ໜ້າຫຼັກ > Sex stories > ຍົວະສີ້ເອື້ອຍ ຈົນເອື້ອຍຕິດໃຈ ແລ້ວບໍ່ຍອມມີແຟນໃຫມ່

ຍົວະສີ້ເອື້ອຍ ຈົນເອື້ອຍຕິດໃຈ ແລ້ວບໍ່ຍອມມີແຟນໃຫມ່

ພໍດີມີຄົນຂໍມາກໍ່ເລີຍຈັດໃຫ້ຕາມຄຳຂໍ.

ຕອນຮຽນປີຫນຶ່ງ ຂ້ອຍໄດ້ເຂົ້າມາຮຽນຢູ່ໃນວຽງຈັນ ແລະ ກໍ່ໄດ້ໄປພັກຢູ່ຫ້ອງແຖວກັບເອື້ອຍຂອງຂ້ອຍ. ເອື້ອຍຂອງຂ້ອຍຊື້ມີມີ່ ຮຽນບໍລິຫານທຸລະກິດຢູ່ລັດຕະນະ.  ເອື້ອຍຂອງຂ້ອຍເປັນຂົນຂາວ ຈ່ອຍ ມີນົມອວບໆ. ຍາມນຸ່ງເຄື່ອງໄປຮຽນ ລາວຈະມັກນຸ່ງແບບຫັດໆ ຫັດຈົດນົມເບັ້ນອອກມາພຸ້ນລະ. ຍາມຂ້ອຍເບິງຫນັງເຊັກຄົນດຽວຢູ່ຫ້ອງພັກ ຂ້ອຍມັກຈະໄປເອົາສະລິບເອື້ອຍຂ້ອຍມາດົມ ຂ້ອຍຈະເລືອກເອົາໂຕທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຊັກ ເຊິງບາງໂຕກະມີຮອຍຄາບນ້ຳຫີ ເຊິ່ງເອື້ອຍຂ້ອຍຜູ້ນີ້ກະບໍ່ຫີຄຽວປານໃດ.  ເອື້ອຍຂ້ອຍຜູ້ນີ້ຮັກຂ້ອຍຫລາຍ ໃຫ້ຂ້ອຍທຸກຢ່າງ ອາດເປັນດ້ວຍຄວາມທີ່ຂ້ອຍເປັນລູກຊາຍຫລ້າ ແລະ ກໍ່ລູກຊາຍດຽວແດ່ກໍ່ແມ່ນ, ຄືແຕ່ລະອາທິດເອື່ອຍຂ້ອຍຈະໄດ້ເງິນປະມານ ສີ່ແສນກີບ ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ຈະໄດ້ລຸດລົງມາ ຄື ສອງແສນກີບ. ແຕ່ຂ້ອຍກະຂໍເງິນລາວຈ່າຍທຸກໆອາທິດ ເພາະສອງແສນສຳລັບຂ້ອຍແມ່ນບໍ່ພໍຈ່າຍ.

ຢູ່ມາໄລຍະຫນຶ່ງ ຂ້ອຍກໍ່ເລີ່ມມີຄວາມຄິດຢາກສີ້ເອື້ອຍຂ້ອຍເອງ,​ ດ້ວຍຄວາມທີ່ຂ້ອຍຮູ້ວ່າແຟນເອື້ອຍຂ້ອຍມັນມັກມາສີ້ເອື້ອຍຂ້ອຍ ຍາວຂ້ອຍອອກໄປຫລິ້ນກາງຄືນກັບຫມູ່. ຂ້ອຍບໍ່ມັກຂີ້ຫນ້າແຟນເອື້ອຍຂ້ອຍຍຜູ້ນີ້ເລີຍ. ຈົນມື້ນັ້ນເອື້ອຍຂ້ອຍໄປເບຍກັບຫມູ່ມາ ແລ້ວກໍ່ເມົາ ໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າຜິດກັບແຟນ, ເອື່ອຍຂ້ອຍເມົາຈົນບໍ່ມີສະຕິ ເວົ້າໄປໂລໆເລໆ ລະກະລະເມີດ່າແຟນເພີ່ນວ່າ ມຶງໄປໂຫລດ ຫີກູມັນເກົາ ບໍ່ຄັກທໍ່ຫີເດັກນ້ອຍນັ້ນດອກ ກູກະເບຶ່ອໂຄຍມຶງຄືກັນ ບັກຊາດຫມາ ອິຫຍັງປະມານນີ້. ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກັບຫມູ່ເອື່ອຍຂ້ອຍກໍ່ດຶງເຂົ້າໄປນອນໃນຫ້ອງນອນ. ແລ້ວຫມູ່ລາວກໍ່ປ່ຽນເສືອໃຫ້ ເພາະເປືອນຮາກ ລາວເອງ. ຕອນແກ້ເຄື່ອງພໍດີຂ້ອຍໄປເຫັນ ແນມໄປເສື້ອຊ້ອນສີບົວ ນົມອວບໆເຮັດໃຫ້ໂຄຍຂ້ອຍແຂງຂຶນທັນທີ ແລ້ວໃຈຂ້ອຍກໍ່ສັນໆ. ຕອນນັ້ນຄວາມຄິດຢາກສີ້ເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ແລ່ນເຂົ້າມາໃນສະຫມອງ. ຫລັງຈາກຫມູ່ເອື້ອຍຂ້ອຍກັບໄປແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ຢ່າງເຂົ້າໄປຫ້ອງນອນເອື້ອຍຂ້ອຍ ລະກະເຮັດຖາມ ເອື່ອຍ ມີ່ ເຈົ້າເປັນຫຍັງ ກໍ່ບໍ່ປາກ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຖາມວ່າ ເອື້ອຍມີ່ ເຮົາຢາກໄດ້ອັນຫນຶ່ງນະ ເອົາໃຫ້ເຮົາແດ່ໄດ້ບໍ່. ເອື້ອຍຂ້ອຍກະເວົ້າຄ່ອຍໆຂຶ້ນມາວ່າ:​ ເອົາເງິນຫວາ ຈົກເອົາຢູ່ກະເປົາເອື້ອຍໂລດ. ຂ້ອຍກໍ່ຕອບໄວວ່າ ບໍ່ນະ ເຮົາຢາກເຫັນຫີເອື້ອຍນະ ໃຫ້ເຮົາເບິ່ງໄດ້ບໍ່. ເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ຂຶ້ນສຽງແບບຄົນເມົາທັນທີ, ໂອຍມຶງເປັນບ້າແລ້ວຫວາ ສິມາເບິງຫີກູນິ. ຂ້ອຍກໍ່ຕອບໄປວ່າ, ເຮົາເວົ້າຊື່ໆແລະ ເຮົາຢາກສີ້ເຈົ້າມາດົນລະ ຂໍເຮົາສີ້ແດ່ເດີ່ເທຶ່ອຫນຶ່ງ ເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ປະຕິເສດ ບໍ່ບໍ່ ເປັນບ້າຫຍັງມຶງລະນິ ໂອ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ສົນ ສິກຸມເອື້ອຍຂ້ອຍ ຂ້ອຍໂດດເອົາຂາຄາບໂຕເອື້ອຍຂ້ອຍໄວ້ເລີຍ ແລ້ວກໍ່ເອົາມືແກ້ເສຶ້ອລາວອອກ ລາວເມົາຫລາຍບໍ່ມີແຮງສູ້ຂ້ອຍ, ຂ້ອຍກໍ່ເອົາມືກົ້ມໄປປົດເສື້ອຊ້ອນລາວອອກ, ແລ້ວກໍ່ເຫັນນົມ ຕຶນນັ້ນ ແຮ່ງເຮັດໃຫ້ໃຈຂ້ອຍເຕັ້ນ ແລະ ຢາກສີ້ຂຶ້ນມາຫລາຍຂຶ້ນ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍເອົາມືຂັ້ນນົມເອື້ອຍຂ້ອຍທັນທີ ຂ້ອຍກໍ່ຂັ້ນຫລິ້ນຢູ່ບຶດຫນຶ່ງເອື້ອຍຂ້ອຍວ່າ ເຊົາໆ,, ຍອມແລ້ວ ສິໃຫ້ເບິງ, ເບິ່ງຢ່າງດຽວເດີ່ ຂ້ອຍກໍ່ຕອບ ໂດຍ, ຫລັງຈາກນັ້ນ ເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ປົດຂໍສິ້ນ ແລ້ວກໍ່ດຶງອອກ ແລ້ວກໍ່ດຶງໂສ້ງຮັດຫຸ່ນສີດຳລົງ ແລ້ວກໍ່ບອກ ເອົາເບິງ ພໍໃຈລະເບາະບາດນິ. ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກະບອກວ່າ ດຶງອອກຫມົດດຸຫັນນະ, ເອື່ອຍຂ້ອຍກໍ່ອື່ໆ  ແລ້ວກໍດຶງລົງ ລະຈົນສຸດແຂນລາວ ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ດຶງອອກຈົນຕຳຮອດຕີນລາວ ແລ້ວກໍ່ເບິງ, ບໍ່ຫນ້າເຊຶ່ອ ຫີເອື້ອຍຂ້ອຍຫມອຍບໍ່ຫລາຍ. ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ເອົາມືໄປຈັບ ແຍ່ໆຫລິ້ນຢູ່ຫນ້າຮູຫີເອື້ອຍຂ້ອຍ.  ລາວກະເວົ້າອອກມາວ່າ ພໍໆ ອອກໄປໄດ້ລະ… ສິນອນ.

ຫລັງຈາກນັ້ນ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ສິເລີ່ມຈັງໃດ, ເພາະໃຈຂ້ອຍມັນສັ່ນໆ ຂ້ອຍກະເລີຍແຍ່ມືເຂົ້າໄປໃນຫີຂອງເອື້ອຍຂ້ອຍ ເອື້ອຍຂ້ອຍຈົນສະເດີດ ລະກະເວົ້າວ່າ ເອົາອອກ ເວົ້າແບບສຽງຄາງໆ, ແຕ່ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຮູຫີເອື້ອຍຂ້ອຍມັນຊຸ່ມໆ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍແຍ່ເຂົ້າແຍ່ອອກ. ຈົນເອື້ອຍຂ້ອຍປ່ອຍໂຕເບົາໄປເລີຍ. ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ແກ້ເສຶ້ອ ແລ້ວກະເວົ້າໃຫ້ເອື້ອຍຂ້ອຍວ່າ ໃຫ້ເຮົາສີ້ແດ່ເດີ່ເທຶ່ອຫນຶ່ງ ເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ມັນບໍ່ແມ່ນແນວເຮັດແບບນີ້. ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ສົນ ແກ້ເຄື່ອງອອກຫມົດ ແລ້ວກໍ່ຈັບໂຄຍໄປຈໍ່ໃສ່ຮູຫີເອື້ອຍຂ້ອຍ ແຕ່ລາວກໍ່ເຫນັງໄປເຫນັງມາ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍເອົາເນັ່ນແອວລາວໄວ້ ແລ້ວກໍ່ຍັດໂຄຍເຂົ້າໄປ. ຫລັງຈາກຍັດເຂົ້າໄປເອື້ອຍຂ້ອຍລາວກໍ່ມິດ ບໍ່ມີສຽງຕອບກັບມາ, ຂ້ອຍກໍ່ຍັດເຂົ້າໄປຈົນຈຳໂຄຍຂ້ອຍ. ເອື່ອຍຂ້ອຍກໍ່ຫາຍໃຈອອກມາຢ່າງແຮງ. ຂ້ອຍກະຖາມເອື່ອຍຂ້ອຍວ່າ ເປັນຈັງໃດເອື້ອຍມີ່ ລາວກໍ່ບໍ່ປາກ ແລ້ວກໍຍັງມີທ່າທີຂັດຂືນ ຂ້ອຍກໍ່ເລີ່ມຖອດເຂົ້າທອດອອກ ແຕ່ຮູ້ສຶກຫີເອື້ອຍຂ້ອຍຕຶງໆ ເດົ້າໂຄດຄັນຫົວໂຄຍເລີຍ. ຫລັງຈາກເດົ້າເຂົ້າເດົ້າອອກປະມານຫາເທຶ່ອ ເອື້ອຍຂ້ອຍລາວກໍ່ເຊົາຂັດຂືນ ແລ້ວຫີລາວກໍ່ຕອດໂຄຍຂ້ອຍເປັນບາດໆ ພ້ອມກັບຄາງໃນຮູຄໍ ຂ້ອຍກໍ່ເດົ້າຕໍ່ໄປ ເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ຄາງອອກມາ ອາາາ ອາາາ… ໂຄຍໂຕຄືມາໃຫຍ່ແທ້ດີແທ້, ຄ່ອຍໆເດົ້າແດ່ອ່າາາາາ. ຂ້ອຍກໍ່ຖາມກັບໄປວ່າ ເອື້ອຍມີ່ມັກບໍ່. ລາວກໍ່ຕອບກັບມາບໍ່ຕົງຄຳຖາມວ່າ ເທຶ່ອດຽວນິລະພໍເດີ່ ຢ່າປ່ອຍນ້ຳແບ້ນໃສ່ຫີເອື້ອຍເດີ່. ຂ້ອຍກໍ່ຕອບໂດຍໆ ແລ້ວກໍ່ເດົ້າຕໍ່ໄປ ແລ້ວເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ເຫນັງຫີຮັບໂຄຍຂ້ອຍທຸກໆເທຶອ ຮູ້ສຶກຄັນຫລາຍ ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ກົ້ມລົງໄປຄັ້ນນົມແລ້ວກໍ່ເດົ້າໄປພ້ອມ  ຈົນໃນທີ່ສຸດນ້ຳຂ້ອຍໄກ້ສິອອກແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ລຶກຂຶ້ນມາເດົ້າໄວຂຶ້ນໄວຂຶ້ນ ເອື່ອຍຂ້ອຍກໍ່ຄາງແຮງຂຶ້ນ ອ່າາາາ ອາາາາ ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ທອດໂຄຍອອກມາ ຊັກວ່າໃສ່ໂນນຫີຂອງລາວ. ແລ້ວກໍ່ນອນກອດລາວຈົນລັບໄປນຳກັນ ສອດແຈ້ງ. ຕື່ນເຊົ້າມາ ພໍຂ້ອຍລຸກໍ່ເຫັນເອື້ອຍຂ້ອຍອາບນ້ຳແລ້ວໆ ກຳລັງສິນຸ່ງເຄື່ອງ ຂ້ອຍກໍ່ລຶກຂຶ້ນໄປ ກອດຈາກທາງຫລັງ ແລ້ວກໍ່ຈູບເຂົ້າໄປທາງຄໍ ລາວກໍ່ເວົ້າວ່າ ໄປອາບນ້ຳ ຕຽມໂຕກັບບ້ານ ມັນສິສວຍແລ້ວນິ ຂ້ອຍກໍ່ທັງບອກ ແລ້ວກໍ່ເອົາມືລູບໆລົງໄປຫີທີ່ນຸ່ງແຕ່ສະລິບ ແລ້ວເວົ້າວ່າ ເຮົາຮັກເຈົ້ານະ ຂໍເຮົາສີ້ເຈົ້າອີກໄດ້ບໍ່. ເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ວ່າ ພໍແລ້ວ ໄປອາບນຳ ຂ້ອຍກໍ່ຕອບໄປວ່າ ນາາາ ບຶດດຽວກະແລ້ວລະນາ ແລ້ວກໍ່ຈັບຫນ້າເອື້ອຍຂ້ອຍມາ ຈູບປາກທັນທີ ແລ້ວລາວກໍ່ວາງຜ້າເສັດໂຕອອກ ທີ່ແລ້ວກໍ່ດຶງລົງໄປນອນຢູ່ບ່ອນນອນ.  ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ດຶງສະລິບລາວອອກ ເທຶ່ອນີ້ຂ້ອຍວ່າສິລອງເລຍ ແຕ່ບໍ່ກ້າ ກະເລີຍໄດ້ແຕ່ດົມ ແລ້ວກໍ່ຈັບໂຄຍຂ້ອຍຍັດເຂົ້າໄປທັນທີ ແຕ່ຮູ້ສຶກຟືດກວ່າເກົ່າ ຍ້ອນນ້ຳຫີເອື່ອຍຂ້ອຍຍັງບໍ່ອອກມາ. ຂ້ອຍກໍ່ບອກເອື່ອຍຂ້ອຍວ່າ ເອົານ້ຳລາຍທາໃຫ້ແດ່ ເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ທາ ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ເລີ່ມບັນເລງອີກຮອບ ເທຶ່ອນີ້ເອື້ອຍຂ້ອຍເຮັດໄດ້ອາລົມຫລາຍ, ໂດຍລາວເປັນຄົນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍ ຫລັງຈາກຂ້ອຍເດົ້າລາວໄດ້ໄລຍະຫນຶ່ງ ເອື່ອຍເຂົ້າກໍ່ຂື້ນເດົ້າຂ້ອຍ ແລ້ວກໍ່ເຮັດລີລາແບບຫນັງເຊັກ ຂ້ອຍໂຄດຕິດໃຈເລີຍ. ຫລັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ ຂ້ອຍກໍ່ນ້ຳແຕກຄາຫີເອື້ອຍຂ້ອຍ ຍ້ອນຂ້ອຍບໍ່ບອກວ່ານ້ຳຂ້ອຍສິແຕກ.

ນັບແຕ່ມື້ນັ້ນມາ ຂ້ອຍກັບເອື້ອຍກະມັກສີ້ກັນເປັນບາງເທຶ່ອ ແລະຮູ້ສຶກວ່າເອື້ອຍຂ້ອຍສິຕິດໃຈໂຄຍຂ້ອຍ ຈົນທີ່ສຸດລາວກໍ່ເຊົາກັບແຟນຜູ້ນັ້ນ. ແລ້ວກໍ່ບໍ່ໄດ້ມີແຟນໃຫມ່ ຈົນຕອນໄປເຝິກງານ ກໍ່ໄປຕິດກັບຫົວຫນ້າພະແນກ ບ່ອນທີ່ລາວໄປເຝິກງານນັ້ນ. ລະສຸດທ້າຍອ້າຍນ້ຳກະມາຂໍເອື້ອຍຂ້ອຍ ແລ້ວກໍ່ແຕ່ງງານກັນ.

ໝວດໝູ່:Sex stories
 1. scarecrow
  ເດືອນເມສາ 18, 2011 ເວລາ 4:35 pm

  ສຸດຍອດເລີຍເລື້ອງນີ້ ອ່ານແລ້ວໄດ້ອາລົມດີ, ຂອບໃຈຫລາຍໆ.

  • ເດືອນເມສາ 18, 2011 ເວລາ 10:55 pm

   ຕອນຂຽນເລື່ອງນີ້ ກໍ່່ຍັງອົດຄິດຮອດເອື້ອຍສຸດທີ່ຮັກຂອງຂ້ອຍບໍ່ໄດ້… ແຕ່ກະຢ່າ ດຽວນິເພີ່ນກັບຜົວກໍ່ລວຍ ຢູ່ສະນຸກສຸກສະບາຍແລ້ວ ອີກທັງຍັງແບງເງິນ ໃຫ້ເຮົາຈ່າຍ ເຮົາກະພໍໃຈລະ

  • ເດືອນເມສາ 18, 2011 ເວລາ 10:58 pm

   ຢາກຖາມ Scarecrow ວ່າຕອນນີ້ເວັບຫື່ນໄປຢູ່ໃສແລ້ວ

   • ຢາກຮູ້
    ເດືອນສິງຫາ 19, 2014 ເວລາ 5:44 am

    ບໍ່ຄືນຊີບແລ້ວເວັບຫື່ນຫັ້ນນະ ຂ້ອຍໄປແວ່ຍາມໃດກໍ່ມິດຊ້ອຍມ້ອຍ.

 2. scarecrow
  ເດືອນເມສາ 19, 2011 ເວລາ 4:45 pm

  ເວັບຫື່ນຖືກເຂົາຍຶດແລ້ວອາດຈະເປັນເພາະເອົາຮູບໂປ້ໝັງເປືອຍໂພສລົງຊຶ່ງມັນຜິດກັບກົດລະບຽບຂອງເຂົາເຈົ້າ ດຽວນີ້ຫົວໝ້າກໍາ
  ລັງຊອກຫາໂຮສທ໌ໃໜ່ຢູ່ ຄິດວ່າອີກບໍ່ດົນເພິ່ນຄົງຈະເປີດຄືນ.
  Casanova ຂ້ອຍຄິດວ່າອາດຈະມີເຫດຜົນອື່ນອີກທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຄິດຢາກສີ້ເອື້ອຍ, ຜູ່ຊາຍສ່ວນຫລາຍຈະມີອາລົມຂຶ້ນມາເມືອໄດ້
  ເຫັນ ໄດ້ສໍາຜັດ ໄດ້ກິ່ນ.

  • II9UDOO™
   ເດືອນພຶດສະພາ 10, 2018 ເວລາ 8:14 pm


   ທຸກເທື່ອທີ່ເພິ່ນໃຊ້ໄປຊື້ນັ້ນ ຊື້ນີ້ ອີ່ແອ້ມມັກໂຕນເຮືອນໄປນຳຂ້ອຍ
   ມັນວ່າ ຄ້ານຢູ່ໃຫ້ເພິ່ນໃຊ້ ຂ້ອຍວ່າ ກະດີລະ ເພິ່ນໃຊ້ ໄດ້ເງິນ.
   ກໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນແທ້, ທຸກເທື່ອທີ່ ອີ່ພໍ່ໃຊ້ອີ່ແອ້ມບີບແຄ່ງນວດຂາ
   ເພິ່ນໃຫ້ເງິນມັນໄປຊື້ເຂົ້າໜົມ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ລ້າຈັກເທື່ອ ໄດ້ຫຼາຍ
   ກ່ວາອີ່ແມ່ໃຊ້ຂ້ອຍຕັກນ້ຳອີກດ້ວຍ, ອີ່ແອ້ມບໍ່ຕອບ ຍົກຕີນຂວາ
   ຂຶ້ນມາຢຽບເບາະ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຕ້ອງເສຍສະມາທິເປັນບາງຄັ້ງ
   ຕ້ອງໄດ້ບອກໃຫ້ມັນນັ່ງດີໆ ມັນກໍ່ວ່າ ບໍ່ມີໃຜເຫັນເປົ້າສະຫຼິບ
   ມັນດອກ ລົດແວ່ນມືດແບບນີ້ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍວ່າ ກະກູນີ້ລະເຫັນ
   ມຶງບໍ່ອາຍຫວາ ໃຫຍ່ເປັນສາວແລ້ວ ຊິໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນແບບນີ້.
   ອີ່ແອ້ມ ຖຽງຄືນວ່າ ບາດມຶງເດ໋ຊັ້ນ ຊັກວ່າວວັບໆໃສ່ອີ່ເລີດມື້ນັ້ນ
   ຄືບໍ່ອາຍເຂົາແດ່.
   ອີ່ເລີດເປັນໝູ່ອີ່ແອ້ມ ມັກມາຫລິ້ນນຳອີ່ແອ້ມເລື້ອຍໆເວລາມັນ
   ຢາກກິນສົ້ມ ເຮືອນຂ້ອຍມີກົກໄມ້ກິນໝາກຫລາຍຊະນິດ ຍາມ
   ໝາກມ່ວງກໍ່ໄດ້ກິນໝາກມ່ວງ ຍາມໝາກຂາມກໍ່ໄດ້ກິນໝາກ
   ຂາມ ຍາມໝາກເຟືອງກໍ່ໄດ້ກິນໝາກເຟືອງ ໝາກຍົມ ໝາກຫຸ່ງ
   ກໍ່ໄດ້ກິນທຸກລະດູການ. ມື້ນັ້ນ ຂ້ອຍຄ້ານຂຶ້ນເອົາໝາກຍົມ ອີ່ເລີດ
   ກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນເອົາເອງ, ມັນນຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນ ແຕ່ບໍ່ນຸ່ງສະຫລິບ ແນມຂຶ້ນ
   ໄປເຫັນກໍ່ເລີຍຈົກໂຄຍອອກມາຊັກວ່າວ ບໍ່ຮູ້ວ່າອີ່ແອ້ມລັກສ່ອງ
   ເບິ່ງກໍ່ເລີຍສືບຕໍ່ຊັກຈົນນ້ຳແຕກ.
   ກະທໍ່ນັ້ນລະ ເລື່ອງທີ່ຢາກເລົ່າໃຫ້ເຈົ້າຟັງ ບໍ່ຫື່ນສຽວກໍ່ບໍ່ວ່າກັນ
   ຕົກລົງນະ !

 3. scarecrow
  ເດືອນເມສາ 19, 2011 ເວລາ 6:06 pm

  casanova in Lao :
  ຕອນຂຽນເລື່ອງນີ້ ກໍ່່ຍັງອົດຄິດຮອດເອື້ອຍສຸດທີ່ຮັກຂອງຂ້ອຍບໍ່ໄດ້… ແຕ່ກະຢ່າ ດຽວນິເພີ່ນກັບຜົວກໍ່ລວຍ ຢູ່ສະນຸກສຸກສະບາຍແລ້ວ ອີກທັງຍັງແບງເງິນ ໃຫ້ເຮົາຈ່າຍ ເຮົາກະພໍໃຈລະ

  ດີໃຈນໍາລາວ.

 4. BadBoy
  ເດືອນເມສາ 21, 2011 ເວລາ 6:58 pm

  ແຕ່ກ່ອນຂ້ອຍຄິດວ່າມີແຕ່ຂ້ອຍທີ່ໄດ້ປິ່ນທ້ອງໃສ່ເອື້ອຍນ້ອງດຽວກັນ ແຕ່ພໍໄດ້ເຂົ້າມາອ່ານເລື້ອງຂອງເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ວ່າ
  ຢ່າງນ້ອຍກໍ່ມີເຈົ້າຄົນນຶ່ງທີ່ມັກຄືກັນກັບຂ້ອຍແລະກໍ່ຂໍຍ້ອງວ່າເຈົ້າຂຽນໄດ້ດີຫລາຍ ເສຍດາຍທີ່ເຈົ້າບໍ່ເອົາຮູບມາ
  ລົງໃຫ້ເບິ່ງ. thank you der

  • ຢາກຮູ້
   ເດືອນສິງຫາ 19, 2014 ເວລາ 5:45 am

   ນີ້ລະ ເພິ່ນວ່າໄດ້ຄືບຢາກເອົາສອກ ຮາໆໆໆໆ

  • Keedeu
   ເດືອນພຶດສະພາ 5, 2018 ເວລາ 9:11 pm


   want to do this with your sister

 5. BadBoy
  ເດືອນເມສາ 22, 2011 ເວລາ 10:29 pm

  ວິໄລເປັນເອື້ອຍທີ່ຂ້ອຍຄິດຢາກສີ້ຫລາຍກວ່າໝູ່, ຄວາມຈິງແລ້ວລາວກໍ່ບໍ່ງາມ ຫຸ່ນບໍ່ເຊັກຊີຄືນາງແບບ
  ທີ່ເຂົາເອົາມາລົງໃນປະຕິທິນເບຍລາວດອກ ແຕ່ລາວມີສະເນ່, ເວລາລາວຍິ້ມແລະລັກຖິ້ມແສງຕາມາ
  ໃຫ້ ບໍ່ຄິດໂຄຍກະແຂງຂຶ້ນມາແບບບໍ່ມີເຫດຜົນຫຍັງເລີຍ. ກິນເຂົ້າແລງແລະທໍາຄວາມສະອາດຫ້ອງ
  ຄົວກິນຊ່ອຍແມ່ແລ້ວ ວິໄລມັກອອກມານັ່ງກິນອາກາດສົດແລະລົມກັບຂ້ອຍຢູ່ເດີ່ນຫຍ້າຫລັງບ້ານຊາມ
  ຊາຮອດໂມງເບິ່ງລະຄອນຊ່ອງເຈັດສີ. ກິ່ນຫອມອ່ອນໆຈາກໂລຊັນສະວິດປີທີ່ລາວໃຊ້ທາຕາມຕົນໂຕ
  ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເຜີຕົວໂອບກອດແອວລາວເຂົ້າມາໄກ້ໆຈົນເນື້ອຕົວຕິດແປະກັນຄືເຂົ້າໜົມຄູ່ທີ່ແມ່ມັກຊອຍ
  ໃສ່ເຂົ້າປຽກເສັ້ນໃຫ້ກິນ, ຂ້ອຍຊວນລົມນັ້ນລົມນີ້ເພື່ອໃຫ້ລາວບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າມືຂ້ອຍໄດ້ເລື່ອນຂຶ້ນມາຮອດ
  ຕີນນົມນອກເສື້ອແລະເມື່ອລາວບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບແນວໃດ໋ ຂ້ອຍກໍ່ຄ່ອຍເລື່ອນຂຶ້ນມາຈັບເຕົ້າ
  ແລະຄ່ອຍລູບຄ່ອຍຄໍາ ຄ່ອຍຄັ້ນແລະລາວຈະຈັບມືຂ້ອຍອອກກໍ່ຕໍ່ເມືອມີຄົນຍ່າງເຂົ້າມາຫ້ອງຮັບແຂກ
  ແຕ່ສ່ວນຫລາຍຈະບໍ່ມີໃຜມານັ່ງຢູ່ຫ້ອງຮັບແຂກນີ້ດອກ ເພາະພວກເພິ່ນມັກນັ່ງເບິ່ງທີວີຢູ່ຫ້ອງຮັບແຂກ
  ເບື້ອງໜ້າບ້ານຫລາຍກ່ວາ ສ່ວນຫ້ອງຮັບແຂກນີ້ພໍ່ເອົາໄວ້ຕ້ອນຮັບແຂກຂອງເພິ່ນ.
  ວິໄລອາຍຸໄດ້21ປີແລ້ວແຕ່ນົມບໍ່ໃຫຍ່ຄືໄພລິນຜູ່ເປັນນ້ອງສາວອາຍຸ18ປີ, ຂ້ອຍອາຍຸ19ປີ. ແຕ່ກ່ອນ
  ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ກ້າລ່ວງເກີນຫຍັງລາວຫລາຍໄປກ່ວາຈັບມືຖືແຂນຫລືໂອບກອດແບບເອື້ອຍນ້ອງທົ່ວໆໄປຫັ້ນລະ
  ຫາກໍ່ໃຈກ້າຂຶ້ນມາຕອນວິໄລພາຂ້ອຍໄປຫລິ້ນລູນາ36. ຄືນນັ້ນວິໄລງາມເຊັກຊີເປັນພິເສດ, ຊຸດສາຍ
  ດ່ຽວທີ່ລາວນຸ່ງຄືນນັ້ນໜ້າເອິກເປີດກ້ວາງ ໂຊນົມຂາວໆທີ່ລົ້ນອອກມາຈາກເສື້ອຊ້ອນເບີ32ບີ ທາງລຸ່ມກໍ່
  ເຂີນກາຍຫົວເຂົ່າແລະແຫກຂ້າງອີກ,ເວລານັ່ງຕັ່ງຂ້າງຄາວເຕີກໍ່ຍະຂາອອກ ໂຊສະຫລິບໃຫ້ແຟນເກົ່າ
  ທີ່ນັ່ງກິນເຫລົ້າກັບກິກໃໝ່ຢູ່ອີກແຈນຶ່ງເບິ່ງ. ຕອນວິໄລພາຂຶ້ນໄປເຕັ້ນຊະໂລຫັ້ນຕິຂາຍໜ້າຂາຍຕາໝົດ
  ເພາະນໍ້າແຕກໃສ່ສົ້ງ, ບໍ່ໃຫ້ແຕກແນວໃດ໋ ແນວວ່າວິໄລກອດຄໍຂ້ອຍເຂົ້າໄປດົມກິ່ນນໍ້າຫອມທີ່ລາວທາ
  ໃສຕິ່ງຫູ ກິ່ນນໍ້າຫອມຜະສົມກັບທ້ອງນ້ອຍທີ່ລາວຖູໄຖໃສ່ເປົ້າສົ້ງຕຶງໆຂອງຂ້ອຍ ເພງບໍ່ທັນຈົບມັງກອນ
  ຂ້ອຍກໍ່ພົ່ນພິດອອກມາ. ຕອນອອກມາຈາກລູນາ ແຟນລາວກະມາຖາມວ່າພວກຂ້ອຍຊິກັບບ້ານເອງໄດ້ບໍ
  ວິໄລກໍ່ບອກວ່າໄດ້ ບໍ່ມີບັນຫາ.
  ຂຶ້ນຫວິດຂັ້ນໄດບ້ານ ວິໄລກໍ່ດຶງຂ້ອຍເຂົ້າຫ້ອງນອນຂອງລາວ, ແກ້ເຄື່ອງຂ້ອຍອອກແລ້ວກະອົມໃຫ້.ລີລາ
  ເທັກນິກດູດອົມຂອງວິໄລເກັ່ງຫລາຍ. ເລຍກິນນໍ້າແບ້ນທີ່ຊຶມອອກມາຈາກຫົວໂຄຍໝົດແລ້ວ ວິໄລກໍ່ມອດ
  ໄຟແກ້ສາຍດ່ຽວອອກໄປອອກຢູ່ພື້ນ ແລ້ວກະໄປນອນຫງາຍຢ່ອນຂາເບື້ອງນຶ່ງລົງສ່ວນອີກເບື້ອງນຶ່ງຢຽບຂອບ
  ຕຽງໄວ້ແລ້ສກະບອກໃຫ້ຂ້ອຍເລຍ. ຫີວິໄລບໍ່ໃຫຍ່ ໝອຍຫລາຍແລະມີກິ່ນຄ້າຍຄືຍ່ຽວ, ຕອນຂ້ອຍເລຍແຕດ
  ແລະແຍ່ນິ້ວກາງເຂົ້າອອກຊ້າໆ ວິໄລເອົາມືຈິກຜົມແລະເຮັດຄືຊິຍູ້ຫົວຂ້ອຍອອກ ຄືຊິດຶງເຂົ້າແບບສອງຈິດສອງໃຈ
  ປາກກໍ່ຄາງອຸ່ມໆ ບາງຄັ້ງກະສູບລົມເຂົ້າຄືເຂົາສູບຄວັນຢາເຂົ້າປອດ. ເມື່ອວິໄລບອກໃຫ້ເຮັດ ຂ້ອຍກໍ່ລຸກຂຶ້ນ
  ຈັບຫົວໂຄຍໄປຈໍ່ໃສ່ຮູຫີທີ່ປຽກຊື້ນຂອງເອື້ອຍ, ສຸບຫົວເຂົ້າ ທໍາທ່າຊິເດົ້າແຕ່ບໍ່ເດົ້າ ຖອດອອກມາຖູກັບແຕດຫລິ້ນ
  ສາມສີ່ເທື່ອແລ້ວກະຈັບສຸບເຂົ້າໃໝ່ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ມັນເຂົ້າເລິກ, ເດົ້າສາມສີ່ບາດກະດຶງອອກມາຖູກັບແຕດອີກ, ເຮັດ
  ແບບນີ້ຫລາຍໆເທື່ອຈົນວິໄລຂໍຮ້ອງໃຫ້ສີ້ສາເພາະລາວທໍລະມານຫລາຍແລ້ວ ຂ້ອຍຈັ່ງເລີ້ມສີ້. ໂຄຍຂ້ອຍບໍ່ໃຫຍ່
  ແຕ່ຍາວແລະຮູຫີຂອງວິໄວກໍ່ບໍ່ຄັບບໍ່ຫລົມ. ເດົ້າໄດ້ເຈັດແປດບາດ ກະກົ້ມລົງຈູບຕາມກ້ານຄໍ ເລື່ອນລົງມາຈູບມາ
  ເລຍຫົວນົມທີ່ມີຂະນາດໃຫຍ່ຊໍ່າປາຍໄມ້ທູ່ເຈັກຈົນມັນແຂງຂຶ້ນມາສູ້ລີ້ນຈຶ່ງເດົ້າຕໍ່ ຈົນນໍ້າເມືອກຂອງວິໄລອອກແລ້ວ
  ຂ້ອຍກໍ່ເດົ້າໄວຂຶ້ນໄວຂຶ້ນຈົນນໍ້າແຕກຄາຮູຫີຂອງເອື້ອຍ.
  ນັບແຕ່ຄືນນັ້ນມາ ຂ້ອຍກັບວິໄລຊິລັກສີ້ກັນຕະລອດ, ສ່ວນຫລາຍວິໄລຈະລັກເຂົ້າມາຫາຂ້ອຍຕອນກາງເດິກ.
  ບາງເທື່ອກະພາກັນໄປສີ້ຢູ່ສວນ, ຄັນມື້ໃດ໋ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຊິປອດໄພຫລືບໍ່ ວິໄລກໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍໃສ່ໂທເຈັນ. ລອງທຸກ
  ທ່າ, ໂຄຍຍາວສີ້ທ່າໃດ໋ກະຄັກ ວິໄລບອກ. ມື້ໃດ໋ໄດ້ສີ້ໄພລິນຊິມາເລົ່າສູ່ຟັງ ດຽວນີ້ກໍາໃຫ້ວິໄລເວິກກິງອ້າວຢູ່
  ຄິດວ່າຄືບຊິໄດ້ປູຜ້າຂາວໄວໆນີ້ລະ.

  • ເດັກລ່ວງ™
   ເດືອນພຶດສະພາ 13, 2018 ເວລາ 6:56 pm


   ໄດ້ແຕ່ຈິນຕະນາການ ວັນນຶ່ງຈະເຫັນເອື້ອຍເປີດເວັບແຄມໃຫ້ເບິ່ງ.

 6. oatto
  ເດືອນມີນາ 11, 2012 ເວລາ 1:59 pm

  bor yark zeu va lao ka me wap baep ni hu si arn thouk meu lod lea

  • ຊິກແຊັກ
   ເດືອນມັງກອນ 5, 2017 ເວລາ 6:34 pm

   aotto ເຮັດການບ້ານແລ້ວກ່ອນເດີຈຶ່ງເຂົ້າມາອ່ານ.

   • ໂລນເນີ™
    ເດືອນພຶດສະພາ 8, 2018 ເວລາ 12:08 pm


    ມີແທ້ເວັບລາມົກລາວ ແຕ່ຖືກປິດໄປແລ້ວເວັບນຶ່ງ ຍັງແຕ່ເວັບນີ້
    ກັບເວັບຂອງນາງ ໂລນາ ມະລີ, ທີ່ຈິງເວັບນີ້ ບໍ່ແມ່ນເວັບຫື່ນດອກ
    ແຕ່ພວກຫື່ນໄປລົ້ວຢູ່ທີ່ນັ້ນ ລ້າວຄ້ານລ່ຳໄລກໍ່ເລີຍປ່ອຍໃຫ້ເຂົາ
    ລົ້ວໄດ້ຕາມສະບາຍໃຈ.
    ຂ້ອຍເອງກໍ່ບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການຫື່ນກັບເອື້ອຍ-ນ້ອງສາວທີ່ເກີດ
    ຮ່ວມທ້ອງແມ່ດຽວ ແບ້ນດຽວດອກ ແຕ່ມັກອ່ານ ມັກກ໊ອບກ່າຍ
    ບາງເທື່ອກໍ່ຈິນຕະນາການໄປຕາມປະສາຄົນຂີ້ເຫງົາ ວ້າເວ່ ໂດຍ
    ສະເພາະແມ່ນກັບນ້ອງສະໃພ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າເຄີຍມີຫຍັງກັນມາແຕ່ຊາດ
    ກ່ອນໆ ຊາດນີ້ຈຶ່ງຄິດຢາກມີພິສະຫວາດກັບລາວ ແຕ່ຄົງໄດ້ແຕ່
    ຄິດເທົ່ານັ້ນລະເພາະລາວເປັນແມ່ທີ່ດີຂອງລູກ ເປັນເມຍທີ່ດີຂອງ
    ຜົວ ກັບເອື້ອຍ-ອ້າຍ-ນ້ອງຜົວ ບໍ່ປານໃດດອກ ແລະມັນກໍ່ເປັນປົກ
    ກະຕິສຳລັບໃພ້ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຂົ້າກັບຍາດທາງຜົວເທົ່າທີ່ຄວນ ແຕ່ສຳ
    ລັບເຂີຍແລ້ວ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເຮັດດີທີ່ສຸດກັບພີ່ນ້ອງທາງເມຍ ບໍ່ຊັ້ນ
    ຈະຖືກລອຍແພ !

 7. ນັກອ່ານ
  ເດືອນມີນາ 12, 2012 ເວລາ 5:53 pm

  ສົງໃສເປັນຍ້ອນຂ້ອຍເຂົ້າມາອ່ານເລື້ອງລາມົກຂອງເຈົ້ານີ້ລະ ນອນຫລັບໄປຈຶ່ງຝັນວ່າໄດ້ຈົກຫີເອື້ອຍຕົນເອງຈົນນໍ້າແຕກເຕັມເສື່ອນອນ.

  • YakHet™
   ເດືອນພຶດສະພາ 16, 2018 ເວລາ 4:17 pm


   ຢາກເຮັດຄືເຂົາ ແຕ່ຄົງບໍ່ມີໂອກາດ ລົມສາວບໍ່ເປັນນະ.

 8. ເດືອນມີນາ 15, 2013 ເວລາ 12:02 am

  ສີ້ເອື້ອຍຈົນໂຄຍກຸດດເລີຍບໍ່ມີເລື່ອງໃໝ່ເລື່ອງໃໝ່ມາເລົ່າ.

  • Demy™
   ເດືອນພຶດສະພາ 21, 2018 ເວລາ 3:45 pm


   ຕິດນິໃສບໍ່ດີກັບຄົນອື່ນ ແບບວ່າ ມັກເບິ່ງກົ້ນ ເບິ່ງນົມເຂົາ ເວລາເຫັນເອື້ອຍ
   ເຫັນນ້ອງສາວນຸ່ງເຄື່ອງເຊັກຊີແດ່ໜ້ອຍນຶ່ງກໍ່ອົດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະແນມເບິ່ງ ແນວຄິດ
   ຊົ່ວວູບກໍ່ຜຸດຂຶ້ນມາຕາມປະສາຊາຍຫື່ນ ມັນເກີດຂຶ້ນແລ້ວກໍ່ດັບໄປ ດົນໆມາຈຶ່ງ
   ເກີດຂຶ້ນໃນຄວາມຝັນ ເຫັນນ້ອງສາວນອນຫລັບຄາໂຊຟາ ສົງໃສເໝື່ອຍມາຈາກ
   ງານບຸນ ປ້າເອີ້ນໄປຊ່ອຍຂາຍຕະກຽງນ້ອຍບຸນວັດບ້ານຊົ້ງ ກໍ່ເລີຍນອນຫລັບ
   ປານຕາຍ. ຂ້ອຍກັບມາແຕ່ຊ້ອມບານ ເປີດຕູ້ເຢັນຊອກຫານ້ຳເຢັນ ແຕ່ປ່ຽນໃຈ
   ເອົາເບຍອອກມາກິນ, ຊິເບິ່ງເຂົາແຂ່ງໄມ້ຕີຫົວປາຫໍ່ ກໍ່ເຄີຍປຸກໃຫ້ນ້ອງລຸກ ປຸກ
   ຈັ່ງໃດກໍ່ບໍ່ຕື່ນ ຕົກໃຈຄິດວ່ານ້ອງຕາຍ ເອົາມືໄປໃສ່ດັງກໍ່ຍັງມີລົມຫາຍໃຈຢູ່ ຊິບ
   ພະຈອນກໍ່ເຕັ້ນແຕ່ບໍ່ບໍ່ມືນຕາ ຖາມຫຍັງກໍ່ບໍ່ໄດ້ຄວາມ ຈຶ່ງອຸ້ມນ້ອງເຂົ້າໄປຫ້ອງ
   ວາງໄວ້ຕຽງນອນ ຫົ່ມຜ້າໃຫ້ແລ້ວກໍ່ອອກມານັ່ງກິນເບຍ ເບິ່ງທີວີ ຈົນແມ່ເລີກ
   ມາແຕ່ຕະລາດ ຮູ້ວ່ານ້ອງນອນກໍ່ເລີຍບອກຂ້ອຍໄປຊ່ອຍແຕ່ງກິນແທນນ້ອງ
   ເພິ່ນຊິເຮັດແກງໜໍ່ໄມ້ກັບປົ່ນກົບແກ້ມຜັກແວ່ນງາມໆ.
   ມື້ນີ້ ແມ່ແຕ່ງໂຕງາມແລະດູດີເປັນພິເສດ, ສະເກິດເປັນຊຸດສີບົວອ່ອນ ຍາວເກືອບ
   ຮອດເຂົ່າ ຄໍຢູກ້ວາງພໍເຫັນໄດ້ເນີນນົມທີ່ອວບຂາວ ແມ່ສາຍສ້ອຍເປັນຮູບຫົວໃຈ
   ຢົກ ກໍ່ເລີຍຖາມເພິ່ນໄປກິນຕຳໝາກນັດມາຫວາ? ເພິ່ນກໍ່ວ່າ ບ້າຫວາ ເຖົ້າປານ
   ນີ້ແລ້ວຍັງຊິໄປຊອກຫາກິນຕຳໝາກນັດ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍບອກເພິ່ນວ່າ ແມ່ຍັງໜຸ່ມ
   ຫຸ່ນຍັງດີແບບນີ້ ກິນມື້ 3 ຄົກກໍ່ຍັງໄດ້. ພໍຖືກຂ້ອຍຊື່ນຊົມ ແມ່ກໍ່ເກີດຄວາມອາຍ
   ແກ້ມທີ່ແດງດ້ວຍເຄື່ອງສຳອາງກໍ່ແດງຂຶ້ນມາແບບທຳມະຊາດ ເຊື່ອງຍິ້ມແລ້ວກໍ່
   ບອກຂ້ອຍຂ້ຽວລ້າງ ຂ້ຽວເດັດຮາກຜັກແວ່ນ ຂ້ອຍເດັດໄປ ລັກແຍງຫຸ່ນເຊັກຊີ
   ຂອງແມ່ໄປນຳ ສາຍຕາສັກໃສ່ທ້າຍຜາຍໆຂອງເພິ່ນຫັ້ນລະ ຄິດເສຍດາຍແທນພໍ່
   ທີ່ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຫັນແມ່ຕອນນີ້ ແຕ່ກໍ່ຂອບໃຈເພິ່ນທີ່ປະແມ່ແລະນ້ອງສາວໃຫ້
   ເປັນມູນມໍລະດົກຂອງຂ້ອຍ.
   ຕາມທີ່ສັງເກດແມ່ຂອງຄົນອື່ນ ເຂົາມັກປ່ອຍເນື້ອປ່ອຍຕົວໄປຕາມການເວລາ
   ແຕ່ແມ່ຂ້ອຍບໍ່ກິນຊະຊາຍ ອອກກຳລັງກາຍທຸກເຊົ້າແລງ ເຕັ້ນເຊືອກ ຂີ່ລົດຖີບ
   ເຮັດ Aerobic ກໍ່ໄປນຳກັນທັງ 3 ຄົນແມ່ລູກຫັ້ນລະ ເຂົາຈັດງານອາໂລບິກຢູ່ສວນ
   ມ້າໂດດທຸກໆເຊົ້າວັນເສົາ, “ຈັ່ງແມ່ນເບິ່ງບໍ່ພັບຕາ ມັກຫລາຍໃດ໋ກັ້ນເນ໊າະ!” ແມ່
   ທ້ວງຂຶ້ນເມື່ອຈັບໄດ້ວ່າຂ້ອຍແນມເບິ່ງນ້າສາວຄົນນຶ່ງທີ່ນຸ່ງສົ້ງຮັດຮູບໂຢກາ ຢືດ
   ແຂນຂາຢູ່ແຖວໜ້າ ສົ້ງລາວຮັດຈົນເຫັນງ່າມກົ້ນແງ່ມຫີຕີນອູດ camel toe
   ຊາຍໃດເຫັນກໍ່ແນມແລະກືນນ້ຳລາຍນຳ. ເວລານັ່ງລົດໄປນຳແມ່ ຂ້ອຍມັກລັກເບິ່ງ
   ກົກຂາຮຽວໆຂອງເພິ່ນ ແລະ ຖ້າໂອກາດເໝາະກໍ່ແນມເບິ່ງໂນນ 3 ລ່ຽມ ແຕ່ເພິ່ນ
   ບໍ່ນຸ່ງຮັດຄືນ້າສາວຄົນນັ້ນດອກ ນຸ່ງພໍໃຫ້ເຫັນເປັນຮູບເປັນຮ່າງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຂ້ອຍ
   ກໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ຂອງເພິ່ນໃຫຍ່ໂນນເໝືອນຂອງດາລາໜັງໂປ້ຍີ່ປຸ່ນ ໜ້າ
   ເອິກໃຫຍ່ພໍດີງາມ ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນເຕົ້າ B ຂະນາດດຽວກັບລູກສາວ ຕ່າງແຕ່ size
   ແມ່ນຸ່ງ 36 ນ້ອງສາວນຸ່ງ 34 ແລະແນ່ນອນຍີ່ຫໍ້ກໍ່ຕ່າງກັນເນາະຕາມໄວຫັ້ນລະ.
   “Hey..! ຫື່ນບໍ່ເລືອກແທ້ເນ໊າະ ບ່ອນໂຕໝົ້ນອອກມາແທ້ໆຍັງ…” ນ້ອງສາວທ້ວງ
   ຂຶ້ນເມື່ອຈັບໄດ້ຂ້ອຍສັກສາຍຕາໃສ່ງ່າຂາມຂອງແມ່ຕອນເພິ່ນນັ່ງຢອງໆເລືອກ
   ກອງໝາກເຜັດທີ່ເຂົາວາງຂາຍຢູ່ຕະລາດ ແມ່ປ້ານັ້ນບໍ່ກ້າທ້ວງ ຈຶ່ງປ່ອຍໃຫ້ສົ້ນ
   ກະໂປ່ງຕົກລົງກອງຢູ່ພື້ນແບບນັ້ນ. ນ້ອງສາວຢັ້ງຄຳເວົ້າໄວເມື່ອຄົນຂາຍກະລ່ຳ
   ຍ່າງໃກ້ເຂົ້າມາ ແລະ SMS ໄປບອກແມ່ໃຫ້ເອົາສົ້ນກະໂປ່ງ.
   ກໍ່ຄືຂ້ອຍເວົ້າຢູ່ຂ້າງເທິງຫັ້ນລະ, ຄວາມຫື່ນບໍ່ເລືອກໜ້າ ບໍ່ເລືອກສາຍສຳພັນ
   ມັນເຂົ້າທາງຕາ ທາງດັງ ທາງຫູ ທາງປາກ ແລະດ້ວຍການສຳຜັດ. ນ້ອງສາວຂ້ອຍ
   ໃຊ້ຢາສະຜົມ Herbal Essence, ກິ່ນນີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີອາລົມທາງເພດທຸກຄັ້ງທີ່
   ນ້ອງສາວເຂົ້າອາບນ້ຳ ສະຜົມອາທິດລະ 2-3 ເທື່ອ ເຊົ້າວັນເສົາ ຄືນວັດພຸດ ແລະ
   ຕອນເຊົ້າວັນຈັນອີກເທື່ອນຶ່ງ. ນ້ອງຂ້ອຍລຸກເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຕອນ 5 ໂມງປາຍ ຢ່າງ
   ຊ້າກໍ່ປະມານ 5 ໂມງເຄິ່ງ, ສາວນ້ອຍສະໃໝນີ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ໃນຫ້ອງນ້ຳເກືອບຊົ່ວໂມງ
   ຈົນຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໄປອາບຢູ່ຫ້ອງນ້ຳແມ່ ຫ້ອງນ້ຳນອກນ້ຳອອກນ້ອຍຖ້ານ້ອງ
   ໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳ. ແມ່ຂ້ອຍເຂົ້າວຽກສວຍ, ປະມານ 9 ໂມງປາຍຈຶ່ງອອກບ້ານໄປເປີດ
   ຮ້ານ 4-5 ໂມງແລງ ຈຶ່ງປິດມາບ້ານ ຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງຍາດພວກຂ້ອຍເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ.
   ກຳລັງຖູສະບູຕາມໂຕ ຮູບພາບຂອງນ້າສາວທີ່ຂ້ອຍເບິ່ງຢູ່ສວນມ້າໂດດມື້ນັ້ນກໍ່
   ຜຸດຂຶ້ນມາໃນສະໝອງຈົນເອັນໄຄ່ພອງຂຶ້ນມາເຕັມກຳ, ມັນພອງແຕ່ຕອນໄດ້ກິ່ນ
   ຢາສະຜົມນ້ອງສາວພຸ້ນນະ ພໍເຂົ້າມາເຫັນສະຫລິບຜ້າຂອງແມ່ທີ່ເພິ່ນແກ້ອອກໄວ້
   ກະຕ່າກໍ່ອົດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຈັບຂຶ້ນມາເບິ່ງແລະດົມຄາບເປື້ອນທີ່ຕິດຊັບໃນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
   ໄຟລາຄະຂ້ອຍລຸກໂຊນຂຶ້ນມາ. “ໃຫຍ່ແລ້ວ…ຍັງຫລິ້ນໂຈ໋ຍຢູ່ຫວາ?” ແມ່ທ້ວງຂຶ້ນ
   ເມື່ອເຫັນຮູດໂຄຍເຂົ້າອອກ, “ຫຍັບໄປດຸ…ແມ່ອາບນຳ !” ຂ້ອຍຕົກໃຈເມື່ອແມ່ໄຂ
   ປະຕູເຂົ້າມາໃນຊຸດວັນເກີດ.

 9. ນັກຊັກວ່າວ
  ເດືອນພຶດສະພາ 12, 2014 ເວລາ 5:34 pm

  ພັກແລ້ວສອງເດືອນສິບຫ້າວັນ ເອື້ອຍບີຈະກັບມາຢູ່ຮ່ວມກັບສະມາຊິກຄອບຄົວ ຮອດຍາມ
  ເຂົ້າໂຮງຮຽນລາວຈຶ່ງກັບເຂົ້າໄປຢູ່ຫໍພັກ. ເອື້ອຍບີມີນິໃສອ່ອນໂຍນ ເວົ້ານົວຫົວມ່ວນ
  ສະຫຼາດ ແລະເຮັດດີນຳທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນ້ອງຊາຍຫິວຫີຄືຂ້ອຍ. ” ເຈີງ…ຕອນ
  ເຂົາບໍ່ຢູ່ບ້ານ ເພິ່ນເຂົ້າມາລົ້ວຫ້ອງເລື້ອຍບໍ?” ເອື້ອຍບີຖາມຂຶ້ນຕອນດຶງລີ້ນຊັກທີ່ລາວເກັບ
  ມ້ຽນສະຫຼິບເສື້ອຊ້ອນ ເຫັນສະຫຼິບຂອງລາວພັບໄວ້ແທນທີ່ຈະກໍ້ໄວ້ແບບເຂົາໃສ່ກັບຂາຍ
  ໃນຮ້ານ. ເອື້ອຍບີມັກເອີ້ນຊື່ທີ່ໝູ່ໃສ່ໃຫ້ແຕ່ຕອນຍັງເປັນເດັດນ້ອຍຕາມຮູບປະພັນ ເຖິງວ່າ
  ປັດຈູບັນແຂ້ວລຽບພຽງງາມບໍ່ເຈີງຄືຕອນຍັງນ້ອຍແຕ່ເອື້ອຍບີຍັງເອີ້ນເຈີງຄືເກົ່າ ເວລາຢູ່ຕໍ່
  ໜ້າຄົນອື່ນຈຶ່ງເອີນຊື່ແທ້ຂອງຂ້ອຍ. “ທຸກຄັ້ງທີ່ຄິດຮອດເພິ່ນຫັ້ນລະ.” ຂ້ອຍຕອບຕາມຄວາມ
  ເປັນຈິງ, ຂ້ອຍບອກເອື້ອຍຕລອດວ່າຂ້ອຍຄິດຮອດລາວ ຮັກລາວ ເວລາລົມກັນທາງໂທລະ
  ສັບ ທາງເຟສບຸກຂ້ອຍຈະບອກເອື້ອຍບີແນວນີ້ ບໍ່ປິດບໍ່ບັງຫຍັງເລີຍ. “ສົມພໍບໍ່ໄດ້ແຟນນຳເຂົາ
  ຫັ້ນລະ !” ເອື້ອຍບີດຶງຂ້ອຍເຂົ້າໄປຈູບໜ້າຜາກເພື່ອແທນຄຳຂອບໃຈ ແລະໃຊ້ໃຫ້ຂ້ອຍເອົາ
  ເຄື່ອງໄປຊັກໃຫ້ເມື່ອເຫັນເບີອ້າຍແສງຂຶ້ນມືຖືໂດຍບໍ່ລືມແກ້ສະຫຼິບທີ່ລາວນຸ່ງເກືອບ5ຊົ່ວອອກ
  ໃຫ້ຂ້ອຍເອົາໄປດົມສົມກັບທີ່ຄິດຮອດ.
  ເວົ້າມາຮອດນີ້ ເຈົ້າອາດຈະຮູ້ວ່າສອງເອື້ອຍນ້ອງພວກຂ້ອຍເປັນໂລກຈິທີ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເອື້ອຍ
  ນ້ອງຄົນອື່ນບໍ່ເຮັດກັນ ແຕ່ກໍ່ຄືຂ້ອຍເວົ້າມາເບື້ອງຕົ້ນຫັ້ນລະວ່າເອື້ອຍບໍເປັນຄົນດີ ມັກເຮັດດີ
  ນຳສະມາຊິກຄອບຄົວທຸກຄົນ. ຊັກວ່າວແລ້ວ ໄປນອນກ່ອນເດີ, ບ່າຍ !

  • Mint™
   ເດືອນພຶດສະພາ 29, 2018 ເວລາ 1:31 pm


   ກໍ່ເຄີຍມີເປັນບາງຄັ້ງທີ່ຄິດຊົ່ວກັບເອື້ອຍກັບນ້ອງຕອນເຫັນເຂົານອນນັ່ງບໍ່ຮຽບຮ້ອຍ
   ມັນເກີດຂຶ້ນ ແລ້ວກໍ່ດັບໄປ ບໍ່ໄດ້ເກັບເອົາມາຄິດເລື່ອຍເປື່ອຍຄືຄືດຽວນີ້ດອກ ອາດ
   ຈະເປັນຍ້ອນວ່າຕອນັ້ນຍັງເປັນໜຸ່ມຮູບຫລໍ່ ມີສາວຫຸ້ມຫໍ່ເກືອບວ່າບໍ່ມີເວລາຢູ່ເບິ່ງ
   ແຍງເອື້ອຍນ້ອງ ບີຊີອີ່ຫລີໃດ໋ຕອນນນັ້ນນະ ບາງມື້ກໍ່ເດິກຈຶ່ງມາເຫັນບ້ານ ຊ້ອມບານ
   ແລ້ວ ໝູ່ກໍ່ດຶງແຂນໄປລ້ຽງສະຫລອງ ບຶດກໍ່ວັນເກີດບັກນັ້ນ ບຶດກໍ່ວັນເກີດອີ່ນີ້ ມີກິນ
   ມີຫຍ້ຳຕະລອດ ວັນເສົາ ວັນອາທິດກໍ່ໄປຊ້ອມສິນລະປະບ້ານເພື່ອກຽມໃສ່ງານກອງ
   ປະຊຸມໃຫຍ່ ງານສະຫລອງວັນສຳຄັນຂອງຊາດ ແລະ ຍ້ອນໄປຝຶກຊ້ອມສິນລະປະ
   ນີ້ລະຈຶ່ງຮູ້ຈັກກັບຄວາມສຽວສະທ້ານກັບແມ່ຮ້າງນ້ອຍຄົນນຶ່ງຊຶ່ງມັກພາລູກນ້ອຍມາ
   ເບິ່ງການຝຶກຊ້ອມ ຄົນຜູ່ທີ່ຢາກສີ້ເຮົາ ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ເວົ້າລົມກັນຍາກ ຄັວກຄ່ອຍໆກໍ່ຍະ
   ໃຫ້ ແລະ ຍ້ອນກິນບໍ່ຮູ້ອິ່ມນີ້ລະ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ອອກໂຮງຮຽນມາຫາເງິນລ້ຽງລູກຊ່ອຍ
   ນາງ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ເຄີຍຄິດເສຍໃຈດອກເພາະນາງເປັນເນື້ອຄູ່ສ້າງສົມ ແລະ ເປັນທຸກຢ່າງ
   ຂອງຂ້ອຍ. ພໍ່ນາງມີເຊື້ອຈີນ ຖືທຳນຽມຈີນ ຕ້ອງໃຫ້ລູກສາວມາບົວລະບັດພໍ່ປູ່ ທຳ
   ນຽມລາວແມ່ນລູກເຂີຍໄປເທັກແຄແມ່ເຖົ້າ, ນ້ອງສາວຂ້ອຍບໍ່ເຫັນດີນຳທີ່ຂ້ອຍເອົາ
   ແມ່ຮ້າງ ແຕ່ລາວກໍ່ນັບຖືເອື້ອຍໃພ້ ພຽງແຕ່ຈົ່ມວ່າເລັກໆນ້ອຍໆທີ່ເຫັນເອື້ອຍໃພ້ເຮັດ
   ຫຍັງບໍ່ຖືກຕາ ບໍ່ໄດ້ໃຈ ແຕ່ຍ້ອນນາງມີລູກສາວທີ່ໜ້າຮັກ ນ້ອງສາວຂ້ອຍຈຶ່ງຕ້ອງເຮັດ
   ດີນຳເອື້ອຍໃພ້ຕາມໜ້າທີ່ຂອງນ້ອງຜົວ.
   ຄືນນັ້ນ, ຂ້ອຍກັບນາງໄປຮ່ວມງານສັງສັນ ຝາກ Joyce ກັບນ້ອງສາວເໝືອນທຸກຄັ້ງ
   ທີ່ໄປເດິກມາດື່ນ. ເຂົ້າໄປອຸ້ມເອົາຈອຍ ເຫັນນ້ອງສາວນອນປະຫອຍ ກໍ່ນຸ່ງແທ້ສະຫຼິບ
   ແຕ່ຄວາມສວດໂນນສາມລ່ຽມນັ້ນມັນມີສະເນ່ຈົນເກືອບກ້າວຂາອອກຈາກຫ້ອງບໍ່ໄດ້
   ເປັນອັນວ່າຄືນນັ້ນ ອັດນາງເຂົ້າໄປ 2 ດອກຊ້ອນ ຈົນນາງສົງໃສແຕ່ບໍ່ຖາມໃນຄືນນັ້ນ
   ຫລາຍອາທິດຕໍ່ມາຈຶ່ງຫລອກຖາມ ນາງເປັນຄົນສະຫລາດຫລາຍ ຮູ້ທັນເລ່ກົນຄົນ
   ຮູ້ທັນມານຍາຍິງດ້ວຍກັນ ຈຶ່ງຊ່ອຍຫາທາງໃຫ້ຂ້ອຍສົມຫວັງ. ມື້ນັ້ນ ຈອຍໄປກັບປ້າ
   (ເອື້ອຍຂອງນາງ)ເພິ່ນມີລູກຊາຍດຽວ ຢາກໄດ້ຈອຍໄປຫລິ້ນເປັນໝູ່ຢູ່ສວນສະໜຸກ
   ຍັງແຕ່ຂ້ອຍພວກຂ້ອຍ 3 ຄົນ ຢູ່ເຮືອນ ນາງກໍ່ເລີຍເປີດໜັງ Rate X ເບິ່ງ ໂດຍແງ້ມ
   ປະຕູໄວ້ ໃຫ້ອາໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຄາງ, “ນ໊ອກໆໆໆ…ອ້າຍໂຕຕັ້ງອັນນີ້ໃຫ້ເຮົາແດ່..”
   ນ້ອງສາວໃຊ້ປາກເຄາະແລະເປີດປະຕູເຂົ້າມາເພື່ອໃຫ້ຂ້ອຍຕິດຕັ້ງລະຫັດເຂົ້າ Wi-Fi
   ກໍ່ນາງຫັ້ນລະເປັນຄົນປ່ຽນລະຫັດ. ຂ້ອຍຮັບເອົາ iPad ຈາກນ້ອງສາວມາໃສ່ລະຫັດ
   ແຕ່ບໍ່ໄດ້ ລອງມືຖືຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ ພໍນາງເມຍອອກມາຈາກຫ້ອງນ້ຳຈຶ່ງບອກວ່າໄດ້ປ່ຽນລະ
   ຫັດໃໝ່ໄປໃສ່ Default, “ອາເບິ່ງໜັງນຳກັນບໍ່?” ນາງຖາມນ້ອງສາວຂ້ອຍເມື່ອສັງເກດ
   ເຫັນວ່າອາສັກສາຍຕາໃສ່ກັບໜ້າຈໍຊຶ່ງຖືກສາກເຂົາສີ້ກັນຢ່າງເມົາມັນ ແຕ່ນ້ອງສາວປະ
   ຕິເສດ ບອກວ່າ ບໍ່ຢາກເປັນກ້າງຂວາງຄໍພວກຂ້ອຍ ຈຶ່ງເອົາ iPad ໄປເບິ່ງລະຄອນ
   ຢູ່ຫ້ອງນອນຂອງລາວ ປ່ອຍໃຫ້ພວກຂ້ອຍຫາຄວາມສຳລານຕາມປະສາຜົວເມຍ.
   ຍັງມີຕໍ່.

 10. ບ່າວນາເປາະ
  ເດືອນພຶດສະພາ 14, 2014 ເວລາ 6:07 pm

  ເບິ່ງໜັງກາຕູນປະກອບ ນ້ຳຈຶ່ງອອກໄວ

  • Alert™
   ເດືອນພຶດສະພາ 30, 2018 ເວລາ 9:48 pm

   ຕອນນັ້ນ ອ້າຍເຂີຍໄປຝຶກອົບຮົມຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເອື້ອຍຈຶ່ງເອີ້ນຂ້ອຍກັບອີ່ເຕາະ
   ໄປຢູ່ເປັນໝູ່ຍາມກາງຄືນ, ແຕ່ອີ່ເຕາະຕິດໂຄຍບັກເຈີ້ຍຈຶ່ງບໍ່ໄປ ເພາະເຮືອນໄກ
   ຈາກທາງໃຫຍ່ ໄປມາບໍ່ສະດວກຍາມກາງຄືນ ຂ້ອຍບໍ່ມີບັນຫາຂໍພຽງແຕ່ມີເນັດ
   ໃຫ້ຫລິ້ນ ມີທີວີໃຫ້ເບິ່ງກໍ່ພໍໃຈແລ້ວ ເຮືອນເອື້ອຍມີຈານດາວທຽມໃຫຍ່ ສາມາດ
   ເບິ່ງໄດ້ທົ່ວໂລກ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ເບິ່ງແຕ່ທີວີໄທຫັ້ນລະ ພາສາຕ່າງປະເທດບໍ່ເຂົ້າໃຈ
   ເບິ່ງໜັງແອັກຊັ້ນພໍເດົາອອກໜ້ອຍນຶ່ງ.
   ຄືນນັ້ນ ເອື້ອຍໃຈດີຈັ່ງໃດບຸຈຶ່ງບອກວິທີເຂົ້າເບິ່ງໜັງຜູ່ໃຫຍ່ ອ້າຍເຂີຍມັກເບິ່ງ
   ເລືອກໜັງໄດ້ແລ້ວກໍ່ນອນເບິ່ງຄັກໆ ເອື້ອຍຄົງທົນບໍ່ໄດ້ທີ່ໄດ້ຍິນສຽງເຂົາຮ້ອງ
   ຄາງໃສ່ກັນຈຶ່ງອອກມາເບິ່ງນຳ ແລະ ຖາມຂ້ອຍວ່າເຄີຍເຮັດຄືໃນໜັງບໍ່?
   ຂ້ອຍກໍ່ຕອບໄປຕາມຈິງວ່າ ບໍ່ເຄີຍ, ເອື້ອຍກໍ່ເລີຍເວົ້າວ່າ ເອົາບໍ່…ເອື້ອຍຊິສອນ
   ໃຫ້? ຂ້ອຍບໍ່ທັນໄດ້ຕອບ ເອື້ອຍກໍ່ເດ່ມືມາຫລິ້ນໂຄຍໃຫ້ ອົມໃຫ້ຈົນນ້ຳແຕກ
   ເຕັມປາກ. ບົດຮຽນທີ2 ເຂົ້າໄປຮຽນໃນຫ້ອງ ແຕ່ບໍ່ເລົ່າໃຫ້ເຈົ້າຟັງດອກເພາະ
   ຮັບປາກເອື້ອຍແລ້ວວ່າຈະປິດລັບ !

 11. ຄົນແງ້ນ
  ເດືອນພຶດສະພາ 28, 2014 ເວລາ 4:33 pm

  ຕອນເປັນບ່າວ 16-17 ປີ ຂ້ອຍເຄີຍຍົ້ວເອື້ອຍດ້ວຍການນອນເປືອຍໂຕໃຫ້ເອື້ອຍເຫັນໂຄຍທີ່ແຂງໂດ່
  ຕອນລາວເຂົ້າມາປຸກຂ້ອຍລຸກໄປສ່ວຍໜ້າກິນເຂົ້າເຊົາແລະກຽມໄປໂຮງຮຽນ ແຕ່ລາວບໍ່ເຄີຍຈັບ
  ບໍ່ເຄີຍອົມໂຄຍທີ່ມີຂນາດ 5 ຄູນ 6 ໂປ້ເຄິ່ງຂອງຂ້ອຍຄືກັນກັບເອື້ອຍເຮັດກັບນ້ອງໃນໜັງເອັກຊ໌ຍີ່ປຸ່ນ
  ເລີຍ, ເມື່ອບໍ່ໄດ້ຜົນ ຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງນຸ່ງສະຫຼິບນອນຕາມເອື້ອຍບອກ.
  “ເພິ່ນເປັນບ່າວແລ້ວ ຈະນອນກັບເຂົາໄດ້ແນວໃດ?” ເອື້ອຍຂ້ອຍເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍຫອບໝອນເຂົ້າ
  ໄປຂໍນອນຫົ່ມຜ້າຜືນດຽວກັບເອື້ອຍ. ຂ້ອຍນັ່ງລົງທີ່ຂອບຕຽງບໍ່ປາກບໍ່ເວົ້າຫຍັງເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ຄຳຕອບ
  ຂອງເອື້ອຍ, ບໍ່ດົນເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ຫຍັບໄປສົ້ນເບື້ອງຂວາຂອງຕຽງເພື່ອສ້າງເນື້ອທີ່ໃຫ້ຂ້ອຍລົງໄປນອນ
  “ເພິ່ນນອນດີໆເດີ ຢ່າອໍ້ແອ້ກັບເຂົາໃດ ເຂົາບໍ່ມັກ !” ເອື້ອຍຂ້ອຍເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍຄ່ອຍໆໝົ້ນເຂົ້າໄປ
  ນອນຫົ່ມຜ້າປິ່ນຫຼັງໃສ່ລາວ. ຂ້ອຍນອນຟັງລາດເລົາດົນເຕີບຈຶ່ງພິກມາເປັນທ່ານອນຫງາຍແລະຄ່ອຍໆ
  ແກ້ສະຫຼິບອອກຢັນໄປກອງຢູ່ປາຍຕີນຕຽງ, ຫາຍໃຈໄດ້ສອງສາມບາດ ເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ພິກໂຕມາເປັນ
  ທ່ານນອນຫງາຍ ທຳທ່າເຮັດມືຄວ່າງມາວາງໃສ່ກົກຂາຂ້ອຍ ແລ້ວກໍ່ຄ່ອຍໆເລື່ອນຂຶ້ນມາຈັບໂຄຍທີ່
  ແຂງໂດ່ແລະຍອກໃຫ້ຂ້ອຍຈົນນ້ຳແຕກ.

  • Toddy™
   ເດືອນມີນາ 1, 2018 ເວລາ 8:38 pm


   ເຄີຍສີ້ເອື້ອຍຮັກ ຫລື God-Sister ຕອນໄປລົງພື້ນຖານຢູ່ແສນຊຸມ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ເລົ່າ.

 12. ນ້ຳນິ້ງ
  ເດືອນພຶດສະພາ 30, 2014 ເວລາ 4:36 pm

  ກ່ອນອື່ນຕ້ອງຂໍໂທດນຳ casanova ທີ່ເຂົ້າມາລົ້ວໃນເວັບຂອງເຈົ້າ, ໃຈແທ້ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ຢາກຂຽນລົງ
  ຫ້ອງນຶ່ງຕ່າງຫາກແຕ່ບໍ່ຮູ້ເຮັດ ຈຶ່ງຂຽນລົງໃສ່ຫ້ອງນີ້ ຖ້າພໍເປັນໄປໄດ້ກໍ່ຈັດລຽງໃຫ້ໃໝ່ ໃສ່ຫົວເລື່ອງ
  ຫຍັງກໍ່ໄດ້, ຂອບໃຈ.
  ເລື່ອງທີ່ຂ້ອຍຈະຂຽນໃຫ້ເຈົ້າອ່ານແມ່ນເລື່ອງຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມຄົນລາວ ແຕ່ຂ້ອຍຂໍໃຊ້ນາມແຝງ
  ແທນຕົວລະຄອນ ຂໍປ່ຽນສະຖານທີ່ເກີດເຫດ ແລະຂໍເຕີ່ມແຕ່ງບາງສ່ວນໃສ່ຕື່ມເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນຄ້າຍຄື
  ເຫດການຕົວຈິງຈົນເກີນໄປ ແລະກໍ່ຕ້ອງຂໍໂທດນຳເຈົ້າຂອງເຫດການທີ່ນຳເລື່ອງນີ້ມາເລົ່າຕໍ່, ຜູ່ທີ່ເຂົ້າ
  ມາອ່ານ ກໍ່ໃຫ້ອ່ານເພື່ອການບັນເທິງ ຢ່ານຳເອົາໄປເປັນແບບຢ່າງເພາະມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເສື່ອມ
  ເສັຽກຽດຊື່ສຽງ ແລະເປັນທີ່ລັງກຽດຂອງສັງຄົມ.
  ທຸກໆປີ ຂ້ອຍຈະບິນໄປກິນໄກ່ງວງກັບຄອບຄົວຂອງເອື້ອຍຢູ່ຕ່າງແຂວງຊຶ່ງຫ່າງຈາກແຂວງຂ້ອຍຢູ່ປະມານ
  6-7 ຊົ່ວໂມງ ແລະຈະພັກຜ່ອນຫຼິ້ນກິນຢູ່ແຂວງນັ້ນຈົນສະຫຼອງປີໃໝ່ສາກົນແລ້ວຈຶ່ງບິນກັບມາເຮັດວຽກ
  ຕາມປົກກະຕິ. ຄອບຄົວເອື້ອຍຂ້ອຍມີ 4 ຄົນເທົ່ານັ້ນຄື ອ້າຍເຂີຍ ເອື້ອຍ ຫຼານສາວອາຍຸ 18 ປີ ແລະຫຼານ
  ຊາຍອາຍຸ 16 ປີປາຍ ຂັບລົດໄດ້ແລ້ວແຕ່ອ້າຍເຂີຍບໍ່ກ້າໃຫ້ຂັບທາງດ່ວນ ໃຫ້ລາວຂັບແຕ່ທາງນ້ອຍກ່ອນ
  ສ່ວນຫຼານສາວນັ້ນເກັ່ງຫຼາຍແລ້ວ, ສະນັ້ນ ລາວຈຶ່ງອາສາໄປຮັບຂ້ອຍຢູ່ສະໜາມບິນເພື່ອຈະໄດ້ມີໂອກາດ
  ໄດ້ໃຊ້ເວລາກັບແຟນຄົນຍີ່ປຸ່ນທີ່ລາວພົບຢູ່ຮ້ານກິນດື່ມໂບບາ.
  ຍ້ອນວ່າຫຼານສາວຂ້ອຍເກີດແລະໃຫຍ່ໃນຕ່າງປະເທດ ລາວຈຶ່ງສະແດງຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່ຂ້ອຍຕອນໄປຮັບ
  ຢູ່ສະໜາມບິນດ້ວຍການໂອບກອດແບບຄົນຕາເວັນຕົກສະແດງຕໍ່ກັນ, ເຖິງວ່າຈະເປັນເວລາພຽງ 11 ເດືອນ
  ທີ່ຂ້ອຍບໍ່ເຫັນຫຼານສາວ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າມີຫຼາຍຢ່າງໃນຕົວຂອງຫຼານສາວປ່ຽນແປງ ບໍ່ພຽງແຕ່ການນຸ່ງຖື
  ຕລອດຮອດຄວາມນຸ້ມນວນຂອງເຕົ້ານົມທີ່ແນບໃສ່ບໍລິເວນໜ້າທ້ອງຂອງຂ້ອຍ ມັນນຸ້ມຜິດປົກກະຕິຈົນ
  ຂ້ອຍຕ້ອງຈັບບ່າໄຫຼ່ທັງສອງຍູ້ອອກໜ້ອຍນຶ່ງເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນເຕັມຕາວ່າໜ້າເອິກຂອງຫຼານໃຫຍ່ຂນາດໃດ
  ແທ້. “..ບ່າວເຮັດຫຍັງກະອາຍເຂົາແດ່…” ຫຼານຫຼົບສາຍຕາ ລັກຍິ້ມແລະເວົ້າຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມອາຍເມື່ອ
  ຂ້ອຍຊົມວ່າລາວໃຫຍ່ເປັນສາວແລະໜ້າຮັກຫຼາຍປີນີ້.
  ໃນລະຫວ່າງນັ່ງລົດກັບບ້ານ ຂ້ອຍປ່ອຍໃຫ້ Patty ລົມກັບ Daniel ຖ້າເຂົາອ່ວຍມາລົມນຳຈຶ່ງລົມຕອບ
  ໃຊ້ເວລທັງໝົດກັບ texting ທີ່ຜູ່ສາວສົ່ງມາໃຫ້ທາງ facebook ແລະແນ່ນອນ ຂ້ອຍໄດ້ເວົ້າໃຫ້ສາວ
  ນັ້ນຟັງໃນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຂ້ອຍມີຕໍ່ແພັດຕີຕອນລາວກອດທັກກັບຂ້ອຍຢູ່ສະໜາມບິນ. ” ອ້າຍຊິເອົາລາວ
  ບໍ່ ຖ້າມີໂອກາດ?” ສາວຮັດຄໍ( Sao HotCore ແມ່ນນາມແຝງທີ່ສາວນັ້ນໃຊ້ໃນເຟສບຸກ) ແລະຂ້ອຍ
  ກໍ່ຕອບລາວໄປຕາມຄວາມຈິງວ່າ ” ຄົງບໍ່ດອກ…ແຕ່ກໍ່ເວົ້າບໍ່ໄດ້ ຂຶ້ນກັບສະພາບການ.” ສາວຮັດຄໍຫົວ
  ອິກໆໆ ແລ້ວກໍ່ອອກຈາກເຟສບຸກໄປ.

  • บ่าวน้อย
   ເດືອນມີນາ 4, 2018 ເວລາ 5:02 pm


   ມັກອ່ານເລື່ອງສຽວແນວລັກຫລັບເອື້ອຍນ້ອງປ້ອງປາຍຕົນເອງເພາະມັນຄ້າຍຄືຄວາມຈິງ
   ຫລາຍກ່ວາປີນຂຶ້ນໄປລັກຫລັບລູກເມຍຊາວບ້ານ.

 13. ນ້ຳນິ້ງ
  ເດືອນພຶດສະພາ 30, 2014 ເວລາ 5:54 pm

  ຈັບມືກອດຮັດທັກທາຍອ້າຍເຂີຍແລ້ວ ກໍ່ເຂົ້າໄປຫ້ອງຄົວເພື່ອກອດຮັດທັກທາຍກັບເອື້ອຍສຸດທີ່ຮັກ
  ແລະຍົກມືທັກທາຍສະບາຍດີກັບເອື້ອຍຂິງ(ໝູ່ເກົ່າຂອງເອື້ອຍທີ່ເຄີຍຮຽນນຳກັນຕອນຢູ່ແພດສາດ)
  ທີ່ເອື້ອຍເອີ້ນມາກະກຽມອາຫານຄ່ຳເພື່ອເປັນການຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມຂອງຂ້ອຍ, ຈາກນັ້ນ
  ກໍ່ອອກໄປກອດຮັດທັກທາຍຫຼານຊານທີ່ຢືນເຝົ້າເຕົາບາບີຄິວຢູ່ຫຼັງບ້ານກ່ອນຈະໄປທັກທາຍສະບາຍ
  ດີກັບອ້າຍໂທ(ຜົວເອື້ອຍຂິງ)ທີ່ນັ່ງຍົກເບັຽເຮັນເນເກິນລ່ອງຄໍຖ້າຕາມປະສາຄົນມັກດື່ມ.
  ຂ້ອຍເລືອກນັ່ງມຸມທີ່ແນມເຂົ້າໄປເຫັນທີວີຢູ່ຫ້ອງຮັບແຂກເພາະບໍ່ຢາກຂາດເບິ່ງການແຂ່ງຂັນບານບ້ວງ
  ແລະຖ້າງວກມາທາງດ້ານຊ້າຍມືຈະເຫັນຫ້ອງອາຫານ ແລະພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຫ້ອງຄົວກິນ, ຖ້າດວງ
  ອາທິດຍັງບໍ່ທັນຕົກດິນຈະແນມບໍ່ເຫັນຫຍັງເພາະເຫຼື້ອມແວ່ນປ່ອງຢ້ຽມ ແຕ່ຖ້າເປັນກາງຄືນຈະແນມ
  ເຫັນທຸກການເຄື່ອນໄຫວໃນຫ້ອງຄົວແລະຫ້ອງອາຫານ.
  ເວລາຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ ກິນເບັຽເຂົ້າໄປແກ້ວສອງແກ້ວແລ້ວ ຂ້ອຍມັກຍ້ອງອ້າຍເຂີຍວ່າລາວ look young
  ເຖິງຈະມີອາຍຸ 63-64 ປີ ໄກ້ຈະອອກບຳນານແລ້ວ ແຕ່ຜົມຂອງລາວຍັງບໍ່ທັນຊອມດອກເລົາເທື່ອອາດ
  ຈະເປັນຍ້ອນລາວບໍ່ດື່ມເຫຼົ້າເມົາ ບໍ່ຄິດຫຼາຍເກີນໄປ, ເອື້ອຍທອນເກືອບຊະມັກເຫຼົ້າໄວນ໌ເມື່ອໄດ້ຍິນຄຳ
  ຍ້ອງຂອງຂ້ອຍ “look young ຊື່ໆຫັ້ນລະ ແນວອື່ນ retire ໝົດແລ້ວ” ເອື້ອຍເວົ້າສຸດ ທຸກຄົນກໍ່ພາກັນ
  ຫົວ ແລະພາກັນເວົ້າຫຼິ້ນແກມຈິງຕາມປະສາຄົນມີຄອບຄົວ ຈົນຫຼານສາວ ຫຼານຊາຍ ແລະ Daniel
  ອອກມາຮ່ວມວົງນຳ ພວກເພິ່ນຈຶ່ງພາກັນລົມໄປເລື່ອງໃໝ່.
  ເຮືອນເອື້ອຍທອນມີສອງຊັ້ນ, ຊັ້ນເທິງມີ 3 ຫ້ອງນອນ ຫ້ອງນຶ່ງໃຫຍ່ທີ່ອອກແບບສຳລັບຫົວໜ້າຄອບຄົວ
  ໂດຍສະເພາະ ມີຫ້ອງນ້ຳສ່ວນຕົວ ສ່ວນອີກສອງຫ້ອງມີຂນາດນ້ອຍກວ່າ ແລະມີຫ້ອງນ້ຳລວມຫ້ອງນຶ່ງ
  ຊັ້ນລຸ່ມມີສອງຫ້ອງນອນ ຫ້ອງນ້ຳນຶ່ງ ຫ້ອງຊະລົງ ແລະຫ້ອງຄົວກິນ. ກິນເບັຽເຂົ້າໄປແກ້ວທີ 3 ຍັງບໍ່ທັນ
  ຮອດເຄິ່ງ ຂ້ອຍກໍ່ຂໍໂຕເຂົ້າໄປເບົາໂດຍຍ່າງລັດເຂົ້າທາງປະຕູຫ້ອງຄົວ ບໍ່ຢາກຍ່າງເວີ້ງເຂົ້າທາງປະຕູຫ້ອງ
  ຊະລົງເພາະຢາກສວຍໂອກາດລະບາຍຄວາມຄິດຮອດກັບເອື້ອຍທອນອີກເທື່ອນຶ່ງ ຕອນກອດທັກກັບລາວ
  ຕອນເຂົ້າເຮືອນມາຢາກເລື່ອນມືລົງໄປຫຍຸມກົ້ນລາວເຕັມທີແຕ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ເອື້ອຍຂິງຮູ້ຄວາມຮັກຄວາມໄຄ່
  ທີ່ມີໃນຫົວໃຈຂອງເອື້ອຍນ້ອງພວກຂ້ອຍ.
  “ຈັກຊິໃຈຮ້ອນໄປໃສນໍ ຊິຢູ່ນຳກັນສອງສາມເດືອນພຸ້ນນະ!” ເອື້ອຍທອນພະຍາຍາມຫ້າມເມື່ອຂ້ອຍດຶງຮ່າງ
  ຂາວອວບຂອງລາວເຂົ້າມາກອດຈູບລູບຄຳຕາມຕົນຕາມໂຕເໝືອນເຄີຍເຮັດມາ. ຂ້ອຍຈຳໃຈປ່ອຍໃຫ້ເອື້ອຍ
  ຍົກຈານຊີ້ນອອກໄປໃຫ້ອ້າຍເຂີຍ ແລະກໍ່ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຍ່ຽວອອກໃຫ້ຫາຍແງ້ນ.

  • ບັກເຍ້
   ເດືອນມີນາ 6, 2018 ເວລາ 1:44 am


   ເຫັນເຂົາລົງຂ່າວທາງເຟສບຸກ, ທ້າວ ກະຊ້າໂນະວ້າ ຖືກເອື້ອຍຕັດໂຄຍ
   ຖິ້ມໃຫ້ເປັນກິນ ແຕ່ໂຊກດີເປັດບໍ່ກິນ ແພດຈຶ່ງເອົາມາຫຍິບຕໍ່ຄືນໃຫ້
   ແຕ່ໃຊ້ວຽກບໍ່ໄດ້. ແມ່ນແທ້ບໍ່?

 14. Dek 15
  ເດືອນມີນາ 7, 2014 ເວລາ 6:19 pm

  ແຂງຍ່ຽວ ຮາໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆ

  • Cashew™
   ເດືອນມີນາ 7, 2018 ເວລາ 11:24 pm


   ງາມ ແລະ ໜ້າຮັກ.

 15. ເກີບຫ້ຽນ
  ເດືອນມີນາ 8, 2014 ເວລາ 6:21 pm

  ຂ້ອຍເຄີຍຖາມໝູ່ລົ້ວຫຼາຍຄົນ ມີແຕ່ບັກເປັດຄົນດຽວກ້າຮັບວ່າເຄີຍຄິດແລະເຄີຍເຮັດແນວບໍ່ດີ
  ກັບເອື້ອຍກັບນ້ອງຂອງມັນ ສ່ວນຄົນອື່ນພາກັນຍົກມືສາບົດສາບານໜ້າດຳຕາແດງປະຕິເສດ
  ບາງທີເຂົາອາດຈະຕອບຕາມຄວາມຈິງເພາະເອື້ອຍນ້ອງຂອງເຂົາຂີ້ລ້າຍ ບາງອີ່ກໍ່ຕຸ້ຍເອດເລດ
  ອາດລາດປາດນ້ຳມັນອອກມາຈືນຄືຊິໄດ້ເປັນກະຟຸຍ ຖ້າຜິວຂາວໆແດ່ກໍ່ພໍສີ້ໄດ້ຢູ່ດອກແຕ່ຜິວ
  ດຳຂີ້ຫຼີ້ນີ້ຕິ ມັນບໍ່ເປັນຕາພໍໜ້ອຍ, ນ້ອງສາວບາງບັກກໍ່ຈ່ອຍຄະແລ້ງແຢ້ງຄືແມງຢາງຊີ້ນຫາເນື້ອ
  ຊິລູບຊິຈັບກໍ່ບໍ່ມີ ຖ້າໄດ້ສີ້ກໍ່ຄົງບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບຂີ່ລົດຕີນແປ.
  ເອື້ອຍບັກເປັດຂາວງາມຫຸ່ນໄດ້ສ່ວນເປັນຕາສີ້ທັງສອງແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ມີໂອກາດດອກ ໄດ້ແຕ່ແຍງແລະ
  ກືນນ້ຳລາຍນ້ຳກົ້ນລາວເທົ່ານັ້ນເພາະບັກເປັດບໍ່ເຄີຍອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍນອນເຮືອນມັນຈັກເທື່ອ
  ຊິເມົາປານໃດມັນກໍບໍ່ໃຫ້ນອນ ຖ້າຂັບລົດເອງບໍ່ໄດ້ມັນກໍ່ໃຫ້ຄົນຂັບລົດປະຈຳຄອບຄົວມາສົ່ງຂ້ອຍ
  ມັນຢ້ານຂ້ອຍລັກຫຼັບເອື້ອຍມັນຄືຂ້ອຍເຄີຍເຮັດກັບເອື້ອຍຂ້ອຍ ມັນບໍ່ໄດ້ງ່າຍຄືມຶງຄິດເດີເປັດເອີຍ
  ຊາມຊິໄດ້ສີ້ກູຖືກຢິກຖືກດ່ານັບເທື່ອບໍ່ໄດ້ ບໍ່ແມ່ນເຂົ້າໄປຫາປຶບລາວຊິໃຫ້ສີ້ປັບໂລດ ກູບໍ່ເຮັດແບບ
  ມຶງດອກ ໄຮ້ຄວາມສາມາດຈົນໄດ້ມອມຢາເອົາ, ຄັນກູເປັນນ້ອງເອື້ອຍນາ ກູບໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໄປລັກ
  ຫຼັບດອກ ກູຂໍສີ້ແບບໂກ້ໆໂລດລະ. ຈືບໍ່ມື້ນັ້ນ ກູຍ້ອງເອື້ອຍນາວ່າລາວເຊັກຊີຕອນນຸ່ງກະໂປ່ງສັ້ນໆ
  ອອກໄປຕີtennisຢູ່ເດີ່ນຫຼັງບ້ານມຶງຫັ້ນ ລາວຍັງລັກສົ່ງຍິ້ມມາໃຫ້ກູເທື່ອນຶ່ງຕອນລາວກົ້ມເກັບບານ
  ກູວ່າເອື້ອຍນາຕ້ອງຍົ້ວໃຫ້ກູໂຄຍແຂງແທ້ໆ ແຕ່ກູບໍ່ກ້າເຮັດຫຍັງດອກເພາະພໍ່ມຶງຫວງເອື້ອຍນາຄື
  ຈົງອາງຫວງໄຂ່ນີ້ລະ ຂືນເຂົ້າໄປຈັບມືກອດຈູບຄືມຶງເຮັດ ກູຢ້ານພໍ່ມຶງຈັບເປອາໂກນໄລ່ຍິງກູຕາຍ
  ຄາເດີ່ນເທັນນິສແທ້ໆລະ.
  ຂ້ອຍຄິດຢາກສີ້ເອື້ອຍເປຕັ້ງແຕ່ຕອນລາວເປັນສາວ 15-16 ປີພຸ້ນນະ ຂ້ອຍບໍ່ຊ່າງຊິພັນລະນາ
  ໃຫ້ເຈົ້າວາດພາບເຫັນຮູບຮ່າງຂອງລາວດອກ ແຕ່ຖ້າລາວກ້ານຸ່ງສອງຊິ້ນ ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າເຈົ້າຕ້ອງ
  ຄິດວ່າລາວເປັນ Saaya Irie ໂລດລະ ແຕ່ຜູ່ສາວເມືອງນ້ອຍໆຸ່ງສົ້ງຂາສາມສ່ວນຍັງບໍ່ກ້າຍ່າງລົງ
  ເຮືອນແລ້ວ ທີແຕ່ສະມາຊິກຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ເຫັນເອື້ອຍເປນຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນໂຊຂາຂາວ ເວລາ
  ລາວອອກເຮືອນໄປລາວກໍ່ນຸ່ງເຄື່ອງຮຽບຮ້ອຍຄືພວກຜູ່ຍິງໃນເມືອງນີ້ນຸ່ງຖືຫັ້ນລະເພາະແມ່ຂ້ອຍ
  ເປັນຄົນຫົວບູຮານ ເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍນຸ່ງໂປ້ໂຊເອິກໂຊນົມຄືລູກຫຼານຄົນອື່ນເດີຊິບອກໃຫ້
  ແຕ່ເອື້ອຍເປລາວກໍ່ສະຫຼາດຫຼັກເປັນຄືກັນ, ຕອນອອກເຮືອໄປລາວກໍ່ນຸ່ງສິ້ນນຸ່ງເສື້ອທຳມະດາ ແຕ່
  ພໍລົດແລ່ນອອກຫວິດຮົ້ວແລ້ວລາວກໍ່ແກ້ສິ້ນແກ້ເສື້ອອອກໃຫ້ເຫຼືອແຕ່ສະເກິດສັ້ນໆແລະເສື້ອແຂນ
  ກິດຄໍວີທີ່ລາວນຸ່ງຊ້ອນໄວ້ຂ້າງໃນຕົບຕາແມ່ ເຂົ້າແປ້ງນ້ຳແດງກໍ່ໄປທາຢູ່ເຮືອນໝູ່ ຢາກໄດ້ຄິ້ວດຳ
  ສົບແດງປານກົ້ນລິງໂທນກໍ່ແຕ້ມເອົາຕາມໃຈ.
  ຈົນມາຮອດມື້ນີ້ ຂ້ອຍຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າເອື້ອຍເປຖືກໃຜປູ້າຂາວ ຖາມລາວເທື່ອໃດກໍ່ຖືກລາວດ່າເທື່ອນັ້ນ
  ແຕ່ຄົນທີສອງທີສາມຂ້ອຍຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜແຕ່ບໍ່ບໍ່ເອີ່ຍຊື່ເຂົາຂຶ້ນມາດອກເພາະໄດ້ຮັບປາກກັບເອື້ອຍ
  ແລ້ວວ່າຊິບໍ່ເວົ້າຕໍ່. ຂ້ອຍໄດ້ສີ້ເອື້ອຍເປຕອນຂຶ້ນມາຢູ່ກັບຄອບຄົວປ້າ, ຕອນນັ້ນ ເອື້ອຍໃຈເມືອຢາມ
  ບ້ານ ຫ້ອງນອນຂ້ອຍຖືກນ້ຳຖ້ວມເພາະຂ້າງເຮືອນຖົມຕະລ່າງ ນ້ຳໄຫຼບໍ່ສະດວກຈຶ່ງຖ້ວມຫ້ອງນອນ
  ທີ່ປ້າຈັດໃຫ້ຂ້ອຍກັບຄົນຂັບລົດນອນ. ຕອນຫົວຄ່ຳເອື້ອຍເປກໍ່ນຸ່ງຊຸດນອນມາເລນອນ ແຕ່ພໍເດິກໆ
  ມາອາກາດອົບເອົ້າຂຶ້ນ ລາວກໍ່ແກ້ອອກຖິ້ມລົງມາກອງໄວ້ຢູ່ພື້ນ ຂ້ອຍລຸກຂຶ້ນມາຍ່ຽວກາງເດິກເຫັນ
  ລາວນຸ່ງແຕ່ສະຫຼິບນອນກໍ່ອົດບໍ່ໄດ້ ຈັບນ້ອຍບາຍໃຫຍ່ຈົນລາວຕື່ນຂຶ້ນມາທັງຫຼັບທັງຝັນ ຕີນທຳຂ້ອຍ
  ອອກຈົນເກືອບຕົກຕຽງຄໍຫັກຕາຍພຸ້ນຕົວະ ແຕ່ລາວບໍ່ກ້າຟ້ອງປ້າຟ້ອງລຸງເພາະລາວກໍ່ຢາກຄືກັນ
  ເວລາໄປຫຼິ້ນຕາດກັບຜູ່ບ່າວເຄຫາປີ3ເຂົາກໍ່ບໍ່ຈັບບໍ່ແຍ່ໃຫ້ ຄັນຊິຫັນໄປຫາບ່າວປີ1 ກໍ່ຢ້ານໝູ່ຮູ້ວ່າ
  ຢາກກິນບ່າວລຸ້ນນ້ອງ ກໍ່ເລີຍຍົ້ວນ້ອງຊາຍຕົນເອງເບິ່ງວ່າມັນຊິຊົ່ວຊ່ຳໃດ. ຕອນໄດ້ແມ່ນຍາມໜາວ
  ປ້າຂ້ອຍບອກໃຫ້ເອື້ອຍເປນອນຮ່ວມຕຽງກັບເອື້ອຍໃຈ ໃຫ້ຂ້ອຍນອນຕຽງນຶ່ງຕ່າງຫາກ, ເອື້ອຍໃຈ
  ເປັນສາວແມ່ຮ້າງແກ່ນອນແຫ້ງຫູາຍປີ ເມື່ອມີບ່າວນ້ອຍຕອນຮ່ວມຫ້ອງໂຊໂຄຍແຂງໂດ່ໃຕ້ສະຫຼິບ
  ໃຫ້ເບິ່ງເລື້ອຍກໍ່ອົດຂຶ້ນນັ່ງຕໍບໍ່ໄດ້ ເອື້ອຍເປເຫັນພວກຂ້ອຍສີ້ກັນງັບໆຈົນຕຽງເຟືອນກໍ່ຄິດຢາກແຕ່ຕ້ອງ
  ອົດໄວ້ຕອນເອື້ອຍໃຈໄປຍາມຈຶ່ງຊວນຂ້ອຍໄປນອນຫົົ່ມຜ້າຜືນດຽວ. ເອື້ອຍເປຮຽນຈົບແລະໄດ້ວຽກ
  ເຮັດບໍ່ຮອດປີ ເຖົ້າແກ່ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງກໍ່ປູກເຮືອນໃຫ້ລາວຢູ່ໃນສະຖານະເປັນເມັຽເກັບ ແຕ່ລາວບໍ່ໃຫ້
  ຂ້ອຍສີ້ຄືເກົ່າດອກເພາະມັນຜິດສິນທຳແລະຜິດຮີດຄອງອັນດີງາມຂອງຊາດລາວເຮົາ ຢາກສີ້ກໍ່ໄປ
  ຈ້າງສີ້ຕາມຣິຊອດຕ່າງໆ 3000 ບາດກໍ່ໄດ້ສີ້ຫີໝອຍສາວນ້ຳກ້ຽງສະບາຍໆ.

