ໜ້າຫຼັກ > Sex stories > ຮຽນສີ້ຈາກຫມູ່ເອື້ອຍ (ອ່ານແລ້ວຢ່າເຮັດຕາມ)

ຮຽນສີ້ຈາກຫມູ່ເອື້ອຍ (ອ່ານແລ້ວຢ່າເຮັດຕາມ)

ເດືອນສິງຫາ 18, 2010 ໃຫ້ຄວາມເຫັນ Go to comments

ດ້ວຍຄວາມຢາກຮູ້ຂອງຂ້ອຍໃນໄວອາຍຸ 17 ປີ ມີຫມູ່ລຸ້ນອ້າຍບອກຂ້ອຍວ່າຖ້າຢາກສູງໃຫ້ເປີດສົດໃຫ້ຜູ້ສາວເເລ້ວສິສູງ ດ້ວຍຄວາມວ່າຕອນນັ້ນເປັນຄົນຂ່ອນຂ້າງເຕ້ຍຫລາຍກະບໍ່ຮູ້ຫຍັງເເນ່ ມື້ຫນື່ງຫມູ່ຂອງເອື້ອຍຂ້ອຍໄດ້ມາຫລິ້ນນຳເອື້ອຍຂ້ອຍມື້ນັ້ນຂ້ອຍຢູ່ກັບເອື້ຶອຍຂ້ອຍສອງຄົນສາມກັບຫມູ່ລາວຊື່ ນ່າ ອາຍຸ 20 ມາເເລ້ວເພີ່ນກະພາກັນນອນເບິງຫນັງເບິງໄປຈົນຮອດສວຍເເລ້ວພາກັນຢາກກິນເຂົ້າ ເເຕ່ຢູ່ບ້ານບໍ່ມີຫຍັງກິນເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ເລຍອາສາໄປຊື້ຂອງກິນມາກິນໂດຍປະໃຫ້ຂ້ອຍກັບຫມູ່ລາວຢູ່ນຳກັນສອງຄົນ. ດ້ວຍຄວາມອາຍບໍ່ກ້າຖາມເອື້ອຍໂຕເອງ ເລີຍຖາມຫມູ່ເອື້ອຍວ່າ ເອື່ອຍນ່າ ເຮົາໄດ້ຍິນກະເຈົ້າວ່າ ເປີດສົດເເລ້ວສິສູງຂຶ້ນເເມ່ນເເທ້ຫວາ ເອື້ອຍນ່າກະຕອບວ່າເອື້ອຍກະບໍ່ຮູ້ນະ ໄປເອົາຄຳເວົ້ານິມາເເຕ່ໃສ ອາວຊຸມລຸ້ນອ້າຍເພີ່ນມັກບອກໃຫ້ເຮົາໄປເສຍສົດຖ້າຢາກສູງ ເອື້ອຍນ່າກະຕອບວ່າ ອ່າວ ໂກ່ຢາກເສຍສົດເເທ້ເບາະເອື້ອຍສິສອນໃຫ້ ເຮົາກະງຶກຫົວຕົກລົງ ດວ້ຍຄວາມເອື້ອຍນ່າກະເເດະລາວເສຍສົດໃຫ້ເເຟນຕອນຮຽນ ມ4 ເເລ້ວບາດນິສິມາເປີດສົດຂ້ອຍ ລາວກະຖາມຫ້ອງນອນໂກ້ຢູ່ໃສພາເອື້ອຍໄປດຽວສິເຮັດໃຫ້ ຂ້ອຍກໍ່ພາລາວໄປຫ້ອງນອນຂ້ອຍຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ບໍ່ລັງເລ ລາວກະບອກຂ້ອຍເເກ້ເຄື່ອງອອກຫມົດຂ້ອຍກໍ່ເເກ້ເຫລືອເເຕ່ສະລິບ ລາວກໍ່ບອກເເກ້ອອກ ເເຕ່ຂ້ອຍກໍ່ຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງເອື້ອຍບໍ່ເເກ້ ເຮົາເຫັນໃນຫນັງຜູ້ຍິງກະເຈົ້າກະເເກ້ໃດ ເອື້ອຍນ່າບອກວ່າ ໃຫ້ໂຕເເກ້ກ່ອນມື້ນິສິສອນໃຫ້ດຽວຈັກຫນ້ອຍເອື້ອຍບັກຫລ້າກະມາເເລ້ວ  ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ສົນເເກ້ເເລ້ວນອນໃຫ້ລາວຫລິ້ນໂຄຍນ້ອຍຂອງຂ້ອຍ ລາວກະຈັບສຽກຂຶ້ນສຽກລົງ ເຮັດໃຫ້ຂົນຫນາວຂ້ອຍລຸກພາບໆ ເກງໄປຫມົດໂຕ ເເລ້ວບຶດຫນື່ງເອື້ອຍຂ້ອຍກະໂທມາບ້ານ ເເລ້ວຂ້ອຍກໍລຸກໄປຮັບໂທລະສັບໂດຍຮົມພ້າໄປຮັບ ເເລ້ວເອື້ອຍຂ້ອຍບອກວ່າຢາງລົດຮົ່ວຖ້າດົນເເນ່ເດີ່ ຂ້ອຍກະຕອບວ່າເອີ່ໆມາໄວໆເເນ່ ຫລັງຈາກວາງໂທລະສັບ ຂ້ອຍກໍ່ຮີບຢ່າງເຂົ້າໄປຫ້ອງນອນເເຕ່ກໍ່ເຫັນເອື້ອຍນ່າເເກ້ເສຶ້ອຫລິ້ນຫົວນົມໂຕເອງຂ້ອຍເຫັນເເລ້ວໃຈສັ່ນ ເອື້ອຍນ່າຖາມຂ້ອຍວ່າໃຜໂທມາ ຂ້ອຍກະບອກວ່າເອື້ອຍ ຕິກໂທມາ ລາວບອກວ່າຢ່າງລົດຮົ່ວດົນເເນ່ຫນ້ອຍຫນື່ງ ເເລ້ວລາວກໍ່ບໍ່ເວົ້າຫຍັງມີເເຕ່ບອກມານອນນິ ເອື້ອຍສິສອນຕໍ່ ລາວກໍ່ຫລິ້ນໂຄຍຂອງຂ້ອຍຕໍ່ເເລ້ວລາວບອກໃຫ້ຂ້ອຍຫລິ້ນນຳລາວ ຂ້ອຍກໍ່ຫລິ້ນ ຈົນນ້ຳຂ້ອຍເເຕກ ລາວກໍ່ເອົາເຈ້ຍມາເສັດໃຫ້ເເລ້ວລາວກໍ່ຖາມວ່າຢາກລອງເລີຍບໍ່ຂ້ອຍກໍ່ຖາມວ່າລອງຫຍັງ ລາວກະວ່າລອງສີ້ຫີເອື້ອຍບໍ່ ຂ້ອຍກະບອກວ່າ ເຮົາເຮັດບໍ່ເປັນນະ ບໍ່ຍາກເອື້ອຍສິສອນໃຫ້ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຫລາຍເລື່ອງຕົກ ເເລ້ວເອື້ອຍນ່າກໍ່ເເກ້ເຄື່ອງອອກຫມົດເຫລືອເເຕ່ສະລິບຂ້ອຍກະນອນຊື່ໆ ລາວກະບອກວ່າລຸກມາເເລ້ວລາວນອນລົງ ຫລັງຈາກນັ້ນລາວກໍ່ຈັບເອົາໂຄຍຂ້ອຍເເຍ່ເຂົ້າຫີຂອງລາວຮູ້ສຶກຢາກຫລົມໆເເນ່ ເເຕ່ພໍຂ້ອຍເເຍ່ໂຄຍຂ້ອຍເຂົ້າໄປສຸດເເລ້ວລາວກໍ່ບອກໃຫ້ຂ້ອຍເດົ້າ ຂ້ອຍກະບໍ່ຮູ້ ລາວບອກວ່າເຮັດເເບບໃນຫນັງຫັນເເລະ ຂ້ອຍກະເຮັດຕາມຫນັງທີ່ເບິງມາເດົ້າເອົາເດົ້າເອົາລາວກໍ່ຊີດປາກ ຊີດດດດອ່າາາາ ເເລ້ວຄືສິເເມ່ນຂ້ອຍເຮັດບໍ່ໄດ້ໃຈລາວ ລາວເລີຍບອກໃຫ້ຂ້ອຍນອນລົງເເລ້ວລາວກໍ່ຂຶ້ນມາເອົາຫີນັ່ງລົງໃສ່ໂຄຍຂ້ອຍເເລ້ວຍົກຂຶ້ນຍົກລົງຈົນນ້ຳຂ້ອຍເເຕກຄາຫີລາວເລີຍ ຫລັງຈາກນັ້ນລາວກໍ່ເອົານົມມາໃຫ້ຂ້ອຍດູດຫລິ້ນ ຂ້ອຍກໍ່ດູດໄປຕາມລາວບອກທຸກຢ່າງ ເເລ້ວຫລັງຈາກນັ້ນລາວກໍ່ຊວນຂ້ອຍໄປຫ້ອງນ້ຳ ເເລ້ວລາວກໍ່ລ້າງໂຄຍໃຫ້ຂ້ອຍເເລ້ວກໍ່ລ້າງຫີຂອງລາວເເລ້ວກໍ່ຫນື່ງເຄື່ອງໄປນອນເບີງຫນັງຖ້າເອື່ອຍຂ້ອຍມາ ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກັບເອື້ອຍນ່າກະລັກສີ້ກັນຕະຫລອດໂດຍການມາບ້ານຂ້ອຍເເລ້ວຍົ້ວໃຫ້ເອື້ອຍຂ້ອຍໄປນອກດົນໆ ເເລ້ວພວກເຮົາກະສີ້ກັນຫລິ້ນຈົນລາວເຂົ້າໄປຮຽນຢູ່ວຽງເວລາພັກຮຽນກັບມາບ້ານກໍ່ມາສີ້ກັບຂ້ອຍຕະຫລອດ
ົນໄດ້ຍິນຂ່າວຫລັງລາວຮຽນຈົບ ເເລ້ວໄປມີລູກກັບເເຟນທີ່ຮຽນນຳກັນເເລ້ວກະເອົາກັນ ຫວັງວ່າລູກຂອງລາວຄືສິບໍ່ເເມ່ນລູກຂ້ອຍເນາະເພາະຕັ້ງເເຕ່ລາວໄດ້ຜົວລາວກໍ່ຍ້າຍໄປຢູ່ນຳຜົວລະກະບໍ່ໄດ້ເຈີກັນເລີຍ ຖ້າມີໂອກາດໄດ້ເຫັນລູກລາວກໍ່ຂໍໃຫ້ຢ່າຫນ້າຕາຄືຂ້ອຍກະເເລ້ວກັນ

ໝວດໝູ່:Sex stories
 1. ຈັກນ່ອຍຊິບອກ
  ເດືອນທັນວາ 2, 2010 ເວລາ 6:14 pm

  ໝູ່ເອື້ອຍຫຼືວ່າເອື້ອຍເຈົ້າເອງ?

  • ຢາກລອງ™
   ເດືອນພຶດສະພາ 9, 2018 ເວລາ 7:27 pm


   ທຸກຄົນມັກຂອງໃຫຍ່ທັງນັ້ນລະ ຮວມທັງເອື້ອຍນີ !

 2. Cannot tell
  ເດືອນທັນວາ 3, 2010 ເວລາ 4:12 am

  ໝູ່ເອື້ອຍຫວາຫຼືວ່າເອື້ອຍຂອງເຈົ້າ? ບອກມາຄວາມຈິງດູ໋ຫັ້ນ

  • ເດືອນມັງກອນ 19, 2011 ເວລາ 7:58 am

   ຫມູ່ເອື້ອຍຂ້ອຍ… ແຕ່ເອື້ອຍຂ້ອຍ ຂ້ອຍກະໄດ້ສີ້ຄືກັນ ແຕ່ບໍ່ຂຽນດອກ ເອົາໄວ້ມື້ໃດຄິດຮອດລາວລະສິມາຂຽນ

 3. oatto
  ເດືອນມີນາ 17, 2012 ເວລາ 9:13 am

  ເກ່ງແທ້ ໄດ້ ສີ້ຮອດເອື້ອຍໂຕເອງ ນັບຖືເຈົ້າເລີຍ ດຽວນິເຈົ້າຈັກປີລະ

  • ເດັກດີ™
   ເດືອນພຶດສະພາ 4, 2018 ເວລາ 7:27 pm

   ກິນຢ່າງແຊບນົວ

 4. ໂຄຍນ້ອຍ
  ເດືອນເມສາ 20, 2014 ເວລາ 5:53 pm

  Post link ບໍ່ໄດ້ຫວາ?

  • ເດັກຫື່ນ™
   ເດືອນພຶດສະພາ 12, 2018 ເວລາ 9:54 pm


   ສາວນ້ອຍ ໜ້າຮັກ.

 5. ນັກສັງເກດ
  ເດືອນພຶດສະພາ 18, 2014 ເວລາ 1:57 am

  ສອນສີ້ໃຫ້ໝູ່ເອື້ອຍ

  ໃນຈຳນວນໝູ່ສະໜິດ 4 ຄົນຂອງອີ່ບົນ ມີແຕ່ອີ່ຈອກຄົນດຽວທີ່ຂີ້ຮ້າຍກວ່າໝູ່
  ອີກ 3 ຄົນນັ້ນມີເອິກມີກົ້ນເປັນຕາສີ້ແທ້ ລວມທັງອີ່ບົນເອື້ອຍຂ້ອຍ. ເວລາຂ້ອຍ
  ເຫັນອີ່ຈອກ ຂ້ອຍມັກຊິເວົ້າຢອກມັນວ່າ ຈອກປານໃດຊິມີແຟນນຳເຂົາ ບໍ່ມີແຟນ
  ຍ່ຽວຝືດໃດ໋ເດີຊິບອກໃຫ້. ອີຈອກມັກຕອບຄືນວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ງາມບໍ່ມີໃຜມັກດອກ
  ເຈົ້າຫາໃຫ້ຂ້ອຍແດ່ຕິລະ, ຂ້ອຍກະຕອບມັນໄປວ່າຊິຫາໃຫ້ ຢອກໃສ່ໝູ່ຫຼາຍຄົນ
  ໝູ່ກໍ່ບອກໃຫ້ຂ້ອຍເອົາເອງ.
  ຕອນນັ້ນອີ່ຈອກຜິດກັບເອື້ອຍມັນຈຶ່ງຫອບເຄື່ອງມາຢູ່ນອນແຫຍ້ກັບອີ່ບົນ, ສາມ
  ມື້ທຳອິດ ອີ່ບົນກໍ່ບໍ່ວ່າຫຍັງ ແຕ່ພໍຮອດຄືນທີ4 ອີ່ບົນກໍ່ຈົ່ມໃສ່ຫູອີ່ແມ່ວ່າມັນນອນ
  ບໍ່ຫຼັບຢາກໃຫ້ອີ່ຈອກມານອນຫ້ອງຂ້ອຍ ແລະໃຫ້ຂ້ອຍອອກໄປນອນຢູ່ຫ້ອງຊະລົງ.
  ເຈົ້າຢ່າລັກເຂົ້າມາຫາຂ້ອຍໃດເດີ, ອີ່ຈອກບອກຂ້ອຍກ່ອນຈະມອດໄຟນອນ.
  ເຖິງຂ້ອຍຈະເປັນຜູ່ຊາຍ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ມັກຄວາມສະອາດ, ຕື່ນຂຶ້ນມາຕ້ອງໄດ້ມ້ຽນບ່ອນ
  ໃຫ້ເປັນລະບຽບ ທຳຄວາມສະອາດພາຍໃນຫ້ອງ ແຕ່ອີ່ຈອກພັດບໍ່ຮຽບຮ້ອຍ ເຄື່ອງ
  ນຸ່ງຢາຍເຕັມພື້ນຫ້ອງບໍ່ຈັກສະຫຼິບເສື້ອຊ້ອນ ຢາຍຊະທົ່ວຫ້ອງ. ສົມພໍມຶງບໍ່ມີແຟນນຳ
  ເຂົາຫັ້ນລະ ຂີ້ຮ້າຍແລ້ວຍັງຕື່ມຕົດເໝັນ, ຂ້ອຍເວົ້າໄປແບບບໍ່ຄິດ ແຕ່ເມື່ອເວົ້າໄປ
  ແລ້ວຈຶ່ງຄິດນຳຫຼັງ. ຂໍໂທດເດີຈອກ ຂ້ອຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ, ຂ້ອຍເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອເຫັນອີ່ຈອກນ້ຳ
  ຕາຜ່າໜ່ວຍຄືຊິໄຫ້. ມຶງເຄີຍໄດ້ຍິນໝົກແບ້ນບໍ່? ຂ້ອຍຖາມອີ່ຈອກຕອນຊ່ອຍມັນ
  ທຳຄວາມສະອາດຫ້ອງ, ອີ່ຈອກແກວ່ງຫົວບອກວ່າບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງ. ຂ້ອຍຈຶ່ງອະທິ
  ບາຍໃຫ້ມັນຟັງວ່າໝົກແບ້ນແມ່ນການໃຊ້ນ້ຳແບ້ນຜູ່ຊາຍທາໜ້າກ່ອນນອນເພື່ອ
  ເຮັດໃຫ້ໃບໜ້າເຄັ່ງຕຶງຂາວງາມ, ເມື່ອໄດ້ຍິນແນວນັ້ນອີ່ຈອກກໍ່ຫາວ່າຂ້ອຍເປັນບ້າ
  ແນວນັ້ນແນວນີ້ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍບອກມັນວ່າຄັນບໍ່ເຊື່ອກໍ່ໄປຖາມອີ່ບົນ ມັນມັກເອົານ້ຳ
  ແບ້ນແຟນມັນທາໜ້າອາທິດລະເທື່ອ.

  • Mooton™
   ເດືອນພຶດສະພາ 7, 2018 ເວລາ 12:56 am


   ຢາກເຫັນຜູ່ສາວນັ່ງຍ່ຽວແບບທຳມະຊາດ.

  • DekHeun™
   ເດືອນພຶດສະພາ 14, 2018 ເວລາ 10:37 pm


   ເປັນຕາຢາກດົມ.

 6. ມັກຕິດຕາມ
  ເດືອນພຶດສະພາ 21, 2014 ເວລາ 4:32 pm

  ຄິດວ່າຈະແຕ່ງເລື່ອງໃໝ່ເພາະຄິດບໍ່ອອກວ່າຊິຫຼອກຊິລໍ້ອີ່ຈອກແນວໃດເພາະມັນກັບຄືນ
  ໄປຢູ່ນຳຄອບຄົວມັນແລ້ວ ດົນໆຈຶ່ງເຫັນມັນມາຫາອີ່ບົນເທື່ອນຶງ ແລະຕອນມັນມາກໍ່ມີຄົນ
  ຢູ່ເຕັມເຮືອນ ໄດ້ແຕ່ແຍງເທົ່ານັ້ນເພາະອີ່ບົນຈ່ອຍລົງຫຼາຍ ອີ່ບົນເວົ້າສູ່ຟັງວ່າອີ່ຈອກໄປເຕັ້ນ
  ອາລາບິກຢູ່ສ່ວນເຈົ້າຟ້າງຸ່ມເລື້ອຍ ແລະມັນກໍ່ມີແຟນແລ້ວ ເຂົາຈະໄດ້ກັນຫຼືບໍ່ນັ້ນອີ່ບົນບໍ່
  ເວົ້າໃຫ້ຟັງແຈ້ງ.
  ໄປຫາຫຼັບຫານອນກ່ອນເດີ, ບ່າຍທຸກຄົນ.

  • DekHeun™
   ເດືອນພຶດສະພາ 19, 2018 ເວລາ 3:26 pm


   ຖ້າບໍ່ໄດ້ເລົ່າເລື່ອງນີ້ຄົງນອນບໍ່ຫລັບແທ້ໆ, ຖ້າເຈົ້າຢາກນອນກໍ່ໄປນອນໂລດ
   ມື້ໜ້າເຂົ້າມາອ່ານກໍ່ໄດ້ ຄິດວ່າຄົງບໍ່ຖືກລຶບໃນໄວໆນີ້ດອກ ເພາະ @ ຫາຍໂຕ
   ໄປຈາກໂລກ Cyber ແລ້ວຕິເບ໊າະ ຈຶ່ງບໍ່ເຫັນເຂົ້າມາເບິ່ງ ຮັກສາເວັບເປັນ
   ເວລາຫລາຍປີແລ້ວ.
   ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນຕອນຂ້ອຍຢູ່ກຸ່ມບ້ານ Shoemaker, ອີ່ເຕີ້ງມັກນ້ອງຊາຍຂ້ອຍ
   ມີສົ້ມ ມີຫວານກໍ່ເອົາມາສູ່ນ້ອງຊາຍຂ້ອຍກິນ ແຕ່ນ້ອງຂ້ອຍພັດບໍ່ມັກມັນ ໄດ້
   ຍິນສຽງລົດມັນດັງເຂົ້າມາເຂດບ້ານແມ່ນຫາລາຍໜີໜ້າມັນໂລດ ປ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍ
   ເປັນຄົນຕ້ອນຮັບມັນແທນ ໃຫ້ມັນລົມຫລິ້ນກັບເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍ ມັນກໍ່ລົມບໍ່
   ໄດ້ພໍ 5 ນາທີ ກໍ່ຂຶ້ນມາເຄາະປະຕູຖາມນັ້ນທວງນີ້ນຳພວກຂ້ອຍ. ຕອນນັ້ນ
   ຂ້ອຍກັບນ້ອງຊາຍນອນຮ່ວມຫ້ອງ ເອື້ອຍກັບນ້ອງສາວນອນຫ້ອງນຶ່ງ ພໍ່ແມ່ກໍ່
   ຫ້ອງນຶ່ງ, ຄືນໃດ ນ້ອງສາວຜິດກັບເອື້ອຍກໍ່ໃຫ້ລາວເຂົ້າມານອນ ພວກຂ້ອຍ
   ອອກໄປນອນນອກ ດຶງໂຊຟາເບດອອກມານອນ ສອງເອື້ອຍນ້ອງເຂົາຜິດກັນ
   ເລື້ອຍ ບາງເທື່ອກໍ່ຜິດເລື່ອງເຄື່ອງນຸ່ງ ບາງເທື່ອກໍ່ຜິດເລື່ອງເຄື່ອງປະດັບ ບາງ
   ເທື່ອກໍ່ຜິດເລື່ອງເຄື່ອງສຳອາງ ຜິດກັນເກືອບທຸກມື້ເລື່ອງເຮັດວຽກເຮືອນ ນ້ອງ
   ສາວຂ້ອຍມັກເຍື້ອນເວລາເຮັດ ບອກຍາມໃດກໍ່ຈັກນ່ອຍໆ ງົມໆເຂ່ຍໆກັບ
   ໜ້າຈໍຢູ່ຫັ້ນລະ ເອື້ອຍຂ້ອຍເຫັນວຽກບໍ່ແລ້ວກໍ່ຮ້າຍໃຫ້ ເວລາເຂົາຜິດກັນ
   ຄວາມເຮິະຄວາມຮ້າຍຫຍັງກໍ່ເອົາມາຂາຍໜ້າກັນຢ່າງບໍ່ອ່ຽງອາຍ ດີທີ່ບ້ານຂ້ອຍ
   ມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຫລາຍສົມຄວນ ຄົນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ບໍ່ຍິນ
   ເລື່ອງອື່ນບໍ່ຄ່ອຍຜິດກັນຍ້ອນດອກ ມັນກໍ່ເປັນຂອງທຳມະດາ ທີ່ມີຍາມຜິດກັນ
   ສ່ວນຫລາຍກໍ່ຮັກກັນຫັ້ນລະ ບໍ່ເຫັນໜ້າກັນ 2-3 ມື້ ເຫັນກັນກໍ່ໂດດກອດກັນ
   ຄືຄົນບໍ່ເຫັນກັນເປັນປີເປັນຊາດ.
   ມື້ນັ້ນ, ອີ່ເຕີ້ງເອົາໝາກມ່ວງແຜ່ນມາສູ່ ພໍດີພໍ່ແມ່ ເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍກຳລັງຈະ
   ອອກເດີນທາງໄປຮ່ວມງານດອງພີ່ນ້ອງຢູ່ຕ່າງແຂວງ ເພິ່ນໃຫ້ຂ້ອຍເຝົ້າບ້ານ
   ຢ້ານພວກມືຂີ້ດຽດປີນກຳແພງເຂົ້າມາຢືມເຂົ້າຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄປໃຊ້ຄືພວກມັນ
   ເຄີຍເຮັດກັບບ້ານອື່ນ. ເມື່ອໂບກມືອຳລາຈົນລົດເພິ່ນແລ່ນອອກໄປຫວິດຮ່ອມ
   ບ້ານແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ພາອີ່ເຕີ້ງເຂົ້າມານັ່ງຫລິ້ນ ລົມກັນໃນເຮືອນ, ເບິ່ງທ່າທາງ
   ລັກສະນະມັນເປັນສາວຫລາຍຂຶ້ນ ແຕ່ງໜ້າ ທາເລັບ ເປຍຜົມຫາງມ້າໜ້າຮັກ
   ດີ ກະໂປ່ງກໍ່ຍາວລົງມາເກືອບເຖິງເຂົ່າ ເວລານັ່ງຈຶ່ງເລື່ອນຂຶ້ນໄປເຄິ່ງກົກຂາຂາວ
   ມັນຕ້ອງເອົາກະເປົ໋າພາຍໜ່ວຍນ້ອຍມາປົກໄວ້ ຄົງອາຍທີ່ຂ້ອຍລັກແນມເບິ່ງ
   ເລື້ອຍ ເສື້ອຄໍວີກໍ່ແຫກລົງເລິກສົມຄວນແຕ່ບໍ່ເຫັນຮ່ອງນົມດອກເພາະເອິກ
   ມັນຂ້ອຍຂ້າງແບນ ແຕ່ບໍ່ເຫັນຫົວນົມໂປຄືມື້ກ່ອນໆເພາະມັນນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນປິດ
   ໄວ້ ບໍ່ນຸ່ງອີກແລ້ວເສື້ອອ້ຽງແບບສາວຈີນນຸ່ງ.
   ນັ່ງລົມກັນ ເບິ່ງໜັງຂອງສະຖານີ HBO ໄປ ກິນໝາກມ່ວງແຜ່ນໄປ ເຫັນອີ່ເຕີ້ງ
   ກິນແຕ່ເຂົ້າໜົມວັບໂຟຖົ່ວລຽນ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຖາມວ່າ ເຕີ້ງບໍ່ມັກຫວາໝາກມ່ວງ
   ແຜ່ນນີ້ນະ ຫວານດີໃດ໋? ມັນເລີຍຕອບຂ້ອຍວ່າ ຊັງມັນຕິດແຂ້ວ, ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍ
   ສວນອອກໄປວ່າ ໃຫ້ມັນຕິດໂລດຊິດູດອອກໃຫ້ເອງ. ພໍໄດ້ຍິນຂ້ອຍເວົ້າແນວ
   ນັ້ນ ອີ່ເຕີ້ງກໍ່ແກ້ມແດງຂຶ້ນທັນທີ ແລະຕອບຂ້ອຍວ່າ ບໍ່ໄດ້ວ່າ ເປັນບ້າຫວາຊິໃຫ້
   ເຈົ້າດດູດອອກໃຫ້ ໄມ້ຈິ້ມແຂ້ວກໍ່ມີ, ຂ້ອຍກໍ່ເວົ້າຢອກນັ້ນນີ້ໄປ ຕະລູດກົ້ນເຂົ້າ
   ໄປນັ່ງປະຊິດໂຕ ອີ່ເຕີ້ງບໍ່ມີທ່າທີຈະຫຍັບອອກ ຂ້ອຍເລີຍໂອບກອດແອວແລະ
   ບອກມັນວ່າ ຂ້ອຍມັກເຈົ້າແຕ່ດົນແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ກ້າບອກເຈົ້າ. ຫອມແກ້ງ ດົມຄາງ
   ບ່າໄຫລ່ໄຕ່ຂຶ້ນໄປຄືນຫາແກ້ມແດງຄາງ ຈູບຮິມສົບບາດນຶ່ງເພື່ອຢັ່ງເບິ່ງທ່າທາງ
   ຈູບອີກເທື່ອສອງເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈ ເມື່ອອີ່ເຕີ້ງອ້າຮິມສົບນ້ອຍໆແດງໆອອກ
   ຂ້ອຍກໍ່ຟ້າວບັນເລງເພງຈູບ ອາດຈະບໍ່ຄືພະເອກ-ນາງເອກໃນໜັງຈູບກັນດອກ
   ເພາະຕ່າງຄົນຕ່າງກໍ່ບໍ່ເຄີຍປະຕິບັດຕົວຈິງ ພຽງແຕ່ເຄີຍເຫັນໃນຮູບເງົາເທົ່ານັ້ນ.
   ພໍຕັ້ງສະຕິໄດ້ກໍ່ແຍກອອກຈາກກັນ ເບິ່ງໜັງຈີບກັນໄປ ແຕ່ຂ້ອຍຕ້ອງອ່ອຍໄຟ
   ໄວ້ບໍ່ໃຫ້ມັນດັບ ຈັບລູບມືນ້ອຍໆອ່ອນໆຂາວໆໄປພ້ອມ ບາງເທື່ອກໍ່ເອົາມາວາງ
   ໄວ້ກົກຂາຂ້ອຍ ຄິດຢາກໃຫ້ມັນຈັບເບິ່ງທ່ອນເອັນແຂງໆ ແຕ່ພໍເລື່ອນຂຶ້ນມາໃກ້
   ຊິຮອດເປົ້າ ອີ່ເຕີ້ງພັດຖົກມືອອກ ຄົງຮູ້ຈຸດປະສົງຂອງຂ້ອຍ ແລະຂ້ອຍຕ້ອງໂອບ
   ກອດແອວມັນເຂົ້າມາແນບຮ່າງ ບາງເທື່ອກໍ່ໄດ້ສຽດຊູນເຕົ້ານົມນ້ອຍນັ້ນຢ່າງຈົງ
   ໃຈ ສົບຕາກັນບໍ່ຮອດ 5 ວິນາທີ ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ຈູບປາກແລກລິ້ນກັບອີ່ເຕີ້ງອີກເທື່ອ
   ນຶ່ງ ແຕ່ເທື່ອສອງນີ້ມີລົດຊາດເມົາມັນກວ່າເທື່ອກ່ອນ ມືທີ່ວາງໄວ້ຢູ່ໜ້າໜ້າກໍ່
   ເລື່ອນຂຶ້ນມາລູບຄຳໜ້າເອິກສາວນ້ອຍນອກຜ້າແຕ່ມັນມີພະລັງແຮງພໍທີ່ຈະເຮັດ
   ໃຫ້ໄຟກາມຊຸກໂຊນຈົນບໍ່ຮູ້ວ່າພາກັນແກ້ເຄື່ອງອອກໃຫ້ກັນແຕ່ຍາມໃດ.
   “ບໍ່ໃດ໋…ບໍ່ເຮັດແນວນີ້ໃດ໋…hhhhhhmmmmmm” ອີ່ເຕີ້ງພະຍາຍາມຍູ້ຄະໂມມ
   ຂ້ອຍໄວ້ບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນລົງໄດ້ຖະໜັດ ແຕ່ຄວາມສຽວຊ່ານຈາກການຮຸກຖູຫົວອົງຄະ
   ຊາດຕາມຮ່ອງຊື້ນສີຊົມພູຖູໜໍ່ສະຫວັນສະຫລັບກັນເຮັດໃຫ້ອີ່ເຕີ້ງແຍກຂາອອກ
   ຈາກກັນກ້ວາງເພື່ອຈະຮອງຮັບກະປອມຫົວແດງທີ່ພະຍາຍາມໝົ້ນເຂົ້າໄປໃນຮູ
   “ເຈົ້າຄືເຮັດກັບຂ້ອຍແນວນີ້…ຮຶໆໆໆ…” ອີ່ເຕີ້ງໄຫ້ສະອຶກຂຶ້ນມາເມື່ອຂ້ອຍສຽບ
   ແທງເຂົ້າໄປໄດ້ເກືອບເຄິ່ງ. ຂອງຂ້ອຍບໍ່ໃຫຍ່ ເຕົ່າຫລັງກ້ຽງຂອງອີ່ເຕີ້ງກໍ່ບໍ່ໃຫຍ່
   ແຕ່ມັນບອກວ່າເຈັບ ກໍ່ຕ້ອງຖອດອອກມາກ່ອນ ກົ້ມໜ້າເລຍຫີກິນແຕດກິ່ນນ້ຳ
   ຫີສາວນ້ອຍຫລາຍກືນແຕ່ມັນຍັງລຸຫລັ່ງຊຶມອອກມາບໍ່ຂາດສາຍ ຕ້ອງໄດ້ແຍ່ນິ້ວ
   ກາງເຂົ້າໄປອຸດຕັນໄວ້.
   “ຢ່ານະ…ເອົາອອກນະ…ນິ້ວຫັ້ນ…ຂ້ອຍບໍ່ມັກ..aaaaaaarrrrrrrrrr hmmmm”
   ອີ່ເຕີ້ງຄາງຫ້າມ ແຕ່ຂ້ອຍຮູ້ໄດ້ວ່າມັນຢາກໃຫ້ຂ້ອຍລອງແທງເອັນແຂງເຂົ້າໄປອີກ
   ຈຶ່ງຈູບເລຍຈາກເຕົ່າໂຕນ້ອຍຂຶ້ນມາຫາດູດເລຍເຕົ້ານົມ ຫົວນົມນ້ອຍສີຊົມພູໃນ
   ຂະນະທີ່ສອດແທງຄວາມເປັນບ່າວລຸ້ນເຂົ້າໄປໃນຕົວສາວນ້ອຍທີ່ໜ້າຮັກ. ຄິດອີ່
   ຕົນອີ່ເຕີ້ງຕອນເຫັນນ້ຳຕາມັນໄຫລອອກມາດ້ວຍຄວາມເຈັບ ແຕ່ຄວາມສຽວຈາກ
   ການສຽດສີກັນຂອງເອັນແລະຊີ້ນອ່ອນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຂ້ອຍຕ້ອງສືບຕໍ່ຫລິ້ນ
   ແອວຂຶ້ນລົງຈົງຕົນໂຕພວກຂ້ອຍເກັງເຂົ້າໃສ່ກັນ, ມັນກອດຮັດຂ້ອຍແໜ້ນຕອນ
   ມັນເຖິງຈຸດ climax ສ່ວນຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ສຶກໂຕເບົາໂວ່ງ ຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນຕ່າງຫລາຍ
   ກັບການຊັກວ່າວ. ສັງເກດເບິ່ງນ້ຳເປື້ອນຢູ່ເບາະໂຊຟາກໍ່ບໍ່ປາກົດເຫັນຄາບເລືອດ
   ປົນອອກມານຳ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ແມ່ນຄົນທຳອິດທີ່ໄດ້ເປີດສົດແຕ່ກໍ່ດີໃຈທີ່ໄດ້ກິນ
   ຂອງນ້ອຍ ມັນຊ່າງຫອມຫວານແທ້ເນີ ກິນບໍ່ເບື່ອ ແລະແຕ່ລະເທື່ອກໍ່ມີການປ້ອງ
   ກັນ ຖ້າບໍ່ໄດ້ໃສ່ຖົງກໍ່ໃຫ້ມັນກິນຢາ.
   ອີ່ເຕີ້ງຕິດກັບຂ້ອຍໄດ້ເກືອບປີ ພໍ່ແມ່ມັນກໍ່ສົ່ງມັນລົງໄປຮຽນຕໍ່ວິທະຍາໄລໄທເຕິ້ນ
   ມາຢາມບ້ານທຸກໆພັກພາກຮຽນ ແລະມາຮັບຂ້ອຍໄປກິນນ້ຳເຜິ້ງຢູ່ສວນ ມັນບອກ
   ວ່າ outdoor ມີລົດຊາດດີ ຂ້ອຍກໍ່ມັກຄືກັນແນວນີ້ ຜີສາງນາງໄມ້ແຖວນັ້ນຄົງຄິດ
   ອິດສາທີ່ເຫັນຂ້ອຍກິນເຕົ່ານ້ອຍໂຕງາມໆ. ຮຽນຈົບແລ້ວ ຜູ່ໃຫຍ່ກໍ່ໃຫ້ອີ່ເຕີ້ງເອົາ
   ກັບເຖົ້າຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະຂ້ອຍຕ້ອງຢຸດສາຍສຳພັນສະຫວາດນັ້ນ ຢ້ານໄດ້ປີນ
   ຕົ້ນງິ້ວໜາມຈ່າຍົມພິບານ !

 7. ສອງໂປ້
  ເດືອນມີນາ 5, 2014 ເວລາ 5:46 pm

  ຖ້າໝູ່ເອື້ອຍຂ້ອຍງາມແບບນີ້ ຂ້ອຍຈະຊັກວ່າວໃສ່ມື້ລະ 3 ເທື່ອພຸ້ນລະ.

  • Fuzzy™
   ເດືອນພຶດສະພາ 23, 2018 ເວລາ 1:54 pm

   ໄດ້ເບິ່ງແຕ່ຮູບນີ້ລະ

 8. abc
  ເດືອນມີນາ 15, 2014 ເວລາ 5:07 pm

  ໄດ້ອ່ານເລື່ອງນີ້ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຄິດຮອດເອື້ອຍເພັງ ຕັ້ງແຕ່ລາວເອົາຜົວແລະຍ້າຍໄປຢູ່ເມືອງຊະແຕນລີ
  ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ນອນຊັກວ່າວແກ້ແງ້ນຕາມເຄີຍ ຕອນລາວຍັງເຊົ່າຫ້ອງຢູ່ກັບເອື້ອຍບີ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຫິວແບບນີ້
  ອາທິດນຶ່ງໄປຈ້າງເອື້ອຍເພັງອົມໃຫ້ເທື່ອນຶ່ງ ຍາມບໍ່ມີເງິນກໍ່ລ້າງຣົຖໃຫ້ລາວເພື່ອເປັນການຕອບແທນຄ່າ
  ແຮງທີ່ລາວອົມໃຫ້.
  ຄວາມຈິງແລ້ວ ເອື້ອຍເພັງບໍ່ແມ່ນແມ່ຈ້າງເດີ ເບິ່ງບານເຕະແລ້ວຈະເຂົ້າມາຂຽນໃຫ້ອ່ານ ຕອນນີ້ທິມ
  ສະວິດກຳລັງຕີສະເໝີທິມເອກົວດໍ 1-1 ຄິດວ່າເກມກຳລັງມັນ, ໄປກ່ອນ.

  • TOKEA™
   ເດືອນພຶດສະພາ 27, 2018 ເວລາ 3:34 pm


   ໝູ່ເອື້ອຍຂ້ອຍມີແຕ່ອີ່ງາມໆ ທ້າຍຜາຍໆ ເປັນຕາສີ້ທຸກອີ່ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ມີປັນຍາ
   ເຮັດຫຍັງໄດ້ຕາມໃຈດອກເພາະຖືກເອື້ອຍກີດຂວາງ, ແຕ່ລະເທື່ອທີ່ເຂົາມມາ
   ຫລິ້ນບ້ານ ເອື້ອຍຂ້ອຍຈະພາເຂົາເຂົ້າໄປຫລິ້ນໃນຫ້ອງນອນກ່ອນຈະອອກມາ
   ຫາຕຳສົ້ມກິນຢູ່ຫ້ອງຄົວ ສ່ວນຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຢູ່ໃນຫ້ອງ ລັກເບິ່ງເຂົາຍາມເຂົາເຂົ້າ
   ມາຟັກໝາກຫຸ່ງ ລ້າງຜັກ ລວກເຂົ້າປຸ້ນກິນກັບຕຳໝາກຫຸ່ງ ແລະເຂົາຄົງຮູ້ວ່າມີ
   ສາຍຕາຄູ່ນຶ່ງສິ້ງຊອມເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຂົາ ເຂົາຈຶ່ງນັ່ງລະວັງບໍ່ປ່ອຍໃຫ້
   ສົ້ນກະໂປ່ງຕົກລົງພື້ນໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຮູ້ເຫັນວ່າເຂົານຸ່ງສະຫລິບສີຫຍັງ.

 9. ນັກເບິ່ງ
  ເດືອນສິງຫາ 6, 2014 ເວລາ 6:29 pm

  ເບິ່ງແລ້ວຢ່າເຮັດຕາມ
  http://tubexplorer.net/vids/6862604/japan-sex-mom.html

  • ລຸງຫື່ນ™
   ເດືອນພຶດສະພາ 29, 2018 ເວລາ 8:05 pm


   ຕັນຫາຄວາມຢາກບໍ່ເຄີຍເຂົ້າຂ້າງອອກຂາຜູ່ໃດ ມັນເຂົ້າທາງຕາ ທາງດັງ
   ແລະເກີດຈາກການສຳຜັດ ສຳລັບຂ້ອຍ ບາງຄົນໄດ້ຍິນສຽງເວົ້າກໍ່ເກີດ
   ຄວາມຫື່ນ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຂຶ້ນ. ເຈົ້າມີຄວາມຢາກທາງໃດ?

 10. End
  ເດືອນສິງຫາ 9, 2014 ເວລາ 5:36 pm

  ຂ້ອຍເຄີຍຖືກແມ່ຮ້າຍເທື່ອນຶ່ງຍ້ອນຂໍເບິ່ງນົມຂອງສາວໂລນຊຶ່ງເປັນໝູ່ຄົນນຶ່ງຂອງເອື້ອຍຂ້ອຍ
  ສາວນີ້ນົມໃຫຍ່ ລາວບອກວ່ານົມຄັບດີ, ທຳອິດລາວກໍ່ອາຍທີ່ຂ້ອຍເຂົ້າໄປຂໍເບິ່ງແບບດື້ໆ ແຕ່
  ເມື່ອຂ້ອຍຮັບປາກວ່າຈະລ້າງລົດໃຫ້ ລາວຈຶ່ງປົດກະດຸມອອກນຶ່ງດຸມໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງ ເຫັນແຕ່ເຕົ້າ
  ເສື້ອຊ້ອນກໍ່ດີໃຈ ໂຄຍແຂງນ້ຳຊຶມໃສ່ສົ້ງ. ເທື່ອສອງ ກໍ່ຂໍເບິ່ງນົມສາວນິກ, ສາວນີ້ກໍ່ນົມໃຫຍ່
  ແຕ່ບໍ່ໃຫຍ່ເທົ່ານົມສາວໂລນ ລາວວ່ານົມຄັບຊີ ແຕ່ຍ້ອນຂໍບໍ່ຖືກກາລະເທສະ ເອື້ອຍຂ້ອຍຈຶ່ງ
  ເຕະຂ້ອຍອອກຈາກຫ້ອງບໍ່ໃຫ້ໄປວົນວາຍກັບໝູ່ລາວ ແລະເວົ້າໃຫ້ແມ່ຟັງນິໃສເສຍຂອງຂ້ອຍ.
  ພໍຂ້ອຍໄດ້ຂຶ້ນມາຮຽນມໍ ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ສ່ວນນຶ່ງຈາກໝູ່ຮ່ວມຫ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບເພດກົງກັນ
  ້ຂ້າມ, ເວລາເອື້ອຍພາໝູ່ມາຫຼິ້ນເຮືອນ ຂ້ອຍຈະທຳຕົວເປັນເດັກດີບໍ່ສະແດງຄວາມຫື່ນໃຫ້ເຂົາ
  ຮູ້ ຖ້າຖາມເລື່ອງເພດກໍ່ຖາມຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງບົດຮຽນຊຶ່ງເອື້ອຍຄູສອນໃຫ້ຮູ້ວິທີເຮັດເຊັກ
  ໃຫ້ປອດໄພ ບໍ່ໃຫ້ມີລູກ ບໍ່ໃຫ້ຕິດພະຍາດເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອຂ້ອຍມີຄວາມເປັນຜູໃຫຍ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ໝູ່
  ເອື້ອຍກໍ່ເລິ່ມມັກຂ້ອຍ ເອື້ອຍນີ້ຊື່ລີຊາແຕ່ຂ້ອຍມັກເອີ້ນເອື້ອຍລີຕັດຊາອອກຄືເອື້ອຍຂ້ອຍແລະ
  ໝູ່ຄູ່ມັກເີ້ນລາວແນວນັ້ນ.
  ເອື້ອຍລີເປັນຄົນຫຸ່ນນ້ອຍຄືເອື້ອຍຂ້ອຍ ນຸ່ງເຄື່ອງຊາຍດຽວກັນ ຕ່າງແຕ່ວ່າເອື້ອຍຂ້ອຍນຸ່ງຄັບເອ
  ສ່ວນເອື້ອຍລີນຸ່ງຄັບບີ, ເອື້ອຍຂ້ອຍບໍ່ມີຂົນ ສ່ວນເອື້ອຍລີຂົນຫຼາຍສົມຄວນແຕ່ລາວຕັດເປັນຮູບ
  ສາມແຈໃຫ້ງາມສະອາດຕາ ສ່ວນລີລາເທິງຕຽງ ເອື້ອຍຂ້ອຍຮ່ອນໄດ້ດີເວລານັ່ງຕໍ ຂ້ອຍມັກບີ້
  ຫົວນົມຂອງລາວເພາະມັນໃຫຍ່ໄດ້ໃຈ ບໍ່ບອດຄືຫົວນົມເອື້ອຍລີ.
  ທຳອິດກໍ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມເມົາ ຕອນນັ້ນເອື້ອຍລີເລີກກັບແຟນໃໝ່ໆ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຂໍອາສາເປັນ
  ຄູ່ຄວງຊົ່ວຄາວ ແລະບໍ່ນຶກວ່າເອື້ອຍລີຈະຍອມຮັບແບບງ່າຍໆ, ຄືນນັ້ນເລື້ອຍລີເມົາເຫຼົ້າວາຍ
  ເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຊວນມານອນເຮືອນເພາະບໍ່ຢາກໃຫ້ພໍ່ເອື້ອຍລີເວົ້າໃຫ້. ຕື່ນເຊົ້າມາ ເອື້ອຍຂ້ອຍ
  ຕ້ອງໄປການ ມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຜູ່ເທັກແຄເອື້ອຍລີ ແລະຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ທຳທຸກຢ່າງທີ່ເອື້ອຍລີຕ້ອງ
  ການ. ມື້ນັ້ນເຮັດກັນໄດ້ເກືອບ 7 ເທື່ອ ເທື່ອທີ 7 ນ້ຳບໍ່ອອກຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ນັບ, ເອື້ອຍມາແຕ່ການເຫັນພວກ
  ຂ້ອຍເຮັດກັນໄດ້ອາລົມກໍ່ເລີຍເຂົ້າມາຮ່ວມ ແລະເມື່ອສາມຄົນພວກຂ້ອຍເປັນຄົນຽວກັນແລ້ວກໍ່ສືບ
  ຕໍ່ໃຫ້ຄວາມສຸກກັນເລື້ອຍມາຈົນເອື້ອຍລີແຕ່ງງານ ຂ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ທຸ້ມແຮງໃຫ້ແຕ່ເອື້ອຍສຸດທີ່ຮັກຄົນດຽວ.
  The End

  • Kidog™
   ເດືອນພຶດສະພາ 31, 2018 ເວລາ 6:10 pm

   ຜົນຂອງການນຸ່ງສະຫລິບຕະລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ມື້ 7 ມື້ຕໍ່ອາທິດ.

 11. ໂຕ້ນເຕ້ນ
  ເດືອນສິງຫາ 16, 2014 ເວລາ 6:29 pm

  ປູ່ບົວລອຍເປັນພໍ່ຂອງຜົວຂ້ອຍທີ່ລົ້ມປ່ວຍລົງຢ່າງກະທັນຫັນຈົນຕ້ອງໄດ້ເອົາໄປນອນ
  ໂຮງໝໍເກືອບສອງສາມເດືອນເຂົາຈຶ່ງສົ່ງໄປພັກຟື້ນແລະບຳບັດຢູ່ສູນບຳບັດຄົນພິການ
  ຂອງເມືອງ, ເມື່ອເພິ່ນສາມາດຊ່ອຍຕົນເອງໄດ້ແດ່ແລ້ວ ເຂົາກໍ່ໃຫ້ອອກມາຢູ່ເຮືອນ
  ໂດບມີແພດບຳບັດຂອງເມືອງອອກມາຕິດຕາມອາການອາທິດນຶ່ງສອງເທື່່ອ ແລະທຸກ
  ເທື່ອກ່ອນເຂົາຈະມາ ເຂົາຈະໂທມາບອກຂ້ອຍກ່ອນເພື່ອໃຫ້ຂ້ອຍໄປແປພາສາໃຫ້
  ເພິ່ນ ແລະຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງໄດ້ໄປຕາມທີ່ໄດ້ຮັບປາກກັບຜົວ.
  ແພດບຳບັດຍິງແຕ່ລະຄົນທີ່ມາພາເພິ່ນຫັດກາຍະກຳມີຮູບຮ່າງໄດ້ສ່ວນ ເຄື່ອງແບບ
  ກໍ່ສັ້ນໆຮັດໆ ບໍ່ຕ່ວມຍ່ວມຕ່າມຍ່າມຄືແພດບຳບັດເມືອງໂພນທີ່ທາງປະກັນໄພສັງຄົມ
  ສົ່ງໄປຕອນສາມສີ່ເດືອນກ່ອນ ແລະເປັນທີ່ຖືກໃຈຂອງປູ່ຫຼາຍຈົນຍ່າເກີດຄວາມຫຶງ
  ຈົນບອກລູກຊາຍເພິ່ນປ່ຽນໄປໃຊ້ບໍລິການຂອງບໍລິສັດອື່ນ ແຕ່ລູກຊາຍຮູ້ໃຈພໍ່ຈຶ່ງແກ້
  ວ່າບໍລິສັດປະກັນສັງຄົມບໍ່ຈ່າຍຖ້າໃຊ້ບໍລິການຂອງບໍລິສັດອື່ນ.
  “ບໍ່ຢາກໃຫ້ລາວແຂງແຮງດອກ ຄ້ານເອົາໃຈ.” ແມ່ຍ່າເວົ້າແລະຫຼັບຕາຊັງໃສ່ພໍ່ປູ່ກ່ອນ
  ຈະຍ່າງໄປເບິ່ງໝໍ້ແກງທີ່ຄ້າງໄວ້ໃນເຮືອນຄົວ. ສາວນັ້ນຄົງສັງເກດເຫັນອາການຂອງ
  ແມ່ຍ່າຈຶ່ງເວົ້າກັບຂ້ອຍວ່າປະສາດທຸກສ່ວນຂອງພໍ່ເຈົ້າເຮັດວຽກໄດ້ດີເປັນປົກກະຕິ
  ແລ້ວ ອາທິດໜ້າພວກຂ້ອຍຈະມາແຕ່ເທື່ອດຽວ ແລະຈະມາຕື່ມ4ອາທິດເພື່ອຄວາມ
  ແນ່ໃຈວ່າສຸຂະພາບຂອງລາວແຮງແຮງແທ້ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຈະມອບໃຫ້ເປັນພາລະຂອງ
  ເມຍລາວ.
  ເຊົ້າມື້ນຶ່ງ ຂ້ອຍເອົາຕົ້ມເຄັມໄປສົ່ງໃຫ້ເພິ່ນ, ໄປຮອດເຫັນປະຕູໜ້າບ້ານເປີດໄວ້ຢູ່ກໍ່ເປີດ
  ເຂົ້າໄປແບບມິດໆ. ບໍ່ໜ້າເຊື່ອເລີຍວ່າພໍ່ປູ່ຈະແຂງແຮງຈົນອຸ້ມແມ່ຍ່າຄາບແອວໄດ້,
  ພໍ່ປູ່ເຫັນຂ້ອຍຢືນເບິ່ງແຕ່ເພິ່ນບໍ່ຍອມຢຸດ ເຮັດແມ່ຍ່າໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງຈົນເກືອບແລ້ວຂ້ອຍ
  ຈຶ່ງອອກຈາກເຮືອນ ມາຮອດເຮືອນຈຶ່ງຮູ້ວ່າຕົນຖືກເອົາໝໍ້ຕົ້ມເຄັມມານຳ.

  • BadWolf™
   ເດືອນມີນາ 3, 2018 ເວລາ 3:39 pm


   ສາວນ້ອຍໜ້າຮັກ

 12. ຈອມໂມ້
  ເດືອນສິງຫາ 25, 2014 ເວລາ 4:50 pm

  ເອື້ອຍພິນເປັນໝູ່ເອື້ອຍທ່ຖືກສົ່ງລົງມາຝຶກຫັດຢູ່ເມືອງຂ້ອຍຢູ່, ທຳອິດລາວກໍ່ພັກຢູ່ຫໍພັກແພດສາດ
  ແຕ່ຍ້ອນແມ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ລາວກິນແກງໝາກໂຕ່ນໃສ່ວິນຍານໝູຈຶງໄປຂໍອະນຸຍາດຈາກຫົວໜ້າເອົາ
  ເອື້ອຍພິນມາຢູ່ນຳໂດຍໃຫ້ລາວຢູ່ຫ້ອງຂອງເອື້ອຍຫັ້ນລະ ເອື້ອຍຂ້ອຍຕອນນັ້ນຍັງຢູ່ວຽງ.
  ເຖິງວ່າຂ້ອຍຍັງບໍ່ທັນເປັນບ່າວ ໂຄຍບໍ່ທັນສຽກ ແຕ່ສົນໃຈເລື່ອງຜູ່ສາວຫຼາຍໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນ
  ສົນໃຈເອື້ອຍພິນຫັ້ນລະເພາະລາວເປັນຄົນໃຫຍ່ ຜິວຂາວ ກົ້ນໃຫຍ່ ນົມໃຫຍ່ ເວລາລາວນຸ່ງຊຸດ
  ນາງພະຍາບານແມ່ນງາມໜ້າຟັກເປັນພິເສດ. ເຖິງວ່າຈະລົມກັນແບບເອື້ອຍແບບນ້ອງແຕ່ເອື້ອຍພິນ
  ກໍ່ອ່ານໃຈຂ້ອຍອອກເພາະເວລາລາວເຜີ ຂ້ອຍມັກສັກແສງຕາຂຶ້ນໄປໃສ່ເຕົ້ານົມຂອງລາວ ບາງເທື່ອ
  ກໍ່ເບິ່ງໂງ່ເບິ່ງຈ້າຈົນລາວຖາມວ່າຢາກເຫັນນົມເອື້ອຍບໍຄືເບິ່ງຄັກແທ້ລະ? ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ງຶກຫົວ ແລະ
  ລາວກໍ່ປົດດຸມເສື້ອອອກດຸມນຶ່ງໃຫ້ເປັນແວັບໆ ແລະກໍ່ບອກໃຫ້ຂ້ອຍອອກຈາກຫ້ອງປ່ອຍໃຫ້ລາວ
  ຮຽນໜັງສືຕໍ່.
  ຕື່ນເຊົ້າມາກໍ່ໄປຝອຍໃຫ້ໝູ່ຟັງວ່າເຫັນແນວນັ້ນແນວນີ້ ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນແນວນີ້ຈົນບັກຕາບເອິ້ນ
  ຂ້ອຍວ່າບັກຈອມໂມ້. ຮາໆໆໆໆໆ

  • Tokea32
   ເດືອນມີນາ 5, 2018 ເວລາ 3:53 pm


   ເວລາເຫັນນ້ອງໃພ້ນຸ່ງແບບນີ້ ງາມແບບນີ້ ຕ້ອງກືນນຳລາຍນຳກົ້ນ.

 13. ZigZag
  ເດືອນພະຈິກ 6, 2014 ເວລາ 5:27 pm

  ້https://pbs.twimg.com/media/B1xOb_YIgAA-muV.jpg

  ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າທຸກຄົນຄົງເຄີຍເຮັດຊົ່ວອັນໃດອັນນຶ່ງ ຊຶ່ງບາງຄັ້ງການກະທຳຊົ່ວນັ້ນອາດຈະດີກຕໍ່ຄົນນຶ່ງ
  ແຕ່ບາງຄັ້ງມັນອາດຈະຊົ່ວຕໍ່ອີກຄົນນຶ່ງ. ຂ້ອຍເຄີຍເຮັດຊົ່ວຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ການກະທຳຊົ່ວີ່ຂ້ອຍຈະຂຽນ
  ໃຫ້ເຈົ້າອ່ານຕໍ່ໄປນີ້ເປັັນຄວາມຊົ່ວທີ່ຂ້ອຍຈື່ຈຳໄດ້ດີ ແລະເຄີຍເລົ່າສູ່ໝູ່ຟັງແບບບັງໆ ບໍ່ກ້າເປີດເຜີຍ
  ຄວາມຈິງທຸກຢ່າງເພາະຢ້ານໝູ່ຮັບຄວາມຈິງບໍ່ໄດ້.
  ຕອນຮຽນຢູ່ປໍ5 ຂ້ອຍກັບໝູ່ສົນໃຈແຕ່ເລື່ອງໝັດມວຍແລະເລື່ອງຟິດໂຕໃຫ້ມີປີກມີກ້າມທ້ອງກ້າມເອິກ
  ງາມໆແບບບຣູສລີ ແຕ່ພໍໄດ້ຂຶ້ນຫ້ອງຮຽນຊັ້ນປໍ6 ກໍ່ເລິ່ມໄດ້ຍິນເລື່ອງລາມົກເຂົ້າຫູຈາກການເລົ່າຂອງ
  ເພື່ອນຮ່ວມຮຽນທີ່ມີອາຍຸແກ່ກ່ວາເປັນໄວລຸ້ນເຕັມຕົວ ແລະເພື່ອນຍິງທີ່ຮຽນຮ່ວມຊັ້ນດຽວກັນກໍ່ມີແຕ່
  ສາວໃຫຍ່ນົມເຕັມເອິກ ໃນນັ້ນກໍ່ມີເອື້ອຍບົວຊຶ່ງເຄີຍເປັນໝູ່ຮ່ວມຮຽນກັບເອື້ອຍນຸ່ນທີ່່ບໍ່ສາມາດເສັງ
  ເຂົ້າໄປຮຽນມັດທະຍົມພ້ອມເອື້ອຍນຸ່ນ ກໍ່ເລີຍໄດ້ຢູ່ຄ້າງຫ້ອງປໍ6 ໃຫ້ພວກໝູ່ຜູ່ຊາຍໄລ່ກຳນົມຫຼິ້ນຍາມ
  ໂມງເລີກຫຼິ້ນຍາມລັບຕານາຍຄຣູ.
  ເອື້ອນນຸ່ນເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າເອື້ອຍບົວຕິດບ່າວຈຶ່ງໃຈແຕກຮຽນໜັງບໍ່ໄດ້ ເມື່ອຖືກຂ້ອຍສໍ້ຖາມວ່າຕິດແນວ
  ໃດ ເອື້ອຍນຸ່ນຈະບອກໃຫ້ຂ້ອຍສົນໃຈເລື່ອງບົດຝຶກຫັດເລກທີ່ຂ້ອຍຫອບໄປຖາມນັ້ນດີກ່ວາຈະໄປສົນ
  ໃຈເລື່ອງຄົນອື່ນ. ເອື້ອຍນຸ່ນຄົງຈະຮູ້ສຶກຕົວວ່າຂ້ອຍລັກແນມເຂົ້າໂຕ່ງເສື້ອເບິ່ງເຕົ້ານົມຂາວໆຂອງລາວ
  ທີ່ລົ້ນອອກຈາກອ້ອງເສື້ອຊ້ອນ ລາວຈຶ່ງແປງເສື້ອແລະລຸກໄປຮີດເຄື່ອງນັກຮຽນເພື່ອນຸ່ງໄປຮຽນມື້ອື່ນ.

  • ມັກເບິ່ງ™
   ເດືອນມີນາ 6, 2018 ເວລາ 10:56 pm


   ເອື້ອຍແພດມັກໂຊ

 14. GnukGnik
  ເດືອນພະຈິກ 13, 2014 ເວລາ 5:37 pm

  http://spankbang.com/2uu9/embed/

  ລູກໃພ້ກັບພໍ່ປູ່

  • BukTia
   ເດືອນມີນາ 8, 2018 ເວລາ 9:45 pm


   ຫີນີ້ເປັນຕາກິນ

 15. 500G
  ເດືອນພະຈິກ 14, 2014 ເວລາ 12:29 am

  ມັກໃຜໃນ 3 ສາວນີ້? ຂ້ອຍມັກຜູ່ຊ້າຍສຸດເພາະໜ້າຕາຮູບຮ່າງຂອງລາວຄ້າຍຄືໝູ່ເອື້ອຍໃພ້
  ທີ່ຂ້ອຍເຄີຍມີຄວາມສຳພັນທາງເພດໃນຝັນກັບລາວສອງສາມເທື່ອ, ມັນເກີດຂຶ້ນໃນຄວາມ
  ຝັນເທົ່ານັ້ນເດີ ໃນຊີວິດຈິງນັ້ນຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ມອງຊື່ໆ ຢ່າເບິ່ງຂ້ອຍໃນແງ່ລົບໃດ໋ເນີ !

  • Puppy™
   ເດືອນມີນາ 11, 2018 ເວລາ 8:35 pm


   ໄດ້ເມຍນົມໃຫຍ່ໄດ້ສີ້ນົມ ສີ້ປາກ ສີ້ຫີ ແລະ ສີ້ຮູຂີ້.

 16. Deknoi2
  ເດືອນພະຈິກ 23, 2014 ເວລາ 1:13 am

  ຂ້ອຍຜູ່ນຶ່ງທີ່ຢາກສີ້ໝູ່ສະໜິດຂອງເອື້ອຍ ແຕ່ເອື້ອຍຂ້ອຍເປັນຄົນຂີ້ຫຶງ ບໍ່ຄ່ອຍເປີດໂອກາດໃຫ້ຂ້ອຍ
  ໄດ້ໄປຫັ້ນມານີ້ກັບໝູ່ມັນຕາມລຳພັງສອງຕໍ່ສອງທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າໝູ່ມັນກໍ່ລັກມັກຂ້ອຍຄືກັນ ແຕ່ເອື້ອຍຂ້ອຍ
  ຢ້ານມີບັນຫາເພາະພໍ່ແມ່ຂອງໝູ່ມັນໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈມັນຈຶ່ງປ່ອຍໃຫ້ລູກສາວມາຫຼິ້ນມານອນຢູ່ເຮືອນ
  ຂ້ອຍ ແຕ່ຄົງເປັນຍ້ອນວ່າເພດດຽວກັນໃຫ້ຄວາມສຸກກັນບໍ່ໄດ້ເຕັມສ່ວນ ສາວຫງັນຈຶ່ງລັກໃຫ້ທ້າຍ
  ລັກສົ່ງຍິ້ມໃຫ້ເປັນການເປີດທາງ.
  ພໍ່ແມ່ຂ້ອຍເຄັ່ງຄັດເລື່ອງຊູ້ສາວ ຖ້າຮຽນບໍ່ທັນຈົບແລະຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຫາເງິນລ້ຽງກຸ້ມຕົນເອງແລ້ວ ເພິ່ນ
  ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພົວພັນກັບເພດກົງກັນຂ້າມແບບຊູ້ສາວ ສະນັ້ນ ເອື້ອຍຂ້ອຍຈຶ່ງຫາທາງອອກດ້ວຍການ
  ຄົບເພື່ອນເພດດຽວກັນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຄືກັນ. ຂ້ອຍຮູ້ຄວາມລັບຂອງເອື້ອຍດົນແລ້ວ ແຕ່ຕອນ
  ລາວພາສາວກອນມານອນເຮືອນຕອນທາງໂຮງຮຽນຈັດງານບຸນໂນແອນ, ເລີກກັບສາວກອນແລ້ວ
  ເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ຕິດສາວຜິງ ສ່ວນສາວຫງັນເປັນຄົນທີສາມ.
  ມີເທື່ອນຶ່ງ ຂ້ອຍລືມໃສ່ກອນຫ້ອງອາບນ້ຳ, ສາວຫງັນໄປເຂົ້າມາເຫັນຂ້ອຍກຳລັງຊັກວ່າວ ພໍເຫັນ
  ລາວກໍ່ຮ້ອງຂຶ້ນເໝືອນລາວເຫັນຜີຈົນເອື້ອຍຂ້ອຍລຸກພວດພາດຂຶ້ນມາ ຄຶດວ່າຂ້ອຍກຸມໝູ່ລາວ
  ພໍຮູ້ວ່າສາວຫງັນຕົກໃຈທີ່ເຫັນໂຄຍຜູ່ຊາຍ ລາວຈຶ່ງຫົວຂຶ້ນແລະບອກເຕືອນຂ້ອຍວ່າຊິເຮັດຫຍັງ
  ກໍ່ໃຫ້ລະມັດລະວັງຈັກນ່ອຍເຂົ້າຊິຖ່າຍຮູບເອົາໄປລົງເຟສ. 😦

  • Doggy™
   ເດືອນມີນາ 12, 2018 ເວລາ 9:07 pm


   ຍອມເຂົາ ມີປັນຍາຍົວະສາວນ້ອຍຕີ່ຫີໃຫ້ເບິ່ງ

 17. ລູກຊົ່ວ2
  ເດືອນທັນວາ 8, 2014 ເວລາ 6:24 pm

  ຄອບຄົວຂ້ອຍມີຖານະປານກາງ ຢູ່ກັນ 4 ຄົນຄືພ່ ແມ່ ເອື້ອຍແລະຂ້ອຍ ເຊົ່າທາວເຮົ້າທີມີສອງຫ້ອງນອນ
  ທຳອິດເພິ່ນກໍ່ວ່າຈະເຊົ່າ 3 ຫ້ອງນອນ ແຕ່ເອື້ອຍຂ້ອຍພັດວ່າຈະໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງແຂວງ ແລະຖ້າຮຽນຈົບຕີ
  ແລ້ວຈະຊອກວຽກເຮັດຢູແຂວງນັ້ນເລີຍ ເພິ່ນກໍ່ເລີຍເຊົ່າແຕ່ 2 ຫ້ອງເພາະປະຢັດເງິນສົ່ງໃຫ້ເອື້ອຍຮຽນ
  ເດືອນລະ 4- ພັນ ແລະໃຫ້ຂ້ອຍນອນໂຊຟາຊາມຊາເອື້ອຍຍ້າຍໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງແຂວງຈຶ່ງຍ້າຍເຂົ້າໄປນອນ
  ໃນຫ້ອງ.
  ເອື້ອຍຂ້ອຍໜ້າຕາດີ ຫຸ່ນດີ ນົມໃຫຍ່ ກະໂພກສູງ ແລະຖືວ່າຫຸ່ນສົມສ່ວນເປັນນາງແບບເບຍລາວໄດ້ສະບາຍ
  ເວລາເອື້ອຍມາສົ່ງ ໝູ່ຮຽນນຳກັນຈະຜິວປາກໃສ່ ແລະເວົ້າກວນຕີນວ່າຂໍເປັນອ້າຍເຂີຍແນວນັ້ນແນວນີ້
  ແລະຂ້ອຍກໍ່ມັກຕອບໝູ່ວ່າເອົາເອື້ອຍເອົານ້ອງມຶງມາປ່ຽນຖ້າຢາກເປັນອ້າຍເຂີຍກູນະ ຖືກສວນຄືນແບບນີ້
  ພວກມັນກໍ່ພາກັນອຶ້ງໄປປານແປ້ນອັດປາກເພາະພວກມັນກໍ່ຫຶງຫວງເອື້ອຍນ້ອງຂອງພວກມັນຄືກັນ.
  ພໍ່ແມ່ຂ້ອຍບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຢູ່ເຮືອນ ອອກບ້ານໄປເຮັດວຽກແຕ່ 8 ໂມງເຊົ້າຮອດ 5 ໂມງແລງ ມາເຮືອນອາບນ້ຳ
  ແຕ່ງໂຕແລ້ວກໍ່ອອກໄປຮ່ວມງານລ້ຽງຂອງກະຊວງຈົນຮອດເດິກຈຶ່ງກັບມາເຫັນເຮືອນ ແມ່ບອກວ່າຖ້າໃຫ້
  ພໍ່ໄປຄົນດຽວກໍ່ຢ້ານສາວຣິສອດຄາບໄປກິນ ຕ້ອງຕິດຕາມເປັນບາດີກາດຈຶ່ງເອົາຕາເຖົ້າຫົວງູນີ້ຢູ່, ເພິ່ນ
  ວ່າຊັ້ນ. ມື້ນັ້ນເອື້ອຍຂ້ອຍລ໋ອກປະຕູຫ້ອງນ້ຳບໍ່ແຈບ ຂ້ອຍຈຶ່ງມີໂອກາດໄດ້ລັກເບິ່ງຕອນລາວຢືນແຖໝອຍ
  ໂດຍໃຊ້ຂອງແຖໜວດຂອງພໍ່ຫັ້ນລະແຖ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຫັນຄັກເພາະເອື້ອຍຢືນປິ່ນຂ້າງໃສ່ທາງປະຕູ ຖ້າຄົ້ນ
  ເຫັນຮູບຖ່າຍທີ່ເອື້ອຍຂ້ອຍຖ່າຍລົງເຟສຈະເອົາມາໂພສໃຫ້ເບິ່ງທີຫຼັງ ຕອນນີ້ເບິ່ງຮູບສາວອື່ງໄປກ່ອນເດີ 🙂

  • Dash23
   ເດືອນມີນາ 13, 2018 ເວລາ 5:12 pm

   ສາວ Arab ຫຸ່ນໃຫຍ່ ນົມໃຫຍ່ ຫີໃຫຍ່ ໃຜໄດ້ສີ້ ສີ້ເພື່ອແດ່.

