝູ່ເບິ່ງນຳໂລດ, ບາງຄົນກໍ່ມັກແບບນີ້ ບາງຄົນກໍ່ມັກແບບເຫັນນົມ
  ເຫັນຫີຄັກໆໂລດ ນານາຈິດຕັງນໍ ຄົນເຮົານີ້ ບາງຄົນກໍ່ມັກສາວນ້ອຍ ບາງຄົນກໍ່ມັກ
  ສາວໃຫຍ່ ບາງຄົນກໍ່ມັກສາວເຖົ້າ ສະລັບຂ້ອຍແລ້ວ ຂໍພຽງແຕ່ມີນົມ ມີຫີເອົາໄດ້
  ທັງນັ້ນ ຈະເປັນຫີປອມ ນົມແທ້ກໍ່ບໍ່ຕິ ດີກ່ວາຊັກວ່າວເອງ, ເຈົ້າວ່າບໍ່ລະ?.
  ກໍ່ເຄີຍມີເຊັກກັບກະເທີຍ, ຄັ້ງທຳອິດໃນຊີວິດເລີຍລະທີ່ຖືກກະເທີຍອົມໂຄຍໃຫ້
  ເລື່ອງສຽວແມ່ນສຸດຍອດເລີຍລະ. ຊ້ອມຟ້ອນເດິກ, ຝຶກຊ້ອມໃສ່ງານສະຫລອງວັນ
  ຊາດນີ້ລະ ທຸກໆຄຸ້ມບ້ານຕ້ອງໄດ້ກະກຽມບົດຟ້ອນ ບົດລຳ ບົດເພງເພື່ອປະກອບ
  ສ່ວນ ສະຫລັບສາກການສະແດງຂອງໜ່ວຍສິນລະປະແຂວງ ຕາມປົກກະຕິກໍ່ເລີກ
  ຊ້ອມຕອນ 9 ໂມງ ແຕ່ສຳລັບຄືນວັນສຸກແມ່ນຝຶກຊ້ອມເດິກແດ່ ອ້າຍຕຸກໍ່ເລີຍບອກ
  ພວກຂ້ອຍນອນເຮືອນລາວ ຕື່ນເຊົ້າໄປອອກແຮງງານລວມ ກັບມາຈຶ່ງພາກັນຊ້ອມ
  ບົດຟ້ອນນັ້ນອີກເພື່ອໃຫ້ມັນຄ່ອງແຄ້ວຈົບງາມແລະໄດ້ເຂົ້າຮອບແຂ່ງຂັນ.
  ອ້າຍຕຸເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍສິນລະປະ-ວັນນະຄະດີບ້ານ, ເປັນລູກຮັກຂອງເຈົ້ານາຍເກົ່າ
  ມີເຮືອນ 4 ຊັ້ນຢູ່ ມີເງິນໃຊ້ສະບາຍ ຫລາຍບ່າວສາວນ້ອຍໃຫຍ່ຕິດລາວ ຍ້ອນລາວມີ
  ທຸກຢ່າງຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເຫຼົ້າ ຢາ ຊາ ກາເຟ ມີໃຫ້ເລືອກເສບສຸກ
  ລາວບອກວ່າ ເມົາແລ້ວມີສະຕິ ຕົກເຮືອນຕາຍ ກູບໍ່ຮັບຜິດຊອບ, ເຄີຍມີບັກນຶ່ງເມົາ
  ຕົກເຮືອນເກືອບຕາຍ ຖ້າຕົກລົງມາແຕ່ຊັ້ນ4 ແມ່ນຕາຍແທ້ໆ ຖ້າບໍ່ຕາຍກໍ່ຄົງພິການ
  ແຕ່ນີ້ມັນຕົກຊັ້ນ2 ຖືກກອງກະເປົ໋າງິ້ວຊື່ໆດອກຈຶ່ງບໍ່ເຈັບປວດຫຍັງ. ຢູ່ຊັ້ນ4 ມີຫ້ອງ
  ຫ້ອງນອນ 3 ຫ້ອງໃຫຍ່ ແລະມີຫ້ອງບັນເທິງໃຫຍ່ກ່ວາຫ້ອງນອນ 2 ເທົ່າ ພຸ້ນລະ, ມີຈໍ
  ສຳລັບເບິ່ງຮູບເງົາ 8mm ຖ້າບໍ່ສະໜິດກັບລາວແທ້ໆ ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງດອກໜັງໂປ້ຝຣັ່ງຫັ້ນນະ
  ຢ້ານເກັບລັບບໍ່ໄດ້ ຮອດຫູ ປກສ ບ້ານ ຈະມີບັນຫາ ແຕ່ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າເຂົາເຮັດຫຍັງລາວ
  ບໍ່ໄດ້ດອກເພາະລາວມີເງິນ ຫ້ອງການຄະນະບ້ານ ຫ້ອງການ ປກສ ກໍ່ແມ່ນເງິນລາວ
  ແຕ່ຖ້າບັກຫວາດຢາກເບິ່ງ ລາວສາຍໃຫ້ເບິ່ງໂລດ ບັກຫວາດເປັນບ່າວຫລໍ່ທີ່ສຸດໃນບ້ານ
  ລີລາເດັດອີກດ້ວຍ. ຜ່ານມາ ຂ້ອຍກໍ່ເຄີຍຖືກບັກເກາະຊວນນອນເຮືອນອ້າຍຕຸ ແຕ່ຂ້ອຍ
  ກໍ່ປະຕິເສດ ແຕ່ຄືນນັ້ນ ໄດ້ຍິນບັກຫວາດເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າມີໜັງໃໝ່, ເຖິງວ່າໄລຍະນັ້ນ
  ຊາຍແດນລາວ-ໄທຖືກປິດແຈບແຕ່ກໍ່ມີສິນຄ້າທຸກຢ່າງໄຫລຈາກໄທເຂົ້າລາວ ການຊື້ຂາຍ
  ກໍ່ໃຊ້ແຕ່ເງິນບາດ ຖ້າບໍ່ມີມີຄຳ.
  ເລີກຝຶກຊ້ອມປະມານທ່ຽງຄືນ ກິນເຂົ້າປຽກແລ້ວ ພວກເອື້ອຍນ້ອງເພດຍິງ 4-5 ຄົນກໍ່ເຂົ້າ
  ຫ້ອງນອນຊຶ່ງຕິດກັບຫ້ອງອ້າຍຕຸ ຫ້ອງນອນນຶ່ງຖືກສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ໃຜນອນກໍ່ບໍ່ຮູ້ ບໍ່ມີໃຜ
  ເຄີຍເຂົ້າໄປຫ້ອງນັ້ນ ບັກຫວາດກໍ່ບໍ່ເຄີຍເຂົ້າ ຄິດວ່າຄົງເປັນຫ້ອງນອນພິເສດ. ໜັງໂປ້ນັ້ນ
  ເປັນຕາເວັນຕົກ ສຽງໃນຟິມ ເປັນໜັງ R ມີສາກສະຫວາດຫລາຍຕອນ ນ້ຳແຕກເຕັມສົ້ງ
  ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໄປທຳຄວາມສະອາດໃນຫ້ອງອາບນ້ຳຕາມຄຳສັ່ງຂອງອ້າຍຕຸ. ຂ້ອຍນອນພື້ນກັບ
  ບັກເກາະ ບັກຫວາດນອນຕຽງກັບອ້າຍຕຸ, “ໃຜຢາກຫົ່ມຜ້າຫົ່ມ TOTO ນຳກູ ຂຶ້ນມາເດີ!”
  ອ້າຍຕຸບອກກ່ອນລົ້ມຫົວນອນຂ້າງບັກຫວາດ, ຂ້ອຍໂກ້ຍຂຶ້ນໄປຕາມແຮງຊຸກຂອງບັກເກາະ
  ປັດໂທ ໂຄຍອ້າຍຕຸໃຫຍ່ກ່ວາແຂນເດັກນ້ອຍ “ສວນຂີ້ເໝັ້ນກູພັງແນ່ໆຄືນນີ້!” ຂ້ອຍຄິດໃນ
  ໃຈ ຕອນອ້າຍຕຸຈັບມືຂ້ອຍໄປຍອກໃຫ້ຕອນລາວອົມໂຄຍໃຫ້ບັດຫວາດ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຫັນມາ
  ດູດອົມໂຄຍຂ້ອຍຈົນນ້ຳແຕກ, ຄິດມາແລ້ວ ຢາກໃຫ້ອ້າຍຕຸອົມໃຫ້ອີກ !

