Home > Sex stories > ເເມ່ໃຫມ່ເປັນເມຍພໍ່ ເເຕ່ລູກເເມ່ໃຫມ່ເປັນເມຍເຮົາ (ຄວາມສາມາດສະເພາະໂຕ)

ເເມ່ໃຫມ່ເປັນເມຍພໍ່ ເເຕ່ລູກເເມ່ໃຫມ່ເປັນເມຍເຮົາ (ຄວາມສາມາດສະເພາະໂຕ)

ເລື່ອງມັນກະມີຢູ່ວ່າພໍ່ຂ້ອຍໄດ້ເອົາເມຍໃຫມ່ກັບລູກສາວທີ່ຕິດມາກັບເມຍໃຫມ່ມາຢູ່ໃນບ້ານ ເເຕ່ບັງເອີນລູກຂອງເເມ່ໃຫມ່ສ້ຳພັດຖືກສະເປັກຂ້ອຍເລີຍຂາວໆຫມວຍໆ ນົມອວບໆ. ລູກສາວຂອງເເມ່ໃຫມ່ຂ້ອຍຊື່ວ່າ ນາງ ອາຍຸພໍໆກັບຂ້ອຍເລີຍ 19ປີ ເເຕ່ຂ້ອຍເປັນອ້າຍສາມສີ່ເດືອນ, ເຂົ້າມາບ້ານຂ້ອຍກະຮ້ອງຂ້ອຍວ່າອ້າຍ. ຫລັງຈາກຢູ່ນຳກັນມາຫລາຍເດືຶອນຂ້ອຍກະມັກໄປຈອບເບິງລາວອາບນ້ຳ ເພາະຫ້ອງນອນລາວກັບຂ້ອຍຕິດກັນ ເເລະຫ້ອງນອນຂອງພໍ່ຈະຢູ່ອີກຝາກຫນື່ງ ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍເທຶ່ອທີ່ໄປຈອບເບິງລາວອາບນ້ຳຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຢາກລອງສີ້ມັນຈັກບາດຄືສິຄັກດີ ເຫັນຫີອັນໂຕ້ນຂອງມັນມີຫມອຍບໍ່ດົກປານໃດ ທຸກເທຶ່ອທີ່ຂີ່ລົດໄປຮຽນກັບຂ້ອຍ ຂ້ອຍຈະຫລົງຄິດວ່າເເມ່ນເເຟນຂ້ອຍຕະຫລອດ ເພາະຂ້ອຍຫລົງຮັກມັນໄປເເລ້ວເເຕ່ບໍ່ກ້າບອກ.

ຂ້ອຍໄດ້ເເຕ່ຄິດວ່າມື້ໃດສິມີໂອກາດບອກຮັກ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຂໍເປີດສົດກະດີ ຮະຮະ, ໃນທີ່ສຸດມື້ນັ້ນກະມາຮອດຈົນໄດ້ຄືມື້ທີ່ພໍ່ຂ້ອຍຕ້ອງໄປວຽກຕ່າງປະເທດອາທິດຫນື່ງ ເເຕ່ຂ້ອຍກັບລູກເເມ່ໃຫມ່ຄາເສັງເລີຍບໍ່ໄດ້ໄປ. ຈົນເສັງມື້ສຸດທ້າຍເເລ້ວຂ້ອຍກໍ່ກັບມາສົ່ງລາວ ຢູ່ບ້ານເເລ້ວກໍ່ໄປກິນເຫລົ້າກັບຫມູ່ ເເລ້ວບອກລາວວ່າຢ່າຟ້າວນອນເດີ່ ຖ້າເປິດປະຕູໃຫ້ເເນ່ ລາວກະບອກວ່າໂດຍ,ລະກະຖາມຂ້ອຍວ່າສິຊວນຫມູ່ມາຫລິ້ນບ້ານສອງສາມຄົນໄດ້ບໍ່ ຂ້ອຍກະຖາມວ່າຜູ້ຍິງຫລືຜູ້ຊາຍ ລາວກະບອກວ່າມີເເຕ່ຜູ້ຍິງ,ຂ້ອຍກະບອກວ່າໄດ້.(ຂ້ອຍກັບລາວບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ລົມກັນພໍປານໃດ ).
ຈົນຂ້ອຍກັບມາເເຕ່ສາມດາວສອງ ພໍຂ້ອຍກັບມາຮອດລາວກະອອກມາໄຂຕູເອົາ ຕອນນັ້ນຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ສຶກເມົາປານໃດ ເເຕ່ມີເເຜນເລີຍເຮັດຕັ້ງຕິເມົາ ຫລັງຈາກເອົາລົດເຂົ້າບ້ານເເລ້ວລາວກໍ່ຈະເຂົ້າໄປນອນ ຂ້ອຍກໍ່ຍາງນຳຂຶ້ນໄປ ພໍຮອດຫ້ອງຂອງລາວຂ້ອຍກະຍຸດ ຫລັງຈາກລາວໄຂປະຕູຂ້ອຍກະຍ່າງເຂົ້າໄປກອດລະກະບອກລາວວ່າ ຫລັກມັກມາດົນເເລ້ວເເຕ່ບໍ່ກ້າບອກລາວກະບໍ່ປາກ ເເລະບໍ່ມີທີທ່າຂັດຂືນຂ້ອຍກະເລີຍກອດລາວເເລ້ວຄ່ອຍຍ່າງເຂົ້າໄປຈົນຮອດຕຽງນອນສີບົວຂອງລາວ ເເລ້ວກໍ່ນັ່ງລົງໂດຍຂ້ອຍນັ່ງກອດມາຈາກທາງຫລັງ ເເລ້ວກໍ່ລົມກັນຈົນເຂົ້າໃຈກັນດີເເລ້ວຂ້ອຍກະເລີ່ມຈູບປາກກັບລາວ ເເຕ່ລາວກະຮ່ວມມື ຈູບກັນຢູ່ບຶດຫນື່ງມືຂອງຂ້ອຍກະເລີ່ມຍ້າຍເຂົ້າໄປຫານົມອັນອວບໆຂອງລາວ ເເຕ່ລາວຂັດຂືນຂ້ອຍກໍ່ເເປກໃຈ ຈົນຂ້ອຍຖາມລາວວ່າ ໃຫ້ອ້າຍສາ ລາວກະບອກວ່າ ບໍ່ ຂ້ອຍກະຖາມວ່າເປັນຫຍັງ ລາວກະບອກວ່າບໍ່ຮູ້ ຂ້ອຍກະບອກວ່າບໍ່ຕ້ອງຍ້ານດອກບໍ່ມີໃຜຢູ່ບ້ານ ຂ້ອຍກະບອກກັບລາວອີກວ່າເນາະໆເທຶ່ອດຽວກະໄດ້ ລາວກະບໍ່ປາກຫຍັງຂ້ອຍກະເລີ່ມລົງມືທັນທີດ້ວຍການວາງລາວນອນລົງຄ່ອຍເເລ້ວກໍເລີ່ມເເກ້ເສຶ້ອລາວອອກ ເເລ້ວກໍ່ຕາມດ້ວຍໂສງບາງໆຂາສັນອອກໄປ ຈົນເຫລືອເເຕ່ສະຫລິບ ໂດຍລາວຈະບໍ່ນຸ່ງເສື້ອສ້ອນ ເພາະຕອນນອນ ວ່າສັນ. ເເລ້ວຂ້ອຍກະເເກ້ເຄື່ອງຂ້ອຍເເລ້ວກໍ່ເລີ່ມຈັດເເຈງຍັດໂຄຍຂອງຂ້ອຍເຂົ້າໄປເເບບຄ່ອຍໆ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ເຂົ້າຈົນຈຳ ເເລະຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າ ລາວນັ້ນບໍ່ສົດເເລ້ວ ເເຕ່ຂ້ອຍກະບໍ່ເສຍໃຈ ເພາະຫີລາວຍັງຄັບເເຫນ້ນຢູ່ ຫລັງຈາກສຸບໂຄຍເຂົ້າຈຳເເລ້ວຂ້ອຍກໍ່ຄ່ອຍເລີ່ມເດົ້າ ເເລ້ວລາວກະຈະສີດປາກ ລະກະຄາງ ອ່າາາາາາາ ອອກມາ ລະລາວກະເວົ້າອອກມາຄ່ອຍໆອີກວ່າ ເດົ້າໄວໆເເນ່ບໍ່ໄຫວເເລ້ວ, ຂ້ອຍກະເລັ່ງມືຂຶ້ນຈົນຮູ້ສຶກເມຶ່ອຍ ເເລ້ວກໍ່ປ່ຽນໃຫ້ລາວຂຶ້ນເທິງ ເເລ້ວລາວກະເດົ້າໄດ້ໃຈຂ້ອຍຫລາຍ ຈົນນ້ຳເເຕກຄາຫີຂອງລາວເລີຍ.ຫລັງຈາກນັ້ນລາວກະຫມອບລົງໃສ່ຫນ້າເອິກຂ້ອຍເເລ້ວກະນອນປະໃຫ້ໂຄຍຂ້ອຍອອນລົງຄາຫີລາວ. ​ຈົນຕື່ນນອນຕອນເຊົ້າລາວກະບອກກັບຂ້ອຍວ່າບໍ່ໃຫ້ບອກເເມ່ລາວ. ເເລ້ວຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຖາມລາວໄປຕົງໆວ່າ ເຄີຍເສຍໃຫ້ໃຜ, ລາວກະບອກວ່າ ເເຟນເກົ່າ ກຸມຕອນປີໃຫມ່ ຂ້ອຍກະຖາມອີກວ່ລະໃຜອີກ ລາວກະບອກວ່າບໍ່ມີ ມີເເຕ່ຖືກບັກເເຟນເກົ່າສີ້ສອງເທຶ່ອ ຫລັງຈາກນັ້ນມັນກະໄປມີໃຫມ່ລະເລີກກັນ. ຂ້ອຍກະບອກກັບລາວວ່າ ບໍ່ບອກໃຜດອກ ເເຕ່ເທຶ່ອຫນ້າຕ້ອງໃຫ້ຂ້ອຍສີອີກ ລາວກະບອກວ່າໂດຍ. ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍຈະສີ້ກັບລາວເກືອບທຸກມື້ ບາງມື້ກະຕົ້ວອອກໄປສີ້ກັນນຳບ້ານພັກ. ຈົນຮອດດຽວນິຂ້ອຍກະຍັງສີ້ລາວຢູ່ຍັງຮັກລາວບໍ່ປ່ຽນ ລາວກະບໍ່ເຄີຍນອກໃຈຂ້ອຍເລີຍ ໃຈຂ້ອຍຈົນຢາກໄດ້ມາເປັນເມຍ ເເຕ່ມັນຕິດທີ່ພໍ່ກັບເເມ່ໃຫມ່.

ໝວດໝູ່:Sex stories
 1. Cannot tell
  December 3, 2010 at 4:09 am

  ບໍ່ຢ້ານມີລູກຫວາ?

  • January 22, 2011 at 6:22 am

   ບໍ່ຢ້ານດອກປ້ອງກັນໄວ້ຢ່າງດີ… ຍ້ອນສີ້ກັນດຸຈຶງປ້ອງກັນງາຍ ເພາະປ້ອງກັນໄລຍະຍາວ ພວກທີ່ດົນໆມີເທຶ່ອຫນຶ່ງນັ້ນແລະ ລະວັງໄວ້

 2. Snake Head
  June 8, 2011 at 7:25 pm

  ຖ້າໄດ້ສີ້ແມ່ນ້າຂຽນມາເລົ່າສູ່ຟັງແດ່ ຂ້ອຍມັກອ່ານເລື້ອງແບບນີ້ນະ, ຂອບໃຈ.

 3. ມັກອ່ານ
  June 8, 2011 at 7:26 pm

  ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສີ້ແມ່ໃຫມ່ບໍ? ຄັນໄດ້ສີ້ແລ້ວ ຂຽນມາເລົ່າສູ່ຟັງແດ່

 4. ມັກຕິດຕາມ
  May 21, 2014 at 3:55 pm

  3 ປີແລ້ວ ຄືຊິບໍ່ໄດ້ສີ້ດອກຈຶງມິດງຽບໄປເສີຍໆ.

 5. ຂີ້ກະເດືອນ
  June 4, 2014 at 5:16 pm

  ຮາໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆ ຢ້ານຢູ່ເດີ !

 6. HDT
  July 21, 2014 at 4:39 am

 7. ໝາກຜາງ
  July 21, 2014 at 5:00 pm

  ເລື່ອງແມ່-ລູກບໍ່ຄ່ອຍປາກົດເປັນຂ່າວລືຕາມທ້ອງຕລາດ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເລື່ອງພໍ່ກັບລູກສາວນ້າ
  ອ້າຍກັບນ້ອງສາວນ້າແບບໝໍກາຊະໂນ໊ະວະຂຽນມາໃຫ້ອ່ານນີ້ລະ. ແຕ່ກ່ອນຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຄິດໂລໆ
  ເລໆດອກ ແຕ່ພໍໄດ້ອ່ານເລື່ອງໃນນິຕະຍະສານທີເດັດແລະເຂົ້າມາອ່ານຕາມເວັບລາມົກຂອງໄທ
  ຂອງລາວຊຶ່ງລວມທັງເວັບລາມົກນີ້ແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ເລິ້ມຄິດຊົ່ວຄິດສົງໃສວ່າບັກເຜືອກຊຶ່ງເປັນສ່ຽວ
  ຂີ້ເຫຼົ້າຂອງຂ້ອຍມາແຕ່ຕອນເປັນນັກຮຽນມໍຕົ້ນຄົງຈະຕ້ອງມີຫຍັງກັບແມ່ຂອງມັນ ຖ້າມັນບໍ່ເຮັດ
  ມັນກໍ່ຄົງຈະເຄີຍຄິດ ບໍ່ຄິດຫຼາຍກໍ່ຄົງຄິດນ້ອຍເພາະທຳມະຊາດຂອງຄົນເປັນແນວນັ້ນ ເມື່ອຕາເຫັນ
  ໃຈກໍ່ຕ້ອງປ້ຳເລືອດລົງໄປສູ່ທ່ອນເອັນເປັນຂອງທຳມະດາ, ແຕ່ຍ້ອນວ່າເຮົາເປັນສັດປະເສີດ ເຮົາຈຶ່ງ
  ສາມາດແຍກແຍະຜິດຖືກຊົ່ວດີອອກຈາກກັນໄດ້ ບໍ່ຄືສັດເດຍລະສານ.
  ບັກເຜືອກບໍ່ຍອມຮັບຄວາມຈິງວ່າພໍ່ຂອງມັນໂກງກິນເງິນໂຄງການຈຶ່ງຖືກເຂົາສົ່ງໄປດັດສ້າງຢູ່ເມືອງ
  ຊຳເໜືອແຕ່ໝູ່ຫຼິ້ນກິນນຳກັນບໍ່ມີໃຜເຊື່ອມັນດອກ ແຕ່ເລື່ອງສີ້ເລື່ອງເຊີງບັກເຜືອກເປັນຄົນເວົ້າຈິງ
  ເວລາມັນຈົ່ມຢາກສີ້ເມຍຂ້ອຍ ຂ້ອຍຈະບອກໃຫ້ມັນເອົານ້ອງສາວຫຼືບໍ່ຊັ້ນກໍ່ເອົາເອື້ອຍຂອງມັນມາ
  ແປກປ່ຽນທັງໆທີ່ຂ້ອຍຮູ້ວ່າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເພາະເມຍຂ້ອຍບໍ່ມັກນິໃສບັກເຜືອກຢູ່ແລ້ວເພາະມັນ
  ຕາຕ່ຳມືໄວ ເຄີຍເອົາກຳໄລລາວເທື່ອນຶ່ງແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຊື່ອວ່າບັກເຜືອກຈະຈັບມືລາວ ຕ້ອງຈັບບ່ອນອື່ນ
  ແຕ່ລາວບໍ່ຢາກເວົ້າຄວາມຈິງຊື່ໆ. “ຂ້ອຍບໍ່ເປັນຄົນໃຈງ່າຍແບບນັ້ນເດີຊິບອກໃຫ້..!” ເມຍຂ້ອຍເວົ້າ
  ຂຶ້ນແບບໃຈຮ້າຍເມື່ອໄດ້ຍິນຂ້ອຍຖາມວ່າຖ້າບັກເຜືອກຊວນໄປອຸດອນຈະໄປກັບມັນບໍ່? ຂ້ອຍຍ່າງ
  ຕີນເບົາໄປໄກ້ໆຂອບປະຕູເພື່ອລັກຖ່າຍຄລິບຕອນເມຍລ້າງຫີເພື່ອໄປແລກກັບຄລິບບັກເຜືອກຖ້າວ່າ
  ມັນເວົ້າແທ້ ແຕ່ເມຍຂ້ອຍນັ່ງປິ່ນຫຼັງມາທາງປະຕູຈຶ່ງເຫັນແວັບໆໜ້ອຍດຽວ. ປະມານ 3-4 ມື້ຕໍ່ມາ
  ເມຍຈຶ່ງຖາມຫາເຫດຜົນທີ່ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ລາວໄປອຸດອນກັບບັກເຜືອກ, ເມື້ອຂ້ອຍຕອບວ່າແນ່ໃຈ
  ລາວກໍ່ກົດໄປຫາບັກເຜືອກທັນທີ ແຕ່ມັນບໍ່ເປີດເຄື່ອງເມຍຈຶ່ງກຸມສີ້ຂ້ອຍແທນໂຄຍງໍໆຂອງບັກເຜືອກ.

 8. ລັບ
  July 26, 2014 at 7:45 pm

  ໝໍນີ້ໂຊກດີແມ່ເຫັນກໍ່ມັກ ລູກເຫັນກ່ມັກ. ເຮັດໄດ້ແນວໃດກັຄົນແປກໜ້າແບບນີ້?
  http://movievip.net/mobile/xem-phim/smell-of-a-daughter-fad-1717–18337.html

 9. ແດງໝາດ
  July 29, 2014 at 5:44 pm

  ຫັຼງຈາກມ້ຽນຄາບສົ່ງສະການແລະສົ່ງສ່ວນບຸນກຸສົນໄປໃຫ້ເມຍຮັກຕາມຮີດຄອງປະເພນີແລ້ວ
  ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າແລະພວກຜູ່ເຖົ້າໃນຄຸ້ມບ້ານກໍ່ຖາມເລືອງການຕັດສິນໃຈ ແລະຂ້ອຍກໍ່ຕອບໄປຕາມ
  ຄວາມຈິງວ່າຈະຂໍຝາກອີ່ກຸ້ງອີ່ກົບໃຫ້ຢູ່ກັບພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າໃຫ້ເພິ່ນຊ່ອຍລ້ຽງຊາມຊາໄດ້ຢູ່ເປັນຫຼັກ
  ເປັນແຫຼ່ງແລ້ວຈຶ່ງຈະກັບມາຮັບເອົາພວກມັນໄປຢູ່ນຳ. ຜູ່ເຖົ້າຫຼາຍຄົນເຫັນດີນຳ ແຕ່ຕູ້ຕຳແຍພັດ
  ຍົກມືຂໍປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໜ້ອຍນຶ່ງ, ເມື່ອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະບ້ານ ຕູ້ກໍ່ເວົ້າຂຶ້ນວ່າ:
  ທິດຈັນມາເປັນລູກເປັນຫຼານຢູ່ບ້ານເຮົາກໍ່ເກືອບສິບປີແລ້ວ, ລາວກໍ່ເປັນຜູ່ທີ່ມີແນວຄິດກ້າໜ້າ
  ແລະອຸທິດຕົນສ້າງຜົນງານດີໃຫ້ແກ່ບ້ານເຮົາໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການສິດສອນຄວາມ
  ຮູ້ຄວາມຫຼັກໃຫ້ລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາ, ຖ້າລາວໄປ ໃຜຈະເປັນອ້າຍຄູແທນລາວ? ຂ້ອຍວ່າ
  ຖ້າທິດຈັນບໍ່ມີໝູ່ບໍ່ມີພີ່ນ້ອງຢູ່ວຽງ ຈະໄປຊອກສະແຫວງຫາໂຊກລາບຫາຄົນຮັກຄົນແພງມັນກໍ່ຄົງ
  ຍາກ ບ້ານເຮົາເມືອງເຮົາບໍ່ຄືເກົ່າແລ້ວ ຄົນບ້ານນອກຄອກນາຄືເຮົານີ້ ເຂົາບໍ່ເບິ່ງໃດ໋ເດີ, ອັດຄວັນ
  ຢາເຂົ້າເຕັມປອດແລ້ວ ຕູ້ຕຳແຍກໍ່ເວົ້າຂຶ້ນວ່າ: ຈານຊົມຕູ້ໝຸດກໍ່ຮັກທິດຈັນຄືລູກຄືເຕົ້າ ອີ່ເມກໍ່ໃຫຍ່
  ເປັນສາວແລ້ວ ແລະມັນກໍ່ເຄີຍຊ່ອຍລ້ຽງເກືອເບິ່ງແຍງອີ່ກຸ້ງອີ່ກົບມາແຕ່ອີ່ໝຸດເກີດເຂົາ. ຂ້ອຍຂໍ
  ໃຫ້ຈານຊົມຕູ້ໝຸດຜູກແຂນເອົາທິດຈັນເປັນລູກເປັນຫຼານຕໍ່ ພວກເຮົາຊິວ່າແນວໃດ?
  ພໍຕູ້ແຍເວົ້າຈົບ ສຽງໂສ້ເຫຼ້ໃນກອງປະຊຸມກໍ່ດັງຟົດສະໜັ່ນຂຶ້ນ, ບາງຄົນກໍ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ນຳເອົາຮີດ
  ເຜົ່າຕູ້ແຍມາໃຊ້ ບາງຄົນກໍ່ເຫັນດີນຳ ແຕ່ສຳລັບພໍ່ເຖົ້າບໍ່ຢາກຍົກລູກສາວນ້ອຍໃຫ້ຂ້ອຍແຕ່ກໍ່ຕ້ອງ
  ຝືນໃຈເຮັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງແມ່ເຖົ້າທີ່ອອກແຜນນ່ວງຂ້ອຍໄວ້ເປັນຜົວນ້ອຍອີກຕໍ່ໄປ.

 10. ນົກຈາບ
  August 17, 2014 at 5:19 pm

  ບໍ່ຮູ້ຈະຂຽນລົງຫ້ອງໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ, ຖ້າເວັບມັດຊາເຕີເຫັນວ່າບໍ່ເໝາະສົມຫຼືບໍ່ສົມຄວນ
  ກໍ່ຍ້າຍຫຼືລຶບອອກກໍ່ໄດ້ ແລະຂໍໂທດມາໃນນະທີ່ນີ້ດ້ວຍນະ.

  ແມ່ຂ້ອຍບໍ່ງາມແຕ່ເປັນຄົນມີສະເນ່ ຂນາດຍ່າງເກາະແຂນຜົວຢູ່ຜູ່ບ່າວຍັງແນມນຳຈົນເກືອບ
  ຕົກຮ່ອງຕາຍ ແລະຍ້ອນຄວາມມີສະເນ່ນີ້ລະຈຶ່່ງເຮັດໃຫ້ແມ່ມີຫຼາຍລູກຫຼາຍຜົວ. ພໍ່ທົມເປັນ
  ຜົວຄົນທີ4ທີ່ແມ່ຮູ້ຢູ່ຮ້ານເສີມສວຍທີ່ເພິ່ນເຮັດວຽກ ຕອນນັ້ນພໍ່ທົມພາເມຍເພິ່ນມາເຮັດຜົມ,
  4-5 ເດືອນຕ່ມາ ແມ່ກໍ່ມີໂອກາດໄດ້ພົບພໍ່ທົມີກເທື່ອນຶ່ງຢູ່ຕະລາດອາເຈົາ ແລະເມື່ອຮູ້ວ່າພໍ່ທົມ
  ກາຍເປັນພໍ່ໝ້າຍ ແມ່ກໍ່ເລີຍຍອມຮັບເອົາພໍ່ທົມເປັນຜົວຄົນທີ4, ຂ້ອຍເປັນລູກຜົວກົກ ເພິ່ນປະ
  ກັນຕັ້ງແຕ່ຂ້ອຍຮຽນຢູ່ປໍ1 ຢູ່ນຳພໍຈົນຈົບປະຖົມ ທົນຕໍ່ຂີ້ປາກແມ່ນ້າບໍ່ໄດ້ກໍ່ເລີຍຫອບເຄື່ອງມາ
  ຢູ່ນຳແມ່.
  ອ້າຍທອນເປັນລູກພໍ່ທົມ ອາຍຸແກ່ກວ່າຂ້ອຍປະມານ2ປີ ເປັນໜຸ່ມທີ່ຮູບຫຼໍ່ ເຫັນກັນມື້ທຳອິດ
  ກໍ່ຍັງກ້າເຮັດຕາເຈົ້າຊູ້ໃສ່ຂ້ອຍແລ້ວຈົນຂ້ອຍອາຍ, ອ້າຍທອນຢູ່ຕ່າງເມືອງ ຂີ່ລົດປະມານ4ຊົ່ວ
  ໂມງປາຍ ບໍ່ມັກໂທແຕ່ມັກຫຼິ້ນ text ແລະເທັກມາແຕ່ລະເທື່ອກໍ່່ມີລັກສະນະແບບຊູ້ສາວ ຕອນ
  ນັ້ນຂ້ອຍມີແຟນຢູ່ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຕໍ່ກອນນຳ ຄິດວ່າລາວຄົງເປັນໂລກຈິດ ພໍ່ເອົາແມ່ເຂົາແລ້ວລູກຍັງຊິ
  ມາເອົາລູກອີກ ຟ້າຊິຜ່າຕາຍ.
  ໝູ່ກະແດະພາກັນຕົບມືດີໃຈທີ່ໄດ້ຍຂ້ອຍເວົ້າສູ່ຟັງວ່າອ້າຍທົມຈະຍ້າຍມາຢູ່ນຳເພາະລາວຖືກ
  ົ່ສົ່ງມາເຮັດວຽກຢູເມີລິນຊຶ່ງຫ່າງໃກຈາກຄຸ້ມຂອຢູ່ປະມານ 20 ກ່ວານາທີ, ຂ້ອຍກັບພໍ່ທົມຢາກ
  ໃຫ້ອ້າທອນຢູ່ຕ່າງ ແຕ່ແມ່ພັດຊັກແມ່ນ້ຳທັງຫ້າມາອ້າງຈົນພໍ່ທົມຍອມເຮັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງແມ່
  ຜູ່ເປັນ boss. ອີ່ຈີວົ້າໃຫ້ຂ້ອຍວ່າ ຂ້ອຍຫຼົງຮັກອ້າຍທອນຢ່າງບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວຈຶ່ງເກັບເອົາເລື່ອງຂອງ
  ລາວໄປເລົ່າສູ່ເຂົາເຈົ້າຟັງບໍ່ເວັ້ນມື້ຈົນເຂົາເບື່ອຟັງ ຢາກເຮັດຫຍັງກໍ່ເຮັດໄປໂລດ ຖ້າບໍ່ກ້າເຮັດຊິ
  ໄປເຮັດໃຫ້, ອີ່ເບັນຫີຫຼວງເວົ້າຕັດຂຶ້ນກ່ອນຊິໂດດຂຶ້ນລົດໄປກັບເສ້ຍປາງ.
  ມື້ນັ້ນ ອ້າຍທອນພາໄປລ້ຽງແໜມເນື່ອງຢູ່ເຕ2 ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຢາກກິນຂອງຟຣີກໍ່ເລີຍໃຫ້ແຕ່3ຄົນ
  ພໍ່ແມ່ລູກເຂົາໄປ ສ່ວນຂ້ອຍຂຶ້ນລົດໄປນຳອີ່ຈີໄປກິນບາບີຄິວຢູ່ເຮືອນແຟນມັນກ່ອນພວກເພິ່ນ
  ອອກເຮືອນໄປກິນແໜມເນືອງ. ອີ່ຈີມາສົ່ງຂ້ອຍປະມານ 11 ໂມງປາຍ, ເຫັນໄຟໂທລະທັດວິບ
  ແວບຢູ່ແຕ່ບໍ່ມີໃຜລຸກມາໄຂປະຕູໃຫ້ກໍ່ເລີຍປີນເຂົ້າທາງຂ້າງ. ພໍຍ່າງກາຍປະຕູປ່ອງຢ້ຽມຫ້ອງ
  ອ້າຍທອນກໍໄດ້ຍິນສຽງຄົນຄາງໃສ່ກັນຄືໃນໜັງເອັກ ຄິດວ່າອ້າຍທອນຄົງແງ້ນຈຶ່ງເປີດໜັງເອັກ
  ເບິ່ງ ແລະດ້ວຍຄວາມຢາກຮູ້ວ່າລາວຊິຊັກວ່າວຄືລາວເຄີຍບອກຕອນtextກັນຫຼືບໍຈຶ່ງລັກສ່ອງ
  ຕາມຫຼືບຜ້າກັ້ງທີ່ດຶງເຂົ້າບໍ່ແຈບ. ຕົກໃຈເກືອບເປັນຊ໋ອກຕາຍເມື່ອຮູ້ວ່າຜູ່ຍິງທີ່ອ້າຍທອນນອນ
  ເຕັງຢູ່ນ້ນແມ່ນແມ່ທີ່ຂ້ອຍຮັກແລະບູຊາ ບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນເລີຍວ່າເພິ່ນຈຫຼິ້ນກັບລູກນ້າຄືຄົນອື່ນໆ.
  ນັບແຕ່ຄືນນັ້ນເປັນຕົ້ນມາຂ້ອຍກໍ່ສິ້ງຊອມເບິ່ງການກະທຳຂອງອ້າຍທອນແລະແມ່ ແຕ່ບໍ່ເຫັນເຂົາ
  ເຮັດຫຍັງກັນເປີດແປນ ເຫັນອ້າຍທອນຍ່າງອອກມາຈາກຫ້ອງນອນແມ່ແຕ່ພໍ່ທົມກໍ່່ຢູໃນຫ້ອງ
  ຫຼືວ່າແມ່ຂ້ອຍຫຼິ້ນພໍ່ຫິ້ນລູກສອງຄົນພ້ອມກັນ, ຄິດມາແລ້ວກໍ່ຕ້ອງຂໍໂຕໄປປ່ຽນສະຫຼິບກ່ອນ.

 11. ຈ່ອຍຍາວ
  September 16, 2014 at 5:29 pm

  ແຕ່ກ່ອນຂ້ອຍບໍ່ມັກໄປພົວພັນກັບນ້ອງສາວທີ່ພໍ່ໄດ້ກັບເມຍໃໝ່ເພາະໄປຍາມໃດກໍ່ຖືກພໍ່ໄຖເງິນ
  ມີແຕ່ເອື້ອຍນາຫັ້ນລະທຽວໄປຫານ້ອງສາວແລະພາໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ນ້ອງ
  ສາວຕ້ອງການ ຈະອອກໄປກິນເຂົ້າຮ່ວມກັນແຕ່ສະເພາະຍາມສະຫຼອງວັນເກີດ ແລະລົມກັນ
  ອອນລາວເທົ່ານັ້ນ.
  ຕອນນັ້ນ ພໍ່ກັບແມ່ໃໝ່ຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄປສົ່ງສະການພໍ່ເຖົ້າຢູ່ກຸງເຊອູນ ນ້ອງນິກນ້ອງເປິ້ນບໍ່ສາ
  ມາດຂາດຮຽນໄປນຳໄດ້ ຂ້ອຍກັບເອື້ອຍນາເລີຍປ່ຽນຜຽນກັນໄປນອນເປັນໝູ່ນ້ອງຕາມທີ່ແມ່
  ຂໍຮ້ອງ ໃຈແທ້ເຂົາກໍ່ຢາກຢູ່ແຕ່ສອງເອື້ອຍນ້ອງເຂົາຫັ້ນລະເພາະນ້ອງນິກຢາກມີເວລາເອົາແຟນ
  ມາຫາຄວາມສຸກກັນຢູ່ເຮືອນບໍ່ຕ້ອງພາກັນໄປເຮັດຢູ່ບ່ອນອື່ນ ຖ້າມີເອື້ອຍນາຢູ່ໝໍນັ້ນເກງໃຈບໍ່ກ້າ
  ເຮັດຫຍັງອອກໜ້າອອກຕາ ຊິນອນຂາກ່າຍກັນຄືຕອນຂ້ອຍໄປຢູ່ນຳຫັ້ນ ຖືກເອື້ອຍນາໄລ່ອອກ
  ເຮືອນໂລດລະເພະເອື້ອຍຂ້ອຍບໍ່ຢາກໃຫ້ນ້ອງທ້ອງປຸ້ງກ່ອນແຕ່ງ ແຕ່ຂ້ອຍບໍຫ້າມບໍ່ຫວງ ຖ້າແນ່
  ກ່ໍເຮັດໃຫ້ເບິ່ງໂລດບໍ່ຕ້ອງເຮັດລັບໆລີ້.
  ຄືນນັ້ນຖືກຜຽນຂ້ອຍໄປຢູ່ນຳນ້ອງ ໝໍຈອນເລີຍຊື້ Smirnoff Vodka ມາສູ່ນ້ອງນິກເພາະລົດມັນ
  ຫວານກິນງ່າຍ ບໍ່ປຸກບໍ່ຂົມຄື Beck ສ່ວນນ້ອງເປິ້ນກິນ Seagram’s ລົດ strawberry ກິນສອງ
  ແກ້ວກໍ່ໜ້າແດງຫາວນອນວາບໆຈົນຕ້ອງໄດ້ອຸ້ມເຂົ້າໄປຫ້ອງນອນຕາມນ້ອງນິກບອກ. “Don’t
  leave alone my dear brother.” ນ້ອງເປິ້ນອ້ອນວອນແລະດຶງມືຂ້ອຍໄວ້ຈົນຂ້ອຍໃຈອ່ອນລົ້ມ
  ົຕົວລົງນອນກອດນ້ອງສາວຕາມທີ່ລາວຕ້ອງການ. ” Show me how good you are brother”
  ນ້ອງເປິ້ນເວົາອອກມາດ້ວຍສຽງແຫບແຫ້ງເມື່ອຂ້ອຍລະດົມຈູບຕາມເຕົ້ານ້ອຍແລະຄ່ອຍໆເລື່ອນ
  ລົງມາຫາທ້ອງນ້ອຍແລະນາຫຼຸບຂອງນ້ອງທີ່ຂາດຄົນຊ່າວເປັນເວລາ 16 ປີ. ແກ້ສະຫຼິບຕົວນ້ອຍໆ
  ອອກແລ້ວກໍ່ໃຊ້ລີ້ນເລຍໜໍ່ແຕດນ້ອງສາວຈົນນ້ຳເຍິ້ມໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ນິ້ວແຍພິ່ມ, ມືນ້ອຍໆອ່ອນໆ
  ຂອງນ້ອງເປິ້ນກຳຮູດໂຄຍອ້າຍຫຼິ້ນຈົນສົມໃຈຈຶ່ງຈັບຈໍ່ໃສ່ຮູຮັດໆຂອງຕົນ ແລະຂ້ອຍກໍ່ເລິ້ມເຮັດ
  ຕາມໜ້າທີ່. ໂຄຍຂອຍບໍໃຫຍພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ອງເປິ້ນເຈັບຈົນຢິກຫຼັງຂາດເປັນຕ່ອນໆ ແຕ່ໂຄຍ
  ຂ້ອຍຍາວ ສີ້ທ່າໃດກໍ່ບໍ່ຫຼຸດຄືໂຄຍໝໍຈອນ ແຕ່ຄືນນັ້ນເປີດສົດນ້ອງເປິ້ນທ່ານອນຫງາຍທຳມະດາ
  ເທື່ອຕໍ່ມາຈຶ່ງລອງສີ້ຫຼາຍໆທ່າແຕ່ບໍລືມໃສ່ Trojan ປ້ອງກັນພະຍາດແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ອງທ້ອງ
  ໄຄ່່ຂຶ້ນມາຂາຍໜ້າຂາຍຕາໃຫ້ແມ່ຄ້າປາກປາແດກສີສັງວອນວົ້າຂວັນ.

 12. ນັກສ່ອງ
  January 8, 2015 at 5:29 pm

  ເຫັນແລ້ວຢາກ

 13. ມັກຂອງໃຫຍ່
  January 17, 2015 at 6:25 pm

  ຢູ່ວຽງຈັນມີ Night club ໃດແດ່ທີ່ຄົນຕາເວັນຕົກມັກເຂົ້າ?

 14. ທ້າວເສັ້ງກີ່
  January 24, 2015 at 6:26 pm

  ພໍ່ຂ້ອຍເປັນຄົນຮູບຫຼໍ່ ມີນິໃສເຈົ້າຊູ້ ແລະເປັນເສືອຜູ່ຍິງ ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍທີ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ແນວເພິ່ນ
  ປາກເວົ້າມືບໍ່ເຖິງຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເສຍສົດໃຫ້ຜູ່ສາວທີ່ຕົນຮັກ ທີ່ຂ້ອຍຊ້ອນທ້າຍລົດສະເກມເບິນອອກໄປ
  ຊົມວິວອ່າງນ້ຳຫຸມທຸກໆທ້າຍອາທິດ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເສຍໃຈດອກທີ່ໄດ້ເສຍສົດໃຫ້ນ້າສາວຂອງລາວ
  ເຮັດໃຫ້ຈົນສາຍນ່ຽວຂາດ ຖ້ານ້າສາວແປ້ນເປັນຍິງໂສດ ຂ້ອຍຄົງໄດ້ຫອບຜ້າໄປຢູ່ເປັນລູກເປັນ
  ຜົວຂອງລາວຢ່າງມີຄວາມສຸກແລ້ວລະ 🙂

 15. ບັກລາ
  March 22, 2015 at 6:10 pm

  ເອື້ອຍໃຊ້ໄປກູ້ເຄື່ອງເລີຍຖ່າຍໄວ້ ຖ່າຍຮູບສະຫຼິບບໍ່ທັນ ລາວກູ້ໄປພັບກ່ອນ ມື້ໜ້າເດີ.
  ຂ້ອຍເຄີຍຖາມເອື້ອຍເທື່ອນຶ່ງວ່າເປັນຫຍັງເສື້ອຊ້ອນບາງໂຕກໍ່ມີນວມບາງໂຕກໍ່ບໍ່ມີ
  ລາວບອກວ່າເສື້ອໂຕບໍ່ມີນວມເອົາໄວ້ນຸ່ງເວລາຢູ່ເຮືອນ ເວລາອອກໄປນອກຈຶ່ງນຸ່ງໂຕ
  ມີນວມໃຫ້ເຂົາເບິ່ງເຫັນເປັນຄົນນົມໃຫຍ່, ຂ້ອຍຄິດໃນໃຈ ເອື້ອຍນົມໃຫຍ່ກ່ວາແມ່
  ປ້າຍັງຢາກໃຫ້ໃຫຍ່ກ່ວານີ້ອີກບໍ?
  ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະຄິດວ່າຂ້ອຍເປັນບ້າເສຍສະຕິທີ່ເອົາເລື້ອງເອື້ອຍເລື້ອງນ້ອງແລະ
  ເລື້ອງຄວາມຊົ່ວຂອງຕົນມາພິມໃຫ້ໝູ່ອ່ານ, ບໍ່ຕ້ອງຄິດໃຫ້ເມືອຍດອກ ຂ້ອຍເປັນບ້າ
  ແທ້ ເສຍສະຕິແທ້ ຖ້າຄົນດີກໍ່ຄົງບໍ່ເຮັດເຊັ່ນນີ້. ຕອນຮຽນຢູ່ຫ້ອງປໍ4 ຊິຂຶ້ນປໍ5 ພໍ່ແມ່
  ກໍ່ເຄີຍເສຍໝູແລະຄ່າທຳຂັວນໃຫ້ລູກສາວຄົນຂ້າງເຮືອນ ຍ້ອນຂ້ອຍຍົວະສາວນັ້ນ
  ໄປຈົກໄປຈັບຢຸ່ປ່າຫຍ້າຄາຫົວນາ ຕອນນັ້ນໂຄຍບໍ່ທັນສຽກ ສີ້ບໍ່ເປັນເທື່ອ, ບ່າວລຸ້ນ
  ອ້າຍບອກວ່າຖ້າໂຄຍບໍ່ສຽກ ສີ້ບໍ່ທັນໄດ້ເທື່ອ ມັນເປັນບາບແລະເກີດອາການອັກເສບ
  ຖ້າອະນາໄມບໍ່ລະອຽດ.
  ຢູ່ບ້ານມີຮອດແຕ່ຫ້ອງປໍ5 ຕ້ອງໄດ້ເຂົາມາຮຽນມໍ1ຢູ່ໃນເມືອງແລະພັກອາໃສຢູ່ກັບ
  ຄອບຄົວຂອງລຸງ, ເພິ່ນມີລູກສາວ 2 ຄົນ ລູກຊາຍຄົນນຶ່ງແຕ່ເພິ່ນເອົາເມຍແລ້ວແລະ
  ໄປຢູ່ກັບຄອບຄົວແມ່ເຖົ້າເພິ່ນ ຍັງແຕ່ເອືອຍກຸກເອື້ອຍກາຢູ່ໃຊ້ເງິນໃຊ້ຄຳຂອງລຸງຂອງ
  ປ້າໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄປຫາໄປເຮັດວຽກຫຍັງໃຫ້ເໝື່ອຍຄືລູກເຕົ້າຄົນອື່ນ.
  ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າກ່ອນນັ້ນຫັ້ນມີໃຜແດ່ມາຮັບເອື້ອຍກຸກໄປສີ້ ຕອນຂ້ອຍມາຢູ່ໃໝ່ໆແມ່ນ
  ອ້າຍທອນສາທາ ດົນໆຈຶ່ງເຫັນອ້າຍດົງປ່າໄມ້ມາຮັບໄປພັບແຕ່ລາວບໍ່ມັກນອນຄ້າງຄືນ
  ນຳເອື້ອຍກຸກດອກຄືຊິແມ່ນຢ້ານເມຍຮ້າຍຄືເອື້ອຍກາເວົ້າຢອກຕິເບາະຈຶ່ງຟ້າວກັບ.
  ປ້າລຸງບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຢູ່ຕິດເຮືອນດອກ ນ່ອຍກໍ່ໄປໂຕກຽວ ນ່ອຍກໍ່ໄປກົວລາ ເວລາກັບມາ
  ກໍ່ຖືກເຊີນໄປຮ່ວມງານນັ້ນງານນີ້ເລື້ອຍ, ໄດ້ຍິນປ້າຮ້າຍໃຫ້ເທື່ອນຶ່ງວ່າ ໃຫຍ່ຫີໝອຍ
  ແລ້ວຢາກຍະໃຫ້ໃຜສີ້ກໍ່ເຊີນໂລດຄັນບໍ່ມັກດີ !
  ເອື້ອຍກາເປັນຄົນຮຽບຮ້ອຍບໍ່ມັກນຸ່ງເຄື່ອງໂປ້ໂຊນົມຄືເອື້ອຍກຸກດອກ, ສະຫຼິບເສື້ອຊ້ອນ
  ກໍ່ແກ້ພັບໄວ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຮອດຍາມຊັກກໍ່ຊັກເອງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຜູ່ນັ້ນຜູ່ນີ້ຊັກໃຫ້
  ຂ້ອຍໝາຍເຖິງໃຊ້ແມ່ບ້ານທີ່ເພິ່ນຈ້າງມາເຮັດວຽກໃນເຮືອນເດືອນລະລ້ານປາຍກີບ.
  ຖ້າຈື່ບໍ່ຜິດອາວສົມການເງິນມາຕິດເອື້ອຍກຸກຕອນຂ້ອຍຮຽນຢູ່ມໍ4, ອາວສົມເປັນພໍ່ຮ້າງ
  ເອື້ອຍລຸງຂ້ອຍວ່າອ້າຍໆ ແຕ່ພໍລຸງເຜີພັດຍົວະຕອກດາກລູກສາວອ້າຍຈົນລາວຕິດໃຈ
  ລຸງປ້າຢ້ານເສຍໜ້າກໍ່ເລີຍໃຫ້ຜູກຂໍ່ຕໍ່ແຂນເປັນຜົວເມຍກັນແລະສົ່ງໄປຢູ່ມະນິລາເພື່ອ
  ດູແລທຸລະກິດ, ດຽວນີ້ໄດ້ລູກສອງຄົນແລ້ວແຕ່ຍັງເປັນເບ້ຍຢູ່.

 16. ຕັນຫາແຮງ
  March 23, 2015 at 4:44 pm

  ເບິ່ງຮູບສາວນີ້ແລ້ວຄິດຮອດນ້ອງໃພ້ຮ້າງ. 🙂

 17. Boby
  April 5, 2015 at 5:50 pm

  ສັງຄົມບ້ານເຮົາມີພໍ່ນ້າຫຼາຍຄົນເອົາລູກສາວນ້າເຮັດເມຍ, ຫຼາຍຄົນກໍ່ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກຂີ້ໄກ່
  ຍ້ອນຂົ່ມຂືນເອົາ ແລະກໍ່ມີຫຼາຍຄົນກໍ່ໄດ້ຍ້ອນຄວາມຍິນຍອມຕົກລົງປົງໃຈຂອງລູກສາວ.
  ພີ່ນ້ອງຂ້ອຍບັກນຶ່ງກໍ່ນ່ຳທັງແມ່ແລະລູກສາວ, ເຂົາເຊື່ອກັນວ່າ ບັກນຶ່ງກັບອີ່ບົວເຄີຍເປັນ
  ຜົວເມຍກັນໃນຊາດປາງກ່ອນ ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ວົນວຽນມາພໍ້ກັນແລະເອົາກັນອີກ ສ່ວນແມ່ອີ່ບົວ
  ຊາດກ່ອນກໍ່ເຄີຍຍາດຜົວຂອງແມ່ ຊາດນີ້ຈຶ່ງຖືກລູກສາວຍາດເອົາຜົວຄືນ.
  “ກູເອົາກັບອີ່ບາງກໍ່ຍ້ອນອີ່ຕົນມັນ ຢາກລ້ຽງລູກຊ່ອຍມັນ.” ບັກນຶ່ງເວົ້າໃຫ້ຟັງຕໍ່ໜ້າເມຍ
  ທັງສອງ. “ອ້າຍນຶ່ງເປັນຄົນດີ ເຫັນຂ້ອຍຕຳເຂົ້າຕັກນ້ຳຄົນດຽວ ລາວກໍ່ມາຊົດຊ່ອຍໝົດ
  ທຸກແນວ…” ສາວບາງຢຸດເວົ້າເມື່ອບັກນຶ່ງຫຼອດຂຶ້ນວ່າ ” ເຫັນຄົນຕົກເບັດກະຊ່ອຍລະເນາະ !”
  4 ຄົນພວກຂ້ອຍພາກັນຫົວຂຶ້ນພ້ອມໆກັນກ່ອນຈະຊວນກັນຍົກຈອກເບຍຂຶ້ນລ່ອງຄໍ.
  “ບົວ…ເວົ້າໃຫ້ກູຟັງໄດ້ບໍ່ ມຶງມັກພໍ່ມຶງຕອນໃດ?” ຂ້ອຍງວກໜ້າໄປຖາມອີ່ບົວທີ່ນັ່ງກອດນັ່ງ
  ເຟືອບັກນຶ່ງຢູ່ຂ້າງຊ້າຍມືຂອງຂ້ອຍ. ນັ່ງຄຶດດົນເຕີບ ອີ່ບົວກໍ່ເວົ້າຂຶ້ນວ່າ:
  “ມັກແຮງໆກະຕອນເຫັນອີ່ພໍ່ເຮັດອີ່ແມ່ຢູ່ຖຽງນາ, ແຕ່ກ່ອນເຫັນແຕ່ເພິ່ນໂກ້ຍໃສ່ກັນຕອນ
  ຂ້ອຍແຈ້ງ ເຫັນເປັນເງົາງບໆແງັບໆ ບໍ່ເຫັນຄັກຄືຕອນຢູ່ຖຽງນາ.”
  “ກະໃຜຊິຮູ້ຈັກວ່າມຶງຊິມາຮອດອອກມານາ ອ້າຍນຶ່ງຢາກກໍ່ໃຫ້ລາວລະເນາະ.” ສາວບາງ
  ແນມເບິ່ງໜ້າຂ້ອຍເພື່ອຢາກໃຫ້ຂ້ອຍຮັບຮູ້ນຳວ່າລາວບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈໃຫ້ລູກເຕົ້າເຫັນແນວ
  ບໍ່ດີບໍ່ງາມ. ມື້ນັ້ນເອື້ອຍຄູບໍ່ມາ ອີ່ບົວກໍ່ເລີຍອອກໄປນາຊ່ອຍມັດກ້າຕາມພໍ່ເຖົ້າບອກ.
  “ໂຕເດ໋ຊັ້ນ ຄິດຈັ່ງໃດ໋ຈຶ່ງຮື້ສິ້ນອີ່ບົວ?” ຂ້ອຍຖາມບັກນຶ່ງກ່ອນຈະຊ້ຳເບຍທີ່ເຫຼືອຂ້ອນຈອກ.
  “ເວົ້າແຈ້ງໆ ຢາກເຮັດອີ່ບົວແຕ່ຕອນພາມັນໄປສ້ອນກຸ້ງພຸ້ນລະ ແຕ່ອົດໃຈໄວ້ໃຫ້ມັນຈົບມໍ
  ກ່ອນຊັ້ນນະ.” ບັກນຶ່ງເຊົາເວົ້າ ແລະພວກຂ້ອຍກໍຢຸດການສົນທະນາເລື່ອງນີ້ມື່ອໄດ້ຍິນສຽງ
  ລົດອີຊູຊູຂອງພໍ່ຖົ້າບັກນຶ່ງດັງຫື່ນໆແລ່ນເຂົ້າມາຈອດຢູ່ໜ້າບ້ານ.

 18. ບັກລົ້ວ
  April 30, 2015 at 6:14 pm

  ເກັບຕົກເລື່ອງນີ້ຈາກເວັບລາມົກຕ່າງປະເທດ ອ່ານແລ້ວຄ້າຍໆຄືເລື່ອງ TABOO 2
  ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງອ້າຍກັບນ້ອງສາວແລ້ວລາມໄປຮອດແມ່ຜູ່ບັງເກີດເກົ້າ
  ຊຶ່ງເປັນການກະທຳທີ່ຜິດກົດຂອງມະນຸດທີ່ຖືວ່າເປັນສັດປະເສີດທີ່ສຸດໃນບັນດາສັດທັງຫຼາຍ.
  ໝໍ Paul ເລົ່າວ່າ:

  ພໍ່ແມ່ປະຮ້າງກັນຕັ້ງແຕ່ຂ້ອຍຍັງຮຽນຢູ່ຫ້ອງປໍ5 Nina ຮຽນຢູ່ປ2, ດ້ວຍເຫດຜົນບາງຢ່າງ
  ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງເງິນດອກລ້ຽງດູລູກດອກເພາະເງິນເດືອນແມ່ກໍ່ຫຼາຍພໍລ້ຽງພວກຂ້ອຍກຸ້ມຢູ່
  ແຕ່ຍ້ອນພໍ່ເປັນຄົນມັກຫຼິ້ນ ຍ້າຍໄປຢູ່ບ້ານນັ້ນເມືອງນີ້ເລື້ອຍ ສານຈຶ່ງຕັດສິນໃຫ້ພວກຂ້ອຍ
  ຢູ່ນຳແມ່ ພໍ່ສາມາດມາຢາມມາຮັບໄປຢູ່ນຳໄດ້ຍາມພັກແລ້ງ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ເຄີຍມາຮັບພວກ
  ຂ້ອຍໄປຫຼິ້ນໄປຢູ່ນຳຈັກເທື່ອດອກ ຂະໜາດໂທໄປຫາກໍ່ຍັງເວົ້ານຳໜ້ອຍດຽວບໍ່ສົມກັບ
  ືNina ຄິດຮອດ ແມ່ບອກວ່າພໍ່ເມົາຫີນ້ອຍ ມັນສັ່ງບໍ່ໃຫ້ເວົ້າຕິເບາະຈຶ່ງຟ້າວວາງສາຍ !
  ເຖິງວ່າຈະມີຫ້ອງນອນສ່ວນຕົວ ແຕ່ຂ້ອຍກັບ Nina ມັກຫອບຜ້າຫອບໝອນໄປນອນກອດ
  ແມ່, ເພິ່ນເວົ້າຢອກວ່າເປັນບ່າວແລ້ວມານອນນຳແມ່ແບບນີ້ບໍ່ອາຍໝູ່ຫວາ? ຂ້ອຍບໍ່ທັນອ້າ
  ປາກຕອງດອກ Nina ກໍ່ຕອບຂຶ້ນວ່າບໍ່ຕ້ອງອາຍດອກ ບໍ່ມີໃຜຮູ້ດອກວ່າພວກເຮົານອນນຳ
  ກັນມີຄວາມສຸກນຳກັນແບບນີ້ນະ !
  ຕອນນັ້ນຂ້ອຍຍັງຮູ້ສຶກວ່າເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ ບໍ່ທັນຮູ້ມັກຜູ່ສາວດອກແຕ່ເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງສາວ
  ຕຸຫົດນ້ຳສວນດອກໄມ້ກໍ່ປີນຂັ້ນໄດຂຶ້ນໄປລົມຫຼິ້ນຕາມປະສາຄົນເຮືອນໃກ້ແລະຮຽນນຳກັນ
  ບາງມື້ສາວຕຸກໍ່ປີນຮົ້ວມາຫຼິ້ນເກມນຳ ຈົນແມ່ຂອງລາວສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາເອີ້ນ ລາວຈຶ່ງປີນຮົ້ວ
  ຄືນເມືອ. “ພາກັນຫຼິ້ນເກມຫຍັງມື້ນີ້?” ແມ່ໂອບກອດຂ້ອຍເຂົ້າໄປແນບຮ່າງຄີງຂອງເພິ່ນແລະ
  ຖາມຂຶ້ນກ່ອນຈະຫອມແກ້ມຂ້ອຍ, ຂ້ອຍກໍ່ຕອບວ່າຫຼິ້ນເກມ Super Mario ແລະເພິ່ນກໍ່ຖາມ
  ວ່າຂ້ອຍຄິດຫຍັງກັບຕຸ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ວ່າໄດ້ຄິດຫຍັງ ແຕ່ເວລາຈັບມືຫຼືຕ້ອງຊຸນຮ່າງອວບໆຂາວໆ
  ຂອງຕຸແລ້ວຮູ້ສຶກຜິດປົກກະຕິວາດໃດວາດນຶ່ງ, ແມ່ຫົວຂຶ້ນຄ່ອຍໆແລ້ວຖາມວ່າຈິ໋ວຕຶງຂຶ້ນ
  ແມ່ນບໍ່? Nina ໄດ້ຍິນກໍ່ຕອບຂຶ້ນວ່າເຫັນຈິ໋ວຂ້ອຍຕຶງເລື້ອຍຕອນຕຸມາຫຼິ້ນນຳ. ຂ້ອຍຕ້ອງລຸກ
  ໄລ່ຕີ Nina ທີ່ຂາຍໜ້າຂາຍຕາຂ້ອຍໃຫ້ແມ່ຮູ້.
  ແມ່ບອກວ່າມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິສຳລັບໄວຊອນບ່າວ ຈິ໋ວຈະຕຶງຂຶ້ນມາ ບາງຄັ້ງກໍ່ມີເຫດຜົນ
  ບາງຄັ້ງກໍ່ບໍ່ມີ, ເພິ່ນອະທິບາຍເລື່ອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເພດຊາຍແຕ່ຂ້ອຍຫຼັບກ່ອນຈຶ່ງ
  ບໍ່ຮູ້ວ່າເພິ່ນອະທິບາຍຫຍັງແດ່. ຮຽນຮອດມໍ3 ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ໄປນອນນຳແມ່ອີກ ໃຫ້ແຕ່ Nina ໄປ
  ນອນນຳເພິ່ນ ລະອາຍເພາະຝັນປຽກເລື້ອຍ ບໍ່ຈື່ດອກວ່າຝັນຫຍັງ ແຕ່ມີຄາບເປື້ອນເຕັມສົ້ງ
  ຕອນຕື່ນຂຶ້ນມາລ້າງໜ້າກຽມໄປຮຽນ. ໝູ່ໃນຫ້ອງຮຽນມັກເຫ່ຂ້ອຍວ່າເປັນກະເທີຍເພາະບໍ່
  ມັກໂດດຮົ້ວໄປລົ້ວກັບເຂົາຢູ່ກ້ອງຂົວ, ສາວຕຸບອກວ່າເຂົາໄປສູບຢາ ບໍ່ໄດ້ໄປເຮັດຫຍັງດອກ
  ແລະຂ້ອຍກໍ່ບອກເຕືອນສາວຕຸຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດແຕ່ລາວກໍ່ບໍ່ຍອມເຊື່ອ.
  ພໍຂຶ້ນມາຮຽນມໍປາຍ ສາວຕຸກໍ່ໄປຮຽນໂຮງຮຽນເອກກະຊົນແລະບໍ່ໄດ້ປີນຮົ້ວຂ້າມມາຫຼິ້ນນຳ
  ຂ້ອຍອີກ ແລະເວລາຂ້ອຍເບິ່ງຮູບທີ່ລາວລົງໃນເຝັດບຸກຂ້ອຍຈະເກີດມີອາລົມທາງເພດແລະ
  ຈົກຈິ໋ວອອກມາຍອກແກ້ແງ້ນ ຈົນກະທັ່ງວັນນຶ່ງ….