 18. ນັກຝັນ
  ເດືອນມັງກອນ 2, 2015 ເວລາ 6:04 pm

  ເຫັນຮູບນີ້ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຄິດຮອດເອື້ອຍສ້ອຍຄຳ ໝູ່ເອື້ອຍທີ່ຂ້ອຍເຄີຍຫຼົງໄຫຼໃນລີລາເຊັກຂອງລາວ
  ຖ້າລາວຍັງເປັນໂສດແລະຍັງຢູ່ບ້ານດຽວກັນ ຈະຍ່າງໄປຫາລາວໃຫ້ລາວອົມໃຫ້ແບບສາວໃນຮູບນີ້.

  • ຢາກກິນຕັບ™
   ເດືອນມີນາ 15, 2018 ເວລາ 10:05 pm


   ໝູ່ລູກສາວຂ້ອຍ ເປັນຕາກິນຂະໜາດ.

 19. ເດືອນມັງກອນ 7, 2015 ເວລາ 6:42 pm

  ສີກົ້ນທັນນຳຕິເທຶ່ອໜ້່າໃຫ້ມັນຕິດໃຈ

  • FENIX5
   ເດືອນມີນາ 16, 2018 ເວລາ 8:49 pm


   ເມຍບັກຫລ້າມັກສີ້ທ່າທັ່ງໂປງ ເຫັນໜ໊າຍາມໃດ ຊວນທັ່ງໂປງຍາມນັ້ນ.

 20. ເດືອນມັງກອນ 7, 2015 ເວລາ 6:45 pm

  ສີ້ກົ້ນມັນໂລດໄດ້ສີ້ຮອດເອືິອຍໂຕເອັງເກັ່ງໆ

  • Fenix5
   ເດືອນມີນາ 17, 2018 ເວລາ 5:17 pm


   ໂຄຍມີລາຄາ ເອື້ອຍນ້ອງຍາດກັນຈູບ

 21. ເດືອນມັງກອນ 7, 2015 ເວລາ 7:16 pm

  ມີເລຶ່ອງຊິເລ່າສູ່ຟັງ
  ໃນນາມວ່າຄົນໜ້າຕາໂຫດໄດ້ສີ້ຕະຫຼອດນໍຄືເລຶ່ອງມີຢູ່ວ່າ
  ມື້ນັ້ນປະມານ7ໂມງນິແຫຼ້ຂ້ອຍກະຫາແຕ່ເລີກວຽກກະຫີ້ຼນໂທລະສັບຕາມປົກກະຕິຈົນຮອດ8,30ປະມານນິແຫຼ້ພໍດີສຽງໂທລະສັບດັງກິ່ງບາດໜຶ່ງເປີດເບິ່ງແມ່ນwechatມີຄົນຂໍເປັນໝູ່ຂ້ອຍກະເລີຍຮັບລາວກະສົ່ງມາຄືຄົນທົ່ວໄປຈົນຮອດ11ໂມງຂ້ອຍກະນອນເພາະມື້ອື່ນເປັນວັນເສົາມື້ອື່ນກະສົ່ງມາmorning t huk ຂ້ອຍກະມິດເບີດມື້ໆນັ້ນປະມານ7ໂມງລາວສົ່ງມາຂໍເບີຂ້ອຍກະຕອບໄປ*******ລາວກໍໂທມາກະລົມໄປຂ້ອຍກະທຳມະດາຊິນລະກັບຄຳເວົ້າຫວານໆລົມກັນໄປບໍ່ພໍທໍ່ໃດລາວບອກພໍ່ໂທມາລະຂ້ອຍກະວາງໃຫ້ເພາະບໍ່ຢາກລົມຢູ່ແລ້ວພໍຮອດເວລາ8,10ນິແຫຼ້ລາວກະໂທຊວນໄປກີນເບຍຂ້ອຍກະຕອບຕົກລົງ9ໂມງຂ້ອຍໄປຮອດລາວໃນນາມຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກຂ້ອຍກະນັ່ງມິດໆຈົນໜູ່ລາວກັບເກຶອບໝົດດົນພໍສົມຄວນລາວກະຖາມວ່າບໍ່ກັບຫວາ“👤ຂ້ອຍກະເວົ້າຢອກລາວວ່າຊິນອນນີ້ລາວກະບໍ່ວ່າຫຍັງຂ້ອຍກະນັ້ງຕໍ່ບໍ່ດົນໝູ່ລາວກະຄອບເມຶອຂ້ອຍກະຕ້ອງຊ່ວຍລາວເກັບເຄຶ່ອງຈົນໝົດແລ້ວຂ້ອຍກໍຄອບເມຶອເພາະບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງລາວບອກເດີກແລ້ວໃຫ້ມັນແຈ້ງກ່ອນນີ້ຈັ່ງກັບຕອນນັ້ນປະມານ12ໂມງຂ້ອຍກະເລີຍຂັບລົດເຂົ້າມາໃນແລະກະເຂົ້າຫ້ອງໄປເມຶ່ອຂ້ອຍໄປໃນລາວກະອາບຂ້ອຍກະນັ່ງຫີ້ຼນໂທລະສັບບໍ່ດົນລາວກະອອກມາລາວຖາມບໍ່ອາບຫວາຂ້ອຍກະນອນເສີຍຈົນຫລົງຫຼັບໄປຕື່ນຂື້ນອີກເທຶ່ອກະເຫັນລາວກອດກະຄິດໃນໃຈເອີກອດໂລດຂ້ອຍກະນອນຕໍ່ແຕ່ນອນບໍ່ຫຼັບເລີຍກວນລາວທຳອິດກະຫອມແກ້ມດົນໄປກະກັດປາກດົນພໍສົມຄວນທິ່ປຸກອາລົມລາວລາວກໍແລກລີ້ນຕອບມາຈົບ(ເລຶ່ອງມື້ນີ້ຫາແຕ່ເກີດ💁

  • Todmen
   ເດືອນມີນາ 18, 2018 ເວລາ 2:49 am


   nice story, thank you.

 22. Buck Eye
  ເດືອນມັງກອນ 16, 2015 ເວລາ 5:07 pm

  nuklengyain ຂຽນເປັນແຖວຍາວເກີນໄປຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຕິດຕາມອ່ານເລື່ອງໄດ້ຈົບ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດ
  ກໍ່ຂໍຂອບໃຈທີ່ຂຽນມາເລົ່າປະສົບການໃຫ້ອ່ານ.
  ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍໄດ້ສີ້ໝູ່ເອື້ອຍດອກເພາະເຂົາເຫັນຂ້ອຍເປັນເດັກນ້ອຍບໍ່ຮູ້ອີ່ໂນ້ອີ່ເນ້ຫຍັງ ຂນາດຂ້ອຍ
  ຈົກໂຄຍອອກໃຫ້ເຂົາເບິ່ງ ເຂົາກະຍັງວ່າໂຄຍຂ້ອຍນ້ອຍຄືໂຄຍແມງມີ່ ສີ້ບໍ່ຄັນຍ້ອນ ຂ້ອຍເລີຍໄດ້
  ແຕ່ຊັກວ່າວໃສ່ສະຫຼິບຂອງເຂົາຕອນເຂົາມາແກ້ອອກກ່ອນເຂົ້າໄປອາບນ້ຳ.

  • Dekheun™
   ເດືອນມີນາ 19, 2018 ເວລາ 4:40 pm


   Sexy model

 23. ຈິ້ງຈອກ
  ເດືອນກຸມພາ 6, 2015 ເວລາ 5:35 pm

  ບໍ່ຢ້ານຫຍ້າປັກບໍນາງເອີຍ?

  • Tortia™
   ເດືອນມີນາ 19, 2018 ເວລາ 10:47 pm


   ເຂົາວ່າ ສາວນ້ອຍຄົນນີ້ນົມງາມ ຫີກໍ່ຫອມ, ຢາກລອງດົມເດ໋ເນ໊າະ !

 24. ຕັນຫາແຮງ
  ເດືອນມີນາ 23, 2015 ເວລາ 4:50 pm

  ຜູ່ມີກໍ່ມີຫຼາຍເຫຼືອ ຜູ່ບໍ່ມີກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ນິ້ວໃຊ້ໝາກແຕງແຍ່ແທນ, ບໍ່ຍຸຕິທຳເລີຍ 😦

 25. ສີສົ້ມ
  ເດືອນມີນາ 31, 2015 ເວລາ 4:06 pm

  ນ້ຳເຜິ້ງເປັນໝູ່ຮຽນຮ່ວມຫ້ອງກັບດອກຊ້ອນມາແຕ່ມໍຕົ້ນພຸ້ນນະ ພໍຂຶ້ນມໍປາຍກໍ່ຕ້ອງໄດ້ແຍກກັນ
  ເພາະດອກຊ້ອນຕ້ອງຍ້າຍໄປຢູ່ກັບພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າຢູ່ເມືອງບີຊໍແຕ່ຍັງຕິດຕໍ່ມາຫານ້ຳເຜິ້ງທາງຊະໄກ
  ແລະເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ດອກຊ້ອນກໍ່ຈົດທະບຽນເຂົ້າເຟສເພື່ອຈະໄດ້ໃຫ້ເພື່ອນໆໄດ້ເຫັນຮູບໄດ້ອ່ານ
  ຄຳເມັນຕ່າງໆຂອງກັນແລະກັນໄດ້ສະດວກ.
  ເມື່ອໄດ້ເປັນເພື່ອນເຟສກັບນ້ຳເຜັ້ງ ດອກຊ້ອນກໍ່ແອດເອົາຂ້ອຍເຂົ້າເປັນເພື່ອນອີກຄົນນຶ່ງ ແອດມາ
  ດົນແລ້ວລະແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຂົ້າເຟສເພາະມົວແຕ່ວົກວົນກັບເວັບລາມົກນີ້ຢູ່ ເມື່ອເຂົ້າເຟສໄປ
  ເຫັນດອກຊ້ອນແອດມາກໍ່ແອດຮັບໄວ້ບໍ່ໄດ້ຄິດຈະເຂົ້າໄປກົດໄລກົດຫຍັງໃຫ້ດອກເພາະເສຍເວລາ
  ອ່ານເລື່ອງເບິ່ງຄລິບ. ພໍແອດໄດ້ປະມານຊົ່ວໂມງປາຍ ດອກຊ້ອນກໍ່ສົ່ງຄຳທັກມາ, ຂ້ອຍທັກກັບຄືນ
  ແລ້ວກໍ່ກັບໄປເລາະເບິ່ງຮູບໂປ້ທີ່ສາວລາຕິໂນພີ່ຫີບີ້ແຕດໃຫ້ຄົນທັງໂລກເບິ່ງ ແຕ່ກໍ່ອົດລຳຄານກັບ
  ສຽງສັນຍານທາງເຟສຈຶ່ງກັບເຂົ້າໄປຕັ້ງໃຈຈະບອກບໍ່ໃຫ້ລົບກວນແຕ່ໃຈອ່ນລົງຍວບເມື່ອດອກຊ້ອນ
  ສົ່ງຮູບຜູ່ສາວນ້ອຍຍີ່ປຸ່ນນຸ່ງຊຸດບິກິນີມາໃຫ້ເບິ່ງ ແລະຖາມວ່າມັກບໍ່? ຂ້ອຍກໍ່ວ່າມັກ ດອກຊ້ອນໄດ້
  ຮູບນີ້ມາແຕ່ໃສ? ຢ່າຮ້າຍເດີຄັນບອກ, ຂ້ອຍກໍ່ວ່າເອີບໍ່ຮ້າຍດອກ ເພິ່ນເອົາຮູບຜູ່ສາວມາໃຫ້ເບິ່ງ
  ເຮົາຊິຮ້າຍເພິ່ນໄດ້ແນວໃດລະ. ພໍໄດ້ຍິນດອກຊ້ອນບອກວ່າໄດ້ຈາກເຟສນ້ຳເຜິ້ງ ຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງເຂົ້າ
  ໄປເຟສຂອງລາວ ເກືອບຊັອກເມື່ອຮູ້ວ່ານ້ອງສາວຂອງຕົນມັກໜ້າ Gravure Idol ແລະແອດໝູ່
  ຜູ່ຊາຍລົ້ວໆໄວ້ຫຼາຍຄົນຊຶ່ງລວມທັງໝູ່ຂອງຂ້ອຍອີກດ້ວຍ.

 26. ໂຄຍສັ້ນ
  ເດືອນເມສາ 15, 2015 ເວລາ 6:17 pm

  ໄປຊອກເບິ່ງຢູ່ເວັບນີ້ເດີ jav4k.com ມີໜັງຫຼາຍປະເພດໃຫ້ເລືອກເບິ່ງຖ້າບໍ່ມັກ
  ໜັງແນວຄອບຄົວ.

 27. ເອັກເຈດ
  ເດືອນພຶດສະພາ 7, 2015 ເວລາ 9:24 pm

  ໜັງຍີ່ປຸ່ນຊັງແຕ່ເຂົາບໍ່ຖ່າຍໃຫ້ເຫັນໝົດທຸກຮູຂົນ ເປັນເລື່ອງເປັນລາວດີຢູ່ຖ້າເປັນຄົນໃຈເຢັນ
  ແຕ່ຄົນໃຈຮ້ອນຄືຂ້ອຍມັກໜັງພວກຕາເວັນຕົກເພາະເຕັກນິກການຖ່າຍທຳເຂົາເກັ່ງ ໄວທັນໃຈ
  ໄດ້ອາລົມ, ບໍ່ສະເພາະແຕ່ໃນໜັງເທົ່ານັ້ນເດີ ຄົນເຂົາກໍ່ໄຟແຮງແລະເກັ່ງເລື່ອງເຊັກ ເວົ້າຕາມທີ່
  ເຄີຍຜ່ານ ຖ້າໃຜຮູ້ສາວລາວສີ້ກັ່ງກໍ່ແນະນຳໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ແດ່. 🙂

 28. 3ກໍ
  ເດືອນພຶດສະພາ 9, 2015 ເວລາ 5:57 pm

  ກໍ່ຄືເພິ່ນວ່າຫັ້ນລະ ຄົນດີມັກຄົບຄົນດີ ຄົນຊົ່ວກໍ່ມັກຄົບຄົນຊົ່ວເປັນມິດ.
  ຄຸ້ມບ້ານຂ້ອຍຢູ່ ລູກເຕົ້າເຂົາເປັນຄົນດີ ບໍ່ຫຼິ້ນບໍ່ທ່ຽວ ແຕ່ຂ້ອຍພັດບໍ່ມັກຄົບຄ້າສະມາຄົມກັບເຂົາ,
  ອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າຕອນນັ້ນຂ້ອຍກຳລັງໃຫຍ່ຊອນບ່າວ ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນໃນສິ່ງທີ່ໄວນີ້ບໍ່ຄວນ
  ຮູ້ບໍ່ຄວນເຫັນ ຂ້ອຍຈຶ່ງຕິດກັບໝູ່ເກເລທີ່ຮຽນຮ່ວມຫ້ອງດຽວກັນທັງໆທີ່ໝູ່ຄົນອື່ນໆຕີລາຄາ
  ບັກເປິ້ນເປັນນັກຮຽນລ້າຫຼັງ ບໍ່ກ້າວໜ້າທາງດ້ານການຮ່ຳຮຽນ ບໍ່ກ້າວໜ້າທາງດ້ານການອອກ
  ແຮງງານ ແລະບໍ່ກ້າວໜ້າທາງດ້ານແນວຄິດການເມືອງ.
  ບັກເປິ້ນເປັນລູກຊາຍດຽວ ມີເອື້ອຍຄົນນຶ່ງ ມີນ້ອງສາວຄົນນຶ່ງ ມັນເປັນລູກຄົນທີສອງ, ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້
  ສໍ້ຖາມມັນດອກວ່າເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງສົ່ງພໍ່ມັນໄປສຳມະນາເພາະຄິດວ່າຖ້າບໍ່ເຮັດຜິດກົດກໍ່ຄົງບໍ່
  ຖືກດຳເນີນຄະດີແລະສົ່ງໄປຢູ່ສູນສຳມະນາເພາະຕາມເບິ່ງຮູບຖ່າຍທີ່ແຂວນຢູ່ຕາມຝາແລະຮູບ
  ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໜ້າຕູ້ໂຊເຊື່ອວ່າພໍ່ບັກເປິ້ນເປັນພະນັກງານຊັ້ນສູງ ຖານະຄອບຄົວກໍ່ດີ ເມຍກໍ່ງາມ ລູກສາວ
  ກໍ່ງາມ ແຕ່ບັກເປິ້ນພັດຈ່ອຍເຫຼືອງຄືຄົນຂີ້ຢາແຕ່ມັນບໍ່ສູບຢາກິນແຕ່ເຫຼົ້າເມົາແຕ່ເບຍ ເລີກຮຽນ
  ມາເຮືອນແມ່ນໄຂເບຍກິນແກ້ຮ້ອນໂລດ.
  ຂ້ອຍຕິດບັກປ້ອມຍ້ອນຢາກຮຽນແປງລົດ ເວລາໄຟຕັນນ້ຳມັນຊອດຈະຄິດເຫັນໜ້າບັກເປິ້ນໂລດ
  ແລະເວລາມັນແປງລົດໃຫ້ມັນຈະເລົ່າເລື່ອງມັນໄປລົ້ວກັບຜູ່ສາວໃຫ້ຟັງ ບາງຄັ້ງກໍ່ບໍ່ຢາກເຊື່ອວ່າ
  ມັນຈະກ້າເຮັດແບບນັ້ນແຕ່ກໍ່ຕ້ອງເຊື່ອເພາະໝູ່ຜູ່ຍິງໃນຫ້ອງມັກເອົາເລື່ອງນີ້ມາຕຳນິມັນຍາມເຂົ້າ
  ສຳຫຼວດເພາະເຂົາເຄີຍຖືກບັກເປິ້ນເຮັດລົ້ວກັບເຂົາ.
  ຄິດແຜນໄວ້ດົນແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ອອກໄປທ່ຽວລົ້ວກາງຄືນກັບບັກເປິ້ນ, ເສັງພາກຮຽນແລ້ວ
  ປະມານສອງອາທິດ ພໍດີພໍ່ເຖົ້າຂອງອາຈານປະຈຳຫ້ອງໝົດບຸນຂ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ອອກເຮືອນໄປທ່ຽວກັບ
  ບັກເປິ້ນ. ທຳອິດກໍ່ບໍ່ກ້າເພາະຢ້ານກອງຫຼອນຈັບໄປສູນດັດສ້າງໃນຄະດີໄພສັງຄົມ ແຕ່ເມື່ອແມ່ປ້າ
  ຫົວໜ້າສາວຫາເງິນທີ່ນັ່ງຄ້ຽວໝາກບອກໃຫ້ພາກັນເຂົ້າໄປລົມກັນຢູ່ໃນເຮືອນບໍ່ໃຫ້ຫ່ວງຫຍັງ
  ຂ້ອຍຈຶ່ງເຂົ້າໄປນຳບັກເປິ້ນ ແລະເລືອກເອົາສາວຮ່າງອວບທີ່ນັ່ງພັນຢາຢູ່ແຈເຮືອນເຂົ້າຫ້ອງ.
  ສາວນັ້ນຖາມຫຍັງກໍ່ບໍ່ປາກບໍ່ຕີງ ຮື້ສິ້ນຂຶ້ນໄປນອນຫງາຍສັນຍານໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າໄປເຮັດຢ່າງດຽວ
  ເຮັດແລ້ວບັກເປິ້ນຈຶ່ງບອກວ່າສາວນັ້ນປາກກືກແຕ່ຮູລາວຮັດດີ ເດົ້າບໍ່ຮອດຫ້າບາດ ນ້ຳກໍ່ແຕກ.

 29. ສອງສະຫຼຶງ
  ເດືອນພຶດສະພາ 13, 2015 ເວລາ 5:35 pm

  ໃຜໄດ້ໄປທ່ຽວສິງຄະໂປ ແວ່ໄປຂໍລາຍເຊັນສາວນີ້ມາຝາກແດ່ເດີ.

 30. ບັກຊຳ
  ເດືອນພຶດສະພາ 31, 2015 ເວລາ 1:43 am

  ຖ້າຈື່ບໍ່ຜິດ ຂ້ອຍຮູ້ຈັກມັກຜູ່ສາວຕັ້ງແຕ່ຕອນຮຽນຢູ່ມໍ1, ຕອນຮຽນຢູ່ຊັ້ນປະຖົມຍັງບໍ່ທັນຈັກ
  ຂີ້ໝາຕາປາເພ້ຍຫຍັງດອກ ໄປໂຮງຮຽນຍັງຖືໝາກບີໄປຫຼິ້ນກິນຢາງນຳໝູ່ຢູ່ຈົນຫົວໜ້າໝວດ
  ໄລ່ຕີເພາະຫຼິ້ນຈົນບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງໝາກກະແຫຼ່ງດັງເຕືອນເມື່ອໝົດເວລາພັກຜ່ອນ. ຂຶ້ນມາຮຽນ
  ມໍນຶ່ງຈຶ່ງຮູ້ຫວີຜົມໃສ່ນ້ຳມັນຕັນໂຈຂອງພໍ່ຈົນເຫຼື້ອມຜິງແຕ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນຈອມບູ້ສົມຫວັງດອກ, ໝໍນີ້
  ຫວີຕິດຖົງຕະລອດ ສົ້ງເສື້ອກໍ່ເປັນລ່ຽມ ແລະເອົາເສື້ອເຂົ້າໃນອີກໃດ໋ ໝົດຊັ້ນມໍ1 ກໍ່ມີແຕ່ໝໍ
  ຫັ້ນລະຊົງຜົມບໍ່ຕົກຈົນເຂົາໃຫ້ສາຍາໝໍວ່ານັກບູ້ປະຈຳຊັ້ນ.
  ຂ້ອຍລືມຊື່ລາວແລ້ວລະນັກຮຽນລຸ້ນເອື້ອຍຄົນນັ້ນຫັ້ນນະ, ສົມມຸດລາວຊື່ເອື້ອຍແກ້ວ ຂໍໂທດເດີ
  ຖ້າຊື່ສົມມຸດນີ້ຄ້າຍຄືຊື່ຂອງເຈົ້າ ຄິດບໍ່ອອກວ່າຊິຕັ້ງຊື່ຫຍັງ ຊື່ແກ້ວນີ້ລະນໍເພາະຄົນຊື່ແກ້ວເປັນ
  ສາວຊ່າສາວລືແດ່. ເອື້ອຍແກ້ວເປັນນັກຮຽນຊັ້ນມໍ3 ທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງໃຫ້ມາລົງພື້ນຖານກັບນ້ອງນັກ
  ຮຽນຊັ້ນມໍ1 ນັກຮຽນຊັ້ນມໍ4 ລົງພື້ນຖານກັບນັກຮຽນຊັ້ນມໍ2, ຂ້ອຍໂຊກດີທີ່ຈັບສະຫຼາກໄດ້ຊື່
  ເອື້ອຍແກ້ວກໍ່ເລີຍໄດ້ຮຽນໄດ້ຮ່ຳໃນສິ່ງທີ່ນັກຮຽນຊາຍຄົນອື່ນໆຢາກຮຽນຢາກຮ່ຳຈົນຊິຕາຍ.
  ທຸກໆ 3 ໂມງ 30 ເອື້ອຍແກ້ວຊິມາລົງພື້ນຖານ, ຂ້ອຍພັດປຶກເລກ ວິຊາພຶຊະຄະນິດບໍ່ເກີນ 5 ຈັກ
  ເທື່ອ ພໍໄດ້ແຕ່ວິຊາເລຂາຄະນິດບໍ່ເຄີຍເຫັນ 4 ເຄມີກໍ່ຄືກັນ ໄຄແດ່ແຕ່ວິຊາຊີວະສາດ ແລະວິຊາ
  ສັງຄົມສາດຫັ້ນລະຈຶ່ງເຫັນໜ້າ 5 ນຳໝູ່ແດ່. ຕິວຄົນປຶກ ນຶ່ງຊົ່ວໂມງເຄິ່ງບໍ່ໄດ້ຫຍັງດອກ, ເອື້ອຍ
  ແກ້ວຈຶ່ງບອກຂ້ອຍໄປຫາຢູ່ເຮືອນຈະຕິວໃຫ້ຖ້າໄປໄດ້ ເຮືອນຂ້ອຍບໍ່ເໝາະສົມໃນການຕິວ ຢ້ານ
  ຂ້ອຍບໍ່ຕັ້ງໃຈເພາະເດີ່ນເປຕອງຢູ່ຫົວເຮືອນ ເຂົາໂຮກັນເຊັ້ງໆ ຊິຕິວເຂົ້າແນວໃດ ເອື້ອຍແກ້ວວ່າ.
  ດ້ວຍຄວາມຂີ້ຄ້ານ ຢາກຢູ່ເຮືອນຕີເປຕອງ ຢາກໄປຊ້ອມໂມໂຕຄອດແດ່ ຂ້ອຍຈຶ່ງຫາທາງແກ້
  ແນວນັ້ນແນວນີ້ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນລົດ FIAT ໄປຕິວນຳເອື້ອຍແກ້ວທຸກໆເຊົ້າວັນເສົາ 9
  ຫາ 12.
  ເອື້ອຍແກ້ວຢູ່ຄອນໂດກັບເອື້ອຍແລະໝູ່ຂອງເອື້ອຍລາວອີກ 2 ຄົນ, ລາວບອກວ່າເອື້ອຍຂອງ
  ລາວເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດປະກັນໄພ ແລະລາວມີລົດຟີອຽດຂີ່ໄປຮຽນກໍ່ຍ້ອນເອື້ອຍຂອງລາວ
  ເປັນຜູ່ຊື້ໃຫ້. ໄປມື້ທຳອິດກໍ່ຖືກໝູ່ເອື້ອຍລາວແຊວຈົນເກືອບຊິກ້າວຂາບໍ່ໄປພຸ້ນລະ ເພາະບໍ່ເຄີຍ
  ເປັນຜູ່ຍິງນຸ່ງນອນບາງໆແບບນີ້ຈັກເທື່ອ, ມື້ວັນເສົາເຂົາຕື່ນສວຍເພາະໄປຫຼິນເທັກເດິກຈຶງຍັງ
  ນຸ່ງຊຸດນອນຢູ່ ປະມານ 10 ໂມງປາຍເກືອບຊິຮອດ 11 ໂມງ ເຂົາຈຶ່ງອາບນ້ຳແຕ່ງໂຕອອກໄປຫາ
  ກິນເຂົ້າກັບຊູ້ກັບແຟນເຂົາ ຍັງແຕ່ຂ້ອຍກັບເອື້ອຍແກ້ວຢູ່ຕາມລຳພັງ.
  ເມື່ອໄດ້ມີຄົນຕິວດີ ການຮຽນຂອງຂ້ອຍກໍ່ເລິ້ມດີຂຶ້ນ ມື້ໃດເອື້ອຍແກ້ວບໍ່ມາຮັບໄປຕິວຈະຮູ້ສຶກ
  ເໝືອນກັບວ່າມື້ນັ້ນບໍ່ແມ່ນວັນເສົານີ້ລະ. ເອື້ອຍແກ້ວບອກວ່າ ໃຈແທ້ກໍ່ຢາກໄປຮັບຂ້ອຍມາຕິວ
  ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຢາກຂັດໃຈແຟນລາວເພາະຫາຍາກເວລາຢູ່ນຳກັນ ເມື່ອແຟນມາຫາກໍ່ຕ້ອງງົດຕິວ,
  ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍວ່າ ແຟນເອື້ອຍມາຫາເອື້ອຍຕິວໃຫ້ຂອ້ຍກໍ່ໄດ້ນີ້ນະ, ເອື້ອຍແກ້ວກໍ່ວ່າບໍ່ໄດ້ດອກ
  ເຂົາຢາກຢູ່ກັບເອື້ອຍຕາມລຳພັງ. ດ້ວຍຄວາມຢາກຮູ້ ຂ້ອຍຈຶ່ງສໍ້ຖາມເອື້ອຍແກ້ວຫຼາຍໆຄຳ
  ຖາມຈົນເອື້ອຍແກ້ວບອກວ່າຖ້ານ້ອງຢາກໃຫ້ເອື້ອຍຕິວພິເສດແບບລາວຕິວໃຫ້ແຟນລາວກໍ່
  ຕ້ອງເຂົ້າໄປອາບນ້ຳຮຸກສະບູຄັກແນ່ ເອື້ອຍຈຶ່ງຈະຕິວໃຫ້.

 31. ມັກລົ້ວ
  ເດືອນມີນາ 7, 2015 ເວລາ 1:01 am

  หนูตอดไม่รู้ตัวตอนเขารัวเอ็น
  หนูชื่อ “ส้ม” อายุ 18 ปีค่ะ เป็นคนจังหวัดระยอง ไม่ได้เรียนหนังสือมากหรอกค่ะ เพราะครอบครัวของหนูยากจน จะกินยังไม่ค่อยจะมีเลยค่ะ หนูเรียนจบแต่ ป. 6 เองค่ะ จบแค่นี้จะไปทำอะไรได้ใช่ไหมคะหนูก็ต้องไปเป็นกรรมกรก่อสร้าง แค่ได้มีงานทำแค่นี้ก็พอแล้วค่ะ หนูและพ่อแม่ทำงานกับบริษัทรับเหมาแห่งหนึ่ง ที่นี่ทำเป็นโรงแรมให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อน หนูมาทำตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะ มีคนงานเยอะมาก ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ที่แปลกหน้าก็หลายคน ที่คุ้นเคยทำกันมานานก็หลายคน หนูเป็นกรรมกรช่วยเขาหิ้วปูน แบกทราย แบกหิน ทำทุกอย่างค่ะ ได้เงินวันละ 180 บาท แต่ก็ต้องทำ ทำงานที่นี่หนักมาก ทำตั้งแต่เช้ายันเย็น ยิ่งตอนที่เร่งส่งงาน บางครั้งต้องทำยันมืดก็มี ไม่ทำก็ไม่ได้ค่ะ และไม่มีวันหยุดอีกด้วย จะหยุดก็ต้องเป็นวันหยุดพิเศษ เช่นวันปีใหม่ วันสงกรานต์ ค่ะ ที่ทำงานหนูเป็นตึกและก็มีบ้านเป็นหลังๆ แต่หลังเล็กไม่ใหญ่มาก ที่ก่อสร้างคนงานก็เยอะ ส่วนมากก็เป็นพวกผู้ชายเยอะมากเลยค่ะ ผู้หญิงมีแต่น้อยกว่ามาก มีรุ่นราวคราวเดียวกับหนูแค่ 4-5 คนเอง และมันก็เป็นจุดสนใจของพวกผู้ชายด้วยสิคะ พวกหนูสาวๆ สวยๆ พวกผู้ชายชอบมาแซวมาจีบ แต่หนูไม่สนใจใครเลยค่ะ จะต่อว่าพวกผู้ชายเสียๆ หายๆ แต่พวกนั้นกลับชอบใจ ไม่สนใจคำด่าว่ของพวกเรา แถมยังแซวพวกเราตลอด แล้วยิ่งตอนเวลาอาบน้ำนะคะ พวกนั้นก็จะมาอาบใกล้ๆ พวกเรา พวกผู้หญิงทุกคนไม่กล้ามอง มีแต่หนูคนเดียวที่กล้ามอง ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันค่ะ ก็ใจมันอยากมองสัดส่วนพวกนั้นเหลือเกินค่ะ ยิ่งตอนที่ใส่กางเกงในอาบน้ำด้วยแล้วเห็นชัดมาก เปียกน้ำทีก็เห็นนูนขึ้นมาเป็นลำเลยค่ะ เห็นแล้วสยิวไปทั้งตัว แต่ละคนรูปร่างล่ำสันบึกบึน ยิ่งมองตรงนั้นแล้วมันยิ่งไปกันใหญ่ เสียวในหว่างขาวูบเลยค่ะ ยิ่งตอนที่พวกเข้าจ้องมองหนูเหมือนกับอยากจะกินหนู ยิ่งทำให้หนูเกิดอามรณ์มากเลยค่ะ นานวันหนูก็ยิ่งเกิดอารมณ์มากขึ้น ต้องช่วยตัวเองด้วยวิธีสารพัดที่จะบำบัดได้ค่ะ นิ้วมือบ้าง สายยางฉีดน้ำบ้าง มะเขือยาวบ้าง แต่ละครั้งหนูแทงไม่ยั้งเลยค่ะ แต่มันก็ยังไม่สะใจอยู่ดี จนหนูอยากจะหาใครสักคนมาเล่นเสียวด้วย แต่ก็ไม่กล้าเอ่ยปากบอกใคร เพราะความอายยังมีอยู่ค่ะ มาระยะหลังๆ หนูมักจามาอาบน้ำคนเดียวตอนดึกๆ เพื่อจะล่อตาล่อใจหนุ่มๆ พวกนั้น เวลาที่หนูอาบน้ำ หนูก็จะถูสบู่ล้วงเข้าล้วงออก เป็นให้เห็นขาอ่อนบ้าง ให้เห็นเนินอกบ้าง หนูก็รู้ค่ะว่ามีคนแอบมองหนูเวลาอาบน้ำ ยิ่งตอนผลัดผ้านะคะ หนูจะใช้ผ้าขนหนูผลัด มีเสียงอืออาในลำคอดังออกมาเลยค่ะ ก็หนูเปิดให้ดูหมดเลยนี่คะ มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะ ตอนนั้นประมาณ 4 โมงกว่าๆ หนูปวดฉี่ ก็เลยไปเข้าห้องน้ำ แต่ก็ดันมามีคนอยู่เสียอีกค่ะ จะเดินไปอีกที่ก็ไกลกลัวจะราดเสียก่อน เลยเดินไปหลังห้องน้ำ เป็นป่ากกคงจะไม่มีใครเห็น หนูเปิดผ้าถุงนั่งยองๆ ปล่อยฉี่ออกมา แล้วหูก็ได้ยินเสียงในห้องน้ำ มันทำให้หนูอยากดูมากเลยค่ะ พอหนูแนบสายตาเข้าไปที่รู อื้อหือ…เต็มๆ เลยค่ะพี่ ก็ท่อนเอ็นน่ะสิคะ ครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะที่ได้เห็นของผู้ชายจะจะ หน้าหนูร้อนวูบขาไปทั่วหน้าเลยค่ะ มันดุ้นใหญ่มาก หัวบานใหญ่สีแดงคล้ำ ขนาดมือเขายังกำไม่รอบเลยค่ะ เขากำรูดท่อนเอ็นอย่างมีความสุข รูดถี่ยิบ ปากก็ซี๊ดซ๊าดครวญคราง ทำให้หนูตกใจสุดขีด “โอวววว…ซี๊ดดดด…อูยยยย…ส้มจ๋า…ดูดแรงๆ สิจ๊ะ…อูววววว…” ตกใจเลยค่ะที่เขาเรียกชื่อหนู เขาอยากเย่อกับหนูหรือคะนี่ เสียวหัวใจวาบเลยค่ะ เขาแอ่นเอวซอยมือถี่ยิบ ก่อนจะร้องเสียงหลง ซอยมือกระตุกเร็วเหลือเกิน ร่างเขากระตุก 2-3 ที ก็มีน้ำเมือกพุ่งกระฉูดออกมาปรี๊ดๆๆ ติดข้างฝาเลยค่ะ เขารีดออกมาจนหมด แล้วเขาก็ออกไป หนูรีบเข้าไปในห้องน้ำทันที ดึงกางเกงในออก เอานิ้วป้ายน้ำเมือกของเขา แล้วเอามาป้ายที่ร่องเสียวขยี้ไปมา จนมันเสียววูบวาบไปหมด หนูเร่งมือกระแทกรูเสียวอย่างเต็มที่ จนรูเสียวขมิบตอดรัดนิ้วถี่ยิบ ปล่อยน้ำเสียวออกมาเต็มนิ้วเลยค่ะ ตัวหนูเบาหวิวทีเดียว แล้วหนูก็ออกไปทำงานต่อ โดยที่หัวสมองนึกถึงแต่ท่อนเอ็นดุ้นใหญ่ที่อยากเอามายัดร่องรูเหลือเกินค่ะ ตั้งแต่นั้นมาหนูก็เก็บอารมณ์ของตัวเองไม่อยู่แล้วสิคะ เกิดอารมณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นต้องหาที่ระบายทันทีเลยค่ะ แต่ก็ต้องนึกว่าเจ้าแท่งนั้นมันอัดกระแทกรูเสียวหนูอย่างแรง จนหนูเสร็จสมอย่างมีความสุข แต่ก็คงไม่สะใจเท่ากับโดนของจริงใช่มั้ยคะ แล้วความฝันของหนูก็เป็นจริงจนได้ค่ะ เมื่อมีวิศวกรคุมงานคนใหม่เข้ามา ถูกใจหนูมากเลยค่ะ หุ่นล่ำบึ้กแถมยังหล่ออีกด้วยค่ะ หนูวางแผนว่าจะต้องเผด็จศึกให้ได้ ดูเขาเองก็สนใจหนูอยู่เหมือนกันค่ะ มองหนูแปลกๆ ยิ่งตอนอาบน้ำนะคะ ที่ห้องพักเขาอยู่ใกล้ๆ กับที่อาบน้ำพอดี เขามองหนูตาเยิ้มเลยค่ะ ยิ่งทำให้หนูเกิดอารมณ์มากขึ้นทุกวัน แล้ววันนั้นก็มาถึงจนได้ วันนั้นตอนมืดหนูออกไปอาบน้ำตามปกติ พออาบไปได้สักพัก เขาก็เดินเข้ามาหาหนู “ขออาบด้วยคนนะครับ…” “ได้ค่ะ…ตามสบายเลยค่ะ…” เท่านั้นแหละค่ะเขาดึงผ้าขาวม้าออก หนูยืนมองตะลึงเลยค่ะ ก็ตรงหว่างขาของเขาสิคะลำเบ้อเร่อเลยค่ะ ขนาดอยู่ในกางเกงในนะคะนี่ เขาอาบน้ำไปเรื่อยโดยไม่สนใจอะไร แต่หนูสิคะจิตใจว้าวุ่นไปหมด วันนี้ต้องเจอศึกหนักแน่ๆ ค่ะ “ถูหลังให้หน่อยสิค่ะ มันเอื้อมไม่ถึงน่ะค่ะ…” “ได้เลยครับ…” หนูดึงผ้าถุงลง เปิดหลังให้เขาถู หนูเริ่มวิธีอ่อยแล้วค่ะ เขาถูไปถูมาเบาๆ มันสยิวไปทั้งตัวเลยค่ะ มือเขานุ่มมาก เขาถูลงไปเกือบถึงแก้มก้น หนูเองก็เผลอเงยหน้าขึ้นสูดปากออกมาอย่างลืมตัว มันเริ่มเก็บอารมณ์ไม่อยู่แล้วนี่คะ เป็นไงก็เป็นกันแล้วค่ะ ไม่ได้ก็อายกันไปเลยหละ “ถูข้างหน้าให้ด้วยสิคะ…” หนูหันกลับมาแล้วปลดผ้าถุงลงไปที่เอว เขาตาโตเชียวค่ะ เมื่อมาเจอกับหนูแบบนี้ เขามองสองเต้าอย่างไม่ละสายตา เข้ายื่นมือมาลูบเต้านมหนูเบาๆ ลูบไล้ไปมาทั่วทั้งเต้า คลึงเคล้นเบาๆ มันเสียวซ่านมากเลยค่ะ ร่างหนูอ่อนระทวยอย่างหมดเรี่ยวแรง “ไปต่อที่ห้องผมดีกว่า…” เขาอุ้มหนูขึ้นทันที พอไปถึงห้องก็ไม่ต้องรออะไรอีกแล้วค่ะ ต่างคนต่างถอดออกหมด เขาหื่นกระหายมากค่ะ ดันหนูลงนอนบนที่นอนนุ่มๆ แล้วกระโจนขึ้นมากอดรัดฟัดเหวี่ยงหนูอย่างบ้าคลั่ง ดูดเฟ้นเต้านมหนูอย่างแรง จนหนูอดที่จะครวญครางออกมาไม่ได้เลย “โอยยยย…ซี๊ดดดด…เบาๆ หน่อยสิคะ…หนูเจ็บไปหมดแล้ว…อูวววววว…” “ขอโทษนะจ๊ะ…มันเผลอตัวไปหน่าย…เดี๋ยวฉันจะทำให้เธอหายอยากเลยหละ…” เขาค่อยๆ จูบลูบไล้บนตัวหนู ขยำเต้านมอย่างสนุกมือ ดูดหัวนมอย่างอร่อยปาก ลิ้นรัวหัวนมถี่ยิบ จนหนูถึงกับแอ่นนมสู้ปลายลิ้นของเขาที่เหมือนกับลิ้นงู เขาล้วงมือเข้ามาที่หว่างขาที่บิดไปมาของหนู เอามือพยายามแยกออก ชอนไชเข้าไปในกลางร่อง เขี่ยเม็ดติ่งเสียว แถมยังบี้แรงๆ อีกค่ะ “อูยยยย…ซี๊ดดดด…คุณขา…อูยยยย…ส้มเสียวเหลือเกินค่ะ…อย่าทรมานส้มเลย…ซี๊ดดดด…โอวววววว…” “จะไม่ให้ทรมานได้ไงจ๊ะ…ก็ของส้มสวยน่ากินไปหมดทั้งตัวเลยนี่…” เขาปากหวานจริงๆ ลีลาเขาก็แพรวพราว นิ้วเขาแยงเข้ามาในร่องเสียวซอยถี่ยิบ ดึงเม็ดติ่งเล่นจนยืด มันทั้งเจ็บทั้งเสียวเลยค่ะ ปากก็ดูดเลียหัวนมไม่ยอมหยุด แถมยังเอาฟันกัดด้วยค่ะ ขนหนูลุกซู๋ซ่าไปทั้งตัวเลย “อูวววว…ซี๊ดดดด…เสียวววว…เสียวดีจัง…ซี๊ดดดด…รีบๆ เอาเสียทีเถอะค่ะ…โอวววว…อูยยยยยย…” เขารีบลุกขึ้นทันที จับหนูพลิกตัวโก้งโค้ง แล้วสอดท่อนควยเข้ามาในรูหีหนู เขาจับเอวหนูแน่น แล้วซอยท่อนควยถี่ยิบ และกระแทกกระทั้นจนหนูสะท้านไปทั้งตัวเลยค่ะ “อูวววว…ซี๊ดดดด…มันส์ดีจริงๆ…กระแทกแรงๆ เลย…โอวววววว…” หนูร้องครางเสียงกระเส่า ส่ายเอวเด้งสวนด้วยความงุ่นง่านเหลือเกินค่ะ มันช่างได้อารมณ์เร่าร้อนเหลือเกิน หนูรู้สึกว่ากลีบแคมมันคับแน่นเหลือเกิน น้ำเสียวค่อยๆ ไหลออกมาจนฉ่ำแฉะไปหมด เขาซอยท่อนควยกระแทกเสียงดังสนั่นห้อง เตียงสั่นเอี๊ยดอ๊าด ตามแรงกระแทกของเขา เขาเองก็สนุกเหมือนกัน ครางเสียงกระเส่าออกมาเบาๆ “อูวววว…ซี๊ดดดด…มันส์เหลือเกินส้มจ๋า…รูหีคับดีจริงๆ…โอวววว…แถมยังตอดแรงอีก…อูวววว…โอยยยยยย…” “ซี๊ดดดด…ควยพี่ก็ใหญ่เหลือเกิน…ร่องส้มฉีกหรือเปล่านี่…อูยยยย…เสียวใจจะขาดแล้ว…อูวววววว…” เขาเห็นหนูร้องครางอย่างมีความสุข เขาก็ยิ่งโหมอัดกระแทกอย่างไม่ยั้งแรง จนตัวหนูเกือบตกเตียง ดีที่เขาคว้าเอวหนูไว้ทัน แล้วเขาก็โน้มตัวลงมาทาบตัวหนู สอดมือเข้ามาบีบเคล้นเต้านมอย่างมันส์มือ หนูเงยหน้าขึ้นไปประกบปากจูบกับเขาอย่างดูดดื่ม สอดลิ้นม้วบพันกันไปมา มันยิ่งเสียวซ่านมากเลยค่ะ เอวเขาก็ยิ่งโหมแรงอัดกระแทกแรงขึ้นเรื่อยๆ มือเขาก็ขยำนมหนูอย่างไม่ปราณี จนหนูต้องผละปากออก แล้วส่งเสียงครวญครางออกมา เพราะทนต่อไปไม่ไหว “อูวววว…พี่ขา…ทำไมส้มเสียวอย่างนี้…โอวววว…ซี๊ดดดด…เย็ดแรงๆ เลย…สะใจดีจริงๆ…ซี๊ดดดด…โอยยยยยย…” “ได้เลยจ๊ะส้ม…อูวววว…ฉันก็เสียวเหมือนกัน…ซี๊ดดดด…โอวววววว…” เขากระแทกท่อนควยเข้ามาในรูหีลึกสุดๆ แล้วถอนออก แล้วก็กดพุ่งพรวดเข้ามาอีก ท่อนควยเสียดสีกับกลีบแคมดีเหลือเกิน ทำให้หนูเสียวซ่านสุดๆ บางครั้งหนูถึงกับตาเหลือกเมื่อเขากระทุ้งมาแรงๆ มันเข้าถึงมดลูกเลยค่ะ “อูยยยย…ซี๊ดดดด…พอเถอะค่ะ…ส้มเมื่อยแล้ว…เปลี่ยนท่าเถอะค่ะ…อูวววว…โอวววววว…” เขาจับหนูพลิกลงมานอนหงายทันที มองดูท่อนควยลำใหญ่ที่เขาเอามือรูดถี่ยิบ เขาจับขาหนูถ่างออกแทรกตัวเข้ามา พร้อมกับส่งท่อนควยเสียบเข้ามาในรูหีอย่างเต็มที่ “อูยยยย…โอยยยย…เสียวววว…ซี๊ดดดดดด…” หนูร้องลั่นออกมาเมื่อท่อนควยของเขาอัดเข้ามาในรูหี มันคับตึงจนปากรูแทบปริ เขาซอยเอวเบาๆ มันเสียดสีดีจริงๆ เขาซอยท่อนควยเร็วบ้างช้าบ้าง กระแทกกระทั้นอย่างแรง สะใจหนูจริงๆ เสียงดังพั่บๆ หนูเองก็เด้งโคกหีขึ้นรับท่อนควย แล้วส่ายร่อนไปมาด้วยความเสียว “อูวววว…ซี๊ดดดด…มันส์หี…มันส์ดีจริงๆ เลย…ซี๊ดดดด…โอยยยยยย…” เขาโยกซ้ายโยกขวาให้ลำควยคว้านในรูหี แล้วแหวกกลีบแคมที่อวบอูม สะใจหนูเหลือเกินค่ะ เขารีบเร่งจังหวะกระแทกให้ไวขึ้น เพิ่มความมันส์ดีจริงๆ หนูส่ายโคกหีแล้วเด้งสวน พร้อมกับร้องครวญคราง “อูยยยย…เสียวววว…เสียวหี…โอยยยย…อร่อยเหลือเกิน…กระแทกเรงๆ เลย…โอ๊ะ…โอยยยย…แบบนี้แหละ…ซี๊ดดดด…ส้มจวนแล้ว…จะออกแล้ว…โอยยยย…ไม่ไหวววว…อะ…ออก…ออกแล้วววว…ซี๊ดดดดดด…” หนูเด้งโคกหีขึ้นสวนกับท่อนควยอย่างถี่ยิบ รูหีขมิบตอดตึ๊บๆ เกร็งตัวสุดขีดพร้อมกับปล่อยน้ำเสียวทะลักออกมา ยิ่งทำให้ท่อนควยไหลลื่นขึ้น เขาจับขาหนูพาดบ่าทั้งสองข้างพร้อมกับโน้มตัวดันมาข้างหน้า โคกหีหนูลอยขึ้นมา เขารีบกดท่อนควยอย่างแรง พร้อมกับซอยเอวกระแทกพั่บๆๆ เขากระแทกไม่ยั้งเลย หนูก็เอามือล้วงไปลูบไล้ที่ไข่สองใบ บีบเคล้นอย่างสนุกมือ แล้วเอามือกดสะโพกเขาลงมา กดให้กระแทกแรงขึ้นอีก ทำให้หนูใกล้จะเสร็จอีกรอบ เขาเองก็เสียวจนหน้าตาเหยเก กัดฟันแน่น เกร็งตูดเขม็งแล้วกระแทกลงมาไม่ยั้ง “โอยยยย…พี่ขา…ส้มจะไม่ไหวอีกแล้ว…อูยยยย…เสียวอะไรอย่างนี้…โอยยยย…ซี๊ดดดด…กระแทกหนักๆ เลยค่ะ…อูยยยยย…กระแทกให้ส้มน้ำแตกเลย…โอยยยย…ไม่ไหวแล้ววววว…ออกแล้ววววว…อูยยยยยย…” “โอวววว…รอฉันด้วย…อูวววว…มันส์เหลือเกิน…อร่อยหัวควยที่ซู้ดดดดด…นี่ๆๆๆๆๆ…โอ๊ยยยย…ไม่ไหวแล้ววววว…แตกกกก…โอยยยย…แตกแล้ววววว…อ้ากกกกกก…” เขากระแทกอย่างแรงสี่ห้าที แล้วอัดท่อนควยกับรูหีหนูแน่น ท่อนควยเขาพองจนคับหูหี แล้วปล่อยน้ำเงี่ยนร้อนๆ พุ่งกระฉูดใส่รูหีหนูอย่างแรง จนหนูสะดุ้งเฮือกเกร็งกระตุกถี่ยิบ รูหีหนูขมิบอย่างแรง น้ำเสียวหนูแตกทะลัก ตัวหนูเบาหวิวเหมือนตกจากที่สูง กว่าจะหายกระตุกหนูก็เหนื่อยจนหมดแรง เขาเองก็นอนทาบทับลงมาบนตัวหนู เขากอดหนูแน่น หนูเองก็กอดเขาตอบเหมือนกัน มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะ หลังจากนั้นพอพ่อกับแม่หนูหลับ หนูก็จะแอบมาให้เขาเย่อทุกวัน ร่างกายหนูก็อวบอัดขึ้นจนพวกผู้ชายแซวหนูกันใหญ่ หนูทำแบบนี้จนตึกโรงแรมสร้างเสร็จ หนูต้องย้ายไปทำงานคนละแห่งกับเขา หนูก็เลยอด นี่กำลังหาเหยื่อรายใหม่อยู่ค่ะ ไว้ถ้าได้แล้วจะเขียนมาเล่าให้ฟังอีกค่ะ

  ໂທດເດີທີ່ມາລົ້ວ

 32. ບ້າລອກ
  ເດືອນມີນາ 20, 2015 ເວລາ 12:48 am

  ເອື້ອຍເພັດເປັນສາວຊ່າໃນຄຸ້ມບ້ານ, ເວລາມີການຈັດລຳວົງສະມັກຄີເພື່ອສະເຫຼີມ
  ສະຫຼອງວັນສຳຄັນຕ່າງໆເຊັ່ນວັນຊາດ ວັນກຳມະກອນ ວັນເພດຍິງ ວັນເດັກ ຫຼືວັນ
  ອື່ນໆ ເອື້ອຍເພັດຈະຖືກເອີ້ນຊື່ໄປຢືນກາງເຄິ່ງຕະລອດຈົນລາວບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ນັ່ງ
  ພັກຜ່ອນຫາຍໃຈ ວ່າຊັ້ນສາ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ເອື້ອຍເພັດບໍ່ງາມປານໃດດອກ ຖ້າ
  ເບິ່ງຕອນມື້ເວັນຈະເຫັນໜ້າລາວເປັນຂຸມ ເປັນຝ້າ ແຕ່ຖ້າເບິ່ງມື້ຄືນ ໃບໜ້າລາວ
  ຈະກ້ຽງສົດໃສຍ້ອນລິດຄິມຢູບີ ລາວວ່າໜ້າລາວບໍ່ຖືກຄິມກວນອິມ ແຕ່ລາວຫຸ່ນ
  ດີມີກົ້ນມີນົມໃຫຍ່ຈົນລົ້ນເສື້ອຊ້ອນພຸ້ນລະ, ຂ້ອຍຮູ້ເພາະລາວມັກມາຢືມເຄື່ອງນຸ່ງ
  ຂອງເອື້ອຍຂ້ອຍໄປນຸ່ງ ບໍ່ໄດ້ລັກເບິ່ງບໍ່ໄດ້ລັກສ່ອງດອກ ແນມໄປຫາກເຫັນເພາະ
  ຫ້ອງນອນເອື້ອຍຂ້ອຍບໍ່ມີຝາກັ້ນກາງ ໃຊ້ຜ້າຈ້ອງທະຫານເກົ່າຂັ້ນໄວ້ລະຫວ່າງ
  ຫ້ອງນອນຂອງຂ້ອຍແລະຂອງເອື້ອຍ ແລະຍ້ອນຄວາມຢາກເຫັນ ຂ້ອຍຈຶ່ງມັກເປີດ
  ເບິ່ງເລື້ອຍເວລາໝູ່ເອື້ອຍມາຫຼິ້ນມາລອງເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະຖືກເອື້ອຍຈິກກອກຈົນຫົວ
  ຊິຫຼຸພຸ້ນລະ ເວລາລາວຈັບໄດ້ວ່າລັກເປີດຜ້າເບິງພວກລາວປ່ຽນເຄື່ອງ.
  ເວົ້າແຈ້ງໆເດີ ຈະວ່າຂ້ອຍໂລກຈິດ ຈະວ່າຂ້ອຍຊົ່ວກໍ່ຕາມແຕ່ ຍ້ອນຢູ່ໃນໄວທີ່ຢາກ
  ຮູ້ຢາກເຫັນ ຂ້ອຍຈຶ່ງລັກເບິ່ງເອື້ອຍເລື້ອຍຕອນລາວປ່ຽນເຄືອງຕອນເລີກຮຽນມາ
  ແຕ່ບໍ່ເຫັນຫຍັງດອກເພາະເອື້ອຍຂ້ອຍມີສະຕິລະວັງຕົວ ປິ່ນໜ້າເຂົ້າຝາ ຄາຍສິ້ນ
  ໄວ້ຈຶ່ງແກ້ເຄື່ອງນັກຮຽນອອກ ເຫັນແຕ່ດ້ານຫຼັງຫັ້ນລະ ແຕ່ໄວຄະນອງອາຍຸ 13-14
  ເຫັນແຕ່ແຜ່ນຫຼັງຂາວກໍ່ໂຄຍແຂງນ້ຳແຕກໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈົກໂຄຍອອກມາຊັກວ່າວ
  ຄືບ່າວລຸ້ນໃຫຍ່ດອກນະ.
  ຈົບມໍ3 ຂຶ້ນອໍ1 ຈຶ່ງມີໂອກາດໄດ້ຮຽນສີ້ໄດ້ຮຽນເຊີງ. ເອື້ອຍຂ້ອຍຖືກສັບຊ້ອນໄປຮຽນ
  ແພດສາດຊັ້ນກາງຢູ່ວຽງ ເອື້ອຍເພັດຖືກສັບຊ້ອນໄປຮຽນຕໍ່ອຸດົມ, ຂ້ອຍຢູ່ອໍ1 ເອື້ອຍ
  ເພັດຢູ່ອໍ3 ແລະຖືກມອບໝາຍໃຫ້ໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບຊາວໜຸ່ມລຸ້ນນ້ອງ ແລະຂ້ອຍກໍ່
  ແມ່ນຜູ່ນຶ່ງທີ່ເອື້ອຍເພັດຕ້ອງໄດ້ລົງພື້ນຖານໃຫ້ການອົບຮົມແນວຄິດທາງດ້ານການເມືອງ
  ເພື່ອໃຫ້ມີແນວຄິດການເມືອງອຸ່ນອ່ຽງທຸ່ນທ່ຽງ ເທີດທູນລັດທິມາກ-ເລນິນ ບໍ່ຫຼົງເຊື່ອເລ້
  ກົນຂອງຈັກກະພັດແລະພວກປະຕິການຂາຍຊາດ.
  ຄິດວ່າຊິເລົ່າໃຫ້ຈົບ ນ້ຳແຕກ່ອນເມື່ອຄິດເຫັນຕອນນັ້ນ, ຂໍໂຈະໄວ້ເທົ່ານີ້ກ່ອນ ໂຄຍເຊົາ
  ແຂງແລ້ວຈະມາເລົ່າສູ່ຟັງ. ຊັກວ່າວໃຫ້ສະບາຍໆເດີເພື່ອນ 🙂

 33. ບອກແລ້ວ
  ເດືອນກໍລະກົດ 9, 2015 ເວລາ 10:23 pm

  ຍອມຮັບວ່າເວັບນີ້ມີມົນຂັງອີ່ຫຼີ ເຂົ້າມາແລ້ວຢາກເຂົ້າມາອີກ ມັກຫຼາຍເລື່ອງ
  ແນວຄອບຄົວແບບນີ້ ແຕ່ບໍ່ມີປະສົບການດ້ວຍຕົນເອງດອກພຽງແຕ່ໄປອ່ານ
  ຈາກເວັບອື່ນມາແລ້ວກໍ່ລອງລອກອອກມາເບິ່ງວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ຜູ່ອ່ານມີອາ
  ລົມຄືເລື່ອງເດີມບໍ່, ຂ້ອຍມັກເຂົ້າໄປອ່ານຢູ່ເວັບໄທ ພາສາອັງກິດກໍ່ອ່ານແຕ່ບໍ່
  ເຂົ້າໃຈຄັກດອກເພາະບໍ່ແຂງແຮງພາສາເຂົາ ພາສາໄທໃຄແດ່ອ່ານເຂົ້າໃຈດີ
  ແລະມີອາລົມໄວ. ໝໍນັ້ນເຫຼົ່າໃຫ້ໝູ່ຟັງວ່າ:

  ผมได้แต่นอนซมอยู่ในห้องคิดว่าสองสามวันคงหายเอง ไม่อยากบอกแม่เพราะไม่อยากกินยาเลย ขมก็ขม แต่ในที่สุดแม่ก็รู้เพราะแกเห็นผมหน้าแดงๆแถมตัวร้อนผิดปกติ บอกให้ผมรีบไปกินยาซะเดียวเอาไข้มาติดแม่อีกคน ก็เป็นยาลดไข้ที่ปกติที่ผมเคยกินตอนเป็นไข้เป็นประจำวันถัดมาอาการไข้ไม่ดีขึ้น ผมรู้สึกไม่ค่อยมีแรง มึนหัวหนักกว่าเดิมอีก กินยาหลังอาหารและนอนดูทีวีบนเตียงห้องนอนไป ผมกับแม่อยู่กันแค่สองคน มีบ้านอยู่ชั้นสามในอาคารเป็นห้องชุดเล็กๆอยู่กลางกรุง แม่เขาซื้อมาด้วยเงินที่ได้จากเงินประกันชีวิตของพ่อ จำได้ราคาประมาณสามแสนกว่าเมื่อหกปีที่แล้ว แม่ก็บ่นๆอยากขายอยากเอาเงินไปซื้อห้องใหม่ดีกว่า ผมนอนดูทีวีแบบเบื่อๆไป เห็นแม่ก็เดินเข้ามา
  “ดีขึ้นหรือยัง”
  “ยังเลยแม่ ยังมึนอยู่” ผมเอามือก่ายหน้าผาก
  “ไหนมาดูซิ” แม่มานั่งขัดสมาสบนเตียงเอามือแตะหน้าผากที่ร้อนจี๋
  “สมน้ำหน้า ไม่ยอมกินยาตั้งแต่แรก” แม่เอามือแตะไปตามแก้มและซอกคอ
  “โห แม่”ผมทำเสียงเซ็ง
  “ร้อนจัง เดี๋ยวเช็ดตัวให้” แม่เดินออกไปนอกห้องแล้วกลับมาพร้อมกะละมังใบเล็กๆ
  “ถอดเสื้อออก” แม่สั่ง
  ผมถอดเสื้อยืดออก ส่วนแม่ก็ยื่นผ้าขนหนูที่บิดน้ำออกแล้วให้ให้
  “เอ้าเช็ดตัวเองซะ สกปรกแล้วยังมานอนบนเตียงอีก”
  “เฮ้อ” ผมเสียงเบื่อๆเอาผ้าค่อยๆเช็ดตัว
  “เย็นอะ” ผมรู้สึกหนาวผิดปกติ น้ำที่แม่เอามาให้เช็ดตัวไม่ใช่น้ำเย็นก็จริงแต่มันทำให้ผมรู้สึกหนาวมาก
  “พอแล้ว มันเย็น” ผมเอาผ้าขนหนูใส่กลับกะละมัง
  “อะไร ลูกผู้ชายไม่อดทนเลย แล้วเมื่อไหร่จะหาย” แม่บิดผ้าขนหนูแม่แบบหงุดหงิด และเช็ดไปตามหน้าผม แขน ซอกคอ หน้าอก
  “สะอาดแล้วแม่”
  “ถอดกางเกงด้วย” แม่สั่งอีกครั้ง
  ผมถอดกางเกงขาสั้นแบบสามส่วนออก แล้วนอนลง ดูตัวเองที่กำลังสวมกางเกงในสีน้ำเงินอยู่บนเตียง
  แม่เช็ดขาทั้งสองข้างให้ ผมฝืนทนหนาวไปอยากให้แม่เช็ดเสร็จเร็วๆ ตัวผมสั่นๆ แม่ลูบไปตามหน้าขาลงไปทางหว่างขา หน้าแข้ง มันเย็นเฉียบมากๆสงสัยเพราะพิษไข้
  “ยาที่กิน มันเก็บไว้เป็นปีๆแล้ว ไม่รู้หมดอายุหรือยัง ” แม่บ่นตามภาษาแกไปเรื่อย
  “เดี๋ยวแม่ไปตลาดผ่านร้านขายยาจะซื้อมาใหม่ให้แล้วกัน”
  แม่มานั่งข้างเอวผม และแกก็เอามือสอดเข้าไปในกางเกงในและเช็ดกระเจี๊ยวผมอย่างเร็วๆ
  “ตรงนั้นไม่ต้องก็ได้แม่” ผมดูแบบตกใจๆ แต่แกก็ไม่สนใจ
  ผ้าขนหนูถูไปถูมาอยู่ใต้กางเกง ผ้าขนหนูนุ่มๆเย็นๆ ปาดไปปาดมาโดนควยโดนไข่เช็ดล้างคราบไคลออก เล่นเอากระดอเสียวไปทั้งท่อน และแม่ก็ดึงมือออก
  “เรียบร้อย” แม่บอก
  ผมรีบหากางเกงขาสั้นมาใส่เพราะเริ่มอายๆ ส่วนแม่เอากะละมังไปเก็บและมานั่งดูทีวีด้วยแกเอารีโมทย้ายดูข่าวประจำวัน
  “ไม่ดูข่าว น่าเบื่อ” ผมลุกขึ้น จะเอารีโมทจากแม่คืนมา แม่ไม่ยอมแล้วดึงรีโมทหลบมือผมไปๆมา ๆผมกอดตัวแม่ไว้และพยายามแย่งรีโมทมาให้ได้ แต่ก็ไม่สำเร็จแกเอารีโมทสอดเข้าไปในคอเสื้อแบบคอกระเช้าและเหน็บไว้กับชุดชั้นในแก

  “ขี้โกงนิ” ผมมองแม่ที่มีรีโมทแท่งยาวอยู่ใต้เสื้อ
  “โกงอะไร แบ่งกันดูบ้างสิ เล่นจองทีวีทั้งวันอยู่คนเดียว” แม่มองดูข่าวเป็นข่าวเกี่ยวกับการเมืองที่แสนน่าเบื่อ

  ผมต้องทนนอนดูข่าวไป ส่วนแม่ก็นั่งอยู่ท้ายเตียง แต่มันน่าเบื่อจริงๆอยากดูอย่างอื่นมากกว่า ผมค่อยๆลุกและขยับๆเข้าไปใกล้แม่และสอดมือเข้าไปในชายเสื้อแก พอแม่เริ่มรู้สึกตัว มือผมก็พุ่งเข้าไปจับเต้านมพยายามดึงรีโมทที่อยู่ในเสื้อชั้นในออกมาให้ได้ แม่ดิ้นหลบใหญ่ผมเลยดึงแกนอนลงกับพื้นและ เกือบๆจะได้รีโมทแล้ว มือผมป่ายไปป่ายมาตรงเต้าทั้งสองข้าง แซะเข้าไปในชุดชั้นใน เนื้อนมนุ่มนิ่มๆ สัมผัสผ่านมือผมมันส์มือดีจัง และในที่สุดผมก็ได้รีโมทมา รีบกดเปลี่ยนช่องไปดูหนังที่ดูก่อนหน้านี้

  “ฮะๆๆ ได้แล้ว” หันหน้าไปมองแม่ที่ลุกขึ้นนั่งเสื้อผ้ายับยู่ยี่
  “ดูข่าวก่อน” แม่พุ่งตัวมาหวังจะได้รีโมทคืนแต่ ผมรีบนอนคว่ำหน้าทับรีบโมทไว้ มือแม่พยายามสอดเข้าไปตรงหน้าอกผมที่กดทับรีโมทไว้อยู่และเกือบเอาคืนไปสำเร็จ ผมรีบเอามือดันรีโมทเลื่อนลงไปตามท้องน้อยและสอดเข้าไปในกางเกงในและพลิกนอนหงาย เห็นแม่หยุดชงักมองมาที่เป้าผม เห็นเป็นแท่งลำรีโมท

  “ฮ่าๆๆๆ” ผมนอนดูทีวีอย่างสบายใจเห็นแม่นั่งกอดอกมองเป้าตุงๆ
  “คิดว่าไม่กล้าหรือ” แม่นอนทับบนตัวผมไม่ให้ผมดิ้นและเอามือเลื่อนไปตามลำตัวดึงรั้งกางเกงขาสั้นและกางเกงในลง เอามือสอดเข้าไปในกางเกงพยายามควานหาเอารีโมทคืน เอวผมส่ายซ้ายส่ายขวาหลบหลีกการแย่งชิง มือแม่ไม่ได้โดนรีโมทอย่างเดียวแต่โดนควยผมด้วย มือนุ่มๆของแม่ยุกยิกอยู่ในกางเกงเล่นเอาควยผมแข็งขึ้นๆเพราะความเสียวซ่านจากการขยำๆ โดยทั้งนิ้วและผ่ามือของแม่ แต่เหมือนแม่ไม่อยากได้รีโทมยังไงไม่รู้เหมือนกำๆคลำๆควยผมมากกว่าแกจับๆปล่อยๆไม่เอารีโมทออกไปสักทีทั้งๆที่น่าจะเอาไปได้ตั้งนานแล้ว ผมพลิกตัวเองนอนตะแครงและเอามือดึงรีโมทออกมาให้แม่

  “อะ อะ อะ” ผมยื่นรีโมทให้แม่ แต่มือแม่ยังค้างอยู่ในเป้ากางเกงผมกำควยผมไว้ แกมองหน้าผมและค่อยๆเลื่อนมือออก
  “ดูข่าวก็ได้“ ผมมองหน้าแม่ที่ดูแดงๆ แกลุกขึ้นย้ายช่องกลับไปดูข่าวส่วนผมที่กำลังจัดกางเกงให้เข้าที่เข้าทาง สักพักพอข่าวจบแม่ก็ลุกออกไปนอกห้อง
  “ไปตลาดก่อน เย็นนี้กินข้าวต้มแล้วกันนะ” แม่หยิบกระเป๋าตังค์และเดินออกฃไป ส่วนผมก็ปิดทีวีเพราะเริ่มมึนๆพิษไข้อีกครั้ง