 240. GQT
  ເດືອນມີນາ 11, 2017 ເວລາ 8:50 pm

 241. TOD
  ເດືອນມີນາ 13, 2017 ເວລາ 2:47 am

  ເບິ່ງແລ້ວ ຄິດໃສ່ໂລດ ມັກໃຜກໍ່ຄິດຫາເດີ

 242. bukheun
  ເດືອນມີນາ 14, 2017 ເວລາ 10:31 pm


  ທື້ນີ້ລົງເຮືອນຖືກຍາມ, ເອົາໃບຂີ້ຫູດໄປສົ່ງໃຫ້ນ້ອງໃພ້ ພີ່ນ້ອງມາແຕ່ຕ່າງແຂວງ
  ເກັບໃບຂີ້ຂູດມາຕ້ອນຄອບຄົວລະຖົງ ໄປຊື້ Flash Drive ຢູ່ຮ້ານອ້າຍທົງກໍ່ເລີຍ
  ແວ່ເອົາຖົງໃບຂີ້ຫູດແວ່ໄປໃຫ້ນ້ອງໃພ້. ນັ່ງລົມກັບພໍ່ດອງ-ແມ່ດອງຢູ່ໂຕະອາຫານ
  ນ້ອງໃພ້ນັ່ງຕຳແຈ່ວຢູ່ຫ້ອງຄົວ ແນມໄປເຫັນເນີນນົມຂາວອົວະຈົວະ 🙂

 243. bukheun
  ເດືອນມີນາ 14, 2017 ເວລາ 10:33 pm


  ໝູ່ເຈົ້າມັກນັ່ງທ່ານີ້ບໍ່?

 244. EMTEC
  ເດືອນມີນາ 15, 2017 ເວລາ 6:02 pm

  ລູກໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ຍັງງາມ 🙂

 245. FXMan
  ເດືອນມີນາ 16, 2017 ເວລາ 4:18 pm


  ສະເນ່ຂອງຜູ່ຍິງຢູ່ທີ່ໃບໜ້າ ຮູບຮ່າງ ເອິກໃຫຍ່ ທ້າຍຜາຍ, ຫລາຍຄົນກໍ່ຂາຍ
  ມູນມັງສັງຂະຫຍາໄປເຮັດສັນຍະກຳ ແປງດັງ ແປງເອິກ ແປງທ້າຍ ທົນເຈັບທົນ
  ປວດເພື່ອຄວາມສວຍງາມ. ບາງຄົນຢາກໃຫ້ຜົວຮັກກໍ່ໄປຫຍິບຮູຫີເຂົ້າໃຫ້ມັນ
  ຮັດແໜ້ນຄືສາວນ້ອຍຂຶ້ນໃໝ່, ກິນຢາກສີພິງທີ່ເຂົາມາເລາະຂາຍຕາມບ້ານບໍ່
  ໄດ້ຜົນ ຊ້ຳບໍ່ໜຳຍັງເກີດອາກາດແຊກຊ້ອນຈົນເສຍໂສມກໍ່ມີ ຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະ
  ວັງເດີນ້ອງ.
  ເອື້ອຍນີ້ພັດມີແນວຄິດແປກ ຢາກໃຫ້ແຕດໃຫຍ່ຍາວຈຶ່ງຈົກເງິນຊື້ປ້ຳມາດູດແຕດ
  ໂດຍມີຜົວລາວເອງຫັ້ນລະເປັນຜູ່ຊ່ອຍ.

 246. bukheun
  ເດືອນມີນາ 17, 2017 ເວລາ 3:08 am

  ເມຍນົມໃຫຍ່ ລ້ຽງໄດ້ທັງຜົວແລະລູກ

 247. ໝາກບ້າ
  ເດືອນມີນາ 17, 2017 ເວລາ 8:56 pm

  ເຮັດຄືບໍ່ເຕັມໃຈ

 248. bukheun
  ເດືອນມີນາ 19, 2017 ເວລາ 2:20 pm


  ເຫັນຮູບ Saaya ຜ່ານຕາບໍ່ໄດ້ ຢາກໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງ ໄດ້ແຍງນຳຄວາມງາມຂອງນາງ
  ຮູ້ຢູ່ວ່າຫລາຍຄົນຢາກເບິ່ງຮູບນາງແກ້ຜ້າ ຖ້າຫາເຫັນຈະເອົາມາໃຫ້ເບິ່ງ ຕອນນີ້ເບິ່ງ
  ຮູບທີ່ນາງນຸ່ງ 2 ຕ່ອນນ້ອຍໄປກ່ອນ ຊາໃຈຂ້ອຍ ເຫັນຊ່ຳນີ້ລະພໍດີພໍງາມ ຖ້າເຫັນ
  ຈ໊ະໆໂລດ ມັນເບື່ອໄວ.

 249. ເຜິ້ງບ້ານ
  ເດືອນມີນາ 21, 2017 ເວລາ 3:05 pm

  ງາມຫລາຍ

 250. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນມີນາ 22, 2017 ເວລາ 6:45 pm


  ຖາມ ດຣ. ກຸກເກີນ ເພິ່ນວ່າ squirting ແມ່ນການພົ່ນນ້ຳໃສອອກຈາກຫີ ບໍ່ແມ່ນຍ່ຽວ
  ເພາະບໍ່ມີກິ່ນ ບໍ່ມີສີ ບໍ່ມີລົດ. ຜູ່ຍິງຈະມີອາການນີ້ຖ້າສີ້ຖືກບ່ອນຄັນ ຫລືເວົ້າອີກຢ່າງ
  ນຶ່ງວ່າ ສີ້ຖືກຈຸດສຸດຍອດ.