 19. ບັກລົ້ວ
  April 30, 2015 at 6:35 pm

  ເບິ່ງໜັງເລື່ອງນີ້ຖ້າ, ແມ່ເຂົານອນແລ້ວຈະມາແຕ່ງຕື່ມ.

 20. Bah Lok
  May 20, 2015 at 6:14 pm

  ບໍ່ທັນໄດ້ໂຫຼດເບິ່ງດອກ ແຕ່ເຂົາວ່າເປັນເລື່ອງລະຫວ່າງບ່າວນ້ອຍຄົນນຶ່ງທີ່ຖືກແມ່ຂອງໝູ່ຮ່ວມຮຽນ
  ຍົວສີ້. ໃນຊີວິດຈິງກໍ່ມີກໍລະນີນີ້ນະ ແລະດຽວນີ້ເຂົາຍັງຢູ່ກິນເປັນຜົວເມຍກັນ ມີລູກໃຫຍ່ເປັນບ່າວ
  ເປັນສາວແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າໝູ່ຈະຍອມຮັບໝໍນັ້ນເປັນພໍ່ຫຼືບໍ່.
  ເລື່ອງມັນເກີດກ່ອນຫຼືຫຼັງໝໍໂຈ(ນາມສົມມຸດ)ຫອບເຄື່ອງໄປຜູ່ນຳໝໍແຈັດ(ນາມສົມມຸດ)ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່
  ຮູ້ໄດ້, ຮູ້ແຕ່ວ່່າໝໍໂຈຍ້າຍໄປຢູ່ເຮືອນຫຼັງນັ້ນບໍ່ຮອດປີ ແມ່ຫຼິນ(ນາມສົມມຸດ)ກໍ່ມີລູກ ອຳນາດການ
  ປົກຄອງບ້ານແລະຜູ່ເຖົ້າຜູ່ແກ່ໃນບ້ານກໍ່ເລີຍເອີ້ນມາສອບຖາມເພາະຜົວແມ່ຫຼິນຖືກຈັບໄປສຳມະ
  ນາຢູ່ອັດຕະປືໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ ແລະແມ່ຫຼິນກໍ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໄປຢ້ຽມຢາມຜົວ ຖ້າແມ່ຫຼິນ
  ຫຼິ້ນກັບລູກຜົວຊາວບ້ານກໍ່ຈະຖືກຈັບໄປສູນດັດສ້າງໃນຄະດີໄພສັງຄົມ ສະນັ້ນແມ່ຫຼິນກັບໝໍໂຈ
  ຈຶ່ງຮັບສາລະພາບວ່າໄດ້ລັກລອບສົມສູ່ກັນ. ຍ້ອນວ່າແມ່ຫຼິນມີຜົນງານໃຫ້ແກ່ການປະຕິວັດ ດ້ວຍ
  ການເປັນນັກສືບສອດແນມແລະສົ່ງຂ່າວໃຫ້ຝ່າຍປະເທດລາວ, ຫ້ອງການອຳນາດການປົກຄອງ
  ເມືອງຈຶ່ງສັ່ງປ່ອຍແລະອອກໜັງສືໂຍກຍ້າຍໃຫ້ແມ່ຫຼິນກັບໝໍໂຈເດີນທາງໄປຢູ່ນະຄອນຫຼວງ.

 21. Bah Lok
  May 25, 2015 at 6:25 pm

  ໃນຕາເວັນຕົກ ມັນເກີດຂຶ້ນບໍ່ຍາກດອກເລື່ອງພໍ່ສີ້ລູ ລູກສີແມ່ ອ້າຍສີ້ນ້ອງ ນ້ອງສີ້ເອື້ອຍຫັ້ນນະ
  ເພາະການຈັບມືຖືແຂນກອດຈູບກັນເປັນປະເພນີຂອງເຂົາ ແລະອີກຢ່າງຄອບຄົວເຂົາກໍ່ມີນ້ອຍ
  ຄົນ ບາງຄອບຄົວກໍ່ມີລູກຄົນດຽວ ບາງຄົນກໍ່ສອງ ນ້ອຍຄອບຄົວດອກຊິມີສາມສີ່ຄົນຄືຄົນບ້ານ
  ເຮົາ ຢາກເຮັດຫຍັງກັນກໍ່ງ່າຍ ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຫຼົບໆຊ່ອນໆພາກັນໄປລັກເຮັດຢູ່ເຮືອນພັກ ຢູ່ແຄມ
  ທາງຄືເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວລົ້ນຕະລາດໝາກບົກເມື່ອສອງສາມທິດກ່ອນຫັ້ນລະ.
  ເຖິງວ່າຫຼາຍປະເທດຈະຮ່າງກົດໝາຍອອກມາຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມສຳພັນທາງເພດລະວ່າງບຸກຄົນ
  ທີ່ມີສາຍເລືອດຮ່ວມກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ່ໃຫຍ່ກັບເດັກນ້ອຍທີ່ຍັງບໍ່ພົ້ນນິຕິພາວະ ແຕ່ມັນກໍ່
  ຍັງມີຊ່ອງວ່າງຫຼາຍຊ່ອງຈົນພວກອອກຮ່າງກົດໝາຍດັດແກ້ນຳບໍ່ທັນ.
  ຄິດວ່າຈະລອກທັນ ສຸດທ້າຍກໍ່ບໍ່ທັນຕາມເຄີຍ, ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້ານອນກ່ອນເພາະຕ້ອງໄດ້ຕື່ນແຕ່ເຊົ້າ
  ພາແມ່ເຖົ້າໄປຢາມພີ່ນ້ອງຢູ່ເມືອງຊະເງະ ເຂົ້າໄປອ່ານເອົາເອງເດີ.
  sxxstory.blogspot.com/2015/05/blog-post.html

 22. Bah Lorg
  June 8, 2015 at 4:37 pm

  ສີ້ປ້າແກ້ແງ້ນ

  ພີ່ນ້ອງຂ້ອຍອາຍຸ 50 ປາຍແລ້ວ ແຕ່ລາວຍັງດູດີ ມີເນື້ອມີໜັງ ແລະມັກຫຼິ້ນບ່າວນ້ອຍເປັນຊີວິດຈິດໃຈ
  ເວລາມາຂາຍປາ ລາວຈະມາພັກຢູ່ເຮືອນຂ້ອຍເພາະຖ້າພັກຢູ່ກັບຫຼານຂອງລາວ ລາວອອກໄປໃສມາ
  ໃສບໍ່ສະດວກ ມາພັກເຮືອນນ້ອຍໄປເດິກໄປດື່ນໄດ້ສະບາຍ ບໍ່ມີໃຜກ້າຫຍັງໃຫ້ເພາະມັນເປັນເລື່ອງ
  ສ່ວນຕົວຂອງລາວ. “ເອື້ອຍແອ໋ວ…ຂໍຝາກເຮືອນຝາກຫຼານແດ່ເດີ.” ແມ່ຂ້ອຍຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອຈາກ
  ປ້າແອ໋ວກ່ອນຈະໄປຂຶ້ນລົດນຳພໍ່ໄປຕ່າງແຂວງ ອີກ 2-3 ມື້ຈຶ່ງຈະກັບ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ເອື້ອຍນ້ອງພວກ
  ຂ້ອຍເບິ່ງແຍງກັນເອງໄດ້ ແຕ່ໃຫ້ມັນເປັນຄວາມຄື ພໍ່ແມ່ຝາກຝັງພວກຂ້ອຍກັບປ້າແອ໋ວເພາະລາວຍັງ
  ຈະຢູ່ສະສາງບັນຊີກັບບໍລິສັດທີ່ຮັບຊື້ປາກັບລາວ.
  ແລງມື້ນັ້ນ ແຕ່ງກິນໃຫ້ພວກຂ້ອຍແລ້ວ ປ້າແອ໋ວກໍ່ເຂົ້າອາບນ້ຳລ້າງເຫື່ອລ້າງໄຄທີ່ໄດ້ຈາກອາຍຄວາມ
  ຮ້ອນຂອງເຕົາໄຟແຕ່ລາວລືມຜ້າເຊັດໂຕກໍ່ເລີຍເອີ້ນໃຊ້ຂ້ອຍເອົາຜ້າຂົນໜູໄປໃຫ້, ຫ້ອງນ້ຳເຮືອນຂ້ອຍ
  ບໍມີກອນ ຖ້າປະຕູອັດຕ້ອງເຄາະຂໍອະນຸຍາດກ່ອນຈຶ່ງໄຂເຂົ້າໄປ. ຂ້ອຍເຄາະບອກປ້າສອງເທື່ອແລ້ວກໍ່
  ໄຂເຂົ້າໄປ, ປ້າຢືນບັງປະຕູແກ້ວຫ້ອງອາບ ຍື່ນແຕ່ມືມາເອົາ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍວ່າ ຂໍຢ່າງອື່ນແທນຄຳຂອບໃຈ
  ໄດ້ບໍ່ລະປ້າ? ປ້າແອ໋ວວ່າຢ່າແອບລ່ວງ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຕອບວ່າ ລ່ວງມາດົນແລ້ວ ຢາກລ່ວງກັບປ້າລອງ
  ເບິ່ງ. ເວົ້າແລ້ວກໍ່ຈົກໂຄຍອອກມາໃຫ້ປ້າເບິ່ງໃນຂະນະເພິ່ນຢືນເຊັດໂຕ, ເພິ່ນຮັດເອິກແລ້ວກໍ່ກ້າຂາ
  ອອກຈາກຫ້ອງອາບນ້ຳ ຈັບໂຄຍຂ້ອຍຫຼິ້ນບຶດນຶ່ງຈຶ່ງນັ່ງລົມອົມໃຫ້ຈົນມັນແຂງເຕັມສ່ວນຈຶ່ງໂກ່ງຫຼັງໃຫ້
  ຂ້ອຍສີ້, ສີ້ແລ້ວກໍ່ບອກໃຫ້ຂ້ອຍອອກຈາກຫ້ອງນ້ຳ ບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍຢືນເບິ່ງຕອນເພິ່ນລ້າງຫີ.

 23. พ่อช่วยด้วย
  June 11, 2015 at 11:30 pm

  คืนนี้ฉันหงุดหงิดเป็นอย่างยิ่ง อารมณ์ไม่ดีเอาซะเลย ต้องเข้าไปเคาะที่ห้องของพ่อกับแม่
  “ก็อกๆๆ คุณพ่อคุณแม่ค่ะ เจ๋งมีเรื่องจะปรึกษานิดหน่อย”
  “มา..เข้ามาลูก…มีอะไรร้ายแรงหรือเปล่าลูก”
  “ค่ะ”จาก ความไม่ลงรอยกับสามี ไม่ว่าจะเรื่องความไม่รับผิดชอบครอบครัว เรื่องค่าใช้จ่าย พูดจาไม่เข้าหู และแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงก็เห็นแก่ตัว ฉันเลยต้องเล่าให้พ่อกับแม่ฟังอย่างหมดเปลือก
  “พ่อกับแม่เองก็เห็นเช่นนั้นเหมือนกัน ดีน่ะที่ลูกยังอยู่ที่บ้านเรานี่ถ้าเกิดแยกออกไปอยู่ที่อื่นคงลำบากกว่านี้น่ะลูก”
  “แล้วหนูจะทำไงดีค่ะ”
  “เจ๋ง เรื่องความรับผิดชอบ เรื่องนิสัยของผัวแก แม่ว่าเราคงแก้ยากน่ะลูก แต่ถ้าเรื่องบนเตียงแม่ว่าพ่อพอจะช่วยได้นะ”
  “หมาย ความว่าไงค่ะแม่”ฉันเพิ่งสังเกตพ่อกับแม่ตอนนี้เองว่าทั้งคู่แต่งกาย ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าไหร่ แม่นุ่งผ้าเช็ดตัวกระโจมอก ส่วนพ่อนุ่งผ้าผืนเดียว
  “เจ๋ง มานั่งใกล้ๆพ่อหน่อย” ฉันเข้าไปนั่งข้างๆพ่อโดยไม่ทันตั้งตัวมือพ่อคว้าหมับมาที่โคกหีของฉัน
  “อุ๊ย…พ่อ”
  “ฮือ…หี ใหญ่ไม่แพ้แม่เราเลยน่ะนี่”ฉันเองลืมนึกไปว่าตัวเองแต่งกายด้วยชุด นอนบางๆชั้นในก็ไม่ได้ใส่ พ่อกดฉันเบาๆให้นอนบนเตียงฉันก็โอนตามอย่างว่าง่าย แล้วพ่อก็จัดการเลิกชุดนอนฉันขึ้นมาวางไว้ที่หน้าท้องก้มหน้าลงมาดมที่หีของ ฉัน
  “มา…ขอพ่อเลียหีลูกหน่อยน่ะ”พ่อพูดแค่นั้นก็ก้มหน้าเอามือแหวกแคม เลียที่ เม็ดแตดฉัน โอย..ให้ตายสิ ตั้งแต่ฉันมีผัวมา ฉันเคยโดนเลียหีวันนี้เอง มันเสียวมาก ลิ้นของพ่อลากขึ้นลงที่แคมหี แล้วดูดที่เม็ดแตด
  “ซี๊ด….พ่อจ๋า…ซี๊ด…..เสียวจัง…”ฉันดิ้นพล่าน มันเสียวจริงๆ พ่อยังเอาจมูกสูดดมที่รูหี ขยี้ที่รูและแตด พ่อลากลิ้นมาที่บริเวณก้น โอย…ฉันเหมือนจะขาดใจตาย
  “พ่อ…หนู…จะออก แล้ว….ซี๊ด…..โอ๊ย…..ออกแล้ว….พ่อจ๋าหนูออกแล้ว ..ซี๊ด…..”ฉันเพิ่งรู้สึกถึงสุดยอดครั้งแรกในชีวิตในเวลาไม่นานจากพ่อฉัน เอง แต่พ่อยังไม่หยุดเท่านั้น พ่อค่อยๆถอดชุดนอนฉันมาทางหัว แล้วพ่อก็นอนทาบที่ตัวฉัน ปากพ่อประกบจูบที่ปากฉัน ฉันแลกลิ้นกับพ่อเหมือนหื่นกระหาย มือของพ่อลูบที่นมของฉัน ฉันรู้สึกถึงควยของพ่อที่ป้วนเปี้ยนที่รูหี โอย…ฉันโดนโจมตีหลายๆจุดพร้อมกัน
  “อุ๊ย….ซี๊ด….”ฉันต้องร้องออกมา เพราะควยของพ่อมันเข้าไปในรูหีแล้ว ฉันรู้สึกได้ถึงความแน่นที่รูหี พ่อยังคงคาไว้เพียงเท่านั้นแล้วพ่อก็ลุกขึ้นนั่งจับขาฉันขึ้นพาดบ่า ฉันก้มมองที่หีตัวเอง โอว…ควยของพ่อเป็นมันเลื่อมมันเข้าไปลึกแล้วน่ะ แต่ยังเหลืออีกมากเหลือเกิน พ่อค่อยๆกดเข้ามาทีละนิดๆ
  “ซี๊ด…พ่อจ๋า ……เสียวเหลือเกิน” แล้วพ่อก็กดที่เดียวมิดรูหีเลย เสียงหนอกเรากระทบกันถี่ขึ้น ฉันไม่เคยโดนเย็ดอย่างนี้มาก่อนเลย มันเข้าลึกมาก
  “พ่อจ๋า…หนู…ซี๊ด…..อา……พ่อจ๋า..แน่นรูหีจัง.. หนูไม่เคยโดนเย็ด แล้วเสียวอย่างนี้เลย…โอ๊ย…พ่อจ๋า..เย็ดแรงๆก็ได้หนูชอบจัง…พ่อจ๋า ..เย็ดหนูทุกวันได้ไหมจ๊ะ…พ่อเย็ดมันจัง หนูรักพ่อที่สุดเลย โอ๊ย….ซี๊ด…..เสียวจัง”ฉันร้องครางตลอดเวลาที่พ่อกระแทกควยเข้าออกรูหี ฉันมีความสุขที่สุดตั้งแต่รู้จักเย็ดมา มิน่าหละแม่กับพ่อถึงรักกันมาก
  “ซี๊ด…พ่อ จ๋า..หนูจะออกแล้ว….ซี๊ด……พ่อ…หนู…ออกแล้ว….โอ๊ย ….พ่อ…ออกแล้ว…ซี๊ด…..”โอว…นี่น้ำฉันออกถึงสองครั้งติดๆกัน พ่อเย็ดฉันจนน้ำออก แต่พ่อยังไม่ออกอีกหรือนี่
  “เป็นไงลูก…ดีไม๊”
  “ค่ะ…พ่อขา….หนูมีความสุขที่สุด…หนูไม่เคยมีถึงสุดยอดมาก่อนเลย หนูรักพ่อค่ะ”
  “เออ…แม่ …เดี๋ยวพ่อขอเย็ดให้น้ำออกในรูหีลูกหน่อยน่ะ…เดี๋ยวพ่อค่อย เย็ดแม่ต่อน่ะ”ฉันเห็นแม่พยักหน้า พ่อหันมาจับฉันให้นอนคว่ำ จับโก้งโค้ง
  “เดี๋ยวพ่อขอเย็ดลูกอีกน่ะ…”ฉันไม่พูดอะไร
  “ซี๊ด…พ่อ…ท่านี้ลึกจัง ควยพ่อชนมดลูกหนูเลย”
  “ทำไม…ผัวหนูไม่เคยเย็ดแบบนี้เหรอ”
  “ไม่ค่ะ…ซี๊ด…พ่อ… เสียวมากเลย…”
  “หีลูกก็เย็ดดีจัง….ยังแน่นอยู่เลยลูก…วันหลังพ่อขอเย็ดอีกน่ะ…”
  “ค่ะพ่อ…หนูจะมาให้พ่อเย็ดทุกวันเลย…ว่าแต่พ่อจะไหวหรือเปล่าค่ะ…แล้วแม่หละ”
  “ไม่เป็นไรลูก…เราก็เย็ดพร้อมๆกัน ว่าแต่ลูกเหอะชอบเย็ดเหมือนแม่หรือเปล่า แม่ลูกหนะพ่อต้องเย็ดทุกวันเลยน่ะ”
  “จริงหรือค่ะ…หนูเพิ่งรู้ว่าแม่ก็ชอบเย็ด….หนูคงขาดควยพ่อไม่ได้แล้วหละ…พ่อจ๋า….หนูจะออกอีกแล้วน่ะ”
  “ดีลูก…เราออกพร้อมกันน่ะ…พ่อก็จะออกแล้ว…หีลูกรัดควยพ่อแน่นมาก…พ่อ…จะออกแล้วน่ะ “
  “พ่อจ๋า…หนูจะออกแล้ว…ซี๊ด….ออกแล้ว….ออกแล้ว….โอว…พ่อ…..น้ำพ่อฉีดหีแรงจัง…พ่อจ๋ามันมากเลย..ซี๊ด…พ่อ”
  “โอว…พ่อ..ออกแล้วลูก…..โอว……”
  “พ่อ จ๋า…หนูมีความสุขจัง” ฉันพร่ำรำพันบอกพ่อครั้งแล้วครั้งเล่า ใช่ฉันมีความสุขจริงๆฉันไม่เคยเป็นแบบนี้ เย็ดกันมันมีความสุขแบบนี้เอง ต่างกับผัวฉัน ทุกครั้งที่เย็ดกัน จะรู้สึกเครียด หงุดหงิด วันนี้ฉันนอนที่ห้องพ่อ ฉันขอให้พ่อเย็ดฉันอีกหลายครั้ง โดยที่มีแม่อยู่ข้างๆ บางครั้งฉันก็ดูพ่อกับแม่เย็ดกัน ฉันเพิ่งรู้ตอนนี้เองว่าแม่เย็ดเก่งมาก แม่เอาใจพ่อเก่งมาก ทั้งอมควย บางครั้งแม่ขึ้นเย็ดเอง แม่กับพ่อสอนฉันหลายอย่าง วันนี้ฉันเผลอหลับคงจะเพลียตื่นสายไปนิด ได้เสียงพ่อกับแม่อยู่ข้างนอก แต่เสียงเหมือนคนเย็ดกัน ฉันยังงง ฉันจึงเดินออกไปดู จริงด้วย แม่ยืนเกาะราวหน้าบ้าน พ่อกำลังเย็ดแม่ที่ด้านหลังอย่างเมามัน แม่กับพ่อเข้ากันดีจริงๆ ขี้เย็ดทั้งคู่ พ่อเย็ดแม่จนแม่น้ำแตกแล้ว พ่อเดินมาหาฉันแล้วจับฉันเหมือนที่ทำกับแม่ อูย…ฉันเงี่ยนอยู่แล้ว พ่อยัดที่เดียวควยมิดหีเลย สะใจฉันมาก…มันได้อารมณ์อีกแบบ…จนเราน้ำแตกทั้งคู่ ทุกวันนี้ฉันมีความสุขมาก หน้าตาสดชื่น ฉันมานอนที่ห้องพ่อกับแม่ทุกวัน แม้กระทั่งวันที่ผัวฉันอยู่ เขาก็ไม่สงสัยเลย มีบางวันฉันกับพ่อเพิ่งเย็ดกันเสร็จ กลับเข้าห้อง เจ้าผัวตัวดีดันเงี่ยนขึ้นมาขอเย็ด ฉันให้มันเย็ดขณะที่น้ำยังเต็มรูหีอยู่เลย เขาเคยถามว่าน้ำอะไร ฉันบอกว่ารีบเย็ดให้เสร็จเถอะ ไม่ต้องมาถาม ผัวฉันเย็ดไม่กี่ที น้ำก็แตกแล้ว บางวันฉันกำลังอาบบ้ำ พ่อก็ยังเคาะประตูขอเย็ดในห้องน้ำ ซึ่งฉันเองชอบมาก เพราะรู้สึกเนื้อตัวเย็นสบาย เหมือนในโลกนี้มีแค่เราสามคน เราสามารถเย็ดกันได้ทุกที่ทุกเวลา แม่ไม่เคยรังเกียจ ไม่เคยต่อว่า ขอให้ฉันมีความสุข ฉันนอนเย็ดกับพ่อแทบทุกคืน โดยมีแม่นอนข้างๆ
  มัน เหมือนคนตายอดตายอยาก เพราะฉันไม่เคยเจอ ไม่เคยมีเลย แม่คงรู้ พ่อก็คงรู้ บางคืนพ่อเย็ดฉันจนน้ำแตก4-5ครั้งแล้วพ่อก็น้ำแตกสักครั้ง ฉันนั่งดูพ่อกับแม่เย็ดกันตรงหน้า บางครั้งฉันเย็ดกับพ่อโดยที่มีแม่นั่งดูอยู่ มันทำให้ฉันมีอารมณ์มากขึ้น ฉันมองดูควยพ่อเข้ารูหีแม่ ฉันอิจฉาจริงๆ มิน่าทั้งสองถึงอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดมา ถ้อยทีถ้อยอาศัย บางครั้งก็ช้าๆบางครั้งก็รุนแรง ทั้งสองมีความลงตัวกันอย่างมาก ไม่น่าเชื่อว่าแม่ฉันเวลาโดนเย็ดแล้ว จะรุนแรงขนาดนี้ แม่ใช่แค่เย็ดแล้วน้ำออก แต่เกิดจากความรัก ความเข้าใจของทั้งสองที่จะเย็ดกันอย่างมีความสุข ฉันรักพ่อรักแม่ ฉันมีความสุขที่สุดแล้ว.

  ມີແທ້ບໍ່ຫວາເລື່ອງແບບນີ້?

 24. ບ້າລອກ
  June 19, 2015 at 5:44 pm

  ເກັບຕົກເລື່ອງນີ້ຈາກເວັບຕ່າງປະເທດ ບໍ່ແມ່ນປະສົບການດ້ວຍຕົນເອງດອກ.

  ແມ່ຮ້າງນ້ອຍ

  Lisa ເປັນເພື່ອນຮ່ວມຮຽນຂອງລູກສາວທີ່ມີແວວສົນໃຈໃນເລື່ອງຮັກໆໄຄ່ໆ
  ມາແຕ່ຕອນເປັນນັກຮຽນປະຖົມ ມີແຟນເປັນບ່າວມັດທະຍົມປາຍ ລາວວ່າ
  ຜູ່ບ່າວລຸ້ນດຽວກັນບໍ່ຮູ້ເອົາໃຈ ບ່າວລຸ້ນອ້າຍຫຼາຍໆປີເຂົາເອົາໃຈດີແລະຮູ້
  ສຶກສະບາຍໃຈໄຮ້ກັງວົນເມື່ອໄດ້ໄປມາກັບເຂົາເຈົ້າ. ຂ້ອຍບໍ່ຄ່ອຍສະບາຍ
  ໃຈປານໃດທີ່ລິຊາຄອບພໍ່ແມ່ມານອນບ້ານຂ້ອຍ ແຕ່ລັກອອກໄປກັບຜູ່ບ່າວ
  ລູກສາວກໍ່ວ່າເຂົາໄປເບິ່ງໜັງ ໄປຫຼິ້ນແຟຊື່ໆ ບໍ່ໄດ້ໄປໂລໆເລໆ ແຕ່ເຊື່ອໝັ້ນ
  ວ່າລູກສາວຂອງຕົນຄົງບໍ່ມີຫຍັງກັບຜູ່ບ່າວເຫຼົ່ານັ້ນເພາະລາວຍັງເປັນເດັກຢູ່
  ແຕ່ລິຊາຫັ້ນຕິເປັນສາວນ້ອຍນົມເຕັມເອິກ ຜູ່ບ່າວໜ້າໃດຈະອົດໃຈໄດ້ລະ
  ແລະອີກຢ່າງບ່າວມໍປາຍກໍ່ກຳລັງຢູ່ໄວຄະນອງ ເມື່ອມີໂອກາດແນວນີ້ພາເຂົ້າ
  ພຸ່ມໄມ້ແຄມທາງຕັບໆໃຜຊິຮູ້ໃຜຊິເຫັນ. “ອີ່ພໍ່ຄິດແຕ່ແນວຊົ່ວໆ ໃຜຊິເຮັດ
  ແນວນັ້ນ !” ລູກສາວເວົ້າແລະຫຼັບຕາຊັງໃສ່ຂ້ອຍກ່ອນຈະຍ່າງແກ່ວງກົ້ນເຂົ້າ
  ຫ້ອງນອນຂອງຕົນເພື່ອປ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍເຮັດຫຍັງກັບແມ່ມັນສະດວກ.
  ເມຍຂ້ອຍອາຍຸລື່ນຂ້ອຍ 17 ປີ ແຕ່ເວົ້າເລື່ອງສີ້ຫັນໃສ່ປານໝາກຄ່າງ, ລາວ
  ວ່າ ຕອນນັ້ນບໍ່ຮູ້ດອກເລື່ອງສີ້ເລື່ອງເຊີງແລະບໍ່ໄດ້ເຄີຍຄິດດອກວ່າຊິຍົ້ວະ
  ຍວນກວນໃຈຄົນເຖົ້າແລະບໍ່ນຶກວ່າຈະມີຄົນເຖົ້າຫື່ນແບບນີ້ ເພິ່ນຫາບີບຂາ
  ນວດແຂ່ງໃຫ້ເພິ່ນກໍ່ບີບລະເນາະແນວວ່າເພິ່ນກໍ່ແມ່ນໝູ່ກິນສຸກກິນດິບຂອງ
  ພໍ່ຕູ້, ພໍບີບຂຶ້ນໄປຮອດຂາໂທ້ຍ ຕູ້ກໍ່ຈັບມືລາວໄປນວດເອັນທີ່ນອນຢູ່ໃຕ້ຜ້າສະ
  ໂຫຼ້ງຂອງເພິ່ນ. ຂົນຄີງລຸກປານຖືກຜີຫຼອກພຸ້ນລະຕອນໄດ້ຈັບໂຄຍສ່ຽວພໍ່ຕູ້
  ແນວວ່າເກີດມາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຈັບໂກ້ໆແບບນີ້ ຈະຖອນມືຄືນກໍ່ຢ້ານເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ຈັບ
  ອີກກໍ່ເລີຍນວດຈົນມັນແຂງເຕັມທີ່, ຕອນສ່ຽວພໍ່ຕູ້ເດ່ມືມາຈັບມາຄັ້ນນົມຮູ້
  ສຶກສຽວຫຼາຍ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ສຽວຕອນເພິ່ນເລຍແຕດໃຫ້. ເມື່ອໄດ້ເສຍໂຕໃຫ້
  ຕູ້ເທື່ອນຶ່ງແລ້ວ ເລີກຮຽນມາກໍ່ແວ່ເກັບໝາກຂາມຫວານດ້ວຍຄວາມຫວັງ
  ຕັ້ງໃຈຢາກໃຫ້ຕູ້ເຮັດໃຫ້ຫັ້ນລະ ບາງເທື່ອເພິ່ນກໍ່ເຮັດໄດ້ ບາງເທື່ອເພິ່ນກໍ່ບໍ່
  ມີແຮງຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງຮອຍຍິ້ມໃຫ້ພໍ່ຮ້າງລຸ້ນພໍ່ ຕໍ່ມາຈຶ່ງແມ່ນບ່າວລຸ້ນນ້ອງແລະ
  ເມື່ອໄດ້ສີ້ຂ້ອຍແລ້ວກໍ່ຕິດໃຈໃນລີລາແລະຄວາມແຂງແຮງຈຶ່ງບອກຂ້ອຍ
  ຫອບເຄື່ອງມາຢູ່ນຳເປັນຜົວເລີຍສະໃຫ້ມັນແລ້ວໃຫ້ມັນທົ່ວ, ຕອນນັ້ນລູກ
  ສາວກໍ່ບໍ່ຍອມຮັບຂ້ອຍເປັນພໍ່ດອກແຕ່ເມື່ອຖືກໝູ່ເວົ້າໃຫ້ຫຼາຍມັນກໍ່ເລີຍ
  ປ່ຽນມາເອີ້ນພໍ່ແທນອ້າຍ.
  ລູກສາວຂຶ້ນມາຮຽນມໍກໍ່ບໍ່ຫ່າງເຫີນກັບລີຊາເພາະຕ່າງຄົນຕ່າງກໍ່ມີໝູ່ໃໝ່
  ຖ້າຍັງຫຼິ້ນກັບລິຊາກໍ່ຢ້ານໝູ່ເອີ້ນອີ່ຫີຄຽວຄືເຂົາເອີ້ນລິຊາທີ່ປ່ຽນບ່າວຄວງ
  ຄືປ່ຽນສະຫຼິບ ແຕ່ຕອນນີ້ລິຊາຄວງບ່າວມະຫາວິທະຍາໄລແລະກາຍເປັນ
  ສາວໄຮໂຊໄປແລ້ວ ບໍ່ຂີ່ອີກແລ້ວລົດຈັກເວັບລົດຈັກຟີໂນຫັ້ນນະ ຖ້າບໍ່ມີລົດ
  ຕິດແອແວ່ນມືດໄປຮັບ ຈ້າງອີກກະບໍ່ເຫັນນາໂນນ. “ພໍ່ກິຊິລ້ຽງລູກຊ່ອຍເຮົາ
  ເບາະຈຶ່ງບອກໃຫ້ເຮົາເຊົາໄປກັບແຂກ?” ຂ້ອຍອຶ້ງໄປເລີຍເມື່ອລິຊາຖາມ
  ແບບນີ້ ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ມີເມຍບໍ່ມີລູກທີ່ຕ້ອງລ້ຽງເກືອ ຂ້ອຍອາດຈະຮັບປາກລ້ຽງ
  ລູກຊ່ອຍແມ່ຮ້າງນ້ອຍຄົນນີ້ຢູ່ດອກ ແຕ່ຂ້ອຍຍັງມີພາລະທີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
  ຂ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ຊວນລິຊາມາເຮັດວຽກໃຫ້ໂຮງງານຕັກຫຍິບທີ່ຂ້ອຍເປັນລູກ
  ຈ້າງຢູ່ນີ້ ເຂົາຢາກໄດ້ແພັກເກີສອງແຮງງານແຕ່ລິຊາເລືອກວິທີຂາຍມູນແມ່
  ກິນດີກ່ວາເພາະມັນເປັນອາຊີບສຸດຈະລິດບໍ່ໄດ້ສໍ້ໄດ້ໂກງເງິນພາສີຂອງປະ
  ຊາຊົນກິນ ບໍ່ໄດ້ປຸ້ນຈີແລະຂາຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງຊາດກິນ.
  ລິຊາກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າລູກສາວຂອງລາວແມ່ນລູກຂອງໃຜເພາະລາວຫຼິ້ນ 3 ຄົນພ້ອມ
  ກັນແຕ່ພໍໃຫຍ່ພໍແລ່ນໄດ້ໄປເປັນຈຶ່ງສັງເກດເຫັນວ່າທິນາມີຕາຊັ້ນດຽວເໝືອນ
  ເຈັກເໝືອນແກວ ແຕ່ລູກຊາຍເຖົ້າແກ່ຄົນນັ້ນບໍ່ຍອມຮັບວ່າເປັນເລືອດເນື້ອ
  ເຊື້ອໄຂຂອງຕົນ ລິຊາຈຶ່ງຍົກທິນາໃຫ້ເປັນລູກບຸນທຳຂອງຄົນຕ່າງປະເທດທີ່
  ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ. “ເຮົາມັດແລ້ວ ພໍ່ກິບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງ ແຕຳໃນໂລດລະ 🙂 ”
  ລິຊາຊິ່ມໃສ່ຫູເມື່ອຂ້ອຍເລິ້ມເລັ່ງຄວາມໄວຂຶ້ນຕາມລິຊາຂໍຮ້ອງ.

 25. ບ້າລອກ
  June 30, 2015 at 4:44 pm

  เรื่อง ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองเมื่อผมแต่งงานกับ แฟนแล้วเราได้มาอยู่คอนโดด้วยกัน โดยแฟนผมนั้นมีน้องสาว เธอเข้ามาเรียนต่อระดับปวช.ในกรุงเทพน้องสาวแฟนผมชื่อเมย์ซึ่งนับเป็น ผู้หญิงที่ หน้าตาดีและหุ่นดีมากๆ คนหนึ่ง อายุ 17 ปี หลังจากมาเรียนได้สักพักเธอก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซึ่งผมก็มีอยู่แล้วในห้องแต่แฟนผมอาจกลัวว่าผมจะอะไรๆกับน้องเธอ เธอจึงซื้อคอมอีกตัวหนึ่งให้กับน้องสาวให้ไว้ทำงานในห้อง ปกติที่บ้านผมก็เล่นอินเตอร์เน็ตอยู่แล้วเธอจึงขอต่อใช้งานด้วยเวลาผมไม่ใช้ คอม ซึ่งผมก็ให้ไปเมื่อผมไปทำงานผมก็เล่นอินเตอร์เน็ตและใช้โปรแกรมแชทกับ เพื่อนๆ ลืมบอกไปว่าผมชอบโฟนเซ็กกับสาวๆในแชทประจำ วันหนึ่งผมเข้าไปในห้องแชทแล้วก็เจอกับนิกเนมว่า เมโลดี ผมจึงคุยกับเธอถามเธอว่าอยู่ที่ไหนเธอบอกอยู่คอนโดผมก็เอะใจจนผมสอบถามและ รู้แน่ว่าคือเมย์น้องแฟนผมนี่เอง ผมจึงชวนเธอคุยเรื่องเซ็กเธอบอกยังไม่เคยเลยถามว่าเคยโฟนไหม เธอบอกไม่เคยแต่อยากลองเหมือนกันผมก็เลยเซ็กกับเธอทางเน็ตเรียกอารมณ์ก่อน จนได้ที่แล้วผมจึงขอเธอโทรเข้าไปหาเธอให้เบอร์บ้านผมเองครับ แน่นอนน้องเมย์แน่ ผมดัดเสียงหน่อยให้เธอจำไม่ได้แล้วจึงโฟนเซ็กกับเธอสอบถามหุ่นของเธอ เธอบอก 34/25/35 แน่นอนหุ่นแบบนี้น้องเมย์แน่ผมโฟนกับเธอแบบถึงพริกถึงขิงจนเธอร้องครางไม่ เป็นสรรพเลย จนผมน้ำแตกในออฟฟิศเลย(ลืมบอกออฟฟิศผมเป็นห้องส่วนตัวและไม่มีพนักงานมาก นัก) หลังจากเสร็จแล้วผมจึงบอกว่าอยากโฟนกับเธออีกได้ไหมเธอบอกว่าได้แต่ต้องเป็น ช่วงสายเพราะอยู่กับพี่สาวและพี่เขย (ก็ตัวผมเอง) ผมจึงนัดโฟนกับเธอวันพรุ่งนี้อีกพอกลับมาบ้านเห็นเมย์แล้วอารมณ์ผมขึ้นมาก แต่ก็รอจังหวะพรุ่งนี้พอตอนเช้าแฟนผมไปทำงาน ผมแอบในห้องทำทีว่าไม่มีใครอยู่บ้าน ประมาณสิบโมงหลังจากที่ผมรอจังหวะเมย์อาบน้ำเสร็จผมจึงโทรเข้าหาเมย์ในบ้าน ผมเอง เมย์มารับโทรศัพทที่โซฟาห้องรับแขกซึ่งติดอยู่กับห้องนอนผม และห้องนอนผมก็สามารถเปิดบานเกร็ดดูได้ ผมจึงเริ่มเล้าโลมเธอสายตาก็แอบมองลอดช่องบานเกร็ดไปด้วยผมถามเธอว่าใส่ชุด อะไรอยู่ เมย์บอกนุ่งผ้าขนหนู ผมบอกให้เธอปลดผ้าขนหนู เมย์นอนบนโซฟาและเริ่มผ้าขนหนูตามที่ผมบอกให้ตายเถอะ…เมย์ถอดจริงๆ หุ่นเมย์ดีมาก นมใหญ่ประมาณ 34 หัวนมสีชมพูชูตั้งอวดสายตาผมเอวคอด สะโพกเนียน ผิวขาว ยิ่งตรงนั้นแล้วนูนอวบดีจริงๆผมคุยไปเห็นเมย์เริ่มจับหอยของตัวเองดึงขนปุย บางๆ เล่นไปมาผมมองน้องเมย์ช่วยตัวเองตาไม่กระพริบ ผมบอกให้เมย์ใช้นิ้วเขี่ยตามร่อง เมย์อ้าขาทำตามทำให้ผมเห็นหอยเมย์ถนัดๆ ตอนนิ้วเมย์เข้าไปในกลีบ ผมมีอารมณ์สุดๆ เมย์เริ่มร้องครางแอ่นก้นนิ้มมือเริ่มซุกซนอยู่ตรงกลีบผมเริ่มเล้าโลมด้วยคำ พูดไปเรื่อยๆ จนอารมณ์ผมเองก็ระงับไม่อยู่แล้ว “เมย์จ๋า ถ้าพี่อยู่กับเมย์จริงๆ ตอนนี้เมย์จะให้พี่***จริงๆ ไม๊” ผมถามเธอพลางโฟนกับเธอไปพลาง “ได้สิคะถ้าพี่อยู่จริงๆ นะเมย์จะให้พี่***ตามใจชอบเลย” เสียงเมย์ตอบมาอย่างลืมตัว“ถ้าพี่โผล่ไปหาจริงๆ เมย์ให้พี่แน่นะ” ผมถามย้ำอีกครั้ง เมย์ยังคงใช้นิ้วช่วยตัวเองอยู่ “คะ”เสียงเมย์ตอบ ผมค่อยๆ เปิดประตูเลยครับ ดูเมย์ตกใจ “อุ้ย พี่” ผมเดินเข้าไป***แข็งลุกเข้าไปเลย “พี่มาแล้วเมย์” ผมไม่พูดพร่ำทำเพลงนอนทับกอดเมย์แล้วดูดปากผมคลึงนมเมย์ตึงมือมาก เมย์ตกใจแต่คงอารมณ์กระเจิงก็ได้แต่บิดกายไปมา “อย่าพี่อย่า” เมย์พยายามผลักผมออก แต่ไม่ทันแล้ว “เมย์จ๋าพี่มองเมย์อยู่ในห้องตั้งนานแล้ว ขอพี่***เมย์จริงๆ ซักทีนะ”เมย์ไม่ตอบได้แต่อู้อี้ในลำคอ ผมระดมจูบแลกลิ้นกับเมย์ตอนแรกเมย์ไม่ตอบสนอง สักพักลิ้นเราก็เริ่มดันกัน ผมก้มดูดหัวนมสีชมพูของเมย์ จ๊วบๆๆ….เมย์ขัดขืนอยู่สักพักก็อ่อนลงร่างกายเมย์หอมไปทั้งตัว ผมไซร้ต่ำลงไปเลียหอยเมย์ด้วยความชื่นใจกลีบเมย์สวยอวบอูมมาก ผมแหวกร่องดูมันยังฟิตติดกันอยู่เลยให้ตายเถอะนี่แหละหอยซิงๆ แน่ๆ ผมเลียไปตามร่องนานพอสมควรจนชื่นใจเมย์แอ่นก้นร้องไม่เป็นสรรพ จากนั้นผมจึงโน้มตัวขึ้นแล้วเอา***จ่อไปที่หอยเมย์แล้วค่อยๆ กด***เข้าไปผมมอง***ผมพยายามผ่านกลีบเมย์ มันช่างเป็นภาพที่ชวนมองจริงๆ หัว***ผมจ่อไปที่ร่องแล้วค่อยๆมุดเข้าไปทีละน้อยๆ “โอ้ย…พี่เมย์เจ็บ” เสียงเมย์ร้องพยายามกระเถิบตัวหนี แต่โซฟานอนทำให้เมย์กระเถิบได้ไม่มากนักผมดัน***เข้าไปแรงขึ้นๆ หอยเมย์เริ่มอ้ารับ***ผมพร้อมกับเสียงร้องของเมย์เป็นระยะๆ “โอ้ย..พี่ เจ็บ ..เบาๆเมย์เจ็บ..” หลังจากที่หัว***ผมผ่านเข้าไปได้แล้ว ผมสัมผัสได้ถึงหอยเมย์ที่ตอดรัดลำ***ผมตุบๆๆ เป็นระยะๆ ผมโยกเบาๆ จน***ผมเข้าไปจนสุดมันแน่นไปหมด มือผมคลึงนมเมย์ไปด้วยและดัน***เข้าออกช้าๆ จังหวะดันแต่ละครั้งเห็นเมย์สะดุ้งตามผมซอย***ผมซอย***ถี่ขึ้นๆ เสียงเมย์เริ่มร้อง “โอ้ยๆๆๆ”เร็วขึ้นจนในที่สุดจังหวะชุดสุดท้ายผมซอย***ถี่ยิบเข้าไปในหอยเมย์ หอยเมย์ตอดแรงขึ้นๆๆ“พี่ๆๆๆ เมย์ไม่ไหวแล้ว โอ้ยย” ผมเร่งจังหวะสุดท้ายหอยเมย์ตอดแรงขึ้นจนในที่สุดผมก็ต้องปล่อยน้ำรักเข้าไป ในตัวเมย์ ผมแช่***ไว้ในหอยเมย์สักพักหอยเมย์ยังตอดตุบๆๆๆ เมย์หอบหายใจแรง ผมกอดจูบเมย์ปลอบเธอสักพักอย่าคิดมาก“ไม่ต้องกลัวนะเมย์ พี่มียาคุมฉุกเฉิน” ผมให้เมย์ทานยาแล้วก็พาเธอเข้าห้องนอนกอดอีกสักพักผมเห็นเมย์เลือดไหลออกมา เป็นความภูมิใจที่ผมได้น้องเมียมาเป็นเมียอีกคน เราคุยกันขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของเราสองคนไม่ให้พี่เธอรู้ซึ่งเมย์ก็ พยักหน้า แล้วผมก็นอนกอดน้องเมียอย่างสุขใจ.
  ຄິດບໍ່ອອກວ່າຈະລອກເລື່ອງຫຍັງຈຶ່ງກັອບມາໃຫ້ອ່ານ ອ່ານແລ້ວກໍ່ຢາກມີນ້ອງໃພ້ແບບນີ້.

 26. ດັກແດ້
  July 7, 2015 at 6:17 pm

  “ນິນາ…ແຕ່ງພາເຂົ້າໃຫ້ພໍ່ກິນກ່ອນເດີຈຶ່ງໄປ.” ແມ່ພອນສັ່ງລູກສາວກ່ອນຈະລົງເຮືອນ
  ໄປຂຶ້ນລົດນຳຍາແມ່ຕຸ້ມ ຄູ່ຂາໄພ້ທີ່ຫາກິນນຳກັນມາຫຼາຍປີ. ນິນາຟ້າວຫຍໍ້ໜ້າຈໍລົງ
  ຢ້ານແມ່ຮູ້ເຫັນວ່າຕົນເບິ່ງໜັງລາມົກ Dating My Daddy ຢູ່ເວັບ Motherless.com
  ເລື່ອງເດີມເປັນໜັງ Rate R ຊຶ່ງເວົ້າເຖິງຄວາມສຳພັນພິເສດລະຫວ່າງພໍ່ກັບລູກສາ
  ແບບວ່າພໍ່ແມ່ຢ່າຮ້າງກັນ ເມຍເອົາຜົວໃໝ່ແຕ່ພໍ່ຍັງເປັນໂສດ, ຄົນຢູໂຣບ ເຖິງວ່າຈະ
  ປະຮ້າງກັນແຕ່ເຂົາຍັງໄປມາຫາສູ່ກັນ ບາງຄັ້ງກໍ່ອອກໄປກິນເຂົ້າ ຊັອບປິ້ງນຳກັນໃນ
  ຍາມ Christmas ຫຼືງານວັນແມ່ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍກໍ່ພາລູກສາວຫັ້ນລະໄປ ແຕ່ພໍລູກສາວ
  ຮຽນມາຮອດມະຫາວິທະຍາໄລ, ຄວາມຮັກ ຄວາມເຫັນໃຈ ແລະຄວາມໃກ້ຊິດສະ
  ໜິດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລູກສາວແກ້ຜ້າໃຫ້ພໍ່ຕັບຕາບ.
  ແຕ່ເມື່ອໜັງເລື່ອງນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຫຼາຍ ເຂົາກໍ່ເລີຍເອົາມາສະແດງເປັນ
  ໜັງ X. ແຕ່ກ່ອນນິນ່າບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ສົນໃຈກັບເລືອງແບບນີ້ດອກ ຫຼັງຈາກເຫັນອ້າຍພາ
  ແຟນມາເຮັດບໍ່ດີບໍ່ງາມໃຫ້ເຫັນ, ກໍ່ບໍ່ແມ່ນຕັ້ງໃຈເຮັດໃຫ້ນ້ອງສາວເບິ່ງດອກແຕ່ນິນ່າ
  ລືມໄອໂຟນ ຜູ່ເປັນອ້າຍຄິດວ່າໄດ້ໂອກາດແລ້ວກໍ່ນ່ຳກັບແຟນຢູ່ຕຽງນອນນ້ອງສາວ.
  ເຖິງວ່າຈະບໍ່ເຫັນຫຍັງຫຼາຍຄືໃນໜັງແຕ່ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ສາວນ້ອຍ 18-19 ປີ ຢາກຮູ້
  ຢາກລອງ ເຄີຍໃຫ້ທ້າຍແຟນສອງເທື່ອແລ້ວແຕ່ແຟນສຸພາບເກີນໄປຈຶ່ງກ້າແຕ່ຕ້ອງ
  ຊຸນພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອແຟນບໍ່ເຮັດໃຫ້ກໍ່ຫັນໜ້າມາຫາອ້າຍ, ເວລາຢູ່ເຮືອນກັບ
  ອ້າຍຕາມລຳພັງຈະເຂົ້າໄປນຸ່ງເຄື່ອງອອກມາຍົ້ວຍວນກວນຕາອ້າຍ ແຕ່ອ້າຍພັດບໍ່ຮູ້
  ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງນ້ອງສາວຈຶ່ງບອກເຕືອນນ້ອງສາວວ່ານຸ່ງແນວນີ້ບໍ່ດີ ໃຜເຫັນເຂົ້າ
  ເຂົາຈະວ່າເຮົາເປັນສາວລົ້ວ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພໍ່ພັດມັກທີ່ເຫັນລູກສາວວັບໆແວມໆ
  ແນວນີ້ ແລະທຸກເທື່ອທີ່ນິນ່າຮູ້ວ່າພໍ່ລັກເບິ່ງຄວາມງາມຂອງຕົນກໍ່ຮູ້ສຶກມາອາລົມຈົນ
  ນ້ຳຊຶມອອກມາໃສ່ສະຫຼິບ.
  “ປ່ຽນອອກໄຟໃຫ້ເຮົາແດ່ເດີພໍ່ ມັນຂາດອີກແລ້ວ.” ນີ້ເປັນເທື່ອທີ3 ແລ້ວທີ່ດອກໄຟ
  ຫ້ອງນອນນິນ່າຂາດ ດອກໄຟ Optimus ມັນມັກຂາດແຕ່ຍາມນິນ່າຢູ່ກັບພໍ່ຕາມລຳ
  ພັງ. ອັດເບຍຍ້ອມໃຈລົງຄໍກຶກໃຫຍ່ກໍ່ຂຶ້ນໄປປ່ຽນດອກໄຟໃຫ້ລູກສາວ, ດອກໄຟ
  size ໃຫຍ່ເຂົ້າຍາກຕ້ອງໃຊ້ເວລາເກືອບ 20 ນາທີ ປ່ຽນແລ້ວພໍ່ດີເມຍກັບມາແຕ່ຫຼິ້ນ
  ໃພ້. “ມື້ນີ້ບໍ່ເຮັງປານໃດເດີພໍ່…”

 27. ແມງປ່ອງ
  July 17, 2015 at 5:04 pm

  ຈື່ບໍ່ໄດ້ວ່າເພິ່ນອອກອາກາດມືໃດຈື່ແຕ່ວ່າແມ່ນລາຍການແມ່ຍິງລາວທີ່ອອກ
  ອາກາດຜ່ານສະຖານີໂທລະພາບ Lao Overseas TV ເພິ່ນເອົາມາລົງຢູ່ Youtube
  ກໍ່ເລີຍຮູ້ວ່າໃນຊີວິດຈິງກໍ່ມີເລື່ອງແນວນີ້.
  ເລື່ອງຂອງມັນມີຢູ່ລາວ ຕູ້ນັ້ນອາຍຸຫຼາຍແລ້ວລະ ປະມານ 70 ປາຍປີ, ໄປເອົາເມຍ
  ຢູ່ລາວ ເມຍກໍ່ແມ່ນສາວນ້ອຍ ນ້່ອຍກ່ວາລູກສາວຫຼ້າຂອງລາວຫຼາຍປີ, ເຂົາກໍ່ເວົ້າ
  ຈຳນວນປີຢູ່ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຈື່ຈັກ ຈື່ແຕ່ວ່າອາຍຸນ້ອຍກ່ວາລູກສາວຫຼ້າຫຼາຍປີ. ຕູ້ນັ້ນກໍ່
  ມີເຫດຜົນດີຢູ່ທີ່ເອົາສາວລຸ້ນລູກລຸ້ນຫຼານມາເປັນເມຍ ລາວວ່າ ລາວບໍ່ມີເຫື່ອແຮງ
  ຖ້າເອົາຄົນເຖົ້າຊ່ຳກັນ ເຮັດຈັ່ງໃດຈຶ່ງຈະເທັກແຄກັນໄດ້ລະ? ສາວນ້ອຍມີເຫື່ອແຮງ
  ເທັກແຄລາວໄດ້ດີ ລາວກໍ່ເອົາມາລະ ລູກເຕົ້າຊິເອົາບັກດຳບັກແຫຼ້ລາວກໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ວ່າ
  ບາດທີລາວແລ້ວພັດວວ່າໃຫ້ລາວ ມັນກໍ່ບໍ່ແຟ.
  ລູກສາວສອງສາວບໍ່ຄ່ອຍຖືກນິໃສກັບແມ່ໃໝ່ປານໃດ໋ເພາະແມ່ຄົນນີ້ບໍ່ເຮັດຫຍັງ
  ເຮືອນຮົກຢູ່ກໍ່ບໍ່ຈັບຟອຍຂຶ້ນມາປັດ ນອນເບິ່ງແຕ່ລະຄອນໄທ ຮອດຍາມກິນຈຶ່ງອອກ
  ມາກິນ ກິນແລ້ວກໍ່ກໍ່ປະຖ້ວຍໄວ້ໃຫ້ພໍ່ລ້າງ, ບໍ່ເຮັດວຽກເຮືອນການຊານຫຍັງຊ່ອຍ
  ມີແຕ່ກິນກັບນອນສົມວ່າພໍ່ໄປເອົາມາເປັນເມຍອີ່ຫຼີ ບໍ່ແມ່ນເອົາມາເປັນແມ່ເຮືອນແມ່
  ຊານວ່າຊັ້ນ. ເມື່ອບໍ່ມັກໜ້າລູກສາວ ສາວນີ້ກໍ່ຕີໂຕເຂົ້າໃກ້ກັບລູກຊາຍທີ່ມີອາຍຸແກ່
  ກ່ວາປະມານ 7-8 ປີ, ເວລາໄປງານສະໂມສອນ ງານເຕັ້ນລຳຕ່າງໆກໍ່ໄປ 3 ຄົນພໍ່ແມ່
  ລູກ ພໍ່ມັກເມົາ ໄປຂັບລົດໃຫ້ພໍ່ ແມ່ໃໝ່ບໍ່ໄດ້ພາສາ ບໍ່ມີໃບຂັບຂີ່.
  ເຂົາວ່າ ພໍ່ເປັນຄົນໃຈສະປອດ, ເລື່ອງເຮັດບູນເຮັດທານ ເລື່ອງຊົດຊ່ອຍຄົນກໍ່ເຮັດໄດ້
  ດີ ແລະບໍ່ເຄີຍເຫັນວ່າລາວຈະມີອາການຫຶງຫວງເມຍສາວ ຢາກໄປໃສກັບລູກຊາຍ
  ກໍ່ໃຫ້ໄປ ໄປນອນວັນຊັນຂາສອງຄືນສາມຄືນກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮ້າຍບໍ່ໄດ້ຫວງຫຍັງ. ເອື້ອຍນ້ອງ
  ກໍ່ບອກເຕືອນ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຮັດແນວນັ້ນ ມັນບໍ່ງາມຕໍ່ສາຍຕາຄົນອື່ນ, ນ້ອງຊາຍກໍ່ວ່າ
  ຈະບໍ່ເຮັດອີກ ແຕ່ເມື່ອແມ່ໃໝ່ຊວນກໍ່ໃຈອ່ອນ ແລະໄປແຕ່ລະເທື່ອກໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
  ຈາກພໍ່ຫັ້ນລະ ບໍ່ໄດ້ລັກຢູ່ລັກໄປດອກ.
  ພວກໂທໄປແຕ່ລະຄົນກໍ່ມີຄຳເຫັນແຕກຕ່າງກັນ, ບາງຄົນກໍ່ສົງໃສວ່າຕູ້ນີ້ເຮັດບໍ່ໄດ້
  ສົມໃຈຈຶ່ງໃຫ້ລູກຊາຍເຮັດຊ່ອຍ ຊຶ່ງມັນເປັນທາງອອກທີ່ດີ ດີກ່ວາຄົນອື່ນສວມເຂົາ.