  • Eung³
   ເດືອນມີນາ 9, 2018 ເວລາ 8:15 pm

   ໃຜວ່າອີ່ຕຸກຍັງນ້ອຍ ສີ້ບໍ່ເຂົ້າເທື່ອ? ຂ້ອຍວ່າ ມັນຫລຸບຈົນຫລົມພຸ້ນລະ ເບິ່ງນົມເທົ່າຫົວ
   ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ຫີກໍ່ໃຫຍ່ເທົ່າຫີຄວາຍແລ້ວ ແຕ່ຍ້ອນມັນນຸ່ງເຄື່ອງໃຫຍ່ໆຫລົມໆ
   ແລະມັກແລ່ນຫລິ້ນນຳເດັກນ້ອຍຊື່ໆດອກ ຈຶ່ງເບິ່ງຄືເດັກນ້ອຍ. ມື້ກ່ອນຂ້ອຍເຫັນມັນ
   ເອົາຂີ້ເຫຍື່ອໄປຈູດ ເຫັນໂກເຕັກຫລາຍອັນ ມັນບອກວ່າເປັນຂອງແມ່ມັນ ແຕ່ຂ້ອຍວ່າ
   ຂອງມັນເອງຫັ້ນລະ.

 16. ຕໍເຕັ້ຽ
  ເດືອນມີນາ 19, 2014 ເວລາ 5:02 pm

  ເຂົ້າໄປອ່ານຢູ່ເວັບຕ່າງປະເທດ ເລື່ອງເອື້ອຍອ້າຍນ້ອງສີ້ກັນກໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ນິຍົມອ່ານຫຼາຍ
  ຂ້ອຍພະຍາຍາມລອກມາຂຽນແຕ່ບໍ່ມີສະມາທິເພາະເອື້ອຍພາໝູ່ມາເບິ່ງແຂ່ງບານໂລກເຕັມ
  ເຮືອນ ເບິ່ງອີ່ໃດກໍ່ນຸ່ງເຄື່ອງຍົ້ວໂຄຍເອົາແທ້ເອົາວ່າ ເຫັນຂາອ່ອນເຂົາແລ້ວໂຄຍກໍ່ແຂງຕ້ອງ
  ເຂົ້າຫ້ອງຊັກວ່າວຖິ້ມ ຄັນບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນມັນຈະແຂງໂດ່ໃສ່ໜ້າເຂົາ ເອື້ອຍຂ້ອຍແຮງຫວງ
  ໝູ່ມັນປານຈົງອາງຫວງໄຂ່ ແນມເບິ່ງຊື່ໆກໍ່ຍັງຖືກຮ້າຍ. ຫ່າມັນນີ້ !

  • Breo™
   ເດືອນມີນາ 12, 2018 ເວລາ 6:00 pm


   ເອື້ອຍໃຜປີນປ່ອງຢ້ຽມອອກໄປອົມໂຄຍໃຫ້ຜູ່ບ່າວ?

 17. ເຂີຍທີ່ດີ
  ເດືອນກໍລະກົດ 11, 2014 ເວລາ 5:55 pm

  ຍົວະສີ້ນ້ອງສາວຈົນຕິດໃຈ

  • Doggy™
   ເດືອນມີນາ 12, 2018 ເວລາ 8:20 pm


   ສາວນ້ອຍນົມງາມ

 18. Crab
  ເດືອນສິງຫາ 1, 2014 ເວລາ 6:16 pm

  ຂ້ອຍກັບເອື້ອຍຜິວເຝືອນໃສ່ກັນຫຼາຍເທື່ອແລ້ວແຕ່ຄົງຈະບໍ່ທັນຮອດເກນຜົວເມຍຄືຄືນນັ້ນ
  ສອງເອື້ອຍນ້ອງພວກຂ້ອຍຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ສີ້ກັນຈົນຄາງໂອະຄາງໂອ້ຍແບບໃນໜັງເອັກທີ່ພວກເຈົ້າ
  ໂຫຼດມາເບິ່ງປະຈຳ. ຊິເລົ່າສູ່ຟັງໂດຍສັງເຂບເດີ:

  ເອື້ອຍຜິວເປັນເອື້ອຍຄົນທີ3, ເອື້ອຍຕິ໋ວເປັນເອື້ອຍຄົນທີ5 ຂ້ອຍເປັນລູກຄົນທີ7. ເອື້ອຍຜິວ
  ແລະເອື້ອຍຕິ໋ວມີຜິວເນື້ອຂາວນວນ ໜ້າຕາມົນໄຂ່ ທ້າຍໃຫຍ່ ນົມໃຫຍ່, ແຕ່ໃນສາຍຕາ
  ຂອງຂ້ອຍແລ້ວນົມເອື້ອຍຕິ໋ວໃຫຍ່ແລະແໜ້ນນຸ້ມກ່ວາ ບໍ່ແຫຼວຄືນົມເອື້ອຍຜິວ. ຂ້ອຍກ້າ
  ລົ້ວແຕ່ກັບເອື້ອຍນ້ອງປ້ອງປາຍຕົນເອງນີ້ລະ ກັບຄົນອື່ນກໍ່ບໍ່ກ້າດອກເພາະຢ້ານຖືກຕີນພໍ່
  ເຂົາອີກ ເທື່ອນຶ່ງເຄີຍຖືກຄົນຂ້າງບ້ານຢຽບເກືອບຕາຍຕອນຈັບກົ້ນນ້ອງສາວມັນ ນັບແຕ່ນັ້ນ
  ມາກໍ່ເລີຍບໍ່ກ້າລົ້ວກັບຄົນອື່ນອີກ ເວລາຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ກັບເອື້ອຍຈະສວຍໂອກາດຈັບນົມຈົກ
  ຫີເຂົາຫຼິ້ນຈົນນ້ຳແຕກຈຶ່ງແຍກກັນໄປເຮັດວຽກຕາມໜ້າທີ່ຂອງໃຜຂອງມັນ.

  ເລີ້ມຕົ້ນແມ່ນຕອນແອບລົດ ຕອນນັ້ນແມ່ບໍ່ທັນມີເງິນຊື້ລົດຈັກຮອນດາ50ໃຫ້ເອື້ອຍ ຢູ່ເຮືອນ
  ມີແຕ່ລົດຮອນດາ90ຂອງຜູ່ຊາຍທີ່ເປັນມໍລະດົກຕົກທອດມາຈາກນ້າບ່າວ ເພິ່ນຖືກໂຍກຍ້າຍ
  ໄປປະຈຳໜ້າທີ່ຢູ່ໄຊຍະມີລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງຂີ່ກໍ່ເລີຍມອບລົດຈັກເພິ່ນໃຫ້ຂ້ອຍຂີ່ຕູດໆຕາດໆ
  ໄປສົ່ງແມ່ລົງຕະລາດ ສົ່ງ-ຮັບເອື້ອຍໄປຮຽນພາສາຕອນກາງຄືນເພາະແມ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ລາວຂີ່
  ລົດຖີບໄປເອງ ໂຮງຮຽນກໍ່ຢູ່ໄກເກືອບສອງຫຼັກ ໄຟທາງກໍ່ບໍ່ຮຸ່ງ ຢ້ານຄົນຊົ່ວເຮັດບໍ່ດີບໍ່ງາມກັບ
  ລາວແຕ່ແມ່ບໍ່ຮູ້ດອກວ່າຄົນຊົ່ວທີ່ແມ່ຢ້ານກົວນັ້ນແມ່ນລູກຊາຍຂອງຕົນ.

  ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍກ້າເຮັດແມ່ນຈັບແຂນຈັບຂາອ່ອນເອື້ອຍຫຼິ້ນຄືກັບແຟນລາວເຮັດກັບລາວ ແຕ່ເອື້ອຍ
  ຜິວບ່ໍເຄີຍເຜີໃຈໃຫ້ຂ້ອຍຈົກເຂົ້າເຖິງງ່າມຂາດອກເພາະຢ້ານຂ້ອຍພາລົດລົ້ມ ໃຫ້ຈັບໃຫ້ລູບ
  ແຕ່ຫົວເຂົ່າກັບກົກຂາຫັ້ນລະ ແຕ່ປານນັ້ນຂ້ອຍຍັງນ້ຳແຕກໃສ່ສົ້ງແລ້ວ. ຕອນໄປແອບລົດຢູ່
  ສວນມີໂອກາດໄດ້ຈັບໄດ້ຄັ້ນນົມແລະໄດ້ຈົກຫີນອກສົ້ງຂາສັ້ນທີ່ເອື້ອຍຜິວນຸ່ງຊ້ອນໃນສິ້ນ ແມ່
  ບໍ່ໃຫ້ນຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນອອກບ້ານເພາະເພິ່ນຢ້ານຖືກຕຳນິສ່ອງແສງວ່າປ່ອຍປະລະເລີຍໃຫ້ລູກນຸ່ງ
  ຖືແບບຊາວຕາເວັນຕົກ ໄດ້ຍ້າຍຂຶ້ນມາຢູ່ວຽງພີ້ລະຈຶ່ງໄດ້ນຸ່ງເຄື່ອງເສລີ.

  ເອື້ອຍຜິວຮຽນຈົບແລະຖືກສັບຊ້ອນເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງໝໍເມືອງບໍ່ຮອດປີ ລາວກໍ່ແຕ່ງງານກັບອ້າຍ
  ໝານ ແລະໄດ້ຍ້າຍຄອບຄົວມາຢູ່ວຽງ. ເອື້ອຍຜິວເກີດລູກໄດ້ປີປາຍ ອ້າຍຜິວກໍ່ເລິ້ມຕິດສາວ
  ປ່ອຍໃຫ້ເອື້ອຍຜິວນອນແລ້ງຈົນລູກເວົ້າໄດ້ໄປເປັນ ເອື້ອຍຜິວກໍ່ເລີຍໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ທົດລອງວິຊາ
  ມານທີ່ໄດ້ຮ່ຳຮຽນຈາກໜັງເອັກຍີ່ປຸ່ນທີ່ຂ້ອຍໂຫຼດມາເບິ່ງປະຈຳ.

  • Train™
   ເດືອນມີນາ 14, 2018 ເວລາ 5:37 pm


   ເຄີຍກັບນ້ອງສາວ, ແຕ່ກ່ອນ ກໍ່ບໍ່ເຄີຍຄິດຊົ່ວກັບນ້ອງດອກ ເຖິງວ່າຈະເຫັນບ່ອນສະຫງວນ
   ຂອງລາວເປັນບາງຄັ້ງຄາວແຕ່ກໍ່ບໍ່ເຄີຍຄິດຢາກລວນລາມແມ້ແຕ່ນິ້ວກ້ອຍດຽວ, ແທ້ໃດ໋ !
   ແລະຂ້ອຍກໍ່ເຊື່ອວ່າ ນ້ອງສາວບໍ່ມີແນວຄິດຍົ້ວຍວນກວອາລົມຂ້ອຍໃຫ້ເຮັດຊົ່ວຊາມແບບ
   ນັ້ນດອກ ແຕ່ສະພາບ ແລະ ບັນຍາກາດອຳນວຍເຫຼືອເກີນຈຶ່ງໄດ້ຂາດສະຕິເສກສົມກັນເອງ.
   ເດືອນນັ້ນ ພໍ່ແມ່ເດີນທາງໄປຮ່ວມງານດອງພີ່ນ້ອງຢູ່ Paris ແລະຈະທ່ຽວທົ່ວ Europe
   ຕອນເພິ່ນໄປຮຽນຢູ່ Lyon ບໍ່ໄດ້ໄປທ່ຽວໃສ ເຫັນແຕ່ຫໍພັກກັບໂຮງຮຽນ ມີໂອກາດແບບນີ້
   ຕ້ອງທ່ຽວໃຫ້ສົມໃຈ ສອງອ້າຍນ້ອງພວກຂ້ອຍກໍ່ເຄີຍຢູ່ບ້ານຕາມລຳພັງມາແຕ່ຕອນເປັນບ່າວ
   ນ້ອຍ ອາຍຸ 16 ປີຂຶ້ນໄປສາມາດຢູ່ບ້ານຕາມລຳພັງ ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ໄປ ນ້ອງສາວກໍ່ຈະຢູ່ບ້ານເປັນ
   ໝູ່ ຢ້ານຂ້ອຍເຫງົາ ແລະ ອີກຢ່າງກໍ່ຄ້ານໄປນອນເຝົ້າວົງໄພດົມຄັວນກັບພໍ່ແມ່ ເພິ່ນມັກໄປ
   ເຂົ້າວົງຢູ່ບ້ານຍາປ້າແສງ ລຳຄານຈຸເອື້ອຍສອນມັກຢອກຂ້ອຍ ຄິດມາແລ້ວກໍ່ເສຍດາຍທີ່ບໍ່
   ຍອມໃຫ້ພວກເອື້ອຍຫລິ້ນໂຈ໋ຍສະໂດຍດີ ຖ້າບໍ່ຊັ້ນຄົງມີປະສົບການຫລາຍກ່ວານີ້.
   ຂ້ອຍເລີກວຽກແລ້ວກໍ່ແວ່ຕະລາດຊື້ເຄື່ອງປະກອບອາຫານທີ່ນ້ອງຈະປຸງແຕ່ງໃຫ້ກິນ
   ລາວຕ້ອງຢ້ານເລີກປະຊຸມຄ່ຳ ຈຶ່ງ SMS ມາບອກຂ້ອຍໃຫ້ແວ່ຕະລາດ ແລະ ກະກຽມ
   ຜັກມີ່ໄວ້ໃຫ້ລາວ. ຕອນເຂົ້າແຖວຖ້າ check out ແມ່ຕູ້ຢືນຢູ່ຂ້າງຫລັງຖາມຢອກວ່າ
   “ຫລານຊາຍ…ມີຫຍັງພິເສດໆຫວາມື້ແລງນີ້?” ຂ້ອຍຍິ້ມດ້ວຍໄມຕີຈິດ ແລະຕອບໄປ
   ວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງດອກແມ່ຕູ້ ເບິ່ງຮອຍຍິ້ມແລະແວວຕາຂອງແມ່ຕູ້ຄົນນັ້ນຄົງມີຫຍັງໃນໃຈ
   ແຕ່ລາວບໍ່ເວົ້າໃນທີ່ນັ້ນ ອອກມາຫວິດປະຕູຕະລາດແລ້ວ ລາວຈຶ່ງຊິ່ມໃສ່ຫູວ່າ ໃຫ້ຄວາມ
   ສຸກນາງຫລາຍໆເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້. ຂ້ອຍງົງໃນຄຳເວົ້າຂອງແມ່ຕູ້ຄົນນັ້ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖາມ
   ບໍ່ໄດ້ເວົ້າຫຍັງກັບລາວເພາະຈອດລົດຢູ່ຄົນລະຊັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງຍ່າງແຍກໄປຄົນລະທິດ ມາຮູ້
   ທີຫລັງ ລາວເຫັນຜັກ Spinach , Saffron ແລະ Oyster ຈຶ່ງຄິດວ່າຂ້ອຍມີ Date ກັບ
   ຜູ່ສາວ ແລະ ນ້ອງສາວຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າອາຫານ 3 ຢ່າງນີ້ເປັນເຫດໃຫ້ພວກຂ້ອຍເກີດມີ
   ໄຟກາມຕັນຫາຂຶ້ນມາຈົນຕ້ອງໄດ້ແກ້ເສື້ອຜ້າໃສ່ກັນ.
   Rosa ມາຮອດບ້ານກ່ອນນ້ອງສາວຂ້ອຍປະມານ 15 ນາທີ, ລາວເປັນໝູ່ສະໜິດກັບ
   ນ້ອງສາວຂ້ອຍມາແຕ່ຕອນຢູ່ມໍ ເຖິງວ່າຈະຈົບ MB ໄດ້ເຮັດວຽກ ແລະ ສ້າງຄອບຄົວ
   ແລ້ວ ແຕ່ເຂົາຍັງຕິດກັນແໜ້ນເໝືອນເດີມ, ເວລາຜົວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ
   Rosa ຈະມານອນຄ້າງຄືນນຳນ້ອງສາວ ເວົ້າແຈ້ງໆ ມາໃຫ້ຄວາມສຸກຊຶ່ງກັນແລະກັນ.
   ກິນເຂົ້າແລ້ວ ກໍ່ພາກັນເບິ່ງທີວີ ຊ້ຳ Wine ທີ່ເຫຼືອເຄິ່ງແກ້ວທີ3, ຈົບລາຍການທີວີ
   ນ້ອງສາວກໍ່ເຂົ້າອາບ Rosa ສັງເກດເຫັນເປົ້າສົ້ງຂ້ອຍຕຶງແບບບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງດອກ
   ພຽງແຕ່ແນມນຳກົ້ນນ້ອງສາວຊື່, ນ້ອງສາວຂ້ອຍທ້າຍຜາຍງາມດີໃນສົ້ງໂຢກາ ຈຶ່ງຫຍັບ
   ມານັ່ງໃກ້ ຖາມຂ້ອຍໃນຂະນະທີ່ເດ່ມືມາລູບຫລິ້ນເປົ້າສົ້ງຂອງຂ້ອຍ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕອບ
   ຫຍັງເລີຍ Rosa ກໍ່ຈົກໂຄຍທີ່ກຳລັງພອງອອກມາດູດອົມຈົນມັນແຂງໄດ້ທີ່ ຈຶ່ງຂຶ້ນນັ່ງ
   ຫຍົ້ມ. ຕອນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຄິດຢ້ານນ້ອງສາວອອກມາເຫັນເພາະລາວໃຊ້ເວລາອາບນ້ຳປະມານ
   ເຄິ່ງຊົ່ວ ສີ້ກັນບໍ່ຮອດ 15 ນາທີ ກໍ່ແລ້ວ. Rosa ບອກວ່າມື້ນີິ້ມີອາລົມພິເສດ ຂໍຢືມເອັນ
   ຂ້ອຍໃຊ້ແທນເອັນຜົວ ຂ້ອຍກໍ່ເຕັມໃຈໃຫ້ໃຊ້ ຄິດວ່າ ກົກງິ້ວໜາມປູ້ຫລາຍແລ້ວ ດີກ່ວາ
   ໃຫ້ Rosa ໄປໃຊ້ເອັນຄົນອື່ນ ໃຊ້ເອັນອ້າຍໝູ່ບໍ່ມີພິດໄພຫຍັງ, “ເຈົ້າລີລາດີແບບນີ້ ຄວນ
   ໃຫ້ຄວາມສຸກ Joan ທຸກມື້.” ຂ້ອຍຕົກສະເພີ້ທີ່ Rosa ເວົ້າອອກມາແນວນີ້, “ອ້າຍບໍ່ໃຫ້
   ຄວາມສຸກນ້ອງ ນ້ອງກໍ່ຄົງບໍ່ຮູ້ລົດຊາດຂອງເອັນ” ເວົ້າແລ້ວກໍ່ລຸກຂຶ້ນ ຈູງມືຂ້ອຍຂຶ້ນໄປຫາ
   ນ້ອງສາວທີ່ກຳລັງອອກມາຈາກຫ້ອງນ້ຳ. “ໂຕບ້າຫວາເຮີຍ…ອີ່ນາຍ Rosa ທີ່ຈະໃຫ້ເຂົາ
   ເຮັດກັບອ້າຍເຂົາແນວນີ້?” Joan ພະຍາຍາມປະຕິເສດ ແຕ່ເມື່ອຂ້ອຍສະແດງບົດຮັກກັບ
   ໝູ່ ຈຶ່ງໂຕລອຍເຂົ້າມາຮ່ວມບົດຈົນຂຶ້ນສະຫວັນທັງ 3.

 19. paolo
  ເດືອນສິງຫາ 7, 2014 ເວລາ 6:24 pm

  ຂ້ອຍກັບໝູ່ສາມຄົນເຄີຍຖືກເອື້ອຍຄູລົງໂທດດ້ວຍການທຳສະອາດຫ້ອງສຸຂາຍ້ອນເພິ່ນ
  ໄດ້ຍິນພວກຂ້ອຍລົມກັນເລື່ອງຜູ່ສາວ, ບັກໂຕດເປັນໝູ່ທີ່ມີອາຍຸໃຫຍ່ກ່ວາພວກຂ້ອຍເພາະ
  ມັນຄ້າງຫ້ອງປໍ3ສອງເທື່ອ ເມື່ອຂຶ້ນມາຮຽນຫ້ອງປໍ6 ມັນຈຶ່ງຖືກເລືອກເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງ
  ແລະເວລາຮອດໂຮງເພິ່ມພູນ ບັກໂຕດມັກຈະຫາໂອກາດລົມເລື່ອງຜູ່ສາວໃຫ້ພວກຂ້ອຍ
  ຟັງ, ຂ້ອຍກໍ່ມີເລື່ອງເຊັກແຕ່ບໍ່ກ້າເລົ່າໃຫ້ໝູ່ຟັງດອກເພາະຢ້ານເຂົາຮູ້ຄວາມຈິງ.

  ເວລາພັກຮຽນ ພໍ່ແມ່ມັກເອີ້ນຂ້ອຍແລະນ້ອງສາວໄປນານຳເພິ່ນເພາະບໍ່ຢາກໃຫ້ພວກຂ້ອຍ
  ຢູ່ເຮືອນເບິ່ງທີວີຫຼືໄປເລາະຫຼິ້ນນຳໝູ່. ພໍກິນເຂົ້າທ່ຽງແລ້ວ ພໍ່ແມ່ຈະນອນເວັນພັກຜ່ອນ
  ບ່າຍໆຈົງລົງໄປຊ້ຳວຽກຕື່ມ, ສິ້ນເສື້ອແມ່ປຽກນ້ຳແນບເນືອຈົນຮູ້ເຫັນວ່າເພິ່ນນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນ
  ລາຍດອກໃດ ເວລາກົ້ມດຳນາ ຂ້ອຍມັກລັກເບິ່ງກະໂພກຂອງແມ່ ມັນຜາຍໃຫຍ່ກວ່າກະ
  ໂພກນ້ອງສາວຫຼາຍເທົ່າ ແລະບາງເທື່ອໂຄຍກໍ່ແຂງຂຶ້ນມາດັນໃສ່ສົ້ງ ຕ້ອງໄດ້ບ້ຽນເຂົ້າພຸ່ມ
  ແປງບໍ່ໃຫ້ມັນຊີ້ໂດ່ເດ່ຫຼາຍ ຢ້ານເພິ່ນເຫັນແຕ່ການກະທຳຂອງຂ້ອຍບໍ່ໜີບໍ່ເວັ້ນສາຍຕາ
  ຂອງນ້ອງສາວ ແລະມັນກໍ່ມັກເວົ້າໃຫ້ຂ້ອຍວ່າ “ເພິ່ນຢ່າເຮັດຊົ່ວເດີ ເຂົາບອກແມ່ໃດ໋!”
  ແລະເພື່ອປິດປາກ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຊື້ນັ້ນຊື້ນີ້ໃຫ້ມັນກິນຍາມໄປຮຽນ.
  ເວລານອນພັກພໍ່ມັກຢອກລໍ້ກັບແມ່ແບບບໍ່ອາຍພວກຂ້ອຍ ກອດຈູບຈັບບາຍເຕົ້າຈົກງ່າມຂາ
  ແມ່ ແລະບາງເທື່ອນ້ອງສາວກໍ່ຕ້ອງຊວນຂ້ອຍໜີໄປເກັບຜັກເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ເພິ່ນໄດ້
  ເຮັດຫຍັງກັນສະດວກ. ແນມຈາກສວນຜັກມາຫາຖຽງນາ ຈະເຫັນແມ່ນອນຫງາຍຊັນຫົວ
  ເຂົ່າໃຫ້ພໍ່ຂຶ້ນໂຄມ ບໍ່ຮອດ 10 ນາທີດອກເພິ່ນເພິ່ນກໍ່ເຮັດກັນແລ້ວ ແຕ່ພວກຂ້ອຍຕ້ອງທຳທ່າ
  ເກັບຜັກຕື່ມຈົນເພິ່ນເອີ້ນຈຶ່ງກັບໄປດຳນາຊ່ອຍເພິ່ນໃຫ້ແລ້ວກ່ອນກັບເຂົ້າບ້ານ. “ຢ່າງວກໜ້າ
  ມາເບິ່ງເຂົາເດີ !” ນ້ອງສາວອອກຄຳສັ່ງກ່ອນຮື້ສິ້ນນັ່ງຍ່ຽວ, ເຖິງວ່າຈະເຄີຍເຫັນນ້ອງສາວ
  ນັ່ງຍ່ຽວແບບນີ້ນັບເທື່ອບໍ່ໄດ້ແຕ່ບາງຄັ້ງຂ້ອຍກໍ່ອົດຄິດຊົ່ວບໍ່ໄດ້ ຂ້ອຍຊັກວ່າວແລ້ວນ້ອງຍ່ຽວ
  ສຸດ ແລ້ວຈຶ່ງລົງອາບນ້ຳຫ້ວຍແຄມນາກ່ອນເກັບເຄື່ອງຂອງກັບບ້ານຕາມພໍ່ແມ່ບອກ.

  ກິນເຂົ້າແລງແລ້ວ ພໍ່ຂ້ອຍຊິຂີ່ລົດໄປກິນເຫຼົ້າກັບໝູ່ຢູ່ບ້ານເໜືອ ນ້ອງສາວລ້າງຖ້ວຍແລ້ວກໍ່
  ໂຕນເຮືອນໄປເບິ່ງທີວີຢູ່ເຮືອນປ້າຮຸຍຈົນຮອດຈົບລະຄອນຈຶ່ງກັບມາເຮືອນເຂົ້ານອນ, ຂ້ອຍ
  ຈະໄປເບິ່ງແຕ່ມື້ທີ່ເຂົາສາຍໜັງກຳລັງພາຍໃນ ບໍ່ມັກລະຄອນໄທ. ” ໂດ່…ມາທາຢາມ່ອງໃຫ້
  ແມ່ແດ່ ຈັກແມ່ນແມງຫຍັງກັດກົກຂາແມ່ ! ” ຂ້ອຍຊອກຫາກັບຢາມ່ອງເຫັນລ້ວກໍ່ເຂົ້າໄປທາ
  ຢາຕາມເພິ່ນບອກ. ທາແລ້ວດົນເຕີບກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງພໍ່ເອີ້ນອີ່ລົ້ນມານອນເອົາແຮງໄປເຮັດນາ
  ມື້ອື່ນ.

  • Naked™
   ເດືອນມີນາ 16, 2018 ເວລາ 7:33 pm


   ເວລາພີ່ແມ່ເດີນທາງໄກ ແລະ ຈະພັກຢູ່ທີ່ນັ້ນເປັນເວລາຫລາຍວັນ ນ້ອງສາວມັກຊວນ
   ນ້ອງຫມວຍມານອນນຳ, ເຮືອນພວກເຮົາຢູ່ໃກ້ກັນ ຄົນລະຟາກທາງ ຈຶ່ງບໍ່ເປັນບັນຫາ
   ໃນການຮັບສົ່ງ ຄ່ຳມາກໍ່ຍ່າງໄປຮັບ ນ້ອງຫມວຍກໍ່ກຽມເຄື່ອງນັກຮຽນມາພ້ອມ ຕື່ນເຊົ້າ
   ກໍ່ໄປຮຽນນຳກັນ ເຮັດແບບນີ້ຈົນພໍ່ແມ່ກັບມາ ຖ້າເພິ່ນບໍ່ໄດ້ໄປໃສ ນ້ອງສາວກໍ່ມັກເອີ້ນ
   ນ້ອງຫມວຍມານອນນຳຄືກັນ ກໍ່ເຂົາມັກລົມກັນເລື່ອງນັ້ນເລື່ອງນີ້ຕາມປະສາສາວນ້ອຍ
   ຫັ້ນລະ ຖ້າລົມກັນເລື່ອງຜູ່ບ່າວກໍ່ຄ່ອຍໆລົງ ບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຍິນ.
   ນ້ອງຫມວຍມີສະເນ່ຫລາຍເວລາເວົ້າ ເວລາຍິ້ມຫົວ ສ່ວນນ້ອງສາວຂ້ອຍກໍ່ມີສະເນ່
   ໜ້າຮັກຄືກັນ ເວລານ້ອງເສີຍຜົມ ຂ້ອຍມັກແຍງຂີ້ແຮ້ຂາວໆຂອງນ້ອງ ມັນຢູ່ໃຫ້ເຕົ້າ
   ເນາະ ເບິ່ງຂີ້ແຮ້ກໍ່ເຫັນເຕົ້າ ເຕົ້ານ້ອງບໍ່ທັນໃຫຍ່ເທົ່ານ້ອງຫມວຍດອກ ໄດ້ຍິນເຂົາເວົ້າ
   ກັນຕອນໄປຊື້ເຄື່ອງໃນ ນ້ອງຫມວຍແນະນຳນ້ອງສາວໃຫ້ນຸ່ງໂຕທີ່ມັນມີນວມຈຶ່ງຈະ
   ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງຄືໜ໊າເອິກໃຫຍ່ ແຕ່ເວລາຢູ່ບ້ານແບບນີ້ ນ້ອງສາວບໍ່ມັກນຸ່ງເພາະຢາກໃຫ້
   ອະໄວຍະວະສ່ວນນັ້ນໄດ້ມີໂອກາດຫາຍໃຈ ສະຫລິບກໍ່ນຸ່ງແຕ່ຕອນເປັນປະຈຳເດືອນ
   ຄົງເປັນເພາະຮຽນແບບແມ່ ເວລານອນເພິ່ນມັກປະໂຕນອນຄືກັນກັບພໍ່ ຂ້ອຍນຸ່ງແຕ່
   Boxer Brief ເພາະນອນຢູ່ຫ້ອງຮັບແຂກ ເພິ່ນເຊົາເບິ່ງທີວີແລ້ວກໍ່ດຶງ Sofa Bed
   ອອກມານອນ ຕື່ນມາຈຶ່ງພັບໄວ້ໃຫ້ແຂກນັ່ງ ຖ້າບໍ່ມີ ກໍ່ນັ່ງເອງ.
   ຂ້ອຍກໍ່ເໝືອນຊາຍອື່ນໆ ເຫັນສາວນ້ອຍໜ້າຮັກກໍ່ຢາກຊື່ນຊົມ ແຕ່ນ້ອງຫມວຍເປັນ
   ໝູ່ສະໜິດນ້ອງສາວ ຈະເວົ້າຫຍັງອອກໄປກໍ່ຕ້ອງລະວັງເປັນພິເສດ ຢ້ານເປັນການຈີບ
   ນ້ອງສາວຕົນເອງໂດຍອະພິປາຍ ຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ແຍງຄວາມງາມ ແລະ ໜ້າຮັກຂອງຫມວຍ
   ແລະເກັບເອົາສິ່ງນັ້ນໄປຈິນຕະນາການຕອນຊັກວ່າວ. ກໍ່ຮູ້ວ່າມັນຜິດທີ່ສ້າງມະໂນກຳ
   ກັບລູກຫລານຊາວບ້ານຊຶ່ງເປັນທີ່ຮັກແລະຫວງແຫນຂອງເຂົາ ເບິ່ງຄືນ້ອງຫມວຍຮູ້
   ວ່າຂ້ອຍຄິດຫຍັງກັບລາວ ຈຶ່ງລັກສົ່ງຍິ້ມມາໃຫ້ເລື້ອຍ, ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຂົ້າຂ້າງຕົນເອງນະ
   ຂ້ອຍເປັນຜູ່ບ່າວທີ່ນ້ອງຫມວຍໄດ້ເວົ້າ ໄດ້ລົມ ໄດ້ຢອກຫລາຍກ່ວາຄົນອື່ນໆ ພໍ່ແມ່
   ນ້ອງຫມວຍບໍ່ຄ່ອຍປ່ອຍໃຫ້ລູກສາວໄປນຳຄົນອື່ນ ເພາະເຊື່ອໃຈນ້ອງສາວຂ້ອຍ ແລະ
   ຜ່ານມາ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ພາກັນອອກບ້ານໄປຫາຄວາມມ່ວນຊື່ຍຕາມພັບ ຕາມບາຄືຄົນອື່ນໆ
   ດອກ ກິນເຂົ້າແລ້ວກໍ່ພາກັນເບິ່ງໜັງຜ່ານທີວີ ຖ້າມີຮູບເງົາຂອງ Disney ຈຶ່ງພາກັນໄປ
   ເບິ່ງຢູ່ໂຮງ. ຄືນນັ້ນ ນ້ອງຫມວຍເກັບເອົາເຄື່ອງບໍ່ໝົດ ຂ້ອຍເຂົ້າໄປຍ່ຽວເຫັນສະຫລິບ
   ໂຕນ້ອຍໆສີບົວອ່ອນຫົດກໍ້ຢູ່ພື້ນຫ້ອງ ຮູ້ແນ່ນອນວ່າເປັນຂອງນ້ອງຫມວຍເພາະພາ
   ເຂົາໄປຊື້ມື້ກ່ອນໄດ້ຍິນນ້ອງສາວບອກໃຫ້ນ້ອງຫມວຍເອົາສີບົວ ນ້ອງສາວຈະເອົາສີ
   ອື່ນຈຶ່ງບໍ່ຫລົງກັນ. ນ້ອງສາວນຸ່ງຂະນາດດຽວກັບນ້ອງຫມວຍ ຕ່າງແຕ່ເຕົ້າເສື້ອຊ້ອນ
   ນ້ອງສາວນຸ່ງ 85A ນ້ອງຫມວຍນຸ່ງ 85C ສ່ວນສົ້ງເສື້ອແມ່ນນຸ່ງຂະນາດເທົ່າກັນ.
   ຂ້ອຍຟ້າວກົ້ມເກັບສະຫລິບນ້ອງຫມວຍຂຶ້ນມາເບິ່ງ ບໍ່ເຫັນຄາຍເປື້ອນຫຍັງ ມັນເປັນ
   ສະຫລິບນິລົງບາງ ລາຍດອກໄມ້ ງາມຫລາຍ ຄ່ອຍໆສູດດົມກິ່ນຫອມອ່ອນໆເຂົ້າປອດ
   ກິ່ນຫີສາວນ້ອຍຫອມຫວນແທ້ເນີ ແລະ ທັນທີທີ່ສະໝອງໄດ້ຮັບສັນຍາ ມັນກໍ່ສັ່ງໃຫ້
   ເລືອດແລ່ນລົງມາເຕົ້າໂຮມຢູ່ເອັນຈົນຍ່ຽວບໍ່ອອກ ຕ້ອງໄດ້ກຳຮູດຫລາຍຫລົບຕ່າວ
   ນ້ຳຈຶ່ງແຕກໃສ່ຊັກໂຄກ ທຳຄວາມສະອາດຮຽບຮ້ອຍ ຍັດສະຫລິບເຂົ້າຖົງສົ້ງໄວ້ດົມ
   ກ່ອນນອນ ແລະອອກມານັ່ງເບິ່ງທີວີນຳເຂົາຕາມປົກກະຕິ.
   ພໍຈົບລາຍການລະຄອນ ເຂົາກໍ່ພາກັນເຂົ້ານອນ, ຂ້ອຍຈົກເອົາສະຫລິບນ້ອງຫມວຍ
   ອອກມາສູດດົມຄ່ອຍໆ 3-4 ເທື່ອ ໂຄຍກໍ່ຕຶງພອງຂຶ້ນມາຈົນເກືອບເຕັມກຳ ຄ່ອຍໆ
   ຍອກແລະຈິນຕະການຫານ້ອງຫມວຍ. ຄືນນັ້ນ ຊັກວ່າວ 3 ເທື່ອເຕັມໆ, ສອງສາວ
   ອອກບ້ານໄປຮຽນແລ້ວກໍ່ເອົາສະຫລິບນ້ອງຫມວຍໄປໄວ້ກະຕ່າເຄື່ອງ ນ້ອງ​ຫມວຍ
   ຄົງຮູ້ວ່າຂ້ອຍເຮັດຫຍັງກັບສະຫລິບຕົວນ້ອຍຂອງລາວ ຈຶ່ງເອີ້ນຂ້ອຍ “ອ້າຍມັກດົມ”

 20. abby
  ເດືອນສິງຫາ 10, 2014 ເວລາ 5:39 pm

  ທຸກເທື່ອທີ່ຂ້ອຍເຫັນໝາເຊີງກັນ ຂ້ອຍຈະຄິດຮອດເອື້ອຍນຸ້ຍເປັນພິເສດ ແລະຖ້າຂ້ອຍສົ່ງ
  SMS ໄປບອກເອື້ອຍວ່າຄິດຮອດ ລາວຈະຕອບມາທັນທີວ່າເອື້ອຍກໍ່ຄິດຮອດນ້ອງເຊັ່ນກັນ
  ແຕ່ຍ້ອນພວກເຮົາຢູ່ຄົນລະທະວີບຈຶ່ງບໍ່ສາມາດມາຫາກັນໄດ້ ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ກໍ່ຄືເຂົ້າເນັດ
  ເຮັດກັນທາງ skype ແຕ່ມັນກໍ່ບໍ່ຄັກຄືເຮັດກັນແທ້.
  ຕອນນັ້ນເອື້ອຍນຸ້ຍຮຽນຢູ່ປີ1, ຂ້ອຍຢູ່ມໍ5 ອີ່ຫຼ້າຢູ່ມໍ3. ຂ້ອຍມັກບອກຕົນເອງວ່າເອື້ອຍກູຖືກ
  ເຂົາສີ້ແລ້ວລະລາວຈຶ່ງນຸ່ງໂປ້ນຸ່ງໂຊແບບນີ້ ນຸ່ງເສື້ອຂາວບາງໆຮັດໆແລະເປີດກະດຸມໃຫ້
  ຄົນເຫັນເຕົ້ານົມທີ່ເປ້ດອອກມາຈາກເຕົ້າເສື້ອຊ້ອນສີແຈດທີ່ລາວຂໍເງິນນຳແມ່ໄປຊື້ໂຕລະ
  ສີ່ຫ້າຮ້ອຍບາດມານຸ່ງອວດກັນຕາມລົດນິຍົມຂອງສາວມະຫາໄລທົ່ວໄປ(ຂໍໂທດທີ່ຢືມສັບ
  ເພື່ອນບ້ານມາໃຊ້) ແລະບາງເທື່ອກໍ່ຄິດຢາກຮູ້ວ່າເອື້ອຍນຸ້ຍສະຫຼິບສີດຽວກັບເສື້ອຊ້ອນ
  ຫຼືບໍ່ “ຈັກຊິຖາມໄປເຮັດຫຍັງ? ມັນເປັນເລື່ອງສ່ວນຕົວຂອງເຂົາ.” ອີ່ຫຼ້າມັກຕອບຂ້ອຍແບບ
  ນີ້ຖ້າຂ້ອຍຖາມມັນ, ເອື້ອຍນຸ້ຍກັບອີ່ຫຼ້ານອນຢູ່ຫ້ອງດຽວກັນ ຂ້ອຍນອນຢູ່ຕຽງໂຊຟາເພາະ
  ເພິ່ນເອົາເຮືອນວິນລາໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດເຊົ່າ ເພິ່ນເວົ້າເລື້ອຍວ່າຈະຕໍ່ຫ້ອງອອກໄປທາງຫຼັງ
  ບ້ານໃຫ້ຂ້ອຍນອນແຕ່ເພິ່ນກໍ່ເວົ້າແຕ່ປາກຊື່ໆ.
  ເວລາຢູ່ເຮືອນຕາມລຳພັງສາມເອື້ອຍນ້ອງ ເອື້ອຍນຸ້ຍຈະນຸ່ງແບບສະບາຍໆ ສົ້ງໃໝຂາສັ້ນ
  ບານປາຍ ຖ້ານັ່ງຍະຂາອອກກ້ວາງຂ້ອຍຄົງຈະເຫັນສະຫຼິບ ແຕ່ເອື້ອຍນຸ້ຍຈະນຸ່ງສະຫຼິບແຕ່
  ຕອນາວເປັນປະຈຳເດືອນ, ສ່ວນເສື້ອຊ້ອນຊື້ມານຸ່ງໂຊແຕ່ຍາມອອກບ້ານ ເສື້ອຍືດຄໍຢູກ້ວາງ
  ກົ້ມລົງເຫັນນົມໂລດ. “ມຶງບ້າແລ້ວຫວະ?” ເອື້ອຍນຸ້ຍຮ້າຍຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າໄປຂໍສີ້ລາວແບບ
  ໜ້າດ້ານໆ ແລະຂ້ອຍກໍ່ບອກລາວຕາມຄວາມຈິງວ່າຂ້ອຍເຫັນຫີເຫັນນົມເອື້ອຍແລ້ວໂຄຍ
  ແຂງ, ເຖິງວ່າເອື້ອຍນຸ້ຍຈະບອກວ່າບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈອວດໂຊໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນແຕ່ການກະທຳຂອງລາວ
  ບົ່ງບອກຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າລາວຢາກອ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍສີ້ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ເລິ້ມແນວໃດຈຶ່ງຂໍສີ້ແບບດື້ໆ.
  ເມື່ອຂ້ອຍສັນຍາວ່າຈະບໍ່ຈັບເນື້ອຕ້ອງໂຕລາວ ເອື້ອຍນຸ້ຍກໍ່ຄຸເຂົ່າຈັບໂຄຍຂ້ອຍເຂົ້າປາກອົມ
  ໃຫ້ໃນຂນະທີ່ລາວຈົກຫຼິ້ນຫີລາວເອງຈົນນ້ຳແຕກສົມໃຈຈຶ່ງໄລ່ຂ້ອຍອກຈາກຫ້ອງ, ຂ້ອຍກໍ່
  ບໍ່ຮູ້ເຫດຜົນທີ່ເອື້ອຍນຸ້ຍບໍ່ຍອມໃຫ້ຂ້ອຍໃຊ້ນິ້ວແຍ່ແລະເລຍໃຫ້ລາວ ແຕ່ລາວອົມລາວຊັກ
  ວ່າວໃຫ້ຂ້ອຍທຸກຄັ້ງທີ່ຂ້ອຍແງ້ນ. ເອື້ອຍນຸ້ຍຮຽນບໍ່ຈົບ ເມື່ອມີບ່າວຝຣັ່ງມາມັກລາວກໍ່ຕັດສິນ
  ໃຈແຕ່ງງານ, ເວລາກັບມາຢາມບ້ານ ຈຶ່ງໃຫ້ຂ້ອຍສີ້ກົ້ນແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍຈັບບາຍບີບ
  ຄັ້ນທຸກບອ່ນທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການ ແຕ່ລາວຍັງສະຫງວນຫີໄວ້ໃຫ້ຜົວຂອງລາວຄົນດຽວ.

  • FENIX5
   ເດືອນມີນາ 16, 2018 ເວລາ 11:39 pm

   ເອື້ອຍພອນເປັນພີ່ນ້ອງທາງແມ່ທີ່ມາພັກອາໃສນຳຄອບຄົວຂ້ອຍຕອນລາວຮຽນເຂົ້າຮຽນມໍ
   ຢູ່ບ້ານມີຮອດແຕ່ປະຖົມ ຖ້າຂຶ້ນມໍຕ້ອງໄດ້ໄປຮຽນຢູ່ເມືອງແລະຕ້ອງຢູ່ຫໍພັກ ແມ່ລາວຢ້ານ
   ເອື້ອຍພອນຕິດໝູ່ໂລເລຄືລູກຫລານຊາວບ້ານ ຈຶ່ງໃຫ້ເອື້ອຍພອນເຂົ້າມາຮຽນຢູ່ແຂວງແລະ
   ຝາກໃຫ້ຢູ່ກັບຄອບຄົວຂ້ອຍ ເພາະຈົບມໍແລ້ວກໍ່ຈະໄດ້ຮຽນຕໍ່ອໍ ຫລືຮຽນຕໍ່ວິຊາສະເພາະ
   ໃດນຶ່ງທີ່ເອື້ອຍພອນຕ້ອງການຮຽນ ຖ້າຮຽນຢູ່ເມືອງກໍ່ຢ້ານຖືກສັບຊ້ອນໄປຮຽນວິຊາທະຫານ
   ເພາະຕອນນັ້ນຫວຽດນາມມີບັນຫາກັບຈີນ ເຂົາຕ້ອງການກຳລັງຊາວໜຸ່ມ ຖ້າມາຮຽນຢູ່ແຂວງ
   ແລະມີຜູ່ຊ່ອຍກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ໄປ ຕອນນັ້ນ ພໍ່ຂ້ອຍກໍ່ມີບົດບາດສູງສົມຄວນໃນສຶກສາແຂວງ
   ສາມາດຊ່ອຍລູກຫລານເຂົ້າຮຽນໃນວິຊາທີ່ຕົນມັກ ຖ້າຮຽນດີ ມີຄຸນສົມບັດກໍ່ຈະຊ່ອຍໄດ້
   ໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ ຕອນນັ້ນເຂົາເຫີ່ໄປຮຽນໂຊວຽດ ເຊັກໂກ ໂປແລນ ຫລືບັນດາປະເທດ
   ສັງຄົມນິຍົມອື່ນໆໃນຢູໂລບຕາເວັນອອກ.

   2-3 ທຳອິດ, ເອື້ອຍພອນກໍ່ເປັນເດັກດີ ເຫັນແຕ່ໂຮງຮຽນ ກັບຕະລາດ ແຕ່ພໍກ້າວຂາຂຶ້ນໄປ
   ຮຽນອໍ ກໍ່ເລິ່ມຕິດເຊີງຕາມປະສາສາວ 17-18. ມື້ໃດກັບບ້ານຄ່ຳກໍ່ມັກເອົາວຽກໂຮງຮຽນ
   ວຽກການຈັດຕັ້ງມາອ້າງ ພໍ່ແມ່ຂ້ອຍກໍ່ຊົມເຊີຍທີ່ເອື້ອຍພອນຝຶກຝົນຫລໍ່ຫລອມຕົນເອງໃຫ້
   ເປັນນັກຮຽນທີ່ກ້າວໜ້າ ແຕ່ຂ້ອຍຮູ້ດີວ່າເອື້ອຍພອນໄປເຮັດຫຍັງຢູ່ໃສ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍອ້າປາກ
   ເວົ້າໃຫ້ພໍ່ແມ່ຟັງດອກເພາະໄດ້ສັນຍາກັບເອື້ອຍແລ້ວວ່າຈະຮັກສາເລື່ອງນີ້ເປັນຄວາມລັບ
   ຕາບໃດທີ່ເອື້ອຍເຮັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້ອຍ.
   RawConfessions.

 21. ນັກຝອຍ
  ເດືອນສິງຫາ 11, 2014 ເວລາ 5:26 pm

  ທຸກຄັ້ງທີ່ໄດ້ມີໂອກາດພົບພໍ້ກັບພີ່ພົບນ້ອງ ພົບໝູ່ຄູ່ຫຼືພົບກັບຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຮັກແພງທີ່ພາກຈາກກັນ
  ເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີ ຂ້ອຍມັກເລົ່າຄືນຄວາມຫຼັງທີ່ເຄີຍຫຼິ້ນກິນນຳກັນ ບາງເລື່ອງຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຈື່
  ບາງເລື່ອງເຂົາກໍ່ບໍ່ຈື່ ແຕ່ເມື່ອໄດ້ເລົ່າໃຫ້ກັນຟັງ ຄວາມຫຼັງເຫຼົ່ານັ້ນມັນກໍ່ກັບຄືນມາໃນຫ້ວງ
  ຂອງຄວາມຊົງຈຳອີກເທື່ອນຶ່ງ.

  4-5 ເດືອນ ບັງເອີນໄດ້ພົບກັບໝູ່ທີ່ເຄີຍຮຽນມໍ2ນຳກັນ, ຂ້ອຍບໍ່ຈື່ລາວດອກເພາະຕອນນັ້ນລາວ
  ເປັນຄົນນ້ອຍໆຈ່ອຍໆຄືຄົນຂີ້ຢານີ້ລະ ແຕ່ດຽວນີ້ລາວຕຸ້ຍໃຫຍ່ຍ້ອນລາສີຂອງເງິນຄອມມິດຊັນ
  ທີ່ໄດ້ຈາກໂຄງການ 16% ແຕ່ບໍ່ຍົກມາເລົ່າໃນທີ່ນີ້. ເມື່ອໄດ້ນັ່ງວົງຍົກເບຍຕາມລຳພັງກໍ່ຖາມໄຕ່
  ຫາໝູ່ເກົ່າໆທີ່ເຄີຍຮຽນນຳກັນ ແລະເລົ່າເລື່ອງສູ່ກັນຟັງຕອນນັ້ນຕອນນີທີ່ມັນຍັງຄ້າງໃນຊົງຈຳ
  ມີຕອນຶ່ງໝູ່ຖາມເຖິງສາວວຽງ ສາວດາ ສາວລາ ຂ້ອຍມືດຕຶບ ບໍ່ຈື່ເລີຍວ່າໜ້າຕາຂອງ3ສາວນີ້
  ເປັນແນວໃດ ແລະເມື່ອລາວເລົ່າເລື່ອງໃຫ້ຟັງ ຂ້ອຍຈຶ່ງຄ່ອຍໆຈື່ຂຶ້ນມາຄືນໄດ້ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້າຫຍັງ
  ແປນໆອອກມາດອກເພາະຢ້ານເມຍແລະລູກຮູ້ພື້ນບໍ່ດີ.

  ສາວດາເປັນໝູ່ຮຽນໜັງສືຫ້ອງດຽວກັບຂ້ອຍ ສ່ວນສາວລາເປັນນ້ອງສາວດາແລະເປັນໝູ່ຮຽນ
  ຫ້ອງດຽວກັບນ້ອງສາວຂ້ອຍ, ສາວວຽງເປັນໝູ່ຮຽນຊັ້ນດຽວກັນແຕ່ລາວຮຽນຢູ່ສາຍໂຊວຽດ
  ແລະເປັນໝູ່ສະໜິດຂອງສາວດາ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ຂ້ອຍບໍ່ມີເຄື່ອງບໍ່ມີຂອງຫຍັງດອກ ມີແຕ່ຕິວ
  ຢູ່ຮິມສົບເບື້ອງເທິງທີ່ເປັນສະເນ່ດູດເພດກົງກັນຂ້າມໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມໃນໃຈ, ເຖິງວ່າຈະເຫັນກັນ
  ໃນໂຮງຮຽນ 5 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ແຕ່ສາວດາກໍ່ມັກຊ້ອນສາວລາມາຫຼິ້ນກັບນ້ອງສາວຂ້ອຍ ແຕ່ໃຈແທ້
  ແລ້ວຢາກມາຫຼິ້ນມາລົມຂ້ອຍຫັ້ນລະ ສ່ວນຫຼາຍກໍ່ຢືນລົມກັນຢູ່ໜ້າບ້ານຖ້າສາວລາທີ່ຂຶ້ນໄປລົມ
  ຫຼິ້ນກັບນ້ອງສາວຢູ່ເທິງເຮືອນ ເມື່ອເຂົາລົມກັນແລ້ວສາວດາຈຶ່ງພານ້ອງສາວກັບ.

  ມື້ນັ້ນຝົນຝອຍຍິບໆ ກໍ່ເລີຍພາກັນເຂົາມາລົມຢູ່ໃກ້ຄອກໄວ້ລົດ, ລົມໄປລົມມາກໍ່ພາກັນເຂົ້າຄອກ
  ກອດຈູບແລະນ່ຳກັນ ເອົາທາງຢືນເລີຍ. ເມື່ອເຄີຍເຮັດກັນເທື່ອນຶ່ງກໍ່ມີເທື່ອສອງເທື່ອສາມຕາມມາ
  ຂຶ້ນໄປນ່ຳກັນຢູ່ຫ້ອງນອນໂລດລະ ສາວລາແລະນ້ອງສາວຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ໃຈ ອອກມາລົມກັນນອກຫ້ອງ
  ໃຫ້ຂ້ອຍກັບສາວດາຈຸຈິກັນຢູ່ໃນຫ້ອງຈົນແລ້ວ, ມີເທື່ອນຶ່ງ ນ້ຳກຳລັງຊິອອກ ເຂົາເລີຍເຄາະຝາ
  ເຕືອນໃຫ້ຮູ້ວ່າແມ່ມາ ພວກຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຟ້າວແຍກຈາກກັນ ເຂົາເຫັນແລ້ວກໍ່ພາກັນຫົວຂວັນແຕ່
  ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮ້າຍໃຫ້ເຂົາດອກເພາະໂອກາດໜ້າຍັງມີ.
  ພໍຈົບອໍ ສາວດາກໍ່ມີຊື່ໄປຮຽນເຊັກໂກ ຂ້ອຍມີຊື່ຂຶ້ນມາຮຽນດົງໂດກແຕ່ບໍ່ມັກກໍ່ເລີຍຂໍຮ້ອງໃຫ້ພີ່
  ນ້ອງສັບປ່ຽນໄປຮຽນເຄຫາ. ຕອນສາວດາໄປໃໝ່ໆ ກໍຂຽນໜັງສືມາຫາທຸກໆ3ເດືອນ ແຕ່ລຸນ
  ມາກໍ່ຈາງຫາຍ ຂ້ອຍກໍ່ຕິດສາວໃໝ່ທີ່ຮຽນໜັງສືນຳກັນຫັ້ນລະ ແຕ່ຢູ່ຫໍພັກຫາໂອກາດເຮັດກັນ
  ຍາກຈຶ່ງຕ້ອງອອກມາເຮັດກັນຢູ່ນອກຫໍ ສ່ວນຫຼາຍກໍ່ແວ່ເຮັດຢູ່ຂ້າງເຮືອນຮ້າງຂ້າງໂຮງຮຽນຫັ້ນ
  ລະເພາະມັນປ່ຽວຕາຄົນ ຕອນນັ້ນບໍ່ມີບ້ານພັກໃຫ້ເຊົ່າສີ້ກັນຄືດຽວນີ້ ຈຶ່ງພາກັນໄປລັກສີ້ຢູ່ຕາມ
  ຂອບແຄແຈຮົ້ວ ທັນບ່ອນໃດ໋ກໍ່ເອົາກັນຢູບ່ອນຫັ້ນລະ ລະວັງແຕ່ກອງຫຼອນເທົ່ານັ້ນລະ.

  ພັກຮຽນປີ3 ພີ່ນ້ອງຖືກສົ່ງໄປເຮັດວຽກຢູ່ເຊເລີຍເອົາຂ້ອຍຂຶ້ນຍົນໄປນຳ, ສາວລາກັບນ້ອງສາວ
  ຂ້ອຍເປັນສາວເຕັມໂຕ ສາວລາມີແຟນແລ້ວ ຍັງແຕ່ນ້ອງສາວຂ້ອຍຫັ້ນລະຍັງບໍ່ທັນມີເພາະລາວ
  ບໍ່ຮູ້ເອົາໃຈຜູ່ບ່າວ. ເຊົ້າມື້ນັ້ນມີແຕ່ຂ້ອຍກັບນ້ອງສາວຢູ່ເຮືອນ, ມ້ຽນກອງໄມ້ໃຫ້ພິ່ນແລ້ວກໍ່ຂຶ້ນ
  ມາເທິງເຮືອນ ນ້ອງສາວອາບນ້ຳຫາກໍ່ແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນຸ່ງເຄື່ອງຍັງນຸ່ງຜ້າຮັດເອິກຢູ່.
  ເຫັນກົກຂາຂາວນ້ອງສາວແລ້ວບໍ່ຄິດຫຍັງໂຄຍກໍ່ແຂງເພາະສາມສີ່ອາທິດແລ້ວບໍ່ໄດ້ສີ້ ຈັບຈອກ
  ນ້ຳຍ່າງໄປຢືນລົມນັ້ນນີ້ກັບນ້ອງສາວຕອນລາວຢືນເປຍຜົມຢູ່ໜ້າແວ່ນໃຫຍ່ຕູ້ໂຊ, ແນມເບິ່ງຂີ້
  ແຮ້ຂາວເປັນຕາຈູບເປັນຕາເລຍກໍ່ເລີຍຂໍກອດນ້ອງສາວ ເມື່ອບໍ່ມີຄຳຕອບກໍ່ເຂົ້າໃຈວ່ານ້ອງບໍ່ປະຕິ
  ເສດ ແລະເມື່ອໄດ້ກອດໄດ້ຈູບຕາມແກ້ມຕາມສົບ ນ້ອງສາວກໍ່ອ້າປາກໃຫ້ລີ້ນຂ້ອຍໄດ້ແຍ່ເຂົ້າໄປ
  ພັນກັບລີ້ນນ້ອຍໆແຫຼມໆຂອງລາວ. ອຸ້ມນ້ອງສາວເຂົ້າໄປນ່ຳຢູ່ຕຽງນອນພໍ່ແມ່ຫັ້ນລະເພາະມັນ
  ໃກ້ແດ່ ຖ້າເອົາໄປຫ້ອງນອນຂອງລາວກໍ່ຢ້ານຄົນຂ້າງເຮືອນເຫັນ. ນ້ອງສາວແກ້ຜ້າເຊັດໂຕອອກ
  ນອນຫງາຍຖ່າງຂາໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ເຊີຍຊົມທຸກສ່ວນທີ່ລາວຮັກສາໄວ້ເປັນເວລາ 17 ປີ, ຕອນເຫັນ
  ນ້ຳຕາໃສໆຂອງນ້ອງໄຫຼອອກຈາກຫາງຕາກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າຕົນທຳຜິດຢ່າງມະຫັນແຕ່ໂຄຍບໍ່ຍອກມຖອນ
  ອອກຈາກຮູຫີທີ່ຮັດແໜ້ນຂອງນ້ອງສາວຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ເຮັດຈົນຫຼ້ອນໜ້າທີ່. ຂ້ອຍຄິດວ່າເຫຍື່ອພົມມະ
  ຈາລີຂອງນ້ອງຂາດຕອນລາວຫຼິ້ນກິລາ ຈຶ່ງບໍ່ເຫັນເລືອດອອກໃສ່ຜ້າປູບ່ອນ, ເຮັດແລ້ວນ້ອງສາວກໍ່
  ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳທຳຄວາມສະອາດ ແລະອອກມານຸ່ງເຄື່ອງ, ສອງສາມມື້ຕໍ່ມາຂ້ອຍກໍ່ລັກເຂົ້າໄປຫານ້ອງ
  ຕອນກາງເດິກ ສີ້ກັນຈົນໃກ້ຊິແຈ້ງຈຶ່ງກັບອອກມານອນຢູ່ນອກຄືຕອນຫົວຄ່ຳ.

  • DekLoua™
   ເດືອນມີນາ 19, 2018 ເວລາ 1:41 am


   ຫີເຖົ້າແບບນີ້ລະສີ້ມ່ວນຫົວໂຄຍ.

 22. x2z
  ເດືອນສິງຫາ 24, 2014 ເວລາ 6:11 pm

  ເອື້ອຍນິດເປັນຄົນຫຸ່ນນ້ອຍ ຜົມຍາວ ຜິວຂາວ ໜ້າຫວານ ແລະນິໃສດີຫຼາຍເປັນທີ່ໝາຍຕາ
  ຂອງຜູ່ຊາຍໃນໂຮງຮຽນແລະນອກໂຮງຮຽນ ບາງຄົນກໍ່ເຂົ້າມາຂໍເປັນອ້າຍເຂີຍແບບໜ້າດ້ານໆ
  ແລະຂ້ອຍກໍ່ມັກບອກເຂົາວ່າ ຢາກໄດ້ກໍ່ລົມເອົາຂອງບໍ່ໄດ້ຢູ່ນຳຂ້ອຍ ໃນໃຈພໍຢາກເດ່ຕີນທຳໜ້າ
  ບັກນັ້ນພຸ້ນລະ ເອື້ອຍໃຜໆກໍ່ຮັກກໍ່ຫວງ ຂ້ອຍເບິ່ງຂ້ອຍແຍງເອື້ອຍນິດທຸກເຊົ້າທຸກແລງ ຈູ່ໆກໍ່ມາ
  ຂໍເປັນອ້າຍເຂີຍກັນແບບຄົນໄຮ້ປັນຍາແບບນີ້ ດີທີ່ເອື້ອຍຫ້າມໄວ້ ບໍ່ຊັ້ນມັນນອນກິນນ້ຳເຂົ້າແທ້.

  “ເອື້ອຍ…ສິ້ນເຈົ້າເປື້ອນ.” ຂ້ອຍທ້ວງຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ແກ້ເສື້ອກັນລົມອອກໃຫ້ລາວຮັດແອວບັງບໍ່
  ໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນ. “ຄືຕາດີແທ້ລະ?” ເອື້ອຍເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອສຳຫຼວດເຫັນຄາບເປື້ອນທີ່ຊຶມອອກມາໃສ່
  ສົ້ງຢີນຟອກ Quess ທີ່ເອື້ອຍນິດນິຍົມຊື້ມານຸ່ງ ແລະຂ້ອຍກໍ່ເຄີຍຍ້ອງເລື້ອຍວ່າເອື້ອຍເຊັກຊີຫຼາຍ
  ເວລານຸ່ງສົ້ງຢີນຮັດໆແບບນີ້. ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຄີຍແທກໜ້າເອິກຂອງເອື້ອຍຈັກເທື່ອດອກ ແຕ່ນົມລາວ
  ໃຫຍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, “ເພິ່ນເຫັນແກ່ໂຕຫຼາຍເດີ…:)” ເອື້ອຍນິດເວົ້າຂຶ້ນເວລາຂ້ອຍເຫັນລາວຢືນ
  ແຍງຄີງຢູ່ແວ່ນຕູ້ໂຊແລະທັກທ້ວງວ່າເສື້ອຜ້າຂອງລາວໂປ້ເກີນໄປ ບໍ່ຢາກໃຫ້ລາວນຸ່ງອອກເຮືອນ
  ແຕ່ເວລາຢູ່ເຮືອນຂ້ອຍພັດຢາກໃຫ້ລາວນຸ່ງເສື້ອຄໍກ້ວາງທີ່ແນມເຫັນເຕົ້າຂາວໆລົ້ນອອກມາຈາກ
  ເສື້ອຊ້ອນໂຕນ້ອຍໆສີຄາມ, “ຢ່າຮຽນລ່ວງ…!” ເອື້ອຍນິດຍູ້ຂ້ອຍອອກເມື່ອຮູ້ສຶກຕົວຂຶ້ນມາວ່າປະ
  ໃຫ້ນ້ອງຊາຍກອດແອວຫອມກ້ານຄໍຂອງລາວຢູ່ດົນເຕີບ. ຂ້ອຍປິ່ນໂຕເອື້ອຍໃຫ້ຫັນມາໜ້າສູ້ໜ້າ
  ແນມເລິກເຂົ້າໄປໃນດວງຕາແລະດຶງຮ່າງຂອງເອື້ອຍເຂົ້າມາຈູບແລກລີ້ນ ແລ້ວເລື່ອນລົງມາຈູບຢູ່
  ໜ້າເອິກ ສ່ວນມືກໍ່ລູບຄຳຕາມກົກຂາຕາມກົ້ນມົນໆຈົນເອື້ອຍຂໍຮ້ອງໃຫ້ຢຸດການກະທຳແບບນັ້ນ.
  “ເພິ່ນກໍ່ມັກຊ່ອຍຕົນເອງ ເຮົາກໍ່ມັກຊ່ອຍຕົນເອງ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຊ່ອຍກັນໃຫ້ຄວາມສຸກກັນ?”
  ເອື້ອຍນິດຊຶງໄປເມື່ອໄດ້ຍິນຂ້ອຍເວົ້າແນວນັ້ນ ບໍ່ນຶກວ່າຂ້ອຍຈະລັກເບິ່ງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ
  ລາວຕອນລາວອາບນ້ຳ, “ມັນບໍ່ດີນະ ຖ້າໃຜມາເຫັນເຂົາຈະນິນທາ.” ເອື້ອຍນິດຄັດຄ້ານທັງໆທີ່ຮູ້
  ວ່າມີແຕ່ຂ້ອຍກັບລາວຢູ່ເຮືອນ.
  ເອື້ອຍຄາງໃນລຳຄໍເໝືອນຄົນໄຂ້ຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍຈູບຂຶ້ນຕາມກົກຂາໄປຫາໂນນສະຫວັນທີ່ມີຫຍ້າ
  ດຳປົກຄຸມເລັກນ້ອຍ, ຂ້ອຍແກະມືນ້ອຍໆຮຽວໆຂອງເອື້ອຍນິດອອກແລ້ວກໍ່ຈູບເລຍທົ່ວຕົວເຕົ່າ
  ກ່ອນຈະຜີ່ຮິມຫີລາວອອກເລຍໜໍ່ແຕກນ້ອຍໆຂອງເອື້ອຍ. ນິ້ວຊີ້ທີ່ແຍ່ເຂົ້າອອກຊອກຫາຈີສະປອດ
  ເຮັດໃຫ້ນ້ຳເອື້ອຍຊຶມແຊະອອກມາຈົນຂ້ອຍຕ້ອງເລື່ອນໜ້າຂຶ້ນມາຫາທ້ອງນ້ອຍແລະດູດເລຍ
  ຫົວນົມທີ່ແຂງໃຫຍ່ສີຊົມພູໃນຂນະທີ່ຈໍ່ຫົວປາຄໍ່ເຂົ້າຫວ່າງຂາຂອງເອື້ອຍນິດເທື່ອລະເລັກເທື່່ອລະ
  ນ້ອຍ. ເອື້ອຍນິດສະດຸ້ງຕົວດ້ວຍຄວາມເຈັບເມື່ອປາຄໍ່ນ້ອຍຂອງນ້ອງຊາຍບຸກທະລຸເຍື່ອພົມມະຈາລີ
  ຂອງລາວ ຢອດນ້ຳຕາໃສໆທີ່ໄຫຼອອກຈາກຫາງຕາຂອງເອື້ອຍເກືອບເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍປ່ຽນໃຈແຕ່ໄຟ
  ຕັນຫາທີ່ລຸກໃໝ້ໃນຫົວໃຈທັງສອງໜ່ວຍເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຕ້ອງສຳເລັດຄາດໝາຍລົບລ້າງສາຍສຳ
  ພັນເອື້ອຍນ້ອງກັນທີ່ບໍ່ຄວນທຳລາຍເລີຍ.
  ຂ້ອຍກັບເອື້ອຍນິດແຫກມ່ານປະເພນີພຽງແຕ່4ຄັ້ງ ຫຼັງຈາກລາວຂຶ້ນໄປຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ
  ແລະຕິດບ່າວນາໄຮ່ດຽວ ພວກຂ້ອຍກໍ່ເຊົາເຮັດຄວາມຊົ່ວຈົນເທົ່າທຸກວັນນີ້.

  • Tortia
   ເດືອນມີນາ 19, 2018 ເວລາ 6:24 pm


   ຫື່ນຄ່ອຍໆເດີນ້ອງຊາຍ….

 23. KM14
  ເດືອນສິງຫາ 29, 2014 ເວລາ 5:40 pm

  ຍາມຮ້ອນ ເອື້ອຍລັງມັກຫອບຜ້າຫອບໝອນອອກມານອນຢູ່ຫ້ອງຂ້ອຍເພາະລົມລ່ວງດີ
  ຫ້ອງນອນລາວຮ້ອນເອົ້ານອນບໍ່ຫຼັບແຈບດີ, ຕອນຫົວຄ່ຳ ເອື້ອຍລັງກໍ່ນຸ່ງເຄື່ອງນອນ ແຕ່
  ຂ້ອນຄືນມາເຄື່ອງນຸ່ງລາວຈະຕົກລົງໄປກອງຢູ່ພື້ນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເກີດມີແນວຄິດຊົ່ວຂຶ້ນມາ
  ຢາກລອງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຄີຍໄດ້ຍິນພວກຜູ່ບ່າວໃນຄຸ້ມລົມກັນຕອນໄປຕັກນ້ຳສ້າງມາໄວ້
  ໃຊ້ກິນ ແຕ່ບໍ່ກ້າເຮັດຕາມທີ່ຄິດດອກໄດ້ແຕ່ນອນແຍງຮ່າງກາຍເປົ່າເປືອຍຂອງເອື້ອຍແລະ
  ຍອກໂຄຍຫຼິ້ນຕາມປະສາບ່າວນ້ອຍຂຶ້ນໃໝ່ ຍ່ຽວອອກແລ້ວກໍ່ລົ້ມຕົວລົງນອນຈົນແຈ້ງ.
  ຄົນເຮືອນຂ້ອຍບ່ໍມັກໄປຊັກເຄື່ອງອາບນ້ຳຢູ່ໃກ້ນ້ຳສ້າງຄືຄົນອື່ນ ຍ້ອນບໍ່ຢາກໃຫ້ນ້ຳເປື້ອນ
  ຊຶມເຂົ້າຄືນນ້ຳສ້າງ ແລະເພິ່ນກໍ່ໄດ້ມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຄົນໄປຕັກມາໃຫ້ພວກເພິ່ນ
  ອາບຢູ່ເຮືອນ ຫ້ອງອາບນ້ຳກໍ່ບໍ່ໄດ້ແອ້ມແໜ້ນໜາຫຍັງດອກພຽງແຕ່ໃຊ້ຜ້າຈ້ອງບັງເລັກໆ
  ນ້ອຍພໍບໍ່ໃຫ້ຄົນທຽວທາງແນມເຂົ້າມາເຫັນ ແຕ່ຄົນທີ່ນັ່ງຢູ່ຊະແນນເດີ່ນບ້ານແນມເຫັນ
  ທຸກກິລິຍາບົດຂອງຜ່ທີ່ກລັງອາບນ້ຳ.
  “ລຸນ…ເພິ່ນຄືແນມເບິ່ງເຮົາແນວນັ້ນ?” ອີ່ລຽນຖາມຂຶ້ນເມື່ອຮູ້ວ່າຂ້ອຍລັກແນມເບິ່ງຕອນ
  ມັນຄາບສິ້ນແກ້ເສື້ອຊ້ອນຕົວນ້ອຍອອກພາດຮາວກຽມເຂົ້າອາບນ້ຳກ່ອນຈະຂຶ້ນໄປແຕ່ງ
  ພາເຂົ້າແລງ. ຂ້ອຍກ່າວຂໍໂທດນ້ອງສາວແລະບອກອີ່ລຽນຕາມຄວາມຈິງວ່າຢາກຮູ້ສິ່ງທີ່
  ປ່ຽນແປງໃນຮ່າງກາຍຂອງນ້ອງ, “ເຂົາຄືບໍ່ໄດ້ສົນໃຈຂອງເພິ່ນ” ອີ່ລຽນເວົ້າແບບອາຍໆ.
  ຂ້ອຍຖອກນ້ຳໃສ່ອ່າງເຕັມແລ້ວກໍ່ນັ່ງລົງຂ້າງໆແລະບອກນ້ອງສາວວ່າ ຖ້າສົນໃຈຢາກເບິ່ງ
  ຂອງເຂົາກໍ່ບອກເຂົາມາໂລດ ເຂົາຊິແກ້ຜ້າໃຫ້ເບິ່ງ. ອີ່ລຽນໜ້າແດງຂຶ້ນມາທັນທີເມື່ອໄດ້
  ຍິນຂ້ອຍເວົ້າແນວນັ້ນ, ຂ້ອຍທຳທ່າແກ້ຜ້າກະຕຽວອອກໃຫ້ ພໍດີໄດ້ຍິນສຽງເອື້ອຍລັງຮ້ອງ
  ມາແຕ່ເທິງເຮືອນ ບອກໃຫ້ອີ່ລຽນຂ້ຽວອາບຂ້ຽວແລ້ວແລະຟ້າວຂຶ້ນມາແຕ່ງພາເຂົ້າໃຫ້
  ພໍ່ເພິ່ນຢາກກິນເຂົ້າແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ໂຊຂອງແຂງໃຫ້ນ້ອງເບິ່ງ.

  • Tortia
   ເດືອນມີນາ 19, 2018 ເວລາ 6:32 pm


   ພໍໃຈແລ້ວຕິນ້ອງຊາຍ? ເອື້ອຍໃຫ້ເບິ່ງຊ່ຳນີ້ນະ…ອິອິອິອິ

 24. ປາເຂັງ
  ເດືອນກັນຍາ 2, 2014 ເວລາ 6:58 pm

  ຕອນນ້ອງລຳດວນຊອນສາວ ຂ້ອຍພະຍາຍາມບໍ່ຄິດຊົ່ວກັບນ້ອງແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ເຮັດບໍ່ໄດ້
  ໂດຍສະເພາະຕອນເຫັນນ້ອງນອນເໝບເບິ່ງທີວີ, ຂາຂາວໆ ກົ້ນມົນທີ່ດັນອອກມາໃສ່
  ສົ້ງໃໝຂາສັ້ນບານໆຂອງນ້ອງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍບໍ່ມີສະມາທິຕິດຕາມເລື່ອງລາວຂອງໜັງ
  ກາຕູນທີ່ພວກຂ້ອຍເປີດເບິ່ງ. ຂ້ອຍໄດ້ຍິນນ້ອງລຳເວົ້າໃຫ້ເອື້ອຍຈິດຟັງວ່າມີເລືອດຊຶມ
  ອອກມາຈາກວ່າງຂາ ແລະເອື້ອຍກໍ່ໄດ້ສອນວິທີນ້ອງລຳຮູ້ຈັກໃຊ້ໂກເຕັກແລະພາໄປຊື້
  ເສື້ອຊ້ອນໂຕນ້ອຍໆມາໃຫ້ນ້ອງນຸ່ງ, ເວລາເຂົ້າຫ້ອງນອນຂອງເອື້ອຍຈິດ ຂ້ອຍມັກເອົາ
  ເສື້ອຊ້ອນຂອງນ້ອງມາເບິ່ງແລະດົມກິ່ນໂຕອ່ອນໆຂອງນ້ອງເພື່່ອກະຕຸ້ນປະສາດ ແຕ່
  ໂຄຍບໍ່ແຂງດີຄືດົມສະຫຼິບເອື້ອຍຈິດ.
  ເຈົ້າອາດຈະຄິດວ່າຂອຍເປັນຄົນໂລກຈິດ ຂ້ອຍບໍ່ປະຕິເສດ, ຖ້າເຈົ້າຕົກຢູ່ໃນສະພາບ
  ດຽວກັບຂ້ອຍ ເຈົ້າອາດຈະເປັນຄົນໂລກຈິດແລະເຮັດຄືກັນກັບຂ້ອຍເຮັດໃນເວລານີ້.
  ຫຼັງຈາກພໍ່ຖືກຈັບມັດສອກໄປສູນດັດສ້າງວຽງໄຊໃນຄະນະດີຍັກຍອກເງິນລັດຈຳນວນ
  ຫຼາຍຕື້ກີບ, ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ພໍ່ຂ້ອຍເປັນຄົນຊື່ສັດບໍລິສຸດຕໍ່ພັກແລະລັດ ສຸມທຸກເຫື່ອ
  ແຮງແລະຄວາມສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາສ້າງສາປະເທດຊາດ
  ແລະຍ້ອນເພິ່ນມີແນວຄິດຂັດກັບພວກໜ້າເງິນ ພວກສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງເພື່ອກອບ
  ໂກຍຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ຕົນແລະພັກພວກ ເຂົາຈຶ່ງຫາວິທີປັດເຂ່ຍພໍ່ຂ້ອຍອອກຈາກ
  ເສັ້ນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
  ເມື່ອຖືກຂັບໄລ່ຂອງຈາກເຮືອນຫຼວງ ແມ່ກໍ່ພາພວກຂ້ອຍມາຂໍເຊົ່າຫ້ອງແຖວຢູ່ຊາມຊາ
  ຫາກູ້ເງິນສ້າງວິນລາໃຫ້ແລ້ວຕາມຄວາມຝັນທີ່ເພິ່ນຝັນໄວ້. ເມື່ອບໍ່ມີທາງເລືອກ ແມ່ຕ້ອງ
  ໄດ້ຮັບວຽກໃນຕຳແໜ່ງຕ້ອນແຂກບ້ານແຂກເມືອງທີ່ໝູ່ພໍ່ຫາໃຫ້ພໍໄດ້ເງິນມາລ້ຽງສາມ
  ເອື້ອຍນ້ອງພວກຂ້ອຍໃຫ້ມີໂອກາດໄດ້ຮ່ຳຮຽນຕາມຈຸດປະສົງຂອງພໍ່. ຍ້ອນວ່າແມ່ຂ້ອຍ
  ເປັນຄົນຂາວງາມໜ້າຮັກ ຈຶ່ງມີນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຊື້ເຮືອນວິນລາໃຫ້ຢູ່ ແລະເວລາ
  ລຸງຄົນນັ້ນເດີນທາງມາກວດກາທຸລະກິດ ເພິ່ນຈະມາພັກເຊົານຳ ແຕ່ພວກຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຕຳນິ
  ແມ່ທີ່ຕ້ອງສວຍໃຊ້ສະເນ່ຄວາມງາມຂອງຕົນເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ.

 25. NokJib
  ເດືອນກັນຍາ 10, 2014 ເວລາ 5:22 pm

  ຕອນນັ້ນຂ້ອຍຍັງບໍ່ຮູ້ອີ່ໂໜ້ອີ່ເໜ້ຫຍັງດອກ ເຫັນຜູ່ໃຫຍ່ເຮັດກໍ່ແອບເຮັດຄືເພິ່ນ, ຢ່າຖາມເລີຍວ່າ
  ຜູ່ໃຫຍ່ທີ່ຂ້ອຍໝາຍເຖິງນັ້ນແມ່ນໃຜ ເພາະຖາມໄປຂ້ອຍກໍ່ບໍສາມາດບອກເຈົ້າໄດ້ດອກ.
  ເອົາລະ ມາເຂົ້າເລື່ອງກັນເລີຍເນາະ. ລຸງຂ້ອຍມີລູກສາວສອງຄົນ ລູກຊາຍຄົນນຶ່ງ ແຕ່ລູກຊາຍເປັນ
  ຄົນເກເລ ມັກກິນມັກເມົາ ລາວຈະກັບມາເຮືອນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຕ້ອງການເງິນໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນລູກສາວກໍ່
  ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ອອກໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວໃສ ເພິ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ອອກໄປເບິ່ງໜັງຕອນກາງເວັນເທົ່ານັ້ນ ຕອນ
  ກາງຄືນບໍ່ໄດ້ອອກໄປດອກຖ້າພໍ່ແມ່ບໍ່ໄປນຳ ແລະເວລາມີຜູ່ບ່າວມາລົມ ເພິ່ນກໍ່ບໍ່ປ່ອຍໂອກາດໃຫ້
  ເຂົາໄດ້ລົມກັນຕາມສະບາຍສອງຕໍ່ສອງ ສະນັ້ນເອື້ອຍແສງຈຶ່ງມັກນັດຜູ່ບ່າວມາລົມກັນຢູ່ເຮືອນຂ້ອຍ
  ແລະເວລາເອື້ອຍແສງຢືນລົມບ່າວ ລາວມັກເອີ້ນຂ້ອຍໄປຢືນຫຼິ້ນຢູ່ແຖວນັ້ນເປັນໝູ່ລາວ ເວລາລົມ
  ກັນເຂົ້າຂໍ້ຄັກໆ ເອື້ອຍແສງຊິດຶງຂ້ອຍເຂົ້າໄປກອດໄປຈູບຕາມແກ້ມຕາມຄໍແບບວ່າຈິນຕະນາການວ່າ
  ຂ້ອຍເປັນຜູ່ບ່າວຄົນນັ້ນ. ເຖິງວ່າຕອນນັ້ນຂ້ອຍຍັງບໍ່ທັນຊອນບ່າວກໍ່ຈິງ ແຕ່ເວລາເອື້ອຍແສງດຶງຂ້ອຍ
  ເຂົ້າໄປກອດ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າເຕົ້ານົມແໜ້ນໆທີ່ເພິ່ນຖູສຽດສີໃສ່ແຜ່ນຫຼັງຂ້ອຍນັ້ນມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍ
  ປວດຍ່ຽວແຕ່ຍ່ຽວບໍ່ອອກເພາະໂຄຍມັນແຂງເກີນ, ເອື້ອຍເຫັນຂ້ອຍເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳເຫິງຜິດປົກກະຕິ
  ໍ່ກໍ່ເປີດປະຕູເຂົ້າມາຖາມ.
  ຂ້ອຍທັງອາຍທັງຢ້ານເມື່ອເອື້ອຍແສງເດ່ມືຂາວໆຍາວໆອ່ອນໆຂອງລາວມາຈັບມາຮູດໂຄຍຂ້ອຍເພື່ອ
  ຍົວະນ້ຳໜຽວທີ່ອຸດຕັນທໍ່ຍ່ຽວອອກ, ເອື້ອຍຍອກໃຫ້ສາມສີ່ບາດ ກໍ່ນັ່ງຍ່ອງຫຍໍ້ໃຊ້ປາກອົມໂຄຍຂ້ອຍ
  ເຂົ້າໄປໃນປາກ ແລະຂ້ອຍຮູ້ສຶກຂົນລຸກຍາບບາດນຶ່ງຕອນເພິ່ນດູດເອົານ້ຳໜຽວນັ້ນອອກ. ນັບແຕ່ວິນາ
  ທີທີ່ເອື້ອຍແສງໄດ້ກືນກິນນ້ຳແບ້ນຂ້ອຍ ລາວກໍ່ຊວນຂ້ອຍໄປນອນນຳລາວທຸກຄັ້ງທີ່ປ້າລຸງເດີນທາງໄປ
  ປະຊຸມຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
  ເມື່ອຖືກອົມຖືກຍອກເລື້ອຍ ຫົວໂຄຍແດງໆຂອງຂ້ອຍກໍ່ເລີ້ມພົ້ນອອກມາເທື່ອລະນ້ອຍ ແລະນ້ຳກ່ໍອອກຊ້າ
  ຈົນເອື້ອຍເໝື່ອຍຄໍຈົນນອນຫງາຍຈ່າງຂາໃຫ້ຂ້ອຍນອນໂຄມ. ເອື້ອຍຈັບໂຄຍຂ້ອຍຈໍ່ໃສ່ຮູຫີແລ້ວກໍ່ບອກ
  ຂ້ອຍເດັ້ງເຂົ້າຄ່ອຍໆຊ້າໆ ແລະເດົ້າເຂົ້າເດົ້າອອກ ໃນຂນະທີ່ເອື້ອຍຄັ້ນນົມຕົນເອງຫຼິ້ນ. ຮູຫີເອື້ອຍແສງ
  ອຸ່ນດີ ຕອນເດົ້າໄດ້ຍິນສຽງດັງຈວກໆ ພໍນ້ຳໃກ້ອອກຂ້ອຍກ່ໍໂຄຍຖອດອອກມາໃຫ້ເອື້ອຍດູດກິນນ້ຳແຕ່ລາວ
  ກືນກິນບໍ່ໝົດດອກເພາະນ້ຳຂ້ອຍອອກຫຼາຍ ແຕ່ລາວບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ມັນເສຍລ້າ ລາວຕ້ວຍທາໜ້າໄວ້ດົນເຕີບ
  ຈຶ່ງລຸກໄປລ້າງອອກ. ເອືອຍແສງເປັນຄ່ຊ້ອມຂ້ອຍປະມານ 3-4 ປີ ປ້າກໍ່ໃຫ້າວແຕ່ງງານກັບນາຍຕຳລວດ
  ແລະຈາກນັ້ນລວກໍ່ບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍສີ້ອີກຕໍ່ໄປ.

 26. taboo
  ເດືອນກັນຍາ 14, 2014 ເວລາ 7:59 pm

  ຄິດຄືນຫຼັງແລ້ວກໍ່ຄິດຮອດສາວເບັນ ຖ້າບໍ່ມີລາວຂ້ອຍກໍຄົງຈະບໍ່ໄດ້ສີ້ອີ່ແກ້ວສົມໃຈ
  ຄວາມຈິງແລ້ວ ອີ່ແກ້ວໃຫ້ຂ້ອຍຈັບບາຍກອດຈູບໄດ້ພຽງຂ້າງນອກ ຖ້າຂ້ອຍຢາກຂຶ້ນ
  ມາຄັກໆຂ້ອຍຈະຂູ່ໃຫ້ມັນຊັກວ່າວໃຫ້ພໍນ້ຳແງ້ນອອກ ບອກມັນອົມໃຫ້ແຕ່ມັນບໍ່ອົມ
  ຄັນຊິບັງຄັບມັນຫຼາຍກໍ່ຢ້ານມັນບ້າຂຶ້ນກັດໂຄຍຂາດຫຼືບໍ່ຊັ້ນກໍ່ບອກພໍ່ເຕະຂ້ອຍຕາຍ
  ຄາຕີນ ສ່ວນແມ່ຂ້ອຍນັ້ນບໍ່ມີບັນຫາ ປ້ອນນ້ຳອ້ອຍນ້ຳຕານໃຫ້ກິນຈັກບ່ວງສອງບ່ວງ
  ເພິ່ນກໍ່ເຊົາຮ້າຍ ແລະຍອມເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງຕາມທີ່ຕ້ອງການ.
  ສາວເບັນເປັນນ້ອງສາວຫຼ້າຂອງແມ່ທີ່ມີອາຍຸແກ່ກ່ວາຂ້ອຍພຽງແຕ່ 4-5 ປີ, ລາວເຊົ່າ
  ຫ້ອງແຖວຢູ່ກັບໝູ່ຊຶ່ງບໍ່ໄກຈາກເຮືອນຂ້ອຍຢູ່ເທົ່າໃດດອກ ປະມານ 2-3 ຫຼັກນີ້ລະ.
  ທຳອິດກະໄດ້ກຸມເອົາຈົນເຫື່ອຫຳອອກພຸ້ນລະ ສາວເບັນຈຶ່ງຍອມໃຫ້ສີ້ ບໍ່ໄດ້ສີ້ງ່າຍໆ
  ຄືເຂົາສະແດງໜັງເດີ, ເທື່ອສອງເທື່ອສາມກໍ່ໄດ້ກຸມເອົາຄືກັນແຕ່ບໍ່ໄດ້ອອກແຮງຫຼາຍ
  ລາວທຳທ່າຂັດຂືນພໍເປັນພິທີຊື່ໆພໍໃຫ້ຂ້ອຍມີຟິນລິງຂຶ້ນຕື່ມ ເທື່ອສີ່ເທື່ອຫ້າຈຶ່ງໄດ້ແບບ
  ງ່າຍ. ” ບ້າແລ້ວຫວາ? ຊິເຮັດໝົດຄອບໝົດຄົວເລີຍຫວານີ້?” ສາວເບັນເຮັດຕາໂລ້
  ຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ສີ້ອີ່ແກ້ວ ແຕ່ເມື່ອຂ້ອຍຮັບປາກວ່າຈະມາ
  ສີ້ໃຫ້ລາວຄືເຄີຍເຮັດມາ ລາວຈຶ່ງຕົກລົງຊ່ອຍ.
  ເຊື້ອແນວຂ້ອຍໝອຍຫຼາຍແທ້ເດີ ແຕ່ຫີອີ່ແກ້ວມີກິ່ນຕຶໆແລະມີລົດຮຶນໆວາດໃດວາດ
  ນຶ່ງຄືຊິແມ່ນຍ້ອນມັນສີດນ້ຳຫອມໃສ່ຕອນອາບນ້ຳແລ້ວ ແຕ່ກໍ່ແປກໃຈທີ່ຮູຫີມັນຫຼົມ
  ຂນາດວ່າໂຄຍຂ້ອຍໃຫຍ່ຍາວໄດ້ມາດຕະຖານກໍ່ຍັງຮູ້ສຶກຫຼົມ ຖາມມັນກໍ່ບໍ່ບອກວ່າ
  ໃຜສີ້ມັນເປັນທຳອິດ ມີແຕ່ບອກວ່າຂ້ຽວສີ້ຂ້ຽວແລ້ວ ຊິຟ້າວເມື່ອເຮັດກິນໃຫ້ພໍ່.
  ຢາກເລົ່າໃຫ້ລະອຽດກ່ວານີ້ຢູ່ແຕ່ບໍ່ເກັ່ງວິຊາທິດສະດີຫັດແຕ່ງ ເລີຍຊິຂໍສຸດໄວ້າເທົ່ານີ້
  ຖ້າຍັງບໍ່ສົບອາລົມກໍ່ເຂົ້າໄປເບິ່ງວິດີໂອນີ້ຕື່ມເດີ http://www.redtube.com/240003
  ຂ້ອຍເຮັດແບບໃໜັງນີ້ລະ.

 27. ສໍກຸ້ນ
  ເດືອນຕຸລາ 3, 2014 ເວລາ 5:56 pm

  ຕອນນັ້ນຂ້ອຍກະແງ້ນ ນ້ອງກໍ່ຢາກລອງ, ເວລາມີຄົນເຝົ້າໜ້າຮ້ານ ພວກຂ້ອຍກໍ່ພາກັນເອົາວຽກ
  ມາເຮັດຢູ່ຫຼັງບ້ານ ເບິ່ງທີວີ ຊອກເບິ່ງແຕ່ລະຄອນລົ້ວໆທີ່ມີຊີນກອດຈູບກັນຫຼາຍເພື່ອປຸກອາລົມ
  ຕົນເອງ. ນ້ອງສາວຕິດໜັງເກົາຫຼີ ບາງເລື່ອງກໍ່ຖ່າຍໃຫ້ເຫັນວັບໆແວມໆແບບວ່າເຫັນກົ້ນເຫັນ
  ນົມຊື່ໆ ແຕ່ບາງເລື່ອງກໍ່ຖ່າຍໃຫ້ເຫັນຕອນຈັບບາຍຄັ້ນນົມກັນ ຖ່າຍໃຫ້ເຫັນຕອນເດົ້າກັນແງັບໆ
  ຈົນຂ້ອຍຕ້ອງລູບໂຄຍນອກສົ້ງໄປນຳອາລົມທີ່ເຄີບເຄີ້ມຂອງນັກສະແດງ, ນ້ອງສາວເຫຼືອດຕາມາ
  ເຫັນຂ້ອຍລູບໂຄຍໂຕເອງຫຼິ້ນ ແລະບອກເຕືອນໃຫ້ຂ້ອຍຢູ່ດີແດ່ ລະອາຍໝູ່ແດ່ຊິເຮັດຫຍັງກະ
  ດາຍ ແລະຂ້ອຍກໍ່ມັກເວົ້າຢອກລາວຄືນວ່າ ຊິອາຍເຮັດຫຍັງ ເຮົາໜີບຂາເຂົ້າຄືເພິ່ນບໍ່ໄດ້.
  ຄືຊິແມ່ນເວົ້າຖືກໃຈດຳ ນ້ອງສາວຈຶ່ງເດ່ມືມາຕີມາຢິກຂ້ອຍແບບບ່າວສາວຢອກລໍ້ຫຼິ້ນກັນ ແລະ
  ແນ່ນອນຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງທຳການປົກປ້ອງ ບາງເທື່ອກໍ່ສວນມືອອກໄປຈັບກົ້ນຈັບນົມນ້ອງສາວແບບຕັ້ງ
  ໃຈແຕ່ລາວນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນອອງໜາໂພດຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຫຍັງຫຼາຍ ຄິດໄວ້ໃນໃຈວ່າຄືນວັນສຸກ
  ຈະຈັບນົມນ້ອງໃຫ້ມ່ວນມືໂລດ.
  ຄືນວັນສຸກແມ່ແລະນ້ອງສາວຈະຫອບຜ້າລູງມານອນເບິ່ງລາຍການສຸດທ້າຍ, ເບິ່ງໜັງຍາວຈົບ
  ແລ້ວແມ່ກໍ່ຂຶ້ນນອນປ່ອຍໃຫ້ສອງອ້າຍນ້ອງພວກຂ້ອຍເບິ່ງໜັງເລື່ອງຕໍໄປຖ້າບໍ່ຢາກນອນເພາະ
  ວັນເສົາບໍ່ໄດ້ເປີດຮ້ານ ນອນຕື່ນສວຍກໍ່ໄດ້. ແມ່ຂຶ້ນຫວິດຂັ້ນໄດແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ປິດໄຟຫຼອດຍາວ
  ໃຕ້ດອກໄຟໄລອອນ 5W ແທນພໍໃຫ້ເຫັນຮິບຮີ່ເວລາລຸກໄປຂີ້ໄປຍ່ຽວ ແລະກໍ່ນອນລົຂ້າງນ້ອງ
  ເບິ່ງໜັງພາວະນາໃນໃຈໃຫ້ຮອດສາກເລິບຊີນໄວໆເພື່ອະໄດ້ເຮັດຈັບບາຍນ້ອງເໝືອນເຄີຍເຮັດ
  ມາເມື່ອສຸກທີຜ່ານມາ. “ເພິ່ນເອົາກັບສາວຄ້ຳແບບນີ້ຫວາ?” ນ້ອງສາວຖາມຂຶ້ນເມື່ອເຫັນສາກ
  ຜູ່ຊາຍເຮັດຜູ່ຍິງໃນທ່າຢືນ, ຂ້ອຍກໍ່ບອກນ້ອງສາວຕາມຄວາມຈິງວ່າເຄີຍເຮັດແຕ່ທ່ານອນແບບ
  ນີ້. ທຳອິດນ້ອງກໍ່ບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍຂຶ້ນນອນໂຄມ ໃຫ້ແຕ່ຄັ້ນນົມຈົກຫີຫຼິ້ນໃຫ້ນ້ຳອອກ ແຕ່ຄືນນັ້ນນ້ອງ
  ກໍ່ຢາກຮູ້ວ່າເວລາໂຄຍເຂົ້າຫີຈະເຈັບຈະຄັນຄືສາວຄ້ຳເວົ້າບໍ່ຈຶ່ງລອງໃຫ້ຂ້ອຍເຮັດ.
  ນ້ອງບອກວ່າໜັກກະດຽມຕອນຂ້ອຍຖູຫົວໂຄຍກັບແຕດນ້ອຍໆຂອງລາວ ແຕ່ພໍໄດ້ຖູສາມສີ່ຮອບ
  ລາວຮູ້ຮູ້ລົດຊາດແລະບອກໃຫ້ຂ້ອຍລອງເລຍໃຫ້, ຂ້ອຍກໍ່ເລຍແລະໃຊ້ນິ້ວແຍ່ຄືເຫັນໃນໜັງເອັກ
  ທີ່ໂຫຼດເບິ່ງຕອນຢູ່ໂຮງຮຽນ ສ່ວນນ້ອງກໍ່ຄັ້ນກໍ່ບີບນົມນົມຂອງຕົນໄປພ້ອມຈົນຂ້ອຍເລື່ອນໜ້າ
  ຂຶ້ນມາຈູບມາເລຍໃຫ້ຫົວນົມນ້ອຍໆສີກຸຫຼາບແຂງຂຶ້ນມາສູ້ລີ້ນ. ນ້ອງຮ້ອງອຸ໋ຍເມື່ອຂ້ອຍສຽບໂຄຍ
  ເຂົ້າໄປໃນຮູທີ່ໜີບຮັດຂອງລາວ ເດົ້າດົນເຕີບຂ້ອຍກໍ່ຖອດອອກມາໃຫ້ນ້ອງຍອກຕື່ມຈົນນ້ຳແຕກ
  ຈຶ່ງບອກນ້ອງຂຶ້ນໄປນອນແພງແຮງໄວ້ສີ້ກັນມື້ໜ້າ.

