ໜ້າຫຼັກ > Sex stories > ສີ້ກັນຍາມປີໃຫມ່ ກັບແຟນສຸດທີ່ຮັກ ຍາມພໍ່ແມ່ກະເຈົ້າບໍ່ຢູ່

ສີ້ກັນຍາມປີໃຫມ່ ກັບແຟນສຸດທີ່ຮັກ ຍາມພໍ່ແມ່ກະເຈົ້າບໍ່ຢູ່

ປົກກະຕິຂ້ອຍກັບແຟນຄົນນີ້ ກໍ່ມັກສີ້ກັນຢຸ່ບາງຄັ້ງບາງຄາວ, ໃນຕອນເຂົ້າຮຽນ ເພາະຂ້ອຍກັບແຟນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມາຮຽນຢູ່ວຽວຕາມລຳພັງ, ແຕ່ມື້ປິໃຫມ່ມື້ທຳອິດ ຂ້ອຍໄປອອກໄປຫລິ້ນນ້ຳບ້ານແຟນຂ້ອຍ, ເຊິ່ງກໍ່ມີນ້ອງ ຂອງແຟນຂ້ອຍ, ຫມູ່ຂອງແຟນຂ້ອຍຕ່າງໆນາໆ. ແລ້ວກໍ່ມີພວກພໍ່ແມ່ຂອງແຟນຂ້ອຍຊຸມເບຍກັນຢູ່ເດີ່ນໃນບ້ານ. ພວກຂ້ອຍກໍ່ຫລິ້ນນ້ຳຈົນຕົກແລງ ບັນດາພວກຫມູ່ກໍ່ຊວນໄປຫລິ້ນຕໍ່ ແຕ່ພໍແມ່ຂອງແຟນຂ້ອຍພັດເປັນຫ່ວງບໍ່ໃຫ້ລູກສາວໂຕເອງອອກໄປນອກ ຍ້ອນຢ້ານລົດລາງ. ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກະຕ້ອງຢູ່ຫລິ້ນນຳກັບນ້ອງແຟນຂ້ອຍ ແລ້ວກໍ່ແຟນຂ້ອຍ. ຈົນປະມານ 6ໂມງເຄິງ ພໍກັບແມ່ຂອງແຟນຂ້ອຍກະອອກກິນເຫລົ້າຕໍ່ຢູ່ບ້ານສ່ຽວເພີ່ນ. ແລ້ວກໍ່ເອົານ້ອງສາວຂອງແຟນຂ້ອຍໄປນຳ ຈົນເຫລຶອຂ້ອຍກັບແຟນຂ້ອຍສອງຄົນ ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ເຮັດທີ່ທ່າວ່າຈະກັບບ້ານຢູ່ພໍດີ. ພໍແຕ່ພໍ່ແມ່ຂອງແຟນຂ້ອຍອອກໄປຫມົດ ເຫລຶອພຽງແຟນຂ້ອຍເຟົ້າບ້ານ ແຟນຂ້ອຍກໍ່ບອກຂ້ອຍວ່າ: ເພີ່ນຢ່າຟ້າວກັບ ຢູ່ເປັນຫມູ່ກັນກ່ອນ ເຂົາຢ້ານ. ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ປະຕິເສດ ແລ້ວກໍ່ຢູ່ກັບແຟນຂ້ອຍ.

ຫລັງຈາກນັ້ນແຟນຂ້ອຍກໍ່ອອກມາຖາມວ່າ ສິອົບເຄື່ອງບໍ່ (ບ້ານລາວມີຈັກຊັກແຫ້ງ) ດຽວສິເອົາໄປອົບໃຫ້ ຂ້ອຍກະບອກໄປວ່າ ແລ້ວສິໃຫ້ນຸ່ງຫຍັງລະ ຄັນເອົາໄປອົບ. ລາວກະຫົວຂັວນຂ້ອຍ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ຂ້ອຍກະຖາມລາວວ່າ ອີພໍ່ ອີແມ່ ຍັງດົນຫວາສິກັບ. ລາວກໍ່ຕອບກັບມາວ່າ ຖາມເຮັດຫຍັງຢາກກັບແລ້ວຫວາ. ຂ້ອຍກະຕອບກັບໄປວ່າ ບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ ທີ່ຖາມນັ້ນຢາກຮູ້ຊື່ເພຶ່ອເຮົາຈະໄດ້ເຮັດຫຍັງຕາມສະບາຍ. ແຟນຂ້ອຍລາວກໍ່ຍິ້ມ ແລ້ວກໍ່ຈັບໂທລະສັບຂຶ້ນມາ ເຮັດໂທໄປຖາມ ພໍ່ກັບແມ່ນລາວວ່າ: ຮາ ໂລ ແມ່ ເຂົ້າຢູ່ນິ ສິຫນຶ້ງບໍ່, ສິມີຄົນກິນຢູ່ວະນິ, ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ຍິນພໍ່ກັບແມ່ລາວຕອບກັບມາວ່າ: ບໍ່ຕ້ອງຫນຶ້ງດອກລູກ ພໍ່ກັບແມ່ສິກັບເດິກຫນ້ອຍຫນຶ່ງ. ຫລັງຈາກນັ້ນລາວກໍ່ຕອບໂດຍ ໂດຍ ແລ້ວກໍ່ວາງໄປ. ແລ້ວກໍ່ຫລຽວຫນ້າມາ ແລ້ວກໍ່ເວົ້າວ່າ ອີກດົນຊົ່ວເພີ່ນສິມາ, ຂ້ອຍກະເວົ້າໄປວ່າ ສັນເຮັດຫຍັງມ່ວນໆກັນປະ. ລາວກໍ່ຕອບທັນທີວ່າ ເຮັດຫຍັງ ແກ້ເຄື່ອງມາສິເອົາໄປອົບໃຫ້ ດຽວສິບໍ່ສະບາຍຫັນ. ຂ້ອຍກໍ່ບອກລາວວ່າ ໄປເອົາຜ້າແພມາໃຫ້ນຸ່ງກ່ອນດຸ ສິໃຫ້ແກ້ກະດາຍ. ລາວກະຕອບມາວ່າ ຍັງສິອາຍຫຍັງອີກ ເຫັນຫມົດແລ້ວແລະ. ຂ້ອຍກໍ່ຍ່າງໄກ້ໆ ແລ້ວກໍ່ກອດ ແລ້ວກໍ່ເວົ້າວ່າ… ເອົາກັນຈັກບາດປະທີ່ຮັກ. ລາວກໍ່ບໍ່ປາກ ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ຈູບລົງມາຕາມຊ່ອງຄໍຂອງລາວ ແລ້ວກໍ່ລູບໆຄຳໆ ຈາກທາງຫລັງຜ່ານອອກມາທາງຫນ້າ ແລ້ວລາວກໍ່ຫັນຫນ້າກັບມາ ແລ້ວກໍ່ຈູບປາກກັບຂ້ອຍ ແລ້ວກໍ່ຄ່ອຍໆພາກັນຍ່າງໄປທີ່ຫ້ອງນອນຂອງລາວ. ພໍໄປຮອດຫນ້າຫ້ອງ ລາວກໍ່ບອກແກ້ເຄື່ອງໄປອົບກ່ອນ ດຽວມັນສິປຽກບ່ອນນອນ. ຫລັງຈາກນັ້ນເຮົາສອງຄົນກະແກ້ອອກພ້ອມໆກັນ ແລ້ວລາວກໍ່ຈັບເຄື່ອງເຂົ້າເຕົາອົບທັນທີ. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ຍ່າງເຂົ້າໄປຫ້ອງນອນ ແລ້ວກໍ່ນອນຈູບ ລູບຄຳກັນໄປມາ ຈົນໂຄຍຂອງຂ້ອຍແຂງຂຶ້ນມາທັນທີ, ແລ້ວລາວກໍ່ເວົ້າຄ່ອຍໆວ່າ, ຈັງແມ່ນຂຶ້ນມາໄວແທ້ນ້ອງຊາຍເພິນນິກະດາຍ, ຂ້ອຍກະຕອບໄປວ່າ ມັນຄິດຮອດນ້ອງສາວທີ່ຮັກຕິ ແລ້ວກໍ່ຈູບກັນຕໍ່. ຈົນໃນທີ່ສຸດ ຂ້ອຍກະເລີ່ມບົດຮັກຂອງເຮົາສອງຄົນ ໂດຍການເອົາມືໄປລູບໆ ແຍ່ໆຫນ້າຮູຫີຂອງແຟນຂ້ອຍ, ບຶດດຽວນ້ຳຫີແຟນຂ້ອຍກໍ່ໄຫລອອກມາ, ແລ້ວລາວກໍ່ເວົ້າຂຶ້ນດ້ວຍສຽງ ຊີດໆວ່າ ທີ່ຮັກ… ລົງມືໄດ້ແລ້ວ ເຂົາບໍ່ໄຫວແລ້ວ. ຂ້ອຍກະບໍ່ລໍຊ້າ ກໍ່ເອົານ້ອງຊາຍໄປຈໍຫນ້າຮູຫີ ແລ້ວກໍ່ທັງເຂົ້າໄປ ແຟນຂ້ອຍກໍ່ຄາງ, ພ້ອມກັບເວົ້າວ່າ ໂອຍ ສຽວເດ ເດົ້າແຮງຂຶ້ນອີກທີ່ຮັກ ເດົ້າແຮງອີກ. ຂ້ອຍກໍ່ເດົ້າແຮງ ແລະໄວຂຶ້ນ. ລາວກໍ່ຄາງອອກມາ ໂອ….. ສຽວຫີຫລາຍ ໂອ… ບໍ່ເຄີຍສີ້ກັນໃນບ້ານແບບນີ້ຈັກເທຶ່ອ ມັນໄດ້ອາລົມຫລາຍ… ຫລັງຈາກເດົ້າແບບຕໍ່ເນຶ່ອງ ຂ້ອຍກໍ່ເລີ່ມເຫມື່ອຍ ແລ້ວກໍ່ບອກແຟນຂ້ອຍໄປວ່າ: ທີ່ຮັກ ຜົວເຫມື່ອຍແລ້ວ ທີ່ຮັກຂຶ້ນເທິງແລ້ວເດົ້າໃຫ້ຜົວແດ່. ພໍແຕ່ເວົ້າສຸດ ຂ້ອຍກໍ່ພິກແຟນຂ້ອຍຂຶ້ນເທິງ ແລ້ວກໍ່ເອົາຕົນໂຕລາວກົ້ມລົງມາຫາຂ້ອຍ ເພຶ່ອຈະໄດ້ດູດນົມ. ແລ້ວຫີຂອງລາວກໍ່ເດົ້າຂຶ້ນ ເດົ້າລົງ ແບບເມົາມັນ. ຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ສຶກສຽວສຸດໆ ແບບບໍ່ເຄີຍເປັນມາກ່ອນ ເພາະມັນໄດ້ອາລົມ ຫລາຍ. ແຟນຂ້ອຍກໍ່ຍົກຫີຂຶ້ນລົງ ແບບບໍ່ຢັ້ງ ພໍຂ້ອຍພໍມີແຮງ ຂ້ອຍກໍ່ເອົາແຟນຂ້ອຍນອນລົງ ແລ້ວອ້າຂາອອກວ້າງໆ ສອງມືຂ້ອຍຈັບຂາ ສີ້ອອກ ແລ້ວກໍ່ເດົ້າ ເຊິ່ງທ່ານີ້ເປັນທ່າໃຫມ່ ທີ່ຂ້ອຍກັບລາວບໍ່ເຄີຍເຮັດ…ລາວກໍ່ຮ້ອງຂຶ້ນວາ ໂອວວ ທີ່ຜົວຂ້ອຍເຮັດໄດ້ຖືກໃຈຫລາຍ ອ່າາາ ແຮງອີກຜົວ ແຮງອີກ ເມຍບໍ່ໄຫວແລ້ວ. ເຊິ່ງພໍດີນ້ຳຂ້ອຍກໍ່ໄກ້ຈະແຕກພໍດີ.ຂ້ອຍເລີຍເວົ້າອອກມາວ່າ ຜົວກະບໍ່ໄຫວແລ້ວຄືກັນ ມື້ນີ້ຂໍເອົາເຂົ້າໃນຈັກບາດເດີ່ທີ່ຮັກ ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ເດົ້າໄວຂຶ້ນໄວຂຶ້ນ ດ້ວຍຄວາມທີ່ນ້ຳໄກ້ຈະແຕກ ແລ້ວໃນທີ່ສຸດນ້ຳຂ້ອຍກໍ່ອອກມາ ແລ້ວປ່ອຍເຂົ້າໄປໃນຮູຫີ ຂອງແຟນຂ້ອຍ ແລ້ວກໍ່ນອນລົງກອດແຟນຂ້ອຍແລ້ວຖາມແຟນຂ້ອຍວ່າ: ທີ່ຮັກມີຄວາມສຸກບໍ່, ແຟນຂ້ອຍກໍ່ຕອບວ່າ, ມີຄວາມສຸກສຸດໆເລີຍ. ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກັບລາວກໍ່ໄປລ້າງຫີ ລ້າງໂຄຍໃນຫ້ອງນ້ຳ. ອາບນ້ຳໃຫ້ກັນ ປ່ຽນກັນທຳຄວາມສະອາດໃຫ້ນ້ອງຊາຍນ້ອງສາວ. ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ຖາມແຟນຂ້ອຍວ່າ, ຄັນຜົວຢາກເລຍ ເມຍກະສິໃຫ້ຜົວເລຍຫວາ, ແຟນຂ້ອຍກໍ່ຕອບມາວ່າ ບໍ່ຂີ້ດຽດສະເບາະ. ຂ້ອຍກໍ່ຕອບໄປວ່າ ບໍ່(ຫາກໍ່ລ້າງເນາະ ຮະຮະ) ຫລັງຈາກນັ້ນແຟນຂ້ອຍກໍ່ນັ່ງລົງທີ່ຂ້ອບອ່າງອາບນ້ຳໃນຫ້ອງນ້ຳ ແລ້ວຕີ່ຫີອອກ,, ໄຟແຈ້ງໆເຮັດໃຫ້ເຫັນຫີແຟນຂ້ອຍແບບຈະໆ ທີ່ບໍ່ເຄິຍເຫັນຈະໆແບບນີ້ມາກ່ອນ ຫີຂອງແຟນຂ້ອຍຫມອຍບໍ່ຫລາຍ ແລ້ວກໍ່ມີຫີມແດງໆ.. ຂ້ອຍກໍ່ເອົາມືເຄຍໆ ແລ້ວຍກໍ່ເລຍ ຫີແຟນຂ້ອຍ. ຮູ້ສຶກວ່າແຊບສຸດໆເລີຍ. ແຟນຂ້ອຍກໍ່ຊີດປາກບໍ່ຢຸດບໍ່ເຊົາ. ລະກະເວົ້າວ່າ ຮັກຜົວເດ ເຮັດໃຫ້ເມຍມີຄວາມສຸກປານນິ້ ຮັກຈົນຕາຍເລີຍ… ຫລັງຈາກເລີຍຢູໄລຍະຫນຶ່ງ ນ້ຳຫີຂອງແຟນຂ້ອຍກໍ່ໄຫລອອກມາ ອີກ ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ເຊົາ. ແລ້ວແຟນຂ້ອຍກໍ່ຂໍອົມໂຄຍຂ້ອຍ. ໂດຍຖາມວ່າ. ເມຍກະຢາກລອງອົມໃຫ້ຜົວເບິ, ຂໍເມຍອົມໄດ້ບໍ່, ຂ້ອຍກະບໍ່ປະຕິເສດ ໂດຍຕົກລົາທັນທີ. ແລ້ວແຟນຂ້ອຍກໍ່ອົມ ຫູດເຂົ້າຫູດອອກ ຮູ້ສຶກວ່າສຽວກວ່າສີຫີອີກ. ຈົນໃນທີ່ສຸດອົດບໍ່ໄດ້ ກໍ່ສີ້ກັນໃນຫ້ອງຫ້ອງນ້ຳອີກດອກຫນຶ່ງ ໂດຍເທຶ່ອນີ້ ຈົບໄວກວ່າເທຶ່ອທຳອິດ ຍ້ອນຫລິ້ນກັນດົນເກີນໄປ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ອາບນ້ຳເຊັດໂຕອອກໄປເອົາເຄື່ອງມານຸ່ງ. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ນັ່ງເບິງໂທລະທັດ. ຈົນຮອດ 10 ໂມງ. ພໍກັບແມ່ຂອງແຟນຂ້ອຍກໍ່ໂທມາ ຫາແຟນຂ້ອຍ ແລ້ວບອກວ່າ ໃຫ້ຫນຶ້ງເຂົ້າໄວໃຫ້ນ້ອງ ເພິ່ນໄກ້ສິກັບແລ້ວ. ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ກັບບ້ານ.

ໝວດໝູ່:Sex stories
 1. scarecrow
  ເດືອນເມສາ 17, 2011 ເວລາ 5:03 pm

  ເທື່ອໜ້າຄັນໄດ້ເລຍອີກ ໂຕ່ງນໍ້າຫີແຟນເຈົ້າມາໃຫ້ຊິມແດ່ເດີ ມັນຊິສົ້ມໆຄືນໍ້າຫີເມຍຂ້ອຍບໍ່?

 2. ເດືອນເມສາ 18, 2011 ເວລາ 7:21 am

  ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າຈະອະທິບາຍລົດຊາດແນວໃດ… ຮູ້ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ສົ້ມຄືນ້ຳຫີເມຍເຈົ້າ

  • ຂີ້ຝອຍ
   ເດືອນຕຸລາ 27, 2014 ເວລາ 4:46 pm

   ລົດຊາດຂອງນ້ຳຫີຂຶ້ນກັບເຄື່ອງດື່ມທີ່ຜູ່ຍິງຄົນນັ້ນດື່ມນຶ່ງຊົ່ວໂມງກ່ອນມີເຊັກ ເມຍຂ້ອຍມັກດື່ນນ້ຳ
   ກາຫົວເສືອ ນ້ຳຫີລາວຈຶ່ງບໍ່ມີລົດ, ມີເທື່ອນຶ່ງລາວກິນເບຍ ນ້ຳຫີເປັນສີຮຶນໆແບບໃດ໋ບຸ໋ ຈົນຂ້ອຍ
   ເກືອບຮາກແຕກໃສ່ຫີລາວ ຮາໆໆໆໆໆ.

 3. ອິ່ງອ່ອງ
  ເດືອນພຶດສະພາ 1, 2014 ເວລາ 5:10 pm

  ນ້ຳຫີຈະທີລົດສົ້ມ ລົດເຄັມ ລົດຈາງ ລົດຫວານ ຂຶ້ນກັບທາດແຫຼວທີ່ຜູ່ຍິງຄົນນັ້ນດື່ມ
  ນຶ່ງຊົ່ວໂມງກ່ອນມີເພດສຳພັນ ແຕ່ມັນບໍ່ສຳຄັນສຳລັບຂ້ອຍດອກ ຖ້າມັນອອກມາໃນ
  ຂະນະທີ່ຂ້ອຍເລັຽຂ້ອຍຈະເລັຽກິນໂລດບໍ່ໃຫ້ມັນມີໂອກາດໄດ້ອອກມາຖືກອາກາດ
  ເລີຍ ຖ້າມັນຖືກອາກາດມັນຈະມີລົມສົ້ມໆໜ້ອຍນຶ່ງ.
  ຂ້ອຍອ່ານເລື່ອງຂອງເຈົ້າແລ້ວເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຢາກ ແຕ່ເດິກດື່ນທ່ຽງຄືນແບບນີ້
  ຈະໄປຫາສີ້ຫີໄດ້ຢູ່ໃສເພາະຂ້ອຍຢູ່ບ້ານນອກ ບໍ່ມີພັບບໍ່ມີບາບໍ່ມີລີສອດຄືໃນຕົວເມືອງ
  ໃຫຍ່ ຖ້າກ້າວຂາອອກໄປນອກເຮືອນກໍ່ຄົງຖືກໜ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຈັບໄປ
  ນອນກິນຍຸງຢູ່ກອງເມືອງແທ້ໆ.
  ສຽງໂກນຂອງເອື້ອຍໝັ້ນດັງຂຶ່້ນເປັນເທື່່ອ ດົນໆກໍ່ເວົ້ານັ້ນເວົ້ານີ້ຈັບບໍ່ໄດ້ສັບ ຕັ້ງໃຈຟັງ
  ຄັກໆຄືລາວຈົ່ມລາວຄາງແບບເຈັບແບບແສບແບບໃດແບບນຶ່ງ ແຕ່ພໍລຸກໄປເບິ່ງກໍ່ເຫັນ
  ລາວນອນອ້າປາກຕາກແຂ້ວນ້ຳລາຍຍ້ອຍຈົນປຽກໝອນ. ເລື່ອນສາຍຕາລົງມາຜ່າ
  ຄວາມມືດສະຫຼົວທີ່ສົ່ງກະຈາຍອອກໄປຈາກໜ້າຈໍໂນ໊ດບຸກຈະເຫັນວ່າຂາຂວາທີ່ຊັນ
  ເຂົ່າຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຕີນຊຸດນອນມາເລເລື່ອນລົງໄປກອງຢູແອວ ໂຊຂາຂາວໃຫ້ຂ້ອຍກືນ
  ນ້ຳລາຍລົງຄໍຢ່າງຝືດເຄືອງ.
  ຖ້າໄລ່ຕາມເຊື້ອ ເອື້ອຍໝັ້ນມີສັກເປັນນ້ອງເພາະພໍ່ຂ້ອຍເປັນອ້າຍຂອງແມ່ລາວ ແຕ່
  ຂ້ອຍມັກເອື້ອຍລາວເອື້ອຍຕາມອາຍຸ ຈະເອີ້ນຊື່ລາວລ້າໆຕອນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນເທົ່ານັ້ນ.
  ເຮືອນເອື້ອຍໝັ້ນຢູ່ໄກຈາກບ້ານຂ້ອຍເກືອບສອງຫຼັກ ມື້ໃດ໋ລາວມີເຄື່ອງໄປຂາຍໃນ
  ເມືອງລາວມັກມານອນຄ້າງຢູ່ບ້ານຂ້ອຍເພື່ອຈະໄດ້ຕື່ນແຕ່ເຊົ້າໃຫ້ທັນລົດຖ້ຽວທຳອິດ
  ແລະລາວມັກເຂົ້າມານອນຮ່ວມຫ້ອງກັບຂ້ອຍເພາະອີ່ຕຸ່ນບໍ່ໃຫ້ລາວນອນນຳເພາະມັນ
  ນອນບໍ່ຫຼັບຖ້າໄດ້ຍິນສຽງໂກນ ຈຶ່ງເປັນໂອກາດໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ລວນລາມລາວ
  ໃນຂະນະທີ່ລາວນອນຫັບນອນຝັນກາງເດິກ.
  ຄືກັບວ່າເອື້ອຍໝັ້ນຮູ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້ອຍ, ພໍລາວລົ້ມເຂົ່າລົງຈຳພື້ນ ຂ້ອຍກໍ່ກົມ
  ລົງສູດດົມກິນຫີ່ຫອມອ່ອນໆທີ່ລະເຫີຍອອກຈາກສະຫຼິບນ້ອຍສີຄາມຂອງລາວ.
  “ມຶງຢູ່ດີໆຊິຕາຍຫວາ?”
  ຂ້ອຍຕ້ອງຟ້າວມຸດອອກຈາກມຸ້ງນິລົງທັນທີເມື່ອເອື້ອຍໝັ້ນໄຫຼດ່າແອັດລົດທີ່ເດ່ມືມາຈົກ
  ຫີໂຫຼ້ນຂອງລາວ.

 4. ຕຸລີນາແຮດ
  ເດືອນມີນາ 1, 2014 ເວລາ 6:01 pm

  ນັບແຕ່ຮູ້ຫຼິ້ນສາວ ສ່ວນຫຼາຍຈະພາເຂົາໄປສີ້ຢູ່ບ້ານພັກ ແງ້ນຂຶ້ນມາຄັກໆຈຶ່ງພາແວ່ສີ້ແຄມທາງ
  ເພາະວ່າຜູ່ສາວທີ່ຂ້ອຍຕິດສ່ວນຫຼາຍຍັງຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ ຈະໄປຫຼັບໄປນອນນຳແບບໝໍກາຊະໂນວາ
  ບໍ່ໄດ້ດອກ, ຕອນໄປຕິດສາວ Nana ນີ້ລະຈຶ່ງໄດ້ສີ້ຢູ່ເຮືອນລາວແບບໂກ້ໆໂດຍບໍ່ຢ້ານບໍ່ກົວໃຜ
  ເພາະຕອນນັ້ນພໍ່ແມ່ສາວນະເດີນທາງໄປຢາມພີ່ນ້ອງຢູ່ສະວິດເຊີແລນ ຍັງແຕ່ສາວນະ ນ້ອງສາວ
  ແລະນ້ອງຊາຍລາວເທົ່ານັ້ນຢູ່ບ້ານກັບຄົນໃຊ້ ສາວນະຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍໄປຢູ່ນຳຕາມທີ່ພໍ່ແມ່
  ຂອງລາວສັ່ງໄວ້.
  ຂ້ອຍມີໂອກາດໄດ້ຮູ້ຈັກກັບສາວນະຕອນໄປກິນປີ້ງບາບີຄິວຢູ່ເຮືອນບັກແສງງອນ, ຊື່ແທ້ມັນແມ່ນ
  ແສງມະນີ ແຕ່ພວກຂ້ອຍມັກເອີ້ນມັນແສງງອນຕາມຮູບປະພັນຫົວມັນງອນຄືຫົວແກວ. ຕອນນັ້ນ
  ສາວນະຍັງຕິດກັບບັກອຸ໊ດຢູ່ ຂ້ອຍຈຶ່ງເວົ້າລົມຫູິ້ນກັບລາວແບບທຳມະດາ ຄັນຊິປ່ອຍຄາລົມຄົມຄາຍ
  ໃສ່ລາວຄືເຄີຍປ່ອຍໃສ່ສາວອື່ນກໍ່ຢ້ານບັກອຸ໊ດເຕະຕາຍເພາະມັນຫວງສາວນະຄືຄົງອາງຫວງໄຂ່
  ແຕ່ຜູ່ຍິງເຂົາກໍ່ຢາກມີອິດສະລະພາບຄືກັນກັບຜູ່ຊາຍເຮົານີ້ລະ ເວົ້າແຈ້ງໆ ເຂົາກໍ່ຢາກລອງຂອງ
  ຜູ່ອື່ນແບບເຮົາໄປຊື້ລົດນີ້ລະ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງຂັບໄປລອງທທາງ 450 ປີກ່ອນຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຊື້, ແມ່ນບໍ່ລະ?
  ຄືຊິແມ່ນປະມານ 4-5 ເດືອນຕໍ່ມານີ້ລະ ຂ້ອຍໄປເລາະຊື້ໂລຊັນໂກນບອນຢູ່ສູນການຄ້າຊິຕາແດວ
  ທີ່ເຂົາໂຄສະນາຢູ່ສະຖານີລາວສຕາວ່າມັນດີສຳລັບຜູ່ຊາຍທີ່ມີຜິວແຫ້ງ ກໍ່ເລີຍໄປພໍ້ສາວນະກັບ
  ນ້ອງສາວເພິ່ນເລາະຫາເສື້ອຜ້າຢູ່, ພໍຂ້ອຍຖາມຫາບັກອຸ໊ດ ສາວນະກໍ່ບອກວ່າຄັນຢາກຮູ້ໃຫ້ໂທຫາ
  ເລື່ອງມັນຍາວ ເລົ່າ3ມື້4ຄືນກໍ່ບໍ່ໝົດ. ມື້ນັ້ນ ບັກໂຕະພາໄປລ້ຽງກຸ້ງເຜົາຢູ່ຮ້ານເອື້ອຍລິ້ມກໍ່ເລີຍຮູ້
  ວ່າບັກໂອ໊ດໄປຕິດລູກສາວລັດຖະມົນຕີ ເລີຍຖິ້ມສາວນະ, ພໍໄດ້ຍິນຄຳທ້າບັກແສງ ຂ້ອຍກໍກົດເບີ
  ໄປລົມກັບສາວນະທັນທີໃຫ້ມັນໄດ້ຍິນນຳ.
  ຂໍໂທດຫຼາຍໆເດີ ຊິໄດ້ອອກໄປບ້ານພໍ່ລຸງກ່ອນ ມື້ໜ້າຈະເຂົ້າມາຂຽນໃຫ້ອ່ານຕື່ມຕອນຄັກ.

 5. ສໍກິດ
  ເດືອນມີນາ 3, 2014 ເວລາ 3:51 pm

  ອອກບ້ານໄປແຕ່ລະເທື່ອລາວມັກເອີ້ນນ້ອງສາວນ້ອງຊາຍໄປນຳທັງໆທີ່ນ້ອງສາວນ້ອງ
  ຊາຍລາວບໍ່ຢາກໄປພໍເທົ່າໃດ, ລາວບອກວ່າລະອາຍຖ້າໄປນຳກັນສອງຕໍ່ສອງ ຂ້ອຍກໍ່
  ຖາມຄືນວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງອາຍ ພວກເຮົາຮັກກັນນີ້ນະ ບໍ່ເຫັນຕ້ອງອາຍໃຜ ຫຼືເຈົ້າຢ້ານ
  ຂ້ອຍເຮັດຫຍັງໃຫ້ເຈົ້າບໍ? ພໍໄດ້ຍິນຂ້ອຍຖາມແນວນີ້ ແກ້ມຂາວໆນວນໆກໍ່ກາຍເປັນ
  ສີແດງແດງອ່ອນໆຂຶ້ນມາທັນທີ, ຂ້ອຍຮວບຮວມຄວາມກ້າຫານຈັບມືຮຽວໆນ້ອຍໆ
  ຂອງລາວມາກຳດ້ວຍຄວາມຖະນຸຖະໜອມ ແລະລາວລາວກໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍກຳດົນເຕີບ
  ຈຶ່ງດຶງມືກັບຄືນ ຄືຊິຄິດຂຶ້ນໄດ້ວ່າມີນ້ອງສາວນັ່ງລົດໄປນຳຢູ່ເບາະຂ້າງຫຼັງ.
  ເຖິງຂ້ອຍຈະເຄີຍສຳຜັດຮ່າງຄີງຂອງຜູ່ຍິງມາແລ້ວຫຼາຍຄົນ ແຕ່ຄວາມຮູ້ສຶກມັນຕ່າງ
  ກັບຕອນຈັບມືຂອງມະນີແສງ, ເວລາສອດນິ້ວກຳມືກັນຄືກັບວ່າມີກະແສໄຟຟ້າແຮງສູງ
  ແລ່ນຜ່ານເຂົ້າໄປສູ່ຫົວໃຈຈົນມັນຊິເຊົາເຕັ້ນພຸ້ນລະ ບໍ່ເວົ້າດອກເປົ້າສົ້ງຫັ້ນນະ ຂນາດ
  ນຸ່ງສົ້ງດັກເກີຫຼົມໆ ຊິບສົ້ງກໍ່ຍັງຟູຂຶ້ນມາໄດ້. ເວລາຈັບມືແຕ່ລະເທື່ອ ມະນີແສງມັກເວົ້າ
  ເຕືອນຂ້ອຍເລື້ອຍໆວ່າ friendship ເດີ ຢ່າຄິດແນວອື່ນໃດ໋ ເຮົາບໍ່ມັກ, ຂ້ອຍກໍ່ວ່າເຟນ
  ກະເຟນ ບໍ່ມີຫຍັງນອກເໜືອຈາກເຟນນໍຊັ້ນ ຖ້າມະນີສອນໄປນຳຂ້ອຍກໍ່ຈະດຶງຮ່າງອວບ
  ອັດຂອງມະນີສອນເຂົ້າມາກອດແທນຜູ່ເປັນເອື້ອຍ. ບາງຄັ້ງຂ້ອຍກໍ່ຄິດຊັງຕົນເອງທີ່ເກີດ
  ມີຄວາມຮູ້ສຶກຜິດປົກກະຕິໃນຂນະທີ່ກອດຮັດມະນີສອນ ຂ້ອຍພະຍາຍາມບອກຕົນ
  ເອງວ່າມະນີສອນເປັນນ້ອງສາວຄົນນຶ່ງຂອງຂ້ອຍ ບໍ່ຄວນມີຄວາມຮູ້ສຶກແບບນີ້ ຫຼືເປັນ
  ຍ້ອນຄວາມອົບອຸ່ນຈາກມືຂວາຂອງມະນີແສງທີ່ຂ້ອຍມໃຊ້ມືເບື້ອງຊ້າຍຈັບຢູ່ຫັ້ນບໍ
  ກະແສໄຟຟ້າຈຶ່ງແລ່ນຜ່ານມາຫາມືເບື້ອງຂວາທີ່ໃຊ້ໂອບກອດມະນີສອນ? ແລະຕາມ
  ທີ່ສັງເກດ ມະນີສອນຄົງມີຄວາມຮູ້ສຶກຜິດປົກກະຕິເຊັ່ນກັນເມື່ອເນື້ອອ່ອນໆທີ່ປົ່ງຂຶ້ນ
  ຢູ່ໜ້າເອິກຂອງຕົນຮະຊູນກັບຕົ້ນແຂນຂອງຂ້ອຍ ບາງເທື່ອລາວກໍ່ກອດແຂນຂ້ອຍເຂົ້າ
  ໄປໃຫ້ມັນສຳຜັດກ້ອນເນືື້ອນັ້ນແບບຈົງໃຈ.
  ອາທິດໜ້າຈະພາກັນໄປຫຼິ້ນເມືອງຄົງ ຖ້າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຈະມາຂຽນໃຫ້ອ່ານ, ຄິດວ່າ
  3 ຄືນທີ່ຈະພັກຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຄົງມີໂອກາດໄດ້ໄກ້ຊິດກັບມະນີແສງຕາມທີ່ຄາດຄິດ.

 6. ຕໍເຕັ້ຽ
  ເດືອນມີນາ 19, 2014 ເວລາ 5:12 pm

  ຊິສີ້ກັນແຕ່ລະເທື່ອຕ້ອງໄດ້ເລືອກຍາມຫວາ? ຂ້ອຍບໍ່ເລືອກເດີ ໂຄຍແຂງຢາກສີ້ຂຶ້ນມາ
  ກໍ່ຊວນແຟນໄປບ້ານພັກໂລກ ບໍ່ຕ້ອງຖ້າເຂົາຢູ່ບ້ານຄົນດຽວດອກ.

  • ຊິກແຊັກ
   ເດືອນມັງກອນ 5, 2017 ເວລາ 6:36 pm

   ມັກນຳບໍ່ຫີງາມແບບນີ້?

 7. ນັກຊອມ
  ເດືອນກໍລະກົດ 17, 2014 ເວລາ 4:59 pm

  ເວົ້າຕາມຄວາມເຊື່ອຖືຂອງຄົນໃນບ້ານ ເຂົາວ່າລຸງລ້ອມເປັນປອບເຊື້ອຊຶ່ງສືບມາແຕ່ລຸ້ນພໍ່ຂອງພໍ່ລຸງລ້ອມ
  ບາງຄັ້ງຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ສຶກຢ້ານໆເມື່ອໄປຫຼິ້ນນຳບັກດອນຊຶ່ງເປັນຫຼານຊາຍຂອງລຸງລ້ອມ ແຕ່ຍ້ອນຢາກເຫັນ
  ຢາກຢອກອີ່ດິ່ງຊຶ່ງເປັນນ້ອງສາວຂອງບັກດອນ ຂ້ອຍຈຶ່ງມັກປີນຮົ້ວໄປຫຼິ້ນນຳບັກດອນເລື້ອຍແລະລຸງລ້ອມ
  ກໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍມັກຫຼານສາວຂອງລາວແຕ່ລາວບໍ່ກ້າຫວງບໍ່ກ້າຫ້າມເພາະລາວຢູ່ຮ່ວມບ້ານນີ້ໄດ້ກໍ່ຍ້ອນພໍ່
  ຂ້ອຍຄັດຄ້ານຊາວບ້ານ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ລຸງລ້ອມຄົງໄດ້ຫອບລູກຫອບຫຼານໄປຢູ່ບ້ານຫາດຂີ້ຄວາຍນຳໝູ່
  ປອບໝູ່ໂພງຂອງລາວແຕ່ດົນແລ້ວ.
  ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ລະອຽດວ່າປ້າດົມຕາຍຍ້ອນພະຍາດຫຍັງແທ້ແຕ່ຊາວບ້ານຊ່າວ່າລຸງລ້ອມຫິວແຮງເລີຍສີກ
  ເມັຽຕົນເອງກິນແຕ່ດົນໆມາພີ້ຂ້ອຍຈຶ່ງຮູ້ວ່າມະເຮັງໃນມົດລູກປິດຊີວິດຂອງປ້າດົມບໍ່ແມ່ນປອບບໍ່ແມ່ນ
  ໂພງກິນຄືເຂົາຊ່າລືນັ້ນດອກ. ຕອນປ້າດົມຕາຍ ເອື້ອຍດ໋ັນກຳລັງເປັນສາວຊ່ຳນ້ອຍລຸ້ນດຽວກັບເອື້ອຍ
  ຈັນ ເວລາມີງານດອງ ເຂົາມັກເລືອກເອົາເອື້ອຍຈັນເປັນຮອງເຈົ້າສາວແຕ່ເຂົາບໍ່ແຕ່ງໜ້າທາເລັບໃຫ້ລາວ
  ງາມກວ່າເຈົ້າສາວເພາະມັນຄະລຳ. ຍ້ອນວ່າເກີດໃຫຍ່ບໍ່ທັນຂ້ອຍຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າເອື້ອຍດັ໋ນພາດທ່າເສັຽທີໃຫ້
  ຊາຍຄົນໃດລາວຈຶ່ງອຸ້ມທ້ອງບັກດອນ ສອງສາມປີຕໍ່ມາຈຶ່ງອຸ້ມທ້ອງອີ່ດິ໋ງ.
  “ດອນ… ດິ່ງ…ຢ່າພາກັນແຊວຫຼາຍເດີພໍ່ນອນ !” ເອື້ອຍດັ່ນເວົ້າຂຶ້ນໃນຂນະທີ່ຍ່າງອອກມາແລະ
  ອັດປະຕູຫ້ອງນອນຂອງລຸງລ້ອມໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສຽງຢອກລໍ້ບົນແຊວຂອງພວກຂ້ອຍດັງເຂົ້າໄປລົບກວນການ
  ນອນເວັນຂອງລຸງລ້ອມ. ເຖິງວ່າປ້າດົມຈະຕາຍໄປແລ້ວຫຼາຍປີແຕ່ລຸງລ້ອມຍັງຮັກສາສະພາບຫ້ອງຫໍຂອງ
  ລາວໄວ້ເໝືອນຕອນທີ່ປ້າດົມຍັງມີຊີວິດ, ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຖື ເຂົ້າແປ້ງນ້ຳແດງທີ່ປ້າດົມເຄີຍໃຊ້ກໍ່ຕົກມາເປັນ
  ມໍລະດົກຂອງເອື້ອຍດັ່ນ ແລະໃນອະນາຄົດກໍ່ຈະຕົກເປັນຂອງອີ່ດິ່ງອີກຕໍ່ນຶ່ງ. “ອີ່ແມ່ບໍ່ໃຫ້ກູເຂົ້າໄປລົ້ວເຄື່ອງ
  ລາວເທື່ອເພາະກູຍັງນ້ອຍຢູ່.” ອີ່ດິ່ງບອກຂ້ອຍເມື່ອຂ້ອຍຖາມມັນວ່າເຄີຍເຂົ້າໄປທາເຂົ້າແປ້ງຢູ່ຫ້ອງພໍ່ເຖົ້າ
  ມັນບໍ່? ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ສໍ້ບໍ່ໄດ້ຖາມເຫດຜົນທີ່ເອື້ອຍດານບໍຍ້າຍເຄື່ອງຂອງແມ່ລາວມາໄວ້ຢູ່ຫ້ອງນອນລາວ
  ດອກແຕ່ຄິດວ່າເອື້ອຍດັ່ນມີເຫດຜົນສ່ວນຕົວຈຶ່ງເຂົ້າໄປທາແປ້ງແຕ່ງໂຕຢູ່ໃນຫ້ອງຂອງຜູ່ເປັນພໍ່.
  ບາງຄັ້ງຂ້ອຍກໍ່ແປກທີ່ເອື້ອຍດັ່ນສອນໃຫ້ບັກດອນອີ່ດິ່ງເອີ້ນລຸງລ້ອມວ່າພໍ່ແທນທີ່ຈະເອີ້ນພໍ່ເຖົ້າ ເອື້ອຍຈັນ
  ບອກວ່າຖ້າເອີ້ນພໍ່ເຖົ້າເຂົາຈະຖາມຫາພໍ່ ສະນັ້ນເພື່ອບໍ່ຢາກໃຫ້ບັກດອນອີ່ດິ່ງມີປົມດ້ອຍ ເອື້ອຍດັ່ນຈຶ່ງບອກ
  ໃຫ້ລູກທັງສອງເອີ້ນລຸງລ້ອມວ່າພໍ່.
  “ໂຕໂຊກດີລະມີເອື້ອຍນ້ອງຫຼາຍຄົນ ແຕ່ເຮົາບໍ່ມີໃຜ ອີ່ຫຍັງກໍ່ແມ່ນເຮົາເຮັດໝົດ ຄັນຊິໃຫ້ອີ່ດິ່ງເຮັດແທນ
  ມັນກະຍັງນ້ອຍຢູ່.” ເອື້ອຍດັ່ນເວົ້າກັບເອື້ອຍຈັນໃນຂນະທີ່ນັ່ງແສ່ວຕີນສິ້ນ. “ກະຄືກັນຫັ້ນລະດັ່ນເອີຍ…ອີ່
  ທັນຮູ້ແຕ່ຫຼິ້ນກັບກິນ ເວລາເພິ່ນເຈັບເປັນເອັນແຂງຂຶ້ນມາກໍ່ແມ່ນຫົວເຮົານີ້ລະເປັນຜູ່ເຮັດໃຫ້!” ເອື້ອຍຈັນ
  ຕອບເອື້ອຍດັ່ນໄປຕາມຄວາມຈິງເພາະຂ້ອຍກໍ່ເຫັນເອື້ອຍຈັນບີບເອັນໃຫ້ພໍ່ເລື້ອຍເວລາແມ່ໄປປະຊຸມຢູຕ່າງ
  ແຂວງເປັນອາທິດສອງອາທິດ.

 8. ສໍກ້ານເກົ່າ
  ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2014 ເວລາ 6:31 pm

  ແຕ່ກ່ອນຂ້ອຍເຫັນແຕ່ລູກຫຼານຄົນອື່ນນຸ່ງເສື້ອຮັດໆຮິງໆຈົນເຫັນຮູບເຫັນຮ່າງນ້ອຍໃຫຍ່
  ຂນາດໃດ໋ກໍ່ເຫັນກໍ່ຮູ້ໝົດ ດຽວນີ້ພັດມາເຫັນລູກຫຼານຕົນເອງຮຽນເຮັດຄືເຂົາ ເວົ້າໃຫ້
  ມັນກໍ່ຖຽງມັບໆແລະຫາວ່າເຮົາເປັນຄົນຕົກຍຸກຕົກສະໃໝ ໝົດບ້ານໝົດເມືອງເຂົາກໍ່ນຸ່ງ
  ກໍ່ໂຊແບບນີ້ ຄັນເວົ້າໃຫ້ຫຼາຍແມ່ມັນກໍ່ຮ້ອງມາໃສວ່າຄັນບໍ່ຢາກເຫັນກໍ່ບໍ່ຕ້ອງເບິ່ງ ບ່ມີໃຜ
  ບັງຄັບໃຫ້ເບິ່ງ ບາດເຂົາບໍ່ໃຫ້ເບິ່ງຄືໄປລັກສ່ອງເບິ່ງເຂົາ ບັກເຖົ້າເອີຍ !
  ຂ້ອຍເອົາກັບອີ່ນາຍແປ້ງຕັ້ງແຕ່ອີ່ປອງອີແປຍັງເປັນເບ້ຍ ອີ່ປອງຄືຊິອາຍຸປະມານ 5 ປີ ອີ່ແປ
  ຫາກໍ່ຮຽນຕັ້ງໄຂ່, ທຳອິດກໍ່ວ່າຊິຍົວະສີ້ຫຼິ້ນແກ້ແງ້ນຊື່ໆຫັ້ນລະ ບໍ່ຄິດວ່າຊິເອົາເປັນເມຍ
  ດອກເພາະຜູ່ຊາຍໃນບ້ານນັບແຕ່ຫຳທໍ່ໝາກແຄ້ງຈົນຮອດໂຄຍທໍ່ດ້າມພ້າກໍ່ໄດ້ສີ້ອີ່ນາຍ
  ແປ້ງຈົນເຂົາເອີ້ນລາວ່າແປ້ງຫີຫຼວງ ແຕ່ຍ້ອນອີ່ນາຍແປ້ງເປັນພີ່ນ້ອງຫ່າງໆທາງພໍ່ ຜູ່ໃຫຍ່
  ກໍ່ເລີຍເກ້ຍກ່ອມໃຫ້ເປັນຜົວລ້ຽງລູກຊ່ອຍລາວ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍເອົາຕາມຜູ່ໃຫຍ່ບອກ ດີກ່ວາ
  ນອນຊັກວ່າວຄົນດຽວ.
  ກະຄືວ່າຫັ້ນລະ ຕອນນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ຍັງບໍ່ທັນຮອດ 20 ອີ່ນາຍແປ້ງເປັນແມ່ຮ້າງນ້ອຍ 21-22
  ເລືອດລົມກຳລັງຮ້ອນແຮງ ຢາກຂຶ້ນມາຍາມໃດກໍ່ສີ້ກັນຍາມນັ້ນບໍ່ໄດ້ເລືອກທຸ້ມເລືອກໂມງ
  ຄືຄູ່ຜົວເມຍຄູ່ອື່ນ ລູກຊິອອກມາເປັນຍິງຫຼືຊາຍກໍ່ແລ້ວແຕ່ ດຶງແຂນອີນາຍແປ້ງເຂົ້າແຈກໍ່ນ່ຳ
  ໂລດ ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຫັນດອກແຕ່ພວກມັນຂີ້ດື້ ເຫັນຂ້ອຍດຶງແຂນແມ່ມັນເຂົ້າ
  ຫ້ອງຍາມໃດກໍ່ພາກັນປີນຝາຂຶ້ນເບິ່ງຈົນລຶ້ງຕາ.
  ພໍອີ່ປອງຮຽນໜັງສືຮອດມໍ1 ມັນກໍ່ເລີ້ມແຮນ, ຄັນມັນຕິດເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ້ນລາວຄາວດຽວ
  ກັບມັນ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ວ່າຫຍັງດອກ ແຕ່ຄົນທີ່ມັກລັກຈູງແຂນເຂົ້າພຸ່ມໄມ້ຂ້າງທາງຫັ້ນພັດແມ່ນ
  ຜູ່ຊາຍລຸ້ນພໍ່ຕູ້, ເວົ້າໃຫ້ອີ່ນາຍແປ້ງຟັງ ລາວກໍ່ວ່າອີ່ປອງຢ້ານຜີກໍ່ເລີຍຫາອີ່ຕາແພງເຂົ້າໄປ
  ຢືນເຝົ້າຕອນມັນນັ່ງຍ່ຽວ. ບາງເທື່ອຂ້ອຍກໍ່ຢາກຮ້າຍທີ່ຮູ້ວ່າອີ່ປອງເປີດເຕົ່າຂົນບົວໃຫ້ຕູ້ແພງ
  ເບິ່ງເພື່ອແລກກັບເຂົ້າໜົມໄຂ່ຂີ້ກ້ຽມກຳນຶ່ງສອງກຳ, ຖ້າມັນອຶດແທ້ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ວ່າດອກ
  ແຕ່ນີ້ຢູ່ເຮືອນກໍ່ມີເຂົ້າໄອຕິມແທ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ດູດໃຫ້ອົມແກ້ຫິວຢູ່ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໄປເຮັດແບບນັ້ນ
  ໃຫ້ຂາຍໜ້າຂາຍຕາພໍ່ແມ່ !
  ຍ້ອນຫຼົງໄຫຼນຳລົດຟິໂນ ຄັນຊິໄປຮັບຈ້າງເກັບກາເຟກໍ່ໄດ້ເງິນນ້ອຍບໍ່ສົມຄ່າແຮງ ແນວວ່າເຈົ້າ
  ຂອງສວນເອົາເງິນໄປໃສ່ຊອງໃຫ້ເຈົ້ານາຍຫຼາຍແລ້ວ ເຂົາຊິເອົາເງິນໃສມາຂຶ້ນຄ່າແຮງໃຫ້
  ກຳມະກອນ ອັນນີ້ກໍ່ເຫັນໃຈເຂົາຢູ່. ຄັນຊິໄປຮ້ອງໄປລຳຢູ່ພູເຂົາຄວາຍ ເຂົາຊ້ຳພັດເອົາແຕ່
  ຄົນເຂົາ ຈ້າງເຂົ້າກໍ່ອີກຈຶ່ງໄດ້ເຮັດ, ສະນັ້ນ ອີ່ປອງຈຶ່ງຂ້າມແດນໄປຮ້ອງຄາລະໂອເກຢູ່ໄທນຳ
  ໝູ່ສາວນ້ອຍລຸ້ນມັນຫັ້ນລະ ຍັງແຕ່ອີແປນີ້ລະທີ່ຍັງຍ່າງເລາະຍ່າງຮ່ອນຕາມບ້ານລໍ້ສາຍຕາ
  ເຖົ້າຫື່ນທີ່ນັ່ງກິນເບຍຢູ່ຮ້ານອີ່ນາຍສົມ ຂ້ອຍເຫັນແລ້ວຢ້ານ ຢ້ານມັນຮຽນບໍ່ຮອດມໍ !

 9. paolo
  ເດືອນສິງຫາ 7, 2014 ເວລາ 6:22 pm

  ຂ້ອຍກັບໝູ່ສາມຄົນເຄີຍຖືກເອື້ອຍຄູລົງໂທດດ້ວຍການທຳສະອາດຫ້ອງສຸຂາຍ້ອນເພິ່ນ
  ໄດ້ຍິນພວກຂ້ອຍລົມກັນເລື່ອງຜູ່ສາວ, ບັກໂຕດເປັນໝູ່ທີ່ມີອາຍຸໃຫຍ່ກ່ວາພວກຂ້ອຍເພາະ
  ມັນຄ້າງຫ້ອງປໍ3ສອງເທື່ອ ເມື່ອຂຶ້ນມາຮຽນຫ້ອງປໍ6 ມັນຈຶ່ງຖືກເລືອກເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງ
  ແລະເວລາຮອດໂຮງເພິ່ມພູນ ບັກໂຕດມັກຈະຫາໂອກາດລົມເລື່ອງຜູ່ສາວໃຫ້ພວກຂ້ອຍ
  ຟັງ, ຂ້ອຍກໍ່ມີເລື່ອງເຊັກແຕ່ບໍ່ກ້າເລົ່າໃຫ້ໝູ່ຟັງດອກເພາະຢ້ານເຂົາຮູ້ຄວາມຈິງ.

  ເວລາພັກຮຽນ ພໍ່ແມ່ມັກເອີ້ນຂ້ອຍແລະນ້ອງສາວໄປນານຳເພິ່ນເພາະບໍ່ຢາກໃຫ້ພວກຂ້ອຍ
  ຢູ່ເຮືອນເບິ່ງທີວີຫຼືໄປເລາະຫຼິ້ນນຳໝູ່. ພໍກິນເຂົ້າທ່ຽງແລ້ວ ພໍ່ແມ່ຈະນອນເວັນພັກຜ່ອນ
  ບ່າຍໆຈົງລົງໄປຊ້ຳວຽກຕື່ມ, ສິ້ນເສື້ອແມ່ປຽກນ້ຳແນບເນືອຈົນຮູ້ເຫັນວ່າເພິ່ນນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນ
  ລາຍດອກໃດ ເວລາກົ້ມດຳນາ ຂ້ອຍມັກລັກເບິ່ງກະໂພກຂອງແມ່ ມັນຜາຍໃຫຍ່ກວ່າກະ
  ໂພກນ້ອງສາວຫຼາຍເທົ່າ ແລະບາງເທື່ອໂຄຍກໍ່ແຂງຂຶ້ນມາດັນໃສ່ສົ້ງ ຕ້ອງໄດ້ບ້ຽນເຂົ້າພຸ່ມ
  ແປງບໍ່ໃຫ້ມັນຊີ້ໂດ່ເດ່ຫຼາຍ ຢ້ານເພິ່ນເຫັນແຕ່ການກະທຳຂອງຂ້ອຍບໍ່ໜີບໍ່ເວັ້ນສາຍຕາ
  ຂອງນ້ອງສາວ ແລະມັນກໍ່ມັກເວົ້າໃຫ້ຂ້ອຍວ່າ “ເພິ່ນຢ່າເຮັດຊົ່ວເດີ ເຂົາບອກແມ່ໃດ໋!”
  ແລະເພື່ອປິດປາກ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຊື້ນັ້ນຊື້ນີ້ໃຫ້ມັນກິນຍາມໄປຮຽນ.
  ເວລານອນພັກພໍ່ມັກຢອກລໍ້ກັບແມ່ແບບບໍ່ອາຍພວກຂ້ອຍ ກອດຈູບຈັບບາຍເຕົ້າຈົກງ່າມຂາ
  ແມ່ ແລະບາງເທື່ອນ້ອງສາວກໍ່ຕ້ອງຊວນຂ້ອຍໜີໄປເກັບຜັກເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ເພິ່ນໄດ້
  ເຮັດຫຍັງກັນສະດວກ. ແນມຈາກສວນຜັກມາຫາຖຽງນາ ຈະເຫັນແມ່ນອນຫງາຍຊັນຫົວ
  ເຂົ່າໃຫ້ພໍ່ຂຶ້ນໂຄມ ບໍ່ຮອດ 10 ນາທີດອກເພິ່ນເພິ່ນກໍ່ເຮັດກັນແລ້ວ ແຕ່ພວກຂ້ອຍຕ້ອງທຳທ່າ
  ເກັບຜັກຕື່ມຈົນເພິ່ນເອີ້ນຈຶ່ງກັບໄປດຳນາຊ່ອຍເພິ່ນໃຫ້ແລ້ວກ່ອນກັບເຂົ້າບ້ານ. “ຢ່າງວກໜ້າ
  ມາເບິ່ງເຂົາເດີ !” ນ້ອງສາວອອກຄຳສັ່ງກ່ອນຮື້ສິ້ນນັ່ງຍ່ຽວ, ເຖິງວ່າຈະເຄີຍເຫັນນ້ອງສາວ
  ນັ່ງຍ່ຽວແບບນີ້ນັບເທື່ອບໍ່ໄດ້ແຕ່ບາງຄັ້ງຂ້ອຍກໍ່ອົດຄິດຊົ່ວບໍ່ໄດ້ ຂ້ອຍຊັກວ່າວແລ້ວນ້ອງຍ່ຽວ
  ສຸດ ແລ້ວຈຶ່ງລົງອາບນ້ຳຫ້ວຍແຄມນາກ່ອນເກັບເຄື່ອງຂອງກັບບ້ານຕາມພໍ່ແມ່ບອກ.

  ກິນເຂົ້າແລງແລ້ວ ພໍ່ຂ້ອຍຊິຂີ່ລົດໄປກິນເຫຼົ້າກັບໝູ່ຢູ່ບ້ານເໜືອ ນ້ອງສາວລ້າງຖ້ວຍແລ້ວກໍ່
  ໂຕນເຮືອນໄປເບິ່ງທີວີຢູ່ເຮືອນປ້າຮຸຍຈົນຮອດຈົບລະຄອນຈຶ່ງກັບມາເຮືອນເຂົ້ານອນ, ຂ້ອຍ
  ຈະໄປເບິ່ງແຕ່ມື້ທີ່ເຂົາສາຍໜັງກຳລັງພາຍໃນ ບໍ່ມັກລະຄອນໄທ. ” ໂດ່…ມາທາຢາມ່ອງໃຫ້
  ແມ່ແດ່ ຈັກແມ່ນແມງຫຍັງກັດກົກຂາແມ່ ! ” ຂ້ອຍຊອກຫາກັບຢາມ່ອງເຫັນລ້ວກໍ່ເຂົ້າໄປທາ
  ຢາຕາມເພິ່ນບອກ. ທາແລ້ວດົນເຕີບກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງພໍ່ເອີ້ນອີ່ລົ້ນມານອນເອົາແຮງໄປເຮັດນາ
  ມື້ອື່ນ.

 10. Khaojee
  ເດືອນສິງຫາ 7, 2014 ເວລາ 7:09 pm

  ຂ້ອຍກັບໝູ່ສາມຄົນເຄີຍຖືກເອື້ອຍຄູລົງໂທດດ້ວຍການທຳສະອາດຫ້ອງສຸຂາຍ້ອນເພິ່ນ
  ໄດ້ຍິນພວກຂ້ອຍລົມກັນເລື່ອງຜູ່ສາວ, ບັກໂຕດເປັນໝູ່ທີ່ມີອາຍຸໃຫຍ່ກ່ວາພວກຂ້ອຍເພາະ
  ມັນຄ້າງຫ້ອງປໍ3ສອງເທື່ອ ເມື່ອຂຶ້ນມາຮຽນຫ້ອງປໍ6 ມັນຈຶ່ງຖືກເລືອກເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງ
  ແລະເວລາຮອດໂຮງເພິ່ມພູນ ບັກໂຕດມັກຈະຫາໂອກາດລົມເລື່ອງຜູ່ສາວໃຫ້ພວກຂ້ອຍ
  ຟັງ, ຂ້ອຍກໍ່ມີເລື່ອງເຊັກແຕ່ບໍ່ກ້າເລົ່າໃຫ້ໝູ່ຟັງດອກເພາະຢ້ານເຂົາຮູ້ຄວາມຈິງ.

  ເວລາພັກຮຽນ ພໍ່ແມ່ມັກເອີ້ນຂ້ອຍແລະນ້ອງສາວໄປນານຳເພິ່ນເພາະບໍ່ຢາກໃຫ້ພວກຂ້ອຍ
  ຢູ່ເຮືອນເບິ່ງທີວີຫຼືໄປເລາະຫຼິ້ນນຳໝູ່. ພໍກິນເຂົ້າທ່ຽງແລ້ວ ພໍ່ແມ່ຈະນອນເວັນພັກຜ່ອນ
  ບ່າຍໆຈົງລົງໄປຊ້ຳວຽກຕື່ມ, ສິ້ນເສື້ອແມ່ປຽກນ້ຳແນບເນືອຈົນຮູ້ເຫັນວ່າເພິ່ນນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນ
  ລາຍດອກໃດ ເວລາກົ້ມດຳນາ ຂ້ອຍມັກລັກເບິ່ງກະໂພກຂອງແມ່ ມັນຜາຍໃຫຍ່ກວ່າກະ
  ໂພກນ້ອງສາວຫຼາຍເທົ່າ ແລະບາງເທື່ອໂຄຍກໍ່ແຂງຂຶ້ນມາດັນໃສ່ສົ້ງ ຕ້ອງໄດ້ບ້ຽນເຂົ້າພຸ່ມ
  ແປງບໍ່ໃຫ້ມັນຊີ້ໂດ່ເດ່ຫຼາຍ ຢ້ານເພິ່ນເຫັນແຕ່ການກະທຳຂອງຂ້ອຍບໍ່ໜີບໍ່ເວັ້ນສາຍຕາ
  ຂອງນ້ອງສາວ ແລະມັນກໍ່ມັກເວົ້າໃຫ້ຂ້ອຍວ່າ “ເພິ່ນຢ່າເຮັດຊົ່ວເດີ ເຂົາບອກແມ່ໃດ໋!”
  ແລະເພື່ອປິດປາກ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຊື້ນັ້ນຊື້ນີ້ໃຫ້ມັນກິນຍາມໄປຮຽນ.
  ເວລານອນພັກພໍ່ມັກຢອກລໍ້ກັບແມ່ແບບບໍ່ອາຍພວກຂ້ອຍ ກອດຈູບຈັບບາຍເຕົ້າຈົກງ່າມຂາ
  ແມ່ ແລະບາງເທື່ອນ້ອງສາວກໍ່ຕ້ອງຊວນຂ້ອຍໜີໄປເກັບຜັກເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ເພິ່ນໄດ້
  ເຮັດຫຍັງກັນສະດວກ. ແນມຈາກສວນຜັກມາຫາຖຽງນາ ຈະເຫັນແມ່ນອນຫງາຍຊັນຫົວ
  ເຂົ່າໃຫ້ພໍ່ຂຶ້ນໂຄມ ບໍ່ຮອດ 10 ນາທີດອກເພິ່ນເພິ່ນກໍ່ເຮັດກັນແລ້ວ ແຕ່ພວກຂ້ອຍຕ້ອງທຳທ່າ
  ເກັບຜັກຕື່ມຈົນເພິ່ນເອີ້ນຈຶ່ງກັບໄປດຳນາຊ່ອຍເພິ່ນໃຫ້ແລ້ວກ່ອນກັບເຂົ້າບ້ານ. “ຢ່າງວກໜ້າ
  ມາເບິ່ງເຂົາເດີ !” ນ້ອງສາວອອກຄຳສັ່ງກ່ອນຮື້ສິ້ນນັ່ງຍ່ຽວ, ເຖິງວ່າຈະເຄີຍເຫັນນ້ອງສາວ
  ນັ່ງຍ່ຽວແບບນີ້ນັບເທື່ອບໍ່ໄດ້ແຕ່ບາງຄັ້ງຂ້ອຍກໍ່ອົດຄິດຊົ່ວບໍ່ໄດ້ ຂ້ອຍຊັກວ່າວແລ້ວນ້ອງຍ່ຽວ
  ສຸດ ແລ້ວຈຶ່ງລົງອາບນ້ຳຫ້ວຍແຄມນາກ່ອນເກັບເຄື່ອງຂອງກັບບ້ານຕາມພໍ່ແມ່ບອກ.

  ກິນເຂົ້າແລງແລ້ວ ພໍ່ຂ້ອຍຊິຂີ່ລົດໄປກິນເຫຼົ້າກັບໝູ່ຢູ່ບ້ານເໜືອ ນ້ອງສາວລ້າງຖ້ວຍແລ້ວກໍ່
  ໂຕນເຮືອນໄປເບິ່ງທີວີຢູ່ເຮືອນປ້າຮຸຍຈົນຮອດຈົບລະຄອນຈຶ່ງກັບມາເຮືອນເຂົ້ານອນ, ຂ້ອຍ
  ຈະໄປເບິ່ງແຕ່ມື້ທີ່ເຂົາສາຍໜັງກຳລັງພາຍໃນ ບໍ່ມັກລະຄອນໄທ. ” ໂດ່…ມາທາຢາມ່ອງໃຫ້
  ແມ່ແດ່ ຈັກແມ່ນແມງຫຍັງກັດກົກຂາແມ່ ! ” ຂ້ອຍຊອກຫາກັບຢາມ່ອງເຫັນລ້ວກໍ່ເຂົ້າໄປທາ
  ຢາຕາມເພິ່ນບອກ. ທາແລ້ວດົນເຕີບກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງພໍ່ເອີ້ນອີ່ລົ້ນມານອນເອົາແຮງໄປເຮັດນາ
  ມື້ອື່ນ.

 11. ຕົ້ນຕານຫວານ
  ເດືອນສິງຫາ 12, 2014 ເວລາ 5:18 pm

  ນ້ອງຫວານໃຈເປັນນ້ອງສາວທີ່ຂ້ອຍຮັກແລະຫຶງຫວງເໝືອນແກ້ວຕາດວງໃຈ, ຕອນນ້ອງເກີດໃໝ່
  ບາງຄົນກໍ່ວ່ານ້ອງມີໜ້າຕາຄືພໍ່ ແຕ່ເມື່ອນ້ອງຫວານໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ຂ້ອຍສາມາດເວົ້າໄດ້ເຕັມປາກວ່າ
  ນ້ອງບໍ່ມີຫຍັງຄ້າຍຄືພໍ່ ກິລິຍາມາລະຍາດ ຍາມຍິ້ມຍາມຫົວ ແລະຍາມງອນຄືແມ່ບໍ່ມີຜິດ, ມີເທື່ອ
  ນຶ່ງພວກຂ້ອຍຖືກພໍ່ລົງໂທດດ້ວຍການກັກຂັງໄວ້ໃນຫ້ອງເກັບເຄື່ອງມືກໍ່ສ້າງເມື່ອເພິ່ນນ້ອງຫວານໃຈ
  ເຂົ້າໄປໃຊ້ເຄື່ອງແຕ່ງໜ້າແລະເອົາເຄື່ອງແມ່ມາລອງນຸ່ງ ແລະຂ້ອຍຍັງຈື່ໄດ້ບໍ່ລືມວ່າພໍ່ດ່ານ້ອງຫວານ
  ວ່າ: “ມຶງຢາກເປັນແມ່ຈ້າງຄືແມ່ມຶງບໍຈຶ່ງກະແດະແຕ່ນ້ອຍແທ້?” ເພິ່ນທັງດ່າແລະກໍ່ຈະຕີນ້ອງຫວານ
  ແຕ່ຂ້ອຍເຂົ້າໄປຈັບແຂນເພິ່ນໄວ້ ແລະເກີດມີປາກສຽງກັບຂ້ອຍຈົນເຖິງຂັ້ນຈະລົງໄມ້ໃສ່ມວຍກັນ
  ແຕ່ຂ້ອຍບ່ສາມາດເປັນລູກທໍລະພີຕໍ່ສູ້ກັບເພິ່ນ ຂ້ອຍພຽງແຕ່ປ້ອງກັນຕົວແລະປ້ອງກັນນ້ອງຫວານໃຈ
  ບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກຄວາມຮ້າຍແລະຄວາມເມົາຂອງພໍ່ເທົ່ານັ້ນ.
  ຫຼັງຈາກຄືນທີ່ພໍ່ຂັງພວກຂ້ອຍໃນຫ້ອງເກັບເຄື່ອງມືທີ່ໜາວເຢັນເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂ້ອຍທີ່ມີຕໍ່
  ນ້ອງຫວານປ່ຽນໄປຈາກຄວາມຮັກລະຫວ່າງອ້າຍແລະນ້ອງກາຍເປັນຄວາມຮັກທີ່ເລິກຊຶ້ງກ່ວານັ້ນ.
  ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດພັນລະນາຢ່າງລະອຽດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຈົ້າວາດພາບເຫັນສິ່ງທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນກັບພວກຂ້ອຍ
  ໃນເວລານັ້ນ. ຕອນພໍ່ເອົາພວກຂ້ອຍໄປຂັງຍັງມີແສງຕາເວັນຢູ່, ຂ້ອຍຄິດວ່າພໍ່ຈະປ່ອຍພວກຂ້ອຍອອກ
  ໄປເຮັດກິນແລງໃຫ້ເພິ່ນກ່ອນຕາເວັນຕົກດິນ ແຕ່ແລ້ວກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງລົດຈັກຮ້າງຊູຊູກິດັງຂຶ້ນແລະດັງ
  ອອກໄປຈາກເຂດບ້ານແລະບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງລົດຄັນນັ້ນກັບມາອີກເລີຍ. ຂ້ອຍນັ່ງກອດນ້ອງຫວານຖ້າມ
  ກາງຄວາມມືດແລະໜາວເຢັນ, ລົມຫາຍໃຈອຸ່ນໆຫອມໆທີ່ໄດ້ສູດດົມເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາລົມທາງເພດ
  ຂຶ້ນມາເທື່ອລະນ້ອຍ. ຂ້ອຍແກ້ເສື້ອອອກໃຫ້ນ້ອງຫວານຫົ່ມກັນໜາວ, ແຕ່ຍິ່ງເດິກມາເທົ່າໃດ ຄວາມ
  ໜາວປະສົມຄວາມຢ້ານເຮັດໃຫ້ນ້ອງນອນກອດຂ້ອຍແໜ້ນ ຍິ່ງກອດກໍ່ຍິ່ງໜາວ ແລະເພື່ອໃຫ້ນ້ອງ
  ໄດ້ຮັບອາຍອຸ່ນຈາກອາຍຄີງຂ້ອຍຈຶ່ງບອກໃຫ້ນ້ອງແກ້ເຄື່ອງອອກໝົດແລະຂຶ້ນນອນທັບຮ່າງກາຍທີ່ເປົ່າ
  ເປືອຍຂອງຂ້ອຍ. ນ້ອງຫວານປີນຂຶ້ນມາດູດເອົາກຳລັງພາຍໃນຈາກປາກຂ້ອຍຄືເຫັນເຂົາເຮັດໃນໜັງ
  ຈີນ, ຮິມສົບນ້ອຍໆບາງໆຂອງເດັກສາວສິບສອງເຮັດໃຫ້ເລືອດໃນຮ່າງກາຍຂອງໜຸມສິບເກົ້າແລ່ນ
  ລົງໄປເຕົ້າໂຮມຢູ່ຈຸດດຽວ, ຂ້ອຍລູບໄລ້ຕາມແຜ່ນຫຼັງທີ່ຂາວນວນຂອງນ້ອງຂຶ້ນລົງແລະໄປຢຸດຢູ່ກະໂພກ
  ມົນໆຂອງນ້ອງແລະນ່ຽນຄັ້ນຕາມຈັງຫວະທີ່ດູດເລຍລີ້ນນ້ອຍໆແຫຼມໆຂອງນ້ອງ. ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເຮັດມາ
  ກ່ອນແຕ່ເຄີຍເບິ່ງໜັງເອັກໄທຈົນຊິນຕາຈຶ່ງໄດ້ລອງເຮັດຄືເຂົາ, ນ້ອງຫວານເປັນເດັກທີ່ບອກງ່າຍ ຖ່າງ
  ຂາອອກກ້ວາງ ຖ້າມີແສງສະຫວ່າງຂ້ອຍຄົງຈະເຫັນສີແດງອ່ອນໆທີ່ຮິມໝາກກ້ຽງນ້ອຍປົກປິດໄວ້
  ມື້ນຶ່ງຫຼາຍໆຊົ່ວໂມງ. ເຖິງວ່າເຕົ່ານ້ອຍຂອງນອງຈະມີກິນແຕ່ມັນກໍ່ບໍ່ສາມາດກີດກັ້ນປາຍລີ້ນຊາໆຂອງ
  ຂ້ອຍບໍ່ໃຫ້ດູດບໍ່ໃຫ້ເລຍບ່ອນທີ່ນ້ອງສະຫງວນ, ຂ້ອຍເລຍໜໍ່ນ້ອງແບບຄົນທີ່ມີປະສົບການມາແລ້ວ
  ຮ້ອຍເທື່ອພັນເທື່ອຈົນນ້ອງເລື່ອນມີລົງມາດຶງຜົມຂ້ອຍເປັນບາດໆ. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຕອນນ້ອງນອນຫງາຍ
  ໜ້າເອິກນ້ອງຈະແບນຮາບລົງຫຼາຍ ບໍ່ເປັນໜ່ວຍໝາກກ້ຽງຄືເຫັນຕອນນ້ອງອາບນ້ຳ ແຕ່ຫົວນົມສີ
  ກຸຫຼາບອ່ອນແຂງຂຶ້ນມາສູ້ລີ້ນຂ້ອຍຢ່າງບໍ່ຢ້ານກົວ ແລະຍິ່ງດູດເລຍເທົ່າໃດນ້ອງຫວານກໍ່ຍິ່ງກັ້ນໃຈ
  ຄາງໃນລຳຄໍເທົ່ານັ້ນ.
  ຮ່ອງຮູສະຫວາດຂອງນ້ອງຫວານມີນ້ຳລໍ່ລື່ນອອກມາຈໍ່ໄວ້ຖ້າດົນແລ້ວ, ຂ້ອຍຈັບຫົວປາຄໍ່ໃຫຍ່ຖູຂຶ້ນ
  ລົງຕາມຮ່ອງ ຖູຫົວທີ່ມີນ້ຳແບ້ນຊຶມອອກມາແຕ່ຕອນຈູບປາກແລກລິ້ນກັນພຸ້ນໃສ່ກັບໜໍ່ຄຳນ້ອຍຂອງ
  ນ້ອງຈົນນ້ອງຕ້ອງໄດ້ເດ່ມືລົງມາຈັບຈໍ່ໃສ່ຮູທີ່ໜີບຮັດຂອງລາວ. ນ້ອງບອກວ່າເຈັບແຕ່ພໍທົນໄດ້, ຂ້ອຍ
  ຍັດເຂົ້າໄດ້ເກີບເຄິ່ງຈຶ່ງລອງເດົ້າຄ່ອຍໆແປດເກົ້າບາດ ແລະຮູ້ສຶກວ່າເຕົ່ານ້ອຍຂອງນ້ອງກືນເອົາປາຄໍ່
  ຂອງອ້າຍເຂົ້າໄປທີລະນ້ອຍຈົນຂ້ອຍເກືອບແຕກໃນ ຝືນໃຈຖອດອອກມາແຕກນອກຕາມທີ່ນ້ອງບອກ
  ແລະນອນກອດນ້ອງໝົດຄືນຮອດແຈ້ງ. ປະມານ 6 ໂມງປາຍ ປ້າດວງຂ້າງບ້ານໃສ່ບາດແລ້ວຈຶ່ງມາ
  ໄຂກຸນແຈໃຫ້ພວກຂ້ອຍອອກໄປອາບນ້ຳກິນເຂົ້າໄປໂຮງຮຽນ, ເລີກຮຽນຕອນ 12 ໂມງ ຈຶ່ງຢືມລໍ້
  ປ້າດວງໄປແກ່ເອົາພໍ່ທີ່ນອນເມົາຢູ່ໜ້າຮ້ານອີ່ຕາເຈັກຫົວລ້ານມາເຮືອນ.
  ນັັແຕ່ມື້ນັ້ນມາ ເວລາພວກຂ້ອຍຢາກ ພວກຂ້ອຍຈະເຮັດສັນຍານນັດກັນໄປເຮັດຢູ່ຫ້ອງມ້ຽນເຄື່ອງ
  ຈົນນ້ອງຫວານຈົບມໍປາຍ ຂ້ອຍຈຶ່ງພານ້ອງມາຢູ່ເມືອງນີ້ແລະຈົດະບຽນສົມລົດກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມ
  ກົດໝາຍເພາະກົດໝາຍ ຂ້ອຍໃຊ້ນາມສະກຸນຂອງຜົວຄົນທຳອິດຂອງແມ່ ນ້ອງຫວານໃຊ້ນາມສະ
  ກຸນຂອງພໍ່ຈຶ່ງບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງແຕ່ພວກຂ້ອຍບໍ່ເອົາລູກເພາະຢ້ານລູກຈະມີຮ່າງກາຍບໍ່ສົມບູນຄືແພດ
  ແນະນຳໄວ້.