 251. FXMan
  ເດືອນມີນາ 24, 2017 ເວລາ 2:57 pm


  muk bor phoo nii?

 252. ມັກອ່ານ
  ເດືອນມີນາ 27, 2017 ເວລາ 5:39 pm


  ຊອກຫາອ່ານເລື່ອງ Romance of Lust ເປັນພາສາໄທ ແຕ່ບໍ່ເຫັນ, ເອົາໃຫ້ ດຣ. ກຸກເກິນ ແປໃຫ້
  ກໍ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຖ້າຜູ່ໃດ໋ມີເວລາ ແປໃຫ້ອ່ານແດ່. ຂອບໃຈ !
  archive.org/stream/theromanceoflust30254gut/30254-8.txt

 253. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນມີນາ 28, 2017 ເວລາ 10:57 pm

  ນາງເອກໜັງໂປ້ອິນເດຍ

 254. bukted
  ເດືອນມີນາ 29, 2017 ເວລາ 8:20 pm


  ເອື້ອຍ Momo ໃຫ້ເບິ່ງໝົດແບບນີ້ ດີໃຈແລ້ວບໍ?

 255. bukheun
  ເດືອນມີນາ 30, 2017 ເວລາ 9:23 pm

  ໜ້າເຫັນໃຈແມ່ຄົນນີ້

 256. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນກໍລະກົດ 1, 2017 ເວລາ 11:13 pm

 257. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນກໍລະກົດ 3, 2017 ເວລາ 3:12 pm


  ອອກຍາກຫລາຍເວັບລາມົກນີ້ແລະເວັບລາມົກອື່ນໆ ຕື່ນມາຕ້ອງໄດ້ເປີດເບິ່ງຫີກ່ອນ
  ຈຶ່ງລຸກຈາກຕຽງນອນໄດ້ ບໍ່ແມ່ນຢ້ານຫີລັກໜີດອກ ຢ້ານມັນຫ່ຽວຈຶ່ງເປີດເບິ່ງແລະ
  ເອົານ້ຳພົມ, “ເຈົ້າກະໂພດເຮີຍ…ຂ້ອຍເປັນປະຈຳເດືອນ ເຈົ້າກໍ່ຍັງຊູຊີເອົາ!” ນາງເມຍ
  ພະຍາຍາມຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍແກ້ສະຫລິບອອກເພື່ອປ່ຽນໂກເຕັກໃຫ້ລາວຕາມ
  ໜ້າທີ່ຂອງຜົວທີ່ດີ. ໄມ້ມືຂ້ອຍອ່ອນລົງເມື່ອເອັນພອງຂຶ້ນມາຈາກການສຳຜັດຂອງມື
  ອ່ອນໆຂອງນາງເມຍ, “ບໍ່ຢ້າຍໂຈ໋ຍຕາຍຫວາ ເອົາຕອນຕິດໄຟແດງແບບນີ້?” ນາງເມຍ
  ຖາມຂຶ້ນກ່ອນລຸກຂຶ້ນມາເລຍອົມຕາມຫົວໂຄຍ, ຂ້ອຍແກ່ວງຫົວແທນຄຳຕອບ ຍື່ນມື
  ໄປລູບໆຄຳໆເຕົ້ານົມນ້ອຍໆຂອງນາງເມຍຢ່າງທະນຸຖະໜອມ.
  ໃນສາຍຕາຂອງຄົນອື່ນ, ສາວເພັດຂີລ້າຍສຸດໝູ່ ໜ້າບໍ່ງາມ ບໍ່ມີເອິກ ບໍ່ມີທ້າຍ ຜູ່ບ່າວ
  ສ່ວນຫລາຍໝາຍເອົາສາວກ້ຽງ ສາວໝຸດຊຶ່ງເປັນໝູ່ສະໜິດຂອງສາວເພັດ ເຂົາຫຼິ້ນ
  ນຳກັນແຕ່ຕອນຢູ່ມໍຕົ້ນ ເຖິງຈະແຍກກັນຮຽນຕອນຢູ່ມໍປາຍແຕ່ເຂົາຍັງຫລິ້ນແລະສະ
  ໜິດກັນຄືເກົ່າ. ມີໂອກາດໄດ້ຮູ້ຈັກສາວເພັດຢູ່ເຮືອນດີຕູ້ກ່ຳ, ຂ້ອຍກັບພວກຜູ່ຊາຍໄປ
  ຕັກນ້ຳມາໃສ່ອຸແອ່ງໃຫ້ພວກເອື້ອຍລ້ຽງແລ້ວ ກໍ່ນັ່ງເຊົາເມື່ອຍ ພໍດີເຫັນສາວເພັດນັ່ງ
  ສອຍຜັກຄົນດຽວກໍ່ເລີຍອາສາຊ່ອຍ, ທີ່ຈິງແລ້ວ ຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນຄົນດຸຄົນໝັ່ນປານໃດ
  ດອກແຕ່ຢາກລົມຜູ່ສາວ ນັ່ງຟັງຜູ່ເຖົ້າລົມກັນເລື່ອງທຳມະທຳໂມບໍ່ມ່ວນຄືລົມສາວ.
  ເມື່ອພວກຜູ່ໃຫຍ່ເຫັນຂ້ອຍກັບສາວເພັດເວົ້າລົມເຂົ້າກັນດີກໍ່ເຍີ້ຍໃສ່ກັນແລະກໍ່ໄດ້
  ເອົາກັນມາຮອດເທົ່າທຸກວັນນີ້.
  ອາທິດນຶ່ງອາທິດປາຍພຸ້ນໃດ໋ ຂ້ອຍຈຶ່ງກ້າຄັວກເຂ່ຍນາງເມຍ, ແທກຄືບຕາມໝູ່ບອກ
  ແຕ່ບໍ່ຖືກຮູ ນາງເມຍກໍ່ບໍ່ເຄີຍ ຖູໄຖໄປມານ້ຳກໍ່ແຕກອອກຊື່ໆ, “ສົມພໍສູບໍ່ມີລູກອຸ້ມນຳ
  ເຂົາ!” ພໍ່ລຸງຂ້ອຍເວົ້າຂຶ້ນຕອນເພິ່ນມາຢາມປີນັ້ນ, “ຖາມປ້າມຶງເດີອີ່ເພັດ…ຄັນຢາກຮູ້”
  ລຸງງວກໜ້າໄປບອກນາງເມຍແລະປ້າທີ່ກຳລັງປຸງແຈ່ວຊູກີ. ຍ້ອນໄດ້ສຶກສາຕຳລາ
  ກາມະສູນຕາທີ່ປ້າຈົດໃຫ້ ຂ້ອຍແລະນາງເມຍຈຶ່ງຮູ້ວິທີໃຫ້ຄວາມສຸກກັນ 🙂

 258. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນກໍລະກົດ 9, 2017 ເວລາ 9:21 pm


  Paris Hilton ນົມອອກ

 259. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນກໍລະກົດ 10, 2017 ເວລາ 11:26 pm

  ເສຍໝົດປີ ໃຜຫລິ້ນໄພ້ກັບເອື້ອຍນີ້ 🙂

 260. ດາກແຫລ້
  ເດືອນກໍລະກົດ 11, 2017 ເວລາ 9:36 pm

  ຫີງາມໆແບບນີ້ ກິນໄດ້ໝົດຄືນ 🙂

 261. mukheun
  ເດືອນກໍລະກົດ 12, 2017 ເວລາ 9:22 pm

 262. bukheun
  ເດືອນກໍລະກົດ 13, 2017 ເວລາ 9:32 pm

  ຄົນຕາເວັນເຂົາມັກນອນອາບແດດຄຽງຄູ່ກັບອາຫານທີ່ມີທາດບຳລຸງຜິວໜັງ
  ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາໃຊ້ແຕນ(Tan) ທາຫີຫລືທາແຕ່ຕົນໂຕ.