 28. bukmen
  ເດືອນຕຸລາ 8, 2014 ເວລາ 5:58 pm

  ມື້ເວັນນີ້ກຳລັງຫຼິ້ນເກມມັນໆ ອີ່ແມ່ພັດເອີ້ນໃຊ້ໃຫ້ໄປເອີ້ນອີ່ຫົວໄກ່ຢູ່ເຮືອນອີ່ຕີນເປັດມາເຮັດ
  ເຂົ້າປາດຊ່ອຍເພິ່ນ ໃຊ້ອີ່ຫູຊ້າງໄປເອີ້ນແທນມັນກໍ່ບໍ່ໄປກໍ່ເລີຍຕ້ອງໄດ້ລຸກໄປເອີ້ນດ້ວຍຕົວເອງ
  ບໍ່ຖ້າອີ່ແມ່ຮ້ອງຂຶ້ນມາສັ່ງເປັນເທື່ອທີສອງ. ອີ່ຫົວໄກ່ມັກໜີໄປຫຼິ້ນຢູ່ເຮືອນອີ່ຕີນເປັດເກືອບທຸກ
  ແລງເພາະມັນມັກບັກຕາໂລ້ຊຶ່ງເປັນອ້າຍຂອງອີ່ຕີນເປັດ, ເວົ້າແທ້ ຂ້ອຍກໍ່ຫວງເອື້ອຍຄືຄົນອື່ນ
  ຫັ້ນລະ ບໍ່ຢາກໃຫ້ມັນໄປຕິດອີ່ເປັດບັກໂລ້ດອກແຕ່ຫ້າມມັນບໍ່ໄດ້ເພາະຜູ່ບ່າວໃນຄຸ້ມບ້ານກໍ່
  ມີແຕ່ບັກໂລ້ກັບລູກອີ່ຕາແຂນຂົງສອງຄົນເທົ່ານັ້ນ ແລະອີກຢ່າງບັກໂລ້ກໍ່ເປັນນັກເຕະບານຊື່
  ດັງໃນໂຮງຮຽນ ອີ່ໄກ່ຈຶ່ງຕິດມັນຈົນມືນຫູມືນຕາບໍ່ຂຶ້ນ ວ່າແຕ່ໄດ້ຍິນສຽງມັນໂທມາເອີ້ນໄປຫາ
  ກໍ່ຟ້າວແລ່ນລົງເຮືອນໄປຫງາຍທ້ອງໃຫ້ມັນສີ້ໂລດ.
  ມື້ນັ້ນພວກມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງກັນດອກເພາະປ້າເຫຼື້ອງຢູ່ເຮືອນ, ຖ້າເຫັນມັນສີ້ກັນອີກ ຊິຂຽນ
  ມາໃຫ້ອ່ານເດີ ເຂົ້ານອນກ່ອນ ຢາກນອນແຮງແລ້ວ ມື້ອື່ນຊິໄປບຸນຊ່ວງເຮືອ.

 29. ເດັກໃຈແຕກ
  ເດືອນຕຸລາ 12, 2014 ເວລາ 5:43 pm

  ຢາກເລົ່າຄວາມຝັນທີ່ຂ້ອຍຝັນຕອນສອງຄືນກ່ອນໃຫ້ພວກເຈົ້າອ່່ານ ແຕ່ບໍ່ມີພອນສະຫວັນ
  ໃນການຂີດຂຽນຄືເພິ່ນ ຢ້ານວ່າເລົ່າໄປກໍ່ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າໂຄຍແຂງຈົນນ້ຳແຕກຄື
  ອ່ານເລື່ອງຂອງກາຊະໂນ້ະວ໋ະ ແລະຂ້ອຍຕ້ອງຂໍຍ້ອງລາວເດີ ລາວຂຽນໄດ້ດີອີ່ຫຼີ ແບບວ່າ
  ອ່ານໄປກໍຮູ້ສຶກວ່າເຮົາຢູ່ໃນເຫດການນັ້ນຈິງໆ ບາງຄັ້ງກໍ່ຄິດຢາກລອງເຮັດຄືລາວເບິ່ງ
  ແຕ່ຄົງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ດອກເພາະເອື້ອຍນ້ອງຂອງຂ້ອຍມີໂຄຍສີ້ໃຫ້ແລ້ວທຸກຄົນ ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້
  ກໍ່ຄືສວຍໂອກາດເບິ່ງເຕົ້ານົມໃຫຍ່ໆຂາວໆຂອງເຂົາຕອນເຂົາຈົກອອກມາໃຫ້ລູກຂອງເຂົາ
  ກິນຫັ້ນລະ, ເວົ້າໄປແລ້ວກໍ່ບໍ່ແມ່ນຍ້ອງເອື້ອຍນ້ອງຂອງຕົນດອກ ພັນແມ່ຂ້ອຍເປັນພັນນົມ
  ່ເຖົ້າກໍ່ນົມໃຫຍ່ ກໍ່ນົມໃຫຍ່ ເອື້ອຍນ້ອງກໍ່ນົມໃຫຍ່ໄປຕາມໆກັນ ລູກເຕົ້າຂອງເຂົາກໍ່ມີແວວ
  ໄດ້ແມ່ ລູກສາວຂອງເອື້ອຍຂ້ອຍອີ່ນຶ່ງຫັ້ນໄດ້ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນຊາບິນາເບີ 32 ເຕົ້າ A ຕັ້ງແຕ່ເປັນ
  ນັກຮຽນຫ້ອງປໍ4 ປີໜ້າປີຮືຄົງໃຫຍ່່ເປັນເຕົ້າ C ຄືແມ່ມັນແທ້ໆລະ.
  ເອົາລະ ຊິເລົ່າຄວາມຝັນໃຫ້ອ່ານແບບຫຍໍ້ໆເດີ. ຕອນແລງມື້ນັ້ນ ຂ້ອຍໄປເລາະຊື້ເຄື່ອງມາ
  ໃສ່ຄອມ ໂທຊວນບັກເຕ່ກ່ອນແຕ່ມັນຄ້ານເລາະກໍ່ເລີຍໂທຊວນບັກອື່ງ ບອກມັນວ່າຊື້ເຄື່ອງ
  ແລ້ວຊິພາໄປກິນຊູຊີປາດິບແກ້ມເບຍ ມັນກໍ່ຟ້າວເຕັ້ນຂຶ້ນລົດໄປນຳທັນທີ ບັກຫ່ານີ້ໄດ້ຍິນ
  ເລື່ອງກິນຍາມໃດມັຫັນໃສ່ປານໝາກຄ່າງ. ຕອນກຳລັງຢືນເລືອກ RAM ບັກອື່ງກໍເອົາແຂນ
  ສອກມາເຕາະແລະເຮັດໜ້າສັນຍານໃຫ້ງວກໄປເບິ່ງອີ່ນຶ່ງທີ່ເປັນນັກຮຽນຫ້ອງມໍ6/5 ທີ່ເປັນ
  ສາວຊ່າໃນຊັ້ນ ແບບວ່າຂຶ້ນລົດໄປນຳບັກໃດກໍ່ຖ່າງຂາໃຫ້ບັກນັ້ນຕອກໂລດ ແຕ່ພວກຂ້ອຍ
  ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຟັນມັນດອກເພາະມັນເປັນລູກສາວຄົນມີອຳນາດ ໄດ້ແຕ່ແຍງແລະເກັບເອົາ
  ຫຸນເຊັກຊີຂອງມັນມາຄິດຕອນຊັກວ່າຫັ້ນລະ. ໃນກຸ່ມພວກຂ້ອຍ ບໍ່ມີບັກໃດເຄີຍສີ້ດອກ
  ເຄີຍແຕ່ຊັກວ່າວ ເຄີຍພາກັນໄປຈ້າງເບິ່ງຫີສາວຮ້ານອີ່ນາຍແກ້ມກ່ານແຕ່ປາກົດວ່າບໍ່ມີ
  ສາວໃດມີຫີເລົາໝາກງິ້ວຈັກຄົນ, ພວກຂ້ອຍຟ້າວຫຼົບທັນທີເມື່ອສາວນັ້ນແນມມາທາງຫຼ້ອງ
  ທີ່ເຂົາວາງຂາຍ RAM ແຕ່ຊ້າເກີນໄປ ຖືກສາວນັ້ນຈັບໄດ້ວ່າພາກັນລັກເບິ່ງນົມຂອງລາວ
  ລາວກໍ່ເລີຍເອີ້ນກອງຫຼອນຈັບພວກຂ້ອຍໄປຫ້ອງການຮັກສາຄວາມສະຫງົບບ້ານ.
  ເຂົາຂັງຂ້ອຍກັບບັກອື່ງໃນຫ້ອງມືດສະຫຼົວປະມານສອງສາມຊົ່ວໂມງຈຶ່ງມີຜູ່ຍິງອາຍຸ 40 ປີ
  ປາຍເຂົ້າມາສອບຖາມແຕ່ພວກຂ້ອຍປະຕິເສດວ່າບໍ່ໄດ້ລັກເບິ່ງ ແຕ່ສາວນັ້ນແກ້ດຸມເສື້ອໃຫ້
  ພວກຂ້ອຍເບິ່ງ, ຜູ່ສອບສວນຍິງໃຈຮ້າຍກໍ່ເລີຍຮື້ສິ້ນໃຫ້ຂ້ອຍເລຍຫີໃຫ້ເພື່ອເປັນການລົງ
  ໂທດທີ່ບໍ່ຮັບສາລະພາບຜິດ. ຫີຜູ່ຍິງຄົນນັ້ນໝອຍຫຼາຍແລະເໝັນຄືລາວຍ່ຽວບໍ່ເຊັດນີ້ລະ
  ແຕ່ແຕດຂອງລາວສູ້ລີ້ນໄດ້ດີ, ນ້ຳຂ້ອຍແຕກໃສ່ໜ້າແຂ່ງລາວຈົນລາວຍູ້ຫົວຂ້ອຍອອກ
  ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຕື່ນຂຶ້ນມາເພື່ອໄດ້ຍິນສຽງໂມງປຸກດັງຂຶ້ນບອກເຕືອນວ່າເປັນເວລາຕື່ນ
  ນອນກຽມຕົວໄປຮຽນໄດ້ແລ້ວ. ຄິດມາແລ້ວກໍ່ເສຍດາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ສີ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນຍິງຄົນ
  ນັ້ນ ຖ້າບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າບູລະນະໂຮງຮຽນ ຈະຊວນບັກອື່ງໄປສີ້ສາວເບຍລາວມັນຊິຄັກຄືວ່າບໍ່?

 30. Kheefoi
  ເດືອນຕຸລາ 23, 2014 ເວລາ 6:22 pm

  ເວລາແມ່ຂຶ້ນເໜືອລົງໃຕ້ໄປໃກ້ເດີນຫຼືທາງໃກ ຂ້ອຍກໍ່ກາຍເປັນຜູ່ຄຸມໃຫຍ່ໃນເຮືອນ
  ແບບວ່ານັ່ງກິນນອນໃຊ້ໃຫ້ອີ່ປ໋ອມອີ່ແປ໋ມເຮັດວຽກເຮືອນທຸກຢ່າງ ຂ້ອຍອອກຄຳສັ່ງ
  ໄດ້ແບບນັ້ນກໍ່ຍ້ອນຂ້ອຍເປັນຄົນກຳເງິນ, ເງິນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີສິດ ມີອຳນາດທຸກຢ່າງ
  ້ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ເຮັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງແມ່ ຂ້ອຍກໍ່ຈະຖືກແມ່ລົງໂທດເພາະອີ່ນາຍໜ້າມ້າ
  ຂ້າງເຮືອນມັນຈະລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸກຢ່າງຂອງພວກຂ້ອຍ.
  ຄວາມຈິງແລ້ວ ອີ່ນາຍໜ້າມ້າຄົນນີ້ກໍ່ບໍ່ແມ່ນຄົນອື່ນຄົນໃກມາແແຕ່ໃສດອກ ກະແມ່ນ
  ເອື້ອຍລູກປ້າຂອງແມ່ຂ້ອຍນັ້ນເອງ ປ້າກ່ຽວດອງກັນ ບໍ່ແມ່ນປ້າໃນສາຍເລືອດດອກ
  ແຕ່ອີ່ນາຍໜ້າມ້າເປັນຄົນປາກບອກ ມື້ໃດບໍ່ໄດ້ອົມໂຄຍ ມັນຊິສັບຊໍ່ໃຫ້ຜູ່ນັ້ນຜູ່ນີ້ຜິດ
  ກັນ ຄັນມື້ໃດມັນໄດ້ອົມໂຄຍພໍ່ປູ່ມັນ ມື້ນັ້ນມັນໃຈດີ ຂໍກິນຫຍັງກບໍ່ໄດ້ກິນ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່
  ເຄີຍຂໍກິນແຕດມັນດອກເພາະຫີມັນເໝັນ ບໍ່ຫອມຄືຫີອີ່ປ໋ອມປີ່ແປ໋ມ ອາດຈະເປັນ
  ຍ້ອນວ່າອີ່ນາຍໜ້າມ້າຖືກເຂົາເອົາຢາຖູແຂ້ວທາໂຄຍແລ້ວມາສີ້ຫີມັນຕິເບາະ ຫີມັນ
  ຈຶ່ງເໝັນເອົາແທ້ເອົາວ່າ ເປີດສິ້ນຂຶ້ນກໍ່ເໝັນອຶ້ງໂລດ.
  ເຊົ້າມື້ນັ້ນ ອີ່ນາຍໜ້າມາເອົາກົບແລະຜັກແວ່ນທີ່ມັນຊື້ມາແຕ່ຕລາດມາໃຫ້ ພໍດີເປີດ
  ປະຕູເຂົ້າມາເຫັນຂ້ອຍກຳລັງຫຼິ້ນໂຄຍຕົນເອງຢູ່ ມັນກະເລີຍທ້ວງຂຶ້ນຢ່າງແຮງຈົນ
  ຂ້ອຍສັ້ນໄປທັງຕົວ ຢ້ານມັນເກັບເອົາໄປຟ້ອງແມ່ ແຕ່ເຫດການພັດກັບເປັນໄປຢ່າງບໍ່
  ຄາດຄິດ. ອີ່ນາຍໜ້າມາອັດຕູຫ້ອງ ຮື້ເສື້ອໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງນົມທີ່ມີເສື້ອຊ້ອນດຳປົກປິດ
  ແລ້ວກບະບອກໃຫ້ຂ້ອຍແກ້ສົ້ງອອກຢືນຂຶ້ນໃຫ້ມັນອົມໂຄຍ, ອີ່ນາຍໜ້າມ້າເກ່ງຫຼາຍ
  ເລື້ອງອົມໂຄຍ ລີ້ນມັນກໍ່ອ່ອນດີ ເລຍບັກໂຄຍຍາມໃດ ຂ້ອຍເກືອບໃຈຂາດຕາມຍາມ
  ນັ້ນ. ຢ້ານຫຼາຍແມ່ນຕອນອີ່ນາຍໜ້າມ້າເມັ້ມສົບກັດໂຄຍເປັນບາດໆຫັ້ນລະ ຢ້ານມັນ
  ໃຊ້ແຂ້ວກັດຫົວໂຄຍເພາະຂ້ອຍເຄີຍດ່າມັນເລື້ອຍ ແຕ່ເປັນຈັ່ງບຸນ ມັນບໍ່ກັດ. ອົມນ້ຳ
  ແຕກເຕັມປາກແລ້ວ ອີ່ນາຍໜ້າມ້າກໍ່ກຳຊັບບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍເວົ້າໃຫ້ໃຜຟັງ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ຜິດ
  ສັນຍາເວົ້າໃຫ້ນ້ອງສາວທັງສອງຟັງທຸກໆກິລິຍາບົດຈົນອີ່ປ໋ອມຫຼົງຈົກຫີໂຕເອງຫຼິ້ນ
  ຈົນຂ້ອຍຕ້ອງອອກຈາກຫ້ອງໃຫ້ສອງນ້ອງເອື້ອຍເຂົາມ່ວນກັນຕາມລຳພັງ.

 31. nakfun
  ເດືອນພະຈິກ 5, 2014 ເວລາ 5:50 pm

  ຕອນຂ້ອຍອາຍຸ 21 ປີ ຂ້ອຍຍັງອາໃສຢູ່ກັບຄອບຄົວຂອງເອື້ອຍ ອ້າຍເຂີຍບໍ່ຄ່ອຍຢູ່ເຮືອນ
  ຖືກສົ່ງອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງເລື້ອຍ ບາງເທື່ອກໍ່ໄປອາທິດນຶ່ງສອງອາທິດ ບາງເທື່ອ
  ກໍ່ໄປເປັນເດືອນສອງເດືອນ ສຸດແລ້ວແຕ່ວຽກ, ລູກຊາຍກໍ່ມັກຫຼິ້ນມັກທ່ຽວ ເດິກດື່ນຂ້ອນ
  ຄືນຈຶ່ງເຫັນເຮືອນ ບາງຄັ້ງກໍ່ນອນຄ້າງຄືນນຳຜູ່ສາວ ເພິ່ນບໍ່ກ້າຢູ່ກັບລູກສາວຕາມລຳພັງ
  ກໍ່ເລີຍເອີ້ນຂ້ອຍມາຢູ່ນຳ ແລະຂ້ອຍກໍ່ສຸດແສນຍິນດີທີ່ໄດ້ມາຢູ່ເປັນເພື່ອນໃຫ້ຄວາມອົບ
  ອຸ່ນແກ່ເອື້ອຍແລະຫຼານສາວທີ່ໜ້າຮັກທີ່ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດພັນລະນາຄວາມໜ້າຮັກຂອງ
  ຫຼານໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ ເບິ່ງຮູບກໍ່ແລ້ວກັນ.

  ເອື້ອຍຂ້ອຍບໍ່ຫ້າມເລື່ອງຫຼິ້ນສາວເພິ່ນພຽງແຕ່ເຕືອນໃຫ້ຫຼິ້ນແບບສະຫຼາດແລະປອດໄພເພາະ
  ຖ້າຜິດພາດມາຈະກະທົບກະເທື່ອນການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ຖ້າພໍອົດໄດ້ກໍ່ອົດເອົາໄວ້ໄດ້ເຮັດວຽກ
  ເຮັດການຈຶ່ງຫຼິ້ນຈຶ່ງບໍ່ເສຍອະນາຄົດຄືອ້າຍແລະຂ້ອຍກໍ່ພະຍາຍາມເຊື່ອຟັງ ເວລາໄປຫຼິ້ນສາວ
  ບໍລິການທາງເພດກໍ່ໃຊ້ຖົງອະນາໄມທີ່ອ້າຍເຂີຍຊື້ມາໄວ້ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຖົງທີ່ສາວບໍລິການກຽມໄວ້ດອກ
  ເພາະມັນບາງບໍ່ໜຽວຄື Trojan.
  ຄືນນັ້ນ ໄດ້ຍິນສຽງເອື້ອຍເອີນລູກສາວຂຶ້ນໄປຂູດລົມໃຫ້ເພາະເພິ່ນຮູ້ສຶກວິນຫົວເລັກນ້ອຍ, ຕາມ
  ປົກກະຕິແລ້ວເອື້ອຍຈະລົງມາໃຫ້ຂ້ອຍຂູດໃຫ້ຖ້າຢູ່ເຮືອນກັບຂ້ອຍຕາມລຳພັງ ຂ້ອຍຂູດແລະສັກ
  ຢາໃຫ້ເຂັມຂອງເຂັມແລ້ວຈຶ່ງຂຶ້ນໄປນອນ ເວລາສັັກຢາກໍ່ໃສ່ຖົງອະນາໄມຫັ້ນລະເພາະຢ້ານເອົາ
  ພະຍາດມາຕິດເພິ່ນ.
  ທຳອິດຄິດວ່າເປັນສຽງທີວີ ແຕ່ພໍຕັ້ງໃຈຟັງຄັກໆຈຶ່ງຮູ້ວ່າເປັນສຽງຄາງລົງມາຈາກຫ້ອງນອນຂອງ
  ເອື້ອຍ. ຢ່ອງເບົາຂຶ້ນໄປຈອບເບິ່ງ ເຫັນຫຼານສາວເລຍຫີໃຫ້ເອື້ອຍຢູ່ພໍດີ ກະລັງເປີດປະຕູເຂົ້າໄປ
  ກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງແກລົດຂຶ້ນສາມສີ່ບາດ ກໍ່ເລີຍຕື່ນຈາກຝັນໄປໄຂປະຕູຮົ້ວໃຫ້ເຈົ້ານາຍຕາມໜ້າທີ່.

 32. Bao Benz
  ເດືອນພະຈິກ 15, 2014 ເວລາ 5:17 pm

  ຖ້າມີນ້ອງສາວໜ້າຮັກແບບນີ້ ຈະເຊົາຫຼິ້ນເນັດ 🙂

 33. Bao Benz
  ເດືອນພະຈິກ 15, 2014 ເວລາ 6:14 pm

  http://javfor.me/65575.html#

  ເວລາເອື້ອຍດົມນັ່ງເບິ່ງທີວີຫຼິ້ນເຟສທາງມືຖື ລາວມັກເອົາຕີນທງສອງຂ້າງຂຶ້ນຢຽບເບາະໂຊຟາ
  ບາງຄັ້ງກໍ່ຢຽບແຄມໂຕະຕັ້ງກາເຟ ແນມໄປຈະເຫັນໄດ້ເຕັຕາເປົ້າສົ້ງເປົ້າສະຫຼິບ ຖ້າຂ້ອຍໄປ
  ນັ່ງເບິ່ງ ລາວຈຶ່ງປ່ຽນທ່ານັ່ງແລະແປງສົ້ນກະໂປ່ງໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ.
  “ດີກ່ວານັ່ງລ້າ ນວດບ່າໃຫ້ເອື້ອຍແດ່ໄວ !” ເອື້ອຍດົມມັກໃຊ້ຂ້ອຍນວດບ່າບີບແອວໃຫ້ລາວ
  ທຸກຄັ້ງທີ່ຂ້ອຍນັ່ງໃກ້ໆເໝືອນກັບລາວອ່ານໃຈຂ້ອຍອອກວ່າຕ້ອງການຫຍັງຈາກລາວ.
  “ເອື້ອຍມີບໍ່ 5000? ຂ້ອຍຢາກໄປທ່ຽວສະຫວັນເວກັດ.” ເອື້ອຍດົມເປີດຮ້ານໝວກແຕ່ລາຍ
  ຮັບຕົ້ນຕໍແມ່ນໄດ້ມາຈາກອ້າຍເມັງ ເດືອນນຶ່ງລາວຈະຫຼີກເມຍໃຫນ່ມາຫາເອື້ອຍດົມສອງສາມ
  ຊົ່ວໂມງ ເດືອນໃດມາບໍ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ຄົນຂັບລົດເອົາເງິນເດືອນມາໃຫ້.
  “ຢ່າອໍ້ແອ້ ເອື້ອຍເດີນີ້ ບໍ່ແມ່ນສາວລົ້ວຮ້ານເບຍເດີ !” ເອື້ອຍດົມແກະມືຂ້ອຍອອກຈກໜ້າເອິກ
  ແລະຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຟັງເຊື່ອ ຢຸດການກະທຳເພື່ອລໍຈັງຫວະອື່ນ. ນວດບ່າໄລ່ຕື່ມອີກສີ່ຫ້າບາດ ກໍ່
  ເລືອນມືລົງມາບີບແອວຕາມເອື້ອຍດົມບອກແຕ່ມືຈັງໄຮພັດເລື່ອນໄປລູບໜ້າທ້ອງນ້ອຍແລະ
  ສອດເຂົ້າໄປຕາມຫຼືບກະໂປ່ງ ລູບຫີເອື້ອຍຫຼິ້ນຈົນລາວຮູ້ສຶກກະດຽມແລະຈັບມືຂອຍອອກ.
  ຄ້ວາກະເປົ໋າຫຼຸຍທີ່ວາງໄວ້ໂຕະກາເຟມາໄດກໍ່ຈົກເອົາເງິນໃບຂຽວໃບນຶ່ງຍັດເຂົ້າຖົງແລະລົງ
  ເຮືອນໄປຊອກຫາຫຼິ້ນຈົນອິ່ມຈຶ່ງມາເຮືອນອາບນ້ຳເຂົ້ານອນກອດເອື້ອຍດົມເໝືອນທຸກຄືນ
  ທີ່ເຄີຍເຮັດມາ.

 34. AiNongMui
  ເດືອນທັນວາ 4, 2014 ເວລາ 5:43 pm

  ເບິ່ງຮູບນາງແບບຫວຽດນາມຄົນນີ້ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຄິດຮອດນ້ອງມຸ່ຍຊຶ່ງໄປຮຽນຢູ່ແຊນພີດ ລາວວ່າ
  ປີໜ້າຖ້າບໍ່ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ຕ່າງແຂວງຈະມາຢາມບ້ານ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ນ້ອງມຸ່ຍບໍ່ງາມ
  ຄືນາງແບບຄົນນີ້ດອກ ແຕ່ຖ້າໄດ້ແຕ້ມໄດ້ແຕ່ງດ້ວຍໂຟໂຕຊອບກໍ່ຄົງສູສີກັບນາງແບບຫວຽດນາມ
  ຄົນນີ້ຢູ່ເດີ ຫຼືບໍ່ກໍ່ກາຍຊ້ຳກໍ່ບໍ່ຈັກ.
  ນ້ອງມຸ່ຍມັກນຸ່ງເຄື່ອງໂປ້ໂຊເອິກ ບໍ່ມັກປິດກະດຸມ ປ່ອຍໃຫ້ເສື້ອເປີດໂຊນົມທີ່ລົ້ນອອກມາຈາກເສື້ອ
  ຊ້ອນຄັບບີ ຖ້າຢູ່ເຮືອນກໍ່ຈະນຸ່ງແຕ່ເສື້ອເຈີຊີເສື້ອແທງໂດຍບໍ່ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນຮອງພື້ນເຮັດໃຫ້ເຫັນ
  ເມັດໝາກຍົມດັນໃສ່ເສື້ອ ນ້ອງມຸ່ຍບອກວ່າຢູ່ຫໍພັກເຂົາກໍ່ນຸ່ງແບບນີ້ ບາງຄົນກໍ່ນຸ່ງເສື້ອບາງໆຈົນ
  ເຫັນໝົດຫົວນົມດຳຫົວນົມແຫຼ້ ຖ້າອ້າຍເຫັນຢ້ານອ້າຍຫົວໃຈວາຍຕາຍ ນ້ອງມຸ່ຍເວົ້າກັບຂ້ອຍ
  ແບບນີ້ລະ ຂ້ອຍກໍ່ບອກນ້ອງມຸ່ຍວ່າ ຖ້າເປັນ 5-6 ປີກ່ອນ ອ້າຍຊິຕົກໃຈຕາຍຢູ່ ແຕດຽວນີ້ເຫັນມາ
  ຫຼາຍແລ້ວລຶ້ງຕາແລ້ວແຕ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນຂອງນ້ອງຫັ້ນນະ. ເວົ້າແລ້ວກໍ່ຢອກກັນຕາມປະ
  ສາອ້າຍນ້ອງທີ່ບໍ່ໄດ້ຢອກກັນເກືອບສອງປີ ຕັ້ງແຕ່ນ້ອງມຸ່ຍຈົບມໍປາຍແລະໄດ້ທຶນໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ແຊນ
  ພີດ ໄດ້ລົມໄດ້ເຫັນກັນທາງເວັບແຄມແຕ່ມັນກໍ່ບໍ່ຄືໄດ້ຈັບໄດ້ຊູນກັນແນວນີ້.
  ອາທິດນັ້ນ ພີ່ນ້ອງກັບເມຍມາພັກເຊົານຳ, ທຳອິດແມ່ກໍ່ວ່າຈະຈັດບ່ອນໃຫ້ພີ່ນ້ອງແລະເມຍຂອງ
  ລາວນອນຢູ່ຫ້ອງຊະລົງ ແຕ່ຄົງຈະບໍ່ຄືປານໃດຈຶ່ງໃຫ້ສອງຜົວເມຍນັ້ນເຂົ້າມານອນຫ້ອງຂ້ອຍ
  ແລະໃຫ້ຂ້ອຍອອກໄປນອນຢູ່ຫ້ອງຊະລົງ ພໍດີນ້ອງມຸ່ຍບອກໃຫ້ໄປນອນໃນຫ້ອງກັບລາວໂດຍ
  ປູເສື່ອນອນຢູ່ພື້ນ. ນ້ອງມຸ່ຍນຸ່ງເສື້ອຍືດໃຫຍ່ຍາວແລະສະຫຼິບສີກຸຫຼາບຕົວນ້ອຍໆເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນ
  ຂ້ອຍກໍ່ນຸ່ງແຕ່ບອກເຊີທີ່ນ້ອງມຸ່ຍຊື້ມາຕ້ອນຫັ້ນລະ ຮູ້ສຶກບໍ່ໝັ້ນໃຈປານໃດເພາະຢ້ານໂຄຍຫຼຸດ
  ອອກມານອກມາຂ້າງນອກ ນ້ອງມຸ່ຍບອກວ່ານຸ່ງດົນໄປກໍ່ລຶ້ງໄປ. ຂ້ອຍນອນຟັງນ້ອງມຸ່ຍເລົ່າເລື່ອງ
  ຂອງລາວກັບແຟນໃຫ້ຟັງ ເຖິງນ້ອງມຸ່ຍຈະບໍ່ເລົ່າແຈ້ງແຕ່ກໍ່ພໍວາດພາບໄດ້ວ່ານ້ອງມຸ່ຍຕ້ອງມີຫຍັງ
  ກັບແຟນລາວແລ້ວລະ, ນ້ອງມຸ່ຍຄົງອ່ານແນວຄິດຂ້ອຍອອກຈຶ່ງເວົ້າຊ້ອນຂຶ້ນມາວ່າຢ່າຄິດໂລເລ
  ເດີ ເຂົາບໍ່ມີຫຍັງກັນຫຼາຍກ່ວາອັນນັ້ນດອກ ນ້ອງມຸ່ຍບໍ່ຍອມບອກວ່າອັນນັ້ນແມ່ນຫຍັງພຽງແຕ່
  ມິດໄປຊື່ໆ ນ້ອງຄົງຫຼັບຕານອນແລ້ວລະ ຂ້ອຍກໍ່ຫຼັບຕານອນແຕ່ນອນບໍ່ຫຼັບດອກເພາະມີຫຼາຍ
  ແນວຄິດ ຄິດເຫັນໜັງໄວລຸ້ນເກົາຫຼີຍ່ອງກັນແດ່ ຄິດເຫັນຕອນເຫັນນ້ອງມຸ່ຍລອຍນ້ຳຢູ່ເຮືອນລຸງ
  ຫັ້ນແດ່ ຄິດເຫັນແລ້ວໂຄຍກ່ແຂງຕ້ອງໄດ້ລຸກໄປເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຊັກວ່າຖິ້ມ. ສຽງນ້ຳເຮັດໃຫ້ນ້ອງ
  ມຸ່ຍຕື່ນຂຶ້ນມາຖາມວ່າອ້າຍນອນບໍ່ຫຼັບຫວາ ຂຶ້ນມານອນຕຽງນຳກັນກໍ່ໄດ້ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບ, ນ້ອງເປີດ
  ຜ້າຫົ່ມອອກໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າໄປນອນຊອນ ແລະຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງຫຼາຍ ລົ້ມຕົວລົງນອນກອດນ້ອງ
  ຕາມຄຳເຊີນ. ລົມຫາຍໃຈຂອງນ້ອງມຸ່ຍຫອມອ່ອນໆຕອນຂ້ອຍກອດລາວເຂົ້າມາຈູບປາກ ສ່ວນມື
  ທີ່ລູບໄລ້ຢູ່ກັບຂາອ່ອນກໍ່ເລື່ອນຂຶ້ນມາລູບຄັ້ນບັ້ນທ້າຍຂອງນ້ອງສາວຕາແຮງຈູບພັນລີ້ນ, “ບໍ່ໄດ້ເດີ
  ອ້າຍ ເຮົາເປັນອ້າຍນ້ອງກັນ ເຮັດແນວນັ້ນບໍ່ໄດ້ໃດ໋ເນີ !” ນ້ອງມຸ່ຍເວົ້າແລະຈັບມືຂ້ອຍໄວ້ບໍ່ໃຫ້ດຶງ
  ສະຫຼິບລາວອອກ, “ມຸ່ຍຊິອົມໃຫ້ອ້າຍຫາຍແງ້ນ ຕົກລົງເນາະ?” ເວົ້າແລ້ວນ້ອງມຸ່ຍກໍ່ສອດມືເຂົ້າ
  ໄປໃນບອກເຊີ ຈົກໂຄຍຂ້ອຍອອກມາເລຍມາລົມໃຫ້ຈົນນ້ຳແຕກ. “ມຸ່ຍຕິດໄຟແດງ ອາທິດໜ້າ
  ຈະໃຫ້ອ້າຍເລຍ ອົດໃຈໄວ້ເດີອ້າຍ :)”

 35. Bong34
  ເດືອນທັນວາ 14, 2014 ເວລາ 6:31 pm

  ເວລາຖືກຜຽນເອື້ອຍບາລ້າງຖ້ວຍ ລາວມັກເອີ້ນຂ້ອຍໄປຊ່ອຍລ້າງໂຍໃຫ້ຂ້ອຍລ້າງນ້ຳສອງນ້ຳສາມ
  ແລ້ວກໍ່ຊ່ອຍກັນເຊັດຊ່ອຍກັນເກັບເຂົ້າໄວ້ຕູ້ ຈາກນັ້ນກໍ່ພາຊ່ອຍກັນທຳຄວາມສະອາດເຮືອນຄົວ
  ແລ້ວຈຶ່ງລົງອາບນ້ຳ. ຫ້ອງອາບນ້ຳເຮັດດ້ວຍໄມ້ແປ້ນເກົ່າແຕ່ອ້າຍໃບແອ້ມຜິດບໍ່ໄດ້ແອ້ມເລື່ອມສົ້ນ
  ຄືນາຍຊ່າງແອ້ມເຮືອນໃຫຍ່ ລາວແອ້ມຕໍ່ແຜ່ນ ຄັນຊິມ້າງແອ້ມໃໝ່ກໍ່ຄ້ານຟ້າວໄປຫຼິ້ນກໍ່ເລີຍປະໄວ້
  ແນວນັ້ນ, ເມື່ອຖືກແດດຖືກຝົນ ບາງແຜ່ນກໍ່ຜຸພັງຕ້ອງໄດ້ຫາສັງກະສີເກົ່າມາຕາບພໍບໍ່ໃຫ້ພວກທຽວ
  ທາງແນມເຂົ້າມາເຫັນໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ຖ້າເຂົາຕັ້ງລັກສ່ອງເບິ່ງແທ້ໆກໍ່ຄົງຈະເຫັນຫັ້ນລະເພາະໃກ້ແອ່ງນ້ຳ
  ມີຮູໃຫຍ່ຫຼົມສອງນິ້ວ ເພິ່ນແອ້ມສົ້ນບ່ແຈບມັນຈຶ່ງເປັນຮູພໍໄດ້ສ່ອງ.
  ເອື້ອຍບາປົດສ້ອຍ ປົດຕ້າງ ແລະປົດແຫວນອອກແລ້ວກໍ່ຍື່ນມາໃຫ້ຂ້ອຍຖືໄວ້ໃຫ້, ເຂົ້າຫ້ອງອັດປະ
  ຕູແລ້ວກໍ່ແກ້ເຄື່ອງນອກເຄື່ອງໃນອອກ. ນົມເອື້ອຍບາບໍ່ໃຫຍ່ບໍ່ຍານຄືນົມແມ່ເຖົ້າ ຫົວນົມບໍ່ໃຫຍ່ບໍ່ດຳ
  ແຕ່ຫີໝອຍດົກດຳແຕ່ບໍ່ລາມມາຮອດຮູກົ້ນຂີ້ຄືແມ່, ລ້າງໜ້າມົນໄຂ່ຂາວໆດ້ວຍສະບູຂີງແລ້ວເອື້ອຍ
  ບາກໍ່ຕັກນ້ຳຈາກແອ່ງຂຶ້ນມາລ້າງຕາມຕົນໂຕ ລ້າງຫຼາຍກ່ວາຈຸດອື່ນແມ່ນຂີ້ແຮ້ ກົ້ນຂີ້ແລະຫີ. ຍ້ອນ
  ຢາກເຫັນຕອນເອື້ອຍນັ່ງຍະລ້າງຫີນີ້ລະຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຕົກຮົ້ວໜາມໝາກຈັບຈົນເກືອບໂຄຍຂາດ
  ໂຊກດີທີ່ຜີຊົ່ວອຸ້ມໄວ້ຈຶ່ງບາດແຕ່ກົກຂາ. ເອື້ອຍບາຄຽດໃຫ້ຂ້ອຍເປັນທິດເມື່ອຮູ້ວ່າຂ້ອຍລັກສ່ອງເບິ່ງ
  ລາວອານ້ຳ ແຕ່ຍ້ອນວ່າຂ້ອຍເປັນຄົນເດຍລະສານທີ່ກຳຄວາມລັບຂອງລາວໄວ້ໃນທີ່ສຸດເອື້ອຍກໍ່ກັບ
  ມາຄືນດີກັບຂ້ອຍຄືເກົ່າ ແລະຈາກນັ້ນມາຄວາມສຳພັນຂອງຂ້ອຍແລະເອື້ອຍຈຶ່ງຖະຫຼຳເລິກເຂົ້າໄປ
  ຈົນເຖິງຂັ້ນໄດ້ຫຼັບໄດ້ນອນນຳກັນເວລາໃຜຜູ່ນຶ່ງຕ້ອງການແຕ່ເປັນພຽງ oral sex ເທົ່ານັ້ນເພາະເອື້ອຍ
  ບາຢາກຮັກສາພົມມະຈາລີຂອງລາວໄວ້ໃຫ້ຄົນທີ່ລາວຮກສຸດໃຈ.

 36. chorchae
  ເດືອນທັນວາ 19, 2014 ເວລາ 5:56 pm

  ທຳອິດຄິດວ່າຈະລົງຢູ່ຫ້ອງຍົວະສີ້ເອື້ອຍ ແຕ່ກົດມາຮອດຫ້ອງນີ້ແລ້ວັດຄ້ານກົດກົບຄືນເລີຍຂໍລົງຢູ່ຫ້ອງນີ້
  ຖ້າ casanova ຢາກຍ້າຍໄປຫ້ອງອື່ນກໍ່ຍ້າຍໄດ້ຕາມສະບາຍເດີ, ຂອບໃຈ.
  ຂ້ອຍຂໍນ້ອງຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ ຢາກລົງຮູບນ້ອງໃຫ້ໝູ່ເບິ່ງແຕ່ນ້ອງບອກວ່າອາຍເຂົາຫີບໍ່ງາມ ຂ້ອຍກໍ່ວ່າ
  ຫີນ້ອງງາມຂະນາດນີ້ແລ້ວຍັງວ່າບໍ່ງາມອີກ ຄັນບໍ່ງາມອ້າຍບໍ່ຍົວະສີ້ດອກ, ຄຳເວົ້າຂອງຂ້ອຍເຮັດໃຫ້ນ້ອງ
  ແກ້ມແດງຂຶ້ນທັນທີ ແລະພະຍາຍາມໜີຈາກແສງຕາຂ້ອຍທີ່ໃຊ້ແທນຄຳຖາມວ່າຂໍສີ້ອີກໄດ້ບໍ່? ແຕ່ນ້ອງໄດ້
  ຍິນຄົນໄຂປະຕູຮົ້ວບ້ານຈຶ່ງໄລ່ຂ້ອຍອອກຈາກຫ້ອງ ແລະຂ້ອຍສ່ອງລົງໄປເບິ່ງກໍ່ເຫັນລົດບັກໂລ້ແລ່ນເຂົ້າ
  ເຂດບ້ານ ມັນກັບມາແຕ່ຊ້ອມເພງຢູ່ເຮືອນບັກແຫວນ.
  ຄອບຄົວຂ້ອຍມີ 5 ຄົນຄື ພໍ່ ແມ່ ຂ້ອຍ ນ້ອງເລ້ ແລະບັກໂລ້. ແມ່ຂ້ອຍມີເຊື້ອຈີນ ປູ່່ຍ່າຂອງເພິ່ນໜີມາຢູ່ລາວ
  ຕັ້ງແຕ່ສະໃໝຈຽງໄຄເຊັກ ບໍ່ບອກໝູ່ຄົງຮູ້ວ່າຄົນຈີນຂາວຈົວະຊ່ຳໃດ ຜິວຂ້ອຍເປັນສີໂອລ່ຽງຄືພໍ່ ນ້ອງເລ້
  ແລະບັກໂລ້ພັດຂາວໄດ້ແມ່, ເວົ້າແບບບໍ່ອາຍໂລດລະ ຂ້ອຍຢາກເອົາແມ່ຕັ້ງແຕ່ຕອນເປັນບ່າວຂຶ້ນໃໝ່ພຸ້ນນະ
  ແຕ່ບໍ່ກ້າ ຢ້ານບາບຢ້ານເພິ່ນຮ້າຍຢ້ານສາລະພັດຢ່າງ ແຕ່ເມື່ອມາຄິດທວນຄືນຫຼັງແລ້ວກໍ່ເສຍໃຈ ຖ້າເຮັດ
  ຕາມໃຈບອກ ແມ່ຄົງບໍ່ລັກຫຼິ້ນຊູ້ຊະຊາຍແບບນີ້ ຖ້າເພິ່ນອະນຸຍາດຈະຂຽນເລື່ອງເພິ່ນມາໃຫ້ໝູ່ອ່ານ.
  ນ້ອງເລ້ເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າລາວຖືກອາຈານສອນພາສາອັງກິດລວນລາມຕັ້ງແຕ່ລາວມີໝາກນາວໜ່ວຍ 200
  ແຂວນໜ້າເອິກແຕ່ລາວບໍ່ກ້າບອກຜູ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ກ້າບອກໃຜເພາະຢ້ານອາຈານຄົນນັ້ນຂ້າຖິ້ມຕາມຄຳຂູ່, ພໍຂ້ອຍ
  ສວນຂຶ້ນໄປວ່າ ເພິ່ນເອງກະມັກໃຫ້ເຂົາຈັບບາຍ ແມ່ນຫຼືບໍ່? ຖາມຖືກຈຸດນ້ອງເລ້ກໍ່ຫົວສະອິກສະອ້ອຍຂຶ້ນ
  ແລະຍອມຮັບເພາະຕອນອາຈານຈັບບາຍນັ້ນມັນເຮັດໃຫ້ນ້ອງມີຄວາມຮູ້ສຶກແປກໆແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
  ຂ້ອຍກໍ່ບອກນ້ອງເລ້ວ່າຕອນນັ້ນອ້າຍກໍ່ສົງໃສເພາະເຫັນຄາບນ້ຳຕິດສະຫຼິບເກືອບທຸກໂຕ, ຕອນນັ້ນຍັງບໍ່ທັນ
  ມີຄົນຮັບໃຊ້ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຊ່ອຍນ້ອງເຮັດວຽກເຮືອນເກືອບທຸກຢ່າງເວລາພໍ່ແມ່ໄປປະຊຸມຢູ່ຕ່າງແຂວງ
  ຕອນນັ້ນພໍ່ແມ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຢູ່ເຮືອນດອກ ບຶດກໍ່ໄປຕ່າງແຂວງ ບຶດກໍ່ຕິດຕາມຫົວໜ້າໄປຕ່າງປະເທດ ດົນໆພໍ່
  ແມ່ຈຶ່ງມີໂອກາດໄດ້ຢູ່ກິນຫຼັບນອນນຳກັນເທື່ອນຶ່ງແຕ່ພໍ່ເປັນພະຍາດທາດລົ້ມ ແມ່ນ່ຽນແມ່ອົມໃຫ້ຈົນເມື່ອຍ
  ກ້ານຄໍກໍ່ບໍ່ຂຶ້ນບໍ່ແຂງຈົນແມ່ຕ້ອງໄດ້ອອກມາຊອກໝາກແຕງແຍ່ແກ້ແງ້ນ.
  ນ້ອງເລ້ເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າເສຍໃຫ້ແຟນລາວເປັນຄົນທຳອິດ, ຫຼັງຈາກແຟນໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ຈີນລາວກໍ່ໄດ້ກິກຄົນ
  ຕ່າງປະເທດຊຶ່ງຮູ້ກັນທາງ skype ແລະຄົນທີ3ກໍ່ແມ່ນອ້າຍນີ້ລະ ແກ້ງນອນຍະຂາໃຫ້ອ້າຍລັກຫຼັບອ້າຍ
  ກໍ່ລັກຈັກເທື່ອກໍ່ເລີຍເຂົ້າມາລັກຫຼັບອ້າຍໃຫ້ຫາຍຢາກ, ຖ້າຍັງແຕກໃນຄືມື້ນີ້ຈະບໍ່ໃຫ້ອ້າຍເອົາອີກເດີ !
  ນ້ອງເລ້ເວົ້າຈົບກໍ່ຍູ້ຂ້ອຍອອກຈາກຫ້ອງນອນເພາະມື້ອື່ນຕ້ອງໄດ້ອອກເດີ່ນໄປສົ່ງພໍ່ແຕ່ເຊົ້າ ບ່າຍເດີ 🙂

 37. ນັກເບິ່ງ
  ເດືອນທັນວາ 24, 2014 ເວລາ 6:21 pm

  ໃຜຢາກເລຍ ບອກມາເລີຍ !

 38. Big Ear
  ເດືອນມັງກອນ 1, 2015 ເວລາ 6:15 pm

  ສະບາຍດີປີໃໝ່ເພື່ອນຫື່ນທຸກຄົນ.
  ມື້ຄືນນີ້ໃຜໄດ້ພາຊູ້ພາແຟນໄປນັບຖອຍຫຼັງໄປຟັກໄປຟັນຢູ່ໃສກໍ່ເອົາມາເລົ່າສູ່ກັນຟັງແດ່ເດີ
  ຂ້ອຍໄປຄາວເດົ້າຢູ່ບາແຣນໂບ ມ່ວນແລະເມົາດີແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜູ່ສາວມາຟັນດອກເພາະບໍ່ໄດ້ຂັບ
  ລົດໄປເອງ ໄປນຳອີ່ໂຫ້ຼນບັກຊຽນ ແລະລົດມັນກໍ່ນັ່ງໄດ້ແຕ4ຄົນ ຂ້ອຍກັບອີ່ພວງນັ່ງເບາະຫຼັງ
  ຄັນຜູ່ສາວຊິມານຳຕ້ອງໄດ້ພາກັນນັ່ງຕັກຊີເພາະບັກຊຽນບໍ່ມັກແທ້ໆພວກອີ່ຕົວ ມັນວ່າຄັນ
  ຊິສີ້ອີ່ຕົວ ຊັກວ່າວເອົາດີກ່ວາ.
  ມັັນມີຫີສີ້ ມັນເວົ້າແນວໃດກໍ່ໄດ້ ແລະຫີທີ່ມັນສີ້ຢູ່ທຸກມື້ທຸກຄືນກໍ່ແມ່ນຫີເອື້ອຍຂ້ອຍຫັ້ນລະ
  ບໍ່ແມ່ນຫີຄົນອື່ນຄົນໄກມາແຕ່ໃສດອກ, ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າອີ່ໂຫຼ້ນໄປຕົກຄາລົມຄົມຄາຍບັກຊຽນ
  ຕອນໃດຈຶ່ງຍອມນອນຫງາຍໃຫ້ມັນສີ້ຈົນມີລູກຫອບທ້ອງກັບມາຕົວະໝູ່ຄູ່ວ່າທົນອາກາດໜາວ
  ເຢັນຂອງເມືອງ Praque ບໍ່ໄດ້ຈຶ່ງຂໍກັບມາຮຽນຢູ່ບ້ານເຮົາ. ພໍ່ແມ່ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈໃນຄວາມຢາກ
  ຮູ້ຢາກລອງຂອງອີ່ໂຫຼ້ນເພາະເພິ່ນກໍ່ເຄີຍລັກເອົາກັນຕອນໄປສຶກສາຢູ່ Moscow ແຕ່ແມ່ຂ້ອຍ
  ຮູ້ຈັກວິທີຫງາຍໃຫ້ພໍ່ ເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ມີລູກມານທາງຄືອີ່ໂຫຼ້ນ.
  ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຢ້ານທີ່ສຸດກໍ່ຄືຢ້ານບັກຊຽນວຽນກິນອີ່ພວງອີກຕໍ່ນຶ່ງເພາະເຄີຍເຫັນມັນລັກແນມເບິ່ງ
  ອີ່ພວງແບບສາຍຕາຫື່ນໆຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ ແຕ່ຖ້າອີ່ພວງໃຫ້ທ້າຍ ບັກຊຽນກໍ່ຄົງສົມຫວັງແທ້.
  ໂຊກດີປີໃໝ່ທຸກໆຄົນ.

 39. ລຸງຊົ່ວ
  ເດືອນມັງກອນ 5, 2015 ເວລາ 5:42 pm

  ໃນຊີວິດນີ້ປາດຖະໜາຢາກເຫັນ Saaya Irie ຖ່າຍໂປ້ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະມີບຸນຕາໄດ້ເຫັນຫຼືບໍ່
  ໝູ່ວ່າລາວຖ່າຍໂປ້ແລ້ວແຕ່ດອກໄມ້ທີ່ບານແລ້ວບໍ່ເປັ່ງປັ່ງຄືຕອນກຳລັງຈູມ, ນີ້ແມ່ນຮູບນຶ່ງ
  ທີ່ໝູ່ສົ່ງມາໃຫ້ເບິ່ງ ເບິ່ງແລ້ວກໍ່ຄິດຢາກຈົນໄດ້ໄປຢິບເອົາສະຫຼິບຂອງນ້ອງໃພ້ທີ່ແກ້ອອກ
  ກ່ອນເຂົ້າໄປອາບນ້ຳມາດົມເພື່ອກະຕຸ້ນອາລົມ.

 40. McKee
  ເດືອນມັງກອນ 13, 2015 ເວລາ 5:20 pm

  ເຄີຍລັກສ່ອງເບິ່ງເອື້ອຍອາບນ້ຳເທື່ອນຶ່ງແຕ່ບໍ່ເລົ່າໃຫ້ຟັງດອກ ຈັກນ່ອຍເຈົ້າຊິຮູ້ພື້ນ !

 41. kok kak
  ເດືອນມັງກອນ 26, 2015 ເວລາ 5:51 pm

  ຂ້ອຍແອ່ວແມ່ວຊື້ຄອມຕັ້ງຕັກໃຫ້ຕັ້ງແຕ່ຮຽນຢູ່ມໍ1 ແຕ່ເພິ່ນຢ້ານຂ້ອຍຫຼິ້ນເກມຈົນຫຼົງການຮຽນ
  ຈຶ່ງບໍ່ຊື້ໃຫ້ ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ຂໍໃຊ້ຄອມອີ່ໝໍ້ ແລະໃຊ້ຢູ່ຕໍ່ໜ້າມັນເພາະມັນຮູ້ວ່າຂ້ອຍ
  ມັກເຂົ້າເວັບລາມົກເບິ່ງຮູບໂປ້ໜັງເປືອຍ ມັນຢ້ານຕິດໄວຣັສ ແຕ່ຂ້ອຍຄິດວ່າຄົງບໍ່ຕິດດອກເພາະ
  ບໍ່ໄດ້ໂຫຼດຫຍັງພງແຕ່ເບິ່ງສະຕຣິມມິງຊື່ໆແຕ່ອີ່ໝໍ້ກໍ່ຍັງຢ້ານຢູ່ດີຫັ້ນລະ ແຕ່ເມື່ອຂ້ອຍຊູຊີຫຼາຍ
  ມັນກໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເບິ່ງໜ້ອຍນຶ່ງ ແລະຂ້ອຍກໍ່ເລາະເບິ່ງຮູບໂປ້ທີ່ຕິດຢູ່ຕາມເວັບyehyeh ຊຶ່ງເປັນ
  ເວັບທີ່ໝູ່ໃນຫ້ອງຮຽນດຽວກັນເຄີຍເປີດໃຫ້ເບິ່ງຮູບທີ່ເຂົາມາມາລົງຢູ່ເວັບນັ້ນ ເຖິງຈະເປັນຮູບ
  ທີ່ບໍ່ໃຫ້ເຫັນຫຍັງຫຼາຍແຕ່ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ບ່າວນ້ອຍຂຶ້ນໃໝ່ຄືພວກຂ້ອຍໂຄຍແຂງ ບາງບັກກໍ່ນ້ຳ
  ແຕກໃຫ້ໝູ່ເຫ່ໜ້າ ຂ້ອຍກໍ່ຖືກເທື່ອນຶ່ງ.
  ອີ່ໝໍ້ມັນອົດຫົວເມື່ອເຫັນຂ້ອຍໂຄນແຂງດັນໃສ່ສົ້ງກາລາຊົງ ມັນວ່າເຫັນທໍ່ນັ້ນກະແຂງ ຂະຫຍອນ
  ຊິເຫັນແບບຈ້າຈ້າ ນ້ຳຊິບ່ແຕກເລີຍບໍ? ຂ້ອຍກໍ່ວ່າມຶງຢ່າບ້າຫຼາຍ ປິດໜ້າຕ່າງເວັບນັ້ນແລ້ວກໍ່ອອກ
  ຈາກຫ້ອງມານັ່ງເບິ່ງລະຄອນນຳພໍ່ແມ່ ຄິດວ່າໂຄຍຈະເຊົາແຂງ ແຕ່ພໍນັ່ງລົງໄກ້ໆແມ່ ກິ່ນຫອມຂອງ
  ໂລຊັນທີ່ເພິ່ນທາໂອບຜິວກ່ອນນອນພັດເຮັດໃຫ້ໂຄຍແຂງຂຶ້ນຕື່ມ. ອີ່ໝໍ້ອາບນ້ຳແລ້ວກໍ່ອອກມາເບິ່ງ
  ລາຍການສຸດທ້າຍໂດຍນັ່ງບ່ອນພັກແຂນຕັ່ງທີ່ພໍ່ນອນເທິ້ງເໝືອນທຸກໆຄືນທີ່ເຄີຍເຮັດມາ ສ່ວນພໍ່ກໍ່
  ວາງມືລົງໄວ້ກົກຂາຂອງລູກສາວ ເພິ່ນຊິລູບຊິຄຳບ່ອນໃດແດ່ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງເພາະຂ້ອຍ
  ຫຍຸ້ງກັບການນວດບ່າໃຫ້ແມ່ ເພິ່ນມັກໃຊ້ຂ້ອຍເລື້ອຍຍາມເພິ່ນຮູ້ວ່າຂ້ອຍໂຄຍແຂງ.
  ຂ້ອຍໄດ້ເຂົ້າຮຽນວິຊາການຊ່າງຍັງບໍ່ທັນຈົບພາກ1 ໝູ່ກໍ່ພາໄປສີ້ສາວເບຍ ລຶ້ງຫີສາວເບຍແລ້ວ
  ກໍ່ລົມເອົາໝູ່ຜູ່ຍິງທີຮຽນໃນໂຮງຮຽນດຽວກັນຫັ້ນລະໄປສີ້ ສ່ວນອີ່ໝໍ້ກໍ່ຖືກແຟນມັນສີ້ຕອນໄປລົງ
  ຝຶກຫັດຢູ່ບ້ານອ່າງ ເລີກກັບແຟນຄົນທີສອງແລ້ວກໍ່ຕິດກັບຫົວໜ້າຫ້ອງການຫ້ອງການພໍ່ຈົນມີລົດ
  ຂີ່ມີເງິນປຸກເຮືອນໃໝ່ຈຶ່ງເຊົາກັບເພິ່ນແລ້ວກໍ່ມາຕິດກັບຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການສາກົນ ເວລາຜົວ
  ບໍ່ຢູ່ ອີ່ໝໍ້ຈະໂທມາເອີ້ນຂ້ອຍໄປຢູ່ເປັນໝູ່ເພາະມັນບໍ່ກ້າຢູ່ເຮືອນກັບຄົນໃຊ້ຕາມລຳພັງ ຍາມຢາກ
  ຂຶ້ນມາກໍ່ໂກ້ຍຂຶ້ນທັບປິ່ນທ້ອງໃສ່ເອື້ອຍ ບໍ່ຕ້ອງເອົາມາແຕກຢູ່ຂ້າງນອກດອກເພາະອີ່ໝໍ້ໃສ່ຮ່ວງ.
  ເຂົ້ານອນກ່ອນເດີ ມື້ໜ້າຈຶ່ງພົບກັນໃໝ່, ມື້ອື່ນຕ້ອງໄດ້ອອກເດີນທາງໄປເກັບຂໍ້ມູນຢູ່ບ້ານສາວນົມ
  ນ້ອຍ ມີເລື່ອງຫຍັງຈະມາເລົ່າສູ່ຟັງ.

 42. ຮັກເອື້ອຍ
  ເດືອນມັງກອນ 29, 2015 ເວລາ 4:20 pm

  ເອື້ອຍ Rosa ເປັນສາວນ້ອຍທີ່ບໍ່ງາມປານໃດແຕ່ຫຸ່ນລາວເຊັກຊີດີ ນຸ່ງຫຍັງເຂົ້າໄປກໍ່ເປັນຕາສີ້
  ຈະນຸ່ງສົ້ງ Jean ນຸ່ງກະໂປ່ງສັ້ນ ຫຼືນຸ່ງສິ້ນ ແນມເບິ່ງທ້າຍລ່າມໆຂອງເອື້ອຍແລ້ວຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ
  ຊັກວ່າວອອກໃຫ້ເຊົາຢາກ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ເຊົາເໝືອນທີ່ຄິດດອກ ເມື່ອລັກແນມເບິ່ງຮ່ອງນົມຕອນລາວກົ້ມ
  ລົງຮັດສາຍເກີບສົ້ນສູນກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກຂຶ້ນມາອີກແຕ່ຕ້ອງໄດ້ອົດໄວ້ຊັກຕອນກັບມາແຕ່
  ຮຽນຈັ່ງຊິຊັກຕອນດົມສະຫຼິບຂອງເອື້ອຍ.
  ໝູ່ຄົງຈະຕີລາຄາວ່າຂ້ອຍເປັນຄົນໂລກຈິດທີ່ຄິດຢາກມີເຊັກກັບເອື້ອຍຕົນເອງ, ຂ້ອຍບໍ່ປະຕິເສດ
  ເພາະໃນສາຍຕາຂອງຂ້ອຍເອື້ອຍໂຣຊາເປັນຍິງທີ່ຂ້ອຍສາມາດລະບາຍຄວາມຕ້ອງການທາງເພດ
  ອອກມາໄດ້ ກັບຄົນອື່ນນັ້ນ ພຽງແຕ່ເບິ່ງເຂົາກໍ່ຍັງເວົ້າໃຫ້ແລ້ວ ເຂົາບອກວ່າເຂົາມີຄວາມງາມນ້ອຍ
  ເບິ່ງຫຼາຍຢ້ານໝົດ.
  ມີເທື່ອນຶ່ງ ເອື້ອຍໂຣຊາອອກເຮືອນໄປຂຶ້ນລົດກັບໝູ່ແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ເຂົ້າໄປຫ້ອງນອນຂອງລາວ
  ຈັບສະຫຼິບທີ່ລາວແກ້ອອກກ່ອນອາບນ້ຳຂຶ້ນມາດົມ ກິນເໝັນອ່ອນໆທີ່ຕິດຢູ່ສະຫຼິບເຮັດໃຫ້ໂຄຍ
  ອ່ອນລຸກຕື່ນຂຶ້ນມາ ແລະເມື່ອດົມ ຄິດ ລູບໂຄຍໄປນຳ ໂຄຍກໍ່ແຂງຂຶ້ນຈົນເຕັມກຳມືຈົນຊັກວ່າວ
  ອອກໄດ້ເຕັມໃຈ.

 43. MadDog
  ເດືອນກຸມພາ 7, 2015 ເວລາ 6:08 pm

  ຄວາມປາດຖະໜາຂອງເອື້ອຍ.

 44. ຕາໂລ້
  ເດືອນກຸມພາ 16, 2015 ເວລາ 5:05 pm

  ຂໍໂທດຫຼາຍໆເດີຖ້າສາວນ້ອຍຄົນນີ້ເປັນຄົນຮັກ ເປັນເອື້ອຍ ເປັນນ້ອງ ຫຼືເປັນເພື່ອນສະໜິດຂອງເຈົ້າ
  ຂ້ອຍເຫັນເຂົາໂພສລົງເຟສ ເບິ່ງແລ້ວກໍຮູ້ສຶກວ່າລາວງາມ ເຊັກຊີດີຈຶ່ງກອບມາເປດໃຫ້ເບິ່ງ ໃຜຢາກ
  ຝັນຫາລາວກໍ່ຝັນໄດ້ຕາມສະບາຍໂລດ.
  ເວລາຂ້ອຍເຫັນນ້ອງສາວນຸ່ງເສື້ອສາຍດ່ຽວໂຊເຕົ້ານົມຂາວໆ ຂ້ອຍຢາກດຶງແຂນລາວເຂົ້າຫ້ອງ
  ກອດຈູບລູບເລຍແບບທີ່ຂ້ອຍມັກເຮັດກັບລູກຫຼານຊາວບ້ານທີ່ມາໄກ້ຊິດຕິດພັນກັບຂ້ອຍແບບຊູ້
  ແບບແຟນກັນ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເພາະໂອກາດບໍ່ອຳນວຍ.
  ເຮືອນຂ້ອຍມີຫຼາຍຄົນ, ມີພໍ່ແມ່ ເອື້ອຍນ້ອງ 5 ຄົນ ຂ້ອຍເປັນລູກຄົນທີສອງ ນ້ອງສາວຜູ່ນີ້ເປັນລູກ
  ຄົນທີ4 ໜ້າຕາມົນຂາວໄຂ່ປອກ ທ້າຍມົນ ເອິກໃຫຍ່ໄດ້ແມ່, ນ້ອງສາວຮູ້ວ່າຂ້ອຍລັກແນມເບິ່ງລາວ
  ແລະຄິດຫຍັງກັບລາວເພາະຂ້ອຍເຄີຍສວຍໂອກາດກອດແລະຈັບນົມລາວຕອນຫຼິ້ນໝາກໄລ່ຢູ່ເດີ່ນ
  ຫຍ້າຫຼັງບ້ານ. ຈັບເຕັມກຳ, ຄ່ອຍໆບີບຄ່ອຍໆຄັ້ນນອກເສື້ອ ຊິ່ມຖາມລາວວ່າເຈັບບໍ່? ລາວແກ່ວງຫົວ
  ປະຕິເສດ ເລື່ອນມືຊ້າຍທີ່ກອດແອວລາວໄວ້ ເລື່ອນລົງໄປລູບຫີຫຼິ້ນບຶດນຶ່ງ ລາວກໍ່ແກະມືຂ້ອຍອອກ
  ແລະແລ່ນເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ ແລະກ່ອນຈະເຂົ້າ ລາວກໍ່ງວກໜ້າມາແລບລີ້ນໃສ່ຂ້ອຍ ກ່ອນຈະຮ້ອງມາ
  ໃສ່ຂ້ອຍວ່າ ເຮໆ ໜ້າບໍ່ອາຍ ! ຂ້ອຍນຳເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ ໄປເຄະາປະຕູຫ້ອງນອນຂອງລາວແຕ່ລາວ
  ບໍ່ໄຂໃຫ້ກໍ່ເລີຍເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຊັກເອົານ້ຳແງ້ນຖິ້ມກ່ອນຈະເຮັດສິ່ງທີ່ມັນຜິດກັບຮີດຄອງປະເພນີ.

  .

 45. ອ້າຍຊົ່ວ
  ເດືອນກຸມພາ 24, 2015 ເວລາ 4:55 pm

  ຕັ້ງຖ່າຍເອົາມາໃຫ້ເຈົ້າເບິ່ງ ຄັນຊິຖ່າຍເອົາຕອນອື່ນກໍ່ຢ້ານລາວຮູ້ໄຕ໋ ກໍ່ເລີຍຖ່າຍເອົາຕອນລາວເຂົ້າຄົວ
  ມາເບິ່ງນ້ອງສາວປຸງແຕ່ງອາຫານກໍ່ເລີຍຖ່າຍເອົາເລີຍຊັ້ນນະ. ນ້ອງໃພ້ຄົນນີ້ເປັນຕາສີ້ອີ່ຫຼີເດີ ເວລາເວົ້າ
  ເວລາຍິ້ມກໍ່ມີສະເນ່ ເວລາຍ່າງເວລາເຕັ້ນກໍ່ຍິ່ງເປັນຕາສີ້ຈົນຂ້ອຍລືມໂຕລູບໂຄຍຕົນເອງຫຼິ້ນຕອນເບິ່ງ
  ລາວເຕັ້ນບັດສະຫຼົບກັບພວກເອື້ອຍໆ.

 46. ອ້າຍຊົ່ວ
  ເດືອນກຸມພາ 24, 2015 ເວລາ 5:30 pm

  ກໍ່ຮູ້ຢູ່ວ່າລາວເປັນເມຍນ້ອງຊາຍ ແຕ່ກະຢາກ, ເບິ່ງຊົງລາວກະຄືຊິຢາກໃຫ້ຂ້ອຍສີ້ຄືກັນ
  ແຕ່ບໍ່ມີໂອກາດເໝາະສົມ ເພາະສ່ວນຫຼາຍມີຄົນຢູ່ເຮືອນ ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຢູ່ນຳກັນສອງ
  ຕໍ່ສອງ ຄັນຊິສີ້ຢູ່ໃນເຮືອນກໍ່ຢ້ານແມ່ຮູ້ ຖ້າຈະໄດ້ສີ້ກໍ່ຄົງໄດ້ສີ້ຢູ່ຫ້ອງມ້ຽນເຄື່ອງເພາະມັນ
  ບັງຕາແມ່ ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນອີ່ຫຼີເພິ່ນຈະບໍ່ເຂົ້າໄປຫ້ອງນັ້ນ .

 47. ມັກອ່ານ
  ເດືອນມີນາ 6, 2015 ເວລາ 5:03 pm

  ຂໍຝາກລິ້ງສຽວແດ່ເດີ ອ່ານບໍ່ທັນຈົບດອກ ນ້ຳແຕກກ່ອນກໍ່ເລີຍມາຝາກລິ້ງໄວ້
  ມື້ໃດ໋ແງ້ນຈະເຂົ້າມາອ່ານຕໍ່.
  ຂອບໃຈ
  http://www.kachon.com/board/index.php?showtopic=7977

 48. Kiko
  ເດືອນມີນາ 9, 2015 ເວລາ 12:03 am

  ໃຜເຄີຍສີ້ໝູ ສີ້ໝາ ສີ້ຄວາຍ ເລົ່າໃຫ້ຟັງແດ່? ຂ້ອຍກຳລັງວາງແຜນສີ້ງົວອີ່ດ່າງຂອງລຸງແມ້ນ
  ຢາກຮູ້ວິທີນະ ບອກແດ່ເດີ.

 49. Bak Air
  ເດືອນມີນາ 18, 2015 ເວລາ 3:38 pm

  ຖ້າບໍ່ໄດ້postຮູບນີ້ໃຫ້ໝູ່ເບິ່ງນຳ ຂ້ອຍຄົງຊັກວ່າວບໍ່ແຊບແທ້ໆລະ 😀
  ຂໍໂທດເດີຖ້າຮູບນີ້ແມ່ນຮູບເອື້ອຍ ຮູບນ້ອງ ຫຼືຮູບຄົນຮັກຂອງເຈົ້າ.

 50. Nuk Yok
  ເດືອນມີນາ 25, 2015 ເວລາ 6:01 pm

  ຮູບນີ້ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງ ເຫັນລາວເປັນຄົນງາມ ຫຸ່ນດີກໍ່ເລີຍເອົາມາໃຫ້ເບິ່ງເປັນຂັວນຕາ
  ເພາະຫາຍາກທີ່ຈະເຫັນສາວລາວນຸ່ງແບບນີ້.
  ຕອນນັ້ນກໍ່ມີແທ້ຜູ່ສາວຫາກິນລັບ, ເຄີຍໄປຈ້າງສີ້ເທື່ອນຶ່ງ ຢ້ານແສນຢ້ານ ຢ້ານຕິດໂລກ ມາຮອດ
  ເຮືອນກໍ່ຟ້າວແລ່ນເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳລ້າງ ໂຊກດີທີ່ປອດໄພ. ອາດຈະເປັນຍ້ອນໂຄຍນ້ອຍ ສີ້ບໍ່ທັນເປັນ
  ຈຶ່ງແກ້ແງ້ນດ້ວຍການຊັກວ່າວຍາມອາບນ້ຳເພາະຕອນນັ້ນເຊົ່າຫ້ອງແຖວໜ້າຕະລາດຄຳຂິງເປີດ
  ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍທົ່ວ ບໍ່ມີຫ້ອງນອນສ່ວນຕົວ ເອື້ອຍນ້ອງກັບນ້ອງສາວກໍ່ກາງມຸ້ງນອນຢູ່ຂ້າງໆ
  ອົດບໍ່ໄດ້ແທ້ໆກໍ່ຊັກມຕ້ຜ້າຫົ່ມແຕ່ຕ້ອງລະວັງບໍ່ໃຫ້ມັນສີດເປືອນຜ້າຫົ່ມ ນ້ຳໃກ້ຊິອອກກໍ່ຟ້າວດຶງ
  ສະຫຼິບຂຶ້ນມາປົກ ຕື່ນເຊົ້າຂຶ້ນມາຈຶ່ງແກ້ອອກໄວ້ໃຫ້ເອື້ອຍຊັກ.
  “ມຶງກະໄປຊອກຫາລົມສາວເປັນຊູ້ເປັນແຟນແດ່ ນອນແຊ່ຢູ່ເຮືອນແບບນີ້ຫິວຕະລອດຊາດເດີ.”
  ເອື້ອຍຂ້ອຍຮູ້ວ່າຫຍັງເປັນຫຍັງຈຶ່ງບອກຂ້ອຍແນວນີ້ ແລະຂ້ອຍກໍ່ຕອບຕາມຄວາມຈິງວ່າອາຍ
  ບໍ່ຮູ້ຈັກຊິລົມ, ລັກແນມເບິ່ງກົ້ນຂອງເອື້ອຍຕອນລາວກົ້ມແປງຖົງຫີນສົ້ມທີ່ລູກຄ້າຖິ້ມລົງບໍ່ເປັນລະ
  ບຽບແລ້ວກໍ່ເກີດແນວຄິດຊົ່ວ ຄິດເຫັນຕອນເຂົາເຮັດກັນຢູ່ໃນໜັງເອັກທີ່ໄດ້ເບິ່ງນຳພວກອ້າຍຊົມ
  ທີ່ເຊົ່າຫ້ອງແຖວເປີດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ມັກລັກເອົາໜັງເອັກຈາກຝັ່ງນັ້ນມາໃຫ້ຄົນຈ້າງເບິ່ງ.
  ໜ້າຕາເອື້ອຍຂ້ອຍງາມພໍດີ ແຕ່ກົ້ນຜາຍດີ ເວລານຸ່ງແຊມໂກເຂົ້າຜູ່ຍິງດ້ວຍກັນຍັງອິດສາບັ້ນທ້າຍ
  ຂອງລາວ ໜ້າເອິກຂາວແຕ່ບໍ່ໃຫຍ່ຄືນາງເອກໜັງເອັກ, ເວລານັ່ງຊ້ອນທ້າຍລົດ ລາວມັກເອົານົມ
  ມາແປະໃສ່ຫຼັງໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຮູ້ສຶກຄວາມນຸ້ມນວນຂອງເຕົ້ານົມລາວ ບາງເທື່ອຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງໄດ້ປະເຂົາ
  ລົດມາແປງເປົ້າສົ້ງເພາະຮູ້ສຶກເຈັບໆເວລາໂຄຍແຂງຂຶ້ນມາ.
  ກາງຄືນບໍ່ໄດ້ອອກທ່ຽວຄືໝູ່ດອກເພາະຢ້ານຜູ່ຮ້າຍຊາຍໂຈນມາງັດແງະຮ້ານຫຼືເຮັດບໍ່ດີກັບເອື້ອຍ
  ກັບນ້ອງສາວທີ່ກຳລັງຂຶ້ນສາວ, ປິດຮ້ານແລ້ວກໍ່ພາກັນອາບນ້ຳ ກິນເຂົ້າ ເບິ່ງທີວີ ແລະກໍ່ເຂົ້ານອນ
  ເອົາແຮງໄວ້ເປີດຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງແຕ່ເຊົ້າ ແຕ່ບາງຄືນອາກາດຮ້ອນນອນຫຼັບຍາກ ພາບເຂົ້າສີ້ກັນ
  ໃນໜັງກໍ່ຜຸດຂຶ້ນມາໃນສະໝອງ ນ້ອງສາວນອນອ້າປາກຕາກແຂ້ວກົນຄັບຫ້ອງແຕ່ເອື້ອຍກໍ່ຄົງນອນ
  ບໍ່ຫຼັບເຊັ່ນກັນຈຶ່ງເຫັນລາວພິກຂວ້ຳພິກຫງາຍອອກຮ້ອນອອກລົນຜິດແປກກັບທຸກຄືນທີ່ຜ່ານມາ.
  “ບໍ່ຮູ້ນະ…” ເອື້ອຍຕອບຄ່ອຍໆເມື່ອໄດ້ຍິນຂ້ອຍຖາມສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວນອນບໍ່ຫຼັບ. ແສງໄຟ
  5 ວັດທີ່ໃຕ້ຈຳໄວ້ແຈຫ້ອງນອນ ແນມຜ່ານມຸ້ງນິລົງເຂົ້າໄປເຫັນເອື້ອຍນອນຫງາຍລູບງ່າມຂາຕົນ
  ເອງ ບາງຄັ້ງກໍ່ສີບລົມເຂົ້າປາກເໝືອນລາວກິນຕຳໝາກຮຸ່ງເຜັດໆ ງວກໜ້າມາຜ່າຄວາມມືດມາ
  ເບິ່ງຂ້ອຍຮູດໂຄຍເພື່ອເປັນສັນຍານວ່າຂ້ອຍກໍ່ຢາກຄືກັນ.
  ຊີວິດຈິງບໍ່ຄືໃນໜັງເດີ ຮູ້ດີແກ່ໃຈວ່າຕ່າງຄົນຕ່າງຕ້ອງການແຕ່ຊິມຸດມຸ້ງໄປຫາກັນມັນຍາກແທ້
  ຍາກວ່າ ຢ້ານນ້ອງຕື່ນມາເຫັນ ຢ້ານຜີສາງນາງໄມ້ຜ່ານມາເຫັນກໍ່ປານນັ້ນ, ເມື່ອໄຟຕັນຫາດັບໄປ
  ກໍ່ນອນຫຼັບ ຕື່ນມາກໍ່ລະອາຍກັນບໍ່ກ້າແນມເບິ່ງໜ້າກັນຫຼາຍມື້ ແຕ່ພໍຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນກັບມາກໍ່ໄດ້
  ແຕ່ລັກແນມເບິ່ງຂອງກັນຕາມແຕ່ໂອກາດເໝາະສົມ. ຕອນແລງນ້ອງສາວເລີກຮຽນມາກໍ່ໃຫ້ລາວ
  ນັ່ງເຝົ້າໜ້າຮ້ານ ເອື້ອຍເຂົ້າຫ້ອງຄົວແຕ່ງອາຫານ ຂ້ອຍກໍ່ເຂົ້າໄປນັ່ງກິນເບຍເບິ່ງທີວີລັກເບິ່ງລັກ
  ແຍງຄວາມງາມຂອງເອື້ອຍໄປນຳ ບາງເທື່ອກໍ່ລູບເປົ້າສົ້ງເປັນສັນຍານໃຫ້ເອື້ອຍຮູ້ວ່າຢາກຈັບ
  ຢາກບາຍເຕົ້ານົມທີ່ລອດອອກມາຈາກໂຕ່ງເສື້ອ ເອື້ອຍຮູ້ກໍ່ຫຼັບຕາຊັງມາໃຫ້ແລະແປງເສື້ອແປງ
  ສິ້ນບໍ່ໃຫ້ອວດໂຊຈົນເກີນໄປຕາມປະສາຜູ່ຍິງທີ່ມີຄວາມອາຍຫັ້ນລະ.
  ຄືນນັ້ນ ນ້ອງສາວໄປນອນບ້ານໝູ່ເພາະທາງໂຮງຮຽນຈັດຕັ້ງໃຫ້ໄປຕ້ອນຮັບຜູ່ແທນຕ່າງປະເທດ
  ຕ້ອງໄດ້ລຸກແຕ່ເຊົ້າ ຂ້ອຍກັບເອື້ອຍຈຶ່ງມີໂອກາດໄດ້ປິ່ນທ້ອງໃສ່ກັນຕາມທີ່ຕ້ອງການ. ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າ
  ເອື້ອຍຖືກໃຜແຍ່ມາກ່ອນ ຖາມລາວເທື່ອນຶ່ງແຕ່ລາວບໍ່ບອກ ແຕ່ຮູລາວບໍ່ຫຼວມຄືຮູຫີແມ່ຈ້າງຮ້ານ
  ປ້າປານ ແຕ່ເວົ້າແບບບໍ່ອາຍຂ້ອຍກັບເອື້ອຍຕັນຫາແຮງເທົ່າໆກັນ, ລາວລຸກມາຍ່ຽວຕອນໃກ້ຊິ
  ແຈ້ງ ຍ່ຽວແລ້ວກໍ່ມຸດມຸ້ງເຂົ້າມາອົມມານັ່ງຕໍໃຫ້ຂ້ອຍກ່ອນຈະລຸກໄປລ້າງໜ້າເປີດຮ້ານ ຖົງອະນາ
  ົໄມທີ່ສັ່ງຊື້ຈາກມາແມ່ຄ້າໜອງຄາຍມາຂາຍນັ້ນໄດ້ໃຊ້ເອງເປັນສ່ວນຫຼາຍ ຢ້ານມີລູກ ຢ້ານຕິດ
  ເຊື້ອເພາະເຄີຍສີ້ແມ່ຈ້າງບໍ່ໄດ້ໃສ່ຖົງ ເອື້ອຍກໍ່ເລີຍຕ້ອງປ້ອງກັນເອົາໄວ້ກ່ອນ ຖ້າເກີດຜີຂາຍໜ້າ
  ຈະອາຍບ້ານອາຍເມືອງເຂົາ.

 51. Hoaxingto
  ເດືອນເມສາ 8, 2015 ເວລາ 5:24 pm

  ຍີ່ປຸ່ນດຳກໍ່ມີເດີ.

 52. ເດັກລົ້ວ
  ເດືອນເມສາ 16, 2015 ເວລາ 5:15 pm

  ຂ້ອຍເກີດແລະໃຫຍ່ຢູ່ບ້ານນອກ ດົນໆຈຶ່ງມີໂອກາດໄດ້ເອົາເຄື່ອງປູກເຄື່ອງປ່າເຂົ້າໄປຂາຍໃນເມືອງ
  ເລາະຊື້ເຄື່ອງທີ່ຕົນຕ້ອງການແລະຄົນໃນບ້ານຝາກຊື້ແລ້ວກໍ່ເຂົ້າເບິ່ງໜັງແລ້ວຈຶ່ງຂຶ້ນລົດຖ້ຽວສຸດທ້າຍ
  ກັບມາບ້ານ. ມື້ນັ້ນ ນ້ອງສາວຢາກໄປນຳ ມັນບອກວ່າໄປນຳແມ່ແຕ່ລະເທື່ອບໍ່ໄດ້ໄປເບິ່ງໜັງ ຢາກເບິ່ງ
  ໜັງໃນໂຮງຈັກເທື່ອມັນຊິມ່ວນແນວໃດ? ຂີນໃຈບໍ່ໄດ້ກໍ່ເລີຍເອົາໄປນຳ ແລະກ່ອນຈະໄປກໍ່ໄດ້ສັນຍາ
  ກັນໄວ້ວ່າຈະບໍ່ເວົ້າຫຍັງໃຫ້ຄົນໃນເຮືອນຮູ້ ແລະນ້ອງສາວກໍ່ຮັບປາກແຕ່ບໍ່ໄດ້ສາບົນສາບານຫຍັງ
  ດອກເພາະເຊື່ອໃຈກັນ.
  ໄປຮອດໂຮງໜັງກໍ່ເກີດສອງຈິດສອງໃຈເພາະໜັງເລື່ອງນັ້ນເປັນໜັງປະເພດ R ໂຮງຂ້າງກັນພັດສາຍ
  ໜັງຜີເຈັກແຕ່ນ້ອງສາວພັດບໍ່ມັກເພາະເຄີຍເບິ່ງໜັງຜີເຕັ້ນຈ໋ອກໆຜ່ານໂທລະພາບແລ້ວ ຢາກເບິ່ງ
  ເລື່ອງນີ້ ຮອດຕອນລົ້ວໆຊິອັດຕາໄວ້ບໍ່ເບິ່ງດອກໃຫ້ແຕ່ພວກເຈົ້າເບິ່ງ, ນ້ອງສາວບອກແບບຫົວໆ
  ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຕັດສິນໃຈຊື້ປີພານ້ອງສາວເຂົ້າເບິ່ງ. ພໍຮອດສາກເຂົາເຮັດກັນ ນ້ອງສາວນັ່ງບິດຊ້າຍ
  ບິດຂວາ ບຶດຂາໄຂ່ວຫ້າງ ບຶດເອົາລົງ ບຶດງຸ້ມໜ້າ ບຶດເປີດຕາເບິ່ງອາຍໆຕາມປະສາສາວນ້ອຍຂຶ້ນໃໝ່
  ຊວນອອກເມືອກໍ່ແກ່ວງຫົວ ສ່ວນຂ້ອຍນ້ຳແຕກເທື່ອນຶ່ງຈົນຕ້ອງໄດ້ລຸກໄປເຊັດຢູ່ຫ້ອງນ້ຳ ນ້ອງສາວກໍ່
  ໄປຍ່ຽວອອກເຊັ່ນກັນ. ເລີກໜັງແລ້ວໝູ່ກໍ່ລັກຊວນໄປຈ້າງສີ້ຄືທຸກເທື່ອທີ່ເຂົ້າໄປໃນເມືອງ, ຮ້ານສາວ
  ແກ້ຂັດກໍ່ຢູ່ແຖວສະຖານີລົດຫັ້ນລະ ຫີໃຫຍ່ 500 ຫີນ້ອຍ 2000 ແຕ່ຂ້ອຍເລືອກເອົາຫີໃຫຍ່ເພາະເຂົາ
  ເຮັດໃຫ້ຄັກ ຫີນ້ອຍມີສອງຫີ ພວກຂັບຕັກຊີເອົາໄປໝົດແລ້ວ.
  ປະມານສອງສາມທິດຜ່ານໄປ ນ້ອງສາວຈຶ່ງຖາມວ່າພວກຂ້ອຍເຂົ້າໄປເຮັດຫຍັງຢູ່ຫຼັງຮ້ານຂາຍນ້ຳ
  ບໍ່ແມ່ນເຂົ້າໄປຫາຜູ່ສາວເບາະ? ຂ້ອຍຖາມຄືນວ່າຮູ້ໄດ້ແນວໃດ ນ້ອງສາວກໍ່ບອກວ່າໄດ້ຍິນພວກແອັດ
  ລົດເວົ້າກັນ, ເມື່ອຂ້ອຍຕອບຄວາມຈິງ ນ້ອງກໍ່ຖາມອີກວ່າເພິ່ນບໍ່ຢ້ານເປັນໂລກຫວາ? ຂ້ອຍກໍ່ບອກວ່າ
  ບໍ່ເປັນດອກ ເຂົາໃຫ້ໃສ່ຖົງ. ສີນຟືນໄດ້ກອງໃຫຍ່ເຕີບ ນ້ອງສາວກໍ່ຖາມອີກວ່າໄດ້ເຮັດຄືໃນໜັງບໍ່?
  ຂ້ອຍກໍ່ບອກວ່າໄດ້ເຮັດທ່າໝາໜ້ອຍນຶ່ງ ເຮັດທ່າໄຖນາໜ້ອຍນຶ່ງ, ມິດໄປດົນເຕີບ ນ້ອງສາວຈຶ່ງບອກ
  ວ່າມັນມັກທ່າກອງກົ້ນ ຂ້ອຍກໍ່ຖາມມັນວ່າເພິ່ນໃຫ້ໃຜເຮັດແຕ່ນ້ອງບໍ່ຕອບ ໄດ້ແຕ່ຫົວອິອິິອິອິ ແລ້ວ
  ຫາບຟືນເຂົ້າໄປໃນບ້ານ ປ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍຊອກຫາຄຳຕອບເອົາເອງ.

 53. loang
  ເດືອນເມສາ 18, 2015 ເວລາ 7:44 pm

  20/pookan-com20070920_230456.jpg

  ສະບາຍດີເພື່ອນຫື່ນທຸກຄົນ.

  ຂ້ອຍມັກອ່ານແລະມັກເບິ່ງຄລິປວິດິໂອປະເພດຄອບຄົວ ປະເພດອື່ນກໍ່ເບິ່ງຄືກັນ
  ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ອາລົມຄືອ່ານແລະເບິ່ງໜັງປະເພດນີ້, ໄປເຊົ່າວິດີໂອແຕ່ລະເທື່ອຈະ
  ບໍ່ລືມເຊົ່າໜັງເອັກຍີ່ປຸ່ນມາເບິ່ງຫຼືບໍ່ຊັ້ນກໍ່ໜັງຝຣັ່ງ ເພາະຊາດອື່ນບໍ່ສ້າງໜັງແບບ
  ນີ້ ໜັງໄທກໍ່ມີແຕ່ປະເພດອ້າຍເຂີຍກັບນ້ອງເມຍເປັນສ່ວນຫຼາຍ ຈະຫາເບິ່ງແບບ
  ພໍ່ເອົາລູກ ລູກເອົາແມ່ ອ້າຍເອົານ້ອງບໍ່ມີດອກທັງໆທີ່ໃນສັງຄົມບ້ານເຮົາມີເລື່ອງ
  ແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນເປັນຂ່າວເລື້ອຍ ແລະຖືກປິດບໍ່ໃຫ້ເປັນຂ່າວອື້ສາວກໍ່ມີຫຼາຍ
  ເລື່ອງພວກຂ້ອຍກໍ່ແມ່ນເລື່ອງນຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ກາຍເປັນຂ່າວເພາະມັນເກີດຂຶ້ນຍ້ອນ
  ຄວາມພໍໃຈຂອງສອງຝ່າຍ ບໍ່ໄດ້ບັງຄັບຂົ່ມຂືນ ແລະເຮັດແບບປອດໄພ ບໍ່ໃຫ້ມີ
  ລູກຂຶ້ນມາຂາຍໜ້າຂາຍຕາຄືກໍລະນີຄົນອື່ນ.
  ແຕ່ກ່ອນຄອບຄົວຂ້ອຍກໍ່ຢູ່ພ້ອມໜ້າຄົບຕາກັນຫັ້ນລະ ມີພໍ່ແມ່ ເອື້ອຍລິແລະຂ້ອຍ
  ບໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງເງິນຄຳຫຍັງດອກເພາະພໍ່ກໍ່ເປັນລັດຖະການຊັ້ນຜູ່ໃຫຍ່ ແມ່ກໍ່ມີ
  ທຸລະກິດຂະໜາດກາງ, ແຕ່ຍ້ອນບໍ່ພໍໃນກາມ ພໍ່ຈຶ່ງລັກໄປມີເມຍນ້ອຍໄວ້ຄົນນຶ່ງ
  ແຕ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແມ່ລົດນ້ອຍຖອຍລົງຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່ພໍ່ດອກເພາະໄດ້ຍິນເພິ່ນ
  ຊວນເມຍນ້ອຍມາຢູ່ຮ່ວມສາຍຄາດຽວກັນແຕ່ເພິ່ນບໍ່ມາ ແມ່ຈຶ່ງແບ່ງດິນໃຫ້ຕອນ
  ນຶ່ງຢູ່ແຖວດົງເລົາ ແລະປຸກວິນລາໃຫ້ຢູ່ ແລະພໍ່ຈະໄປຢູ່ນຳເມຍນ້ອຍ 3 ອາທິດ
  ມາຢູ່ນຳພວກຂ້ອຍອາທິດນຶ່ງ. ແມ່ນ້ອຍ(ເມຍນ້ອຍຂອງພໍ່)ມີລູກທ້ອງແກ່ 7-8 ເດືອນ
  ພໍ່ກໍ່ລັກຫຼິ້ນນ້ອງສາວຫຼ້າຂອງແມ່ນ້ອຍທີ່ແມ່ນ້ອຍເອົາມາຢູ່ນຳ ແລະຈາກນັ້ນເພິ່ນກໍ່
  ຫ່າງເຫີນໄປຈາກພວກຂ້ອຍເທື່ອລະເລັກເທື່ອລະນ້ອຍ ແລະຈາກນັ້ນກໍ່ບໍ່ເປັນເພິ່ນ
  ມາຫາອີກເລີຍ ແຕ່ອາວຄ່ອງຍັງທຽວມາຫາພວກຂ້ອຍຢູ່ຄືເກົ່າເພາະເພິ່ນຖືກນິໃສ
  ກັບແມ່ແລະມີທຸລະກິດຮ່ວມກັນ.
  ຂ້ອຍກັບເອື້ອຍບໍ່ຄ່ອຍສົນໃຈເລື່ອງຜູ່ໃຫຍ່, ຕອນນັ້ນເອື້ອຍກໍ່ເປັນສາວນົມເຕັມເອິກ
  ຕິດຫຼິ້ນຕິດທ່ຽວ ເຫັນໜ້າແຕ່ຕອນຢາກໄດ້ເງິນ ແຕ່ແມ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້າໄດ້ວ່າຫຍັງດອກ
  ພຽງແຕ່ເຕືອນສະຕິບໍ່ໃຫ້ຖິ້ມປະການຮຽນແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ່ຊາຍຄົນນັ້ນຈິງໃຈ
  ກັບຕົນຈຶ່ງຈະບໍ່ເສຍໃຈພາຍຫຼັງ. ຂ້ອຍກໍ່ຕິດແຂ່ງ Motocross , ເລີກຮຽນປຶບກໍ່ໄປ
  ຊ້ອມຈົນຄ່ຳມືດຈືດຕາຈຶ່ງເຫັນເຮືອນ ເມື່ອເຫັນລູກສາວຂອງຫົວໜ້າທິມມາໃຫ້ກຳ
  ລັງໃຈກໍ່ຍິ່ງຕິດໃນຮອຍຍິ້ມແລະນ້ຳສຽງຫວານໆຂອງລາວທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າລາວເປັນລຸ້ນ
  ເອື້ອຍແລະຍົວະກິນຍົວະໃຊ້ເງິນນຳ ໄດ້ເຫັນຂາຂາວໜ້ອຍນຶ່ງກໍ່ດີໃຈນ້ຳແຕກນ້ຳ
  ແຕນ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງກໍ່ຢ່າ.
  ຂຶ້ນມາຮຽນແຊງກຽມກໍ່ຕິດສາວລຸ້ນເອື້ອຍ ລາວຢູ່ເຊີກົງ, ມື້ນັ້ນພາກັນໄປຫຼິ້ນສວນ
  ໝາກນັດຫຼັກ16 ເອົາລົດຊິໂຕແອນໄປ. ຖືກສາວນັ້ນເຮັດຢູ່ສວນ 2 ເທື່ອ, ຢາກໄດ້
  ຕື່ມເທື່ອນຶ່ງແຕ່ລາວໝົດອາລົມກ່ອນເພາະຂ້ອຍຖາມລາວວ່າເຈົ້າໄປຮຽນເຮັດມາ
  ແຕ່ໃສຈຶ່ງເຮັດເກັ່ງແທ້? ເຮັດເກັ່ງອີຫຼີ ເກັ່ງອົມເກັ່ງຮ່ອນ ຫີກໍ່ຕອດ, ຈາກນັ້ນ ລາວກໍ່
  ຊວນໄປເຮັດຕື່ມອີກສາມເທື່ອ ເຮັດຢູ່ສວນຄືເກົ່າຫັ້ນລະແຕ່ບໍ່ເອົານ້ອງສາວກັບແຟນ
  ລາວໄປເປັນກໍຂໍຄໍຄືເມືອກ່ອນ ແລະໄດ້ເຮັດກັນສົມໃຈອີ່ຫຼີ ເບິ່ງປຶ້ມໂປ້ແລະພາກັນ
  ເຮັດຕາມນັ້ນ ຮູ້ຈັກເລຍຫີເລຍແຕດກໍ່ຍ້ອນສາວນີ້ຫັ້ນລະສອນໃຫ້.
  ຄືນມື້ນັ້ນ ແມ່ກັບອາວຄ່ອງນັ່ງກິນເຫຼົ້າລົມກັນຢູ່ຫ້ອງເຕເລ, ຂ້ອຍກັບເອື້ອຍລິອອກ
  ໄປກິນໄອຕິມຢູ່ສະຫວິດໂຮມ ກິນແລ້ວກໍ່ຂີ່ລົດອ້ອມເມືອງຫຼິ້ນເພາະດົນແລ້ວທີ່ຂ້ອຍ
  ກັບເອື້ອຍລິບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາໄປມານຳກັນຕາມປະສາເອື້ອຍນ້ອງ. ພໍເອື້ອຍລິຖາມເລື່ອງ
  ຂ້ອຍກັບສາວກີບ ຂ້ອຍກໍ່ບອກໄປຕາມຄວາມຈິງວ່າກຳລັງດູດດື່ມ, ເອື້ອຍຖາມຕໍ່
  ອີກວ່າເພິ່ນມີຫຍັງກັນແລ້ວຫວາ? ຂ້ອຍກໍ່ບອກວ່າມີຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ. ຂ້ອຍບອກເອື້ອຍ
  ທຸກຢ່າງທີ່ເອື້ອຍຢາກຮູ້ ແລະເອື້ອຍກໍ່ເລົ່າປະສົບການຂອງລາວສູ່ຟັງວ່າຜູ່ບ່າວເອົາ
  ປຽບລາວຫຼາຍເກີນໄປ ໃຫ້ລາວອົມໃຫ້ຈົນເໝື່ອຍຄໍແຕ່ເຂົາບໍ່ເຄີຍເລຍໃຫ້ຈັກເທື່ອ
  ເລີຍ, ເອື້ອຍທັງຈົ່ມທັງລູບຂອງລາວໄປນຳຈົນລົດເຈືອກເຂົ້າແຄມທາງ.
  ນັບແຕ່ຄືນນັ້ນເປັນຕົ້ນມາຂ້ອຍກັບເອື້ອຍລິຈະລັກແບ່ງຄວາມສຸກໃຫ້ກັນຈົນແມ່ຮູ້
  ແລະສົ່ງຂ້ອຍຂຶ້ນມາຢູ່ເມືອງຫຼວງ, ເອື້ອຍລິໃສ່ຮ່ວງ ແລະໄປປ່ຽນໃໝ່ທຸກໆ 5 ປີ.
  ສ່ວນແມ່ກໍ່ຢູ່ກິນກັບອາວຄ່ອງຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະຂ້ອຍກໍ່ດີໃຈທີ່ເພິ່ນມີຄວາມສຸກ
  ທຸກຢ່າງລວມທັງເລື່ອງບົນຕຽງ, ໂອກາດໜ້າຈະເລົ່າໃຫ້ຟັງຕື່ມ.