  ຖ້າຍັງບໍ່ທັນສຽວຄັກ ໃຫ້ອ່ານເລື່ອງນີ້ແຖມທ້າຍເດີ. 🙂

  แก้แค้นน้องเขย
  ผมชื่อ ก้อง อายุ 25 ปี แต่งงานแล้ว แฟนผมชื่อ อ้อน อายุ 22 ปี เรื่องของเรื่องเกิดจากน้องเขยตัวดีมาแอบมีอะไรกับแฟนผม ซึ่งวันนั้นน้องสาวและน้องเขยผมมายืมเงิน ผมกับน้องสาวจึงไปเบิกเงินที่ธนาคารซึ่งก็อยู่ไกลพอสมควรเพราะบ้าน ผมอยู่แถวชนบท เลยขับรถมอเตอร์ไซด์เข้าไปในเมืองกับน้องสาว (ถ้าไปกับน้องเขย ผมกลัวว่าเงินจะไม่ถึงมือน้องสาวผม) เมื่อผมไปแล้วจึงเหลือน้องเขยกับอ้อน 2 คนตามลำพัง ช่วงนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรบ้างมารู้ช่วงกลับบ้าน ตอนนั้นฝนตกหนักแต่เพราะห่วงแฟนผมจึงรีบกลับบ้าน อากาศก็หนาวแต่ยังดีที่มีน้องสาวซ้อนมาด้วย ซึ่งน้องผมก็เอาหน้าอกมาแนบกับ หลังของผมเพื่อบรรเทาอาการหนาว น้องสาวผมคงไม่คิดอะไร แต่ผมคิดไปถึงไหนต่อไหนแล้ว(ติดตรงที่เป็นน้องเนี่ยสิ ถ้าไม่ใช่จะจอดรถเย็ดซะให้ร้อง) ก่อนมาถึงบ้านประมาณ 50 เมตร รถผมยางแตก คงไปเหยียบเศษแก้วมั้ง ผมจึงต้องจูงรถกลับบ้าน เมื่อจอดรถหน้าบ้านเสร็จกำลังจะเข้าบ้าน ก็ได้ยินเสียง ร้องครวญครางของอ้อนแฟนผมดังออกมา ผมกับน้องสาวมองหน้ากันทันที ผมจึงจูงมือน้องแอบไปดูหลังห้องแฟนผมซึ่งมีช่องอยู่เพราะบ้านเป็นลักษณะไม้ไผ่มามัดติดกัน ผมจึงแหวกออกดูกับน้องสาว ภาพที่เห็นคือน้องเขยตัวดี กำลังจับเมียผมเล่นท่าหมาอยู่ ขนาดควยของน้องเขยเล็กกว่าผมเยอะ แต่คงเพราะความมันส์จึงทำให้เมียผมร้องอย่างสะใจที่โดนของแปลกใหม่ “โอวววว ซี๊ดดดดด พี่จะเสร็จแล้ว กระแทกแรงๆเลยจ้ะ อูยยยยยยยย อย่างงั้นแหละ เสียวอะไรอย่างนี้ ไม่ไหวแล้ว โอ๊ยยยยยย น้ำแตกแล้ววววว” “เสียงแฟนผมร้องอย่างมีความสุข ส่วนน้องเขยผมยังคงกระแทกต่อ จนในที่สุดก็คงจะใกล้แล้ว เห็นเร่งซอยเต็มที่ “พี่อ้อนครับ ผมเสียวสุดๆเลย น้ำจะแตกแล้วครับ อูยยยยย หีพี่นี่เย็ดมันส์จริง ๆ อิจฉาพี่ก้องจัง ได้เมียอย่างพี่เนี่ย ยังไงผมก็ขอเป็นผัวพี่อีกคนนะ จะออกแล้วครับ อ๊าาาา” “เมียผมก็แสนดียังอุตส่าห์นึกขึ้นได้ว่า ถ้าท้องขึ้นมาต้องโดนผมฆ่าแน่ๆ เพราะทุกครั้งผมใช้ถุงยาง จึงบอกให้น้องเขยผมอย่าปล่อยข้างใน ” อย่าปล่อยข้างในนะ ซี๊ดดดดด เอาออกไปข้างนอก พี่ก้องรู้ พี่แย่แน่ๆ อูยยยยย เร็วซี่ อาาาาาา” “น้องเขยได้ยินดังนั้น แทนที่จะหยุดหรือดึงออก กลับจับสะโพกเมียผมรั้งไว้ไม่ให้ดิ้น กระแทกใส่ถี่ยิบ และรุนแรงขึ้นกว่าเดิม เมียผมก็ดิ้นเต็มที่ แต่ก็คงสายไปแล้ว ไอ้น้องเขยผมมันกระฉูดใส่หีเมียผมแบบเต็มๆ เมียผมก็หมดแรงดิ้นต่อ ได้แต่ฟุบลงไปนอนทับกันอย่างมีความสุข ผมแค้นมากจะเข้าไปฆ่าไอ้น้องเขยตัวแสบ แต่ก็คิดขึ้นได้ว่า ถ้าฆ่ามันแล้วเราติดคุกจะทำไง ในเมื่อมันเย็ดเมียเราได้เราก็เย็ดเมียมันคืนสิ จะได้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบ ผมคิดดังนั้นจึงมองไปที่น้องสาว น้องสาวคงรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จึงวิ่งหนีผมไปที่สวนหลังบ้าน ผมวิ่งตามอยู่นานในที่สุดก็คว้าตัวน้องสาวผมได้ในท้องร่องสวนนั่นเอง น้องสาวยกมือไหว้ผมว่าอย่าทำ เราเป็นพี่น้องกันนะ แต่ผมไม่สนใจจึงบอกไปว่า ” ไม่ได้หรอก พิม ผัวเธอมันเย้ยพี่เกินไป ยังไงวันนี้ พิมก็ต้องเป็นเมียพี่ พี่ไม่ยอมเสียเปรียบมันหรอก” “ว่าแล้วผมก็ประกบปากสอดลิ้นเข้าไปพันกับลิ้นของน้องสาวผมทันที ส่วนมือผมก็ลูบไล้นมทั้งสองเต้า อย่างมันมือ พึ่งรู้ว่ารูปร่างน้องสาวตัวเองน่าเอาก็วันนี้ นางแบบบางคนยังอายเลยครับ ผมปลุกอารมณ์น้องสาวผมจนน้องสาวตัวอ่อนไม่มีเรี่ยวแรงขัดขืนผมอีก ผมจึงค่อยๆ ถอดเสื้อผ้าออกจนหมด ทั้งของผมและน้องสาว ตอนนี้เราอยู่ในสภาพเนื้อแนบเนื้อทั้งสองคน แม้ฝนจะตกผมก็รู้สึกอุ่นเพราะได้ไออุ่นจากน้องสาวแสนสวยคนนี้ ผมจับน้องสาวพาดท้องร่องแล้วละเลงลิ้นที่หีทันที ทั้งเลียทั้งดุน และเม้มยอดแตด จนน้องร้องเสียงหลง ดิ้นไปดิ้นมาด้วยความเสียวสุดๆ จนน้ำไหลเยิ้มออกมา จากนั้นผมก็ให้น้องอมของผมบ้าง น้องก็อมซึ่งคับปากน้องมากเพราะของผมก็น้องๆม้า จนผมทนไม่ไหว จึงขึ้นไปคล่อมร่างน้องสาวและจ่อควยผมที่หี และค่อยๆ ใส่เข้าไป น้องผมทั้งร้องทั้งจิกที่หลังของผม เพราะเจ็บหรือ เสียวก็ไม่รู้ สะบัดหน้าไปมา หน้าตาเหย๋เก ร้องลั่นสวนเลยครับ ผมสะใจที่ได้ยินเสียงร้องนั้นจริงๆ เพราะอีกไม่นาน น้องต้องเป็นเมียผมแน่นอน จนในที่สุดก็ยัดควยผมเข้าไปในหีน้องสาวได้สำเร็จ น้องหยุดดิ้นทันที เพราะมาถึงขนาดนี้แล้ว คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผมเป็นผัวน้องแบบเต็ม เหลืออีกนิดนึงก็ตรงที่ทำหน้าที่ผัวที่ดี จากนั้นผมก็สาวควยออกมาเกือบสุดแลว้กระแทกลงไปแบบเน้น ๆ แต่ละดอกเรียกเสียงร้องได้ทุกดอก “โอ๊ยยย พี่………ก้อง พิมเสียวค่ะ อูยยยย คับไปหมดแล้ว อาาาา ” “จนผมต้องเร่งสปีดขึ้นเพื่อความสะใจ น้องสาวผมก็เด้งสู้กับผมตลอด จนท้องร่องที่ยืนพิงอยู่ยุบลงไป เป็นรูปก้นน้องผมเลยครับ จนน้องผมเสร็จ ผมจึงจับเปลี่ยนท่าเป็นท่าลิงอุ้มแตง ผมพาน้องเดินรอบสวน เดินไปกระแทกไป เหวี่ยงซ้ายทีขวาที ได้ยินเสียงซี๊ดน้องตลอด จนไปหยุดที่แคร่เฝ้าสวน ผมเอาน้องวางลงและยกขาน้องพาดบ่า เย็ดน้องต่ออย่างได้อารมณ์ ก็หีฟิตๆ เหมือนหีเด็กมัธยม ไม่เอาไม่รู้ว่าไงแล้ว เสียงกระแทกของควยผมกระทบหีน้องดัง ปั่บ ปั่บ ปับ ติดต่อกันอย่างเร็วจี๋ ผมประกบปากน้องเอามือสอดเข้าไปจับหัวไหล่น้องไว้ ส่วนตัวก็โน้มทิ้งน้ำหนักลงไป เพราะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผมจะปล่อยน้ำใส่หีน้อง เป็นวิธีป้องกันการหนี้ หรือขัดขืนไม่ยอมให้ผมปล่อยข้างใน กว่าน้องจะรู้สึกตัวผมก็กระแทกจนน้องร้องเสียงหลง แต่ปากก็ยังพูดไม่ให้ปล่อยข้างใน ผู้หญิงก็เงี้ย อยากมันส์แต่ไม่อยากท้อง “พี่ก้องพอแล้ว พี่…….เย็ดหนูแล้ว อย่าปล่อยข้างในเลยนะ อูยยยยยย ถ้าจะเย็ดหนูอีก ก็บอกนะ ซี๊ดดดดดด แต่….อย่าาาา ปล่ออย ข้างในนะ หนูขอรัอง อูยยยยย ซี๊ดดดดดดดดดด” “เรื่องไรผมจะยอมมาถึงขั้นนี้แล้ว อีกอย่างผมอยากรู้ด้วยว่าเวลาที่ปล่อยน้ำใส่น้องสาวแท้ๆจะรู้สึกอย่างไร ผมสปีดเต็มที่ เสียงร้องของน้องก็ดังแข่งกับเสียงควยกระทบหี จนในที่สุดน้ำของผมก็กระฉูดใส่หีน้องแบบเต็ม ผมกดแช่ไว้อย่างนั้น และกระแทกส่งท้ายอีกสักพัก เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำผมเข้าไป ในตัวน้องทุกหยด น้องผมร้องไห้ แต่ไม่กล้าทำไร ผม ก้มหน้าร้องไห้หันก้นที่งอนและยั่วยวนใส่ผม ผมจึงเข้าไปโอบกอดน้องสาวผมทางด้านหลังทำให้ควยผมแนบกับก้นน้อง ผมจับควยเสยขึ้นลงตรงก้นน้อง จนมันแข็งได้ที่ จึงจับยัดไปทันที น้องผมดิ้นหนีอย่างทรมานที่โดนควยผมเข้าไป ขนาดเข้าไปแค่***หยักยังร้องซะลั่นสวน ผมอยู่ในสภาพที่กำลังข่มขืน น้องสาวตัวเอง เพราะน้องไม่ยอมให้ความร่วมมือ พอเข้าไปจนสุด จากดิ้นก็หยุดปล่อยให้ผมกระแทกได้อย่างสะดวก มีแต่เสียงร้องครวญครางดังออกมาไม่ขาดสาย ข้างล่างซอย ข้างบน มือผมก็ขยำขยี้นมน้องอย่างสะใจในอารมย์ นมแทบจะยุ่ยตามมือผม สังเกตเป็นรอยนิ้วมือผมเลย ผมกระแทกอยู่นานจนจะเสร็จ ผมจึงดึงออกมา จับไปจ่อที่หีน้องสาวผมอีก แล้วก็จับให้น้องผมขึ้นขี่ส่วนผมนอนข้างล่างให้น้องกระแทกเอาเอง ผมจับสะโพกน้องและบางจังหวะก็กระแทกสวนไป ได้ความสะใจมากๆ ยิ่งได้เห็นหน้าเอ็กซ์ๆ ของน้องแล้ว ผมยิ่งเพิ่มแรงเข้าไปอีก จนจะสุดแล้ว ผมจึงขึ้นไปข้างบนแทน อยู่ในท่าคุกเข่า ผมจับเอวน้องยกขึ้นคล้ายๆว่าเหมือนกับเอาหมอนมารองก้นน้องซัก 5-6 ชั้น น้องยิ่งดิ้นเข้าไปใหญ่เพราะท่านี้เข้าลึกมาก ถึงมดลูกเชียวแหละครับ จนผมปล่อยออกมาแบบสุดๆ น้องสาวผมก็เช่นกัน น้ำเรามาผสมกัน น้องผมตอดผมเป็นระยะๆ จากนั้นเราก็ต่อกันอีก 2 ยกจึงกลับบ้าน เจอหน้าน้องเขยกับเมียผม ทั้งคู่ก็เก็บอาการทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมเองก็เหมือนกัน จับเมียเข้าห้องไปสำเร็จโทษต่ออีกยก จนขาอ่อนไปเลย.

 28. ກະຕຸ່ນ
  July 27, 2015 at 6:05 pm

  ສາວນ້ອຍໄວໃສ ນຸ່ງຫຍັງກໍ່ງາມແລະໜ້າຮັກ.

 29. BadGirl
  August 7, 2015 at 7:27 pm

  ຄຳເຕືອນ:
  ເລື່ອງທີ່ຈະກັອບຕໍ່ລົງໄປນີ້ເປັນເລື່ອງແນວຄອບຄົວຊຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບຜູ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ
  ແລະບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນທີ່ດີ ມີສິນທຳປະຈຳໃຈ. ຕັ້ງໃຈກັອບມາໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຍັງມີວິນຍານ
  ຂອງສັດເດຍລະສານສິງໃນຈິດໃຈອ່ານເພື່ອບັນເທິງເທົ່ານັ້ນ, ນາງນັ້ນເຫຼົ່າວ່າ:

  ນ້ອງຄິດໄວ້ວ່າຖ້າຮຽນຈົບຈະກັບໄປອາສາສອນໜັງສືຢູ່ບ້ານເກີດຂອງຕົນ
  ເພາະໂຮງຮຽນໃນບ້ານຂາດຄູສອນ ຄູຄົນນຶ່ງຕ້ອງໄດ້ສອນຫຼາຍຫ້ອງຫຼາຍ
  ຊັ້ນ ຄູທີ່ເຄີຍສອນໃນໂຮງຮຽນນີ້ຫຼາຍຄົນໄດ້ປ່ຽນໄປເຮັດອາຊີບໃໝ່ທີ່ໄດ້
  ເງິນປົກກະຕິ ຍັງເຫຼືອແຕ່ລຸງຫົວໜ້າໝວດກັບລູກຊາຍແລະລູກໃພ້ເພິ່ນຍັງ
  ຍຶດອາຊີບຄູ ອາດຈະເປັນຍ້ອນເພິ່ນມີໃຈຮັກແລະມີຖານະດີຈຶ່ງຫາຍຫ່ວງ
  ເລື່ອງເງິນເດືອນ.
  ເຖິງວ່າຈະຫ່າງເຫີນກັນຫຼາຍປີແຕ່ນ້ອງຍັງຈື່ອ້າຍຄູຕ້ອມໄດ້ດີ ຈື່ຕິວທີ່ຕິດຢູ່
  ເທິງຮິມສົບທີ່ເປັນສະເນ່ພິເສດ ເຖິງຫົວຈະລ້ານຜົມບໍ່ດົກດຳເໝືອນຕອນຍັງ
  ນ້ອຍແຕ່ກໍ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ລາວປ່ຽນໃບໜ້າຫຼາຍ.
  “ສະບາຍດີອ້າຍຄູ” ນ້ອງຍົກມືນົບອ້າຍຄູຕ້ອມຕາມປະເພນີແລ້ວກໍ່ກວາດສາຍຕາ
  ແນມເບິ່ງຫ້ອງການຄູທີ່ມີໂຕະສອງໜ່ວຍ ໜ່ວຍນຶ່ງສຳລັບລຸງຫົວໜ້າໝວດແລະ
  ອີກໜ່ວຍນຶ່ງສຳລັບອ້າຍຄູຕ້ອມແລະເອື້ອຍຄູໃບ.
  “ສະບາຍດີ, ຫຼານຈະມາຈົດຊື່ເຂົ້າຮຽນບໍ? ມື້ອື່ນມາໃໝ່ນະ ປະມານ 9 ໂມງ”
  ອ້າຍຄູຕ້ອມຍົກມືນົບທັກທາຍຄືນຫຼັງຈາກແນມສຳຫຼວດລັກສະນະທ່າທີຂອງນ້ອງ
  ຄິດຖາມຕົວເອງວ່າເຮົາເດັກປານນັ້ນພຸ້່ນຫວາ ອ້າຍຄູຕ້ອມຈຶ່ງເອີ້ນເຮົາຫຼານຫຼືວ່າ
  ລາວແກ້ງຢອກເໝືອນຕອນທີ່ລາວຍັງນ້ອຍຍັງໜຸ່ມ. ແນມເບິ່ງໂມງຂໍ່ມືຫາກໍ່ 11 ໂມງ
  ຍັງຫຼືວ່າຍາມພັກຮ້ອນເພິ່ນພັກກິນເຂົ້າສວຍໄວກ່ວາ, ອ້າຍຄູຕ້ອມແນມເບິ່ງໜ້ານ້ອງ
  ບຶດນຶ່ງກ່ອນຈະຮັບເອົາຊອງເອກກະສານສັບຊ້ອນໜ້າທີ່ໆທາງກະຊວງອອກໃຫ້ໄປ
  ອ່ານແລະເງີຍໜ້າຂຶ້ນມາແນມເບິ່ງນ້ອງອີກເທື່ອນຶ່ງຈຶ່ງຮ້ອງອອກມາດ້ວຍນ້ຳສຽງທີ່
  ຕື່ນເຕັ້ນ “ນ້ອງເປິ້ນນນນນນນນນນນ……..ນ້ອງເປິ້ນຫວານີ້?” ນ້ອງກັບອ້າຍຄູຕ້ອມ
  ກອດຮັດທັກທາຍກັນຈົນບໍ່ເຫັນສາວນ້ອຍທີ່ຢືນສັງເກດເບິ່ງການກະທຳຂອງພວກ
  ຂ້ອຍຢູ່ປາກປະຕູ. “ນ້ອງແອນເຂົ້າມາລູກ ນີ້ແມ່ນນ້າສາວເປິ້ນ ເອື້ອຍຄູຄົນໃໝ່ຂອງ
  ພວກເຮົາ.” ອ້າຍຄູຕ້ອມເອີ້ນນ້ອງແອນເຂົ້າມາຫ້ອງການແລະແນະນຳໃຫ້ນ້ອງຮູ້ຈັກ
  ກັບນ້ອງແອນຊຶ່ງເປັນລູກຄົນດຽວທີ່ລາວໄດ້ກັບເອື້ອຍຄູໃບ.
  ນ້ອງແອນເປັນເດັກສາວທີ່ໜ້າຮັກ ໜ້າມົນໄຂ່ ຂາວ ນິ້ວມືນ້ອຍໆຮຽວໆໜ້າຮັກແຕ່
  ໜ້າເອິກໃຫຍ່ເໝືອນສາວມໍປາຍ, ມື້ນັ້ນນ້ອງແອນນຸ່ງສົ້ງໃໝຂາສັ້ນແລະເສື້ອກ້າມ
  ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ເຕັມໜ້າກ້ອນເນື້ອນຂາວໆທີ່ລົ້ນອອກມາຈາກເຕົ້າເສື້ອຊ້ອນຕົວນ້ອຍຂອງ
  ນ້ອຍ. “ສະບາຍດີເອື້ອຍຄູເປິ້ນ, ຍິນດີຕ້ອນຮັບເອື້ອຍຄູຄົນງາມ.” ນ້ອງຂົນຄິງລຸກວາບ
  ເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງທັກຫວານໆຂອງນ້ອງແອນ, “ສະບາຍດີນ້ອງແອນທີ່ໜ້າຮັກ..” ນ້ອງ
  ຍົກມືນົບແລະປ່ອຍສຽງຫວານທັກທາຍນ້ອງແອນ ແລະຮູ້ສຶກສຽວໆວາດໃດວາດນຶ່ງ
  ເມື່ອໄດ້ສົບສາຍຕາກັບນ້ອງແອນແລະເມື່ອຕອນນ້ອງແອນເດ່ມືມາຈູງນ້ອງຍ່າງເບິ່ງ
  ໂຮງຮຽນ ນ້ອງຮູ້ສຶກສຽວງ່າມຂາຈົນເກືອບຊິກ້າວຂາບໍ່ອອກ, ກົ້ນນ້ອຍໆມົນໆທີ່ດັນ
  ໃສ່ສົ້ງໃໝຕົວນັ້ນມັນຊ່າງມີສະເໜ່ເຫຼືອເກີນ ແລະເມື່ອນ້ອງແອນປ່ຽນມາຈັບແບບນິ້ວ
  ມືສອດສະຫຼັບກັນກໍ່ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ນ້ອງສຽວ ແລະຍິ່ງເມື່ອຕອນນົມນ້ອງແອນບູນໃສ່ແຂນ
  ເປັນບາດໆຍິ່ງເຮັດໃຫ້ນ້ອງຮູ້ສຶກມີອາລົມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະເມື່ອຕັ້ງສະຕິຟັງການບອກເລົ່າ
  ຂອງອ້າຍຄູຕ້ອມກ່ຽວກັບໂຄງການຫາລາຍໄດ້ມາສ້ອມແຊມສະພາບຊຸດໂຊມຂອງ
  ໂຮງຮຽນ ຄວາມຮູ້ສຶກບ້າໆບໍ່ໆນັ້ນຈຶ່ງຄ່ອຍຈາງຫາຍໄປ.

 30. โบว์
  August 19, 2015 at 5:14 pm

  ຄຳເຕືອນ:
  ເລື່ອງທີ່ຈະກັອບມາໃຫ້ອ່ານເປັນເລື່ອງແນວອ້າຍ-ນ້ອງ ຊຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນ
  ທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ ແລະກໍ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນດີມີສິນທຳປະຈຳໃຈ, ມັນ
  ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນທີ່ມີວິນຍານເດຍລະສານສິງໃນຈິດໃຈເທົ່ານັ້ນເນີ !

  ໂບ໊ຮຽນຢູ່ປີ3 ຮູບຮ່າງທ່ວມໆໜ້ອຍນຶ່ງ ສູງເກືອບ 160 ໜັກປະມານ 4 ໝື່ນປາຍນີ້ລະ
  ສັດສ່ວນກໍ່ 34/25/36 ເບິ່ງຄືອວບໆແຕ່ມີຊາຍໝາຍປອງຫຼາຍຄົນໃດ໋ເດີເພາະຜິວຂ້ອຍ
  ຂາວຄືຫວຽດ ໜ້າຕາກໍ່ຖືວ່າໃຊ້ໄດ້ ໜ້າຮັກແບບທຳມະຊາດບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເສີມແຕ່ງດ້ວຍ
  ກະດູກຊີ່ໂຄງໃຜດອກ.
  ເຮືອນໂບ໊ມີແຕ່ 3 ຄົນພໍ່ລູກ, ພໍ່ ອ້າຍ ແລະໂບ໊. ມື້ນັ້ນພໍ່ໄປຕີເປຕັງ ຍັງແຕ່ໂບ໊ກັບອ້າຍຢູ່ເຮືອນ
  ໂບ໊ນັ່ງຫຼິ້ນເນັດເບິ່ງຄລິປເອັກຢູ່ ບໍ່ຮູ້ວ່າອ້າຍຢືນຢູ່ຂ້າງຫຼັງແຕ່ເມື່ອໃດ, ເບິ່ງໄປກໍ່ຄັ້ນນົມຕົນ
  ເອງໄປ ລູບຫວ່າງຂາໄປຕາມຈັງຫວະເຂົາເຮັດໃນຄລິປຫັ້ນລະ ແລະໃນທີ່ສຸດອ້າຍບິກຄົງ
  ທົນບໍ່ໄດ້ທີ່ເຮັດນ້ອງສາວທີ່ແສນຮັກຂອງຕົນເຮັດແບບນີ້ຈຶ່ງລູບຜົມຂອງໂບ໊ແລະໂບ໊ກໍ່ຕົກໃຈ
  ແລະບອກອ້າຍບິກວ່າບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈເບິ່ງນະ ທີ່ຈິງໂບ໊ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈອີ່ຫຼີແຕ່ມັນເດັ້ງຂຶ້ນມາເອງນະ
  ຄືຄັອມໜ່ວຍນີ້ເປັນຂອງພໍ່ແລະເພິ່ນຄົງຈະເຂົ້າເວັບລາມົກຫຼືບໍ່ຊັ້ນກໍ່ແມ່ນອ້າຍບິກໃຊ້ຄັອມ
  ເພິ່ນຕິເບາະມັນຈຶ່ງມີ popup ຂຶ້ນມາໂຄສະນາແນວລາມົກແລະໂບ໊ກໍ່ເລີຍລອງເບິ່ງຊັ້ນນະ.
  ອ້າຍບິກກໍ່ວ່າຮູ້ແລ້ວວ່າໂບ໊ບໍ່ຕັ້ງໃຈ ມັນເປັນເອງ ອ້າຍກໍ່ເປັນແບບນີ້ຄືກັນ ເຂົາເອີ້ນວ່າອາ
  ລົມພາໄປ ເທື່ອໜ້າລະວັງແດ່ຈັກນ່ອຍພໍ່ເຫັນເພິ່ນຊິເຂົ້າໃຈຜິດ, ວ່າແລ້ວອ້າຍບິກກໍ່ອອກ
  ເຮືອນໄປຊື້ຢາສູບ ໂບ໊ກໍ່ປິດຄັອມເຂົ້າຫ້ອງອາບນ້ຳ ສືບຕໍ່ສິ່ງທີ່ຄ້າງຄາໄວ້ ອອກມາສອຍຜັກ
  ບົ້ງໄວ້ຂົ້ວໃສ່ໝູຈ້ຳແຈ່ວກະປິ໋ເຜັດແລະຈະເຮັດແກງຈືດໃຫ້ອ້າຍແລະພໍ່ກິນ ແຕ່ພໍ່ໂທມາບອກ
  ວ່າຈະໄປສະຫຼອງໄຊຊະນະ ໃຫ້ພາກັນກິນໂລດບໍ່ຕ້ອງຖ້າພໍ່.
  ຫ້ອງນອນຂອງໂບ໊ຕິດກັບຫ້ອງນອນພໍ່ ຫ້ອງນອນອ້າຍບິກຢູ່ຕໍ່ໜ້າຫ້ອງນອນພໍ່ ສະຫຼຽງກັບ
  ຫ້ອງນອນໂບ໊, ຖ້າໂບ໊ແລະອ້າຍບິກແງ້ມປະຕູໄວ້ ຈະແນມເຫັນຕຽງນອນຂອງກັນແລະກັນ
  ໂບ໊ຈັດຫ້ອງແບບນີ້ແຕ່ຕອນໂລ໊ແລະອ້າຍບິກຍັງເປັນເດັກລຸ້ນພຸ້ນນະ ບໍ່ແມ່ນຫາກໍ່ມາຈັດຕອນ
  ນີ້ໃດ໋ ຢ່າເຂົ້າໃຈຜິດ ແຕ່ເວລາພໍ່ຢູ່ເຮືອນ ອ້າຍບິກຈະບໍ່ເປີດປະຕູໄວ້ດອກ ຈະແງ້ມໄວ້ຊື່ໆແຕ່
  ໂບ້ຈະປິດປະຕູໄວ້ແຕ່ຍາມປ່ຽນເຄື່ອງແລະເວລານອນ.
  ເໝື່ອຍລອກແລ້ວ ຢາກນອນແລ້ວ ອ່ານເອົາເອງສາ ໃຜຢາກສຽວກະດາຍ ອິອິອິ.
  แนะนำตัวนิดหน่อยก่อนดีกว่านะคะ คือโบว์เรียนอยู่มหาลัยปี 3 ค่ะ รูปร่างก็จะท้วม ๆ หน่อย คือ สูง 164 หนัก 52 ค่ะ รูปร่างโบว์ก็ 34/25/36 ออกอวบ ๆ อ่ะนะ โบว์มีคนมาชอบแยะเลยค่ะ เพราะโบว์จะผิวขาว หน้าตาก็จัดว่าน่ารักนะคะ เพื่อน ๆชอบชมว่าโบว์ผมสวย ยาวเกือบกลางหลังแน่ะค่ะ พวกผู้ชายที่เข้ามาจีบก็ชมทุกคนเลย อิอิอิ ชมตัวเองซะเยอะเดี๋ยวคนอื่นหมั่นไส้ เริ่มเรื่องเลยละกันนะคะ คือบ้านโบว์เนียะจะมีกันอยู่ 3 คนค่ะ คือโบว์ พี่ชายแล้วก็พ่อ วันนั้นโบว์อยู่ก๊ะพี่สองคน อิอิ รู้แล้วยังว่าจะเป็นไงต่อไป คือโบว์ก็นั่งเล่นเน็ตแอบอ่านประสบการณ์เสียวของคนอื่นไปเรื่อย ๆ มือก็คลึง ๆ เม็ดตัวเองไปด้วย ไม่เห็นเล้ยว่าพี่ชายมาแอบอ่านอยู่ข้างหลัง จนพี่บิ๊กทักว่าโบว์อ่านไร เสียเด็ก โบว์ตกใจจะรีบปิดแต่พี่บิ๊กบอกไปเลย ไป ไป เดี๋ยวพี่จะเล่นเน็ตต่อ โบว์ก็รู้แหละว่าพี่บิ๊กต้องอ่านเรื่องเสียว ๆ ต่อแน่เลย แต่ก็รีบขึ้นห้องไปค่ะ เพราะอายเค้า แต่ไม่รู้เป็นงัยพอขึ้นมาห้องมันดั๊นมีอารมย์อีก ก็เลยนอนแหย่ ๆ เขี่ย ๆ ตรงจิ๋มไปเรื่อย ๆ ตาก็หลับไว้ ทำไปทำมาก็เสร็จอ่ะ แล้วก็เผลอหลับไปเลย ทั้งที่โป๊อยู่ คือโบว์ถอดหมดเลยเวลาเล่นอ่ะ ทีเนียะโบว์ก็ได้ยินเสียงคนเปิดปะตูห้อง เดาว่าต้องเป็นพี่บิ๊กแน่เลย กะจะลุกขึ้นมาหยิบเสื้อผ้าก็ไม่ทันแล้วพี่บิ๊กเปิดเข้ามาแล้ว โบว์ก็เลยทำเป็นหลับตานอนต่อ พี่บิ๊กไม่ได้ทำอะไรเลยยืนนิ่ง ๆ เงียบ ๆ โบว์ไม่ได้ยินเสียงอะไร แต่มันนานมาก ๆ เลย โบว์รอตั้งแต่อายจนหายอายทำเป็นพลิกตัวนอนคว่ำ แป๊บเดียวพี่บิ๊กก็เปิดปะตูออกกลับไปห้องตัวเอง โบว์ก็ลุกมาดูเห็นปะตูห้องพี่บิ๊กปิดไปแล้วพี่บิ๊กคงเข้ามาเห็นโบว์โป๊ก็เลยหยุดดูแหงมเลย คิดแล้วมันเงี่ยน ๆ งัยไม่รู้เลยกะจะแกล้งยั่วพี่บิ๊ก โบว์ก็เลยเดินไปเปิดประตูไว้แง้ม ๆ แล้วก็เอาพวกเรื่องประสบการณ์ที่ print ออกมาขึ้นมานั่งอ่าน โบว์นั่งบนเตียง ยกเข่าชันสองข้างอ้าขาออกแล้วหันหน้าไปทางปะตู โบว์ยกชีทพวกนั้นขึ้นมาอ่าน พออ่านไปสักพักโบว์ก็เริ่มมีอารมย์ เลยเอานิ้วไปเขี่ยเม็ดเล่น ยิ่งเขี่ยก็ยิ่งเงี่ยน น้ำก็ยิ่งออก โบว์เลยถ่างขาหนักเข้าไปอีก โบว์ครางออกมานิดนึงแล้วก็นึกขึ้นได้เลยครางเสียงดังขึ้น กะให้พี่บิ๊กได้ยิน ได้ผลแนะ พี่บิ๊กแง้มปะตูออกมาหน่อยหนึ่ง คือห้องพี่กะห้องโบว์จะเยื้องกันมองเห็นกันได้ โบว์ยกชีทขึ้นบังหน้า นิ้วก็ยังล้วงแหย่เข้า แหย่ออก คลึงเม็ดอยู่อย่างนั้น แต่ตาแอบมองลอดกระดาษชีทไปเห็นพี่บิ๊กเดินมาที่หน้าห้องโบว์แล้วแต่ยังไม่เข้ามา เอามือเกาะขอบปะตูแน่นเชียะ อีกมือก็เห็นลอดเข้าไปคลึงไข่มือเงียะยุกยิก ยุกยิกอยู่ในกางเกงขาสั้น โบว์ยิ่งเห็นน้ำยิ่งบานอ่ะ ตะนี้เลยเอาสามนิ้วถูเล่นใหญ่เลย คลึงเม็ดด้วย หือ ยิ่งทำมันยิ่งเงี่ยน โบว์อยากมากจิง ๆ เลย โบว์เลยนอนลงกะเตียงแต่ยังชันเข่าไว้ เอาสองมือขยำนมตัวเอง แหม เสียวมากเลยดีกว่าทำคนเดียวเงียบ ๆ อีก ตะนี้โบว์ก็หลับตาลงซะแล้วเอียงหน้าไปทางผนังอีกข้างนึง พี่ชายจะได้ไม่ต้องเกรงใจ นิ้วโบว์เริ่มเลื่อนไปขยำจิ๋มตัวเองแรง ๆ เอานิ้วใส่เข้าไป โบว์อ้าขากว้างขึ้นอีก แล้วกำมือไว้ชูขึ้นมาตะนิ้วกลาง แล้วทิ่มพรวด ๆ ใส่จิ๋มใหญ่เลย หูย ได้ยินเสียงหายใจของพี่ชายเลยแหละ ป่านนี้คงอยู่ที่ปลายเตียงแล้วมั้ง ทำแพล๊บเดียวพอโบว์เสร็จ โห มันเหนื่อยกว่าทุกทีอ่ะ สงสัยจะตื่นเต้นมาก เสร็จอย่างแรงเลย โบว์เลยนอนถ่างขาถ่างแขนหมดแรง สักพักมันชักจะอายเลยทำเป็นนอนคว่ำลงแต่ก้นงี้โก้งขึ้นมาให้พี่บิ๊กดูซะเต็มตาเลย ใจก็คอยคิดว่าจะเป็นไงน้อ พี่เค้าจะเอาเราหรือปล่าว แต่แล้วก็ได้ยินเสียงปิดปะตูห้องพี่บิ๊กอ่ะ พี่แกคงกลับไปทำเองมั่งแน่เลย ตั้งกะวันนั้นโบว์ก็มักจะทำงี้บ่อย ๆ เวลาวันหยุดที่มีกันแค่สองคนประจำเลย จนโบว์กะพี่บิ๊กเลื่อนฐานะมาเป็นผัวเมียกันแทนพี่น้อง ตะไว้ก่อนนะเด๋วจะไม่ตื่นเต้น แล้วจะส่งมาเล่ากันใหม่ อยากอ่านก็เมล์มาบ้างนะจ๋ะ

  ดีใจจัง จากวันนั้นก็มีเมล์จากเพื่อน ๆ ไปหาโบว์เพียบเลย งั้นวันนี้โบว์จะเล่าต่อถึงวันที่โบว์ได้กะพี่ชายนะจ๋ะ วันนั้นโบว์ก็โชว์เสียวให้พี่ชายดูเหมือนเคย ตอนนั้นเป็นช่วงวันหยุดยาว 4 วัน พ่อกะแม่ไปหาตายายกันแต่เราสองพี่น้องไม่ไป เพราะต้องสอบอาทิตย์ต่อไป โบว์เลยมีโอกาสได้เป็นดาราหนังโป๊ชั่วคราวอย่างเคย วันแรกโบว์ก็ทำให้พี่แกดูตามปกติ แกล้งทำไม่รู้ไม่เห็นว่าแกแอบดูอยู่ แต่พอวันที่สองดูพี่บิ๊กนิ่ง ๆ เงียบ ๆ ตั้งกะเช้า คงจะเครียด โบว์เลยคิดวันนี้อดแหงมเลย เดี๋ยวนี้เวลาพี่บิ๊กไม่อยู่โบว์ไม่ค่อยอยากทำอ่ะมันไม่ได้อารมย์ พี่บิ๊กหายไปข้างนอกพักนึง โบว์เซ้งเลย เลยขึ้นห้องไปนอน บิดไปบิดมาก็อากาศก็ดีนะ เอาสะทีก็ละกัน โบว์เลยนอนถ่างขาออก

  แต่คราวนี้ไม่ได้สนทิศทางว่าหันไปทางไหน แต่นอนลูบจิ๋มตัวเองไปเรื่อย ๆ ลูบไปลูบมาหายไปนิ้วนึง อ๊อ ผลุบลงไปในรูหอยน่ะเอง โบว์ทำ ๆ ซี้ด ๆ ซ้าด ๆ ได้พักนึง ก็ได้ยินเสียงพี่บิ๊กเปิดประตูกลับเข้าบ้าน โบว์ก็กะลังมันเลย แยงนิ้ว กระทุ้งจิ๋มตัวเองแบบเมามัน ตานี้พี่บิ๊กเปิดปะตูมาปั้งเลย โบว์ตกกะใจมากเลยตอนนั้นเพราะทุกทีไม่ใช่ อย่างงี้อ่ะ พี่บิ๊กเดินมาถึงโบว์รีบดึงเสื้อยืดที่ถอดไว้มาปิดตัว แต่มันก็ตัวจิ๊ดเดียวปิดไม่มิดซักกะอย่าง พี่บิ๊กลงมานั่งข้างเตียง ถามว่าทำไมโบว์ต้องทำเงี้ยด้วย มันไม่ดีนะ แล้วโบว์รู้ตัวใช่มั๊ยว่าพี่เห็นมาตลอด ทำไมทำแบบนี้ ตั้งใจจะยั่วพี่เรอะป่าว ตอนนั้นโบว์หน้าชาเลย นึกว่าพี่บิ๊กจะมาตำหนิที่ไหนด๊ายพี่บิ๊กเอามือตะปปเข้าที่จิ๋มของโบว์ โบว์ไม่เคยโดนมือผู้ชายมาก่อน จิ๋มร้อนขึ้นมาเลย ถามพี่บิ๊กจะทำอะไร พี่บิ๊กบอกไม่ต้องมาปิดพี่แล้ว พี่รู้นะว่าเราอยากให้พี่เอาน่ะ วันนี้เป็นของพี่แล้วกันนะ พูดจบพี่บิ๊กก็มาไซร้ที่ซอกหูโบว์ อูย เคยแต่ช่วยตัวเองมันไซร้ตัวเองไม่ได้นะ ไม่เคยเจอ เสียวจนขนลุกไปหมดทั้งตัวเลย พี่บิ๊กประคองให้โบว์นอนลง แหม โบว์นี่ตัวอ่อนเลย พี่บิ๊กถอดเสื้อออกเห็นแผงอกแน่นเปรี๊ยะแล้วชวนขาสั่งจริง ๆ เสร็จก็ถอดกางเกงตัวเองออก รูดกางเกงในออกไปด้วย ตอนนี้พี่บิ๊กยืนเสาธงตั้งอยู่ที่ข้างเตียง โบว์ยื่นมือไปจับ แหม มันแข็ง ๆ อุ่น ๆ งัยบอกไม่ถูก พี่บิ๊กเอามือมากำมือโบว์ไว้อีกทีให้โบว์รูดกะถอกหัวควยพี่เค้า โบว์ก็ทำให้อย่างดี มันแข็งขึ้น ๆ เรื่อย ๆ แถมยังเหมือนจะกะดุกกะดิกสู้มือสะด้วย พักเดียวพี่บิ๊กมาคุกเข่าข้างเตียง มือก็เอามาลูบนม โบว์เสียวหัวนมแข็งชี้หน้าพี่บิ๊กเลย พี่บิ๊กเอานิ้วชี้กะนิ้วโป้งมาบี้ ๆ คลึง ๆ ที่หัวนม โบว์เริ่มเอาด้วย แยกขาออกเอานิ้วตัวเองคลึงเม็ดแตดไปเรื่อย ๆ น้ำเงี้ยไหลย้อยลงมาเลย พี่บิ๊กเอาปากมาเม้มดูดนมโบว์ อื้อหือ มันเสียวมากพี่บิ๊กดูดเหมือนจะให้นมโบว์หลุดตามปากเค้ามาเลย โบว์เอามือกดหัวพี่บิ๊กให้บี้กะนมอีก พี่บิ๊กก็ขยำนมโบว์ใหญ่เลย ปากก็ขบหัวนมโบว์ทั้งสองเต้า

  ตานี้พี่บิ๊กเอามือข้างนึงมาลูบที่เนินขนของโบว์ โบว์แอ่นแดะขึ้นส้กะมือพี่บิ๊ก พี่บิ๊กเอามือลูบกด ๆ ต่ำลงไปจนถึงสองกลีบสีชมพู โบว์ตอนนี้เลยมือว่างก็เอามาขยำนมตัวเองข้างนึง ลูบผมพี่บิ๊กข้างนึง พี่บิ๊กเอานิ้วชี้กะนิ้วนางแหวกกลีบชมพูของโบว์ออก นิ้วกลางก็มาคลึงที่เม็ดแตด โอ๊ย อธิบายไม่ถูกเลย ใครไม่เคยโดนไม่รู้หรอกว่ามันจะดิ้นเสียว ทุรนทุรายได้ขนาดนี้ ขนลุกไปทั้งตัว เม็ดแตดก็แข็งขึ้นสู้มือกะดุกกะดิกใหญ่เลย โบว์ส่ายเอวเบี่ยงไปมาเพราะเสียวซ่าน นิ้วของพี่บิ๊กก็ยังบี้คลึงไม่ลดละ แถมยังหนักขึ้นอีกด้วย โบว์ทำนบแตกก่อนเป็นคนแรกเลย น้ำนี่ไหลชุ่มออกมาเต็มรอ่งจิ๋ม พี่บิ๊กหอมแก้มโบว์ฟอดใหญ่ถามว่าดีกว่าทำเองมั๊ย โบว์บอกว่ามาก ๆ เลยอ่ะพี่บิ๊กเลยบอกตะนี้ตาพี่บ้างนะ แล้วพี่ก็ขึ้นมาคร่อมตัวโบว์ไว้โหย่ง ๆ ควยพี่บิ๊กห้อยหัวแข็งเป๊กมาทิ่มตรงเนินขน โบว์สะดุ้งร้องอุ๊ยพี่บิ๊กก็ซี้ดด้วยเหมือนกัน พี่บิ๊กดูดนมโบว์อีกครั้ง เอวก็ส่ายเอาควยมาถูตรงเนินขนโบว์ไปมา โบว์เสียวทั้งบนทั้งล่างไม่รู้จะทำไง สองมือจิกต้นแขนพี่บิ๊กแน่น เอวก็ส่ายตามควยพี่บิ๊กไปด้วย เรียกว่าควยพี่บิ๊กไปไหนจิ๋มโบว์ก็ส่ายตามไปด้วย พี่บิ๊กบอกให้โบว์แหกกลีบตัวเองออก โบว์ก็รีบทำตามเลย ตอนนั้นใจนึงก็กลัวเจ็บแต่อีกใจก็อยากซะเต็มที อยากให้พี่บิ๊กเอาควยมาเย็ดจิ๋มน้อย ๆ นี่เร็ว ๆ พี่บิ๊กจำเอาควยตัวเองตั้งขึ้นตามแนวตั้ง มันแนบไปกะหน้าท้องของพี่บิ๊ก แล้วก็แอ่นนาบลงมาตรงกลางกลีบจิ๋มที่ตอนนี้มันอ้ารับลมภายนอกอย่างหิวกระหาย เลยกลายเป็นว่าสองกลีบของโบว์ตอนนี้กำลังคีบคาบควยของพี่บิ๊กอยู่ พี่บิ๊กเริ่มเขยื้อนตัวขึ้นลงเบา ๆ ไอ้ควยของพี่บิ๊กมันก็ไถขึ้นตามด้วย หัวควยมันมาชนที่เม็ดแตดโบว์เลยเชียว โบว์ร้องซิ้ด ซิ้ดเบา ๆ พี่บิ๊กยิ่งบดหนักขึ้น ตอนนี้ปากก็ดูดคอโบว์จนเจ็บไปหมด อีกวันนึงไอ้ตรงที่พี่บิ๊กดูดมันเป็นจ้ำเขียวไปหมดเลย โบว์เสียวมาก ช่วยตัวเองมานักต่อนักพอมาเจอของจริงอย่างนี้บอกตรง ๆ ว่าร้องไม่ออก อธิบายไม่ได้เลย มันวิเศษจริง ๆ ทำเอาโบว์อยากตะหงิด ๆ ให้พี่บิ๊กเอาควยมาปักที่รูจิ๋มสะเร็ว ๆ น้ำตอนนี้มันก็แฉะเต็มไปหมดอย่างกะฉี่ราดเลย โบว์เงี่ยนจนหมดอายขอให้พี่บิ๊กเอาควยปักเร็ว ๆ พี่บิ๊กก็รีบเอาหัวมาจด ๆ จ่อ ๆ ที่รูจิ๋ม ถามว่าแน่ใจแล้วนะ โบว์พยักหน้าหงึกอย่างเร็ว หืมม มาขั้นนี้แล้วนะ พี่บิ๊กก็เลยกด ๆ ควยลงมา มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลย เจ็บมากกกก โบว์อยากจะร้องยังร้องแทบไม่ออก มันจุก ๆ เหมือนโดนต่อย โบว์อ้าปากค้างอ้าขาไว้อยางนั้น ไม่ร้องไม่ขยับตัวเลย พี่บิ๊กก็ขยับเอวกดลงมาเรื่อย ๆ ๆๆ จนมิดพี่บิ๊กถอนใจยาว แต่โบว์สิจะแตกแล้ว น้ำนี่ปริ่ม ๆ เลยแล้วก็แตกออกมาคาควยพี่บิ๊ก พี่บิ๊กแทนที่จะกอดโบว์แต่กลับอัดตะบันเย็ด ฉึก ฉึก ฉึก อย่างแรง โอ๊ย โบว์จะตาย จะขาดใจตายอยู่แล้ว โบว์เสร็จติด ๆ กันไปอีกทีพร้อมพี่บิ๊ก พี่เค้าบอกว่าไม่ไหว มันรัดมากเกิน เสียวจนทนไม่ไหว เลยออกเร็ว โบว์เย็ดกะพี่บิ๊กแค่รอบเดียว เพราะจิ๋มมันฉีกไปหน่อยหนึ่ง แสบมากเลย แต่พอดึก ๆ ก็เอากันอีก โบว์กะพี่บิ๊กได้เย็ดกันบ่อยมากจนหลัง ๆ พยายามให้น้อยลง กลัวจิ๋มจะหลวมเพราะโบว์ก็เริ่มมีแฟนแล้ว กลัวเค้ารู้แล้วจะรับไม่ได้อ่ะ.

 31. Peacock
  August 30, 2015 at 5:24 pm

  ຄຳເຕືອນ:
  ເລື່ອງທີ່ຈະກັອບປີລົງຂ້າງລຸ່ມນີ້ເປັນເລື່ອງແນວຄອບຄົວຊຶ່ງເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນ
  ທີ່ຍັງມີຈິດວິນຍານເດຍລະສານສິງໃຈຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ເໝາະສົມຢ່າງຍິ່ງສຳລັບ
  ບຸກຄົນທີ່ີມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ ແລະກໍ່ບໍເໝາະສົມສຳລັບຄົນດີທີ່ມີສິນທຳໃນຈິດສຳ
  ນຶກ ຮູ້ຜິດ ຖືກ ຊົ່ວ ດີ ບໍ່ສີ້ຫີລູກສີ້ແຕ່ຫີເມຍຕົນເອງ.

  ນ້ອງເປັນສາວແລກລຸ້ນ ໄວກຳລັງຢາກຮູ້ຢາກລອງແຕ່ບໍ່ກ້າລອງກັບກັບຄົນທີ່ລຶ້ງກັນ
  ຢ້ານເຂົາຮັກສາຄວາມລັບບໍ່ໄດ້ໄປຫຼົງປາກເວົ້າໃຫ້ໄທບ້ານຟັງເໝືອນເຮົາເຫັນ
  ຢູ່ເວັບນີ້ ໄດ້ສີ້ເອື້ອຍສີ້ນ້ອງຕົເອງກໍ່ເອົາມາເວົ້າໃຫ້ໝູ່ຟັງ ເປັນຕາອາຍເນາະ 🙂
  ນ້ອງກໍ່ເລີຍໄປຫຼິ້ນເນັດຢູ່ຮ້ານອ້າຍສະບູຫັ້ນລະ ຈ່າຍຊົ່ວໂມງນຶ່ງແຕ່ຫຼິ້ນສອງຊົ່ວໂມງ
  ເພາະລາວຮູ້ຈັກກັນກັບອ້າຍຂອງນ້ອງກໍ່ເລີຍມີການນະໂຍບາຍໂຍະຍານໃຫ້ວ່າຊັ້ນ
  ສາເນາະແຕ່ນ້ອງກໍ່ບໍ່ໄດ້ຫຼິ້ນລ້າດອກ ມື້ໜ້າກໍ່ເອົາເງິນໄປຈ່າຍໃຫ້ລາວ, ມື້ໃດ໋ບໍ່ໄດ້ລົມ
  ບ່າວກໍ່ຫຼິ້ນຕາມກຳນົດເວລາ ແຕ່ຖ້າໄດ້ລົມບ່າວທີ່ເຫັນກັນທາງ Skype ກໍ່ຕິດລົມເນາະ
  ລົມໄປຈົນນາທີໝົດຈົນຕ້ອງໄດ້ຕໍ່. ທຳອິດກໍ່ບໍ່ຕິດດອກ ແຕ່ພໍເຂົາເປີດກ້ອງໃຫ້ເບິ່ງກໍ່
  ຮູ້ສຶກມີອາລົມຂຶ້ນມາ ຖ້າມີເນັດຫຼິ້ນຄອມຢູ່ເຮືອນ ນ້ອງກໍ່ຄົງຫຼົງຕົວແກ້ຜ້າໃຫ້ລາວ
  ເບິ່ງແທ້ໆ ແຕ່ຫຼິ້ນໃນຮ້ານ ຊິເປີດກະໂພດຕິເບາະ ພຽງແຕ່ປັບກ້ອງລົງມາຕ່ຳໆໃຫ້ລາວ
  ເຫັນໜ້າເອິກເທົ່ານັ້ນ, ອ້າຍນັ້ນລາວກໍ່ໄຟແຮງອີ່ຫຼີ ພຽງແຕ່ເຫັນຮ່ອງນົມ ຂອງລາວ
  ກໍ່ແຂງຕຶງຂຶ້ນມາທັນທີແຕ່ລາວບໍ່່ຍອມຈົກອອກໃຫ້ເບິ່ງ ຖ້າຢາກເບິ່ງກໍ່ຕ້ອງເຮັດແບບ
  ແຟໆແບບວ່າແລກກັນເບິ່ງຫັ້ນນະ ນ້ອງກໍ່ເລີຍຕົກລົງໄປຫາລາວຕາມນັດ. ຕອນຢາກ
  ຫັ້ນນະ ບໍ່ຄິດຢ້ານຫຍັງເລີຍ ໂຊກດີທີ່ອ້າຍສອງເປັນຄົນດີບໍ່ເອົານ້ອງໄປຂາຍເຂົ້າສວນ
  ຢາງເໝືອນທີ່ໄດ້ຍິນເປັນຂ່າວ, ເຊື່ອໃຈກໍ່ຍ້ອນວ່າຮູ້ຈັກກັບອ້າຍສອງຕັ້ງແຕ່ຢູ່ Lao99
  ພຸ້ນນະ ເຂົາຂາຍເວັບນັ້ນແລ້ວກໍ່ຍ້າຍມາລົມກັນຢູ່ Camfrog ກໍ່ເລີຍໄວ້ໃຈລາວ. ເຫັນ
  ກັນເທື່ອນຶ່ງແລ້ວຕອນໄປງານວັນເກີດ Sao Horb 3 ແຕ່ຕອນນັ້ນບໍ່ທັນໄດ້ລົມເຊັກກັນ
  ຈຶ່ງຮູ້ສຶກເສີຍໆ ແຕ່ພໍໄດ້ລອງລົມເລື່ອງເຊັກກັນເກືອບທຸກຄັ້ງທີ່ຊາຍອິນເຂົ້າມາເຫັນ
  ກັນມັນກໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຢາກລອງ ຕອນນັ້ນກໍ່ເລີກກັບແຟນໃໝ່ໆ ຫົວໃຈກໍ່ປ່ຽວຕາມ
  ປະສາເດັກລຸ້ນວ່າຊັ້ນສາກໍ່ເລີຍໃຫ້ອ້າຍສອງລອງສາ.
  ມັນເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ນ້ອງສຳເລັດເຖິງ 3 ເທື່ອ, ຍອມຮັບວ່າມັກຂອງອ້າຍສອງຫຼາຍ ເຮັດ
  ໃກ້ຊິອອກແລ້ວກໍ່ບອກໃຫ້ລາວຖອດອອກມາໃຫ້ນ້ອງດູດແຕ່ບໍ່ກິນດອກ ຂີ້ດຽດກືນ
  ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າອ້າຍສອງເຄີຍສີ້ໃຜຈັກຄົນກ່ອນຈະມາຮອດເຮົາ. ນອນພັກບຶດນຶ່ງ ອ້າຍ
  ສອງກໍ່ຖາມວ່າຢາກມ່ວນແບບແປກໆບໍ? ນ້ອງບໍ່ທັນຕອນ ອ້າຍສອງກໍ່ເອົາຜ້າມັດແຂນ
  ທັງສອງຂອງນ້ອງໃສ່ຕຽງ ໃຊ້ເຊືອກມັດຂານ້ອງໄວ້ກັບຂອບຕຽງແລ້ວກໍ່ຍິ້ມໃຫ້ນ້ອງ
  ແບບມີເລດໄນກ່ອນຈະກົ້ມລົງເລຍຫີເລຍແຕດຂອງນ້ອງຈົນດິ້ນດ່າວໆ ມັນສຽວມັນ
  ຄັນອີ່ຫຼີ ຍິ່ງດິ້ນກໍ່ຍິ່ງຄັນໃນຮູຫີ, ຕອນອ້າຍສອງຍັດໂຄຍເຂົ້າຫີກໍ່ສຽວຈົນໃຈຊິຂາດ
  ຢາກໃຊ້ສົ້ນນ່ອງກົດແອວລາວໃຫ້ເດົ້າໄວໆກໍ່ເຮັດບໍ່ໄດ້ ໄດ້ແຕ່ດິ້ນໄປດິ້ນມາຈົນເຖິງ
  ຈຸດສຸດຍອດ ຢາກລຸກມາເຊັດນ້ຳທີ່ລົ້ນອອກມາຈາກປາກຖ້ຳກໍ່ລຸກບໍ່ໄດ້ເພາອ້າຍສອງ
  ບໍ່ຍອມແກ້ເຊືອກຂໍ້ມືອອກ. ອ້າຍສອງຮັບໂທລະສັບລົມກັບໃຜບຸ ໄດ້ຍິນແຕ່ສຽງໂອເຄໆ
  ບຶດນຶ່ງກໍ່ມີຊາຍສູງອາຍຸສອງຄົນເຂົ້າມາ, ຜູ່ນຶ່ງເປັນລຸງຂອງອ້າຍສອງ ອີກຜູ່ນຶ່ງແມ່ນໝູ່
  ຂອງລຸງທີ່ອ້າຍສອງມັກເວົ້າໃຫ້ຟັງເລື້ອຍວ່າສອງເຖົ້ານີ້ມັກສີ້ສາວນ້ອຍແຕ່ນ້ອງບໍ່ໃຫ້
  ເຂົາສີ້ ໃຫ້ເຂົາເລຍໃຫ້ເຂົາລູບຊື່ໆ ແຕ່ພໍໃຈຂຶ້ນເຂົາກໍ່ບໍ່ຟັງສຽງສີ້ນ້ອງຈົນຫີຊື້ນຈົນໄດ້.