 263. ບັກຫື່ນ
  ເດືອນກໍລະກົດ 16, 2017 ເວລາ 2:53 pm


  ເຄີຍສີ້ສາວຫຸ່ນອວບເທື່ອນຶ່ງແລະໄດ້ສີ້ເທື່ອດຽວເທົ່ານັ້ນ ຄົນຂາວ ອາຍຸຄົງປະມານ 18 ປີປາຍ
  ມັນຕ້ອງການເງິນໄປຊື້ກ້ອນສູ່ແຟນມັນສູບ ກໍ່ເລີຍສົງເຄາະຕົນເອງສາ ດີກ່ວາຊັກວ່າວ ຫາໃສ
  ໄດ້ຄ່າຫີ $30 ຄິດສຽວຢູ່ໃດ ຢ້ານຖືກສາວຊິນເວີ ແຕ່ເຊື່ອໝັ້ນອ້າຍສອນເພາະລາວຂາຍເຄື່ອງ
  ສະດວກຢູ່ທີ່ນັ້ນ ລາວຍ່ອມຈຳແນກອອກລະຫວ່າງອີ່ຕົວກັບຄົນທຳມະດາ.

 264. bukluoa
  ເດືອນກໍລະກົດ 18, 2017 ເວລາ 9:49 pm


  ໝູ່ເຈົ້າເປັນຕາສີ້

 265. GMA
  ເດືອນກໍລະກົດ 20, 2017 ເວລາ 4:02 pm


  ຈັດງານສັງສັນແຕ່ລະເທື່ອກໍ່ມີແຕ່ພີ່ນ້ອງແລະໝູ່ຄູ່ໃກ້ຊິດກັນຖືກເຊີນມາຮ່ວມ ຖ້າເຊີນ
  ຫລາຍກໍ່ຢ້ານບໍ່ສາມາດຕ້ອນຮັບແຂກໄດ້ທົ່ວໜ້າເຖິງຕາ ເຫັນໃຈຜູ່ຍິງທີ່ຕ້ອງຕື່ນເຊົ້າ
  ເຂົ້າຄົວແຕ່ງກິນ ລ້າງຖ້ວຍ ເປັນພາລະທຸກຢ່າງ ຈຶ່ງເຊີນແຕ່ຜູ່ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ໄກອອກໄປ
  ແດ່ກໍ່ຫລົງລືມໄປ ເພາະບໍ່ແມ່ນງານດອງ ງານດາຍ ຈຶ່ງສະຫລອງກັນແຕ່ໃນວົງແຄບ.
  ຂາດບໍ່ໄດ້ກໍ່ແມ່ນເອື້ອຍທອນ ຜູ່ພາເຮັດຢູ່ຄົວກິນ ພາຜູ່ຍິງມ່ວນຊື່ນລື່ນເລິງ, ແລ້ວວຽກ
  ສົມບູນພຸ້ນລະ ຈຶ່ງໄດ້ໄປສົ່ງລາວກັບບ້ານ ພ້ອມກັບຊອງນ້ຳໃຈເລັກໆນ້ອຍໆ ໃຫ້ລ້ານ
  ສອງລ້ານ ລາວກໍ່ບໍ່ວ່າດອກ ດີກ່ວາຢູ່ບ້ານລ້າໆ. ເອື້ອຍທອນເປັນຄົນໄທບ້ານດຽວກັບ
  ແມ່ເດັກນ້ອຍ, ເມື່ອບ້ານລາວຖືກຜົນກະທົບໂຄງການ ກໍ່ຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ໃນຕົວເມືອງ
  ບ່ອນທີ່ມີວຽກເຮັດງານທຳຫລາຍ ເຖິງວ່າລາວຈະບໍ່ຮູ້ຂຽນອ່ານ ແຕ່ລາວເປັນຄົນຂະ
  ຫຍັນ ບໍ່ຮິວຽກ ຄົນໄທບ້ານດຽວກັນຈຶ່ງມັກເອີ້ນລາວໄປຊ່ອຍວຽກເວລາມີງານສັງສັນ
  ຕ່າງໆ. ມື້ນັ້ນ ລົມກັນເລື່ອງຜູ່ເຖົ້າເອົາເມຍສາວນ້ອຍລຸ້ນຫລານ ກໍ່ເລີຍລາມໄປຫາຕູ້ກໍ້
  ທີ່ເອົາຫລານສາວຕົນເອງເປັນເມຍ.
  ຕອນເປັນໜຸ່ມ ຕູ້ກໍ້ເປັນນັກດົນຕີ ຮັບຈ້າງເສບທຸກງານ ຕັ້ງແຕ່ຕົວເມືອງຮອດຊົນນະບົດ,
  ຜູ່ສາວບ້ານເຮົາມັກຜູ່ຊາຍທີ່ມີພອນສະຫວັນ ຈະຫລິ້ນກິລາວ ຫລິ້ນດົນຕີ ເປັນໝໍລຳ
  ໝໍແຄນ ແມ່ນມັກໂລດ ບາງສາວກໍ່ມັກຜູ່ຊາຍທີ່ມີຄວາມກ້າຫານ ຕີໄດ້ທຸກລຸ້ນ ຖ້າບໍ່ມີ
  ຫຍັງກໍ່ຫາເມຍຍາກແດ່ ຕ້ອງໄດ້ຊັກວ່າວຄືຜູ່ເລົ່ານີ້ລະ ຮາໆໆໆໆ. ຍ້ອນເປັນຄົນເຈົ້າຊູ້
  ມີພອນສະຫວັນໃນການຫລິ້ນດົນຕີ ມີຄາລົມຄົມຄາຍ ໄປເສບບຸນບ້ານໃດກໍ່ໄດ້ເມຍບ້ານ
  ນັ້ນ. ເຖິງວ່າຈະແກ່ໂຕມາແລ້ວ ແຕ່ໄຟຍັງແຮງ ເຫັນສາວນ້ອຍຍ່າງກາຍໜ້າບ້ານແມ່ນຫັນ
  ໃສ່ຄືໝາກຄ່າງ ແລະສາວນ້ອຍກໍ່ບໍ່ຕິວ່າລາວຈະເຖົ້າຈະແກ່ ຂໍພຽງແຕ່ມີເງິນໃຫ້ໃຊ້ ມີໄຟ
  ກາມປົກກະຕິແມ່ນຫອບຜ້າມາຢູ່ນຳໂລດ. ອີ່ແຫລ້ເປັນເມຍຄົນສຸດທ້າຍທີ່ໄດ້ມູນມໍລະ
  ດົກຂອງຕູ້ກໍ້, ຕາຍຄາເອິກ ຕາຍແບບມີຄວາມສຸກ. ໄປມ້ຽນຫ້ອງສະສົມເຄື່ອງດົນຕີກໍ່ເລີຍ
  ໄປເຫັນຮູບພໍ່ຕອນຍັງນ້ອຍ ນັ່ງຖັງນ້ຳມັນລົດຮອນດາຖ່າຍກັບຕູ້ກໍ້ ຈຶ່ງຖາມພໍ່ແມ່ເລື່ອງລາວ
  ທີ່ເປັນມາ, ຖືວ່າແມ່ນບຸນຂອງອີ່ແຫລ້ທີ່ວົນວຽນມາເອົາປູ່ຕົນເອງ ມູນມໍລະດົກຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຕົກ
  ເປັນຂອງຄົນອື່ນ.