 54. ຝອຍແຫ້ງ
  ເດືອນເມສາ 25, 2015 ເວລາ 5:53 pm

  ຄິດວ່າເບິ່ງ MC ເຕະກັບ AVL ແລ້ວກ່ອນຈຶ່ງຈະຫັນໜ້າມາແຕ່ງເລື່ອງລາມົກໃຫ້ເຈົ້າອ່ານ
  ແຕ່ຜູ່ຮັກສາປະຕູຂອງອາວາລອນຂີ້ກາກຫຼາຍ ຫຼອກບານຕໍ່ໜ້າໂກນຕົນເອງກໍ່ເລີຍເຮັດ
  ໃຫ້ຕີນເຈາະກອງໜ້າຂອງເອັມຊີຍິງປະຕູໄດ້ແບບງ່າຍໆ ປອດກ້ວຍກິນກໍ່ຍັງຍາກກ່ວາ.
  ເລື່ອງທີ່ຂ້ອຍຢາກແຕ່ງໃຫ້ເຈົ້າອ່ານກໍ່ແມ່ນເລື່ອງເອື້ອຍນ້ອງຫັ້ນລະເພາະເລື່ອງແບບນີ້
  ມັນເກີດຂຶ້ນຫຼາຍກ່ວາເລື່ອງແບບອື່ນ ຖ້າອິງໃສ່ປະສົບການຂອງຕົນເອງແລະຕາມທີ່ໄດ້
  ອ່ານຈາກເວັບລາມົກອື່ນໆ, ຖ້າໃຜເຈົ້າມີປະສົບການຕ່າງກໍ່ຂຽນມາເລົ່າໃຫ້ອ່ານແດ່ເດີ.

  ຕອນອາຍຸ 12-13 ປີ ຂ້ອຍຍັງແກ້ສົ້ງອາບນ້ຳປ່ອງລໍ່ກັບໝູ່ເດັກນ້ອຍໃນບ້ານຢູ່ເດີ ບໍ່ຮູ້ຈັກ
  ອາຍຫຍັງດອກ ສະຫຼິບກໍ່ບໍ່ໄດ້ນຸ່ງຄືເດັກນ້ອຍສະໃໝນີ້ດອກ, ຈົນຖືກເອື້ອຍຟອງທ້ວງວ່າ
  ເປັນບ່າວໂຄຍສຽກແລ້ວຍັງບໍ່ອາຍ ຍັງແກ້ສົ້ງແລ່ນເລາະບ້ານຢູ່ຢ່າງບໍ່ອາຍ ຂ້ອຍຈຶ່ງຕ້ອງ
  ໄດ້ເຊົາເຮັດ. ເວລາອາບນ້ຳກໍ່ແຍງໂຄຍຕົນເອງໃນແວ່ນ ຫົວມັນສຽກໜ້ອຍດຽວນຶ່ງນະ
  ບໍ່ໄດ້ສຽກຫຼາຍຈົນຫົວໂຄຍໂຜ່ອອກມາຄືໂຄຍອ້າຍກິ ຕອນມັນແຂງຍ່ຽວຍຶ່່ງເຫັນຫົວແດງໆ
  ກໍ່ເລີບລອງໆລິ້ງໜັງເຂົ້າອອກໃຫ້ມັນຍ່ຽວງ່າຍຂຶ້ນ ແຕ່ບໍ່ເປັນຈັ່ງຄິດ ຍິ່ງກຳຮູດກໍ່ຍິ່ງແຂງ
  ແລະຍ່ຽວຍາກ, ເອື້ອຍຟອງເຂົ້າມາເຫັນກໍ່ຮ້າຍໃຫ້ວ່າຫຼິ້ນໂຄຍໂຕເອງ ຂ້ຽວອາບຂ້ຽວແລ້ວ
  ຟ້າວຂຶ້ນໄປກິນເຂົ້າ ແລະເມື່ອໄດ້ຍິນຂ້ອຍບອກວ່າຍ່ຽວບໍ່ອອກ ເອື້ອຍຟອງກໍ່ເລີຍເດ່ມືມາ
  ຍອກໃຫ້ຈົນນ້ຳແບ້ນຫົວບ່າວສີດອອກໃສ່ແວ່ນທີ່ຢ່າງຫ່າງປະມານແມັດປາຍ. ເອື້ອຍຟອງ
  ບອກວ່າຖ້າຍ່ຽວບໍ່ອອກໃຫ້ຍອກໂຄຍແບບນີ້ແລ້ວກໍ່ຈະຍ່ຽວອອກ ແລະກໍ່ເປັນຄືເອື້ອຍບອກ
  ແທ້ ຕັກ້ຳອາບສອງສາມໂອກໍ່ຮູ້ສຶກປວດຍ່ຽວ ແລະຍ່ຽວອອກສະບາຍ.
  ຕອນນັ້ນຂ້ອຍແລະອີ່ອ່ອນຍັງນອນກັບເອື້ອຍຟອງໂດຍອີ່ອ່ອນນອນກາງ ຂ້ອຍກັບເອື້ອຍຟອງ
  ນອນຂອກ ແຕ່ພໍອີ່ອ່ອນນອນຫຼັບແລ້ວຂ້ອຍຈະເຂົ້າໄປນອນກາງກອດເອື້ອຍຟອງ, ທຳອິດກໍ່
  ຖືເອື້ອຍຮ້າຍເມື່ອລາວຕື່ນຂຶ້ນມາແລະຮູ້ວ່າຂ້ອຍລັກຄັ້ນລັກບາຍນົມລາວຕອນລາວນອນຫຼັບ
  ແຕ່ຍ້ອນຮັກນ້ອງ ລາວຈຶ່ງໃຫ້ຂ້ອຍຄັ້ນໃຫ້ຂ້ອຍບາຍ ແລະລາວກໍ່ຊັກວ່າວໃຫ້ເພື່ອໃຫ້ຂ້ອຍ
  ໄດ້ນອນຫຼັບສະບາຍ. ເຄີຍຈັບນົມແລ້ວກໍ່ຢາກຈັບຫີ ເອື້ອຍກໍ່ບອກວ່າມັນບໍ່ດີດອກ ແຕ່ຂ້ອຍ
  ກໍ່ຍັງຊູຊີຢາກຈັບຢາກຫຼິ້ນ ເອື້ອຍກໍ່ໃຫ້ຈັບໃຫ້ບາຍນອກສິ້ນ ລາວໜັກກະດຽມຖ້າຂ້ອຍຈົກ
  ເຂົ້າໄປໃນສະຫຼິບຫູິ້ນຫີຫຼິ້ນແຕດລາວແບບນັ້ນ ແຕ່ມັນມ່ວນໃນມືແລະເຮັດໃຫ້ມີອາລົມ ຂ້ອຍ
  ຈຶ່ງຂໍຈົກເຂົ້າໄປໃນສະຫຼິບ. ມັນບໍ່ສະດວກປານໃດຈຶ່ງບອກເອື້ອຍແກ້ສະຫຼິບແລະກົ້ມໜ້າໄປ
  ເລຍຫີເລຍແຕດໃຫ້ລາວຈົນລາວນ້ຳແຕກ ລາວຈຶ່ງອົມໃຫ້້ຂ້ອຍ.

  ຂ້ອຍກັບເອື້ອຍຟອງແອບຫຼິ້ນຂອງກັນທຸກຄືນຈົນລາວເສັງແພດສາດໄດ້ແລະເຂົ້າໄປຮຽນຢູ່
  ວຽງ ຂ້ອຍຈຶ່ງໃຫ້ອີ່ອ່ອນຫຼິ້ນໃຫ້ຈົນຂ້ອຍຈົບມໍແລະຂຶ້ນຍົນມາຮຽນກະເສດ ອີ່ອ່ອນຈຶ່ງໄປຫຼິ້ນ
  ຂອງແຟນມັນເອງ.

 55. Buk Khee Hit
  ເດືອນພຶດສະພາ 6, 2015 ເວລາ 4:58 pm

  ເອື້ອຍນ້ອງ 5 ຄົນ ຂ້ອຍຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ໄດ້ແຕ່ເອື້ອຍເພັດ ເຫຼືອນັ້ນເຂົ້າໃກ້ບໍ່ໄດ້ ເຂົາບໍ່ມັກຢອກແບບນັ້ນ.
  ທີ່ຈິງແລ້ວຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຢອກເຂົາແບບລົ້ໆຄືຂ້ອຍຢອກກັບໝູ່ຜູ່ຍິງລຸ້ນດຽວກັນດອກ ແຕ່ເຂົາເປັນຄົນ
  ມີອາລົມແຮງ ຢ້ານໄຟຊອດໃສ່ກັນ ຈັບມືຖືແຂນທຳມະດານັ້ນໄດ້ຢູ່ແຕ່ຊິກອດຊິຈູບແລະຈັບນັ້ນບາຍ
  ນີ້ຄືຂ້ອຍເຮັດກັບເອື້ອຍເພັດນັ້ນເຂົາຫ້າມແທ້ໆ.
  ເຮືອນຂ້ອຍມີ 4 ຫ້ອງນອນ, ຫ້ອງນຶ່ງສຳລັບພໍ່ແມ່ ຫ້ອງນຶ່ງສຳລັບພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ຫ້ອງນຶ່ງສຳລັບເອື້ອຍ
  ພັນ ເອື້ອຍເພັດ ແລະອີກຫ້ອງນຶ່ງແມ່ນສຳລັບເອື້ອຍພອນ ເອື້ອຍພູນ ແລະເອື້ອຍພິນ ຂ້ອຍນອນຢູ່ຫ້ອງ
  ຊະລົງ ຕື່ນນອນແລ້ວກໍ່ພັບມຸ້ງພັບຜ້າຫົ່ມແລະພັບເສື່ອໄປໄວ້ໃນຫ້ອງນອນເອື້ອຍພັນ. ມັນເປັນການບັງ
  ເອີນຫຼືແນວໃດກໍ່ບໍ່ຮູ້ເນາະ ເອົາເຄື່ອງນອນເຂົ້າໄປໄວ້ທຸກຄັ້ງພໍດີຖືກຕອນເອື້ອຍເພັດກຳລັງນຸ່ງເຄື່ອງໄປ
  ຮຽນ, ບໍ່ເຫັນຫຍັງຫຼາຍດອກເພາະລາວນຸ່ງສິ້ນຮັດເອິກ ເຫັນແຕ່ບ່າໄຫຼ່ແລະສາຍເສື້ອຊ້ອນເທົ່ານັ້ນ
  ແຕ່ມັນກໍ່ມີລິດເດດພຽງພໍທີ່ຈະຍົວະກະປອມໂຕນ້ອຍຂອງຂ້ອຍຍໍຄໍຂຶ້ນມາຕອດເງົາງັອກໆຄືກັນກັບ
  ຕອນມັນຍົກຄໍຂຶ້ນມາຕອນປວດຍ່ຽວຫັ້ນລະ ແຕ່ເວລາໄປຍ່ຽວມັນຍາກອອກ ຕ້ອງໄດ້ລິ້ງໜັງຫຸ້ມຫົວ
  ມັນດົນເຕີບມັນຈຶ່ງອອກມາເປັນນ້ຳໜຽວຂາວ ອີກສອງສາມນາທີຕໍ່ມາຈຶ່ງຍ່ຽວອອກມາເປັນສີເຫຼືອງ.
  “ລ້າງມືແລ້ວບໍຈຶ່ງມາຈົກເຂົ້າກິນນຳໝູ່?” ເອື້ອຍພິນມັກຖາມຂ້ອຍແບບນີ້ທຸກເທື່ອທີ່ຂ້ອຍເຂົ້ານັ່ງຮ່ວມ
  ພາເຂົ້າເຊົ້ານຳເຂົາເຈົ້າ, ເຖິງຈະລ້າງມາແລ້ວກໍ່ຕາມແຕ່ເອື້ອຍຍັງບອກຂ້ອຍໄປລ້າງອີກ ລ້າງໃຫ້ເຂົາ
  ເຫັນກັບຕາຈຶ່ງໄດ້ຈົກເຂົ້າກິນນຳເຂົາໄດ້. “ໄປຮຽນຫຼິ້ນໂຄຍໂຕເອງນຳໃຜ?” ເອື້ອຍເພັດຖາມຂ້ອຍ
  ຕອນສອນຂ້ອຍຊັກເຄື່ອງເອງຫຼັງຈາກລາວເຫັນນ້ຳແບ້ນປຽກເປື້ອນສະຫຼິບທຸກເທື່ອທີ່ຂ້ອຍຝັນປຽກ.
  ຂ້ອຍກໍ່ບອກເອື້ອຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ໄດ້ຍິນພວກຜູ່ບ່າວລຸ້ນອ້າຍໃນຄຸ້ມບ້ານເວົ້າກໍ່ເລີຍມາລອງເຮັດ
  ແລະຮູ້ສຶກວ່າມັນມ່ວນດີກໍ່ເລີຍເຮັດເລື້ອຍ ເກືອບທຸກມື້ພຸ້ນລະ. ຊັກເຄື່ອງໄປນຳ ລັກແນມເບິ່ງວ່າງຂາ
  ເອື້ອຍເພັດໄປນຳ, ລາວນັ່ງຕັ່ງ ຍະເຂົ່າອອກຈາກກັນກວາມເອົາກະຊາມຊັກເຄື່ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮັດຮູບ
  ຮ່າງສາມລ່ຽມທອງຄຳໃນສົ້ງຂາສັ້ນເປັນສອງແງ່ມໃຫຍ່ຜ່າກາງ ແຕ່ລະແງ່ມໃຫຍ່ເທົ່າງີມໝາກກ້ຽງ
  ພັນເທບທີ່ແມ່ຊື້ມາຈາກໜອງຄາຍເພື່ອມາຂາຍຕໍ່ພໍໄດ້ເງິນຊື້ເຂົ້າຊື້ນ້ຳຊາມຊາເງິນເດືອນພໍ່ອອກ.
  ຕາມທີ່ສັງເກດ ເອື້ອຍເພັດມັກຍົ້ວພໍ່, ເວລານັ່ງບ່ຽງຊ້ອນທ້າຍລົດຈັກໄປກັບພໍ່ ລາວມັກເອົາໜ້າເອິກ
  ເບື້ອງນຶ່ງແປະໃສ່ຫຼັງເພິ່ນຄືແມ່ມັກເຮັດ ແຕ່ເອື້ອຍນ້ອງຄົນອື່ນຈະບໍ່ເຮັດແບບນັ້ນ ແລະເວລານັ່ງບີບຂາ
  ໃຫ້ເພິ່ນກໍ່ມັກນັ່ງຊັນເຂົ່າບໍ່ເອົາຕີນສິ້ນໃຫ້ພໍ່ແນມເບິ່ງໃນແວ່ນຕູ້ໂຊເຄື່ອງປາຍຕີນຕຽງ ແລະຂ້ອຍສັງ
  ເກດເຫັນວ່າພໍ່ກໍ່ມັກແປງເປົ້າສະໂຫຼ້ງເລື້ອຍ ແມ່ເຂົ້າມາໃນຫ້ອງເອື້ອຍເພັດຈຶ່ງປ່ຽນທ່ານັ້ງໃຫ້ງາມໆ.
  ເອື້ອຍເພັດຮຽນອໍ1 ກໍ່ຕິດກັບອ້າຍບ່າວອໍ3, ມາສົ່ງກັນບາງມື້ຈະແວ່ເຂົ້າໄປລັກສີ້ກັນຢູ່ກ້ອງຕົ້ນຫວ້າ
  ແຄມສວນໝາກຖົ່ວຂອງອີ່ຕາຫົວລ້ານ ຂ້ອຍຮຽນນຳລູກລາວກໍ່ຊິຮູ້ພຶດຕິກຳຂອງເອື້ອຍເພັດ.
  ຂ້ອຍຮູ້ຈັກສີ້ກໍ່ຍ້ອນລູກສາວອີ່ຕາຫົວລ້ານຫັ້ນລະ ຍົວະສີ້ຂ້ອຍນະ, ຕໍ່ມາຈຶ່ງໄດ້ລອງເຮັດກັບເອື້ອຍ
  ເພັດ ລອງຈັບກົ້ນບາຍນົມຫຼິ້ນ ທຳອິດກໍ່ຖືກລາວຮ້າຍ ແຕ່ເມື່ອໄດ້ຈົກຫີຕອນນັ່ງຊ້ອນທ້າຍລົດຈັກນຳ
  ລາວເທື່ອນຶ່ງກໍ່ເລີຍລຶ້ງມື ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສີ້ລາວເດີ ລາວຍອກໃຫ້ ຂໍຈັ່ງໃດ໋ລາວກໍ່ບໍ່ໃຫ້ສີ້ເດັດຂາດ.

 56. Bah Lok
  ເດືອນພຶດສະພາ 12, 2015 ເວລາ 5:31 pm

  ໄດ້ສີ້ເອື້ອຍຕອນຂາຫັກ

  ເລື່ອງນີ້ລອກມາຈາກໜັງເລື່ອງ Spanking The Monkey ໃຜເຄີຍເບິ່ງເລື່ອງນີ້
  ອາດຈະຮູ້ດີວ່າເປັນເລື່ອງລະຫວ່າງໃຜກັບໃຜ, ຂໍເລີ້ມເລື່ອງເລີຍເນາະ :

  ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ກໍ່ວ່າ ພັກຮ້ອນນີ້ຈະໄປທ່ຽວແຂວງພາກກາງກັບໝູ່ຮຽນຮ່ວມຫ້ອງ
  ໝູ່ເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າຜູ່ສາວແຖວນັ້ນງາມແລະນິໃສດີ ບໍ່ຂີ້ຄຸຍຄືສາວເມືອງໃຫຍ່ ແລະສິ່ງທີ່
  ດຶງດູດໃຈແມ່ນທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມຫຼາຍບ່ອນ, ແຕ່ແລ້ວເອື້ອຍພັດລົ້ມຂາ ຍ້ອນສົ້ນ
  ເກີບສູງຫຼົ່ມປ່ອງຝາອັດຮ່ອງລະບາຍນ້ຳແຄມທາງ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍປາດທາມໂລຫະ
  ອ້າຍເຂີຍກໍ່ຖືກສົ່ງໄປຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຂຸດເຈາະນ້ຳມັນຢູ່ອ່າວເປີຊຽນ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຕ້ອງໄດ້
  ຍົກເລີກການໄປທ່ຽວພາກກາງເພາະເອື້ອຍບໍ່ສາມາດຂັບລົດໄປເອງມາເອງໄດ້ ແລະ
  ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກເຮືອນຫຼາຍຢ່າງດ້ວຍຕົນເອງໄດ້.
  ຕອນນອນໂຮງໝໍກໍ່ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງເພາະມີຜູ່ຊ່ອຍນາງພະຍາບານຊ່ອຍພາເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ
  ຊ່ອຍປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງໃຫ້ ແຕ່ພໍອອກໂຮງໝໍມາຢູ່ເຮືອນຕົນເອງນີ້ລະມີບັນຫາເພາະຕ້ອງໄດ້
  ໂຊມເອື້ອຍຂຶ້ນລົງຂັ້ນໄດ ໂຊມເຂົ້າລົດ ໂຊມເຂົ້າອອກຫ້ອງນ້ຳ ແລະຮັບໃຊ້ຈຸ໋ກຈິກໆອີກ
  ຫຼາຍຢ່າງ. ຂາເຜືອກໃຫຍ່ ບໍ່ສາມາດສຸບສະຫຼິບເຂົ້າໄດ້ ຂ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ເອົາສົ້ງມວຍໃຫ້
  ເອື້ອຍນຸ່ງຊ້ອນເສື້ອຄຸມເພື່ອວ່າລາວເຜີຍົກແຂ່ງຍົກຂາຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນຫອຍໂຫຼ້ນໂຕໃຫຍ່
  ແຕ່ກໍ່ຫຼີກບໍ່ໄດ້ເພາະຂາສົ້ງມວຍໃຫຍ່ກ່ວາຂາເອື້ອຍຫຼາຍ ຈະລະວັງປານໃດກໍ່ເຫັນວັບໆ
  ແວບໆ ແລະບາງເທື່ອກໍ່ເຮັດໃຫ້ໂຄຍແຂງຂຶ້ນມາແບບບັງຄັບບໍ່ໄດ້ເລີຍ.
  ເອື້ອຍຂ້ອຍມັກສະອາດ, ຕາມປົກກະຕິກໍ່ເຂົ້າອາບນ້ຳວັນສອງເທື່ອ ເຊົ້າເທື່ອນຶ່ງກ່ອນໄປ
  ການ ແລະຕອນແລງເທື່ອນຶ່ງຫຼັງກັບມາຈາກການ ລາວເປັນພະຍາດພູມແພ້ຕໍ່ຜຸ່ລະອອງ
  ຕ້ອງໄດ້ອາບນ້ຳລ້າງສ່ວຍມັນອອກກ່ອນມັນຈະໂຈມຕີ. ເມື່ອຍັງໃສ່ເຜືອກຂາຢູ່ກໍ່ລຳບາກ
  ໃນການຊຳລະລ້າງສ່ວນ ຕ້ອງໄດ້ຖ້າເອື້ອຍອີກຄົນນຶ່ງມາຊ່ອຍອາບໃຫ້ແຕ່ເອື້ອຍຜູ່ນັ້ນມາ
  ໄດ້ແຕ່ຍາມຄ່ຳເພາະລາວຕ້ອງໄດ້ເທັກແຄວຽກເຮືອນຂອງລາວແລ້ວກ່ອນຈຶ່ງຈະມາຫາ
  ໄດ້ ແຕ່ເອື້ອຍບໍ່ສາມາດລໍຖ້າໄດ້ ລາວວ່າໝຸດໝັດຄັນຄາຍຖ້າບໍ່ໄດ້ອາບນ້ຳຍາມເຊົ້າ.
  ເວລາອາບຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຕັ່ງ 2 ໜ່ວຍ ໜ່ວຍນຶ່ງໃຊ້ນັ່ງ ແລະອີກໜ່ວຍນຶ່ງໃຊ້ກ່າຍຂາເບື້ອງ
  ໃສ່ເຜືອກເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳໄຫຼເຂົ້າໄປຖືກບາດແຜ ແລະເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈຕ້ອງໃຊ້ແຜ່ນຢາງ
  ຫຸ້ມຫໍ່ໄວ້ອີກຊັ້ນນຶ່ງຕາມທີ່ຜູ່ຊ່ອຍແພດບອກກ່ອນຈະອອກຈາກໂຮງໝໍ.
  ຄືນນັ້ນ ຫຼັງຈາກເຮັດຫຼ້ອນໜ້າທີ່ທຸກຢ່າງແລ້ວກໍ່ລົງຂຶ້ນໄປເຕັ້ນຂຶ້ນລົດບັກຍອດໄປຫາທ່ຽວ
  ໃນເມືອງບ່ອນທີ່ມີຜູ່ຍິງໃຈດີບໍ່ລັງກຽດຜູ່ຊາຍ ຈະຫຼໍ່ຈະຂີ້ລ້າຍຈະໜຸ່ມຈະເຖົ້າຫົວສັ່ນງ໋ອກໆ
  ກໍ່ເຂົ້າຫ້ອງນອນນຳໄດ້ຖ້າມີເງິນຄົບຕາມຈຳນວນທີ່ເຂົາຕ້ອງການ. ຂ້ອຍກັບບັກຍອດບໍ່ມີ
  ແຟນຄວງຄືໝູ່ຄົນອື່ນ, ຄາລົມຄົມຄາຍກໍ່ພໍມີ ຫຸ່ນກໍ່ພໍເຂົ້າວັດຟັງທຳໄດ້ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ມີຄວາມ
  ອົດທົນພໍຊິໂທໄປລົມເຊົ້າລົມແລງ ເອົາໃຈຜູ່ຍິງບໍ່ເກັ່ງ ເຂົາງອນແລະບໍ່ຮູ້ຕາມງໍ້ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້
  ອາໃສຜູ່ຍິງບໍລິການທາງເພດນີ້ລະຊ່ອຍປົດເປື້ອງຄວາມແງ້ນໃຫ້. ນັ່ງກິນເບຍໝົດຄົນລະ
  ແກ້ວຈຶ່ງເຫັນຜູ່ສາວຫຼັ່ງເຂົ້າມາຢືນສົ່ງຍິ້ມລໍ້ລູກຄ້າຂຶ້ນຫ້ອງ, ບັກຍອດເລືອກເອົາສາວສະ
  ເກິດແດງ ມັນວ່າມັກໜ້າຕາແຫຼມຄົມແບບສາວ Honey ພິທີກອນລາຍການ talk show
  ຊ່ອງ ທທບ ສ່ວນຂ້ອຍເລືອກເອົາສາວສະເກິດດຳເພາະນົມລາວໃຫຍ່ຄືນົມເອື້ອຍຂ້ອຍ.
  ເວົ້າມາຮອດນີ້ເຈົ້າອາດຈະສາມາດຕີລາຄາແນວຄິດຂອງຂ້ອຍໄດ້, ຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນພະດິນ
  ຈີ່ຊິເມັນ ເມື່ອໄດ້ເຫັນໄດ້ສຳຜັດກໍ່ເກີດມີແນວຄິດບໍ່ດີແຕ່ຍ້ອນສາມາດຕັ້ງສະຕິໄດ້ຈຶ່ງປ່ອຍ
  ໂອກາດນັ້ນຜ່ານໄປແລະເກັບເອົາຄວາມຮູ້ສຶກດັ່ງກ່າວມາລົງກັບສາວບໍລິການທາງເພດ.
  ສາວແຄລອນບອກວ່າໜ້າເອິກລາວ 75D ຫີໝອຍຫຼືບໍ່ໝອຍຕ້ອງຂຶ້ນກ່ອນຈະເປີດໃຫ້ເບິ່ງ
  ຂ້ອຍກໍ່ວ່າຖ້າຫີໝອຍຂ້ອຍຈະຊອກຫາສາວອື່ນທີ່ຫີໂຫຼ້ນ ລາວກໍ່ວ່າຜູ່ສາວໃນບາແຫ່ງນີ້
  ຫີໝອຍທຸກຄົນຫັ້ນລະ ຖ້າເຈົ້າຈ່າຍຄ່າໂຕເພິ້ມໃຫ້ຂ້ອຍ 2 ເທົ່າຂ້ອຍຈະແຖໝອຍໃຫ້ມັນ
  ກ້ຽງຄືຫີເດັກນ້ອຍ ເອົາບໍ່ລະ? ເຖິງວ່າຂ້ອຍຈະຍັງເປັນນັກຮຽນ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ມີເງິນພໍທີ່ຈະ
  ຈ້າງສາວແຄລອນໃຫ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການ.
  ກັບມາຮອດເຮືອນກໍ່ເກືອບ 3 ໂມງເຊ້ົາ, ເອື້ອຍໄດ້ຍິນສຽງຂ້ອຍໄຂປະຕູກໍ່ເອີ້ນຖາມເພື່ອ
  ຄວາມແນ່ໃຈວ່າແມ່ນຂ້ອຍ ແລະບອກຂ້ອຍເອົານ້ຳກິນໄປໃຫ້ເພາະນ້ຳທີ່ຂ້ອຍກຽມໄວ້
  ໃຫ້ໝົດແລ້ວ ບໍ່ມີນ້ຳຊິກິນຢາ. ເຖິງວ່າໄຟຈຳ 5W ທີ່ໃຕ້ໄວ້ແຈຫ້ອງຈະບໍ່ແຈ້ງຄືດອກໄຟ
  60W ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ເຫັນໄດ້ຮ່າງຄີງທີ່ເກືອບເປົ່າເປືອຍຂອງເອື້ອຍ, ຄືນນັ້ນລາວນຸ່ງຊຸດນອນ
  ສີຟ້າບາງໆ ບາງອີ່ຫຼີ ຂະນາດໄຟແຈ້ງສະຫຼົວແບບນີ້ກໍ່ຍັງແນມເຫັນເຕົ້ານົມຂາວໃຫຍ່
  ແລະຖ້າບໍ່ມີຜ້າຫົ່ມປົກຂ້ອຍຄົງຈະເຫັນຫອຍໂຫຼນໂນນຄໍ້ຂອງເອື້ອຍແທ້ໆ.
  “ເອື້ອຍນອນບໍ່ຫຼັບ ນອນເປັນໝູ່ເອື້ອຍແດ່.” ຂ້ອຍຮູ້ວ່າເອື້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສຸກຈາກຜົວ
  ຫຼາຍປີແລ້ວ ຖ້າເອື້ອຍຢູ່ດີມີແຮງ ລາວຈະອອກໄປຫາຄວາມສຸກນອກບ້ານຍາມຜົວລາວ
  ໄປເຮັດວຽກຕ່າງປະເທດ ແຕ່ລາວຫຼິ້ນແບບປອດໄພແລະບໍ່ໃຫ້ມີເຍື້ອໃຍຕໍ່ກັນ ສີ້ກັນແລ້ວ
  ກໍ່ແລ້ວໄປ ລາວສີ້ໃຜແດ່ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້.
  ມັນເປັນການຍາກຫຼາຍສຳລັບຂ້ອຍທີ່ຈະປະຕິເສດຄວາມຕ້ອງການຂອງເອື້ອຍ, ຄວາມຢາກ
  ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ປະສົມກັບສະພາບການອຳນວຍ ຂ້ອຍຈຶ່ງຂຶ້ນຕຽງໄປນອນກອດ
  ແລະສະໝັກໃຈເປັນຊູ້ກັບເອື້ອຍຄືນລະເທື່ອສອງເທື່ອຈົນອ້າຍເຂີຍກັບມາຈຶ່ງລັກສວມເຂົາ
  ໃຫ້ອ້າຍເຂີຍທຸກຄັ້ງທີ່ມີໂອກາດເໝາະສົມ.
  ເຖິງວ່າຂ້ອຍສີ້ບໍ່ເກັ່ງ ສີ້ບໍ່ໄດ້ຄົບ 128 ທ່າຕາມຕຳລາ Kama Sutra ແຕ່ຂະໜາດອົງຄະຊາດ
  ຄວາມອົດທົນປະສົມລີ້ນທີ່ໃຫຍ່ຊາ ແລະນິ້ວມືທີ່ວ່ອງໄວ ເອື້ອຍຂ້ອຍຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງອອກໄປຍະຂາ
  ໃຫ້ຄົນອື່ນສີ້ເໝືອນແຕ່ກ່ອນ ແລະກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍມີປາກມີສຽງກັບອ້າຍເຂີຍຈົນອ້າຍເຂີຍປະຫຼາດ
  ໃຈແລະເວົ້າກັບຂ້ອຍວ່າ ຖ້າບໍ່ມີໂຕ ເມຍເຮົາຄົງບໍ່ຢູ່ຕິດເຮືອນແບບນີ້ ຂອບໃຈເດີນ້ອງຊາຍ 🙂

 57. ສອງສະຫຼຶງ
  ເດືອນພຶດສະພາ 28, 2015 ເວລາ 5:51 pm

  ບໍ່ມີປະສົບການແບບນີ້ຈຶ່ງໄດ້ໄປລອກເອົາຈາກເວັບຕ່າງປະເທດມາເລົ່າຕໍ່
  ເລື່ອງແນວອື່ນມັນບໍ່ຕື່ນເຕັ້ນ ບໍ່ມີອາລົມ ແບບວ່າຄົນເອົາມະນຸດຕ່າງດາວ
  ຄົນເອົາກັບສັດລ້ຽງ ມັນແປກປະຫຼາດແຕ່ບໍ່ມີອາລົມ ເລື່ອງຄົນກັບຄົນມັນ
  ຄັກມັນສຽວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແນວຄອບຄົວນີ້ລະມັນໃກ້ໆຄຽງກັບປະ
  ສົບການຂອງຕົນເອງແດ່ໜ້ອຍນຶ່ງ ໃຜບໍ່ເຄີຍຄິດ ບໍ່ເຄີຍເຮັດແມ່ນດີຫຼາຍ
  ເວລາຕາຍໄປຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃກ້ຕົ້ນງິ້ວໜາມ, ເອີ…ໄດ້ຍິນເຂົາວ່າໜາມງິ້ວ
  ປູ້ຫຼາຍແລ້ວໃດ໋ເພາະມີຄົນປີນຫຼາຍ ເຈົ້າເຊື່ອບໍ່?
  ເອົາລະ, ມາເຂົ້າເລື່ອງກັນເລີຍສານໍ? ຂ້ອຍເປັນຍິງຫຼືຊາຍຫຼືກະເທີຍກໍ່ບໍ່
  ສຳຄັນ ແຕ່ບອກຕົງໆເລີຍນະບໍ່ອາຍດອກ ຂ້ອຍເປັນຄົນມີອາລົມທາງເພດ
  ສູງ ອ້າຍນ້ອງຂ້ອຍກໍ່ມັກເຊັກຄືກັນ ອາດຈະເປັນຍ້ອນເຊັກແລ່ນໃນສາຍ
  ເລືອດກໍ່ເປັນໄດ້ເພາະພໍ່ແມ່ຂ້ອຍມີລູກເປັນໂຫຼ ແລະເກີດຫົວປີທ້າຍປີອີກ
  ດ້ວຍ. ພໍວາດພາບອອກແລ້ວບໍບາດນີ້? ໃນເວລານັ້ນບໍ່ທັນມີກົມວາງແຜນ
  ຄອບຄົວເທື່ອເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່່ຮູ້ຈັກວິທີເຮັດລູກຫ່າງຫຼືມີວິທີການແນວໃດ໋ເພື່ອ
  ບໍ່ໃຫ້ມີລູກຫຼາຍແລະຖີ່ແບບນີ້, ປັດຈຸບັນນີ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດກ້າວໄປ
  ໄກ ມີຫຼາຍທາງໃຫ້ເລືອກ ບໍ່ຢາກໃສ່ຖົງອະນາໄມກໍ່ກິນຢາ ບໍຢາກກິນຢາ
  ກໍ່ໃສ່ຮ່ວງ ບໍ່ຢາກໃສ່ຮ່ວງກໍ່ບໍ່ສີ້ກັນ, ແມ່ນຕົວະລະ? ຖ້າມັກສີ້ກໍຄວນຮູ້
  ຈັກວິທີປ້ອງກັນແບບ safe sex ແລະຕ້ອງຮູ້ຈັກໃກ້ຮູ້ຈັກໄກ ບໍ່ແມ່ນໂຄຍ
  ແຂງຂຶ້ນມາແລ້ວຕອກນ່ຳໄປໝົດ ບໍ່ຮູ້ເອື້ອຍບໍ່ຮູ້ນ້ອງລຸງປ້າອາວອາ, ບາງ
  ຄົນກໍ່ໂຄດຊົ່ວ ພໍ່ແມ່ຜູ່ບັງເກີດເກົ້າຕົນເອງແທ້ໆຍັງສີ້ໄດ້ລົງ, ຊົ່ວກ່ວາສັດ !
  ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ດອກເລື່ອງຄິດຫັ້ນນະ, ເວົ້າຕາມປະສົບການຂອງຕົນເອງ
  ນີ້ລະບໍ່ໄດ້ເວ້ົາໃສ່ໃຜດອກ ເວລາເຫັນຜູ່ຍິງໃນຄອບຄົວນອນຕີ່ນັ່ງຍະກໍ່
  ຍັງຄິດສຽວວູບຂຶ້ນມາ, ເພິ່ນກໍ່ນຸ່ງສິ້ນຫັ້ນລະ ບໍ່ໄດ້ປະເປືອຍຄືພວກນູດດິດ
  ດອກແຕ່ສາຍຕາມັນຫາກເລັງໄປໃສ່ຈຸດນັ້ນໂລດຄືກັບວ່າີແມ່ເຫຼັກດູດເຂົ້າ
  ໄປນີ້ລະ. ຄິດມາແລ້ວກໍ່ຢາກລົງໂທດຕົນເອງດ້ວຍການຫັກຄໍໂຄຍບໍ່ໃຫ້ມັນ
  ແຂງໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ, ເພິ່ນແບກທ້ອງເຮົາມາດ້ວຍຄວາມທໍລະມານ 8-9 ເດືອນ
  ເຕັມໆ ແລະເບັ່ງເຮົາອອກມາດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດແລະສ່ຽງຊີວິດ ແຕ່ເປັນ
  ຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຢາກຮູ້ຢາກເຫັນເປົ້າສະຫຼິບເພິ່ນ?
  ຄວາມຈິງແລ້ວ, ສະຖານະຄອບຄົວຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຍາກຈົນປານໃດ໋ດອກ ເຖິງຈະ
  ມີລູກຫຼາຍແລະເປັນຄອບຄົວໃຫຍ່ ໄລ່ທັງພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ນ້າບ່າວ ນ້າສາວ
  ກໍ່ເກືອບ 20 ແຕ່ເພິ່ນກໍ່ຍັງມີຄວາມສາມາດຫາລ້ຽງກຸ້ມກັນຢູ່ແຕ່ເມື່ອປ້າລຸງ
  ຢາກເອົາລູກສາວໄປລ້ຽງຊ່ອຍເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ດີ ກໍ່ຄືເຈົ້າຮູ້ຫັ້ນ
  ລະໂຮງຮຽນແລະການສິດສອນໃນນະຄອນຫຼວງດີກ່ວາເມືອງນ້ອຍຫຼາຍ
  ເທົ່າ, ເອື້ອຍເຄີຍພາໄປເບິ່ງໂຮງຮຽນທີ່ລາວຮຽນ ປັດໂທຈັ່ງແມ່ນມັນໄກກັນ
  ຫຼາຍກັບໂຮງຮຽນໃນບ້ານ ໂຮງຮຽນກໍ່ກໍ່ສ້າງດ້ວຍດິນຈີ່ຊິເມັນ ມີໄຟຟ້າ
  ແອເຢັນ ຕັັ່ງນັ່ງຮຽນກໍ່ເປັນແບບຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂຮງຮຽນໃນບ້ານຕ້ອງໄດ້
  ນັ່ງຕັ່ງແປ້ນມ້າແຫຍ້ກັນສາມຄົນ ປຶ້ມຕຳລາກໍ່ຫຼາຍແລະໃໝ່ ແຕ່ມື້ນັ້ນໂຮງ
  ຮຽນພັກ ເອື້ອຍຈຶ່ງພາເຂົ້າໄປເບິ່ງຫ້ອງ Lab ບໍ່ໄດ້ ເຂົ້າໄດ້ແຕ່ຫ້ອງຮຽນ
  ຂອງລາວເພາະລາວເປັນປະທານຫ້ອງມີກະແຈໄຂຫ້ອງ.
  ເຖິງວ່າເອື້ອຍຂ້ອຍໄດ້ມາຢູ່ກັບຄອບຄົວຂອງລຸງບໍ່ຮອດ5ປີ ແຕ່ລາວກໍ່ປ່ຽນ
  ແປງໄປຫຼາຍ, ຈາກເດັກຍິງໜ້າເອິກແປກໍ່ກາຍມາເປັນຜູ່ສາວນົມເຕັມເອິກ
  ການນຸ່ງຖືກໍ່ສັ້ນໆບາງໆແບບສະໄຕຂອງຄົນເມືອງໃຫຍ່, ມື້ນັ້ນເອື້ອຍນຸ່ງສົ້ງ
  ຂາສັ້ນແຊກລ່ອງຮັດໆກັບເສື້ອແຂນກິດຄໍກ້ວາງສີຂາວເສື້ອຊ້ອນໃນສີດຳ
  ເວລາເອື້ອຍເຜີ ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ລັກເບິ່ງຮ່ອງນົມຂາວໆຂອງລາວ. ເອື້ອຍຄົນນີ້
  ນົມໃຫຍ່ຄື Saaya Irie ຫັ້ນລະ ເຕົ້າເສື້ອຊ້ອນນ້ອຍໆເກືອບບໍ່ປິດຫົວນົມ
  ຊ້ຳນະ, ເວລາຍ່າງກາຍຮ້ານແປງລົດ ພວກຜູ່ຊາຍທີ່ນັ່ງຖ້າເອົາລົດບາງຄົນ
  ກໍ່ຜິວໃສ່ ບາງຄົນກໍ່ຈຸບປາກໃສ່ ແລະເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ໂບກມືໃສ່ແລະຍິ້ມໃຫ້
  ເຂົາທັງໆທີ່ເຂົາເວົ້າບໍ່ດີໃຫ້.
  ບາງເທື່ອແນວຄິດບໍ່ດີກໍ່ຜຸດຂຶ້ນມາເມື່ອເຫັນກົ້ນຂ້າງກັບກົ້ນຂ້າງຂວາປ່ຽນ
  ກັນຍ້າຍຂຶ້ນຍ້າຍລົງຄືກັນກັບລູກສູບເຄື່ອງຈັກເວລາລາວຍ່າງ, “ເສັດແລ້ວ
  ເອື້ອຍກູ.!” ໝູ່ໃນຫ້ອງບອກວ່າຖ້າກົ້ນຜູ່ຍິງເປັນແນວນີ້ສະແດງວ່າເສຍໄຂ່
  ແດງແລ້ວ ຄວັັກໆໜ້ອຍດຽວກໍ່ໄດ້ແລ້ວ. ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ບໍ່ງ່າຍຄືເຂົ້າ
  ໃຈດອກ ຂະໜາດແມ່ຈ້າງກໍ່ຍັງບໍ່ງະໃຫ້ຖ້າເງິນບໍ່ເຖິງ, ແມ່ນບໍ່ລະ?
  ປ້າມີລູກແຕ່ 3 ຄົນ ຍິງສອງຊາຍນຶ່ງ, ເຖິງວ່າລູກສາວຫຼ້າເພິ່ນອາຍຸນ້ອຍ
  ກ່ວາຂ້ອຍ 2 ປີປາຍເກືອບ 3 ປີ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງເອີ້ນເອື້ອຍຕາມສັກ.
  ໄປຢາມເພິ່ນສອງເດືອນ ຂ້ອຍຖືກເອື້ອຍລູກປ້າບິດຫູເກືອບທຸກມື້ແຕ່ຂ້ອຍ
  ບໍ່ໄດ້ຟ້ອງລຸງປ້າດອກເພາະເວລາຖືກລາວລົງໂທດຮູ້ສຶກແປກໆວາດໃດ໋ວາດ
  ນຶ່ງ ແລະເອື້ອຍລູກປ້າກໍ່ຄົງຮູ້ສຶກເຊັ່ນດຽວກັນຈຶ່ງທຽວເຂົ້າໄປຍ່ຽວເລື້ອຍ
  ແຕ່ລາວຍ່ຽວບໍ່ອອກດອກ ຄືຊິແມ່ນຕອນນັ້ນຮໍໂມນລາວກຳລັງຈະມີການ
  ປ່ຽນແປງເພາະເລິ້ມເຫັນນົມພອງຂຶ້ນມາແດ່ແລ້ວ ຍັງບໍ່ທັນໃຫຍ່ເທົ່າຝາ
  ເຂົ້າໜົມຄົກດອງແຕ່ຕ້ອງໄດ້ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນໃນບັງຫົວນົມແລ້ວ. ລູກສາວຫຼ້າ
  ຂອງປ້າເປັນຄົນເອົາໃຈຕົນເອງ ໃຊ້ຫຍັງບໍ່ໄດ້ໃຈກໍ່ບິດຫູລົງໂທດ ແຕ່ກໍ່ມີ
  ຫຼາຍຢ່າງທີ່ຂ້ອຍມັກ ລາວເປັນຄົນໃຈຊະປອດ ເວລາເຂົາມາເລາະຂາຍນ້ຳ
  ຫວານ ຂາຍໝາກກະແລ໋ງ ລາວຊິຊື້ລ້ຽງທຸກຄົນໃນເຮືອນ ທະຫານຍາມ
  ໜ້າບ້ານກໍ່ໄດ້ກິນນຳ. ເອື້ອຍລູກປ້າມັກອ່ານນິທານ ແລະເວລາລາວຍິ້ມກໍ່
  ມີສະເນ່ ບາງເທື່ອກໍ່ເກີດແນວຄິດບໍ່ດີເມື່ອເຫັນຮິມສົບນ້ອຍໆແດງໆຂອງ
  ລາວ ຢາກເຮັດຄືໃນໜັງຫັ້ນລະແຕ່ຢ້ານລາວຟ້ອງອ້າຍເພາະອ້າຍລາວໄດ້
  ເທັກຄັວນໂດສາຍບາລົງ ແລະລາວຄົງບໍ່ຕີຂ້ອຍດອກເພາະຂ້ອຍເປັນນ້ອງ
  ຊາຍທີ່ບອກໄດ້ໃຊ້ຟັງຂອງລາວ.

 58. Nuk Fun Loa
  ເດືອນພຶດສະພາ 29, 2015 ເວລາ 5:46 pm

  ຖ້າຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າຈະມີໂອກາດໄດ້ເຫັນຂອງຄົນອື່ນ ແຕ່ຢູ່ໃນຕົວເມືອງນ້ອຍໆ
  ແບບນີ້ຈະໄປເບິ່ງຂອງໃຜ, ຮ້ານບັນເທີງແມ່ແຕ້ກໍ່ເປີດແຕ່ 3 ຊົ່ວໂມງ ຄືແຕ່ 6 ໂມງແລງຫາ
  9 ໂມງກາງຄືນ ແລະພວກທີ່ມາຮ້ອງເພງ Karaoke ຢູ່ຫັ້ນກໍ່ມີແຕ່ຄົນທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ມີສາວບໍລິການ
  ເບຍໃຫ້ຈັບໃຫ້ຈົກຄືຢູ່ນະຄອນຫຼວງ, ຜູ່ຍິງໃນເມືອງນີ້ກໍ່ນຸ່ງຖືສຸພາບຄືຕ້ອງນຸ່ງສິ້ນແລະເສື້ອທີ່
  ທຳມະດາແບບມິຄໍມີແຂນບໍ່ໂປ້ບໍ່ເປືອຍໜ້າເອິກ ມີແຕ່ນັກຊ່ຽວຊານຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາເຮັດ
  ວຽກເທົ່ານັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ນຸ່ງສົ້ງ ຍົກເວັ້ນນັກກິລາແລະຊົ່ວໂມງຮຽນພະລາສຶກສາຈຶ່ງ
  ສາມາດນຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນໄດ້ ແລະຜູ່ຊາຍໃນໂຮງຮຽນຈະສວຍໂອກາດນີ້ໄປສ່ອງເບິ່ງພວກຜູ່ຍິງ
  ຮຽນຫ້ອງ PE ຕອນໄປຕັກນ້ຳມາຫົດຜັກ ແຕ່ຖ້າອາຈານບຸນມີຫົວລ້ານຈັບໄດ້ມີຫວັງໄດ້ຢືນ
  ຂາດຽວຢູ່ຫຼັກທຸງຄາບບັນທັດເປັນການລົງໂທດແທ້ໆລະ.
  ບັກໂຕ໋ຍມີພອນສະຫວັນໃນການວາດແຕ້ມຈົນໄດ້ເຂົ້າໜ່ວຍປະດັບປະດັບຂອງໂຮງຮຽນ, ມັນ
  ຮຽນປຶກເພາະບໍ່ຕັ້ງໃຈຟັງເອື້ອຍຄູອະທິບາຍ ເອົາແຕ່ວາດແຕ້ມຮູບນັ້ນຮູບນີ້ ມັກຫຼາຍແມ່ນຮູບ
  ຜູ່ຍິງໃນຫ້ອງໂປ້ເປືອຍ ແຕ້ມແລ້ວກໍ່ຍື່ນສົ່ງຕໍ່ໆໃຫ້ກັນເບິ່ງ ເບິ່ງແລ້ວກໍ່ເກີດມີອາລົມຈົນນ້ຳແຕກ
  ໃສ່ສົ້ງພຸ້ນລະ ຜູ່ອື່ນຄົງແຕກຄືກັນຈຶ່ງຕ້ອງຖອດເສື້ອອອກມາປົກບໍ່ໃຫ້ໝູ່ເຫັນຮອຍປຽກ.
  ມື້ນັ້ນ ຂ້ອຍກັບນ້ອງຂັວນໄປລົງຕະລາດນຳແມ່, ເພິ່ນເອີ້ນໄປຫິ້ວກະຕ່າຂອງກິນໃຫ້ເພິ່ນເພື່ອຈະ
  ມີໂອາກາດໄດ້ລົມກັນໄດ້ໃກ້ຊິດກັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ນ້ອງຂັວນເປັນລູກພີ່ນ້ອງທາງແມ່ທີ່ມາພັກແລ້ງນຳ
  ຄອບຄົວຂ້ອຍເກືອບທຸກໆພັກແລ້ງ ພັກນຳປະມານເດືອນປາຍສອງເດືອນຈຶ່ງກັບຄືນບ້ານ ຖ້າຈົບ
  ມໍຕົ້ນພຸ້ນລະຈຶ່ງຈະມາຕໍ່ມໍປາຍແລະຈະມາພັກເຊົານຳຄອບຄົວຂ້ອຍຫັ້ນລະ, ຂ້ອຍກໍ່ຢາກໃຫ້
  ເວລານັ້ນມາເຖິງໄວໆເພາະຢາກໃກ້ຊິດກັບນ້ອງຂັວນຫຼາຍໆ ມັນມີຄວາມສຸກນະເວລາໄດ້ຢູ່ໃກ້
  ແລະໃຊ້ເວລາກັບຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ນ້ອງຂັວນກໍ່ຮັກຂ້ອຍຄືກັນຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍຈັບມືຖືແຂນ
  ເວລາລັບຕາຜູ່ໃຫຍ່ ແຕ່ຢູ່ນອກເຮືອນບໍ່ກ້າເຮັດແນວນັ້ນດອກ ຢ້ານຖືກຈັບໄປດັດສ້າງຢູ່ສູນດັດ
  ສ້າງໜອງດິນດຳໃນຄະດີໄພສັງຄົມ. ບັກໂຕ໋ຍໄປຂາຍຊີ້ນຊ່ອຍແມ່ມັນ ກໍ່ວ່າຊິເຫັນແລະແຕ້ມ
  ຮູບນ້ອງຂັວນຕອນລາວອາບນ້ຳ, ແຕ້ມແລ້ວມັນກໍ່ສອດໃສ່ປຶ້ມກາຕູນຈີນ ແລ່ນມາສົ່ງໃຫ້ຂ້ອຍ
  ຢູ່ຄິວລົດ ມັນບອກພຽງແຕ່ຊິ່ມບອກວ່າມີຂອງດີເດີ.
  ຖ້າຈະປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍໃໝ່ ປຶ້ມ ຕຳລາ ນິຕະຍະສານ ຕະລອດໜັງສືພິມຂ່າວສານ
  ທີ່ເປັນພາສາຕ່າງປະເທດຕ້ອງໄດ້ເອົາໄປທຳລາຍຖິ້ມບໍ່ໃຫ້ຫຼົງເຫຼືອຮ່ອງຮອຍເກົ່າຂອງຈັກກະພັດ
  ແລະລູກແຫຼ້ງຕີນມື ແຕ່ບັກໂຕ໋ຍມັກອ່ານປຶ້ມກາຕູນ ມັນຈຶ່ງຊຸກເຊື່ອງໄວ້ໃນທີ່ປອດຕາຄົນແລະ
  ເອົາອອກມາເບິ່ງເທື່ອລະຫົວດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ, ປຶ້ມກາຕູນເຫຼັ້ມນັ້ນເປັນເລື່ອງກຳລັງພາຍ
  ໃນບໍ່ແມ່ນກາຕູນໂປ້ດອກ ໄດ້ຍິນມັນບອກວ່າມີປຶ້ມກາຕູນໂປ້ແຕ່ແມ່ມັນບໍ່ໃຫ້ເບິ່ງຢ້ານມັນໃຈ
  ແຕກຮຽນບໍ່ຈົບມໍ.
  ມື້ຕໍ່ມາ ຊ່ອຍນ້ອງຂັວນເຮັດວຽກເຮືອນແລ້ວກໍ່ພາກັນອອກນັ່ງເບິ່ງປຶ້ມກາຕູນຢູ່ຫຼັງບ້ານ ກ້ອງຮົ່ມ
  ດອກໄມ້ທີ່ແມ່ປູກໄວ້ກວາມໂອ່ນຊາ, ຂ້າງຊ້າຍແລະຂວາເປັນໂອ່ນຊານັ່ງດ່ຽວ ຢູ່ກາງແມ່ນໂອ່ນ
  ຊານັ່ງຄູ່, ຕອນນ້ອງຂັວນນັ່ງໃກ້ໆບ່າໄຫຼ່ຈຳກັນແມ່ນມີຄວາມສຸກແທ້ເດີ ຢາກຈັບຂາອ່ອນນ້ອງ
  ຫຼິ້ນແຕ່ບໍ່ກ້າ ກ້າແຕ່ຈັບມືນ້ອຍໆອ່ອນໆຂອງນ້ອງຫັ້ນລະ ຊິລັກເບິ່ງໜ້າເອິກຂອງນ້ອງກໍ່ຍັງບໍ່ກ້າ
  ໃຈມັນສັ່ນແບບໃດ໋ບຸ. ຢູ່ໃນເຂດບ້ານເຮືອນຕົນເອງທີ່ມີກຳແພງສູງຖ້ວມຫົວບໍ່ໃຫ້ໃຜແນມເຂົ້າ
  ມາເຫັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໄດ້ ນ້ອງຂັວນຈຶ່ງກ້ານຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນທີ່ໂຊຂາຂາວຂອງລາວພຽງຄືບ
  ບໍ່ໄດ້ໂຊຫຼາຍດອກ ແຕ່ນັ້ນມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງບ່າວນ້ອຍເຕັ້ນຜິດຈັງຫວະທຸກຄັ້ງທີ່ລັກແນມ
  ເບິ່ງຂາຂາວເບິ່ງກົ້ນມົນຂອງນ້ອງຂັວນຕື່ງເຕັມສົ້ງໃໝຄາມຜືນນັ້ນ.
  ເບິ່ງໄປໄດ້ເກືອບເຄິ່ງຫົວ ນ້ອງຂັວນຈຶ່ງຖາມເລື່ອງທີ່ບັກໂຕ໋ຍຊິ່ມໃສ່ຫູຂ້ອຍຕອນມັນເອົາປຶ້ມມາ
  ໃຫ້, ຂ້ອຍກັບນ້ອງຂັວນສັນຍາກັນວ່າຈະບໍ່ມີຄວາມລັບຕໍ່ກັນ ຂ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ບອກໄປຕາມຄວາມຈິງ
  ທຸກຢ່າງ. ນ້ອງຂັວນໄດ້ຍິນແບບນັ້ນກໍ່ໜ້າແດງດ້ວຍຄວາມອາຍແລະບອກໃຫ້ຂ້ອຍເອົາຮູບນັ້ນ
  ມາທຳລາຍຖິ້ມ ຖ້າບໍ່ທຳລາຍຖິ້ມຈະຂຶ້ນລົດກັບບ້ານແລະຈະເຊົາກັບຂ້ອຍຕະລອດຊີວິດ, ເມື່ອ
  ໄດ້ຍິນແນວນັ້ນຂ້ອຍຕ້ອງຈົກເອົາວາດນັ້ນອອກມາ ແຕ່ນ້ອງຂັວນເປັນຄົນສະຫຼາດຕ້ອງໃຫ້ລາວ
  ເບິ່ງກ່ອນ ແລະພໍໄດ້ເປີດເບິ່ງແລ້ວກໍ່ຢືນຊຶງຢູ່ບຶດນຶ່ງຈຶ່ງສົ່ງໃຫ້ຂ້ອຍແລະບອກວ່າສຸດແລ້ວແຕ່ໃຈ
  ຈະຈູດຖິ້ມຫຼືເກັບໄວ້ລາວກໍ່ບໍ່ແຄແຕ່ຢ່າເອົາໃຫ້ຄົນອື່ນເບິ່ງກໍ່ແລ້ວກັນ ແລະແນ່ນອນຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງ
  ເກັບໄວ້ເບິ່ງຍາມຊັກວ່າເຖິງວ່າບັກໂຕ໋ຍຈະແຕ້ມຕອນລາວນຸ່ງສິ້ນຮັດເອິກອາບນ້ຳແຕ່ບ່າໄຫຼ່ທີ່
  ຂາວໆຂອງລາວມັນກໍ່ສາມາດປຸກເສກອາລົມທາງເພດຂອງຂ້ອຍໄດ້ດີ.
  ຄືນນັ້ນຝົນຕົກບໍ່ແຮງດອກແຕ່ສົງໃສວ່າຊະໂນຈຸ່ມນ້ຳມັນກາດທີ່ໃຊ້ຢາສັງກະສີມັນເປື່ອຍຫຼື
  ມັນຮົ່ວປ່ອງໃໝ່ ນ້ຳຝົນຈຶ່ງຮົ່ວລົງມາປຽກບ່ອນນອນຈົນຕ້ອງໄດ້ຫອບເຄື່ອງນອນອອກມານອນ
  ນອກຫ້ອງ, ນ້ອງຂັວນຮູ້ຈຶ່ງເອີ້ນເຂົ້າໄປນອນໃນຫ້ອງລາວເພາະຢ້ານຂ້ອຍໜາວແລະເມື່ອໄດ້
  ຮັບອະນຸຍາດຈາກແມ່ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ຫອບຜ້າເຂົ້າໄປນອນນຳນ້ອງຕາມທີ່ນ້ອງຕ້ອງການ. ເຈົ້າລອງ
  ຄິດເບິ່ງ ນອນຂ້າງສາວນ້ອຍໜ້າຮັກແບບນີ້ຈະນອນຫຼັບໄດ້ຢ່າງໃດ? “ເພິ່ນຢ້ານຫວາມານອນ
  ນຳເຮົາແບບນີ້?” ນ້ອງຂັວນຖາມຂຶ້ນຄ່ອຍໆໃນຂະນະທີ່ພິກຄີງມານອນຕະແຄງຂວາແລະໃຊ້
  ແຂນຊາຍໂອບກອດຮ່າງກາຍຂອງຂ້ອຍ, ນ້ອງຂັວນອາດຈະບໍ່ໄດ້ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນໂຕນ້ອຍສີຟ້າທີ່
  ລາວນຸ່ງຕອນຫົວຄ່ຳ ຂ້ອຍຈຶ່ງຮູ້ສຶກວ່າຄວາມນຸ້ມນວນຂອງເຕົ້ານົມນ້ອງມັນອ່ອນນຸ້ມຕ່າງກັບ
  ຕອນລາວສຽດຊູນມັນໃສ່ກັບຮ່າງຄີງຂອງຂ້ອຍຕອນຍ່າງບຽດກັນອອກມາຈາກຫ້ອງຄົວກິນ.
  “ເພິ່ນໃຫຍ່ເປັນສາວແລ້ວ ເຮົາບໍ່ກ້າກອດເພິ່ນອີກລະ.” ຂ້ອຍບອກນ້ອງຂັວນແລະຈັບມືນ້ອຍໆ
  ອ່ອນໆຂອງນ້ອງໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລາວລູບຈາກໜ້າເອິກລົງໄປຫາກ້າມທ້ອງ.
  ເຖິງຈະຮູ້ວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແຕ່ເລື່ອງແນວນີ້ມັນບໍ່ເຂົ້າຂ້າງອອກຂາໃຜ ເມື່ອມີຄວາມ
  ຕ້ອງການຕົງກັນ ໄຟແລະນ້ຳມັນຈຶ່ງແລ່ນໃສ່ກັນ. ສັ່ນໆເຊັນໆຕອນນ້ອງຂັວນຈັບມືຂ້ອຍໄປ
  ບາຍກົ້ນລາວ ແຕ່ເມື່ອໄດ້ຈູບສົບຈູບປາກກັນນົວເນຍ ມືໄມ້ຈຶ່ງຊຸກໄຊ້ເຂົ້າໄປທຸກຫຼືບທຸກແຈ
  ແລະສຸດທ້າຍຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນໂຄມປິ່ນທ້ອງນ້ອຍໃສ່ນ້ອງຂັວນ. “ເຮົາເປັນເມຍເພິ່ນແລ້ວ ຢ່າ
  ນອກໃຈເຮົາເດີ, ສັນຍາໄດ້ບໍ່?” ນ້ອງຂັວນຖາມຂຶ້ນກ່ອນຈະກົ້ມລົງມາຈູບປາກແລະສືບຕໍ່ນັ່ງ
  ຕໍຈົນໄດ້ຂຶ້ນສະຫວັນພ້ອມກັນ.

 59. NukFunLaMok
  ເດືອນມີນາ 5, 2015 ເວລາ 4:35 pm

  ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້

  ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຂ້ອຍບໍ່ຄ່ອຍໄປເຮືອນນ້ອງຊາຍຍາມວັນລັດຖະການດອກເພາະນ້ອງຊາຍ
  ໄປເຮັດການ ມີແຕ່ນ້ອງໃພ້ຢູ່ເຮືອນ 3-4 ໂມງແລງ ລູກສາວແລະລູກຊາຍຊາຍຈຶ່ງເລີກຮຽນມາ
  ເຮືອນ ນ້ອງຊາຍກໍ່ເລີກການ 5 ໂມງ ມາຮອດເຮືອນກໍ່ປະມານ 5 ໂມງດເຄິ່ງ, ຖ້າລາວໂທມາເອີ້ນ
  ໄປແກ້ມຈຶ່ງໄປ ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີແນວກິນພິເສດລາວຈະບໍ່ເອີ້ນດອກເພາະຮູ້ວ່າຂ້ອຍບໍ່ຢາກເມົາຍາມ
  ວັນລັດຖະການ ແລງວັນສຸກຫຼືແລງວັນເສົາເມົານຳໄດ້ຢູ່ ວັນທິດກໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນເອົາແຮງໄປວຽກ
  ໂຮງງານທີ່ຂ້ອຍເຮັດວຽກໃຫ້ນັ້ນມີກົດລະບຽບເຄັ່ງຄັດ ຖ້າຂາດງານວັນຈັນສອງເທື່ອຕິດກັນ
  ຫົວໜ້າຈະເອີ້ນເຂົ້າຫ້ອງການໂລດ ເທື່ອ3 ເຂົາຈະບອກໃຫ້ກັບເມືອນອນເບິ່ງທີວີຢູ່ເຮືອນ ນ້ອງ
  ຊາຍເຮັດວຽກຕຳແໜ່ງດີຢາກໄປຢາກມາຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຕາມໃຈ.
  ເຊົ້າມື້ນ້ອງຊາຍໂທມາບອກວ່າພວກຊ່າງໄຟຈະມາກວດສະມັດຕະພາບລັງສີແຖວນັ້ນເພາະມີ
  ຊາວບ້ານຮ້ອງທຸກບໍລິສັດເອທີທີວ່າເຂົາເຈົ້າເກີດອາການແພ້ຫຼາຍຢ່າງຫຼັງຈາກບໍລິສັດໄດ້ຕິດຕັ້ງ
  ເສົາສົ່ງສັນຍານໃນເຂດຄຸ້ມນັ້ນ ຢ້ານເມຍບໍ່ເຂົ້າໃຈເວລານັກວິຊາການໄຟຟ້າຖາມນັ້ນຖາມນີ້
  ໃຫ້ຂ້ອຍໄປຢູ່ນຳລາວແດ່. ໄປຮອດ ກົດກະດິ່ງ 3 ບາດລຽນກັນເພື່ອສັນຍານໃຫ້ນ້ອງໃພ້ຮູ້ວ່າ
  ແມ່ນຂ້ອຍ ຖ້າຄົນອື່ນເຂົາກົດເທື່ອດຽວ ແຕ່ຂ້ອຍມັກກົດ3ເທື່ອຕາມທີ່ນ້ອງໃພ້ບອກ, “ຍັງບໍ່ທັນ
  ອາບນ້ຳຫວາ?” ຂ້ອຍຖາມຂຶ້ນເມື່ອເຫັນນ້ອງໄພ້ຍັງນຸ່ງຊຸດນອນຢູ່, ແຕ່ລະມື້ນ້ອງໃພ້ຕ້ອງຕື່ນແຕ່
  6 ໂມງ ແຕ່ງເຂົ້າເຊົ້າໃຫ້ຜົວໃຫ້ລູກແລ້ວກໍ່ເຮັດວຽກເຮືອນແລ້ວຈຶ່ງອາບນ້ຳໄປລົງຕະລາດຫຼືໄປ
  ຍ່າງໄອເຕັກເພື່ອວ່າຈະມີເສື້ອຜ້າອອກໃໝ່ຈະໄດ້ຊື້ມານຸ່ງ. “ຖ້າອາບພ້ອມລຸງ..!” ນ້ອງໃພ້ຕອບ
  ແລະສົ່ງຮອຍຍິ້ມມາໃຫ້ກ່ອນຈະອ້າແຂນໂອບກອດຂ້ອຍຕາມປະເພນີທີ່ເຄີຍເຮັດມາຕັ້ງແຕ່ໄດ້
  ເປັນນ້ອງໃພ້ຂອງຂ້ອຍ. “ໃສວ່າເຊົາສູບຢາແລ້ວ?” ນ້ອງໃພ້ຖາມຂຶ້ນເມື່ອໄດ້ກິ່ນເບັນເຊິນຈາກ
  ປາກຂອງຂ້ອຍ. “ຢ້ານໂຄຍແຂງດີກໍ່ເລີຍກັບມາສູບຄືນ.” ຂ້ອຍຕອບນ້ອງໃພ້ໄປຕາມຄວາມຈິງ
  ເພາະຢາສູບສາມາດເຮັດໃຫ້ເສື່ອມມັດຕະພາບຂອງຄວາມເປັນຊາຍເພາະທາດນິໂກຕີນໃນຢາ
  ສູບຈະໄປອຸດຕັນເສັ້ນເລືອດເຮັດໃຫ້ເລືອດແລ່ນລົງໄປຫາໂຄຍໄດ້ສະດວກ. “ໂທທທທທທ ບໍ່ແມ່ນ
  ແຂງຕັ້ງແຕ່ຜົວຂ້ອຍໂທບອກເຈົ້າໃຫ້ມາຢູ່ນຳຂ້ອຍພຸ້ນຫວາ?” ນ້ອງໃພ້ເວົ້າຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຈັບ
  ເປົ້າສົ້ງຢີນກວດສອບບັກແອນ້ອຍ. “ກິນຫຍັງມາແລ້ວຫວາລຸງ?” ນ້ອງໃພ້ຖາມຂຶ້ນ. ຄວາມຄິດ
  ຮອດທີ່ບໍ່ໄດ້ສີ້ນ້ອງໃພ້ເກືອບ4ທິດແລ້ວເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເກີດຄວາມຫິວ ກອດຈູບລູບໄລ້ຕາມຕົນ
  ຕາມໂຕນ້ອງໃພ້ເພື່ອກວດສອບວ່ານົມແລະຫີຍັງຢູ່ບ່ອນເກົ່າຫຼືບໍ່. “ຖ້າກິນຫອຍເຈົ້າ” ຂ້ອຍຕອບ
  ຕາມໃຈສັ່ງແລະມຸດຫົວເຂົ້າໄປໃນຊຸດນອນຂອງນ້ອງໃພ້, ກິ່ນນ້ຳແບ້ນທີ່ຄ້າງຢູ່ຕາມກົ້ນຕາມຫີ
  ຂອງນ້ອງໃພ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາລົມເຖິງຂັ້ນສຸດຍອດຈົນຕ້ອງອຸ້ມນ້ອງໃພ້ມານອນພາດໂຊຟາແລ້ວ
  ຈຶ່ງຍັດໂຄຍເຂົ້າໄປໃນຮູຫີຂອງນ້ອງໃພ້ທີ່ຍະໄວ້ຖ້າ. ສີກັນແລ້ວພໍດີພວກຊ່່າງໄປມາກົກກະດິ່ງ
  ກໍ່ເລີຍຕື່ນຈາກຝັນລຸກຂຶ້ນມາລ້າງໜ້າກິນເຂົ້ານຸ່ງເຄື່ອງແລ່ນໄປຂຶ້ນລົດໄປຮຽນ.

 60. bah lorg
  ເດືອນມີນາ 6, 2015 ເວລາ 6:19 pm

  ຖ້າທຽບໃສ່ຜູ່ຍິງຄົນອື່ນ ສາວເມຄົງຢູ່ກາງແຖວ ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ເອື້ອຍນ້ອງໃນຄອບຄົວຂອງຕົນ
  ແລ້ວ ສາວເມກິນຂາດລອຍ. ເວົ້າແນວນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍຂີ້ລ້າຍດອກ
  ແຕ່ຍ້ອນເຫັນໜ້າກັນທຸກມື້ແລະເປັນເອື້ອຍນ້ອງຮ່ວມພໍ່ແມ່ດຽວກັນກໍ່ເລີຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກໄປ
  ທາງນັ້ນ ສາວເມເປັນຄົນອື່ນໄລ່ໄລກົ້ນບໍ່ຖືກກັນ ແລະອີກຢ່າງລາວກໍ່ເປັນຄົນຂາວ ສູງຖືກຊະເປັກ
  ແລະບໍ່ເຄີຍເຫັນຄວາມສວຍງາມທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່ໃຕ້ເຄື່ອງນຸ່ງຈຶ່ງຄິດຢາກເຮັດແນວນັ້ນແນວນີ້
  ຕາມປະສາບ່າວນ້ອຍຫັ້ນລະ.
  ເວລາສາວເມມາຫຼິ້ນນຳເອື້ອຍ ຂ້ອຍຈະລັກເບິ່ງລັກແຍງຫຸ່ນລາວແລະເກັບເອົາທ້າຍງາມໆ ນົມ
  ໝາກແອັບເປິ້ນຂຽວໄປຄິດຍາມຊັກວ່າວ. ເວົ້າໃຫ້ໝູ່ຟັງ ໝູ່ກໍ່ແນະນຳໃຫ້ເຮັດແນວນັ້ນໃຫ້ເຮັດ
  ແນວນີ້ ບາງບັກກໍ່ບອກໃຫ້ເອົານ້ຳແບ້ນໃສ່ນ້ຳໃຫ້ລາວກິນຖ້າຢາກໃຫ້ລາວມັກ ບາງບັກກໍ່ບອກ
  ໃຫ້ປີ້ນໜອນແລ້ວເອົາສະຫຼິບຂອງລາວໄວ້ກ້ອງຖ້າຢາກໃຫ້ລາວຝັນຄືນຫາເຮົາ ເອົາແຕ່ຜູ່ຊິ
  ບອກແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຊື່ອພວກມັນດອກເພາະມັນກໍ່ມີແຟນຄືກັນກັບຂ້ອຍ ຈັກໃຜຊິມາມັກ ເວົ້າອອກ
  ຍັງມີກິ່ນນ້ຳນົມຢູ່ ຂະໜາດໝູ່ຜູ່ຍິງລຸ້ນດຽວ ເຂົາຍັງບໍຂຶ້ນຊ້ອນທ້າຍລົດໄປນຳຈັກເທື່ອ.

  ຊິໄດ້ອອກໄປເບິ່ງ Barcelona ວັດຝີຕີນກັບ Juventus ກ່ອນ ອ່ານເລື່ອງນີ້ໄປກ່ອນກໍ່ແລ້ວກັນ.

  หวัดดีคร้า ฉันชื่อ ‘ร๊อกแซน’ ตอนนี้อายุ 15 แล้ว มีพี่ชายชื่อ ‘เร็ก’ พี่ฉันอายุ 18 แล้ว พวกเราเปนลูกครึ่งไทย-อังกิด พวกเราเกิดที่อังกิด แต่มาเรียนที่ไทยตอนฉันอายุ 3 ขวบ พอมาถึงไทยพี่ฉันก้อออกลายเลย หม้อสาวไปทั่ว พาสาวเข้าบ้านแทบทุกวัน พ่อแม่ก้อทำงานอยู่ที่อังกิด ปล่อยให้ฉันกับพี่อยู่กันสองคน ฉันต้องดูภาพพี่ชายหิ้วผู้หญิงเข้าบ้านตั้งแต่อายุ11(พี่ฉัน 14 แก่แดดมั้ยล่ะ) ต้องนอนฟังเสียงครวญครางตลอดทั้งคืนเลย แต่โชคดีที่ฉันไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้เท่าไร

  ตอนวันเกิดปีที่14ของฉัน ก้อได้เกิดเรื่องขึ้น พี่ชายจัดงานให้ฉันที่บ้าน ชวนทั้งเพื่อนของพี่และเพื่อนของฉันมา ตอนนั้นพี่ฉันเพิ่ง17แต่ก้อกินเหล้ากันแล้ว พวกเพื่อนพี่ฉันก้อนั่งกินเหล้าคุยเล่นกันไปเรื่อย ฉันกับเพื่อนๆก้อนั่งคุยกับ
  “ยัยแซน ฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าพี่แกหล่อขนาดนี้อ่ะ ทำไมไม่แนะนำกันบ้างล่ะย่ะ”
  “อ้าว ก้อไม่รู้นิ เหนพวกแกมีแฟนกันหมดแล้วอ่ะ”
  “อะไรกันย่ะ มีแฟนแล้วก้อแนะนำได้ แล้วทำไมอยู่คนละโรงเรียนวะ”
  “ไม่รู้ดิ พี่ฉันเรื่องมากอ่ะ”
  พองานเลิกทุกคนก้อแยกย้ายกันกลับบ้าน ฉันก้อขึ้นห้องอาบน้ำนอน ส่วนงานเก็บกวาดก้อเปนเรื่องของแม่บ้านไป ฉันนอนไปได้สักพักก้อได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามา พอหันไปมองก้อเหนพี่ชายเดินเซมาที่เตียงแล้วล้มตัวลงนอนทันที
  “อ้าวเฮ้ยพี่เร็ก ตื่นดิ!!ไอพี่เร็ก”
  ฉันเขย่าตัวพี่เร็กอย่างแรงแต่ก้อไม่เปนผล พี่เร็กแค่ขยับตัวนิดหน่อยแต่ก้อนอนต่อ ฉันเลยปล่อยเลยตามเลยแล้วนอนต่อ ฉันตื่นมาอีกทีเพราะรู้สึกเหมือนมีอะไรมาทับ พอลืมตาขึ้นมาก้อเหนพี่เร็กกำลังคร่อมตัวฉันอยู่แล้วมองฉันตั้งแต่หัวจรดเท้า
  “ไอพี่เร็ก!!จะทำอะไร”
  ฉันพยายามดิ้นอย่างสุดชีวิต
  “น้องพี่เปนสาวแล้วสินะ น่าตาน่ารักขึ้นเยอะเลยนะ”
  พี่เร็กพูดพลางลูบไปทั่วตัวฉัน ฉันตัวสั่นไปหมด ทั้วกลัวทั้วสยิว ขนลุกไปหมดแล้ว
  “ปล่อยนะ!!จะทำอะไร”
  “วันเกิดปีนี้น้องพี่อยากได้อะไรล่ะ พี่มีของจะให้ด้วยนะ”
  พี่เร็กพูดพลางกดล็อคแขนฉันไว้ไม่ให้ดิ้น แล้วก้มลงหอมแก้มฉันทั้งสองข้าง แล้วเลื่อนมาจูบปากฉันอย่างดูดดื่ม ตอนแรกฉันก้อดิ้น แต่เพราะรสจูบที่พี่เร็กมอบให้ทำให้ฉันยอมจูบตอบ พี่เร็กเริ่มลูบไล้ไปทั่วร่างกายฉัน ก่อนจะเอามือสอดเข้าไปในเสื้อกล้ามตัวจิ๋วแล้วบีบเคล้นที่นมของฉัน(ไม่ได้ใส่เสื้อในนอน)แล้วบี้ที่หัวนมเบาๆ
  “ซื้ดดด…อื้อ”
  พี่เร๊กไซร้ลงมาที่คอ ดูดคอซะรู้เลยว่ามันต้องแดงแน่ๆ พี่เร๊กไซร้ลงมาเรื่อยๆจนมาถึงนม พี่เร็กถลกเสื้อฉันขึ้นก่อนจะก้มลงดูดเลียนมฉันอย่างเมามัน ฉันก้อแอ่นอกสู้พี่เร๊ก อีกข้างพี่เร๊กก้อทั้งบีบทั้งเคล้น เจ็บก้อเจ็บนะแต่มันก้อเสียวด้วย มือพี่เร็กไล่ลงมาที่กางเกงบ๊อกเซอร์ขาสั้นจู๋แล้วค่อยๆถอดลากลงไป ก่อนจะก้มลงเลียหีฉัน
  “ซื้ดดดด…พี่เร็ก แซนเสียวอ่ะ…ซี๊ดดด” “พี่ทนไม่ไหวแล้วอ่ะแซน เย็ดเลยแล้วกันนะ”
  พี่เร็กถอดกางเกงออกแล้วงัดควยออกมาจ่อที่หีฉัน แล้วถูไปมา
  “ซี๊ดดด..เบาๆนะพี่เร็กแซนไม่เคย” “จ้าน้องรัก”
  พี่เร็กค่อยๆดันควยเข้ามา แต่มันเข้าไปได้แค่หัว ฉันก้อรู้สึกตึงไปหมดแล้ว เจ็บด้วยอ่ะ
  “โอ๊ยยย พี่เร็ก เจ็บอ่ะ” “แปปเดียวน่า เดี๋ยวก้อหาย”
  พี่เร็กค่อยๆดันเข้ามาเรื่อยๆจนมิด ฉันรู้สึกแน่นไปหมดเลย อย่างว่าล่ะนะพี่เร็กเปนลูกครึ่ง ควยก้อใหญ่เปนธรรมดา น่าจะ9นิ้วได้มั้ง
  “ดีขึ้นรึยัง”
  พี่เร็กแช่คาไว้สักพัก ฉันพยักหน้าแทนคำตอบ พี่เร็กก้อค่อยๆโยกช้าๆเนิบๆ
  “ซื้ดดดดด…ไม่ไหวแล้ว” “เปนอะไรจ้ะแซน” “แซนเสียวมากเลยอ่ะพี่เร็ก ซี้ดดดด”
  พี่เร็กเริ่มโยกเร็วขึ้นเปนจังหวะ ระหว่างที่เย็ดกันฉันกับพี่เร็กก้อมองตากันตลอด ยิ่งทำให้เสียวมากขึ้นไปอีก พี่เร็กซอยเร็ว แรงและถี่ขึ้น จนตัวฉันสั่นไปหมด
  “ซี้ดดดดดด จะแตกแล้วอ่ะ” “รอพี่ก่อน”
  พี่เร็กเร่งซอยซะหีฉันเกือบพัง
  “แตกแล้ว”
  พี่เร็กกับฉันร้องขึ้นพร้อมกัน จนรู้สึกได้ว่าพี่เร็กฉีดน้ำเข้ามาเต็มหีฉันหมด พี่เร็กยังโยกต่อสองสามทีแล้วก้อถอนออก
  “โห โบ๋เลยอ่ะ มีเลือดด้วย” “ก้อพี่เร็กอ่ะเย็ดซะหีแซนเกือบพัง ไม่ถนุถนอมกันเลย” “เอาน่าแซน ไปอาบน้ำก่อนป่ะ”
  ฉันค่อยๆเดินเข้าห้องน้ำไป พี่เร็กก้อนอนรออยู่บนเตียง

  หลังจากวันนั้นชีวิตฉันก้อเปลี่ยนไป มีแต่เรื่องเซ็กเข้ามา กับพี่เร็กก้อมีอีก กับคนอื่นก้อมี เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะค่ะ

 61. Bah Lorg
  ເດືອນມີນາ 15, 2015 ເວລາ 5:38 pm

  ຂ້ອຍຖືກເອື້ອຍເຕະອອກຈາກຫ້ອງຍ້ອນຖືກຈັບໄດ້ວ່າລັກສະຫຼິບຂອງລາວມາດົມຕອນຊັກວ່າວ
  ຕອນນັ້ນຍັງບໍ່ທັນມີ Thongs ບໍ່ທັນມີ G-strings ຂາຍດອກ ມີແຕ່ສະຫຼິບນິລົງເຕັມກົ້ນ ແຕ່ລະໂຕ
  ຖັກດອກໄມ້ທີ່ສວຍງາມໃສ່ ເຫັນແລ້ວເຮັດໃຫ້ມີອາລົມແລະເມື່ອໄດ້ດົມອາລົມກໍ່ຍິ່ງພຸ້ງຂຶ້ນມາ
  ບໍ່ຕ້ອງເອົາມາພັນໃສ່ໂຄຍເລືອດກໍ່ແລ່ນລົງມາເຕົ້າໂຮມຢູ່ເອັນເພາະບ່າວນ້ອຍ 13-14 ມີກຳລັງ
  ມີໄຟກາມແຮງຢູ່ແລ້ວ, ເມື່ອຜູ່ນຶ່ງຮູ້ການກະທຳບໍ່ດີ ເຂົາກໍ່ບອກກັນບໍ່ໃຫ້ແກ້ສະຫຼິບຖິ້ມຊະຊາຍ
  ແລະໃສ່ກະແຈຫ້ອງກ່ອນອອກບ້ານໄປຮຽນ.
  ເອື້ອຍຂ້ອຍຫຼິ້ນກິລາບານສົ່ງ ມີຊ້ອມທຸກໆແລງ, ເລີກຮຽນແລ້ວຂ້ອຍຈະຕ້ອງຍ່າງໄປຖ້າລາວ
  ຊ້ອມບານ ເລີກແລ້ວຈຶ່ງກັບບ້ານພ້ອມກັນ ເພາະລາວບໍ່ກ້າຂີ່ຄົນດຽວ ທາງເຂົ້າບ້ານປ່ຽວແລະ
  ມືດ ຖ້າສົມມຸດວ່າມີຜູ່ຮ້າຍຊາຍໂຈນອອກມາລັດກໍ່ຄົງປ້ອງກັນເອື້ອຍບໍ່ໄດ້ດອກເພາະຂ້ອຍໂຕ
  ນ້ອຍໆຈ່ອຍໆ ແຕ່ເອື້ອຍອຸ່ນໃຈເມື່ອມີຂ້ອຍຂີ່ລົດເມືອນຳ. ກິ່ນເຫື່ອກິ່ນໄຄຂອງເອື້ອຍເຮັດໃຫ້
  ຂ້ອຍໂຄຍແຂງຂຶ້ນມາໂດຍບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າແຂງຍ້ອນປວດຍ່ຽວຫຼືແຂງຍ້ອນຫຍັງ, ເມື່ອຮອດເຮືອນ
  ຈຶ່ງຮູ້ວ່າມີນ້ຳໜຽວໆໃສໆເປື້ອນເຕັມສະຫຼິບແຕ່ມັນມບໍ່ຊອດອອມາໃສ່ສົ້ງເພາະສະຫຼິບ007
  ໜາແລະຮັດດີ Jockey ສູ້ບໍ່ໄດ້ເລື່ອງຄວາມໜາຄວາມທົນ. ຮອດມື້ວັນເສົາ ເອື້ອຍເອົາເຄື່ອງໄປ
  ຊັກເຫັນຄາບເປື້ອນກໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍເປັນບ່າວມີນ້ຳແບ້ນແລ້ວ ຈຶ່ງເອີ້ນຂ້ອຍໄປແອບຊັກເຄື່ອງ ແລະ
  ຂ້ອຍກໍ່ສັງເກດເຫັນວ່າສະຫຼິບລາວກໍ່ເປືອນຄືກັນ ຖາມວ່າເອື້ອຍເຈົ້າເປັນລົງຂາວບໍ? ລາວວ່າບໍ່
  ຮູ້ເດ໋ ຄັນລົງຂາວມັນກໍ່ເໝັນ ເວົ້າແລ້ວກໍ່ຍື່ນສະຫຼິບມາໃຫ້ຂ້ອຍດົມເພື່ອພິສູດຄວາມຈິງແຕ່ນ້ອຍ
  ເງີກໂຕອອກບໍ່ໃຫ້ລາວຍື່ນສະຫຼິບມາໃກ້ດັງ ແລະເອື້ອຍຂ້ອຍມັກເຮັດແບບນີ້ລະເວລາລາວຈັບ
  ໄດ້ວ່າຂ້ອຍລັກເບິ່ງຕອນລາວປ່ຽນເຄື່ອງ ແບບວ່າແກ້ສະຫຼິບເສື້ອຊ້ອນອອກແລ້ວທຳທ່ານແກ່ວງ
  ມາໃສ່ຂ້ອຍ ບາງເທື່ອຂ້ອຍກໍ່ຫຼົບ ບາງເທື່ອຂ້ອຍກໍ່ຮັບລົມແລ້ວເອົາມາດົມ.
  ເຊົ້າມື້ນັ້ນຖືກຜ້ຽນຂ້ອຍມ້ຽນບ່ອນນອນ ສັ່ນຜ້າຫົ່ມພັບແຕ່ພັດເຫັນສະຫຼິບຕົກລົງ ສະແດງວ່າ
  ເອື້ອຍແກ້ສະຫຼິບອອກຕອນເດິກກໍ່ເລີຍເກັບຂຶ້ນມາເບິ່ງເຫັນຄາບຂາວໆຕິດຢູ່ກໍ່ເລີຍລອງດົມແລະ
  ກໍ່ຮູ້ສຶກເກີດມີອາລົມຂຶ້ນມາແຕ່ບໍ່ກ້າຊັກວ່າເພາະຢ້ານລາວເຂົ້າມາພໍ້ ຍັດສະຫຼິບໃສ່ຖົງສົ້ງແລ້ວ
  ກໍ່ອອກມາກິນເຂົ້າເຊົ້າໄປຮຽນ ເລີກຮຽນມາຈຶ່ງເອົາມາດົມແລະຊັກວ່າວອອກກ່ອນຈະເອົາສະ
  ຫຼິບໂຕນັ້ນໄປຖິ້ມໃສ່ກະຕ່າເຄື່ອງໄວ້ຊັກ.

 62. ບ້າລອກ
  ເດືອນມີນາ 20, 2015 ເວລາ 6:06 pm

  ຢາກເອົານ້ອງກ່ອນແຕ່ງ

  ແຕ່ກ່ອນ ເອື້ອຍໄກ່ກໍ່ຢູ່ນຳກັນກັບພວກຂ້ອຍ ແຕ່ເມື່ອໄດ້ເລື່ອນຕຳແໜ່ງແລະຖືກຍ້າຍ
  ໄປປະຈຳໜ້າທີ່ຢູ່ເມືອງແຮ້ວເມັດ ລາວກໍ່ໄປເຊົ່າຄອນໂດຢູ່ໃກ້ໆຫ້ອງການ ຍັງແຕ່ແມ່
  ຂ້ອຍ ແລະນ້ອງກາຢູ່ກັນຕາມລຳພັງ, ພໍ່ແຍກທາງກັບແມ່ 10 ປາຍປີແລ້ວ ເພິ່ນໄປເອົາ
  ເມຍສາວຢູ່ເມືອງໂອ໊ກແລະບໍ່ເຄີຍມາຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວທຸກສຸກພວກຂ້ອຍດອກ
  ແລະພວກຂ້ອຍກໍ່ຢູ່ກັນຢ່າງມີຄວາມສຸກ ບໍ່ໄດ້ຮ້ອນເຄືອງເລື່ອງເງິນເລື່ອງຫຍັງດອກ
  ເພາະແມ່ກໍ່ໄດ້ເຮັດການມີໜ້າທີ່ດີ ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ເຮັດການ ແລະນ້ອງກາກໍ່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບ
  ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຊອກການເຮັດເທື່ອດອກ ຢາກພັກຜ່ອນແລະໃຊ້ເວລາກັບຄົນຮັກກ່ອນ
  ແຕ່ງງານແລ້ວຈຶ່ງຈະໄປຊອກວຽກເພາະຄູ່ໝັ້ນລາວຢາກພາໄປຢູ່ແຂວງໄອດາໂຮ ໄປ
  ຢູ່ພຸ້ນແລ້ວຈຶ່ງຈະຊອກ.
  ຕອນເອື້ອຍໄກ່ເປັນນັກຮຽນ ມີຫຼາຍຄົນຈີບລາວແຕ່ລາວພັດສົນແຕ່ການຮຽນ ຄິດວ່າ
  ຮຽນຈົບແລະເຮັດການແລ້ວຈຶ່ງຈະສົນເລື່ອງນີ້ ແຕ່ເມື່ອຮຽນຈົບແລະເຮັດການດີແລ້ວ
  ຜູ່ຊາຍພັດບໍ່ກ້າຈີບ ໄປໃສມາໃສກໍ່ນັ້ງ Z4 ໄປຄົນດຽວ ມີແຕ່ຂ້ອຍກັບນ້ອງກາຫັ້ນລະ
  ໄດ້ນັ່ງເບາະຂວາ, ນ້ອງກາຫຸ່ນນ້ອຍໆບາງໆ ນັ່ງຕັກຂ້ອຍໄດ້ສະບາຍແຕ່ກ້າຂີ່ຢູ່ເຂດ
  ບ້ານເອື້ອຍໄກ່ເທົ່ານັ້ນ ອອກນອກເຂດຢ້ານຕຳລວດຢຸດ 🙂 .
  ຂ້ອຍຮູ້ຫຼິ້ນສາວຕັ້ງແຕ່ຢູ່ປີ1 ແຟນກໍ່ມັກເຊັກບໍ່ນ້ອຍໄປກ່ວາຂ້ອຍ ແຕ່ຍ້ອນຜູ່ປົກຄອງ
  ລາວເຄັ່ງຄັດເລື່ອງຮີດ ຂ້ອຍຈຶ່ງເອົາລາວມານອນຫຼິ້ນຢູ່ເຮືອນ ຫຼິ້ນພໍໃຈແລ້ວກໍ່ເອົາລາວ
  ເມື່ອສົ່ງ, ຄົບກັນ 4 ປີ ຫຼິ້ນຫຼາຍແບບຫຼາຍທ່າ ມັກແນວໃດລາວກໍ່ເຮັດໃຫ້ໝົດ ບໍ່ເຄີຍ
  ຂັດໃຈຈັກເທື່ອ ແຕ່ຫຼັງຈາກລາວໄປຕໍ່ເອົາໂທຢູ່ແຂວງຟີກໍ່ເກີດມີຄວາມເຫີນຫ່າງກັນ
  ພັກຮ້ອນ ພັກລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ ລາວກໍ່ໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວກັບແຟນໃໝ່ ສ່ວນຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງໄດ້
  ຊອກຫາຄູ່ຊ້ອມຄົນໃໝ່ແຕ່ບໍ່ມີແວວ playboy ຈຶ່ງໄດ້ຄວງເອື້ອຍຄວງນ້ອງຕົນເອງພໍໄດ້
  ຕົວະຕາຊາວບ້ານໄປວັນໆ ແລະກໍ່ສັງເກດເຫັນວ່າເອື້ອຍໄກ່ໜ້າຕາສົດໃສຂຶ້ນມາຜິດ
  ປົກກະຕິ, ເຄື່ອງນຸ່ງກະເປົ໋າເຂົ້າກໍ່ບໍລິຈາກໃຫ້ພວກມູນນິທິ ຊື້ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ມັນເຮັດໃຫ້ເຫັນ
  ເອິກເຫັນແອວມານຸ່ງຈົນເກືອບກາຍເປັນສາວລຸ້ນພຸ້ນລະ 🙂 .
  ຄືນນັ້ນ ເອື້ອຍໄກ່ຄວງຂ້ອຍໄປງານສະໂມສອນ, ຂ້ອຍຈົນຕົກຕະລຶງເພາະບໍ່ເຄີຍເຫັນ
  ລາວນຸ່ງຊຸດສາຍຄູ່ໂຊເຕົ້າແບບນີ້ຈັກເທື່ອ ຮູ້ຕາມຫຼັງຊວງເອິກເອື້ອຍໄກ່ແມ່ນ 34C ເຫັນ
  ເປັນບາງຄັ້ງທີ່ລາວຫຼົງປະສະຫຼິບເສື້ອຊ້ອນຢູ່ຫ້ອງນ້ຳແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈັບຂຶ້ນມາເບິ່ງມາດົມຈັກ
  ເທື່ອພຽງແຕ່ເກັບໄປໄວ້ໃນກະຕ່າໃຫ້ເອື້ອຍເທົ່ານັ້ນ. ເອື້ອຍໄກ່ຜິວຂາວນວນ ເມື່ອນຸ່ງຊຸດ
  ສີແດງຂ້ອຍອ່ອນ ລາມລົງມາເຄິ່ງຂາອ່ອນຂາວໆ ເກີບສົ້ນສູງສີໄຂ່ຄືກະເປົ໋າພາຍເຮັດໃຫ້
  ເອື້ອຍໄກ່ມີສະເນ່ຂຶ້ນຫຼາຍ, ຂ້ອຍລັກເບິ່ງຕອນເອື້ອຍໄກ່ນັ່ງຢໍ້ລົງຮັດສາຍເກີບກໍ່ຕະລຶງອີກ
  ຄັ້ງເພາະເອື້ອຍບໍ່ໄດ້ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນຮອງພື້ນເລີຍ ຫົວນົມເອື້ອຍນ້ອຍໆເກືອບຈະບອດ. ຂອງ
  ຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ນັ່ງລົດອອກບ້ານພຸ້ນລະເພາະເບາະລົດມັນຫຼຸບເວລານັ່ງຂັບ ສົ້ນກະໂປ່ງຈະເລື່ອນ
  ລົງມາເກືອບເຫັນ G-string ສີບົວພຸ້ນລະ ເອື້ອຍຮູ້ວ່າຂ້ອຍຄິດຫຍັງຈຶ່ງປ່ອຍມືຈາກພວງມະ
  ໄລມາກຳມືຂ້ອຍໄວ້ບໍ່ໃຫ້ເລື່ອນຈາກຫົວເຂົ່າໄປຫາເປົ້າໂນນຂອງລາວ. ລິດ wine ປະສົມ
  ບັນຍາກາດທີ່ romantic ເຮັດໃຫ້ສອງເອື້ອຍນ້ອງພວກຂ້ອຍເກີດມີອາລົມທາງເພດຢ່າງຮຸນ
  ແຮງຈົນຕ້ອງຂໍລາໝູ່ກັບບ້ານກ່ອນງານເລີກ. ເມື່ອເອື້ອຍໄກ່ກ້າປາກແຍ່ລິ້ນອອກມາພັນກັບ
  ລິ້ນຂ້ອຍກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າປາກລຸ່ມລາວພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຕ້ອນຮັບທ່ອນເອັນຂອງນ້ອງຊາຍ
  ສຸດທີ່ຮັກ, ຂ້ອຍບໍ່ເຫັນຄາບເລືອດຕິດຜ້າປູບ່ອນແຕ່ແນ່ໃຈວ່າຂ້ອຍເປັນຄົນທຳອິດທີ່ໄດ້ລ່ວງ
  ລ້ຳຮູຖ້ຳທີ່ຫວງແຫນຂອງລາວ. ເອື້ອຍໄກ່ມັກຫຼາຍລີລາການເລຍການເດົ້າ ແຕ່ລາວຫ້າມ
  ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ນິ້ວແຍ່ແລະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາເຂົ້າຮູກົ້ນ, ເອື້ອຍບອກວ່າມັກອ່ານປຶ້ມຈຶ່ງຮູ້ວິທີອົມຂອງ
  ແລະຂ້ອຍກໍ່ມັກລີລາການອົມດູດຂອງລາວ ຖ້າຮູ້ວ່າເອື້ອຍຄິດຫຍັງກັບຂ້ອຍມາດົນແລ້ວ
  ຂ້ອຍຄົງບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ເອື້ອຍທໍລະມານແບບນີ້.
  ຄືນນັ້ນເອື້ອຍໃຫ້ເອົາແຕ່ສອງເທື່ອ 3-4 ມື້ຕໍ່ມາຈຶ່ງໃຫ້ເອົາຕາມໃຈ ແລະຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ແຕ່ 3 ເທື່ອ
  2-3 ມື້ໄປຫາເອື້ອຍເທື່ອນຶ່ງ ບໍ່ຫັກໂຫມຫຼາຍ, ມື້ໜ້າຈະຊວນນ້ອງກາໄປນຳ ຢາກເຮັດນ້ອງ
  ກ່ອນລາວເຂົ້າງານວິວາ.