 12. ນັກຝັນ
  ເດືອນກັນຍາ 3, 2014 ເວລາ 5:04 pm

  ຕາມທີ່ຈື່ໄດ້ ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຝັນເຊັກກັບເອື້ອຍຄົນນີ້ດອກ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນລາວຂີລ້າຍແຕ່ຍ້ອນລາວເປັນຍິງສຸພາບ
  ຮຽບຮ້ອຍໃນການນຸ່ງຖືແລະກິລິຍາມາລະຍາດ ເວລາເຫັນຂ້ອຍລາວກໍ່ມັກຊວນລົມເລື່ອງການຮຽນການ
  ເມືອງ ຂ້ອຍຈຶ່ງບໍ່ເຄີຍຄິດຫຍັງກັບລາວເໝືອນຄິດກັບເອື້ອຍຄົນອື່ນໆ.
  ຄືນນັ້ນ ຂ້ອຍນອນບໍ່ຫຼັບກໍ່ເລີຍອອກມາເປີດດີວີດີເບິ່ງ ເບິ່ງໃກ້ຈະຈົບພໍດີເອື້ອຍລັດໄຂປະຕູບ້ານເຂົ້າມາ
  ນັ່ງເບິ່ງໜັງກັບຂ້ອຍຈົບແລ້ວກໍ່ເຂົ້າຫ້ອງແກ້ເຄື່ອງນຸ່ງຜ້າຮັດເອິກເຂົ້າອາບນ້ຳ. ປະມານເຄິ່ງຊົ່ວໂມງກໍ່ເຫັນ
  ລາວນຸ່ງເສື້ອຄຸມສີຂາວອອກມາເປີດຕູ້ເຢັນຫຍິ້ນນ້ຳນົມກິນ ສ່ວນຂ້ອຍກໍ່ຊອກໜັງເລື່ອງໃໝ່ອອກມາເບິ່ງ
  ຊາມຊາພໍ່ແມ່ກັບມາຈາກງານລາຕີທີ່ຕີຊ່ອຍທ່ານນຶງຈັດສະຫຼອງຕ້ອນຮັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາ
  ສຳປະທານປູກອ້ອຍຢູ່ສະຫວັນເພາະເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຖືລິໂມດປະຕູຮົ້ວໄປນຳ.
  ໃນຄວາມຝັນ ຄ້າຍຄືວ່າເອື້ອຍພາຂ້ອຍໄປສວນໝາກເງາະ, ໄປຮອດກໍ່ຮ້ອງຫາລຸງບວຍແຕ່ບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງ
  ຂານຕອບ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຍ່າງບ້ຽນໄປຫຼັງເຮືອນແນມຫາລຸງບວຍຕາມທີ່ເອື້ອຍບອກ. ເມື່ອບໍ່ເຫັນໃຜກໍ່ປີນ
  ປ່ອງຢ້ຽມເຂົ້າໄປໄຂປະຕູໜ້າບ້ານໃຫ້ເອື້ອຍເຂົ້າມາ, ຂ້ອຍອອກໄປຍໍບ໋ອກເຄື່ອງເຮືອນທີ່ລຸງບວຍຕ້ອງການ
  ເຂົ້າມາວາງໄວ້ ຄິດວ່າຈະກັບອອກໄປຍົກກະຕ່າຊີ້ນເຂົ້າມາກໍ່ຕ້ອງຢຸດບາດຕີນໄວ້ເມື່ອແນມເຂົ້າໄປຫ້ອງນອນ
  ລຸງບວຍເຫັນເອື້ອຍກຳລັງແກ້ເສື້ອຍືດອອກຍັງແຕ່ເສື້ອຊ້ອນຊາບິນາສີຂຽວ, ເອື້ອຍງວາກໜ້າມາເຫັນຂ້ອຍ
  ກໍ່ເລີຍຍາງມປິດຕູແຕ່ບໍ່ປິດບໍ່ໄດ້ເພາະຂ້ອຍເອົາຕີນຕັນໄວ້ “ຊິເຮັດຫຍັງເອື້ອຍ…ຢ່າໃດ໋…ບອກແມ່ໃດ໋..!”
  ເອື້ອຍຂ້ອຍພະຍາຍາມປິດປ້ອງບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍກອດຈູບໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ແຮງລາວບໍ່ຄ່ອຍມີເມື່ອຂ້ອຍໄດ້ບບໄດ້ຄັ້ນ
  ກົ້ນແງນໆຂອງລາວໃນຂະນະທ່ລະດົມຈູບຕາມກ້ານຄໍແລະໜ້າເອິກຂາວໆໃຫຍ່ໆຂອງລາວ. ເອື້ອຍຍູ້ຂ້ອຍ
  ລົງໄປນອນເສື່ອງິ້ວລຸງບວຍແລ້ວກໍ່ແກ້ສົ້ງຂ້ອຍອອກແລ້ວກໍ່ລະດົມອົມດູດເລຍໄຂ່ຫຳລຳໂຄຍຈົນນ້ຳຂ້ອຍ
  ແຕກຄາປາກ. ສະດຸ້ງຕື່ນຂຶ້ນມາເມື່ອເອື້ອຍຊຸກບ່າໄລ່ໃຫ້ຕື່ນໄປກົດລິໂມດໃຫ້ພໍ່ “ນ້ອງອາຍຸຍັງນ້ອຍ ບໍ່ຄວນ
  ບິ່ງໜັງອາເດີນ້ອງ…” ເອື້ອຍບອກເຕືອນກ່ອນຈະຫາຍໂຕເຂົ້າຫ້ອງນອນ.

 13. ນັກຝັນ2
  ເດືອນກັນຍາ 30, 2014 ເວລາ 5:12 pm

  ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ມີປະສົບການສີ້ເຊີງຄືຄົນອື່ນ ຖ້າໝູ່ບໍ່ຊຸກຫຼັງໃສ່ກໍ່ຄົງຈະບໍ່ໄດ້ສີ້ອີ່ຫວຽດນ້ອຍທີ່ມາ
  ເລາະເຮັດເລັບໃນຄຸ້ມບ້ານດອກ ຄັນຊິບໍ່ສີ້ກໍ່ຢ້ານໝູ່ກ່າວຫາວ່າເປັນກະເທີຍກໍ່ເລີຍເຂົ້າໄປ
  ສີ້ສາໃຫ້ໝູ່ເຊົາເວົ້າເຍີ້ຍ. ອີ່ຫວຽດນ້ອຍຄົນນັ້ນກໍ່ທົນພໍແລ້ວ ຂ້ອຍສີ້ແລ້ວມັນກໍ່ຮ້ອງຖາມ
  ເຂົາແບບສຽງບໍ່ຂອດວ່າ ” ອ້າຍ ອ້າຍ…ມີອີກບໍ່ໃຜຢາກສີ້ຂ້ອຍ ຂ້ອຍຫີປິດແລ້ວບໍ່ໄດ້ສີ້ໄຫຼ?”
  5 ຄົນສີ້ ມັນເອົານຳແຕ່ 5 ແສນ ສີ້ແລ້ວກໍ່ຢ້ານຕິດໂລກ ຟ້າວແລ່ນເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳໄປລ້າງທັນທີ.
  ເຂົາວ່າຫີຫວຽດມີເມັນ ແຕ່ຫີອີ່ນັ້ນຄົງບໍ່ມີເພາະມັນມີໝອຍໜ້ອຍດຽວນັບເສັ້ນໄດ້ ແຕ່ຮິມ
  ຫີມັນດຳຄ້ຳບໍ່ແດງອ່ອນໆຄືຫີທີ່ຂ້ອຍເຫັນໃນຄວາມຝັນ ກິ່ນຫີກໍ່ເໝັນຄາວໆຄືກິ່ນກະປູເໜົ່າ
  ສົງໃສເໝັນກິ່ນນ້ຳແບ້ນບັກຕຸ້ຍທີ່ເຂົ້າໄປສີ້ກ່ອນຂ້ອຍ, ມື້ໜ້າຈຶ່ງຈະມາຂຽນໃຫ້ອ່ານ ນອນກ່ອນ.

 14. ບໍ່ເຄີຍ
  ເດືອນຕຸລາ 21, 2014 ເວລາ 5:15 pm

  ແມ່ທ້ວງເລື້ອຍເວລາເພິ່ນເຫັນພວກຂ້ອຍແລ່ນໄລ່ຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ກັນເໝືອນຕອນຍັງນ້ອຍ
  ເພິ່ນວ່າ ໃຫຍ່ເປັນບ່າວເປັນສາວແລ້ວ ຢອກກັນແນວນັ້ນມັນບໍ່ງາມຕໍ່ສາຍຕາຄົນອື່ນ
  ແຕ່ເວລາຢູ່ນອກເຮືອນ ພວກຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຢອກກັນແນວນີ້ດອກ ຢູ່ໃນເຮືອນຈຶ່ງຢອກກັນ
  ບາງເທື່ອຂ້ອຍກໍ່ເປັນຝ່າຍເລິ້ມກ່ອນ ບາງເທື່ອກໍ່ແມ່ນນ້ອງສາວເປັນຜູ່ເລິ້ມດ້ວຍການ
  ແກ່ວງນັ້ນໂຍນນີ້ມາໃສ່ໂດຍໄຮ້ເຫດຜົນ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍໃຈຂຶ້ນແລ້ວລຸກໄປໄລ່ຈັບໄລ່ຕີ
  ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຕີແຮງຈົນເຈັບຈົນຊ້ຳດອກພຽງແຕ່ແຕະເນື້ອຊູນຕົວນ້ອງຊື່ໆຫັ້ນນະ.
  ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່ານ້ອງເຈນຄິດຫຍັງໃນໃຈ ແຕ່ສຳລັບຂ້ອຍຢາກລໍ້ສີ້ລາວ ຍິ່ງໄດ້ຈັບເລັກເຈັບ
  ນ້ອຍເທົ່າໃດ໋ກໍ່ຍິ່ງຢາກສີ້ເທົ່ານັ້ນ, ເຄີຍໄດ້ຍິນແຕ່ໝູ່ເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າສາວນ້ອຍຂຶ້ນໃໝ່
  ຂົນບົວກຳລັງປົ່ງສີ້ຄັກ ເຄີຍໄປຈ້າງສີ້ຢູ່ບາກົກຄະຍອມແຕ່ສາວນ້ອຍຄົນນັ້ນຫີຫຼົມແລ້ວ
  ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນໂຄຍຂ້ອຍນ້ອຍດອກ ເປັນຍ້ອນຄົນສ້ຫຼາຍ ໃຜໄປກໍ່ເລືອກເອົາແຕ່ອີ່ເລ
  ເຂົາວ່າຢູ່ບາອາພອນໂລກໍ່ມີສາວນ້ອຍແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ກ້າເຂົ້າດອກເພາະມັນເປັນບາໄຮໂຊ
  ຕ້ອງຂີ່ລົດເກ໋ງ ກະເປົ໋າຕຶງໆເຂົາຈຶ່ງຕ້ອນຮັບ.
  ມີເທື່ອນຶ່ງຂ້ອຍນ້ຳແຕກໃສ່ສົ້ງເລີຍເພາະມັນເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄດ້ກຳນົມນ້ອງນອກເສື້ອ
  ແລະນ້ອງກໍ່ໜ້າແດງດ້ວຍຄວາມອາຍທີ່ຖືກອ້າຍບາຍນົມແບບນີ້, ລູບຄັ້ນບາຍຄຳດົນ
  ເຕີບ ນ້ອງຈຶ່ງຮູ້ສຶກໂຕແລະແກະມືຂ້ອຍອອກ ລັກຍິ້ມໃຫ້ແບບອາຍໆແລະເຂົ້າຫ້ອງໄປ
  ເຊື່ອງຄວາມອາຍຢູ່ໃນຫ້ອງນອນ ສ່ວນຂ້ອຍກໍ່ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳລ້າງແລະປ່ຽນສະຫຼິບໃໝ່.
  ຈາກມື້ນັ້ນມາ ສັງເກດເຫັນວ່ານົມນ້ອງໃຫຍ່ຂຶ້ນແຕ່ລະມື້ ເວລາແລ່ນຈ໋ອກກິ້ງ ນົມນ້ອງ
  ຊິຄອນຢ້ອນຂຶ້ນຢ້ອນລົງຕາມຈັງຫວະບາດຕີນຕົກດິນ ກົ້ນນ້ອງກໍ່ເລິ້ມມົນຂຶ້ນ ຂ້ອຍມັກ
  ຫຼາຍຕອນນ້ອງນຸ່ງສົ້ງ Lee ແລະເສື້ອແທງທ໋ອບຮັດໆ. ຜິວນ້ອງເຈນຂາວນວນຊວນຈູບ
  ຂນາດ ແຕ່ຂ້ອຍກ້າລອງຈູບແຕ່ແກ້ມ ເຄີຍລອງຈູບສົບເທື່ອນຶ່ງແຕ່ລາວບໍ່ອ້າສົບໃຫ້ແຍ່
  ລີ້ນເຂົ້າໄປໄດ້, ເປີດໜັງເອັກເບິ່ງແລະຊວນນ້ອງມາເບິ່ງນຳ ແຕ່ນ້ອງບອກວ່າສົກກະປົກ
  ໂພດ ເພິ່ນເບິ່ງຄົນດຽວສາ ເຂົາຊິໄປຍ່າງເບິ່ງເຄື່ອງແຖວ ITECC ນຳໝູ່ກ່ອນ ເວົ້ແລ້ວ
  ນ້ອງເຈນກໍ່ເຕັ້ນຂຶ້ນລົດຟິໂນໄປກັບໝູ່ ປ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງໜັງເອັກຊັກວ່າວຢູ່ຄົນດຽວ.

 15. 3kip
  ເດືອນພະຈິກ 8, 2014 ເວລາ 6:34 pm

  ຢາກລອງສີ້ເດເນາະຄືຊິມ່ວນໂຄຍດີ 🙂

 16. ເດັກຊົ່ວ2
  ເດືອນພະຈິກ 20, 2014 ເວລາ 5:13 pm

  ກ່ອນອື່ນຕ້ອງຂໍໂທດນຳເຈົ້າຂອງຮູບທີ່ນຳເອົາຮູບເຈົ້າມາລົງປະກອບເລື່ອງທັງໆທີ່ເຈົ້າ
  ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນລື່ອງນີ້ເລີຍ ແຕ່ຂ້ອຍມັກຄົນນົມໃຫຍ່ ແລະໜ້າຕາຂອງເຈົ້າກໍ່ເຊັກຊີ
  ໜ້າຈູບໜ້າເລຍຈຶ່ງເອົາຮູບເຈົ້າມາລົງເບິ່ງ ບາງທີຄົນອື່ນອາດຈະມັກແລະຝັນເຫັນເຈົ້າ.

  ຂ້ອຍເລິ້ມມີແນວຄິດບໍ່ດີຕັ້ງແຕ່ຮຽນໜັງສືຢູ່ຫ້ອງປໍ3 ຕອນນັ້ນຂ້ອຍກຳລັງຕິດອ່ານ
  ເຫັນປຶ້ມເຫັນໜັງສືພິມເຫັນນິຕະຍະສານຫຍັງກໍ່ຈັບຂຶ້ນມາອ່ານໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າປຶ້ມຫົວນັ້ນ
  ໜັງສືພິມສະບັບນັ້ນ ຫຼືນິຕະຍະສານເຫຼັ້ມນັ້ນເໝາະສົມແກ່ຜູ່ເຍົາຫຼືບໍ່.
  ມື້ນັ້ນ ຂ້ອຍກັບອີ່ແຫຼ້ມໄປຕະລາດນຳແມ່, ແວ່ກິນເຂົ້າປຸ້ນນ້ຳຊີ້ນແລ້ວກໍ່ໄປເລາະຊື້ອາຫານ
  ເພື່ອໄປແຕ່ງສູ່ຄົນໃນຄອບຄົວກິນເໝືອນເພິ່ນເຮັດໃນແຕ່ລະວັນ ແຕ່ມື້ນັ້ນເປັນມື້ພິເສດ
  ເພາະພໍ່ເບີກເງິນໃໝ່ ຊື້ຜັກນາງອາງຫຍ້າປູປາໄດ້ຄົບແລ້ວ ແມ່ກໍ່ເຂົ້າໄປເຮັດຜົມເຮັດເລັບ
  ຢູ່ຮ້ານເສີມຄວາມງາມຂອງປ້າອ່າງ ແລະຂ້ອຍກັບອີ່ແຫຼ້ມກໍ່ຕ້ອງນັ່ງຖ້າຢູ່ຫ້ອງຮັບແຂກ
  ເບິ່ງກາຕູນ. ເບິ່ງໄປນຳ ຈັບນິຕະຍະສານທີ່ກອງຢູ່ໜ້າໂຕະຂຶ້ນມາອ່ານໄປນຳ, ຖ້າຈື່ບໍ່່ຜິດ
  ນິຕະຍະສານເຫຼັ້ມນັ້ນຊື່ “ຂວັນເຮືອນ” ຊຶ່ງເປັນນິຕະຍະສານທີ່ເວົ້າເຖິງທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບ
  ຜູ່ຍິງເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ພໍເປີດມາຮອດທ້າຍເຫຼັ້ມກໍ່ເຫັນຫົວຂໍ້ສະດຸດຕາ “ລົມເລື່ອງເພດ”
  ຊຶ່ງມີຮູບປະກອບຜູ່ຍິງເປືອຍບ່າໄລ່ເສີຍຜົມໃຫ້ຜູ່ຊາຍເປືອຍກາຍຈູບກ້ານຄໍ ແລະມີຮູບ
  ແຕ້ມຜູ່ຊາຍຜູ່ຍິງປະໂປ້ປະກອບໃນແຕ່ລະເລື່ອງ.
  ແຕ່ລະເລື່ອງທີ່ໄດ້ອ່ານມັນເຮັດໃຫ້ກະປອມນ້ອຍຂ້ອຍກະດຸກກະດິກຂຶ້ນມາແຕ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນ
  ເຮັດໃຫ້ເປົ້າສົ້ງຕຶງໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນດອກ, ພໍອ່ານມາຮອດເລື່ອງເປັນຊູ້ກັບລຸງເຂີຍເຮັດໃຫ້
  ຂ້ອຍຄິດເຫັນຕອນລຸງກາມາສົ່ງແມ່ໃນຄືນນັ້ນ. ແສງເດືອນບໍ່ແຈ້ງປານໃດແຕ່ພໍເຫັນມົວໆ
  ຕອນລຸງກາດຶງຮ່າງແມ່ເຂົ້າໄປກອດ ແຕ່ແມ່ດີ້ນຂັດຂືນເລັກນ້ອຍຕາມປະສາຜູ່ຍິງ ປະມານ
  ອຶດໃຈຕໍ່ມາລຸງກາກໍ່ຄາຍວົງກອດແລະປ່ອຍໃຫ້ແມ່ໄຂປະຕູເຂົ້າບ້ານ ແລະຂ້ອຍກໍ່ຟ້າວ
  ມຸດເຂົ້າມຸ້ງຫົ່ມຜ້າທຳທ່ານອນກ່ອນແມ່ຈະເຂົ້າມາໃນຫ້ອງແກ້ເຄື່ອງອອກໄປອາບນ້ຳແລະ
  ກັບມານອນກອດພວກຂ້ອຍ.
  ນັບແຕ່ໄດ້ອ່ານເລື່ອງເພດສຳພັນຈາກນິຕະຍະສານນັ້ນແລ້ວເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເກີດຄວາມຢາກ
  ຮູ້ຢາກເຫັນບ່ອນສະຫງວນຂອງຜູ່ຍິງ ຢາກຮູ້ວ່າມັນຄ້າຍຄືເຂົາເວົ້າໃນເລື່ອງນັ້ນຫຼືບໍ່ ເບິ່ງ
  ຂອງອີ່ແຫຼ້ມຕອນອາບນ້ຳນຳກັນກໍ່ບໍ່ມີຂົນ ລັກເບິ່ງແມ່ປ່ຽນເຄື່ອງເລື້ອຍແຕ່ບໍ່ເຫັນເຕັມຕາ
  ຈັກເທື່ອ ຈົນຕ້ອງໄດ້ໂຮມເງິນທີ່ແມ່ໃຫ້ໄປຊື້ເຂົ້າໜົມກິນຢູ່ໂຮງຮຽນຄົບ 200 ກີບແລ້ວຈຶ່ງ
  ໄປຈ້າງເບິ່ງຫີອີ່ນາຍບົວ ລາຍເປີດສິ້ນໃຫ້ເຫັນວັບໆແວມໆແລ້ວກໍ່ໄລ່ຂ້ອຍລົງເຮືອນ
  ເສຍເງິນ 200 ກີບລ້າໆ ຫ່າມັນນີ້ !

 17. ບ່າວມິບ
  ເດືອນທັນວາ 4, 2014 ເວລາ 6:08 pm

  ນ້າສາວນາເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ລາວຢູ່ກັບລູກຊາຍສອງຄົນແມ່ລູກ ສ່ວນຜົວນັ້ນໜີໄປຢູ່ດອນ30ກັບເມຍນ້ອຍ
  ໄດ້ 5-6 ປີແລ້ວ ເວລາຄິດແງ້ນຂຶ້ນມາກໍ່ຊອກຫາໝາກແຕງໝາກເຂືອແຍ່ບັນເທົາທຸກ ຢາກໄປຊອກຫາ
  ບ່າວນ້ອຍຢູ່ບາດາວຟ້າມກອດນອນຢູ່ແຕ່ລູກຊາຍບໍ່ໃຫ້ໄປ ລູກໃຫ້ນອນກອດລາວ ກະດຽມຄີງລະເນາະ
  ຊິນອນກອດລູກຕົນເອງໄດ້ແນວໃດ໋ ຖ້າແມ່ນ 10 ປີກ່ອນຫັ້ນຊິກອດຢູ່ແຕ່ດຽວນີ້ລູກຊາຍເປັນບ່າວແລ້ວ
  ໝູ່ລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັນເອົາເມຍໄດ້ລູກອຸ້ມໝົດແລ້ວ ແຕ່ລູກຊາຍຫຼິ້ນຍັງບໍ່ອິ່ມ ຖ້າແມ່ຫາໃຫ້ຊິເອົາຢູ່
  ວ່າຊັ້ນ.

 18. Buk
  ເດືອນທັນວາ 6, 2014 ເວລາ 7:48 pm

  ຢາກເບິ່ງໜັງເອັກໄທເລື່ອງ “ແມ່ຈ໋າ…ໜູຂໍມັ້ງ” ແຕ່ຕ້ອງອອກເນັດໃຫ້ເອື້ອຍໃຊ້ຄອມ
  ຶ່ຈຶ່ງຂໍອະນຸຍາດຈາກຍາ casanova ຝາກເວັບນີ້ໄວ້ແດ່ເດີ.
  xxxclubsex.com
  ຂອບໃຈ

 19. Marl
  ເດືອນທັນວາ 14, 2014 ເວລາ 9:20 am

  ໜັງຟິລິປິນ ຕ້ອງໃຈເຢັນໆຈຶ່ງຮູ້ເລື່ອງ.

 20. Kuki
  ເດືອນມັງກອນ 4, 2015 ເວລາ 5:58 pm

  http://ilovenonude.org/wp-content/uploads/2014/12/Silver-Starlets_Isabella-elegance-2-119-625×937.jpg,/img>

  ຮູບຕົວຢ່່າງຈາກເວັບ ilovenonude.org

 21. Kuki
  ເດືອນມັງກອນ 4, 2015 ເວລາ 6:00 pm

 22. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນມັງກອນ 12, 2015 ເວລາ 5:15 pm

  ຝາກຮູບໝູ່ຫຼານໄວ້ແດ່ເດີ 🙂

 23. ເດັກບ່າວ
  ເດືອນມັງກອນ 27, 2015 ເວລາ 5:15 pm

  ນາງແບບໂຄສະນາເສື້ອຊ້ອນໃນຄົນນີ້ໜ້າຮັກຫຼາຍ.

 24. ຢາກຮູ້
  ເດືອນກຸມພາ 10, 2015 ເວລາ 5:25 pm

  ເວລາເຫັນນ້ອງໃພ້ນຸ່ງຜ້າຮັດເອິກອອກຫ້ອງນ້ຳມາ ຂ້ອຍພະຍາຍາມຫ້າມໃຈບໍ່ໃຫ້ແນມເບິ່ງທ່ອນຂາຂາວ
  ຂອງນ້ອງໃພ້ແຕ່ມັນຫ້າມຍາກເວລາລາວຜ່ານຫ້ອງຊະລົງທີ່ຂ້ອຍນັ່ງເບິ່ງທີວີ, ອ້າຍເຂີຍກໍ່ແນມເບິ່ງນ້ອງ
  ໃພ້ດ້ວຍແສງຕາຫື່ນເໝືອນກັນແຕ່ລາວມີເອື້ອຍນອນຫງາຍໃຫ້ສີ້ເວລາຢາກຂຶ້ນມາ ລາວຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າ
  ຫ້ອງນ້ຳຊັກວ່າວຄືຂ້ອຍ.
  ເຈົ້າກໍ່ເຄີຍຄິດບໍ່ດີກັບເອື້ອຍຫຼືນ້ອງໃພ້ຂອງເຈົ້າຫຼືບໍ່? ເລົ່າໃຫ້ຟັງແດ່.

 25. Big Ear
  ເດືອນກຸມພາ 20, 2015 ເວລາ 5:25 pm

  http://phimsexporn.com/loan-luan-chi-dau-vu-to.html

  ເອື້ອຍແງ້ນ ໂຊນົມໃຫ້ນ້ອງຊາຍເບິ່ງຈົນນ້ອງຊາຍອົດບໍ່ໄດ້ຈຶ່ງສີ້ເອື້ອຍໃຫ້ສະໃຈ.

 26. pig big ears
  ເດືອນມີນາ 3, 2015 ເວລາ 5:21 pm

  ບັກນັ້ນເປັນບ້າ ບໍ່ເຕັມຫຼືເປັນຫຍັງກໍ່ບໍ່ຮູ້ ຢູ່ໆກໍ່ເອີ້ນຂ້ອຍເຂົ້າໄປລົມຫຼັງໄມ, ເລິ້ມແຕ່ຂ້ອຍຫຼິ້ນເຟສບຸກມາ
  ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເອີ້ນໝູ່ເຂົ້າໄປລົມຫຼັງໄມຈັກເທື່ອ ໄດ້ຍິນແຕ່ໝູ່ເວົ້າສູ່ຟັງວັງລົມຫຼັງໄມໃນເຟສໄດ້ບໍ່ຕ້ອງລົມ
  ຢູ່ hotmail ກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍລອງເຮັດຈັກເທື່ອ ເມື່ອມີຄົນຊວນລົມກໍ່ເລີຍລອງຮັບເອົາ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້
  ເສຍເວລາປະມານສອງນາທີເພື່ອຕິດຕັ້ງ driver ເວບແຄມເຂົ້າ ຈຶ່ງລົມກັນໄດ້.
  ບັກນັ້ນບອກວ່າຊື່ໝູ ອາຍຸ 24 ຢູ່ກັບແມ່ແລະນ້ອງສາວ ພໍ່ໜີໄປເອົາເມຍຢູ່ເມືອງລອງຕັ້ງແຕ່ມັນຮຽນ
  ຢູ່ຫ້ອງປໍ1. ຂ້ອຍກໍ່ບອກມັນໄປວ່າ ຂ້ອຍຢູ່ກັບພໍ່ແມ່ແລະເອື້ອຍນ້ອງຫຼາຍຄົນ ສະໝັກເຂົ້າກຸ່ມນີ້ເພາະ
  ເຫັນເຂົາເອົາຮູບສີ້ຮູບເຊີງມາໂພສໃຫ້ເບິ່ງຫຼາຍ ສ່ວນກຸ່ມສາວລາວເຊັກຊີມີແຕ່ຮູບທຳມະດາ ບໍ່ມີຮູບ
  ໂປ້ຄລິປເປືອຍໃຫ້ເບິ່ງຄືກຸ່ມນີ້ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດຊົ່ວໆຄືເຂົາດອກ ຍັງບໍ່ທັນເຄີຍສີ້ເທື່ອ. ບັກນັ້ນຫົວຂຶ້ນ
  ຢ່າງແຊບນົວເມື່ອໄດ້ຍິນຂອ້ຍບອກແນວນັ້ນ ມັນບໍ່ເຊື່ອວ່າຄົນອາຍຸ 21 ປີ 22 ສີ້ເຂົ້າແລ້ວບໍ່ເຄີຍເຫັນ
  ຫີແທ້, “ມຶງຄືບໍ່ຂໍເບິ່ງຫີເອື້ອຍມຶງຫັ້ນຄັນມຶງບໍ່ເຄີຍເຫັນ?” ບັກນັ້ນແນະນຳໃຫ້ຂ້ອຍເຮັດແບບຊົ່ວໆ
  ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ກ້າເຮັດຕາມທີ່ມັນບອກດອກ ຂະນາດລັກແນມເບິ່ງໜ້າເອິກຊື່ໆກໍ່ຍັງຖືກລາວດ່າໜ້າແຕກ
  ໄປແລ້ວ ຖ້າໄປຂໍເບິ່ງຫີແບບດື້ໆຄືຊິຖືກລາວເຕະອອກເຮືອນໄວໆໂລດ.
  ເອື້ອຍຂ້ອຍເອົາຜົວແລ້ວ ມີລູກ 2 ຄົນແລ້ວ ແຕ່ລາວຍັງດູດີ ນົມບໍ່ຢ່ອນຍານເຕບເຊບຕ໋າບຊາບ
  ຄືໝູ່ທີ່ມີອາຍຸລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັບລາວ ຄົງເປັນຍ້ອນລາວນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນທີ່ມີນວມໜາໆໃຫ້ຍົກຊົງ
  ໄວ້ ໄດ້ຍິນລາວບອກນ້ອງສາວວ່າ: “ສູຍັງສາວ ຍັງສົດ ນົມຍັງຕຶງ ຊື້ໂຕຊອບຄັບມານຸ່ງກະໄດ້ ໃສ່ໂຕ
  ນວມໜາໜ້າເອິກໃຫຍ່ຄືແມ່ຈ້າງ ສູມັນແນວນັ້ນຫວາ?”
  ບັກຫ່ານັ້ນເຫັນຂ້ອຍມິດ ບໍ່ປາກ ບໍ່ພິມຫຍັງ ມັນກໍ່ເລີຍຖາມຂຶ້ນວ່າ: “ມຶງຢາກຮູ້ເລື່ອງກູບໍ່ ກູຊິເລົ່າ
  ໃຫ້ຟັງ?” ຂ້ອຍຕອບມັນວ່າ: “ຢ່າລະ ຂ້ອຍຊິອອກໄປວຽກແລ້ວ ມື້ໜ້າຈັ່ງເລົ່າໃຫ້ຂ້ອຍຟັງ.” ແຕ່ບັກ
  ນັ້ນຍັງດື້ດ້ານເວົ້າຕໍ່ວ່າ: “ກູຢາກເຍັດນ້ອງສາວກູວະ ຖ້າແມ່ກູເຂົ້ານອນກ່ອນ ກູຊິເຂົ້າໄປລົ້ວ.”
  ຂ້ອຍຕ້ອງຟ້າວຟິດເຟສໄວ້ທັນທີເມື່ອແມ່ຂ້ອຍໄຂປະຕູເຮືອນ ຍ່າງເກາະແຂນຄົນຂັບລົດເຂົ້າມາດ້ວຍ
  ອາການມືນເມົາ. “ບັກລູກເຂີຍອັບປີ ສີ້ລູກແລ້ວຍັງຢາກສີ້ແມ່ເຖົ້າອີກ !” ຄົນເມົາມັກເວົ້າເພີີ້ເຈີ້ຈິງໆ !

 27. ມັກເບິງ
  ເດືອນມີນາ 21, 2015 ເວລາ 5:32 pm


  ເບິ່ງ Sunderland ເຈາະປະຕູ Ham United ກ່ອນຈຶ່ງຈະມາເລົ່າເລື່ອງນີ້ໃຫ້ຟັງ.

 28. ນັກລອກ
  ເດືອນເມສາ 27, 2015 ເວລາ 4:21 pm

  ເລື່ອງນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ລອກມາຈາກເວັບເພື່ອນບ້ານຊຶ່ງຂຽນລົງໃນຫ້ອງສົນທະນາບັນຫາຄອບຄົວ
  ຖ້າໃຜມີສິນທຳໃນຫົວໃຈກໍ່ບໍ່ຄວນອ່ານເພາະມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຜິດຕໍ່ສິນທຳອັນດີງາມຂອງລາວ
  ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີແນວຄິດບໍ່ດີຂຶ້ນມາຈົນຫຼົງຊັກວ່າວໃສ່ໜ້າຈໍ.
  ສາວໝຸດເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າເຄີຍເບິ່ງຮູບຄົນສີກັນຕັ້ງແຕ່ຕອນຢູ່ຫ້ອງປໍ5 ຕອນໄປທຳຄວາມສະອາດ
  ຄອກຕະລ່າງ ຄົງຈະແມ່ນນ້າບ່າວຂອງລາວເອົາມາເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ຂາງ, ເປັນປຶ້ມໂປ້ຝຣັ່ງ ຖ່າຍໃຫ້
  ເຫັນແຈ້ງໆເລີຍ ເຫັນຮອດເສັ້ນເລືອດເປັນປູດຄືຢູ່ຫຼັງມືຂອງອ້າຍເຂີຍ. ອ້າຍເຂີຍສາວເກດເປັນ
  ຊ່າງໄມ້, ບໍ່ສູງແຕ່ລຳໂຕກ້າມກຶງດີ ເວລານຸ່ງສົ້ງກິລາຊ້ອມມວຍຢູ່ເດີ່ນຫຼັງບ້ານ ສາວເກດມັກຈະ
  ລັກແຍງອ້າຍເຂີຍຢູ່ງຽບໆຕອນອອກໄປລ້າງຜັກຢູ່ຊານ ແລະມັກສູດດົມກິ່ນເຫື່ອຂອງອ້າຍເຂີຍ
  ຕອນລາວຍ່າງກາຍ ມັນກະຕຸ້ນອາລົມໄດ້ດີ ແລະເວລາຊັກເຄື່ອງຊ່ອຍເອື້ອຍກໍ່ມັກດົມເຄື່ອງນຸ່ງ
  ຂອງອ້າຍເຂີຍກ່ອນຈະລົງມືຊັກ.
  ສາວໝຸດຍັງເລົ່າໃຫ້ຟັງອີກວ່າອ້າຍເຂີຍຂອງລາວເປັນຄົນມັກມ່ວນ ມັກຊວນລາວຮ້ອງເພງຄູ່
  ມັກຫຼາຍແມ່ນເພງໜຸ່ມນາເຂົ້າ-ສາວນາເກືອ, ເວລານ້ອງນຸ່ງແບມືຂໍເງິນກໍ່ບໍ່ເຄີຍຕອບວ່າບໍ່ມີ ຢາກ
  ໄດ້ຈັກກີບກໍ່ຈົກໃຫ້ ຖ້າບໍ່ມີໃນຖົງກໍ່ບອກໃຫ້ໄປເອົານຳເອື້ອຍ. ເວລາໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວ ເອື້ອຍມັກ
  ເອົາສາວໝຸດໄປນຳ ໄປຊ່ອຍອຸ້ມລູກໃຫ້, ເວລາອ້າຍເຂີຍສອດແຂນມາຮັບເອົາລູກກໍ່ມັກຊູນເຕົ້າ
  ສາວໝຸດເລື້ອຍ, ແຕ່ກ່ອນເຄີຍລັກແນມ ແຕ່ດຽວນີ້ມັກຈ້ອງເບິ່ງເອົາດື້ໆຄືບໍ່ເຊື່ອສາຍຕາວ່າສາວ
  ນ້ອຍ 15-16 ຈະມີເຕົ້າໃຫຍ່ແບບນີ້ ແລະຕອນເວລາສາວໝຸດນຸ່ງຜ້າຮັດເອິກອອກມາຈາກຫ້ອງ
  ອາບນ້າຍ່າງກາຍໜ້າອ້າຍເຂີຍທີ່ນັ່ງເບິ່ງທີວີຢູ່ເບາະຊະລົງ ຫົວໃຈສາວໝຸດຫວິວໆວາດນຶ່ງເມືອ
  ຮູ້ວ່າອ້າຍເຂີຍໃຊ້ສາຍຕາລວນລາມຕົນ ແລະອົດລັກຍິ້ມບໍ່ໄດ້ເມື່ອຄິດເຫັນຕອນນັ້ນ ຕອນເບິ່ງ
  ຄລິປໜັງລາມົກໃນມືຖືຂອງອ້າຍເຂີຍ.
  ສາວໝຸດບອກຕື່ມວ່າໄດ້ຍິນເອື້ອຍລົມໂທລະສັບກັບໝູ່ເລື່ອງຂອງລາວກັບອ້າຍເຂີຍ ຈັບຄວາມ
  ໄດ້ວ່າອ້າຍເຂີຍເປັນຄົນມັກເຊັກ ໃຫ້ດ້າມເທື່ອສອງເທື່ອກໍ່ບໍ່ພໍໃຈ ຢາກໄດ້ສອງຢາກໄດ້ສາມ ບາງ
  ເທື່ອກໍ່ຄິດຢ້ານລາວໄປລັກຫຼິ້ນສາວນວດສາວເບຍຄືພໍ່ລູກພໍ່ເມຍຄົນອື່ນ ເປັນປະຈຳເດືອນຢູ່ກໍ່ຈຳ
  ໃຈໃຫ້ຜົວເອົາ. ໄດ້ຍິນແບບນັ້ນ ສາວໝຸດກໍ່ເກີດແນວຄິດຢາກຮູ້ວ່າອ້າຍເຂີຍມີແຮງຫຼາຍປານ
  ນັ້ນແທ້ບໍ ແຕ່ບໍ່ກ້າເຮັດຫຍັງອອກໜ້າອອກຕາເພາະຢ້ານຫອຍຈີກຄືໝູ່ບອກກໍ່ເລີຍໄດ້ແຕ່ແຍ່ຫອຍ
  ຕົນເອງຫຼິ້ນໄປກ່ອນຊາມຊາຖືກຂອງແທ້.
  ສາວໝຸດຖາມວ່າ:
  1. ກິນຢາກ່ອນຫຼືຫຼັງຈັກນາທີຈຶ່ງຈະປອດໄພ(ອ້າຍເຂີຍບໍ່ມັກໃສ່ຖົງ)?
  ມືນັ້ນອ້າຍເຂີຍເມົາ ເຂົ້າຫຼົງຫ້ອງກໍ່ເລີຍໄດ້ເສຍໄຂ່ແດງໃຫ້ ແລະຕໍ່ມາກໍ່ໄດ້ເສຍໃຫ້ອ້າຍເຂີຍອີກ
  ເກືອບທຸກມື້ ແລະມັກແຕກໃນອີກ.
  2. ໃສ່ຮ່ວງແບບໃດປອດໄພ?
  ສອງຂໍ້ເທົ່ານັ້ນລະທີ່ສາວໝຸດຢາກຮູ້.

 29. ບັກລ່ວງ
  ເດືອນພຶດສະພາ 11, 2015 ເວລາ 12:51 am

  ຕອນຊອນບ່າວ ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເອື້ອຍບິດຫູຈົນຫູເກືອບຍ້ອນຂໍເບິ່ງນົມໝູ່ລາວທີ່ມາພັກເຊົານຳຊົ່ວຄາວ
  ຊາມຊາພໍ່ແມ່ລາວຊອກຊື້ເຮືອນໄດ້ ລາວບໍ່ຢາກຢູ່ກັບພີ່ນ້ອງເພາະອອກທ່ຽວກາງຄືນບໍ່ໄດ້ຄືມາຢູ່ກັບ
  ເອື້ອຍຂ້ອຍ ອອກໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວສະບາຍ ກັບເດິກກັບດື່ນກໍ່ໄດ້. ເອື້ອຍນັນເປັນຄົນງາມ ຜິວຂາວນຽນ
  ຫຸ່ນສູງໄດ້ຫຼາບໄດ້ລາຍ ສາມາດເປັນນາງແບບໄດ້ວ່າຊັ້ນສາ, ຢາກສະແດງໃຫ້ໝູ່ຮູ້ວ່າມີຄວາມກ້າ
  ຫານຈຶ່ງຖືກບິດຫູ ແຕ່ວ່າເອື້ອຍບໍ່ເວົ້າໃຫ້ພໍ່ແມ່ຟັງ ບໍ່ຊັ້ນຂ້ອຍຄົງຖືກຕີນພໍ່ແທ້ໆລະ.
  ຫຼັງຈາກພໍ່ແມ່ລາວຊື້ເຮືອນໄດ້ຖືກໃຈແລ້ວ ລາວກໍ່ໄປຢູ່ກັບຄອບຄົວລາວແຕ່ກໍ່ຍັງທຽວມາຫຼິ້ນມານອນ
  ນຳເອື້ອຍຂ້ອຍຄືເຄີຍເຮັດມາ ແລະຂ້ອຍກໍ່ຍັງລັກເບິ່ງລັກແຍງລາວຄືເກົ່າເວລາລາວຕາມແຕ່ໂອກາດ
  ທີ່ເໝາະສົມ. ມື້ນັ້ນພໍ່ແມ່ບໍ່ຢູ່ ເພິ່ນໄປສົ່ງສະການໝູ່ໃນຫ້ອງການ, ຂ້ອຍນັ່ງຫຼິ້ນຄອມຢູ່ ເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່
  ສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາທາງຢາຮູ ບອກໃຫ້ເອົານ້ຳເຢັນຂຶ້ນໄປໃຫ້ ແລະຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງເຮັດຕາມສັ່ງເພາະລາວມີ
  ສິດສູງສຸດຍາມພໍ່ແມ່ບໍ່ຢູ່. “ເພິ່ນຍັງຢາກເບິ່ງນົມເຂົາຢູ່ຫວາ?” ເອື້ອຍຂ້ອຍຖາມຂຶ້ນດ້ວຍນ້ຳສຽງທີ່
  ເຂັ່ງຂຶມ. “ຖ້າຢາກເບິ່ງໃຫ້ເອົາຫຳອອກມາໃຫ້ຈຸຂ້ອຍເບິ່ງກ່ອນ !” ຂ້ອຍອຶ້ງໄປເລີຍເມື່ອໄດ້ຍິນເອື້ອຍ
  ເວົ້າແນວນັ້ນ, ຖ້າເປັນເຈົ້າ ເຈົ້າກໍ່ຈະອາຍຈະຢ້ານຄືຂ້ອຍຫັ້ນລະທີ່ຈະເປີດໂຄຍໃຫ້4ສາວຈອມແກ່ນ
  ເບິ່ງ. “ຈັບມັນໄວ້ ຂ້ອຍຊິແກ້ສົ້ງມັນ.” ໝູ່ເອື້ອຍຄົນນຶ່ງເວົ້າຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ພາກັນລຸກຂຶ້ນມາຈັບແຂນ
  ປ້ຳຂ້ອຍໃຫ້ນອນລົງຕຽງ. 4 ຕໍ່ 1 ບໍ່ມີທາງສູ້ ຊິໃຫ້ກໍ່ລະອາຍ ໄດ້ແຕ່ແຂງໃຈໃຫ້ເຂົ້າແກ້ສົ້ງດຶງສະຫຼິບ
  ອອກເບິ່ງໂຄຍຕາມໃຈຊອບ. “ໂຄຍມັນກໍ່ໃຫຍ່ສົມຄວນຢູ່ໃດ໋!” ໝູ່ເອື້ອຍຄົນນຶ່ງເວົ້າຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່
  ສຽກໂຄຍຂ້ອຍຫຼິ້ນຢ່າງມ່ວນຊື່ນ.
  ນັບແຕ່ມື້ນັ້ນມາ ເວລາພໍ່ແມ່ບໍ່ຢູ່ ແລະມີໝູ່ເອື້ອຍມາຫຼິ້ນມາກິນສົ້ມຢູ່ເຮືອນ ຂ້ອຍຈະຫາທາງໜີ
  ເພາະຢ້ານເຂົາຈັບສຽກໂຄຍຄືມື້ນັ້ນ.

  ຈົບບໍລິບູນ

 30. Bah Lok
  ເດືອນພຶດສະພາ 20, 2015 ເວລາ 4:24 pm

  2-3 ຄືນກ່ອນ ເບິ່ງໜັງເອັກຍີ່ປຸ່ນປະເພດຄອບຄົວແນວແມ່-ລູກ ຢູ່ເວັບ jojobaa ດອດເນັດ
  ຊຶ່ງເປັນເວັບທີ່ໝູ່ໃນຫ້ອງຮຽນດຽວກັນມັກເຂົ້າໄປເບິ່ງ. ທຳອິດກໍ່ເລືອກເບິ່ງໜັງຕາເວັນຕົກ
  ເບິ່ງຂອງ brunett ມັນກໍ່ຄັກດີຢູ່ດອກ ເຂົາຖ່າຍແຈ້ງເຫັນທຸກຮູຂົນແຕ່ມັນບໍ່ເປັນເລື່ອງເປັນ
  ລາວ ແບບວ່າເຫັນໜ້າກັນແກ້ສົ້ງໃສ່ກັນໂລດຫັ້ນນະກໍ່ເລີຍເລືອກເບິ່ງໜັງຍີ່ປຸ່ນ, ອ່ານຊື່ເລື່ອງ
  ມັນບອກແຕວ່າໜັງແມ່-ລູກ ກໍ່ເລີຍກົດເຂົ້າເບິ່ງ.
  ຄອບຄົວນັ້ນມີແຕ່ 3 ຄົນ ພໍ່ ແມ່ ແລະລູກຊາຍ, ຖາມໝູ່ທີ່ເຄີຍໄປຮຽນຢູ່ຍີ່ປຸ່ນເຂົາວ່າບາງ
  ຄອບຄົວກໍ່ມີລູກຫຼາຍຄືຄົນລາວເຮົາຫັ້ນລະ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍເຂົາຈະມີສອງຫຼືສາມຄົນເທົ່າ
  ນັ້ນເພາະຖ້າມີລູກຫຼາຍຈະມີລາຍຈ່າຍຫຼາຍ ຈະໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນບໍ່ທົ່ວເຖິງກັນ ແລະເມື່ອ
  ຂ້ອຍຖາມວ່າແມ່ນແທ້ບໍທີ່ເຂົາມີຄລັບສຳລັບແມ່ລູກເຂົ້າໄປສາທິດວິທີໃຫ້ຄວາມສຸກຊຶ່ງກັນ
  ແລະກັນ ມັນບອກວ່າບໍ່ມີດອກ ຍີ່ປຸ່ນເປັນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ກົດໝາຍຫ້າມບໍ່ໃຫ້
  ຄົນໃນສາຍເລືອດດຽວກັນມີຄວາມສຳພັນທາງເພດກັນ ບໍ່ຄືໜັງທີ່ເຂົາສະແດງເອົາ.
  ເຊົ້າມື້ນັ້ນ, ກໍ່ລຸກມາກະກຽມອາຫານເຊົ້າໃຫ້ຜົວແລະລູກຕາມໜ້າທີ່ຂອງແມ່ບ້ານທີ່ດີທົ່ວ
  ໄປ. ແຕ່ອາດຈະເປັນຍ້ອນຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ຖືກເປັນກັນເອງ, ຜູ່ເປັນແມ່ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ນຸ່ງເຄື່ອງຮຽບ
  ຮ້ອຍ ນຸ່ງຊຸດນອນເໝືອນທີ່ເຄີຍນຸ່ງ ມັນກໍ່ບໍ່ບາງປານໃດດອກແຕ່ໂຕ່ງເສື້ອກ້ວາງຫຼາຍ ຍັງ
  ບໍ່ທັນກົ້ມກໍ່ເຫັນຮ່ອງນົມແລ້ວ ພໍກົ້ມລົງປົງຈານອາຫານ ລູກຜົວກໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ເຕົ້ານົມ
  ຂາວໆໃຫຍ່ໆຫ້ອຍໂຕ່ງເຕ່ງໂດຍປາດສະຈາກເສື້ອຊ້ອນຫຸ້ມຫໍ່. ຜູ່ເປັນພໍ່ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈໃນ
  ສະເນ່ຂອງເມຍ ຄືຊິແມ່ນໄດ້ຈັບໄດ້ຄັ້ນຫຼາຍປີແລ້ວເກີດເບື່ອຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ກົ້ມອ່ານໜັງສືພິມ
  ເສີຍມັ່ງ ແຕ່ຜູ່ເປັນລູກຊາຍນີ້ຕິ ບໍ່ຢາກລັກເບິ່ງແຕ່ແສງຕາມັນໄປເອງເໝືອນເຫຼັກຖືກແມ່
  ເຫຼັກດູດ. ຜູ່ເປັນແມ່ຄົງຮູ້ຈຶ່ງແປງໂຕ່ງເສື້ອຫຼັງວາງຈານອາຫານໃຫ້ລູກ, ຜູ່ເປັນລູກກິນເຂົ້າ
  ໄປ ລັກແນມເບິ່ງທ້າຍແມ່ໄປນຳຢ່າງມີຄວາມຫື່ນ ແບບວ່າເບິ່ງໄປນ່ຽນໂຄຍຕົນເອງໄປນຳ
  ຫັ້ນນະ. ການກະທຳແບບໝໍນີ້ຄົງຈະມີແຕ່ໃນໜັງຫັ້ນລະ ລູກທີ່ດີເຂົາບໍ່ແນມເບິ່ງແມ່ຜູ່ບັງ
  ເກີດເກົ້າຂອງຕົນຫື່ນໆແບບນີ້ດອກ ແຕ່ໝໍນີ້ອາດຈະມີສະໜອງຜິດປົກກະຕິຈຶ່ງມີແນວຄິດ
  ບໍ່ດີກັບແມ່ຕົນເອງ.
  ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນວິນໂດໄອອີມາເປັນວິນໂດໄຟຟອກເມື່ອເອື້ອຍເຄາະປະຕູຂໍເຂົ້າມາໃຊ້
  printer ໃນຫ້ອງຂ້ອຍ ລາວໃຊ້ແລ໋ບທອບສັ່ງພິມແລ້ວແຕ່ມັນບໍ່ມາຈຶ່ງຕ້ອງເຂົ້າມາສັ່ງພິມ
  ຈາກຄອມຂ້ອຍ. ແຕ່ກ່ອນຂ້ອຍຕັ້ງຄອມແລະພິນເຕີນີຢູ່ຫ້່ອງໂຖງເພື່ອສະດວກໃຫ້ທຸກຄົນ
  ໄດ້ໃຊ້ ແຕ່ຍ້ອນບໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນລົ້ວຄອມ ຂ້ອຍຈຶ່ງຍ້າຍມາຕັ້ງໄວ້ໃນຫ້ອງ ຕັ້ງຄ່າເນັດເວີກ
  ໄວ້ແລ້ວແຕ່ຄອມເອື້ອຍຂ້ອຍເປັນລະບົບເອັກພີ ລາວບໍ່ຢາກອັບເກດເປັນວິນໂດ7 ຈຶ່ງເຮັດ
  ໃຫ້ການສື່ສານບໍ່ໄດ້ຫາເນັດເວີກ ຕ້ອງໃຊ້ຄອມຂ້ອຍເປັນຜູ່ສັ່ງພິມຈຶ່ງໄດ້.
  ໃຊ້ເວລາເກືອບ 5 ນາທີຈຶ່ງພິມບົດລາຍງານແລ້ວ, ປ່ຽນກັບມາຫາວິນໂດໄອອີທີ່ເປີດເບິ່ງ
  ນັງກໍ່ພໍດີຖືກຕອນລູກຊາຍຍ່ອງແມ່ມັນໃນຫ້ອງນອນຂອງມັນ. ບົດບາດລີລາຂອງດາລາ
  ໜັງເອັກຄົນນີ້ຄັກຫຼາຍ ບໍ່ໃຫ້ບໍ່ຮ້ອງຄືໜັງເອັກຍີ່ປຸ່ນຫຼາຍໆເລື່ອງທີ່ຂ້ອຍເຄີຍໄດ້ເບິ່ງ ເກັບ
  ຄວາມຮູ້ສຶກໄວ້ເໝືອນຊີວິດຈິງ ປ່ອຍສຽງຄາງໃນລຳຄໍອອກມາເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ,
  ສາກຮ່ວມຮັກລະຫວ່າງແມ່-ລູກ ເຫິງເກືອບ 10 ນາທີ ຈົບແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ປິດຄອມເຂົ້ານອນ
  ແລະຝັນຕ່າງໆນາໆແນວບໍ່ດີຫັ້ນລະ. ເວົ້າໃຫ້ໝູ່ຟັງ ມັນວ່າເບິ່ງໜັງລາມົກເຮັດໃຫ້ຝັນ
  ໂລໆເລໆ ຕ້ອງເບິ່ງໜັງທີ່ສ້າງສັນແບບໜັງເລື່ອງ “ບົວແດງ” ຈຶ່ງຝັນດີ !

 31. Bah Lorg
  ເດືອນພຶດສະພາ 31, 2015 ເວລາ 6:51 pm

  My father My Lover

  ຖ້າແປເປັນພາສາລາວຄົງຈະແມ່ນ “ເປັນຊູ້ກັບພໍ່” ບາງຄົນອາດຈະແປວ່າ “ຄຸນພໍ່ທີ່ຮັກ”
  ຫຼືຈະແປແນວໃດກໍ່ແລ້ວແຕ່ ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ຜິດສິນທຳ ຜິດກົດເກນຂອງມະນຸດ
  ທີ່ພໍ່-ລູກສາວກັນມີຄວາມສຳພັນທາງເພດກັນ, ຈະເປັນພໍ່ນ້າ-ລູກສາວນ້າ ກໍ່ຜິດ ຈະເກີດ
  ຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມພໍໃຈກໍ່ຜິດ ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມຝືນໃຈກໍ່ຜິດ.
  ແຕ່ອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າຊາຕານມີອຳນາດແຮງກ້າ ຄົນຈຳນວນນຶ່ງຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ຜິດຖືກຊົ່ວດີ
  ຍອມຕົກເປັນທາດຂອງຕັນຫາຈົນມືນຫູມືນຕາບໍ່ຂຶ້ນ ບໍ່ຮູ້ຈັກຄົນໃກ້ຄົນໄກ ແລະບໍ່ຢ້ານ
  ບາບບໍ່ຢ້ານເວນ ບໍ່ຢ້ານກົກງິ້ວໜາມ ບໍ່ຢ້ານໝໍ້ກະທະທອງແດງພໍໜ້ອຍດຽວເລີຍ.
  ຍິງຄົນນັ້ນຂຽນວ່າ:

  ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ໄຫ້, ເຖິງການກະທຳຂອງພໍໍຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເຈັບເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍປວດລວດລ້າວ
  ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ໄຫ້ ບໍ່ເຄີຍເສຍນ້ຳຕາແມ້ແຕ່ຢົດດຽວ. ພໍ່ບອກວ່ານີ້ເປັນຄວາມລັບພິເສດ
  ຂອງພວກເຮົາ ຢ່າໃຫ້ຜູ່ໃດຮູ້ ແລະຖ້າລູກມັກ ມາຫາພໍ່ໄດ້ທຸກເວລາ ແລະຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ເຮັດ
  ຕາມທີ່ພໍ່ບອກຄືປິດລັບນີ້ໄວ້ ຄືນໃດຂ້ອຍເຫງົາແລະມີໂອກາດ ຂ້ອຍຈະໄປຫາພໍ່ ໄປນອນ
  ກອດພໍ່ ແລະຂໍຮ້ອງໃຫ້ເພິ່ນເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການ ແລະເພິ່ນກໍ່ບໍ່ເຄີຍປະຕິເສດ
  ເພິ່ນເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອຢິບຍື່ນຄວາມສຸກມາໃຫ້ຂ້ອຍຈົນຂ້ອຍພໍໃຈ.
  ຕອນນັ້ນຂ້ອຍຮຽນຢູ່ມໍ1 ກຽມຂຶ້ນມໍ2, ໃນສາຍຕາຂອງຄົນອື່ນຂ້ອຍປຽບສະເໝືອນດອກ
  ໄມ້ທີ່ກຳລັງຈູມແລະຈະບານອອກມາໃຫ້ມົດແມງຕອມຊິມຄວາມຫວານຂອງເກສອນໃນ
  ຊົ່ວພິບຕາ ແຕ່ໃນສາຍຕາຂອງພໍ່ ຂ້ອຍຍັງເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ໜ້າຮັກ ສົດໃສ ລ່າເລີງ ແລະ
  ບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະຮູ້ຈະລອງໃນສິ່ງທີ່ເດັກນ້ອຍໄວນີ້ບໍ່ຄວນຮູ້ ບໍ່ຄວນເຫັນ ແລະບໍ່ຄວນລອງ.
  “ຜູ່ຊາຍຄືສັດຮ້າຍທີ່ຈະທຳລາຍລູກທຸກເມື່ອທຸກຍາມ ຢ່າໃກ້ຢ່າໄວ້ວາງໃຈມັນຫຼາຍເກີນໄປ.”
  ພໍ່ບອກຂ້ອຍໃນແລງວັນນຶ່ງເມື່ອເພິ່ນເຫັນຂ້ອຍນັ່ງໃຫ້ຜູ່ບ່າວກອດຢູ່ຂ້າງເດີ່ນບານ, ຂ້ອຍ
  ບໍ່ເຂົ້າໃຈເລີຍວ່າເປັນຫຍັງພໍ່ຈຶ່ງເບິ່ງເຂົາໃນແງ່ຮ້າຍແບບນັ້ນທັງໆທີ່ເຂົາເຮັດໄດ້ໃນສິ່ງທີ່
  ຂ້ອຍຕ້ອງການ ໃນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍມັກ.
  ອາທິນຶ່ງອາທິດປາຍຫຼັງຈາກສະຫຼອງວັນເກີດຄົບຮອບ 15 ປີ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກເຈັບປວດທີ່ສຸດ
  ເມື່ອໄດ້ຍິນອ້າຍບ່າວຄົນນັ້ນເວົ້າຂຶ້ນວ່າ “Carley ເຮົາເລີກກັນເທາະ ຂ້ອຍພົບສາວຄົນ
  ໃໝ່ແລ້ວ.” ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອງນ້ຳຕາໄວ້ມາໄຫ້ຢູ່ເຮືອນແລະໄຫ້ບໍ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ອີກ. ພໍ່ຄົງ
  ຮູ້ວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບຂ້ອຍ, “ຜູ່ຊາຍທີ່ດີຍັງມີແລະຍັງລໍຖ້າລູກຢູ່, ລູກເປັນຍິງງາມ
  ແລະໜ້າຮັກສຳລັບພໍ່ທຸກລົມຫາຍໃຈ.” ພໍ່ເວົ້າຂຶ້ນຖ້າມກາງອາກາດທີ່ໜາວເຢັນຍາມ
  ເດືອນຈຽງ, ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ສົບໜ້າໃສ່ໜ້າເອິກຂອງເພິ່ນແລະກອດເພິ່ນແໜ້ນເພື່ອລະບາຍ
  ຄວາມຮູ້ສຶກບາງຢ່າງທີຂ້ອຍຕ້ອງການໃສ່ສ່ວນເລິກໆຂອງຫົວໃຈ, “ເຮົາຮັກພໍ່ແລະຈະ
  ຢູ່ກັບພໍ່ຕະລອດໄປ.” ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ບອກເພິ່ນແບບນັ້ນ ບໍ່ກ້າພໍທີ່ຈະເຮັດຫຍັງຫຼາຍໄປກ່ວາ
  ນັ້ນ ທັງໆທີ່ນາງປີສາດຊິ່ມບອກໃນຫູໃຫ້ເຮັດແນວນັ້ນເຮັດແນວນີ້ເພື່ອປຸກອາລົມຂອງ
  ຜູ່ຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ທຸ້ມເຫື່ອເທແຮງສ້າງຂ້ອຍຂຶ້ນມາ.
  ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ເກັບເສື່ອຜ້າໃສ່ຫີບເຄື່ອງນຸ່ງຂຶ້ນລົດຂົນສົ່ງນັກຮຽນທີ່ມາຈອດຖ້າຂົນນັກ
  ຮຽນຍິງໃນເມືອງນີ້ໄປໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລຍິງທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ້ານຫຼາຍຮ້ອຍກິໂລແມັດ.
  ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເຮັດໄດ້ກໍ່ຄືນອນກອດຮູບຂອງພໍ່ຍາມຂ້ອຍເກີດມີຄວາມຮູ້ສຶກເຫງົາ ວ້າເວ່ ແລະ
  ໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ເຮັດເໝືອນນັກຮຽນຍິງຫຼາຍຄົນເຮັດຍາມເຂົາເກີດມີຄວາມຮູ້ສຶກ
  ທາງເພດຂຶ້ນມາ, “ຄິດໃສ່ຊາຍທີ່ເຈົ້າຮັກ ຊາຍທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການແລ້ວເຈົ້າຈະຮອດຈຸດໝາຍ.”
  ໝູ່ໃກ້ຊິດຄົນນຶ່ງແນະນຳໃນຂະນະທີ່ຈົກມືເຂົ້າໄປໃນສະຫຼິບຄັວກເຄ່ຍຈຸດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ
  ຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ສຸດໃນຮ່າງກາຍ ແລະເມື່ອຂ້ອຍເຮັດຕາມລາວບອກ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າເຕົ່າ
  ນ້່ອຍຂ້ອຍພົ່ນນ້ຳລາຍອອກໄວແລະຫຼາຍຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.

 32. Bah Lorg
  ເດືອນມີນາ 14, 2015 ເວລາ 5:19 pm

  ຄິດວ່າຊິເບິ່ງອັງກິດແຂ່ງກັບຊະໂລວາເນຍໃຫ້ຈົບແຕ່ມືນຕາບໍ່ຂຶ້ນ
  ໄປນອນກ່ອນ.

 33. BahLoorg
  ເດືອນມີນາ 28, 2015 ເວລາ 4:22 pm

  ນ້ອງຊາຍລະເມີສີ້

  ນ້ອງຊາຍຂອງນ້ອງເປັນຄົນນອນຫຼັບໄວ ແລະມັກເຫຼີປາກ ເຫຼີຍ່າງ ເຫຼີເຮັດຫຼາຍສິ່ງ
  ຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຂົາເຄີຍເຮັດໃນຕອນກາງເວັນ. ຄືນນັ້ນແຈ໊ກມານອນຟັງນ້ອງອ່ານນິຍາຍ
  ເລື່ອງກາມະເທບຫຼົງທາງໃຫ້ຟັງ, ເຂົາບໍ່ມັກອ່ານ ແຕ່ມັກຟັງ ຈຶ່ງມານອນຟັງນ້ອງອ່ານ
  ເໝືອນທີ່ເຄີຍເຮັດຕອນເຂົາຍັງນອນ ຕ້ອງໄດ້ອ່ານຊະຕໍຣີໃຫ້ເຂົາຟັງ ເຂົາຈຶ່ງນອນ
  ແລະເມື່ອໃຫຍ່ມາ ກໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງນ້ອງທີ່ເປັນຜູ່ອ່ານໃຫ້ນ້ອງຟັງແທນພໍ່ແມ່.
  ອ່ານໃຫ້ຟັງປະມານ 3-4 ໜ້າ ເຂົາກໍ່ຫຼັບກົນສອດໆ ແລະບໍ່ພໍບຶດກໍ່ລະເມີລົມໂທລະສັບ
  ຟັງບໍ່ໄດ້ເລື່ອງດອກ ແຕ່ແນ່ໃຈວ່າເຂົາລົມໝູ່ຮ່ວມທິມບານເຕະ ລົມດົນເຕີບເຂົາກໍ່ຫຼັບ
  ຕໍ່ ນ້ອງຮູ້ສຶກງ່ວງນອນແລ້ວກໍ່ຫົ່ມຜ້າໃຫ້ເຂົາແລະປິດໄຟນອນເໝືອນທຸກໆເທື່ອທີ່ແຈ໊ກ
  ນອນຫຼັບຢູ່ຕຽງນ້ອງ ຈະບໍ່ປຸກເຂົາໄປນອນຢູ່ຫ້ອງເຂົາດອກ ຈະໃຫ້ເຂົານອນຢູ່ນັ້ນລະ
  ຈົນຮອດເຊົ້າ ແລະກໍ່ບໍ່ເຄີຍເກີດເລື່ອງແບບນີ້ຈັກເທື່ອດອກ.
  ນອນໄປໄດ້ເຊືອບນຶ່ງ, ແຈັກກໍ່ລຸກໄປເປີດຄັອມ ແລະພິມຕ໊ອກໆແຕ໊ກໆ ແຕ່ບໍ່ເປີດຈໍ
  ນ້ອງລຸກໄປເປີດຈໍ ຢາກຮູ້ວ່າເຂົາເຂົ້າລະຫັດຖືກບໍ່ເພາະຄັອມນ້ອງຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດເຂົ້າ
  ລູກເອື້ອຍຄົນນຶ່ງມັກມາລົ້ວຄັອມຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ລະຫັດໄວ້, ແຈ໊ກບໍ່ໄດ້ເຂົ້າວິນໂດດອກເພາະ
  ເຂົາພິມລະຫັດບໍ່ຖືກ ແຕ່ເຂົາຍັງພິມຢູ່ນັ້ນລະ ນ້ອງກໍ່ເລີຍຕ້ອງໄດ້ຈູງເຂົາມານອນ ແລະ
  ເຂົາກໍ່ນອນຫຼັບເປັນປົກກະຕິແບບບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນເໝືອນເທື່ອກ່ອນໆຫັ້ນລະ.
  ປະມານໃກ້ຊິແຈ້ງ, ໄດ້ຍິນສຽງຄົນຂ້າງເຮືອນລຸກມາກຽມເຄື່ອງໄປຂາຍ ແຕ່ນ້ອງບໍ່ລຸກ
  ເພາະບໍ່ໄດ້ໄປຮຽນ ກໍ່ເລີຍດຶງຜ້າມາຫົ່ມແລະນອນຕໍ່. ຮູ້ສຶກເຢັນແຂນວູບເມື່ອແຈ໊ກພິກ
  ຄີງມາກອດ, ເຂົານອນເປືອຍ ທ່ອນເອັນສຽດສີກັບແຂນນ້ອງຢູ່ບຶດນຶ່ງ ມັນກໍ່ຄ່ອຍໆພອງ
  ຂຶ້ນມາ ມືເບື້ອງນຶ່ງຂອງແຈ໊ກກໍ່ບີບຄັ້ນເຕົ້ານ້ອງ ບາງເທື່ອກໍ່ເລື່ອນລົງມາລູບຕາມງ່າມຂາ
  ສອງຈິດສອງໃຈ ຢາກຈັບມືເຂົາອອກ ອີກໃຈນຶ່ງກໍ່ບອກໃຫ້ປ່ອຍເຂົາເຮັດ. ນ້ອງຊ່ອຍ
  ແຈ໊ກແກ້ສະຫຼິບອອກແລະຖ່າງຂາອອກກ້ວາງໃຫ້ເຂົາໄດ້ປີນຂຶ້ນມາໂຄມໄດ້ງ່າຍໆ.
  ຂອງນ້ອງຊາຍໃຫຍ່ແລະຍາວກ່ວາຂອງແຟນນ້ອງ, ຈັບໃສ່ຂອງນ້ອງໃສ່ຮູແລ້ວກໍ່ກອດ
  ແຈ໊ກເພື່ອເປັນການສັນຍານໃຫ້ນ້ອງເລິ່ມທຳງານໄດ້ ແລະແຈ໊ກກໍ່ເຮັດຕາມ. ເດົ້າດົນ
  ເຕີບຈັກບາດຈັກນາທີກໍ່ບໍ່ຮູ້ລະ ຮູ້ແຕ່ວ່າເດົ້າຢູ່ຫັ້ນດົນສົມຄວນ ນ້ອງຈຶ່ງຖອດອອກມາ
  ແຕກນອກ ແລ້ວເຂົາກໍ່ລົ້ມຕົວລົງນອນ ສ່ວນນ້ອງກໍ່ລຸກໄປເຊັດຫີເຊັດແຕດນຸ່ງສະຫຼິບນຸ່ງ
  ເຄື່ອງແລ້ວກໍ່ອອກໄປໜຶ້ງເຂົ້າແຕ່ງຂຶ້ນ.
  ແຈ໊ກລຸກມາລ້າງໜ້າ ມາກອດຂ້າງຫຼັງແລະຈູບແກ້ມນ້ອງເບົາໆ ແລ້ວກໍ່ເວົ້າຂຶ້ນວ່າ:
  “Thank you sis, i love you so much.”

 34. ໃສ້ດີ
  ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2015 ເວລາ 11:43 pm

  ຖ້າມີຄົນເອົາມາໂພສແລ້ວ ກໍ່ໃຫ້ລຶບອອກໃຫ້ແດ່ເດີ, ຂອບໃຈ.