 266. ດີແມນ
  ເດືອນກໍລະກົດ 20, 2017 ເວລາ 8:55 pm

 267. baohandy
  ເດືອນກໍລະກົດ 26, 2017 ເວລາ 2:19 am

 268. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນກໍລະກົດ 27, 2017 ເວລາ 12:00 am

 269. Ziang32
  ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2017 ເວລາ 8:57 pm


  Want some pizza?

 270. YakSee
  ເດືອນສິງຫາ 2, 2017 ເວລາ 9:16 pm


  ຢາກພົບພໍ້ຄົນໃຫ້ສີ້ງ່າຍໆແບບນີ້ເດ ຈະຮັກສຸດໃຈ ແລະຈະບໍ່ຖິ້ມໄປຫາຄົນໃໝ່ດອກ.

 271. Zato
  ເດືອນສິງຫາ 6, 2017 ເວລາ 4:49 pm

  ຄິດຢ້ານຢູ່ ຢ້ານສະມາຊິກຄອບຄົວ ຢ້ານຍາດພີ່ນ້ອງ ຢ້ານໝູ່ ຢ້ານເພື່ອນຮ່ວມງານຮູ້ວ່າຂ້ອຍເຂົ້າມາ
  ເກືອກກົ້ວຢູ່ເວັບລາມົກນີ້ ຈຶ່ງບໍ່ກ້ານັ່ງເບິ່ງແບບໂກ້ໆ ແບບເປີດເຜີຍໄດ້. ເພິ່ນອາດຈະຮູ້ ເພາະຂ້ອຍ
  ປິ່ນຫລັງຈໍໄປທາງປະຕູຫ້ອງ ບໍ່ປິ່ນໃສ່ຝາຫ້ອງ ຂ້ອຍບອກເພິ່ນວ່າ ຖ້າເຮັດແນວນັ້ນມັນເຫັນບໍ່ແຈ້ງ
  ເພາະໜ້າຈໍປິ່ນໃສ່ປ່ອງຢ້ຽມ ມັນເຫຼື້ອມຕາ ຖ້າປິ່ນຫລັງຈໍໄປທາງປະຕູເຂົ້າຫ້ອງ ໜ້າຈໍກໍ່ປິ່ນໃສ່ຝາຫ້ອງ
  ເຫັນແຈ້ງກ່ວາ. ຂ້ອຍໃຊ້ 2 ຈໍ ຕໍ່ໃສ່ເຄື່ອງດຽວກັນ ຈໍໃຫຍ່ໃຊ້ເບິ່ງບົດຮຽນ ຈໍນ້ອຍໃຊ້ຫລິ້ນສື່ສັງຄົມ
  ອອນລາຍແລະການບັນເທິງອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອ່ານເລື່ອງສຽວ ເບິ່ງໜັງໂປ້, 2 ສົ້ນຈໍບໍ່ແຈບ
  ເປັນວ່າງໜ້ອຍນຶ່ງຊຶ່ງຊື່ກັບປະຕູຫ້ອງນອນພໍ່ແມ່ພໍດີ ຖ້າເພິ່ນໄຂປະຕູໄວ້ກໍ່ຈະເຫັນໂຕະແຕ່ງໜ້າແລະ
  ເຄິ່ງຕຽງນອນ ເພິ່ນຈະອັດປະຕູໄວ້ກໍ່ຕອນເພິ່ນປ່ຽນເຄື່ອງແລະຍາມມີແຂກ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຂົາເຫັນພາຍ
  ໃນຫ້ອງນອນເວລາເຂົາເຂົ້າມາໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳໃຫຍ່ປະຈຳຄອບຄົວ ເວລາມີຄົນເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳນ້ອຍທີ່ຕິດຢູ່
  ຫ້ອງຮັບແຂກ ເພິ່ນຈະບອກເຂົາມາໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳນີ້ຈຶ່ງຕ້ອງປິດປະຕູຫ້ອງນອນໄວ້ ແຕ່ພໍ່ຂ້ອຍມັກລືມ
  ເລື້ອຍ ແບບວ່າອັດບໍ່ແຈບພໍເປັນ ajar ໄວ້ຫັ້ນນະ ເວລາເຂົາອອກມາຈາກຫ້ອງນ້ຳກໍ່ຈະແນມເຂົ້າໄປ
  ເຫັນປາຍຕີນຕຽງແລະຕູ້ໃສ່ເຄື່ອງ.
  ຍາມພັກຮ້ອນ ຂ້ອຍມັກຢູ່ບ້ານ ຫລິ້ນເກມ ຖ້າໝູ່ມາຊວນຈຶງອອກໄປຫລິ້ນນຳເຂົາ ແຕ່ຍາມພັກຮຽນ
  ແບບນີ້ ໝູ່ກໍ່ຢາກໃຊ້ເວລາກັບຊູ້ແຟນເຂົາ ສ່ວນຂ້ອຍບໍ່ມີແຟນນຳເຂົາດອກ ລົມສາວບໍ່ເປັນ ຫຸ່ນບໍ່ດີ
  ກໍ່ເລີຍຕ້ອງຕິດຢູ່ກັບຜູ່ສາວອອນລາຍ ກໍ່ໝູ່ຮຽນໜັງສືນຳກັນຫັ້ນລະ ແຕ່ລາວອອກບ້ານບໍ່ໄດ້ ຖ້າພໍ່
  ແລະເອື້ອຍພາໄປຈຶ່ງໄດ້ໄປ ເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ໄປກັບໝູ່ຜູ່ຊາຍຕາມລຳພັງ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາເບິ່ງບ່ອນໃດຈຶ່ງ
  ຕີລາຄາວ່າຂ້ອຍເປັນເສືອຜູ່ຍິງ, ເມື່ອບໍ່ໄດ້ໄປຫລິ້ນນອກກໍ່ພາກັນຫລິ້ນເກມອອນລາຍ ບາງເທື່ອກໍ່ພາ
  ກັນເບິ່ງໜັງທາງ Netflix.
  ມື້ນັ້ນແມ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍຢູ່ບ້ານ, ພໍ່ເອົາລົດຂ້ອຍໄປຕະລາດ ເພິ່ນກັບມາແຕ່ບ້ານພໍ່ເຖົ້າກໍເຂົ້າຫ້ອງ ຢືນແຍງ
  ເບິ່ງຊວດຊົງບຶດນຶ່ງກໍ່ຖອດເສື້ອອອກ ແລະມັນເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຂ້ອຍເຫັນເຮືອນຮ່າງອວບໆຂາວໆຂອງ
  ແມ່ທີ່ມີແຕ່ເສື້ອຊ້ອນໃນປົກຫຸ້ມ. ຂ້ອຍໂຕແຂງຊ່ຳກັບຖືກຜີຫລອກ ເຮັດຫຍັງບໍ່ຖືກ ໂຄຍກໍ່ແຂງພອງ
  ຂຶ້ນມາທັງໆທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຄິດຊົ່ວກັບເພິ່ນພໍນ້ອຍ, ເພິ່ນຢືນແຍງຊ້າຍ ເບິ່ງຂວາແລ້ວກໍ່ຍ່າງໄປຫາເສື້ອຢູ່ຕູ້
  ມານຸ່ງ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍສວຍໂອກາດນີ້ລຸກອອກຈາກໂຕະຄອມໄປນອນເພື່ອບໍ່ຢາກໃຫ້ເພິ່ນຮູ້ວ່າຂ້ອຍນັ່ງເບິ່ງ
  ເພິ່ນແກ້ເຄື່ອງ. ຈາກມື້ນັ້ນມາ ຂ້ອຍກໍ່ມັກຝັນໂລໆເລໆ ຝັນວ່າມີເຊັກກັບເພິ່ນແຕ່ບໍ່ເຄີຍເວົ້າໃຫ້ໃຜຟັງ
  ຢ້ານເຂົາຮູ້ວ່າຂ້ອຍເປັນໂລກຈິດ.
  RawConfessions