 63. ບ້າລອກ
  ເດືອນກໍລະກົດ 1, 2015 ເວລາ 5:32 pm

  ແຕ່ກ່ອນ ຕອນມາຢູ່ນຳປ້າໃໝ່ໆບໍ່ທັນມີໝູ່ ຍາມວ່າງວຽກກໍ່ຕໍ່ເຂົ້າອິນເຕີເນັດ
  ຫາແຊັດນຳນ້ອງແລະເຂົ້າໄປເວັບ myfreecams ໄປຊອກຫາເບິ່ງຜູ່ສາວປະ
  ຫີ, ວຽກທີ່ປ້າມອບໃຫ້ກໍ່ບໍ່ມີຫຼາຍດອກ ຕອນເຊົ້າກໍ່ຍົກເຄື່ອງອອກໄປວາງ
  ຂາຍ ແນວໜັກໆຂ້ອຍເປັນຜູ່ຍົກ ປ້າເປັນຜູ່ຈັດລຽງແລະທຳຄວາມສະອາດ
  ສິນຄ້າ ທາງຜ່ານໜ້າຮ້ານປູຢາງໝາກຕ໋ອຍແດງ ຍາມແລ້ງກໍ່ຝຸ່ນໄງ່ ຍາມຝົນ
  ກໍ່ຂີ້ຕົ້ມແຕ່ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ທົນເພາະຮູ້ວ່າລັດຂາດງົບ ຖ້ານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດມາ
  ສຳປະທານພຸ້ນລະເຂົາຈຶ່ງຈະປູຢາງໝາກຕ໋ອຍສີດຳ ຮອດເວລານັ້ນກໍ່ຄົງບໍ່ສາ
  ສາມາດຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍແບບນີ້ໄດ້ອີກແລ້ວ. ຍາມລູກຄ້າມາຊື້ເຄື່ອງກໍ່ຊ່ອຍ
  ຍົກຊ່ອຍຍໍໄປສົ່ງເຂົາຢູ່ຄິວລົດ ຖ້າຜູ່ໃດຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອ, ຮອດ
  ຍາມຄ່ຳມາກໍ່ຊ່ອຍເພິ່ນປິດຮ້ານ ບໍ່ມີວຽກຫຍັງຫຼາຍດອກ. ຄວາມຈິງແລ້ວ
  ປ້າບໍ່ເຮັດຫຍັງກໍ່ມີຢູ່ມີກິນເພາະເພິ່ນມີເຮືອນໃຫ້ພວກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ
  ເຊົ່າ ລູກເຕົ້າທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດຝາກເງິນມາໃຫ້ທຸກເດືອນ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ຊ່າງຢູ່ລ້າ
  ກໍ່ເລີຍມາເສັ້ງຫ້ອງແຖວເປີດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ ແລະຕ້ອງການຄົນນອນ
  ເຝົ້າຮ້ານ ເພິ່ນກໍ່ເລີຍເອົາຂ້ອຍມາຢູ່ນຳເພາະຢູ່ບ້ານກໍ່ເລາະເຕະແກ້ວເບຍ
  ຫຼິ້ນລ້າ ບໍ່ມີວຽກຫຍັງເຮັດຍາມແລ້ວນາ ແລະວຽກນາກໍ່ບໍ່ຫຼາຍຄືແຕ່ກ່ອນ
  ເພາະເພິ່ນຂາຍໃຫ້ອີ່ນາຍຫວຽດດັງມອດຫຼາຍຜັ່ນແລ້ວ ລຳຄານລາວມາ
  ຖາມຊື້ເລື້ອຍຫຼາຍ ກຳຂີ້ດີກ່ວາກຳຕົດ ກໍ່ເລີຍຂາຍສາ ຖ້າບໍ່ຂາຍຈັກນ່ອຍ
  ມັນຫາເລື່ອງເອົາລ້າ.
  ຍອມຮັບວ່າເວລານັ້ນແງ້ນອີ່ຫຼີ ຫີກໍ່ຫາຍາກ, ຍາມມື້ເວັນມີສາວຫາກິນລັບ
  ສອງຢູ່ຮ້ານນ້ຳອ້ອຍນ້າປານແຕ່ລູກຄ້າຫຼາຍເກີນ ແລະຢ້ານຕິດໂລກຈຶ່ງຕ້ອງ
  ຊັກວ່າວແກ້ແງ້ນ ສາວແມ່ຄ້າແຖວນັ້ນກໍ່ເປັນຕາເບິ່ງຫຼາຍຄົນຢູ່ແຕ່ເຂົາຍິ້ມ
  ໃຫ້ແຕ່ບ່າວປ້າຍຟ້າແລະບ່າວຜູ່ດີມີເງິນ ເດັກບ້ານນ້ອຍຄືຂ້ອຍເຂົາບໍ່ຍິ້ມ
  ໃຫ້ເລີຍ, ຍາມມື້ຄືນກໍ່ກ້າໄປທ່ຽວໃສ ບັກດຶກແປງລົດກໍ່ມາຊວນເຂົ້າໄປຫຼິ້ນ
  ໃນວຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດລະຖິ້ມໜ້າທີ່ໄປເພາະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບວຽກທີ່ເພິ່ນ
  ມອບໃຫ້ ໃຄແດ່ແຕ່ມີນ້ອງສາວເຂົ້າ skype ມາລົມຫຼິ້ນນຳຈຶ່ງບໍ່ເຫງົາ.
  “ຄິດຮອດເຮົາກໍ່ກັບມາບ້ານລະ ເຂົາກໍ່ຄິດຮອດເພິ່ນຄືກັນ 🙂 ” ນ້ອງສາວສົ່ງ
  ຂໍ້ຄວາມຕອບມາເມື່ອຂ້ອຍບອກນ້ອງວ່າຂ້ອຍຄິດຮອດນ້ອງສາວ. ໃນສາຍ
  ຕາຂອງຄົນອື່ນ ນ້ອງສາວຂ້ອຍອ່າວຕຸ້ຍບໍ່ງາມ ແຕ່ໃນສາຍຕາຂ້ອຍແລ້ວ
  ນ້ອງສາວຂ້ອຍງາມຄືນາງຟ້າຄືກັນກັບໃນໜັງ Shallow Hal ຫັ້ນລະ ນ້ອງຈະ
  ນັ່ງຈະນອນຈະຍ່າງຈະເດີນກໍ່ມີສະເນ່ ຂ້ອຍລັກແຍງນ້ອງເລື້ອຍຍາມຍາມ
  ເຜີແລະລາວກໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍມັກແນມເບິ່ງນົມເບິ່ງຂາຂາວລາວເລື້ອຍແຕ່ລາວຈະ
  ລະວັງຕົວກໍ່ຕໍ່ເມື່ອພໍ່ແມ່ຢູ່ເຮືອນ ແຕ່ເວລາມີແຕ່ຂ້ອຍກັບນ້ອງສາວຢູ່ເຮືອນ
  ຕາມລຳພັງ ລາວຊິປະໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງໂລດແລະລາວກໍ່ຍອມຮັບວ່າຮູ້ສຶກສຽວ
  ຄືກັນຕອນຂ້ອຍລັກແນມເບິ່ງລາວຫັ້ນ, ເວລານອນລູບງ່າມຂາຕົນເອງກໍ່ຄຶດ
  ເຫັນຕອນຂ້ອຍນຸ່ງສົ້ງກິລາຮັດຮູບໂຊທ່ອນໂຄຍໃຫ້ນ້ອງເບິ່ງ ລາວຢາກລອງ
  ນັ່ງຕໍ ຄັນຊິຊວນແບບໂກ້ໆໂລດກໍ່ລະອາຍ ຕ້ອງໄວ້ລາຍແດ່ໜ້ອຍນຶ່ງ.
  “ບໍ່ໄດ້ໃດ໋ ເພິ່ນຊິເຂົ້າມາຫາເຂົາບໍ່ໄດ້ໃດ໋.” ນ້ອງສາວຫ້າມເມື່ອຂ້ອຍລາກຸດ
  ໄນລາວແລະບອກບໍ່ໃຫ້ໃສ່ລັອກ ຕອນເດິກຈະເຂົ້າໄປຫົ່ມຜ້າໃຫ້ລາວຄືຕອນ
  ເຄີຍເຮັດຕອນຢູ່ບ້ານ.
  ຢູ່ຫົວນາຂ້ອຍມີກົກຫວ້າ, ນ້ອງເລີກຮຽນແລ້ວມັກອອກມາກິນໝາກຫວ້າ
  “ເພິ່ນແນມເບິ່ງເຂົາ ຄືບໍ່ເຄີຍເຫັນເຂົານີ້ລະ.” ນ້ອງເວົ້າແລ້ວກໍ່ຫຼັບຕາຊັງໃສ່
  ເໝືອນສັນຍານໃຫ້ແນວໃດແນວນຶ່ງ, ຂ້ອຍຫຍັບເຂົ້າໄປນັ່ງໃກ້ໆ ສອດມືໄປ
  ກອດແອວແລະຊິ່ມໃສ່ຫູນ້ອງສາວວ່ານ້ອງງາມແລະໜ້າຮັກຫຼາຍ ນ້ອງງວກ
  ໜ້າມາຈະຕອບຂອບໃຈແຕ່ບັງເອີນຮິມສົບນ້ອຍໆບາງໆສີກຸຫຼາບຂອງລາວ
  ພັດມາຕຳກັບຮິມສົບທີ່ໃຫຍ່ດຳຂອງຂ້ອຍ. ໃຈເຕັ້ນໃຈສັ່ນຄືມັນຊິລະເບີດນີ້
  ລະເມື່ອໄດ້ຈູບປາກແລກລີ້ນກັບນ້ອງສາວ ມືທີ່ລູບຢູ່ກົກຂານັ້ນລູບຂຶ້ນໄປຫາ
  ຫີນ້ອງຍາມໃດກໍ່ບໍ່ຮູ້ເມື່ອ “ພໍແລ້ວນະອ້າຍ…ຢ່າ..” ນ້ອງສາວເວົ້າຫ້າມໃນ
  ລຳຄໍເມື່ອຂ້ອຍແຍ່ນິ້ວເຂົ້າໄປຕາມຂອບສະຫຼິບ ແລະນ້ອງກໍ່ແຍກຂາອອກ
  ຈາກກັນເພື່ອໃຫ້ຂ້ອຍຊອກຫາຮູທີຮ່ປຽກຊື້ນຂອງລາວໄດ້ໂດຍງ່າຍ. ມືນຶ່ງ
  ກໍ່ຈົກເຂົ້າໄປຄັ້ນນົມນ້ອງໄປພ້ອມໆກັບຈັງຫວະແຍ່ນິ້ວ ຫົວນົມນ້ອງໃຫຍ່ກ່ວາ
  ປາຍໄມ້ຖູ່ກາຊ້າງ, ໄຟກາມໃໝ້ຫົວໃຈຂອງຂ້ອຍແລະນ້ອງສາວດົນເຕີບຈຶ່ງ
  ໄດ້ສະສະຕິຂຶ້ນມາແລະແຍກອອກຈາກກັນກ່ອນທຸກຢ່າງຈະສາຍເກີນໄປ.

 64. ກັອບມາ
  ເດືອນກໍລະກົດ 6, 2015 ເວລາ 2:06 am

  ນ້ອງເມຍມີອາຍຸອ່ອນກ່ອນຜູ້ເປັນເມຍຕົນເອງ 8 ປີ ແລະໃນຄອບຄົວພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າກໍມີແຕ່ສອງນ້ອງເອື້ອຍນີ້.

  ຂ້ອຍໄປເປັນເຂີຍສູ່ແລະແຕ່ງງານໄດ້ສອງປິກ່ວາແລ້ວແຕ່ບໍ່ທັນມີລູກ ອາຊີບແມ່ນແລ່ນລົດວັງວຽງ-ກາສີ ສ່ວນເມຍເປັນອາ

  ຈານສອນຢູ່ມັດທະຍົມວັງວຽງ ແລະນ້ອງກໍເປັນນັກຮຽນ ມ3 ຢູ່ມັດທະຍົມທີ່ເອື້ອຍເພິ່ນສອນຢູ່ນັ້ນ. ແຕ່ລະມື້ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ

  ແມ່ນຢູ່ສວນຢາດພິ່ນຟາກນ້ຳຊອງເບື້ອງຜາແດງພຸ້ນລະ, ເມຍກໍໄປສອນໜັງສື ນອ້ງເມຍກໍໄປໂຮງຮຽນ ແລະຕົນເອງກໍອອກ

  ແລ່ນລົດ ນອກຈາກວັນເສົາແລະທິດແລະຍາມຄ່ຳເທົ່ານັ້ນທີ່ຢູ່ພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາກັນ.

  ນ້ອງເມຍນັບມື້ນັບມີຄວາມສວຍຄວາມງາມແຕກບານອອກມາ ບໍ່ວ່າເອີກກໍປຸ້ງອອກມາໃຫຍ່ກ່ອນຂອງເອື້ອຍ ຄີງກໍບາງຮ່າງ

  ກໍຈ່ອຍອ້ອນແອ້ນເພາະເປັນຍຸກຂອງເຂົາທີ່ພາກັນອອກກຳລັງກາຍຟິດແນັດເພື່ອສຸກກະພາບແລະຮຸ່ນຂອງຄົນຍຸກໃໝ່. ທຸກ

  ເທື່ອທີ່ນ້ອງເມຍມາແຕ່ບ່ອນອອກກຳລັງກາຍທີ່ນຸ່ງໂສ້ງຢືດຂ້ສັ້ນຫັດໆຂອງອອກກຳລັງກາຍ ແນມເຫັນອີ່ໂມະຂອງນ້ອງເມຍ

  ທີ່ເປັນຄູອູດລູດປານໝູນ້ອຍນອນຮຽງກັນ ທັງສວດທັງໃຫຍ່ກ່ອນຂອງຜູ້ເອື້ອຍທີ່ຕົນເອງໜ່ຳມາຕະຫລອດ ທີ່ມີອີໂມະທີ່ໄທ

  ບ້ານໄທເມືອງເອີ້ນກັນວ່າ ຫີກົມໝາກງິ້ວ ແຈ່ຂອງນ້ອງສາວແຮງສວດກ່ອນຂອງເອື້ອຍອີກ. ແນມເບິ່ງອີ່ໂມະນ້ອງເມຍດຸຫລາຍ

  ຈົນຜູ້ກ່ຽວເວົ້າໃຫ້ ລະວັງເດີ້ຈະບອກເອື້ອຍກົບ (ເມຍຕົນເອງຊື່ຫຼີ້ນວ່າກົບ) ກໍເລີຍຕອບນ້ອງເມຍໄປວ່າ ບໍ່ຢ້ານອ້າຍປືກພ້າຂໍ

  ເອື້ອຍເຈົ້າກໍບອກໂລດ.

  ມື້ໜຶ່ງ ລົດມີບັນຫາເລີຍເອົາລົດເຂົ້າອູ່ຊ້ອມແປງ ແລ້ວກັບມານອນຢູ່ບ້ານ ພໍ່ແມ່ເພິ່ນກໍໄປສວນຕາມປົກກະຕິຂອງເພິ່ນ ເມຍ

  ກໍໄປສອນໜັງສີ ບຶດໜຶ່ງກໍໄດ້ຍິນສຽງລົດຈັກເຂົ້າມາຈອດຢູ່ກ້ອງຕະລ່າງຈຶ່ງແນມອອກໄປເບິ່ງແມ່ນລົດຈັກອີ່ຂຽດ (ຊື່ຫລີ້ນຂອງ

  ນ້ອງເທຍ) ມາຈອດແລ້ວກໍຂຶ້ນມາເທິງເຮືອນ ແກ້ຊຸດເຄື່ອງນັກຮຽນອອກ ແກ້ເສື້ອຊ້ອນໃນອອກ ແລ້ວນຸ່ງແຕ່ສະຫຼິບຍ່າງໄປໄຂ

  ເອົານ້ຳເຢັນຢູ້ຕູ້ເຢັນ ແລ້ວຍ່າງດັດເຂົ້າມາຫ້ອງຂອງຜູ້ເປັນເອື້ອຍແລະອ້າຍເຂີຍ. ຕົນເອງບໍ່ຈັກແນວຈະເຮັດເພາະກຳລັງຈອບເບິ່ງ

  ນົມແລະຮ່າງອັນເກືອບເປືອຍໂຕຂອງນ້ອງເທຍຢູ່ ຈຳເປັນຕ້ອງຈະເອກັນເພາະບໍ່ມີບ່ອນລີ້.

  ຕົນເອງກໍທຳທ່າໂດດກອດເອົາສອງມືສວມໃສ່ນົມສອງເບື້ອງແລະເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ມື້ນີ້ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໄປສອນໂຮງຮຽນຫວາ ມາເຮົາມາມ່ວນ

  ມ່ວນກັນແຮງກຳລັງຂຶ້ນເຮງຢູ່ນີ້. ທັງເວົ້າທັງກອດແນບລົງໃສ່ຕຽງນອນຕົນເອງ. ທາງນ້ອງເມຍກໍຕະໂກນອອກຄ່ອຍໆວ່າ ຂ້ອຍ

  ຂຽດນະ ບໍ່ແມ່ນເອື້ອຍກົບ ພໍແຕ່ນ້ອງເມຍເວົ້າສຸດຄວາມ ສະຫຼິບຫັດອີໂມະຂອງນ້ອງເມຍກໍຫຼຸດອອກຈາກສອງນາໄປແລ້ວ. ໂອຍ!

  ອີ່ພໍ່ຂ້ອຍ… ຂອງເອື້ອຍວ່າໂຕ້ນແລະກົມອູດລູດ ຂອງນ້ອງແຮງສອງເທົ່າຂອງເອື້ອຍ. ນ້ອງເມຍພະຍາຍາມດີ້ນແລະຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານວ່າ

  ອ້າຍເຮີຍເຈົ້າເມົາຫວາ? ຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນເອື້ອຍກົບ ຂ້ອຍນ້ອງເມຍເຈົ້າ….ຂ້ອຍຈະບອກເອື້ອຍກົບໂລດຄັນວ່າເຈົ້າລວນລາມຂ້ອຍ. ວາງ

  ແຜນເພື່ອຫາໂອກາດ… ຢ່າດີ້ນ ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງຄັກໆກ່ອນວ່າແມ່ນກົບຫຼືຂຽດ ຕົນເອງອອກຄຳສັ່ງໃຫນນ້ອງເມຍເຊົາດີ້ນ. ນ້ອງເມຍ

  ກໍທຳຕາມແລະບອກວ່າ ນີ້ເບິ່ງເອົາ ເບິ່ງເອົາຄັກໆຂ້ອຍ ຂຽດ ບໍ່ແມ່ນເອື້ອຍກົບ….ພໍນ້ອງເມຍເຊົາດີ້ນກໍພໍຖືກຈັງຫວະເອົາບັກນ້ອງ

  ຊາຍທີ່ກຳລັງແຮງໆນັ້ນອັດເຂົ້າໃສ່ອີ່ໂມະດັບໂບກົມໝາກງິ້ວຈົນຈຳຫຼິບແລ້ວກໍເດົ້າໃສ່ຕັບໆໆໆໆ ພໍແຕ່ເດົ້າໄດ້ 7-8ເທື່ອ ນ້ອງເມຍກໍ

  ເຊົາດີ້ນແຕ່ກັນມາດີ້ນແບບກົ້ນບໍ່ຕິດເສື່ອທັງເອົາເລັບມືທັງຫຍຸມທັງຄູດຫລັງຜູ້ເປັນອ້າຍເຂີຍ ທາງປາດກໍຄາງ ຮືຍໆໆໆໆ ແລະກັດແຂ້ວ

  ກອດໆໆໆ ແລະເຮັດເປັນສຽງແບບກິນຕຳໝາກສົ້ມເຜັດໆ ສີດ…ຫ່າ……ບໍ່ພໍຫ້ານາທີກໍສຳເລັດທັງອ້າຍເຂີຍແລະນ້ອງເມຍ.

  ພໍແຕ່ສຳເລັດ ນາງຂຽດນ້ອງເມຍກໍບອກວ່າຢ່າໄປບອກເອື້ອຍກົບເດີ້ ປະມານ 20 ນາທີຕໍ່ມານ້ອງເມຍກໍມາຊື່ມໃສ່ຫູວ່າ ເອົາອີກ ຈຶ່ງຈັດ

  ໃຫ້ອີກນ້ຳໜຶ່ງ ແຕ່ເທື່ອນີ້ໃຊ້ເວລາເກືອບເຄິ່ງຊົ່ວໂມງຈຶງແລ້ວ ແລະກໍເຮັດໃຫ້ນ້ອງເມຍພໍໃຈທີ່ສຸດ ລາວເວົ້າວ່ານ້ຳຄັນລາວອອກຕັ້ງສອງ

  ເທື່ອ. ພໍແຕ່ນ້ອງເມຍລຸກອອກຈາກບ່ອນນອນກໍເຫັນຮອຍເລືອດປົນນ້ຳອະສຸຈິຕິດຢູ່ຜ້າປູນອນ….ເວນກູບາດນີ້ເລື່ອງແຕກຄັກໆ….

  ຈົນໄດ້ລົງມືເອົາມີດກົນມາປາດຄາງຕົນເອງວ່າໂກນໜວດແລ້ວບາດເລີຍເຮັດເລືອດຕົກໃສ່. ເອົາຜ້າປູນອນໄປຊັກ ໂຊກດີຄາບເລືອດນັ້ນ

  ອອກໝົດ.

  ນັບແຕ່ນັ້ນມາແມ່ນຍ່ອງນ້ອງເມຍເກືອຍທຸກອາທິດ ເອົາແຕ່ມີໂອກາດແລະຄວາມສະດວກອຳນວຍໃຫ້ມາຈົນຜູ້ເປັນເມຍຕັ້ງທ້ອງຈຶ່ງ

  ຕັດສິນໃຈເຊົາຍ່ອງຂອງນ້ອງເມຍ.

  • ບ້າກັອບ
   ເດືອນກໍລະກົດ 7, 2015 ເວລາ 11:46 pm

   ອ່ານແລ້ວໂຄຍແຂງ ຢາກຍ່ອງນ້ອງເມຍເຈົ້າ 🙂

 65. ໝາກຫວ້າສົ້ມ
  ເດືອນກໍລະກົດ 10, 2015 ເວລາ 5:29 pm

  ເລື່ອງນີ້ກໍ່ເກັບຕົກມາຈາກເວັບຕ່າງປະເທດອີກຕາມເຄີຍ ບໍ່ມີປະສົບການເອງນີ້ລະ
  ຈຶ່ງໄປເລາະເກັບເອົາເລື່ອງເຂົາແຕ່ງແລ້ວມາລອກຕໍ່. ຍອມຮັບວ່າເຂົາແຕ່ງໄດ້ດີ
  ອ່ານແລ້ວໂຄຍແຂງຈົນໄດ້ຈົກອອກມາຊັກວ່າວຖິ້ມ, ຂໍເລີ່ມເລື່ອງເລີຍເນາະ 🙂

  ລະດູທີ່ຂ້ອຍມັກສຸດແມ່ນລະດູຮ້ອນເພາະລະດູນີ້ຜູ່ຍິງຈະນຸ່ງນ້ອຍຫົ່ມບາງ
  ໂຊຫຸ່ນໃຫ້ຄົນອື່ນເບິ່ງ, ບາງຄົນກໍ່ມີເນື້ອໜັງສວຍງາມ ບາງຄົນກໍ່ຕຸ້ຍເອດເປດ
  ອາດປາດຄືເຈົ້າເຫັນເຂົາຍ່າງໂຊຢູ່ຕາມສູນກາງການຄ້າຫັ້ນລະ. ເອື້ອຍນ້ອງ
  ຂ້ອຍກໍ່ສວຍໂອກາດເອົາລະດີນີ້ເປັນລະດູໂຊຫຸ່ນຂອງຕົນ ແຕ່ບໍ່ກ້ານຸ່ງອອກ
  ນອກເຮືອນຕໍ່ໜ້າພໍ່ແມ່ດອກ ນຸ່ງສິ້ນນຸ່ງເສື້ອທຳມະດາ ແຕ່ພໍແລ່ນລົດອອກ
  ຈາກເຂດບ້ານບ້ານແລ້ວເຂົາກໍ່ແກ້ສິ້ນແກ້ເສື້ອອອກໃຫ້ຍັງແຕ່ເຄື່ອງສັ້ນໆ
  ບາງໆແລະຈົກເອົາເຄື່ອງສຳອາງອອກມາທາສົບແຕ້ມຕາຕາມຄວາມນິຍົມ
  ຂອງສາວສະໃໝໃໝ່.
  “ສະເກິດເຈົ້າເຂີນໂພດເດີຫັ້ນເອື້ອຍ ເຄື່ອງໃນສີຫຍັງເຫັນໝົດ.” ນ້ອງສາວ
  ທ້ວງຂຶ້ນເມື່ອແນມເຫັນສະຫຼິບສີ້ຂາວຂອງເອື້ອຍແປັດແລັດອອກມາ. ພໍຂ້ອຍ
  ງວກໜ້າກັບໄປເບິ່ງກໍ່ສາຍໄປແລ້ວ ເອື້ອຍຂ້ອຍເອົາມືງຸຸ້ມໄວ້ຮຽບຮ້ອຍ, ນ້ອງ
  ສາວໃຊ້ນິ້ວຊີ້ຍູ້ແກ້ມຂ້ອຍໃຫ້ຫັນຄືນມາເບິ່ງທາງ. ນ້ອງສາວຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ທຳມະ
  ດາ ນຸ່ງເສື້ອຄໍຢູກ້ວາງຈົນເຕົ້ານົມຂາວໆລົ້ນອອກຈາກເສື້ອຊ້ອນສີນ້ຳເງິນ ສົ້ງ
  ກໍ່ສັ້ນແສນສັ້ນແລະຮັດແສນຮັດຈົນຕ້ອງໄດ້ດຶງເສື້ອລົງມາປົກບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຫັນ
  ແງ່ມ camel toe, ດຶງເສື້ອລົງປົກເບື້ອງລຸ່ມມັນກໍ່ເຜີຍເບື້ອງເທິງ. “ຢ່າລະ…
  ໃຜຢາກເບິ່ງກໍ່ເບິ່ງ ເອົາໄປນຳບໍ່ໄດ້ດອກ.” ນ້ອງສາວມັກເວົ້າແບບນີ້ລະ ແນມ
  ເບິ່ງຮອຍຍິ້ມທີ່ມີເລດໄນຂອງຂ້ອຍແລ້ວກໍ່ເດ່ມືມາບິດແຂນເປັນການເຕືອນສະ
  ຕິບໍ່ໃຫ້ຄິດຫື່ນກັບເອື້ອຍນ້ອງຕົນເອງ.
  ເອື້ອຍຮຽນຈົບ ຊອກການບໍ່ທັນໄດ້ກໍ່ເອົາຜົວ ແລະຊື້ຄອນໂດໜອງທາຢູ່ກັບຜົວ
  ຕາມລະພັງ ຍັງແຕ່ຂ້ອຍກັບນ້ອງສາວຍັງຢູ່ນຳພໍ່ແມ່, ພໍ່ຍອມຮັບການນຸ່ງຖືຂອງ
  ໄວລຸ້ນສະໃໝໃໝ່ ແຕ່ແມ່ຍັງຮັກສາຫົວບູຮານໄວ້ຢູ່ ມື້ໃດຮ້ອນແທ້ໆຈຶ່ງອະນຸ
  ຍາດໃຫ້ນຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນແຕ່ບໍ່ໃຫ້ສັ້ນເຖິງເຄິ່ງກົກຂາ ເຂີນເຂົ່ານິ້ວສອງນິ້ວເທົ່ານັ້ນ
  ຄໍເສື້ອກໍ່ບໍ່ໃຫ້ກ້ວາງເກີນໄປ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ເຮືອນຕລອດເວລາ ເພິ່ນຕ້ອງໄດ້
  ເດີນທາງໄປປະຊຸມຕ່າງແຂວງເລື້ອຍ ບາງເດືອນກໍ່ໄປປະຊຸມຢູ່ຕ່າງປະເທດຈຶ່ງ
  ເຮັດໃຫ້ນ້ອງສາວໄດ້ມີໂອກາດໂຊຄວາມງາມຂອງຕົນໄດ້ຕາມໃຈ ຍາມເພິ່ນ
  ຢູ່ເຮືອນເຮັດຕາມເພິ່ນມັກ.
  “ຫົວໄກ່…ມາເບິ່ງຂອງດີ.” ນ້ອງສາວ text ມາບອກ, ຂ້ອຍຍື່ນຜ້າໃຫ້ລຸງຂັບລົດ
  ເຊັດລົດແທນ ພໍ່ຂ້ອຍບໍ່ມັກໃຊ້ລຸງຂອບລົດທຳຄວາມສະອາດລົດສ່ວນຕົວໃຫ້
  ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຖືກົດປານນັ້ນ. ເຄາະປະຕູເຕືອນນ້ອງສາວສອງບາດກ່ອນຈະເປີດ
  ເຂົ້າໄປ, ນ້ອງສາວປ່ຽນທ່ານອນເໝບມາເປັນທ່ານອນຕະແຄງແລະຍື່ນໄອໂຟນ
  ໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງຄິບຂອງຄົນຍາມໂຮງຮຽນຊັກວ່າວ ນ້ອງສາວບອກວ່າໝູ່ລາວສົ່ງ
  ມາໃຫ້ ເຂົາເປີດນົມໃຫ້ຄົນຍາມເບິ່ງເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນຄົນຍາມຊັກວ່າວໃຫ້ເບິ່ງ.
  “ຄິດວ່າຂອງດີຫຍັງ…” ຂ້ອຍເວົ້າຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມຜິດຫວັງເມື່ອເບິ່ງຄິບຈົບ.
  “ອ້າວ….ແທນທີ່ຈະຂອບໃຈເຂົາທີ່ເອົາຄິບນີ້ມາໃຫ້ເບິ່ງ.” ນ້ອງສາວເວົ້າຂຶ້ນແບບ
  ນ້ອຍໃຈ, ຕອນນ້ອງຄຽດນ້ອງງອນ ນ້ອງໜ້າຮັກຫຼາຍ ແລະແນ່ນອນຂ້ອຍຕ້ອງ
  ໄດ້ຂໍໂທດແລະອິ່ນອອຍນ້ອງສາວດ້ວຍການໃຫ້ລາວອົມໄມ້ໄອຕິມຕາມທີ່ເຄີຍອິ່ນ
  ອອຍເອື້ອຍຕອນລາວເປັນໂສດ.
  ຖ້າຍັງບໍ່ສຽວ ໃຫ້ອ່ານເລື່ອງນີ້ຕື່ມເດີ. 🙂

  ตอนนั้นแอนเรียน ม.5 ที่หาดใหญ่ค่ะ ตอนนั้นนะนมของหนูใหญ่น่าฟัดมากค่ะ แล้วจิ๋มหนูก็ยังฟิตนะ ตอนนั้นฝึกขมิบบ่อยมากค่ะ จะได้ตอดเก่งๆ เวลาใครเย็ดหนูก็ติดใจกันทั้งนั้น แม้จะเป็นช่วงเงี่ยนๆของแอน แต่วันนั้นแอนมัวแต่ยุ่งอยู่กับการซื้อของทำรายงานค่ะ เย็นวันนั้นหลังเลิกเรียน แอนไปเดินไดอาน่า ดันเกิดปวดฉี่ขึ้นมา ก็เสือกไปกินน้ำเยอะนิคะ หนูล่ะ วิ่งไปห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดเลย คือชั้น4 แต่เหมือนจะเป็นกันทุกที่คือห้องน้ำหญิงเต็มค่ะ ต่อคิวกันยาวเชียว ยังกะมีอะไรลดราคาในห้องน้ำ! ห้องผู้ชายโล่งเชียว หนูคิดว่า เป็นผู้ชายก็ดีนะคะ แค่ ยืน ถก สบัด เสร็จ! หนูทนไม่ไหว ต้องตัดสินใจค่ะ! เยี่ยวจะราดอยู่แล้ว หนูเดินเข้าไปในห้องน้ำชายเลยไม่สนใจค่ะ ดีกว่ายืนเยี่ยวแตก(น่าอายกว่า) อีกอย่างตอนนั้นห้องน้ำชายไม่มีใครอยู่ด้วย ปิดประตูแล้วเยี่ยว อย่างสบายยยยยยยใจ…อีตอนเข้าไปน่ะ มันไม่มีคน หืมมม แต่พอเข้าไปแล้วนะ คนเข้าไม่ขาดสายเลย เยี่ยวเสร็จก็นานแล้วหาจังหว่ะที่จะออกก็ไม่มี หนูตื่นเต้นมากทำไงดี จะออกไปแล้วทำหน้าตายังไงเนี่ย งานนี้แอนคิดว่าต้องเฝ้าโถขี้จนห้างปิดแน่เลย เหม็นก็เหม็นนะคะ คือตอนเข้าไปแล้วได้เยี่ยวเนี่ยมีความสุขมากกกกกกค่ะ แต่หลังจากเยี่ยวแล้วต้องยืนรอจังหวะออกประมาณ 30นาทีแล้วแอนเริ่มทุกข์ล่ะคะ…ระหว่างที่แอนรวบรวมความกล้า เอาวะ!เป็นไงเป็นกัน เราก็บอกความจริงไปซะก็สิ้นเรื่อง อย่างน้อยเค้าคงไม่คิดว่าเด็กนักเรียนผู้หญิงตัวเล็กๆ(แต่นมใหญ่) อย่างเรา จะเป็นคนโรคจิตหร๊อก -เข้าข้างตัวเองอีก จู่ๆก็มีเสียงประตูปิดดังปั้ง ดังมากเลยแล้วก็มีเสียงวิทยุมือถือ เหมือนตำรวจ ไอ้ที่กล้าเมื่อกี้ไปอยู่ที่ตาตุ่มหมดเลยอ่ะ ตายห่าและตำรวจแน่เลย ทำไงดีกู สมมุติมันพาแอนไปโรงพัก แล้วเรียกพ่อแม่มารับ แอนจะทำยังไงเนี่ย แต่แอนก็ได้ยินเสียงเสียวๆ อ่าาาา ซี๊ด เอ้อออ ที่คุ้นเคยค่ะ ได้ยินนะเงี่ยนเลย ตอนนั้นคิดว่าเค้าคงมีความสุขที่ได้เยี่ยวเหมือนเราตอนปวดมากๆมั้ง แต่ก็มาคิดว่าเอ๊ะ แล้วทำไมไม่ไปยืนโถฉี่ล่ะ แถมไม่นั่งชักโครกด้วย อืมมมม น่าคิดล่ะซิแอนค่อยๆก้มดูช่องข้างล่าง เห็นเงาพึบพับๆ พอสังเกตุมองที่น้ำบนพื้นมันสะท้อนนะ โอโห เป็นยามค่ะ กำลังช่วยตัวเองอยู่ จากเงาก็น่าจะใหญ่ซะด้วย เงี่ยนที่สุดเลยค่ะ หนูน่ะหัวนมชูออกมานอกชุดนักเรียนเลย มือก็นวดจิ๋มด้วย โหยไม่ไหวแล้วอ่ะ แอนอยากจะเข้าไปขอพี่ยามดูดควยตรงนั้นเลย แต่ไม่รู้จะทำยังไงดี แอนถอดเสื้อซับ และยกทรงไปวางไว้บนที่กด หนูปิดฝาชักโครกแล้วมือดันฝาผนังอีกข้างหนึ่งไว้ อีกมือก็ช่วยตัวเอง ขาข้างนึงก็ยกวางบนฝาชักโครก จะได้แหกเขี่ยง่ายๆ รู้มั้ยค่ะว่าแอนเสียวที่สุดเลย ในใจก็กลัวนะแบบว่า เข้ามาตั้งนานแล้ว ไม่รู้ว่าพวกแม่บ้านมันจะเห็นรึป่าว อีกใจก็ยังเต้น ตึกตักๆ แล้วก็มองภาพพี่ยามสาวควยด้วย สุดยอดจริงๆค่ะ …ระหว่างที่กำลังเงี่ยนหลุดโลกอยู่นั้น จู่ๆเสียงวิทยุพี่เค้าก็ดังขึ้น หนูตกใจหมดเลย รีบใส่กระดุมแทบไม่ทัน แล้วพี่ยามก็เปิดประตูออกไป เค้ายังไม่เสร็จหรอกค่ะ เพราะแอนดูเค้าจากพื้นห้องน้ำเปียกอยู่ตลอด แอนคิดว่าถ้าพี่ยามออกไปแล้ว แอนก็ไม่อยู่ให้เสียเวลาหรอก แอนออกตามมาเพราะคิดว่าพี่เค้าไปแล้ว ปรากฎว่า ยังค่ะ! ตกใจมาก หน้าตื่นเลย พี่ยามถามว่า “น้องเข้ามาทำไมครับ?” (ทำสีหน้าแบบเครียดมาก) หนูบอกไปตามความจริงค่ะ “ห้องน้ำหญิงเต็ม หนูทนไม่ไหว” แต่ดูพี่ยามยังเครียดอยู่อีก หนูไม่รู้ทำไงก็เลยชิงตัดบท เออพี่คะ คือหนูทำของตกไว้อ่ะคะ เอาไม่ออกเลย ปล้ำกับมันมานานแล้ว พี่ช่วยหนูหน่อยได้มั้ยคะ (ได้ผลค่ะ เค้าเปลี่ยนสีหน้าแบบให้ความช่วยเหลือ) “ไหน ตรงไหนครับ” หนูพาพี่ยามเข้าไปในห้องน้ำ แล้วล็อคประตู พอพี่ยามเข้ามาแล้วปิดฝาชักโครกลง ถึงเห็นเสื้อซับ กับยกทรงหนูค่ะ (ตายและ นี่หนูคิดจะออกจากห้องน้ำ โดยลืมยกทรง–คือตอนนั้นไม่มีเสียงคนค่ะ ต้องรีบบบ) แล้วพี่ยามก็พูดเบากับหนูว่า “จะให้พี่เอาอะไรออกให้ครับ” แอนเลยไปกระซิบที่ข้างหูพี่ยามว่า”ความเงี่ยนของแอนค่ะพี่ พี่เอาออกให้หน่อยนะคะ”…เท่านั้นแหละ พี่ยามก็ไซร้แอน เวลาที่หนวดพี่เค้ามาโดนคอแอนนะ แอนเสียวซ่านแบบสุดๆ แล้วมือหยาบๆของพี่เค้านะ เวลามาจับนมแอนได้อารมณ์มากค่ะ พี่เค้าบีบแบบคนเงี่ยนกลัดมันส์มานานแล้ว พี่ยามถอดเสื้อนักเรียนหนูนะ นมหนูก็เด้งชูชันออกมาเลยค่ะ พี่ยามดูดหัวนมหนูแรง หนูโคตรเสียวเลยค่ะ พอพี่ยามเอามือล้วงไปในกระโปรง แล้วบีบก้นหนูนะ โอ้ยยยแฉะแบบไม่ต้องโดนจิ๋มเลยแหละ ตื่นเต้นด้วยในห้องน้ำ พอแอนเงี่ยนมากแล้วแอนเลยใช้นมถูตัวพี่ยาม แล้วใช้ปากรูดซิปดูดควยพี่ยาม ใหญ่แล้ะคับปากมากเลยค่ะ ควยพี่ยามใหญ่อยู่แล้วนะยังฝักมุกอีก1เม็ดแหนะ (นึกถึงตอนโดนภารโรงเย็ดนะ มุกตั้งหลายเม็ด แอนเสียวไม่ลืมเลย)แอนดูดแบบคนกำลังอดอยากควยมานาน ซักพัก แอนก็จับฝาผนังห้องน้ำให้ถนัดมือ เอาขาวางบนฝาชักโครก แล้วแอ่นจิ๋มแบบสุดๆ ท่าที่แอนช่วยตัวเองแหละค่ะ พี่ยามเย็ดเก่งมากๆ เย็ดแรงด้วย ขาแอนสั่นไปหมดเลย ยืนแทบไม่อยู่ เสียงพี่เค้ากระแทกดังพับๆๆๆๆๆ หนูเลยบอกให้เปลี่ยนท่า พอพี่ยามอุ้มหนูเย็ดนะ ก็ยังมีเสียง สวบๆ พรวดๆ อีก แอนก็เลยช่างมันแล้วกูเงี่ยน เอากันหลายท่ามากค่ะ แค่ห้องน้ำเล็กแค่นั้น แล้วพี่ยามก็แตกใส่ปากหนู เป็นบุญของหนูมากที่ได้กินน้ำควยพี่ยาม คิดดูซิแอนกำลังเงี่ยน ก็มีคนมาช่วยแอน…ห้องน้ำวันนั้นหนูมีความสุขมาก นอกจากได้เยี่ยวแล้ว ยังโดนเย็ดอย่างมีความสุขอีก วันนั้นหนูถามพี่ยามว่าทำไมพี่มาชักว่าวล่ะคะ พี่ยามเลยบอกหนูว่า เค้าเห็นลูกค้าคนนึกใส่เสื้อผ้าโป๊มากเลย พี่ยามทนไม่ไหว เลยมาชักว่าว …หลังจากวันนั้น หนูพยายามไปอีกหลายครั้ง (เผื่อจะได้โดนเย็ดอีก)แต่ก็ไม่เจอพี่ยามอีกเลย สงสัยคงจะย้ายไปแล้วไม่รู้ไปอยู่ห้างไหน?

 66. MoiSaLee
  ເດືອນສິງຫາ 5, 2015 ເວລາ 5:42 pm

  ລະດູຮ້ອນແມ່ນລະດູທີ່ຂ້ອຍຊື່ນຊອບກ່ວາໝູ່ໃນຈຳນວນ 4 ລະດູ ເພາະນອກຈາກ
  ຈະເຫັນສາວນ້ອຍສາວໃຫຍ່ນຸ່ງບິກິນີນອນອາບແດດຕາມຊາຍຫາດທະເລແລ້ວ
  ແລ້ວກໍ່ຍັງໄດ້ແຍງຜູ່ຍິງນຸ່ງສັ້ນຫົ່ມບາງຍ່າງເລາະຕາມຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ ຕຸ້ຍຈ່ອຍ
  ຂາວດຳຊ່ຳໃດ ນົມນ້ອຍຫີໃຫຍ່ຂະໜາດໃດກໍ່ເຫັນໝົດ, ພວກຂ້ອຍມັກໄປເລາະ
  Citadale ຫຼືບໍ່ຊັ້ນກໍ່ໄປ South Coast Plaza ຈາກນັ້ນກໍ່ເລີຍໄປ Newport Beach
  ກັບມາແລ້ວກໍ່ຊັກວ່າວເສັງກັນ ມັກສາວໃດກໍ່ຄິດໃສ່ໂລດ, ບັກໃໝເປັນຄົນໃຈກ້າ
  ກ່ວາໝູ່ ເຫັນສາວໃດງາມໆມັນເຂົ້າໄປຫາໄປຈີບໂລດ ນ້ອຍເທື່ອດອກຊິໄດ້ເບີໂທ
  ບາງເທື່ອໄດ້ແຕ່ໂທໄປພັດຖືກສາວແພດໂຮງໝໍປະສາດຮັບ ຂ້ອຍກັບບັກທູນຢ້ານ
  ເຫຼືອງຈຶ່ງບໍ່ກ້າເຮັດຄືບັກໃໝ ມີແຕ່ໃສ່ແວ່ນຕາດຳລັກເບິ່ງເປົ້າເບິ່ງເຕົ້າເຂົາເທົ່ານັ້ນ.
  “ສູຮູ້ຈັກຄວາມແດ່ເດີ…ເຮັດຫ້ອງນຳເປື້ອນແລ້ວກໍ່ຮູ້ເຊັດຮູ້ຖູແດ່ ກູຂີ້ດຽດ !” ເອື້ອຍ
  ເຟືອງຮ້າຍຂຶ້ນເມື່ອເຂົ້າໄປເຫັນຫ້ອງນ້ຳເປື້ອນໄປດ້ວຍນ້ຳໜຽວນ້ຳຄາວຂອງພວກ
  ຂ້ອຍທີ່ຊັກອອກເສັງກັນຕອນເມື່ອເຄິ່ງຊົ່ວໂມງກ່ອນ, ຂ້ອຍເປີດນ້ຳລ້າງອອກແລ້ວ
  ແຕ່ນ້ຳບັກໃໝຍັງເປັນຄາບຕິດຝາໃຫ້ເຫັນຢູ່ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໄປທຳຄວາມສະອາດ
  ອີກເທື່ອນຶ່ງກ່ອນແມ່ຈະເລີກວຽກກັບມາບ້ານ ເພິ່ນມັກນອນອາບຟອງສະບູຈຶ່ງຕ້ອງ
  ເຊັດຖູອ່າງໃຫ້ສະອາດກ່ອນເພິ່ນຈະລົງອາບ.
  “ບັກໃໝຫາກໍ່ອອກໄປກັບໝູ່ມັນເມື່ອກີ້ນີ້.” ເອື້ອຍຄິມໄຂປະຕູປ່ອນໜ້າອອກມາບອກ
  ແຕ່ລາວບໍ່ຮູ້ຊື່ໝູ່ທີ່ມາຮັບ, ແສງຕາຂ້ອຍສັກລົງໃສ່ເຕົ້ານົມກ່ອນເອື້ອຍຄິມຈະດຶງຊາຍ
  ເສື້ອຄຸມບາງໆມາປົກໄວ້ ແລະເລື່ອນສາຍຕາລົງໄປເບິ່ງເປົ້າສົ້ງວອມທີ່ໂຊເລົາປືນເປອາ
  ທີ່ກຳລັງມີທ່າທີຈະພອງຂຶ້ນມາເມື່ອເມັດໝາກຍົມໃຫຍ່ດຳຂອງເອື້ອຍຄິມດັນອອກມາ
  ໃສ່ເສື້ອຄຸມ. ຂ້ອຍຂອບໃຈແລະສັ່ງລາເອື້ອຍຄິມແລ້ວກໍ່ໂທເຂົ້າມືຖືບັກໃໝເພື່ອຕໍ່ວ່າ
  ມັນທີ່ບໍ່ຢູ່ເຮືອນຕາມນັດ, ມັນເອົາຊີດີໜັງໂປ້ມາເບິ່ງແຕ່ລືມຖືໄປໃຫ້ຂ້ອຍຢູ່ໂຮງຮຽນ
  ແລະຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ເອົາໄປສົ່ງເຂົາ ຖ້າກາຍມື້ນີ້ເຂົາກໍ່ຈະໄລ່ເອົາເງິນນຳອີກຈຶ່ງຕ້ອງໄປ
  ສົ່ງໃຫ້ທັນເວລາ ແຕ່ມັນບໍ່ຮັບສາຍກໍ່ເລີຍຝາກຄຳດ່າໄວ້ໃນກ່ອງເກັບຂໍ້ຄວາມ.
  “ໜ້າຄືມຶງຫັ້ນຫວາຊິມີຜູ່ສາວມາຮັບໄປເຮັດ ກະເທີຍຫັ້ນຕິຫຼາຍກ່ວານະ !” ບັກທູນ
  ເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອໄດ້ຍິນບັກໃໝແກ້ໂຕວ່າມັນໄປນຳຜູ່ສາວຈຶ່ງບໍ່ຕອບສຽງຂ້ອຍເອີ້ນແລະ
  ມັນກໍ່ຝອຍວ່າສາວນັ້ນພາໄປເຮັດຢູ່ບ່ອນນັ້ນເຮັດທ່ານີ້ຈົນໄດ້ສະຫຼິບມາໃຫ້ພວກຂ້ອຍ
  ດົມເບິ່ງຄັນບໍ່ເຊື່ອ. ບັກທູນດົມເທື່ອທຳອິດກໍ່ຈົ່ມວ່າເໝັນຈຶ່ງຕ້ອງດົມອອກເປັນເທື່ອທີ2
  ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈກ່ອນຈະສົ່ງມາໃຫ້ຂ້ອຍດົມ, ຂ້ອຍພື່ງສະຫຼິບອອກເບິ່ງຄາບເປື້ອນ ບໍ່
  ດົມໂລດຄືບັກທູນເພາະເຄີຍຖືກເທື່ອນຶ່ງບັກໃໝຊັກວ່າວໃສ່ສະຫຼິບເອື້ອຍຄິມແລ້ວເອົາ
  ມາໃຫ້ພວກຂ້ອຍດົມ ແຕ່ສະຫຼິບໂຕນີ້ຄຸ້ນຕາ ມັນເປັນຍີ່ຫໍ້ດຽວກັບຍີ່ຫໍ່ທີ່ເຟືອງມັກຊື້
  ມານຸ່ງ ລາວວ່າ Microfiber Bikini Panty ນຸ່ງມ່ວນ ແຫ້ງໄວ ໄຮ້ກິ່ນ ລາຄາກໍ່ບໍ່ແພງ
  ່ໂຕນຶ່ງປະມານ 40 ພັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ລາວເອົາມັກຜຽກຫຼັງບ້ານເພື່ອໃຫ້ມັນແຫ້ງແບບ
  ທຳມະຊາດ ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັກໃໝມີໂອກາດລັກເອົາສະຫຼິບຂອງລາວໄປຊັກວ່າວ
  ໃສ່ແລະເອົາມາໃຫ້ພວກຂ້ອຍດົມ. ບັກໃໝບອກໃຫ້ຂ້ອຍຕີສົ້ມກັບບັກທູນເພື່ອຈະໄດ້
  ຄອບຄອງສະຫຼິບສາວນັ້ນແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເປັນບ້າຕີສົ້ມຄືມັນບອກດອກ ຍົກໃຫ້ບັກທູນເປັນ
  ເຈົ້າຂອງໄປເລີຍເພາະມັນບໍ່ມີເອື້ອຍແຕ່ບັກທູນກໍ່ບໍ່ຍອມເອົາ ມັນປະຕິເສດວ່າມັນບໍ່
  ແມ່ນເດັກໂລກຈິດຄືພວກຂ້ອຍທີ່ດົມສະຫຼິບຜູ່ຍິງໃນຂະນະຊັກວ່າວ ຖ້າມັນແງ້ນແທ້ໆ
  ກໍ່ມີບ່ອນລະບາຍຢູ່ດອກແຕ່ຊານຂີ້ມູກຄືມັນຫັ້ນຫວາຊິກ້າໄປຈ້າງສີ້ສາວຮ້ານເບຍ.
  “ຫົວຂອດ…ມຶງນອນພື້ນເດີ ອີ່ຕາໜ້າມອດຊິມາຢາມອີ່ແມ່ !” ເອື້ອຍເຟືອງປັດກວາດ
  ພື້ນຫ້ອງກ່ອນຈະປູສາດປູເສື່ອໃຫ້ຂ້ອຍນອນເໝືອນທຸກເທື່ອທີ່ອາວເກື້ອມາຫາແມ່ ບໍ່
  ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງເພິ່ນຈຶ່ງຈອບຢູ່ຈອບກິນກັນແບບນີ້ ຢາກເອົານ້ອງໃພ້ຮ້າງເປັນເມຍກົດ
  ໝາຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ຫ້າມ, ແມ່ນບໍ່ລະ?
  ທຸກຢ່າງເປັນໄປເໝືອນທຸກຄັງທີ່ເອື້ອຍເຟືອງເຂົ້າມານອນຮ່ວມຫ້ອງກັບຂ້ອຍ, ເມື່ອໄດ້
  ຍິນສຽງອິດໆອ໊າດໆດັງຈາກຫ້ອງແມ່ຍາມທ່ຽງຄືນ ຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຈົກເອົາໂຄຍອອກມາ
  ຫຼິ້ນແລະເອື້ອຍເຟືອງກໍ່ຫົ່ມຜ້າຫຼິ້ນຫີຕົນເອງໄປຕາມຈັງຫວະສຽງຂາຕຽງແກມສຽງ
  ຄາງຂອງແມ່. “ກູໃຫ້ມຶງເລຍຊື່ໆເດີ ຢ່າລ່ວງເຮັດຫຍັງຕໍ່ເດີ !” ເອື້ອຍເຟືອງມັກບອກ
  ແບບນີ້ທຸກເທື່ອທີ່ຂ້ອຍໝົ້ນຫົວເຂົ້າໄປໃຕ້ຜ້າຫົ່ມ ແລະຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຄີຍລ່ວງເຮັດຫຼືຝືນ
  ໃຈລາວຈັກເທື່ອດອກ ຄິດວ່າ Oral Sex ຊື່ໆກໍ່ເປັນບາບເປັນກຳພໍແຮງແລ້ວ ຖ້າຂືນ
  ເອົາໂຄຍສຸບຮູຫີທີ່ປຽກຊື້ນຂອງເອື້ອຍຄົງຖືກຈ່າຍົມພິບານສັ່ງປີນກົກງິ້ວໜາມເຫຼັກ
  ແທ້ໆລະ ກົກງິ້ວໜາມທຳມະດາຍັງເຈັບປວດທໍລະມານພໍແຮງແລ້ວ !

 67. ໝາກຕາກົບ
  ເດືອນສິງຫາ 14, 2015 ເວລາ 6:35 pm

  ຄຳເຕືອນ:
  ເລື່ອງທີ່ຈະກັອບປີໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ມີວິນຍານເດຍລະສານສິງໃນຈິດໃຈອ່ານເພື່ອການບັນເທິງ
  ຕໍ່ລົງໄປນີ້ເປັນເລື່ອງຮັກໆໄຄ່ໆກັນພາຍໃນຄອບຄົວຊຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ
  ຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ ແລະກໍ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບຄົນດີມີສິນທຳປະຈຳໃຈ.

  ເອື້ອຍสา สอนเสียว
  ເອື້ອຍສາອາຍຸແກ່ກ່ວາຂ້ອຍປະມານ 5 ປີປາຍແລະເປັນເອື້ອຍຄົນດຽວທີ່ຂ້ອຍສາມາດ
  ເວົ້າລົມປຶກສານຳໄດ້ເກືອບທຸກຢ່າງແລະສາມາດຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ໄດ້ທຸກຮູບແບບຈົນແມ່ຕ້ອງ
  ໄດ້ສະກິດຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃກ້ຊິດກັນຈົນເກີນໄປເພາະຕ່າງຄົນຕ່າງກໍ່ໃຫຍ່ເປັນບ່າວເປັນສາວ
  ເຕັມໂຕແລ້ວຈະຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ກັນຄືຕອນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍບໍ່ຄ່ອຍງາມຕໍ່ສາຍຕາຄົນອື່ນ,
  ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ເວລາຢູ່ນອກບ້ານນອກເຮືອນ ພວກຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດແປກຈາກ
  ເອື້ອຍນ້ອງຄົນອື່ນໆດອກ.
  “ມີຫຍັງຜິດປົກກະຕິເບາະເຈີງ?” ເອື້ອຍສາຖາມເຊື່ອງຍິ້ມເມື່ອຮູ້ໂຕວ່າຂ້ອຍລັກແຍງຄວາມ
  ງາມແລະຄວາມໜ້າຮັກຂອງລາວຢ່າງງຽບຕອນລົດຢຸດຖ້າໄຟຂຽວ, ສາວ 25 ເນື້ອໜັງຂາວ
  ງາມລະມຸນ ຈົ່ງຜົມຍາວພຽງບ່າ ໜ້າເອິກເຕັມຕຶງ. “ເພິ່ນຊື້ແມ່ສາຍສ້ອຍໃໝ່ຫວາ?” ຂ້ອຍ
  ຕອບບ້ຽນໆ ຢາກທ້ວງຄໍເສື້ອເອື້ອຍກ້ວາງເກີນໄປຈົນເຫັນເຕົ້າທັງສອງຈອດກັນເປັນຮ່ອງ.
  ເອື້ອຍບອກວ່າຊື້ມາດົນແລ້ວແຕ່ຂ້ອຍອາດຈະບໍ່ໄດ້ສັງເກດຈຶ່ງບໍ່ເຫັນ, ຂ້ອຍຢາກບອກເອື້ອຍ
  ວ່າຂ້ອຍລັກເບິ່ງເອື້ອຍທຸກໆກິລິຍາບົດເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນເຕົ້າຂາວໆໃຫຍ່ຂອງເອື້ອຍແຕ່ຂ້ອຍ
  ກໍ່ບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້. “ເພິ່ນກັບສາວເອໄປຮັອດໃສແລ້ວ?” ເອື້ອຍພະຍາຍາມດຶງສົ້ນສະເກິດ
  ລົງໄປປົກຂາອ່ອນຂາວໆແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດດຶງລົງໄດ້ຫຼາຍ ມັນຍັງເປີດໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນສະຫຼິບ
  ສີກຸຫຼາບຂອງ Wacoal ຢູ່, ຂ້ອຍກໍ່ຢາກແປງເປົ້າສົ້ງ ຢ້ານເອື້ອຍສັງເກດເຫັນມັນຕຶງຂຶ້ນມາ
  ເໝືອນມື້ນັ້ນອີກ ມື້ທີ່ຊ່ອຍຄຶງຂັ້ນໄດໃຫ້ເອື້ອຍຂຶ້ນໄປເອົາເຄື່ອງໃຊ້ຢູ່ເກ່ເຮືອນຄົວ, ເອື້ອຍນຸງ
  ກະໂປ່ງສັ້ນ ຂ້ອຍແນມຂຶ້ນໄປກໍ່ເຫັນໄດ້ໂລດວ່າເອື້ອຍນຸ່ງສະຫຼິບສີຫຍັງໃຫ້ເຕົ່ານາຂອງລາວ.
  “ໂທໄປຝາກຂໍ້ຄວາມສອງເທື່ອແລ້ວແຕ່ລາວບໍ່ໂທກັບ ຄິດວ່າວັນເສົານີ້ຈະໄປຂໍໂທດລາວຢູ່
  ເຮືອນ.” ຂ້ອຍບອກເອື້ອຍຕາມຈິງທີ່ໄດ້ຄິດໄວ້ແລ້ວກໍ່ຂອບໃຈແລະສັ່ງລາເອື້ອຍກ່ອນຈະລົງ
  ລົດໄປເຄາະປະຕູບ້ານໝູ່.
  ກັບມາແຕ່ເຮືອນໝູ່ກໍ່ປະມານຄ້າຍແລງ ແມ່ກຳລັງປຸງແຕ່ງອາຫານຢູ່ເຮືອນຄົວ, ກອດແລະ
  ຈູບແກ້ມແມ່ແລ້ວກໍ່ຂຶ້ນໄປໃຊ້ຫ້ອງນອນ ແລະພໍດີເຈິະເອື້ອຍສາກຳລັງອອກມາຈາກຫ້ອງນ້ຳ
  ແລະຈະລົງມາລົງແມ່ແຕ່ງກິນ, ຂັ້ນໄດກ້ວາງເກືອບແມັດແຕ່ເອື້ອຍສາມັກບຽດລົງມາເພື່ອ
  ໃຫ້ເຕົ້ານົມທີ່ເຕັມເສື້ອຊ້ອນຄັບຊີໄດ້ບຽດຕົ້ນແຂນຂ້ອຍແລະບາງເທື່ອຂ້ອຍບຽດໜ້າເອິກ
  ໃສ່ຄືນ ຢາກດຶງເຂົ້າມາຈູບປາກແລກລິ້ນສາໃຫ້ຮູ້ແລ້ວຮູ້ລອດໄປແຕ່ກໍ່ບໍ່ກ້າ ຢ້ານແມ່ແນມ
  ຂຶ້ນມາເຫັນ ເອື້ອຍລົງໄປເກືອບຫວິດຂັ້ນໄດແລ້ວກໍ່ແນມໜ້າຂຶ້ນມາແລບລິ້ນໃສ່ຂ້ອຍເໝືອນ
  ທຸກເທື່ອທີ່ຂ້ອຍສຽດຖູຮິບສົບໜາໆໃສ່ກັບຮິມສົບນ້ອຍໆແດງໆຂອງລາວເພື່ອຊັກຊວນ
  ເອື້ອຍຈູບປາກແລກລິ້ນກັນອີກເທື່ອນຶ່ງ ແຕ່ຄົງບໍ່ມັນເສຍແລ້ວເພາະແຕ່ລະເທື່ອທີ່ເຮັດແບບ
  ນັ້ນເອື້ອຍຕ້ອງຍູ້ເອິກຂ້ອຍອອກໂລດ.

  ohyesthaigirl.blogspot.com/2010/08/sex-1.html

 68. ອາວິໂນ
  ເດືອນກັນຍາ 1, 2015 ເວລາ 6:13 pm

  ຄຳເຕືອນ: ເລື່ອງທີ່ຈະກັອບຕໍ່ລົງໄປນີ້ເປັນເລື່ອງແນວຄອບຄົວຊຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບ
  ບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ ແລະກໍ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນດີມີສິນທຳປະຈຳໃຈ
  ຮູ້ຈັກຜິດ ຖືກ ຊົ່ວ ດີ ແລະເກງກົວຕໍ່ບາບກຳທີ່ຈະນຳສະໜອງໃນພາຍພາກໜ້າ.
  ກັອບມາໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຍັງມີຈິດວິນຍານເດຍລະສານສິງໃນຫົວໃຈອ່ານເພື່ອການບັນ
  ເທິງເທົ່ານັ້ນ ແລະເມື່ອອ່ານແລ້ວກໍແລ້ວໄປ ຢ່າເຮັດຄືເຂົາຖ້າບໍ່ຢາກຕົກໝໍ້ນະລົກ.

  ເອື້ອຍນ້ອງຄົນອື່ນຈະເປັນແທ້ຫຼືບໍ່ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ນຳ ແຕ່ຂ້ອຍກັບ Monique ເປັນແທ້
  ຢາກເລົ່າໃຫ້ຟັງລະອຽດແຕ່ບໍ່ເກັ່ງວິຊາທິດສະດີຫັດແຕ່ງຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຊອກຫາ
  ຄຳເວົ້າມາພັນລະນາໃຫ້ເຈົ້າວາດພາບເຫັນແຈ້ງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຄືນນັ້ນ.
  ຕອນນັ້ນໂມນິກຮຽນຢູ່ troisième ຂ້ອຍຮຽນຢູ່ sixième, ຖ້າໂມນິກເລີກຮຽນ
  ກ່ອນ ລາວຈະຍ່າງມາຖ້າຂ້ອຍຢູ່ໜ້າຫ້ອງ ແລະຖ້າຂ້ອຍເລີກກ່ອນ ຂ້ອຍຈະໄປ
  ຖ້າລາວຢູ່ໜ້າຫ້ອງຮຽນລາວ ແລະບໍ່ປະຕິເສດວ່າມັກເບິ່ງມັກແຍງໝູ່ຮຽນຮ່ວມ
  ຫ້ອງຂອງເອື້ອຍເພາະແຕ່ລະສາວງາມເກືອບເທົ່າໆກັນ ແຕ່ບາງຄົນກໍ່ນົມໃຫຍ່
  ພິລຶກ ເວລາຍ່າງມັນກວາຍໂຕນເຕ້ນໆ ຈົນໂມນິກຕ້ອງໄດ້ຢິກຕົ້ນແຂນຂ້ອຍເພືອ
  ເປັນການບອກເຕືອນບໍ່ໃຫ້ເສຍມາລະຍາດໃນການຈ້ອງເບິ່ງ ແລະຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງ
  ໄດ້ເກັບເອົາສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນມາຈິນຕະນາການຕອນຊັກວ່າວ, ຢາກເຮັດພາກປະຕິ
  ບັດຕົວຈິງແຕ່ບໍ່ກ້າເພາະເວລາໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວກໍ່ຕ້ອງໄດ້ພາໂມນິກໄປນຳ ຍົກເວັ້ນ
  ເວລາພໍ່ແມ່ຢູ່ບ້ານ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຢູ່ພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາກັນດອກ ເວລາພໍ່ຢູ່
  ແມ່ກໍ່ຖືກສົ່ງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງ ເວລາແມ່ຢູ່ ພໍ່ກໍ່ຖືກສົ່ງໄປປະຊຸມຢູ່ຕ່າງ
  ປະເທດ ມີເວລາຢູ່ນຳກັນຄົບໜ້າຄົບຕາກັນແຕ່ຍາມບຸນ Noël ເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນ
  ຫຼາຍແລ້ວຈະມີແຕ່ຂ້ອຍກັບໂມນິກຢູ່ເຮືອນກັບປ້າ Aline ຊຶ່ງເປັນແມ່ບ້ານຕັ້ງ
  ແຕ່ແມ່ເກີດໂມນິກພຸ້ນລະ ແຕ່ປ້າອາລິນບໍ່ຂຶ້ນມາຊັ້ນສອງ ຖ້າບໍ່ເອີ້ນໃຊ້ລາວຈຶ່ງ
  ເປັນໂອກາດໃຫ້ຂ້ອຍກັບໂມນິກໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເອື້ອຍນ້ອງບໍ່ຄວນເຮັດ.
  ລອກໄດ້ແຕ່ເທົ່ານີ້ເດີ ອ່ານເລື່ອງນີ້ໄປກ່ອນຊາມຊາຂ້ອຍມາລອກຕໍ່.

  อยู่ ๆ ก็ได้เอาพี่สาว
  ผม ไม่รู้ว่าใครจะเชื่อหรือไม่ว่า เรื่องระหว่างน้องชายกับพี่สาวนะมีจริง ผมเป็นคนหนึ่งละครับที่เชื่อเพราะผมเองก็เพิ่งมีประสบการณ์กับพี่สาวผมเอง เมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้เอง ผมยอมรับนะครับว่า ครั้งแรกของผมผมเองยังงงและตื่นเต้นกับมันมาก ก็ไม่ให้ตื่นเต้นได้อย่างงัย พี่สาวผมนะเป็นสาวในสเป็กผมคนหนึ่งก็ว่าได้ พี่สาวผมเป็นสาวหมวย ขาว ตาตี่นิดหน่อย สูงเพรียว ที่ว่าสูงเพรียวนะ ก็เล่นสูงตั้ง 174 แต่น้ำหนักแค่ 48 เท่านั้น สูงเพรียวไหมละครับ แต่ถึงจะดูว่าผอม แต่ก็มีพอสมควรนะครับ ทั้งหน้าอก และเนินหีนะ อูมเชียวครับ ผมยอมรับว่าผมคิดกับพี่สาวผมเหมือนกัน แต่ก็ไม่กล้าที่จะทำอะไร เพราะกลัวพี่สาวผมฟ้องป๊าม้า และที่สำคัญก็คือพี่สาวผมมีแฟนแล้ว ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับ เป็นเพื่อนสนิทของญาติรุ่นพี่ผมเอง เห็นคบกันมาเกือบสองปีแล้วครับ แต่ผมก็ไม่กล้ายืนยันนะว่ามีอะไรกันแล้วหรือยัง แต่พี่สาวผมเคยบอกผมหลังจากที่เป็นเมียผมไปแล้วว่า ยังไม่เคยมีอะไรกัน ทั้ง ๆ ที่หนุ่มนั้นก็หล่อมากครับเรียกว่า สาว ๆ กรี๊ดเลยละครับ แต่ผมว่าออกอาการแปลก ๆ อย่างไรไม่รู้ เวลาที่แฟนพี่สาวผมมองผมและเพื่อน ๆ ผู้ชายคนอื่นนะ มาเข้าเรื่องผมกับพี่สาวผมดีกว่านะครับ วันนั้นเป็นวันที่ 29 ธันวาที่ผ่านมานี้แหละครับ รัฐบาลสั่งหยุดต่อเนื่องผมกับพี่สาวก็พลอยได้อานิสงฆ์ไปด้วยไม่ต้องเรียน ผมยังเรียนอยู่ ม 5 เอง ส่วนพี่สาวก็ปีหนึ่ง มหาลัยเอกชนย่านบางนาละครับ ช่วงนั้นพ่อแม่ผมไปเที่ยวกับญาติ ๆ ก็ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่ 26 แรก ๆ พี่สาวผมก็คิดจะไปด้วย เลยลองชวนแฟนไปด้วย แต่ผลปรากฏว่าแฟนไม่ไป แถมยังบอกว่าจะไปเที่ยวมาเก๊ากับที่บ้านเขาอีก ทิ้งให้พี่สาวผมหัวฟัดหัวเหวี่ยง พอพ่อแม่ผมรู้เรื่องเข้าก็พยายามชวนไป แต่พี่สาวผมก็ไม่ยอมไป เรียกได้ว่างอนแฟนมากกว่า แม่ผมจึงสั่งให้ผมอยู่บ้านคอยดูพี่สาวด้วย (ซวยเลย อดเที่ยวด้วยเลย) จนกระทั่งพ่อแม่ผมและญาติ ๆ ไปเที่ยวกัน แรก ๆ พี่สาวผมก็พยายามโทรตื้อให้แฟนไปเที่ยวด้วย แต่แฟนพี่สาวก็ไม่ยอมไปด้วย (ไม่รู้เป็นแฟนกันอย่างงัยเหมือนกัน) จนพี่สาวผมมาจับได้ที่หลังว่า จริง ๆ แล้วที่บ้านแฟนนะไปเที่ยวมาเก๊าจริง แต่แฟนไม่ได้ไปด้วย แล้วคราวนี้ไปไหนละ จนกระทั่งเย็นวันอาทิตย์ เพื่อนพี่สาวผมก็มาชวนพี่สาวผมไปเที่ยวเพราะกลัวพี่สาวผมคิดมาก จนกระทั่งเกือบเที่ยงคืน เพื่อนพี่สาวผมก็พาพี่สาวผมมาส่งที่บ้านในสภาพเมาไม่รู้ตัวอะไรเลย เพื่อนพี่สาวยังเล่าให้ฟังว่า ไปถึงก็เล่นกระดกเอา ๆ เรียกว่า ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเหล้าหมดไปเกือบขวด เพื่อนพี่สาว เห็นว่าไม่ไหวแล้วจึงพามาส่งก่อนโดยก่อนจะออกไป เพื่อนพี่สาวผมก็ช่วยพาไปล้างหน้าล้างตา เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เสร็จก่อนที่จะให้ผมช่วยพยุงไปเข้าห้องนอน ตอนนั้นผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วครับ คิดแต่ว่านอนดีกว่า ไม่มีอะไรทำแล้วนี่ จึงจัดแจงสำรวจความเรียบร้อยในบ้านก่อนที่จะปิดไฟแล้วเตรียมเข้านอน ยังไม่ทันถึงห้องผมดี พี่สาวผมก็พุ่งพรวดออกมาจากห้องนอน พร้อมทั้งพยายามวิ่งไปห้องน้ำที่อยู่ติดกับห้องผม เต็มอ่างล้างหน้าเลยครับ พี่สาวผมก็ยังคงไม่ได้สติเหมือนเดิม ผมจึงเดินเข้าไปช่วยลูบหลังให้ พอเห็นว่าพี่สาวอาการดีขึ้นแล้ว จึงบอกให้พี่สาวผมไปนอน พี่สาวผมก็พูดออกมาในสภาพเมา ๆ ว่า “นอนเป็นเพื่อนแจ้หน่อยสิ” ตอนนั้นผมก็ตกใจครับ เพราะรู้ตัวดีว่า คิดอะไรกับพี่สาวผมบ้าง แต่ก็ไม่กล้าพูดหรือตอบอะไรออกมา จนกระทั่งพี่สาวผมพูดออกมาต่อว่า “ให้แจ้ไปนอนด้วยก็ได้” แล้วพี่สาวผมก็เดินนำหน้าในสภาพเซ ๆ เข้าห้องผมเลย ผมจึงต้องเดินตามไป พอเข้าไปในห้องพี่สาวผมก็เดินไปจนถึงเตียงแล้วก็ล้มตัวลงนอนอย่างนั้น สักพักก็หันหน้ากวักมือเรียกผมว่า “นอนสิ” แล้วก็เอามือตบที่เตียงข้าง ๆ ตัว ผมจึงเดินไปนั่งข้าง ๆ ก่อนที่จะพูดกับพี่สาวผมว่า “แจ้นอนดี ๆ เถอะ เดี๋ยวอั้วนอนข้างล่างก็ได้ แต่ไม่ทันจะได้ทำอะไร พี่สาวผมก็คว้าแขนผมไว้ แล้วถามผมว่า “แจ้น่ารักมั๊ย” ผมอึ้งเลยครับ ใจสั่น ได้แต่มองหน้า ไม่กล้าตอบ พี่สาวผมจึงพูดต่อว่า “แจ้น่าเกลียดใช่ม๊า” แล้วก็ก้มหน้านิด ๆ ทำหน้าซึม ๆ ผมจึงต้องพูดปลอบไปว่า “ไม่ใช่หรอก แจ้น่ารักออก” พอผมพูดจบ ผมก็ต้องนิ่งแล้วเริ่มสติแตกทันที เพราะพี่สาวผมดึงผมเข้าไปจูบปากทันที หลังจากนั้นผมก็จำอะไรแทบไม่ได้ มาจำได้อีกทีก็ตอนสายวันรุ่งขึ้น ในสภาพไม่มีอะไรติดตัวทั้งผมและพี่สาวผม สิ่งที่ผมเห็นตอนนั้นก็คือ พี่สาวผมนอนร้องไห้สะอื้นอยู่ข้าง ๆ ผม โดยมีเพียงผ้าห่มนอนของผมคลุมตัวไว้ ส่วนผมโล่งไม่มีอะไรคุมเลย ผมจึงรีบคว้าเสื้อผ้ามาปิดของผมไว้ ก่อนที่จะหันไปหาพี่สาวผมแล้วพูดขอโทษพี่สาวผมด้วยน้ำเสียงสั่น ๆ ว่า “แจ้ อั้ว อั้วขอโทษนะ” พี่สาวผมยังคงนอนสะอื้นไม่ยอมหันหน้ามาทางผม ผมจึงพูดขอโทษอีกครั้ง “แจ้ อั้วขอโทษนะ” แล้วผมก็ลองจับให้พี่สาวผมหันหน้ามาหาผม พี่สาวผมร้องไห้จนตาแดงออกบวมนิด ๆ มองหน้าผมก่อนที่จะพยายามเบนหน้าหนี ผมจึงพูดกับพี่สาวผมอีกว่า “แจ้ แจ้โกรธอั้วใช่เปล่า แจ้ตบอั้วได้เลย อั้วรู้ว่าอั้วผิด” แล้วผมก็จับมือพี่ สาวผมให้แนบแก้มผมในลักษณะพร้อมให้ตบ แต่พี่สาวผมกลับชักมือกลับแล้วเริ่มพูดกับผมว่า “อย่าเล่าเรื่องนี้กับใครนะ แม้แต่ป๊าม้า” แล้วพี่สาวผมก็พยายามจะลุกขึ้นหยิบเสื้อผ้าตัวเอง ตอนนั้นเองที่ผมได้เห็นรูปร่างของพี่สาวผมชัด ๆ เต็ม ๆ ตาและสติอีกครั้ง หน้าอกยังคงไม่ได้มีอะไรมากนัก ผมเคยแอบดูยกทรงพี่สาวผมมันเขียนเบอร์ไว้ว่า “เอ 75” และที่เนินหีพี่สาวผมมันอูมมากจนเรียกได้ว่า เต็มตา ถึงแม้ว่าตอนนั้นขาพี่สาวผมทั้งสองข้างจะกางออกนิด ๆ แต่ผมก็มั่นใจว่า มันน่าจะไม่น้อยกว่าสาวคนอื่นแน่นอน เพราะผมเคยเอามือไปบังดูมันล้นฝ่ามือผมออกมาอีก มันอูมนูนปกคลุมด้วยเส้นขนบาง ๆ ที่มอง ๆ ดูแล้วก็แทบไม่มีเท่าไร ผิดกับผมที่ดกดำมาก ตอนนั้นพี่สาวผมคงสังเกตุเห็นว่าผมมองอยู่ จึงรีบคว้าเสื้อผ้าแล้วออกจากห้องผมไป ผมจึงลุกขึ้นแต่งตัวก่อนที่จะจัดการกับผ้าปูที่นอนที่เต็มไปด้วยกลิ่นคละ คลุ้งไปหมด พอผมเอาผ้าเข้าเครื่องซักผ้าเสร็จ พี่สาวผมก็ออกมาจากห้องน้ำด้านบนเดินลงมาด้วยอาการกะเผกๆ ลงมาเห็นผมก็พยายามหันหน้าหนี ก่อนที่จะมาหยิบเอายาในตู้กินแล้วจึงมานั่งที่โซฟา ผมจึงเดินเข้าไปหา พอพี่สาวผมเห็นผมก็พูดขึ้นมาอีกครั้งว่า “อย่าเล่าให้ใครฟังนะ” แล้วก็มองหน้าผมเหมือนรอคำตอบยืนยันจากผม ผมจึงพยักหน้ารับปากแต่พี่สาวผมก็ให้พูดรับปากด้วย “ครับแจ้ แค่แจ้ไม่โกรธอั้วก็พอ” แล้วพี่สาวผมก็เริ่มถามถึงเรื่องเมื่อคืนจากผม ก่อนที่ผมจะเล่าเท่าที่ผมจำได้ให้พี่สาวผมฟัง พี่สาวผมฟังแบบอึ้ง ๆ ไม่ค่อยเชื่อแต่ผมก็ไม่ได้บังคับอะไรให้พี่สาวผมเชื่อ พอพี่สาวผมฟังผมเล่าเสร็จก็บอกผมว่า “ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แจ้หน่อยสิ แจ้เจ็บนะเดินไม่ถนัด” ผมจึงออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินกับพี่สาว พอกินเสร็จพี่สาวผมก็ขอนอนโดนบอกว่าปวดหัว ผมจึงพยายามนั่งคิดถึงเรื่องเมื่อคืน จนผมเองก็หลับไป มารู้สึกตัวอีกทีเกือบบ่ายสามเพราะพี่สาวผมมาปลุก บอกว่า” ไปซื้อยาให้หน่อยสิ” แล้วพี่สาวผมก็ยื่นเงินพร้อมกระดาษใบหนึ่งให้ผม มันเขียนไว้สองสามรายการมี “ยาคุมฉุกเฉินสองกล่อง ยาคุมสองแผง ถุงยางสองกล่อง” สองรายการแรกผมไม่ติดใจ แต่ที่ผมติดใจก็รายการสุดท้ายนี่แหละว่า พี่สาวผมให้ผมซื้อมาทำไม แต่ผมก็ไม่กล้าถามพี่สาวผมก็ไล่ผมให้ไปซื้อ “ไปสิ” สักพักผมก็กลับมาพร้อมของตามสั่งก่อนที่จะยื่นให้พี่สาวผม พี่สาวผมรับของทั้งหมดไปแล้วก็เดินเข้าห้องนอนไป อีกเกือบสองชั่วโมงก็ออกมาใหม่แล้วก็ชวนผมไปห้างเดินเล่นและหาข้าวกิน จนเกือบสองทุ่มก็ชวนผมกลับบ้าน พอถึงบ้านพี่สาวผมก็สั่งให้ผมไปอาบน้ำ แล้วพี่สาวผมก็อาบข้างบน ผมอาบเสร็จจึงมานั่งที่โซฟากะว่าจะดูรายการทีวีสักพักแล้วค่อยไปนอน แต่พอพี่สาวอาบน้ำเสร็จแล้วกลับเข้าห้องนอนสักพักก็เดินออกมาก่อนที่จะบอกผม ว่า “ปิดทีวี ปิดไฟแล้วมาหาแจ้หน่อยสิ” ผมจึงจัดการปิดทีวี ไสำรวจประตูบ้านเรียบร้อย แล้วจึงปิดไฟเดินไปหาพี่สาวผมที่ห้อง พอเข้าไปในห้องพี่สาวผมก็ถามผมว่า “คืนนี้จะนอนที่ห้องหรือนอนห้องแจ้” ก่อนที่ผมจะหายงง พี่สาวผมก็ยื่นอะไรบางอย่างให้ผม มันเป็นถุงยางหนึ่งกล่อง แล้วพูดกับผมว่า “ปิดไฟด้วยแล้วถ้าอย่างไรคืนนี้ก็ใช้ด้วยนะ” พอพี่สาวผมพูดเสร็จก็ล้มตัวลงนอนตะแคง มันเหมือนคำสั่งสวรรค์จากพี่สาวผม ผมไม่รอช้ารีบปิดไฟห้องแล้วตามขึ้นเตียงทันที ไม่ถึงสิบนาที ทั้งผมและพี่สาวผมก็ไม่มีอะไรปิดตัวอีกเลย พี่สาวผมพยายามเอาผ้าห่มมาคลุมตัวแต่ผมก็พยายามเอาออก สิ่งที่ผมเห็นตอนนั้นถึงแม้ในความมืดก็ตามคือ ร่างที่ขาว เพรียวนอนเปลือยกายอยู่บนเตียงต่อหน้าผม มันเหมือนความฝัน แต่ตอนนั้นมันไม่ได้ฝันแล้ว แต่มันเป็นความจริง ความจริงที่ผมเองก็แทบจะไม่เชื่อ ผมเฝ้าสำรวจรูปร่างพี่สาวผมจนกระทั่งพี่สาวผมพูดออกมาว่า “มองอยู่นั่นแหละ ถ้าอยากมองจะให้มองแล้วไม่ต้องทำนะ” แล้วผมก็ไม่รอให้พี่สาวผมพูดอะไรอีก รีบประกบปาก และคว้ามือไปที่เนินอกทั้งสองข้าง มันยังไม่ได้ล้นมืออะไร แต่มันก็เรียกได้ว่าสัมผัสได้ว่ามันนุ่มอะไรเช่นนี้ มันอุ่นอย่างบอกไม่ถูก ถึงแม้ว่าตอนนั้นผมเองจะรู้ตัวว่ามือเย็นไปหมดก็ตาม ผมจำได้ว่าผมประกบปากกับพี่สาวผมนานมาก นานจนพี่สาวผมต้องผลักหน้าผมออก แล้วพูดกับผมว่า “อย่าลืมใส่ถุงยางนะ” แล้วพี่สาวผมก็กางขาออกจนกว้าง ก่อนที่จะปล่อยให้ผมล้วงมือไปสัมผัสจนกระทั่งร่องหีพี่สาวผมแฉะไปหมด ซึ่งแสดงว่ามันพร้อมแล้วสำหรับสิ่งที่ควรคู่กับมัน ผมจึงคล่อมทับตัวพี่สาวผมไว้ ก่อนที่จะเอามือจับท่อนควยผมจ่อไปที่ร่องหีพี่สาวผมที่ตอนนั้นได้แต่หลับตา เม้มปากและกอดรัดตัวผมแน่น แล้วการกดครั้งแรกของท่อนควยผมเข้าไปในร่องหีพี่สาวผมก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ผมมีสติทุกอย่าง แต่ถึงผมจะคิดว่าผมมีสติอย่างไรก็ตาม แต่ไม่ทันไร พี่สาวผมก็ผวา จนสะโพกแอ่นขึ้นพร้อมทั้งร้องออกมาว่า “โอ๊ย เจ็บ” ผมจึงหยุดกดก่อนที่จะเริ่มประกบปากพี่สาวผมจนแน่น แล้วออกแรงกดอีกครั้ง ทุกครั้งที่ผมออกแรงกดท่อนควยเข้าร่องหีพี่สาวผม พี่สาวผมก็จะร้องออกมาทุกครั้งว่า เจ็บ จนผมเองต้องหยุดและพยายามเกร็งท่อนควยและยกตัวไว้ไม่ให้ลงไปทับตัวพี่สาวผม เป็นอย่างนี้จนเกือบสิบนาทีได้ ท่อนควยผมทั้งท่อนก็เข้าไปอยู่ในร่องหีพี่สาวผมจนหมด ตอนนั้นคงเพราะความตื่นเต้นผมจึงลืมใส่ถุงยาง โดยพี่สาวผมเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกัน พอท่อนควยผมเข้าร่องหีพี่สาวผมหมดแล้ว ผมก็เริ่มขยับท่อนควยจนกระทั่งมันเริ่มคล่อง จึงเริ่มโยกเข้าออกโดยมีพี่สาวผมที่คอยยกสะโพกรับการกดเข้าของท่อนควยผม อย่างเป็นจังหวะ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างจนกระทั่งผมเริ่มทนไม่ไหว จึงพ่นน้ำเสียวเข้าร่องหีพี่สาวผมเต็ม ๆ ทั้งผมและพี่สาวถึงกับกอดและจูบปากกันแน่น จนกระทั่งท่อนควยผมเริ่มอ่อนตัวและหลุดออก ผมจึงล้มตัวลงนอนข้าง ๆ พี่สาวผมพร้อมทั้งดึงเอาพี่สาวผมเข้ามากอด จนกระทั่งพี่สาวผมเริ่มรู้สึกว่ามีน้ำไหลออกมาจากร่องหีจึงเอามือแหย่ดูจึง รู้ว่าร่องหีเต็มไปด้วยน้ำเสียวผม จึงรีบลุกขึ้นพร้อมทั้งถามผมว่า “ไม่ได้ใส่หรือ” ผมจึงเริ่มรู้ตัวก่อนทีจะก้มหน้าเหมือนรู้ตัวว่าผิดจึงสารภาพไปว่า “ลืม” แต่พี่สาวผมก็ไม่ว่าอะไร ก่อนที่จะหยิบเอาทิชชูมาซับจนหมดแล้วก็ล้มตัวลงนอน แรก ๆ ผมก็คิดว่าพี่สาวผมคงโกรธที่ผมลืมใส่ถุงยาง แต่พอผมเข้าไปโอบกอดแล้วถามว่า “แจ้โกรธหรือที่อั้วลืมใส่ถุงยางนะ” พี่สาวผมกับยิ้มให้ผมแล้วพูดกับผมว่า “ไม่เป็นไรหรอก วันหลังอย่าลืมอีกนะ” แล้วพี่สาวผมก็โน้มคอผมไปจูบปาก ก่อนที่จะถามผมอีกครั้งว่า “พอหรือยังนะ ถ้าพอแล้วจะได้นอน” ผมจึงเข้าใจทันทีว่าพี่สาวผมหมายความถึงอะไร จึงเริ่มต้นกับพี่สาวผมอีกครั้ง แต่ครั้งนี้พอจะใส่ถุงยางพี่สาวผมก็พูดว่า “ไม่ต้องใส่แล้ว เดี๋ยวแจ้กินยาเอง” คืนนั้นผมจึงเอาพี่สาวผมไปอีกเกือบสามรอบ เรียกได้ว่ารอบสุดท้ายพี่สาวผมหลับไปแล้ว พอเอาเสร็จผมก็หลับเป็นตายเลยครับ จนกระทั่งตื่นมาเช้าอีกวัน พี่สาวผมยังคงนอนรอผมอยู่ ผมจึงยิ้มให้ก่อนที่จะหอมแก้มและจูบปากกับพี่สาวผม แล้วผมก็ถามพี่สาวผมเรื่องเมื่อคืนว่า “แจ้ ไม่โกรธที่อั้วปล้ำแจ้หรือ แล้วทำไมเมื่อคืนแจ้จึง” พี่สาวผมมองหน้าก่อนที่จะจูบปากผมอีกครั้งแล้วพูดกับผมว่า “แจ้รู้ว่าคืนก่อนนะแจ้เมา แจ้อาจเป็นคนทำก็ได้ ส่วนเมื่อคืนนะ ถ้าไม่อยากอีกวันหลังจะได้ไม่มี” แล้วพี่สาวผมก็ยิ้ม ๆ หัวเราะ ผมจึงจัดการพี่สาวผมไปอีกรอบแต่รอบนี้พี่สาวผมบอกให้ผมใส่ถุงยางด้วย โดยพี่สาวผมเป็นคนใส่ให้ผมเอง หลังจากวันนั้นมา ทุกเย็นหลังเลิกเรียน ถ้าผมและพี่สาวผมกลับบ้านเร็วคือไม่เกินหกโมงครึ่ง เราจะเอากันเสมอ เพราะพ่อแม่ผมปกติจะกลับถึงบ้านหลังสองทุ่มไปแล้วทุกวัน โดยถ้าสายกว่านั้นผมกับพี่สาวไม่กล้า เพราะมีครั้งหนึ่งเพิ่งกดท่อนควยเข้าร่องหีพี่สาวผมสุดเท่านั้นและโยก เสียงรถแม่ผมก็มา ผมจึงต้องรีบโยกจนเสร็จแล้วก็แต่งตัวออกมาดักแม่ โดยให้พี่สาวหลบเข้าห้องน้ำอาบน้ำล้างตัวและแต่งตัวออกมาเกือบไม่ทัน ทุกวันนี้ผมไม่ค่อยได้เห็นแฟนพี่สาวผมเท่าไร แต่ก็มีบ้างที่บางวันก็มาส่งพี่สาวผมที่บ้าน แต่ก็เริ่มหายไป ส่วนพี่สาวผมก็ยังคงมีอะไรกับผมเหมือนเดิมโดยทุกวันนี้ ป๊าม้าผมยังคงไม่รู้เรื่องระหว่างผมกับพี่สาวของผม

 69. Serento
  ເດືອນກັນຍາ 28, 2015 ເວລາ 4:41 pm

  ເລື່ອງຂອງຂ້ອຍກໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ຜິດຕ່ປະເພນີ ຜິດຕໍ່ກົດເກນຂອງສັງຄົມມະນຸດ
  ຕອນທີ່ເກີດເລື່ອງນັ້ນ ຂ້ອຍຮຽນຢູ່ປີ1 ສ່ວນເອື້ອຍຢູ່ປີ4 ກຳລັງຈະຈົບແລ້ວນະ
  ແຕ່ມາເກີດເລື່ອງກ່ອນ. ຄືວ່າແຟນເອື້ອຍຂ້ອຍເປັນຄົນເຈົ້າຊູ້ ເຫັນສາວໃດງາມ
  ຫຸ່ນດີເປັນຕາສີ້ກໍ່ສວຍໃຊ້ຄວາມຫຼໍ່ແລະອີ່ຂຽວລໍ້ໄປສີ້ໂລດ, ຜ່ານມາເອື້ອຍຂ້ອຍ
  ກໍ່ບໍ່ວ່າຫຍັງຫຼາຍເພາະລາວເຂົ້າໃຈຄວາມແງ້ນຂອງຜູ່ຊາຍ ບາງເທື່ອລາວກໍ່ບໍ່ສາ
  ມາສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງແຟນໄດ້ ຄາວຽກເຮືອນແດ່ ຫຍຸ້ງວຽກຮຽນ
  ແດ່ ເຂົາຫຼິ້ນເລັກໆນ້ອຍກໍ່ຊ່າງເຂົາແຕ່ຢ່າໄປເອົາຈິງເອົາຈັງ ແຕ່ພໍແຟນໄປລໍ້ຫຼານ
  ສາວທີ່ຢູ່ຕ່າງເມືອງ ເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ເກີດໂມໂຫເປັນຟືນເປັນໄຟເພາະຫຼານສາວຍັງ
  ນ້ອຍຢູ່ ຮຽນຍັງບໍ່ທັນຈົບມໍເທື່ອ ເຖິງວ່າແຟນຈະຢືນຢັນວ່າບໍ່ມີຫຍັງກັນກໍ່ຕາມແຕ່
  ເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຊື່ອແລະຫຼົງປາກຕັດຮັກຕັດສຳພັນກັນ ແລະແຟນລາວພັດເອົາຈິງ
  ເອົາຈັງ ບໍ່ມາຫາບໍ່ໂທມາຫຼາຍເດືອນຕັ້ງແຕ່ພາກຮຽນ1 ເອື້ອຍໂທໄປກໍ່ບໍ່ສາມາດ
  ຕິດຕໍ່ໄດ້ ໄປຫາຢູ່ເຮືອນກໍ່ບໍ່ພົບຈັກເທື່ອ ເອື້ອຍກໍ່ເລີຍເສຍໃຈໄປດື່ມເບຍຈົນເມົາ
  ກັບບ້ານ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເອົາລາວຕອນເມົາດອກນະ ມັນບໍ່ມີຟິນລິງ.
  ເອື້ອຍຂ້ອຍເສຍຕົວໃຫ້ແຟນລາວຕອນຢູ່ປີ1, ຂ້ອຍຮູ້ເພາະລັກສ່ອງເບິ່ງຕາມຮູຕາ
  ໄມ້ຫ້ອງຫ້ອຍເຄື່ອງ ມັກລັກສ່ອງເບິ່ງເອື້ອຍປ່ຽນເຄື່ອງ ຢາກເຫັນຄວາມງາມຂອງ
  ສາວເຊຍບານ ເຫັນງາມຂາລາວສວດໂນນດີກໍ່ຢາກຮູ້ວ່າສວດໂນນຍ້ອນໝອຍຫຼື
  ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງໝົ້ນເຂົ້າໄປສ່ອງເບິ່ງ ຕອນອາບນ້ຳບໍ່ໄດ້ສ່ອງດອກເພາະບໍ່ມີບ່ອນສ່ອງ.
  ທຳອິດເຂົາກໍ່ກອດຈູບ ແຕ່ພໍລູບໄລ້ຖືກບ່ອນ ເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ອ່ອນຍວບປານຜັກໜຶ້ງ
  ຍອມໃຫ້ແຟນຍັດທ່ອນເອັນຂະນາດຍາວເຂົ້າໄປ ເສຍດາຍແມ່ໂທມາກ່ອນຂ້ອຍຈຶ່ງ
  ຕ້ອງໝົ້ນອອກຫ້ອງຫ້ອຍເຄື່ອງໄປຮັບເພິ່ນມາແຕ່ຕະຫຼາດ.
  ມື້ນັ້ນ ເອື້ອຍຊ່ອຍແມ່ທຳຄວາມສະອາດຫ້ອງຄົວກິນແລ້ວກໍ່ເຂົ້າໄປອາບນ້ຳເຂົ້າຫ້ອງ
  ຮຽນໜັງສື, ຂ້ອຍເບິ່ງລະຄອນເລື່ອງນາງທອງສ້ອຍກັບແມ່ໄດ້ຕອນນຶ່ງແລ້ວກໍ່ເຂົ້າ
  ຫ້ອງປ່ອຍໃຫ້ແມ່ກັບພໍ່ເບິ່ງລະຄອນຕາມລຳພັງເພື່ອວ່າເພິ່ນຈະນວດເສັ້ນນວດເອັນ
  ໃຫ້ກັນໄດ້ສະດວກ ຈະຫຼິ້ນເຟສຊອກເບິ່ງສາວນຸ່ງນ້ອຍຫ່ມນ້ອຍຕາມໜ້າ Lao Fun
  ກໍ່ຢ້ານເພິ່ນຮູ້ກໍ່ເລີຍເຂົ້າຫ້ອງຫຼິ້ນຊັ້ນນະ. ເມື່ອພໍ່ແມ່ປິດທີວີຂຶ້ນນອນແລ້ວຄວາມງຽບ
  ກໍ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຍິນສຽງເອື້ອຍສະອື້ນແຄມຄາງຈຶ່ງລັກສ່ອງເບິ່ງຕາມຮູ, ເຫັນບໍ່ຄັກດອກ
  ວ່າເອື້ອຍໃຊ້ໝາກແຕງແຍ່ຂອງຕົນເອງແກ້ແງ້ນ ມາຮູ້ຕອນເຂົ້າໄປລັກຫຼັບລາວຈຶ່ງເຫັນ
  ໝາກແຕງໜ່ວຍຍາວໃຫຍ່ຖິ້ມຢູ່ຕຽງນອນ.
  ໄຟກາມລາມສະໝອງບໍ່ສາມາດຫຼັບຕານອນໄດ້ຈຶ່ງລຸກຂຶ້ນໄປສ່ອງເບິ່ງເອື້ອຍອີກ ຕອນ
  ນີ້ເຫັນເອື້ອຍນອນຫຼັບແລ້ວແຕ່ບໍ່ປິດຄອມ screen saver ຍັງແລ່ນຢູ່ ແນວຄິດຊົ່ວຈຶ່ງ
  ສັ່ງໃຫ້ເຂົ້າຫາເອື້ອຍຖ້າເກີດຜິດພາດຂຶ້ນມາກໍ່ຈະແກ້ວ່າເຂົ້າມາປິດຄອມໃຫ້ເພາະເຄີຍ
  ເຂົ້າໄປປິດໃຫ້ລາວເລື້ອຍ ຢ້ານຖ່ານໝົດມັນມອດເອງສະເສຍຂໍ້ມູນເໝືອນເທື່ອກ່ອນ.
  ເອື້ອຍນອນຫົ່ມຜ້າແຕ່ບໍ່ນຸ່ງຫຍັງ ສະຫຼິບຫອມໆ ແລະຊຸດນອນກອງຢູ່ພື້ນຫ້ອງ, ຄ່ອຍໆ
  ເປີດຜ້າຫົ່ມອອກເບິ່ງຮ່າງຄີງທີ່ຂາວອວບອັດຂອງເອື້ອຍທີ່ນອນຂວ້ຳໜ້າຢູ່ດົນເຕີບ ເອື້ອຍ
  ຈຶ່ງພິກຕົວມາເປັນຖ່ານອນຫງາຍຖ່າງຂາອອກກ້ວາງພໍປະມານຈົນຂ້ອຍສາມາດຍື່ນໜ້າ
  ເຂົ້າໄປດົມກິ່ນຫີຂອງລາວກ່ອນຈະແຍ່ລິ້ນເຂົ້າໄປເລຍກິນຄາບນ້ຳທີ່ຄ້າງຕາມຫຼືບ, ລິ້ນ
  ເລຍແຕດນິ້ວແຍ່ເຂົ້າອອກຫຼາຍນາທີ ເອື້ອຍຈຶ່ງລະເມີລູບຄັ້ນເຕົ້ານົມໃຫຍ່ໆແລະຄາງອິ່ນ
  ອ້ອຍອອງມາ ແລະເມື່ອໄດ້ທີ່ແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ຍັດຍຽດຄວາມເປັນນ້ອງຊາຍເຂົ້າໄປໃນຕົວ
  ຂອງເອື້ອຍຈົນສຳເລັດພາລະກິດຈຶ່ງຫົ່ມຜ້າໃຫ້ເອື້ອຍ ມອດຄອມແລະອອກຈາກຫ້ອງໄປ
  ນອນ ລຸກມາກິນເຂົ້າເຊົ້າ ເອື້ອຍຈຶ່ງແດ່ໜ້າມາຫອມແກ້ມແທນຄຳຂອບໃຈທີ່ມອດຄອມໃຫ້.