  เย็ดพี่สาว
  ผมและพี่ก้อย เป็นคนที่มาจากต่างจังหวัด ทางภาคตะวันออก เข้ามาศึกษาระดับอุดมศึกษาใน ทกม. ทางบ้านของเรามีฐานะพอควร พี่ก้อยเป็นคนรูปร่างสวย แม้ไม่สูงนัก เพราะว่าตัวผมนั้นสูง 171 ดังนั้นเมื่อเทียบกันแล้วพี่สาวจึงตัวเล็กกว่าผมมากๆ แต่พี่ก้อยมีข้อเด่นคือผิวขาว ส่วนผมนั้นออกคล้ำๆ พี่สาวอายุห่างผม 3 ปี คือผม 18 พี่ก้อย อายุ 22
  ในขณะที่พี่ก้อยเรียนอยู่ปี 2 ผม “เล็ก” ผู้เป็นน้องชายก็ได้เข้ามาเรียนด้วย ผมเลือกที่จะในมหาลัยเดียวกันกับพี่ เพราะจะได้อยู่ช่วยเหลือและดูแลกันและกันได้ ห้องพักที่พี่สาวเช่าไว้นั้นเป็นห้องธรรมดาทั่วไป มีห้องน้ำในตัว เมื่อผมมาอยู่ด้วยจึงค่อนข้างแคบไป ดังนั้นเพื่อให้ห้องไม่คับแคบไปมากกว่านี้ เราจึงตกลงกันว่าต้องนอนเตียงเดียวกัน แต่แบ่งเขตแดนกันโดยหมอนข้างความ ที่เราเป็นพี่น้องกันที่สนิทสนมกันมาแต่เด็ก จึงไม่ตะขิดตะขวงใจในยามที่จะผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า หรือเลือกใส่ชุดที่จะอยู่กับบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานอน ความที่เป็นคนขี้ร้อน ผมจึงชอบนอนแบบใส่กางเกงในตัวเดียวมานาน ไม่ห่มผ้า ขอเพียงมีผ้าเช็ดตัวหรือผ้าห่มบางๆ ห่อมปิดช่วงบนไว้เท่านั้น เมื่อต้องนอนห้องเดียวกันวันแรก ผมได้ขอพี่สาวในเรื่องนี้ ซึ่งพี่ก้อยก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่มีเงื่อนไขคือ ต้องนอนห่มผ้า ห้ามโผล่ขาออกมาโชว์ หมายถึงห้ามเห็นกางเกางในนั่นเองวันหนึ่งในขณะที่เราสองพี่น้องนอนหลับสนิท บนเตียงเดียวกันนั้น คืนนั้นฝนตกหนัก อากาศจึงหนาวเย็นมากกว่าปกติ ด้วยความหนาวและหลับไม่รู้ตัว ผมได้เบียดกระแซะเข้าผ้าห่มของพี่ก้อย พร้อมกับโอบกอดพี่ก้อยที่นอนหันหลังให้ผมอยู่ในตอนนั้น ด้วยความที่พี่ก้อยตัวเล็กกว่าผม ตัวพี่จึงขดงออยู่ในอ้อมแขนผมพอดีๆแต่ที่ไม่พอดีคือ ในขณะที่ผมไม่รู้สึกตัวนั้น พี่สาวได้งัวเงียตื่นขึ้น และหยิกแขนผมจนเจ็บแปล็บ พร้อมกับโวยวายว่า “นี่ ๆ ไม่เอาน่ะเล็ก พี่อึดอัด ถอยออกไป นอนมุมตัวเองสิ ” ด้วยความที่ง่วงจัด และบวกกับผมขี้เกียจตื่น “จึงขืนตัวเอง กอดพี่ให้แน่นขึ้น “น่าพี่ ผมหนาวคร้าบ… ขอห่มผ้ากับพี่ก่อนน่า…” เสียงพี่เงียบหายไป แต่ว่าผมได้ยินเสียงหายใจของพี่ก้อยแรงถี่ขึ้น ผมซึ่งในตอนนั้นตื่นแล้ว และคิดว่าคงโอบมือรัดพี่แรงไป จึงคลายวงแขนออก แต่เสียงหายใจพี่ยังถี่ๆ และขัดๆ จึงถามไปว่าแบบงัวเงียว่า “พี่ก้อยเป็นอะไรคร้าบ” “พี่ไม่เป็นอะไร แต่เล็กสิเป็นอะไร และเอาอะไรมาดุนที่ก้นพี่” พี่สาวตอบ ผมจึงรู้ตัวว่าเวลานี้ “เจ้าชายน้อย” ของผม ที่นอนขดอยู่ในกางเกงในตัวบาง มันได้ตื่นตัวเต็มที่ ตามแรงขับของวัยหนุ่ม และมันกำลังเบียดพาดลำตัวอัดแน่นเข้ากับตะโพกกลมกลึงของพี่ก้อยอยู่พอดี และที่ไม่พอดีคือ คนนี้พี่สาวผมเข้านอนในชุดน่งลมห่มฟ้า เช่นเดียวกับผม แต่ของพี่ก้อยเด็ดกว่า คือมีแต่เสื้อคลุมอาบน้ำ ที่มีเนื้อผ้าคล้ายกับผ้าเช็ดตัวห่อกายของพี่ไว้เท่านั้น ส่วนท่อนล่างและท่อนบนนั้นเปลือยเหล่า ผมจึงรู้ที่มีของการตื่นตัวของเจ้าหนูของผมว่าคงเป็นเพราะมันได้กลิ่นสาปสาว ของพี่ผมนั้นเอง ไม่ถามเปล่าๆ พี่สาวได้เอื้อมมือมาทางด้านหลัง ควานหาเจ้าสิ่งที่มาดุนตูดตัวเองอยู่ ครู่เดียวจึงพบว่าเจ้าตัวร้าย มันซ่อนตัวอยู่ในกางเกงในของผม มืออวบนิ่มของพี่ควานบีบที่นอกผ้า “อะไรกันนี่เล็ก” ผมตอบไปว่า “ไม่เล็กแล้วครับพี่” พี่อ้อยจึงบีบมือหนักขึ้นเป็นการลงโทษในที และบ่นว่า “ให้มันตื่นมาทำไมหือ” แต่มือยังคงเกาะกุมเจ้าตัวน้อยของผมไว้ไม่ปล่อย จึงทำให้อารมณ์ผมเตลิดขึ้นมาอย่างสุดยั้งใจ จีงโอบมือผ่านวงแขนพี่ก้อยที่เอื้อมมาคว้าเจ้าหนูผมอยู่ ผมควานมือตัวเองเลาะเข้าไปกลางลำตัวของพี่ เสื้อคลุมตอนนี้มันคลายตัวเพราะสายรัดหลุดลุ่ยอยู่ก่อนแล้ว ผ่านหน้าท้องที่แบบเรียบไร้มัน มือผมที่อยู่ไมม่เป็นสุยได้ลูบไล้ขี้นไป จนได้พบกับดอกบัวตูมที่อวบหยุ่น แต่แฝงด้วยความแน่นแข็งเป็นไตอยู่ในตัว เพราะยังไม่ผ่านการใช้งานจากชายใดมาก่อนพี่สาวซึ่งยังคงนอนตะแคงอยู่นั้นได้ หันหน้าเอียงมาหาผม เราสองพี่น้องมองตากันในความสลัวๆ นั้น มือที่เกาะกุมยอดปทุมถันของพี่อยู่ ผมรู้ว่าหัวใจพี่เต้นถี่แรงขึ้น พอๆ กับผมที่มือสั่นเทาด้วยความตื่นเต้นพอกัน ไม่ต้องพูดอะไรกัน ผมได้ก้มหน้าลงไปพร้อมกับใช้ปากตัวเองประกบเข้ากับปากของพี่ก้อย ที่เม้ม ปิดแน่นในตอนแรก แต่เมื่อความต้องการแห่งสัญชาตญาณของธรรมชาติพาไป และภายในที่ครุกรุ่นด้วยอารมณ์พิศวาส ได้ทำให้เราพี่น้อง บดขยี้ริมฝีปากเข้าหากัน แม้จะต่างฝ่ายต่างไม่เคยมาก่อน แต่ธรรมชาติได้สอนไห้เราทั้งคู่รู้เองว่าจะต้องทำอย่างไร พี่ก้อยได้เผยอปากตัวเองออกร้บรอยจูบผมที่เป็นน้องอย่างเต็มที่ ผมได้ควานลิ้นตัวเองเข้าไปในโพรงปากของพี่ ดูดเซาะริมฝีปากที่อวบอิ่มนั้นอย่างไม่รู้เบื่อ ยิ่งเมื่อลิ้นเราสองกระทบกัน ได้พัวพันตัวเข้าหากันด้วยแล้ว ทำให้เกิดความเสียวซาบซ่านมากขึ้นๆ พี่สาวผมคงเช่นเดียวกัน เพราะว่ามือของเธอนั้น ควานเลาะไปที่ซอกขาผม งัดเอาเจ้าหนูผมให้ชูคอออกมาแผ่หราอยู่นอกกางเกงแบบไม่ต้องถอดเลย และเริ่มกระถอกหัวของมันขึ้นลง ยิ่งทำให้ผมใจเตลิดมากขึ้น จึงละมือจากบัวงามอร่ามตาคู่นั้น ฉกลงไปที่ข้างล่าง พร้อมกับใช้เข้าซ้ายด้นตัวพี่ออกห่างนิดหนึ่ง และใช้มือขวาจับขาขวาของพี่ก้อยวางทับไปบนขาซ้าย พร้อมกับดันขาซ้ายพี่ให้แบะออกไปและรั้งขาขวาจองพี่สาวขึ้นมา ทำให้นาผืนน้อยกลางลำตัวของพี่ที่มีหญ้าบางๆ คลุมอยู่นั้น โชว์ความโหนกของมันอย่างเต็มที่ ไม่รอช้า ผมละปากจากปากพี่ โน้มตัวลงไปที่ยอดดอกบัวงามคู่นั้น พร้อมกับสูดดมควมหอมกรุ่นอย่างชื่นปอด พร้อมกับอ้าปากงับเข้าที่ยอดอกนั้นและดูดดุนเข้าหาลิ้นตัวเอง “อ้าส์ ๆ อย่าเล็ก พอแล้ว เล็ก อืยส์ ซีด ” พร้อมกับใช้มือซ้ายที่ว่างอยู่นั้นตวัดมาโอบรัดคอผม พร้อมกับเถียกไถและแอ่นตัวขึ้น เมื่อมือขวาของผมฉกลงไปในกลางรอยผ่าที่นาผืนน้อยนั้น นิ้วกลางที่งอตัวเล็กน้อย ลากผ่านขึ้นตามรอยฝีเย็บ และกดบุ๋มเข้ากลางรอยผ่าที่มีตาน้ำออกมาเจิ่ง นิ้วชี้กดอยู่แคมซ้าย นิ้วนางกดอยู่ที่แคมขวา ผมลากมือขึ้นลงไปมา พี่สาวผวาแอ่นตัวเด้งมารับมือในยามที่นิ้วไปกระทบเม็ดเสียวของพี่เข้า “เล็ก พี่ทนไม่ไหวแล้ว เล็ก อืยส์ เล็ก ทำไมทรมานพี่อย่างนี้เล็ก อืยส์ๆ ซีดๆ ” พร้อมกระเด้งตัวสู้มือ และแอ่นตัวสู้ปากผมอย่างสุดยั้งใจไม่รอช้า ผมละปากจากหน้าที่ชิวหาพาเพลินบนเนินอก และดูดดุนยอดดอกบัวของพี่ชั่วครู่ ประคองตัวให้ลุกขึ้นคร่อมไปบนตัวพี่ โดยที่มือของพี่จับเจ้าหนูของผมแน่นไม่ปล่อย แม้ว่าท่อนลำนั้นมันจะร้อนฉ่ามาพี่ก็ไม่ปล่อยให้หลุดมือ ผมเองก็ไม่ปล่อยให้โอกาสผ่านไป ผมค่อยๆ หย่อนกายลงไม่ห่างจากกลางลำตัวพี่ พร้อมกับแบะขาทั้งสองข้างที่ตั้งชันเข่าของพี่ก้อยออกไปอย่างสุดหล้า นาผืนไม่น้อยแล้วในตอนนี้ ที่เจ้าตัวปล่อยน้ำออกมาเจิ่งนองแบะออก พี่ผมทำหน้าที่จุงเจ้าตัวน้อยที่ไม่น้อยเช่นกันเข้าหานาตัวเอง เสมือนหนึ่งเชิญชวน ผมจับมือพี่ออกไปให้พ้นทาง เมื่อจัดที่จัดทางให้เข้าที่ดีแล้ว เจ้าควาย (ควย) ตัวน้อย เมื่อถูกปล่อยให้เป็นอิสระ เสรีเป็นครั้งแรก ก็กระโดดผลุงเข้าสู่ท้องร่องของนาผื่นนั้นอย่างสุดยั้งใจ ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะเจ้าตัวน้อยไปติดหนึกอยู่กับบางอย่างที่ขวางกั้นอยู่ แม้จะมีน้ำมาก แต่ความที่เป็นนาใหม่ ท้องร่องจึงคับแคบ “โอย…. เบาๆ หน่อยเล็ก พี่เจ็บจัง” ผมจึงเพลาๆ แรงหนุ่มของตนลงบ้าง แต่ยังคงกดท่อนเอ็นเข้าหาท้องนานั้นอยู่ พี่ก้อยเถือกไถตัวเองขึ้นไปในขณะที่ผมกำลังกระเด้าตัวเข้าหา การลนลานหนีของพี่ที่ผมไม่ทันตั้งตัวเกือบทำให้เจ้าตัวน้อยหลุดออกจากร่องจน ผมต้องใช้สองมือประคองรั้งเอวของพี่ไว้ และกดแก่นกลางลำตัวเข้าใหม่ ผมกดแช่ไว้ชั่วครู่ รู้ว่าพี่ผมเจ็บ แต่ด้วยสัญญาณที่ส่งผ่านมาทางปากรูนั้น คือมันขมิบรับท่อนเอ็นของผมแบบหนึบหนับๆ ผมรู้ว่าพี่ก้อยมีแรงปรารถนามากกว่ากลัวเจ็บ จงออกแรงกดเต็มที่ สุดลำ จนหำไปชนหับง่ามตูดพี่ที่ผวาแอ่นตัวขี้นมารับ ผมสุดระงับใจ กระเด้าตัวเข้าออกๆ จนหัวกระถอกนั้นแสบๆ แต่ความเสียวมีมาก หากพี่ไม่เส่งเสียงผมคงลืมตัวมากกว่านี้” โอย อืยส์….เล็ก ๆ โอ้ว พี่ ๆ ” เสียงครางของพี่ผสมกับเสียงเจาะแจะของน้ำคลั่งของเราสอง ผสานเข้ากับเสียงกระทบกันของหัวเหน่าและเนินโนกดังพลับๆ สลับไปมา ผมก้มตัวลงนอนทอดยาว ไปบนตัวพี่ พร้อมกับบดขยี้ปากแลกลิ้นกับพี่อย่างเมามัน พร้อมกันกับส่วนล่วงที่เราต่างส่งตัวเข้าหากันอย่างลืมตัว ในที่สุดดเราพี่น้องที่ท้องต้องมากระทบกันวันนี้ก็ถึงฝั่งฝัน ….ผมนอนซบตัวบนตัวพี่ชั่วครู่ พี่รู้สึกตัวและกนักมากจึงผลักผมออก พร้อมกับร้องไห้กระซิก “เล็กไม่น่าทำพี่เลย… แล้วถ้าพ่อกับแม่รู้ล่ะ…” ผมต้องตะแคงตัวเข้ามากอดและปลอบพี่และขอโทษพี่ และในที่สุดพี่ก็เข้าใจและโอนอ่อนผ่อนตาม เมื่อผมเริ่มเกมส์ใหม่อีกหลายยกในคืนนั้น.. คืนแห่งความหนาว ที่ความสาวและความหนุ่มของเราเปิดตัว….
  หลังจากเหตุการณ์คืนอันเหน็บ หนาวได้ผ่านพ้นไป พี่ก้อย และผม ยังคงพักอยู่ห้องเดียวกัน เพียงแต่เราทั้งคู่ต่างก็ระมัดระวังตัวกันมากขึ้น เพราะไม่อยากจะให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีก ผมรู้สึกเห็นใจพี่ก้อยมากๆ เพราะดูเหมือนพี่สาวผมจะซึมๆ ไป ไม่ค่อยพูด ไม่ร่าเริงเหมือนเดิม ส่วนผมนั้นไม่เป้นไร แต่ว่าในใจของผมนั้นยังคงติดใจในรสสวาทในคืนนั้นไม่ลืม วัยสิบแปดของผมจะร้อนรุ่มทุกครั้งที่ได้ยินเสียงพี่สาวอาบน้ำ ผมจินตนาการถึงรูปร่างอันสวยสดของพี่เสมอๆ ดังเช่นในวันนี้ ที่พี่สาวผมเข้าอาบน้ำ ผมได้ไปเคาะที่ประตู ” ก็อก ๆ ” พร้อมกับตะโกนว่า “พี่ก้อย เปิดประตูหน่อยครับ ” เสียงพี่สาวตะโกนมาจากข้างในว่า “จะอาอะไร ประเดี๋ยวก่อน เล็ก รอหน่อยได้ไหม พี่ยังอาบไม่เสร็จ” พี่สาวเงียบไปชั่วครู ผมยืนพิงผนังรออยู่ พร้อมกับใจที่คิดเตลิด หวนคิดถึงคืนก่อนโน้น ที่ผมและพี่ก้อยเริงสวาทด้วยกัน ผมจินตนาการถึงรูปร่างและรสวาทที่แสนประทับใจนั้น ทำให้เจ้าหนูของผมมันตื่นตัวทันใด เสียงเปิดปผระตูห้องน้ำ ปลุกให้ผมตื่นจากพวัง พี่ออกมาจากห้องน้ำ โดยร่างกายมีเพียงผ้าขนหนูที่สั้นเต่อพันกายอยู่ หยดน้ำเกาะเป้นเกร็ดพริ้วบนท่อนแขนและไหล่อวบ เนินนมที่ถูกผ้ารัดแน่นนั้นชวนมองยิ่งนัก ท่อนขาขาวอวบโผล่ออกมาจากชายผ้า โชว์ความขาวอวบที่มีเส้นขนบางๆ ขี้นประปราย แรงขับดันในกายหนุ่มร้อนรุ่มเพ่มขึ้นมาอีกจนสุดยั้งใจ แก่นกายของผมตื่นตัว ผงกหัวใต้ร่มผ้าเช็ดตัวที่ผมนุ่งอยู่ เมื่อพี่พ้นประตูออกมา ผมจึงรวบตัวพี่เข้ามาอยู่ในก้อมกอด พร้อมก้บหอมฟอดไปที่พววงแก้มงามนั้น พี่สาวตาโบกโพรง พร้อมกับพูดว่า “อย่านะเล็ก มันไม่ดี พี่ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นอีก” ผมกอดพี่นิ่งๆ กดหัวของพี่ ที่ตัวเตี้ยกว่าให้ซบกับแผ่นอกกว้าง “ผมรักพี่ก้อยน่ะ ผมไม่สบายใจ ที่เห็นพี่มึนตึงกับผม ผมขอโทษน่ะพี่ก้อย” พี่ก้อยเงินหน้าขี้นมามองหน้าผม สายตาเราทั้งคู่สบประสานกัน เรามองหน้ากันนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง ในที่สุดเราก็สุดห้ามใจ ผมก้มลงไปประกบปากเข้าหาปากที่อวบนิ่มของพี่ที่เผยออ้ารอรับ สองมือผมกอดรัดรอบเอว ปลายมือลูบไล้ผ่านชายผ้าขึ้นมาที่ตะโพกอวบหนาที่หยุ่นตัวยามกระทบ แก่นกายที่แข็งชูชันของผม มันดันออกไป กระทบ กระแทก กระทั้นเข้ากับหน้าท้องของพี่ พอดีๆ กับรอยบุ๋มของสะดือ เราสองประคองกอดกันอยู่อย่างนั้น อารมณ์มันเตลิดไปไกลและไฟราคะในกายเราได้คุโชน ลืมสนิทในชั่วดี “อ้าส์ ซีดๆ เล็กๆ หย่าทำพี่ พอแล้ว” เสียงพี่สาวที่สั่นเครือดังขึ้นมา ในทันทีที่ปากเป็นอิสระจากการดูดดุนของผม ผมรั้งตัวพี่ขึ้นมา พร้อมกับย่อตัวลดลงไป แก่นกายจึงเงยตัว โผล่หัวเสยงัดขึ้นไปกระทบกับ โหนกนูนของพี่อย่างเต็มกลืน นาผืนไม่น้อยนั้นมันยังชื้นแฉะเต็มด้วยหยดน้ำ ผมดันหลังพี่ไปยินพิงผนังห้อง พร้อมกับลดตัวลงไป จนใบหน้าเสมอกันกับนาผืนน้อยของพี่ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้า ในเวลาเดียวกันกับที่มือผมได้กระชากผ้าเช็ดตัวที่พันกายพี่ให้หลุดออก ร่างสวยสมส่วนได้โชว์ความอวบขาวให้ปรากฏแก่สายตาน้องชายอารมณ์หื่นอย่าง ผมจีงไม่รอข้า ยื่นหน้าเข้าหานาผืนงามนั้นในทันที พร้อมกับใช้สองมือโอบรัดไปที่สองขา ทันทีที่ริมฝีกปากกระทบเข้ากับเนินโหนก ที่มีหญ้าบางคลุมประปรายนั้น พี่สาวของผมคงจะเกิดความเสียวสุดกลั้น หลับตาพริ้มเงยหน้าขึ้นไป พร้อมกับแบะขาตัวเองอออก เพื่อให้สอดรับกับหน้าของผมผู้เป้นน้องชายที่มุดเข้าไป เมื่อผมมุดหน้าเข้าไปใต้ง่ามขาของพี่ ผมเริ่มต้นการเล่นชิวหากับพี่ด้วยการเลาะเล็มลิ้นหนา กวาดเข้าไปกลางสองกลีบพูที่เบียดตัวแน่นนั้น เพียงสองครั้ง ที่กวาดลิ้นไปบนรอยผ่า ผมได้พบว่าตาน้ำของพี่เริ่มไหลออกพร้อมกับแผ่อ้าแบะตัวแยกกลีบออกจากัน โชว์ความสดใสที่ซ่อนตัวไว้กว่า 22 ปีนั้น ผมเห็นเม็ดละมุดสั่นระริก พร้อมๆ กับสองกลีบบางที่แผ่ขยายตัวออกรับลิ้นที่ซอกซอนเข้าหา น้ำหอยพี่ก้อยได้หลั่งออกหมาปะปนกับน้ำลายที่ปลายลิ้นขอผม “อืยส์ๆ ซีดๆ เล็กจ๋า พี่ไม่…..โอ๊วะ พี่ไม่น่ะเล็ก อูยส์…พ…พ พอ แล้ว” เสียงครางกระเส่าของพีก้อยดังระงม พร้อมกับสองมือกดหัวผมเข้าหาหน้าขาตัวเองให้แน่นขึ้นๆ ผมใช้สองมือที่โอบจับกับตะโพกงาม รั้งเข้าหา พร้อมกับฉกลิ้นเข้าไปใต้หว่างขาของพี่อย่างหิวกระหาย ไม่รังเกียจสายน้ำที่หลั่งออกมาเลอะหน้าและจมูก กลิ่นคาวของสาบสาวอบอวนชสนอารมณ์ยิ่งนัก น้ำรักของพี่หลั่งล้นออกมาดุจน้ำล้นสันเขื่อนในฤดูน้ำหลาก มือสากหยาบกร้านของผมสอดเข้ามาทางด้านหลัง คลำคลึงผ่านรอยฝีเย็บของพี่ ลากมือหนีรูตูดเลื้อยผ่านเข้าหารอยผ่าของนาผืนงาม ในขณะที่ลิ้นผมดูดดุนอยู่กับเม็ดละมุดของพี่ นิ้วอวบกลมกลึงของผมซอกเซาะเข้าไปในซอกหลืบของรอยผ่า วอกวอน งัดแงะขึ้นไป พี่สาวอัดโคกหนาเข้าหาหน้าผมอย่างสุดเสียว จนผมแทบหายใจไม่ออก “เล็ก พอแล้ว เล็ก พ…พ…พี ไม่ไหว ล แล้ว เล็ก พอ เถอะ…อูยส์…”ผมใช้มือซ้ายปลดผ้าเช็ดตัวออก ในขณะที่ชันกายตัวเองให้ยืนขึ้นมา ผมรั้งขาซ้ายพี่ยกขึ้นมา พร้อมกับย่อตัวจ่อเจ้าตัวน้อยเข้าหารอยผ่าที่แผ่อ้าของพี่ หัวบานที่ผงกหัวหงึกหงัก กระทบเข้าปากถ้ำที่ชื่นแฉะนั้น ผมค่อยๆ เสียบหัวบานเข้าไป แม้จะคับแน่นมากในตอนแรกๆ แต่ด้วยความที่ผ่านศึกมาแล้วเมื่อครั้งก่อน บวกกับน้ำลายและน้ำรักของพี่ที่หลั่งออกมาผสมเข้ากันอย่างดีแล้วนั้น ทำให้หัวบานของเจ้าตัวน้อยเลาะผ่านเข้าไปไม่ยากนักพี่สาวหดตัวกระเถิบขึ้นไป ในตอนแรก เพราะหอยงามถูกแหกออก แต่เมื่อหัวถอกได้ผ่านพ้นซอกหลืบหนาเย็นชื้นเข้าไปจนสุดลำ พี่ก้อยได้ทอดตัวลงมา ปล่อยให้หน้าขาของตัวเองที่แบะออกกว้างกดทับเข้าหาแก่นกายของผมที่ตั้งลำรอ อยู่ เสียงกระทบกันดังฉึก !! พี่ก้อยผวาขึ้นอย่างสุดตัวอีกครั้งเมื่อเม็ดแตดกระทบเข้ากับท่อนลำที่ดำเมี่ ยมของผม พี่ยกตัวขึ้นหลบอย่างสุดเสียวและปล่อยตัวทอดหอยลงมา สองมือโอบรัดรอบคอผม พร้อมกกับเหนี่ยวรั้งเข้าหา พร้อมกับควานปากเข้าหาปากผมและบดขยี้ ดูดดุนแลกลิ้นกับผมผู้เป็นน้องชายอย่างลืมตัวผมปล่อยให้แก่นกายที่ร้อนฉ่า ให้ความอุ่นแก่โตรกถ้ำที่เย็นชื้นของพี่ก้อยของผมอยู่ชั่วครู่ แต่เมื่อท่อนลำของผมได้ถูกโตรกถ้ำของพี่ก้อยที่ตอดงับด้วยความเสียวนั้น เข้ามาหาท่อนที่อวบหนาแบบหนึบๆหนับๆ ผมไม่รอช้าจึงเริ่มขยับตัว ถอดถอนแก่นกายออกมาเกือบสุดลำ พี่ก้อยแอ่นตัวผวาตาม ผมกดสอยขึ้นไปจนหัวบานกระทบภายในสุดดังฉึกๆ เสียงครางพี่ก้อยดังระงม น้ำที่หอยพี่ย้อยหยดราดรดบนโคนลำของผมจนเปียกชุ่ม ผมใช้สองมือโอบอุ้มไปที่ตะโพกอวบหน้าของพี่ พร้อมกับยกตัวพี่ให้ลอยขึ้น และพาเดินจากหน้าห้องน้ำมาที่เตียงนอน โดยที่ส่วนกลางลำยังสอดเสียบกันอยู่ ในจังหวะเดินทำให้ตัวพี่ก้อยโยกขึ้นและหย่อนลงมาตามจังหวะ สองขาพี่ตวัดโอบรัดรอบเอวแน่นกาบหอยได้อ้างับท่อนลำของผมพร้อมกับตอดงับ ขบกัดดึบดับจนรู้สีกได้ ผมวางพี่ก้อยลงที่นอนกว้าง หัวอย๋กลางเตียง แต่ตะโพกงามวางพาดที่ขอบเตียง ทำให้โหนกนูนลอยตัวเด่นขึ้น พี่สาวปล่อยมือจากรอบคอผม ปล่อยแขนสองข้างลงข้างตัว ผมโยกขยับท่อนล่างเข้าหาเป้นจังหวะ พร้อมกับก้มหน้าลงไปหาดอกบัวตูมที่ชูชันท้าสายตานั้น ผมควานปากเข้าหายอดปทุมถันเม็ดเล็ก สีชมพูระเรื่อนั้นพร้อมกับดันลิ้นกวาดกระทบไปที่ตุ่มไตสลับไปมา พี่ก้อยผวา ยกตัวขึ้นสู้ลิ้นสลับกับเสียงครางที่ดังถี่ขึ้นๆ ผมยกตัวขึ้นมาอย่างสุดฝืน สองมือจับไปที่ลำแข้งของพี่ทั้งสองข้างให้ชูชันขึ้นมาพาดบนสองไหล่ของตัวเอง สองขายืนกับพื้นข้างเตียง แต่ไม่ถนัด จึงขยับตัวพี่เข้าไปกลางเตียงอีกนิด พร้อมกับประชัดตัวเข้าหา สองเข่าดนบนที่นอนที่อ่อนนุ่ม ขยับแก่นกายของความเป็นชายหนุ่ม ที่ตั้งลำแข็งปั๋งเข้าหาโพรงถ้ำอันโหนกนูนของพี่กระชั้นถีขึ้นๆ ในที่สุดผมก็ถึงฝั่งฝัน ปล่อยขาพี่ให้เป็นอิสระวางลงข้างกาย พร้อมกับซบตัวลงไปนอนคลุกเคล้ากับตัวพี่ บดขยี้อกเข้าหายอดอกที่อวบหยุ่นของพี่ก้อยไปมา ธารน้ำพุจากแก่นกายที่แข็งขึ้นลำได้ฉีดพวยพุ่งสู่โตรกถ้ำอวบหนานั้น “…งืด ๆ ” ผสานรับกับเสียงครวญครางของพี่ “อ้าๆ ซีด เล็ก ๆ อูวส์ พ … พี่ จะ จะ ถึงแล้ว อ้า….ซูด….เล็ก ..” พร้อมกับสองขาที่ววัดโอบรัดรอบเอวผมอีกครั้ง ซึ่งพี่ก้อยคงถึงฝั่งฝันเช่นเดียวกันผมเป็นแน่ เพราะหอยพี่ก้อยตอดรับกับท่อนลำของผมหงึบหงับจนรู้สึกได้ ผมกระเด้าเอวเข้าหาหีที่เนินโหนกของพี่เป็นการส่งท้ายเพื่อสั่งลา และแช่นิ่ง ด่ำดิ่งสู่ความหฤหรรษ์อีกครั้ง…… หลังจากนั้นเราส่งสัญญาณรักให้แก่กันโดยพี่ก้อยสุดรักของผมใช้วิธีการตอดดูด อยู่ภายใน ผมรับส่งโดยการบีบแก่นกายที่ยังคงแข็งตัวให้เต็นหงึกหงักเป็นจังหวะ กว่าที่เราจะผละตัวแยกออกจากกันได้นั้น เวลาก็ผ่านไปดึกโข…. คืนนั้น พี่สาวไม่ร้องไห้อีกต่อไปแล้ว ผมดีใจจริงๆ.

 35. ອີແອັດໄອ
  ເດືອນຕຸລາ 26, 2015 ເວລາ 12:52 am


  Lani ເປັນສາວຊ່າປະຈຳໂຮງຮຽນ ເດັ່ນຫຼາຍດ້ານ ຮຽນກໍ່ເກັ່ງ ຟ້ອນກໍ່ງາມ ຫຸ່ນກໍ່ດີ
  ມີບ່າວ USD ໂທມາຈີບມາຕື້ຫຼາຍຄົນ ແຕ່ລານີບໍ່ສົນໃຈໃຜຕັ້ງໜ້າຮ່ຳຮຽນວິຊາສະເພາະ
  ຈົນຈົບປະລິນຍາຕີຂະແໜງເຄມີສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງໃນແຂວງ, ໄດ້
  ຖືກຮັບເຂົ້າສັບຊ້ອນວຽກງານໃນບໍລິສັດຜລິດສີທາບ້ານປະມານ 5-6 ເດືອນກໍ່ໄດ້ຕົກຫຼຸມ
  ຮັກຂອງພໍ່ຮ້າງຄົນນຶ່ງທີ່ມີອາຍຸລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັບພໍ່ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດດຽວກັນຫັ້ນ
  ລະ ແຕ່ຕ່າງສະຖານທີ່ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ຕັດສິນໃຈເຂົ້າພິທີແຕ່ງງານທັງໆທີ່ພໍ່ແມ່ແລະຍາດ
  ພີ່ນ້ອງຫຼາຍຄົນບໍ່ເຫັນດີນຳ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນອາຍຸ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນເປັນຄົນຕ່າງຊາດ ແຕ່ຍ້ອນຕູ້
  ນັ້ນເປັນຄົນຂີ້ເຫຼົ້າເມົາຢາ ຫຼິ້ນແສ້ພານສາວ ແລະເຄີຍມີຄະດີລ່ວງເກີນຜູ່ເຍົາຫຼາຍເທື່ອ
  ແລ້ວ ຈຶ່ງບໍ່ຢາກໃຫ້ລານີສ້າງຄອບຄົວກັບຜູ່ຊາຍປະເພດນີ້ ແຕ່ລານີກໍ່ຍັງເປັນຕູ້ນັ້ນເປັນເທບ
  ພະບຸດຂອງລາວ ງານວິວາຈຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕາມປະເພນີທັງສອງກ້ຳສອງຝ່າຍ.
  5-6 ປີທຳອິດ ຊີວິດຄອບຄົວກໍ່ລາບລື່ນ, ພໍຍ່າງເຂົ້າປີທີ7 ຕູ້ນັ້ນກໍ່ເລິ້ມກັບບ້ານຜິດເວລາ ມີ
  ຂໍ້ອ້າງນັ້ນຂໍ້ອ້າງນີ້ເລື້ອຍ ແລະລານີກໍ່ເຊື່ອວ່າຜົວຮັກບອກຄວາມຈິງ ຈົນກ່ວາໄດ້ພົບເຫັນ
  ຕາຂອງຕົນເອງ ລານີຈຶ່ງຮູ້ຈັກກັບຄຳວ່າເສຍໃຈ ແລະຕ້ອງອາໃສນ້ຳເມົາບັນເທົາຄວາມເຈັບ
  ປວດຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກຢ່າຮ້າງກັບຕູ້ນັ້ນແລ້ວ ລານີກໍ່ກາຍເປັນສາວຊ່າອີກຄັ້ງ, ເດັກນ້ອຍ
  ຫຳທໍ່ໝາກແຄ້ງກໍ່ຮູ້ວ່າລານີມີຂີ້ແມງວັນຢູ່ໃສ. ເມຍຂ້ອຍພັດເປັນຄົນໃຈດຳ, ລານີຊິຕາຍ
  ຊິເປັນແນວໃດລາວກໍ່ບໍສົນບໍ່ກ່ຽວ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດນິ້ງດູດາຍໄດ້ ເມື່ອລູກ sms ມາຂໍ
  ຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ ບໍ່ມີກໍ່ຕ້ອງໄດ້ໄປກູ້ໄປຢືມມາໃຫ້ ເຖິງຈະຜິດໃຈເມຍຮັກ
  ກໍ່ຕ້ອງຍອມ. “Dad…i feel so lonely, can you come over, please?” ລານີ sms ມາຫາ
  ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍກຳລັງນັ່ງຊຸມກັບໝູ່ຢູ່ງານວັນເກີດຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ Ritz
  ແລະຂ້ອຍກໍ່ຕອບຮັບວ່າຈະໄປຢູ່ເປັນເພື່ອນຫຼັງຈາກເລີກງານສະຫຼອງ. ຄືນນັ້ນ ເມຍໄປຄ້າງ
  ຄືນຢູ່ເຮືອນພໍ່ເຖົ້າເພື່ອເບິ່ງອາການຂອງແມ່ເຖົ້າທີ່ເປັນໄຂ້, ເມື່ອໄດ້ຮັບຄຳອະນຸຍາດຈາກເມຍ
  ເລີກງານແລ້ວກໍ່ມຸ້ງໜ້າໄປບ້ານລານີຕາມນັດ ແລະນອນຄ້າງຄືນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຕື່ນເຊົ້າມາຈຶ່ງຮູ້ສຶກ
  ຕົວວ່າຕົນນອນຢູ່ຕຽງນອນຂອງລູກສາວ.
  “ຂອບໃຈສຳລັບທຸກສິ່ງ ອາທິດໜ້າມາຫາເຮົາອີກເດີ 🙂 ”
  sexstorbary.blogspot.com/2008/04/sex-story_6625.html

 36. NoEnd
  ເດືອນພະຈິກ 5, 2015 ເວລາ 7:25 pm

  ອ້າຍໂຕ່ນບໍ່ເຊື່ອເລື່ອງໝໍດູໝໍເດົາ ແຕ່ຕຸ່ນເຊື່ອ, ມື້ນັ້ນເລີກຮຽນມາ ເຫັນໝູ່ຫຸ້ມເບິ່ງໂຊກຊາຕາ
  ກັບຜູ່ຄົນເຖົ້າຄົນນຶ່ງທີ່ກາງຜ້າດູໂຊກຊາຕາຢູ່ຮົ່ມກົກຂາມ ກໍ່ເລີຍຊວນອ້າຍໂຕ່ນເຂົ້າໄປດູຢາກ
  ຮູ້ວ່າຊິເສັງໄດ້ຫຼືບໍ ບໍ່ໄດ້ຢາກຮູ້ວ່າຄູ່ຜົວຂອງຕົນແມ່ນໃຜດອກ ແຕ່ພໍດູໄປໝູ່ພັດຖາມແທນເລື່ອງ
  ຄູ່ຄອງ ຜູ່ເຖົ້າຄົນນັ້ນກໍ່ເລີຍບອກວ່າ ຄູ່ສ້າງຄູ່ສົມຂອງຕຸ່ນມີສອງຄົນ ເຫັນກັນແລ້ວຄົນນຶ່ງ ສ່ວນ
  ອີກຄົນນຶ່ງກຳລັງຈະມາເກີດ ພວກໝູ່ກໍ່ພາກັນຫົວຂຶ້ນໂຄບໆ ຕ໊າຍໆ..ໂຕຊິບໍ່ເຖົ້າກ່ອນຫວາຕຸ່ນ?
  ໝູ່ຄົນນຶ່ງຖາມຂຶ້ນ ໝູ່ຄົນນຶ່ງພັດດອດຂຶ້ນວ່າ ເຖົ້າກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງຍິ່ງເຖົ້າຍິ່ງມັນ ໝູ່ຄົນນຶ່ງພັດສະ
  ຫຼອກກອກຖາມຜູ່ເຖົ້າຄູ່ຄອງຂອງຕຸ່ນແມ່ນໃຜ ຜູ່ເຖົ້າຄົນນັ້ນກໍ່ບອກຮູບຮ່າງລັກສະ ທຸກຄົນພາ
  ກັນແນມໄປທາງກຸ່ມຜູ່ຊາຍ ແລະຖາມຜູ່ເຖົ້າອີກເທື່ອນຶ່ງເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈ ຜູ່ເຖົ້າຄົນນັ້ນກໍ່ບອກ
  ວ່າຜົນຄຳນວນອອກມາແນວນີ້ກໍ່ວ່າໄປຕາມຜົນ ຖ້າຫຼານບອກວັນເດືອນປີເກີດຖືກຕ້ອງມັນຄົງ
  ເປັນແນວນັ້ນ ແລະຖາມຕຸ່ນຄືນວ່າ ຫຼານເຊື່ອເລື່ອງວົນວຽນຕາຍເກີດບໍ? ຊາດປາງກ່ອນ ຫຼານ
  ເປັນຜູ່ຊາຍ ມີເມຍສອງຄົນແລະຮັກກັນຫຼາຍ 3 ຄົນ ພວກເຈົ້າ ຈຶ່ງອະທິຖານໃຫ້ເກີດມາເປັນຄູ່
  ຄອງກັນອີກ ແຕ່ຍ້ອນເມຍຄົນນຶ່ງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ກຳໃນຄາບສັດເດບລະສານຈຶ່ງບໍ່ສາມາດມາເກີດ
  ພ້ອມກັບພວກເຈົ້າ ແລະດຽວນີ້ວິນຍານຂອງເຂົາກຳລັງວົນວຽນຫາບ່ອນເກີດໃກ້ໆກັບພວກເຈົ້າ
  ຢູ່. ລາວເຫັນພວກເຮົາຂີ່ລົດມານຳກັນກໍ່ຕ້ອງເດົາວ່າພວກເຮົາເປັນແຟນກັນ ອ້າຍໂຕ່ນຕອບເມື່ອ
  ຖາມລາວຄຳເຫັນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ໝໍດູບອກເມື່ອ 3-4 ເດືອນກ່ອນ, ຕຸ່ນຢາກຖຽງອ້າຍໂຕ່ນຄືນ
  ເລື່ອງປານຢູ່ທ້ອງນ້ອຍຂອງລາວ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຫັນໄປທັກທາຍລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າມາຊື້ຫົວທຽນໄປກ້ານ
  ກົບ ແລະຊວນກັນລົມເລື່ອງອື່ນເມື່ອເຫັນພໍ່ກັບແມ່ລົງມາເຝົ້າໜ້າບ້ານຂາຍເຄື່ອງ ຕຸ່ນກັບອ້າຍ
  ໂຕ່ນກໍ່ໄປຮຽນເປັນປົກກະຕິ ແຕ່ຮູ້ສຶກວ່າອ້າຍໂຕ່ນບໍ່ມີສະມາທິຂັບລົດເລີຍ ຕ້ອງໄດ້ຮ້ອງເຕືອນ
  ນຳເລື້ອຍ, ຂໍໂທດ ອາດຈະເປັນຍ້ອນເຮົານອນບໍ່ພຽງພໍ ອ້າຍໂຕ່ນແກ້ໂຕແຕ່ຕຸ່ນຮູ້ວ່າເສື້ອຊ້ອນ
  ສີຟ້າໂຕໃໝ່ທີ່ຕຸ່ນນຸ່ງຮອງເສື້ອຂາວຂ້ອນຂ້າງບາງເຮັດໃຫ້ອ້າຍຕຸ່ນບໍ່ສາມາດແນມເບິ່ງທາງເໝືຶອນ
  ວັນກ່ອນໆ ແລະໃນທີ່ສຸດອ້າຍໂຕ່ນກໍ່ຕຳນິຕຸ່ນເລື່ອງການນຸ່ງຖື ຕຸ່ນກໍ່ຖຽງຄືນວ່າຍ້ອນຕຸ່ນເປັນສາວ
  ນີ້ລະຕຸ່ນຈຶ່ງຕ້ອງການໃຜ້ຜູ່ຊາຍແນມນຳກົ້ນ. ກໍ່ໝູ່ກໍ່ນຸ່ງແບບນີ້ ບາງຄົນກໍ່ນຸ່ງສີແດງແຈດໆ ແນມ
  ມາແຕ່ໄກໆກໍ່ເຫັນເຕົ້າ ນ້ອຍໃຫຍ່ຊ່ຳໃດ໋ເຂົາກໍ່ເຫັນໝົດ ມັນເປັນລົດນິຍົມຂອງໄວລຸ້ນທີ່ຊື້ເສື້ອ
  ຊ້ອນ 3/4 ມານຸ່ງ ບໍ່ມັກນຸ່ງ full cup ຄືຜູ່ເຖົ້າສະໃໝກ່ອນດອກ ແມ່ກໍ່ຍັງນຸ່ງແບບນີ້ຄືກັນແຕ່
  ເພິ່ນນຸ່ງເສື້ອໜາຈຶ່ງບໍ່ເຫັນຈ໊ະໆ ເພິ່ນວ່າຕ້ອງນຳຍຸກ ຈັກນ່ອຍພໍ່ລັກໄປຫາສາວນ້ອຍເພາະຈັບໄດ້
  ເລື້ອຍຕອນເພິ່ນລັກແນມເບິ່ງໝູ່ຂອງຕຸ່ນຄົນນຶ່ງ, ສາວນັ້ນມັກໂຊ ຖ້າທາງໂຮງຮຽນອະນຸຍາດໃຫ້
  ນຸ່ງສະເກິດລາວຄົງຈະນຸ່ງສັ້ນຈົນຈຳກົ້ນພຸ້ນລະ ອອກນອກຮົ້ວໂຮງຮຽນລາວຈຶ່ງແກ້ສິ້ນອອກນຸ່ງ
  ແຕ່ສົ້ງຂາສັ້ນໂຊຂາວໆ ບໍ່ມີແຕ່ພໍ່ຕຸ່ນດອກກືນນ້ຳລາຍນຳ ຕູ້ເພັງຂ້າງບ້ານກໍ່ຍັງຜິວໃສ່ຫ໋ວອດໆ
  ບາດເຂົາແກ້ໃຫ້ເບິ່ງຢ້ານລາວຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນຢູ່ຕູ້ນັ້ນ. ເພິ່ນຢ່າເປັນຄົນຂີ້ສົງໃສຫຼາຍ ອ້າຍຕຸ່ນ
  ຕອບຄືນເມື່ອຕຸ່ນຫວາບໍ່ແມ່ນເພິ່ນກໍ່ເຄີຍໄປນັ່ງກອດສາວເບຍຢູ່ຮ້ານປ້າແຂ້ນຫວາຈຶ່ງເຫັນຕູ້ນັ້ນ
  ອ້າຍຕຸ່ນອອກໄປຫວິດຮົ້ວບ້ານແລ້ວຈຶ່ງຮູ້ວ່າຕົນນັ່ງບໍ່ເອົາສົ້ນກະໂປ່ງ ລາວຄົງເຫັນເຄື່ອງໃນເຮົາ
  ໝົດລະ ກະຢ່າເທາະ ອ້າຍຕົນເອງ ບໍ່ແມ່ນຄົນອື່ນ ຕຸ່ນມັກບອກກັບຕົນເອງແນວນັ້ນເວລານັ່ງນອນ
  ບໍ່ຮຽບຮ້ອຍ ຢ້ານແຕ່ຫວຽດນ້ອຍທີ່ມາຖາມຊື້ເສດເຫຼັກຫັ້ນລະເຫັນເພາະຕາມັນລ໋ອກແລ໋ກແນມ
  ຫານັ້ນຫານີ້ຢູ່ ຢ້ານມັນປີນເຂົ້າມາກຸມຕອນຢູ່ເຮືອນຄົນດຽວຄືໄດ້ຍິນເຂົາຊ່າກັນຢູ່ຕະຫຼາດ.
  ຕຸ່ນເລິ້ມເກີດຄວາມຫຶງຫວງອ້າຍໂຕ່ນຕອນລາວຮຽນກະເສດປີ2 ແລະມີແຟນນັກຮຽນອັກສອນ
  ສາດ, ບາງເດືອນ ອ້າຍໂຕ່ນບໍ່ມີເວລາໃຫ້ຕຸ່ນເລີຍ ບາງເທື່ອກໍ່ວ່າຄາໂຮມເວີກ ຄານັ້ນຄານີ້ ບາດ
  ແຟນໂທມາຕົກລົງປຶບປັ໊ບແລະອອກບ້ານໄປຫາກັນໂລດ ພໍ່ແມ່ກໍ່ອອກງານສັງຄົມ ຕຸ່ນຕ້ອງໄດ້ເອີ້ນ
  ໝູ່ມາຫຼິ້ນນຳ ພາກັນຫຼິ້ນອິນເຕີເນັດ ເບິ່ງ Blu-Ray ເວລາພໍ່ໄປປະຊຸມຢູ່ຕ່າງປະເທດເພິ່ນມັກຊື້
  ໜັງຮອນລິວູດມາໄວ້ເບິ່ງໃນຄອບຄົວ ໜັງ Rate R ມັນມັກມີສາກເລິບຊີນ ເບິ່ງແລ້ວກໍ່ພາກັນແລ່ນ
  ໄລ່ຈັບຂອງກັນເພື່ອພິສູດວ່າແຫ້ງຫຼືປຽກ, ຕຸ່ນປຽກເລື້ອຍ ໜີບຂາໄວ້ກໍ່ຍິ່ງປຽກ ຄິດຢາກໄດ້ແຟນ
  ຄືໝູ່ພໍຊິໄດ້ຂົນລຸກຂົນພອງຄືເຂົາແດ່ ແຕ່ພໍ່ແມ່ວ່າຕຸ່ນຍັງນ້ອຍຍັງຮຽນຢູ່ ບໍ່ຢາກໃຫ້ມີຊູ້ມີແຟນເທື່ອ
  ບໍ່ຮູ້ວ່າເພິ່ນເບິ່ງຕຸ່ນແນວໃດຈຶ່ງວ່າຕຸ່ນຍັງນ້ອຍທັງໆທີ່ຕຸ່ນກໍ່ມີນົມເຕັມເອິກ ຂົນກໍ່ຂຶ້ນຫຼາຍແລ້ວ.
  ຊິໄດ້ໄປນອນປະແລ້ວເດີ copy ບໍ່ແລ້ວດອກ ເຂົ່າໄປອ່ານເອງເດີໃຜຢາກສຽວ ອິອິອິອິ 🙂
  avzone.wordpress.com/2009/01/30/ ແລ້ວເອົາ 14ขอเสียว/ ຕື່ມໃສ່ທ້າຍ ເຈົ້າຂອງ
  ຫ້ອງບໍ່ໃຫ້ເອົາລິ້ງລົງໂດຍກົງ.

 37. 2ສະຫຼຶງ
  ເດືອນພະຈິກ 20, 2015 ເວລາ 6:00 pm

  ຄຳເຕືອນ: ເລື່ອງທີ່ຈະ copy ລົງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເປັນເລື່ອງແນວຄອບຄົວຊຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມ
  ສຳລັບບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ ແລະກໍ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນດີ ມີສິນທຳ
  ປະຈຳໃຈ ຮູ້ຈັກຜິດ ຖືກ ຊົ່ວ ດີ ແລະມີຄວາມເກງກົວຕໍ່ບາບກຳທີ່ຈະນຳສະໜອງໃນ
  ພາຍພາກໜ້າ, copy ມາໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຍັງມີວິນຍານເດຍລະສານສິງໃນຫົວໃຈອ່ານ
  ເພື່ອຄວາມບັນເທິງເທົ່ານັ້ນ ແລະເມື່ອອ່ານແລ້ວກໍ່ຢ່າເຮັດຕາມເພາະສັງຄົມບ້ານເຮົາ
  ຮັບບໍ່ໄດ້ເລື່ອງແນວນີ້ ຈຶ່ງຂໍເຕືອນໄວ້ລ່ວງໜ້າ.
  http://picpost.thaiseawstory.com/data/attachment/forum/201511/16/065544cz7akoaojol37tjk.jpg,/img>

  ຄັ້ງທຳອິດທີ່ຫຼານຊາຍພາສາວ Ngeb ມາແນະນຳໃຫ້ສະມາຊິກຄອບຄົວຮູ້ວ່າລາວເປັນໝູ່
  ສະໜິດ, ຫຼານຂ້ອຍບໍ່ມັກແນະນຳວ່າເປັນຊູ້ເປັນແຟນກັນ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກດີໃຈນຳຫຼານຊາຍທີ່ໄດ້
  ແຟນງາມ ແລະເຊັກຊີກ່ວາແຟນຄົນຜ່ານມາ ສົມກັນຄືກິ່ງທອງໃບຫຍົກ, ຫຼານຊາຍຂ້ອຍມີ
  ເລືອດປະສົມສອງຊາດ ໜ້າຕາຫຼໍ່ເຫຼົາ ຫຸ່ນກໍ່ສູງໃຫຍ່ ແຖມຍັງມີພອນສະຫວັນໃນການຫຼິ້ນ
  ກິລາ ແລະມີແວວເປັນນັກສິນລະປິນອີກດ້ວຍ ສະນັ້ນຈຶ່ງມີສາວໆຕິດເໝືອນລູກໄກ່ ເຊົາກັບ
  ຜູ່ນັ້ນ ຜູ່ນີ້ກໍ່ເຂົ້າມາແທນທີ່ ແລະເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ມັກນິໃສທີ່ອ່ອນນ້ອມ ຊ່າງເວົ້າຊ່າງລົມຂອງ
  ສາວແງັບ ຈົນຫຼົງອອກປາກເອີ້ນລາວລູກໃພ້ ແລະເມື່ອແງັບຕອບວ່າຢ້ານບຸນວາດສະໜາບໍ່
  ເຖິງ Tze ຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ທັນທີວ່າເຂົາຄົງມີຫຍັງບາງຢ່າງບໍ່ເຂົ້າກັນ ບາງທີ່ເຊອາດຈະບໍ່ມັກສາວ
  ແງັບປານໃດຈຶ່ງບໍ່ຢູ່ບ້ານ ປ່ອຍໃຫ້ແມ່ຕ້ອນຮັບສາວແງັບແທນ.
  ມື້ນັ້ນ ເອື້ອຍຂ້ອຍກັບສາວແງບຈະພາກັນໄປຍ່າງຕະລາດສົດຊື້ຜັກປອດສານພິດມາໄວ້ກິນ
  ເອື້ອຍຂ້ອຍຂໍໂຕເຂົ້າອາບນ້ຳ ສາວແງັບຈຶ່ງມາຢືນລົມກັບຂ້ອຍຢູ່ໜ້າຫ້ອງ ຂ້ອຍຕ້ອງຟ້າວປິດ
  ໜ້າ freecams ໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສາວແງັບຮູ້ໃນຄວາມຫື່ນຂອງຂ້ອຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປິດສຽງຈຶ່ງເຮັດ
  ໃຫ້ສາວແງັບຢາກຮູ້ທີ່ມາຂອງສຽງ, ລາວເຄີຍ z ຢູ່ AOL ຈຶ່ງບໍ່ລຶ້ງສຽງນີ້ ຂ້ອຍພະຍາຍາມ
  ບິດເບືອນແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເມື່ອສາວແງັບກ້າວຂາເຂົ້າມາໃນຫ້ອງເບິ່ງໜ້າຈໍ, ພໍເຫັນ
  ສາວໃນເວັບແຄມກຳລັງໃຊ້ໝາກແຕງແຍ່ຂອງຕົນເອງໃຫ້ສະມາຊິກເບິ່ງ ລາວກໍ່ຟ້າວເອົາມື
  ງຸ້ມໜ້າໄວ້ດ້ວຍຄວາມອາຍ ແລະອອກໄປຈາກຫ້ອງເມື່ອໄດ້ສຽງເອື້ອຍຂ້ອຍອາບນ້ຳແລ້ວ.
  ປະມານ 3-4 ອາທິດຕໍ່ມາ, ສາວແງັບມາຄ້າງຄືນນຳເຊ. ປະມານ 2 ໂມງປາຍ, ສາວແງັບ
  ລຸກມາຍ່ຽວ ແລະເມື່ອເຫັນແສງມິບມັບຈາກໜ້າຈໍທີວີສາດອອກຕາມຫຼືບປະຕູ ລາວກໍ່ເຄາະ
  ປະຕູຄ່ອຍ ແລະໄຂເຂົ້າມາຫາຂ້ອຍ. ຍ້ອນວ່າໄດ້ລົມກັນຢູ່ຫ້ອງແຊັດເອໂອແລ້ວ ທຸກຢ່າງຈຶ່ງ
  ເປັນໄປຕາມທີ່ໄດ້ລົມກັນ ແຕ່ມັນເປັນພຽງແຕ່ oral sex ເທົ່ານັ້ນ ແບບວ່າ ລາວເປີດນົມ
  ໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງ ຂ້ອຍຊັກວ່າໃຫ້ລາວເບິ່ງ ກໍ່ເທົ່ານັ້ນລະບໍ່ໄດ້ຫຍັງຫຼາຍດອກ.
  ຮູ້ຢູ່ວ່າເລື່ອງນີ້ບໍ່ສຽວສະໃຈເຈົ້າ ຈຶ່ງຢາກໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າໄປອ່ານຢູ່ເວັບ thaiseawstory.com
  ແລະຢ່າລື່ມຕື່ມທ້າຍດ້ວຍ /เย็ดหลาดสะใภ้-2/ ຈຶ່ງຈະໄດ້ສຽວສົມໃຈ, ໄປກ່ອນເດີ ບ່າຍ !

 38. ໝາກເດື່ອ
  ເດືອນທັນວາ 5, 2015 ເວລາ 7:29 pm

  ມື້ວານນີ້ເຂົາມາປ່ຽນເສົາໄຟຫຼັງບ້ານບັກເດດ ໝົດຄຸ້ມບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ກໍ່ເລີຍໄປ
  ເລາະຫຼິ້ນຕະລາດທາເກັດ ຖ້າເຂົາລົດລາຄາກໍ່ຈະຊື້ USB ມາໄວ້ບັນຈຸເພງຟັງ
  ເວລາໄປສົ່ງເຄື່ອງຕ່າງແຂວງນຳອ້າຍເຂີຍ ຄ້ານຖືແຜ່ນຊີດີ sterio ໃນລົດລາວ
  ມີບ່ອນສຸບ USB ອ້າຍເຂີຍພັດມັກຟັງລຳເລື່ອງກໍ່ວ່າຊິເຊັງເວລາໄປນຳລາວ.
  ພໍເລາະໄປຮອດຫລ້ອງຂາຍອຸບປະກອນຫ້ອງການກໍ່ເຫັນສອງແມ່ລູກເລືອກຊື້
  ໂນ໊ດບຸກໂດຍຜູ່ເປັນແມ່ເປັນຜູ່ລອງຄັອມ ລູກຢືນກອດແອວແມ່ ເປົ້າສົ້ງເຖືອກ
  ເຖືອໃສ່ກົ້ນແມ່ເປັນບາງຄັ້ງ ສ່ວນມືກໍ່ວາງໄວ້ໃຕ້ນົມແມ່ ແລະຂ້ອຍຄິດວ່າລາວ
  ຄົງຈະບາຍນົມແມ່ລາວໄປພ້ອມ ຄັນຊິຢືນເບິ່ງຄັກໆກໍ່ອາຍຄົນອື່ນເພາະໂຄຍ
  ແຂງແທນໝໍລູກຊາຍ ອາຍຸຄົງປະມານ 13-14 ປີນີ້ລະ ແຕ່ປິດຊາໃຫຍ່ໄວເກີນ
  ຈຶ່ງສູງໃຫຍ່ຊ່ຳແມ່ ສ່ວນແມ່ກໍ່ຄົງບໍ່ຮອດ 40 ໜ້າຕາບໍ່ປານໃດ໋ ແຕ່ຫຸ່ນຍັງດີຢູ່
  ການນຸ່ງຖືກໍ່ຍົວະຍວນກວນຕາ ນຸ່ງສົ້ງຍືດຮັດຮູບ ເສື້ອແທງທອບໂຊນົມອີກດ້ວຍ
  ເຫັນແບບນີ້ແລ້ວກໍ່ເລີຍຄິດອະກຸສົນ ຄິດວ່າຄົນອື່ນຈະເຮັດຊົ່ວຄືຕົນ ຈຶ່ງໄດ້ຊອກ
  ຫາເລື່ອງສຽວມາລົງໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸເກີນ 18 ປີ ແລະບຸກຄົນທີ່ຍັງມີວິນຍານ
  ເດຍລະສານສິງໃນຈິດໃຈອ່ານເພື່ອການບັນເທິງ ແລະເມື່ອອ່ານແລ້ວກໍ່ຢ່າເຮັດ
  ຄືເຂົາເດີເພາະຈະເປັນບາບກຳນຳສະໜອງໃນພາຍພາກໜ້າ.

  ເຄີຍເຫັນເພິ່ນຜິດຖຽງກັນເລື້ອຍແຕ່ກໍ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັນເໝືອນ
  ເທື່ອນັ້ນຈົນໄທບ້ານໂທເອີ້ນຕຳລວດມາຈັບພໍ່ໄປຂັງ ຂຶ້ນຄອດຂຶ້ນສານ ແລະຕ້ອງ
  ລົງເອີ່ຍດ້ວຍການຢ່າຮ້າງ. ຂ້ອຍຕັດສິນໃຈຢູ່ນຳແມ່ຍ້ອນບໍ່ຢາກໄປຮອງມືຮອງ
  ຕີນພໍ່ຍາມເພິ່ນເມົາ, ເມື່ອຂາຍຊັບສິນປັນກັນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແມ່ກໍ່ພາຂ້ອຍມາ
  ເຊົ່າຫ້ອງແຖວຢູ່ໃກ້ຕະລາດ ໃກ້ຫ້ອງການ ບໍ່ຕ້ອງຂັບລົດໄປໃຫ້ເຈັບຫົວຍ້ອນ
  ຄວາມອັ່ງອໍຂອງການສັນຈອນ ຖ້າມື້ໃດຝົນຕົກຟ້າລົງຈຶ່ງຂັບລົດໄປ ຖ້າມື້ໃດອາ
  ກາດດີເພິ່ນກໍ່ນັ່ງລົດເມ ໃຫ້ຂ້ອຍຂັບລົດໄປຮຽນ ຮອດ 15 ໂມງ ຂ້ອຍຈຶ່ງໄປຮັບ
  ເພິ່ນ ບາງມື້ເພິ່ນກໍ່ໃຫ້ໝູ່ມາສົ່ງ, ຂ້ອຍເອີ້ນໝູ່ເພິ່ນນ້າ Paul ເພາະເພິ່ນອາຍຸອ່ອນ
  ກ່ວາແມ່ຫຼາຍປີ ເກືອບ 10 ປີ ພຸ້ນລະ ແຕ່ລາວເປັນຄົນ sweet ເອົາໃຈເກັ່ງ ບໍ່ກິນ
  ເຫຼົ້າເມົາຢາ ບໍ່ຫຼິ້ນການພະນັນ ແມ່ຈຶ່ງຄົບເປັນໝູ່ ແຕ່ໃນສາຍຕາຂອງຂ້ອຍເພິ່ນ
  ເປັນຄົນຮັກກັນຫຼາຍກ່ວາ ແມ່ຈຶ່ງໃຫ້ລາວຈັບມືຖືແຂນກອດຈູບຕາມວັດທະນຳທຳ
  ຂອງຊາວຕາເວັນຕົກ.
  “ແມ່ບໍ່ຢາກເຈັບຊ້ຳສອງ ນອນກອດລູກແບບນີ້ມີຄວາມສຸກແລ້ວ 🙂 ” ແມ່ເວົ້າຂຶ້ນ
  ໃນຄ່ຳຄືນວັນສຸກ ເພິ່ນອອກມານອນໂຊຟາເບດເບິ່ງລາຍການສຸດທ້າຍນຳຂ້ອຍ
  ຄືນນັ້ນເຂົາສາຍຮູບເງົາເລື່ອງ Eyes Wide Shut ເພິ່ນວ່າມັນສະຫຍອງຂັວນຫຼາຍ
  ບໍ່ກ້ານອນຄົນດຽວ, ກໍ່ແນ່ລະ ຮູບເງົາເລື່ອງນີ້ມີສາກເລິບຊີນຫຼາຍ ຖ່າຍກໍ່ເຫັນເກືອບ
  ໝົດ ຕອນເຂົາເດົ້າກັນແງັບໆ ເພິ່ນຊິເອົາມືອ່ອນໆຂອງເພິ່ນມາປິດຕາຂ້ອຍໄວ້ແຕ່ກໍ່
  ບໍ່ໄດ້ປິດໄວ້ແທ້ດອກ ເພິ່ນເຮັດຢອກຊື່ໆ ຖ້າເປັນໜັງ porn ເພິ່ນຈຶ່ງຫ້າມ ແຕ່ຂ້ອຍ
  ກໍ່ເອົາມາເບິ່ງເລື້ອຍ ພໍ່ຂ້ອຍມີແຜ່ນຊີດີໜັງເອັກເກືອບ 20 ແຜ່ນ ເວລາແມ່ລຸກມາກິນ
  ນ້ຳຈຶ່ງປິດຈໍໄວ້ ແຕ່ເພິ່ນກໍ່ຮູ້ຫັ້ນລະເພາະຫ້ອງນອນເພິ່ນຕິດກັບຫ້ອງຊະລົງ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່
  ຮ້າຍບໍ່ດ່າດອກພຽງແຕ່ເຕືອນບໍ່ໃຫ້ໝົກໝົ້ນກັບເລື່ອງແບບນີ້ຫຼາຍຈັກນ່ອຍໃຈແຕກ
  ບາງເທື່ອຂ້ອຍກໍ່ເວົ້າຫຼິ້ນສ້ອຍນຳເພິ່ນວ່າແຕກແລ້ວເດ໋ ແມ່ເຕືອນຊ້າໂພດ ແລະເພິ່ນກໍ່
  ຫົວຂັວນເມື່ອຮູ້ວ່າຂ້ອຍໝາຍເຖິງນ້ຳແບ້ນແຕກໃສ່ສະຫຼິບ, ໃຈແທ້ແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຢາກ
  ໃຫ້ເພິ່ນຊັກເຄື່ອງຊັກຂອງໃຫ້ດອກແຕ່ເພິ່ນວ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກແລ້ວມີຄວາມສຸກ ຂ້ອຍ
  ມີເມຍພຸ້ນລະເພິ່ນຈຶ່ງຈະເຊົາເຮັດໃຫ້ 🙂
  ອາກາດຄືນນັ້ນກໍ່ເຍືອກເຢັນເປັນໃຈເອົາແທ້, ຜ້າຫົ່ມໂຕໂຕນວມໜາບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນ
  ອຸນຫະພູມຕ່ຳໆນັ້ນໄດ້ຈົນຕ້ອງໄດ້ແກ້ເສື້ອໜາວອອກເພື່ອຖ່າຍທອດຄວາມອົບອຸ່ນໃນ
  ຮ່າງກາຍຂອງແຕ່ລະຄົນໃຫ້ກັນແລະກັນ. ນັບແຕ່ຂ້ອຍໄດ້ຖ່າຍທອດພະລັງພາຍໃນເຂົ້າ
  ໄປໃຫ້ແມ່ໃນຄືນນັ້ນເກືອບ 5 ເທື່ອ ເທື່ອທີ 4 ນ້ຳອອກດົນໂພດ ເພິ່ນຢ້ານບໍ່ທັນໄປຕັກບາດ
  ເຮືອນພີ່ນ້ອງຈຶ່ງຂໍແຍກຕົວໄປອາບນ້ຳຊຳລະຮ່າງກາຍແຕ່ໂຕຈົບງາມອອກບ້ານໄປເຮັດ
  ບຸນດ້ວຍໃບໜ້າທີ່ອິ່ມເອີບໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ ແລະມື້ນັ້ນຄືຈັ່ງວ່າເຂັມໂມງເຄື່ອນຍ້າຍຊ້າ
  ເອົາແທ້ເອົາວ່າ ບ່າຍໆໜ້ອຍນຶ່ງຈຶ່ງເຫັນລົດ Audi S3 ແລ່ນເຂົ້າມາຈອດຢູ່ຫ້ອງຈອດລົດ.
  “Paul…sorry that i can’t be there, have fun !” ແມ່ໂທບອກນ້າໂປນກ່ອນຈະ
  ດຶງຂ້ອຍເຂົ້າໄປກອດຈູບປາກແລກລີ້ນກັນຈົນພໍໃຈ ເພິ່ນຈຶ່ງນອນຫງາຍຊັນເຂົ່າໃຫ້ຂ້ອຍ
  ກົ້ມໜ້າຈູບດົມບ່ອນທີ່ຂ້ອຍມຸດອອກມາເມື່ອ 18 ປີກ່ອນ, ເພິ່ນບອກວ່າ ເພິ່ນບໍ່ມັກໃຊ້ສະ
  ບູເພາະຂອງເພິ່ນສາມາດທຳຄວາມສະອາດດ້ວຍຕົວຂອງມັນເອງ ແລະກໍ່ສະອາດກ່ວາ
  ປາກຫຼາຍຮ້ອຍເທົ່າ ພຽງແຕ່ລ້າງດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນກໍສະອາດພໍແລ້ວ ອາທິດນຶ່ງເພິ່ນຈຶ່ງນອນ
  ອາບນ້ຳໃນອ່າງກັບຂ້ອຍກ່ອນຈະບັນເລງເພງຮັກໃຫ້ກັນເທິງຕຽງນອນ.

  ເອົາຄຳນີ້ /ความรักความใคร่/ ຕໍ່ໃສ່ thaiseawstory.com ຖ້າຢາກສຽວຄັກໆ.

 39. ຂີ້ແກບ
  ເດືອນທັນວາ 23, 2015 ເວລາ 6:21 pm

  ໄປ z ຢູ່ຫ້ອງສົນທະນາພັນລາວຈຶ່ງມີໂອກາດໄດ້ຮູ້ກັບສາວງອຍ, ທຳອິດເພິ່ນກໍ່ເອົາຮູບ
  ຕອນເພິ່ນຂຶ້ນສາວໃໝ່ມາຕິດໃສ່ໂປຟາຍເພື່ອເປັນການລໍ້ໃຈບ່າວຫື່ນ ແນ່ນອນລະເນາະ
  ໃຜຊິບໍ່ມັກສາວນ້ອຍ ຂ້ອຍດື່ມເບຍນັ່ງຟັງເພິ່ນລົມບ່າວຫຼາຍມື້ເກືອບທິດຈຶ່ງອ້າປາກທັກ
  ທາຍ ເພິ່ນທັກຄືນກໍ່ດີໃຈແລ້ວ ກິນເບຍແຊບແລ້ວມື້ນັ້ນນະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຍາດລົມ
  ເພິ່ນດອກ ຍາດໄປກໍ່ບໍ່ສູ້ເຂົາ ວ່າຊັ້ນສາເພາະຂ້ອຍບໍ່ມີຄາລົມຄົມຄາຍຊຶ້ງໆຄືໝູ່. ສາວ
  ງອຍຄົງແປກໃຈທີ່ຂ້ອຍບໍ່ສໍ້ບໍ່ຖາມຫຍັງເພິ່ນຈຶ່ງສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫຼັງໄມມາຖາມ ຂ້ອຍກໍ່ບອກ
  ເພິ່ນວ່າເພິ່ນຍັງນ້ອຍເກີນໄປທີ່ຈະລົມມາເປັນຄູ່ຄອງ, ຫະ…14 ປີ ນ້ອຍເກີນໄປສຳລັບ
  ເຈົ້າຫວາ? ເພິ່ນຖາມມາດ້ວຍຄວາມແປກໃຈ, ຂ້ອຍຊຸມຮູບເພິ່ນເຂົ້າມາເບິ່ງໄກ້ໃຫ້ແນ່
  ໃຈ ບໍ່ເຫັນກ້ອນນົມຟູດັນຂຶ້ນມາໃສ່ເສື້ອກໍ່ບອກເພິ່ນໄປຕາມທີ່ເຫັນ ເພິ່ນກໍ່ວ່າຜີບ້າຫວາ
  ໃຜຊິເອົາຮູບຕອນເຫັນນົມມາໃຫ້ເຈົ້າເບິ່ງ? ອີ່ຕາເຖົ້າຫື່ນເອີຍ ! ຂ້ອຍບໍ່ຕອບໂຕ້ຫຍັງ
  ພຽງແຕ່ຈອບຟັງເພິ່ນລົມບ່າວອົດສະຕລີທີ່ເພິ່ນຊື່ນຊອບ, ໝໍນັ້ນກໍ່ລົມດີ ມີຄາລົມບໍ່ທຳ
  ມະດາ ຖ້ານັ່ງລົມກັນໃກ້ໆ ໝໍຄົງເອົາສາວງອຍໄປກິນແລ້ວ ຄົງບໍ່ເຫຼືອມາຮອດຂ້ອຍດອກ.
  ມື້ນັ້ນເປັນວັນພັກລັດຖະການ ມີແຕ່ຂ້ອຍກັບສາວງອຍເຂົ້າຫ້ອງ z ເພິ່ນຄົງແງ້ນລົມຈຶ່ງ
  ອ່ວຍໜ້າມາລົມກັບຂ້ອຍ, ເຖິງວ່າຂ້ອຍຈະມີປະສົບການແຊັດນ້ອຍແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ເບິ່ງອອກ
  ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສາວນ້ອຍກັບສາວແກ່ ສົງໃສເພິ່ນເປັນຕຳລວດໃຕ້ດິນຈຶ່ງບໍ່
  ຊວນແຊັດເຊັກເໝືອນຄົນອື່ນ. ສາວງອຍເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າຊາຍອື່ນມັກຂໍເບິ່ງຮູບເບິງແຄມ
  ຈົນລາວລຳຄານຕ່າງກັບຂ້ອຍຫຼາຍ ສົງໃສຂ້ອຍເປັນກະເທີຍ, ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຕອບໄປວ່າ
  ເປັນຫຼືບໍ່ເປັນ ເວລາພົບກັນຕົວຈິງຄົງຮູ້ແນ່ນອນ.
  ປະມານ 3-4 ເດືອນປາຍຕໍ່ມາ ຂ້ອຍໄປຮ່ວມງານວິວາພີ່ນ້ອງຢູ່ເມືອງສາວງອຍຢູ່ ກໍ່ເລີຍ
  ລອງສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫຼັງໄມໄປນັດພົບ 2 ມື້ຈຶ່ງເຫັນລາວຕອບຮັບກັບມາ ແລະຂ້ອຍກໍ່ໄປພົບ
  ລາວຢູ່ຮ້ານກາເຟເອື້ອຍຕຸກຕາມນັດ ແລະຈາກມື້ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາຂ້ອຍກັບສາວງອຍກໍ່ກາຍ
  ເປັນຄົນຮັກກັນ ແລະໄດ້ເອົາກັນຕາມປະເພນີຕາບຮ້າງຕາບໝ້າຍ, “ຂະນາດບໍ່ສຳຄັນ
  ດອກເອີຍເຮີຍ…ລິ້ນແລະນິ້ວເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີສຸກພໍແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງໄປແຕ່ງເຕີມໃຫ້ເສຍ
  ເງິນດອກ ປະຢັດໄວ້ຊື້ຟີໂນໃຫ້ອີ່ງ່ຽງຂີ່ດີກ່ວາ.” ສາວງອບທັງເວົ້າທັງຫຼິ້ນໝາກກໍ່ດໍ່ນ້ອຍ
  ຂ້ອຍຈົນມັນພຶງໂຕຂຶ້ນມາອີກເທື່ອນຶ່ງຈຶ່ງຂຶ້ນນັ່ງຫຍົ້ມຕໍໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າອີ່ງ່ຽງລັກເບິ່ງຕາມຫຼືບ
  ປະຕູຢູ່ງຽບໆ.