 272. Teddy
  ເດືອນສິງຫາ 9, 2017 ເວລາ 7:57 pm

  ນ້ຳຫລາຍພິລຶກນ້າສາວຄົນນີ້

 273. mukbeung
  ເດືອນສິງຫາ 11, 2017 ເວລາ 11:35 pm


  Nice

 274. Coca
  ເດືອນສິງຫາ 14, 2017 ເວລາ 8:20 pm


  ໝູ່ບໍ່ສີ້ໃຫ້ ເຂ່ຍເອງສະເລີຍ !

 275. marktong
  ເດືອນສິງຫາ 17, 2017 ເວລາ 5:43 pm


  ໝູ່ໃນກຸ່ມຂ້ອຍມີແຕ່ຄົນດີ ກິນເຫຼົ້າ ສູບຢາ ມັກສີ້ແຕ່ລູກຫລານຊາວບ້ານ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍຄິດຫື່ນ
  ກັບຜູ່ຍິງໃນຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ, ເຂົາອາດຈະບໍ່ຄິດແທ້ເພາະເບິ່ງແມ່ ເບິ່ງນ້ອງສາວຂອງແຕ່
  ລະບັກຕຸ້ຍ ດຳ ຊ່ຳຍັກຄິນີ ຕີ່ໃຫ້ຂ້ອຍໆກໍ່ຄົງຈະຫົ່ມຜ້າໃຫ້ເຂົາຄືໝູ່ຫັ້ນລະ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນຍ້ອງເດີ
  ແມ່ແລະນ້ອງສາວຂ້ອຍໜ້າຕາດີ ຜິວນວນ ຫຸ່ນຍົວະຍວນກວນອາລົມທັງຍິງແລະຊາຍ ເຫັນ
  ແລະຍິນເລື້ອຍຕອນໝູ່ເພິ່ນເມົາເຫຼົ້າຂຶ້ນມາ ເຂົາຈະຈັບນັ້ນ ບາຍນີ້ຂອງເພິ່ນ ຈົນເພິ່ນບອກ
  ເຂົາວ່າໜັກກະດຽມນະເຮີຍ ຊິມາຈັບຫີລູບແຕດກັນແບບນີ້ ອາຍລູກອາຍຫລານແດ່ອມ໊ະ !
  ຄົນເມົາເວົ້າຈິງ, ແມ່ເດືອກລິນເຫຼົ້າໃຫ້ແມ່ຂ້ອຍກິນ ຫວັງໃຫ້ເພິ່ນເມົາກ່ວານີ້ຈຶ່ງຈະເຮັດຫຍັງ
  ໄດ້ຕາມຫວັງ ແລ້ວກໍ່ມາລິນໃຫ້ພວກຂ້ອຍທີ່ນັ່ງເບິ່ງພວກເພິ່ນຟ້ອນເສີ່ນໃສ່ກັນຕາມຈັງຫວະ
  ລຳເພີນພອນສັກ ຊັກຊວນພວກຂ້ອຍຂຶ້ນໄປຟ້ອນນຳເພິ່ນ ເມື່ອບໍ່ມີບັກໃດລຸກຂຶ້ນຟ້ອນ ແມ່
  ເດືອກກໍ່ດຶງແຂນຂ້ອຍຂຶ້ນໄປຟ້ອນກ້ຽວພວກເພິ່ນ.
  ແມ່ເດືອກຖືກເລກກໍ່ເລີຍຊື້ເຫຼົ້າບັກຂາຈ່າງມາຊຸມຢູ່ບ້ານຂ້ອຍ ຊຸມຢູ່ຫ້ອງແຖວເພິ່ນຢູ່ ມ່ວນ
  ບໍ່ເຖິງໃຈເພາະເຂົາໃຫ້ຊຸມແຊວຮອດ 10 ໂມງ ຖ້າມາຊຸມຢູ່ບ້ານຂ້ອຍ ໄດ້ມ່ວນເຖິງໃຈແລະ
  ເປັນກັນເອງ ໝູ່ຂ້ອຍແຕ່ລະບັກກໍ່ໜ້າກິນທັງນັ້ນ ຫຸ່ນນັກກິລາທຸກບັກ ແຕ່ເຂົາບໍ່ມັກກິນສາວ
  ເຖົ້າ ເມົາຂຶ້ນມາ ເຂົາກໍ່ໄປຫາແຟນເຂົາ ປ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍຮັບແອວແມ່ເດືອກ. “ອີ່ຫ່ານີ້…ຫິວແຮງ
  ັຫວາຈຶ່ງແກ່ລູກຊາຍກູເຂົ້າຫ້ອງ?” ແມ່ຂ້ອຍເວົ້າຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມເມົາເມື່ອເຫັນແມ່ເດືອກອອກ
  ມາແຕ່ຫ້ອງນ້ຳໃນຫ້ອງນອນຂ້ອຍ, ແມ່ເຢັນເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳທີ່ຢູ່ຕິດກັບຫ້ອງຊະໂລງ ແມ່ເດືອກ
  ກໍ່ເລີຍມາເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ ບໍ່ຢາກຂຶ້ນໄປໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳຂອງແມ່ ຂອງນ້ອງສາວ
  ຢ້ານຕົກຂັ້ນໄດຄືເທື່ອກ່ອນ. ແມ່ເຢັນ ແມ່ເດືອກແລະແມ່ຂ້ອຍເປັນແມ່ຮ້າງ ແຕ່ລະແມ່ປະຜົວ
  ຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຫດຜົນທີ່ສຳຄັນກໍ່ແມ່ນເລື່ອງບົນຕຽງຫັ້ນລະ ແຕ່ເພິ່ນຕ້ອງຍົກ
  ເອົາເຫດຜົນປີກຍ່ອຍມາອ້າງ ຖ້າບອກໄອຍະການສານວ່າຢາກປະຮ້າງເພາະຜົວບໍ່ນອນນຳ ເພິນ