  ประมาณเกือบหกโมง แม่ก็เตรียมข้าวต้มเสร็จแล้ว ผมทานแบบได้ไม่เยอะ ลิ้นมันจืดๆกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อย

  “เอายานี้ไปกินสามเม็ด”แม่วางยาตรงหน้าผม ผมดูยาเม็ดเล็กๆสีเหลือง ไม่เคยเห็นมาก่อน แต่เขียนว่าเป็นยาลดน้ำมูก แต่ก็ไม่ได้อ่านวิธีการรับประทาน แม่บอกให้กินก็กินเม็ดเล็กด้วยทานง่ายกว่าทิฟฟี่เม็ดใหญ่ตั้งเยอะ ทานยาหลังอาหารเสร็จผมก็ผมรู้สึกง่วงอย่างมาก ตอนเดินมาที่เตียงรู้สึกโลกมันหมุนๆเลย สงสัยยามันทำให้ง่วงด้วยแน่ กดประสาทอยากนอนสุดๆ พอหัวถึงหมอนแค่นั้นแหละหลับทันที

  สักพักผมเหมือนตกอยู่ในภวังค์อะไรสักอย่าง รู้สึกว่ามีอะไรมากดทับทั้งตัวไว้ อึดอัด อากาศเย็นๆสัมผัสขาและเป้าเหมือนท่อนล่างผมไม่สวมใส่อะไรไว้ มันทรมาร ผมพยายามดิ้น ในใจสั่งให้ร่างกายขยับแต่ร่างกายไม่ทำตามคล้ายผีอำแต่ไม่ใช่ ตาผมพยายามลืมตาขึ้นแต่ได้นิดเดียวเพียงแค่เปลือกตายกขึ้นทำให้เห็นเงาลางๆ เห็นหลอดไฟในห้องที่อยู่บนเพดานแยงตาเข้ามาแล้วเหมือนมีอะไรมาลูบๆคลำๆหน้าผมและเลื่อนไปตามลำตัวสู่พื้นที่เบื้องล่าง สักพักลำควยที่ตอนแรกๆเย็นๆกลับรับรู้สึกถึงความอุ่นๆจากอะไรสักอย่างมาห่อหุ้มไว้ นุ่มๆ และมันก็เริ่มตึงขึ้นๆ ท่อนเอ็นที่อ่อนตัวอยู่รับรู้ถึงความเสียวที่ส่งมา รูดๆๆ ทำให้ควยเริ่มแข็งตัว ตาผมพยายามมองแต่ไม่ดูไม่รู้เรื่อง มันเบลอๆ ลอยๆ รับรู้เพียงแรงกระตุกๆแถวควยเพียงเท่านั้น กระตุกๆๆ รูดๆๆๆ สาวๆๆๆ ผีอำหรือว่าตอนนี้ผมกำลังฝันอยู่ ในหัวงงงวยไปหมด

  แสงไฟที่ส่องมาจากเพดานจู่ๆก็มีเงากลมๆดำใหญ่มาปิดไว้ และเงานั้นค่อยใหญ่ขึ้นๆ ได้ยินเสียงผมหายใจ ฟืดๆใกล้ๆเข้ามาๆและในที่สุดความรู้สึกนิ่มๆมากดทับริมฝีปากบดไปบดมาอย่างช้าๆ จ๊วบๆ ๆ
  “หลับเป็นตายเลย” เสียงผู้หญิงเสียงคุ้นๆพูดออกมา
  “แข็งแล้ว” เสียงนั้นพูดต่อและควยเหมือนมีของหนักๆมากดลงที่ปลายหัวดอและมันค่อยๆกดเลื่อนลงมาๆ ตอนนี้เอวผมขยับไม่ได้เลยแทบจะโดนล๊อคไว้ ความรู้สึกอุ่นๆเข้ามาครอบงำแท่งควย ควยแทรกผ่านอะไรสักอย่างเข้าไปฟิตแน่นมาก และมันก็กดลงมาใส่ควย ดึงขึ้นไป กดแน่นลงมาใหม่ รูดขึ้นไปอีกครั้งใหม่ บดทับลงมาอีก ลอยตัวขึ้นไปใหม่อีก อือๆๆๆๆ มันอะไรกัน เกิดอะไรขึ้น
  “อื้มๆๆๆๆ” เสียงครวญครางของผู้หญิงดังก้องอยู่ในหูผม
  “อู๊ยยย ๆ” ตัวผมทั้งตัวโดนนาบทับไว้ ผมแทบไม่มีแรงอะไรจะต่อกรด้วย
  เหมือนมีปากใครสักคนอยู่ข้างๆหูผม เสียงลมหายใจดังใกล้หู ดังขึ้นๆ ท่อนล่างก็รัวอย่างรุนแรง ปั๊บๆๆๆๆ
  เสียงลมหายหายเงียบไปและเหมือนมีอะไรมากดริมฝีปากผมอีกครั้ง ปากเหมือนมีอะไรเลื้อยชอนไชเข้ามา นุ่มๆนิ่มๆ ดิ้นได้ มันตวัดไปมั่วไปหมดสำรวจในปากทุกซอกทุกมุม

  “โอ๊ยๆ อู๊ยๆๆ” แรงดันมาสู่ควยมีเพิ่มมากขึ้น ก้นผมกดทับกับพื้นเตียงแทบยุบลงไป ปึ๊บๆๆๆๆ
  “อือ อือออ อืออออออออ” เสียงผู้หญิงครางออกมาเป็นจังหวะ เป็นเสียงที่เหมือนคนที่กำลังมีความสุขมากๆ ความงงงวยในหัวผมยิ่งเพิ่มมากขึ้น

  “อ่าาาาาาาาา ” เสียงยาวเปร่งออกมาพร้อมกับการแนบทับลงบนตัวผม ได้ยินลมหายใจเข้าๆออกๆแรงๆเหมือนคนเหนื่อยสุดชีวิต ลำควยสัมผัสถึงการกดแช่และการตอดหนุบๆ

  สมองผมโดนกดประสาทมากขึ้นๆ จนเกือบจะหลับไป แต่ได้ยินเสียงแว่วๆครั้งสุดท้าย
  “หลับไม่รู้เรื่องเลย” พร้อมกับการแยกตัวออกไปของผู้หญิงคนนั้น

  ผมตื่นขึ้นมาอีกทีเกือบสิบโมง ดันตัวขึ้นลุกจากที่นอนพยายามทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นแต่จำได้เลือนลางเหมือนฝันที่ผ่านมาแล้วก็ลืมไปยามตื่น ในหัวยังมึนๆอยู่ เอามือจับหน้าผากตัวเอง ไม่ร้อนแล้ว ลุกขึ้นไปล้างหน้าแปรงฟันและเดินออกไปห้องนั่งเล่น เห็นแม่กำลังแกะโจ๊กใส่ชามให้อยู่
  “ไม่มีอย่างอื่นหรือแม่ เมื่อวานก็ข้าวต้ม วันนี้โจ๊ก” ผมบ่นๆ
  “กินเข้าไปเถอะ เรื่องมากจริง” แม่เอาช้อนใส่ในชามและเลื่อนถ้วยมาทางผม
  “ดีขึ้นยัง” แม่ถาม
  “อือ ตัวไม่ร้อนแล้ว แต่มึนๆอยู่” ผมนั่งลงและตักโจ๊กเข้าปาก
  “เดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วทานยาเลยนะ” แม่วางยาสามเม็ดสีเหลืองๆแบบเดียวกับที่ผมทานเมื่อวาน
  “ไม่กินยาไม่ได้หรือ” ผมมองยาแหยงๆ
  “ไม่กินแล้วเมื่อไหร่จะหาย” แม่ทำเสียงรำคาญ ผมดูหน้าแม่วันนี้แม่แต่งหน้าด้วยแปลกแฮะวันอาทิตย์ไม่ได้ออกไปทำงานแต่แต่งหน้า ก็ดูน่ารักดีผมคิดในใจ
  “เมื่อคืนตอนนอน ผมอย่างกับโดนผีอำแหน่ะ”
  “ผีอำ” แม่สะดุ้งนิดๆและหันมามองผม
  “ ขยับตัวไม่ได้เลย เหมือนมีอะไรมาทับ”
  “มีที่ไหนผีเผอ คิดมาก” แม่ลุกและเดินเข้าไปจัดห้องนอนให้เรียบร้อย
  ผมทานโจ๊กเสร็จจะเอาชามไปล้าง พอเดินผ่านถังขยะเห็นกล่องยาอยู่ในถังขยะเลยหยิบขึ้นมาอ่าน อ่านคู่มือไปเจอคำว่า เด็กครึ่งเม็ดผู้ใหญ่หนึ่งเม็ด หมายเหตุยานี้มีผลทานแล้วง่วงไม่ควรทานก่อนขับยานพาหนะ อ้าวผมล่อซะสามเม็ดเลย สงสัยแม่ไม่ยอมอ่านคู่มือการใช้แน่ๆ หลังจากล้างจานเสร็จผมก็ทานยาครึ่งเม็ดตามฉลากบอก และเข้าไปนอนดูทีวีในห้องนอน เห็นแม่นั่งอยู่หน้ากระจกโต๊ะเครื่องแป้งกำลังหวีผมอยู่
  “สวยแล้ว สวยแล้ว” ผมแซวแม่เล่นๆ
  “จะออกไปไหนหรือแม่”
  “เปล่านิ ทำไมหรือ”
  “อ้าวก็เห็นแต่งหน้า”
  “ขอสวยอยู่บ้านไม่ได้หรือ”
  “อะๆๆ ตามสบาย” ผมมองแม่ที่กำลังหวีผมต่อ และเปิดทีวีกดย้ายช่องหารายการที่ชอบ
  แม่มานั่งดูทีวีข้างๆผม
  “แล้วเช็ดตัวหรือยัง ” แม่ถาม
  “ยังเลย แต่เดี๋ยวก่อนก็ได้”
  “อย่ามาขี้เกียจ ” แล้วแม่ก็ลุกไปเอากะละมังเล็กๆใส่น้ำมาพร้อมผ้าขนหนู
  ผมถอดเสื้อและกางเกงออกให้แม่เช็ดตัว วันนี้น้ำไม่เย็นเหมือนเมื่อวานแล้ว ก็แหมล่อซะสามกินยาเกินขนาดแบบนั้นคงน่าจะดีขึ้นบ้าง แม่เช็ดเนื้อเช็ดตัวไปเรื่อยๆก็คงเหลือแต่อวัยวะใต้กางเกงในที่เก็บไว้เช็ดเป็นอย่างสุดท้าย
  “ถอดกางเกงในออกด้วย” แม่บอก
  “อะ ไม่เอาอะ”
  “ไม่เอาได้ไงจะได้เช็ดให้สะอาดๆ”
  “เขินอะแม่” ผมปฏิเสธแต่แม่ก็จับดึงกางเกงในผมลง เปิดเห็นกระเจี๊ยวนอนแน่นิ่งอยู่ แม่มองที่กระเจี๊ยวผมและมองมาที่หน้าผมแปลกๆ
  “ก็แค่นี้แหละ ไม่เห็นมีอะไรน่าเขินเลย” ว่าแล้วแม่ก็เริ่มเอาผ้าขนหนูที่ชุบน้ำหมาดๆมาเช็ด ควยเริ่มโดนการเช็ดล้าง ผ้าขนหนูไล่ตั้งแต่โคนท่อนเอ็นดึงรูดขึ้นมาทางหัวหยักแล้วดึงรูดกลับลงไปใหม่ รูดขึ้นรูดลงเป็นสิบที ผมมองที่มือแม่ที่จับผ้าขนหนูสีขาวสาวท่อนเอ็นผมขึ้นๆลงๆ เสียวควยไปหมดจนผมเริ่มมีอารมณ์ควยแข็งตั้งขึ้น อือๆๆ
  “น่าเกลียด” แม่มองควยที่ตั้งชี้เด่ และเลื่อนผ้าออกจากควยและมองที่ควยทำหน้าเบ้ๆ
  “สะอาดแล้วแหละแม่” ผมเอามือไปคว้ากางเกงขาสั้นอยากรีบๆใส่เพราะเขินมากๆที่ควยตั้งชี้มีอารมณ์ต่อหน้าแก
  “เดี๋ยวก่อนเช็ดให้เกลี้ยงก่อน” แม่เอาผ้าขนหนูมาเช็ดไข่ผมเบาๆและดึงขึ้นมาเช็ดควยผมต่อ รูดๆ สาวๆ ถอกๆๆควยให้อีกต่างหากผมทำตาโตๆมองอย่างตลึง แกค่อยเอนนอนเอียงหันหน้ามาทางผม
  “แล้วกินยาหรือยัง” มือแม่ยังสาวรูดกระเจี๊ยวผมไม่หยุด
  “กินแล้ว” ผมมองหน้าแม่เหมือนแกยิ้มที่มุมปากเล็กๆ
  “ดีๆจะได้หายเร็วๆ …..เอาล่ะเสร็จแล้ว” และแกก็ลุกไปเอากะละมังไปเก็บ ส่วนผมก็จัดแจงใส่เสื้อผ้าชุดใหม่

  ผมดูทีวีย้ายช่องไปเรื่อยๆ เจอแต่รายการน่าเบื่อๆ ดูไปง่วงไปแถมยาเริ่มออกฤทธิ์ด้วย ทำให้ผมค่อยๆตาปิดหลับลงไป งีบหลับไปได้สักพักความรู้สึกแปลกๆกลับมาอีกครั้ง ช่วงล่างผมเย็นๆอีกครั้ง เปิดตาขึ้นนิดๆมองดูแม่กำลังก้มหน้าก้มตาดึงกางเกงผมออก ผมตกใจสุดขีด พอเห็นแม่จะหันมามองผมก็รีบหลับตาทำเป็นหลับต่อ นอนตัวเกร็งแข็งทือ งงกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่

  “หลับแล้วยัง” แม่ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆผมถามดู แต่ผมไม่ตอบแกล้งทำเป็นไม่ได้ยิน แม่เอามือจับหน้าผากผมและแกก็ลุกขึ้นยืน ผมแอบเปิดตาขึ้นพอมองเห็นภาพลางๆ แม่กำลังถอดเสื้อผ้าแกออก เสื้อยืดถูกดึงถอดออกทางหัวและค่อยๆปลดเสื้อชั้นในออก นมเต้าทั้งสองเปิดออกมาเห็นวงสีคล้ำใหญ่ๆของนม ถอดกางเกงขาสั้นและกางเกงในออกตามในไม่ช้า ผมแอบมองอยู่ตลอดจนเห็นตัวแม่ยืนโป๊อยู่ข้างเตียง ผิวเนื้อสวยมีชั้นไขมันหน่อยๆ แต่ที่น่าแอบมองสุดๆก็ตรงสามเหลี่ยมใต้สะดือทมีขนหมอยขึ้นอยู่ปกคลุมเนื้อกลีบอูมๆที่เรียกว่าหี ผมไม่เคยเห็นของจริงๆเลย ทำเอาหายใจขัดๆหัวใจเต้นแรงมาก ตึกๆๆ เห็นหีแม่แบบนี้ทำเอาควยแข็งชี้ขึ้นมาทันที แม่เห็นควยแข็งแกชงักกังวลๆ แล้วมาขึ้นคล่อมตัวผม เอาหน้ายื่นมาใกล้ๆเรียกชื่อผมสองสามทีแต่ผมไม่ตอบยังทำเป็นหลับต่อไป และรู้สึกว่าควยผมเริ่มถูกหอยแม่กดเข้ามาแล้ว

  “อื้ออออ” เสียงแม่ครางเพราะโดนควยเปิดแทงหน้าต่างรูหีเข้าไปในร่องเสียวครั้งแรกดังออกมา ผมเสียวแทบขาดใจแต่ทนกลั้นไว้ ควยค่อยๆแทรกผ่านกลีบแคมอูมๆ เข้าไปในรูเงี่ยน แม่ส่ายเอวสองสามครั้งให้ควยค่อยๆมุดเข้าไปในช่องคลอด ดันเอวลงมา ขยับขึ้นไปหน่อยและบดหอยลงมาอีก มังกรค่อยๆมุดหายเข้าไปในถ้ำจนมิดด้าม

  “ฟู่ฟฟฟ” แม่ถอดหายใจออก ก้มมองดูผลสำเร็จของความพยายามควยโดนหีแกกลืนกินจนสำเร็จ แกค่อยๆโยกเอว ปึ๊บๆๆ ดันหน้าดันหลัง ร่อนหีให้หาความเสียวสนุกกับท่อนควยแข็ง จากช้าๆแล้วเริ่มเร็วขึ้นๆ ปึ๊บๆๆๆๆๆ

  “อื้อออ อื้ออ อื้ออ อือออ” เสียงเสียวๆพรั่งพรูออกมา เป็นเสียงเดียวกับที่ผมได้ยินเมื่อคืน แม่แอบกระเด้าผมเมื่อคืนแน่ๆ ผมเกร็งประหม่าในหัวผมคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะทำตัวยังไง ได้แต่นอนเกร็งควยรอรับการโยกเย็ดของแม่อยู่ฝ่ายเดียว ควยแข็งเข้าไปลึกจนชนปากมดลูก กึกๆๆ เสียวสุดๆอยากครางออกมาบ้าง ผนังหีตอดหนึบรูดควยจนเสียวเอ็นไปทั้งท่อนกระกอ หอยแม่ยังฟิตแน่นๆมากๆ

  แม่เอามือดันพื้นกระเด้าใส่ผมอย่างเอาเป็นเอาตายเหมือนอยากทำแบบนี้มานานมากๆ หีส่ายซ้ายส่ายขวาหมุนวนใส่ควย อื้อๆ ผมได้แต่ครางในลำคอบางครั้งเกือบทนไม่ไหวต้องกัดลิ้นตัวเองไม่ให้มีเสียงเล็ดลอดออกมา

  “เป็นหนุ่มทั้งแท่งแล้วลูกเรา” แม่พูดออกมองมาที่หน้าผม เด้งเอวบดหีใส่ควยผมอย่างเร่าร้อน ปั๊บๆๆๆๆ ผมแอบมองเห็นนมแม่เด้งหน้าเด้งหลังอยู่ตรงหน้า อยากเอามือไปจับคลึงเล่นบ้าง

  “อื้อๆๆ อื้ออๆๆ อู๊ยๆ” แม่ค่อยก้มหน้าลงมาแล้วบรรจงประกบจูบปากผม บิดหน้าไปมา ริมฝีปากบดกันไปมา ท่อนล่างก็เด้งไม่หยุด ไม่นึกว่าแม่จะมีอารมณ์ความต้องการทางเพศมากอย่างนี้ ทำเอาอารมณ์ทางเพศผมกระเจิงไปด้วย อยากร่วมทำด้วยจริงๆแต่ไม่กล้า คิดว่าแม่อยากให้ผมหลับแบบนี้มากกว่า

  แม่ดึงเสื้อผมขึ้นมาที่อกและ เลื่อนหน้าลงไปวนลิ้นแถวหัวนมผม จักกะจี๋เกิดมาไม่เคยถูกดูดนมมาก่อน เอามือจิ๊กผ้าปูที่นอนกลั้นเสียงไว้สุดๆ สักพักแกลุกขึ้นยืนแล้วหันหลังและนั่งยองๆลง จับควยให้ตรงปากรูแล้วหย่อนก้นลงมา ผมลืมตาขึ้นมองก้นแม่ เห็นท่อนควยเข้าไปในรูหอยอีกรอบ ตูดเริ่มยกขึ้นยกลง ควยโดนกระทำชำเราด้วยรูที่อยู่ใกล้ๆกับรูตูด

  “อู้ๆๆๆๆ อื้ออออออ อื้อๆๆ” แกเงยหน้ามองเพดานเด้งยกก้นขึ้นๆลงๆใส่ท่อนแข็งอย่างเมามันส์ ตั๊บๆๆๆๆๆ มีเด้งแรงเด้งค่อยสลับๆกันไป ผมทนเสียวไม่ไหวจนบางครั้งผมแอบเด้งควยขึ้นแทงสวนเข้าไปในหีแกด้วย จนแกเอี้ยวหันหน้ามาดูผมแต่ยังเห็นผมนอนหลับปกติ แกเลยโยกเอวร่อนหีลักหลับผมต่อไปอย่างเสียวซ่าน เห็นแผ่นหลังแม่เกร็งๆสั่นๆ กระเด้าหีใส่กระดอ หนึบๆๆๆ ควยผมแทบจะหลั่งน้ำออกมา ทนกัดฟันกลั้นใจไว้ จู่ๆแกก็ดึงหีออกจากควยเสียงดัง เปาะ แล้วมาคุกเข่าอยู่ใกล้ๆหน้าผม แกเอานิ้วบดขยี้ติ่งเนื้อเสียวนิ้วแหวกเข้าไปในแคมรูดบดแถวร่องแยก สั่นไปสั่นมา เสียงซู๊ดดด ได้ยินชัดเจน ภาพลางๆของทั้งหอยทั้งหมอยที่ขยุกขยุยเสียงตกเบ็ดดังแจ๊ะๆๆ อยู่ห่างหน้าผมไม่ถึงฟุต

  “ซี๊ดดดด อือ ซี๊ดดดดด อื้มมมมมมม” เสียงเสียวเหมือนคนกินอะไรเผ็ด ดังขึ้นเรื่อยๆ แจ๊ะๆๆๆๆๆ นิ้วแม่กระทบติ่งเนื้ออย่างมันส์ไม่หยุด แกเอามืออีกข้างมาจับแก้มจับลูบหัวผมไปด้วย

  “อ่าาาาาาาาาา” เสียงครางยาวว หลุดออกมา ตัวแม่เอนลงนอนอย่างอ่อนแรง หายใจลึกๆ เฮ้อออ เฮ้อออ นอนหลับตาพริ้มดูมีความสุขสุดๆ ปล่อยผมยังนอนควยตั้งชี้เด่อารมณ์คั่งค้างอยู่ พอแกหายเหนื่อยก็ลุกขึ้นเข้าไปในห้องน้ำ ผมรีบชักว่าวรีบช่วยตัวเองใหญ่เลย อยากปล่อยน้ำเงี่ยนออกมาสุดๆ สาวรูดท่อนเอ็นที่ยังมีคราบเหนียวๆจากน้ำหีแม่เกาะอยู่ อู้ๆๆๆๆๆ ได้ยินเสียงแม่เปิดน้ำในห้องน้ำ
  อื้อออๆๆๆ ใกล้แล้วๆ เกือบๆน้ำจะแตกหันไปเห็นแม่ยืนตรงประตูห้องนอนนุ่งผ้าเช็ดตัวอยู่มองมาที่ผมที่สาวน้ำว่าว ผมตกใจรีบปล่อยมือลงข้างตัวแกล้งทำเป็นหลับต่อ หลับตาปี๋ ได้ยินเสียงแม่เดินเข้ามา

  “หลับเป็นตายเลยนะ” แม่มายืนพูดอยู่ข้างเตียง และผมรู้สึกว่ามีผ้านุ่มชื้นๆมาเช็ดๆกระเจี๊ยว แม่เอาผ้าเช็ดตัวกำลังทำความสะอาดท่อนเอ็นผม นุ่มนิ่มดีจัง และแกค่อยๆก้มหน้าอมควยให้ ควยเข้าไปในปากได้เกือบครึ่งท่อน ริมฝีปากรูดใส่เนื้อควย บ๊วบๆๆๆ แถมเอาลิ้นมาเลียวนตั้งแต่หัวควย ตวัดไปรอบท่อนเนื้อ และดูดโยกหน้าใส่ควยแข็งเร็วๆ บ๊วบๆๆๆๆ อู้ๆๆๆๆ ผมคราวเสียวออกมาบ้าง แม่เอาฟันกัดควยเบาๆเหมือนตอบรับการตื่นขึ้นของผม และกดปากเข้าๆออกควยหลายครั้งแม่ทำอย่างกับมันเป็นของอร่อยอย่างนั้นแหละ แกดูดเลียไอติมลิ้มรสส่งรสชาติทางเพศต่อควยที่น้ำเงี่ยนใกล้ทะลัก แม่ขึ้นค่อมผมอีกครั้งคงรู้ว่าผมใกล้เสร็จแล้วผมยังไม่กล้าลืมตาสู้หน้าแม่ตรงๆ แต่กล้าเด้งควยใส่หีแกปั๊บๆๆๆๆ แม่มองหน้าผมอมยิ้ม โยกเอวช่วยควยไปด้วย ตั๊บๆๆๆๆๆ เนื้อหน้าขาตีใส่กันไม่หยุด ควยกระทุ้งในหีแม่นับครั้งไม่ถ้วย จน โอ๊ย ย ย อื้อออ อื้ออออ ทนไม่ไหวแล้ว น้ำจะแตกกก ตะ แตกกกก …ปรี๊ดดดดดด. น้ำเงี่ยนพุ่งฉีดออกมา ปี๊ดด ๆ ๆ ๆ สายน้ำเงี่ยนฉีดเข้าไปในหอยแม่ แกรีบดึงหีออกจากควย น้ำเงี่ยนที่เหลือก็พุ่งกระจัดกระจายไร้ทิศทาง…… ผมลืมตามามองน้ำเงี่ยนที่ออกมาเลอะเทอะ หัวใจเต้นแรง เหงื่อออกเต็มตัว นอนหลับตาเสพสุขกับการได้ปลดปล่อยน้ำออกจากตัว นอนแผ่สบาย นอนไปไม่รู้นานเท่าไหร่ เหมือนจะรู้สึกว่าแม่ก็เอาผ้าเช็ดตัวเช็ดคราบน้ำผมให้ และมานอนอยู่ข้างๆ

  “แข็งแรงแบบนี้ หายไข้แล้วแหละ” แม่นอนกอดผมอยู่
  “……..” ผมได้ยินแบบสลึมสลือคราวนี้เกือบจะหลับจริงๆ
  “ขี้เซาอะไรอย่างนี้” แล้วก็พล๋อยหลับกันไปทั้งคู่

  หลังจากนั้นผมแทบไม่ได้เป็นไข้ เพราะผมกับแม่ช่วยกันออกกำลังกายบนเตียงกันเป็นประจำทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นไข้ง่ายๆหรอก

  ………… จบ…………

  ຄິດວ່າຊິລອກແຕ່ຢ້ານເຈົ້າຖ້າດົນກໍ່ເລີຍກັອບມາໃຫ້ອ່ານເລີຍ
  ຄັກບໍ່?

 34. Moi Sa Lee
  ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2015 ເວລາ 8:50 pm

  ເລື່ອງນີ້ລອກມາຈາກເວັບໄຊ erotic-stories.mobi/true-sex/seducing-daddy
  ຊຶ່ງແມ່ນນາງ Lacey Chains ອາຍຸ 27 ປີ ເປັນຄົນ Hisapnic ເປັນຜູ່ແຕ່ງ.

  ພໍ່ແມ່ຂ້ອຍປະກັນຕັ້ງແຕ່ຂ້ອຍອາຍຸ 13 ປີ ແລະຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ອາໃສຢູ່ນຳແມ່ຈົນຮຽນ
  ຈົບມັດທະຍົມ. ໃນຊ່ວໄລຍະເວລາ 5 ປີທີ່ຂ້ອຍຢູ່ນຳແມ່ ຂ້ອຍບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຫັນໜ້າພໍ່
  ພໍເທົ່າໃດເພາະເພິ່ນຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງເລື້ອຍ ແຕ່ເພິ່ນສົ່ງເງິນ
  ມາລ້ຽງຂ້ອຍທຸກເດືອນຕາມຄຳສັ່ງຂອງສານ ແລະຂ້ອຍບໍ່ຕຳນິທີ່ພໍ່ໃຊ້ເວລາກັບແຟນ
  ໃໝ່ຂອງເພິ່ນຈົນບໍ່ມີເວລາມາກອດລູກເຕົ້າ ແລະຕອນນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ກຳລັງຕິດຫຼິ້ນບໍ່ຄິດ
  ຮອດເພິ່ນພໍເທົ່າໃດ໋, ນ້ອງຊາຍຂ້ອຍກໍ່ຄືກັນ.
  ພໍຈົບມັດທະຍົມ ຂ້ອຍກໍ່ເລືອກເຂົ້າຮຽນຢູ່ກຳແພງນະຄອນໝາກກ້ຽງເຫຼືອງເພາະ
  ພໍ່ຊື້ຄອນໂດຢູ່ຫັ້ນ ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າຢູ່ຫໍພັກເໝືອນນັກຮຽນຕ່າງຖິ່ນ. ແນ່ນອນ ແມ່ກໍ່
  ຕ້ອງຄຽດເມື່ອຂ້ອຍຕັດສິນໃຈແບບນີ້ ຂ້ອຍກໍ່ວ່າເຮົາຢູ່ນຳແມ່ 18 ປີແລ້ວ ເຮົາໄປກໍ່
  ຍັງມີບັກໄມຢູ່ນຳ ແລະມັນກໍ່ໃຫຍ່ແລ້ວ ພໍຊ່ອຍແມ່ໄດ້ທຸກຢ່າງ, ຂ້ອຍບໍ່ຄ່ອຍມັກນິໃສ
  ບັກໄມແຕ່ກໍ່ບໍ່ເຄີຍເວົ້າໃຫ້ແມ່ຟັງດອກຄວາມຊົ່ວຂອງມັນ ເວົ້າໄປເພິ່ນກໍ່ຄົງເຂົ້າຂ້າງ
  ມັນຄືທຸກໆເທື່ອຫັ້ນລະ. ຂ້ອຍກັບພໍ່ໃຊ້ເວລາບໍ່ຮອດເດືອນກໍ່ເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈກັນແລະ
  ໄປນຳກັນໄດ້ດີ, ເພິ່ນກໍ່ບໍ່ຈຸກຈິກກັບເລື່ອງສ່ວນຕົວຂ້ອຍ ຢາກພາແຟນມານອນວັນ
  ຊັນຂາເພິ່ນກໍ່ບໍ່ວ່າຫຍັງ ແຕ່ຢ່າເຮັດຫຍັງເກີນຂອບເຂດ ແລະສິ່ງທີ່ເພິ່ນຫ້າມແມ່ນ
  ຈັດງານພາຕີແລະຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຂັດຂ້ອງເພາະບໍ່ມັກພາຕີຢູ່ແລ້ວ.
  ພໍ່ຂ້ອຍເປັນຄົນສຸພາບ ຫຸ່ນສູງໃຫຍ່ ກ້າມກຶງ, ຍາມເພິ່ນເວົ້າເພິ່ນຍິ້ມມີສະເນ່ແບບໃດ
  ແບບນຶ່ງຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ສັງເກດ ອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າຕອນນັ້ນຍັງເປັນເດັກ
  ນ້ອຍຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ສະເນ່ຂອງຜູ່ຊາຍ ທຽບໃສ່ແຟນແລ້ວໄກກັນ ແລະຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງ
  ແມ່ຈຶ່ງປ່ອຍໃຫ້ເພິ່ນໄປເປັນຂອງຍິງອື່ນ ແລະບາງຄັ້ງຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ສຶກຫວງເວລາເຫັນເພິ່ນ
  ອອກເຮືອນໄປນຳສາວນັ້ນ. “ພໍ່ຢູ່ນຳລູກແບບນີ້ກໍ່ມີຄວາມສຸກແລ້ວ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄິດວ່າ
  ພໍ່ຈະແຕ່ງງານກັບລາວ?” ພໍ່ເວົ້າຂຶ້ນແກມຍິ້ມແລະໂອບບ່າໄຫຼ່ຂ້ອຍເຂົ້າໄປກອດແນບ
  ເອິກ, ມັນເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ພັນລະນາບໍ່ຖືກ ມັນອົບອຸ່ນແກມອາລົມເມື່ອໄດ້ຢູ່ໃນອ້ອມ
  ກອດຂອງພໍ່, ຂ້ອຍກອດເພິ່ນແໜ້ນຫວັງໃຫ້ໜ້າເອິກທີ່ເຕັມຕຶ່ງຂອງຂ້ອຍສຳຜັດກັບເອິກ
  ເພິ່ນໄດ້ຖະໜັດ, “ເຮົາຮັກພໍ່…”ຂ້ອຍບອກກ່ອນຈະຈູບແກ້ມເພິ່ນ ແຕ່ເພິ່ນຄົງຈະມີຄຳເວົ້າ
  ໃດນຶ່ງທີ່ຈະບອກຂ້ອຍ ເພິ່ນຈຶ່ງງວກໜ້າມາພໍດີກັບຕອນຂ້ອຍຊິຈູບແກ້ມເພິ່ນ. ສອງພໍ່ລູກ
  ພວກຂ້ອຍຕະລຶງບຶດນຶ່ງ ແລະຂ້ອຍຮູ້ວ່າເພິ່ນຈະອ້າປາກຂໍໂທດ ຂ້ອຍຈຶ່ງເອົານິ້ວຊີ້ໄປອັດ
  ຮິມສົບເພິ່ນໄວ້ແລະສືບຕໍ່ສົບຕາກັບເພິ່ນ ສົ່ງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມເປັນສາວເຂົ້າໄປໃນ
  ດວງຕາຂອງເພິ່ນ ແລະໃນທີ່ສຸດພໍ່ກໍ່ກົ້ມລົງມາຈູບປາກແລະລິ້ນກັບຂ້ອຍຢ່າງດູດດື່ມກ່ອນ
  ຈະອຸ້ມຂ້ອຍເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງນອນຂອງເພິ່ນ.
  ເທົ່ານັ້ນລະທີ່ຂ້ອຍສາມາດລອກອອກມາໄດ້, ອ່ານເລື່ອງນີ້ຕໍ່ເດີຖ້ານ້ຳບໍ່ທັນແຕກ.

  หวัดดีทุกท่านค่ะ วันนี้แตงว่างเลยอยากมาเล่าเรื่องที่แตงโดนเอาให้ฟัง อย่างที่รู้ ๆ กันว่าแตงมีผัวแล้วและก็โดนดุ้นคนอื่นกระแทกหอยมาไม่ต่ำกว่าสิบ ๆ ดุ้นแล้ว ทั้งโดนรุมเรียงคิว ทั้งโดนหมู่ ทั้งวางยา จนตอนนี้แตงหอยขยายใหญ่นมก็คับแน่นยกทรงไปหมดจนทะลักออกมาด้านนอกเกือบครึ่งใบ ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่แตงโดนรุมส่วนมากแฟนจะรู้หรือไม่ก็ร่วมรุมเอาแตงด้วยเสมอ มีไม่กี่ดุ้นหรอกที่แฟนไม่รู้ อย่างเช่นตอนที่ถูกพี่ต้นกับพี่ชายและเพื่อนเขารุมเอา แฟนก็ไม่รู้ แต่ตอนหลังก็รู้จนได้ก็แตงติดใจดุ้นพี่แต้มพี่ชายพี่ต้นก็เลยให้เขามาเอาอีกแฟนแตงเล
  ยรู้ เขาถามแตงให้เล่าให้ฟัง ก็เลยเล่าซะหมดเปลือกเขาแค้นมากกระชากแตงเข้าไปแล้วดึงเสื้อสายเดี่ยวแตงขาดถลกกระโป
  รงแตงขึ้น กระชากกางเกงในลูกไม้แตงจนขาดติดมือ ปากก็บอกว่า อีดอกนี่ร่านนักนะมึง ถึงได้ไปให้พวกมันรุมเอาอีก แล้วเขาก็ถ่างขาแตงออกเอาท่อนดุ้นเขากดพรืดเดียวยัดหอยแตงมิดด้ามเลย มือเขาก็เคล้นนมแตงนอกยกทรงจนปลิ้นแดงเป็นจ้ำ ๆ เลยดุ้นเขาก็กระเด้าเข้าออกหอยแตงแบบแรง ๆ เน้น ๆ แตงเองก็เสียวหอยอย่างบอกไม่ถูก ปากก็ร้องครางออกมาด้วยความเสียว เขาจะพูดตลอดว่า ดุ้นกูเอาหอยมึงไม่มันใช่ไหม ถึงไปนอนแหกหอยให้พวกมันรุมเอา แล้วเขาก็กระเด้าดุ้นแรงขึ้นเร็วขึ้นจนเสียงดัง ปั๊ก ๆ ๆ แตงทนเสียวหอยไม่ไหวร่างกระตุกเกร็งเสร็จไปทีแฟนแตงเขารู้ว่าแตงเสร็จเขาก็เลยดึงดุ้
  นเขาออกมา ชักสองสามทีแล้วเอามาให้แตงอมดูดให้ อีกแป๊ปเขาก็กระฉูดน้ำดุ้นเข้าปากแตงเลอะมุมปากเขาก็เอามือปาดให้แตงกินจนหมด แล้วก็ล้มตัวนอนใกล้แตง ยอมรับค่ะว่าโดนเอาแรง ๆ นี่ก็มันหอยดีจริง ๆ เขาก็นอนกอดแตงคุยกันไป เขาถามว่าตอนโดนรุมเอาอร่อยหอยมากไหม แตงก็จะเล่าให้ฟังตลอดว่าใครดูดติ่ง ใครลงมือเอาก่อน แฟนก็จะเริ่มมีอารมณ์ เขาใช้มือคลึงที่หอยแตงบางทีก็ยัดนิ้วลงไป นิ้วโป้งก็คลึงเม็ดติ่งแตงไปด้วย จนน้ำหอยแตงเริ่มไหลซึมออกมาด้านนอก เรียกว่าอยากโดนเอาอีกแล้ว แล้วจู่ ๆ แฟนแตงก็บอกให้แตงโทรไปหาพี่ต้น แตงถามจะโทรไปทำไม เขาบอกให้แตงโทรไปบอกว่าแตงเงี่ยนอยากโดนเอา แฟนแตงอยากรู้ว่าพี่ต้นจะทำอย่างไง แฟนแตงบอกให้แตงชวนมันเซ็กซ์โฟน แตงจะไม่โทรเขาก็บอกว่าถ้าไม่โทรเขาจะไม่เอาแตงแล้วแล้วเขาก็ทำท่าโกรธ แตงก็เลยกดโทรไปแล้วก็ว่างสาย ให้พี่ต้นโทรกลับ ซักพักพี่ต้นก็โทรกลับมา แฟนแตงเป็นคนกดรับพร้อมเปิดเสียงและบันทึกการสนทนาด้วย พี่ต้นก็ถามแตงว่ามีอะไร แตงเลยบอกว่ามีอารมณ์และก็คิดถึงเลยโทรมาหา พี่ต้นถามแตงแบบตรง ๆ เลยว่า แตงเงี่ยนเหรอ แฟนแตงซึ่งฟังอยู่ก็ยักหน้าให้แตงตอบ แตงเลยบอกพี่ต้นไปว่า ค่ะแตงเงี่ยนมากเลย อยากโดนดุ้นพี่ต้นเอาหอยจังเลย ตอนนี้หอยแตงน้ำเยิ้มเลย แฟนแตงยิ้มดีใจใหญ่เลย ส่วนแตงก็เกิดมีอารมณ์ขึ้นมาจริง ๆ น้ำหอยไหลออกมาซึมเลยค่ะ พี่ต้นเขาก็ถามแตงว่าอยู่ที่ไหนกับใคร แตงบอกอยู่ในห้องแฟนไปทำงาน พี่ต้นบอกเขาก็อยู่ที่บ้านพักเดี๋ยวจะรีบไปหา แตงเลยบอกไม่ทันหรอกเดี๋ยวแฟนแตงกลับมา พี่ต้นเอาแตงตอนนี้เลยได้เปล่า พี่ต้นบอกจะให้เอาอย่างไรอยู่ต้องไกล แตงเลยบอกเอากันทางโทรศัพท์ไง เรามาเซกซ์โฟนกัน พี่ต้นเงียบไปพักหนึ่ง แฟนแตงก็กระซิบให้แตงพูดขออีก แตงเลยบอกพี่ต้นว่า น่านะช่วยเอาแตงทีแตงเงี่ยนจะแย่แล้ว หอยแตงตอดตึบ ๆ แล้วแตงอยากโดนดุ้นพี่ต้นทะลวงหอยใจจะขาดแล้ว พี่ต้นเลยบอกมาว่าจะให้พี่ทำอะไรนะ แตงบอกพี่ต้นแก้ผ้าออกสิ แล้วเลียหอยให้แตงที พี่ต้นบอกได้เลยเดี๋ยวกูจะเอามึงให้หอยบานเลย เงี่ยนนักใช่มะ ดุ้นกูก็ลุกแข็งโด๋อยากยัดเข้าไปในหอยมึงแล้ว นี่คงติดใจดุ้นกูสิ ถึงได้อยากให้กูเอาอีก แตงก็เลยทำเป็นคราง อือ ๆ เสียวหอยจังเลยพี่ต้น ทำอะไรแตงเนี่ย ทำไมเสียวหอยเสียวติ่งอย่างนี้ พี่ต้นบอกกูก็กำลังเลียเม็ดให้อยู่ไง มึงถ่างหอยออกอีกหน่อยสิ แตงบอกจ๊ะ ๆ ถ่างหอยรอลิ้นพี่ต้นอยู่เลียลึก ๆ เลย แฟนแตงก็เลยขยับมาที่หว่างขาแตงแล้วก้มลงเลียหอยให้แตง บอกตรง ๆ เสียวหอยมากเลยเหมือนโดนรุมเอาเลย เสียงพี่ต้นก็ครางออกมาบอกว่าอีหอยใหญ่ หอยมึงตอดลิ้นกูคงร่านมากแล้วสิ แตงก็ครางตอบเพราะมันเสียวหอยจริง ๆ แตงบอกให้พี่ต้นส่งดุ้นมาให้แตงดูดหน่อย แฟนแตงก็เลยสาวดุ้นแล้วเอี่ยวตัวยื่นดุ้นมาให้แตงดูด พี่ต้นบอกตอนนี้กูให้มึงดูดดุ้นกูดูดแรง ๆ อีแตง แตงบอกได้เลยพร้อมกับดูดดุ้นแฟนแตงจนแก้มตอบ ถามพี่ต้นเป็นไงแตงดูดดุ้นอร่อยไหม เสียงพี่ต้นครางบอกกูเสียวดุ้นสุด ๆ เลยกูอยากทะลวงหอยมึงแล้ว แตงบอกเอาเลยสิถ่างหอยรออยู่แล้ว แฟนแตงจึงลุกขึ้นมาที่หว่างขาแตง พร้อมทั้งกดดุ้นลงที่หอยแตงจนแตงสะดุ้ง ร้องครางอ่า ซี๊ดเสียวหอยจัง พร้อมบอกพี่ต้นไปว่าเป็นไงหอยแตงเอามันมั๊ยพี่ต้นดันดุ้นมาให้สุดเลยกำลังมันหอย พี่ต้นบอกตอนนี้กูเลียหัวนมให้มึงด้วยหอยมึงนี่ตอดดุ้นกูมันจริง แตงเริ่มครางหนักขึ้นเพราะแฟนแตงก็เริ่มกระเด้าดุ้นเน้น ๆ จนได้ยินเสียง ปั๊ก ๆ พี่ต้นเลยถามเสียงอะไรนะ แตงบอกก็เสียงดุ้นพี่ต้นที่กระแทกหอยแตงนะสิ เร็วเข้ากระเด้าแรงอีก โอ๊ยเสียวหอยเหลือเกิน น้ำหอยจะแตกอยู่แล้ว เสียงพี่ต้นก็ครางมาปนกับเสียงแฟนแตงที่กระเด้าหอยแตงอยู่ บอกตรง ๆ มันหอยสุด ๆ เลยน้ำหอยปริ่ม ๆ จวนจะแตกให้ได้ แฟนแตงก็ตั้งหน้ากระเด้าแรง ๆ เสียงดังขึ้น ๆ พี่ต้นก็ครางบอกน้ำกูใกล้แตกแล้วร่อนหอยรับดุ้นกูเร็วเข้า ขมิบหอยหน่อยสิ แตงก็เลยขมิบหอยถี่ ๆ สามสี่ครั้งจนแฟนแตงคงทนเสียวหัวดุ้นไม่ไหวครางออกมา พี่ต้นเลยถามว่าเสียงใครนะ แฟนแตงเลยพูดว่าเสียงกูเองกำลังเอาอีแตงอยู่ไง หอยอีนี่ตอดดีจริง ๆ มามึงมาช่วยกันเอาอีนี่หน่อย แตงได้แต่ครางอย่างเดียว จนทนเสียวหอยไม่ไหวแอ่นหอยรับดุ้นแฟนที่กระเด้าเกร็งตัวเสร็จจนได้ บอกออกมาแล้ว โอ้ยเสร็จแล้วพี่แตงน้ำแตกแล้ว แฟนแตงก็กระเด้าต่ออีกสามสี่ทีก็น้ำกระฉูดเข้าโพรงหอยแตง เสียงพี่ต้นก็บอกว่ากูก็น้ำแตกแล้ว แตงเลยบอกเอาดุ้นมาจะดูดให้ แฟนแตงก็เลยยัดดุ้นเข้าปากให้แตงเลียดูดให้ แล้วนอนลงข้าง ๆ แตง แตงเลยถามพี่ต้นเป็นไงบ้างเสียวดีไหม พี่ต้นถามว่าแตงอยู่กับใครนะ แตงบอกผัวแตงเองเขาอยากรู้ว่าพี่ต้นเอาแตงมันแค่ไหน แฟนแตงเลยบอกไปว่าคราวนี้เอาทางโทรศัพท์คราวหน้าจะให้มาเอาต่อหน้าเลย แตงนึกในใจเอาอีกแล้วได้เสียวหอยอีกแน่ มีหวังโดนรุมเอาอีก ต้องมาคอยลุ้นว่าจะกี่ดุ้นเท่านั้นแหละ คราวหน้าจะเล่าตอนโดนรุมพร้อมกันทั้งพี่ต้น แฟนแตง พี่แต้ม เพื่อนพี่ต้นและก็เพื่อนแฟนอีกสอง รับรองหอยแตงร้อนฉ่าเลยค่ะ

  เรื่องเล่าเสียว โดนเย็ดพร้อมsex phone (เสียวหี) ปวดแตกเลยอิด๊อก หีน้ำออกเสียวมากค่ะ

 35. Piyo
  ເດືອນຕຸລາ 31, 2015 ເວລາ 11:16 pm

  เราชื่อหนิง อายุตอนนี้18ปีแล้วคะ ขอใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าหนิงละกันนะคะ อันที่จิงเราไม่ใช่คนเงี่ยนอะไรหรอกมันมีสาเหตุอยู่คะ เริ่มเรื่องเลยละกัน อันที่จิงเราเป็นคนที่ตั้งใจเรียน เป็นเด็กเรียนว่างันเถอะ เคยดูหนังโป๊บ้างเป็นบางครั้ง พวกผู้ชายที่โรงเรียนชอบมาจีบกันเต็ม แต่ไม่มีใครจีบติดสักคนเดียว ชีวิตของหนิงมีความสุขมาโดนตลอด ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าจนถึงอายุ 15ปี พ่อของหนิงเสียชีวิตคะด้วยอุบัติเหตุ หนิงจึงอยู่กับแม่มา พอหนูอายุ16ปีแม่ของหนิงได้แต่งงานใหม่ หนิงไม่ค่อยชอบให้แม่แต่งงานใหม่ หนิงไม่ชอบพ่อเลี้ยงคนใหม่เพราะดูท่าทางเขาไม่ค่อยน้าไว้วางใจเท่าไร แต่ถึงอย่างไรหนิงก็ให้เกียรติพ่อเลี้ยงเหมือนประหนึ่งพ่อแท้ๆ พ่อเลี้ยงเขาชอบมองที่หนิงเวลาใส่ชุดนอนและชุดออกกำลังกายเป็นประจำ หนิงบอกตามตรงเลยนะคะว่าหนิงยังบริสุทธิ์อยู่ไม่เคยกับใครเลยแม้สักครั้งเดียว ได้แต่ช่วยตัวเองแต่ก็ไม่ได้ทำบ่อยมากนัก2สัปดาห์ครั้งหรือบางทีก็เดือนละ1ครั้งเท่านั้น หนิงเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อเลี้ยงและคุณแม่มาโดยตลอด ตั้งใจเรียนขยันทำการบ้านและงานบ้านทุกอย่าง และเรื่องก็เกิดขึ้นจนได้คะ ตอนนั้นหนิงอายุ17ปี กำลังจะ18แล้ววันหนึ่งหลังจากที่หนิงกลับจากโรงเรียนเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนชุดมาเป็นชุดเล่น คือกำลังจะออกไปออกกำลังกายคะ ชุดมันรัดๆพอสมควร ลืมบอกไปว่าหนิงเอากระเป๋านักเรียนไว้ที่โซฟาที่ห้องรับแขก พ่อเลี้ยงกำลังดูทีวีอยู่ ส่วนคุณแม่ไปจ่ายตลาด หนิงกำลังใส่ร้องเท้าผ้า
  ใบอยู่คะ พ่อเลี้ยงตะโกนมาบอกว่าขอยืมดินสอแล้วก็ปากกาในกระเป๋าหน่อย หนิงจึงบอกว่าได้คะ พ่อจึงทำเป็นหยิบดินสอ แล้วทำเป็นร้องตะโกนว่าหนิงติดยาใช่ไหม พร้อมกับโชว์ถุงยาเม็ดสีส้มๆออกมาจากในกระเป๋า หนิงก็ตกใจว่ายาบ้าทำไมมาอยู่ในกระเป๋าหนิงได้ แล้วหนิงก็ปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่อง เพราะหนิงไม่ได้ติดยาอะไรทั้งสิ้น ตั้งใจเรียนมาตลอด แต่พ่อเลี้ยงไม่เชื่อคะเขาบอกว่าจะฟ้องแม่ ซึ่งทำเอาหนิงหน้าซีดเพราะว่าไม่รู้จะแก้ตัวยังไง หลักฐานก็มีอยู่ชัด พ่อเลี้ยงก็พูดขึ้นมาว่าถ้าไม่อยากให้พ่อฟ้องแม่ หนิงต้องทำตามอะไรที่พ่อบอกได้ไหม ด้วยความกลัวนี้คะ จะให้ทำไรทำได้หมดทุกอย่าง พอหนิงตอบว่าได้คะ พ่อเขาบอกว่าถ้างันหลับตาก่อน หนิงก็หลับตาอย่างว่าง่าย หนิงได้ยินเสียงพ่อเดินไปล็อคประตู หนิงจึงรี่ตาดูนิดๆ ตอนนั้นเริ่มรู้สึกผิดปกติแล้วคะ เห็นพ่อเดินมาที่หนิงแล้วจับที่นม เท่านั้นหนิงก็รู้แล้วว่าพ่อต้องการอะไร หนิงลืมตาแล้วพยายามร้องเอามือมาปัดป้องตนเอง แต่ไม่ทันเสียแล้วคะพ่อเอามือมาปิดปากหนิง และจับหนิงโยนที่ไปโซฟา หนิงพนมมือไหม้ขอชีวิตพูดว่าอย่าทำอะไรหนิงเลย แต่พ่อเลี้ยงเขาไม่ฟังเลยคะ เขาจับหนิงแล้วฉีกชุดออกกำลังกายที่หนิงใส่อยู่ แล้วเอามามัดปิดปาก และหาเชือกแถวนั้นมามัดที่มือไขว้ข้างหลังไว้ ตอนนั้นหนิงกลัวที่สุดร้องไห้เลยคะ พ่อเลี้ยงบอกว่าไม่ต้องกลัว พ่อจะทำเบาๆถ้าไม่ให้พ่อทำเรื่องนี้ถึงหูแม่แน่ แต่ถึงยังไงหนิงก็ไม่ยอม พ่อเขาก็จัดการถอดเสื้อผ้าหนิงทั้งหมด เหลือแต่ตัวเปล่าโล่งโจ้ง เสร็จแล้วก็ถอดของตัวเอง หนิงดิ้นตลอดเลยคะพยายามหนีแต่หนีไม่ไหว ขนาดของพ่อเลี้ยงประมาณ7นิ้วได้เลย ใหญ่มากๆ ตอนนั้นหนิงไม่มีอารมจะเล่นด้วยเลยคะ ได้แต่คิดว่าจะหนีเอาตัวรอดยังไง พ่อเอาลิ้นมาเลียที่ของลับหนิงทำเอาหนิงเสียวมาก เกิดมายังไม่เคยถูกเลียเลยนี้คะ แต่หนิงก็ยังขัดขื่นพยายามหนี พ่อเลี้ยงขู่ว่าถ้าไม่ยอมพ่อจะต่อยที่ท้อง ทำให้หนิงค่อยๆเลิกดิ้นยอมให้พ่อเลียหีอย่างว่าง่าย พ่อเลี้ยงเขาใช้ลิ้นเลียที่ติ่งเอาลิ้นส่ายไปส่ายมา ตวัดขึ้นลงพ่อเลี้ยงเลียหีหนิงไปได้สักพักหนิงก็เกร็งกระตุกอยู่หลายทีด้วยความเสียว พ่อเขาก็ยังดูดอยู่ไม่หยุดดูดเอาน้ำเงี่ยนหนิงไปหมดเลยคะ พ่อบอกว่าชอบไหมละ บอกแล้วให้อยู่เฉยๆ หนิงดีใจคะคิดว่าจะเสร็จแล้วหมดกรรมหมดเวรเสียที คิดว่าพ่อจะได้ปล่อยหนิงไป แต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดนะสิคะ พ่ออุ้มหนิงขึ้นไปบนห้องนอน หยิบหลอดเล็กๆขึ้นมาจากใต้ลิ้นชัก ตอนแรกหนิงไม่รู้หรอกว่ามันคือสิ่งใด มารู้ทีหลังว่าเป็นเควายสารหล่อลื่น หนิงเริ่มดิ้นหนีอีกครั้ง แต่พ่อเลี้ยงก็จับตัวไว้เอาเควายมาทาที่หีของหนิง แล้วเอามาทาที่นิ้วกลางของพ่อเลี้ยงเอง พ่อเลี้ยงจับหนิงนอนหงาย เอานิ้วค่อยๆแหย่ที่หีของหนิง หนิงเจ็บมากๆเลยคะร้องไห้เลย มันเป็นความรู้สึกที่ทั้งกลัว ทั้งเจ็บ ทั้งเสียว ผสมกันอยู่พยายามหนีอยู่เรื่อยๆ พ่อเลี้ยงจึงแก้มัดมือที่ไขว้หลังอยู่ เสร็จแล้วก็มามัดมือทั้ง2ข้าง เท้าทั้ง2ข้างที่มุดเตียงทั้ง4 ตอนนี้หนิงอยู่ท่าอะไรไม่รู้สิ เรียกไม่ถูก อาจจะเรียกว่าท่ากบก็ได้มั้งคะ พอพ่อเลี้ยงมัดหนิงกาง4มุมเสร็จ ตอนนี้หนิงดื้นไม่ได้แล้วคะถูกมัด4มุมเลย พ่อเลี้ยงเอาเควายมาทาที่นิ้วกลางใหม่ แล้วก็มาแหย่ที่หีของหนิงอีกครั้ง พ่อเลี้ยงค่อยๆทำจนยัดนิ้วไปได้สุด แล้วค่อยๆซอยช้าๆ จนเร็วขึ้นๆ หนิงร้องกรี๊ดเลยคะ แต่ไม่มีเสียงเพราะถูกมัดปากอยู่ มันเจ็บมากคะ พ่อเลี้ยงเริ่มเพิ่มเป็น2นิ้ว ตอนนี้เริ่มไม่เจ็บแล้วคะ มันเริ่มเสียวแทนสักพักตัวหนิงก็กระตุกมันเสียวมากๆคะ พ่อเลี้ยงก็คงรู้แล้วว่าหนิงเสร็จแล้ว เขาก็เริ่มเอาแควายมาทาที่***ของตัวเอง และทาที่หีของหนิง หนิงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วคะว่าจะเจออะไรต่อ ตอนนี้หนิงดิ้นสุดแรงเกิดด้วยความกลัว แต่ก็ดิ้นไม่ได้ เพราะมือเท้าถูกมัดยึด4มุมอยู่กับเตียง พ่อเลี้ยงโน้มตัวลงมาไซ้ที่คอ แต่ไม่ได้จูบปากเพราะปากหนิงถูกมัดอยู่ร้องไม่ได้เลย ตัวก็ดิ้นไม่ได้ พ่อเลี้ยงไซ้ที่คอเสร็จก็ลงมาดูดที่นม พ่อเลี้ยงค่อยๆ เลื่อนลงมาข้างล่างจนถึงเนินหี พ่อเลี้ยงก็ถุ้ยน้ำลายที่หีของหนิง เสร็จแล้วพ่อเลี้ยงก็เอา***มาจ่อที่หีของหนิง หนิงรู้ตัวเลยคะว่าวันนี้ยังไงๆก็หนีไม่รอดแน่นอน หนิงหลับตากัดฟันแน่นด้วยความกลัว พ่อเลี้ยงยัด***ลงมาแค่หัวเท่านั้นหนิงถึงกลับสะดุ้งด้วยความเจ็บ หนิงร้องกรี๊ดทันทีแต่ไม่มีเสียง พ่อเลี้ยงหยุดทำแล้วหันมาดูดนมหนิงให้หนิงผ่อนคลาย แต่ถึงยังไงก็ยังเจ็บอยู่ดี น้ำตาไหลอาบทั้ง2แก้ม คิดในใจว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วย พ่อเลี้ยงเขาไม่สนใจเลยคะว่าหนิงจะร้องไห้หรือยังไง เขากลับดันเข้ามาอีก เข้ามาอีก เข้ามาอีก และอีกๆๆ จนมิดลำ มันเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกจิงๆ หนิงร้องไห้ด้วย ร้องกรี๊ดด้วย แต่มันไม่มีเสียงเพราะปากถูกปิดอยู่ ไม่มีใครได้ยินแล้วเข้ามาช่วยหนิงได้เลยสักคนแม้แต่แม่ของหนิงเอง พอพ่อเลี้ยงดัน***เข้ามามิดด้ามแล้ว เขาก็คาเอาไว้ก่อน แล้วปากของเขาก็ไม่อยู่เฉยดูดนมหนิงตลอดเวลา เขาเริ่มซอยแล้วคะ ตอนแรกซอยช้าๆก่อนแล้วก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นและเร็วขึ้น ตอนนี้หนิงหยุดร้องไห้แล้ว มันไม่ค่อยเจ็บแล้วคะ มันดันมาเสียวแทน เสียวอย่างไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิต พ่อเลี้ยงซอยเร็วขึ้นทุกที พ่อเลี้ยงร้องอ่า….อ่าๆ…….ตลอดเวลาเลยคะ ปากบ่นเสียงอะไรไม่รู้ฟังไม่ได้ศัพท์ มีอยู่1คำที่หนิงพอฟังออกคือ หีหนิงตอด***พ่อดีจังเลย พ่อซอยเร็วขึ้นจนหนิงตอนนี้กระเด้าหีตามแล้วคะ แต่ในใจก็รู้สึกผิดแต่อารมตอนนั้นมันพาไป หัวสมองมันคิดอะไรไม่ถูกแล้วคะ ใครที่โดนครั้งแรกคงพอจะรู้ว่ามันเสียวแค่ไหน พ่อเห็นว่าหนิงกระเด้าหีตามแล้ว พ่อก็เลยแก้มัดที่ปากของหนิง แต่แปลกนะคะหนิงไม่ขอร้องให้คนช่วย พ่อระดมมาจูบที่ปากพร้อมกับกระเด้าไปด้วย เราสองคนไม่ได้เปลี่ยนท่าเลย สักพักตัวหนิงก็เกร็ง หนิงเสียวสุดยอดของที่สุด เกิดมายังไม่เคยเสียวมากเท่านี้เลยคะ พอหนิงเสร็จพ่อเลี้ยงก็เร่งเครื่อง ซอยกระแทกไม่หยุดเสร็จแล้วพ่อเลี้ยงก็พ่นน้ำรักออกมาที่หีของหนิง หนิงรู้สึกได้เลยคะ ตัวพ่อเลี้ยงเกร็งไปหมด กระตุกอยู่หลายที แล้วก็ฟุบลงที่นมของหนิงแต่ยังไม่ยอมถอนเอา***ออกจากหีหนิง หนิงพูดออกไปว่า ทำไมพ่อถึงทำกับหนิงอย่างนี้ แต่พ่อไม่ตอบ พ่อนอนพักสักครู่ก็ตอบว่า หนิงพ่อขอโทษนะ พ่อรักหนิงและชอบหนิงมานาน แต่หนิงไม่ได้ตอบกลับเสร็จแล้วพ่อถอน***ออกจากรูหี มันมีเลือดออกมาด้วยคะผสมกับน้ำเงี่ยนของพ่อและของหนิงด้วย พ่ออุ้มหนิงไปอาบน้ำทำความสะอาดให้ เรา2คนไม่พูดอะไรกันเลย หีของหนิงแดงช้ำมีเลือดออกซิบๆ พออาบน้ำเสร็จหนิงเดินไม่ค่อยไหวเลยคะ มันระบมไปหมดทั้งตัว พอเรา2คนอาบน้ำเสร็จพ่อก็มาแต่งตัวให้แล้วก็สารภาพกับหนิงว่า ที่จิงยาที่เจอในกระเป๋าหนิงไม่ใช่ยาบ้าหรอกความจิงคือพ่อแกล้งไปซื้อเม็ดวิตามิลซีมา แล้วเอามายัดลงในกระเป๋าหนิงเพื่อหาเรื่องจะ***หนิงให้ได้ แต่ตอนนี้หนิงไม่รู้สึกโกรธพ่อเลี้ยงแล้วคะ เลยไม่ได้ตอบอะไรไป เรา2คนลงไปดูทีวีทำเรื่องเหมือนไมได้มีอะไรเกิดขึ้น แล้วแม่ก็กลับมา หลังจากวันนั้นหนิงกับพ่อเลี้ยงก็***กันประจำเลยคะ จนตอนนี้มันทำให้หนิงกลายเป็นคนเงี่ยนจัดเลย ถ้าใครอยากคุยหรืออยากมีอะไรก็ติดต่อที่เมล์ได้นะคะ แล้วมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังอีก บะบายคะ !

 36. ບົວລອງ
  ເດືອນພະຈິກ 12, 2015 ເວລາ 6:13 pm

  ເບິ່ງຄລິປນີ້ແລ້ວຄິດຮອດອະດີດຕອນໄປເກັບຜັກຕົບກັບເອື້ອຍແລະໝູ່ຂອງລາວ 🙂

  lenvow.com/ ເອົານີ້ຕໍ່ໃສ່ເດີ เด็กเรียนขี้เงี่ยนชวนแ.html

 37. ຕາກົບ
  ເດືອນພະຈິກ 27, 2015 ເວລາ 8:57 pm

  ຄຳເຕືອນ: ເລື່ອງນີ້ເປັນເລື່ອງແນວຄອບຄົວຊຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບຜູ່ເຍົາທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ
  ແລະກໍ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບຄົນດີ ມີສິນທຳປະຈຳໃຈ ຮູ້ຈັກຜິດ ຖືກ ຊົ່ວ ດີ ແລະມີຄວາມເກງກົວ
  ຕໍ່ບາບກຳທີ່ຈະນຳສະໜອງໃນພາຍພາກໜ້າ, copy ມາໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຍັງມີວິນຍານເດຍລະສານ
  ສິງໃນຈິດໃຈອ່ານເພື່ອການບັນເທິງເທົ່ານັ້ນ ແລະເມື່ອອ່ານແລ້ວກໍ່ຢ່າເຮັດຕາມເພາະສັງຄົມບ້ານ
  ເຮົາຮັບບໍ່ໄດ້ເລື່ອງແນວນີ້, ຕົກລົງຕາມນີ້ນໍ ?