  สอนเด็กข้างบ้าน
  สวัสดีคร้า นาวมีเรื่องเสียวซี้ดมาฝากชาวอีกแล้ว เมื่อวานนาวมีสอบเลยเลิกเร็วผิดปกติ บ่ายๆก้อถึงบ้านแหละ ที่นี้แม่ของน้องต้นก็มาหานาวถึงบ้าน นาวก้อตกใจเพราะแก้ผ้าอยู่ เลยรีบวิ่งไปทั้งที่ยังโนบรานี้แหละ ปรากฎว่า น้องต้น แกคะแนนตกลงจะเทมอก่อน คุณแม่ของน้องเลยเอามาฝากให้นาวสอนหน่อย ก้อนะ ชม.ละ100 ก้อเลยรับสอน ที่นี้นาวจะหาหนังสือที่ไหนไปสอนน้องเค้าดี น้องต้นแกก้อเลยหยิบหนังสือให้ แต่ว่ามันมีแผ่น cdสอดอยู่ด้วย ไม่รู้ cd อะไร แต่ไม่มีเวลาเลยเก็บเอาแผ่นใส่ลิ้นชักไปก่อน ดูเหมือ ต้น จะชอบนาวอะนะ หน้าตาก็ดีทีเดียวแหละ ถ้าไม่ติดว่าเป็นลูกเพื่อนบ้าน อาจจะลองเลี้ยงต้อยน้องเขาดูนะ แต่นาวก็ยังสอนไปตามปกติ นาวเลยให้งานน้องต้นไปทำ ลืม!ไป ต้นเค้าอยู่ม.6แหละ จะเขามหาลัยเดียวกับนาวปีนี้ที่นี้พอให้งานต้นไปทำ ที่นี้นาวก็ว่างก็ไม่ รู้จะทำอะไรดี ตาก็เหลือบไปเห็น cd ของน้องต้น เลยลองเปิดดูว่ามันเป็นหนังอะไร พอแผ่นมันเข้าไปในเครื่องเท่านั้นแหละ นาวถึงกับตกใจ ไม่ใช่เพราะcd อย่างว่าหรอก แต่เพราะ ในเรื่อง พระเอกกับนางเอก ก็คือต้นกับตาลน้องสาวของน้องต้น นาวไม่รู้เลยว่าน้องเค้าถ่ายทำไม ดูไปได้ซักพัก นาวก้อเริ่มเงี่ยนสะแล้ว มือนาวล้วงเข้าไปในกระโปงโดยไม่รู้ตัว แล้วนิ้วก็เริ่มเกี่ยวเบ็ด ขาก็ถางออกโดยอัตโนมัติ กระโปงนักศึกษาเลิกขึ้น นาวหยุดตัวเองไม่ได้แล้ว นาว กระดกสะโพกรับนิ้วของตัวเองปากก็คราง ซีด อ๊าา ~ เสียวมากเลยค่ะ ไม่นึกว่าจะช่วยตัวเองในห้องของน้องเค้า(นาวสอนที่บ้านน้องต้น ห้องนอนน้องต้นติดกับห้องที่นาวสอนน้องเค้าเลย) นาวเสียวมากจนลืมไปเลยว่า ที่นี่ห้องน้องต้นไม่ใช่ที่บ้าน คนเข้าออกได้สะดวก พอรู้ตัวก็มีคนเข้ามาซะแล้ว ตอนนี้ตัวนาวไหลลงไปกับเตียงแล้ว เค้าคงยังไม่เห็น นาวเลยเอามือซ้ายอือมไปปิด เครื่อง แล้วก็กะ จะแต่งตัวให้เรียบร้อย แต่มือขวานาวสิค่ะ มันไม่ทำตามมันยังเกี่ยวต่อไป “อ๊า จะเส็จ แล้ว อ๊าา” ก็มันใกล้ถึงจุดแล้วนิ เสียงนาวเผลอหลุดออกมา ห้ามยังไงก็ไม่อยู่แล้วในที่สุดก็ถูกเห็นในสภาพ ขาถ่าง กระโปงนักศึกษาเลิกขึ้น มือล้วงอยู่ในกางเกงใน นาวก็ยิ้มๆ แล้วมองว่าเค้าเป็นใคร ในใจก็คิดว่าตายแน่ แม่น้องเค้าชัวร์ๆ แต่คนที่อยู่ตรงหน้า คือ ต้น นาว อายมากเลยค่ะ เสียวมากด้วย ต้นก็พูดว่า “เสียวหรอครับพี่นาว แล้วก็ยิ้มๆ” นาวก็ใบ้สิ ไม่รู้จะตอบไงดีเลยละค่ะ คิดไปคิดมาก็ตอบไปโดยไม่ได้คิดว่า เข้ามาก่อนสิ ต้นก็เข้ามาแล้วพูดว่า “ให้ต้นช่วยไหมครับ พี่นาว” เพราะความที่นาวเงี่ยน บวกกับ พอนาวมองเป๋ากางเกงของน้องต้นแล้ว มือมันเอื้อมไปจับเอง พอจับปุบ ต้นก็เข้ามาทันที ดึงเสื้อนาวขึ้น แล้วกระชากบราออก นมนาวก็หกสิค่ะ ต้นเก็บบราไว้ในกระเป๋ากางเกง แล้วก็เอามือจับหน้าอกนาว ส่วนอีกมือ ก็ล่วงกางเกงในนาว น้ำนาวที่หยุดเพราะเส็จไปเมื่อกี้ ก็ไหลออกมาทันที แต่ต้นก็ล่วงต่อไป นาวไม่กล้าร้องดัง จึงแค่ ซีดปาก น้องต้นเห็นนาวพยายาม ร้องเบา เบา จึงบอกนาวว่า “พี่นาว ถอดกางเกงให้หน่อยสิครับ” นาวก็ถอดออก ของน้องต้นใหญ่ กว่าแฟนนาวเยอะเลยค่ะ พอถอดออกน้องต้นก็ยัดกางเกงในเข้าปากนาว พร้อมกับงับหูนาวเบาๆ “จะได้ไม่มีเสียงไงครับ” อมซักพัก น้องต้นก็บอกว่า พี่นาว ขอเย็ดพี่ได้มั้ยครับ มาถึงขั้นนี้แล้วจะทำอะไรก็ทำไปเถอะ นาวจึงบอกไปว่าแล้วแต่ต้นสิ ต้นก็ยัดเข้ามาทันที นาวถึงกับ ร้องครางออกมากางเกงในที่อุดอยู่ร่วงออกจากปาก ไม่มีอะไรปิดปากแล้ว นาวเลยร้องออกมาดังเลย “อ๊ะ อะ อ๊ายยยย” ต้นก็เร่งจังหวะขึ้นอีก จนนาวเกือบจะเสร็จอยู่แล้ว แต่ว่ามีคนเข้ามา น้องของต้นนั่นเอง ชื่อ ตาล หน้าตาเหมือนต้น ตาลเข้ามาก็ตกใจ “ทำอะไรนะ พี่ต้น”นาวไม่รู้จะทำไงดี ถ้าแม่นาวรู้และที่สำคัญแม่ต้นกับตาลรุนาวตายแน่ นาวจึงบอกไปว่า ตาลจะทำด้วยไหมล่ะ จะทำให้ แล้วนาวก็ลุกขึ้นไป ลูบหีตาล แล้วก็ถอดกางเกงในยื่นใส่มือน้องตาล ตาลก็เงียบ นาวจึงบอกว่า ไปห้องน้ำกันเถอะ ต้นด้วยนะ พูดออกไปได้ไงไม่รู้ แต่พูดไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบ เด็กสองคนจึงตาม นาวมาที่ห้องน้ำ ตอนเดินออกไปนี่ เสียวมากเลยค่ะ เพราะตอนนี้ มีแค่ กับกระโปงนักศึกษา สั้นๆ ที่ห่อหุ่มร่างกาย อยู่ เพราะบราต้นเค้าก็เก็บไว้ ส่วนกางเกงใน ก็ให้น้องตาลไปแล้ว นาวเดินนำมาเด็กสองคนเดินตาม นาวหันกลับไปมอง หน้าตาลหื่นมากเลยค่ะ พอเข้าไปในห้องน้ำครูปุบ ตาลก็เข้ามาดึงกระโปงนาว ขึ้นทันที ตาลดึงแรงมากจนกระโปงขาดไปนิดหน่อย ตาลก็ล้วงเข้ามาในร่องหี นาวทันที ส่วน ต้นก็ ชักว่าวดูอยู่ ตาลก็บอกว่า “พี่นาวเคยมีไรกับผู้หญิงไมค่ะ” ยังไม่ทันตอบ ตาลผลักนาวลงกับพื้น แล้วก็ยัดนิ้วสวนขึ้นมาทันที แต่กับตาล นาวไม่ค่อยมีอารมณ์เลย เพราะน้องเค้าดูเหมือนไม่เชี่ยวชาญเท่าไร มองไปเห็นต้นยืนมองนาวอยู่ “ต้นให้พี่ช่วยนะ” ต้นก็ยื่นควยมา นาวก็อมให้ต้น ส่วนตาลก็เร่งจังหวะใหญ่ อีกมือก้อช่วยตัวเองไปด้วย “พี่นาว ตาลไม่ไหวแล้ว อ๊ะๆ ตาลจะเส็จแล้ว อะ อ๊า” ตาลน้ำทะลักออกมาจากหีน้อยๆของเธอ เต็มๆ ส่วนต้นก็ใส่น้ำเข้าปากนาว แล้วเหมือนกัน แต่นาวยังไม่เสร็จเลย นาวเลยขยับสะโพกเด้งกับนิ้วของตาล “พี่ก็เส็จแล้วว อ๊าาาาา” แล้วเราสามคนก็ล้มลงไปนอกอดกันที่พื้นห้องน้ำเลยละค่ะ พอนาวหันไปดูนาฬิกามันก้อ5โมงเย็นแล้ว เลยไล่ต้นกับตาลไปเรียนต่อ มนาวก็สอนส้องพี่น้องทั้งๆ ที่ โป๊อยู่นั่นแหละค่ะ ระหวังสอนก็มีมือตาลล้วงมาเล่นบ้างต้นชักว่าวให้ดูบ้าง เฮ้อ สอนเด็กชม.ละร้อย มันคุ้มจริงๆนะค่ะทุกคน

 32. ນັກລົ້ວ
  September 13, 2015 at 6:25 pm

  ຄຳເຕືອນ: ເລື່ອງທີ່ຈະກັອບລົງລຸ່ມໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຍັງມີຈິດວິນຍານເດຍລະສານສິງຢູ່ໃນຫົວໃຈ
  ອ່ານເພື່ອຄວາມບັນເທິງ ເປັນເລື່ອງແນວຄອບຄົວຊຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບຜູ່ເຍົາທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳ
  ກ່ວາ 18 ປີ ແລະກໍ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນທີ່ດີ ມີສິນທຳປະຈຳໃຈ ຮູ້ຈັກຜິດ ຖືກ ຊົ່ວ ດີ
  ແລະມີຄວາມເກງກົວຕໍ່ບາບກຳທີ່ຈະນຳສະໜອງໃນພາຍພາກໜ້າ. ອ່ານແລ້ວ ກະລຸນາຢ່າ
  ເຮັດຄືເຂົາເດີເພາະສັງຄົມບ້ານເຮົາຮັບບໍ່ໄດ້ນະເລື່ອງແບບ ຖ້າຂືນເຮັດໄປ ເຈົ້າອາດຈະຕົກ
  ໝໍ້ນະລົກ ບໍ່ໄດ້ຜຸດບໍ່ໄດ້ເກີດເດີ ຊິບອກໄວ້ກ່ອນ !

  Yoko ເປັນລູກສະໃພ້ທີ່ຕູ້ Tony ຮັກແລະຖະນຸຖະໜອມຫຼາຍກ່ວາລູກສາວທີ່ຕົນອອກເຫື່ອ
  ເທແຮງສ້າງຂຶ້ນກັບຕູ້ Grace ດ້ວຍຄວາມອິດເມື່ອຍ, ແຕ່ກ່ອນ Yoko ກັບ Lary ກໍ່ເຊົ່າຄອນ
  ໂດຢູ່ຕາມປະສາຜົວເມຍແຕ່ຫຼັງຈາກພົບບັນຫາການເງິນ Lary ກໍ່ພາເມຍຮັກຍ້າຍມາຢູ່ນຳ
  ພໍ່ແມ່ແລະນ້ອງສາວ ເພື່ອວ່າ Yoko ຈະບໍ່ເຫງົາເວລາຕົນອອກທະເລເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ
  ບາງເທື່ອກໍ່ເດືອນປາຍຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຝັ່ງ. ຕູ້ Grace ມີສຸຂະພາບອ່ອນແອ ປ່ວຍມາຫຼາຍປີແລ້ວ
  ສະນັ້ນ Yoko ຈຶ່ງໄດ້ທຳໜ້າທີ່ແມ່ເຮືອນທຸກຢ່າງແທນແມ່ຍ່າ ມື້ໃດ Joyce ພັກການຈຶ່ງໄດ້
  ຊ່ອຍເອື້ອຍໃພ້ຊັກເຄື່ອງ ປັດກວາດເຮືອນຊານ ແລະປຸງແຕ່ງອາຫານ ວັນລັດຖະການຈອຍ
  ຕ້ອງໄດ້ອອກບ້ານແຕ່ 7 ໂມງ 30 ເກືອບ 5 ໂມງຈຶ່ງເຫັນເຮືອນ ສ່ວນຕູ້ Tony ຍັງແຂງແຮງ
  ມື້ໃດ໋ຕູ້ Grace ເຈັບອອດໆແອດໆ ຕູ້ໂທນີຈຶ່ງຢູ່ເຮືອນເທັກແຄເມຍ ຖ້າມື້ໃດ໋ຕູ້ Grace ມີອາ
  ການປົກກະຕິ ຕູ້ໂທນີກໍ່ໄປເຮັດວຽກໂຮງເລື່ອຍຊ່ອຍອ້າຍເຂີຍ ປະມານ 3-4 ໂມງຈຶ່ງໄດ້ກັບ
  ບ້ານ. ມື້ນັ້ນ ຕູ້ໂທນີແລະໂຢໂກ໊ະສົງ Lary ຂຶ້ນເຮືອແລ້ວກໍ່ແວ່ຕະຫຼາດອາຫານທະເລສົດເພື່ອ
  ຈະຊື້ປູປານານ້ຳໄວ້ກິນ ແລະບັງເອີນໂຢໂກ໊ະໄດ້ພົບກັບແຟນເກົ່າໂດຍບັງເອີນ, ບັກນັ້ນຄົງຄິດ
  ຮອດໂຢໂກ໊ະແຮງຈຶ່ງດຶງຮ່າງນ້ອຍໆບາງໆຂອງແຟນເກົ່າໄປກອດຈູບລູບຄຳ ເມື່ອຕູ້ໂທນີເຫັນ
  ແນວນັ້ນຈຶ່ງສົ່ງ text ໄປບອກລູກໃພ້ວ່າບໍ່ມີໄຂ່ປາທີ່ໂຢໂກ໊ະຕ້ອງການ, ພໍໂຢໂກ໊ະຕັ້ງສະຕິໄດ້
  ຈຶ່ງຈັບມືແຟນເກົ່າອອກຈາກອອງເຕົ່າທີ່ສວດໂນນຂອງຕົນທີ່ຖືກແຟນເກົ່າລູບຄຳຈົກແຍ່ຈົນ
  ນ້ຳຈະອອກ ແລະອອກມາຈາກມຸມຫ້ອງນ້ຳກ່ອນພໍ່ປູ່ຈະລົງມາຈາກຊັ້ນສອງ.
  ຈາກວັນນັ້ນມາ ຕູ້ໂທນີກໍ່ສັງເກດການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຢໂກ໊ະ, ບາງເທື່ອກໍ່ນຸ່ງສົ້ງບອກເຊີ
  ນອນຢຽດຢູ່ຕັ່ງເອນເບິ່ງຂ່າວເຊົ້າ ແຕ່ສາຍຕາຈ້ອງເບິ່ງເຕົ້ານົມຂອງລູກສະໃພ້ທີ່ຫ້ອຍໂຕ່ງ
  ເຕ່ງໂຍກຍ້າຍໄປມາຕາມຈັງຫວະການເຄື່ອນຕົວເຊັດພື້ນເຮືອນ, ໂຢໂກ໊ະຮູ້ວ່າພໍ່ປູ່ມັກລັກ
  ແນມເບິ່ງໜ້າເອິກຕົນເລື້ອຍຈຶ່ງບໍ່ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນຮອງເສື້ອໝາກກະແລ່ງລາວດອກເພື່ອໃຫ້
  ພໍ່ປູ່ໄດ້ເຫັນເຕັມຕາ. ເຊັດໄປນຳ ລົມພໍ່ປູ່ໄປນຳ ສັງເກດເປົ້າສົ້ງໄປນຳ, ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ສີ້ຕູ້ Grace
  ເກືອບ 10 ປີແລ້ວ ໄຟກາມຕູ້ໂທນີຈຶ່ງລຸກໂຊນຂຶ້ນມາເມື່ອໂຢໂກ໊ະໂຊກົ້ນໂຊນົມໃຫ້ເບິ່ງໃຫ້
  ແຍງແນວນີ້, ໂຢໂກ໊ະເອງກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບຄວາມສຸກຈາກ Lary ເຄີຍເຮັດກັນອາທິດນຶ່ງ 2
  ເທື່ອຕອນເຂົ້າຝັ່ງ ແຕ່ Lary ກໍ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ ອົມຈົນປວດກ້ານຄໍກໍ່ບໍ່ແຂງ ແລະເມື່ອເຫັນອາ
  ວຸດພໍ່່ປູ່ແຂງເລື້ອຍ ແລະຂະນາດກໍ່ໃຫຍ່ຍາວກ່ວາຂອງລູກຊາຍຈຶ່ງຄິດຢາກໃຫ້ພໍ່ປູ່ເຮັດ
  ແທນລູກຊາຍ.
  “ວຽກຫຼາຍບໍ່ພໍ່ມື້ນີ້?” ໂຢໂກ໊ະຖາມຂຶ້ນຫຼັງຈາກທັກທາຍພໍ່ປູ່ດ້ວຍການກອດຈູບແກ້ມເໝືອນ
  ດັ່ງທີ່ເຄີຍເຮັດມາເວລາພໍ່ປູ່ມາຮອດບ້ານ, ເຖິງວ່າພໍ່ປູ່ຈະບອກວ່າວຽກບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ໂຢໂກ໊ະ
  ກໍ່ຂັນອາສາບີບນວດໃຫ້ພໍ່ປູ່ ແລະໂທນີກໍ່ບໍ່ປະຕິເສດຄວາມຫວັງດີຂອງລູກໃພ້, ນວດບ່າ
  ແລ້ວກໍ່ບອກພໍ່ປູ່ນອນຫງາຍເພື່ອຈະໄດ້ບີບນວດຂາໄດ້ສະດວກ. ຮອຍຍິ້ມຍົວະຍວນກວນ
  ໃຈແລະເຕົ້ານົມຂະນາດໃຫຍ່ທີ່ກວຍແກ່ວງໄປມາເຮັດໃຫ້ຕູ້ໂທນີໂຄຍແຂງເຕັມຢຽດຈົນ
  ໂຢໂກ໊ະລືມຕົວລູບຄຳແລະຈົກໂຄຍພໍ່ປູ່ອອກມາຫຼິ້ນມາອົມ ແລະສຸດທ້າຍກໍ່ຂຶ້ນນັ່ງຕໍ່ຈົນມີ
  ຄວາມສຸກທັງສອງພໍ່ລູກຈຶ່ງໄດ້ແຍກຕົວໄປອາບນ້ຳກິນເຂົ້າແລງຮ່ວມກັບສະມາຊິກຄອບ
  ຄົວຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ຄວາມປ່ຽນແປງຂອງພໍ່ແລະເອື້ອຍເຮັດໃຫ້ Joyce ສົງໃສ !
  ຖ້າຍັງບໍ່ສຽວ ກະລຸນາເຂົ້າໄປອ່ານຕື່ມຈາກລິ້ງນີ້ເດີ 🙂
  wowwowsexy.blogspot.com/2015/09/909-1.html#more

 33. Prelosec
  September 30, 2015 at 4:44 pm

  ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ ເກີດຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ຕອນຂ້ອຍອາຍຸ 21 ນ້ອງ Em ອາຍຸ 18.
  ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຂ້ອຍກັບເອັມບໍ່ຄ່ອຍເຂົ້າຄໍກັນປານໃດ໋ດອກ ບໍ່ສະຫວິດສະຫວາດ
  ຄືກັບເອື້ອຍ Ngo, ກັບເອື້ອຍຄົນນີ້ ເຂົ້າກັນດີ ບໍ່ມີຂັດຄໍກັນຈັກເທື່ອດອກ ແຕ່ລາວຖືກສົ່ງ
  ໄປສັບຊ້ອນຢູ່ຕ່າງແຂວງ ປີນຶ່ງຈຶ່ງໄດ້ມາຢາມບ້ານເທື່ອນຶ່ງຕອນຍາມ Christmas ສະ
  ຫຼອງປີໃໝ່ສາກົນແລ້ວຈຶ່ງກັບໄປ ຄິດຮອດຂຶ້ນມາກໍ່ໄດ້ແຕ່ສົ່ງ LINE ໄປ z ນຳພໍໄດ້ແກ້
  ແງ້ນ. ຕອນຄ່ຳມື້ນັ້ນ ຂ້ອຍເວີກເອົ້າແລ້ວກໍ່ເຂົ້າອາບນ້ຳ ນ້ອງເອັມມາເຄາະຕູຖາມຫາເຄື່ອງ
  ຫຼິ້ນຊີດີຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງຫຼິ້ນລຸ້ນພອກເກັດ ຂ້ອຍຢືມນ້ອງມາແລ້ວລືມສົ່ງ, ເມື່ອໄດ້ຍິນຂ້ອຍ
  ບອກວ່າຢູ່ໃນຫ້ອງນອນ ນ້ອງເອັມກໍ່ຖາມອີກວ່າຍັງດົນບໍ່ຊິອາບແລ້ວ? ນ້ອງເອັມບໍ່ຢາກເຂົ້າ
  ຫ້ອງນອນຂອ້ຍເພາະມີກິ່ນບໍ່ໂສພາ ບໍ່ຈັກກິ່ນນ້ຳແບ້ນ ກິ່ນເຄື່ອງເກົ່າ ແລະຕິດຮູບລາມົກ
  ເຕັມຝາຫ້ອງ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຈຳໃຈເຂົ້າໄປຊອກເຄື່ອງຫຼິ້ນເພາະຂ້ອຍອາບນ້ຳເຫິງ ເຫິງກ່ວາຜູ່
  ຍິງບາງຄົນອີກນະ. ອາບນ້ຳແລ້ວກໍ່ນຸ່ງເຄື່ອງຊິອອກໄປຮ້ານ Buffalo Wing ເບິ່ງ BYU
  ກໍ່ເລີຍຍ່າງຂຶ້ນໄປເຄາະຫ້ອງນ້ອງເພື່ອວ່ານ້ອງຈະຢາກໄປນຳ ເພາະກ່ອນພໍ່ແມ່ຈະອອກບ້ານ
  ໄປ Pheonix ກໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ເອົານ້ອງໄປນຳຖ້າຈະໄປເດິກໄປດື່ນ, ນ້ອງຄົງບໍ່ໄດ້ຍິນເພາະ
  ໃສ່ headset ເວລາເບິ່ງ Portable CD player ຈຶ່ງໃຊ້ text ໄປຖາມຈຶ່ງໄດ້ຄຳຕອບວ່າ
  No ກໍ່ເລີຍອອກໄປຄົນດຽວ ຄິດວ່ານ້ອງເອັມໃຫຍ່ເປັນສາວແລ້ວຄົງເທັກແຄຕົນເອງໄດ້.
  ຂ້ອຍກັບມາຮອດເຮືອນປະມານ 9 ໂມງປາຍ, ຖ້າເປັນຄືນວັນສຸກ ເສົາ ຈະໄປຕໍ່ກັບໝູ່ຈົນ
  ຮອດຂ້ອນແຈ້ງພຸ້ນລະຈຶ່ງເຫັນເຮືອນ ແຕ່ຄືນນັ້ນຕ້ອງກັບບ້ານຫົວຄ່ຳເພາະຕ້ອງໄດ້ນອນເອົາ
  ແຮງໄປການມື້ອື່ນ. ເຫັນໄຟໃຕ້ສະຫວ່າງທຸກຫ້ອງກໍ່ຄິດວ່ານ້ອງຄົງບໍ່ທັນນອນ ຈຶ່ງຂຶ້ນໄປເຄາະ
  ຕູເອີ້ນນ້ອງລົງມາກິນຂາໄກ່ຈືນຊຶ່ງເປັນອາຫານທີ່ນ້ອງມັກກິນທັງໆທີ່ຮູ້ດີວ່າມັນເປັນອາຫານ
  ຜະຫຼິດສິວ ແຕ່ນ້ອງມັກເວົ້າວ່າບໍ່ແຄແນວນັ້ນແນວນີ້ບໍ່ມີໃຜມັກກໍ່ບໍ່ຕາຍ ເວລາບອກເຕືອນ
  ລາວເລື່ອງອາຫານການກິນ. ຂຶ້ນຍັງບໍ່ທັນຫວິດຫົວໄດກໍ່ແນມເຫັນປະຕູຫ້ອງນອນນ້ອງເອັມ
  ໄປແງ່ມແງະໄວ້ຢູ່ກໍ່ຊຸກໃຫ້ກ້ວາງອອກເພື່ອຈະສ່ອງເຂົ້າໄປເບິ່ງໄດ້ທົ່ວຫ້ອງ ແລະກໍ່ຕ້ອງຕົກ
  ຕະລຶງເມື່ອເຫັນນ້ອງສາວນອນຫຼັບຕາເປືອຍກາຍລູບຫີຄັ້ນນົມຕົນເອງໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງໜັງ
  Gemini ໜັງ Argentina ທີ່ເວົ້າເຖິງອ້າຍແລະນ້ອງສາວມີຄວາມສຳພັນທາງເພດທີ່ຂ້ອຍ
  ຢືມໝູ່ມາເບິ່ງສອງມື້ກ່ອນ ເຂົາເອົາມາສະແດງເປັນໜັງໂປ້ກໍ່ວ່າຈະເຮັດໃຫ້ນ້ອງສາວມີອາ
  ລົມ. ນ້ອງເອັມເປັນສາວນ້ອຍທີ່ມີທຸກຢ່າງທີ່ຜູ່ຊາຍຕ້ອງການແຕ່ລາວບໍ່ມັກນຸ່ງເຄື່ອງໂປ້ເປືອຍ
  ໂຊກົ້ນໂຊນົມຄືເອື້ອຍໂງ໊ະ ມັກນຸ່ງເຄື່ອງໂຕ່ງເລ່ງແບບເຈັກຂາຍໝູອັງຢູ່ຕະລາດ Dallat
  ຫັ້ນລະຈຶ່ງບໍ່ຄິດຢາກແຕ່ພໍໄດ້ເຫັນຮ່າງອວບຂາວນ້ອງເອັມມື້ນັ້ນແລ້ວບໍ່ທັນໄດ້ຄິດຫຍັງດອກ
  ໂຄຍມັນແຂງເອງ.
  ນ້ອງເອັມມືນຕາຂຶ້ນມາເຫັນຂ້ອຍກໍ່ມີອາການຕົກໃຈສຸດຂີດ ຟ້າວຄ້ວາຜ້າຫົ່ມໃໝມາປົກຮ່າງ
  ຄິງທີ່ເປົ່າເປືອຍ ແລະໄລ່ຂ້ອຍອອກຈາກຫ້ອງ ເອົາຄຳຂູ່ຈາກ 8 ແມ່ນ້ຳມາຂູ່ ຕ້ອງໄດ້ອິ່ນອອຍ
  ເກືອບຊົ່ວໂມງ ນ້ອງຈຶ່ງຍອມໃຫ້ເຊີຍຊົມຄວາມສາວຂອງລາວ. ນົມເອັມເຕັມກຳດີ, ຂ້ອຍລູບ
  ຄັ້ນຂ້າງນຶ່ງ ລິ້ນເລຍຫົວນົມອີກຂ້າງນຶ່ງ ຫົວນົມນ້ອງເອັມແຂງພອງຂຶ້ນມາໂຕ້ຕອບຕັນທີເມື່ອມັນ
  ຖືກປາຍລິ້ນສຳຜັດ ພໍເລື່ອນໜ້າລົງມາຫາທ້ອງນ້ອຍ ນ້ອງເອັມກໍ່ຫ້າມ ບໍ່ຢາກເລື່ອນລົງໄປຕ່ຳ
  ກ່ວານັ້ນ ແຕ່ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ນ້ອງຮູ້ຈັກລົດຊາດຂອງລິ້ນເລຍແຕດຈຶ່ງດື້ດ້ານເລື່ອນລົງໄປ. ພໍລິ້ນ
  ຖືກແຕດ ນ້ອງເອັມເຖິງກັບສະດຸ້ງເຮືອກ ຄວນຄາງອອກມາບໍ່ເປັນສັບເລີຍ, ຫີນ້ອງເອັມໂໜ
  ນູນ ຂົນດຳອ່ອນໆ ໃຊ້ນິ້ວແຍ່ເຂົ້າໄປຊອກຫາ G-spot ບໍ່ພໍບຶກນ້ອງເອັມກໍ່ກະຕຸກແລະປ່ອຍ
  ນ້ຳຂາວໆອອກມາໃຫ້ຂ້ອຍເລຍກິນກ່ອນຈະເລື່ອຍໜ້າຈູບເລຍຂຶ້ນໄປປະກົບປາກກັບນ້ອງໃຫ້
  ລາວໄດ້ຊິມລົດນ້ຳຫີຂອງຕົນ.
  ໂຄຍຂ້ອຍບໍ່ໃຫຍ່ບໍ່ຍາວຄືໂຄຍຂອງ Peter North ແຕ່ມັນກໍ່ສາມາດພານ້ອງສາວຂຶ້ນ
  ສະຫວັນຊັ້ນ7 ສອງເທື່ອໃນຄືນນັ້ນ, ຢາກຊ້ຳເຊົ້າ ແຕ່ນ້ອງຢ່້ານໄປຮຽນບໍ່ທັນກໍ່ເລີຍຈົ່ງນ້ຳແງ້ນ
  ໄວ້ມື້ແລງຖ້າພໍ່ແມ່ຍັງບໍ່ກັບບ້ານ. ຈາກມື້ນັ້ນມາ ຂ້ອຍກັບນ້ອງເອັມກໍ່ຮັກໄຄ່ກົມກຽວກັນຈົນພໍ່
  ແປກໃຈເມື່ອເຫັນລູກສາວເພິ່ນສະຫວິດສະຫວາດກັບຂ້ອຍແບບໜ້າມືເປັນຫຼັງມື
  “ລ້ຽງເຝີເອື້ອຍເດີ..!” ເອື້ອຍໂງ໊ະສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາທວງບຸນຄຸນທີ່ບອກຊ່ອງທາງລໍ້ນ້ອງເອັມ.

 34. ໜັງເຄັມ
  October 15, 2015 at 4:51 pm

  ຖ້າເລືອກເກີດໄດ້ ທຸກຄົນຄົງເລືອກເກີດເປັນລູກເສດຖີຈຶ່ງຈະໄດ້ກິນອາຫານແຊບໆ
  ນຸ່ງເຄື່ອງງາມໆ ມີລົດຫຼູຫຼາລາແພງຂີ່ອວດໝູ່ ໂທ iPhone 6s ສຽງດັງລັ່ນທົ່ວຫ້ອງ
  ຮຽນ, ແຕ່ຄົງເປັນຍ້ອນບໍ່ໄດ້ຖືສິນກິນທານໃນຊາດປາງກ່ອນ ຊາດນີ້ຈຶ່ງມາເກີດໃນ
  ຄອບທີ່ພໍຢູ່ພໍກິນ ແຕ່ກໍ່ພູມໃຈໃນສະຖານະຂອງຕົນ.
  ເຮືອນຂ້ອຍມີ 4 ຄົນ ພໍ່ ແມ່ ແມ່ເຖົ້າ ແລະຂ້ອຍ, ພໍ່ແມ່ມີອາຊີບເຮັດໄຮ່ເຮັດນາ
  ແລ້ວນາກໍ່ເຮັດສວນປູກຜັກຂາຍ ແລະຊ່ອຍປ້ານວນປຸງແຕ່ງອາຫານສົ່ງໃຫ້ຕາມງານ
  ຕ່າງໆ ສ່ວນພໍ່ຈະຮັບຈ້າງເປັນກຳມະກອນກໍ່ສ້າງຕາມໂຄງການຕ່າງໆທີ່ເຂົາຕ້ອງການ
  ຄົນງານລະດູການ ເພິ່ນບໍ່ຢາກເຮັດປະຈຳເພາະເບື່ອຢູ່ບ່ອນເກົ່າ ຍາມນາກໍ່ກັບມາເຮັດ
  ນາ ແລ້ວນາກໍ່ທ່ອງຍຸດທະພົບຫາເຮັດວຽກ ແມ່ຮູ້ວ່າພໍ່ເລາະຫາຫຼິ້ນສາວແຕ່ເພິ່ນບໍ່ຫຶງ
  ບໍ່ຫວງເໝືອນຄົນອື່ນ ອາດຈະເປັນຍ້ອນພໍ່ຫຼິ້ນຊື່ໆບໍ່ໄດ້ໄຂ່ໄວ້ໃຫ້ເປັນພາລະ.
  ໜ້ານາປີນີ້ ພໍ່ມາຊ່ອຍແມ່ເຮັດນາບໍ່ໄດ້ເພາະຕ້ອງຄຸມວຽກ ເຂົາຈ່າຍຄ່າແຮງໃຫ້ສອງ
  ເທົ່າກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຢູ່ເຮັດວຽກໃຫ້ເຂົາ ແມ່ກໍ່ວ່າບໍ່ເປັນຫຍັງດອກບັກນົກຊ່ອຍກໍ່ໄດ້ ປີນີ້ມັນ
  ໃຫຍ່ເປັນບ່າວເຕັມໂຕແລ້ວຄົງຊ່ອຍໄດ້ທຸກຢ່າງ ຖ້າມັນເຮັດໄດ້ກໍ່ໃຫ້ມັນເຮັດເລີຍບໍ່ຕ້ອງ
  ຮຽນມະຫາໄລຄືລູກຄົນຮັ່ງຄົນມີດອກ ຈົບມາກໍ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຫົວໜ້າຫົວຕາຄືເພິ່ນດອກ.
  ໃຈແທ້ຂ້ອຍກໍ່ຢາກຮຽນຕໍ່ເພາະຢາກໄປຢູ່ໃນເມືອງແຍງຂາຂາວສາວນ້ອຍຄືໝູ່ລຸ້ນດຽວ
  ມັນບອກວ່າຜູ່ສາວໃນເມືອງນິຍົມນຸ່ງສັ້ນນຸ່ງບາງເຫັນໝົດທຸກຢ່າງແຕ່ເມື່ອແມ່ເວົ້າແນວ
  ນັ້ນກໍ່ຕ້ອງຢຸດຄວາມຕັ້ງໃຈຢູ່ເຮັດນາຊ່ອຍເພິ່ນ.
  ຂັບລົດໄຖໄປຮອດນາກໍ່ເກີດຄວາມທໍ້ໃຈເມື່ອເຫັນຫຍ້າມັນຂຶ້ນຮົກເອົາແທ້ເອົາວ່າ, ດາຍ
  ຫຍ້າແລ້ວກໍ່ຍ່າງກິນນ້ຳຢູ່ກະຕູບ ແມ່ຍັງຫຍຸ້ງກັບການທຳຄວາມສະອາດ ເຫື່ອເຕັມໜ້າ
  ແນມມາເຫັນຂ້ອຍກໍ່ຍິ້ມໃຫ້ແລ້ວຖາມວ່າເມື່ອຍບໍ່ລູກ? ຂ້ອຍກໍ່ວ່າເມື່ອຍແຕ່ມີແຮງເມື່ອ
  ໄດ້ເຮັດວຽກຊ່ອຍແມ່ ແມ່ຫົວຂຶ້ນອິອິອິ ຫາວ່າຂ້ອຍປ່ອຍຄາລົມໃສ່ເພິ່ນ ນີ້ແມ່ນະບໍ່ແມ່ນ
  ຜູ່ສາວໃດນົກຊິມາຈີບແມ່ແບບນີ້ນະ ອິອິອິ. ຍາມແມ່ຍິ້ມຫົວເພິ່ນມີສະເນ່ຫຼາຍ ຈົນພໍ່ຖ້າ
  ເພິ່ນຈົບມໍຕົ້ນບໍ່ໄດ້ ຢ້ານຄົນອື່ນເອົາແມ່ໄປກິນກ່ອນຈຶ່ງທຸ້ມເງິນມາຂໍມາແຕ່ງເອົາແມ່ທັງໆ
  ທີ່ເພິ່ນຍັງເປັນສາວນ້ອຍ 16-17 ແລະຄົງບໍ່ຕ້ອງບອກ ເມື່ອຂ້ອຍອາຍຸ 18 ແມ່ຫາກໍ່ໄດ້
  34 ຍັງມີເນື້ອໜັງເຕັມຕຶງເໝືອນສາວລຸ້ນ. ຂ້ອຍໄຂ cooler ເອົາແກ້ວນ້ຳເຢັນອອກມາໃຫ້
  ແມ່ແລ້ວກໍ່ນັ່ງລົງແປະກັບເພິ່ນເພິ່ນທຸກເທື່ອ ແຕ່ເທື່ອນີ້ ກິ່ນໂລຊັນຖືກເຫື່ອເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີ
  ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດແປກກັບເທື່ອກ່ອນ, ແມ່ດຶງແພມົນນ້ອຍອອກຈາກແອວມາເຊັດເຫື່ອທີ່
  ຍ້ອຍລົງໃສ່ເຕົ້າຂາວໆຂອງເພິ່ນທີ່ລົ້ນອອກມາຈາກເສື້ອກ້າມຄໍກ້ວາງ ແລະຖາມຢອກຂ້ອຍ
  ວ່າຢາກເຊັດໃຫ້ແມ່ບໍ່ລະ? ຍື່ນຜ້າມາໃຫ້ພ້ອມ ຂ້ອຍຊິຈັບເອົາເພິ່ນກໍ່ທົກໄປຄືນແລ້ວກໍ່ເວົ້າ
  ໃຫ້ຂ້ອຍວ່າໜ້າບໍ່ອາຍຢາກແຕະອັ່ງແມ່ຕົນເອງ ອິອິອິ. ເຊົາເມື່ອຍແລ້ວແມ່ກໍ່ປີນຂຶ້ນລົດໄຖ
  ຂັບໄປ ຫຼິ້ນຫົວໄປຕາມຈັງຫວະສຽງເພງຂອງ Randy Travis ດົນໆຈຶ່ງງວກໜ້າມາຍິ້ມໃຫ້
  ຂ້ອຍເທື່ອນຶ່ງເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈຖາງຫຍ້າ ຄືຊິແມ່ນລົດໄຖອິດສາ ໄຖໄປໄດ້ບໍ່ທັນຮອດສອງ
  ຊົ່ວໂມງມັນກໍ່ຢຸດເອົາດື້ໆຈົນຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຖິ້ມອຸບປະກອບໄປແປງໃຫ້ເພິ່ນຕາມທີ່ເພິ່ນ text
  ມາບອກ. ແປງໃກ້ຊິແລ້ວລະແຕ່ຝົນມາຕົກກ່ອນກໍ່ເລີຍຊ້ຳວຽກໃຫ້ແລ້ວບໍ່ຢາກປະໄປແນວ
  ນັ້ນ ບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ຈະມາກັ້ງຫົ່ມໃຫ້ຈຶ່ງລຸກຂຶ້ນໄປ ຫົວຕຳໜ້າເອິກເພິ່ນພໍດີຈົນເພິ່ນຫງາຍເງີກ
  ແລະຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຫັນຫັບໄປຊ້ວນແອວເພິ່ນໄວ້ ກົກຂາເບື້ອງຂວາຢູ່ວ່າງກາງຂາຂອງແມ່
  ເກືອບວ່າເປົ້າຕໍ່ເປົ້າຊິຈຸກັນພຸ້ນລະ, ຂ້ອຍກືນນ້ຳລາຍເຮືອກເມື່ອແນມເບິ່ງໜ້າເອິກໃຫຍ່ໆ
  ຂາວໆຂອງແມ່ທີ່ລົ້ນອອກມາຈາກເສື້ອຊ້ອນ Vanity ໃຊ້ແຂນອີກເບື້ອງໂອບກອດແອວກິ່ວ
  ຂອງເພິ່ນໄວ້ ໃຊ້ແກ້ມສຽດສີກັບແກ້ມນວນໆຂອງເພິ່ນ ໂຄຍແຂງເຕັມເປົ້າສົ້ງ Wrangler
  ຈົນເຈັບແລະບໍ່ຮູ້ວ່າເປົ້ານັ້ນຖູໄຖໃສ່ເປົ້າສົ້ງ Lee ຂອງແມ່ດົນປານໃດ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງຟ້າ
  ແຜດຟ້າຮ້ອງກໍ່ຄົງບໍ່ໄດ້ຈູງແຂນເພິ່ນແລ່ນເຂົ້າໄປຊົ້ນຝົນຢູ່ກະຕູບແຄມນາ.
  “ນົກ…ນົກ…6 ໂມງເຄິງແລ້ວ ລຸກມາລ້າງໜ້ານຸ່ງເຄື່ອງກິນເຂົາໄປຮຽນ !” ແມ່ເອີ້ນຊື່ແລະ
  ດຶງຜ້າຫົ່ມອອກຈາກໂຕແລະຂ້ອຍກໍ່ຕື່ນຈາກຝັນ ຟ້າວງຸ້ມເປົ້າສະຫຼິບໄວ້ບໍ່ໃຫ້ເພິ່ນເຫັນທ່ອນ
  ເອັນນ້ອຍທີ່ແຂງຍ່ຽວຈົນປຽກສະຫຼິບ. “ຝັນອີກແລ້ວແມ່ນບໍ່ ແກ້ອອກໃຫ້ແມ່ຊັກເດີ !” ແມ່
  ຮ້ອງບອກຕາມຫຼັງ.
  ຖ້າຢາກສຽວກໍ່ເຂົ້າໄປອ່ານຕໍ່ເອງເດີ ຂ້ອຍມີປັນຍາກັອບປີໄດ້ຊ່ຳນີ້, lolz.
  naamtagg.my-goo.com/t33-topic ກັອບຕໍ່ໄປ ຢ້ານບາບກິນຫົວໃນໝໍ້ນະລົກ.

 35. ແມງແຄງ
  October 30, 2015 at 5:08 pm

  ຂ້ອຍມັກເຂົ້າໄປຫຼິ້ນບ້ານນ້ຳແຕກເພາະມັນບໍ່ມີ popup ບໍ່ມີໂຄສະນາຫຼາຍ
  ບ້ານອື່ນມີຫຼາຍເກີນ ຊາມຊິເຂົ້າໄປຫາເລື່ອງທີ່ຢາກອ່ານກໍ່ຕ້ອງໄດ້ກົດ x ຈົນ
  ປວດມື ບາງເທື່ອຄັອມກໍ່ຄ້າງເຮັດໃຫ້ຄວາມລັບແຕກ ຂາຍໜ້າຂາຍຕາແລະ
  ຖືກຮ້າຍອີກດ້ວຍ. ຂ້ອຍບໍ່ມີຄັອມເປັນຂອງຕົນເອງ ຕ້ອງໄດ້ແຊໂນ໊ດບຸກກັບ
  ນ້ອງສາວ ໃກ້ບໍ່ໄດ້ຄັອມເອື້ອຍຫັ້ນນະເພາະລາວບໍ່ຍອມໃຫ້ລະຫັດ ຖ້າຈຳເປັນ
  ໃຊ້ແທ້ໆ ລາວຈຶ່ງເຂົ້າໃຫ້ ແລະລາວຕ້ອງໄດ້ນັ່ງຄວບຄຸມຢູ່ໃກ້ໆເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍ
  ໄດ້ເຂົ້າໄປເລາະຫຼິ້ນບ້ານລາມົກ, ຕອນນັ້ນ ເປັນວິນໂດ XP ບໍ່ມີແນວປ້ອງກັນ
  ກໍ່ເລີຍຕິດ virus ຈົນຕ້ອງໄດ້ເອົາວິນໂດເຂົ້າໃໝ່ ຂໍ້ມູນເສຍໝົດ ແຕ່ນັ້ນມາ
  ລາວກໍ່ເລີຍຫ້າມລົ້ວຄັອມລາວ ໃຫ້ລົ້ວຄັອມນ້ອງສາວແທນ.
  ບໍ່ຈື່ວ່າໄປເບິ່ງໜັງເອັກຢູ່ເວັບໃດ ກົດໄປເບິ່ງ clip ເຂົາເຮັດເດັກປະຖົມນົມມະ
  ຫາໄລກໍ່ເລີຍມີປອບອັບຂຶ້ນມາລຽນຕິດ ເຮັດໃຫ້ຄັອມຄ້າງ ເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ເລີຍ
  ຖອດສາຍໄຟອອກແລ້ວ ແຕ່ຊອກຫາບ່ອນກົດເອົາຖ່ານອອກບໍ່ເຫັນຈຶ່ງເອີ້ນນ້ອງ
  ສາວມາຊ່ອຍ ພໍລາວມາພາບເຂົາສີ້ກັນເຕັມຈໍ ໜ້າກໍ່ແດງຂຶ້ນທັນທີແລະກໍ່ຢິກກົກ
  ແຂນຂ້ອຍຈົນຊ້ຳດ້ວຍຄວາມໂມໂຫ ຫຼືຍ້ອນຄວາມອາຍ ຫຼືຍ້ອນຫຍັງກໍ່ບໍ່ຮູ້ລະ
  ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຂໍຮ້ອງເກັບຄວາມລັບນີ້ໄວ້ ແລະລາວກໍ່ຮັບປາກແຕ່ຕ້ອງລ້າງລົດໃຫ້
  ລາວ ຖູເຮືອນຊ່ອຍລາວ ຖ້າລາວເອີ້ນໃຊ້ຫຍັງກໍ່ຕ້ອງເຮັດຕາມ ແລະຂ້ອຍບໍ່ວ່າ
  ຈະຕ້ອງຢູ່ໃຕ້ກົດບັງຄັບບັນຊາຂອງນ້ອງສາວຄົນນີ້ໄປອີກດົນປານໃດ.
  ເວົ້າແບບບໍ່ອາຍ ເວລາອ່ານເລື່ອງສະຫວິງກິງ ເລື່ອງຄົນໃນຄອບຄົວເຮັດກັນເທື່ອ
  ໃດ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຊັກວ່າວເອົານ້ຳແງ້ນອອກໂລດ, ເຄີຍຕັ້ງຄາຍຂໍຮຽນມົນຈີບສາວ
  ນຳໝູ່ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ ໄປລົມໃຜກໍ່ຕິດເຂົາແຕ່ເຂົາບໍ່ຕິດຂ້ອຍ ພາໄປກິນນ້ຳປັ່ນ ພາໄປ
  ເບິ່ງຮູບເງົາຫຼາຍເທື່ອ ໄດ້ແຕ່ຈັບມື ພໍວາງມືໃສ່ກົກຂາປຶ໊ບກໍ່ຖືກຢິກປັ໊ບໂລດຈົນຕ້ອງ
  ຍ້ອມແພ້ໃຫ້ເຂົາ. ເລົ່າໃຫ້ໝູ່ຟັງ ເຂົາກໍ່ວ່າຂ້ອຍໂງ່ ຄັນແມ່ນສາວນັ້ນຂຶ້ນຊ້ອນທ້າຍ
  ລົດໄປນຳເຂົາແບບນີ້ ບໍ່ເຫຼືອແລ້ວ ! ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍວ່າໄປວ່າ ກໍ່ຍ້ອນມຶງລົ້ວກັບເຂົາ
  ຫັ້ນລະຈຶ່ງບໍ່ມີຜູ່ໃດໄປນຳມຶງ, ກູເຊື່ອແຕ່ບັກນິນ ມັນແນ່ເລື່ອງຜູ່ສາວ ແຕ່ສົງໃສມັນ
  ເອົາມົນເພີກໃຫ້ກູ ຜູ່ສາວຈຶ່ງບໍ່ຕິດ. ຊິມົນເພີກມົນຫ່າຫຍັງນໍ ຜູ່ສາວທີ່ບັກນິນເອົາ
  ໄປສັບຢູ່ສວນມີແຕ່ອີ່ເຖົ້າໆ ລຸ້ນແມ່ລຸ້ນແມ່ ຄັນກູຊິເອົາແນວນັ້ນ ກູບໍອຶດຫີສີ້ດອກເວີຍ !
  ບັກເປັດເວົ້າສຸດກໍ່ຈົກຢາ Benson ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນຖົງສົ້ງຈົນຄົດງໍອອກມາໃຕ້ສູບ,
  ພົ່ນຄັວນຢາອອກປອດບໍ່ທັນໝົດມັນກໍ່ຫັນມາຖາມເລື່ອງນ້ອງສາວຂອງຂ້ອຍ ຂ້ອຍກໍ່
  ບອກມັນວ່າຄັນມຶງມີປັນຍາມຶງກໍ່ລົມກໍ່ຈີບເອົາ ແຕ່ຄິດດ່າມັນໃນໃຈວ່າໜ້າຄືມຶງຫັ້ນ
  ຫວາຊິໄດ້ເປັນນ້ອງເຂີຍກູນະ. ຂ້ອຍບໍ່ເຊື່ອດອກວ່າບັກເປັດເຮັດແທ້ ແຕ່ເມື່ອມັນເອົາ
  ຮູບຖ່າຍຕອນແມ່ມັນນອນຕະແຄງໂຊຂາຂາວໃຫ້ເບິ່ງຈຶ່ງເຊື່ອ ແຕ່ບັກນິນບໍ່ຍອມເຊື່ອ
  ມັນຢາກເຫັນຕອນເອົາໂຄຍສຸບຮູຫີ ຂ້ອຍເຄີຍໄປຫຼິ້ນເຮືອນບັກເປັດເລື້ອຍ ຈື່ຜ້າປູ
  ບ່ອນແລະມຸ້ງນິລົງທະຫານຈຶ່ງເຊື່ອມັນ.
  naamtagg.my-goo.com/t93-topic

 36. ReadEat
  November 10, 2015 at 7:01 pm

  ທຳອິດກໍ່ບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງດອກ ບໍ່ຮູ້ຊ້ຳນະວ່ານ້ອງສາວຕົນເອງໃຫຍ່ເປັນສາວແລ້ວ ຄິດຊຸ່ມຂຶ້ນ
  ມາກໍ່ໂອບກອດຮ່າງຄີງນ້ອຍໆບາງໆຂອງນ້ອງເຂົ້າມາຫອມແກ້ມ ນ້ອງກໍ່ເຊັ່ນກັນ ເວລາເຊັງ
  ແນວໃດແນວນຶ່ງກໍ່ເຂົ້າມາກອດຂ້ອຍທາງດ້ານຫຼັງ ຮູ້ສຶກໄດ້ຄວາມນຸ່ມນວນຂອງກ້ອນເນື້ອທັງ
  ສອງທີ່ແນບໃສ່ແຜ່ນຫຼັງແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເກີດມີຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພດແຕ່ຢ່າງໃດ ບໍ່ຄືຕອນຢູ່ໃກ້ກັບ
  ສາວ Catharine ຊຶ່ງເປັນໝູ່ສະໜິດຂອງນ້ອງສາວ, ຂ້ອຍມັກເອີ້ນລາວສັ້ນໆວ່າສາວ Cat
  ຫູືສາວແມວ ບໍ່ມັກເອີ້ນໝົດຊື່ໝົດສຽງຄືອາຈານໃນໂຮງຮຽນເອີ້ນລາວດອກ. ກິນເຂົ້າສວຍ
  ແລ້ວ ຂ້ອຍຈະຫຼີກຕົວຈາກໝູ່ໄປພົບນ້ອງສາວກັບສາວແມວຢູ່ເດີ່ນບານ ເບິ່ງເຂົາຝຶກແອບພີ
  ອີ, ສອງສາວນ້ອຍມັກນັ່ງຖ້ານເທິງສຸດ ບາງຄັ້ງກໍ່ລືມເອົາສົ້ນກະໂປ່ງຈົນຂ້ອຍເຫັນໄດ້ເປົ້າສະ
  ຫຼິບນິລົງລາຍດອກໄມ້ທີ່ນ້ອງນຸ່ງໃນແຕ່ລະວັນ, ” หุบปาก…” ນ້ອງມັກເວົ້າແບບນີ້ລະ ບໍ່ມັກ
  ເວັ້າ shut up ຈັກເທື່ອດອກເວລາມີສາວແຄດຫຼືໝູ່ຄົນອື່ນຢູ່ນຳ. “ຂ້ອຍຢ້ານຄົນອື່ນເຫັນ”
  ຂ້ອຍບອກສາວແຄດແບບນີ້ ແລະສາວແຄດກໍ່ຫົວຂຶ້ນອິກໆເມື່ອຮູ້ວ່າຂ້ອຍຫວງນ້ອງສາວ.
  ເຖິງວ່າສາວແມວຈະເກີດໃຫຍ່ໃນ Downey ແຕ່ລາວບໍ່ຄ່ອຍຈະປ່ອຍເນື້ອປ່ອຍຕົວໃຫ້ຂ້ອຍ
  ໄດ້ກອດຈູບຈັບບາຍເໝືອນສາວຜົມທອງເໝືອນສາວເອເຊຍບາງຄົນ.
  “ເພິ່ນນິໃສບໍ່ດີຫຼາຍເດີ ນີ້ໆໆໆ…” ນ້ອງສາວກຸມຢິກກຸມຕີນ້ອຍຕອນນັ່ງລົດກັບບ້ານຍ້ອນ
  ຂ້ອຍລັກແນມເບິ່ງເປົ້າສະຫຼິບລາວ, ຂ້ອຍກໍ່ຂໍໂທດແລະບອກວ່າວ່າບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈເບິ່ງແຕ່ແນມ
  ຂຶ້ນໄປມັນເຫັນກໍ່ເລີຍເຕືອນໃຫ້ນ້ອງນັ່ງລະວົງແດ່ ຢ້ານຄົນອື່ນເຫັນ ນ້ອງກໍ່ຖຽງຄືນວ່າພວກ
  ແລ່ນຢູ່ເດີ່ນເຂົາບໍ່ຕາລາມົກປານນັ້ນດອກພໍຊິແນມຂຶ້ນມາເບິ່ງ ສຸດທ້າຍຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງພານ້ອງ
  ໄປລ້ຽງ Baskin-Robins ເພື່ອໃຫ້ນ້ອງເຊົາຄຽດ. ນ້ອງຂຶ້ນມາຮຽນມໍ5 ແລະໄດ້ບ່າວເຕັກ
  ນິກເປັນແຟນ ຂ້ອຍຈຶ່ງເກີດຄວາມຫຶງຫວງ ແລະມີແນວຄິດບໍ່ດີກັບນ້ອງແບບວ່າຢ້ານເຂົາ
  ເອົານ້ອງໄປປູຜ້າຂາວທຳນອງນັ້ນນັ້ນລະ ແຕ່ນ້ອງສາວກໍ່ບອກແບບເກົ່າວ່າບໍ່ມີຫຍັງກັນເທື່ອ
  ຈັບມືຖືກແຂນກັນແບບທຳມະດາຊື່ໆຄືຂ້ອຍກັບສາວແມວຫັ້ນລະ ໄປເດິກມາດື່ນນຳກັນແຕ່
  ບໍ່ມີຫຍັງນຳກັນ ແຕ່ເບິ່ງຊົງນ້ອງເຂີຍໃນອະນາຄົດບໍ່ໜ້າໄວ້ໃຈພໍນ້ອຍ !
  avzone.wordpress.com/2009/09/28/ ຕໍດ້ວຍ คู่ใหม่-ใจสวิง/#more-392

 37. Maalox
  November 25, 2015 at 6:08 pm

  ຄຳເຕືອນ: ເລື່ອງທີ່ຈະ copy ຕໍ່ລົງໄປນີ້ເປັນເລື່ອງແນວຄອບຄົວ ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນ
  ທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 18 ປີ ແລະກໍ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນສຳລັບຄົນດີ ມີສິນທຳປະຈຳໃຈ
  ຮູ້ຈັກຜິດ ຖືກ ຊົ່ວ ດີ ແລະມີຄວາມເກງກົວຕໍ່ບາບກຳທີ່ຈະນຳສະໜອງໃນພາຍພາກໜ້າ,
  copy ມາໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຍັງມີວິນຍານເດຍລະສານສິງໃນຈິດໃຈອ່ານເພື່ອການບັນເທິງເທົ່ານັ້ນ
  ແລະເມື່ອອ່ານແລ້ວກໍ່ຢ່າເຮັດຕາມເດັດຂາດເພາະສັງຄົມບ້ານເຮົາຮັບບໍ່ໄດ້ເລື່ອງແບບນີ້.