  ກໍ່ຄົງຮູ້ວ່າຍິງຄົນນີ້ຕັນຫາແຮງຫລາຍ ຜົວປ່ອຍໃຫ້ນອນແລ້ງກໍ່ຂໍປະ.
  “ແກ່ໝົດຫັ້ນລະ ແງ້ນຂຶ້ນມາແລ້ວ !” ແມ່ເດືອກລິ້ນແຂງຕອບແມ່ຂ້ອຍຢ່າງບໍ່ອາຍ. ນ້ອງສາວ
  ຂ້ອຍບໍ່ມັກນິໃສແມ່ເດືອກ ເວລາເພິ່ນມາຊຸມແຊວ ມັນຊອກຫາທາງໜີໂລດ ໄປນອນຫລິ້ນລາຍ
  ຢູ່ເຮືອນອີ່ເໝິ້ງພຸ້ນລະ ມິດສຽງເພງສຽງລຳ ຈຶ່ງເຫັນມັນຍ່າງເງ່ງງະມາບ້ານ, ໜ້າຕາ ຜິວພັນຂອງ
  ນ້ອງສາວຂ້ອຍກໍ່ງາມຄືແມ່ ເສຍແຕ່ບາດຍ່າງ ກົ້ນ ນົມໃຫຍ່ເຕັມກຳດີ ມັນມັກເຊື່ອເງິນໄວ້ຢູ່ເຕົ້າ
  ເສື້ອຊ້ອນຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ກຸມຈົກເອົາ, ຕອນມັນງໍໂຕບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍຊອກ ກົ້ນມັນຊິມາດັນໃສ່ເປົ້າສົ້ງຂ້ອຍ
  ສຽດຖູໄປມາ ເອັນກໍ່ແຂງແທງກົ້ນມັນຕັບຕັ໊ບ ມັນທົນບໍ່ໄຫວກໍ່ໃຫ້ຈົກເອົາສະໂດຍດີ. ຄິດມາແລ້ວ
  ກໍ່ເສຍໃຈ ທີ່ສ້າງໂອກາດໃຫ້ບັກຕົ້ນສີ້ນ້ອງສາວຕົນເອງ, ກໍ່ຄິດເຫັນໃຈໝູ່ນີ້ລະ ຈຶ່ງລົງເຮືອນໄປ
  ຫລິ້ນກັບໝູ່ ໃຫ້ສອງຄົນເຂົາຢູ່ນຳກັນຕາມລຳພັງ ໄດ້ສີ້ແລ້ວ ມັນກໍ່ຖິ້ມນ້ອງສາວຂ້ອຍໄປຢ່າງບໍ່ມີ
  ເຍື້ອໄຍ ໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລ້ວກໍ່ຕິດສາວໃໝ່ ເລື່ອງຂອງມັນນະ.
  ຂ້ອຍເຄີຍຜ່ານສາວມາພຽງແຕ່ 2 ຕອນຢູ່ມໍ ອອກມາເຮັດວຽກຫາເງິນຊ່ອຍແມ່ກໍ່ບໍ່ມີຜູ່ສາວຄວງ
  ຄືໝູ່ ແງ້ນຂຶ້ນມາກໍ່ຍ່າງໄປຫລັງຕະລາດ ຈ້າງສີ້ສາວຫາເງິນຢູ່ຮ້ານເສີມສວຍປ້າມາຍ, ໜ້າບ້ານເປີດ
  ຮ້ານເສີມສວຍ ຫລັງບ້ານແມ່ນບ່ອນສີ້ກັນ. ທີ່ຈິງແລ້ວ ລາຍຮັບແມ່ຂ້ອຍກໍ່ກຸ້ມຢູ່ດອກ ແຕ່ຂ້ອຍ
  ບໍ່ຢາກເປັນລູກໜ້າເປັດແຫບກິນນຳແມ່ຄືໝູ່ ຮຽນບໍ່ໄດ້ນີ້ລະຈຶ່ງອອກມາຕີຄຸຂາຍ ສ່ວນໝູ່ສືບຕໍ່
  ຮຽນຕີ ຮຽນໂທ, ຊິໃຫຍ່ຊ່ຳຊ້າງພວກມັນກໍ່ຕີຖ້າມາກວນຕີນ ສາວບ້ານໃດງາມໆເປັນຕາສີ້ ພວກ
  ມັນກໍ່ໂທລົມເຂົາໝົດຄືນຈົນໄດ້ສີ້ພຸ້ນລະຈຶ່ງເຊົາໂທຫາ.
  ບໍ່ຈື່ຄັກປານໃດດອກເຫດການໃນຄືນນັ້ນ, ຈື່ແຕ່ວ່າແມ່ເດືອກຜິດກັບຜົວ ຫອບເຄື່ອງມາຢູ່ນຳຄອບ
  ຄົວຂ້ອຍ ແມ່ກໍ່ເລີຍຍົກຫ້ອງນອນຂ້ອຍໃຫ້ເປັນຫ້ອງນອນແມ່ເດືອກ ສ່ວນຂ້ອຍຂຶ້ນໄປນອນເທິງ
  ນອນຫ້ອງນ້ອຍທີ່ພໍ່ເຮັດເປັນຫ້ອງການເພິ່ນ. ລົງມາກິນນ້ຳຕອນເດິກເຫັນແມ່ເດືອກນອນຕີ່ຫີຢູ່
  ກໍ່ເລີຍເຂົ້າໄປເລຍຫລິ້ນ ເພິ່ນຄົງຄິດວ່າແມ່ນພໍ່ຂ້ອຍ ຈຶ່ງບອກໃຫ້ຂ້ຽວເຮັດຂ້ຽວແລ້ວ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່
  ເຮັດຕາມຄຳສັ່ງເພິ່ນດອກ ເຮັດຄືຄົນສີ້ບໍ່ເປັນ ໃຊ້ຫົວໂຄຍດອກເຫັດຖູໄຖຕາມຮ່ອງເມືອກຂຶ້ນໄປ
  ຫາຈອມແຕດຈົນເພິ່ນຄາງບໍ່ເປັນສັບ ຢ້ານເພິ່ນໃຈຂາດຈຶ່ງແທງເຂົ້າໄປ ຕື່ນຍວບ “ຕ໊າຍໆໆ…ຄືເຮັດ
  ກັບແມ່ແບບນີ້!” ເພິ່ນຮ້ອງຂຶ້ນຄ່ອຍໆໃນຂະນະທີ່ຍົກຂາທັງສອງລ໊ອກແອວຂ້ອຍໄວ້ ໃຫ້ເດົ້າຄັກໆ
  ກ່ອນຈຶ່ງເຊົາ. ເລົ່າໃຫ້ຟັງໄດ້ເທົ່ານີ້ລະ ຖ້າຢາກສຽວຄັກໆໃຫ້ເຂົ້າໄປອ່ານຕື່ມຢູ່ເວັບ lenvow ດອດ
  ຄອມ ມີແຕ່ເລື່ອງສຽວ ຂ້ອຍກ່າຍເລື່ອງຊາມແລ້ວ ນ້ຳຊຶມຈົນສະຫລິບປຽກເປັນວົງໃຫຍ່ເຕີບ.