  รื่องเสียว หลับจนได้เสียว
  ผมเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์เรื่องลักหลับที่ผมประทับใจอยู่ครั้งหนึ่งมา เล่าให้ฟัง ตอนนั้นผมอายุ 20 ผมเป็น คนกรุงเทพฯ อาศัยอยู่กับพ่อแม่และมีน้องสาวคน 1 คนอายุ 18 เรียนอยู่ชั้นม.5 ของโรงเรียนมัธยมชื่อดังย่านลาดพร้าว หน้าตาก็จัดว่าน่ารัก แต่เพราะผมเป็นพี่ชายเลยมองไม่ออกเท่าไหร่ (เห็นหน้ากันทุกวัน) เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันไม่ใช่การ ลักหลับน้องสาวผมเองหรอกครับ แต่ก็ไม่เชิงมากนัก น้องสาวผมชอบพาเพื่อนมาค้างที่บ้านเป็นประจำ และมีเพื่อนน้องอยู่ คนหนึ่งชื่อน้องหญิง น้องหญิงเรียนอยู่ที่เดียวกันกับน้องสาวผม เธอเป็นคนผิวขาว ผมสั้นๆ น่ารักมาก ผมเห็นแล้วยังชอบเลย แต่ไม่กล้าจีบเพราะเป็นเพื่อนน้อง เดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นโคแก่ อีกอย่างหนึ่งต่อหน้าเพื่อนๆ ของน้องผม ผมจะวางตัวดี ทำเหมือนจะสุภาพเรียบร้อย เพื่อนๆ น้องเคารพผมทุกคน แต่ในใจนี่สิอยากจะอึ๊บซะให้หมดทุกคน เพื่อนน้องทุกคนเลย โดยเฉพาะน้องหญิงที่น่ารัก และแล้ววันที่ฟ้าประทานก็มาถึง วันนั้นผมกลับจากมหาวิทยาลัย พอมาถึงบ้านปุ๊บก็เห็นรองเท้า น้องสาวผมกับรองเท้าผู้หญิงอีกคู่หนึ่ง ผมคิดในใจแล้วว่าต้องเป็นเพื่อนน้องคนใดคนหนึ่งแน่เลย ในใจผมอยากให้เป็นน้อง หญิงจังเลย แล้วก็จริงดังคาด น้องเมย์(น้องสาวผม) พาเพื่อนมาค้างที่บ้านก็คือน้องหญิงที่น่ารักของผมนั้นเอง เค้ามาทำ รายงานกัน พอผมเข้าไปในบ้าน น้องสาวผมก็รีบจัดแจงวิ่งมาบอกผมว่า พี่นุ๊กๆ คืนนี้เมย์ขอนอนห้องพี่นุ๊กนะ เมย์จะทำ รายงานกับหญิง ส่วนผมให้ไปนอนห้องเธอแทน เพราะห้องผมมีแอร์ TV VDO และห้องใหญ่กว่า ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็โอเค ตอนนั้นเป็นเวลาสัก 5-6 โมง น้องสาวผมกับน้องหญิงก็ขึ้นไปนอนดู TV กันในห้องผม ผมจะเปลี่ยนเสื้อผ้าสักหน่อยก็ไม่ได้ เพราะน้องสองคนดู TV กันอยู่เลย ผมเลยต้องไปเปลี่ยนในห้องน้องสาว พอผมเข้าไปในห้องน้องสาว ระหว่างที่กำลังเปลี่ยน เสื้อเป็นชุดอยู่บ้าน ผมก็เหลือบไปเห็นถุงกระดาษใบหนึ่งใส่เสื้อผ้าวางอยู่ ผมคิดในใจแล้วว่าต้องเป็นของน้องหญิงแน่เลย ที่เตรียมชุดมาสำหรับค้างบ้านผม ผมเดินไปล็อคประตูห้องแล้วกลับมา ค่อยๆ ล้วงเจอเสื้อที่พับอยู่ในถุงออกมา แล้วคลี่วาง บนเตียงเบาๆ ไม่ให้ยับ มันเป็นชุดนอนแบบคลุมทั้งตัวลายการ์ตูน พอผมคลี่ชุดนอนออก ผมก็พบกับชุดชั้นในและกางเกง ชั้นในตัวจิ๋วของน้องหญิงวางอยู่ข้างใน พับอย่างเรียบร้อย ผมตื่นเต้นมากที่จะได้สัมผัสมัน เพราะมันเป็นของน้องหญิง ชุดชั้นในเป็นผ้าลายการ์ตูนสีขาว ส่วนกางเกงในเป็นแบบไนล่อนบางๆ ลายลูกไม้สีฟ้าอ่อน ผมค่อยๆ บรรจงหยิบมันขึ้นมา พิจารณาอย่างละเอียด มันสวยน่ารักมากครับ เป็นสีฟ้าอ่อนๆ มีลายลูกไม้อยู่ตามขอบ ผมดูเสร็จแล้วจึงเอามาสูดมาดม มันหอมมากเลยครับ มีกลิ่นสาวของน้องหญิงผสมกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่ม ผมตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก ผมทนไม่ไหวจึงต้อง จัดการกับตัวเองเสร็จไป 1 ยก แล้วรีบเก็บทุกอย่างเข้าที่เดิม แล้วลงมาทานข้าวข้างล่าง ตกกลางคืนนี่สิ ตอนนี้ล่ะเป็นช่วง ไคล์แม็กซ์ที่ผมจะเล่าให้ฟัง ผมนั่งดู TV อยู่ข้างล่างจนดึก พ่อกับแม่ผมขึ้นนอนหมดแล้ว ตอนนั้นรู้สึกจะตี 1 กว่า ผมดูหนัง ได้สักพักก็ขึ้นห้องนอน คืนนี้ผมต้องนอนห้องน้องสาว ตอนจะเข้าห้องผมเดินผ่านหน้าห้องตัวเองเห็นแสงไฟลอดออกมา และได้ยินเสียง TV เปิดอยู่ ผมเคาะประตูถามน้องว่าหลับหรือยัง ถ้าจะนอนให้ปิดไฟปิด TV ด้วย แต่ไม่มีเสียงตอบ ผมนิ่งอยู่พักนึงจึงตัดสินใจค่อยๆ เปิดประตูเข้าไป พอผมเปิดประตูออก ปรากฏว่าไฟกับ TV เปิดทิ้งไว้ ส่วนเจ้าน้องสาวกับ น้องหญิงนอนหลับคารายงานบนเตียงเลย แถมนอนกันไม่เรียบร้อยอีกด้วย น้องเมย์นอนเอาขาข้างหนึ่งไปก่ายน้องหญิง จนกางเกงนอนของเธอ(ขากว้างมาก) บานออกจนผมมองเห็นกางเกงในของน้องสาวผม จนผมต้องอดทนกลืนน้ำลายเกือบทน ไม่ไหว ส่วนน้องหญิงสินอนเรียบร้อยกว่า นอนหงายอยู่ข้างๆ กัน น้องหญิงใส่ชุดนอนตัวเมื่อเย็นที่ผมเห็น ทั้งคู่น่ารักมาก ตอนนี้ไอ้หนูของผมมันโด่ ผมคิดในใจว่าต้องจัดการอะไรสักอย่างกับน้องสองคนให้ได้
  ผมค่อยๆ เขย่าตัวน้องเมย์และน้องหญิงพร้อมเรียกชื่อเบาๆ เพื่อดูให้แน่ใจว่าเธอหลับสนิทจริงหรือเปล่า ปรากฏ ว่าเธอนิ่งครับ ผมเลยได้ใจ ค่อยคุกเข่าเอาหน้าไปใกล้ๆ โคนขาของน้องสาวผม แล้วมองผ่านช่องกางเกงเห็นกางเกงใน ตัวน้อยปิดเนินสงวนของน้องผมอยู่ ผมค่อยๆ เอามือล้วงเข้าไปลูบเล่นช้าๆ ของน้องสาวผมมันนูนจริงๆ แถมขนดกเสียด้วย สงสัยเป็นตามกามพันธุ์เพราะผมก็ขนดก ผมถูตามร่องภายนอกโดยมีกางเกงในปิดอยู่ได้สักพักก็หยุด เพราะผมไม่อยากอึ๊บ น้องสาวตัวเอง มันไม่ดี อีกอย่างของน้องผมผมก็เห็นอยู่เป็นประจำตอนเด็กๆ ผมเปลี่ยนเป้าหมายค่อยๆ เขยิบตัวมาทาง น้องหญิงสุดที่รักของผม เธอนอนหงาย ขาข้างหนึ่งงออยู่ ทำให้ชุดนอนแบบคลุมของเธอเปิอออกเล็กน้อย ผมค่อยๆ คลานเข้าไปคุกเข่าคร่อมร่างเธอไว้ หน้าชนหน้าเลย น้องหญิงสวยจริงๆ ผมทนไม่ไหวค่อยๆ หอมแก้มเธอทั้งสองข้าง พอหอมแก้มเสร็จผมค่อยๆ เลื่อนตัวลงมานั่งคุกเข่าระหว่างขาน้องหญิง ผมเอามือลูบขาของเธอเล่นแล้วค่อยๆ เลื่อนขึ้นไปถึง โคนพร้อมกับเหนี่ยวขอบกระโปรงนอนขึ้นไปด้วย แต่มันเปิดไม่ถนัดนัก เพราะว่าน้องหญิงนอนหงายอยู่ก็เลยเปิดได้เฉพาะ ข้างหน้า ผมดึงชายกระโปรงขึ้นไปอย่างช้าๆ จนเห็นขอบกางเกงชั้นในด้านล่างโผล่แล้วไปหยุดที่หน้าท้อง ตอนนี้ผมตะลึง ครับ กางเกงในที่น้องหญิงใส่ก็คือตัวเดียวกับที่ผมดมเมื่อเย็นนั้นเอง แต่ไอ้ที่อยู่ข้างในสิ อวบนูนเหลือเกิน ผมเอามือค่อยๆ แตะลูบเล่นเบาๆ ตอนนั้นมือผมสั่นมาก เพราะดีใจที่จะได้จับของคนน่ารักๆ อีกใจหนึ่งก็กลัวว่า ถ้าเธอตื่นมาผมจะเอาหน้า ไปไว้ไหน ผมนั่งคิดอยู่พักนึงจึงเดินไปปิดไฟเพื่อพรางตัว เผื่อถ้าเธอตื่นจะได้หลบทัน เธอคงยังไม่ทันเห็นถนัดนัก แต่ยังเปิด TV ไว้โดยอาศัยแสงจาก TV ผมกลับมาลูบไล้กางเกงในน้องหญิงต่อ สักพักผมค่อยจูบลงตรงกลางมัน แล้วใช้ลิ้นเลียทั้งที่ มีกางเกงในสีฟ้าลายลูกไม่อ่อนบังอยู่ ระหว่างที่เลีย ผมรู้สึกว่ามีน้ำเหนียวๆ ไหลออกมาด้วย ผมเลียอยู่ประมาณ 2 นาที จึงหยุด แล้วค่อยๆ เอามือทั้งสองมาจับขอบกางเกงชั้นในทั้งสองข้าง แล้วค่อยๆ รูดลงช้าๆ ตอนที่รูดลงมาผมนี่ใจหวิวมาก เพราะผมเห็นเนินสงวนของน้องหญิงค่อยๆ โผล่มาช้าๆ จนผมดึงกางเกงในออกจากขาข้างหนึ่ง แต่ยังห้อยไว้ที่ปลายขา อีกข้างหนึ่ง ผมไม่รอช้า เอาลิ้นรีบเลียตวัดขึ้นลงสลับกันตามแนวร่อง พร้อมทั้งดูดน้ำของเธออย่างเมามัน น้ำของเธอไม่มีกลิ่น เหม็นคาวเลยครับ เป็นน้ำใสๆ เหนียวๆ ผมเลียจนน้ำเกือบแห้ง มือหนึ่งก็รูดไอ้หนูของผมไปในตัว อีกมือก็ท้าวเตียงไว้ มันเมื่อยแขนมากแต่ก็มีความสุข ผมเลียจนลิ้นชา สักพักผมจึงถอดกางเกงของผมออก แล้วค่อยๆ แยกขาของเธอทั้งสองข้าง จนกางออกได้สัก 45 องศา เชื่อไหมขนของน้องหญิงมีน้อยมาก ไม่เหมือนของน้องเมย์น้องสาวผม รายนั้นดกปกคลุมหมด ทั้งสามเหลี่ยมเลย ส่วนของหญิงมีเฉพาะด้านบนๆ เป็นกระจุกแนวยาว ส่วนกลีบทั้งสองข้างล่างไม่มีขนเลยครับ มันเป็นสี ออกแดงๆ สวยมาก ผมตัดสินใจใช้นิ้วแหวกออกดูเพื่อสำรวจ ข้างในของน้องหญิงจัดว่ายังใหม่อยู่ ไม่โทรมมาก เธอมีแฟน อยู่แล้ว เห็นน้องสาวผมเล่าให้ฟัง และคงเคยมีอะไรกันมาบ้างเพราะดูจากกลีบทั้งสองไม่สนิท และมีรอยคล้ำนิดๆ แต่ไม่มาก แล้วเอานิ้วกลางค่อยๆ แหย่ลงไปในรูได้อย่างไม่ยากมากนัก ผมแหย่เข้าออกสัก 5-6 ที ก็เปลี่ยนมาเป็นไอ้หนูของผมแทน ผมค่อยๆ เอาไอ้หนูถูขึ้นลงตามแนวร่องช้าๆ ก่อนที่จะใช้อีกมือแหวกกลีบทั้งสองออก แล้วดันมันเข้าไปช้าๆ มันเข้าไปยากมาก ในตอนแรก แต่พอผ่านไปได้ครึ่งหนึ่งมันก็เริ่มเข้าที่ครับ ผมค่อยๆ ขยับเอวแล้วซอยช้าๆ เป็นจังหวะ ตอนนี้เธอยังหลับอยู่เลย ไม่รู้ไปทำอะไรกันมาถึงได้หลับเป็นตายแบบนี้ สงสัยตอนกลางวันไปเล่นไอซ์กันมาจนเหนื่อยแหงๆ ระหว่างที่ผมซอยอยู่ มือผมก็ไปกุมที่หน้าอกของเธอ แล้วใช้มือล้วงจากคอเสื้อควานหาเม็ดหัวนมพร้อมกับเขี่ยเล่น ผมเอามือล้วงเข้าไปในยกทรง แล้วเขี่ยอยู่พักนึงจึงเอาออก แล้วเปลี่ยนมาขยำเบาๆ ด้านหน้าแทน พร้อมกับซอยเข้าออกไม่หยุด จนผมใกล้จะเสร็จ ผมรีบชักออกมาเกือบไม่ทัน แต่น้ำของผมมันดันพุ่งแรงไปหน่อย มีบางหยดพุ่งไปเลอะชุดนอนเธอ ผมจึงต้องเอากางเกงใน ของผมมาเช็ดน้ำที่ผมทำหกเลอะบนหน้าท้องเธอ ผมปล่อยร่างเธอนอนหงายล่อนจ้อนอยู่ระหว่างที่ผมใส่กางเกง แล้วผมก็มา จูบที่เนินของเธอ 1 ทีก่อนลา แล้วจึงค่อยๆ สวมกางเกงในกลับเข้าที่เดิม แล้วขยับให้เรียบร้อย ดึงชายกระโปรงลงมาปิด ก่อนออกจากห้อง แล้วผมจูบแก้มน้องทั้งสอง ทั้งน้องเมย์และหญิง แล้วกระซิบราตรีสว้สดิ์นะน้องรัก แล้วผมค่อยๆ ย่องกลับ ไปนอน พอตื่นเช้ามาตอนทานข้าว น้องสาวผมก็คุยจ้อเป็นปกติไม่รู้เรื่อง ส่วนหญิงนั่งตรงข้ามผม ได้แต่ก้มหน้าไม่สบตาผม สงสัยเธอจะรู้เลยอายๆ ผมยังติดใจน้องหญิงผู้น่ารักคนนี้อยู่เลย และหลังจากนั้นผมก็เริ่มจีบเธอ จนติดและคบกับเธอเป็นแฟน และได้เสียกันจนเธอเข้ามหาวิทยาลัย แล้วเราก็ห่างๆ กันไปเพราะผมจบแล้ว และก็ได้งานทำและมีแฟนใหม่ แต่ผมยังไม่ลืม น้องหญิงคนนี้เลย เรื่องของผมก็มีเท่านี้ มันอาจจะยาวหน่อย แต่ผมก็ดีใจที่ได้ระบายออกมา เพราะผมเก็บความสุขเอาไว้ คนเดียวไม่ไหวหรอกครับ หวังว่าเพื่อนๆ คงมีใครเคยมีประสบการณ์อย่างผมนะครับรื่องเสียว หลับจนได้เสียว
  ผมเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์เรื่องลักหลับที่ผมประทับใจอยู่ครั้งหนึ่งมา เล่าให้ฟัง ตอนนั้นผมอายุ 20 ผมเป็น คนกรุงเทพฯ อาศัยอยู่กับพ่อแม่และมีน้องสาวคน 1 คนอายุ 17 เรียนอยู่ชั้นม.5 ของโรงเรียนมัธยมชื่อดังย่านลาดพร้าว หน้าตาก็จัดว่าน่ารัก แต่เพราะผมเป็นพี่ชายเลยมองไม่ออกเท่าไหร่ (เห็นหน้ากันทุกวัน) เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันไม่ใช่การ ลักหลับน้องสาวผมเองหรอกครับ แต่ก็ไม่เชิงมากนัก น้องสาวผมชอบพาเพื่อนมาค้างที่บ้านเป็นประจำ และมีเพื่อนน้องอยู่ คนหนึ่งชื่อน้องหญิง น้องหญิงเรียนอยู่ที่เดียวกันกับน้องสาวผม เธอเป็นคนผิวขาว ผมสั้นๆ น่ารักมาก ผมเห็นแล้วยังชอบเลย แต่ไม่กล้าจีบเพราะเป็นเพื่อนน้อง เดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นโคแก่ อีกอย่างหนึ่งต่อหน้าเพื่อนๆ ของน้องผม ผมจะวางตัวดี ทำเหมือนจะสุภาพเรียบร้อย เพื่อนๆ น้องเคารพผมทุกคน แต่ในใจนี่สิอยากจะอึ๊บซะให้หมดทุกคน เพื่อนน้องทุกคนเลย โดยเฉพาะน้องหญิงที่น่ารัก และแล้ววันที่ฟ้าประทานก็มาถึง วันนั้นผมกลับจากมหาวิทยาลัย พอมาถึงบ้านปุ๊บก็เห็นรองเท้า น้องสาวผมกับรองเท้าผู้หญิงอีกคู่หนึ่ง ผมคิดในใจแล้วว่าต้องเป็นเพื่อนน้องคนใดคนหนึ่งแน่เลย ในใจผมอยากให้เป็นน้อง หญิงจังเลย แล้วก็จริงดังคาด น้องเมย์(น้องสาวผม) พาเพื่อนมาค้างที่บ้านก็คือน้องหญิงที่น่ารักของผมนั้นเอง เค้ามาทำ รายงานกัน พอผมเข้าไปในบ้าน น้องสาวผมก็รีบจัดแจงวิ่งมาบอกผมว่า พี่นุ๊กๆ คืนนี้เมย์ขอนอนห้องพี่นุ๊กนะ เมย์จะทำ รายงานกับหญิง ส่วนผมให้ไปนอนห้องเธอแทน เพราะห้องผมมีแอร์ TV VDO และห้องใหญ่กว่า ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็โอเค ตอนนั้นเป็นเวลาสัก 5-6 โมง น้องสาวผมกับน้องหญิงก็ขึ้นไปนอนดู TV กันในห้องผม ผมจะเปลี่ยนเสื้อผ้าสักหน่อยก็ไม่ได้ เพราะน้องสองคนดู TV กันอยู่เลย ผมเลยต้องไปเปลี่ยนในห้องน้องสาว พอผมเข้าไปในห้องน้องสาว ระหว่างที่กำลังเปลี่ยน เสื้อเป็นชุดอยู่บ้าน ผมก็เหลือบไปเห็นถุงกระดาษใบหนึ่งใส่เสื้อผ้าวางอยู่ ผมคิดในใจแล้วว่าต้องเป็นของน้องหญิงแน่เลย ที่เตรียมชุดมาสำหรับค้างบ้านผม ผมเดินไปล็อคประตูห้องแล้วกลับมา ค่อยๆ ล้วงเจอเสื้อที่พับอยู่ในถุงออกมา แล้วคลี่วาง บนเตียงเบาๆ ไม่ให้ยับ มันเป็นชุดนอนแบบคลุมทั้งตัวลายการ์ตูน พอผมคลี่ชุดนอนออก ผมก็พบกับชุดชั้นในและกางเกง ชั้นในตัวจิ๋วของน้องหญิงวางอยู่ข้างใน พับอย่างเรียบร้อย ผมตื่นเต้นมากที่จะได้สัมผัสมัน เพราะมันเป็นของน้องหญิง ชุดชั้นในเป็นผ้าลายการ์ตูนสีขาว ส่วนกางเกงในเป็นแบบไนล่อนบางๆ ลายลูกไม้สีฟ้าอ่อน ผมค่อยๆ บรรจงหยิบมันขึ้นมา พิจารณาอย่างละเอียด มันสวยน่ารักมากครับ เป็นสีฟ้าอ่อนๆ มีลายลูกไม้อยู่ตามขอบ ผมดูเสร็จแล้วจึงเอามาสูดมาดม มันหอมมากเลยครับ มีกลิ่นสาวของน้องหญิงผสมกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่ม ผมตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก ผมทนไม่ไหวจึงต้อง จัดการกับตัวเองเสร็จไป 1 ยก แล้วรีบเก็บทุกอย่างเข้าที่เดิม แล้วลงมาทานข้าวข้างล่าง ตกกลางคืนนี่สิ ตอนนี้ล่ะเป็นช่วง ไคล์แม็กซ์ที่ผมจะเล่าให้ฟัง ผมนั่งดู TV อยู่ข้างล่างจนดึก พ่อกับแม่ผมขึ้นนอนหมดแล้ว ตอนนั้นรู้สึกจะตี 1 กว่า ผมดูหนัง ได้สักพักก็ขึ้นห้องนอน คืนนี้ผมต้องนอนห้องน้องสาว ตอนจะเข้าห้องผมเดินผ่านหน้าห้องตัวเองเห็นแสงไฟลอดออกมา และได้ยินเสียง TV เปิดอยู่ ผมเคาะประตูถามน้องว่าหลับหรือยัง ถ้าจะนอนให้ปิดไฟปิด TV ด้วย แต่ไม่มีเสียงตอบ ผมนิ่งอยู่พักนึงจึงตัดสินใจค่อยๆ เปิดประตูเข้าไป พอผมเปิดประตูออก ปรากฏว่าไฟกับ TV เปิดทิ้งไว้ ส่วนเจ้าน้องสาวกับ น้องหญิงนอนหลับคารายงานบนเตียงเลย แถมนอนกันไม่เรียบร้อยอีกด้วย น้องเมย์นอนเอาขาข้างหนึ่งไปก่ายน้องหญิง จนกางเกงนอนของเธอ(ขากว้างมาก) บานออกจนผมมองเห็นกางเกงในของน้องสาวผม จนผมต้องอดทนกลืนน้ำลายเกือบทน ไม่ไหว ส่วนน้องหญิงสินอนเรียบร้อยกว่า นอนหงายอยู่ข้างๆ กัน น้องหญิงใส่ชุดนอนตัวเมื่อเย็นที่ผมเห็น ทั้งคู่น่ารักมาก ตอนนี้ไอ้หนูของผมมันโด่ ผมคิดในใจว่าต้องจัดการอะไรสักอย่างกับน้องสองคนให้ได้
  ผมค่อยๆ เขย่าตัวน้องเมย์และน้องหญิงพร้อมเรียกชื่อเบาๆ เพื่อดูให้แน่ใจว่าเธอหลับสนิทจริงหรือเปล่า ปรากฏ ว่าเธอนิ่งครับ ผมเลยได้ใจ ค่อยคุกเข่าเอาหน้าไปใกล้ๆ โคนขาของน้องสาวผม แล้วมองผ่านช่องกางเกงเห็นกางเกงใน ตัวน้อยปิดเนินสงวนของน้องผมอยู่ ผมค่อยๆ เอามือล้วงเข้าไปลูบเล่นช้าๆ ของน้องสาวผมมันนูนจริงๆ แถมขนดกเสียด้วย สงสัยเป็นตามกามพันธุ์เพราะผมก็ขนดก ผมถูตามร่องภายนอกโดยมีกางเกงในปิดอยู่ได้สักพักก็หยุด เพราะผมไม่อยากอึ๊บ น้องสาวตัวเอง มันไม่ดี อีกอย่างของน้องผมผมก็เห็นอยู่เป็นประจำตอนเด็กๆ ผมเปลี่ยนเป้าหมายค่อยๆ เขยิบตัวมาทาง น้องหญิงสุดที่รักของผม เธอนอนหงาย ขาข้างหนึ่งงออยู่ ทำให้ชุดนอนแบบคลุมของเธอเปิอออกเล็กน้อย ผมค่อยๆ คลานเข้าไปคุกเข่าคร่อมร่างเธอไว้ หน้าชนหน้าเลย น้องหญิงสวยจริงๆ ผมทนไม่ไหวค่อยๆ หอมแก้มเธอทั้งสองข้าง พอหอมแก้มเสร็จผมค่อยๆ เลื่อนตัวลงมานั่งคุกเข่าระหว่างขาน้องหญิง ผมเอามือลูบขาของเธอเล่นแล้วค่อยๆ เลื่อนขึ้นไปถึง โคนพร้อมกับเหนี่ยวขอบกระโปรงนอนขึ้นไปด้วย แต่มันเปิดไม่ถนัดนัก เพราะว่าน้องหญิงนอนหงายอยู่ก็เลยเปิดได้เฉพาะ ข้างหน้า ผมดึงชายกระโปรงขึ้นไปอย่างช้าๆ จนเห็นขอบกางเกงชั้นในด้านล่างโผล่แล้วไปหยุดที่หน้าท้อง ตอนนี้ผมตะลึง ครับ กางเกงในที่น้องหญิงใส่ก็คือตัวเดียวกับที่ผมดมเมื่อเย็นนั้นเอง แต่ไอ้ที่อยู่ข้างในสิ อวบนูนเหลือเกิน ผมเอามือค่อยๆ แตะลูบเล่นเบาๆ ตอนนั้นมือผมสั่นมาก เพราะดีใจที่จะได้จับของคนน่ารักๆ อีกใจหนึ่งก็กลัวว่า ถ้าเธอตื่นมาผมจะเอาหน้า ไปไว้ไหน ผมนั่งคิดอยู่พักนึงจึงเดินไปปิดไฟเพื่อพรางตัว เผื่อถ้าเธอตื่นจะได้หลบทัน เธอคงยังไม่ทันเห็นถนัดนัก แต่ยังเปิด TV ไว้โดยอาศัยแสงจาก TV ผมกลับมาลูบไล้กางเกงในน้องหญิงต่อ สักพักผมค่อยจูบลงตรงกลางมัน แล้วใช้ลิ้นเลียทั้งที่ มีกางเกงในสีฟ้าลายลูกไม่อ่อนบังอยู่ ระหว่างที่เลีย ผมรู้สึกว่ามีน้ำเหนียวๆ ไหลออกมาด้วย ผมเลียอยู่ประมาณ 2 นาที จึงหยุด แล้วค่อยๆ เอามือทั้งสองมาจับขอบกางเกงชั้นในทั้งสองข้าง แล้วค่อยๆ รูดลงช้าๆ ตอนที่รูดลงมาผมนี่ใจหวิวมาก เพราะผมเห็นเนินสงวนของน้องหญิงค่อยๆ โผล่มาช้าๆ จนผมดึงกางเกงในออกจากขาข้างหนึ่ง แต่ยังห้อยไว้ที่ปลายขา อีกข้างหนึ่ง ผมไม่รอช้า เอาลิ้นรีบเลียตวัดขึ้นลงสลับกันตามแนวร่อง พร้อมทั้งดูดน้ำของเธออย่างเมามัน น้ำของเธอไม่มีกลิ่น เหม็นคาวเลยครับ เป็นน้ำใสๆ เหนียวๆ ผมเลียจนน้ำเกือบแห้ง มือหนึ่งก็รูดไอ้หนูของผมไปในตัว อีกมือก็ท้าวเตียงไว้ มันเมื่อยแขนมากแต่ก็มีความสุข ผมเลียจนลิ้นชา สักพักผมจึงถอดกางเกงของผมออก แล้วค่อยๆ แยกขาของเธอทั้งสองข้าง จนกางออกได้สัก 45 องศา เชื่อไหมขนของน้องหญิงมีน้อยมาก ไม่เหมือนของน้องเมย์น้องสาวผม รายนั้นดกปกคลุมหมด ทั้งสามเหลี่ยมเลย ส่วนของหญิงมีเฉพาะด้านบนๆ เป็นกระจุกแนวยาว ส่วนกลีบทั้งสองข้างล่างไม่มีขนเลยครับ มันเป็นสี ออกแดงๆ สวยมาก ผมตัดสินใจใช้นิ้วแหวกออกดูเพื่อสำรวจ ข้างในของน้องหญิงจัดว่ายังใหม่อยู่ ไม่โทรมมาก เธอมีแฟน อยู่แล้ว เห็นน้องสาวผมเล่าให้ฟัง และคงเคยมีอะไรกันมาบ้างเพราะดูจากกลีบทั้งสองไม่สนิท และมีรอยคล้ำนิดๆ แต่ไม่มาก แล้วเอานิ้วกลางค่อยๆ แหย่ลงไปในรูได้อย่างไม่ยากมากนัก ผมแหย่เข้าออกสัก 5-6 ที ก็เปลี่ยนมาเป็นไอ้หนูของผมแทน ผมค่อยๆ เอาไอ้หนูถูขึ้นลงตามแนวร่องช้าๆ ก่อนที่จะใช้อีกมือแหวกกลีบทั้งสองออก แล้วดันมันเข้าไปช้าๆ มันเข้าไปยากมาก ในตอนแรก แต่พอผ่านไปได้ครึ่งหนึ่งมันก็เริ่มเข้าที่ครับ ผมค่อยๆ ขยับเอวแล้วซอยช้าๆ เป็นจังหวะ ตอนนี้เธอยังหลับอยู่เลย ไม่รู้ไปทำอะไรกันมาถึงได้หลับเป็นตายแบบนี้ สงสัยตอนกลางวันไปเล่นไอซ์กันมาจนเหนื่อยแหงๆ ระหว่างที่ผมซอยอยู่ มือผมก็ไปกุมที่หน้าอกของเธอ แล้วใช้มือล้วงจากคอเสื้อควานหาเม็ดหัวนมพร้อมกับเขี่ยเล่น ผมเอามือล้วงเข้าไปในยกทรง แล้วเขี่ยอยู่พักนึงจึงเอาออก แล้วเปลี่ยนมาขยำเบาๆ ด้านหน้าแทน พร้อมกับซอยเข้าออกไม่หยุด จนผมใกล้จะเสร็จ ผมรีบชักออกมาเกือบไม่ทัน แต่น้ำของผมมันดันพุ่งแรงไปหน่อย มีบางหยดพุ่งไปเลอะชุดนอนเธอ ผมจึงต้องเอากางเกงใน ของผมมาเช็ดน้ำที่ผมทำหกเลอะบนหน้าท้องเธอ ผมปล่อยร่างเธอนอนหงายล่อนจ้อนอยู่ระหว่างที่ผมใส่กางเกง แล้วผมก็มา จูบที่เนินของเธอ 1 ทีก่อนลา แล้วจึงค่อยๆ สวมกางเกงในกลับเข้าที่เดิม แล้วขยับให้เรียบร้อย ดึงชายกระโปรงลงมาปิด ก่อนออกจากห้อง แล้วผมจูบแก้มน้องทั้งสอง ทั้งน้องเมย์และหญิง แล้วกระซิบราตรีสว้สดิ์นะน้องรัก แล้วผมค่อยๆ ย่องกลับ ไปนอน พอตื่นเช้ามาตอนทานข้าว น้องสาวผมก็คุยจ้อเป็นปกติไม่รู้เรื่อง ส่วนหญิงนั่งตรงข้ามผม ได้แต่ก้มหน้าไม่สบตาผม สงสัยเธอจะรู้เลยอายๆ ผมยังติดใจน้องหญิงผู้น่ารักคนนี้อยู่เลย และหลังจากนั้นผมก็เริ่มจีบเธอ จนติดและคบกับเธอเป็นแฟน และได้เสียกันจนเธอเข้ามหาวิทยาลัย แล้วเราก็ห่างๆ กันไปเพราะผมจบแล้ว และก็ได้งานทำและมีแฟนใหม่ แต่ผมยังไม่ลืม น้องหญิงคนนี้เลย เรื่องของผมก็มีเท่านี้ มันอาจจะยาวหน่อย แต่ผมก็ดีใจที่ได้ระบายออกมา เพราะผมเก็บความสุขเอาไว้ คนเดียวไม่ไหวหรอกครับ หวังว่าเพื่อนๆ คงมีใครเคยมีประสบการณ์อย่างผมนะครับ !

 38. ຈ໋ອກແຈ໋ກ
  ເດືອນທັນວາ 15, 2015 ເວລາ 3:19 pm

  ນົມໃຫຍ່ເກີນຈົນຕ້ອງໄດ້ໂຈມໄວ້, ພິລຶກ !

 39. ເສັ້ງກີ່
  ເດືອນທັນວາ 31, 2015 ເວລາ 5:43 pm

  ຖ້າເຄີຍລົງແລ້ວ ກໍ່ລຶບອອກໂລດເດີຍາກາຊະ !

  สอนเซ็กส์ให้พี่สาวได้เสียว
  เรื่อง ของผมมีอยู่ว่า ผมแต่งงานมาแล้ว 5 ปี ผมกับเมียมีความสุขมากในเรื่องของเซ็กซ์ เราเองไม่มีปัญหาเลย เก่ง ตอบสนองได้ทุกอย่าง เมียผมเองก็สามารถที่จะทำตามที่ผมต้องการได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะใช้ปากหรือเล้าโลมแบบไหน เมียผม ถูกผมสอนให้จนชำนาญ แต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตครอบครัวผมสิ เป็นเรื่องที่มันห้ามไม่อยู่ เพราะผมเองมีพี่สาวอยู่ คนหนึ่ง อายุมากกว่าผม 2 ปี เขาเองก็แต่งงานประมาณ 3 ปีแล้ว คือแต่งทีหลังผมแล้วไปอยู่ที่จังหวัดอื่น หลายครั้งที่ พี่สาวผมกลับมาเยี่ยมผม สีหน้าแกเหมือนคนไม่มีความสุขเท่าไหร่นัก จนกระทั่งคืนหนึ่ง ผมเองมีโอกาสได้คุยกับพี่สาวผม วันนั้นผมอยู่บ้านกับเมีย และพี่สาวผมมาพักที่บ้านผม 3 คืน คืนแรกเมียผมก็เข้าไปนอนในห้อง ผมเองก็นั่งในห้องรับแขก ดูทีวีกับพี่สาวอยู่สองคน ผมเลยถามพี่สาวว่า พี่..ทำไมผมสังเกตว่าพี่เองสีหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เหมือนกับว่าพี่เองไม่มี ความสุข พี่สาวก็บอกว่าไม่มีอะไร ผมบอกว่าผมไม่เชื่อ เพราะปกติพี่สาวเป็นคนร่าเริงมาก เลยถามพี่ไปว่าพี่คงมีปัญหาที่น่า จะกลุ้มมากมั้ง บอกผมเถอะ เรื่องเงินหรือเปล่า แกบอกว่าไม่ใช่ เรื่องผัวมีเมียน้อย แกก็บอกว่าไม่เชิง เลยถามพี่สาวตรงๆ เลยว่าเรื่องเซ็กซ์รึปล่าวพี่ บอกผมเถอะ ผมเป็นน้องชาย น่าจะพูดให้ผมฟังได้นะ เผื่อผมจะช่วยอะไรได้บ้าง
  พี่สาวผมนั่ง คิดสักพักก็บอกว่าใช่น้อง เรื่องเซ็กซ์ พี่สาวผมบอกว่า พี่เขยเขาท่าทางไม่ค่อยมีอารมณ์กับพี่เลย และพี่เองก็ไม่เคยมีความสุข สุดยอดในเรื่องเซ็กซ์กับผัวพี่เลย แล้วน้องกับเมียน้องล่ะ เวลาเมคเลิฟกันนี่เสร็จพร้อมกันทุกทีไหม ผมก็เลยต้องบอกไปว่าใช่ และถามกลับไปว่า ผัวพี่เคยเร้าโลมพี่ก่อนไหม พี่สาวบอกว่าไม่เคย ผมถามต่อว่าแล้วพี่เคยเร้าโลมพี่เขยบ้างไหม พี่สาวบอก ว่าทำไม่เป็น ไม่รู้จะทำยังไง จำเป็นเหรอ พี่กลัวว่าวันหนึ่งผัวพี่จะไปมีเมียน้อยแล้วเลิกกับพี่ น้องพอมีวิธีแนะนำพี่บ้างไหม ผมนั่งคิดสักพัก เลยบอกพี่สาวว่าพี่รอผมสักพักนะ แล้วผมก็เข้าห้องนอนผม แล้วคุยกับเมียโดยเล่าเรื่องพี่สาวให้เมียให้ฟัง แล้วบอกเมียว่าจะให้พี่สาวเข้ามาดูเราเมคเลิฟกัน ทีแรกเมียผมตกใจ บอกว่าไม่ดีหรอกพี่..น้องอาย ผมขอร้อง บอกว่าขอให้ ช่วยนะ เพราะพี่สาวเขาจะได้รู้วิธีมีความสุข เราต้องสาธิตให้พี่เห็น เขาจะได้มีความสุขในครอบครัวเหมือนเรา เมียผมก็ เลยยอม ผมก็ออกมาบอกพี่สาวว่า พี่เข้ามาในห้องนอนผมไหม ผมจะเมคเลิฟกับเมียผมให้พี่ดู ถือว่าสาธิต พี่จะได้รู้ว่าการ เร้าโลมทั้งชายหญิงเขาทำกันยังไง พี่สาวสนใจมากเลยยอมเข้ามาห้องนอน
  พอ พี่ผมเข้ามาในห้อง เมียผมหน้าแดงเลย พี่สาวบอกว่าขออนุญาตศึกษาหน่อย แล้วผมก็เข้าไปกอดจูบกับเมียผมให้ พี่สาวผมดู โดยค่อยๆ ถอดเสื้อผ้าผมออก แล้วก็ถอดเสื้อเมียผมออก รูปร่างเมียผมดีมาก หุ่นใกล้เคียงกับพี่สาวผม เพราะพี่ สาวผมก็เป็นคนสวยเหมือนกัน แล้วผมก็ลูบไล้นม แล้วก็ดูดนมเมียผม แล้วผมก็ก้มลงไปเลียให้เมียผม เมียผมครางซี้ดซ้าด ใหญ่เลย แล้วเมียผมก็พลิกตัวกลับหัวกลับหาง มาอ้าปากดูดจรวดของผมเป็นท่า 69 ซึ่งผมเองก็เสียวมาก เลียดูดของเมีย ใหญ่เลย ผมเหลือบตาดูพี่สาวผม เห็นแกดูตาจ้องไม่กระพริบเลย แล้วเห็นแกเอามือข้างหนึ่งลูบไล้นมตัวเอง แล้วก็มืออีกข้าง ก็ล้วงเข้าไปในกระโปรงของตัวเอง ผมก็เลยถามพี่สาวว่าเป็นไงพี่ พี่สาวบอกว่าเสียวจังเลย ผมกระซิบถามเมียว่า เชิญพี่สาว เข้ามาลองเลยนะ เมียผมพยักหน้า ผมเลยบอกว่าพี่อยากลองไหม ผมจะสอนแบบจริงๆ เลย พี่จะได้รู้ไง พี่สาวบอกว่าจะดีเร้อ ผมบอกว่าไม่เป็นไรหรอกพี่ แล้วพี่ผมก็ขึ้นมาบนเตียงนอนผม ถามว่าจะให้พี่ทำยังไง ผมบอกว่าก่อนอื่นพี่ต้องถอดเสื้อผ้า ออกก่อนสิ พี่สาวก็เลยต้องถอดเสื้อผ้าออกหมด แล้วผมก็ดึงพี่สาวผมเข้ามากอด โดยเมียผมนอนอยู่ข้างๆ แล้วผมก็จูบที่ปาก พี่สาวผม จูบอย่างดูดดื่มลิ้นผมกับลิ้นพี่สาวพันกัน แล้วผมก็ดูดนมให้พี่สาว นมพี่สาวผมไม่หย่อนยานเลยนะ พี่สาวผมคราง ซี้ดซ้าด พี่สาวบอกว่าพี่เสียวจังเลย เมียผมก็มุดเข้ามาดูดจรวดผมอีกด้วย ผมก็ยิ่งเสียวใหญ่เลย แล้วพี่สาวผมก็ขอลองดูด จรวดผมบ้าง ผมถอนจรวดออกจากปากเมียผม ให้พี่สาวผมลองบ้าง ทีแรกโดนฟันพี่สาว ผมก็ค่อยๆ บอกว่าถ้าโดนฟันจรวด จะเจ็บนะ แกก็เลยพยายามไม่โดน สักพักก็เริ่มคล่อง ผมเสียวมากๆ เลย เมียผมก็นอนดู แล้วก็เข้ามาดูดนมพี่สาวผม แกเสียว มากเลย บอกว่าเสียวจังเลย พอสักพักเมียผมรู้ว่าผมเสียวเต็มที่ เมียผมก็เลยขึ้นมานั่งคร่อมขึ้นมาขี่จรวดผม คราวนี้พี่สาว ผมนั่งดู ผมบอกให้พี่สาวขึ้นมานั่งอยู่ที่หน้าผม ผมก็เลียให้พี่สาวผม เมียผมก็ขย่มใหญ่เลย วันนี้เมียผมทำเต็มที่เลย ขย่มสัก พักเมียผมก็ร้องโอ๊ย แบบเสียวสุดขีด เมียผมเสร็จแต่ผมยังไม่เสร็จ ผมเสียวมากๆ เลยเลียหม้อพี่สาวผมใหญ่เลย พี่สาวก็ บอกว่าพี่เสียวมากเลย น้องช่วยพี่หน่อยสิ พี่เสียวมากเลย ผมหันหน้าไปถามเมียผม เห็นเมียผมพยักหน้า ผมเลยจับพี่สาวผม นอนหงาย หุ่นพี่สาวผมดีมากเลย ขาว นมไม่เล็กไม่ใหญ่มาก ผมเอาจรวดผมจ่อแล้วก็กดลงในหอยของพี่สาวผม ค่อยๆ กดลงไปจนมิดด้าม ค่อนข้างจะฟิตมากเลย แต่น้ำของพี่สาวออกมาเยอะมาก ผมก็จูบปากพี่สาวแลกลิ้นกัน อร่อยจังเลย แล้วก็ ซอยบั้นเอว พี่สาวผมก็เด้งรับผม เมียผมก็ช่วยดูดนมพี่สาวผมด้วย พี่สาวผมครวญครางใหญ่เลย พี่เสียวจัง น้องจ๋าเก่งจังเลย ผมซอยสักพักก็บอกให้พี่สาวพลิกตัว แล้วผมก็ขึ้นด้านหลังเป็นท่าหมา แล้วผมก็ซอยอย่างเร็วและแรง สักพักพี่สาวผมก็ร้อง กรี๊ดดังลั่น แกเสร็จก่อนผม ผมเร่งซอยอีก 2-3 ครั้ง ผมก็ปล่อยน้ำออกใส่ในหม้อพี่สาวผม แล้วเราสามคนก็นอนแผ่ สักพัก ผมก็นึกได้ เลยถามพี่สาวว่า พี่ผมสอนเกินเลยไปไหมนี่ พี่สาวบอกว่าไม่เกินหรอก เพราะพี่เองไม่เคยเสียวสุดยอดเท่านี้มา ก่อนเลยนะ แล้วพี่สาวก็ขอบคุณเมียผมที่ช่วยสอนด้วย เมียผมตอบว่ายินดี และอยากเห็นพี่มีความสุข แล้วผมถามพี่สาวว่า เมื่อกี๊ผมปล่อยน้ำผมออกในท้องพี่ พี่สาวจะท้องไหม พี่สาวบอกว่าไม่เป็นไรหรอก เพราะพี่กินยาคุมมาก่อน ไม่เป็นไรหรอก มั่นใจมาก หลังจากนั้นอีกสองวัน พี่สาว ผมและเมียผม ก็ฝึกวิชาด้วยกันกันอีก 2 วันก่อนกลับ บางครั้งเมียผมไม่อยู่ พี่สาว ก็ชวนผมให้ช่วยฝึกอีก หลังจากนั้นพี่สาวผมกลับไปบ้าน และแกก็สามารถยิ้มได้ เพราะแกเริ่มชำนาญ แกกลับมาเยี่ยมผม บ่อยขึ้น และบอกว่าผัวแกเองก็เริ่มเป็นบ้างแล้ว แต่ผัวแกก็ไม่สงสัยผมเพราะผมเป็นน้องชาย พี่สาวบอกว่า ได้บอกผัวว่าหัด จากวีดีโอ พี่สาวผมมาทีไรก็ฝึกฝีมือกับผมบ่อยๆ เมียผมก็พอใจ เพราะได้รสชาติความแปลกใหม่อีกต่างหาก !

 40. ບ້າລອກ
  ເດືອນມັງກອນ 14, 2016 ເວລາ 6:22 pm

  ແມ່ລູກອ່ອນ

  ທີ່ຈິງແລ້ວ ຂ້ອຍນອນໂຊຟາເບດກໍ່ໄດ້ແຕ່ສາວແຈ່ມຍົກເອົາມາເປັນຂໍ້ອ້າງນຶ່ງ
  ຮວມກັບເຫດຜົນອື່ນໆເພື່ອຈະໄດ້ອອກເຮືອນໄປເຊົ່າຫ້ອງແຖວຢູ່ກັບຜົວຕາມ
  ລຳພັງສອງຄົນ, ເຫດຜົນທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນບໍ່ຢາກຢູ່ຮ່ວມຍ່າແລະປ້າ ເວົ້າຕາມ
  ປະເພນີລາວເຮົາແມ່ນເຂີຍຍ້າຍເຂົ້າໄປຢູ່ກັບຄອບຄົວພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ແຕ່ນ້ອງ
  ຊາຍຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຊອກວຽກໄດ້ຢູ່ Ojai ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ກັບມາເຮັດວຽກໃຫ້ໂຮງ
  ງານເຮັດປະກອບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ລາວເຄີຍເຮັດວຽກໃຫ້ເຂົາເປັນເວລາ 10
  ປາຍປີ ແລະຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ອອກມານອນໂຊຟາເບດ ຍົກຫ້ອງທີ່ຂ້ອຍແລະນ້ອງ
  ຊາຍເຄີຍຢູ່ເຄີຍນອນໃຫ້ເປັນຫ້ອງຂອງນ້ອງຊາຍແລະນ້ອງໃພ້ ຊິຍ່ອງກັນທ່າ
  ໃດຕອນໃດກໍ່ເຊີນຕາມສະບາຍ ບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າຄົນໃນເຮືອນເຂົ້ານອນໝົດເໝືອນ
  ຢູ່ກັບຄອບຄົວແມ່ເຖົ້າ ແລະປາກົດວ່າເຂົາກໍ່ເຮັດແນວນັ້ນອີ່ຫລີ ກະຄືວ່າຫັ້ນ
  ລະ ເຂົ້າໃໝ່ປາມັນ ຕຳແຈ່ວບໍ່ທັນແຫຼກກໍ່ດຶງກັນເຂົ້າຫ້ອງ ແບບວ່າເອີ້ນເມຍເຂົ້າ
  ໄປຊອກນັ້ນຫານີ້ໃຫ້ 10-15 ນາທີພຸ້ນລະຈຶ່ງເຫັນປ່ອນໜ້າອອກຫ້ອງມາຊ່ອຍ
  ຍ່າຊ່ອຍປ້າແຕ່ງກິນ ຖ້າແມ່ນມື້ວັນເສົາວັນອາທິດ ຄູບາສັນເພນແລ້ວພຸ້ນລະຈຶ່ງ
  ເຫັນເຂົາອອກຫ້ອງມາອາບນ້ຳລ້າງສ່ວຍແຕ່ງໂຕອອກບ້ານໄປງານຊຸມແຊວສັງ
  ສັນໃຫ້ໝູ່ກືນນ້ຳລາຍນຳເມຍສາວນ້ອຍຂອງຕົນ ບໍ່ວ່າແຕ່ໝູ່ລາວດອກທີ່ຍ້ອງວ່າ
  ເມຍໝໍງາມມີສະເນ່ ຂ້ອຍເປັນລຸງແທ້ໆກໍ່ຍັງຄິດຢາກສົບໜ້າລົງໃສ່ວ່າງຂານ້ອງ
  ໃພ້ເວລາລາວເອົາຕີນທັງສອງເບື້ອງຂຶ້ນຢຽບເບາະຊະລົງນັ່ງລົມກັບອາວອາ ຖ້າ
  ລົມກັບປ້າແລະພໍ່ປູ່ແມ່ຍ່າ ລາວກໍ່ນັ່ງຈົບນັ່ງງາມຫັ້ນລະ ບໍ່ໄດ້ທຳຕົວສະບາຍໆ
  ຄືຕອນຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກຂ້ອຍດອກ.
  ມີເທື່ອນຶ່ງເດີເຫັນຄັກໂໝະສາວແຈ່ມ, ລາວນັ່ງຢອງຫຍໍ້ອົມໃຫ້ຜົວ ປະຕູຫ້ອງ
  ຕ້ອງໄດ້ຍູ້ແຮງໜ້ອຍນຶ່ງຈຶ່ງເຂົ້າລ໋ອກ ແຕ່ເຂົາຄົງໃຈຮ້ອນຈຶ່ງອັດບໍ່ແຈບ ຂ້ອຍໄປ
  ຊື້ RAM ມາຕື່ມໃສ່ຄອມ ເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍເຂົ້າມາເຮືອນຈຶ່ງສືບຕໍ່ເຮັດກັນ, ເຫັນ
  ວິບແວບໜ້ອຍດຽວດອກແຕ່ຮູ້ວ່າໂໝະນ້ອງໃພ້ໂໜກໃຫຍ່ໄຮ້ໝອຍ ແລະແຕ່
  ມື້ນັ້ນມາ ເວລາຊັກວ່າຕ້ອງໄດ້ຈິນຕະນາວ່າຊັກໃສ່ໂໝະນ້ອງໃໝ້ແທນໂໝະເຈ້
  ຄິມ, ແຕ່ກ່ອນກໍ່ເອີ້ນເອື້ອຍຫັ້ນລະ ແຕ່ພໍລາວອວບຂາວຂຶ້ນມາຈຶ່ງພາກັນເອີ້ນເຈ້
  ເໝືອນຄົນເຈັ໊ກຄົນຈີນເຂົາເອີ້ນກັນ.
  ຕ໊າຍ…! ແບັດຊິໝົດແລ້ວ ໄປຊາດແບັດກ່ອນ, ອ່ານເລື່ອງນີ້ຖ້າ 🙂
  storyseaw.com/index.php?topic=551.0

 41. ບ້າຫີ
  ເດືອນມັງກອນ 29, 2016 ເວລາ 7:18 pm

  ອ່ານເລື່ອງນີ້ແລ້ວ ຄິດຢາກ :)sexthai.xxx/2014/06/18/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7-2/

 42. ແງ້ນຫີ
  ເດືອນກຸມພາ 12, 2016 ເວລາ 5:54 pm

  ເວົ້າຕາມທີ່ໄດ້ຍິນຜູ່ຍິງລົມກັນ ເຂົາວ່າເຂົາມັກຜູ່ຊາຍສູງຂາວຍາວໃຫຍ່ ໃຈດີລີລາເດັ່ນ
  ແຕ່ມັນຫາຍາງຜູ່ຊາຍທີ່ສົມບູນແບບນັ້ນນະ ຂະໜາດ John Holmes ຍັງມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ.
  ເອື້ອຍ Tracy ຮຽນບໍ່ຈົບມໍຕົ້ນດອກ ໃຫ້ຊິເສັງພາກຮຽນເອົາໃບປະກາດແລ້ວລະແຕ່
  ເລື່ອງແດງຂຶ້ນກ່ອນ, ລາວມີລູກກັບອາຈານສອນວິຊາພະລະສຶກສາຈຶ່ງຕ້ອງຖືກປົດປ່ອຍ
  ອອກຈາກໂຮງຮຽນມາອຸ້ມທ້ອງຢູ່ເຮືອນລໍຖ້າອາຈານມາຕື່ມແຂ່ງຕື່ມຂາໃຫ້ແຕ່ເພິ່ນມາ
  ບໍ່ໄດ້ທຸກມື້ດອກ ມື້ໃດບໍ່ໄດ້ເຮັດເມຍຫລວງຈຶ່ງມາຫາເອື້ອຍ Tracy ຖ້າພໍ່ຢູ່ເຮືອນມາໃກ້
  ບໍ່ໄດ້ເດີ ຖືກປືນແຝດເພິ່ນໂລກລະ ຕ້ອງໄດ້ຫລອຍມາຕອນພໍ່ອອກສະໜາມ.
  ອາດຈະເປັນຍ້ອນວິນຍານສັດໂຕນັ້ນບໍ່ມີບຸນຫຼາຍພໍທີ່ຈະເກີດມາເປັນມະນຸດ ຫຼືອາດຈະ
  ເປັນຍ້ອນອາຈານພະລະເຮັດແຮງໂພດກ້ອນເລືອດນັ້ນຈຶ່ງຫລູອອກມາແລະຈາກນັ້ນມາ
  ເອື້ອຍ Tracy ກໍ່ບໍ່ສາມາດມີລູກໄດ້ອີກເລີຍ. ຖ້າຖືກປົດປ່ອຍອອກຈາກໂຮງຮຽນລັດແລ້ວ
  ເພິ່ນຈະບໍ່ຮັບເຂົ້າຄືນ ມີແຕ່ໂຮງຮຽນເອກະຊົນເຂົາຈຶ່ງຮັບແຕ່ເມືອງນັ້ນພັດບໍ່ມີ ຕ້ອງໄດ້ມາ
  ຮຽນຢູ່ເມືອງ Baja ເພິ່ນກໍ່ເລີຍສົ່ງຂ້ອຍກັບເອື້ອຍມາຮຽນໂດຍເຊົ່າຫ້ອງແຖວໃຫ້ຢູ່ຕາມ
  ລຳພັງ, ຂ້ອຍນອນນອກ ເອື້ອຍເຕຊີນອນໃນຫ້ອງ ຄືນໃດມີຄວາມຕ້ອງການກົງກັນຈຶ່ງເຂົ້າ
  ນອນຕຽງດຽວກັນ ແບບວ່າເຮັດ oral sex ຊື່ໆນະ ບໍ່ໄດ້ຮ່ວມເພດກັນໃດ໋ ຂໍແຍ່ກົ້ນກໍ່ບໍ່
  ໄດ້ ໃຊ້ແຕ່ປາກກັບມືເທົ່ານັ້ນ ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ໃຊ້ແຕ່ລິ້ນກັບນິ້ວໃຫ້ລາວຫາຍແງ້ນ.
  seawloei.com ຕໍ່ດ້ວຍ /เรื่องเสียว-ช่วยพี่สาวแ/#more-48 ຖ້າຢາກອ່ານຕໍ່ 🙂

 43. ວິວໂຊນິກ
  ເດືອນກຸມພາ 16, 2016 ເວລາ 4:10 pm

  ປ່ຽນແນວຄິດ ຊີວິດປ່ຽນແປງ

 44. ວິວໂຊນິກ
  ເດືອນກຸມພາ 23, 2016 ເວລາ 6:50 pm

  ປ່ຽນແນວຄິດ ຊີວິດປ່ຽນແປງ.

 45. ຫິວຫອຍ
  ເດືອນມີນາ 4, 2016 ເວລາ 1:29 am

  ຕິດຫຍັງກໍ່ພໍອອກໄດ້ ແຕ່ຕິດສີ້ອອກຍາກແທ້ເນີ !

 46. ຊຽງຫິວ
  ເດືອນມີນາ 12, 2016 ເວລາ 6:31 pm

  ເດືອນນີ້ຝັນປຽກກັບເອື້ອຍໃພ້ 2 ເທື່ອແລ້ວ ໝູ່ບອກໃຫ້ເອົາສະຫລິບຂອງລາວໄວ້ກ້ອງໝອນ
  ກັບເງິນ 1₭ ແລ້ວກໍ່ປິ້ນໝອນ ລາວຈຶ່ງຈະຝັນປຽກກັບຂ້ອຍແຕ່ບໍ່ກ້າລັກມາເຮັດຕາມໝູ່ບອກ
  ດອກນະ. ໃຜມີວິທີອື່ນທີ່ໄດ້ຜົນແທ້ໆ? ຂອບໃຈທີ່ບອກ 🙂

 47. ປາປົ່ນ
  ເດືອນມີນາ 21, 2016 ເວລາ 5:21 pm

  ຢາກໄດ້ສາວພັນນົມແບບນີ້ລະມາເປັນເອື້ອຍໃພ້.

 48. ປາເຂັງ
  ເດືອນເມສາ 4, 2016 ເວລາ 4:47 pm

  ບາຍດີເພື່ອນນັກຫື່ນ, ຂ້ອຍຜູ່ນຶ່ງທີ່ເຄີຍຄິດຊົ່ວກັບເອື້ອຍແລະໝູ່ຂອງລາວ
  ເອື້ອຍຂ້ອຍຫຸ່ນນ້ອຍ ນົມໃຫຍ່ ໝູ່ເອື້ອຍຫຸ່ນໃຫຍ່ ນົມໃຫຍ່ ທ້າຍຜາຍ
  ງາມຕາດີແລະມັກນຸ່ງເຄື່ອງວັບໆແວບໆ ກວນຕາບ່າວນ້ອຍ ກໍ່ວ່າຊິຄິດຊົ່ວ
  ກັບລາວ. ທີ່ແທ້ ກໍ່ບໍ່ຄວນດອກເນາະ ເຂົາຢາກນຸ່ງຫຼືບໍ່ນຸ່ງກໍ່ເປັນສິດຂອງເຂົາ
  ເຂົາມີຂອງດີກໍ່ຢາກໂຊເປັນຂອງທຳມະດາ, ເອື້ອຍນີ້ຂີ້ດື້ເດີ ເວລາຜູ່ບ່າວຮ້ານ
  ຕາບຢາງຜິວປາກໃສ່ ລາວຈະສົ່ງຈູບໄປໃຫ້ເຂົາ ບາງເທື່ອກໍ່ຮ່ອນເອິກແກ່ວງ
  ກົ້ນໃສ່ເຂົາ “ມັນຍັງບໍ່ອາຍ ຊິອາຍມັນຫຍັງ?” ລາວຕອບແບບນີ້ລະເວລາ
  ເອື້ອຍຂ້ອຍຕຳນິລາວ. ເພິ່ນວ່າ ນ້ຳນິ້ງໄຫຼເລິກ, ແມ່ນແທ້ເດີ. ເອື້ອຍຂ້ອຍເປັນ
  ຄົນສະງ່ຽມຄ່ຽມຄົມແຕ່ມີອາລົມທາງເພດສູງ, ຂ້ອຍບັງເອີນເຫັນລາວຫຼິ້ນ
  ຫອຍຕົນເອງເທື່ອນຶ່ງ ຕອນລາວນັ່ງອ່ານບົດຮຽນ ແນມຜ່ານປ່ອງຢ້ຽມອອກ
  ໄປເບິ່ງພວກຜູ່ບ່າວໃນກຸ່ມບ້ານເຕະບານ ພໍຂ້ອຍໄຂປະຕູຫ້ອງເຂົ້າໄປ ລາວ
  ກໍ່ຟ້າວຖົກມືອອກແລະແປງສິ້ນເສື້ອໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍແລະບອກຂ້ອຍໃຫ້ເຄາະ
  ກ່ອນຈະເຂົ້າຫ້ອງລາວແລະຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຂໍໂທດເພາະເຫັນປະຕູຫ້ອງເປີດແງ້ມ
  ໄວ້ຢູ່ເລີຍບໍ່ໄດ້ເຄາະ.
  ເອື້ອຍຂ້ອຍມັກພາໝູ່ມາກິນສົ້ມ, “ລະວັງຕາຕໍ້ເດີ !” ເອື້ອຍມັກ text ມາບອກ
  ເຕືອນຂ້ອຍເວລາລາວຈັບໄດ້ວ່າຂ້ອຍລັກເບິ່ງໝູ່ລາວ, ກໍ່ເບິ່ງຫັ້ນລະ ເຂົາໃຊ້
  ຂ້ອຍຂຶ້ນກົກຂາມ ເພື່ອເປັນການຕອບແທນຄ່າແຮງກໍ່ຕ້ອງເບິ່ງ. ເວລາເອື້ອຍ
  ຊ້ອນທ້າຍລົດ ລາວມັກເອົານົມຂອງລາວມາແປະໃສ່ຫຼັງ, ຂອງແນວນີ້ມັນບໍ່ເຂົ້າ
  ຂ້າງອອກຂາໃຜເດີ ເອື້ອຍກໍ່ເອື້ອຍຫັ້ນລະ ນົມນຸ້ມໆຊຸນໄປຊຸນມາ ໂຄຍກໍ່ແຂງ
  ຈົນນ້ຳເກືອບແຕກໃສ່ສົ້ງພຸ້ນລະ. “ເບິ່ງຫຍັງໂລໆເລໆເດີ !” ເອື້ອຍເພັດທ້ວງຂຶ້ນ
  ເມື່ອລາວໄດ້ຍິນສຽງເຂົາຄາງອື້ໆອ້າໆແຢັດໆໂນໆ, ຖ້າພໍ່ແມ່ຢູ່ບ້ານ ຂ້ອຍບໍ່ກ້າ
  ເປີດສຽງດັງດອກ ຢ້ານຖືກຕົບຫູ ແຕ່ເວລາຢູ່ບ້ານນຳເອື້ອຍແລະເອື້ອຍເພັດເປີດ
  ສຽງໃຫ້ເຂົາຮູ້ໂລດວ່າຂ້ອຍເບິ່ງຫຍັງ ເພື່ອວ່າສອງສາວໃຫຍ່ຈະເຂົ້າມາເບິ່ງນຳ
  ຄືໝູ່ແນະນຳການຍົ້ວອາລົມເອື້ອຍ ແຕ່ເຂົາບໍ່ເຄີຍກ້າວຂາເຂົ້າມາຫ້ອງນອນແລະ
  ເບິ່ງໜັງລາມົກກັບຂ້ອຍຈັກເທື່ອດອກ, “ມັນບໍ່ເວີກ…” ຂ້ອຍລາຍງານໝູ່ຕາມຈິງ.
  ຊົ່ວໂມງຊົມການແຂ່ງຂັນກິລາ ກຸ່ມຂ້ອຍ 3-4 ຄົນ ຊິພາກັນຂຶ້ນໄປນັ່ງເບິ່ງຢູ່ຊັ້ນ
  ເທິງສຸດເພື່ອຊິໄດ້ລັກເບິ່ງສະດວກປຶ້ມໂປ້ Maxim ທີ່ບັກຂອດລັກຂອງພໍ່ມັນມາເບິ່ງ
  ຂ້ອຍມັກ porn191 ກັບປຶ້ມເປີດບໍລິສຸດ, ຖ້ານັ່ງຊັ້ນລຸ່ມ ຢ້ານຄູພີອີມາເຈີ ເພິ່ນຊິຍຶດ
  ເອົາໄປອີກ ນັ່ງຢູ່ຊັ້ນເທິງສຸດປອດໄພກ່ວາ ຜູ່ຍິງກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍຂຶ້ນມານັ່ງຊັ້ນນີ້ເພາະຢ້ານ
  ເຂົາເຫັນຫວໍ ບາງອີ່ກໍ່ບໍ່ສົນ “ເຫັນກໍ່ເອົາໄປບໍ່ໄດ້” ເຂົາວ່າແບບນີ້.
  ຕອນຢູ່ບ້ານກັບເອື້ອຍສອງຕໍ່ສອງກໍ່ເຄີຍທຳທ່າຊັກວ່າວຕອນເບິ່ງໜັງເອັກໂດຍແງ້ມ
  ປະຕູຫ້ອງໄວ້ເພື່ອວ່າເອື້ອຍຍ່າງກາຍຈະແນມເຂົ້າມາເຫັນແລະຄິດຢາກ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້
  ຜົນອີກຫັ້ນລະ “ຮຽນລ່ວງເດີດຽວນີ້ !” ລາວເຕືອນຂຶ້ນຕອນກິນເຂົ້າແລງ, ຕ້ອງໄດ້
  ລ້າງມືໃສ່ສະບູຄັກແນ່ເດີລາວຈຶ່ງໃຫ້ນັ່ງກິນເຂົ້ານຳ. ກິນກໍ່ບໍ່ແຊບດອກເພາະເອື້ອຍ
  ເທດຫລາຍກັນໂພດ ລາວຄົງຮູ້ຈຶ່ງເຊົາເທດແລະບອກຂ້ອຍຂ້ຽວກິນຖ້າບໍ່ຢາກລ້າງ
  ຖ້ວຍເອງ. “ຢາກເບິ່ງນົມຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງຂອງເຈົ້າກ່ອນລະ” ເອື້ອຍເພັດມາ
  ຢູ່ນຳເອື້ອຍຂ້ອຍຕອນພໍ່ແມ່ໄປເຮັດບຸນຢູ່ Fargo. ເຂົາອາດຈະຫຼິ້ນຫອຍກັນຄືບັກ
  ຂອດສົງໃສກໍ່ເປັນໄດ້ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍລັກຈອບເບິ່ງ ມັນບໍ່ມີບ່ອນລັກເບິ່ງນະ ບໍ່ມີເງິນ
  ຊື້ກ້ອງດິຈິຕອນໄຮ້ສາຍມາຕິດຕັ້ງຄືໝູ່ບອກດອກ ເງິນຊິຊື້ Sprite ກິນແກ້ຄໍແຫ້ງກໍ່
  ຍັງຕ້ອງໄດ້ຕັດຫຍ້າໜ້າບ້ານຫລັງບ້ານກ່ອນເພິ່ນຈຶ່ງໃຫ້ເງິນປະຈຳອາທິດ, ເພິ່ນວ່າ
  ເອື້ອຍຂ້ອຍເຮັດວຽກຫຼາຍຈຶ່ງໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ ແຕ່ງກິນ ລ້າງຖ້ວຍ ຊັກເຄື່ອງ ສ່ວນວຽກ
  ຂ້ອຍແມ່ນຕັດຫຍ້າ ໂປມນ້ຳ ຂົນເຄື່ອງຂາຍຂຶ້ນລົດແລະອີກຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ເພິ່ນເອີ້ນ
  ໃຊ້ ກະຄືວ່າຫັ້ນລະເອື້ອຍຂ້ອຍອໍເຊາະເປັນ ຂໍຮ້ອຍໄດ້ພັນ.
  ເຂົາບໍ່ໃຫ້ເອົາດເວັບ g-gang ດອດຄອມລົງ ເຂົາໄປອ່ານເອົາເອງເດີ ເລື່ອງສຽວກັບ
  ໝູ່ເອື້ອຍ, ໄປກ່ອນ.