  ນ້ອງຕຸກຮູ້ຈັກລົມບ່າວຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 12-13 ປີ, ເວລາໝູ່ຂ້ອຍມາຫຼິ້ນນຳ ນ້ອງຕຸກຈະທຳໜ້າ
  ທີ່ເປັນຄົນຮັບແຂກ ເອົານ້ຳ ເອົາໝາກໄມ້ ເອົາເຂົ້າຕົ້ມເຂົ້າໜົມໄປສູ່ແຂກກິນ ແລະນັ່ງລົມ
  ເປັນກັບເຂົາຈົນໄດ້ເວລາເໝາະສົມຈຶ່ງຂໍຕົວໄປເຮັດວຽກເຮືອນທີ່ແມ່ມອບໝາຍໃຫ້ ແລະ
  ໝູ່ຂອງຂ້ອຍຫຼາຍຄົນກໍ່ຫຼົງສະເນ່ນາງຟ້ານ້ອຍ ໂດຍສະເພາະຍາມຍິ້ມຍາມຫົວ ນ້ອງຕຸກ
  ມີສະເນ່ຫຼາຍ, ຂ້ອຍມີໂອກາດໄດ້ຊູນເນື້ອຕ້ອງຕົວນ້ອງກໍ່ຕອນໝູ່ມາຫຼິ້ນນຳນີ້ລະ ຖ້າຂ້ອຍ
  ນັ່ງຕັ່ງໂຊຟາ ນ້ອງຕຸກຈະນັ່ງບ່ອນພັກແຂນ ເອື່ອຍຕົວມາອິງຂ້ອຍເປັນບາງຄັ້ງເຮັດໃຫ້ບໍລິ
  ກ້ອງຂີ້ແຮ້ມາຊູນບ່າໄຫຼ່ ແລະແນ່ນອນເຕົ້ານົມນ້ອຍຂອງນ້ອງກໍ່ຕ້ອງສຽດຊູນກັບຮ່າງຄິງ
  ຂອງຂ້ອຍເປັນບາງເທື່ອ, ເສື້ອຊ້ອນໃນນ້ອງນຸ່ງເປັນນວມໜາ ເຮັດໃຫ້ໜ້າເອິກໃຫຍ່ຂຶ້ນນິ້ວ
  ປາຍພຸ້ນລະ ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຈັບເສື້ອຊ້ອນໃນຂອງນ້ອງມາເບິ່ງມາດົມຄືຄົນອື່ນດອກແຕ່ໄດ້ຍິນ
  ນ້ອງເວົ້າກັບໝູ່ຕອນພາເຂົາໄປຊື້ເລາະຊື້ເຄື່ອງ ນ້ອງນຸ່ງເບີ 70C ຖ້າແມ່ໄປAustralia
  ເພິ່ນຈະຊື້ເບີ 10B ມາໃຫ້ ເພິ່ນຖືກສົ່ງໄປເບິ່ງທຸລະກິດຢູ່ທີ່ນັ້ນເລື້ອຍ ບາງເດືອນກໍ່ມີແຕ່ 3
  ຄົນອ້າຍນ້ອງພວກຂ້ອຍຢູ່ບ້ານຕາມລຳພັງ ເອື້ອຍຄົນໃຊ້ກັບໄປນອນບ້ານ ມາເຮັດວຽກ
  ຕອນເຊົ້າຕອນແລງກັບບ້ານຫາຜົວຫາລູກ ແລະຍ້ອນມີເອື້ອຍຄົນໃຊ້ນີ້ລະ ຂ້ອຍຈຶ່ງບໍ່ໄດ້
  ງໍ້ແຟນພໍປານໃດ ຖ້າລາວໃຫ້ກໍ່ເອົາ ຖ້າລາວບໍ່ໃຫ້ກໍ່ອ່ວຍໜ້າມາຫາເອື້ອຍຄົນໃຊ້ ໃຫ້ລາວ
  ອົມໃຫ້ ເອື້ອຍນີ້ອົມເກັ່ງຫຼາຍເດີ ລາວເຄີຍເປັນຄົນໃຊ້ຂອງຊ່ຽວຊານຝຣັ່ງ ຈັບບາຍໄດ້
  ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເຮັດ ລາວວ່າຖ້າຍັງເປັນໂສດ ອາດຈະໃຫ້ແຕ່ເມື່ອແຕ່ງງານແລ້ວ ບໍ່ຢາກປີນຕົ້ນງິ້ວ.
  ນ້ອງຕຸກຂຶ້ນມໍ3 ແມ່ກໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກໄປຕຳໝາກນັດກັບຜູ່ບ່າວ ຫຼືເປັນທີ່ຮູ້ກັນເປັນພາ
  ສາອັງກິດວ່າ Dating ແລະໝໍນັ້ນກໍ່ແມ່ນໝູ່ສະໜິດຂອງຂ້ອຍເອງ ມັນມັກນ້ອງຕຸກແຕ່ດົນ
  ແລ້ວແຕ່ບໍ່ກ້າບອກບໍ່ກ້າພາອອກໄປກິນເຂົ້າ ເບິ່ງໜັງສອງຕໍ່ສອງ ຂ້ອຍກໍ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ມັນ
  ຢູ່ດອກ ບໍ່ໄດ້ກີດຂວາງຫຍັງດອກແຕ່ມັນຫື່ນນ້ອຍເກີນໄປຈຶ່ງໄດ້ປູຜ້າຂາວນ້ອງຕຸກ.
  ຄືນນັ້ນ ແຟນຂ້ອຍມາຄ້າງຄືນນຳ, ແມ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລາວນອນກັບນ້ອງຕຸກ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ມີເວລາ
  ນັ່ງເຝົ້າການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກຂ້ອຍດອກ ຮອດໂມງນອນເພິ່ນກໍ່ຂຶ້ນນອນ ຍັງແຕ່ 3 ຄົນ
  ພວກຂ້ອຍເບິ່ງໜັງຢູ່ຫ້ອງບັນເທິງ ນ້ອງຊາຍບໍ່ສົນກັບໃຜດອກບັກນັ້ນເພາະມັນຕິດຫຼິ້ນເກມ
  ນັບແຕ່ມັນໄດ້ Alienware ມານີ້ ສິວຂຶ້ນໜ້ານ້ອຍຫຼາຍເທົ່າໃດກໍ່ບໍ່ມີໂອກາດຮູ້ຊ້ຳດອກ.
  ແຟນຂ້ອຍກຽມໃຈນ້ອງຕຸກ ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍສະແດງອາລົມທາງເພດກັບລາວຕໍ່ໜ້ານ້ອງຈັກ
  ເທື່ອດອກ ກອດຊື່ໆກໍ່ຍັງຖືກຕົບ ຈຶ່ງຈຕ້ອງໄດ້ສວຍໂອກາດຕອນນ້ອງຕຸກອອກໄປລົມໂຟນກັບ
  ຜູ່ບ່າວຢູ່ຫ້ອງຮັບແຂກແກ່ແຟນເຂົ້າແຈ ສະແດງບົດຮັກກຳລັງມັນ ນ້ອງຕຸກພັດເສືອກເຂົ້າມາ
  ພວກຂ້ອຍຕ້ອງຟ້າວແຍກອອກຈາກກັນ ເຖິງວ່ານ້ອງບໍ່ໄດ້ເຫັນຫຍັງຫຼາຍແຕ່ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້
  ນ້ອງຕຸກຢາກລອງຢາກຮູ້ໃນລົດຊາດຂອງເອັນຈ້ຳຊີ້ນ ແຕ່ແຟນຂ້ອຍແນະນຳໃຫ້ລາວພົ້ນນິ
  ຕິພາວະຄວາມເປັນເຍົາວະຊົນກ່ອນຈຶ່ງຫຼິ້ນໃຫ້ສົມໃຈ.
  ຕໍ່ຄຳນີ້ /น้องสาวที่รัก/#more-1797 ໃສ່ທ້າຍ thaiseawstory.com ເດີຖ້າຢາກນ້ຳແຕກ.

 38. ອ໋ອດແອ໋ດ
  December 13, 2015 at 6:32 pm

  Killing Me Softly ເປັນຮູບເງົາແນວຄອບຄົວເລື່ອງທຳອິດທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເບິ່ງ
  ຖ້າຈື່ບໍ່ຜິດ ຄົງຈະແມ່ນ Heather Graham, Joseph Fiennes ແລະ
  Natascha McElhone ນຳສະແດງ. ເລື່ອງມັນກໍ່ມີຢູ່ວ່າ ສາວຮີດເດີພົບ
  ທ້າວໂຈເຊັບຢູ່ທາງມ້າລາຍ ແລະເກີດເກີດຄວາມສະເນ່ຫາຂຶ້ນມາທັນທີຈົນ
  ຕ້ອງໄດ້ຂໍແຍກທາງກັບຄົນຮັກໄປແຕ່ງງານກັບທ້າວໂຈເຊັບໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າສາວ
  ນັດຕາຊາຜູ່ເປັນນ້ອງສາວຂອງທ້າວໂຈເຊັບມີຄວາມສຳພັນທາງເພດກັບຜູ່
  ເປັນອ້າຍຂອງຕົນມາແຕ່ນ້ອຍ ແລະເກີດຄວາມຫຶງຫວງອ້າຍຈົນຕ້ອງຂ້າຜູ່
  ຍິງທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າມາພົບພັນກັບທ້າວໂຈເຊັບ.
  ໄດ້ຍິນວ່າເຂົາເອົາມາສະແດງໃໝ່ເປັນໜັງເອັກ, ໃຜຮູ້ລິ້ງໂຫຼດ ຂໍແດ່?
  ຂອບໃຈ

  ຄົ້ນຮູບເກົ່າມາເບິ່ງຍາມໃດເຮັດໃຫ້ຄິດຮອດ Michael ຍາມນັ້ນ, ຖ້າ

 39. ເສັ້ງກີ່
  December 29, 2015 at 5:58 pm

  แอบดูเมียกับพ่อตาเอากัน

  สุดจะเซ็งจริงๆเลย ทีแรกบอกว่าไม่รีบ แล้ววันนี้ดันมาบอกว่าต้องให้ได้ภายในวันนี้

  แล้วจะทำยังไงล่ะ ไม่ทำให้มีหวังโดนวอนนิ่งมากินหนึ่งใบแน่ๆ ในฐานะสั่งงานมาเป็น

  อาทิตย์แล้ว แล้วพรุ่งนี้เจ้านายก็ต้องใช้เอกสารข้อมูลงานนี้สะด้วย ไม่งั้นดิวงานกับต่าง

  ประเทศไม่ได้แน่ มื้อเที่ยงไม่ต้องกินมันละวันนี้ ผมนั่งแท็กซี่จากซอยอารีย์ไปรังสิตทันที

  ในใจก็คิดว่าซวยจริงๆเลยเรา แถมรถก็เข้าอู่อยู่กว่าจะได้ก็วันจันทร์แหละ เสียค่าแท็กซี่ไป

  กลับสี่ร้อยกว่าบาทชั่งมันดีกว่าโดนด่า…….

  พอลงจากรถก็รีบเข้าไปเอาเอกสารที่จะต้องใช้ทันที โดยไม่ได้สนใจว่าใครอยู่ในบ้านบ้าง

  พอได้ครบแล้วก็จะกลับเลย แต่หิวน้ำก็เลยเข้าไปกินในครัว แต่ตอนออกมานี่สิ ได้ยินเสียง

  ภรรยาผมลงมาจากชั้นสอง ก็ห้องนอนผมนั่นแหละ เสียงที่ได้ยินเป็นเสียงแห่งความสุขและ

  เจ็บปวดในเวลาเดียวกัน
  แค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าภรรยาผมกำลังเสพรักอยู่ แต่กลับใครล่ะผมทั้งโมโหและแค้นมากๆ ต้องรู้

  ให้ได้ว่ามันเป็นใคร ผมจึงย่องขึ้นไปไม่ให้คนทั้งสองรู้ ประตูไม่ปิดครับเปิดแง้มอยู่ นี่แสดง

  ว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยจนคิดว่าไม่มีใครกลับบ้านมาเห็นจนได้ใจ ประตูก็ไม่ปิดให้สนิท

  ภาพที่ผมเห็น ให้ตายเถอะ ภรรยาผมเป็นคนควบเองเลยครับเร่าร้อนมากๆ ดูเธอมีความ

  สุขอย่างล้นหลามเลยทีเดียว ผมตกใจและรู้สึกควยผมก็แข็งขึ้นมาทันที เพราะว่าปรกติผม

  กับภรรยาผมเย็ดกันก็เป็นแบบ นุ่มนวลโรแมนติก เพราะว่าในสายตาผมเธอเป็นคนเรียบ

  ร้อยกิริยาวาจาสุภาพมากๆ แต่สิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้านี้กลับตรงกันข้ามชัดๆ ผมเห็นภาพ

  แบบนี้ผมเองก็หึงหวงขึ้นมาทันที เพราะว่าภรรยาผมก็ยังสาวและดูสวยตลอดเวลาด้วยวัย

  เพียง 34 ปี ทั้งขาวและอวบแถมหน้าตาออกไปทางญี่ปุ่นอีกต่างหาก ซึ่งผมเองถ้าไม่หล่อ

  จริงก็คงจีบไม่ติดแน่ๆ ก็คิดดูเอาว่าเธอน่ารักขนาดไหน แล้วนี่เธอเป็นแม่บ้านไม่ต้องออก

  ไปทำงานตากฝุ่นตากแดด ผิวพรรณเธอก็เลยดูเนียนไปหมด
  และแล้วผู้ชายคนนั้นก็ลุกขึ้นเปลี่ยนท่ากับภรรยาผม ผมต้องตกใจอีกเป็นครั้งที่สอง ก็เจ้า

  หมอนั่นที่ได้เสพกามกับภรรยาผม เขาคือพ่อตาผมเองซึ่งตอนนี้ก็ปาเข้าไป 62 ปีแล้ว ยังดู

  กำยำอยู่เลยเพราะท่านเป็นลูกครึ่งปลายๆโปรตุเกษกับไทย หุ่นท่านก็เลยแข็งแรงอยู่ แล้ว

  ตรงนั้นไม่ต้องพูดถึง ใหญ่กว่าของผมแน่นอน น่าจะประมาณ 7 นิ้วกว่าเห็นจะได้

  พ่อเสพกามกับลูกสาวแท้ๆของตัวเอง ตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกแล้ว ผมต้องรีบออกมา

  ไหนงานที่ต้องทำให้เสร็จในวันนี้ ไหนจะเจอเรื่องสวาทผิดสิลธรรมอีก สับสนไปหมดเลย

  ครับ ระหว่างที่นั่งแท็กซี่กลับมาผมก็คิดกับตัวเองว่าจะเอายังไงดี ฟ้องหย่าดีมั้ย ฟ้องพ่อตา

  ดีมั้ย แต่ภรรยาผมดูเหมือนจะเต็มใจกับการเสพกามแบบนั้นซะด้วย แล้วถ้าหย่าแล้วผมจะ

  ทำยังไง บ้านนี้ก็ไม่ใช่ของผม เป็นของพ่อตาที่ยกให้ภรรยาผม รถที่ผมขับทุกวันนั่นก็ของ

  พ่อตาผมยกให้ แล้วงานที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้พ่อตาผมอีกแหละที่เป็นคนฝากให้ ดูเหมือนผม

  จะไม่มีทางเลือกอะไรเลย ผมมีแค่ความหล่อกับขยันทำงานเท่านั้น ผมจะทำยังไง ถามกับ

  ตัวเองมาตลอดทาง ที่เรื่องมันเป็นแบบนี้คงเพราะว่าแม่ยายผมที่เสียไปปีกว่าด้วยวัยแค่ 57

  ปีด้วยโรคหัวใจ คงจะทำให้พ่อตาหาทางระบายความใคร่ของตัวเองไม่ได้ เลยต้องมาลงที่

  ลูกสาวของตัวเอง อาจเป็นได้เพราะตั้งแต่เกษียณมา ก็อยู่ด้วยกันตามลำพังมาเกือบสองปี

  เลยทำให้มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องแบบนี้ได้ นี่แสดงว่าคงมีอะไรกันนานพอสมควรแน่ๆ นึก

  แล้วเจ็บใจจริงๆ

  พอตกเย็นผมกลับมาถึงบ้านภรรยาผมก็วางตัวปรกติเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้น แต่ตัวผม

  เองกลับทำตัวผิดปรกติไปเอง บ้าที่สุด แล้วนี่พ่อตาผมไปไหนอีกล่ะ สงสัยคงจะไปออก

  กำลังกายทุกเย็นเหมือนเคย มิน่าล่ะถึงได้อึดและแข็งแรง พอเข้านอนผมก็มีอะไรกับภรรยา

  ผม ครับภรรยาผมเรียบร้อยขี้อายเหมือนเดิมๆครับ แต่ไอ้ที่ตอนกลางวันมันไม่ใช่อย่างนี้นี่นา

  ผมนอนไม่หลับทั้งคืนเลยครับ คิดมากจริงๆ
  พอตีหนึ่งเห็นจะได้ เมื่อผมนอนไม่หลับก็หิวสิครับ ก็เลยลงไปหาน้ำดื่มดีกว่า อีกแล้วครับ

  ผมได้ยินเสียงอีกแล้ว เป็นเสียงพ่อตาผมที่ห้องหลังบ้านซึ่งเป็นห้องนอนพ่อตาผมเอง เสียง

  ครางในคอเป็นเสียงแห่งความสุขสยิวที่ผู้ชายชอบทำกันเวลาถูกอม ผมต้องรู้ให้ได้ว่า

  ตอนกลางวันเย็ดกับภรรยาผมแล้วนี่ดึกๆแอบพาใครมาเย็ดอีกล่ะ

  ผมเดินอ้อมออกจากบ้านแล้วตรงไปที่หน้าต่างทันทีโดยเดินอย่างเงียบที่สุด ไฟหัวเตียง

  สลัวๆทำให้ผมเห็นภาพได้

  ภาพที่เห็นเป็นพ่อตาผมยืนเอามือกุมหัวผู้หญิงอยู่ โดยที่ฝ่ายหญิงคุกเข่าอยู่พร้อมกับเอาหัว

  เข้าหัวออกตรงกลางของพ่อตา เธอกำลังดูดเลียทั้งจรวดและฐานปล่อยสองข้าง เห็นภาพ

  แล้วอิจฉามากๆคงมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก พอสักพักผู้หญิงคนนั้นก็ก้มหน้าลงไป ผมยัง

  ไม่เห็นหน้าเธอครับ พอก้มก้นก็ลอยขึ้นมาด้วยมือสองข้างพ่อตาผมจับที่สะโพกเธอ ไม่

  ต้องบอกก็รู้ครับว่ากำลังจะใช้ท่าสุนัขกันอยู่ ชัดๆครับจรวดขนาด 7 นิ้วกว่ากำลังค่อยๆมุด

  เข้าไปยังถ้ำสวาทนั้น โอววว ผมเห็นแล้วผมแทบทนไม่ไหว สงสารผู้หญิงคนนั้นเหลือเกิน

  เธอร้องครวญครางเหมือนทนทุกข์ทรมาน แต่ก็ได้ยินออกมาเป็นครั้งแรกว่า
  “แรงๆ ค่ะ”
  เอ๊ะ เสียงคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินที่ไหน เดายากเพราะเสียงแห่งความสุขสันต์มันไม่เต็มคอที่

  ออกมา ช่างมันเป็นใครก็ช่าง ขอดูต่อสิว่าจะเป็นยังไงต่อไป ถึงตอนนี้ท่านจับปลายขาทั้ง

  สองข้างของเธอแล้วให้เดินด้วยสองมือที่ยันกับพื้นที่นอนอยู่ เดินไปดันเข้าดันออกไปด้วย

  สุดยอดเลยครับพ่อตาผม เล่นใช้ท่าไถนาเลยนะ

  ตอนนี้แหละครับที่ผมจะได้เห็นหน้าชัดๆของผู้หญิง ตอนกำลังให้ขึ้นคร่อมโดยที่พ่อตาผม

  นอนอยู่ข้างล่างเหมือนตอนที่ภรรยาผมทำให้เลย พอเธอเงยหน้าเท่านั้นแหละ ผมต้อง

  ตกใจที่สุดในชีวิตอีกครั้ง นั่นมันจอย ลูกสาวเราเองนี่นา …..
  ผมแทบเป็นลม จากที่แข็งอยู่แทบหด จอยเป็นเด็กวัยเพียง 14 ปีเท่านั้น ขาว อวบ รูปร่างดี

  สูงเกือบ 170 ซ.ม. ได้ความสูงจากผมไป ส่วนความน่ารักได้จากแม่เธอมา อะไรกันนี่บ้าน

  นี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ พ่อเย็ดกับลูกสาวตัวเอง แล้วยังเย็ดหลานแท้ๆของตัวเองอีกในเวลา

  ห่างกันครึ่งวันเท่านั้น ผมเห็นทั้งสองเย็ดกันอย่างดูดดื่มสุดอารมณ์ปรารถนา คนแก่กับเด็ก

  สาว ความใคร่นี่มันห้ามกันยากจริงๆเชียวหรือ..

  ผมทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วตัดสินใจยังไงวันนี้ต้องรู้ให้ได้ว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นมายังไงกัน

  แน่ ผมเข้าไปนั่งรอจอยอยู่ในห้องชั้นล่างห้องนอนของจอย พอสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ยินเสียง

  จอยกำลังจะเข้ามา พอจอยเปิดไฟในห้องเท่านั้นจอยถึงกับตกใจ ที่เห็นผมมานั่งรออยู่ที่

  ปลายเตียงแล้ว
  “ พ่อยังไม่นอนเหรอคะ “
  “ ยัง “
  “ แล้วพ่อมานานรึยังคะ “
  “ นานแล้ว “……….
  …………… ตอนนี้จอยเริ่มหน้าซีดยิ่งกว่าเก่า
  “ พ่อมีอะไรเหรอคะ “
  “ มีแน่ จอยไปไหนมา “
  ผมถามจี้ทันทีด้วยความโมโห
  “ เออ.. ไปห้องตามาค่ะ “
  “ ไปทำไม “
  จอยเริ่มตะกุกตะกัก “ เออไปให้ตาสอนการบ้านค่ะ “
  “ วิชาอะไร “
  “ เพศศึกษา …เอ้ย.. สุขสึกษาค่ะ “
  “ แล้วทำไมถึงดึกอย่างนี้ฮะ.. “
  “ ก็จอยดูหนังดึกคะ F4 กำลังสนุกค่ะ เลยทำการบ้านดึก แล้วเห็นตายังไม่นอนก็เลยเข้าไป

  ถาม ในส่วนที่จอยสงสัยค่ะ กว่าจะเสร็จคุยเล่นเพลินค่ะ หนูขอโทษค่ะ….”

  ผมยิ่งโมโหเข้าไปอีกว่าทำไมลูกสาวตัวเองถึงได้โกหกเก่งถึงเพียงนี้ แล้วการตอบคำถามก็

  ดูเหมือนทำเป็นเล่นด้วยซ้ำ ผมหมดความอดทน เลยพูดไปว่า
  “ จอยไปเอากับตามาใช่มั้ย …พ่อเห็นหมดแล้ว..”

  จอยหน้าซีดจนไม่มีอะไรจะให้ซีดอีกแล้ว เธอร้องไห้ทันทีพร้อมเข้ามากอดผม แล้วบอก

  กับผมว่า
  “ หนูผิดไปแล้วค่ะ ต่อไป หนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกค่ะ ฮือๆๆ พ่ออย่าบอกแม่นะคะ นะนะคุณ

  พ่อ “…..ยัยจอยกลัวแม่ที่สุดในบ้านไม่รู้เพราะอะไร “ ถ้าคุณแม่รู้หนูต้องตายแน่ๆ ฮือๆๆ “
  ผมเริ่มใจอ่อนที่เห็นน้ำตา
  “…..พ่อขา…หนูยอมทุกอย่าง ขอเพียงอย่าบอกคุณแม่นะคะ…”
  ผมนึกถึงตอนที่ยัยจอยเย็ดกับคุณตาตัวเองอย่างมีความสุข แล้วทีนี้ทำมามาร้องไห้ ผมโมโห

  เลยแกล้งพูดไปว่า
  “ งั้นจอยก็ช่วยอมให้พ่อหน่อยสิ ดูสิว่าจะยอมทุกอย่างจริงมั้ย …..”

  ผมแกล้งพูดจริงๆเพราะรู้ว่ายัยจอยคงไม่กล้าอยู่แล้วกับพ่อตัวเอง แต่เหตุกลับเป็นอย่างอื่น

  มือจอยดึงกางเกงนอนผมลง แล้วก็รีบจับควยของผมเอาเข้าปากทันที ผมตกใจว่าทำไมถึง

  ได้เร็วอย่างนี้ ยังไม่ทันจะหายโมโหเลยกลับเป็นความเสียวที่ผมอยากให้เมียผมทำให้แบบ

  นี้มานานแล้ว แต่เห็นเธอเรียบร้อยก็เลยไม่กล้าให้ทำ แต่ไม่นึกว่าจะได้ถูกดูดโดยจากปาก

  ของลูกสาวตัวเอง ผมเริ่มหายใจขัด ในทีแรก..ก็กะว่าจะเอาออกแล้วต่อว่าสั่งสอนลูกอีก

  หน่อย แต่ความชำนาญบวกกับลีลาอันสุดยอดจากปลายลิ้นของจอยผมจึงปล่อยเลยตามเลย

  พร้อมครวญครางอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ยัยจอยแหงนมองผมไปดูดไปด้วยสายตามีอำนาจ

  และครอบงำผม ตอนนี้ผมตกเป็นทาสปากยัยจอยอย่าหมดใจจริงๆ
  “………โอวว สุดยอดเลยลูกจ๋า สุดยอดดดด……..”
  และแล้วผมกับจอยก็ต้องเปลือยเปล่ากันทั้งสองพ่อลูก ตอนนี้ผมคิดถึงตอนพ่อตาเสพ

  สวาทกับภรรยาผม ผมเหมือนได้แบบอย่างมายังไงยังงั้นเลย ทุกลีลาทุกท่วงท่าผมแทบทน

  ไม่ไหวพร้อมจะลุยตลอดเวลา ไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่า การที่มีอะไรกับลูกสาวตัวเองที่

  อ่อนวัยที่กระชับ ที่หอมหวานแรกวัยสาว มันทำให้ผมหลงลูกสาวตัวเองและรักมากยิ่งกว่า

  ปรกติขึ้นมาอีกหลายเท่า และที่ขาดไม่ได้ก่อนจบเกมสวาท จอยได้ขึ้นมาควบผมอย่างที่ผม

  ฝันไว้จริงๆ
  “โอวว ซี้ดดด พ่อรักลูกนะ”
  “หนูก็รักพ่อคะ โอววว”
  “สุดยอดเลย ลูกจ๋าทำไมเก่งอย่างนี้”
  “พ่อจ๋า พ่อก็อึดและเก่งด้วย หนูจะทำให้สุดความสามารถเลยค่ะ”

  ผมจับเอวของจอยไว้แน่แล้วช่วยส่งแรกให้กระแทกขึ้นสุดลงสุด
  “โอววว พ่อจะถึงแล้ว”
  “ซี้ด…หนูก็จะถึงแล้วคะพ่อรอหนูด้วย โอวววว ….”

  ความรู้สึกกระตุกๆๆที่โคนลำและถูกบีบที่ปลายหัวควยเป็นจังหวะ ผมปล่อยน้ำเข้าไปใน

  โพรงหีของจอยอย่างสุดกลั้น ผมก็มีความสุขมากที่สุดและนอนกอดกับลูกจอยจนเกือบ

  หลับ
  “ไหนลองเล่าให้พ่อฟังสิว่าเรื่องมันเป็นยังไงกับตาน่ะ”

  “ก็สามเดือนก่อนหนูทำการบ้านในห้องจนดึก ตาก็เข้ามาคุยด้วยเห็นว่ายังไม่นอน แล้วก็

  สอนทำการบ้านบ้างค่ะ แล้วก่อนออกไปตาก็มากอดหนู หนูตกใจ ตาบอกว่าหนูหน้า

  เหมือนแม่เหมือนยาย หนูต้องตั้งใจเรียนนะ ตารักหนูรู้มั้ย หนูรู้ทันทีว่าตาคิดถึงยาย หนู

  เลยกอดแกแน่น ตาก็จูบหนูที่หน้าผาก หอมที่แก้มอีกครั้งหอมเลยไปถึงหู ไม่รู้ว่าตั้งใจรึเปล่า

  ตอนนั้นหนูขนลุก กอดแกแน่นมากเข้าไปอีก ตาได้ใจเลยจูบไปที่หูไซ้คอหนูด้วย ตอนนั้น

  หนูตกใจไม่กล้าร้อง กลัวแกอายบวกกับความสยิวที่ได้ หนูเลยปล่อยให้ตาแกทำต่อ จนตา

  ดูดปากกับหนู หนูมีความสุขมากค่ะ”
  “ตาบอกว่าตาคิดถึงยาย หนูช่วยตาหน่อยนะ หนูสงสารที่เห็นตาเหงามาปีกว่า เลยบอกว่า

  หนูช่วยตาได้หนูก็จะช่วยค่ะ แต่ไม่นึกว่ามันจะเลยเถิดไปถึงขั้นเสียตัว ตารีบกอดพร้อมเอา

  มือมาบีบที่หน้าอกหนู หนูเสียวไปทั้งตัว ตาก็ปลดเสื้อผ้าหนูออกหมดแถมยังเอาปากมา

  เลียหีหนูด้วย ตอนนั้นหนูอายค่ะที่ตาทำได้แบบนั้น จนหนูเจ็บไปทั้งร่างด้วยควยของตาที่

  ใหญ่และยาวจนเลือดหนูไหลออกมาเลยค่ะ และหลังจากนั้นหนูก็ช่วยให้ตาหายเหงาแทบ

  ทุกคืนเลยค่ะ ตอนหลังจากเที่ยงคืนที่ทุกคนในบ้านนอนกันหมดแล้ว เรื่องก็เป็นแบบนี้ค่ะ

  คุณพ่อ..”

  ……..ผมฟังแล้วรู้สึกสงสารพ่อตาเหมือนกัน ก็เลยบอกว่า
  “จอยก็ช่วยตาไปก่อนแล้วกัน อีกหน่อยตาก็ต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็ว เพราะไหนๆก็ไหน

  แล้ว เออแล้วนี่หนูมีเมนรึยัง “
  “ ยังเลยค่ะ สงสัยต้องรออายุ 15มั้งคะ เพราะเพื่อนหนูบางคนก็ยังไม่มีเหมือนกัน “
  ผมโล่งอกทันที “ ไว้พ่อจะซื้อยาคุมมาให้นะจะได้ไม่ท้อง “
  “ ค่ะพ่อ “

  พอผมขึ้นมานอนด้วยความเพลีย ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้นอนไม่หลับด้วยซ้ำ สักพักภรรยาผม

  ถามขึ้นมาว่า
  “ยังไม่นอนอีกเหรอคะ”
  “กำลังจะนอนแล้ว พอดีนอนไม่หลับเลยลงไปดูทีวีข้างล่างน่ะ” ผมโกหกแทบไม่ทัน
  “ ดูทีวี รึว่าไป ทำอะไรกับใครกันแน่ “……..
  ผมตกใจนึกถึงตอนลูกจอยหน้าซีดทันที
  “ นี่เบื่อน้องแล้วเหรอ ถึงได้ไปทำอย่างนั้นกับลูกสาวเรา..”
  ภรรยาผมพูดด้วยความสุภาพ เหมือนไม่โกรธผมเลย บอกแล้วในสายตาผมเธอเรียบร้อยน่า

  รักที่สุด
  “ เอ่ออ…น้องรู้ด้วยเหรอ ผมขอโทษนะต่อไปจะไม่ทำอีก “
  ผมรีบเอาคำพูดลูกมาใช้ทันทีแล้วถามเธอบ้าง เล่นคำตรงๆที่ใช้กับลูกเลย
  “ แล้วตอนน้องเย็ดกับพ่อล่ะ “
  ภรรยาผมหน้าซีดบ้าง “ ไม่เป็นไรจ้ะ “ ผมรีบปลอบเธอก่อนที่เธอจะร้องไห้
  “ พี่รู้ด้วยเหรอ งั้นเราก็ไม่มีใครเสียเปรียบกันแล้วสินะ “

  เราทั้งสองหัวเราะกันอย่างมีความสุข
  “ จริงสิแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นได้ไงล่ะเล่าให้พี่ฟังสิ “
  “ ก็ไม่มีอะไรมาก น้องได้กับพ่อตั้งแต่น้องอายุ 13 แล้วค่ะ “
  “ หาาาาา…นี่…. นี่แสดงว่าเธอได้กับพ่อมา ยี่สิบกว่าปีแล้วสิ “
  “ ค่ะ พี่รู้แล้วโกรธมั้ย “
  ตอนนั้นผมงงมากกว่าที่คิดไว้ เพราะคิดว่า น่าจะไม่น่าถึงปีตั้งแต่แม่ยายเสียไป
  “ จริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันเลย แต่นี่มันยี่สิบสองปีกว่าแล้วนะ เอ….แต่ว่า ทำไมตอนที่เราแต่ง

  กันใหม่ๆ……ทำไม หีคุณถึงฟิตจัง ….”
  “ ก็ก่อนแต่งน้องไปทำรีแพมาค่ะ พ่อเป็นคนบอกให้ทำเองค่ะ กลัวจะมีปัญหากันทีหลังกับพี่


  “ เออ.. แล้วน้องมีอะไรกันทุกวันรึเปล่า “
  “ เกือบทุกวันค่ะ นอกจากเสาร์อาทิตย์ ตอนคุณพี่ อยู่น่ะค่ะ “
  “ งั้นที่น้องทำเป็นเรียบร้อยมากๆเวลามีอะไรกันกับพี่ก็ไม่จริงน่ะสิ…”
  “ ก็รู้สึกดีอีกแบบค่ะ แต่กับคุณพ่อ น้องต้องคล้อยตามค่ะ เพราะอารมณ์ท่านเร่าร้อนจริงๆ

  น้องก็เลยเอาให้สุดๆ เหมือนกันค่ะ “
  “ แล้วเรื่องนี้คุณแม่รู้มั้ย…”
  “ ไม่รู้ค่ะ “

  และหลังจากนั้นเป็นต้นมา ไม่มีอะไรจะปิดบังกันอีกแล้ว ไหนๆก็ไหนแล้ว ถึงตอนนี้พวก

  เราทั้งสี่คนต่างเสพสวาทกันอย่างไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไป พ่อกับลูก พ่อกับหลาน สลับ

  กันไปสลับกันมา ผมกับพ่อตาช่วยกันรุมภรรยาผม และนั่นก็ถูกใจเธอที่สุดในชีวิต ไม่ต้อง

  ห่วงลูกจอย ผมกับพ่อตาก็ช่วยกันรุมสวาทสองรูหน้าหลังไม่มีใครเสียเปรียบเช่นกัน …….

 40. เดักเลว
  January 13, 2016 at 6:02 pm

  ເວລາແມ່ພັກວຽກຢູ່ເຮືອນ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ລະວັງເປັນພິເສດເວລາເຂົ້າຢ້ຽມເວັບລາມົກ
  ເພິ່ນບໍ່ຮ້າຍ ແຕ່ລະອາຍເພິ່ນ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເພິ່ນຕີລາຄາແນວຄິດຕ່ຳແນວຄິດສັດເພາະເວັບ
  ລາມົກທີ່ຂ້ອຍມັກເຂົ້າແມ່ນເວັບແນວຄອບຄົວ ແນວພໍ່ສີ້ລູກ ລູກສີ້ແມ່ ອ້າຍສີ້ນ້ອງ ປະ
  ມານນີ້ລະ, ຕອນແອບຫລິ້ນເນັດໃໝ່ໆກໍ່ໄປຫາເບິ່ງຮູບຜູ່ສາວຢູ່ເວັບ sanook ເບິ່ງຮູບ
  ດາລາ ຕໍ່ມາກໍ່ມີໝູ່ທີ່ຮູ້ກັນຢູ່ Hi5 ສົ່ງລິ້ງລາມົກມາໃຫ້ ກົດໄປໆມັນກໍ່ເລີຍພາໄປເວັບທີ່
  ເວົ້າເລື່ອງແນວຄອບຄົວ ຄອບຄົວຫັນສາ ປະມານນີ້ລະ ເບິ່ງແລ້ວກໍ່ຕິດ ເລີກຮຽນແຕ່
  ລະມື້ຕ້ອງໄດ້ແວ່ຮ້ານອ້າຍໂສ້ຍ ເຊັກແມວ ຕອນນັ້ນເຂົາຍັງໃຊ້ XP ມີເຄື່ອງຈັກປ້ອງກັນ
  ໄວລັດຢູ່ແຕ່ມັນບໍ່ຢູ່ ໜ້າໂຄສະນາ Popup ຂຶ້ນມາຈົນຄອມຄ້າງໄປເລີຍ ລະອາຍເພິ່ນ
  ກໍ່ປານນັ້ນທີ່ເຂົ້າເບິ່ງສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງ ຕ້ອງໄດ້ຊື້ແປັບຊີອັດປາກອີ່ບາງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນຟ້ອງ
  ພໍ່ແມ່ ຢ້ານເພິ່ນເທດສະນາໃຫ້ຟັງ ບໍ່ແມ່ນຫຍັງດອກ ເລື່ອງຕີເພິ່ນບໍ່ຕີ ມີແຕ່ຮ້າຍຊື່ໆ.
  ມີເທື່ອນຶ່ງ ຫົວໃຈຕົກໄປຢູ່ປາຍຕີນເມື່ອເຫັນອ້າຍໂສ້ຍຢືນລົມກັບແມ່ຕອນລາວມາແວ່
  ຊື້ຊີ້ນນຳເພິ່ນ ອີ່ບາງກໍ່ຕົກໃຈຢ້ານຖືກດ່າຄືກັນທີ່ປິດລັບໄວ້ຄວາມຊົ່ວຂອງຂ້ອຍ, 4-5
  ວັນຜ່ານໄປກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ຈົນເກືອບເດືອນ ພໍ່ໄປກວດວຽກຢູ່ໜອງຕົມເພິ່ນຈຶ່ງເອີ້ນ
  ອີ່ບາງເຂົ້າໄປຊ່ອຍເພິ່ນຈັດຫ້ອງໃໝ່ ຂ້ອຍຊ່ອຍແມ່ແລະນ້ອງສາວເຄື່ອນຕູ້ແວ່ນທີ່ເພິ່ນ
  ຫ້ອຍກະໂປ່ງເປັນຊຸດ ເສື້ອແວັດພໍ່ລະໂຕະແຕ່ງໜ້າມາຕັ້ງໄວ້ຝາເບື້ອງຕິດກັບຫ້ອງນອນ
  ອີ່ບາງສົບຕາຂ້ອຍແວັບນຶ່ງແບບມີຄວາມໝາຍວ່າ “ມຶງໝົດອາຊີບແລ້ວ !” ເພິ່ນຕັ້ງຕູ້
  ບັງຮູຕາໄມ້ທີ່ຂ້ອຍມັກສ່ອງພໍດີ, ທີ່ຈິງກໍ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນຫຍັງຫລາຍດອກຕອນເພິ່ນນັ່ງທາແປ້ງ
  ແຕ່ເຫັນຄັກຕອນເພິ່ນເຮັດຫຍັງກັບພໍ່ເທິງຕຽງນອນ ແຕ່ປົກກະຕິແລ້ວເພິ່ນມັກເຮັດກັນ
  ກ່ອນນອນ ຖ້າເດືອນແຈ້ງກໍ່ພໍເຫັນມຸມໆມິມໆ ບໍ່ເຫັນທຸກຮູຂົນຄືເບິ່ງຢູ່ເນັດດອກແຕ່ມັນ
  ຕື່ນເຕັ້ນພິເສດທີ່ລັກເບິ່ງເພິ່ນເຮັດກັນແລະສັງເກດເຫັນວ່າ ຄືນໃດພໍ່ເຮັດໃຫ້ ຕື່ນເຊົ້າມາ
  ແມ່ຈະສົດຊື່ນເປັນພິເສດ ລຸກແຕ່ເຊົ້າແຕ່ງກິນເຕັມພາເຂົ້າກ່ອນລົງເຮືອນໄປນັ່ງຂາຍຊີ້ນ.
  ເມື່ອບໍ່ໄດ້ເບິ່ງໜັງສົດທີ່ພໍ່ແມ່ສະແດງກໍ່ເກີດແນວຄິດຊົ່ວຢາກເຫັນອີ່ບາງຕົກເບັດ, ” ບ້າ
  ຫວາ…ໃຜຊິໃຫ້ເພິ່ນເບິ່ງ !” ອີ່ບາງລຸກຂຶ້ນມາຍູ້ເອິກຂ້ອຍອອກຈາກຫ້ອງນອນເມື່ອຂ້ອຍ
  ໄຂປະຕູເຂົ້າໄປຂໍເບິ່ງມັນເຮັດຫຍັງກັນກັບອີ່ລ້ວນ ສ່ຽວຮັກສ່ຽວແພງຊຶ່ງໝູ່ໃນໂຮງຮຽນ
  ຕີລາຄາວ່າເຂົາເປັນຜົວເມຍກັນ ອີ່ລ້ວນເປັນຜົວເພາະມັນມີລັກສະນະທ່າທາງແບບເພດ
  ຊາຍ ບໍ່ອໍລະຊອນອ້ອນແອ້ນຄືອີ່ບາງ ເວລາມັນແລ່ນລານ ນົມເຟືອນຍາບໆ ຢ້ານແຕ່ນົມ
  ມັນຫລຸດຫລົ່ນອອກຈາກເສື້ອຊ້ອນອອງໃຫຍ່ຂອງແມ່ທີ່ມັນເອົາມາແປງນຸ່ງ ສ່ວນອີ່ໂໝະ
  ມັນຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເຫັນຈັກເທື່ອດອກ ສໍ້ຖາມອີ່ລ້ວນມັນກໍ່ບອກໄປເບິ່ງເອົາເອງ.
  ໃຈເຢັນໆເດີເພື່ອນນັກອ່ານ, ການແປຈາກພາສານຶ່ງເປັນອີກພາສານຶ່ງມັນຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ
  ຈະແປໄດ້ແຖວນຶ່ງກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເປີດວັດຈະນະນຸກົມທືເປັນໄຟ ອ່ານເລື່ອງນີ້ຖ້າເດີ ຕື່ມນາທີ
  ໄດ້ແລ້ວຈະມາລອກໃຫ້ອ່ານຕໍ່ :).
  asstr.org/~Kristen/54/makinglove.txt

 41. ບ້ານົມ
  January 28, 2016 at 6:06 pm

  ເຮືອນຂ້ອຍມີຫ້ອງນ້ຳ 2 ຫ້ອງ, ແຕ່ຫ້ອງນ້ຳໃນຫ້ອງນອນພໍ່ແມ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ແຕ່ອ່າງລ້າງໜ້າ
  ແລະຊັກໂຄກ ບ່ອນອາບນ້ຳໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ທໍ່ຮົ່ວດ້ານໃນ ເພິ່ນກໍ່ເລີຍມາໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຫ້ອງ
  ເອື້ອຍໂດຍແບ່ງເວລາກັນເຂົ້າ. ວັນລັດຖະການເອື້ອຍຕ້ອງເຂົ້າກ່ອນເພາະລາວຕ້ອງໄດ້ຂີ້ ລ້າງ
  ໜ້າ ແລະອາບນ້ຳ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງແມ່ນແມ່ເຂົ້າເຮັດທຸລະແບບເອື້ອຍຫັ້ນລະ ຄົນສຸດທ້າຍຈຶ່ງແມ່ນ
  ຂ້ອຍ ສ່ວນພໍ່ເພິ່ນອາບຕອນແລງທີ່ເພິ່ນເລີກມາແຕ່ວຽກ ເພິ່ນເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ
  ອາບນ້ຳກຸມມິງເໝືອນຄົນເຮັດວຽກໃນຫ້ອງການ ແລະເຄີຍໄດ້ຍິນແມ່ເວົ້າຫລິ້ນແກມຈິງກັບໝູ່
  ສະໜິດຂອງເພິ່ນວ່າເພິ່ນເຊັດກົ້ນເຊັດຫຳໃຫ້ພໍ່ທຸກເຊົ້າ ບໍ່ຕ້ອງຫວ່ງເລື່ອງເໝັນນ້ຳແບ້ນ.
  ຄິດວ່າຈະລອກເລື່ອງ พ่อเลี้ยงตัวอย่าง ຈາກເວັບ bahee.club ໃຫ້ເຈົ້າອ່ານຫລິ້ນຊາມຊາ
  ອາຈານກັບມາແຕ່ຢາມມອງ ໄຟແບັດພັດເສືອກແດງຍາບໆຂຶ້ນມາເຕືອນ ຜູ່ຂາຍບອກວ່າແບັດ
  ນີ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ 6 ຊົ່ວໂມງ ມັນໄດ້ແທ້ຖ້າເປີດຄອມໄວ້ຊື່ໆ ຖ້າເບິ່ງໜັງໂປ້ ຟັງເພງ ຫລິ້ນ
  Z ນຳ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ແຕ່ 3-4 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ, ແບັດເຈົ້າກໍ່ມີບັນຫານີ້ບໍ່?

 42. ແງ້ນຫີ
  February 10, 2016 at 5:59 pm

  ໂໝະ, ໂຍນີ, ຫີ, ຫອຍ, ເຕົ່າ, ຈິ໋ມ ຍັງມີສັບໃດອີກທີ່ໝາຍເຖິງ vagina, pussy,
  cunt ?

 43. ແງ້ນຫີ
  February 16, 2016 at 12:25 am

  ໃຜເຄີຍເຮັດແບບນີ້?

 44. ຟອງເບຍ
  February 21, 2016 at 6:51 pm

  ມີເທື່ອນຶ່ງ ຂ້ອຍໄດ້ຮັບໂທລະສັບຈາກລຸງເອີ້ນໄປຊ່ອຍງານດອງພີ່ນ້ອງຢູ່ຕ່າງແຂວງ
  ຊ່ອຍວຽກຈົນຄ່ຳ ຂ້ອຍກັບເມຍກໍ່ຮູ້ສຶກເມົາຊຶມໆ ພີ່ນ້ອງຊວນໄປນອນເຮືອນແຕ່ລຸງ
  ຄະຍັ້ນຄະຍໍໃຫ້ສອງຜົວເມຍພວກຂ້ອຍໄປນອນເຮືອນເພິ່ນ ເມຍຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຂຶ້ນນັ່ງ
  ຊ້ອນທ້າຍໄປກັບລຸງ. ຈາກແສງໄຟລົດ ເຫັນແອວຂາວໆຂອງເມຍນັ່ງກອດແອວລຸງ
  ແນບຊິບ ບາງເທື່ອກໍ່ແນມຫລັງມາຍິ້ມໃຫ້ແລະລູບກົ້ນໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງແບບຍົ້ວຍວນ
  ຂ້ອຍເຫັນແບບນີ້ກໍ່ຄິດສົງໃສວ່າເມຍຄົງມີອາລົມຜິດປົກກະຕິເພາະເກືອບອາທິດນຶ່ງ
  ແລ້ວບໍ່ໄດ້ເຮັດຂອງກັນ.
  ລຸງຄົນນີ້ເປັນອ້າຍພໍ່ເຖົ້າ ເມຍບອກໃຫ້ເອີ້ນລຸງນຳລາວ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເອີ້ນພໍ່ເຖົ້າຕາມ
  ເພາະລຸງເບິ່ງຄືຍັງໜຸ່ມ ເພິ່ນເປັນໝ້າຍ ຢູ່ກັບລູກສາວ 2 ຄົນ, ລູກສາວຂອງລູກບໍ່
  ງາມໄດ້ມາດຕະຖານນາງງາມເບຍດອກແຕ່ຫຸ່ນດີ ເປັນຕາກິນ ຕອນຊ່ອຍວຽກເຮືອນ
  ດອງ ຂ້ອຍກໍ່ລັກແນມເບິ່ງກົ້ນ ເບິ່ງນົມແລະກືນນ້ຳລາຍຫລາຍກຶກ ແຕ່ບໍ່ຄິດບໍ່ຝັນວ່າ
  ຊິໄດ້ຍ່ອງຂອງສາວນ້ອຍດອກເພາະບ່າວລຸ້ນເຂົາມີແຕ່ຄົນຫລໍ່ໆ ກ້າມເປັນມັດໆປ່ຽນ
  ກັນຄວງຂຶ້ນໄປຟ້ອນລຳວົງເກືອບຊິບໍ່ມີເວລາຫາຍໃຈ.
  ເຂົ້າໄປອ່ານຕໍ່ຢູ່ຫ້ອງນີ້ເດີ ຖ້າຢາກຕິດຕາມເລື່ອງລາວ ແບັດຊິໝົດແລ້ວ.
  click18up.blogspot.com/2012/05/blog-post_7527.html

 45. ຊຽງຫິວ
  March 2, 2016 at 7:14 pm

  ນ້ອງສົ້ມມັກພາໝູ່ມາຫລິ້ນກິນສົ້ມຢູ່ບ້ານເລື້ອຍ ບາງເທື່ອກໍ່ມາເປັນໝູ່ 3 ໝູ່ 4
  ຢູ່ບ້ານມີກົກໝາກຫຸ່ງ ຕົ້ນໝາກຍົມ ແລະຕົ້ນໜາກຂາມ ແມ່ໄປທ່ຽວງານບຸນກະເສດ
  ບ້ານຊາບາກໍ່ເລີຍລອງເອົາເບ້ຍໝາກຍົມ ໝາກຂາມມາປູກແລະຮູ້ສຶກວ່າມັນເປັນ
  ໝາກດີ ຕົ້ນກໍ່ສູງບໍ່ກາຍ 3 ແມັດ ພວກຜູ່ສາວນ້ອຍເຫັນແລ້ວນ້ຳລາຍເຫືອຍໂລດ
  ໝູ່ທີ່ນ້ອງສົ້ມພາມາຫລິ້ນກິນຢູ່ບ້ານປະຈຳແມ່ນນ້ອງເຢເຢ້ ນ້ອງເປາະແປະດົນໆຈຶ່ງ
  ມານຳເຂົາເທື່ອນຶ່ງເພາະມີພໍ່ມາຮັບຈາກໂຮງຮຽນທຸກມື້ ມື້ໃດ໋ເພິ່ນຄາວຽກຈຶ່ງໄດ້ມາ
  ຫລິ້ນ ແລະອີກຜູ່ນຶ່ງ ຂ້ອຍບໍ່ຈື່ຊື່ ຂ້ອຍເອີ້ນສາວບູດບຶ້ງເພາະບໍ່ເຄີຍເຫັນລາວຍິ້ມໃສ່
  ຂ້ອຍຈັກເທື່ອ ນ້ອງເຢເຢ້ຄົນດຽວທີ່ມັກລັກຍິ້ມໃຫ້ຂ້ອຍ ເວລາຂ້ອຍສົ່ງ SMS ໄປຢອກ.
  ມີເທື່ອນຶ່ງນ້ອງສົ້ມຮູ້ວ່າຂ້ອຍສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຢອກແລະລັກແຍງນ້ອງເປາະແປະ ກຸມຢິກ
  ແຂນຈົນເກືອບຂາດເປັນຕ່ອນອອກມາ ແລະບໍ່ພານ້ອງເປາະມາຫລິ້ນເຮືອນເດືອນປາຍ
  ເກືອບສອງເດືອນ ເວົ້າໃຫ້ແມ່ສົ້ມຟັງ ລາວຍໍມືສາທຸຖ້ວມຫົວທີ່ບໍ່ຢູ່ສົມເຖົ້າ ຢາກໃຫ້ນ້ອງ
  ສົ້ມລົງໂທດໜັກກ່ວານີ້.
  ລູກຫລານຄົນອື່ນຄືບໍ່ຫວງພໍ່ແມ່ເຂົາພໍເມັດງາ ຢາກຊ້ອນສາວໃດໄປກິນເຫຼົ້າເມົາເບຍກໍ່່
  ເຮັດໄດ້ຕາມສະບາຍ ບາງເທື່ອນອນຢອກແມ່ສົ້ມຊື່ໆ ນ້ອງສົ້ມຍັງຫລັບຕາຊັງໃສ່ແລະ
  ເຂົ້າມາແຍກຂ້ອຍອອກຈາກແມ່ສົ້ມ ບໍ່ໃຫ້ນອນໃກ້ກັນ ຢ້ານມີລູກມາຍາດຄວາມຮັກໄປ
  ຈາກລາວ, ຂຶ້ນມາຮຽນມໍປາຍຈຶ່ງບໍຫຶງຫວງປານໃດ ເພາະຖ້ານ້ອງສົ້ມຫຶງຫວງພໍ່່ ພໍ່ກໍ່
  ຈະຫຶງຫວງນ້ອງສົ້ມໃສ່ຜູ່ບ່າວ ຕົກລົງບໍ່? ນ້ອງສົ້ມແກ່ວງຫົວ ບໍ່ຍອມຮັບເງື່ອນໄຂ ແລະ
  ຂ້ອຍກໍ່ປ່ອຍໃຫ້ອອກໄປຫລິ້ນໄປທ່ຽວກັບຜູ່ບ່າວຕາມໃຈ ຢາກໄປໃສກໍ່ໄປແຕ່ຖ້າຈະນອນ
  ຄ້າງຄືນຕ້ອງບອກກ່ອນແລະຕ້ອງຝຶກຊ້ອມດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ໃສ່ຄອນດອມປ້ອງກັນ
  ແລະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືນເມົາເພາະເຄີຍເຫັນເປັນຂ່າວເລື້ອຍ ຜູ່ບ່າວເອົາຢາໃຫ້ເສບ
  ຈົນເມົາບໍ່ໄດ້ສະຕິແລະເອົາໄປລຽນຄິວ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເລື່ອງແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບນ້ອງສົ້ມແລະ
  ກໍ່ປາກົດວ່າລາວເຊື່ອຟັງ ໃຫ້ຜູ່ບ່າວແຕ່ຂ້າງນອກເທົ່ານັ້ນ ຖ້າບໍ່ໄດ້ສວມແຫວນໝັ້ນ ບໍ່ອະ
  ນຸຍາດໃຫ້ສອດໃສ່ຊ່ອງຄອດເດັດຂາດ, ຂ້ອຍຮູ້ເພາະລັກອ່ານ diary ຂອງລາວ ແມ່ສົ້ມ
  ອ່ານໃຫ້ຟັງ ບໍ່ໄດ້ອ່ານເອງດອກ.
  ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງປ່ຽນແປງຕອນນ້ອງສົ້ມກາຍມາເປັນສາວວິທະຍາໄລ, ແມ່ສົ້ມຖືກຍ້າຍໄປ
  ເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງເອີວາຍຊຶ່ງຫ່າງຈາກເມືອງທີ່ພວກຂ້ອຍຢູ່ປະມານ 120 ກິໂລແມັດແລະ
  ລາວເມື່ອຍນັ່ງນັ່ງແຫຍ້ລົດໄຟ ຈຶ່ງໄປພັກອາໃສຢູ່ເຮືອນນ້ອງສາວ ແລງວັນສຸກຈຶ່ງກັບມາ
  ເຊົ້າວັນຈັນຈຶ່ງນັ່ງລົດໄຟກັບໄປເຮັດວຽກ. “ສົ້ມ…ກະລຸນາເທັກແຄພໍ່ແທນແມ່ແດ່ເດີລູກ!”
  ແມ່ສົ້ມຈະສັ່ງເສຍນ້ອງສົ້ມທຸກຄັ້ງທີ່ຈະຂຶ້ນລົດໄຟໄປເຮັດວຽກ. ຕອນນັ້ນນ້ອງສົ້ມກໍ່ມີບັນ
  ຫາເລື້ອຍກັບແຟນ 3 ມື້ດີ 4 ມື້ຮ້າຍ ຈຶ່ງເປັນຊະນວນໃຫ້ເກີດການແຫກປະເພນີ, ຖ້າ
  ຢາກຮູ້ວ່າມັນເກີດຫຍັງຂຶ້ນລະຫວ່າງຂ້ອຍກັບນ້ອງສົ້ມກໍ່ເຂົ້າໄປຕິດຕາມຢູ່ເວັບໄຊສາກົນ
  RAWconfession ດອດຄອມເດີ ບ່າຍ2.

 46. ຊຽງຫິວ
  March 11, 2016 at 1:03 am

  ດີໃຈທີ່ຖືກສຽບກົ້ນຫລືແນວໃດ?