 40. ລົມລ່ວງ
  ເດືອນມັງກອນ 8, 2016 ເວລາ 9:33 pm

  ຄົນໃນຄອບຄົວຂ້ອຍອອກບ້ານພ້ອມກັນ, ພໍ່ແມ່ໄປເຮັດການ ຂ້ອຍແລະນ້ອງສາວໄປຮຽນ.
  ພໍ່ແມ່ບໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງຫ້ອງນ້ຳເພາະເພິ່ນມີຫ້ອງນ້ຳໃນຫ້ອງນອນເພິ່ນແລະກໍ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້
  ແຕ່ຂ້ອຍກັບນ້ອງສາວຕ້ອງປ່ຽນກັນເຂົ້າ-ອອກ, ນ້ອງສາວເຂົ້າ 6 ໂມງເຊົ້າ ຈົນເກືອບຮອດ 6
  ໂມງ 45 ຂ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າ ປວດຍ່ຽວຈົນໂຄຍຊິຫັກກໍ່ຕ້ອງໄດ້ອົດ ອົດບໍ່ໄດ້ແທ້ໆຈຶ່ງໄປຂໍໃຊ້
  ຫ້ອງນ້ຳພໍ່ແມ່ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ມັກເຂົ້າດອກເພາະຢ້ານເຫັນພໍ່ເຈາະແຈະກັບແມ່ ເຫັນແລ້ວນອນ
  ບໍ່ຫຼັບ ຕ້ອງໄດ້ຫລິ້ນໂຈ໊ຍໃຫ້ມັນອ່ອນຈຶ່ງນອນຫຼັບ.
  “ຮູດຊິບ..!” ນ້ອງສາວທ້ວງຂຶ້ນແບບຫົວໆແກມຮ້າຍເມື່ອໄດ້ຍິນຂ້ອຍຖຽງກັບ Tutu ວ່າ
  ຜູ່ຍິງກໍ່ມັກຫລິ້ນໂໝ໊ະຂອງຕົນເອງຄືກັນ, ຂ້ອຍເວົ້າຕາມທີ່ໄດ້ເຫັນໃນປຶ້ມ Hentai ທີ່ໝູ່ເອົາ
  ມາສູ່ກັນເບິ່ງໃນໂຮງຮຽນ ແຕ່ນ້ອງສາວກິນປູນຮ້ອນທ້ອງ ຄິດວ່າຂ້ອຍສອດຮູ້ສອດເຫັນຄວາມ
  ເປັນສ່ວນຕົວຂອງລາວຍາມລາວອາບນ້ຳ. Tutu ເປັນໝູ່ສະໜິດຂອງນ້ອງສາວມາແຕ່ຊັ້ນປະ
  ຖົມ ເຖິງຈະແຍກກັນຮຽນຕອນຂຶ້ນມໍກໍ່ຍັງຫຼິ້ນນຳກັນຢູ່ ຍາມວັນເສົາວັນທິດຕຸດຕູ່ຈະຂີ່ Beetle
  e-Golf ມາຫຼິ້ນນຳນ້ອງສາວ ບາງເທື່ອກໍ່ພາກັນໄປມ່າຍຜູ່ບ່າວຕາມສູນການຄ້າແລະຈະບໍ່ລືມ
  ເອົາຂ້ອຍໄປນຳເພື່ອຖືຖົງເຄື່ອງໃຫ້ແລະຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຄີຍປະຕິເສດດອກ ມັນມີຄວາມສຸກໄປແບບ
  ນຶ່ງນະທີ່ໄດ້ນັ່ງເບາະຫລັງລັກເບິ່ງລັກແຍງຂາຂາວຂອງສອງສາວນ້ອຍ ຍາມຮ້ອນສອງສາວມັກ
  ນຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນ ບາງໂຕກໍ່ສັ້ນຈຳກົ້ນຄືພວກອີ່ຕົວທີ່ຢືນຖ້າລູກຄ້າໜ້າຮ່ອມຂິງຂ່າ, ກາງຄືນຂ້ອຍ
  ກັບໝູ່ມັກໄປເລາະຈັບຂອງອີ່ຕົວແຖວນັ້ນກໍ່ວ່າຊິຮູ້ ອີ່ໃດ໋ງາມໆແດ່ກໍ່ຈ້າງເຂົາອົມໃຫ້ ອົມຄາລົດ
  ໂລດລະ ບໍ່ໄດ້ໄປບ້ານພັກດອກ ຢ້ານຖືກກອງປາບໃຕ້ດິນ ແຕ່ຜ່ານມາເຄີຍເຈິະແຕ່ຂອງແທ້ຈຶ່ງ
  ບໍ່ມີບັນຫາ. “ມັກໃດ໋ເນາະຫັ້ນ…ຈຶ່ງທຳທ່າບໍ່ໄດ້ຍິນເຂົາເອີ້ນ 🙂 ” ຕຸດຕູ່ເວົ້າຢອກເມື່ອເຫັນ
  ຂ້ອຍຍັງຢືນເລືອກນິຕະຍະສານ Maxim ບໍ່ຮູ້ຈະເອົາເຫຼັ້ມໃດ໋ດີເພາະສາວໜ້າປົກມີແຕ່ງາມໆ
  ນົມໃຫຍ່ເທົ່າໝາກຕານຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ເລືອກ ນ້ອງສາວອົດບໍໄດ້ຈຶ່ງ SMS ມາບອກບໍ່ໃຫ້ຊື້ ຂອງພໍ່ມີບໍ່
  ອຶດ ຊິເອົາໃຫ້ເບິ່ງຄັນມັກຫລາຍກະດ໊າຍ! “ຫຶ…! ເພິ່ນກໍ່ຫື່ນປານນັ້ນພຸ້ນຫວາ?” ຂ້ອຍສົບຕາ
  ກັບນ້ອງແທນອ້າປາກຖາມຫຼືເທັກຕອບ ວາງປຶ້ມໄວ້ແລ້ວຫິ້ວຖົງເຄື່ອງຍ່າງນຳກົ້ນສອງສາວໄປ
  ເລາະຊື້ເຄື່ອງຈົນໄດ້ຄົບຈຶ່ງພາກັນກິນເຂົ້າແຖວຟູດຄອດກ່ອນພາກັນກັບບ້ານ.

  69story.wordpress.com/2009/09/08/ ຕໍ່ດ້ວຍ แอ้มน้องสาว/ ເດີຖ້າຢາກອ່ານ
  ເລື່ອງໝໍນັ້ນເຮັດນ້ອງສາວມັນ.

 41. ແມງຄະນູນ
  ເດືອນມັງກອນ 23, 2016 ເວລາ 7:34 pm

  “ຢ່າອໍ້ແອ້ນະ…ເຂົາບໍ່ມັກນະ…” ນ້ອງສາວມັກຫ້າມແບບນີ້ທຸກເທື່ອທີ່ຂ້ອຍດຶງຮ່າງນ້ອຍໆ
  ຂອງລາວເຂົ້າມາກອດຈູບລູບໄລ້ດ້ວຍຄວາມຮັກໄຄ່, ຂ້ອຍຮູ້ວ່ານ້ອງສາວກໍ່ມີອາລົມຈຶ່ງປ່ອຍ
  ໃຫ້ຂ້ອຍລ້ວງມືເຂົ້າໄປຈັບລູບເຕົ່າຫລັງຂົນຂອງລາວ ມືນຶ່ງກໍ່ລູບຄັ້ນເຕົ້າຊ້າຍປ່າຍຂວາຈົນ
  ເສື້ອຍັບ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຊູຊີເຮັດຕໍ່ ເມື່ອນ້ອງບອກຢ່າຂ້ອຍກໍ່ປ່ອຍໃຫ້ນ້ອງອອກໄປເຝົ້າໜ້າຮ້ານ
  ຊ່ອຍແມ່ ຍາມມີລູກຄ້າ ເຂົາຈະພາກັນເຂົ້າມາໝູ່4 ໝູ່5 ຜູ່ນີ້ຖາມນັ້ນ ຜູ່ນັ້ນຖາມນີ້ ຖ້າເຈົ້າ
  ຂອງຮ້ານເຊີ້ ຜູ່ບໍ່ດີກໍ່ຈະຊັກດາບສິນຄ້າ ໄດ້ຄິມກວນອິມກັບດຽວມັນກໍ່ເອົາ ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງຊ່ອຍ
  ກັນຈຶ່ງທັນເຂົາ. ກ່ອນຈະເປີດຜ້າກັ້ງອອກໄປນັ່ງຂາຍເຄື່ອງຊ່ອຍແມ່ ນ້ອງສາວຳດ້ຫັນໜ້າມາ
  ເບິ່ງຂ້ອຍຢືນລູບເປົ້າສົ້ງຢູ່ໜ້າປະຕູຫ້ອງນ້ຳ ແລ້ວນ້ອງກໍ່ແລບລິ້ນປິ້ນຕາໃສ່ຂ້ອຍແບບຢາກເວົ້າ
  ໃຫ້ຂ້ອຍວ່າ ເຢໆໆ ໜ້າບໍ່ອາຍຢາກລໍ້ສີ້ເຂົາ ເຢໆໆ, ຂ້ອຍສົ່ງຍິ້ມໃຫ້ນ້ອງ ອ່ານກິນໃນໃຈ.
  ເລິ້ມມີແນວຄິດບໍ່ດີກັບນ້ອງຕອນເພິ່ນຂາຍເຮືອນມາຊື້ເຮືອນຕຽມໜ້າຕະລາດ ເປີດຮ້ານຂາຍ
  ເຄື່ອງທົ່ວໄປນີ້ລະ, ຕອນຢູ່ Morningside ບໍ່ຮູ້ຊ້ຳນະວ່ານ້ອງສາວຂອງຕົນເປັນສາວ ກອດ
  ປ້ຳນ້ອງສາວຫລິ້ນເລື້ອຍ ພໍດີແມ່ເຂົ້າມາເຫັນຕອນນ້ອງສາວກຳລັງນັ່ງໂຄມກຸມຢິກຂ້ອຍຢູ່ ເພິ່ນ
  ກໍ່ເລີຍບອກໃຫ້ເຊົາຢອກລໍ້ອໍ້ກອ້ກັນແບບນັ້ນ ມັນຄະລຳ ເພິ່ນວ່າ, ຂ້ອຍງົງ ນ້ອງສາວກໍ່ງົງ ບໍ່ຮູ້
  ດອກວ່ານັ້ນແມ່ນທ່ານັ່ງຕໍ 4-5 ປີຫລັງໄດ້ເບິ່ງວິດີໂອເອັກຈຶ່ງຮູ້ວ່າຫຍັງເປັນຫຍັງ. ເຮືອນຢູ່ມໍ
  ນິ້ງໄຊເປັນເຮືອນວິນລາ ນ້ອງສາວກໍ່ມີຫ້ອງນອນສ່ວນຕົວ ຂ້ອຍກໍ່ມີຫ້ອງ ພໍ່ແມ່ກໍ່ມີຫ້ອງນອນ
  ຂອງເພິ່ນຕ່າງຫາກ ເຮືອນຕຽມຫລັງນີ້ມີແຕ່ຝາກັກຕົງກັ້ນຫ້ອງຂາຍເຄື່ອງກັບຫ້ອງນອນ ຍາມ
  ນອນກໍ່ດຶງຜ້າກັ້ງອອກມາກັ້ນລະຫວ່າງຫ້ອງນອນຂອງຂ້ອຍແລະຫ້ອງນອນຂອງແມ່ແລະນ້ອງ,
  ພໍ່ຂ້ອຍໜີໄປເອົາເມຍໃໝ່ ເພິ່ນຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຂາຍເຮືອນວິນລາມາຊື້ຕຽມຂາຍເຄື່ອງລ້ຽງຊີບ.
  ບາງເທື່ອນ້ອງສາວກໍ່ເອົາເຄື່ອງເຂົ້າໄປປ່ຽນຢູ່ຫ້ອງອາບນ້ຳຖ້າຂ້ອຍນັ່ງເບິ່ງທີວີຢູ່ຫລັງຫ້ອງຂາຍ
  ເຄື່ອງ ອາດຈະເປັນຍ້ອນຢ້ານຄົນມາຊື້ເຄື່ອງເຫັນ ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍ່ຢືນປ່ຽນຢູ່ທີ່ນັ້ນໂລດ ຂ້ອຍນັ່ງ
  ຢູ່ຫລັງເກ່ຕັ້ງເຄື່ອງຂາຍ ແນມລອດຫລືບຜ້າກັ້ງເຂົ້າໄປກໍ່ເຫັນໝົດຫັ້ນລະວ່ານ້ອງນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນ
  ສີຫຍັງ ບາງເທື່ອນ້ອງກໍ່ຫລັບຕາຊັງໃສ່ເມື່ອຮູ້ໂຕວ່າຂ້ອຍລັກເບິ່ງ ບາງເທື່ອກໍ່ຍົກໝາກກອກໃສ່.
  ເວລານ້ອງຢື້ເອົາດ້າຍແສ່ວໃຫ້ລູກຄ້າ ປິ່ນກົ້ນໃສ່ຂ້ອຍ ບໍ່ຄິດໂຄຍກໍ່ແຂງຂຶ້ນມາຈົນເຈັບເປົ້າ,
  ຂ້ອຍມັກນຸ່ງສົ້ງແຊມໂກ ເວລາໂຄຍແຂງຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບຕ້ອງໄດ້ຈົກມືເຂົ້າໄປແປງໃຫ້ມັນແຂງ
  ຂຶ້ນມາຕາມແລວຊິບສົ້ງ ຖ້າຢູ່ກັບນ້ອງສາວຕາມລຳພັງຈະປ່ອຍໃຫ້ມັນແຂງເປັນເລົາມາດ້ານ
  ຂ້າງໃຫ້ນ້ອງເບິ່ງ ແກມແດງຂຶ້ນມາໂລດລະເວລາລາວເຫຼືອບເບິ່ງລຳໂຄຍຂອງຂ້ອຍ. ມີເທື່່ອນຶ່ງ
  ຂ້ອຍນ້ຳແຕກໃສ່ສົ້ງເລີຍນະ, ຄືນນັ້ນ ພານ້ອງແຫຍ້ເຂົ້າເບິ່ງກາຍະສິນສູນກາງ ໃຜກໍ່ຢ້ານບໍ່ໄດ້
  ເຂົ້າເບິ່ງຈຶ່ງພາກັນແຫຍ້ເຂົ້າ ນ້ອງກອດແອວຕາມຂ້ອຍບອກ ທຳອິກກໍ່ກອດຫລົມໆ ພໍພວກຜູ່ຊາຍ
  ຂ້າງຫລັງແຫຍ້ເຂົ້າມາ ພວກນັ້ນຄົງຈົກຫີຈັບນົມນ້ອງ ລາວຈຶ່ງຕ້ອງກອດແອວຂ້ອຍແໜ້ນເພື່ອ
  ໃຫ້ເຕົ້ານົມຂອງລາວພົ້ນຈາກເງື້ອມມື້ພວກລົ້ວ ຂ້ອຍໄດ້ທ່າກໍ່ສວຍໂອກາດຈັບມືນ້ອງມາກຳລຳ
  ໂຄຍ ລາວກໍ່ກຳລຳໂຄຍຂ້ອຍຈົນຮອດບ່ອນຂາຍປີ້ຈຶ່ງປ່ອຍ. ຕອນຕັນຫາໜ້າມືດຂຶ້ນມາຫັ້ນນະ
  ບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ສິ່ງດີແນວຊົ່ວດອກ, ຈິດໃຈບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບພວກນັກສະແດງດອກ ຄິດຫາວິທີທາງຊິເປີດ
  ສົດນ້ອງສາວ ຊົ່ວຂະໜາດນະ. ນ້ອງສາວກໍ່ສັບສົນແນວຄິດຄືກັນ ບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນວ່າຊິໄດ້ຈັບໂຄຍ
  ອ້າຍຂອງຕົນແບບຈັງໆ ຜ່ານມາກໍ່ເຄີຍແຕ່ເອົາກົ້ນມົນໆສຽດສີຕອນບຽດກັນເຂົ້າ-ອອກຫ້ອງນ້ຳ
  ນ້ອງມັກເອົາເຕົ້ານົມຊູນກັກແຂນຂ້ອຍເລື້ອຍຕາມແຕ່ໂອກາດທີ່ເໝາະສົມ ຊູນແລ້ວກໍ່ເຫຼືອບຕາ
  ລົງມາເບິ່ງເປົ້າເພື່ອກວດກາໂຄຍແຂງຂອງອ້າຍ, ນັ່ງຈັບມືນ້ອງເບິງກາຍະສິນຈົນໃຫ້ຊິເລີກຈຶ່ງ
  ຊວນນ້ອງອອກມາກ່ອນເພື່ອຫລີກລ້ຽງການແຫຍ້ອັດກັນ ຈູງແຂນນ້ອງສາວອອກມາໂກ້ໆແບບ
  ຜູ່ບ່າວຜູ່ສາວໂລດລະ ຖ້າຜູ່ເຄີຍມາຊື້ເຄື່ອງນຳເຫັນເຂົ້າຄົງຈະຄິດຕຳນິໃນໃຈ ແຕ່ຄົງບໍ່ມີລູກຄ້າ
  ໃນໂຮງມະໂຫລະສົບແຫ່ງນັ້ນດອກເພາະລູກຄ້າຮ້ານຂ້ອຍສ່ວນຫລາຍແມ່ນອາໃສຢູ່ເຂດຊົນ
  ນະບົດ. ຄືນນັ້ນນ້ອງສາວຂ້ອຍນຸ່ງເຄື່ອງແບບຄົນໃນເມືອງອ້ອຍຕ້ອຍ ເກີບຕີນຢ່ອງ ກະໂປ່ງສັ້ນ
  ສີຂາວ ເສື້ອແຂນກິດຄໍກ້ວາງໂຊຮ່ອງນົມ ນຸ່ງແຈັກສີດຳປົກ ເປຍຜົມສອງລອນ ກິ່ນຫອມໂລຊັ້ນ
  orchid ມາແຕະດັງຍາມໃດມີອາລົມຍາມນັ້ນ.
  “ເພິ່ນເຂົ້າມາຫຍັງນີ້?” ນ້ອງສາວຖາມຂຶ້ນຕອນລ້ຽວຫົວລົດເຂົ້າບ້ານພັກໃກ້ 4 ແຍກໄຟແດງ
  ແຕ່ຍ່າງເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງແບບງຽບໆ. ບໍ່ໄດ້ເຮັດລີລາພະເອກນາງເອກໜັງ ກອດຈູບລູບຄຳກັນຊ່ຳ
  ໃດຊ່ຳນຶ່ງແລ້ວກໍ່ເຮັດໂລດລະ, ເຫັນນ້ຳຕາອຸ່ນໆຂອງນ້ອງໄຫລຍ້ອຍລົງຈາກຫາງຕາ ໃຈອ່ອນ
  ຍວບ ແຕ່ເມື່ອເຫັນນ້ອງສາວຄາງຮຶໆຮະໆໃນລຳຄໍຈຶ່ງບໍ່ຍອມຖອດ ຢາກເຮັດເທື່ອສອງແຕ່ນ້ອງ
  ບອກວ່າໃຫ້ຫາຍເຈັບກ່ອນຈຶ່ງເອົາກໍ່ເລີຍພາລາວກັບບ້ານ. ເວລາຄິດຢາກຈະຊວນນ້ອງສາວໄປ
  ເລາະກິນນ້ຳຫວານໃນເມືອງ ບາງເທື່ອກໍ່ຂໍເຮັດຕອນນ້ອງລຸກມາຍ່ຽວກາງເດິກ ບາດໄດ້ບາດບໍ່
  ສ່ວນຫລາຍຈະພາກັນອອກໄປເຮັດຢູ່ບ້ານພັກໃນເມືອງພຸ້ນລະ ໃສ່ຖົງປ້ອງກັນຄັກແນ່ໃດເດີ ນ້ອງ
  ເອົາຜົວແລ້ວແຕ່ຍັງລັກຫລິ້ນກັນຢູ່ ແຕ່ລະຄົນມີປະສົບການ ເຮັດກັນແບບໃນໜັງໂລດລະ !
  sexstories150.com/?p=284

 42. ແງ້ນຫີ
  ເດືອນກຸມພາ 5, 2016 ເວລາ 7:42 pm

  ມັກນຳບໍ່ລະ?

 43. ແງ້ນຫີ
  ເດືອນກຸມພາ 15, 2016 ເວລາ 10:59 pm

  ໃຜມີກ້ວຍ ໃຫ້ລາວກິນອີກແດ່ 🙂

 44. CoolMint
  ເດືອນກຸມພາ 19, 2016 ເວລາ 1:05 am


  ປ່ຽນແນວຄິດ ຊີວິດປ່ຽນແປງ.

 45. ລອງລົ້ວ
  ເດືອນກຸມພາ 28, 2016 ເວລາ 5:30 pm

  ເມື່ອ 3 ປີກ່ອນ ນິກກີກັບແຟນໄປທ່ຽວເກາະ Elephant ພາກັນພັກຢູ່ລິສອດ Seaview
  ທີ່ນັ້ນມີບັນຍາກາດດີຫລາຍ ແນມເຫັນທະເລງາມໆ, ບ້ານພັກແຍກເປັນຫລັງ ມີຮົ້ວພຸ່ມໄມ້
  ໜາກັ້ນໄວ້ແຕ່ລະຫລັງ ນິກກີກໍ່ນຸ່ງ 2 pieces ຄືຜູ່ຍິງຄົນອື່ນໆ ລຶ້ງນຸ່ງແບບນີ້ຕັ້ງແຕ່ຕອນ
  ໄປຮຽນບາຕາອານ ທຳອິດກໍ່ອາຍໆ ເຫັນໝູ່ນຸ່ງແບບນີ້ ຈະນຸ່ງແບບອື່ນກໍ່ບໍ່ເປັນ ຖືກໝູ່ຍ້ອງ
  ວ່າຫຸ່ນດີບໍ່ຄວນປົກປິກກໍ່ເລີຍລອງນຸ່ງຄືເຂົາເບິ່ງແລະຄົງແມ່ນຄວາມໝູ່ ພໍອ້າຍແອ່ວເຕີນເຫັນ
  ກໍ່ຕິດໃຈ ນຳຈີບນິກກີຈົນໄດ້ເປັນແຟນກັນມາຮອດວັນນີ້. ນິກກີນອນໝູນຕັກອ້າຍເຕິນຢູ່ລະ
  ບຽງ, ຈະເປັນຍ້ອນເຫັນສາວຜົມທອງຍ່າງກາຍ ຫລືຈະເປັນຍ້ອນແນມເບິ່ງໂໝະນິກກີກໍ່ບໍ່່
  ຮູ້ລະ ໂຄຍຈຶ່ງແຂງພອງຂຶ້ນມາ ນິກກີໃຊ້ສົບເມັ້ມຕາມລຳຂຶ້ນລົງກໍ່ແຂງຕຶງຂຶ້ນມາເປັນລຳໄມ້
  ແລະບອກໃຫ້ນິກກີອົມໃຫ້ ຊວນເຂົ້າໄປໃນບ້ານກໍ່ບໍ່ຍອມ ຢາກເຮັດຢູ່ລະບຽງ. ດູດອົມເພີນ
  ໄປຈົນບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວວ່າອ້າຍເຕິ້ນແຍ່ນິ້ວເຂົ້າໄປຮູຫີນິກກີຕອນໃດ, ນິກກີ້ຂະໜານນາມລາວວ່າ
  ນິ້ວເຕິ້ນມະຫາການ ລາວຫລິ້ນນິ້ວເກ່ງອີ່ຫລີ ຈີສະປອດຢູ່ໃສກໍ່ຮູ້ໝົດ, ພໍນ້ຳແງ້ນອອກມາ
  ແລ້ວ ອ້າຍເຕິ້ນກໍ່ແກ້ເສື້ອບາອອກ ບີບຄັ້ນນົມນິກກີເຕົ້າຊ້າຍປ່າຍຂວາ ແລ້ວກໍ່ມາຍເຊືອກ
  ແພນຕີຈົນນິກກີເປືອຍໂຕລ້ອນຈ້ອນ ຮູ້ສຶກເຂີນໆເພາະບໍ່ເຄີຍແກ້ຜ້າໃນທີ່ແຈ້ງແບບນີ້ຈັກເທື່ອ.
  ໂຄຍອ້າຍເຕິ້ນບໍ່ໃຫຍ່ແຕ່ຍາວ ເໝາະກັບຖ່າຖັ່ງໂປງ ນິກກີ້ມັກຖ່ານັ່ງຕໍ, ຖືກອ້າຍເຕິ້ນສີ້ກຳລັງ
  ສຽວຄັກກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າມີຄົນຝາລັ່ງມາຢືນເບິ່ງ ຜູ່ນຶ່ງຊັກໂຄຍອອກມາຮູດ ຜູ່ນຶ່ງຈໍ່ໂຄຍໃສ່ປາກ
  ອົມເຂົ້າໄປໄດ້ແຕ່ຫົວກໍ່ຄັບປາກແລ້ວ ຝາລັ່ງຄົນນັ້ນຈູບປາກອ້າຍເຕິ້ນແລະຍອກໂຄຍໃຫ້ແຂງ
  ແລະໂກ້ຍເຂົ້າມາ ພະຍາຍາມຍັດໂຄຍອັດຮູຂີ້ນິກກີ, ຕາຍຄັກໆ ເກີດມາ 19 ປີບໍ່ເຄີຍຖືກອັດ
  3 ຮູພ້ອມກັນແບບນີ້ຈັກເທື່ອ. ອ້າຍເຕິ້ນນອນຫງາຍໃຫ້ນິກກີນັ່ງຕໍ່ ຝາລັ່ງຜູ່ນຶ່ງອັດຮູຂີ້ ຜູ່ນຶ່ງ
  ສີ້ປາກຈົນນິກກີຕ້ອງຄາງໃນລຳຄໍ ອຶໆໆໆ …!
  “ນິກກີ….ຊິນອນກິນບ້ານກິນເມືອງຢູ່ຫັ້ນຫວາ ລຸກໄປຊ່ອຍແມ່ຂາຍເຄື່ອງແດ່ !” ນິກກີຟ້າວ
  ລຸກມະໂງ່ງມະເງ່ງຕື່ນຂຶ້ນມາຈາກຝັນ ຈັບເບິ່ງຫີຮູ້ສຶກວ່າສີປຽກໆ ສົງໃສຖືກນ້ອງຊາຍລັກຫລັບ
  ໄປເສຍແລ້ວລະ !

 46. ຊຽງຫິວ
  ເດືອນມີນາ 7, 2016 ເວລາ 6:13 pm

  ອ່ານແລ້ວຈຶ່ງມາລົມກັນເນ໊າະ !

  storyseaw.com/index.php?topic=612.0

 47. ໂພງນ້ຳ
  ເດືອນມີນາ 17, 2016 ເວລາ 5:02 pm

  ຫລາຍປີແລ້ວທີ່ບໍ່ໄດ້ເມືອຢາມບ້ານ, ຕາມປົກກະຕິຂ້ອຍຈະເມືອຢາກທຸກໆພັກແລ້ງ
  ແຕ່ຫລັງຈາກພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າໝົດບຸນແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ໄປເພາະຢາກເຮັດວຽກຫາ
  ເງິນໄວ້ໃຊ້ຍາມເຂົ້າຮຽນ ຍາມພັກແລ້ງແບບນີ້ຫລາຍໆຕະຫລາດຮ້ານຄ້າຈະຮັບ
  ເອົານັກຮຽນເຂົ້າເຮັດວຽກຕາມນະໂຍບາຍຂອງແຂວງ ຕະຫລາດບາງແຫ່ງກໍ່ຈ່າຍ
  ຄ່າແຮງສູງທັງໆທີ່ບໍ່ມີປະສົບການຫຍັງຫລາຍ ເຂົາຈ່າຍໄດ້ກໍ່ຍ້ອນລັດມີນະໂຍບາຍ
  ຜ່ອນພາສີຖ້າເຂົາຮັບນັກຮຽນເຂົ້າເຮັດວຽກ.
  ປີນີ້ຄິດຮອດບ້ານຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ນັ່ງລົດໂດຍສານແສນສະບາຍເກືອບ 6 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວຍັງ
  ຕ້ອງໄດ້ຂີ່ລົດສອງແຖວເຂົ້າໄປອີກຊົ່ວປາຍຈຶ່ງຮອດບ້ານ. ບັນຍາກາດເກົ່າໆກັບມາ
  ເມື່ອແນມອອກໄປທົ່ງນາ ມີຕົ້ນຕານປູກລຽນກັນເປັນແຖວຍາວຈົນສຸດແສງຕາຕາມ
  ສອງຟາກທາງລາດຢາງແດງຜ່າທົ່ງນາ, ບ້ານແມ່ເຖົ້າເປັນດອນມີຄອງນ້ຳຂຸດເຊື່ອມໃສ່
  ແມ່ນ້ຳ ມີໂພງນ້ຳໄວ້ອາບຍາມຮ້ອນ ຕອນຍັງນ້ອຍມັກລົງໄປນັ່ງອາບນຳແມ່ເຖົ້າ ບາງມື້
  ກໍ່ລົງອາບນຳນ້າສາວທິບ ຈົນມີຄົນມາທ້ວງວ່າໃຫຍ່ເປັນບ່າວໂຄຍສຽກແລ້ວຍັງແກ້ຜ້າ
  ອາບນ້ຳກັບນ້າສາວຈຶ່ງພະຍາຍາມຫລີກລ່ຽງເມື່ອນ້າສາວຊວນລົງໄປອາບນ້ຳໃນໂພງ
  ເພິ່ນມັກໃຊ້ໃຫ້ຂ້ອຍຮຸກຂີ້ໄຄຫລັງໃຫ້ ຮຸກຢູ່ບ່ອນດຽວຫລາຍເພິ່ນກໍ່ດຶງມືໄປຮຸກບ່ອນ
  ອື່ນ ຂະໜາດແນມເບິ່ງບ່າໄຫລ່ທີ່ຂາວນວນຂອງນ້າສາວກໍ່ຍັງໂຄຍແຂງແລ້ວ ພໍເພິ່ນ
  ດຶງມືໄປຮຸກຂີ້ໄຄເຕົ້ານົມໃຫຍ່ເທົ່າໝາກພ້າວບຸດສີ ຈະກັ້ນນ້ຳແບ້ນໄວ້ໄດ້ແນວໃດ ມັນ
  ພຸ່ງອອກໄປຖືກຫລັງນ້າສາວ ເພິ່ນຫົວຂັວນອິອິອິແລ້ວກໍ່ຫັນໜ້າມາບອກໃຫ້ຂ້ອຍນອນ
  ຄາບປາກໂພງ ແລ້ວເພິ່ນກໍ່ກົ້ມລົງດູດອົມຈົນໂຄຍຂ້ອຍແຂງຂຶ້ນມາອີກເທື່ອນຶ່ງເພິ່ນຈຶ່ງ
  ຂຶ້ນນັ່ງໂຄມແລະຫຍົ້ມລົງໂຍ້ຂຶ້ນຈົນນ້ຳຂ້ອຍຊິແຕກເພິ່ນຈຶ່ງລຸກອອກກົ້ມດູດອົມຊັກໃຫ້
  ຈົນນ້ຳແຕກຈຶງພາກັນລົງອາບນ້ຳຂຶ້ນໄປຫາກິນເຂົ້າແລງ.
  dekporn.com/index.php?PHPSESSID=ehhrv9ftfalbsqm71b5ao08qm1&topic=5986.0

 48. ຫູເຕີ່ງ
  ເດືອນມີນາ 27, 2016 ເວລາ 5:19 pm

  ຕາມເວົ້າກັນກໍ່ວ່າຈະໄປນຳກັນໝົດຄອບຄົວຫັ້ນລະ ແຕ່ພໍໃກ້ຊິຮອດມື້ມາ
  ຫົວໜ້າກໍ່ໂທມາບອກພໍ່ວ່າມີງານສຸກເສີນເຂົ້າຕ້ອງຟ້າວເຮັດໃຫ້ແລ້ວພາຍ
  ໃນນຶ່ງເດືອນ ແມ່ໂທໄປຖາມບໍລິສັດທົວເຂົາກໍ່ວ່າບໍ່ມີນະໂຍບາຍສົ່ງເງິນຄືນ
  ຈະໂອນໃຫ້ຄົນອື່ນກໍ່ບໍ່ໄດ້ເພາະເຂົາສົ່ງລາຍຊື່ແລະຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງຜູ່ທີ່ຈະ
  ໄປທ່ຽວໄປຫາສະຖານທູດແລ້ວ ແມ່ເລີຍຕັດສິນໃຈຢູ່ໃຫ້ຂ້ອຍໄປຄົນດຽວ
  ຂ້ອຍກໍ່ວ່າຕົກລົງ ໄປຄົນດຽວມີໂອກາດໄດ້ທ່ຽວຕາມໃຈ ຢາກລອງຂອງສາວ
  ຫວຽດນາມຄັກໆຈັກບາດ ຖ້າພໍ່ແມ່ໄປນຳຄົງບໍ່ໄດ້ອອກໄປທ່ຽວຕາມອຳເພີ
  ໃຈແນ່ນອນເພາະເພິ່ນຫ້າມແທ້ຫ້າມວ່າເລື່ອງຫລິ້ນແສ້ຫລິ້ນສາວຖ້າຫາ
  ເງິນບໍ່ທັນໄດ້ ເຫັນໝູ່ເອົາເມຍເອົາລູກມາໃຫ້ພໍ່ແມ່ລ້ຽງ ເພິ່ນບໍ່ຢາກເຮັດແນວ
  ນັ້ນແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ລັກຫລິ້ນແບບປອດໄພໃສ່ຖົງໃສ່ຄອນປ້ອງກັນຄັກແນ່ບໍ່ໃຫ້ຜິດ
  ພາດຂຶ້ນມາຂາຍໜ້າຂາຍຕາ.
  ພໍໃກ້ຊິຮອດມື້ໄປແທ້ໆ ແມ່ພັດຜິດກັບພໍ່ ເລື່ອງຫຍັງບໍ່ຮູ້, ເກັບເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຖື
  ໃສ່ກະເປົ໋າຂຶ້ນລົດໄປນຳຂ້ອຍ. ທັນທີທີ່ໄປຮອດກ່ວາງນິງແມ່ກໍ່ຈົ່ມວ່າປວດຫົວ
  ເນື່ອງຈາກປັບຕົວບໍ່ທັນກັບອາກາດໜາວເຢັນຈຶ່ງຂໍຕົວຈາກກຸບເພື່ອພັກຜ່ອນ
  ຢູ່ໂຮງແຮມ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ສາມາດປ່ອຍໃຫ້ເພິ່ນຢູ່ຄົນດຽວໄດ້. ຫ້ອງຕຽງຄູ່ທີ່ເຂົາ
  ຈ່ອງໃຫ້ ຝາຫ້ອງນ້ຳເປັນແວ່ນໃສແນມເຫັນໝົດທຸກຢ່າງໃນນັ້ນ ຂໍປ່ຽນຫ້ອງ
  ພະນັກງານໂຮງແຮມເຂົາກໍ່ວ່າທຸກຫ້ອງເປັນແບບດຽວກໍ່ເລີຍບໍ່ມີທາງເລືອກ.
  ເອົາເຄື່ອງຂອງທີ່ຕ້ອງການອອກຈາກກະເປົ໋າແລ້ວ ແມ່ກໍ່ເຂົ້າອາບນ້ຳ ຂ້ອຍໄປ
  ຢືນຢູ່ລະບຽງເບິ່ງພາບວິວທິວທັດຕາມທີ່ແມ່ບອກ ເພິ່ນອາຍຖ້າຂ້ອຍນັ່ງເບິ່ງທີວີ
  ໃນຫ້ອງ, ອາບແລ້ວເພິ່ນກໍ່ອອກນຸ່ງຊຸດນອນສີໄຂ່ ເຕົ້າເພິ່ນໃຫຍ່ຈຶ່ງເຫັນຫົວນົມ
  ດັນໃສ່ເຂື້ອຜ້າຢ່າງຊັດເຈນ. ຂ້ອຍນອນບໍ່ຫລັບດອກເພາະພາບທີ່ເຫັນຕອນແມ່
  ອາບນ້ຳຍັງຕິດຕາ ແມ່ຄົງຮູ້ໃຈຈຶ່ງເອີ້ນໄປນອນຫົ່ມຜ້າຜືນດຽວກັບເພິ່ນແລະບໍ່
  ລີລໍບັນເລງເພງຮັກທີ່ມີຕໍ່ກັນຈົນສົມໃຈຈຶ່ງພາກັນນອນເອົາແຮງໄປທ່ຽວກັບເຂົາ.
  thaistory18.blogspot.com/2015/02/blog-post_25.html

 49. u-571
  ເດືອນເມສາ 10, 2016 ເວລາ 10:21 pm

  ປີໃໝ່ປີນີ້ ຂໍໃຫ້ເພື່ອນຫື່ນໄດ້ສີ້ໄດ້ເຊີງສົມໃຈເດີ !

 50. ເດັກຂ້າງບ້ານ
  ເດືອນເມສາ 22, 2016 ເວລາ 5:06 pm

  ຄົນເຮົາເກີດມາເພື່ອຫຍັງ, ຕື່ນນອນຂຶ້ນມາກໍ່ໄປເຮັດວຽກຫາເງິນ ຫລິ້ນ ກິນ ນອນ
  ແລະເສບກາມເທົ່ານັ້ນບໍ? ຖ້າເປັນແນວນັ້ນ ຄົນເຮົາກໍ່ບໍ່ຕ່າງກັບສັດ ເພາະສັດກໍ່ຫາ
  ກິນ ນອນ ເສບກາມ ແລະມັນກໍ່ເສບບໍ່ເລືອກວ່າສັດໂຕນັ້ນມີຄວາມສຳພັນຫຍັງກັບ
  ມັນ, ແມ່ນບໍ່ລະ?
  ຈື່ບໍ່ໄດ້ດອກວ່າໄດ້ເວົ້າຫຍັງອອກໄປຈຶ່ງຖືກໃຈສາວແພັດຕີຫຼືອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າ
  ຂ້ອຍຫລໍ່ກ່ວາ ສີ້ເກັ່ງກ່ວາຜົວລາວຕິເບາະ ສາວແພັດຕີຈຶ່ງເຝືອນໃສ່ຂ້ອຍຕັ້ງແຕ່
  ມື້ຂ້ອຍມາຮ່ວມງານດອງຂອງລາວພຸ້ນນະ. ຜົວສາວແພດຕີເປັນພີ່ນ້ອງຂ້ອຍເອງ
  ນີ້ລະ ຂ້ອຍເປັນລູກລຸງ ລາວເປັນລູກນ້າສາວ, ເວົ້າແຈ້ງໆ ສາວແພັດຕີກໍ່ຄືນ້ອງໃພ້
  ຂ້ອຍຫັ້ນລະ ຖືກເມຍປະຂ້ອຍຈຶ່ງມາເອົາກັບສາວເຮືອງ ນ້ອງສາວຜົວແພັດຕີແລະ
  ສາວແພັດຕີກໍ່ກາຍເປັນປ້າຂ້ອຍໂດຍອະພິປາຍ.
  ອ້າຍເມຍຂ້ອຍເປັນຄົນຊື່ ເຊີ້ໆຊ້າໆ ບໍ່ມີວາທະສິນຫຍັງດອກ ຖ້າສາວແພັດຕີບໍ່ຢາກ
  ເຂົ້າມາສຳຜັດກັບຊີວິດໃນເມືອງໃຫຍ່ ລາວກໍ່ຄົງບໍ່ຕົກລົງປົງໃຈເອົາອ້າຍເມຍຕາມ
  ການຍົວະເຍົ້າຂອງຜູ່ໃຫຍ່ດອກ. ຂ້ອຍມາຮ່ວມງານດອງຄົນດຽວ ເມຍບໍ່ມານຳ
  ເພາະຄ້ານຕອບຄຳຖາມພີ່ນ້ອງປ້ອງປາຍທີ່ຈະຖາມກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງພວກຂ້ອຍ
  ແນວໃດກໍ່ຈະປະກັນແລ້ວ ກໍ່ເລີຍໃຫ້ຂ້ອຍມາຄົນດຽວ, ມາຮອດບ້ານກໍ່ເຂົ້າໄປທັກ
  ທາຍສະບາຍດີຍາດຕິໂກໂຫຕິກາທີ່ມາຊ່ອຍງານດອງ ເມື່ອອ້າຍເມຍພາສາວແພັດ
  ມາແນະນຳໃຫ້ຮູ້ ນ້ຳເຫຼົ້າບັກຂາຈ່າງ 3 ຈອກກັບເບຍລາວອີກ 4 ແກ້ວທີ່ພີ່ນ້ອງຕ້ອນ
  ຮັບເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍທ້ວງຂຶ້ນແບບບໍ່ຄິດ, “ໝໍຫົງໄປເຮັດຈັ່ງໃດ໋ຫາຄືໄດ້ເມຍງາມແທ້ !”
  ເຖິງວ່າອ້າຍເມຍຈະມີອາຍຸນ້ອຍກ່ວາແລະມີສັກເປັນນ້ອງ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຄີຍເອີ້ນລາວ
  ນ້ອງຊາຍຈັກເທື່ອ ເອີ້ນໝໍເພາະເຄີຍໄປຫລິ້ນສາວນຳກັນ ຂ້ອຍຈີບເອື້ອຍ ໝໍຫົງຈີບ
  ນ້ອງ ຈີບຈົກຢູ່ຄົນລະແຈ ໝໍຫົງບໍ່ກ້າເຮັດຫຍັງເຂົາດອກ ພາກັນນັ່ງຟັງລຸງແນບຊື່ໆ
  ສ່ວນຂ້ອຍ ບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງດອກ ຮຽບຮ້ອຍແຕ່ມື້ທີ4 ພຸ້ນລະ. ຂ້ອຍຢືນສຳຫລວດແລະ
  ຖາມຕົນເອງວ່າ ກູຫລໍ່ບ່ອນໃດ໋ຫວາ ສູງກາຍ 160 ໜ້ອຍດຽວ ໜ້າຕາຄືຍຸລະນັນ
  ບ່ອນໃດ໋ ຖ້າບອກວ່າຫລໍ່ຄື Tom Cruise ກໍ່ເຫັນດີນຳຢູ່ ຄົງຈະເປັນຍ້ອນຂ້ອຍຫຼິ້ນ
  ເພງຂອງແຊມ ຍຸລະນັ້ນ ໃຫ້ເພິ່ນຟັງ ສາວແພັດຈຶ່ງແນມເຫັນຂ້ອຍເປັນແຊມ, ເພິ່ນ
  ມັກເພງ I Wanna Be Free ໃນ album Super Boom, “ບໍ່ດີດອກ…ເຮັດຫຍັງບໍ່
  ໄດ້ຕາມໃຈ.” ສາວແພັດຕີເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍເວົ້າວ່າ ດີແລ້ວທີ່ແຕ່ງງານມີຜົວເທັກແຄ
  ຂ້ອຍຖາມສາວແພັດວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງມັກເພງນີ້? ສາວແພັດກໍ່ເລີຍຕອບວ່າຢາກກັບ
  ໄປຫາອະດີດຕອນເປັນສາວ ຄິດວ່າເອົາຜົວແລ້ວຊິມີຄວາມສຸກຊັ້ນດອກ ຈຶ່ງເອົາ,
  ໝູ່ສາວແພັດທີ່ນັ່ງຊຸມນຳກັນກໍ່ເລີຍຖາມວ່າ ຜົວບໍ່ນອນນຳຊັ້ນເບ໊າະຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມ
  ສຸກ? ສາວແພັດກໍ່ເລີຍຕອບແກມຈິງວ່ານອນນຳໝົດຄືນຊອດແຈ້ງ ກໍ່ຍ້ອນຜົວນອນ
  ນຳຫັ້ນລະຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ນອນໝົດຄືນເພາະລຳຄານສຽງກົນ ອິອິອິອິ.
  “ຢ່ານະ…ປ່ອຍນະ…ຈັກນ່ອຍມີໃຜມາເຫັນ ເພິ່ນຊິເຂົ້າໃຈຜິດເຮົານະ ຊີ໊ດດດ…..”
  ສາວແພັດທຳທ່າປັດມືຂ້ອຍອອກຈາກກົ້ນ ແຕ່ພໍຂ້ອຍເລື່ອນມືມາຈັບລູບຫີໃນຂະນະ
  ທີ່ລະດົມຈູບປາກຈູບຄໍ ສາວແພັດຕີກໍ່ສະແດງອາການເຄີບເຄິ້ມອອກມາ. ເຂົາມັກເຮົາ
  ຢາກໃຫ້ເຮົາສີ້ ບໍ່ມີຫຍັງຍາກນະ, ຫ້ອງຊັກເຄື່ອງຢູ່ຫລັງບ້ານຕິດກັບຫ້ອງນອນຂ້ອຍ
  ສາວແພັດເຮັດວຽກພາກຄ່ຳ ຜົວກັບເມຍຂ້ອຍເຮັດວຽກພາກເຊົ້າເຊັ່ນດຽວກັບຂ້ອຍ
  ຖ້າຂ້ອຍຖືກສົ່ງອອກມາເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງນີ້ ຂ້ອຍຈະແວ່ມາກິນເຂົ້າບ້ານກັບສາວແພັດ
  ຕາມທີ່ລາວສົ່ງຂໍ້ຄວາມບອກທາງມືຖື, ຂ້ອຍເປັນ T6 ຖ້າເມືອງໃດໃນກຳແພງນະຄອນ
  ຂາດຄົນເຂົາຈະສົ່ງຂ້ອຍໄປເຮັດແທນຊົ່ວຄາວ ຖ້າຖືກສົ່ງໄປເມືອງອື່ນກໍ່ຕອບຂອບໃຈ
  ລາວ ຢາກໃຫ້ລາວເຮັດກັບຜົວ ດົນໆຈຶ່ງຍະໃຫ້ຂ້ອຍເຮັດ, “ລາວບໍ່ຂຶ້ນນະອ້າຍ…ອົມ
  ດູດຈົນຄໍຊິຫັກກະຍັງເຕື່ອຍແຕ໊ະແຊ໊ະ”. ຂ້ອຍມັກເຮັດຢູ່ຫ້ອງຊັກເຄື່ອງ, ໂຕະພັບເຄື່ອງ
  ສູງພໍດີ ເວລາສາວແພັດນອນເທິງໂຕະ ຂ້ອຍຢືນສີ້ພໍດີໂລດ ໂຕະໜ່ວຍນັ້ນຂ້ອຍເປັນຄົນ
  ເຮັດ ຖ້າມີຄົນເຂົ້າບ້ານກໍ່ສາມາດແນມເຫັນໄດ້ ເຮັດຢູ່ເຮືອນຄົວສ່ຽງໂພດ.
  kodporno.com/story/690
  ໄປເຮັດແທນ

 51. ບັກລົ້ວ
  ເດືອນພຶດສະພາ 3, 2016 ເວລາ 12:03 am


  ເຫັນຫີງາມກໍ່ເລີຍເອົາມາລົງໃຫ້ໝູ່ເບິ່ງກ່ອນເຂົ້າວຽກ. 🙂

 52. ກາເຟຂາວ
  ເດືອນພຶດສະພາ 14, 2016 ເວລາ 3:29 pm

  ຕອນຊອນບ່າວ ມັກໂສກັນວ່າເລື່ອງຜູ່ສາວເຊັກຈັດ ບາງບັກກໍ່ວ່າໃຫ້ເບິ່ງນົມ ຖ້ານົມໃຫຍ່ໆ ແມ່ນມັກເຊັກໂລດລະເພາະເຂົາຄັ້ນເຂົານ່ຽນຫລາຍ, ບາງບັກກໍ່ວ່າເບິ່ງແກ້ມກົ້ນ ຖ້າມັນ
  ປ່ຽນເບື້ອງຂຶ້ນລົງຄືລູກສູບລົດເວລາສາວຄົນນັ້ນຍ່າງແມ່ນລາວມັກສີ້ເກັ່ງ ມີແຕ່ບັກໂປ້ຍຄົນ
  ດຽວບອກວ່າຄັນຢາກຮູ້ໃຫ້ໄປລອງສີ້ເບິ່ງ ສາວໃດໃຫ້ມຶງສີ້ສາວນັ້ນເຊັກຈັດ.
  ຜູ່ຍິງບ້ານບໍ່ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກອອກມາສູ່ສາຍຕາຄົນອື່ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ສະຖານທີ່
  ສາທາລະນະ ຜົວຕົນເອງແທ້ໆຍັງບໍ່ໃຫ້ຈັບມືຫຼືກອດແອວຍ່າງ, ຊາວຕາເວັນຕົກມີປະເພນີ
  ຕ່າງ ເຂົາຈະກອດຈູບລູບຄຳກັນທຸກໆສະຖານທີ່ເວລາເກີດມີຄວາມຮັກກັນຂຶ້ນມາ ຂະໜາດ
  ຢູ່ຕໍ່ໜ້າລູກເຕົ້າເຂົາຍັງກອດຈູບປາກກັນໂດຍໄຮ້ຢາງອາຍ. ເວລາໄດ້ຍິນຜູ່ຊາຍລົມເລື່ອງລາ
  ມົກ ເຂົາຈະຖົ່ມນ້ຳລາຍຄາຍຂີ້ມູກເພື່ອສະແດງຄວາມຂີ້ດຽດ, ບາງຄົນກໍ່ອັດຫູ ອັດຕາບໍ່ຢາກ
  ເບິ່ງບໍ່ຢາກຟັງ ແຕ່ພໍເຂົາຢູ່ແຕ່ຜູ່ຍິງດ້ວຍກັນເຂົາຈະເບິ່ງເຂົາຈະຟັງ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ
  ເຂົາເຊັກຈັດເດີ ເຂົາຢາກຮູ້ຊື່ໆ, ແມ່ນບໍ່ລະສາວ?
  ຂ້ອຍເຄີຍທົດລອງກັບໝູ່ຜູ່ຍິງທີ່ຮຽນຮ່ວມຫ້ອງໂດຍການເອົາປຶ້ມຮາດຄໍມາສູ່ກັນເບິ່ງ ເຂົາຄົງ
  ອາຍທີ່ຈະເບິ່ງຮ່ວມກັບຜູ່ຊາຍ ມີແຕ່ອີ່ລິລີ່ຄົນດຽວກ້າມາຍາດເບິ່ງນຳ ຍາດໄດ້ແລ້ວມັນກໍ່ແລ່ນ
  ໄປແຈເດີ່ນບານໂດຍມີລູກນ້ອງມັນແລ່ນນຳກົ້ນຫລາຍຄົນ ເກືອບອາທິດນຶ່ງມັນຈຶ່ງເອົາມາສົ່ງ
  ມັນວ່າຢາກໂຄຍໃຫຍ່ຄືໂຄຍຝຣັ່ງ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍບອກມັນວ່າໄປທ່ຽວວັງວຽງຕິລະຖ້າຢາກລອງ
  ເຄີຍເຫັນເຂົາລົງຢູ່ເຟສບຸກ ຝຣັ່ງໄປທ່ຽວວັງວຽງຫລາຍ ຫຼືບໍ່ຊັ້ນກໍ່ໄປຮ້ານຂອບໃຈເດີ ເຫັນ
  ພວກຝຣັ່ງນັ່ງກິນເຂົ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນຫລາຍຢູ່ໃດ, ມັນວ່າພັກແລ້ງນີ້ລະຊິຊວນໝູ່ໄປ ແຕ່ຄົງບໍ່ຄຽວຂັ້ນ
  ໄປຂໍລອງຂອງຝຣັ່ງດອກ ຈັກນ່ອຍແຟນກູຊິຄຽດໃຫ້.
  ອີ່ລິລີ່ເປັນພີ່ນ້ອງກ່ຽວດອງກັບຂ້ອຍ ກໍ່ວ່າຊິກ້າເວົ້າກັບມັນແບບສະບາຍໆ, “ເຫັນຊື່ໆບໍ່ຂຶ້ນດອກ
  ກູນີ້ ຖ້າລູກຈັບຖືກບາຍຈຶ່ງຂຶ້ນ” ມັນຕອບເມື່ອຖືກຂ້ອຍຖາມເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກເມື່ອໄດ້ເບິ່ງຮູບຄົນ
  ສີ້ກັນ, ຄົນບໍ່ເຄີຍອາດຈະສຽວ ມັນວ່າແຕ່ມັນບໍ່ຍອມບອກວ່າອີ່ໃດນ້ຳຊຶມ. “ມຶງຄືບໍ່ໄປຖາມນ້ອງ
  ສາວມຶງຄັນມຶງຢາກຮູ້ຫລາຍ” ອີ່ລິລີ່ໃຈຮ້າຍເມື່ອຂ້ອຍຖາມຈຳນວນຄັ້ງທີ່ມັນຫງາຍໃຫ້ແຟນມັນສີ້.
  incest-thai.blogspot.com/2014/08/1_25.html?zx=7606f4e63d421077

 53. ສາວເຊັກຈັດ
  ເດືອນພຶດສະພາ 19, 2016 ເວລາ 12:00 am

  ເລື່ອງ สาวเซ็กจัด ກ໊ອບປີມາຈາກເວັບໄຊ storyjung.com ສາວນີ້ເລົ່າແຕ່ວັນທີ 15 ເດືອນເມສາ 2016
  ລາວເລົ່າວ່າ:
  ເຮົາຄົນນຶ່ງທີ່ຜ່ານເລື່ອງລາວພວກນີ້ມາພໍສົມຄວນ ເຄີຍຄິດເໝືອນກັນວ່າເຮົາເປັນຜູ່ຍິງ ມັນສົມຄວນ
  ແລ້ວບໍທີ່ປ່ອຍເນື້ອປ່ອຍຕົວງ່າຍ ແຕ່ແລ້ວອາລົມຂອງຕັນຫາກັບມາເປັນຄຳຕອບໃຫຍ່, ເລື່ອງທີ່ເຮົາ
  ຢາກເລົ່າມັນກໍ່ເປັນປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ ອາດຈະມີສຽວແດ່ ບໍ່ສຽວແດ່ ອົດສາອ່ານເດີ. ເຮົາຖືກຈັດວ່າ
  ມີໜ້າຕາດີສົມຄວນ ພໍເຂົ້າວັດໄປວາໄດ້ ວ່າຊັ້ນສາ ເຄີຍເປັນນາງງາມນົບພະມາດ(ຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈດອກ
  ວ່ານາງງາມນົບພະມາດແມ່ນນາງງາມປະເທດໃດ) ເຖິງບໍ່ໄດ້ທີ1 ແຕ່ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບຮອງຊະນະເລີດນຳ
  ເພິ່ນ ມີຈຸດເດັ່ນທີ່ທ້າຍໃຫຍ່ ປະມານ 39 ໜ້າເອິກກໍ່ປະມານ 34, ຕອນນັ້ນຢູ່ຫ້ອງ 10 ແລ້ວລະ ຫລົງ
  ຮັກຊາຍຄົນນຶ່ງ ລາວອາຍຸແກ່ກ່ວາເຮົາປະມານ 15 ປີ ຄົງຈະໄດ້. ພໍ່ແມ່ບໍ່ເຫັນດີນຳດອກ ຖ້າລື່ນກັນ 5
  ປີ 6 ປີ ກໍ່ຈະເຫັນດີນຳຢູ່ ເພິ່ນວ່າ, ລາວກໍ່ບໍ່ຫລໍ່ຄື Lee Byung-hun ດອກ ແຕ່ລາວເປັນຄົນສຸພາບ
  ເວົ້າກົງໄປກົງມາ ໃຫ້ກຽດຜູ່ຍິງ ມີໜ້າທີ່ວຽກງານໝັ້ນຄົງ ຄວາມຮັບຊອບ ເສຍແຕ່ເປັນຄົນໃຈນ້ອຍ
  ຂີ້ຫວງ ກໍ່ທຳມະດາລະເນ໊າະ ມີແຟນສາວນ້ອຍ ຫຸ່ນດີເປັນຕາຟັນກໍ່ຫຶງຫວງເປັນຂອງທຳມະດາ.
  ມື້ນັ້ນສະຫລອງວັນເກີດນ້ອງຊາຍ, ພໍ່ແມ່ເຫັນລາວເມົາກໍ່ເລີຍບອກໃຫ້ນອນຄ້າງຢູ່ບ້ານ ມື້ອື່ນວັນເສົາ
  ບໍ່ໄດ້ໄປການ ລາວຂີນຄຳພໍ່ແມ່ບໍ່ໄດ້ຈຶ່ງເຂົ້າໄປນອນຮ່ວມຫ້ອງນ້ອງຊາຍນ້ອຍ ນ້ອງຊາຍເຈົ້າຂອງວັນ
  ເກີດມີໝູ່ຜູ່ຍິງສອງຄົນເຂົ້າໄປນອນແລ້ວ ເຮົາຈຶ່ງປູເສື່ອງິ້ວໃຫ້ລາວນອນພື້ນ.
  ເຫດການຈະເປັນຢ່າງໃດກໍ່ໃຫ້ຕິດຕາມຈາກລິ້ງນີ້ເດີ, ມີຄຳເຫັນແນວໃດກໍ່ເມັ້ນໄດ້ເລີຍ ບໍ່ເສຍພາສີ 🙂
  storyjung.com/index.php/topic,1551.0.html?PHPSESSID=75349fad764458a2b5fc066203a34696

 54. ຄວາຍຕູ້
  ເດືອນພຶດສະພາ 26, 2016 ເວລາ 4:23 pm

  ຮູ້ຈັກເອື້ອຍຝົນຕອນໄປຊ່ອຍເຮືອນດີລຸງຊຸ່ມ, ເຫັນລາວແຕ່ມື້ທຳອິດພຸ້ນລະ ລາວຮັກແພງ
  ກັບເມຍລຸງຊຸ່ມຈຶ່ງໄປຊ່ອຍວຽກແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນ ຂ້ອຍກໍ່ໄປຊ່ອຍວຽກຍົກນັ້ນຍໍນີ້ ເພິ່ນຕ້ອງການ
  ແຮງງານແມ່ນອາສາສະໝັກໄປໂລດ. ພໍດີມື້ນັ້ນເພິ່ນຕ້ອງການຊາຍໜຸ່ມສອງຄົນໄປຊ່ອຍຫິ້ວ
  ກະຕ່າອາຫານຊ່ອຍແມ່ຄົວ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍອາສາໄປນຳ, ເກີດແນວຄິດຂຶ້ນມາຕອນເອື້ອຍຝົນເອົາ
  ນົມມາຕຳກົກແຂນ ລາວຈະຕັ້ງໃຈຫລືບໍ່ກໍ່ບໍ່ຮູ້ລະ ໝ້ອງນັ້ນກໍ່ແຄບ ຕ້ອງໄດ້ຍ່າງບຽດສຽດກັນ
  ພວກຂ້ອຍຫິ້ວກະເຂ້ງຜັກຍ່າງຕາມຫລັງແມ່ປ້າຈ່ອຍ ເອື້ອຍຝົນຖ້າເອົາເງິນທອນນຳແມ່ຄ້າຂາຍ
  ກະຊອນຈຶ່ງຍ່າງມາຕາມຫລັງພວກຂ້ອຍ ລາວຟ້າວເອົາເງິນທອນໄປໃຫ້ແມ່ປ້າຈ່ອຍເບ໊າະຫລື
  ແນວໃດຈຶ່ງແຊກຂຶ້ນໜ້າແລະໃຊ້ນົມຕຳເອົາກົກແຂນຂ້ອຍຈັງໆ, ນົມໃຫຍ່ແລະໃສ່ເຊື້ອຊ້ອນ
  ນວມໜາອີກດ້ວຍ ຮູ້ສຶກນຸ້ມກົກແຂນຍ່າວບາດນຶ່ງ ອອກມາຮອດລານຈອດລົດ ເອື້ອຍຝົນຈັບໄດ້
  ວ່າຂ້ອຍລັກແນມເບິ່ງລາວຈຶ່ງລັກສົ່ງຍິ້ມມາໃຫ້ ມີແຮງຍ່າວເປັນເທື່ອທີສອງ 🙂
  ຄົນມັກກັນ ຢາກເອົາກັນບໍ່ຕ້ອງໄດ້ລົມກັນດົນ, ແນມເບິ່ງກັນບາດນຶ່ງສອງບາດກໍ່ຮູ້ໃຈກັນແລ້ວນະ
  ວ່າຕ້ອງການຫຍັງ. ແລ້ວວຽກເຮືອນດີແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ໂທໄປຫລິ້ນນຳເອື້ອຍຝົນ, ຕອນນັ້ນລາວບໍ່ທັນ
  ມີມືຖື ມີແຕ່ງເບີໂຕະໄຮ້ສາຍ ນ້ອງຟ້າຮັບສາຍສຽງໃສແຈ໋ວກ່ອນຈະເອົາໄປໃຫ້ຜູ່ເປັນແມ່ ລົມກັນ
  ແລ້ວເອື້ອຍຝົນກໍ່ອອກມາຫາຢູ່ໜ້າບ້ານແລະຂຶ້ນລົດໄປກິນເບຍແລ້ວກໍ່ພາກກັນແວ່ບ້ານພັກເຮັດ
  ກັນ ຢາກໄດ້ອີກເທື່ອນຶ່ງແຕ່ເອື້ອຍຝົນຢ້ານນ້ອງຟ້າຖ້າກິນເຝີຈຶ່ງຟ້າກັບບ້ານ. ເວົ້າມາຮອດນີ້ ເຈົ້າ
  ອາດຈະຄິດວ່າຂ້ອຍເປັນເສືອຜູ່ຍິງ, ທີ່ຈິງແລ້ວ ຂ້ອຍເປັນແພະຜູ່ຍິງ ຖ້າເພດກົງກັນຂ້າມບໍ່ເປີດສິ້ນ
  ໃຫ້ ຂ້ອຍຄົງບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຫັນຂາອ່ອນດອກ. ເອື້ອຍຝົນບອກວ່າຜົວລາວນອນປິ່ນຫລັງໃສ່ຕັ້ງ
  ແຕ່ລາວຄອດນ້ອງຟ້າອອກມາພຸ້ນລະ ແຕ່ຍ້ອນເຫດຜົນທາງທຸລະກິດຈຶ່ງບໍ່ປະຮ້າງກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ
  ຕາມກົດໝາຍ, “ເອື້ອຍກະດຽມຄີງນະຕອນນ້ອງເລຍໃຫ້ແຕ່ກໍ່ມັກ, ເອື້ອຍຊິໂທມາຫາເອງ ນ້ອງຖ້າ
  ຮັບໂທລະສັບກໍ່ແລ້ວກັນ 🙂 ” ເອື້ອຍຝົນຈູບສົບສັ່ງລາກັບບ້ານຢ່າງເບີດບານສົດໃສຫລັງຈາກໄດ້ນ້ຳ
  ບຳລຸງຈາກຂ້ອຍແລະຂ້ອຍຕ້ອງນອນດົມນິ້ວມືກາງດົມກິ່ນຫອຍເອື້ອຍຝົນຊາມຊາລາວໂທມາຫາ.
  asstr.org/~Kristen/74/mywifeisfucked.txt

 55. ເດັກໂລກຈິດ
  ເດືອນມີນາ 4, 2016 ເວລາ 5:28 pm

  ຄວາມລັບແຕກຍ້ອນຄວາມຂີ້ດື້ຂອງຫລານຊາຍ, ນ້ອງໃພ້ສາກໄຟມືຖື ລູກຊາຍ
  ຄົງຄິດວ່າ toy ຈຶ່ງເອົາມາຫລິ້ນ ພໍ່ຍົວະເອົາກໍ່ບໍ່ໃຫ້ ແມ່ຍົວະເອົາກໍ່ບໍ່ສົ່ງ ຍ່າງແຕະໆ
  ເອົາມາໃຫ້ຂ້ອຍ, ຍ້ອນເຄີຍຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ກັນ ຂ້ອຍຈຶ່ງບໍ່ຍອມສົ່ງຄືນໃຫ້ງ່າຍໆ ນ້ອງ
  ໃພ້ຕ້ອງໄດ້ໄລ່ຍາດເອົາ ຂ້ອຍທັງແລ່ນທັງເບິ່ງຮູບໂປ້ທີ່ປາກົດໃນໜ້າຈໍ ຈົນມຸມ ນ້ອງ
  ໃພ້ແລ່ນມາທັນຈຶ່ງເຂົ້າມາຍາດແຕ່ຍາດບໍ່ຖືກມືຖື ຖືກເປົ້າສົ້ງພໍດີເລີຍ, “ອຸ໋ຍ…ຫຳທໍ່
  ໝາກແຄ້ງກໍ່່ຍັງຢາກຫື່ນ ອິອິອິອິອິ” ນ້ອງໃພ້ທ້ວງຂຶ້ນແລະຟ້າແລ່ນເຂົ້າຫ້ອງໄປຫາຜົວ.

 56. VSH
  ເດືອນມີນາ 10, 2016 ເວລາ 3:34 am

  How do you like it?

 57. ນັກກ໊ອບ
  ເດືອນມີນາ 15, 2016 ເວລາ 3:58 pm

  ເລື່ອງຂອງເຮົາເກີດຂຶ້ນຕອນສາມີໄດ້ຖືກເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ມີກຽດຊື່ສຽງແລະມີຖານະ
  ການເງິນດີຂຶ້ນ, ດີໃຈແທ້ທີ່ສາມີສາມາດຊື້ມາໃຫ້ໄດ້ທຸກຢ່າງທີ່ເມຍແລະລູກຕ້ອງການ
  ແຕ່ຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຄວາມຮັກແລະຄວາມອົບອຸ່ນໃນຄອບຄົວ ເຖິງຈະມີເພັດ
  ພອຍປະດັບຈົນເຫຼື້ອມເໝືອນນາງເອກໝໍລຳເລື່ອງແຕ່ເມື່ອຖືກສາມີນອນປິ່ນຫລັງໃສ່
  ໃຫ້ແຫ້ງແລ້ງນັບເດືອນນັບປີກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຫາທາງອອກທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າມັນຜິດສິນຂໍ້3 ຕາຍ
  ໄປຕ້ອງຕົກນະລົກແຕ່ໄຟນະລົກໃນຊີວິດນີ້ມັນຮ້ອນເຫຼືອຈະທົນໄດ້ຕ້ອງຊອກຫານ້ຳ
  ມາດັບມອດມັນກ່ອນ ຮອດນະລົກຈຶ່ງວ່າກັນໃໝ່.
  Bobby ເປັນໝູ່ສະໜິດລູກຊາຍ ເຂົາຫລິ້ນນຳກັນແຕ່ຕອນເປັນນັກຮຽນປະຖົມພຸ້ນລະ
  ບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາຜິດຫຍັງກັນ ຂຶ້ນມາຮຽນມໍຈຶ່ງຫ່າງເຫີນກັນ, ເຫັນບ໊ອບຢູ່ຮ້ານກາເຟລາມົວ
  ກໍ່ເລີຍເຂົ້າໄປທັກ, “ໂດຍ…ເອື້ອຍ 🙂 ” ຄຳຕອບທີ່ອ່ອນຫວານຂອງບ໊ອບບີເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈ
  ຂອງເຮົາຊຸ່ມຊື່ນຂຶ້ນມາທັນທີ, ເຂົາອາດຈະບໍ່ຈື່ເພາະເຮົາອວບຂາວຂຶ້ນກ່ວາແຕ່ກ່ອນ
  ຕອນເຮັດວຽກຢູ່ສາງທົ່ງສ້າງທ້າວເພາະບໍ່ໄດ້ຂີ່ລົດຈັກຕາກແດດແຜດເຜົາ ສາມີຊື້ Q30
  ໃຫ້ຂີ່ແລະໄດ້ກິນແຊບນຸ່ງງາມຂຶ້ນ ແຕ່ພໍເຮົາບອກໄປຕາມຈິງ ເຂົາກໍ່ລຸກຂຶ້ນມາທັກທາຍ
  ດ້ວຍການລຸກຢືນຂຶ້ນມານົບຕາມມາລະຍາດຂອງໜຸ່ມຫລໍ່ສຸພາບ ເອົາທີ່ຢູ່ແລະເບີມືຖືໃຫ້
  ແລ້ວກໍ່ບອກຢ້ຳບ໊ອບບີໃຫ້ໄປຫລິ້ນນຳລູກຊາຍລູກສາວ ເຂົາກໍ່ຮັບປາກແລະຍິ້ມໃຫ້ຈົນ
  ເຮົາຮູ້ສຶກຂົນລຸກວາບເມື່ອເຂົາເລື່ອນສາຍຕາລົງມາເບິ່ງໜ້າຮ່ອງນົມທີ່ລົ້ນອອກຈາກອອງ
  ເສື້ອຊ້ອນ AMOENA ບໍ່ນຶກເລີຍວ່າຈາກເດັກຂີ້ອາຍຈະກາຍມາເປັນເດັກຈອມຫື່ນແບບ
  ນີ້ແລະຖ້າເດົາບໍ່ຜິດເຂົາຄົງແນມເບິ່ງທ້າຍທີ່ມົນໆທີ່ເຊ່ືອງຊ້ອນຢູ່ໃຕ້ສິ້ນຖົງຂອງເຮົາແທ້ໆ 🙂
  “ຖ້າໝູ່ລູກເຮົາຫລໍ່ເລົ້າໃຈແບບນີ້ ເຮົາບໍ່ແນມຫາບ່າວຝາລັ່ງດອກ ອິອິອິອິ” ໝູ່ໄປນຳກັນ
  ເວົ້າຂຶ້ນຕອນລ້ຽວຫົວລົດອອກຈາກຮ້ານກາເຟແລະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງໄດ້ເກັບມາຄິດຕອນ
  ນອນລູບວ່າງຂາຕົນເອງໃນຍາມຄ່ຳຄືນ.
  ຊິໄດ້ຂໍຕົວລົງໄປເບິ່ງ EURO 2016: Romania ລົງແຂ່ງກັບ Swit ກ່ອນເດີ ອ່ານເລື່ອງນີ້
  ຖ້າເດີີ 🙂 pidsawad.com/294/ ຂໍໂທດຖ້າລົງຊ້ຳ ອິອິອິ

 58. HDMI
  ເດືອນມີນາ 19, 2016 ເວລາ 8:31 pm

  Beautifull breasts

 59. NgucThui
  ເດືອນມີນາ 20, 2016 ເວລາ 3:05 am

  2 Long 4 her

 60. HeunGuy
  ເດືອນມີນາ 21, 2016 ເວລາ 2:44 am

  I love this ass

 61. ເດັກຫື່ນ
  ເດືອນມີນາ 21, 2016 ເວລາ 3:55 am

  ເບິ່ງຮູບທຳມະດາໆເພື່ອຜ່ອນຄາຍສາຍຕາ

 62. BadSon
  ເດືອນມີນາ 21, 2016 ເວລາ 11:39 pm

  ນົມເລັກເຊັກຈັດເດີ 🙂

 63. ProSec
  ເດືອນມີນາ 22, 2016 ເວລາ 1:17 pm

  ໂຕ້ນແບບນີ້ ຈັບເບິ່ງຄືຊິມີແຮງ.