  ຖ້າຍັງບໍສຽວສົມໃຈກໍ່ເຂົ້າໄປອ່ານຕື່ມຢູ່ຫ້ອງນີ້ເດີ !
  literotica.com/s/my-sleepy-sister-1

 70. Bengay
  ເດືອນຕຸລາ 8, 2015 ເວລາ 5:40 pm


  ຂ້ອຍຊື່ໄກ່ ອາຍຸ 23 ປີ ຮຽນຈົບແລະໄດ້ວຽກເຮັດແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນ
  ແລະເຊົ່າຫ້ອງແຖວຢູ່ຄົນດຽວ. ຂ້ອຍເປັນຄົນທີ່ມີອາລົມທາງເພດແຮງສົມຄວນ
  ຂະໜາດແນມເບິ່ງເປົ້າງ່າມຂາຜູ່ຍິງ ແນມເບິ່ງກົ້ນເບິ່ງນົມຊື່ໆກໍ່ຍັງໂຄຍແຂງນ້ຳຊຶມ
  ປາຍ ສະຫຼິບ Hanse ແຕ່ລະໂຕມີແຕ່ຄາບນ້ຳເປື້ອນເພາະມັກໃຊ້ bleach ມັນ
  ເປື້ອນຫຼາຍກໍ່ຖິ້ມເຂົ້າ Recycle Center ເອົາໂຕໃໝ່ມານຸ່ງ, ມັກຫຼາຍແມ່ນຜູ່ຍິງ
  ທ້າຍໃຫຍ່ ນົມໃຫຍ່ ເພາະເຊື່ອວ່າຍິງທ້າຍໃຫຍ່ຫີກໍ່ຈະໃຫຍ່ ຜ່ານມາ 3-4 ຄົນ
  ບາງຄົນກໍ່ບໍ່ໃຫຍ່ຕາມທີ່ຄິດໄວ້ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ປະຕິເສດດອກ ດີກ່ວາບໍ່ມີຫີສີ້ ຊິໄດ້ໄປເລາະ
  ຫາຈ້າງສີ້ແຖວຕະຫຼາດນົກແກ້ວ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ເຄີຍເກັບສາວແຄມທາງໄປເຮັດດອກ ຖ້າ
  ແງ້ນແທ້ໆກໍ່ເຂົ້າຮ້ານນວດແຖວກາຊິໂນ ມີສາວຈາກໄທ ເກົາຫຼີ ຍີ່ປຸ່ນ ຈີນ ໃຫ້ເລືອກ
  ມາກໜ້າຫຼາຍຕາ ບໍ່ສ່ຽງເກັບສາວແຄມທາງດອກ ຢ້ານຖືກຕຳລວດໃຕ້ດິນ.
  ນ້ອງສາວຈົບມໍ7 ພໍ່ແມ່ກໍ່ສົ່ງລາວມາຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຊອກ
  ເຊົ່າຫ້ອງແຖວທີ່ມີສອງຫ້ອງນອນໃກ້ໂຮງຮຽນຂອງລາວ ຂ້ອຍທຽວວຽກໄກກໍ່ບໍ່ເປັນ
  ຫຍັງ ຂໍພຽງແຕ່ໃຫ້ນ້ອງສາວສະດວກກໍ່ພໍ. ຂໍເວົ້າແບບບໍ່ອາຍ, ເວລາເຫັນນ້ອງສາວ
  ນຸ່ງ Quess ທ້າຍລາວຖືກຕາຖືກໃຈຫຼາຍຈົນລືມສະຕິເດ່ມືໄປລູບຄືກັບເຄີຍເຮັດກົບ
  ຍິງອື່ນ ບາງຄັ້ງກໍ່ຖືກນ້ອງຕົບແກ້ວເພື່ອເປັນການລົງໂທດແຕ່ກໍ່ບໍ່ແຮງພໍຊິເຈັບຊິປວດ
  ດອກເພາະເຄີຍຈັບເນື້ອຕ້ອງໂຕນ້ອງເລື້ອຍ ເວລາຂັບລົດກິນລົມຍາມຄ່ຳກໍ່ມັກຈັບມັກ
  ລູບກົກຂານ້ອງສາວຫຼິ້ນແຕ່ບໍ່ເຄີຍແຕ່ຕ້ອງເປົ້າທີ່ສວດໂນນຂອງລາວດອກ ຢາກຢູ່ແຕ່
  ຖືກນ້ອງຢິກຈົນເລືອດອອກກໍ່ເລີຍກ້າເຮັດແຕ່ເທົ່ານັ້ນ. ນ້ອງກໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍຮູ້ສຶກແນວໃດ
  ເພາະລາວເຫັນເປົ້າສົ້ງຂ້ອຍຕຶງເລື້ອຍເວລາເຫັນລາວນຸ່ງເສື້ອ tank top ໂຊເຕົ້ານົມ
  ໃຫຍ່ໆຂາວໆ “ເພິ່ນຄືຊິເອົາໜັກເນ້າະຄືນີ້ ຈຶ່ງລຸກບໍ່ຂຶ້ນ?” ນ້ອງສາວຕໍ່ວ່າເມື່ອຂ້ອຍ
  ຕື່ນສວຍ ຈົນລາວຕ້ອງໄດ້ຫ້ອຍລົດປະຈຳທາງໄປຮຽນ. ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ເມື່ອອີ່ຫຼີຕອນນ້ອງ
  ສາວເຂົ້າມາປຸກ ສາວຈິນາອາດຈະລ໋ອກຕູບໍ່ແຈບ ນ້ອງສາວຈຶ່ງເຫັນໝົດທຸກຢ່າງຕອນ
  ພວກຂ້ອຍເຮັດກັນ.
  ຄົງກັອບປີບໍ່ຈົບດອກ ເຂົ້າໄປອ່ານເອົາເອງສາເດີ, ຂໍໂທດຫຼາຍໆ.
  xstorysex.blogspot.com/2014/11/blog-post_9.html

 71. Prelozex
  ເດືອນຕຸລາ 12, 2015 ເວລາ 6:29 pm

  ຕອນຍັງນ້ອຍ ກໍ່ບໍ່ນ້ອຍປານໃດ໋ດອກ ຮຽນປໍ3-ປໍ4 ແລ້ວ ແຕ່ຜູ່ໃຫຍ່ຍັງເຫັນພວກຂ້ອຍ
  ເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ ສຽງເວົ້າບໍ່ທັນໂຄ ໜວດກໍ່ບໍ່ທັນປົ່ງດອກ, ພວກຜູ່ບ່າວລຸ້ນອ້າຍບອກວ່າ
  ກິນເຂົ້າແລ້ວລ້າງປາກແຕ່ຢ່າເຊັດໃຫ້ແຫ້ງຖ້າຢາກມີໜວດ ຖ້າຢາກໃຫ້ມີຂົນໜ້າເອິກ
  ກໍ່ເອົານ້ຳລ້າງປາກລູບເອິກ ແຕ່ຂີ້ກາກບໍ່ຕ້ອງເຮັດຫຍັງກໍ່ເປັນເອງຖ້າຮອດເວລາ. ໄດ້ຍິນ
  ເຂົາວ່າ ຜູ່ຊາຍຕ້ອງເອິກຂົນ ກົ້ນກາກ ປາກໜວດ ກໍ່ວ່າຊິຖາມບ່າວລຸ້ນອ້າຍເພາະບໍ່ຢາກ
  ເປັນເດັກນ້ອຍ ຢາກເປັນຜູ່ບ່າວວ່າຊັ້ນສາ ເຖິງຈະມີຫວີຕິດຖົງຊົງຜົມບໍ່ຕົກເຂົາກໍ່ບໍ່ຖືກວ່າ
  ຂ້ອຍເປັນຍບ່າວທັງໆທີ່ໃນເວລານັ້ນຮູ້ຈັກມັກສາວແລ້ວ ມັກລຸ້ນເອື້ອຍຊະດ້ວຍນະ ບໍ່ມັກ
  ຜູ່ຍິງອາຍຸລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັນໃດ໋ ລຸ້ນເອື້ອຍມີນົມນຸ້ມໆ ເວລາເຂົາເອົານົມຊຸນຫຼັງຊຸນ
  ແຂນມັນຮູ້ສຶກດີນະ ຕອນນັ້ນບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງມີອາລົມຫຍັງດອກພຽງແຕ່ມັກຄວາມນຸ້ມນວນ
  ຂອງເຕົ້ານົມທີ່ສາວລຸ້ນເອື້ອຍເອົາມາຮະມາຊູນ ຖ້າຈະເອົາໄປຮະໄປຊູນຜູ່ບ່າວອື່ນກໍ່ຢ້່ານ
  ໄທບ້ານທານຂັວນ ຮະຊູນນ້ອງນຸ່ງຕົນເອງດີກ່ວາ ບໍ່ມີໃຜເວົ້າໃຫ້ແລະໄດ້ທັງຄວາມສຽວອີກ
  ດ້ວຍ. ເວລາຜູ່ບ່າວມາຈີບ ເອື້ອຍແກ້ວຈະເອີ້ນອີ່ກຸ້ງໄປຢືນໄປລົມເປັນໝູ່ແຕ່ອີ່ກຸ້ງບໍ່ມັກໄປ
  ຢືນເປັນໝູ່ລາວດອກ ເຄີກເບິ່ງໜັງໄອ້ມົດແດງ ຜູ່ບ່າວກໍ່ມັກມາລົມຍາມນີ້ ຖ້າມາຄ່ຳແດ່ກໍ່
  ຈະບໍ່ໄດ້ລົມເພາະເອື້ອຍແກ້ວຕ້ອງເຂົ້າຄົວແຕ່ງກິນຊ່ອຍແມ່ ຜູ່ບ່າວກໍ່ເລີຍສວຍໂອກາດມາ
  ລົມຕອນພໍ່ພາແມ່ໄປລົງຕະຫຼາດ, ເມື່ອອີ່ກຸ້ງບໍ່ໄປ ເອື້ອຍແກ້ວກໍ່ຕ້ອງເອີ້ນຂ້ອຍໄປຢືນລົມນຳ
  ລາວບໍ່ຢາກໃຫ້ໄທບ້ານນິນທາ ຖ້າມີນ້ອງມີໝູ່ຢືນລົມນຳ 3-4 ຄົນຂຶ້ນໄປແມ່ນເປັນເລື່ອງທຳ
  ມະດາ ຖ້າລົມກັນສອງຕໍ່ສອງແມ່ນຖືກຫົວໜ້າເພດຍິງຄຸ້ມສ່ອງແສງໂລດລະ. ກໍ່ຄືຂ້ອຍເວົ້າ
  ມາຂ້າງເທິງຫັ້ນລະ ເວລາລົມບ່າວ ເອື້ອຍແກ້ວມັກດຶງຂ້ອຍໄປກອດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ່ບ່າວແນມ
  ເບິ່ງໜ້າເອິກຫຼືແນວເບິ່ງເປົ້າສົ້ງຫຼືແນມເບິ່ງຫຍັງກໍ່ບໍ່ຮູ້ລະ ເວລາລົມກັນມັນເອື້ອຍຈະກອດ
  ຂ້ອຍແນບເອິກແໜ້ນ ເວລາຂ້ອຍເໜັງຕີງເອື້ອຍກໍ່ຈະບ່ຽງໂຕໄປມາຄືກັບວ່າຢາກໃຫ້ຫົວນົມ
  ໃນອອງເສື້ອຊ້ອນຖູໄຖກັບແຜ່ນຫຼັງຂ້ອຍເບາະຫຼືແນວໃດກໍ່ບໍ່ສາມາດອ່ານໃຈລາວໄດ້ໃນເວ
  ລາ ຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ສຶກມັກໃນຄວາມນຸ້ມນວນຂອງເຕົ້ານົມຂອງເອື້ອຍ ວ່າຊັ້ນສາ.
  ຈື່ໄດ້ວ່າ ມື້ນັ້ນໄປເບິ່ງເຂົາຫຼິ້ນຈິກຕົວ, ເຂົາຕັດກົ້ນຟຸຍນ້ຳມັນເປັນຮູບດາວ5ແຈ ຝົນໃຫ້ປາຍ
  ມັນຄົມ ຕີຝານ້ຳອັດລົມໃຫ້ມັນແປໆ 5 ອັນ ແລ້ວໂຍນໄປໃສ່ຮູບ 4 ລ່ຽມທີ່ແຕ້ມໄວ້ໃນດິນ
  ແລ້ວໂຍນຮູບ 5 ດາວໄປຈິກໃສ່ຝານ້ຳອັດລົມທີ່ຄູ່ຫຼິ້ນບອກໃຫ້ຈິກໃສ່ ຖ້າຖືກກໍ່ຈະໄດ້ເງິນພະ
  ນັນ ຖ້າບໍ່ຖືກກໍ່ຕ້ອງໃຫ້ຄູ່ຕໍ່ສູ້ເປັນຜູ່ຈິກ ແລະປ່ຽນກັນຈິກຈົນເຊົາຫຼິ້ນ. ຂ້ອຍກໍ່ລົງເງິນນຳເຂົາ
  ເຂົາບໍ່ໃຫ້ຫຼິ້ນເພາະຍັງນ້ອຍ ກໍ່ເລີຍລົງກິນເງິນທາງນອກ, ປີດແລ້ວກໍ່ແລ່ນເມືອເຮືອນຫວັງຈະ
  ໄປຂໍເງິນນຳແມ່ແຕ່ພໍເປີດປະຕູເຂົ້າໄປກໍ່ເຫັນພໍ່ແມ່ກຳລັງເຮັດກັນຢູ່, ຟ້າວອັດປະຕູ ຢ້ານເພິ່ນ
  ເຫັນ ໂຊກດີເພິ່ນກຳລັງມັນຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍລັກເບິ່ງ ເຫັນໝົດທຸກລີລາ ແລະນັບແຕ່ວິນາທີນັ້ນ
  ເປັນຕົ້ນມາ ຂ້ອຍກໍ່ເລິ່ມມີແນວຄິດຢາກຮູ້ຢາກລອງດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ຈະໄປລອງກັບໃຜລະ
  ຖ້າບໍ່ລອງກັບເອື້ອຍກັບນ້ອງຕົນເອງ, ອີ່ກຸ້ງກໍ່ຍັງນ້ອຍ ໝອຍບໍ່ປົ່ງ ນົມກໍ່ຍັງບໍ່ທັນພອງ ຈຶ່ງແນມ
  ເຫັນແຕ່ເອື້ອຍແກ້ວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະທົດລອງໄດ້.
  “ເພິ່ນເປັນຫຍັງລະໄກ່ ? ຄືຊຶງໆຄືຄົນເມົາຢາ.” ເອື້ອຍແກ້ວຖາມດ້ວຍຄວາມສົງໃສເພາະເຄີຍ
  ເຫັນຂ້ອຍໄປຢືນຟັງພວກຜູ່ບ່າວລຸ້ນອ້າຍລົມກັນ ເຂົາລົມກັນເລື່ອງຜູ່ສາວກໍ່ວ່າຊິມັກໄປຟັງ ແຕ່
  ບໍ່ໄດ້ສູບຢານຳເຂົາດອກ ເຄີຍລອງເທື່ອນຶ່ງ ຊະມັກເກືອບຕາຍ ແລະເໝັນປາກເໝັນມືຈຶ່ງບໍ່ລອງ
  ອີກ ພຽງແຕ່ໄປຢືນຟັງເຂົາລົມກັນຊື່ໆ ແຕ່ເອື້ອຍແກ້ວບໍ່ເຊື່ອຈຶ່ງຍື່ນໜ້າມາດົມກິ່ນລົມຫາຍໃຈ,
  ດົມໃກ້ເກີນໄປ ຈົນຮິມສົບລາວມາຊູນກັບຮິມສົບຂ້ອຍ ສອງເອື້ອຍນ້ອງຊຶງໄປບຶດນຶ່ງ ຂ້ອຍໜ້າ
  ຮ້ອນວູບຂຶ້ນ ແກ້ມເອື້ອຍແກ້ວກໍ່ແດງດ້ວຍຄວາມອາຍຫຼືຍ້ອນມີອາລົມກໍ່ບໍ່ຮູ້ ເມື່ອຕັ້ງສະຕິໄດ້ກໍ່
  ບອກຂ້ອຍໄປເບິ່ງນ້ຳທີ່ຕໍ່ມາຈາກຫຼັງບ້ານ, ຕອນນັ້ນນ້ຳປະປາເຂົ້າຍັງບໍ່ທັນຮອດຄຸ້ມບ້ານຂ້ອຍ
  ຕ້ອງໄດ້ຂໍຕໍ່ນຳຄຸ້ມບ້ານບັກແປງມາໃຊ້ເທື່ອລະ 5 ຟຸຍ ຊາມຊາເຂົາເອົານ້ຳລໍ້ມາສົ່ງ.
  ນັບແຕ່ວິນາທີນັ້ນມາ ຂ້ອຍມັກລັກແຍງເອື້ອຍແກ້ວທຸກຄັ້ງທີ່ລາວເຜີ ແລະກໍ່ຖືກລາວຈັບໄດ້ເລື້ອຍ
  ແຕ່ລາວບໍ່ຮ້າຍ ພຽງແຕ່ຍິ້ມແບບອາຍທີ່ຮູ້ວ່ານ້ອງຊາຍແນມເບິ່ງຕົນດ້ວຍສາຍຕາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ
  ຄວາມຮັກປະສົມຄວາມໄຄ່, ເວລາແນມເບິ່ງເອິກເອື້ອຍ ພາບເຕົ້ານົມຂາວໆຂອງແມ່ຈະຜຸດຂຶ້ນ
  ມາ ນົມເພິ່ນໃຫຍ່ແຕ່ແຫຼວ ຫົວນົມກໍ່ດຳຄ້ຳຄືໝາກຫວ້າສຸກ ບໍ່ແຂງບໍ່ແດງຄືຫົວນົມເອື້ອຍແກ້ວ
  ຢາກເຫັນອີ່ໂໝະເອື້ອຍແກ້ວ ຢາກຮູ້ວ່າເຕົ່າລາວມີໝອຍຫຼາຍຄືເຕົ່າແມ່ບໍ່ ເບິ່ງສະຫຼິບທີ່ລາວແກ້
  ອອກໄວ້ຊັກກໍ່ບໍ່ເຫັນໝອຍລົ່ນຕິດຄືສະຫຼິບແມ່ ບາງເທື່ອແນມເບິ່ງທ້າຍເອື້ອຍ ນ້ຳກໍ່ຊຶມອອກມາ
  ຈົນປຽກສົ້ງເປັນວົງ, “ເພິ່ນຍ່ຽວໃສ່ສົ້ງຫວາໄກ່?” ອີ່ກຸ້ງຖາມຂຶ້ນ, ຂ້ອຍຕ້ອງເຂົ້າໄປປ່ຽນສົ່ງໃໝ່
  ແຕ່ກິ່ນຄາວຍັງມີໃຫ້ເອື້ອຍແກ້ວໄດ້ກິ່ນ ແລະໃນທີ່ສຸດລາວກໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍລັ່ງນ້ຳແບ້ນຊອນບ່າວຈຶ່ງ
  ສອນວິທີຊັກເຄື່ອງໃຫ້ ສ່ວນລາວຊັກໃຫ້ພໍ່ແມ່ແລະອີ່ກຸ້ງ.
  ພໍຂ້ອຍຂຶ້ນມາຮຽນຫ້ອງປໍ6 ເອື້ອຍແກ້ວຮຽນກໍ່ຂຶ້ນໄປຮຽນ Quatrième, ຄວາມເຫງົາເຂົ້າ
  ມາປົກຄຸມຫົວໃຈຂອງຂ້ອຍຢ່າງບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວເມື່ອຮູ້ວ່າ ຖ້າເອື້ອຍຂຶ້ນໄປຮຽນ Troisième ລາວ
  ຕ້ອງລົງໄປຢູ່ວຽງເພາະເມືອງຂ້ອຍຢູ່ມີຮອດແຕ່ Quatrième ຖ້າບໍ່ມີເອື້ອຍຂ້ອຍຈະລັກແຍງ
  ໃຜໃນຂະນະທີ່ຊັກວ່າວ ? ຂ້ອຍກັບເອື້ອຍແກ້ວນອນຫ້ອງດຽວ ຄົນລະຕຽງ, ອີ່ກຸ້ງນອນນຳເອື້ອຍ
  ຂ້ອຍນອນຄົນດຽວ ຕອນເດິກໆເວລາໂຄຍແຂງ ຂ້ອຍຈະລັກແຍງຮ່າງຄີງຂອງເອື້ອຍຜ່ານຄວາມ
  ແຈ້ງສະຫຼົວຂອງໄຟຈຳຂະນາດ 5 Watts ທີ່ໃຕ້ຢູ່ແຈຫ້ອງນອນ. ຄືນນຶ່ງຂ້ອຍເຫັນເອື້ອຍແກ້ວ
  ນອນຫງາຍຊັນເຂົ່າເບື້ອງນຶ່ງ ຂານຶ່ງຢຽດສື່ເຮັດໃຫ້ເປັນມູມກ້ວາງ ສົ້ນຊຸດນອນເລື່ອນລົງໄປກອງ
  ຢູ່ແກວ ແນມເຫັນເປົ້າສະຫຼິບສີຟ້າອ່ອນໆ ອົດບໍ່ໄດ້ຈຶ່ງຄ່ອຍຢ່ອງໄປເບິ່ງໃກ້ ໃຈສັ່ນແຮງຈົນດັງ
  ຕຸ໊ບໆພຸ້ນລະເມື່ອເຫັນແນວນັ້ນ ມືສັ່ນໆມັນໄປເອງ ຍັງບໍ່ທັນຊູນເຕົ່າຊ້ຳດອກ ນ້ຳແຕກກ່ອນກໍ່ເລີຍ
  ກັບມານອນ.
  ເຖິງວ່າຂ້ອຍຈະອາຍຸຮອດ 15 ແລ້ວ ແຕ່ໂຄຍຍັງບໍ່ທັນສຽກໝົດ ມັນສຽກອອກມາໜ້ອຍດຽວ
  ເວລາໂຄຍແຂງ ຊິແຂງສີ້ແຂງຍ່ຽວກໍ່ເຈັບ. ໝໍຟິລິປິນແນະນຳໃຫ້ຕັດໜັງອອກຕອນຂ້ອຍເກີດ
  ໃໝ່ໆ ແຕ່ພໍ່ບໍ່ໃຫ້ຕັດກໍ່ເລີຍມີບັນຫາ, ເວລາຊິສຽກອອກມາລ້າງຂີ້ເກີ້ມກໍ່ເຈັບ ເມື່ອບໍ່ໄດ້ທຳຄວາມ
  ສະອາດມັນກໍ່ເກີດອັກເສບຈົນຕ້ອງໄດ້ໄປຫານາຍໝໍເຮັດ circumcised ລະອາຍເອື້ອຍແພດ
  ຂະໜາດເລີຍ ເອື້ອຍນັນເປັນໝູ່ເອື້ອຍແກ້ວກໍ່ວ່າຊິອາຍ ລາວມາກິນສົ້ມນຳເອື້ອຍແກ້ວຍາມໃດ໋
  ຂ້ອຍຕ້ອງຫຼົບລາວເລື້ອຍ, “ຈັກເພິ່ນຊິອາຍລາວຫຍັງ ອີ່ຫຍັງເຂົາກໍ່ເຫັນໝົດແລ້ວລະ.” ເອື້ອຍ
  ແກ້ວເວົ້າກັບຂ້ອຍໃນແລງວັນນຶ່ງ, “ເພິ່ນເຫັນຫຼືເອື້ອຍນັນເຫັນ?” ຂ້ອຍຖາມຄືນ, ເອື້ອຍແກ້ວໜ້າ
  ແດງດ້ວຍຄວາມອາຍແລະເວົ້າຂຶ້ນວ່າ “ເພິ່ນຍ່ຽວບໍ່ລະວັງ ເຂົາກໍ່ເຫັນຫັ້ນລະ.” ເອື້ອຍແກ້ວ
  ແກ່ວງຫົວແບບອາຍໆເມື່ອຂ້ອຍຖາມວ່າຂອງແຟນລາວກໍ່ເປັນແບບນີ້ບໍ, ແຕ່ກ່ອນເອື້ອຍແກ້ວປະ
  ຕິເສດວ່າບໍ່ເຄີຍມີຫຍັງກັບແຟນລາວ ແຕ່ຍ້ອນຂ້ອຍໄຂປະຕູເຂົ້າໄປເຫັນເອື້ອຍນັ່ງຫຍົ້ມຕໍຢູ່ ລາວ
  ຈຶ່ງຂໍຮ້ອງໃຫ້ຂ້ອຍຊ່ອຍປິດລັບແລະຂ້ອຍກໍ່ຮັບປາກ ບໍ່ເວົ້າໃຫ້ພໍ່ແມ່ແລະອີ່ກຸ້ງຮູ້ເລີຍ.
  “ເຂົາໄປຢູ່ວຽງແລ້ວ ເພິ່ນຢ່າຄິດເຮັດຫຍັງໂລເລກັບກຸ້ງເດີ !” ເອື້ອຍແກ້ວເວົ້າຂຶ້ນທຳລາຍຄວາມ
  ງຽບ, ເອື້ອຍແກ້ວບອກວ່າລາວຮູ້ທຸກການກຳທຳຂອງຂ້ອຍທີ່ເຮັດກັບລາວ ແຕ່ລາວເຮັດຄືບໍ່ຮູ້ເມື່ອ
  ລາວຢາກໃຫ້ຂ້ອຍສຽບເຂົ້າໃຫ້ມັນຮູ້ດຳຮູ້ແດງໄປເລີຍ ລາວທໍລະມານຫຼາຍຕອນຂ້ອຍຖູຫົວໂຄຍ
  ໃສ່ຮ່ອງຫີສຽດແຕດລາວເປັນບາດໆແນວນັ້ນ ຂ້ອຍກໍ່ບອກເອື້ອຍແກ້ວວ່າ ຖ້ານ້ອງກຸ້ງໃຫ້ທ້າຍຄື
  ເພິ່ນໃຫ້ເຂົາ ເຂົາກໍ່ຮັບປະກັນ.
  ອ່ານຂອງແທ້ຢູ່ເວັບນີ້ເດີ thaisexstories.net ແລ້ວເພດຂໍ້ຄວາມນີ້ຕໍ່ທ້າຍ /เรื่องเสียว-เย็ดกับพี่ส/
  ເຈົ້າຂອງເວັບບໍ່ໃຫ້ລົງລິ້ງສົມບູນ. Enjoy !

 72. ເສັ້ງກີ່
  ເດືອນພະຈິກ 13, 2015 ເວລາ 6:31 pm

  ຄຳເຕືອນ: ເລື່ອງທີ່ຈະ copy ຕໍ່ລົງໄປນີ້ໄປເລື່ອງແນວຄອບຄົວ ບໍ່ເໝາະສຳລັບບຸກຄົນ
  ທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ ແລະກໍ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບຄົນດີ ມີສິນທຳ ຮູ້ຈັກຜິດ ຖືກ ຊົ່ວ
  ດີ ແລະມີຄວາມເກງກົວຕໍ່ບາບກຳທີ່ຈະນຳສະໜອງໃນພາຍພາກໜ້າ. Copy ມາໃຫ້
  ບຸກຄົນທີ່ຍັງມີຈິດວິນຍານເດຍລະສານສິງຢູ່ໃນຈິດໃຈອ່ານເພື່ອການບັນເທິງ ແລະເມື່ອ
  ອ່ານແລ້ວກໍ່ຢ່າເຮັດຕາມເດັດຂາດເພາະສັງຄົມບ້ານເຮົາຮັບບໍ່ໄດ້ເລື່ອງແນວນີ້.

  ແມ່ເຄີຍທ້ວງເລື້ອຍວ່າພວກຂ້ອຍໃຫຍ່ເປັນບ່າວເປັນສາວແລ້ວບໍ່ຄວນຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ກັນ
  ຄືຕອນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ຈັກນ່ອຍຄົນອື່ນມາເຫັນເຂົາຊິເກັບເອົາໄປທານຂັວນ ແຕ່ເຮືອນ
  ຂ້ອຍມີແຕ່ 3 ຄົນ ແລະເຂດບ້ານກໍ່ມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຫຼາຍ ກຳແພງອ້ອມບ້ານກໍ່ສູງ
  2 ແມັດປາຍ ແລະອີກຢ່າງ ພວກຂ້ອຍກໍ່ຢອກກັນຢູ່ໃນເຮືອນ ພວກຢູ່ໂຮງແຮມ Marriots
  ຄົງບໍ່ໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກສ່ອງເບິ່ງພວກຂ້ອຍດອກ ແຕ່ພວກຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ຖຽງເພິ່ນຄືນແຕ່
  ຢ່າງໃດ ພຽງແຕ່ແຍກອອກຈາກກັນຕາມເພິ່ນບອກ ແລະໃຊ້ SMS ບອກຄວາມຮູ້ສຶກທີ່
  ມີຕໍ່ກັນ. “ເພິ່ນນ້ຳແຕກຫວາ?..ອິອິອິອິ…ຂີ້ລ້າຍແທ້ !” ເອື້ອຍຂ້ອຍສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາຄືນ
  ເມື່ອລາວໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຂອງຂ້ອຍທີ່ສົ່ງໄປບອກວ່າ ລາວນັ່ງເຕັງຂ້ອຍຈົນຍ່ຽວຢອດໃສ່ສົ້ງ.
  ມື້ນັ້ນຂ້ອຍເຫັນຮູບເອື້ອຍຕອນຈູບກັບແຟນກໍ່ເລີຍຈະເອົາໄປໃຫ້ແມ່ເບິ່ງ ແຕ່ເອື້ອຍບໍ່ຢາກ
  ໃຫ້ແມ່ເຫັນຈຶ່ງໄລ່ຍາດເອົານຳຂ້ອຍຈົນຮອດຫ້ອງນອນ ພໍຂ້ອຍລົມລົງຕຽງ ລາວກໍ່ໂດດນັ່ງ
  ໂຄມຂ້ອຍ ນັ່ງຖືກທ້ອງແຕ່ເມື່ອຂ້ອຍດິ່ນໄປດິ້ນມາ ເອື້ອຍກໍ່ເລື່ອນລົງໄປເຕັງຖືກເປົ້າພໍດີ ລາວ
  ຈັບສອງມືຂອງຂ້ອຍວາອອກແລະກົ້ມໜ້າລົງມາ ເຮັດໃຫ້ເປົ້າຫີຂອງລາວຖູໃສ່ກັບເປົ້າໂຄຍ
  ຂອງຂ້ອຍພໍດີ. ຂອງແນວນີ້ມັນບໍ່ຈຳແນກວ່າໃຜເປັນເອື້ອຍໃຜເປັນນ້ອງເດີ ເມື່ອມັນສຽດສີ
  ຖູໄຖໄປມາ ມັນກໍ່ພອງຂຶ້ນແຂງຂຶ້ນ ແລະເອື້ອຍກໍ່ຄົງຮູ້ສຶກສຽວຄືກັນຫັ້ນລະລາວຈຶ່ງທຸ້ມນ້ຳ
  ລົງໂຕຂອງລາວລົງໃສ່ຕື່ມເພື່ອໃຫ້ມັນຖູກັນຄັກໆ, ມື້ນັ້ນ ເອື້ອຍນຸ່ງສົ້ງໄໝຂາສັ້ນ ຂ້ອຍກໍ່ນຸ່ງ
  ບອກເຊີ ໂຄຍແຂງຂຶ້ນມາມັນກໍ່ເປັນຄູອາດຫຼາດ ຕອນເອື້ອຍຖູຮ່ອງຫີລາວໃສ່ກັບທ່ອນໂຄຍ
  ຫັ້ນຈັ່ງແມ່ນມັນສຽວ ຂ້ອຍກໍ່ດິ້ນປິ່ນໄປປິ່ນມາເພື່ອຢາກໃຫ້ໂຄຍແຂງໆນັ້ນຫຼຸດອອກມາຈາກ
  ບອກເຊີຖູໃສ່ຂາອ່ອນຂອງເອື້ອຍແຕ່ມັນພັດບໍ່ຫຼຸດອອກມາ ເງີຍຫົວຂຶ້ນໄປຖູເຕົ້ານົມທີ່ກວຍໂຕ່ງ
  ເຕ່ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າໃນຂະນະທີ່ເອື້ອຍນ່ຽນເປົ້າຫີຂອງລາວໃສ່ເປົ້າໂຄຍຂອງຂ້ອຍກຳລັງມັນ ແມ່ກໍ່ຂຶ້ນ
  ມາເຫັນແລະບອກໃຫ້ພວກຂ້ອຍເຊົາຢອກກັນ.
  ຊັກວ່າວອາບນ້ຳແລ້ວກໍ່ລົງມານັ່ງເບິ່ງຂ່າວຖ້າກິນເຂົ້າແລງກັບແມ່ແລະເອື້ອຍ, ຂ້ອຍມັກນັ່ງຕັ່ງ
  ຂ້າງໂຕະ ປິ່ນໜ້າເຂົ້າຫ້ອງແຕ່ງກິນເພື່ອຈະໄດ້ແຍງຫຸ່ນເອື້ອຍ ແລະຄວາມງາມຂອງແມ່ ຖ້າມີ
  ຂ່າວທີ່ໜ້າສົນໃຈຈຶ່ງງວກໄປເບິ່ງ ນັ່ງກິນເບຍໄປແຍງແມ່ແລະເອື້ອຍໄປຢ່າງມີຄວາມສຸກ, ແມ່
  ຈະລັກສົ່ງຍິ້ມມາໃຫ້ເມື່ອເພິ່ນຈັບໄດ້ວ່າຂ້ອຍລັກແຍງບັນທ້າຍຂອງເພິ່ນກ່ອນຈະຍົກຈອກເຫຼົ້າ
  wine ຂຶ້ນດື່ມແກ້ອາຍທີ່ບ່າວນ້ອຍສົນໃຈໃນເຮືອນຮ່າງຂອງຕົນ. ຕອນ 2-3 ປີ ທຳອິດທີ່ພໍ່ຫອບ
  ຜ້າໜີໄປຢູ່ກັບເມຍສາວນ້ອຍ ແມ່ອຸກໃຈຈົນຈ່ອຍແກ້ມໂວກ, ປ້າທຽນມາຢາມ ແລະເວົ້າກັບ
  ເພິ່ນວ່າຢ່າໄປຄິດຫຍັງຫຼາຍ ລູກກໍ່ໃຫຍ່ເປັນບ່າວເປັນສາວພໍອາໃສໄພເພິ່ງໄດ້ແລ້ວ ຖ້າຂ້ອຍມີ
  ລູກຊາຍເປັນບ່າວແບບນີ້ ຂ້ອຍບໍ່ເອົາຜົວໃໝ່ມາຂ້ອງຂາຂ້ອງແຂ່ງດອກ ! ປ້າທຽນອ່ານໃຈຄົນ
  ເກັ່ງ ເພິ່ນເຫັນຂ້ອຍລັກເບິ່ງໜ້າເອິກແມ່ຕອນເພິ່ນກົ້ມເກັບໝາກຖົ່ວດິນ ເພິ່ນກໍ່ຮູ້ທັນທີວ່າຂ້ອຍ
  ຄິດຫຍັງ, ມື້ນັ້ນຂ້ອຍນຸ່ງແຕ່ສົ້ງກິລາຮັດຮູບ ນອນຍົກນ້ຳໜັກຢູ່ຫ້ອງອອກກຳລັງກາຍ ປ້າທຽນ
  ເຂົ້າມາເຫັນກໍ່ສັກແສງຕາໃສ່ກ້າມທ້ອງ 6 ກ້ອນແລະລຳໂຄຍທີ່ມີຂະນາດເກືອບເທົ່າຄໍແກ້ວເບຍ
  ກ່ອນຈະກ້າວບາດຕີນເຂົ້າມາເບິ່ງໃກ້ໆ ແລະຊິ່ມຂ້ອຍວ່າ ” ມື້ແລງຢ່າໃສ່ກອນເດີ ປ້າມີເລື່ອງ
  ລົມນຳ 🙂 ”
  ຖ້າຍັງບໍ່ສຽວ ກະລຸນາເຂົ້າໄປອ່ານເລື່ອງທ້າວ แบงค์ ເດີ ລາວແຕ່ງໄດ້ດີ ຂ້ອຍອ່ານເລື່ອງຂອງ
  ລາວຈຳນນ້ຳຊຶມໃສ່ສະຫຼິບ ດີແຕ່ມັນບໍ່ຊອດອອກມາໃສ່ສົ້ງໃຫ້ເພິ່ນເຫັນ ຮາໆໆໆໆ.

  thaiseawstory.com ແລ້ວກັອບເອົາ /เล่นเสียวกับพี่สาว/#more-1803 ເພດໃສ່ຕໍ່

 73. ໝາກຍົມ
  ເດືອນພະຈິກ 19, 2015 ເວລາ 6:20 pm

  ຂ້ອຍກັບນ້ອງສາວມີຄວາມໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມກັນຫຼາຍ ຜິດກັນເລື້ອຍຕອນຍັງນ້ອຍ
  ໃຫຍ່ມາກໍ່ຍັງຜິດກັນຢູ່ ຜິດກັນຍ້ອນສິ່ງເລັກໆນ້ອຍໆ ແຕ່ບໍ່ຮອດຊົ່ວໂມງກໍ່ຄືນດີນຳກັນ
  ຖ້າຂ້ອຍຜິດ ຂ້ອຍກໍຊື້ດອກໄມ້ມາຂໍໂອດ ຖ້ານ້ອງຜິດ ນ້ອງກໍ່ປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ຂ້ອຍມັກ
  ໃຫ້ກິນ. ຂ້ອຍຮຽນຢູ່ເມືອງ Winston ນ້ອງຮຽນຢູ່ເມືອງ Valencia ມີໂອກາດໄດ້ພົບ
  ກັນແຕ່ຍາມພັກຮຽນ ແລະຍາມສະຫຼອງວັນເກີດພະເຈົ້າ, ຕອນນັ້ນພວກຂ້ອຍກັບມາຢາມ
  ບ້ານຕອນ spring break ພໍດີຖືກຕອນພໍ່ແມ່ໄປດອງພີ່ນ້ອງຢູ່ຕ່າງແຂວງ ພວກຂ້ອຍຢ້ານ
  ກັບມາບໍ່ທັນເຂົ້າຮຽນຈຶ່ງບໍ່ໄປນຳເພິ່ນເພາະເພິ່ນມັກເຍື້ອນການເດີນທາງເລື້ອຍເວລາເພິ່ນ
  ໄດ້ພົບພີ່ໆນ້ອງໆຂອງເພິ່ນ.
  ຂ້ອຍນັ່ງເບິ່ງທີວີ ນ້ອງສາວອອກມາຈາກຫ້ອງນອນຢາກຮູ້ວ່າຂ້ອຍຊິກິນເຂົ້າແລງກັບຫຍັງ
  ເມື່ອຄິດຫາແນວກິນບໍ່ອອກກໍ່ເລີຍຊວນກັນອອກໄປກິນ pizza ຢູ່ຮ້ານ Pizza da Roby.
  ນ້ອງສາວເຂົ້າຫ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງບຶດນຶ່ງກໍ່ອອກມາເອີ້ນຂ້ອຍທີ່ນັ່ງເບິ່ງທີວີຖ້າ, ມັນເປັນເທື່ອທຳ
  ອິດທີ່ຂ້ອຍເຫັນນ້ອງສາວນຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນຮັດຮູບແລະເສື້ອແຂນກິດຄໍກ້ວາງໂຊເຕົ້າ, ຄໍໂຕ V
  ເວລາກົ້ມລົງຈະເຫັນເຕົ້ານົມຂະນາດແອັບເປິ້ນຂຽວບຽດກັນຢູ່ ແລະສົ້ງກໍ່ຮັດຈົນເຮັດກີບ
  ກົ້ນມົນໆ ແລະຄວາມອິ່ບເອີບຂອງ camel toe ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ກ້າເບິ່ງດົນດອກ ພຽງແຕ່ເຫຼືອບ
  ຕາເບິ່ງແວັບໆຊື່ໆ ແຕ່ປານນັ້ນນ້ອງກໍ່ຍັງຮູ້ວ່າຂ້ອຍແນມເບິ່ງ.
  ໄປອ່ານຕໍ່ຢູ່ເວັບນີ້ເດີ ຖ້າຢາກສຽວ literotica.com/s/first-time-sex-with-sister

 74. ປີເຢ
  ເດືອນທັນວາ 3, 2015 ເວລາ 6:31 pm

  ອ່ານເລື່ອງທີ່ທ້າວ casanova ຂຽນໃຫ້ອ່ານແຕ່ລະເລື່ອງ ໂຄຍບໍ່ແຂງນ້ຳກໍ່ແຕກ
  ຂໍຍ້ອງວ່າແຕ່ງໄດ້ດີຫຼາຍ ການໃຊ້ສັບພັນລະນາກໍ່ຖືວ່າຂັ້ນເທບເຮັດໃຫ້ຜູ່ອ່ານວາດ
  ພາບເຫັນໄດ້ທຸກຮູຂົນຂອງເອື້ອຍລາວ, ແທ້ໃດເນີ !
  ຕອນນັ້ນເປັນຍຸກຈົ່ງຜົມຍາວ ນຸ່ງສົ້ງຂາບານ ສ່ວນຜູ່ຍິງກໍ່ນິຍົມລະຜົມປົກເສື້ອປະຫຼັງ
  ນຸ່ງສະເກິດ ໃສ່ເກີບສົ້ນສູງ, ເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ແມ່ນຜູ່ນຶ່ງທີ່ນິຍົມແຟຊັ້ນເປື່ອຍເຍື່ອຍແນວ
  ນັ້ນ ແມ່ເປັນຄົນຫົວບູຮານ ບໍ່ມັກທີ່ລູກເຕົ້ານຸ່ງຖືແນວນັ້ນ ແຕ່ພໍ່ເປັນຄົນຫົວໃໝ່ ບໍ່ຫ້າມ
  ທີ່ລູກສາວຖືກສັງຄົມແກ່. ເມື່ອເຫັນເອື້ອຍສຳນຸ່ງໄດ້ ເອື້ອຍຫ້າກໍ່ນຸ່ງຕາມໂດຍເອົາເຄື່ອງ
  ທີ່ຄັບເອື້ອຍສຳມານຸ່ງ ບາງໂຕກໍ່ຕ້ອງໄດ້ແປງໜ້ອຍນຶ່ງ ບາງໂຕກໍ່ພໍດີ ຖ້າຢາກນຸ່ງໂມດ
  ໃໝ່ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ໄປອໍເຊາະພໍ່ ຂໍແມ່ 5 ເທື່ອ ໄດ້ຢູ່ເທື່ອນຶ່ງ ແຕ່ຂໍພໍ່ຍາມໃດກໍ່ບໍ່ຜິດຫວັງ.
  ເອື້ອຍຫ້າເປັນຄົນອວບຂາວ ສັດສ່ວນອາດຈະທຽບກັບ Saya Irie ໄດ້ພຸ້ນລະ, ຕອນ
  ນັ້ນບໍ່ທັນມີປາກະຊັງທີ່ລ້ຽງດ້ວຍສານອາຫານເລັ່ງດອກ ປູປານານ້ຳ ຜັກໝີ່ຊີ່ຊໍກໍ່ລ້ວນ
  ແຕ່ເກີດໃຫຍ່ແບບທຳມະຊາດ ແຕ່ຮູ້ສຶກວ່າເອື້ອຍຫ້າຈະເລີນເຕີບໂຕໄວກ່ວາອາຍຸ ໝູ່
  ຮຽນຊັ້ນດຽວ ຫ້ອງດຽວກັນ ໜ້າເອິກຍັງແບນຮາບ ແຕ່ຫົວນົມເອື້ອຍຫ້າເປັນຕຸ່ມພອງ
  ຂຶ້ນມາຄືໜ່ວຍຝີຫົວຊ້າງ ແລະມັນກໍ່ນັບມື້ນັບໃຫຍ່ຈົນພີ່ນ້ອງທີ່ຮູ້ເລື່ອງແພດເລື່ອງໝໍ
  ແນະນຳໄປກວດ ຢ້ານລາວເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແຕ່ໂຊກດີ ຜົນກວດບອກວ່າເນກາຕິບ.
  ເອື້ອຍສຳຮຽນຢູ່ກັດຕຽມ ເອື້ອຍຫ້າກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນໄປຮຽນຊີຊຽມ ຂ້ອຍຮຽນປໍ5, ເຖິງວ່າ
  ຈະມີລົດຮອນດາເວບ ຂີ່ໄປຮຽນ ແຕ່ເອື້ອຍຫ້າກໍ່ຢາກມີລົດເປັນຂອງຕົນເອງ ບໍ່ຢາກແຊ
  ກັບເອື້ອຍສຳ ລາວຈຶ່ງອໍເຊາະພໍ່ທຸກວິທີທາງເພື່ອຈະໃຫ້ພໍ່ໃຈອ່ອນຈົກເງິນຊື້ລົດຟີໂນໃຫ້
  ລາວຂີ່ແອະແອ່ນມ່າຍຜູ່ບ່າວເໝືອນໝູ່ຂອງລາວທີ່ເຮັດກັນທຸກໆແລງຕອນເລີກຮຽນ.
  ເຖິງວ່າໃນເວລານັ້ນ ສື່ລາມົກບໍ່ທັນຂະຫຍາຍເຂົ້າມາຫຼາຍ ແຕ່ຖ້າຮູ້ເຄືອຂ່າຍກໍ່ສາມາດ
  ຫາມາບໍລິໂພກໄດ້, ຂ້ອຍຈື່ໄດ້ວ່າ ນິຕະຍະສານມັກຊິມເປັນນິຕະຍະສານເຫຼັ້ມທຳອິດ
  ທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເບິ່ງຮູບໂປ້ ແລະອ່ານເລື່ອງລາມົກຕ່າງໆ ທີ່ຈິງແລ້ວ ເອື້ອຍເອື້ອຍຫ້າບໍ່ໄດ້ໃຫ້
  ຂ້ອຍເບິ່ງດອກແຕ່ຂ້ອຍເຂົ້າໄປເອົາປຶ້ມນິຍາຍມາອ່ານ ເຫັນມັກຊິມຊ້ອນໄວ້ໃນປຶ້ມຂຽນ
  ກໍ່ເລີຍເອົາມາເບິ່ງ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເບິ່ງ ເຫັນຮູບໜ້າປົກເປັນຜູ່ຍິງປະນົມກໍ່ໃຈເຕັ້ນແຮງ
  ມຶນຊາໄປທັງຕົວ ແລະນ້ຳແຕກໃສ່ສົ້ງສະຫຼິບ ຈົນແມ່ຄິດວ່າຂ້ອຍຍ່ຽວໃສ່ສົ້ງ ແຕ່ພໍເພິ່ນ
  ເອົາເຄື່ອງໄປຊັກໃນ 2-3 ມື້ຕໍ່ມາ ເພິ່ນຈຶ່ງຮູ້ວ່າຂ້ອຍເລິ້ມຂຶ້ນບ່າວ ແລະແຍກຂ້ອຍອອກ
  ມານອນນອກ ໃຫ້ແຕ່ນ້ອງສາວນອນຮ່ວມຫ້ອງເພິ່ນ.
  nifty.org/nifty/gay/incest/how-i-seduced-my-dad/how-i-seduced-my-dad-1.html

 75. ສາວຄານທອງ
  ເດືອນທັນວາ 22, 2015 ເວລາ 5:16 pm

  ບາຍດີ, ຊື່ ແລະນາມສະກຸນບໍ່ສຳຄັນດອກ ຢ່າຢາກຮູ້ໄປເລີຍ. ຕອນນີ້ຂ້ອຍອາຍຸ 32 ປີ
  ມັກອ່ານເລື່ອງສຽວ ອ່ານທຸກແນວ ແຕ່ມັກຫຼາຍແມ່ນແນວຄອບຄົວນີ້ລະ ໝູ່ຢູ່ camfrog
  ບອກຈຶ່ງຮູ້ວ່າມີເວັບຫື່ນທີ່ເປັນຂອງຄົນລາວກໍ່ເລີຍເຂົ້າມາອ່ານ ແລະກໍ່ມັກ. ຢາກຂຽນມາ
  ປະກອບສ່ວນດົນແລ້ວແຕ່ກ້າໆກົວໆເພາະຄົນບ້ານເຮົາຮັບບໍ່ໄດ້ນະເລື່ອງແບບນີ້ ເຖິງຈະ
  ເກີດມີຂຶ້ນກໍ່ຊ່ອຍກັນປົກປິດບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ ຢ້ານເສຍກຽດຊື່ສຽງຂອງຕົນແລະຄອບຄົວ
  ຂ້ອຍກໍ່ປິດລັບເຊັ່ນກັນ ຈົນໄດ້ເຂົ້າມາອ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ເຫັນຫຼາຍໆຄົນຂຽນມາເລົ່າກໍ່
  ເລີຍລອງເລົ່າເບິ່ງ ແຕ່ງບໍ່ເກັ່ງກໍ່ຢ່າວ່າກັນນະ ຖືວ່າເປັນມືສະໝັກຫຼິ້ນກໍ່ແລ້ວກັນ.
  ນຸ່ຍຈົບກະເສດ ແລະຖືກສັບຊ້ອນເຂົ້າເຮັດວຽກນຳກົມກະສິກຳທ້ອງຖິ່ນໄດ້ບໍ່ຮອດປີກໍ່ເກີດ
  ຄວາມຫຍໍ້ທໍ້ ເຂົ້າບໍ່ໄດ້ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ຝຶກແອບໜ້າວຽກຈຶ່ງຂໍສະເໜີປົດປ່ອຍແລະເຂົ້າ
  ມາຫາວຽກເຮັດໃນເມືອງໂດຍມາຂໍອາໃສຢູ່ນຳຂ້ອຍຊົ່ວຄາວ ຂ້ອຍຄິດວ່າຈະພານ້ອງໄປ
  ເຊົ່າຢູ່ຫ້ອງແຖວທີ່ມີ 2 ຫ້ອງນອນ ຫ້ອງນ້ຳນຶ່ງ ນ້ອງນອນໂຊຟາແບບນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບ
  ຫຼັງປວດແອວ ນຸ່ຍກໍ່ວ່າສະບາຍໆ ປູ່ເສື່ອງິ້ວນອນພື້ນກໍ່ໄດ້ແຕ່ມັນໜາວເຢັນຍາມກາງຄືນ
  ເພື່ອຫ້ອງຮັບແຂກປູກະເບື້ອງເຖິງຈະໃຊ້ພົມອິນເດຍປູກ່ອນກໍ່ຍັງບໍ່ອຸ່ນຢູ່ດີຈຶ່ງບອກກັບນຸ່ຍວ່າ
  ຖ້າຄືນໃດໜາວແຮງກໍ່ເຂົ້າໄປນອນນຳເອື້ອຍ, ຄວາມໝາຍແມ່ນນອນພື້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍວ່າໃຫ້
  ນອນຮ່ວມຕຽງຊ້ອນຜ້າຫົ່ມຜືນດຽວຄືຄືນນັ້ນດອກ ນຸ່ຍເຂົ້າໃຈຜິດໄປ ເລື່ອງບໍ່ດີບໍ່ງາມຈຶ່ງໄດ້
  ເກີດຂຶ້ນຕາມສັນຊາດຕະຍານຂອງສັດໂລກ.
  ນຸ່ຍເປັນໜຸ່ມໜ້າຕາດີ ຫຸ່ນໃຫຍ່ໄດ້ພໍ່ ຜິວຄ້ຳຄືແມ່ແຕ່ບໍ່ມີບັນຫາໃນການຄວງສາວ, ມາຢູ່
  ບໍ່ຮອດອາທິດ ສາວຂ້າງຫ້ອງກໍ່ຄວງໄປທ່ຽວຈົນຮອດເດິກດື່ນທ່ຽງຄືນ ເຖິງເຂົາຈະປະຕິເສດ
  ວ່າບໍ່ມີຫຍັງກັນແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ສັນດານຂອງນ້ອງຊາຍ ແລະຄວາມໄວໄຟຂອງສາວຄົນນັ້ນ ຈະ
  ເວົ້າຫຼາຍກໍ່ເປັນສິດທິຂອງເຂົາ ເຂົ້າພົ້ນນິຕິພາວະແລ້ວ ເຂົາມີສິດເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຂົາຕ້ອງການ
  ຢາກເຮັດພຽງແຕ່ຢ້ານເຂົາຕິດພະຍາດຕິດແປດເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງບອກເຂົາເອົາຄອນດອມຕິດໂຕໄປ
  ນຳຖ້າເຂົາຈະໄປທ່ຽວສາວ, ຂ້ອຍຊື້ຄອນດອມມາໄວ້ໃຫ້ແຟນໃຊ້ເວລາເຂົາມານອນນຳ ແຕ່
  ດົນໆເຂົາຈະນອນຄ້າງຄືນນຳ ເມົາໜັກແທ້ໆເຂົາຈຶ່ງນອນ ສ່ວນຫຼາຍເຂົາຈະພາໄປເຮັດຢູ່ບ້ານ
  ຂອງເຂົາ ເຮັດໄດ້ສະໃຈກ່ວາ ຢາກຮ້ອງຢາກຄາງລັ່ນບ້ານກໍ່ບໍ່ມີໃຜໄດ້ຍິນ ຫ້ອງແຖວທີ່ຂ້ອຍ
  ເຊົ່າຢູ່ ຄົນຂ້າງຫ້ອງນອນໂກນກໍ່ຍັງໄດ້ຍິນເສີຍ.
  ເຄີຍຢູ່ຄົນດຽວ ແລະນຸ່ງຖືແບບສະບາຍໆມາຫຼາຍປີຈຶ່ງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ການພັ້ງເຜີຊົ່ວວູບຊົ່ວຍາມ
  ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງຍົວະຍວນກວນຕານ້ອງຊາຍແຕ່ຢ່າງໃດດອກ ແຕ່ນຸ່ຍເຂົາຄິດຊົ່ວໄປເອງຈຶ່ງຂໍ
  ເຂົ້າມານອນກອດແບບດື້ໆ, ກໍ່ຫຼາຍປີແລ້ວເນາະທີ່ບໍ່ໄດ້ນອນກອດນຸ່ຍ ບໍ່ໄດ້ກອດນອນຕັ້ງແຕ່
  ເຂົາຂຶ້ນບ່າວໂຄຍສຽກໃໝ່ໆ ແຕ່ພໍໄດ້ນອນກອດຕອນໃຫຍ່ເປັນໜຸ່ມຈຶ່ງເກີດມີອາລົມຂຶ້ນມາເມື່ອ
  ມືເຂົາລ່ວງເຂົ້າໄປຈັບຈົກແຍ່ຢູ່ບໍລິເວນງ່າມຂາ. ຢາກດຶງມືເຂົາອອກແຕ່ບໍ່ມີແຮງດຶງຈຶ່ງປ່ອຍໃຫ້
  ເຂົາເຂ່ຍແຍ່ຮູໃຫ້ຈົນນ້ຳເຍິ້ມຈຶ່ງຍອກໂຄຍເຂົາໃຫ້ນ້ຳແຕກຈຶ່ງພາກັນນອນຕື່ນເຊົາມາກໍ່ລືມເຫດ
  ການທັງໝົດ.
  yedstory.com/ฉันโดนน้องชายข่มขืน/

 76. ຫິວສະຫວາດ
  ເດືອນມັງກອນ 7, 2016 ເວລາ 6:16 pm

  ສຽງໄກ່ຂັນຍາມເຊົ້າປຸກຂ້ອຍໃຫ້ຕື່ນນອນຂຶ້ນມາມ້ຽນບ່ອນນອນກ່ອນຈະເຂົ້າໄປປຸກນ້ອງສາວ
  ຢູ່ຫ້ອງຂອງລາວແລ້ວກໍ່ອອກໄປລ້າງໜ້າ ກະກຽມອາຫານເຊົ້າແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ເຫັນວີ່ແວວວ່ານ້ອງ
  ສາວຈະລຸກຈາກບ່ອນນອນເລີຍ ຈຶ່ງເຂົ້າໄປປຸກອີກເທື່ອນຶ່ງໂດຍຮື້ຜ້າຫົ່ມຜືນນ້ອຍໆອອກຈາກໂຕ
  ຂອງລາວ, ນ້ອງສາວຟ້າວດຶງສົ້ນຊຸດນອນລົງປົກເຕົ່າຂົນບົວຂອງລາວໄວເກືອບບໍ່ທັນເມື່ອຮູ້ສຶກວ່າ
  ຜ້າຫົ່ມຖືກຮື້ອອກຈາກຮ່າງຄືງນ້ອຍໆຂາວໆຂອງລາວ ຈົ່ມມຶມມຳ 3-4 ຄຳ ພ້ອມທັງດຶງຜ້າໄປຫົ່ມ
  ອີກເທື່ອນຶ່ງ ແລະຂ້ອຍຕ້ອງອອກຈາກຫ້ອງປ່ອຍໃຫ້ນ້ອງສາວນອນໂຊມຕາມທີ່ລາວຕ້ອງການ.
  ມື້ນັ້ນຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈຫຍັງໃນຄຳອະທິບາຍຂອງອາຈານສອນ ແນມເບິ່ງໝູ່ຜູ່ຍິງທີ່ຮຽນນຳກັນກໍ່ປາ
  ກົດວ່າເຂົາບໍ່ນຸ່ງຫຍັງ ປົດແວ່ນຕາມາເຊັດເທື່ອແລ້ວເທື່ອເລົ່າກໍ່ຍັງປາກົດເຫັນເຕົ້າເຫັນຫອຍຂອງ
  ເຂົາຢູ່ນະ. “ເພິ່ນເປັນຫຍັງມື້ນີ້ ທ່າທາງເໝືອນຄົນໄຮ້ວິນຍານ?” Malinee ຄູ່ຮ່ວມຫ້ອງທົດລອງ
  ຖາມຂຶ້ນຕອນຍ່າງອອກຈາກອາຄານ, ມະລິເປັນຄົນສະເປນ ເປັນເພື່ອນຍິງທີ່ຂ້ອຍສາມາດເວົ້າລົມ
  ກັບລາວໄດ້ທຸກເລື່ອງ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເວົ້າໃຫ້ລາວຟັງໝົດທຸກເລື່ອງດອກ ພຽງແຕ່ບອກລາວວ່າຂ້ອຍ
  ເປັນຫ່ວງການຮຽນຂອງນ້ອງສາວ ຄືນວັນສຸກວັນເສົາໄປທ່ຽວຂ້ອຍບໍ່ວ່າເພາະເມື່ອຍລ້າມາກໍ່ໄດ້
  ນອນພັກຜ່ອນ ບໍ່ຢາກໃຫ້ລາວອອກທ່ຽວຊຸມແຊວໃນຄືນວັນລັດຖະການ ເສຍການຮຽນ ເສຍທັງ
  ສຸຂະພາບ. ພໍຍ່າງມາຮອດໜ້າຫ້ອງຈິດຕະກອນ ມະລິກໍ່ໄຂປະຕູດຶງແຂນຂ້ອຍເຂົ້າໄປກອດຈູບເພື່ອ
  ຫລຸດຜ່ອນອາລົມທາງເພດຂອງຂ້ອຍລົງເພື່ອຈະມີສະມາທິໃນການຄົ້ນຄ້ວາຮ່ຳຮຽນ, ມະລິມີລີລາ
  ດູດອົມເກັ່ງຫຼາຍ ຂ້ອຍຮູ້ຈັກເລຍໄລ້ກໍ່ຍ້ອນລາວສິດສອນໃຫ້ ແຕ່ຍ້ອນລາວມີຄູ່ໝັ້ນແລ້ວ ຈຶ່ງບໍ່ສາ
  ມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍສອດອົງຄະຊາດເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຄອດຂອງລາວ ໃຫ້ໄດ້ແຕ່ oral sex
  ແລະຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຄີຍຝືນໃຈລາວ ຢາກເຮັດແທ້ໆກໍ່ຊວນໝູ່ຍິງຄົນອື່ນທີ່ເຂົາຫຼິ້ນບໍ່ເລືອກໜ້າ ຊວນໄປ
  ກິນເບຍແກ້ວສອງແກ້ວກໍ່ພາເຂົ້າບ້ານພັກ ເຮັດແລ້ວກໍ່ແຍກກັນເມືອບ້ານໃຜເຮືອນລາວ ແລະລືມ
  ເລື່ອງນັ້ນໄປເໝືອນບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ.
  facebook.com/SmakhmReuxngSeiyw18/posts/523008544415207

 77. ແມງປ່ອງ
  ເດືອນມັງກອນ 22, 2016 ເວລາ 6:18 pm

  ຖ້າຈື່ບໍ່ຜິດ ຂ້ອຍເລິ່ມມີຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພດຕອນຢູ່ຫ້ອງປໍ5, ມື້ນັ້ນ ແມ່ພາໄປຕັດຜົມຢູ່ຮ້ານ
  ປ້າດາງ ຖ້າພໍ່ພາໄປເພິ່ນຈະພາໄປຕັດຢູ່ຮ້ານລຸງມິ້ນແຕ່ແມ່ບໍ່ມັກພາໄປຮ້ານຕັດຜົມຜູ່ຊາຍດອກ
  ເພາະເໝັນຄັວນຢາແລະບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນຄຳເພິະ, ມັກພາໄປຮ້ານເສີມສວຍປ້າດາງໃຫ້ເຂົາຕັດ
  ໃຫ້ແລະເພິ່ນເອງກໍ່ໄດ້ເຮັດເລັບເຮັດຜົມໄປງານສັງຄົມ. ເຄີຍຕ້ອງເຄີຍຊຸນຮ່າງຄິງຜູ່ຍິງເລື້ອຍ
  ຢູ່ດອກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ່ຍິງໃນຄອບຄົວຕົນເອງຫັ້ນລະ ກັບຄົນອື່ນກໍ່ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຕ້ອງ
  ໄດ້ຊຸນດອກ, ເອື້ອຍຊ່າງຕັດຜົມຄຸມຜ້າໃຫ້ແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ນັ່ງແບບສະບາຍໆໂດຍວາງແຂນທັງ
  ສອງໄວ້ບ່ອນວາງແຂນ ບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າຊິຫາກຳລອກກຳໄລຫຍັງດອກ ແລະເວົ້າແທ້ ບໍ່ເຄີຍຄິດເລື່ອງ
  ເຊັກຊ້ຳນະ ຄິດຫາແຕ່ເລື່ອງຫລິນເລື່ອງກິນ ແຕ່ພໍທ້ອງນ້ອຍຂອງເອື້ອຍຊ່າງຕັດຜົມຊຸນແຂນສອກ
  ບັກໂຈ໊ຍນ້ອຍຂອງຂ້ອຍກໍ່ເລິ່ມມີປະຕິກິລິຍາແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ບໍ່ປະຕິເສດຕອນອົດຍ່ຽວຫັ້ນ
  ນະ ມັນແຂງແທ້ແຕ່ເວລາໄດ້ຕ້ອງຊຸນຕົນໂຕຜູ່ຍິງມັນບໍ່ແຂງແບບນີ້. ເອື້ອຍຊ່າງຕັກຜົມຮູ້ສຶກແນວ
  ໃດຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ ແຕ່ຂ້ອຍຍ່ຽວນ້ອຍໃສ່ສົ້ງເລີຍນະ ຕອນນັ້ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນຸ່ງສະຫລິບດອກ ຂຶ້ນປໍ6
  ພີ້ນະຈຶ່ງໄດ້ນຸ່ງ boxer brief 007, ໃຄແດ່ແຕ່ວ່າເສື້ອລ່າມລົງມາປົກໄວ້ຈຶ່ງບໍ່ມີໃຜເຫັນ.
  pidsawad.com/29/

 78. ແງ້ນຫີ
  ເດືອນກຸມພາ 4, 2016 ເວລາ 5:50 pm

  ເອື້ອຍເລັກຮູ້ຈັກອ້າຍຜັນຕອນໄປກ່ຽວຫຍ້າຢູ່ຫລັກ 16, ອ້າຍຜັນເປັນນັກຮຽນອໍ1
  ເປັນນັກຮຽນດີເດັ່ນຮອບດ້ານແລະເປັນໜຸ່ມຫລໍ່ຊຶ່ງເປັນທີ່ໝາຍປອງຂອງສາວໆມໍ3
  ແຕ່ອ້າຍຜັນພັດມັກເອື້ອຍເລັກ ເຖິງວ່າເອື້ອຍເລັກໃສ່ໝວກໃບຕານໃບໃຫຍ່ ນຸ່ງສົ້ງ
  ເສື້ອທະຫານໂຕໃຫຍ່ໆຫລົມແຕ່ອ້າຍຜັນກໍ່ແນມເຫັນຄວາມສວຍງາມແລະສະເນ່
  ຂອງເອື້ອຍເລັກໄດ້. ເອື້ອຍຂ້ອຍ 3 ຄົນ ເອື້ອຍເລັກສະເນ່ແຮງກ່ວາໝູ່, ຜິວອວບ
  ຂາວ ນົມໃຫຍ່ ເວລານຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນຮັດໆ ຍາງກາຍກິ່ນຫອມຫວິວໃສ່ດັງເຮັດໃຫ້ກືນ
  ນ້ຳລາຍນຳກົ້ນລາວໂລດລະ. ຊະຕາຍຂອງຜູ່ບ່າວສະໃໝນັ້ນຈະເຂົ້າກັບຄົນໃນຄອບ
  ຄົວກ່ອນຈະເຂົ້າຫາຜູ່ສາວ, ເມື່ອຮູ້ວ່າຂ້ອຍສົນໃຈຢາກຮຽນກີຕ້າ ອ້າຍຜັນກໍ່ອາສາ
  ຖືກີຕ້າໂປ່ງຫວຽດນາມມາສອນໃຫ້ຕອນຄ່ຳ, ປະມານ 7 ໂມງປາຍ ຊິໄດ້ຍິນສຽງ
  ອ້າຍຜັນຫລິ້ນກີຕ້າຮ້ອງເພງຢູ່ຮົ້ວໜ້າບ້ານ ເອື້ອຍເລັກມັກໃຫ້ລາວຮ້ອງເພງ ” ສາວ
  ລາວປະຕິວັດ ” ທີ່ຮ້ອງຂຶ້ນຕົ້ນວ່າ…ແຕ່ກ່ອນນ້ອງເປັນ ລູກເຈົ້າຫລານນາຍ…ຫັ້ນນະ
  ທີ່ຈິງແລ້ວພວກຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນລູກເຈົ້າລູກນາຍຫຍັງດອກແຕ່ເພງນັ້ນເປັນເພງກຳລັງນິຍົມ
  ໄປອອກແຮງງານລວມ ຂຸດເໝືອງຂຸດຝາຍຢູ່ໃສກໍ່ມັກຮ້ອງເພງນີ້ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ
  ຂ້ອຍພັດມັກເພງ “ເດືອນສາມຄ້ອຍ” ໄດ້ຮ້ອງເພງນີ້ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເຮືອນຮ່າງຂອງສາວ
  ຊຽງຂວາງທີ່ຮຽນຮ່ວມຫ້ອງປາກົດຂຶ້ນມາໃນສາຍຕາໂລດ, ສາວນີ້ທ້າຍລ່າມງາມຕາ
  ໜ້າເອິກກໍ່ພໍປະມານ ສະໃໝນັ້ນ ນັກຮຽນຍິງນຸ່ງເສື້ອຫລົມໆໜາໆ ຕິດດຸມຈຳຄໍ ບໍ່ຄື
  ນັກຮຽນມໍສະໃໝນີ້ທີ່ນຸ່ງເສື້ອຂາວບາງໆຮັດໆຈົນກະດຸມຕີ່ອອກໃຫ້ເຫັນເສື້ອຊ້ອນສີ
  ສິ້ວສີແດງ ບາງຄົນກໍ່ນຸ່ງເນື້ອຊ້ອນກວມ 3/4 ຂອງເຕົ້ານົມໂຊໃຫ້ເພດກົງກັນຂ້າມກືນ
  ນ້ຳລາຍນຳ ບໍ່ເວົ້າຄົນອື່ນຄົນໄກດອກ ລູກຫລານຂ້ອຍເອງນີ້ລະທີ່ມັກນຸ່ງແນວນັ້ນນະ
  ຮ້າຍຫວງເຂົາຫລາຍ ເຂົາກໍ່ວ່າຖ້າບໍ່ນຸ່ງແນວນີ້ ອ້າຍອາຈານບໍ່ໃຫ້ຄະແນນຫລາຍ !
  ຂ້ອຍບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຢູ່ຕິດບ້ານດອກ ກິນເຂົ້າແລງມືບໍ່ທັນລ້າງກໍ່ເຕັ້ນຂຶ້ນຊ້ອນທ້າຍລົດໄປນຳ
  ໝູ່ ໄປເລາະຫລິ້ນແຖວໂຮງໄຟຟ້າ ໝູ່ຂ້ອຍມັກເອື້ອຍອີ່ໄພ ຂ້ອຍພັດຮູ້ຈັກກັບອີ່ໄພ ມັນ
  ກໍ່ເລີຍມາໃຊ້ຂ້ອຍເປັນນົກຕໍ່, ຖ້າຄືນໃດມັນບໍ່ມາຮັບກໍ່ເລາະຫລິ້ນແຖວໝູ່ບ້ານຫັ້ນລະ
  ປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ອ້າຍຜັນກັບເອື້ອຍເລັກໄດ້ເວົ້າໄດ້ລົມໄດ້ເຮັດຫຍັງກັນຕາມໃຈມັກ.
  ເວົ້າແນວນີ້ບໍ່ແມ່ນບໍ່ຫວງເອື້ອຍໃດເດີ ຫວງປານຈົງອາງຫວງໄຂ່ພຸ້ນລະເອື້ອຍຄົນນີ້ ແຕ່
  ບໍ່ສະແດງອາການຫຶງຫວງຈົນອອກໜ້າອອກຕາຄືຕອນຍັງນ້ອຍ ຂະໜາດພໍ່ຕົນເອງກໍ່
  ຍັງຫວງນະ ຊິເວົ້າຫຍັງຫລາຍ ເວລາເຫັນພໍ່ກອດຈູບເອື້ອຍເລັກ ຂ້ອຍຊິເຂົ້າໄປແຍກ
  ລາວອອກໂລດ, ອາດຈະເປັນຍ້ອນໃກ້ຊິດກັບເອື້ອຍເລັກຫລາຍກ່ວາແມ່ ຫລາຍກ່ວາ
  ເອື້ອຍຄົນອື່ນ ຂ້ອຍຈຶ່ງເກີດຄວາມຫຶງຫວງລາວຫລາຍ ຍາມນອນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ນອນກອດ
  ຫາກໍ່ແຍກຕຽງນອນຕອນຂ້ອຍສຽງໂຄມີໜວດບົວຂຶ້ນມານີ້ລະ ຕອນນັ້ນໂຄຍບໍ່ທັນສຽກ
  ດອກແຕ່ມີນ້ຳແບ້ນແລ້ວ ບາງເທື່ອມັນກໍ່ແຕກໃສ່ສົ້ງແບບບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວເວລາແລ່ນລານໃນ
  ຊົ່ວໂມງຮຽນພີອີ, ແມ່ເກັບເຄື່ອງໄປຊັກ ເຫັນຄາບນ້ຳແບ້ນຂາວໆຕິດສະຫລິບເກືອບທຸກ
  ໂຕກໍ່ເລີຍຊື້ຕຽງມາໃຫ້ຂ້ອຍນອນຕ່າງຫາກ ໃຊ້ຜ້າກັ້ນໄວ້ບໍ່ໃຫ້ເຫັນເວລາເອື້ອຍເລັກ
  ປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງ ແຕ່ບໍ່ສາມາດກັ້ນເງົາໄດ້ດອກ ເວລາລາວແກ້ເສື້ອຊ້ອນອອກຈະເຫັນເງົາ
  ເຕົ້ານົມຫົວນົມໃຫຍ່ໆ ແລະເອື້ອຍຈະລູບຄັ້ນເຕົ້ານົມຕົນເອງໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງ ບາງເທື່ອກໍ່ຈົກ
  ງ່າມຂາ ເງີຍໜ້າເບິ່ງເພດານສະແດງຄວາມສຽວກ່ອນຈະຢິບຊຸດນອນທີ່ຫ້ອຍຢູ່ຕູ້ໄວ້ເຄື່ອງ
  ອອກມາສຸບແລ້ວລົ້ມຕົວລົງນອນລົມກັນຖ້າມກາງຄວາມມືດສະຫລົວຂອງດອກໄມ້ຈຳ 5W
  ທີ່ໃຕ້ໄວ້ຢູ່ແຈຫ້ອງ.
  ເອື້ອຍເລັກຂຶ້ນໄປຮຽນອໍ1 ອ້າຍຜັນຈຶ່ງມີໂອກາດໄດ້ເຮັດຂອງລາວ, ເຂົາທຽວໂຮງຮຽນນຳ
  ກັນ ບາງມື້ກໍ່ວ່າຄາປະຊຸມຊາວໜຸ່ມ ບາງມື້ກໍ່ວ່າຄາເພິ່ມພູນ ຈຶ່ງເລີກຄ່ຳ ແຕ່ຄືວ່າຫັ້ນລະ
  ໄກ່ເຫັນຕີນງູ ງູກໍ່ເຫັນນົມໄກ່. “ບ້າແລ້ວຫວາ ?” ເອື້ອຍເລັກເວົ້າຂຶ້ນພ້ອມທັງແກ່ວງໝອນ
  ນ້ອຍທີ່ໃຊ້ອິງຍາມນັ່ງໂຊຟາເບິ່ງທີວີມາໃສ່ຂ້ອຍເມື່ອຂ້ອຍຂໍເບິ່ງກີບທີ່ແຍ້ມອອກ. ຕອນຍັງ
  ນ້ອຍກີບທັງສອງປິດສະໜິດ ເມື່ອຖືກຂ້ອຍລູບແດ່ ຖືກອ້າຍຜັນແຍ່ແດ່ ກີບກໍ່ເບັງແລະແຍ້ມ
  ອອກຈາກກັນເປັນຄອງ, ດ້ວຍຄວາມຊູຊີ ຂ້ອຍຈຶ່ງກຸມແກ້ສິ້ນເບິ່ງແຕ່ບໍ່ສຳເລັດ ພໍ່ເຖົ້າຮ້ອງ
  ລົງມາຮ້າຍກ່ອນ ຢອກກັນສຽງດັງເກີນ ກວນເພິ່ນລົມໂທລະສັບ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ແຍກອອກຈາກ
  ກັນແຕ່ໄດ້ຈັບໄດ້ລູບຫອຍລາວເຕັມມືແລະຂ້ອຍເຊື່ອວ່າລາວນ້ຳຊືມຄືກັນເພາະຖືກຂ້ອຍບຸກ
  ທັງລຸ່ມແລະບຸກທາງເທິງ, ຂ້ອຍກອດລາວທາງຂ້າງຫລັງ ໃຊ້ເອັນແຂງໃນເປົ້າສົ້ງສຽດແທງ
  ໃສ່ກົ້ນ ມືນຶ່ງກໍ່ຈົກຫີ ອີກມືນຶ່ງກໍ່ຄັ້ນນົມ ຖ້າພໍ່ເຖົ້າບໍ່ຢູ່ເຮືອນ ເອື້ອຍຖືກຂ້ອຍສຽບແທ້ໆລະ.
  ເຂັມໂມງແລ່ນໄວຫລາຍລະດູນີ້ ຄິດວ່າຈະກ໊ອບປີແລ້ວແຕ່ມັນບໍ່ເປັນດັ່ງຄິດ, ຕ້ອງໄດ້ໂຈະ
  ຄ້າງໄວ້ບ່ອນນີ້ກ່ອນ ອ່ານເລື່ອງນີ້ຖ້າເຖີໝູ່ເອີຍ ຢ່າວ່າຊັ້ນວ່າຊີ້ໃດ ຢາກຕອນອີ່ຫລີ, ບ່າຍ.
  thaistory18.blogspot.com/2015/02/blog-post_47.html?zx=798d1754035f5f67

 79. ແງ້ນຫີ
  ເດືອນກຸມພາ 15, 2016 ເວລາ 10:36 pm

  งาม ແລະໜ້າຮັກ

 80. ຜູ່ຫວັງດີ
  ເດືອນກຸມພາ 18, 2016 ເວລາ 8:30 pm

  ສັດໂລກຍ່ອມເປັນໄປຕາມກັມ.

 81. ລອງລົ້ວ
  ເດືອນກຸມພາ 27, 2016 ເວລາ 5:44 pm

  ລູກສາວເມົາ ພໍ່ເລີຍຫລອນສີ້.
  hclips.com/videos/father-s-violently-sex-with-drunk-teen-daughter/

 82. ລອງລົ້ວ
  ເດືອນກຸມພາ 27, 2016 ເວລາ 5:57 pm

  Daniel & Ana

 83. Q-care
  ເດືອນມີນາ 16, 2016 ເວລາ 5:14 pm

  ທຳອິດລາວກໍ່ວ່າຈະມາສະຫລອງວັນຮັບໃບປະກາດປະລິນຍາຂອງລູກສາວລາວ
  ແລະທ່ຽວຢ້ຽມຢາມໝູ່ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງກັນແລ້ວກໍ່ຈະກັບພ້ອມອ້າຍເຂີຍເພາະ
  ຢ້ານອ້າຍເຂີຍໄປແວ່ຕີດອກຮ້ານນ້ອຍ ຕີບຸ່ນລາວບໍ່ວ່າ ຕີໝົດຄືນຊອດແຈ້ງກໍ່ໄດ້,
  ພໍດີແມ່ເຂົ້າໂຮງໝໍ ບໍ່ມີໃຜບົວລະບັດ ເອື້ອຍກໍ່ເລີຍໃຫ້ອ້າຍເຂີຍກັບກ່ອນ ລາວຢູ່
  ເບິ່ງແມ່ຊາມຊາເພິ່ນແຂງແຮງເປັນປົກກະຕິຈຶ່ງຈະກັບ.
  ເອື້ອຍກາງຮັກສາສຸຂະພາບໄດ້ດີຫລາຍ ອອກກຳລັງກາຍທຸກເຊົ້າແລງ ອາຫານ
  ການກິນກໍ່ຄະລຳຫລາຍຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີ Cholesterol ເບຍບໍ່ດື່ມ ດື່ມແຕ່ wine
  ເຄື່ອງສຳອາງກໍ່ໃຊ້ຜລິດຕະພັນໂອເລ ລາວມັກຄຸນນະພາບແລະລາຄາ ຂ້ອຍມັກ
  ກິ່ນຫອມ ລາວອາບນ້ຳແລ້ວຈະທາໂລຊັ້ນ Luscious Orchid ຍ່າງກາຍໄດ້ກິ່ນ
  ນີ້ແລ້ວເກີດມີອາລົມ ຕ້ອງໄດ້ກອດແອວເອື້ອຍເຂົ້າມາຫອມໃກ້ໆໃຫ້ຊື່ນໃຈກ່ອນ
  ຈະປ່ອຍໃຫ້ລາວໄປເຮັດແນວອື່ນ 🙂 ຖ້າຢູ່ຕໍ່ໜ້າອ້າຍເຂີຍກໍ່ບໍ່ກ້າເຮັດແບບນີ້ດອກ
  ກ້າກອດແຕ່ເວລາຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນເທົ່ານັ້ນ ລືມສະຕິແຫກມ່ານປະເພນີກໍ່ຍ້ອນ
  ຖ່າຍຮູບນີ້ລະ ຕອນນັ້ນກຳລັງໃຫຍ່ເປັນສາວເປັນບ່າວນ້ອຍ 18 ເອື້ອຍເປັນສາວ
  21 ແລ້ວລະ ໄປຫລິ້ນ Six Flags ໄປນຳກັນ 3 ຄົນ ເອື້ອຍກາງ ຂ້ອຍແລະນ້ອງ
  ສອງ. ຖ່າຍທ່ານຶ່ງແລ້ວໂດຍໃຫ້ນ້ອງສອງຢູ່ກາງ ພໍປ່ຽນທ່າໃຫ້ຂ້ອຍຢືນກາງ ຂ້ອຍ
  ກໍ່ໂອບກອດແອວນ້ອງສອງເອື້ອຍກາງ ນ້ອງສອງເອື້ອຍກາງກໍ່ກອດແອວຂ້ອຍແຕ່
  ມືຈັງໄຮຂອງຂ້ອຍພັດວາງສູງໂພດ ນິ້ວໂປ້ເລີຍໄປຊູນເອົາຕີນນົມເອື້ອຍກາງ ຖອນ
  ອອກບໍ່ທັນ ໝໍນັ້ນບີບກ່ອນ, ລ້າງຮູບມາເບິ່ງເຫັນ ເອື້ອຍກໍ່ເລີຍໄລ່ຊິເອົາໝອນຕີ
  ຂ້ອຍເພື່ອເປັນການລົງໂທດທີ່ຈັບນົມລາວ ໄລ່ໄປໄລ່ມາກໍ່ປ້ຳກັນເໝືອນທຸກຄັ້ງທີ່ຢອກ
  ລໍ້ອໍ້ແອ້ກັນຫັ້ນລະແຕ່ມື້ນັ້ນຂ້ອຍເກີດມີອາລົມພິເສດຕອນເອື້ອຍກາງຂຶ້ນນັ່ງຄາບ
  ດິ່ນໄປດິ້ນມາກົ້ນລາວກໍ່ເລື່ອນລົງມານັ່ງເປົ້າເອັນແຂງຂອງຂ້ອຍພໍດີ ແທນທີ່ຈະລຸກ
  ແຕ່ເອື້ອຍພັດນຽນພັດຮ່ອນໃຫ້ໂນນເນື້ອຂອງລາວຖູໃສ່ລຳໂຄຍຈົນຫົວມັນຫລຸດ
  ເຂົ້າໄປໃນຮູຂອງລາວຍາມໃດ໋ກໍ່ບໍ່ຮູ້ເມື່ອ ພໍໄດ້ສະຕິຂຶ້ນມາກໍ່ຕອນນ້ຳຊິອອກ ຂ້ອຍ
  ກໍ່ເລີຍຖອດອອກມາໃຫ້ລາວຊັກວ່າວຕື່ມ ໄດ້ຊິມຫົວນ້ຳຂ້ອຍແລ້ວເທື່ອນຶ່ງກໍ່ມີເທື່ອ
  ສອງສາມສີ່ແລະເທື່ອຕໍ່່ໄປຈົນເພິ່ນຈັບໄດ້ກໍ່ເລີຍໃຫ້ເອື້ອຍແຕ່ງງານ.
  ຊິເລົ່າໃຫ້ຟັງຫຍໍ້ໆ ຈັກນ່ອຍຊິເລົ່າບໍ່ຈົບ ແບັດຊິໝົດກ່ອນ. ຫລັງຈາກເອື້ອຍກາງ
  ເອົາຜົວແລ້ວ ເພິ່ນກໍ່ສົ່ງຂ້ອຍມາຮຽນຢູ່ໜອງອີ່ເກິ້ງ ຍາມເມືອຢາກບ້ານກໍ່ຫາໂອ
  ກາດເຮັດເອື້ອຍແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດສົມໃຈເພາະເອື້ອຍບໍ່ຮ່ວມມືນຳ ໃຫ້ໄດ້ແຕ່ຂ້າງນອກ
  ຊັກວ່າວໃຫ້ ດູດໃຫ້ອົມໃຫ້ໄດ້ຢູ່ແຕ່ຊິຍັດເອົາໄປໃນໂຕຂອງເອື້ອຍນັ້ນ ເອື້ອຍຫ້າມ.
  ຄືນນັ້ນ ກຳລັງຊິນອນ ເອື້ອຍກໍ່ໄຂປະຕູເຂົ້າມານອນນຳ, ນອນຫງາຍຖ່າງຂາໃຫ້
  ຂ້ອຍໃຊ້ນິ້ວແຍ່ແລະເລຍຫີໃຫ້ຈົນນ້ຳເຍິ້ມ ຂ້ອຍກໍ່ປ່ອນໂຄຍເຂົ້າປາກໃຫ້ເອື້ອຍ
  ດູດອົມໃຫ້ມັນແຂງເຕັມທີ່ຈຶ່ງຂຶ້ນນັ່ງໂຄມຫຍົ້ມຕໍຄືຕອນເຮັດກັນເທື່ອທຳອິດ ເອື້ອຍ
  ບອກວ່າອ້າຍເຂີຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ຫລາຍປີແລ້ວຕັ້ງແຕ່ Anjali ຮຽນຢູ່ມໍ5 ຂ້ອຍກໍ່ວ່າສົມ
  ພໍຂອງເອື້ອຍຍັງຟິດີຄືຕອນເປັນສາວ ເອື້ອຍເລີຍເຜີຍລັບໃຫ້ຮູ້ວ່າພໍ່ປູ່ຊື້ Q-care
  ມາໃຫ້ກິນ ເອິກຈຶ່ງຟູ ຮູຈຶ່ງຮັດເໝືອນສາວຂຶ້ນໃໝ່ 🙂
  ສົນໃຈຜລິດຕະພັນນີ້ໂທຫາ 020 29282505

 84. ປາໂກ
  ເດືອນມີນາ 26, 2016 ເວລາ 5:41 pm

  ຖ້າເອື້ອຍ Joan ແກ້ເຄື່ອງໃຫ້ເບິ່ງແບບນີ້ຄົງນ້ຳແຕກເຕັມສົ້ງ 🙂

 85. ແລນເຕິນ
  ເດືອນເມສາ 10, 2016 ເວລາ 4:51 pm

  ໂຊກດີປີໃໝ່ ປ່ຽນແນວຄິດໃໝ່ ລະຖິ້ມແນວຄິດເກົ່າ !

 86. ໄຂ່ປິ້ງ
  ເດືອນເມສາ 22, 2016 ເວລາ 12:42 am

  ຂ້ອຍມີເອື້ອຍນ້ອງຫລາຍຄົນ ໜ້າຕາບໍ່ງາມ ຫຸ່ນບໍ່ເຊັກຊີຄືນາງງາມປະຕິທິນເບຍລາວດອກ
  ແຕ່ເຂົາມີທຸກສິ່ງທີ່ຜູ່ຊາຍຕ້ອງການ. ເອື້ອຍຜູ່ທີ1 ຜູ່ທີ2 ບໍ່ກ້າລ່ວງເກີນດອກເພາະຕອນເຂົາ
  ເປັນສາວຂ້ອຍຍັງນ້ອຍແລະອາຍຸລື່ນກັນຫລາຍໂພດ, ຜູ່ທີ3 ອາຍຸລື່ນຂ້ອຍປະມານ 4-5 ປີ
  ຕອນລາວເປັນສາວ 19 ຂ້ອຍເປັນບ່າວນ້ອຍ 15 ຊຶ່ງເປັນໄວທີ່ກຳລັງຫື່ນ ຢາກຮູ້ ຢາກເຫັນ
  ຢາກລອງ ແລະຕອນນັ້ນກໍ່ຄືວ່າເອື້ອຍ3 ໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມແລະເອົາອົກເອົາໃຈຂ້ອຍແທ້ໃດ
  ຊິໄປຄ່ຳມາມືດແມ່ນເອີ້ນຂ້ອຍໄປນຳໂລດ ພໍ່ແມ່ຂ້ອຍບໍ່ອະນຸຍາດອອກບ້ານໄປກັບໝູ່ຖ້າບໍ່ມີ
  ເອື້ອຍນ້ອງໄປນຳ ບ້ານຢູ່ປ່ຽວ ຢ້ານບໍ່ປອດໄພເວລາກັບບ້ານເດິກດື່ນ ສະນັ້ນເອື້ອຍ3 ຈຶ່ງມັກ
  ເອີ້ນຂ້ອຍໄປເປັນໝູ່ ຮັບເອົາຜູ່ບ່າວແລ້ວກໍ່ໄປສົ່ງຂ້ອຍລົງບ້ານໝູ່ ຮອດໂມງນັດໝາຍຈຶ່ງມາ
  ຮັບຂ້ອຍກັບບ້ານ ພໍ່ແມ່ຖາມກໍ່ບອກໄປຕາມເອື້ອຍບອກຫັ້ນລະ ບໍ່ເຄີຍເປີດເຜີຍຄວາມລັບ
  ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຮູ້ດອກ ເວລາເອື້ອຍຂາດເງິນໃຊ້ ຂ້ອຍກໍ່ໃຫ້ຢືມໄປໃຊ້ກ່ອນ ແມ່ເບີກເງິນ allowance
  ປະຈຳອາທິດໃຫ້ຈຶ່ງເອົາມາຄືນ ໄປຢືມເອື້ອຍ1 ເອື້ອຍ2 ເຂົາບໍ່ໃຫ້ເພິ່ນຢືມໃດ໋ ຢືມໄດ້ແຕ່ຂ້ອຍນີ້ລະ
  ເວລາຫລິ້ນໝາກກະລ໋ອກໄດ້ ເອື້ອຍບໍ່ຂໍຢືມຂ້ອຍກໍ່ຍັດໃສ່ກະເປົ໋າພາຍໄວ້ໃຫ້ເອື້ອຍໃຊ້ສະບາຍໆ
  ບໍ່ຕ້ອງຂໍຢືມນະ ກໍ່ວ່າລາວຊິຮັກແລະເອົາອົກເອົາໃຈຂ້ອຍ.
  ຄືນມື້ນັ້ນກັບມາຮອດບ້ານປະມານ 2 ໂມງເຊົ້າ, ເອື້ອຍ1 ເອື້ອຍ2 ບໍ່ຍອມໄຂປະຕູໃຫ້ເອື້ອຍ3
  ເຂົາຜິດກັນຫຍັງຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ດອກ ຄົງຈະແມ່ນເລື່ອງເຄື່ອງເພດຂອງເອ້ນີ້ລະ ຖ້າພໍ່ແມ່ຢູ່ ຄົງບໍ່
  ເກີດເລື່ອງຊົ່ວຊ້າແບບນີ້, ເພິ່ນໄປຂີ່ເຮືອລ່ອງທະເລແຖວ Caribbean ນຳເພື່ອນຮ່ວມງານ
  ບໍລິສັດ ອີກ 10 ວັນຈຶ່ງຈະກັບມາບ້ານ. ຂ້ອຍເຫັນເອື້ອຍໄຫ້ນ້ຳຕາອາບແກ້ມກໍ່ໂອບກອດເອື້ອຍ
  ເຂົ້າມາແນບເອິກປອບໃຈໃຫ້ເອື້ອຍນອນຕຽງ ຂ້ອຍປູຜ້ານອນພື້ນ ຊາມຊາເອື້ອຍ1 ເອື້ອຍ2
  ລຸກຂຶ້ນມາໃຫ້ເອື້ອຍ3 ເຂົ້າໄປນອນ ແຕ່ມັນບໍ່ເປັນຈັ່ງຄິດ, ຮູ້ເມື່ອຂຶ້ນມາຕອນ 3 ໂມງເຊົ້າ ກໍ່ຮູ້
  ສຶກວ່າຂ້ອຍກັບເອື້ອຍ3 ນອນເປືອຍກາຍກອດກັນຢູ່. “ພວກສູພາກັນໄປກິນຢາບ້າຢູ່ໃສຈຶ່ງພາ
  ກັນຮ້ອງຄາງໝົດຄືນ…ຊົ່ວຫລາຍ !” ເອື້ອຍ2 ດ່າພວກຂ້ອຍແລ້ວກໍ່ອັດປະຕູບ້ານດັງປັ໋ງ ປ່ອຍ
  ໃຫ້ຂ້ອຍກັບເອື້ອຍ3 ແນມເບິ່ງໜ້າກັນດ້ວຍຄວາມມືນງົງ !