 47. ເສຍຫົວ
  March 20, 2016 at 5:53 pm

  ທຳອິດກໍ່ໄປເບິ່ງບັກໂຕ້ຫລິ້ນເກມ, ພໍ່ແມ່ບັກນີ້ມີເງິນໃຫ້ມັນຊື້ເຂົ້າໜົມກິນຢູ່ໂຮງຮຽນ
  ເລິກຫລິ້ນມັນມັກຊວນຂ້ອຍໄປຊື້ຂອງກິນທີ່ເຂົາຂາຍແຄມຮົ້ວໂຮງຮຽນ ເລີກຮຽນ
  ແລ້ວມັນກໍ່ແວ່ໄປຫລິ້ນເກມຢູ່ Howie’s Shack ລາຄາແພງແຕ່ຄຸ້ມຄ່າເພາະຄອມ
  ເຂົາໃໝ່ແລະໄວ ເຂົາໃຊ້ Alienware ຮ້ານໃກ້ບ້ານມັນເຂົາໃຊ້ MSI ແຕ່ມັນບໍ່ມັກ
  ອີກຢ່າງຢ້ານຄົນໃນເຮືອນຮູ້ວ່າແວ່ຫລິ້ນເກມຈຶ່ງບໍ່ລ້ຽວລົດຂຶ້ນມາຫາຫລິ້ນຢູ່ຮ້ານ
  ຮາວີ ວັນພັກຮຽນຈຶ່ງເຂົ້າຫລິ້ນຢູ່ຮ້ານຕູ້ຫູແປ. ມັນຢ້ານຂ້ອຍເມື່ອຍນັ່ງເບິ່ງກໍ່ເລີຍ
  ຈ່າຍໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າຫລິ້ນອີກເຄື່ອງນຶ່ງແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເກັ່ງຫລິ້ນເກມກໍ່ເລີຍລອອກອອນ
  ເວັບ YehYeh ເຂົາເອົາຮູບຜູ່ສາວມາລົງໃຫ້ເບິ່ງຫລາຍ ມີແຕ່ຄົນຂາຂາວໆນົມໃຫຍ່ໆ
  ພໍກົດເຂົ້າເບິ່ງຮູບນ້ອງ เชอร์รี่สามโคก ພັດຖືກດຶງໄປເວັບອື່ນທີ່ມີຮູບໂປ້ ໜັງເອັກ
  ເລື່ອງສຽວທີ່ເຂົາຫ້າມບ່າວຂຶ້ນໃໝ່ກົດເບິ່ງແຕ່ແຖວເຂົາຕັ້ງເຄື່ອງ Hp ຢູ່ເບື້ອງຫລັງ
  ຮ້ານຄົນແລະແຕ່ລະຫລ້ອງກໍ່ມີຜ້າກັ້ງໄວ້ເພື່ອຄວາມເປັນສ່ວນຕົວກໍ່ເລີຍກົດເຂົ້າເບິ່ງ
  HENTAI CARTOON ເລື່ອງ พี่ชายปี้หีน้องสาว ສຽງໃນຟິມ ບໍ່ເຂົ້າໃຈຫຍັງດອກ
  ແຕ່ຮູບໂຄຍເຂົ້າຫີບີ້ນົມນ້ອງສາວເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍນ້ຳແຕກກັບໝ້ອງຈົນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຫ້ອງ
  ນ້ຳລ້າງເຊັດຄາບເປື້ອນກ່ອນຈະໂດດເຂົ້າ Triton ເມືອນຳບັກໂຕ້.
  ເມືອຮອດບ້ານກໍ່ພໍດີຄ້ອຍຄ່ຳແລງຊຶ່ງເປັນເວລາຕ້ອງລົງໜອງເກັບຜັກຕົບຂຶ້ນມາຊອຍຕົ້ມ
  ປົນຮຳແລະເສດອາຫານທີ່ເພິ່ນມາແຕ່ຮ້ານເຝີໜ້າບ້ານ ຂ້ອຍປ່ຽນມື້ກັນກັບເອື້ອຍໂນ
  ແຕ່ລາວບໍ່ເຮັດຄືເວົ້າກັນໄວ້ດອກເພາະລາວຢ້ານປິງຈັບຈຶ່ງໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຜູ່ລົງໜອງ ລາວ
  ເປັນຄົນຊອຍ. ເອື້ອຍໂນດັງດີພິເສດ, ຂ້ອຍຄິດວ່າເຊັດອອກກ້ຽງແລ້ວແຕ່ມັນຍັງມີກິ່ນ
  ເວລາຍ່າງກາຍລາວ ເຖິງຂ້ອຍຈະແກ້ວ່າເປັນກິ່ນເຂົ້າໝູແຕ່ລາວບໍ່ເຊື່ອ ຂູ່ໃຫ້ຂ້ອຍບອກ
  ຄວາມຈິງວ່າບັກໂຕ້ພາໄປຫລິ້ນສາວແມ່ນບໍ່? ເມື່ອໄລ່ຈັບຂ້ອຍແກ້ສົ້ງເບິ່ງບໍ່ໄດ້ແລ້ວກໍ່ຍຸຕິ
  ຂ້ຽວພາກັນເກືອໝູເກືອນົກກະທາໃຫ້ແລ້ວກ່ອນຈະອາບນ້ຳຂຶ້ນໄປກິນເຂົ້າ.
  ເອື້ອຍໂນອາບແລ້ວຂ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າອາບເພາະລາວຈ/ຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນໄປກຽມອາຫານຄ່ຳ
  ຊ່ອຍແມ່, ມີອາລົມແຕ່ຕອນຖືກເອື້ອຍໂນໄລ່ຈັບພຸ້ນນະ ນົມລາວບຽດສຽດໃສ່ຫລົງຕອນ
  ກຸມຈັບແກ້ສົ້ງຂ້ອຍ ສີດນ້ຳລ້າງຮຸກຕາມບັກໂຄຍໄປມາໂຄຍກໍ່ແຂງຕຶງຂຶ້ນເມື່ອຕາເຫຼືອດ
  ໄປເບິ່ງສະຫຼິບເສື້ອຊ້ອນທີ່ເອື້ອຍໂນຕາກໄວ້ຕາມຝາຫ້ອງນ້ຳ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈັບຂຶ້ນມາດົມ
  ເໝືອນໃນໜັງກາຕູນດອກ, ຊັກວ່າວແກ້ແງ້ນແລ້ວກໍ່ຟ້າວອາບນ້ຳໃຫ້ແລ້ວກ່ອນພໍ່ເລີກ
  ປະຊຸມມາບ້ານ. ເອື້ອຍໂນນົມບໍ່ໃຫຍ່ປານໃດດອກເວລານຸ່ງເສື້ອຍືດໂຕດຽວ ແຕ່ເວລາ
  ລາວນຸ່ງເຄື່ອງໄປຮຽນຫຼືໄປຂ້າງນອກ ລາວຈຶ່ງນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນ L’ge ເອົາໂຕລາວແກ້ອອກ
  ໃໝ່ໆມາດົມ ຫອມເລົ້າອາລົມດີ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍດົມສະຫລິບລາວດອກເພາະບໍ່ມັກກິ່ນແຟບ
  ມັກດົມແຕ່ເສື້ອຊ້ອນໃນທີ່ລາວແກ້ໄວ້ຊັກແຫ້ງ.
  “ບ້າແລ້ວຫວາ…ຄືເອົາເສື້ອຊ້ອນເຂົາມາດົມ ?” ເອື້ອຍໂນຖາມຂຶ້ນເມື່ອລາວໄຂປະຕູ
  ເຂົ້າມາເຫັນຂ້ອຍກຳລັງດົມເສື້ອຊ້ອນລາຍດອກໄມ້ສີຟ້າໂຕງາມຂອງລາວ ມືນຶ່ງກໍ່ລູບ
  ເປົ້າສົ້ງເໝືອນທີ່ເຄີຍເຮັດມານານວັນ, ຂ້ອຍບໍ່ທັນໄດ້ຕອບຫຍັງ ລາວກໍ່ເຂົ້າມາຍາດເອົາ
  ເສື້ອຊ້ອນຂອງລາວໄປຈາກມືຂອງຂ້ອຍແລະບໍ່ລືມໃຊ້ມືອີກເບື້ອງນຶ່ງບິດຫູຂ້ອຍຈົນເກືອບ
  ຂາດເມື່ອຂ້ອຍສາລະພາບຜິດ. ເຖິງວ່າຈະຖືກເທດແຕ່ໂຄຍຍັງບໍ່ເຊົາແຂງ, ເອື້ອຍໂນຮູ້ວ່າ
  ຂ້ອຍລັກເບິ່ງຂາຂາວຂອງລາວຈຶ່ງເອົາໝອນມາປົກໄວ້ໃນຂະນະທີ່ເທດສະນາສັ່ງສອນ
  ຂ້ອຍໃຫ້ຮູ້ຈຳແນກສິ່ງດີ-ຊົ່ວທີ່ຈະພາຕົກໝໍ້ນະລົກ, ຂ້ອຍຕ້ອງຍອມຮັບທຸກເງື່ອນໄຂຂອງ
  ເອື້ອຍໂນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລາວເອົາຄວາມຊົ່ວຂອງຂ້ອຍໄປຟ້ອງພໍ່ແມ່ ແລະນັບແຕ່ມື້ນັ້ນມາຂ້ອຍ
  ກໍ່ເລີກໄປເຝົ້າບັກໂຕ້ຫລິ້ນເກມ ເລີກຮຽນແລ້ວກໍ່ຟ້າວຖີບລົດມາບ້ານໃຫ້ເອື້ອຍໂນສອນ
  ເຮັດໂຮມເວີກ ລົງໜອງເກັບຜັກຕົບ ເກືອໝູ ເກືອນົກໂດຍມີເອື້ອຍໂນເປັນຜູ່ຢືນຄ້ຳແອວ
  ບັງຄັບບັນຊາຢູ່ໃກ້ໆ ມື້ໃດເອື້ອຍໂນນຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນຮັດຮູບກັບເສື້ອສາຍດ່ຽວແອວລອຍຄຸມ
  ງານ ຂ້ອຍຕ້ອງຟ້າວເຮັດວຽກໃຫ້ແລ້ວເພື່ອເອື້ອຍໂນຈະໄດ້ເຮັດ oral sex ໃຫ້ຕາມສັນຍາ.

 48. ປາດຸກ
  April 2, 2016 at 5:41 pm

  ຕອນຫລິ້ນອິນເຕີເນັດໃໝ່ໆ ກວດອີແມວຢູ່ AOL ແລ້ວກໍ່ມຸ່ງໜ້າໄປຫ້ອງສົນທະນາ Yahoo
  ທັນທີ, ເອໂອແອວກໍ່ມີຫ້ອງສົນທະນາແຕ່ບໍ່ມັກເຂົ້າເພາະເຂົາບໍ່ໃຫ້ແຊັດລົ້ວ ຢູ່ຢາຮູເຂົາແຊັດ
  ລົ້ວໄດ້ ມັກໄປເບິ່ງນົມສາວອິນເດຍ ເຂົ້າໄປຫ້ອງຊາວຕາເວັນຕົກເບິ່ງຫີໃຫຍ່, ຄອມຄ້າງເລື້ອຍ
  ເພາະຄວາມໄວບໍ່ເຖິງເຂົາ ຕອນນັ້ນໃຊ້ Dial Up ສູບຢາກິນກາເຟໝົດຈອກກໍ່ຍັງຕໍ່ເຂົ້າບໍ່ໄດ້
  ຊ້າອີ່ຫຼີໃດ໋ ກະຄືວ່າຫັ້ນລະ 56K Modem ຄອມກໍ່ແມ່ນ Compaq Presario 433 ໜ່ວຍ
  ນີ້ເພແລ້ວຈຶ່ງໄດ້ຊື້ eMachine ມາໃຊ້.
  ແມ່ຂ້ອຍໃຊ້ຄອມເຮັດການບ້ານແລ້ວຈຶ່ງແມ່ນເອື້ອຍເຂົ້າໃຊ້ ສຸດທ້າຍຈຶ່ງແມ່ນຂ້ອຍ ເພິ່ນໃຫ້
  ໃຊ້ຮອດ 22 ໂມງ ຍົກເວັ້ນຄືນວັນສຸກ ຄືນວັນເສົາ ຫລິ້ນເດິກແດ່ກໍ່ໄດ້ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 24 ໂມງ
  ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເພິ່ນຮູ້ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຜ້າຈິກຮູຕີນປະຕູໄວ້ກັນບໍ່ໃຫ້ແສງຈາກໜ້າຈໍລອດອອກໄປ ເພິ່ນ
  ມັກລຸກມາເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຕອນ 2-3 ໂມງເຊົ້າ ຖ້າເພິ່ນຮູ້ວ່າຫລິ້ນຄອມເດິກ ເພິ່ນຈະເຄາະປະຕູ
  ບອກໃຫ້ນອນ ຖ້າບໍ່ຟັງເພິ່ນຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເອົາຄອມເຂົ້າມາໃຊ້ໃນຫ້ອງນອນ, ເພິ່ນຂູ່ຊື່ໆ
  ດອກ ຖ້າເອົາໄວ້ຫ້ອງຮັບແຂກ ລູກໝູ່ເພິ່ນຊິຫລິ້ນ ບັກນັ້ນຂີ້ດື້ພິລຶກເດີ ມັນມາບ້ານເທື່ອໃດ
  ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງມືເບິ່ງຕີນມັນ ຖ້າບໍ່ຊັ້ນມັນຈະຫລິ້ນ ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະເພກໍ່ຍ້ອນມັນຫັ້ນລະ.
  ເອື້ອຍຂ້ອຍກໍ່ຕິດແຊັດຄືກັນ ຕິດບ່າວ AOL ລາວບໍ່ມັກເຂົ້າໄປແຊັດຢາຮູ ມັນລົ້ວໂພດລາວວ່າ,
  ໄດ້ຍິນລາວເວົ້າໃຫ້ໝູ່ລາວຟັງວ່າເຂົາເປີດຂອງໃຫ້ລາວເບິ່ງ ກິນເຂົ້າບໍ່ໄດ້ເກືອບ 3 ມື້ ຂອງບັກ
  ນັ້ນໃຫຍ່ ດຳເປັນຕາຂີ້ດຽດ ເວົ້າມາແລ້ວ ປວດຮາກ ລາວວ່າ. ເອື້ອຍຂ້ອຍມີແຟນແລ້ວແຕ່ແມ່
  ບໍ່ໃຫ້ເຂົາໄປນຳກັນສອງຕໍ່ສອງ ຕ້ອງມີຂ້ອຍ ຫຼືບໍ່ຊັ້ນກໍ່ມີໝູ່ຜູ່ຍິງໄປນຳ ສ່ວນຫຼາຍກໍ່ແມ່ນສາວ
  ເອ໋ຫັ້ນລະໄປນຳ ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ໄປນຳ, ຄ້ານຍ່າງເລາະ ກໍ່ວ່າບໍ່ໄປນຳເຂົາ. ເຂົາພາກັນໄປກິນ
  ເຂົ້າ ເບິ່ງໜັງແລ້ວກໍ່ພາກັນເລາະເບິ່ງເຄື່ອງແລະສວຍໂອກາດກອດກ້ຽວກັນຄືບ່າວສາວຄູ່ອື່ນ
  ເຂົາເຮັດກັນ.
  sgsexstories.com/my-pretty-sister/

 49. ລົມສະຫວາດ
  April 15, 2016 at 5:29 pm

  ຕິດແລ້ວ ຈະພະຍາຍາມເທົ່າໃດກໍ່ເລີກຍາກ ເຖິງວ່າກະແສໄຟຟ້າຕົກກໍ່ໃຊ້ມືຖືເຂົ້າເບິ່ງ
  ເຂົ້າອ່ານ เรื่องเสียว แนวครอบครัว ໄດ້ເບິ່ງໄດ້ອ່ານໜ້ອຍດຽວກໍ່ນອນຫລັບ
  ແຕ່ກ່ອນເຂົ້າໄປອ່ານຢູ່ເວັບອິນເຕີ ບໍ່ເຂົ້າໃຈເລິກແຕ່ຢ່າງນ້ອຍກໍ່ເປັນການຝຶກຊ້ອມ
  ພາສາຕ່າງປະເທດ ເວັບ LiteErotica ຫຼືບໍ່ຊັ້ນຖາມລຸງກຸກເກິນ Incest ຫຼື Inzest
  ລາວກໍ່ບອກໂລກລະ ແຕ່ອ່ານຈາກມືຖືບໍ່ຄັກຄືອ່ານຢູ່ Notebook ເບິ່ງແຕ່ຮູບຫັ້ນລະ
  ພໍແກ້ແງ້ນ.
  ກໍ່ຮູ້ຢູ່ວ່າເກືອກກົ້ວກັບເລື່ອງລາມົກຫລາຍເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂຸ່ນມົວບໍ່ສົດໃສໄຮ້ປັນຍາ
  ແຕ່ກໍ່ເປັນທາງອອກດຽວທີ່ຂ້ອຍເຮັດໄດ້ ບໍ່ມີປັນຍາໄປລົມສາວຕາມພັບຕາມບາມັກ
  ຟັກມາຟັນຄືໝູ່ ເວົ້າແຈ້ງໆໂລດລະ, ຜູ່ສາວເຂົາກໍ່ເລືອກຄືກັນ ເຂົາມັກໄປນຳຜູ່ຊາຍ
  ທີ່ມີໜ້າຕາຫລໍ່ເຫຼົາ ມີຮູບຮ່າງສູງໃຫຍ່ ແຫຼ້ດຳບໍ່ສຳຄັນ ບໍ່ມີເງິນເຂົາກໍ່ຈ່າຍໃຫ້ນະ
  ເຕ້ຍໆນ້ອຍໆໝາກຂາມຂໍ້ດຽວຄືຂ້ອຍ ໃສ່ສ້ອຍຄໍທອງຄຳເສັ້ນເທົ່າໂສ້ລົດຮາລີເຂົາ
  ກໍ່ບໍ່ແນມເບິ່ງ ເຂົາຄົງຄິດວ່າຄຳປອມ ໃຄແດ່ແຕ່ເເວ່ເຂົ້າຮ້ານກິນດື່ມຂອງເອື້ອຍສົດ
  ຫັ້ນລະ ຜູ່ສາວຫາເງິນຢູ່ທີ່ນັ້ນບໍ່ຕິບໍ່ຮິໂຄຍນ້ອຍໂຄຍສັ້ນ ອອກຊ້າອອກໄວ ຂໍພຽງ
  ແຕ່ມີເງິນຈ່າຍໃຫ້ຕາມລາຄາທີ່ເອື້ອຍສົດວາງໄວ້ ຖ້າມີຄ່າທິບໃຫ້ຍິ່ງດີ ໄປເທື່ອໜ້າ
  ເຂົາສະເໜີໜ້າມາບໍລິການໂລດບໍ່ຕ້ອງເລືອກຍາກ.
  ຂ້ອຍມັກສີ້ຫີເກົ່າເດີເພາະຮູ້ຈັກໃຈກັນແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາສຶກສາຫາຈິດໃຈເຂົາ
  ວ່າມັກຍົກຂາຊ້າຍຫຼືຂາຂວາ ມັກເລຍຫຼືມັກແຍ່, ຜູ່ຍິງບາງຄົນໜັກກະດຽມເວລາ
  ຖືກເລຍແຕດ ຂ້ອຍກໍ່ໜັກກະດຽມເວລາເຂົາຈັບແອວ ມັກສົ້ນນ່ອງເໜັກແອວໂລດ.
  “ເຮັດວຽກໃຫ້ເອື້ອຍສົດເກືອບ 5 ປີ ເຫັນແຕ່ເຈົ້ານີ້ລະບໍ່ເບື່ອສີ້ຂ້ອຍ.” ເອື້ອຍດາເວົ້າ
  ຂຶ້ນກ່ອນຈະດູດນ້ຳອ້ອຍເຢັນລ້າງຄໍ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ເອື້ອຍສົດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້
  ພະນັກງານອອກໄປກັບລູກຄ້າ ແຕ່ຂ້ອຍເປັນລູກຄ້າປະຈຳແລະອີກຢ່າງເອື້ອຍສົດກໍ່
  ຮູ້ຈັກດີພໍ່ແມ່ຂ້ອຍ ລາວຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍພາເອື້ອຍດາໄປຫລິ້ນໄປທ່ຽວໃນມື້ພັກ
  ອາທິດນຶ່ງພັກ 2 ມື້ ພັກເປັນຮອບວຽນກັບຄົນອື່ນ ອາທິດນີ້ພັກສຸກເສົາ ອາທິດໜ້າພັກ
  ເສົາທິດ ອາທິດຕໍ່ໄປພັກທິດຈັນ. ຂ້ອຍກໍ່ບອກເຄິ່ງຈິງ ບໍ່ກ້າບອກໝົດທຸກຢ່າງເພາະ
  ຢ້ານລາວຮັບບໍ່ໄດ້ເລື່ອງແນວນີ້, “ຂ້ອຍມັກລີລາຮ່ອນອົມແລະອີກຢ່າງເຈົ້າກໍ່ບໍ່ມັກຖາມ
  ເງິນທິບ.” ຂ້ອຍບອກເອື້ອຍດາ ສົບແສງຕາລາວເພື່ອວັດແທກຄວາມເຊື່ອຖື, ເອື້ອຍດາ
  ງຶກຫົວຮັບວ່າຂ້ອຍບອກຄວາມຈິງ ຈັບມືຂ້ອຍໄປກຳຄ່ອຍໆກ່ອນຈະເຜີຍຮິມສົບໜາໆ
  ອອກຈາກກັນເພື່ອໃຫ້ລົມອອກຈາກປາກເປັນສຽງນ້ອຍໆວ່າ “ຂ້ອຍກໍ່ມັກນິໃສເຈົ້າ
  ຖ້າເອື້ອຍນສົດປົດປ່ອຍຂ້ອຍອອກຈາກງານ ຂ້ອຍຂໍໄປຢູ່ນຳເຈົ້າໄດ້ບໍ່? ຢູ່ແບບເອື້ອຍ
  ກໍ່ໄດ້ ເຈົ້າຢາກຈຶ່ງເຂົ້າໄປລັກຫລັບເອົາຄືເຈົ້າເຮັດກັບ… 🙂 ” ເອື້ອຍດາຢຸດຄຳເວົ້າໄວ້
  ບ່ອນນັ້ນແລ້ວດຶງຂ້ອຍເຂົ້າໄປຈູບປາກໂດຍບໍ່ສົນໃຈກັບສາຍຕາຫລາຍ 10 ຄູ່ທີ່ເລາະ
  ເບິ່ງນົກໜູປູປີກແຖວນັ້ນ.
  pidsawad.com/29/

 50. ເດັກຂ້າງບ້ານ
  April 26, 2016 at 5:25 pm

  ເລື່ອງນີ້ກໍ່ copy ຈາກເວັບໄຊເພື່ອນບ້ານຂອງເຮົາ ເຂົາແຕ່ງໄດ້ດີຫລາຍ
  ເຂົ້າໄປອ່ານເທື່ອໃດ ນ້ຳແຕກເທື່ອນັ້ນ, ອາດຈະເປັນຍ້ອນໄຟກາມຂ້ອຍ
  ແຮງ ອ່ານເລື່ອງນ້ອງສີ້ອ້າຍ ອ້າຍສີ້ນ້ອງ ນ້ອງສີ້ເອື້ອຍ ເອື້ອຍສີ້ນ້ອງ ໂຄຍ
  ບໍ່ແຂງນ້ຳກໍ່ແຕກ, ກະໂພດເນ໊າະ ຮາໆໆໆໆໆ ມັນຕັ້ງຄຽວອີ່ຫລີໃດ໋ໂຄຍ
  ຂ້ອຍນີ້. ໝູ່ວ່າເປັນຂ້ອຍຊັກວ່າວແຕ່ນ້ອຍ ຊັກຫລາຍໂພດຈຶ່ງມີອາການ
  ແບບນີ້ ສາຍຍຸ້ມໝົດຄຸນ, ມື້ລະເທື່ອສອງເທື່ອເທົ່ານັ້ນນະ ບໍ່ໄດ້ຊັກຫລາຍ
  ເກີນໄປດອກ ຢ້ານໝາກອັນທະຜລິດນ້ຳເຊື້ອບໍ່ທັນ ມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 2
  ຫາ 3 ເດືອນ ຈຶ່ງຜລິດນ້ຳເຊື້ອໃໝ່ໄດ້, ນ້ຳແບ້ນອອກເທື່ອນຶ່ງມີນ້ຳເຊື້ອປະ
  ມານ 1500 ໂຕພຸ້ນໃດ໋. ຢ່າສັບສົນກັນເດີລະຫວ່າງນ້ຳແບ້ນກັບນ້ຳເຊື້ອຫຼື
  ນ້ຳອະສຸຈິ, ນ້ຳແບ້ນແມ່ນ semen ນ້ຳອະສຸຈິແມ່ນ sperm.
  ເອົາລະກັບມາເວົ້າເລື່ອງໝໍນັ້ນຍົວະສີ້ນ້ອງສາວຂອງມັນສາເນ໊າະ, ມັນບໍ່ໄດ້
  ບອກແຈ້ງວ່າມັນເປັນອ້າຍແທ້ ອ້າຍທຽມຫຼືອ້າຍແບບໃດຂອງນ້ອງເອ ເປັນ
  ອ້າຍນ້ອງຕ່າງພໍ່ຕ່າງແມ່ເບ໊າະຫຼືເປັນອ້າຍຮ່ວມພໍ່ຕ່າງແມ່ຫຼືເປັນອ້າຍຮ່ວມ
  ແມ່ຕ່າງພໍ່ ແຕ່ຈະມີສາຍພົວພັນກັນທາງໃດ ມັນກໍ່ຊົ່ວຢູ່ດີທີ່ຍົວະສີ້ນ້ອງນຸ່ງຂອງ
  ຕົນເອງແບບນີ້, ຫີມີເຕັມເມືອງ ຫີນ້ອຍ ຫີໃຫຍ່ ຫີສົ້ມ ຫີຫວານ ຫີເໝັນ ຫີ
  ຄາວມີບໍ່ອຶດແຕ່ເສືອກສີ້ຄົນເຮືອນດຽວ ກິນເຂົ້າໝໍ້ດຽວກັນ ມັນຊົ່ວສຸດເນ໊າະ.
  ມັນບອກວ່າ ມັນເປັນອ້າຍນ້ອງເອ 5 ປີປາຍ . ຄອບຄົວໝໍນີ້ອາດຈະມີຖານະ
  ດີສົມຄວນຈຶ່ງສາມາດເຊົ່າ flat ເດືອນ 2-3 ພັນໃຫ້ລູກຢູ່, ເນື້ອທີ່ 33 ຕາລາງແມັດ
  ຄົງບໍ່ໃຫຍ່ປານໃດ ແຕ່ເຂົາແບ່ງເປັນຫ້ອງນອນ ຫ້ອງນ້ຳແລະຫ້ອງຄົວ ແຕ່ໝໍນັ້ນ
  ວ່າບໍ່ໄດ້ສູ້ຄົວກິນດອກ ຊືຂອງກິນສຸກຢູ່ປາກຮ່ອມມາກິນຍາມແລງ ຕອນທ່ຽງກິນ
  ຢູ່ໂຮງຮຽນ. ມັນເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ມັນມັກຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ກັບນ້ອງເອເໝືອນຕອນຍັງ
  ນ້ອຍ ກອດຮັດຟັດວ່ຽງກັນຈົນແມ່ທ້ວງວ່ານ້ອງເປັນສາວແລ້ວນະ ເລີກທຳຕົວ
  ເໝືອນເດັກໆໄດ້ແລ້ວ, ມັນຄິດໃນໃຈ ກໍ່ເພາະນ້ອງເປັນສາວນີ້ລະແມ່ ເຮົາຈຶ່ງ
  ມັກຢອກແນວນີ້ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ອ້າປາກເວົ້າຫຍັງດອກພຽງແຕ່ແຍກອອກຈາກກັນ
  ເສີຍໆ ເພື່ອໃຫ້ແມ່ເຊົາເທດສະໜາແຕ່ຄວາມນຸ້ມນວນຂອງເຕົ້າຂອງນ້ອງເອຍັງ
  ຍັງວົນວຽນຢູ່ໃນສະໝອງຈົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີສະມາທິເຮັດໂຮມເວີກ, “ຢ່າຫລິ້ນ
  ບ້າໆແບບນີ້ຕິອ້າຍ ເຂົາບໍ່ມັກ” ນ້ອງເອເວົ້າຫ້າມໃນລຳຄໍໃນຂະນະທີ່ພະຍາຍາມ
  ແກະມືອ້າຍຊົ່ວຂອງຈາກເຕົ້າ, “ເຈັບຫວາ?” ອ້າຍຂອງນ້ອງເອຊິ່ມຖາມຂ້າງກົກ
  ຫູ ສູດດົມຕາມກ້ານຄໍ ບ່າໄຫຼ່ ສ່ວນມືທັງສອງຍັງລູບຄຳບີບຄັ້ນເຕົ້າຂອງນ້ອງເອ
  ເມື່ອເຫັນນ້ອງແກ່ວງຫົວ ບາງຄັ້ງກໍ່ງຶກຫົວ ເຮັດໃຫ້ຜູ່ເປັນອ້າຍສັບສົນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ
  ນ້ອງເຈັບຫຼືສຽວກັນແທ້. “ພໍເທາະ…ເຂົາຊິເຮັດໂຮມເວີກໃຫ້ແລ້ວ ດ໋ຽວບໍ່ທັນສົ່ງ
  ມື້ອື່ນ” ນ້ອງເອຂໍຮ້ອງ ຈັບມືຂອງຜູ່ເປັນອ້າຍໄວ້ບໍ່ໃຫ້ລ່ວງລ້ຳເຂົາໄປໃນນາໂນນທີ່
  ຕົນສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ມັນມີຫຍ້າດຳປົກຄຸມກ່ອນ.
  ບັກນັ້ນຕື່ນຍຸບຈາກຝັນເມື່ອສຽງມືຖືດັງຂຶ້ນ ແມ່ມັນໂທມາບອກວ່າພໍ່ຈະມາສົ່ງນ້ອງ
  ເອໄປຮຽນອົດສະຕາລີ ຄວາມຝັນຊົ່ວໆຂອງມັນດັບວູບລົງເມື່ອໄດ້ຍິນແນວນັ້ນ
  ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງຜິດຫວັງນະລູກ ແມ່ຈະໃຫ້ລູກເດີນທາງໄປສົ່ງນ້ອງ ພໍ່ແມ່ບໍ່ຢາກປະຟາມ
  ໃຫ້ຕາແປ້ນດູແລ ບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າແກ່ຈະເຮັດຫລ້ອນໜ້າທີ່. ຄວາມຝັນຂອງມັນຄ່ອຍ
  ກໍ່ຂຶ້ນມາເປັນຮູບເປັນຮ່າງອີກເທື່ອນຶ່ງເມື່ອແມ່ມັນບອກມາແນວນັ້ນ ມັນຈະສ້າງກຳ
  ດຳໄດ້ນ້ອຍຫລາປານໃດ ໄປອ່ານເອົາຢູ່ເວັບ Pidsawad ເດີ ເລື່ອງທີ 89 ບ່າຍໆ.

 51. ກະເຊາະທອງ
  May 7, 2016 at 6:01 pm

  Tik ເປັນຄົນຫລັບເລິກ ຖ້າໄດ້ນອນແລ້ວຫລັບປານຕາຍ ເຂົາຊິເອົາໄຟຈູດກົ້ນກໍ່ບໍ່ຮູ້ສຶກ
  ຕື່ນຂຶ້ນມາ, ເຄີຍຖືກໝູ່ເຮັດຢອກເລື້ອຍ ເຂົາປຸກຍາກຕື່ນຫລາຍກໍ່ເລີຍຫາມໄປນອນ
  ຕາກຝົນຢູ່ນອກຫໍຈຶ່ງຕື່ນ ຖ້ານັກຮຽນຊາຍມາເຫັນຄົງອາຍເຂົາຕາຍ.
  ອ້າຍ Tom ເປັນອ້າຍທີ່ພໍ່ແມ່ເອົາມາລ້ຽງເປັນລູກອິດສາ, ເພິ່ນເອົາຫັນຫລາຍປີບໍ່ມີລູກ
  ຜູ່ເຖົ້າຜູ່ແກ່ຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ເພິ່ນໄປຂໍລູກຄົນອື່ນມາລ້ຽງອິດສາ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ຢາກເອົາໝ້ຽງ
  ຄົນອື່ນມາອົມຈຶ່ງຂໍລູກປ້າມາລ້ຽງຕັ້ງແຕ່ອ້າຍຕ້ອມຍັງແບເບາະ, 5-6 ປີຕໍ່ມາເພິ່ນກໍ່ທ້ອງ
  ຕິກ. ເຖິງວ່າຈະມີລູກເປັນຂອງຕົນເອງ ແຕ່ພໍ່ແມ່ກໍ່ຍັງຮັກແລະຖະນຸຖະໜອມອ້າຍຕ້ອມ
  ບາງຄັ້ງຕິກກໍ່ຄິດວ່າເພິ່ນຮັກຫລາຍກ່ວາຕິດຊ້ຳນະແລະອ້າຍຕ້ອມກໍ່ຮັກຫວງຕິກຫລາຍ
  ຈົນໝູ່ເວົ້າໃຫ້ວ່າອ້າຍຕ້ອມຫວງຕິກໄວ້ເຮັດເມຍເອງ, “ກູເບິ່ງຕາດຽວກໍ່ອອກວ່າອ້າຍມຶງ
  ແນມເບິ່ງມຶງແບບໃດ!” ອີ່ວຽງເປັນໝູ່ໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມກັນມາແຕ່ຕອນເປັນນັກຮຽນ
  ປະຖົມຈົນຮອດມັດທະຍົມ ເຖິງຈະແຍກກັນຮຽນຕອນຂຶ້ນມະຫາວິທະຍາໄລແຕ່ກໍ່ຍັງໜິດ
  ໜົມກັນຄືເກົ່າ, ອີ່ນີ້ເວົ້າກົງໄປກົງມາ ບໍ່ແສ້ແສ້ງຄືຄົນອື່ນແລະຮັກສາຄວາມລັບໄດ້ດີກໍ່ວ່າ
  ຕິກກ້າເວົ້າທຸກເລື່ອງໃຫ້ມັນຟັງ, “ມຶງບ້າແລ້ວຫວາ, ອ້າຍນ້ອງກັນຊິເອົາກັນໄດ້ແນວໃດ?”
  ຕິກຖຽງມັນຄືນ ຢືນແຍງຄີງຢູ່ໃນແວ່ນຖ້າມັນຕອບ. “ຍຸກກິນນົມງົວ ທຸກຢ່າງເປັນໄປໄດ້,
  ອ່ານໜັງສືແດ່ຕິລະຈຶ່ງຈະຮູ້ວ່າຄົນຍຸກນີ້ບໍ່ຖືສິນກິນເຈກັນແລ້ວ ພໍ່ເອົາລູກແທ້ໆເປັນເມຍກໍ່
  ຍັງມີນະອີ່ກົ້ນໂຕ້ນ!” ອີ່ວຽງມັກເອື້ນຕາມຮູບລັກສະນະເຕົ່າ ຕິກເອີ້ນມັນອີ່ໝໍ້ຕາມລັກສະນະ
  ເຕົ່າຂວ້ຳໝໍ້ຂອງເຕົ່າມັນ.
  ໄດ້ຍິນອີ່ວຽງເວົ້າແນວນັ້ນກໍ່ສຽວວູບເມື່ອຄິດທວນຄືນການກະທຳຂອງອ້າຍຕ້ອມ
  ຕິດເຄີຍຈັບນັບເທື່ອບໍ່ໄດ້ຕອນທີ່ອ້າຍຕ້ອມລັກແນມເບິ່ງເຕົ້າຂອງຕິກ, ເຊື້ອພໍ່ແນວແມ່
  ກໍ່ບໍ່ເຫັນໃຜເອິກໃຫຍ່ ແຕ່ເອິກຕິກໃຫຍ່ ຂາວ ຂະໜາດອີ່ວຽງຍັງລັກດູດລັກຄັ້ນຕອນ
  ຕິກນອນຫລັບ, ມັນຄືຊິເຮັດອີ່ຫລີຫັ້ນລະ ໝູ່ຫໍຈຶ່ງເວົ້າຢອກວ່າຕິກເປັນເມຍອີ່ວຽງ.
  “ເວົ້າແທ້…ອ້າຍຕ້ອມເຮັດຄັກເບ໊າະເຮີຍ?” ອີ່ວຽງລຸກຂຶ້ນມາກອດແອວຈາກຂ້າງຫລັງ
  ຊິ່ມຖາມຄ່ອຍໆໃນຂະທີ່ມືຊ້າຍລູບຄຳຕາມກົກຂາຂຶ້ນມາຫານ້ອງໂຕ້ນ ສ່ວນມືອີກເບື້ອງ
  ກໍ່ບີບຄັ້ນເຕົ້າຊ້າຍບ່າຍຂວາຂອງຕິກຈົນເຄີບເຄີ້ມໄປຊົ່ວຂະນະ, ບ້າຫວາຊິບອກມັນວ່າ
  ອ້າຍຕ້ອມເຄີຍເຮັດແນວນີ້ກັບຕິກແຕ່ມັນເປັນພຽງຂ້າງນອກເທົ່ານັ້ນ ຕິກມັກລີລາຫລິ້ນ
  ນິ້ວ ຫລິ້ນເອງຍັງບໍ່ຖືກຈະສຸດຍອດແຕ່ອ້າຍຕ້ອມຊ່ຽວຊານຫລາຍເລື່ອງການຊອກຄົ້ນ
  ຫາ G-spot. “ບ້າຫລາຍອີ່ຫານີ້!” ຕິກປັດມືອີ່ວຽງອອກແລ້ວກໍ່ໄລ່ຕີໄລ່ຈັບຂອງມັນຈົນ
  ໄດ້ຍິນສຽງແກລົດ Cerato Koup ຂອງອ້າຍຕ້ອມດັງຂຶ້ນຈຶ່ງສັ່ງລາອີ່ໝໍ້ ແລ່ນໄປຂຶ້ນລົດ
  ເມືອບ້ານນຳອ້າຍຕ້ອມ, “I’ll tell you later, bye! ” ຕິກຍົກມືສັ່ງລາອີ່ວຽງ.
  kuyall.com/ ຕໍ່ດ້ວຍ 2016/04/04/ญาติที่แสนดี/

 52. ເດັກດີ
  May 15, 2016 at 2:22 am

  literotica.com/s/wolf-lust

  ຕັນຫາໝາປ່າ

 53. ຄວາຍຕູ້
  May 21, 2016 at 6:10 pm

  ມາລົ້ວອີກແລ້ວເດີ, ມື້ໃດບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາເວັບນີ້ໃຈຄືຊິຂາດຕາຍແທ້ໆ ມາແວ່ຊື່ໆກໍ່ມີແຮງ
  ແຕ່ມື້ນີ້ມີເລື່ອງເກັບຕົກມາເລົ່າ ຄ້ານຊອກຫາຫ້ອງລົງທີ່ເໝາະສົມກໍ່ເລີຍລົງໃສ່ຫ້ອງນີ້.
  ເຂົາໃສ່ຫົວເລື່ອງ ของเก่า ບໍ່ບອກນາມປາກກາ ເຂົາລົງຢູ່ເວັບ yedmangdi.com
  ເປັນເລື່ອງລະຫວ່າງລູກເຂີຍກັບແມ່ເຖົ້າ, ເລື່ອງແບບນີ້ເຊື່ອວ່າມີແທ້ໃນຊີວິດຈິງ ມີຫຼາຍ
  ແຕ່ເຂົາປິດລັບ ບໍ່ຈົກມາເລົ່າໃຫ້ຊາວໂລກຮູ້. ຖ້າເວ້ົາຕາມສິນ5 ກໍ່ຜິດສິນຂໍ້ກາເມສຸມິດ
  ສາຈານ ເພາະນອກໃຈເມຍເດ໋ເນ໊າະ ແຕ່ເວົ້າຕາມປະສາຄົນຫື່ນແມ່ນບໍ່ຜິດເພາະຕ່າງ
  ຄົນຕ່າງກໍ່ເປັນຜູ່ໃຫຍ່ແລ້ວ ຖ້າບໍ່ເທັກແຄສະມາຊິກຄອບຄອບຕົນເອງກໍ່ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າດອງ
  ອີກຢ່າງເຮົາເປັນເຂີຍກໍ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງແມ່ເຖົ້າແລະນ້ອງເມຍເອື້ອຍເມຍຕາມຄວາມສາ
  ມາດຂອງເຮົາຫັ້ນລະ ຖ້າບໍ່ສາມາດກໍ່ເອີ້ນໝູ່ຊ່ອຍ, ແມ່ນບໍ່ລະ? ຮາໆໆໆໆ
  ຂ້ອຍກັບສາວໂນລັກຫລິ້ນກັນຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງເປັນນັກຮຽນສ້າງຄູພຸ້ນລະ, ເມື່ອອົງການ
  ຈັດຕັ້ງສືບໄດ້ໄລ່ທັນວ່າພວກຂ້ອຍມີການພົວພັນຊູ້ສາວ ພວກຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງອອກໂຮງຮຽນ
  ມາສ້າງຄອບຄົວ, ສາວໂນຂາຍຜັກ ຂ້ອຍຂັບລົດມ້າຫາເງິນມາລ້ຽງລູກແລະຄອບຄົວ
  ແມ່ເຖົ້າ ພໍ່ເຖົ້າໝົດບຸນໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວ ໝົດກ່ອນຂ້ອຍຮູ້ຈັກສາວໂນ. ແມ່ເຖົ້າບໍ່ທັນຮອດ
  40 ຍັງມີເລືອດມີຢາງຢູ່ ບາງເທື່ອເພິ່ນກໍ່ມາຂໍຢືມໂກເຕັກນຳສາວໂນໄປໃຊ້ ເພິ່ນບໍ່ມັກໃຊ້
  tampon ແນວເປັນຫລອດຄືລູກສາວນ້ອຍ ມັກໃຊ້ Wings, “ໃຊ້ size ດຽວກັນຊັ້ນເບ໊າະ
  ແມ່?” ຂ້ອຍຖາມໃນຂະນະທີ່ຍື່ນໂກເຕັກໃຫ້ເພິ່ນແລະບໍ່ລືມທີ່ຈະສວຍໂອກາດຈັບນິ້ວມື
  ເພິ່ນ ຫາກຳໄລເລັກໆນ້ອຍໆ, “ຢ່າທະລຶ້ງເດີ ຈັກນ່ອຍ…” ເພິ່ນມັກເວົ້າແບບນີ້ລະ, ທ້າຍເພິ່ນ
  ໃຫຍ່ແລະຜາຍດີ ນົມກໍ່ໃຫຍ່ ລັກເບິ່ງເລື້ອຍເວລາເພິ່ນນຸ່ງເສື້ອໝາກກະແລ່ງ ກົ້ມໆເງີຍໆ
  ຢອກັບລູກຂ້ອຍ, ນັບເທື່ອບໍ່ໄດ້ທີ່ຂ້ອຍສວຍໂອກາດຕ້ອງຊູນໜ້າເອິກຕອນຮັບເອົາລູກນຳເພິ່ນ
  ຖືກເພິ່ນຕີຖືກເພິ່ນຢິກຈົນກົກແຂນຊ້ຳໄປພຸ້ນລະ ບາງເທື່ອນັ້ນນະ, ບໍ່ມີໂອກາດທີ່ເໝາະສົມ
  ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ບາງເທື່ອກໍ່ຄິດອີ່ຕົນທີ່ເຮັດກັບເມຍໃຫ້ເພິ່ນເຫັນ
  ໃຫ້ເພິ່ນໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງສຽງຄາງຈົນຕ້ອງຈົກຫີຕົນເອງໃຫ້ນ້ຳແງ້ນອອກມາພ້ອມກັນກັບລູກ
  ສາວ, “ສອງຄົນເພິ່ນຊິຕາຍຫວາຈຶ່ງຮ້ອງຄາງແຮງແທ້ໆ ຄິດເຫັນໃຈຄົນອື່ນແດ່ດູ໋!” ນ້ອງເມຍ
  ຕຳນິເມື່ອມີໂອກາດຢູ່ນຳເອື້ອຍແລະອ້າຍເຂີຍ, ນ້ອງເມຍກໍ່ໃຫຍ່ເປັນສາວນົມເຕັມເອິກແລ້ວ
  ບາງເທື່ອກໍ່ກືນນ້ຳລາຍນຳກົ້ນຄືກັນເວລາເຫັນລາວນຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນກັບເສື້ອແຂນກິດຄໍກ້ວາງ.

 54. ລຸງເສັ້ງກີ່
  May 29, 2016 at 6:14 pm

  ຝາກຮູບແດ່ເດີ 🙂

 55. ເດັກໂລກຈິດ
  June 6, 2016 at 4:35 pm

  ເຈົ້າກໍ່ຄົງມີເອື້ອຍ ຫຼືບໍ່ຊັ້ນກໍ່ມີນ້ອງສາວ ຫຼືມີທັງເອື້ອຍແລະນ້ອງສາວ, ສຳລັບຜູ່ທີ່ບໍ່ມີ
  ໃຫ້ຊອກຫາເອື້ອຍຮັກນ້ອງແພງເດີຈຶ່ງຈະບໍ່ເຫງົາ ພໍມີຜູ່ປາກຜູ່ລົມນຳ ຢ່າງນ້ອຍ
  ຢ່າງຫລາຍກໍ່ມີຜູ່ຊ່ອຍກະຕຸ້ນອາລົມໃຫ້ ວ່າຊັ້ນສາ ບໍ່ເວົ້າລະ ຜູ່ດີມີອາລົມນ້ອຍ ຫລື
  ບໍ່ມີເລີຍຫັ້ນນະ ເຂົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ວິນຍານສັດເດຍລະສານເຂົ້າສິງດອກ. ເຈົ້າຄິດຄື
  ຂ້ອຍບໍ່? ຖ້າຈະເວົ້າແທ້ໆ ການຍົວະເຍົ້າລູກແສ້ຫລານສາວຊາວບ້ານໄປສີ້ໄປເຊີງໂດຍ
  ບໍ່ບອກບໍ່ຄອບຜູ່ປົກຄອງເຂົາກໍ່ຜິດສິນຄືກັນ ຜິດສອງສິນພຸ້ນລະຖ້າຊິນັບຄັກໆເພາະ
  ຄົນສ່ວນຫລາຍມັກຄອບພໍ່ແມ່ເຂົາໄປຫລິ້ນທີ່ນັ້ນໄປທ່ຽວທີ່ນີ້ແລ້ວສວຍໂອກາດລ່ວງ
  ເກີນຈັບນ້ອຍບາຍໃຫຍ່ ໃຜແດ່ເຄີຍຂໍອະນຸຍາດເອົາລູກສາວເພິ່ນໄປສີ້ ມີບໍ່?
  ເອົາລະ ນັ້ນແມ່ນເຕັກນິກໃຜມັນ ໃຜຕົວະເກັ່ງກໍ່ໄດ້ສີ້ໄວ ໃຜຊື່ໆເຊີ້ໆຊ້າໆກໍ່ໄປຫາສີ້
  ຫີພວກແມ່ຈ້າງຫຼືບໍ່ຊັ້ນກໍ່ຊັກວ່າວເອົາເອງຄືຂ້ອຍເຮັດທຸກວັນນີ້. ເວົ້າແຈ້ງເດີ ຂ້ອຍມີ
  ຄວາມພຽນນ້ອຍ ພາໄປຫລິ້ນ 2-3 ເທື່ອ ບໍ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ ຂ້ອຍຫາທາງໜີໂລດ ບໍ່
  ເສຍເງິນຄ່ານ້ຳມັນຕໍ່ໄປອີກ, ກະຄືວ່າຫັ້ນລະ ເຂົາບໍ່ມັກ ຈັກຊິເປີດໂອກາດໃຫ້ແນວ
  ໃດ ບາດຜູ່ເຂົາມັກເຮົາ ໃຫ້ໂອກາດເຮົາ ເຮົາພັດເມີນເສີຍ ພໍມາຮູ້ສຶກໄດ້ ພັດສາຍເກີນ
  ໄປ ສົມນ້ຳໜ້າຕົນເອງ ! ບັກແຫລ້ເວົ້າຖືກ ມັນບອກວ່າຢ່າໄປສົນກັບໜ້າຕາ ວ່າແຕ່ອີ່
  ນັ້ນມີນົມໃຫ້ຄັ້ນ ມີຮູຫີໃຫ້ແຍ່ ເອົາມັນໂລດນະ ຢ່າເລືອກຫລາຍ ! ແຕ່ຄິດແບບມັນແນະ
  ນຳບໍ່ໄດ້ຫັ້ນຕິລະ ໄປປາຕີ້ໃດກໍ່ແນມຫາແຕ່ສາວຫຸ່ນອວບໆຂາວໆ ໜ້າມົນໄຂ່ຄືນ້ອງເມ
  ຊິໄປຫາໃສໄດ້ນໍເພາະນ້ອງເມເປັນລູກໂທນ ພໍ່ລາວກໍ່ຢາກໄດ້ລູກຈັກຄົນສອງຄົນອຸ້ມແກ້
  ເຫງົາແຕ່ແມ່ຂ້ອຍປິດໂຮງງານແລ້ວ ເພິ່ນຄ້ານເບັ່ງ ເດັ້ງໃຫ້ແຕ່ລະຄືນກໍ່ເມື່ອຍພໍແຮງແລ້ວ
  ຖ້າຢາກໄດ້ລູກນ້ອຍອຸ້ມ ຂ້ຽວໄປຫາສາວນ້ອຍພຸ້ນເດີ, ໄດ້ຍິນເພິ່ນວ່າແນວນັ້ນ.
  ຕອນແມ່ປະພໍ່ໃໝ່ໆ ເພິ່ນກໍ່ວ່າຊິບໍ່ເອົາຜົວໃໝ່ດອກຢ້ານຖືກຜົວຂີ້ແຕ່ຄົງເປັນເພາະກຳທຳ
  ໄວ້ແຕ່ຊາດປາງກ່ອນ ປະຜົວຂີ້ໄພ້ພັດມາເຈິະຜົວຂີ້ເບຍ ມື້ໃດ໋ກໍ່ເມົາໜ້າດຳຕາແດງກັບບ້ານ
  ດີແຕ່ບໍ່ຂາດວຽກຂາດການແລະບໍ່ຕົບລູກຕີເມຍ. ຕອນພໍ່ນ້າຫອບຜ້າພານ້ອງເມມາຢູ່ນຳ
  ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງໂລເລກັບນ້ອງເມດອກ ດີໃຈທີ່ໄດ້ມີນ້ອງສາວເປັນໝູ່ຫລິ້ນນຳ ຕອນນັ້ນ
  ກຳລັງຕິດ Super Mario ພໍ່ແມ່ຊິໄປເດິກມາດື່ນກໍ່ບໍ່ສົນ ຂໍພຽງແຕ່ມີແນວຫລິ້ນແນວກິນຢູ່
  ຕູ້ເຢັນກໍ່ເປັນພໍ ນ້ອງເມກໍ່ໜ້າຮັກເອົາແທ້ເອົາວ່າ ໃຊ້ປຶບລຸກປັບໂລດ ບາງເທື່ອຄິດຮັກລາວ
  ຫລາຍ ກອດຈູບຈົນລາວຫາຍໃຈເກືອບບໍ່ອອກ. ໃຫຍ່ຂຶ້ນມາຮຽນຢູ່ມໍຈຶ່ງຫ່າງເຫີນນ້ອງເມ
  ແຕ່ລາວຍັງຫອບຜ້າມານອນນຳຢູ່ຄືນໃດຟ້າຮ້ອງຟ້າຜ່າແຮງໂພດ ລາວວ່າອຸ່ນທັງກາຍແລະ
  ໃຈເວລາຂ້ອຍນອນກອດ ຂ້ອຍກໍ່ວ່າໃຫ້ອ້າຍກອດແບບນີ້ຕະຫລອດໄປເດີ ລາວກໍ່ງຶກຫົວຮັບ.
  ອ່ານເລື່ອງນີ້ຖ້າ ຊາມຊານ້ອງເມໃຫຍ່ເປັນສາວຈຶ່ງຈະມາເລົ່າໃຫ້ຟັງຕື່ມ 🙂
  dcondom.com/forum_posts.asp?TID=1292

 56. ບ້າຫີ
  June 10, 2016 at 3:32 pm

  ຍອມຮັບວ່າໂງ່ຈ້າແທ້ຈຶ່ງໄປຊອກກ໊ອບກ່າຍເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນມາລົງໃຫ້ໝູ່ອ່ານ ກໍ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດ
  ຊົ່ວກັບເອື້ອຍນ້ອງຂອງຕົນນີ້ນະ ມີເປັນບາງຄັ້ງເທົ່ານັ້ນທີ່ເກີດມີອາລົມຊົ່ວວູບເວລາຕ້ອງຊູນກັນ
  ແບບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ບາງເທື່ອກໍ່ສາຍຕາໄປເຫຼືອບໄປຫາເອງເວລາເຫັນເຂົາກົ້ມໆເງີຍຫຼືນັ່ງນອນບໍ່
  ຈົບບໍ່ງາມ ເຂົາກໍ່ນຸ່ງເຄື່ອງຊ້ອນໃນຄືຜູ່ສາວທົ່ວໄປຫັ້ນລະ ບາງເທື່ອກໍ່ບໍ່ນຸ່ງ ເດົາເອົາຊື່ໆດອກ
  ເພາະນ້ອງສາວຂ້ອຍມັກນຸ່ງຜ້າຮັດເອິກອອກມາຫລັງອາບນ້ຳແລ້ວ ຫ້ອງນອນລາວຢູ່ຕິດກັບ
  ຫ້ອງຮັບແຂກ ຂ້ອຍນັ່ງເບິ່ງທີວີຢູ່ທີ່ນັ້ນກໍ່ເຫັນລະເນ໊າະ, ຫຸ່ນນ້ອງອວບຂາວ ບ່າໄຫລ່ເຕັມຕຶງ
  ບໍ່ມີຈອກຄໍພໍນ້ອຍ, ເວົ້າຕາມເຫັນອ້ອງເສື້ອຊ້ອນ ຄິດວ່ານົມນ້ອງໃຫຍ່ສົມຄວນ ຄົງປະມານ
  ກະໂປ໊ະໝາກພ້າວໜ່ວຍ 3000₭ ຕັດເຄິ່ງນີ້ລະ ບໍ່ຮອດໜ່ວຍ 5000₭ ດອກ ຄັບ B ບໍ່ຮອດ
  ຊີ ແຕ່ນ້ອງມັກນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນ 3/4 ໂຕ full cup ກໍ່ມີແຕ່ລາວນຸ່ງເປັນບາງໂອກາດ ເວລານຸ່ງເສື້ອ
  ຄໍວີ ຄໍຢູ ລາວຈະນຸ່ງໂຕ 3/4 ຂອງ Salina ຂອງ Sweet Sue ແລະຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆກໍ່ມີຫລາຍໂຕ
  ຢູ່ຕາມຮູ້ເຫັນ ນ້ອງສາວມັກຊວນຂ້ອຍໄປນຳເວລາໄປຊ໊ອບຢູ່ Citadel ຖ້າຈະໄປກັບໝໍໂຕ
  ຕາມລຳພັງກໍ່ລະອາຍຊາວບ້ານ ຈຶ່ງຊວນຂ້ອຍໄປນຳພໍແກ້ໜ້າ ໄປຮອດສູນກາງການຄ້າກໍ່ປ່ອຍ
  ໂອກາດໃຫ້ເຂົາໄດ້ມີໂອກາດໜຸງໜິງກັນ, “ຊື້ເຄື່ອງໄດ້ໝົດແລ້ວບໍ?” ຂ້ອຍສົງແອັດເອັມແອັດ
  ໄປຖາມນ້ອງສາວເມື່ອນັ່ງຫລິ້ນເກມໂອເວີໄປແລ້ວສອງເກມແລະນ້ອງສາວກໍ່ເທັກມາບອກວ່າຍັງ
  ເທື່ອແລະບອກຂ້ອຍຫລິ້ນເກມຖ້າ.
  ໝໍໂຕເປັນໝູ່ສະໜິດຂ້ອຍນີ້ລະ ເຄີຍຮຽນໜັງສືນຳກັນຢູ່ປະຖົມ ແຍກກັນຕອນຂຶ້ນມັດທະຍົມ
  ນ້ອງສາວເຫັນໝໍໜ້າຕາຫລໍ່ເຫຼົາ ຫຸ່ນສູງໃຫຍ່ກໍ່ຕົກຫລຸມຮັກ ລັກຫລິ້ນແສງຕາສົ່ງຮອມຍິ້ມໃຫ້
  ໝໍເລື້ອຍກໍ່ເລີຍຖາມນ້ອງວ່າມັກບໍ່? ນ້ອງກໍ່ປະຕິເສດຕາມປະສາສາວນ້ອຍ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍວ່າຮັກນັບ
  ຖືແບບຊູ້ແບບແຟນກໍ່ໄດ້ ນ້ອງເປັນສາວແລ້ວນີ້ນະ ກໍ່ດີທີ່ໄດ້ໝູ່ເປັນນ້ອງເຂີຍ, ນ້ອງອາຍຈົນແກ້ມ
  ແດງຂຶ້ນທັນທພ ຢິກກົກຂາຂ້ອຍຈົນຂຽວ ສົ້ງຕີ Lopo ໂຕນັ້ນເປົ້າປຸ້ງດີ ເວລາໂຄຍແຂງຍິ່ງເຫັນ
  ໄດ້ແຈ້ງ ຂ້ອຍມັກນຸ່ງຕີດອກປີກໄກ່ຕອນແລງ ນ້ອງສາວກໍ່ນຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນຮັດຮູບກັບເສື້ອແຂນກິດຄໍ
  ວີຄໍຢູ ເວລາເຫັນເຕົ້ານົມຂາວໆຂອງນ້ອງ ກະປອມນ້ອຍກໍ່ຍົກຄໍງຶກໆໂລດລະ.
  bestbookdeal.blogspot.com/2008/06/blog-post_10.html

 57. DolbyT1
  June 17, 2016 at 3:31 pm

  Italy ເບີ 17 ເກັ່ງຫລາຍ , ກອງປ້ອງກັນຂອງສະວິດ 3 ຄົນເອົາບໍ່ຢູ່ ໝົ້ນໄປຍິງເອົາຄະແນນຈົນໄດ້
  ເກັ່ງຫລາຍ ສົມຄ່າຕີນຫລາຍລ້ານ. ຊິພະຍາຍາມແຂງຕາຖ້າເບິ່ງສະເປນເຈາະໂກນຕວກກີ ມື້ອື່ນກໍ່
  ເປັນວັນເສົາໝົດມື້ ຕື່ນນອນຂຶ້ນມາພຸ້ນລະຈຶ່ງຈະອອກໄປຊ່ອຍວຽກເພິ່ນ, ໃຜມັກທິມໃດ ເບຍນຶ່ງລັງ
  ຕໍ່ມາໂລດ ຊິຈັບໃຫ້ ຮາໆໆໆໆ. ບາງຄົນກໍ່ວ່າ Euro 2016 ຈະບໍ່ມີຄົນໄປເຊຍຊົມຫລາຍເພາະຢ້ານ
  ລູກຫລົງໄອສິດ ແຕ່ຕາມນັກຂ່າວກິລາລາຍງານ ແຂ່ງຂັນແຕ່ລະຄູ່ມີຄົນເຂົ້າຊົມ 5-6 ໝື່ນ ຕາມ
  ຂະໜາດຂອງສະໜາມກິລາ, ຖ້າໄດ້ໂຄຕ້າໄມ້ກໍ່ຄົງມີໂອກາດໄດ້ໄປຊົມໃນສະໜາມຄືເຂົາ ແຕ່ໂຊກ
  ບໍ່ເຂົ້າ ໝູ່ເອົາໄປກິນກ່ອນ ຫ່າມັນນີ້ !