 64. ProSec
  ເດືອນມີນາ 24, 2016 ເວລາ 4:37 pm

  ຕອນເອື້ອຍແປງເປັນສາວ 16-17 ພໍ່ແມ່ບໍ່ໄດ້ອອກແຮງຂຸດສວນຫົດນ້ຳດອກເພາະຜູ່ບ່າວ
  ໃນກຸ່ມບ້ານມັກມາລົມເອື້ອຍແລະເອື້ອຍກໍ່ສວຍໂອກາດໃຫ້ເຂົາຊ່ອຍວຽກສວນໄປນຳ
  ລົມກັນໄປນຳ ຈົນຕາເວັນຕົກດິນຈຶ່ງຂຶ້ນຈາກສວນມາຊ່ອຍແມ່ແຕ່ງກິນ. ເອື້ອຍແປງເປັນຄົນ
  ອວບ ຂາວຄືສາວຫວຽດ, ພໍ່ຂ້ອຍມີເຊື້ອຫວຽດ ຖ້າໄລ່ມາແຕ່ລຸ້ນທວດ ເຖິງວ່າຈະຊີດມາ
  ສອງເສັ່ນຄົນແລ້ວແຕ່ gene ຫວຽດຍັງຕິດມານຳ ແມ່ກໍ່ຂາວແດງ ເອື້ອຍແປງພັດຂາວ ຖ້າ
  ຈະບອກວ່າຂາວຄືໄຂ່ປອກ ເຈົ້າກໍ່ຈະຖາມເບິ່ງຮູບ ຮາໆໆໆໆໆໆໆໆ.
  ບາງເທື່ອຂ້ອຍກໍ່ເກີດຄວາມຫຶງຫວງເມື່ອເຫັນເອື້ອຍຖືກຜູ່ບ່າວຈັບນ້ອຍບາຍໃຫຍ່ ຢາກທຸບ
  ຫົວບ່າວຄົນນັ້ນດ້ວຍກ້ານຈົກແຕ່ກໍ່ຕ້ອງປ່ຽນໃຈເມື່ອຄິດເຫັນຕອນຂ້ອຍເຮັດກັບລູກຫຼານ
  ຊາວບ້ານ, ຂ້ອຍອາຍຸນ້ອຍກ່ວາເອື້ອຍແປງປີປາຍ ພໍ່ຄືຊິນ່ຳແມ່ຕັ້ງແຕ່ເອື້ອຍແປງໄດ້ 5-6
  ເດືອນນີ້ລະ ແມ່ຈຶ່ງມີຂ້ອຍ ເພິ່ນກໍ່ວ່າຈະເອົາແຕ່ສາມຕາມຫົວໜ້າວາງແຜນຄອບຄົວປະຈຳ
  ບ້ານແນະນຳແຕ່ຄົງຈະເປັນຍ້ອນເຫັນຂາອ່ອນເອື້ອຍແປງເລື້ອຍຈຶ່ງນ່ຳແມ່ອາທິດລະ 2-3
  ເທື່ອ ເອື້ອຍແປງ 18 ປີປາຍແລ້ວ ນ້ອງປ໋ອມຈຶ່ງລອດອອກມາໃຫ້ພວກຂ້ອຍອຸ້ມ.
  ຄວາມຈິງແລ້ວ, ພໍ່ອາດຈະປວດກ້າມເນື້ອແທ້ເພາະເພິ່ນຕ້ອງຖີບລົດໄປການເກືອບ 2-3Km
  ມາຮອດບ້ານປ່ຽນເຄື່ອງລັດຖະການອອກກໍ່ລົງສວນຊ່ອຍແມ່ ຈົນພວກຂ້ອຍເລີກຮຽນມາ
  ເພິ່ນຈຶ່ງຂຶ້ນມາເບິ່ງຂ່າວ ດື່ມເບຍ ຊາມຊາແມ່ເລີກຕະລາດມາບ້ານແຕ່ງກິນ. ເອື້ອຍແປງທຳ
  ຄວາມສະອາດຫ້ອງຄົວກິນແລ້ວກໍ່ເຂົ້າອາບນ້ຳອອກເບິ່ງທີວີ, ພໍ່ເຫັນກໍ່ເອີ້ນໃຊ້ບີບແຂ່ງນວດ
  ຂາໃຫ້ ເພິ່ນຄົງຈະເຫັນສິ່ງສວຍງາມຂອງເອື້ອຍແປງທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນໃນເສືອກໝາກກະແລ໋ງ
  ຈຶ່ງເກັບຄວາມໄຟກາມໄປລົງໃສ່ແມ່.
  kodporno.com/story/20670

 65. ProSec
  ເດືອນມີນາ 26, 2016 ເວລາ 8:46 pm

  ກ໊ອບມາຫລາຍເລື່ອງຈົນຈື່ບໍ່ໄດ້ວ່າເລື່ອງໃດກ໊ອບແລ້ວ ເລື່ອງໃດຍັງ, ຖ້າກ໊ອບຊ້ຳ
  ກໍ່ໃຫ້ຖືວ່າເປັນ bonus ກໍ່ແລ້ວກັນເນ໊າະ 🙂

  ອ່ານແລ້ວກໍ່ດີໃຈນຳລາວທີ່ຖືກຫລານເຮັດ 🙂
  saboojaii.com/forum/index.php?topic=3151.0

 66. FishOil
  ເດືອນມີນາ 30, 2016 ເວລາ 11:33 pm

  3 ສາວໄວໃສ

 67. LoLay
  ເດືອນກໍລະກົດ 4, 2016 ເວລາ 9:06 pm

  ຜົວເພື່ອນສະເທືອນຕຽງ
  ສົມມຸດວ່າເຮົາຊື່ແອນນີ, ຂໍໂທດນະຖ້າສົມມຸດຊື່ຂຶ້ນມາຄ້າຍຄືຊື່ເຈົ້າ ຢ່າຄຽດຂົມກັນນະ.
  ອາຍຸຂອງແອນຍັງບໍ່ຮອດ 30 ດອກ ກາຍ 25 ມາໜ້ອຍນຶ່ງ, ຮູບຮ່າງໜ້າຕາກໍ່ພໍໃຊ້ໄດ້ ບໍ່
  ງາມເລີດໂສມດອກ ຮຽນຈົບກໍ່ມາເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດວິໂອຊີໂດຍແມ່ນແຟນຫັ້ນລະຊ່ອຍ
  ເອົາເຂົ້າ ແຕ່ພໍເຮັດໄປໄດ້ 4-5 ເດືອນ ກໍ່ເກີດບໍ່ມັກນິໃສເພື່ອນຮ່ວມງານຄົນນຶ່ງຈຶ່ງລາອອກ
  ແຟນກໍ່ບໍ່ວ່າຫຍັງ. ເມື່ອອອກມາຢູ່ບ້ານໄດ້ 2-3 ເດືອນກໍ່ເກີດມີຄວາມເບື່ອຈຶ່ງອອໄປເລາະ
  ຊອກຫາງານໃໝ່ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຊອກງ່າຍ ແຟນກໍ່ວ່າເຮົາບໍ່ມີນ້ຳອົດນ້ຳທົນແນວນັ້ນແນວນີ້
  ຊິອົດເຮັດເອົາປະສົບການກ່ອນກໍ່ບໍ່ຟັງແລະເຮົາເອງກໍ່ເປັນຄົນຄຽດງ່າຍ ບໍ່ຢາກໃຫ້ແຟນ
  ຕຳນິ ຕອນຮັກກັນເປັນແຟນບໍ່ເຄີຍຕຳນິເຮົາແບບນີ້ເລີຍແຕ່ເມື່ອໄດ້ເຮົາແລ້ວ ຕຳນິເຮົາຕະ
  ຫລອດ ເຮັດຫຍັງກໍ່ບໍ່ຖືກໃຈ, ເມື່ອຜິດກັນເລື້ອຍ ແອນເລີຍເຮັດປະຊົດໂດຍໄປສະໝັກ
  ວຽກເປັນເດັກເສີບ. ເຮັດໄດ້ເດືອນນຶ່ງກໍ່ສະໜິດກັບປາກະເທີ, ເຂົາເປັນຄົນນິໃສດີ ມັກຊ່ອຍ
  ເຮົາເວລາວຽກຫລາຍໆແລະມັກອອກໄປຊອກຫາກິນເຂົ້ານຳກັນ ບາງເທື່ອເຂົາກໍ່ຊວນໄປ
  ຍ່າງຫລິ້ນຢູ່ໄອເຕັກຊາມຊາຮອດໂມງເຂົ້າວຽກ. ປາແຕ່ງງານກັບອ້າຍບອນໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວ
  ແຕ່ບໍ່ມີລູກ, ອ້າຍບອນເປັນຄົນສູງໃຫຍ່ ໜ້າຕາດີ ຜິວຄ້ຳ ຄົມຄິ້ວຕໍ່ກັນດົກດຳ ຢອກເກັ່ງຈົນ
  ແອນເກີດລັມຮັກລາວໃນໃຈ ຈະວ່າຢາກລອງຂອງໃໝ່ກໍ່ວ່າໄດ້ນະ, ຄິດຢາກແຕ່ຕອນເຫັນ
  ອ້າຍບອກແກ້ເສື້ອຜ້າຟືນ ໂຊກ້າມເປັນມັດໆ ເຫັນແລ້ວເລົ້າໃຈແລະແອນກໍ່ສັງເກດວ່າອ້າຍ
  ບອນກໍ່ມັກລັກແນມເບິ່ງເຮົາເລື້ອຍ ແນມເບິ່ງທ້າຍເບິ່ງເອິກຕາມປະສາຜູ່ຊາຍທົ່ວໆໄປທີ່ເຫັນ
  ຫຸ່ນແອນ ກົ້ນແງນ ນົມໃຫຍ່. ມື້ນັ້ນເລີກວຽກໄວເພາະມີການສ້ອມແປງຮ້ານ ປາກໍ່ເລີຍຊວນ
  ໄປຫລິ້ນບ້ານ, ພໍປາເປີດປະຕູບ້ານເຂົ້າໄປກໍ່ໄດ້ສຽງຮ້ອງສຽງຄາງດັງອອກຈາກຈໍທີວີແຕ່ບໍ່
  ເຫັນອ້າຍບອນນັ່ງເບິ່ງ ປາບອກວ່າອ້າຍບອນມັກເບິ່ງໜັງເອັກ, ແອນບໍ່ຮູ້ປະຕິເສດຈຶ່ງນັ່ງເບິ່ງ
  ນຳປາ ບໍ່ດົນກໍ່ເຫັນອ້າຍບອກກັບມາແຕ່ຕະຫລາດພ້ອມດ້ວຍເບຍ 12 ແພັກແລະຊິ້ນຫຼອດ.
  ດື່ມເບຍແກ້ວທີ 3 ເຂົ້າໄປ ປາກໍ່ເລິ້ມມີອາລົມ ເຂົ້າໄປກອດກ້ຽວອ້າຍບອນຈົນລາວຂຶ້ນແລະ
  ດຶງແຂນປາເຂົ້າຫ້ອງເຮັດກັນ ແອນໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງສຽງຄາງຂອງປາກໍ່ເກີດມີອາລົມຄືກັນ
  ຈຶ່ງເຂົ້າໄປຮ່ວມຕາມທີ່ປາແລະອ້າຍບອນຕ້ອງການ. ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ແອນກໍ່ຕິດໃຈໃນລົດຊາດ
  ອາວຸດໃຫ້ຍາວ ໃຫຍ່ ດຳແລະລີລາເລຍຫອຍ ຫລິ້ນິ້ວຂອງປາ ແລະທຽວໄປເຮັດແບບນັ້ນ
  ນັ້ນຈົນເກືອບລືມຂອງແຟນໄປເລີຍ ອິອິອິອິອິ

 68. ໝາກງາ
  ເດືອນກໍລະກົດ 6, 2016 ເວລາ 8:35 pm

  ໜ້າສົມກົ້ນ ຮາໆໆໆ

 69. BhaSex
  ເດືອນກໍລະກົດ 8, 2016 ເວລາ 11:15 pm

  ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຖືກຜູ່ຍິງຈັບໂຄຍ ຈະບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຮູ້ສຶກແນວໃດດອກ !

 70. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 9, 2016 ເວລາ 12:41 am

  ເສື້ອຊ້ອນໃໝ່

 71. BahSex
  ເດືອນກໍລະກົດ 9, 2016 ເວລາ 2:15 am

  ມັກເບິ່ງຮູບງາມໆແບບນີ້ລະ 🙂

 72. Jocasta
  ເດືອນກໍລະກົດ 9, 2016 ເວລາ 5:56 pm

  ຫອຍໂຫຼ້ນໜ້າຮັກ

  ເພິ່ນເປັນລູກປ້າແລະມີອາຍຸລື່ນຂ້ອຍ 6-7 ປີ ກໍ່ເອີ້ນເພິ່ນເອື້ອຍລາ, ເພິ່ນກໍ່ເອີ້ນຈັນ
  ບໍ່ເຄີຍນ້ອງຈັນຈັກເທື່ອດອກ ບາງເທື່ອກໍ່ເອີ້ນສີຈັນ ແຕ່ສ່ວນຫລາຍແລ້ວເອີ້ນແຕ່
  ຊື່ພະຍາງທ້າຍ. ເອື້ອຍລາໂຕນນຳບ່າວຕ່າງປະເທດຕັ້ງແຕ່ຕອນເປັນສາວສິກຊຽມ
  ລຸງປ້າບໍ່ເຫັນດີໃຫ້ຕິດກັບບ່າວຄົນນັ້ນ ແຕ່ເຂົາຮັກກັນ ສີ້ກັນຈົນມີລູກແລ້ວ ຈະປ່ອຍ
  ໃຫ້ທ້ອງໄຄ່ບໍ່ມີພໍ່ກໍ່ລະອາຍ ຈຶ່ງພາກັນຫອບຈ້ອງຂ້າມຂອງ ໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ປະເທດ
  ທີ3 ຈົນຮອດປີ 1992 ຈຶ່ງພາລູກສາວຜົມແດງມາຢາມຄອບຄົວພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ.
  ປ້າເປັນຄົນໃຈອ່ອນ ອ້າແຂນກອດຫລານສາວທີ່ໜ້າຮັກ ແຕ່ລຸງບໍ່ຍອມໃຫ້ລູກສາວ
  ແລະຫລານສາວເຂົ້າຢຽບເດີ່ນບ້ານ ເຖິງວ່າລູກສາວຈະຂໍອ່ອນຂໍຍອມຜິດປານໃດກໍ່
  ຕາມ. “ສະບາຍດີບ່າວຈັນ” ສາວນ້ອຍຜົມແດງພະນົມມືນົບທັກທາຍເມື່ອເອື້ອຍລາ
  ແນະນຳໃຫ້ຮູ້ວ່າຂ້ອຍເປັນພີ່ນ້ອງສາຍເລືອດດຽວກັນ, “ເຮົາຂໍຕົວລົງໄປຟັງເພງຢູ່ລຸ່ມ
  ເດີແມ່” ສາວນ້ອຍຄົງຢາກປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ຂ້ອຍກັບເອື້ອຍລາວໄດ້ລົມກັນຕາມລຳພັງ
  ຈຶ່ງຂໍອະນຸຍາດລົງໄປຟັງເພງຢູ່ຫ້ອງກິນດື່ມຂອງໂຮງແຮມ.
  ຖ້າເອື້ອຍລາເປັນຄົນອື່ນ ຂ້ອຍຄົງຄິດວ່າລາວເປັນເອື້ອຍຂອງສາວນ້ອຍຜົມແດງເພາະ
  ລາວບໍ່ມີແວວຄືຜູ່ຍິງອາຍຸ 42 ແລະເຄີຍເບ່ັງລູກອອກມາແລ້ວນຶ່ງຄົນ, ເຖິງວ່າຂ້ອຍຈະ
  ເຄີຍຜ່ານຜູ່ຍິງມາແລ້ວແຕ່ກໍ່ຍັງເກີດມີອາລົມເມື່ອໄດ້ນັ່ງໃກ້ໆເອື້ອຍລາ ໃຫ້ຈົນເກືອບ
  ເນື້ອໜັງສຳຜັດກັນພຸ້ນລະ ຍ້ອນກິ່ນນ້ຳຫອມອ່ອນໆປະສົມຄວາມອວບຂາວຂອງເຕົ້າ
  ນົມທັງສອງທີ່ລົ້ນອອກມາຈາກເສື້ອຊ້ອນອອງນ້ອຍໆ 3/4 ຢູ່ຕໍ່ໜ້າລູກສາວ ເອື້ອຍລາ
  ກໍ່ນັ່ງຂາໄຂວ່ຫ້າງເພື່ອໃຫ້ລູກຮູ້ວ່າແມ່ບໍ່ open for him ແຕ່ເມື່ອລູກສາວອອກຫ້ອງ
  ໄປແລ້ວ ເອື້ອຍລາກໍ່ອອກແຂວນປ້າຍ DO NOT DISTURB ຢູ່ໜ້າຫ້ອງ.

 73. Jocasta
  ເດືອນກໍລະກົດ 10, 2016 ເວລາ 5:17 am

  I loved jerking off and when i did i noticed my sis hiding watching me.I got more aroused and got into her view more and more. Eventually she got to jerk me off and we progressed. to this day we still enjoy each other.
  ຂ້ອຍມັກຊັກວ່າວໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງເບິ່ງ, ລັກເບິ່ງເດີຈຶ່ງມີອາລົມ.

 74. ເດັກສຸພາບ
  ເດືອນກໍລະກົດ 12, 2016 ເວລາ 12:41 am

  ບໍ່ເຄີຍລອງແບບນີ້ຈັກເທື່ອ

 75. Losex
  ເດືອນກໍລະກົດ 13, 2016 ເວລາ 1:19 am

  ຮັກບໍ່ລືມ

 76. U&Me
  ເດືອນກໍລະກົດ 13, 2016 ເວລາ 2:13 am

  ຊິສີ້ກັນແຕ່ລະເທື່ອກໍ່ເລືອກຍາມປີເກົ່າປີໃໝ່ຫວາ?

 77. DL-x
  ເດືອນກໍລະກົດ 14, 2016 ເວລາ 10:29 pm

  ຄອບຄົວຂ້ອຍເປັນຄອບຄົວໃຫຍ່ ເອື້ອຍນ້ອງທຳຫົວກັນອອກມາຈາກຫີດຽວໂຄຍດຽວ
  ກໍ່ເຄິ່ງໂຫລ ແຖມຍັງມີນ້າບ່າວນ້າສາວ ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າຢູ່ນຳອີກ ຮວມກັນແລ້ວກໍ່ນຶ່ງໂຫລ
  ພໍດີ, ເຮືອນມີ 4 ຫ້ອງນອນ, ພໍ່ແມ່ຫ້ອງນອນນຶ່ງ ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າຫ້ອງນຶ່ງ ເຫຼືອສອງຫ້ອງ
  ກໍ່ແມ່ນຫ້ອງເອື້ອຍ ນ້ອງ ນ້າສາວແລະເຫຼືອຫ້ອງນອນນຶ່ງກໍ່ແມ່ນນ້າບ່າວແລະຂ້ອຍກັບ
  ນ້ອງໆ. ເພິ່ນອາດຈະຄິດວ່າເພດດຽວກັນນອນນຳກັນຄົງບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃຫ້ຊາວບ້ານ
  ເກັບໄປທານຂັວນໃນທ້ອງຕະຫລາດ, ສະໃໝນັ້ນບໍ່ມີ facebook ລົງຂ່າວໃຫ້ອື້ສາວກັນ
  ທັງເມືອງ ມີເຫດມີເລື່ອງຫຍັງເກີດຂຶ້ນກໍ່ໄດ້ຍິນແຕ່ຈາກແມ່ຄ້າປາກປະແດກໃນຕະຫຼາດ
  ໄດ້ຍິນເລື້ອຍຢູ່ດອກຂ່າວພໍ່ນ້າສີລູກສາວ ອ້າຍເຂີຍສີ້ນ້ອງເມຍຈົນທ້ອງໄຄ່ເບັ່ງລູກອອກ
  ແຂ່ງເອື້ອຍແຂ່ງແມ່ ແຕ່ອ້າຍສີ້ນ້ອງ ນ້ອງສີ້ເອື້ອຍທ້ອງໄຄ່ນັ້ນນະ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນດອກ
  ເຈົ້າເຄີຍໄດ້ຍິນບໍ່ລະ?
  ຫ້ອງນອນເອື້ອຍຂ້ອຍມີສອງຕຽງນອນໃຫຍ່ king size ນອນໄດ້ 3 ຄົນຕຽງນຶ່ງຖ້າມີ
  ແຂກຄົນມາຢາມ ຖ້າບໍ່ມີ ນ້າສາວນ້ອຍນອນຮ່ວມເອື້ອຍໃຫຍ່ ນ້າສາວໃຫຍ່ນອນຮ່ວມ
  ຕຽງນ້ອງສາວຫລ້າ ສ່ວນຫ້ອງນອນຜູ່ຊາຍກໍ່ມີສອງຕຽງນອນໃຫຍ່ຄິງໄຊຄືກັນ ຕຽງນຶ່ງ
  ແມ່ນສຳລັບອ້າຍນ້ອງຂ້ອຍແລະອີກຕຽງນຶ່ງແມ່ນສຳລັບນ້າບ່າວ ແຂກຜູ່ຊາຍເລືອກນອນ
  ຈະນອນໃນຫ້ອງຫຼືນອນເກີຍໜ້າບ້ານກໍ່ຕາມໃຈ ສ່ວນຫລາຍແລ້ວເພິ່ນເລືອກນອນເກີຍ
  ຕາກອາກາດເຢັນ.
  ຂໍໂທດ ຄິດວ່າຈະກ່າຍແລ້ວແຕ່ເກີດຫິວເຂົ້າ ເລີຍຊິອອກໄປໜຶ້ງເຂົ້າຈີ່ໜັງກິນແກ້ຫິວ
  ອ່ານເລື່ອງນີ້ຖ້າເດີ 🙂 thaiswg.com ແລະຢ່າລືມຕໍ່ດ້ວຍ /โชว์แฟนให้พี่ชายดูตอนที่1-352825-1-3.html

 78. ZTE
  ເດືອນກໍລະກົດ 16, 2016 ເວລາ 12:58 am

  Nice

 79. U&Me
  ເດືອນກໍລະກົດ 16, 2016 ເວລາ 2:05 am

  Ninja girl

 80. ມັກຊູ
  ເດືອນກໍລະກົດ 16, 2016 ເວລາ 3:58 am

  Sexy Mama

 81. LowLife
  ເດືອນກໍລະກົດ 16, 2016 ເວລາ 4:42 am

  ໜ້າຈະແກ້ອອກເນ໊າະ

 82. DXI
  ເດືອນກໍລະກົດ 17, 2016 ເວລາ 2:34 am

  ຄົງບໍ່ມີໃຜປະຕິເສດໄດ້ ຖ້າລາວບອກໃຫ້ເລຍ

 83. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 17, 2016 ເວລາ 4:59 pm

  ບີບຊ່ອຍໄດ້ບໍ່?

 84. ນົກນີ້ໝິ້ນ
  ເດືອນກໍລະກົດ 18, 2016 ເວລາ 2:12 am

 85. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 18, 2016 ເວລາ 1:08 pm

 86. VSOP
  ເດືອນກໍລະກົດ 20, 2016 ເວລາ 12:50 pm

  ລອງຈ້ຳເບິ່ງກ່ອນ ແລ້ວຈະຕິດໃຈ 🙂

 87. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 20, 2016 ເວລາ 1:51 pm

  ຜູ່ນີ້ກໍ່ງາມ

 88. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2016 ເວລາ 12:54 pm

  Nice

 89. JLube
  ເດືອນກໍລະກົດ 22, 2016 ເວລາ 12:43 pm

  ສີ້ຄົນຕຸ້ຍກໍ່ຄັກໄປອີກແບບ, ມີບ່ອນບີບມີບ່ອນຄັ້ນຫລາຍ ຕຸ້ຍຊ່ຳໃດຊ່ຳນຶ່ງເດີ
  ຕຸ້ຍຫລາຍກ່ວານີ້ກໍ່ບໍ່ກ້າລອງດອກ ຢ້ານລາວພິກຂຶ້ນມາເຕັງຂີ້ແຕກ.

 90. JoeDirty
  ເດືອນກໍລະກົດ 22, 2016 ເວລາ 9:44 pm

  ໂຄດນົມ

 91. ຜັກຄາວຄຳ
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 2:11 am

  วิบากกรรมของคนเกิดอังคารและการแก้วิบากกรรม..
  ที่ติดตัว คือ ชอบโดนคนอื่นเอาเปรียบ เพราะเป็นคนสบายๆ ยังไงก็ได้ ส่วนมากมักทำคุณคนไม่ขึ้น โดนใส่ร้ายแบบไม่ต้องถาม เพราะคนเห็นการแสดงออกในเรื่องวาจา และอารมณ์ร้อนก็จะเอามาตัดสินทั้งๆ ที่คุณเองเป็นคนตรง และจริงใจ แต่ถ้าไม่พอใจหรือน้อยใจมักจะไม่อะไรเลย งานที่ทำมักออกกระทันหันจากการงาน คนที่เกิดวันอังคารเวลาทำอะไรก็ตามมักจะมีคนนึกถึงในอันดับหลังๆ และมักไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร..หรือวิบากกรรมที่เกิดนั้นนอกจากการโดนแพ่งเล็ง และการโดนเอาเปรียบแล้ว มักควบคุมอารมณ์ไม่ได้ มักจะเกิดการท้อแท้ เบื่อง่าย เงินทองมักจะผ่านมือ โดนหยิบยืมแล้วไม่ค่อยได้คืน กรรมส่งผลให้มีคดีความ ไม่อยู่ติดที่ต้องเหนื่อย และดิ้นรนเสมอ มีความรักมักจะต้องเป็นทุกข์ หรือเป็นผู้นำเสมอ เรียกได้ว่าแบกรับภาระที่ใหญ่เกินตัว….

  การแก้ไขจากบุญกรรม คนที่เกิดวันอังคาร
  1 หมั่นทำบุญโดย ให้ทาน กับบุคคลที่ใกล้ตัว และหมั่นชักชวนบุคคลอื่นทำบุญร่วมกัน
  เกิดชาตินั้นฉันใดจะมีบริวารมากมาย
  2. ให้ร่วมทำบุญด้าน บวชนาคหมู่ หรือสามเณรภาคฤดูร้อน จะทำให้พ้นทุกข์และมีบริวารที่ดี อยู่ในศีลธรรม
  3. หมั่นกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

 92. SoftDick
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 3:06 am

  Nice

 93. ມັກຂ້າມລຸ້ນ
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 2:44 pm

  ຂອບໃຈແມ່ Anita ທີ່ລົງຮູບງາມໆໃຫ້ເບິ່ງທາງ Twitter

 94. Pickle
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 5:22 pm

  Hairy girl

 95. ICM
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 6:17 pm

  Nice

 96. Dek23
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 6:39 pm

 97. DX-298
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 8:13 pm

 98. DX-298
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 9:30 pm

 99. DX-298
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 9:47 pm

 100. ກະຕຸ່ນ
  ເດືອນກໍລະກົດ 24, 2016 ເວລາ 11:37 pm

  ເອົາມາຈາກ asiangirlmm ຜ່ານ tumblr, ຂຶ້ນບໍ່ທີ່ເຫັນຮູບແບບນີ້ຫຼືນ້ອງເຫັນ
  ຮູງງະຂາຈະຈ້າໃຫ້ເຫັນຫີເຫັນແຕດໂຄຍຈຶ່ງແຂງ?

  ສຳລັບຂ້ອຍແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງເຫັນຫລາຍຊ່ຳນີ້ ເຫັນແຕ່ສະຫລິບຫຼືເສື້ອຊ້ອນຕາກໄວ້
  ໄວ້ຜຽກຫລັງບ້ານ ໂຄຍກໍ່ແຂງຈົນນ້ຳປຽກປາຍໂລດລະ ຮາໆໆໆໆ.

 101. ເດັກອ່ອນ
  ເດືອນກໍລະກົດ 26, 2016 ເວລາ 3:28 am

  ໜ້າສົມກົ້ນ = face + ass

 102. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 28, 2016 ເວລາ 3:53 am

  ໃຜໄດ້ໄປເປັນແນວ ຄົງບໍ່ຈ່ອຍ .

 103. Sitane
  ເດືອນກໍລະກົດ 28, 2016 ເວລາ 11:38 pm

  ເລຍຫີເມຍຕອນລູກເຕົ້າໄປຮຽນ

 104. Sitane
  ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2016 ເວລາ 9:34 pm

 105. ປາດຸກນ້ອຍ
  ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2016 ເວລາ 5:49 pm

  ຕາຕໍ້ແທ້ເດີໃຜລັກສ່ອງເບິ່ງພໍ່ສີ້ແມ່ !

 106. RT-123
  ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2016 ເວລາ 10:13 pm

  ຈຳຄັກຕຳແນ່ !
  incesterotica

  The sheer force with which he pounded my wife, sent shudders down my spin…. Hearing her moans, I was getting a raging hard on… mmmhhhh… I had cum thrice watching him ravishing my wife’s lustful body…. I never knew my son was into incest… 😉

 107. OldBird
  ເດືອນກໍລະກົດ 31, 2016 ເວລາ 1:23 am

 108. ເຊາະແຊະ
  ເດືອນສິງຫາ 2, 2016 ເວລາ 3:25 am

  For the one who likes big HEE

 109. ບ່າວລົ້ວ
  ເດືອນສິງຫາ 5, 2016 ເວລາ 8:51 pm

  ໃຜຢາກເປັນນ້ອງເຂີຍ ຍົກມືຂຶ້ນ !

 110. Peacock
  ເດືອນສິງຫາ 11, 2016 ເວລາ 4:09 pm

  which one you like?

 111. Peacock
  ເດືອນສິງຫາ 15, 2016 ເວລາ 2:58 pm

  ໄດ້ແລ້ວແລ້ວຫວາ Natalie 2010 ? ເຂົາສີ້ກັນແທ້ຫຼືເປັນພຽງການໂຄສະນາຍົວະຄົນ
  ເຂົ້າໄປກົດເບິ່ງຊື່?

 112. DTL
  ເດືອນສິງຫາ 19, 2016 ເວລາ 5:24 am

  Wow !

 113. ແມງປ່ອງ
  ເດືອນສິງຫາ 22, 2016 ເວລາ 1:55 pm

  ມອບພິເສດໃຫ້ບ່າວຫື່ນທີ່ມັກເຂົ້າສວນຂີ້ເໝັ້ນ.

 114. ອຸ້ຍລຸ້ຍ
  ເດືອນສິງຫາ 24, 2016 ເວລາ 4:34 pm

  ມອບໃຫ້ເພື່ອນຫື່ນມີ່ມັກສາວແກ່

 115. Wonderful
  ເດືອນສິງຫາ 26, 2016 ເວລາ 1:53 pm

  ແຫລ້ແຕ່ໜ້າຮັກ

 116. ປາກະເດີດ
  ເດືອນສິງຫາ 28, 2016 ເວລາ 1:02 am

  ແຕ່ງແຈ່ວຖ້າຜົວ

 117. Peacock
  ເດືອນສິງຫາ 30, 2016 ເວລາ 3:45 pm

  One on Two

 118. ມັກກ່າຍ
  ເດືອນສິງຫາ 31, 2016 ເວລາ 9:55 pm

  ຜ່າໄຟແດງກັບສາວບີເອັມ

  ໃຈແທ້ ຢາກເຂົ້າຮຽນສາຍອັງກິດ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຢາກຂັດໃຈພໍ່ແມ່ຈຶ່ງອະນຸຍາດ
  ໃຫ້ຮຽນພາສາອັງກິດນອກຫລັກສູດ ອາທິດລະ 3 ຊົ່ວໂມງ ຈັນ ພຸດແລະສຸກ.
  ຂ້ອຍມັກນັ່ງແຖວຫລັງສຸດເພື່ອຫລີກລ່ຽງການຊີ້ຕົວຂຶ້ນໄປອ່ານ ໄປເວົ້າ
  ໄປຂຽນ, ບໍ່ຢ້ານຜິດແຕ່ລະອາຍທີ່ຕ້ອງອອກໄປຢືນຕໍ່ໜ້າໝູ່ຮ່ວມຮຽນ 10
  ປາຍກ່ວາຄົນຊຶ່ງມີທັງນັກຮຽນແລະພະນັກງານຈາກກະຊວງທະບວງກົມອື່ນໆ.
  ຂ້ອຍມີຫຸ່ນນັກກິລາບານສົ່ງແຕ່ຜິວໜ້າບໍ່ໂສພາ ສິວຫົວຊ້າງເຕັມໝົດລະ
  ລ້າງສະບູຂິງ ລ້າງນ້ຳຢາລ້າງໜ້າລາຄາແພງຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານມາໃຫ້
  ໃຊ້ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ. “ເພິ່ນບໍ່ເຄີຍຊັກວ່າວຕິເບ໊າະ!” ສາວຊີໃຫ້ຄຳເຫັນ, ປົກກະຕິ
  ແລ້ວສາວຊີເປັນຄົນສຸພາບ ເວົ້າຈານິ້ມນວນແຕ່ເວລານ້ຳບັກຂາຈ່າງລ່ອງຄໍ
  ຫລາຍຈອກ ນິໃສກໍ່ປ່ຽນໄປເປັນຄົນລະຄົນເລີຍລະ. ໝູ່ຫລິ້ນກິນນຳກັນ ຜ່ານ
  ເລື່ອງນີ້ມາແລ້ວ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍ, ເວົ້າແທ້ ບໍ່ເຄີຍອີ່ຫລີ.
  ເລື່ອງລາວຈະເປັນແນວໃດ ເຊີນຕິດຕາມອ່ານໄດ້ທີ່:
  samirakika.com
  ແລະຢ່າລືມຕໍ່ດ້່ວຍ /เรื่องเสียว-ฝ่าไฟแดงกับ.html
  ບ່າຍ !

 119. Cockroach
  ເດືອນກັນຍາ 4, 2016 ເວລາ 9:59 pm

  ເລື່ອງເກີດຂຶ້ນໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວລະ ເກີດຂຶ້ນແຕ່ຕອນເຮົາຢູ່ຟາໂກ
  ຄົງຈະປະມານ 10 ປີປາຍ ບໍ່ຮອດ 15 ປີດອກ, ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ເກີດ
  ໃນຄອບຄົວທີ່ຫລາຍຄົນໃນສັງຄົມເຮົາຮັບແລະປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ ແຕ່
  ເພື່ອກຽດຊື່ສຽງ ເຂົາຈຶ່ງເກັບລັບ. ຂອບໃຈເຈົ້າຂອງເວັບທີ່ສະລະເວ
  ລາແລະຊັບສິນສ້າງເວັບນີ້ຂຶ້ນມາໃຫ້ຄົນລາວໃນທົ່ວທຸກມູມໂລກໄດ້
  ເຂົ້າມາແຊປະສົບການຕ່າງໆຂອງຕົນ.
  ຄອບຄົວເຮົາມີ ພໍ່ ແມ່ ເຮົາ ນ້ອງຊາຍ, ເພິ່ນຊື້ບ້ານຈັດສັນຢູ່ແຖວ
  ແຟວິວ ເປັນບ້ານທີ່ມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວດີສົມຄວນ ມີຮົ້ວດິນເຜົາ
  ສູງຖ້ວມຫົວທັງ 3 ດ້ານ ດ້ານຂ້າງແລະດ້ານຫລັງ ສ່ວນໜ້າບ້ານເປັນ
  ເດີ່ນຫຍ້າ. ພໍ່ແມ່ນອນຫ້ອງໃຫຍ່ family room, ເຮົາແລະນ້ອງຊາຍ
  ນອນຫ້ອງນ້ອຍ ຄວາມຈິງມັນກໍ່ບໍ່ນ້ອຍປານໃດດອກ ແຕ່ເມື່ອເອົາ
  ຕຽງນອນ ເອົາຕູ້ໃສ່ເຄື່ອງ ເອົາໂຕະຮຽນໜັງສືເຂົ້າໄປແລ້ວ ມັນກໍ່
  ແຄບເຂົ້າ, ເຮົາມີເຄື່ອງຫລາຍ ສ່ວນນຶ່ງຈຶ່ງເອົາໄປໄວ້ໃນຫ້ອງນ້ອງຊາຍ
  ຍາມຕ້ອງການນຸ່ງຍາມໜາວຈຶ່ງເຂົ້າໄປເອົາມານຸ່ງ.
  ຕາມປົກກະຕິ, ເວລາຢູ່ບ້ານ ເຮົາມັກນຸ່ງສະບາຍໆ ຍາມຮ້ອນກໍ່ນຸ່ງສົ້ງ
  ໃໝຂາສັ້ນ ເສື້ອຍືດ ບາງມື້ກໍ່ບໍ່ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນ ມີແຂກຄົນມາຈຶ່ງຊອກ
  ເສື້ອໂຕໜາກ່ວາມານຸ່ງ ບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຫັນຫົວນົມໄດ້ງ່າຍໆ ແຕ່ດົນຈຶ່ງມີ
  ແຂກມາແວ່ຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ ສ່ວນຫລາຍກໍ່ແມ່ນພີ່ນ້ອງທາງແມ່
  ຫັ້ນລະມາຢາມ ຍົກເວັ້ນລຸງຈົ໊ງທີ່ເປັນອ້າຍຮ່ວມແມ່ຕ່າງພໍ່ຂອງແມ່
  ມັກມາເລື້ອຍ ເກືອບທຸກໆແລງ ເພິ່ນເລີກວຽກແລ້ວກໍ່ມາແວ່ກິນເບຍ
  ເບິ່ງບານນຳພໍ່ ດື່ມກິນອິ່ມໜຳສຳລານແລ້ວຈຶ່ງກັບຫ້ອງແຖວໂລໂຊ
  ມື້ໃດ໋ດື່ມໜັກແດ່ກໍ່ນອນຄ້າງຄືນຕາມຄຳສັ່ງຂອງຜູ່ເປັນເອື້ອຍ.
  ເຮົາເຄີຍເຫັນເລືອຍ ລຸງຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ກັບແມ່ແບບເຖິ່ງເນື້ອຕ້ອງຕົວ
  ກອດ ຈູບແກ້ມ ຈັບມືຖືແຂນກັນຫັ້ນ ເຮົາຖືເປັນປົກກະຕິສຳລັບຄົນ
  ໃນຄອບຄົວ ແຕ່ຈັບກົ້ນ ບາຍນົມ ຈູບປາກແລກລີ້ນກັນ ມັນຜິດປົກ
  ກະຕິ, ເຮົາບໍ່ແມ່ນເດັກນ້ອຍອົມມື ຮຽນປີ2 ແລະເຄີຍຜ່ານເລື່ອງແບບ
  ນີ້ມາແລ້ວ ຈະຍົກອົມພະມາແກ້ກໍ່ຟັງບໍ່ຂຶ້ນ ແຕ່ເຮົາກໍ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້າໃຫ້ພໍ່ຟັງ
  ດອກ ພະຍາຍາມເຊື່ອວ່າລຸງເຮັດລົງໄປດ້ວຍຄວາມມືນເມົາ.
  ເຂົ້າໄປອ່ານຕື່ມຢູ່ເວັບນີ້ເດີ ເຮົາບໍ່ຢາກເລົ່າແຈ້ງ !
  2kyky.net/%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%87/

 120. Piyo
  ເດືອນກັນຍາ 9, 2016 ເວລາ 3:56 pm

  ສຳລັບເດັກນ້ອຍປະຖົມ ຂ້ອຍກໍ່ເປັນຜູ່ບ່າວເຕັມໂຕຫັ້ນລະ ແຕ່ສຳລັບອາປິ່ນ
  ຂ້ອຍຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່, ບາງເທື່ອ ເພິ່ນກໍ່ປ່ຽນເຄື່ອງຕໍ່ໜ້າ ພຽງແຕ່ປິ່ນຫລັງ
  ໃຫ້ ເວົ້າແລ້ວກໍ່ບໍ່ເຫັນຫຍັງຫລາຍດອກ ເຫັນແຕ່ດ້ານຫລັງ ບາງຄັ້ງກໍ່ເຫັນ
  ເຕົ້າເສື້ອຊ້ອນວັບໆແວມໆ. ອາປິ່ນພັນນົມໄດ້ຍ່າ ຖືກເນື້ອຊູນຕົວຂ້ອຍແຕ່ລະ
  ເທື່ອນຸ້ມນວນເຖິງຂ້ວນຫົວໃຈພຸ້ນລະ ແລະແນ່ນອນມັນຕ້ອງ ສັ່ງເລືອດແລ່ນ
  ລົງມາເຕົ້າຢູ່ເຄິ່ງໂຕຈົນເອັນຕຶງເຕັມເປົ້າສົ້ງ ຈະຈົກມືລົງໄປແປງກໍ່ບໍ່ທັນ ເພິ່ນ
  ຫັນໜ້າມາກ່ອນ ເຫັນນ້ຳຊຶມອອກມາໃສ່ສົ້ງເປັນວົງໃຫຍ່ແກ້ງຖາມວ່າປວດ
  ຍ່ຽວເປັນຫຍັງບໍ່ໄປຍ່ຽວ ໃຫຍ່ແລ້ວຍ່ຽວໃສ່ສົ້ງແບບນີ້ ອາຍເຂົາ.
  ນ້ຳກົກອອກໄດ້ 2-3 ມື້ກໍ່ອອກອີກ ຕອນແມ່ກົ້ມແປງຄາຊີດໃຫ້ນ້ອງ ປິ່ນກົ້ນມາ
  ທາງຂ້ອຍທີ່ຢືນຖືຖົງເຢັນໃສ່ນົມໃຫ້ເພິ່ນ. ຈະເຊື່ອຫລືບໍ່ກໍ່ຕາມ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ມີ
  ແນວຄິດຊົ່ວຫຍັງກັບເພິ່ນ ແຕ່ມັນແຂງແລະແຕກແບບບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕເລີຍລະ ຜິດ
  ທີ່ແນມເບິ່ງກົ້ນເພິ່ນ ແສງຕາມັນສັກລົງໄປໃສ່ເອງນະ ມັນຄືແມ່ເຫຼັກກັບເຫຼັກ
  ຫັ້ນລະ, ໃສ່ຄາຊີດແລ້ວ ແມ່ກໍ່ຂັບອອກບ້ານໄປຄລີນິກ ພານ້ອງໄປກວດຕາມ
  ທີ່ໝໍນັດ ຂ້ອຍກໍ່ເຂົ້າເຮືອນປ່ຽນສົ້ງລ້າງຫຳລ້າງໂຄຍແລ້ວກໍ່ອອກມານັ່ງເບິ່ງ
  ທີວີ, ພໍກົດປຸ່ມພາວເວີກໍ່ເຫັນຕອນ Micheal Douglas ຂຶ້ນໂຄມສາວ Sharon
  Stone ໃນເລື່ອງ Basic Instinct ເຂົາບໍ່ຖ່າຍໃຫ້ແຈ້ງຄືໜັງເອັກດອກແຕ່ມັນ
  ກໍ່ມີພະລັງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈບີບສັ່ງເລືອດລົງໄປເຕົ້າຢູ່ເອັນຈົນແຂງພອງຂຶ້ນ
  ມາອີກເປັນຄັ້ງທີສອງໃນມື້ນັ້ນ, ບາງມື້ມັນແຂງນັບເທື່ອບໍ່ໄດ້ ເຫັນກົ້ນເອື້ອຍຄູ
  ຕອນເພິ່ນຂຽນບົດຮຽນໃສ່ກະດານກໍ່ແຂງນະ ໝູ່ກໍ່ແຂງຄືກັນ ກົ້ນເອື້ອຍຄູໃຫຍ່
  ງາມ ເຫັນແຂບສະຫລິບເປັນຄອງ ບາງເທື່ອ ເພິ່ນຄົງຈະເປັນປະຈຳເດືອນຈຶ່ງນຸ່ງ
  ສະຫລິບເຕັມກົ້ນ ຕາມປົກກະຕິເພິ່ນຈະນູ່ງຈີຊະຕິງ, ເວົ້າຕາມທີ່ໝູ່ຜູ່ຍິງເວົ້າໃຫ້
  ຟັງ ເຂົາລັກໄດ້ຍິນພວກເອື້ອຍຄູລົມກັນຢູ່ຫ້ອງການ.
  ຕອນເຈົ້າເປັນບ່າວ 15-16 ເຈົ້າກໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພດສູງຄືຂ້ອຍຢູ່ຫວາ?
  ບາງເທື່ອ ເວົ້າຄວາມຂີ້ຮ້າຍສູ່ຟັງ, ເຫັນສະຫລິບເສື້ອຊ້ອນຜູ່ຍິງໃນເຮືອນຕາກ
  ຢູ່ຜຽກຫລັງບ້ານກໍ່ແຂງຂຶ້ນມາທັງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ຄິດຊິເອົາມາດົມມາຫໍ່ໂຄຍຊັກວ່າວ
  ຄືຫລາຍໆຄົນຂຽນມາເລົ່າໃຫ້ຟັງດອກ, ຄິດເຫັນໝູ່ຜູ່ຍິງທີ່ຮຽນນຳກັນນະ
  ບາງຄົນນຸ່ງເສື້ອຂາວບາງແດ່ ຮູ້ເຫັນໝົດວ່າເຂົານຸ່ງເສື້ອຊ້ອນສີຫຍັງ ບາງອີ່
  ອອກຫວິດຫ້ອງປຶບກໍ່ປົດກະດຸມປັ໊ບໂລດໃດ໋ ອ້າງວ່າ hot ແນວນັ້ນແນວນີ້ ທີ່
  ແທ້ແມ່ຢາກໂຊກັນນົມໃຜຊິໃຫຍ່ ເຈົ້າສັງເກດບໍ່?
  ອາປິ່ນອາບນ້ຳແລ້ວກໍ່ອອກມາເບິ່ງໝໍ້ນ້ຳຊຸບເຝີ, ເພິ່ນຍັງບໍ່ທັນນຸ່ງເຄື່ອງຮຽບ
  ຮ້ອຍດອກ ນຸ່ງແຕ່ຜ້າເຊັດໂຕຮັດເອິກອອກມາ ເຖິງວ່າຈະເຄີຍເຫັນເລື້ອຍແຕ່
  ບໍ່ສາມາດບັງຄັບສາຍຕາຢູ່ກັບຈໍທີວີໄດ້ ມັນຖືກຕອນເຂົາໂຄສະນາສິນຄ້າພໍດີ
  ຖ້າຖືກຕອນສາຍສາກເລິບຊິນກໍ່ຄົງບໍ່ໄດ້ແນມເບິ່ງຂາຂາວ ບ່າໄຫລ່ຂາວໆຂອງ
  ອາດອກ ແຕ່ກະບໍ່ແນ້ດອກ ໜັງແທ້ຍ່ອມຄັກກ່ວາໜັງໃນທີວີ. ມື້ນັ້ນກໍ່ມີນ້ອງຢູ່
  ບ້ານ ເຂົາຫລິ້ນເກມຢູ່ເທິງເຮືອນ ຢູ່ໃນຫ້ອງນອນເຂົາ ຮອດຍາມກິນເຂົາຈຶ່ງ
  ແລ່ນລົງມາກິນ ຫ້ອງນອນອາປິ່ນຢູ່ຊັ້ນລຸ່ມ ຕິດກັບຫ້ອງນັ່ງຫລິ້ນ ຫ້ອງນ້ຳພັດ
  ຢູ່ຕິດເຮືອນຄົວກໍ່ວ່າເພິ່ນຊິໄປແວ່ເບິ່ງໝໍ້ເຝີກ່ອນຈະເຂົ້າໄປນຸ່ງເຄື່ອງໃນຫ້ອງ
  ຂອງເພິ່ນຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຍ່າງກາຍໜ້າຂ້ອຍໄປອີກຫັ້ນລະ.
  roomsexstory.blogspot.com/2016/07/blog-post_13.html

 121. ມືດຕຶບ
  ເດືອນກັນຍາ 12, 2016 ເວລາ 2:41 pm

  ຊອກຫາເລື່ອງມາກ່າຍໃຫ້ອ່ານຢູ່ເດີ ເບິ່ງຮູບຖ້າ 🙂

 122. Mantis
  ເດືອນກັນຍາ 15, 2016 ເວລາ 3:10 pm

  ຍິ້ມງາມຫລາຍ

 123. TeeTee
  ເດືອນກັນຍາ 19, 2016 ເວລາ 2:25 am

  Want to help he

 124. GreenFrog
  ເດືອນກັນຍາ 23, 2016 ເວລາ 4:26 pm

  ຂໍສາລະພາບບາບອີກແດ່, 2-3 ວັນກ່ອນ ໄປແວ່ບ້ານເອື້ອຍ ເອົາໝາກມີ້ໜັງໄປໃຫ້
  ແຕ່ເອື້ອຍເຮັດວຽກຢູ່ຫລັງບ້ານ ບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງກະດິ໋ງ ຈຶ່ງເທັກເຂົ້າມືຖືເອີ້ນນ້ອງໃພ້
  ມາໄຂປະຕູໃຫ້, ນ້ອງໃພ້ບອກວ່າ ຖ້າມາຊ້າອີກນ່ອຍນຶ່ງຄົງໄດ້ຢືນຖ້າຈົນເອື້ອຍແລ້ວ
  ວຽກພຸ້ນລະເພາະລາວກຳລັງຈະເຂົ້າອາບນ້ຳ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຍິ້ມແລະເວົ້າວ່າ ກໍ່ຍ້ອນ
  ຮູ້ວ່າເຈົ້າຊິເຂົ້າອາບນ້ຳຫັ້ນລະຈຶ່ງມາໄວ 🙂 . ນ້ອງໃພ້ຂ້ອຍຍັງຢູ່ໃນຊຸດນຸ່ງນອນ ຂ້ອຍ
  ຄິດວ່າລາວບໍ່ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນເພາະໜ້າເອິກລາວແປ ບໍ່ຕຶງຄືຕອນນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນນວມໜາ.
  ຂ້ອຍເຄີຍຢູ່ຮ່ວມສາຍຄາກັບຄອບຄົວນ້ອງຊາຍຫຼາຍປີ ຕັ້ງແຕ່ເຂົາເອົາກັນໃໝ່
  ຢູ່ນຳກັນຫລາຍຄອບຄົວ ແຕ່ເມື່ອເຂົາມີລູກອອກມາແລ່ນແຂ່ງກັນ ຂ້ອຍກໍ່ຍ້າຍອອກ
  ມາແຊຄອນໂດຫລານສາວ ມື້ໃດໄປລົງຕະຫລາດດີຫົມຈຶ່ງແວ່ບ້ານເອື້ອຍເອົາຜັກມີ່
  ໝາກໄມ້ແວ່ໃຫ້ ຂ້ອຍກັບຫລານກິນບໍ່ທັນ ຫລານສາວມັກອອກໄປກິນເຂົ້ານອກບ້ານ
  ກັບໝູ່ ກັບແຟນຫັ້ນລະ ເວົ້າແຈ້ງໆສາ ແຕ່ເດັກສະໃໝນີ້ເຂົາຈະບໍ່ຮັບວ່າເປັນຊູ້ເປັນ
  ແຟນກັນງ່າຍໆທັງໆທີ່ຢືນສີ້ກັນແປ້ດໆຢູ່ ກໍ່ຍັງວ່າໝູ່, ເຂົາຮຽນແບບຊາວຕາເວັນຕົກ
  Road test before own ບາງຄົນສີ້ກັນຈົນມີລູກ 2-3 ຈຶ່ງເຂົ້າພິທີແຕ່ງງານ. ຄິດແບບ
  ນຶ່ງມັນກໍ່ດີໄປອີກຢ່າງ, ຄົນບ້ານເຮົາຈັດງານວິວາຢ່າງອະລັງການ ແຕ່ຢູ່ກິນກັນກົ້ນໝໍ້
  ບໍ່ທັນດຳກໍ່ມີຂ່າວອື້ສາວການຢ່າຮ້າງ ບັນຫາມັນກໍ່ຢູ່ໃນມຸ້ງຫັ້ນລະແຕ່ເຂົາເອົາບັນຫາ
  ອື່ນມາອ້າງໜ້າຊື່ໆ.
  ຂ້ອຍກັບເມຍເກົ່າກໍ່ເລື່ອງສີ້ນີ້ລະຈຶ່ງໄດ້ປະຮ້າງກັນ ຂ້ອຍມັກເລຍ ມັກອົມໃຫ້ແຕ່ເມຍ
  ພັດບໍ່ຮູ້ເຮັດ ບໍ່ຮູ້ຄາງຊິດໆຊັດໆ ນອນແຂງເກ່ເດ່ຄືຂອນໄມ້, ຈັກຊິໃຫ້ລາວຄາງໄດ້ຈັ່ງ
  ໃດ໋ ໂຄຍແມງມີ່ແທງຫີຊ້າງ ອ່ານໜັງສືພິມເສີຍຢູ່ຫັ້ນຕິ.
  ນ້ອງໃພ້ອາບນ້ຳແຕ່ງໂຕແລ້ວກໍ່ອອກມາຫາກິນເຂົ້າ, ຂ້ອຍອົດຍ້ອງຄວາມງາມແລະ
  ໜ້າຮັກຂອງນ້ອງໃພ້ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດກໍ່ລືມສະຕິຍ້ອງອອກມາ ຈົນນ້ອງໃພ້ບອກວ່າຈະຊື້
  ຫອຍແມງພູ່ມາຜັດຕະເພົາໃຫ້ກິນແທນຄຳຂອບໃຈ 🙂

 125. Peacock
  ເດືອນກັນຍາ 26, 2016 ເວລາ 4:10 pm

  ນ້ອງສາວຂອງອ້າຍເຂີຍ
  เรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเมื่อครั้งที่ผมเรียนอยู่ปี 3 ที่บ้านของผมทำธุรกิจส่งออกเล็กๆ ขณะที่ผมเรียนผมก็ทำงานไปด้วย ตอนนั้นอายุประมาณ 19 ปีเอง เราเปิดออฟฟิศกันในบ้านสองชั้น ในโครงการใหญ่แห่งหนึ่ง ออฟฟิศของเรามีเพียงเพื่อนผม ที่ทำหน้าที่เซลส์เดินขายตามห้างเป็นการ เสริมตลาด กับพนักงานบัญชีที่เป็นญาติผม ชื่อพี่อุ เธอเป็นน้องสาวของพี่เขยผม เธออายุประมาณ 24-25 ปี รูปร่างเล็กแต่สมส่วน คือมีหน้าอกพอดีกับตัว แต่ส่วนที่ดูสะดุดตาที่สุดคือ สะโพกกลมกลึงได้รูป เวลาเธอใส่เสื้อขาวมองเห็นเสื้อชั้นในสีดำ ตัดกับผิวน้ำผึ้งดูดีมาก รวมทั้งผมที่รวบขึ้นผูกเป็นหางม้า ทำให้เธอดูสะดุดตา ปกติเวลาผมมีเรียนน้อยก็จะอยู่บ้าน ช่วยงานด้านเอกสารการแปลต่างๆ โต๊ะผมอยู่ตรงข้ามโต๊ะพี่อุพอดี เธอชอบนุ่งกระโปรง สีน้ำเงินรัดรูปตัวสั้นมาทำงานเสมอ และโต๊ะก็ไม่มีบังตา เวลาเธอเผลอ ผมจะแอบมองต้นขาเรียวงามที่โผล่ออกมาให้เห็น บางทีมองเห็นถึงชั้นในแต่ก็เพียงลางๆ บางครั้งเธอมาที่ตู้เอกสารหยิบแฟ้มงานหรือก้มค้นหาแฟ้ม ผมชอบแอบมองเนินอก สวยเต่งตึงคู่นั้นที่โผล่ออกมาพ้นขอบยกทรง โดยทุกครั้งเธอไม่รู้ตัวเลย

  จนกระทั่งพี่อุแต่งงานแล้วก็ยังทำงานอยู่ที่บ้านผม สามีเธอเป็นข้าราชการอยู่ต่างจังหวัด กลับบ้านอาทิตย์ละครั้ง ช่วงหลังรู้สึกจะกลับห่างขึ้น พี่อุชอบบ่นเสมอว่า กลัวสามีจะ มีเมียน้อย วันนั้นผมไม่มีเรียนจึงอยู่บ้านทำงานกับพี่อุ เพื่อนผมไปออกตลาด คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ต่างจังหวัด นานๆ จะเข้ามา วันนี้เองที่พี่อุดูสีหน้าไม่ดีเลย เหมือนคนไม่สบาย เธอขอตัวไปนอนพักข้างบนบ้าน ซึ่งมีห้องว่างอยู่ ผมเลยต้องนั่งรับ โทรศัพท์แทนไปก่อน มีลูกค้ารายหนึ่งต้องการพูดกับพี่ อุ ผมจึงขึ้นไปตาม ไปดูที่ห้องก็ไม่เห็น ปรากฏว่าเธอไปนอนอ่าน หนังสืออยู่ที่ห้องผม พี่อุบอกว่า “หนังสือน่าอ่านนะ” หนังสือที่ว่าเป็นของก้องหล้า สุรไกร ออกแนวโรมานซ์มาก คนรุ่นเก่า จะรู้จักดี

  ผมตกใจมากเพราะพี่อุถอดเสื้อสูทสั้นตัวนอกออก เหลือเพียงเสื้อตัวใน ที่สมัยนี้เรียกว่าสายเดี่ยวอยู่ตัวเดียว ตอนที่ ผมไปเห็น เธอยังนอนอยู่ กระโปรงสั้นสีน้ำเงินนั้นก็ร่นลงมาเล็กน้อย แต่ก็ทำให้ใจสั่นแต่พองาม ผมรีบบอกว่ามีโทรศัพท์มา พี่อุลงมาแล้วไปรับปรากฏว่าเขาวางสายไปแล้ว ผมเดินลงมาถึงก่อนก็มานั่งที่โซฟา แล้วเอนตัวลงนอนดูทีวี เพราะรู้สึกล้า เหมือนกัน คิดว่าพี่อุคงจะทำงานได้แล้ว สักพักหลังจากเธอเข้าห้องน้ำ เธอก็เดินมาหยุดที่ตรงปลายขาที่ผมนอนพิงโซฟาอยู่ ผนนอนในท่าชันเข่า สายตาพี่อุมองดูที่ทีวี แต่สะโพกเบียดเหมือนมาพักขาที่ขา ผม

  ผมขนลุกวูบวาบไปหมด สักพักเธอหัน มาบอกว่า “เอาหูโทรศัพท์ออกจากแท่นนะ พี่ไม่อยากรับ” แต่ตอนที่เธอหันมาบอกนั้น ตัวเธอก็หมุนมาด้วย ทำให้ขาตั้งแต่ ส่วนหัวเข่าลงมาของผม สัมผัสช่วงหน้าขาอุ่นๆ ของพี่อุอย่างเต็มที่ และเธอก็เบียดมาเหมือนคนเสียหลัก ผมพูดอะไรไม่ออก ได้แต่พยักหน้า พี่อุก็เดินขึ้นบันไดไปแล้วเหมือนนึก อะไรได้ เลยเดินเข้าห้องน้ำใต้บันไดไป สักพักเธอออกมา เดินถืออะไรมา ด้วยสักอย่าง พอผมเพ่งมองก็จุกคอหอย เธอถือเสื้อยกทรงออกมาครับ แล้วเธอใส่อะไรข้างในเสื้อสายเดี่ยวตัวนั้นล่ะ พอดีกับที่เธอหันมาผมสั่นไปเลย ก็เธอโนบราครับ

  เธอยิ้มเล็กน้อยแล้วเดินขึ้นบันไดไป ก่อนหันมาบอกว่า “ปิดประตูออฟฟิตด้วยนะ” จากนั้นก็เดินย้ายสะโพกงามขึ้นไป ผมตัดสินใจไม่ถูกว่าจะยังไง เพราะไม่เคย พี่อุชะโงกหน้าจากระบียงด้านบนมา แล้วบอกให้ผมไปปิดหน้าต่างให้หน่อย เพราะฝนจะตกแล้ว ผมเดินตามขึ้นไป พี่อุยืนอยู่ที่หน้าต่าง ฝนเทลงมาพอดีสาดเข้ามาเต็มหน้าต่าง ผมเข้าไปช่วยปิด ระหว่างที่เราเร่งรีบปิดนั้นก็กระทบ เนื้อตัวกันบ้าง เพราะห้องไม่ใหญ่นัก ผมปิดบานสุดท้ายเสร็จก็หันมา พี่อุยืนอยู่ข้างหลัง ผมพอดี ก็เลยชนเอาอย่างจัง

  ผมรีบคว้าไว้กลัวพี่อุล้ม พี่อุอยู่ในท่าเสียหลัก มือจับข้อมือผมทันพอดี ตอนนั้นเธอก้มเล็กน้อย ทำให้หน้าอกงามคู่นั้นโชว์ยอดเม็ดให้ผมเห็น ผมยืนตัวแข็งจับมือพี่อุอยู่ตรงนั้น ความรู้สึกมันนานมาก ผมอดใจไม่ได้จึง คว้าเธอมากอด พี่อุตกใจพยายามผลักผมออก แต่สักพักเธอก็เหมือนหมดแรงซบเข้ากับอกผม ผมกอดแล้วเบียดส่วนล่างเข้ากับ สะโพกและนาผืนน้อยนั้นนอกร่มผ้า พี่อุเบียดกลับพร้อมกับตัวสั่นมือร้อนไปหมด ผมก้มลงจูบที่หน้าผากไล่ลงมาถึงริมฝีปาก เธอบดขยี้ปากกลับมาแล้วสอดลิ้นเข้ามาในปากผม เราแลกจูบกันบดเบียดร่างกายจนไม่ไหวแล้ว ผมถอดเสื้อตัวน้อยนั้นออก ทันทีในท่ายืน พี่อุเอามือมาลูบเจ้าน้องชาย ในกางเกงผมจนมันเจ็บไปหมด แล้วพี่อุก็ก้มลงปลดซิปและตะขอ รูดกางเกงพร้อม กางเกงในผมออก มันเด้งผึงทันที แต่แล้วมันก็ถูกงับเอากลางอากาศ

  พี่อุทั้งดูดทั้งเลียจนผมสั่นไปทั้งตัว จับเธอลุกขึ้น ผมลดตัวลงมั่งแล้วปลดซิปก ระโปรงเธอ รูดลงมาเห็นเนินอวบอูมพองาม ผมซุกหน้าเข้าไปด้วยสัญชาตญาณ จูบนอกกางเกง ในตัวบางเนียนของพี่อุ แล้งดึงมันลงมา เนินน้อยนั้นมีขนปกคลุมเล็กน้อย มองเห็นร่องน้ำ ผมลากลิ้นไปตามร่องนั้นจนสะดุด กับอะไรซักอย่าง เลยเอาริมฝีปากขบ พี่อุถึงกับขาอ่อนเซไปล้มบนที่นอนผม เสียงฝนตกข้างนอกเร่งอารมณ์ให้คุกรุ่นเรื่อยๆ ตอนนี้พี่อุเปลือยเปล่าไปหมด นมเธอกระเพื่อมตามแรงหายใจหนักๆ หน้าแหงนเชิดขึ้นตามแรงที่ผมกระตุกลิ้นไปมา ผมลุกขึ้นนั่งคร่อมแบบโหย่งตัวแล้วถอดเสื้อยืดออก พอเสื้อพ้นหัว พี่อุลุกนั่งมาดูดที่ยอดอกผม มือหนึ่งก็ปั่นเจ้าหนูผมไปมา มือเธอลูบไล้ไปตามตัวอย่างมีอารมณ์ ผมจับเธอเอนลง เริ่มเล่นกับหน้าอกเธอ ดูดหัวนมที่ออกแดงขนาดพอดีปาก เธอแอ่น อกรับ สะโพกโยกขึ้นลงแล้วเบียดกับเจ้าหนูผม เธอส่ายสะโพกไปมาเหมือนจะให้มันลงในรูที่เปียกอยู่ให้ได้ ผมกดตัวตาม สะโพกของเธอ แต่ก็ไม่เข้าสักที เธอเอามือมาประคองแล้วดันสะโพกสวนขึ้น มันจึงถูกดูดเข้าไปในร่องนั้นอย่างเร็ว พี่อุสะดุ้งแล้วหยุดสักพัก

  เราบดเบียดแช่อยู่สลับกับดูดหน้าอก กันไปมา เธอเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายรุกด้านบน มือค้ำกับหน้าอกผม แล้วนั่งตั้งเข่าขึ้น มือเธอหลุดมาที่ข้างตัวผม พร้อมๆ กับเจ้าหนูที่ถูกดันเข้าไปในร่องที่ดูดตุบๆ อยู่ เธอขยับตัวขึ้นลง ผมเด้งสะโพกรับ พี่อุทำหน้าเหยเกเม้มปากแน่น มีเพียงเสียงรอดไรฟันมาเบาๆ ผมเองต้องเอามือเคล้นหน้าอกเธอไปพร้อมๆ กัน พี่อุเร่งจังหวะเจ้าร่องนั้นก็ดูร้อนรุ่ม ดูดกระตุกสลับกัน ผมสวนกลับทันควัน แล้วเธอก็ร้องโอ้ยอ อกมากดสะโพกแช่นิ่งนาน ล้มตัวมาลงบนตัวผม เรากอดกันในท่านั้นสักพักหนึ่ง แล้วพี่อุก็ลุกขึ้นยิ้มเล็กน้อย เธอนุ่งผ้าเช็ดตัวผมไปเข้าห้องน้ำ แล้วกลับ มาแต่งตัวเหมือนไม่มีผมในห้อง

  ผมนอนมองอยากจะทำอีกแต่ไม่กล้า เพราะมันเป็นครั้งแรกของผมจริงๆ พี่อุแต่งตัวเสร็จ ก็เอาผ้าเช็ดตัวโยนมาเบาๆ ลงบนตัวผม เธอนั่งลงเช็ดของผมจนแห้ง ผมรู้สึกอบอุ่นประหลาด มันแข็งขึ้นมาอีก ผมขอให้ พี่อุช่วย แต่เธอบอกว่ากลัวเพื่อนผมกลับมาเจอ เพราะเธอแต่งตัวเสร็จแล้ว เธอเลยนั่งอยู่ข้างเตียง แล้วใช้ทั้งมือและปากช่วย ผมจนเสร็จอีกครั้ง เธอเองดูมีอารมณ์ แต่เพียงแค่เอาสะโพกถูไปกับขาผมไปมาจนผมเสร็จ เพื่อนผมกลับมาพอดีเพราะได้ยิน เสียงออด พี่อุรีบหยุดแล้วให้ผมเข้าห้องน้ำซะ พี่อุบอกว่าวันนี้จะค้างที่บ้านกับผม ตกลงคืนนั้นผมก็เลยสบายไป เธอนอนอยู่ 3 วัน พอดีสามีเธอกลับจึงกลับไปนอนบ้าน อาทิตย์ต่อมาเธอมาบอกว่า ต้องย้ายตามสามี ผมเสียใจมากเหมือนรักแรกของผม เธอจึงปลอบใจด้วยการนอนกับผมอีกสามวัน จากนั้นผมก็ไม่เจอเธออีกเลย ซึ่งทุกวันนี้ผมยังคงคิดถึงรสสวาทของเธออยู่เสมอ

  ອ່ານແລ້ວເກືອບນ້ຳແຕກ 🙂

 126. Forza
  ເດືອນຕຸລາ 1, 2016 ເວລາ 6:11 pm

  ຂໍສະລະພາບບາບແດ່ເດີແອັດມິນ, ບໍ່ກ້າສາລະພາບໃນຊີວິດຈິງ ໂຊກດີທີ່ມາຮູ້ເຫັນ
  ເວັບນີ້ ເວັບໄທຫລາຍແທ້ແຕ່ເວັບລາວຄົງແມ່ນເວັບນີ້ເວັບດຽວ ແມ່ນບໍ່ລະ?