 87. DekDee
  ເດືອນພຶດສະພາ 2, 2016 ເວລາ 4:56 pm

  ຄອບຄົວຂ້ອຍບໍ່ໃຫຍ່ ມີແຕ່ພໍ່ ແມ່ ເອື້ອຍ ຂ້ອຍ ແລະນ້ອງສາວ, ແຕ່ກ່ອນພໍ່ແມ່ກໍ່
  ເອົາພວກຂ້ອຍຕິດຕ້ອຍຫ້ອຍຕາມໄປນຳທຸກຫົນທຸກແຫ່ງເພາະບໍ່ຢາກເສຍເງິນ
  ຄ່າຝາກ babysitter, ສ່ວນຫລາຍເພິ່ນໄປຊຸມນຳໝູ່ ບາງຄືນກໍ່ທ່ຽງຄືນພຸ້ນລະ
  ຈຶ່ງມາຮອດບ້ານເພາະຄອບຄົວຂ້ອຍຢູ່ໄກໝູ່. ເອື້ອຍໃຫຍ່ເປັນສາວຂຶ້ນມານີ້ລະ
  ເພິ່ນຈຶ່ງໄປແຕ່ສອງຜົວເມຍເພິ່ນ ມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ເອື້ອຍເປັນຜູ່ເບິ່ງແຍງຫາເຂົ້າຫາ
  ນ້ຳໃຫ້ພວກຂ້ອຍກິນ, ຄ່ຳມືດຈືດຕາ ເພິ່ນຈຶ່ງໂທມາຖາມ ຖ້າບໍ່ມີເລື່ອງບໍ່ມີເຫດ
  ຫຍັງເພິ່ນກໍ່ຢູ່ຕໍ່, ພໍ່ແມ່ມັກຫລິ້ນໄພ້ ບາງເທື່ອກໍ່ຫລິ້ນຢູ່ບ້ານປ້າໝຸດ ບາງເທື່ອກໍ່ໄປ
  ສ່ຽງດວງຢູ່ກາຊິໂນ.
  ເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບສາວນ້ອຍຂຶ້ນໃໝ່ທົ່ວໄປ, ເລືອດອອກຫີ ມີນົມຂຶ້ນມາ
  ເຕັມເອິກແລ້ວກໍ່ຄິດຢາກ ຢາກເຫັນ ຢາກຮູ້ ຢາກລອງ. Mike ເປັນຄົນຈີນຮົງກົງ
  ຮູ້ຈັກກັບນົກຈິບຕອນໄປແຂ່ງບານສ້ວຍຢູ່ Aleta, ນົກຈິບເປັນສາວເຊຍບານຂອງ
  ໂຮງຮຽນ ໄມຄ໌ເຫັນປຶບກໍ່ມັກປັ໊ບ. ນົກຈິບເປັນສາວງາມ ໜ້າຮັກ ໜ້າມົນໄຂ່ ເວລາ
  ຍິ້ມຈະເຫັນແກ້ມບ່ອງຂ້າງຂວາແລະແຂ້ວໝາກແງ ເວລາຫົວກໍ່ມີສະເນ່ເລິກໆ ເອິກ
  ໃຫຍ່ ກະໂພກຜາຍ, ບາງຄັ້ງກໍ່ສຶກອະລາຍຕໍ່ບາບທີ່ມີແນວຄິດຊົ່ວກັບເອື້ອຍ ຢາກ
  ຮູ້ວ່າເຕົ້ານົກຈິບອ່ອນນຸ້ມນວນຊ່ຳໃດ໋ຖ້າໄດ້ຈັບໄດ້ບາຍ ໄດ້ຕ້ອງໄດ້ຊູນເລື້ອຍຢູ່ດອກ
  ເວລາບຽດກັນເຂົ້າລົດ ເວລາຍ່າງກາຍກັນຢູ່ hallway ບາງເທື່ອກໍ່ຖືກຕີຖືກຕົບເອົາ
  ເມື່ອນົກຈິກຮູ້ວ່າຂ້ອຍຕັ້ງໃຈ ແຕ່ບໍ່ຕີແຮງຈົນເລືອດຕົກຢາງອອກດອກ ຕີບອກເຕືອນ
  ບໍ່ໃຫ້ຮຽນລ່ວງ, “ເຮົາບໍ່ wax ໃດ໋ເຮີຍ ມັນເຈັບ ເຮົາແຖອອກ” ນົກຈິບເວົ້າກັບແນນ
  ໝູ່ສະໜິດກັນໃນຫ້ອງແລະເພື່ອນຮ່ວມທິມເຊຍບານ ແນນແວກຂົນແຂ່ງ ແຖມັນຂຶ້ນ
  ໄວ ຕ້ອງໄດ້ແຖທຸກມື້. ຂ້ອຍສັງເກດເບິ່ງ ນົກຈິບບໍ່ມີຂົນແຂ່ງ ແຖຫຍັງລະຖ້າບໍ່ແຖຂົນ
  ເຕົ່າ, ແມ່ບອກໃຫ້ໃຊ້ “ໂໝະ” ແຕ່ພໍ່ມັກໃຊ້ “ເຕົ່າ” ແທນ “ຫີ” ແລະໃຊ້ “ໂຈ໊ຍ” ແທນ
  “ໂຄຍ” ແຕ່ໝູ່ຂ້ອຍບອກວ່າໂຈ໊ຍໂໝະແມ່ນສັບເດັກນ້ອຍ ໂຄຍຫີຈຶ່ງແມ່ນສັບຜູ່ໃຫຍ່
  ເວົ້າກັນ, ຂ້ອຍວ່າແມ່ນສັບພວກແຄມຖະໜົນເວົ້າກັນ ແຕ່ເມື່ອໝູ່ພາໃຊ້ສັບນັ້ນກໍ່ໄດ້
  ໃຊ້ນຳໝູ່ ຢູ່ເຮືອນຈຶ່ງໃຊ້ສັບທີ່ເພິ່ນພາໃຊ້.
  ຂ້ອຍບໍ່ເຫັນດອກຕອນໄມຄ໌ເຮັດຫຍັງກັບນົກຈິບໃນຫ້ອງ, ນ້ອງສາວໄດ້ຍິນສຽງເຂົາ
  ຮ້ອງຄາງແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຍິນຫຍັງ ແຕ່ເຊື່ອວ່າເຂົາມີເຊັກ ຊອກຄົນຖັງຂີ້ເຫຍື່ອກໍ່ບໍ່ເຫັນ
  ຖົງອະນາໄມ, ພໍ່ແມ່ບໍ່ຫ້າມ ແຕ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກວິທີປ້ອງກັນພະຍາດຕິດແປດຊຶ່ງຈະເກີດຈາກ
  ການມີເພດສຳພັນແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີລູກໃນໄວຮຽນ ແລະນົກຈິບກໍ່ປະຕິບັດໄດ້ຕາມ
  ຄຳສັ່ງສອນຂອງພໍ່ແມ່ແລະຄຣູອາຈານ ຈຶ່ງຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນແລະກ້າວຂາ
  ຂຶ້ນໄປຮຽນ Tar Heels ອີກປີນຶ່ງກໍ່ຈະຈົບແລ້ວ 🙂
  “ເອົາໄວ້ໃຊ້ເອງສາ ເຂົາບໍ່ໃຈງ່າຍປານນັ້ນດອກ” ນ້ອງສາວຍັດ Durex ໃສ່ຖົງເສື້ອຂ້ອຍ
  ກ່ອນຈະໄຂປະຕູກ້າວຂາອອກຈາກ 370Z ໄປ date ກັບ Terry ໃນ The Emporium
  ” ທ່ຽວໃຫ້ສະໜຸກເດີນົກອ້ຽງ, ບ່າຍ” ສັ່ງລານ້ອງສາວແລ້ວກໍ່ເລັ່ງລົດອອກໄປຫາບັກຕູ້
  ຕາມນັດໝາຍ.
  sexstories-all.com/6313_get-ready-for-school-megan

 88. Bamboo
  ເດືອນພຶດສະພາ 13, 2016 ເວລາ 5:38 pm

  http://pic-porn.net/media/kunena/attachments/62/cliphot07045937.flv_snapshot_00.44_2016.04.20_22.00.29.jpg>/img>

  พี่สาวที่รัก ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເຂົ້າໄປອ່ານຢູ່ເວັບ thaiseawstory.com ເຂົາບໍ່ບອກຊື່
  ຜູ່ແຕ່ງແລະບໍ່ເອົາຕອນ2 ມາລົງໃຫ້ອ່ານແລະບໍ່ໃຫ້ copy ອີກນະ ຫ່າຂົ້ວ ຈັ່ງແມ່ນຂີ້ຖີ່.
  ບໍ່ມີປະສົບການດ້ວຍຕົນເອງນີ້ລະຈຶ່ງໄປເລາະກ໊ອບປີເລື່ອງມາລົງໃຫ້ເຈົ້າອ່ານ ບໍ່ເກັ່ງແຕ່ງ
  ວິຊາທິດສະດີຫັດແຕ່ງໄດ້ຄະແນນບໍ່ເກີນ 5 ບອກເຈົ້າຫລາຍເທື່ອແລ້ວເດ ບໍ່ຈື່ຫວາ?
  No no no ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍປະຕິເສດດອກ, ມີແນວຄິດຊົ່ວກັບເອື້ອຍກັບນ້ອງແຕ່ບໍ່ກ້າລ່ວງເກີນ
  ເຂົາດອກ ຢ້ານຜິດສິນຂໍ້ 3 , ຄູບາອາຈານສອນສັ່ງວ່າ ໃຜເຮັດຜິດສິນຂໍ້ນີ້ຕາຍໄປຕົກນະລົກ
  ຖ້າມີໂອກາດໄດ້ເກີດເປັນຄົນຫຼືສັດເດຍລະສານກໍ່ຈະມີໂຄຍນ້ອຍໆສັ້ນໆພໍແຕ່ໄດ້ຍ່ຽວ
  ຖ້າເປັນເກີດເປັນເພດແມ່ກໍ່ຈະມີຫີທໍ່ສອງນິ້ວ ມີນົມເທົ່າຝາເຂົ້າໜົມຄົກກໍ່ເຄີຍຕ້ອງເກັບເອົາ
  ສິ່ງທີ່ເຫັນຕອນເຂົາຍັ່ງບໍ່ລະວັງໄປລະບາຍຢູ່ຫ້ອງນ້ຳ ນ້ຳແງ້ນອອກແລ້ວກໍ່ເຊົາຄິດ.

 89. ອ໊ອດແອ໊ດ
  ເດືອນພຶດສະພາ 18, 2016 ເວລາ 5:52 pm

  ເຈົ້າຈະວ່າຂ້ອຍບ້າ ຕັນຫາຂຶ້ນສະໝອງ ຫຼືຈະຕີລາຄາວ່າຊົ່ວຊ້າເລວຊາມກ່ວາສັດເດຍລະສານ
  ກໍ່ຕາມເດີ ຂ້ອຍຮັບໄດ້ທັງນັ້ນເພາະຂ້ອຍບໍ່ສາມາດລະເວັ້ນແນວຄິດບໍ່ດີນີ້.
  ທຸກໆເຊົ້າ ຕື່ນນອນລ້າງໜ້າຖູແຂ້ວແລ້ວ ຂ້ອຍຈະເຂົ້າເຮືອນຄົວຕົ້ມນ້ຳເຮັດກາເຟ, ຂ້ອຍບໍ່ມັກ
  ກາເຟສຳເລັດຮູບທີ່ຍ້ອຍຈາກເຄື່ອງຈັກທີ່ເຂົາຊົງໄວ້ໃນຫ້ອງການທົ່ວໆໄປ ຂ້ອຍມັກກິນກາເຟສົດ
  ທີ່ເຂົາບົດຂາຍຕາມຕະຫລາດ ຊົງໃສ່ຖົງຜ້າແບບຕາແປ໊ະຊົງຂາຍຢູ່ປາກຮ່ອມບ້ານເຮົາຫັ້ນນະ
  ແຕ່ບໍ່ໃສ່ນົມຂຸ້ນຫວານກາຜູ່ເຖົ້າ ໃສ່ແຕ່ນ້ຳຕານ ບໍ່ໃສ່ cream ຢ້ານຂີ້ເຮ່ຍ ລອງກິນກາເຟຫຼອດ
  ດາວທີ່ນ້ອງໃພ້ຊື້ມາແຕ່ບ້ານ ກໍ່ແຊບຢູ່ຖ້າຜູ່ມັກຫວານ ແຕ່ຂ້ອຍມັກກາເຟສົດ, “ອີ່ຫຍັງກໍ່ມັກສົດ
  ເນ໊າະ !” ນ້ອງໃພ້ທ້ວງຂຶ້ນເມື່ອລາວໄດ້ຍິນຂ້ອຍຊວນຜົວລາວໄປຊື້ປາຢູ່ຮ້ານອ້າຍພັດມາຕົ້ມສົ້ມ
  ໝາກນັດກິນ, ນ້ອງໃພ້ມັກຊື້ໂຕເຂົາຄົວແລ້ວມາກິນເພາະລາວຖືສິນຂໍ້ປານາ ບາດຍຸງກັດພັດຕົບ
  ໄວບໍ່ຄາດ, ຂ້ອຍກໍ່ວ່າ ຖ້າເລືອກໄດ້ກໍ່ຢາກກິນຂອງສົດ ຖ້າບໍ່ມີແທ້ໆບໍ່ສົດກໍ່ກິນໄດ້, ນ້ອງໃພ້ຫລັບ
  ຕາຊັງເພືອບເມື່ອໄດ້ຍິນຂ້ອຍຕອບແນວນັ້ນ ນ້ອງຊາຍບໍ່ເຂົ້າໃຈດອກວ່າຂ້ອຍເວົ້າຫຍັງ.
  ນ້ອງຊາຍຂ້ອຍອອກບ້ານໄປວຽກແຕ່ເຊົ້າ, 5 ໂມງເຄິ່ງໄດ້ຍິນສຽງນ້ອງໃພ້ປຸກຜົວໃຫ້ລຸກໄປຂີ້ຍ່ຽວ
  ລ້າງໜ້າຖູແຂ້ວກິນເຂົ້າໄປວຽກ ຕອນເອົາກັນໃໝ່ໆກໍ່ກິນເອົາໃຈເມຍ ຕໍ່ມາກໍ່ວ່າຢ້ານບໍ່ທັນເຂົ້າ
  ວຽກ ກືນບໍ່ລົງເຊົ້າໂພດ ກິນແຕ່ກາເຟກັບໂດນັດກໍ່ກຸ້ມຮອດທ່ຽງ. ຂ້ອຍເຮັດວຽກ On Call ແຕ່
  ຕ້ອງລຸກ 7 ໂມງ ກຽມຮັບສຽງເອີ້ນຂອງຫົວໜ້າ ລາວບໍ່ມັກສັ່ງຄວາມ ບໍ່ມັກສົ່ງ text ມາມອບວຽກ
  ບາງມື້ ຕົ້ມນ້ຳກາເຟບໍ່ທັນຟົດກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງເອີ້ນມາ ບາງມື້ກໍ່ໂທມາຕອນເຂົ້າວິດຂີ້ ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຫູຟັງ
  bluetooth ເຂົ້າໄປນຳ ຖ້າຮັບບໍ່ທັນ ໂທໄປຄືນຍາກຮັບ ເຖົ້ານີ້ກໍປະສາດອີກແບບ ເປັນລູກນ້ອງເຂົາ
  ກໍ່ຕ້ອງເອົາໃຈເຂົາ, ແມ່ນບໍ່ລະ? ນ້ອງໃພ້ເຂົ້າການ 10 ໂມງ ແຕ່ຕ້ອງອອກບ້ານ 9 ໂມງ 45 ນາທີ
  ຂີ່ໄປຫ້ອງການປະມານ 5 – 6 ນາທີນີ້ລະແຕ່ລາວບໍ່ຢາກ rush ຕົນເອງ ຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາຕາມປະ
  ສາຄົນຄ່ຽມ ຢຽບຂີ້ໄກ່ບໍ່ແຕກຫັ້ນນະ ຮາໆໆໆ, ລຸກມາກຽມອາຫານໃຫ້ຜົວໄປກິນວຽກແລ້ວ
  ກໍ່ເຂົ້າໄປນອນຟັງ iPod ປະມານ 9 ໂມງ ຈຶ່ງລຸກອາບນ້ຳ ທາແປ້ງ ແຕ່ງກາຍໄປການ ລາວເຮັດວຽກ
  ໃຫ້ບໍລິສັດເຊົ່າບ້ານ ເຮັດແຕ່ 10 ໂມງເຊົ້າຮອດ 4 ໂມງແລງ ລົງຕະຫລາດຊື້ອາຫານມາແຕ່ງກິນ
  ແລງ ຮອດບ້ານກໍ່ປະມານ 4 ໂມງປາຍໜ້ອຍນຶ່ງ ປະມານ 5 ໂມງຍັງ 20 ນ້ອງຊາຍກໍ່ມາຮອດບ້ານ
  ເຂົ້າຮ່ວມວົງແກ້ມກັບຂ້ອຍແລະເມຍສາວສຸດທີ່ຮັກ.
  ນ້ອງໃພ້ຂ້ອຍອາບນ້ຳບໍ່ເຫິງ ປະມານ 15 ນາທີນີ້ລະ, ລາວວ່າຄົນຫອມ ບໍ່ຈຳເປັນໃຊ້ເວລາເປັນຊົ່ວ
  ໂມງ ລ້າງນີ້ ລ້າງນັ້ນ ບ່ອນອື່ນບໍ່ສຳຄັນດອກ ຖອກຫົດພວດໆພຽດໆກໍ່ສະອາດແລ້ວ. ນ້ອງໃຊ້ປະ
  ກອບ ຮຸກຂີ້ແຮ້ຕອນວ່າລ້າງບ່ອນນີ້ແລະເລື່ອນມືລົງມາລູບວ່າງຂາຕອນວ່າລ້າງບ່ອນນັ້ນ, ຂ້ອຍນັ່ງ
  ຍົກເບຍເບິ່ງບານຢູ່ຫ້ອງຮັບແຂກ ແນມເບິ່ງແວ່ນຍາວທີ່ຕອກຕິດຝາຫ້ອງໄວ້ເຄື່ອງນອນ ສະທ້ອນ
  ໃສ່ແວ່ນຝາກັ້ນຫ້ອງກິນເຂົ້າແລະຫ້ອງຄົວຈະເຫັນສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຕະກິນເຂົ້າ ແຕ່ຜູ່ນັ່ງຫົວໂຕະອາ
  ຫານແນມເບິ່ງຝາແວ່ນຫ້ອງອາຫານສະທ້ອນໃສ່ແວ່ນຍາວທີ່ຕອກຕິດຝາຫ້ອງມ້ຽນເຄື່ອງນອນ
  ບໍ່ເຫັນຕັ່ງເອ່ນທີ່ຂ້ອຍມັກນັ່ງກິນເບຍເບິ່ງບານ, ນ້ອງໃພ້ມັກນັ່ງຫົວໂຕະເບິ່ງທີວີທີ່ລາວສົ່ງລະຄອນ
  ຈາກ iPad ຜ່ານ chromecast ໄປໃສ່ ViewSonic ທີ່ຫ້ອຍຢູ່ຝາກັ້ນຫ້ອງນອນກັບຫ້ອງອາຫານ
  ສ່ວນ Samsung ຈໍແບນຍັກທີ່ຂ້ອຍເບິ່ງແມ່ນຫ້ອຍຢູ່ຝາກັ້ນລະຫວ່າງຫ້ອງຮັບແຂກແລະຫ້ອງອາ
  ຫານ. ການອະທິບາຍອາດຈະສັບສົນແດ່ໜ້ອຍນຶ່ງ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຢາກບອກແມ່ນນ້ອງໃພ້ມັກເອົາ
  ຕີນຢຽບຕັ່ງເວລານັ່ງກິນນັ່ງເບິງລະຄອນ ບາງເທື່ອກໍ່ບໍ່ເອົາສົ້ນກະໂປ່ງ ນຸ່ງສະຫລິບສີໃດກໍ່ຮູ້ເຫັນ
  ໝົດ ເຕົ້ານົມນ້ອຍໆໝາກເພຍເຫັນເລື້ອຍ ລາວມັກນຸ່ງແຕ່ເສື້ອຍືດ ເພື່ອໃຫ້ເຕົ້ານົມມີໂອກາດຫາຍ
  ໃຈ ເວລາເຂົ້ານອນກໍ່ບໍ່ນຸ່ງສະຫລິບ, “ຈັກຊິນຸ່ງເຮັດຫຍັງນໍ ນຸ່ງໄດ້ເພິ່ນກໍ່ແກ້ອອກຄືເກົ່າ” ນ້ອງໃພ້
  ບອກໝູ່ລາວແນວນີ້ລະເມື່ອເຂົາເຈົ້າມາເຮັດນັ້ນແຕ່ງນີ້ກິນຍາມວັນເສົາອາທິດ.
  ແຕ່ກ່ອນນ້ອງໃພ້ລ້າງເຕົ່າຖູສະບູ ມັນຮຶນ ຂ້ອຍຈຶ່ງບອກລາວລ້າງນ້ຳຊື່ໆກໍ່ສະອາດແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງໃສ່
  ສະບູຫຼືສີດນ້ຳຫອມໃສ່ດອກ ສະຫລິບໄນລອນອາດຈະປະຕິກິລິຍາກັບເຊື້ອນ້ຳຫອມ ເວລາອອກ
  ເຫື່ອໃສ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີກິ່ນຂິວ. ຄວາມຈິງແລ້ວອະໄວຍະວະເພດຍິງສະອາດກ່ວາປາກຫຍ້ຳເຂົ້າ
  ເຮົາອີກນນະ ມັນມີລະບົບທຳຄວາມສະອາດ self-cleaning ອາທິດນຶ່ງນອນອາບ bubble bath
  ເທື່ອນຶ່ງ ນອນແຊ່ຊົ່ວໂມງນຶ່ງຊົ່ວໂມງປາຍກໍ່ຫອມກຸ້ມເດືອນ, ຂ້ອຍບອກນ້ອງໃພ້ຕາມທີ່ເຫັນເມຍ
  ເກົ່າເຮັດແບບນັ້ນເກືອບ 10 ປີ ຕີພໍ່ເຖົ້າກໍ່ວ່າຊິຖືກເມຍປະລອຍແພມາຫານ້ອງຊາຍ.
  ສັງເກດຜູ່ຍິງທີ່ມັກລົງອາບນ້ຳທ່າ ນ້ຳຫວຍຈະບໍ່ມີກິ່ນເໝືອນຜູ່ຍິງທີ່ອາບນ້ຳສ້າງ ມັກນຸ່ງສົ້ງ jean
  ຮັດໆ, ເວລານ້ອງໃພ້ນຸ່ງ Quess ເຖົ້າຫລາຍຄົນຍ່າງເຕະສະຫລຸດ ທ້າຍລາວງາມເຫັນແລ້ວຄັນ
  ມື, “ຢ່າລົ້ວຫລາຍດຸອ້າຍນີ້!” ນ້ອງໃພ້ເວົ້າແລະທຳທ່າປັດມືຂ້ອຍອອກ, ຕອນນັ້ນລາວຍັງເປັນໝູ່
  ກັບນ້ອງຊາຍ ບໍ່ທັນໄດ້ເປັນແຟນກັນດອກ ນ້ອງຊາຍຂ້ອຍມັກຫຸ່ນນ້ອຍໆຂາວ ຈຶ່ງຊື້ Supra ໄປຮັບ
  ລາວໄປຟັງເພງຊິວໆແຖວແຄມຂອງ ບໍ່ຄິດວ່າຊິເອົາເປັນລູກເປັນເມຍດອກ ຍົວະສີ້ຫລິ້ນຊື່ໆນີ້ລະ
  ຢູ່ຕໍ່ໜ້ານ້ອງຊາຍ ຂ້ອຍກໍ່ຈັບກໍ່ບາຍຖ້າເກີດມີອາລົມຂຶ້ນມາ ຈັບມືຊື່ໆດອກ ຈັບບ່ອນອື່ນ ລາວກໍ່ເອົາ
  ຜັກຕົບໃຫ້ກິນລະຕິເນ໊າະ ຮາໆໆໆໆໆ.
  ນ້ອງຊາຍຂ້ອຍຢາກໄດ້ສາວຫລິນ ເງິນຄ່າດອງບໍ່ພໍກໍ່ຈະໄປຂາຍບໍ່ເຕັນມາແຕ່ງ, ສາວຫລິນງາມ
  ຄືນາງງາມເບຍລາວ ພໍ່ແມ່ກໍ່ຫວງປານຈົງອາງຫວງໄຂ່ ໄປໃສມາໃສກໍ່ຕ້ອງມີນ້ອງມີໝູ່ໄປນຳຫຼາຍ
  ຄົນຈຶ່ງໃຫ້ໄປ, ນ້ອງໃພ້ເປັນໝູ່ຮຽນຮ່ວມຫ້ອງສາວຫລິນຈຶ່ງອາໃສລາວເປັນນົກຕໍ່ເອົາສາວຫລິນ
  ແຕ່ຜິດພາດທາງເຕັກນິກ ກຳລັງເດົ້າງັບໆ ພໍ່ດອງກໍ່ອອກມາເຫັນ ນ້ອງຊາຍກໍ່ເລີຍຕ້ອງຫອບຂັນ
  ໝາກໄປຂໍນ້ອງໃພ້ມາເປັນເມຍ ຖ້າບໍ່ຊັ້ນຈະຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍຄອບຄົວ. ພໍ່ດອງແມ່ດອງມີ
  ລູກຫລາຍຄົນ ຂັ້ນຫ້ອງໃຫ້ລູກເຂີຍລູກສາວແລ້ວ ລູກສາວນ້ອຍ 3 ຄົນກໍ່ຕ້ອງຫອບຜ້າໄປນອນ
  ນຳພໍ່ແມ່ ບັກເຖິງບັກຖອງປູເສື່ອນອນຢູ່ຫ້ອງຊະລົງ, ຢູ່ໄດ້ນຶ່ງເດືອນນ້ອງໃພ້ກໍ່ຊວນອອກມາເຊົ່າ
  ຫ້ອງແຖວ Oakview ຢູ່ ມີສອງຫ້ອງນອນພໍດີ ສີ້ກັນຄັກໆກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຄາງຮື້ໆຮ້າໆຈົນນອນ
  ບໍ່ໄດ້ພຸ້ນລະ, ໂຄຍນ້ອງຊາຍໃຫຍ່ເທົ່າແຂນເດັກນ້ອຍ ແຕ່ສັ້ນກ່ວາໂຄຍຂ້ອຍເກືອບ 3 ໂປ້, “ຕອນ
  ໃໝ່ໆລາວເລຍໃຫ້ຢູ່ ແຕ່ຫລັງຈາກລາວສັກຍັນເງິນລ້ານມານີ້ລະຈຶ່ງບໍ່ເລຍບໍ່ຈັບ ຢາກມາແມ່ນຂຶ້ນ
  ໂຄມໂລດ ນ້ຳອອກແລ້ວກໍ່ນອນເສີຍມັ່ງ” ນ້ອງໃພ້ເວົ້າໃຫ້ຟັງ. ບາງເທື່ອນ້ອງໃພ້ເດັ້ງກົ້ນຂຶນມາຈາກ
  ເສື່ອເກືອບສອກພຸ້ນໃດ໋ເວລາຂ້ອຍໃຊ້ນິ້ວກາງປະສານລິ້ນ, ກົ້ນພາດຂອບຕຽງ ຍູ້ຂາພັບທັງສອງ
  ຂຶ້ນ ເຕົ່າສວດຈູ່ນພູ່ນ, “ພໍແລ້ວຕິດອ້າຍ…ໃຫ້ຄືບຢາກໄດ້ສອກຫວາ?” ນ້ອງໃພ້ຍູ້ເອິກຂ້ອຍອອກ
  ບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍສຸບໂຄຍເຂົ້າຮູຫີທີ່ປຽກຊື້ນ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ນອນພາດຂອບຕຽງໃຫ້ລາວເຮັດ BJ ໃຫ້.
  ເຂົ້າໄປເບິ່ງຄລິບຢູ່ເວັບ nungporn.com ເດີຖ້າຢາກເຫັນຫີໜ້າຮັກຂອງນ້ອງໃພ້ຂ້ອຍ ແຕ່ຢ່າລືມ
  ຕໍ່ທ້າຍດ້ວຍ /tube/29261.html ຖ້າບໍ່ຢາກຄົ້ນຫາ Tokyo_Hot-0921

 90. ຄວາຍຕູ້
  ເດືອນພຶດສະພາ 25, 2016 ເວລາ 4:38 pm

  ມີເອື້ອຍນ້ອງຫລາຍຄົນກໍ່ດີແນວນີ້ລະ, ເວລາຮູ້ສຶກຫື່ນຂຶ້ນມາກໍ່ຫາວິທີແຕະອັ໋ງຜູ່ທີ່ມີໃຈກັບເຮົາ
  ຜູ່ຖືສິນກິນເຈກໍ່ບໍ່ເຂົ້າໃກ້ລະເນາະ ແຕ່ລະຄົນແຮັນບໍ່ຄືກັນ. ມີເອື້ອຍ 2 ນ້ອງ 1, ເອື້ອຍກົກເອົາຜົວ
  ມີລູກແລ້ວແຕ່ກໍ່ຍັງຮັກສາຫຸ່ນໄດ້ດີ ເຂົ້າ Gym ອາທິດລະ 2 ເທື່ອ ຖ້າມີເວລາກໍ່ເຂົ້າທຸກມື້ ຢິມໃກ້
  ບ້ານເປີດ 24 ຊມ. ເດືອນນຶ່ງກໍ່ເຂົ້າໄປນອນອາບຂີ້ຕົມຢູ່ Spa ຮັກສາຜິວ ອາຫານການກິນກໍ່ຄະລຳ
  ບໍ່ກິນມຳໆຄືເອື້ອຍກາງ ເອົາຊ້າງມາແກ່ກໍ່ບໍ່ຍອມລຸກຈາກຈໍທີວີ ຕິດໃຈບັກ Kim Soo-hyun ເພິ່ນ
  ວ່າມັນຫລໍ່ແລະບົດບາດດີໃນເລື່ອງ Dream High ຂ້ອຍບໍ່ຕິທີ່ສາວໃຈປ່ຽວຄືເອື້ອຍກາງຫລົງໄຫລ
  ນຳດາລານັກສະແດງຄົນນີ້ ຂ້ອຍກໍ່ມັກຄືກັນສາວ Bae Suzy ແຕ່ໃຫ້ມັກແທ້ໆແມ່ນດາລາສະແດງ
  ໜັງເອັກພຸ້ນລະ ຊິເປັນສາວ Maria Ozawa ຫລືສາວໃດ໋ກໍ່ໄດ້ນະ ບໍ່ໃຫ້ຈັບບາຍ ເບິ່ງຊື່ໆກໍ່ມີແຮງ.
  ຕອນເອື້ອຍກາງຍັງເປັນສາວກໍ່ເຄີຍແຕະອ໋ັງເລື້ອຍ ອາໃສຄວາມເປັນເດັກນ້ອຍແລະເປັນນ້ອງຊາຍ
  ເຂົ້າໄປນອນກອດກ້ຽວກັບລາວ ໄດ້ຊູນເຕົ້າໜ້ອຍນຶ່ງກໍ່ດີໃຈຈົນນ້ຳຊຶມ, ຫລັງຈາກຖືກຈັບໄດ້ຕອນ
  ດົມສະຫລິບລາວໃນຂະນະຊັກວ່າວ ລາວກໍຕີໂຕອອກຫ່າງແລະເພິ່ມຄວາມລະວັງຫລາຍຂຶ້ນເວລາ
  ປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ລາວຈະບອກເລົ່າໃຫ້ເອື້ອຍກາງຟັງສັນດານຂ້ອຍຫຼືບໍ່ກໍ່ບໍ່ຮູ້ ກໍ່ຄົງຈະບອກກັນຫັ້ນ
  ລະ ຜູ່ຍິງເຂົາບໍ່ອຳກັນດອກ ແຕ່ເອື້ອຍກາງກໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການຄືກັນຈຶ່ງພາກັນລັກແຫກມ່ານປະເພນີ.
  ເມື່ອເອື້ອຍກົກແຕ່ງງານແລະຫອບຜ້າໄປເທັກແຄຄອບຄົວປູ່ຍ່າແລ້ວ ພໍ່ແມ່ກໍ່ມອບສິດອຳນາດໃຫ້
  ເອື້ອຍກາງເປັນຜູ່ດູແລກິດຈະການທຸກຢ່າງພາຍໃນບ້ານ ຕ້ອງການເງິນອັດນຶ່ງໄປລົງໝາກນ້ຳເຕົ້າ
  ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ແບມືຂໍ ຖ້າເອື້ອຍໃຈກໍ່ໃຫ້ປຶບປັ໊ບໂລກ ຖ້າຖືກຍາມເປັນປະຈຳເດືອນຕ້ອງໄດ້ອອກແຮງງານ
  ກ່ອນຈຶ່ງໄດ້ຄ່າແຮງ, ນ້ອງສາວເປັນຜູ່ລ້າງຖ້ວຍ ຂ້ອຍເປັນຜູ່ເຊັດແລະເກັບເຂົ້າຕູ້ ຈາກນັ້ນກໍ່ໄປນວດ
  ໄຫຼ່ບີບຂາໃຫ້ເອື້ອຍກາງເພື່ອຂ້າເວລາໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້ານ້ອງສາວອາບນ້ຳແລ້ວ, ນ້ອງສາວຂ້ອຍມັກ
  ສະອາດ ອາບນ້ຳເຊົ້າ-ແລງ ເອື້ອຍກາງອາບແຕ່ເທື່ອດຽວກ່ອນເຂົ້ານອນ, “ເຈົ້າໄດ້ກິ່ນເໝັນບໍ່ລະ?”
  ເອື້ອຍກາງຖາມພ້ອມທັງກຳກິ່ນຂີ້ເຕົ່າມາໃສ່ດັງຂ້ອຍ, “ມັນກໍ່ບໍ່ເໝັນລະເນ໊າະ ຊາມຊິມາຮອດ ມັນ
  ກໍ່ລະເຫີຍໝົດລະ” ຂ້ອຍວ່າແລະເອື້ອຍຄົງຮູ້ໄຕ໋ຈຶ່ງບໍ່ຍອມໃຫ້ຂ້ອຍກົ້ມດົມຂີ້ແຮ້ແຫຼ້ຂອງລາວ.
  ຄືຂ້ອຍເວົ້າມາແຕ່ຕົ້ນຫັ້ນລະ, ເອື້ອຍກາງກໍ່ມີດີຂອງລາວຫລາຍຢ່າງ ຮູ້ແຕ່ງອາຫານການກິນແລະ
  ແຕ່ງແຊບອີກດ້ວຍ ຮູ້ຈັກເວົ້າເອົາໃຈຜູ່ໃຫຍ່ໄມ້ສູງ ພໍ່ໄດ້ເລື່ອນຕຳແໜ່ງກໍ່ຍ້ອນເອື້ອຍກາງຍອມອອກ
  ໄປຮັບປະທານອາຫານນຳຫົວໜ້າຂອງພໍ່ ລາວຊິເວົ້າຊິເຮັດຫຍັງໃຫ້ເພິ່ນກໍ່ບໍ່ຮູ້ລະເນາະ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້
  ຂຶ້ນລິໂມຊີນໄປນຳລາວ. ຂ້ອຍມັກຫລາຍການແຕ່ງໂຕຂອງເອື້ອຍກາງ ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ລັກເບິ່ງກໍ່ຮູ້ເຫັນສະ
  ຫລິບ, ລາວຮຽບຮ້ອຍແຕ່ຍາມພໍ່ແມ່ຢູ່ບ້ານແລະຍາມຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນເທົ່ານັ້ນ ຍາມຢູ່ບ້ານກັບຂ້ອຍ
  ແລະນ້ອງສາວ ລາວຈະນຸ່ງຖືນັ່ງນອນແບບສະບາຍໆ ຈົນນ້ອງສາວອາຍແທນເວລາເຫັນເອື້ອຍກາງ
  ນຸ່ງແຕ່ເສື້ອແຂນກິດຄໍກ້ວາງ ບໍ່ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນໃນຮອງພື້ນ, “ນົມຕ້ອງການຫາຍໃຈ ນຸ່ງຫລາຍຊົ່ວໂມງ
  ແລ້ວ ມັນອຶດອັດ ເລືອດລົມແລ່ນບໍ່ສະດວກ ມັນກໍ່ບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວລະ.” ເອື້ອຍກາງໃຫ້ເຫດຜົນຕາມ
  ຫລັກການແພດ, ຄວາມຈິງກໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນແທ້ເນີ ນົມນ້ອງສາວບໍ່ໃຫຍ່ຄືນົມເອື້ອຍກາງ ຄັບບີເກືອບ
  ບໍ່ເຕັມຊ້ຳນະ ນົມເອື້ອຍກາງຄັບຊີເກືອບຮອດດີ ຫີບໍ່ໝອຍແຕ່ມີກິ່ນ, “ຊິໃຫ້ຫອມຄືນ້ຳມັນຫອມເຊີ
  ແນວຫວາ? ຄັນບໍ່ຢາກເລຍກໍ່ອອກໄປ ຢ່າມາຈົ່ມຢູ່ນີ້ !” ເອື້ອຍກາງທຳທ່າຮ້າຍຂຶ້ນ ແຕ່ພໍຂ້ອຍເຊົາ
  ເລຍໃຫ້ ເອື້ອຍກໍ່ບອກໃຫ້ໃຊ້ນິ້ວແຍ່ໃຫ້ກ່ອນຈຶ່ງໄປເຮັດໂຮມເວີກ, “ເອົາໝາກໂຈ໋ຍແຍ່ແທນໄດ້ບໍ່?”
  ຂ້ອຍຖາມເອື້ອຍກາງຄືທຸກເທື່ອທີ່ຖືກໃຊ້ ລາວຄຶດບຶດນຶ່ງຈຶ່ງງຶກຫົວອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ເອົາທ້ອງນ້ອຍ
  ຕຳກັບທ້ອງນ້ອຍລາວດັງປ໊າບໆກາຍ 20 ບາດ ຈຶ່ງຖອດອອກມາຊັກນ້ຳໃສ່ໜ້າໃຫ້ລາວໝັກໄວ້ແທນ
  cream ທີ່ລາວເຄີຍໃຊ້ຮັກສາໃບໜ້າໃຫ້ນິ້ມນວນ. “ໜ້າເພິ່ນນວນແລ້ວນະ” ຂ້ອຍບອກນ້ອງສາວເມື່ອ
  ລາວເຄາະປະຕູຂໍນ້ຳທາໜ້າ ແຕ່ນ້ອງສາວຢາກໃຫ້ໜ້ານວນກ່ວານັ້ນ ຂ້ອຍຈຶ່ງຈຳຕ້ອງໄດ້ແກ້ສົ້ງໃຫ້
  ນ້ອງໃຊ້ປາກອິ່ນອອຍປຸກບັກໂຈ໋ຍນ້ອຍຈົນມັນຕື່ນແລະສາມາດພົ່ນນ້າໜຽວອອກມາໃຫ້ລາວທາໜ້າ.
  ຖ້າເຈົ້າມີເວລາ ໄປຢາມເວັບນ້ອງເກ໋ແດ່ເດີ, ລາວຂຽນໄດ້ດີຢູ່ໃດ໋ 🙂
  kae69.blogspot.com/2016/04/blog-post_74.html

 91. ເດັກໂລກຈິດ
  ເດືອນມີນາ 4, 2016 ເວລາ 3:56 pm

  ເອື້ອຍໃຜກ້າເປີດກົ້ນໃຫ້ເບິ່ງແບບນີ້ ຈະລ້ຽງເຝີຖ້ວຍໃຫຍ່ກັບກາເຟນົມເຢັນ?

 92. ໄສ້ດີ
  ເດືອນມີນາ 9, 2016 ເວລາ 11:53 pm

  ງາມບໍ່?

 93. ນັກກ໊ອບ
  ເດືອນມີນາ 14, 2016 ເວລາ 3:59 pm

  ຜູ່ທີ່ບໍ່ມີເອື້ອຍ ບໍ່ມີນ້ອງອາດຈະບໍ່ຮູ້ດອກວ່າການມີເອື້ອຍແລະນ້ອງສາວເຮັດໃຫ້
  ລຳບາກໃຈຂະໜາດໃດ໋, ກໍ່ໝູ່ມັກຂໍເປັນອ້າຍເຂີຍ ຂໍເປັນນ້ອງເຂີຍ ຖ້າປະຕິເສດ
  ໝູ່ກໍ່ວ່າຫວງເອື້ອຍຫຶງນ້ອງ ຖ້າຕອບຮັບໝູ່ກໍ່ວ່າເອື້ອຍນ້ອງມຶງຄົງຈະເລີ່ງໝົດແລ້ວ
  ເນ໊າະຈຶ່ງຮັບກູໄປລ້າງຖ້ວຍ ລຳບາກໃຈອີຫລີເດີເພື່ອນເອີຍ !
  ຄວາມຈິງແລ້ວ, ເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍບໍ່ງາມເລີດລືເໝືອນນາງງາມເບຍລາວດອກແຕ່
  ເຂົາມີສະເນ່ ຮູ້ຈັກແຕ່ງໂຕດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກເພດກົງກັນຂ້າມ ຜູ່ຍິງບາງຄົນ
  ທີ່ມັກເພດດຽວກັນກໍ່ຢາກເຂົ້າມາໃກ້ຊິດໜິດໜົມຄືກັນ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ຜູ່ຊາຍດອກ
  ທີ່ຄິດຢາກເຂົານັ້ນ ຕອນເອື້ອຍຢູ່ຫ້ອງ 11 ກໍ່ເຄີຍຫລິ້ນກັບກະເທືອຍແຕ່ບໍ່ເຫັນຕອນ
  ເຂົາບັນເລງເພງຮັກຕໍ່ກັນດອກແຕ່ເຊື່ອວ່າເຂົາຕ້ອງເຮັດຄືໃນໜັງເອັກຍິງຮັກຍິງຫັ້ນ
  ລະສາວນັ້ນຈຶ່ງທຽວມາຫລິ້ນມາຄ້າງຄືນນຳເປັນບາງໂອກາດ ເຊົາຫລິ້ນນຳກັນຕອນ
  ເອື້ອຍຂຶ້ນມາຮຽນ PU ສາວນັ້ນໄປ จุฬา ໄດ້ຄູ່ຊ້ອມໃໝ່ກໍ່ເລີຍເລີກກັນ.
  William ບໍ່ມັກປາກ ບໍ່ມັກຄ້ານ ພຽງແຕ່ໄດ້ຍິນແຟນສາວເອີ້ນໃຊ້ກໍ່ລຸກໄປເຮັດໂລດ
  ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າລາວຈະຖືກເອື້ອຍນ້ອງຂອງລາວໃຊ້ງ່າຍແບບນີ້ບໍ່ ແຕ່ສຳລັບຂ້ອຍແລ້ວ
  ບໍ່ມັກຫລາຍທີ່ເອື້ອຍເອີ້ນໃຊ້ຈຸກຈິກ ສິ່ງທີ່ພໍເຮັດເອງໄດ້ກໍ່ບໍ່ເຮັດ, “ແຂ້ວ…ຕາກເຄື່ອງ
  ໃຫ້ເອື້ອຍແດ່” ເອື້ອຍສັ່ງລົງມາເມື່ອວິນເອົານ້ຳປັ່ນແອັບເປິ້ນຂຶ້ນໄປໃຫ້ກິນກຶກສອງກຶກ
  ຂ້ອຍແນມຂຶ້ນໄປຕາມສຽງເຫັນເອື້ອຍນຸ່ງສິ້ນໂຈມເອິກກໍ່ເຂົ້າໃຈທັນທີວ່າເອື້ອຍຈະຂຶ້ນ
  ນັ່ງຕໍວິນ, “ຕ໊ວຍ…ໄປອົບເຄື່ອງໃຫ້ລາວແດ່” ຂ້ອຍໃຊ້ນ້ອງສາວອີກຕໍ່ນຶ່ງເພື່ອຢາກໃຫ້
  ນ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າຂ້ອຍບໍ່ຢາກຈັບສະຫລິບເສື້ອຊ້ອນຂອງຜູ່ຍິງ, “ຢ່າມາທຳໄກ໋…ຂ້ຽວໄປ
  ລະແມ໊ະພວມມີໂອກາດ ອິອິອິອິ” ນ້ອງສາວຂັດຂຶ້ນມາ ບໍ່ຢາກລຸກໜີຈາກໜ້າຈໍທີວີ
  ຢ້ານ Sabrina ດຶງ Mario ເຂົ້າພຸ່ມ. ຂ້ອຍບໍ່ມັກເບິ່ງ Save By the Bell ແຕ່ບໍ່ຢາກ
  ຂັດໃຈນ້ອງສາວຈຶ່ງປ່ຽນແຜ່ນດິວີດີ ຖ້າວິນກັບບ້ານພຸ້ນລະຈຶ່ງຈະຊວນເອື້ອຍເບິ່ງເລື່ອງ
  True Blood ຄິດວ່າຍິງເຄີຍຜ່ານຄົງຈະມີອາລົມກ່ວາສາວສົດທີ່ບໍ່ເຄີຍຖືກມົດໄຕ່ໄຮ
  ຕອມ ເຄີຍຖືກແຕ່ພໍ່ແລະອ້າຍເທົ່ານັ້ນສຳຜັດຮ່າງກາຍຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນທີ່ຕ໊ວຍບໍ່ສະ
  ຫງວນ, ເວລາເຫັນຕ໊ວຍນຸ່ງເສື້ອແຂນກິດຄໍວີທີ່ເຜີຍໃຫ້ເຫັນຮ່ອງນົມນ້ອຍໆຂາວໆ ນ້ຳ
  ຊຶມທຸກທີແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຫັກຫ້າມໃຈ.
  ຈະລົງໄປເບິ່ງ Austria ປະຊັນຝີຕີນກັບ Hungary ກ່ອນ, ອ່ານເລື່ອງນີ້ຖ້າເດີ.
  storyjung.com/index.php/topic,1736.0.html

 94. HDMI
  ເດືອນມີນາ 19, 2016 ເວລາ 8:29 pm

  Love big boobs

 95. Meenoy
  ເດືອນມີນາ 19, 2016 ເວລາ 11:34 pm

  ໜູເປັນສາວໄຟແຮງພໍສົມຄວນ ຮູ້ຈັກລົດຊາດຄວາມສຽວຕັ້ງແຕ່ຢູ່ມໍ5, ແຟນຄົນທີສອງມັກແຕກໃນ
  ແຕ່ພໍທ້ອງໄຄ່ຂຶ້ນມາເຂົາກໍ່ບໍ່ຮັບຜິດຊອບ ຫາວ່າໜູເປັນຄົນໃຈງ່າຍ ຫງາຍທ້ອງໃຫ້ຊາຍບໍ່ເລືອກໜ້າ
  ໂຊກດີທີ່ພີ່ນ້ອງຫ່າງທາງແມ່ເຖົ້າລັກມັກໜູກໍ່ເລີຍໃຫ້ເຂົາເປັນຄົນລ້າງຖ້ວຍ. ພໍ່ເສຍໃຈຫຼາຍທີ່ໜູເຮັດ
  ໃຫ້ເພິ່ນຜິດຫວັງ ຢ່າງນ້ອຍກໍ່ຄວນຮຽນເອົາປະລິນຍາມາແຂວນຝາເຮືອນເໝືອນລູກຫູານຊາວບ້ານ
  ເພິ່ນຕຳນິວ່າແມ່ລ້ຽງລູກບໍ່ດີ ພາຜູ່ຊາຍມາເສບກາມໃນບ້ານໃຫ້ໜູເຫັນເປັນຕົວຢ່າງ ແຕ່ຄວາມຈິງ
  ແລ້ວ ໜູເຄີຍເຫັນແຕ່ອ້າຍຫັ້ນລະພາຜູ່ສາວມາເຮັດບໍ່ດີບໍ່ງາມຍາມແມ່ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງ
  ແຂວງ. ເຖິງຈະເຫັນແຕ່ຕອນເຂົາກອດຈູບລູບຄຳກັນ ແຕ່ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ໜູມີອາລົມ ຢາກເຮັດຢາກ
  ລອງຄືເຂົາ ເຄີຍທຳທ່ານັ່ງນອນບໍ່ຮຽບຮ້ອຍໃຫ້ອ້າຍເຫັນເລັກໆນ້ອຍໆແຕ່ອ້າຍບໍ່ສົນໃຈກໍ່ເລີຍຕ້ອງໃຫ້
  ແຟນທຳແທນຈົນເກີດເລື່ອງ.
  ມື້ນັ້ນ ພໍ່ແວ່ເອົາຜ້າອ້ອມມາສົ່ງໃຫ້ຕາມໜູບອກ, ແມ່ນັ່ງລົມນຳພໍ່ບຶດນຶ່ງກໍ່ຫາທາງໜີໄປນັ່ງຕີແຕ້ມ
  ແດງ ອ້າຍກໍ່ພາຜູ່ສາວໄປແຊນໂຮ ສາມີນັ່ງດື່ມເບຍກັບພໍ່ 2-3 ຈອກກໍ່ອອກໄປຕີໝາກບຸ່ນກັບໝູ່.
  ໜູສັງເກດເຫັນພໍ່ມີອາການຜິດປົກກະຕິຕອນໜູຈົກນົມອອກມາໃຫ້ລູກກິນ, ຕອນຍັງສາວ ນົມໜູ
  ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແຕ່ພໍຖືກຢາໜູຄຳທີ່ແມ່ຍ່າຊື້ມາໃຫ້ກິນຫລາຍໆໂຫຼມັນກໍ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຍິ່ງຂາວຈົນເຫັນ
  ເສັ້ນເລືອດຂຽວໆ, “ຂ້ຽວກິນລູກ ຈັກນ່ອຍພໍ່ຕູ້ມາຍາດກິນໃດ໋ຖ້າລູກບໍ່ກິນ.” ໜູຍົວະລູກໃຫ້ກິນນົມຈົນ
  ຫລັບຄາຕັກ ແລ້ວກໍ່ເອົາເຂົ້າໄປນອນໃນຫ້ອງ ອອກມາດ້ວຍຊຸດນອນບາງໆປາດສະຈາກສະຫລິບໃຫ້ພໍ່
  ໄດ້ເຫັນຄວາມສວຍງາມທີ່ພໍ່ຢາກເຫັນເມື່ອ 5-6 ປີກ່ອນຕອນທີ່ໜູຂຶ້ນສາວໃໝ່ໆ.
  ຕັ້ງແຕ່ອອກລູກມາໄດ້ 5-6 ເດືອນ ສາມີບໍ່ເຄີຍແຕະຕ້ອງ ໜູຕ້ອງໃຊ້ນິ້ວແຍ່ເອງທຸກຄັ້ງເມື່ອມີອາລົມ
  “ລູກກິນເບຍບໍ່ໄດ້ໃດ໋” ພໍ່ທ້ວງຂຶ້ນເມື່ອເຫັນໜູຖອກເບຍໃສ່ຈອກກິນເປັນໝູ່ເພິ່ນ, “ກິນໃຫ້ມັນເມົາ
  ໃຫ້ລືມຄວາມຢາກ…” ໜູຍາດຈອກເບຍຂອງພໍ່ມາດື່ມໃນຂະນະທີ່ນັ່ງຄາບຕັກພໍ່ ຮ່ອນກົ້ນສຽດສີກັບ
  ທ່ອນເອັນທີ່ແຂງແທບລະເບີດຂອງເພິ່ນ ບໍ່ພໍບຶດທ່ອນເອັນນ້ອຍໆແຕ່ຍາວເກືອບເທົ່າກ້ານບິກກໍ່ມຸດ
  ເຂົ້າຮູທີ່ປຽກຊື້ນຂອງໜູຈົເຫືອແຕກທັງສອງຝ່າຍຈຶ່ງເລັກລາກັນ.
  reungseaw.blogspot.com/2016/06/blog-post_12.html#more

 96. ກະຕຸ່ນ
  ເດືອນກໍລະກົດ 24, 2016 ເວລາ 11:28 pm

  ຕິດຕາມອ່ານມາ 100 ກ່ວາເລື່ອງ ໃຜກໍ່ຄຸຍໂມ້ວ່າເອື້ອຍຕົນງາມເໝືອນນາງຟ້າ
  ກົ້ນໃຫຍ່ ນົມໂຕຢ່າງນັ້ນຢ່າງນີ້, ຖ້າລາວງາມແທ້ ລາວບໍ່ຫິວບໍ່ແງ້ນພໍທີ່ຈະງະຂາ
  ໃຫ້ເຈົ້າສີ້ດອກ ຍ່າງອອກໄປນັ່ງຢູ່ຮ້ານຕຳໝາກຫຸ່ງເອື້ອຍນຸ້ຍໜ້າບ້ານ ບໍ່ຮອດ 5
  ນາທີກໍ່ມີຄົນຊວນໄປກິນເບຍແຄມຂອງແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງມາຍ່າງຍົ້ວະເຍົ້າຕັນຫານ້ອງ
  ຊາຍຕົນເອງດອກນະ.

 97. ເດັກອ່ອນ
  ເດືອນກໍລະກົດ 26, 2016 ເວລາ 3:23 am

  Reina Aoi และ Rena Aoi ແມ່ນຄົນດຽວກັນຫວາ?

 98. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 28, 2016 ເວລາ 3:51 am

  thaiprettylover from tumblr

  ນົມໃຫຍ່ກ່ວາໂຕ

 99. Sitane
  ເດືອນກໍລະກົດ 28, 2016 ເວລາ 11:29 pm

  ເວົ້າໄປຊິຂາຍໜ້າໂຕເອງ ບໍ່ເວົ້າດອກ ຮາໆໆໆ.

 100. Sitane
  ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2016 ເວລາ 2:17 pm

  ໄດ້ອ່ານເລື່ອງ Sabrina and Her Brother ທີ່ສາວຊູຊານແຕ່ງລົງໃນເວັບ
  Literotica ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຄິດເຫັນອະດີດ, ຢາກຈະກ່າຍມາໃຫ້ເພື່ອນໆໄດ້
  ອ່ານນຳແຕ່ມັນຫລາຍພາກໂພດ 5 Chapter ພຸ້ນນະ ຂະໜາດຊິກ່າຍເອົາ
  ແຕ່ 1/5 ຂອງພາກ1 ມາໃຫ້ອ່ານກໍ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ເປີດວັດຈະນະນຸກົມຈົນມືເປັນ
  ວໍ້. ອະດີດທີ່ຂ້ອຍຄິດຮອດແມ່ນຕອນເອື້ອຍຝ່ອນອອກລູກຄົນທີ3, ລູກກົກ
  ແລະລູກຄົນທີ2 ບໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງນົມເບັງເພາະບັກເປ້ດບໍ່ກິນນົມ ໃຊ້ປ້ຳດູດ
  ອອກກໍ່ບໍ່ບັນເທົາ ເຊົາກິນຢາກາໜູຄຳກໍ່ຍັງມີບັນຫາຄືເກົ່າ ອ້າຍເຂີຍກໍ່ຖືກ
  ສົ່ງໄປສີດ DDT ປ້ອງກັນການແຜ່ພັນຍຸງລາຍທີ່ຈະນຳເຊື່ອໄຂ້ຍຸງມາສູ່ຄົນ
  ງານສວນກ້ວຍໃນເຂດພາກເໜືອ ເອື້ອຍຈຶ່ງຫາດູດນ້ຳນົມອອກໃຫ້.

 101. ນັກກ່າຍ
  ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2016 ເວລາ 1:45 pm

  ມື້ຄືນນີ້ຝັນວ່າໄດ້ສີ້ເອື້ອຍຕົນເອງແຕ່ນ້ຳບໍ່ອອກໃສ່ຫີລາວ ປ່ຽນຈາກທ່ານອນຫງາຍ
  ມາເປັນທ່ານັ່ງຕໍກໍ່ບໍ່ອອກ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຂ້ອຍສີ້ບໍ່ຮອດ 10 ນາທີ ນ້ຳແຕກໂລດ
  ແຕ່ຄືນນີ້ສີ້ເຫິງກ່ວາ ເຫື່ອແຕກເຕັມໂຕ ຍ້ອນຄວາມຮ້ອນເອົ້າຂອງສັງກະສີແລະ
  ການທຳການຂອງກ້ອນຊີ້ນທ່ອນເອັນ ພໍດີໄດ້ຍິນສຽງລົດຈັກແລ່ນເຂົ້າມາເຂດບ້ານ
  ກໍ່ຟ້າວແຍກອອກຈາກກັນ.

 102. Tresiba
  ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2016 ເວລາ 9:02 pm

  ຄົນອື່ນອາດຈະບໍ່ຊົ່ວຄືຂ້ອຍ, ຕອນເປັນເດັກນ້ອຍ 9 ປີ 10 ປີ ເກືອບຕາບອດ
  ຍ້ອນລັກສ່ອງເບິ່ງເຂົາອາບນ້ຳ. 3 ເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍມັກເຂົ້າອາບນ້ຳພ້ອມກັນ
  ຫ້ອງອາບນ້ຳໃກ້ທາງ ເຂົາຢ້ານຜີຮ່ອງນ້ຳແຕ່ພັດມັກອາບນ້ຳຍາມຄ່ຳ ອາບມື້
  ເວັນພັດລະອາຍເພາະຝາຫ້ອງອາບນ້ຳບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພິ່ນເອົາສັງກະສີເກົ່າ
  ມາແອ້ມພໍບໍ່ໃຫ້ຄົນທຽວຮ່ອມລັດໄປຕະຫລາດກົກຄະຍອມແນມເຫັນຈະຈ້າ
  ແຕ່ຖ້າເຂົາຢືດຄໍເບິ່ງກໍ່ເຫັນຫັ້ນລະ ເຂົາກໍ່ນຸ່ງສິ້ນຮັດເອິກອາບ ບໍ່ໄດ້ປະໂຕອາບ
  ດຽວນີ້ດອກ.
  ທຳຄວາມສະອາດເຮືອນຄົວແລ້ວ 3 ສາວກໍ່ພາກັນລົງອາບນ້ຳ ໃຫ້ຂ້ອຍນັ່ງຍາມ,
  ເຂົາອາບເວົ້າລົມຢອກລໍ້ກັນໄປ ກໍ່ເອົາເລື່ອງຜູ່ບ່າວໃນໂຮງຮຽນຫັ້ນລະມາເວົ້າ
  ມາລົມກັນນະ ບາງເທື່ອກໍ່ຫລອກຈັບຫລອກບາຍແລະພາກັນຫົວສະອິກສະອ້ອຍ
  ກໍ່ວ່າຊິລັກສ່ອງເບິ່ງທາງຫລືບປະຕູທີ່ອັດບໍ່ແຈບ. ນ້ອງສາວຂ້ອຍຫັ້ນລະ ໃຊ້ແປງ
  ຖູແຂ້ວຖັ່ງ ແຕ່ເງີກທັນ ຖືກຫາງຕາຈົນຊ້ຳ.
  “ທຳດີໄດ້ດີ ທຳຊົ່ວກໍ່ເຈັບໂຕແບບນີ້ລະ.” ເອື້ອຍບອກສອນຕອນຂາງພູຮົມຮອຍ
  ຊ້ຳ ພໍ່ແມ່ບໍ່ຮູ້ດອກວ່າເປັນຍ້ອນຫຍັງ ພວກຂ້ອຍປິດລັບໄວ້ຈົນເທົ່າທຸກວັນນີ້ !

 103. OldBird
  ເດືອນກໍລະກົດ 31, 2016 ເວລາ 1:17 am

 104. ເຊາະແຊະ
  ເດືອນສິງຫາ 2, 2016 ເວລາ 3:11 am

  สาว Pakistan ກໍ່ຫື່ນເປັນເໝືອນກັນເດີ.

 105. ເຊາະແຊະ
  ເດືອນສິງຫາ 2, 2016 ເວລາ 3:17 am

  PepekSedap ຈາກ tumblr ກໍ່ມີຮູບງາມໆໃຫ້ເບິ່ງຫລາຍຄືກັນ
  ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງນຶ່ງ.

 106. ບ່າວຫື່ນ
  ເດືອນສິງຫາ 11, 2016 ເວລາ 3:33 pm

  ຖ້າເອື້ອຍສຸກບໍ່ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນ ເຕົ້ານົມລາວຄົງຈະຢ່ອນໂຕ່ງເລ່ງແບບນີ້,
  ຂ້ອຍເປັນນ້ອງຫື່ນທີ່ມັກລັກແນມລອດໂຕ່ງເສື້ອເວລາວເອື້ອຍສຸກກົ້ມ
  ລົງຢອກລູກນ້ອຍຫລືກົ້ມເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ ຢາກທຳຕົນເປັນຄົນດີແຕ່ຄວາມ
  ແງ້ນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຕ້ອງເກັບເອົາຄວາມງາມຂອງເອື້ອຍໄປຈິນຕະນາການ
  ຕອນນອນຊັກວ່າວ, ຂໍໂທດເດີເອື້ອຍສຸກ !

 107. Peacock
  ເດືອນສິງຫາ 15, 2016 ເວລາ 2:44 pm

  Ying ເປັນນ້ອງສາວຂອງ Ning ບໍ່ມີອ້າຍ ບໍ່ມີນ້ອງຊາຍເໝືອນຄົນອື່ນ
  ແລະຄົນບ້ານເຮົາຄິດວ່າເພດດຽວກັນບໍ່ສາມາດມີເພດສຳພັນກັນໄດ້
  ແຕ່ເຂົາຄາດການຜິດເພາະສະໃໝນີ້ແມ່ນຍຸກສະໃໝຂອງ LG.
  ສອງນ້ອງເອື້ອຍຈະໃຫ້ຄວາມສຸກກັນແນວໃດ ເຊີນຕິດຕາມໄດ້ຈາກ:
  reungseaw.blogspot.com/2015/03/blog-post_50.html#more

 108. Shabu
  ເດືອນສິງຫາ 18, 2016 ເວລາ 6:57 pm

  ເວົ້າເລື່ອງຫລິ້ນສາວ ຂ້ອຍບໍ່ເກັ່ງຄືໝູ່, ໄດ້ສີ້ໄດ້ເຊີງກໍ່ຍ້ອນໝູ່ແບ່ງປັນໃຫ້
  ແຟນເຂົາ ເຂົາກໍ່ບໍ່ໃຫ້ສີ້ນຳດອກ ສາວລົ້ວຫາເຊີງຕາມບຸນວັດຫັ້ນລະເຂົາ
  ປັນໃຫ້ສີ້, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ມີປະສົບການມາເລົ່າສູ່ເຈົ້າຟັງ.

  reungseaw.blogspot.com/2009_08_01_archive.html

 109. ແມງປ່ອງ
  ເດືອນສິງຫາ 22, 2016 ເວລາ 1:53 pm

  ຖ້າເອື້ອຍເຈົ້າຖ່າຍເປືອຍແບບນີ້ ເຈົ້າຈະກົດຈັກ LIKE ?

 110. ອຸ້ຍລຸ້ຍ
  ເດືອນສິງຫາ 24, 2016 ເວລາ 4:13 pm

  ໄດ້ຈາກ incestcapth ທີ່ເອົາລົງຕຳບະເລີ.

  ພໍ່ກັບລູກຊາຍເອົາເມຍຄົນດຽວມີຢູ່ ລູກສາວໃຫ້ພໍ່ແລະອ້າຍຕົນເອງສີ້ແບບນີ້
  ບໍ່ມີດອກໃນສັງຄົມເຮົາ. ຕູ້ນັ້ນໄປເອົາສາວນ້ອຍຢູ່ບ້ານເຮົາມາເປັນເມຍ, ຢູ່ນີ້
  ສາວນ້ອຍມີທາງເລືອກຫລາຍ ຖ້າບໍ່ຖືກສະເປັກເຂົາແທ້ໆ ເຂົາບໍ່ເອົາ. ຕູ້ນີ້ບໍ່ມັກ
  ສາວແມ່ຮ້າງນາງໝ້າຍທີ່ມີອາຍຸລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັນກັບລາວ, ມ້ຽນຄາບສົ່ງ
  ສະການ ກິນທານນຳເມຍແລ້ວກໍ່ບິນໄປຢາມບ້ານແລະໄດ້ພົບສາວນ້ອຍໜ້າ
  ຮັກຄົນນຶ່ງທີ່ມາຊ່ອຍງານບຸນເອົາດູກເຂົ້າທາດ, ໜີຈາກບ້ານເກືອບ 4 ທົດສະວັດ
  ບໍ່ເຄີຍເຫັນຫີນ້ອຍຈັກເທື່ອ ພໍໄດ້ສຳຜັດກໍ່ຕິດໃຈ ໃຜຫ້າມກໍ່ບໍ່ຟັງ ແຕ່ງເອົາເປັນ
  ເມຍມາຄວງອ້າງໝູ່ຈົນໄດ້.
  ລູກຊາຍກໍ່ມີຄອບຄົວແລ້ວລະ ແຕ່ແມ່ສາວນ້ອຍມັກຄົນມີພອນສະຫວັນດ້ານ
  ສິນລະປະແລະຫລິ້ນກິລາບານເຕະ ຜົວເຖົ້າເຜີຈຶ່ງລັກຖ່າງຂາໃຫ້ລູກຊາຍຜົວ
  ເລື່ອງແດງຂຶ້ນມາຕອນທ້ອງປ່ອງຈົນລູກຊາຍຢ່າເມຍມາເທັກແຄແມ່ນ້າແທນພໍ່.
  ດຽວນີ້ມີລູກ 3 ຄົນແລ້ວ, “ກະເອີ້ນພໍ່ອ້າຍ…ຊິຍາກຫຍັງ?” ໝໍຕອບໝູ່ເມື່ອຖືກ
  ຖາມວ່າວ່າລູກມອງເອີ້ນມຶງແນວໃດ?

 111. ລັບສຸດ
  ເດືອນສິງຫາ 26, 2016 ເວລາ 1:17 am

  ເອື້ອຍໃພ້ຊອຍໝາກຖົ່ວ

 112. Maxell
  ເດືອນສິງຫາ 27, 2016 ເວລາ 6:12 pm

  ບໍ່ປະຕິດເສດ ເຄີຍມີແນວຄິດຢາກມີເພດສຳພັນກັບເອື້ອຍນ້ອງຂອງຕົນ, ມັນເປັນອາລົມ
  ຊົ່ວວູບຍາມເຫັນບ່ອນສະຫງວນທີ່ເຂົາຫວງແຫນ ແລະຍາມໄດ້ຖືກເນື້ອຕ້ອງໂຕກັນແບບ
  ບັງເອີນແຕ່ເຄີຍເຮັດຄືໃນໜັງເອັກດອກ ບໍ່ກ້າ ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າເຂົາຄິດຫື່ນກັບເຮົາ, “ອ້າຍເຮົາ
  ຄົງຈະບໍ່ໄດ້ເມຍນຳເຂົາດອກຊາດນີ້ ຢ້ານແຕ່ຜູ່ຍິງກິນນະ!” ນ້ອງເວົ້າໂທລະສັບກັບໝູ່
  ແບບນີ້ ແລະເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຕ້ອງຄິດຫວນຄືນໄປຫາຕອນພໍ່ແມ່ໄປຮ່ວມງານວິວາພີ່ນ້ອງ
  ຢູ່ປີນັງແລະຫລິ້ນທ່ຽວຢູ່ທີ່ນັ້ນເກືອບ 3 ເດືອນ ມີແຕ່ຂ້ອຍ ເອື້ອຍແລະນ້ອງສາວຢູ່ນຳກັນ
  3 ຄົນ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ອົດທ່ຽວເພາະເອື້ອຍນ້ອງບໍ່ກ້າຢູ່ບ້ານຕາມລຳພັງ ຢ້ານເດັກຂີ້ຢາ.
  ເຮືອນຂ້ອຍມີແຕ່ 3 ຫ້ອງນອນ 2 ຫ້ອງນ້ຳ, ຫ້ອງພໍ່ແມ່ເປັນຫ້ອງໃຫຍ່ກ່ວາຫ້ອງນອນພວກ
  ຂ້ອຍ ແຕ່ກ່ອນນ້ອງສາວນອນຫ້ອງດຽວກັບເອື້ອຍ ແຕ່ພໍໃຫຍ່ເປັນສາວມໍປາຍ ຂ້ອຍຕ້ອງ
  ໄດ້ຫອບເສື່ອອອກມາປູນອນຢູ່ຫ້ອງຊະລົງເພື່ອໃຫ້ນ້ອງສາວມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ເຮົາ
  ເປັນຜູ່ຊາຍບໍ່ກັງວົນກັບເລື່ອງນີ້ເທົ່າໃດ ຄືນໃດອາກາດຮ້ອນເອົ້າກໍ່ນຸ່ງແຕ່ສະຫລິບນອນ
  ບໍ່ນຸ່ງປາຈາມາຄືຕອນຍັງນ້ອຍດອກ ນອນບໍ່ຫລັບ ຕອນນ້ອງຍັງບໍ່ທັນຍຶຶດຫ້ອງກໍ່ນອນປະ
  ໂຄຍໂກ່ໂດ່ໂລດລະ, ມີເທື່ອນຶ່ງນ້ອງສາວບໍ່ເຄາະຕູ ໄຂເຂົາໄປເຫັນຕອນນອນຊັກວ່າເຮັດ
  ໂຟນເຊັກກັບສາວທີ່ຮູ້ກັນທາງ LINE ແຕ່ນ້ອງບໍ່ໄດ້ຮ້ອງໂວຍວາຍຫຍັງດອກ ພຽງແຕ່ກ່າວ
  ຂໍໂທດແລະອັດປະໄວ້ໃຫ້ຂ້ອຍສຳເລັດກິດຈຶ່ງເຂົ້າມາໃຊ້ຄອມ ໂນ໊ດບຸກລາວສັ່ງ print ບໍ່ໄດ້
  ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມາ print ຢູ່ກັບໜ່ວຍຕັ້ງໂຕະຕໍ່ສາຍ.
  ມື້ນຶ່ງອີກ ພໍ່ແມ່ພານ້ອງໄປລົງຕະຫລາດ, ຄິດວ່າເອື້ອຍອອກບ້ານໄປການແລ້ວ ຈຶ່ງເປີດໜັງ
  ເອັກຍີ່ປຸ່ນປະເພດຄອບຄົວເບິງ ເອື້ອຍໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ຄວນຄາງສະອຶກສະອື້ນຕາມ
  ແບບສະບັບໜັງເອັກໜັງເອເຊຍ ຈຶ່ງອອກຈາກຫ້ອງມາເບິ່ງແລະເມື່ອຮູ້ວ່າຂ້ອຍຊັກວ່າວ
  ໃນຂະນະທີ່ຈ້ອງເບິ່ງໜ້າຈໍ ເອື້ອຍກໍ່ບໍ່ຍອມໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າຫ້ອງນອນລາວອີກເລີຍ ຢ້ານຂ້ອຍ
  ເຂົ້າໄປລັກເອົາສະຫລິບມາດົມຄືຂ້ອຍເຮັດກັບຂອງນ້ອງສາວ.

 113. Maxell
  ເດືອນສິງຫາ 30, 2016 ເວລາ 3:34 pm

  ເດັກນ້ອຍສະໃໝນີ້ຫື່ນໄວຂະໜາດ, ຮຽນບໍ່ທັນຈົບມໍຕົ້ນກໍ່ຮູ້ຈັກສີ້ຮູ້ຈັກເຊີງແລ້ວ
  ຊຶ່ງຫລາຍໆຄົນອາດຈະເຫັນເຫັນເປີດເວັບແຄມເຮັດກັນໃຫ້ຊາວໂລກເບິ່ງຜ່ານ
  ແຄມຟອກ ຜ່ານລາຍ, ເຫັນແລ້ວກໍ່ອົດຄິດຫ່ວງນ້ອງໄກ່ ຢ້ານລາວໃຈແຕກ ເຜີຕົວ
  ແກ້ເສື້ອໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນຄວາມງາມທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນໄວ້ໃນເສື້ອຊາບິນາ 34ບີ ແລະໃນ
  ສະຫລິບຕົວນ້ອຍໆຂອງນ້ອງ.
  ບ້ານຂ້ອຍມີຈັກຊັກແລະອົບ ແຕ່ນ້ອງໄກ່ໃຊ້ອົບແຕ່ເຄື່ອງນຸ່ງທຳມະດາ ເຄື່ອງໃນຈະ
  ຕາກແດດຕາມລົມເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຈາກເຕົາຫົດຢືດເຄື່ອງລາວ. ສຳລັບສະ
  ຫລິບ ນ້ອງໄກ່ຈະນຸງແຕ່ເທື່ອດຽວ ບາງມື້ກໍ່ປ່ຽນນຸ່ງ 3-4 ໂຕ ນ້ອງບອກວ່າສະຫລິບ
  ເປື້ອນໄວ ເສື້ອຊ້ອນນຸ່ງປະມານ 5-6 ເທື່ອຈຶ່ງຊັກກໍ່ໄດ້ແລະກ່ອນຈະຖິ້ມເຂົ້າເຕົາກໍ່
  ຕ້ອງໃຊ້ lingerie bag ເພື່ອປ້ອງກັນສາຍມັນພັນກັບເຄື່ອງນຸ່ງອື່ນ ຖ້າບໍ່ຟ້າວ ນ້ອງ
  ຈະຊັກແຕ່ເຄື່ອງໃນ ບໍ່ຊັກປົນສົ້ງຢີນ ເສື້ອແຈັກເກັດ ແລະຜ້າຂົນໜູ ເວລາຕາກກໍ່
  ໃຊ້ໄມ້ໜີບ band ຖ້າໜີບພາກສ່ວນອື່ນ ນ້ຳທີ່ຄ້າງໄວ້ໃນເສື້ອຈະເຮັດໃຫ້ມັນຍືດໄວ.
  ນ້ອງໄກ່ຮຽນຮູ້ຫລາຍຢ່າງຈາກແມ່ອາຂອງລາວ, ແມ່ລາວເສຍຕັ້ງແຕ່ລາວຍັງນ້ອຍ
  ກຳລັງຈະເຂົ້າຮຽນປໍ1 ຈາກນັ້ນກໍ່ແມ່ນນ້ອງສາວຂ້ອຍເປັນຜູ່ລ້ຽງເກືອເບິ່ງແຍງ
  ນ້ອງໄກ່ປ່ຽນກັບປ້າທຽນ(ເອື້ອຍເມຍ)ເວລານ້ອງສາວຂ້ອຍໄປເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງ.
  ເຈົ້າຈະສົນໃຈວ່າເປັນຫຍັງນ້ອງໄກ່ຈຶ່ງເອີ້ນນ້ອງສາວຂ້ອຍເປັນແມ່ອາ, ນ້ອງສາວ
  ພໍ່ກໍ່ຕ້ອງເອີ້ນອາແລະເມື່ອອາເປັນຄົນອາບນ້ຳປ້ອນເຂົ້າກ່ອມນອນແທນແມ່ກໍ່ຕ້ອງ
  ເອີ້ນແມ່ອາ, ບໍ່ແມ່ນຫວາ? ບໍ່ປະຕິເສດດອກ, ບາງຄັ້ງກໍ່ມີແນວຄິດຢາກເຮັດຄືຕອນ
  ເປັນເດັກນ້ອຍ ຕອນໄປຫລິ້ນນ້ຳແກ່ງບຸ່ງອຸດົມ. ນ້ອງສາວຄິດວ່າປິງຈັບກົກຂາ ບໍ່ກ້າ
  ດຶງອອກຈຶ່ງຮ້ອງເອີ້ນຂ້ອຍໄປເອົາອອກໃຫ້, ມັນຈັບຈຳກົກຂາພໍດີ ຖ້າຮູ້ສຶກໂຕຊ້າ
  ມັນຄົງຈະໄຕ່ເຂົ້າຮູຫີ, “ບໍ່ແມ່ນໂຕປິງ.” ຂ້ອຍຈັບລູກແມງລິ້ນໝາອອກຈາກກົກຂາ
  ນ້ອງສາວແລ້ວກໍ່ສຳຫລວດຕາມຮ່າງກາຍທີ່ເປົ່າເປືອຍຂອງນ້ອງເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈ
  ວ່າບໍ່ມີແມງລິ້ນໝາຈັບຕາມກົ້ນຕາມແຜ່ນຫລັງ ເບື້ອງໜ້າລາວກວດເບິ່ງເອງໄດ້.
  ຜ່ານມາຫລາຍມື້ ພາບຄວາມສວຍງາມຂອງສາວນ້ອຍ 17-18 ກໍ່ມາປາກົດຂຶ້ນໃນ
  ຄວາມຊົງຈຳ, ຊັກວ່າວເອົານ້ຳແງ້ນອອກສອງເທື່ອຈຶ່ງເຊົາຄິດແລະນອນຫລັບໄປ.
  ບາງຄັ້ງກໍ່ລັກແນມເບິ່ງນ້ອງຕອນລາວກົ້ມເກັບນັ້ນເກັບນີ້ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ, ນ້ອງສາວກໍ່ຄົງ
  ອ່ານໃຈຂ້ອຍອອກຈຶ່ງຕ້ອງງຸຸ້ມໂຕ່ງເສື້ອໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ເຫັນເຕົ້າທີ່ລົ້ນອອກມາຈາກ
  ເສື້ອຊ້ອນຕົວນ້ອຍຂອງລາວ.
  “ພໍ່ຕັ້ງໃຈຫລິ້ນແດ່ດູ໋ !” ນ້ອງໄກ່ເວົ້າຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມບໍ່ພໍໃຈເມື່ອຂ້ອຍເສຍເກມຊຸບ
  ເປີມາລິໂອເປັນເທື່ອທີສອງ. ເດັກນ້ອຍສະໃໝນີ້ມັກແຟຊັ້ນແປກໆ, ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນ
  ສີແຈດພັດນຸ່ງເສື້ອຍືດຂາວບາງປົກ ໜ້າເອິກກໍ່ກ້ວາງແສນກ້ວາງ ໂຊເຕົ້ານົມໃຫ້
  ເຫັນຈະຈ້າໂລດ ບໍ່ຕ້ອງລັກສ່ອງລັກແນມ. ນ້ອງໄກ່ຫົວຂຶ້ນອິອິອິອິອິເມື່ອຂ້ອຍບອກ
  ນ້ອງວ່າລາວຂີ້ຫລັກ ນຸ່ງເສື້ອໂປ້ໆໃຫ້ພໍ່ຂາດສະມາທິ ເອົາໝອນນ້ອຍຮອງໂຊຟາ
  ທຸບຕີຂ້ອຍ 3-4 ບາດແລ້ວກໍ່ຫາຍໂຕເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງນອນ ຈົນຂ້ອຍກັບນ້ອງສາວ
  ແຕ່ງກິນແລງແລ້ວ ນ້ອງໄກ່ຈຶ່ງອອກມາຮ່ວມພາ.

 114. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນສິງຫາ 31, 2016 ເວລາ 7:49 pm

  ພະຍາຍາເລີກສ້າງມະໂນກັມແຕ່ກໍ່ຕ້ານບໍ່ໄດ້ແນວຄິດຊົ່ວທີ່ຝັງເລິກໃນໃຕ້ຈິດສຳນຶກ.
  ອ່ານເອົາ: เรื่องเสียวจัง.blogspot.com/2015/06/blog-post_53.html

 115. BTS
  ເດືອນກັນຍາ 4, 2016 ເວລາ 4:51 pm

  Hi my name is Mark. I was fourteen years old when I was
  busted by my sister for sniffing a pair of her worn
  undergarments. According to Megan I was a huge pervert,
  and I really can’t dispute her assumptions in this
  matter nor of the morality factor of being so attracted
  to a family member. Being an average guy my age I was
  constantly jerking off every chance I had.
  ຂ້ອຍຊື່ມາກ. ຕອນຖືກເອື້ອຍຈັບໄດ້ວ່າລັກດົມສະຫລິບ ຂ້ອຍມີອາຍຸພຽງແຕ່
  14 ປີ, ເມກດ່າວ່າຂ້ອຍເປັນຄົນໂລກຈິດ ເສຍນິໃສແລະຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ທີ່ໃຊ້
  ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຖືຂອງເອື້ອຍນ້ອງຕົນເອງເປັນສິ່ງກະຕຸ້ນປະສາດໃນຂະນະທີ່
  ຊ່ອຍຕົນເອງ ແລະຂ້ອຍຕ້ອງຍອມສາລະພາບວ່າເຮັດມານີ້ມີຫລາຍເທື່ອແລ້ວ
  ແຕ່ບໍ່ຍອມເປີດເຜີຍຜູ່ສິດສອນນິໃສວິປະລິດນີ້ໃຫ້ເອື້ອຍເມກຮູ້ພຽງແຕ່ບອກ
  ວ່າເຄີຍເຫັນໃນໜັງເອັກຍີ່ປຸ່ນກໍ່ເລີຍລອງເຮັດແລະກໍ່ຕິດໃຈໃນກິ່ນຂອງລາວ.

  One day when I was around thirteen I found a pair of
  Meg’s panties on the bathroom floor. They were silky
  and soft, and when I brought them to my cheek I
  couldn’t help but smell the most wonderful scent I had
  ever smelled, it made me hard in an instant. I honestly
  started to shoot jizm all over the place with out even
  jacking myself.
  ມື້ນັ້ນ ຂ້ອຍເຫັນສະຫລິບເອື້ອຍເມກຢູ່ພື້ນຫ້ອງນ້ຳ, ສະຫລິບນິລົງ
  ລົງອ່ອນໆ ປັກເປັນຮູບດອກກຸຫລາບຢູ່ດ້ານໜ້າສະຫລິບແລະຫຍິບ
  ຊັບໃນສີຂາວ ສັງເກດເບິ່ງດີໆຈະມີຄາບເປື້ອນເປັນວົງໃຫຍ່ເຕີບ
  ດົມເບິ່ງຈຶ່ງຮູ້ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນກິ່ນຍ່ຽວ ແລະເມື່ອສູດດົມເຂົ້າປອດອີກ
  ເທື່ອນຶ່ງ ດົມເລິກໆໃຫ້ເຕັມປອດ ໂຄຍນ້ອຍໆຂອງຂ້ອຍກໍ່ແຂງຕຶງຂຶ້ນ
  ມາຄັບເປົ້າສົ້ງ ບໍ່ຕ້ອງມີໃຜບອກສອນກໍ່ຮູ້ວ່າຊັກວ່າວເຮັດແນວໃດ
  ນັບແຕ່ວິນາທີນັ້ນມາ ຂ້ອຍກໍ່ຕິດໃນກິ່ນຫີຂອງເອື້ອຍ ແລະລັກດົມ
  ຊັກວ່າວເກືອບທຸກໆມື້.
  ເອື້ອຍເມກມີສະຫລິບຫລາຍໂຕແລະແຕ່ລະໂຕກໍ່ນ້ອຍໆງາມໆ ສີສົດ
  ໃສຄືເສື້ອຊ້ອນ 34ຊີ, ໂຕຊັກພັບເຂົ້າຕູ້ແລ້ວ ຈະໄດ້ກິນສະບູຫຼາຍກ່ວາ
  ກິ່ນຫີ ຈຶ່ງບໍ່ມັກດົມ ແລະບໍ່ເຄີຍຊັກນ້ຳແບ້ນໃສ່ສະຫລິບເອື້ອຍຄືໝູ່ບອກ
  ດອກ ຢ້ານມັນກັດສະຫລິບລາວຂາດຄືມັນກັດສະຫລິບຕົນເອງເພາະ
  ນ້ຳແບ້ນກໍ່ແມ່ນ amino acids ອ່ອນໆປະສົມ albumin ຊຶ່ງແຕກຕ່າງ
  ກັບນ້ຳຫລໍ່ລື່ນຂອງຜູ່ຍິງ.
  ຂ້ອຍສາລະພາບແລະຂໍໂທດເອື້ອຍດ້ວຍນ້ຳສຽງສັ່ນໆ ນ້ຳຕາຜ່າໜ່ວຍ
  ຢ້ານເອື້ອຍຟ້ອງພໍ່ແມ່ ແຕ່ແນ່ໃຈວ່າເອື້ອຍຈະບໍ່ປະມານຄວາມຊົ່ວຂອງ
  ຂ້ອຍໃຫ້ໝູ່ໃນໂຮງຮຽນຮູ້ ແລະເອື້ອຍເມກກໍ່ຮັບປາກວ່າຈະບໍ່ບອກພໍ່ແມ່
  ຖ້າຂ້ອຍເຮັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງລາວ, ເງື່ອນໄຂນັ້ນມີຫຍັງແດ່ ເຫດການ
  ຈະເປັນແນວໃດ ຂໍເຊີນເພື່ອນໆເຂົ້າໄປອ່ານຕໍ່ຢູ່ເວັບ literotica ແລະຢ່າ
  ລືມປະກອບເປັນລິ້ງສົມບູນໂດຍຕື່ມໃສ່ /~Kristen/32/megan.txt

 116. ແຂກຕຸ້ຍ
  ເດືອນກັນຍາ 7, 2016 ເວລາ 3:56 pm

  Family_1นวดให้พี่สาว
  ກອນເປັນໜຸ່ມໜ້າຕາດີ ຫຸ່ນກິລາ ອາຍຸເກືອບ 30 ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງ
  ເລົ່າໃຫ້ໝູ່ຟັງວ່າ ລາວເປັນຄົນນຶ່ງທີ່ຮັກໄຄ່ເອື້ອຍນ້ອງໃນສາຍເລືອດ ຊຶ່ງຕອນ
  ນັ້ນກອນມີອາຍຸພຽງແຕ່ 17 ປີ ເປັນໄວທີ່ກຳລັງຢາກຮູ້ ຢາກເຫັນ ຢາກລອງຄື
  ບ່າວສາວຄົນອື່ນໆ. ກອນຢູ່ກັບປູ່ຍ່າແລະເອື້ອຍລູກປ້າອີກສອງຄົນ, ພາອາຍຸ
  ແກ່ກ່ວາກອນ 3 ປີ ແລະກອນອາຍຸອ່ອນກ່ວາພອນເກືອບ 10 ປີ.
  ເອື້ອຍພາມີຜິວຂາວ ຄີງບາງຮ່າງນ້ອຍ ແກ້ມບ່ອງເບື້ອງນຶ່ງ ໜ້າຮັກຫຼາຍຍາມ
  ເອື້ອຍຍິ້ມເຫັນແຂ້ວໝາກແງ, ມັກແຕ່ງໂຕຂ້ອຍຂ້າງໂປ້ເວລາອອກບ້ານ ຢູ່ບ້ານ
  ກໍ່ນຸ່ງຖືທຳມະດາ ຍ່າບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຸ່ງນ້ອຍນຸ່ງສັ້ນ ຢ້ານປູ່ຫົວໃຈວາຍ ຕ້ອງ
  ໄດ້ໄປປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງຢູ່ບ້ານໝູ່ໂດຍແມ່ນອາໃສຂ້ອຍຫັ້ນລະເປັນຄົນຖືຖົງເຄື່ອງ
  ອອກໄປໃຫ້ ຢ້ານຍ່າສົງໃສແລະເມື່ອເລີກງານປາຕີ້ກໍ່ຕ້ອງລ້າງເຄື່ອງສຳອາງ
  ອອກໝົດ ສ່ວນເອື້ອຍພອນບໍ່ຄ່ອຍນຸ່ງໂປ້ເໝືອນນ້ອງສາວດອກ ຢ້ານຖືກເພື່ອນ
  ຮ່ວມງານຕຳນິສົ່ງຂ່າວວ່າຫລົງໄຫລນຳປະເພນີຕາເວັນຕົກ ແຕ່ກໍ່ແປກນະ ບາງ
  ເທື່ອກອນກໍ່ສັງເກດເຫັນເອື້ອຍພອນນັ່ງນອນບໍ່ຄ່ອຍງາມປານໃດເວລາຍ່າບໍ່ຢູ່
  ບ້ານ ກອນເຫັນເລື້ອຍເຕົ້ານົມສີໂອ່ລ່ຽງທີ່ລົ້ນອອກມາຈາກອອງເສື້ອຊ້ອນເວໂກ
  34ຊີ ເວລາເອື້ອຍກົ້ມລົງເຮັດນັ້ນເກັບນີ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າປູ່ກໍ່ມັກສັງເກດຫຼືບໍ່ ຍາມຍ່າຢູ່
  ເອື້ອຍພອນບໍ່ນຸ່ງເສື້ອຄໍກ້ວາງແບບນີ້ດອກ. ກອນເຫັນແລ້ວ ໂຄຍກໍ່ແຂງຕາມປະ
  ບ່າວນ້ອຍທີ່ບໍ່ເຄີຍຜ່ານ ຊັກວ່າວຄຶດໃສ່ສາວອື່ນ ຄິດໃສ່ໝູ່ຮຽນນຳກັນແຕ່ຍັງ
  ເຫັນພາບທີ່ເອື້ອຍພອນນອນລູບໂນນ3ລ່ຽມນອກສິ້ນຢູ່ນະ.
  ກ່າຍອອກມາໄດ້ແຕ່ເທົ່ານັ້ນລະເດີ ຢາກສຽວ ຢາກນ້ຳແຕກກໍ່ເຂົ້າໄປອ່ານເອງ !
  thaistoryseed.blogspot.com/2014/10/family1.html

 117. Niptuck
  ເດືອນກັນຍາ 11, 2016 ເວລາ 9:19 pm

  Nice

 118. Mantis
  ເດືອນກັນຍາ 15, 2016 ເວລາ 3:06 pm

  ທີ່ຈິງ ຄວນເອີ້ນເພິ່ນນ້າສາວເພາະອາຍຸເພິ່ນຫລຸດແມ່ພຽງແຕ່ 13-14 ປີ ແຕ່ເພິ່ນ
  ເອີ້ນເອື້ອຍກົກຂ້ອຍເປັນນ້ອງ ຂ້ອຍກໍ່ເອີ້ນເພິ່ນຄືນເປັນເອື້ອຍ ເພິ່ນເອີ້ນແມ່ຂ້ອຍ
  ນ້າສາວ ມັນກໍ່ສັບສົນນະຖ້າໄລ່ເຊື້ອແນວໃສ່ກັນ ເພິ່ນບອກວ່າເປັນພີ່ນ້ອງກໍ່ວ່າພີ່
  ນ້ອງນຳເພິ່ນ. ເອື້ອຍສອນມາຢູ່ນຳຄອບຄົວຂ້ອຍເພື່ອຮຽນແພດພະດຸງຄັນ, ເຂົາ
  ມີຫໍພັກໃຫ້ຢູ່ແຕ່ພໍ່ແມ່ເອື້ອຍພັນເປັນຫ່ວງ ຢ້ານເປັນໂລໆເລໆຄືລູກຫລານຊາວ
  ບ້ານທີ່ເພິ່ນເຄີຍຮູ້ຈັກ ຈຶ່ງລົມກັບພໍ່ແມ່ຂ້ອຍຂໍຝາກເອື້ອຍສອນໃຫ້ຢູ່ກັບຄອບຄົວ
  ຂ້ອຍ ໂດຍນອນຮ່ວມຫ້ອງເອື້ອຍກົກ ຂ້ອຍອອກມາປູເສື່ອນອນຫ້ອງນັ່ງຫລິ້ນ ໃຫ້
  ສອງສາວມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຖ້າມີແຂກມາພັກເຊົານຳ ກໍ່ເຂົ້າໄປນອນຫ້ອງເອື້ອຍ.
  ຂ້ອຍສົນໃຈເລື່ອງເພດກົງກັນຂ້າມມາແຕ່ຕອນຊອນບ່າວ ຖືກເອື້ອຍຈິກກອກນັບ
  ເທື່ອບໍ່ໄດ້ຍ້ອນລັກສ່ອງເບິ່ງນົມລາວຜ່ານໂຕ່ງເສື້ອ, ມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຫັນຫຍັງຫລາຍ
  ດອກ ເຫັນແຕ່ນົມລົ້ນອອກມາຈາກອອງເສື້ອຊ້ອນເທົ່ານນັ້ນລະ ແຕ່ມັນກໍ່ມີອຳນາດ
  ພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເອັນຕຶງເຕັມເປົ້າ ເວົ້າມາຮອດນີ້ ເຈົ້າອາດຈະຄິດວ່າໂຄຍຂ້ອຍ
  ໃຫຍ່ ບໍ່ໃຫຍ່ດອກ ເຂົ້າແຂ່ງກັບໝູ່ຕົກຢູ່ທ້າຍແຖວ. ຮຽນເລື່ອງການແຜ່ພັນຂອງສັດ
  ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ ອາຈານເລີຍໃຫ້ຜູ່ຊາຍເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ ຊັກວ່າວເອົານ້ຳແບ້ນມາ
  ໃຫ້ສ່ອງເບິ່ງຕົວນ້ຳເຊື້ອ, ຜູ່ຊາຍທຸກຄົນໃນຫ້ອງພາກັນເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ ແຕ່ມີຄົນດຽວ
  ຊັກ ຄວາມລັບນີ້ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍດ້ວຍເກຄົນນຶ່ງ ຕອນນັ້ນບໍ່ທັນໄດ້ແທກແຂ່ງກັນດອກ
  ຫຼາຍອາທິດຕໍ່ມາພີ້ນະຈຶ່ງໄດ້ແທກແຂ່ງກັນ, ໂຄຍບັກເປັດໃຫຍ່ຍາວກ່ວາໝູ່ ປະມານ
  8 ໂປ້ ລວງອ້ອມຮອບປະມານ 7 ໂປ້ ໂຄຍຂ້ອຍຍາວແຕ່ 6 ໂປ້ປາຍ 5 ໂປ້ປາຍອ້ອມ
  ຮອບ ໄດ້ທີ5 ລາກທ້າຍໝູ່ ຮາໆໆໆໆໆ.
  ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ ເອື້ອຍສອນກໍ່ສຸພາບຮຽບຮ້ອຍຫັ້ນລະ ແຕ່ເວລາຢູ່ໃນຫ້ອງຕາມລຳ
  ພັງກັບຂ້ອຍແລະເອື້ອຍ ລາວກໍ່ທຳໂຕສະບາຍໆ ຢາກນອນຫງາຍກໍ່ນອນ ຢາກນັ່ງຍະ
  ກໍ່ຍະເອົາອາກາດໃຫ້ຫອຍໃຫຍ່ຫາຍໃຈ. ມື້ນັ້ນ ເອື້ອຍສອນເອົາຫີທຽມມາຮຽນຢູ່
  ເຮືອນ, ຍ້ອນຄວາມສົນໃຈ ຈຶ່ງໄດ້ສໍ້ຖາມເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈວ່າສິ່ງທີ່ໝູ່ເວົ້າມານັ້ນຖືກ
  ຕ້ອງບໍ. ເອື້ອຍສອນກໍ່ອະທິບາຍໃຫ້ຟັງທຸກຢ່າງຕາມທີ່ລາວເຂົ້າໃຈ ພໍຂໍພິສູດປະສາດ
  8000 ເສັ້ນທີ່ຕໍ່ໃສ່ໜໍ່ສະຫວັນຂອງເອື້ອຍສອນກໍ່ຖືກລາວບິດຫູແກ່ອອກຈາກຫ້ອງ
  ນອນລາວທັນທີ, “ສົມນ້ຳໜ້າ…ອິອິອິອິ” ເອື້ອຍກົກແລບລິ້ນຫົວເຍາະເຍີ້ຍເມື່ອເຫັນ
  ຂ້ອຍຖືກເອື້ອຍສອນລົງໂທດ!
  sexstorythai.org/index.php?topic=33165.0

 119. TeeTee
  ເດືອນກັນຍາ 19, 2016 ເວລາ 2:22 am

  she loves to show

 120. GreenFrog
  ເດືອນກັນຍາ 22, 2016 ເວລາ 5:24 pm

  ບັກ Robert ນະເຮັດເສຍລັບ ກະຄືວ່າຫັ້ນລະ ມັນບໍ່ເຄີຍເຫັນຈັກເທື່ອຮູບຫີຮູບແຕດ
  ຈຶ່ງອົດໃຈບໍ່ໄດ້ໄປເບິ່ງຢູ່ບ້ານ ອາຈານກຳລັງອະທິບາຍບົດຮຽນຢູ່ກໍ່ຈິ້ມຈາກກ້ອງໂຕະ
  ອອກມາເບິ່ງ ແລະເມື່ອອາຈານສັງເກດມັນບໍ່ຕັ້ງໃຈຟັງຄຳອະທິບາຍຈຶ່ງຍ່າງມາຖາມ
  ຮູ້ວ່າບັກໂຣເບີດເບິ່ງປຶ້ມໂປ້ ເພິ່ນກໍ່ເອົາພວກຂ້ອຍ 7 ສະຫາຍເກີຂຶ້ນຫ້ອງການ.
  ພໍ່ເທດສະນາໃຫ້ຟັງຫລາຍກັນນັບແຕ່ເຂົ້າລົດຈົນຮອດບ້ານ, ຂ້ອຍກຽມຟັງແມ່ເທດ
  ແຕ່ເພິ່ນຍັງບໍທັນບອກກັນໃນວັນນັ້ນ ທຸກຢ່າງຈຶ່ງເປັນໄປຕາມປົກກະຕິ. ປະມານ 2 ອາ
  ທິດ ພໍ່ພານ້ອງສາວໄປຊ້ອມບານ, ແມ່ຈຶ່ງເອີ້ນຂ້ອຍໄປລົມຢູ່ຫ້ອງຊະລົງ ແລະຂ້ອຍກໍ່
  ໄດ້ສາລະພາບຜິດທຸກຢ່າງ ຮັບປາກວ່າຈະບໍ່ເກືອກກົ້ວມົວເມົາກັບເລື່ອງແບບນີ້ອີກ
  ເພິ່ນໂອບກອດ ຈູບໜ້າຜາກຂ້ອຍແລ້ວກໍ່ເຂົ້າແຕ່ງກິນແລງ.
  ທຸກໆຄືນ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ລະວັງເປັນພິເສດເວລາເບິ່ງໜັງxxx ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຜ້າຂົນໜູ
  ປິດຕີນປະຕູເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແສງມິບໆມ໊າບລອດອອກໄປຂ້າງນອກ, ຄົນເຮືອນຂ້ອຍເຂົ້າ
  ນອນ 22 ໂມງ ຍົກເວັ້ນຄືນວັນສຸກແລະເສົາຈຶ່ງຢູ່ເດິກໄດ້ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 24 ໂມງ ຍາມ
  ຊຳເມີຈຶ່ງຢູ່ເດິກໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເດິກເກີນຄວນເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບ ສະນັ້ນ ຖ້າເພິ່ນປິດ
  ໄຟຫ້ອງຊະລົງ ຫ້ອງຄົວແລ້ວ ພວກຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ປິດໄຟຫ້ອງນອນ ຖ້າບໍ່ໃຊ້ຜ້າປິດ
  ປ່ອງໄວ້ ເພິ່ນຈະເຫັນແສງຈາກໜ້າຈໍ ເຖິງຈະໃຊ້ແຮດເຊັດກໍ່ຕ້ອງໄດ້ປັບສຽງຄ່ອຍໆ
  ນ້ອງສາວເປັນຄົນບອກເຕັກນິກນີ້ເພາະນ້ອງກໍ່ມັກນອນເດິກ ເບິ່ງໜັງບັກ Jack ເຄີຍ
  ຖືກແມ່ຈັບໄດ້ເທື່ອນຶ່ງເພາະຫ້ອງນ້ອງສາວຕິດຫັ້ງນອນພໍ່ແມ່ ມີໂອກາດຈັບໄດ້ງ່າຍ.
  ເມື່ອມີຄວາມຜິດກໍ່ເກີດມີຄວາມລະແວງເມື່ອເຫັນແມ່ແລະນ້ອງສາວກະຊິບກັນ ຢ້ານ
  ນ້ອງສາວເວົ້າຕື່ມໃຫ້ແມ່ຟັງນິໃສຊົ່ວຂອງຂ້ອຍຕອນຢູ່ໂຮງຮຽນ ແຕ່ລາວຄົງບໍ່ບອກ
  ເພາະຫຼາຍປີຜ່ານມາແລ້ວ ຄວາມລັບນັ້ນຍັງຖືກປິດສະໜິດ.
  qwer18.com/2016/02/blog-post_2.html

 121. ຫລົງກາມ
  ເດືອນກັນຍາ 26, 2016 ເວລາ 2:55 pm

  กกน น้องสาว ເປັນເລື່ອງທີ່ຂ້ອຍອ່ານຈາກເວັບ dcondom.com ທີ່ຜູ່ຊື່ ນຸນູ່89
  ຂຽນໃຫ້ໝູ່ອ່ານ ແລະເມື່ອຂ້ອຍອ່ານແລ້ວຮູ້ສຶກວ່າມັນຄ້າຍໆກັບການກະທຳ
  ຂອງຂ້ອຍ ແຕ່ໝໍໂຊກດີກ່ວາທີ່ມີນ້ອງສາວໃຈດີໃຫ້ລາວສີ້ສົມຢາກ ຖ້າຂ້ອຍຖືກ
  ນ້ອງຈັບໄດ້ ຂ້ອຍຄົງມີບັນຫາ ອາດຈະຖືກຫ້າມເຂົ້າອິນເຕີເນັດ ຖ້າເຂົ້າກໍ່ຄົງຖືກ
  ເພິ່ນຄວບຄຸມ ຄົງບໍ່ມີໂອກາດກ່າຍເລື່ອງລາມົກມາໃຫ້ເຈົ້າອ່ານອີກແລ້ວ.