 49. A&T2
  ເດືອນເມສາ 16, 2016 ເວລາ 10:00 pm

  ໝູ່ຫລິ້ນໝູ່ກິນນຳກັນຖືກຊູ້ຖືກແຟນເປີດຊິ້ງ ແຕ່ຂ້ອຍພັດໂຊກດີກ່ວາໝູ່
  ຖືກໝູ່ຂອງແມ່ສອນສີ້ສອນເຊີງໃຫ້ເກືອບຄົບຫລັກສູດ ຍັງແຕ່ທ່າຢືນ 69
  ບໍ່ທັນໄດ້ສອນເພາະເພິ່ນຢ້ານຂ້ອຍຮັບນ້ຳໜັກເພິ່ນບໍ່ໄດ້ ແລະອີກຫລາຍທ່າ
  ຈຶ່ງຈະຄົບສູດ Kama Sultra ຖ້າໄດ້ເມືອຢາມບ້ານຈຶ່ງຈະໃຫ້ເພິ່ນສອນໃຫ້.
  ມື້ນັ້ນແມ່ພອນມາຫລິ້ນນຳແມ່ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ຢູ່ ນ້ອງສາວກໍ່ອຸດອນກັບໝູ່ຄົງ
  ເດິກຈຶ່ງຈະກັບ ບາງເທື່ອລາວກໍ່ນອນຄ້າງຄືນຢູ່ກັບໝູ່, ທີ່ຈິງກໍ່ແມ່ນແຟນ
  ຫັ້ນລະແຕ່ເຂົາວ່າເປັນໝູ່ກໍ່ເລີຍວ່ານຳເຂົາ ຂ້ອຍຢູ່ເຮືອນຄົນດຽວ ເກືອບປິດ
  windows ໜັງໂປ້ບໍ່ທັນເພາະແມ່ພອນຍ່າງເຂົ້າມາບ້ານແບບມິດໆ ໂຊກດີ
  ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດສຽງດັງ ຖ້າເພິ່ນຮູ້ວ່າຂ້ອຍເບິ່ງໜັງເອັກເພິ່ນຄົງໝົດສັດທາແລະ
  ຕ້ອງເວົ້າໃຫ້ແມ່ຂ້ອຍຟັງໂລດລະ, ເພິ່ນຢືນຢູ່ໜ້າຫ້ອງຖາມນັ້ນຖາມນີ້ ຂ້ອຍ
  ກໍ່ຕົວະເພິ່ນວ່າລົມກັບໝູ່ເຟສບຸກ ເມື່ອເພິ່ນບໍ່ເຊື່ອກໍ່ບອກວ່າຢອກຫລິ້ນກັບ
  ຜູ່ສາວ ເພິ່ນເລີຍບອກໃຫ້ LIKE ເຟສບຸກຂອງໂຮງຮຽນເພິ່ນແດ່ ຂ້ອຍຊອກ
  ຄົ້ນຫາບໍ່ເຫັນ ເພິ່ນກໍ່ເລີຍເຂົ້າມາຢືນບອກຂ້າງໆ, ສະກົດຕາມເພິ່ນບອກແຕ່
  ກໍ່ຍັງບໍ່ເຫັນຈຶ່ງໃຫ້ເພິ່ນນັ່ງຊອກຄົ້ນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະລຸກໄປເອົານ້ຳເຢັນມາ
  ຕ້ອນຮັບເພິ່ນ. “ກອນ…ລູກຄືເບິ່ງຂອງແນວນີ້?” ແມ່ພອນຮ້ອງຖາມເມື່ອ
  ໜ້າຕ່າງຄລິປສີ້ກັນເປີດຂຶ້ນໂຄສະນາ ຂ້ອຍກໍ່ແກ້ໂຕວ່າສົງໃສໝູ່ເຂົ້າເບິ່ງມັນ
  ຈຶ່ງຕິດ adware.
  ແມ່ພອນເປັນແມ່ຮ້າງມາ 10 ປີປາຍແລ້ວ ແຕ່ເພິ່ນຍັງດູດີກ່ວາໝູ່ເພິ່ນຫລາຍ
  ຮູບຮ່າງຈ່ອຍສູງ ຜິວສີນ້ຳຕານ ໜ້າເອິກຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່ ເວລາຊັກວ່າມັກຈະຄິດ
  ຫາເພິ່ນນີ້ລະ. “ຂີ້ດຽດຫລາຍເຂົາເຮັດ…” ເພິ່ນເວົ້າຂຶ້ນດ້ວຍສຽງສັ່ນເຄືອເມື່ອເຫັນ
  ເຂົາຊັກວ່າວໃຫ້ນ້ຳແຕກໃສ່ໜ້າຜູ່ຍິງ, ເພິ່ນປິດໜ້ານັ້ນໄວ້ແລ້ວກໍ່ຖາມວ່າແມ່ຮູ້ບໍ່
  ວ່າລູກເບິ່ງຂອງແນວນີ້ ຂ້ອຍກໍ່ຕອບໄປຕາມຄວາມຈິງແລະເມື່ອຖືກເພິ່ນຖາມວ່າ
  ເຄີຍເຮັດແນວນີ້ກັບໃຜບໍ່ລະ? ຂ້ອຍກໍ່ຕອບວ່າ ບໍ່ເຄີຍ, “ຢາກໃຫ້ແມ່ສອນໃຫ້ບໍ່?”
  ຂ້ອຍກໍ່ຕອບວ່າ ໂດຍ 🙂
  เรื่องเสียวจัง.blogspot.com/2015/blog-post_35,html

 50. ເດັກຂ້າງບ້ານ
  ເດືອນເມສາ 28, 2016 ເວລາ 5:01 pm

  ບໍ່ປະຕິເສດ low life ແລະຕ່ຳການສຶກສາແທ້ຈຶ່ງເກືອກກົ້ວກັບເລື່ອງລາມົກແບບນີ້
  ຈິດໃຈກໍ່ຍັງເຕັມໄປດ້ວຍກາມະລົມ ມືນຕາຂຶ້ນມາຈຶ່ງເຂົ້າໄປເບິ່ງຜູ່ສາວ iglao ທີ່
  ລົງຜ່ານທາງ instagram ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເຂົ້າໄປ twitter ແລະ facebook ຫາເບິ່ງ
  ສາວໂປ້ສາວເປືອຍ ແລ້ວກໍ່ມາຢຸດຢູ່ເວັບນີ້ກ່ອນຈະປິດຄອມປິດໄຟເຂົ້ານອນ.
  ເຄີຍຖາມໝູ່ຫລາຍຄົນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໂປ້ແລະເປືອຍ, ໝູ່ວ່າ ໂປ້ແມ່ນຍັງມີ
  ເຄື່ອງນຸ່ງປົກປິດໄວ້ຢູ່ ເຫັນແຕ່ສ່ວນໃດສ່ວນນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ຖ້າທຽບໃສ່ພາສາອັງກິດ
  ກໍ່ແມ່ນ naked ຕ່າງກັບ nude ຊຶ່ງໃນພາສາລາວກໍ່ແມ່ນເປືອຍ ບໍ່ມີເຄື່ອງນຸ່ງຈັກ
  ຊິ້ນ ແນມເບິ່ງເຫັນໝົດທຸກຢ່າງ, ຢ່າຟ້າວຖາມຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເບິ່ງກັບ
  ເຫັນເດີ ຈັກນ່ອຍບໍ່ໄດ້ກ໊ອບປີເລື່ອງນີ້ໃຫ້ອ່ານ ຮາໆໆໆ. ກໍ່ເຄີຍບອກໄວ້ແຕ່ຕົ້ນ
  ວ່າຂ້ອຍບໍ່ມີປະສົບການແນວນີ້ ພຽງແຕ່ມັກອ່ານ ຄອມວ່າງບໍ່ໄດ້ ຈັບມາເປີດແລະ
  ຕໍ່ເຂົ້າເວັບລາມົກໂລດ ຈົນເອື້ອຍນ້ອງບໍ່ຢາກໃຫ້ນັ່ງກິນເຂົ້າຮ່ວມພາພຸ້ນລະ ຕ້ອງ
  ໄດ້ລ້າງມືໃສ່ສະບູໃຫ້ເຂົາເຫັນກັບຕາ ເຂົາຈຶ່ງໃຫ້ນັ່ງກິນເຂົ້ານຳ.
  ເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍມັກສະອາດແທ້ເດີ ຕື່ນເຊົ້າຂີ້ຍ່ຽວແລ້ວຕ້ອງໄດ້ອາບນ້ຳກ່ອນນຸ່ງ
  ເຄື່ອງໄປເຮັດການ ເຂົາຢ້ານຂີ້ຕິດສະຫຼິບ ສີດນ້ຳລ້າງກໍ່ບໍ່ແນ່ໃຈ ຕ້ອງໄດ້ອາບນ້ຳ
  ລ້າງຂີ້ແຮ້ ລ້າງກົ້ນ ລ້າງຫີກ່ອນຈຶ່ງລ້າງຖູພາກສ່ວນອື່ນ 3 ຈຸດນີ້ເປັນຈຸດຍຸດທະສາດ
  ສຳຄັນຂອງຜູ່ຍິງ ອາບນ້ຳແລ້ວກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງປົກຄຸມໃບໜ້າ ທາໂລຊັນປົກ
  ຄຸມຕົນໂຕ ທາຂີ້ແຮ້ດ້ວຍ secrets ນ້ອງສາວຈຶ່ງໃຊ້ snail white ກິ່ນຫອມເລົ້າອາ
  ລົມຄືກັນທັງສອງຍີ່ຫໍ້ຫັ້ນລະ, ຂ້ອຍມັກດົມກິ່ນຂີ້ແຮ້ຜູ່ຍິງ ຕິດດົມແຕ່ນ້ອຍໆພຸ້ນນະ
  ເອື້ອຍມັກໃຊ້ຫລົກຂົນຂີ້ແຮ້ ຫລົກຊື່ໆບໍ່ກ້າລ່ວງເກີນລາວດອກ ຖ້າຫັນເຂັມໂມງກັບ
  ຄືນໄປໄດ້ ຈະລອງຈັບນົມລາວຫລິ້ນ ແຕ່ຕອນນັ້ນບໍ່ຮູ້ແຜນຜູ່ຍິງ ຄິດວ່າເອື້ອຍຄ້ານ
  ຫລົກເອງຈຶ່ງເອີ້ນໃຊ້ຂ້ອຍ. ຂີ້ແຮ້ເອື້ອຍຂ້ອຍຂາວ ຫອມ ບໍ່ໄດ້ທາບໍ່ໄດ້ຮຸກຫີນສົ້ມ
  ແຕ່ຫອມແບບທຳມະຊາດ ຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ເມືອງໃຫຍ່ນີ້ລະຈຶ່ງຈົກເງິນຊື້ຢາດັບກິ່ນຂີ້
  ເຕົ່າ ກິ່ນຕີນ ແລະ Estee Lauder ມາສີດໃສ່ກົ້ນໃສ່ຄະໂມມກ່ອນຈັບຊາບິນາວາໂກ້
  ນຸ່ງ, ເອື້ອຍຂ້ອຍໃຊ້ສອງຍີ່ຫໍ້ ບາງມື້ກໍ່ນຸ່ງຊາບິນາ ບາງມື້ກໍ່ນຸ່ງວາໂກ້.
  ມີແຕ່ກະເທີຍຫວາຈຶ່ງມີສິດຮູ້ເລື່ອງເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຖືຂອງຜູ່ຍິງ? ຄອບຄົວຂ້ອຍເຄີຍ
  ເປີດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທົ່ວໄປ ນັບແຕ່ເຂັມຂຶ້ນໄປຮອດເສື້ອຜ້າອາພອນພຸ້ນລະ ຢູ່ຕະລາດ
  ເຊົ້າເຂົາຈັດສັນໃຫ້ເປັນລະບຽບແທ້ ຮ້ານເສື້ອຜ້າກໍ່ຕ່າງ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງສຳອາງກໍ່ຕ່າງ
  ເຄື່ອງກະສິກຳກໍ່ຕ່າງ ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງກໍ່ຕ່າງ ແຕ່ຢູ່ຕະລາດຮ່ອງນ້ອຍເຂົາຈັດແຕ່ພວກຂາຍ
  ຜັກ ຂາຍຊິ້ນ ຂາຍເຄື່ອງແຫ້ງ ຢູ່ອ້ອມຕະລາດຂາຍໄດ້ຕາມໃຈຊອບ. ແມ່ຂ້ອຍຖືກປົດ
  ປ່ອຍອອກຈາກໄປສະນີແລ້ວເພິ່ນກໍ່ເອົາຄຳໄປເສັ້ງຮ້ານນຳເມຍອ້າຍດົງ ແຖວນັ້ນນັ້ນ
  ແຕ່ກ່ອນເປັນທົ່ງນາ ເຂົາມາຕັ້ງຄິວລົດສາຍເໜືອຢູ່ເດີ່ນບ້ານແມ່ຈ່າ ທົ່ງນາແຖວນັ້ນຈຶ່ງ
  ກາຍເປັນຫ້ອງແຖວຂາຍເຄື່ອງ ພວກໄທເໜືອກໍ່ມາປຸກກະຕູບຂາຍເຫຼົ້າ ຮູ້ຈັກສີ້ຮູ້ເດົ້າ
  ກໍ່ຍ້ອນສາວຂາຍເຫຼົ້ານີ້ລະ, ສາວນັ້ນຊື່ເຄົ້າ ນ້ານຸ໋ຍເອົາມາຂາຍເຂົ້າຊ່ອຍ ຕອນແລງ
  ພະນັກງານໂຮງເລື່ອຍຄຳໄບຈະພາກັນມາກິນເຫຼົ້າກ່ອນລົງຕະລາດຊື້ອາຫານການກິນ
  ເມືອໃຫ້ເມຍໃຫ້ລູກແຕ່ງກິນແລງ, ຮ້ານໃດມີຜູ່ສາວງາມກໍ່ມີລູກຄ້າຫລາຍ ຮ້ານໃດມີ
  ຜູ່ເຖົ້າກໍ່ມີແຕ່ລູກຄ້າຜູ່ເຖົ້າເຂົ້າໄປອຸດໜູນ ຍັງຈື່ໄດ້ ຕາເພົາເປັນຂີ້ເມົາປະຈຳຕະລາດ
  ແຫ່ງນັ້ນ ໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າລາວຕາຍແລ້ວ ລົດຕຳຕາຍ.
  ສາວເຄົ້າອາຍຸລື່ນນ້ອງສາວຂ້ອຍພຽງແຕ່ປີປາຍສອງປີ ນ້ອງຂ້ອຍຖືກນິໃສກັບລາວ
  ເວລາບໍ່ມີລູກຄ້າ ລາວຈະຍ່າງຂ້າມທາງໄປລົມຫລິ້ນນຳສາວເຄົ້າຈົນພວກຂີ້ເຫຼົ້າເຂົ້າ
  ໃຈຜິດຄິດວ່ານ້ອງສາວຂ້ອຍເປັນສາວຮ້ານເຫຼົ້າ, ລາວໄປແອບແສ່ວຕີນສິ້ນນຳສາວ
  ເຄົ້າ ຕອນກາງຄືນສາວເຄົ້າກໍ່ມາເບິ່ງທີວີນຳ ຄືນວັນພຸດແລະຄືນວັນສຸກແມ່ນລະຄອນ
  ເລື່ອງດາວພະສຸກ. ຍ້ອນເຫັນພວກຂີ້ເຫຼົ້າຈັບບາຍ ຂ້ອຍຈຶ່ງກ້າຢອກສາວເຄົ້າເຖິງເນື້ອ
  ເຖິງຕົວ ຖ້າຢູ່ຕໍ່ໜ້ານ້ອງສາວບໍ່ກ້າເຮັດດອກ ລາວຫວງສາວເຄົ້າ ຈັບປາຍເລຍຍັງຖືກ
  ຮ້າຍໃຫ້. ໄດ້ນອນນຳສາວເຄົ້າສອງເທື່ອເຄິ່ງ ຖ້າແລ້ວກໍ່ຄົງເປັນສາມ ແຕ່ເຮັດບໍ່ແລ້ວ
  ຫາກໍ່ເດົ້າໄດ້ 4-5 ບາດ ນ້ອງສາວກໍ່ອອກມາຈາກວິດຂີ້ກໍ່ເລີຍຕ້ອງເຊົາການເຄື່ອນໄຫວ
  ທຸກຢ່າງ ຮາໆໆໆໆ.
  thoughtcatalog.com/zach-armstrong/2014/08/heres-the-story-of-how-my-sisters-friend-seduced-me/

 51. ກະເຊາະທອງ
  ເດືອນພຶດສະພາ 9, 2016 ເວລາ 4:27 pm

  ເຄີຍຄິດຊົ່ວກັບໝູ່ຂອງເອື້ອຍ, ລາວມາຢູ່ກັບຄອບຄົວຂ້ອຍຕອນຖືກສົ່ງມາຝຶກຫັດສອນ
  ໃນເມືອງທີ່ຂ້ອຍຢູ່ ພໍ່ແມ່ເລີຍໃຫ້ລາວນອນຮ່ວມຫ້ອງເອື້ອຍ. ເຮືອນຂ້ອຍເປັນຫ້ອງຍາວ
  ໃຊ້ຝາກັກຕົງຂັ້ນເປັນ 3 ຫ້ອງ ຫ້ອງພໍ່ແມ່ແລະນ້ອງນ້ອຍ ຫ້ອງພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າແລະຫ້ອງ
  ເອື້ອຍ ສ່ວນຂ້ອຍກັບນ້ອງຊາຍນອນຫ້ອງຮັບແຂກຊຶ່ງຕຽງນອນຊື່ກັບຫ້ອງນອນຂອງ
  ເອື້ອຍ, ເພິ່ນອອກແບບເຮັດເປັນຫ້ອງນອນ ຫ້ອງກິນເຂົ້າ ຫ້ອງຄົວຄັກແນ່ແບບເຮືອນວິນ
  ລາຫັ້ນລະ ແຕ່ມີບັນຫາທາງດ້ານການເງິນເມື່ອມີການປ່ຽນແປງລະບອບການປົກຄອງ
  ຈຶ່ງໄດ້ຢູ່ເຮືອນວິນລາກະເທີນແບບນີ້.
  ເອື້ອຍ Penny ເປັນຄົນຮ່າງໃຫຍ່ ສູງ ຂາວເໝືອນ Aki Tomosaki , ຜູ່ບ່າວໃນບ້ານ
  ເຫັນແລ້ວ ຜິວບໍ່ເປັນກໍ່ແອບຜິວໃສ່ລາວແຫວດ ແຕ່ເອື້ອຍເພັນບໍ່ຮ້າຍບໍ່ດ່າເຂົາຄືເອື້ອຍ
  ຂ້ອຍດອກ ດີໃຈອີກຊ້ຳທີ່ມີຄົນຄິດຢາກ, “ບໍ່ສຸພາບ ຮູ້ບໍ່ນ້ອງ?” ເອື້ອຍເພັນສັ່ງສອນຂ້ອຍ
  ໃນແລງວັນນຶ່ງທີ່ຊ່ອຍລາວສອຍຜັກບົ້ງຂົ້ວໃສ່ຊີ້ນໝູຈ້ຳແຈ່ວກະປິແລະຈະເຮັດແກງຈືດ
  ຜັກຕຳນຶງ, ລາວຈັບໄດ້ຫລາຍເທື່ອທີ່ລັກແນມເບິ່ງນົມຜ່ານໂຕ່ງເສື້ອຕອນລາວກົ້ມລົງແຕ່
  ລາວບໍ່ເວົ້າບໍ່ວ່າຫຍັງ ປ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍລັກເບິ່ງຕາມປະສາເດັກຊອນບ່າວ ຍ່ອມຢາກຮູ້ຢາກ
  ເຫັນຢາກລອງເປັນຂອງທຳມະດາ, 5 ທົດສະວັດກ່ອນ ບໍ່ມີປຶ້ມໂປ້ໜັງເປືອຍວາງຂາຍໃຫ້
  ຊື້ເບິ່ງເໝືອນປັດຈຸບັນນີ້ດອກ ຮູບພິດສະໃໝນຸ່ງສິ້ນຮັດເອິກຊື່ໆນະຍັງຍາດກັນເບິ່ງ. ເມື່ອ
  ເຫັນຂ້ອຍນັ່ງກົ້ມໜ້າຍອມຮັບຜິດ ເອື້ອຍເພັນກໍ່ເວົ້າຂຶ້ນວ່າ “ນ້ອງຮຽນຮອດມໍກໍ່ຈະໄດ້
  ຮຽນການແຜ່ພັນຂອງສັດທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ” ເອື້ອຍເພັນຢຸດດົນເຕີບ ຊອຍຊີ້ນແລ້ວ
  ສັບໃຫ້ມຸ່ນ ປຸງແຕ່ງດ້ວຍເຄື່ອງຫອມຕ່າງໆກ່ອນປັ້ນເປັນໜ່ວຍນ້ອຍໆມົນໆ, “ມື້ໃດເອື້ອຍ
  ວ່າງຈະສອນໃຫ້ກ່ອນ, ຕົກລົງຕາມນີ້ນະ !” ຂ້ອຍແນມເບິ່ງໜ້າລາວດ້ວຍຄວາມສົງໃສ
  ເອື້ອຍເພັນຍິ້ມແບບ Vannesa ຕົວລະຄອນເລື່ອງ Penny Dreadfull ແລ້ວກໍ່ບອກຂ້ອຍ
  ໃຫ້ເອົາອຸບປະກອນການແຕ່ງກິນໄປລ້າງແລະເກັບໄວ້ໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ.
  ເວລາທີ່ລໍຄອຍຊ່າງເຫິງນານແທ້ໆ, ຄອບຄົວໃຫຍ່ ບໍ່ຄ່ອຍມີໂອກາດໄດ້ຢູ່ກັບເອື້ອຍເພັນ
  ຕາມລຳພັງໃນຍາມຄ່ຳຄືນແລະເອື້ອຍເພັນກໍ່ບໍ່ລຸກຍ່ຽວກາງຄືນອີກດ້ວຍຈຶ່ງຄິດບໍ່ອອກແຜນ
  ຮຽນວິຊາແຜ່ພັນ ຈະທວງກໍ່ບໍ່ກ້າ ຢ້ານລາວບອກເອື້ອຍແລະເອື້ອຍກໍ່ຈະຟ້ອງພໍ່ແມ່. “ເອື້ອຍ
  ຕິດໜີ້ໄວ້ເດີ, ຖ້າເອື້ອຍຖືກສົ່ງມາສັບຊ້ອນຢູ່ນີ້ຈະສອນໃຫ້ 🙂 ” ເອື້ອຍເພັດສັ່ງລາທຸກຄົນແລ້ວ
  ກໍ່ກ້າວຂາຂຶ້ນສາຍການບິນພົງສະຫວັນກັບກົວລາ.
  experienceproject.com/stories/Had-Sex-With-My-Sister-Best-Friend/1268122

 52. ອ໊ອດແອ໊ດ
  ເດືອນພຶດສະພາ 15, 2016 ເວລາ 5:53 pm

  ຍອມຮັບວ່າຕິດຊັກວ່າວອີ່ຫລີຕອນນັ້ນນະ ຊັກມື້ນຶ່ງສອງສາມເທື່ອ ນ້ຳກໍ່ຍັງແຕກໂດ່ງໄກ
  ຖ້າມີໄມ້ແມັດແທກຄັກແນ່ ກໍ່ຢາກວ່າມັນຊັດໄປໄດ້ແມັດປາຍພຸ້ນໃດ໋ ເອົ໊າ! ບ່າວ 15-16
  ກຳລັງແຮງຈົນປ້ຳຊ້າງສານໄດ້ພຸ້ນລະ ບໍ່ໄດ້ໂມ້ດອກ, ຂ້ອຍມັກກິລາແຕ່ບໍ່ມີພອນສະຫວັນ
  ພຽງແຕ່ເປັນຄູ່ຊ້ອມໃຫ້ໝູ່ໃນທິມເທົ່ານັ້ນ ເວົ້າເລື່ອງຫຸ່ນກໍ່ພໍເຂົ້າວັດຟັງທຳໄດ້ຢູ່ດອກແຕ່
  ໜ້າເຕັມໄປດ້ວຍຂີ້ກະສິວຫົວຊ້າງຫົວເສືອ ຊື້ pr0active ມາລ້າງໜ້າຈົນໝົດເປັນແກ໊ດ
  ສອງແກ໊ດ ສິວກໍ່ຍັງເຕັມໜ້າຄືເກົ່າ ໝູ່ບອກວ່າຮໍໂມນຫຼາຍຕ້ອງຊັກວ່າວໃຫ້ນ້ຳຂໍ່ອອກ
  ສິວຈະຍຸບ, ລອງເຮັດປະມານສອງສາມອາທິດ ສິວກໍ່ຍຸບແທ້ແຕ່ບໍ່ກ້ຽງຄືໃບໜ້າດາລາເກົາ
  ຫລີດອກເພາະບໍ່ໄດ້ chok chok ຄືເຂົາ J-Dew ຊຸດນຶ່ງກໍ່ 5-6 ລ້ານ₭ ເອົາເງິນຈຳນວນ
  ນັ້ນໄປ Addidas ມານຸ່ງບູ້ດີກ່ວາ.
  ກໍ່ມີຜູ່ສາວທີ່ສົນໃຈຂ້ອຍແຕ່ບໍ່ກ້າພາເຂົາແວ່ບ້ານພັກແຄມທາງດອກ ບໍ່ດ້ານບໍ່ມຶນພໍ
  ຢ້ານຖືກຈັບມັດສອກໄປສູນດັດສ້າງນະເພາະສາວນັ້ນເປັນລູກຜູ່ໃຫຍ່ນາຍໂຕ ລາວຂຶ້ນ
  ນັ່ງຊ້ອນທ້າຍ Spark ໄປນຳບຸນຫົວແລ້ວ, ສິ່ງທີ່ກ້າເຮັດກໍ່ຄືເຂົ້າຫ້ອງຊັກວ່າວຄິດໃສ່
  ໜ້າເອິກນ້ອຍໆແບນໆຂອງລາວ ບາງເທື່ອກໍ່ຄິດໃສ່ບັ້ນທ້າຍກົມໆ ບໍ່ກ້າຄິດໃສ່ຂວ້ຳໝໍ້
  ຂອງລາວດອກຢ້ານລາວທ້ອງ.
  ພໍຂຶ້ນມາຮຽນມໍປາຍ ຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຍ້າຍມາຢູ່ກັບແມ່ເຖົ້າ ເພິ່ນບໍ່ຢາກເຂົ້າໄປຢູ່ໃນບ້ານ
  ເອື້ອຍນ້ອງຄົນອື່ນຢ້ານບໍ່ໄດ້ທ່ຽວຈຶ່ງບໍ່ຍອມມາຢູ່ນຳເພິ່ນ. ມື້ນັ້ນຂ້ອຍກັບມາແຕ່ຊ້ອມ
  ບານປະມານ 8 ໂມງແລງ ມືດສະລົວ ເຫັນແມ່ເຖົ້າອາບນ້ຳແງ້ມປະຕູໄວ້ ມັນເປັນຄັ້ງທຳ
  ອິດທີ່ເຫັນຫີເຫັນນົມຜູ່ຍິງ ຕອນນັ້ນບໍ່ມີອິນເຕີເນັດ ບໍ່ມີປຶ້ມນວນນາງໃຫ້ເບິ່ງດອກ ເຫັນ
  ຫີເຫັນນົມແມ່ເຖົ້າເຕັມຕາ ອົດບໍ່ໄດ້ກໍ່ຈົກໂຄຍອອກມາຊັກວ່າວ ຜິດຖືກບໍ່ຮູ້ເລີຍນະເວ
  ລາວນັ້ນ ຮູ້ແຕ່ວ່າໄດ້ຊັກວ່າວແກ້ແງ້ນກໍ່ພໍໃຈແລ້ວ. ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ຂ້ອຍຈະຈອບເບິ່ງເພິ່ນ
  ອາບນ້ຳທຸກມື້ ລືມໝົດເລີຍສາວໃນໂຮງຮຽນຫັ້ນນະ, ແມ່ເຖົ້າຂ້ອຍເກືອບຊິເຂົ້າ 50 ແຕ່
  ເພິ່ນຍັງມີເນື້ອໜັງຄືຍາແມ່ ຍາແມ່ບາງຄົນຍັງບໍ່ອວບຂາວ ໜ້າຕາເສາະໃສມີສະເນ່ຄືເພິ່ນ.
  “ຂ້ານ້ອຍນອນບໍ່ຫລັບ….” ຂ້ອຍຕອບໃນຂະນະທີ່ລົ້ມຕົວລົງນອນຫົ່ມຜ້າຜືນດຽວກັບແມ່
  ເຖົ້າ, ກອດເພິ່ນເຂົ້າມາແນບກາຍຈົນເພິ່ນສະດຸ້ງເມື່ອໂຄຍດັນໃສ່ກົ້ນເພິ່ນ. “ຫິວອີກແລ້ວ
  ັຫວາຫລານ?” ເພິ່ນຖາມພ້ອມທັງຈັບຮູດໂຄຍຂ້ອຍກ່ອນຈະຂຶ້ນນັ່ງຫຍົ້ມໃຫ້ນ້ຳແງ້ນອອກ.
  xonly69.com/simple/?t157267.html

 53. ເອບີຊີ
  ເດືອນພຶດສະພາ 21, 2016 ເວລາ 11:31 pm

  ບາຍດີ, ເຮົາຊື່ມະນີມົນ ເອິ້ນມົນເສີຍໆກໍ່ໄດ້ ເພື່ອນຮ່ວມງານກໍ່ມັກເອີ້ນມົນ ນອກຈາກຫົວໜ້າ
  ແລະຜູ່ບໍ່ສະໜິດກັນປານໃດ໋ຈຶ່ງເອີ້ນເຕັມຊື່. ມົນເກັບເລື່ອງນີ້ມາຫລາຍປີແລ້ວ ເກືອບ 10 ປີແລ້ວ
  ຢາກເວົ້າໃຫ້ໝູ່ສະໜິດຟັງແຕ່ກໍ່ບໍ່ກ້າ ຢ້ານເຂົາຮັບບໍ່ໄດ້ແລະເກັບເອົາໄປເວົ້າຕໍ່ໃຫ້ໃຜຕໍ່ໃຜຟັງ
  ຈະເຮັດໃຫ້ເສຍໜ້າເສຍຕາເສຍກຽດຊື່ສຽງວົງຕະກູນ ໂຊກດີທີ່ມາຮູ້ຈັກເວັບນີ້, ຊື່ບໍ່ໄດ້ວ່າຊອກຄົ້ນ
  ຫາຫຍັງຈຶ່ງມາເຫັນ ກໍ່ເລີຍຕັດສິນໃຈລະບາຍມັນອອກມາໃຫ້ຮູ້ແລ້ວຮູ້ລອດໄປສາເລີຍ.
  ມົນແຕ່ງງານແລະມີລູກ 2 ຄົນແລ້ວ ເປັນຍິງທັງສອງ, ສາມີເອົາພໍ່ແມ່ເຂົາມາຢູ່ນຳເພາະເພິ່ນບໍ່ມັກ
  ລູກເຂີຍຂີ້ເມົາ ສ່ວນພໍ່ຂອງມົນຢູ່ນຳຄອບຄົວນ້ອງສາວ ເພິ່ນມາຢາມເປັນບາງຄັ້ງ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ
  ມົນຫັ້ນລະພາລູກໄປຢາມເພິ່ນ ນ້ອງສາວບໍ່ມີລູກໃຫ້ເພິ່ນອຸ້ມ ຍາມນ້ອງເຂີຍນ້ອງສາວໄປທຸລະຕ່າງ
  ແຂວງມົນຈະພາລູກໄປຢູ່ເປັນໝູ່ເພິ່ນຖ້າລູກພັກຮຽນ ຖ້າລູກຄາຮຽນກໍ່ໄປຄົນດຽວ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເພິ່ນ
  ຊືອາຫານສຸກມາກິນ ບາງຮ້ານກໍ່ເຮັດບໍ່ສະອາດຄືເຮົາແຕ່ງກິນເອງ ເພິ່ນຢູ່ໄກຈາກບ້ານມົນປະມານ
  50 ໄມ. ເວົ້າເລື່ອງເຊັກ, ມົນກໍ່ມີກັບສາມີເປັນປົກກະຕິ ອາທິດລະ 2-3 ເທື່ອ ຖ້າເຂົາງານຫຍຸ້ງກໍ່ບໍ່ໄດ້
  ອົມໃຫ້ຈົນເຄັດກ້ານຄໍກໍ່ບໍ່ຂຶ້ນ ຈົນມົນຕ້ອງຈັບນິ້ວເຂົາມາແຍ່ໃຫ້ຫາຍຢາກໄປເລີຍ ຖ້າເຂົາບໍ່ແຍ່ໃຫ້
  ກໍ່ແຍ່ເອົາເອງ ແຍ່ໃຫ້ເຂົາເບິ່ງໂລດລະ.
  ຄືນນັ້ນ ທຳຄວາມສະອາດຫ້ອງຄົວແລ້ວກໍ່ເຂົ້າອາບນ້ຳ ອອກມານັ່ງເບິ່ງ Game of Thrones ນຳ
  ພໍ່ ກໍ່ນຸ່ງຊຸດນອນທຳມະດາ ບໍ່ໜາບໍ່ບາງປານໃດດອກໜ້າເອິກມົນຂ້ອຍຂ້າງໃຫຍ່ຈຶ່ງເຫັນຮອຍຫົວ
  ນົມດັນອອກມາໃສ່ເສື້ອນອນ, ພໍ່ນຸ່ງບ໊ອກເຊີຂ້າງໃນເສື້ອຄຸມຄືເພິ່ນມັກນຸ່ງຫັ້ນລະ. ອາດຈະເປັນ
  ຍ້ອນເພິ່ນເຫັນສາກແມ່ມົດເປືອຍກາຍກ່ອນຈະແປງຮ່າງຈາກສາວນ້ອຍເປັນຜູ່ເຖົ້າຫຼືອາດຈະເປັນ
  ຍ້ອນເພິ່ນເຫັນຂາຂາວຂອງມົນກໍ່ບໍ່ຮູ້ລະ ເພິ່ນຈຶ່ງມີອາລົມຂຶ້ນມາແລະພະຍາຍາມເຊື່ອງອາວຸດລັບ
  ທີ່ກຳລັງແຂງພອງດ້ວຍການລຸກໄປໄຂເອົານ້ຳໃນຕູ້ເຢັນອອກມາກິນ ເຫັນແລ້ວກໍ່ອົດຫົວບໍ່ໄດ້.
  “ພໍ່ນອນດ່ຽວມາຫລາຍປີແລ້ວ ເຫັນສາວນ້ອຍຫຸ່ນງາມແບບນີ້ກໍ່ຄິດແດ່ຫັ້ນລະ.” ພໍ່ຕອບເມື່ອຖືກ
  ຂ້ອຍຖາມ, “ຊັ້ນເຮົາຂໍນອນເປັນເພື່ອນພໍ່ດີບໍ່?” ຈັກຖືກຜີສາງຕົນໃດເຂົ້າສິງຈຶ່ງກ້າຖາມພໍ່ແນວ
  ນັ້ນ. ເພິ່ນອຶ້ງໄປດົນເຕີບ. ຕອນນັ້ນມົນຄິດວ່າຈະຢອກລໍ້ພໍ່ຫລິ້ນຊື່ໆ ແຕ່ພໍ່ຄົງຄິດວ່າມົນເວົ້າແທ້
  ຈຶ່ງປິດທີວີແລະຈູງມືມົນເຂົ້າຫ້ອງນອນ.
  อ่านเรื่องเสียว.com ຕໍ່ດ້ວຍ หนูเย็ดกับพ่อ-1/

 54. ລຸງເສັ້ງກີ່
  ເດືອນພຶດສະພາ 30, 2016 ເວລາ 7:04 pm

  ມີແຕ່ຮູບຖ່າຍທຳມະດາ ຖ້າໃຊ້ມືຖືຄືດຽວນີ້ ຄົງໄດ້ຖ່າຍຮູບໄວ້ເບິ່ງຕອນລາວແກ້ຜ້າອອກໝົດ
  ມັນຊ່າງມີຄວາມສຸກແທ້ເນີຕອນຢູ່ກັບສາວນິດ ມີກິນ ມີຂີ້ ມີສີ້ ມີເມົາ ກໍ່ສຸດເທົ່ານັ້ນລະເນ໊າະ
  ຊີວິດໄວລຸ້ນນະ, ເປີດຕູ້ເຢັນກໍ່ເຫັນແກ້ວເບຍ ເປີດກ່ອງກໍ່ເຫັນຊາ ເປີດສິ້ນກໍ່ເຫັນຫີສວດໂນນ
  ໃຫ້ລູບໃຫ້ຈູບໃຫ້ແຍ່ ຊ່ຳກັບເນລະມິດນະຕອນນັ້ນ ວ່າແຕ່ຄິດຢາກ ສາວນິດໄປລົງຕະຫລາດ
  ຊື້ມາແຕ່ງໃຫ້ກິນໂລດ ເສື້ອຜ້າກໍ່ຊັກລີດໃສ່ຕູ້ໄວ້ໃຫ້ເລືອກນຸ່ງ ຖ້າລາວມີເງິນຄືດຽວນີ້ ຂ້ອຍຄົງ
  ໄດ້ຂັບ KIA Forte ຄືໝູ່ແລ້ວລະ ແຕ່ຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຂອງຕົນເອງນີ້ລະ ຈຶ່ງຖືກສາວນິດຖີບອອກ
  ບ້ານແສນສະບາຍມານັ່ງຊັກວ່າວໃນແຄມໃຫ້ສາວແຄມຟອກເບິ່ງແບບນີ້.

 55. DekLoua
  ເດືອນມີນາ 7, 2016 ເວລາ 12:11 am

  ເບິ່ງຮູບສາວນີ້ແລ້ວຢາກຕັບຕາບ 🙂

 56. Q23
  ເດືອນມີນາ 10, 2016 ເວລາ 11:26 pm

  Wrong hole 55555555

 57. Hisense
  ເດືອນມີນາ 18, 2016 ເວລາ 3:01 pm

  ຄິດມາແລ້ວກໍ່ເສຍດາຍໂອກາດທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ຄິດອີກຢ່າງກໍ່ດີເໝືອນກັນທີ່ບໍ່ມີໂອກາດ
  ໄດ້ສ້າງຄວາມຊົ່ວ ຖ້າຜີເຈົ້າກຳນາຍເວນນຳທັນກໍ່ຄົງຫລີກບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະໄດ້ເປັນພໍ່ຄົນເໝືອນ
  ໝູ່ບາງຄົນທີ່ຕ້ອງໄດ້ອອກໂຮງຮຽນມາອຸ້ມລູກໃຫ້ເມຍ, ສະໃໝຂ້ອຍເປັນບ່າວ ເຂົາບໍ່ນິ
  ຍົມແຕກນອກຫຼືໃສ່ຖົງອະນາໄມ Durex ເຫັນຢູ່ພວກວາງແຜນຄອບຄົວມາເລາະຢາຍ
  ຖົງ #1 ໃຫ້ຄົນໃນບ້ານແຕ່ເຂົາພັດເອົາໃຫ້ລູກເປົ່າເປັນບາລູນຫລິ້ນ ແລະຕອນນັ້ນຂ້ອຍ
  ກໍ່ບໍ່ມີຖົງ ບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດໄວ້ກ່ອນນະ ບັງເອີນເຂົ້າໄປເຫັນສາວທົມນອນຫງາຍ ຂານຶ່ງຢຽດ
  ຊື່ ສ່ວນອີກຂານຶ່ງຂົດຂຶ້ນມາ ຕີ່ຫີໝອຍຜະຍະຢູ່ ເອື້ອຍນອນຂົດຢູ່ຂ້າງ ປິ່ນຫລັງໃຫ້ພໍດີ
  ຈຶ່ງກົ້ມລົງເລຍຫີກິນແຕດສາວທົມຈົນອິ່ມແຕ່ພໍໂກ້ຍຂຶ້ນໂຄມ ລາວພັດຍູ້ທ້ອງນ້ອຍໄວ້ ບໍ່ໃຫ້
  ສີ້ “ຢ້ານມີລູກນະ” ສາວທົມຊິ່ມຫ້າມຄ່ອຍໆແລະຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກຫ້ອງຕາມຄຳ
  ສັ່ງສາວທົມ ຄິດວ່າລາວຈະໃຫ້ສີ້ໃນມື້ຕໍ່ມາເມື່ອໄດ້ຖົງ #1 ມາໃຊ້ ແຕ່ແລ້ວສາວທົມກໍ່ຫລົງ
  ລືມໄປຈົນຮອດເທົ່າທຸກວັນນີ້.
  ສາວທົມເປັນທັງພີ່ນ້ອງແລະເປັນໝູ່ເອື້ອຍ, ອາຍຸຫລຸດລື່ນກັນປະມານປີສອງປີແຕ່ເຂົາຮຽນ
  ທັນກັນກໍ່ເລີຍຕ້ອງໄດ້ທຽວມາຄົ້ນຄົ້ວຮ່ຳຮຽນນຳກັນ ຄືນໃດ໋ຮຽນເດິກແມ່ກໍ່ບອກໃຫ້ນອນ
  ຄ້າງຄືນນຳເອື້ອຍ ຕື່ນເຊົ້າຈຶ່ງເມືອ ເຖິງວ່າບ້ານຈະຫ່າງໄກກັນ 5-6 ຫລັກໄຟຟ້າແຕ່ກໍ່ບໍ່ຢາກ
  ໃຫ້ເມືອ ຢ້ານຜູ່ຮ້າຍຊາຍໂຈນລັດທາງເຮັດບໍ່ດີບໍ່ງາມ ເມື່ອຜູ່ໃຫຍ່ໃຫ້ທ້າຍ ສາວທົມກໍ່ຕ້ອງ
  ໄດ້ເຮັດຕາມ ນອນນຳເອື້ອຍໄດ້ລົມກັນຫລາຍໆເລື່ອງ ເລື່ອງໃຫຍ່ໆກໍ່ແມ່ນເລື່ອງຜູ່ບ່າວຫັ້ນ
  ລະ ຜູ່ນັ້ນຫລໍ່ແນວນັ້ນ ຜູ່ນີ້ລົ້ວແນວນີ້ ຜູ່ນີ້ລ່ວງແນວນັ້ນ, ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຟັງເຂົາລົມກັນ
  ແຕ່ມັນເຂົ້າຫູເອງເພາະຕຽງນອນໄກກັນບໍ່ຮອດວາ ຜ້າກັ້ງກັນໄດ້ແຕ່ຮູບ ແຕ່ກັນສຽງບໍ່ໄດ້
  ເຂົາຊຸບຊິບຫຍັງກັນກໍ່ໄດ້ຍິນໝົດ ບາງຄັ້ງກໍ່ຄິດສົງໃສໃນຕົວຂອງເອື້ອຍທີ່ຮູ້ເລື່ອງແບບນີ້ດີ
  “ເພິ່ນກ໊ະຊັກວ່າວອອກແດ່ດູ໋ ມັນອອກໃສ່ບ່ອນ ຄ້ານຊັກ !” ເອື້ອຍຈົ່ມຂຶ້ນເມື່ອເຫັນຜ້າປູບ່ອນ
  ຂ້ອຍໃນກະຕ່າເຄື່ອງ, ຕອນນັ້ນບໍ່ທັນມີຈັກຊັກຜ້າຂາຍກາດເກື່ອນເໝືອນປັດຈຸບັນນີ້ດອກ
  ຕ້ອງໄດ້ຊັກມືແລະຫອບໄປຊັກຢູ່ນ້ຳສ້າງຄຸນພໍ່ ບໍ່ທັນມີນ້ຳປະປາໃຊ້ຕອນນັ້ນນະ, ເອື້ອຍເປັນ
  ຄົນຊັກ ຂ້ອຍເປັນຄົນອິ້ວນ້ຳແລະຊ່ອຍປັ້ນຜ້າຫົ່ມ ຜ້າປູບ່ອນແລະເສື້ອຜ້າໂຕໃຫຍ່ໆ. ໃຜ
  ອົດບໍ່ເບິ່ງໄດ້ກໍ່ຊົມເຊີຍ, ຂ້ອຍອົດບໍ່ໄດ້ແທ້ໆເວລາເຫັນເອື້ອຍນຸ່ງສິ້ນຮັດເອິກໂຊສາຍເສື້ອຊ້ອນ
  ແລະກົກຂາຂາວໆເວລາຈ້ອນສິ້ນຂຶ້ນນັ່ງຊັກເຄື່ອງ. ຊັກໃຫ້ພໍ່ແມ່ແລະນ້ອງໆແລ້ວ ເອື້ອຍຈຶ່ງ
  ຊັກເຄື່ອງຂອງຕົນເອງ, ຕອນເອື້ອຍຄາບສິ້ນແກ້ເຄື່ອງໃນອອກນີ້ຕິ ໂຄຍແຂງເກືອບລະເບີດ
  ອອກເສື້ອຊ້ອນໃຫຍ່ເທົ່າກະໂປະໝາກພ້າວຕັດເຄິ່ງທີ່ແມ່ຊື້ມາໃຫ້ຂູດຄັ້ນເອົານ້ຳໃສ່ແກງຂຽວ
  ຫວານ “ຖ້າໄດ້ຈັບໄດ້ຄັ້ນຄົງມີແຮງມື” ຂ້ອຍຄິດໃນໃຈແຕ່ເອື້ອຍພັດລ່ວງຮູ້ຄືກັບວ່າລາວມີຍານ
  ພິເສດ, “ຢ່າລ່ວງເດີ !” ເອື້ອຍບອກເຕືອນ ແຕ່ເໝືອນມັນເປັນຄຳເວົ້າຈູງໃຈໃຫ້ຄິດເຮັດຊົ່ວໆ
  ຍາມເອື້ອຍນອນຫລັບໄຫລໃນຍາມຄ່ຳຄືນ.
  taradxxx.com/index.php?topic=15687.0

 58. HDMI
  ເດືອນມີນາ 19, 2016 ເວລາ 8:47 pm

  ຢາກແຍ່ນຳບໍ່? 🙂

 59. Hisense
  ເດືອນມີນາ 20, 2016 ເວລາ 11:28 pm

  ຢາກກ໊ອບປີເລື່ອງເຍັດຫລານສະໃພ້ໃນລົດມາໃຫ້ອ່ານແຕ່ເວລາມີນ້ອຍ.

 60. HeunGuy
  ເດືອນມີນາ 21, 2016 ເວລາ 2:58 am

  very pretty

 61. LoveAkira
  ເດືອນມີນາ 21, 2016 ເວລາ 3:12 pm

  ຕອນຍັງນ້ອຍເຈົ້າມັກຫລິ້ນເຮືອນນ້ອຍຢູ່ຫວາ? ເດັກນ້ອຍໃນກຸ່ມບ້ານຂ້ອຍເອີ້ນການຫລິ້ນ
  ເຮືອນນ້ອຍວ່າ “ອີ່ປູ້ອີ່ປ້າ” ຂ້ອຍບໍ່ດອກວ່າໃຜພາເອີ້ນ ປາກໄດ້ໄປເປັນກໍ່ຍິນເຂົາເອີ້ນແບບ
  ນັ້ນກໍ່ເລີຍເອີ້ນນຳເຂົາ. ສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມ່ນພວກຜູ່ຍິງມັກຫລິ້ນອີ່ປູ້ອີ່ປ້າ, ບາງເທື່ອເຂົາ
  ກໍ່ຫລິ້ນການຄ້າຂາຍ ບາງເທື່ອເຂົາກໍ່ຫລິ້ນການຮຽນໜັງສື ບາງເທື່ອເຂົາກໍ່ຫລິ້ນການພະຍາ
  ບານ ຖ້າຜູ່ຊາຍຄົນໃດໄປຫລິ້ນອີ່ປູ້ອີ່ປ້ານຳພວກຜູ່ຍິງຍິງກໍ່ຈະຖືກໝູ່ຜູ່ຊາຍເຮ່ໜ້າວ່າເປັນ
  ກະເທີຍແລະຈະໄລ່ອອກຈາກກຸ່ມຜູ່ຊາຍໄປຢູ່ຮ່ວມກຸ່ມຜູ່ຍິງ. ພວກເດັກນ້ອຍຜູ່ຊາຍໃນກຸ່ມ
  ບ້ານຂ້ອຍມັກຫລິ້ນກິລາມ້າຫລັງແຕກ ຊຶ່ງເປັນກິລາພື້ນບ້ານ ຜູ່ແຂງແຮງເກ່ຍຜູ່ໂຕນ້ອຍ
  ຖືດາບກ້ານກ້ວຍຟັນກັນ ຖືກຜູ່ມັນແຮງຟັນເປັນຮອຍແດງຂຶ້ນກັບບາດໂລດໃດ໋, ມີຫລາຍເກມ
  ເຈັບໆທີ່ເຂົາພາກັນຫລິ້ນແຕ່ຍ້ອນບໍ່ຢາກໃຫ້ໝູ່ເຮ່ໜ້າຂ້ອຍຈຳຕ້ອງອົດທົນຫຼິ້ນນຳເຂົາຟົກຊ້ຳ
  ແຕ່ລະເທື່ອຕ້ອງປິດອຳໄວ້ບໍ່ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຮູ້ ຢ້ານເພິ່ນຕີຊ້ຳໃນຄະດີທີ່ “ບໍ່ຟັງຄວາມ” ເຈັບມາແຕ່ລະ
  ເທື່ອກໍ່ຫັນໜ້າໄປຫາເອື້ອຍ ໃຫ້ລາວທາຢາໃຫ້ ຖ້າຟັກຊ້ຳຫຼາຍ ລາວກໍ່ເອົາໃບພູຂາງໄຟມາຮົມ
  ໃຫ້ ຖ້າພໍ່ແມ່ຮູ້ກໍ່ແກ້ຕົວແນວອື່ນແຕ່ກໍ່ໄປບໍ່ລອດດອກເພາະນ້ອງສາວຫລ້າບໍ່ເປັນໃຈແບບວ່າ
  ແກ້ແຄ້ນທີ່ບໍ່ຫລິ້ນອີ່ປູ້ອີ່ປ້ານຳລາວ.
  ມື້ນັ້ນ ເປັນມື້ທີ3ແລ້ວທີ່ຝົນຕົກລິນຊ່າຊ໊ະ ໝູ່ມາຊວນໄປຫລິ້ນນ້ຳປ້ອງລໍ່ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ໄປ ຢ້ານ
  ໄຂ້ຄືນມາຈະຂາດຮຽນອີກ, ຄວາມຈິງແລ້ວ ຂ້ອຍຕິໄຂ້ຊື່ໆ ຄ້ານໄປຮຽນ ບົດຮຽນຫ້ອງປໍ4
  ມັນຍາກກ່ວາປໍ3 ຄ້ານແຮງແມ່ນພາສາຕ່າງປະເທດ ຂ້ອຍຢາກຮຽນພາສາອັງກິດແຕ່ເພິ່ນພັດ
  ຢາກໃຫ້ຮຽນພາສາຫວຽດນາມ, ພໍ່ມີເຊື້ອຫວຽດ ພໍ່ປູ່ບໍ່ຢາກຖືກເກນໄປລຳລຽງສະບຽງກໍ່
  ເລີຍພາເມຍພາລູກໜີມາຢູ່ແຊນໂຮ ພໍ່ໃຫຍ່ເປັນບ່າວ 16-17 ກໍ່ຍົວະເອົາແມ່ນຈົນທ້ອງໄຄ່
  ຜູ່ໃຫຍ່ກໍ່ເລີຍໃຫ້ເອົາກັນຈົນລູກລັ່ງອອກມາ 3-4 ຄົນ, ລູກຊາຍຜູ່ຕິດເອື້ອຍຖືກຍຸງກັດຕາຍແຕ່
  ນ້ອຍ ລ້ຽງໃຫຍ່ແຕ່ 3 ຄົນ ເອື້ອຍກົກອາຍຸລື່ນຂ້ອຍເກືອບ 7 ປີ ຂ້ອຍລື່ນນ້ອງກ້ອຍ 8 ປີ ບໍ່ຈຳ
  ເປັນຕ້ອງໄລ່ຍາກ ຖ້ານ້ອງກ້ອຍ 7 ປີ ຂ້ອຍກໍ່ 15 ແລະເອື້ອຍກົກຕ້ອງເປັນສາວ 22, ແມ່ນບໍ່?
  ບ່າວນ້ອຍ 15-16 ຮູ້ຈັກມັກຜູ່ສາວແລ້ວເດີ ລຸ້ນພວກຂ້ອຍນະ, ອອກເຮືອນແຕ່ລະເທື່ອຕ້ອງມີ
  ຫວີຕິດຖົງຄືພວກຜູ່ບ່າວລຸ້ນອ້າຍ ຖືກພໍ່ຮ້າຍເລື້ອຍຍ້ອນໃຊ້ຕັນໂຈເພິ່ນຫລາຍໂພດຈົນຂີ້ຝຸ່ນ
  ຕິດ ກາຍເປັນບ່າວຜົມແດງໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນຊື້ຢາຍ້ອມຄືຄົນອື່ນ. ເວົ້າເລື່ອງສີ້ເຊີງກໍ່ຮູ້ແດ່
  ແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຄືບຈາກຮູໄສ້ບືລົງມາຄືບ່າວລຸ້ນອ້າຍບອກດອກ ຜູ່ຍິງຈັບໃສ່ໃຫ້ເອງ, ເຂົາຈັບຈໍ່ໃສ່
  ປາກຮູແລ້ວກໍ່ຈັບແອວເປັນການບອກເຕືອນໃຫ້ເລິ້ມເດົ້າ ຄ່ອຍໆກ່ອນແລະເດົ້າແຮງຂຶ້ນໄວຂຶ້ນ
  ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຄູ່ຊ້ອມ. “ຢ່າເຮັດຫຍັງເຂົາໂລເລເດີ ຈັກນ່ອຍເຂົາມີລູກ ຫຍຸ້ງໃດ໋!”
  ເອື້ອຍກົກບອກເຕືອນຂຶ້ນຕອນລົງໜອງເກັບຜັກຕົບມາຊອຍຕົ້ມປົນກຳເກືອໝູ, ລາວຄົງເຫັນ
  ຂ້ອຍປຸກປ້າສາວແຄວລີຕອນລາວເລີກຮຽນມາບ້ານ. ສາວແຄວລີຕັ້ງເອົາຍາກຂະໜາດ ໝູ່
  ຫຼາຍຄົນກໍ່ຍອມ ລາວບໍ່ຍະໃຫ້ເຮັດແທ້ໆ ຈັບບາຍກອດຈູບໄດ້ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ສອດໃສ່ໃນຮູ, ຊິເອົາ
  ຢາຄຸມກຳເນີດໃຫ້ ລາວກໍ່ບໍ່ເອົາ ຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງກ່ອນຈຶ່ງເອົາໄດ້, ເອື້ອຍກົກມີປະສົບການຫຼາຍ
  ເທື່ອແລ້ວ ເຫັນສາວແຄວລີອອກຢືນແປງເຄື່ອງນຸ່ງກໍ່ຮູ້ທັນທີວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ.
  ໜອງຜັກຕົບບໍ່ເລິກພຽງແອວ, ສົ້ງປຽກນ້ຳກໍ່ເຫັນເປັນຮູບເປັນຮ່າງ ເກັບໄປ ລັກແນມເບິ່ງກົ້ນ
  ເອື້ອຍໄປ ຄິດໄປ ໂຄຍກໍ່ແຂງຂຶ້ນມາ ເອື້ອຍໜ້າແດງຂຶ້ນທັນທີເມື່ອຄົວມືມາຖືກຂອງແຂງໃນ
  ເປົ້າສົ້ງຂອງຂ້ອຍ, “ເພິ່ນຄິດບໍ່ດີກັບເຂົາໃດ໋ຫັ້ນຈຶ່ງແຂງ” ເອື້ອຍເວົ້າພ້ອມທັງແນມໜ້າໄປທາງ
  ຈຸ້ມຜັກຕົບເພື່ອຫລົບຫລີກການສົບຕາກັບຂ້ອຍ, “ສໍລີ!” ຂ້ອຍເວົ້າໄດ້ແຕ່ເທົ່ານັ້ນລະ.
  Germany ຕໍ່ North Ireland ຈັກໜ່ວຍ? Poland ຈະທັບໄຂ່ Ukrain ໄດ້ບໍ່? ໃຜມັກທິມໃດ?
  ຄິດວ່າຈະກ໊ອບເລື່ອງທ້າວ Justin ມາໃຫ້ອ່ານ ກໍ່ເລີຍໝົດເວລາກ່ອນ, ເຂົ້າໄປອ່ານຕາມລິ້ງ
  ນີ້ເດີ. lostmyv.com/sisters-sleepover/
  ໂຊກດີ

 62. BadSon
  ເດືອນມີນາ 22, 2016 ເວລາ 2:37 am

  ໃຜຢາກອາບນ້ຳໃຫ້ສາວນີ້?

 63. ProSec
  ເດືອນມີນາ 23, 2016 ເວລາ 11:58 pm

  คือ ดิฉันแต่งงานกับพ่อหม้ายลูกติดค่ะ ลูกเป็น ญ อายุ ประมาณ 28 เระค่ะ
  สามีเลิกกับภรรยาเก่า เพราะภรรยาเขาร้ายมากเอาแต่ใจตัวเอง และเค็ม
  ในทุกๆ เรื่อง (อันนี้ดิฉันทราบจากลูกสาวของเขาเอง เพราะเคยคุยโทรศัพท์กัน
  แล้วดิฉันพูดกับน้องเขาว่าคุณพ่อหนูโดนคุณแม่กระทำมาแยะ ลูกสาวเขา
  ก็เอาแต่เงียบ ไม่กล้าเถียง) ใครๆ ก็ชมเขาว่าเป็นแฟมิลี่แมน สามีเลิกกับ
  ภรรยาเก่าโดยไม่ยอมเอาทรัพย์สมับัติอะไรติดตัวมา ดิฉันก็ไม่ว่าไร
  เขาบอกว่าถ้ามัวยื้อเรื่องสมบัติก็ไม่ได้เป็นอิสระ เพราะทางนั้นก็จะยื้อเรื่อง

  ตอนนี้ทำมาหากินด้วยกัน ดิฉันฐานะปานกลางไม่เดือนร้อน แต่ก็ช่วย
  Support เขาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน เรื่องช่วยงาน เพราะ
  การค้าของเขายังไม่เข้าที่ แต่โชคดีที่เขาเป็นคนขยันขันแข็ง
  และประหยัดมาก เรื่องนี้ยอมรับ สมถะ อยู่ติดบ้านไม่ค่อยออกไปไหนค่ะ
  เหมือนที่เขาเคยเล่าให้ฟังไว้ (แต่งมาได้ 2 ปี)

  ในส่วนของลูกสาวเขาก็เกลียดเรา หรือไม่ชอบเรา เพราะน้องคิดว่า
  ถ้าไม่มีเราพ่อเขาต้องกลับไปดีกับแม่ (ความจิงเขาแยกกันก่อน
  จะมาเจอดิฉันอีกค่ะ ทางภรรยาเก่าตามมาง้อแต่สามีไม่ยอมดีด้วย)
  แน่ๆ เพราะก็ตามตำรา แม่เลี้ยง ลูกเลี้ยง แต่เวลาลูกสาวมาเยี่ยมพ่อเขา
  ที่บ้าน ก็ไม่ไหว้ ไม่พูดกับดิฉัน ๆ ก็ทำเหมือนน้องเขาไม่มีตัวตนเดิน
  สวนกันไปมา ก็ไม่มีปัญหาไรค่ะ ต่างคนต่างอยู่อย่างนี้ก็ดี

  แต่ปัญหา ที่รบกวนจิตใจคือ สามีเกรงใจลูกสาวเพราะสามีเป็นคนรักลูก
  กับดิฉันไม่มีลูก เพราะอายุแยะแล้ว ตลอดเวลาที่ผ่านมาลูกสาวจะเข้าข้างแม่
  ดิฉันเสียอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร หรือของอะไรหากสามีอยากได้ ดิฉันอยู่ใน
  ฐานะที่หาให้ได้ก็ทำ เพราะถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน และเห็นเขาขยันขันแข็ง

  มีอยู่วันหนึ่งเกิดเหตุสูญเสียเกี่ยวกับเรื่องงาน ต้องเสียเงิน 1 หมื่นบาท
  ลูกสาวเขามาช่วยออก แต่ตอนหลังสามีบอกว่าเป็นเงินภรรยาเก่าเขา
  ซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากได้ กลัวว่าภรรยาเก่าจะมาตอแย และเป็น
  ช่วงที่สามีช็อตเงิน ดิฉันก็บอกว่าไม่เป็นไรดิฉันจะช่วย และขอให้นำเงินฝาก
  ลูกสาวไปคืน ภรรยาเก่าเขา แล้วขอบคุณด้วย เพราะมันเลยเรื่องที่จะ
  เอื้อเฟื้อกันแล้ว ภรรยาเก่าเขาทำกันไว้แยะค่ะ

  แต่ 2-3 ก็แล้วเห็นลูกสาวมา ดิฉัน เอ๊ะ ใจว่าสามีไม่ยอมคืนเงินก็เลย
  ถามว่าทำไม สามีบอกกลัวจะเป็นการทำร้ายจิตใจลูกสาว
  ดิฉันก็โมโห บอกว่าตอนอยู่กับภรรยาเก่าเขาทำร้ายจิตใจพี่
  เขาเห็นแก่ตัวกับพี่ และลูกก็เข้าข้างภรรยาเก่า ทำไมพี่ไม่คิด
  พี่กลัวลูกเสียใจ แต่พี่ไม่กลัว(ดิฉัน)เสียใจหรือ เขาก็บอกพูดลำบาก
  ดิฉันก็ต้องทำใจไปในที่สุด (เขาไม่ยอมคืนเงิน แต่ก็ไม่ได้ใช้เงินนั้น)

  ล่าสุดไปเจอใน inbox ที่เขาคุยกับลูกสาวเรื่องทั่วไป แต่สิ่งที่
  ดิฉันรู้สึกจี๊ด คือ ตอนลงท้ายก็กล่าวลากัน ลูกสาวก็บอกว่ารักพ่อนะ
  (อันนี้ดิฉันรับได้ เข้าใจ) แต่สิ่งที่สามีดิฉันตอบคือ “รักลูกเช่นกัน
  (อันนี้ดิฉันกัอรับได้ แต่ประโยคต่อไป คือ) เลือดย่อมข้นกว่าน้ำน่ะ”

  ดิฉันเครียดเลย แสดงว่าที่ผ่านมา เขาเห็นเราเป็นแค่อันดับรอง
  ที่เขาเบื่อภรรยาที่กระทำเขาไว้หลายอย่างแล้วก็เอาเราไว้เป็นที่พึ่ง
  ใช่ไหมคะ ดิฉันควรถามให้รู้เรื่องเลยไหมค่ะ ว่า “เลือดข้นกว่าน้ำ”
  นี้หมายความว่าอย่างไร หรือท่านอื่นมีคำตอบอยู่ในใจแล้วค่ะ
  รบกวนขอความรู้ด้วยค่ะ

 64. ບ້າເບິ່ງ
  ເດືອນມີນາ 25, 2016 ເວລາ 7:06 pm

  ໄດ້ຮູບນີ້ມາຈາກ azrulhafiz97.tumblr.com

 65. CarMex
  ເດືອນມີນາ 29, 2016 ເວລາ 2:23 pm

  ເຫັນຮູບນີ້ແລ້ວ ຄິດຮອດສາວ Chello ອະດີດນ້ອງໃພ້ທີ່ຂ້ອຍຫລອຍເຂົ້າໄປເລຍຫີໃຫ້
  ໃນເຊົ້າວັນນັ້ນຫລັງຈາກນ້ອງຊາຍອອກບ້ານໄປເຮັດການ.

 66. ໝາກແປບ
  ເດືອນກໍລະກົດ 2, 2016 ເວລາ 10:56 pm

  ຖ້າເຈົ້າມີໂອກາດພາສາວນີ້ໄປຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳ, ເຈົ້າຈະພາລາວໄປກິນຢູ່ຮ້ານໃດ?

 67. เงี่ยน
  ເດືອນກໍລະກົດ 5, 2016 ເວລາ 12:52 pm

  ຈະແກ້ອອກໃຫ້ເບິ່ງເຕັມຕາກໍ່ບໍ່ເນ໊າະ ຈັ່ງແມ່ນນນນນນນນນນນນນ 🙂

 68. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 7, 2016 ເວລາ 8:54 pm

  ງາມແລະໜ້າຮັກ

 69. ໄສ້ດີ
  ເດືອນກໍລະກົດ 9, 2016 ເວລາ 12:31 am

  ບໍ່ມີເລື່ອງເລົ່າດອກ

 70. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 9, 2016 ເວລາ 12:33 am

  ກົ້ນແຟນໃຜ ງາມແທ້ລະ 🙂

 71. BahKhoy
  ເດືອນກໍລະກົດ 9, 2016 ເວລາ 2:30 am

  ນັ່ງເຕັງຊື່ໆ ໂຄຍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮູເດີ, ສັງເກດຄັກໆແມະ.

 72. Cockroach
  ເດືອນກໍລະກົດ 9, 2016 ເວລາ 9:04 pm

  ລູກຢາກກິນເບຍແຕ່ປ່ອນເຂົ້າຜິດເບື້ອງ ຮາໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆ

 73. DJI
  ເດືອນກໍລະກົດ 11, 2016 ເວລາ 8:54 pm

  rawconfessions.com/confession/show/wife-undressed-in-front-of-our-son

  ເມຍປ່ຽນເຄື່ອງຕໍ່ໜ້າລູກຊາຍ

 74. DL-X
  ເດືອນກໍລະກົດ 13, 2016 ເວລາ 12:31 am

  ນີ້ກໍ່ແມ່ນຮູບນຶ່ງທີ່ຍົວະໃຫ້ນົກເຂົາຂັນຍາມເຊົ້າ ຮາໆໆໆໆ

 75. Losex
  ເດືອນກໍລະກົດ 13, 2016 ເວລາ 1:41 am

  ດອກໄມ້ໄກຕົ້ນ

 76. U&Me
  ເດືອນກໍລະກົດ 13, 2016 ເວລາ 11:58 pm

  Your sister’s friend eat banana

 77. ZTE
  ເດືອນກໍລະກົດ 16, 2016 ເວລາ 12:11 am

  She is not my sis’s friend

 78. ITL-12
  ເດືອນກໍລະກົດ 16, 2016 ເວລາ 1:14 am

  ຖ້າຫງາຍໃຫ້ແບບນີ້ ສິນຂາດແທ້ໆ

 79. RT-123
  ເດືອນກໍລະກົດ 16, 2016 ເວລາ 2:19 am

  Your sisters’ best friend is so lovely

 80. ມັກຊູ
  ເດືອນກໍລະກົດ 16, 2016 ເວລາ 4:13 am

  ນົມດີຄັບ

 81. LowLife
  ເດືອນກໍລະກົດ 16, 2016 ເວລາ 5:46 am

  Nice panty

 82. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 17, 2016 ເວລາ 4:43 pm

  ເຂົາບໍ່ໃຫ້ໂພສຫລາຍຮູບ ຈຶ່ງໂພສຫ້ອງລະໃບ

 83. ນົກນີ້ໝິ້ນ
  ເດືອນກໍລະກົດ 18, 2016 ເວລາ 1:05 am

  Nice nipples

 84. Catfish
  ເດືອນກໍລະກົດ 18, 2016 ເວລາ 2:35 am

 85. ກຂຄ
  ເດືອນກໍລະກົດ 19, 2016 ເວລາ 4:55 am

  ສັດໂລກຍ່ອມເປັນໄປຕາມກັມ

 86. VSOP
  ເດືອນກໍລະກົດ 20, 2016 ເວລາ 1:09 pm

  ຊ໊ອບໆແບບນີ້ກໍ່ດີເໝືອນກັນ

 87. Jocasta
  ເດືອນກໍລະກົດ 20, 2016 ເວລາ 9:59 pm

  love to see this

 88. JLuft
  ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2016 ເວລາ 1:38 pm

  ເພິ່ນໃຫ້ຖ່າຍແບບນີ້

 89. JLuft
  ເດືອນກໍລະກົດ 22, 2016 ເວລາ 1:45 pm

  ຮວມດາວເອັກທີ່ຈະສະແດງເລື່ອງ TABOO XL

 90. ຜັກຄາວຄຳ
  ເດືອນກໍລະກົດ 22, 2016 ເວລາ 10:48 pm

  ປະຢັດເງິນຄ່າໄປຮຽນສີ້ຢູ່ໂຮງຮຽນທັບໄລ !

 91. ຜັກຄາວຄຳ
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 2:21 am

  ทำความดีก็เหมือนเล่นหุ้น เงินเท่ากันอาจได้กำไรต่างกัน
  ສ້າງຄວາມດີກໍ່ເໝືອນຫລິ້ນຫຸ້ນ ເງິນເທົ່າກັນແຕ່ອາດຈະໄດ້ກຳໄລຕ່າງກັນ

 92. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 2:52 pm

  Good BJ

 93. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 3:08 pm

  Nice

 94. Pickle
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 5:33 pm

  เรื่องเสียว คิดถึงรสสวาทจากพี่บัว
  เมื่อสิบปีที่แล้ว ผมได้ไปสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยอนุรักษ์ป่าไม้แห่งหนึ่งในภาคกลาง ในหน่วยมีบ้านให้คนงานพักอาศัยมีทั้งแบบหลังเดียวสองห้อง และแบบห้องแถวรวม ผมมีโอกาสได้เข้าพักในบ้านเดี่ยว ตั้งอยู่เกือบติดลำน้ำ บ้านหลังนี้มีเจ้าหน้าที่คนเก่าอยู่กับครอบครัว คือพี่วัช กับเมียชื่อพี่บัวซึ่งอายุมากกว่าผมสี่ปีกับลูกชายอายุประมาณสองปี ชื่อน้องหนึ่ง หัวหน้าจัดให้ผมพักอยู่บ้านหลังเดียวกับพี่วัช ในหน่วยไม่มีไฟฟ้าใช้ ค่ำมาเราต้องจุดตะเกียง บ้านหลังนี้มีห้องน้ำห้องเดียวกั้นกลางระหว่างสองห้องนอน ผมอยู่ห้องด้านทิศตะวันตกซึ่งอยู่ติดลำห้วย ส่วนพี่วัชอยู่ห้องทิศตะวันออก ผมกับพี่วัชสนิทกันดี แต่เรามักจะออกตรวจป่ากันคนละเวร ไม่ค่อยได้ไปพร้อมกัน ผมอยู่ที่นั่นประมาณเดือนเดียวก็สนิทกับพี่บัวและลูกเป็นอย่างดี น้องหนึ่งชอบขอแม่มาเล่นที่ห้องผมบ่อยๆ บางวันนอนหลับในห้องผม พี่บัวต้องเข้ามาอุ้มเอาไปนอนอยู่บ่อยๆ บ่ายวันหนึ่ง พี่วัชออกตรวจป่า พี่บัวไปซักผ้าอยู่ริมห้วย ผมนั่งวาดรูปเล่นอยู่กับน้องหนึ่ง จนแกหลับไปตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ ผมมองออกไปทางห้วยน้ำ ที่อยู่ไม่ไกลมากนัก เห็นที่บัวก้มๆเงยๆทำความสะอาดผ้าอยู่ ผมมองเห็นร่องนมพี่บัวอวบขาว ใหญ่มหึมาทำให้ผมเริ่มมีอารมณ์ มังกรตุงผ้าขาวม้า ผมจึงปิดหน้าต่างไม้ ซึ่งเก่ามาก เสียงดังผัวะ พี่บัวหันมาทางหน้าต่าง มองเห็นผม พี่บัวถามว่า น้องหนึ่งหลับหรือยังจ๊ะ ผมตอบพี่บัวว่าหลับแล้ว พี่บัวบอกว่า ฝากหน่อย ระวังยุงกัดด้วยพี่ใกล้จะเสร็จแล้วหละ ผมรับปากพี่บัว
  เธอยิ้มให้ผมอย่างอ่อนหวาน ปิดหน้าต่างแล้ว แต่ผมยังอยากดูนมพี่บัวอีก จึงมองหารอยแตกของฝาแล้วรีบถ่างตามองไปที่พี่บัวซักผ้าอยู่ แต่ไม่เห็น จึงกวาดสายตามไปเรื่อยๆ แล้วโชคก็เป็นของผม พี่บัวถลกผ้าซิ่นขึ้นสูงมาก นั่งลงเยี่ยว หันก้นมาทางผมพอดี ผมมองเห็น.ห.ทางด้านหลัง โอย .ค.โด่ ผมต้องคลึง.ค.ตัวเองเล่น พี่บัวเยี่ยวอยู่นาน จึงเสร็จและไปซักผ้าต่อ เธอก้มลงแต่ละที เหมือนจะรู้ว่า ผมแอบมองอยู่ และจงใจให้ผมเห็นนมอันขาวอวบของเธอ ผมทั้งดูไปทั้งคลึง.ค.ตัวเองไป โดยไม่สนใจน้องหนึ่งเลยจนกระทั่งพี่บัวซักผ้าเสร็จ ถือกาละมังผ้าจะเอามาตากที่ราว ซึ่งติดกับห้องผม ผมมองเห็นพี่บัวมาใกล้จึงแกล้งละสายตาออกจากข้างฝาที่มีรอยแตก แล้วหันข้างให้ พร้อมกับเล่นว่าว แกล้งครางซี๊ดซ๊าด เบาๆ โดยหวังจะให้พี่บัวแอบดูผมชักว่าว แล้วก็เป็นอย่างที่คิด ผมชำเลืองดูมองเห็นพี่บัวแอบดูผมจริงๆ ผมเลยแกล้งหัน.ค.ไปทางเธอ แล้วแกล้งพูดเสียงดังขึ้น โอยเสียว เมื่อไหร่จะมีคนมาช่วยหนอ ไม่ไหวแล้ว พร้อมกับโชว์.ค.ขนาดเจ็ดคูณเจ็ดให้เธอดู แล้วผมก็แกล้งพูดอีก ว่า คืนนี้จะฝันถึงพี่บัวอีกไหมหนอ แล้วผมก็ลุกขึ้นนุ่งผาวม้า ทั้งที่.ค.ยังลุกอยู่ หยิบผ้าขนหนูมาทำท่าไล่ยุงให้น้องหนึ่ง แล้วผมก็นอนลงข้างน้องหนึ่งประมาณห้านาที ได้ยินเสียงพี่บัวขึ้นมาบนบ้าน ผมแกล้งหลับทั้งๆที่.ค.ลุกโด่อยู่ เสียงเธอเรียกผม ชัย ชัยจ๋า และเคาะประตู ผมแกล้งหลับไม่ได้ยินแต่ผมวางแผนไว้แล้วที่จะให้เธอเข้ามาในห้อง จึงไม่ใส่กลอน เธอผลักประตูเข้ามา ผมแกล้งหลับต่อแต่แอบชำเลืองดูอาการของเธอ เธอมองมาที่.ค.ผมซึ่งโด่อยู่ ผมเห็นเธอหน้าแดง มองตั้งนาน เธอเอามือลืบหัวน้องหนึ่ง ได้ยินเธอบ่น อูยตัวร้อนจังเธอกำลังจะอุ้มลูกออกไปผมจึงแกล้งพลิกตัว เอา.ค.ถูกมือเธอพอดี เธอสะดุ้งเล็กน้อย ผมแกล้งหลับต่อ ทั้งๆที่เธอเริ่มจะคลึง.ค.ผมแล้วผมแกล้งละเมอ พี่บัว พี่บัว พี่บัวจ๋า ผมเห็นเธอสะดุ้งอีก จึงเงียบไป ผมจะให้เธอเข้าใจว่า ผมกำลังฝันว่ากำลังเย็ดเธอ ทันใดนั้นเธอก็ก้มเอามาถู.ค.ผม ถูอยู่นาน ตัวเธออุ่น ผมคิดว่าเธอคงเริ่มมีอารมณ์กับผมแล้ว แล้วเธอก็อุ้มลูกออกไปที่ห้องของเธอ แผนผมคงไม่สำเร็จแล้ว ผมคิดในใจและคิดแผนการใหม่อีกขณะที่กำลังคิดอยู่ พี่บัวก็เข้ามาอีก คราวนี้นุ่งกระโจมอกมาเลย ผมแกล้งหลับต่อ พี่บัวนั่งลง ค่อยๆแกะปมผ้าขาวม้าผมออก เธอคลึง.ค.ผมอีก แล้วเธอถอก.ค.ผม อ้าปากอม.ค.ผม ผมเสียวมาก แต่ต้องแกล้งหลับเธอดูดอยู่นาน จึงถลกผ้าถุงขึ้น แล้วถ่างขาผมออก นั่งทับ.ค.ผม พร้อมกับคลึง โยก ปากก็เริ่มคราง ชัยจ๋า.ค.ชัยช่างใหญ่จริ่งๆ ใหญ่กว่าของผัวพี่อีก ขอพี่เย็ดชัยหน่อยนะ ในฐานะทำให้พี่เสียว ผมเริ่มทนไม่ไหวเริ่มตอบสนองพี่บัว ผมลืมตาขึ้น พี่บัวครับ พี่กำลังทำอะไร โอยชัยจ๋า ขอพี่เย็ดหน่อย พี่เงี่ยนจังผมไม่นึกว่าพี่บัวจะกล้าพูดหยาบคายขนาดนี้ เอาเลย ครับพี่บัว เธอเป็นฝ่ายทำให้ผม เธอบอกว่า เธอเสร็จไปสองครั้ง น้ำผมจึงแตก หลัวเสร็จแล้ว เรานอนกอดก่ายกันปานประหนึ่งผัวหนุ่มเมียสาว พี่บัวขอออกไปอาบน้ำผมนอนรอ อยู่ในห้อง คราวนี้รอบสอง เราเริ่มคุยกันก่อน เธอเล่าว่า พี่วัชผัวเธอ .ค.เล็กมาก เย็ดไม่เป็นกระเด้าสามทีน้ำก็แตกแล้ว เธอไม่เคยถึงจุดสุดยอดสักที ได้เย็ดกับผมเธอถึงรู้ว่า อร่อย ถึงสวรรค์ชั้น เจ็ด ผมเริ่มต้นอีกด้วยการจูบปากพี่บัวปากเธอหอมมาก เราพันสิ้นกันอยู่เป็นสิบนาที ผมจับพี่บัวถ่างขาออก ผมมองเห็นเม็ดแตดทีพี่บัวสีแดงแจ๋ ผมจึงเริ่มเลีย.ห. ดูดแตดให้พี่บัว เธอครางอย่างหนัก ผัวขา ชัยขา พี่เสียว.ห.เสียวแตดจัง ชัยทำให้พี่มีความสุขที่สุดเลย ผัวขา ผมเองยังไม่เคยมีแต่งงาน มีเคนมาเรียกว่าผัวผมยิ่งเงี่ยนจัด ผมดูดแตดสลับกับเลีย.ห.ให้พี่บัวอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง เธอบอกว่าเสร็จไปอีกสามครั้งทั้งที่ผมยังไม่ได้เอา.ค.เข้าถ้ำเลย ต่อมาเราเล่นท่าหกเก้า อีก พี่บัวบอกว่า ผัวเธอทำไม่เป็นเลย เธอจึงไม่ถึงสวรรค์สักทีหลัวจากวันนั้น เราเย็ดกันอีกสามวัน พี่วัชก็กลับมาจากตรวจป่า ผมจึงต้องเปลี่ยนเวร คราวนี้ผมไปออกตรวจเป็นอาทิตย์เลย คงคิดถึง.ห.่พี่บัวแน่ๆเลย พี่บัวก็คงคิด.ค.ผม หลังจากนั้น เราแอบเป็นชู้กันบ่อยๆ พี่วัชจะรู้หรือไม่ก็ตาม แต่เราไม่เคยมีปากเสียงอะไรกันเลยต่อมาผมได้ย้ายไปอยู่หน่วยป่าไม้ที่จังหวัดอื่น หลายปีต่อมาทราบข่าวว่า พี่บัวหย่ากับพี่วัช แล้วไปเป็นหมอนวดอยู่แถวชาน กทม. ผมออกตะเวนหาพี่บัว เพราะยังติดใจเฮออยู่ แต่ไม่พบ

 95. ICM
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 6:29 pm

  Ich

 96. Dek23
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 7:14 pm

  ຄັກຫລາຍ

 97. DX-298
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 9:06 pm

 98. DX-298
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 9:42 pm

 99. DX-298
  ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2016 ເວລາ 9:54 pm

 100. DX-298
  ເດືອນກໍລະກົດ 25, 2016 ເວລາ 12:59 am

  ເຂົາວ່າແມ່ນຮູບ Taylor Swift ຕອນປ່ຽນເຄື່ອງຢູ່ຫລັງເວທີ. ມັນບໍ່ເປັນເລື່ອງແປກ
  ທີ່ຈະມີຄົນລັກຖ່າຍຮູບນີ້ອອກມາໃຫ້ຄົນທັງໂລກເບິ່ງ ສິ່ງທີ່ແປກຄືກີບຫອຍຂອງລາວ
  ທີ່ບໍ່ອວບບໍ່ໂນນຄືດາລາໜັງເອັກ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດຂ້ອຍກໍ່ນິຍົມຊົມຊອບນ້ຳສຽງຂອງ
  ລາວ ຊາດກ່ອນ ລາວຄົງເວົ້າຈາອ່ອນຫລານກັບຄູບາອາຈານ ຊາດນີ້ຈຶ່ງມີຊຸ້ມສຽງໄພ
  ເລາະສະເນາະຫູຜູ່ຟັງ.

 101. ເຫຍສົວ
  ເດືອນກໍລະກົດ 27, 2016 ເວລາ 3:19 am

  Angelina Jolie ແມ່ນດາຣາຍອດນິຍົມຂອງຂ້ອຍ, ສາກເລິບຊີນລາວເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍນ້ຳແຕກ
  ຕອນເຂົາທັ່ງເຂົ້າແຮງໆຫັ້ນນະ.

 102. Wonderful
  ເດືອນກໍລະກົດ 28, 2016 ເວລາ 4:46 am

  Not bad

 103. ຢາກຮູ້
  ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2016 ເວລາ 3:50 am

 104. ເດັກດີ
  ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2016 ເວລາ 2:30 am

  ເວນກັມມີຈິງ

 105. Tresiba
  ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2016 ເວລາ 7:06 pm

  ຄາບເຂົ້າແລງ

 106. Messy
  ເດືອນກໍລະກົດ 31, 2016 ເວລາ 12:01 am

 107. ThaoHeun
  ເດືອນກໍລະກົດ 31, 2016 ເວລາ 10:25 pm

  ນັ່ງຄ້ຳຄະມັບຖ້າອ້າຍກະຊ້າໂນະວ້າ 🙂

 108. JoeDirt
  ເດືອນສິງຫາ 4, 2016 ເວລາ 12:50 pm

  Waiting for someone to BJ

 109. Wonderful
  ເດືອນສິງຫາ 9, 2016 ເວລາ 2:44 pm

  ຢາກຫວໍ

 110. 3ສະຫລຶງ
  ເດືອນສິງຫາ 13, 2016 ເວລາ 3:58 pm

  ສາວທ້ອງລາຍ

 111. ສຸດຊົ່ວ
  ເດືອນສິງຫາ 17, 2016 ເວລາ 4:35 pm

  ດາຣາໜັງບູ໊ເກົາຫລີ

 112. Wonderful
  ເດືອນສິງຫາ 21, 2016 ເວລາ 2:09 pm

  jonlejen best HEE

 113. ອີແອດຢູ
  ເດືອນສິງຫາ 22, 2016 ເວລາ 7:14 pm

 114. Wonderful
  ເດືອນສິງຫາ 25, 2016 ເວລາ 2:07 pm

  ເອື້ອຍກຳລັງເຮັດຫຍັງ?

 115. Wonderful
  ເດືອນສິງຫາ 26, 2016 ເວລາ 2:17 pm

  Pretty woman

 116. ແມງຜູ່
  ເດືອນສິງຫາ 28, 2016 ເວລາ 10:30 pm

  ໄດ້ເບິ່ງຮູບໂປ້ໜັງເອັກຍ້ອນບັກໄກ່. ແລງມື້ນັ້ນມັນເອົາປຶ້ມລາມົກໄທ “ເປີດບໍລິສຸດ”
  ມາໃຫ້ເບິ່ງຕອນຊົ່ວໂມງອອກແຮງງານ, ບ່າວນ້ອຍ 16-17 ເຫັນຮູບຫີຕີ່ແພະແຍະ
  ໂຄຍບໍ່ແຂງກໍ່ສະແດງວ່າເປັນກະເທີຍລະ. ຂ້ອຍທັງແຂງ ທັງແຕກໃສ່ສົ້ງສະຫລິບ
  ໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ, ຂົນຄີງລຸກວາບເມື່ອມັນເປີດໜ້າກາງຂຶ້ນມາ ເຫັນຜູ່ສາວນອນ
  ຕີຫີໝອຍພະຍະ ເກີດມາບໍ່ເຄີຍເຫັນແຈ້ງໆຈະຈ້າແນວນີ້ຈັກເທື່ອ ຂະໜາດເຫັນ
  ຂາຂາວໝູ່ຜູ່ຍິງຮຽນນຳກັນຕອນເຂົາຈ້ອນສິ້ນຫົດຜັກກໍ່ຍັງແຂງໂດ່ແລ້ວ ເມື່ອເຫັນ
  ຮູບນັ້ນ ມັນຊິເຫຼືດຫລືໃດ !
  ຕີສົ້ມກັນ ໃຜຊິໄດ້ປຶ້ມນັ້ນໄປເບິງໄປອ່ານກ່ອນ, ຂ້ອຍເປັນຄົນທີ4 ທີ່ໄດ້ສິດອ່ານປຶ້ມ
  ນັ້ນເປັນເວລາ 3 ມື້. ທຳອິດກໍ່ເບິ່ງແລະອ່ານຄໍລຳບັນຫາທາງເພດທີ່ເພື່ອນຜູ່ອ່ານ
  ຂຽນໄປຖາມບັນຫາຂ້ອງໃຈ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງອ່ານເລື່ອງສຽວທີ່ເຂົາຂຽນແຕ່ງເຂົ້າມາ
  ຮ່ວມ ຈັກແທ້ ຈັກຈິງກໍ່ບໍ່ຮູ້ລະ ແຕ່ມັກຫລາຍແມ່ນເລື່ອງສຽວລັບຄອບຄົວ ຕໍ່ມາເຂົາ
  ຈຶ່ງປ່ຽນມາເປັນເລື່ອງສຽວແນວຄອບຄົວ, ໂທດເດີຖ້າຈຳຜິດ.
  “ມັນບໍ່ມີດອກ…ໃຜຊິສີ້ເອື້ອຍນ້ອງຕົນເອງ ມີແຕ່ສັດຫັ້ນລະ.” ໝູ່ສະໜິດຄົນນຶ່ງເວົ້າ
  ຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍຍົກບັນຫາຂຶ້ນມາສົນທະນາ, ເວລາເບິ່ງການແຂ່ງຂັນກິລາ ພວກຂ້ອຍ
  ມັກໄຕ່ຂຶ້ນໄປຕັ່ງຢູ່ຊັ້ນເທິງສຸດ ຊັ້ນບັນກົງທີ່ຄົນອື່ນບໍ່ມັກນັ່ງເພື່ອມີໂອກາດໄດ້ເວົ້າໄດ້
  ລົມເລື່ອງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເພື່ອນນັກຮຽນຄົນອື່ນໄດ້ຍິນຄວາມລັບນີ້.
  “ບໍ່ມີຈັ່ງໃດ໋…ພໍ່ແມ່ບັກພົງກໍ່ເປັນອ້າຍນ້ອງກັນ ບໍ່ແມ່ນຫວາຖ້າໄລ່ຕາມເຊື້ອ?” ຖ້າໃຈ
  ກ້າພໍ ບັກນັ້ນຄົງໄດ້ຄ້ຽວໝາກໄປແລ້ວ ທີ່ເອົາຄວາມລັບຂ້ອຍມາເຜີຍແບໃຫ້ໝູ່ຟັງ.
  “ພໍ່ແມ່ກູກໍ່ເປັນພີ່ນ້ອງກັນ, ມັນບໍ່ໄດ້ຜິດຫຍັງນະ.” ໝູ່ບັກນຶ່ງນັ່ງຢູ່ສົ້ນສຸດຂອງແຖວ
  ດອດຂຶ້ນມາແລະໃຫ້ເຫດຜົນທີ່ຄົນບ້ານເຮົາມັກເອົາພີ່ນ້ອງຕົນເອງ. ໝົດຊົ່ວໂມງກິລາ
  ແລ້ວກໍ່ພາກັນກັບຫ້ອງສະຫລຸບຜົນງານປະຈຳວັນແລະກັບບ້ານເຮືອນຂອງໃຜລາວ.

 117. Romeo
  ເດືອນສິງຫາ 30, 2016 ເວລາ 10:37 pm

  กับลุง

  ນັກແຕ່ງຄົນນັ້ນບໍ່ບອກນາມປາກກາ ແຕ່ຍອມຮັບວ່າລາວແຕ່ງໄດ້ດີ
  ອ່ານຈົບແລ້ວຈຶ່ງຮູ້ວ່ານ້ຳຊຶມອອກມາໃສ່ສະຫລິບ ແຕ່ບໍ່ຫລາຍຄືທຸກເທື່ອ
  ເພາະຊັກວ່າວເທື່ອນຶ່ງຕອນອາບນ້ຳກ່ອນໄປວຽກ. ນັບແຕ່ເກີດວິກິດການ
  ດ້ານເສດຖະກິດ, ຫາເງິນໄດ້ນ້ອຍ ຄ່າຄອງຊີບສູງຂຶ້ນແຕ່ລະມື້ ຂ້ອຍຕ້ອງ
  ຫລຸດຜ່ອນການຫລິ້ນການທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໄປຫາຄວາມສຸກ
  ຕາມຮ້ານອາບອົບນວດທີ່ຈໍ່ຈູມຂຶ້ນເໝືອນດອກເຫັດເດືອນ9. ນວດຄົບ
  ວົງຈອນກໍ່ປະມານນຶ່ງລ້ານສອງ ຖ້າໄປໂຮງອາບອົບນວດທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ
  ກໍ່ຖືກກ່ວານັ້ນ ແຕ່ຂ້ອຍມີດີ ຫົວໜ້າພາໄປລ້ຽງຢູ່ resort ຂ້ອຍແລະເພື່ອນ
  ຮ່ວມງານກໍ່ຕ້ອງຮູດຊິບປາກທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າມັນເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
  ຕໍ່ຮີດຄອງແລະກົດໝາຍບ້ານເມືອງ.
  “ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງກິນໃດ໋ພໍ່, ຄິດວ່າເຈົ້າກິນອິ່ມມາແລ້ວ.” ພັນລະຍາສຸດ
  ທີ່ຮັກເວົ້າຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ກອດຈູບລູບໄລ້ຕ້ອນຮັບການກັບມາຂອງສາມີ.
  “ຢາກກິນຫອຍ…ຂໍກິນແດ່ 🙂 ” ຂ້ອຍເລື່ອນໜ້າຈາກຊວງເອິກທີ່ແບນຮາບ
  ຂອງເມຍຮັກລົງມາຫາໜ້າທ້ອງ ຄະໂມມແລະນາໂນນຂອງເມຍຮັກເພື່ອບໍ່
  ໃຫ້ລາວສົງໃສ. ຄົນອື່ນຈະເຮັດຫຼືບໍ່ເຮັດຄືຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ລະ ແຕ່ຂ້ອຍກັບມາຮອດ
  ບ້ານແຕ່ລະເທື່ອຈະກວນເມຍທຸກຮູບແບບ ໂຄຍບໍ່ແຂງກໍ່ໃຊ້ລິ້ນ ໃຊ້ນິ້ວແຍ່
  ໃຫ້ເຂົາຄິດວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ນອກໃຈເຂົາ. ແຕ່ເມຍຂ້ອຍດັງດີຄືໝາ, ຊິອາບນ້ຳ
  ຖູສະບູຍີ່ຫໍ້ໃດ໋ມາລາວກໍ່ຮູ້, “ບັກໝາ…! ໄປຫລິ້ນສາວນອກບ້ານມາແລ້ວ ຍັງ
  ມາທຳທ່າກັບກູອີກ.” ຕົບໜ້າດັງເພິຍ ກ່ອນຈະດ່າວ່າຂອ້ຍຕ່າງໆນາໆ ແລະ
  ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຄີຍປະຕິເສດ, ສິ່ງທີ່ດີຂອງຂ້ອຍແມ່ນໃສ່ຖົງປ້ອງກັນ ບໍ່ຈູບປາກ
  ບໍ່ເລຍແຕດຂອງສາວບໍລິການແລະໄປກວດພະຍາດທຸກໆ 6 ເດືອນຕາມຄຳ
  ສັ່ງຂອງພັນລະເມຍ.
  ເຈົ້າໄດ້ເຮັດຄືຂ້ອຍບໍ່? 2kyky ดอดเนัด ຕໍ່ດ້ວຍ /กับลุง/
  .

 118. BTS
  ເດືອນກັນຍາ 3, 2016 ເວລາ 2:35 pm

  ບໍ່ມີແນວບໍ່ດີກັບເອື້ອຍມາຫລາຍປີແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ຂ້ອຍຍ້າຍມາຢູ່ແຊນຕາເຟ ອາດຈະ
  ເປັນຍ້ອນໄດ້ຄົບຄ້າສະມາຄົມກັບຄົນອື່ນ ສ່ວນຫລາຍກໍ່ແມ່ນເພື່ອນຮ່ວມງານ
  ເພື່ອນບ້ານແລະໝູ່ເກົ່າທີ່ເຄີຍຮຽນນຳກັນ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເກັບເອົາເຕົ້ານົມຂາວໃຫຍ່ແລະ
  ທ້າຍຜາຍໆຂອງເອື້ອຍມາຄິດ.
  ມື້ນັ້ນ ພີ່ນ້ອງມາແຕ່ການາດາ ເອື້ອຍສົ່ງເທັກມາບອກໃຫ້ໄປຮ່ວມຊຸມເຂົ້າກັນ
  ນານຟ້າຫລ້າປີແລ້ວບໍ່ໄດ້ເຫັນກັນ ເມື່ອມີໂອກາດໄດ້ພົບປະໂອ້ລົມກັນກໍ່ເອົາຄວາມ
  ຫລັງມາຖາມໄຖ່ກັນ ເຫດການບາງຢ່າງກໍ່ຈຳໄດ້ ບາງຢ່າງກໍ່ລືມສະໜິດ ແຕ່ອ້າຍນັ້ນ
  ຍັງຈຳໄດ້ດີເພາະລາວເຄີຍມັກເອື້ອຍຂ້ອຍແຕ່ເອື້ອຍຂ້ອຍບໍ່ມັກລາວ ພີ່ນ້ອງກັນ ເອົາ
  ກັນບໍ່ໄດ້ ມັນຄະລຳ ອ້າຍນັ້ນຈຶ່ງໃຫ້ສິນບົນຂ້ອຍເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ລາວໄດ້ເວົ້າໄດ້
  ລົມກັບເອື້ອຍ. ພໍ່ແມ່ຂ້ອຍບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ເອື້ອຍໄປໃສມາໃສກັບຜູ່ຊາຍສອງຕໍ່ສອງ ເປັນ
  ພີ່ເປັນນ້ອງກັນກໍ່ຕ້ອງມີໝູ່ໄປນຳ ນ້ອງສາວຂ້ອຍພັດຕິດຫລິ້ນເກມຈຶ່ງບໍ່ຢາກໄປນຳ
  ເອື້ອຍຈຶ່ງຫັນໜ້າມາຊວນຂ້ອຍໄປເປັນໝູ່ແລະຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ປະຕິເສດເພາະອ້າຍນັ້ນຈະ
  ໃຫ້ເງິນຂ້ອຍໄປຊື້ນັ້ນຊື້ນີ້ກິນ ບໍ່ຢາກໃຫ້ຢູ່ເຝົ້າເອື້ອຍ. ອ້າຍນັ້ນມືໄວໃຈກ້າ ເອື້ອຍກໍ່
  ພະຍາຍາມປັດປ້ອງບໍ່ໃຫ້ອ້າຍນັ້ນຈັບປາຍບ່ອນທີ່ຕົນສະຫງວນ ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍ່ອ່ອນ
  ແຮງປ່ອຍໃຫ້ອ້າຍນັ້ນໄດ້ຈັບໄດ້ຈົກຕາມໃຈ ຈົນໄດ້ຍິນສຽງຂ້ອຍຄະມາດຄໍຈຶ່ງແຍກ
  ອອກຈາກກັນແລະຂ້ອຍກໍ່ເກັບເປັນຄວາມລັບຕາມທີ່ເອື້ອຍບອກ.
  ຕາມເບິ່ງ ອ້າຍນັ້ນຍັງສົນໃຈເອື້ອຍຂ້ອຍ ສົນໃຈຫລາຍຂຶ້ນກໍ່ເປັນໄດ້, ຕອນຍັງເປັນສາວ
  ເອື້ອຍຂ້ອຍນ້ອຍຈ່ອຍ ແຕ່ຫລັງຈາກໄດ້ເຂົ້ານ້ຳເຂົ້າເອັນແລະກິນຢາກາໜູຄຳຫລາຍ
  ໝໍ້ ຜິວກໍ່ຂາວ ນົມກໍ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ກົ້ນກໍ່ຜາຍງາມຄືກົ້ນເຈໂລ ຂ້ອຍຈະສວຍທຸກໂອກາດລັກ
  ແຍງແຕະອັ່ງເອື້ອຍເມື່ອລັບຕາອ້າຍເຂີຍແລະຫລານ ດົນໆເອື້ອຍຈະລັກມາຫາຂ້ອຍຢູ່
  ບ້ານ ບາງເທື່ອກໍ່ເທັກມາບອກຂ້ອຍລົງໄປຫາ ເໝືອນຝັນຄືນນີ້.
  reungseaw.blogspot.com/2016/08/blog-post_46.html#more

 119. Cilantro
  ເດືອນກັນຍາ 5, 2016 ເວລາ 9:39 pm

  Nice one

 120. ບ້າກ່າຍ
  ເດືອນກັນຍາ 10, 2016 ເວລາ 7:45 pm

  Wet pussy

 121. ມືດຕຶບ
  ເດືອນກັນຍາ 14, 2016 ເວລາ 2:41 pm

  ໝູ່ໂຊກດີຫລາຍເນ໊າະ ທີ່ໄດ້ຮຽນສີ້ຈາກໝູ່ເອື້ອຍ, ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນສີ້ຈາກໝູ່ນ້ອງສາວ
  ແຕ່ຮຽນບໍ່ຈົບຫລັກສູດ ລາວສອນໃຫ້ 2 ບົດ ກໍ່ຍ້າຍໄປຢູ່ນະຄອນຫລວງ ຈາກນັ້ນກໍ່
  ຂາດການຕິດຕໍ່ກັນ ຖາມໄທບ້ານທີ່ຂຶ້ນໄປປະຊຸມ ເຂົາກໍ່ບໍ່ຮູ້ ຄິດຮອດລາວຢູ່ຈ້ອຍໆ.

 122. Wonderful
  ເດືອນກັນຍາ 18, 2016 ເວລາ 3:00 pm

  server ມີບັນຫາ ຫລືຖືກບລ໊ອກ ?

 123. GreenFrog
  ເດືອນກັນຍາ 20, 2016 ເວລາ 4:04 pm

  ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງເຮັດສິ່ງຊົ່ວຊ້າກັບເອື້ອຍກັບນ້ອງເລີຍນະ ມັນເກີດຂຶ້ນຕາມສັນຊາດຈະຍານ
  ຂອງສັດເດຍລະສານທີ່ລີ້ຊ່ອນຢູ່ໃຕ້ຈິດສຳນຶກ. ຂ້ອຍກັບແມວຕ້ອງທຽວໂຮງຮຽນ
  ນຳກັນ ແຕ່ກ່ອນລາວຂີ່ຄັນນຶ່ງ ຂ້ອຍຂີ່ຄັນນຶ່ງ ເອື້ອຍຍ້າຍຫ້ອງການ ຖ້າຈະໃຫ້ຜົວ
  ໄປສົ່ງກໍ່ຢ້ານລາວບໍ່ທັນການເພາະມັນຢູ່ຄົນລະທິດ ເພິ່ນຈຶ່ງເອົາລົດຂອງແມວໄປຂີ່
  ແລະໃຫ້ແມວທຽວໂຮງຮຽນນຳຂ້ອຍ ແມວບໍ່ດີໃຈປານໃດເພາະບໍ່ໄດ້ແວ່ຫລິ້ນບ້ານ
  ໝູ່ ເວົ້າແຈ້ງໆກໍ່ແມ່ນບ້ານແຟນລາວຫັ້ນລະ ໝູ່ຫ່າຫຍັງ ກອດຈູບລູບຄຳກັນຕໍ່ໜ້າ
  ຕໍ່ຕາແບບນັ້ນນະແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເວົ້າເລື່ອງນີ້ໃຫ້ລຸງປ້າຟັງດອກ ຮ່າງກາຍຂອງລາວ
  ລາວເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະລາວມີສິດໃຫ້ຫຼືບໍ່ໃຫ້ໃຜເຮັດ.
  ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ມັກນິໃສນັກເລງຂອງບັກນັ້ນດອກ ແຕ່ເມື່ອເປັນແຟນຂອງແມວແລະເຮັດ
  ໃຫ້ແມວມີຄວາມສຸກ ຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຝືນໃຈເວົ້າລົມນຳມັນ. ຕາມປົກກະຕິ ໂຮງຮຽນ
  ເລກ 14 ໂມງ 45, ແຕ່ແມວປີນຮົ້ວອອກກ່ອນ ຮອດໂມງຂ້ອຍຈຶ່ງໄປຮັບຢູ່ບ້ານແຟນ
  ລາວຊຶ່ງບໍ່ໄກຈາກໂຮງຮຽນແມວປານໃດ ບັກນັ້ນບໍ່ມີລົດ ເຂົາພາກັນຍ່າງລັດຮ້ານ
  ສະດວກສາຍຮຸ້ງ ຊື້ຢາສູບຊື້ເບຍໄປກິນກ່ອນຊິເຮັດກັນ ແມວກໍ່ກິນແຕ່ບໍ່ສູບຢານຳ
  ມັນ ຫຍ້ຳໝາກຝລັ່ງໝົດຫໍ່ກໍ່ບໍ່ໝົດດອກກິ່ນຢາຫັ້ນແຕ່ຄົນໃນບ້ານບໍ່ໄດ້ກິ່ນແຕ່
  ຂ້ອຍໄດ້ ຍ່າງກາຍກັນຫ່າງເປັນວາກໍ່ໄດ້ກິ່ນນຳ ຖ້າໃຜສູບຢາ ແຕ່ແມວມັກຮ່າກິ່ນ
  ປາກໃຫ້ຂ້ອຍດົມເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈວ່າກິ່ນຢານ້ອຍລົງ ຂ້ອຍວ່າຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ມີກິ່ນ
  ກໍ່ບໍ່ຈູບປາກກັນລະ ແມວກໍ່ວ່າມັນຢາກ ບໍ່ໃຫ້ຈູບມັນກໍ່ຈະຫາວ່າບໍ່ຮັກມັນ, “ເພິ່ນ
  ເດ໋ຊັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຈູບປາກອີ່ໂຕ້ນຫວາ?” ທີ່ຈິງແລ້ວ ແຟນຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຊື່ໂຕ້ນດອກແຕ່ແມວ
  ມັກເອີ້ນຕາລັກສະນະບັນທ້າຍຂອງລາວ, ເມື່ອຂ້ອຍກົ້ມໜ້າກົ້ມຕາແກ້ບັນຫາເລກ
  ແມວກໍ່ໃຊ້ເຂົ່າຂອງລາວເຕາະແຕະເຂົ່າຂ້ອຍເພື່ອຢາກໃຫ້ຂ້ອຍຕອບ, ຂ້ອຍກໍ່ປະ
  ຕິເສດໄປຕາມຄວາມຈິງວ່າບໍ່ເຄີຍ. “ຕ໊າຍ..ໆ..ໆ ເພິ່ນເປັນກະເທີຍຫວາ ອິອິອິອິ
  ເຮົາມີນ້ອງຊາຍເປັນກະເທີຍ ເຢໆໆ” ເວົ້າແລ້ວກໍ່ເອົາຂາມາກ່າຍຂາຂ້ອຍ, ຂ້ອຍ
  ຈັບຂາແມວອອກເພື່ອຮຽກສະມາທິກັບມາແກ້ບົດ ແຕ່ແມວຍັງຊູຊີຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ຈົນ
  ຂ້ອຍປິດປຶ້ມຕຳລາເຂົ້າຫ້ອງໄປນອນຊັກວ່າວ ແຕ່ບໍ່ນຶກວ່າແມວຈະຕາມຕິດມາຍູ້
  ຂ້ອຍລົງບ່ອນນອນແລ້ວຂຶ້ນຫຍົ້ມຕໍຈົນມັນອ່ອນເພຍ.
  kodporno.com/story/20665

 124. Peacock
  ເດືອນກັນຍາ 24, 2016 ເວລາ 5:04 pm

  No story to tell, sorry.

 125. ສີສ່ອງ
  ເດືອນກັນຍາ 27, 2016 ເວລາ 10:00 pm

  ຊັກວ່າວຕາມໃຈໂລດເດີ !

 126. ເດັກຫື່ນ
  ເດືອນຕຸລາ 5, 2016 ເວລາ 4:57 pm

  ເຄີຍແຕ່ຂໍເບິ່ງນົມໝູ່ເອື້ອຍ, ນົມໃຫຍ່ແທ້ໃດ໋ເອື້ອຍນັນ ລາວຄົງຢ້ານຂ້ອຍນ້ຳແຕກ
  ຈຶ່ງບໍ່ໃຫ້ເບິ່ງຫລາຍ ເປີດໃຫ້ເບິ່ງແຕ່ເສື້ອນອກ ບໍ່ຈົກອອກຈາກອອງເສື້ອຊ້ອນມາ
  ໃຫ້ເບິ່ງ ໃຫ້ເບິ່ງແປ໋ບດຽວກໍ່ດຶງເອົາເງິນໃບ 100₭ ຈາກມືຂ້ອຍໄປແລ້ວ, ທ້ອນເງິນ
  ໄວ້ໃຫ້ຮອດ 500₭ ກ່ອນ ຈະຈ້າງເບິ່ງອີກ 🙂

 127. MXD23
  ເດືອນຕຸລາ 10, 2016 ເວລາ 2:23 pm

  ເຫັນທັງສອງເຕົ້າງາມໆ

 128. MXD23
  ເດືອນຕຸລາ 10, 2016 ເວລາ 3:37 pm

  ນົມທີ່ເຄີຍດູດ ເຄີຍກັດ ເຄີຍຄັ້ນເມື່ອ 20 ປີ ຍັງເຕັ່ງຕຶງແລະມີສະເນ່ເໝືອນເດີມ
  ເຫັນເທື່ອໃດກໍ່ຢາກດູດ ຢາກກັດ ຢາກຄັ້ນ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຫັກຫ້າມຈິດໃຈເພາະມັນ
  ຜິດກົດສັງຄົມສັດປະເສີດ ຢ້ານຕົກນະລົກ ບໍ່ຢາກເກີດເປັນສັດເດຍລະສານ
  ແຕ່ແລ້ວຄວາມສຳນຶກເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ອັນຕະທານຫາຍໄປເມື່ອບັງເອີນເຂົ້າບ້ານມາ
  ເຫັນເພິ່ນກັບລຸງອ່າງກຳລັງເສບກາມກັນ.
  ຫລັງຈາກພໍ່ຖືກຈັບໄປສຳມະນາໃນຄະດີຍັກຍອກເງິນຫລວງ ລຸງອ່າງກໍ່ກາຍເປັນ
  ທີ່ເພິ່ງບ່ອນອິງຂອງແມ່ເພາະເພິ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ່ໃຫຍ່ທີ່ມີສິດອຳນາດໃນວົງ
  ການເມືອງ ຫວັງໃຫ້ເພິ່ນຊ່ອຍໄກ່ເກ່ຍຄະດີ ປົດປ່ອຍພໍ່ອອກມາຢູ່ກັບຄອບຄົວ
  ເງິນຄຳທີ່ເປັນມໍລະດົກຕົກທອດຈາກປູ່ຍ່າຕາຍາຍກໍ່ຂາຍໃຫ້ເປັນສິນຈ້າງລາງວັນ
  ເພິ່ນຕາມທີ່ລຸງອ່າງແນະນຳແຕ່ພໍ່ກໍ່ຍັງບໍ່ຖືກປົດປ່ອຍອອກມາເໝືອນທີ່ເພິ່ນຮັບປາກ
  ແຕ່ແມ່ກໍ່ຍັງບໍ່ຊິ້ນຫວັງ ເພິ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີແບບນີ້ກໍ່ດີແລ້ວ
  ໄປແຕ່ລະເທື່ອກໍ່ແມ່ນລຸງອ່າງຫັ້ນລະພາໄປ ເພິ່ນສາມາດເອົາໄປໄດ້ຜູ່ຕິດຕາມຄົນ
  ນຶ່ງ ພວກຂ້ອຍຈຶ່ງຕ້ອງຢູ່ບ້ານຖ້າຮັບຂ່າວຈາກແມ່.
  kodporno.com/story/2023

 129. ວ່ອງແວ່ງ
  ເດືອນຕຸລາ 11, 2016 ເວລາ 3:01 pm

  ແມງວັນໂຕໃດ໋ຂີ້ດື້ແທ້ ?

 130. A&E12
  ເດືອນຕຸລາ 17, 2016 ເວລາ 2:48 pm

  ຖ້າແມ່ນໝູ່ເອື້ອຍຂ້ອຍ ຈະຂໍຮຽນນຳໝົດຄືນ 🙂

 131. ຊິບລ໊ອກ
  ເດືອນຕຸລາ 19, 2016 ເວລາ 9:17 pm

  ແມ່ເຖົ້າໃຜນັ່ງປະຫີໃຫ້ເບິ່ງແບບນີ້ ສຳຫລວດກວດກາຄືນໃໝ່ເດີ !

 132. ແອບລົ້ວ
  ເດືອນຕຸລາ 23, 2016 ເວລາ 5:21 pm

  ປ້າແຈ່ມ
  ຂ້ອຍເປັນເດັກຕ່າງແຂວງ ເຂົ້າມາຮຽນຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ເພາະຢູ່ບ້ານມີແຕ່ມໍ
  ຢາກຢູ່ຫໍແຕ່ພໍ່ແມ່ພັດຢ້ານຕິດຫລິ້ນຄືລູກຫລານຄົນອື່ນຈຶ່ງຝາກຂ້ອຍໃຫ້ຢູ່ນຳຄອບ
  ຄົວປ້າແຈ່ມຊຶ່ງເປັນຄົນຮູ້ຈັກຮັກແພງກັນມາແຕ່ລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນແມ່ເພິ່ນພຸ້ນລະ ບໍ່ແມ່ນ
  ພີ່ນ້ອງປ້ອງປາຍຫຍັງກັນດອກ ເພິ່ນບໍ່ມີລູກ ຢາກໄດ້ຂ້ອຍມາເປັນລູກແຕ່ຂ້ອຍຍັງ
  ນ້ອຍພຸ້ນນະແຕ່ແມ່ບໍ່ໃຫ້ເພາະຢ້ານນ້ອງຊາຍບໍ່ມີໝູ່ຫລິ້ນ. ປ້າແຈ່ມດີໃຈຫລາຍ
  ທີ່ຂ້ອຍມາອາໃສຢູ່ນຳເພິ່ນ ລຸງລ້ອມກໍ່ວ່າດີແລ້ວທີ່ຫລານມາຢູ່ນຳ ລຸງຈະໝົດຫ່ວງ
  ຍາມລຸງໄປເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງ ເພິ່ນຄົງເປັນຫ່ວງຢ້ານປ້າແຈ່ມເອົາຜູ່ບ່າວນ້ອຍມາ
  ນອນນຳຫລາຍກ່ວາເປັນຫ່ວງຢ້ານຜູ່ຮ້າຍຊາຍໂຈນມາລັກງັດແງະເອົາເຄື່ອງເຮືອນ
  ຂອງຊານເໝືອນທີ່ເຄີຍໄດ້ຍິນຄົນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງເວົ້າໃຫ້ຟັງ.
  ໃຊ້ເວລາບໍ່ຮອດ 3 ເດືອນກໍ່ຮູ້ນິໃສໃຈຄໍ ຄວາມມັກຄວາມຊອບຂອງປ້າລຸງ ແລະທຸການ
  ເຄື່ອນໄຫວຂອງເພິ່ນ. ຖ້າລຸງໄດ້ອອກບ້ານໄປຕີບຸ່ນຊຸມເບຍກັບໝູ່ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງໄກ່
  ຂັນກົກກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງລົດຢາມາຮາເພິ່ນແລ່ນເຂົ້າມາເຂດບ້ານ, ປ້າຈະສວຍໂອກາດ
  ເວລານີ້ລະສະແດງອອກຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເພິ່ນ. ຂ້ອຍຮູ້ຈັກເຊີງຕັ້ງແຕ່ຢູ່ມໍ5 ມັນເປັນ
  ໄປຕາມກະແສ ໝູ່ພາເຊີງກໍ່ຕ້ອງເຊີງນຳເຂົາ ຖ້າບໍ່ເຮັດຄືເຂົາກໍ່ຢ້ານເຂົາເຕະໄປຢູ່ນຳນັກ
  ຮຽນຫົວກ້າວໜ້າ ຊິບໍ່ໄດ້ມ່ວນ ຊິບໍ່ໄດ້ນັ່ງລົດປ້າຍຟ້າໄປເລາະຫລິ້ນຕົວເມືອງ ໄປຫລິ້ນ
  ຕາດນັ້ນຕົກນີ້ນຳເຂົາ ແຕ່ບໍ່ຂໍຍົກມາເວົ້າໃຫ້ຟັງດອກວ່າໄດ້ເຊີບໃຜແດ່ໃນເວລານັ້ນ
  ຈະສຸມໃສ່ແຕ່ເລື່ອງປ້າແຈ່ມ ໃຜຈະວ່າຂ້ອຍຊົ່ວຊ້າກ່ວາໝາຍ້ອນກິນບົນເຮືອນຂີໃສ່ຫລັງ
  ຄາກໍ່ຕາມ ແຕ່ຂ້ອຍຄິດວ່າ ຂ້ອຍໄດ້ຊ່ອຍເຮັດໃຫ້ປ້າລຸງມີຄວາມສຸກຕາມຄວາມຕ້ອງການ
  ຂອງເພິ່ນ ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ຊົ່ວແບບນີ້ ປ້າຄົງຖືກບ່າວຂີ້ຊາຫລອກຕົ້ມໝົດໂຕແທ້ໆ.

  forum.sodazaa.com/thread-8562-1-763.html

 133. ແອບລົ້ວ
  ເດືອນຕຸລາ 24, 2016 ເວລາ 4:06 pm

  ໂຄຍສັ້ນແຕ່ໃຫຍ່ ຖືກໃຈຫມູ່ເອື້ອຍ 🙂

 134. TEAF23
  ເດືອນຕຸລາ 30, 2016 ເວລາ 2:56 pm

  ງາມແລະໜ້າຮັກຫລາຍສາວນີ້ 🙂

 135. KitKat
  ເດືອນພະຈິກ 4, 2016 ເວລາ 3:45 pm

  ເຄີຍຝັນຢາກແຍ່ຫີເອື້ອຍໝູ່ບໍເຈົ້າ? ໃຊ້ນິ້ວແຍ່ແບບນີ້ນະ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ໂຄຍແຍ່ໃດເດີ !

 136. ປ໋ອງແຟບ
  ເດືອນພະຈິກ 5, 2016 ເວລາ 6:07 pm

  ງາມທັງຄົນແລະທຳມະຊາດ

 137. ແອບລ່ວງ
  ເດືອນພະຈິກ 7, 2016 ເວລາ 10:58 pm

  ນົມເຕັມເອິກ

 138. ແກ້ວເປົ່າ
  ເດືອນພະຈິກ 14, 2016 ເວລາ 3:28 pm

  ທ້າຍງາມໆ ເບິ່ງແລ້ວຊື່ນຕາ.

 139. ຈຸຈີ່
  ເດືອນພະຈິກ 18, 2016 ເວລາ 4:21 pm

 140. BYD23
  ເດືອນພະຈິກ 21, 2016 ເວລາ 4:05 pm

  ຫີລາວງາມດີ

 141. ເຫັດເຂັມ
  ເດືອນພະຈິກ 24, 2016 ເວລາ 4:07 pm

 142. GoodBoy
  ເດືອນພະຈິກ 28, 2016 ເວລາ 2:39 am

  ສັດໂລກຍ່ອມເປັນໄປຕາມກັມ.

 143. ໄສ້ດີ
  ເດືອນພະຈິກ 30, 2016 ເວລາ 6:56 pm

  ຂີ້ແມງວັນຈັບຫີຫລາຍ ມີອາລົມທາງເພດຫລາຍ ແນ່ນອນຜ່ານມາແລ້ວຫລາຍໂຄຍ.

 144. Systane23
  ເດືອນທັນວາ 3, 2016 ເວລາ 4:17 pm

  ຖ້າຫຸ່ນດີແບບນີ້ ຄົງໄດ້ສີ້ໝູ່ເອື້ອຍທຸກຄົນແລ້ວ.

 145. ໂລເລ
  ເດືອນທັນວາ 8, 2016 ເວລາ 4:25 pm

  ນອນສະບາຍ

 146. ຢົກເຢັນ
  ເດືອນທັນວາ 11, 2016 ເວລາ 4:25 pm

  ກໍ່ເຄີຍມີປະສົບການກັບໝູ່ເອື້ອຍ ແຕ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນວ່າໄດ້ຮ່ຳຮຽນນຳລາວດອກ
  ພຽງແຕ່ຈັບບາຍນອກເສື້ອຕາມປະສາບັກລ່ວງ, “ມຶງຄືບໍ່ໄປຈັບນົມເອື້ອຍມຶງ
  ມາຈັບນົມກູເຮັດຫຍັງ?” ເອື້ອຍນັ້ນຮ້າຍຂຶ້ນແລະຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງບອກລາວໄປ
  ວ່າ ນົມເຈົ້າໃຫຍ່ ນຸ້ມດີ ຂ້ອຍມັກ. ເມື່ອຖືກຍ້ອງ ເອື້ອຍນັ້ນກໍ່ລັກຍິ້ມແຕ່ຍັງ
  ແຂງປາກດ່າຂ້ອຍແນວນັ້ນແນວນີ້ ພໍດີໝູ່ມາຮັບໄປເຕະບານກໍ່ເລີຍຕ້ອງລົງ
  ເຮືອນໄປນຳເຂົາ.

 147. ລ່ວງລົ້ວ
  ເດືອນທັນວາ 14, 2016 ເວລາ 5:32 pm

  ໃຜມັດໝູ່ເອື້ອຍໄວ້ແບບນີ້ ໄປແກ້ໃຫ້ລາວເດີ?

 148. ໄມ້ເປາະ
  ເດືອນທັນວາ 16, 2016 ເວລາ 4:45 pm

  ສາວໝອຍດົກ

 149. ອ່ອນນຸ້ມ
  ເດືອນທັນວາ 17, 2016 ເວລາ 9:33 pm

  ນັກຂ່າວອິນເດຍ

 150. PTSD23
  ເດືອນທັນວາ 18, 2016 ເວລາ 10:07 pm

 151. PingPong
  ເດືອນທັນວາ 22, 2016 ເວລາ 4:04 pm

  ຄົນໃນເມືອງຖືວ່າທຳມະດາ ນຸ່ງຖືແບບນີ້ ບໍ່ໂປ້ຫລາຍ, ແຕ່ສຳລັບເດັກບ້ານນອກຄືຂ້ອຍ
  ຮູ້ສຶກວ່າເນີນເນື້ອນັ້ນມີສະເນ່ ເຫັນແລ້ວກໍ່ຢາກເບິ່ງອີກ ແຕ່ຕ້ອງຫລົບຕາມຄຳສັ່ງຂອງ
  ເອື້ອຍ ຖ້າຂືນຢືນຈ້ອງມອງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຄົງຖືກຈິກກອກແທ້ໆ.

 152. ເດືອນທັນວາ 23, 2016 ເວລາ 7:09 pm

  Beautiful lingery

 153. ຕູດເຕົ່າ
  ເດືອນທັນວາ 26, 2016 ເວລາ 6:01 pm

 154. A&E23
  ເດືອນທັນວາ 28, 2016 ເວລາ 5:19 pm

  ເຂົາວ່າບໍ່ແມ່ນສາວລາວ, ເຈົ້າຄິດວ່າແມ່ນສາວບ້ານໃດ?

 155. Lancom
  ເດືອນທັນວາ 30, 2016 ເວລາ 4:03 pm

  ເຊັກຊີອີກແບບ ສາວຈົງຂົນຂີ້ແຮ້

 156. ອື່ງຢາງ
  ເດືອນມັງກອນ 1, 2017 ເວລາ 4:55 pm

  ເອື້ອຍນີ້ຫີກ້າຫານແທ້ເດີ ຮັບແທງໄດ້ທັງໝົດ !

 157. Quage
  ເດືອນມັງກອນ 2, 2017 ເວລາ 5:52 pm

  Nice Yed

 158. ເດືອນມັງກອນ 4, 2017 ເວລາ 7:02 pm


  ສາວຊາດິດ

 159. Glider
  ເດືອນມັງກອນ 6, 2017 ເວລາ 5:44 pm

  ບາງມື້ບໍ່ມີອາລົມອ່ານເລື່ອງສຽວໄທ ກໍ່ເຂົ້າໄປຊອກອ່ານຢູ່ເວັບໄຊຕາເວັນຕົກ
  ເພື່ອເປັນການຝຶກຊ້ອມພາສາ ບໍ່ເຂົ້າໃຈທຸກໆຖ້ອຍຄຳດອກແຕ່ກໍ່ພໍວາດພາບ
  ອອກວ່າເລື່ອງລາວເປັນໄປແນວໃດ ໄປເວັບ confessionstories ດອດ org
  ອ່ານເລື່ອງ 2458 ບໍ່ທັນຈົບ ຫາກໍ່ຮອດຕອນລູກສາວນັ່ງເອົາຕີນຢຽບຕັ່ງໂຊ
  ສອງກີບເຄໂມໂຕໃຫ້ພໍ່ເບິ່ງ ນ້ຳກໍ່ແຕກຈົວະໃສ່ສົ້ງ ມື້ຫນ້າຈະເຂົ້າໄປອ່ານຕື່ມ.

 160. ເດັກເກເລ
  ເດືອນມັງກອນ 7, 2017 ເວລາ 7:05 pm

  ຂອງດີບໍ່ຕ້ອງເຊັນເຊີ

 161. Khonhoo
  ເດືອນມັງກອນ 7, 2017 ເວລາ 10:56 pm

  ຕ້ອງເຫັນຈ໊ະໆຫວາຈຶ່ງຂຶ້ນ?

 162. ແລນໂບ
  ເດືອນມັງກອນ 7, 2017 ເວລາ 11:38 pm


  ນອນອາບແດດຫລາຍຈົນກ່ານ

 163. Parasol
  ເດືອນມັງກອນ 8, 2017 ເວລາ 7:11 pm

  ເຮັດບາບກຳຫຍັງໄວ້ໃນຊາດກ່ອນ ຊາດນີ້ກຳນີ້ຈຶ່ງສະໜອງ?

 164. ເດືອນມັງກອນ 12, 2017 ເວລາ 4:37 pm


  ໝູ່ເອີ້ອຍໂຊນົມ

 165. ເລາະຫລິ້ນ
  ເດືອນມັງກອນ 14, 2017 ເວລາ 5:54 pm

  ບໍ່ແມ່ນໝູ່ເອື້ອຍຂ້ອຍດອກ

 166. ປະລາໂຕ
  ເດືອນມັງກອນ 17, 2017 ເວລາ 4:47 pm

  ໂອກາດເໝາະຫລາຍ ກົງລົດເສືອກມາຮົ່ວຕອນໝູ່ມາຫລິ້ນນຳ ຮາໆໆໆໆ.
  ກາມມະເທບແທ້ໆ ຫາກໍ່ເຫັນກັນເທື່ອດຽວກໍ່ຍົວະສີ້ໄດ້ ເກັ່ງໆໆໆ.

 167. ຢຸກຢິກ
  ເດືອນມັງກອນ 18, 2017 ເວລາ 5:14 pm

  ຫມູ່ເອື້ອຍເຈົ້າມີຮິມສົບເຊັກຊີຫລາຍເດີ

 168. ບັກວອກ
  ເດືອນມັງກອນ 19, 2017 ເວລາ 5:16 pm

  ໃນຈຳນວນໝູ່ເອື້ອຍຂ້ອຍ 6 ຄົນ ເອື້ອຍແຕງໜ້າເອິກໃຫຍ່ກ່ວາໝູ່, ຖ້າລາວແກ້ເສື້ອອອກໝົດ
  ຄົງເທົ່າກັບນາງສາວຊາຍາ ໄອຣິ.

 169. BaoSoad
  ເດືອນມັງກອນ 22, 2017 ເວລາ 4:08 pm

  ສາວຈາກ belleart

 170. ກຂຄ
  ເດືອນມັງກອນ 23, 2017 ເວລາ 4:00 pm

  ຕອນຍັງນ້ອຍກໍ່ເຄີຍລັກມັກໝູ່ເອື້ອຍ, ເວລາເຂົາມາຫລິ້ນບ້ານ ເອື້ອຍໃຊ້ຂຶ້ນກົກຂາມກໍ່ຂຶ້ນ
  ໃຊ້ຂຶ້ນກົກມ່ວງກໍ່ຂຶ້ນ ບາດເວລາໝູ່ລາວກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໃຊ້ອືດປານດຶງຂາເຕົ່າ.

 171. DIP34
  ເດືອນມັງກອນ 24, 2017 ເວລາ 6:42 pm

  ຢາກເບິ່ງເລື່ອງນີ້, ງາມແລະໜ້າຮັກຄືຕຸກກະຕາ.

 172. DIP34
  ເດືອນມັງກອນ 24, 2017 ເວລາ 7:10 pm

  http://www.txxx.com/videos/379207/japanese-teen-with-old-man-and-many-guy-bukkake/

  ເຖົ້າຊິຕາຍແລ້ວນະ ຍັງຫື່ນ ຍົວະສີ້ຫລານສາວຕົນເອງ.

 173. Mint
  ເດືອນມັງກອນ 28, 2017 ເວລາ 12:33 am

  ເຄີຍຝັນວ່າໄດ້ເອົາກັບໝູ່ເອື້ອຍ ແຕ່ບໍ່ຈື່ລະອຽດ

 174. ເດັກລ່ວງ
  ເດືອນມັງກອນ 30, 2017 ເວລາ 1:40 am


  ນົມຍານ ຫີຮັດ

 175. shortdick
  ເດືອນມັງກອນ 31, 2017 ເວລາ 9:50 pm

  ສາວຕາເວັນຕົກຫີນ້ອຍກໍ່ມີ

 176. ໂຄຍສັ້ນ
  ເດືອນກຸມພາ 1, 2017 ເວລາ 12:48 am

 177. BaoLouang
  ເດືອນກຸມພາ 2, 2017 ເວລາ 6:15 pm


  Rear view

 178. PSB23
  ເດືອນກຸມພາ 3, 2017 ເວລາ 6:54 pm

 179. Talz
  ເດືອນກຸມພາ 4, 2017 ເວລາ 6:39 pm

 180. LuckyCK34
  ເດືອນກຸມພາ 5, 2017 ເວລາ 5:15 pm


  ນ້ອຍແກ່

 181. SorKhao
  ເດືອນກຸມພາ 7, 2017 ເວລາ 5:12 pm


  Sao Riley

 182. Kito
  ເດືອນກຸມພາ 8, 2017 ເວລາ 6:51 pm

 183. deknoy
  ເດືອນກຸມພາ 10, 2017 ເວລາ 4:21 am

 184. deknoy
  ເດືອນກຸມພາ 10, 2017 ເວລາ 4:22 am

 185. BaoHeun
  ເດືອນກຸມພາ 10, 2017 ເວລາ 4:00 pm

 186. ກກດ
  ເດືອນກຸມພາ 11, 2017 ເວລາ 5:55 am

 187. dekheun
  ເດືອນກຸມພາ 12, 2017 ເວລາ 4:14 am

 188. ້ເດັກດອບ
  ເດືອນກຸມພາ 15, 2017 ເວລາ 4:54 am

  ໝູ່ເອື້ອຍຂ້ອຍຄົນນຶ່ງໜ້າຕາຄ້າຍຄືນາງ Britney Spear ແຕ່ບໍ່ອາດເອື້ອມລາວດອກ ໄດ້ແຕ່ແຍງ

 189. dekheun
  ເດືອນກຸມພາ 17, 2017 ເວລາ 11:03 pm

  ເອື້ອຍນີ້ກໍ່ງາມ

 190. dekheun
  ເດືອນກຸມພາ 18, 2017 ເວລາ 10:38 pm

  ໝູ່ເອື້ອຍຂ້ອຍຂາວ ງາມ ຫຸ່ນດີທຸກຄົນ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າໃຫ້ດອກເພາະເອື້ອຍຂ້ອຍ
  ຫຶງຫວງເຂົາຫລາຍ.

 191. HellBoy
  ເດືອນກຸມພາ 19, 2017 ເວລາ 10:07 pm


  ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອັນມືດມິດບໍ່ເປັນຕາຢ້ານເໝືອນຢູ່ກັບແນວຄິດທີ່ມືດມົນ.

 192. ບັກລ່ວງ
  ເດືອນກຸມພາ 20, 2017 ເວລາ 4:30 am

 193. NukLoua
  ເດືອນກຸມພາ 22, 2017 ເວລາ 6:21 pm

  ຫີ ຫີ ຫີ ຫາຍໃຈອອກກໍ່ຫີ ຫາຍໃຈເຂົ້າກໍ່ຫີ ໃນໃຈເຕັມໄປດ້ວຍກາມ.

 194. Talz
  ເດືອນກຸມພາ 25, 2017 ເວລາ 8:10 pm

 195. baoluoa
  ເດືອນກຸມພາ 26, 2017 ເວລາ 9:29 pm

 196. MukSao21
  ເດືອນກຸມພາ 27, 2017 ເວລາ 10:52 pm

 197. dek34
  ເດືອນກຸມພາ 28, 2017 ເວລາ 12:36 am

  ບໍ່ມີຮູບໃຫຍ່

 198. tiky
  ເດືອນກຸມພາ 28, 2017 ເວລາ 5:25 am

  All are dramas

 199. BukXuoa
  ເດືອນມີນາ 1, 2017 ເວລາ 4:12 am


  ໄດ້ແຕ່ຫວັງວ່າວັນນຶ່ງຈະໄດ້ສີ້ສາວໃຫ້ເຈົ້າເບິ່ງ 🙂

 200. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນມີນາ 4, 2017 ເວລາ 12:31 am

  ໄດ້ຈາກເວັບ selfshotasia ດອດ blogspot ດອດ com ມີຫລາຍຮູບເຂົາຖ່າຍ
  ດ້ວຍຕົນເອງ ບາງທີອາດຈະມີຮູບໝູ່ເອື້ອຍເຈົ້າ, ຊອກຈົນຕາປີ້ນ ແຕ່ບໍ່ເຫັນໝູ່ເອື້ອຍຂ້ອຍ.

 201. ຕໍເຕ້ຍ
  ເດືອນມີນາ 5, 2017 ເວລາ 5:22 pm

  ຜູ່ຍິງແຕ່ລະຄົນມີອາລົມທາງເພດແຮງກ່ວາຜູ່ຊາຍກໍ່ຈິງ ແຕ່ເຂົາຄິດເລື່ອງນີ້ນ້ອຍກ່ວາ
  ມື້ນຶ່ງບໍ່ຮອດ 20 ວິນາທີ, ເວົ້າຕາມທີ່ໄດ້ອ່ານຈາກປົກຂາວ “ມັກຊິມ” ທີ່ໄດ້ທຳການ
  ສຳຫລວດນັກຮຽນນໜຸ່ມທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 20 ຫາ 35 ປີ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລເປັບເປີດາຍ
  ຈຳນວນ 630 ຄົນ ຍິງ 316 ຄົນ.
  ເວົ້າຕາມນິທານປະລຳປະລະ, ພະອິນສົ່ງຍິງຊາຍຄູ່ນຶ່ງມາສ້າງສາພັດທະນາຢູ່ໂລກມະນຸດ
  ເຂົາໄດ້ຂະຫຍັນຫ້າວຫັນທຳການປູກຝັງ ລ້ຽງສັດ ແຕ່ຜະລິດລູກຫລານອອກມາສືບເຊື້ອ
  ຕະກູນ ກາມະເທບຈຶ່ງເອົາບັ້ງກາມມາໃຫ້ກິນຄົນລະບັ້ງເພື່ອໃຫ້ເຂົາມີລາຄະຕັນຫາໃນ
  ການສືບພັນ. ຜູ່ຍິງຟ້າວໄປເກືອໄກ່ຈຶ່ງຍົກບັ້ງກາມຂຶ້ນກິນໝົດບາດດຽວ, ຜູ່ຊາຍຄ່ອຍຈິບ
  ເທື່ອລະນ້ອຍ ຍັງບໍ່ທັນບົກຮອດເຄິ່ງ ຜູ່ຍິງກໍ່ແລ່ນມາບີບຄໍໄວ້ແລະຍາດເອົາບັ້ງກາມໄປ
  ກິນເພາະຕິດໃຈໃນລົດຫວານຂອງນ້ຳການ. ຍ້ອນຖືກຜູ່ຍິງບີບຄໍ ຍາດເອົານ້ຳກາມໄປກິນ
  ຄໍລູກໄກ່ຂອງຜູ່ຊາຍຈຶ່ງໃຫຍ່ກ່ວາຂອງຜູ່ຍິງ, ຊາວຕາເວັນຕົກເອີ້ນຄໍລູກໄກ່ວ່າ Adam’s
  apple ຊຶ່ງເຂົາເຊື່ອວ່າ ທ້າວອາດາມກັດໝາກແອັບເປິນກາມຄຳໃຫຍ່ເກີນ ມັນເລີຍຄາຄໍ
  ບໍ່ເຊື່ອກໍ່ໄປຊອກອ່ານນິທານ Garden of Eden ລະ ຂ້ອຍເກັບຈາກເພິ່ນມາເລົ່າຕໍ່ ບາງ
  ເທື່ອອາດຈະຕົກເຮ່ຍບາງຕອນ. ໃນສັບເຕັກນິກການແພດ ເພິ່ນເອີ້ນຄໍລູກໄກ່ວ່າ Laryngeal
  Prominence ມີໝົດທຸກຄົນ ແຕ່ຂອງຜູ່ຊາຍໃຫຍ່ກ່ວາ ຂອງຂ້ອຍເລິ່ມໃຫຍ່ແຕ່ຕອນຢູ່
  ປໍ5 ຊຸ້ມສຽງໂຄຂຶ້ນ ໜວດກໍ່ຂຶ້ນ ຂົນບົວກໍ່ຂຶ້ນ ນ້ຳແບ້ນກໍ່ຊຶມ ເຫັນສິ້ນເຂົາຕາກໄວ້ແຄມຮົ້ວ
  ກໍ່ຊຶມນະ ໂຄຍຜີບ້ານີ້ນະ ບໍ່ຈຳແນກດອກວ່າສິ້ນຜູ່ເຖົ້າ ສິ້ນຜູ່ສາວຫລືສິ້ນເດັກນ້ອຍ ແນມ
  ເບິ່ງປຶບ ຄິດປັບໂລດ ບຶດນຶ່ງກໍ່ຮູ້ສຶກເຢັນເປົ້າສົ້ງ ກົ້ມລົງເບິ່ງ “ຕາຍຫ່າ…ກູຍ່ຽວໜຽວໃສ່ສົ້ງ !”

  • ຍອດລັບ
   ເດືອນມີນາ 7, 2017 ເວລາ 6:27 am

   ຍ່ຽວໜຽວ = ນ້ຳແບ້ນ

 202. Kob23
  ເດືອນມີນາ 8, 2017 ເວລາ 6:43 pm

 203. ເພັດນ້ອຍ
  ເດືອນມີນາ 11, 2017 ເວລາ 4:36 pm

  Zusje ຫລືນ້ອງສາວຫລ້າ ເປັນໜັງອາປະເພດຄອບຄົວ ພາສາອັງກິດລອດພື້ນ
  ເຂົ້າໃຈຍາກ ອ່ານບໍ່ໄວ ເວົ້າແຈ້ງໆ ບໍ່ອາຍດອກ.

 204. ນ້ອຍລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 14, 2017 ເວລາ 5:34 pm


  ເຫັນນາງຕີ່ຫີໃຫ້ເບິ່ງແບບນີ້ ບໍ່ສີ້ກໍ່ແມ່ນໂຄຍຕາຍບໍ່ຄືນ !

 205. ຂາມສົ້ມ
  ເດືອນມີນາ 16, 2017 ເວລາ 5:10 pm

  ໝູ່ເອື້ອຍທຳທ່ານອນຫລັບ ຖ້າບໍ່ລັກຫລັບກໍ່ຢ້ານລາວບໍ່ໃຫ້ທ່າອີກ, ໂອກາດດີແບບນີ້
  ບໍ່ຫວນຄືນມາໃຫ້ສວຍເດີ ຜິດ-ຖືກ ວ່າກັນໃໝ່ “ຂໍສີ້ກ່ອນເດີເອື້ອຍ 🙂 ”

 206. ໄຮ້ຫອຍ
  ເດືອນມີນາ 18, 2017 ເວລາ 4:35 pm

  ກົ້ນໃດງາມ?

 207. ໄຮ້ຫອຍ
  ເດືອນມີນາ 18, 2017 ເວລາ 4:36 pm


  ຫ້າມລອງ !

 208. ເກີບຫ້ຽນ
  ເດືອນມີນາ 20, 2017 ເວລາ 3:39 pm

  ຫີແມ່ບ້ານແມ່ເຮືອນບໍ່ງາມໂສພາເໝືອນຫີດາລາແຕ່ສີ້ໄດ້ບໍ່ເລືອກເວລາແລະສະຖານທີ່.

 209. ແອບລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 24, 2017 ເວລາ 3:01 pm


  ຢາກເລຍຫີນີ້ນະ 🙂

 210. ບັກລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 26, 2017 ເວລາ 11:52 pm

  ມືນຕາຂຶ້ນມາຊອກຫາເບິ່ງຫີຕາມປະສາຊາຍໄຮ້ຫີ ຢ່າວ່າກັນນະ 🙂

 211. ເດັກດີ
  ເດືອນມີນາ 28, 2017 ເວລາ 8:30 pm

 212. ບັກລົ້ວ
  ເດືອນມີນາ 30, 2017 ເວລາ 11:19 pm

  ຊົງແຊບ

 213. Teego
  ເດືອນເມສາ 1, 2017 ເວລາ 8:13 pm

  ເສຍສົດສິວເຊົາ

  ຕອນຢູ່ມໍຕົ້ນ ໝູ່ເອີ້ນຂ້ອຍບັກຈອມສິວ ຢູ່ຊັ້ນດຽວມີສອງຈອມ ບາງຄົນຢ້ານຂ້ອຍ
  ເສຍໃຈກໍ່ເອີ້ນຈອມເຊຍເພາະຮຽນສາຍລັດເຊຍ ຈອມນຶ່ງຮຽນສາຍອັງກິດ ເຂົາເອີ້ນ
  ຈອມກິດ ແຕ່ໝູ່ຫລິ້ນໝູ່ທ່ຽວນຳກັນເອີ້ນຂ້ອຍຈອມສິວເພາະມີສິວເຕັມໜ້າ ທາຄີມ
  ຫລາຍຍີ່ຫໍ້ມາແລ້ວແຕ່ສິວບໍ່ມີວີ່ແວວຈະຍຸບເລີຍ ພວກຜູ່ບ່າວລຸ້ນອ້າຍຈຶ່ງແນະນຳ
  ໃຫ້ເສຍສົດ ສິວຈະຍຸບໄວກ່ວາຊັກວ່າວ ແຕ່ຈະໄປເສຍສົດໃຫ້ໃຜ ແຟນກໍ່ບໍ່ມີນຳໝູ່
  ຈະໄປເສຍໃຫ້ແມ່ຈ້າງຮ່ອມຍົມກໍ່ຢ້ານຕິດເອດຕາຍມັບ ຈະຂໍເສຍໃຫ້ໝູ່ເອື້ອຍກໍ່ຢ້ານ
  ເຂົາບໍ່ໃຫ້ເສຍ ກໍ່ເລີຍລັກເສຍໃຫ້ໝູເຈັກຫ້າວ ເສຍສອງເທື່ອ ສິວຍຸບເລີຍ ໜ້າກ້ຽງ
  ປ່ອຍລ່ອຍນະດຽວນີ້, ລອງເບິ່ງເດີ ຖ້າບໍ່ເຊື່ອ 🙂

 214. 7ໂປ້ປາຍ
  ເດືອນເມສາ 2, 2017 ເວລາ 6:20 pm

  ໝູ່ເອື້ອຍໃຜນໍ ງາມ ໜ້າຟັກແທ້ລະ 🙂

 215. ປາກ້າງ
  ເດືອນເມສາ 3, 2017 ເວລາ 4:08 pm

  ເອື້ອຍເຊັກອິແມວ

 216. ອ່ອນນຸ້ມ
  ເດືອນເມສາ 6, 2017 ເວລາ 4:18 pm

  ເຫັນເລື້ອຍເອື້ອຍນຸ່ງແນວນີ້ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍລະວັງ ປະຫວໍໃຫ້ເຫັນເລື້ອຍແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ກ້າເຮັດຫຍັງ
  ໄດ້ແຕ່ເບິ່ງ ບາງເທື່ອກໍ່ອາຍເບິ່ງ ຢ້ານເອື້ອຍຮູ້ວ່າມີນ້ອງຊາຍຫື່ນ ເວົ້າແທ້ເນີ.

 217. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນເມສາ 8, 2017 ເວລາ 10:43 pm


  ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າໃກ້ໝູ່ເອື້ອຍດອກ ໄດ້ແຕ່ລັກສ່ອງຜ່ານປ່ອງຢ້ຽມຕອນເຂົາມາຮັບເອື້ອຍໄປຫລິ້ນ

 218. Najee
  ເດືອນເມສາ 11, 2017 ເວລາ 2:59 pm

 219. ນັກຝັນ
  ເດືອນເມສາ 14, 2017 ເວລາ 4:09 pm


  ມື້ແລງຈະຝັນເລຍຫີເອື້ອຍນີ້ 🙂

 220. ກະເລັນ
  ເດືອນເມສາ 20, 2017 ເວລາ 2:09 pm


  ຢາກເຫັນໝູ່ເອື້ອຍນຸ່ງສອງຕ່ອນແບບນີ້ 🙂

 221. ເຈຍວືກ
  ເດືອນເມສາ 22, 2017 ເວລາ 4:16 pm

 222. ເດັກລ່ວງ
  ເດືອນເມສາ 24, 2017 ເວລາ 5:07 pm

 223. LoverBoy
  ເດືອນເມສາ 29, 2017 ເວລາ 6:10 pm

  ແມ່ນຫຍັງກໍ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້, ສຳລັບນຶ່ງໃນເຫດການທີ່ຂ້ອຍຈະເລົ່າຕໍ່ລົງໄປນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ຫຼາຍຄົນ
  ຮັບບໍ່ໄດ້ ແຕ່ມັນກໍ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ບໍ່ສາມາດຫວນກັບໄປແກ້ໄຂຫຍັງໄດ້.

  ຂ້ອຍເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນຮ່ວມງານໃນຜະແນກມີແຕ່ຜູ່ຍິງ
  ເພາະຕ້ອງໄດ້ເວົ້າໄດ້ລົມກັບລູກຄ້າ ແຕ່ລູກຄ້າບາງຄົນຢາກເວົ້າກັບຜູ່ຊາຍ ຫົວໜ້າ
  ຈຶ່ງຍ້າຍຂ້ອຍມາເຮັດກັບ ຖ້າເອື້ອຍໃໝຄິດວ່າລູກຄ້າຄົນນັ້ນຖືກຊາຕາກັບຜູ່ຊາຍ
  ກໍ່ສົ່ງຂ້ອຍອອກໄປຕ້ອນຮັບທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍບໍ່ມີເຕັກນິກໃນການປາກເວົ້າອາດ
  ຈະເປັນຍ້ອນບໍ່ມີຂີ້ແມງວັນ ບໍ່ມີຕິວຕິດຢູ່ບໍລິເວນປາກສົບ ແຕ່ກໍ່ສາມາດແກ້ໄຂ
  ໄດ້ບັນຫາເຕັກນິກຕ່າງໆທີ່ຂ້ອງໃຈລູກຄ້າ.
  ເອື້ອຍໃໝເປັນຄົນຊ່າງລົມ ໜ້າຕາບໍ່ປານໃດດອກແຕ່ໜ້າເອິກໃຫຍ່ ທ້າຍກໍ່ຜາຍ
  ມັກນຸ່ງເສື້ອຊຸດທັບເສື້ອຄໍຢູກ້ວາງໂຊເນີນນົມ ລູກຄ້າຊາຍຫລາຍຄົນກືນນ້ຳລາຍນຳ
  ຂ້ອຍກືນເກືອບທຸກໆວິນາທີເວລາແນມໄປເບິ່ງ ນັ່ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າກັນ ຈະອົດໄດ້ແນວໃດ
  ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງໂງ່ເບິ່ງຈ້າພໍໃຫ້ເຂົາຕີລາຄາວ່າຫື່ນດອກ ແຕ່ລາວຮູ້ວ່າຂ້ອຍຢາກຈັບ
  ຢາກ ບາຍ ຢາກດູດ ຢາກຄັ້ນແຕ່ບໍ່ມີໂອກາດໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດສົມໃຈ ແຟນມາຮັບ
  ມາສົ່ງທຸກມື້ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນໜ້າຕາແຟນລາວຈັກເທື່ອດອກ ແວ່ນລົດປອດຈີ
  ດຳໂພດ ແນມບໍ່ເຫັນ.
  reungseaw.blogspot.fr/2016/09/blog-post.html#more

 224. GB23
  ເດືອນພຶດສະພາ 2, 2017 ເວລາ 4:37 am

 225. bukluoang
  ເດືອນພຶດສະພາ 6, 2017 ເວລາ 3:40 am

 226. ປາກ້າງ
  ເດືອນພຶດສະພາ 9, 2017 ເວລາ 2:27 pm

 227. ບັກລ່ວງ
  ເດືອນພຶດສະພາ 11, 2017 ເວລາ 9:00 pm

 228. ແຟກັງ
  ເດືອນພຶດສະພາ 16, 2017 ເວລາ 9:30 pm

 229. ຕູ້ກົບ
  ເດືອນພຶດສະພາ 20, 2017 ເວລາ 5:27 pm

  ໝູ່ເອື້ອຍໝູ່ຂ້ອຍກໍ່ງາມແບບນີ້ລະ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຜູ່ນີ້ເດີ ບອກໄວ້ກ່ອນ

 230. ສີຫື່ນ
  ເດືອນພຶດສະພາ 23, 2017 ເວລາ 4:30 pm

  ໃຜມີແມ່ເຖົ້າໜຸ່ມໆແຕ່ຍັງບໍ່ເຄີຍຟາດເພິ່ນ ຂໍແນະນຳໃຫ້ຂ້ຽວເຮັດ ບໍ່ຊັ້ນຈະບໍ່ມີ
  ຄຸນສົມບັດເປັນລູກເຂີຍທີ່ດີ ແຕ່ຕ້ອງມີຄວາມຮອບຄອບ ລະວັງຢ່າໃຫ້ເມຍຫລືພໍ່ເຖົ້າ
  ຈັບໄດ້ກໍ່ແລ້ວກັນ.

  ແມ່ຍຸຖືກນິໃສຂ້ອຍຕັ້ງແຕ່ຕອນຂ້ອຍມາຈີບສາວປອນພຸ້ນນະ ຖ້າເພິ່ນບໍ່ມັກກໍ່ຄົງບໍ່ໄດ້ເປັນ
  ລູກເຂີຍເພິ່ນດອກ, ພໍ່ເຖົ້າກັບລູກສາວບໍ່ສຳຄັນປານໃດ ເພິ່ນຕ້ອງຟັງຄວາມເມຍ ຕາມໃຈ
  ເມຍ ລູກສາວກໍ່ຕ້ອງເຊື່ອຟັງແມ່ເພາະເພິ່ນອາບນ້ຳຮ້ອນ-ນ້ຳເຢັນມາກ່ອນ ຍ່ອມເບິ່ງອອກ
  ໃຜຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ. ໄປແຕ່ລະເທື່ອ ຈະຕ້ອງຊື້ເຂົ້າຕົ້ມເຂົ້າໜົມໄປຕ້ອນນ້ອງໆ
  ໂຊກດີສາວປອນມີແຕ່ນ້ອງສອງຄົນ ເຫັນ cream ຍີ່ຫໍ້ດີ ຫອມໆ ກໍ່ຊື້ໄປຕ້ອນແມ່ໂດຍແມ່ນ
  ສາວປອນຫັ້ນລະເປັນຜູ່ເລືອກ ຂ້ອຍເປັນຜູ່ຈ່າຍ ຕອນນັ້ນກໍ່ຫາເງິນໄດ້ດີ ມີຄົນຫາຊ່ອຍວິ່ງ
  ເຕັ້ນປະກອບເອກະສານບໍ່ຂາດ ບໍ່ໄດ້ຄາດຄ່າແຮງຫັຍງດອກ ເຂົາຍັດໃສ່ຖົງໃຫ້ເອງນະ.
  ເວລາໄປຫລິ້ນໄປລົມສາວປອນ ຂ້ອຍມັກລັກແຍງແມ່ຍຸ ຊົມໃນໃຈຄວາມໜຸ່ມ ຄວາມງາມ
  ຂອງເພິ່ນ ເບິ່ງບໍ່ຄືຍິງລູກ 3 ເພິ່ນເອົາຜົວແຕ່ອາຍຸ 15 ຢາກຮຽນແພດແຕ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ຈຶ່ງ
  ອອກໂຮງຮຽນມາເອົາຜົວຕາມພໍ່ແມ່ບອກ ເພິ່ນວ່າບໍ່ຮູ້ຫຍັງດອກຕອນນັ້ນ ຜົວບອກເຮັດ
  ແບບນັ້ນ ນອນແບບນີ້ກໍ່ເຮັດຕາມເພິ່ນ ດຽວນີ້ເກັ່ງໂພດ ອົມດູດຈົນຂ້ອຍຢ້ານໄຂ່ຫຳຫລຸດ
  ເຂົ້າຄໍເພິ່ນ ທ່າຫຍົ້ມຕໍກໍ່ເທບພິລຶກ ສາວປອນທຽບບໍ່ຕິດເລີຍລະ.
  ຄືນນັ້ນ ສາວປອນໄປຊ່ອຍວຽກເຮືອນດີພໍ່ໝູ່ລາວ ແມ່ຍຸກໍ່ເລີຍເຂົ້າມາອ່ອຍລູກຊ່ອຍ ມັນ
  ໃຫ້ບໍ່ເຊົາ ຢ້ານພໍ່ເຖົ້າບໍ່ໄດ້ນອນ ເພິ່ນກໍ່ເລີຍເຂົ້າມາຍົວະມັນນອນ ລູກກົກຂ້ອຍຕິດເພິ່ນ
  ຊິລຸກໄປຍາມໃດ ເພິ່ນເລີຍນອນກ່ອມຢູ່ຫັ້ນ. ຄົນທີ່ມີໃຈກົງກັນ ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ເວົ້າຫຍັງຍາກ
  ນິ້ວກ້ອຍເຂ່ຍໜ້ອຍດຽວ ຊຸດນອນກໍ່ກໍ້ຂຶ້ນໄປຢູ່ແອວໂລດລະ, ພໍ່ເຖົ້າທາດລົ້ມຫລາຍປີແລ້ວ
  ລູບໆຄຳໆໃຫ້ກໍ່ບໍ່ມີແຮງເທົ່າທ່ອນເອັນລູກເຂີຍ, ເພິ່ນວ່າ.

 231. ອາເຊນານ
  ເດືອນພຶດສະພາ 27, 2017 ເວລາ 6:45 pm


  ລອງເຊົາຫລິ້ນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ 4 ມື້ ໃຈເກືອບຂາດ ຮາໆໆໆ. ຢູ່ຈອມພູໝີສັນຍານນ້ອຍ
  ແລະຊ້າ ຫລິ້ນໄປກໍ່ລຳຄານ ຊາມຊິໂຫລດໄດ້ໜ້ານຶ່ງກໍ່ໃຊ້ເວລາຫລາຍນາທີ ບາງເທື່ອກໍ່ໂຫລດ
  ບໍ່ແລ້ວຊ້ຳ ສັນຍານຫາຍກ່ອນ ອີກຢ່າງຄອມກໍ່ກິນໄຟຫລາຍ ຫລິ້ນຊົ່ວໂມງປາຍກໍ່ໝົດແລ້ວ
  ຕ້ອງໄດ້ເອົາເຂົ້າໄປສາກຢູ່ໃນບ້ານ ເຂົາມີຈັກໄຟຟ້າ ຈຶ່ງຕ້ອງອົດບໍ່ຫລິ້ນດ້ວຍຄວາມຈຳເປັນ.
  ຕິດເວັບໂປ້ອັນຕະລາຍກ່ວາຕິດກາວ ຕິດເບຍ ຕິດຢາເດີ ຄືຊິລົງແດງນີ້ລະຖ້າບໍ່ໄດ້ເປີດຄອມ
  ຂຶ້ນມາແລະລ໊ອກເຂົ້າມາເວັບຫື່ນລາວ ເປີດເບິ່ງຮູບໂປ້ ຄິບສີ້ກັນທີ່ໂຫລດໄວ້ກໍ່ບໍ່ຄັກຄືເຂົ້າ
  ມາຫາຫື່ນ, ມີແຮງຍ່າວເມື່ອໄດ້ເຂົ້າມາເມືອງ ສັນຍານໄວຂຶ້ນແດ່ ເຖິງຈະມີແຕ່ 2-3 ບາ ກໍ່ຍັງ
  ພໍໄດ້ເບິ່ງ ນັ່ງກິນເບຍຖ້າບໍ່ທັນບົກລົງເຄິ່ງຈອກກໍ່ໄດ້ເບິ່ງແລ້ວ. ໝູ່ທີ່ໄປນຳກັນກໍ່ຄົນແງ້ນຄືກັນ
  ຈຶ່ງພະຍາຍາໂທຫາລູກຫາເມຍ ຫາຊູ້ຫາແຟນ ຫາເອື້ອຍຫານ້ອງ ຫາພໍ່ຫາແມ່ ທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າສັນ
  ຍານບໍ່ດີກໍ່ຍັງກຸມໂທຢູ່ ນັ່ງບໍ່ຮອດ 5 ນາທີ ກໍ່ຈ້ຳຫາ.
  “ລ້າງຫີຖ້າ ອີກ 3 ມື້ກໍ່ຈະໄດ້ກັບແລ້ວ!” ອ້າຍນຶ່ງບອກເມຍແບບນີ້ລະ, “ເມຍຂ້ອຍມັກສີ້ນະ
  ອ້າຍ” ອ້າຍນັ້ນງວກໜ້າໄປເວົ້າກັບອ້າຍນຶ່ງທີ່ມີອາຍຸແກ່ກ່ວາໝູ່ໃນກຸ່ມທີ່ນັ່ງຟັງການໂອ້ລົມ
  ຂອງຜົວເມຍເຂົາແບບງຽບໆ.
  “ກະບໍ່ຕິລະ ເຂົ້າໃໝ່ປາມັນ.” ອ້າຍນັ້ນເວົ້າເໝືອນເຄີຍຜ່ານມາກ່ອນແລ້ວ ແຕ່ລາວຂຽນໃສ່
  ໃສໃບຊີວະປະຫວັດວ່າລາວເປັນຊາຍໂສດ. “ໂຕເດ…ຄິດຮອດຜູ່ສາວຫລາຍບໍ?” ອ້າຍນັ້ນ
  ງວກມາທາງຂ້ອຍແລະຂ້ອຍກໍ່ຕອບຕາມຈິງວ່າມີແຕ່ແຟນລາຍ ລາວບໍ່ເຂົ້າໃຈດອກວ່າຂ້ອຍ
  ໝາຍເຖິງຜູ່ສາວທີ່ແຊັດເຊັກກັນທາງອິນເຕີເນັດ ຈົນຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍການສື່ສານຜ່ານ
  LINE ໃຫ້ລາວຟັງ ລາວຈຶ່ງເຂົ້າໃຈ. ຄົນບ້ານປ່າຂາດອນບໍ່ໄດ້ເກືອກົ້ວກັບໂລກ Cyber ເຂົາ
  ຢູ່ໄດ້ສະບາຍ ບໍ່ລົງແດງຄືຄົນໃນເມືອງ ສຸຂະພາບຈິດກໍ່ດີ, ອ້າຍນັ້ນບອກວ່າປີນຶ່ງກໍ່ບໍ່ໄດ້ຄິດ
  ເລື່ອງສີ້ເທື່ອນຶ່ງ ຄິດຫ່ວງແຕ່ພວກສັດປ່າຈະໄປເຊີງກັນຢູ່ໃສເມື່ອປ່າໄມ້ຖືກທຳລາຍແບບນີ້?
  ກົງກັນຂ້າມກັບຂ້ອຍ ມື້ນຶ່ງຄິດຫາຫີຫລາຍຮ້ອຍເທື່ອ ເຫັນຜູ່ຍິງໃນຜະແນກຍ່າງເງ່ງງະຍັງ
  ເກີດຄວາມສົງໃສວ່າລາວຖືກໂຄຍໃຫຍ່ສີ້ຈຶ່ງຍ່າງແນວນັ້ນ, ຖືກເຂົາຮ້າຍເມື່ອເຮັດວຽກຜິດ
  ພາດກໍ່ຍັງຄິດວ່າເຂົາເປັນປະຈຳເດືອນ ບໍ່ຖືກຜົວສີ້ຈຶ່ງມີມີລົມຮ້າຍ ບໍ່ໄດ້ຄິດສາວ່າເປັນຍ້ອນ
  ຄວາມຜິດຂອງຕົນ ເຂົາຈຶ່ງຮ້າຍໃຫ້. ເວລາໄປຍ່າງສູນການຄ້າກໍ່ຄືກັນ, ເຫັນເດັກສາວຄົນໃດ
  ມີກົ້ນມີນົມຍ່າງກາຍ ແມ່ນແນມນຳກົ້ນເຂົາໂລດ ຖ້າພໍ່ແມ່ເຂົາຮູ້ວ່າຂ້ອຍຄິດລາມົກກັບລູກ
  ຫລານເຂົາ ຂ້ອຍຄົງຖືກເຂົາຢັນລົງຮ່ອງແທ້ໆລະ, ເຈົ້າຫວງບໍ່ ເວລາມາຄົນແນມເບິ່ງເອື້ອຍ
  ເບິ່ງນ້ອງຂອງເຈົ້າດ້ວຍສາຍຕາຫື່ນໆ? ຂ້ອຍຫວງເດີ, ເວົ້າແທ້ ເຫັນນ້ອງສາວເຕັ້ນຂຶ້ນລົດ
  ໄປນຳຜູ່ບ່າວ ຢາກນຳໄປເບິ່ງໃຫ້ເຫັນກັບຕາວ່າເຂົາໄປບ້ານຜູ່ນັ້ນ ໄປຫລິ້ນເຮືອນຜູ່ນີ້ຄືເຂົາ
  ບອກບໍ່ ຢ້ານບັກນັ້ນພານ້ອງໄປສີ້ຢູ່ບ້ານພັກຂັນທອງຄືກັບຂ້ອຍເຄີຍເຫັນກັບເອື້ອຍນ້ອງຄົນ
  ອື່ນ ບາບກຳນຳທັນໄວແທ້ໃດເດີ ເຮັດຊົ່ວກັບຄົນອື່ນແນວໃດ ຊົ່ວນັ້ນຈະນຳມາສະໜອງ ບໍ່
  ຊ້າກໍ່ໄວ ບໍ່ຊາດນີ້ກໍ່ຊາດໜ້າ ຖ້າບໍ່ສ້າງກຳດີຄ້ຳໄວ້. ບໍ່ຫວງແຕ່ນ້ອງສາວດອກ ແມ່ກໍ່ຫວງຄື
  ກັນ ຫວງຫລາຍກ່ວານ້ອງສາວອີກ, ເຫັນເພິ່ນນັ່ງກອດຄໍກິນເບຍນຳໝູ່ພໍ່ກໍ່ຍັງຄິດຢ້ານເພິ່ນ
  ຫລົງນອນຫງາຍຖ່າງຂາໃຫ້ເຂົາເຮັດເພາະພໍ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນຫລາຍປີແລ້ວ. ເພິ່ນເວົ້າເອງເດີ
  ບໍ່ແມ່ນຂ້ອຍລັກສ່ອງເບິ່ງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເພິ່ນໃດ, ເວລາພໍ່ຕາ ແມ່ອ໋ອງມາຊຸມເຫຼົ້າ
  ເມົາເບຍນຳ ເພິ່ນມັກຈະຈົກເອົາເລື່ອງໃນມຸ້ງມາເວົ້າຫລິ້ນກັນ ຂ້ອຍຮູ້ວ່າເພິ່ນເວົ້າຈິງເພາະ
  ພໍ່ຂ້ອຍເປັນພະຍາດທາດລົ້ມ ໄປແປພາສາໃຫ້ເພິ່ນຈຶ່ງຮູ້ອາການຂອງເພິ່ນ ທ່ານໝໍບອກໃຫ້
  ກິນຢາບຳລຸງ Testosterone ມື້ລະເມັດ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ຄ່ອຍເອົາໃຈໃສ່ ຖ້າແມ່ບໍ່ຈັບຍັດໃສ່
  ເພິ່ນກໍ່ລືມກິນ ເພິ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ຄິດເລື່ອງນີ້ຄືຕອນຍັງເປັນໜຸ່ມໂສດ ຈຶ່ງບໍ່ຢາກເປືອງເງິນຊື້ຢາມາ
  ກິນ ແຕ່ແມ່ບອກວ່າເງິນຄຳຂອງຫາໄດ້ ສຸຂະພາບຕ້ອງມາກ່ອນແລະອີກຢ່າງຢານີ້ກໍ່ບໍ່ແພງ
  ຊື້ເບຍກິນໝົດຫລາຍກ່ວານີ້.
  ຕາມທີ່ເຂົ້າສຳຫລວດ ພົບວ່າ ຜູ່ຊາຍຄິດເລື່ອງເຊັກທຸກໆ 7 ວິນາທີ 8000 ເທື່ອຕໍ່ 16 ຊົ່ວ
  ໂມງທີ່ຍັງບໍ່ທັນຫລັບນອນ, ນອນຫລັບແລ້ວກໍ່ຍັງຄິດນະ ສະແດງອອກບ່ອນຝັນປຽກເລື້ອຍ
  ຂ້ອຍນະ ອາທິດລະເທື່ອ ປຽກແທ້ປຽກວ່າຈົນວ່າເສື່ອເປັນກ່ານຄາບເປື້ອນຈົນແມ່ຊື້ຜ້າຢາງ
  ມາຫໍ່ເສື່ອ ຄ້ານຊື້ເສື່ອໃໝ່ ເພິ່ນວ່າ. ບໍ່ແມ່ນຂີ້ຄ້ານດອກ ນອນຕື່ນສວາຍ ຢ້ານບໍ່ທັນລົດຈຶ່ງ
  ບໍ່ໄດ້ກູ້ມຸງ ພັບຜ້າຫົ່ມໃຫ້ຮຽບນ້ອຍ ເພິ່ນເຫັນມະຍຸມະຍະກໍ່ເຂົ້າມາມ້ຽນໃຫ້ ແນວວ່າເພິ່ນ
  ຢູ່ບ້ານເທັກແຄວຽກເຮືອນການຊານ ເຫັນຫ້ອງນອນຮົກກໍ່ປັດກວາດມ້ຽນມັດໃຫ້ ຫ້ອງນ້ອງ
  ສາວກໍ່ເຮັດຄືກັນ ອີ່ນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍເອົາໃສ່ມ້ຽນຫ້ອງໃຫ້ຈົບໃຫ້ງາມຄືນ້ອງສາວຄົນອື່ນດອກ ມັນ
  ວ່າຈັກຊິມ້ຽນໄປຫຍັງ ມ້ຽນໄດ້ກໍ່ມີຄົນເຂົ້າໄປເຮັດຊະຄືເກົ່າ ແໜງສູ້ແກ້ຖິ້ມໄວ້ພື້ນຫ້ອງຈັ່ງຊັ້ນ
  ລະ ໃຜມັກໂຕໃດກໍ່ຢິບຂຶ້ນມາດົມ ບໍ່ຕ້ອງໄປຄົ້ນໃນກະຕ່າເຄື່ອງໃຫ້ເສຍເວລາ. ນ້ອງສາວຂ້ອຍ
  ບໍ່ງາມຄືນາງສາວ ບຸດສະບາ ແຕ່ນຸ່ງສະຫລິບເສື້ອຊ້ອນມີຍີ່ຫໍ້ Sabina ບໍ່ Wacoal ບໍ່ Ohno
  ບໍ່ “ກະຢ່າຕິ ຊື້ມານຸ່ງເພື່ອຄວາມງາມ ເພື່ອສຸຂະພາບ ບໍ່ແມ່ນຊື້ມານຸ່ງໂຊໃຫ້ໄທບ້ານໄທເມືອງ
  ເຫັນ.” ນ້ອງອັດຂ້ອຍ ເມື່ອຂ້ອຍທ້ວງວ່າລາວຊື້ເຄື່ອງຊັ້ນໃນລາຄາແພງທັງໆທີ່ນຸ່ງເຄື່ອງໜາໆ
  ປົກປິດບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຫັນ. ເວົ້າມາແລ້ວກໍ່ໂລກຈິດອື່ຫລີທີ່ມີແນວຄິດບໍ່ດີກັບນ້ອງສາວຕົນເອງແບບ
  ນີ້ແຕ່ກໍ່ອົດບໍ່ໄດ້ນະເມື່ອເຫັນນ້ອງສາວນັ່ງນອນບໍ່ງາມຕາແບບນີ້ ເບິ່ງຄືວ່າມັນເຮັດຍົວະຍວນ
  ກວນໂຄຍຂ້ອຍນີ້ລະ ເວລາພໍ່ແມ່ຢູ່ບ້ານ ມັນບໍ່ເຄີຍເຮັດແນວນີ້ ຈັກລະຕອນຂ້ອຍບໍ່ຢູ່ເຮືອນ
  ເຄີຍໄດ້ຍິນພໍ່ທ້ວງເທື່ອນຶ່ງຕອນເຫັນນ້ອງສາວນັ່ງຂັ້ນໄດເວົ້າມືຖືກັບໝູ່ ບໍ່ເອົາຕີນສິ້ນ ເພິ່ນຊິ
  ຂຶ້ນເຮືອນ ເຫັນມັນນັ່ງປະຫີໃຫ້ເບິ່ງກໍ່ເລີຍບອກມັນໄປຫາເຮັດຢູ່ເຮັດກິນຊ່ອຍແມ່ເພື່ອຈະໄດ້
  ກິນທັນໄຟຟ້າ ເບື່ອກິນເຂົ້າກັບຄັວນກະບອງນະ ໄຟຟ້າແຖວກຸ່ມບ້ານຂ້ອຍຕົກເລື້ອຍ ຍາມຊິ
  ກິນເຂົ້າແລງແມ່ນຕົກໂລດ ໄກ່ຂັນກົກພຸ້ນລະຈຶ່ງມີມາຄືນ, ເຂົາວ່າໄຟບໍ່ພໍໃຊ້ໃນຮ້ານບັນເທິງຈຶ່ງ
  ຕ້ອງຕັດໄຟໃນບາງເຂດຄຸ້ມເພື່ອເອົາໄຟເຫຼົ່ານັ້ນໄປໃຊ້ໃນພັບໃນບາທີ່ອາດຍາເຈົ້ານາຍໄປຫາ
  ຄວາມສຳລານຈາກສາວເບຍນ້ອຍເບີໃຫຍ່.
  ເຈົ້າສັງເກດບໍ່ ຜູ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍມັກໃກ້ຊິດກັບພໍ່ຫລາຍກ່ວາແມ່ແຕ່ຍ້ອນເຮົາມີວັດທະນະທຳ
  ອັນດີງາມ ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ເຫັນຜູ່ຍິງກອດກ້ຽວກັບພໍ່ເໝືອນຕອນທີ່ເຂົາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ? ຜູ່ຍິງຊາວ
  ຕາເວັນຕົກຈະກອດພໍ່ກ່ອນເວລາເຂົາພົບພໍ້ກັນ ກອດພໍ່ສຸກໃຈແລ້ວຈຶ່ງມາກອດແມ່, ຜູ່ຍິງຊາວ
  ຕາເວັນອອກ ບາງປະເທດກໍ່ເຮັດຄືກັນ ເຊັ່ນ ອິນເດຍ ເກົາຫລີ ຍີ່ປຸ່ນ ຜູ່ຍິງໄທບາງຄົນກໍ່ເຮັດ
  ຄືຊາວຕາເວັນຕົກ(ເວົ້າຕາມສັງເກດເຫັນໃນຮູບເງົາເດີ) ຮູບເງົາທຳມະດານີ້ລະ ບໍ່ແມ່ນໜັງໂປ້
  ດອກ. ຈັກລະ ເອື້ອຍນ້ອງເຈົ້າຊິຮັກແມ່ຫລາຍກ່ວາພໍ່ ແຕ່ສຳລັບນ້ອງສາວຂ້ອຍແລ້ວ ຮັກພໍ່
  ຫລາຍແມ່ ມັກອໍເຊາະພໍ່ແນວນັ້ນແນວນີ້ ເພິ່ນບໍ່ປວດແຄ່ງກໍ່ອາສາບີບເອັນໃຫ້ເພິ່ນ, ຕອນແມ່
  ຢູ່ບ້ານ ມັນກໍ່ນຸ່ງເສື້ອມີຄໍປົກເອິກຄັກແນ່ ແຕ່ພໍແມ່ອອກບ້ານໄປຫລິ້ນໄພ້ ຄັວນລົດບໍ່ທັນເຫີຍ
  ກໍ່ເຂົ້າຫ້ອງແປງຮ່າງຍ່າງແກ່ວງກົ້ນອອກມານັ່ງແປ໊ະລົງຮ່ວມໂຕະເບຍກັບພໍ່ ແຕ່ພໍ່ຂ້ອຍຄວບ
  ຄຸມສະຕິອາລົມຂອງເພິ່ນໄດ້ຈຶ່ງບໍ່ເຮັດຫຍັງທີ່ມັນຜິດກົດມະນຸດ.

 232. ແອລ່ວງ
  ເດືອນພຶດສະພາ 28, 2017 ເວລາ 9:22 pm

 233. ອື່ງລົ້ວ
  ເດືອນພຶດສະພາ 31, 2017 ເວລາ 5:15 pm


  ໝູ່ເອື້ອຍບໍ່ເຄີຍສອນສີ້ຂ້ອຍດອກແຕ່ເອື້ອຍໝູ່ເຄີຍແທ້. ຕອນນັ້ນ ຂ້ອຍຖືກເລືອກເຂົ້າເປັນ
  ສະມາຊິກໜ່ວຍວັນນະຄະດີປະຈຳຄຸ້ມບ້ານ ຕ້ອງໄດ້ຝຶກຊ້ອມທຸກໆຄືນວັນສຸກ ວັນເສົາ
  ແຕ່ຖ້າມີງານທີ່ສຳຄັນຂອງຊາດ ຈະຝຶກແອບເກືອບທຸກຄືນ ຄືນໃດຊ້ອມເດິກຂ້ອຍຕ້ອງ
  ນອນເຮືອນໝູ່ເພາະເພິ່ນບໍ່ຢາກໃຫ້ໄຂປະຕູບ້ານໃນຍາມວິການ ຢ້ານຜູ່ຮ້າຍຊາຍໂຈນ,
  ໝູ່ຜູ່ນີ້ມີເອື້ອຍ 2 ຄົນ ໃນສາຍຕາຂອງຂ້ອຍ ງາມແລະເປັນຕາກິນທັງສອງ ແຕ່ໃນສະຖານະ
  ເປັນໝູ່ນ້ອງຊາຍກໍ່ຕ້ອງເຄົາລົບນັບຖືເອື້ອຍທັງສອງຕາມມາລະຍາດແລະເຂົາກໍ່ຖືຂ້ອຍເປັນ
  ນ້ອງຊາຍຜູ່ນຶ່ງ ມີວຽກໜັກກໍ່ເອີ້ນຊ່ອຍຍົກຊ່ອຍຍໍ ແລະຂ້ອຍກໍ່ສວຍທຸກໂອກາດລັກແນມ
  ເບິ່ງເຕົ້ານົມທີ່ລົ້ນອອກຈາກອອງເສື້ອຊ້ອນ ເອື້ອຍເພັດມັກນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນໃນສີແຈດໆ ແກ່ໆ
  ສ່ວນເອື້ອຍພອນມັກນຸ່ງລາຍດອກສີສົດໃສ ເຫັນຍາມໃດ ໂຄຍແຂງຍາມນັ້ນ ຕອນນັ້ນເປັນ
  ໜຸ່ມເລືອດຮ້ອນ ໄດ້ຟັງພວກຜູ່ບ່າວລຸ້ນອ້າຍເວົ້າເລື່ອງສີ້ເລື່ອງເຊີງໃຫ້ຟັງຍັງນ້ຳແຕກເຕັມສົ້ງ
  ສະຫລິບແລ້ວ ຄະຫຍອນເຫັນນົມໃຫຍ່ໆ ຂາວໆແບບນີ້ຊິບໍ່ແຕກກໍ່ໂຄຍຕາຍເທົ່ານັ້ນລະ.
  ຜູ່ຍິງທີ່ຢາກສີ້ເຮົາ ຫລືຢາກໃຫ້ເຮົາສີ້ ມັກຈະສ້າງໂອກາດເລື້ອຍ, ໝູ່ຂ້ອຍພັດເປັນຄົນໃຊ້
  ຍາກ ເອີ້ນ 3 ເທື່ອຍັງບໍ່ລຸກ ເອື້ອຍເພັດເອື້ອຍພອນຈຶ່ງມັກເອີ້ນໃຊ້ຂ້ອຍ ເອີ້ນປຸ໊ບຂ້ອຍລຸກ
  ປັ໊ບໂລດ ບໍ່ແມ່ນໝັ່ນ ບໍ່ແມ່ນຢາກໄດ້ໜ້າຫຍັງດອກແຕ່ຢາກມີໂອກາດໄດ້ຢູ່ໃກ້ຊິດກັບເຂົາ.
  ແລງມື້ນັ້ນ ກຳລັງຊ້ອມເພງຢູ່ກ້ອງລ່າງກຽມໄວ້ ເວລາໄປຊ້ອມກັບວົງຈຶ່ງງ່າຍ, ເອື້ອຍເພັດ
  ລົງມາເອີ້ນໄປປ່ຽນດອກໄຟຫ້ອງນອນໃຫ້ ຊາມຊິປ່ຽນແລ້ວກໍ່ປະມານ 10 ນາທີ ລົງມາໝູ່
  ຖາມວ່າເປັນຫຍັງຄືເຫິງແທ້ ປ່ຽນດອກໄຟຊື່? ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຕອບວ່າ ເຫັນສາຍໄຟມັນຫຍຸ້ງ
  ກໍ່ເລີຍແລ່ນສາຍໄຟໃສ່ ຖ້າບອກວ່າກໍ່ເຫິງລະ ນ້ຳເອື້ອຍມຶງບໍ່ອອກກໍ່ຢ້ານໝູ່ໄລ່ຢຽບ !

 234. ຂຽດລ່ວງ
  ເດືອນມີນາ 3, 2017 ເວລາ 9:16 pm

  ຢາກຮຽນນຳເດ

 235. Kikhao
  ເດືອນມີນາ 5, 2017 ເວລາ 1:51 am

 236. Lintian
  ເດືອນມີນາ 6, 2017 ເວລາ 8:45 pm

 237. ປາເຂັງ
  ເດືອນມີນາ 9, 2017 ເວລາ 9:57 pm


  ເມຍຄົນຂ້າງບ້ານ

 238. ເດັກດີ
  ເດືອນມີນາ 10, 2017 ເວລາ 11:24 pm


  ເຫັນເອື້ອຍໝູ່ຫລິ້ນຫີໃຫ້ເບິ່ງແບບນີ້ ກ້າຍ່າງໜີຫວາ?

 239. bukleuam
  ເດືອນມີນາ 13, 2017 ເວລາ 12:48 am


  ໃຜມີໂອກາດໄດ້ໄປທ່ຽວຍີ່ປຸ່ນ ແວະຢາມສາວນີ້ເພື່ອຂ້ອຍແດ່ເດີ ມັກລາວຫລາຍ, ຂອບໃຈ.

 240. bukheun
  ເດືອນມີນາ 13, 2017 ເວລາ 8:19 pm


  ໃຜເຈິະຫີນີ້ ສີ້ເພື່ອແດ່ 🙂

 241. ບ້າເບິ່ງ
  ເດືອນມີນາ 15, 2017 ເວລາ 2:59 am

  ເອື້ອຍພິງກີ

 242. ບ້າເບິ່ງ
  ເດືອນມີນາ 15, 2017 ເວລາ 3:27 am

  ຜູ່ນີ້ກໍ່ງາມ

 243. FXMan
  ເດືອນມີນາ 15, 2017 ເວລາ 10:16 pm


  ໝູ່ເອື້ອຍຫລືໝູ່ແມ່?

 244. belkin
  ເດືອນມີນາ 16, 2017 ເວລາ 8:46 pm


  ຄົນອີຢູມັກຫລາຍ ຜູ່ຍິງທີ່ຈົ່ງຂົນຂີ້ແຮ້ແບບນີ້.

 245. ບັກລົ້ວ
  ເດືອນມີນາ 17, 2017 ເວລາ 3:53 am

 246. REDS
  ເດືອນມີນາ 18, 2017 ເວລາ 12:42 am

 247. ບັກລິງ
  ເດືອນມີນາ 20, 2017 ເວລາ 1:50 am


  ໂຄຍນ້ອຍກໍ່ຖືກອົມ !

 248. bukheun
  ເດືອນມີນາ 22, 2017 ເວລາ 4:18 am

 249. ເລາະເບິ່ງ
  ເດືອນມີນາ 23, 2017 ເວລາ 1:28 am


  ບັງຄັບລາວໂພດ !

 250. ຈອກນ້ອຍ
  ເດືອນມີນາ 25, 2017 ເວລາ 8:55 pm


  ຖ້າແມ່ນໝູ່ເອື້ອຍຂ້ອຍ ຈະຕາມຈີບຈົນໄດ້.

 251. ນັກກ່າຍ
  ເດືອນມີນາ 28, 2017 ເວລາ 8:18 pm


  ບາງຄົນວ່າ ສີ້ຫີໂຫຼ້ນຊວຍແນວນັ້ນແນວນີ້, ຂ້ອຍວ່າ ບຸນຫົວໂຄຍຫຼາຍຖ້າໄດ້ສີ້
  ຫີໂຫຼ້ນແບບນີ້ນະ ໂຫຼ້ນທຳມະຊາດເດີ ບໍ່ແມ່ນໂຫຼ້ນແຖຫລືໂຫຼ້ນ wax ແບບນີ້
  ໃດ໋. ດຽວນີ້ ຜູ່ຍິງບ້ານເຮົາມັກໄປແວກອອກ ເພື່ອຄວາມສະດວກຂອງຜົວ ບໍ່ຕ້ອງ
  ເກັບອອກຕອນເລຍ.

 252. bukted
  ເດືອນມີນາ 29, 2017 ເວລາ 7:02 pm


  ເອື້ອຍຫີໝອຍ ມັກບໍ່ນ້ອງ?

 253. bukted
  ເດືອນມີນາ 29, 2017 ເວລາ 8:57 pm

  ສອງໂຄຍຈະສີ້ຫີດຽວ

 254. bukheun
  ເດືອນມີນາ 30, 2017 ເວລາ 9:54 pm

  ສຸດໃຈແມ່ !

 255. Roi
  ເດືອນກໍລະກົດ 2, 2017 ເວລາ 4:45 am

 256. ໄຮ້ຫີ
  ເດືອນກໍລະກົດ 7, 2017 ເວລາ 3:57 pm


  ຫລາຍໆໂລກຈິດມັກຈິນຕະນາການວ່າໄດ້ເຮັດຜູ່ນັ້ນ ໄດ້ສີ້ຜູ່ນີ້, ເວລາຊັກວ່າວ ຂ້ອຍພະຍາຍາມ
  ຈິນຕະນາການຫາໝູ່ຜູ່ຍິງທີ່ຮຽນນຳກັນແຕ່ມັນກໍ່ບໍ່ຄັກຄືຈິນຕະນາການໃສ່ຄົນຄອບຄົວຕົນເອງ.
  ນ້ອງໃພ້ຂ້ອຍມັກນຸ່ງສົ້ງຮັດຮູບຮອງຊຸດກະໂປ່ງສັ້ນ ບໍ່ເຄີຍປະສົ້ງສະຫລິບຄືໃນຮູບຂ້າງເທິງນີ້
  ດອກ ຖ້າປະ ຫອຍລາວກໍ່ຈະໂຫລ້ນແບບນີ້ລະ ເພາະເຄີຍໄດ້ຍິນລາວເວົ້າກັບໝູ່ວ່າຫອຍລາວບໍ່
  ມີຂົນຊິໃຫ້ເຂົາ wax, ຜູ່ຍິງແຖວບ້ານຂ້ອຍນິຍົມໄປ wax ໝອຍ ຂົນກົ້ນ ຂົນຂີ້ແຮ້ ຂົນແຄ່ງຂາ
  ໜວດ ເຂົາຫລຸດລາຄາໃຫ້ເຮັດທຸກຢ່າງຮວມທັງການບຳບັດຜິວໂດຍການລົງໄປນອນແຊ່ຂີ້ຕົມ
  ເຂົາລົງທຶນເຮັດແບບນັ້ນເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈຈາກສາມີຂອງຕົນ ຫລືຈາກສາມີຄົນອື່ນ
  ຫລືຈາກໃຜກໍ່ບໍ່ຮູ້ ຕາມທີ່ສັງເກດຜູ່ໄປຮ່ວມງານສັງສັນນັ້ນກໍ່ມີແຕ່ພໍ່ລູກພໍ່ເມຍ ຍັງໂສດແຕ່ຂ້ອຍ
  ກັບໝໍປິ໋ງປ໋ອງ ລາວມັກຫລິ້ນກິລາ table tennis ກໍ່ເຂົາຊິເອີ້ນລາວບັກປິ໋ງປ໋ອງ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍ
  ເອີ້ນລາວບັກດອກເພາະບໍ່ແມ່ນໝູ່ຫລິ້ນໝູ່ກິນຂອງລາວ.
  ເປັນຍ້ອນຂ້ອຍອ່ານເລື່ອງລາມົກເດຍລະສານຫລາຍຕິເບາະຈຶ່ງຄິດບໍ່ດີກັບນ້ອງໃພ້ຕົນເອງແບບ
  ນັ້ນ, ມີເທື່ອນຶ່ງ ໄດ້ຍິນພວກຂີ້ເມົາ 3-4 ຄົນ ທ້ວງນ້ອງໃພ້ຂ້ອຍຕອນລາວຂຶ້ນໄປເຕັ້ນຮ່ອນເອິກ
  ຮ່ອນແອວກັບໝູ່ລາວ “ສາວຊຸດມ້ວງຄືເຕັ້ນເປັນຕາສຽບແທ້!” ບັກເຕ້ຍໜວດເວົ້າຂຶ້ນກັບໝູ່ມັນ
  ເມື່ອມັນເຫັນຈຸນ້ອງໃພ້ຂ້ອຍເຕັ້ນຢ່າງມ່ວນຊື່ນ. ຂ້ອຍບໍ່ກ້າຕໍ່ກອນກັບພວກມັນດອກ ຢ້ານຖືກ
  ເຂົາຢຽບຕາຍ, ເວລາໄປຮ່ວມງານສັງສັນຢູ່ບ້ານໝູ່ຄູ່ຫລືຄົນຮູ້ຈັກຮັກແພງກັນ ກໍ່ສັງເກດເຫັນ
  ຫລາຍຄູ່ແສງຕາແນມເບິ່ງນ້ອງໃພ້ຂ້ອຍແບບຫື່ນໆ. “ອ້າຍອັນນີ້…ເຈົ້າກ໊ະລະອາຍອ້າຍເຈົ້າແດ່
  ດູ໋ ຊິເຮັດຫຍັງກໍ່ເຮັດຢູ່ໃນຫ້ອງ ໃຈຮ້ອນແທ້..! ໝົດຈັກຈອກມື້ນີ້?” ນ້ອງໃພ້ຂັດຂືນຜົວພໍເປັນພິ
  ທີແຕ່ເມື່ອນ້ອງຊາຍບໍ່ຍອມປ່ອຍ ລາວກໍ່ຂຶ້ນນັ່ງຄາບຕັກຜົວແລະທຳການກອດຈູບກັນຢ່າງເມົາ
  ມັນ ທາງຝ່າຍນ້ອງຊາຍຂ້ອຍລູບໄລ້ກົ້ນເມຍ ຫວັງຈະແກ້ສະຫລິບອອກເພື່ອຈະໄດ້ສີ້ກັນທ່ານັ່ງ
  ໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ເບິ່ງແຕ່ພໍດີເຫັນແສງໄຟລົດລູກຊາຍສ່ອງເຂົ້າມາບ້ານ ເຂົາຈຶ່ງແຍກອອກຈາກກັນ.
  ນ້ອງຊາຍຂ້ອຍກິນເຫຼົ້າບໍ່ເກັ່ງ ຖືກນ໊ອກເອົ້າເລື້ອຍ ເວລາໄປງານລ້ຽງສັງສັນ ນ້ອງໃພ້ຈຶ່ງມັກຊວນ
  ຂ້ອຍໄປນຳເພື່ອຈະໄດ້ຂັບລົດກັບບ້ານເວລາຜົວເມົາ ຂ້ອຍບໍ່ກິນເຫຼົ້າປົນເບຍ ກິນເບຍແກ້ວດຽວ
  ຈົນງານເລີກ ຖ້າບໍ່ຈັບແກ້ວເບຍກໍ່ຢ້ານຄົນອື່ນຮູ້ວ່າເປັນກະເທີຍກໍ່ເລີຍຈັບແກ້ວເບຍແກ້ໜ້າ ຮາໆ.
  ຄືນນັ້ນ ຂ້ອຍເຊື່ອວ່ານ້ອງຊາຍແກ້ງເມົາຈຶ່ງກຸມສີ້ເມຍໃນລົດ, ຜົວເມຍກັນ ຮູ້ຈຸດອ່ອນກັນ ກຸມບໍ່
  ຮອດນ້ຳ ນ້ອງໃພ້ກໍ່ຍອມໃຫ້ຜົວສີ້ທ່ານັ່ງ, ຂ້ອຍຫັນພວງມະໄລເຂົ້າຈອດແຄມທາງຫວັງວ່າຈະ
  ເຂົ້າຮ່ວມ threesome ແບບ MMF ແຕ່ແສງໄຟລົດແກ່ໄມ້ແຍ່ໃສ່ຕາກໍ່ເລີຍຕື່ນຂຶ້ນຈາກຝັນ.
  “ລຸງ…ຝັນຫຍັງຄືນນີ້ຈຶ່ງເອີ້ນຫາຊື່ຂ້ອຍຄືນນີ້?” ນ້ອງໃພ້ຖາມຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍອອກຫ້ອງນອນມາ
  ຮ່ວມພາເຂົ້າເຊົ້າພ້ອມກັນກັບນ້ອງຊາຍ ຫລານສາວແລະຫລານຊາຍ.
  ຖ້າເຈົ້າເປັນຂ້ອຍ ເຈົ້າຈະແກ້ຄວາມຝັນໃຫ້ນ້ອງໃພ້ຟັງບໍ່?

 257. Ballest
  ເດືອນກໍລະກົດ 10, 2017 ເວລາ 10:31 pm


  She’s playing herself

 258. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນກໍລະກົດ 11, 2017 ເວລາ 9:03 pm


  ໜ້າຈົບຕາງາມ ແຕ່ບໍ່ມັກນຸ່ງສະຫລິບ

 259. mukheun
  ເດືອນກໍລະກົດ 12, 2017 ເວລາ 1:15 am


  Erectile Dysfunction

 260. mukheun
  ເດືອນກໍລະກົດ 12, 2017 ເວລາ 10:09 pm

 261. hasee
  ເດືອນກໍລະກົດ 14, 2017 ເວລາ 3:27 pm


  ສາວໃດສົນໃຈ ຕິດຕໍ່ມາ

 262. Taltz
  ເດືອນກໍລະກົດ 18, 2017 ເວລາ 6:41 pm


  ມັກຫລາຍສາວນີ້ ຖ້າໄດ້ສີ້ຈະບໍ່ລືມຄຸນ 🙂

 263. mukheun
  ເດືອນກໍລະກົດ 20, 2017 ເວລາ 7:53 pm

 264. ມັກກ່າຍ
  ເດືອນກໍລະກົດ 24, 2017 ເວລາ 3:56 pm


  ອົດບໍ່ໄດ້ອີຫລີເວລາໄປຊຸມແຊວສັງສັນຢູ່ບ້ານນ້ອງຊາຍ, ອົດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະແຍງຫຸ່ນອວບໆຂອງ
  ນ້ອງໃພ້ແລະຂ້ອຍເຊື່ອວ່າໝູ່ນ້ອງຊາຍກໍ່ຄົງມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັນກັບຂ້ອຍ. ແຕ່ກ່ອນນ້ອງໃພ້
  ຂ້ອຍຈ່ອຍໆ ບໍ່ມີເນື້ອຫລາຍແບບນີ້ດອກ ພໍດີແພດແນະນຳໃຫ້ກິນ Yokurt ເພື່ອລົດຜ່ອນ
  ຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອອັກເສບໃນຊ່ອງຄອດ, ນ້ອງໃພ້ເຄີຍອັກເສບເທື່ອນຶ່ງ(Candida) ຫລື
  ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ Yeast ເມື່ອ 4 ປີກ່ອນ ອາດຈະເປັນຍ້ອນໃສ່ IUD ນ້ອຍຄຸນນະພາບຈຶ່ງ
  ເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາການນີ້ ດຽວນີ້ລາວໃຊ້ Kyleena ຄິດວ່າຄົງປອດໄພຫລາຍຂຶ້ນ.
  ຕອນນ້ອງໃພ້ຫຸ່ນຈ່ອຍຮຽວກໍ່ເປັນຕາກິນຄືກັນຫັນລະ, ຄົນຈ່ອຍ ໜ້າເອິກໃຫຍ່ ແນມໄປເບິ່ງ
  ກໍ່ຕ້ອງສະດຸດນົມກ່ອນພາກສ່ວນອື່ນຂອງຮ່າງກາຍ ນ້ອງຊາຍຂ້ອຍທຽວໄປລົມເອົາກໍ່ຍ້ອນ
  ມັກໜ້າເອິກໃຫຍ່ນີ້ລະ ແຕ່ພໍແຕ່ງມາເປັນເມຍຈຶ່ງຮູ້ວ່າໜ້າເອິກໃຫຍ່ຍ້ອນໃສ່ເສື້ອຊ້ອນນວມ
  ໜາຂອງ Sabina ບາງໂຕກໍ່ເປັນ push-up Victoria’s Secret ແຕ່ນ້ອງຊາຍກໍ່ບໍ່ເສຍດາຍ
  ເງິນຄ່າດອງດອກເພາະໄດ້ກິນໄຂ່ແດງ. ຕອນເຂົາເອົາກັນໃໝ່ ກ້ານຄໍນ້ອງໃພ້ຊ້ຳເກືອບທຸກມື້
  ຂະໜາດນຸ່ງເສື້ອຄໍເຕົ່າ(Turtle Neck) ຮອຍຊ້ຳພົ້ນອອກມາໃຫ້ໝູ່ເຫັນ ເວລາຖືກສ່ຽວຖາມ
  ນ້ອງຊາຍຈະຍິ້ມແລະຍົກໂປ້ແທນຄຳຕອບ. ຂອງນ້ອງຊາຍຂ້ອຍສັ້ນແຕ່ໃຫຍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ
  ຄົນເອເຊຍ ໃຫຍ່ກ່ວາຂອງຂ້ອຍນິ້ວປາຍ ເຄີຍແທກທຽບກັນຕອນຢູ່ມໍ4 ຂ້ອຍຕົກມໍ3 ນ້ອງ
  ຊາຍກໍ່ເລີຍຮຽນມາທັນຢູ່ມໍ4 ລາວຢູ່ຫ້ອງ /1 ຂ້ອຍຢູ່ /5 ຕິດຫລິ້ນຫລາຍການຮຽນຈຶ່ງຕົກຕ່ຳ
  ຄືນໃດໝາບໍ່ໄດ້ອອກບ້ານໃຫ້ໝາຢຽບຮອຍແມ່ນນອນບໍ່ຫລັບ ໄປລົມສາວຫ້ອງ /4 ຄືນວັນ
  ສຸກນ້ອງຊາຍຈຶ່ງອອກບ້ານໄປຫລິ້ນນຳສາວມໍ2 ໂຮງຮຽນໜອງແບ້ ບອກພໍ່ແມ່ເຂົາວ່າມາຕິ້ວ
  ສາວນັ້ນກໍ່ອ່ອນເລກອີ່ຫລີ ນ້ອງຊາຍຈຶ່ງມີໂອກາດໄດ້ເປີດຊິງ ຂ້ອຍເຄີຍເຈາະແຕ່ໄຂ່ເໜົ່າ ບໍ່ມີ
  ປັນຍາຍົວະກິນໄຂ່ແດງນຳເຂົາດອກ ຢ້ານຜິດພາດຂຶ້ນມາຈະຮຽນບໍ່ຈົບ, ຄວາມຢ້ານນີ້ລະເປັນ
  ອຸບປະສັກຄວາມສຳເລັດທຸກໆວຽກງານ.
  ມື້ນັ້ນ ນ້ອງຊາຍລືມກະແຈຕູ້ເກັບເອກະສານຈຶ່ງໂທມາບອກເມຍໃຫ້ເອົາໄປສົ່ງ ນ້ອງໃພ້ບໍ່ກ້າ
  ຂຶ້ນທາງດ່ວນຈຶງໂທມາຫາຂ້ອຍໃຫ້ພາໄປສົ່ງ. ຂ້ອຍຢູ່ໄກຈາກບ້ານນ້ອງຊາຍປະມານ 15 ນາທີ
  ພໍໄປຮອດ ນ້ອງໃພ້ຍັງບໍ່ທັນອອກມາຈາກຫ້ອງນ້ຳ ລາວຈະບໍ່ກ້າວຂາອອກບ້ານຖ້າບໍ່ໄດ້ອາບນ້ຳ
  ຕ້ອງໄດ້ອາບນ້ຳລ້າງຫີກ່ອນ ທັງໆທີ່ລາວບໍ່ມີກິ່ນໂຕ ແຕ່ຍ້ອນມີນິໄສສະອາດ ເຊົ້າອາບ-ແລງອາບ
  “ນຸ່ງເຄື່ອງກ່ອນ ຈັກນ່ອຍຜ້າຫລຸດ!” ນ້ອງໃພ້ເວົ້າແນວນີ້ລະເມື່ອຂ້ອຍເອີ້ນລາວກິນບິກແມັກ.
  ຖ້າໃຈກ້າ ນຳເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງນອນຕອນນ້ອງໃພ້ແກ້ຜ້ານຸ່ງເຄື່ອງຄົງຈະໄດ້ສີ້ ແຕ່ຕອນນັ້ນຍັງມີຫີ
  ອື່ນໃຫ້ສີ້ຈຶ່ງບໍ່ແຫກປະເພນີ ຄິດມາແລ້ວກໍ່ເສຍດາຍໂອກາດດີນີ້. ຫລາຍປີຜ່ານມາ ນ້ອງຊາຍຈຶ່ງ
  ຕຳນິວ່າ ໃຈບໍ່ກ້າບໍ່ໄດ້ຂີ່ຊ້າງງາ !
  literotica

 265. ມັກກ່າຍ
  ເດືອນກໍລະກົດ 24, 2017 ເວລາ 4:11 pm


  ເລື່ອງເດີມ ລຸງຫື່ນກໍ່ບຸກເຂົ້າໄປກຸມສີ້ນ້ອງໃພ້ຈົນນ້ຳແຕກເຕັມຜ້າປູບ່ອນຫັ້ນລະ
  ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ກ່າຍອອກມາ ຢ້ານເຈົ້າເຮັດຕາມ !

 266. baohandy
  ເດືອນກໍລະກົດ 26, 2017 ເວລາ 3:07 am

 267. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2017 ເວລາ 7:54 pm


  ໝູ່ຄືແຕ່ງເລື່ອງເກັ່ງແທ້ ຂ້ອຍນີ້ນະ ໄປກ່າຍເລື່ອງໝູ່ແຕ່ງແລ້ວກໍ່ຍັງກ່າຍບໍ່ຈົບ 😦

 268. mukheun
  ເດືອນສິງຫາ 1, 2017 ເວລາ 8:59 pm

  ນົມງາມໆ

 269. ນັກເບິ່ງ
  ເດືອນສິງຫາ 4, 2017 ເວລາ 8:29 pm


  ເດັກນ້ອຍຍີ່ປຸ່ນໃຫຍ່ໄວເກີນກ່ວາອາຍຸ, ເບິ່ງຕິ ! ອາຍຸຫາກໍ່ 17 ປີ ແຕ່ມີທຸກຢ່າງທີ່ເພດກົງກັນຂ້າມ
  ຕ້ອງການ. ຖ້າເຈົ້າໄດ້ເຮັດ ຈະເຮັດໄດ້ຈັກຍົກ?

 270. mukbeung
  ເດືອນສິງຫາ 8, 2017 ເວລາ 8:17 pm


  Very big

 271. mukheun
  ເດືອນສິງຫາ 10, 2017 ເວລາ 12:28 am

 272. bukloua
  ເດືອນສິງຫາ 13, 2017 ເວລາ 2:56 am


  ຫື່ນແທ້ ແຄ່ນີ້ກໍ່ແຕກໄດ້

 273. ເດັກຫື່ນ
  ເດືອນສິງຫາ 15, 2017 ເວລາ 1:11 am


  ເບິ່ງຫີຜູ່ເຖົ້າເອົາບຸນ

 274. heunhang
  ເດືອນສິງຫາ 17, 2017 ເວລາ 9:29 pm

  ຫີງາມໆ

 275. ARS14
  ເດືອນສິງຫາ 20, 2017 ເວລາ 1:05 am

 276. ບ້າສາວ
  ເດືອນສິງຫາ 23, 2017 ເວລາ 7:04 pm


  ສາວນ້ອຍໄວໃສ

 277. ຕິລົ້ວ
  ເດືອນສິງຫາ 27, 2017 ເວລາ 12:05 am


  ເຫັນຮູບເຂົາອົມໂຄຍ ຢາກໃຫ້ເຂັມໂມງໝູນກັບໄປຕອນຕິດສາວທ່າໄຮ.

 278. UglyBoy
  ເດືອນສິງຫາ 28, 2017 ເວລາ 1:01 am


  ເບິ່ງໃຫ້ຊື່ນໃຈສານ້ອງຫລ້າຄຳແພງ !

 279. ບັກລົ້ວ
  ເດືອນສິງຫາ 29, 2017 ເວລາ 7:49 pm


  ສາວນີ້ຄ້າຍຄືເອື້ອຍໝູ່ຂ້ອຍ

 280. tam
  ເດືອນສິງຫາ 31, 2017 ເວລາ 2:32 am


  My sister pussy slip

 281. Kheeheun
  ເດືອນກັນຍາ 1, 2017 ເວລາ 8:28 pm

 282. ເລາະເບິ່ງ
  ເດືອນກັນຍາ 3, 2017 ເວລາ 3:09 am

  ຄວາມພູມໃຈຂອງຄວາມເປັນລູກຜູ່ຊາຍຄືການມີໂຄຍຍາວ ໃຫຍ່ສົມສ່ວນ.

 283. Pidy
  ເດືອນກັນຍາ 4, 2017 ເວລາ 8:03 pm


  Beautiful girl

 284. Tigo
  ເດືອນກັນຍາ 5, 2017 ເວລາ 9:50 pm

 285. lukheun
  ເດືອນກັນຍາ 7, 2017 ເວລາ 6:08 pm

  ຫີງາມຫລາຍ ເປັນຕາເລຍໝົດຄືນ

 286. nhahee
  ເດືອນກັນຍາ 8, 2017 ເວລາ 3:32 am

  ຫື່ນບ້ານເຮົາມັກຫລາຍສາວນ້ອຍງາມໆແບບນີ້ ສີ້ບໍ່ເສຍດາຍນ້ຳແບ້ນ.

 287. ຖັງຫລົງ
  ເດືອນກັນຍາ 9, 2017 ເວລາ 4:24 am


  ສີ້ໄຫວບໍ່ທ້າວ?

 288. ລັກເບິ່ງ
  ເດືອນກັນຍາ 10, 2017 ເວລາ 3:20 am

  ຊ່ອຍຫລິ້ນຫີໃຫ້ນ້ອງແດ່ ອິອິອິອິ

 289. mukheun
  ເດືອນກັນຍາ 11, 2017 ເວລາ 8:11 pm


  Nice girl

 290. ແອບລ່ວງ
  ເດືອນກັນຍາ 13, 2017 ເວລາ 2:53 pm

  ເຫັນແລ້ວຢາກສີ້…

 291. ລັກເບິ່ງ
  ເດືອນກັນຍາ 14, 2017 ເວລາ 11:04 pm

  ເບິ່ງກ່ອນໄປການ

 292. muksee
  ເດືອນກັນຍາ 15, 2017 ເວລາ 4:35 am


  Nice

 293. SpicyLover
  ເດືອນກັນຍາ 16, 2017 ເວລາ 4:25 pm

  ຕອນຍັງນ້ອຍ, ກໍ່ບໍ່ນ້ອຍປານໃດດອກ ຮຽນຢູ່ຫ້ອງປໍ5 ນີ້ລະ ເຄີຍໄດ້ຍິນພວກຜູ່ບ່າວໃນຄຸ້ມບ້ານ
  ຮ້ອງໃສ່ເອື້ອຍເພັດແບບຫຍາບໆຄາຍໆເວລາເຂົາເຫັນລາວຂີ່ລົດເຂົ້າຮ່ອມບ້ານຂ້ອຍ ເຂົານັ່ງຢູ່ຮ້ານ
  ຈອດຢາງບໍ່ດີປາກຮ່ອມ ເຫັນເອື້ອຍເພັດຍາມໃດເຂົາມັກຈາສີ້ຈາເດົ້າ ບາງຄັ້ງກໍ່ຖືກເອອື້ອຍເພັດດ່າ
  ຖືກຜູ່ຫລໍ່ໆກໍ່ຍິ້ມໃສ່ເໝືອນເປີດໄຟຂຽວໃຫ້ເຂົາຈີບເອົາແຕ່ເຂົາແລ່ນນຳຮອດແຕ່ໜ້າບ້ານ ບໍ່ກ້າເຂົ້າ
  ມາໃນເຂດບ້ານດອກເພາະຢ້ານຖືກໄມ້ຄ້ອນພໍ່ເຖົ້າຂ້ອຍ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ເຮັດຫຍັງດອກ ຜູ່ບ່າວຢອກຜູ່
  ສາວເປັນຂອງທຳມະດາ ແຕ່ເຂົາຢ້ານເພິ່ນຈຶ່ງແລ່ນມາຮອດແຕ່ໜ້າບ້ານ.
  ມື້ນັ້ນ ຈັກຄິດຫື່ນຂຶ້ນມາຕອນໃດຈຶ່ງຂໍເບິ່ງນົມເອື້ອຍເພັດ, ລາວວ່າ ຖ້າຢາກເບິ່ງຕ້ອງໄປເອົາໝາກ
  ຫຸ່ງມາໃຫ້ຕຳກ່ອນ ໄດ້ຍິນແນວນັ້ນກໍ່ຟ້າວແລ່ນໄປສວນ ລັກປິດເອົາໝາກຫຸ່ງພໍ່ເຖົ້າຫັ້ນລະມາໃຫ້
  ເຂົາຕຳກິນ ຖ້າຂໍເພິ່ນຈະໃຫ້ເອົາໜ່ວຍນ້ອຍ ເອື້ອຍເພັດພັດຢາກກິນໜ່ວຍໃຫຍ່ ຫລາຍຄົນກິນ
  ບາດໄດ້ໝາກຫຸ່ງມາໃຫ້ແລ້ວພັດເປີດກົ້ນໃຫ້ເບິ່ງ ຮາໆໆໆໆ.

 294. ມັກດົມ
  ເດືອນກັນຍາ 16, 2017 ເວລາ 9:47 pm


  ຫີຂີ້ກະຕອດ

 295. ຫວັງສີ້ເຈົ້າ
  ເດືອນກັນຍາ 17, 2017 ເວລາ 9:12 pm

  ໃຊ້ນິ້ວເປັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ຄູ່ຊ້ອມມີຄວາມສຸກໄດ້ເໝືອນກັນ.

 296. ນ້ອຍ23
  ເດືອນກັນຍາ 17, 2017 ເວລາ 11:01 pm


  ໂຄຍບໍ່ແຂງດີ ສີ້ບໍ່ເຂົ້າເດີເອື້ອຍນີ້

 297. ເອຕີແອນ
  ເດືອນກັນຍາ 18, 2017 ເວລາ 1:07 am

  ໂຄຍກະແດະ

 298. ນັກຊັກ
  ເດືອນກັນຍາ 19, 2017 ເວລາ 9:44 pm


  ເຫັນເອື້ອຍນີ້ຊັກວ່າວ ອົດບໍ່ໄດ້ ຊັກໄປສາໃຫ້ຫາຍແງ້ນ !

 299. ໄມ້ເປາະ
  ເດືອນກັນຍາ 20, 2017 ເວລາ 2:08 am


  She’s not my sister’s best friend

 300. Yakulta
  ເດືອນກັນຍາ 21, 2017 ເວລາ 6:58 pm


  ມັນເປັນເລື່ອງທຳມະດາສຳລັບໜຸ່ມຫື່ນທີ່ຈະເກີດມີຄວາມພິດສະຫວາດກັບໝູ່ເອື້ອຍ ໝູ່ນ້ອງ
  ຂອງຕົນ, ພີ່ນ້ອງຂ້ອຍກໍ່ເອົານ້ອງຊາຍສ່ຽວເປັນຜົວ ລາວວ່າ “ຢູ່ຄົນດຽວຍ່ຽວຝືດ ເຂົາກໍ່ຢາກ
  ເຮົາກໍ່ຢາກ ເອົາກັນຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ດີກ່ວາຊິລັກຫລິ້ນກັນ, ບໍ່ແມ່ນຫວາ?” ໄດ້ຍິນເຫດຜົນ
  ຜູ່ໃຫຍ່ກໍ່ງຶກຫົວເຫັນດີນຳ ເພິ່ນຕິວ່າອ້າຍນີ້ອາຍຸນ້ອຍໂພດ ແກ່ກ່ວາລູກສາວລາວພຽງແຕ່ 4 ປີ
  ຢ້ານເກີດມີບັນຫາພໍ່ນ້າ-ລູກສາວນ້າ ຄືເຫັນເກີດຂຶ້ນຫລາຍກໍລະນີ ແຕ່ເອື້ອຍນີ້ບໍ່ຫ່ວງ ຖ້າເຂົາພໍ
  ໃຈໃຫ້ກັນກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງເພາະເຂົາບໍ່ມີສາຍສຳພັນກັນທາງສາຍເລືອດ.
  ອ້າຍນີ້ບໍ່ເຄີຍຫລິ້ນສາວ ເອື້ອຍນັ້ນຕ້ອງໄດ້ບອກສອນທຸກຢ່າງ, “ບາງເທື່ອກໍ່ເອີ້ນເມຍ ບາງເທື່ອ
  ກໍ່ເອີ້ນເອື້ອຍ ບາງເທື່ອກໍ່ເອີ້ນແມ່ ເອົາແຕ່ອາລົມພາເປັນ” ເອື້ອຍນັ້ນເວົ້າແບບຫລິ້ນແກມຈິງເພື່ອ
  ບັນເທິງພີ່ນ້ອງປ້ອງປາຍ ໝູ່ຄູ່ທີ່ມາຮ່ວມສະຫລອງຄົບຮອບ 15 ປີ ທີ່ໄດ້ເອົາກັນ.

 301. ໄມ້ເປາະ
  ເດືອນກັນຍາ 22, 2017 ເວລາ 2:29 am


  Nice

 302. BakXuoa
  ເດືອນກັນຍາ 23, 2017 ເວລາ 5:25 pm


  ໝູ່ເອື້ອຍຂ້ອຍຂີ້ຮ້າຍທຸກຄົນ, “ຖ້າຫລິ້ນນຳໝູ່ທີ່ງາມລື່ນເຮົາ ກໍ່ຂາຍບໍ່ຂາດລະເນາະ!”
  ເອື້ອຍຂ້ອຍເວົ້າແບບຫລິ້ນແກມຈິງ ຟັງແລ້ວກໍ່ຄືວ່າແມ່ນຄວາມລາວ ເວລາເຂົາພາກັນ
  ໄປເລາະເບິ່ງເຄື່ອງຢູ່ສູນກາງຄ້າ ຜູ່ຊາຍຫື່ນມັກແນມເບິ່ງທ້າຍເອື້ອຍຂ້ອຍເປັນຈຸດດຽວ
  ກັນ ຖ້າເຂົາເຫັນດ້ານໜ້າກໍ່ພາກັນແນມເບິ່ງໜ້າເອິກຂອງລາວ ສ່ວນເອື້ອຍກຸ້ງ ເອື້ອຍໄກ່
  ເອື້ອຍສີ ເອື້ອຍໄລ ເຂົາບໍ່ສົນໃຈປານໃດ໋ດອກ ນອກຈາກນຸ່ງເຄື່ອງຕ່ວມຍ່ວມຕ່າມຍ່າມ
  ແລ້ວ ຜິວກໍ່ບໍ່ຂາວນວນຄືເອື້ອຍຂ້ອຍ ບໍ່ແມ່ນຕັ້ງຍ້ອງເອື້ອຍຕົນເອງດອກ ຄວາມຈິງແມ່ນ
  ແນວນັ້ນ.