  ບາຍດີ, ຂ້ອຍເປັນຄົນກຳແພງໂອ໊ກ ສົມມຸດຊື່ດຶກ ອາຍຸ 19 ປີ ມີເອື້ອຍນ້ອງຫລາຍຄົນ
  ແຕ່ລະຄົນກໍ່ງາມໜ້າຮັກຕາມເອກະລັກຂອງໃຜລາວ ຖ້າງາມເລີດໂສມແທ້ກໍ່ຄົງໄດ້ເປັນ
  ນາງງາມປະຕິທິນນ້ຳດື່ມກາພູເຂົາໄປແລ້ວລະ ແຕ່ເອື້ອຍເດືອນກໍ່ເຄີຍເປັນເຈົ້າສາວລອງ
  ຫລາຍງານ ລູກຫລານສາວຄົນອື່ນບໍ່ຮັບເປັນ ເຂົາວ່າມັນຄະລຳ ຈັກນ່ອຍຊິໄດ້ເປັນເຖົ້າ
  ຄ້າງບ້ານ, ມີຫລາຍແນວທີ່ຜູ່ສາວໃນບ້ານຄະລຳ ງານໝັ້ນກໍ່ບໍ່ໄປຮ່ວມ ດອກຊາຍເຫີນ
  ກໍ່ບໍ່ປູກເອ້ບ້ານ ຮອດຍາມຢາກໄດ້ໄປໃສ່ແຈກັນພັດທຽວມາຂໍນຳບ້ານຂ້ອຍ.
  ເອື້ອຍເດືອນຜິວຂາວຫວຽດ ໜ້າມົນໄຂ່ ມັກເປຍຜົມ ຂ້ອຍມັກແຍງຂົນອ່ອນຂ້າງຫູຈົນ
  ເອື້ອຍອາຍແລະລະຜົມມາປົກໄວ້ ແຕ່ກໍ່ຍັງໜ້າຮັກໄປອີກແບບ, “ເຂົ້ານອນລະ ຊັງຄົນ.”
  ເອື້ອຍເວົ້າແລ້ວກໍ່ລຸກເກັບປຶ້ມສໍເຂົ້າແບັກແພັກໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເສຍເວລາເໝືອນ
  ເອື້ອຍນ້ອງຄົນອື່ນໆ, ຂ້ອຍລັກແຍງຫຸ່ນອວບຂາວຂອງເອື້ອຍໃນຊຸດນອນສີບົວອ່ອນໆທີ່
  ແມ່ຕັດໃຫ້ທຸກຄົນນຸ່ງນອນ ເນື້ອຜ້າບໍ່ໜາແລະບໍ່ບາງເກີນໄປ ແຕ່ເວລາຖືກແສງໄຟຈະ
  ເຫັນເປັນຮູບເປັນຫ່າງ ໜ້າເອິກຕັ້ງເຟີມ ເຫັນເມັດໝາກຍົມກໍ່ຮູ້ວ່າເອື້ອຍເດືອນບໍ່ນຸ່ງເສື້ອ
  ຊ້ອນ ນຸ່ງແຕ່ສະຫລິບ, “ເຂົາກໍ່ຈະໄປນອນຄືກັນ” ນ້ອງສາວເວົ້າຂຶ້ນແລະຍ່າງອອກຈາກ
  ຫ້ອງຮຽນໜັງສືໂດຍບໍ່ສົນໃຈເລີຍປຶ້ມສໍທີ່ຢັງຢາຍຢູ່ໜ້າໂຕະ ເກືອບທ່ຽງຄືນຂ້ອຍຈຶ່ງແກ້
  ບົດຝຶກຫັດແລ້ວ. ນອນພິກຄິງຈາກຊ້າຍໄປຂວາ ຈາກຂວາໄປຊ້າຍກໍ່ຍັງບໍ່ຫລັບ ນອນຫງາຍ
  ລູບຫລິ້ນໂຄຍບໍ່ພໍສອງນາທີມັນກໍ່ແຂງໂດ່ເໝືອນສາກກະເບືອຂອງແມ່ຕູ້ທີ່ໃຊ້ຕຳໝາກຄ້ຽວ
  ແຈກແວກຍ໋ອກເຍຄິດຫາເຮືອນຮ່າງຂອງເອື້ອຍເດືອນຈົນນ້ຳແຕກໂດ່ງຂຶ້ນມາກາຍຫົວ ທຳ
  ຄວາມສະອາດແລ້ວຈຶ່ງນອນຫລັບ.
  ຄົນອື່ນເລີກຮຽນແລ້ວມັກແວ່ຫລິ້ນເກມ ມັກໄປຫລິ້ນຕາມສວນສາທາລະນະ ມັກໄປຍ່າງ
  ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ ແຕ່ຂ້ອຍຟ້າວກັບເມືອບ້ານ ຕີດອກປີກໄກ່ກັບເອື້ອຍເດືອນ. ກໍ່ຮູ້ວ່າເອື້ອຍ
  ນຸ່ງສົ້ງ Spandex ນ້ອຍຮັດໆທັບສະຫລິບກິລາ UA ແຕ່ເວລາລັກແນມເຂົ້າຫລືບກະໂປ່ງສັ້ນ
  ເວລາລາວກົ້ມເກັບດອກປີກໄກ່ ຂ້ອຍມີຟິນລິງຫລາຍຈົນໄດ້ຂໍເວລາໄປຊັກເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ
  “ຂີ້ລ້າຍແທ້…ອົດຈົນຍ່ຽວໃສ່ສົ້ງພຸ້ນຫວາ?” ເອື້ອຍທ້ວງຂຶ້ນແບບຫລິ້ນໆເມື່ອເຫັນຂ້ອຍອອກ
  ມາເດີ່ນດ້ວຍສົ້ງໂຕໃໝ່. ເອື້ອຍກໍ່ຄົງລັກເບິ່ງເປົ້າສົ້ງຂ້ອຍຄືກັນ, ຂ້ອຍມັກນຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນຕີດອກ
  ກັບເອື້ອຍ ຍາມປົກກະຕິມັນກໍ່ຢູ່ແລ້ວແຕ່ເວລາມັນແຂງ ເຫັນເປັນຄູອາດຫລາດຊ່ຳກັບເອົາ
  ສາກຕຳໝາກຂອງແມ່ຕູ້ມາຄັດພຸ້ນລະ. ຕາເວັນຄ້ອຍຄ່ຳລົງຈຶ່ງເຫັນແມ່ແລະນ້ອງສາວທັງສອງ ກັບມາຮອດບ້ານ ແລະເເອື້ອຍກໍ່ເຂົ້າໄປຊ່ອຍແມ່ປຸງແຕ່ງອາຫານແລງ. “ພໍລະຕິຊາຍງາມ…”
  ແມ່ເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າໄປກອດຈູບທາງດ້ານຫລັງຕອນເພິ່ງແກ້ມັດຜັກລົງໃສ່ກະຊາມລ້າງ
  ຜັກ, ເພິ່ນຄົງຮູ້ສຶກສຽວເມື່ອຂ້ອຍແນບຄວາມແຂງຕຶງຂອງເປົ້າສົ້ງໃສຮ່ອງກົ້ນຂອງເພິ່ນ ຢາກ
  ເລື່ອນມືຂຶ້ນມາຫາເຕົ້າເໝືອນມື້ກ່ອນແຕ່ຢ້ານເອື້ອຍແລະນ້ອງສາວອອກມາເຫັນຈຶ່ງຄາຍວົງ
  ແຂນອອກ ຈູບແກ້ມເພິ່ນອີກເທື່ອນຶ່ງກ່ອນໄຂຕູ້ເຢັນເອົານ້ຳ Gatorade ອອກໄປກິນຢູ່ເດີ່ນຫຼັງ
  ບ້ານແກ້ມຫຸ່ນນ້ອຍໆບາງໆຂອງແມ່.
  ພໍ່ຂ້ອຍປະແມ່ໄປເອົາສາວນ້ອຍລຸ້ນເອື້ອຍເດືອນເປັນເມຍແຕ່ແມ່ອອກນ້ອງສາວຫລ້າໄດ້ປີປາຍ
  ພຸ້ນນະ, ນ້ອງອອກນົມແລ້ວ ແຕ່ນ້ຳນົມຍັງມາຢູ່ ມາຈົນນົມຄັດ ເຈັບ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ປ້ຳດູດອອກ.
  ອາດຈະຄິດວ່າຂ້ອຍເປັນລູກ ບໍ່ຮູ້ວ່າວິນຍານສັດເດຍລະສານສິງໃນໃຈຂ້ອຍ ເພິ່ນຈຶ່ງຈົກນົມ
  ອອກມາດູດນ້ຳນົມອອກຢູ່ຕໍ່ໜ້າ, ເຕົ້ານົມເພິ່ນໃຫຍ່ ຂາວຈົນເຫັນເສັ້ນເລືອດຂຽວໆ ຫົວນົມ
  ໃຫຍ່ສີນ້ຳຕານຍ້ອນພໍ່ດຸດ ເອື້ອຍດູດ ຂ້ອຍດູດ ນ້ອງສາວທັງສອງດູດ ມີໃຜເຄີຍດູດອີກແດ່ກໍ່
  ບໍ່ຮູ້ລະ. ອາການເຈັບຄັດຫາຍໄປແລ້ວ ເພິ່ນກໍ່ເຂົ້າອາບນ້ຳ ຂ້ອຍຈັບເສື້ອຊ້ອນເພິ່ນຂຶ້ນມາດົມ
  ກິນຫອມຂອງໂລຊັ້ນປະສົມກິ່ນຄາວໆຂອງນ້ຳນົມທີ່ໄຫລອອກມາໃສ່ອອງເສື້ອຊ້ອນ ເຮັດໃຫ້
  ເລືອດໄຫລລົງໄປເຕົ້າຢູ່ເອັນອີກເທື່ອນຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຊັກວ່າວໃສ່ສະຫລິບຂອງເພິ່ນຄືໃນໜັງ
  ເອັກຍີ່ປຸ່ນດອກ ຢ້ານເອື້ອຍນ້ອງເຂົ້າມາເຫັນ ຟ້າວດົມຟ້າວອອກໄປຮັບເອື້ອຍຢູ່ສະໜາມຕີ
  ດອກຂອງໂຮງຮຽນຕາມທີ່ແມ່ບອກ.
  ນິສິດສາວ Syracuse ມີແຕ່ງາມໆ ຫຸ່ນດີ, ແນມເບິ່ງເຂົາຫລາຍຈົນເອື້ອຍຢິກກົກແຂນຊ້ຳພຸ້ນ
  ລະ, “ລືມແລ້ວຫວາເວົ້າກັນຄືນນັ້ນ?” ເອື້ອຍເດືອນຖາມທວນຄວາມຊົງຈຳ, “ເພິ່ນມີເຂົາແລ້ວ
  ຍັງບໍ່ພໍໃຈຫວາ ຈັ່ງແມ່ນຊາດຄື…!” ເອື້ອຍຢຸດໄວ້ບໍ່ຕໍ່ຄຳເວົ້າເພາະຖືກຂ້ອຍຮ້າຍເມື່ອນຶ່ງເມື່ອ
  ລາວສົມທຽບຂ້ອຍໃສ່ພໍ່. ແຕ່ກ່ອນ ເອື້ອຍເດືອນບໍ່ເຄີຍໃຫ້ຂ້ອຍລ່ວງເກີນຫລາຍໄປກ່ວາຈັບມື
  ຖືແຂນ ກອດຈູບແລະຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຄີຍຝືນໃຈ ເມື່ອເອື້ອຍບອກຊະຕ໊ອບຂ້ອຍກໍ່ຢຸດໂລດບໍ່ຊູຊີເຮັດ
  ຕໍ່, ບໍ່ແມ່ນແຕ່ກັບເອື້ອຍແລະແມ່ເທົ່ານັ້ນ ກັບລູກຫລານຄົນອື່ນ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຝືນໃຈເຂົາ ບໍ່ຢາກໄປ
  ກິນເຂົ້າແດງຫ້ອງກົງໃນຄະດີຂົ່ມຂືນຄືເຄີຍເຫັນຕາມໜ້າໜັງສືພິມ, ເອື້ອຍປ່ຽນແປງໄປຫລັງ
  ຈາກກັບມາແຕ່ຢາມພໍ່ ແມ່ນ້າເກີດລູກຄົນທີສອງ ພໍດີຖືກຕອນເອື້ອຍດາວເລີກເປັນແຟນອ້າຍສຸງ
  ຈຶ່ງໄປຢາມພໍ່ເປັນເວລາເກືອບສອງເດືອນ ໃກ້ເປີດເທີມຈຶ່ງກັບມາ. ເຄີຍຍ່າງຈູງມືເອື້ອຍຢູ່ດອກ
  ຢາກກອດແອວຢ່າງຄືຊູ້ແຟນແຕ່ເອື້ອຍບໍ່ໃຫ້ເຮັດ ຢ້ານຄົນຮູ້ກັນເຫັນ ແຕ່ຄືນນັ້ນເອື້ອຍເປັນ
  ກອດແອວຂ້ອຍ ຂ້ອຍກໍ່ກອດບ່າຍ່າງຈາກປະຕູບາໄປຫາລົດ ມືລື່ນຈາກກົກແຂນເຂົ້າໄປຈັບເຕົ້າ
  ນົມເອື້ອຍດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈນີ້ລະ ຢາກຈັບຢາກຄັ້ນແຕ່ຕອນນັ່ງກິນເບຍຮ້ອງເພງຢູ່ໃນບພຸ້ນນະ
  ລາວເອົາມາສຽດສີໃສ່ກົກແຂນ ໃສ່ລຳໂຕ, ໂຕະທີ່ພວກຂ້ອຍນັ່ງອ້ອມ ຂ້ອຍກັບເອື້ອຍນັ່ງເບື້ອງ
  ໃນ ໝູ່ລາວນັ່ງນອກ ລູບຄຳກົກຂາເອື້ອຍເດືອນຂຶ້ນໄປຫາງ່າມຂາ ລາວຈັບມືຂ້ອຍອອກບໍ່ໃຫ້ຈັບ
  ແຕ່ລາວບໍ່ຂີນຕອນຂ້ອຍຈັບມືລາວມາລູບເປົ້າສົ້ງຂ້ອຍ. ເຂົ້າລົດແລ້ວກໍ່ຫັນໜ້າ ຈູບປາກແລກ
  ລິ້ນກັນອຸດຕະລຸດກ່ອນຈະໃສ່ເກຍພາກັນກັບບ້ານ, ຢືນໃສ່ກັນໃນຫ້ອງຈອດລົດໂລດລະ ລິດເຫຼົ້າ
  ເອັກໂອປົນເບຍປະສົມໄຟກາມທີ່ເຜົາໃໝ້ໃນຫົວໃຈຂອງແຕ່ລະຄົນເຮັດໃຫ້ສາຍສຳພັນເອື້ອຍ
  ນ້ອງພວກຂ້ອຍຕ້ອງຂາດສະບັ້ນລົງແລະຈາກວິນາທີນັ້ນມາ ກໍ່ຫລອຍເຂົ້າຫ້ອງເອື້ອຍເກືອບທຸກ
  ຄືນພຸ້ນລະ ເອື້ອຍເດືອນກໍ່ໄດ້ໃຈ ມັກແບບໃດ໋ທ່າໃດ໋ກໍ່ໃຫ້ໄດ້ແຕ່ຂ້ອຍໃສ່ຖົງປ້ອງກັນ ຖ້າຖົງຂາດ
  ເອື້ອຍກໍ່ກິນຢາຄືກັນກັບແມ່ Morning-After Pill.

 127. ຫື່ນເດັກ
  ເດືອນຕຸລາ 7, 2016 ເວລາ 4:08 pm

  ກາຍຫ້ອງນອນນ້ອງສາວຍາມໃດ ອົດບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ແນມເຂົ້າໄປເບິ່ງເພື່ອວ່າຈະເຫັນນ້ອງ
  ແກ້ສະຫລິບເສື້ອຊ້ອນຖິ້ມຢັງຢາຍຢູ່ພື້ນຫ້ອງ, ນ້ອງບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາມ້ຽນບ່ອນຢູ່ບ່ອນນອນ
  ໃຫ້ເປັນລະບຽບງາມຕາ ເລີກຮຽນມາບ້ານປ່ຽນເຄື່ອງກໍ່ຟ້າວອອກໄປວຽກ 8-9 ໂມງກາງ
  ຄືນຈຶ່ງເຫັນຍ່າງແກ່ເກີບເຂົ້າມາບ້ານ ອາບນ້ຳ ກິນເຂົ້າແລະກໍ່ນອນດ້ວຍຄວາມອ່ອນເພຍ.
  ຕອນຈົບມໍ7 ພໍ່ແມ່ແລະເອື້ອຍກໍ່ແນະນຳໃຫ້ຂັບຂີ່ຊີວິກໄປກ່ອນ ຮຽນຈົບໄດ້ວຽກໄດ້ການ
  ແລ້ວຈຶ່ງຊື້ລົດໃໝ່ຄັນງາມໆຂີ່ ແຕ່ນ້ອງກໍ່ບໍ່ຟັງ ເຫັນໝູ່ຂີ່ລົດໃໝ່ໄປຮຽນ ກໍ່ຢາກຂີ່ຄືໝູ່ ຂັດ
  ໃຈບໍ່ໄດ້ ເພິ່ນຈຶ່ງຊື້ໃຫ້ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຕັດຄ່າອາລາວແວນອອກໄປຈ່າຍຄ່າງວດແລະຄ່າປະກັນ
  ໄພລົດ, ເມືອງຂ້ອຍຢູ່ຄ່າປະກັນໄພລົດແພງສຳລັບໄວລຸ້ນຜູ່ທີ່ມີປະສົບການນ້ອຍ ເມື່ອໄດ້ຂີ່
  ລົດໃໝ່ ເຂົ້າກຸ່ມໄຮໂຊ ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຖືກກໍ່ຕ້ອງມີຍີ່ຫໍ້ ສະນັ້ນ ນ້ອງຈຶ່ງຕ້ອງເຮັດວຽກຫາເງິນ
  ຊື້ເອງ ໂຊກດີທີ່ໝູ່ແມ່ຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານອາຫານ ມື້ໃດ໋ວ່າງກໍ່ໄປເຮັດ 3-4 ຊົ່ວໂມງ
  ເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ເຮັດຫລາຍເພາະຢ້ານລາວບໍ່ມີເວລາຮຽນໜັງສື ແຕ່ເຮັດຫຼືບໍ່ເຮັດ ນ້ອງກໍ່ບໍ່ມີເວ
  ລາວຢູ່ບ້ານຮຽນໜັງສື ເຮັດວຽກສ່ວນຕົວດອກເພາະໝູ່ໄຮໂຊມັກໂທມາເອີ້ນໄປແຮງເອົ້າ
  ຢູ່ແຖວສະຕາບັກເກືອບທຸກຄືນ ຈຳໄປກໍ່ບໍ່ຮູ້ລະ ນ້ອງບອກແນວນັ້ນກໍ່ວ່າໄປຕາມນັ້ນ.
  ເມື່ອໄດ້ເປັນສາວມະຫາວິທະຍາໄລ ການນຸ່ງຖື ການແອັກທ່າຕ່າງໆກໍ່ປ່ຽນແປງຈາກສາວນ້ອຍ
  ໄຮ້ດຽງສາມາເປັນສາວລຸ້ນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍມາຍາຍິງ. “ເພິ່ນຢູ່ແຕ່ບ້ານ ຕົກຍຸກແລ້ວນະ ອິອິອິ”
  ນ້ອງຕອບໂຕ້ຄືນເມື່ອຂ້ອຍທ້ວງສະເກິດຮັດຮູບສັ້ນໆຈຳກົ້ນຈົນເກືອບເຫັນຈີສະຕຣິງສີບົວ
  ເສື້ອແທັງຄໍກ້ວາງຈົນເຫັນແວັກໂກສີດຽວກັບຈີສະຕຣິງ.

 128. ວ່ອງແວ່ງ
  ເດືອນຕຸລາ 11, 2016 ເວລາ 2:51 pm

  ນາງພະຍາບານກໍ່ຊ່ອຍຕົນເອງຄືກັນເນ໊າະ

 129. ກະປ໋ອງ
  ເດືອນຕຸລາ 12, 2016 ເວລາ 2:26 pm

  ປັ້ນເຂົ້າຈ້ຳ ຊົງແຊບ 🙂

 130. A&E12
  ເດືອນຕຸລາ 17, 2016 ເວລາ 2:18 pm

  Can somebody help her ?

 131. ໃຈເຊັກ
  ເດືອນຕຸລາ 18, 2016 ເວລາ 3:50 pm

  ມັກຜູ່ໃດ ເລືອກເອົາເດີ 🙂

 132. KTLA34
  ເດືອນຕຸລາ 22, 2016 ເວລາ 3:06 pm

  Beautiful

 133. ແອບລົ້ວ
  ເດືອນຕຸລາ 24, 2016 ເວລາ 3:53 pm

  ຍ່ຽວງາມແທ້ສາວນີ້ !

 134. ເດັກລ່ວງ
  ເດືອນຕຸລາ 26, 2016 ເວລາ 3:54 pm

  ໄດ້ຍິນໝູ່ເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າໄດ້ເລຍຫີຜູ່ນີ້ສີ້ຜູ່ນັ້ນ ຂ້ອຍຢາກໆ ຢາກເຮັດຄືເຂົາ
  ແຕ່ບໍ່ມີປັນຍາລົມສາວຂຶ້ນຊ້ອນທ້າຍລົດໄປເຮັດແບບນັ້ນ. ມີເທື່ອນຶ່ງ ລູກສາວ
  ແມ່ປ້າຂາຍນ້ຳຊວນໄປທ່ຽວບຸນຊ່ວງເຮືອ, ແມ່ຂ້ອຍຢ້ານຂ້ອຍບໍ່ມີແຮງຖີບລົດ
  ເພາະສະຖານທີ່ຈັດງານບຸນໄກຈາກບ້ານປະມານ 2 ຫລັກປາຍ ເກືອບ 3 ຫລັກ
  ສາວນັ້ນກໍ່ຫຸ່ນອວບໆສີໂອລ໋ຽງ ເພິ່ນກໍ່ເລີຍໃຫ້ເອົາລົດຈັກພາລາວໄປ.
  ຕອນອອກບ້ານ ສາວນັ້ນກໍ່ນັ່ງຢູ່ສົ້ນເບາະພຸ້ນລະ ແຕ່ພໍຫລິດຫົວບ້ານແລ້ວກໍ່ຫຍັບ
  ເຂົ້າເທື່ອລະນ້ອຍຕາມການສະເທືອນຂອງລົດທີ່ຕົກຂຸມ ຫລີກຂຸມ ຈົນເນື້ອລາວ
  ຕິດແປະກັບແຜ່ນຫລັງຂອງຂ້ອຍ. ກະຄືວ່າຫັ້ນລະ ໃຈບໍ່ກ້າບໍ່ໄດ້ຂີ່ຊ້າງງາ. ໂຄຍ
  ແຂງຈົນນ້ຳແຕກໃສ່ສົ້ງແຕ່ບໍ່ກ້າຈັບບາຍແມ້ແຕ່ຊາຍເສື້ອຂອງລາວ ທຳຕົວເປັນ
  ສຸພາບບຸລຸດຈົນລາວຄິດວ່າຂ້ອຍເປັນກະເທີຍ 😦

 135. ເດັກລ່ວງ
  ເດືອນພະຈິກ 1, 2016 ເວລາ 10:54 pm

  ງາມຫລາຍເດີ.

 136. ປ໋ອງແຟບ
  ເດືອນພະຈິກ 5, 2016 ເວລາ 5:22 pm

  ງານເທດສະການຢູ່ປະເທດຕາເວັນຕົກ.

 137. ລອງຫື່ນ
  ເດືອນພະຈິກ 7, 2016 ເວລາ 3:56 pm

  ນອນຖ້າຜົວ ອິອິອິອິ

 138. ເລິບໂຊ
  ເດືອນພະຈິກ 10, 2016 ເວລາ 4:39 pm

  ກ່ວາຈະໄດ້ຫຸ່ນນີ້ ຕ້ອງໄດ້ທຽວໄປຈິມຫລາຍເດືອນເດີ.

 139. ໂຄຍສັ້ນ
  ເດືອນພະຈິກ 16, 2016 ເວລາ 4:55 pm

  ຢາກລອງຫີລັກສະນະນີ້ ຄົງຮັດດີ.

 140. 2ສະຫລຶງ
  ເດືອນພະຈິກ 20, 2016 ເວລາ 5:04 pm

  ຍະຖ້າລູກຊາຍ, ລາວວ່າ.

 141. ບັກຄວາຍ
  ເດືອນພະຈິກ 23, 2016 ເວລາ 10:28 pm

  ຫີປຽກ

 142. ແອບລ່ວງ
  ເດືອນພະຈິກ 25, 2016 ເວລາ 10:58 pm

 143. Jade23
  ເດືອນພະຈິກ 29, 2016 ເວລາ 10:57 pm

  ຄິດຮອດນ້ອງໃພ້

 144. Adam
  ເດືອນທັນວາ 2, 2016 ເວລາ 4:16 pm

  ເລືອກດົມໄດ້ຕາມສະບາຍໂລດເດີ 🙂

 145. Niceguy
  ເດືອນທັນວາ 4, 2016 ເວລາ 9:22 pm

  Nice

 146. Greenhat
  ເດືອນທັນວາ 5, 2016 ເວລາ 4:31 pm

 147. Lupi
  ເດືອນທັນວາ 10, 2016 ເວລາ 4:41 pm

  ທຸກຄັ້ງທີ່ເຫັນນ້ອງໃພ້ ຂ້ອຍພະຍາຍາບໍ່ແນມເບິ່ງລາວດ້ວຍສາຍຕາຫື່ນແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດ
  ເຮັດໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເວລາລາວກົ້ມໆເງີຍໆຢູ່ເບື້ອງໜ້າ, ນຸ່ງສົ້ງຮັດຮູບແລະເສື້ອ
  ໂຊເອິກ ເບິ່ງແລ້ວເລືອດແລ່ນລົງໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ເອັນຈົນມາພອງຂຶ້ນມາຄັບສົ້ງ.

 148. MTZ23
  ເດືອນທັນວາ 13, 2016 ເວລາ 5:17 pm

  nungporn.com/tube/8699.html
  ເບິ່ງເກືອບຊົ່ວໂມງຍັງບໍ່ເຮັດຫຍັງກັນ ໃຈເຢັນແທ້ເຢັນວ່າ.

 149. ໂຕ່ງເຕ່ງ
  ເດືອນທັນວາ 15, 2016 ເວລາ 5:54 pm

  ຫນັງເອັກຍີ່ປຸ່ນສະທ້ອນອາລົມແຮງໆ ເບິ່ງແລ້ວນ້ຳແຕກ.
  pornhu.org/en/video/3824942639495201969/

 150. CrazyBao
  ເດືອນທັນວາ 17, 2016 ເວລາ 5:31 pm

  ຄົນອື່ນຖືວ່າເປັນຮູບທຳມະດາ ແຕ່ສຳລັບຂ້ອຍເບິ່ງແລ້ວມີອາລົມ

 151. PTSD23
  ເດືອນທັນວາ 18, 2016 ເວລາ 5:19 pm

  ເຫັນຫີງາມ ຢາກປັ້ນເຂົ້າຈ້ຳ ຮາໆໆໆ

 152. ລູດອບ
  ເດືອນທັນວາ 20, 2016 ເວລາ 5:16 pm

  Jennifer Lawrence ເປັນດາລານັກສະແດງສາວນ້ອຍທີ່ມີພອນສະຫວັນຖ້ວມລົ້ນ
  ມີລາຍຮັບສູງ ມີນ້ຳໃຈເອື້ອເຟື້ອອາລີ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການຈັດຕັ້ງມຸນນິທິຊ່ອຍເຫຼືອ
  ເດັກນ້ອຍດ້ອຍໂອກາດແລະຍາກຈົນໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ຮັບການຮັກສາປິ່ນປົວ
  ພະຍາດຕ່າງໆ, ແຕ່ຍ້ອນເປັນສາວງາມ ໜ້າຮັກຈຶ່ງມີແຮກເກີມືບອນເຈາະຂໍ້ມູນ
  ສ່ວນຕົວອອກມາເຜີຍແຜ່ທາງອິນເຕີເນັດໃຫ້ເດັກຫື່ນຄືຂ້ອຍໄດ້ເບິ່ງເປັນບຸນຕາ.
  ຂ້ອຍມັກຫລາຍບົດບາດການສະແດງໃນເລື່ອງ XMEN ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນລາວເປືອຍກາຍ
  ແຕ່ລາວສະແດງດີກ່ວາໃນເລື່ອງ Hunger Games, ມີອາລົມຈົນນ້ຳແຕກໃສ່ສົ້ງຕອນ
  ເບິ່ງສາກບົດຮັກໃນເລື່ອງ SERENA ບໍ່ເຫັນຫຍັງດອກແຕ່ມີອາລົມນະ.

 153. Sandisc
  ເດືອນທັນວາ 23, 2016 ເວລາ 6:14 pm

  ໃຜໜ້າຫີ ຮີບເຂົ້າມາເບິ່ງຫີເດີ

 154. TBS23
  ເດືອນທັນວາ 25, 2016 ເວລາ 6:50 pm

  ຊິບລ໊ອກກໍ່ຢ້ານຕິດຕໍ່ສົ່ງຂ່າວຫາກັນບໍ່ໄດ້ຍາມມີວຽກງານຈຳເປັນ, ລາວບໍ່ມັກເປີດໄວ້
  ມືຖື voice mail ກໍ່ບໍ່ມີ. ລາງເທື່ອລາວສົ່ງຮູບສະຫຍອງຂັວນມາໃຫ້ເບິ່ງ ກໍ່ວ່າຢາກ
  ບລ໊ອກ ຖ້າສົ່ງແຕ່ຮູບຜູ່ສາວຈາກ instagram ມາໃຫ້ເບິ່ງກໍ່ບໍ່ຄິດຢາກບລ໊ອກດອກ
  ບອກລາວໃຫ້ຄັດອອກອີແມວຂ້ອຍຈາກບັນຊີກ່ອນ forward ແຕ່ລາວບໍ່ຮູ້ເຮັດຈຶ່ງຕ້ອງ
  ຝືນໃຈເບິ່ງຮູບສະຫຍອງຂັວນເຫຼົ່ານັ້ນປົນເປໄປກັບຮູບຜູ່ສາວງາມໆ.
  ຕອນນັ້ນ ນ້າບ່າວບໍ່ທັນຊື້ແລບທ໊ອບໃຫ້ນ້ອງແຍ້ໃຊ້ ລາວຕ້ອງໄປໃຊ້ຄອມຢູ່ Net Cafe
  ເລີກຮຽນພາກແລງແມ່ນແວ່ຮ້ານເນັດກ່ອນຈຶ່ງກັບບ້ານ ກວດອີແມວ ທ່ອງເວັບ. ທຳອິດ
  ກໍ່ອາຍເປີດແຄມ ບໍ່ຢາກໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນສິວສາວຂຶ້ນໃໝ່ ແຕ່ທົນຕໍ່ຄວາມຂໍຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຈຶ່ງ
  ເປີດໃຫ້ເບິ່ງ, ຕອນນ້ອງຊູມເຂົ້າໃຫ້ເບິ່ງປ້າຍແດງທີ່ຫຍິບຕິດຢູ່ໜ້າເອິກ ໃຈຫາຍວາບ
  ເຖິງຈະນຸ່ງເສື້ອນັກຮຽນຫລົມໆແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່ານ້ອງແຍ້ນົມໃຫຍ່ເກີນໄວຖ້າ
  ທຽບໃສ່ໝູ່ທີ່ຢືນຢູ່ຂ້າງຫລັງເບິ່ງນ້ອງແຍ້ຫລິ້ນເນັດ ບາງເທື່ອກໍ່ປ່ຽນໃຫ້ນ້ອງນູ່ ນ້ອງມີ່
  ເຂົ້າຫລິ້ນ, ເຂົາກໍ່ມີນົມ ແຕ່ນ້ອຍກ່ວານົມນ້ອງແຍ້ຫລາຍເທົ່າ.
  ພໍດີປີນັ້ນ ນ້າສາວມາປະຊຸມກໍ່ເລີຍຊື້ເຄື່ອງຊ້ອນໃນຝາກໃຫ້ຕາມທີ່ໄດ້ເວົ້າກັບນ້ອງແຍ້,
  “ນ້າສາວກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເພິ່ນນຸ່ງ size ໃດ໋ ບໍ່ໄດ້ຊື້ໃຫ້ເພິ່ນຫລາຍປີແລ້ວ.” ນ້າສາວເວົ້າຂຶ້ນແບບ
  ວ່າຢາກຮັກສາໄວ້ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງນ້ອງແຍ້ ແຕ່ເພິ່ນກໍ່ຮັບເງິນຈາກຂ້ອຍໄປຊື້
  ເຄື່ອງນຸ່ງແລະເຄື່ອງສຳອາງທີ່ນ້ອງແຍ້ຕ້ອງການ. ນ້ອງແຍ້ດີໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ຮັບ Lenovo
  ເຖິງຈະເປັນລຸ້ນ E470 ແຕ່ນ້ອງກໍ່ບໍ່ຕິ ມັກຫລາຍແມ່ນມັນມີແຄມ 720p ຕິດມາພ້ອມ
  ເສຍຢ່າງດຽວທີ່ບໍ່ມີເນັດໃຊ້ໃນບ້ານ ຕ້ອງໄດ້ສວຍໂອກາດໃຊ້ Wi-Fi ຂອງໂຮງຮຽນຕໍ່
  ເຂົ້າມາ z ນຳຂ້ອຍ, ນ້ອງແຊ໊ດນຳຜູ່ບ່າວ ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈເຂົ້າເນັດມາແຊ໊ດນຳຂ້ອຍສະເພາະ
  ດອກແຕ່ລາວບໍ່ຂີ້ຄຸຍ ເຫັນຂໍ້ຄວາມຂ້ອຍສົ່ງໄປ ວ່າງວຽກແລ້ວກໍ່ຕອບມາ.
  ມັນເປັນຄວາມສຸກຂອງຄົນໂລກຈິດທີ່ໄດ້ນັ່ງເບິ່ງນັ່ງແຍງຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງນ້ອງ
  ສາວຕົນເອງ, ບາງຄົນຖືເປັນພີ່ນ້ອງ ແຕ່ຂ້ອຍຖືວ່າເປັນນ້ອງສາວເພາະແມ່ຂ້ອຍເປັນເອື້ອຍ
  ຄີງໆຂອງແມ່ນ້ອງແຍ້ ຖ້າເວົ້າຕາມທຳນຽມຕາເວັນຕົກກໍ່ແມ່ນ cousin ແຕ່ຂ້ອຍຖືຕາມ
  ຄົນຕາເວັນອອກ. ນ້າບ່າວຢ້ານລູກໃຊ້ເນັດໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈຶ່ງບໍ່ເຂົ້າເນັດໃຊ້ໃນບ້ານ
  ແຕ່ນ້າສາວເປັນຄົນກ້າວໜ້າທັນຍຸກ ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງເຕັກໂນໂລຊີຈຶ່ງອະນຸຍາດ
  ໃຫ້ນ້ອງແຍ້ໃຊ້ Dial Up ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການໃນການຮ່ຳຮຽນ ຊື້ເປັນນາທີໃຊ້
  ເຖິງຈະແພງກ່ວາຈ່າຍເປັນເດືອນ ເປັນປີແຕ່ກໍ່ມີທາງເລືອກດຽວ ເພາະບໍ່ມີລາຍຮັບຫລາຍ
  ຄືນັກທຸລະກິດ.
  ນ້ອງແຍ້ທຳຄວາມສະອາດເຮືອນຄົວຊ່ອຍນ້າສາວກ່ອນຈະເຂົ້າອາບນ້ຳແລະອອກຮຽນ
  ໜັງສື ຮອດ 23-24 ໂມງຈຶ່ງປິດໄຟ ປິດຄອມເຂົ້ານອນ. ເວົ້າໃຫ້ຟັງບໍ່ອາຍໂລດລະ, ເວລາ
  ເບິ່ງແຄມນ້ອງເປີດໄວ້ ຂ້ອຍອົດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຈົກໂຄຍອອກມາຊັກວ່າວ ຊຸດນອນບາງໂຕບາງ
  ຈົນເຫັນຫົວນົມເປັນວົງສີນ້ຳຕານອ່ອນ ຕອນຢູ່ມໍຄົງຈະເປັນສີຊົມພູ ແຕ່ພໍຂຶ້ນມາຮຽນມະ
  ຫາວິທະຍາໄລແລ້ວລັກສະນະຮູບຮ່າງຕ່າງໆກໍ່ປ່ຽນແປງໄປແຕ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນດຳຂີ້ຫລີ້ຄືຫົວ
  ນົມຄົນມີຜົວມີລູກເປັນໂຫລດອກ. ຍາມພັກແລ້ງ ໝູ່ນອນຮ່ວມຫ້ອງກັບເມືອຢາມບ້ານ
  ເປັນເວລາ 2 ເດືອນ ຂ້ອຍຢູ່ຄົນດຽວ ຈຶ່ງກ້າເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຜິດຕໍ່ສິນລະທຳ ຜິດຕໍ່ຄວາມເປັນ
  ຄົນ, “ເພິ່ນແຍງເຂົາທຸກຄືນໆ ບໍ່ຮູ້ສຶກເບື່ອແດ່ຫວາ?” ນ້ອງແຍ້ຖາມຂຶ້ນຖ້າມກາງສຽງນ້ຳ
  ໄຫລອອກຈາກຝັກບົວ. ຕອນນ້ອງຍັງບໍລິສຸດ ຕ້ອງໄດ້ປ້ອນນ້ຳອ້ອຍນ້ຳຕານຫລາຍກິໂລ
  ຈຶ່ງໄດ້ເຫັນນ້ອງນຸ່ງສາຍດ່ຽວ, “ຖ້າເພິ່ນຢູ່ໃກ້ ເຂົາຈະຊ່ອຍໃຫ້ຫາຍແງ້ນ ອິອິອິ” ນ້ອງເວົ້າ
  ຫລິ້ນແກມຈິງ. ນ້ອງແຍ້ເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າຖືກອາຈານສອນຄະນິດສາດເປີດຊິ້ງຕອນຢູ່ມໍ6
  ລັກເປັນຊູ້ກັນຈົນຈົບມໍຈຶ່ງມາຕິດກັບອາຈານສອນວັນນະຄະດີແຕ່ຜູ່ນີ້ເຮັດບໍ່ເກັ່ງປານໃດ
  ບໍ່ມີນ້ຳອົດນ້ຳທັນ ບໍ່ມີເຕັກນິກຫຍັງເລີຍ ຕ້ອງໄດ້ຕົກເບັດເອົາເອງເພື່ອໃຫ້ຫາຍຢາກ ແຕ່
  ນ້ອງບໍ່ຍອມຖ່າຍຄລິບໃຫ້ເບິ່ງຈຶ່ງໄດ້ຍິນແຕ່ສຽງຄາງປະສານສຽງຝັກບົວ.

 155. DekLowLay
  ເດືອນທັນວາ 27, 2016 ເວລາ 5:23 pm

  ຫວີຫມອຍໃນຂະນະສີ້

 156. A&E23
  ເດືອນທັນວາ 28, 2016 ເວລາ 5:53 pm

  ປ່ຽນແນວຄິດ ຊີວິດປ່ຽນແປງ

 157. BadBoy23
  ເດືອນທັນວາ 31, 2016 ເວລາ 4:07 pm

  Saaya Irie ແມ່ນສາວນ້ອຍໜ້າຮັກທີ່ຂ້ອຍຊື່ນຊອບໃນຜົນງານຂອງລາວມານານນັບປີ
  ມັກລີລາ ມັກຄວາມສວຍງາມໜ້າຕາແລະເຮືອນຮ່າງຂອງລາວ, ເຈົ້າມັກໄອດອນຄົນໃດ?

 158. ກະເລັນ
  ເດືອນມັງກອນ 1, 2017 ເວລາ 5:55 pm

  ໜ້າຕາບໍ່ງາມແຕ່ເຕົ້ານົມງາມ ຫີງາມ ຫຸ່ນດີ ໃຜເຫັນກໍ່ຢາກສີ້.

 159. GT34
  ເດືອນມັງກອນ 4, 2017 ເວລາ 5:55 pm

  ງາມບໍ່?

 160. ເດັກເກເລ
  ເດືອນມັງກອນ 7, 2017 ເວລາ 6:21 pm

  ເສື້ອຊ້ອນງາມຫລາຍ ຂໍດົມໄດ້ບໍ່?

 161. Khonhoo
  ເດືອນມັງກອນ 7, 2017 ເວລາ 10:39 pm

  ມັກໃຜ?

 162. ແລນໂບ
  ເດືອນມັງກອນ 7, 2017 ເວລາ 11:30 pm

  ໜ້າຕາງາມ ຮູບຮ່າງກໍ່ໄດ້ສ່ວນ

 163. Parasol
  ເດືອນມັງກອນ 8, 2017 ເວລາ 5:40 pm

  ຂ້ອຍສີ້ໄດ້ທຸກວັນເວລາ ບໍ່ຕ້ອງຖ້າປີໃໝ່.

 164. ບັກສົ້ນຕີນ
  ເດືອນມັງກອນ 10, 2017 ເວລາ 6:18 pm


  ຝາກຮູບກ່ອນປິດຄອມ.

 165. ເລາະຫລິ້ນ
  ເດືອນມັງກອນ 14, 2017 ເວລາ 4:09 pm

  ເຕັດມີນີ້ມີແຜນສີ້ໃຜແດ່ລະ ເວົ້າໃຫ້ຟັງແດ່ເດີ.

 166. ໝອກຂາວ
  ເດືອນມັງກອນ 15, 2017 ເວລາ 9:26 pm

  ໃຫຍ່ແບບນີ້ຍັງກ້າອົມ.

 167. ປະລາໂຕ
  ເດືອນມັງກອນ 17, 2017 ເວລາ 3:45 pm

  ແນມເບິ່ງກ້ອງ ບໍ່ຕ້ອງແນມເບິ່ງນົມເດີອ້າຍ ອິອິອິອິ

 168. ຢຸກຢິກ
  ເດືອນມັງກອນ 18, 2017 ເວລາ 4:18 pm

  ສາວອິນເດຍກໍ່ງາມ

 169. ກິດອກ
  ເດືອນມັງກອນ 21, 2017 ເວລາ 5:31 pm

  ຕື່ນເຊົ້າກິນເຂົ້າກັບຫີ, ສວຍມາກໍ່ກິນເຂົ້າກັບຫີ ເລີກວຽກກັບບ້ານຈຶ່ງປັບໂຕເປັນເດັກດີ.

 170. ບ່າວນ້ອຍ
  ເດືອນມັງກອນ 22, 2017 ເວລາ 5:10 pm

  ເຫັນເລື້ອຍ ຜູ່ຍິງປະຫວໍແນວນີ້ນະ ແຕ່ບໍ່ກ້າແນມເບິ່ງໂກ້ໆ

 171. ງົກເງກ
  ເດືອນມັງກອນ 24, 2017 ເວລາ 4:05 pm


  ເຄີຍໄດ້ທົດລອງບໍ່ທ່ານີ້?

 172. heun23
  ເດືອນມັງກອນ 26, 2017 ເວລາ 6:31 pm

  ເກັບຕົກຈາກເວັບ hoohe ດອດ blogspot ດອດຄອມ

 173. AFT34
  ເດືອນມັງກອນ 27, 2017 ເວລາ 5:26 pm

  ນາງແບບຄົນນີ້ຄົງມີຄາລົມຄົມຄາຍຫລາຍເພາະມີຂີ້ແມງວັນຢູ່ຮິມສົບ.

 174. ໂຕໜູ
  ເດືອນມັງກອນ 28, 2017 ເວລາ 6:25 pm


  ສາວນ້ອຍ 18-19 ເບິ່ງມຸມໃດກໍ່ງາມ ໜ້າຮັກ

 175. Muksex
  ເດືອນມັງກອນ 30, 2017 ເວລາ 5:57 pm

  ເບິ່ງໜັງເອັກລັດເຊຍຢູ່ເວັບ raum-onchi ດອດຄອມ ນ້ຳເກືອບແຕກນຳເຂົາ.

 176. ໂຄຍສັ້ນ
  ເດືອນກຸມພາ 1, 2017 ເວລາ 12:34 am


  ຢາກດົມເບິ່ງເດນໍ ຄືຊິຫອມ 🙂

 177. Najee
  ເດືອນກຸມພາ 1, 2017 ເວລາ 5:59 pm

 178. PSB23
  ເດືອນກຸມພາ 3, 2017 ເວລາ 5:26 pm


  ເຄີຍເບິ່ງບໍ່ໜັງຂອງນາງ Sakurai Hinako ?

 179. Talz
  ເດືອນກຸມພາ 4, 2017 ເວລາ 6:18 pm

 180. LuckyCK34
  ເດືອນກຸມພາ 5, 2017 ເວລາ 4:15 pm


  ເຄີຍສີ້ເທື່ອນຶ່ງ ສາວອວບໃຫຍ່ແບບນີ້ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ສຶກສຽວຄັກ ຮູ້ສຶກຄືກັບແມງມີ່ສີ້ຫີຊ້າງ
  ແຟນມັນຢາກໄດ້ເງິນໄປຊື້ກ້ອນ ກໍ່ເລີຍພາແຟນອອກມາຫາເງິນ ຢ້ານ ປກສ ຄຸບຄໍກໍ່
  ປານນັ້ນ ແຕ່ຍ້ອນຄວາມຢາກຈຶ່ງສ່ຽງ ຖ້າເກີດເລື່ອງກໍ່ຈະໃຫ້ເຂົາໝົດເງິນໃນກະເປົ໋າ
  ເຂົາຄົງບໍ່ປະຕິເສດ.

 181. SorKhao
  ເດືອນກຸມພາ 7, 2017 ເວລາ 4:53 pm

  Amirah Adara ເປັນຄົນ Budapest, Hungary ມີສັດສ່ວນ 32A-23-34
  ນົມນ້ອຍແຕ່ກໍ່ສາມາດກາຍເປັນນັກສະແດງໜັງເອັກທີ່ມີຊື່ສຽງໃນວົງການ
  ບັນເທິງ Hollywood.

 182. Kito
  ເດືອນກຸມພາ 8, 2017 ເວລາ 5:23 pm

  ນົມງາມຫລາຍ

 183. DKJ
  ເດືອນກຸມພາ 9, 2017 ເວລາ 9:55 pm

  ບໍ່ມີເລື່ອງຈະເລົ່າດອກ ມາຈອບເບິ່ງຮູບຜູ່ສາວຊື່ໆ

 184. dekheun
  ເດືອນກຸມພາ 10, 2017 ເວລາ 5:26 am

 185. dekheun
  ເດືອນກຸມພາ 11, 2017 ເວລາ 12:47 am

 186. ເດັກລ່ວງ
  ເດືອນກຸມພາ 11, 2017 ເວລາ 10:21 pm


  ຂ້ອຍສີ້ບໍ່ເລືອກຍາມເດີ ກະຊ້າໂນວ້າ ຮາໆໆໆ

 187. DekHeun
  ເດືອນກຸມພາ 13, 2017 ເວລາ 1:42 am


  ພຽງແຕ່ຢາກແຊຮູບສາວງາມ ບໍ່ມີປະສົບການຈະເລົ່າແຕ່ງໃຫ້ອ່ານດອກ.

 188. DekHeun
  ເດືອນກຸມພາ 14, 2017 ເວລາ 5:19 am

  ຜູ່ໂຄຍໃຫຍ່ ສີ້ບໍ່ເລືອກຍາມ

 189. dekheun
  ເດືອນກຸມພາ 17, 2017 ເວລາ 10:11 pm

  ໝ້າມັດທະຍົມ ນົມວິທະຍາໄລ

 190. ບັກລ່ວງ
  ເດືອນກຸມພາ 19, 2017 ເວລາ 3:58 pm


  Sasha Grey ຍ່ຽວໃສ່ຈອກ

 191. ບັກລ່ວງ
  ເດືອນກຸມພາ 19, 2017 ເວລາ 4:07 pm

 192. HellBoy
  ເດືອນກຸມພາ 19, 2017 ເວລາ 11:42 pm


  ຶອາໃສຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອັນມືດມິດບໍ່ເປັນຕາຢ້ານຄືການມີຊີວິດຢູ່ກັບແນວຄິດທີ່ມືດມົວ.

 193. dekxuoa
  ເດືອນກຸມພາ 21, 2017 ເວລາ 6:03 pm

  ຂອງງາມ ປັນກັນເບິ່ງ 🙂

 194. dekxuoa
  ເດືອນກຸມພາ 24, 2017 ເວລາ 6:47 pm

  Abby ຮູ້ຈັກລົມບ່າວຕັ້ງແຕ່ຢູ່ຫ້ອງມໍ5, ບາງຄົນອາດຈະຕຳນິທີ່ຂ້ອຍປ່ອຍໃຫ້ລູກລົມບ່າວ
  ແຕ່ນ້ອຍ ຂ້ອຍເຫັນລູກຫລານຊາວບ້ານຫລາຍຄົນ ຖືກພໍ່ແມ່ຫ້າມບໍ່ໄດ້ພົບປະສັງສັນກັບໝູ່
  ສຸດທ້າຍ ເຂົາກໍ່ລັກໜີອອກຈາກບ້ານ ບາງຄົນກໍ່ທຳຮ້າຍຕົນເອງຈົນເຖິງແກ່ຊີວິດກໍ່ມີ. ຄິດ
  ເຫັນຕອນເປັນບ່າວມໍ ຖືກພໍ່ແມ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໄປນຳໝູ່ຜູ່ຍິງກໍ່ຍັງເກີດອາການເຄັ່ງຄຽດ ນ້ອຍອົກ
  ນ້ອຍໃຈຄິດວ່າພໍ່ແມ່ບໍ່ຮັກຕົນແນວນັ້ນແນວນີ້ ແມ່ນບໍ່ລະ?
  ແມ່ແອບບີໄປສົ່ງເຂົ້າຮຽນຕອນເຊົ້າ ແລ້ວກໍ່ເລີຍໄປການ ຖ້າມື້ໃດຕິດງານປະຊຸມຫລືຖືກຫົວ
  ໜ້າໃຊ້ວຽກເພິ່ມ ບໍ່ສາມາດໄປຮັບແອບບີໄດ້ ຂ້ອຍກໍ່ໄປຮັບແທນ ໂທບອກແອບບີຖ້າເພາະບໍ່
  ຢາກອອກຈາກຫ້ອງການກ່ອນເວລາຫລາຍເກີນໄປ 4-5 ນາທີ ອະນຸໂລມໄດ້ຢູ່ ໝູ່ກໍ່ເຮັດ.
  ແອບບີເລີກຮຽນ 15 ໂມງ 30 ຕ້ອງໄດ້ຖ້າເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ ຖ້າມີບັນຫາການສັນຈອນກໍ່ຊ້າໜ້ອຍ
  ນຶ່ງແຕ່ແອບບີກໍ່ວ່າບໍ່ເປັນຫຍັງ ເຮົາຖ້າໄດ້, “ກໍ່ມີບ່າວມໍ7 ໜ້າຕາຫລໍ່ເຫຼົາ ຫຸ່ນນັກກິລາບານ
  ເຕະກະຕໍ້ ນັ່ງລົມເປັນໝູ່ ກໍ່ຖ້າໄດ້ລະເນາະ ຖ້າໝົດມື້ກໍ່ໄດ້” ຖືກແອບບີຢິກເກືອບແຂນຂາດ
  ເມື່ອເວົ້າຢອກລາວແນວນັ້ນ, “ເຮົາບໍ່ມີຫຍັງກັນໃດ໋ ເປັນໝູ່ກັນຊື່ໆ.” ແອບບີປະຕິເສດແບບ
  ອາຍໆ ງາມແລະມີສະເນ່ເໝືອນແມ່ແອບບີເກືອບເຕັມຮ້ອຍຕອນເຮັດໜ້າອາຍໆເຊື່ອງຊ້ອນ
  ຄວາມຜິດ. “ພໍ່ບໍ່ໄດ້ວ່າຫຍັງ ລູກມີຄວາມສຸກທີ່ໄດ້ເປັນໝູ່ກັບລາວ ພໍ່ກໍ່ມີຄວາມສຸກ.” ຂ້ອຍ
  ເວົ້າຖືກໃຈແນວໃດ໋ບຸ ແອບບີກໍ່ເດ່ໜ້າມາຈູບແກ້ມແທນຄຳຂອບໃຈ ຈົນເກືອບເບກກະທັນ
  ຫັນກາງຖະໜົນ. ຈັບມືຂາວໆ ນ້ອຍໆ ອ່ອນໆຂອງແອບບີມາກຳໄວ້ຄ່ອຍແລະບອກລູກວ່າ
  ລາວຄືໝາກຫົວໃຈ ຄືແກ້ວຕາ ແສນຮັກແສນຫວງ ຢ່າເຮັດໃຫ້ພໍ່ເສຍໃຈແລະບອກລູກທຸກໆ
  ເລ້ລ່ຽມຂອງຜູ່ຊາຍທີ່ໝາຍປອງຍ່ອງສາວນ້ອຍ ແລະແອບບີກໍ່ຮັບປາກວ່າຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່
  ເສຍໃຈ ເສຍກຽດສັກສີເໝືອນສາວນ້ອຍຄົນອື່ນໆ.
  ແມ່ແອບບີຢາກໃຫ້ເຂົາລົມກັນຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ຖ້າອອກນອກບ້ານກໍ່ຢາກໃຫ້ມີໝູ່ໄປນຳ ຈະ
  ເອົານ້ອງຊາຍໄປນຳກໍ່ໄດ້ ບໍ່ຢາກໃຫ້ອອກໄປນຳກັນສອງຕໍ່ສອງໃນຍາມຄ່ຳຄືນ ຄົງເປັນເພາະ
  ມີບົດຮຽນຕອນເປັນແຟນກັບຂ້ອຍ, ຍຸກນັ້ນມັນຫາໃຊ້ຍາກຖົງຢາງອະນາໄມໃຊ້ເວລາຮ່ວມ
  ເພດ ເຮັດເທື່ອດຽວກໍ່ຕິດເອົາ ຈຶ່ງຕ້ອງພາກັນອອກໂຮງຮຽນມາສ້າງເດັກ ໄດ້ 3 ຄົນ ແຕ່ລູກ
  ສາວກົກບໍ່ມັກກິ່ນໂຕຜູ່ຊາຍຈຶ່ງບໍ່ໃກ້ຊິດໜິດໜົມກັບຂ້ອຍເໝືອນແອບບີ. ເມື່ອບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸ
  ຍາດຈາກແມ່ ແອບບີກໍ່ຫັນໜ້າມາຫາຂ້ອຍແລະໄດ້ຜົນທຸກເທື່ອທີ່ລາວເຂົ້າມາກອດກ້ຽວອອດ
  ອ້ອນຂໍອອກໄປທ່ຽວກັບອ້າຍບ່າວຄົນນັ້ນ, ຕອນນັ້ນຮູ້ສຶກວ່າເລືອດລົມທັງໝົດໃນຮ່າງກາຍ
  ແລ່ນໄຫລລົງໄປເຕົ້າໂຮມຢູ່ຈຸດດຽວ, ຍິ່ງແອບບີໃຊ້ກົ້ນນຸ້ມໆນ່ຽນເຕັງລົງໃສ່ໜ້າຕັກ ມັນກໍ່ຍິ່ງ
  ພອງດັນຂຶ້ນມາທັງໆທີ່ສັ່ງຫ້າມມັນວ່າ ນີ້ແມ່ນລູກສາວມຶງເອງນະ ຢ່າແຂງເໝືອນໝານະ ແຕ່
  ມັນບໍ່ຟັງສຽງ. ເມື່ອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແອບບນີຈຶ່ງລຸກອອກຈາກຕັກແລະສົ່ງຍິ້ມແບບມີເລດໄນ
  ໃຫ້ກ່ອນຍ່າງແກ່ວງກົ້ນອອກຈາກຫ້ອງໄປຂຶ້ນລົດກັບຜູ່ບ່າວ ກໍ່ OneTouch sweeteen ທີ່
  ຍັດໃສ່ມືເຮັດໃຫ້ແອບບີອາຍຈົນໜ້າແດງ ຂ້ອຍຢິບຕາຂ້າງນຶ່ງໃສ່ອ້າຍບ່າວ ບອກເຕືອນໃຫ້ມັນ
  ລະວັງ ຢ່າເຮັດຫຍັງໂລໆເລໆກັບລູກກູ ມຶງໄດ້ຮັບປາກກູແລ້ວມື້ນັ້ນ ມື້ເຮັດບາບາຄິວກິນຫັ້ນ
  ນະ ມຶງຈື່ບໍ່ກະຕໍ້ທີ່ກູກຸບໃສ່ໜ້າຜາກມຶງມື້ນັ້ນ ຖ້າກູຈັບໄດ້ອີກມຶງເຮັດຫຍັງບໍ່ດີ ມຶງຈະຖືກໜັກ
  ກ່ວານັ້ນ. ຕາມທີ່ເຄີຍປະສົບການມາ, ພໍ່ຜູ່ສາວຫລາຍຄົນບໍ່ສະໜິດຕິດແທດກັບອ້າຍບ່າວທີ່ມາ
  ຕິດພັນກັບລູກສາວຂອງຕົນ ພໍ່ຂອງແມ່ແອບບີເຫັນຂ້ອຍໄປເຄາະປະຕູບ້ານແຕ່ລະເທື່ອ ຖ້າເຮັດ
  ໄດ້ ເພິ່ນຄົງຈະສາກລູກຊອງໄລ່ຂ້ອຍລົງເຮືອນທັນທີ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນກັບ Paul, ບາງ
  ຄັ້ງຂ້ອຍກໍ່ທຳຕົນເປັນຜູ່ໃຫຍ່ ໃຫ້ລາວຢຳເກງ ບາງເທື່ອກໍ່ທຳຕົນເໝືອນລາວເປັນລູກ ເປັນໝູ່ ມີ
  ຫຍັງກໍ່ເວົ້່່າກໍ່ລົມກັນແບບສະບາຍໆຢູ່ໃນເດີ່ນກິລາ ສິ່ງໃດໂປນເຮັດໄດ້ດີຂ້ອຍກໍ່ຍ້ອງ ຖ້າເຮັດຜິດ
  ກໍ່ຕ້ອງຖືກລົງໂທດ ແຕ່ມັນຜິດທີ່ຈະຕົບຕີລູກຄົນອື່ນ ຈຶ່ງຕ້ອງອາໃສໜ່ວຍກະຕໍ້ເປັນເຄື່ອງມືແລະ
  ໂປນກໍ່ເຂົ້າໃຈດີວ່ານັ້ນແມ່ນການລົງໂທດທີ່ລາວຝືນໃຈກອດຈູບແອບບີໃນຄືນນັ້ນ. ກັບແອບບີ
  ຂ້ອຍກໍ່ເຮັດຄືກັນ, ເດືອນໃດລາວຮຽນໄດ້ຄະແນນດີ ຂ້ອຍກໍ່ພາລາວໄປກິນເຂົ້າ ເບິ່ງໜັງ ຊ໊ອບປິງ
  ຢາກໄດ້ຫຍັງກໍ່ຊື້ໃຫ້ ແຕ່ເວລາລາວເຮັດຜິດ ກົ້ນຕ້ອງແດງເພາະຖືກຝາມື ເທື່ອສຸດທ້າຍທີ່ຂ້ອຍລົງ
  ໂທດແອບບີແມ່ນຕອນລາວອາຍຸ 8-9 ປີ ຍ້ອນລາວຖຽງແລະດ່າເອື້ອຍລາວ ຈາກວິນາທີນັ້ນມາ
  ແອບບີກໍ່ບໍ່ສະແດງກິລິຍາບໍ່ດີໃສ່ເອື້ອຍ ໃສ່ນ້ອງແລະໝູ່ຄູ່ຂອງລາວ. ສິ່ງນຶ່ງທີ່ຂ້ອຍບໍ່ລືມບອກລາວ
  ໃນແຕ່ລະມື້ແມ່ນຄວາມໃນໃຈ ຂ້ອຍ ພໍ່ຮັກລູກນະ ຖ້າຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ ຖ້າຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄົນໃນຄອບຄົວ
  ກໍ່ບອກເປັນພາສາອັງກິດ I love you ແລະໂອບກອດຮ່າງຄີງນ້ອຍໆບາງໆເຂົ້າຈູບໜ້າຜາກເພື່ອ
  ໃຫ້ລາວລຶ້ງຕໍ່ການສຳຜັດ ບໍ່ໃຈຮ້ອນລວນລາມເໝືອນພໍ່ຫື່ນທົ່ວໆໄປທີ່ເຂົ້າໄປກຸມສີ້ລູກສາວຂອງ
  ຕົນຕອນເຂົາກຳລັງນອນຫລັບນອນຝັນ, ບາງຄົນກໍ່ໃຊ້ສິ່ງມືນເມົາເປັນເຄື່ອງມືກະຕຸ້ນຄວາມກ້າ
  ລວນລາມຂົ່ມຂືນໃຈເຂົາຈົນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໄປກິນເຂົ້າແດງໃນຫ້ອງກົງຄືເຈົ້າເຫັນເປັນຂ່າວເລື້ອຍ.
  ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນ, ຢາກປານໃດກໍ່ເກັບຄວາມຢາກໄວ້ມາໃຊ້ກັບແມ່ແອບບີ ອົດໃຈໄວ້ຕອນ
  ແອບບີອາຍຸຮອດ 18 ກ່ອນ ຈຶ່ງຄ່ອຍວ່າກັນ ຄວາມອົດທົນຄືກະແຈດອກສຳຄັນ.
  ໃນເວລາທີ່ກຳລັງລໍຄອຍ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ວັນເວລາຜ່ານໄປແບບໄຮ້ປະໂຫຍດ, ຄືຂ້ອຍເວົ້າໄປ
  ຂ້າງເທິງນັ້ນລະ ກອດ ຈູບ ລູບຄຳແບບພໍ່-ລູກ ແລະບອກຮັກແອບບທຸກມື້ ແອບບບີກໍ່ບອກວ່າ
  ລາວຮັກຂ້ອຍສຸດຫົວໃຈແລະຈະເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອຂ້ອຍ.
  http://www.asstr.org/~Kristen/47/eight.txt

 195. ບັກລົ້ວ
  ເດືອນກຸມພາ 26, 2017 ເວລາ 8:50 pm

 196. ມັກສາວນ້ອຍ
  ເດືອນກຸມພາ 27, 2017 ເວລາ 8:40 pm

  Saaya Irie ສາວນ້ອຍໜ້າຮັກຕະລອດການ

 197. MukSao21
  ເດືອນກຸມພາ 27, 2017 ເວລາ 11:25 pm

 198. KALI
  ເດືອນກຸມພາ 28, 2017 ເວລາ 4:17 am

  All are dramas

 199. MukBeung
  ເດືອນກຸມພາ 28, 2017 ເວລາ 8:58 pm

  ຍິ້ມດ້ວຍຄວາມປຶ້ມປິຕິຍິນດີ ຍິ້ມຢ່າງພາກພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ຖ່າຍໂປ້ 🙂

 200. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນມີນາ 2, 2017 ເວລາ 1:29 am

 201. ເດັກສຸພາບ
  ເດືອນມີນາ 4, 2017 ເວລາ 10:04 pm

 202. ເດັກສຸພາບ
  ເດືອນມີນາ 4, 2017 ເວລາ 10:13 pm

 203. Kob23
  ເດືອນມີນາ 8, 2017 ເວລາ 5:54 pm

  ງາມໜ້າຮັກຫລາຍເດີເອື້ອຍນີ້ 🙂

 204. ແອບລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 10, 2017 ເວລາ 2:59 pm


  ຕອນເປັນນັກຮຽນມໍມັກຍິງປືນນ້ຳໃສ່ເປັ້າສົ້ງໝູ່ຜູ່ຊາຍ ມັກຍິງໃສ່ກົ້ນໝູ່ຜູ່ຍິງຍາມສະຫລອງບຸນ
  ປີໃໝ່ຫລືບຸນຫົດນ້ຳ ບາງຄົນກໍ່ແລ່ນໄລ່ຫົດເຮົາຄືນດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ ບາງຄົນກໍ່ດ່າເຮົາສາລະ
  ພັດຢ່າງ ຫາວ່າເຮົາເພີເວີດ(Pervert)ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສົນດອກເພາະຍາມມ່ວນກໍ່ຕ້ອງມ່ວນ.
  ມີເທື່ອນຶ່ງ ໝູ່ຍົວະວ່າ ຄັນເກັ່ງມຶງຍິງກົ້ນເອື້ອຍຮຽງແມະ ກູຊິຍ້ອງ ! ດ້ວຍຄວາມມັກຍ້ອງເນາະ
  ຈຶ່ງຄ່ອຍຈອບໄປຍິງໃສ່ກົ້ນເອື້ອຍຮຽງ 3-4 ບາດ ຈົນປຽກເມາະເຍາະ, ລາວກໍ່ຈັບຄຸຕັກນ້ຳໃນ
  ແອ່ງໄລ່ຫົດຄືນຂ້ອຍ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຍອມໃຫ້ຫົດຈຶ່ງແລ່ນໜີໄປທາງຫລັງເລົ້າເຂົ້າລຸງແສງ ບ່ອນນັ້ນ
  ປອດຕາຄົນ ເອື້ອຍຮຽງກໍ່ນຳເຂົ້າໄປຈັບກຸມຂ້ອຍ ແລ້ວໂທເອີ້ນໝູ່ລາວມາເບິ່ງໂຈ໋ຍນ້ອຍທີ່ກຳລັງ
  ຖອກຫົວ, ອາຍເຂົາເກືອບຕາຍ ໝູ່ເອີຍ !

 205. Talo
  ເດືອນມີນາ 13, 2017 ເວລາ 2:28 pm

  ສາວລາຍງາມ

 206. ຂາມສົ້ມ
  ເດືອນມີນາ 16, 2017 ເວລາ 2:43 pm

  ໄດ້ຮູບຫີໃຫຍ່ ງາມຂຳ ຈາກ My Asian Smut ຜ່ານ tumblr ມີຫີຫລາຍລັກສະນະໃຫ້ເບິ່ງ
  ບາງຫີກໍ່ໄຮ້ຂົນເໝືອນຫີເດັກນ້ອຍ ແລະໝູ່ຫລາຍບັກກໍ່ເຊື່ອວ່າແມ່ນຫີເດັກນ້ອຍ ພຽງແຕ່
  ເຂົາບໍ່ຖ່າຍໃຫ້ເຫັນໜ້າຕາ ຕົນໂຕ ແຕ່ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າແມ່ນຫີຜູ່ໃຫຍ່ເພາະເຄີຍຜ່ານຫີໂປລ້ນມາ
  ແລ້ວນຶ່ງລາຍແລະບອກແຈ້ງໆວ່າ ຮັກຫີນີ້ຫລາຍແຕ່ກໍ່ຈຳໃຈຈາກໄປຕາມໜ້າທີ່ວຽກງານ
  ຍ້ອນຄວາມຈຳເປັນ ບໍ່ມີຄົນເຮັດນາຊ່ອຍ ລາວຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເອົາຜົວຕາມຄຳຍົວະເຍົ້າຂອງ
  ພໍ່ແມ່ ແຕ່ຂ້ອຍຮູ້ວ່າລາວບໍ່ຢາກໃຊ້ໝາກແຕງແຍ່ແກ່ແງ້ນຄືສາວຄົນອື່ນໆທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ
  ທາງເພດສູງ ຈະໄປເຂົ້າບາຫາຜູ່ຊາຍຄືສາວໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ກໍ່ອາຍ ຈຶ່ງເອົາຜົວຕາມໃຈຜູ່ໃຫຍ່
  ແລະຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ແຕ່ອ່ວຍພອນໃຫ້ລາວມີຄວາມສຸກສົດຊື່ນກ່ອນຈະຂຶ້ນລົດກັບມາຫາຮູບຫີມາ
  ລົງໃຫ້ເຈົ້າເບິ່ງ.

 207. ໄຮ້ຫອຍ
  ເດືອນມີນາ 18, 2017 ເວລາ 2:39 pm

  ໜ້າງາມ ຫີງາມ

 208. ແອລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 19, 2017 ເວລາ 5:54 pm


  ອັນນີ້ກໍ່ແມ່ນຫີ 🙂

 209. ໜ້າຫີ
  ເດືອນມີນາ 23, 2017 ເວລາ 2:50 pm


  ເກັບຕົກຈາກເວັບ digher ດອດຄອມ. ນາງແບບໜ້າງາມ ຫຸ່ນດີ ຫີນ້ອຍ ຄົນນີ້ຊື່ Emily Addison
  ອາຍຸກໍ່ຄົງປະມານ 20 ປາຍນີ້ລະ ແຕ່ຄົນຕາເວັນຕົກຫຸ່ນໃຫຍ່ ສູງ ໜ້າປະຖົມ ນົມມໍຊໍ ເຫັນແລ້ວຢາກ
  ເຂົ້າໃກ້ຊິດຕິດພັນເປັນຊູ້ເປັນແຟນ.

 210. DRACO
  ເດືອນມີນາ 25, 2017 ເວລາ 4:15 pm

  ງາມແທ້ແມ່ເອີຍ !

 211. ກິລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 26, 2017 ເວລາ 4:06 pm

  ແຟນໃຜນໍນີ້ ເປັນຕາຢາກໄປນັ່ງເບິ່ງໃກ້ໆ

 212. ແກະລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 28, 2017 ເວລາ 2:42 pm

  ຜູ່ເຖົ້າຜູ່ແກ່ບອກໃຫ້ຊອກເອົາເມຍນົມໃຫຍ່ກະໂພກຜາຍຈຶ່ງຄ້ຳຈຶ່ງຄູນ.

 213. ຈອກ23
  ເດືອນມີນາ 30, 2017 ເວລາ 2:40 pm


  ເບິ່ງຜ່ານມືຖືແຈ້ງໃສດີ ຕ່າງກັບຜ່ານທາງພີຊີ ເຂົາວ່າມີ App ສຳລັບ Windos10
  ແຕ່ວິນໂດຂ້ອຍໃຊ້ເກົ່າເກີນໄປຈຶ່ງເບິ່ງຮູບຜູ່ສາວ instagram ບໍ່ແຈ້ງໃສຕາມຄວນ.

 214. Folgers
  ເດືອນເມສາ 1, 2017 ເວລາ 3:21 pm


  ໜ້າຮັກ

 215. Tester
  ເດືອນເມສາ 2, 2017 ເວລາ 4:16 am

 216. ປາກ້າງ
  ເດືອນເມສາ 3, 2017 ເວລາ 3:36 pm

  ງາມສົມສ່ວນ

 217. ປາເຂັງ
  ເດືອນເມສາ 4, 2017 ເວລາ 8:02 pm

  ຄວາມຝັນບໍ່ມີຂອບເຂດ ບໍ່ມີການຈຳແນກ ບໍ່ມີຜິດປະເພນີແລະບໍ່ຜິດກົດໝາຍເພາະມັນ
  ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ທຸກໆພາກສ່ວນຂອງຮ່າງພັກຜ່ອນ ແຕ່ໃຕ້ຈິດສຳນຶກຍັງທຳງານເພື່ອ
  ຄວບຄຸມການທຳງານຂອງລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ ແລະເມື່ອມັນມາຊະແກນສະໝອງ
  ຫ້ອງເກັບຄວາມຊົງຈຳ ເມື່ອພົບເຫັນຮູບພາບລາມົກ ໜັງເອັກຕ່າງໆທີ່ຂ້ອຍເບິ່ງປະຈຳ
  ມັນຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຈັດລຽງໃໝ່ ຫລືພາສາຄອມເອີ້ນວ່າ Defragment ກໍ່ເລີຍເກີດເປັນຄວາມ
  ຝັນ ຝັນເປັນເລື່ອງເປັນລາວອີຫລີໃດ໋ ຕື່ນຂຶ້ນມາກໍ່ຟ້າວຈົດໄວ້ ຖ້າບໍ່ຈົດກໍ່ຈະລືມແລະບໍ່ໄດ້
  ມາເລົ່າໃຫ້ເຈົ້າຟັງ.
  ເອື້ອຍຂ້ອຍຮຽນບໍ່ຈົບມໍປາຍ ລັກພົວພັນຊູ້ສາວກັບອາຈານສອນພະລະສຶກສາທີ່ມີອາຍຸລຸ້ນ
  ລາວຄາວດຽວກັບພໍ່, ເມື່ອຜິດພາດທາງເຕັກນິກ ທ້ອງໄຄ່ຂຶ້ນມາ ພໍ່ແມ່ກໍ່ຕັດສິນໃຈຍ້າຍຄອບ
  ຄົວເຂົ້າມາຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ບ່ອນທີ່ຊາວບ້ານບໍ່ສົນໃຈເລື່ອງຂອງຊາວບ້ານ ຕັ້ງໜ້າຫາເງິນ
  ລ້ຽງຄອບຄົວຂອງໃຜມັນ ເຫັນໜ້າກັນແຕ່ເວລາໄປປະຊຸມບ້ານ ບໍ່ມີເວລານັ່ງຫາເຫົາເວົ້າຂັວນ
  ຄົນອື່ນເໝືອນຢູ່ບ້ານເກົ່າ ຕື່ນເຊົ້າມາກໍ່ອອກບ້ານໄປຫາກິນເໝືອນນົກໜູປູກປີກ ຄ່ຳມືດມາ
  ຈຶ່ງຕ່າວໜ້າຫາເຮືອນຮັງຂອງໃຜຂອງລາວ.
  ສຳລັບແມ່ແກ້ວ ບໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງຊອກວຽກເຮັດງານທຳ, ເພິ່ນເປັນຜູ່ຍິງໜ້າຕາສວຍງາມ ຫຸ່ນດີ
  ມີຄວາມຮູ້ ຍື່ນໃບສະໝັກຕອນເຊົ້າ ເຂົາກໍ່ເອີ້ນໄປເຮັດວຽກຕອນແລງ. ຍັງແຕ່ພໍ່ ເອື້ອຍເກດ
  ແລຂ້ອຍຢູ່ບ້ານ ຕອນຍ້າຍມາເປັນຊ່ອງເຂົາພັກຮ້ອນ 2 ເດືອນ 15 ວັນ ເມື່ອໂຮງຮຽນພັກ ພໍ່ກໍ່
  ໄດ້ພັກວຽກ ຢູ່ບ້ານສ້ອມແປງເຮືອນຊານທີ່ຊື້ນຳພີ່ນ້ອງທາງນ້າສະໃພ້ຈຳນວນຫລາຍບາດຄຳ ໃນ
  ເວລານັ້ນເຂົາຊື້ຂາຍກັນເປັນຄຳ ບໍ່ນິຍົມໃຊ້ສະກຸນເງິນເຈ້ຍ ຊື້ສິ່ງຂອງເລັກໆນ້ອຍຈຶ່ງຈ່າຍກັນ
  ເປັນເງິນເຈ້ຍ.
  ໃນຕົວຈິງ, ພໍ່ບໍ່ເຄີຍຈັບຄ້ອນ ຈັບຕະປູດອກ ແຕ່ໃນຄວາມຝັນເພິ່ນເປັນຊ່າງໄມ້ທີ່ມີຮ່າງກາຍ
  ແຂງແຮງ ກ້າມແຂນ ກ້າມເອິກ ກ້າມທ້ອງເປັນກ້ອນລຽນກັນ 6 ກ້ອນ ກ້າມຂາຄືນັກກິລາບານ
  ເຕະຢູໄນເຕັດ ເວລາເຮັດວຽກກໍ່ນຸ່ງແຕ່ສົ້ງ boxer brief ຂອງ CK ເຮັດໃຫ້ເອື້ອຍຈ້ອງແນມເບິ່ງ
  ເລົາປືນເປອາໂກນຂອງເພິ່ນບໍ່ພັບຕາ ກ່ອນຈະລິນເບຍເຢັນໆໃສ່ຈອກງວງ ຍື່ນໃຫ້ພໍ່ດື່ມແກ້ເມື່ອຍ.
  ແມ່ມານທ້ອງ 4-5 ເດືອນ ເບິ່ງບ່ອນໃດກໍ່ໄຄ່ພອງເຕັມຕຶງ, ເຕົ້ານົມຂາວໃຫຍ່ຂອງເອື້ອຍເຮັດໃຫ້
  ເລົາປືນເປອາຂອງພໍ່ຄ່ອຍໆໄຄ່ພອງຂຶ້ນເປັນຄູອາດຫລາດ ສະດຸດຕາເອື້ອຍຈົນເຂົ່າອ່ອນລົງເທົ້າ
  ເສື່ອງິ້ວທີປູຢູ່ພື້ນຫ້ອງນອນ.
  ຂ້ອຍປີນຮົ້ວຂຶ້ນໄປ ຫວັງຈະເບິ່ງຄັກໆ ພໍດີໝາແບກເຊຂອງມິດສະເຕີຈ໊ອດໂດດມາໃສ່ເຮັດໃຫ້ຕື່ນ
  ສະເດີດຂຶ້ນມາທາງນັ່ງ ເຫື່ອແຕກເຕັມໜ້າດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ. ມ້ຽນບ່ອນນອນແລ້ວ ກໍ່ເຂົ້າຫ້ອງ
  ນ້ຳສ່ວຍໜ້າ ພໍດີເອື້ອຍຍ່າງອອກມາຈາກຫ້ອງນອນແລະທ້ວງຂຶ້ນວ່າ “ເພິ່ນຍ່ຽວໃສ່ບ່ອນອີກຫວາ?”

 218. QuocGia
  ເດືອນເມສາ 8, 2017 ເວລາ 3:52 pm

  ເບິ່ງກ່ອນຖືກລຶບ

 219. ໂຫລ້ງເສ້ງ
  ເດືອນເມສາ 10, 2017 ເວລາ 3:43 pm

  ປີໃໝ່ປີນີ້ ໃຜໂຊກດີໄດ້ພາເອື້ອຍນີ້ໄປທ່ຽວ ຫົດນ້ຳລາວໃຫ້ປຽກໆເພື່ອຂ້ອຍແດ່ເດີ, ຂອບໃຈ.

 220. BloatBuk
  ເດືອນເມສາ 12, 2017 ເວລາ 4:07 pm

  ປີໃໝ່ປີນີ້ຈະຍົວະໃຜໄປສີ້? ສີ້ເພື່ອແດ່ເດີ 🙂

 221. BH23
  ເດືອນເມສາ 17, 2017 ເວລາ 2:36 pm

  ໜ້າຮັກດີນໍ

 222. bukheun
  ເດືອນເມສາ 21, 2017 ເວລາ 4:42 pm

  ເອື້ອຍເອີຍ…! ເອື້ອຍກິນຫຍັງແຕ່ລະຄືນ ຄືງາມ ໜ້າຮັກແທ້?

 223. ກຸ້ງດີດ
  ເດືອນເມສາ 23, 2017 ເວລາ 12:19 am

 224. Tapae
  ເດືອນເມສາ 27, 2017 ເວລາ 2:48 pm


  ເຂົາວ່າສອງສາວນີ້ແມ່ນສາວຜູ້ແມ່, ຢ່າເຂົ້າໃຈຜິດກັບສາວເດືອຍເດີ
  ສາວຜູ້ແມ່ແມ່ນຜູ່ຊາຍໄປແປງເພດເປັນຜູ່ຍິງ ຕັດໂຄຍອອກເອົາຫີມາຫຍິບໃສ່
  ເອົາຊິລິກອນມາຍັດໃສ່ໜ້າເອິກ ພາສາອັງກິດຄົງຈະແມ່ນ Transgender
  ຫລື Transsexual ໝາຍຄວາມວ່າປ່ຽນຈາກເພດນຶ່ງໄປເປັນອີກເພດນຶ່ງ.
  ສາວເດືອຍແມ່ນຜູ່ຊາຍໄປຍັດຊິລິກອນເຂົ້າເອິກແຕ່ບໍ່ຕັດໂຄຍ ຫລືຜູ່ຍິງທີ່ໄປ
  ຫຍິບໂຄຍໃສ່ແຕ່ບໍ່ຕັດນົມຖິ້ມ, ພາສາອັງກິດເອີ້ນວ່າ She-male.
  ຢູ່ປະເທດຕາເວັນຕົກມີບາສະເພາະ, ບາຜູ່ຍິງ ບາຜູ່ຊາຍ ບາ LGB ສະລັບພວກ
  ກະເທີຍ ກະເທືອຍ ສາວຜູ້ແມ່ ສາວເດືອຍ ເບິ່ງປ້າຍຄັກໆເດີກ່ອນຈະເຂົ້າໄປ.

 225. BukTod
  ເດືອນພຶດສະພາ 1, 2017 ເວລາ 2:14 pm


  ສາວນ້ອຍຄົນນີ້ຄົງຈະເປັນຄົນລາຕີໂນ ຕົນໂຕໃຫຍ່ເກີນໄວ.

 226. Tacoboy
  ເດືອນພຶດສະພາ 5, 2017 ເວລາ 2:24 pm

  ຕອນຊອນບ່າວ, ບາງທ້ອງຖິ່ນກໍ່ເອີ້ນບ່າວນ້ອຍ ແຕ່ບ້ານຂ້ອຍເອີ້ນເພດຊາຍທີ່ກຳລັງ
  ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ ມີການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງລັກສະນະຈາກໄວເດັກເຂົ້າສຸ່ໄວລຸ້ນ
  ວ່າໄວຊອນ ພາສາຕ່າງປະເທດເຂົາເອີ້ນໄວນີ້ວ່າ pre-teen, ຂ້ອຍມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ
  ເລື່ອງຂອງເພດກົງກັນຂ້າມຫລັງຈາກໄດ້ຮຽນຊີວະກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍພັນຂອງ
  ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ. ຢາກຮູ້ວ່າຫີມີລັກສະນະແນວໃດ ໝູ່ແຕ້ມຮູບໂຕ \/ ໃຫ້ເບິ່ງ
  ບາງບັກກໍ່ແຕ້ມເສັ້ນໃສ່ເທິງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫີຜູ່ສາວຕ້ອງມີໝອຍ ຂໍເບິ່ງຫີໝູ່ຜູ່ຍິງ
  ທີ່ຮຽນນຳກັນ ເຂົາໄລ່ເຕະອ້ອມເດີ່ນໂຮງຮຽນ ດີທີ່ເຂົາບໍ່ຟ້ອງສາວຄູ ຖ້າປ້ອງຕ້ອງຖືກ
  ໂທດດ້ວຍການລ້າງວິດແທ້ໆລະ.

 227. Baopizza
  ເດືອນພຶດສະພາ 6, 2017 ເວລາ 5:42 pm

 228. ໝາຫື່ນ
  ເດືອນພຶດສະພາ 10, 2017 ເວລາ 10:06 pm

 229. 3ກໍ
  ເດືອນພຶດສະພາ 13, 2017 ເວລາ 11:10 pm


  ເກັບຕົກຈາກເວັບໄຊຮູຫີດອດ blogspot ດອດຄອມ, ຮູ້ຫີ=hoohe

 230. ຕາດີ
  ເດືອນພຶດສະພາ 17, 2017 ເວລາ 10:41 pm

 231. khonxuoa
  ເດືອນພຶດສະພາ 22, 2017 ເວລາ 3:44 pm

  ຂະຫຍາຍເອົາເອງເດີ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ໂຄດ

 232. ຂີ້ຊີ
  ເດືອນພຶດສະພາ 25, 2017 ເວລາ 8:56 pm

  Mai Usami ຖ່າຍໂປ້ແລ້ວເດີ ໃຜໄດ້ໂຫລດມາເບິ່ງແລ້ວຫລືຍັງ?

 233. ມັກເຊັກ
  ເດືອນພຶດສະພາ 28, 2017 ເວລາ 9:31 pm


  “Casanova in Laos, answer the phone !” ສາວປ້ອມໂທຫາໝໍກາຊະໂນະວ້າ

 234. bukheun
  ເດືອນພຶດສະພາ 29, 2017 ເວລາ 10:23 pm

  ດົມສະຫລິບຕອນເອື້ອຍໄປຮຽນ

  ຂ້ອຍຊື່ຊານ ບ້ານຢູ່ຊຽງລາຍ, ພໍ່ແມ່ສົ່ງເຂົ້າມາຮຽນໜັງສືຢູ່ກຸງເທບແລະໃຫ້ພັກຢູ່ບ້ານປ້າ
  ຊຶ່ງຊື້ໄວ້ໃຫ້ລູກສາວ 2 ຄົນ ທີ່ກຳລັງຮຽນຢູ່ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ. ຍາລຸງເປັນຂ້າລັດ
  ຖະການຢູ່ຊົນບຸລີ ດົນໆຈຶ່ງຈະມາຢາມເອື້ອຍແອ໋ວ ອາຍຸ 21 ເອື້ອຍອຸ້ມ ອາຍຸ 18 ປີ ກຳ
  ລັງເປັນສາວເຕັມໂຕ, ທັງສອງເອື້ອຍນ້ອງຮູບຮ່າງສູງໃຫຍ່ ເອື້ອຍແອ໋ວອວບກ່ວາຜູ່ເປັນ
  ນ້ອງ ຫຸ່ນຊາລິນເດີວ່າຊັ້ນສາ(ເວົ້າຕາມທີ່ເຂົ້າໃຈ ຫຸ່ນ Cylinder ແມ່ຄົນບໍ່ມີກົ້ນ ບໍ່ມີແອວ)
  ເອື້ອຍອຸ້ມສູງຮຽວ ເວລານຸ່ງສະເກິດນັກຮຽນສັ້ນໆ ເຫັນແລ້ວຄິດຢາກກິນຕັບກິນແຕດ
  ເອື້ອຍອຸ້ມຄາຊຸດນັກຮຽນນັ້ນເລີຍ ບໍ່ຕ້ອງແກ້ອອກດອກ.
  ຫ້ອງນອນຂອງຂ້ອຍຢູ່ຊັ້ນລຸ່ມ ເອື້ອຍຢູ່ເທິງ, ຕອນເຊົ້າ ຕ່າງຄົນຕ່າງກໍ່ຟ້າວອາບນ້ຳແຕ່ງໂຕ
  ອອກບ້ານໄປເຮັດວຽກ ໄປຮຽນຕາມໜ້າທີ່ໃຜມັນ ຖ້າເອື້ອຍແອ໋ວອາບຢູ່ເທິງ ເອື້ອຍອຸ້ມກໍ່
  ລົງມາອາບຢູ່ລຸ່ມ ບໍ່ແມ່ນຜູ່ນ້ອງກໍ່ແມ່ນຜູ່ເອື້ອຍລົງມາອາບຢູ່ລຸ່ມ ຫ້ອງນ້ຳຕິດກັບຫ້ອງນອນ
  ຂ້ອຍ ໄດ້ແຕ່ລັກເບິ່ງຕາມຫລືບປະຕູຫ້ອງນອນຍາມເອື້ອຍນຸ່ງຜ້າຮັດເອິກເຂົ້າ-ອອກຫ້ອງນ້ຳ
  ຫລືບໍ່ຊັ້ນກໍ່ອອກໄປນັ່ງກິນກາເຟຢູ່ຫ້ອງຄົວ ຖ້າເບິ່ງຂາຂາວຕອນເອື້ອຍຂຶ້ນ-ລົງຂັ້ນໄດ.
  ມັນກໍ່ແປກເນ໊າະຢູ່ຍິງນີ້ນະ ນຸ່ງສັ້ນໆ ຮັດໆແຕ່ພັດອາຍເວລານ້ອງຊາຍແນມເບິ່ງ ຜູ່ຊາຍຄົນ
  ອື່ນພັດບໍ່ອາຍ, ຂ້ອຍເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳເປັນຄົນສຸດທ້າຍ ຜູ່ຊາຍໃຊ້ເວລາອາບນ້ຳບໍ່ເຫິງຄືຜູ່ຍິງ
  ບໍ່ຮອດ 10 ນາທີ ຊ້ຳດອກ ຖ້ານັບເວລານັ່ງຂີ້ກໍ່ບໍ່ຮອດ 15 ນາທີ. ເສື້ອຜ້າທີ່ກຽມຊັກຈະໃສ່
  ກະຕ່າເຄື່ອງຢູ່ຫ້ອງຊັກເຄື່ອງ 9 ໂມງປາຍ ແມ່ບ້ານຈຶ່ງມາຊັກໃຫ້ ມາທຳຄວາມສະອາດບ້ານ
  ເຮືອນໃຫ້ ບາງມື້ ເອື້ອຍຈະແຊ່ສະຫລິບເປື້ອນໄວ້ໃນກະຊາມໃນຫ້ອງນ້ຳ ບາງເທື່ອກໍ່ຖິ້ມບໍ່
  ຖືກກະຕ່າ ຕົກລົງກອງຢູ່ພື້ນໃຫ້ແມ່ບ້ານເກັບເຂົ້າເຕົາໃຫ້ ເຫັນເລື້ອຍສະຫລິບ ເສື້ອຊ້ອນ
  ຂອງເອື້ອຍແຕ່ບໍ່ກ້າຈັບຂຶ້ນມາເບິ່ງ ຈັບຂຶ້ນມາດົມຄືມື້ນັ້ນ. ຂ້ອຍຢູ່ບ້ານຄົນດຽວ ເອື້ອຍທັງ
  ສອງໄປງານສະຫລອງ ແມ່ບ້ານກໍ່ພັກວຽກ ເຮັດແຕ່ 5 ມື້ ພັກວັນເສົາແລະອາທິດ.
  ສະຫລິບສີຂາວ cotton ຂອງ Victoria’s Secret ເນື້ອນຸ່ມໆ ຄ່ອຍໆພີ່ອອກຂ້າງນອກ
  ຂ້າງໃນ ເຫັນມີຮອຍເປືອນເປັນຄາບສີຂາວຍາວປະມານ 2 ນິ້ວ ຄ້າຍໆຄາບເປື້ອນແປ້ງປຽກ
  ທີ່ແຫ້ງແລ້ວ ລອງດົມເບິ່ງກໍ່ໄດ້ກິນແປກໆ ຈະວ່າເໝັນກໍ່ບໍ່ແມ່ນ ຈະວ່າຫອມກໍ່ບໍ່ຖືກ ກິນນັ້ນ
  ເລົ້າອາລົມແປກໆ ຍິ່ງສູດດົມເຂົ້າປອດເລິກໆ ໂຄຍກໍ່ຍິ່ງແຂງພອງຂຶ້ນມາຈົນຄັບເປົ້າສະຫລິບ
  Hanes, ສູດດົມຕື່ມອີກ 2-3 ບາດ ແລ້ວກໍ່ຄົ້ນຫາດົມໂຕໃໝ່ ບາງໂຕກໍ່ມີຄາບເປື້ອນເລືອດ
  ເຊື່ອວ່າແມ່ນສະຫລິບເອື້ອຍອຸ້ມເພາະໂຕນ້ອຍກ່ວາ, ດົມໂຕເປື້ອນເລືອດໄດ້ອາລົມສຸດໆ ຈົກ
  ໂຄຍອອກມາຊັກວ່າວໃຫ້ມັນສຽວກ່ອນໄປອາບນ້ຳ.
  ນັບແຕ່ໄດ້ດົມສະຫລິບເອື້ອຍວັນນັ້ນແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ຕິດໃຈ, ເດິກໆ ແນ່ໃຈວ່າເອື້ອຍນອນແລ້ວ
  ກໍ່ອອກຈາກຫ້ອງ ທຳທ່າຊອກຫາແນວຫຍ້າແນວກິນ ແລ້ວກໍ່ຄົນເອົາສະຫລິບ ເສື້ອຊ້ອນຂອງ
  ເອື້ອຍເຂົ້າໄປດົມໃນຫ້ອງ ຊັກວ່າວໃຫ້ເຕັມໃຈແລ້ວຈຶ່ງເອົາອອກມາໄວ້ກະຕ່າເຄື່ອງ ຫວັງວ່າ
  ຈະຕົບຕາແມ່ບ້ານໄດ້ ແຕ່ແລ້ວຜີກໍ່ຂາຍໜ້າຈົນໄດ້. ເຫດການຈະເປັນແນວໃດ ກະລຸນາເຂົ້າ
  ໄປອ່າຍດ້ວຍຕົນເອງ ຢູ່ເວັບ pidsawad ດອດ com ຕໍ່ດ້ວຍ /4/

 235. ຕູ້ອ໊ອດ
  ເດືອນມີນາ 1, 2017 ເວລາ 10:09 pm

  ນົມແຟນທ້າວກະຊ້າ ງາມແທ້ເນີ

 236. Kikhao
  ເດືອນມີນາ 4, 2017 ເວລາ 9:32 pm

  ໄດ້ແຕ່ເບິ່ງເຂົາເຮັດກັນ ຄົງບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຮັດຄືເຂົາ

 237. ບັກລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 6, 2017 ເວລາ 4:41 am


  ຕູ້ນີ້ສິ້ກັນຍາມມື້ເວັນ.

 238. ບັກຫຶກ
  ເດືອນມີນາ 8, 2017 ເວລາ 3:18 pm


  ຖ້າບໍ່ມີເວັບນີ້ ຂ້ອຍຄົງໃຈຂາຍຕາຍ, ກໍ່ມີຫລາຍແທ້ ວັບລາມົກໄທຫັ້ນນະ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ສຶກໂລ່ງໃຈ
  ເໝືອນເຂົ້າມາສາລະພາບຜິດຢູ່ເວັບຫື່ນລາວ ເວັບ HooHe.blogspot ດອດຄອມ ເບິ່ງໄດ້
  ຮູບໂປ້ແຕ່ບໍ່ສາມາດປະກອບສ່ວນຄຳເມັ້ນເໝືອນເວັບຫື່ນນີ້ ຕ້ອງຂໍຂອບໃຈ 3 ເທື່ອ ເຈົ້າຂອງ
  ເວັບ ຖ້າກາຍມາທາງບ້ານອູດແລ່ນ ຢ່າລືມແວ່ກິນເບຍກ່ອນເດີຈຶ່ງໄປຕໍ່ ຖາມຄົນແຖວນັ້ນ
  ເຂົາຮູ້ໝົດບ້ານບັກຫຶກ.
  ຈັ່ງແມ່ນເຂົາຕັ້ງຊື່ຖືກ ຊື່ແທ້ກໍ່ມີແຕ່ຍ້ອນຄວາມເຊີ້ຊ້າ ສະໝອງບໍ່ວ່ອງໄວ ລ່ຽນໄຫລຄືໝູ່
  ເຂົາຈຶ່ງເອີ້ນບັກຫຶກ. ຈື່ໄດ້ວ່າ ຕອນຢູ່ປໍ3 ສາວຄູເອີ້ນອອກໄປແກ້ເລກໂຈດງ່າຍໆ ເຂົາຖາມ
  ວ່າ ຮວມຫົວໄກ່ແລະຫົວໝູມີຈຳນວນ 3 ຫົວ ຮວມຂາມີແຕ່ 8 ຂາ, ຖາມວ່າໄກ່ມີຈັກໂຕ
  ໝູມີຈັກໂຕ? ຢືນຄິດຢູ່ໜ້າກະດານປະມານຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ ຈົນເລີກຮຽນກໍ່ຍັງຕອບຄຳຖາມ
  ສາວຄູບໍ່ໄດ້ ຈາກມື້ນັ້ນມາ ໝູ່ຈຶ່ງໃສ່ຊື່ໃຫ້ຂ້ອຍວ່າ “ບັກຫຶກ”.
  ຕອນຢູ່ປໍ5, ຖືກອີ່ຕາບິດໄລ່ຕີອ້ອມເດີ່ນບ້ານ ຍ້ອນປີນແກ໊ດເຈ້ຍຂຶ້ນໄປເບິງລາວສີ້ກັນກັບ
  ອີ່ນາຍຖຽກ ກຳລັງເບິ່ງຄັກ ແກ໊ດເຈ້ຍພັດຫັກລົງ ຈຶ່ງຕ້ອງແລ່ນປົບໄມ້ແສ້ລາວ. “ບັກຫຶກ !
  ມຶງອຶດແນວຢຽບຫວາ ຈຶ່ງໃຊ້ແກ໊ດເຈ້ຍ?” ໝູ່ບັກນຶ່ງຖາມ, ແກ໊ດເຈ້ຍນັ້ນມັນຮັບນ້ຳໜັກໄດ້
  ຖ້າຢຽບຂອບແກ໊ດແຕ່ມັນຖືກທາງມົດທຽວ ກໍ່ເລີຍຕ້ອງຍ້າຍຕີນມາລອງຢຽບໃຈກາງ ບໍ່ໄດ້
  ທຸ້ມນ້ຳໜັກລົງໝົດດອກ ມັນຫັກກ່ອນ. ໄດ້ຍິນພວກຜູ່ບ່າວໃນບ້ານເວົ້າເລື່ອງອີ່ຕາບິດກັບ
  ອີ່ນາຍຖຽກ ບໍ່ເຊື່ອວ່າພີ່ນ້ອງຊິປິ່ນທ້ອງໃສ່ກັນໄດ້ກໍ່ເລີຍລັກຈອບເບິ່ງ ບໍ່ເຫັນຫຍັງດອກ
  ເຫັນແຕ່ເຂົາເຂົ້າໄປຫ້ອງໂກດັງ ແຕ່ພວກຜູ່ບ່າວໃນບ້ານນິນທາກັນຄັບບ້ານ ທີ່ຈິງແລ້ວ ມັນ
  ກໍ່ມີຫລາຍ ພີ່ນ້ອງເອົາກັນ ເຮືອຫລົ້ມໃນໜອງ ໜອງບໍ່ເສຍຫາຍ, ແມ່ນບໍ່ລະ?
  ຄົນເຮົາເລິ່ມແນວໃດໄດ້ແນວນັ້ນ, ຂ້ອຍຕິດນິໃສລັກເບິ່ງ ເຫັນຜູ່ຍິງຢູ່ກັບຜູ່ຊາຍສອງຕໍ່ສອງ
  ແມ່ນເກີດຄວາມສົງໃສໃນທາງທີ່ບໍ່ດີໂລດ “ບັກບ້າ…ອ້າຍກັບນ້ອງໄປນຳກັນ ມຶງກ໊ະຊິວ່າ
  ເຂົາໄປລັກສີ້ກັນຊັ້ນບໍ?” ໝູ່ຂ້ອຍບັກນັ້ນເປັນຄົນທາງພາກເໜືອ ຖາມຂ້ອຍດ້ວຍນ້ຳສຽງ
  ໂໜ້ງໆ “ບາດມຶງເດ໋ຊັ້ນ ນອນຮ່ວມຫ້ອງກັບເອື້ອຍມຶງ ບໍ່ແມ່ນພວກມຶງສີ້ກັນແລ້ວຫວາ?”
  ມັນໂມ່ງຄຳຖາມທີ່ໜັກນ່ວງໃສ່ຂ້ອຍ ຈົນຂ້ອຍຫງາຍເງີກໄປເກີບຕົກແປ້ນມ້າ.
  ເຮືອນຂ້ອຍມີແຕ່ 3 ຫ້ອງນອນ, ຫ້ອງນຶ່ງແມ່ນຫ້ອງນອນຂອງພໍ່ແມ່ ຫ້ອງນຶ່ງແມ່ນຫ້ອງນອນ
  ຄອບຄົວພີ່ນ້ອງ ເຂົາມີ 3 ຄົນ ພໍ່ແມ່ລູກ ສ່ວນອີກຫ້ອງນຶ່ງແມ່ນຫ້ອງເອື້ອຍກັບນ້ອງສາວ
  ຖ້າຄືນໃດອາກາດໜາວເຢັນ ຂ້ອຍກໍ່ຫອບຜ້າເຂົ້າໄປນອນໃນຫ້ັອງ ເລືອກນອນຕາມໃຈ ຈະ
  ນອນຫ້ອງພໍ່ແມ່ກໍ່ໄດ້ ຈະນອນຫ້ອງເອື້ອຍກໍ່ດີ ປູເສື່ອນອນພື້ນຫັ້ນລະ ບໍ່ໄດ້ນອນຮ່ວມຕຽງ
  ຄືພວກມັນກ່າວຫາດອກ ໃຫຍ່ແລ້ວ ໃຜຊິດນອນກອດພໍ່ແມ່ ເອື້ອຍນ້ອງ, ແມ່ນບໍ່ລະ?

 239. ເດັກດີ
  ເດືອນມີນາ 10, 2017 ເວລາ 10:29 pm


  ສຽກຖ້າອ້າຍກາຊະໂນວ້າ

 240. ບັກຫຶກ
  ເດືອນມີນາ 11, 2017 ເວລາ 9:30 pm


  ເຈ້ດາຫີໃຫຍ່ ໃຜບຸນຫົວໂຄຍຫລາຍ ສີ້ເພື່ອແດ່.

 241. TOD
  ເດືອນມີນາ 13, 2017 ເວລາ 3:06 am

  ເຫັນແລ້ວ ຕ້ອງກືນນ້ຳລາຍ

 242. bukheun
  ເດືອນມີນາ 14, 2017 ເວລາ 11:16 pm


  ຖ້າໄດ້ເລຍຫີນີ້ຄົງມີແຮງລີ້ນ 🙂

 243. ບ້າເບິ່ງ
  ເດືອນມີນາ 15, 2017 ເວລາ 3:12 am


  Khod nom

 244. EMTEC
  ເດືອນມີນາ 15, 2017 ເວລາ 6:30 pm


  ໄປທ່ຽວຕາກງົວ ເລີຍຖ່າຍໄວ້ໃຫ້ລູກເບິ່ງ 🙂

 245. FXMan
  ເດືອນມີນາ 16, 2017 ເວລາ 4:49 pm


  ນີ້ກໍ່ນຶ່ງສະເນ່ຂອງຜູ່ຍິງ !

 246. bukheun
  ເດືອນມີນາ 17, 2017 ເວລາ 3:16 am


  ຂ້ຽວກິນລູກ…ຈັກນ່ອຍພໍ່ເຖົ້າມາຍາດກິນນຳລູກ !

 247. ໝາກບ້າ
  ເດືອນມີນາ 17, 2017 ເວລາ 9:11 pm


  ໂຊກດີຫລາຍ ມີນ້ອງສາວຫລາຍຄົນ.

 248. heunnoy
  ເດືອນມີນາ 19, 2017 ເວລາ 4:36 pm

  AUS 2 – 3 GER ຄິດວ່າ Australia ຊິທັບໄຂ່ບໍ່ແຕກ 4 ນາທີທຳອິດເຂົາອັດເຂົ້າໄປນຶ່ງລູກ
  ນຳມາໄດ້ 2 ເສີຍ ເກັ່ງສົມຄວນ ແຕ່ຄົງບໍ່ເກັ່ງເທົ່າເຍີລະມັນດອກເນາະ, ເຈົ້າວ່າບໍ່?

 249. ບັກລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 21, 2017 ເວລາ 4:40 pm


  ເວົ້າໄປແລ້ວ ໝູ່ຄົງຈະຕີລາຄາຂ້ອຍຮ້ອຍອັນພັນແນວທີ່ເປີດເຜີຍຄວາມຊົ່ວຊາມຂອງຕົນໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້
  ແຕ່ກ່ອນບໍ່ກ້າເວົ້າເລື່ອງນີ້ໃຫ້ໃຜຟັງດອກ ພໍ່ແມ່ ເອື້ອຍນ້ອງຕົນເອງກໍ່ຍັງບໍ່ກ້າເວົ້າໃຫ້ເພິ່ນຟັງ ຢ້ານເພິ່ນ
  ຕີ ຢ້ານເພິ່ນດ່າ ຢ້ານເພິ່ນໄລ່ໜີ ສາລະພັດຢ້ານ ຈຶ່ງຕ້ອງເກັບລັບໄວ້ ຈົນຮອດຍຸກອິນເຕີເນັດ ເຫັນຫຼາຍ
  ລ້ານຄົນມີປະສົບການຄ້າຍໆກັນ ຈຶ່ງກ້າເລົ່າເລື່ອງນີ້ໃຫ້ຊາວໂລກໄຊເບີຮູ້ເຫັນນຳ.
  ຕອນຍັງນ້ອຍ, ຢູ່ປໍ3 ຊິຂຶ້ນປໍ4 ຂ້ອຍກັບບັກຂຽດມັກເລາະຫລິ້ນບີກິນເງິນ ຄິດວ່າເດັກນ້ອຍຜູ່ຊາຍ
  ສ່ວນຫລາຍຄົງຮູ້ຫລິ້ນເກມນີ້ ຄືຕັ້ງໂປ້ມືເບື້ອງຊ້າຍໃສ່ດິນ ມືເບື້ອງຂວາຈັບໝາກບີໃສ່ນິ້ວກາງຊ້າຍ
  ດຶງມາຂ້າງຫລັງຈົນໄດ້ແຮງຈຶ່ງປ່ອຍອອກໄປໃສ່ໝາກບີທີ່ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມຊີ້ບອກ, ຄິດອອກແລ້ວບໍ
  ລະເກມນີ້? ຜູ່ຍິງບາງຄົນກໍ່ຫລິ້ນເກັ່ງເດີ ຫລາຍຄົນປີດໃຫ້ອີ່ເພັດ ມັນຂີ້ຫລັກນະອີ່ນີ້ ຍິງຍົກ ຍິງຊູດ
  ແບບວ່າຊູດໂປ້ມືເຂົ້າໄປຕື່ມຫັ້ນນະ ບໍ່ຈ້ຳໃສ່ບ່ອນບີຕົກ ຍິງຍົກແມ້ນກ່ວາ ກໍ່ວ່າຊິປີດໃຫ້ມັນເລື້ອຍ.
  ເກມນີ້ຫລິ້ນ 5 ຄົນ ພໍດີງາມ ຫລາຍກ່ວານັ້ນມັນມົ້ວກັນ, ພວກຂ້ອຍຫລິ້ນໝາກລະ 10₭ ນ້ອຍກ່ວາ
  ນັ້ນ ເປື້ອນປືລ້າ ບໍ່ກຸ້ມຄ່າໝາກບີ ບໍ່ກຸ້ມຄ່າສະບູລ້າງມື ມື້ໃດ໋ໄປຫລິ້ນບີ ເພິ່ນຮູ້ໂລດລະ ຊິລ້າງດີປານ
  ໃດ ເຂົ້າກໍ່ຕິດມື ສົ້ງເສື້ອກໍ່ເປື້ອນ ບາງບັກມືມື່ນກໍ່ລູບດິນແລ້ວຖົ່ມນ້ຳລາຍໃສ່ ຂ້ອຍກໍ່ເຮັດຄືກັນຫັ້ນ
  ລະ ຮາໆໆໆ ເຫັນໝູ່ເຮັດຄືຍິງແມ້ນກໍ່ເລີຍເຮັດຄືເຂົາ ເສຍເຝີຖ້ວຍໃຫຍ່ກັບກາເຟນົມໃຫ້ອີ່ຕາມອດ
  ຢາກໄດ້ມົນພິສະຫລີກນຳລາວມາເປົ່າໃສ່ໝາກບີ ແຕ່ແລ້ວກໍ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນ ຖືກອີ່ຕາມອດຕົວະກິນເຝີ
  ລ້າໆ ຮາໆໆໆ. ເດີ່ນບີພວກຂ້ອຍແມ່ນຢູ່ຮ່ອງຮາງລິນເຮືອນອາຈານເປີ, ບ່ອນນີ້ມີຫລຸບມີໂນນ ເປັນ
  ເດີ່ນສຳລັບມືອາຊີບ ຖ້າບໍ່ແນ່ຢ່າໂດດເຂົ້າໄປຫລິ້ນນຳເຂົາ ຂ້ອຍປີດໃຫ້ອີ່ເພັດຢູ່ສະໜາມນີ້ລະ ເງິນ
  ເພິ່ນໃຊ້ໄປຊື້ຢາທັນໃຈໃຫ້ພໍ່ເຖົ້າ ເອົາໄປເສຍໃຫ້ອີ່ເພັດຈົນກ້ຽງຖົງ ຢ້ານເພິ່ນຕີກໍ່ເລີຍໄປແກ້ສົ້ງໃຫ້
  ອີ່ນາຍຈຸກເບິງ ເບິ່ງຊື່ໆໄດ້ 50₭ ຖ້າໃຫ້ລາວຈັບແລະອົມພ້ອມ ໄດ້ 200₭ ບໍ່ມີແຕ່ຂ້ອຍດອກທີ່ຖືກ
  ແມ່ໝາຍເຖົ້າຄົນນີ້ຈ້າງ ພວກໝູ່ຫລິ້ນນຳກັນກໍ່ໄດ້ເງິນນຳລາວຄືກັນ ຄັນຊັ້ນຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ດອກ.

 250. bukheun
  ເດືອນມີນາ 22, 2017 ເວລາ 9:24 pm


  ຜູ່ຍິງທີ່ລົງອາບນ້ຳຂອງ, ນ້ຳເຊ, ນ້ຳຫ້ວຍ ຫີຫອມກ່ວາຜູ່ຍິງທີ່ຕັກນ້ຳຈາກແອ່ງ ຈາກອຸ
  ຈາກຟຸຍອາບ ຊິອາບນ້ຳຝັກບົວກໍ່ບໍ່ສະອາດຄືນອນອາບໃນອ່າງ bubble bath ເດີ !

 251. FXMan
  ເດືອນມີນາ 24, 2017 ເວລາ 3:11 pm


  too much touch-up

 252. ມັກອ່ານ
  ເດືອນມີນາ 27, 2017 ເວລາ 8:01 pm

  ເບິ່ງຊ່ຳນີ້ກໍ່ແຂງໄດ້ ຖ້າມັກ.

 253. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນມີນາ 28, 2017 ເວລາ 11:04 pm


  ແຮງນ້ຳຝັກບົວກໍ່ເຮັດໃຫ້ສຽວໄດ້.

 254. bukted
  ເດືອນມີນາ 29, 2017 ເວລາ 8:36 pm


  ແຊວຟີແບບນີ້ກໍ່ດີ ບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າມືກ້ອງ

 255. bukheun
  ເດືອນມີນາ 30, 2017 ເວລາ 9:29 pm

  ໂຄຍນ້ອຍກໍ່ຖືກອົມໄດ້ຄືກັນເດີ !

 256. Roi
  ເດືອນກໍລະກົດ 2, 2017 ເວລາ 3:49 am

 257. ບ້າຫີ
  ເດືອນກໍລະກົດ 4, 2017 ເວລາ 2:17 pm


  ຫື່ນແທ້ ແຄ່ນີ້ກໍ່ແຕກໄດ້.

 258. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນກໍລະກົດ 9, 2017 ເວລາ 9:35 pm

  ເອັມມາ ວັດສັນ ນົມບໍ່ໃຫຍ່ເພາະຍັງບໍ່ທັນເປັນສາວເຕັມໂຕ

 259. ມັກກ່າຍ
  ເດືອນກໍລະກົດ 11, 2017 ເວລາ 5:03 pm

 260. ດາກແຫລ້
  ເດືອນກໍລະກົດ 11, 2017 ເວລາ 10:15 pm

  ຫີກິນ strawberry

 261. mukheun
  ເດືອນກໍລະກົດ 12, 2017 ເວລາ 9:30 pm

 262. bukheun
  ເດືອນກໍລະກົດ 13, 2017 ເວລາ 9:51 pm


  ຫີຄົນບ້ານເຮົາເປັນຕາກິນທຸກຫີ, ຕີ່ໃຫ້ແບບນີ້ ຈະເລຍຈົນໃຈຂາດ.

 263. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນກໍລະກົດ 16, 2017 ເວລາ 9:29 pm

  La Luna

  ເບິ່ງຮອດນາທີທີ່ 1:55:00 ພໍດີນ້ຳແຕກ.

 264. bukluoa
  ເດືອນກໍລະກົດ 18, 2017 ເວລາ 9:30 pm


  My dream girl = ຍິງໃນຝັນ

 265. mukheun
  ເດືອນກໍລະກົດ 20, 2017 ເວລາ 7:33 pm


  ນົມແປກໆກໍ່ສາມາດດັງໄດ້.

 266. ເດັກລົ້ວ
  ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2017 ເວລາ 11:19 pm


  ຜູ່ສາວຫລາຍຄົນທີ່ເຄີຍໄດ້ຫລິ້ນ ບໍ່ເຄີຍເຫັນແຈ້ງໆແບບນີ້.

 267. baohandy
  ເດືອນກໍລະກົດ 26, 2017 ເວລາ 2:30 am

 268. ຢາກລອງ
  ເດືອນກໍລະກົດ 28, 2017 ເວລາ 2:44 pm


  ເຫັນຮູບລ້າໆກໍ່ຍັງແຂງຂຶ້ນ ຂະຫຍອນຊິເຫັນຕົວຈິງ ໄດ້ກິນ ໄດ້ສຳຜັດ ຢ້ານນ້ຳແຕກທັນທີ !

 269. Ted23
  ເດືອນກໍລະກົດ 28, 2017 ເວລາ 9:31 pm


  Nice painting

 270. mukheun
  ເດືອນສິງຫາ 2, 2017 ເວລາ 10:44 pm

 271. ປາເຂັງ
  ເດືອນສິງຫາ 7, 2017 ເວລາ 2:23 pm


  ຄົນງາມແຕ່ກຳເນີດ ເມື່ອໄດ້ບຳລຸງອາຫານຢ່າງດີກໍ່ຍິ່ງງາມຂຶ້ນຕື່ມ.

 272. Teddy
  ເດືອນສິງຫາ 9, 2017 ເວລາ 8:09 pm

  ເຕັມມື ເຕັມກຳ

 273. Jardiance
  ເດືອນສິງຫາ 12, 2017 ເວລາ 4:35 pm


  ເກືອບ 20 ປີແລ້ວທີ່ຂ້ອຍຍັງບໍ່ລືມອະດີດທີ່ມີທັງຫວານແລະຂົມຂື່ນໃນຊີວິດຮັກລະຫວ່າຂ້ອຍກັບນຸດ
  ແຟນຄົນທຳອິດທີ່ຮັກກັນຕອນຮຽນຢູ່ອຸດົມສຶກສາຈົນຈົບອອກມາເຮັດວຽກ ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຮຽນຕໍ່ອາຊີວະ
  ນຸດອອກມາຂາຍເຄື່ອງແຫ້ງຊ່ອຍແມ່ ຂ້ອຍອອກມາເຮັດວຽກໃຫ້ຂະບວນລົດຂົນສົ່ງຊຶ່ງແມ່ນພີ່ນ້ອງ
  ເປັນເຈົ້າຂອງຮ່ວມທຶນກັບລັດ ຂົນສົ່ງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໄປຕ່າງປະເທດ ເງິນເດືອນບໍ່ຫລາຍແຕ່ໄດ້ນຳ
  ພວກແມ່ຄ້າເອົາແປ້ງນົວ ຢາປົວພະຍາດແລະເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນໃນການດຳລົງຊີວິີດປະຈຳວັນໄປຂາຍ
  ຕາມທີ່ລູກຄ້າສັ່ງ ແລກປ່ຽນກັນເປັນຄຳ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກຄ້າເຖື່ອນຂ້າມແດນລ້ຳລວຍໄວແລະມີແຕ່ລູກ
  ເມຍເຈົ້ານາຍເທົ່ານັ້ນທີ່ກ້ານຳສິນຄ້າເຫົຼ່ານັ້ນຂ້າມແດນເພາະມີປະກາສິດພິເສດຂົ່ມຂູ່ເຈົ້າໜ້າທີ່
  ດ່ານ ເວົ້າແຈ້ງໆ ພວກເຮົາກິນນຳກັນ ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ສ່ວນແບ່ງເທື່ອລະບາດສອງບາດ ບາດທອງຄຳ
  ແລະບາດຄຳທ້ອງນ້ອຍ ຕອນມັນຢາກ ຄິດຫາສິນຂໍ້3 ບໍ່ເຫັນດອກ ນ້ຳອອກແລ້ວຈິ່ງຄິດເຫັນໜ້າ
  ເມຍ ຢ້ານລາວຫງາຍໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດຄືພວກແມ່ຄ້າທີ່ມານຳລົດຂະບວນນີ້ ແຕ່ຄົງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ລາວ
  ຈະມີໂອກາດໄປຫງາຍໃຫ້ຄົນອື່ນເພາະພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າຫວງນຸດປານຈົງອາງຫວງໄຂ່ ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນ
  ພີ່ນ້ອງທາງພໍ່ເຖົ້າຂອງລາວກໍ່ຄົງບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຫັນຂາອ່ອນລາວເລີຍນະ.
  ນຸດເປັນນ້ອງຂ້ອຍ 2 ປີ, ໃຫ້ຊິດກັນຫລາຍແມ່ນຕອນຂ້ອຍຢູ່ອໍ3 ນຸດຢູ່ອໍ1. ກິນເຂົ້າແລງແລ້ວ ນຸດ
  ຈະມາຫາຢູ່ຫໍ ມາກັບໝູ່ເພາະເຂົາຫ້າມເພດຍິງມາຫໍພັດເພດຊາຍຄົນດຽວ ຕ້ອງມີສອງຄົນຂຶ້ນໄປຈຶ່ງ
  ມາໄດ້ແລະຕ້ອງສົ່ງສຽງບອກກ່ອນເຂົ້າມາໃກ້ຫໍ ເພດຊາຍກໍ່ເຮັດດັ່ງດຽວ, ແກ້ວເປັນໝູ່ສະໜິດທີ່ນຸດ
  ມັກຊວນມານຳ ທຳທ່າມາຖາມບົດຮຽນແຕ່ຈຸດປະສົງແທ້ໆແມ່ນຢາກມາລົມຫລິ້ນນຳ ລົມຫລິ້ນພີ່
  ນ້ອງຕົນເອງບໍ່ເປັນທີ່ສົງໃສຂອງພວກທີ່ມັກສ້າງຜົນງານດ້ວຍການຈັບຜິດຄົນອື່ນ. ນຸດເປັນສາວຂີ້
  ງອນ ຄຽດງາຍ ຫາຍໄວ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ນຳໄປງໍ້ເລື້ອຍຖ້າເຮັດຜິດໃຈ ໄປງໍ້ເທື່ອໃດກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຈັບໄດ້ບາຍ
  ຈຶ່ງຫາຍຄຽດ ທຳອິດກໍ່ຖືກນຸດເຮັດຕາຂຽວໃສ່ ພໍລຶ້ງມືແລ້ວກໍ່ຖືທຳມະດາ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ໃຈ ຈັບ
  ກົ້ນ ຈັບຂາອ່ອນ ໂອບກອດຈູບລູບຄຳໜ້າເອິກ ຂາອ່ອນຂຶ້ນໄປຮອດອອງເຕົ່າຂົນບາງ ນຸດກໍໍ່ບໍ່ຍອມ
  ເສຍປຽບ ຈົກເຂົ້າໄປຈັບນ່ຽນປາຄໍ່ຂ້ອຍໃຫ້ມັນພອງໃຫ້ມັນແຂງເຕັມກຳກ່ອນຈະຈົກມັນອອກມາ
  ດູດອົມສົມໃຈ ນຸດກໍ່ອອກໄວຄືຂ້ອຍ ເຮັດອໍລານກັນຈົນນຸດຈົບອໍ3 ອອກມາແຕ່ງງານກັນຈຶ່ງໄດ້ເຈາະ
  ໄຂ່ແດງນຸດສົມປາດຖະໜາ.
  reungseaw.blogspot.com/2016/10/blog-post_51.html#more

 274. ไอ้สัด
  ເດືອນສິງຫາ 14, 2017 ເວລາ 8:51 pm


  ລູກສາວໃຜນໍມັກນັ່ງເປີດຫວໍໂຊແບບນີ້?

 275. heunhang
  ເດືອນສິງຫາ 17, 2017 ເວລາ 8:23 pm


  hee dala

 276. muksee
  ເດືອນສິງຫາ 19, 2017 ເວລາ 12:31 am


  ຢາກສີ້ຫີໂໜກນີ້ແທ້ໆ 🙂

 277. nahee
  ເດືອນສິງຫາ 21, 2017 ເວລາ 10:14 pm

  ຫື່ນແບບຊ໊ອບໆ

 278. mukheun
  ເດືອນສິງຫາ 25, 2017 ເວລາ 8:35 pm


  nice body

 279. Nebula
  ເດືອນສິງຫາ 27, 2017 ເວລາ 9:22 pm

  ຊູ້ໃຜແຟນໃຜນໍຄືປ່ອຍໃຫ້ລາວໃຊ້ໝາກເຂືອແທນ?

 280. ແມງມີ່
  ເດືອນສິງຫາ 28, 2017 ເວລາ 7:12 pm


  ນາໂນນໜ້າໄຖ

 281. ບັກຊົ່ວ
  ເດືອນສິງຫາ 31, 2017 ເວລາ 1:19 am


  ຄັ້ນນົມນ້ອງຫລິ້ນ ຍາມພໍ່ແມ່ບໍ່ຢູ່ບ້ານ.

 282. tulip
  ເດືອນກັນຍາ 1, 2017 ເວລາ 4:15 am


  Nice pussy

 283. ຂາມດອງ
  ເດືອນກັນຍາ 2, 2017 ເວລາ 9:18 pm

  ເຫັນເຂົາໂຄສະນາຢາກຫອຍຫອມ ຄິດເຫັນໜ້າເອື້ອຍບັກສອງ ຮາໆໆໆ

 284. HeunBoy
  ເດືອນກັນຍາ 3, 2017 ເວລາ 3:11 pm


  ເບິ່ງກ່ອນເຂົ້ານອນຈຶ່ງຈະໄດ້ຝັນຫາ.

 285. Tigo
  ເດືອນກັນຍາ 5, 2017 ເວລາ 8:46 pm


  ເອື້ອຍແພດສີລິນທາ ຫລືໝໍລິນ ເປັນໝໍຈິດຕະແພດສາວ 28 ໜ້າຕາງາມຄືດາລາ ຮູບຮ່າງ
  ນາງແບບຍົວະຍວນກວນອາລົມຊາຍເຖົ້າ ໜຸ່ມ ແກ່ ຕະລອດຮອດບ່າວນ້ອຍຂຶ້ນໃໝ່ຄືຂ້ອຍ
  ທີ່ໝໍລິນອອກປາກຍ້ອງຍໍວ່າເປັນນ້ອງຊາຍທີ່ຮັກ ທີ່ດີຮອບດ້ານໂດຍຢັ່ງບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າຂ້ອຍ
  ໂລກຈິດຊະນິດນຶ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຄືມັກດົມເຄື່ອງນຸ່ງຜູ່ຍິງ ນັບແຕ່ເກີບ ຖົງນ່ອງ
  ສະຫລິບ ເສື້ອຊ້ອນ, ມັນກະຕຸ້ນອາລົມດີເວລາໄດ້ດົມຕອນຊັກວ່າວ ຮູ້ສຶກແບບວ່າໄດ້ດົມ
  ຕົນໂຕຂອງຜູ່ສາວຄົນນັ້ນ ເຖິງວ່າຈະມີຈັກຊັກຜ້າໃນບ້ານ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ມັກເອົາຜ້າຫົ່ມ ເຄື່ອງ
  ນອນໄປຊັກຢູ່ຮ້ານເພື່ອວ່າຈະມີໂອກາດໄດ້ລັກເຄື່ອງໃນຂອງຜູ່ຍິງມາດົມ ແຕ່ໂອກາດມັນມີ
  ນ້ອຍແລະຕ້ອງໄດ້ລະວັງພິເສດເພາະເຂົາມີກ້ອງປິດວົງຈອນຖ່າຍທຸກການເຄື່ອນໄຫວໃນ
  ຮ້ານນັ້ນ ຮ້ານທີ່ບໍ່ຕິດກ້ອງພັດບໍ່ມີຄົນໄປຊັກຫລາຍ.
  ມື້ນີ້ກໍ່ເໝືອນມື້ກ່ອນໆ, ວັນລັດຖະການ ເອື້ອຍລິນຕ້ອງໄດ້ລຸກແຕ່ 6 ໂມງເຊົ້າ ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ
  ລ້າງສ່ວຍສິ່ງສົກກະປົກອອກຈາກຮ່າງກາຍ ທາແປ້ງແຕ່ງໂຕໄປຕີລາຄາຊັ່ງຊາລະດັບຄວາມ
  ໄຂ້ຂອງນັກໂທດໃນຫ້ອງຂັງ ເຮືອນຈຳໃນເຂດກຳແພງນະຄອນ. ມື້ນີ້ມີຄົນໄຂ້ຜູ່ນຶ່ງຊື່ນະທີ
  ເປັນຄົນໄຂ້ເກົ່າທີ່ຖືກຈັບເຂົ້າມາຂັງອີກໃນຄະດີຂົ່ມຂືນສຳເລົາຜູ່ສາວຫລາຍກ່ວາ 20 ຄົນ.
  “ອ້າຍຮູ້ບໍ່ວ່າອ້າຍຊື່ຫຍັງ?” ເອື້ອຍລິນຖາມ.
  “ຂ້ອຍຊື່ ນະທີ” ຄົນໄຂ້ຕອບ, ເອື້ອຍລິນກໍ່ບອກວ່າ ຖືກຕ້ອງ ອ້າຍຊື່ນະທີ, “ຢາກຖາມຄຳ
  ຖາມທີ່ອ້າຍສາມາດຕອບຄວາມຈິງ, ແມ່ນຫຍັງບັນດົນໃຈໃຫ້ອ້າຍຂົ່ມຂືນຜູ່ສາວໄປແລ້ວ
  20 ກ່ວາຄົນ?” ຄົນໄຂ້ກໍ່ຕອບຂຶ້ນທັນທີວ່າ 200 ກ່ວາຄົນ ບໍ່ແມ່ນ 20. “ແມ່ນຫຍັງ ອ້າຍວ່າ
  200 ຫວາ?” ແພດລິນທົບທວນຄືນຄຳຕອບຄົນໄຂ້ເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈ ແລະເມື່ອຄົນໄຂ້ຢືນ
  ຢັນຈຳນວນຜູ່ສາວທີ່ລາວຂົ່ມຂືນ ແພດລິນກໍ່ຖາມວ່າ ແມ່ນຫຍັງດົນໃຈໃຫ້ອ້າຍເຮັດແບບ
  ນັ້ນ? ຄົນໄຂ້ກໍ່ປະຕິເສດທັນທີວ່າລາວບໍ່ໄດ້ເຮັດ Freddy ພຸ້ນນະເປັນຄົນເຮັດ ເຂົາເປັນປີ
  ສາດຮ້າຍທີ່ສິ່ງຢູ່ໃນຕົວຂ້ອຍ. “ໂອ໋…ປີສາດຮ້າຍ Freddy ມີເລັບມືເປັນມີດແຖຫັ້ນຫວາ?”
  ແພດລິນຖາມຕໍ່, ຄົນໄຂ້ບອກວ່າບໍ່ແມ່ນ ແຕ່ເຂົາມີນິໃສທີ່ຄ້າຍຄືກັນຄືມັກເຮັດໂຫດໆໃຫ້
  ຄົນຢ້ານ ແຕ່ Freddy ນີ້ໜັກໄປທາງກາມ ມັກເຮັດກັບຜູ່ສາວງາມໆຄືເຈົ້ານີ້ລະ. ແພດລິນ
  ຕົກໃຈວາບເມື່ອຄົນໄຂ້ບອກວ່າຢາກເຮັດກັບຕົນ ແຕ່ຍ້ອນມັນເປັນໜ້າທີ່ຂອງຕົນຈຶ່ງຕ້ອງ
  ຂົ່ມໃຈປະເມີນລະດັບຄວາມໄຂ້ຂອງນັກໂທດຕໍ່ໄປຈົນແລ້ວແລະສະຫລຸບວ່າທ້າວນະທີ
  ເປັນບ້າແທ້ ຕ້ອງໄດ້ອອກໄປປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ.
  ເອື້ອຍລິນເກີດມີຄວາມຢ້ານກົວຈົນຂົນລຸກທຸກຄັ້ງທີ່ໄປພົບຄົນໄຂ້ ນະທີ ເພາະແວວຕາລາວ
  ເໝືອນມີມົນສະກົດຈິດໄວ້ໃຫ້ຖາມອອກນອກຫລັກການ, “ທ່ານໝໍບໍ່ເຄີຍຖືກສີ້ຈະຮູ້ໄດ້ຈັ່ງ
  ໃດວ່າເຂົາບໍ່ຢາກໃຫ້ສີ້?” ຄຳຖາມຂອງຄົນໄຂ້ເຮັດໃຫ້ເອື້ອຍລິນສຽວວາບໃນໃຈ ມັນຮູ້ໄດ້ແນວ
  ໃດວ່າເຮົາຍັງບໍລິສຸດ?, “ຮູ້ນະວ່າທ່ານໝໍບໍ່ເຄີຍຖືກສີ້ແລະຮູ້ອີກນະວ່ານ້ອງຊາຍທ່ານໝໍມັກ
  ເອົາສະຫລິບຂອງທ່ານໝໍໄປດົມຕອນມັນຊັກວ່າວ, ຄືນນີ້ທ່ານໝໍນຸ່ງສະຫລິບສີລາຍແຊກ
  ລ່ອງ ເອີ່…ຊື້ມາແຕ່ຮ້ານໃດ໋ນໍ….Victoria’s secret ສະດ້ວຍນະ…” ຄຳເວົ້າຂອງຄົນໄຂ້ ເຮັດ
  ໃຫ້ເອື້ອຍແພດເກີດຄວາມສົງໃສຢ່າງແຮງຈຶ່ງຖາມຂຶ້ນວ່າ “ອ້າຍນະທີຮູ້ໄດ້ແນວໃດ?” ຄົນໄຂ້
  ຕອບວ່າ “ນີ້ແມ່ນ Freddy ນະທີນອນແລ້ວ, ກໍ່ບັກ Jason ສິງຢູ່ໃນຮ່າງນ້ອງຊາຍທ່ານໝໍ
  ມັນໜີບໍ່ລອດສາຍຕາຂ້ອຍດອກ ຮາໆໆໆໆ ບັກມັກດົມ ! “

 286. LowLay
  ເດືອນກັນຍາ 7, 2017 ເວລາ 6:05 am


  Nice

 287. William
  ເດືອນກັນຍາ 7, 2017 ເວລາ 10:03 pm


  ໄດ້ເລຍຫີສາວນ້ອຍລຸ້ນລູກມີແຮງລີ້ນຍ່າວ ຮາໆໆໆ

 288. BahHee
  ເດືອນກັນຍາ 8, 2017 ເວລາ 8:53 pm


  ການດຳລົງຊີວິດຂອງຂ້ອຍກໍ່ທຳມະດາຄືຂອງເຈົ້າຫັ້ນລະ ແຕ່ລະມື້ມາກໍ່ອອກບ້ານໄປຫາກິນ
  ກັບບ້ານມາກໍ່ນອນແລະເສບກາມ ອາດຈະຕ່າງກໍ່ຜູ່ທີ່ຂ້ອຍເສບກາມນຳນີ້ລະ ເພິ່ນແມ່ນຜູ່ທີ່
  ສ່ຽງຊີວິດເບັ່ງຂ້ອຍອອກມາ ບໍ່ແມ່ນຄົນອື່ນຄືເຈົ້າເສບສົມ. ຂ້ອຍຮຽນຈົບມໍແລ້ວກໍ່ຖືກສັບ
  ຊ້ອນເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານຜະລິດ Diods ເສັງເຂົ້າວິທະຍາໄລທ້ອງຖິ່ນ 2 ເທື່ອ ບໍ່ຜ່ານ
  ກໍ່ເລີຍຊອກເຮັດວຽກ ບໍ່ມີບຸນວາດສະນາຈະໄດ້ເປັນເຈົ້ານາຍນຳເພິ່ນກໍ່ຕ້ອງກົ້ມໜ້າຮັບ ຫາ
  ເງິນຊ່ອຍແມ່ຈ່າຍຄ່າປິ່ນປົວພໍ່ ເພິ່ນເກີດອຸບັດຕິເຫດ ປະກັນສັງຄົມຈ່າຍແຕ່ 80% ໂຊກດີທີ່
  ຂ້ອຍມັກຖືກເລກເລື້ອຍພໍໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຄ່າດອກທີ່ຢືມນອກລະບົບ ແມ່ກໍ່ຢູ່ບ້ານລ້ຽງນ້ອງສາວ
  ນ້ອຍ ຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍເກັບ 5 ເກັບ 10 ພໍໄດ້ຊູກັນໄປ.
  ແມ່ຂ້ອຍເອົາຜົວແຕ່ນ້ອຍ ເສັງເຂົ້າມໍປາຍບໍ່ໄດ້ກໍ່ອອກມາຂາຍໝາກເຜັດແຫ້ງຊ່ອຍແມ່ເຖົ້າ
  ພໍ່ເຫັນກໍ່ຈີບເອົາຈົນໄດ້ຂ້ອຍອອກມາ, ບໍ່ຮູ້ວ່າເພິ່ນຄິດແນວໃດຈຶ່ງໄປປົດຮ່ວງອອກແລະໄດ້
  ລູກສາວນ້ອຍອຸ້ມຕອນອາຍຸ 37 ປີ ອອກລູກໄດ້ 3-4 ເດືອນ ພໍ່ກໍ່ເກີດອຸບັດເຫດແລະກາຍ
  ເປັນພະຍາດທາດລົ້ມ ບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມສຸກແມ່ໄດ້ຄືເກົ່າ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ມີແຟນ ບໍ່ມັກຫລິ້ນ
  ສາວຫາເງິນ ເຫັນແມ່ຈົກນົມຂາວໆອອກມາໃຫ້ນ້ອງກິນກໍ່ຢາກກິນນຳ ແມ່ຄົງຮູ້ວ່າຂ້ອຍຢາກ
  ຈຶ່ງບອກໃຫ້ກິນແມະຄັນຢາກ. ນ້ອງກິນເບື້ອງນຶ່ງ ຂ້ອຍກິນເບື້ອງນຶ່ງ ມືກໍ່ລູບໜ້າທ້ອງແມ່ລົງ
  ໄປລຸ່ມໃສ້ບື, ແມ່ບໍ່ນຸ່ງສະຫລິບ “ເອົານ້ອງນອນກ່ອນ..” ແມ່ຈັບມືຂ້ອຍອອກແລະເອົານ້ອງ
  ເຂົ້ານອນ. ຂ້ອຍນຳເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງ, ໂອບກອດເພິ່ນທາງດ້ານຫລັງ ຈົກເຂົ້າໄປໃນສິ້ນ ມືເບື້ອງ
  ນຶ່ງກໍ່ລູບເຕົ້ານົມ ຈົນເພິ່ນນອນຫງາຍ ຂາຫ້ອຍຂອບຕຽງ ໂນນສະຫວາດແມ່ໂໜກເດັ່ນ ຂົນ
  ດົກດຳ ແຫກຮິມທັງສອງອອກຈາກກັນແລ້ວກໍ່ກົ້ມລົງເລຍຮ່ອງ ເລຍແຕກ ຈົນເພິ່ນທົນບໍ່ໄດ້
  ຂ້ອຍຈຶ່ງສຽບທ່ອນເອັນແຂງໆເຂົ້າໄປຈົນເພິ່ນຂຶ້ນສະຫວັນ ຂ້ອຍຈຶ່ງຖອດອອກມາແຕກນອກ
  ຕາມເພິ່ນບອກ. “ຖ້າບໍ່ມີເຮັດໃຫ້ ແມ່ຄົງແງ້ນຕາຍແທ້ໆ!” ແມ່ບອກກ່ອນລົງໄປອາບນ້ຳ.
  RawConfessions

 289. ฺBahHee
  ເດືອນກັນຍາ 9, 2017 ເວລາ 11:01 pm

  ຫລານສາວມັກນັ່ງປະຫີໃຫ້ເບິ່ງແບບນີ້ ຈະຕີລາຄາແນວໃດ?

 290. 706
  ເດືອນກັນຍາ 11, 2017 ເວລາ 1:21 am

  ໃຜວ່າງງານ ສານກະຕ່າໃສ່ນົມໃຫ້ສາວນີ້ແດ່

 291. heundek
  ເດືອນກັນຍາ 12, 2017 ເວລາ 5:25 pm


  ເຈົ້າຈື່ໄດ້ລະອຽດຫວາຄວາມຝັນທີ່ເຈົ້າຝັນຄືນນີ້? ສະໝອງຂ້ອຍບໍ່ດີປານນັ້ນ ກິນປາຫລາຍແທ້
  ແຕ່ຄວາມຊົງຈຳບໍ່ດີຄືເຈົ້າ, ມີເທື່ອນຶ່ງແມ່ຖາມຄວາມຝັນທີ່ພວກຂ້ອຍໄດ້ຝັນຕອນຫລັບນອນ
  ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ກ້າບອກເພິ່ນ ເມື່ອເລກອອກ 210 ຈຶ່ງຄິດກິນແໜງ ຄາດບໍ່ໄດ້ລົດເວບມາຂີ່.
  ຖ້າເຈົ້າເປັນຂ້ອຍ ເຈົ້າກໍ່ຄົງບໍ່ກ້າແກ້ຄວາມຝັນນີ້ໃຫ້ເພິ່ນຟັງດອກ, ໝັ້ນໃຈ 100% ວ່າເຈົ້າບໍ່ກ້າ
  ລົງເບຍ 3 ລັງ ກໍ່ໄດ້ນະ. 2-3 ອາທິດ ຊິເຂົ້າເດືອນແລ້ວນະທີ່ຂ້ອຍບັງເອີນເຫັນແມ່ແກ້ເຄື່ອງແບບ
  ອອກກ່ອນຈະນຸ່ງສິ້ນເສື້ອອອກມາແຕ່ງກິນແລງ, ຂ້ອຍນັ່ງຢູ່ໂຊຟາ ເບິ່ງທີວີ ເຮັດໂຮມເວີກ ແມ່
  ອາດຈະບໍ່ຕັ້ງໃຈໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ເຫັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເພິນດອກ ແຕ່ລົມພັດປະຕູໃຫ້ແງ້ມອອກ
  ໜ້ອຍນຶ່ງ ແນມໄປຈຶ່ງເຮັດວັບໆແວມໆ ຫຸ່ນອວບຂາວແລະຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍເສື້ອຊ້ອນໃນສີດຳ ສະຫຼິບ
  ສີລາຍແຊກ ແຕ່ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເພິ່ນຈັບໄດ້ວ່າລັກເບິ່ງເພິ່ນປ່ຽນເຄື່ອງ ຂ້ອຍຈຶ່ງທຳທ່າໄປຢືມນ້ຳຢາລືບ
  ນ້ຳມຶກນຳນ້ອງສາວທີ່ນອນເໝບ ຕອບບົດຄົ້ນຄ້ວາຢູ່ຢູ່ໜ້າທີວີຈໍແບນທີ່ແມ່ຫາກໍ່ຊື້ມາໃຫ້ພວກ
  ຂ້ອຍເບິ່ງ 4-5 ອາທິດກ່ອນ. ແມ່ຂ້ອຍມີຊິນຖືກເລກພໍໄດ້ແກ້ໄຂຊາມຊາເງິນໄຕມາດອອກ, ເຂົ້າ
  ຂອງເຄື່ອງໃຊ້ຫລາຍຢ່າງແມ່ນໄດ້ມາຈາກເງິນເລກ ໝູ່ໃຫ້ຫ້ອງການເພິ່ນຝັນວ່າໄດ້ຈັບຫຳເດັກນ້ອຍ
  ຫລາຍຄົນຕີເປັນ 25 ຫຳ 5 ມີສອງໜ່ວຍກໍ່ຕ້ອງແມ່ນ 25 52 ແຕ່ແມ່ຂ້ອຍຕີເປັນ 215 ເພາະມີຫຳ
  ກໍ່ຕ້ອງມີໂຄຍ ໂຄຍຕີເປັນເລກ 1 ຫຳຕີເປັນເລກ 5 ແລະຍ້ອນມີຫຳ 2 ໜ່ວຍ ຈຶ່ງເອົາ 2 ເປັນຫລັກ.
  ມື້ເລກອອກ ແມ່ຈະຖາມສະມາຊິກດຄອບຄົວ ໃຜຝັນຫຍັງກໍ່ແກ້ໃຫ້ເພິ່ນຟັງ ນ້ອງສາວຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຈື່
  ດີຄວາມຝັນ ດົນໆຈຶ່ງແກ້ໃຫ້ເພິ່ນຟັງວ່າຝັນເຫັນໂຕໝູໂຕເໝັ້ນ ເພິ່ນຊື້ກໍ່ບໍ່ອອກ ນ້ອງຝັນບໍ່ຄິ້ວຄື
  ຂ້ອຍຝັນໃນຄືນນັ້ນ. ບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງດອກນະແຕ່ມັນຝັນຂຶ້ນມາເອງ, ຝັນວ່າໄປອາບນ້ຳຢູ່ຫ້ວຍຫົວ
  ນາ ໝູ່ມາຄັວກແອວໃຫ້ໄປເບິ່ງອີ່ນາຍແຂ້ວຄຳອາບນ້ຳຢູ່ຫົວຫ້ວຍ ລາວແກ້ເຄື່ອງອອກໝົດ ຕົນໂຕ
  ຂາວຄືຢວກ ຂ້ອຍບໍ່ເວົ້າຫລາຍເລື້ອງ ໂຕນລົງໄປກຸມສີ້ອີ່ນາຍແຂ້ວຄຳໂລດ, ລາວກໍ່ຂັດຂືນບໍ່ໃຫ້
  ສີ້ໄດ້ງ່າຍໆ ແຕ່ພໍໄດ້ຄັ້ນ ໄດ້ດູດນົມ ລູບຫີໄປມາ ອີ່ນາຍແຂ້ວຄຳກໍ່ຍອມໃຫ້ສີ້, ຫີອີ່ນາຍແຂ້ວຄຳ
  ໃຫຍ່ກ່ວາຝາມື ໝອຍກໍ່ຫລາຍ ກຳລັງເດົ້າຄັກໆ ອີ່ນາຍແຂ້ວຄຳກໍ່ກາຍເປັນແມ່ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດ
  ຢຸດໄດ້ ເຮັດເພິ່ນຈົນແລ້ວ. ເລກງວດນັ້ນອອກ 521 ງວດຕໍ່ມາກໍ່ອອກ 427, ຫ່າຂົ້ວມັນນີ້ !

 292. Fisher
  ເດືອນກັນຍາ 14, 2017 ເວລາ 2:39 pm


  ສາວນ້ອຍນາງນີ້ງາມໜ້າຟັກຫລາຍ

 293. ບ່າວໂຄຍເລາະ
  ເດືອນກັນຍາ 15, 2017 ເວລາ 7:28 pm


  ຊິເອົາເຂົ້າໝົດພວງ

 294. Cassini
  ເດືອນກັນຍາ 16, 2017 ເວລາ 3:54 am


  Lovely young girl

 295. ຮັກລົ້ວ
  ເດືອນກັນຍາ 16, 2017 ເວລາ 8:21 pm


  ໄດ້ເບິ່ງແລ້ວຫລືຍັງ?

 296. ກິສຸພາບ
  ເດືອນກັນຍາ 17, 2017 ເວລາ 8:36 pm

  ປ່ຽນແນວຄິດ ຊີວິດປ່ຽນແປງ

 297. ຫວັງສີ້ເຈົ້າ
  ເດືອນກັນຍາ 17, 2017 ເວລາ 9:50 pm


  ຢາກໃຫ້ໃຜຜູ່ນຶ່ງເລຍໃຫ້ ຄົງຈະສຽວດີ.

 298. ເອຕີແອນ
  ເດືອນກັນຍາ 18, 2017 ເວລາ 12:53 am

  ສອງໂຄຍ ສອງລົດຊາດ

 299. bukhookhee
  ເດືອນກັນຍາ 19, 2017 ເວລາ 4:28 am

  ສີ້ກັນຍາມກິນເຂົ້າຄັກເດີ ຮາໆໆໆ

 300. ອາກິໂກ້
  ເດືອນກັນຍາ 20, 2017 ເວລາ 1:19 am


  ເບິ່ງແລ້ວ ຢາກເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ

 301. ໄມ້ເປາະ
  ເດືອນກັນຍາ 21, 2017 ເວລາ 3:54 am

  ທັງຄັນ ທັງເຈັບ

 302. ໝາກໂຕ່ນ
  ເດືອນກັນຍາ 21, 2017 ເວລາ 9:19 pm


  ສາວຈີນກໍ່ເປັນຕາເອົາແທ້ !

 303. ຫາລົ້ວ
  ເດືອນກັນຍາ 23, 2017 ເວລາ 2:04 am


  ໜ້າປະຖົມ ອົມແບບປາກອາຊີບ

 304. ໄມ້ເປາະ
  ເດືອນກັນຍາ 25, 2017 ເວລາ 3:03 am


  ຖ້າຈະດົມກໍ່ຢ້ານເຈົ້າຂອງສະຫລິບໂຕນັ້ນອອກມາພໍ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າລາວຄາລີດເຄື່ອງ
  ກໍ່ເລີຍເກັບໄປສົ່ງລາວເຖິງຫ້ອງ, “ຂອບໃຈເດີ, ເຂົາຄິດວ່າເກັບເຂົ້າເຕົາຊັກໝົດແລ້ວ!”
  ນ້ອງສາວຂ້ອຍຮັບແລະເວົ້າຂຶ້ນແບບງົງໆ.

 305. LustBoy
  ເດືອນກັນຍາ 26, 2017 ເວລາ 4:36 pm


  ອັນຕະລາຍຫລາຍເດີທີ່ເຂົ້າມາເກືອກກົ້ວກັບເວັບລາມົກແບບນີ້, ຂ້ອຍໝາຍເຖິງເວັບ
  ລາມົກໄທ ເວັບລາມົກສາກົນອື່ນໆ ຂໍ້ມູນບໍ່ດີເຊື່ອມຊຶມເຂົ້າໄປໃນສະໝອງ ເວລານອນ
  ຫລັບໄປເຮັດໃຫ້ຝັນບໍ່ດີ ຝັນວ່າໄດ້ຈັບນົມຜູ່ນີ້ ສີ້ຜູ່ນັ້ນ ລູກຫລານໃຜກໍ່ບໍ່ຈົ່ງ ຂໍພຽງແຕ່
  ມີນົມໃຫ້ບາຍຄັ້ນ ມີຮູຫີໃຫ້ສີ້ແມ່ນຝັນຫາໂລດ ແມ້ແຕ່ເອື້ອຍນ້ອງປ້ອງປາຍຕົນເອງ
  ກໍ່ຍັງບໍ່ເວັ້ນ ເດຍລະສານອີ່ຫລີໃດ໋. ເອົ້າ ! ກໍ່ຄວາມຝັນບໍ່ຜິດກົດໝາຍ ບໍ່ມີເຂດຈຳກັດ
  ຂະໜາດເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສະໃໝພຸດທະການກໍ່ຍັງຝັນເຫັນນະ ຊິວ່າຫຍັງ.
  ບໍ່ຈື່ລະອຽດດອກ ແຕ່ຈະແຕ່ງຕື່ມໃສ່ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ວາດພາບເຫັນ. ພໍ່ເຖົ້າຂ້ອຍເປັນ
  ພະຍາດເບົາຫວານມາຫລາຍປີແລ້ວ ຈັກປີແທ້ເພິ່ນກໍ່ບໍ່ຮູ້ ເພາະຄົນບ້ານເຮົາບໍ່ຄ່ອຍໄປ
  ກວດສຸຂະພາບປີລະເທື່ອຄືທ່ານໝໍແນະນຳ, ເຈັບຫົວປວດໂຕຂຶ້ນມາກໍ່ຊື້ຢາທັນໃຈ ປວດ
  ຫາຍມາກິນບັນເທົາກໍ່ແລ້ວໄປ ຈົນນ້າບ່າວຈົບການສຶກສາມາແຕ່ຝຣັ່ງ ເພິ່ນຈຶ່ງເອົາພໍ່ເຖົ້າ
  ໄປກວດສຸຂະພາບແລະກໍ່ພົບວ່າເພິ່ນເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ປິ່ນປົວຫລາຍເດືອນ ເພິ່ນ
  ກໍ່ໝົດບຸນ. ຫລັງຈາກເຮັດບຸນແຈກເຂົ້າໃຫ້ພໍ່ເຖົ້າແລ້ວ ພໍ່ໝ້າຍບ້ານໃກ້ບ້ານໄກກໍ່ທຽວ
  ມາຈີບແມ່ເຖົ້າ ມາດຸກ່ວາໝູ່ແມ່ນພໍ່ເຖົ້າຈານຊົມ ທຽວມາເຊົ້າ ມາແລງ ລາວເຮັດແບບນີ້
  ຕັ້ງແຕ່ພໍ່ເຖົ້າຍັງແຂງແຮງພຸ້ນລະ ເມື່ອລົ້ມປ່ວຍລົງກໍ່ຍິ່ງມາດຸ ແຕ່ແມ່ເຖົ້າບໍ່ມັກຜູ່ໃດດອກ
  ເພິ່ນວ່າລູກຫລານກໍ່ໃຫຍ່ເປັນບ່າວ ເປັນສາວແລ້ວ ເອົາມາກໍ່ຈະມີບັນຫາ. ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ສໍ້
  ຖາມເພິ່ນຫລາຍດອກ ເຂົ້າໃຈວ່າເພິ່ນໝາຍເຖິງເສື້ອເຖົ້າຢາກກິນຊີ້ນອ່ອນ ເຄີຍຈັບໄດ້
  ຫລາຍເທື່ອສາຍຕາຫື່ນພໍ່ເຖົ້າຈານຊົມທີ່ແນມເບິ່ງນ້ອງສາວຂ້ອຍ ຫລານສາວລາວແທ້ໆ
  ລາວກໍ່ຍັງຍົວະກິນຕັບ ນ້ອງສາວຂ້ອຍກຳລັງເປັນສາວ 14-15 ຖ້າພໍ່ເຖົ້າຈານຊົມເຫັນສິ່ງ
  ສວຍງາມໃຕ້ຜ້າ ຂ້ອຍຢ້ານຊ໊ອກຕາຍໄປພຸ້ນລະ.
  ມື້ນັ້ນ, ຂ້ອຍນວດຂາໃຫ້ແມ່ເຖົ້າຢູ່ດີໆ ເພິ່ນກໍ່ຖາມຂຶ້ນວ່າ “ມຶງໄປລົມສາວຮອດໃສແລ້ວ?”
  ຄ່ຳຄືນມາ ຂ້ອຍຈະເຕັ້ນຂຶ້ນຊ້ອນທ້າຍລົດໄປນຳໝູ່ໄປເລາະຫລິ້ນເບິ່ງຜູ່ສາວໜ້າໂຮງໜັງ
  ເຂົາເຂົ້າເບິ່ງໜັງແລ້ວກໍ່ໄປຫລິ້ນບ້ານໝູ່ຍິງ-ຊາຍ ທີ່ຮຽນນຳກັນຫັ້ນລະ ໝູ່ຂ້ອຍມັກສາວ
  ສົມຈີນຊຶ່ງເປັນຄົນຂາວ ໜ້າຕາງາມ ຫຸ່ນເຊັກຊີກ່ວາໝູ່ໃນຫ້ອງ /3 ໃກ້ຊິຮອດໂມງເບິ່ງໜັງ
  ຈີນ “ອິນຊີຖຫລາລົມ” ຈຶ່ງກັບມາບ້ານ. ຂ້ອຍບອກເພິ່ນວ່າໄປນຳໝູ່ຊື່່ ບໍ່ໄດ້ລົມໃຜດອກ ມັກ
  ສາວລຸ້ນແມ່ແຕ່ບໍ່ກ້າລົມ, ຂ້ອຍໝາຍເຖິງແມ່ຮ້າງລູກ2 ຂາຍນ້ຳຢູ່ຂ້າງບ້ານສາວສົມຈີນ
  ພໍ່ເພິ່ນໄດ້ຍິນແນວນັ້ນ ເພິ່ນກໍ່ວ່າຂ້ອຍບ້າ ຄົນສ່ວນຫລາຍເຂົາມັກສາວນ້ອຍເອາະໆ ຂ້ອຍ
  ກໍເລີຍວ່າ ສາວນ້ອຍເອາະໆບໍ່ມີປະສົບການ ຕອນໂຕແຂງຄືທ່ອນໄມ້ ບໍ່ຮູ້ຮ່ອນ ບໍ່ຮູ້ຄາງຄື
  ສາວແກ່ ເພິ່ນເລີຍສໍ້ຖາມເຂົ້າຕື່ມອີກວ່າເຄີຍໄປເຮັດໃຜມາ ຂ້ອຍກໍ່ຕອບໄປຕາມຄວາມຈິງ
  ວ່າໄປຈ້າງເຮັດແມ່ຈ້າງໜອງເຜິ້ງ. ເພິ່ນຄົງຈັບໄດ້ສາຍຕາຫື່ນທີ່ຂ້ອຍແນມເບິ່ງເປົ້າສົ້ງຮັດ
  ຮູບທີ່ສວດໂນນຂອງເພິ່ນ ຈຶ່ງປ່ຽນມານອນຂວ້ຳໃຫ້ຂ້ອຍໃຫ້ຂ້ອຍສືບຕໍ່ນວດຂາໃຫ້ເພິ່ນ,
  ພໍບີບນວດຂຶ້ນມາຮອດງ່າມກົ້ນ ຂ້ອຍກໍ່ລອງລູບງ່າມ ເພິ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດແນວນັ້ນ ຂ້ອຍ
  ເຊົາເຮັດແລ້ວຂຶ້ນໄປນັ່ງຄາບ ບໍ່ໄດ້ນັ່ງລົງໝົດນ້ຳໜັກດອກ ນັ່ງຄາຍກົ້ນ ບີບເອັນແອວໃຫ້
  ຕາມເພິ່ນບອກ ແລະຖູເອັນທີ່ແຂງຕຶງໃສ່ຮ່ອງກົ້ນເພິ່ນຕາມຈັງຫວະການບີບ. ພໍ່ບີບສູງຂຶ້ນ
  ໄປຮອດກ້ອງຂີ້ແຮ້ ຂ້ອຍກໍ່ສອດມືເຂົ້າໄປນວດນົມໃຫ້ເພິ່ນ, ເພິ່ີນນອນເໝບໝູນໝອນຈຶ່ງ
  ບໍ່ເກະກະການນວດນົມ ໂຄຍກໍ່ຖູຮ່ອງກົ້ນຈົນເພິ່ນທົນບໍ່ໄຫວ ພິກຕົວມານອນຫງາຍ ແກ້
  ສົ້ງເສືອອອກ ຖ່າງຂາໃຫ້ຂ້ອຍກົ້ມລົງເລຍຮ່ອງຫີ ແຕດ ແຍ່ນິ້ວເຂົ້າຮູຊື້ນໆຊອກຫາຈີຊະ
  ປອດ. ແມ່ເຖົ້າກໍ່ບໍ່ຍອມເສຍປຽບ ຖືກຫລານກິນຫີແລ້ວກໍ່ຢາກກິນໂຄຍຫລານ ລີລາການ
  ດູດອົມຂອງເພິ່ນພິລຶກຫລາຍເດີ ເພິ່ນວ່າຮຽນຈາກນາຍຝຣັ່ງ ຕອນເປັນສາວເພິ່ນເປັນຄົນ
  ໃຊ້ຝຣັ່ງ ຖືກນາຍຈີກຊົບແລະສອນວິຊາມານໃຫ້ຈຶ່ງໄດ້ນຳມາໃຊ້ນຳຫລານຊາຍຫົວແກ້ວ
  ຫົວແຫວນຄົນນີ້ ຫລານຊາຍຄົນອື່ນບໍ່ລ່ວງຄືຂ້ອຍ ໃຊ້ຫຍັງກໍ່ເຮັດແຕ່ສິ່ງນັ້ນ ບາດໃຊ້ຂ້ອຍ
  ບີບນວດຂາພັດລ່ວງຂຶ້ນມາລູບກົ້ນລູບຫີຫລິ້ນຈົນໄຟລາຄະລຸກໂຊນຂຶ້ນມາແລະໃນທີ່ສຸດ
  ກໍ່ໃຫ້ຫລານຊາຍເອົາເປັນເມຍ ຈົນຂ້ອຍຖືກເກນໄປເປັນທະຫານ ເພິ່ນຈຶ່ງເອົາຜົວລູກພີ່ນ້ອງ
  ເພິ່ນເປັນຜົວແທນຂ້ອຍ ມັນມາຮຽນມໍ ບໍ່ຢາກຢູ່ຫໍພັກ ແມ່ເຖົ້າຈຶ່ງເອົາມັນມາຢູ່ນຳເປັນຜົວ.
  RawConfessions

 306. Dupler19
  ເດືອນກັນຍາ 27, 2017 ເວລາ 6:05 pm


  ຜູ່ຍິງມີສັນຊາດຕະຍານ ຖ້າເຂົາບໍ່ຢາກໃຫ້ເຫັນ ຈ້າງອີກກໍ່ບໍ່ເຫັນ. ຂ້ອຍຖືກຫລານ
  ສາວຮ້າຍເລື້ອຍທີ່ລັກແນມລອດໂຕ່ງເສື້ອເຂົ້າໄປເບິ່ງນົມນ້ອຍຂອງລາວຕອນລາວ
  ກົ້ມຮັດສາຍເກີບ ທີ່ຈິງແລ້ວກໍ່ບໍ່ເຫັນຫຍັງດອກເພາະລາວນຸ່ງເສື້ອອ້ຽງຊ້ອນກາງ
  ລະຫວ່າງເສື້ອຄໍເຊີດກັບເສື້ອຊ້ອນໃນ ແຕ່ລາວວ່າມັນເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ສຸພາບ
  ທີ່ພີບ(peep)ເບິ່ງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄົນອື່ນ ຖ້າຢາກເຫັນຫລາຍ ຂໍເບິ່ງນຳ
  ເຮົາດີໆ ບາງທີອາດຈະໄດ້ເຫັນ.
  RawConfessions

 307. ໜຸ່ມໄຮ້ຫີ
  ເດືອນກັນຍາ 28, 2017 ເວລາ 3:37 am


  ເຄື່ອງມືແທກອຸນຫະພູມຮູຫີ

 308. Pedoe32
  ເດືອນຕຸລາ 1, 2017 ເວລາ 8:56 pm


  ຄົນງາມ ຍາມຊິຖືກສີ້ກໍ່ຍັງງາມ

 309. Pedoe32
  ເດືອນຕຸລາ 1, 2017 ເວລາ 8:59 pm

  ເອື້ອຍ Yukina Momota ເປັນດາລາທີ່ຂ້ອຍຊື່ນຊອບໃນລີລາການດູດອົມ
  ຫຍົ້ມຕໍ ສຽງຄາງແບບທຳມະດາ ບໍ່ໄຫ້ສະອື້ນຄືດາລາຄົນອື່ນ.

 310. mukbeung
  ເດືອນຕຸລາ 2, 2017 ເວລາ 8:39 pm


  ສະຫລິບບໍ່ເປັນອຸບປະສັກຕໍ່ການສີ້ກັນນະ

 311. Tico21
  ເດືອນຕຸລາ 5, 2017 ເວລາ 7:48 pm


  ນັກຫລິ້ນກົນຊື່ດັງກ້ອງໂລກຍົວະສີ້ດາລາສຸດສວຍ.

 312. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນຕຸລາ 6, 2017 ເວລາ 10:39 pm


  ຄວາມສຸກເລັກໆນ້ອຍ

 313. SD32
  ເດືອນຕຸລາ 8, 2017 ເວລາ 5:24 am

  ັລິ້ນຫີນ້ອງຍາມພໍ່ແມ່ບໍ່ຢູ່

 314. Talz
  ເດືອນຕຸລາ 9, 2017 ເວລາ 4:21 pm


  ຈະເຊື່ອຫລືບໍ່ກໍ່ຕາມໃຈ, ຜ່ານມາ ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍມີແນວຄິດຊົ່ວກັບ Ane ເຖິງຈະໄດ້ຈັບ ບາຍ ກອດ
  ຈູບກັນຕາມປະສາຄວາມໃກ້ຊິດແບບອ້າຍ-ນ້ອງກໍ່ຕາມ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍສວຍໂອກາດລ່ວງເກີນ
  ລວນລາມແອນແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ຫລັງຈາກທີ່ເຫັນແອນຊ່ອຍໂຕເອງໃນຄືນວັນນັ້ນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເກີດ
  ມີແນວຄິດບໍ່ດີກັບແອນແລະໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍກໍ່ຕັດສິນໃຈແຫກປະເພນີແລະແຫກມາຈົນຮອດມື້ນີ້.
  ຕອນຢູ່ມໍ ຂ້ອຍມັກຫິ້ວແອນຕິດກົ້ນໄປນຳທຸກແຫ່ງ, ພໍ່ແມ່ມີງານສັງຄົມເລື້ອຍ ກິນເຂົ້າແລງແລ້ວ
  ກໍ່ຊວນແອນຂຶ້ນລົດເລາະຫລິ້ນ ເບິ່ງຜູ່ຄົນຕາມໜ້າໂຮງໜັງ ຕາມງານບຸນ ແລະໄປແວ່ຫລິ້ນບ້ານຕິກ
  ໝູ່ຮ່ວມຮຽນຂອງແອນ ສັງເກດເຫັນວ່າຄືນໃດ໋ອ້າຍຂອງຕິກບໍ່ຢູ່ບ້ານ ແອນຈະບໍ່ໃຫ້ໂອກາດຂ້ອຍລົມ
  ຫລິ້ນກັບຕິກດົນ ແຕ່ຖ້າຄືນໃດໝໍໂຕ້ນຢູ່ບ້ານ ແອນຈະມີແນວລົມຫລາຍຜິດປົກກະຕິແລະສ້າງໂອ
  ກາດໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຢູ່ກັບຕິກຕາມລຳພັງສອງຕໍ່ສອງ.
  ຄືນນັ້ນພວກຂ້ອຍພາກັນໄປບຸນວັດ ໄກຈາກບ້ານຕິກຫລາຍຫລັກເສົາໄຟຟ້າແຕ່ເພື່ອຈະໄດ້ມີໂອກາດ
  ຈຸຈິກັນ ບໍ່ແມ່ນບໍ່ຢາກເສຍເງິນຄ່າຝາກລົດດອກ, ໂຕ້ງຍ່າງເຟືອແອນຕາມຫລັງ ເຂົາກໍ່ຢອກກັນຕາມ
  ປະສາໜຸ່ມສາວຄືກັນກັບຂ້ອຍເຮັດກັບຕິກຫັ້ນລະ ຢືນເບິ່ງເຂົາຟ້ອນລຳວົງ 3-4 ຮອບ ແອນກັບໂຕ້ງ
  ກໍ່ແຍກໄປເບິ່ງໜັງ ບອກໃຫ້ພວກຂ້ອຍນຳໄປຖ້າເຂົາສາຍໜັງເລື່ອງ ເຂົາຊິໄປຈ່ອງບ່ອນກ່ອນ. ໂຕ້ງ
  ອາດຈະເຮັດຄືຂ້ອຍເຮັດກັບຕິກຫັ້ນລະ, ຢືນຂ້າງຫລັງກອດແອວຕິກ ລູບໄລ້ຕາມໜ້າທ້ອງໃນຂະນະ
  ທີ່ກົ້ມລົງຈູບຫອມກົກຫູ ກ້ານຄໍ ພໍແສງໄຟມິບມີ່ກໍ່ເລື່ອນມືລົງໄປລູບໄລ້ກົກຂາ ຕິກຕ້ອງຈັບມືໄວ້ບໍ່
  ໃຫ້ລ່ວງເກີນຂຶ້ນມາຫາງ່າມຂາ ແລະຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເລິ່ມຕົ້ນໃໝ່ອີກຫລາຍເທື່ອແຕ່ກໍ່ບໍ່ສຳເລັດ ຕິກ
  ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລູບຄຳບ່ອນເປື້ອນ ມາຮູ້ທີຫລັງ ຕິກເປັນປະຈຳເດືອນ. ເຊົ້າມື້ໃໝ່ ເຫັນຕິກໃຊ້ແຜ່ນ
  ຢາບັນເທົາເຈັບຫົວຕິດໄປຊອກຄໍເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໝູ່ເຫັນຮອຍຊ້ຳ ແຕ່ເຂົາກໍ່ຮູ້ຫັ້ນລະວ່າໄປເຮັດຫຍັງກັບ
  ໃຜຢູ່ໃສ ຈຶ່ງພາກັນກຸມເບິ່ງຮອຍຊ້ຳຢູ່ບ່ອນລັບຂອງແອນ ແຕ່ແອນກໍ່ສາມາດເອົາຕົວລອດຈາກເງື້ອມ
  ມືຂອງໝູ່ໄປໄດ້ແລະແລ່ນມາຂຶ້ນລົດນຳຂ້ອຍຢ່າງປອດໄພ.
  ນັບແຕ່ງານວັດຄືນນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ, ແອນຈະຂໍໄປນອນບ້ານຕິກເລື້ອຍ ຂ້ອຍກໍ່ພອຍມີຄວາມສຸກ
  ໄປດ້ວຍ ໂຕ້ງນອນກອດແອນ ຂ້ອຍນອນກອດຕິກ ໄດ້ອາລົມແລ້ວກໍ່ເຂົ້າຫ້ອງໃຜມັນ. ຄອບຄົວຕິກ
  ຖືກຍົກຍ້າຍໄປຕ່າງແຂວງ, ແອນກໍ່ຕິດບ່າວການເງິນ ຂ້ອຍຍັງຫາບໍ່ໄດ້ຄູ່ຊ້ອມໃໝ່ຈຶ່ງຕ້ອງອາໃສຮູບ
  ໂປ້ເປັນເຄື່ອງກະຕຸ້ນອາລົມ, “ເພິ່ນເຮັດຫຍັງບໍ່ອາຍໝູ່ແທ້?” ແອນທ້ວງຂຶ້ນເມື່ອເຂົ້າມາເຫັນຂ້ອຍຊັກ
  ວ່າວ, “ຂໍໂທດ ເຂົາຄິດວ່າເພິ່ນໄປກັບໂຂງແລ້ວ.” ຂ້ອຍຟ້າວດຶງຜ້າຫົ່ມມາປົກອາບຸດລັບໄວ້ທັງໆທີ່ມື
  ອີກເບື້ອງນຶ່ງຍັງບໍ່ວາງປຶ້ມໂປ້ຈົນແອນຕ້ອງດຶງໄປເບິ່ງກ່ອນຈະຫວ່ຽງເຂົ້າແຈ, “ເພິ່ນບໍ່ຕ້ອງເຮັດແນວນີ້
  ດອກ ເຂົາຊ່ອຍເພິ່ນໄດ້.” ຂ້ອຍຂົນຄີງລຸກເໝືອນຖືກຜີຫລອກເມື່ອແອນສອດມືເຂົ້າມາຍອກໂຄຍໃຫ້
  ຈົນນ້ຳແຕກກ່ອນຈະສັ່ງຂ້ອຍໄປອາບນ້ຳ ລົງໄປກິນເຂົ້າ. ຈາກວິນາທີນັ້ນມາ ຂ້ອຍກໍ່ເຮັດ oral ກັບແອນ
  ຈົນມາຮອດທຸກວັນນີ້.
  RawConfession

 315. HaLoua
  ເດືອນຕຸລາ 9, 2017 ເວລາ 10:30 pm

  ສຽວ…ເບິ່ງເທົ່ານີ້ກໍ່ສຽວແລ້ວ !

 316. MaoHee
  ເດືອນຕຸລາ 11, 2017 ເວລາ 2:59 pm


  ມືນຕາຂຶ້ນມາເຫັນຫີໂລດ, ແມ່ເຖົ້າຂ້າງບ້ານມັກແວ່ເຂົ້າມາຍ່ຽວຢູ່ແຈວິດພໍ່ໂຈ ຂ້ອຍລຸກມາໄຂ
  ປະຕູປ່ອງຢ້ຽມຫ້ອງນອນກໍ່ພໍດີຖືືກຕອນແມ່ເຖົ້າເບັບເຂົ້າມາລີ້ຍ່ຽວພໍດີ. ແຈນັ້ນບັງຕາຄົນທຽວ
  ທາງແຕ່ບໍ່ບັງຕາຂ້ອຍ, ດຶງສົ້ງລົງ ກໍ່ເຫັນດຳເຄົ້າເມົ້າ ຈັ່ງແມ່ນໝອຍດົກ ຮ່ອງຫີບໍ່ດຳປານໃດດອກ
  ສົງໃສພໍ່ເຖົ້າຈານຊົມບໍ່ສີ້ຫລາຍ, ໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງພໍ່ຫ້ັນລະສ່ອງເບິ່ງຈຶ່ງເຫັນຄັກ ເອົາມາ
  ໄວ້ສ່ອງເບິ່ງອີ່ເຟືອງ ອີ່ຟຽວອາບນ້ຳ ບໍ່ແມ່ນຕັ້ງເອົາມາສ່ອງເບິ່ງຫີແມ່ເຖົ້າເບັບດອກ ແຕ່ສອງນ້ອງ
  ເອື້ອຍອີ່ເຟືອງ ອີ່ຟຽວອາບນ້ຳຕອນກາງຄືນ ເຂົານຸ່ງສິ້ນອາບ ເຫັນແຕ່ຕອນເຂົາຈົກຮຸກ ຈົກລ້າງ
  ເທົ່ານັ້ນລະ ແຕ່ມັນໄດ້ອາລົມດີທີ່ເຫັນສາວນ້ອຍອາບນ້ຳ ເຫັນບ່າໄຫລ່ຂາວໆແບບນັ້ນນະ.
  ເທົ່ານັ້ນລະ ຄວາມຊົ່ວທີ່ໄດ້ເຮັດໃນມື້ນີ້, ມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ລັກແນມເບິ່ງກົ້ນ ເບິ່ງນົມຜູ່ສາວ
  ໃນໂຮງຮຽນແລະສະຖານທີ່ອື່ນໆ. ກໍ່ຮູ້ຢູ່ວ່າມັນເປັນການບໍ່ສຸພາບ ແຕ່ຜູ່ສາວສະໃໝນີ້ເຂົາມັກ
  ໂຊໃຫ້ຄົນເບິ່ງ ກໍ່ເບິ່ງໃຫ້ເຂົາຊື່ນໃຈ ເຄີຍຖືກເຂົາຫລັບຕາຊັງໃສ່ເລື້ອຍຢູ່ ຜູ່ຍິ້ມໃຫ້ເພື່ອເປັນການ
  ຂອບໃຈກໍ່ມີຫລາຍເມື່ອເຂົາຮູ້ວ່າເຮົາແນມເບິ່ງເຂົາ ໄປຄົນດຽວກໍ່ບໍ່ກ້າແນມດອກ ຢ້ານເຂົາກຸມ
  ສຽກໂຄຍ ໄປກັບໝູ່ຫລາຍຄົນຈຶ່ງກ້າແນມ, ໝູ່ຂ້ອຍຫຸ່ນດີ ຜູ່ສາວຈຶ່ງມັກຍ່າງມາມ່າຍ ຍາມພັກ
  ຜ່ອນ 15 ນາທີ ພວກຂ້ອຍຊິພາກັນໄປຢືນລົມກັນຢູ່ກ້ອງກົກໝາກແຫ່ວ ໜ້າຫ້ອງການໂຮງຮຽນ
  ແລະພວກຜູ່ສາວກໍ່ມັກພາກັນມາອ່ານປະກາດຕ່າງໆທີ່ເພິ່ນຕິດຢູ່ກະດານ ຜູ່ສາວປີ1 ກັບອ້າຍບ່າວ
  ປີ4 ມັນເຂົ້າກັນດີແທ້ໃດ໋ພໍ່ອາວເອີຍ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ກ້າເຮັດໂລເລຄືໝູ່ດອກ ໄດ້ແຕ່ເບິ່ງ ໄດ້ແຕ່ແຍງ
  ໝູ່ນ້ອງສາວຂ້ອຍແຕ່ລະຄົນທ້າຍເຕັມສິ້ນ ນົມເຕັມເອິກ ມີແຕ່ນ້ອງຂ້ອຍຫ້ັນລະຂີ້ຮ້າຍ ກົ້ນລີບ
  ເອິກແປ ບອກມັນຊື້ເສື້ອຊ້ອນນວມໜາມານຸ່ງມັນກໍ່ຫາວ່າຂ້ອຍຫຍຸ້ງເລື່່ອງສ່ວນຕົວຂອງມັນ ຂ້ອຍ
  ກໍ່ເລີຍຕ້ອງປິດປາກງຽບ ເວົ້າຫລາຍມັນຊິບໍ່ເຮັດໂຕ່ງເສື້ອຕົກໃຫ້ເບິ່ງນົມນ້ອຍຂອງມັນ !
  RawConfessions

 317. Kareem
  ເດືອນຕຸລາ 11, 2017 ເວລາ 11:55 pm

  ສາວກາຍະສິນ

 318. ເອາະໄກ່
  ເດືອນຕຸລາ 14, 2017 ເວລາ 9:38 pm


  ສາວຕາເວັນຕົກນິຍົມຫລິ້ນກ້າມກົ້ນເພື່ອເຂົ້າແຂ່ງຂັນ Booty Dancing.

 319. RedPen
  ເດືອນຕຸລາ 16, 2017 ເວລາ 3:02 am

  ໃນຊີວິດຈິງ, ບໍ່ອີ່ຫລີ ບໍ່ເຫັນຫີແຈ້ງໆແບບນີ້ເດີ. ຂ້ອຍໄປຈ້າງສີ້ແມ່ຈ້າງແຕ່ລະອີ່ ຂໍເບິ່ງຫີມັນ
  ໃຫ້ເຕັມຕາ ມັນຍັງບໍ່ໃຫ້ເບິງ ອີ່ເມຍຢູ່ບ້ານແຮງແລ້ວ ເອົາກັນມາ 17 ປີ ໃຫ້ແຕ່ສີ້ ບໍ່ໃຫ້ເບິ່ງ.

 320. BahKarm
  ເດືອນຕຸລາ 18, 2017 ເວລາ 3:34 am


  ໃຊ້ໝາກແຕງແຍ່ມາແຕ່ນ້ອຍ ຮູຈຶ່ງເລີ່ງແບບນີ້. ມີລູກບອກລູກ ມີຫລານບອກຫລານ
  ຖ້າອຶດໂຄຍແຍ່ແທ້ ໂຄຍຂ້ອຍຍັງວ່າງ !

 321. ມັກສາວໃຫຍ່
  ເດືອນຕຸລາ 20, 2017 ເວລາ 7:44 pm


  ທຸກໆແລງ ຂ້ອຍຕ້ອງກັບບ້ານກ່ອນ 4 ໂມງ ບໍ່ແມ່ນຢ້ານແມ່ຮ້າຍຄືໝູ່ເຂົ້າໃຈດອກ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຢາກ
  ພາດໂອກາດແຍງຄວາມອວບຂາວຂອງແມ່ ນອກຈາກຍາມອາບນ້ຳແລ້ວ ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຫັນຄວາມ
  ງາມຂອງແມ່ດອກ ຄືນໃດອາກາດຮ້ອນເອົ້າແທ້ໆ ຈຶ່ງຈະເຫັນເພິ່ນໃນຊຸດນອນບາງທີ່ສາມາດແນມ
  ເຫັນສະຫລິບແລະເສື້ອຊ້ອນ, ເພິ່ນຮູ້ ວ່າຂ້ອຍສົນໃຈໃນເຮືອນຮ່າງຂອງເພິ່ນຕາມປະສາບ່າວນ້ອຍ
  ທີ່ຢາກຮູ້ ເຫັນ ແລະທົດລອງໃນສິ່ງທີ່ສາວຄູບໍ່ສິດສອນໃຫ້.
  ແມ່ແຍກທາງເດີນກັບພໍ່ຕັ້ງແຕ່ຂ້ອຍຮຽນຢູ່ປໍ3, ຍ້ອນວ່າພໍ່ມັກມາວຸ້ນວາຍຂໍຄືນດີ ແມ່ຈຶ່ງພາຂ້ອຍ
  ເຂົ້າມາຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ບ່ອນທີ່ພໍ່ບໍ່ສາມາດນຳມາຫາໄດ້. ແມ່ເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າ ເພິ່ນບໍ່ມັກພໍ່ພໍເມັດ
  ງາດຽວ ແຕ່ຍ້ອນຖືກພໍ່ແມ່ບັງຄັບໃຫ້ເອົາ ເພິ່ນຈຶ່ງຝືນໃຈເຂົ້ານັ່ງພາຂັວນປ້ອນໄຂ່ໜ່ວຍໃຫ້ພໍ່ກິນ
  ຕອນນັ້ນແມ່ມີອາຍຸພຽງແຕ່ 15 ປີ ພໍ່ 34 ເອົາປຶບກໍ່ໄດ້ຂ້ອຍອອກມາ, ເພິ່ນວ່າ ພໍ່ກຸມເອົາໃນຄືນວັນ
  ແຕ່ງງານ ອົດທົນຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຈົນຮຽນຈົບຈຶ່ງກ້າຂັດຂືນ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ໄດ້ຢ່າຮ້າງແລະຍ້ອນ
  ການຊ່ອຍເຫຼືອຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານແມ່ຈຶ່ງມີບ່ອນພັກເຊົາ ແລະໄດ້ງານຖາວອນ ແມ່ຈຶ່ງພາຂ້ອຍ
  ມາເຊົ່ຫ້ອງແຖວນີ້ ມີຫ້ອງນອນ ແລະຫ້ອງນ້ຳດຽວ. ຕອນຍັງນ້ອຍກໍ່ນອນກອດແມ່ ແຕ່ພໍໃຫຍ່
  ໂຄຍສຽກແລ້ວ ແມ່ກໍ່ໃຫ້ອອກມານອນໂຊຟາບັງເກີເບດ, ຂ້ອຍມັກແຍງຕອນແມ່ຫົ່ມຜ້າຮັດເອິກເຂົ້າ
  -ອອກຫ້ອງນ້ຳ ມັນໄດ້ອາລົມດີຕອນເຫັນບ່າວໄຫລ່ແລະກົກຂາຂາວໆຂອງເພິ່ນ.

 322. LoveU
  ເດືອນຕຸລາ 23, 2017 ເວລາ 7:30 pm


  ຕອນຢູ່ປ4 ອີ່ແກ້ວຍັງຫລິ້ນເຂ່ຍແກ່ນຂາມ ຫລິ້ນເຕັ້ນເຊືອກ ຫລິ້ນເຕັ້ນໄຮ່ນານຳຈຸອີ່ເຕີກຢູ່
  ພໍຂຶ້ນມາຮຽນປໍ5 ມັນກໍ່ເຊົາໄປຫລິ້ນກັບເຂົາເຈົ້າຍ້ອນອາຍທີ່ຖືກລຸງຂ້າງບ້ານທ້ວງວ່າມັນໃຫຍ່
  ຫີໝອຍແລ້ວຍັງຫລິ້ນຄືເດັກນ້ອຍ ຂ້ອຍວ່າມຶງນຸ່ງສະຫລິບຢູ່ ລາວຊິເຫັນຫີມຶງໄດ້ແນວໃດ?
  ມັນກໍ່ວ່າສົງໃສລາວລັກສ່ອງເບິ່ງຕອນກູອາບນ້ຳ, ຂ້ອຍເຫຼືອບເບິ່ງມັນບຶດນຶ່ງກໍ່ສືບຕໍ່ແກ້ບົດ
  ເລກໃຫ້ແລ້ວທັນສົ່ງມື້ວັນຈັນ ບໍ່ຢາກມາຄຸມຕອນກາງຄືນວັນອາທິດ ເອົາເວລານັ້ນໄວ້ເບິ່ງ
  ລະຄອນທີວີ ຄືນວັນທິດເຂົາອອກອາກາດໜັງບູ້ຈີນ ທິດກ່ອນຝົນຕົກລົມແຮງ ເບິ່ງບໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງ
  ເຂົ້າຫ້ອງນອນອ່ານປຶ້ມປົກຂາວທີ່ໝູ່ໃຫ້ຢືມມາອ່ານ ມັນລັກເອົາປຶ້ມພໍ່ມັນມາໃຫ້ອ່ານເພື່ອຈະ
  ໄດ້ກ່າຍບົດແກ້ເລກນຳຂ້ອຍ ຖ້າອ່ອນເລກກໍ່ຄົງບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າເຂົາເຮັດກັນຈັ່ງໃດ
  ຜູ່ໃຫຍ່ວ່າ ບໍ່ຕ້ອງຮຽນ ຮອດຍາມມາກໍ່ຮູ້ເອງ ມັນເປັນທຳມະຊາດຂອງສັດໂລກ ກໍ່ອາດຈະແມ່ນ
  ຄວາມເພິ່ນ ແຕ່ຂ້ອຍຄິດວ່າ ຍັງມີຫລາຍຢ່າງທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ໃນໂຕຂອງຜູ່ຍິງ. ອີ່ແກ້ວເຫັນຂ້ອຍ
  ບໍ່ສົນໃຈຕອບຄຳຖາມຂອງມັນ ຂ້ອຍໄດ້ຍິນມັນຖາມ ແຕ່ຕອນນັ້ນຍັງຄິດຫາສູດແກ້ເລກຈຶ່ງບໍ່
  ໄດ້ຕອບ ພໍງວກຄືນຫລັງກໍ່ບໍ່ເຫັນມັນນັ່ງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຈຶ່ງຍ່າງໄປຫາຢູ່ຫ້ອງມັນ ແຕ່ພໍກ້າວຂາເຂົ້າໄປ
  ກໍ່ຕ້ອງຕ້ອງຕະລຶງເມື່ອເຫັນອີ່ແກ້ວນອນຫງາຍຫລິ້ນຫີຕົນເອງຢູ່, ຂ້ອຍຢືນເບິ່ງຈົນມັນເກງໂຕ
  ຂຶ້ນ ຈຶ່ງຍ່າງກັບຄືນຫ້ອງຢ່າງງຽບໆ ພໍຄິດໄດ້ວ່າວັນກ່ອນ ອີ່ແກ້ວມາຂໍຢືມຢາງລຶບ ແລະປຶ້ມປົກ
  ຂາວກໍ່ຢູ່ໃນສັກເປ້ ໄປກວດເບິ່ງກໍ່ເຫັນປຶ້ມນັ້ນບໍ່ໄດ້ຊ້ອນຢູ່ໃນປຶ້ມພູມສາດ ພວກຂ້ອຍບໍ່ຢາກໃຫ້
  ເຂົາຮູ້ເຫັນຈຶ່ງສອດມັນໃນປຶ້ມພູມສາດຍື່ນໃຫ້ກັນ.
  ຫລາຍມື້ຕໍ່ມາ, ແມ່ໄປນັ່ງຕະລາດແລ້ວ ກໍ່ຖິ້ມກົ້ນລົງນັ່ງຂ້າງອີ່ແກ້ວ ນັ່ງບຽດມັນຄືທຸກເທື່ອ ຖາມ
  ມັນວ່າ, “ແກ້ວ…ຢາກຫລິ້ນກໍ່ລົງໄປຫລິ້ນນຳເຂົາລະ ຊິອາຍຫຍັງ?” ຂ້ອຍໝາຍເຖິງເກມໝາກໄລ່
  ທີ່ອີ່ເຕີກເປັນຫົວໂປ່, “ຂ້ອຍແລ່ນບໍ່ໄວ ຈັກນ່ອຍຖືກພວກຜູ່ຊາຍລວນລາມ”. ງຶກຫົວເຫັນດີນຳ
  “ໂຕເປັນສາວແລ້ວ ລະວັງເນື້ອ ຖະໜອມໂຕແດ່ກໍ່ດີ.” ອີ່ແກ້ວແນມເບິ່ງໜ້າຂ້ອຍດ້ວຍຄວາມງົງ
  ງັນເມື່ອຂ້ອຍບໍ່ໃຊ້ມຶງໆກູໆຄືມື້ວານນີ້, ຂ້ອຍສົບຕາມັນບຶດນຶ່ງຈຶ່ງເລື່ອນສາຍຕາລົງມາຫາໜ້າເອິກ
  ທີ່ນູນຂຶ້ນໄວທັນຕາຍ້ອນເສື້ອຊ້ອນ A70. “ກູນຸ່ງແນວນີ້ໝຸດໝັດ ແຕ່ອີ່ແມ່ຊື້ມາໃຫ້ນຸ່ງ”. ຂ້ອຍກໍ່
  ວ່າອີກຈັກກໍ່ລຶ້ງ ໃຜໆກໍ່ນຸ່ງເມື່ອນົມໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ, ອີ່ແກ້ວຕາໂລ້ຂຶ້ນ ແລ້ວກໍ່ວ່າ ນີ້ຫວາໃຫຍ່?
  ໂຕຢາກໃຫ້ມັນໃຫຍ່ໄວໆບໍ່? ຂ້ອຍບໍ່ລໍຄຳຕອບ ເຮົາມີນ້ຳນົມວິເສດ ກິນແລ້ວນົມໃຫຍ່ ເຫັນບໍ
  ແຟນບັກລິດ, ຂ້ອຍເວົ້າບໍ່ທັນສຸດຄວາມ ອີ່ແກ້ວກໍ່ວ່າ “ກູຮູ້ແລ້ວ ມຶງຍົວະໃຫ້ກິນກິນແບ້ນ, ໜ້າ
  ບໍ່ອາຍເບິ່ງນົມເຂົາແລ້ວໂຄຍແຂງ” ເວົ້າສຸດມັນກໍ່ເຂົ້າໄປບີບເອັນໃຫ້ພໍ່.

 323. MukSee
  ເດືອນຕຸລາ 26, 2017 ເວລາ 2:55 am

  ຢາກກິນຫຍັງອ້າຍ?

 324. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນຕຸລາ 26, 2017 ເວລາ 11:22 pm

  ຫົວນົມງາມແບບນີ້ ຢາກດູດຈັກເທື່ອສອງເທື່ອ ຄົງຂຶ້ນສະຫວັນ.

 325. MaoHee
  ເດືອນຕຸລາ 28, 2017 ເວລາ 9:32 pm


  ໜ້າຕາ ຫຸ່ນຄືແຟນເກົ່າຫລານຊາຍຂ້ອຍ, ຕອນຕິດກັນໃໝ່ໆ ຫລານຊາຍຂ້ອຍໄປ
  ຮັບອອກຈາກຫໍພັກທຸກໆແລງວັນສຸກ ຄືນວັນອາທິດຈຶ່ງໄປສົ່ງ. ພໍຕິດກັນໄດ້ປີນຶ່ງ
  ປີປາຍ ຫລານຊາຍກໍ່ບໍ່ມີເວລາໄປຮັບ ໃຫ້ຂ້ອຍໄປຮັບແທນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງດອກ
  ຮັບມາເປັນໝູ່ຮ່ວມວົງນ້ຳເມົາຊື່ໆດອກ.

 326. Peacock
  ເດືອນຕຸລາ 30, 2017 ເວລາ 3:53 am


  Nice ass

 327. WiFi23
  ເດືອນພະຈິກ 1, 2017 ເວລາ 7:58 pm


  ນ້ອງສາວແກ້ສະຫລິບໃຫ້ເປັນທີ່ລະລຶກແກ່ທ້າວກະຊ້າ.

 328. ໂລກຈິດ
  ເດືອນພະຈິກ 2, 2017 ເວລາ 8:55 pm


  ເອື້ອຍ Lin ຖ່າຍຮູບງາມທຸກທ່າ

 329. mukbeung
  ເດືອນພະຈິກ 3, 2017 ເວລາ 11:19 pm


  ສາວໆສະໃໝນີ້ມັກໂຊ

 330. NuckFun
  ເດືອນພະຈິກ 5, 2017 ເວລາ 9:47 pm

  Thai porn 57 years ago

 331. Tokae
  ເດືອນພະຈິກ 7, 2017 ເວລາ 12:27 am

  ຊ່ຳນີ້ກໍ່ພໍເອົາ

 332. NC18
  ເດືອນພະຈິກ 8, 2017 ເວລາ 2:02 am


  ຫລົງຫລໃນຄວາມງາມຂອງເອື້ອຍໄອ່ຫລາຍເດີ, ຖ້າໄດ້ມາແຖວບ້ານໜອງແໜ
  ແວ່ມາຍ່ຽວໃສ່ໜານຜັກແດ່ເດີເອື້ອຍ 🙂

 333. Tokae
  ເດືອນພະຈິກ 9, 2017 ເວລາ 11:43 pm

  ເຫັນຂະໜາດນີ້ ບໍ່ແຕກກໍ່ກະເທີຍລະນໍ !

 334. nukfunsee
  ເດືອນພະຈິກ 12, 2017 ເວລາ 8:21 pm


  ເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍບໍ່ຄ່ອຍສະໜິດກັບຂ້ອຍຄືກັບອ້າຍນ້ອງຄົນອື່ນ ອາດຈະເປັນຍ້ອນຂ້ອຍ
  ມັກແນມເບິ່ງເຂົາເຈົ້າດ້ວນສາຍຕາຫື່ນທຸກໆໂອກາດທີ່ມີ ຍົກເວັ້ນເວລາໄປພົບທ່ານໝໍ
  ໄປພົບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາມຫ້ອງການລັດຖະບານຕ່າງໆ ເຂົາຈຶ່ງຫັນໜ້າມາຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອ
  ຈາກຂ້ອຍໃຫ້ໄປເປັນຜູ່ແປພາສາ ປະກອບເອກະສານໃຫ້ເຂົາ ສ່ວນເວລາໄປຫລິ້ນໄປທ່ຽວ
  ຫາຄວາມສຳລານ ເຂົາມັກໄປແຕ່ກັບຊູ້ກັບແຟນຂອງເຂົາ ບໍ່ເອົາຂ້ອຍໄປເປັນ ກຂຄ ເຂົາ
  ຈັກເທື່ອເລີຍ.
  ອາດຈະເປັນຍ້ອນຄວາມຫ່າງເຫີນ ຂາດຄວາມອົບອຸ່ນຈາກຄອບຄົວ ຍາດ ມິດສະຫາຍ
  ຂ້ອຍຈຶ່ງໃຊ້ເວລາທີ່ມີຢູ່ກັບອິນເຕີເນັດ ກັບເວັບສື່ລາມົກທີ່ເປັນຫົນທາງໄປສູ່ຄວາມທຸກ
  ໝົ່ນໝອງ. ເອົ໊າ…! ກໍ່ເຫັນຮູບ ເຫັນຄິບເຂົາສີ້ກັນຕັບຕາບແບບນີ້ກໍ່ຄິດຢາກສີ້ເຊີງຄືເຂົາ
  ແຕ່ບໍ່ສາມາດຫາຫີສີ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ, 10 ໂມງກາງຄືນຮອດ 5 ໂມງເຊົ້າ ເຂົາຫ້າມ
  ອອກບ້ານສັນຈອນໄປມາ ຍົກເວັ້ນລົດຮັບ-ສົ່ງຄົນເຈັບ ລົດດັບເພີງ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ເທົ່າ
  ນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ຖືກເຄີຟິວ. ບໍ່ຕ້ອງບອກກໍ່ໄດ້ ຊັກວ່າວປະຈຳຢູ່ແລ້ວ ຢາກມາຄັກໆ ຄືນ 2-3 ເທື່ອ
  ພຸ້ນລະຈຶ່ງນອນຫລັບ. ມີເທື່ອນຶ່ງ ຄິດວ່າອີ່ເອື້ອຍນອນຫລັບແລ້ວ ຈຶ່ງຄ່ອຍຢ່ອງເຂົ້າໄປຫາ
  ຫວັງວ່າຈະລັກຫລັບມັນຄືເຂົາເລົ່າໃຫ້ຟັງຄວາມຊົ່ວຂອງເຂົາ ແຕ່ພໍຮື້ຜ້າຫົ່ມຂຶ້ນ ອີ່ເອື້ອຍ
  ກໍ່ຕົກໃຈ ຖີບຂ້ອຍຕົກຕຽງ ເກືອບຄໍຫັກຕາຍ ແຕ່ນັ້ນມາກໍ່ຫລາບເລີຍ ບໍ່ກ້າເຮັດອີກ !

 335. nukfunsee
  ເດືອນພະຈິກ 12, 2017 ເວລາ 9:43 pm

  ຫີບໍ່ເໝັນ ກໍ່ຈະເລຍໃຫ້ຢູ່ດອກ

 336. lorbeung
  ເດືອນພະຈິກ 13, 2017 ເວລາ 9:38 pm


  She’s bending for me, not for you der Casanova in Laos !

 337. ຫື່ນໂຫຍ
  ເດືອນພະຈິກ 15, 2017 ເວລາ 9:35 pm


  ຫີງາມ ເປັນຕາກິນ

 338. dekheun
  ເດືອນພະຈິກ 19, 2017 ເວລາ 2:13 am


  Nice body

 339. ໂລເລ
  ເດືອນພະຈິກ 20, 2017 ເວລາ 2:40 am


  ປີໃໝ່ປີປາຍຕັ້ງໃຈໄປສີ້ສາວໄທ ແຕ່ພໍໄປຮອດພັດໄດ້ສີ້ສາວລາວບ້ານເຮົາເອງ ສີ້ເຄິ່ງຄ່າ ຮາໆໆ.

 340. deklouang
  ເດືອນພະຈິກ 21, 2017 ເວລາ 10:09 pm


  ນ້າສາວ Maki Fujishiro ຖືກເຂົາສີ້ຮູຂີ້ຫລາຍກໍ່ເປັນຍຸ້ມກົ້ນບໍ່ເຂົ້າ ຊຶ່ງພາສາເຕັກນິກແພດ
  ເອື້ນວ່າ Rectal Prolapse.

 341. ຂີ້ໂມ້
  ເດືອນພະຈິກ 23, 2017 ເວລາ 3:15 pm


  ຖ້າໄດ້ເມຍງາມຂະໜາດນີ້ ຈະສີ້ທຸກຍາມ ບໍ່ເລືອກລະດູການ ບໍ່ເລືອກວັນ ເວລາອີກດ້ວຍ 🙂

 342. ສີລ່ວງ
  ເດືອນພະຈິກ 26, 2017 ເວລາ 4:07 am


  Nice

 343. nukfunsee
  ເດືອນພະຈິກ 28, 2017 ເວລາ 4:54 pm


  ຝັນຫລາຍຢູ່ຄືນນີ້ແຕ່ບໍ່ຈື່ລະອຽດທຸກຄວາມຝັນ. ແຕ່ກ່ອນເຈົ້າຂອງບ້ານໃຊ້ຫ້ອງນີ້ເປັນອອບຟິດ
  ເພື່ອຊ້ຳວຽກບໍ່ແລ້ວຈາກຫ້ອງການ, ເມື່ອຄອບຄົວຂ້ອຍຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ແທນ ເພິ່ນກໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍນອນ
  ຫ້ອງນີ້ ເວລາໝູ່ມາຫລິ້ນນຳກໍ່ເຂົ້າທາງຂ້າງບ້ານ ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຜ່ານທາງຫ້ອງຮັບແຂກໃຫຍ່ແລະ
  ບໍ່ຕ້ອງໄປໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳປົນກັບເພິ່ນເພາະມີຫ້ອງນ້ຳນ້ອຍສຳລັບລ້າງໜ້າ ລ້າງມື ຂີ້ ຍ່ຽວ. ພໍ່ແມ່ແລະ
  ເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍມັກຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຫລາຍ ຂ້ອຍຄົນດຽວທີ່ມັກອວດ ມັກໂຊຂອງດີໃຫ້ເຂົາ
  ເຫັນ ຂ້ອຍໝາຍເຖິງໂຊໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງເຫັນເດີ ບໍ່ກ້າໂຊໃຫ້ລູກແສ້ຫລານສາວຊາວບ້ານເບິ່ງດອກ
  ເຄີຍແທກກັບໝູ່ ນ້ອຍສັ້ນກ່ວາເຂົາຫລາຍ ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ຂອງພໍ່ ຂອງອາວແລ້ວ ທຽບຂ້ອຍບໍ່ໄດ້.
  ແມ່ຂ້ອຍວ່າ ຂ້ອຍໄດ້ແນວພໍ່ເຖົ້າ, ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ແທກຄັກແນ່ດອກວ່າຍາວໃຫຍ່ຈັກຊັງຕີ ມີແຕ່ບອກ
  ວ່າໃຫຍ່ຍາວເທົ່າໆກັນກັບຂອງຂ້ອຍ ບາງເທື່ອຂອງຂ້ອຍຍາວກ່ວາຂໍ້ມືນຶ່ງເທົ່ານັ້ນລະ.
  ເລື່ອງເກີດຂຶ້ນຕອນຢູ່ປີ2. ຕອນນັ້ນຂ້ອຍຕິດຫລິ້ນ ກິນເຂົ້າແລງ ບໍ່ທັນລ້າງມື ໄດ້ຍິນສຽງແກໝູ່
  ບີບເອີ້ນກໍ່ຟ້າວໂດດລົງເຮືອນໄປຂຶ້ນລົດນຳເຂົາໂລດ ທ່ຽງຄືນພຸ້ນລະຈຶ່ງກັບມາບ້ານ ບາງຄືນກໍ່ນອນ
  ຄ້າງບ້ານໝູ່, ພໍ່ແມ່ເຂົາມີເງິນ ຊື້ເຮືອນໃຫ້ລູກຢູ່ຕາມລຳພັງ ບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າໄປຢູ່ຫໍພັກ ມາຕິດກັບຂ້ອຍ
  ຍ້ອນຂ້ອຍເປັນຄົນກ້າຕ່ອຍຕີຖ້າບັກໃດມາແຫຍມ ບັກນັ້ນມາລົ້ວກັບນ້ອງສາວຂ້ອຍ ພໍຮູ້ວ່າຖືກ
  ບັກນັ້ນຈັບກົ້ນ ຂ້ອຍກໍ່ເກີດໂມໂຫ ຕີນທຳມັນລົງຕັ່ງ ດີແຕ່ຫົວມັນບໍ່ກະທົບຂອງລັງເບຍ ຕັ້ງໃຈ
  ເຕະຫົວມັນຄືເຕະບານ ແຕ່ພາດໄປຈຶ່ງຢຽບມັນຈົນນັບເທື່ອບໍ່ໄດ້ ເອື້ອຍນ້ອງສາວເຂົ້າມາຫ້າມໄວ້
  ມັນຈຶ່ງລອດຕາຍ. ໝູ່ຮ່ວມໂຮງຮຽນດຽວກັບນ້ອງສາວຫັ້ນລະ, ມັນມັກນ້ອງສາວຂ້ອຍ ແຕ່ລາວບໍ່
  ມັກມັນ ຍ້ອນມັນລົ້ວລ່ວງ ບໍ່ໃຫ້ກຽດຜູ່ຍິງ ແຕ່ລວນລາມຜິດຄົນຈຶ່ງໄດ້ນອນກິນນ້ຳເຂົ້າເປັນອາທິດ.
  ທີ່ຈິງແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ກ້າກັບທຸກຄົນດອກ, ຖືກຜູ່ຫຸ່ນໃຫຍ່ກ້າມກຶງກ່ວາກໍ່ຄົງບໍ່ກ້າດອກ ຢາກໂຊໃຫ້
  ເອື້ອຍນ້ອງຮູ້ຄວາມເປັນຜູ່ຊາຍ ຄວາມແຂງແຮງ ຄວາມກ້າຫານພໍທີ່ຈະປົກປ້ອງເຂົາໄດ້ຈາກໄພອັນ
  ຕະລາຍທັງປວງ ຈຶ່ງເຮັດແບບນັ້ນ ມາຄິດເສຍໃຈພາຍຫລັງ ຖ້າຫົວມັນກະທົບຂອງແຂງຈົນຕາຍ
  ຂ້ອຍຄົງຖືກຄຸກຈົນຫົວຂາວ.
  ໝູ່ຂ້ອຍມີ Emachine ຂຽນໂປແກມ, ອິນເຕີເນັດບໍ່ທັນມີໃຊ້ດອກ ມັນໃຊ້ຂຽນໂປແກມ ຂ້ອຍໃຊ້
  ຫລິ້ນເກມ ກໍ່ວ່າຊິຕິດມັນ ມັນຕິດຂ້ອຍຍ້ອນຢາກໃຫ້ຂ້ອຍເປັນມືປືນເວລາໄປຫລິ້ນງານບຸນຕ່າງໆ
  ບັກໃດກວນກໍ່ຍູ້ຫລັງຂ້ອຍໃສ່ ເຫັນອີ່ໃດງາມໆເປັນຕາສີ້ກໍ່ຍູ້ຫລັງຂ້ອຍໃສ່ ເວົ້່າເຂົ້າໃຈກັນແລ້ວກໍ່
  ເອົາມາເຮັດຢູ່ເຮືອນມັນຫັ້ນລະ ມັນຢູ່ນຳເອື້ອຍແຕ່ເອື້ອຍມັນບໍ່ຫ້າມເລື່ອງຫລິ້ນ ເລື່ອງເມົາເພາະລາວ
  ກໍ່ເລງເລື່ອງນີ້ຈຶ່ງບໍ່ມີບັນຫາ. ບາງອີ່ກໍ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ມັນສີ້ຕ້ອງໄດ້ອິ່ນອ່ອຍໃຈເຂົາດົນເຕີບ ບໍ່ວ່າດອກອີ່
  ບີຫີແຕກຫັ້ນນະ ຫລາຍກ່ວາ 2 ຍັງຮັບໄດ້ ເອົາມາແຕ່ລະເທື່ອແມ່ນໃຫ້ໝູ່ເຂົ້າກ່ອນ ໂຄຍມັນນ້ອຍ
  ມັນເປັນຜູ່ອອກທຶນທັງໝົດ ຂ້ອຍເປັນຄົນທີ2 ບັກນຶ່ງເປັນຄົນທີ3 ບໍ່ເຄີຍເຂົ້າພ້ອມກັນຈັກເທື່ອດອກ
  ຜູ່ສາວບໍ່ຮັບແນວນັ້ນ.
  ຄືນນັ້ນ, ຂ້ອຍມາຮອດບ້ານເດິກເຕີບ ເຂົ້າບ້ານມາເຫັນແມ່ແລະເອື້ອຍນ້ອງກອດກັນໄຫ້ສະອື້ນກໍ່ຕົກ
  ໃຈ ພໍ່ຮູ້ວ່າເພິ່ນໄຫ້ຍ້ອນພໍ່ແລ່ນນຳຜູ່ສາວນ້ອຍກໍ່ຮູ້ສຶກໂລ່ງໃຈ ໂອບກອດເພິ່ນເຂົ້າມາແນບເອິກແລະ
  ບອກເພິ່ນວ່າ, “ຢ່າໂສກເສົ້າເສຍໃຈໄປເລີຍ ແຕ່ນີ້ໄປ ເຮົາຈະບໍ່ທ່ຽວເດິກອີກແລ້ວ.” ເພິ່ນຫົວຂຶ້ນ
  ເພິ່ນໄຫ້ຍ້ອນຢ້ານພໍ່ກັບມາຕ່າງຫາກ ຢາກໃຫ້ເພິ່ນໄປແຕ່ດົນແລ້ວ ທົນຕໍ່ຄວາມອ່ອນແອຂອງເພິ່ນມາ
  ເກືອບ 25 ປີ ເພິ່ນບອກວ່າສ ພໍ່ບໍ່ມີສະມັດຕະພາບທາງເພດ ເພິ່ນບໍ່ເຄີຍມີຄວາມສຸກແບບນີ້ເລີຍ.
  “ໂນໂວນເດີ…ແມ່ມັກຫອບຜ້າໄປນອນຢູ່ບ້ານພໍ່ເຖົ້າ!” ຂ້ອຍຄິດໃນໃຈເມື່ອເພິ່ນບອກວ່າລີລາຫລິ້ນ
  ລິ້ນຂ້ອຍອ່ອນກ່ວາພໍ່ເຖົ້າ ແຕ່ເລື່ອງຫລິ້ນແອວຂ້ອຍເກັ່ງກ່ວາ.
  ຄິດວ່າຈະຊ້ຳອີກບ້ານນຶ່ງພໍດີສຽງໂມງປຸກດັງຂຶ້ນກ່ອນຈະສະເດີດຕື່ນຈາກຝັນຊົ່ວໆ !
  เรื่องเสียว.online/index.php?topic=17825.0

 344. nukfun
  ເດືອນທັນວາ 3, 2017 ເວລາ 6:36 pm


  ໄປຄົບງັນບຸນບ້ານພີ່ນ້ອງ, ເພິ່ນເຮັດກອງສັງຄະທານຫາພໍ່ແມ່ທີ່ລ່ວງລັບໄປໄດ້ປີນຶ່ງ
  ແລ້ວ ແຂກທີ່ມາກໍ່ແມ່ນພີ່ນ້ອງເພື່ອນມິດທັງໃກ້ແລະໄກ ການຄົບງັນກໍ່ຊຸມແຊວກັນ
  ແບບທຳມະດາ ບໍ່ມີກອງມະໂຫລະສົບມາບັນເລງ ບໍ່ມີໝໍລຳເລື່ອງມາລຳສູ່ກັນຟັງຄືຢູ່
  ບ້ານເຮົາດອກ. ຂ້ອຍໄປຮອດແຕ່ເວັນພຸ້ນລະ ເລີກວຽກມາອາບນ້ຳນຸ່ງເຄື່ອງກໍ່ອອກ
  ໄປໂລດ ພາອີ່ແຫລ້ໄປຊ່ອຍວຽກແຕ່ງກິນ ແມ່ມັນເລີກວຽກແລ້ວຈຶ່ງຈະນຳໄປ ລາວ
  ເຮັດວຽກພາກຄ່ຳ ເລີກວຽກກໍ່ປະມານ 22 ໂມງ ຂ້ອຍເຮັດພາກເຊົ້າ ເລີກ 2 ໂມງ ມາ
  ຮັບອີ່ແຫລ້ແລະນ້ອງມັນບ້ານ ມື້ໃດເຮັດໂອທີຈຶ່ງໃຫ້ເຂົາຍ່າງ.
  ເພາະໂມນຳເພິ່ນແລ້ວກໍ່ອອກໄປນັ່ງຮ່ວມວົງກັບຈຸອ້າຍຖັ້ນ ອ້າຍຈ໋ອງ ບັກພົງ ບັກແບ້
  ຖ້ານັ່ງຮ່ວມວົງອື່ນຈະບໍ່ໄດ້ກິນຂອງແກ້ມຢ່າງດີ ເມຍອ້າຍຈ໋ອງຮູ້ເຮັດຂອງແກ້ມທີ່ມີຄຸນ
  ຄ່າໃນການສືບພັນມາໃຫ້ແກ້ມ ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນໄກ່ 7 ເຍື່ອງແມ່ນແກ່ນ Almonds ລາວຊື້
  ຕິດໂຕໄປຕະລອດ ອ້າຍຈ໋ອງບອກວ່າ ກິນແກ່ນນີ້ໂຄຍແຂງດີ ສີ້ທົນ ຖ້າບໍ່ບຳລຸງ ບີ 3
  ໜ່ວຍທີ່ຝັງໄວ້ໃນຫລືບໜັງກໍ່ບໍ່ມີຄວາມໝາຍ. ກົ້ນຍັງບໍ່ທັນຮອດຕັ່ງ ອ້າຍຖັ້ນກໍ່ໄຂ
  ເບຍຍື່ນໃຫ້ເພື່ອເປັນການປັບໃໝທີ່ໄປຊ້າທັງໆທີ່ໄປຮອດຕອນຄ້ອຍຄ່ຳພໍດີ, ຂ້ອຍມັກ
  ກິນເບຍຕອນຕາເວັນໃກ້ອັດສະດົງເພື່ອເປັນການອຳລາຕາເວັນແລະຍ້ອນຮັບດາວເດືອນ
  ຕອນນັ້ນກໍ່ພໍດີເປັນເວລາທີ່ອີ່ແຫລ້ເຂົ້າຄົວແຄແຕ່ງກິນ ຂ້ອຍນັ່ງກິນຢູ່ pergola ຫລັງ
  ບ້ານແນມເຂົ້າເຮືອນຄົວກໍ່ຈະເຫັນທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ແຕ່ກ່ອນກໍ່ນັ່ງກິນເບຍແຍງ
  ແມ່ອີແຫລ້ ດຽວນີ້ແຍງອີແຫລ້ແທນ.
  “ອີ່ແຫລ້…ກູຈ່ອງມຶງເປັນລູກໃພ້ເດີ?” ອ້າຍຖັ້ນມັກຖາມລູກຂ້ອຍແບບນີ້ທຸກເທື່ອທີ່ເຫັນ
  ໜ້າມັນ, “ບໍ່ເປັນດອກ ບໍ່ມັກພໍ່ປູ່ຂີ້ເຫຼົ້າ.” ອີ່ແຫລ້ຕອບຕາມຄວາມຈິງ, 4-5 ປີກ່ອນ ອ້າຍ
  ຖັ້ນມັກຈັບວ່າງຂາອີ່ແຫລ້ເທື່ອແທກຂະນາດ ແຕ່ດຽວນີ້ລາວບໍ່ກ້າເຮັດດອກ ເພາະອີ່ແຫລ້
  ໃຫຍ່ເປັນສາວນົມເຕັກເອິກແລ້ວ ໄດ້ແຕ່ແຍງແລະກືນນ້ຳລາຍນຳກົ້ນມັນເທົ່ານັ້ນລະ. ຄືນ
  ນັ້ນອີ່ແຫລ້ນຸ່ງສົ້ງ Lee ກັບເສື້ອແຂນກິດຄໍກ້ວາງ ແນມເບິ່ງກົ້ນກໍ່ເຕັມສົ້ງ ແນມເບິ່ງເນີນ
  ນົມກໍ່ລົ້ນເສື້ອຊ້ອນ ເຮັດໃຫ້ອ້າຍຖັ້ນຕ້ອງຍົກແກ້ວເບຍລົງອັດຄໍກ່ອນຈະຊວນພວກຂ້ອຍ
  ລົມເລື່ອງການແຂ່ງບານເຕະຂອງລິເວີປູນ ຊາມຊາຍາດຜູ່ໃຫຍ່ທີ່ນັ່ງຊຸມກັນຢູ່ໂຕະຂ້າງກັນ
  ກັບບ້ານຈຶ່ງຈະລົມກັນເລື່ອງລາມົກເໝືອນທຸກຄັ້ງທີ່ນ້ຳເມົາເຂົ້າເລືອດເຖິງທີ່.

 345. mukfun
  ເດືອນທັນວາ 4, 2017 ເວລາ 4:44 pm


  ຝັນແຕ່ຄືນກ່ອນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາເລົ່າໃຫ້ຟັງ ບໍ່ເປັນຫຍັງຕິເນາະ ເລົ່າຍາມໃດກໍ່ເປັນເລື່ອງສຽວທີ່ຂາດ
  ສິນທຳຢູ່ດີ ແທ້ໃດ! ມີແຕ່ຄົນໂລກຈິດຫັ້ນລະທີ່ຝັນສີ້ເອື້ອຍນ້ອງລູກຫລານຕົນ ຄົນມີແນວຄິດປົກກະຕິ
  ດີເຂົາບໍ່ຝັນລາມົກກັນດອກ ເຂົາອາດຈະຝັນຫາໂຄງການໃຫຍ່ພໍຊິໄດ້ຕັດໄມ້ຫລາຍໆ ປະມານນັ້ນເນາະ
  ອາດຈະແມ່ນຍ້ອນເຂົ້າໄປເບິ່ງຮູບໂປ້ຢູ່ເວັບຈິ໋ມດຳຫລາຍຕິເບາະຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຝັນໂລໆເລໆແບບນີ້ ຫີຊິສີ້
  ກໍ່ບໍ່ມີ ນີ້ລະຄືສາເຫດຕົ້ນຕໍ ຖ້າມີຫີສີ້ທຸກເຊົ້າທຸກແລງຄົງບໍ່ໄດ້ຄິດເລື່ອງເຊັກດອກ ຄິດຫລາຍແທ້ໃດ
  ຫລາຍກ່ວາ 20 ຕໍ່ວິນາທີ ເຫັນນ້ອງໃພ້ນຸ່ງສົ້ງຮັດໆ ອົດແນມເບິ່ງກົ້ນລາວບໍ່ໄດ້ ຢາກແນມເບິ່ງດ້ານໜ້າ
  ແຕ່ຢ້ານຖືກລາວຈັບໄດ້ ແຕ່ລາວກໍ່ຄົງຮູ້ຫັ້ນລະວ່າມີຄົນແນມເບິ່ງ ຈຶ່ງດຶງເສື້ອລົງມາປົກ ແຕ່ປົກບໍ່ຫວິດ
  ມິດຊິດດອກເພາະເສື້ອສັ້ນພຽງແອວ ຈະດຶງຈົນຂາດມັນກໍ່ບໍ່ສາມາດປົກທ້າຍຜາຍໆໄດ້ດອກ.
  “ອ້າຍນີ້…ດີກ່ວານັ່ງຊື່ໆ ມາເດັດຜັກຊ່ອຍດຸ໋!” ນ້ອງໃພ້ເງີຍໜ້າຂຶ້ນມາສັ່ງແກ້ເຂີນ. ພວກຂ້ອຍນັ່ງຊຸມເບຍ
  ຢູ່ເປີກູລາ ນ້ອງໃພ້ນັ່ງລ້າງຜັກຢູ່ກ້ອງຕົ້ນເພີດຊິມອນ ປິ່ນໜ້າມາທາງພວກຂ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີໂອກາດ
  ໄດ້ແນມເບິ່ງງາມຂາທີ່ເຕັມຕຶງຄືເຂົ້າໜົມແໜບ, “ນ້ອງໃພ້ກູຢາກໃຫ້ກູໄປເບິ່ງໃກ້ໆຕິເບາະ?” ຂ້ອຍຖາມ
  ຕົນເອງໃນໃຈແລະລຸກຂຶ້ນໄປລ້າງຜັກຊ່ອຍ ຜົວລາວຄາຝອຍຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຍິນເມຍເອີ້ນ. “ຂ້ອຍເອີ້ນມາລ້າງ
  ບໍ່ແມ່ນເອີ້ນມາຈົກເດີ !” ນ້ອງໃພ້ເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍຍື່ນມືລົງໄປຈັບລູບງ່າມຂາທີ່ປຽກຊື້ນຈາກນ້ຳລ້າງຜັກ
  ທີ່ຟົ້ງໃສ່, “ນຸ່ງສົ້ງປຽກເຈັບທ້ອງເດີ, ແກ້ອອກນຸ່ງໂຕໃໝ່.” ຂ້ອຍບອກ, ນ້ອງໃພ້ລຸກຂຶ້ນໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ແກ້ສົ້ງ
  ອອກໄດ້ສະດວກ. ພໍສົ້ງສະຫລິບຫລຸດລົງມາຮອດເຂົ່າ ຂ້ອຍກໍ່ຕົກຕະລຶງໃນຄວາມສວດໂນນຂອງເຕົ່າຫຼັງ
  ໂຫລ້ນໄຮ້ຂົນບົວ, “ແຖມື້ໃດ?” ຂ້ອຍຖາມແລະໃຊ້ມືລູບສຳຫລວດອອງເຕົ່າໂຕນັ້ນຢ່າງແຜ່ວເບົາ, ນ້ອງໃພ້
  ແກ່ວງຫົວປະຕິເສດ ຄົງຢາກບອກວ່າມັນໄຮ້ຂົນແບບທຳມະຊາດ ບໍ່ໄດ້ແຖ ບໍ່ໄດ້ wax ຄືຄົນອື່ນ, ໄດ້ຍິນ
  ໝູ່ລາວຊວນໄປແວກຢູ່ຮ້ານຊະປາເໝືອງຕັນ ແຕ່ນ້ອງໃພ້ບໍ່ໄປ ຢ້ານພະນັກງານຊາຍຍົວະຄືເຫັນໃນຂ່າວ
  ອື້ສາວມາຫລາຍກໍລະນີແລ້ວ, “ມັນຂຶ້ນກັບເຮົາເອງ ຖ້າບໍ່ຢາກກໍ່ເຊ ໂນ…ແຕ່ເຮົາເຊ ເຍັດ…” ໝູ່ນ້ອງໃພ້
  ຄົນທີ່ນຸ່ງເສື້ອແຂນກິດ ຄໍກ້ວາງໂຊເນີນນົມເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອໄດ້ຍິນໝູ່ເວົ້າແນວນັ້ນ.
  ຂ້ອຍໃຊ້ນິ້ວຖູຕາມຮ່ອງຫີນ້ອງໃພ້ໄປມາຫລາຍຮອບ ພະຍາຍາມແຍ່ນິ້ວຊີ້ເຂົ້າໄປແຕ່ຕ້ອງຢຸດເພາະນ້ອງ
  ບອກວ່າເຈັບ, ແນມຫາກ່ອງໄວຊະລີນທີ່ຈັ້ງຢູ່ໂຕະແຕ່ງໜ້າກໍ່ບໍ່ເຫັນ ຈຶ່ງບອກນ້ອງໃພ້ແຍກຂາອອກຈາກ
  ກັນເພື່ອຈະໃຊ້ນ້ຳລາຍລໍ່ລື່ນ. ພໍປາຍລິ້ນແຕະປາຍແຕດ ນ້ອງໃພ້ກໍ່ເດັ້ງກົ້ນຂຶ້ນມາສູ້ ມືທັງສອງກໍ່ຢິກຜົມ
  ຈົນໜັງຫົວຂ້ອຍຊິຂາດອອກຈາກກະໂຫລກຫົວ ຍິ່ງເລຍກໍ່ຍິ່ງມີນ້ຳຫອມຫວານຊຶມອອກມາຄືນ້ຳໄຂ່ລູກ
  2 ອາທິດ ຂ້ອຍເລຍກິນບໍ່ໃຫ້ເຫຼືອຈັກຢົດ ແຍ່ນິ້ວເຂົ້າໄປກວນນ້ຳນັ້ນໃຫ້ມັນອອກມາອີກ, ພໍປາຍນິ້ວເຂ່ຍ
  ຖືກຝາຜະນັງຈຸດຈີ ນ້ຳຫວານນັ້ນກໍ່ຊຶມອອກມາໃຫ້ຂ້ອຍກິນອີກ. ຂ້ອຍຖອດນິ້ວອອກໄປສຸບໃສ່ປາກນ້ອງ
  ໃພ້ເພື່ອໃຫ້ລາວໄດ້ຊິມນ້ຳຫີຫວານຂອງລາວເອງ, “ຜົວຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍໃຫ້ຂ້ອຍກິນນ້ຳນີ້ຈັກເທື່ອ.” ນ້ອງໃພ້
  ສາລະພາບອອກມາ ຂ້ອຍຮູ້ວ່ານ້ອງຊາຍຂ້ອຍບໍ່ເລຍຫີເມຍ ຢ້ານຜິດມົນເປົ່າບ່ວງທີ່ໄປຮຽນຈາກອາຈານ
  ມະຫາຫລຸ້ຍ, “ເຂົາພໍໃຈໃນໂຄຍໃຫຍ່ກູແລ້ວ ບໍ່ເລຍກໍ່ໄດ້ນະ ຮາໆໆໆ” ນ້ອງຊາຍຂ້ອຍມັກອວດຂະນາດໂຈ໋ຍ
  ໃຫ້ໝູ່ຟັງ, “ໂຄຍມຶງໃຫຍ່ແທ້ ແຕ່ມັນບໍ່ຍາວຄືໂຄຍກູ, ບັກຫ່າມຶງ…!” ສ່ຽວນ້ອງຊາຍເວົ້າຂຶ້ນພ້ອມແກ້ສົ້ງ
  ຈົກໂຄຍອອກມາພິສູດໃຫ້ໝູ່ເຫັນດ້ວຍຕາຂອງເຂົາເອງ.
  ໃນຊີວິດຈິງ, ນ້ອງໃພ້ມີໜ້າເອິກໃຫຍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຄົນເອເຊຍ ຄັບບີເກືອບຊິຮອດຊີພຸ້ນລະ ຖ້າເດົາບໍ່
  ຜິດໃດ໋ດີ ເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍຕາກເຄື່ອງຢູ່ຜຽກຫລັງບ້ານ ເຕົາອົບເຮັດໃຫ້ເສື້ອຊ້ອນຫົດ ບາງເທື່ອກໍືຍືດ ຕາກແດດໃຊ້ໄດ້ດົນກ່ວາ. ແຕ່ໃນຄວາມຝັນ, ນ້ອງໃພ້ບໍ່ມີນົມເລີຍ ແປແລັບແຊັບປານເອິກປາແຕບ
  ແຕ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ລົດໄຟກາມຂ້ອຍລົງດອກ ບອກນ້ອງໃພ້ຫຍັບເຂົ້າແຈຮົ້ວເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນໃນເຮືອນຄົວແນມ
  ມາເຫັນ. ນ້ອງໃພ້ໃຊ້ແຂນຂວາກອດຄໍຂ້ອຍໄວ້ ຂ້ອຍກໍ່ໃຊ້ແຂນຂວາຍົກຂາຊ້າຍລາວຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ລາວໄດ້
  ຈັບໂຄຍຂ້ອຍໃສ່ຖືຮູຫີ ເມື່ອມັນເຂົ້າໄດ້ເຄິ່ງແລ້ວ ນ້ອງໃພ້ຈຶ່ງໃຊ້ແຂນທັງສອງໂອບກອດຄໍຂ້ອຍໄວ້ ຂ້ອຍ
  ກໍ່ຍົກຂາທັງສອງຂອງນ້ອງໃພ້ຂຶ້ນມາ ແລ້ວກໍ່ເຮັດໃນທ່າລິງອຸ້ມແຕງຈົນນ້ຳຫີນ້ອງໃພ້ແຕກຊຶມອອກມາ
  ຂ້ອຍປ່ອຍນ້ອງໃພ້ລົງນັ່ງອົມດູດເອົານ້ຳແບ້ນຂ້ອຍອອກ ບອກລາວກິນຈັກຄຳສອງຄຳກ່ອນຈະລຸກຂຶ້ນ
  ມາຈູບປາກໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຊິມນ້ຳແບ້ນຂອງຕົນເອງ.

 346. ສີລົ້ວ
  ເດືອນທັນວາ 4, 2017 ເວລາ 7:56 pm


  ກົ້ນງາມດີເດີນ້ອງ 🙂

 347. ຫົວໂຈກ
  ເດືອນທັນວາ 6, 2017 ເວລາ 9:41 pm


  ຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍຂໍສະຫລິບພີ່ນ້ອງໄວ້ດົມ, ລາວຄິດດົນເຕີບ ຈຶ່ງແກ້ອອກແລະມອບໃຫ້ເປັນທີ່ລະນຶກ
  ທັງໆທີ່ພວກຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍມີຫຍັງກັນ ພຽງແຕ່ແຊັດເຊັກກັນທາງອິນເຕີເນັດ ໃນຊີວິດຈິງເຄີຍກອດ
  ທັກທາຍກັນແບບທຳມະດາເທົ່ານັ້ນ. ຍາມຫື່ນຂຶ້ນມາ ຂ້ອຍຈະເອົາສະຫລິບໂຕນັ້ນມາດົມແກ້ແງ້ນ
  ແຕ່ບໍ່ຊັກວ່າວໃສ່ດອກເພາະບໍ່ຢາກຊັກໃຫ້ເສຍກິ່