  ผม มีเรื่องตื่นเต้นจะเล่าให้ฟังครับ ผมชื่อบิ๊กครับอายุ22ปี มีน้องสาวชื่อเอ๋อายุ20ปี เรื่องของผมมีอยู่ว่าน้องสาวผมเรียนอยู่มหาลัยปี2ชอบแต่งตัวเปรี้ยวตาม เพื่อนๆคือชอบใส่เสื้อตัวเล็กๆฟิตๆกระโปรงเข้ารูปสั้นๆทำให้ผมเห็นขอบ กกน.บวกกับน้องสาวผมเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีจึงมีคนมาจีบเยอะและน้องสาวผมดูจะ ชอบให้คนมอง(และหนึ่งในนั้นเป็นผมด้วย)เวลาน้องสาวผมไปเที่ยวกับเพื่อนๆเวลา น้องสาวผมชอบใส่กางเกงรัดๆฟิตๆสีขาวผมแอบมองที่ก้นน้องสาวผมเห็นเป็นรูป กกน.แบบจี-สตริงสีขาวดูแล้วเซ็กสซี่มากผมจะควxลุกทุกทิที่มองและผมต้อง จินตนาการถึงภาพน้องสาวผมเวลาใส่ชุดชั้นในโดยเฉพาะ กกน. แบบจี-สตริงผมคิดอยากจะเอาหน้าไปซุกที่โคกน้องสาวผมแต่ก็ไม่มีโอกาสและตอน เย็นวันนั้นน้องสาวผมกลับบ้านแล้วเดินเข้าไปในห้องนอนเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำแล้วก็ใส่เสื้อคลุมออกมาจากห้องผมเห็นน้องสาวเวลาเดินกลับบ้านก็เกิด อารมณ์ผมจึงเกิดความคิดไหนๆไม่ได้ลองของจริงดมกลิ่นก็ยังดีผมแอบเข้าห้อง น้องสาวเดินไปที่ตระก้ราใส่เสื้อผ้าผมเห็นกกน.ที่น้องสาวผมเพิ่งถอดออก เมื่อกี้ผมหยิบมันขึ้นมาแล้วกลับด้านในออกแล้วผมก็ดมตรงส่วนมี่ป็นสามเหลียม ปีดหผมสูดหายใจเข้าไปเต็มๆกลิ่นหของน้องสาวผมช่างหอมอะไรอย่างนี้ผมชัก ว่าวตามไปด้วยจนน้ำผมใกล้จะแตกผมรีบเอากกน.ของน้องสาวมารองน้ำของผมแล้ว รีบออกไปจากห้องน้องสาวผมมักจะทำอย่างนี้เป็นประจำ จนมาวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังชักว่าวกับ กกน.ของน้องสาวอยู่ในห้องน้องสาวผมขณะนั้นผมกำลังเลียที่เป้ากกน.น้องสาว น้องสาว ผมก็เปิดประตุเข้ามาเจอพอดีแล้วพูดว่าพี่บิ๊กทำอะไรกับกกน.เอ๋ ผมแก้ตัวไม่ออกจึงพูดว่าพี่ขอโทษ น้องสาวผมจึงค่อยสงบลงแล้วถามผมว่าทำไมทำแบบนี้ผมจึงพูดไปตามความจริงว่าพี่ เห็นเอ๋ใส่กางเกงฟิตๆและบางๆจนเห็นกกน.พี่มีอารมณ์พี่ทนไม่ไหว เอ๋ขอพี่ดมกกน.ของเอ๋เถอะนะ น้องสาวผมก็ตอบว่าคิดไว้แล้วว่าพี่ต้องมายุ้งกับกกน.ของเอ๋แน่เพราะทุกครั้ง ที่เอ๋อาบน้ำเสร็จกกน.ที่เอ๋เพิ่งถอดจะต้องมีคราบน้ำขาวเลอะติดอยู่แสดงว่า เป็นของพี่แน่ๆจากนั้นน้องสาวผมก็เดินเข้ามาตรงหน้าผมแล้วพูดว่าอยากดมทำไม ไม่มาขอกันดีๆแล้วน้องสาวผมก็ถลกกระโปรงขึ้นและบอกว่าถ้าอยากดมก็ดมของจริงๆ เลยไม่ต้องแอบทำผมคุกเข่าตรงหน้าน้องสาวและซุกหน้าลงตรงโหนกน้องสาวและสูดดม เต็มที่ผมสังเกตเห็นกกน.น้องสาวแฉะผมจึงขอน้องสาวผมว่าขอพี่เลียหเอ๋หน่อย ได้ไหมน้องสาวผมไม่พูดอะไรผมจึงดึงกกน.น้องสาวลงที่กกน.มีคราบน้ำน้องเมือก ติดอยู่ผมหยิบมันขึ้นมาและเลียดูดน้ำเงี่ยนของน้องสาวต่อหน้าจากนั้นก็มา เลียที่หน้องสาวผมห่อลิ้นแล้วแหย่เข้าไปในรูหน้องสาวเพื่อเลียดูดกินน้ำ เงี่ยนน้องสาว น้ำเงี่ยนน้องสาวผมมีกลิ่นหอมหวานมันมากผมเลียหน้องสาว ได้สักพักมือน้องสาว ผมก็มากดที่หัวผมทำให้ทั้งปากและจมูกกดติคมากยิ่งขึ้นแล้วครางออกมา…โอ้ ย..ซิด..พี่บิ๊กเอ๋ทนไม่ไหวแล้ว น้องสาว ผมเสร็จคาปากผมแล้วผมก็ใช้มือขวาชักว่าวตามในขณะที่ปากก็ยังคงเลียหน้องสาว เพื่อเป็นการส่งท้าย ตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยแอบดมกกน.น้องสาว อีกเพราะผมได้ดมได้เลียของจริงแล้วครับ

 122. ຂີ້ຝອຍ
  ເດືອນກັນຍາ 30, 2016 ເວລາ 4:34 pm

  ເບິ່ງຮູບຖ້າ ຫາເລື່ອງກ່າຍບໍ່ທັນເຫັນ. 🙂

 123. ເດັກຫື່ນ
  ເດືອນຕຸລາ 7, 2016 ເວລາ 2:40 pm

  ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງ ແຍງສະຫລິບກໍ່ມີແຮງ 🙂

 124. ເດັກຫື່ນ
  ເດືອນຕຸລາ 11, 2016 ເວລາ 2:46 pm

  Nice boobs

 125. ກະປ໋ອງ
  ເດືອນຕຸລາ 12, 2016 ເວລາ 2:24 pm

  ເອື້ອຍ Eva ຍະຂາຖ້າ, ຖ້າມັກທ່ານີ້ ເຊີນເລີຍ ຢ່າຊ້າ ຈັກນ່ອຍລາວປ່ຽນໃຈ
  ຈະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ສີ້ລາວເດີ ຊິບອກໃຫ້.

 126. ເດັກລົ້ວ
  ເດືອນຕຸລາ 16, 2016 ເວລາ 9:20 pm

  ບໍ່ມີເລື່ອງກ່າຍ ມີແຕ່ຮູບໃຫ້ເບິ່ງ.

 127. ໃຈເຊັກ
  ເດືອນຕຸລາ 18, 2016 ເວລາ 3:41 pm

  ເຈ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາບອກໄປກິນເຂົ້າປຸ້ນທະຫານມັກ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈລະເນ໊າະ
  ເພາະໄດ້ຍິນສັບນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ຂ້ອຍຕົກຍຸກ ບໍ່ໄດ້ອອກສັງຄົມເປັນເວລາ
  ທົດສະວັດປາຍແລ້ວຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາໃຊ້ສັບນີ້ແທນ “ເຂົ້າປຸ້ນກະຫລີ່” ເມື່ອເຈ້
  ແປໃຫ້ຮູ້ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍວ່າບໍ່ພຽງແຕ່ທະຫານດອກທີ່ມັກກະຫລີ່ຫັ້ນນະ ພວກ
  ຊິວິນກໍ່ມັກຄືກັນ, “ສົມພໍເນ໊າະ ທຽວໄປລ້າງລົດເລື້ອຍ!” ເຈ້ອັດຂ້ອຍແບບຈັງໆ
  ເລີຍ ຮາໆໆໆ. ກໍ່ເປັນໂສດໜ້າໃສໃຈເຊັກ ຢາກຂຶ້ນມາກໍ່ໄປຈ້າງສີຫີສາວອົບ
  ນວດທີ່ຄົນເກົາຫລີມາເປີດຮ້ານຢູ່ແຖວຮ້ານລ້າງລົດທັນສະໃໝ, ຮ້ານນີ້ມີສາວ
  ຫລາຍຊາດໃຫ້ເລືອກແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເລືອກຍາກຄືໝູ່ດອກ ຜູ່ໃດວ່າງກໍ່ເອົາຜູ່ນັ້ນ
  ບໍ່ຖ້າສີ້ແຕ່ຜູ່ໜ້າງາມຫຸ່ນດີ ຫີໃດ໋ກໍ່ມີຮູ ມີຟິນລິງຄືກັນ ແມ່ນບໍ່ເຈົ້າວ່າ?
  ໝູ່ລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັບຂ້ອຍ ມີເມຍມີລູກ ບາງບັກກໍ່ມີຫລານອຸ້ມແລ້ວ ແຕ່
  ຂ້ອຍຍັງຮັກສາໄວ້ຄວາມເປັນໂສດ ເພາະບໍ່ເຄີຍເອົາດອກໄມ້ຈູມບູຊາພະສົງ
  ອົງຄະເຈົ້າທັງໃນຊາດນີ້ແລະຊາດປາງກ່ອນຈຶ່ງບໍໄດ້ເມຍສາວນ້ອຍຄືໝູ່ ອາດ
  ຈະເຄີຍເອົາດອກໄມ້ບານບູຊາພະ ຈຶ່ງມັກເຈິະແຕ່ສາວແກ່ລຸ້ນແມ່ ລຸ້ນປ້າຍິ້ມ
  ໃສ່ໃຫ້ທາງແລະຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຄີຍປະຕິເສດຮູບຮ່າງລັກສະນະ ໜ້າຕາ ສະຖານະ
  ອາຍຸ ຜິວພັນ ກິນໄດ້ໝົດ.

 128. ເດັກຫື່ນ
  ເດືອນຕຸລາ 21, 2016 ເວລາ 2:55 pm

  ຄົນມີຈິດໃຈບໍ່ສູງເທົ່າມະນຸດກໍ່ຈິງ ແຕ່ຄົນຮູ້ຈຳແນກຄົນໃກ້ ຄົນໄກ ບໍ່ເຮັດຮະຮາມ
  ສາມສີ່ຄືສັດ ຢາກປານໃດກໍ່ບັງຄັບສະຕິອາລົມໄວ້ ຖ້າເສບສິ່ງມືນເມົາເກີນຄວນ
  ອາດຈະຂາດສະຕິແທ້ ເພາະເທວະດາບໍ່ຄຸ້ມຄອງຜູ່ຜິດສິນ. ກິນເຫລົ້າເມົາຢາຜິດສິນ
  ຂໍ5 ຖ້າຜິດສິນຂໍ້ນີ້ແລ້ວ ຂໍ້ອື່ນກໍ່ເພໄປຕາມໆກັນ ດັ່ງທີ່ເຫັນເປັນຂ່າວຈາກໜ້າໜັງ
  ສືພິມຫັ້ນລະ.

 129. ແອບລົ້ວ
  ເດືອນຕຸລາ 24, 2016 ເວລາ 3:50 pm

  ຜູ່ສາວເຕັມບ້ານເຕັມເມືອງ ເສືອກຍົວະສີ້ເອື້ອຍຕົນເອງ, ຂວາງຫລາຍ !

 130. ເດັກລ່ວງ
  ເດືອນຕຸລາ 26, 2016 ເວລາ 2:36 pm

  ເຄີຍເຫັນຫວໍເອື້ອຍເທື່ອນຶ່ງ ນຸ່ງສະຫລິບສີລາຍ ລາວນັ່ງຢອງຫຍໍ້ລົງເກັບຕະປູ
  ອອກຈາກທາງຍ່າງເຂົ້າບ້ານ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເອົາສົ້ນກະໂປ່ງຈຶ່ງເຫັນແວັບໆໜ້ອຍນຶ່ງ.

 131. ເດັກລ່ວງ
  ເດືອນພະຈິກ 1, 2016 ເວລາ 5:15 pm

  3 ເທື່ອແລ້ວເດືອນນີ້ທີ່ຝັນເຫັນນ້ອງສະໃພ້ ບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງດອກ ເອົາໝາກເຜັດແຫ້ງ
  ໃຫ້ລາວແລ້ວກໍ່ຂຶ້ນລົດໄປກັບບັກຫວັງ ກິນກຸ້ງເຕັ້ນຢູ່ເຮືອນບັກອ້ວນແລ້ວກໍ່ກັບບ້ານ
  ແຕ່ພໍນອນຫລັບໄປກໍ່ຝັນເຫັນນ້ອງໃພ້ອາບນ້ຳ ເຫັນແຕ່ດ້ານຫລັງ ກຳລັງຈະຕັກນ້ຳ
  ລ້າງແຊມພູໃຫ້ລາວພໍດີນ້ຳແຕກກ່ອນ.

 132. ປ໋ອງແຟບ
  ເດືອນພະຈິກ 5, 2016 ເວລາ 5:19 pm

  ບໍ່ມີປະຫວັດເຮັດຊົ່ວໆກັບເອື້ອຍກັບນ້ອງສາວຕົນເອງແຕ່ມັກອ່ານເລື່ອງແບບນີ້.

 133. ລອງຫື່ນ
  ເດືອນພະຈິກ 7, 2016 ເວລາ 3:52 pm

  ນຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນຮອງສິ້ນຢູ່ເດີ ບໍ່ເຫັນງ່າຍໆດອກ ອິອິອິອິອິ

 134. ເລິບໂຊ
  ເດືອນພະຈິກ 10, 2016 ເວລາ 4:37 pm

  ງາມບໍ່?

 135. ໂຄຍສັ້ນ
  ເດືອນພະຈິກ 16, 2016 ເວລາ 4:38 pm

 136. 2ສະຫລຶງ
  ເດືອນພະຈິກ 20, 2016 ເວລາ 4:58 pm


  ນົມງາມ ເບິ່ງບໍ່ເບື່ອ.

 137. Vinlau
  ເດືອນພະຈິກ 23, 2016 ເວລາ 5:48 pm

 138. ບົ້ງກື
  ເດືອນພະຈິກ 25, 2016 ເວລາ 6:00 pm

  ນ້ອງສາວມັກນຸ່ງສະຫລິບຝ້າຍຄືສະຫລິບຜູ່ຊາຍເພາະລາວເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງແອ ບໍ່ມີເຫື່ອ
  ບໍ່ເຂົ້າຫລືບກົ້ນຄືສະຫລິບນິລົງ. ກິ່ນແຮງໜ້ອຍນຶ່ງເພາະລາວນຸ່ງຫລາຍຊົ່ວໂມງ ບໍ່ໝັ່ນອາບ
  ນ້ຳຄືເອື້ອຍຊຶ່ງມັກອາບກ່ອນໄປການແລະກ່ອນເຂົ້ານອນ.

 139. SUDHeun
  ເດືອນພະຈິກ 29, 2016 ເວລາ 5:41 pm

  ຫອຍເອື້ອຍຜູ່ໃດເບິ່ງເອົາເດີ ງາມແລະມີສະເນ່ 🙂

 140. MXD23
  ເດືອນທັນວາ 1, 2016 ເວລາ 5:43 pm

  ຫີອ່ອນແຕ່ນ້ຳຫລາຍບໍ່ທຳມະດາ.

 141. ບັກມອດ
  ເດືອນທັນວາ 4, 2016 ເວລາ 8:37 pm

  ผมมีลูกชายคนเดียวอายุ 18 ปี ต่อมามันพาผู้หญิงคนหนึ่งเข้าบ้านตอนแรกเจ้าลูกชายผมมันก็อยู่ติดบ้านอยู่หรอกแม้จะขลุกอยู่กับเมียมันมากกว่าจะมาช่วยงานผม แต่ก็ยังดีที่ไม่ไปหาเรื่องหาราวมาให้ เมื่อลูกชายไม่อยู่ผมก็ต้องมาดูแลหวานเพิ่มขึ้น และสังเกตุหวานว่าซึมๆไป ก็แน่ละผัวไม่ค่อยมาดูแล มีแต่พ่อผัว ซึ่งก็ไม่สนิทใจนัก หวานเป็นคนผิวสีคล้ำหน่อยๆ แต่ที่เด่นจริงๆคือหน้าอกเธอใหญ่เกินตัว ต่อมาวันนึงด้วยอารมณ์เปลี่ยวที่อยู่คนเดียว ขณะอาบน้ำตอนเย็น ผมก็ถอกกระดออย่างเมามัน ตาผมเหลือบไปเห็นที่ประตูห้องน้ำ เห็นหวานเธอนุ่งผ้าขนหนูกระโจมอกจะมาอาบน้ำเช่นกัน ไอ้ผมก็ว่าล็อคลูกบิดห้องน้ำดีแล้วนา สายตาของหวานมองที่ควยผมไม่วางตา ผมตกใจหยุดปฎิบัติการ เสียงหวานร้องอู๊บเบาๆที่เห็นผมมองเธอ หวานรีบขอโทษผมก่อนจะงับประตู ด้วยความรู้สึกใดๆไม่ทราบครอบงำผม ผมนุ่งผ้าเช็ดตัวออกจากห้องน้ำ เห็นหลังหวานไวๆ ผมตามหวานไปที่ห้องนอนเคาะประตูเรียกเธอ “พ่อคะหวานขอโทษค่ะที่เปิดประตูเข้าไปเห็นว่าไม่ได้ล็อคคิดว่าไม่มีใคร” หวานขอโทษผม”พ่อไม่ว่าหรอก พ่อเองที่ผิดคิดว่าล็อคประตูดีแล้วผมพูดกับเธออย่างนั้น “พ่อไม่ผิดหรอกค่ะ พ่ออยู่คนเดียว เอ่อ…พ่อคงจะเหงาน่าดู” “ก็มีบ้างก็ไม่มีคนดูแลนี่”ผมจ้องมองในตาหวาน เธอหลบดูอายๆ”หรือว่าหวานจะเป็นคนดูแลพ่อ หือ…” หวานหันมาสบตาผม ผมมองเห็นความเร่าร้อนในตาเธอ ไม่รอช้าผมช้อนเธอเข้ามาจูบ หวานขัดขืนเล็กน้อย แต่เมื่อลิ้นของผมสอดตวัดเข้าปากเธอ หวานก็อ่อนแรงมือที่ขัดขืนก็เป็นโอบกอดผมและเล่นลิ้นกับผมเป็นพัลวัน ผมอุ้มร่างเล็กๆของหวานไปที่เตียงนอนของเธอ อารมณ์ที่ร้อนเร่าผมกระตุกผ้าขนหนูออกจากตัวหวานเผยเห็นนมอันเต่งตึงของวัยสาวน่าเฟ้นฟอน ผมก้มหน้าลงบนอกของหวาน ลงลิ้นรอบปทุมถันเสียงของหวานครางไม่ได้ศัพท์ “อืม…พ่อขา เสียวววว………อูยยย……”ผมเล่นนมเธอจนหนำใจแล้วก็เลื่อนลงต่ำสู่ร่องเสียว รูปร่างเธอกระทัดรัดรูปหีเธอจึงไม่ใหญ่โตอะไรก็สมส่วนดี ผมอ้าขาหวานออกกว้างแล้วลากลิ้นอย่างเมามัน “พ่อขา อูยยยยย….ซี๊ดดดด…..เสียวจังงงงงง…ซี๊ดดดดดดด….”หวานบิดตัวเร่าๆมือเธอจิกศีรษะผมเกร็งแล้วกระตุกเฮือกกรีดร้อง” กรี๊ดดดดดด…เสร็จแล้วววววววว…ซี๊ด…..” ผมค่อยๆประคองเจ้า 6* 6นิ้วของผมเข้าร่องสวาทของหวาน เธอตาลุกวาว”พ่อขา เบาๆหน่อยค่ะ มันใหญ่กว่าของผัวหวานมากเลย” ผมค่อยๆขับเข้าออกเบาๆเสียงหวานร้องอือๆเบา”มันเสียวมากค่ะพ่อขา….ขนาดยังเข้าไม่หมดยังเสียวขนาดนี้ อูยยย…ถ้าเข้าหมดจะขนาดไหน ซี๊ดดดดดดดดด” เดี๋ยวก็รู้อีหนูผมดันควยเข้าไปช้าๆมันเข้าได้ครึ่งนึงแล้ว”อูยยย…หวานเอ๊ย หีหวานนี่มันตอดรัดควยพ่อตุบๆ หีของหวานนี่มันดีจริงๆเลยซี๊ดดด” “ถ้าหีหวานดีจริงก็กระแทกมาเลยคะ อ๊ายยยยย….หวานรับได้”ผมเริ่มสาวควยเข้าออกแรงขึ้นจนเข้าร่องหีของหวานมิดด้าม หวานเธอก็สู้ไม่ถอยรับแรงกระแทกของผมได้ไม่หวั่น”อือ…ซี๊ดดดด พ่อขาควยใหญ่พ่อเย็ดมันมากกกกกกกกซี๊ดดด”หีหวานก็เย็ดมันเหมือนกัลล์ อูยยยยยย…ตอดควยพ่อตุบๆ”ผมจับขาของหวานพาดบ่ากระแทกผ้บๆ สักพักหวานก็เกร็งร่างหวีดร้องอย่างสุขสม”อ๊ายยยย……ออกแล้ววววววววว”เหงื่อกาฬของผมแตกพลักผสมเหงื่อของหวานเป็นกลิ่นแปลกใหม่สำหรับผม ผมจับหวานคลุกเข่าคลาน น้ำเงี่นหวานเต็มหว่างขมันทำให้ผมสอดใส่ควยได้ง่ายขึ้น ผมดันเข้าสุดแล้วซอยผับๆ อย่างเมามัน”ซี๊ดดดด…เสียววววววววอูยยยยย…อ๊ายยยยยย””หวานจ๋า….พ่อมีความสุขมากกก….””หวานก็มีความสุขมากกกกกกกก สุขสุดๆซี๊ดดดดดด”ท่าด๊อกกิ้งทำให้ผมเสียวสุดๆและสามารถสาวควยได้ลึกอีกทั้งมีสะโพกงามๆมารองรับการกระแทกอีก ทำให้ผมกระแทกควยสุดชีวิต”อูย..หวานจ๋า…พ่อจะออกแล้ววววววววว””หวานก็เหมือนกัลล์ซี๊ดด…ออกมาเลยค่ะพ่อ ออกมาในหีหวานเลย หวานต้องการน้ำจากควยใหญ่ๆซี๊ดดดดด..”ผมสาวควยออกจนสุดแล้วกระแทกเข้าไปสุดแรงเกิด”โอ๊ยยยย…หวานจ๋า…พ่อเสร็จแล้ววววววววววววซี๊ดดดด””ซี๊ดดด…หวานก็เหมือนกันนนนนนนนนนนอ๊ายยย…” ผมพ่นน้ำเข้าร่องหีของหวานอย่างรุนแรงมันรีดออกมามากมายกว่าทุกครั้ง หีของหวานตอดรัดแท่งของผมตุบๆ ผมฟุบลงบนหลังของหวานอย่างเหนื่อยอ่อนแต่ก็สุขสม หวานบอกเธอมีความสูขอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

 142. Greenhat
  ເດືອນທັນວາ 5, 2016 ເວລາ 4:23 pm

  ມີຫນັງປະເພດ loạn luân ໃຫ້ເລືອກເບິ່ງຫລາຍ

 143. Lupi
  ເດືອນທັນວາ 10, 2016 ເວລາ 4:34 pm

  ອາຊີບນັກສີ້ແທ້ໆ ສີ້ທ່ານີ້ນະ

 144. ຕ້າເສີງ
  ເດືອນທັນວາ 13, 2016 ເວລາ 3:49 pm

  ຢາກລົບລ້າງແນວຄິດຊົ່ວກັບນ້ອງໃພ້ ແຕ່ຈິດພັດເຮັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງໃຈ.
  ນ້ອງໃພ້ຂ້ອຍບໍ່ງາມເລີດໂສມດອກຖ້າທຽບໃສ່ນາງງາມປະຕິທິນເບຍລາວ
  ແຕ່ກິນຂາດໃນກຸ່ມໝູ່ຂອງລາວ, ຂາວ ສູງ 156 ຫຸ່ນພໍດີງາມ ມີທ້າຍເຕັມ
  ກົ້ນ ຂ້ອຍມັກຕອນລາວນຸ່ງສົ້ງ Old Navy Jean ເຫັນແລ້ວຢາກຊົບໜ້າດົມ
  ກິ່ນຫອມທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນໃນສົ້ງໂຕນັ້ນ.

 145. ໂຕ່ງເຕ່ງ
  ເດືອນທັນວາ 15, 2016 ເວລາ 5:49 pm

  ຖ້າຈື່ບໍ່ຜິດ ຂ້ອຍເກີດມີແນວຄິດແບບອິນແຊັດຕອນຢູ່ຫ້ອງປໍ5, ນັກຮຽນຫ້ອງປໍ5 ປໍ6
  ມີແຕ່ບັກເຖີ້ງໆ ຜູ່ຍິງກໍ່ນົມເຕັມເອິກທຸກຄົນ ເພາະວ່າແຕ່ລະບັກ ແຕ່ລະອີ່ຕົກຫ້ອງຢ່າງ
  ນ້ອຍ 1 ເທື່ອ ຖ້າຕົກຫ້ອງນຶ່ງ 3 ເທື່ອ ຕ້ອງໄດ້ອອກໂຮງຮຽນໄປຈ້າງຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ
  ເອກະຊົນ ຜູ່ມີສະຖານະຍາກຈົນແດ່ກໍ່ອອກໂຮງຮຽນໄປທຳນາຫາກິນຊ່ອຍພໍ່ແມ່
  ແຕ່ຄົນຈົນສ່ວນຫລາຍຮຽນໄດ້ດີ ລູກຫລານຜູ່ມີສະຖານະດີຫັ້ນລະທີ່ຕົກຫ້ອງອຸ໊ບໆ
  ເພາະເຂົາບໍ່ຕັ້ງໃຈຮຽນ ເອົາແຕ່ຫລິ້ນເປັນໃຫຍ່ ເວລາອ້າຍ-ເອື້ອຍຄູຕິດປະຊຸມຫຼືຕິດ
  ວຽກອື່ນໆ ບໍ່ສາມາດຂຶ້ນຫ້ອງສອນໄດ້ ນັກຮຽນແມ່ນພາກັນແຫ່ໄປຍ່າງຊ໊ອບປິງມໍ
  ເບິ່ງຮູບເງົາ ຕີໂບລິງ ຕີບຸ່ນ ຕີບີຕົງ ໄປແຮງເອົ້າຕາມຮ້ານເບຍ ດ້ວຍຄວາມຫວັງຕັ້ງໃຈ
  ວ່າຈະມີຄົນຊວນຂຶ້ນລົດໄປຫາຄວາມສຸກຕາມບ້ານພັກຕ່າງໆ.
  ຫ້ອງຂ້ອຍມີນັກຮຽນພຽງແຕ່ 19 ຄົນ ແຕ່ມາຮຽນບໍ່ເຕັມຈຳນວນຈັກເທື່ອດອກ ຂາດ
  ມື້ 3 ຢ່າງນ້ອຍ ຖ້າມີງານບຸນສິນກິນທານ ມີງານສັງຄົມຕ່າງໆແມ່ນຂາດຫລາຍ ບາງບັກ
  ບາງອີ່ທຽວຂຶ້ນຫ້ອງການຄູແລະພໍ່ແມ່ນັກຮຽນທຸກໆອາທິດຈົນເພິ່ນຈື່ໜ້າໄດ້. ຂ້ອຍເປັນ
  ນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸອ່ອນກ່ວາໝູ່, ເຂົ້າໂຮງຮຽນຕອນອາຍຸ 7 ປີ ຕົກປໍ1 ປີນຶ່ງ ຕົກປໍ2 ກໍ່ປີນຶ່ງ
  ຕົກປໍ3 ສອງປີ ປໍ4 ປໍ5 ຫ້ອງລະສອງປີ ຕົກປໍ6 ສາມປີເຕັມໆ ໄລ່ເອົາຖ້າຢາກຮູ້ວ່າຕອນຢູ
  ປໍ5 ຂ້ອຍມີອາຍຸຈັກປີ.
  ມື້ນັ້ນຝົນຕົກແຍະໆ ເອື້ອຍຄູບໍ່ມາສອນກໍ່ເລີຍພາກັນໄປເບິ່ງຮູບເງົາຢູ່ໂຮງຮູບເງົາໄຮຢ່ອນ
  ເຂົາສາຍສອງເລື່ອງຄວບ ຮູບເງົາຝຣັ່ງກັບຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຖ້າຈື່ບໍ່ຜິດ ຊື່ຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນແມ່ນເລື່ອງ
  “ໄຟສະຫວາດຢູມິ” ຮູບເງົາປະເພດອ້າຍເຂີຍກັບນ້ອງເມຍ ເບິ່ງຮູບເງົາເລື່ອງນັ້ນແລ້ວກໍ່ເກີດ
  ມີແນວຄິດອິນແຊັດ.
  inceststories.club/thread-84.html

 146. CrazyBao
  ເດືອນທັນວາ 17, 2016 ເວລາ 5:26 pm

  ນີ້ກໍ່ຄົງແມ່ນຮູບຕົບແຕ່ງຈາກໂຟໂຕຊ໊ອບ.

 147. PTSD23
  ເດືອນທັນວາ 18, 2016 ເວລາ 5:16 pm

  ເຫັນນົມງາມແບບນີ້ ຄິດຮອດເອື້ອຍບັກສອງ

 148. Rogue
  ເດືອນທັນວາ 20, 2016 ເວລາ 4:00 pm

  ເມື່ອກ່ອນຄິດວ່າຕົນເອງຊົ່ວທີ່ສຸດໂລກ ພໍໄດ້ເຂົ້າມາອ່ານເວັບນີ້ຈຶ່ງຮູ້ວ່າທ້າວ Casanova
  ຊົ່ວກ່ວາຂ້ອຍຫລາຍເທົ່າ ສີ້ໄດ້ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວດຽວກັນ ເກີດມາເພື່ອໃຫ້ຄວາມສຸກ
  ແກ່ພີ່ນ້ອງປ້ອງປາຍຕົນເອງແທ້ໆໃດນໍທ້າວນີ້ ສ້າງກຳຫຍັງໄວ້ໃນຊາດກ່ອນລະທ້າວ?
  ໄດ້ລູກນຳກັນຈັກຄົນແລ້ວ? ຖ້າຍັງບໍ່ໄດ້ ກໍ່ຂ້ຽວເອົາເດີ ຈັກນ່ອຍບໍ່ມີຄົນສືບໜໍ່ແທນແນວ.

 149. Sandisc
  ເດືອນທັນວາ 23, 2016 ເວລາ 6:11 pm

  ເຄີຍຍົວະນ້ອງສາວເທື່ອນຶ່ງແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ ຖືກຮ້າຍຫົວຊ້ຳວ່າພາລາວເບິ່ງໜັງລາມົກ
  ດີແຕ່ລາວບໍ່ຟ້ອງພໍ່ແມ່ ບໍ່ຊັ້ນຄົງບໍ່ມີໂນດບູກເຂົ້າເນັດແທ້ໆ.

 150. ClearChoice
  ເດືອນທັນວາ 24, 2016 ເວລາ 5:39 pm

  ນົມ (boobs)ໃຫຍ່ ງາມ tits ຄືຊິແມ່ນຫົວນົມ

 151. DekLowLay
  ເດືອນທັນວາ 27, 2016 ເວລາ 5:19 pm

  seawexp.blogspot.com ຕໍ່ດ້ວຍ /search/label/พี่สาว

 152. A&E23
  ເດືອນທັນວາ 28, 2016 ເວລາ 5:51 pm

  ປ່ຽນແນວຄິດ ຊີວິດປ່ຽນແປງ.

 153. Lancom
  ເດືອນທັນວາ 30, 2016 ເວລາ 5:57 pm

  ນາໂນນດຳງາມ

 154. ກະເລັນ
  ເດືອນມັງກອນ 1, 2017 ເວລາ 5:53 pm

  ຜົວສອງ ສະໝອງບໍ່ແຕກ

 155. GT34
  ເດືອນມັງກອນ 4, 2017 ເວລາ 5:18 pm

  ເບິ່ງຫນັງລາມົກສົກກະປົກທຸກວັນເຮັດໃຫ້ສະຫມອງບັນທຶກໄວ້ສິ່ງບໍ່ດີ ເວລານອນຫລັບ
  ເລື່ອງເຫລົ່ານັ້ນຈຶ່ງຖືກເປີດອອກມາໃນຄວາມຝັນ, “ຈັກລະ…ບໍ່ຈື່.” ເອື້ອຍຂ້ອຍຕອບ
  “ເລກອອກຊັ້ນເບາະມື້ນີ້?” ລາວຖາມເມື່ອຄິດໄດ້ວ່າຍັງອີກ 12 ວັນ ຈຶ່ງຈະແມ່ນມື້ອອກເລກ.
  ຝັນວ່າເຫັນເອື້ອຍຂຶ້ນລົດໄປກັບນ້າລຽນ ຢາກຮູ້ເບີປ້າຍລົດນ້ານຽນ ກໍ່ເທົ່ານັ້ນເອງ, ຂ້ອຍ
  ແກ້ສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມຝັນ ອີກສ່ວນບໍ່ກ້າແກ້ສ່ວນທີ່ເຫລືອ ຢ້ານຖືກຕົບ !

 156. ເດັກເກເລ
  ເດືອນມັງກອນ 7, 2017 ເວລາ 6:19 pm

  ເບິ່ງຮູບນີ້ແລ້ວ ຢ່າລັກສ່ອງເບິ່ງເອື້ອຍແກ້ເຄື່ອງເດີ ເກີດຊາດໜ້າຕາເລ່ວແທ້ເນີ !

 157. Khonhoo
  ເດືອນມັງກອນ 7, 2017 ເວລາ 10:38 pm

  ໜ້າເອິກງາມ

 158. ແລນໂບ
  ເດືອນມັງກອນ 7, 2017 ເວລາ 11:28 pm

  ນ້ອງສາວໃຜນໍ?

 159. Parasol
  ເດືອນມັງກອນ 8, 2017 ເວລາ 5:38 pm

  ຖ້າເວົ້າຕາມຄວາມເຊື່ອຖື ເອື້ອຍ-ນ້ອງປິ່ນທ້ອງໃສ່ກັນແບບນີ້ແມ່ນມີກຳ
  ຈຶ່ງເສບສົມກັນໄດ້ລົງ.

 160. ບັກສົ້ນຕີນ
  ເດືອນມັງກອນ 10, 2017 ເວລາ 5:11 pm

  ຕົວຈິງ ຂ້ອຍບໍ່ຊົ່ວປານນັ້ນດອກ ພຽງແຕ່ມັກອ່ານ ມັກເບິ່ງຮູບໂປ້ ມັກເບິ່ງໜັງເອັກ
  ແລະມັກແຍງຄວາມງາມຂອງຜູ່ສາວທີ່ພົບເຫັນໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຢາກຂຶ້ນມາ
  ກໍ່ຢ່ອງໄປເຮືອນນ້າພ້າວ ຈ້າງສີ້ຜູ່ສາວທີ່ລາວເອົາມາຊ່ອຍຂາຍເບຍ ມື້ເວັນລູກຄ້າ
  ບໍ່ຫລາຍ ຜູ່ສາວຈຳນວນນຶ່ງກໍ່ນອນເອົາແຮງໄວ້ຕ້ອນຮັບແຂກຕອນມື້ຄືນ ມີແຕ່ຄົນ
  ນຶ່ງສອງຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ເຝົ້າຮ້ານ ຖ້າບໍລິການບັນດາເຖົ້າຫື່ນທີ່ລັກລູກໜີເມຍມາຫາ
  ສີ້ສາວນ້ອຍ ຜູ່ໜຸ່ມນ້ອຍກໍ່ຄົງມີແຕ່ຂ້ອຍນີ້ລະທີ່ໄປໃຊ້ບໍລິການຕອນມື້ເວັນ ເຂົ້າ
  ບ້ານຍາກຍາມມື້ຄືນ ເກງໃຈປ້າແມ້ນຜູ່ລຸກມາໄຂປະຕູໃຫ້ ລາວນອນຊັ້ນລຸ່ມແລະ
  ຮູ້ເມື່ອໄວຈຶ່ງມັກເອີ້ນລາວໄຂຕູ້ ເທັກໄປຫາເອື້ອຍຫານ້ອງກໍ່ບໍ່ມີໃຜລົງມາໄຂໃຫ້
  ອ້າງວ່າບໍ່ເຫັນເທັກ ຖ້າອອກທ່ຽວກໍ່ຕ້ອງກັບບ້ານກ່ອນ 10 ໂມງ ເພາະເຂົາຍັງເບິ່ງ
  ລະຄອນ ຍັງບໍ່ທັນຂຶ້ນນອນ ໄປ-ມາແຕ່ລະເທື່ອກໍ່ບໍ່ລືມຊື້ນ້ຳປັ່ນລະມຸດ ຊື້ນ້ຳຫວານ
  ຮວມມິດມາຕ້ອນປ້າແມ້ນດອກ.
  ຄືນນັ້ນ ຄິດແຜນເປີດຊິ້ງສາວໝ້ວຍແຕ່ຜິດຄາດ ລາວບໍ່ສາມາດອອກບ້ານໄປເບິ່ງ
  ຮູບເງົາຕາມນັດ ນັ່ງເບິ່ງນັ່ງລົມລາວຈົນ “ສາງຂຽວ” ຈົບຈຶ່ງລາກັບບ້ານ. ຈັກແມ່ນ
  ຜີຊົ່ວໂຕໃດມາຊິ່ມໃສ່ຫູໃຫ້ລອງ Spanish Fly ກັບປ້າແມ້ນ ຖ້າຄຸນນະພາບດີແທ້
  ມັນຕ້ອງໄດ້ຜົນກັບທຸກຄົນ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ສາວນ້ອຍເພາະສາວນ້ອຍມີຕັນຫາແຮງ
  ຢູ່ແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຢາປຸກ ລູບໄລ້ເລັກໆນ້ອຍໆເຂົາກໍ່ຫງາຍໃຫ້, ຢາ Nam Doung
  ກໍ່ຄືກັນ ເຂົາຜະລິດມາຂາຍໃຫ້ຄົນເຖົ້າໂຄຍຕາຍກິນ ຜູ່ໜຸ່ມຜູ່ນ້ອຍບໍ່ຕ້ອງຊື້ມາ
  ກິນໃຫ້ເສຍເງິນລ້າດອກ ຂະໜາດເຫັນແຕ່ສິ້ນເຂົາຕາມໄວ້ແຄມຮົ້ວ ໂຄຍກໍ່ຍັງແຂງ
  ໂດ່ແລ້ວ ກິນຢານີ້ເຂົ້າໄປ ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍເພາະມັນປ້ຳຫົວໃຈໃຫ້ເລືອດ
  ແລ່ນໄຫຼໄວຂຶ້ນ ຖ້າໃຜມີເສັ້ນເລືອດຕີບຕັນ ຄວນປຶກສາທ່ານໝໍກ່ອນໃຊ້ຢາປະເພດ
  ນີ້ ຖ້າບໍ່ຢາກຕາຍປະແຟນສາວ.
  ມັນກໍ່ບັງເອີນອີ່ຫລີ, ຄືນນັ້ນພັດບໍ່ມີລະມຸດ ລົດຂົນສັ່ງລະມຸດຕົກຄອງ ກໍ່ເລີຍຊື້ນ້ຳປັ່ນ
  ໝາກນັດປະສົມຢາມາຕ້ອນປ້າແມ້ນ. “ກູຫາກໍ່ກິນແປັບໂຕ ເອົາເຂົ້າຕູ້ເຢັນໄວ້ມື້ອື່ນ.”
  ປ້າແມ້ນຂອບໃຈແລະຮັບຈອກນ້ຳປັ່ນໄປໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນແລ້ວກໍ່ເຂົ້າຫ້ອງນອນ. ເລື່ອງ
  ລາວຈະເປັນແນວໃດ ໃຫ້ຕິດຕາມອ່ານຈາກເວັບດູດຫີດອດຄອມເລື່ອງນ້ອງສາວຢາກ
  ສຽວເດີ ແບັດຊິໝົດແລ້ວ ຂໍລາໄປກ່ອນ, ບ່າຍໆ.

 161. ແປັກຊຳ
  ເດືອນມັງກອນ 13, 2017 ເວລາ 5:32 pm

  ເຈົ້າຫວງເອື້ອຍ ຫຶງນ້ອງສາວບໍ? ຂ້ອຍຫຶງຫວງທັງເອື້ອຍແລະນ້ອງ, ເວລາຜູ່ບ່າວມາລົມ
  ຢາກຍິງກັນຖຸນໃສ່ກົ້ນເຂົາໂລດ ຢ້ານເຂົາມາຍົວະເປີດຊິງເອື້ອຍແລະນ້ອງສາວນະ ເວົ້າແຈ້ງ.

 162. BuckPawn
  ເດືອນມັງກອນ 15, 2017 ເວລາ 6:57 pm

  ມີເທື່ອນຶ່ງເກືອບໂກ້ຍຂຶ້ນໂຄມເອື້ອຍຮັກທີ່ຮູ້ຈັກຮັກແພງກັນມາເປັນເວລາ
  ເກືອບ 20 ປີ ໂຊກດີທີ່ແມ່ອີ່ນ້ອຍໂທມາກ່ອນ ຖ້າບໍ່ຊັ້ນຄົງໄດ້ປີນຕົ້ນງິ້ວໜາມ
  ໃນນະລົກຫລາຍກັບ.

 163. ໂລ່ງເລ່ງ
  ເດືອນມັງກອນ 16, 2017 ເວລາ 4:51 pm

  ຖ້າຈະປະຕິເສດ ໝູ່ກໍ່ຈະວ່າເປັນກະເທີຍ, ເຄີຍຄິດບໍ່ດີກັບເອື້ອຍເປັນບາງຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ
  ເວລາເຫັນລາວນຸ່ງເຄື່ອງເຊັກຊີອອກບ້ານໄປຫາຄວາມສຳລານກັບໝູ່ ຄິດຢ້ານລາວ
  ຫລົງຄາລົມຜົວເຂົາທີ່ອອກໄປນັ່ງຊຶມເສົ້າກິນເບຍຟັງເພງໃນພັດຕະຄານແຫ່ງນັ້ນ ຖ້າ
  ຫລົງຄາລົມຜູ່ບ່າວໂສດໆຊິ້ງໆຄືກັນ ບໍ່ເສຍດາຍດອກ.

 164. ຢຸກຢິກ
  ເດືອນມັງກອນ 18, 2017 ເວລາ 4:16 pm

  ເຂົ້າໄປອ່ານເຂົາສາລະພາບບາບຢູ່ເວັບໄຊ RawConfessions ດອດຄອມ
  ບໍ່ເຫັນເລື່ອງໃດຂຽນດີ ມີອາລົມ ຈຶ່ງບໍ່ກ່າຍມາໃຫ້ອ່ານ.

 165. ກິດອກ
  ເດືອນມັງກອນ 21, 2017 ເວລາ 5:27 pm

  ບໍ່ກ້າໃຫ້ເອື້່ອຍນັ່ງແບບນີ້ດອກ !

 166. ບ່າວນ້ອຍ
  ເດືອນມັງກອນ 22, 2017 ເວລາ 5:08 pm

  ຖ້າເຈົ້າຢູ່ອ້ອມແອ້ມແຖວນັ້ນ ເຈົ້າຈະກ້າແນມເບິ່ງບໍ່ລະ?

 167. ງົກເງກ
  ເດືອນມັງກອນ 24, 2017 ເວລາ 4:01 pm

  ເອື້ອຍຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນຍິງໃຈງ່າຍຄືເຂົາຊຸບຊິບນິນທາຢູ່ຮ້ານຕຳໝາກຫຸ່ງເອື້ອຍຫລ້າດອກ,
  ແມ່ນຢູ່ ລາວປ່ຽນແຟນຄວງຄືປ່ຽນສະຫລິບແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າລາວໃຫ້ເຂົ້າເຮັດ
  ຈົນເຂົາເບື່ອ ແລ້ວໄປຄວງຊາຍໃໝ່ຄືລູກອີ່ນາຍແຂນສັ້ນກ່າວຫາດອກ.

 168. heun23
  ເດືອນມັງກອນ 26, 2017 ເວລາ 6:29 pm

  Nice pussy

 169. AFT34
  ເດືອນມັງກອນ 27, 2017 ເວລາ 5:20 pm

  ເຄີຍແທ້ ເຄີຍມີແນວຄິດຊົ່ວ ແນວຄິດຜິດຕໍ່ປະເພນີ ຜິດຕໍ່ກົດສັງຄົມມະນຸດ
  ຈົນເກືອບກາຍເປັນສັດເດຍລະສານຄືທ້າວກະຊະໂນວ້າ ຖ້າຜີສາງນາງໄມ້
  ແຖວນັ້ນບໍ່ອະຮືອະແຮມຂຶ້ນກ່ອນ ຄົງກາຍເປັນສັດເດຍລະສານແທ້ໆເນີ !

 170. ໂຕໜູ
  ເດືອນມັງກອນ 28, 2017 ເວລາ 6:23 pm

  ນົມເອື້ອຍໃຜ ງາມແທ້ 🙂

 171. Piku34
  ເດືອນມັງກອນ 30, 2017 ເວລາ 5:25 pm


  ຄວາມລັບໃນຄອບຄົວກໍ່ແມ່ນຄົນໃນຄອບຄົວຫັ້ນລະຮູ້ ຄົນອື່ນຈະຮູ້ໄດ້ຍາກທີ່ສຸດລະ.

 172. ໂຄຍສັ້ນ
  ເດືອນກຸມພາ 1, 2017 ເວລາ 12:32 am

  ອຶດຫີແທ້ບໍຈຶ່ງສີ້ເອື້ອຍນ້ອງຕົນເອງ ຂະໜາດໝາບັກເລ່ວຂອງຂ້ອຍຍັງມີຈິດສຳນຶກ?

 173. Najee
  ເດືອນກຸມພາ 1, 2017 ເວລາ 5:49 pm

 174. PSB23
  ເດືອນກຸມພາ 3, 2017 ເວລາ 5:21 pm


  ຢາກລອງ

 175. Talz
  ເດືອນກຸມພາ 4, 2017 ເວລາ 6:16 pm

  ເວລາເອື້ອຍຂ້ອຍຈັບໄດ້ວ່າຂ້ອຍລັກແນມເບິ່ງທ້າຍ ລາວມັກກຳລົມກົ້ນແກ່ວງມາໃສ່
  ແລະຂ້ອຍກໍ່ຟ້າວຮັບມາສູດດົມເຂົ້າໄວ້ໃນປອດໃນຂະນະທີ່ມືອີກເບື້ອງນຶ່ງກໍ່ຍອກລົມ
  ລະບາຍຄວາມແງ້ນ. ເວລາຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະມາຊິກຄອບຄົວຫລືຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ ພວກຂ້ອຍ
  ກໍ່ບໍ່ເຮັດແນວນີ້ດອກ ຢ້ານເຂົາຮູ້ວ່າພວກຂ້ອຍ pervert ຫລືເປັນຄົນວິປະລິດຜິດແປກ
  ເອື້ອຍ-ນ້ອງຄົນອື່ນ.

 176. LuckyCK34
  ເດືອນກຸມພາ 5, 2017 ເວລາ 4:07 pm

  ຖ້າໝູນເຂັມໂມງກັບຄືນອະດີດໄດ້ ຂ້ອຍຈະບໍ່ເຮັດຊົ່ວກັບເອື້ອຍເພັດເດັດຂາດ
  ມັນຜິດຕໍ່ກົດຂອງສັງຄົມຄົນນະ ເອື້ອຍ-ນ້ອງທຳຫົວຢັນຂາກັນອອກມາຈາກຮູ
  ຫີດຽວ ເປັນຕົນເປັນໂຕຍ້ອນນ້ຳແບ້ນດຽວ ຊິເຊີງກັນໄດ້ແບບນີ້, ຕອນຕັນຫາ
  ຂຶ້ນໜ້າ ບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງເລີຍນະ ສີ້ກັນແລ້ວຈຶ່ງຄິດຢ້ານມີລູກ ຟ້າວລຸກໄປລ້າງ
  ໂຊກດີທີ່ນ້ຳເຊື້ອເຂົ້າໄປບໍ່ຮອດໄຂ່ ເຫັນປະຈຳເດືອນມາປົກກະຕິຈຶ່ງພາກັນໂລ່ງ
  ໃຈ ເທື່ອສອງ ເທື່ອສາມແລະເທື່ອຕໍ່ໆມາຈຶ່ງໄດ້ໃສ່ Durex ຖ້າບໍ່ມີຖົງກໍ່ຖອດ
  ອອກມາແຕກຢູ່ນອກ.

 177. SorKhao
  ເດືອນກຸມພາ 7, 2017 ເວລາ 4:47 pm

  ນາງແບບຄົນນີ້ ຊື່ Sabrina Blunt ຂໍ້ມູນອື່ນບໍ່ຮູ້.

 178. Kito
  ເດືອນກຸມພາ 8, 2017 ເວລາ 4:29 pm

  ບໍ່ແມ່ນເອື້ອຍແທ້ໆດອກ ຜູ່ໃຫຍ່ເພິ່ນຮັກແພງກັນມາແຕ່ຕອນຢູ່ດອນສະເວີ່ ເຂົາສ້າງເຂື່ອນ
  ລິບຕູ ນ້ຳຖ້ວມດອນ ຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍໜີມາຢູ່ເມືອງນີ້ ບໍ່ໄປຢູ່ເມືອງຈິກກະໂລ ມັນບໍ່ມີບ່ອນ
  ທຳມາຫາກິນ ເມື່ອໄດ້ຍ້າຍກໍ່ຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ເມືອງໃຫຍ່ໂລດ ມັນຈຶ່ງສະດວກໃນການດຳລົງ
  ຊີວິດ ຊື້ເຮືອນແຝດຢູ່ນຳກັນ ຮັກແພງກັນມາສອງເສັ່ນຄົນແລ້ວ ພໍຕົກມາຮອດເສັ່ນພວກ
  ຂ້ອຍ ຄວາມຮັກກໍ່ແໜ້ນເຂົ້າເລິກເຂົ້າ ຈົນຂ້ອຍກັບເອື້ອຍເຂ້ງພ້ອມໃຈກັນນັ່ງອ້ອມພາຂັວນ
  ໃຫ້ຜູ່ເຖົ້າຜູ່ແກ່ມັດແຂນໃຫ້ເປັນຜົວເມຍກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລະປະເພນີ.
  ຍ້ອນຄວາມລຶ້ງເຄີຍເອີ້ນເອື້ອຍເຂ້ງ ເຖິງຈະໄດ້ເປັນຜົວເປັນເມຍກັນແລ້ວມັນກໍ່ກະເດືອກ
  ປາກທີ່ຈະເອີ້ນລາວເຂ້ງລ້າໆ ອາຍຸລາວກໍ່ລື່ນຂ້ອຍຕັ້ງ 8 ປີ ໂຄຍບໍແຂງຖ້າເອີ້ນແຕ່ຊື່ ເອີ້ນ
  ເອື້ອຍໂຄຍແຂງດີ, ໂລກຈິດບໍ່ຂ້ອຍ?

 179. ThaoHeun
  ເດືອນກຸມພາ 9, 2017 ເວລາ 5:58 pm

  ຄົງສົມໃຈນໍເອື້ອຍທີ່ໄດ້ນັ່ງຕໍຂອງທ້າວສຳລີ

 180. dekheun
  ເດືອນກຸມພາ 10, 2017 ເວລາ 5:06 am


  ເອື້ອຍນ້ອງທຳຫົວທຳຫາງກັນອອກມາຈາກຫີດຽວ ສີ້ໄດ້ລົງຫວາ?

 181. dekheun
  ເດືອນກຸມພາ 10, 2017 ເວລາ 5:09 am

  ເປັນຕາເບິ່ງຢູ່ສາວນີ້,

 182. ເດັກຫື່ນ
  ເດືອນກຸມພາ 10, 2017 ເວລາ 6:28 pm

  ບໍ່ຄວຍປ່ອຍໃຫ້ເອື້ອຍນັ່ງແກ້ວເລີຍ !

 183. NukHeun
  ເດືອນກຸມພາ 12, 2017 ເວລາ 6:16 pm

  “ຂອບໃຈທີ່ຫົ່ມຜ້າໃຫ້ເຂົາ.” ເອື້ອຍລົມເວົ້າຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ໄຂປະຕູດລົດອອກໄປທັກທາຍ
  ສະບາຍດີໝູ່ກະແດະທີ່ຢືນຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ກັນຢູ່ໜ້າໂຮງຮຽນເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກ
  ນັກຮຽນຊາຍທີ່ຜ່ານໄປມາແຖວນັ້ນ. “ຢູແວວຄຳ” ຂ້ອຍຕອບເອື້ອຍລົມແລະບໍ່ລືມທີ່ຈະ
  ແນມເບິ່ງກົ້ນທີ່ເຕັມຕຶງສະເກິດເຂີນໆຂອງລາວ ກ່ອນລະກວາດສາຍຕາໄປເບິ່ງ ສາວຄົນ
  ນຶ່ງທີ່ກຳລັງກ້າວຂາອອກຈາກລົດຂອງພໍ່. ສາວຄົນນີ້ໜ້າຕາງາມເໝືອນນາງເອກຮັກອ່ຳລ່ຳ
  ຫຸ່ນກໍ່ດີ ພວກຈຸຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ລັກແຍງຄວາມງາມຂອງລາວຕອນລາວຍ່າງຜ່ານໜ້າຫ້ອງ.
  ເກືອບອາທິດນຶ່ງແລ້ວທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງຫອບຜ້າໄປນອນຫ້ອງເອື້ອຍລົມ ພໍ່ແມ່ເອົາຫ້ອງນອນ
  ຂ້ອຍໃຫ້ພີ່ນ້ອງທີ່ເດີນທາງມາຮ່ວມງານດອງພີ່ນ້ອງພັກເຊົາ, ຂ້ອຍປູເສື່ອນອນພື້ນພໍເປັນ
  ພິທີແຕ່ພໍຮູ້ສຶກໜາວເຢັນກໍ່ປີນຂຶ້ນໄປນອນກອດຝິງອາຍອຸ່ນຂອງເອື້ອຍ.

 184. DekHeun
  ເດືອນກຸມພາ 14, 2017 ເວລາ 4:58 am


  ປັດຂີ້ຊາຍອອກໃຫ້ເອື້ອຍແດ່ ຫຳ !

 185. dekheun
  ເດືອນກຸມພາ 17, 2017 ເວລາ 10:08 pm

  ນັກຮຽນຍີ່ປຸ່ນນັ່ງໂຊຫວໍ

 186. Katair
  ເດືອນກຸມພາ 18, 2017 ເວລາ 7:51 pm

  ແຕ່ງບໍ່ເກັ່ງ ວິຊາທິດສະດີຫັດແຕ່ງໄດ້ແຕ່ 4 ກັບ 5 ໄດ້ 6 ເທື່ອດຽວຕອນເຮັດບົດວິເຄາະ
  ເລື່ອງຄວາມສຳຄັນຂອງເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງ, ບໍ່ມັກວິຊາທິດສະດີ ວິຊາວັນນະຄະດີ ເຫງົາ
  ນອນທຸກຄັ້ງທີ່ຂຶ້ນຫ້ອງຮຽນວິຊານີ້ ມັກຮຽນວິຊາພູມສາດເພາະອາຈານສາວສອນວິຊາ
  ນີ້ຫຸ່ນດີ ໜ້າງາມ ເອິກໃຫຍ່ ແຍງແລ້ວມີອາລົມ ໝູ່ຫື່ນຫລາຍຄົນກໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກແບບ
  ນັ້ນແຕ່ບໍ່ມີໃຜໄດ້ແອ້ມເພິ່ນດອກ ໄດ້ແຕ່ແຍງແລະຈິນຕະນາການເທົ່ານັ້ນເພາະແຟນເພິ່ນ
  ທັງຫລໍ່ ທັງລວຍ ຈອດ Porsche 718 Cayman ຖ້າຮັບກັບຄອນໂດທຸກມື້.
  “ບໍ່ດີເດີຄິດຫຍັງບໍ່ດີກັບອາຈານສອນ ມັນເປັນການເນລະຄຸນເພິ່ນ ຮູ້ບໍ່?” ເອື້ອຍບີທ້ວງຂຶ້ນ
  ເມື່ອສັງເກດເຫັນສາຍຕາຂ້ອຍເລັງໄປໃສ່ທ້າຍງອນແງນຂອງອາຈານສາວທີ່ກຳລັງກ້າວຂາ
  ເຂົ້າລົດແຟນເພິ່ນທີ່ຈອດຢູ່ເບື້ອງໜ້າລົດເອື້ອຍບີ, “Shut up!” ຂ້ອຍມັກອັດແບບນີ້ເວລາຢູ່
  ກັບເອື້ອຍຕາມລຳພັງເອື້ອຍນ້ອງ ຖ້າຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ ຫລືຢູ່ຕໍ່ໜ້າພໍ່ແມ່ກໍ່ບໍ່ກ້າດອກ. ອອກລົດ
  ແລ້ວ ເອື້ອຍກໍ່ຊວນລົມເລື່ອງນັ້ນເລື່ອງນີ້ຕາມປະສາຜູ່ຍິງຫັ້ນລະ ເລື່ອງຈຸກໆຈິກໆກໍ່ເກັບເອົາ
  ມາເວົ້າມາລົມໃຫ້ຟັງ. ຂ້ອຍຟັງແລະເບິ່ງທາງໄປນຳ ເພາະບໍ່ເຊື່ອໃນຝີມືການຂັບຂີ່ຂອງເອື້ອຍ
  ເວົ້ານຳລົມນຳມັນເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີສະມາທິໃນການຂັບຂີ່ ເຄີຍຈູບກົ້ນເຂົ້າເທື່ອນຶ່ງຕອນຈອດໄຟ
  ແດງ ໂຊກດີຄົນບໍ່ເຈັບແຕ່ຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າແປງລົດແລະຄ່າທຳຂັວນເລັກໆນ້ອຍແຕ່ເອື້ອຍບີ
  ກໍ່ຍັງບໍ່ລະຖິ້ມນິໃສນີ້ ຂຶ້ນລົດປຶບບໍ່ຊວນລົມກໍ່ເປີດເພງຟັງສະນັ່ນ ຫລືບໍ່ຊັ້ນກໍໂທລົມໝູ່ເຖິງ
  ຈະມີ BT ໃຊ້ມັນກໍ່ເປັນການ distraction ຄືກັນຫັ້ນລະ, ຖ້າເອື້ອຍຊີຂັບ ຂ້ອຍໝັ້ນໃຈແລະ
  ມີໂອກາດໄດ້ເບິ່ງສາວໆທີ່ຍ່າງຕາມທາງ ບາງຄົນກໍ່ນຸ່ງສັ້ນແສນສັ້ນ ເກືອບເຫັນຮູບຫົວໃຈ
  ປິ່ນຂຶ້ນ ບາງຄົນກໍ່ນຸ່ງສົ້ງຮັດຮູບ ແນມໄປເຫັນໝົດບ່ອນສວດບ່ອນໂນນ ແຕ່ເວລາເອື້ອຍບີຂັບ
  ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງທາງຊ່ອຍລາວ.
  “ເອີນີ້ຫຍອງ…!” ລົມກັບໝູ່ແລ້ວ ເອື້ອຍບີກໍ່ຫັນໜ້າມາຖາມຂ້ອຍຊິໄປງານປາຕີ້ກັບລາວ
  ຫລືບໍ່ ເຂົາຈັດຢູ່ບ້ານອີ່ຫລອດ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ຜົມຂ້ອຍບໍ່ຫຍອງດອກແຕ່ເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍ
  ມັກເອີ້ນຕາມລັກສະນະຂອງຜົມຂ້ອຍຕອນຍັງນ້ອຍ, ຂ້ອຍຮູ້ວ່າເອື້ອຍບີຢາກເອົາຂ້ອຍໄປນຳ
  ເພາະລາວຈະໄດ້ຢູ່ເດິກ ເອື້ອຍຊີບໍ່ມັກໄປດອກປາຕີ້ ລາຍຕາໄຟແສງສີ ຖ້າໄດ້ຂ້ອຍໄປນຳ
  ພໍ່ແມ່ຈຶ່ງໝັ້ນໃຈວ່າລູກສາວປອດໄພຈາກແຂ້ວເລັບຂອງບັນດາເສືອຜູ່ຍິງທີ່ໄປຮ່ວມງານ
  ແລະສິ່ງນຶ່ງທີ່ເພິ່ນຫ້າມແທ້ຫ້າມວ່າແມ່ນເຄື່ອງດື່ມຂອງເມົາ ແຕ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ດອກ ໄປ
  ງານແບບນີ້ນະ ຖ້າບໍ່ກິນ ໝູ່ກໍ່ຫາວ່າເປັນ chicken ເປັນກະເທີຍແນວນັ້ນແນວນີ້ ອີກຢ່າງ
  ກໍ່ຢາກມ່ວນນຳໝູ່ ຄັນບໍ່ເມົາກໍ່ບໍ່ກ້າຊວນຜູ່ສາວຂຶ້ນເຕັ້ນເດົ້າແງະເດົ້າແງ້ນໃສ່ກັນ.
  ເອື້ອຍນ້ອງຂອງເຈົ້າກໍ່ໃຊ້ເວລາຈັກນາທີໃນການແຕ່ງຕົວກ່ອນຈະລົງເຮືອນອອກບ້ານໄປງານ?
  ເອື້ອຍບີໃຊ້ເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ ຖ້ານັບແຕ່ຕອນເຂົາແຕ່ງໜ້າທາເລັບເຮັດຜົມໃຫ້ກັນ
  ແລະເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຖືກໍ່ເລືກຜືນນັ້ນໂຕນີ້ຢູ່ຫັ້ນລະຊາມຊິອອກຈາກຫ້ອງໄດ້, ” Wow!” ຂ້ອຍ
  ທ້ວງຂຶ້ນເມື່ອເຫັນເອື້ອຍອອກຈາກຫ້ອງມາໃນຊຸດສະເກິດໜັງສັ້ນ ເສື້ອແຈັກເກັດໜັງທັບ
  ເສື້ອຊ້ອນໂຕນ້ອຍໆເຫຼື້ອມລະຍິບລະຍັບແບບເສື້ອນັກຮ້ອງໜ້າງາມ Ariana Grande
  ເກີບໂບກສູງເຄິ່ງແຂງ ເບິ່ງແລ້ວໜ້າຟັກໜ້າຟັນ ທັງໆທີ່ລາວເປັນເອື້ອຍຂອງຕົນແທ້ໆແຕ່ມັນ
  ເປັນພຽງແນວຄິດຊົ່ວພຽງສ້ຽວວິນາທີເທົ່ານັ້ນນະ ບໍ່ໄດ້ແກ່ຍາວໝົດມື້ໝົດຄືນຄືເຈົ້າ.

 187. dekheun
  ເດືອນກຸມພາ 19, 2017 ເວລາ 2:06 am

  ngam bor?

 188. HellBoy
  ເດືອນກຸມພາ 19, 2017 ເວລາ 11:40 pm


  ຶອາໃສຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອັນມືດມິດບໍ່ເປັນຕາຢ້ານຄືການມີຊີວິດຢູ່ກັບແນວຄິດທີ່ມືດມົວ.

 189. dekxuoa
  ເດືອນກຸມພາ 21, 2017 ເວລາ 4:55 pm

  ເອື້ອຍເຈົ້າງາມໜ້າຮັກຫລາຍເດີ 🙂

 190. dekxuoa
  ເດືອນກຸມພາ 24, 2017 ເວລາ 6:44 pm

  ຊ່າງຝັນ ບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງນະ ກິນເຂົ້າແລງແລ້ວກໍ່ຍ່າງລົງໄປຟັງຈຸບັກມ່ຽງຖຽງກັນ
  ເລື່ອງເຂົາເຮັດປືນລັກລັ່ນໃສ່ກັນເທິງລົດເມສາຍເໜືອຈາກຫລວງພະບາງຫາ
  ກາສີ, ພວກນີ້ຕື່ນຂ່າວ ໄດ້ຍິນຂ່າວຫຍັງກໍ່ເອົາມາຖົກຖຽງກັນພັນແພ້ພັນຊະນະ
  ຖ້າພໍ່ແສງບໍ່ລົງມາແຍກອອກ ເຂົາກໍ່ຄົງຖຽງກັນຈົນຮອດທ່ຽງຄືນພຸ້ນລະ. ນັ່ງເບິ່ງ
  ລະຄອນ ” บาปรักทะเลฝัน ” ນຳອີ່ດອນບໍ່ທັນຈົບລາຍການຊ້ຳດອກ ກໍ່ໄດ້ຍິນ
  ສຽງເອີ້ນຈາກບັກໝອກ ໂທມາບອກໃຫ້ຄອບຫົວໜ້າໃຫ້ ມັນຂໍລາງານໄປຮ່ວມ
  ງານມັດແຂນພີ່ນ້ອງອອກກຳຢູ່ດອນຕຸງ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຊ່າງຊິວ່າ ໄດ້ແຕ່ຮັບປາກກັບ
  ມັນ ຮູ້ຢູ່ວ່າຫົວໜ້າບໍ່ມັກໃຫ້ຂາດງານຖ້າບໍ່ຈຳເປັນແທ້ໆ ງານຫຍ້ຳງານກືນແບບນີ້
  ມີເລື້ອຍ ຖ້າເຫັນຜູ່ນຶ່ງລາງານໄປຮ່ວມ ຄົນອື່ນກໍ່ຢາກລາງານໄປຮ່ວມຄືກັນ ເຮັດ
  ວຽກຕ່ອງໂສ້ແບບນີ້ ຖ້າຄົນນຶ່ງຂາດ ງານກໍ່ບໍ່ແລ່ນ ຖ້າລູກຄ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ
  ຕາມຈຳນວນທີ່ເຂົາຕ້ອງການ ເຂົາກໍ່ຈະຫັນໄປຫາໂຮງງານອື່ນຜະລິດໃຫ້ເຂົາແລະ
  ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂຮງງານຂາດລາຍຮັບ ສຸດທ້າຍເຂົາກໍ່ຈະໄລ່ອອກວຽກຖ້າຂາດ
  ເລື້ອຍຫລາຍ ແຕ່ຄົນເຮົາຄິດບໍ່ຄືກັນ ເຫັນເລື່ອງຫຍ້ຳເລື່ອງກືນມາກ່ອນກ້າວນຶ່ງ
  ຈຶ່ງເຮັດຕາມອຳເພີໃຈຕົນ.
  ວາງສາຍກັບບັກໝອກແລ້ວກໍ່ລົ້ມຫົວນອນ ບໍ່ສົນກັບສຽງເອີ້ນຂອງອີ່ດອນທີ່ເອີ້ນ
  ໄປນັ່ງເບິ່ງເປັນໝູ່ມັນກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງເຂົ້ານອນພ້ອມກັນ, ແຕ່ກ່ອນແມ່ນມີແມ່ເຖົ້າ
  ນອນເບິ່ງນຳ ຂ້ອຍໝາຍຄວາມວ່ານອນໃຫ້ທີວີເບິ່ງເພິ່ນ ສ່ວນອີ່ພໍ່ ອີ່ແມ່ລາວມັກ
  ລະຄອນບູຮານ ລະຄອນສະໃໝໃໝ່ທີ່ມີກອດມີຈູບກັນແບບນີ້ ລາວບໍ່ນັ່ງເບິ່ງນຳ
  ຈັກເທື່ອດອກ ຂ້ອຍບໍ່ມັກແຕ່ຕອນເຂົາຜິດຖຽງກັນກົ້ນຄົວ ຕອນເຂົາກອດຈູບລູບ
  ຄຳກັນ ມັກແທ້ໂອ່ ເຖິງຈະບໍ່ເຫັນຈະແຈ້ງຈ້າຄືໜັງເອັກໃນເວັບຕະຫລາດເອັກກໍ່ເບິ່ງ
  ມັກໜ້າຕາ ຫຸ່ນສາວ มิว คาริสา ເວລາຊັກວ່າວ ຄິດຫາລາວ ມັນຄືສຽວຄັກຊັ້ນນະ
  ຫລັງຈາກແມ່ເຖົ້າຕາຍແລ້ວ ອີ່ດອນກໍ່ເກີດຄວາມຢ້ານທັງໆທີ່ເພິ່ນກໍ່ຕາຍເຖົ້າຕາຍ
  ແກ່ ບໍ່ໄດ້ເຈັບປວດທໍລະມານຫຍັງເລີຍ ນອນຕາຍໄປແບບຈົບໆງາມໆ ແຕ່ອີ່ດອນ
  ມັນຂີ້ຢ້ານ ຕ້ອງເອີ້ນຂ້ອຍໄປນັ່ງເບິ່ງນຳມັນ ມັກຫລືບໍ່ມັກກໍ່ຕ້ອງໄດ້ນັ່ງເປັນໝູ່ມັນ
  ຖ້າອີ່ດອນເປັນນ້ອງສາວຄົນອື່ນທີ່ຂ້ອຍມັກ ບໍ່ຕ້ອງເອີ້ນກໍ່ຈະອາສານັ່ງເບິ່ງນຳໝົດ
  ຄືນພຸ້ນລະ ແຕ່ກັບນ້ອງສາວຕົນເອງນີ້ນະ ມັນເບື່ອໆເຊັງໆແບບໃດແບບນຶ່ງ ເຫັນຫຍັງ
  ກໍ່ບໍ່ໃຈຂຶ້ນ ບາດກັບຄົນອື່ນຫັ້ນນະ ເຫັນແຕ່ສາຍເສື້ອຊ້ອນຫລຸດລອດອອກມາຈາກ
  ຄໍເສື້ອ ໂຄຍກໍ່ແຂງຕຶງຂຶ້ນໂລດ, “ໃຫ້ກູອົມໃຫ້ ບາງທີມັນແຂງ” ອີ່ດອນເວົ້າຂຶ້ນພ້ອມ
  ຈັບໂຄຍຂ້ອຍອອກມາຍັດໃສ່ປາກ ດູດອົມຮູດດົນເຕີບ ໂຄຍຂ້ອຍຈຶ່ງຄ່ອຍໆພອງໂຕ
  ຂຶ້ນມາເລັກນ້ອຍ. “ສູໄປສີ້ກັນຢູ່ບ່ອນອື່ນໄດ້ບໍ່ ພວກກູຊິຫລິ້ນດຳມີ!” ພວກຂ້ອຍຕ້ອງ
  ຫຍັບເຂົ້າແຈຫ້ອງຄົວເພື່ອເຄຍເນື້ອທີ່ໃຫ້ອີ່ແມ່ປູຜ້າຫລິ້ນໄພ້ກັບໝູ່ເພິ່ນ. “ລູກກູຄືບໍ່ຮັກ
  ກັນແບບນີ້?” ໝູ່ອີ່ແມ່ຄົນນຶ່ງເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອເພິ່ນແນມເຫັນຂ້ອຍສອດແຂນເຂົ້າຂາພັບອີ່
  ດອນຂຶ້ນມາໃຫ້ໄດ້ລະດັບເພື່ອໃຫ້ອີ່ດອນຈັບໂຄຍຂ້ອຍໃສ່ຮູຫີທີ່ຕີບຮັດຂອງມັນແລະ
  ບອກມັນໂອບກອດຄໍຂ້ອຍໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳໝັກຂອງມັນຖ່ວງລົງມາຈົນໝົດ 37 ໂລ.
  ໃນຄວາມຝັນນັ້ນ ອີ່ດອນຄືຈູບແລກລິ້ນເກັ່ງແທ້ເກັ່ງວ່າແລະໂຄຍຂ້ອຍກໍ່ຄືບໍ່ຫລຸດອອກ
  ຈັກເທື່ອ ໃນຕົວຈິງ ສີ້ທ່າທຳມະດາກໍ່ຫລຸດເລື້ອຍ ໂຄຍຂ້ອຍສັ້ນແຕ່ໃຫຍ່ເກືອບເທົ່າດ້າມ
  ພ້າຖາງໄຮ່ ເວລາທັ່ງເຂົ້າ ຖອດອອກຮູຫີອີ່ດອນ ມັນເກີດມີສຽງດັງຊວບໆ ແບບນ້ຳປົນ
  ລົມ ບາງເທື່ອກໍ່ກົ້ນມັນກໍ່ຕຳຄະໂມຂ້ອຍດັງຕັບໆໆ, “ມຶງແຕກນອກເດີ ບໍ່ຊັ້ນກູບໍ່ໃຫ້ສີ້
  ເທື່ອໜ້າ!” ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຖອດອອກມາແຕກໃສ່ວົງໄພ້ຕາມອີ່ແມ່ບອກ ອີ່ດອນເຊັດຫີປຽກ
  ມັນແລ້ວກໍ່ເກັບສະຫລິບທີ່ແກ້ຖິ້ມໄວ້ຢູ່ພື້ນເຮືອນຄົວຂຶ້ນມານຸ່ງແລະແລ່ນລົງເຮືອນໄປຂຶ້ນ
  ລົດນຳອີ່ພໍ່ໄປເກັບໝາກແຕງຊ່ອຍປ້າຂຽວ.
  “ອີ່ດອນ…ມຶງໃຫຍ່ຫີໝອຍແລ້ວເດີ ບໍ່ຮູ້ນຸ່ງລະຢ່ານຸ່ງ.” ອີ່ແມ່ຮ້າຍຂຶ້ນເມື່ອເພິ່ນກວດຫ້ອງ
  ທີວີ ເຫັນສະຫລິບນ້ອຍໆສີບົວຂອງອີ່ດອນຕົກຢູ່ຂ້າງໂຊຟາ ແຕ່ອີ່ດອນບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງອີ່ແມ່
  ດອກເພາຂອງດູດກິ່ນຫ້ອງນ້ຳມັນດັງແຮງ ອີ່ແມ່ຕ້ອງເກັບສະຫລິບອີ່ດອນມາໄວ້ກະຕ່າເຄື່ອງ
  ໃນຫ້ອງ, “ບັກນີ້…ມຶງຊິນອນກິນບ້ານກິນເມືອງຫວາ ຂ້ຽວລຸກລ້າງໜ້າລ້າງຕາໄປຊ່ອຍພໍ່ມຶງ
  ໄຖນາ ຕາເວັນຊິທ່ຽງຟ້າແລ້ວ.” ອີ່ແມ່ເຫັນຂ້ອຍຍັງນອນຊົມທົບທວນຄວາມຝັນຢູ່ ຈຶ່ງຮ້າຍ
  ຂຶ້ນ ເຫັນອີ່ດອນນຸ່ງຜ້າຮັດເອິກອອກມາຈາກຫ້ອງນ້ຳແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ເຂົ້າໄປຂີ້ຍ່ຽວ ລ້າງໂຄຍ
  ຮຽບຮ້ອຍຈຶ່ງເບິ້ນລົດອອກໄປໄຖນາຊ່ອຍອີ່ພໍ່ຈົນຄ່ຳຈຶ່ງໄດ້ກັບບ້ານ ເປີດຄອມແກ້ຄວາມຝັນ
  ແປກໆຊົ່ວໆນີ້ໃຫ້ເຈົ້າຟັງ.

 191. ບັກລົ້ວ
  ເດືອນກຸມພາ 26, 2017 ເວລາ 8:47 pm

 192. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນກຸມພາ 27, 2017 ເວລາ 6:57 pm

  vipergirls ດອກ to ມີຮູບສາວນ້ອຍຫລາຍ

 193. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນກຸມພາ 27, 2017 ເວລາ 7:00 pm

  gravuregirlz.com/176428/%e6%9d%8e%e5%a6%8d%e6%9b%a6-liyanxi-fully-nude-ugirls-model-private-set/2/
  ເວັບນີ້ເຂົາຫ້າມແຊ

 194. MukSao21
  ເດືອນກຸມພາ 27, 2017 ເວລາ 11:21 pm


  ຍັງຫລາຍຮູບ ເຂົ້າໄປເບິ່ງເອົາຢູ່ teenmodelshome ດອດ com/

 195. MukBeung
  ເດືອນກຸມພາ 28, 2017 ເວລາ 6:33 pm

 196. ສໍດຸ້ນ
  ເດືອນມີນາ 1, 2017 ເວລາ 7:52 pm

 197. ເດັກສຸພາບ
  ເດືອນມີນາ 4, 2017 ເວລາ 10:01 pm

 198. Kob23
  ເດືອນມີນາ 8, 2017 ເວລາ 5:51 pm

  ເອື້ອຍສອນວ່າ ຖ້າເຈົ້າຮັກສາສິນ ສິນຈະຮັກສາເຈົ້າຄືນ. ຄວາມຈິງກໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນແທ້, ຖ້າເຈົ້າ
  ບໍ່ລ່ວງເກີນເອື້ອຍນ້ອງຂອງເຈົ້າດ້ວຍກາຍ ວາຈາໃຈ, ເຂົາກໍ່ຈະເບິ່ງແຍງບົວລະບັດເຈົ້າເວລາເຈົ້າ
  ຕົກທຸກໄດ້ຍາກ ເວລາເຈັບເປັນເອັນແຂງຂຶ້ນມາ ເຂົາກໍ່ຈະເທັກແຄເຈົ້າ ບໍ່ຕ້ອງສຽງອັນຕະລາຍ
  ອອກໄປຫາສາວໂສເພນີຍາມເດິກດື່ນຂ້ອນຄືນ.
  ແຕ່ກ່ອນກໍ່ເຊົ່າຫ້ອງແຖວຢູ່ໃນເມືອງ, ຄວາມສະດວກມີມາກລົ້ນແຕ່ບໍ່ທົນຫາເງິນມາຈ້າງຄ່າເຊົ່າ
  ຈ່າຍຄ່ານ້ຳ ຄ່າໄຟ ຄ່າແກດແລະຄ່າຄອງຊີບທີ່ສູງເກືອບຍື້ບໍ່ເຖິງພຸ້ນລະ. ຂ້ອຍມັກຫລາຍຫ້ອງແຖວ
  ນັ້ນ ມັນໃກ້ຕະຫລາດ ໃກ້ຮ້ານອາຫານ ປີນຮົ້ວຫລັງບ້ານໄປກໍ່ແມ່ນໂຮງໂສເພນີ ມີຫົວດຳ ຫົວດ່ອນ
  ຫົວແດງໃຫ້ເລືອກສີ້ໃນລາຄາທີ່ຍ່ອມເຍົາເໝືອນໄດ້ສີ້ລ້າ. ຂ້ອຍຮູ້ບັກສຳລີຄຸມບ່ອນ, ເຄີຍຮຽນໂຮງ
  ຮຽນດຽວກັນ ມັນມີບັນຫາສຳພັນຊູ້ສາວ ກໍ່ເລີຍອອກອອກໂຮງຮຽນມາຂາຍຢາ ຄຸມບ່ອນ ຄືນໃດ
  ນອນຫລັບຍາກກໍ່ປີນຮົ້ວໄປຫາຈົກຫີຫລິ້ນ ຖ້າມີສາວຫຸ່ນນ້ອຍຈຶ່ງຖາມສີ້ ຜູ່ໃດຫຸ່ນໃຫຍ່ຈ້າງມັນອົມ
  ໃຫ້ ສີ້ໄປກໍ່ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບຄວາຍຕົກບວກ ສາວຜົມທອງຫຸ່ນນ້ອຍໆ ສີ້ຄັກເດີ ຜູ່ໂຄຍໃຫຍ່ອາດຈະ
  ຮູ້ສຶກເຈັບໂຄຍ ແຕ່ຂ້ອຍຮູ້ສຶກສຽວຫລາຍ ສີ້ບໍ່ຮອດ 10 ນາທີ ນ້ຳກໍ່ແຕກຈົວະອອກໂລດລະ ບໍ່ໃຊ້
  ເວລາເປັນຊົ່ວໂມງຄືຄົນອື່ນອອກ. ມີອີ່ນຶ່ງຕິດໃຈລົດຊາດຕຳໝາກຫຸ່ງທີ່ຂ້ອຍຕຳໃຫ້ມັນກິນກັບເຂົ້າ
  ໜຽວ ປິ້ງໄກ່, ຄືນໃດມັນມາເຮັດວຽກ ມັນຊິມາແວ່ຫລິ້ນແວ່ກິນນຳຂ້ອຍ ກິນ free ເບຍກໍ່ຟຣີ ເຂົ້າ
  ກໍ່ຟຣີ ເຜີໆຍັງໄດ້ເງິນໃສ່ນ້ຳມັນລົດເມືອອີກ, ພໍ່ພຽງແຕ່ມັກອາຫາການກິນດອກ ນິໃສຂ້ອຍກໍ່ດີ ຂໍ
  ຍ້ອງຕົນເອງແດ່ເດີ ຮາໆໆໆ ແທ້ໃດ໋, ເຖິງສາວຄົນນັ້ນເປັນແມ່ຈ້າງແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ໃຫ້ກຽດລາວເໝືອນຜູ່
  ຍິງທົ່ວໄປ ຍົກເວັ້ນອີ່ໃດ໋ນິໃສບໍ່ດີຈຶ່ງບໍ່ເຂົ້າໃກ້ແລະເຂົາກໍ່ບໍ່ເຂົ້າມາຫາຂ້ອຍອີກ ໄປຫາບັກທີ່ມີນິໃສ
  ນັກເລງ ຄືວ່າຫັ້ນລະຄົນນິໃສດີກໍ່ມັກພົບແຕ່ຄົນດີໆ ແມ່ນບໍ?

 199. ບ່າວຫື່ນ
  ເດືອນມີນາ 9, 2017 ເວລາ 2:59 pm

  slut ກໍ່ມີຄວາມໝາຍດຽວກັບ whore ແປວ່າແມ່ຈ້າງ, ແມ່ນບໍ່?

 200. Katip
  ເດືອນມີນາ 9, 2017 ເວລາ 6:43 pm

 201. Talo
  ເດືອນມີນາ 13, 2017 ເວລາ 2:24 pm

  ຢາກສີ້ເອື້ອຍໃພ້

 202. ຂາມສົ້ມ
  ເດືອນມີນາ 16, 2017 ເວລາ 2:23 pm

  ບໍ່ເຄີຍລ່ວງເກີນເອື້ອຍນ້ອງຈັກເທື່ອດອກ ຖ້າຖືກເນື້ອຊູນຕົວກໍ່ເປັນອຸບັດຕິເຫດ ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ
  ແຕ່ເຄີຍຊົມຄວາມງາມ ສະເນ່ຂອງເຂົາໃນໃຈ ຖ້າເຂົາຂໍຄວາມເຫັນໃນການນຸ່ງຖືຈຶ່ງບອກຈາກ
  ໃຈຈິງວ່າ ນຸ່ງຊຸດນີ້ງາມ ໜ້າຮັກ ເຊັກຊີ ຖ້າເຄື່ອງນຸ່ງໂຕໃດສັ້ນບາງໄປແດ່ ກໍ່ບອກໄປກົງໆ
  ແລະຍອມຮັບວ່າຫຶງຫວງເອື້ອຍນ້ອງ ບໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນຄວາມງາມທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນໃຕ້ເສື້ອ
  ຜ້າຂອງເຂົານະ. ມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ໂຊຫຍັງຫລາຍພິລຶກພິລ້ຳດອກ ໂຊແຕ່ໜ້າເອິກຂາວໆຕາມແບບ
  ສະບັບເສື້ອສາຍຄູ່ ສາຍດ່ຽວ ສະເກິດກໍ່ເຂີນຂຶ້ນມາຈາກຫົວເຂົ່າພຽງນິ້ວສອງນິ້ວເທົ່ານັ້ນແຕ່
  ຢ້ານບ່າວຫື່ນຄືພວກເຈົ້າເກັບເອົາຫຸ່ນເຊັກຊີຂອງເອື້ອຍໄປຈິນຕະນາການໂລໆເລໆ ຈຶ່ງບໍ່ຢາກ
  ໃຫ້ເອື້ອຍນຸ່ງແນວນັ້ນ ແຕ່ເອື້ອຍກໍ່ວ່າ ໄປງານແບບນີ້ຕ້ອງນຸ່ງຫໃ້ຄືບ້ານຄືເມືອງເຂົາ ຊິນຸ່ງຕ່ວມ
  ຍ່ວມຕ່າມຍ່າມຄືແມ່ຕູ້ກໍ່ຈະຂຶ້ນຄານ ແລະເພິ່ນກໍ່ຈະບໍ່ມີອ້າຍເຂີຍໃດ໋ຫັ້ນ ອິອິອິອິ.
  ສະເນ່ຂອງເອື້ອຍແກ້ວແມ່ນວາດຫົວປົນຍິ້ມ ແວວຕາກໍ່ມີລັກສະນະຍົວະຍວນກວນໃຈ ຢາກ
  ເຂົ້າໄປໂອບກອດຮ່າງອວບໃຫຍ່ຂອງລາວເຂົ້າມາແນບກາຍໃຫ້ຊື່ນໃຈກ່ອນຈະປ່ອຍໃຫ້ລາວ
  ລົງເຮືອນໄປຂຶ້ນລົດທີ່ຜູ່ບ່າວປາກຊອນມາຈອດຖ້າຮັບຢູ່ໜ້າບ້ານ. ເຈົ້າກໍ່ເປັນແນວນີ້ບໍ?

 203. ໄຮ້ຫອຍ
  ເດືອນມີນາ 18, 2017 ເວລາ 2:37 pm


  ເອື້ອຍ Tina Lee ເອົາມືອອກໄດ້ບໍ່?

 204. ແອລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 19, 2017 ເວລາ 5:38 pm


  ຫີ ຫີ ຫີ ຫີອີກແລ້ວ ຮາໆໆໆ

 205. ຂີ້ມ້ອນ
  ເດືອນມີນາ 22, 2017 ເວລາ 2:56 pm

  ຍອມຮັບວ່າເຄີຍຊື່ນຊົມຄວາມງາມຂອງເອື້ອຍທັງວາຈາແລະໃຈ, ເວລາເອື້ອຍຂໍຄຳເຫັນ
  ໃນການນຸ່ງຖືກ່ອນອອກບ້ານໄປງານ ຂ້ອຍຈະຊົມເອື້ອຍວ່າຊຸດນີ້ລະເຮັດໃຫ້ເອື້ອຍງາມ
  ແລໜ້າຮັກຂຶ້ນ ບໍ່ໂປ້ດອກ ເບິ່ງຊົງເອື້ອຍບໍ່ເຊື່ອໃນຄຳຕອບຈຶງຢືນສຳຫລວດຮ່າງຄີງຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
  ແວ່ນແຍງ ປິ່ນໜ້າຫັນ ຫັນຫລັງ ກົ້ມໆ ເງີຍໆເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຕົ້າຂາວໃຫຍ່ທັງສອງບໍ່ຫລຸດ
  ຫລົ່ນອອກມາເໝືອນຄົນອື່ນ. ຂ້ອຍຮູ້ວ່າ ເອື້ອຍລອງເຄື່ອງຫລາຍຊຸດແລ້ວ ແຕ່ລະຊຸດກໍ່ປິ່ນ
  ຊ້າຍແຍງຂວາເປັນເວລາຫລາຍນາທີ ບາງຊຸດກໍ່ບໍ່ເຂົ້າກັບເກີບ ກະເປົ໋າພາຍ ຕ້ອງໄດ້ຂໍຢືມ
  ນ້ອງສາວ ເຂົາໃສ່ເຄື່ອງຂະນາດດຽວກັນນະ ລື່ນກັນເກືອບ 8 ປີ ແຕ່ຮ່າງຄີງເກືອບເທົ່າກັນ
  ແຕ່ງໃສ່ກັນຄັກໆ ເຂົາວ່າຝາແຝດໂລດລະ.
  ການມີເອື້ອຍນ້ອງຂາວງາມ ໜ້າຮັກກໍ່ຍາກໃຈ ໄປງານໃດ ຊາຍຫື່ນກໍ່ກືນນ້ຳລາຍນຳກົ້ນເຂົາ,
  ເວົ້າແທ້ເດີ ເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍທ້າຍງາມຫລາຍ ເຂົາເວີກເອົ້າມື້ລະຫລາຍຊົ່ວໂມງຢູ່ຢິມໃກ້ບ້ານ
  ບາງເທື່ອຂ້ອຍກໍ່ຫວງເອື້ອຍຫຶງນ້ອງທີ່ເຫັນບັກເທັນນິງແຕະອັ່ງເອື້ອຍເວລາມັນຝຶກແອບທ່າ
  ຕ່າງໆໃຫ້ລາວ ນ້ອງສາວແຕະບໍ່ໄດ້ດອກ ຖືກດ່າໜ້າແຕກໂລດລະ ຖ້າຢອກບໍ່ຖືກທ່າ ບໍ່ຖືກ
  ມື້ນະ ເອື້ອຍເຄີຍມີປະສົບການແລ້ວ ຖືວ່າການຖືກເນື້ອຕ້ອງໂຕກັນເປັນຂອງທຳມະດາ ຂ້ອຍ
  ກ້າແຕ່ກອດ ບໍ່ກ້າລ່ວງເກີນລວນລາມບ່ອນສະຫງວນຂອງລາວຈັກເທື່ອດອກ ໄດ້ເຫັນຊື່ໆກໍ່
  ຖືວ່າເປັນບຸນຕາຫລາຍແລ້ວ ຖ້າເຮັດຄືທ້າວກາຊະຳນະວ້າ ຢ້ານຕົກນະຮົກນະ ເວົ້າແທ້ເດີ !.

 206. DRACO
  ເດືອນມີນາ 25, 2017 ເວລາ 4:10 pm

  ເອື້ອຍໃຜັວານີ້? ເປັນຕາສີ້ແທ້ 🙂

 207. ກິລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 26, 2017 ເວລາ 3:42 pm

  ຖ້າເອື້ອຍເຈົ້າຫລິ້ນ LINE ແລະແກ້ຜ້າໃຫ້ຄົນອື່ນເບິ່ງນົມແບບນີ້ ເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ?

 208. ຖົ່ວຂຽວ
  ເດືອນມີນາ 28, 2017 ເວລາ 1:28 am