 303. ຂີ້ຝອຍ
  ເດືອນກັນຍາ 25, 2017 ເວລາ 8:04 pm


  ຕອນຢູ່ຫ້ວຍນ້ຳລິນ ມີຄວາມສຸກຫລາຍເດີ ບໍ່ໄດ້ຊັກເອງຄືດຽວນີ້ດອກ ຢາກຂຶ້ນມາກໍ່ບ່າງໄປບ້ານ
  ແມ່ແກ້ວຊຶ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກທີ່ພັກຂ້ອຍປະມານ 4-5 ຫລັກເສົາໄຟຟ້ານີ້ລະ, ທ້າຍທົງເຫັນຂ້ອຍກ້າວຂາ
  ລົງເຮືອນຈະທ້ວງຂຶ້ນທັນທີ, “ແນະໆໆ…ໄປສີ້ແມ່ແມ່ເດີ ລູກສາວຈົ່ງໄວ້ໃຫ້ກູເດີ!.” ເຖົ້າຜົມຂາວ
  ແລ້ວລະ ອ້າຍທົງນີ້ນະ ອາຍຸໄລ່ເລ່ຍກັບພໍ່ອາວຂ້ອຍພຸ້ນລະ ແຕ່ລາວບໍ່ຍອມແກ່ ແລະມັກສີ້ເດັກ
  ນ້ອຍເປັນຊີວິດຈິດໃຈ ເຫັນຈຸອີ່ກອບຍ່າງກາຍໜ້າບ້ານແມ່ນຈຸກຈິກປາກໃສ່ເຂົາໂລດ ບາງເທື່ອ
  ເຂົາກໍ່ຍົກຝາຕີນໃສ່ ບາງເທື່ອເຂົາກໍ່ກອງກົ້ນຂີ້ໃສ່ ຖືກໃຈອ້າຍທົງຂະໜາດລະຖ້າເຂົາເຮັດແບບນີ້
  ໃສ່, “ຄັນກູມີໂອກາດຄືມຶງ ກູສີ້ທັງສອງແມ່ລູກໂລດລະ, ມຶງຂີ້ລ້າຍຫລາຍ!” ອ້າຍທົງຕຳນິເມື່ອ
  ຂ້ອຍບອກລາວວ່າບໍ່ເຄີຍເຫັນຫີອີ່ກອບຈັກເທື່ອດອກ ນົມມັນກໍ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນ ຫລິ້ນແຕ່ແມ່ກໍ່ຢ້ານ
  ເປັນບາບພໍແຮງແລ້ວ ຂືນໄປສີ້ລູກສາວອີກ ຊິບໍ່ໄດ້ປີນກົກງິ້ວໜາມຄຳພຸ້ນຫວາ!
  ຂ້ອຍຮູ້ຈັກກັບຜົວແມ່ແກ້ວແຕ່ຕອນຢູ່ຜະແນກເຄຫາ ເມື່ອຮູ້ວ່າຂ້ອຍຕ້ອງການທີ່ພັກ ລາວຈຶ່ງ
  ແນະນຳໃຫ້ມາແຊກັບຈຸອ້າຍທົງ, ພໍມາເຫັນແມ່ແກ້ວກໍ່ຖືກຕາ ຖືກໃຈໂລດ ຄືວ່າຫັ້ນລະ ຄົນຢາກ
  ສີ້ກັນ ສົບຕາກັນກໍ່ອ່ານໃຈກັນອອກໂລກ ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ເວົ້າກັນຫລາຍ. ກໍ່ຮູ້ຈາກຜົວແມ່ແກ້ວເອງຫັ້ນ
  ລະທີ່ເຜີປາກເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າສີ້ໃຫ້ເມຍບໍ່ໄດ້ ຂ້ອຍໄປໄທກໍ່ຊື້ຢາກກາມ້າມາໃຫ້ລາວ ແຕ່ມັນບໍ່ທຳງານ
  ຂ້ອຍຈຶ່ງອາສາເປັນຜົວນ້ອຍແມ່ແກ້ວ.

 304. ເຍັດແຂ້
  ເດືອນກັນຍາ 26, 2017 ເວລາ 9:13 pm


  ຫີທາແປ້ງມັກມີກາບຂາວໆຄືຂີ້ຫີຕິດແບບນີ້ລະ.

 305. ໜຸ່ມໄຮ້ຫີ
  ເດືອນກັນຍາ 28, 2017 ເວລາ 1:56 am

  ເລື່ອງກິນຫີແຍ່ນິ້ວ ຍົກໂປ້ໃຫ້ບັກກະຊ້າໂລດ

 306. Dreamer
  ເດືອນກັນຍາ 30, 2017 ເວລາ 5:29 pm


  ເຫັນທັງສອງເຕົ້າ ແຕກຍ່າວ ເຕັມສົ້ງ !

 307. ໄສ້ດີ
  ເດືອນຕຸລາ 2, 2017 ເວລາ 12:56 am


  ເບິ່ງກ່ອນເຂົ້າວຽກ.

 308. ໜຸ່ມໄຮ້ຫີ
  ເດືອນຕຸລາ 3, 2017 ເວລາ 1:21 am


  ຄວາມງາມສາວນ້ອຍ

 309. MukDom
  ເດືອນຕຸລາ 4, 2017 ເວລາ 2:58 pm


  ເຫັນຮູບນີ້ແລ້ວ ຄິດຮອດສາວກາຍະສິນ ຫລິ້ນນຳລາວມ່ວນຂະໜາດເລີຍ ຫລິ້ນເປັນໝູ່
  ບໍ່ແມ່ນຫລິ້ນເປັນແຟນດອກ ຕອນນັ້ນຍັງເປັນບ່າວນ້ອຍ 16-17 ບໍ່ຮູ້ສີ້ເຊີງດອກ ພວກລຸ້ນ
  ອ້າຍບອກເຕັກນິກແຕ່ບໍ່ຫ້າປະຕິບັດຕົວຈິງ ມືໄມ້ສັ່ນເວລາຈະຍື່ນມືໄປຈັບມືນ້ອຍໆ ຂາວໆ
  ຂອງລາວມາກຳຢາມຄວາມຮູ້ສຶກ ໄດ້ແຕ່ຍິ້ມໃສ່ກັນແບບອາຍໆຈົນຮອດໂມງເຂົ້າພັກຜ່ອນ.

 310. 729
  ເດືອນຕຸລາ 6, 2017 ເວລາ 2:44 am

 311. ORE
  ເດືອນຕຸລາ 8, 2017 ເວລາ 2:40 am

  ອ້າຍເສືອທີ່ຮັກ

 312. NYG12
  ເດືອນຕຸລາ 8, 2017 ເວລາ 7:56 pm


  ເອື້ອຍໝູ່ຫຍົ້ມຕໍ

 313. ເປັດຜູ້
  ເດືອນຕຸລາ 8, 2017 ເວລາ 9:59 pm

  ຫີໝູ່ເອື້ອຍ

 314. SlowBoy
  ເດືອນຕຸລາ 10, 2017 ເວລາ 9:54 pm


  ຖ້າເອື້ອຍໝູ່ຫງາຍໃຫ້ແນວນີ້ກໍ່ຈະຂຶ້ນໂຄມຢູ່ດອກ ແຕ່ເງິນບໍ່ໄປ ຜ້າກໍ່ບໍ່ຫລູດ !

 315. Boize
  ເດືອນຕຸລາ 13, 2017 ເວລາ 10:02 pm


  ສາວນ້ອຍຍ່ຽວແຕກ

 316. ຊອກເບິ່ງ
  ເດືອນຕຸລາ 14, 2017 ເວລາ 2:49 am


  ສາວນ້ອຍບໍ່ທັນໃຫຍ່ແຕ່ຢາກໄດ້ຜົວ

 317. RedPen
  ເດືອນຕຸລາ 15, 2017 ເວລາ 10:50 pm

  ນັ່ງແບບນີ້ລະ ເປັນຕາເບິ່ງແດ່

 318. ເລາະລົ້ວ
  ເດືອນຕຸລາ 16, 2017 ເວລາ 3:42 am

  ໃຜເຄີຍຜ່ານແບບນີ້?

 319. ມັກຟັງ
  ເດືອນຕຸລາ 19, 2017 ເວລາ 9:19 am


  ສາວເລຂາຈິນຕະການກັບຫົວໜ້າ

 320. LoveReading
  ເດືອນຕຸລາ 21, 2017 ເວລາ 11:23 pm


  Nice

 321. ປາກ້າງ
  ເດືອນຕຸລາ 25, 2017 ເວລາ 12:26 am


  Carly ຮູ້ຈັກຫລິ້ນຂອງຕົນເອງຕັ້ງແຕ່ເປັນນັກຮຽນສິກຊຽມ, ສະໃໝນັ້ນບໍ່ມີປຶ້ມປົກ
  ຂາວວາງຂາຍເກື່ອນຕະລາດແນວນີ້ດອກ ບໍ່ເວັບລາມົກໃຫ້ລ໋ອກອອນ ພາບພະຍົນກໍ່ບໍ່
  ມີສາກລົ້ວ ພະເອກຫອມແກ້ມນາງເອກແມ່ນລົ້ວສຸດລະ ແຕ່ຂອງແນວນີ້ເປັນໄປຕາມ
  ທຳມະຊາດ ບໍ່ມີໃຜບອກ ບໍ່ເຫັນໃຜເຮັດກໍ່ເປັນເອງ. ຂ້ອຍຄິດວ່າ Carly ບໍ່ໄດ້ໃຈໃຫ້ຂ້ອຍ
  ຮູ້ຄວາມລັບນີ້ດອກ ຄິດເຫັນຕົນເອງດອກວາ ເວລາຊັກວ່າວກໍ່ຍັງຊັກໃນເງົາມືດ ຢ້ານ
  ຄົນອື່ນເຫັນ, Carly ກໍ່ຄົງເໝືອນກັນ ແຕ່ຍ້ອນຂ້ອຍເປັນນ້ອງຊາຍສະຫລອກກອກ ຈຶ່ງ
  ລ່ວງຮູ້ການກະທຳຂອງເອື້ອຍ.
  “Carly…ສົ້ງເພິ່ນເປື້ອນໃດ໋ຫັ້ນ!” ຂ້ອຍທ້ວງຂຶ້ນເມື່ອເຫັນຮອຍປຽກຢູ່ກົ້ນເອື້ອຍຕອນລາວ
  ລຸກຂຶ້ນໄປຕາມສຽງເອີ້ນຂອງນາງແພດ, Carly ງວກຄືນຫລັງເພື່ອຈະເບິ່ງກົ້ນຂອງຕົນ
  ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ ຈຶ່ງໃຊ້ມືລູບກົ້ນຊອກຫາບ່ອນປຽກແລະຫາຍໂຕເຂົ້າໄປຕາມຫລັງ
  ນາງແພດ. ຫລາຍມື້ຕໍ່ມາ ອາດຈະເປັນອາທິດຫລືດົນກ່ວານັ້ນ ຂ້ອຍກໍ່ລືມໄປແລ້ວລະ
  Carly ຈຶ່ງຖາຂ້ອຍວ່າ, “ໂຕລັກເບິ່ງກົ້ນເຮົາເລື້ອຍຫວາ?” ຂ້ອຍອຶ້ງໆອ້ຳໆ ບໍ່ຄິດວ່າ Carly
  ຈະຖາມເລື່ອງນີ້, “ເຮົາຂໍໂທດ…ເພິ່ນມັກຂຶ້ນຂັ້ນໄດກ່ອນເຮົາ..ເຮົາກໍ່ເລີຍຕິດ…” ຂ້ອຍ
  ຕອບຕາມຄວາມຈິງ, Carly ເປັນຄົນຂີ້ຢ້ານ ທຸກໆເທື່ອທີ່ກັບບ້ານຄ່ຳ ລາວຈະຍາດຂຶ້ນ
  ບ້ານກ່ອນ ເວລານຸ່ງກະໂປ່ງຈະເຫັນຂາອ່ອນຂາວໆ ຖ້າກະໂປ່ງສັ້ນກໍ່ຈະເຫັນສະຫລິບສີແຈດ
  ສີຈາງ ຖ້ານຸ່ງສົ້ງກໍ່ຈະເຫັນກົ້ນເປັນຮູບຫົວໃຈປິ່ນລົງ ບາງເທື່ອກໍ່ເຫັນຮອຍສະຫລິບ ບາງ
  ເທື່ອກໍ່ບໍ່ເຫັນ. “ແລ້ວເພິ່ນມັກເບິ່ງບ່ອນໃດອີກແດ່? ຮ່ອງນົມ ເນີນນົມ…” Carly ຄົງອາຍ
  ຈຶ່ງບໍ່ກ່າວເຖິງງ່າມຂາ. “ເຮົາເບິ່ງທຸກບ່ອນທີ່ເຮົາເຫັນໄດ້.” ຕົກເປັນຈຳເລີຍແບບນີ້ກໍ່ສາລະ
  ພາບອອກຈົນໝົດ, ເອື້ອຍ Carly ຈັບມືຂ້ອຍໄປປອບໃຈ ບໍ່ໃຫ້ຢ້ານກ່ອນຈະເວົ້າວ່າ, “ເທື່ອ
  ໜ້າ ຢ່າລັກເບິ່ງ ໂຕຢາກເຫັນຫຍັງບອກເຮົາແຈ້ງໆໂລດ!” ຂ້ອຍງຶກຫົວຕອບຮັບ ແນມນຳ
  ກົ້ນເອື້ອຍທີ່ລຸກໄປເປີດປະຕູ້ບ້ານໃຫ້ລົດພໍ່ ບໍ່ລືມງວກຄືນຫລັງ ຢິບຕາຂວາໃຫ້ຂ້ອຍກ່ອນ
  ຈະກົດປຸ່ມໂອເປັນ.

 322. MukSee
  ເດືອນຕຸລາ 26, 2017 ເວລາ 3:45 am

  ນ້ອງອຸດຮູເທິງ ອ້າຍຂໍເອົາຮູລຸ່ມ

 323. ແອບມອງ
  ເດືອນຕຸລາ 27, 2017 ເວລາ 1:14 am

  ໃນທີ່ສຸດກໍ່ເລືອກຂອງໃຫຍ່ !

 324. CIN23
  ເດືອນຕຸລາ 29, 2017 ເວລາ 10:30 pm

  ໄດ້ຈັບແຕ່ມື

  ບໍ່ວ່າຜູ່ຍິງຫລືເພດຊາຍເນາະ ຕາມອ່ານເລື່ອງຂອງແຕ່ລະຄົນທີ່ຂຽນມາເລົ່າ 9 ໃນ 10 ມີເຊັກກັບໝູ່ອ້າຍ
  ໝູ່ເອື້ອຍ ຂ້ອຍຢາກມີ ແຕ່ໝູ່ເອື້ອຍຂ້ອຍຫລາຍຄົນເຫັນຂ້ອຍເປັນເດັກນ້ອຍ ເປັນນ້ອງໝູ່ ບໍ່ຢາກທຳລາຍ
  ຄວາມສຳພັນນັ້ນ ໂຊກດີມີເອື້ອຍເພັດເຂົ້າໃຈໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງນ້ອງໝູ່ ລັກສອນວິຊາມານໃຫ້
  ເກືອບທຸກຄັ້ງທີ່ລາວມາພັກເຊົານຳຄອບຄອບຂ້ອຍ.
  ເອື້ອຍເພັດເປັນຄົນລ່ອງງືມ ຜິວຂາວ ຫຸ່ນໃຫຍ່ ຖືກສັບຊ້ອນມາຝຶກງານໃນຕົວເມືອງຂ້ອຍຢູ່ ເອື້ອຍຈຶ່ງ
  ຝາກຈົດໝາຍມານຳລາວ, ຕອນນັ້ນລະບົບໄປສະນີຍັງບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງ ຜູ່ມີເງິນ ມີທຸລະກິດເຊົ່າຕູ້ ປນ ແຕ່
  ຄົນທຳມະດາຄືຄອບຄົວຂ້ອຍ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດເຊົ່າຕູ້ ຖ້າມີຈົດໝາຍເອື້ອຍທີ່ສົ່ງມາຈາກນະຄອນ
  ຫລວງ ເຂົາຈະມາສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການເມືອງ ຈາກນັ້ນໄປສະນີເມືອງຈຶ່ງເອົາມາສົ່ງຕາແສງ ຕາແສງກໍ່ສົ່ງໃຫ້
  ບ້ານ ບ້ານສົ່ງໃຫ້ຄຸ້ມ 3-4 ເດືອນຈຶ່ງຮອດມືພວກຂ້ອຍ ສະນັ້ນເອື້ອຍຈຶ່ງຝາກມານຳເອື້ອຍເພັດຄິດວ່າ
  ຈະຮອດໄວກ່ວາ ແຕ່ແລ້ວເອື້ອຍເພັດກໍ່ມີບັນຫາໃນການຊອກຫາເຮືອນພວກຂ້ອຍ ບໍ່ກ້າໄຕ່ໄມ້ແປ້ນ
  ແຜ່ນດຽວຂ້າມ 3 ໜອງ ພໍດີມື້ນັ້ນ ຂ້ອຍຊິໄປເບິ່ງແຂ່ງບານເຕະລະຫວ່າງ ກຊສທ Vs ກຊພນ ຕອນ
  ນັ້ນເພິ່ນຍັງບໍ່ທັນປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ກຊປສ. ເອື້ອຍເພັດບອກວ່າບໍ່ກ້າປະລົດຖີບທີ່ຢືມເຂົາມາ, ຂ້ອຍຫົວ
  ຂັວນທັນທີ ເພາະເຂົາບໍ່ນິຍົມລັກລົດຖີບໂຊຫວຽດ ຖ້າເປັນລົດຖີບຈີນ ເຂົາລັກແທ້ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍບອກ
  ໃຫ້ເຂົ້າທາງສວນລຸງກ່ຳຈຶ່ງຈະຂີ່ລົດຖີບເຖິງບ້ານ ຖ້າມາທາງນີ້ຕ້ອງໄດ້ອຸ້ມລົດໄຕ່ໄມ້ແປ້ນ ມັນເປັນທາງ
  ລັດຂອງພວກຂ້ອຍ. ເປັນອັນວ່າຂ້ອຍຕ້ອງເສຍເວລາເກືອບຊົ່ວໂມງພາເອື້ອຍເພັດຂ້າມໜອງ ຢາກໂຍນ
  ລົດຖີບຄັນນັ້ນລົງໜອງເຕັມທີ, “ເຈົ້າຂີ້ຢ້ານຫລາຍ ໃຫ້ຂ້ອຍອຸ້ມດີກ່ວານະເອື້ອຍ” ຂ້ອຍເວົ້າຫລິ້ນແກມ
  ຈິງ ແຕ່ເອື້ອຍເພັດກໍ່ຫລິ້ນໂຕບໍ່ຍອມໃຫ້ຂ້ອຍອຸ້ມ ພຽງແຕ່ຍອມໃຫ້ຂ້ອຍຈູງມືຂ້າມເທົ່ານັ້ນ.

 325. ຫາເບິ່ງ
  ເດືອນຕຸລາ 31, 2017 ເວລາ 2:35 am


  ເຂົາວ່າ Saaya Irie ຖ່າຍນູ໊ດ ແຕ່ບໍ່ປາກົດເຫັນ ເຂົາບໍ່ໃຫ້ເບິ່ງຟຣີຫວາ?

 326. mukbeung
  ເດືອນພະຈິກ 2, 2017 ເວລາ 2:57 am


  Lovely young girl

 327. ໂລກຈິດ
  ເດືອນພະຈິກ 2, 2017 ເວລາ 9:19 pm


  ຫີຍິງຕາເວັນຕົກເປັນຕາກິນເນາະ

 328. mukbeung
  ເດືອນພະຈິກ 4, 2017 ເວລາ 12:18 am


  ເຫງ້ງຖ້າອ້າຍກະຊ້າ 🙂

 329. muksee
  ເດືອນພະຈິກ 6, 2017 ເວລາ 2:50 am


  Nice

 330. Tico21
  ເດືອນພະຈິກ 7, 2017 ເວລາ 8:52 pm

  ໝູ່ເອື້ອຍຂ້ອຍບໍ່ໃຈງ່າຍຄືໝູ່ເອື້ອຍທ້າວກະຊ້າເດີ ຈຶ່ງບໍ່ສອນສີ້ໃຫ້ຂ້ອຍ.

 331. Tokae
  ເດືອນພະຈິກ 9, 2017 ເວລາ 12:24 am

  ຄິດເອົາເດີ ຢາກໃຫ້ໃຜເຮັດໃຫ້ແບບນີ້

 332. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນພະຈິກ 11, 2017 ເວລາ 3:29 am


  ງາມ ແລະໜ້າຮັກຫລາຍ

 333. mukbeung
  ເດືອນພະຈິກ 12, 2017 ເວລາ 9:55 pm


  Nice Hee

 334. copper
  ເດືອນພະຈິກ 12, 2017 ເວລາ 11:51 pm


  ລັກຖ່າຍນ້ອງສາວຕົນເອງ, ຊົ່ວຈິງໆເນາະ !

 335. ປອບດົງ
  ເດືອນພະຈິກ 13, 2017 ເວລາ 5:26 am

  ນ້ອງກະຊ້າ..ສານກະຕ່າໃສ່ນົມໃຫ້ເອື້ອຍແດ່

 336. Tokae
  ເດືອນພະຈິກ 17, 2017 ເວລາ 3:07 pm


  ເບິ່ງໜັງ My Son, My Lover ຜ່ານ Youtube ຍັງບໍ່ທັນຈົບເທື່ອດອກ ຫລັບກ່ອນ.

 337. dekheun
  ເດືອນພະຈິກ 19, 2017 ເວລາ 2:51 am


  ຫື່ນເບົາໆ

 338. MLover23
  ເດືອນພະຈິກ 21, 2017 ເວລາ 12:06 am

  ຂ້ອຍພັດຮຽນສີ້ຈາກແມ່ຈ້າງຮ່ອງງົວ ຮາໆໆໆ

 339. Selman
  ເດືອນພະຈິກ 22, 2017 ເວລາ 3:05 am


  ທຳທ່ານອນຫລັບ ລອງໃຈນ້ອງຊາຍ

 340. ຈ້າງສີ້
  ເດືອນພະຈິກ 25, 2017 ເວລາ 2:10 am


  Filipine ກໍ່ມີແມ່ຈ້າງຫລາຍເນາະ

 341. ໄດ້ແຕ່ຄິດ
  ເດືອນພະຈິກ 27, 2017 ເວລາ 2:42 am


  ຖ້າໝູ່ເອື້ອຍເຈົ້າສອນໃຫ້ໄດ້ ຮຽນທ່າ Erotic End ນຳລາວເພື່ອຂ້ອຍແດ່ເດີ 🙂

 342. Doosan
  ເດືອນພະຈິກ 29, 2017 ເວລາ 11:23 pm

  ຕາຍຄາຫີ ບໍ່ເສຍດາຍຊີວິດ ຖ້າຫີສວດໃຫຍ່ ແບບນີ້.

 343. mukseung
  ເດືອນທັນວາ 4, 2017 ເວລາ 4:12 am

  Have you ever fucked a pig?

 344. goodson
  ເດືອນທັນວາ 5, 2017 ເວລາ 3:27 am

  New thought, New life. ປ່ຽນແນວຄິດ ຊີວິດປ່ຽນແປງ

 345. ມັກເບິ່ງ
  ເດືອນທັນວາ 6, 2017 ເວລາ 3:21 am


  Beautiful

 346. ຫົວໂຈກ
  ເດືອນທັນວາ 6, 2017 ເວລາ 11:43 pm

  xhamster.com/videos/fuck-an-asian-granny-8272970

  ຜູ່ເຖົ້າສີ້ກັນ

 347. ບັກກາກ
  ເດືອນທັນວາ 10, 2017 ເວລາ 9:19 pm

  Rina Koike has big V and beautiful boobs

 348. MLover23
  ເດືອນທັນວາ 13, 2017 ເວລາ 12:49 am


  ໂຄດໝອຍ !

 349. ອີແດວ23
  ເດືອນທັນວາ 17, 2017 ເວລາ 12:28 am


  Nice

 350. LustU4Ever
  ເດືອນທັນວາ 20, 2017 ເວລາ 11:58 pm


  ໜ້າຮັກຫລາຍ

 351. DookDik
  ເດືອນທັນວາ 28, 2017 ເວລາ 4:30 pm


  ຈົນປັນຍາ ຢາກສີ້ເອື້ອຍໝູ່ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວິທີຍົວະ.

 352. ເດັກລ່ວງ
  ເດືອນມັງກອນ 3, 2018 ເວລາ 4:00 pm


  ເອື້ອຍຄຳເລັກເປັນໝູ່ເອື້ອຍທີ່ຂ້ອຍຢາກສີ້ຫລາຍກ່ວາໝູ່ໃນຈຳນວນໝູ່ສະໜິດຂອງເອື້ອຍ
  ລາວກໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍຄິດຫຍັງກັບລາວ ຈຶ່ງສ້າງໂອກາດໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ຢູ່ນຳລາວຕາມ
  ລຳພັງສອງຕໍ່ສອງ ແຕ່ຕອນນັ້ນຂ້ອຍບໍ່ທັນມີປະສົບການເລື່ອງເພດສຳພັນຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ລັກແຍງ
  ໜ້າເອິກ ບັ້ນທາຍຂອງລາວ ແລ້ວເກັບເອົາມາຈິນຕະນາການຕອນຊັກວ່າວ.

 353. Decko
  ເດືອນມັງກອນ 7, 2018 ເວລາ 12:41 am

  ມາເບິ່ງໃກ້ໆ ຫອຍນາ

 354. Ticko²
  ເດືອນມັງກອນ 10, 2018 ເວລາ 11:05 pm


  ເອົາຂ້ອຍໄປຮຽນນຳແດ່ ຢາກເປັນຄືກັນ 🙂

 355. ມັກເບິ່ງ®
  ເດືອນມັງກອນ 14, 2018 ເວລາ 12:07 am


  ສາວນ້ອຍໜ້າຮັກ

 356. Toddy°
  ເດືອນມັງກອນ 14, 2018 ເວລາ 9:00 pm


  One of my younger sister’s friend looks much like this girl

 357. Jux
  ເດືອນມັງກອນ 17, 2018 ເວລາ 6:18 pm


  ນັບແຕ່ແພັດຕີຍ້າຍມາຢູ່ນຳ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກມີຊີວິດຊີວາຂຶ້ນມາອີກເທື່ອນຶ່ງ ຄົນແກ່ຕ້ອງການ
  ແຍງຄວາມງາມຂອງລູກຫລານ ບໍ່ຕ້ອງການຫຍັງຫລາຍໄປກ່ວານັ້ນດອກ ຖ້າລູກຫລານ
  ເຂົ້າໃຈ ເຫັນໃຈ ຫງາຍໃຫ້ກໍ່ບໍ່ປະຕິເສດ. ເວົ້າແນວນີ້ ເຈົ້າຄົງຕີລາຄາວ່າຂ້ອຍເປັນສັດ
  ມີແຕ່ສັດເດຍລະສານເທົ່ານັ້ນທີ່ຄິດຢາກເສບກາມກັບສາຍເລືອດຕົນເອງ, ບໍ່ດອກ…
  ຂ້ອຍເປັນຄົນເດຍລະສານ ແພດຕີເປັນລູກຂອງເມຍ ໄດ້ກັບໃຜກໍ່ບໍ່ຮູ້ເພາະຕອນນັ້ນ
  ລາວເປັນສາວຊ່າຂອງໂຮງຮຽນ ປ່ຽນແຟນຄືປ່ຽນສະຫລິບ ພໍທ້ອງໄຄ່ຂຶ້ນມາ ເຂົາກໍ່ປັດ
  ປ່າຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແມ່ເຖົ້າກໍ່ເລີຍຈັບຂ້ອຍມາລ້າງຖ້ວຍໃຫ້ ຂ້ອຍເຕັມໃຈ ບໍ່ເຄີຍ
  ຄິດເສຍໃຈທີ່ກິນຂອງເຫຼືອຄົນອື່ນ.
  ແພັດຕີເປັນເດັກໃຈແຕກ ແຕກມາແຕ່ຕອນຢູ່ມໍ ພໍຂຶ້ນໂຄຍເຫຼັກ, ຄົນບ້ານຂ້ອຍມັກອອກ
  ສຽງ College ພ້ຽນມາເປັນໂຄຍເຫຼັກ ເພາະນັກຮຽນຊັ້ນນີ້ຟຣີເລື່ອງເຊັກ ແຕ່ແພັດຕີຮູ້
  ປ້ອງກັນຈຶ່ງບໍ່ມີລູກມາໃຫ້ອຸ້ມຄືຄົນອື່ນ ເຖິງຈະມີຮ່າງຄີງຜອມລົງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ລາວກໍ່ຍັງ
  ເປັນຕາເອົາຄືຕອນເປັນສາວຂຶ້ນໃໝ່.
  RawConfessions

 358. KABC³
  ເດືອນມັງກອນ 19, 2018 ເວລາ 3:22 pm

  ເຫັນເອື້ອຍໝູ່ຖືກຖ່າຍຮູບລົງໜ້ານິຕະຍະສານລາຍສັບປະດາ
  ໃຫ້ຄົນທັງໂລກໄດ້ຊື່ນຊົມຄວາມງາມທີ່ແມ່ໃຫ້ມາ ກໍ່ຄິດຢາກເຫັນ
  ເອື້ອຍຂອງຕົນຕັດສິນໃຈແກ້ຜ້າໃຫ້ເຂົາຖ່າຍ ແຕ່ຄົງເປັນໄປບໍ່ໄດ້
  ເພາະແມ່ບໍ່ອະນຸຍາດ.

 359. ບ້າຝັນ³
  ເດືອນມັງກອນ 23, 2018 ເວລາ 11:20 pm


  ມື້ຄືນນີ້ຝັນເຫັນສາວນ້ອຍນອນຕີຫີແດງຈ່າຍວ່າຍ ບາດເປີດສິ້ນຂຶ້ນຊິເລຍຄັກໆ
  ພັດການເປັນຫີໝອຍດຳປຶຄືຮັງເຜິ້ງ.

 360. ລູກຊົ່ວ
  ເດືອນມັງກອນ 27, 2018 ເວລາ 5:01 am


  ຄ້າຍຄືໝູ່ແມ່ຂ້ອຍ

 361. ມັກເບິ່ງ³
  ເດືອນມັງກອນ 31, 2018 ເວລາ 1:07 am


  Sleep Beauty

 362. ລັກເບິ່ງ
  ເດືອນກຸມພາ 3, 2018 ເວລາ 3:52 am


  ແມ່ໝູ່ຂ້ອຍນົມໃຫຍ່ແບບນີ້ ແຕ່ຫີບໍ່ຮູ້ວ່າຈະນ້ອຍແບບນີ້ຫລືບໍ່
  ໄປຫລິ້ນບ້ານມັນແຕ່ລະເທື່ອ ມັກລັກແນມເບິ່ງນົມແມ່ມັນ ຢາກ
  ລອງສອງມືໂຈມຄົງໜັກຫລາຍກິໂລ.

 363. Gilong™
  ເດືອນກຸມພາ 7, 2018 ເວລາ 4:15 pm


  ເກີດເປັນມື້ມາຄິດຫາແຕ່ຫີ, ຈະໄປຮ້ານເບຍໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ສາວທີ່ມີຮູບຮ່າງໜ້າຕາຄ້າຍຄື
  ເອື້ອຍ Ai Shinozaki ຮ້ານເບຍປ້າແລ້ມມີຜູ່ສາວ 4 ຄົນ ຜົວລາວໄປເອົາມາແຕ່ພູແບ້
  ຊົນເຜົ່າໃດກໍ່ບໍ່ຮູ້ ເວົ້າລາວເກິະໆກະໆ ໃນນັ້ນແມ່ນອີ່ເຕາະງາມກ່ວາໝູ່ ຕາດຳມົນໃຫຍ່
  ດັງຄົມ ຮິມສົບນ້ອຍໆ ແຕ່ດຳຍ້ອນຄັວນຢາບ້ອງ ຊາວເຜົ່ານີ້ນ້ອຍໆກໍ່ລາກປ້ອງສູບ “ບໍ່
  ແງ້ນບໍອີ່ຫລ້າ ມາຢູ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ສູບຢາ?” ຂ້ອຍຖາມດ້ວຍຄວາມຢາກຮູ້ເພາະຢາອາແດງລົດບໍ່
  ັຫວານຄືຢາບ້ອງ ມືຂວາກໍ່ພະຍາຍົມເຂົ້າໄປໃຕ້ເສື້ອສຳຫລວດໜ້າເອິກ ແນມເບິ່ງນອກ
  ຜ້າກໍ່ຄືຄົນມີນົມຢູ່ແຕ່ພໍຈົກເຂົ້າໄປຄຳເບິ່ງ ນົມອີ່ເຕາະຫາກໍ່ພອງຂຶ້ນມາບໍ່ທັນໄດ້ຂະນາດ
  ຝາເຂົ້າໜົມຄົກຊ້ຳນະແຕ່ຫົວນົມມັນໃຫຍ່ຂະນາດປາຍໄມ້ຖູ່ເຈັກສອງ. ສາວຮ້ານເບຍ
  ອື່ນຈະຊັກຊວນເຮົາກິນເບຍຫລາຍໆ ແຕ່ຂ້ອຍເປັນລູກຄ້າພິເສດຂອງປ້າແລ້ມ ບໍ່ເຄີຍ
  ຕໍ່ຄ່າໂຕຜູ່ສາວ ຮ້ອງເທົ່າໃດຈົກໃຫ້ ບາງເທື່ອກໍ່ເອົາເງິນທອນໃຫ້ສາວບໍລິການ ຄ່າເບຍ
  ແພງກ່ວາຮ້ານອື່ນດ້າມພັນສອງພັນກໍ່ບໍ່ມີຫາງສຽງ. ຕອນໄປອຸດໜູນໃໝ່ໆ ປ້າແລ້ມກໍ່ໄລ່
  ເອົາສອງເທົ່າລາຄາຮ້ານອື່ນ ແຕ່ພໍຮູ້ຈັກໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງຂ້ອຍ ຈຶ່ງໄລ່ເອົານຳພໍດີພໍງາມແລະ
  ອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍພາຜູ່ສາວໄປຫລິ້ນນອກຮ້ານຍາມເຂົາພັກວຽກ.
  “ຮັບແຂກຈັກຄົນແລ້ວລູກ?” ຂ້ອຍປ່ຽນຈາກອີ່ຫລ້າມາເປັນລູກເພື່ອຍົວະເລືອດໄຫລລົງ
  ຕ່ຳ, ອີ່ເຕາະຍົກໃຫ້ເບິ່ງ 2 ນິ້ວ ກ່ອນຈະອັດຄັວນອາແດງເຂົ້າໄປແກ້ມເບຍທີ່ອຶກລົງໄປ
  ໃຫ້ມັນປະສົມກັນໃນເສັ້ນເລືອດ. ມືທີ່ລູບໄລ້ເຕົ້ານົມນ້ອຍໆ ໄດ້ເລື່ອນລົງມາມຸດເຂົ້າຫົວ
  ສົ້ງເພື່ອສຳຫລວດເບິ່ງຂະນາດຫີທີ່ກຳລັງຈະອອກເລືອດໃນໄວໆນີ້ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນລອດຫົວ
  ສົ້ງເຂົ້າໄປເລິກດອກ ອີ່ເຕາະກໍ່ຂໍອະນຸຍາດໄປຍ່ຽວ ມັນຄົງຮູ້ສຶກສຽວຕອນທີ່ລູບໄລ້ໜ້າ
  ເອິກມັນ ຮູ້ສຶກໄດ້ຈາກການໄຄ່ພອງຂອງຫົວນົມ ມັນແຂງຄືໄຕແລ້ວ.
  ຄິດຢາກຖາມບັນດານັກສີ້ທັງຫລາຍຢູ່ວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງມາຫາສີ້ສາວນ້ອຍຖ້າວ່າໂຄຍໂຕ
  ໃຫຍ່ຊ່ຳໂຄຍມ້າ ບໍ່ອີ່ຕົນເຂົາບໍທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດຈາກໂຄຍໂຕຫັ້ນນະ ຖ້າຂ້ອຍ
  ມີຂະນາດນັ້ນ ຂ້ອຍໄປຈ້າງເບຍຮ້ານອື່ນແລ້ວລະ ຍ້ອນໂຄຍນ້ອຍເທົ່າຄໍແກ້ວເບຍນີ້ລະ
  ຈຶ່ງມາຮ້ານປ້າແລ້ມ. ຈື່ໄດ້ວ່າ ໝູ່ຮຽນຫ້ອງດຽວກັນຕອນຢູ່ປໍ3 ຂ້ອຍໂຄຍນ້ອຍກ່າວໝູ່
  ບໍ່ວ່າຈະແທນຕອນຫົດຫລືຢືດ, ທຳອິດກໍ່ແທກຄວາມຍາວໂປ້ມືທີ່ຢຽດອອກ ແທກແຕ່
  ປາຍໂປ້ຫາຕົ້ນ ບໍ່ໃຫ້ຮອດຂໍ້ມືເດີ ນິ້ວຍາວຊ່ຳໃດ ໂຄຍຍາວຊ່ຳນັ້ນ, ຂະນາດຄວາມໃຫຍ່
  ແມ່ນແທກໃສ່ຂະນາດໂປ້ຕີນ ບາງເທື່ອກໍ່ພາກັນເຂົ້າໄປພິສູດໃນຫ້ອງສຸຂາ ໂຄຍບັກໃດ
  ບໍ່ແຂງແມ່ນໃຫ້ອີ່ເຜິ້ງ(ກະເທີຍ) ຈັດການຫລິ້ນໃຫ້ ບໍ່ພໍບຶດດອກ ແຂງຂຶ້ນໂລດ ແນວມື
  ມັນອ່ອນນຸ້ມຄືມືຜູ່ຍິງ ຕົນໂຕກໍ່ອວບຂາວ ເວລາສາວຄູເຂົ້າປະຊຸມ ຂ້ອຍມັກໄປນັ່ງກອດ
  ລູບນົມມັນຫລິ້ນໃຫ້ພວກຜູ່ຍິງເບິ່ງ ແຕ່ຕອນນັ້ນບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາສີ້ກົ້ນກັນຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ເທົ່ານັ້ນ
  ແຕ່ມັນບໍ່ໃຫ້ຈັບໂຄຍ ສັງເກດເບິ່ງຕອນລົງອາບນ້ຳຫ້ວຍຕອນໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່
  ຫ້ວຍຕົກແກ ມັນເກືອບບໍ່ມີໂຄຍໃຫ້ຢືນຍ່ຽວ.
  ສວຍໂອກາດຕອນອີ່ເຕາະໄປຍ່ຽວລົມກັບປ້າແລ້ມເລື່ອງຄ່າໂຕ ຂ້ອຍບໍ່ເຮັດຢູ່ຮ້ານຈັກ
  ເທື່ອ ຊື້ໂຕມາເຮັດຢູ່ບ້ານຄັກກ່ວາ ປອດໄພກ່ວາ ຂ້ອຍຖືກສົ່ງໄປເຮັດວຽກຢູ່ກົວລາລຳ
  ເປີ ປ້າແລ້ມຕິດຕໍ່ຫາບໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ມາຮັບເອົາອີ່ເຕາະໄປກອດນອນຕອນມັນມາໃໝ່
  ຖ້າເອົາຕອນນັ້ນແມ່ນໄດ້ຈ່າຍຄ່າໂຕແພງກ່ວາ ແຕ່ລາຄາບໍ່ບັນຫາສຳລັບຂ້ອຍ ວັນສຸກ
  ພຸ້ນລະຈະໄປຮັບອີ່ເຕາະມາຫລິ້ນຢູ່ບ້ານ ແລ້ວຈະມາເລົ່າສູ່ຟັງວ່າໄດ້ເຮັດຫຍັງ ແນວ
  ໃດແດ່ ຂໍຕົວໄປນອນພັກຜ່ອນກ່ອນເດີ.
  time-thai.com/?p=6346

 364. Tito™
  ເດືອນກຸມພາ 10, 2018 ເວລາ 9:43 pm


  Nice body

 365. Peacock
  ເດືອນກຸມພາ 13, 2018 ເວລາ 11:29 pm


  BBW = Big Beauty Woman ສາວໃຫຍ່ ຫີງາມ.

 366. ມັກດົມ™
  ເດືອນກຸມພາ 17, 2018 ເວລາ 3:19 am


  ເພິ່ນວ່າ ຜູ່ໃດຄິດຫາຫີ ເກີດຊາໜ້າຈະເກີດເປັນຜູ່ຍິງ !

 367. MukDood®
  ເດືອນກຸມພາ 19, 2018 ເວລາ 12:03 am


  ຢາກລອງສາວໃຫຍ່ແບບນີ້ແຮງຫລາຍເດີ !

 368. ມັກດົມ®
  ເດືອນກຸມພາ 22, 2018 ເວລາ 12:53 am

  ຂອງດີຫາເບິ່ງຍາກ.

 369. Tyvek®
  ເດືອນກຸມພາ 28, 2018 ເວລາ 12:23 am


  ເບິ່ງຫີກ່ອນລົງມືເຮັດວຽກ.

 370. MukDom°
  ເດືອນມີນາ 2, 2018 ເວລາ 9:17 pm


  ເບິ່ງໜັງຫລາຍກໍ່ຝັນຫລາຍເປັນຂອງທຳມະດາ, ເບິ່ງທຸກໜັງຫັ້ນລະ ທີວີມີໜ່ວຍດຽວ
  VCR ກໍ່ມີເຄື່ອງດຽວ ເພິ່ນເບິ່ງລະຄອນໄທກໍ່ເບິ່ງນຳເພິ່ນ ນ້ອງສາວເບິ່ງໜັງເກົາຫລີ
  ກໍ່ເບິ່ງນຳລາວ ເວລາຢູ່ບ້ານຄົນດຽວຈຶ່ງປ່ອນກາແຊັດໜັງx ເບິ່ງບໍ່ມີຄວາມສຸກດອກ
  ເພາະຕ້ອງໄດ້ແນມທາງ ຖ້າເພິ່ນຮູ້ວ່າເບິ່ງໜັງປະເພດນີ້ ຖືກຕົບກົກຫູເຫັນດາວຫິງ
  ຫ້ອຍໂລດຫັ້ນຕິ ບໍ່ວ່າແຕ່ລູກດອກທີ່ເພິ່ນຕີຫັ້ນນະ ຜົວເພິ່ນນອນກອດທຸກຄືນກໍ່ຍັງ
  ຖືກຕົບ ຖືກຕີຈົນທົນບໍ່ໄດ້ຈຶ່ງຕ້ອງຫອບຜ້າກັບບ້ານໄປດູດດົມແມ່ ກໍ່ເພິ່ນບອກຢ່າ
  ເທື່ອນຶ່ງບໍ່ຢຸດ ຍັງໃຫ້ບອກເປັນເທື່ອສອງອີກ ເທື່ອສາມແມ່ນຝາມືໄປພ້ອມ ແຕ່ເພິ່ນ
  ບໍ່ທຳຮ້າຍລູກຜູ່ຍິງດ້ວຍກັນພຽງແຕ່ສັ່ງສອນບໍ່ໃຫ້ລັກຫລິ້ນຜົວເຂົາອີກ ໝາກແຕງ
  ກົວມີຂາຍເຕັມຕະຫລາດ ຊື້ມາໃຊ້ຖ້າແງ້ນຫລາຍ.
  ໃນຄວາມຝັນ, ຂ້ອຍຢູ່ກັບແມ່ສອງຄົນ ເພິ່ນບໍ່ເຄີຍເວົ້າເຖິງພໍ່ ຕອນຍັງນ້ອຍເພິ່ນບອກ
  ວ່າໝາບັກດ່າງຍ່ຽວໃສ່ກົກຂາມໜ້າບ້ານ ເພິ່ນເອົາໝາກຂາມມາກິນກໍ່ເລີຍທ້ອງໄຄ່ ໄດ້
  ຂ້ອຍອອກມາ ຂ້ອຍບອກໝູ່ຕາມທີ່ແມ່ບອກ ເຂົາຫົວຂັວນຂ້ອຍຢ່າງໃຫຍ່ ເມື່ອຮູ້ວ່າ
  ແມ່ບໍ່ຢາກຮື້ຟື້ນອະດີດທີ່ຂົມຂື່ນ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ສໍ້ຖາມອີກເລີຍ ເວລາປະກອບເອກະສານ
  ກໍ່ຈະບອກເຂົາວ່າ ພໍ່ຕາຍ ຂຽນແຕ່ຊື່ແລະນາມສະກຸນຂອງແມ່ໃສ່ໃນນັ້ນ. ເວົ້າເຖິງສະ
  ນະຄອບຄົວກໍ່ພໍຢູ່ພໍກິນ ພະນັກງານທະນາຄານເງິນເດືອນບໍ່ຫລາຍຄື CEO ແຕ່ຖ້າ
  ທຽບໃສ່ພະນັກງານຫ້ອງການອື່ນໆກໍ່ຖືວ່າດີຫລາຍເພາະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນປົກກະຕິ
  ທຸກໆເດືອນ ຢ່າງຊ້າກໍ່ບໍ່ເກີນວັນທີ3 ຖ້າວັນທີ1 ຖືກວັນພັກ ເຂົາກໍ່ຈະເບີກໃຫ້ລ່ວງໜ້າ
  ຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງໄປກູ້ຢືມເງິນນອກລະບົບ ດອກ 25% ມາໃຊ້ ພວກນີ້ໜ້າເລືອດກ່ວາປິງ
  ເວົ້າມາລະເບື່ອໜັງໜ້າພວກມັນ.
  ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍພູມໃຈໃນຕົວຂອງຕົນແມ່ນຄວາມເປັນເດັກດີ, ບໍ່ແຕະຕ້ອງຢາເສບຕິດ
  ແລະເຄື່ອງມືນເມົາທີ່ມີຂາຍເຕັມບ້ານ, “ເຂົ້າໜົມຮອນບໍ່?” ໝູ່ມັກຖາມເລື້ອຍ ແຕ່ຂ້ອຍ
  ກໍ່ປະຕິເສດ, “No Hall, please !”. ບາງເທື່ອໝູ່ກໍ່ຍື່ນຈອກເບຍມາໃຫ້ ຂອ້ຍກໍ່ຕອບ
  ໄປວ່າ, “ບໍ່, ຂອບໃຈ ຂ້ອຍມີນ້ຳກາຫົວເສືອແລ້ວ” ໝູ່ຂ້ອຍເປັນຄົນນິໃສດີ ບໍ່ມັກຝືນໃຈ
  ຄົນອື່ນ ໃຜມັກຫຍັງ ດື່ມນັ້ນ ເຮັດແບບ French ເຫັນໝູ່ບາງກຸ່ມມັກຄະຍັ້ນຄະຍໍ້ ຢາກ
  ໃຫ້ຄົນອື່ນກິນດື່ມຄືຕົນຈຶ່ງນັບຖືເປັນໝູ່ ເວົ້າງ່າຍໆແມ່ນຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນຊົ່ວຄືຕົນ. ສິ່ງທີ່
  ຝ່າຝືນຄຳສັ່ງສອນຂອງແມ່ແມ່ນເລື່ອງ sex ມັກອ່ານເລື່ອງສຽວ ມັກເບິ່ງຄິບໂປ້ ໜັງx
  ມັກເບິ່ງທ້າຍ ເບິ່ງໜ້າເອິກຜູ່ຍິງທຸກຄົນທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາໃນສາຍຕາ, ໝູ່ບາງຄົນ ສົນໃຈ
  ທັງສອງເພດ ແຕ່ຂ້ອຍສົນໃຈເພດກົງກັນຂ້າມເທົ່ານັ້ນ. ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ຂ້ອຍຈະເລືອກ
  ນັ່ງ 3 ໂຕະໜ້າ ແຖວຊ້າຍສຸດ ເພາະສາມາດແນມອອກນອກຫ້ອງເບິ່ງນັກຮຽນຍິງທີ່
  ຍ່າງກາຍໄປມາ,​ ຖ້າຍ່າງໄປທາງທິດເໜືອກໍ່ສາມາດເຫັນໜ້າຕາ ໜ້າເອິກ ເປົ້າສົ້ງ
  ຖ້າຍ່າງໄປທາງທິດໃຕ້ກໍ່ສາມາດແນມເບິ່ງບັ້ນທ້າຍເຂົາ ແລ້ວກໍ່ເກັບເອົາມາຈິນຕະນາການ
  ຕອນຊັກວ່າວ.
  ຜູ່ຍິງແຕ່ລະຄົນມີສະເນ່ ມີຄວາມງາມຕ່າງກັນ, ແມ່ຂ້ອຍມີສະເນ່ຫລາຍຕອນເພິ່ນໃຊ້
  ນິ້ວເສີຍຜົມໄປເກາະຢູ່ໃບຫູ ຕອນເພິ່ນເງີກຄໍຊິດຜົມກໍ່ເປັນຕາຮັກ ຂ້ອຍລັກເບິ່ງເລື້ອຍ
  ເພິ່ນຈັບໄດ້ເພິ່ນກໍ່ສົ່ງຍິ້ມມາໃຫ້ ແລະຂ້ອຍກໍ່ມັກຊິ່ມບອກເພິ່ນເລື້ອຍວ່າເພິ່ນເປັນຍິງງາມ
  ໜ້າຮັກທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະເພິ່ນກໍ່ມັກໃຫ້ຂອງຂັວນຂ້ອຍດ້ວຍການຈູບແກ້ມ ມີຄວາມ
  ສຸກຢ່າງບອກບໍ່ຖືກເວລາຢູ່ໃນອ້ອມອົກແມ່ ຂ້ອຍມັກໂອບກອດເພິ່ນເຫິງໆເພື່ອຈະໄດ້
  ຮູ້ສຶກໜ້າເອິກທີ່ອ່ອນນຸ້ມໆຂອງເພິ່ນ. ໜ້າເອິກແມ່ບໍ່ໃຫຍ່ ປະມານເຕົ້າບີ ແຕ່ເວລານຸ່ງ
  ເສື້ອຊ້ອນນວມໜາເຂົ້າໄປຈະເບິ່ງຄືໃຫຍ່ແລະນຸ້ມມືເວລາຕ້ອງຊູນ ຂ້ອຍມັກໂອບກອດ
  ເພິ່ນດ້ານຫລັງ ສອງແຂນກອດແອວແຖວຕີນນົມ ເວລາເພິ່ນເໜັງຕີງກໍ່ໄດ້ສຳຜັດເຕົ້າເພິ່ນ
  ເປັນບາງສ່ວນ ແລະເພິ່ນກໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍມີອາລົມກັບເພິ່ນເພາະທ່ອນເອັນສຽດສີກັບຮ່ອງ
  ກົ້ນເພິ່ນພໍດີ, “ພໍແລ້ວ…ຈະຮັກແມ່ໄປຮອດໃສກັນ?” ເພິ່ນແກະມືຂ້ອຍອອກ ແລະຂ້ອຍ
  ກໍ່ຕ້ອງປ່ອຍເພິ່ນໄປເຮັດການຕາມໜ້າທີ່ຂອງເພິ່ນ.
  ມື້ນັ້ນ ເປັນຍາມຝົນຕັ້ນໜາວ, ຂ້ອຍລືມເອົາຄັນຮົ່ມໄປກໍ່ເລີຍເປັນໄຂ້ຫວັດ ກິນ Actifed
  ເຂົ້າໄປ 2 ກ້ອນ ຢ້ານບໍ່ເຊົາທັນເສັງ ບຶດນຶ່ງກໍ່ຫລັບໄປ ຕື່ນຂຶ້ນມາປະມານທ່ຽງຄືນ ຄົງ
  ເປັນຍ້ອນບໍ່ໄດ້ຊັກວ່າວຄືທຸກຄືນ ຕື່ນຂຶ້ນມາດ້ວຍອາລົມທາງເພດ ໂຄຍແຂງຄັບສະຫລິບ
  ພໍພິກຕົວໄປນອນຕະແຄງ ກໍ່ເຫັນແມ່ນອນຢູ່ຂ້າງໆ ເພິ່ນນອນຊັນເຂົ່າຂ້າງນຶ່ງ ສົ້ນຊຸດ
  ນອນຮື້ມາຢູ່ໜ້າທ້ອງ ຂ້ອຍຄັວກເພິ່ນ 2-3 ເທື່ອ ເພິ່ນກໍ່ບໍ່ຕື່ນ ຄົງເປັນເພາະກິນຢາກກັນ
  ໄຂ້ຫວັດ Alka-Seltzer ເພິ່ນນອນຂີ້ເຊົາຍ້ອນກິນຢານີ້ລະ. ຂ້ອຍພິກຕົວມານອນຕະ
  ແຄງຊ້າຍ ຫັນລັງໃຫ້ແມ່ ເພື່ອຈະໄດ້ຊັກວ່າວສະດວກ ໃຊ້ມືຊ້າຍຊັກບໍ່ສຽວ ແລະຈິນຕະ
  ນາການໃສ່ເປົ້າສະຫລິບແມ່ທີ່ຢູ່ດ້ານຫລັງ ຂ້ອຍສັບສົນຫລາຍ ພະຍາຍາມຫ້າມໃຈຕົນ
  ໃຫ້ຈິນຕະນາການໄປຫາເພື່ອນນັກຮຽນຍິງທີ່ເຫັນໜ້າທຸກໆມື້ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້
  ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຂໍເບິ່ງຂອງຈິງຈັກເທື່ອ ບອກຕົນເອງວ່າຈະບໍ່ລ່ວງເກີນເພິ່ນຫລາຍກ່ວານັ້ນ
  ເຄີຍຈັບກົ້ນ ຈັບນົມເພິ່ນຫລາຍເທື່ອແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍຈັບບ່ອນທີ່ລອດອອກມາເມື່ອ 20
  ປີກ່ອນຈັກເທື່ອ ຄືນນີ້ຂໍເບິ່ງເປັນຂັວນຕາແດ່.
  ຂ້ອຍພິກຕົວມານອນຕະແຄງຂວາ ຕາຈ້ອງເບິ່ງສ່ວນທີ່ໂໜກໂນນຂອງແມ່ ແນມຂຶ້ນໄປ
  ເບິ່ງໜ້າເອິກ ເຫັນເມັດໝາກຍົມດັນຂຶ້ນມາໃສ່ຊຸດນອນບາງໆ ເພິ່ນບໍ່ເຄີຍນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນ
  ນອນ ນຸ່ງແຕ່ສະຫລິບ. ຄ່ອຍໆວາງມືລູບຕາມຮ່ອງກ່ອນກົ້ມດົມກິ່ນຫອມອ່ອນໆ ເລື່ອນ
  ໜ້າດົມຂຶ້ນໄປ ໃຊ້ລິ້ນເລຍຫົວນົມຊ້າຍຍ້າຍໄປຂວາ ຄຶຂາແມ່ອອກກ້ວາງ ແລ້ວເລື່ອນ
  ໜ້າລົງມາດົມກິ່ນຫອມອີກເທື່ອກ່ອນຈະຈົກໂຄຍທີ່ແຂງຄືລຳໄມ້ອອກມາຖູໄຖຕາມຮ່ອງ
  ຊື້ນຂຶ້ນລົງ ເຮັດແບບໃນໜັງx ເອົາຫົວໂຄຍຖູໃສ່ໜໍ່ແຕດ ແມ່ຄາງອຶໆໃນລຳຄໍ ກົດຫົວ
  ຂ້ອຍລົງໄປເຖືອກເຖືອກັບສອງເຕົ້າ ສ່ວນມືອີກເບື້ອງນຶ່ງກໍ່ເດ່ລົງມາຈັບໂຄຍຂ້ອຍໃສ່ຮູ
  ທີ່ຂ້ອຍເຄີຍມຸດອອກມາ. ທຳມະຊາດຂອງສັດ, ເມື່ອໂຄຍຖືກຫີ ບໍ່ຕ້ອງບອກ ມັນກໍ່ຮູ້
  ເຮັດຕາມໜ້າທີ່ຂອງມັນ ! ຄວາມສຽວຈາກຂອງຈິງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຈີຈັກເທື່ອໃນຊີວິດ ແລະ
  ເປັນຂອງແມ່ຜູ່ບັງເກີດເກົ້າອີກດ້ວຍ ມັນຊ່າງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ຄວາມຢ້ານ
  ຕໍ່ບາບກຳທີ່ຈະນຳສະໜອງໃນອະນາຄົດ ແຕ່ມັນກໍ່ຜ່າຍແພ້ຄວາມໄຄ່ໄຟກາມ ຂ້ອຍຄຸມ
  ຕົວເອງບໍ່ໄດ້ຈຶ່ງດັນເຂົ້າໄປຕາມແຮງຂາທີ່ແມ່ໃຊ້ລ໊ອກແອວໄວ້ ເດົ້າປະມານ 20 ກ່ວາ
  ບາດ ນ້ຳກໍ່ແຕກໃສ່ສົ້ງ ແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ຕື່ນຈາກຝັນ ລຸກໄປຂີ້ ອາບນ້ຳ ນຸ່ງເຕື່ອງ ໄປຮຽນ !

 371. BaoNoy⅓
  ເດືອນມີນາ 6, 2018 ເວລາ 5:25 pm


  ບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງດອກຄືນນີ້ ເບິ່ງເຂົາແຂ່ງບານບ້ວງແລ້ວກໍ່ປິດໄຟນອນ, ແຕ່ໃດມາກໍ່ບໍ່ເຄີຍຄິດ
  ມັກອ່ານ ມັກເບິ່ງແນວອິນແຊັດ ຮູ້ວ່າມັນບໍ່ເກີດມີໃນຊີວິດຈິງ ອ້າຍເຂີຍ-ນ້ອງເມຍ ພໍ່ນ້າ-
  ລູກສາວນ້າ ພີ່ນ້ອງກັນກໍ່ມີຫລາຍ ແຕ່ອ້າຍ-ນ້ອງສາວ ພໍ່-ລູກສາວ ແມ່-ລູກຊາຍ ບໍ່ມີດອກ
  ສັງຄົມປະເທດອື່ນນັ້ນ ມີແທ້ ໄດ້ອ່ານເລື້ອຍຂ່າວແບບນີ້ ລົງໜ້າ1 ອີກດ້ວຍນະ ເຮັດໃຫ້
  ພວກປະພັນຮູບເງົາແລ່ນເຕັ້ນຕິດຕໍ່ຊື້ເລື່ອງນຳເຈົ້າທຸກມາສ້າງໜັງຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນ
  ຕົວອີກ ມັນກໍ່ເລີຍເຮັດໃຫ້ນັກເບິ່ງໂລກຈິດຕິດຕາມເບິ່ງຢ່າງບໍ່ເສຍດາຍເງິນ.
  ເຂົ້ານອນປະມານ 9 ໂມງປາຍ ເກືອບ 10 ໂມງຈຶ່ງຫລັບ, 2 ໂມງປາຍ ລຸກມາຍ່ຽວ ປົກກະ
  ຕິແລ້ວ ຂ້ອຍບໍ່ລຸກຍ່ຽວກາງຄືນ ຍົກເວັ້ນຄືນຝັນປຽກ. ໃນຄວາມຝັນ, ຂ້ອຍສ້າງຄອບຄົວ
  ແລ້ວ ເມຍເປັນຄົນຂາວ ງາມ ລູກສາວກໍ່ຂາວ ງາມໄດ້ແມ່ແຕ່ເປັນຄົນຂີ້ຢ້ານ ຄົງເປັນເພາະ
  ແມ່ເຖົ້າມັກເອົາຜີໆສາງໆມາຕົວະ ນ້ອງແນັດຈຶ່ງກາຍເປັນຄົນຂີ້ຢ້ານ ຄືນໃດຝັນຮ້າຍແມ່ນ
  ຫອບຜ້າຫອບໝອນມານອນນຳຂ້ອຍໂລດ. ເມຍເປັນແພດ ເຮັດວຽກ 12 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ນຶ່ງ
  4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ແລະປ່ຽນເວລາເຮັດ ບາງມືກໍ່ເຮັດມື້ເວັນ ບາງມື້ກໍ່ເຮັດມື້ຄືນ ເມຍບອກວ່າ
  ຂາດແພດແຕ່ຄົນໄຂ້ພັດຫລາຍ ທາງໂຮງພະຍາບານກໍ່ບໍ່ຢາກຈົກເງິນຈ້າງແພດຕື່ມ ຢ້ານ
  ບໍ່ໄດ້ກຳໄລຫລາຍ ຕື່ມເງິນເລັກໆນ້ອຍໆໃຫ້ແພດເກົ່າ ຖ້າຈະໄປເຮັດຢູ່ໂຮງໝໍລັດກໍ່ຢ້ານ
  ພໍ່ວ່າໃຫ້ເພາະກ່ອນຈະໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກໃນໂຮງພະຍາບານແຫ່ງນີ້ ພໍ່ຕ້ອງໄດ້ຍອມແບກ
  ໜ້າໄປຫາໝູ່ຊຶ່ງເປັນຜູ່ອຳນວຍການ ເມຍຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າເຮັດໂດຍບໍ່ໄດ້ໃສ່ຊອງແມ້ແຕ່ອັດດຽວ.
  ຊີວິດເຊັກຂອງພວກຂ້ອຍກໍ່ປົກກະຕິ, ຄືນໃດມີອາລົມກົງກັນກໍ່ເຮັດກັນເຖິງພິກເຖິງຂີງ
  ມື້ໃດມີຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກຫ້ອງການ ເມຍຊິດູດອົມໃຫ້ຈົນຄໍເຄັດມັນກໍ່ບໍ່ຂຶ້ນ ມື້ມັນຂຶ້ນ
  ເມຍພັດບໍ່ມີເວລາໃຫ້ເຮັດ ຢາກອອກໄປຈ້າງສາວບໍລິການດູດອົມອອກນ້ຳແງ້ນກໍ່ປະລູກ
  ຢູ່ຄົນດຽວ ຄົນອື່ນເຂົາປະລູກຢູ່ຕາມລຳພັງແລ້ວລະ ໃຫຍ່ປານນີ້ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ປະໄດ້ 16 ປີ
  ຂຶ້ນໄປພຸ້ນລະຈຶ່ງຈະປະໄດ້. ມີເທື່ອນຶ່ງ ເມຍອອກຊື້ດອກໄຟຢູ່ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງສະດວກໜ້າ
  ບ້ານ ບຶດດຽວ ກັບມາ ລູກສາວຍັງສັ່ນທົດໆຢູ່ແຈຫ້ອງ ບອກວ່າເຫັນພໍ່ເຖົ້າຕີກັບບັກ Freddy
  12-13 ປີ ແລ້ວດໃດຕອນນັ້ນນະ ຍັງຢ້ານຜີ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເບິ່ງໜັງສະຫຍອງຂັວນແຕ່ລູກບໍ່
  ຟັງ “ມັກເບິ່ງ ຕ້ອງມັກກ້າແມ໊ະລູກ…” ຂ້ອຍພະຍາຍາມບອກລູກແນວນັ້ນ, “ລູກກໍ່ວ່າຕອນ
  ເບິ່ງບໍ່ຢ້ານ ເພາະມີພໍ່ແມ່ຢູ່ໃກ້ໆ ຢ້ານແຕ່ຕອນນອນຄົນດຽວ.” ລູກສາວບອກແນວນີ້ກ່ອນ
  ພິກຕົວນອນຕະແຄງກອດແມ່ລາວ. “ກູຕ້ອງອົດອີກລະນໍມື້ນີ້, ກິນ Oyster ຄຸ້ຍແຈ່ວແກ່ນ
  Almonds ລ່ອງຄໍດ້ວຍ Cazadores ເກືອບເຄິ່ງແກ້ວ” ຄິດວ່າຊິແທງເມຍໃຫ້ສົມໃຈເມຍ
  ທີ່ຈົກເງິນຫລາຍຮ້ອຍຊື້ຂອງແກ້ມແລະເຫຼົ້າກະຕຸ້ນອາລົມທາງເພດມາໃຫ້ກິນແກ້ມ ແຕ່
  ແລ້ວລູກສາວພັດເປີດເບິ່ງໜັງ Friday’s 13th ແລ້ວມານອນກັ້ນກາງ.
  ປະມານ 3 ໂມງປາຍ ເກືອບ 4 ໂມງ ກໍ່ຕື່ນມາຕາມປົກກະຕິ, ເຄີຍລຸກໂມງນີ້ ຈະເປັນວັນ
  ເສົາ ຫລືວັນພັກຫຍັງກໍ່ຕື່ນແຕ່ບໍ່ໄດ້ລຸກຈາກຕຽງດອກ ນອນກອດຈູບລູບໄລ້ເມຍຈົນໂຄຍ
  ແຂງຂຶ້ນມາຄືດ້າມພ້າ ຈຶ່ງໃຊ້ຂາດັນຂາເມຍຂຶ້ນ ຈັບໂຄຍຖູຫລິ້ນຕາມຮ່ອງຫີເພື່ອຊອກຫາ
  ຮູເຂົ້າແຕ່ປາກົດວ່າມັນເຂົ້າຍາກຫລາຍ ມີນ້ຳຫລໍ່ລື່ນປຽກເຕັມຮູແຕ່ບໍ່ເຂົ້າ ຄາສະຫລິບ
  “ເມຍກູເປັນປະຈຳເດືອນ” ບອກຕົນເອງໃນໃຈເພາະເມຍຈະນຸ່ງສະຫລິບນອນເວລາລາວ
  ເປັນປະຈຳເດືອນ. ເລື່ອນມືຂຶ້ນມາລູບຄຳເຕົ້ານົມເມຍ ແຕ່ຮູ້ສຶກວ່າເມຍນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນ ຕ້ອງ
  ໄດ້ສອດມື້ເຂົ້າໄປ ແຕ່ໃດມາເມຍບໍ່ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນນອນ ນຸ່ງແຕ່ຊຸດນອນໂຕດຽວເພື່ອສະ
  ດວກໃນການເສບເມຖຸນ. ບີບລູບນົມຊ້າຍປ່າຍຂວາ ຄ່ອຍສຽບໂຄຍເຂົ້າໄປໃນຮູຫີທີ່ປຽກ
  ຊື້ນຂອງເມຍເທື່ອນິ້ວສອງນິ້ວ ຈູບດົມເລຍຫລັງໃບຫູເມຍຈຶ່ງເປັນຈຸດຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນ
  ເມຍຫາຍໃຈແຮງຂຶ້ນຖີ່ໆ ບາງເທື່ອກໍ່ຊູດກົ້ນອອກ ບາງເທື່ອຕໍ່ຕູດກົ້ນເຂົ້າມາເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຂອງ
  ແຂງຫລຸດອອກໄປ. ເລື່ອນມືລົງມາບີ້ແຕດເມຍໃນຂະນະທີ່ທ່ອນເອັນແທງເຂົ້າ-ຖອດອອກ
  ໃນຮູຫີທີ່ຕອດຮັດຂອງລາວເປັນເວລາຫລາຍນາທີຈຶ່ງຖອດອອກມາແຕກນອອກ ບໍ່ຢາກໃຫ້
  ເມຍກິນຢາກຄຸມ ຕ້ອງຄະລຳແຕກນອກເອົາ.
  ຕື່ນມາກໍ່ປະມານ 7 ໂມງປາຍ ຊຶ່ງເປັນເວລາທີ່ອີ່ເຕາະກຽມໂຕໄປຮຽນ, ມັນຢືນຫວີຜົມ
  ແຍງແວ່ນ ປິ່ນຫລັງມາທາງຂ້ອຍ ເສື້ອຂາວໂຕນີ້ບາງຈົນເຫັນເສື້ອຊ້ອນສີຂຽວແກ່ ທ້າຍ
  ອີ່ເຕາະມົນເຕັມສິ້ນ ແນມເບິ່ງແ