 276. muksee
  ເດືອນສິງຫາ 18, 2017 ເວລາ 11:19 pm


  Wow !

 277. nahee
  ເດືອນສິງຫາ 21, 2017 ເວລາ 9:35 pm


  ນົມໃຫຍ່ດີນ້າສາວນີ້.

 278. louadek
  ເດືອນສິງຫາ 25, 2017 ເວລາ 5:37 am


  Nice fuck

 279. Nebula
  ເດືອນສິງຫາ 27, 2017 ເວລາ 9:16 pm

  ໃຫຍ່ແບບນີ້ລະ ຄັ້ນຄັກ

 280. ມອງເສຍ
  ເດືອນສິງຫາ 28, 2017 ເວລາ 2:38 pm


  ກໍ່ເຄີຍມີປະສົບການສີ້ໝູ່ ບໍ່ແງ້ນບໍ່ຫຍັງດອກ ຢອກກັນທຳອິດຫັ້ນນະ ບັງເອີນໄປຊູນ
  ໜ້າເອິກລາວ ລາວພັດຄິດວ່າຂ້ອຍເຮັດດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈຈຶ່ງໄລ່ຕີຂ້ອຍ ແລ່ນອ້ອມບ້ານ
  ເຂົ້າມາໃນເຮືອນ ແລ່ນຂຶ້ນເທິງເຮືອນແຕ່ມື່ນຂັ້ນໄດເລີຍຫງາຍປ່າງງ່າງ ລາວບໍ່ເວົ້າຫຼາຍ
  ເລື່ອງ ໂດດນັ່ງຄາບເຕັງເປົ້າໂຄຍພໍດີ ດິ້ນໄປດິ້ນມາໂຄຍກໍ່ແຂງແທງກົ້ນລາວຕຸບໆ ແທນ
  ທີ່ຈະລຸກຂຶ້ນ ພັດຍິ່ງນ່ຽນກົ້ນລົງໃສ່ທ່ອນເອັນທີ່ໄຄ່ພອງໃຫ້ມັນແຂງຂຶ້ນ ອ້າປາກຈະບອກ
  ເຕືອນ ລາວພັດກົ້ມລົງມາຈູບແລກລິ້ນຄືເຂົາເຮັດກັນໃນໜັງໂປ້ບໍ່ມີຜິດເລີຍ, ແກ່ເຂົ້າຫ້ອງ
  ນ້ອງຊາຍລາວ ໃສ່ກັນທາງຢືນຢູ່ແຈປະຕູ ທ່າລຸງອຸ້ມແຕງຈົນນ້ຳແຕກໃສ່ກັນຈຶ່ງເຊົາ.
  ນັບແຕ່ນາທີນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ມີໂອກາດໄດ້ຢູ່ນຳກັນລຳພັງສອງຈະຈັບບາຍກອດຈູບກັນ ສີ້
  ກັນຫລິ້ນ ບາງເທື່ອກໍ່ແຕກນອກ ຖອດບໍ່ທັນກໍ່ແຕກໃນ ບໍ່ຢ້ານມີລູກ ຖ້າມີຂຶ້ນມາກໍ່ຈະເອົາ
  ກັນເລີຍເພາະພໍ່ແມ່ພວກຂ້ອຍກໍ່ມັກຢອກພວກຂ້ອຍໃສ່ກັນ ກ່ອນລາວຈະຂຶ້ນຍົນໄປຮຽນ
  ຢູ່ປີນັງ ລາວກໍ່ໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະບໍ່ຂ້ອງກ່ຽວກັບຜູ່ບ່າວຕ່າງຊາດ ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ແຕ່ຫວັງວ່າລາວ
  ຈະຕັ້ງໃຈຮຽນ ບໍ່ຮ່ຳກັບເຂົາຕາມຄຳສັນຍາ !

 281. zigzag
  ເດືອນສິງຫາ 30, 2017 ເວລາ 9:24 pm


  ຮູ້ດີວ່າເປັນບ້າຫາຮູບຫີມາໃຫ້ໝູ່ເບິ່ງ ໃຈແທ້ກໍ່ຢາກເລົ່າປະສົບການຊົ່ວ
  ໃຫ້ໝູ່ຟັງຢູ່ແຕ່ບໍ່ເກັ່ງດ້ານການຂີດຂີດ ເລົ່າໄປໝູ່ຄົງບໍ່ສຽວນ້ຳແຕກ
  ຈຶ່ງເອົາແຕ່ຮູບມາໃຫ້ໝູ່ເບິ່ງ.

 282. TODDY
  ເດືອນສິງຫາ 31, 2017 ເວລາ 11:01 pm

 283. ຂາມດອງ
  ເດືອນກັນຍາ 2, 2017 ເວລາ 8:17 pm


  ຖ້າມີລູກສາວງາມແບບນີ້ ຂ້ອຍຄົງອຸກໃຈຕາຍ ຮາໆໆໆ.

 284. ເລາະເບິ່ງ
  ເດືອນກັນຍາ 3, 2017 ເວລາ 3:55 am

  ເຮັດຫຍັງເຮ່ຍ…ເອື້ອຍ ?

 285. Pidy
  ເດືອນກັນຍາ 4, 2017 ເວລາ 8:13 pm


  Lovely girl

 286. ນັກລົ້ວ
  ເດືອນກັນຍາ 7, 2017 ເວລາ 1:34 am


  ແວ່ເອົາຮູບຜູ່ສາວມາໃຫ້ເບິ່ງກ່ອນຫົວໜ້າເຂົ້າມາຫ້ອງການ.

 287. William
  ເດືອນກັນຍາ 7, 2017 ເວລາ 9:52 pm


  ໄດ້ອົມໂຄຍບ່າວນ້ອຍລຸ້ນລູກມີແຮງຍ່າວເລີຍ !

 288. TODY
  ເດືອນກັນຍາ 8, 2017 ເວລາ 5:04 pm