 58. HDMI
  June 19, 2016 at 8:45 pm

  ນ້ອງສາວມັກກອງກົ້ນໃຫ້ເບິ່ງແບບນີ້ ຈະນິ້ງເສີຍໄດ້ຫວາ?

 59. GoodSon
  June 20, 2016 at 9:44 pm

  ຖ້າແມ່ນ້າຂ້ອຍເຊັກຊີແບບນີ້ ຢ້ານອົດບໍ່ຢູ່ຄືກັນຫັ້ນລະ.

 60. HeunGuy
  June 21, 2016 at 2:55 am

  Pretty girl

 61. Hisense
  June 21, 2016 at 4:44 am

  Nice one

 62. Pigeon
  June 21, 2016 at 9:07 pm

  ລາວສະແດງໜັງເອັກເລື່ອງຫຍັງ?

 63. ມັກດີຫົມ
  June 23, 2016 at 4:23 pm

  Both are beautiful

 64. INove
  June 25, 2016 at 2:53 pm

  ບາຍດີທຸກຄົນ, ບາງຄົນອາດຈະຜິດຫວັງທີື Poland ໄດ້ 1 ປະຕູກ່ອນ Switzeland ກໍ່ບຸກ
  ເອົາເປັນເອົາຕາຍຫວັງຈະທັບໄຂ່ໃຫ້ແຕກ ແຕ່ຂ້ອຍນ້ຳແຕກໄປເທື່ອນຶ່ງແລ້ວ, ຄິດວ່າຈະຕັ້ງ
  ໃຈເບິ່ງບານແຕ່ບໍ່ມີສະມາທິເມື່ອເຫັນນ້ອງໃພ້ທຽວເຂົ້າຫ້ອງລູກຊາຍ ເຄີຍໄດ້ຍິນນ້ອງຊາຍ
  ບອກເມຍໃຫ້ປະເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຂົາໃນການທຳຄວາມສະອາດເພາະເຂົາໃຫຍ່ແລ້ວຄວນ
  ຊ່ອຍຕົນເອງແຕ່ນ້ອງໃພ້ຂີນຕາທີ່ເຫັນຫ້ອງລູກຊາຍຮົກເຮື້ອບໍ່ເປັນລະບຽບຈຶ່ງເຂົ້າໄປປັດ
  ກວາດມ້ຽນມັດເຄື່ອງຂອງໃຫ້ເຂົາ.
  ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ອາກາດຮ້ອນແບບນີ້ຈະເຫັນນ້ອງໃພ້ນຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນຫລົມໆກັບເສື້ອກະ
  ແລ່ງແຕ່ອາທິດນີ້ເຫັນລາວນຸ່ງກະໂປ່ງສັ້ນ 2-3 ມື້ລຽນຕິດແລ້ວ ຂ້ອຍພາດເຫັນຕອນສະວິດ
  ທັບໄຂ່ໃນນາທີທີ່ 81:05 ເບີ 23 ຊີໂຊງາມຫລາຍ. ກໍ່ຮູ້ວ່າອ່ານເບິ່ງເລື່ອງລາມົກຫລາຍຈຶ່ງຄິດ
  ວ່າຄົນອື່ນຈະຄິດຊົ່ວຄືຕົນ ແຕ່ຂ້ອຍຮູ້ວ່ານ້ອງຊາຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ ນ້ອງໃພ້ຈຶ່ງມີອາລົມຫງຸດຫງິດ
  ໜ້າບູດບຶ້ງກັບຜົວ ແຕ່ກັບລູກຊາຍຈະຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສສະຫວິດສະຫວາດເປັນພິເສດ.

 65. ເສັ້ງກີ່
  June 29, 2016 at 12:00 am

  ເຫັນຮູບງາມໆກໍ່ເລີຍເອົາມາແຊຊື່ໆ.

 66. ໝາກແປບ
  July 2, 2016 at 10:45 pm

  ນົມງາມສອງເຕົ້ານີ້ ບໍ່ໄດ້ດູດ ບໍ່ໄດ້ຈັບ ບໍ່ໄດ້ຄັ້ນ ເບິ່ງຊື່ໆກໍ່ມີຄວາມສຸກ, ເຫັນດ້ວຍບໍ່?

 67. LoLay
  July 5, 2016 at 12:26 pm

  ເຫັນກົ້ນງາມແບບນີ້ ຢາກເອົາໜ້າຖູດົມເລຍກ່ອນຈະໃຊ້ນິ້ວແຍ່ຫລິ້ນເພື່ອໃຫ້ນາງຮ້ອງຂໍ
  ໃຫ້ສອດເອັນແຂງໃສ່ແທນ.

 68. KIA23
  July 7, 2016 at 2:02 pm

  ກໍ່ໄປ copy ຈາກເວັບໄຊລາມົກຂອງເພື່ອນບ້ານມາ paste ໃຫ້ເຈົ້າອ່ານອີກຄືເກົ່າຫັ້ນລະ
  ບໍ່ມີປັນຍາແຕ່ງຂຶ້ນມາເອງດອກເພາະຊາດກ່ອນບໍ່ໄດ້ບຳເພັນພາວະນາໃນປ່າຫິມະພານ
  ຄືເພິ່ນ ຊາດນີ້ຈຶ່ງປູ້ປັນຍາຫາກ໊ອບເອົາແຕ່ຂອງເຂົາມາເລົ່າຕໍ່ ແຕ່ຈະກ໊ອບແລ້ວຫຼືບໍ່ກໍ່ບໍ່ແນ່
  ໃຈເດີເພາະຢາກເບິ່ງຝຣັ່ງຍ່ອງເຢີມານີເພື່ອເຂົ້າໄປຊິງແຊ໊ມກັບປອກຕຸຍການ, ໃຜພະນັນ
  ທິມໃດກໍ່ຂໍໃຫ້ໂຊກດີ ຂ້ອຍບໍ່ມີເງິນຫລາຍພໍທີ່ຈະໄປລົງພະນັນບານເຕະດອກ ເງິນຫວຍທີ່
  ເປຍມາໄດ້ກໍ່ເອົາໄປຊື້ສັງກະສີມາມຸງຫລັງຄາເຮືອນຄົວແລ້ວ ມັນຮົ່ວຫລາຍ ອີ່ຕົນເດັກນ້ອຍ
  ທີ່ຕ້ອງແຕ່ງກັນຕາກນ້ຳຝົນຮົ່ວ ເງິນເດືອນອອກຊ້າກໍ່ວ່າຊິໄດ້ເປຍຫວຍອອກມາໃຊ້ກ່ອນ ຖ້າ
  ຂາຍດິນຫົວນາໄດ້ພຸ້ນລະຈຶ່ງຈະໄດ້ຊຳລະໜີ້ສິ້ນທັງໝົດ ເຖົ້າແກ່ຄົນຈີນມາເບິ່ງແລ້ວເທື່ອນຶ່ງ
  ແຕ່ເຂົາໃຫ້ຖືກ ແມ່ເດັກນ້ອຍຈຶ່ງບໍ່ຕັດສິນໃຈຂາຍ.
  ເອົາລະ ຝອຍເລື່ອງອື່ນພໍສົມຄວນແລ້ວ ຂໍເຂົ້າຫາເລື່ອງຫື່ນເລີຍເນ໊າະ, ເລື່ອງນີ້ກໍ່ເປັນເລື່ອງ
  ນຶ່ງທີ່ຜິດຕໍ່ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງເຮົາ ຜິດຕໍ່ກົດມະນຸດ ຈະເປັນຍ້ອນເວນກຳທີ່ສ້າງ
  ມາແຕ່ຊາດກ່ອນຫຼືອາດຈະເປັນຍ້ອນລິດເຄື່ອງດື່ມຂອງເມົາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເສບກາມກັນໄດ້
  ແບບນີ້ ? ເຄີຍໄດ້ຍິ້ນເອື້ອຍທອງຮ້ອງເຕືອນອີ່ປານເລື້ອຍເວລາລາວເຫັນລູກສາວຂອງຕົນ
  ນອນກອດນອນເຟືອກັບອ້າຍຫວັນຊຶ່ງເປັນຜົວໜຸ່ມລຸ້ນລູກທີ່ເອື້ອຍທອງຍອມຈົກເງິນທີ່ໄດ້ມາ
  ຈາກການຂາຍເຂົ້າປຸ້ນຊື້ລົດເວບໃຫ້ຂີ່ໄປຮຽນມານ່ຳຂອງໃຫ້ແທນຜົວເກົ່າທີ່ຫອບຜ້າໄປຢູ່
  ສາວນ້ອຍລຸ້ນຫລານຢູ່ບ້ານເນຍລິງ. ເຂົ້າໄປຊອກອ່ານຢູ່ເວັບ pidsawad ເດີ, ໄປກ່ອນ ໝູ່
  ມາຮັບແລ້ວ ຂໍໂທດ !

 69. HotBoy23
  July 8, 2016 at 11:53 pm

  ຊື້ແຊມຊຸງກາແລກຊີໃຫ້ເດີຖ້າຢາກດົມ ອິອິອິອິ

 70. DekDee2
  July 9, 2016 at 1:59 am

  ສັດໂລກມີກັມເປັນເຜົ່າພັນ

 71. BahKhoy
  July 9, 2016 at 2:24 am

  Nice

 72. Cockroach
  July 9, 2016 at 8:59 pm

  ຕື່ມແຂ່ງຕື່ມຂາ

 73. Jocasta
  July 11, 2016 at 8:01 pm

  ເລື່ອງທີ່ຈະເລົ່າຕໍ່ລົງໄປນີ້ເກີດຂຶ້ນຫລາຍປີແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ Jeff ເປັນບ່າວມໍ6 ຊິຂຶ້ນມໍ7
  ຕອນນັ້ນພໍ່ເຂົາພາລູກສາວແລະລູກຊາຍຫລ້າໄປຢາມແມ່ຍ່າຢູ່ຕະເລັງ Jeff ອາສາສະ
  ໝັກເຮັດວຽກເພື່ອມູນນິທິຄົນຊະລາ ເຮົາກໍ່ເລີຍຂໍຢູ່ເປັນເພື່ອນລູກດີກ່ວາໄປຕໍ່ປາກ
  ຕໍ່ຄຳກັບແມ່ຍ່າ, ທີ່ຈິງແລ້ວ ເພິ່ນກໍ່ດີຢູ່ດອກແຕ່ເຮົາບໍ່ມັກຄວາມຈູ້ຈີ້ຈຸກຈິກຂອງເພິ່ນ
  ກໍ່ເລີຍບໍ່ຢາກໄປ ຜົວຄົງດີໃຈທີ່ເຮົາບໍ່ໄປຂ້ອງຂາ ເຂົາຈະໄປໃສມາໃສກັບແຟນເກົ່າຂອງ
  ເຂົາໄດ້ສະດວກ ບໍ່ຕ້ອງຕົວະນ້ອຍຕົວະໃຫຍ່.
  ເຖິງວ່າ Jeff ຈະເປັນບ່າວ ຮູ້ຈັກຫລິ້ນສາວແລ້ວແຕ່ເຮົາຍັງຖືວ່າເຂົາເປັນເດັກຢູ່ ເຫັນ
  ເຄື່ອງນຸ່ງເຂົາເຕັມກະຕ່າກໍ່ເອົາໄປຊັກໃຫ້ ເຫັນບ່ອນນອນເຂົາບໍ່ມ້ຽນໃຫ້ ເຂົາຈະຈູບແກ້ມ
  ເຮົາແທນຄຳຂອງໃຈຖ້າຢູ່ຕໍ່ໜ້ານ້ອງສາວແລະນ້ອງຊາຍຂອງເຂົາ ແຕ່ເຂົາຈະຫາລາຍ
  ຂອບໃຈເຮົາຕອນລັບຕານ້ອງໆເພື່ອຈະໄດ້ຈູບຮິມສົບຂອງເຮົາແທນ, “ລູກໄປຮຽນເຮັດ
  ແນວນີ້ມາແຕ່ໃສ ມັນບໍ່ດີນະ” ເຮົາຕຳນິເຂົາເມື່ອເຂົາພະຍາຍາມຈູບປາກເຮົາ, “I love
  you Mom” ເຂົາກອດແອວເຮົາເຂົ້າໄປແນບກາຍແລະພະຍາຍາມເປັນເທື່ອທີສອງ.
  ເຮົາຮູ້ວ່າເຂົາຕ້ອງການຫຍັງຈຶ່ງຫາທາງປ້ອງກັນດ້ວຍການຂໍໂຕໄປເບິ່ງໝໍ້ຊຸບເຝີທີ່ຕົ້ມ
  ໄວ້ໃນຫ້ອງຄົວກິນ. ລີລາການຈູບຂອງ Jeff ບໍ່ທຳມະດາ, ບໍ່ເຂົາຈູບບໍ່ເປັນ ແຕ່ລູກຊາຍ
  ເຂົາເກັ່ງຫລາຍ. ເຂົາອັດຕູກາງໄວ້ແລ້ວກໍ່ໂອບກອດເຮົາທາງດ້ານຫລັງ ລະດົມຈູບຕາມ
  ກົກຫູ ຊອກຫາໃນຂະນະທີ່ມືຂອງເຂົາເບື້ອງນຶ່ງລູບຄັ້ນເຕົ້ານົມ ອີກເບື້ອງນຶ່ງກໍ່ລູບຄຳວ່າງ
  ຂາ, ເມື່ອຖືກໂຈມຕີທຸກດ້ານແບບນີ້ ເຮົາກໍ່ອ່ອນຍວບເໝືອນຜັກໜຶ້ງໃຫ້ເຂົາອັດທ່າຢືນ
  ກາງຄືນເຂົາກໍ່ເຂົ້າມານອນນຳເປັນຜົວຊົ່ວຄາວຊາມຊາພໍ່ເຂົາກັບມາຈາກຕະເລັງ.
  reungseaw.blogspot.com/2009_08_01_archive.html

 74. DL-X
  July 13, 2016 at 12:26 am

  ເຫັນເທົ່ານີ້ກໍ່ພໍໃຈແລ້ວ.

 75. Losex
  July 13, 2016 at 1:36 am

  Your wife is my mistress

 76. LowLife
  July 13, 2016 at 3:00 am

  ໄດ້ລູກນຳກັນຈັກຄົນແລ້ວ ກາຊະໂນວະ?

 77. ZTE
  July 16, 2016 at 12:06 am

  ລູກສາວພໍ່ໃໝ່ເຈົ້າງາມຫລາຍ

 78. ZTE
  July 16, 2016 at 1:09 am

  Nice

 79. RT-123
  July 16, 2016 at 2:17 am

  Can i have that panty?

 80. ມັກຊູ
  July 16, 2016 at 4:10 am

  หี-ໂຄຍເງິນລ້ານ

 81. LowLife
  July 16, 2016 at 5:16 am

  One on two

 82. Wonderful
  July 17, 2016 at 4:40 pm

  ຂຶ້ນສະຫວັນກັບຫລອດຢາສະຜົມ

 83. dekdee2
  July 17, 2016 at 8:38 pm

  ບໍ່ມີຫຍັງຈະເວົ້າດອກ

 84. Catfish
  July 18, 2016 at 2:33 am

 85. ກຂຄ
  July 19, 2016 at 4:54 am

  ສັດໂລກຍ່ອມເປັນໄປຕາມກັມ

 86. VSOP
  July 20, 2016 at 1:03 pm

  ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ເພິ່ນມັກນຸ່ງຖືແບບສະບາຍໆແບບນີ້

 87. Jocasta
  July 20, 2016 at 9:51 pm

  ເຫັນແລ້ວ…ຄິດຢາກ…

 88. DMX-32
  July 21, 2016 at 3:36 am

  ກົ້ນເປັນຕີ

 89. JLuft
  July 21, 2016 at 1:30 pm

  ຂ້ຽວຖ່າຍ ຂ້ຽວມານວດໃຫ້ແມ່ 🙂

 90. JLuft
  July 22, 2016 at 1:32 pm

  Nyomi ເປັນສາວເກົາຫລີທີ່ມີພອນສະຫວັນໃນການສແດງໜັງເອັກ, ຊາຍໃດຢາກ
  ສະແດງຮ່ວມກັບລາວ?

 91. ຜັກຄາວຄຳ
  July 23, 2016 at 2:18 am

  ทำดีอย่ารอให้พร้อม ถ้ารอพร้อมจะไม่ได้ทำดี
  ການເຮັດຄວາມດີຢ່າຖ້າໃຫ້ພ້ອມ ຖ້າລໍຖ້າພ້ອມຈະບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມດີ.

 92. Wonderful
  July 23, 2016 at 2:37 pm

  ນີ້ກໍ່ມັກ

 93. Wonderful
  July 23, 2016 at 3:05 pm

  Nice

 94. Pickle
  July 23, 2016 at 5:30 pm

 95. ICM
  July 23, 2016 at 6:27 pm

 96. Dek23
  July 23, 2016 at 6:48 pm

 97. DX-298
  July 23, 2016 at 9:03 pm

  ສອງເອື້ອຍນ້ອງ

 98. DX-298
  July 23, 2016 at 9:40 pm

  ເບິ່ງຮູບເງົານຳພໍ່

 99. DX-298
  July 23, 2016 at 9:51 pm

 100. OneNote
  July 25, 2016 at 12:34 am

  ໄດ້ດົມກົ້ນກໍ່ພໍໃຈລະ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງກໍ່ຕາມ, ເຖິງຈະເໝັນກໍ່ຈະອົດສາດົມ ຖ້າມີໂອກາດ
  ແຕ່ເຊື່ອວ່າຊາດນີ້ຄົງບໍ່ເຫັນຮອຍຕີນລາວ.
  ຈາກ sexyaunty ຜ່ານ tumblr

 101. ເຫຍສົວ
  July 27, 2016 at 2:48 am

  ບໍ່ໜ້າເຊື່ອເລີຍວ່າ ໜັງເລດອາຄືເລື່ອງ Luna ຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍນ້ຳແຕກໃສ່ສະຫລິບ 2 ເທື່ອ
  ເທື່ອໜຶ່ງແຕ່ຕອນພໍ່ຈົກຫີ ຄັ້ນນົມລູກສາວຕອນອາບນ້ຳແລະແຕກອີກເທື່ອນຶ່ງແມ່ນຕອນນັ່ງກິນ
  ເຂົ້າ ພໍ່ສອດມືເຂົ້າກ້ອງໂຕະເດ່ໄປຈົກຫີລູກສາວ ໃຈຂຶ້ນແຮງຈຶ່ງພາະກັນໄປລີ້ສີ້ກັນຢູ່ລົກໄກ່.

 102. Wonderful
  July 28, 2016 at 4:40 am

  ເບິ່ງແບບມີສິນລະປະ

 103. ຢາກຮູ້
  July 29, 2016 at 3:46 am

 104. ເດັກດີ
  July 30, 2016 at 2:24 am

  ສັດໂລກຍ່ອມເປັນໄປຕາມກັມ.

 105. Tresiba
  July 30, 2016 at 6:18 pm

  ພໍ່ໄປວຽກຕ່າງແຂວງ ແມ່ຍົວະສີ້ລູກຊາຍ !

 106. Messy
  July 30, 2016 at 11:44 pm

 107. ThaoHeun
  July 31, 2016 at 9:54 pm

  ມື້ນຶ່ງ Casanova in Laos ຈະຖືກນ້າສາວ ລູກນ້າສາວ ເອື້ອຍ ນ້ອງສາວ
  ສາວຂ້າງບ້ານ ແລະແຟນໝູ່ໃຊ້ສ້ອມຈິ້ມໄຂ່ຫຳແບບນີ້ !

 108. TE213
  August 3, 2016 at 11:30 pm

  ເບິ່ງຫີໃຫຍ່ໄປວຽກຈຶ່ງມີແຮງ

 109. ນົກເຂົາ
  August 8, 2016 at 7:33 pm

  ງາມເນ໊າະ 🙂

 110. 3ສະຫລຶງ
  August 13, 2016 at 3:31 pm

  ຄືນນີ້ໄປງັນເຮືອນດີ ເຫັນເມຍເຂົານຸ່ງສະເກິດສັ້ນໆຈົນຕ້ອງງຸ້ມຫວໍໄວ້ເວລານັ່ງ
  ຢ້ານເຂົາເຫັນສະຫລິບສີດຳ. ອັດເບຍເຂົ້າໄປຫລາຍແກ້ວ ພັດເຜີເວົ້າອອກມາ
  ໃຫ້ໝູ່ຟັງວ່າ ບໍ່ໄດ້ນຸ່ງສະຫລິບ, ແບບນີ້ກໍ່ມີຫວາ?

 111. KIA23
  August 17, 2016 at 2:28 pm

  ຫີແຫລ້ ແຕ່ສີ້ຄັກ

  ໄປອາສາສະໝັກເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານພັກຄົນສູງອາຍຸ ຈຶ່ງໄດ້ຮູ້ຈັກກັບແມ່ Natalia
  ເຖິງວ່າຈະເຄີຍຜ່ານຜູ່ຍິງມາພຽງແຕ່ 2 ຄົນ ປະສົບການບໍ່ຫລາຍກໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້
  ວ່າໃຜໃຫ້ທ້າຍ ໃຜບໍ່ໃຫ້, ເວລາເຂົ້າໄປເອົາຜ້າແພຕ່າງໆ ແມ່ນາຕະລີຈະເວົ້າຢອກ
  ຂ້ອຍແນວນັ້ນແນວນີ້ ບາງເທື່ອກໍ່ສັກແສງຕາລົງເບິ່ງເປົ້າສົ້ງຂອງຂ້ອຍ ກ່ອນຈະຍື່ນ
  ້ຜ້າແພໃຫ້ ຂ້ອຍກໍ່ມີປະຕິກິລິຍາກະທົບຄືນໂຄຍແນມເບິ່ງໜ້າເອິກໃຫຍ່ໆຂອງເພິ່ນ
  ແລະເມື່ອເຂົ້າໃຈຊຶ່ງກັນແລະກັນແລ້ວກໍ່ຫາໂອກາດໄປເຮັດກັນ ເຮັດຢູ່ບ້ານເພິ່ນ
  ຕອນກັບມາແຕ່ງານ Baby Shower ຂອງພະນັກງານບ້ານພັກ.
  ໄດ້ເຮັດແຕ່ 2 ເທື່ອ ເປິດເທິມແລ້ວຂ້ອຍກໍ່ເຊົາເປັນອາສາສະໝັກແລະບໍ່ໄດ້ພົວພັນ
  ກັບເພິ່ນອີກ. ຖ້າໃຜມັກກິນໝາດຳ ລອງຫີດຳເບິ່ງເດີກ່ອນໂຄຍຕາຍ !

 112. Kukua
  August 20, 2016 at 2:16 pm

  ລຸງກໍເປັນອ້າຍເຂີຍຂອງປ້າຂໍຊຶ່ງເປັນແມ່ໝ້າຍມາຫລາຍປີແລ້ວ
  ສ່ວນລຸງກໍຫາກໍ່ເປັນພໍ່ໝ້າຍ ເມຍຕາຍປະມານ 7-8 ເດືອນນີ້ລະ.
  ຍ້ອນວ່າລຸງກໍຍັງແຂງແຮງ ຫາເງິນໄດ້ດີຈຶ່ງມີສາວລຸ້ນລູກມາພົວ
  ພັນ ຢາກໄດ້ລາວເປັນ Sugar Daddy ຢາກໄດ້ເປັນຜົວກໍ່ອາດ
  ຈະເປັນໄປໄດ້.
  ລູກເຕົ້າຂອງລຸງກໍບໍ່ຂັດຂ້ອງທີ່ພໍ່ຈະເອົາເມຍໃໝ່ ແຕ່ລູກໃພ້ນ້ອຍ
  ພັດວ່າ ພໍ່ປູ່ມີລູກມີຫລານໃຫຍ່ເປັນສາວແລ້ວ ຈະເອົາເມຍໃໝ່
  ມາຂ້ອງແຄ່ງຂ້ອງຂາຫຍັງນໍ ຢູ່ໄປກິນໄປກັບລູກຫລານແບບນີ້
  ດີແລ້ວ. ພີ່ນ້ອງຄົນນຶ່ງສອຍຂຶ້ນວ່າ ອ້າຍກໍຍັງແຂງແຮງ ນົກເຂົາ
  ຂັນທຸກໆເຊົ້າ ຊິໃຫ້ລາວນອນດ່ຽວແບບນີ້ໄດ້ແນວໃດ? ລູກໃພ້
  ໄດ້ຍິນແນວນັ້ນກໍ່ຕອບຂຶ້ນທັນທີວ່າ:
  “ໃຫ້ມັນຂັນໂລດ ຂ້ອຍຈັດການໃຫ້ເອງ!”
  ປ້າຂໍປອກກຸ້ງຢູ່ໃນເຮືອນຄົວ ໄດ້ຍິນຫລານໃພ້ເວົ້າແນວນັ້ນກໍ່ໂຜ່
  ໜ້າອອກມາສອຍອີກວ່າ: “ຕອນເດິກມັນກໍ່ຂັນຄືກັນເດີ!”
  ຈົບ

 113. ອີແອດຢູ
  August 22, 2016 at 7:13 pm

  ລັກເບິ່ງ

 114. Wonderful
  August 25, 2016 at 2:03 pm

  ເອື້ອຍນີ້ກໍ່ຕັ້ງໂພດ ນຸ່ງສັ້ນແຕ່ບໍ່ນຸ່ງສະຫລິບ.

 115. Wonderful
  August 26, 2016 at 2:11 pm

  ອ່ານກາຕູນຫລິ້ນກ່ອນເດີ.

 116. ແມງຜູ່
  August 28, 2016 at 9:28 pm

  sexstorythai.org/index.php/topic,32927.0.html

  ຄິດວ່າຈະກ່າຍເລື່ອງນີ້ມາໃຫ້ເຈົ້າອ່ານ ພໍດີຫລານສາວພາໝູ່ມາກິນສົ້ມ
  ກໍ່ເລີຍຕ້ອງລົ້ມເລີກຄວາມຕັ້ງໃຈ ຂໍແຍງໝູ່ຫລານສາວກ່ອນ 🙂

 117. ນັກເບິ່ງ
  August 30, 2016 at 6:40 pm

  ເບິ່ງບໍ່ທັນຈົບເທື່ອດອກ ເບິ່ງຮອດແຕ່ຕອນອີ່ຕານັ້ນກຸມສີ້ລູກສາວ, ບົດບາດການ
  ຈູບປາກ ເລຍຫີ ຫລິ້ນນິ້ວຂອງລາວຄັກຫລາຍ ສົມຄວນໄດ້ລາງວັນຕຸກກະຕາ
  ທອງຄຳ. ຕາມເຂົາສິເໜີເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້, ເຂົາວ່າຄອບຄົວນີ້ມີບັນຫາ ລູກສາວ
  ຕິດຫລິ້ນພັບຫລິ້ນບາ ລູກຊາຍຕິດຢາ ແມ່ກໍ່ຕິດການພະນັນ ພໍ່ຕ້ອງເຮັດວຽກ
  ດ້ວຍຄວາມຍາກລຳບາກເພື່ອຫາເງິນມາໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວ.
  ເຂົາຈະເລິ່ມກັນແນວໃດກໍ່ຂໍໃຫ້ເຂົ້າໄປຕິດຕາມເບິ່ງໄດ້ຈາກ porn99 ດອດເນັດ
  ແລະເອົາ
  /online/watch-mov/son-and-daughter-mother-and-immoral-drama-lust-complete-works-father-nsps-284?link=57923
  ຕໍ່ໃສ່ທ້າຍ ເຂົາບໍ່ໃຫ້ເອົາລິ້ງສົມບູນລົງນະ.

 118. CMX
  September 2, 2016 at 3:52 pm

  ຍິງຄົນນັ້ນເລົ່າຢູ່ເວັບໄຊ likehee ດອດຄອມ ໂດຍໃສ່ຫົວເລື່ອງວ່າ พ่อมองอะไรหนูคะ
  ຖ້າແປເປັນພາສາລາວກໍ່ຄົງຈະແມ່ນ “ພໍ່ແນມຫຍັງເຮົາ?” , ອ່ານແລ້ວຮູ້ສຶກມີອາລົມດີ
  ລາວພັນລະນາຄັກ ຜູ່ອ່ານສາມາດວາດພາບເຫັນທຸກລີລາ. ໃນສັງຄົມບ້ານເຮົາເຄີຍໄດ້
  ຍິນເຂົາຊຸບຊິບນິນທາກັນຕາມປະສາແມ່ຄ້າປາກປາແດກເລື່ອງມຸດມຸ້ງລູກສາວເມຍ ມຸດ
  ມຸ້ງນ້ອງເມຍ ຫລອຍເມຍຊາວບ້ານ ຫລິ້ນຜົວຊາວບ້ານ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນຈັກເທື່ອດອກ
  ພໍ່ລູກກັນແທ້ຊິປິ່ນທ້ອງໃສ່ກັນ ໝາອີ່ດ່າງແທ້ໆຍັງບໍ່ໃຫ້ພໍ່ມັນເຊີງ ແຕ່ກໍ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້
  ເພາະຄົນເຮົາໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ຫລາຍຄົນກິນນ້ຳນົມງົວ ດື່ມນ້ຳເມົາ ເສບຢາ, ເມື່ອຂາດ
  ສິນຂໍ້5 ສິນຂໍ້ອື່ນໆກໍ່ຕ້ອງຂາດໄປນຳກັນ ເມົາແລ້ວກໍ່ຂາດສະຕິດ ຈໍ້ກຳປັ້ນໃສ່ກັນ ຂ້າເຈົ້າ
  ເອົາຂອງເພື່ອຈະໄດ້ເງິນມາຊື້ເຫຼົ້າຊື້ຢາມາເສບ ເມົາແລ້ວກໍ່ແນມເຫັນເມຍເພິ່ນເປັນເມຍ
  ໂຕ ພາເຂົ້າບ້ານພັກ ພາເຂົ້າພຸ່ມໄມ້ແຄມທາງແບບບໍ່ອາຍຜີສາງນາງໄມ້ຕົນໃດເລີຍ.
  ຂໍກ່າຍເລື່ອງເລົ່າຂອງຍິງຄົນນັ້ນເລີຍສາເນາະ !
  ກ່ອນອື່ນຕ້ອງຂໍຂອບໃຈທີ່ສ້າງເວັບນີ້ຂຶນມາໃຫ້ແຊປະສົບການ. ເຮົາເຄີຍຜ່ານຊາຍມາ
  ແລ້ວ 3 ຄົນ, ຄົນທຳອິດໄດ້ແຕ່ນອກຜ້າ ເຂົາໃຈບໍ່ກ້ານະ ເຮົາເປີດໂອກາດໃຫ້ເຂົາຫລາຍ
  ເທື່ອແຕ່ເຂົາບໍ່ຍອມຮັບໂອກາດນັ້ນ ແຕ່ຄົນທີ2 ໄວໄຟຫລາຍ ໄປມານຳກັນແຄ່ສອງເທື່ອ
  ເທື່ອ3 ກໍ່ພາເຂົ້າບ້ານພັກໂລດ ແຕ່ເຂົາມັກຄວາມຮຸນແຮງ ເຮົາທົນບໍ່ໄຫວກໍ່ເລີຍເລີກລາ
  ມາຄົບກັບຄົນທີ3 ປ້ອນນ້ຳປ້ອນເອັນໃຫ້ເຮົາຈົນນົມໃຫຍ່ໄດ້ຂະນາດ 36 ຖືວ່າໃຫຍ່ສົມ
  ຄວນຖ້າທຽບໃສ່ໝູ່ທີ່ຮຽນຫ້ອງດຽວກັນ ແຕ່ໃນຂອບເຂດໂຮງຮຽນກໍ່ມີຄົນນົມໃຫຍ່
  ກ່ວາເຮົາແຕ່ເຂົາບໍ່ມັກໂຊ ນຸ່ງເສື້ອໂຕໃຫຍ່ໆຫລວມໆ ປິດກະດຸມຄໍມິດຊິດບໍ່ໃຫ້ໃຜເຫັນ
  ຢ້ານເຂົາວ່າໃຫຍ່ຍ້ອນຊິລິກອນຕິເບ໊າະ ນົມເຮົາໃຫຍ່ທຳມະຊາດ ບໍ່ໄດ້ກິນຢາສະໝຸນ
  ໄພຫຍັງດອກ ໄດ້ເຊື້ອຂາວໃຫຍ່ຈາກແມ່ເຖົ້າ ເພິ່ນມີເຊື້ອຈີນ ແລະອີກຢ່າງ ເຮົາກໍ່ບໍ່ມັກ
  ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນຕະລອດ 24 ຊົ່ວໂມງຄືຄົນອື່ນ ນຸ່ງແຕ່ຍາມອອກນອກບ້ານ ເຂົ້າບ້ານມາກໍ່
  ແກ້ອອກໃຫ້ມັນມີໂອກາດໄດ້ຫາຍໃຈເໝືອນອະໄວຍະວະສ່ວນອື່ນໆ ບາງມື້ກໍ່ບໍ່ນຸ່ງສະ
  ຫລິບຖ້າບໍ່ຕິດໄຟແດງ ຖືກຜູ່ບ່າວກອດຈູບລູບໄລ້ ນ້ຳເຍິ້ມປຽກສະຫລິບຈຶ່ງຕ້ອງແກ້ອອກ
  ໄວ້ຊັກ ຄັນຊິນຸ່ງໂຕໃໝ່ກໍ່ຢ້ານມັນປຽກອີກ ກໍ່ເລີຍນຸ່ງແຕ່ສົ້ງແລະເສື້ອຍືດທຳມະດາ ປະ
  ຢັດຄ່າໄຟຟ້າ ນຸ່ງຫລາຍຊັ້ນມັນຮ້ອນ ນຸ່ງສະບາຍໆແບບນີ້ລະດີ.
  ຂໍກ່າຍມາເທົ່ານີ້ກ່ອນເດີ ໄປສາກແບັດກ່ອນ.

 119. ແຂກຕຸ້ຍ
  September 5, 2016 at 4:58 pm

  I love you Mom 🙂

 120. ບ້າກ່າຍ
  September 10, 2016 at 7:40 pm

  ເຄີຍໄດ້ຍິນສາວ Joyce ເວົ້າເລື້ອຍເມື່ອໝູ່ແນະນຳຜູ່ນັ້ນຜູ່ນີ້ໃຫ້ລາວຮູ້ຈັກ
  ເຂົາຢ້ານລາວຍ່ຽວຝືດ ສາວຈອຍກໍ່ມັກຕອບເຂົາວ່າ ຈັກຊິເອົາມາຫຍັງ
  ລູກຊາຍ ລູກສາວກໍ່ໃຫຍ່ເປັນບ່າວເປັນສາວແລ້ວ ຢູ່ແບບນີ້ລະສະບາຍກ່ວາ
  ຢາກໄປໃສມາໃສກໍ່ໄປຕາມສະບາຍ ບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງເລື່ອງຢູ່ເລື່ອງກິນ ເອົາມາ
  ຢ້ານຍ່ຽວໂລ່ງໂພດ.
  ພວກຜູ່ຍິງເຮັດວຽກຜະແນກຂ້ອຍມັກເວົ້າກັນແບບແຈ້ງໆ ບໍ່ຈົ່ງບໍ່ອາຍກັນ
  ຍົກເວັ້ນເວລາຫົວໜ້າຢູ່ຈຶ່ງເວົ້າກັນເລື່ອງອື່ນ ບໍ່ຍົກເອົາເລື່ອງໃນມຸ້ງມາເວົ້າ
  ກັນ ແຕ່ຫົວໜ້າຢູ່ຫ້ອງການບໍ່ຮອດຊົ່ວໂມງດອກ ມອບວຽກໃຫ້ແລ້ວກໍ່ໄປ
  ປະຊຸມຢູ່ເດີ່ນຕີກ໊ອບ ຖ້າມີເອກະສານໃຫ້ເຊັນ ເອື້ອຍຈອຍກໍ່ເອົາໄປໃຫ້ເພິ່ນ
  ເຊັນຢູ່ເດີ່ນ.
  ເອື້ອຍຈອຍເປັນແມ່ຮ້າງລູກ2, ຮ້າງກັນຫລາຍປີແລ້ວລະ ຕັ້ງແຕ່ຫລານເອ
  ຢູ່ຫ້ອງປໍ3 ປີນີ້ກໍ່ຮຽນຢູ່ມໍປາຍແລ້ວ. ຍ້ອນມີການພົວພັນທາງດ້ານວຽກງານ
  ຂ້ອຍຈຶ່ງມີໂອກາດໄດ້ໃກ້ຊິດກັບເອື້ອຍຈອຍແບບເອື້ອຍແບບນ້ອງ, ຂ້ອຍຕິດ
  ໃຈຝີມືເຮັດໂຫລນປາແດກກິນກັບລວກປີແລະເຂົ້າຈ້າວ ແຊບຫລາຍ. ເວລາ
  ມາເຮັດການ ເອື້ອຍຈອບກໍ່ນຸ່ງຖືທຳມະດາ ແບບລັດຖະກອນທົ່ວໄປ ແຕ່ເວ
  ລາໄປງານຊຸມແຊວສັງສັນ ເອື້ອຍຈະແຕ່ງໜ້າທາເລັບ ງາມເປັນພິເສດ ບໍ່ວ່າ
  ຈະນຸ່ງຊຸດລາວຫຼືສາກົນ ເອື້ອຍຈ່ອຍກໍ່ຍັງດູດີ ບາງເທື່ອຂ້ອຍກໍ່ເບິ່ງຈົນຕາຄ້າງ
  ພຸ້ນລະ, ລາວມັກເອົາລູກຊາຍແລະລູກສາວມານຳ ຫລານໂຈຮຽນຢູ່ປີ1 ຂອງ
  ມະຫາວິທະຍາໄລໄອທີທີ ຮູບຫລໍ່ ນິໃສດີ ສາວຕິດອ້ອມຂ້າງອ້ອມແອງ ສ່ວນ
  ຫລານເອກໍ່ງາມແລະໜ້າຮັກເໝືອນແມ່ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີແຟນເທື່ອ ຂ້ອຍເຊື່ອ
  ວ່າແມ່ນແຟນຫັ້ນລະ ແຕ່ຊາວໜຸ່ມສະໃໝນີ້ມັກບອກວ່າເປັນເພື່ອນ ຖ້າ
  ບອກວ່າເປັນແຟນກໍ່ຢ້ານໝູ່ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຜົວເປັນເມຍກັນຄືພາສາໄທ.
  ອາດຈະເປັນຍ້ອນເຄີຍຕົບພະທາຍນຳກັນແຕ່ຊາດປາງກ່ອນ, ຈາກຄວາມ
  ສຳພັນເອື້ອຍ-ນ້ອງ ກໍ່ເລີຍເຜີຕົວປິ່ນທ້ອງໃສກັນ. ມື້ນັ້ນໄປປິກນິກຢູ່ໂຢດ
  ຊາມິຕິ ໝູ່ເວົ້າຢອກວ່າຂ້ອຍກັບເອື້ອຍຈອຍມີຫລາຍໆຢ່າງຄ້າຍໆຄືກັນ ຖ້າ
  ໄດ້ຢູ່ກິນນຳກັນຄົງມີແຕ່ຄວາມກ້າວໜ້າ ເອື້ອຍຈອບເລີຍຖາມຂ້ອຍວ່າ
  ເຈົ້າຊິເອົາເອື້ອຍໄດ້ຢູ່ຫວາ? ຂ້ອຍກໍ່ຕອບໄປແບບບໍ່ຄິດ ວ່າໄດ້ແທ້ແນ່ນອນ
  ຢາກເອົາມາດົນແລ້ວ, ຕອບໃຫ້ໝູ່ໜຳໃຈຊື່ໆນີ້ລະ ແຕ່ເອື້ອຍຈອຍຖືເປັນ
  ຈິງເປັນຈັງ ມາຮອດເຮືອນກໍ່ຟ້າດຶງຂ້ອຍເຂົ້າໄປກອດຈູບລູບຄຳຈົນຂ້ອຍ
  ໄຂ້ 3 ມື້ຈຶ່ງເຊົາ ຮາໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆ.

 121. KeeLae
  September 13, 2016 at 4:16 pm

  ແມ່ທະຫານມັກສີ້

  ແມ່ Tiff ເປັນທະຫານ ເຮັດວຽກເກັບກຳເອກະສານໃຫ້ຜະແນກກໍ່ສ້າງ, ຜິວຂາວ
  ຫຸ່ນດີ ສູງ 167 ໜັກ 45 ໂລ ໜ້າເອິກ 34 ແອວ 32 ກະໂພກ 36. ເຖິງວ່ານົມບໍ່ໃຫຍ່
  ແຕ່ຫີໂໜກໃຫຍ່ ແລະມັກສີ້ບໍ່ແພ້ໃຜ, ຜົວເຖົ້າສີ້ບໍ່ໄດ້ໃຈກໍ່ນັດທະຫານໜຸ່ມທີ່ມາ
  ຝຶກງານໄປສີ້ ສີ້ແລ້ວກໍ່ແລ້ວໄປ ບໍ່ມີການພົວພັນກັນອີກເລີຍ.
  ມື້ນັ້ນ ແມ່ທິບລືມໂນ໊ດບຸກຢູ່ຫ້ອງການກໍ່ເລີຍຂໍໃຊ້ອີມາຊີນຂອງລູກຊາຍ, ສຽງກະ
  ດິ໋ງບອກເຕືອນເມື່ອມີຄົນສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າມາເຮັດໃຫ້ແມ່ທິບລະຄານ ຄິດວ່າຈະປິດ
  ໄວ້ MSN Messenger ແຕ່ພໍອ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ຍິງຄົນນັ້ນສົ່ງມາກໍ່ເກືອບຊ໊ອກທີ່ຮູ້ວ່າ
  ລູກຊາຍຂອງຕົນລົມສຽວກັບຜູ່ຍິງອາຍຸລຸ້ນແມ່ ແຕ່ຄວາມຄຸບສະຕິໄດ້ຈຶ່ງຕອບໄປ
  ບອກວ່າກິນຳບໍ່ຢູ່ ນີ້ແມ່ນແມ່ຂອງລາວ, ແທນທີ່ຈະຢຸດການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຍິງຄົນນັ້ນ
  ກໍ່ສົ່ງເວັບແຄມແຊ໊ດເຂົ້າມາຂໍລົມນຳ.
  ປັບກ້ອງໃຫ້ຕ່ຳລົງມາໃສ່ໜ້າເອິກ ບໍ່ໃຫ້ຍິງຄົນນັ້ນເຫັນໜ້າຕາອັນຂາວນວນໜ້າຮັກ
  ຂອງຕົນແລ້ວກໍ່ເລີ້ມການສົນທະນາຈຶ່ງຮູ້ວ່າ Miley ເປັນແມ່ໝ້າຍລູກ 2 ຍິງ 1 ຊາຍ1
  ແລະລູກຊາຍຂອງລາວກໍ່ອາຍຸລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັບກິນຳ ແກ່ກ່ວາລູກສາວປະມານ
  3 ປີ, ກິນຳເປັນໝູ່ລູກຊາຍ ພະຍາຍາມຈີບນ້ອງສາວໝູ່ແຕ່ສາວນັ້ນພັດບໍ່ສົນໃຈຈຶ່ງ
  ໃຫ້ແມ່ເຂົ້າມາແຊ໊ດແທນ. ແຊ໊ດກັນພໍສົມມາພາຄວນແລ້ວ ແມ່ທິບກໍ່ຂໍໂຕລາຄວາມ
  ລົມອອກມາຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ຕົນຕ້ອງການແລະເຂົ້າໄປເບິ່ງໂຟນເດີຮູບແລະຄລິປທີ່
  ກິນຳເຊບໄວ້ ກໍ່ເຫັນແຕ່ຮູບໂປ້ຜູ່ສາວ ຄລິປໜັງເອັກ ວອນເປເປີໂຟນເດີມີຮູບແມ່ທິບ
  ຫຼາຍໃບທີ່ຖ່າຍຕອນນຸ່ງຊຸດເປີດເອິກ ໂຊຂາຂາວເກືອບເຫັນຫວໍເວລານັ່ງຖ້າບໍ່ເອົາມື
  ປົກ ກິນຳເປັນຄົນຖ່າຍ, ເບິ່ງແລ້ວກໍ່ອົດຍິ້ມບໍ່ໄດ້ທີ່ຮູ້ວ່າລູກຊາຍໂຫລດຮູບເຊັກຊີໆ
  ຂອງຕົນມາເປັນວອນເປເປີ.
  ກ່າຍເລື່ອງນີ້ຈາກເວັບ 2kyky ດອດເນັດ /แม่ทหารจอมเย็ด-1/ ເຊີນຕິດຕາມອ່ານ
  ຕື່ມໄດ້ ໃຜບໍ່ມັກເລື່ອງແນວຄອບຄົວແມ່-ລູກ ກໍ່ຢ່າເຂົ້າໄປອ່ານໃຫ້ຈິດໃຈມົວໝອງ
  ຫາອ່ານເລື່ອງທຳມະປະດັບຊີວິດດີກ່ວາ, ແຫບຟັນ !

 122. Mantis
  September 17, 2016 at 5:52 pm

  ຕອນຊອນບ່າວ ຫວີບໍ່ຂາດຖົງ ລົມແຮງ 50 ຫລັກຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຊົງຜົມບໍ່ຕົກ ຖືກພໍ່
  ຮ້າຍເລື້ອຍຍ້ອນເອົາຕັນໂຈຂອງເພິ່ນມາທາ, ສົ້ງເສື້ອກໍ່ຮີດເປັນລ່ຽມຈົບງາມ
  ເສື້ອເຂົ້າໃນໃສ່ສາຍແອວໜັງຄັກແນ່ ເກີບກໍ່ຜັດເຫຼືອມງາມຈົນເປັນເງົາພຸ້ນລະ.
  ມັກຜູ່ສາວ ຖ້າຈະນຸ່ງສົ້ງຫົວຮູດ ໃສ່ເກີບປາອີ່ຮື ຕັດຜົມຊົງເປີດກໍ່ຢ້ານຜູ່ສາວ
  ບໍ່ໃຫ້ຍ່າງນຳກົ້ນ, ສະໃໝນັ້ນ ບ່າວ-ສາວບໍ່ກ້າກອດກ້ຽວກັນຍ່າງ ຜູ່ສາວຕ້ອງ
  ຍ່າງນຳໜ້າ ຜູ່ບ່າວຍ່າງຕາມຫລັງ. ຜູ່ສາວທີ່ຂ້ອຍມັກ ບໍ່ແມ່ນຄົນອື່ນຄົນໄກມາ
  ແຕ່ໃສດອກ ແມ່ນເອື້ອຍນ້ອງປ້ອງປາຍຕົນເອງນີ້ລະ ລາວເປັນເອື້ອຍລູກຂອງຜົວ
  ປ້າຂ້ອຍ, ລຸງຕາຍ ປ້າກໍ່ເອົາຜົວໃໝ່ ພໍ່ຮ້າງລູກສອງ ອາຍຸອ່ອນກ່ວາຂ້ອຍເກືອບ
  5 ປີ ລັກມັກກັນຊື່ໆດອກ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດຮີດຜິດຄອງດອກ.

  taradxxx.com/index.php?topic=15731.0

 123. GreenFrog
  September 20, 2016 at 2:31 pm

  Beautiful Mom

 124. ແມງຊະກາມ
  September 24, 2016 at 3:48 pm

  ຢ່າຟ້າວຕີລາຄາກັນຕ່ຳ ກັນມັກອ່ານ ມັກກ່າຍ ບໍ່ເຄີຍເຮັດຊົ່ວກັບສະມາຊິກຄອບຄົວ
  ຂອງຕົນເອງດອກ ເຄີຍຄິດຊົ່ວເປັນບາງຄັ້ງເວລາເພິ່ນນັ່ງນອນບໍ່ຈົບບໍ່ງາມ ດົນໆຈຶ່ງ
  ເຫັນເທື່ອນຶ່ງ ບໍ່ໄດ້ເຫັນເລື້ອຍດອກ, ເພິ່ນນຸ່ງສົ້ງຊະເປນເດັກ ນັ່ງຢອງຫຍໍ້ແປງຫົວ
  ສິ້ນໃຫ້ລູກສາວເອື້ອຍຂ້ອຍ ແນມໄປກໍ່ເລີຍເຫັນເປົ້າອອງເຕົ່າໃຫຍ່ຂອງເພິ່ນ ຢາກ
  ມຸດເຂົ້າໄປຄືນແຕ່ຢ້ານຕົກໝໍ້ນະລົກບໍ່ໄດ້ຜຸດບໍ່ໄດ້ເກີດມາເຫັນຈີ10 ນຳເພິ່ນ.
  ເຂົ້າໄປອ່ານເລື່ອງຢູ່ເວັບ yed18t ດອດຄອມ ເຫັນໝໍນັ້ນຂຽນວ່າ:

  ครอบ ครัวของผมมีกันสามคน คือแม่ อายุ 37 พี่สาวชื่อไก่ อายุ18 และผมชื่อเก่งอายุ 16 พี่สาวผมเธอเป็นคนสวยและน่ารักมากสุง168 สัดส่วน 33-23.5-35 ตอนเรียนเธอมีทั้งหนุ่มและไม่หนุ่มมาจีบหลายคน แต่ เธอไม่สนใคร จนเรียนจบ ม.6 เพื่อนของแม่ก็มาขอพี่สาวให้กับลูกของแก ชื่อหนุ่ม อายุ 22 ซึ่งครอบครัวของเราทั้งสองก็สนิทกันพอควร เพราะน้องสาวพี่หนึ่ง ชื่อนาง ก็ เป็นเพื่อนพี่สาวผม เรียนด้วยกันมา ผมกับพี่สาว สนิทกันมาก เรานอนห้องเดียวกัน มีอะไร จะปรึกษากันตลอด และเมื่อก่อน พี่สาวมักจะพาผมไปเที่ยวด้วยเสมอ ทำให้ผม รัก และหวงพี่สาวมาก จนใกล้ วันแต่งพี่สาวผมก็ เก็บตัวเงียบไม่สุงสิงกับใคร จนพี่สาว สั่ง เกตุ เห็นก็ มาถามผม “เก่งพักนี้เป็นอะไรไปล่ะ เห็นเงียบๆไป ไม่สบายหรือเปล่า” “ก็ พี่ไก่ จะแต่ง งานไปแล้ว ต่อไป ผม ก็ คงอยู่คนเดียว ไม่มีพี่ อยู่ด้วย” “โถ ถ้าคิดถึงก็ โทรไปคุยกับพี่สิ หรือ ไปหาพี่ก็ได้” “แต่มันใจหายนะ ที่ต่อไปไม่มีพี่ไก่ อยู่กับผมอีกแล้ว” พี่ไก่ก็ เข้ามากอดผม ผมเลยกอดตอบ และหอมแก้มใสๆของเธอด้วย กลิ่นกายของพี่ไก่หอมดีจัง ผมเลยยิ่งจูบไปทั่วใบหน้า และจูบปากเธอ พี่ไก่ตลึงไม่คิดว่าผมจะกล้าทำอย่านี้ เธอดิ้นอึกอัก แต่ ผมกอดเธอไว้และ ดูดปากเธอ จนพี่ไก่ ตอบสนองผมด้วยการพันลิ้นกับผม ผมเลยเอามือไปจับเต้านมคู่งามของเธอ และเลิกเสื้อยืดขึ้นถอดชั้นในออก จนเต้านมคูงามอวดเด่นท้าสายตา ผมก้มไปจูบดูดทั้งสองข้าง พี่ไก่ ครางสยิว ผมยิ่งได้ ใจเลื่อนมือไปคลำเนินหีเธอ โดยสอดมือเข้าไปในกางเกงในของพี่ไก่ แล้วเขี่ยตรงร่องหีเธอเล่น พอผมจะถอดกางเกงเธอก็ พูด “พอเถอะเก่ง อย่าให้มันเกินเลยกว่านี้เลย” พี่ไก่บอกห้ามทั้งๆที่ร่องหีของเธอมีน้ำเยิ่มไปหมด ผมเลยมาดูดนมเธอ จนได้ ยินเสียงแม่เรียก เราเลยรีบแต่งตัว แต่ ชั้นในสีฟ้าของพี่ไก่ ผมเก็บซุกให้หมอนไว้ เมื่อแม่มาก็ ถาม “ทำอะไรกันสองพี่น้อง” พี่ไก่พูดว่า “เก่งเค้ากลัวหนูแต่งไปแล้ว จะไม่มาเยี่ยมเค้าค่ะ” แม่ก็เข้ามากอดเราสองคน “คิดถึงพี่ ก็ ไปหาได้ นี่ลูก ปะไปกินข้าวกันได้แล้ว” พอแม่ออกไปผมก็ ดึงพี่ไก่เข้ามาหา จูบปากเธอ เรา แลกลิ้นสักครู่ พี่ไก่ก็ผลักผมออก บอกแม่รอนะ จนวันแต่งงานพี่ไก่ในชุดเจ้าสาวสีฟ้าขาว สวยมากเลย ผมนึกเสียดาย จึงคิดหาทางกันพี่เขยไม่ให้ ได้ กับพี่สาวผมก่อน ว่าแล้วก็ ไปหาชื้อยานอนหลับอย่างแรงมา หลังจากแขกกลับกันหมด ก็ถึงพิธีส่งตัวเข้าหอ หลังจากผู้ใหญ่อวยพรเสร็จ และออกไปแล้ว ผมก็ แอบเข้าห้อง เอาเหล้าผสมยานอนหลับให้พี่เขยดื่ม เขาจิบหน่อยเดียว ผมเลยบอก ให้ดื่มให้หมด ไม่งั้น พาพี่สาวกลับ เขาเลยดื่มหมด แล้วผมก็ออกมา โดยงับประตูไว้ ทำเป็นเดินไปเดินมา สักครู่ พอเกือบห้าทุ่มผมก็ เข้าห้องหอพี่ไก่ เห็นพี่เขยหลับอยู่ โดยมีพี่ไก่ ยังนั่งอยู่ในชุดเจ้าสาว พี่ไก่หันมามองผม แล้วถาม เข้ามาทำไม ผมปิดประตูล็อคกลอน แล้วเข้าไปหาพี่ไก่ กอดเธอและจูบเธอ “ผม จะมาเป(ฯเจ้าบ่าวของพี่สาวผมนะสิ” ผมจูบดูดปากกับพี่ไก่ และค่อยๆถอดชุดเจ้าสาวเธอออก เราสองพี่น้องเปลือยกายโดยมีพี่เขยผม นอนหลับไม่รู้เรื่องอยู่ข้างๆ ผมดูดนม จูบไปทั่วทั้งร่างของพี่ไก่ และดูดรูหีของเธอด้วยจน น้ำพี่ไก่เยิ้มออกมา ผมก็ กลืนกินจนหมด สักพักก็ จับควยขนาด6*6ของผมเขี่ยรูหีเธอแล้วค่อยๆกดเข้าไป “โอ๊ย พี่เจ็บ เบาๆสิ” ผมเลยคาไว้แล้วจูบปากดูดลิ้นต่อ จนพี่ไก่ ส่ายสะโพก ผมก็ กดทีเดียวมิดลำควย พี่ไก่ร้อง ดังมากเลย ผมปิดปากแทบไม่ทันแช่สักครู่ ดูดนมเธอจนเธอเริ่มเสียว ก็ ชักท่อนควย เข้าออกๆ ราสองพี่น้องเย็ดกัน โดยมีผัวของเธอนอนหลับสนิทเพราะยานอนหลับ ของผม คืนนั้นผมวนเวียนเย็ดพี่สาวไปสี่หน จนไกล้ ตี สาม ผมก็ ออกมา บอกพี่ไก่ ให้ไปหาผมบ้าง จากวันนั้น พี่ไก่ จะมาค้างกับผมทุกอาทิตย์ และเย็ดกับผมทุกครั้ง จนในที่สุด แม่ก็ มาเห็นขณะที่เราสองคนผ้าเย็ดกันอยู่พอดี แม่ร้องให้ และต่อว่าที่เรามีอะไรกัน พี่สาวกับผมกราบเท้าแม่ขอโทษ แล้วพี่สาวก็ ลุกขึ้นกอดแม่ร้องไห้ ผมก็เข้าไปกอดแม่ด้านหลังทั้งๆที่ควยยังไม่ยอมหด ก็ แม่มาขัดจังหวะก่อนนี่นา ท่อนควยผมก็ เลยไปโดนร่องก้นของแม่โดยไม่ตั้งใจ แม่สะดุ้งแต่ก็เฉย ผมว่าแม่คงมีอารมณ์และแอบดูเราสองคนนานแล้วแน่เลย ก็ เลยค่อยๆกด ควยทาบร่องก้นของแม่ แล้วสอดมือเข้าไปจับนมแม่ด้านหน้า แม่ไม่ใส่ยกทรง ผมจึงจับได้ ถนัดมือ เมื่อรู้ว่าแม่มีอารมณ์แน่แล้วก็ พาแม่มาที่เตียงของผม เราแม่ลูกจูบปากกัน ผมถอดเสื้อแม่ออก เต้านมของแม่ยังสวยงามน่าดูด ผมดูดเล่นจนแม่คราง พี่สาวเห็นดังนั้นก็ เข้ามาดูดนมแม่อีกข้าง ผมก็ เลี่อนตัวลงมาที่หีของแม่ มีขนหมอยไม่มากนัก ผมแหวกร่องแล้วใช้ลิ้นดูดเลีย แม่แอ่นหีใส่หน้าผม ผมดูดจนน้ำนองเจิ่ง ก็ ลุกขึ้นเอาควยของผมจ่อหีแม่ แล้วค่อยๆกดเขาไป ของแม่ยังกระชับดี และดูดตอดด้วย ผมบอกให้พี่สาวดูดนมแม่ แล้วผมก็ กระเด้าควยกับรูหีของแม่ จนน้ำแตกใส่รู ของแม่ตอดผมตุบๆ แม่ดึงผมเข้าไปกอด และดูดปากกันอย่างดูดดื่ม ……. จากวันนั้น ผมกับแม่ก็ เอากันมาตลอดจนถึงตอนนี้ ส่วนพี่ไก่ ก็ จะแวะมาทุกอาทิตย์เหมือนกัน อ่านแล้วใครจะช่อหรือว่าโกหกก็ตามใจนะ เพราะความสัมพันธุ์ ในครอบครัวผม เป็นอย่างนี้นี่หว่า อาจเขียนไม่เก่ง ก็ คงไม่เป็นไรนะ บายครับ

 125. ຫລົງກາມ
  September 27, 2016 at 5:08 pm

  ແບັດໃກ້ຊິໝົດແລ້ວ ຈະກ໊ອບມາໃຫ້ອ່ານເລີຍສາເນາະ.

  มันเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับผมแต่มันก็เป็นเรื่องที่ผิดต่อเพื่อนและพ่อเพื่อนผม เรื่องมันเกินตอนผมเรียน ม.6 ผมกับเพื่อนในกลุ่มประมาณ 10 คน มันเป็นช่วงปิดเทอมเล็กบ้านเพื่อนผมเขาจัดงานทำบุญกฐินโดยที่บ้านเพื่อนผมเขาเป็นเจ้าภาพตั้งกองกฐินกันที่บ้านเพื่อนซึ่งเป็นการทำบุญเพื่อช่วยให้พ่อของเพื่อนผมหายจากการป่วย คือว่าไอ้ กบ เพื่อนสนิทผมพ่อมันป่วยมาหลายปีแต่รักษามาเรื่อยจนอาการดีขึ้นแล้ว แต่ก็ยังเดินไม่ค่อยได้เท่าไหร่ เขาก็เลยทำบุญกฐินเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรกัน กบชวนพวกเราในกลุ่มทั้งหญิงและชายรวมสิบคนไปช่วยงานที่บ้านโดยมันเอารถปิ๊กอัพมารับพวกเรา เพื่อนส่วนใหญ่ในกลุ่มก็จะไปกันเป็นคู่ คือในกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนกัน บางคนก็ได้เสียกันแล้วมาบ้าง พอถึงบ้านไอ้กบ ก่อนวันงานสองวันพวกเรามาก่อนเพราะต้องมาช่วยจัดเตรียมสถานที่ บ้านไอ้กบเป็นบ้านหลังใหญ่มากอยู่ในหมู่บ้านพ่อแม่มันทำกิจการขายข้าวสารและอาหารสัตว์จึงร่ำรวย ภายในบริเวณบ้านก็ประมาณสองไร่เห็นจะได้ส่วนตัวบ้านเป็นบ้านปูนสองชั้นมีห้องนอนถึง 5 ห้องและหลังบ้านยังมีห้องพักคนงานอีกสามห้อง พวกเราเข้าไปพักในห้องนอนชั้นร่างซึ่งมีสองห้องพอเอากระเป๋าเก็บเรียบร้อยไอ้กบก็พาพวกเรานั่งรถไปที่ร้านขายข้าวของพ่อมันซึ่งอยู่ในตลาดห่างจากบ้านประมาณ 3 กม. เห็นจะได้ พอมาถึงร้านไอ้กบก็แน่ะนำให้เรารู้จักพ่อกับแม่ของมัน พ่อมันชื่อชัย ส่วนแม่มันชื่อนิด ตอนเราไปพ่อไอ้กบก็พยายามรุกขึ้นมาเพื่อต้อนรับพวกเราแต่ท่านก็เดินทรงตัวไม่ค่อยได้แต่เห็นมันบอกว่าตอนนี้ยังดีกว่าเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนพ่อเดินไม่ได้ต้องจ้างคนงานสองคนเพื่อช่วยดูแลพ่อ ส่วนแม่ไอ้กบ แม่นิดเป็นคนตัวเล็กผิวขาวหน้าตาออกลูกครึ่งจีน อายุ 45 เห็นจะได้แต่ดูหน้าตาเหมือนจะสามสิบกว่าๆนี้เอง แม่นิดเป็นคนยิ้มเก่งพูดเพาะ ท่าต้อนรับพวกเราอย่างดี และบอกให้กบพาพวกเราไปเที่ยวก่อนแล้วตอนเที่ยงค่อยมากินข้าวที่ร้านเดี๋ยวแม่ให้คนงานเตรียมของกินไว้ให้ พวกเราก็พากันไปเที่ยวในอำเภอและกบพาพวกเราไปที่สวนผลไม้ของมันซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่มากมีผลไม้หลายอย่างมากพวกเราก็เดินเที่ยวและเก็บผลไม้ พอเที่ยงเราก็ไปกินข้าวที่ร้านของกบกัน แม่กบก็มาร่วมวงด้วยพวกเราคุยกันในกลุ่มอย่างสนุกสนาน ทำให้แม่นิดอารมย์ดีหัวเราะกับพวกเราไปด้วยพอกินข้าวเสร็จพวกเราก็ไปเตรียมกางเต็นจัดโต๊ะที่บ้านเพื่อจะใช้งานในวันทอดกฐิน พอตกเย็นกบมันก็ไปขออนุญาตแม่เพื่อจะตั้งวงดื่มเหล้ากันแม่ก็อนุญาต พวกเราก็นั่งกินเหล้าโดยที่แม่นิดก็ออกมานั่งคุยกับพวกเราเป็นระยะและก็มาดื่มเป็นเพื่อนด้วยจนผ่านไปประมาณห้าทุ่มหลายคนก็เมาและง่วงจนเหลือผมกับไอ้กบ แม่นิดๆก็เริ่มห้าแดงมีอาการเมานิดๆส่งตาหวานฉ่ำเลย แม่นิดใส่ชุดนอนโดยใส่กางเกงนอนแบบผ้ามันรื่นขาวสั้นตอนแรกผมก็ไม่ค่อยได้สังเกตหลอกครับแต่พอเมาแล้วผมก็แอบมองลอดขากางเกงนอนที่มันกว้างทำให้เห็นต้นขาของแม่นิดที่ขาวมากผมก็แอบชำเรืองดูเนินอกนองแม่นิดมันขาวมาก ผมสังเกตอยู่พักหนึ่งก็พบว่าแม่นิดไม่ใส่เสื้อชั้นในทำให้เห็นหัวนมมันดันเสื้อเห็นเป็นเม็ดเท่าหัวนิ้วก้อยเห็นจะได้ผมเห็นแล้วควยผมแข็งขึ้นมาทันทีเลยพอเรานั่งไปซักพักแม่นิดบอกให้ผมพยุงไอ้กบขึ้นไปนอนได้แล้วเพราะตอนนี้มันเมาและฟุบอยู่ตรงตักของแม่นิด ผมก็เดินค่อยๆเข้าไปพยุงมันขึ้นจากตักแม่นิดและจังหวะที่ผมช้อนตัวไอ้กบขึ้นทำให้มือผมไปสัมผัสกันนาผืนน้อยของแม่นิดและหัวไหล่ผมก็ไปดันกับหน้าอกของแกเข้า แม่นิดก็ไม่พูดอะไรได้แต่ยิ้มๆและผมก็พยุงได้กบไว้แล้วแม่นิดก็เข้ามาช่วยพยุงอีกข้างทำให้มือผมได้สัมผัสกับนมของแม่นิดเต็มๆรู้สึกว่าหัวนมของแม่นิดเริ่มแข็งขึ้นผมสังเกตแม่นิดหน้าเริ่มแดงแต่ก็ไม่พูดอะไรเราก็พยุงไอ้กบขึ้นไปบนบ้านและเข้าไปในห้องนอนบนบ้านมันมีห้องนอนอีกสามห้องห้องหนึ่งเป็นห้องของพ่อกับแม่ อีกห้องเป็นห้องไอ้กบ และอีกห้องนอนว่างเอาไว้รับแขก พอผมพยุงไอ้กบไปถึงเตียงก็ค่อยปล่อยตัวมันลงนอนที่เตียงจังหวะนั้นผมเสียหลักทำเอาแม่นิดต้องล้มลงไปนอนที่เตียงโดยดีตัวผมทับอยู่โดยหน้าผมไปโดนตรงหน้าอกพอดีและเสื้อของแม่นิดก็ถลกขึ้นมาเกือบถึงหน้าอกทำให้ผมเห็นหน้าท้องอับแบนราบและขาวมากด้วยความเมาและความขาวของแม่นิดทำให้ผมอดใจไม่ไหวผมเอาจมูกซุกไซ้ที่นมของแม่นิดภายนอกเสื่อและผมเอามือล้วงเข้าไปในเสื้อเพื่อบีบครึงนมของแม่นิดนมของแม่นิดยังตรึงอยู่เลยส่วอาการของแม่นิดก็หลับตาหายใจแรงเอามือกดหัวผมไว้ที่นมผมไม่รอช้าเอามืออีกข้างสอดเข้าไปในกางเกงแม่นิดทันทีเมื่อมือผมสัมผัสกับหีของแม่นิดมันใหญ่และนูนมากแต่ไม่มีขนเลยซักเส้นผมเอาปลายนิ้วกลางลากผ่านร่องหีและสัมผัสกับเม็ดแตดแม่นิดสะดุ้งร้อยครางออกมาด้วยความเสียวและแม่นิดเอามือดึงหัวผมขึ้นและบอกว่าพอก่อนลูกเดี๋ยวกบจะตื่น แม่นิดจึงบอกผมว่าเราไปต่อที่ห้องข้างๆดีกว่าไม่มีคนอยู่ แม่นิดรุกขึ้นแล้วเดินนำหน้าผมไปที่ห้องพอมาถึงห้องแม่นิดลงกลอนและเดินไปที่เตียงที่ว่างเปล่าแม่นิดรีบถอดเสื้อผ้าออกอย่างรวดเร็วและเข้ามาประกบปากกับผมทันทีผมตั้งตัวแทบไม่ทันแม่นิดผลักผมลงไปนอนบนเตียงและถอดเสื้อผ้าผมออกไม่เหลือเลยซักชิ้นแม่นิดขึ้นมาประกบปากผมดูดปากด้วยความเล่าร้อนและบ่นพึมพำในลำคอส่วนมือแม่นิดก็ไม่อยู่เฉยกำควยผมและก็สาวว่าวผมเป็นจังหวะ จากนั้นแม่นิดก็ใช้ลิ้นเลียตามใบหูและตามซอกคอผมและมาหยุดเลยและดูดที่หัวนมผมๆเสียงมากได้แต่นอนดิ้นครวญครางจากนั้นแม่นิดก็ใช้ลิ้นเลียที่หัวควยผมและวนรอบไปมามือก็สาวว่าวผมๆเสียวน้ำแทบแตกแต่ก็ยังทนได้อาจเพราะด้วยความเมาด้วยถ้าไม่เมาป่านนี้คงแตกไปแล้วจากนั้นแม่นิดก็ขึ้นทับผมในท่า69โดยหันหีมาที่ตรงปากผมๆซึ่งตอนนี้หีแม่นิดเยิ้มไปด้วยน้ำใสๆผมเอาลิ้นแต่และเลียตามซอกง่ามขาและร่องหีและเลียและดูดที่เม็ดแตดสลับกันแม่นิดครางในลำคออื้อเพราะปากแกยังดูดและอบควยผมอยู่ จากนั้นผมก็เอามือกดก้นแม่นิดให้ต่ำลงผมเอาลิ้นเลียที่ก้นและร่องตูดแม่นิดๆถึงกับต้องปล่อยปากจากควยผมร้องครางบอกโอ้ยแม่เสียวมากเลยไม่เคยเสียวแบบนี้มาก่อนแกบดก้นกับลิ้นของผมพอน้ำลายผมเต็มก้นแกแล้วผมก็เอานิ้วชี้แยงเข้าไปในรูตูดแกๆยิ่งร้องดังมากและครางหนักขึ้นส่วนมือผมอีกข้างก็เอานิ้วชี้กับนิ้วกลางแยงเข้าไปในรูหีแกผมแยงเข้าออกสองรูพร้อมกันแม่นิดตอนนี้ไม่สนใจที่จะอมควยให้ผมแล้วได้แต่กระเด้าจังหวะรับกับนิ้วผมทั้งสองรูผมเร่งจังหวะเร็วขึ้นแม่นิดก็ยิ่งร้องดังมากขึ้นและบอกว่าไม่ไหวแล้วจะเสร็จแล้วผมก็เร่งเร็วจนสุดท้ายแม่นิดร้องว้ายเสร็จแล้วพร้อมกับฟุบตัวลงนอนหอมหายใจโก่งตูดอยู่ ผมได้โอกาสก็ขยับตัวออกแล้วจับควยผมยัดเข้ารูหีแม่นิดทันทีมันวิ่งปืดเข้าไปอย่างง่ายดายเพราะมันเต็มไปด้วยน้ำเสียวของแม่นิดกับน้ำลายผมๆก็โยกจังหวะช้าๆแต่เน้นๆให้มันสุดลำควยโยกออกและเข้าสุดลำแม่นิดก็ได้แต่ร้องครางโอ้ยๆอย่าเดียวผมก็โยกแรงและเร็วขึ้นแม่นิดก็เริ่มโยกรับจังหวะผมๆกระเด้าเร็วแม่นิดยิ่งครางเสียงและบอกเสียวเหลือเกินผมจับแม่นิดเปลี่ยนท่าให้นอนตะแคงยกขาข้างหนึ่งพาดที่บ่า ผมๆโยกเข้าสุดแม่นิดถึงกับร้องเสียงหลงบอกว่าเข้าไปชนผนังมดลูกข้างในสุดเลยผมยิ่งได้ใจกระเด้าแรงขึ้นแม่นิดร้องครางด้วยความเสียวอื้อๆๆๆบอกให้ผมเร็วๆจะเสร็จอีกแล้วผมก็กระเด้าตามที่บอกอีกสิบครั้งแม่นิดก็ร้องกรี๊ดบอกว่าเสร็จแล้วผมก็โยกต่ออีกแต่แม่นิดหนีบขาไว้ทำให้ผมโยกต่อไม่ได้แม่นิดบอกว่าแม่เสร็จแล้วพอก่อนเถอะแต่ผมมันยังไม่เสร็จนี่ครับผมขอร่อตูดแม่ได้ไหมล่ะแม่นิดไม่ตอบแสดงว่าแกคงตกลงผมไม่รอช้าจับควยยัดเข้าตูดแม่นิดทันทีซึ่งมันยัดไม่เข้าคงเพราะแม่นิดหนีบไว้ ผมจึงจับแม่นิดโก้งโค้งอีกครั้งแล้วก็เอาลิ้นเลียที่ตูดและปล่อยน้ำลายออกมาเต็มร่องตูดแม่นิดเริ่มครางอีกรอบผมจึงจับควยผมยัดเข้าไปมันเริ่มเข้าได้แม่นิดบอกเบาๆแม่ไม่เคยเอาแบบนี้ผมก็ค่อยโยกเข้าออกช้าๆมันก็เริ่มเข้าไปจนมิดผมก็โยกเยวเป็นจังหวะรูตูดแม่นิดรัดควยผมแน่นมากผมเสียวมากผมโยกไปแม่นิดก็ร้องครางไปด้วยความเสียวแม่นิดเริ่มรับจังหวะผมบ้างแต่โยกต่อไปอีกไปนานผมก็ทนไม่ไหวปล่อยน้ำออกมาในรูตูดแม่นิดๆร้องว้ายและนอนฟุบลงไปผมก็ลงนอนลงตามแม่นิดไปผมค่อยๆถอดควยออกมาน้ำผมวิ่งตามควยออกมาเต็มที่นอนมันมีเลือดจางๆปนมาด้วยแล้วเราก็นอนกอดกันมือผมก็รูบที่หีแม่นิดส่วนมือแม่นิดก็กำควยผมแน่นเรานอนคุยกันแม่นิดบอกว่าตั้งแต่เกิดมาพึ่งได้เสียวจริงก็วันนี้แหละเพราะตั้งแต่พ่อป่วยมาสามปีแม่ไม่เคยได้เสียวเลยเวลาอยากก็ต้องเข้าห้องน้ำช่วยตัวเองแต่มันก็เสร็จแบบไม่เต็มที่ พอเจอของผมเข้าแม่นิดบอกว่าเสียวสุดๆเลยเหมือนกลับมาเป็นสาวอีกครั้ง จากนั้นเราก็เข้าห้องน้ำล้างคราบและมาเล่นกันต่อจนเช้าแทบไม่นอนกันเลย แต่ช่วงที่เราช่วยงานกฐินผมกับแม่นิดก็แอบเข้าไปห้องเย็ดกันตอนไม่ค่อยมีใครสนใจ หลังจากเสร็จงานแม่นิดก็แอบโทรให้ผมไปหาเวลาแม่นิดมาทำธุระในเมือง ผมก็ได้โอกาสเอากับแม่นิดจนจบ ม.6 ผมถามแม่นิดว่าทำไมหีแม่นิดไม่มีขนแกบอกว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีเหมือนเลยโตมาเป็นสาวก็ไม่มีแต่ผมก็ชอบนะครับมันเลียได้อร่อยดี

  ອ່ານແລ້ວກໍ່ແລ້ວໄປເດີ ຢ່າຄິເຮັດຕາມເດີ !

 126. ກິລອດ
  October 4, 2016 at 9:57 pm

  ເບິ່ງແລ້ວ ຄິດເອົາ !

 127. Murray
  October 9, 2016 at 9:41 pm

  ເຄີຍລອງແບບນີ້ບໍ່?

 128. ວ່ອງແວ່ງ
  October 11, 2016 at 2:58 pm

  Nice Hee

 129. MXD23
  October 14, 2016 at 4:43 pm

  ຢາກໃຫ້ເປັນຫີໃຜກໍ່ຄິດເອົາເອງເດີ 🙂

 130. A&E12
  October 17, 2016 at 2:38 pm

  ເພິ່ນພ້ອມແລ້ວ 🙂

 131. Menu21
  October 19, 2016 at 3:56 pm

  ບໍ່ຮູ້ວ່າໃຜຍັດໂກເຕັກລົງວິດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບນ້ຳເສຍຈາກຫ້ອງນ້ຳອຸດຕັນ
  ຕ້ອງໄດ້ອອກໄປອາບນ້ຳຢູ່ຫລັງບ້ານຊາມຊາຊ່າງມາແຍ່ໃຫ້ ວັນເສົາ ວັນທິດ
  ເຂົາກໍ່ເຮັດວຽກແຕ່ຄ່າຈ້າງແພງກ່ວາວັນທຳມະດາເຖິງ 2 ເທົ່າ ແຍ່ເອງກໍ່ບໍ່ລົງ
  ໄປຊື້ແຍ່ຂອງ RIDGID ມາຈາກ Home Depot ແຍ່ບໍ່ຖືກບໍ່ເຖິງຈຶ່ງຕ້ອງໂທເອີ້ນ
  Mr. Rooter ມາແຍ່ໃຫ້ ເຂົາຊິເອົາປະມານ 3 ລ້ານ₭ ຖ້າມາແຍ່ມື້ວັນຄານຈະ
  ເອົານຳແຕ່ລ້ານນຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ກວດເບິ່ງກ່ອນ ພໍ່ຈຶ່ງບອກໃຫ້ອອກໄປອາບນ້ຳຢູ່ຫລັງ
  ບ້ານ. ເອື້ອຍກັບນ້ອງສາວອາບຕອນຄ່ຳມືດ ນຸ່ງສິ້ນຮັດເອິກອາບ ບໍ່ເຫັນຫຍັງ
  ແຕ່ແມ່ອາບຕອນເຊົ້າກ່ອນໄປການ ກັບມາແຕ່ການ ແຕ່ງກິນແລງແລ້ວກໍ່ລົງອາບ
  ອີກເທື່ອນຶ່ງ ເອື້ອຍກັບນ້ອງສາວທຳຄວາມສະອາດເຮືອນຄົວແລ້ວຈຶ່ງລົງອາບ
  ຂ້ອຍນັ່ງຍາມ ຫລິ້ນເຟສບຸກຈົນເມື່ອຍ ສອງສາວກໍ່ຍັງອາບບໍ່ແລ້ວ ຈັກແມ່ນເຂົາ
  ເອົາເລື່ອງຫຍັງມາລົມກັນຈຶ່ງຫົວສະອິກສະອ້ອຍ ບາງເທື່ອກໍ່ສີດນ້ຳມາທາງຂ້ອຍ
  ຄືຢາກໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າໄປຮ່ວມອາບນຳເຂົານີ້ລະ.

 132. ແອບລົ້ວ
  October 23, 2016 at 3:16 pm

  ນົມງາມ

 133. ແອບລົ້ວ
  October 24, 2016 at 4:02 pm

  ໂຄຍອັດກົ້ນຢູ່ຍັງຍ່ຽວອອກ

 134. ຟາດຊີ
  October 29, 2016 at 4:43 pm

  ແມ່ໃໝ່ເທັກແຄລູກຊາຍຜົວ.

 135. KitKat
  November 4, 2016 at 3:18 pm

  ຖ້າບໍ່ມີດອກໄມ້ບັງ…

 136. ປ໋ອງແຟບ
  November 5, 2016 at 6:00 pm

  What if you step-sister sits with her legs wide open?

 137. ລອງຫື່ນ
  November 7, 2016 at 5:44 pm

 138. BTN23
  November 13, 2016 at 3:47 pm

  4 Beautiful girls

 139. ຈຸຈີ່
  November 18, 2016 at 4:16 pm

  ທ້າຍນ້ອງສາວຂ້ອຍງາມແບບນີ້ລະ, ເຈົ້າຄົງຕີລາຄາວ່າຂ້ອຍໂລກຈິດທີ່ຫື່ນກັບນ້ອງສາວ
  ຕົນເອງ ກັບລູກຫລານຄົນອື່ນກໍ່ຫື່ນຄືກັນ ແຕ່ບໍ່ກ້າເຮັດຫຍັງກັບເຂົາ ກັບເອື້ອຍກັບນ້ອງຕົນ
  ເອງຮູ້ໃຈກັນງ່າຍ ຄົນອື່ນຫລິ້ນໂຕໂພດ ຄ້ານງໍ້.

 140. 2ສະຫລຶງ
  November 20, 2016 at 5:52 pm

 141. ເຫັດເຂັມ
  November 24, 2016 at 4:04 pm

  ເຈົ້າຈະຮັບໄດ້ບໍ່ຖ້າເອື້ອຍຫລືນ້ອງສາວເຈົ້າແຊວຟີລົງທະວິດເຕີໃຫ້ຊາວໂລກອອນລາຍ
  ເຫັນຄວາມງາມທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນໄວ້ມຕ້ເສື້ອຜ້າເປັນເວລາ 18-19 ປີ?

 142. ຂີ້ເຂັບ
  November 26, 2016 at 6:37 pm

  ຕ້ອງໄດ້ຟ້າວກົດປຸ່ມໂປດຄຳເມັນ ຢ້ານແມ່ຮູ້ວ່າເຂົ້າມາລົ້ວເວັບລາມົກ ເພິ່ນບໍ່ຮ້າຍ
  ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ເພິ່ນຮູ້ ຈັກນ່ອຍເພິ່ນບໍ່ເອີ້ນໃຊ້ບີບຂານວດບ່າໃຫ້ເພິ່ນ.
  ອ່ານເອົາເອງເດີ ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າອາຖັນໄຝແດງ ໄຝດຳ ຂີ້ແມງວັນທີ່ຈັບຢູ່ຫົວໂຄຍ
  ໜໍ່ແຕດແມ່ນຫຍັງ. horonumber.com/blog-2902

 143. SMD23
  November 30, 2016 at 6:41 pm

  ຄົງຈະແມ່ນສາວຊາດິດ ຫລືບໍ່ກໍ່ແມ່ນສາວໂກດສະເພ ຈຶ່ງມີເຄື່ອງຫລິ້ນແບບນັ້ນ.

 144. Systane23
  December 3, 2016 at 4:13 pm

  ນົມເຮ່ຍ

 145. December 4, 2016 at 9:35 pm

  Your sister is so beautiful

 146. Khongdee
  December 8, 2016 at 4:12 pm

  ສາວໂມແດວ

 147. ຢົກເຢັນ
  December 11, 2016 at 4:10 pm

  ເປັນຕາຕໍ້ເດີໃຜມັກລັກສ່ອງເບິ່ງພໍ່ແມ່ເຮັດກັນນະ !

 148. ລ່ວງລົ້ວ
  December 14, 2016 at 5:18 pm

  ແມ່ໝູ່ຂ້ອຍຫຸ່ນໃຫຍ່ແບບນີ້ລະ ເຫັນເພິ່ນຍາມໃດກໍ່ຄິດຫື່ນກັບເພິ່ນ ເຄີຍຢອກບັກເສັງ
  ເທື່ອນຶ່ງ ເກືອບຖືກມັນເອົາຕີນອັດປາ, “ໜ້າຄືມຶງຫັ້ນຫວາ ຢາກມາເປັນພໍ່ກູ?” ມັນດ່າ
  “ເລຍກົ້ນເພິ່ນກໍ່ບໍ່ກ້ຽງ ຍັງສາມຫາວ !” ມັນເວົ້າຄືວ່າຂ້ອຍເຄີຍເລຍກົ້ນແມ່ຊິມນີ້ລະ
  ຄວາມໝາຍຂອງມັນຄົງຈະໝາຍເຖິງຂ້ອຍຍັງເປັນນັກຮຽນ ຫາເງິນບໍ່ທັນໄດ້ ປະມານ
  ນັ້ນລະ ເພາະແມ່ຊິມເປັນແມ່ຮ້າງໄຮໂຊ ນຸ່ງເຄື່ອງຖືຂອງມີຍີ່ຫໍ້ ນຸ່ງຫຍັງກໍ່ງາມແລະມີສະ
  ເນ່, “ມ່ວນຊື່ນເດີແມ່” ບັກເສັງອ່ວຍພອນນຳກົ້ນແມ່ຫລັງຈາກເພິ່ນເຂົ້າມາຈູບລາໄປປາຕີ
  ນຳໝູ່ແມ່ຮ້າງທີ່ຈອດລົດຖ້າຢູ່ໜ້າບ້ານ.
  ເພິ່ນອອກບ້ານໄປດົນເຕີບແລ້ວ ແຕ່ກິ່ນນ້ຳຫອມ Chanel ຍັງຫອມກຸ້ມຫ້ອງນອນບັກເສັງ
  ຫອມແບບມີອາລົມອີ່ຫລີ ເພິ່ນມັກໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງຍີ່ຫໍ້ນີ້ ເຄື່ອງຊ້ອນໃນກໍ່ແມ່ນ Elomi
  ຍີ່ຫໍ້ອື່ນບໍ່ມີ size ເພິ່ນ ຕອນເປັນສາວກໍ່່ນຸ່ງຂອງ Wacoal ເອົາຜົວມີລູກແລ້ວຫຸ່ນອຸດົມຂຶ້ນ
  ຈຶ່ງຫັນມາໃຊ້ອິໂລມິ ຊຶ່ງເວັກໂຄຜະລິດຂຶ້ນມາສຳລັບຍິງຫຸ່ນອວບໃຫຍ່ ເນື້ອຜ້າກໍ່ນຸ້ມກະ
  ຊັບເນື້ອ ເວລາເພິ່ນອ້າແຂນໂອບກອດທັກທາຍ ເລືອດແລ່ນລົງຫຳຈົນໝົດ ແລະເພິ່ນຄົງຮູ້
  ໃຈຈຶ່ງຢິບຕາຂວາໃສ່ໃຫ້ອົດໃຈລໍວັນນັ້ນ.

 149. ໄມ້ເປາະ
  December 16, 2016 at 4:38 pm

  ເຫັນຊ່ຳນີ້ກໍ່ມີອາລົມ 🙂

 150. ອ່ອນນຸ້ມ
  December 17, 2016 at 9:25 pm

  anybunny.com/to/1205914-homemade_laos_gf_saolynda_sucking_dick_live.html

  ึanybunny.com/to/1239088-fucking_my_sleeping_sister.html

  ເບິ່ງແລ້ວ ຢ່າເຮັດຕາມ !

 151. PTSD23
  December 18, 2016 at 8:56 pm

 152. MOA
  December 21, 2016 at 5:53 pm

  http://metartvids.com/video/259724.php

  ໜັງຍີ່ປຸ່ນ ມັກເຊັນເຊີ.

 153. December 23, 2016 at 7:06 pm

  ມີແທ້ເດີ ລູກນ້າເອົາກັນ, ລູກຄົນລະຫີ ຄົນລະໂຄຍ ເຊື້ອສາຍລາຍລ່ອງບໍ່ຖືກກັນດອກ
  ແຕ່ເຂົາໃຫຍ່ນ້ອຍຂຶ້ນມານຳກັນແລ້ວເອົາກັນ.

 154. ຕູດເຕົ່າ
  December 26, 2016 at 5:43 pm

  ຫລິ້ນດີໂດ(Dildo ໂຄຍປອມ)ມ່ວນກ່ວາ

 155. A&E23
  December 28, 2016 at 4:37 pm

  ດາລານຸ່ງໂປ້ນຸ່ງເປືອຍຂະໜາດໃດກໍ່ມີລາຄາ ເວລາລູກຫລານຊາວບ້ານນຸ່ງແບບນີ້
  ພັດຖືກປະນາມວ່າເປັນແມ່ຈ້າງແມ່ເລງ ສາລະພັດປະນາມ.

 156. Linglom
  December 29, 2016 at 5:41 pm

  ຕອນຕິດຫນັງເອັກແຮງໆ ບໍ່ຄິດອາຍເຈົ້າຂອງຮ້ານພໍນ້ອຍ ເຂົ້າຮ້ານເຂົາຍາມໃດກໍ່ຍ່າງ
  ເຂົ້າຫ້ອງ Adult Movie ໂລດ ໄດ້ຫນັງທີ່ຕ້ອງການແລ້ວຈຶ່ງອອກມາເລາະເບາະຫນັງປະ
  ເພດອື່ນເພື່ອຈະໄດ້ລັກແນມເບິ່ງຜູ່ສາວທີ່ມາເຊົ່າລະຄອນໄປເບິ່ງ ບາງຄົນກໍ່ຫລັບຕາຊັງ
  ໃສ່ເມື່ອເຂົາຮູ້ວ່າລັກເບິ່ງເຂົາ ບາງຄົນກໍ່ຝືນຍິ້ມແກ້ເຂີນ. ຍາກເຂົ້າໃຈແທ້ໃດໃຈຜູ່ຍິງນີ
  ນຸ່ງເຄື່ອງໂປ້ແຕ່ພັດບໍ່ຢາກໃຫ້ຜູ່ຊາຍເບິ່ງ ຫລືວ່າຢາກໃຫ້ແຕ່ຜູ່ເຂົາມັກຫັ້ນຫວາເບິ່ງ?
  ຫນັງຜູ່ໃຫຍ່ໃນຮ້ານເອື້ອຍຫນອມມີຫລາຍຫນັງໄທ ຫນັງຍີ່ປຸ່ນ ຫນັງຝຣັ່ງ ຫນັງອາເມ
  ຣິກາມີບໍ່ຮອດ 50 ມ້ວນດອກ ເອົາເຂົ້າມາຍາກ ອີກຢ່າງເຂົາກໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ ແຕ່
  ຂ້ອຍມັກເບິ່ງເພາະເຕັກນິກຖ່າຍທຳເຂົາດີ ເຫັນຮອດຮູຂົນພຸ້ນນະ ບໍ່ຄືຫນັງເອເຊຍ ຫີກໍ່
  ຍັງເຊັນເຊີໄວ້ແຕ່ມັກມັນເປັນເລື່ອງເປັນລາວຄັກແນ່, ຂ້ອຍມັກເບິ່ງຫນັງປະເພດຄອບຄົວ
  ມັກຫລາຍແມ່ນເລື່ອງເອື້ອຍ-ນ້ອງປິ່ນທ້ອງໃສ່ກັນ, ເບິ່ງແລ້ວກໍ່ຄິດຢາກເຮັດຄືເຂົາ ແຕ່ໃຈ
  ບໍ່ກ້າພໍທີ່ຈະເຮັດແບບນັ້ນ ບາງເທື່ອກໍ່ຄິດລະອາຍຕົນເອງຊ້ຳນະເມື່ອເຫັນເອື້ອຍ-ນ້ອງນັ່ງ
  ນອນບໍ່ຈົບບໍ່ງາມ ດົນໆຈຶ່ງເຫັນເທື່ອນຶ່ງ ບໍ່ໄດ້ເຫັນເລື້ອຍດອກ ຖ້າພໍ່ແມ່ຢູ່ບ້ານ ເຂົາຈະທຳ
  ຕົວສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ ບໍ່ຮູ້ເດີເວລາເຂົາຢູ່ກັບພໍ່ຕາມລຳພັງ ແຕ່ເວລາແມ່ຢູ່ບ້ານເຂົານຸ່ງຖື
  ນັ່ງນອນຮຽບຮ້ອຍຕາມຄຳສັ່ງສອນຂອງແມ່ ແຕ່ເວລາພໍ່ແມ່ຂຶ້ນເໜືອ ລົງໃຕ້ ໄປໃກ້ ເດີນ
  ໄກ ມີແຕ່ 3 ເອື້ອຍ-ນ້ອງພວກຂ້ອຍຢູ່ບ້ານ ເຮົາຈະປະພຶດຕົນຕ່າງ.
  ແຄວລີເປັນລູກກົກ ເກີດກ່ອນຂ້ອຍປະມານ 3 ປີ, Sherry ເປັນລູກຫລ້າ ເປັນນ້ອງຂ້ອຍ 2 ປີ.
  3 ເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍບໍ່ຄືກັນດອກເພາະລູກຄົນລະພໍ່, ແຄວລີຄືລຸງເອື້ອ ຂ້ອຍຄືບ່າວສົນແລະ
  Sherry ຄືບ່າວໂຕ່ງ. ຖ້າປ້າດວງບໍ່ຜິດກັບແມ່ ພວກຂ້ອຍກໍ່ຄົງບໍ່ມີໂອກາດຮູ້ຄວາມລັບນີ້ດອກ
  ຍາມເພິ່ນຮັກກັນ ຖືກກັນດີ ເພິ່ນຈະປ້ອນນ້ຳອ້ອຍນ້ຳຕານໃຫ້ກັນກິນ ແຕ່ເວລາຜິດກັນ ຂີ້
  ໃນໃສ້ກໍ່ຈົກອອກມາແກ່ວງໃສ່ກັນ ແຕ່ຊາວບ້ານບໍ່ໄດ້ຍິນດອກເພາະບ້ານຂ້ອຍມີຄວາມເປັນ
  ສ່ວນຕົວຫລາຍ ກຳແພງສູງ 2 ແມັດ ມີແກ້ວແຕກສຽບໃສ່ແລະລວດໜາມໝາກຈັບໂຄ້ງ
  ທັບອີກຊັ້ນນຶ່ງ ເຈົ້າຂອງບ້ານຫລັງນີ້ຄົງມີຊັບສິນຫລາຍຈຶ່ງປ້ອງກັນແຫນ້ນຫນາແນວນີ້.
  ຄອບຄົວປ້າດວງຢູ່ບ້ານຫລັງໃຫຍ່ ຄອບຄົວຂ້ອຍແລະຄອບຄົວບ່າວໂຕ່ງຢູ່ບ້ານຫລັງນ້ອຍ
  ສ່ວນຄອບຄົວບ່າວສົນຢູ່ຄີມາ ປີນຶ່ງຈຶ່ງພາຄອບຄົວມາສະຫລອງວັນເກີດພະເຈົ້ານຳພວກຂ້ອຍ
  ແລະໄປສະຫລອງປີໃໝ່ຢູ່ຟິນິກນຳຄອບຄົວແມ່ຮັກຂອງເພິ່ນ.
  ຫວນຄືນຕອນອາຍຸ 14 ປີ, ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໂຮງຫມໍຕັດຫນັງໂຄຍອອກ ຍ່ຽວບໍ່ສະດວກ
  ແລະເຈັບຫລາຍເວລາແຂງຍ່ຽວ, ຫນັງເປີດແຕ່ 1/3 ເວລາຍ່ຽວ ມັນບໍ່ເປັນເລົາຄືຄົນອື່ນ
  ມັນຊິເປັນຄືຫ່າຝົນ ເປື້ອນໝົດລະຊັກໂຄກ ແມ່ຈຶ່ງພາໄປຫາທ່ານຫມໍວິກ ໃຫ້ເພິ່ນປາດອອກ
  ໃຫ້, ເສຍລັບຕອນນີ້ລະ ຫົວໂຄຍໃຫຍ່ຊ່ຳໃດ໋ເອື້ອຍນ້ອງກໍ່ຮູ້ກໍ່ເຫັນຫມົດ ສະນັ້ນເຂົາຈຶ່ງມັກ
  ເອີ້ນຂ້ອຍ “ບັກຫົວໃຫຍ່” ຢູ່ຕໍ່ຫນ້ຄົນອື່ນຈຶ່ງເອີ້ນປີເຕີ. ຄິດວ່າຈະລອກເລື່ອງ Mom Plays
  Doctor ໃຫ້ອ່ານຊັ້ນດອກ ແຕ່ຢ້ານບາບກິນຫົວກໍ່ເລີຍຍຸຕິໄວ້ເທົ່ານີ້ ໃຜຢາກຮູ້ເລື່ອງລາວຕໍ່
  ກໍ່ເຂົ້າໄປອ່ານເອງເດີ newsexstory ດອດຄອມ/incest-stories/mom-plays-doctor/

 157. ໂຕ່ງເລ່ງ
  December 31, 2016 at 7:11 pm

  ສາວສີນ້ຳຕານ.

 158. Qizag
  January 2, 2017 at 5:39 pm

  Young & Old

 159. January 4, 2017 at 6:55 pm

  ນ້ອງສາວຂ້ອຍກໍ່ມັກນັ່ງແບບນີ້ແຕ່ນຸ່ງສົ້ງຊະແປນເດັກຈຶ່ງບໍ່ເຫັນຫອຍງາມແບບນີ້ 🙂

 160. Glider
  January 6, 2017 at 5:13 pm

  ຈັ່ງໃດ໋ກໍ່ເຫັນຫມົດແລ້ວ ໃຫ້ເອົາຊະເລີຍ.

  ชื่อนกค่ะ นกเรียนอยู่ปีสุดท้ายแล้วในมหาลัยรัฐแห่งหนึ่งแถวๆ…… นกมีแฟนแล้วค่ะชื่อเอก เรียนคณะเดียวกันเลย นกกับเอกคบกันมาตั้งแต่ปี 2 แล้วค่ะ ตอนปีหนึ่งก็เป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน เอกอยู่หอ แต่นกอยู่บ้าน หอเอกเป็นห้องเดียวขนาดประมาณ 30 ตารางเมตร มีห้องน้ำในตัว และมีระเบียงไว้ตากผ้า ตกเย็นนกก็จะไปนั่งเล่นที่ห้องเอกแถวๆหน้ามหาลัย ซื้อข้าวซื้อขนมมานั่งทานกัน ในกลุ่มจะมี ต้นกับกบ อีกสองคน เปนคู่หูแสนเรียบร้อย ยังไม่มีแฟนทั้งคู่ แต่ไอ้เพื่อนเรานี่เห็นเรียบร้อยยังงี้ มันแสบจริงๆ นกกำลังจะเล่าให้ฟังค่ะ เรื่องนี้มันเกิดมาจากวันที่สอบย่อยเสร็จแหละค่ะ กบ กับ ต้น ก็บอกเอกว่าจะไปฉลองกัน นกกับเอกเลยไปกินข้าวกันสองคน เราก็นั่งกินข้าวกันที่โรงอาหารแหละค่ะ กินไปคุยไปตามประสาแฟนจน 6 โมง เอกก็ชวนนกไปหอเอก พอปิดประตูกดล็อคได้เท่านั้นแหละ เอกก็คว้าตัวนกไปหอมแก้มแล้วก็ปล้ำถอดเสื้อตรงหน้าประตูนั่นแหละ จะว่าปล้ำก็ไม่ค่อยถูกเพราะช่วยกันนี่เนอะ จนนกเหลือแต่กางเกงในสีฟ้าตัวจิ๋ว ส่วนเอกหน่ะไม่เหลือแล้ว แล้วเราก็นอนก่ายกันแลกจูบกัน มือไม้ก็ลูบไล้กันไปเรื่อยๆ พอเอกหยุดแลกจูบ เอกก็ค่อยๆจูบไซร้นกลงไปเรื่อย จูบต้นคอ แล้วลงมาดูดนม อีกมือก็บี้หัวนมอีกข้าง มืออีกข้างก็ล้วงเข้าไปในกางเกงใน นิ้วก็เขี่ยติ่งนกเล่น นกก็ครางไม่หยุดเลย แต่ก็ไม่กล้าครางดังนะค่ะ กลัวข้างห้องได้ยิน อายเขา จนนกทนไม่ไหวนกก็บอกเอกว่าพอเถอะเอกเอาได้แล้ว นกไม่ไหวแล้ว เอกก็เลยบรรจงค่อยๆรูดกางเกงในตัวจิ๋วออกจากสะโพกโดยมีเจ้าของสะโพกให้ความร่วมมือเต็มที่ พอกางเกงในกำลังถูกรูดผ่านปลายเท้านกก็ได้ยินเสียงกุกกัก ตรงระเบียง นกก็เหลือบตาไปมองแว๊บหนึ่งเห็นหัวคนเป็นเงาตะคุ่มตรงระเบียง แล้วก็ผลุบลงไป แต่นกตกใจมากกว่ากลัวขโมย แต่ก็ไม่แน่ใจด้วยว่าตาฝาดหรือเปล่า พอกำลังจะอ้าปากบอกเอก ก็เป็นจังหวะพอดีที่เอกตวัดลิ้นเลียข้างล่าง ไอ้ที่อ้าปากจะเรียกเอกก็กลายเป็น…อู้ยยยย เอกก็บุกใหญ่เลยไม่ให้หายใจหายคอ จนนกผงกหัวมาอีกครั้งแล้วแกล้งหลับตาแต่ก็หรี่ๆตาดู ทีนี้เห็นเต็มตาเลย กบ กับต้น ไอ้คนที่บอกจะไปกินเหล้าหน่ะแอบดูอยู่ ทีนี้นกตกใจมากแต่ไม่กล้าพูดอะไรเพราะมัวแต่ร้องคราง อู้ยๆๆๆ แต่ในหัวก็คิดไปเรื่อยว่าถ้าสองคนนั้นมาแอบดูจริง คงเห็นเราไปเยอะแล้วสิ ตั้งแต่โตมานี่ก็มีเอกคนเดียวแหละที่เคยเห็นนกเปลือย แต่พอรู้ว่ามีคนมาแอบดูเราแก้ผ้ามันตื่นเต้นยังไงไม่รู้ ยิ่งไอ้คนแอบดูมันเป็นเพื่อนเรานี่มันตื่นเต้นสุดๆ นกทำเป็นไม่รู้เรื่องสักพักหัวไอ้สองคนนี่ก็โผล่มาอีก นกก็นึกไปว่าไหนๆมันก็เห็นแล้วหมด โชว์ให้ดูซะให้เข็ด ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนกลัวเพื่อนเห็นไม่ชัด ไหนๆก็อุตส่าห์มาแอบดู เพราะตอนนี้หัวเอกคงบังจิ๋มนกหมดเลย แถมมือก็ยังตะปบนมไว้ทั้งสองเต้า….แหมหวงจัง นกก็เลยบอกเอกให้เปลี่ยนท่าเป็น 69 ที่นี้นกจัดท่าเองเลยค่ะ หันตัวนอนเฉียงให้ขาไปทางหน้าต่างระเบียงแล้วถ่างขาออกสุดๆ พอเอกก้มมาดูดนกก็เอามือหนึ่งแหกจิ๋มช่วย ไม่ได้ตั้งใจช่วยเอกคนเดียวนะคะ กะให้เพื่อนได้เห็นเต็มๆด้วย มันเสียวได้อารมณ์มากเลยนะคะถึงจะไม่เห็นหน้าต้นกับกบแต่ก็รู้ว่าสองคนนี่คงโผล่หัวมาดูได้อย่างวางใจ เพราะเอกก็เลียจิ๋มนกก็ดูดของเอกคงไม่มีใครรู้ตัว ที่ไหนได้ค่ะ หุ หุ นกเสร็จลิ้นเอกไปสองรอบ ก็เปลี่ยนท่าเป็นดูดให้เอก แต่ก็ไม่ลืมหันตูดไปทางเพื่อน กะว่าให้เห็นด้านหลังเต็มๆ อยากดูนักใช่ไหม เอกยังไม่เสร็จก็เปลี่ยนมาเสียบหอยนกทันที ทะลวงกันตรงขอบเตียงนั่นแหละ นกก็ร่อนเต็มที่จนเอกงงว่าทำไมวันนี้นกคึกจัง เอกทะลวงท่านั้นจนเสร็จแล้วก็ฟุบคาอกนก แล้วเราก็เข้าไปอาบน้ำกัน ออกมานกก็ยังไม่ยอมกลับบ้านบอกเอกว่าจะดูทีวี จริงๆแล้วจะแกล้งให้ยุงกัดพวกถ้ำมอง หนอยเพื่อนกันแท้ๆยังมาแอบดูกัน จนสามทุ่มกะว่ายุงกัดพวกถ้ำมองจนเข็ดแล้ว นกถึงให้เอกออกไปส่งปากซอยขึ้นรถกลับบ้าน วันรุ่งขึ้นเจอสองคนนี่ที่มหาลัยนกก็ทักทายตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถามกินเหล้ากลับกี่โมง โอ้โห…โม้กันใหญ่ เราก็รู้อยู่ว่ามาแอบดูเราเมื่อคืน ตอนหลังนกก็มาเล่าให้เอกฟัง เอกบอกจะไปเตะพวกมัน นกก็บอกไม่ต้องให้พวกนั้นรู้หรอกว่าเรารู้ เพราะที่แรกนกก็ตกใจเหมือนกัน อะไรวะมาแอบดูเพื่อนเอากัน แต่ที่ให้ดูไปไม่รู้ตอนนั้นคิดยังไง คงเพราะกำลังเสียวมาก แต่ตอนนี้ก็ขำๆ กบกับต้น คงตื่นเต้นนะเห็นหนแรก เห็นดูหนังโป๊กันทุกวัน เอกบอกเคืองๆ “แหมดูของจริงหนแรกก็มาเลือกดูจิ๋มแฟนเพื่อนเลยนะ แฟนเราก็ร่วมมือเหลือเกิน” นกหัวเราะเลยค่ะ บอกเออน่าเอาไปไม่ได้หรอก เดี๋ยวนี้นกไปนั่งกางเกงในออกในห้องเอกๆก็ไม่เตือนแล้วค่ะ คงปลงแล้วว่ามันเห็นกันหมดแล้ว แต่เห็นก็เอาไม่ได้จริงๆแหละ แต่เวลาจะทำอะไรกันเดี๋ยวนี้นกตรวจห้องทุกครั้งคะ โชว์หนเดียวก็พอแล้วค่ะ
  ຍັງມີອີກຫລາຍເລື່ອງສຽວໆທີ່ roomsexstory.blogspot ດອດ com

 161. ເດັກເກເລ
  January 7, 2017 at 6:59 pm

  ເຄີຍຄິດເຄີຍຝັນຢູ່ບໍທີ່ຢາກເຫັນເອື້ອຍ ນ້ອງສາວຂອງຕົນແກ້ຜ້າຖ່າຍໂປ້
  ໃຫ້ຊາວໂລກເຫັນຄວາມສວຍງາມໃຕ້ຜ້າຂອງລາວ?

 162. Khonhoo
  January 7, 2017 at 10:53 pm

  Nice

 163. ແລນໂບ
  January 7, 2017 at 11:36 pm


  Nice

 164. Parasol
  January 8, 2017 at 7:01 pm

  ເຮັດໄດ້ລົງຄໍນໍ ເທບຫລາຍ ກາມມະເທບແທ້ໆລະໝໍນີ້ນະ !

 165. Joy33
  January 12, 2017 at 4:30 pm

  ນ້ຳຍ້ອຍ ຫອຍໄຕ່.

 166. ເລາະຫລິ້ນ
  January 14, 2017 at 5:50 pm

  ຄອບຄົວສຸກສັນ.

 167. ປະລາໂຕ
  January 17, 2017 at 4:18 pm

  ກົດໝາຍຄອບຄົວ ຫ້າມອ້າຍນ້າເອົານ້ອງນ້າ ຖ້າລາວແງ້ນ ສົ່ງມາຫາຂ້ອຍເດີ !

 168. ຢຸກຢິກ
  January 18, 2017 at 5:09 pm

  ແມ່ນ້າ-ລູກນ້າ

 169. ຕຸ້ມລານ
  January 19, 2017 at 4:15 pm

  ແມ່ນ້າໂຊນົມ

 170. BaoSoad
  January 22, 2017 at 4:04 pm

  ງາມ ໜ້າຮັກ

 171. ບ່າວນ້ອຍ
  January 22, 2017 at 6:01 pm

  ເຄີຍຈັບ ເຄີຍຄັ້ນນົມຊິລິກອນບໍ່ເຈົ້າ?

 172. DIP34
  January 24, 2017 at 5:42 pm

  No way, my sis never sit like this !

 173. TBS34
  January 26, 2017 at 10:38 pm

  ສາວຊາດິດ

 174. Mint
  January 28, 2017 at 12:26 am


  Beautiful

 175. ໂຕໜູ
  January 28, 2017 at 6:46 pm

  ບໍ່ເຄີຍຄິດຊົ່ວກັບເອື້ອຍນ້ອງປ້ອງປາຍຕົນເອງດອກ, ຈະແມ່ນລູກພໍ່ນ້າ ແມ່ນ້າ
  ກໍ່ບໍ່ເຄີຍຄິດດອກ ແທ້ໃດເນີ​!

 176. shortdick
  January 31, 2017 at 9:20 pm

 177. ໂຄຍສັ້ນ
  February 1, 2017 at 12:45 am

 178. BaoLouang
  February 2, 2017 at 6:11 pm


  ຖາມແທ້, ເຈົ້າໂຄຍແຂງບໍເວລາເບິ່ງຮູບໂປ້ແບບນີ້ນະ? ຂ້ອຍແຂງເດີ ແຂງຈົນ
  ຄັບເປົ້າສົ້ງພຸ້ນລະ ຕ້ອງໄດ້ຈົກເຂົ້າໄປແປງໃຫ້ມັນແຂງຖືກທິດ ຖ້າແຂງໂດ່ໄປດ້ານ
  ຂ້າງຈະຮູ້ສຶກເຈັບ ຕ້ອງໄດ້ແປງໃຫ້ມັນແຂງຂຶ້ນມາຕາມຊິບສົ້ງ ຈຶ່ງບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າ
  ໂຄຍແຂງ.

 179. PSB23
  February 3, 2017 at 6:38 pm

  ຊົ່ວຫລາຍ ລັກສ່ອງເບິ່ງເອື້ອຍຕົນເອງ taking shower

 180. Talz
  February 4, 2017 at 6:35 pm


  ຫີດຳງາມ

 181. LuckyCK34
  February 5, 2017 at 5:13 pm

  ສາວອິນເດຍກໍ່ງາມ.

 182. SorKhao
  February 7, 2017 at 5:10 pm

  ສາວ Remy

 183. Kito
  February 8, 2017 at 6:48 pm

 184. DTK
  February 10, 2017 at 1:28 am

  ໄປວຽກກ່ອນ

 185. BaoHeun
  February 10, 2017 at 3:57 pm

 186. ກກດ
  February 11, 2017 at 5:47 am

  ເອື້ອຍຖ້າດົນແລ້ວເດີ ກະຊ້າໂນະວະ !

 187. dekheun
  February 12, 2017 at 4:10 am


  ກົ້ນເອື້ອຍເຮົາ

 188. Oscar
  February 13, 2017 at 9:46 pm

  ກັບເມືອພັກຮ້ອນ 2 ເດືອນ 15 ວັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໄປລົ້ວໄປເລງນຳໝູ່ຫລາຍຄືພັກຮ້ອນຜ່ານມາ
  ເພາະຕ້ອງໄດ້ຢູ່ບ້ານ ເທັກແຄນ້ອງສາວແທນແມ່.

  ແມ່ເຄີຍບອກເຕືອນນ້ອງສາວເລື້ອຍກ່ຽວກັບການນຸ່ງຖື ໃຫ້ນຸ່ງພໍດີພໍງາມ ເຮົາບໍ່ແມ່ນດາລາ
  ນຸ່ງສັ້ນ ນຸ່ງບາງແບບນີ້ຈະກາຍເປັນຂີ້ປາກຊາວບ້ານ, ຂ້ອຍຮູ້ວ່າແມ່ໝາຍເຖິງໃຜ ໃນກຸ່ມບ້ານ
  ນີ້ກໍ່ມີແຕ່ປ້າຈັນຄົນດຽວທີ່ມັກຂຶ້ນເຮືອນເໜືອລົງເຮືອນໃຕ້ເວົ້າສັບຊໍ່ນິນທາຊາວບ້ານ ຂ້ອຍ
  ກໍ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນປ້າເອົາເລື່ອງລູກຫລານຂອງຕົນໄປເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງດອກ ແລະເຊື່ອວ່າປ້າ
  ຄົງຈະບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນ ແຕ່ກັນດີກ່ວາແກ້ ແມ່ຈຶ່ງຄອຍບອກເຕືອນລູກສາວຂອງເພິ່ນຢູ່ເລື້ອຍ
  ແຕ່ນ້ອງສາວຢາກເປັນສາວນຳຍຸກສະໃໝຈຶ່ງນຸ່ງສັ້ນນຸ່ງບາງອວດໂຊຄວາມງາມທີ່ຮັກສາໄວ້
  ເປັນເວລາ 18 ປີ ເກືອບ 19 ຖ້ານັ່ງບໍ່ລະວັງກໍ່ຄົງເຫັນໝົດຕັບໄຕໃສ້ພຸງ(ຄວາມຈິງແລ້ວ ນ້ອງ
  ສາວນຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນໂຕນ້ອຍໆ ຮັດໆທີ່ລາວນຸ່ງຫລິ້ນບານສົ່ງຮອງພື້ນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຫັນຈີສະ
  ຕິງສີຊົມພູ) ແຕ່ຄົນອື່ນ ໂດຍສະເພາະພວກຜູ່ຊາຍຄືເຈົ້າຄິດວ່າລາວຈະນຸ່ງຫລືບໍ່ນຸ່ງສະຫລິບ
  ຄືພວກແມ່ຈ້າງໜ້າບາກະເລນ.

 189. dekheun
  February 14, 2017 at 6:59 pm

  ຕົກໃຈໝົດ ຄິດວ່າແມ່ນຮູບຫລານສາວຊັ້ນດອກ.

 190. dekheun
  February 17, 2017 at 10:57 pm

  ເຫັນຊ່ຳນີ້ກໍ່ສຽວໄດ້ 🙂

 191. dekheun
  February 18, 2017 at 10:28 pm

  ເອື້ອຍຂ້ອຍມັກນັ່ງເອົາຕີນຢຽບຕັ່ງແບບນີ້ລະເວລາລາວລົມໂທລະສັບກັບຜູ່ບ່າວ.

 192. HellBoy
  February 19, 2017 at 10:02 pm

  ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ມືດມິດບໍ່ເປັນຕາຢ້ານເທົ່າຢູ່ກັບແນວຄິດທີ່ມືດມົນ.

 193. ບັກລ່ວງ
  February 20, 2017 at 4:21 am

  Scarlett Byrne ດ່າລາສະແດງໃນເລື່ອງ Harry Potter ແກ້ຜ້າຖ່າຍເປືອຍ

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: